Publications of the selected author

1

Title:
Perceptions of Older Consumers Regarding Food Packaging as a Prerequisite for its Improvement : a Case Study of Polish Market
Source:
International Journal of Consumer Studies. - vol. 42, iss. 3 (2018) , s. 358-366. - Summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
a 20.00 pkt
Nr:
2168324091
article
2

Author:
Świda Jarosław , Jaracz Ewa
Title:
Wymagania wobec opakowań wód butelkowanych przeznaczonych dla starszych konsumentów = Requirements for Bottled Water Packaging Dedicated to Older Consumers
Source:
Przemysł Spożywczy = Food Industry = Lebensmittelindustrie. - t. 71, nr 1 (2017) , s. 42-45. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 12.00 pkt
Nr:
2168312375
article
3

Author:
Świda Jarosław , Kubejko-Polańska Ewa
Title:
Opportunities for Development of Entrepreneurship in the Range of Product Adjustment to the Needs of the Elderly = Szanse dla rozwoju przedsiębiorczości w zakresie dostosowania produktów do potrzeb osób starszych
Source:
Humanities and Social Sciences. - vol. 22, nr 24 (3) (2017) , s. 299-310. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Research program:
The article is funded by National Science Centre, Poland. The registration number of the project: 2014/13/B/HS4/00482
Ministerial journal list:
b 14.00 pkt
Nr:
2168323619
article
4

Title:
Starszy konsument wyzwaniem dla branży opakowań produktów spożywczych = Older Consumer as a Challenge for the Food Packaging Industry
Source:
Opakowanie. - nr 6 (2017) , s. 73-77. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Research program:
Artykuł jest finansowany przez Narodowe Centrum Nauki, nr rejestracyjny projektu: 2014/13/B/HS4/00482
Ministerial journal list:
b 5.00 pkt
Nr:
2168315129
article
5

Title:
Improving Food Packaging in Respect of Structural Changes Related to Society Ageing = Doskonalenie opakowań produktów spożywczych w aspekcie zmian strukturalnych odnoszących się do starzenia się społeczeństwa
Source:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Społecznej w Ostrołęce. - nr 2 (21) (2016) , s. 181-191. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Research program:
The article is funded by National Science Centre, Poland. The registration number of the project: 2014/13/B/HS4/00482
Access mode:
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168308141
article
6

Author:
Świda Jarosław , Migała-Warchoł Aldona
Title:
Ograniczenia funkcji komunikacyjnej opakowań produktów spożywczych użytkowanych przez starszych konsumentów = Limitations of Communicative Function of Food Products Packaging Used by the Older Consumer
Source:
Modern Management Review. - vol. 21, nr 23 (3) (2016) , s. 183-197. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Research program:
Artykuł jest finansowany przez Narodowe Centrum Nauki, nr rejestracyjny projektu: 2014/13/B/HS4/00482
Ministerial journal list:
b 11.00 pkt
Nr:
2168314227
article
7

Author:
Świda Jarosław , Jaracz Ewa
Conference:
20th IGWT Symposium "Commodity Science in a Changing World", Varna, Bułgaria, od 2016-09-12 do 2016-09-16
Title:
Tendencies of Mineral Water Packaging Changes Preferred by the Elderly Consumers in Poland
Source:
Commodity Science in a Changing World : 20th IGWT Symposium : Book of Abstracts - Varna: Izdatielstvo "Nauka i ikonomika" Ikonomicheski universitet - Varna, 2016, s. 36. - Dostępne tylko streszczenie
ISBN:
978-954-21-0903-7
Nr:
2168309343
varia
8

Author:
Świda Jarosław , Jaracz Ewa
Conference:
20th IGWT Symposium "Commodity Science in a Changing World", Varna, Bułgaria, od 2016-09-12 do 2016-09-16
Title:
Tendencies of Mineral Water Packaging Changes Preferred by the Elderly Consumers in Poland
Source:
Commodity Science in a Changing World : 20th IGWT Symposium : Proceedings Scientific Works - Varna: Publishing house "Science and economics" University of Economics, 2016, s. 104-109. - Summ. - Bibliogr.
Research program:
The article is funded by National Science Centre, Poland. The registration number of the project: 2014/13/B/HS4/00482
ISBN:
978-954-21-0904-4
Access mode:
Nr:
2168307931
chapter in conference materials
9

Conference:
International Business Conference 2016: Searching for Innovative and Creative Business Solutions, Wilno, Litwa, od 2016-04-28 do 2016-04-28
Title:
Determinants of Creating Packaging Innovations for Older Consumers
Source:
Proceedings of the International Business Conference 2016 : Searching for Innovative and Creative Business Solutions - Vilnius: Vilniaus kolegija, 2016, s. 149-156. - Summ. - Bibliogr.
Research program:
The article is funded by National Science Centre, Poland. The registration number of the project: 2014/13/B/HS4/00482
ISBN:
978-609-436-042-8
Access mode:
Nr:
2168308047
chapter in conference materials
10

Title:
Intelligent Food Packagings as a Link of Communication in the Chain of Supply = Inteligentne opakowania żywności jako ogniwo komunikacji w łańcuchu dostaw
Source:
Polish Journal of Natural Sciences. - vol. 31 (2) (2016) , s. 239-247. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 14.00 pkt
Nr:
2168309657
article
11

Conference:
Ekonomikos vystymasis : procesai ir tendencijos : III-osios tarptautinės mokslinės-praktinės konferencijos, Wilno, Litwa, od 2015-04-25 do 2015-04-25
Title:
Attitudes of Older Consumers on Food Packaging Present on the Market Offer - the Example of Poland and Lithuania
Source:
Ekonomikos vystymasis : procesai ir tendencijos : III-osios tarptautinės mokslinės-praktinės konferencijos, skirtos Vilniaus kolegijos veiklos 15-os metų ir Ekonomikos fakulteto 70-ties metų jubiliejams paminėti, įvykusios Vilniaus kolegijos Ekonomikos fakultete 2015 m. balandžio 29 d., straipsnių rinkinys. T. 1 - Vilnius: Vilniaus kolegija, Ekonomikos fakultetas, 2015, s. 110-122. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-609-436-033-6
Nr:
2168292717
chapter in conference materials
12

Title:
The Influence of Security Guaranteeing the Sanctity of a Packed Food Product on Packaging Perceiving by Younger and Older Consumers = Wpływ zabezpieczeń gwarantujących nienaruszalność zapakowanego produktu spożywczego na postrzeganie opakowań przez młodych i starszych konsumentów
Source:
Nauki Inżynierskie i Technologie = Engineering Sciences and Technologies. - nr 1 (16) (2015) , s. 61-71. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2168296193
article
13

Title:
Postrzeganie opakowań przez pryzmat zamieszczonych na nich elementów graficznych - analiza z wykorzystaniem metody eye-tracking : Perceptions of Packages Through the Prism Placed on Them Graphic Elements - Analysis Using Eye-Tracking Method
Source:
Opakowanie. - nr 3 (2015) , s. 75-80. - Summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 5.00 pkt
Nr:
2168292721
article
14

Author:
Conference:
Ekonomikos vystymasis : procesai ir tendencijos : III-osios tarptautinės mokslinės-praktinės konferencijos, Wilno, Litwa, od 2015-04-29 do 2015-04-29
Title:
The Consumer Preferences Analysis as the Element Supporting Building an Organic Food Supplies Chain
Source:
Ekonomikos vystymasis : procesai ir tendencijos : III-osios tarptautinės mokslinės-praktinės konferencijos, skirtos Vilniaus kolegijos veiklos 15-os metų ir Ekonomikos fakulteto 70-ties metų jubiliejams paminėti, įvykusios Vilniaus kolegijos Ekonomikos fakultete 2015 m. balandžio 29 d, straipsnių rinkinys. T. 2 - Vilnius: Vilniaus kolegija, Ekonomikos fakultetas, 2015, s. 162-173. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-609-436-034-3
Nr:
2168292713
chapter in conference materials
15

Conference:
Ekonomikos vystymasis: procesai ir tendencijos: III-osios tarptautinės mokslinės-praktinės konferencijos, Wilno, Litwa, od 2015-04-25 do 2015-04-25
Title:
The Development of Marking and Identification of Goods
Source:
Ekonomikos vystymasis : procesai ir tendencijos : III-osios tarptautinės mokslinės-praktinės konferencijos, skirtos Vilniaus kolegijos veiklos 15-os metų ir Ekonomikos fakulteto 70-ties metų jubiliejams paminėti, įvykusios Vilniaus kolegijos Ekonomikos fakultete 2015 m. balandžio 29 d., straipsnių rinkinys. T. 1 - Vilnius: Vilniaus kolegija, Ekonomikos fakultetas, 2015, s. 251-260 - Bibliogr.
ISBN:
978-609-436-033-6
Nr:
2168292723
chapter in conference materials
16

Title:
The Study and the Assessment of Selected Elements of Visual Aspects of Collectible Chocolate Packaging with the Use of Eye-Tracking Method
Source:
Indian Journal of Marketing. - Vol. 45, Iss. 7 (2015) , s. 7-18. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168295463
article
17

Title:
An Elderly Consumer as a Specific Research Object of the Marketing Research of Packaging
Source:
Food Products Marketing : Concepts and Research : Monograph / eds. Marcin Gębarowski, Tomasz Hermaniuk - Celje: University of Maribor, Faculty of Logistics, 2015, s. 152-161. - Summ. - Bibliogr.
Research program:
The publication was funded by appropriations of the Faculty of Commodity Science Cracow University of Economics, a grant for the maintenance of the research potential
ISBN:
978-961-6962-17-9
Nr:
2168301163
chapter in monograph
See main document
18

Title:
Analiza postaw młodych i starszych konsumentów w Polsce w zakresie opakowań żywności
Source:
Rola opakowań w kształtowaniu jakości życia społeczeństwa. Etap 1, Analiza potrzeb społeczeństwa w zakresie opakowań produktów występujących w ofercie rynkowej / kierownik tematu: Małgorzata LISIŃSKA-KUŚNIERZ2014, s. 46-54 - Bibliogr.
Signature:
NP-1463/1/Magazyn
Nr:
2168301749
chapter in unpublished scientific work
See main document
19

Conference:
14th International Scientific Conference Business Logistics in Modern Management, Osijek, Chorwacja, od 2014-10-16 do 2014-10-16
Title:
Education of Logistics at Management and Production Engineering Studies at Cracow University of Economics
Source:
Business Logistics in Modern Management. - vol. 14 (2014) , s. 213-220 - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168287145
article
20

Title:
Zachowania rynkowe starszych konsumentów oraz ich postawy dotyczące opakowań żywności występujących w ofercie rynkowej
Source:
Rola opakowań w kształtowaniu jakości życia społeczeństwa. Etap 1, Analiza potrzeb społeczeństwa w zakresie opakowań produktów występujących w ofercie rynkowej / kierownik tematu: Małgorzata LISIŃSKA-KUŚNIERZ2014, s. 23-45 - Bibliogr.
Signature:
NP-1463/1/Magazyn
Nr:
2168301747
chapter in unpublished scientific work
See main document
21

Title:
Zachowania rynkowe starszych konsumentów z punktu widzenia projektowania warstwy wizualnej opakowań = Market Behaviour of Older Consumers and the Design of Visual Layers of Packaging
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 918 (2013) , s. 105-118. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Access mode:
Full text
CC-BY-NC-ND
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2168287541
article
22

Title:
Postrzeganie przez konsumentów zabezpieczeń gwarantujących nienaruszalność zapakowanego produktu
Source:
Bezpieczeństwo opakowań. Etap 4, Stan opakowania zapakowanego produktu jako istotne zagrożenie bezpieczeństwa / kier. tematu: Małgorzata LISIŃSKA-KUŚNIERZ2013, s. 19-29
Signature:
NP-1002/4/Magazyn
Nr:
2168288777
chapter in unpublished scientific work
See main document
23

Title:
Wykorzystanie technik neuromarketingowych do badań postrzegania opakowań produktów = The Use of Neuromarketing Techniques to Study the Perception of the Consumer Products Packaging
Source:
Marketing i Rynek. - nr 11 (2013) , s. 26-30. - Summ.
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2168268836
article
24

Title:
Opakowania inteligentne żywności jako ogniwo komunikacji w łańcuchu dostaw
Source:
Towaroznawstwo XXI wieku : podstawą innowacji, jakości oraz satysfakcji konsumentów : ogólnopolska konferencja naukowa, Olsztyn, 22-24 maja 2013 r. - Olsztyn: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, 2013, s. 121. - Dostępne tylko streszczenie
ISBN:
978-83-62863-66-2
Nr:
2168294773
varia
25

Title:
Jak wykorzystać marketing edukacyjny w promocji regionu
Source:
Dyrektor Szkoły. - nr 2 (2013) , s. 56-58
Nr:
2168271600
article
26

Title:
Możliwości badań i oceny opakowań metodą eye-tracking
Source:
Biuletyn Opakowaniowy. - R. 18, nr 7 (2013) , s. 3-5 - Bibliogr.
Nr:
2168271598
unreviewed article
27

Title:
Wykorzystanie badań neuromarketingowych do oceny stopnia bezpieczeństwa opakowań
Source:
Bezpieczeństwo opakowań. Etap 3, Badania świadomości konsumentów dotyczącej zagrożeń dla bezpieczeństwa zdrowia i życia ludzkiego związanych z opakowaniami / kier. tematu: Małgorzata LISIŃSKA-KUŚNIERZ ; współpraca: Agnieszka CHOLEWA-WÓJCIK, Anna Fitrzyk2012, s. 22-42
Signature:
NP-1002/3/Magazyn
Nr:
2168277097
chapter in unpublished scientific work
See main document
28

Title:
Managing of the Education Process in a Higher School
Publisher address:
Jarosław: [Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej im. ks. Bronisława Markiewicza], 2012
Physical description:
226 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr. przy rozdz.
ISBN:
978-83-88139-42-0
Nr:
2168271602
monograph
See related chapters
29

Author:
Popek Stanisław , Kubejko-Polanska Ewa , Świda Jarosław
Title:
The Global 8 Disciplines Method (G8D) as a Tool of Improving the Quality
Source:
Technology and Innovation for a Sustainable Future : a Commodity Science Perspective : 18th IGWT Symposium, Rome, September 24-28th, 2012, Proceedings / ed. Roberto Merli - Rome: Enea, 2012. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-88-8286-269-5
Nr:
2168245446
chapter in conference materials
30

Title:
The Motives of University Choice and Studying at a Higher School
Source:
Managing of the Education Process in a Higher School / red. Stanisław POPEK, Jarosław Świda - Jarosław: Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej im. ks. Bronisława Markiewicza, 2012, s. 205-224. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-88139-42-0
Nr:
2168271604
chapter in monograph
See main document
31

