Publications of the selected author

1

Title:
Determinants of Accuracy in Disclosure of Information about Risk in Financial Statements of Listed Companies - Case of Poland
Source:
Review of Integrative Business and Economics Research. - vol. 9, iss. 4 (2020) , s. 82-98. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168339163
article
2

Title:
Praktyczne aspekty badania instrumentów finansowych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Badania
Source:
Wyzwania rewizji finansowej / red. nauk. Katarzyna CHŁAPEK, Sylwia KRAJEWSKA, Paweł ZIENIUK - Warszawa: Difin, 2020, s. 149-164
ISBN:
978-83-8085-760-5
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168349882
chapter in monograph
See main document
3

Conference:
XXIV Workshop on Accounting and Management Control "Memorial Raymond Konopka", Coimbra, Portugalia, od 2019-01-24 do 2019-01-25
Title:
Effectiveness of Bankruptcy Prediction Models Developed by Polish Academics
Source:
XXIV Workshop on Accounting and Management Control - Coimbra: ISCAC - Coimbra Business School, 2019, s. 26. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168331275
varia
4

Conference:
SIBR 2019 Conference on Interdisciplinary Business & Economics Research, Osaka, Japonia, od 2019-07-04 do 2019-07-05
Title:
Determinants of Accuracy in Disclosure of Information about Risk in Financial Statements of Listed Companies - Case of Poland
Source:
Proceedings. - vol. 8, iss. 4 (2019) , s. 19-085. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168337009
article
5

Title:
Technologia blockchain a system finansowy i współczesna rachunkowość : przykład rozproszonych ksiąg rachunkowych = Blockchain Technology and the Financial System and Modern Accounting : an Example of Distributed Accounting Books
Source:
Rachunkowość finansowa w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi / red. nauk. Stanisław Hońko, Adam Lulek - Szczecin: Uniwersytet Szczeciński, 2019, s. 290-301. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Series:
(Rozprawy i Studia - Uniwersytet Szczeciński ; t. (1168) 1094)
ISBN:
978-83-7972-319-5
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168343573
chapter in monograph
6

Conference:
9th International Conference "Financial Reporting and Auditing: Meeting the Information Users' Needs", Kraków, Polska, od 2019-12-12 do 2019-12-13
Title:
The Blockchain Technology and a Modern Accounting
Source:
Financial Reporting and Auditing : Meeting the Information Users' Needs : Book of Abstracts - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2019, s. 69. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168342031
varia
7

Conference:
9th Annual Global Business Conference 2018: Developing New Value-Creating Paradigms, Dubrownik, Chorwacja, od 2018-09-26 do 2018-09-29
Title:
Disclosure Index in Examining the Specificity of Disclosure of Information on the Estimated Values in Financial Statements of Polish Listed Companies
Source:
9th Annual Global Business Conference / eds. Joe Hair, Zoran Krupka, Goran Vlašić - Zagreb: Innovation Institute, 2018, s. 267-268. - Dostępne tylko streszczenie - Bibliogr.
Series:
(Global Business Conference)
Nr:
2168329893
varia
8

Title:
Koncepcje zachowania kapitału na przykładzie spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie = Concepts of Capital Conservation on the Example of Companies Listed on the Warsaw Stock Exchange
Source:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 522 (2018) , s. 193-206. - Tytuł numeru: System rachunkowości organizacji - problemy pomiaru i prezentacji - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 10.00 pkt
Nr:
2168329595
article
9

Conference:
Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Kierunki badań nad współczesnymi zjawiskami finansowymi", Arłamów, Polska, od 2017-10-18 do 2017-10-20
Title:
The Impact of Blockchain Technology for the Future of the Financial System and the Efficiency of Banks = Wpływ technologii blockchain na przyszłość systemu finansowego oraz efektywność banków
Source:
Kierunki badań nad współczesnymi zjawiskami finansowymi : międzynarodowa konferencja naukowa : streszczenia artykułów - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2017, s. 144-145. - Dostępne tylko streszczenia
Nr:
2168336809
varia
10

Title:
Inwestowanie społecznie odpowiedzialne (Socially Responsible Investing)
Source:
Społeczna odpowiedzialność biznesu w rachunkowości : teoria i praktyka / red. nauk. Joanna KRASODOMSKA - Warszawa: Difin, 2017, s. 60-72
ISBN:
978-83-8085-380-5
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168313205
chapter in monograph
See main document
11

Title:
Wybrane zagadnienia prowadzenia rachunkowości rolnej w Polsce
Source:
Współczesne koncepcje adaptacji rozwiązań rachunkowości i rewizji finansowej w kontekście gospodarki opartej na usługach / red. nauk. Katarzyna ŚWIETLA - Warszawa: Difin, 2017, s. 68-85
ISBN:
978-83-8085-395-9
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168314469
chapter in monograph
See main document
12

Title:
Agricultural Accountancy in Poland - Selected Theoretical and Practical Issues
Source:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Finansów i Prawa w Bielsku-Białej = Scientific Journal of Bielsko-Biala School of Finance and Law. - nr 2 (2016) , s. 4-14. - Summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168312521
article
13

Title:
Wynik finansowy gospodarstwa rolnego
Source:
Integracja sposobu sporządzania, analizy i badania sprawozdania finansowego / red. nauk. Bronisław MICHERDA, Konrad STĘPIEŃ - Warszawa: Difin SA, 2016, s. 174-198
ISBN:
978-83-8085-123-8
Nr:
2168304545
chapter in monograph
See main document
14

