Publications of the selected author
1

Title:
Reforma oświaty jako przesłanka zmian w realizacji zadań edukacyjnych w gminie
Source:
Restrukturyzacja sektorów gospodarki i przedsiębiorstw : wybrane zagadnienia / red. Józef FAMIELEC i Małgorzata KOŻUCH - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2018, s. 99-139 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-65907-17-2 ; 978-83-65907-18-9
Access mode:
Nr:
2168325521
chapter in monograph
See main document
2

Title:
Pomoc publiczna w systemie oświaty
Source:
Pomoc publiczna : doświadczenia wybranych sektorów gospodarki / red. Małgorzata KOŻUCH - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2017, s. 47-87 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-65173-80-5 ; 978-83-65173-79-9
Access mode:
Nr:
2168314561
chapter in monograph
See main document
3

Title:
Narzędzia pomocy publicznej stosowane przez szkoły i ich organy prowadzące
Source:
Pomoc publiczna : doświadczenia wybranych sektorów gospodarki / red. Małgorzata KOŻUCH - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2017, s. 89-116 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-65173-80-5 ; 978-83-65173-79-9
Access mode:
Nr:
2168314563
chapter in monograph
See main document
4

Author:
Title:
The Ecological Goals of Climate and Energy Policy of the European Union and Poland
Source:
Greening of Economy : Selected Issues / red. Józefa FAMIELEC, Małgorzata KOŻUCH - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2016, s. 27-45
ISBN:
978-83-65173-49-2 ; 978-83-65173-50-8
Nr:
2168307051
chapter in monograph
See main document
5

Title:
Cele ekologiczne polityki klimatyczno-energetycznej Unii Europejskiej i Polski
Source:
Ekologizacja gospodarki / red. Małgorzata KOŻUCH - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2015, s. 49-69 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-65173-14-0 ; 978-83-65173-15-7
Nr:
2168297853
chapter in monograph
See main document
6

Title:
Cele polityki klimatycznej Unii Europejskiej a makroekonomiczne wskaźniki rozwoju społeczno-gospodarczego Polski
Source:
Ekologizacja gospodarki dla potrzeb rozwoju zrównoważonego : raport z badań / kierownik: Józefa FAMIELEC, red. nauk. Małgorzata KOŻUCH2014, s. 42-49
Signature:
NP-1457/Magazyn
Nr:
2168301921
chapter in unpublished scientific work
See main document
7

Title:
Polityka klimatyczno-energetyczna Unii Europejskiej. Szanse i wyzwania dla polskiej gospodarki = The European Union climate and energy policy. Opportunities and challenges for the Polish economy
Source:
Folia Oeconomica Cracoviensia. - vol. 55 (2014) , s. 61-79. - Summ., streszcz.
Access mode:
Full text
CC-BY-NC-ND
Nr:
2168287803
article
8

Title:
Polityka klimatyczno-energetyczna Unii Europejskiej jako szanse i wyzwanie dla rozwoju społeczno-gospodarczego Polski
Source:
Ekologizacja gospodarki dla potrzeb rozwoju zrównoważonego : raport z badań / kierownik: Józefa FAMIELEC, red. nauk. Małgorzata KOŻUCH2014, s. 50-66
Signature:
NP-1457/Magazyn
Nr:
2168301929
chapter in unpublished scientific work
See main document
9

Title:
Skuteczność ekologiczna polityki energetycznej Unii Europejskiej w Polsce = The Environmental Effectiveness of the EU Energy Policy in Poland
Source:
Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. - nr 16 (2014) , s. 9-31. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 4.00 pkt
Nr:
2168319453
article
10

Title:
Cele polityki klimatycznej Unii Europejskiej a makroekonomiczne wskaźniki rozwoju społeczno-gospodarczego Polski
Source:
Nauka finansów dla rozwoju gospodarczego i społecznego : Konferencja Katedr Finansów 2014, Krynica Zdrój, 22-24 września 2014 r. : streszczenia artykułów - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2014, s. 33. - Dostępne tylko streszczenie
ISBN:
978-83-62511-09-9
Nr:
2168291331
varia
11

Title:
Cele polityki klimatycznej Unii Europejskiej a makroekonomiczne wskaźniki rozwoju społeczno-gospodarczego Polski
Source:
Finansowe determinanty rozwoju przedsiębiorstw / red. Zbigniew DRESLER - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014, s. 79-91 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-690-8
Access mode:
Nr:
2168293637
chapter in monograph
See main document
12

