Publications of the selected author
1

Author:
Urszula Balon , Joanna Barłowska , Tadeusz Borys , Piotr Rogala , Andrzej Chochół , Agnieszka Cholewa-Wójcik , Eugenia Czernyszewicz , Joanna Dziadkowiec , Teresa Fortuna , Mariusz Giemza , Jan Hermaniuk , Tomasz Hermaniuk , Lesław Juszczak , Władysław Kędzior , Agnieszka Kita , Danuta Kołożyn-Krajewska , Grażyna Krasnowska , Jolanta Król , Barbara Lenart , Krystyna Lisiecka , Małgorzata Lisińska-Kuśnierz , Zygmunt Litwińczuk , Anna Litwińczuk , Wiesław Łukasiński , Magdalena Niewczas-Dobrowolska , Irena Ozimek , Stanisław Popek , Piotr Przybyłowski , Marek Roszak , Elżbieta Skrzypek , Stefan Smoczyński , Urszula Sulowska-Banaś , Krzysztof Surówka , Jadwiga Szostak-Kot , Justyna Syguła-Cholewińska , Tomasz Sawoszczuk , Jarosław Świda , Danuta Święs , Małgorzata Z. Wiśniewska , Marianna Wolańska , Janusz Ząbek , Jerzy Żuchowski
Title:
Życzenia okolicznościowe
Source:
Księga jubileuszowa Profesora Tadeusza Sikory / oprac. Mariusz GIEMZA - Kraków: Mariusz Giemza, 2022, s. 109-149
ISBN:
978-83-954179-4-8
Nr:
2168368220
varia
See main document
2

Title:
Różnicowanie opakowań produktów spożywczych ze względu na oczekiwania konsumentów w starszym wieku = Differentiation of Food Products Packaging Due to the Older Consumer Expectations
Source:
Zarządzanie w towaroznawstwie - aspekty teoretyczne i praktyczne = Management in Commodity Science - Theoretical and Practical Aspects / red. Aleksandra Wilczyńska - Gdynia: Uniwersytet Morski w Gdyni, 2020, s. 211-222. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Research program:
Publikacja została sfinansowana ze środków subwencji przyznanej Uniwersytetowi Ekonomicznemu w Krakowie
ISBN:
978-83-7421-348-6
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168352612
chapter in monograph
3

Title:
Odpowiedzialność społeczna producentów opakowań żywności wobec starszych konsumentów
Source:
Nauki o zarządzaniu i jakości wobec wyzwań zrównoważonego rozwoju = Management and Quality Studies Facing Challenges of Sustainable Development / red. Renata SALERNO-KOCHAN - Radom: Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy, 2019, s. 144-153 - Bibliogr.
Series:
(Towaroznawstwo w badaniach i praktyce = Commodity Science in Research and Practice)
Research program:
Artykuł został sfinansowany ze środków przyznanych Wydziałowi Towaroznawstwa i Zarządzania Produktem Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego
ISBN:
978-83-7789-592-4
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168340033
chapter in monograph
See main document
4

Conference:
International Conference from the Cycle Commodity Science in Research and Practice, Kraków, Polska, od 2019-11-06 do 2019-11-08
Title:
Social Responsibility of Food Packaging Producers Against Older Consumer
Source:
Quality Sciences in the Face of the Challenges of Innovative Economy and Sustainable Development : Book of Abstracts - Cracow: Polish Society of Commodity Science, 2019, s. 104. - Dostępne tylko streszczenie
Series:
(Towaroznawstwo w badaniach i praktyce = Commodity Science in Research and Practice)
ISBN:
978-83-949535-8-4
Access mode:
Nr:
2168340327
varia
5

Title:
Identification of Problems Arising during Manual Handling of Food Packaging by Older Consumers in Poland
Source:
Packaging Technology and Science. - vol. 32, iss. 12 (2019) , s. 607-617. - Summ. - Bibliogr.
Research program:
The study was funded under the research grant number UMO-2014/13/B/HS4/00482 by the National Science Centre, Poland
2019 list:
70.00 pkt
Index in Scopus:
Yes
Index in Web of Science:
Yes
Nr:
2168340415
article
6

Title:
Perceptions of Older Consumers Regarding Food Packaging as a Prerequisite for its Improvement : a Case Study of Polish Market
Source:
International Journal of Consumer Studies. - vol. 42, iss. 3 (2018) , s. 358-366. - Summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
a 20.00 pkt
Index in Scopus:
Yes
Index in Web of Science:
Yes
Nr:
2168324091
article
7

Author:
Jarosław Świda , Ewa Kubejko-Polańska
Title:
Opportunities for Development of Entrepreneurship in the Range of Product Adjustment to the Needs of the Elderly = Szanse dla rozwoju przedsiębiorczości w zakresie dostosowania produktów do potrzeb osób starszych
Source:
Humanities and Social Sciences (HSS). - vol. 22, nr 3 (2017) , s. 299-310. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Research program:
The article is funded by National Science Centre, Poland. The registration number of the project: 2014/13/B/HS4/00482
Ministerial journal list:
b 14.00 pkt
Nr:
2168323619
article
8

Author:
Jarosław Świda , Ewa Jaracz
Title:
Wymagania wobec opakowań wód butelkowanych przeznaczonych dla starszych konsumentów = Requirements for Bottled Water Packaging Dedicated to Older Consumers
Source:
Przemysł Spożywczy = Food Industry = Lebensmittelindustrie. - t. 71, nr 1 (2017) , s. 42-45. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 12.00 pkt
Nr:
2168312375
article
9

Title:
Starszy konsument wyzwaniem dla branży opakowań produktów spożywczych = Older Consumer as a Challenge for the Food Packaging Industry
Source:
Opakowanie. - nr 6 (2017) , s. 73-77. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Research program:
Artykuł jest finansowany przez Narodowe Centrum Nauki, nr rejestracyjny projektu: 2014/13/B/HS4/00482
Ministerial journal list:
b 5.00 pkt
Nr:
2168315129
article
10

Conference:
International Business Conference 2016: Searching for Innovative and Creative Business Solutions, Wilno, Litwa, od 2016-04-28 do 2016-04-28
Title:
Determinants of Creating Packaging Innovations for Older Consumers
Source:
Proceedings of the International Business Conference 2016 : Searching for Innovative and Creative Business Solutions - Vilnius: Vilniaus kolegija, 2016, s. 149-156. - Summ. - Bibliogr.
Research program:
The article is funded by National Science Centre, Poland. The registration number of the project: 2014/13/B/HS4/00482
ISBN:
978-609-436-042-8
Access mode:
Nr:
2168308047
chapter in conference materials
11

Author:
Jarosław Świda , Ewa Jaracz
Conference:
20th IGWT Symposium "Commodity Science in a Changing World", Varna, Bułgaria, od 2016-09-12 do 2016-09-16
Title:
Tendencies of Mineral Water Packaging Changes Preferred by the Elderly Consumers in Poland
Source:
Commodity Science in a Changing World : 20th IGWT Symposium : Proceedings Scientific Works - Varna: Publishing house "Science and economics" University of Economics, 2016, s. 104-109. - Summ. - Bibliogr.
Research program:
The article is funded by National Science Centre, Poland. The registration number of the project: 2014/13/B/HS4/00482
ISBN:
978-954-21-0904-4
Access mode:
Nr:
2168307931
chapter in conference materials
12

Author:
Jarosław Świda , Aldona Migała-Warchoł
Title:
Ograniczenia funkcji komunikacyjnej opakowań produktów spożywczych użytkowanych przez starszych konsumentów = Limitations of Communicative Function of Food Products Packaging Used by the Older Consumer
Source:
Modern Management Review. - vol. 21, nr 23 (3) (2016) , s. 183-197. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Research program:
Artykuł jest finansowany przez Narodowe Centrum Nauki, nr rejestracyjny projektu: 2014/13/B/HS4/00482
Ministerial journal list:
b 11.00 pkt
Nr:
2168314227
article
13

Author:
Jarosław Świda , Ewa Jaracz
Conference:
20th IGWT Symposium "Commodity Science in a Changing World", Varna, Bułgaria, od 2016-09-12 do 2016-09-16
Title:
Tendencies of Mineral Water Packaging Changes Preferred by the Elderly Consumers in Poland
Source:
Commodity Science in a Changing World : 20th IGWT Symposium : Book of Abstracts - Varna: Izdatielstvo "Nauka i ikonomika" Ikonomicheski universitet - Varna, 2016, s. 36. - Dostępne tylko streszczenie
ISBN:
978-954-21-0903-7
Nr:
2168309343
varia
14

Title:
Intelligent Food Packagings as a Link of Communication in the Chain of Supply = Inteligentne opakowania żywności jako ogniwo komunikacji w łańcuchu dostaw
Source:
Polish Journal of Natural Sciences. - vol. 31 (2) (2016) , s. 239-247. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 14.00 pkt
Index in Scopus:
Yes
Nr:
2168309657
article
15

Title:
Improving Food Packaging in Respect of Structural Changes Related to Society Ageing = Doskonalenie opakowań produktów spożywczych w aspekcie zmian strukturalnych odnoszących się do starzenia się społeczeństwa
Source:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Społecznej w Ostrołęce. - nr 2 (21) (2016) , s. 181-191. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Research program:
The article is funded by National Science Centre, Poland. The registration number of the project: 2014/13/B/HS4/00482
Access mode:
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168308141
article
16

Conference:
Ekonomikos vystymasis : procesai ir tendencijos : III-osios tarptautinės mokslinės-praktinės konferencijos, Wilno, Litwa, od 2015-04-25 do 2015-04-25
Title:
Attitudes of Older Consumers on Food Packaging Present on the Market Offer - the Example of Poland and Lithuania
Source:
Ekonomikos vystymasis : procesai ir tendencijos : III-osios tarptautinės mokslinės-praktinės konferencijos, skirtos Vilniaus kolegijos veiklos 15-os metų ir Ekonomikos fakulteto 70-ties metų jubiliejams paminėti, įvykusios Vilniaus kolegijos Ekonomikos fakultete 2015 m. balandžio 29 d., straipsnių rinkinys. T. 1 - Vilnius: Vilniaus kolegija, Ekonomikos fakultetas, 2015, s. 110-122. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-609-436-033-6
Nr:
2168292717
chapter in conference materials
17

Title:
Postrzeganie opakowań przez pryzmat zamieszczonych na nich elementów graficznych - analiza z wykorzystaniem metody eye-tracking : Perceptions of Packages Through the Prism Placed on Them Graphic Elements - Analysis Using Eye-Tracking Method
Source:
Opakowanie. - nr 3 (2015) , s. 75-80. - Summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 5.00 pkt
Nr:
2168292721
article
18

Title:
The Influence of Security Guaranteeing the Sanctity of a Packed Food Product on Packaging Perceiving by Younger and Older Consumers = Wpływ zabezpieczeń gwarantujących nienaruszalność zapakowanego produktu spożywczego na postrzeganie opakowań przez młodych i starszych konsumentów
Source:
Nauki Inżynierskie i Technologie = Engineering Sciences and Technologies. - nr 1 (16) (2015) , s. 61-71. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2168296193
article
19

Title:
An Elderly Consumer as a Specific Research Object of the Marketing Research of Packaging
Source:
Food Products Marketing : Concepts and Research : Monograph / red. Marcin Gębarowski, Tomasz Hermaniuk - Celje: University of Maribor, Faculty of Logistics, 2015, s. 152-161. - Summ. - Bibliogr.
Research program:
The publication was funded by appropriations of the Faculty of Commodity Science Cracow University of Economics, a grant for the maintenance of the research potential
ISBN:
978-961-6962-17-9
Nr:
2168301163
chapter in monograph
See main document
20

Author:
Conference:
Ekonomikos vystymasis : procesai ir tendencijos : III-osios tarptautinės mokslinės-praktinės konferencijos, Wilno, Litwa, od 2015-04-29 do 2015-04-29
Title:
The Consumer Preferences Analysis as the Element Supporting Building an Organic Food Supplies Chain
Source:
Ekonomikos vystymasis : procesai ir tendencijos : III-osios tarptautinės mokslinės-praktinės konferencijos, skirtos Vilniaus kolegijos veiklos 15-os metų ir Ekonomikos fakulteto 70-ties metų jubiliejams paminėti, įvykusios Vilniaus kolegijos Ekonomikos fakultete 2015 m. balandžio 29 d, straipsnių rinkinys. T. 2 - Vilnius: Vilniaus kolegija, Ekonomikos fakultetas, 2015, s. 162-173. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-609-436-034-3
Nr:
2168292713
chapter in conference materials
21

Conference:
Ekonomikos vystymasis: procesai ir tendencijos: III-osios tarptautinės mokslinės-praktinės konferencijos, Wilno, Litwa, od 2015-04-25 do 2015-04-25
Title:
The Development of Marking and Identification of Goods
Source:
Ekonomikos vystymasis : procesai ir tendencijos : III-osios tarptautinės mokslinės-praktinės konferencijos, skirtos Vilniaus kolegijos veiklos 15-os metų ir Ekonomikos fakulteto 70-ties metų jubiliejams paminėti, įvykusios Vilniaus kolegijos Ekonomikos fakultete 2015 m. balandžio 29 d., straipsnių rinkinys. T. 1 - Vilnius: Vilniaus kolegija, Ekonomikos fakultetas, 2015, s. 251-260 - Bibliogr.
ISBN:
978-609-436-033-6
Nr:
2168292723
chapter in conference materials
22

Title:
The Study and the Assessment of Selected Elements of Visual Aspects of Collectible Chocolate Packaging with the Use of Eye-Tracking Method
Source:
Indian Journal of Marketing. - Vol. 45, Iss. 7 (2015) , s. 7-18. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168295463
article
23

Title:
Analiza postaw młodych i starszych konsumentów w Polsce w zakresie opakowań żywności
Source:
Rola opakowań w kształtowaniu jakości życia społeczeństwa. Etap 1, Analiza potrzeb społeczeństwa w zakresie opakowań produktów występujących w ofercie rynkowej / kierownik tematu: Małgorzata LISIŃSKA-KUŚNIERZ, s. 46-54 - Bibliogr.
Signature:
NP-1463/1/Magazyn
Nr:
2168301749
chapter in unpublished scientific work
See main document
24

Conference:
14th International Scientific Conference Business Logistics in Modern Management, Osijek, Chorwacja, od 2014-10-16 do 2014-10-16
Title:
Education of Logistics at Management and Production Engineering Studies at Cracow University of Economics
Source:
Business Logistics in Modern Management. - vol. 14 (2014) , s. 213-220 - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168287145
article
25

Title:
Zachowania rynkowe starszych konsumentów oraz ich postawy dotyczące opakowań żywności występujących w ofercie rynkowej
Source:
Rola opakowań w kształtowaniu jakości życia społeczeństwa. Etap 1, Analiza potrzeb społeczeństwa w zakresie opakowań produktów występujących w ofercie rynkowej / kierownik tematu: Małgorzata LISIŃSKA-KUŚNIERZ, s. 23-45 - Bibliogr.
Signature:
NP-1463/1/Magazyn
Nr:
2168301747
chapter in unpublished scientific work
See main document
26

Title:
Opakowania inteligentne żywności jako ogniwo komunikacji w łańcuchu dostaw
Source:
Towaroznawstwo XXI wieku : podstawą innowacji, jakości oraz satysfakcji konsumentów : ogólnopolska konferencja naukowa, Olsztyn, 22-24 maja 2013 r. - Olsztyn: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, 2013, s. 121. - Dostępne tylko streszczenie
ISBN:
978-83-62863-66-2
Nr:
2168294773
varia
27

Title:
Możliwości badań i oceny opakowań metodą eye-tracking
Source:
Biuletyn Opakowaniowy. - R. 18, nr 7 (2013) , s. 3-5 - Bibliogr.
Nr:
2168271598
unreviewed article
28

Title:
Zachowania rynkowe starszych konsumentów z punktu widzenia projektowania warstwy wizualnej opakowań = Market Behaviour of Older Consumers and the Design of Visual Layers of Packaging
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 918 (2013) , s. 105-118. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Access mode:
Full text
CC-BY-NC-ND
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2168287541
article
29

Title:
Postrzeganie przez konsumentów zabezpieczeń gwarantujących nienaruszalność zapakowanego produktu
Source:
Bezpieczeństwo opakowań. Etap 4, Stan opakowania zapakowanego produktu jako istotne zagrożenie bezpieczeństwa / kier. tematu: Małgorzata LISIŃSKA-KUŚNIERZ, s. 19-29
Signature:
NP-1002/4/Magazyn
Nr:
2168288777
chapter in unpublished scientific work
See main document
30