Title:
Ocena zgodności z MSSF informacji dotyczących instrumentów finansowych ujawnianych przez emitentów papierów wartościowych w latach 2009-2015 = An Assessment of the Compliance With the IFRS of Information on Financial Instruments Disclosed by Issuers of Securities in 2009-2015
Source:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 445 (2016) , s. 140-159. - Tytuł numeru: Aktywa finansowe - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 10.00 pkt
Nr:
2168309287
article
15

Title:
Ujawnienia informacji o metodach wyceny instrumentów finansowych według regulacji międzynarodowych : zarys problemu
Source:
Współczesne problemy i kierunki transformacji rachunkowości i rewizji finansowej. T. 1, Współczesne problemy rachunkowości i rewizji finansowej / red. nauk. Anna Kuzior, Aleksandra Szewieczek - Katowice: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 2016, s. 127-134 - Bibliogr.
Series:
(Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach)
ISBN:
978-83-7875-309-4
Nr:
2168312513
chapter in monograph
16

Title:
Rachunkowość jako forma kontroli w jednostkach pożytku publicznego
Source:
Specyfika regulacji w zakresie rachunkowości jednostek zainteresowania i pożytku publicznego / red. nauk. Bronisław MICHERDA - Warszawa: Difin SA, 2015, s. 73-86
ISBN:
978-83-7930-725-8
Nr:
2168290573
chapter in monograph
See main document
17

Title:
Rola instrumentów pochodnych w ograniczaniu zmienności wyników finansowych przedsiębiorstw = The Role of Derivatives in Reducing the Volatility of Financial Results of Enterprises
Source:
Współczesne uwarunkowania sprawozdawczości i rewizji finansowej / red. nauk. Joanna KRASODOMSKA, Katarzyna ŚWIETLA - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2015, s. 437-449. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-65173-24-9 ; 978-83-65173-25-6
Access mode:
Nr:
2168298693
chapter in monograph
See main document
18

Title:
Aspekty ekonomiczno-finansowe czynności prawnych
Publisher address:
Warszawa ; Zielonka: Wydawnictwo BMT Erida, 2014
Physical description:
191 s.; 21 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-938073-0-7
Nr:
2168291009
monograph
19

Title:
Rachunkowość jako forma kontroli w jednostkach pożytku publicznego
Source:
Specyfika regulacji w zakresie rachunkowości jednostek zainteresowania i pożytku publicznego / Kierownik tematu: Bronisław MICHERDA2014, s. 1[139]-16[154] - Bibliogr.
Signature:
NP-1459/Magazyn
Nr:
2168301551
chapter in unpublished scientific work
See main document
20

Title:
Światowe regulacje instrumentów finansowych a nadrzędne zasady rachunkowości
Source:
Teoria rachunkowości a jej współczesne regulacje / red. nauk. Bronisław MICHERDA - Warszawa: Difin SA, 2014, s. 258-276
ISBN:
978-83-7930-287-1
Nr:
2168274689
chapter in monograph
See main document
21

Title:
Wycena wartości godziwej w rachunkowości
Source:
Metody i techniki diagnostyczne w doskonaleniu organizacji / red. Sławomir WAWAK - Kraków: Mfiles.pl, 2013, s. 101-109 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-935104-2-9
Nr:
2168287587
chapter in monograph
See main document
22

Title:
Światowe regulacje instrumentów finansowych a nadrzędne zasady rachunkowości
Source:
Teoria rachunkowości a jej współczesne regulacje / kierownik tematu: Bronisław MICHERDA2013, s. 255-274 - Bibliogr.
Signature:
NP-1277/Magazyn
Nr:
2168287219
chapter in unpublished scientific work
See main document
23

Author:
Michał Niedośpiał , Bogusław Wacławik
Title:
Prawo własności : aspekty prawne - etyczne (moralne) - społeczne - filozoficzne - ekonomiczno-finansowe
Publisher address:
Warszawa: Wydawnictwo BMT Erida, 2013
Physical description:
256 s.: il.; 21 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-933914-2-4
Nr:
2168299133
monograph
24

Title:
Ryzyko braku efektywności modelu przy wycenie instrumentów finansowych niebędących przedmiotem obrotu na aktywnym rynku = The Risk of Model Ineffectiveness in Valuating Financial Instruments Not Being Traded on an Active Market
Source:
Sprawozdawczość i rewizja finansowa : problemy kwantyfikacji ryzyka gospodarczego / red. Bronisław MICHERDA i Mariusz ANDRZEJEWSKI - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2013, s. 243-252. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-643-4
Nr:
2168269348
chapter in monograph
See main document
25

Title:
Ważniejsze problemy pomiaru ryzyka kredytowego na podstawie wybranych metod kwantyfikacji = The More Important Issues in Measuring Credit Risk Using Selected Quantification Methods
Source:
Sprawozdawczość i rewizja finansowa : problemy kwantyfikacji ryzyka gospodarczego / red. Bronisław MICHERDA i Mariusz ANDRZEJEWSKI - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2013, s. 233-242. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-643-4
Nr:
2168269346
chapter in monograph
See main document
26

Conference:
V Konferencja "Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych. Innowacje i implikacje interdyscyplinarne", Kielce, Polska, od 2013-09-12 do 2013-09-12
Title:
Nowy system transakcyjny Universal Trading Platform na GPW w Warszawie jako narzędzie oraz jedna z przesłanek rozwoju i zwiększenia atrakcyjności polskiego rynku kapitałowego dla inwestorów zagranicznych = A New Trading System Universal Trading Platform on the Warsaw Stock Exchange as a Tool, and One of the Conditions for Development and Increase of Attractiveness of the Polish Capital Market to Foreign Investors
Source:
Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych : innowacje i implikacje interdyscyplinarne. T. 1 = The Role of Informatics in Economic and Social Sciences : Innovations and Interdisciplinary Implications / red. Zbigniew E. Zieliński ; [red. nacz. Tadeusz GRABIŃSKI] - Kielce: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Handlowej, 2013, s. 95-102. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-89274-80-9
Nr:
2168303067
chapter in conference materials
See main document
27

