Publications of the selected author

1

Title:
Cele polityki klimatycznej Unii Europejskiej a makroekonomiczne wskaźniki rozwoju społeczno-gospodarczego Polski
Source:
Ekologizacja gospodarki dla potrzeb rozwoju zrównoważonego : raport z badań / kierownik: Józefa FAMIELEC, red. nauk. Małgorzata KOŻUCH2014, s. 42-49
Signature:
NP-1457/Magazyn
Nr:
2168301921
chapter in unpublished scientific work
See main document
2

Title:
Polityka klimatyczno-energetyczna Unii Europejskiej jako szanse i wyzwanie dla rozwoju społeczno-gospodarczego Polski
Source:
Ekologizacja gospodarki dla potrzeb rozwoju zrównoważonego : raport z badań / kierownik: Józefa FAMIELEC, red. nauk. Małgorzata KOŻUCH2014, s. 50-66
Signature:
NP-1457/Magazyn
Nr:
2168301929
chapter in unpublished scientific work
See main document
3

Title:
Skuteczność ekologiczna polityki energetycznej Unii Europejskiej w Polsce
Source:
Kierunki rozwoju oraz nowe instrumenty polityki przemysłowej i ekologicznej : raport z badań / kier.: Józefa FAMIELEC ; red. nauk.: Małgorzata KOŻUCH, Piotr P. MAŁECKI2013, s. 170-190
Signature:
NP-1265/Magazyn
Nr:
2168289631
chapter in unpublished scientific work
See main document
4

Title:
Wykorzystanie i finansowanie odnawialnych źródeł energii w Polsce
Source:
Polityka przemysłowa oraz ekologiczna w warunkach osłabienia wzrostu gospodarczego / red. Józefa FAMIELEC2010, s. 149-171 - Bibliogr.
Research program:
43/KPPiE/3/2010/S/556
Signature:
NP-955/Magazyn
Nr:
2168326299
chapter in unpublished scientific work
See main document
1
Cele polityki klimatycznej Unii Europejskiej a makroekonomiczne wskaźniki rozwoju społeczno-gospodarczego Polski / Katarzyna CIĘCIAK, Józefa FAMIELEC // W: Ekologizacja gospodarki dla potrzeb rozwoju zrównoważonego : raport z badań / kierownik: Józefa FAMIELEC, red. nauk. Małgorzata KOŻUCH. - (2014), s. 42-49
2
Polityka klimatyczno-energetyczna Unii Europejskiej jako szanse i wyzwanie dla rozwoju społeczno-gospodarczego Polski / Katarzyna CIĘCIAK // W: Ekologizacja gospodarki dla potrzeb rozwoju zrównoważonego : raport z badań / kierownik: Józefa FAMIELEC, red. nauk. Małgorzata KOŻUCH. - (2014), s. 50-66
3
Skuteczność ekologiczna polityki energetycznej Unii Europejskiej w Polsce / Katarzyna CIĘCIAK // W: Kierunki rozwoju oraz nowe instrumenty polityki przemysłowej i ekologicznej : raport z badań / kier.: Józefa FAMIELEC ; red. nauk.: Małgorzata KOŻUCH, Piotr P. MAŁECKI. - (2013), s. 170-190
4
Wykorzystanie i finansowanie odnawialnych źródeł energii w Polsce / Katarzyna CIĘCIAK // W: Polityka przemysłowa oraz ekologiczna w warunkach osłabienia wzrostu gospodarczego / red. Józefa FAMIELEC. - (2010), s. 149-171. - Bibliogr.
1
Cięciak K., Famielec J., (2014), Cele polityki klimatycznej Unii Europejskiej a makroekonomiczne wskaźniki rozwoju społeczno-gospodarczego Polski. [W:] Famielec J., Kożuch M. (kierownik tematu), Ekologizacja gospodarki dla potrzeb rozwoju zrównoważonego : raport z badań, s. 42-49.
2
Cięciak K., (2014), Polityka klimatyczno-energetyczna Unii Europejskiej jako szanse i wyzwanie dla rozwoju społeczno-gospodarczego Polski. [W:] Famielec J., Kożuch M. (kierownik tematu), Ekologizacja gospodarki dla potrzeb rozwoju zrównoważonego : raport z badań, s. 50-66.
3
Cięciak K., (2013), Skuteczność ekologiczna polityki energetycznej Unii Europejskiej w Polsce. [W:] Famielec J., Kożuch M., Małecki P. (kierownik tematu), Kierunki rozwoju oraz nowe instrumenty polityki przemysłowej i ekologicznej : raport z badań, s. 170-190.
4
Cięciak K., (2010), Wykorzystanie i finansowanie odnawialnych źródeł energii w Polsce. [W:] Famielec J. (kierownik tematu), Polityka przemysłowa oraz ekologiczna w warunkach osłabienia wzrostu gospodarczego, s. 149-171.
1
@unpublished{UEK:2168301921,
author = "Cięciak Katarzyna and Famielec Józefa",
title = "Cele polityki klimatycznej Unii Europejskiej a makroekonomiczne wskaźniki rozwoju społeczno-gospodarczego Polski",
booktitle = "Ekologizacja gospodarki dla potrzeb rozwoju zrównoważonego : raport z badań",
pages = "42-49",
year = "2014",
}
2
@unpublished{UEK:2168301929,
author = "Cięciak Katarzyna",
title = "Polityka klimatyczno-energetyczna Unii Europejskiej jako szanse i wyzwanie dla rozwoju społeczno-gospodarczego Polski",
booktitle = "Ekologizacja gospodarki dla potrzeb rozwoju zrównoważonego : raport z badań",
pages = "50-66",
year = "2014",
}
3
@unpublished{UEK:2168289631,
author = "Cięciak Katarzyna",
title = "Skuteczność ekologiczna polityki energetycznej Unii Europejskiej w Polsce",
booktitle = "Kierunki rozwoju oraz nowe instrumenty polityki przemysłowej i ekologicznej : raport z badań",
pages = "170-190",
year = "2013",
}
4
@unpublished{UEK:2168326299,
author = "Cięciak Katarzyna",
title = "Wykorzystanie i finansowanie odnawialnych źródeł energii w Polsce",
booktitle = "Polityka przemysłowa oraz ekologiczna w warunkach osłabienia wzrostu gospodarczego",
pages = "149-171",
year = "2010",
}