Title:
Jak wykorzystać marketing edukacyjny w promocji regionu
Source:
Dyrektor Szkoły. - nr 2 (2013) , s. 56-58
Nr:
2168271600
article
31

Title:
Wykorzystanie technik neuromarketingowych do badań postrzegania opakowań produktów = The Use of Neuromarketing Techniques to Study the Perception of the Consumer Products Packaging
Source:
Marketing i Rynek. - nr 11 (2013) , s. 26-30. - Summ.
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2168268836
article
32

Author:
Stanisław Popek , Ewa Kubejko-Polanska , Jarosław Świda
Title:
The Global 8 Disciplines Method (G8D) as a Tool of Improving the Quality
Source:
Technology and Innovation for a Sustainable Future : a Commodity Science Perspective : 18th IGWT Symposium, Rome, September 24-28th, 2012, Proceedings / red. Roberto Merli - Rome: Enea, 2012. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-88-8286-269-5
Nr:
2168245446
chapter in conference materials
33

Title:
The Motives of University Choice and Studying at a Higher School
Source:
Managing of the Education Process in a Higher School / red. Stanisław POPEK, Jarosław Świda - Jarosław: Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej im. ks. Bronisława Markiewicza, 2012, s. 205-224. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-88139-42-0
Nr:
2168271604
chapter in monograph
See main document
34

Title:
Managing of the Education Process in a Higher School
Publisher address:
Jarosław: [Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej im. ks. Bronisława Markiewicza], 2012
Physical description:
226 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr. przy rozdz.
ISBN:
978-83-88139-42-0
Nr:
2168271602
See related chapters
35

Title:
Wykorzystanie badań neuromarketingowych do oceny stopnia bezpieczeństwa opakowań
Source:
Bezpieczeństwo opakowań. Etap 3, Badania świadomości konsumentów dotyczącej zagrożeń dla bezpieczeństwa zdrowia i życia ludzkiego związanych z opakowaniami / kier. tematu: Małgorzata LISIŃSKA-KUŚNIERZ ; współpraca: Agnieszka CHOLEWA-WÓJCIK, Anna Fitrzyk, s. 22-42
Signature:
NP-1002/3/Magazyn
Nr:
2168277097
chapter in unpublished scientific work
See main document
36

Title:
Jakość procesu kształcenia w szkole wyższej - propozycja determinant i próba oceny = Quality of Educational Process at University - Proposal of Determinants and Attempt of Evaluation
Source:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 151 (2011) , s. 475-489. - Tytuł numeru: Orientacja na klienta jako kryterium doskonałości - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2166594770
article
37

Title:
Doskonalenie jakości edukacji w szkołach wyższych - orientacja na efekty kształcenia
Source:
Kierunki rozwoju edukacji w zmieniającej się przestrzeni społecznej : księga jubileuszowa dedykowana profesorowi doktorowi habilitowanemu Michałowi Balickiemu / red. Agata Cudowska - Białystok: Trans Humana, 2011, s. 229-235
ISBN:
978-83-61209-54-6
Nr:
2168271610
chapter in monograph
38

Author:
Jarosław Świda , Elżbieta Wolanin-Jarosz
Title:
Klaster âk nova forma formuvannâ konkurentospromožností regíonu
Source:
Регіони знань в Східній Європі / red. Ì.V. Bakuševič - Ternopìl': TICIT, 2010, s. 57-62
ISBN:
978-966-8284-09-0
Nr:
2168272374
chapter in monograph
39

Title:
Jakość usług edukacyjnych a efekty kształcenia w szkołach wyższych
Source:
Doskonalenie usług edukacyjnych w szkołach wyższych w procesie integracji z Unią Europejską / red. Jerzy Mączyński, Agnieszka Pawlak-Wolanin, Wacław Demecki - Legnica: Wyższa Szkoła Menedżerska, 2009, s. 107-115. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-60357-09-5
Nr:
2168271658
chapter in monograph
40

Author:
Jarosław Świda , Dariusz Kłak
Title:
The Role of Cultural Factors in International Corporation Image Management
Source:
The Art of Human Resource Management : How to Achieve Better Business Management / red. Grzegorz Drozdowski, Zbysław Dobrowolski - Gorzów Wielkopolski: The State Vocational University, 2009, s. 37-47. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-751815-6-2
Nr:
2168271666
chapter in monograph
41

Author:
Andrzej Rozmus , Jarosław Świda
Title:
Tożsamość współczesnej szkoły wyższej - między kulturą akademicką a kulturą biznesu = Identity of Contemporary High School - between Academic Culture and Business Culture
Source:
Kreowanie tożsamości szkoły. T. 2, Konteksty historyczne, społeczno-kulturowe, edukacyjne / red. Krystyna Chałas, Beata Komorowska - Lublin: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie, 2009, s. 587-595. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7363-897-6
Nr:
2168271690
chapter in conference materials
42

Author:
Andrzej Rozmus , Jarosław Świda
Title:
Krajowe struktury kwalifikacji jako narzędzie poprawy jakości usług edukacyjnych
Source:
Edukacyjne zagrożenia i wyzwania młodego pokolenia. 3 / red. Agnieszka Czajkowska, Wiesław Otwinowski - Poznań: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa, 2009, s. 357-365
Series:
(Edukacja XXI wieku ; z. 18)
ISBN:
978-83-61304-08-1
Nr:
2168271670
chapter in monograph
43

Author:
Andrzej Rozmus , Jarosław Świda
Title:
Jakość usług edukacyjnych jako czynnik różnicujący ofertę dydaktyczną szkół wyższych
Source:
Koncepcje zarządzania jakością : doświadczenia i perspektywy / red. Tadeusz SIKORA - Kraków: Wydawnictwo Naukowe PTTŻ, 2008, s. 305-310 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-924646-6-2
Nr:
2168271674
chapter in monograph
See main document
44

Title:
Czynniki kształtujące lojalność konsumentów wobec marki
Source:
Uwarunkowania strategii zarządzania nowoczesnymi organizacjami / red. Stanisław Galata - Jarosław: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. ks. B. Markiewicza, 2008, s. 123-130. - Streszcz., summ., rez.
Series:
(Monografie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowa im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu)
ISBN:
978-83-88139-54-3
Nr:
2168271676
chapter in monograph
45

Author:
Andrzej Rozmus , Jarosław Świda
Title:
Kursy distance learning - przyszłość edukacji czy koniec uniwersytetu?
Source:
Edukacja bez granic - mimo barier. 2, Przestrzeń tworzenia / red. Tomasz Smal, Andrzej Zduniak - Poznań: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa, 2008, s. 433-439. - Streszcz. - Bibliogr.
Series:
(Edukacja XXI wieku ; z. 14)
ISBN:
978-83-61304-01-2
Nr:
2168271682
chapter in monograph
46

Title:
Etyka i odpowiedzialność społeczna mediów w procesie kreowania wizerunku
Source:
Europa gospodarka media / red. Tadeusz Guz, Paweł Marzec, Marek Petro, Marek Pribula - Lublin - Tomaszów Lubelski: Wydawnictwo Polihymnia; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Wydział Zamiejscowy Nauk Prawnych i Ekonomicznych, 2007, s. 233-240 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7270-537-2
Nr:
2168271684
chapter in conference materials
47

Author:
Jolanta Mac , Maciej Pompa-Roborzyński , Jarosław Świda , Piotr Brągiel
Title:
Preferencje konsumentów w zakresie spożywania podstawowych przetworów mlecznych - studium porównawcze okresu 1995-2005
Source:
Przegląd Mleczarski. - nr 8 (2007) , s. 38-43
Nr:
2168271694
unreviewed article
48

Title:
Kulturowe uwarunkowania działań public relations w korporacjach transnarodowych = Cultural Conditioning of Public Relations in Transnational Corporations
Source:
Polska, Europa, świat : korporacje transnarodowe / red. Tadeusz Guz, Kazimierz A. Kłosiński, Paweł Marzec - Lubllin ; Tomaszów Lubelski: Wydawnictwo Polihymnia, 2007, s. 349-357. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7270-536-4
Nr:
2168271692
chapter in monograph
49

Author:
Jarosław Świda , Bargara Skoczyńska-Prokopowicz
Title:
Działania public relations w zakresie kreowania wizerunku banku na przykładzie banków w Rzeszowie = Activities of Public Relations in the Scope of Creating a Bank Image on Example of Banks in Rzeszów
Source:
Roczniki Wydziału Nauk Prawnych i Ekonomicznych KUL. - T. 1, z. 2 Ekonomia (2005) , s. 105-113. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168272074
article
50

Title:
Public relations
, Tworzydło Dariusz
Publisher address:
Rzeszów: Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania, 2003
Physical description:
492 s.: il.; 24 cm
Series:
(Społeczeństwo, Informatyka, Gospodarka)
Notes:
Tekst również ang., czes., słowac. ; Streszcz. ang., pol., Bibliogr. przy niektórych pracach
ISBN:
83-87658-39-1
Nr:
2168272078
See related chapters
51

Author:
Dariusz Tworzydło , Jarosław Świda
Title:
Uwarunkowania i konsekwencje kryzysu w organizacji
Source:
Public relations / red. Jarosław Świda, Dariusz Tworzydło - Rzeszów: Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania, 2003, s. 195-203. - Streszcz., summ.
Series:
(Społeczeństwo, Informatyka, Gospodarka)
ISBN:
83-87658-39-1
Nr:
2168272080
chapter in monograph
See main document
52

Author:
Jan Krupa , Jarosław Świda , Agata Szmulik
Conference:
Ekonomika Firiem. Medzinárodna konferencia, Koszyce, Słowacja, od 2002-09-11 do 2002-09-12
Title:
The Importance of Product Quality in the Light of the Integration of Poland with the European Union
Source:
Ekonomika Firiem 2002 - Košice: Podnikovohospodárska fakulta v Košiciach, Ekonomická Univerzita v Bratislave, 2002, s. 203-206. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
80-225-1583-3
Nr:
2168272112
chapter in conference materials
53

Author:
Jarosław Świda , Artur Kuliński
Title:
Opakowania produktów mleczarskich w opinii konsumentów = Consumers' Opinion on Dairy Products Packaging
Source:
Żywność : nauka - technologia - jakość = Food : Science - Technology - Quality. - R. 9, nr 3 (32) (2002) , s. 112-122. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168272084
article
54

Title:
Sponsoring jako narzędzie kształtowania wizerunku organizacji
Source:
Funkcjonowanie i rozwój organizacji w zmiennym otoczeniu II / red. Jerzy Czupiał - Legnica: Wyższa Szkoła Menedżerska, 2002, s. 331-336
ISBN:
83-913465-9-5
Nr:
2168272186
chapter in monograph
55

Conference:
Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Public Relations w kształtowaniu pozycji konkurencyjnej organizacji", Rzeszów, Polska, od 2001-04-26 do 2001-04-27
Title:
Public relations w kształtowaniu pozycji konkurencyjnej organizacji : materiały z konferencji. T. 1
Redakcja:
Ślusarczyk Stanisław
, Tworzydło Dariusz
Publisher address:
Rzeszów: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania, 2001
Physical description:
273 s.: il.; 24 cm
Series:
(Społeczeństwo, Informatyka, Gospodarka)
Notes:
Bibliogr. przy ref.
ISBN:
83-87658-22-7
Nr:
2168331117
conference materials
56

Author:
Dariusz Tworzydło , Jarosław Świda
Title:
Postrzeganie przekazów reklamowych przez konsumentów
Source:
Firma i Rynek : kwartalnik naukowy Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu. - nr 4 (21) (2001) , s. 40-44. - Streszcz.
Nr:
2168272310
article
57

Author:
Dariusz Tworzydło , Jarosław Świda
Title:
Ocena i warunki skuteczności reklamy = The Assessment and the Conditions of Effectiveness of Advertising
Source:
Finanse, Bankowość, Ubezpieczenia. - 3 (2001) , s. 265-273. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Nr:
2168272190
article
58

Conference:
Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Public Relations w kształtowaniu pozycji konkurencyjnej organizacji", Rzeszów, Polska, od 2001-04-26 do 2001-04-27
Title:
Public relations w kształtowaniu pozycji konkurencyjnej organizacji : materiały z konferencji. T. 2
Redakcja:
Ślusarczyk Stanisław
, Tworzydło Dariusz
Publisher address:
Rzeszów: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania, 2001
Physical description:
136 s.: il.; 24 cm
Series:
(Społeczeństwo, Informatyka, Gospodarka)
Notes:
Bibliogr. przy ref.
ISBN:
83-87658-22-7
Nr:
2168331125
conference materials
59

Author:
Jarosław Świda , Dariusz Tworzydło
Conference:
Ekonomika Firiem. Medzinárodna konferencia, Snina, Słowacja, od 2001-09-12 do 2001-09-14
Title:
The Influence of Advertising on Buying Decisions Made by Consumers
Source:
Ekonomika Firiem 2001, Cz. 2 - Košice: Podnikovohospodárska fakulta v Košiciach, Ekonomická Univerzita v Bratislave, 2001, s. 664-671. - Summ.
ISBN:
80-225-1446-2
Nr:
2168272220
chapter in conference materials
60

Title:
Le preferenze dei consumatori di prodotti alimentari in Polonia = Survey of Consumers' Preferences in Terms of Food Products in Poland
Source:
La qualità nella catena agro-alimentare : la prospettiva dell'Est. Quaderno n.1: Polonia = Quality in the Agrofood Chain : the View from the East. Survey n. 1 : Poland / red. Carmelo Cannarella, Casare Mosconi, Valeria Piccioni - [b.m.]: Dipartimento Attività Scientifiche (DAS), [2000], s. 59-69 - Bibliogr.
Nr:
2168269406
chapter in monograph
61

Author:
Janusz Bukała , Jarosław Świda
Title:
Postawy i preferencje konsumentów na rynku produktów mięsnych i mleczarskich
Source:
Konsument żywności i jego zachowania rynkowe : Ogólnopolska Konferencja Naukowa, Warszawa 12-13.10.2000 / red. Krystyna Gutkowska, Irena Ozimek - Warszawa: Wydawnictwo SGGW, 2000, s. 274-278 - Bibliogr.
ISBN:
83-7244-144-8
Nr:
2168272258
chapter in conference materials
62

Author:
Jarosław Świda , Janusz Bukała
Title:
Cechy jakości kształtujące postawy konsumentów na rynku produktów mięsnych i mleczarskich
Source:
Konsument żywności i jego zachowania rynkowe : Ogólnopolska Konferencja Naukowa, Warszawa 12-13.10.2000 / red. Krystyna Gutkowska, Irena Ozimek - Warszawa: Wydawnictwo SGGW, 2000, s. 471-475 - Bibliogr.
ISBN:
83-7244-144-8
Nr:
2168272254
chapter in conference materials
63

Author:
Jarosław Świda , Janusz Bukała
Title:
Relacje cechy jakości - czynniki marketingowe wpływające na decyzje zakupu produktów mięsnych w różnych segmentach rynku
Source:
Techniczne i ekonomiczne aspekty jakości : [I Ogólnopolska Konferencja], Warszawa, 15 grudnia 2000 r. / red. Piotr Miller - Warszawa; Radom: Szkoła Główna Handlowa; Instytut Technologii Eksploatacji, 2000, s. 203-208 - Bibliogr.
ISBN:
83-7204-187-3
Nr:
2168272242
chapter in conference materials
64

Title:
Preferencje konsumenckie cech jakości produktów mleczarskich w Polsce południowo-wschodniej = Consumers` Preferences of Quality Traits of the Dairy Products in the Southeastern Region of Poland
Source:
Żywność : nauka - technologia - jakość = Food : Science - Technology - Quality. - R. 6, nr 1 (18) (1999) , s. 60-69. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168245964
article
65

Title:
Factors Influencing Consumer Preferences on the Dairy Product Market in South-Eastern Poland
Source:
Quality for the XXIst Century : Proceedings of the 12th IGWT Symposium. Poznań - Gdynia, September 05-11, 1999. Vol. 1 / red. Anna Kozioł, Bogumił Łączkowski, Andrzej Sobczyński, Wojciech Zmudziński - Poznań: University of Economics Publishing House, 1999, s. 166-172. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-87152-87-0
Nr:
2168253638
chapter in conference materials
66