Conference:
12th Conference Business and Non-profit Organizations Facing Increased Competitions and Growing Customers' Demands, Czorsztyn, Polska, od 2013-06-17 do 2013-06-18
Title:
The Increasing Importance of Companies Using Financial Instruments from the Non-Financial Segment as a Contemporary Aspect of Managing Company Finances in Polish Conditions
Source:
Business and Non-profit Organizations Facing Increased Competition and Growing Customers' Demands / ed. by Adam NALEPKA, Anna Ujwary-Gil - Nowy Sącz: Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University, 2013, s. 267-279. - Summ. - Bibliogr.
Series:
(Business and Non-profit Organizations Facing Increased Competition and Growing Customers' Demands ; vol. 12)
ISBN:
978-83-88421-82-2
Access mode:
Nr:
2168304807
chapter in conference materials
See main document
28

Title:
Instrumenty finansowe w procesie rewitalizacji terenów poprzemysłowych w warunkach polskich = Financial Instruments in the Process of Regeneration of Post- Industrial Areas Under Conditions of Poland
Source:
Problemy Rozwoju Miast. - z. 1 (2013) , s. 87-100. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2168304801
article
1
Determinants of Accuracy in Disclosure of Information about Risk in Financial Statements of Listed Companies - Case of Poland / Anna Mazurczak-Mąka, Monika Turek-Radwan, Paweł ZIENIUK, Bogusław Wacławik // Review of Integrative Business and Economics Research. - vol. 9, iss. 4 (2020), s. 82-98. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://buscompress.com/uploads/3/4/9/8/34980536/riber_9-4_06_s19-085_82-98.pdf. - ISSN 2414-6722
2
Praktyczne aspekty badania instrumentów finansowych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Badania / Bogusław WACŁAWIK // W: Wyzwania rewizji finansowej / red. nauk. Katarzyna CHŁAPEK, Sylwia KRAJEWSKA, Paweł ZIENIUK. - Warszawa : Difin, 2020. - S. 149-164. - ISBN 978-83-8085-760-5
3
Effectiveness of Bankruptcy Prediction Models Developed by Polish Academics / Anna MAZURCZAK-MĄKA, Michał Mąka, Monika TUREK-RADWAN, Bogusław WACŁAWIK and Paweł ZIENIUK // W: XXIV Workshop on Accounting and Management Control. - Coimbra : ISCAC - Coimbra Business School, 2019. - S. 26. - Dostępne tylko streszczenie
4
Determinants of Accuracy in Disclosure of Information about Risk in Financial Statements of Listed Companies - Case of Poland / Anna MAZURCZAK-MĄKA, Monika TUREK-RADWAN, Paweł ZIENIUK, Bogusław WACŁAWIK // Proceedings [on-line]. - vol. 8, iss. 4 (2019), s. 19-085. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://sibresearch.org/past-2019-osaka.html. - ISSN 2223-5078
5
Technologia blockchain a system finansowy i współczesna rachunkowość : przykład rozproszonych ksiąg rachunkowych = Blockchain Technology and the Financial System and Modern Accounting : an Example of Distributed Accounting Books / Bogusław WACŁAWIK // W: Rachunkowość finansowa w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi / red. nauk. Stanisław Hońko, Adam Lulek. - Szczecin : Uniwersytet Szczeciński, 2019. - (Rozprawy i Studia / Uniwersytet Szczeciński, ISSN 0860-2751 ; t. (1168) 1094). - S. 290-301. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7972-319-5
6
The Blockchain Technology and a Modern Accounting / Bogusław WACŁAWIK // W: Financial Reporting and Auditing : Meeting the Information Users' Needs : Book of Abstracts. - Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, 2019. - S. 69. - Dostępne tylko streszczenie
7
Disclosure Index in Examining the Specificity of Disclosure of Information on the Estimated Values in Financial Statements of Polish Listed Companies / Paweł ZIENIUK, Bogusław WACŁAWIK // W: 9th Annual Global Business Conference / eds. Joe Hair, Zoran Krupka, Goran Vlašić. - Zagreb : Innovation Institute, 2018. - (Global Business Conference, ISSN 1848-2252). - S. 267-268. - Dostępne tylko streszczenie. - Bibliogr.
8
Koncepcje zachowania kapitału na przykładzie spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie = Concepts of Capital Conservation on the Example of Companies Listed on the Warsaw Stock Exchange / Bogusław WACŁAWIK // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 522 (2018), s. 193-206. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: System rachunkowości organizacji - problemy pomiaru i prezentacji. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.dbc.wroc.pl/dlibra/publication/94694?tab=1. - ISSN 1899-3192
9
The Impact of Blockchain Technology for the Future of the Financial System and the Efficiency of Banks = Wpływ technologii blockchain na przyszłość systemu finansowego oraz efektywność banków / Bogusław WACŁAWIK // W: Kierunki badań nad współczesnymi zjawiskami finansowymi : międzynarodowa konferencja naukowa : streszczenia artykułów. - Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2017. - S. 144-145. - Dostępne tylko streszczenia
10
Inwestowanie społecznie odpowiedzialne (Socially Responsible Investing) / Bogusław WACŁAWIK // W: Społeczna odpowiedzialność biznesu w rachunkowości : teoria i praktyka / red. nauk. Joanna KRASODOMSKA. - Warszawa : Difin, 2017. - S. 60-72. - ISBN 978-83-8085-380-5
11