Title:
Jakość procesu kształcenia w szkole wyższej - propozycja determinant i próba oceny = Quality of Educational Process at University - Proposal of Determinants and Attempt of Evaluation
Source:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 151 (2011) , s. 475-489. - Tytuł numeru: Orientacja na klienta jako kryterium doskonałości - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2166594770
article
32

Title:
Doskonalenie jakości edukacji w szkołach wyższych - orientacja na efekty kształcenia
Source:
Kierunki rozwoju edukacji w zmieniającej się przestrzeni społecznej : księga jubileuszowa dedykowana profesorowi doktorowi habilitowanemu Michałowi Balickiemu / red. Agata Cudowska - Białystok: Trans Humana, 2011, s. 229-235
ISBN:
978-83-61209-54-6
Nr:
2168271610
chapter in monograph
33

Author:
Świda Jarosław , Wolanin-Jarosz Elżbieta
Title:
Klaster âk nova forma formuvannâ konkurentospromožností regíonu
Source:
Regìoni znan' v Chìdnìj Êvropì / nauk. red. I.V. Bakuševič - Ternopìl': TICIT, 2010, s. 57-62
Nr:
2168272374
chapter in monograph
34

Author:
Rozmus Andrzej , Świda Jarosław
Title:
Krajowe struktury kwalifikacji jako narzędzie poprawy jakości usług edukacyjnych
Source:
Edukacyjne zagrożenia i wyzwania młodego pokolenia. 3 / [red. nauk.:] Agnieszka Czajkowska, Wiesław Otwinowski - Poznań: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa, 2009, s. 357-365
Series:
(Edukacja XXI wieku ; z. 18)
ISBN:
978-83-61304-08-1
Nr:
2168271670
chapter in monograph
35

Author:
Świda Jarosław , Kłak Dariusz
Title:
The Role of Cultural Factors in International Corporation Image Management
Source:
The Art of Human Resource Management / scient. ed.: Grzegorz Drozdowski, Zbysław Dobrowolski - Gorzów Wielkopolski: The State Vocational University, 2009, s. 37-47. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-751815-6-2
Nr:
2168271666
chapter in monograph
36

Author:
Rozmus Andrzej , Świda Jarosław
Title:
Tożsamość współczesnej szkoły wyższej - między kulturą akademicką a kulturą biznesu = Identity of Contemporary High School - between Academic Culture and Business Culture
Source:
Kreowanie tożsamości szkoły. T. 2 / red. Krystyna Chałas, Beata Komorowska - Lublin: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie, 2009, s. 587-595. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7363-897-6
Nr:
2168271690
chapter in conference materials
37

Title:
Jakość usług edukacyjnych a efekty kształcenia w szkołach wyższych
Source:
Doskonalenie usług edukacyjnych w szkołach wyższych w procesie integracji z Unią Europejską / red. nauk. Jerzy Mączyński, Agnieszka Pawlak-Wolanin, Wacław Demecki - Legnica: Wyższa Szkoła Menedżerska, 2009, s. 107-115. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-60357-09-5
Nr:
2168271658
chapter in monograph
38

Author:
Rozmus Andrzej , Świda Jarosław
Title:
Jakość usług edukacyjnych jako czynnik różnicujący ofertę dydaktyczną szkół wyższych
Source:
Koncepcje zarządzania jakością : doświadczenia i perspektywy / red. Tadeusz SIKORA - Kraków: Wydawnictwo Naukowe PTTŻ, 2008, s. 305-310 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-924646-6-2
Nr:
2168271674
chapter in monograph
See main document
39

Title:
Czynniki kształtujące lojalność konsumentów wobec marki
Source:
Uwarunkowania strategii zarządzania nowoczesnymi organizacjami / [red. nauk. Stanisław Galata] - Jarosław: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. ks. B. Markiewicza, 2008, s. 123-130. - Streszcz., summ., rez.
Series:
(Monografie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowa im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu)
ISBN:
978-83-88139-54-3
Nr:
2168271676
chapter in monograph
40

Author:
Rozmus Andrzej , Świda Jarosław
Title:
Kursy distance learning - przyszłość edukacji czy koniec uniwersytetu?
Source:
Edukacja bez granic - mimo barier. 2 / [red. nauk.:] Tomasz Smal, Andrzej Zduniak - Poznań: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa, 2008, s. 433-439. - Streszcz. - Bibliogr.
Series:
(Edukacja XXI wieku ; z. 14)
ISBN:
978-83-61304-01-2
Nr:
2168271682
chapter in monograph
41

Author:
Mac Jolanta , Pompa-Roborzyński Maciej , Świda Jarosław , Brągiel Piotr
Title:
Preferencje konsumentów w zakresie spożywania podstawowych przetworów mlecznych - studium porównawcze okresu 1995-2005
Source:
Przegląd Mleczarski. - nr 8 (2007) , s. 38-43
Nr:
2168271694
article
42

Title:
Etyka i odpowiedzialność społeczna mediów w procesie kreowania wizerunku
Source:
Europa gospodarka media / red. nauk. Tadeusz Guz, Paweł Marzec, Marek Petro, Marek Pribula - Lublin - Tomaszów Lubelski: Wydawnictwo Polihymnia; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Wydział Zamiejscowy Nauk Prawnych i Ekonomicznych, 2007, s. 233-240 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7270-537-2
Nr:
2168271684
chapter in conference materials
43

Title:
Kulturowe uwarunkowania działań public relations w korporacjach transnarodowych = Cultural Conditioning of Public Relations in Transnational Corporations
Source:
Polska, Europa, świat / red. nauk.: Tadeusz Guz, Kazimierz A. Kłosiński, Paweł Marzec - Lubllin ; Tomaszów Lubelski: Wydawnictwo Polihymnia, 2007, s. 349-357. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7270-536-4
Nr:
2168271692
chapter in monograph
44

Author:
Świda Jarosław , Skoczyńska-Prokopowicz Bargara
Title:
Działania public relations w zakresie kreowania wizerunku banku na przykładzie banków w Rzeszowie = Activities of Public Relations in the Scope of Creating a Bank Image on Example of Banks in Rzeszów
Source:
Roczniki Wydziału Nauk Prawnych i Ekonomicznych KUL. - T. 1, z. 2 Ekonomia (2005) , s. 105-113. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168272074
article
45

Title:
Public relations
, Tworzydło Dariusz
Publisher address:
Rzeszów: Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania, 2003
Physical description:
492 s.: il.; 24 cm
Series:
(Społeczeństwo, Informatyka, Gospodarka)
Notes:
Tekst również ang., czes., słowac. ; Streszcz. ang., pol., Bibliogr. przy niektórych pracach
ISBN:
83-87658-39-1
Nr:
2168272078
monograph
See related chapters
46

Author:
Tworzydło Dariusz , Świda Jarosław
Title:
Uwarunkowania i konsekwencje kryzysu w organizacji
Source:
Public relations / red. Jarosław Świda, Dariusz Tworzydło - Rzeszów: Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania, 2003, s. 195-203. - Streszcz., summ.
Series:
(Społeczeństwo, Informatyka, Gospodarka)
ISBN:
83-87658-39-1
Nr:
2168272080
chapter in monograph
See main document
47

Author:
Świda Jarosław , Kuliński Artur
Title:
Opakowania produktów mleczarskich w opinii konsumentów = Consumers' Opinion on Dairy Products Packaging
Source:
Żywność : nauka - technologia - jakość = Food : Science - Technology - Quality. - R. 9, nr 3 (32) (2002) , s. 112-122. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168272084
article
48

Author:
Krupa Jan , Świda Jarosław , Szmulik Agata
Title:
The Importance of Product Quality in the Light of the Integration of Poland with the European Union
Source:
Ekonomika Firiem 2002 - Košice: Podnikovohospodárska fakulta v Košiciach, Ekonomická Univerzita v Bratislave, 2002, s. 203-206. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
80-225-1583-3
Nr:
2168272112
chapter in conference materials
49

Title:
Sponsoring jako narzędzie kształtowania wizerunku organizacji
Source:
Funkcjonowanie i rozwój organizacji w zmiennym otoczeniu II / red. Jerzy Czupiał - Legnica: Wyższa Szkoła Menedżerska, 2002, s. 331-336
ISBN:
83-913465-9-5
Nr:
2168272186
chapter in monograph
50

Author:
Tworzydło Dariusz , Świda Jarosław
Title:
Ocena i warunki skuteczności reklamy = The Assessment and the Conditions of Effectiveness of Advertising
Source:
Finanse, Bankowość, Ubezpieczenia. - 3 (2001) , s. 265-273. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Nr:
2168272190
article
51

Author:
Świda Jarosław , Tworzydło Dariusz
Title:
The Influence of Advertising on Buying Decisions Made by Consumers
Source:
Ekonomika Firiem 2001 - Košice: Podnikovohospodárska fakulta v Košiciach, Ekonomická Univerzita v Bratislave, 2001, s. 664-671. - Summ.
ISBN:
80-225-1446-2
Nr:
2168272220
chapter in conference materials
52

Conference:
Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Public Relations w kształtowaniu pozycji konkurencyjnej organizacji", Rzeszów, Polska, od 2001-04-26 do 2001-04-27
Title:
Public relations w kształtowaniu pozycji konkurencyjnej organizacji : materiały z konferencji. T. 1
Redaktor:
Ślusarczyk Stanisław
, Tworzydło Dariusz
Publisher address:
Rzeszów: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania, 2001
Physical description:
273 s.: il.; 24 cm
Series:
(Społeczeństwo, Informatyka, Gospodarka)
Notes:
Bibliogr. przy ref.
ISBN:
83-87658-22-7
Nr:
2168331117
conference materials
53

Conference:
Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Public Relations w kształtowaniu pozycji konkurencyjnej organizacji", Rzeszów, Polska, od 2001-04-26 do 2001-04-27
Title:
Public relations w kształtowaniu pozycji konkurencyjnej organizacji : materiały z konferencji. T. 2
Redaktor:
Ślusarczyk Stanisław
, Tworzydło Dariusz
Publisher address:
Rzeszów: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania, 2001
Physical description:
136 s.: il.; 24 cm
Series:
(Społeczeństwo, Informatyka, Gospodarka)
Notes:
Bibliogr. przy ref.
ISBN:
83-87658-22-7
Nr:
2168331125
conference materials
54

Author:
Tworzydło Dariusz , Świda Jarosław
Title:
Postrzeganie przekazów reklamowych przez konsumentów
Source:
Firma i Rynek : kwartalnik naukowy Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu. - nr 4 (21) (2001) , s. 40-44. - Streszcz.
Nr:
2168272310
article
55

Title:
Le preferenze dei consumatori di prodotti alimentari in Polonia = Survey of Consumers' Preferences in Terms of Food Products in Poland
Source:
La qualità nella catena agro-alimentare = Quality in the Agrofood Chain : the View from the East. Survey n. 1 : Poland / a cura di: Carmelo Cannarella, Casare Mosconi, Valeria Piccioni - [b.m.]: Dipartimento Attività Scientifiche (DAS), 2000, s. 59-69 - Bibliogr.
Nr:
2168269406
chapter in monograph
56

Author:
Świda Jarosław , Bukała Janusz
Title:
Cechy jakości kształtujące postawy konsumentów na rynku produktów mięsnych i mleczarskich
Source:
Konsument żywności i jego zachowania rynkowe / red. nauk. Krystyna Gutkowska, Irena Ozimek - Warszawa: Wydawnictwo SGGW, 2000, s. 471-475 - Bibliogr.
ISBN:
83-7244-144-8
Nr:
2168272254
chapter in conference materials
57

Author:
Świda Jarosław , Bukała Janusz
Title:
Relacje cechy jakości - czynniki marketingowe wpływające na decyzje zakupu produktów mięsnych w różnych segmentach rynku
Source:
Techniczne i ekonomiczne aspekty jakości / [red. merytoryczna Piotr Miller] - Warszawa; Radom: Szkoła Główna Handlowa; Instytut Technologii Eksploatacji, 2000, s. 203-208 - Bibliogr.
ISBN:
83-7204-187-3
Nr:
2168272242
chapter in conference materials
58

Author:
Bukała Janusz , Świda Jarosław
Title:
Postawy i preferencje konsumentów na rynku produktów mięsnych i mleczarskich
Source:
Konsument żywności i jego zachowania rynkowe / red. nauk. Krystyna Gutkowska, Irena Ozimek - Warszawa: Wydawnictwo SGGW, 2000, s. 274-278 - Bibliogr.
ISBN:
83-7244-144-8
Nr:
2168272258
chapter in conference materials
59

Title:
Factors Influencing Consumer Preferences on the Dairy Product Market in South-Eastern Poland
Source:
Quality for the XXIst Century : Proceedings of the 12th IGWT Symposium. Poznań - Gdynia, September 05-11, 1999. Vol. 1 / ed. by Anna Kozioł, Bogumił Łączkowski, Andrzej Sobczyński, Wojciech Zmudziński - Poznań: University of Economics Publishing House, 1999, s. 166-172. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-87152-87-0
Nr:
2168253638
chapter in conference materials
60

Title:
Uwarunkowania popytu na produkty mleczarskie w Polsce południowo-wschodniej
Source:
Nauka o żywności na progu XXI wieku : XXX Sesja Naukowa Komitetu Technologii i Chemii Żywności PAN, Kraków, 14 - 15 wrzesień 1999 : streszczenia komunikatów - Kraków: Wydawnictwo Naukowe "Akapit", 1999, s. 269. - Dostępne tylko streszczenia
ISBN:
83-7108-065-4
Nr:
2168272260
varia
61

Author:
Chorób Roman , Świda Jarosław
Title:
Warunki społeczno-ekonomiczne Podkarpacia (na przykładzie gminy Nowa Dęba) = Socio-economic conditions of Podkarpacki Province Nowa Dęba commune as an example
Source:
Potencjał ekonomiczno-produkcyjny i możliwości jego wykorzystania w agrobiznesie Regionu Karpackiego w aspekcie integracji z Unią Europejską. Cz. 2 / [red. nauk. Zdzisław Kryński i in.] - Rzeszów: Akademia Rolnicza im. H. Kołłątaja w Krakowie. Wydział Ekonomii w Rzeszowie, 1999, s. 219-228. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-909306-7-6
Nr:
2168272892
chapter in conference materials
62

Title:
Model zachowania konsumenta na rynku produktów mleczarskich = Model of Consumer Behaviour on the Dairy Product Market
Source:
Żywność : nauka - technologia - jakość = Food : Science - Technology - Quality. - R. 6, nr 4 (21) (1999) , s. 152-162. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Nr:
2168262560
article
63