Conference:
IX Kongres Ekonomistów Polskich "Ekonomia dla przyszłości. Odkrywać naturę i przyczyny zjawisk gospodarczych", Warszawa, Polska, od 2013-11-28 do 2013-11-29
Title:
Skuteczność ekologiczna polityki energetycznej Unii Europejskiej w Polsce [dokument elektroniczny]
Source:
Ekonomia dla przyszłości : odkrywać naturę i przyczyny zjawisk gospodarczych : referaty nadesłane - Warszawa: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2013, s. 1-16. - W wersji drukowanej dostępne tylko streszcz. w języku polskim - Bibliogr.
ISBN:
978-83-88700-71-2
Access mode:
Nr:
2168280525
chapter in conference materials
13

Title:
Skuteczność ekologiczna polityki energetycznej Unii Europejskiej w Polsce
Publisher address:
Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2013
Physical description:
93 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-28-0
Nr:
2168284269
monograph
14

Title:
Skuteczność ekologiczna polityki energetycznej Unii Europejskiej w Polsce na przykładzie emisji dwutlenku węgla
Publisher address:
Kraków: , 2013
Physical description:
241 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Access mode:
Signature:
eDr-257
Nr:
2168283457
doctoral dissertation
15

Title:
Skuteczność ekologiczna polityki energetycznej Unii Europejskiej w Polsce
Source:
Kierunki rozwoju oraz nowe instrumenty polityki przemysłowej i ekologicznej : raport z badań / kier.: Józefa FAMIELEC ; red. nauk.: Małgorzata KOŻUCH, Piotr P. MAŁECKI2013, s. 170-190
Signature:
NP-1265/Magazyn
Nr:
2168289631
chapter in unpublished scientific work
See main document
16

Title:
System handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych w Polsce = Greenhouse Gas Emission Trading System in Poland
Source:
Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - 93 (2012) , s. 9-21. - Tytuł numeru: Współczesna gospodarka - wyzwania, dylematy, perspektywy rozwoju - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168290073
article
17

Title:
Sektor energetyczny jako producent energii i emitent zanieczyszczeń środowiska
Source:
Ekonomia przemysłowa w warunkach kryzysu finansowego / red. Piotr P. MAŁECKI - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2012, s. 125-146 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-12-9
Nr:
2168286921
chapter in monograph
See main document
18

Conference:
10th Conference Business and Non-profit Organizations Facing Increased Competitions and Growing Customers' Demands, Zakopane, Polska, od 2011-06-20 do 2011-06-21
Title:
Global Problems of Energy Management
Source:
Business and Non-profit Organizations Facing Increased Competition and Growing Customers' Demands / red. Adam NALEPKA, Anna Ujwary-Gil - Dąbrowa Górnicza: Wyższa Szkoła Biznesu, 2011, s. 303-315. - Summ. - Bibliogr.
Series:
(Business and Non-profit Organizations Facing Increased Competition and Growing Customers' Demands ; vol. 10)
ISBN:
978-83-88421-79-2
Access mode:
Nr:
2168319775
chapter in conference materials
See main document
19

