Publications of the selected author

1

Author:
Title:
Efektywność zainwestowanego kapitału w spółkach sektora WIG - budownictwo = Efficiency of Invested Capital in the WIG - Construcion Sector
Source:
Przedsiębiorczość i Zarządzanie = Entrepreneurship and Management. - t. 20, z. 1, cz. 2 (2019) , s. 217-231. - Tytuł numeru: Zarządzanie restrukturyzacją : rozwój i efektywność w obliczu zmian - Bibliogr.
Research program:
Publikacja została sfinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego
Access mode:
Full text
CC-BY-SA
Nr:
2168334173
article
2

Conference:
IV Konferencja Naukowa z cyklu "Inżynieria produkcji późnej nowoczesności", Oświęcim, Polska, od 2018-01-16 do 2018-01-16
Title:
Zarządzanie majątkiem w procesie kreowania wartości przedsiębiorstwa
Source:
Inżynieria produkcji późnej nowoczesności - Oświęcim: 2018, s. [1 k.]
Nr:
2168321463
poster
3

Conference:
IV Konferencja Naukowa z cyklu "Inżynieria produkcji późnej nowoczesności", Oświęcim, Polska, od 2018-01-16 do 2018-01-16
Title:
Kierunki publicznego wsparcia rozwoju technologicznego przedsiębiorstw 2014-2020. Instrument dla MŚP
Source:
Inżynieria produkcji późnej nowoczesności - Oświęcim: 2018, s. [1 k.]
Nr:
2168321457
poster
4

Author:
Title:
Zarządzanie majątkiem w procesie kreowania wartości przedsiębiorstwa = Asset Management in the Process of Creating the Value of Enterprise
Source:
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. - nr 1 (91) (2018) , s. 345-352. - Tytuł numeru: Zarządzanie finansami - Bibliogr.
Research program:
Publikacja została sfinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168323905
article
5

Author:
Title:
The Assessment of Economic Value Added in Construction Companies in the Years 2010-2017 = Ocena ekonomicznej wartości dodanej w przedsiębiorstwach budowlanych w latach 2010-2017
Source:
Świat Nieruchomości = World of Real Estate Journal / [red. nacz. Adam NALEPKA]. - nr 4 (106) (2018) , s. 13-20. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Research program:
The publication was financed from the funds granted to the Faculty of Management of the Cracow University of Economics within the framework of the subsidy for the maintenance of research potential.
Ministerial journal list:
b 10.00 pkt
Nr:
2168332591
article
See main document
6

Author:
Dreżewski Rafał , Kruk Sylwia , Makówka Maciej
Title:
The Evolutionary Optimization of a Company's Return on Equity Factor: Towards the Agent-Based Bio-Inspired System Supporting Corporate Finance Decisions
Source:
IEEE Access. - vol. 6 (2018) , s. 51911 - 51930. - Summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
a 25.00 pkt
Nr:
2168327765
article
7

Title:
Finanse przedsiębiorstwa
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2018
Physical description:
136: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-765-3
Nr:
2168327931
academic script
8

Author:
Title:
Finansowe determinanty wartości dla właścicieli = Financial Determinants of Shareholder Value
Source:
Przedsiębiorstwo w gospodarce rynkowej : transformacja - rozwój - zarządzanie / red. nauk. Ryszard BOROWIECKI, Andrzej JAKI - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2017, s. 191-197. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Research program:
Publikacja została sfinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego
ISBN:
978-83-65173-88-1 ; 978-83-65173-89-8
Nr:
2168315475
chapter in monograph
See main document
9

Author:
Title:
Rentowność jako kryterium oceny efektywności gospodarowania przedsiębiorstwa = Profitability as a Criterion for Assessing the Effectiveness of Business Management
Source:
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. - nr 5 (89) cz. 1 (2017) , s. 217-225. - Tytuł numeru: Finanse publiczne i gospodarka - Bibliogr.
Research program:
Publikacja została sfinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168323289
article
10

Title:
Determinanty struktury kapitału w przedsiębiorstwie = Determinants of Capital Structure in a Company
Source:
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. - nr 4 (82), cz. 1 (2016) , s. 385-396. - Tytuł numeru: Pomiar i ocena wyników przedsiębiorstw - Bibliogr.
Research program:
Publikacja sfinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168312919
article
11

Title:
Methods of Enterprise Value Creation
Source:
Knowledge, Economy, Society : Challenges of Contemporary Economies in the Face of Global Market Conditions / ed. by Ryszard BOROWIECKI, Andrzej JAKI, Paweł LULA - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2015, s. 169-176 - Bibliogr.
Research program:
The paper was financed with subsidies granted to the Faculty of Management of the Cracow University of Economics for maintaining the research capacity
ISBN:
978-83-65173-28-7 ; 978-83-65173-29-4
Access mode:
Nr:
2168301439
chapter in monograph
See main document
12

Title:
Utilization of DCF Method for Strategic Enterprise Management
Source:
Contemporary Conditions and Trends in Enterprise Management : Strategies, Mechanisms, Processes / eds. Andrzej JAKI, Tomasz ROJEK - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2015, s. 69-78. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-65173-00-3 ; 978-83-65173-01-0
Nr:
2168300983
chapter in monograph
See main document
13

Title:
Wartość przedsiębiorstwa jako kierunkowy wyznacznik systemu zarządzania = Market Value of Company as a Directional Indicator of Management
Source:
Zarządzanie przedsiębiorstwem w warunkach współczesnych wyzwań gospodarczych : modele - metody - procesy / oprac. i red. nauk. Ryszard BOROWIECKI i Jarosław KACZMAREK - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2014, s. 37-45. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-88-4
Nr:
2168285807
chapter in monograph
See main document
14

Title:
Methodology of Measuring Dependencies between the Economic Value Added and the Маrket Value
Source:
Managing Organizations in Changing Environment : Models - Concepts - Mechanisms / ed. by Andrzej JAKI, Tomasz ROJEK - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2014, s. 371-381. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-68-6
Nr:
2168284669
chapter in monograph
See main document
15

Title:
The Goals of Enterprise Management in the Market Economy
Source:
Third Sector : Theoretical and Empirical Approach / sci. eds. Ryszard BOROWIECKI, Marek DZIURA - Cracow: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014, s. 223-239 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-932796-8-5
Nr:
2168288857
chapter in monograph
See main document
16