Title:
Preferencje konsumenckie cech jakości produktów mleczarskich w Polsce południowo-wschodniej = Consumers` Preferences of Quality Traits of the Dairy Products in the Southeastern Region of Poland
Source:
Żywność : nauka - technologia - jakość = Food : Science - Technology - Quality. - R. 6, nr 1 (18) (1999) , s. 60-69. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168245964
article
64

Author:
Title:
Preferencje konsumentow z Rzeszowa w zakresie jakosci produktow miesnych i mleczarskich = Consumers' Preferences in Rzeszów Regarding the Quality of Meat and Milk Products
Source:
Agromarketing : materiały konferencji naukowej "Agrobiznes w regionie południowo-wschodniej Polski", Rzeszów, 17-18 września 1998 r. / [red. zeszytu Sylwester Makarski] - Kraków: Wydawnictwo Akademii Rolniczej, 1998, s. 277-282. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Series:
(Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej im. H. Kołłątaja w Krakowie. Sesja Naukowa ; nr 51)
Nr:
2168272262
chapter in conference materials
65

Title:
Badanie preferencji konsumenckich mleka i jego przetworów
Promotor:
Publisher address:
Kraków - Rzeszów: , 1998
Physical description:
142, [3] k.: il., aneks; 30 cm + Autoreferat: 17 k.
Notes:
Promotor: Tadeusz SIKORA, Bibliogr.
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/719
Nr:
2168273178
doctoral dissertation
66

Author:
Kata Ryszard , Świda Jarosław , Kalita Waldemar
Title:
Zmienność popytu na mleko i jego przetwory a struktura i rentowność produkcji mleczarskiej
Source:
Handel Wewnętrzny. - R. 46, nr 3 (1998) , s. 39-47
Nr:
2168270448
article
67

Title:
Hierarchia cech jakości produktów mleczarskich konsumentów Polski Południowo-Wschodniej
Source:
Food Processing and Science of Agricultural Commodities - Rzeszów: Akademia Rolnicza, 1998, s. 7-16. - Summ. - Bibliogr.
Series:
(Series 4: Agricultural Works ; no 6)
Nr:
2168271442
chapter in monograph
68

Author:
Kata Ryszard , Świda Jarosław , Kalita Waldemar
Title:
Dynamika podaży i rentowności produkcji mleczarskiej wywołana zmianami na rynku mleka i jego przetworów = Supply and Profitableness Dynamics of Milk Production Determined by the Changes in the Dairy Market
Source:
Agromarketing : materiały konferencji naukowej "Agrobiznes w regionie południowo-wschodniej Polski", Rzeszów, 17-18 września 1998 r. / [red. zeszytu Sylwester Makarski] - Kraków: Wydawnictwo Akademii Rolniczej, 1998, s. 181-190. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Series:
(Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej im. H. Kołłątaja w Krakowie. Sesja Naukowa ; nr 51)
Nr:
2168272264
chapter in conference materials
69

Author:
Bukała Janusz , Świda Jarosław
Title:
Dodatki do produktów mleczarskich - opinie konsumentów
Source:
Przegląd Mleczarski. - nr 6 (1998) , s. 180-182 - Bibliogr.
Nr:
2168270444
article
70

Author:
Bukała Janusz , Świda Jarosław
Title:
Uwarunkowania zachowań konsumentów Polski południowo-wschodniej na rynku produktów mleczarskich
Source:
Przegląd Mleczarski. - nr 1 (1998) , s. 24-27 - Bibliogr.
Nr:
2168270442
article
71

Title:
Wpływ czynników socjo-ekonomicznych na preferencje konsumentów Polski południowo-wschodniej w zakresie spożycia produktów mlecznych
Source:
Przegląd Mleczarski. - nr 3 (1996) , s. 69-71 - Bibliogr.
Nr:
2168270412
article
72