Author:
Roman Chorób , Jarosław Świda
Title:
Warunki społeczno-ekonomiczne Podkarpacia (na przykładzie gminy Nowa Dęba) = Socio-economic conditions of Podkarpacki Province Nowa Dęba commune as an example
Source:
Potencjał ekonomiczno-produkcyjny i możliwości jego wykorzystania w agrobiznesie Regionu Karpackiego w aspekcie integracji z Unią Europejską. Cz. 2, Potencjał przetwórczy i możliwości zbytu artykułów rolno-spożywczych oraz instytucjonalne i pozarządowe środki wspierania wielofunkcyjnego rozwoju wsi / red. Zdzisław Kryński, M. Mora - Rzeszów: Akademia Rolnicza im. H. Kołłątaja w Krakowie. Wydział Ekonomii w Rzeszowie, 1999, s. 219-228. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-909306-7-6
Nr:
2168272892
chapter in conference materials
67

Title:
Uwarunkowania popytu na produkty mleczarskie w Polsce południowo-wschodniej
Source:
Nauka o żywności na progu XXI wieku : XXX Sesja Naukowa Komitetu Technologii i Chemii Żywności PAN, Kraków, 14 - 15 wrzesień 1999 : streszczenia komunikatów - Kraków: Wydawnictwo Naukowe "Akapit", 1999, s. 269. - Dostępne tylko streszczenia
ISBN:
83-7108-065-4
Nr:
2168272260
varia
68

Title:
Model zachowania konsumenta na rynku produktów mleczarskich = Model of Consumer Behaviour on the Dairy Product Market
Source:
Żywność : nauka - technologia - jakość = Food : Science - Technology - Quality. - R. 6, nr 4 (21) (1999) , s. 152-162. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Nr:
2168262560
article
69

Author:
Janusz Bukała , Jarosław Świda
Title:
Dodatki do produktów mleczarskich - opinie konsumentów
Source:
Przegląd Mleczarski. - nr 6 (1998) , s. 180-182 - Bibliogr.
Nr:
2168270444
unreviewed article
70

Title:
Badanie preferencji konsumenckich mleka i jego przetworów
Promotor:
Publisher address:
Kraków - Rzeszów: , 1998
Physical description:
145 k.: il., aneks; 30 cm + Autoreferat: 17 k.
Notes:
Bibliogr.
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/719
Nr:
2168273178
doctoral dissertation
71

Author:
Ryszard Kata , Jarosław Świda , Waldemar Kalita
Title:
Zmienność popytu na mleko i jego przetwory a struktura i rentowność produkcji mleczarskiej
Source:
Handel Wewnętrzny. - nr 3 (1998) , s. 39-47
Nr:
2168270448
article
72

Author:
Title:
Preferencje konsumentow z Rzeszowa w zakresie jakosci produktow miesnych i mleczarskich = Consumers' Preferences in Rzeszów Regarding the Quality of Meat and Milk Products
Source:
Agromarketing : materiały konferencji naukowej "Agrobiznes w regionie południowo-wschodniej Polski", Rzeszów, 17-18 września 1998 r. / red. Sylwester Makarski - Kraków: Wydawnictwo Akademii Rolniczej, 1998, s. 277-282. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Series:
(Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej im. H. Kołłątaja w Krakowie. Sesja Naukowa ; nr 51)
Nr:
2168272262
chapter in conference materials
73

Title:
Hierarchia cech jakości produktów mleczarskich konsumentów Polski Południowo-Wschodniej
Source:
Food Processing and Science of Agricultural Commodities - Rzeszów: Akademia Rolnicza, 1998, s. 7-16. - Summ. - Bibliogr.
Series:
(Series 4: Agricultural Works ; no 6)
Nr:
2168271442
chapter in monograph
74

Author:
Ryszard Kata , Jarosław Świda , Waldemar Kalita
Title:
Dynamika podaży i rentowności produkcji mleczarskiej wywołana zmianami na rynku mleka i jego przetworów = Supply and Profitableness Dynamics of Milk Production Determined by the Changes in the Dairy Market
Source:
Agromarketing : materiały konferencji naukowej "Agrobiznes w regionie południowo-wschodniej Polski", Rzeszów, 17-18 września 1998 r. / red. Sylwester Makarski - Kraków: Wydawnictwo Akademii Rolniczej, 1998, s. 181-190. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Series:
(Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej im. H. Kołłątaja w Krakowie. Sesja Naukowa ; nr 51)
Nr:
2168272264
chapter in conference materials
75

Author:
Janusz Bukała , Jarosław Świda
Title:
Uwarunkowania zachowań konsumentów Polski południowo-wschodniej na rynku produktów mleczarskich
Source:
Przegląd Mleczarski. - nr 1 (1998) , s. 24-27 - Bibliogr.
Nr:
2168270442
unreviewed article
76

Title:
Wpływ czynników socjo-ekonomicznych na preferencje konsumentów Polski południowo-wschodniej w zakresie spożycia produktów mlecznych
Source:
Przegląd Mleczarski. - nr 3 (1996) , s. 69-71 - Bibliogr.
Nr:
2168270412
unreviewed article
77