Wybrane zagadnienia prowadzenia rachunkowości rolnej w Polsce / Bogusław WACŁAWIK // W: Współczesne koncepcje adaptacji rozwiązań rachunkowości i rewizji finansowej w kontekście gospodarki opartej na usługach / red. nauk. Katarzyna ŚWIETLA. - Warszawa : Difin, 2017. - S. 68-85. - ISBN 978-83-8085-395-9
12
Agricultural Accountancy in Poland - Selected Theoretical and Practical Issues / Monika TUREK-RADWAN, Bogusław WACŁAWIK // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Finansów i Prawa w Bielsku-Białej = Scientific Journal of Bielsko-Biala School of Finance and Law. - nr 2 (2016), s. 4-14. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://wsfip.edu.pl/docs/ZN2_2016/Turek_Radwan_Monika.pdf. - ISSN 2084-1809
13
Wynik finansowy gospodarstwa rolnego / Bogusław WACŁAWIK // W: Integracja sposobu sporządzania, analizy i badania sprawozdania finansowego / red. nauk. Bronisław MICHERDA, Konrad STĘPIEŃ. - Warszawa : Difin SA, 2016. - S. 174-198. - ISBN 978-83-8085-123-8
14
Ocena zgodności z MSSF informacji dotyczących instrumentów finansowych ujawnianych przez emitentów papierów wartościowych w latach 2009-2015 = An Assessment of the Compliance With the IFRS of Information on Financial Instruments Disclosed by Issuers of Securities in 2009-2015 / Joanna KRASODOMSKA, Bogusław WACŁAWIK // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 445 (2016), s. 140-159. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Aktywa finansowe. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.dbc.wroc.pl/dlibra/editions-content?id=38362. - ISSN 1899-3192
15
Ujawnienia informacji o metodach wyceny instrumentów finansowych według regulacji międzynarodowych : zarys problemu / Bogusław WACŁAWIK, Paweł ZIENIUK // W: Współczesne problemy i kierunki transformacji rachunkowości i rewizji finansowej. T. 1, Współczesne problemy rachunkowości i rewizji finansowej / red. nauk. Anna Kuzior, Aleksandra Szewieczek. - Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2016. - (Prace Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach). - S. 127-134. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7875-309-4
16
Rachunkowość jako forma kontroli w jednostkach pożytku publicznego / Bogusław WACŁAWIK // W: Specyfika regulacji w zakresie rachunkowości jednostek zainteresowania i pożytku publicznego / red. nauk. Bronisław MICHERDA. - Warszawa : Difin SA, 2015. - S. 73-86. - ISBN 978-83-7930-725-8
17
Rola instrumentów pochodnych w ograniczaniu zmienności wyników finansowych przedsiębiorstw = The Role of Derivatives in Reducing the Volatility of Financial Results of Enterprises / Bogusław WACŁAWIK // W: Współczesne uwarunkowania sprawozdawczości i rewizji finansowej [on-line] / red. nauk. Joanna KRASODOMSKA, Katarzyna ŚWIETLA. - Dane tekstowe (plik pdf). - Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2015. - S. 437-449. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65173-24-9 ; 978-83-65173-25-6
18
Aspekty ekonomiczno-finansowe czynności prawnych / Bogusław WACŁAWIK. - Warszawa ; Zielonka : Wydawnictwo BMT Erida, 2014. - 191 s. ; 21 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-938073-0-7
19
Rachunkowość jako forma kontroli w jednostkach pożytku publicznego / Bogusław WACŁAWIK // W: Specyfika regulacji w zakresie rachunkowości jednostek zainteresowania i pożytku publicznego / Kierownik tematu: Bronisław MICHERDA. - (2014), s. 1[139]-16[154]. - Bibliogr.
20
Światowe regulacje instrumentów finansowych a nadrzędne zasady rachunkowości / Bogusław WACŁAWIK // W: Teoria rachunkowości a jej współczesne regulacje / red. nauk. Bronisław MICHERDA. - Warszawa : Difin SA, 2014. - S. 258-276. - ISBN 978-83-7930-287-1
21
Wycena wartości godziwej w rachunkowości / Bogusław WACŁAWIK // W: Metody i techniki diagnostyczne w doskonaleniu organizacji / red. Sławomir WAWAK. - Kraków : Mfiles.pl, 2013. - S. 101-109. - Bibliogr. - ISBN 978-83-935104-2-9
22
Światowe regulacje instrumentów finansowych a nadrzędne zasady rachunkowości / Bogusław Wacławik // W: Teoria rachunkowości a jej współczesne regulacje / kierownik tematu: Bronisław MICHERDA. - (2013), s. 255-274. - Bibliogr.
23
Prawo własności : aspekty prawne - etyczne (moralne) - społeczne - filozoficzne - ekonomiczno-finansowe / Michał Niedośpiał, Bogusław Wacławik. - Warszawa : Wydawnictwo BMT Erida, 2013. - 256 s. : il. ; 21 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-933914-2-4
24
Ryzyko braku efektywności modelu przy wycenie instrumentów finansowych niebędących przedmiotem obrotu na aktywnym rynku = The Risk of Model Ineffectiveness in Valuating Financial Instruments Not Being Traded on an Active Market / Bogusław WACŁAWIK // W: Sprawozdawczość i rewizja finansowa : problemy kwantyfikacji ryzyka gospodarczego / red. Bronisław MICHERDA i Mariusz ANDRZEJEWSKI. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2013. - S. 243-252. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-643-4
25
Ważniejsze problemy pomiaru ryzyka kredytowego na podstawie wybranych metod kwantyfikacji = The More Important Issues in Measuring Credit Risk Using Selected Quantification Methods / Bogusław WACŁAWIK, Monika TUREK-RADWAN // W: Sprawozdawczość i rewizja finansowa : problemy kwantyfikacji ryzyka gospodarczego / red. Bronisław MICHERDA i Mariusz ANDRZEJEWSKI. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2013. - S. 233-242. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-643-4