Title:
Wykorzystanie metody DCF w ocenie efektywności restrukturyzacji przedsiębiorstwa
Source:
Zarządzanie efektywnością zasobów gospodarczych przedsiębiorstwa. Etap III / kier. tematu: Ryszard BOROWIECKI2014, s. 55-69
Signature:
NP-1386/3/Magazyn
Nr:
2168301867
chapter in unpublished scientific work
See main document
17

Title:
Struktura kapitałowa w procesie kreowania wartości dla właścicieli = Capital Structure in the Process of Creating Shareholder Value
Source:
Aktualne problemy funkcjonowania i rozwoju przedsiębiorstw / red. nauk. Małgorzata KOWALIK, Agata Sierpińska-Sawicz - Warszawa: Vizja Press & IT; Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania, 2014, s. 75-90. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62855-27-8
Nr:
2168283263
chapter in monograph
See main document
18

Title:
Struktura kapitałowa jako determinanta efektywności kreowania wartości dla właścicieli
Source:
Zarządzanie efektywnością zasobów gospodarczych przedsiębiorstwa. Etap II / kier. tematu: Ryszard BOROWIECKI2013, s. 36-54
Signature:
NP-1386/2/Magazyn
Nr:
2168286005
chapter in unpublished scientific work
See main document
19

Title:
Wykorzystanie deterministycznego modelu wzrostu wartości przedsiębiorstwa w ocenie procesów kreowania wartości = Application of the Deterministic Enterprise Value Growth Model for Evaluation of Value Creation Processes
Source:
Przegląd Organizacji / [red. nacz. Janusz CZEKAJ]. - nr 5 (2013) , s. 26-32. - Summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2168265124
article
See main document
20

Title:
Pomiar ekonomicznej wartości dodanej na przykładzie sektora budownictwo = Measurement of Economic Value Added : the Case of Civil Engineering Sector
Source:
Restrukturyzacja przedsiębiorstw i gospodarek w warunkach rozwoju rynków globalnych / oprac. i red. nauk. Ryszard BOROWIECKI, Andrzej JAKI - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2013, s. 323-338. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-08-2
Nr:
2168264572
chapter in monograph
See main document
21

Title:
Efektywność procesów restrukturyzacji przedsiębiorstw
Source:
Zarządzanie efektywnością zasobów gospodarczych przedsiębiorstwa / kier. tematu: Ryszard BOROWIECKI2012, s. 69-93
Signature:
NP-1386/Magazyn
Nr:
2168271866
chapter in unpublished scientific work
See main document
22

Title:
WACC jako podstawa szacowania stopy dyskontowej w ocenie wartości dochodowej przedsiębiorstw = WACC as a Basis for the Discount Rate Estimation in Evaluation of the Income Value of a Company
Source:
Zarządzanie procesami restrukturyzacji : koncepcje, strategie, analiza / oprac. i red. nauk. Ryszard BOROWIECKI, Andrzej JAKI - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2012, s. 361-373. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-81-5
Nr:
2168247562
chapter in monograph
See main document
23

Title:
Restrukturyzacja przedsiębiorstwa w procesie kreowania wartości dla właścicieli
Publisher address:
Kraków: , 2011
Physical description:
419 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Access mode:
Signature:
eDr-185
Nr:
2168219558
doctoral dissertation
24

Title:
Polityka dywidend jako czynnik kreowania wartości dla właścicieli = Dividend Policy as a Means of Creating Shareholder Value
Source:
Restrukturyzacja : teoria i praktyka w obliczu nowych wyzwań : księga pamiątkowa dla uczczenia Jubileuszu 45-lecia pracy naukowo-dydaktycznej prof. zw. dr. hab. Ryszarda Borowieckiego / red. nauk. Andrzej JAKI, Jarosław KACZMAREK, Tomasz ROJEK - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2011, s. 261-271. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-95-2
Nr:
2168288447
chapter in monograph
See main document
25

Title:
Wartość dla właścicieli w strukturze celów współczesnego przedsiębiorstwa = Shareholder Value as a Part of a Modern Business's
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. - 199 (2011) , s. 112-124. - Tytuł numeru: Zrównoważony rozwój organizacji a relacje z interesariuszami - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168226118
article
26

Title:
Kapitał obrotowy w procesie kreowania wartości dla właścicieli
Source:
Zeszyt Naukowy Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie. - nr 11 (2009) , s. 43-58. - Tytuł numeru: Zarządzanie - Bibliogr.
Series:
(Prace Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie ; poz. 69)
Ministerial journal list:
b
Nr:
2168265640
article
27

Title:
Zarządzanie ryzykiem we współczesnym przedsiębiorstwie
Source:
Zeszyt Naukowy Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie. - nr 8 (2008) , s. 73-86. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168319389
article
28

Title:
Zadłużenie jako determinanta kreowania wartości przedsiębiorstwa = The Debt as Determinant of Creation of Value of Enterprise
Source:
Doskonalenie procesu zarządzania przedsiębiorstwem w obliczu globalizacji : z teorii i praktyki = Improvement of the Enterprise's Management Process in the Face of Globalization : Theory and Praxis / oprac. i red. nauk. Ryszard BOROWIECKI i Andrzej JAKI - Kraków: Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego, 2008, s. 55-63. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-927790-0-1
Nr:
2168319393
chapter in monograph
See main document
29

Title:
Rekapitalizacja jako metoda zwiększania wartości przedsiębiorstwa i zamożności jego właścicieli = Recapitalization as a Method of Increasing the Total Corporate Value and the Profits of the Owners
Source:
Potencjał restrukturyzacji w warunkach globalizacji i nowej gospodarki = Restructuring Potential Under Globalization and New Economy Conditions / oprac. i red. nauk. Ryszard BOROWIECKI i Andrzej JAKI - Kraków: Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2007, s. 687-694. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-924656-3-8
Nr:
2168319397
chapter in monograph
See main document
30

Author:
Title:
Zarządzanie zmianą jako czynniki sukcesu = Modification Management as a Factor of Success
Source:
Przedsiębiorstwo na przełomie wieków : zarządzanie, restrukturyzacja, rozwój / red. nauk. Maria SIERPIŃSKA, Andrzej JAKI - Kraków: Katedra Ekonomiki i Organizacji Przesiębiorstw Akademii Ekonomicznej, 2006, s. 85-95. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-89726-02-5
Nr:
2168305229
chapter in monograph
See main document
31