Title:
Wykorzystanie i finansowanie odnawialnych źródeł energii w Polsce
Source:
Polityka przemysłowa oraz ekologiczna w warunkach osłabienia wzrostu gospodarczego / red. Józefa FAMIELEC2010, s. 149-171 - Bibliogr.
Research program:
43/KPPiE/3/2010/S/556
Signature:
NP-955/Magazyn
Nr:
2168326299
chapter in unpublished scientific work
See main document
1
Reforma oświaty jako przesłanka zmian w realizacji zadań edukacyjnych w gminie / Katarzyna Cisowska-Mleczek, Katarzyna KRÓL // W: Restrukturyzacja sektorów gospodarki i przedsiębiorstw : wybrane zagadnienia / red. Józef FAMIELEC i Małgorzata KOŻUCH . - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2018. - S. 99-139. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65907-17-2 ; 978-83-65907-18-9. - Pełny tekst: https://e-uczelnia.uek.krakow.pl/mod/resource/view.php?id=254436
2
Pomoc publiczna w systemie oświaty / Katarzyna Cisowska-Mleczek, Katarzyna KRÓL // W: Pomoc publiczna : doświadczenia wybranych sektorów gospodarki / red. Małgorzata KOŻUCH . - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2017. - S. 47-87. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65173-80-5 ; 978-83-65173-79-9. - Pełny tekst: https://if.uek.krakow.pl/wp-content/uploads/2017/11/1-tekst-pdf.pdf
3
Narzędzia pomocy publicznej stosowane przez szkoły i ich organy prowadzące / Katarzyna Cisowska-Mleczek, Katarzyna KRÓL // W: Pomoc publiczna : doświadczenia wybranych sektorów gospodarki / red. Małgorzata KOŻUCH . - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2017. - S. 89-116. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65173-80-5 ; 978-83-65173-79-9. - Pełny tekst: https://if.uek.krakow.pl/wp-content/uploads/2017/11/1-tekst-pdf.pdf
4
The Ecological Goals of Climate and Energy Policy of the European Union and Poland / Katarzyna KRÓL // W: Greening of Economy : Selected Issues / eds. Józefa FAMIELEC, Małgorzata KOŻUCH. - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2016. - S. 27-45. - ISBN 978-83-65173-49-2 ; 978-83-65173-50-8
5
Cele ekologiczne polityki klimatyczno-energetycznej Unii Europejskiej i Polski / Katarzyna CIĘCIAK // W: Ekologizacja gospodarki / red. nauk. Małgorzata KOŻUCH. - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2015. - S. 49-69. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65173-14-0 ; 978-83-65173-15-7
6
Cele polityki klimatycznej Unii Europejskiej a makroekonomiczne wskaźniki rozwoju społeczno-gospodarczego Polski / Katarzyna CIĘCIAK, Józefa FAMIELEC // W: Ekologizacja gospodarki dla potrzeb rozwoju zrównoważonego : raport z badań / kierownik: Józefa FAMIELEC, red. nauk. Małgorzata KOŻUCH. - (2014), s. 42-49
7
Polityka klimatyczno-energetyczna Unii Europejskiej. Szanse i wyzwania dla polskiej gospodarki = The European Union climate and energy policy. Opportunities and challenges for the Polish economy / Katarzyna CIĘCIAK // Folia Oeconomica Cracoviensia. - vol. 55 (2014), s. 61-79. - Summ., streszcz. - Pełny tekst: https://journals.pan.pl/dlibra/publication/101979/edition/87993/content. - ISSN 0071-674X
8
Polityka klimatyczno-energetyczna Unii Europejskiej jako szanse i wyzwanie dla rozwoju społeczno-gospodarczego Polski / Katarzyna CIĘCIAK // W: Ekologizacja gospodarki dla potrzeb rozwoju zrównoważonego : raport z badań / kierownik: Józefa FAMIELEC, red. nauk. Małgorzata KOŻUCH. - (2014), s. 50-66
9
Skuteczność ekologiczna polityki energetycznej Unii Europejskiej w Polsce = The Environmental Effectiveness of the EU Energy Policy in Poland / Katarzyna CIĘCIAK // Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. - nr 16 (2014), s. 9-31. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.krakow.pte.pl/pliki/files/ZN_PTE_16/Ci%C4%99ciak.pdf. - ISSN 1644-8979
10