26
Nowy system transakcyjny Universal Trading Platform na GPW w Warszawie jako narzędzie oraz jedna z przesłanek rozwoju i zwiększenia atrakcyjności polskiego rynku kapitałowego dla inwestorów zagranicznych = A New Trading System Universal Trading Platform on the Warsaw Stock Exchange as a Tool, and One of the Conditions for Development and Increase of Attractiveness of the Polish Capital Market to Foreign Investors / Bogusław Wacławik // W: Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych : innowacje i implikacje interdyscyplinarne. T. 1 = The Role of Informatics in Economic and Social Sciences : Innovations and Interdisciplinary Implications / red. Zbigniew E. Zieliński ; [red. nacz. Tadeusz GRABIŃSKI]. - Kielce : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Handlowej, 2013. - S. 95-102. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-89274-80-9
27
The Increasing Importance of Companies Using Financial Instruments from the Non-Financial Segment as a Contemporary Aspect of Managing Company Finances in Polish Conditions / Bogusław Wacławik // W: Business and Non-profit Organizations Facing Increased Competition and Growing Customers' Demands / ed. by Adam NALEPKA, Anna Ujwary-Gil. - Nowy Sącz : Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University, cop. 2013. - (Business and Non-profit Organizations Facing Increased Competition and Growing Customers' Demands, ISSN 2543-540X ; vol. 12). - S. 267-279. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-88421-82-2. - Pełny tekst: http://otworzksiazke.ceon.pl/images/ksiazki/business_and_non_profit_organization_2013/business_and_non_profit_organization_2013.pdf
28
Instrumenty finansowe w procesie rewitalizacji terenów poprzemysłowych w warunkach polskich = Financial Instruments in the Process of Regeneration of Post- Industrial Areas Under Conditions of Poland / Bogusław Wacławik // Problemy Rozwoju Miast. - z. 1 (2013), s. 87-100. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.desklight-008c9671-0d68-4973-a42e-83eeecb3cffc/c/PRM_2013-1_08_Waclawik.pdf. - ISSN 1733-2435
1
Mazurczak-Mąka A., Turek-Radwan M., Zieniuk P., Wacławik B., (2020), Determinants of Accuracy in Disclosure of Information about Risk in Financial Statements of Listed Companies - Case of Poland, "Review of Integrative Business and Economics Research", vol. 9, iss. 4, s. 82-98; http://buscompress.com/uploads/3/4/9/8/34980536/riber_9-4_06_s19-085_82-98.pdf
2
Wacławik B., (2020), Praktyczne aspekty badania instrumentów finansowych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Badania. [W:] Chłapek K., Krajewska S., Zieniuk P. (red.), Wyzwania rewizji finansowej, Warszawa : Difin, s. 149-164.
3
Mazurczak-Mąka A., Mąka M., Turek-Radwan M., Wacławik B., Zieniuk P., (2019), Effectiveness of Bankruptcy Prediction Models Developed by Polish Academics. [W:] XXIV Workshop on Accounting and Management Control, Coimbra : ISCAC - Coimbra Business School, s. 26.
4
Mazurczak-Mąka A., Turek-Radwan M., Zieniuk P., Wacławik B., (2019), Determinants of Accuracy in Disclosure of Information about Risk in Financial Statements of Listed Companies - Case of Poland, "Proceedings" [on-line], vol. 8, iss. 4, s. 19-085; http://sibresearch.org/past-2019-osaka.html
5
Wacławik B., (2019), Technologia blockchain a system finansowy i współczesna rachunkowość : przykład rozproszonych ksiąg rachunkowych. [W:] Hońko S., Lulek A. (red.), Rachunkowość finansowa w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi (Rozprawy i Studia - Uniwersytet Szczeciński; t. (1168) 1094), Szczecin : Uniwersytet Szczeciński, s. 290-301.
6
Wacławik B., (2019), The Blockchain Technology and a Modern Accounting. [W:] Financial Reporting and Auditing : Meeting the Information Users' Needs : Book of Abstracts, Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, s. 69.
7
Zieniuk P., Wacławik B., (2018), Disclosure Index in Examining the Specificity of Disclosure of Information on the Estimated Values in Financial Statements of Polish Listed Companies. [W:] Hair J., Krupka Z., Vlašić G. (red.), 9th Annual Global Business Conference (Global Business Conference), Zagreb : Innovation Institute, s. 267-268.
8
Wacławik B., (2018), Koncepcje zachowania kapitału na przykładzie spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 522, s. 193-206; http://www.dbc.wroc.pl/dlibra/publication/94694?tab=1
9
Wacławik B., (2017), The Impact of Blockchain Technology for the Future of the Financial System and the Efficiency of Banks. [W:] Kierunki badań nad współczesnymi zjawiskami finansowymi : międzynarodowa konferencja naukowa : streszczenia artykułów, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 144-145.
10
Wacławik B., (2017), Inwestowanie społecznie odpowiedzialne (Socially Responsible Investing). [W:] Krasodomska J. (red.), Społeczna odpowiedzialność biznesu w rachunkowości : teoria i praktyka, Warszawa : Difin, s. 60-72.
11
Wacławik B., (2017), Wybrane zagadnienia prowadzenia rachunkowości rolnej w Polsce. [W:] Świetla K. (red.), Współczesne koncepcje adaptacji rozwiązań rachunkowości i rewizji finansowej w kontekście gospodarki opartej na usługach, Warszawa : Difin, s. 68-85.