Title:
Zarządzanie płynnością finansową w procesie racjonalizacji ryzyka bankowego
Source:
Zeszyt Naukowy Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie. - nr 5 (2006) , s. 21-39. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Nr:
2168319387
article
32

Title:
Wykorzystanie analizy dyskryminacyjnej w predykcji bankructwa podmiotu gospodarczego
Source:
Zeszyt Naukowy Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie. - nr 5 (2006) , s. 75-86. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Nr:
2168319385
article
33

Title:
Słowo wstępne
Source:
Nauki ekonomiczne w badaniach studentów - doświadczenia i strategie / [red. i oprac. tech. Michał Niewiński] - Kraków: Oficyna Wydawnicza "Text", 2006, s. 5
Series:
(Prace Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie ; poz. 56)
ISBN:
83-60560-02-1
Nr:
2168319411
preface / summary
34

Author:
Title:
Informacja w identyfikacji ryzyka działalności jednostki konsultingowej
Source:
Informacja w zintegrowanej Europie : koncepcje i narzędzia zarządzania wobec wyzwań i zagrożeń / red. nauk. Ryszard BOROWIECKI, Mirosław KWIECIŃSKI - Warszawa: Difin, 2006, s. 336-354 - Bibliogr.
ISBN:
83-7251-606-5
Nr:
2168319391
chapter in monograph
See main document
35

Author:
Title:
Funkcja informacyjna metody luki okresów w zarządzaniu ryzykiem płynności finansowej banku komercyjnego
Source:
Informacja i wiedza w zintegrowanym systemie zarządzania / red. nauk. Ryszard BOROWIECKI, Mirosław KWIECIŃSKI - Kraków: Zakamycze, 2004, s. 187-210 - Bibliogr.
Series:
(Zarządzanie, Ekonomia, Marketing)
ISBN:
83-7333-414-9
Nr:
2168305227
chapter in monograph
See main document
36