Title:
Czynniki kształtujące popyt mieszkańców miast Polski południowo-wschodniej na mleko i przetwory mleczne
Source:
Handel Wewnętrzny. - nr 5-6 (1995) , s. 52-55
Nr:
2168273042
article
1
Życzenia okolicznościowe / Urszula BALON, Joanna Barłowska, Tadeusz Borys, Piotr Rogala, Andrzej CHOCHÓŁ, Agnieszka CHOLEWA-WÓJCIK, Eugenia Czernyszewicz, Joanna DZIADKOWIEC, Teresa Fortuna, Mariusz GIEMZA, Jan Hermaniuk, Tomasz Hermaniuk, Lesław Juszczak, Władysław KĘDZIOR, Agnieszka Kita, Danuta Kołożyn-Krajewska, Grażyna Krasnowska, Jolanta Król, Barbara Lenart, Krystyna Lisiecka, Małgorzata LISIŃSKA-KUŚNIERZ, Zygmunt Litwińczuk, Anna Litwińczuk, Wiesław ŁUKASIŃSKI, Magdalena NIEWCZAS-DOBROWOLSKA, Irena Ozimek, Stanisław POPEK, Piotr Przybyłowski, Marek Roszak, Elżbieta Skrzypek, Stefan Smoczyński, Urszula Sulowska-Banaś, Krzysztof SURÓWKA, Jadwiga Szostak-Kot, Justyna SYGUŁA-CHOLEWIŃSKA, Tomasz SAWOSZCZUK, Jarosław ŚWIDA, Danuta Święs, Małgorzata Z. Wiśniewska, Marianna Wolańska, Janusz Ząbek, Jerzy Żuchowski // W: Księga jubileuszowa Profesora Tadeusza Sikory / oprac. Mariusz GIEMZA. - Kraków: Mariusz Giemza, 2022. - S. 109-149. - ISBN 978-83-954179-4-8
2
Różnicowanie opakowań produktów spożywczych ze względu na oczekiwania konsumentów w starszym wieku = Differentiation of Food Products Packaging Due to the Older Consumer Expectations / Jarosław ŚWIDA // W: Zarządzanie w towaroznawstwie - aspekty teoretyczne i praktyczne = Management in Commodity Science - Theoretical and Practical Aspects / red. Aleksandra Wilczyńska. - Gdynia: Uniwersytet Morski w Gdyni, 2020. - S. 211-222. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7421-348-6
3
Odpowiedzialność społeczna producentów opakowań żywności wobec starszych konsumentów / Jarosław ŚWIDA // W: Nauki o zarządzaniu i jakości wobec wyzwań zrównoważonego rozwoju = Management and Quality Studies Facing Challenges of Sustainable Development / red. nauk. Renata SALERNO-KOCHAN. - Radom: Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy, 2019. - (Towaroznawstwo w badaniach i praktyce = Commodity Science in Research and Practice). - S. 144-153. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7789-592-4
4
Social Responsibility of Food Packaging Producers Against Older Consumer / Jarosław ŚWIDA // W: Quality Sciences in the Face of the Challenges of Innovative Economy and Sustainable Development : Book of Abstracts. - Cracow: Polish Society of Commodity Science, 2019. - (Towaroznawstwo w badaniach i praktyce = Commodity Science in Research and Practice). - S. 104. - Dostępne tylko streszczenie. - ISBN 978-83-949535-8-4. - Pełny tekst: https://konferencjatbp.uek.krakow.pl/images/abstrakty2019.pdf
5
Identification of Problems Arising during Manual Handling of Food Packaging by Older Consumers in Poland / Jarosław ŚWIDA, Michał HALAGARDA, Anna PRUSAK, Stanisław POPEK // Packaging Technology and Science. - vol. 32, iss. 12 (2019), s. 607-617. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/pts.2478. - ISSN 0894-3214
6
Perceptions of Older Consumers Regarding Food Packaging as a Prerequisite for its Improvement : a Case Study of Polish Market / Jarosław ŚWIDA, Michał HALAGARDA, Stanisław POPEK // International Journal of Consumer Studies. - vol. 42, iss. 3 (2018), s. 358-366. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1470-6423
7
Opportunities for Development of Entrepreneurship in the Range of Product Adjustment to the Needs of the Elderly = Szanse dla rozwoju przedsiębiorczości w zakresie dostosowania produktów do potrzeb osób starszych / Jarosław ŚWIDA, Ewa Kubejko-Polańska // Humanities and Social Sciences (HSS). - vol. 22, nr 3 (2017), s. 299-310. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://doi.prz.edu.pl/pl/pdf/einh/349. - ISSN 2300-5327
8
Wymagania wobec opakowań wód butelkowanych przeznaczonych dla starszych konsumentów = Requirements for Bottled Water Packaging Dedicated to Older Consumers / Jarosław ŚWIDA, Ewa Jaracz // Przemysł Spożywczy = Food Industry = Lebensmittelindustrie. - t. 71, nr 1 (2017), s. 42-45. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISSN 0033-250X
9
Starszy konsument wyzwaniem dla branży opakowań produktów spożywczych = Older Consumer as a Challenge for the Food Packaging Industry / Jarosław ŚWIDA // Opakowanie. - nr 6 (2017), s. 73-77. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISSN 0030-3348
10
Determinants of Creating Packaging Innovations for Older Consumers / Jarosław ŚWIDA, Agnieszka CHOLEWA-WÓJCIK, Agnieszka KAWECKA // W: Proceedings of the International Business Conference 2016 : Searching for Innovative and Creative Business Solutions. - Vilnius: Vilniaus kolegija, 2016. - S. 149-156. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-609-436-042-8. - Pełny tekst: https://www.viko.lt/media/uploads/sites/3/2016/07/9786094360428.pdf
11
Tendencies of Mineral Water Packaging Changes Preferred by the Elderly Consumers in Poland / Jarosław ŚWIDA, Ewa Jaracz // W: Commodity Science in a Changing World : 20th IGWT Symposium : Proceedings Scientific Works. - Varna: Publishing house "Science and economics" University of Economics, 2016. - S. 104-109. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-954-21-0904-4. - Pełny tekst: http://igwt2016.ue-varna.bg/proceedings/IGWT_2016_Fulltext_Proceedings.pdf
12
Ograniczenia funkcji komunikacyjnej opakowań produktów spożywczych użytkowanych przez starszych konsumentów = Limitations of Communicative Function of Food Products Packaging Used by the Older Consumer / Jarosław ŚWIDA, Aldona Migała-Warchoł // Modern Management Review. - vol. 21, nr 23 (3) (2016), s. 183-197. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://doi.prz.edu.pl/pl/pdf/zim/247. - ISSN 2300-6366
13
Tendencies of Mineral Water Packaging Changes Preferred by the Elderly Consumers in Poland / Jarosław ŚWIDA, Ewa Jaracz // W: Commodity Science in a Changing World : 20th IGWT Symposium : Book of Abstracts. - Varna: Izdatielstvo "Nauka i ikonomika" Ikonomicheski universitet - Varna, 2016. - S. 36. - Dostępne tylko streszczenie. - ISBN 978-954-21-0903-7
14
Intelligent Food Packagings as a Link of Communication in the Chain of Supply = Inteligentne opakowania żywności jako ogniwo komunikacji w łańcuchu dostaw / Stanisław POPEK, Jarosław ŚWIDA // Polish Journal of Natural Sciences. - vol. 31 (2) (2016), s. 239-247. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.uwm.edu.pl/polish-journal/sites/default/files/issues/articles/popek_and_swida_2016.pdf. - ISSN 1643-9953
15
Improving Food Packaging in Respect of Structural Changes Related to Society Ageing = Doskonalenie opakowań produktów spożywczych w aspekcie zmian strukturalnych odnoszących się do starzenia się społeczeństwa / Agnieszka CHOLEWA-WÓJCIK, Jarosław ŚWIDA // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Społecznej w Ostrołęce. - nr 2 (21) (2016), s. 181-191. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.wses-zeszyty.pl/z/z2016_2.pdf. - ISSN 2391-9167
16
Attitudes of Older Consumers on Food Packaging Present on the Market Offer - the Example of Poland and Lithuania / Olga Buckiūnienė, Agnieszka CHOLEWA-WÓJCIK, Agnieszka KAWECKA, Jarosław ŚWIDA // W: Ekonomikos vystymasis : procesai ir tendencijos : III-osios tarptautinės mokslinės-praktinės konferencijos, skirtos Vilniaus kolegijos veiklos 15-os metų ir Ekonomikos fakulteto 70-ties metų jubiliejams paminėti, įvykusios Vilniaus kolegijos Ekonomikos fakultete 2015 m. balandžio 29 d., straipsnių rinkinys. T. 1. - Vilnius: Vilniaus kolegija, Ekonomikos fakultetas, 2015. - S. 110-122. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-609-436-033-6
17
Postrzeganie opakowań przez pryzmat zamieszczonych na nich elementów graficznych - analiza z wykorzystaniem metody eye-tracking : Perceptions of Packages Through the Prism Placed on Them Graphic Elements - Analysis Using Eye-Tracking Method / Agnieszka CHOLEWA-WÓJCIK, Jarosław ŚWIDA // Opakowanie. - nr 3 (2015), s. 75-80. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0030-3348
18
The Influence of Security Guaranteeing the Sanctity of a Packed Food Product on Packaging Perceiving by Younger and Older Consumers = Wpływ zabezpieczeń gwarantujących nienaruszalność zapakowanego produktu spożywczego na postrzeganie opakowań przez młodych i starszych konsumentów / Stanisław POPEK, Jarosław ŚWIDA // Nauki Inżynierskie i Technologie = Engineering Sciences and Technologies. - nr 1 (16) (2015), s. 61-71. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.dbc.wroc.pl/Content/29002/Popek_The_Influence_Of_Security_Guaranteeing_The_Sanctity_2015.pdf. - ISSN 2080-5985
19
An Elderly Consumer as a Specific Research Object of the Marketing Research of Packaging / Jarosław ŚWIDA // W: Food Products Marketing : Concepts and Research : Monograph / eds. Marcin Gębarowski, Tomasz Hermaniuk. - Celje: University of Maribor, Faculty of Logistics, 2015. - S. 152-161. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-961-6962-17-9
20
The Consumer Preferences Analysis as the Element Supporting Building an Organic Food Supplies Chain / Stanisław POPEK, Jarosław ŚWIDA, Adam Popek // W: Ekonomikos vystymasis : procesai ir tendencijos : III-osios tarptautinės mokslinės-praktinės konferencijos, skirtos Vilniaus kolegijos veiklos 15-os metų ir Ekonomikos fakulteto 70-ties metų jubiliejams paminėti, įvykusios Vilniaus kolegijos Ekonomikos fakultete 2015 m. balandžio 29 d, straipsnių rinkinys. T. 2. - Vilnius: Vilniaus kolegija, Ekonomikos fakultetas, 2015. - S. 162-173. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-609-436-034-3
21
The Development of Marking and Identification of Goods / Agnieszka CHOLEWA-WÓJCIK, Agnieszka KAWECKA, Jarosław ŚWIDA // W: Ekonomikos vystymasis : procesai ir tendencijos : III-osios tarptautinės mokslinės-praktinės konferencijos, skirtos Vilniaus kolegijos veiklos 15-os metų ir Ekonomikos fakulteto 70-ties metų jubiliejams paminėti, įvykusios Vilniaus kolegijos Ekonomikos fakultete 2015 m. balandžio 29 d., straipsnių rinkinys. T. 1. - Vilnius: Vilniaus kolegija, Ekonomikos fakultetas, 2015. - S. 251-260. - Bibliogr. - ISBN 978-609-436-033-6
22
The Study and the Assessment of Selected Elements of Visual Aspects of Collectible Chocolate Packaging with the Use of Eye-Tracking Method / Agnieszka CHOLEWA-WÓJCIK, Jarosław ŚWIDA // Indian Journal of Marketing. - Vol. 45, Iss. 7 (2015), s. 7-18. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0973-8703
23
Analiza postaw młodych i starszych konsumentów w Polsce w zakresie opakowań żywności / Agnieszka KAWECKA, Jarosław ŚWIDA // W: Rola opakowań w kształtowaniu jakości życia społeczeństwa. Etap 1, Analiza potrzeb społeczeństwa w zakresie opakowań produktów występujących w ofercie rynkowej / kierownik tematu: Małgorzata LISIŃSKA-KUŚNIERZ. - (2014), s. 46-54. - Bibliogr.
24
Education of Logistics at Management and Production Engineering Studies at Cracow University of Economics / Jarosław ŚWIDA // Business Logistics in Modern Management. - vol. 14 (2014), s. 213-220. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://blmm-conference.com/wp-content/uploads/BLMM20141.pdf#page=225&view=Fit. - ISSN 1849-5931
25
Zachowania rynkowe starszych konsumentów oraz ich postawy dotyczące opakowań żywności występujących w ofercie rynkowej / Jarosław ŚWIDA // W: Rola opakowań w kształtowaniu jakości życia społeczeństwa. Etap 1, Analiza potrzeb społeczeństwa w zakresie opakowań produktów występujących w ofercie rynkowej / kierownik tematu: Małgorzata LISIŃSKA-KUŚNIERZ. - (2014), s. 23-45. - Bibliogr.
26
Opakowania inteligentne żywności jako ogniwo komunikacji w łańcuchu dostaw / Stanisław POPEK, Jarosław ŚWIDA // W: Towaroznawstwo XXI wieku : podstawą innowacji, jakości oraz satysfakcji konsumentów : ogólnopolska konferencja naukowa, Olsztyn, 22-24 maja 2013 r. - Olsztyn: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, 2013. - S. 121. - Dostępne tylko streszczenie. - ISBN 978-83-62863-66-2
27
Możliwości badań i oceny opakowań metodą eye-tracking / Jarosław ŚWIDA // Biuletyn Opakowaniowy. - R. 18, nr 7 (2013), s. 3-5. - Bibliogr. - ISSN 1734-4603
28
Zachowania rynkowe starszych konsumentów z punktu widzenia projektowania warstwy wizualnej opakowań = Market Behaviour of Older Consumers and the Design of Visual Layers of Packaging / Jarosław ŚWIDA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 918 (2013), s. 105-118. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/724/536. - ISSN 1898-6447
29
Postrzeganie przez konsumentów zabezpieczeń gwarantujących nienaruszalność zapakowanego produktu / Jarosław ŚWIDA // W: Bezpieczeństwo opakowań. Etap 4, Stan opakowania zapakowanego produktu jako istotne zagrożenie bezpieczeństwa / kier. tematu: Małgorzata LISIŃSKA-KUŚNIERZ. - (2013), s. 19-29
30
Jak wykorzystać marketing edukacyjny w promocji regionu / Jarosław ŚWIDA // Dyrektor Szkoły. - nr 2 (2013), s. 56-58. - ISSN 1230-9508
31
Wykorzystanie technik neuromarketingowych do badań postrzegania opakowań produktów = The Use of Neuromarketing Techniques to Study the Perception of the Consumer Products Packaging / Jarosław ŚWIDA, Bartłomiej KABAJA // Marketing i Rynek. - nr 11 (2013), s. 26-30. - Summ. - ISSN 1231-7853
32
The Global 8 Disciplines Method (G8D) as a Tool of Improving the Quality / Stanisław POPEK, Ewa Kubejko-Polanska, Jaroslaw Swida // W: Technology and Innovation for a Sustainable Future : a Commodity Science Perspective : 18th IGWT Symposium, Rome, September 24-28th, 2012, Proceedings / ed. Roberto Merli. - Rome: Enea, 2012. - ; 12 cm + Dysk optyczny (CD-ROM). - 10 ekranów. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-88-8286-269-5
33
The Motives of University Choice and Studying at a Higher School / Jarosław Świda, Stanisław POPEK // W: Managing of the Education Process in a Higher School / red. Stanisław POPEK, Jarosław Świda. - Jarosław: Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej im. ks. Bronisława Markiewicza, 2012. - S. 205-224. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISBN 978-83-88139-42-0
34
Managing of the Education Process in a Higher School / red. Stanisław POPEK, Jarosław Świda. - Jarosław: [Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej im. ks. Bronisława Markiewicza], 2012. - 226 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. przy rozdz. - ISBN 978-83-88139-42-0
35
Wykorzystanie badań neuromarketingowych do oceny stopnia bezpieczeństwa opakowań / Jarosław ŚWIDA, Bartłomiej KABAJA // W: Bezpieczeństwo opakowań. Etap 3, Badania świadomości konsumentów dotyczącej zagrożeń dla bezpieczeństwa zdrowia i życia ludzkiego związanych z opakowaniami / kier. tematu: Małgorzata LISIŃSKA-KUŚNIERZ ; współpraca: Agnieszka CHOLEWA-WÓJCIK, Anna Fitrzyk. - (2012), s. 22-42
36
Jakość procesu kształcenia w szkole wyższej - propozycja determinant i próba oceny = Quality of Educational Process at University - Proposal of Determinants and Attempt of Evaluation / Stanisław POPEK, Jarosław Świda // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 151 (2011), s. 475-489. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Orientacja na klienta jako kryterium doskonałości. - Bibliogr. - ISSN 1899-3192
37
Doskonalenie jakości edukacji w szkołach wyższych - orientacja na efekty kształcenia / Jarosław Świda // W: Kierunki rozwoju edukacji w zmieniającej się przestrzeni społecznej : księga jubileuszowa dedykowana profesorowi doktorowi habilitowanemu Michałowi Balickiemu / red. Agata Cudowska. - Białystok: Trans Humana, 2011. - S. 229-235. - ISBN 978-83-61209-54-6
38
Klaster âk nova forma formuvannâ konkurentospromožností regíonu / Âroslav C'VìDA, El'žbêta Volânìn-Âroš // W: Регіони знань в Східній Європі / red. Ì.V. Bakuševič. - Ternopìl': TICIT, 2010. - S. 57-62. - ISBN 978-966-8284-09-0
39
Jakość usług edukacyjnych a efekty kształcenia w szkołach wyższych / Jarosław Świda // W: Doskonalenie usług edukacyjnych w szkołach wyższych w procesie integracji z Unią Europejską / red. nauk. Jerzy Mączyński, Agnieszka Pawlak-Wolanin, Wacław Demecki. - Legnica: Wyższa Szkoła Menedżerska, 2009. - S. 107-115. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-60357-09-5
40