12
Turek-Radwan M., Wacławik B., (2016), Agricultural Accountancy in Poland - Selected Theoretical and Practical Issues, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Finansów i Prawa w Bielsku-Białej", nr 2, s. 4-14; http://wsfip.edu.pl/docs/ZN2_2016/Turek_Radwan_Monika.pdf
13
Wacławik B., (2016), Wynik finansowy gospodarstwa rolnego. [W:] Micherda B., Stępień K. (red.), Integracja sposobu sporządzania, analizy i badania sprawozdania finansowego, Warszawa : Difin SA, s. 174-198.
14
Krasodomska J., Wacławik B., (2016), Ocena zgodności z MSSF informacji dotyczących instrumentów finansowych ujawnianych przez emitentów papierów wartościowych w latach 2009-2015, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 445, s. 140-159; http://www.dbc.wroc.pl/dlibra/editions-content?id=38362
15
Wacławik B., Zieniuk P., (2016), Ujawnienia informacji o metodach wyceny instrumentów finansowych według regulacji międzynarodowych : zarys problemu. [W:] Kuzior A., Szewieczek A. (red.), Współczesne problemy i kierunki transformacji rachunkowości i rewizji finansowej, T. 1, Współczesne problemy rachunkowości i rewizji finansowej, Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 127-134.
16
Wacławik B., (2015), Rachunkowość jako forma kontroli w jednostkach pożytku publicznego. [W:] Micherda B. (red.), Specyfika regulacji w zakresie rachunkowości jednostek zainteresowania i pożytku publicznego, Warszawa : Difin SA, s. 73-86.
17
Wacławik B., (2015), Rola instrumentów pochodnych w ograniczaniu zmienności wyników finansowych przedsiębiorstw. [W:] Krasodomska J., Świetla K. (red.), Współczesne uwarunkowania sprawozdawczości i rewizji finansowej [on-line], Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 437-449.
18
Wacławik B., (2014), Aspekty ekonomiczno-finansowe czynności prawnych, Warszawa ; Zielonka : Wydawnictwo BMT Erida, 191 s.
19
Wacławik B., (2014), Rachunkowość jako forma kontroli w jednostkach pożytku publicznego. [W:] Micherda B. (kierownik tematu), Specyfika regulacji w zakresie rachunkowości jednostek zainteresowania i pożytku publicznego, s. 1[139]-16[154].
20
Wacławik B., (2014), Światowe regulacje instrumentów finansowych a nadrzędne zasady rachunkowości. [W:] Micherda B. (red.), Teoria rachunkowości a jej współczesne regulacje, Warszawa : Difin SA, s. 258-276.
21
Wacławik B., (2013), Wycena wartości godziwej w rachunkowości. [W:] Wawak S. (red.), Metody i techniki diagnostyczne w doskonaleniu organizacji, Kraków : Mfiles.pl, s. 101-109.
22
Wacławik B., (2013), Światowe regulacje instrumentów finansowych a nadrzędne zasady rachunkowości. [W:] Micherda B. (kierownik tematu), Teoria rachunkowości a jej współczesne regulacje, s. 255-274.
23
Niedośpiał M., Wacławik B., (2013), Prawo własności: aspekty prawne - etyczne (moralne) - społeczne - filozoficzne - ekonomiczno-finansowe, Warszawa : Wydawnictwo BMT Erida, 256 s.
24
Wacławik B., (2013), Ryzyko braku efektywności modelu przy wycenie instrumentów finansowych niebędących przedmiotem obrotu na aktywnym rynku. [W:] Micherda B., Andrzejewski M. (red.), Sprawozdawczość i rewizja finansowa : problemy kwantyfikacji ryzyka gospodarczego, Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 243-252.
25
Wacławik B., Turek-Radwan M., (2013), Ważniejsze problemy pomiaru ryzyka kredytowego na podstawie wybranych metod kwantyfikacji. [W:] Micherda B., Andrzejewski M. (red.), Sprawozdawczość i rewizja finansowa : problemy kwantyfikacji ryzyka gospodarczego, Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 233-242.
26
Wacławik B., (2013), Nowy system transakcyjny Universal Trading Platform na GPW w Warszawie jako narzędzie oraz jedna z przesłanek rozwoju i zwiększenia atrakcyjności polskiego rynku kapitałowego dla inwestorów zagranicznych. [W:] Zieliński Z., Grabiński T. (red.), Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych : innowacje i implikacje interdyscyplinarne, T. 1, Kielce : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Handlowej, s. 95-102.
27
Wacławik B., (2013), The Increasing Importance of Companies Using Financial Instruments from the Non-Financial Segment as a Contemporary Aspect of Managing Company Finances in Polish Conditions. [W:] Nalepka A., Ujwary-Gil A. (red.), Business and Non-profit Organizations Facing Increased Competition and Growing Customers' Demands (Business and Non-profit Organizations Facing Increased Competition and Growing Customers' Demands; vol. 12), Nowy Sącz : Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University, s. 267-279.
28
Wacławik B., (2013), Instrumenty finansowe w procesie rewitalizacji terenów poprzemysłowych w warunkach polskich, "Problemy Rozwoju Miast", z. 1, s. 87-100; http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.desklight-008c9671-0d68-4973-a42e-83eeecb3cffc/c/PRM_2013-1_08_Waclawik.pdf
1
@article{UEK:2168339163,
author = "Anna Mazurczak-Mąka and Monika Turek-Radwan and Paweł Zieniuk and Bogusław Wacławik",
title = "Determinants of Accuracy in Disclosure of Information about Risk in Financial Statements of Listed Companies - Case of Poland",