Author:
Lenik Sylwia , Łopata Bartłomiej
Title:
Zarys znaczenia kosztów dla przedsiębiorstw funkcjonujących w gospodarce rynkowej
Source:
Zeszyt Naukowy Studentów. - nr 1 (2000) , s. 65-76 - Bibliogr.
Series:
(Prace Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie ; poz. 31)
Nr:
2168327631
article
1
Efektywność zainwestowanego kapitału w spółkach sektora WIG - budownictwo = Efficiency of Invested Capital in the WIG - Construcion Sector / Sylwia KRUK // Przedsiębiorczość i Zarządzanie = Entrepreneurship and Management. - t. 20, z. 1, cz. 2 (2019), s. 217-231. - Summ.. - Tytuł numeru: Zarządzanie restrukturyzacją : rozwój i efektywność w obliczu zmian. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://piz.san.edu.pl/docs/e-XX_1_2.pdf. - ISSN 1733-2486
2
Zarządzanie majątkiem w procesie kreowania wartości przedsiębiorstwa / Sylwia KRUK, Zofia GRÓDEK-SZOSTAK // W: Inżynieria produkcji późnej nowoczesności. - Oświęcim, 2018. - S. [1 k.]
3
Kierunki publicznego wsparcia rozwoju technologicznego przedsiębiorstw 2014-2020. Instrument dla MŚP / Zofia GRÓDEK-SZOSTAK, Danuta Kajrunajtys, Sylwia KRUK // W: Inżynieria produkcji późnej nowoczesności. - Oświęcim, 2018. - S. [1 k.]
4
Zarządzanie majątkiem w procesie kreowania wartości przedsiębiorstwa = Asset Management in the Process of Creating the Value of Enterprise / Sylwia KRUK // Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. - nr 1 (91) (2018), s. 345-352. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Zarządzanie finansami. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://wnus.edu.pl/frfu/pl/issue/730/article/9670/. - ISSN 2450-7741
5
The Assessment of Economic Value Added in Construction Companies in the Years 2010-2017 = Ocena ekonomicznej wartości dodanej w przedsiębiorstwach budowlanych w latach 2010-2017 / Sylwia KRUK // Świat Nieruchomości = World of Real Estate Journal / [red. nacz. Adam NALEPKA]. - nr 4 (106) (2018), s. 13-20. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISSN 1231-8841
6
The Evolutionary Optimization of a Company's Return on Equity Factor: Towards the Agent-Based Bio-Inspired System Supporting Corporate Finance Decisions / Rafał Dreżewski, Sylwia KRUK, Maciej Makówka // IEEE Access. - vol. 6 (2018), s. 51911 - 51930. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://ieeexplore.ieee.org/document/8466578/authors#authors. - ISSN 2169-3536
7
Finanse przedsiębiorstwa / Janus NESTERAK, Sylwia KRUK. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2018. - 136 : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-765-3
8
Finansowe determinanty wartości dla właścicieli = Financial Determinants of Shareholder Value / Sylwia KRUK // W: Przedsiębiorstwo w gospodarce rynkowej : transformacja - rozwój - zarządzanie / red. nauk. Ryszard BOROWIECKI, Andrzej JAKI. - Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2017. - S. 191-197. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65173-88-1 ; 978-83-65173-89-8
9
Rentowność jako kryterium oceny efektywności gospodarowania przedsiębiorstwa = Profitability as a Criterion for Assessing the Effectiveness of Business Management / Sylwia KRUK // Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. - nr 5 (89) cz. 1 (2017), s. 217-225. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Finanse publiczne i gospodarka. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://wnus.edu.pl/frfu/file/article/download/5746/44944.pdf. - ISSN 2450-7741
10
Determinanty struktury kapitału w przedsiębiorstwie = Determinants of Capital Structure in a Company / Sylwia BĘTKOWSKA // Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. - nr 4 (82), cz. 1 (2016), s. 385-396. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Pomiar i ocena wyników przedsiębiorstw. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.wneiz.pl/nauka_wneiz/frfu/82-2016/FRFU-82-cz1-385.pdf. - ISSN 2450-7741
11
Methods of Enterprise Value Creation / Sylwia BĘTKOWSKA // W: Knowledge, Economy, Society : Challenges of Contemporary Economies in the Face of Global Market Conditions / ed. by Ryszard BOROWIECKI, Andrzej JAKI, Paweł LULA. - Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, 2015. - S. 169-176. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65173-28-7 ; 978-83-65173-29-4. - Pełny tekst: https://cfm.uek.krakow.pl/media/files/94/d9/Book%20I%202015.pdf
12
Utilization of DCF Method for Strategic Enterprise Management / Sylwia BĘTKOWSKA // W: Contemporary Conditions and Trends in Enterprise Management : Strategies, Mechanisms, Processes / eds. Andrzej JAKI, Tomasz ROJEK. - Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, 2015. - S. 69-78. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65173-00-3 ; 978-83-65173-01-0
13
Wartość przedsiębiorstwa jako kierunkowy wyznacznik systemu zarządzania = Market Value of Company as a Directional Indicator of Management / Sylwia BĘTKOWSKA // W: Zarządzanie przedsiębiorstwem w warunkach współczesnych wyzwań gospodarczych : modele - metody - procesy / oprac. i red. nauk. Ryszard BOROWIECKI i Jarosław KACZMAREK. - Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2014. - S. 37-45. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62511-88-4
14
Methodology of Measuring Dependencies between the Economic Value Added and the Маrket Value / Sylwia BĘTKOWSKA // W: Managing Organizations in Changing Environment : Models - Concepts - Mechanisms / ed. by Andrzej JAKI, Tomasz ROJEK. - Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, 2014. - S. 371-381. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62511-68-6
15
The Goals of Enterprise Management in the Market Economy / Sylwia BĘTKOWSKA // W: Third Sector : Theoretical and Empirical Approach / sci. eds. Ryszard BOROWIECKI, Marek DZIURA. - Cracow : Cracow University of Economics, 2014. - S. 223-239. - Bibliogr. - ISBN 978-83-932796-8-5
16
Wykorzystanie metody DCF w ocenie efektywności restrukturyzacji przedsiębiorstwa / Sylwia BĘTKOWSKA // W: Zarządzanie efektywnością zasobów gospodarczych przedsiębiorstwa. Etap III / kier. tematu: Ryszard BOROWIECKI. - (2014), s. 55-69
17
Struktura kapitałowa w procesie kreowania wartości dla właścicieli = Capital Structure in the Process of Creating Shareholder Value / Sylwia BĘTKOWSKA // W: Aktualne problemy funkcjonowania i rozwoju przedsiębiorstw / red. nauk. Małgorzata KOWALIK, Agata Sierpińska-Sawicz. - Warszawa : Vizja Press & IT; Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania, 2014. - S. 75-90. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62855-27-8
18
