Publications of the selected author

1

Author:
Cisowska-Mleczek Katarzyna , Król Katarzyna
Title:
Reforma oświaty jako przesłanka zmian w realizacji zadań edukacyjnych w gminie
Source:
Restrukturyzacja sektorów gospodarki i przedsiębiorstw : wybrane zagadnienia / red. nauk. Józef FAMIELEC i Małgorzata KOŻUCH - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2018, s. 99-139 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-65907-17-2 ; 978-83-65907-18-9
Access mode:
Nr:
2168325521
chapter in monograph
See main document
2

Author:
Cisowska-Mleczek Katarzyna , Król Katarzyna
Title:
Pomoc publiczna w systemie oświaty
Source:
Pomoc publiczna : doświadczenia wybranych sektorów gospodarki / red. nauk. Małgorzata KOŻUCH - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2017, s. 47-87 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-65173-80-5 ; 978-83-65173-79-9
Nr:
2168314561
chapter in monograph
See main document
3

Author:
Cisowska-Mleczek Katarzyna , Król Katarzyna
Title:
Narzędzia pomocy publicznej stosowane przez szkoły i ich organy prowadzące
Source:
Pomoc publiczna : doświadczenia wybranych sektorów gospodarki / red. nauk. Małgorzata KOŻUCH - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2017, s. 89-116 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-65173-80-5 ; 978-83-65173-79-9
Nr:
2168314563
chapter in monograph
See main document
4

Author:
Title:
The Ecological Goals of Climate and Energy Policy of the European Union and Poland
Source:
Greening of Economy : Selected Issues / eds. Józefa FAMIELEC, Małgorzata KOŻUCH - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2016, s. 27-45
ISBN:
978-83-65173-49-2 ; 978-83-65173-50-8
Nr:
2168307051
chapter in monograph
See main document
5

Title:
Cele ekologiczne polityki klimatyczno-energetycznej Unii Europejskiej i Polski
Source:
Ekologizacja gospodarki / red. nauk. Małgorzata KOŻUCH - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2015, s. 49-69 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-65173-14-0 ; 978-83-65173-15-7
Nr:
2168297853
chapter in monograph
See main document
6

Title:
Cele polityki klimatycznej Unii Europejskiej a makroekonomiczne wskaźniki rozwoju społeczno-gospodarczego Polski
Source:
Finansowe determinanty rozwoju przedsiębiorstw / red. Zbigniew DRESLER - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014, s. 79-91 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-690-8
Access mode:
Nr:
2168293637
chapter in monograph
See main document
7