journal = "Review of Integrative Business and Economics Research",
number = "vol. 9, iss. 4",
pages = "82-98",
year = "2020",
url = {http://buscompress.com/uploads/3/4/9/8/34980536/riber_9-4_06_s19-085_82-98.pdf},
}
2
@inbook{UEK:2168349882,
author = "Bogusław Wacławik",
title = "Praktyczne aspekty badania instrumentów finansowych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Badania",
booktitle = "Wyzwania rewizji finansowej",
pages = "149-164",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2020",
isbn = "978-83-8085-760-5",
}
3
@misc{UEK:2168331275,
author = "Anna Mazurczak-Mąka and Michał Mąka and Monika Turek-Radwan and Bogusław Wacławik and Paweł Zieniuk",
title = "Effectiveness of Bankruptcy Prediction Models Developed by Polish Academics",
booktitle = "XXIV Workshop on Accounting and Management Control",
pages = "26",
adress = "Coimbra",
publisher = "ISCAC - Coimbra Business School",
year = "2019",
}
4
@article{UEK:2168337009,
author = "Anna Mazurczak-Mąka and Monika Turek-Radwan and Paweł Zieniuk and Bogusław Wacławik",
title = "Determinants of Accuracy in Disclosure of Information about Risk in Financial Statements of Listed Companies - Case of Poland",
journal = "Proceedings",
number = "vol. 8, iss. 4",
pages = "19-085",
year = "2019",
url = {http://sibresearch.org/past-2019-osaka.html},
}
5
@inbook{UEK:2168343573,
author = "Bogusław Wacławik",
title = "Technologia blockchain a system finansowy i współczesna rachunkowość : przykład rozproszonych ksiąg rachunkowych",
booktitle = "Rachunkowość finansowa w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi",
pages = "290-301",
adress = "Szczecin",
publisher = "Uniwersytet Szczeciński",
year = "2019",
issn = "0860-2751",
isbn = "978-83-7972-319-5",
}
6
@misc{UEK:2168342031,
author = "Bogusław Wacławik and ",
title = "The Blockchain Technology and a Modern Accounting",
booktitle = "Financial Reporting and Auditing : Meeting the Information Users' Needs : Book of Abstracts",
pages = "69",
adress = "Cracow",
publisher = "Foundation of the Cracow University of Economics",
year = "2019",
}
7
@misc{UEK:2168329893,
author = "Paweł Zieniuk and Bogusław Wacławik",
title = "Disclosure Index in Examining the Specificity of Disclosure of Information on the Estimated Values in Financial Statements of Polish Listed Companies",
booktitle = "9th Annual Global Business Conference",
pages = "267-268",
adress = "Zagreb",
publisher = "Innovation Institute",
year = "2018",
issn = "1848-2252",
}
8
@article{UEK:2168329595,
author = "Bogusław Wacławik and ",
title = "Koncepcje zachowania kapitału na przykładzie spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "522",
pages = "193-206",
year = "2018",
doi = {http://dx.doi.org/10.15611/pn.2018.522.14},
url = {http://www.dbc.wroc.pl/dlibra/publication/94694?tab=1},
}
9
@misc{UEK:2168336809,
author = "Bogusław Wacławik",
title = "The Impact of Blockchain Technology for the Future of the Financial System and the Efficiency of Banks",
booktitle = "Kierunki badań nad współczesnymi zjawiskami finansowymi : międzynarodowa konferencja naukowa : streszczenia artykułów",
pages = "144-145",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2017",
}
10
@inbook{UEK:2168313205,
author = "Bogusław Wacławik",
title = "Inwestowanie społecznie odpowiedzialne (Socially Responsible Investing)",
booktitle = "Społeczna odpowiedzialność biznesu w rachunkowości : teoria i praktyka",
pages = "60-72",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2017",
isbn = "978-83-8085-380-5",
}
11
@inbook{UEK:2168314469,
author = "Bogusław Wacławik",
title = "Wybrane zagadnienia prowadzenia rachunkowości rolnej w Polsce",
booktitle = "Współczesne koncepcje adaptacji rozwiązań rachunkowości i rewizji finansowej w kontekście gospodarki opartej na usługach",
pages = "68-85",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2017",
isbn = "978-83-8085-395-9",
}
12
@article{UEK:2168312521,
author = "Monika Turek-Radwan and Bogusław Wacławik",
title = "Agricultural Accountancy in Poland - Selected Theoretical and Practical Issues",
journal = "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Finansów i Prawa w Bielsku-Białej",
number = "2",
pages = "4-14",
year = "2016",
doi = {http://dx.doi.org/10.19192/wsfip.sj2.2016.1},
url = {http://wsfip.edu.pl/docs/ZN2_2016/Turek_Radwan_Monika.pdf},
}
13
@inbook{UEK:2168304545,
author = "Bogusław Wacławik",
title = "Wynik finansowy gospodarstwa rolnego",
booktitle = "Integracja sposobu sporządzania, analizy i badania sprawozdania finansowego",
pages = "174-198",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin SA",
year = "2016",
isbn = "978-83-8085-123-8",
}
14
@article{UEK:2168309287,
author = "Joanna Krasodomska and Bogusław Wacławik",
title = "Ocena zgodności z MSSF informacji dotyczących instrumentów finansowych ujawnianych przez emitentów papierów wartościowych w latach 2009-2015",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "445",
pages = "140-159",
adress = "",
year = "2016",
doi = {http://dx.doi.org/10.15611/pn.2016.445.12},
url = {http://www.dbc.wroc.pl/dlibra/editions-content?id=38362},
}
15
@inbook{UEK:2168312513,
author = "Bogusław Wacławik and Paweł Zieniuk",