Title:
Czynniki kształtujące popyt mieszkańców miast Polski południowo-wschodniej na mleko i przetwory mleczne
Source:
Handel Wewnętrzny. - R. 41, nr 5-6 (1995) , s. 52-55
Nr:
2168273042
article
1
Perceptions of Older Consumers Regarding Food Packaging as a Prerequisite for its Improvement : a Case Study of Polish Market / Jarosław ŚWIDA, Michał HALAGARDA, Stanisław POPEK // International Journal of Consumer Studies. - vol. 42, iss. 3 (2018), s. 358-366. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1470-6423
2
Wymagania wobec opakowań wód butelkowanych przeznaczonych dla starszych konsumentów = Requirements for Bottled Water Packaging Dedicated to Older Consumers / Jarosław ŚWIDA, Ewa Jaracz // Przemysł Spożywczy = Food Industry = Lebensmittelindustrie. - t. 71, nr 1 (2017), s. 42-45. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISSN 0033-250X
3
Opportunities for Development of Entrepreneurship in the Range of Product Adjustment to the Needs of the Elderly = Szanse dla rozwoju przedsiębiorczości w zakresie dostosowania produktów do potrzeb osób starszych / Jarosław ŚWIDA, Ewa Kubejko-Polańska // Humanities and Social Sciences. - vol. 22, nr 24 (3) (2017), s. 299-310. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://hss.prz.edu.pl/download/I2dmeC9oc3MvcGwvZGVmYXVsdF9vcGlzeS80OS8xLzE/p.hss-2017-03-komplet-2-3.pdf. - ISSN 2300-5327
4
Starszy konsument wyzwaniem dla branży opakowań produktów spożywczych = Older Consumer as a Challenge for the Food Packaging Industry / Jarosław ŚWIDA // Opakowanie. - nr 6 (2017), s. 73-77. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISSN 0030-3348
5
Improving Food Packaging in Respect of Structural Changes Related to Society Ageing = Doskonalenie opakowań produktów spożywczych w aspekcie zmian strukturalnych odnoszących się do starzenia się społeczeństwa / Agnieszka CHOLEWA-WÓJCIK, Jarosław ŚWIDA // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Społecznej w Ostrołęce. - nr 2 (21) (2016), s. 181-191. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISSN 2391-9167
6
Ograniczenia funkcji komunikacyjnej opakowań produktów spożywczych użytkowanych przez starszych konsumentów = Limitations of Communicative Function of Food Products Packaging Used by the Older Consumer / Jarosław ŚWIDA, Aldona Migała-Warchoł // Modern Management Review. - vol. 21, nr 23 (3) (2016), s. 183-197. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://oficyna.prz.edu.pl/download/bQNnYmFiNVTTw5cys0aWI6D2osMlZPbXNjakdkLyUzZE5hKjkcMQ,bKLHc_Bz4_FmwTczgSNTk3eyV0Kg1KICE4Ix4haDs3PAplLGFaYiFJL1M/mmr-03-2016-pw-01.pdf. - ISSN 2300-6366
7
Tendencies of Mineral Water Packaging Changes Preferred by the Elderly Consumers in Poland / Jarosław ŚWIDA, Ewa Jaracz // W: Commodity Science in a Changing World : 20th IGWT Symposium : Book of Abstracts. - Varna : Izdatielstvo "Nauka i ikonomika" Ikonomicheski universitet - Varna, 2016. - S. 36. - Dostępne tylko streszczenie. - ISBN 978-954-21-0903-7
8
Tendencies of Mineral Water Packaging Changes Preferred by the Elderly Consumers in Poland / Jarosław ŚWIDA, Ewa Jaracz // W: Commodity Science in a Changing World : 20th IGWT Symposium : Proceedings Scientific Works. - Varna : Publishing house "Science and economics" University of Economics, 2016. - S. 104-109. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-954-21-0904-4. - Pełny tekst: http://igwt2016.ue-varna.bg/proceedings/IGWT_2016_Fulltext_Proceedings.pdf
9
Determinants of Creating Packaging Innovations for Older Consumers / Jarosław ŚWIDA, Agnieszka CHOLEWA-WÓJCIK, Agnieszka KAWECKA // W: Proceedings of the International Business Conference 2016 : Searching for Innovative and Creative Business Solutions. - Vilnius : Vilniaus kolegija, 2016. - S. 149-156. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-609-436-042-8. - Pełny tekst: https://www.viko.lt/media/uploads/sites/3/2016/07/9786094360428.pdf
10
Intelligent Food Packagings as a Link of Communication in the Chain of Supply = Inteligentne opakowania żywności jako ogniwo komunikacji w łańcuchu dostaw / Stanisław POPEK, Jarosław ŚWIDA // Polish Journal of Natural Sciences. - vol. 31 (2) (2016), s. 239-247. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.uwm.edu.pl/polish-journal/sites/default/files/issues/articles/popek_and_swida_2016.pdf. - ISSN 1643-9953
11
Attitudes of Older Consumers on Food Packaging Present on the Market Offer - the Example of Poland and Lithuania / Olga Buckiūnienė, Agnieszka CHOLEWA-WÓJCIK, Agnieszka KAWECKA, Jarosław ŚWIDA // W: Ekonomikos vystymasis : procesai ir tendencijos : III-osios tarptautinės mokslinės-praktinės konferencijos, skirtos Vilniaus kolegijos veiklos 15-os metų ir Ekonomikos fakulteto 70-ties metų jubiliejams paminėti, įvykusios Vilniaus kolegijos Ekonomikos fakultete 2015 m. balandžio 29 d., straipsnių rinkinys. T. 1. - Vilnius : Vilniaus kolegija, Ekonomikos fakultetas, 2015. - S. 110-122. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-609-436-033-6
12
The Influence of Security Guaranteeing the Sanctity of a Packed Food Product on Packaging Perceiving by Younger and Older Consumers = Wpływ zabezpieczeń gwarantujących nienaruszalność zapakowanego produktu spożywczego na postrzeganie opakowań przez młodych i starszych konsumentów / Stanisław POPEK, Jarosław ŚWIDA // Nauki Inżynierskie i Technologie = Engineering Sciences and Technologies. - nr 1 (16) (2015), s. 61-71. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.dbc.wroc.pl/Content/29002/Popek_The_Influence_Of_Security_Guaranteeing_The_Sanctity_2015.pdf. - ISSN 2080-5985
13
Postrzeganie opakowań przez pryzmat zamieszczonych na nich elementów graficznych - analiza z wykorzystaniem metody eye-tracking : Perceptions of Packages Through the Prism Placed on Them Graphic Elements - Analysis Using Eye-Tracking Method / Agnieszka CHOLEWA-WÓJCIK, Jarosław ŚWIDA // Opakowanie. - nr 3 (2015), s. 75-80. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0030-3348
14
The Consumer Preferences Analysis as the Element Supporting Building an Organic Food Supplies Chain / Stanisław POPEK, Jarosław ŚWIDA, Adam Popek // W: Ekonomikos vystymasis : procesai ir tendencijos : III-osios tarptautinės mokslinės-praktinės konferencijos, skirtos Vilniaus kolegijos veiklos 15-os metų ir Ekonomikos fakulteto 70-ties metų jubiliejams paminėti, įvykusios Vilniaus kolegijos Ekonomikos fakultete 2015 m. balandžio 29 d, straipsnių rinkinys. T. 2. - Vilnius : Vilniaus kolegija, Ekonomikos fakultetas, 2015. - S. 162-173. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-609-436-034-3
15
The Development of Marking and Identification of Goods / Agnieszka CHOLEWA-WÓJCIK, Agnieszka KAWECKA, Jarosław ŚWIDA // W: Ekonomikos vystymasis : procesai ir tendencijos : III-osios tarptautinės mokslinės-praktinės konferencijos, skirtos Vilniaus kolegijos veiklos 15-os metų ir Ekonomikos fakulteto 70-ties metų jubiliejams paminėti, įvykusios Vilniaus kolegijos Ekonomikos fakultete 2015 m. balandžio 29 d., straipsnių rinkinys. T. 1. - Vilnius : Vilniaus kolegija, Ekonomikos fakultetas, 2015. - S. 251-260. - Bibliogr. - ISBN 978-609-436-033-6
16
The Study and the Assessment of Selected Elements of Visual Aspects of Collectible Chocolate Packaging with the Use of Eye-Tracking Method / Agnieszka CHOLEWA-WÓJCIK, Jarosław ŚWIDA // Indian Journal of Marketing. - Vol. 45, Iss. 7 (2015), s. 7-18. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0973-8703
17
An Elderly Consumer as a Specific Research Object of the Marketing Research of Packaging / Jarosław ŚWIDA // W: Food Products Marketing : Concepts and Research : Monograph / eds. Marcin Gębarowski, Tomasz Hermaniuk. - Celje : University of Maribor, Faculty of Logistics, 2015. - S. 152-161. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-961-6962-17-9
18
Analiza postaw młodych i starszych konsumentów w Polsce w zakresie opakowań żywności / Agnieszka KAWECKA, Jarosław ŚWIDA // W: Rola opakowań w kształtowaniu jakości życia społeczeństwa. Etap 1, Analiza potrzeb społeczeństwa w zakresie opakowań produktów występujących w ofercie rynkowej / kierownik tematu: Małgorzata LISIŃSKA-KUŚNIERZ. - (2014), s. 46-54. - Bibliogr.
19
Education of Logistics at Management and Production Engineering Studies at Cracow University of Economics / Jarosław ŚWIDA // Business Logistics in Modern Management. - vol. 14 (2014), s. 213-220. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://blmm-conference.com/wp-content/uploads/BLMM20141.pdf#page=225&view=Fit. - ISSN 1849-5931
20
Zachowania rynkowe starszych konsumentów oraz ich postawy dotyczące opakowań żywności występujących w ofercie rynkowej / Jarosław ŚWIDA // W: Rola opakowań w kształtowaniu jakości życia społeczeństwa. Etap 1, Analiza potrzeb społeczeństwa w zakresie opakowań produktów występujących w ofercie rynkowej / kierownik tematu: Małgorzata LISIŃSKA-KUŚNIERZ. - (2014), s. 23-45. - Bibliogr.
21
Zachowania rynkowe starszych konsumentów z punktu widzenia projektowania warstwy wizualnej opakowań = Market Behaviour of Older Consumers and the Design of Visual Layers of Packaging / Jarosław ŚWIDA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 918 (2013), s. 105-118. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/724/536. - ISSN 1898-6447
22
Postrzeganie przez konsumentów zabezpieczeń gwarantujących nienaruszalność zapakowanego produktu / Jarosław ŚWIDA // W: Bezpieczeństwo opakowań. Etap 4, Stan opakowania zapakowanego produktu jako istotne zagrożenie bezpieczeństwa / kier. tematu: Małgorzata LISIŃSKA-KUŚNIERZ. - (2013), s. 19-29
23
Wykorzystanie technik neuromarketingowych do badań postrzegania opakowań produktów = The Use of Neuromarketing Techniques to Study the Perception of the Consumer Products Packaging / Jarosław ŚWIDA, Bartłomiej KABAJA // Marketing i Rynek. - nr 11 (2013), s. 26-30. - Summ. - ISSN 1231-7853
24
Opakowania inteligentne żywności jako ogniwo komunikacji w łańcuchu dostaw / Stanisław POPEK, Jarosław ŚWIDA // W: Towaroznawstwo XXI wieku : podstawą innowacji, jakości oraz satysfakcji konsumentów : ogólnopolska konferencja naukowa, Olsztyn, 22-24 maja 2013 r. - Olsztyn : Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, 2013. - S. 121. - Dostępne tylko streszczenie. - ISBN 978-83-62863-66-2
25
Jak wykorzystać marketing edukacyjny w promocji regionu / Jarosław ŚWIDA // Dyrektor Szkoły : miesięcznik kierowniczej kadry oświatowej. - nr 2 (2013), s. 56-58. - ISSN 1230-9508
26
Możliwości badań i oceny opakowań metodą eye-tracking / Jarosław ŚWIDA // Biuletyn Opakowaniowy. - R. 18, nr 7 (2013), s. 3-5. - Bibliogr. - ISSN 1734-4603
27
Wykorzystanie badań neuromarketingowych do oceny stopnia bezpieczeństwa opakowań / Jarosław ŚWIDA, Bartłomiej KABAJA // W: Bezpieczeństwo opakowań. Etap 3, Badania świadomości konsumentów dotyczącej zagrożeń dla bezpieczeństwa zdrowia i życia ludzkiego związanych z opakowaniami / kier. tematu: Małgorzata LISIŃSKA-KUŚNIERZ ; współpraca: Agnieszka CHOLEWA-WÓJCIK, Anna Fitrzyk. - (2012), s. 22-42
28
Managing of the Education Process in a Higher School / red. Stanisław POPEK, Jarosław Świda. - Jarosław : [Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej im. ks. Bronisława Markiewicza], 2012. - 226 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. przy rozdz. - ISBN 978-83-88139-42-0
29
The Global 8 Disciplines Method (G8D) as a Tool of Improving the Quality / Stanisław POPEK, Ewa Kubejko-Polanska, Jaroslaw Swida // W: Technology and Innovation for a Sustainable Future : a Commodity Science Perspective : 18th IGWT Symposium, Rome, September 24-28th, 2012, Proceedings / ed. Roberto Merli. - Dane tekstowe (plik pdf). - Rome : Enea, 2012. - ; 12 cm + Dysk optyczny (CD-ROM). - 10 ekranów. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-88-8286-269-5
30
The Motives of University Choice and Studying at a Higher School / Jarosław Świda, Stanisław POPEK // W: Managing of the Education Process in a Higher School / red. Stanisław POPEK, Jarosław Świda. - Jarosław : Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej im. ks. Bronisława Markiewicza, 2012. - S. 205-224. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISBN 978-83-88139-42-0
31
Jakość procesu kształcenia w szkole wyższej - propozycja determinant i próba oceny = Quality of Educational Process at University - Proposal of Determinants and Attempt of Evaluation / Stanisław POPEK, Jarosław Świda // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 151 (2011), s. 475-489. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Orientacja na klienta jako kryterium doskonałości. - Bibliogr. - ISSN 1899-3192
32
Doskonalenie jakości edukacji w szkołach wyższych - orientacja na efekty kształcenia / Jarosław Świda // W: Kierunki rozwoju edukacji w zmieniającej się przestrzeni społecznej : księga jubileuszowa dedykowana profesorowi doktorowi habilitowanemu Michałowi Balickiemu / red. Agata Cudowska. - Białystok : Trans Humana, 2011. - S. 229-235. - ISBN 978-83-61209-54-6
33
Klaster âk nova forma formuvannâ konkurentospromožností regíonu / Âroslav C'VìDA, El'žbêta Volânìn-Âroš // W: Regìoni znan' v Chìdnìj Êvropì / nauk. red. I.V. Bakuševič. - Ternopìl' : TICIT, 2010. - S. 57-62
34
Krajowe struktury kwalifikacji jako narzędzie poprawy jakości usług edukacyjnych / Andrzej Rozmus, Jarosław Świda // W: Edukacyjne zagrożenia i wyzwania młodego pokolenia. 3 / [red. nauk.:] Agnieszka Czajkowska, Wiesław Otwinowski. - Poznań : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa, 2009. - (Edukacja XXI wieku, ISSN 2084-9001 ; z. 18). - S. 357-365. - ISBN 978-83-61304-08-1
35
The Role of Cultural Factors in International Corporation Image Management / Jarosław Świda, Kłak Dariusz // W: The Art of Human Resource Management : How to Achieve Better Business Management / scient. ed.: Grzegorz Drozdowski, Zbysław Dobrowolski. - Gorzów Wielkopolski : The State Vocational University, 2009. - S. 37-47. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-751815-6-2
36
Tożsamość współczesnej szkoły wyższej - między kulturą akademicką a kulturą biznesu = Identity of Contemporary High School - between Academic Culture and Business Culture / Andrzej Rozmus, Jarosław Świda // W: Kreowanie tożsamości szkoły. T. 2 : konteksty historyczne, społeczno-kulturowe, edukacyjne / red. Krystyna Chałas, Beata Komorowska. - Lublin : Wydawnictwo KUL, 2009. - S. 587-595. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7363-897-6
37