Title:
Sektor energetyczny jako producent energii i emitent zanieczyszczeń środowiska
Source:
Ekonomia przemysłowa w warunkach kryzysu finansowego / red. nauk. Piotr P. MAŁECKI - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2012, s. 125-146 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-12-9
Nr:
2168286921
chapter in monograph
See main document
1
Reforma oświaty jako przesłanka zmian w realizacji zadań edukacyjnych w gminie / Katarzyna Cisowska-Mleczek, Katarzyna KRÓL // W: Restrukturyzacja sektorów gospodarki i przedsiębiorstw : wybrane zagadnienia / red. nauk. Józef FAMIELEC i Małgorzata KOŻUCH. - Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2018. - S. 99-139. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65907-17-2 ; 978-83-65907-18-9. - Pełny tekst: https://e-uczelnia.uek.krakow.pl/mod/resource/view.php?id=254436
2
Pomoc publiczna w systemie oświaty / Katarzyna Cisowska-Mleczek, Katarzyna KRÓL // W: Pomoc publiczna : doświadczenia wybranych sektorów gospodarki / red. nauk. Małgorzata KOŻUCH. - Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2017. - S. 47-87. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65173-80-5 ; 978-83-65173-79-9
3
Narzędzia pomocy publicznej stosowane przez szkoły i ich organy prowadzące / Katarzyna Cisowska-Mleczek, Katarzyna KRÓL // W: Pomoc publiczna : doświadczenia wybranych sektorów gospodarki / red. nauk. Małgorzata KOŻUCH. - Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2017. - S. 89-116. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65173-80-5 ; 978-83-65173-79-9
4
The Ecological Goals of Climate and Energy Policy of the European Union and Poland / Katarzyna KRÓL // W: Greening of Economy : Selected Issues / eds. Józefa FAMIELEC, Małgorzata KOŻUCH. - Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, 2016. - S. 27-45. - ISBN 978-83-65173-49-2 ; 978-83-65173-50-8
5
Cele ekologiczne polityki klimatyczno-energetycznej Unii Europejskiej i Polski / Katarzyna CIĘCIAK // W: Ekologizacja gospodarki : praca zbiorowa / red. nauk. Małgorzata KOŻUCH. - Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2015. - S. 49-69. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65173-14-0 ; 978-83-65173-15-7
6
Cele polityki klimatycznej Unii Europejskiej a makroekonomiczne wskaźniki rozwoju społeczno-gospodarczego Polski / Józefa FAMIELEC, Katarzyna CIĘCIAK // W: Finansowe determinanty rozwoju przedsiębiorstw / red. Zbigniew DRESLER. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2014. - S. 79-91. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-690-8. - Pełny tekst: http://zasoby.kangur.uek.krakow.pl/djvu/index.php?kat=1000314808&col=ksiazki#page=80=Fit
7
Sektor energetyczny jako producent energii i emitent zanieczyszczeń środowiska / Katarzyna Cięciak // W: Ekonomia przemysłowa w warunkach kryzysu finansowego / red. nauk. Piotr P. MAŁECKI. - Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2012. - S. 125-146. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62511-12-9
1
Cisowska-Mleczek K., Król K., (2018), Reforma oświaty jako przesłanka zmian w realizacji zadań edukacyjnych w gminie. [W:] Famielec J., Kożuch M. (red.), Restrukturyzacja sektorów gospodarki i przedsiębiorstw : wybrane zagadnienia, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 99-139.
2
Cisowska-Mleczek K., Król K., (2017), Pomoc publiczna w systemie oświaty. [W:] Kożuch M. (red.), Pomoc publiczna : doświadczenia wybranych sektorów gospodarki, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 47-87.
3
Cisowska-Mleczek K., Król K., (2017), Narzędzia pomocy publicznej stosowane przez szkoły i ich organy prowadzące. [W:] Kożuch M. (red.), Pomoc publiczna : doświadczenia wybranych sektorów gospodarki, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 89-116.
4
Król K., (2016), The Ecological Goals of Climate and Energy Policy of the European Union and Poland. [W:] Famielec J., Kożuch M. (red.), Greening of Economy : Selected Issues, Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, s. 27-45.
5
Cięciak K., (2015), Cele ekologiczne polityki klimatyczno-energetycznej Unii Europejskiej i Polski. [W:] Kożuch M. (red.), Ekologizacja gospodarki, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 49-69.
6
Famielec J., Cięciak K., (2014), Cele polityki klimatycznej Unii Europejskiej a makroekonomiczne wskaźniki rozwoju społeczno-gospodarczego Polski. [W:] Dresler Z. (red.), Finansowe determinanty rozwoju przedsiębiorstw, Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 79-91.
7
Cięciak K., (2012), Sektor energetyczny jako producent energii i emitent zanieczyszczeń środowiska. [W:] Małecki P. (red.), Ekonomia przemysłowa w warunkach kryzysu finansowego, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 125-146.
1
@inbook{UEK:2168325521,
author = "Cisowska-Mleczek Katarzyna and Król Katarzyna",
title = "Reforma oświaty jako przesłanka zmian w realizacji zadań edukacyjnych w gminie",
booktitle = "Restrukturyzacja sektorów gospodarki i przedsiębiorstw : wybrane zagadnienia",
pages = "99-139",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2018",
isbn = "978-83-65907-17-2 ; 978-83-65907-18-9",
}
2
@inbook{UEK:2168314561,
author = "Cisowska-Mleczek Katarzyna and Król Katarzyna",
title = "Pomoc publiczna w systemie oświaty",
booktitle = "Pomoc publiczna : doświadczenia wybranych sektorów gospodarki",
pages = "47-87",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2017",
isbn = "978-83-65173-80-5 ; 978-83-65173-79-9",
}
3
@inbook{UEK:2168314563,
author = "Cisowska-Mleczek Katarzyna and Król Katarzyna",
title = "Narzędzia pomocy publicznej stosowane przez szkoły i ich organy prowadzące",
booktitle = "Pomoc publiczna : doświadczenia wybranych sektorów gospodarki",
pages = "89-116",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2017",
isbn = "978-83-65173-80-5 ; 978-83-65173-79-9",
}
4
@inbook{UEK:2168307051,
author = "Król Katarzyna",
title = "The Ecological Goals of Climate and Energy Policy of the European Union and Poland",
booktitle = "Greening of Economy : Selected Issues",
pages = "27-45",
adress = "Cracow",
publisher = "Foundation of the Cracow University of Economics",
year = "2016",
isbn = "978-83-65173-49-2 ; 978-83-65173-50-8",
}
5
@inbook{UEK:2168297853,
author = "Cięciak Katarzyna",
title = "Cele ekologiczne polityki klimatyczno-energetycznej Unii Europejskiej i Polski",
booktitle = "Ekologizacja gospodarki",
pages = "49-69",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2015",
isbn = "978-83-65173-14-0 ; 978-83-65173-15-7",
}
6
@inbook{UEK:2168293637,
author = "Famielec Józefa and Cięciak Katarzyna",
title = "Cele polityki klimatycznej Unii Europejskiej a makroekonomiczne wskaźniki rozwoju społeczno-gospodarczego Polski",
booktitle = "Finansowe determinanty rozwoju przedsiębiorstw",
pages = "79-91",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2014",
isbn = "978-83-7252-690-8",
}
7
@inbook{UEK:2168286921,
author = "Cięciak Katarzyna",
title = "Sektor energetyczny jako producent energii i emitent zanieczyszczeń środowiska",
booktitle = "Ekonomia przemysłowa w warunkach kryzysu finansowego",
pages = "125-146",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2012",
isbn = "978-83-62511-12-9",
}