Cele polityki klimatycznej Unii Europejskiej a makroekonomiczne wskaźniki rozwoju społeczno-gospodarczego Polski / Katarzyna CIĘCIAK, Józefa FAMIELEC // W: Nauka finansów dla rozwoju gospodarczego i społecznego : Konferencja Katedr Finansów 2014, Krynica Zdrój, 22-24 września 2014 r. : streszczenia artykułów. - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2014. - S. 33. - Dostępne tylko streszczenie. - ISBN 978-83-62511-09-9
11
Cele polityki klimatycznej Unii Europejskiej a makroekonomiczne wskaźniki rozwoju społeczno-gospodarczego Polski / Józefa FAMIELEC, Katarzyna CIĘCIAK // W: Finansowe determinanty rozwoju przedsiębiorstw / red. Zbigniew DRESLER. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014. - S. 79-91. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-690-8. - Pełny tekst: https://bazybg.uek.krakow.pl/cyfrowa/kolekcje/publikacja/1000314808
12
Skuteczność ekologiczna polityki energetycznej Unii Europejskiej w Polsce / Katarzyna CIĘCIAK // W: Ekonomia dla przyszłości : odkrywać naturę i przyczyny zjawisk gospodarczych : referaty nadesłane [Dokument elektroniczny]. - Warszawa: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2013. - S. 1-16. - Streszcz.. - W wersji drukowanej dostępne tylko streszcz. w języku polskim. - Bibliogr. - ISBN 978-83-88700-71-2. - Pełny tekst: http://www.pte.pl/kongres/referaty/Ci%C4%99ciak%20Katarzyna/Ci%C4%99ciak%20Katarzyna%20-%20SKUTECZNO%C5%9A%C4%86%20EKOLOGICZNA%20POLITYKI%20ENERGETYCZNEJ%20UNII%20EUROPEJSKIEJ%20W%20POLSCE.pdf
13
Skuteczność ekologiczna polityki energetycznej Unii Europejskiej w Polsce / Katarzyna CIĘCIAK. - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2013. - 93 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62511-28-0
14
Skuteczność ekologiczna polityki energetycznej Unii Europejskiej w Polsce na przykładzie emisji dwutlenku węgla / Katarzyna CIĘCIAK ; Promotor: Józefa FAMIELEC. - Kraków, 2013. - 241 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazybg.uek.krakow.pl/cyfrowa/kolekcje/publikacja/1200002737
15
Skuteczność ekologiczna polityki energetycznej Unii Europejskiej w Polsce / Katarzyna CIĘCIAK // W: Kierunki rozwoju oraz nowe instrumenty polityki przemysłowej i ekologicznej : raport z badań / kier.: Józefa FAMIELEC ; red. nauk.: Małgorzata KOŻUCH, Piotr P. MAŁECKI. - (2013), s. 170-190
16
System handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych w Polsce = Greenhouse Gas Emission Trading System in Poland / Katarzyna Cięciak // Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - 93 (2012), s. 9-21. - Summ.. - Tytuł numeru: Współczesna gospodarka - wyzwania, dylematy, perspektywy rozwoju. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.sbc.org.pl/dlibra/docmetadata?id=73163. - ISSN 2083-8611
17
Sektor energetyczny jako producent energii i emitent zanieczyszczeń środowiska / Katarzyna Cięciak // W: Ekonomia przemysłowa w warunkach kryzysu finansowego / red. Piotr P. MAŁECKI . - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2012. - S. 125-146. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62511-12-9
18
Global Problems of Energy Management / Katarzyna Cięciak // W: Business and Non-profit Organizations Facing Increased Competition and Growing Customers' Demands / red. Adam NALEPKA, Anna Ujwary-Gil . - Dąbrowa Górnicza: Wyższa Szkoła Biznesu, cop. 2011. - (Business and Non-profit Organizations Facing Increased Competition and Growing Customers' Demands, ISSN 2543-540X ; vol. 10). - S. 303-315. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-88421-79-2. - Pełny tekst: http://konferencja.jemi.edu.pl/files/monografie/monografia_vol10.pdf
19
Wykorzystanie i finansowanie odnawialnych źródeł energii w Polsce / Katarzyna CIĘCIAK // W: Polityka przemysłowa oraz ekologiczna w warunkach osłabienia wzrostu gospodarczego / red. Józefa FAMIELEC. - (2010), s. 149-171. - Bibliogr.
1
Cisowska-Mleczek K., Król K., (2018), Reforma oświaty jako przesłanka zmian w realizacji zadań edukacyjnych w gminie. [W:] FAMIELEC J., KOŻUCH M. (red.), Restrukturyzacja sektorów gospodarki i przedsiębiorstw : wybrane zagadnienia, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 99-139.