The Role of Cultural Factors in International Corporation Image Management / Jarosław Świda, Kłak Dariusz // W: The Art of Human Resource Management : How to Achieve Better Business Management / scient. ed.: Grzegorz Drozdowski, Zbysław Dobrowolski. - Gorzów Wielkopolski: The State Vocational University, 2009. - S. 37-47. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-751815-6-2
41
Tożsamość współczesnej szkoły wyższej - między kulturą akademicką a kulturą biznesu = Identity of Contemporary High School - between Academic Culture and Business Culture / Andrzej Rozmus, Jarosław Świda // W: Kreowanie tożsamości szkoły. T. 2, Konteksty historyczne, społeczno-kulturowe, edukacyjne / red. Krystyna Chałas, Beata Komorowska. - Lublin: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie, 2009. - S. 587-595. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7363-897-6
42
Krajowe struktury kwalifikacji jako narzędzie poprawy jakości usług edukacyjnych / Andrzej Rozmus, Jarosław Świda // W: Edukacyjne zagrożenia i wyzwania młodego pokolenia. 3 / red. nauk. Agnieszka Czajkowska, Wiesław Otwinowski. - Poznań: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa, 2009. - (Edukacja XXI wieku, ISSN 2084-9001 ; z. 18). - S. 357-365. - ISBN 978-83-61304-08-1
43
Jakość usług edukacyjnych jako czynnik różnicujący ofertę dydaktyczną szkół wyższych / Andrzej Rozmus, Jarosław Świda // W: Koncepcje zarządzania jakością : doświadczenia i perspektywy / red. Tadeusz SIKORA. - Kraków: Wydawnictwo Naukowe PTTŻ, 2008. - S. 305-310. - Bibliogr. - ISBN 978-83-924646-6-2
44
Czynniki kształtujące lojalność konsumentów wobec marki / Jarosław Świda // W: Uwarunkowania strategii zarządzania nowoczesnymi organizacjami / [red. nauk. Stanisław Galata]. - Jarosław: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. ks. B. Markiewicza, 2008. - (Monografie / Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu). - S. 123-130. - Streszcz., summ., rez. - ISBN 978-83-88139-54-3
45
Kursy distance learning - przyszłość edukacji czy koniec uniwersytetu? / Andrzej Rozmus, Jarosław Świda // W: Edukacja bez granic - mimo barier. 2, Przestrzeń tworzenia / red. nauk. Tomasz Smal, Andrzej Zduniak. - Poznań: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa, 2008. - (Edukacja XXI wieku, ISSN 2084-9001 ; z. 14). - S. 433-439. - Streszcz. - Bibliogr. - ISBN 978-83-61304-01-2
46
Etyka i odpowiedzialność społeczna mediów w procesie kreowania wizerunku / Jarosław Świda // W: Europa gospodarka media / red. nauk. Tadeusz Guz, Paweł Marzec, Marek Petro, Marek Pribula. - Lublin - Tomaszów Lubelski: Wydawnictwo Polihymnia; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Wydział Zamiejscowy Nauk Prawnych i Ekonomicznych, 2007. - S. 233-240. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7270-537-2
47
Preferencje konsumentów w zakresie spożywania podstawowych przetworów mlecznych - studium porównawcze okresu 1995-2005 / Jolanta Mac, Maciej Pompa-Roborzyński, Jarosław Świda, Piotr Brągiel // Przegląd Mleczarski. - nr 8 (2007), s. 38-43. - ISSN 0478-6599
48
Kulturowe uwarunkowania działań public relations w korporacjach transnarodowych = Cultural Conditioning of Public Relations in Transnational Corporations / Jarosław Świda // W: Polska, Europa, świat : korporacje transnarodowe / red. nauk.: Tadeusz Guz, Kazimierz A. Kłosiński, Paweł Marzec. - Lubllin ; Tomaszów Lubelski: Wydawnictwo Polihymnia, 2007. - S. 349-357. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7270-536-4
49
Działania public relations w zakresie kreowania wizerunku banku na przykładzie banków w Rzeszowie = Activities of Public Relations in the Scope of Creating a Bank Image on Example of Banks in Rzeszów / Jarosław Świda, Barbara Skoczyńska-Prokopowicz // Roczniki Wydziału Nauk Prawnych i Ekonomicznych KUL. - T. 1, z. 2 Ekonomia (2005), s. 105-113. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1896-6365
50
Public relations / red. Jarosław Świda, Dariusz Tworzydło. - Rzeszów: Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania, 2003. - 492 s. : il. ; 24 cm. - Tekst również ang., czes., słowac. ; Streszcz. ang., pol. - Bibliogr. przy niektórych pracach. - (Społeczeństwo, Informatyka, Gospodarka). - ISBN 83-87658-39-1
51
Uwarunkowania i konsekwencje kryzysu w organizacji / Dariusz Tworzydło, Świda Jarosław // W: Public relations / red. Jarosław Świda, Dariusz Tworzydło. - Rzeszów: Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania, 2003. - (Społeczeństwo, Informatyka, Gospodarka). - S. 195-203. - Streszcz., summ. - ISBN 83-87658-39-1
52
The Importance of Product Quality in the Light of the Integration of Poland with the European Union / Jan Krupa, Jarosław Świda, Agata Szmulik // W: Ekonomika Firiem 2002. - Košice: Podnikovohospodárska fakulta v Košiciach, Ekonomická Univerzita v Bratislave, 2002. - S. 203-206. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 80-225-1583-3
53
Opakowania produktów mleczarskich w opinii konsumentów = Consumers' Opinion on Dairy Products Packaging / Jarosław Świda, Artur Kuliński // Żywność : nauka - technologia - jakość = Food : Science - Technology - Quality. - R. 9, nr 3 (32) (2002), s. 112-122. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISSN 2451-0769
54
Sponsoring jako narzędzie kształtowania wizerunku organizacji / Jarosław Świda // W: Funkcjonowanie i rozwój organizacji w zmiennym otoczeniu II / red. Jerzy Czupiał. - Legnica: Wyższa Szkoła Menedżerska, 2002. - S. 331-336. - ISBN 83-913465-9-5
55
Public relations w kształtowaniu pozycji konkurencyjnej organizacji : materiały z konferencji. T. 1 / red. Stanisław Ślusarczyk, Jarosław Świda, Dariusz Tworzydło. - Rzeszów : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania, 2001. - 273 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. przy ref. - Społeczeństwo, Informatyka, Gospodarka. - ISBN 83-87658-22-7
56
Postrzeganie przekazów reklamowych przez konsumentów / Dariusz Tworzydło, Jarosław Świda // Firma i Rynek : kwartalnik naukowy Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu. - nr 4 (21) (2001), s. 40-44. - Streszcz. - ISSN 1429-7221
57
Ocena i warunki skuteczności reklamy = The Assessment and the Conditions of Effectiveness of Advertising / Dariusz Tworzydło, Świda Jarosław // Finanse, Bankowość, Ubezpieczenia. - 3 (2001), s. 265-273. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISSN 1429-9623
58
Public relations w kształtowaniu pozycji konkurencyjnej organizacji : materiały z konferencji. T. 2 / red. Stanisław Ślusarczyk, Jarosław Świda, Dariusz Tworzydło. - Rzeszów : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania, 2001. - 136 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. przy ref. - Społeczeństwo, Informatyka, Gospodarka. - ISBN 83-87658-22-7
59
The Influence of Advertising on Buying Decisions Made by Consumers / Jarosław Świda, Dariusz Tworzydło // W: Ekonomika Firiem 2001, Cz. 2. - Košice: Podnikovohospodárska fakulta v Košiciach, Ekonomická Univerzita v Bratislave, 2001. - S. 664-671. - Summ. - ISBN 80-225-1446-2
60
Le preferenze dei consumatori di prodotti alimentari in Polonia = Survey of Consumers' Preferences in Terms of Food Products in Poland / Jarosław Świda, Tadeusz SIKORA // W: La qualità nella catena agro-alimentare : la prospettiva dell'Est. Quaderno n.1: Polonia = Quality in the Agrofood Chain : the View from the East. Survey n. 1 : Poland / red. Carmelo Cannarella, Casare Mosconi, Valeria Piccioni. - [b.m.]: Dipartimento Attività Scientifiche (DAS), [2000]. - S. 59-69. - Bibliogr.
61
Postawy i preferencje konsumentów na rynku produktów mięsnych i mleczarskich / Janusz Bukała, Jarosław Świda // W: Konsument żywności i jego zachowania rynkowe : Ogólnopolska Konferencja Naukowa, Warszawa 12-13.10.2000 / red. nauk. Krystyna Gutkowska, Irena Ozimek. - Warszawa: Wydawnictwo SGGW, 2000. - S. 274-278. - Bibliogr. - ISBN 83-7244-144-8
62
Cechy jakości kształtujące postawy konsumentów na rynku produktów mięsnych i mleczarskich / Jarosław Świda, Janusz Bukała // W: Konsument żywności i jego zachowania rynkowe : Ogólnopolska Konferencja Naukowa, Warszawa 12-13.10.2000 / red. nauk. Krystyna Gutkowska, Irena Ozimek. - Warszawa: Wydawnictwo SGGW, 2000. - S. 471-475. - Bibliogr. - ISBN 83-7244-144-8
63
Relacje cechy jakości - czynniki marketingowe wpływające na decyzje zakupu produktów mięsnych w różnych segmentach rynku / Jarosław Świda, Janusz Bukała // W: Techniczne i ekonomiczne aspekty jakości : [I Ogólnopolska Konferencja], Warszawa, 15 grudnia 2000 r. / [red. merytoryczna Piotr Miller]. - Warszawa; Radom: Szkoła Główna Handlowa; Instytut Technologii Eksploatacji, 2000. - S. 203-208. - Bibliogr. - ISBN 83-7204-187-3
64
Preferencje konsumenckie cech jakości produktów mleczarskich w Polsce południowo-wschodniej = Consumers` Preferences of Quality Traits of the Dairy Products in the Southeastern Region of Poland / Jarosław Świda, Tadeusz SIKORA // Żywność : nauka - technologia - jakość = Food : Science - Technology - Quality. - R. 6, nr 1 (18) (1999), s. 60-69. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISSN 2451-0769
65
Factors Influencing Consumer Preferences on the Dairy Product Market in South-Eastern Poland / Jarosław Świda, Tadeusz SIKORA // W: Quality for the XXIst Century : Proceedings of the 12th IGWT Symposium. Poznań - Gdynia, September 05-11, 1999. Vol. 1 / ed. by Anna Kozioł, Bogumił Łączkowski, Andrzej Sobczyński, Wojciech Zmudziński. - Poznań: University of Economics Publishing House, 1999. - S. 166-172. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 83-87152-87-0
66
Warunki społeczno-ekonomiczne Podkarpacia (na przykładzie gminy Nowa Dęba) = Socio-economic conditions of Podkarpacki Province Nowa Dęba commune as an example / Roman Chorób, Jarosław Świda // W: Potencjał ekonomiczno-produkcyjny i możliwości jego wykorzystania w agrobiznesie Regionu Karpackiego w aspekcie integracji z Unią Europejską. Cz. 2, Potencjał przetwórczy i możliwości zbytu artykułów rolno-spożywczych oraz instytucjonalne i pozarządowe środki wspierania wielofunkcyjnego rozwoju wsi / [red. nauk. Zdzisław Kryński, M. Mora. - Rzeszów: Akademia Rolnicza im. H. Kołłątaja w Krakowie. Wydział Ekonomii w Rzeszowie, 1999. - S. 219-228. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 83-909306-7-6
67
Uwarunkowania popytu na produkty mleczarskie w Polsce południowo-wschodniej / Jarosław Świda, Tadeusz SIKORA // W: Nauka o żywności na progu XXI wieku : XXX Sesja Naukowa Komitetu Technologii i Chemii Żywności PAN, Kraków, 14 - 15 wrzesień 1999 : streszczenia komunikatów. - Kraków: Wydawnictwo Naukowe "Akapit", 1999. - S. 269. - Dostępne tylko streszczenia. - ISBN 83-7108-065-4
68
Model zachowania konsumenta na rynku produktów mleczarskich = Model of Consumer Behaviour on the Dairy Product Market / Jarosław Świda, Tadeusz SIKORA // Żywność : nauka - technologia - jakość = Food : Science - Technology - Quality. - R. 6, nr 4 (21) (1999), s. 152-162. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISSN 2451-0769
69
Dodatki do produktów mleczarskich - opinie konsumentów / Janusz Bukała, Jarosław Świda // Przegląd Mleczarski. - nr 6 (1998), s. 180-182. - Bibliogr. - ISSN 0478-6599
70
Badanie preferencji konsumenckich mleka i jego przetworów / Jarosław Świda ; Promotor: Tadeusz SIKORA. - Kraków - Rzeszów, 1998. - 145 k. : il., aneks ; 30 cm + Autoreferat: 17 k. - Bibliogr.
71
Zmienność popytu na mleko i jego przetwory a struktura i rentowność produkcji mleczarskiej / Ryszard Kata, Jarosław Świda, Waldemar Kalita // Handel Wewnętrzny. - nr 3 (1998), s. 39-47. - ISSN 0438-5403
72
Preferencje konsumentow z Rzeszowa w zakresie jakosci produktow miesnych i mleczarskich = Consumers' Preferences in Rzeszów Regarding the Quality of Meat and Milk Products / Jarosław Świda, Władysław Pieczonka, Jan Krupa // W: Agromarketing : materiały konferencji naukowej "Agrobiznes w regionie południowo-wschodniej Polski", Rzeszów, 17-18 września 1998 r. / [red. Sylwester Makarski]. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Rolniczej, 1998. - (Zeszyty Naukowe - Akademia Rolnicza im. H. Kołłątaja w Krakowie. Sesja Naukowa, ISSN 0239-9342 ; nr 51. Zeszyty Naukowe - Akademia Rolnicza im. H. Kołłątaja w Krakowie ; nr 327). - S. 277-282. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
73
Hierarchia cech jakości produktów mleczarskich konsumentów Polski Południowo-Wschodniej / Jarosław Świda // W: Food Processing and Science of Agricultural Commodities. - Rzeszów: Akademia Rolnicza, 1998. - (Series 4: Agricultural Works ; no 6). - S. 7-16. - Summ. - Bibliogr.
74
Dynamika podaży i rentowności produkcji mleczarskiej wywołana zmianami na rynku mleka i jego przetworów = Supply and Profitableness Dynamics of Milk Production Determined by the Changes in the Dairy Market / Ryszard Kata, Jarosław Świda, Waldemar Kalita // W: Agromarketing : materiały konferencji naukowej "Agrobiznes w regionie południowo-wschodniej Polski", Rzeszów, 17-18 września 1998 r. / [red. Sylwester Makarski]. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Rolniczej, 1998. - (Zeszyty Naukowe - Akademia Rolnicza im. H. Kołłątaja w Krakowie. Sesja Naukowa, ISSN 0239-9342 ; nr 51. Zeszyty Naukowe - Akademia Rolnicza im. H. Kołłątaja w Krakowie ; nr 327). - S. 181-190. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
75
Uwarunkowania zachowań konsumentów Polski południowo-wschodniej na rynku produktów mleczarskich / Janusz Bukała, Jarosław Świda // Przegląd Mleczarski. - nr 1 (1998), s. 24-27. - Bibliogr. - ISSN 0478-6599
76
Wpływ czynników socjo-ekonomicznych na preferencje konsumentów Polski południowo-wschodniej w zakresie spożycia produktów mlecznych / Władysław Pieczonka, Jarosław Świda // Przegląd Mleczarski. - nr 3 (1996), s. 69-71. - Bibliogr. - ISSN 0478-6599
77
Czynniki kształtujące popyt mieszkańców miast Polski południowo-wschodniej na mleko i przetwory mleczne / Władysław Pieczonka, Jarosław Świda // Handel Wewnętrzny. - nr 5-6 (1995), s. 52-55. - ISSN 0438-5403
1
Balon U., Barłowska J., Borys T., Rogala P., Chochół A., Cholewa-Wójcik A., Czernyszewicz E., Dziadkowiec J., Fortuna T., Giemza M., Hermaniuk J., Hermaniuk T., Juszczak L., Kędzior W., Kita A., Kołożyn-Krajewska D., Krasnowska G., Król J., Lenart B., Lisiecka K., Lisińska-Kuśnierz M., Litwińczuk Z., Litwińczuk A., Łukasiński W., Niewczas-Dobrowolska M., Ozimek I., Popek S., Przybyłowski P., Roszak M., Skrzypek E., Smoczyński S., Sulowska-Banaś U., Surówka K., Szostak-Kot J., Syguła-Cholewińska J., Sawoszczuk T., Świda J., Święs D., Wiśniewska M., Wolańska M., Ząbek J., Żuchowski J., (2022), Życzenia okolicznościowe. [W:] GIEMZA (red.), Księga jubileuszowa Profesora Tadeusza Sikory, Kraków : Mariusz Giemza, s. 109-149.
2
Świda J., (2020), Różnicowanie opakowań produktów spożywczych ze względu na oczekiwania konsumentów w starszym wieku. [W:] Wilczyńska A. (red.), Zarządzanie w towaroznawstwie - aspekty teoretyczne i praktyczne, Gdynia : Uniwersytet Morski w Gdyni, s. 211-222.
3
Świda J., (2019), Odpowiedzialność społeczna producentów opakowań żywności wobec starszych konsumentów. [W:] SALERNO-KOCHAN R. (red.), Nauki o zarządzaniu i jakości wobec wyzwań zrównoważonego rozwoju, Radom : Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy, s. 144-153.
4
Świda J., (2019), Social Responsibility of Food Packaging Producers Against Older Consumer. [W:] Quality Sciences in the Face of the Challenges of Innovative Economy and Sustainable Development : Book of Abstracts, Cracow : Polish Society of Commodity Science, s. 104.
5
Świda J., Halagarda M., Prusak A., Popek S., (2019), Identification of Problems Arising during Manual Handling of Food Packaging by Older Consumers in Poland, "Packaging Technology and Science", vol. 32, iss. 12, s. 607-617; https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/pts.2478
6
Świda J., Halagarda M., Popek S., (2018), Perceptions of Older Consumers Regarding Food Packaging as a Prerequisite for its Improvement : a Case Study of Polish Market, "International Journal of Consumer Studies", vol. 42, iss. 3, s. 358-366.
7
Świda J., Kubejko-Polańska E., (2017), Opportunities for Development of Entrepreneurship in the Range of Product Adjustment to the Needs of the Elderly, "Humanities and Social Sciences (HSS)", vol. 22, nr 3, s. 299-310; http://doi.prz.edu.pl/pl/pdf/einh/349