Jakość usług edukacyjnych a efekty kształcenia w szkołach wyższych / Jarosław Świda // W: Doskonalenie usług edukacyjnych w szkołach wyższych w procesie integracji z Unią Europejską / red. nauk. Jerzy Mączyński, Agnieszka Pawlak-Wolanin, Wacław Demecki. - Legnica : Wyższa Szkoła Menedżerska, 2009. - S. 107-115. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-60357-09-5
38
Jakość usług edukacyjnych jako czynnik różnicujący ofertę dydaktyczną szkół wyższych / Andrzej Rozmus, Jarosław Świda // W: Koncepcje zarządzania jakością : doświadczenia i perspektywy / red. Tadeusz SIKORA. - Kraków : Wydawnictwo Naukowe PTTŻ, 2008. - S. 305-310. - Bibliogr. - ISBN 978-83-924646-6-2
39
Czynniki kształtujące lojalność konsumentów wobec marki / Jarosław Świda // W: Uwarunkowania strategii zarządzania nowoczesnymi organizacjami / [red. nauk. Stanisław Galata]. - Jarosław : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. ks. B. Markiewicza, 2008. - (Monografie / Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu). - S. 123-130. - Streszcz., summ., rez. - ISBN 978-83-88139-54-3
40
Kursy distance learning - przyszłość edukacji czy koniec uniwersytetu? / Andrzej Rozmus, Jarosław Świda // W: Edukacja bez granic - mimo barier. 2 : przestrzeń tworzenia / [red. nauk.:] Tomasz Smal, Andrzej Zduniak. - Poznań : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa, 2008. - (Edukacja XXI wieku, ISSN 2084-9001 ; z. 14). - S. 433-439. - Streszcz. - Bibliogr. - ISBN 978-83-61304-01-2
41
Preferencje konsumentów w zakresie spożywania podstawowych przetworów mlecznych - studium porównawcze okresu 1995-2005 / Jolanta Mac, Maciej Pompa-Roborzyński, Jarosław Świda, Piotr Brągiel // Przegląd Mleczarski. - nr 8 (2007), s. 38-43. - ISSN 0478-6599
42
Etyka i odpowiedzialność społeczna mediów w procesie kreowania wizerunku / Jarosław Świda // W: Europa gospodarka media / red. nauk. Tadeusz Guz, Paweł Marzec, Marek Petro, Marek Pribula. - Lublin - Tomaszów Lubelski : Wydawnictwo Polihymnia; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Wydział Zamiejscowy Nauk Prawnych i Ekonomicznych, 2007. - S. 233-240. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7270-537-2
43
Kulturowe uwarunkowania działań public relations w korporacjach transnarodowych = Cultural Conditioning of Public Relations in Transnational Corporations / Jarosław Świda // W: Polska, Europa, świat : korporacje transnarodowe / red. nauk.: Tadeusz Guz, Kazimierz A. Kłosiński, Paweł Marzec. - Lubllin ; Tomaszów Lubelski : Wydawnictwo Polihymnia, 2007. - S. 349-357. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7270-536-4
44
Działania public relations w zakresie kreowania wizerunku banku na przykładzie banków w Rzeszowie = Activities of Public Relations in the Scope of Creating a Bank Image on Example of Banks in Rzeszów / Jarosław Świda, Barbara Skoczyńska-Prokopowicz // Roczniki Wydziału Nauk Prawnych i Ekonomicznych KUL. - T. 1, z. 2 Ekonomia (2005), s. 105-113. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1896-6365
45
Public relations / red. Jarosław Świda, Dariusz Tworzydło. - Rzeszów : Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania, 2003. - 492 s. : il. ; 24 cm. - Tekst również ang., czes., słowac. ; Streszcz. ang., pol. - Bibliogr. przy niektórych pracach. - (Społeczeństwo, Informatyka, Gospodarka). - ISBN 83-87658-39-1
46
Uwarunkowania i konsekwencje kryzysu w organizacji / Dariusz Tworzydło, Świda Jarosław // W: Public relations / red. Jarosław Świda, Dariusz Tworzydło. - Rzeszów : Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania, 2003. - (Społeczeństwo, Informatyka, Gospodarka). - S. 195-203. - Streszcz., summ. - ISBN 83-87658-39-1
47
Opakowania produktów mleczarskich w opinii konsumentów = Consumers' Opinion on Dairy Products Packaging / Jarosław Świda, Artur Kuliński // Żywność : nauka - technologia - jakość = Food : Science - Technology - Quality. - R. 9, nr 3 (32) (2002), s. 112-122. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISSN 2451-0769
48
The Importance of Product Quality in the Light of the Integration of Poland with the European Union / Jan Krupa, Jarosław Świda, Agata Szmulik // W: Ekonomika Firiem 2002 : (Zbornik z medzinárodnej konferencie) : Košice 11.-12.9.2002. - Košice : Podnikovohospodárska fakulta v Košiciach, Ekonomická Univerzita v Bratislave, 2002. - S. 203-206. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 80-225-1583-3
49
Sponsoring jako narzędzie kształtowania wizerunku organizacji / Jarosław Świda // W: Funkcjonowanie i rozwój organizacji w zmiennym otoczeniu II / red. Jerzy Czupiał. - Legnica : Wyższa Szkoła Menedżerska, 2002. - S. 331-336. - ISBN 83-913465-9-5
50
Ocena i warunki skuteczności reklamy = The Assessment and the Conditions of Effectiveness of Advertising / Dariusz Tworzydło, Świda Jarosław // Finanse, Bankowość, Ubezpieczenia. - 3 (2001), s. 265-273. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISSN 1429-9623
51
The Influence of Advertising on Buying Decisions Made by Consumers / Jarosław Świda, Dariusz Tworzydło // W: Ekonomika Firiem 2001 : (Zbornik z medzinárodnej konferencie) : Svit 12.-14.9.2001: II. diel. - Košice : Podnikovohospodárska fakulta v Košiciach, Ekonomická Univerzita v Bratislave, 2001. - S. 664-671. - Summ. - ISBN 80-225-1446-2
52
Public relations w kształtowaniu pozycji konkurencyjnej organizacji : materiały z konferencji. T. 1 / red. Stanisław Ślusarczyk, Jarosław Świda, Dariusz Tworzydło. - Rzeszów : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania, 2001. - 273 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. przy ref. - (Społeczeństwo, Informatyka, Gospodarka). - ISBN 83-87658-22-7
53
Public relations w kształtowaniu pozycji konkurencyjnej organizacji : materiały z konferencji. T. 2 / red. Stanisław Ślusarczyk, Jarosław Świda, Dariusz Tworzydło. - Rzeszów : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania, 2001. - 136 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. przy ref. - (Społeczeństwo, Informatyka, Gospodarka). - ISBN 83-87658-22-7
54
Postrzeganie przekazów reklamowych przez konsumentów / Dariusz Tworzydło, Jarosław Świda // Firma i Rynek : kwartalnik naukowy Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu. - nr 4 (21) (2001), s. 40-44. - Streszcz. - ISSN 1429-7221
55
Le preferenze dei consumatori di prodotti alimentari in Polonia = Survey of Consumers' Preferences in Terms of Food Products in Poland / Jarosław Świda, Tadeusz SIKORA // W: La qualità nella catena agro-alimentare : la prospettiva dell'Est. Quaderno n.1: Polonia. = Quality in the Agrofood Chain : the View from the East. Survey n. 1 : Poland / a cura di: Carmelo Cannarella, Casare Mosconi, Valeria Piccioni. - [b.m.] : Dipartimento Attività Scientifiche (DAS), [2000]. - S. 59-69. - Bibliogr.
56
Cechy jakości kształtujące postawy konsumentów na rynku produktów mięsnych i mleczarskich / Jarosław Świda, Janusz Bukała // W: Konsument żywności i jego zachowania rynkowe : Ogólnopolska Konferencja Naukowa, Warszawa 12-13.10.2000 / red. nauk. Krystyna Gutkowska, Irena Ozimek. - Warszawa : Wydawnictwo SGGW, 2000. - S. 471-475. - Bibliogr. - ISBN 83-7244-144-8
57
Relacje cechy jakości - czynniki marketingowe wpływające na decyzje zakupu produktów mięsnych w różnych segmentach rynku / Jarosław Świda, Janusz Bukała // W: Techniczne i ekonomiczne aspekty jakości : [I Ogólnopolska Konferencja], Warszawa, 15 grudnia 2000 r. / [red. merytoryczna Piotr Miller]. - Warszawa; Radom : Szkoła Główna Handlowa; Instytut Technologii Eksploatacji, 2000. - S. 203-208. - Bibliogr. - ISBN 83-7204-187-3
58
Postawy i preferencje konsumentów na rynku produktów mięsnych i mleczarskich / Janusz Bukała, Jarosław Świda // W: Konsument żywności i jego zachowania rynkowe : Ogólnopolska Konferencja Naukowa, Warszawa 12-13.10.2000 / red. nauk. Krystyna Gutkowska, Irena Ozimek. - Warszawa : Wydawnictwo SGGW, 2000. - S. 274-278. - Bibliogr. - ISBN 83-7244-144-8
59
Factors Influencing Consumer Preferences on the Dairy Product Market in South-Eastern Poland / Jarosław Świda, Tadeusz SIKORA // W: Quality for the XXIst Century : Proceedings of the 12th IGWT Symposium. Poznań - Gdynia, September 05-11, 1999. Vol. 1 / ed. by Anna Kozioł, Bogumił Łączkowski, Andrzej Sobczyński, Wojciech Zmudziński. - Poznań : University of Economics Publishing House, 1999. - S. 166-172. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 83-87152-87-0
60
Uwarunkowania popytu na produkty mleczarskie w Polsce południowo-wschodniej / Jarosław Świda, Tadeusz SIKORA // W: Nauka o żywności na progu XXI wieku : XXX Sesja Naukowa Komitetu Technologii i Chemii Żywności PAN, Kraków, 14 - 15 wrzesień 1999 : streszczenia komunikatów. - Kraków : Wydawnictwo Naukowe "Akapit", 1999. - S. 269. - Dostępne tylko streszczenia. - ISBN 83-7108-065-4
61
Warunki społeczno-ekonomiczne Podkarpacia (na przykładzie gminy Nowa Dęba) = Socio-economic conditions of Podkarpacki Province Nowa Dęba commune as an example / Roman Chorób, Jarosław Świda // W: Potencjał ekonomiczno-produkcyjny i możliwości jego wykorzystania w agrobiznesie Regionu Karpackiego w aspekcie integracji z Unią Europejską. Cz. 2 : Potencjał przetwórczy i możliwości zbytu artykułów rolno-spożywczych oraz instytucjonalne i pozarządowe środki wspierania wielofunkcyjnego rozwoju wsi / [red. nauk. Zdzisław Kryński i in.]. - Rzeszów : Akademia Rolnicza im. H. Kołłątaja w Krakowie. Wydział Ekonomii w Rzeszowie, 1999. - S. 219-228. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 83-909306-7-6
62
Model zachowania konsumenta na rynku produktów mleczarskich = Model of Consumer Behaviour on the Dairy Product Market / Jarosław Świda, Tadeusz SIKORA // Żywność : nauka - technologia - jakość = Food : Science - Technology - Quality. - R. 6, nr 4 (21) (1999), s. 152-162. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISSN 2451-0769
63
Preferencje konsumenckie cech jakości produktów mleczarskich w Polsce południowo-wschodniej = Consumers` Preferences of Quality Traits of the Dairy Products in the Southeastern Region of Poland / Jarosław Świda, Tadeusz SIKORA // Żywność : nauka - technologia - jakość = Food : Science - Technology - Quality. - R. 6, nr 1 (18) (1999), s. 60-69. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISSN 2451-0769
64
Preferencje konsumentow z Rzeszowa w zakresie jakosci produktow miesnych i mleczarskich = Consumers' Preferences in Rzeszów Regarding the Quality of Meat and Milk Products / Jarosław Świda, Władysław Pieczonka, Jan Krupa // W: Agromarketing : materiały konferencji naukowej "Agrobiznes w regionie południowo-wschodniej Polski", Rzeszów, 17-18 września 1998 r. / [red. zeszytu Sylwester Makarski]. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Rolniczej, 1998. - (Zeszyty Naukowe - Akademia Rolnicza im. H. Kołłątaja w Krakowie ; nr 327. Zeszyty Naukowe - Akademia Rolnicza im. H. Kołłątaja w Krakowie. Sesja Naukowa, ISSN 0239-9342 ; nr 51). - S. 277-282. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
65
Badanie preferencji konsumenckich mleka i jego przetworów / Jarosław Świda ; Promotor: Tadeusz SIKORA. - Kraków - Rzeszów, 1998. - 142, [3] k. : il., aneks ; 30 cm + Autoreferat: 17 k. - Bibliogr.
66
Zmienność popytu na mleko i jego przetwory a struktura i rentowność produkcji mleczarskiej / Ryszard Kata, Jarosław Świda, Waldemar Kalita // Handel Wewnętrzny. - R. 46, nr 3 (1998), s. 39-47. - ISSN 0438-5403
67
Hierarchia cech jakości produktów mleczarskich konsumentów Polski Południowo-Wschodniej / Jarosław Świda // W: Food Processing and Science of Agricultural Commodities. - Rzeszów : Akademia Rolnicza, 1998. - (Series 4: Agricultural Works ; no 6). - S. 7-16. - Summ. - Bibliogr.
68
Dynamika podaży i rentowności produkcji mleczarskiej wywołana zmianami na rynku mleka i jego przetworów = Supply and Profitableness Dynamics of Milk Production Determined by the Changes in the Dairy Market / Ryszard Kata, Jarosław Świda, Waldemar Kalita // W: Agromarketing : materiały konferencji naukowej "Agrobiznes w regionie południowo-wschodniej Polski", Rzeszów, 17-18 września 1998 r. / [red. zeszytu Sylwester Makarski]. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Rolniczej, 1998. - (Zeszyty Naukowe - Akademia Rolnicza im. H. Kołłątaja w Krakowie ; nr 327. Zeszyty Naukowe - Akademia Rolnicza im. H. Kołłątaja w Krakowie. Sesja Naukowa, ISSN 0239-9342 ; nr 51). - S. 181-190. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
69
Dodatki do produktów mleczarskich - opinie konsumentów / Janusz Bukała, Jarosław Świda // Przegląd Mleczarski. - nr 6 (1998), s. 180-182. - Bibliogr. - ISSN 0478-6599
70
Uwarunkowania zachowań konsumentów Polski południowo-wschodniej na rynku produktów mleczarskich / Janusz Bukała, Jarosław Świda // Przegląd Mleczarski. - nr 1 (1998), s. 24-27. - Bibliogr. - ISSN 0478-6599
71
Wpływ czynników socjo-ekonomicznych na preferencje konsumentów Polski południowo-wschodniej w zakresie spożycia produktów mlecznych / Władysław Pieczonka, Jarosław Świda // Przegląd Mleczarski. - nr 3 (1996), s. 69-71. - Bibliogr. - ISSN 0478-6599
72
Czynniki kształtujące popyt mieszkańców miast Polski południowo-wschodniej na mleko i przetwory mleczne / Władysław Pieczonka, Jarosław Świda // Handel Wewnętrzny. - R. 41, nr 5-6 (1995), s. 52-55. - ISSN 0438-5403
1
Świda J., Halagarda M., Popek S., (2018), Perceptions of Older Consumers Regarding Food Packaging as a Prerequisite for its Improvement : a Case Study of Polish Market, "International Journal of Consumer Studies", vol. 42, iss. 3, s. 358-366.
2
Świda J., Jaracz E., (2017), Wymagania wobec opakowań wód butelkowanych przeznaczonych dla starszych konsumentów, "Przemysł Spożywczy", t. 71, nr 1, s. 42-45.
3
Świda J., Kubejko-Polańska E., (2017), Opportunities for Development of Entrepreneurship in the Range of Product Adjustment to the Needs of the Elderly, "Humanities and Social Sciences", vol. 22, nr 24 (3), s. 299-310; http://hss.prz.edu.pl/download/I2dmeC9oc3MvcGwvZGVmYXVsdF9vcGlzeS80OS8xLzE/p.hss-2017-03-komplet-2-3.pdf
4
Świda J., (2017), Starszy konsument wyzwaniem dla branży opakowań produktów spożywczych, "Opakowanie", nr 6, s. 73-77.
5
Cholewa-Wójcik A., Świda J., (2016), Improving Food Packaging in Respect of Structural Changes Related to Society Ageing, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Społecznej w Ostrołęce", nr 2 (21), s. 181-191; http://www.wses-zeszyty.pl/z/z2016_2.pdf
6
Świda J., Migała-Warchoł A., (2016), Ograniczenia funkcji komunikacyjnej opakowań produktów spożywczych użytkowanych przez starszych konsumentów, "Modern Management Review", vol. 21, nr 23 (3), s. 183-197; http://oficyna.prz.edu.pl/download/bQNnYmFiNVTTw5cys0aWI6D2osMlZPbXNjakdkLyUzZE5hKjkcMQ,bKLHc_Bz4_FmwTczgSNTk3eyV0Kg1KICE4Ix4haDs3PAplLGFaYiFJL1M/mmr-03-2016-pw-01.pdf