2
Cisowska-Mleczek K., Król K., (2017), Pomoc publiczna w systemie oświaty. [W:] KOŻUCH M. (red.), Pomoc publiczna : doświadczenia wybranych sektorów gospodarki, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 47-87.
3
Cisowska-Mleczek K., Król K., (2017), Narzędzia pomocy publicznej stosowane przez szkoły i ich organy prowadzące. [W:] KOŻUCH M. (red.), Pomoc publiczna : doświadczenia wybranych sektorów gospodarki, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 89-116.
4
Król K., (2016), The Ecological Goals of Climate and Energy Policy of the European Union and Poland. [W:] Famielec J., Kożuch M. (red.), Greening of Economy : Selected Issues, Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, s. 27-45.
5
Cięciak K., (2015), Cele ekologiczne polityki klimatyczno-energetycznej Unii Europejskiej i Polski. [W:] Kożuch M. (red.), Ekologizacja gospodarki, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 49-69.
6
Cięciak K., Famielec J., (2014), Cele polityki klimatycznej Unii Europejskiej a makroekonomiczne wskaźniki rozwoju społeczno-gospodarczego Polski. [W:] Famielec J., Kożuch M. (kierownik tematu), Ekologizacja gospodarki dla potrzeb rozwoju zrównoważonego : raport z badań, s. 42-49.
7
Cięciak K., (2014), Polityka klimatyczno-energetyczna Unii Europejskiej. Szanse i wyzwania dla polskiej gospodarki, "Folia Oeconomica Cracoviensia", vol. 55, s. 61-79; https://journals.pan.pl/dlibra/publication/101979/edition/87993/content
8
Cięciak K., (2014), Polityka klimatyczno-energetyczna Unii Europejskiej jako szanse i wyzwanie dla rozwoju społeczno-gospodarczego Polski. [W:] Famielec J., Kożuch M. (kierownik tematu), Ekologizacja gospodarki dla potrzeb rozwoju zrównoważonego : raport z badań, s. 50-66.
9
Cięciak K., (2014), Skuteczność ekologiczna polityki energetycznej Unii Europejskiej w Polsce, "Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego", nr 16, s. 9-31; http://www.krakow.pte.pl/pliki/files/ZN_PTE_16/Ci%C4%99ciak.pdf
10
Cięciak K., Famielec J., (2014), Cele polityki klimatycznej Unii Europejskiej a makroekonomiczne wskaźniki rozwoju społeczno-gospodarczego Polski. [W:] Nauka finansów dla rozwoju gospodarczego i społecznego : Konferencja Katedr Finansów 2014, Krynica Zdrój, 22-24 września 2014 r. : streszczenia artykułów, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 33.
11
Famielec J., Cięciak K., (2014), Cele polityki klimatycznej Unii Europejskiej a makroekonomiczne wskaźniki rozwoju społeczno-gospodarczego Polski. [W:] Dresler Z. (red.), Finansowe determinanty rozwoju przedsiębiorstw, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 79-91.
12
Cięciak K., (2013), Skuteczność ekologiczna polityki energetycznej Unii Europejskiej w Polsce. [W:] Ekonomia dla przyszłości : odkrywać naturę i przyczyny zjawisk gospodarczych : referaty nadesłane [Dokument elektroniczny], Warszawa : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, s. 1-16.
13
Cięciak K., (2013), Skuteczność ekologiczna polityki energetycznej Unii Europejskiej w Polsce, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 93 s.
14
Cięciak K., (2013), Skuteczność ekologiczna polityki energetycznej Unii Europejskiej w Polsce na przykładzie emisji dwutlenku węgla, Prom. Famielec J., Kraków : , 241 k.
15
Cięciak K., (2013), Skuteczność ekologiczna polityki energetycznej Unii Europejskiej w Polsce. [W:] Famielec J., Kożuch M., Małecki P. (kierownik tematu), Kierunki rozwoju oraz nowe instrumenty polityki przemysłowej i ekologicznej : raport z badań, s. 170-190.
16
Cięciak K., (2012), System handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych w Polsce, "Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach", 93, s. 9-21; http://www.sbc.org.pl/dlibra/docmetadata?id=73163
17