8
Świda J., Jaracz E., (2017), Wymagania wobec opakowań wód butelkowanych przeznaczonych dla starszych konsumentów, "Przemysł Spożywczy", t. 71, nr 1, s. 42-45.
9
Świda J., (2017), Starszy konsument wyzwaniem dla branży opakowań produktów spożywczych, "Opakowanie", nr 6, s. 73-77.
10
Świda J., Cholewa-Wójcik A., Kawecka A., (2016), Determinants of Creating Packaging Innovations for Older Consumers. [W:] Proceedings of the International Business Conference 2016 : Searching for Innovative and Creative Business Solutions, Vilnius : Vilniaus kolegija, s. 149-156.
11
Świda J., Jaracz E., (2016), Tendencies of Mineral Water Packaging Changes Preferred by the Elderly Consumers in Poland. [W:] Commodity Science in a Changing World : 20th IGWT Symposium : Proceedings Scientific Works, Varna : Publishing house "Science and economics" University of Economics, s. 104-109.
12
Świda J., Migała-Warchoł A., (2016), Ograniczenia funkcji komunikacyjnej opakowań produktów spożywczych użytkowanych przez starszych konsumentów, "Modern Management Review", vol. 21, nr 23 (3), s. 183-197; http://doi.prz.edu.pl/pl/pdf/zim/247
13
Świda J., Jaracz E., (2016), Tendencies of Mineral Water Packaging Changes Preferred by the Elderly Consumers in Poland. [W:] Commodity Science in a Changing World : 20th IGWT Symposium : Book of Abstracts, Varna : Izdatielstvo "Nauka i ikonomika" Ikonomicheski universitet - Varna, s. 36.
14
Popek S., Świda J., (2016), Intelligent Food Packagings as a Link of Communication in the Chain of Supply, "Polish Journal of Natural Sciences", vol. 31 (2), s. 239-247; http://www.uwm.edu.pl/polish-journal/sites/default/files/issues/articles/popek_and_swida_2016.pdf
15
Cholewa-Wójcik A., Świda J., (2016), Improving Food Packaging in Respect of Structural Changes Related to Society Ageing, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Społecznej w Ostrołęce", nr 2 (21), s. 181-191; http://www.wses-zeszyty.pl/z/z2016_2.pdf
16
Buckiūnienė O., Cholewa-Wójcik A., Kawecka A., Świda J., (2015), Attitudes of Older Consumers on Food Packaging Present on the Market Offer - the Example of Poland and Lithuania. [W:] Ekonomikos vystymasis : procesai ir tendencijos : III-osios tarptautinės mokslinės-praktinės konferencijos, skirtos Vilniaus kolegijos veiklos 15-os metų ir Ekonomikos fakulteto 70-ties metų jubiliejams paminėti, įvykusios Vilniaus kolegijos Ekonomikos fakultete 2015 m. balandžio 29 d., straipsnių rinkinys, T. 1, Vilnius : Vilniaus kolegija, Ekonomikos fakultetas, s. 110-122.
17
Cholewa-Wójcik A., Świda J., (2015), Postrzeganie opakowań przez pryzmat zamieszczonych na nich elementów graficznych - analiza z wykorzystaniem metody eye-tracking : Perceptions of Packages Through the Prism Placed on Them Graphic Elements - Analysis Using Eye-Tracking Method, "Opakowanie", nr 3, s. 75-80.
18
Popek S., Świda J., (2015), The Influence of Security Guaranteeing the Sanctity of a Packed Food Product on Packaging Perceiving by Younger and Older Consumers, "Nauki Inżynierskie i Technologie", nr 1 (16), s. 61-71; http://www.dbc.wroc.pl/Content/29002/Popek_The_Influence_Of_Security_Guaranteeing_The_Sanctity_2015.pdf
19
Świda J., (2015), An Elderly Consumer as a Specific Research Object of the Marketing Research of Packaging. [W:] Gębarowski M., Hermaniuk T. (red.), Food Products Marketing : Concepts and Research : Monograph, Celje : University of Maribor, Faculty of Logistics, s. 152-161.
20
Popek S., Świda J., Popek A., (2015), The Consumer Preferences Analysis as the Element Supporting Building an Organic Food Supplies Chain. [W:] Ekonomikos vystymasis : procesai ir tendencijos : III-osios tarptautinės mokslinės-praktinės konferencijos, skirtos Vilniaus kolegijos veiklos 15-os metų ir Ekonomikos fakulteto 70-ties metų jubiliejams paminėti, įvykusios Vilniaus kolegijos Ekonomikos fakultete 2015 m. balandžio 29 d, straipsnių rinkinys, T. 2, Vilnius : Vilniaus kolegija, Ekonomikos fakultetas, s. 162-173.
21
Cholewa-Wójcik A., Kawecka A., Świda J., (2015), The Development of Marking and Identification of Goods. [W:] Ekonomikos vystymasis : procesai ir tendencijos : III-osios tarptautinės mokslinės-praktinės konferencijos, skirtos Vilniaus kolegijos veiklos 15-os metų ir Ekonomikos fakulteto 70-ties metų jubiliejams paminėti, įvykusios Vilniaus kolegijos Ekonomikos fakultete 2015 m. balandžio 29 d., straipsnių rinkinys, T. 1, Vilnius : Vilniaus kolegija, Ekonomikos fakultetas, s. 251-260.
22
Cholewa-Wójcik A., Świda J., (2015), The Study and the Assessment of Selected Elements of Visual Aspects of Collectible Chocolate Packaging with the Use of Eye-Tracking Method, "Indian Journal of Marketing", Vol. 45, Iss. 7, s. 7-18.
23
Kawecka A., Świda J., (2014), Analiza postaw młodych i starszych konsumentów w Polsce w zakresie opakowań żywności. [W:] Lisińska-Kuśnierz M. (kierownik tematu), Rola opakowań w kształtowaniu jakości życia społeczeństwa. Etap 1, Analiza potrzeb społeczeństwa w zakresie opakowań produktów występujących w ofercie rynkowej, s. 46-54.
24
Świda J., (2014), Education of Logistics at Management and Production Engineering Studies at Cracow University of Economics, "Business Logistics in Modern Management", vol. 14, s. 213-220; http://blmm-conference.com/wp-content/uploads/BLMM20141.pdf#page=225&view=Fit
25
Świda J., (2014), Zachowania rynkowe starszych konsumentów oraz ich postawy dotyczące opakowań żywności występujących w ofercie rynkowej. [W:] Lisińska-Kuśnierz M. (kierownik tematu), Rola opakowań w kształtowaniu jakości życia społeczeństwa. Etap 1, Analiza potrzeb społeczeństwa w zakresie opakowań produktów występujących w ofercie rynkowej, s. 23-45.
26
Popek S., Świda J., (2013), Opakowania inteligentne żywności jako ogniwo komunikacji w łańcuchu dostaw. [W:] Towaroznawstwo XXI wieku : podstawą innowacji, jakości oraz satysfakcji konsumentów : ogólnopolska konferencja naukowa, Olsztyn, 22-24 maja 2013 r, Olsztyn : Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, s. 121.
27
Świda J., (2013), Możliwości badań i oceny opakowań metodą eye-tracking, "Biuletyn Opakowaniowy", R. 18, nr 7, s. 3-5.
28
Świda J., (2013), Zachowania rynkowe starszych konsumentów z punktu widzenia projektowania warstwy wizualnej opakowań, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 918, s. 105-118; https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/724/536
29
Świda J., (2013), Postrzeganie przez konsumentów zabezpieczeń gwarantujących nienaruszalność zapakowanego produktu. [W:] Lisińska-Kuśnierz M. (kierownik tematu), Bezpieczeństwo opakowań. Etap 4, Stan opakowania zapakowanego produktu jako istotne zagrożenie bezpieczeństwa, s. 19-29.
30
Świda J., (2013), Jak wykorzystać marketing edukacyjny w promocji regionu, "Dyrektor Szkoły", nr 2, s. 56-58.
31
Świda J., Kabaja B., (2013), Wykorzystanie technik neuromarketingowych do badań postrzegania opakowań produktów, "Marketing i Rynek", nr 11, s. 26-30.
32
Popek S., Kubejko-Polanska E., Świda J., (2012), The Global 8 Disciplines Method (G8D) as a Tool of Improving the Quality. [W:] Merli R. (red.), Technology and Innovation for a Sustainable Future : a Commodity Science Perspective : 18th IGWT Symposium, Rome, September 24-28th, 2012, Proceedings, Rome : Enea
33
Świda J., Popek S., (2012), The Motives of University Choice and Studying at a Higher School. [W:] Popek S., Świda J. (red.), Managing of the Education Process in a Higher School, Jarosław : Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej im. ks. Bronisława Markiewicza, s. 205-224.
34
Popek S., Świda J. (red.), (2012), Managing of the Education Process in a Higher School, Jarosław : [Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej im. ks. Bronisława Markiewicza], 226 s.
35
Świda J., Kabaja B., (2012), Wykorzystanie badań neuromarketingowych do oceny stopnia bezpieczeństwa opakowań. [W:] Lisińska-Kuśnierz M., Cholewa-Wójcik A., Fitrzyk A. (kierownik tematu), Bezpieczeństwo opakowań. Etap 3, Badania świadomości konsumentów dotyczącej zagrożeń dla bezpieczeństwa zdrowia i życia ludzkiego związanych z opakowaniami, s. 22-42.
36
Popek S., Świda J., (2011), Jakość procesu kształcenia w szkole wyższej - propozycja determinant i próba oceny, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 151, s. 475-489.
37
Świda J., (2011), Doskonalenie jakości edukacji w szkołach wyższych - orientacja na efekty kształcenia. [W:] Cudowska A. (red.), Kierunki rozwoju edukacji w zmieniającej się przestrzeni społecznej : księga jubileuszowa dedykowana profesorowi doktorowi habilitowanemu Michałowi Balickiemu, Białystok : Trans Humana, s. 229-235.
38
Świda J., Wolanin-Jarosz E., (2010), Klaster âk nova forma formuvannâ konkurentospromožností regíonu. [W:] Bakuševič Ì. (red.), Регіони знань в Східній Європі, Ternopìl' : TICIT, s. 57-62.
39
Świda J., (2009), Jakość usług edukacyjnych a efekty kształcenia w szkołach wyższych. [W:] Mączyński J., Pawlak-Wolanin A., Demecki W. (red.), Doskonalenie usług edukacyjnych w szkołach wyższych w procesie integracji z Unią Europejską, Legnica : Wyższa Szkoła Menedżerska, s. 107-115.
40
Świda J., Kłak D., (2009), The Role of Cultural Factors in International Corporation Image Management. [W:] Drozdowski , Dobrowolski Z. (red.), The Art of Human Resource Management: How to Achieve Better Business Management, Gorzów Wielkopolski : The State Vocational University, s. 37-47.
41
Rozmus A., Świda J., (2009), Tożsamość współczesnej szkoły wyższej - między kulturą akademicką a kulturą biznesu. [W:] Chałas K., Komorowska B. (red.), Kreowanie tożsamości szkoły, T. 2: konteksty historyczne, społeczno-kulturowe, edukacyjne, Lublin : Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie, s. 587-595.
42
Rozmus A., Świda J., (2009), Krajowe struktury kwalifikacji jako narzędzie poprawy jakości usług edukacyjnych. [W:] Czajkowska A., Otwinowski W. (red.), Edukacyjne zagrożenia i wyzwania młodego pokolenia. 3 (Edukacja XXI wieku; z. 18), Poznań : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa, s. 357-365.
43
Rozmus A., Świda J., (2008), Jakość usług edukacyjnych jako czynnik różnicujący ofertę dydaktyczną szkół wyższych. [W:] Sikora T. (red.), Koncepcje zarządzania jakością : doświadczenia i perspektywy, Kraków : Wydawnictwo Naukowe PTTŻ, s. 305-310.
44
Świda J., (2008), Czynniki kształtujące lojalność konsumentów wobec marki. [W:] Galata S. (red.), Uwarunkowania strategii zarządzania nowoczesnymi organizacjami, Jarosław : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. ks. B. Markiewicza, s. 123-130.
45
Rozmus A., Świda J., (2008), Kursy distance learning - przyszłość edukacji czy koniec uniwersytetu?. [W:] Smal T., Zduniak A. (red.), Edukacja bez granic - mimo barier. 2, Przestrzeń tworzenia (Edukacja XXI wieku; z. 14), Poznań : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa, s. 433-439.
46
Świda J., (2007), Etyka i odpowiedzialność społeczna mediów w procesie kreowania wizerunku. [W:] Guz T., Marzec P., Petro M., Pribula M. (red.), Europa gospodarka media, Lublin - Tomaszów Lubelski : Wydawnictwo Polihymnia : Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Wydział Zamiejscowy Nauk Prawnych i Ekonomicznych, s. 233-240.
47
Mac J., Pompa-Roborzyński M., Świda J., Brągiel P., (2007), Preferencje konsumentów w zakresie spożywania podstawowych przetworów mlecznych - studium porównawcze okresu 1995-2005, "Przegląd Mleczarski", nr 8, s. 38-43.
48
Świda J., (2007), Kulturowe uwarunkowania działań public relations w korporacjach transnarodowych. [W:] Guz T., Kłosiński , Marzec P. (red.), Polska, Europa, świat: korporacje transnarodowe, Lubllin ; Tomaszów Lubelski : Wydawnictwo Polihymnia, s. 349-357.
49
Świda J., Skoczyńska-Prokopowicz B., (2005), Działania public relations w zakresie kreowania wizerunku banku na przykładzie banków w Rzeszowie, "Roczniki Wydziału Nauk Prawnych i Ekonomicznych KUL", T. 1, z. 2 Ekonomia, s. 105-113.
50
Świda J., Tworzydło D. (red.), (2003), Public relations, Rzeszów : Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania, 492 s.
51
Tworzydło D., Świda J., (2003), Uwarunkowania i konsekwencje kryzysu w organizacji. [W:] Świda J., Tworzydło D. (red.), Public relations, Rzeszów : Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania, s. 195-203.
52
Krupa J., Świda J., Szmulik A., (2002), The Importance of Product Quality in the Light of the Integration of Poland with the European Union. [W:] Ekonomika Firiem 2002, Košice : Podnikovohospodárska fakulta v Košiciach, Ekonomická Univerzita v Bratislave, s. 203-206.
53
Świda J., Kuliński A., (2002), Opakowania produktów mleczarskich w opinii konsumentów, "Żywność : nauka - technologia - jakość", R. 9, nr 3 (32), s. 112-122.
54
Świda J., (2002), Sponsoring jako narzędzie kształtowania wizerunku organizacji. [W:] Czupiał J. (red.), Funkcjonowanie i rozwój organizacji w zmiennym otoczeniu II, Legnica : Wyższa Szkoła Menedżerska, s. 331-336.
55
Ślusarczyk S., Świda J., Tworzydło D. (red.), (2001), Public relations w kształtowaniu pozycji konkurencyjnej organizacji: materiały z konferencji. T. 1, Rzeszów : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania, 273 s.
56
Tworzydło D., Świda J., (2001), Postrzeganie przekazów reklamowych przez konsumentów, "Firma i Rynek : kwartalnik naukowy Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu", nr 4 (21), s. 40-44.
57
Tworzydło D., Świda J., (2001), Ocena i warunki skuteczności reklamy, "Finanse, Bankowość, Ubezpieczenia", 3, s. 265-273.
58
Ślusarczyk S., Świda J., Tworzydło D. (red.), (2001), Public relations w kształtowaniu pozycji konkurencyjnej organizacji: materiały z konferencji. T. 2, Rzeszów : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania, 136 s.
59
Świda J., Tworzydło D., (2001), The Influence of Advertising on Buying Decisions Made by Consumers. [W:] Ekonomika Firiem 2001, Cz. 2, Košice : Podnikovohospodárska fakulta v Košiciach, Ekonomická Univerzita v Bratislave, s. 664-671.
60
Świda J., Sikora T., (2000), Le preferenze dei consumatori di prodotti alimentari in Polonia. [W:] Cannarella C., Mosconi C., Piccioni V. (red.), La qualità nella catena agro-alimentare : la prospettiva dell'Est. Quaderno n.1: Polonia, [b.m.] : Dipartimento Attività Scientifiche (DAS), s. 59-69.
61
Bukała J., Świda J., (2000), Postawy i preferencje konsumentów na rynku produktów mięsnych i mleczarskich. [W:] Gutkowska K., Ozimek I. (red.), Konsument żywności i jego zachowania rynkowe: Ogólnopolska Konferencja Naukowa, Warszawa 12-13.10.2000, Warszawa : Wydawnictwo SGGW, s. 274-278.
62
Świda J., Bukała J., (2000), Cechy jakości kształtujące postawy konsumentów na rynku produktów mięsnych i mleczarskich. [W:] Gutkowska K., Ozimek I. (red.), Konsument żywności i jego zachowania rynkowe: Ogólnopolska Konferencja Naukowa, Warszawa 12-13.10.2000, Warszawa : Wydawnictwo SGGW, s. 471-475.
63
Świda J., Bukała J., (2000), Relacje cechy jakości - czynniki marketingowe wpływające na decyzje zakupu produktów mięsnych w różnych segmentach rynku. [W:] Miller (red.), Techniczne i ekonomiczne aspekty jakości : [I Ogólnopolska Konferencja], Warszawa, 15 grudnia 2000 r, Warszawa : Szkoła Główna Handlowa; Radom: Instytut Technologii Eksploatacji, s. 203-208.
64
Świda J., Sikora T., (1999), Preferencje konsumenckie cech jakości produktów mleczarskich w Polsce południowo-wschodniej, "Żywność : nauka - technologia - jakość", R. 6, nr 1 (18), s. 60-69.
65
Świda J., Sikora T., (1999), Factors Influencing Consumer Preferences on the Dairy Product Market in South-Eastern Poland. [W:] Kozioł A., Łączkowski B., Sobczyński A., Zmudziński W. (red.), Quality for the XXIst Century : Proceedings of the 12th IGWT Symposium. Poznań - Gdynia, September 05-11, 1999. Vol. 1, Poznań : University of Economics Publishing House, s. 166-172.
66
Chorób R., Świda J., (1999), Warunki społeczno-ekonomiczne Podkarpacia (na przykładzie gminy Nowa Dęba). [W:] Kryński Z. (red.), Potencjał ekonomiczno-produkcyjny i możliwości jego wykorzystania w agrobiznesie Regionu Karpackiego w aspekcie integracji z Unią Europejską. Cz. 2, Potencjał przetwórczy i możliwości zbytu artykułów rolno-spożywczych oraz instytucjonalne i pozarządowe środki wspierania wielofunkcyjnego rozwoju wsi, Rzeszów : Akademia Rolnicza im. H. Kołłątaja w Krakowie. Wydział Ekonomii w Rzeszowie, s. 219-228.