7
Świda J., Jaracz E., (2016), Tendencies of Mineral Water Packaging Changes Preferred by the Elderly Consumers in Poland. [W:] Commodity Science in a Changing World : 20th IGWT Symposium : Book of Abstracts, Varna : Izdatielstvo "Nauka i ikonomika" Ikonomicheski universitet - Varna, s. 36.
8
Świda J., Jaracz E., (2016), Tendencies of Mineral Water Packaging Changes Preferred by the Elderly Consumers in Poland. [W:] Commodity Science in a Changing World : 20th IGWT Symposium : Proceedings Scientific Works, Varna : Publishing house "Science and economics" University of Economics, s. 104-109.
9
Świda J., Cholewa-Wójcik A., Kawecka A., (2016), Determinants of Creating Packaging Innovations for Older Consumers. [W:] Proceedings of the International Business Conference 2016 : Searching for Innovative and Creative Business Solutions, Vilnius : Vilniaus kolegija, s. 149-156.
10
Popek S., Świda J., (2016), Intelligent Food Packagings as a Link of Communication in the Chain of Supply, "Polish Journal of Natural Sciences", vol. 31 (2), s. 239-247; http://www.uwm.edu.pl/polish-journal/sites/default/files/issues/articles/popek_and_swida_2016.pdf
11
Buckiūnienė O., Cholewa-Wójcik A., Kawecka A., Świda J., (2015), Attitudes of Older Consumers on Food Packaging Present on the Market Offer - the Example of Poland and Lithuania. [W:] Ekonomikos vystymasis : procesai ir tendencijos : III-osios tarptautinės mokslinės-praktinės konferencijos, skirtos Vilniaus kolegijos veiklos 15-os metų ir Ekonomikos fakulteto 70-ties metų jubiliejams paminėti, įvykusios Vilniaus kolegijos Ekonomikos fakultete 2015 m. balandžio 29 d., straipsnių rinkinys, T. 1, Vilnius : Vilniaus kolegija, Ekonomikos fakultetas, s. 110-122.
12
Popek S., Świda J., (2015), The Influence of Security Guaranteeing the Sanctity of a Packed Food Product on Packaging Perceiving by Younger and Older Consumers, "Nauki Inżynierskie i Technologie", nr 1 (16), s. 61-71; http://www.dbc.wroc.pl/Content/29002/Popek_The_Influence_Of_Security_Guaranteeing_The_Sanctity_2015.pdf
13
Cholewa-Wójcik A., Świda J., (2015), Postrzeganie opakowań przez pryzmat zamieszczonych na nich elementów graficznych - analiza z wykorzystaniem metody eye-tracking : Perceptions of Packages Through the Prism Placed on Them Graphic Elements - Analysis Using Eye-Tracking Method, "Opakowanie", nr 3, s. 75-80.
14
Popek S., Świda J., Popek A., (2015), The Consumer Preferences Analysis as the Element Supporting Building an Organic Food Supplies Chain. [W:] Ekonomikos vystymasis : procesai ir tendencijos : III-osios tarptautinės mokslinės-praktinės konferencijos, skirtos Vilniaus kolegijos veiklos 15-os metų ir Ekonomikos fakulteto 70-ties metų jubiliejams paminėti, įvykusios Vilniaus kolegijos Ekonomikos fakultete 2015 m. balandžio 29 d, straipsnių rinkinys, T. 2, Vilnius : Vilniaus kolegija, Ekonomikos fakultetas, s. 162-173.
15
Cholewa-Wójcik A., Kawecka A., Świda J., (2015), The Development of Marking and Identification of Goods. [W:] Ekonomikos vystymasis : procesai ir tendencijos : III-osios tarptautinės mokslinės-praktinės konferencijos, skirtos Vilniaus kolegijos veiklos 15-os metų ir Ekonomikos fakulteto 70-ties metų jubiliejams paminėti, įvykusios Vilniaus kolegijos Ekonomikos fakultete 2015 m. balandžio 29 d., straipsnių rinkinys, T. 1, Vilnius : Vilniaus kolegija, Ekonomikos fakultetas, s. 251-260.
16
Cholewa-Wójcik A., Świda J., (2015), The Study and the Assessment of Selected Elements of Visual Aspects of Collectible Chocolate Packaging with the Use of Eye-Tracking Method, "Indian Journal of Marketing", Vol. 45, Iss. 7, s. 7-18.
17
Świda J., (2015), An Elderly Consumer as a Specific Research Object of the Marketing Research of Packaging. [W:] Gębarowski M., Hermaniuk T. (red.), Food Products Marketing : Concepts and Research : Monograph, Celje : University of Maribor, Faculty of Logistics, s. 152-161.
18
Kawecka A., Świda J., (2014), Analiza postaw młodych i starszych konsumentów w Polsce w zakresie opakowań żywności. [W:] Lisińska-Kuśnierz M. (kierownik tematu), Rola opakowań w kształtowaniu jakości życia społeczeństwa. Etap 1, Analiza potrzeb społeczeństwa w zakresie opakowań produktów występujących w ofercie rynkowej, s. 46-54.
19
Świda J., (2014), Education of Logistics at Management and Production Engineering Studies at Cracow University of Economics, "Business Logistics in Modern Management", vol. 14, s. 213-220; http://blmm-conference.com/wp-content/uploads/BLMM20141.pdf#page=225&view=Fit
20
Świda J., (2014), Zachowania rynkowe starszych konsumentów oraz ich postawy dotyczące opakowań żywności występujących w ofercie rynkowej. [W:] Lisińska-Kuśnierz M. (kierownik tematu), Rola opakowań w kształtowaniu jakości życia społeczeństwa. Etap 1, Analiza potrzeb społeczeństwa w zakresie opakowań produktów występujących w ofercie rynkowej, s. 23-45.
21
Świda J., (2013), Zachowania rynkowe starszych konsumentów z punktu widzenia projektowania warstwy wizualnej opakowań, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 918, s. 105-118; https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/724/536
22
Świda J., (2013), Postrzeganie przez konsumentów zabezpieczeń gwarantujących nienaruszalność zapakowanego produktu. [W:] Lisińska-Kuśnierz M. (kierownik tematu), Bezpieczeństwo opakowań. Etap 4, Stan opakowania zapakowanego produktu jako istotne zagrożenie bezpieczeństwa, s. 19-29.
23
Świda J., Kabaja B., (2013), Wykorzystanie technik neuromarketingowych do badań postrzegania opakowań produktów, "Marketing i Rynek", nr 11, s. 26-30.
24
Popek S., Świda J., (2013), Opakowania inteligentne żywności jako ogniwo komunikacji w łańcuchu dostaw. [W:] Towaroznawstwo XXI wieku : podstawą innowacji, jakości oraz satysfakcji konsumentów : ogólnopolska konferencja naukowa, Olsztyn, 22-24 maja 2013 r, Olsztyn : Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, s. 121.
25
Świda J., (2013), Jak wykorzystać marketing edukacyjny w promocji regionu, "Dyrektor Szkoły", nr 2, s. 56-58.
26
Świda J., (2013), Możliwości badań i oceny opakowań metodą eye-tracking, "Biuletyn Opakowaniowy", R. 18, nr 7, s. 3-5.
27
Świda J., Kabaja B., (2012), Wykorzystanie badań neuromarketingowych do oceny stopnia bezpieczeństwa opakowań. [W:] Lisińska-Kuśnierz M., Cholewa-Wójcik A., Fitrzyk A. (kierownik tematu), Bezpieczeństwo opakowań. Etap 3, Badania świadomości konsumentów dotyczącej zagrożeń dla bezpieczeństwa zdrowia i życia ludzkiego związanych z opakowaniami, s. 22-42.
28
Popek S., Świda J. (red.), (2012), Managing of the Education Process in a Higher School, Jarosław : [Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej im. ks. Bronisława Markiewicza], 226 s.
29
Popek S., Kubejko-Polanska E., Świda J., (2012), The Global 8 Disciplines Method (G8D) as a Tool of Improving the Quality. [W:] Merli R. (red.), Technology and Innovation for a Sustainable Future : a Commodity Science Perspective : 18th IGWT Symposium, Rome, September 24-28th, 2012, Proceedings, Rome : Enea
30
Świda J., Popek S., (2012), The Motives of University Choice and Studying at a Higher School. [W:] Popek S., Świda J. (red.), Managing of the Education Process in a Higher School, Jarosław : Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej im. ks. Bronisława Markiewicza, s. 205-224.
31
Popek S., Świda J., (2011), Jakość procesu kształcenia w szkole wyższej - propozycja determinant i próba oceny, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 151, s. 475-489.
32
Świda J., (2011), Doskonalenie jakości edukacji w szkołach wyższych - orientacja na efekty kształcenia. [W:] Cudowska A. (red.), Kierunki rozwoju edukacji w zmieniającej się przestrzeni społecznej : księga jubileuszowa dedykowana profesorowi doktorowi habilitowanemu Michałowi Balickiemu, Białystok : Trans Humana, s. 229-235.
33
Świda J., Wolanin-Jarosz E., (2010), Klaster âk nova forma formuvannâ konkurentospromožností regíonu. [W:] Bakuševič (red.), Regìoni znan' v Chìdnìj Êvropì, Ternopìl' : TICIT, s. 57-62.
34
Rozmus A., Świda J., (2009), Krajowe struktury kwalifikacji jako narzędzie poprawy jakości usług edukacyjnych. [W:] Czajkowska , Otwinowski W. (red.), Edukacyjne zagrożenia i wyzwania młodego pokolenia. 3 (Edukacja XXI wieku; z. 18), Poznań : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa, s. 357-365.
35
Świda J., Kłak D., (2009), The Role of Cultural Factors in International Corporation Image Management. [W:] Drozdowski , Dobrowolski Z. (red.), The Art of Human Resource Management: How to Achieve Better Business Management, Gorzów Wielkopolski : The State Vocational University, s. 37-47.
36
Rozmus A., Świda J., (2009), Tożsamość współczesnej szkoły wyższej - między kulturą akademicką a kulturą biznesu. [W:] Chałas K., Komorowska B. (red.), Kreowanie tożsamości szkoły, T. 2: konteksty historyczne, społeczno-kulturowe, edukacyjne, Lublin : Wydawnictwo KUL, s. 587-595.
37
Świda J., (2009), Jakość usług edukacyjnych a efekty kształcenia w szkołach wyższych. [W:] Mączyński J., Pawlak-Wolanin A., Demecki W. (red.), Doskonalenie usług edukacyjnych w szkołach wyższych w procesie integracji z Unią Europejską, Legnica : Wyższa Szkoła Menedżerska, s. 107-115.
38
Rozmus A., Świda J., (2008), Jakość usług edukacyjnych jako czynnik różnicujący ofertę dydaktyczną szkół wyższych. [W:] Sikora T. (red.), Koncepcje zarządzania jakością : doświadczenia i perspektywy, Kraków : Wydawnictwo Naukowe PTTŻ, s. 305-310.
39
Świda J., (2008), Czynniki kształtujące lojalność konsumentów wobec marki. [W:] Galata S. (red.), Uwarunkowania strategii zarządzania nowoczesnymi organizacjami, Jarosław : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. ks. B. Markiewicza, s. 123-130.
40
Rozmus A., Świda J., (2008), Kursy distance learning - przyszłość edukacji czy koniec uniwersytetu?. [W:] Smal , Zduniak A. (red.), Edukacja bez granic - mimo barier. 2: przestrzeń tworzenia (Edukacja XXI wieku; z. 14), Poznań : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa, s. 433-439.
41
Mac J., Pompa-Roborzyński M., Świda J., Brągiel P., (2007), Preferencje konsumentów w zakresie spożywania podstawowych przetworów mlecznych - studium porównawcze okresu 1995-2005, "Przegląd Mleczarski", nr 8, s. 38-43.
42
Świda J., (2007), Etyka i odpowiedzialność społeczna mediów w procesie kreowania wizerunku. [W:] Guz T., Marzec P., Petro M., Pribula M. (red.), Europa gospodarka media, Lublin - Tomaszów Lubelski : Wydawnictwo Polihymnia : Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Wydział Zamiejscowy Nauk Prawnych i Ekonomicznych, s. 233-240.
43
Świda J., (2007), Kulturowe uwarunkowania działań public relations w korporacjach transnarodowych. [W:] Guz T., Kłosiński , Marzec P. (red.), Polska, Europa, świat: korporacje transnarodowe, Lubllin ; Tomaszów Lubelski : Wydawnictwo Polihymnia, s. 349-357.
44
Świda J., Skoczyńska-Prokopowicz B., (2005), Działania public relations w zakresie kreowania wizerunku banku na przykładzie banków w Rzeszowie, "Roczniki Wydziału Nauk Prawnych i Ekonomicznych KUL", T. 1, z. 2 Ekonomia, s. 105-113.
45
Świda J., Tworzydło D. (red.), (2003), Public relations, Rzeszów : Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania, 492 s.
46
Tworzydło D., Świda J., (2003), Uwarunkowania i konsekwencje kryzysu w organizacji. [W:] Świda J., Tworzydło D. (red.), Public relations, Rzeszów : Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania, s. 195-203.
47
Świda J., Kuliński A., (2002), Opakowania produktów mleczarskich w opinii konsumentów, "Żywność : nauka - technologia - jakość", R. 9, nr 3 (32), s. 112-122.
48
Krupa J., Świda J., Szmulik A., (2002), The Importance of Product Quality in the Light of the Integration of Poland with the European Union. [W:] Ekonomika Firiem 2002: (Zbornik z medzinárodnej konferencie) : Košice 11.-12.9.2002, Košice : Podnikovohospodárska fakulta v Košiciach, Ekonomická Univerzita v Bratislave, s. 203-206.
49
Świda J., (2002), Sponsoring jako narzędzie kształtowania wizerunku organizacji. [W:] Czupiał J. (red.), Funkcjonowanie i rozwój organizacji w zmiennym otoczeniu II, Legnica : Wyższa Szkoła Menedżerska, s. 331-336.
50
Tworzydło D., Świda J., (2001), Ocena i warunki skuteczności reklamy, "Finanse, Bankowość, Ubezpieczenia", 3, s. 265-273.
51
Świda J., Tworzydło D., (2001), The Influence of Advertising on Buying Decisions Made by Consumers. [W:] Ekonomika Firiem 2001: (Zbornik z medzinárodnej konferencie) : Svit 12.-14.9.2001: II. diel, Košice : Podnikovohospodárska fakulta v Košiciach, Ekonomická Univerzita v Bratislave, s. 664-671.
52
Ślusarczyk S., Świda J., Tworzydło D. (red.), (2001), Public relations w kształtowaniu pozycji konkurencyjnej organizacji: materiały z konferencji. T. 1, Rzeszów : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania, 273 s.
53
Ślusarczyk S., Świda J., Tworzydło D. (red.), (2001), Public relations w kształtowaniu pozycji konkurencyjnej organizacji: materiały z konferencji. T. 2, Rzeszów : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania, 136 s.
54
Tworzydło D., Świda J., (2001), Postrzeganie przekazów reklamowych przez konsumentów, "Firma i Rynek : kwartalnik naukowy Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu", nr 4 (21), s. 40-44.
55
Świda J., Sikora T., (2000), Le preferenze dei consumatori di prodotti alimentari in Polonia. [W:] di: Carmelo Cannarella , Mosconi C., Piccioni V. (red.), La qualità nella catena agro-alimentare: la prospettiva dell'Est. Quaderno n.1: Polonia, [b.m.] : Dipartimento Attività Scientifiche (DAS), s. 59-69.
56
Świda J., Bukała J., (2000), Cechy jakości kształtujące postawy konsumentów na rynku produktów mięsnych i mleczarskich. [W:] Gutkowska K., Ozimek I. (red.), Konsument żywności i jego zachowania rynkowe: Ogólnopolska Konferencja Naukowa, Warszawa 12-13.10.2000, Warszawa : Wydawnictwo SGGW, s. 471-475.
57
Świda J., Bukała J., (2000), Relacje cechy jakości - czynniki marketingowe wpływające na decyzje zakupu produktów mięsnych w różnych segmentach rynku. [W:] Miller (red.), Techniczne i ekonomiczne aspekty jakości: [I Ogólnopolska Konferencja], Warszawa, 15 grudnia 2000 r, Warszawa : Szkoła Główna Handlowa ; Radom : Instytut Technologii Eksploatacji, s. 203-208.
58
Bukała J., Świda J., (2000), Postawy i preferencje konsumentów na rynku produktów mięsnych i mleczarskich. [W:] Gutkowska K., Ozimek I. (red.), Konsument żywności i jego zachowania rynkowe: Ogólnopolska Konferencja Naukowa, Warszawa 12-13.10.2000, Warszawa : Wydawnictwo SGGW, s. 274-278.
59