Cięciak K., (2012), Sektor energetyczny jako producent energii i emitent zanieczyszczeń środowiska. [W:] MAŁECKI (red.), Ekonomia przemysłowa w warunkach kryzysu finansowego, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 125-146.
18
Cięciak K., (2011), Global Problems of Energy Management. [W:] NALEPKA A., Ujwary-Gil A. (red.), Business and Non-profit Organizations Facing Increased Competition and Growing Customers' Demands (Business and Non-profit Organizations Facing Increased Competition and Growing Customers' Demands; vol. 10), Dąbrowa Górnicza : Wyższa Szkoła Biznesu, s. 303-315.
19
Cięciak K., (2010), Wykorzystanie i finansowanie odnawialnych źródeł energii w Polsce. [W:] FAMIELEC J. (kierownik tematu), Polityka przemysłowa oraz ekologiczna w warunkach osłabienia wzrostu gospodarczego, s. 149-171.
1
@inbook{UEK:2168325521,
author = "Katarzyna Cisowska-Mleczek and Katarzyna Król",
title = "Reforma oświaty jako przesłanka zmian w realizacji zadań edukacyjnych w gminie",
booktitle = "Restrukturyzacja sektorów gospodarki i przedsiębiorstw : wybrane zagadnienia",
pages = "99-139",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2018",
url = {https://e-uczelnia.uek.krakow.pl/mod/resource/view.php?id=254436},
isbn = "978-83-65907-17-2 ; 978-83-65907-18-9",
}
2
@inbook{UEK:2168314561,
author = "Katarzyna Cisowska-Mleczek and Katarzyna Król",
title = "Pomoc publiczna w systemie oświaty",
booktitle = "Pomoc publiczna : doświadczenia wybranych sektorów gospodarki",
pages = "47-87",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2017",
url = {https://if.uek.krakow.pl/wp-content/uploads/2017/11/1-tekst-pdf.pdf},
isbn = "978-83-65173-80-5 ; 978-83-65173-79-9",
}
3
@inbook{UEK:2168314563,
author = "Katarzyna Cisowska-Mleczek and Katarzyna Król",
title = "Narzędzia pomocy publicznej stosowane przez szkoły i ich organy prowadzące",
booktitle = "Pomoc publiczna : doświadczenia wybranych sektorów gospodarki",
pages = "89-116",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2017",
url = {https://if.uek.krakow.pl/wp-content/uploads/2017/11/1-tekst-pdf.pdf},
isbn = "978-83-65173-80-5 ; 978-83-65173-79-9",
}
4
@inbook{UEK:2168307051,
author = "Katarzyna Król",
title = "The Ecological Goals of Climate and Energy Policy of the European Union and Poland",
booktitle = "Greening of Economy : Selected Issues",
pages = "27-45",
adress = "Cracow",
publisher = "Foundation of the Cracow University of Economics",
year = "2016",
isbn = "978-83-65173-49-2 ; 978-83-65173-50-8",
}
5
@inbook{UEK:2168297853,
author = "Katarzyna Cięciak",
title = "Cele ekologiczne polityki klimatyczno-energetycznej Unii Europejskiej i Polski",
booktitle = "Ekologizacja gospodarki",
pages = "49-69",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2015",
isbn = "978-83-65173-14-0 ; 978-83-65173-15-7",
}
6
@unpublished{UEK:2168301921,
author = "Katarzyna Cięciak and Józefa Famielec",
title = "Cele polityki klimatycznej Unii Europejskiej a makroekonomiczne wskaźniki rozwoju społeczno-gospodarczego Polski",
booktitle = "Ekologizacja gospodarki dla potrzeb rozwoju zrównoważonego : raport z badań",
pages = "42-49",
year = "2014",
}
7
@article{UEK:2168287803,
author = "Katarzyna Cięciak",
title = "Polityka klimatyczno-energetyczna Unii Europejskiej. Szanse i wyzwania dla polskiej gospodarki",
journal = "Folia Oeconomica Cracoviensia",
number = "vol. 55",
pages = "61-79",
year = "2014",
url = {https://journals.pan.pl/dlibra/publication/101979/edition/87993/content},
}
8
@unpublished{UEK:2168301929,
author = "Katarzyna Cięciak",
title = "Polityka klimatyczno-energetyczna Unii Europejskiej jako szanse i wyzwanie dla rozwoju społeczno-gospodarczego Polski",
booktitle = "Ekologizacja gospodarki dla potrzeb rozwoju zrównoważonego : raport z badań",
pages = "50-66",
year = "2014",
}
9
@article{UEK:2168319453,
author = "Katarzyna Cięciak",
title = "Skuteczność ekologiczna polityki energetycznej Unii Europejskiej w Polsce",
journal = "Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego",