67
Świda J., Sikora T., (1999), Uwarunkowania popytu na produkty mleczarskie w Polsce południowo-wschodniej. [W:] Nauka o żywności na progu XXI wieku : XXX Sesja Naukowa Komitetu Technologii i Chemii Żywności PAN, Kraków, 14 - 15 wrzesień 1999 : streszczenia komunikatów, Kraków : Wydawnictwo Naukowe "Akapit", s. 269.
68
Świda J., Sikora T., (1999), Model zachowania konsumenta na rynku produktów mleczarskich, "Żywność : nauka - technologia - jakość", R. 6, nr 4 (21), s. 152-162.
69
Bukała J., Świda J., (1998), Dodatki do produktów mleczarskich - opinie konsumentów, "Przegląd Mleczarski", nr 6, s. 180-182.
70
Świda J., (1998), Badanie preferencji konsumenckich mleka i jego przetworów, Prom. Sikora T., Kraków - Rzeszów : , 145 k.
71
Kata R., Świda J., Kalita W., (1998), Zmienność popytu na mleko i jego przetwory a struktura i rentowność produkcji mleczarskiej, "Handel Wewnętrzny", nr 3, s. 39-47.
72
Świda J., Pieczonka W., Krupa J., (1998), Preferencje konsumentow z Rzeszowa w zakresie jakosci produktow miesnych i mleczarskich. [W:] Makarski S. (red.), Agromarketing : materiały konferencji naukowej "Agrobiznes w regionie południowo-wschodniej Polski", Rzeszów, 17-18 września 1998 r. (Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej im. H. Kołłątaja w Krakowie. Sesja Naukowa; nr 51), Kraków : Wydawnictwo Akademii Rolniczej, s. 277-282.
73
Świda J., (1998), Hierarchia cech jakości produktów mleczarskich konsumentów Polski Południowo-Wschodniej. [W:] Food Processing and Science of Agricultural Commodities, Rzeszów : Akademia Rolnicza, s. 7-16.
74
Kata R., Świda J., Kalita W., (1998), Dynamika podaży i rentowności produkcji mleczarskiej wywołana zmianami na rynku mleka i jego przetworów. [W:] Makarski S. (red.), Agromarketing : materiały konferencji naukowej "Agrobiznes w regionie południowo-wschodniej Polski", Rzeszów, 17-18 września 1998 r. (Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej im. H. Kołłątaja w Krakowie. Sesja Naukowa; nr 51), Kraków : Wydawnictwo Akademii Rolniczej, s. 181-190.
75
Bukała J., Świda J., (1998), Uwarunkowania zachowań konsumentów Polski południowo-wschodniej na rynku produktów mleczarskich, "Przegląd Mleczarski", nr 1, s. 24-27.
76
Pieczonka W., Świda J., (1996), Wpływ czynników socjo-ekonomicznych na preferencje konsumentów Polski południowo-wschodniej w zakresie spożycia produktów mlecznych, "Przegląd Mleczarski", nr 3, s. 69-71.
77
Pieczonka W., Świda J., (1995), Czynniki kształtujące popyt mieszkańców miast Polski południowo-wschodniej na mleko i przetwory mleczne, "Handel Wewnętrzny", nr 5-6, s. 52-55.
1
@misc{UEK:2168368220,
author = "Urszula Balon and Joanna Barłowska and Tadeusz Borys and Piotr Rogala and Andrzej Chochół and Agnieszka Cholewa-Wójcik and Eugenia Czernyszewicz and Joanna Dziadkowiec and Teresa Fortuna and Mariusz Giemza and Jan Hermaniuk and Tomasz Hermaniuk and Lesław Juszczak and Władysław Kędzior and Agnieszka Kita and Danuta Kołożyn-Krajewska and Grażyna Krasnowska and Jolanta Król and Barbara Lenart and Krystyna Lisiecka and Małgorzata Lisińska-Kuśnierz and Zygmunt Litwińczuk and Anna Litwińczuk and Wiesław Łukasiński and Magdalena Niewczas-Dobrowolska and Irena Ozimek and Stanisław Popek and Piotr Przybyłowski and Marek Roszak and Elżbieta Skrzypek and Stefan Smoczyński and Urszula Sulowska-Banaś and Krzysztof Surówka and Jadwiga Szostak-Kot and Justyna Syguła-Cholewińska and Tomasz Sawoszczuk and Jarosław Świda and Danuta Święs and Małgorzata Z. Wiśniewska and Marianna Wolańska and Janusz Ząbek and Jerzy Żuchowski",
title = "Życzenia okolicznościowe",
booktitle = "Księga jubileuszowa Profesora Tadeusza Sikory",
pages = "109-149",
adress = "Kraków",
publisher = "Mariusz Giemza",
year = "2022",
isbn = "978-83-954179-4-8",
}
2
@inbook{UEK:2168352612,
author = "Jarosław Świda",
title = "Różnicowanie opakowań produktów spożywczych ze względu na oczekiwania konsumentów w starszym wieku",
booktitle = "Zarządzanie w towaroznawstwie - aspekty teoretyczne i praktyczne",
pages = "211-222",
adress = "Gdynia",
publisher = "Uniwersytet Morski w Gdyni",
year = "2020",
isbn = "978-83-7421-348-6",
}
3
@inbook{UEK:2168340033,
author = "Jarosław Świda",
title = "Odpowiedzialność społeczna producentów opakowań żywności wobec starszych konsumentów",
booktitle = "Nauki o zarządzaniu i jakości wobec wyzwań zrównoważonego rozwoju",
pages = "144-153",
adress = "Radom",
publisher = "Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy",
year = "2019",
issn = "",
isbn = "978-83-7789-592-4",
}
4
@misc{UEK:2168340327,
author = "Jarosław Świda",
title = "Social Responsibility of Food Packaging Producers Against Older Consumer",
booktitle = "Quality Sciences in the Face of the Challenges of Innovative Economy and Sustainable Development : Book of Abstracts",
pages = "104",
adress = "Cracow",
publisher = "Polish Society of Commodity Science",
year = "2019",
url = {https://konferencjatbp.uek.krakow.pl/images/abstrakty2019.pdf},
issn = "",
isbn = "978-83-949535-8-4",
}
5
@article{UEK:2168340415,
author = "Jarosław Świda and Michał Halagarda and Anna Prusak and Stanisław Popek",
title = "Identification of Problems Arising during Manual Handling of Food Packaging by Older Consumers in Poland",
journal = "Packaging Technology and Science",
number = "vol. 32, iss. 12",
pages = "607-617",
year = "2019",
doi = {http://dx.doi.org/10.1002/pts.2478},
url = {https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/pts.2478},
}
6
@article{UEK:2168324091,
author = "Jarosław Świda and Michał Halagarda and Stanisław Popek",
title = "Perceptions of Older Consumers Regarding Food Packaging as a Prerequisite for its Improvement : a Case Study of Polish Market",
journal = "International Journal of Consumer Studies",
number = "vol. 42, iss. 3",
pages = "358-366",
year = "2018",
doi = {http://dx.doi.org/10.1111/ijcs.12427},
url = {},
}
7
@article{UEK:2168323619,
author = "Jarosław Świda and Ewa Kubejko-Polańska",
title = "Opportunities for Development of Entrepreneurship in the Range of Product Adjustment to the Needs of the Elderly",
journal = "Humanities and Social Sciences (HSS)",
number = "vol. 22, 3",
pages = "299-310",
year = "2017",
doi = {http://dx.doi.org/10.7862/rz.2017.hss.60},
url = {http://doi.prz.edu.pl/pl/pdf/einh/349},
}
8
@article{UEK:2168312375,
author = "Jarosław Świda and Ewa Jaracz",
title = "Wymagania wobec opakowań wód butelkowanych przeznaczonych dla starszych konsumentów",
journal = "Przemysł Spożywczy",
number = "t. 71, 1",
pages = "42-45",
year = "2017",
doi = {http://dx.doi.org/10.15199/65.2017.1.8},
url = {},
}
9
@article{UEK:2168315129,
author = "Jarosław Świda",
title = "Starszy konsument wyzwaniem dla branży opakowań produktów spożywczych",
journal = "Opakowanie",
number = "6",
pages = "73-77",
year = "2017",
doi = {http://dx.doi.org/10.15199/42.2017.6.1},
url = {},
}
10
@inbook{UEK:2168308047,
author = "Jarosław Świda and Agnieszka Cholewa-Wójcik and Agnieszka Kawecka",
title = "Determinants of Creating Packaging Innovations for Older Consumers",
booktitle = "Proceedings of the International Business Conference 2016 : Searching for Innovative and Creative Business Solutions",
pages = "149-156",
adress = "Vilnius",
publisher = "Vilniaus kolegija",
year = "2016",
url = {https://www.viko.lt/media/uploads/sites/3/2016/07/9786094360428.pdf},
isbn = "978-609-436-042-8",
}
11
@inbook{UEK:2168307931,
author = "Jarosław Świda and Ewa Jaracz",
title = "Tendencies of Mineral Water Packaging Changes Preferred by the Elderly Consumers in Poland",
booktitle = "Commodity Science in a Changing World : 20th IGWT Symposium : Proceedings Scientific Works",
pages = "104-109",
adress = "Varna",
publisher = "Publishing house Science and economics University of Economics",
year = "2016",
url = {http://igwt2016.ue-varna.bg/proceedings/IGWT_2016_Fulltext_Proceedings.pdf},
isbn = "978-954-21-0904-4",
}
12
@article{UEK:2168314227,
author = "Jarosław Świda and Aldona Migała-Warchoł",
title = "Ograniczenia funkcji komunikacyjnej opakowań produktów spożywczych użytkowanych przez starszych konsumentów",
journal = "Modern Management Review",
number = "vol. 21, 23 (3)",
pages = "183-197",
year = "2016",
doi = {http://dx.doi.org/10.7862/rz.2016.mmr.34},
url = {http://doi.prz.edu.pl/pl/pdf/zim/247},
}
13
@misc{UEK:2168309343,
author = "Jarosław Świda and Ewa Jaracz",
title = "Tendencies of Mineral Water Packaging Changes Preferred by the Elderly Consumers in Poland",
booktitle = "Commodity Science in a Changing World : 20th IGWT Symposium : Book of Abstracts",
pages = "36",
adress = "Varna",
publisher = "Izdatielstvo Nauka i ikonomika Ikonomicheski universitet - Varna",
year = "2016",
isbn = "978-954-21-0903-7",
}
14
@article{UEK:2168309657,
author = "Stanisław Popek and Jarosław Świda",
title = "Intelligent Food Packagings as a Link of Communication in the Chain of Supply",
journal = "Polish Journal of Natural Sciences",
number = "vol. 31 (2)",
pages = "239-247",
year = "2016",
url = {http://www.uwm.edu.pl/polish-journal/sites/default/files/issues/articles/popek_and_swida_2016.pdf},
}
15
@article{UEK:2168308141,
author = "Agnieszka Cholewa-Wójcik and Jarosław Świda",
title = "Improving Food Packaging in Respect of Structural Changes Related to Society Ageing",
journal = "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Społecznej w Ostrołęce",
number = "2 (21)",
pages = "181-191",
year = "2016",
url = {http://www.wses-zeszyty.pl/z/z2016_2.pdf},
}
16
@inbook{UEK:2168292717,
author = "Olga Buckiūnienė and Agnieszka Cholewa-Wójcik and Agnieszka Kawecka and Jarosław Świda",
title = "Attitudes of Older Consumers on Food Packaging Present on the Market Offer - the Example of Poland and Lithuania",
booktitle = "Ekonomikos vystymasis : procesai ir tendencijos : III-osios tarptautinės mokslinės-praktinės konferencijos, skirtos Vilniaus kolegijos veiklos 15-os metų ir Ekonomikos fakulteto 70-ties metų jubiliejams paminėti, įvykusios Vilniaus kolegijos Ekonomikos fakultete 2015 m. balandžio 29 d., straipsnių rinkinys. T. 1",
pages = "110-122",
adress = "Vilnius",
publisher = "Vilniaus kolegija, Ekonomikos fakultetas",
year = "2015",
isbn = "978-609-436-033-6",
}
17
@article{UEK:2168292721,
author = "Agnieszka Cholewa-Wójcik and Jarosław Świda",
title = "Postrzeganie opakowań przez pryzmat zamieszczonych na nich elementów graficznych - analiza z wykorzystaniem metody eye-tracking : Perceptions of Packages Through the Prism Placed on Them Graphic Elements - Analysis Using Eye-Tracking Method",
journal = "Opakowanie",
number = "3",
pages = "75-80",
year = "2015",
doi = {http://dx.doi.org/10.15199/42.2015.3.2},
url = {},
}
18
@article{UEK:2168296193,
author = "Stanisław Popek and Jarosław Świda",
title = "The Influence of Security Guaranteeing the Sanctity of a Packed Food Product on Packaging Perceiving by Younger and Older Consumers",
journal = "Nauki Inżynierskie i Technologie",
number = "1 (16)",
pages = "61-71",
year = "2015",
doi = {http://dx.doi.org/10.15611/nit.2015.1.06},
url = {http://www.dbc.wroc.pl/Content/29002/Popek_The_Influence_Of_Security_Guaranteeing_The_Sanctity_2015.pdf},
}
19
@inbook{UEK:2168301163,
author = "Jarosław Świda",
title = "An Elderly Consumer as a Specific Research Object of the Marketing Research of Packaging",
booktitle = "Food Products Marketing : Concepts and Research : Monograph",
pages = "152-161",
adress = "Celje",
publisher = "University of Maribor, Faculty of Logistics",
year = "2015",
isbn = "978-961-6962-17-9",
}
20
@inbook{UEK:2168292713,
author = "Stanisław Popek and Jarosław Świda and Adam Popek",
title = "The Consumer Preferences Analysis as the Element Supporting Building an Organic Food Supplies Chain",
booktitle = "Ekonomikos vystymasis : procesai ir tendencijos : III-osios tarptautinės mokslinės-praktinės konferencijos, skirtos Vilniaus kolegijos veiklos 15-os metų ir Ekonomikos fakulteto 70-ties metų jubiliejams paminėti, įvykusios Vilniaus kolegijos Ekonomikos fakultete 2015 m. balandžio 29 d, straipsnių rinkinys. T. 2",
pages = "162-173",
adress = "Vilnius",
publisher = "Vilniaus kolegija, Ekonomikos fakultetas",
year = "2015",
isbn = "978-609-436-034-3",
}
21
@inbook{UEK:2168292723,
author = "Agnieszka Cholewa-Wójcik and Agnieszka Kawecka and Jarosław Świda",
title = "The Development of Marking and Identification of Goods",
booktitle = "Ekonomikos vystymasis : procesai ir tendencijos : III-osios tarptautinės mokslinės-praktinės konferencijos, skirtos Vilniaus kolegijos veiklos 15-os metų ir Ekonomikos fakulteto 70-ties metų jubiliejams paminėti, įvykusios Vilniaus kolegijos Ekonomikos fakultete 2015 m. balandžio 29 d., straipsnių rinkinys. T. 1",
pages = "251-260",
adress = "Vilnius",
publisher = "Vilniaus kolegija, Ekonomikos fakultetas",
year = "2015",
isbn = "978-609-436-033-6",
}
22
@article{UEK:2168295463,
author = "Agnieszka Cholewa-Wójcik and Jarosław Świda",
title = "The Study and the Assessment of Selected Elements of Visual Aspects of Collectible Chocolate Packaging with the Use of Eye-Tracking Method",
journal = "Indian Journal of Marketing",
number = "Vol. 45, Iss. 7",
pages = "7-18",
year = "2015",
}
23
@unpublished{UEK:2168301749,
author = "Agnieszka Kawecka and Jarosław Świda",
title = "Analiza postaw młodych i starszych konsumentów w Polsce w zakresie opakowań żywności",
booktitle = "Rola opakowań w kształtowaniu jakości życia społeczeństwa. Etap 1, Analiza potrzeb społeczeństwa w zakresie opakowań produktów występujących w ofercie rynkowej ",
pages = "46-54",
year = "2014",
}
24
@article{UEK:2168287145,
author = "Jarosław Świda",
title = "Education of Logistics at Management and Production Engineering Studies at Cracow University of Economics",
journal = "Business Logistics in Modern Management",
number = "vol. 14",
pages = "213-220",
year = "2014",
url = {http://blmm-conference.com/wp-content/uploads/BLMM20141.pdf#page=225&view=Fit},
}
25
@unpublished{UEK:2168301747,
author = "Jarosław Świda",
title = "Zachowania rynkowe starszych konsumentów oraz ich postawy dotyczące opakowań żywności występujących w ofercie rynkowej",
booktitle = "Rola opakowań w kształtowaniu jakości życia społeczeństwa. Etap 1, Analiza potrzeb społeczeństwa w zakresie opakowań produktów występujących w ofercie rynkowej ",
pages = "23-45",
year = "2014",
}
26
@misc{UEK:2168294773,
author = "Stanisław Popek and Jarosław Świda",
title = "Opakowania inteligentne żywności jako ogniwo komunikacji w łańcuchu dostaw",
booktitle = "Towaroznawstwo XXI wieku : podstawą innowacji, jakości oraz satysfakcji konsumentów : ogólnopolska konferencja naukowa, Olsztyn, 22-24 maja 2013 r.",
pages = "121",
adress = "Olsztyn",
publisher = "Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie",
year = "2013",
isbn = "978-83-62863-66-2",
}
27
@article{UEK:2168271598,
author = "Jarosław Świda",
title = "Możliwości badań i oceny opakowań metodą eye-tracking",
journal = "Biuletyn Opakowaniowy",
number = "R. 18, 7",
pages = "3-5",
year = "2013",
}
28
@article{UEK:2168287541,
author = "Jarosław Świda",
title = "Zachowania rynkowe starszych konsumentów z punktu widzenia projektowania warstwy wizualnej opakowań",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "918",
pages = "105-118",
year = "2013",
url = {https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/724/536},
}
29
@unpublished{UEK:2168288777,
author = "Jarosław Świda",
title = "Postrzeganie przez konsumentów zabezpieczeń gwarantujących nienaruszalność zapakowanego produktu",
booktitle = "Bezpieczeństwo opakowań. Etap 4, Stan opakowania zapakowanego produktu jako istotne zagrożenie bezpieczeństwa ",
pages = "19-29",
year = "2013",
}
30
@article{UEK:2168271600,
author = "Jarosław Świda",
title = "Jak wykorzystać marketing edukacyjny w promocji regionu",
journal = "Dyrektor Szkoły",
number = "2",
pages = "56-58",
year = "2013",
}
31
@article{UEK:2168268836,
author = "Jarosław Świda and Bartłomiej Kabaja",
title = "Wykorzystanie technik neuromarketingowych do badań postrzegania opakowań produktów",
journal = "Marketing i Rynek",
number = "11",
pages = "26-30",
year = "2013",
}
32