Świda J., Sikora T., (1999), Factors Influencing Consumer Preferences on the Dairy Product Market in South-Eastern Poland. [W:] Kozioł A., Łączkowski B., Sobczyński A., Zmudziński W. (red.), Quality for the XXIst Century : Proceedings of the 12th IGWT Symposium. Poznań - Gdynia, September 05-11, 1999. Vol. 1, Poznań : University of Economics Publishing House, s. 166-172.
60
Świda J., Sikora T., (1999), Uwarunkowania popytu na produkty mleczarskie w Polsce południowo-wschodniej. [W:] Nauka o żywności na progu XXI wieku : XXX Sesja Naukowa Komitetu Technologii i Chemii Żywności PAN, Kraków, 14 - 15 wrzesień 1999 : streszczenia komunikatów, Kraków : Wydawnictwo Naukowe "Akapit", s. 269.
61
Chorób R., Świda J., (1999), Warunki społeczno-ekonomiczne Podkarpacia (na przykładzie gminy Nowa Dęba). [W:] Kryński Z. (red.), Potencjał ekonomiczno-produkcyjny i możliwości jego wykorzystania w agrobiznesie Regionu Karpackiego w aspekcie integracji z Unią Europejską. Cz. 2: Potencjał przetwórczy i możliwości zbytu artykułów rolno-spożywczych oraz instytucjonalne i pozarządowe środki wspierania wielofunkcyjnego rozwoju wsi, Rzeszów : Akademia Rolnicza im. H. Kołłątaja w Krakowie. Wydział Ekonomii w Rzeszowie, s. 219-228.
62
Świda J., Sikora T., (1999), Model zachowania konsumenta na rynku produktów mleczarskich, "Żywność : nauka - technologia - jakość", R. 6, nr 4 (21), s. 152-162.
63
Świda J., Sikora T., (1999), Preferencje konsumenckie cech jakości produktów mleczarskich w Polsce południowo-wschodniej, "Żywność : nauka - technologia - jakość", R. 6, nr 1 (18), s. 60-69.
64
Świda J., Pieczonka W., Krupa J., (1998), Preferencje konsumentow z Rzeszowa w zakresie jakosci produktow miesnych i mleczarskich. [W:] Makarski (red.), Agromarketing : materiały konferencji naukowej "Agrobiznes w regionie południowo-wschodniej Polski", Rzeszów, 17-18 września 1998 r. (Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej im. H. Kołłątaja w Krakowie. Sesja Naukowa; nr 51), Kraków : Wydawnictwo Akademii Rolniczej, s. 277-282.
65
Świda J., (1998), Badanie preferencji konsumenckich mleka i jego przetworów, Prom. Sikora T., Kraków - Rzeszów : , 142, [3] k.
66
Kata R., Świda J., Kalita W., (1998), Zmienność popytu na mleko i jego przetwory a struktura i rentowność produkcji mleczarskiej, "Handel Wewnętrzny", R. 46, nr 3, s. 39-47.
67
Świda J., (1998), Hierarchia cech jakości produktów mleczarskich konsumentów Polski Południowo-Wschodniej. [W:] Food Processing and Science of Agricultural Commodities, Rzeszów : Akademia Rolnicza, s. 7-16.
68
Kata R., Świda J., Kalita W., (1998), Dynamika podaży i rentowności produkcji mleczarskiej wywołana zmianami na rynku mleka i jego przetworów. [W:] Makarski (red.), Agromarketing : materiały konferencji naukowej "Agrobiznes w regionie południowo-wschodniej Polski", Rzeszów, 17-18 września 1998 r. (Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej im. H. Kołłątaja w Krakowie. Sesja Naukowa; nr 51), Kraków : Wydawnictwo Akademii Rolniczej, s. 181-190.
69
Bukała J., Świda J., (1998), Dodatki do produktów mleczarskich - opinie konsumentów, "Przegląd Mleczarski", nr 6, s. 180-182.
70
Bukała J., Świda J., (1998), Uwarunkowania zachowań konsumentów Polski południowo-wschodniej na rynku produktów mleczarskich, "Przegląd Mleczarski", nr 1, s. 24-27.
71
Pieczonka W., Świda J., (1996), Wpływ czynników socjo-ekonomicznych na preferencje konsumentów Polski południowo-wschodniej w zakresie spożycia produktów mlecznych, "Przegląd Mleczarski", nr 3, s. 69-71.
72
Pieczonka W., Świda J., (1995), Czynniki kształtujące popyt mieszkańców miast Polski południowo-wschodniej na mleko i przetwory mleczne, "Handel Wewnętrzny", R. 41, nr 5-6, s. 52-55.
1
@article{UEK:2168324091,
author = "Świda Jarosław and Halagarda Michał and Popek Stanisław",
title = "Perceptions of Older Consumers Regarding Food Packaging as a Prerequisite for its Improvement : a Case Study of Polish Market",
journal = "International Journal of Consumer Studies",
number = "vol. 42, iss. 3",
pages = "358-366",
year = "2018",
}
2
@article{UEK:2168312375,
author = "Świda Jarosław and Jaracz Ewa",
title = "Wymagania wobec opakowań wód butelkowanych przeznaczonych dla starszych konsumentów",
journal = "Przemysł Spożywczy",
number = "t. 71, 1",
pages = "42-45",
year = "2017",
}
3
@article{UEK:2168323619,
author = "Świda Jarosław and Kubejko-Polańska Ewa",
title = "Opportunities for Development of Entrepreneurship in the Range of Product Adjustment to the Needs of the Elderly",
journal = "Humanities and Social Sciences",
number = "vol. 22, 24 (3)",
pages = "299-310",
year = "2017",
}
4
@article{UEK:2168315129,
author = "Świda Jarosław",
title = "Starszy konsument wyzwaniem dla branży opakowań produktów spożywczych",
journal = "Opakowanie",
number = "6",
pages = "73-77",
year = "2017",
}
5
@article{UEK:2168308141,
author = "Cholewa-Wójcik Agnieszka and Świda Jarosław",
title = "Improving Food Packaging in Respect of Structural Changes Related to Society Ageing",
journal = "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Społecznej w Ostrołęce",
number = "2 (21)",
pages = "181-191",
year = "2016",
}
6
@article{UEK:2168314227,
author = "Świda Jarosław and Migała-Warchoł Aldona",
title = "Ograniczenia funkcji komunikacyjnej opakowań produktów spożywczych użytkowanych przez starszych konsumentów",
journal = "Modern Management Review",
number = "vol. 21, 23 (3)",
pages = "183-197",
year = "2016",
}
7
@misc{UEK:2168309343,
author = "Świda Jarosław and Jaracz Ewa",
title = "Tendencies of Mineral Water Packaging Changes Preferred by the Elderly Consumers in Poland",
booktitle = "Commodity Science in a Changing World : 20th IGWT Symposium : Book of Abstracts",
pages = "36",
adress = "Varna",
publisher = "Izdatielstvo Nauka i ikonomika Ikonomicheski universitet - Varna",
year = "2016",
isbn = "978-954-21-0903-7",
}
8
@inbook{UEK:2168307931,
author = "Świda Jarosław and Jaracz Ewa",
title = "Tendencies of Mineral Water Packaging Changes Preferred by the Elderly Consumers in Poland",
booktitle = "Commodity Science in a Changing World : 20th IGWT Symposium : Proceedings Scientific Works",
pages = "104-109",
adress = "Varna",
publisher = "Publishing house Science and economics University of Economics",
year = "2016",
isbn = "978-954-21-0904-4",
}
9
@inbook{UEK:2168308047,
author = "Świda Jarosław and Cholewa-Wójcik Agnieszka and Kawecka Agnieszka",
title = "Determinants of Creating Packaging Innovations for Older Consumers",
booktitle = "Proceedings of the International Business Conference 2016 : Searching for Innovative and Creative Business Solutions",
pages = "149-156",
adress = "Vilnius",
publisher = "Vilniaus kolegija",
year = "2016",
isbn = "978-609-436-042-8",
}
10
@article{UEK:2168309657,
author = "Popek Stanisław and Świda Jarosław",
title = "Intelligent Food Packagings as a Link of Communication in the Chain of Supply",
journal = "Polish Journal of Natural Sciences",
number = "vol. 31 (2)",
pages = "239-247",
year = "2016",
}
11
@inbook{UEK:2168292717,
author = "Buckiūnienė Olga and Cholewa-Wójcik Agnieszka and Kawecka Agnieszka and Świda Jarosław",
title = "Attitudes of Older Consumers on Food Packaging Present on the Market Offer - the Example of Poland and Lithuania",
booktitle = "Ekonomikos vystymasis : procesai ir tendencijos : III-osios tarptautinės mokslinės-praktinės konferencijos, skirtos Vilniaus kolegijos veiklos 15-os metų ir Ekonomikos fakulteto 70-ties metų jubiliejams paminėti, įvykusios Vilniaus kolegijos Ekonomikos fakultete 2015 m. balandžio 29 d., straipsnių rinkinys. T. 1",
pages = "110-122",
adress = "Vilnius",
publisher = "Vilniaus kolegija, Ekonomikos fakultetas",
year = "2015",
isbn = "978-609-436-033-6",
}
12
@article{UEK:2168296193,
author = "Popek Stanisław and Świda Jarosław",
title = "The Influence of Security Guaranteeing the Sanctity of a Packed Food Product on Packaging Perceiving by Younger and Older Consumers",
journal = "Nauki Inżynierskie i Technologie",
number = "1 (16)",
pages = "61-71",
year = "2015",
}
13
@article{UEK:2168292721,
author = "Cholewa-Wójcik Agnieszka and Świda Jarosław",
title = "Postrzeganie opakowań przez pryzmat zamieszczonych na nich elementów graficznych - analiza z wykorzystaniem metody eye-tracking : Perceptions of Packages Through the Prism Placed on Them Graphic Elements - Analysis Using Eye-Tracking Method",
journal = "Opakowanie",
number = "3",
pages = "75-80",
year = "2015",
}
14
@inbook{UEK:2168292713,
author = "Popek Stanisław and Świda Jarosław and Popek Adam",
title = "The Consumer Preferences Analysis as the Element Supporting Building an Organic Food Supplies Chain",
booktitle = "Ekonomikos vystymasis : procesai ir tendencijos : III-osios tarptautinės mokslinės-praktinės konferencijos, skirtos Vilniaus kolegijos veiklos 15-os metų ir Ekonomikos fakulteto 70-ties metų jubiliejams paminėti, įvykusios Vilniaus kolegijos Ekonomikos fakultete 2015 m. balandžio 29 d, straipsnių rinkinys. T. 2",
pages = "162-173",
adress = "Vilnius",
publisher = "Vilniaus kolegija, Ekonomikos fakultetas",
year = "2015",
isbn = "978-609-436-034-3",
}
15
@inbook{UEK:2168292723,
author = "Cholewa-Wójcik Agnieszka and Kawecka Agnieszka and Świda Jarosław",
title = "The Development of Marking and Identification of Goods",
booktitle = "Ekonomikos vystymasis : procesai ir tendencijos : III-osios tarptautinės mokslinės-praktinės konferencijos, skirtos Vilniaus kolegijos veiklos 15-os metų ir Ekonomikos fakulteto 70-ties metų jubiliejams paminėti, įvykusios Vilniaus kolegijos Ekonomikos fakultete 2015 m. balandžio 29 d., straipsnių rinkinys. T. 1",
pages = "251-260",
adress = "Vilnius",
publisher = "Vilniaus kolegija, Ekonomikos fakultetas",
year = "2015",
isbn = "978-609-436-033-6",
}
16
@article{UEK:2168295463,
author = "Cholewa-Wójcik Agnieszka Sylwia and Świda Jarosław",
title = "The Study and the Assessment of Selected Elements of Visual Aspects of Collectible Chocolate Packaging with the Use of Eye-Tracking Method",
journal = "Indian Journal of Marketing",
number = "Vol. 45, Iss. 7",
pages = "7-18",
year = "2015",
}
17
@inbook{UEK:2168301163,
author = "Świda Jarosław",
title = "An Elderly Consumer as a Specific Research Object of the Marketing Research of Packaging",
booktitle = "Food Products Marketing : Concepts and Research : Monograph",
pages = "152-161",
adress = "Celje",
publisher = "University of Maribor, Faculty of Logistics",
year = "2015",
isbn = "978-961-6962-17-9",
}
18
@unpublished{UEK:2168301749,
author = "Kawecka Agnieszka and Świda Jarosław",
title = "Analiza postaw młodych i starszych konsumentów w Polsce w zakresie opakowań żywności",
booktitle = "Rola opakowań w kształtowaniu jakości życia społeczeństwa. Etap 1, Analiza potrzeb społeczeństwa w zakresie opakowań produktów występujących w ofercie rynkowej",
pages = "46-54",
year = "2014",
}
19
@article{UEK:2168287145,
author = "Świda Jarosław",
title = "Education of Logistics at Management and Production Engineering Studies at Cracow University of Economics",
journal = "Business Logistics in Modern Management",
number = "vol. 14",
pages = "213-220",
year = "2014",
}
20
@unpublished{UEK:2168301747,
author = "Świda Jarosław",
title = "Zachowania rynkowe starszych konsumentów oraz ich postawy dotyczące opakowań żywności występujących w ofercie rynkowej",
booktitle = "Rola opakowań w kształtowaniu jakości życia społeczeństwa. Etap 1, Analiza potrzeb społeczeństwa w zakresie opakowań produktów występujących w ofercie rynkowej",
pages = "23-45",
year = "2014",
}
21
@article{UEK:2168287541,
author = "Świda Jarosław",
title = "Zachowania rynkowe starszych konsumentów z punktu widzenia projektowania warstwy wizualnej opakowań",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "918",
pages = "105-118",
year = "2013",
}
22
@unpublished{UEK:2168288777,
author = "Świda Jarosław",
title = "Postrzeganie przez konsumentów zabezpieczeń gwarantujących nienaruszalność zapakowanego produktu",
booktitle = "Bezpieczeństwo opakowań. Etap 4, Stan opakowania zapakowanego produktu jako istotne zagrożenie bezpieczeństwa",
pages = "19-29",
year = "2013",
}
23
@article{UEK:2168268836,
author = "Świda Jarosław and Kabaja Bartłomiej",
title = "Wykorzystanie technik neuromarketingowych do badań postrzegania opakowań produktów",
journal = "Marketing i Rynek",
number = "11",
pages = "26-30",
year = "2013",
}
24
@misc{UEK:2168294773,
author = "Popek Stanisław and Świda Jarosław",
title = "Opakowania inteligentne żywności jako ogniwo komunikacji w łańcuchu dostaw",
booktitle = "Towaroznawstwo XXI wieku : podstawą innowacji, jakości oraz satysfakcji konsumentów : ogólnopolska konferencja naukowa, Olsztyn, 22-24 maja 2013 r.",
pages = "121",
adress = "Olsztyn",
publisher = "Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie",
year = "2013",
isbn = "978-83-62863-66-2",
}
25
@article{UEK:2168271600,
author = "Świda Jarosław",
title = "Jak wykorzystać marketing edukacyjny w promocji regionu",
journal = "Dyrektor Szkoły",
number = "2",
pages = "56-58",
year = "2013",
}
26
@article{UEK:2168271598,
author = "Świda Jarosław",
title = "Możliwości badań i oceny opakowań metodą eye-tracking",
journal = "Biuletyn Opakowaniowy",
number = "R. 18, 7",
pages = "3-5",
year = "2013",
}
27
@unpublished{UEK:2168277097,
author = "Świda Jarosław and Kabaja Bartłomiej",
title = "Wykorzystanie badań neuromarketingowych do oceny stopnia bezpieczeństwa opakowań",
booktitle = "Bezpieczeństwo opakowań. Etap 3, Badania świadomości konsumentów dotyczącej zagrożeń dla bezpieczeństwa zdrowia i życia ludzkiego związanych z opakowaniami",
pages = "22-42",
year = "2012",
}
28
@book{UEK:2168271602,
title = "Managing of the Education Process in a Higher School",
editor = Popek Stanisław,
editor = Świda Jarosław,
adress = "Jarosław",
publisher = "Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej im. ks. Bronisława Markiewicza",
year = "2012",
isbn = "978-83-88139-42-0",
}
29
@inbook{UEK:2168245446,
author = "Popek Stanisław and Kubejko-Polanska Ewa and Świda Jarosław",
title = "The Global 8 Disciplines Method (G8D) as a Tool of Improving the Quality",
booktitle = "Technology and Innovation for a Sustainable Future : a Commodity Science Perspective : 18th IGWT Symposium, Rome, September 24-28th, 2012, Proceedings",
pages = "",
adress = "Rome",
publisher = "Enea",
year = "2012",
isbn = "978-88-8286-269-5",
}
30
@inbook{UEK:2168271604,
author = "Świda Jarosław and Popek Stanisław",
title = "The Motives of University Choice and Studying at a Higher School",
booktitle = "Managing of the Education Process in a Higher School",