title = "Ujawnienia informacji o metodach wyceny instrumentów finansowych według regulacji międzynarodowych : zarys problemu",
booktitle = "Współczesne problemy i kierunki transformacji rachunkowości i rewizji finansowej. T. 1, Współczesne problemy rachunkowości i rewizji finansowej",
pages = "127-134",
adress = "Katowice",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach",
year = "2016",
issn = "",
isbn = "978-83-7875-309-4",
}
16
@inbook{UEK:2168290573,
author = "Bogusław Wacławik",
title = "Rachunkowość jako forma kontroli w jednostkach pożytku publicznego",
booktitle = "Specyfika regulacji w zakresie rachunkowości jednostek zainteresowania i pożytku publicznego",
pages = "73-86",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin SA",
year = "2015",
isbn = "978-83-7930-725-8",
}
17
@inbook{UEK:2168298693,
author = "Bogusław Wacławik",
title = "Rola instrumentów pochodnych w ograniczaniu zmienności wyników finansowych przedsiębiorstw",
booktitle = "Współczesne uwarunkowania sprawozdawczości i rewizji finansowej",
pages = "437-449",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2015",
url = {},
isbn = "978-83-65173-24-9 ; 978-83-65173-25-6",
}
18
@book{UEK:2168291009,
author = "Bogusław Wacławik",
title = "Aspekty ekonomiczno-finansowe czynności prawnych",
adress = "Warszawa ; Zielonka",
publisher = "Wydawnictwo BMT Erida",
year = "2014",
isbn = "978-83-938073-0-7",
}
19
@unpublished{UEK:2168301551,
author = "Bogusław Wacławik",
title = "Rachunkowość jako forma kontroli w jednostkach pożytku publicznego",
booktitle = "Specyfika regulacji w zakresie rachunkowości jednostek zainteresowania i pożytku publicznego",
pages = "1[139]-16[154]",
year = "2014",
}
20
@inbook{UEK:2168274689,
author = "Bogusław Wacławik",
title = "Światowe regulacje instrumentów finansowych a nadrzędne zasady rachunkowości",
booktitle = "Teoria rachunkowości a jej współczesne regulacje",
pages = "258-276",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin SA",
year = "2014",
isbn = "978-83-7930-287-1",
}
21
@inbook{UEK:2168287587,
author = "Bogusław Wacławik",
title = "Wycena wartości godziwej w rachunkowości",
booktitle = "Metody i techniki diagnostyczne w doskonaleniu organizacji",
pages = "101-109",
adress = "Kraków",
publisher = "Mfiles.pl",
year = "2013",
isbn = "978-83-935104-2-9",
}
22
@unpublished{UEK:2168287219,
author = "Bogusław Wacławik",
title = "Światowe regulacje instrumentów finansowych a nadrzędne zasady rachunkowości",
booktitle = "Teoria rachunkowości a jej współczesne regulacje",
pages = "255-274",
year = "2013",
}
23
@book{UEK:2168299133,
author = "Michał Niedośpiał and Bogusław Wacławik",
title = "Prawo własności : aspekty prawne - etyczne (moralne) - społeczne - filozoficzne - ekonomiczno-finansowe",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo BMT Erida",
year = "2013",
isbn = "978-83-933914-2-4",
}
24
@inbook{UEK:2168269348,
author = "Bogusław Wacławik",
title = "Ryzyko braku efektywności modelu przy wycenie instrumentów finansowych niebędących przedmiotem obrotu na aktywnym rynku",
booktitle = "Sprawozdawczość i rewizja finansowa : problemy kwantyfikacji ryzyka gospodarczego",
pages = "243-252",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2013",
isbn = "978-83-7252-643-4",
}
25
@inbook{UEK:2168269346,
author = "Bogusław Wacławik and Monika Turek-Radwan",
title = "Ważniejsze problemy pomiaru ryzyka kredytowego na podstawie wybranych metod kwantyfikacji",
booktitle = "Sprawozdawczość i rewizja finansowa : problemy kwantyfikacji ryzyka gospodarczego",
pages = "233-242",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2013",
isbn = "978-83-7252-643-4",
}
26
@inbook{UEK:2168303067,
author = "Bogusław Wacławik",
title = "Nowy system transakcyjny Universal Trading Platform na GPW w Warszawie jako narzędzie oraz jedna z przesłanek rozwoju i zwiększenia atrakcyjności polskiego rynku kapitałowego dla inwestorów zagranicznych",
booktitle = "Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych : innowacje i implikacje interdyscyplinarne. T. 1",
pages = "95-102",
adress = "Kielce",
publisher = "Wydawnictwo Wyższej Szkoły Handlowej",
year = "2013",
isbn = "978-83-89274-80-9",
}
27
@inbook{UEK:2168304807,
author = "Bogusław Wacławik",
title = "The Increasing Importance of Companies Using Financial Instruments from the Non-Financial Segment as a Contemporary Aspect of Managing Company Finances in Polish Conditions",
booktitle = "Business and Non-profit Organizations Facing Increased Competition and Growing Customers' Demands",
pages = "267-279",
adress = "Nowy Sącz",
publisher = "Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University",
year = "2013",
url = {http://otworzksiazke.ceon.pl/images/ksiazki/business_and_non_profit_organization_2013/business_and_non_profit_organization_2013.pdf},
issn = "2543-540X",
isbn = "978-83-88421-82-2",
}
28
@article{UEK:2168304801,
author = "Bogusław Wacławik",
title = "Instrumenty finansowe w procesie rewitalizacji terenów poprzemysłowych w warunkach polskich",
journal = "Problemy Rozwoju Miast",
number = "z. 1",
pages = "87-100",
year = "2013",
url = {http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.desklight-008c9671-0d68-4973-a42e-83eeecb3cffc/c/PRM_2013-1_08_Waclawik.pdf},
}