Struktura kapitałowa jako determinanta efektywności kreowania wartości dla właścicieli / Sylwia BĘTKOWSKA, Piotr LITWA // W: Zarządzanie efektywnością zasobów gospodarczych przedsiębiorstwa. Etap II / kier. tematu: Ryszard BOROWIECKI. - (2013), s. 36-54
19
Wykorzystanie deterministycznego modelu wzrostu wartości przedsiębiorstwa w ocenie procesów kreowania wartości = Application of the Deterministic Enterprise Value Growth Model for Evaluation of Value Creation Processes / Sylwia BĘTKOWSKA // Przegląd Organizacji / [red. nacz. Janusz CZEKAJ]. - nr 5 (2013), s. 26-32. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0137-7221
20
Pomiar ekonomicznej wartości dodanej na przykładzie sektora budownictwo = Measurement of Economic Value Added : the Case of Civil Engineering Sector / Sylwia BĘTKOWSKA // W: Restrukturyzacja przedsiębiorstw i gospodarek w warunkach rozwoju rynków globalnych / oprac. i red. nauk. Ryszard BOROWIECKI, Andrzej JAKI. - Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2013. - S. 323-338. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62511-08-2
21
Efektywność procesów restrukturyzacji przedsiębiorstw / Ryszard BOROWIECKI, Sylwia BĘTKOWSKA // W: Zarządzanie efektywnością zasobów gospodarczych przedsiębiorstwa / kier. tematu: Ryszard BOROWIECKI. - (2012), s. 69-93
22
WACC jako podstawa szacowania stopy dyskontowej w ocenie wartości dochodowej przedsiębiorstw = WACC as a Basis for the Discount Rate Estimation in Evaluation of the Income Value of a Company / Sylwia BĘTKOWSKA // W: Zarządzanie procesami restrukturyzacji : koncepcje, strategie, analiza / oprac. i red. nauk. Ryszard BOROWIECKI, Andrzej JAKI. - Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2012. - S. 361-373. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62511-81-5
23
Restrukturyzacja przedsiębiorstwa w procesie kreowania wartości dla właścicieli / Sylwia Bętkowska ; Promotor: Ryszard BOROWIECKI. - Kraków, 2011. - 419 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/doktoraty_full.php?nr=1200002421
24
Polityka dywidend jako czynnik kreowania wartości dla właścicieli = Dividend Policy as a Means of Creating Shareholder Value / Sylwia Bętkowska // W: Restrukturyzacja : teoria i praktyka w obliczu nowych wyzwań : księga pamiątkowa dla uczczenia Jubileuszu 45-lecia pracy naukowo-dydaktycznej prof. zw. dr. hab. Ryszarda Borowieckiego / red. nauk. Andrzej JAKI, Jarosław KACZMAREK, Tomasz ROJEK. - Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2011. - S. 261-271. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62511-95-2
25
Wartość dla właścicieli w strukturze celów współczesnego przedsiębiorstwa = Shareholder Value as a Part of a Modern Business's / Ryszard BOROWIECKI, Sylwia Bętkowska // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. - 199 (2011), s. 112-124. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Zrównoważony rozwój organizacji a relacje z interesariuszami. - Bibliogr. - ISSN 1689-7374
26
Kapitał obrotowy w procesie kreowania wartości dla właścicieli / Sylwia Bętkowska // Zeszyt Naukowy Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie. - (Prace Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie ; poz. 69). - nr 11 (2009), s. 43-58. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Zarządzanie. - Bibliogr. - ISSN 1897-659X
27
Zarządzanie ryzykiem we współczesnym przedsiębiorstwie / Sylwia Bętkowska-Lenik // Zeszyt Naukowy Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie. - nr 8 (2008), s. 73-86. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1897-659X
28
Zadłużenie jako determinanta kreowania wartości przedsiębiorstwa = The Debt as Determinant of Creation of Value of Enterprise / Sylwia Bętkowska-Lenik // W: Doskonalenie procesu zarządzania przedsiębiorstwem w obliczu globalizacji : z teorii i praktyki = Improvement of the Enterprise's Management Process in the Face of Globalization : Theory and Praxis / oprac. i red. nauk. Ryszard BOROWIECKI i Andrzej JAKI. - Kraków : Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego, 2008. - S. 55-63. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-927790-0-1
29
Rekapitalizacja jako metoda zwiększania wartości przedsiębiorstwa i zamożności jego właścicieli = Recapitalization as a Method of Increasing the Total Corporate Value and the Profits of the Owners / Sylwia Bętkowska-Lenik // W: Potencjał restrukturyzacji w warunkach globalizacji i nowej gospodarki = Restructuring Potential Under Globalization and New Economy Conditions / oprac. i red. nauk. Ryszard BOROWIECKI i Andrzej JAKI. - Kraków : Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2007. - S. 687-694. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-924656-3-8
30
Zarządzanie zmianą jako czynniki sukcesu = Modification Management as a Factor of Success / Sylwia Lenik // W: Przedsiębiorstwo na przełomie wieków : zarządzanie, restrukturyzacja, rozwój / red. nauk. Maria SIERPIŃSKA, Andrzej JAKI. - Kraków : Katedra Ekonomiki i Organizacji Przesiębiorstw Akademii Ekonomicznej, 2006. - S. 85-95. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 83-89726-02-5
31
Zarządzanie płynnością finansową w procesie racjonalizacji ryzyka bankowego / Sylwia Bętkowska-Lenik // Zeszyt Naukowy Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie. - nr 5 (2006), s. 21-39. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISSN 1897-659X
32
Wykorzystanie analizy dyskryminacyjnej w predykcji bankructwa podmiotu gospodarczego / Sylwia Bętkowska-Lenik // Zeszyt Naukowy Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie. - nr 5 (2006), s. 75-86. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISSN 1897-659X
33
Słowo wstępne / Sylwia Bętkowska-Lenik // W: Nauki ekonomiczne w badaniach studentów - doświadczenia i strategie / [red. i oprac. tech. Michał Niewiński]. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Text", 2006. - (Prace Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie ; poz. 56). - S. 5. - ISBN 83-60560-02-1
34
Informacja w identyfikacji ryzyka działalności jednostki konsultingowej / Sylwia Lenik // W: Informacja w zintegrowanej Europie : koncepcje i narzędzia zarządzania wobec wyzwań i zagrożeń / red. nauk. Ryszard BOROWIECKI, Mirosław KWIECIŃSKI. - Warszawa : Centrum Doradztwa i Informacji Difin, 2006. - S. 336-354. - Bibliogr. - ISBN 83-7251-606-5
35
Funkcja informacyjna metody luki okresów w zarządzaniu ryzykiem płynności finansowej banku komercyjnego / Sylwia Lenik // W: Informacja i wiedza w zintegrowanym systemie zarządzania / red. nauk. Ryszard BOROWIECKI, Mirosław KWIECIŃSKI. - Kraków : Zakamycze, 2004. - (Zarządzanie, Ekonomia, Marketing). - S. 187-210. - Bibliogr. - ISBN 83-7333-414-9
36
Zarys znaczenia kosztów dla przedsiębiorstw funkcjonujących w gospodarce rynkowej / Sylwia Lenik, Bartłomiej Łopata // Zeszyt Naukowy Studentów. - (Prace Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie ; poz. 31). - nr 1 (2000), s. 65-76. - Bibliogr.
1
Kruk S., (2019), Efektywność zainwestowanego kapitału w spółkach sektora WIG - budownictwo, "Przedsiębiorczość i Zarządzanie", t. 20, z. 1, cz. 2, s. 217-231; http://piz.san.edu.pl/docs/e-XX_1_2.pdf
2
Kruk S., Gródek-Szostak Z., (2018), Zarządzanie majątkiem w procesie kreowania wartości przedsiębiorstwa. [W:] Inżynieria produkcji późnej nowoczesności, Oświęcim :, s. [1 k.].
3
Gródek-Szostak Z., Kajrunajtys D., Kruk S., (2018), Kierunki publicznego wsparcia rozwoju technologicznego przedsiębiorstw 2014-2020. Instrument dla MŚP. [W:] Inżynieria produkcji późnej nowoczesności, Oświęcim :, s. [1 k.].
4
Kruk S., (2018), Zarządzanie majątkiem w procesie kreowania wartości przedsiębiorstwa, "Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia", nr 1 (91), s. 345-352; https://wnus.edu.pl/frfu/pl/issue/730/article/9670/
5
Kruk S., (2018), The Assessment of Economic Value Added in Construction Companies in the Years 2010-2017, "Świat Nieruchomości", nr 4 (106), s. 13-20.
6
Dreżewski R., Kruk S., Makówka M., (2018), The Evolutionary Optimization of a Company's Return on Equity Factor: Towards the Agent-Based Bio-Inspired System Supporting Corporate Finance Decisions, "IEEE Access", vol. 6, s. 51911 - 51930; https://ieeexplore.ieee.org/document/8466578/authors#authors
7
Nesterak J., Kruk S., (2018), Finanse przedsiębiorstwa, Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 136
8
Kruk S., (2017), Finansowe determinanty wartości dla właścicieli. [W:] Borowiecki R., Jaki A. (red.), Przedsiębiorstwo w gospodarce rynkowej : transformacja - rozwój - zarządzanie, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 191-197.
9
Kruk S., (2017), Rentowność jako kryterium oceny efektywności gospodarowania przedsiębiorstwa, "Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia", nr 5 (89) cz. 1, s. 217-225; https://wnus.edu.pl/frfu/file/article/download/5746/44944.pdf
10
Bętkowska S., (2016), Determinanty struktury kapitału w przedsiębiorstwie, "Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia", nr 4 (82), cz. 1, s. 385-396; http://www.wneiz.pl/nauka_wneiz/frfu/82-2016/FRFU-82-cz1-385.pdf
11
Bętkowska S., (2015), Methods of Enterprise Value Creation. [W:] Borowiecki R., Jaki A., Lula P. (red.), Knowledge, Economy, Society : Challenges of Contemporary Economies in the Face of Global Market Conditions, Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, s. 169-176.
12
Bętkowska S., (2015), Utilization of DCF Method for Strategic Enterprise Management. [W:] Jaki A., Rojek T. (red.), Contemporary Conditions and Trends in Enterprise Management : Strategies, Mechanisms, Processes, Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, s. 69-78.
13
Bętkowska S., (2014), Wartość przedsiębiorstwa jako kierunkowy wyznacznik systemu zarządzania. [W:] Borowiecki R., Kaczmarek J. (red.), Zarządzanie przedsiębiorstwem w warunkach współczesnych wyzwań gospodarczych : modele - metody - procesy, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 37-45.
14
Bętkowska S., (2014), Methodology of Measuring Dependencies between the Economic Value Added and the Маrket Value. [W:] Jaki A., Rojek T. (red.), Managing Organizations in Changing Environment : Models - Concepts - Mechanisms, Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, s. 371-381.
15
Bętkowska S., (2014), The Goals of Enterprise Management in the Market Economy. [W:] Borowiecki R., Dziura M. (red.), Third Sector : Theoretical and Empirical Approach, Cracow : Cracow University of Economics, s. 223-239.
16
Bętkowska S., (2014), Wykorzystanie metody DCF w ocenie efektywności restrukturyzacji przedsiębiorstwa. [W:] Borowiecki R. (kierownik tematu), Zarządzanie efektywnością zasobów gospodarczych przedsiębiorstwa. Etap III, s. 55-69.
17
Bętkowska S., (2014), Struktura kapitałowa w procesie kreowania wartości dla właścicieli. [W:] Kowalik M., Sierpińska-Sawicz A. (red.), Aktualne problemy funkcjonowania i rozwoju przedsiębiorstw, Warszawa : Vizja Press & IT : Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania, s. 75-90.
18
Bętkowska S., Litwa P., (2013), Struktura kapitałowa jako determinanta efektywności kreowania wartości dla właścicieli. [W:] Borowiecki R. (kierownik tematu), Zarządzanie efektywnością zasobów gospodarczych przedsiębiorstwa. Etap II, s. 36-54.
19
Bętkowska S., (2013), Wykorzystanie deterministycznego modelu wzrostu wartości przedsiębiorstwa w ocenie procesów kreowania wartości, "Przegląd Organizacji", nr 5, s. 26-32.
20
Bętkowska S., (2013), Pomiar ekonomicznej wartości dodanej na przykładzie sektora budownictwo. [W:] Borowiecki R., Jaki A. (red.), Restrukturyzacja przedsiębiorstw i gospodarek w warunkach rozwoju rynków globalnych, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 323-338.
21
Borowiecki R., Bętkowska S., (2012), Efektywność procesów restrukturyzacji przedsiębiorstw. [W:] Borowiecki R. (kierownik tematu), Zarządzanie efektywnością zasobów gospodarczych przedsiębiorstwa, s. 69-93.
22
Bętkowska S., (2012), WACC jako podstawa szacowania stopy dyskontowej w ocenie wartości dochodowej przedsiębiorstw. [W:] Borowiecki R., Jaki A. (red.), Zarządzanie procesami restrukturyzacji : koncepcje, strategie, analiza, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 361-373.
23
Bętkowska S., (2011), Restrukturyzacja przedsiębiorstwa w procesie kreowania wartości dla właścicieli, Prom. Borowiecki R., Kraków : , 419 k.
24
Bętkowska S., (2011), Polityka dywidend jako czynnik kreowania wartości dla właścicieli. [W:] Jaki A., Kaczmarek J., Rojek T. (red.), Restrukturyzacja : teoria i praktyka w obliczu nowych wyzwań : księga pamiątkowa dla uczczenia Jubileuszu 45-lecia pracy naukowo-dydaktycznej prof. zw. dr. hab. Ryszarda Borowieckiego, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 261-271.
25
Borowiecki R., Bętkowska S., (2011), Wartość dla właścicieli w strukturze celów współczesnego przedsiębiorstwa, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu", 199, s. 112-124.
26
Bętkowska S., (2009), Kapitał obrotowy w procesie kreowania wartości dla właścicieli, "Zeszyt Naukowy Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie", nr 11, s. 43-58.
27
Bętkowska-Lenik S., (2008), Zarządzanie ryzykiem we współczesnym przedsiębiorstwie, "Zeszyt Naukowy Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie", nr 8, s. 73-86.
28
Bętkowska-Lenik S., (2008), Zadłużenie jako determinanta kreowania wartości przedsiębiorstwa. [W:] Borowiecki R., Jaki A. (red.), Doskonalenie procesu zarządzania przedsiębiorstwem w obliczu globalizacji : z teorii i praktyki, Kraków : Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 55-63.
29
Bętkowska-Lenik S., (2007), Rekapitalizacja jako metoda zwiększania wartości przedsiębiorstwa i zamożności jego właścicieli. [W:] Borowiecki R., Jaki A. (red.), Potencjał restrukturyzacji w warunkach globalizacji i nowej gospodarki, Kraków : Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 687-694.
30
Lenik S., (2006), Zarządzanie zmianą jako czynniki sukcesu. [W:] Sierpińska M., Jaki A. (red.), Przedsiębiorstwo na przełomie wieków : zarządzanie, restrukturyzacja, rozwój, Kraków : Katedra Ekonomiki i Organizacji Przesiębiorstw Akademii Ekonomicznej, s. 85-95.
31
Bętkowska-Lenik S., (2006), Zarządzanie płynnością finansową w procesie racjonalizacji ryzyka bankowego, "Zeszyt Naukowy Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie", nr 5, s. 21-39.
32
Bętkowska-Lenik S., (2006), Wykorzystanie analizy dyskryminacyjnej w predykcji bankructwa podmiotu gospodarczego, "Zeszyt Naukowy Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie", nr 5, s. 75-86.
33
Bętkowska-Lenik S., (2006), Słowo wstępne. [W:] re., Michał Niewiński (red.), Nauki ekonomiczne w badaniach studentów - doświadczenia i strategie, Kraków : Oficyna Wydawnicza "Text", s. 5.
34
Lenik S., (2006), Informacja w identyfikacji ryzyka działalności jednostki konsultingowej. [W:] Borowiecki R., Kwieciński M. (red.), Informacja w zintegrowanej Europie : koncepcje i narzędzia zarządzania wobec wyzwań i zagrożeń, Warszawa : Centrum Doradztwa i Informacji Difin, s. 336-354.
35
Lenik S., (2004), Funkcja informacyjna metody luki okresów w zarządzaniu ryzykiem płynności finansowej banku komercyjnego. [W:] Borowiecki R., Kwieciński M. (red.), Informacja i wiedza w zintegrowanym systemie zarządzania, Kraków : Zakamycze, s. 187-210.
36
Lenik S., Łopata B., (2000), Zarys znaczenia kosztów dla przedsiębiorstw funkcjonujących w gospodarce rynkowej, "Zeszyt Naukowy Studentów", nr 1, s. 65-76.
1
@article{UEK:2168334173,
author = "Kruk Sylwia",
title = "Efektywność zainwestowanego kapitału w spółkach sektora WIG - budownictwo",
journal = "Przedsiębiorczość i Zarządzanie",
number = "t. 20, z. 1, cz. 2",
pages = "217-231",
year = "2019",
}
2
@misc{UEK:2168321463,
author = "Kruk Sylwia and Gródek-Szostak Zofia",
title = "Zarządzanie majątkiem w procesie kreowania wartości przedsiębiorstwa",
booktitle = "Inżynieria produkcji późnej nowoczesności",
pages = "[1 k.]",
adress = "Oświęcim",
year = "2018",
}
3
@misc{UEK:2168321457,
author = "Gródek-Szostak Zofia and Kajrunajtys Danuta and Kruk Sylwia",
title = "Kierunki publicznego wsparcia rozwoju technologicznego przedsiębiorstw 2014-2020. Instrument dla MŚP",
booktitle = "Inżynieria produkcji późnej nowoczesności",
pages = "[1 k.]",
adress = "Oświęcim",
year = "2018",
}
4
@article{UEK:2168323905,
author = "Kruk Sylwia",
title = "Zarządzanie majątkiem w procesie kreowania wartości przedsiębiorstwa",
journal = "Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia",
number = "1 (91)",
pages = "345-352",
year = "2018",
}
5
@article{UEK:2168332591,
author = "Kruk Sylwia",
title = "The Assessment of Economic Value Added in Construction Companies in the Years 2010-2017",
journal = "Świat Nieruchomości",
number = "4 (106)",
pages = "13-20",
year = "2018",
}
6
@article{UEK:2168327765,
author = "Dreżewski Rafał and Kruk Sylwia and Makówka Maciej",
title = "The Evolutionary Optimization of a Company's Return on Equity Factor: Towards the Agent-Based Bio-Inspired System Supporting Corporate Finance Decisions",
journal = "IEEE Access",
number = "vol. 6",
pages = "51911 - 51930",
year = "2018",
}
7
@book{UEK:2168327931,
author = "Nesterak Janusz and Kruk Sylwia",
title = "Finanse przedsiębiorstwa",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2018",
isbn = "978-83-7252-765-3",
}
8
@inbook{UEK:2168315475,
author = "Kruk Sylwia",
title = "Finansowe determinanty wartości dla właścicieli",
booktitle = "Przedsiębiorstwo w gospodarce rynkowej : transformacja - rozwój - zarządzanie",
pages = "191-197",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2017",
isbn = "978-83-65173-88-1 ; 978-83-65173-89-8",
}
9
@article{UEK:2168323289,
author = "Kruk Sylwia",
title = "Rentowność jako kryterium oceny efektywności gospodarowania przedsiębiorstwa",
journal = "Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia",
number = "5 (89) cz. 1",
pages = "217-225",
year = "2017",
}
10
@article{UEK:2168312919,
author = "Bętkowska Sylwia",
title = "Determinanty struktury kapitału w przedsiębiorstwie",
journal = "Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia",
number = "4 (82), cz. 1",
pages = "385-396",
adress = "",
year = "2016",
}
11
@inbook{UEK:2168301439,
author = "Bętkowska Sylwia",
title = "Methods of Enterprise Value Creation",
booktitle = "Knowledge, Economy, Society : Challenges of Contemporary Economies in the Face of Global Market Conditions",
pages = "169-176",
adress = "Cracow",
publisher = "Foundation of the Cracow University of Economics",
year = "2015",
isbn = "978-83-65173-28-7 ; 978-83-65173-29-4",
}
12
@inbook{UEK:2168300983,
author = "Bętkowska Sylwia",
title = "Utilization of DCF Method for Strategic Enterprise Management",
booktitle = "Contemporary Conditions and Trends in Enterprise Management : Strategies, Mechanisms, Processes",
pages = "69-78",
adress = "Cracow",
publisher = "Foundation of the Cracow University of Economics",
year = "2015",
isbn = "978-83-65173-00-3 ; 978-83-65173-01-0",
}
13
@inbook{UEK:2168285807,
author = "Bętkowska Sylwia",
title = "Wartość przedsiębiorstwa jako kierunkowy wyznacznik systemu zarządzania",
booktitle = "Zarządzanie przedsiębiorstwem w warunkach współczesnych wyzwań gospodarczych : modele - metody - procesy",
pages = "37-45",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2014",
isbn = "978-83-62511-88-4",
}
14
@inbook{UEK:2168284669,
author = "Bętkowska Sylwia",
title = "Methodology of Measuring Dependencies between the Economic Value Added and the Маrket Value",
booktitle = "Managing Organizations in Changing Environment : Models - Concepts - Mechanisms",
pages = "371-381",
adress = "Cracow",
publisher = "Foundation of the Cracow University of Economics",
year = "2014",
isbn = "978-83-62511-68-6",
}
15
@inbook{UEK:2168288857,
author = "Bętkowska Sylwia",
title = "The Goals of Enterprise Management in the Market Economy",
booktitle = "Third Sector : Theoretical and Empirical Approach",
pages = "223-239",
adress = "Cracow",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2014",
isbn = "978-83-932796-8-5",
}
16
@unpublished{UEK:2168301867,
author = "Bętkowska Sylwia",
title = "Wykorzystanie metody DCF w ocenie efektywności restrukturyzacji przedsiębiorstwa",
booktitle = "Zarządzanie efektywnością zasobów gospodarczych przedsiębiorstwa. Etap III",
pages = "55-69",
year = "2014",
}
17
@inbook{UEK:2168283263,
author = "Bętkowska Sylwia",
title = "Struktura kapitałowa w procesie kreowania wartości dla właścicieli",
booktitle = "Aktualne problemy funkcjonowania i rozwoju przedsiębiorstw",
pages = "75-90",
adress = "Warszawa",
publisher = "Vizja Press & IT; Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania",
year = "2014",
isbn = "978-83-62855-27-8",
}
18
@unpublished{UEK:2168286005,
author = "Bętkowska Sylwia and Litwa Piotr",
title = "Struktura kapitałowa jako determinanta efektywności kreowania wartości dla właścicieli",
booktitle = "Zarządzanie efektywnością zasobów gospodarczych przedsiębiorstwa. Etap II",
pages = "36-54",
year = "2013",
}
19
@article{UEK:2168265124,
author = "Bętkowska Sylwia",
title = "Wykorzystanie deterministycznego modelu wzrostu wartości przedsiębiorstwa w ocenie procesów kreowania wartości",
journal = "Przegląd Organizacji",
number = "5",
pages = "26-32",
year = "2013",
}
20
@inbook{UEK:2168264572,
author = "Bętkowska Sylwia",
title = "Pomiar ekonomicznej wartości dodanej na przykładzie sektora budownictwo",
booktitle = "Restrukturyzacja przedsiębiorstw i gospodarek w warunkach rozwoju rynków globalnych",
pages = "323-338",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2013",
isbn = "978-83-62511-08-2",
}
21
@unpublished{UEK:2168271866,
author = "Borowiecki Ryszard and Bętkowska Sylwia",
title = "Efektywność procesów restrukturyzacji przedsiębiorstw",
booktitle = "Zarządzanie efektywnością zasobów gospodarczych przedsiębiorstwa",
pages = "69-93",
year = "2012",
}
22
@inbook{UEK:2168247562,
author = "Bętkowska Sylwia",
title = "WACC jako podstawa szacowania stopy dyskontowej w ocenie wartości dochodowej przedsiębiorstw",
booktitle = "Zarządzanie procesami restrukturyzacji : koncepcje, strategie, analiza",
pages = "361-373",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2012",
isbn = "978-83-62511-81-5",
}
23
@unpublished{UEK:2168219558,
author = "Bętkowska Sylwia",
title = "Restrukturyzacja przedsiębiorstwa w procesie kreowania wartości dla właścicieli",
adress = "Kraków",
year = "2011",
}
24
@inbook{UEK:2168288447,
author = "Bętkowska Sylwia",
title = "Polityka dywidend jako czynnik kreowania wartości dla właścicieli",
booktitle = "Restrukturyzacja : teoria i praktyka w obliczu nowych wyzwań : księga pamiątkowa dla uczczenia Jubileuszu 45-lecia pracy naukowo-dydaktycznej prof. zw. dr. hab. Ryszarda Borowieckiego",
pages = "261-271",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2011",
isbn = "978-83-62511-95-2",
}
25
@article{UEK:2168226118,
author = "Borowiecki Ryszard and Bętkowska Sylwia",
title = "Wartość dla właścicieli w strukturze celów współczesnego przedsiębiorstwa",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu",
number = "199",
pages = "112-124",
adress = "",
year = "2011",
}
26
@article{UEK:2168265640,
author = "Bętkowska Sylwia",
title = "Kapitał obrotowy w procesie kreowania wartości dla właścicieli",
journal = "Zeszyt Naukowy Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie",
number = "11",
pages = "43-58",
adress = "",
year = "2009",
issn = "",
}
27
@article{UEK:2168319389,
author = "Bętkowska-Lenik Sylwia",
title = "Zarządzanie ryzykiem we współczesnym przedsiębiorstwie",
journal = "Zeszyt Naukowy Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie",
number = "8",
pages = "73-86",
year = "2008",
}
28
@inbook{UEK:2168319393,
author = "Bętkowska-Lenik Sylwia",
title = "Zadłużenie jako determinanta kreowania wartości przedsiębiorstwa",
booktitle = "Doskonalenie procesu zarządzania przedsiębiorstwem w obliczu globalizacji : z teorii i praktyki",
pages = "55-63",
adress = "Kraków",
publisher = "Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2008",
isbn = "978-83-927790-0-1",
}
29
@inbook{UEK:2168319397,
author = "Bętkowska-Lenik Sylwia",
title = "Rekapitalizacja jako metoda zwiększania wartości przedsiębiorstwa i zamożności jego właścicieli",
booktitle = "Potencjał restrukturyzacji w warunkach globalizacji i nowej gospodarki",
pages = "687-694",
adress = "Kraków",
publisher = "Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2007",
isbn = "978-83-924656-3-8",
}
30
@inbook{UEK:2168305229,
author = "Lenik Sylwia",
title = "Zarządzanie zmianą jako czynniki sukcesu",
booktitle = "Przedsiębiorstwo na przełomie wieków : zarządzanie, restrukturyzacja, rozwój",
pages = "85-95",
adress = "Kraków",
publisher = "Katedra Ekonomiki i Organizacji Przesiębiorstw Akademii Ekonomicznej",
year = "2006",
isbn = "83-89726-02-5",
}
31
@article{UEK:2168319387,
author = "Bętkowska-Lenik Sylwia",
title = "Zarządzanie płynnością finansową w procesie racjonalizacji ryzyka bankowego",
journal = "Zeszyt Naukowy Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie",
number = "5",
pages = "21-39",
year = "2006",
}
32
@article{UEK:2168319385,
author = "Bętkowska-Lenik Sylwia",
title = "Wykorzystanie analizy dyskryminacyjnej w predykcji bankructwa podmiotu gospodarczego",
journal = "Zeszyt Naukowy Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie",
number = "5",
pages = "75-86",
year = "2006",
}
33
@misc{UEK:2168319411,
author = "Bętkowska-Lenik Sylwia",
title = "Słowo wstępne",
booktitle = "Nauki ekonomiczne w badaniach studentów - doświadczenia i strategie",
pages = "5",
adress = "Kraków",
publisher = "Oficyna Wydawnicza Text",
year = "2006",
issn = "",
isbn = "83-60560-02-1",
}
34
@inbook{UEK:2168319391,
author = "Lenik Sylwia",
title = "Informacja w identyfikacji ryzyka działalności jednostki konsultingowej",
booktitle = "Informacja w zintegrowanej Europie : koncepcje i narzędzia zarządzania wobec wyzwań i zagrożeń",
pages = "336-354",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2006",
isbn = "83-7251-606-5",
}
35
@inbook{UEK:2168305227,
author = "Lenik Sylwia",
title = "Funkcja informacyjna metody luki okresów w zarządzaniu ryzykiem płynności finansowej banku komercyjnego",
booktitle = "Informacja i wiedza w zintegrowanym systemie zarządzania",
pages = "187-210",
adress = "Kraków",
publisher = "Zakamycze",
year = "2004",
issn = "",
isbn = "83-7333-414-9",
}
36
@article{UEK:2168327631,
author = "Lenik Sylwia and Łopata Bartłomiej",
title = "Zarys znaczenia kosztów dla przedsiębiorstw funkcjonujących w gospodarce rynkowej",
journal = "Zeszyt Naukowy Studentów",
number = "1",
pages = "65-76",
year = "2000",
issn = "",
}