pages = "205-224",
adress = "Jarosław",
publisher = "Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej im. ks. Bronisława Markiewicza",
year = "2012",
isbn = "978-83-88139-42-0",
}
31
@article{UEK:2166594770,
author = "Popek Stanisław and Świda Jarosław",
title = "Jakość procesu kształcenia w szkole wyższej - propozycja determinant i próba oceny",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "151",
pages = "475-489",
adress = "",
year = "2011",
}
32
@inbook{UEK:2168271610,
author = "Świda Jarosław",
title = "Doskonalenie jakości edukacji w szkołach wyższych - orientacja na efekty kształcenia",
booktitle = "Kierunki rozwoju edukacji w zmieniającej się przestrzeni społecznej : księga jubileuszowa dedykowana profesorowi doktorowi habilitowanemu Michałowi Balickiemu",
pages = "229-235",
adress = "Białystok",
publisher = "Trans Humana",
year = "2011",
isbn = "978-83-61209-54-6",
}
33
@inbook{UEK:2168272374,
author = "Świda Jarosław and Wolanin-Jarosz Elżbieta",
title = "Klaster âk nova forma formuvannâ konkurentospromožností regíonu",
booktitle = "Regìoni znan' v Chìdnìj Êvropì",
pages = "57-62",
adress = "Ternopìl'",
publisher = "TICIT",
year = "2010",
}
34
@inbook{UEK:2168271670,
author = "Rozmus Andrzej and Świda Jarosław",
title = "Krajowe struktury kwalifikacji jako narzędzie poprawy jakości usług edukacyjnych",
booktitle = "Edukacyjne zagrożenia i wyzwania młodego pokolenia. 3",
pages = "357-365",
adress = "Poznań",
publisher = "Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa",
year = "2009",
issn = "2084-9001",
isbn = "978-83-61304-08-1",
}
35
@inbook{UEK:2168271666,
author = "Świda Jarosław and Kłak Dariusz",
title = "The Role of Cultural Factors in International Corporation Image Management",
booktitle = "The Art of Human Resource Management",
pages = "37-47",
adress = "Gorzów Wielkopolski",
publisher = "The State Vocational University",
year = "2009",
isbn = "978-83-751815-6-2",
}
36
@inbook{UEK:2168271690,
author = "Rozmus Andrzej and Świda Jarosław",
title = "Tożsamość współczesnej szkoły wyższej - między kulturą akademicką a kulturą biznesu",
booktitle = "Kreowanie tożsamości szkoły. T. 2",
pages = "587-595",
adress = "Lublin",
publisher = "Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie",
year = "2009",
isbn = "978-83-7363-897-6",
}
37
@inbook{UEK:2168271658,
author = "Świda Jarosław",
title = "Jakość usług edukacyjnych a efekty kształcenia w szkołach wyższych",
booktitle = "Doskonalenie usług edukacyjnych w szkołach wyższych w procesie integracji z Unią Europejską",
pages = "107-115",
adress = "Legnica",
publisher = "Wyższa Szkoła Menedżerska",
year = "2009",
isbn = "978-83-60357-09-5",
}
38
@inbook{UEK:2168271674,
author = "Rozmus Andrzej and Świda Jarosław",
title = "Jakość usług edukacyjnych jako czynnik różnicujący ofertę dydaktyczną szkół wyższych",
booktitle = "Koncepcje zarządzania jakością : doświadczenia i perspektywy",
pages = "305-310",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PTTŻ",
year = "2008",
isbn = "978-83-924646-6-2",
}
39
@inbook{UEK:2168271676,
author = "Świda Jarosław",
title = "Czynniki kształtujące lojalność konsumentów wobec marki",
booktitle = "Uwarunkowania strategii zarządzania nowoczesnymi organizacjami",
pages = "123-130",
adress = "Jarosław",
publisher = "Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. ks. B. Markiewicza",
year = "2008",
issn = "",
isbn = "978-83-88139-54-3",
}
40
@inbook{UEK:2168271682,
author = "Rozmus Andrzej and Świda Jarosław",
title = "Kursy distance learning - przyszłość edukacji czy koniec uniwersytetu?",
booktitle = "Edukacja bez granic - mimo barier. 2",
pages = "433-439",
adress = "Poznań",
publisher = "Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa",
year = "2008",
issn = "2084-9001",
isbn = "978-83-61304-01-2",
}
41
@article{UEK:2168271694,
author = "Mac Jolanta and Pompa-Roborzyński Maciej and Świda Jarosław and Brągiel Piotr",
title = "Preferencje konsumentów w zakresie spożywania podstawowych przetworów mlecznych - studium porównawcze okresu 1995-2005",
journal = "Przegląd Mleczarski",
number = "8",
pages = "38-43",
year = "2007",
}
42
@inbook{UEK:2168271684,
author = "Świda Jarosław",
title = "Etyka i odpowiedzialność społeczna mediów w procesie kreowania wizerunku",
booktitle = "Europa gospodarka media",
pages = "233-240",
adress = "Lublin - Tomaszów Lubelski",
publisher = "Wydawnictwo Polihymnia; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Wydział Zamiejscowy Nauk Prawnych i Ekonomicznych",
year = "2007",
isbn = "978-83-7270-537-2",
}
43
@inbook{UEK:2168271692,
author = "Świda Jarosław",
title = "Kulturowe uwarunkowania działań public relations w korporacjach transnarodowych",
booktitle = "Polska, Europa, świat",
pages = "349-357",
adress = "Lubllin ; Tomaszów Lubelski",
publisher = "Wydawnictwo Polihymnia",
year = "2007",
isbn = "978-83-7270-536-4",
}
44
@article{UEK:2168272074,
author = "Świda Jarosław and Skoczyńska-Prokopowicz Bargara",
title = "Działania public relations w zakresie kreowania wizerunku banku na przykładzie banków w Rzeszowie",
journal = "Roczniki Wydziału Nauk Prawnych i Ekonomicznych KUL",
number = "T. 1, z. 2 Ekonomia",
pages = "105-113",
year = "2005",
}
45
@book{UEK:2168272078,
title = "Public relations",
editor = Świda Jarosław,
editor = Tworzydło Dariusz,
adress = "Rzeszów",
publisher = "Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania",
year = "2003",
issn = "",
isbn = "83-87658-39-1",
}
46
@inbook{UEK:2168272080,
author = "Tworzydło Dariusz and Świda Jarosław",
title = "Uwarunkowania i konsekwencje kryzysu w organizacji",
booktitle = "Public relations",
pages = "195-203",
adress = "Rzeszów",
publisher = "Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania",
year = "2003",
issn = "",
isbn = "83-87658-39-1",
}
47
@article{UEK:2168272084,
author = "Świda Jarosław and Kuliński Artur",
title = "Opakowania produktów mleczarskich w opinii konsumentów",
journal = "Żywność : nauka - technologia - jakość",
number = "R. 9, 3 (32)",
pages = "112-122",
year = "2002",
}
48
@inbook{UEK:2168272112,
author = "Krupa Jan and Świda Jarosław and Szmulik Agata",
title = "The Importance of Product Quality in the Light of the Integration of Poland with the European Union",
booktitle = "Ekonomika Firiem 2002",
pages = "203-206",
adress = "Košice",
publisher = "Podnikovohospodárska fakulta v Košiciach, Ekonomická Univerzita v Bratislave",
year = "2002",
isbn = "80-225-1583-3",
}
49
@inbook{UEK:2168272186,
author = "Świda Jarosław",
title = "Sponsoring jako narzędzie kształtowania wizerunku organizacji",
booktitle = "Funkcjonowanie i rozwój organizacji w zmiennym otoczeniu II",
pages = "331-336",
adress = "Legnica",
publisher = "Wyższa Szkoła Menedżerska",
year = "2002",
isbn = "83-913465-9-5",
}
50
@article{UEK:2168272190,
author = "Tworzydło Dariusz and Świda Jarosław",
title = "Ocena i warunki skuteczności reklamy",
journal = "Finanse, Bankowość, Ubezpieczenia",
number = "3",
pages = "265-273",
year = "2001",
}
51
@inbook{UEK:2168272220,
author = "Świda Jarosław and Tworzydło Dariusz",
title = "The Influence of Advertising on Buying Decisions Made by Consumers",
booktitle = "Ekonomika Firiem 2001",
pages = "664-671",
adress = "Košice",
publisher = "Podnikovohospodárska fakulta v Košiciach, Ekonomická Univerzita v Bratislave",
year = "2001",
isbn = "80-225-1446-2",
}
52
@book{UEK:2168331117,
title = "Public relations w kształtowaniu pozycji konkurencyjnej organizacji : materiały z konferencji",
editor = Ślusarczyk Stanisław,
editor = Świda Jarosław,
editor = Tworzydło Dariusz,
adress = "Rzeszów",
publisher = "Wydawnictwo Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania",
year = "2001",
issn = "",
isbn = "83-87658-22-7",
}
53
@book{UEK:2168331125,
title = "Public relations w kształtowaniu pozycji konkurencyjnej organizacji : materiały z konferencji",
editor = Ślusarczyk Stanisław,
editor = Świda Jarosław,
editor = Tworzydło Dariusz,
adress = "Rzeszów",
publisher = "Wydawnictwo Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania",
year = "2001",
issn = "",
isbn = "83-87658-22-7",
}
54
@article{UEK:2168272310,
author = "Tworzydło Dariusz and Świda Jarosław",
title = "Postrzeganie przekazów reklamowych przez konsumentów",
journal = "Firma i Rynek : kwartalnik naukowy Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu",
number = "4 (21)",
pages = "40-44",
year = "2001",
}
55
@inbook{UEK:2168269406,
author = "Świda Jarosław and Sikora Tadeusz",
title = "Le preferenze dei consumatori di prodotti alimentari in Polonia",
booktitle = "La qualità nella catena agro-alimentare",
pages = "59-69",
adress = "b.m.",
publisher = "Dipartimento Attività Scientifiche (DAS)",
year = "2000",
}
56
@inbook{UEK:2168272254,
author = "Świda Jarosław and Bukała Janusz",
title = "Cechy jakości kształtujące postawy konsumentów na rynku produktów mięsnych i mleczarskich",
booktitle = "Konsument żywności i jego zachowania rynkowe",
pages = "471-475",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo SGGW",
year = "2000",
isbn = "83-7244-144-8",
}
57
@inbook{UEK:2168272242,
author = "Świda Jarosław and Bukała Janusz",
title = "Relacje cechy jakości - czynniki marketingowe wpływające na decyzje zakupu produktów mięsnych w różnych segmentach rynku",
booktitle = "Techniczne i ekonomiczne aspekty jakości",
pages = "203-208",
adress = "Warszawa; Radom",
publisher = "Szkoła Główna Handlowa; Instytut Technologii Eksploatacji",
year = "2000",
isbn = "83-7204-187-3",
}
58
@inbook{UEK:2168272258,
author = "Bukała Janusz and Świda Jarosław",
title = "Postawy i preferencje konsumentów na rynku produktów mięsnych i mleczarskich",
booktitle = "Konsument żywności i jego zachowania rynkowe",
pages = "274-278",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo SGGW",
year = "2000",
isbn = "83-7244-144-8",
}
59
@inbook{UEK:2168253638,
author = "Świda Jarosław and Sikora Tadeusz",
title = "Factors Influencing Consumer Preferences on the Dairy Product Market in South-Eastern Poland",
booktitle = "Quality for the XXIst Century : Proceedings of the 12th IGWT Symposium. Poznań - Gdynia, September 05-11, 1999. Vol. 1",
pages = "166-172",
adress = "Poznań",
publisher = "University of Economics Publishing House",
year = "1999",
isbn = "83-87152-87-0",
}
60
@misc{UEK:2168272260,
author = "Świda Jarosław and Sikora Tadeusz",
title = "Uwarunkowania popytu na produkty mleczarskie w Polsce południowo-wschodniej",
booktitle = "Nauka o żywności na progu XXI wieku : XXX Sesja Naukowa Komitetu Technologii i Chemii Żywności PAN, Kraków, 14 - 15 wrzesień 1999 : streszczenia komunikatów",
pages = "269",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe Akapit",
year = "1999",
isbn = "83-7108-065-4",
}
61
@inbook{UEK:2168272892,
author = "Chorób Roman and Świda Jarosław",
title = "Warunki społeczno-ekonomiczne Podkarpacia (na przykładzie gminy Nowa Dęba)",
booktitle = "Potencjał ekonomiczno-produkcyjny i możliwości jego wykorzystania w agrobiznesie Regionu Karpackiego w aspekcie integracji z Unią Europejską. Cz. 2",
pages = "219-228",
adress = "Rzeszów",
publisher = "Akademia Rolnicza im. H. Kołłątaja w Krakowie. Wydział Ekonomii w Rzeszowie",
year = "1999",
isbn = "83-909306-7-6",
}
62
@article{UEK:2168262560,
author = "Świda Jarosław and Sikora Tadeusz",
title = "Model zachowania konsumenta na rynku produktów mleczarskich",
journal = "Żywność : nauka - technologia - jakość",
number = "R. 6, 4 (21)",
pages = "152-162",
year = "1999",
}
63
@article{UEK:2168245964,
author = "Świda Jarosław and Sikora Tadeusz",
title = "Preferencje konsumenckie cech jakości produktów mleczarskich w Polsce południowo-wschodniej",
journal = "Żywność : nauka - technologia - jakość",
number = "R. 6, 1 (18)",
pages = "60-69",
year = "1999",
}
64
@inbook{UEK:2168272262,
author = "Świda Jarosław and Pieczonka Władysław and Krupa Jan",
title = "Preferencje konsumentow z Rzeszowa w zakresie jakosci produktow miesnych i mleczarskich",
booktitle = "Agromarketing : materiały konferencji naukowej "Agrobiznes w regionie południowo-wschodniej Polski", Rzeszów, 17-18 września 1998 r.",
pages = "277-282",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Rolniczej",
year = "1998",
issn = "0239-9342",
}
65
@unpublished{UEK:2168273178,
author = "Świda Jarosław",
title = "Badanie preferencji konsumenckich mleka i jego przetworów",
adress = "Kraków - Rzeszów",
year = "1998",
}
66
@article{UEK:2168270448,
author = "Kata Ryszard and Świda Jarosław and Kalita Waldemar",
title = "Zmienność popytu na mleko i jego przetwory a struktura i rentowność produkcji mleczarskiej",
journal = "Handel Wewnętrzny",
number = "R. 46, 3",
pages = "39-47",
year = "1998",
}
67
@inbook{UEK:2168271442,
author = "Świda Jarosław",
title = "Hierarchia cech jakości produktów mleczarskich konsumentów Polski Południowo-Wschodniej",
booktitle = "Food Processing and Science of Agricultural Commodities",
pages = "7-16",
adress = "Rzeszów",
publisher = "Akademia Rolnicza",
year = "1998",
issn = "",
}
68
@inbook{UEK:2168272264,
author = "Kata Ryszard and Świda Jarosław and Kalita Waldemar",
title = "Dynamika podaży i rentowności produkcji mleczarskiej wywołana zmianami na rynku mleka i jego przetworów",
booktitle = "Agromarketing : materiały konferencji naukowej "Agrobiznes w regionie południowo-wschodniej Polski", Rzeszów, 17-18 września 1998 r.",
pages = "181-190",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Rolniczej",
year = "1998",
issn = "0239-9342",
}
69
@article{UEK:2168270444,
author = "Bukała Janusz and Świda Jarosław",
title = "Dodatki do produktów mleczarskich - opinie konsumentów",
journal = "Przegląd Mleczarski",
number = "6",
pages = "180-182",
year = "1998",
}
70
@article{UEK:2168270442,
author = "Bukała Janusz and Świda Jarosław",
title = "Uwarunkowania zachowań konsumentów Polski południowo-wschodniej na rynku produktów mleczarskich",
journal = "Przegląd Mleczarski",
number = "1",
pages = "24-27",
year = "1998",
}
71
@article{UEK:2168270412,
author = "Pieczonka Władysław and Świda Jarosław",
title = "Wpływ czynników socjo-ekonomicznych na preferencje konsumentów Polski południowo-wschodniej w zakresie spożycia produktów mlecznych",
journal = "Przegląd Mleczarski",
number = "3",
pages = "69-71",
year = "1996",
}
72
@article{UEK:2168273042,
author = "Pieczonka Władysław and Świda Jarosław",
title = "Czynniki kształtujące popyt mieszkańców miast Polski południowo-wschodniej na mleko i przetwory mleczne",
journal = "Handel Wewnętrzny",
number = "R. 41, 5-6",
pages = "52-55",
year = "1995",
}