@inbook{UEK:2168245446,
author = "Stanisław Popek and Ewa Kubejko-Polanska and Jarosław Świda",
title = "The Global 8 Disciplines Method (G8D) as a Tool of Improving the Quality",
booktitle = "Technology and Innovation for a Sustainable Future : a Commodity Science Perspective : 18th IGWT Symposium, Rome, September 24-28th, 2012, Proceedings",
pages = "",
adress = "Rome",
publisher = "Enea",
year = "2012",
isbn = "978-88-8286-269-5",
}
33
@inbook{UEK:2168271604,
author = "Jarosław Świda and Stanisław Popek",
title = "The Motives of University Choice and Studying at a Higher School",
booktitle = "Managing of the Education Process in a Higher School",
pages = "205-224",
adress = "Jarosław",
publisher = "Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej im. ks. Bronisława Markiewicza",
year = "2012",
isbn = "978-83-88139-42-0",
}
34
@book{UEK:2168271602,
title = "Managing of the Education Process in a Higher School",
adress = "Jarosław",
publisher = "Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej im. ks. Bronisława Markiewicza",
year = "2012",
isbn = "978-83-88139-42-0",
}
35
@unpublished{UEK:2168277097,
author = "Jarosław Świda and Bartłomiej Kabaja",
title = "Wykorzystanie badań neuromarketingowych do oceny stopnia bezpieczeństwa opakowań",
booktitle = "Bezpieczeństwo opakowań. Etap 3, Badania świadomości konsumentów dotyczącej zagrożeń dla bezpieczeństwa zdrowia i życia ludzkiego związanych z opakowaniami ",
pages = "22-42",
year = "2012",
}
36
@article{UEK:2166594770,
author = "Stanisław Popek and Jarosław Świda",
title = "Jakość procesu kształcenia w szkole wyższej - propozycja determinant i próba oceny",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "151",
pages = "475-489",
adress = "",
year = "2011",
}
37
@inbook{UEK:2168271610,
author = "Jarosław Świda",
title = "Doskonalenie jakości edukacji w szkołach wyższych - orientacja na efekty kształcenia",
booktitle = "Kierunki rozwoju edukacji w zmieniającej się przestrzeni społecznej : księga jubileuszowa dedykowana profesorowi doktorowi habilitowanemu Michałowi Balickiemu",
pages = "229-235",
adress = "Białystok",
publisher = "Trans Humana",
year = "2011",
isbn = "978-83-61209-54-6",
}
38
@inbook{UEK:2168272374,
author = "Jarosław Świda and Elżbieta Wolanin-Jarosz",
title = "Klaster âk nova forma formuvannâ konkurentospromožností regíonu",
booktitle = "Регіони знань в Східній Європі",
pages = "57-62",
adress = "Ternopìl'",
publisher = "TICIT",
year = "2010",
isbn = "978-966-8284-09-0",
}
39
@inbook{UEK:2168271658,
author = "Jarosław Świda",
title = "Jakość usług edukacyjnych a efekty kształcenia w szkołach wyższych",
booktitle = "Doskonalenie usług edukacyjnych w szkołach wyższych w procesie integracji z Unią Europejską",
pages = "107-115",
adress = "Legnica",
publisher = "Wyższa Szkoła Menedżerska",
year = "2009",
isbn = "978-83-60357-09-5",
}
40
@inbook{UEK:2168271666,
author = "Jarosław Świda and Dariusz Kłak",
title = "The Role of Cultural Factors in International Corporation Image Management",
booktitle = "The Art of Human Resource Management : How to Achieve Better Business Management",
pages = "37-47",
adress = "Gorzów Wielkopolski",
publisher = "The State Vocational University",
year = "2009",
isbn = "978-83-751815-6-2",
}
41
@inbook{UEK:2168271690,
author = "Andrzej Rozmus and Jarosław Świda",
title = "Tożsamość współczesnej szkoły wyższej - między kulturą akademicką a kulturą biznesu",
booktitle = "Kreowanie tożsamości szkoły. T. 2, Konteksty historyczne, społeczno-kulturowe, edukacyjne",
pages = "587-595",
adress = "Lublin",
publisher = "Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie",
year = "2009",
isbn = "978-83-7363-897-6",
}
42
@inbook{UEK:2168271670,
author = "Andrzej Rozmus and Jarosław Świda",
title = "Krajowe struktury kwalifikacji jako narzędzie poprawy jakości usług edukacyjnych",
booktitle = "Edukacyjne zagrożenia i wyzwania młodego pokolenia. 3",
pages = "357-365",
adress = "Poznań",
publisher = "Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa",
year = "2009",
issn = "2084-9001",
isbn = "978-83-61304-08-1",
}
43
@inbook{UEK:2168271674,
author = "Andrzej Rozmus and Jarosław Świda",
title = "Jakość usług edukacyjnych jako czynnik różnicujący ofertę dydaktyczną szkół wyższych",
booktitle = "Koncepcje zarządzania jakością : doświadczenia i perspektywy",
pages = "305-310",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PTTŻ",
year = "2008",
isbn = "978-83-924646-6-2",
}
44
@inbook{UEK:2168271676,
author = "Jarosław Świda",
title = "Czynniki kształtujące lojalność konsumentów wobec marki",
booktitle = "Uwarunkowania strategii zarządzania nowoczesnymi organizacjami",
pages = "123-130",
adress = "Jarosław",
publisher = "Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. ks. B. Markiewicza",
year = "2008",
issn = "",
isbn = "978-83-88139-54-3",
}
45
@inbook{UEK:2168271682,
author = "Andrzej Rozmus and Jarosław Świda",
title = "Kursy distance learning - przyszłość edukacji czy koniec uniwersytetu?",
booktitle = "Edukacja bez granic - mimo barier. 2, Przestrzeń tworzenia",
pages = "433-439",
adress = "Poznań",
publisher = "Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa",
year = "2008",
issn = "2084-9001",
isbn = "978-83-61304-01-2",
}
46
@inbook{UEK:2168271684,
author = "Jarosław Świda",
title = "Etyka i odpowiedzialność społeczna mediów w procesie kreowania wizerunku",
booktitle = "Europa gospodarka media",
pages = "233-240",
adress = "Lublin - Tomaszów Lubelski",
publisher = "Wydawnictwo Polihymnia; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Wydział Zamiejscowy Nauk Prawnych i Ekonomicznych",
year = "2007",
isbn = "978-83-7270-537-2",
}
47
@article{UEK:2168271694,
author = "Jolanta Mac and Maciej Pompa-Roborzyński and Jarosław Świda and Piotr Brągiel",
title = "Preferencje konsumentów w zakresie spożywania podstawowych przetworów mlecznych - studium porównawcze okresu 1995-2005",
journal = "Przegląd Mleczarski",
number = "8",
pages = "38-43",
year = "2007",
}
48
@inbook{UEK:2168271692,
author = "Jarosław Świda",
title = "Kulturowe uwarunkowania działań public relations w korporacjach transnarodowych",
booktitle = "Polska, Europa, świat : korporacje transnarodowe",
pages = "349-357",
adress = "Lubllin ; Tomaszów Lubelski",
publisher = "Wydawnictwo Polihymnia",
year = "2007",
isbn = "978-83-7270-536-4",
}
49
@article{UEK:2168272074,
author = "Jarosław Świda and Bargara Skoczyńska-Prokopowicz",
title = "Działania public relations w zakresie kreowania wizerunku banku na przykładzie banków w Rzeszowie",
journal = "Roczniki Wydziału Nauk Prawnych i Ekonomicznych KUL",
number = "T. 1, z. 2 Ekonomia",
pages = "105-113",
year = "2005",
}
50
@book{UEK:2168272078,
title = "Public relations",
adress = "Rzeszów",
publisher = "Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania",
year = "2003",
issn = "",
isbn = "83-87658-39-1",
}
51
@inbook{UEK:2168272080,
author = "Dariusz Tworzydło and Jarosław Świda",
title = "Uwarunkowania i konsekwencje kryzysu w organizacji",
booktitle = "Public relations",
pages = "195-203",
adress = "Rzeszów",
publisher = "Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania",
year = "2003",
issn = "",
isbn = "83-87658-39-1",
}
52
@inbook{UEK:2168272112,
author = "Jan Krupa and Jarosław Świda and Agata Szmulik",
title = "The Importance of Product Quality in the Light of the Integration of Poland with the European Union",
booktitle = "Ekonomika Firiem 2002",
pages = "203-206",
adress = "Košice",
publisher = "Podnikovohospodárska fakulta v Košiciach, Ekonomická Univerzita v Bratislave",
year = "2002",
isbn = "80-225-1583-3",
}
53
@article{UEK:2168272084,
author = "Jarosław Świda and Artur Kuliński",
title = "Opakowania produktów mleczarskich w opinii konsumentów",
journal = "Żywność : nauka - technologia - jakość",
number = "R. 9, 3 (32)",
pages = "112-122",
year = "2002",
}
54
@inbook{UEK:2168272186,
author = "Jarosław Świda",
title = "Sponsoring jako narzędzie kształtowania wizerunku organizacji",
booktitle = "Funkcjonowanie i rozwój organizacji w zmiennym otoczeniu II",
pages = "331-336",
adress = "Legnica",
publisher = "Wyższa Szkoła Menedżerska",
year = "2002",
isbn = "83-913465-9-5",
}
55
@book{UEK:2168331117,
title = "Public relations w kształtowaniu pozycji konkurencyjnej organizacji : materiały z konferencji. T. 1",
adress = "Rzeszów",
publisher = "Wydawnictwo Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania",
year = "2001",
issn = "",
isbn = "83-87658-22-7",
}
56
@article{UEK:2168272310,
author = "Dariusz Tworzydło and Jarosław Świda",
title = "Postrzeganie przekazów reklamowych przez konsumentów",
journal = "Firma i Rynek : kwartalnik naukowy Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu",
number = "4 (21)",
pages = "40-44",
year = "2001",
}
57
@article{UEK:2168272190,
author = "Dariusz Tworzydło and Jarosław Świda",
title = "Ocena i warunki skuteczności reklamy",
journal = "Finanse, Bankowość, Ubezpieczenia",
number = "3",
pages = "265-273",
year = "2001",
}
58
@book{UEK:2168331125,
title = "Public relations w kształtowaniu pozycji konkurencyjnej organizacji : materiały z konferencji. T. 2",
adress = "Rzeszów",
publisher = "Wydawnictwo Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania",
year = "2001",
issn = "",
isbn = "83-87658-22-7",
}
59
@inbook{UEK:2168272220,
author = "Jarosław Świda and Dariusz Tworzydło",
title = "The Influence of Advertising on Buying Decisions Made by Consumers",
booktitle = "Ekonomika Firiem 2001, Cz. 2",
pages = "664-671",
adress = "Košice",
publisher = "Podnikovohospodárska fakulta v Košiciach, Ekonomická Univerzita v Bratislave",
year = "2001",
isbn = "80-225-1446-2",
}
60
@inbook{UEK:2168269406,
author = "Jarosław Świda and Tadeusz Sikora",
title = "Le preferenze dei consumatori di prodotti alimentari in Polonia",
booktitle = "La qualità nella catena agro-alimentare : la prospettiva dell'Est. Quaderno n.1: Polonia",
pages = "59-69",
adress = "b.m.",
publisher = "Dipartimento Attività Scientifiche (DAS)",
year = "2000",
}
61
@inbook{UEK:2168272258,
author = "Janusz Bukała and Jarosław Świda",
title = "Postawy i preferencje konsumentów na rynku produktów mięsnych i mleczarskich",
booktitle = "Konsument żywności i jego zachowania rynkowe : Ogólnopolska Konferencja Naukowa, Warszawa 12-13.10.2000",
pages = "274-278",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo SGGW",
year = "2000",
isbn = "83-7244-144-8",
}
62
@inbook{UEK:2168272254,
author = "Jarosław Świda and Janusz Bukała",
title = "Cechy jakości kształtujące postawy konsumentów na rynku produktów mięsnych i mleczarskich",
booktitle = "Konsument żywności i jego zachowania rynkowe : Ogólnopolska Konferencja Naukowa, Warszawa 12-13.10.2000",
pages = "471-475",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo SGGW",
year = "2000",
isbn = "83-7244-144-8",
}
63
@inbook{UEK:2168272242,
author = "Jarosław Świda and Janusz Bukała",
title = "Relacje cechy jakości - czynniki marketingowe wpływające na decyzje zakupu produktów mięsnych w różnych segmentach rynku",
booktitle = "Techniczne i ekonomiczne aspekty jakości : [I Ogólnopolska Konferencja], Warszawa, 15 grudnia 2000 r.",
pages = "203-208",
adress = "Warszawa; Radom",
publisher = "Szkoła Główna Handlowa; Instytut Technologii Eksploatacji",
year = "2000",
isbn = "83-7204-187-3",
}
64
@article{UEK:2168245964,
author = "Jarosław Świda and Tadeusz Sikora",
title = "Preferencje konsumenckie cech jakości produktów mleczarskich w Polsce południowo-wschodniej",
journal = "Żywność : nauka - technologia - jakość",
number = "R. 6, 1 (18)",
pages = "60-69",
year = "1999",
}
65
@inbook{UEK:2168253638,
author = "Jarosław Świda and Tadeusz Sikora",
title = "Factors Influencing Consumer Preferences on the Dairy Product Market in South-Eastern Poland",
booktitle = "Quality for the XXIst Century : Proceedings of the 12th IGWT Symposium. Poznań - Gdynia, September 05-11, 1999. Vol. 1",
pages = "166-172",
adress = "Poznań",
publisher = "University of Economics Publishing House",
year = "1999",
isbn = "83-87152-87-0",
}
66
@inbook{UEK:2168272892,
author = "Roman Chorób and Jarosław Świda",
title = "Warunki społeczno-ekonomiczne Podkarpacia (na przykładzie gminy Nowa Dęba)",
booktitle = "Potencjał ekonomiczno-produkcyjny i możliwości jego wykorzystania w agrobiznesie Regionu Karpackiego w aspekcie integracji z Unią Europejską. Cz. 2, Potencjał przetwórczy i możliwości zbytu artykułów rolno-spożywczych oraz instytucjonalne i pozarządowe środki wspierania wielofunkcyjnego rozwoju wsi",
pages = "219-228",
adress = "Rzeszów",
publisher = "Akademia Rolnicza im. H. Kołłątaja w Krakowie. Wydział Ekonomii w Rzeszowie",
year = "1999",
isbn = "83-909306-7-6",
}
67
@misc{UEK:2168272260,
author = "Jarosław Świda and Tadeusz Sikora",
title = "Uwarunkowania popytu na produkty mleczarskie w Polsce południowo-wschodniej",
booktitle = "Nauka o żywności na progu XXI wieku : XXX Sesja Naukowa Komitetu Technologii i Chemii Żywności PAN, Kraków, 14 - 15 wrzesień 1999 : streszczenia komunikatów",
pages = "269",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe Akapit",
year = "1999",
isbn = "83-7108-065-4",
}
68
@article{UEK:2168262560,
author = "Jarosław Świda and Tadeusz Sikora",
title = "Model zachowania konsumenta na rynku produktów mleczarskich",
journal = "Żywność : nauka - technologia - jakość",
number = "R. 6, 4 (21)",
pages = "152-162",
year = "1999",
}
69
@article{UEK:2168270444,
author = "Janusz Bukała and Jarosław Świda",
title = "Dodatki do produktów mleczarskich - opinie konsumentów",
journal = "Przegląd Mleczarski",
number = "6",
pages = "180-182",
year = "1998",
}
70
@unpublished{UEK:2168273178,
author = "Jarosław Świda",
title = "Badanie preferencji konsumenckich mleka i jego przetworów",
adress = "Kraków - Rzeszów",
year = "1998",
}
71
@article{UEK:2168270448,
author = "Ryszard Kata and Jarosław Świda and Waldemar Kalita",
title = "Zmienność popytu na mleko i jego przetwory a struktura i rentowność produkcji mleczarskiej",
journal = "Handel Wewnętrzny",
number = "3",
pages = "39-47",
year = "1998",
}
72
@inbook{UEK:2168272262,
author = "Jarosław Świda and Władysław Pieczonka and Jan Krupa",
title = "Preferencje konsumentow z Rzeszowa w zakresie jakosci produktow miesnych i mleczarskich",
booktitle = "Agromarketing : materiały konferencji naukowej "Agrobiznes w regionie południowo-wschodniej Polski", Rzeszów, 17-18 września 1998 r.",
pages = "277-282",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Rolniczej",
year = "1998",
issn = "0239-9342",
}
73
@inbook{UEK:2168271442,
author = "Jarosław Świda",
title = "Hierarchia cech jakości produktów mleczarskich konsumentów Polski Południowo-Wschodniej",
booktitle = "Food Processing and Science of Agricultural Commodities",
pages = "7-16",
adress = "Rzeszów",
publisher = "Akademia Rolnicza",
year = "1998",
issn = "",
}
74
@inbook{UEK:2168272264,
author = "Ryszard Kata and Jarosław Świda and Waldemar Kalita",
title = "Dynamika podaży i rentowności produkcji mleczarskiej wywołana zmianami na rynku mleka i jego przetworów",
booktitle = "Agromarketing : materiały konferencji naukowej "Agrobiznes w regionie południowo-wschodniej Polski", Rzeszów, 17-18 września 1998 r.",
pages = "181-190",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Rolniczej",
year = "1998",
issn = "0239-9342",
}
75
@article{UEK:2168270442,
author = "Janusz Bukała and Jarosław Świda",
title = "Uwarunkowania zachowań konsumentów Polski południowo-wschodniej na rynku produktów mleczarskich",
journal = "Przegląd Mleczarski",
number = "1",
pages = "24-27",
year = "1998",
}
76
@article{UEK:2168270412,
author = "Władysław Pieczonka and Jarosław Świda",
title = "Wpływ czynników socjo-ekonomicznych na preferencje konsumentów Polski południowo-wschodniej w zakresie spożycia produktów mlecznych",
journal = "Przegląd Mleczarski",
number = "3",
pages = "69-71",
year = "1996",
}
77
@article{UEK:2168273042,
author = "Władysław Pieczonka and Jarosław Świda",
title = "Czynniki kształtujące popyt mieszkańców miast Polski południowo-wschodniej na mleko i przetwory mleczne",
journal = "Handel Wewnętrzny",
number = "5-6",
pages = "52-55",
year = "1995",
}
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID