Publications of the selected author

1

Author:
Title:
Impact of Capital Structure on Corporate Value - Review of Literature
Source:
Journal of Risk and Financial Management. - vol. 14, iss. 4 (2021) , s. 1-13. - Tytuł numeru: Innovation, Internationalization and Entrepreneurship - Bibliogr.
Research program:
This research was funded with a subsidy for research granted to Cracow University of Economics: 77/ZZE/2020/POT.
2019 list:
40.00 pkt
Nr:
2168354674
article
2

Title:
Efektywność jako podstawa działalności i zarządzania przedsiębiorstwem - istota i perspektywy badania = Efficiency as the Basis for Business Activity and Management - Essence and Prospects of Study
Source:
Zarządzanie organizacjami w społeczeństwie informacyjnym : projekty - procesy - struktury / red. Jolanta WALAS-TRĘBACZ, Tomasz MAŁKUS - Toruń: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Dom Organizatora, 2020, s. 233-250. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Research program:
Publikacja została sfinansowana ze środków przyznanych Uniwersytetowi Ekonomicznemu w Krakowie, w ramach subwencji na utrzymanie potencjału badawczego
ISBN:
978-83-7285-937-2 ; 978-83-7285-946-4
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168350146
chapter in monograph
See main document
3

Author:
Title:
Efektywność zainwestowanego kapitału w spółkach sektora WIG - budownictwo = Efficiency of Invested Capital in the WIG - Construcion Sector
Source:
Przedsiębiorczość i Zarządzanie = Entrepreneurship and Management. - t. 20, z. 1, cz. 2 (2019) , s. 217-231. - Tytuł numeru: Zarządzanie restrukturyzacją : rozwój i efektywność w obliczu zmian - Bibliogr.
Research program:
Publikacja została sfinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego
Access mode:
Full text
CC-BY-SA
Nr:
2168334173
article
4

Title:
Wstęp
Source:
Zarządzanie restrukturyzacją : innowacyjność i konkurencyjność w obliczu zmian / red. nauk. Andrzej JAKI, Sylwia KRUK - Toruń: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Dom Organizatora, 2019, s. 9-11
ISBN:
978-83-7285-881-8 ; 978-83-7285-882-5
Nr:
2168338867
preface / summary
See main document
5

Author:
Conference:
Mineral Engineering Conference (MEC 2019), Kocierz, Beskid Mały, Polska, od 2019-09-16 do 2019-09-19
Title:
The Efficiency of Engaged Capital in the WIG-mining Index
Source:
IOP Conference Series : Materials Science and Engineering. - vol. 641, iss. 1 (article number: 012011) (2019) , s. 1-7. - Summ. - Bibliogr.
Research program:
The publication was financed from the funds granted to the Faculty of Management, Cracow University of Economics within the framework of the subsidy for the maintenance of research potential
Nr:
2168340575
article
6

Title:
Zarządzanie restrukturyzacją : innowacyjność i konkurencyjność w obliczu zmian
Redaktor:
Publisher address:
Toruń: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Dom Organizatora, 2019
Physical description:
458 s.: il.; 24 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. pol i ang przy rozdz., Bibliogr. przy rozdz.
ISBN:
978-83-7285-881-8 ; 978-83-7285-882-5
Level I:
Nr:
2168338823
monograph
See related chapters
7

Author:
Rafał Dreżewski , Sylwia Kruk , Maciej Makówka
Title:
The Evolutionary Optimization of a Company's Return on Equity Factor: Towards the Agent-Based Bio-Inspired System Supporting Corporate Finance Decisions
Source:
IEEE Access. - vol. 6 (2018) , s. 51911 - 51930. - Summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
a 25.00 pkt
Nr:
2168327765
article
8

Title:
Finanse przedsiębiorstwa
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2018
Physical description:
136: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-765-3
Nr:
2168327931
academic script
9

Author:
Title:
The Assessment of Economic Value Added in Construction Companies in the Years 2010-2017 = Ocena ekonomicznej wartości dodanej w przedsiębiorstwach budowlanych w latach 2010-2017
Source:
Świat Nieruchomości = World of Real Estate Journal / [red. nacz. Adam NALEPKA]. - nr 4 (106) (2018) , s. 13-20. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Research program:
The publication was financed from the funds granted to the Faculty of Management of the Cracow University of Economics within the framework of the subsidy for the maintenance of research potential.
Ministerial journal list:
b 10.00 pkt
Nr:
2168332591
article
See main document
10

Conference:
IV Konferencja Naukowa z cyklu "Inżynieria produkcji późnej nowoczesności", Oświęcim, Polska, od 2018-01-16 do 2018-01-16
Title:
Kierunki publicznego wsparcia rozwoju technologicznego przedsiębiorstw 2014-2020. Instrument dla MŚP
Source:
Inżynieria produkcji późnej nowoczesności - Oświęcim: 2018, s. [1 k.]
Nr:
2168321457
poster
11

Author:
Title:
Zarządzanie majątkiem w procesie kreowania wartości przedsiębiorstwa = Asset Management in the Process of Creating the Value of Enterprise
Source:
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. - nr 1 (91) (2018) , s. 345-352. - Tytuł numeru: Zarządzanie finansami - Bibliogr.
Research program:
Publikacja została sfinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168323905
article
12

Conference:
IV Konferencja Naukowa z cyklu "Inżynieria produkcji późnej nowoczesności", Oświęcim, Polska, od 2018-01-16 do 2018-01-16
Title:
Zarządzanie majątkiem w procesie kreowania wartości przedsiębiorstwa
Source:
Inżynieria produkcji późnej nowoczesności - Oświęcim: 2018, s. [1 k.]
Nr:
2168321463
poster
13

Author:
Title:
Finansowe determinanty wartości dla właścicieli = Financial Determinants of Shareholder Value
Source:
Przedsiębiorstwo w gospodarce rynkowej : transformacja - rozwój - zarządzanie / red. nauk. Ryszard BOROWIECKI, Andrzej JAKI - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2017, s. 191-197. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Research program:
Publikacja została sfinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego
ISBN:
978-83-65173-88-1 ; 978-83-65173-89-8
Nr:
2168315475
chapter in monograph
See main document
14

Author:
Title:
Rentowność jako kryterium oceny efektywności gospodarowania przedsiębiorstwa = Profitability as a Criterion for Assessing the Effectiveness of Business Management
Source:
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. - nr 5 (89) cz. 1 (2017) , s. 217-225. - Tytuł numeru: Finanse publiczne i gospodarka - Bibliogr.
Research program:
Publikacja została sfinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168323289
article
15

Title:
Determinanty struktury kapitału w przedsiębiorstwie = Determinants of Capital Structure in a Company
Source:
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. - nr 4 (82), cz. 1 (2016) , s. 385-396. - Tytuł numeru: Pomiar i ocena wyników przedsiębiorstw - Bibliogr.
Research program:
Publikacja sfinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168312919
article
16

Title:
Methods of Enterprise Value Creation
Source:
Knowledge, Economy, Society : Challenges of Contemporary Economies in the Face of Global Market Conditions / ed. by Ryszard BOROWIECKI, Andrzej JAKI, Paweł LULA - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2015, s. 169-176 - Bibliogr.
Research program:
The paper was financed with subsidies granted to the Faculty of Management of the Cracow University of Economics for maintaining the research capacity
ISBN:
978-83-65173-28-7 ; 978-83-65173-29-4
Access mode:
Nr:
2168301439
chapter in monograph
See main document
17

Title:
Utilization of DCF Method for Strategic Enterprise Management
Source:
Contemporary Conditions and Trends in Enterprise Management : Strategies, Mechanisms, Processes / eds. Andrzej JAKI, Tomasz ROJEK - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2015, s. 69-78. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-65173-00-3 ; 978-83-65173-01-0
Nr:
2168300983
chapter in monograph
See main document
18

Title:
Methodology of Measuring Dependencies between the Economic Value Added and the Маrket Value
Source:
Managing Organizations in Changing Environment : Models - Concepts - Mechanisms / ed. by Andrzej JAKI, Tomasz ROJEK - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2014, s. 371-381. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-68-6
Nr:
2168284669
chapter in monograph
See main document
19

Title:
The Goals of Enterprise Management in the Market Economy
Source:
Third Sector : Theoretical and Empirical Approach / sci. eds. Ryszard BOROWIECKI, Marek DZIURA - Cracow: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014, s. 223-239 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-932796-8-5
Nr:
2168288857
chapter in monograph
See main document
20

Title:
Struktura kapitałowa w procesie kreowania wartości dla właścicieli = Capital Structure in the Process of Creating Shareholder Value
Source:
Aktualne problemy funkcjonowania i rozwoju przedsiębiorstw / red. nauk. Małgorzata KOWALIK, Agata Sierpińska-Sawicz - Warszawa: Vizja Press & IT; Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania, 2014, s. 75-90. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62855-27-8
Nr:
2168283263
chapter in monograph
See main document
21

Title:
Wykorzystanie metody DCF w ocenie efektywności restrukturyzacji przedsiębiorstwa
Source:
Zarządzanie efektywnością zasobów gospodarczych przedsiębiorstwa. Etap III / kier. tematu: Ryszard BOROWIECKI2014, s. 55-69
Signature:
NP-1386/3/Magazyn
Nr:
2168301867
chapter in unpublished scientific work
See main document
22

Title:
Wartość przedsiębiorstwa jako kierunkowy wyznacznik systemu zarządzania = Market Value of Company as a Directional Indicator of Management
Source:
Zarządzanie przedsiębiorstwem w warunkach współczesnych wyzwań gospodarczych : modele - metody - procesy / oprac. i red. nauk. Ryszard BOROWIECKI i Jarosław KACZMAREK - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2014, s. 37-45. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-88-4
Nr:
2168285807
chapter in monograph
See main document
23

Title:
Struktura kapitałowa jako determinanta efektywności kreowania wartości dla właścicieli
Source:
Zarządzanie efektywnością zasobów gospodarczych przedsiębiorstwa. Etap II / kier. tematu: Ryszard BOROWIECKI2013, s. 36-54
Signature:
NP-1386/2/Magazyn
Nr:
2168286005
chapter in unpublished scientific work
See main document
24

Title:
Wykorzystanie deterministycznego modelu wzrostu wartości przedsiębiorstwa w ocenie procesów kreowania wartości = Application of the Deterministic Enterprise Value Growth Model for Evaluation of Value Creation Processes
Source:
Przegląd Organizacji / [red. nacz. Janusz CZEKAJ]. - nr 5 (2013) , s. 26-32. - Summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2168265124
article
See main document
25

Title:
Pomiar ekonomicznej wartości dodanej na przykładzie sektora budownictwo = Measurement of Economic Value Added : the Case of Civil Engineering Sector
Source:
Restrukturyzacja przedsiębiorstw i gospodarek w warunkach rozwoju rynków globalnych / oprac. i red. nauk. Ryszard BOROWIECKI, Andrzej JAKI - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2013, s. 323-338. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-08-2
Nr:
2168264572
chapter in monograph
See main document
26

Title:
Efektywność procesów restrukturyzacji przedsiębiorstw
Source:
Zarządzanie efektywnością zasobów gospodarczych przedsiębiorstwa / kier. tematu: Ryszard BOROWIECKI2012, s. 69-93
Signature:
NP-1386/Magazyn
Nr:
2168271866
chapter in unpublished scientific work
See main document
27

Title:
WACC jako podstawa szacowania stopy dyskontowej w ocenie wartości dochodowej przedsiębiorstw = WACC as a Basis for the Discount Rate Estimation in Evaluation of the Income Value of a Company
Source:
Zarządzanie procesami restrukturyzacji : koncepcje, strategie, analiza / oprac. i red. nauk. Ryszard BOROWIECKI, Andrzej JAKI - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2012, s. 361-373. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-81-5
Nr:
2168247562
chapter in monograph
See main document
28

Title:
Wartość dla właścicieli w strukturze celów współczesnego przedsiębiorstwa = Shareholder Value as a Part of a Modern Business's
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. - 199 (2011) , s. 112-124. - Tytuł numeru: Zrównoważony rozwój organizacji a relacje z interesariuszami - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168226118
article
29

Title:
Restrukturyzacja przedsiębiorstwa w procesie kreowania wartości dla właścicieli
Publisher address:
Kraków: , 2011
Physical description:
419 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Access mode:
Signature:
eDr-185
Nr:
2168219558
doctoral dissertation
30

Title:
Polityka dywidend jako czynnik kreowania wartości dla właścicieli = Dividend Policy as a Means of Creating Shareholder Value
Source:
Restrukturyzacja : teoria i praktyka w obliczu nowych wyzwań : księga pamiątkowa dla uczczenia Jubileuszu 45-lecia pracy naukowo-dydaktycznej prof. zw. dr. hab. Ryszarda Borowieckiego / red. nauk. Andrzej JAKI, Jarosław KACZMAREK, Tomasz ROJEK - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2011, s. 261-271. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-95-2
Nr:
2168288447
chapter in monograph
See main document
31

Title:
Kapitał obrotowy w procesie kreowania wartości dla właścicieli
Source:
Zeszyt Naukowy Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie. - nr 11 (2009) , s. 43-58. - Tytuł numeru: Zarządzanie - Bibliogr.
Series:
(Prace Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie ; poz. 69)
Ministerial journal list:
b
Nr:
2168265640
article
32

Title:
Zadłużenie jako determinanta kreowania wartości przedsiębiorstwa = The Debt as Determinant of Creation of Value of Enterprise
Source:
Doskonalenie procesu zarządzania przedsiębiorstwem w obliczu globalizacji : z teorii i praktyki = Improvement of the Enterprise's Management Process in the Face of Globalization : Theory and Praxis / oprac. i red. nauk. Ryszard BOROWIECKI i Andrzej JAKI - Kraków: Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego, 2008, s. 55-63. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-927790-0-1
Nr:
2168319393
chapter in monograph
See main document
33

Title:
Zarządzanie ryzykiem we współczesnym przedsiębiorstwie
Source:
Zeszyt Naukowy Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie. - nr 8 (2008) , s. 73-86. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168319389
article
34

Title:
Rekapitalizacja jako metoda zwiększania wartości przedsiębiorstwa i zamożności jego właścicieli = Recapitalization as a Method of Increasing the Total Corporate Value and the Profits of the Owners
Source:
Potencjał restrukturyzacji w warunkach globalizacji i nowej gospodarki = Restructuring Potential Under Globalization and New Economy Conditions / oprac. i red. nauk. Ryszard BOROWIECKI i Andrzej JAKI - Kraków: Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2007, s. 687-694. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-924656-3-8
Nr:
2168319397
chapter in monograph
See main document
35

Title:
Wykorzystanie analizy dyskryminacyjnej w predykcji bankructwa podmiotu gospodarczego
Source:
Zeszyt Naukowy Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie. - nr 5 (2006) , s. 75-86. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Nr:
2168319385
article
36

Title:
Zarządzanie płynnością finansową w procesie racjonalizacji ryzyka bankowego
Source:
Zeszyt Naukowy Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie. - nr 5 (2006) , s. 21-39. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Nr:
2168319387
article
37

Author:
Title:
Informacja w identyfikacji ryzyka działalności jednostki konsultingowej
Source:
Informacja w zintegrowanej Europie : koncepcje i narzędzia zarządzania wobec wyzwań i zagrożeń / red. nauk. Ryszard BOROWIECKI, Mirosław KWIECIŃSKI - Warszawa: Difin, 2006, s. 336-354 - Bibliogr.
ISBN:
83-7251-606-5
Nr:
2168319391
chapter in monograph
See main document
38

Title:
Słowo wstępne
Source:
Nauki ekonomiczne w badaniach studentów - doświadczenia i strategie / [red. i oprac. tech. Michał Niewiński] - Kraków: Oficyna Wydawnicza "Text", 2006, s. 5
Series:
(Prace Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie ; poz. 56)
ISBN:
83-60560-02-1
Nr:
2168319411
preface / summary
39

Author:
Title:
Zarządzanie zmianą jako czynniki sukcesu = Modification Management as a Factor of Success
Source:
Przedsiębiorstwo na przełomie wieków : zarządzanie, restrukturyzacja, rozwój / red. nauk. Maria SIERPIŃSKA, Andrzej JAKI - Kraków: Katedra Ekonomiki i Organizacji Przesiębiorstw Akademii Ekonomicznej, 2006, s. 85-95. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-89726-02-5
Nr:
2168305229
chapter in monograph
See main document
40

Author:
Title:
Funkcja informacyjna metody luki okresów w zarządzaniu ryzykiem płynności finansowej banku komercyjnego
Source:
Informacja i wiedza w zintegrowanym systemie zarządzania / red. nauk. Ryszard BOROWIECKI, Mirosław KWIECIŃSKI - Kraków: Zakamycze, 2004, s. 187-210 - Bibliogr.
Series:
(Zarządzanie, Ekonomia, Marketing)
ISBN:
83-7333-414-9
Nr:
2168305227
chapter in monograph
See main document
41

Author:
Sylwia Lenik , Bartłomiej Łopata
Title:
Zarys znaczenia kosztów dla przedsiębiorstw funkcjonujących w gospodarce rynkowej
Source:
Zeszyt Naukowy Studentów. - nr 1 (2000) , s. 65-76 - Bibliogr.
Series:
(Prace Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie ; poz. 31)
Nr:
2168327631
article
1
Impact of Capital Structure on Corporate Value - Review of Literature / Sylwia KRUK // Journal of Risk and Financial Management. - vol. 14, iss. 4 (2021), s. 1-13. - Summ.. - Tytuł numeru: Innovation, Internationalization and Entrepreneurship. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.mdpi.com/1911-8074/14/4/155/htm. - ISSN 1911-8066
2
Efektywność jako podstawa działalności i zarządzania przedsiębiorstwem - istota i perspektywy badania = Efficiency as the Basis for Business Activity and Management - Essence and Prospects of Study / Andrzej JAKI, Sylwia KRUK // W: Zarządzanie organizacjami w społeczeństwie informacyjnym : projekty - procesy - struktury / red. Jolanta WALAS-TRĘBACZ, Tomasz MAŁKUS. - Toruń: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Dom Organizatora, 2020. - S. 233-250. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7285-937-2 ; 978-83-7285-946-4
3
Efektywność zainwestowanego kapitału w spółkach sektora WIG - budownictwo = Efficiency of Invested Capital in the WIG - Construcion Sector / Sylwia KRUK // Przedsiębiorczość i Zarządzanie = Entrepreneurship and Management. - t. 20, z. 1, cz. 2 (2019), s. 217-231. - Summ.. - Tytuł numeru: Zarządzanie restrukturyzacją : rozwój i efektywność w obliczu zmian. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://piz.san.edu.pl/docs/e-XX_1_2.pdf. - ISSN 1733-2486
4
Wstęp / Andrzej JAKI, Sylwia KRUK // W: Zarządzanie restrukturyzacją : innowacyjność i konkurencyjność w obliczu zmian / red. nauk. Andrzej JAKI, Sylwia KRUK. - Toruń: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Dom Organizatora, 2019. - S. 9-11. - ISBN 978-83-7285-881-8 ; 978-83-7285-882-5
5
The Efficiency of Engaged Capital in the WIG-mining Index / Sylwia KRUK // IOP Conference Series : Materials Science and Engineering. - vol. 641, iss. 1 (article number: 012011) (2019), s. 1-7. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1757-899X/641/1/012011/pdf. - ISSN 1757-8981
6
Zarządzanie restrukturyzacją : innowacyjność i konkurencyjność w obliczu zmian / red. nauk. Andrzej JAKI, Sylwia KRUK. - Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Dom Organizatora, 2019. - 458 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. pol i ang przy rozdz. - Bibliogr. przy rozdz. - ISBN 978-83-7285-881-8 ; 978-83-7285-882-5
7
The Evolutionary Optimization of a Company's Return on Equity Factor: Towards the Agent-Based Bio-Inspired System Supporting Corporate Finance Decisions / Rafał Dreżewski, Sylwia KRUK, Maciej MakówkaThe Evolutionary Optimization of a Company's Return on Equity Factor: Towards the Agent-Based Bio-Inspired System Supporting Corporate Finance Decisions / Rafał Dreżewski, Sylwia KRUK, Maciej MakówkaThe Evolutionary Optimization of a Company's Return on Equity Factor: Towards the Agent-Based Bio-Inspired System Supporting Corporate Finance Decisions / Rafał Dreżewski, Sylwia KRUK, Maciej Makówka // IEEE AccessIEEE AccessIEEE Access. - vol. 6 (2018), s. 51911 - 51930vol. 6 (2018), s. 51911 - 51930vol. 6 (2018), s. 51911 - 51930. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://ieeexplore.ieee.org/document/8466578/authors#authors. - ISSN 2169-35362169-35362169-3536
8
Finanse przedsiębiorstwa / Janus NESTERAK, Sylwia KRUK. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2018. - 136 : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-765-3
9
The Assessment of Economic Value Added in Construction Companies in the Years 2010-2017 = Ocena ekonomicznej wartości dodanej w przedsiębiorstwach budowlanych w latach 2010-2017 / Sylwia KRUK // Świat Nieruchomości = World of Real Estate Journal / [red. nacz. Adam NALEPKA]. - nr 4 (106) (2018), s. 13-20. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISSN 1231-8841
10
Kierunki publicznego wsparcia rozwoju technologicznego przedsiębiorstw 2014-2020. Instrument dla MŚP / Zofia GRÓDEK-SZOSTAK, Danuta Kajrunajtys, Sylwia KRUK // W: Inżynieria produkcji późnej nowoczesności. - Oświęcim, 2018. - S. [1 k.]
11
Zarządzanie majątkiem w procesie kreowania wartości przedsiębiorstwa = Asset Management in the Process of Creating the Value of Enterprise / Sylwia KRUK // Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. - nr 1 (91) (2018), s. 345-352. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Zarządzanie finansami. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://wnus.edu.pl/frfu/pl/issue/730/article/9670/. - ISSN 2450-7741
12
Zarządzanie majątkiem w procesie kreowania wartości przedsiębiorstwa / Sylwia KRUK, Zofia GRÓDEK-SZOSTAK // W: Inżynieria produkcji późnej nowoczesności. - Oświęcim, 2018. - S. [1 k.]
13
Finansowe determinanty wartości dla właścicieli = Financial Determinants of Shareholder Value / Sylwia KRUK // W: Przedsiębiorstwo w gospodarce rynkowej : transformacja - rozwój - zarządzanie / red. nauk. Ryszard BOROWIECKI, Andrzej JAKI. - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2017. - S. 191-197. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65173-88-1 ; 978-83-65173-89-8
14
Rentowność jako kryterium oceny efektywności gospodarowania przedsiębiorstwa = Profitability as a Criterion for Assessing the Effectiveness of Business Management / Sylwia KRUK // Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. - nr 5 (89) cz. 1 (2017), s. 217-225. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Finanse publiczne i gospodarka. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://wnus.edu.pl/frfu/file/article/download/5746/44944.pdf. - ISSN 2450-7741
15
Determinanty struktury kapitału w przedsiębiorstwie = Determinants of Capital Structure in a Company / Sylwia BĘTKOWSKA // Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. - nr 4 (82), cz. 1 (2016), s. 385-396. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Pomiar i ocena wyników przedsiębiorstw. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.wneiz.pl/nauka_wneiz/frfu/82-2016/FRFU-82-cz1-385.pdf. - ISSN 2450-7741
16
Methods of Enterprise Value Creation / Sylwia BĘTKOWSKA // W: Knowledge, Economy, Society : Challenges of Contemporary Economies in the Face of Global Market Conditions / ed. by Ryszard BOROWIECKI, Andrzej JAKI, Paweł LULA. - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2015. - S. 169-176. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65173-28-7 ; 978-83-65173-29-4. - Pełny tekst: https://cfm.uek.krakow.pl/media/files/94/d9/Book%20I%202015.pdf
17
Utilization of DCF Method for Strategic Enterprise Management / Sylwia BĘTKOWSKA // W: Contemporary Conditions and Trends in Enterprise Management : Strategies, Mechanisms, Processes / eds. Andrzej JAKI, Tomasz ROJEK. - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2015. - S. 69-78. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65173-00-3 ; 978-83-65173-01-0
18
Methodology of Measuring Dependencies between the Economic Value Added and the Маrket Value / Sylwia BĘTKOWSKA // W: Managing Organizations in Changing Environment : Models - Concepts - Mechanisms / ed. by Andrzej JAKI, Tomasz ROJEK. - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2014. - S. 371-381. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62511-68-6
19
The Goals of Enterprise Management in the Market Economy / Sylwia BĘTKOWSKA // W: Third Sector : Theoretical and Empirical Approach / sci. eds. Ryszard BOROWIECKI, Marek DZIURA. - Cracow: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014. - S. 223-239. - Bibliogr. - ISBN 978-83-932796-8-5
20
Struktura kapitałowa w procesie kreowania wartości dla właścicieli = Capital Structure in the Process of Creating Shareholder Value / Sylwia BĘTKOWSKA // W: Aktualne problemy funkcjonowania i rozwoju przedsiębiorstw / red. nauk. Małgorzata KOWALIK, Agata Sierpińska-Sawicz. - Warszawa: Vizja Press & IT; Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania, 2014. - S. 75-90. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62855-27-8
21
Wykorzystanie metody DCF w ocenie efektywności restrukturyzacji przedsiębiorstwa / Sylwia BĘTKOWSKA // W: Zarządzanie efektywnością zasobów gospodarczych przedsiębiorstwa. Etap III / kier. tematu: Ryszard BOROWIECKI. - (2014), s. 55-69
22
Wartość przedsiębiorstwa jako kierunkowy wyznacznik systemu zarządzania = Market Value of Company as a Directional Indicator of Management / Sylwia BĘTKOWSKA // W: Zarządzanie przedsiębiorstwem w warunkach współczesnych wyzwań gospodarczych : modele - metody - procesy / oprac. i red. nauk. Ryszard BOROWIECKI i Jarosław KACZMAREK. - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2014. - S. 37-45. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62511-88-4
23
Struktura kapitałowa jako determinanta efektywności kreowania wartości dla właścicieli / Sylwia BĘTKOWSKA, Piotr LITWA // W: Zarządzanie efektywnością zasobów gospodarczych przedsiębiorstwa. Etap II / kier. tematu: Ryszard BOROWIECKI. - (2013), s. 36-54
24
Wykorzystanie deterministycznego modelu wzrostu wartości przedsiębiorstwa w ocenie procesów kreowania wartości = Application of the Deterministic Enterprise Value Growth Model for Evaluation of Value Creation Processes / Sylwia BĘTKOWSKA // Przegląd Organizacji / [red. nacz. Janusz CZEKAJ]. - nr 5 (2013), s. 26-32. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0137-7221
25
Pomiar ekonomicznej wartości dodanej na przykładzie sektora budownictwo = Measurement of Economic Value Added : the Case of Civil Engineering Sector / Sylwia BĘTKOWSKA // W: Restrukturyzacja przedsiębiorstw i gospodarek w warunkach rozwoju rynków globalnych / oprac. i red. nauk. Ryszard BOROWIECKI, Andrzej JAKI. - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2013. - S. 323-338. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62511-08-2
26
Efektywność procesów restrukturyzacji przedsiębiorstw / Ryszard BOROWIECKI, Sylwia BĘTKOWSKA // W: Zarządzanie efektywnością zasobów gospodarczych przedsiębiorstwa / kier. tematu: Ryszard BOROWIECKI. - (2012), s. 69-93
27
WACC jako podstawa szacowania stopy dyskontowej w ocenie wartości dochodowej przedsiębiorstw = WACC as a Basis for the Discount Rate Estimation in Evaluation of the Income Value of a Company / Sylwia BĘTKOWSKA // W: Zarządzanie procesami restrukturyzacji : koncepcje, strategie, analiza / oprac. i red. nauk. Ryszard BOROWIECKI, Andrzej JAKI. - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2012. - S. 361-373. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62511-81-5
28
Wartość dla właścicieli w strukturze celów współczesnego przedsiębiorstwa = Shareholder Value as a Part of a Modern Business's / Ryszard BOROWIECKI, Sylwia BętkowskaWartość dla właścicieli w strukturze celów współczesnego przedsiębiorstwa = Shareholder Value as a Part of a Modern Business's / Ryszard BOROWIECKI, Sylwia Bętkowska // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w PoznaniuZeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. - 199 (2011), s. 112-124199 (2011), s. 112-124. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Zrównoważony rozwój organizacji a relacje z interesariuszami. - Bibliogr. - ISSN 1689-73741689-7374
29
Restrukturyzacja przedsiębiorstwa w procesie kreowania wartości dla właścicieli / Sylwia Bętkowska ; Promotor: Ryszard BOROWIECKI. - Kraków, 2011. - 419 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/doktoraty_full.php?nr=1200002421
30
Polityka dywidend jako czynnik kreowania wartości dla właścicieli = Dividend Policy as a Means of Creating Shareholder Value / Sylwia Bętkowska // W: Restrukturyzacja : teoria i praktyka w obliczu nowych wyzwań : księga pamiątkowa dla uczczenia Jubileuszu 45-lecia pracy naukowo-dydaktycznej prof. zw. dr. hab. Ryszarda Borowieckiego / red. nauk. Andrzej JAKI, Jarosław KACZMAREK, Tomasz ROJEK. - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2011. - S. 261-271. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62511-95-2
31
Kapitał obrotowy w procesie kreowania wartości dla właścicieli / Sylwia Bętkowska // Zeszyt Naukowy Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie. - (Prace Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie ; poz. 69). - nr 11 (2009), s. 43-58. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Zarządzanie. - Bibliogr. - ISSN 1897-659X
32
Zadłużenie jako determinanta kreowania wartości przedsiębiorstwa = The Debt as Determinant of Creation of Value of Enterprise / Sylwia Bętkowska-Lenik // W: Doskonalenie procesu zarządzania przedsiębiorstwem w obliczu globalizacji : z teorii i praktyki = Improvement of the Enterprise's Management Process in the Face of Globalization : Theory and Praxis / oprac. i red. nauk. Ryszard BOROWIECKI i Andrzej JAKI. - Kraków: Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego, 2008. - S. 55-63. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-927790-0-1
33
Zarządzanie ryzykiem we współczesnym przedsiębiorstwie / Sylwia Bętkowska-Lenik // Zeszyt Naukowy Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie. - nr 8 (2008), s. 73-86. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1897-659X
34
Rekapitalizacja jako metoda zwiększania wartości przedsiębiorstwa i zamożności jego właścicieli = Recapitalization as a Method of Increasing the Total Corporate Value and the Profits of the Owners / Sylwia Bętkowska-Lenik // W: Potencjał restrukturyzacji w warunkach globalizacji i nowej gospodarki = Restructuring Potential Under Globalization and New Economy Conditions / oprac. i red. nauk. Ryszard BOROWIECKI i Andrzej JAKI. - Kraków: Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2007. - S. 687-694. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-924656-3-8
35
Wykorzystanie analizy dyskryminacyjnej w predykcji bankructwa podmiotu gospodarczego / Sylwia Bętkowska-Lenik // Zeszyt Naukowy Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie. - nr 5 (2006), s. 75-86. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISSN 1897-659X
36
Zarządzanie płynnością finansową w procesie racjonalizacji ryzyka bankowego / Sylwia Bętkowska-Lenik // Zeszyt Naukowy Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie. - nr 5 (2006), s. 21-39. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISSN 1897-659X
37
Informacja w identyfikacji ryzyka działalności jednostki konsultingowej / Sylwia Lenik // W: Informacja w zintegrowanej Europie : koncepcje i narzędzia zarządzania wobec wyzwań i zagrożeń / red. nauk. Ryszard BOROWIECKI, Mirosław KWIECIŃSKI. - Warszawa: Difin, 2006. - S. 336-354. - Bibliogr. - ISBN 83-7251-606-5
38
Słowo wstępne / Sylwia Bętkowska-Lenik // W: Nauki ekonomiczne w badaniach studentów - doświadczenia i strategie / [red. i oprac. tech. Michał Niewiński]. - Kraków: Oficyna Wydawnicza "Text", 2006. - (Prace Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie ; poz. 56). - S. 5. - ISBN 83-60560-02-1
39
Zarządzanie zmianą jako czynniki sukcesu = Modification Management as a Factor of Success / Sylwia Lenik // W: Przedsiębiorstwo na przełomie wieków : zarządzanie, restrukturyzacja, rozwój / red. nauk. Maria SIERPIŃSKA, Andrzej JAKI. - Kraków: Katedra Ekonomiki i Organizacji Przesiębiorstw Akademii Ekonomicznej, 2006. - S. 85-95. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 83-89726-02-5
40
Funkcja informacyjna metody luki okresów w zarządzaniu ryzykiem płynności finansowej banku komercyjnego / Sylwia Lenik // W: Informacja i wiedza w zintegrowanym systemie zarządzania / red. nauk. Ryszard BOROWIECKI, Mirosław KWIECIŃSKI. - Kraków: Zakamycze, 2004. - (Zarządzanie, Ekonomia, Marketing). - S. 187-210. - Bibliogr. - ISBN 83-7333-414-9
41
Zarys znaczenia kosztów dla przedsiębiorstw funkcjonujących w gospodarce rynkowej / Sylwia Lenik, Bartłomiej ŁopataZarys znaczenia kosztów dla przedsiębiorstw funkcjonujących w gospodarce rynkowej / Sylwia Lenik, Bartłomiej Łopata // Zeszyt Naukowy StudentówZeszyt Naukowy Studentów. - (Prace Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie ; poz. 31). - nr 1 (2000), s. 65-76nr 1 (2000), s. 65-76. - Bibliogr.
1
Kruk S., (2021), Impact of Capital Structure on Corporate Value - Review of Literature, "Journal of Risk and Financial Management", vol. 14, iss. 4, s. 1-13; https://www.mdpi.com/1911-8074/14/4/155/htm
2
Jaki A., Kruk S., (2020), Efektywność jako podstawa działalności i zarządzania przedsiębiorstwem - istota i perspektywy badania. [W:] Walas-Trębacz J., Małkus T. (red.), Zarządzanie organizacjami w społeczeństwie informacyjnym : projekty - procesy - struktury, Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Dom Organizatora, s. 233-250.
3
Kruk S., (2019), Efektywność zainwestowanego kapitału w spółkach sektora WIG - budownictwo, "Przedsiębiorczość i Zarządzanie", t. 20, z. 1, cz. 2, s. 217-231; http://piz.san.edu.pl/docs/e-XX_1_2.pdf
4
Jaki A., Kruk S., (2019), Wstęp. [W:] Jaki A., Kruk S. (red.), Zarządzanie restrukturyzacją : innowacyjność i konkurencyjność w obliczu zmian, Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Dom Organizatora, s. 9-11.
5
Kruk S., (2019), The Efficiency of Engaged Capital in the WIG-mining Index, "IOP Conference Series : Materials Science and Engineering", vol. 641, iss. 1 (article number: 012011), s. 1-7; https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1757-899X/641/1/012011/pdf
6
Jaki A., Kruk S. (red.), (2019), Zarządzanie restrukturyzacją: innowacyjność i konkurencyjność w obliczu zmian, Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Dom Organizatora, 458 s.
7
Dreżewski R., Kruk S., Makówka M., (2018), The Evolutionary Optimization of a Company's Return on Equity Factor: Towards the Agent-Based Bio-Inspired System Supporting Corporate Finance Decisions, "IEEE Access", vol. 6, s. 51911 - 51930; https://ieeexplore.ieee.org/document/8466578/authors#authors
8
Nesterak J., Kruk S., (2018), Finanse przedsiębiorstwa, Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 136
9
Kruk S., (2018), The Assessment of Economic Value Added in Construction Companies in the Years 2010-2017, "Świat Nieruchomości", nr 4 (106), s. 13-20.
10
Gródek-Szostak Z., Kajrunajtys D., Kruk S., (2018), Kierunki publicznego wsparcia rozwoju technologicznego przedsiębiorstw 2014-2020. Instrument dla MŚP. [W:] Inżynieria produkcji późnej nowoczesności, Oświęcim :, s. [1 k.].
11
Kruk S., (2018), Zarządzanie majątkiem w procesie kreowania wartości przedsiębiorstwa, "Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia", nr 1 (91), s. 345-352; https://wnus.edu.pl/frfu/pl/issue/730/article/9670/
12
Kruk S., Gródek-Szostak Z., (2018), Zarządzanie majątkiem w procesie kreowania wartości przedsiębiorstwa. [W:] Inżynieria produkcji późnej nowoczesności, Oświęcim :, s. [1 k.].
13
Kruk S., (2017), Finansowe determinanty wartości dla właścicieli. [W:] Borowiecki R., Jaki A. (red.), Przedsiębiorstwo w gospodarce rynkowej : transformacja - rozwój - zarządzanie, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 191-197.
14
Kruk S., (2017), Rentowność jako kryterium oceny efektywności gospodarowania przedsiębiorstwa, "Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia", nr 5 (89) cz. 1, s. 217-225; https://wnus.edu.pl/frfu/file/article/download/5746/44944.pdf
15
Bętkowska S., (2016), Determinanty struktury kapitału w przedsiębiorstwie, "Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia", nr 4 (82), cz. 1, s. 385-396; http://www.wneiz.pl/nauka_wneiz/frfu/82-2016/FRFU-82-cz1-385.pdf
16
Bętkowska S., (2015), Methods of Enterprise Value Creation. [W:] Borowiecki R., Jaki A., Lula P. (red.), Knowledge, Economy, Society : Challenges of Contemporary Economies in the Face of Global Market Conditions, Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, s. 169-176.
17
Bętkowska S., (2015), Utilization of DCF Method for Strategic Enterprise Management. [W:] Jaki A., Rojek T. (red.), Contemporary Conditions and Trends in Enterprise Management : Strategies, Mechanisms, Processes, Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, s. 69-78.
18
Bętkowska S., (2014), Methodology of Measuring Dependencies between the Economic Value Added and the Маrket Value. [W:] Jaki A., Rojek T. (red.), Managing Organizations in Changing Environment : Models - Concepts - Mechanisms, Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, s. 371-381.
19
Bętkowska S., (2014), The Goals of Enterprise Management in the Market Economy. [W:] Borowiecki R., Dziura M. (red.), Third Sector : Theoretical and Empirical Approach, Cracow : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 223-239.
20
Bętkowska S., (2014), Struktura kapitałowa w procesie kreowania wartości dla właścicieli. [W:] Kowalik M., Sierpińska-Sawicz A. (red.), Aktualne problemy funkcjonowania i rozwoju przedsiębiorstw, Warszawa : Vizja Press & IT : Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania, s. 75-90.
21
Bętkowska S., (2014), Wykorzystanie metody DCF w ocenie efektywności restrukturyzacji przedsiębiorstwa. [W:] Borowiecki R. (kierownik tematu), Zarządzanie efektywnością zasobów gospodarczych przedsiębiorstwa. Etap III, s. 55-69.
22
Bętkowska S., (2014), Wartość przedsiębiorstwa jako kierunkowy wyznacznik systemu zarządzania. [W:] Borowiecki R., Kaczmarek J. (red.), Zarządzanie przedsiębiorstwem w warunkach współczesnych wyzwań gospodarczych : modele - metody - procesy, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 37-45.
23
Bętkowska S., Litwa P., (2013), Struktura kapitałowa jako determinanta efektywności kreowania wartości dla właścicieli. [W:] Borowiecki R. (kierownik tematu), Zarządzanie efektywnością zasobów gospodarczych przedsiębiorstwa. Etap II, s. 36-54.
24
Bętkowska S., (2013), Wykorzystanie deterministycznego modelu wzrostu wartości przedsiębiorstwa w ocenie procesów kreowania wartości, "Przegląd Organizacji", nr 5, s. 26-32.
25
Bętkowska S., (2013), Pomiar ekonomicznej wartości dodanej na przykładzie sektora budownictwo. [W:] Borowiecki R., Jaki A. (red.), Restrukturyzacja przedsiębiorstw i gospodarek w warunkach rozwoju rynków globalnych, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 323-338.
26
Borowiecki R., Bętkowska S., (2012), Efektywność procesów restrukturyzacji przedsiębiorstw. [W:] Borowiecki R. (kierownik tematu), Zarządzanie efektywnością zasobów gospodarczych przedsiębiorstwa, s. 69-93.
27
Bętkowska S., (2012), WACC jako podstawa szacowania stopy dyskontowej w ocenie wartości dochodowej przedsiębiorstw. [W:] Borowiecki R., Jaki A. (red.), Zarządzanie procesami restrukturyzacji : koncepcje, strategie, analiza, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 361-373.
28
Borowiecki R., Bętkowska S., (2011), Wartość dla właścicieli w strukturze celów współczesnego przedsiębiorstwa, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu", 199, s. 112-124.
29
Bętkowska S., (2011), Restrukturyzacja przedsiębiorstwa w procesie kreowania wartości dla właścicieli, Prom. Borowiecki R., Kraków : , 419 k.
30
Bętkowska S., (2011), Polityka dywidend jako czynnik kreowania wartości dla właścicieli. [W:] Jaki A., Kaczmarek J., Rojek T. (red.), Restrukturyzacja : teoria i praktyka w obliczu nowych wyzwań : księga pamiątkowa dla uczczenia Jubileuszu 45-lecia pracy naukowo-dydaktycznej prof. zw. dr. hab. Ryszarda Borowieckiego, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 261-271.
31
Bętkowska S., (2009), Kapitał obrotowy w procesie kreowania wartości dla właścicieli, "Zeszyt Naukowy Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie", nr 11, s. 43-58.
32
Bętkowska-Lenik S., (2008), Zadłużenie jako determinanta kreowania wartości przedsiębiorstwa. [W:] Borowiecki R., Jaki A. (red.), Doskonalenie procesu zarządzania przedsiębiorstwem w obliczu globalizacji : z teorii i praktyki, Kraków : Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 55-63.
33
Bętkowska-Lenik S., (2008), Zarządzanie ryzykiem we współczesnym przedsiębiorstwie, "Zeszyt Naukowy Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie", nr 8, s. 73-86.
34
Bętkowska-Lenik S., (2007), Rekapitalizacja jako metoda zwiększania wartości przedsiębiorstwa i zamożności jego właścicieli. [W:] Borowiecki R., Jaki A. (red.), Potencjał restrukturyzacji w warunkach globalizacji i nowej gospodarki, Kraków : Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 687-694.
35
Bętkowska-Lenik S., (2006), Wykorzystanie analizy dyskryminacyjnej w predykcji bankructwa podmiotu gospodarczego, "Zeszyt Naukowy Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie", nr 5, s. 75-86.
36
Bętkowska-Lenik S., (2006), Zarządzanie płynnością finansową w procesie racjonalizacji ryzyka bankowego, "Zeszyt Naukowy Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie", nr 5, s. 21-39.
37
Lenik S., (2006), Informacja w identyfikacji ryzyka działalności jednostki konsultingowej. [W:] Borowiecki R., Kwieciński M. (red.), Informacja w zintegrowanej Europie : koncepcje i narzędzia zarządzania wobec wyzwań i zagrożeń, Warszawa : Difin, s. 336-354.
38
Bętkowska-Lenik S., (2006), Słowo wstępne. [W:] re., Michał Niewiński (red.), Nauki ekonomiczne w badaniach studentów - doświadczenia i strategie, Kraków : Oficyna Wydawnicza "Text", s. 5.
39
Lenik S., (2006), Zarządzanie zmianą jako czynniki sukcesu. [W:] Sierpińska M., Jaki A. (red.), Przedsiębiorstwo na przełomie wieków : zarządzanie, restrukturyzacja, rozwój, Kraków : Katedra Ekonomiki i Organizacji Przesiębiorstw Akademii Ekonomicznej, s. 85-95.
40
Lenik S., (2004), Funkcja informacyjna metody luki okresów w zarządzaniu ryzykiem płynności finansowej banku komercyjnego. [W:] Borowiecki R., Kwieciński M. (red.), Informacja i wiedza w zintegrowanym systemie zarządzania, Kraków : Zakamycze, s. 187-210.
41
Lenik S., Łopata B., (2000), Zarys znaczenia kosztów dla przedsiębiorstw funkcjonujących w gospodarce rynkowej, "Zeszyt Naukowy Studentów", nr 1, s. 65-76.
1
@article{artUEK:2168354674,
author = "Sylwia Kruk",
title = "Impact of Capital Structure on Corporate Value - Review of Literature",
journal = "Journal of Risk and Financial Management",
number = "vol. 14, iss. 4",
pages = "1-13",
year = "2021",
doi = {http://dx.doi.org/10.3390/jrfm14040155},
url = {https://www.mdpi.com/1911-8074/14/4/155/htm},
}
2
@inbook{fmUEK:2168350146,
author = "Andrzej Jaki and Sylwia Kruk",
title = "Efektywność jako podstawa działalności i zarządzania przedsiębiorstwem - istota i perspektywy badania",
booktitle = "Zarządzanie organizacjami w społeczeństwie informacyjnym : projekty - procesy - struktury",
pages = "233-250",
adress = "Toruń",
publisher = "Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Dom Organizatora",
year = "2020",
isbn = "978-83-7285-937-2 ; 978-83-7285-946-4",
}
3
@article{artUEK:2168334173,
author = "Sylwia Kruk",
title = "Efektywność zainwestowanego kapitału w spółkach sektora WIG - budownictwo",
journal = "Przedsiębiorczość i Zarządzanie",
number = "t. 20, z. 1, cz. 2",
pages = "217-231",
year = "2019",
url = {http://piz.san.edu.pl/docs/e-XX_1_2.pdf},
}
4
@misc{wstUEK:2168338867,
author = "Andrzej Jaki and Sylwia Kruk",
title = "Wstęp",
booktitle = "Zarządzanie restrukturyzacją : innowacyjność i konkurencyjność w obliczu zmian",
pages = "9-11",
adress = "Toruń",
publisher = "Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Dom Organizatora",
year = "2019",
isbn = "978-83-7285-881-8 ; 978-83-7285-882-5",
}
5
@article{artUEK:2168340575,
author = "Sylwia Kruk",
title = "The Efficiency of Engaged Capital in the WIG-mining Index",
journal = "IOP Conference Series : Materials Science and Engineering",
number = "vol. 641, iss. 1 (article number: 012011)",
pages = "1-7",
year = "2019",
doi = {http://dx.doi.org/10.1088/1757-899X/641/1/012011},
url = {https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1757-899X/641/1/012011/pdf},
}
6
@book{monUEK:2168338823,
title = "Zarządzanie restrukturyzacją : innowacyjność i konkurencyjność w obliczu zmian",
editor = Jaki Andrzej,
editor = Kruk Sylwia,
adress = "Toruń",
publisher = "Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Dom Organizatora",
year = "2019",
isbn = "978-83-7285-881-8 ; 978-83-7285-882-5",
}
7
@article{artUEK:2168327765,
author = "Rafał Dreżewski and Sylwia Kruk and Maciej Makówka",
title = "The Evolutionary Optimization of a Company's Return on Equity Factor: Towards the Agent-Based Bio-Inspired System Supporting Corporate Finance Decisions",
journal = "IEEE Access",
number = "vol. 6",
pages = "51911 - 51930",
year = "2018",
doi = {http://dx.doi.org/10.1109/ACCESS.2018.2870201},
url = {https://ieeexplore.ieee.org/document/8466578/authors#authors},
}
8
@book{skrUEK:2168327931,
author = "Janusz Nesterak and Sylwia Kruk",
title = "Finanse przedsiębiorstwa",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2018",
isbn = "978-83-7252-765-3",
}
9
@article{artUEK:2168332591,
author = "Sylwia Kruk",
title = "The Assessment of Economic Value Added in Construction Companies in the Years 2010-2017",
journal = "Świat Nieruchomości",
number = "4 (106)",
pages = "13-20",
year = "2018",
doi = {http://dx.doi.org/10.14659/WOREJ.2018.106.002},
url = {},
}
10
@misc{posUEK:2168321457,
author = "Zofia Gródek-Szostak and Danuta Kajrunajtys and Sylwia Kruk",
title = "Kierunki publicznego wsparcia rozwoju technologicznego przedsiębiorstw 2014-2020. Instrument dla MŚP",
booktitle = "Inżynieria produkcji późnej nowoczesności",
pages = "[1 k.]",
adress = "Oświęcim",
year = "2018",
}
11
@article{artUEK:2168323905,
author = "Sylwia Kruk",
title = "Zarządzanie majątkiem w procesie kreowania wartości przedsiębiorstwa",
journal = "Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia",
number = "1 (91)",
pages = "345-352",
year = "2018",
doi = {http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2018.91-28},
url = {https://wnus.edu.pl/frfu/pl/issue/730/article/9670/},
}
12
@misc{posUEK:2168321463,
author = "Sylwia Kruk and Zofia Gródek-Szostak",
title = "Zarządzanie majątkiem w procesie kreowania wartości przedsiębiorstwa",
booktitle = "Inżynieria produkcji późnej nowoczesności",
pages = "[1 k.]",
adress = "Oświęcim",
year = "2018",
}
13
@inbook{fmUEK:2168315475,
author = "Sylwia Kruk",
title = "Finansowe determinanty wartości dla właścicieli",
booktitle = "Przedsiębiorstwo w gospodarce rynkowej : transformacja - rozwój - zarządzanie",
pages = "191-197",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2017",
isbn = "978-83-65173-88-1 ; 978-83-65173-89-8",
}
14
@article{artUEK:2168323289,
author = "Sylwia Kruk",
title = "Rentowność jako kryterium oceny efektywności gospodarowania przedsiębiorstwa",
journal = "Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia",
number = "5 (89) cz. 1",
pages = "217-225",
year = "2017",
doi = {http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2017.89/1-17},
url = {https://wnus.edu.pl/frfu/file/article/download/5746/44944.pdf},
}
15
@article{artUEK:2168312919,
author = "Sylwia Bętkowska",
title = "Determinanty struktury kapitału w przedsiębiorstwie",
journal = "Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia",
number = "4 (82), cz. 1",
pages = "385-396",
adress = "",
year = "2016",
doi = {http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2016.4.82/1-33},
url = {http://www.wneiz.pl/nauka_wneiz/frfu/82-2016/FRFU-82-cz1-385.pdf},
}
16
@inbook{fmUEK:2168301439,
author = "Sylwia Bętkowska",
title = "Methods of Enterprise Value Creation",
booktitle = "Knowledge, Economy, Society : Challenges of Contemporary Economies in the Face of Global Market Conditions",
pages = "169-176",
adress = "Cracow",
publisher = "Foundation of the Cracow University of Economics",
year = "2015",
url = {https://cfm.uek.krakow.pl/media/files/94/d9/Book%20I%202015.pdf},
isbn = "978-83-65173-28-7 ; 978-83-65173-29-4",
}
17
@inbook{fmUEK:2168300983,
author = "Sylwia Bętkowska",
title = "Utilization of DCF Method for Strategic Enterprise Management",
booktitle = "Contemporary Conditions and Trends in Enterprise Management : Strategies, Mechanisms, Processes",
pages = "69-78",
adress = "Cracow",
publisher = "Foundation of the Cracow University of Economics",
year = "2015",
isbn = "978-83-65173-00-3 ; 978-83-65173-01-0",
}
18
@inbook{fmUEK:2168284669,
author = "Sylwia Bętkowska",
title = "Methodology of Measuring Dependencies between the Economic Value Added and the Маrket Value",
booktitle = "Managing Organizations in Changing Environment : Models - Concepts - Mechanisms",
pages = "371-381",
adress = "Cracow",
publisher = "Foundation of the Cracow University of Economics",
year = "2014",
isbn = "978-83-62511-68-6",
}
19
@inbook{fmUEK:2168288857,
author = "Sylwia Bętkowska",
title = "The Goals of Enterprise Management in the Market Economy",
booktitle = "Third Sector : Theoretical and Empirical Approach",
pages = "223-239",
adress = "Cracow",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2014",
isbn = "978-83-932796-8-5",
}
20
@inbook{fmUEK:2168283263,
author = "Sylwia Bętkowska",
title = "Struktura kapitałowa w procesie kreowania wartości dla właścicieli",
booktitle = "Aktualne problemy funkcjonowania i rozwoju przedsiębiorstw",
pages = "75-90",
adress = "Warszawa",
publisher = "Vizja Press & IT; Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania",
year = "2014",
isbn = "978-83-62855-27-8",
}
21
@unpublished{fnpUEK:2168301867,
author = "Sylwia Bętkowska",
title = "Wykorzystanie metody DCF w ocenie efektywności restrukturyzacji przedsiębiorstwa",
booktitle = "Zarządzanie efektywnością zasobów gospodarczych przedsiębiorstwa. Etap III",
pages = "55-69",
year = "2014",
}
22
@inbook{fmUEK:2168285807,
author = "Sylwia Bętkowska",
title = "Wartość przedsiębiorstwa jako kierunkowy wyznacznik systemu zarządzania",
booktitle = "Zarządzanie przedsiębiorstwem w warunkach współczesnych wyzwań gospodarczych : modele - metody - procesy",
pages = "37-45",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2014",
isbn = "978-83-62511-88-4",
}
23
@unpublished{fnpUEK:2168286005,
author = "Sylwia Bętkowska and Piotr Litwa",
title = "Struktura kapitałowa jako determinanta efektywności kreowania wartości dla właścicieli",
booktitle = "Zarządzanie efektywnością zasobów gospodarczych przedsiębiorstwa. Etap II",
pages = "36-54",
year = "2013",
}
24
@article{artUEK:2168265124,
author = "Sylwia Bętkowska",
title = "Wykorzystanie deterministycznego modelu wzrostu wartości przedsiębiorstwa w ocenie procesów kreowania wartości",
journal = "Przegląd Organizacji",
number = "5",
pages = "26-32",
year = "2013",
}
25
@inbook{fmUEK:2168264572,
author = "Sylwia Bętkowska",
title = "Pomiar ekonomicznej wartości dodanej na przykładzie sektora budownictwo",
booktitle = "Restrukturyzacja przedsiębiorstw i gospodarek w warunkach rozwoju rynków globalnych",
pages = "323-338",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2013",
isbn = "978-83-62511-08-2",
}
26
@unpublished{fnpUEK:2168271866,
author = "Ryszard Borowiecki and Sylwia Bętkowska",
title = "Efektywność procesów restrukturyzacji przedsiębiorstw",
booktitle = "Zarządzanie efektywnością zasobów gospodarczych przedsiębiorstwa",
pages = "69-93",
year = "2012",
}
27
@inbook{fmUEK:2168247562,
author = "Sylwia Bętkowska",
title = "WACC jako podstawa szacowania stopy dyskontowej w ocenie wartości dochodowej przedsiębiorstw",
booktitle = "Zarządzanie procesami restrukturyzacji : koncepcje, strategie, analiza",
pages = "361-373",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2012",
isbn = "978-83-62511-81-5",
}
28
@article{artUEK:2168226118,
author = "Ryszard Borowiecki and Sylwia Bętkowska",
title = "Wartość dla właścicieli w strukturze celów współczesnego przedsiębiorstwa",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu",
number = "199",
pages = "112-124",
adress = "",
year = "2011",
}
29
@unpublished{drUEK:2168219558,
author = "Sylwia Bętkowska",
title = "Restrukturyzacja przedsiębiorstwa w procesie kreowania wartości dla właścicieli",
adress = "Kraków",
year = "2011",
url = {http://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/doktoraty_full.php?nr=1200002421},
}
30
@inbook{fmUEK:2168288447,
author = "Sylwia Bętkowska",
title = "Polityka dywidend jako czynnik kreowania wartości dla właścicieli",
booktitle = "Restrukturyzacja : teoria i praktyka w obliczu nowych wyzwań : księga pamiątkowa dla uczczenia Jubileuszu 45-lecia pracy naukowo-dydaktycznej prof. zw. dr. hab. Ryszarda Borowieckiego",
pages = "261-271",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2011",
isbn = "978-83-62511-95-2",
}
31
@article{artUEK:2168265640,
author = "Sylwia Bętkowska",
title = "Kapitał obrotowy w procesie kreowania wartości dla właścicieli",
journal = "Zeszyt Naukowy Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie",
number = "11",
pages = "43-58",
adress = "",
year = "2009",
issn = "",
}
32
@inbook{fmUEK:2168319393,
author = "Sylwia Bętkowska-Lenik",
title = "Zadłużenie jako determinanta kreowania wartości przedsiębiorstwa",
booktitle = "Doskonalenie procesu zarządzania przedsiębiorstwem w obliczu globalizacji : z teorii i praktyki",
pages = "55-63",
adress = "Kraków",
publisher = "Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2008",
isbn = "978-83-927790-0-1",
}
33
@article{artUEK:2168319389,
author = "Sylwia Bętkowska-Lenik",
title = "Zarządzanie ryzykiem we współczesnym przedsiębiorstwie",
journal = "Zeszyt Naukowy Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie",
number = "8",
pages = "73-86",
year = "2008",
}
34
@inbook{fmUEK:2168319397,
author = "Sylwia Bętkowska-Lenik",
title = "Rekapitalizacja jako metoda zwiększania wartości przedsiębiorstwa i zamożności jego właścicieli",
booktitle = "Potencjał restrukturyzacji w warunkach globalizacji i nowej gospodarki",
pages = "687-694",
adress = "Kraków",
publisher = "Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2007",
isbn = "978-83-924656-3-8",
}
35
@article{artUEK:2168319385,
author = "Sylwia Bętkowska-Lenik",
title = "Wykorzystanie analizy dyskryminacyjnej w predykcji bankructwa podmiotu gospodarczego",
journal = "Zeszyt Naukowy Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie",
number = "5",
pages = "75-86",
year = "2006",
}
36
@article{artUEK:2168319387,
author = "Sylwia Bętkowska-Lenik",
title = "Zarządzanie płynnością finansową w procesie racjonalizacji ryzyka bankowego",
journal = "Zeszyt Naukowy Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie",
number = "5",
pages = "21-39",
year = "2006",
}
37
@inbook{fmUEK:2168319391,
author = "Sylwia Lenik",
title = "Informacja w identyfikacji ryzyka działalności jednostki konsultingowej",
booktitle = "Informacja w zintegrowanej Europie : koncepcje i narzędzia zarządzania wobec wyzwań i zagrożeń",
pages = "336-354",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2006",
isbn = "83-7251-606-5",
}
38
@misc{wstUEK:2168319411,
author = "Sylwia Bętkowska-Lenik",
title = "Słowo wstępne",
booktitle = "Nauki ekonomiczne w badaniach studentów - doświadczenia i strategie",
pages = "5",
adress = "Kraków",
publisher = "Oficyna Wydawnicza Text",
year = "2006",
issn = "",
isbn = "83-60560-02-1",
}
39
@inbook{fmUEK:2168305229,
author = "Sylwia Lenik",
title = "Zarządzanie zmianą jako czynniki sukcesu",
booktitle = "Przedsiębiorstwo na przełomie wieków : zarządzanie, restrukturyzacja, rozwój",
pages = "85-95",
adress = "Kraków",
publisher = "Katedra Ekonomiki i Organizacji Przesiębiorstw Akademii Ekonomicznej",
year = "2006",
isbn = "83-89726-02-5",
}
40
@inbook{fmUEK:2168305227,
author = "Sylwia Lenik",
title = "Funkcja informacyjna metody luki okresów w zarządzaniu ryzykiem płynności finansowej banku komercyjnego",
booktitle = "Informacja i wiedza w zintegrowanym systemie zarządzania",
pages = "187-210",
adress = "Kraków",
publisher = "Zakamycze",
year = "2004",
issn = "",
isbn = "83-7333-414-9",
}
41
@article{artUEK:2168327631,
author = "Sylwia Lenik and Bartłomiej Łopata",
title = "Zarys znaczenia kosztów dla przedsiębiorstw funkcjonujących w gospodarce rynkowej",
journal = "Zeszyt Naukowy Studentów",
number = "1",
pages = "65-76",
year = "2000",
issn = "",
}