number = "16",
pages = "9-31",
year = "2014",
url = {http://www.krakow.pte.pl/pliki/files/ZN_PTE_16/Ci%C4%99ciak.pdf},
}
10
@misc{UEK:2168291331,
author = "Katarzyna Cięciak and Józefa Famielec",
title = "Cele polityki klimatycznej Unii Europejskiej a makroekonomiczne wskaźniki rozwoju społeczno-gospodarczego Polski",
booktitle = "Nauka finansów dla rozwoju gospodarczego i społecznego : Konferencja Katedr Finansów 2014, Krynica Zdrój, 22-24 września 2014 r. : streszczenia artykułów",
pages = "33",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2014",
isbn = "978-83-62511-09-9",
}
11
@inbook{UEK:2168293637,
author = "Józefa Famielec and Katarzyna Cięciak",
title = "Cele polityki klimatycznej Unii Europejskiej a makroekonomiczne wskaźniki rozwoju społeczno-gospodarczego Polski",
booktitle = "Finansowe determinanty rozwoju przedsiębiorstw",
pages = "79-91",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2014",
url = {https://bazybg.uek.krakow.pl/cyfrowa/kolekcje/publikacja/1000314808 },
isbn = "978-83-7252-690-8",
}
12
@inbook{UEK:2168280525,
author = "Katarzyna Cięciak",
title = "Skuteczność ekologiczna polityki energetycznej Unii Europejskiej w Polsce",
booktitle = "Ekonomia dla przyszłości : odkrywać naturę i przyczyny zjawisk gospodarczych : referaty nadesłane",
pages = "1-16",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polskie Towarzystwo Ekonomiczne",
year = "2013",
url = {http://www.pte.pl/kongres/referaty/Ci%C4%99ciak%20Katarzyna/Ci%C4%99ciak%20Katarzyna%20-%20SKUTECZNO%C5%9A%C4%86%20EKOLOGICZNA%20POLITYKI%20ENERGETYCZNEJ%20UNII%20EUROPEJSKIEJ%20W%20POLSCE.pdf},
isbn = "978-83-88700-71-2",
}
13
@book{UEK:2168284269,
author = "Katarzyna Cięciak",
title = "Skuteczność ekologiczna polityki energetycznej Unii Europejskiej w Polsce",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
year = "2013",
isbn = "978-83-62511-28-0",
}
14
@unpublished{UEK:2168283457,
author = "Katarzyna Cięciak",
title = "Skuteczność ekologiczna polityki energetycznej Unii Europejskiej w Polsce na przykładzie emisji dwutlenku węgla",
adress = "Kraków",
year = "2013",
url = {https://bazybg.uek.krakow.pl/cyfrowa/kolekcje/publikacja/1200002737},
}
15
@unpublished{UEK:2168289631,
author = "Katarzyna Cięciak",
title = "Skuteczność ekologiczna polityki energetycznej Unii Europejskiej w Polsce",
booktitle = "Kierunki rozwoju oraz nowe instrumenty polityki przemysłowej i ekologicznej : raport z badań",
pages = "170-190",
year = "2013",
}
16
@article{UEK:2168290073,
author = "Katarzyna Cięciak",
title = "System handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych w Polsce",
journal = "Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach",
number = "93",
pages = "9-21",
adress = "",
year = "2012",
url = {http://www.sbc.org.pl/dlibra/docmetadata?id=73163},
}
17
@inbook{UEK:2168286921,
author = "Katarzyna Cięciak",
title = "Sektor energetyczny jako producent energii i emitent zanieczyszczeń środowiska",
booktitle = "Ekonomia przemysłowa w warunkach kryzysu finansowego",
pages = "125-146",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2012",
isbn = "978-83-62511-12-9",
}
18
@inbook{UEK:2168319775,
author = "Katarzyna Cięciak",
title = "Global Problems of Energy Management",
booktitle = "Business and Non-profit Organizations Facing Increased Competition and Growing Customers' Demands",
pages = "303-315",
adress = "Dąbrowa Górnicza",
publisher = "Wyższa Szkoła Biznesu",
year = "2011",
url = {http://konferencja.jemi.edu.pl/files/monografie/monografia_vol10.pdf},
issn = "2543-540X",
isbn = "978-83-88421-79-2",
}
19
@unpublished{UEK:2168326299,
author = "Katarzyna Cięciak",
title = "Wykorzystanie i finansowanie odnawialnych źródeł energii w Polsce",
booktitle = "Polityka przemysłowa oraz ekologiczna w warunkach osłabienia wzrostu gospodarczego",
pages = "149-171",
year = "2010",
}
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID