Publications of the selected author
1

Title:
Uniwersytet i edukacja wobec wyzwań współczesności
Edition:
Wydanie rozszerzone
Redakcja:
Publisher address:
Kraków: Wydawnictwo Małopolskiej Szkoły Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie ; Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, 2022
Physical description:
250 s.: il.; 24 cm
Research program:
Publikacja została opracowana w ramach projektu pt. Program Pilotażowy "Uniwersytet Odpowiedzialny" realizowanego przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego
ISBN:
978-83-89410-53-5
Access mode:
Level I:
40.00 pkt
Nr:
2168363028
See related chapters
2

Author:
Title:
Cyfrowa praca i cyfrowy rynek pracy - wyzwania stojące przed edukacją
Source:
Uniwersytet i edukacja wobec wyzwań współczesności / red. Norbert LAURISZ, Stanisław MAZUR, Katarzyna SANAK-KOSMOWSKA - Wydanie rozszerzone. - Kraków: Wydawnictwo Małopolskiej Szkoły Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie ; Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, 2022, s. 118-148 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-89410-53-5
Access mode:
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168363044
chapter in monograph
See main document
3

Author:
Title:
Co-creation in Health 4.0
Source:
The Digital Transformation of Healthcare : Health 4.0 / red. Marek ĆWIKLICKI, Mariusz Duplaga, Jacek KLICH - London, New York: Routledge, 2022, s. 103-123 - Bibliogr.
Series:
(Routledge International Studies in Health Economics)
ISBN:
978-0-367-70050-8 ; 978-0-367-70053-9
Level II:
75.00 pkt
Nr:
2168360554
chapter in monograph
See main document
4

Title:
Popyt i potrzeby ludzkie dziś i jutro
Source:
Uniwersytet odpowiedzialny : edukacja w zakresie przedsiębiorczości cyfrowej : podręcznik dla nauczycieli i rodziców / red. Norbert LAURISZ, Katarzyna SANAK-KOSMOWSKA - Kraków: Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej ; Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2021, s. 85-107 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-67140-06-5
Access mode:
Nr:
2168364296
chapter in textbook
See main document
5

Title:
Curriculum Update Mechanism
Source:
Teaching Guidelines for Digital Entrepreneurship / red. Kateryna Kraus, Nataliia Kraus, Olena Shtepa - Kiev-Cracow: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2021, s. 34-40
ISBN:
978-83-959463-6-3
Access mode:
Full text
CC-BY-NC-ND
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168355918
chapter in monograph
6

Title:
Podstawy biznesu startupowego
Source:
Uniwersytet odpowiedzialny : edukacja w zakresie przedsiębiorczości cyfrowej : podręcznik dla nauczycieli i rodziców / red. Norbert LAURISZ, Katarzyna SANAK-KOSMOWSKA - Kraków: Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej ; Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2021, s. 14-40 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-67140-06-5
Access mode:
Nr:
2168364290
chapter in textbook
See main document
7

Title:
Technologie przyszłości
Source:
Uniwersytet odpowiedzialny : edukacja w zakresie przedsiębiorczości cyfrowej : podręcznik dla nauczycieli i rodziców / red. Norbert LAURISZ, Katarzyna SANAK-KOSMOWSKA - Kraków: Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej ; Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2021, s. 64-84 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-67140-06-5
Access mode:
Nr:
2168364294
chapter in textbook
See main document
8

Author:
Title:
Polityka społeczna = Social Policy
Source:
Polityki publiczne / red. Artur Wołek - Kraków: Akademia Ignatianum w Krakowie, 2021, s. 107-131. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Series:
(Słowniki społeczne ; t. 2)
ISBN:
978-83-7614-492-4
Access mode:
Full text
CC-BY-ND
Level I:
20.00 pkt
Note another doc.:
Dostępne również w języku angielskim: Laurisz N., (2021), Social Policy. [W:] Wołek A. (ed.), Public Policies, Krakow : Ignatianum University Press, s. 105-128, ISBN 978-83-7614-496-2 https://slownikispoleczne.ignatianum.edu.pl/pliki/pp_en.pdf
Nr:
2168356246
chapter in monograph
9

Title:
Cyfryzacja i rynek pracy [dokument elektroniczny]
Publisher address:
Kraków: Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, 2021
Physical description:
91 s.: il.
Series:
(Centrum Polityk Publicznych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie ; 7/2021)
Notes:
Bibliogr.
Access mode:
Full text
CC-BY-NC-ND
Nr:
2168358040
report
10

Title:
Uniwersytet odpowiedzialny : edukacja w zakresie przedsiębiorczości cyfrowej : podręcznik dla nauczycieli i rodziców
Redakcja:
Publisher address:
Kraków: Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej ; Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2021
Physical description:
158 s.: il.
Notes:
Bibliogr. przy rozdz.
Research program:
Publikacja została opracowana w ramach projektu pt. Program Pilotażowy "Uniwersytet Odpowiedzialny" realizowanego przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego
ISBN:
978-83-67140-06-5
Access mode:
Nr:
2168363914
See related chapters
11

Author:
Title:
Społeczne problemy i wyzwania początku XXI wieku
Source:
Wyzwania i problemy społeczne początku XXI wieku / red. Norbert LAURISZ - Kraków: Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, 2020, s. 5-6 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-949523-4-1 ; 978-83-949523-5-8
Access mode:
Nr:
2168353952
preface / summary
See main document
12

Title:
Ekonomia : jak i czym gospodarujemy
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2020
Physical description:
38 s.: il.
Research program:
Projekt pt. Oczy szeroko otwarte realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, nr umowy POWR.03.01.00-00-T086/18. Kwota dofinansowania ze środków europejskich: 566 680,88 zł. Całkowita wartość projektu to 584 277,20 zł.
ISBN:
978-83-959463-4-9
Access mode:
Nr:
2168355556
book
13

Title:
Jak działa społeczeństwo
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2020
Physical description:
40 s.: il.
Notes:
Bibliogr.
Research program:
Projekt pt. Oczy szeroko otwarte realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, nr umowy POWR.03.01.00-00-T086/18. Kwota dofinansowania ze środków europejskich: 566 680,88 zł. Całkowita wartość projektu to 584 277,20 zł.
ISBN:
978-83-959463-1-8
Access mode:
Nr:
2168355550
book
14

Author:
Title:
W kierunku komercjalizacji działalności społecznej - różnicowanie sposobu prowadzenia działalności przez podmioty ekonomii społecznej w efekcie ich ekonomizacji = Towards the Commercialisation of Social Activities - Differentiating of Mode of Operation by Social Economy Organisations as a Result of their Marketisation
Source:
Przedsiębiorczość - Edukacja = Entrepreneurship - Education. - vol. 16, no. 2 (2020) , s. 189-201. - Tytuł numeru: Wybrane zagadnienia edukacji i rozwoju przedsiębiorczości = Selected Issues of Education and Entrepreneurship Development - Bibliogr.
2019 list:
40.00 pkt
Nr:
2168352146
article
15

Title:
Wyzwania i problemy społeczne początku XXI wieku
Redakcja:
Publisher address:
Kraków: Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, 2020
Physical description:
119 s.: il.; 24 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. pol. przy rozdz., Bibliogr. przy rozdz.
ISBN:
978-83-949523-4-1 ; 978-83-949523-5-8
Access mode:
Nr:
2168353948
See related chapters
16

Title:
Świat się zmienia
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2020
Physical description:
26 s.: il.
Notes:
Bibliogr.
Research program:
Projekt pt. Oczy szeroko otwarte realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, nr umowy POWR.03.01.00-00-T086/18. Kwota dofinansowania ze środków europejskich: 566 680,88 zł. Całkowita wartość projektu to 584 277,20 zł.
ISBN:
978-83-959463-5-6
Access mode:
Nr:
2168355560
book
17

Title:
Ekonomia Społeczna
Number:
nr 2
Redakcja:
Publisher address:
Kraków: Wydawnictwo Małopolskiej Szkoły Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2019
Access mode:
Full text
CC-BY-ND
Level I:
Nr:
2168348128
journal / series editorial
18

Author:
Title:
The Role of Stakeholders in Development of Social Economy Organizations in Poland : an Integrative Approach
Source:
Administrative Sciences. - vol. 9, iss. 4, art. no. 74 (2019) , s. 1-17. - Tytuł numeru: Sustainable Entrepreneurship : Theory, Research and Practical Applications - Bibliogr.
2019 list:
40.00 pkt
Index in Web of Science:
Yes
Nr:
2168338373
article
19

Author:
Norbert Laurisz , Anna Stronczek
Title:
Przedmowa : Innowacje społeczne między rynkiem a państwem = Preface : Social Innovations between the Market and the State
Source:
Ekonomia Społeczna. - nr 1, s. 7-12. - Tytuł numeru: Innowacje społeczne - Bibliogr.
Nr:
2168348116
preface / summary
20

Title:
Wprowadzenie : Innowacje społeczne - teoria, praktyka, wyzwania = Introduction : Social Innovations - Theory, Practice, Challenges
Source:
Ekonomia Społeczna. - nr 2, s. 7-10. - Tytuł numeru: Innowacyjność społeczna w Polsce - Bibliogr.
Nr:
2168348118
preface / summary
21

Title:
Ekonomia Społeczna
Number:
nr 1
Redakcja:
, Stronczek Anna
Publisher address:
Kraków: Wydawnictwo Małopolskiej Szkoły Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2019
Access mode:
Full text
CC-BY-ND
Level I:
Nr:
2168348134
journal / series editorial
22

Author:
Title:
Wprowadzenie
Source:
Perspektywy rozwoju rynku pracy : przyszłość energetyki / red. Norbert LAURISZ - Kraków: Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, 2018, s. 7
Series:
(Zeszyty Naukowe Fundacji Gospodarki i Administracji Publiczne ; nr 1)
ISBN:
978-83-947017-8-9 ; 978-83-947017-9-6
Nr:
2168332037
preface / summary
See main document
23

Author:
Title:
Polityka społeczna - od aksjologii do akceptacji społecznej = Social Policy : from Axiology to Social Acceptance
Source:
Ekonomia Społeczna. - nr 2 (2018) , s. 82-89. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Research program:
Publikacja została przygotowana w projekcie "Doskonalenie usług w sektorze publicznym: wymiar europejski" nr: 057/ WGAP-KAP/02/2018/S/8057, dofinansowanym z dotacji Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla Wydziału Gospodarki i Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie na utrzymanie potencjału badawczego.
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168333807
article
24

Title:
Perspektywy rozwoju rynku pracy : przyszłość energetyki
Redakcja:
Publisher address:
Kraków: Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, 2018
Physical description:
110 s.: il.
Series:
(Zeszyty Naukowe Fundacji Gospodarki i Administracji Publiczne ; nr 1)
Notes:
Streszcz. przy art., Bibliogr. przy art.
ISBN:
978-83-947017-8-9 ; 978-83-947017-9-6
Nr:
2168330009
See related chapters
25

Author:
Title:
Kapitał ludzki a konkurencyjność
Source:
Polityka wsparcia konkurencyjności gospodarki : wybrane aspekty / red. Tomasz GEODECKI - Warszawa: Polskie Wydawnictwa Ekonomiczne S.A., 2016, s. 119-132 - Bibliogr.
Series:
(Zarządzanie Publiczne)
ISBN:
978-83-208-2265-6
Nr:
2168311579
chapter in monograph
See main document
26

Conference:
Konferencja Koła Naukowego GAP "Spotkajmy się w Internecie. Czynne całodobowo", Kraków, Polska, od 2016-04-13 do 2016-04-14
Title:
Spotkajmy się w Internecie : czynne całodobowo
Redakcja:
Publisher address:
Kraków: Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, 2016
Physical description:
136 s.: il.; 24 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. pol. przy wybranych ref., Bibliogr. przy ref.
ISBN:
978-83-942293-8-2
Nr:
2168311883
conference materials
See related chapters
27

Title:
Wokół gospodarki i administracji publicznej. T. 2
Redakcja:
Publisher address:
Kraków: Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, 2016
Physical description:
167 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr. przy rozdz.
Research program:
Sfinansowane przez Ministerstwo Rozwoju w ramach Programu Start in Poland.
ISBN:
978-83-942293-9-9
Access mode:
Nr:
2168311899
See related chapters
28

Author:
Title:
Przedmowa
Source:
Wokół gospodarki i administracji publicznej. T. 2 / red. Norbert LAURISZ - Kraków: Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, 2016, s. 7
ISBN:
978-83-942293-9-9
Nr:
2168311903
preface / summary
See main document
29

Title:
Elementarz młodej partycypacji : przewodnik po dobrych pomysłach i partycypacji społecznej
Redakcja:
Publisher address:
Kraków: Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, 2016
Physical description:
50 s.: il.
Notes:
Bibliogr.
Research program:
Niniejsza publikacja powstała w ramach projektu "Coaching obywatelski" współfinasowanego z Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.
ISBN:
978-83-942293-3-7
Nr:
2168312319
30

Author:
Title:
Wprowadzenie
Source:
Spotkajmy się w Internecie : czynne całodobowo / red. Norbert LAURISZ - Kraków: Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, 2016, s. 7
ISBN:
978-83-942293-8-2
Nr:
2168311885
preface / summary
See main document
31

Author:
Title:
Polityka rynku pracy w Japonii i Stanach Zjednoczonych
Source:
Polityka rynku pracy : teoria i praktyka / red. Maciej FRĄCZEK - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2015, s. 89-97 - Bibliogr.
Series:
(Zarządzanie Publiczne)
ISBN:
978-83-208-2235-9
Nr:
2168304999
chapter in monograph
See main document
32

Author:
Title:
W poszukiwaniu skutecznej polityki aktywizacyjnej = In Search of an Effective Active Labor Market Policy
Source:
Rynki pracy w krajach Unii Europejskiej wobec wyzwań kryzysowych / red. Robert W. WŁODARCZYK - Wrocław: Wydawnictwo eBooki.com.pl, 2015, s. 39-47. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-942651-1-3
Access mode:
Nr:
2168299705
chapter in monograph
See main document
33

Author:
Title:
Projektowanie polityk publicznych w obszarze rynku pracy w Polsce = Designing Public Policies in the Labor Market Area in Poland in the Light of the Results of Research
Source:
Rynki pracy w krajach Unii Europejskiej wobec wyzwań kryzysowych / red. Robert W. WŁODARCZYK - Wrocław: Wydawnictwo eBooki.com.pl, 2015, s. 289-298. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-942651-1-3
Access mode:
Nr:
2168299735
chapter in monograph
See main document
34

Author:
Title:
Inwestycje w kapitał ludzki - w kontekście zmian zachodzących w przestrzeni społeczno-gospodarczej = Investments in Human Capital - in the Context of Changes in the Socio-Economic Area
Source:
Rynki pracy w krajach Unii Europejskiej wobec wyzwań kryzysowych / red. Robert W. WŁODARCZYK - Wrocław: Wydawnictwo eBooki.com.pl, 2015, s. 29-38. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-942651-1-3
Access mode:
Nr:
2168299655
chapter in monograph
See main document
35

Title:
NAWIKUS : narzędzie analizy wartości kontraktowanych usług społecznych : ocena zastosowania w świetle pilotażu
Publisher address:
Kraków: Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, 2015
Physical description:
160 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-942293-4-4
Nr:
2168301055
monograph
36

Author:
Title:
Polityka edukacyjna a rynek pracy
Source:
Polityka rynku pracy : teoria i praktyka / red. Maciej FRĄCZEK - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2015, s. 133-141 - Bibliogr.
Series:
(Zarządzanie Publiczne)
ISBN:
978-83-208-2235-9
Nr:
2168305001
chapter in monograph
See main document
37

Author:
Title:
Polityka rynku pracy w Japonii i Stanach Zjednoczonych
Source:
Dobre rządzenie - wokół dylematów współczesnej polityki rynku pracy / kierownik zespołu badawczego: Jerzy HAUSNER, s. 79-90 - Bibliogr.
Signature:
NP-1430/Magazyn
Nr:
2168290545
chapter in unpublished scientific work
See main document
38

Author:
Title:
Wprowadzenie do partycypacji społecznej w Polsce
Source:
Partycypacja społeczna w Polsce : atlas dobrych praktyk / [red. Marek ĆWIKLICKI i Maciej FRĄCZEK] - Kraków: Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, 2013, s. 26-38 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-934679-9-0
Access mode:
Nr:
2168270954
chapter in monograph
See main document
39

Author:
Robert Lisowski , Andrzej Jamróz , Norbert Laurisz
Title:
Marketing w powszechnych towarzystwach emerytalnych = Marketing in Common Pension Societies
Source:
Informacje i marketing w działalności organizacji : monografia = Information and Marketing in Activities of Organization : [Monograph] / red. Honorata Howaniec, Irena Szewczyk, Wiesław Waszkielewicz - Bielsko-Biała: Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej, 2013, s. 137-146. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-63713-42-3
Nr:
2168294797
chapter in monograph
40

Author:
Title:
Warsztaty urbanistyczne charrette w Będzinie
Source:
Partycypacja społeczna w Polsce : atlas dobrych praktyk / [red. Marek ĆWIKLICKI i Maciej FRĄCZEK] - Kraków: Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, 2013, s. 193-202 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-934679-9-0
Access mode:
Nr:
2168271014
chapter in monograph
See main document
41

Author:
Title:
Polityka edukacyjna a rynek pracy
Source:
Dobre rządzenie - wokół dylematów współczesnej polityki rynku pracy / kierownik zespołu badawczego: Jerzy HAUSNER, s. 124-136 - Bibliogr.
Signature:
NP-1430/Magazyn
Nr:
2168290599
chapter in unpublished scientific work
See main document
42

Author:
Title:
Krakowski Alarm Smogowy
Source:
Partycypacja społeczna w Polsce : atlas dobrych praktyk / [red. Marek ĆWIKLICKI i Maciej FRĄCZEK] - Kraków: Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, 2013, s. 97-107 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-934679-9-0
Access mode:
Nr:
2168270996
chapter in monograph
See main document
43

Author:
Title:
Miasto kultury i obywateli - Program Rozwoju Kultury w Warszawie do roku 2020
Source:
Partycypacja społeczna w Polsce : atlas dobrych praktyk / [red. Marek ĆWIKLICKI i Maciej FRĄCZEK] - Kraków: Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, 2013, s. 108-118 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-934679-9-0
Access mode:
Nr:
2168270998
chapter in monograph
See main document
44

Author:
Robert Lisowski , Norbert Laurisz , Andrzej Jamróz
Title:
Investment Effectiveness of Open Pensions Funds [dokument elektroniczny]
Source:
Zarządzanie przedsiębiorstwem - teoria i praktyka : XIV międzynarodowa konferencja naukowa : 22-23 listopada 2012, Kraków - Kraków: WZ AGH, 2012. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168261538
chapter in conference materials
45

Title:
Przykłady działalności prowadzonej przez przedsiębiorstwa społeczne - działalności nakierowanej na reintegrację zawodową i przeciwdziałanie ryzyka wykluczenia społecznego w Unii Europejskiej
Source:
Wokół ekonomii społecznej / red. Maciej FRĄCZEK, Jerzy HAUSNER, Stanisław MAZUR - Kraków: Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, 2012, s. 349-359
ISBN:
978-83-89410-22-1
Nr:
2168230884
chapter in monograph
See main document
46

Author:
Norbert Laurisz , Robert Lisowski
Title:
Bezrobocie - społeczne i gospodarcze skutki występowania = Unemployment - Social and Economical Effects of
Source:
Wybrane zagadnienia społeczno-gospodarcze w okresie transformacji rynkowej / red. Stanisław Szydło - Kraków: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, 2012, s. 111-122. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7464-477-8
Nr:
2168256812
chapter in monograph
47

Title:
Ekonomia społeczna a rynek pracy
Source:
Wokół ekonomii społecznej / red. Maciej FRĄCZEK, Jerzy HAUSNER, Stanisław MAZUR - Kraków: Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, 2012, s. 157-176 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-89410-22-1
Nr:
2168230862
chapter in monograph
See main document
48

Author:
Robert Lisowski , Norbert Laurisz
Title:
Emerytury kapitałowe w Polsce po reformie systemu ubezpieczeń społecznych
Source:
Naprâmi rozbudovi podatkovoї sistemi Ukraїni v umovah utverdžennâ rinkovoї ekonomìki : zbìrnik tez dopovìdej mìžnarodnoї naukovo-praktičnoї konferencìї : 1-2 lûtogo 2011 r. / red. S.I. Ûrìj - Ternopìl': Ternopìl's'kij nacìonal'nij ekonomičnij unìversitet, 2011, s. 121-123 - Bibliogr.
Nr:
2168257088
chapter in conference materials
49

Author:
Maciej Frączek , Seweryn Krupnik , Norbert Laurisz
Title:
Analiza i wnioskowanie
Source:
W kierunku polityki rynku pracy opartej na dowodach / red. Jarosław Górniak, Stanisław MAZUR - [Warszawa]: Obserwatorium Regionalnych Rynków Pracy Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej, [2011], s. 83-135
ISBN:
978-83-932962-0-0
Access mode:
Nr:
2168243102
chapter in monograph
See main document
50

Author:
Maciej Frączek , Jarosław Górniak , Magdalena Jelonek , Karolina Keler , Seweryn Krupnik , Norbert Laurisz , Barbara Worek
Title:
Scenariusze prognostyczne rynku pracy
Source:
Polski rynek pracy : prognozowanie wartości czy rozpoznawanie wyzwań? / red.: Jarosław Górniak, Stanisław MAZUR - [Warszawa]: Obserwatorium Regionalnych Rynków Pracy Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej, [2011], s. 213-249. - [odczyt: 22.01.2013]
ISBN:
978-83-929996-1-4
Access mode:
Nr:
2168243082
chapter in monograph
See main document
51

Title:
Cele przewidywania zjawisk na rynku pracy
Source:
Polski rynek pracy : prognozowanie wartości czy rozpoznawanie wyzwań? / red.: Jarosław Górniak, Stanisław MAZUR - [Warszawa]: Obserwatorium Regionalnych Rynków Pracy Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej, [2011], s. 15-40. - [odczyt: 22.01.2013]
ISBN:
978-83-929996-1-4
Access mode:
Nr:
2168243072
chapter in monograph
See main document
52

Author:
Jarosław Górniak , Karolina Keler , Seweryn Krupnik , Norbert Laurisz
Title:
Ekonometryczne prognozowanie zjawisk rynku pracy - refleksja krytyczna
Source:
Polski rynek pracy : prognozowanie wartości czy rozpoznawanie wyzwań? / red.: Jarosław Górniak, Stanisław MAZUR - [Warszawa]: Obserwatorium Regionalnych Rynków Pracy Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej, [2011], s. 147-211
ISBN:
978-83-929996-1-4
Access mode:
Nr:
2168328469
chapter in monograph
See main document
53

Author:
Norbert Laurisz , Robert Lisowski
Title:
Bezrobocie - społeczne i gospodarcze skutki występowania = Unemployment - Social and Economical Effects of Occurrence [dokument elektroniczny]
Source:
Zarządzanie przedsiębiorstwem - teoria i praktyka : XIII międzynarodowa konferencja naukowa : 17-18 listopada 2011, Kraków - Kraków: Wydział Zarządzania AGH, 2011. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168261504
chapter in conference materials
54

Author:
Norbert Laurisz , Robert Lisowski
Title:
Przedsiębiorstwo społeczne - nowa forma zarządzania i przedsiębiorczości oraz alternatywna forma polityki społecznej i wspierania zatrudnienia - istota i przykłady = Social Enterprise - a New Form of Management and Entrepreneurship and an Alternative Form of Social Policy and Form of Promotion of Employment - the Essence and Examples [dokument elektroniczny]
Source:
Zarządzanie przedsiębiorstwem - teoria i praktyka : XII międzynarodowa konferencja naukowa : 27-28 maja 2010, Kraków : materiały pokonferencyjne - Kraków: WZ AGH, 2010. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168261546
chapter in conference materials
55

Author:
Robert Lisowski , Norbert Laurisz , Paweł Janowicz
Title:
Emerytury kapitałowe w Polsce = Capital Pensions in Poland [dokument elektroniczny]
Source:
Zarządzanie przedsiębiorstwem - teoria i praktyka : XII międzynarodowa konferencja naukowa : 27-28 maja 2010, Kraków - Kraków: WZ AGH, 2010. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168261516
chapter in conference materials
56

Author:
Norbert Laurisz , Robert Lisowski
Title:
Przedsiębiorstwo społeczne - istota i przykłady = Social Enterprise - a New Form of Management and Entrepreneurship and an Alternative Form of Social Policy and Form of Promotion of Employment - the Essence and Examples
Source:
Współczesne koncepcje zarządzania w teorii i praktyce = Contemporary Managerial Concepts in Theory and Practice / red. Andrzej Dura - Kraków: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, 2010, s. 181-196. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7464-369-6
Nr:
2168261534
chapter in monograph
57

Author:
Maciej Frączek , Jarosław Górniak , Magdalena Jelonek , Karolina Keler , Seweryn Krupnik , Norbert Laurisz , Stanisław Mazur , Barbara Worek
Title:
Analiza wyników badań ankietowych przeprowadzonych wśród przedsiębiorców w ramach projektu Obserwatorium Regionalnych Rynków Pracy Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej. 1, Zatrudnienie w deklaracjach i opiniach pracodawców
Publisher address:
[Warszawa]: Obserwatorium Regionalnych Rynków Pracy Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej, 2010
Physical description:
128 s.: il.; 25 cm.
Notes:
Streszcz.,
ISBN:
978-83-929996-9-0
Nr:
2168243214
report
58

Author:
Maciej Frączek , Jarosław Górniak , Magdalena Jelonek , Karolina Keler , Seweryn Krupnik , Norbert Laurisz , Stanisław Mazur , Barbara Worek
Title:
Analiza wyników badań ankietowych przeprowadzonych wśród przedsiębiorców w ramach projektu Obserwatorium Regionalnych Rynków Pracy Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej. 7, Pracodawcy a podnoszenie kompetencji zawodowych pracowników : szkolenia i inne formy podnoszenia jakości zasobów ludzkich w przedsiębiorstwach
Publisher address:
[Warszawa]: Obserwatorium Regionalnych Rynków Pracy Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej, 2010
Physical description:
66 s.: il.; 25 cm.
ISBN:
978-83-929996-7-6
Access mode:
Nr:
2168243282
report
59

Author:
Maciej Frączek , Jarosław Górniak , Magdalena Jelonek , Karolina Keler , Seweryn Krupnik , Norbert Laurisz , Stanisław Mazur , Barbara Worek
Title:
Analiza wyników badań ankietowych przeprowadzonych wśród przedsiębiorców w ramach projektu Obserwatorium Regionalnych Rynków Pracy Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej. 4, Działalność powiatowych urzędów pracy w kontekście potrzeb pracodawców
Publisher address:
[Warszawa]: Obserwatorium Regionalnych Rynków Pracy Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej, 2010
Physical description:
72 s.: il.; 25 cm.
ISBN:
978-83-929996-4-5
Access mode:
Nr:
2168243244
report
60

Author:
Maciej Frączek , Jarosław Górniak , Magdalena Jelonek , Karolina Keler , Seweryn Krupnik , Norbert Laurisz , Stanisław Mazur , Barbara Worek
Title:
Analiza wyników badań ankietowych przeprowadzonych wśród przedsiębiorców w ramach projektu Obserwatorium Regionalnych Rynków Pracy Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej. 8, Dyskryminacja w procesie rekrutacji? : płeć i inne determinanty zaniżonych szans rynkowych Polaków
Publisher address:
[Warszawa]: Obserwatorium Regionalnych Rynków Pracy Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej, 2010
Physical description:
84 s.: il.; 25 cm.
ISBN:
978-83-929996-8-3
Access mode:
Nr:
2168243286
report
61

Author:
Maciej Frączek , Jarosław Górniak , Magdalena Jelonek , Karolina Keler , Seweryn Krupnik , Norbert Laurisz , Stanisław Mazur , Barbara Worek
Title:
Analiza wyników badań ankietowych przeprowadzonych wśród przedsiębiorców w ramach projektu Obserwatorium Regionalnych Rynków Pracy Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej. 2, Wynagrodzenia i związki zawodowe
Publisher address:
[Warszawa]: Obserwatorium Regionalnych Rynków Pracy Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej, 2010
Physical description:
84 s.: il.; 25 cm.
Notes:
Streszcz.,
ISBN:
978-83-929996-2-1
Access mode:
Nr:
2168243242
report
62

Author:
Maciej Frączek , Jarosław Górniak , Magdalena Jelonek , Karolina Keler , Seweryn Krupnik , Norbert Laurisz , Stanisław Mazur , Barbara Worek
Title:
Analiza wyników badań ankietowych przeprowadzonych wśród przedsiębiorców w ramach projektu Obserwatorium Regionalnych Rynków Pracy Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej. 6, Jakich pracowników poszukują przedsiębiorstwa? : wolne miejsca pracy i oczekiwania pracodawców w stosunku do kandydatów na określone stanowiska
Publisher address:
[Warszawa]: Obserwatorium Regionalnych Rynków Pracy Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej, 2010
Physical description:
68 s.: il.; 25 cm.
Notes:
Streszcz.,
ISBN:
978-83-929996-6-9
Access mode:
Nr:
2168243250
report
63

Author:
P.A. Ânovič , Robert Lisowski , Norbert Laurisz
Title:
Skoring, kak metod ocenki kreditovaniâ domašnih hozâjstv
Source:
Čelovek. Civilizaciâ. Kul'tura : materialy XIV mežvuzovskoj naučno-teoretičeskoj konferencii / red. A.N. Alpeev - Minsk: ZAO "Vedy", 2010, s. 8-11 - Bibliogr.
ISBN:
978-985-4870-84-7
Nr:
2168261642
chapter in conference materials
64

Author:
Maciej Frączek , Jarosław Górniak , Magdalena Jelonek , Karolina Keler , Seweryn Krupnik , Norbert Laurisz , Stanisław Mazur , Barbara Worek
Title:
Analiza wyników badań ankietowych przeprowadzonych wśród przedsiębiorców w ramach projektu Obserwatorium Regionalnych Rynków Pracy Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej. 5, Publiczne i prywatne pośrednictwo pracy w opiniach pracodawców : współpraca przedsiębiorców z publicznymi służbami zatrudnienia
Publisher address:
[Warszawa]: Obserwatorium Regionalnych Rynków Pracy Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej, 2010
Physical description:
68 s.: il.; 25 cm.
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-929996-5-2
Access mode:
Nr:
2168243248
report
65

Author:
Maciej Frączek , Jarosław Górniak , Magdalena Jelonek , Karolina Keler , Seweryn Krupnik , Norbert Laurisz , Stanisław Mazur , Barbara Worek
Title:
Analiza wyników badań ankietowych przeprowadzonych wśród przedsiębiorców w ramach projektu Obserwatorium Regionalnych Rynków Pracy Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej. 3, Otoczenie instytucjonalne działalności pracodawców
Publisher address:
[Warszawa]: Obserwatorium Regionalnych Rynków Pracy Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej, 2010
Physical description:
52 s.: il.; 25 cm.
Notes:
Streszcz., Bibliogr.
ISBN:
978-83-929996-3-8
Access mode:
Nr:
2168243240
report
66

Author:
Title:
Czy aktywna polityka rynku pracy jest skuteczna? = Is the Active Approach to Labour Market Policy Effective?
Source:
Zarządzanie Publiczne. - nr 4 (10) (2009) , s. 73-91. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Access mode:
Full text
CC-BY-NC-ND
Nr:
2168257388
article
67

Author:
Title:
Skuteczność instrumentów przeciwdziałania bezrobociu długookresowemu w Polsce
Promotor:
Publisher address:
Kraków: , 2009
Physical description:
293 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Access mode:
Signature:
eDr-106
Nr:
51361
doctoral dissertation
68

Title:
Key Factors in Social Entrepreneurship Development : Social Enterprises in the Light of Research
Source:
The Social Economy in Poland : Achievements, Barriers to Growth, and Potential in Light of Research Results / red. Anna Giza-Poleszczuk, Jerzy HAUSNER - Warsaw: Foundation for Social and Economic Initiatives, 2008, s. 239-255
ISBN:
83-85928-77-4
Nr:
2168238558
chapter in monograph
See main document
69

Title:
Przedsiębiorstwo społeczne - konceptualizacja
Source:
Zarządzanie podmiotami ekonomii społecznej / red. Jerzy HAUSNER - Kraków: Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, [ca 2008], s. 7-20 - Bibliogr.
Series:
(Skrypt - Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie ; 2)
ISBN:
978-83-89410-26-9
Access mode:
Nr:
2166020176
chapter in monograph
See main document
70

Title:
Czynniki krytyczne tworzenia przedsiębiorstw społecznych : przedsiębiorstwo społeczne : konceptualizacja
Source:
Przedsiębiorstwa społeczne w Polsce : teoria i praktyka / red. Jerzy HAUSNER - Kraków: Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, 2008, s. 7-31 - Bibliogr.
Series:
(Skrypt - Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie ; 4)
ISBN:
978-83-89410-41-2
Access mode:
Nr:
2168218484
chapter in monograph
See main document
71

Title:
Kluczowe czynniki rozwoju przedsiębiorczości społecznej
Source:
Ekonomia społeczna w Polsce : osiągnięcia, bariery rozwoju i potencjał w świetle wyników badań / red. Anna Giza-Poleszczuk, Jerzy HAUSNER - Warszawa: Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych, 2008, s. 315-331
ISBN:
978-83-85928-66-9
Access mode:
Nr:
2168261570
chapter in monograph
See main document
72

Author:
Maciej Frączek , Jarosław Górniak , Karolina Keler , Norbert Laurisz , Stanisław Mazur , Jolanta Perek-Białas , Anna Małodzińska-Strzebońska , Barbara Worek
Title:
"Trudno zatrudnialni" : identyfikacja grup docelowych dla działań w obszarze ekonomii społecznej w Małopolsce
Source:
Ekonomia społeczna w Polsce : osiągnięcia, bariery rozwoju i potencjał w świetle wyników badań / red. Anna Giza-Poleszczuk, Jerzy HAUSNER - Warszawa: Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych, 2008, s. 233-261
ISBN:
978-83-85928-66-9
Access mode:
Nr:
2168261586
chapter in monograph
See main document
73

Title:
Prawne, instytucjonalne oraz proceduralne uwarunkowania związane z wprowadzeniem Regionalnego Systemu Monitorowania Rynku Pracy i Wykluczenia Społecznego w Małopolsce
Source:
Diagnoza rynku pracy i wykluczenia społecznego w Małopolsce : refleksja nad wykorzystaniem wskaźników / red. Jarosław Górniak, Stanisław MAZUR - Kraków: Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Akademii Ekonomicznej, 2007, s. 265-299 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-89410-01-6
Nr:
2168261508
chapter in monograph
See main document
74

Author:
Norbert Laurisz , Robert Lisowski
Title:
Pension System in the New Member States of the European Union and the Perspectives of its Development
Source:
6th International Conference of PhD Students : Economics II. : University of Miskolc, Hungary, 12-18 August 2007 / red. László Lehoczky, László Kalmár - Miskolc: UM ITTC, 2007, s. 723-730 - Bibliogr.
ISBN:
978-963-661-783-7 ; 978-963-661-778-3
Nr:
2168261704
chapter in monograph
75

Title:
Analiza i monitorowanie regionalnego rynku pracy - ocena, wnioski i rekomendacje = Analysis and Monitoring of the Regional Labor Market - Evaluation, Conclusions and Recommendations
Source:
Diagnoza rynku pracy i wykluczenia społecznego w Małopolsce : refleksja nad wykorzystaniem wskaźników / red. Jarosław Górniak, Stanisław MAZUR - Kraków: Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Akademii Ekonomicznej, 2007, s. 189-214
ISBN:
978-83-89410-01-6
Nr:
2168261498
chapter in monograph
See main document
76

Author:
Norbert Laurisz , Robert Lisowski
Conference:
X międzynarodowa konferencja naukowa: Zarządzanie przedsiębiorstwem: teoria i praktyka, Kraków, Polska, od 2007-11-22 do 2007-11-23
Title:
Teorie i modele rynku pracy w nowej ekonomii keynesistowskiej = Labour Market's Theories and Models in New Keynesian Economics
Source:
Zarządzanie przedsiębiorstwem : teoria i praktyka : Jubileuszowa X międzynarodowa konferencja naukowa, Kraków, 22-23 listopada 2007 = Enterprise Management : Theory and Practice : X Jubilee International Scientific Conference, Cracow, November 22-23, 2007 - Kraków: AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2007, s. 152-158. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7476-156-2
Nr:
2168256840
chapter in conference materials
77

Title:
Portfele wskaźników do monitorowania rynku pracy
Source:
Wybrane wskaźniki wykluczenia społecznego i sytuacji na rynku pracy : definicje, sposób liczenia, zastosowanie / red. Jarosław Górniak, Stanisław MAZUR - Kraków: Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Akademii Ekonomicznej, 2007, s. 17-135
ISBN:
83-89410-90-7
Access mode:
Nr:
2168286393
chapter in monograph
See main document
78

Title:
Rynek pracy w Małopolsce w świetle wskaźników opartych na badaniach sondażowych
Source:
Diagnoza rynku pracy i wykluczenia społecznego w Małopolsce : refleksja nad wykorzystaniem wskaźników / red. Jarosław Górniak, Stanisław MAZUR - Kraków: Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Akademii Ekonomicznej, 2007, s. 215-264
ISBN:
978-83-89410-01-6
Nr:
2168261518
chapter in monograph
See main document
79

Author:
Conference:
IX międzynarodowa konferencja naukowa: Zarządzanie przedsiębiorstwem: teoria i praktyka, Kraków, Polska, od 2006-11-23 do 2006-11-24
Title:
Popytowa strona regionalnego rynku pracy na przykładzie Małopolski = Demand of the Regional Labor Market Basing on Małopolska Case
Source:
Zarządzanie przedsiębiorstwem : teoria i praktyka : IX międzynarodowa konferencja naukowa, Kraków, 23-24 listopada 2006 = Enterprise Management : Theory and Practice : IX International Scientific Conference, Cracow, November 23-24, 2006 - Kraków: AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2006, s. 108-115. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-7464-098-7
Nr:
2168256806
chapter in conference materials
80

Author:
Conference:
IX międzynarodowa konferencja naukowa: Zarządzanie przedsiębiorstwem: teoria i praktyka, Kraków, Polska, od 2006-11-23 do 2006-11-24
Title:
Nieformalny sektor zatrudnienia w Polsce = The Informal Sector of the Polish Labor Market
Source:
Zarządzanie przedsiębiorstwem : teoria i praktyka : IX międzynarodowa konferencja naukowa, Kraków, 23-24 listopada 2006 = Enterprise Management : Theory and Practice : IX International Scientific Conference, Cracow, November 23-24, 2006 - Kraków: AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2006, s. 116-122. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-7464-098-7
Nr:
2168256808
chapter in conference materials
81

Title:
Przedsiębiorstwo społeczne - konceptualizacja
Publisher address:
[Kraków]: [Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego], 2006
Physical description:
17 s.: il; 24 cm
Series:
(Ekonomia Społeczna. Teksty ; 2)
Notes:
Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168238480
publishing series
82

Author:
Norbert Laurisz , Robert Lisowski
Title:
Tendencje występujące na rynku pracy w województwie małopolskim na tle tendencji ogólnokrajowych = A Tendency Existing on Little Poland's Labour Market Against a Back Round of All-countries' Tendencies
Source:
Zagadnienia Techniczno-Ekonomiczne : kwartalnik AGH = Technical and Economical Problems : Quarterly of AGH University of Science and Technology. - T. 50, z. 2-3 (2005) , s. 317-326. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168256772
article
83

Author:
Norbert Laurisz , Robert Lisowski
Title:
Open Pension Funds in Poland
Source:
5th International Conference of PhD Students : Economics I. : Miskolc, Hungary 14-20 August 2005 / red. László Lehoczky, László Kalmár - Miskolc: UM ITTC, 2005, s. 133-139 - Bibliogr.
Nr:
2168261676
chapter in monograph
84

Author:
Title:
Statystyczna analiza regionalnego rynku pracy na przykładzie województwa małopolskiego = A Statistical Analysis of Local Labour Market Based on Example of Małopolska Province
Source:
Systemy informatyczne i metody obliczeniowe w zarządzaniu = Information Systems and Computational Methods in Management / red. Jan T. Duda - Kraków: AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2005, s. 212-220. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-7476-009-X
Nr:
2168256836
chapter in monograph
85

Author:
Title:
Europejska Strategia Zatrudnienia : powstanie i ewolucja = European Strategy of Employment : the Beginning and the Evolution
Source:
Zagadnienia Techniczno-Ekonomiczne : kwartalnik AGH = Technical and Economical Problems : Quarterly of AGH University of Science and Technology. - t. 49, z. 4 (2004) , s. 389-399. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168257470
article
86

Author:
Title:
Rynek pracy w Polsce w świetle Strategii Lizbońskiej = Labour Market in Poland vis-a-vis the Lisbon Strategy
Source:
Zagadnienia Techniczno-Ekonomiczne : kwartalnik AGH = Technical and Economical Problems : Quarterly of AGH University of Science and Technology. - t. 49, z. 4 (2004) , s. 379-388. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168257490
article
87

Author:
Title:
Europejski Fundusz Społeczny - determinanta zmian polityki rynku pracy w Polsce w perspektywie integracji z Unią Europejską = The European Social Fund: a Determining Factor in Polish Labour Market Policy vis-a-vis European Union
Source:
Organizacje przyszłości : szanse i zagrożenia w kontekście integracji europejskiej / red. Lidia Zbiegień-Maciąg, Wojciech Pawnik - Kraków: Wydawnictwo Poldex, 2003, s. 443-456. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-88979-12-4
Nr:
2168256834
chapter in monograph
88

Author:
Norbert Laurisz , Robert Lisowski
Title:
Analiza rynku pracy w Polsce - propozycje zmian w perspektywie realizacji celów Strategii Lizbońskiej = Labour Market Analisys in Poland - Proposal of Changes in the Prospect of Realisation of the Lisbon Strategy Goals
Source:
Zagadnienia Techniczno-Ekonomiczne : kwartalnik AGH = Technical and Economical Problems : Quarterly of AGH University of Science and Technology. - T. 48, z. 2 (2003) , s. 497-505. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168256774
article
89

Author:
Norbert Laurisz , Robert Lisowski
Title:
An Influence of Natural Catastrophes and Man-Made Disasters on Non-Life Insurance Market in 2002in 2002
Source:
4th International Conference of PhD Students : Economics I. : Miskolc, Hungary, 11-17 August 2003 / red. László Lehoczky, László Kalmár - Miskolc: UM ITTC, 2003, s. 162-163 - Bibliogr.
Nr:
2168261454
chapter in conference materials
90

Author:
Norbert Laurisz , Robert Lisowski
Title:
Zanieczyszczenie środowiska naturalnego w Polsce (stan aktualny) = An Environmental Pollution in Poland in the Period of European Union Integration
Source:
Ekonomia - informatyka - zarządzanie : teoria i praktyka. T. 1, Ekonomia, referaty z V konferencji = Economics - Information Processing - Mangement : Theory and Practice. T. 1, Economics / red. Marianna Księżyk - Kraków: Wydział Zarządzania AGH, 2002, s. 129-138. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-916384-8-0
Nr:
2168256822
chapter in conference materials
91

Author:
Title:
Polski rynek kapitałowy na przykładzie giełdy papierów wartościowych = Capital Market in Poland - Example Stock Market
Source:
Ekonomia - informatyka - zarządzanie : teoria i praktyka. T. 1, Ekonomia, referaty z V konferencji = Economics - Information Processing - Mangement : Theory and Practice. T. 1, Economics / red. Marianna Księżyk - Kraków: Wydział Zarządzania AGH, 2002, s. 215-224. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-916384-8-0
Nr:
2168256826
chapter in conference materials
92

Author:
Conference:
II Konferencja naukowa nt. Budżetowanie działalności jednostek gospodarczych - teoria i praktyka, Kraków, Polska, od 2001-06-24 do 2001-06-27
Title:
Ocena kondycji przedsiębiorstwa średniej wielkości ze szczególnym uwzględnieniem wpływu obciążeń podatkowych
Source:
Budżetowanie działalności jednostek gospodarczych - teoria i praktyka : materiały konferencyjne, 25-27 czerwca 2001 r. Kraków - Zakopane / red. Wiktor Krawczyk - [Kraków: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica. Wydział Zarządzania. Katedra Zarządzania Finansami], [ca 2001], s. 107-120. - Streszcz. - Bibliogr.
ISBN:
83-914035-5-6
Nr:
2168257592
chapter in conference materials
93

Author:
Title:
Transformacja rynku usług telekomunikacyjnych w Polsce = Transformation of Telecom Services Market in Poland
Source:
Wybrane zagadnienia współczesnej ekonomii = Selected Problems on the Present-day Economy / red. Rafał Pajda - Kraków: Wydział Zarządzania AGH, 2001, s. 277-288. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-914035-7-2
Nr:
2168256818
chapter in monograph
94

Author:
Title:
Proces zmian prawa telekomunikacyjnego i prywatyzacji operatora narodowego w Polsce w perspektywie integracji z Unią Europejską = An Analysis of Changes in the Telecom Law and Privatesations of the National Telekom Operator in Poland vs. Integrations with the European Union
Source:
Wybrane zagadnienia współczesnej ekonomii = Selected Problems on the Present-day Economy / red. Rafał Pajda - Kraków: Wydział Zarządzania AGH, 2001, s. 269-276. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-914035-7-2
Nr:
2168256816
chapter in monograph
95

Author:
Norbert Laurisz , Robert Lisowski
Title:
An Effect of Tax Weights on Average Size Businesses Condition in Poland
Source:
3rd International Conference of PHD Students : Miskolc 13-19 August 2001 : Economics / red. László Lehoczky, László Kalmár - Miskolc: University of Miskolc. Innovation and Technology Transfer Centre, 2001, s. 117-124 - Bibliogr.
Nr:
2168261450
chapter in conference materials
1
Uniwersytet i edukacja wobec wyzwań współczesności / red. nauk. Norbert LAURISZ, Stanisław MAZUR, Katarzyna SANAK-KOSMOWSKA. - Wydanie rozszerzone. - Kraków : Wydawnictwo Małopolskiej Szkoły Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie : Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, 2022. - 250 s. : il. ; 24 cm. - ISBN 978-83-89410-53-5. - Pełny tekst: https://oees.pl/wp-content/uploads/2022/03/Uniwersytet-i-edukacja-wobec-wyzwan-wspolczesnosci_2022-1.pdf
2
Cyfrowa praca i cyfrowy rynek pracy - wyzwania stojące przed edukacją / Norbert LAURISZ // W: Uniwersytet i edukacja wobec wyzwań współczesności / red. nauk. Norbert LAURISZ, Stanisław MAZUR, Katarzyna SANAK-KOSMOWSKA. - Wydanie rozszerzone. - Kraków: Wydawnictwo Małopolskiej Szkoły Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie ; Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, 2022. - S. 118-148. - Bibliogr. - ISBN 978-83-89410-53-5. - Pełny tekst: https://oees.pl/wp-content/uploads/2022/03/Uniwersytet-i-edukacja-wobec-wyzwan-wspolczesnosci_2022-1.pdf
3
Co-creation in Health 4.0 / Norbert LAURISZ // W: The Digital Transformation of Healthcare : Health 4.0 / eds. Marek ĆWIKLICKI, Mariusz Duplaga, Jacek KLICH. - London, New York: Routledge, 2022. - (Routledge International Studies in Health Economics). - S. 103-123. - Bibliogr. - ISBN 978-0-367-70050-8 ; 978-0-367-70053-9
4
Popyt i potrzeby ludzkie dziś i jutro / Norbert LAURISZ, Anna MIRZYŃSKA, Kamila PILCH // W: Uniwersytet odpowiedzialny : edukacja w zakresie przedsiębiorczości cyfrowej : podręcznik dla nauczycieli i rodziców / red. Norbert LAURISZ, Katarzyna SANAK-KOSMOWSKA. - Kraków: Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej ; Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2021. - S. 85-107. - Bibliogr. - ISBN 978-83-67140-06-5. - Pełny tekst: https://oees.pl/wp-content/uploads/2022/04/Uniwersytet-odpowiedzialny_podrecznik_6.04..pdf
5
Curriculum Update Mechanism / Marek ĆWIKLICKI, Norbert LAURISZ, Agnieszka PACUT // W: Teaching Guidelines for Digital Entrepreneurship / eds. Kateryna Kraus, Nataliia Kraus, Olena Shtepa. - Kiev-Cracow: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2021. - S. 34-40. - ISBN 978-83-959463-6-3. - Pełny tekst: https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/36687/1/Kraus_Book%20Edited%20Teaching%20guidelines_2021_FITU.pdf
6
Podstawy biznesu startupowego / Norbert LAURISZ, Anna MIRZYŃSKA, Kamila PILCH // W: Uniwersytet odpowiedzialny : edukacja w zakresie przedsiębiorczości cyfrowej : podręcznik dla nauczycieli i rodziców / red. Norbert LAURISZ, Katarzyna SANAK-KOSMOWSKA. - Kraków: Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej ; Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2021. - S. 14-40. - Bibliogr. - ISBN 978-83-67140-06-5. - Pełny tekst: https://oees.pl/wp-content/uploads/2022/04/Uniwersytet-odpowiedzialny_podrecznik_6.04..pdf
7
Technologie przyszłości / Maria BAJAK, Norbert LAURISZ, Iryna MANCZAK // W: Uniwersytet odpowiedzialny : edukacja w zakresie przedsiębiorczości cyfrowej : podręcznik dla nauczycieli i rodziców / red. Norbert LAURISZ, Katarzyna SANAK-KOSMOWSKA. - Kraków: Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej ; Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2021. - S. 64-84. - Bibliogr. - ISBN 978-83-67140-06-5. - Pełny tekst: https://oees.pl/wp-content/uploads/2022/04/Uniwersytet-odpowiedzialny_podrecznik_6.04..pdf
8
Polityka społeczna = Social Policy / Norbert LAURISZ // W: Polityki publiczne / red. Artur Wołek. - Kraków: Akademia Ignatianum w Krakowie, 2021. - (Słowniki społeczne ; t. 2). - S. 107-131. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7614-492-4. - Pełny tekst: https://slownikispoleczne.ignatianum.edu.pl/pliki/pp_pl.pdf
9
Cyfryzacja i rynek pracy [on-line] / Małgorzata ĆWIEK, Marek ĆWIKLICKI, Dariusz FIRSZT, Marek JABŁOŃSKI, Norbert LAURISZ, Agnieszka PACUT, Mariusz SOŁTYSIK. - Kraków : Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, 2021. - 91 s. : il. - Bibliogr. - Centrum Polityk Publicznych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie ; 7/2021. - Pełny tekst: https://politykipubliczne.pl/wp-content/uploads/2021/07/25_Cyfryzacja-i-rynek-pracy.pdf
10
Uniwersytet odpowiedzialny : edukacja w zakresie przedsiębiorczości cyfrowej : podręcznik dla nauczycieli i rodziców / red. Norbert LAURISZ, Katarzyna SANAK-KOSMOWSKA. - Kraków : Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2021. - 158 s. : il. - Bibliogr. przy rozdz. - ISBN 978-83-67140-06-5. - Pełny tekst: https://oees.pl/wp-content/uploads/2022/04/Uniwersytet-odpowiedzialny_podrecznik_6.04..pdf
11
Społeczne problemy i wyzwania początku XXI wieku / Norbert LAURISZ // W: Wyzwania i problemy społeczne początku XXI wieku / red. nauk. Norbert LAURISZ. - Kraków: Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, 2020. - S. 5-6. - Bibliogr. - ISBN 978-83-949523-4-1 ; 978-83-949523-5-8. - Pełny tekst: https://fundacjagap.pl/wp-content/uploads/2021/03/Problemy-spo%C5%82eczne-XXI-wieku.pdf
12
Ekonomia : jak i czym gospodarujemy / Anna KARWIŃSKA, Norbert LAURISZ. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2020. - 38 s. : il. - ISBN 978-83-959463-4-9. - Pełny tekst: https://oso.uek.krakow.pl/wp-content/uploads/2021/04/OSO_podr%C4%99cznik_4.pdf
13
Jak działa społeczeństwo / Anna KARWIŃSKA, Norbert LAURISZ, Katarzyna SANAK-KOSMOWSKA. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2020. - 40 s. : il. - Bibliogr. - ISBN 978-83-959463-1-8. - Pełny tekst: https://oso.uek.krakow.pl/wp-content/uploads/2021/04/OSO_podr%C4%99cznik_1.pdf
14
W kierunku komercjalizacji działalności społecznej - różnicowanie sposobu prowadzenia działalności przez podmioty ekonomii społecznej w efekcie ich ekonomizacji = Towards the Commercialisation of Social Activities - Differentiating of Mode of Operation by Social Economy Organisations as a Result of their Marketisation / Norbert LAURISZ // Przedsiębiorczość - Edukacja = Entrepreneurship - Education. - vol. 16, no. 2 (2020), s. 189-201. - Summ.. - Tytuł numeru: Wybrane zagadnienia edukacji i rozwoju przedsiębiorczości = Selected Issues of Education and Entrepreneurship Development. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://p-e.up.krakow.pl/article/view/7772. - ISSN 2083-3296
15
Wyzwania i problemy społeczne początku XXI wieku / red. nauk. Norbert LAURISZ. - Kraków : Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, 2020. - 119 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. pol. przy rozdz. - Bibliogr. przy rozdz. - ISBN 978-83-949523-4-1 ; 978-83-949523-5-8. - Pełny tekst: https://fundacjagap.pl/wp-content/uploads/2021/03/Problemy-spo%C5%82eczne-XXI-wieku.pdf
16
Świat się zmienia / Anna KARWIŃSKA, Norbert LAURISZ. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2020. - 26 s. : il. - Bibliogr. - ISBN 978-83-959463-5-6. - Pełny tekst: https://oso.uek.krakow.pl/wp-content/uploads/2021/04/OSO_podr%C4%99cznik_5.pdf
17
Ekonomia Społeczna / red. nacz. Maciej FRĄCZEK ; red. nauk. Norbert LAURISZ, Agnieszka PACUT. - Kraków : Wydawnictwo Małopolskiej Szkoły Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2019. - nr 2. - Pełny tekst: http://www.ekonomiaspoleczna.msap.pl/index.php/pl/spis-numerow/archiwum.html. - ISSN 2081-321X
18
The Role of Stakeholders in Development of Social Economy Organizations in Poland : an Integrative Approach / Norbert LAURISZ // Administrative Sciences. - vol. 9, iss. 4 (2019), s. 1-17. - Summ.. - Tytuł numeru: Sustainable Entrepreneurship : Theory, Research and Practical Applications. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.mdpi.com/2076-3387/9/4/74
19
Przedmowa : Innowacje społeczne między rynkiem a państwem = Preface : Social Innovations between the Market and the State / Norbert LAURISZ, Anna Stronczek // Ekonomia Społeczna / red. nacz. Maciej FRĄCZEK ; red. nauk. Norbert LAURISZ, Anna Stronczek. - nr 1 (2019), s. 7-12. - Tytuł numeru: Innowacje społeczne. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.ekonomiaspoleczna.msap.pl/doki/polrocznik/ES012019/ES012019-00.pdf
20
Wprowadzenie : Innowacje społeczne - teoria, praktyka, wyzwania = Introduction : Social Innovations - Theory, Practice, Challenges / Norbert LAURISZ, Agnieszka PACUT // Ekonomia Społeczna / red. nacz. Maciej FRĄCZEK ; red. nauk. Norbert LAURISZ, Agnieszka PACUT. - nr 2 (2019), s. 7-10. - Tytuł numeru: Innowacyjność społeczna w Polsce. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.ekonomiaspoleczna.msap.pl/doki/polrocznik/ES022019/ES022019-01.pdf
21
Ekonomia Społeczna / red. nacz. Maciej FRĄCZEK ; red. nauk. Norbert LAURISZ, Anna Stronczek. - Kraków : Wydawnictwo Małopolskiej Szkoły Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2019. - nr 1. - Pełny tekst: http://www.ekonomiaspoleczna.msap.pl/index.php/pl/spis-numerow/archiwum.html. - ISSN 2081-321X
22
Wprowadzenie / Norbert LAURISZ // W: Perspektywy rozwoju rynku pracy : przyszłość energetyki / red. nauk. Norbert LAURISZ. - Kraków: Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, 2018. - (Zeszyty Naukowe Fundacji Gospodarki i Administracji Publiczne ; nr 1). - S. 7. - ISBN 978-83-947017-8-9 ; 978-83-947017-9-6
23
Polityka społeczna - od aksjologii do akceptacji społecznej = Social Policy : from Axiology to Social Acceptance / Norbert LAURISZ // Ekonomia Społeczna / [red. nacz. Maciej FRĄCZEK]. - nr 2 (2018), s. 82-89. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.ekonomiaspoleczna.msap.pl/doki/polrocznik/ES022018/ES022018.pdf. - ISSN 2081-321X
24
Perspektywy rozwoju rynku pracy : przyszłość energetyki / red. nauk. Norbert LAURISZ. - Kraków: Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, 2018. - 110 s. : il. - Streszcz. przy art. - Bibliogr. przy art. - (Zeszyty Naukowe Fundacji Gospodarki i Administracji Publiczne ; nr 1). - ISBN 978-83-947017-8-9 ; 978-83-947017-9-6. - Spis treści: https://fundacjagap.pl/kategoria/wydawnictwo/page/2/ ; Wstęp: news-1537
25
Kapitał ludzki a konkurencyjność / Norbert LAURISZ // W: Polityka wsparcia konkurencyjności gospodarki : wybrane aspekty / red. Tomasz GEODECKI. - Warszawa: Polskie Wydawnictwa Ekonomiczne S.A., 2016. - (Zarządzanie Publiczne / Uniwersytet Ekonomiczny (Kraków). Katedra Gospodarki i Administracji Publicznej). - S. 119-132. - Bibliogr. - ISBN 978-83-208-2265-6
26
Spotkajmy się w Internecie : czynne całodobowo / red. Norbert LAURISZ. - Kraków: Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, 2016. - 136 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. pol. przy wybranych ref. - Bibliogr. przy ref. - ISBN 978-83-942293-8-2
27
Wokół gospodarki i administracji publicznej. T. 2 / red. Norbert LAURISZ. - Kraków : Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, 2016. - 167 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. przy rozdz. - ISBN 978-83-942293-9-9
28
Przedmowa / Norbert LAURISZ // W: Wokół gospodarki i administracji publicznej. T. 2 / red. Norbert LAURISZ. - Kraków: Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, 2016. - S. 7. - ISBN 978-83-942293-9-9
29
Elementarz młodej partycypacji : przewodnik po dobrych pomysłach i partycypacji społecznej / red. Norbert LAURISZ. - Kraków: Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, 2016. - 50 s. : il. - Bibliogr. - ISBN 978-83-942293-3-7
30
Wprowadzenie / Norbert LAURISZ // W: Spotkajmy się w Internecie : czynne całodobowo / red. Norbert LAURISZ. - Kraków: Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, 2016. - S. 7. - ISBN 978-83-942293-8-2
31
Polityka rynku pracy w Japonii i Stanach Zjednoczonych / Norbert LAURISZ // W: Polityka rynku pracy : teoria i praktyka / red. Maciej FRĄCZEK. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2015. - (Zarządzanie Publiczne / Uniwersytet Ekonomiczny (Kraków). Katedra Gospodarki i Administracji Publicznej). - S. 89-97. - Bibliogr. - ISBN 978-83-208-2235-9
32
W poszukiwaniu skutecznej polityki aktywizacyjnej = In Search of an Effective Active Labor Market Policy / Norbert LAURISZ // W: Rynki pracy w krajach Unii Europejskiej wobec wyzwań kryzysowych [on-line] / red. Robert W. WŁODARCZYK. - Wrocław: Wydawnictwo eBooki.com.pl, 2015. - S. 39-47. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-942651-1-3. - Pełny tekst: https://e-uczelnia.uek.krakow.pl/theme/ekonferencja/e-konferencja/Rynki_pracy_w_krajach_Unii_Europejskiej_wobec_wyzwan_kryzysowych.pdf
33
Projektowanie polityk publicznych w obszarze rynku pracy w Polsce = Designing Public Policies in the Labor Market Area in Poland in the Light of the Results of Research / Norbert LAURISZ // W: Rynki pracy w krajach Unii Europejskiej wobec wyzwań kryzysowych [on-line] / red. Robert W. WŁODARCZYK. - Wrocław: Wydawnictwo eBooki.com.pl, 2015. - S. 289-298. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-942651-1-3. - Pełny tekst: https://e-uczelnia.uek.krakow.pl/theme/ekonferencja/e-konferencja/Rynki_pracy_w_krajach_Unii_Europejskiej_wobec_wyzwan_kryzysowych.pdf
34
Inwestycje w kapitał ludzki - w kontekście zmian zachodzących w przestrzeni społeczno-gospodarczej = Investments in Human Capital - in the Context of Changes in the Socio-Economic Area / Norbert LAURISZ // W: Rynki pracy w krajach Unii Europejskiej wobec wyzwań kryzysowych [on-line] / red. Robert W. WŁODARCZYK. - Wrocław: Wydawnictwo eBooki.com.pl, 2015. - S. 29-38. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-942651-1-3. - Pełny tekst: https://e-uczelnia.uek.krakow.pl/theme/ekonferencja/e-konferencja/Rynki_pracy_w_krajach_Unii_Europejskiej_wobec_wyzwan_kryzysowych.pdf
35
NAWIKUS : narzędzie analizy wartości kontraktowanych usług społecznych : ocena zastosowania w świetle pilotażu / Marek ĆWIKLICKI, Norbert LAURISZ. - Kraków: Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, 2015. - 160 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-942293-4-4
36
Polityka edukacyjna a rynek pracy / Norbert LAURISZ // W: Polityka rynku pracy : teoria i praktyka / red. Maciej FRĄCZEK. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2015. - (Zarządzanie Publiczne / Uniwersytet Ekonomiczny (Kraków). Katedra Gospodarki i Administracji Publicznej). - S. 133-141. - Bibliogr. - ISBN 978-83-208-2235-9
37
Polityka rynku pracy w Japonii i Stanach Zjednoczonych / Norbert LAURISZ // W: Dobre rządzenie - wokół dylematów współczesnej polityki rynku pracy / kierownik zespołu badawczego: Jerzy HAUSNER. - (2013), s. 79-90. - Bibliogr.
38
Wprowadzenie do partycypacji społecznej w Polsce / Norbert LAURISZ // W: Partycypacja społeczna w Polsce : atlas dobrych praktyk / [red. Marek ĆWIKLICKI i Maciej FRĄCZEK]. - Kraków: Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, 2013. - S. 26-38. - Bibliogr. - ISBN 978-83-934679-9-0. - Pełny tekst: http://fundacja.e-gap.pl/dokumenty/raporty/Partycypacja_spoleczna_w_Polsce_2013.pdf#page=26&view=Fit
39
Marketing w powszechnych towarzystwach emerytalnych = Marketing in Common Pension Societies / Robert Lisowski, Andrzej Jamróz, Norbert LAURISZ // W: Informacje i marketing w działalności organizacji : monografia = Information and Marketing in Activities of Organization : [Monograph] / red. nauk. Honorata Howaniec, Irena Szewczyk, Wiesław Waszkielewicz. - Bielsko-Biała: Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej, 2013. - S. 137-146. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-63713-42-3
40
Warsztaty urbanistyczne charrette w Będzinie / Norbert LAURISZ // W: Partycypacja społeczna w Polsce : atlas dobrych praktyk / [red. Marek ĆWIKLICKI i Maciej FRĄCZEK]. - Kraków: Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, 2013. - S. 193-202. - Bibliogr. - ISBN 978-83-934679-9-0. - Pełny tekst: http://fundacja.e-gap.pl/dokumenty/raporty/Partycypacja_spoleczna_w_Polsce_2013.pdf#page=193&view=Fit
41
Polityka edukacyjna a rynek pracy / Norbert LAURISZ // W: Dobre rządzenie - wokół dylematów współczesnej polityki rynku pracy / kierownik zespołu badawczego: Jerzy HAUSNER. - (2013), s. 124-136. - Bibliogr.
42
Krakowski Alarm Smogowy / Norbert LAURISZ // W: Partycypacja społeczna w Polsce : atlas dobrych praktyk / [red. Marek ĆWIKLICKI i Maciej FRĄCZEK]. - Kraków: Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, 2013. - S. 97-107. - Bibliogr. - ISBN 978-83-934679-9-0. - Pełny tekst: http://fundacja.e-gap.pl/dokumenty/raporty/Partycypacja_spoleczna_w_Polsce_2013.pdf#page=97&view=Fit
43
Miasto kultury i obywateli - Program Rozwoju Kultury w Warszawie do roku 2020 / Norbert LAURISZ // W: Partycypacja społeczna w Polsce : atlas dobrych praktyk / [red. Marek ĆWIKLICKI i Maciej FRĄCZEK]. - Kraków: Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, 2013. - S. 108-118. - Bibliogr. - ISBN 978-83-934679-9-0. - Pełny tekst: http://fundacja.e-gap.pl/dokumenty/raporty/Partycypacja_spoleczna_w_Polsce_2013.pdf#page=108&view=Fit
44
Investment Effectiveness of Open Pensions Funds / Robert Lisowski, Norbert Laurisz, Andrzej Jamróz // W: Zarządzanie przedsiębiorstwem - teoria i praktyka : XIV międzynarodowa konferencja naukowa : 22-23 listopada 2012, Kraków [Dokument elektroniczny]. - Kraków: WZ AGH, 2012. - 17 ekranów. - Summ. - Bibliogr.
45
Przykłady działalności prowadzonej przez przedsiębiorstwa społeczne - działalności nakierowanej na reintegrację zawodową i przeciwdziałanie ryzyka wykluczenia społecznego w Unii Europejskiej / Maciej FRĄCZEK, Norbert Laurisz // W: Wokół ekonomii społecznej / red. nauk. Maciej FRĄCZEK, Jerzy HAUSNER, Stanisław MAZUR. - Kraków: Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, 2012. - S. 349-359. - ISBN 978-83-89410-22-1
46
Bezrobocie - społeczne i gospodarcze skutki występowania = Unemployment - Social and Economical Effects of / Norbert Laurisz, Robert Lisowski // W: Wybrane zagadnienia społeczno-gospodarcze w okresie transformacji rynkowej / red. nauk. Stanisław Szydło. - Kraków: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, 2012. - S. 111-122. - Streszcz.. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7464-477-8
47
Ekonomia społeczna a rynek pracy / Maciej FRĄCZEK, Norbert Laurisz // W: Wokół ekonomii społecznej / red. nauk. Maciej FRĄCZEK, Jerzy HAUSNER, Stanisław MAZUR. - Kraków: Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, 2012. - S. 157-176. - Bibliogr. - ISBN 978-83-89410-22-1
48
Emerytury kapitałowe w Polsce po reformie systemu ubezpieczeń społecznych / Robert Lisowski, Norbert LAURISZ // W: Naprâmi rozbudovi podatkovoї sistemi Ukraїni v umovah utverdžennâ rinkovoї ekonomìki : zbìrnik tez dopovìdej mìžnarodnoї naukovo-praktičnoї konferencìї : 1-2 lûtogo 2011 r. / red. S.I. Ûrìj. - Ternopìl': Ternopìl's'kij nacìonal'nij ekonomičnij unìversitet, 2011. - S. 121-123. - Bibliogr.
49
Analiza i wnioskowanie / M. FRĄCZEK, S. Krupnik, N. Laurisz // W: W kierunku polityki rynku pracy opartej na dowodach / red. Jarosław Górniak, Stanisław MAZUR. - [Warszawa]: Obserwatorium Regionalnych Rynków Pracy Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej, [2011]. - S. 83-135. - ISBN 978-83-932962-0-0
50
Scenariusze prognostyczne rynku pracy / M. FRĄCZAK, J. Górniak, M. JELONEK, K. Keler, S. Krupnik, N. Laurisz, B. Worek // W: Polski rynek pracy : prognozowanie wartości czy rozpoznawanie wyzwań? / red.: Jarosław Górniak, Stanisław MAZUR. - [Warszawa]: Obserwatorium Regionalnych Rynków Pracy Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej, [2011]. - S. 213-249. - [odczyt: 22.01.2013]. - ISBN 978-83-929996-1-4. - Pełny tekst: www.portal.uj.edu.pl/documents/4628317/e619cc96-aa39-4307-aa56-8c3adb7d7d6c
51
Cele przewidywania zjawisk na rynku pracy / M. FRĄCZAK, N. Laurisz // W: Polski rynek pracy : prognozowanie wartości czy rozpoznawanie wyzwań? / red.: Jarosław Górniak, Stanisław MAZUR. - [Warszawa]: Obserwatorium Regionalnych Rynków Pracy Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej, [2011]. - S. 15-40. - [odczyt: 22.01.2013]. - ISBN 978-83-929996-1-4. - Pełny tekst: www.portal.uj.edu.pl/documents/4628317/e619cc96-aa39-4307-aa56-8c3adb7d7d6c
52
Ekonometryczne prognozowanie zjawisk rynku pracy - refleksja krytyczna / J. Górniak, K. Keler, S. Krupnik, N. Laurisz // W: Polski rynek pracy : prognozowanie wartości czy rozpoznawanie wyzwań? / red.: Jarosław Górniak, Stanisław MAZUR. - [Warszawa]: Obserwatorium Regionalnych Rynków Pracy Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej, [2011]. - S. 147-211. - ISBN 978-83-929996-1-4. - Pełny tekst: www.portal.uj.edu.pl/documents/4628317/e619cc96-aa39-4307-aa56-8c3adb7d7d6c
53
Bezrobocie - społeczne i gospodarcze skutki występowania = Unemployment - Social and Economical Effects of Occurrence / Norbert Laurisz, Robert Lisowski // W: Zarządzanie przedsiębiorstwem - teoria i praktyka : XIII międzynarodowa konferencja naukowa : 17-18 listopada 2011, Kraków [Dokument elektroniczny]. - Kraków: Wydział Zarządzania AGH, 2011. - 13 ekranów. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
54
Przedsiębiorstwo społeczne - nowa forma zarządzania i przedsiębiorczości oraz alternatywna forma polityki społecznej i wspierania zatrudnienia - istota i przykłady = Social Enterprise - a New Form of Management and Entrepreneurship and an Alternative Form of Social Policy and Form of Promotion of Employment - the Essence and Examples / Norbert Laurisz, Robert Lisowski // W: Zarządzanie przedsiębiorstwem - teoria i praktyka : XII międzynarodowa konferencja naukowa : 27-28 maja 2010, Kraków : materiały pokonferencyjne [Dokument elektroniczny]. - Kraków: WZ AGH, 2010. - 16 ekranów. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
55
Emerytury kapitałowe w Polsce = Capital Pensions in Poland / Robert Lisowski, Norbert Laurisz, Paweł Janowicz // W: Zarządzanie przedsiębiorstwem - teoria i praktyka : XII międzynarodowa konferencja naukowa : 27-28 maja 2010, Kraków [Dokument elektroniczny]. - Kraków: WZ AGH, 2010. - 17 ekranów. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
56
Przedsiębiorstwo społeczne - istota i przykłady = Social Enterprise - a New Form of Management and Entrepreneurship and an Alternative Form of Social Policy and Form of Promotion of Employment - the Essence and Examples / Norbert Laurisz, Robert Lisowski // W: Współczesne koncepcje zarządzania w teorii i praktyce = Contemporary Managerial Concepts in Theory and Practice / red. Andrzej Dura. - Kraków: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, 2010. - S. 181-196. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7464-369-6
57
Analiza wyników badań ankietowych przeprowadzonych wśród przedsiębiorców w ramach projektu Obserwatorium Regionalnych Rynków Pracy Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej. 1, Zatrudnienie w deklaracjach i opiniach pracodawców / Maciej FRĄCZEK, Jarosław Górniak, Magdalena Jelonek, Karolina Keler, Seweryn Krupnik, Norbert Laurisz, Stanisław MAZUR, Barbara Worek ; red.: Jarosław Górniak, Stanisław MAZUR. - [Warszawa] : Obserwatorium Regionalnych Rynków Pracy Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej, 2010. - 128 s. : il. ; 25 cm. - Streszcz. - ISBN 978-83-929996-9-0
58
Analiza wyników badań ankietowych przeprowadzonych wśród przedsiębiorców w ramach projektu Obserwatorium Regionalnych Rynków Pracy Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej. 7, Pracodawcy a podnoszenie kompetencji zawodowych pracowników : szkolenia i inne formy podnoszenia jakości zasobów ludzkich w przedsiębiorstwach / Maciej FRĄCZEK, Jarosław Górniak, Magdalena Jelonek, Karolina Keler, Seweryn Krupnik, Norbert Laurisz, Stanisław MAZUR, Barbara Worek ; red.: Jarosław Górniak, Stanisław MAZUR. - [Warszawa] : Obserwatorium Regionalnych Rynków Pracy Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej, 2010. - 66 s. : il. ; 25 cm. - ISBN 978-83-929996-7-6
59
Analiza wyników badań ankietowych przeprowadzonych wśród przedsiębiorców w ramach projektu Obserwatorium Regionalnych Rynków Pracy Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej. 4, Działalność powiatowych urzędów pracy w kontekście potrzeb pracodawców / Maciej FRĄCZEK, Jarosław Górniak, Magdalena Jelonek, Karolina Keler, Seweryn Krupnik, Norbert Laurisz, Stanisław MAZUR, Barbara Worek ; red.: Jarosław Górniak, Stanisław MAZUR. - [Warszawa] : Obserwatorium Regionalnych Rynków Pracy Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej, 2010. - 72 s. : il. ; 25 cm. - ISBN 978-83-929996-4-5
60
Analiza wyników badań ankietowych przeprowadzonych wśród przedsiębiorców w ramach projektu Obserwatorium Regionalnych Rynków Pracy Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej. 8, Dyskryminacja w procesie rekrutacji? : płeć i inne determinanty zaniżonych szans rynkowych Polaków / Maciej FRĄCZEK, Jarosław Górniak, Magdalena Jelonek, Karolina Keler, Seweryn Krupnik, Norbert Laurisz, Stanisław MAZUR, Barbara Worek ; red.: Jarosław Górniak, Stanisław MAZUR. - [Warszawa] : Obserwatorium Regionalnych Rynków Pracy Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej, 2010. - 84 s. : il. ; 25 cm. - ISBN 978-83-929996-8-3
61
Analiza wyników badań ankietowych przeprowadzonych wśród przedsiębiorców w ramach projektu Obserwatorium Regionalnych Rynków Pracy Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej. 2, Wynagrodzenia i związki zawodowe / Maciej FRĄCZEK, Jarosław Górniak, Magdalena Jelonek, Karolina Keler, Seweryn Krupnik, Norbert Laurisz, Stanisław MAZUR, Barbara Worek ; red.: Jarosław Górniak, Stanisław MAZUR. - [Warszawa] : Obserwatorium Regionalnych Rynków Pracy Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej, 2010. - 84 s. : il. ; 25 cm. - Streszcz. - ISBN 978-83-929996-2-1
62
Analiza wyników badań ankietowych przeprowadzonych wśród przedsiębiorców w ramach projektu Obserwatorium Regionalnych Rynków Pracy Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej. 6, Jakich pracowników poszukują przedsiębiorstwa? : wolne miejsca pracy i oczekiwania pracodawców w stosunku do kandydatów na określone stanowiska / Maciej FRĄCZEK, Jarosław Górniak, Magdalena Jelonek, Karolina Keler, Seweryn Krupnik, Norbert Laurisz, Stanisław MAZUR, Barbara Worek ; red.: Jarosław Górniak, Stanisław MAZUR. - [Warszawa] : Obserwatorium Regionalnych Rynków Pracy Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej, 2010. - 68 s. : il. ; 25 cm. - Streszcz. - ISBN 978-83-929996-6-9
63
Skoring, kak metod ocenki kreditovaniâ domašnih hozâjstv / Ânovič P.A., Robert Lisowski, Norbert Laurisz // W: Čelovek. Civilizaciâ. Kul'tura : materialy XIV mežvuzovskoj naučno-teoretičeskoj konferencii / red. A.N. Alpeev. - Minsk: ZAO "Vedy", 2010. - S. 8-11. - Bibliogr. - ISBN 978-985-4870-84-7
64
Analiza wyników badań ankietowych przeprowadzonych wśród przedsiębiorców w ramach projektu Obserwatorium Regionalnych Rynków Pracy Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej. 5, Publiczne i prywatne pośrednictwo pracy w opiniach pracodawców : współpraca przedsiębiorców z publicznymi służbami zatrudnienia / Maciej FRĄCZEK, Jarosław Górniak, Magdalena Jelonek, Karolina Keler, Seweryn Krupnik, Norbert Laurisz, Stanisław MAZUR, Barbara Worek ; red.: Jarosław Górniak, Stanisław MAZUR. - [Warszawa] : Obserwatorium Regionalnych Rynków Pracy Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej, 2010. - 68 s. : il. ; 25 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-929996-5-2
65
Analiza wyników badań ankietowych przeprowadzonych wśród przedsiębiorców w ramach projektu Obserwatorium Regionalnych Rynków Pracy Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej. 3, Otoczenie instytucjonalne działalności pracodawców / Maciej FRĄCZEK, Jarosław Górniak, Magdalena Jelonek, Karolina Keler, Seweryn Krupnik, Norbert Laurisz, Stanisław MAZUR, Barbara Worek ; red.: Jarosław Górniak, Stanisław MAZUR. - [Warszawa] : Obserwatorium Regionalnych Rynków Pracy Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej, 2010. - 52 s. : il. ; 25 cm. - Streszcz. - Bibliogr. - ISBN 978-83-929996-3-8
66
Czy aktywna polityka rynku pracy jest skuteczna? = Is the Active Approach to Labour Market Policy Effective? / Norbert Laurisz // Zarządzanie Publiczne / [red. nacz. Jerzy HAUSNER]. - nr 4 (10) (2009), s. 73-91. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.msap.uek.krakow.pl/doki/publ/Zarzadzanie_Publiczne_2009_4.pdf. - ISSN 1898-3529
67
Skuteczność instrumentów przeciwdziałania bezrobociu długookresowemu w Polsce / Norbert Laurisz ; . - Kraków : , 2009. - 293 k. : il. ; 30 cm. - Promotor: Jerzy HAUSNER. - Bibliogr.
68
Key Factors in Social Entrepreneurship Development : Social Enterprises in the Light of Research / Norbert Laurisz, Stanisław MAZUR // W: The Social Economy in Poland : Achievements, Barriers to Growth, and Potential in Light of Research Results / eds. Anna Giza-Poleszczuk, Jerzy HAUSNER. - Warsaw: Foundation for Social and Economic Initiatives, 2008. - S. 239-255. - ISBN 83-85928-77-4
69
Przedsiębiorstwo społeczne - konceptualizacja / Jerzy HAUSNER, Norbert Laurisz, Stanisław MAZUR // W: Zarządzanie podmiotami ekonomii społecznej / red. Jerzy HAUSNER. - Kraków: Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, [ca 2008]. - (Skrypt / Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie ; 2). - S. 7-20. - Bibliogr. - ISBN 978-83-89410-26-9. - Pełny tekst: http://www.msap.uek.krakow.pl/doki/publ/es_zarzadzanie.pdf
70
Czynniki krytyczne tworzenia przedsiębiorstw społecznych : przedsiębiorstwo społeczne : konceptualizacja / Jerzy HAUSNER, Norbert Laurisz // W: Przedsiębiorstwa społeczne w Polsce : teoria i praktyka / red. Jerzy HAUSNER. - Kraków: Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, 2008. - (Skrypt / Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie ; 4). - S. 7-31. - Bibliogr. - ISBN 978-83-89410-41-2. - Pełny tekst: http://www.msap.uek.krakow.pl/doki/publ/es_przedsiebiorstwa.pdf
71
Kluczowe czynniki rozwoju przedsiębiorczości społecznej / Norbert Laurisz, Stanisław MAZUR // W: Ekonomia społeczna w Polsce : osiągnięcia, bariery rozwoju i potencjał w świetle wyników badań / red. Anna Giza-Poleszczuk, Jerzy HAUSNER. - Warszawa: Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych, 2008. - S. 315-331. - ISBN 978-83-85928-66-9. - Pełny tekst: http://ekonomiaspoleczna.pl/files/ekonomiaspoleczna.pl/public/Biblioteka/2008.21.pdf#page=316&view=Fit
72
"Trudno zatrudnialni" : identyfikacja grup docelowych dla działań w obszarze ekonomii społecznej w Małopolsce / Maciej FRĄCZEK, Jarosław Górniak, Karolina Keler, Norbert Laurisz, Stanisław MAZUR, Jolanta Perek-Białas, Anna Małodzińska-Strzebońska, Barbara Worek // W: Ekonomia społeczna w Polsce : osiągnięcia, bariery rozwoju i potencjał w świetle wyników badań / red. Anna Giza-Poleszczuk, Jerzy HAUSNER. - Warszawa: Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych, 2008. - S. 233-261. - ISBN 978-83-85928-66-9. - Pełny tekst: http://ekonomiaspoleczna.pl/files/ekonomiaspoleczna.pl/public/Biblioteka/2008.21.pdf#page=234&view=Fit
73
Prawne, instytucjonalne oraz proceduralne uwarunkowania związane z wprowadzeniem Regionalnego Systemu Monitorowania Rynku Pracy i Wykluczenia Społecznego w Małopolsce / Maciej FRĄCZEK, Norbert Laurisz // W: Diagnoza rynku pracy i wykluczenia społecznego w Małopolsce : refleksja nad wykorzystaniem wskaźników / red. Jarosław Górniak, Stanisław MAZUR. - Kraków: Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Akademii Ekonomicznej, 2007. - S. 265-299. - Bibliogr. - ISBN 978-83-89410-01-6
74
Pension System in the New Member States of the European Union and the Perspectives of its Development / Norbert Laurisz, Robert Lisowski // W: 6th International Conference of PhD Students : Economics II. : University of Miskolc, Hungary, 12-18 August 2007 / eds. László Lehoczky, László Kalmár. - Miskolc: UM ITTC, 2007. - S. 723-730. - Bibliogr. - ISBN 978-963-661-783-7 ; 978-963-661-778-3
75
Analiza i monitorowanie regionalnego rynku pracy - ocena, wnioski i rekomendacje = Analysis and Monitoring of the Regional Labor Market - Evaluation, Conclusions and Recommendations / Maciej FRĄCZEK, Norbert Laurisz // W: Diagnoza rynku pracy i wykluczenia społecznego w Małopolsce : refleksja nad wykorzystaniem wskaźników / red. Jarosław Górniak, Stanisław MAZUR. - Kraków: Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Akademii Ekonomicznej, 2007. - S. 189-214. - ISBN 978-83-89410-01-6
76
Teorie i modele rynku pracy w nowej ekonomii keynesistowskiej = Labour Market's Theories and Models in New Keynesian Economics / Norbert Laurisz, Robert Lisowski // W: Zarządzanie przedsiębiorstwem : teoria i praktyka : Jubileuszowa X międzynarodowa konferencja naukowa, Kraków, 22-23 listopada 2007 = Enterprise Management : Theory and Practice : X Jubilee International Scientific Conference, Cracow, November 22-23, 2007. - Kraków: AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2007. - S. 152-158. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7476-156-2
77
Portfele wskaźników do monitorowania rynku pracy / Norbet Lariusz, Maciej FRĄCZEK // W: Wybrane wskaźniki wykluczenia społecznego i sytuacji na rynku pracy : definicje, sposób liczenia, zastosowanie / red. Jarosław Górniak, Stanisław MAZUR. - Kraków: Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Akademii Ekonomicznej, 2007. - S. 17-135. - ISBN 83-89410-90-7
78
Rynek pracy w Małopolsce w świetle wskaźników opartych na badaniach sondażowych / Maciej FRĄCZEK, Norbert Laurisz // W: Diagnoza rynku pracy i wykluczenia społecznego w Małopolsce : refleksja nad wykorzystaniem wskaźników / red. Jarosław Górniak, Stanisław MAZUR. - Kraków: Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Akademii Ekonomicznej, 2007. - S. 215-264. - ISBN 978-83-89410-01-6
79
Popytowa strona regionalnego rynku pracy na przykładzie Małopolski = Demand of the Regional Labor Market Basing on Małopolska Case / Norbert Laurisz // W: Zarządzanie przedsiębiorstwem : teoria i praktyka : IX międzynarodowa konferencja naukowa, Kraków, 23-24 listopada 2006 = Enterprise Management : Theory and Practice : IX International Scientific Conference, Cracow, November 23-24, 2006. - Kraków: AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2006. - S. 108-115. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 83-7464-098-7
80
Nieformalny sektor zatrudnienia w Polsce = The Informal Sector of the Polish Labor Market / Norbert Laurisz // W: Zarządzanie przedsiębiorstwem : teoria i praktyka : IX międzynarodowa konferencja naukowa, Kraków, 23-24 listopada 2006 = Enterprise Management : Theory and Practice : IX International Scientific Conference, Cracow, November 23-24, 2006. - Kraków: AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2006. - S. 116-122. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 83-7464-098-7
81
Przedsiębiorstwo społeczne - konceptualizacja / Jerzy HAUSNER, Norbert Laurisz, Stanisław MAZUR. - [Kraków]: [Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego], 2006. - 17 s. : il ; 24 cm. - Bibliogr. - (Ekonomia Społeczna. Teksty ; 2). - Pełny tekst: http://es.teksty.ekonomiaspoleczna.pl/pdf/2006_2_es_teksty.pdf#zoom=100
82
Tendencje występujące na rynku pracy w województwie małopolskim na tle tendencji ogólnokrajowych = A Tendency Existing on Little Poland's Labour Market Against a Back Round of All-countries' Tendencies / Norbert Laurisz, Robert Lisowski // Zagadnienia Techniczno-Ekonomiczne : kwartalnik AGH = Technical and Economical Problems : Quarterly of AGH University of Science and Technology. - T. 50, z. 2-3 (2005), s. 317-326. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISSN 1731-8386
83
Open Pension Funds in Poland / Norbert Laurisz, Robert Lisowski // W: 5th International Conference of PhD Students : Economics I. : Miskolc, Hungary 14-20 August 2005 / eds. László Lehoczky, László Kalmár. - Miskolc: UM ITTC, 2005. - S. 133-139. - Bibliogr.
84
Statystyczna analiza regionalnego rynku pracy na przykładzie województwa małopolskiego = A Statistical Analysis of Local Labour Market Based on Example of Małopolska Province / Norbert Laurisz // W: Systemy informatyczne i metody obliczeniowe w zarządzaniu = Information Systems and Computational Methods in Management / red. Jan T. Duda . - Kraków: AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2005. - S. 212-220. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 83-7476-009-X
85
Europejska Strategia Zatrudnienia : powstanie i ewolucja = European Strategy of Employment : the Beginning and the Evolution / Norbert Laurisz // Zagadnienia Techniczno-Ekonomiczne : kwartalnik AGH = Technical and Economical Problems : Quarterly of AGH University of Science and Technology. - t. 49, z. 4 (2004), s. 389-399. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISSN 1731-8386
86
Rynek pracy w Polsce w świetle Strategii Lizbońskiej = Labour Market in Poland vis-a-vis the Lisbon Strategy / Norbert Laurisz // Zagadnienia Techniczno-Ekonomiczne : kwartalnik AGH = Technical and Economical Problems : Quarterly of AGH University of Science and Technology. - t. 49, z. 4 (2004), s. 379-388. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISSN 1731-8386
87
Europejski Fundusz Społeczny - determinanta zmian polityki rynku pracy w Polsce w perspektywie integracji z Unią Europejską = The European Social Fund: a Determining Factor in Polish Labour Market Policy vis-a-vis European Union / Norbert Laurisz // W: Organizacje przyszłości : szanse i zagrożenia w kontekście integracji europejskiej / red. Lidia Zbiegień-Maciąg, Wojciech Pawnik. - Kraków: Wydawnictwo Poldex, 2003. - S. 443-456. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 83-88979-12-4
88
Analiza rynku pracy w Polsce - propozycje zmian w perspektywie realizacji celów Strategii Lizbońskiej = Labour Market Analisys in Poland - Proposal of Changes in the Prospect of Realisation of the Lisbon Strategy Goals / Norbert Laurisz, Robert Lisowski // Zagadnienia Techniczno-Ekonomiczne : kwartalnik AGH = Technical and Economical Problems : Quarterly of AGH University of Science and Technology. - T. 48, z. 2 (2003), s. 497-505. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISSN 1731-8386
89
An Influence of Natural Catastrophes and Man-Made Disasters on Non-Life Insurance Market in 2002in 2002 / Norbert Laurisz, Robert Lisowski // W: 4th International Conference of PhD Students : Economics I. : Miskolc, Hungary, 11-17 August 2003 / red. László Lehoczky, László Kalmár . - Miskolc: UM ITTC, 2003. - S. 162-163. - Bibliogr.
90
Zanieczyszczenie środowiska naturalnego w Polsce (stan aktualny) = An Environmental Pollution in Poland in the Period of European Union Integration / Norbert Laurisz, Robert Lisowski // W: Ekonomia - informatyka - zarządzanie : teoria i praktyka. T. 1, Ekonomia, referaty z V konferencji = Economics - Information Processing - Mangement : Theory and Practice. T. 1, Economics / red. Marianna Księżyk . - Kraków: Wydział Zarządzania AGH, 2002. - S. 129-138. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 83-916384-8-0
91
Polski rynek kapitałowy na przykładzie giełdy papierów wartościowych = Capital Market in Poland - Example Stock Market / Norbert Laurisz // W: Ekonomia - informatyka - zarządzanie : teoria i praktyka. T. 1, Ekonomia, referaty z V konferencji = Economics - Information Processing - Mangement : Theory and Practice. T. 1, Economics / red. Marianna Księżyk . - Kraków: Wydział Zarządzania AGH, 2002. - S. 215-224. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 83-916384-8-0
92
Ocena kondycji przedsiębiorstwa średniej wielkości ze szczególnym uwzględnieniem wpływu obciążeń podatkowych / Norbert Laurisz // W: Budżetowanie działalności jednostek gospodarczych - teoria i praktyka : materiały konferencyjne, 25-27 czerwca 2001 r. Kraków - Zakopane / red. nauk. Wiktor Krawczyk. - [Kraków: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica. Wydział Zarządzania. Katedra Zarządzania Finansami], [ca 2001]. - S. 107-120. - Streszcz. - Bibliogr. - ISBN 83-914035-5-6
93
Transformacja rynku usług telekomunikacyjnych w Polsce = Transformation of Telecom Services Market in Poland / Norbert Laurisz // W: Wybrane zagadnienia współczesnej ekonomii = Selected Problems on the Present-day Economy / red. nauk. Rafał Pajda. - Kraków: Wydział Zarządzania AGH, 2001. - S. 277-288. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 83-914035-7-2
94
Proces zmian prawa telekomunikacyjnego i prywatyzacji operatora narodowego w Polsce w perspektywie integracji z Unią Europejską = An Analysis of Changes in the Telecom Law and Privatesations of the National Telekom Operator in Poland vs. Integrations with the European Union / Norbert Laurisz // W: Wybrane zagadnienia współczesnej ekonomii = Selected Problems on the Present-day Economy / red. nauk. Rafał Pajda. - Kraków: Wydział Zarządzania AGH, 2001. - S. 269-276. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 83-914035-7-2
95
An Effect of Tax Weights on Average Size Businesses Condition in Poland / Norbert Laurisz, Robert Lisowski // W: 3rd International Conference of PHD Students : Miskolc 13-19 August 2001 : Economics / red. László Lehoczky, László Kalmár . - Miskolc: University of Miskolc. Innovation and Technology Transfer Centre, 2001. - S. 117-124. - Bibliogr.
1
Laurisz N., Mazur S., Sanak-Kosmowska K. (red.), (2022), Uniwersytet i edukacja wobec wyzwań współczesności, Wydanie rozszerzoneKraków : Wydawnictwo Małopolskiej Szkoły Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie : Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, 250 s.
2
Laurisz N., (2022), Cyfrowa praca i cyfrowy rynek pracy - wyzwania stojące przed edukacją. [W:] LAURISZ N., MAZUR S., SANAK-KOSMOWSKA K. (red.), Uniwersytet i edukacja wobec wyzwań współczesności, Kraków : Wydawnictwo Małopolskiej Szkoły Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie : Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, s. 118-148.
3
Laurisz N., (2022), Co-creation in Health 4.0. [W:] ĆWIKLICKI M., Duplaga M., KLICH J. (red.), The Digital Transformation of Healthcare : Health 4.0, London, New York : Routledge, s. 103-123.
4
Laurisz N., Mirzyńska A., Pilch K., (2021), Popyt i potrzeby ludzkie dziś i jutro. [W:] LAURISZ N., SANAK-KOSMOWSKA K. (red.), Uniwersytet odpowiedzialny : edukacja w zakresie przedsiębiorczości cyfrowej : podręcznik dla nauczycieli i rodziców, Kraków : Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 85-107.
5
Ćwiklicki M., Laurisz N., Pacut A., (2021), Curriculum Update Mechanism. [W:] Kraus K., Kraus N., Shtepa O. (red.), Teaching Guidelines for Digital Entrepreneurship, Kiev-Cracow : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 34-40.
6
Laurisz N., Mirzyńska A., Pilch K., (2021), Podstawy biznesu startupowego. [W:] LAURISZ N., SANAK-KOSMOWSKA K. (red.), Uniwersytet odpowiedzialny : edukacja w zakresie przedsiębiorczości cyfrowej : podręcznik dla nauczycieli i rodziców, Kraków : Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 14-40.
7
Bajak M., Laurisz N., Manczak I., (2021), Technologie przyszłości. [W:] LAURISZ N., SANAK-KOSMOWSKA K. (red.), Uniwersytet odpowiedzialny : edukacja w zakresie przedsiębiorczości cyfrowej : podręcznik dla nauczycieli i rodziców, Kraków : Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 64-84.
8
Laurisz N., (2021), Polityka społeczna. [W:] Wołek A. (red.), Polityki publiczne, Kraków : Akademia Ignatianum w Krakowie, s. 107-131.
9
Ćwiek M., Ćwiklicki M., Firszt D., Jabłoński M., Laurisz N., Pacut A., Sołtysik M., (2021), Cyfryzacja i rynek pracy, [on-line], Kraków : Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, 91 s.
10
Laurisz N., Sanak-Kosmowska K. (red.), (2021), Uniwersytet odpowiedzialny: edukacja w zakresie przedsiębiorczości cyfrowej: podręcznik dla nauczycieli i rodziców, Kraków : Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 158 s.
11
Laurisz N., (2020), Społeczne problemy i wyzwania początku XXI wieku. [W:] LAURISZ N. (red.), Wyzwania i problemy społeczne początku XXI wieku, Kraków : Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, s. 5-6.
12
Karwińska A., Laurisz N., (2020), Ekonomia: jak i czym gospodarujemy, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 38 s.
13
Karwińska A., Laurisz N., Sanak-Kosmowska K., (2020), Jak działa społeczeństwo, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 40 s.
14
Laurisz N., (2020), W kierunku komercjalizacji działalności społecznej - różnicowanie sposobu prowadzenia działalności przez podmioty ekonomii społecznej w efekcie ich ekonomizacji, "Przedsiębiorczość - Edukacja", vol. 16, no. 2, s. 189-201; https://p-e.up.krakow.pl/article/view/7772
15
Laurisz N. (red.), (2020), Wyzwania i problemy społeczne początku XXI wieku, Kraków : Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, 119 s.
16
Karwińska A., Laurisz N., (2020), Świat się zmienia, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 26 s.
17
Ekonomia Społeczna / red. nacz. Maciej FRĄCZEK ; red. nauk. Norbert LAURISZ, Agnieszka PACUT Kraków : Wydawnictwo Małopolskiej Szkoły Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2019. - nr 2. - . - 2081-321X
18
Laurisz N., (2019), The Role of Stakeholders in Development of Social Economy Organizations in Poland : an Integrative Approach, "Administrative Sciences", vol. 9, iss. 4, s. 1-17; https://www.mdpi.com/2076-3387/9/4/74
19
Laurisz N., Stronczek A., (2019), Przedmowa : Innowacje społeczne między rynkiem a państwem. [W:] FRĄCZEK M., LAURISZ N., Stronczek A. (red.), Ekonomia Społeczna, s. 7-12.
20
Laurisz N., Pacut A., (2019), Wprowadzenie : Innowacje społeczne - teoria, praktyka, wyzwania. [W:] FRĄCZEK M., LAURISZ N., PACUT A. (red.), Ekonomia Społeczna, s. 7-10.
21
Ekonomia Społeczna / red. nacz. Maciej FRĄCZEK ; red. nauk. Norbert LAURISZ, Anna Stronczek Kraków : Wydawnictwo Małopolskiej Szkoły Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2019. - nr 1. - . - 2081-321X
22
Laurisz N., (2018), Wprowadzenie. [W:] Laurisz N. (red.), Perspektywy rozwoju rynku pracy : przyszłość energetyki, Kraków : Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, s. 7.
23
Laurisz N., (2018), Polityka społeczna - od aksjologii do akceptacji społecznej, "Ekonomia Społeczna", nr 2, s. 82-89; http://www.ekonomiaspoleczna.msap.pl/doki/polrocznik/ES022018/ES022018.pdf
24
Laurisz N. (red.), (2018), Perspektywy rozwoju rynku pracy: przyszłość energetyki, Kraków : Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, 110 s.
25
Laurisz N., (2016), Kapitał ludzki a konkurencyjność. [W:] Geodecki T. (red.), Polityka wsparcia konkurencyjności gospodarki : wybrane aspekty, Warszawa : Polskie Wydawnictwa Ekonomiczne S.A., s. 119-132.
26
Laurisz N. (red.), (2016), Spotkajmy się w Internecie: czynne całodobowo, Kraków : Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, 136 s.
27
Laurisz N. (red.), (2016), Wokół gospodarki i administracji publicznej. T. 2, Kraków : Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, 167 s.
28
Laurisz N., (2016), Przedmowa. [W:] Laurisz N. (red.), Wokół gospodarki i administracji publicznej, T. 2, Kraków : Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, s. 7.
29
Laurisz N. (red.), (2016), Elementarz młodej partycypacji: przewodnik po dobrych pomysłach i partycypacji społecznej, Kraków : Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, 50 s.
30
Laurisz N., (2016), Wprowadzenie. [W:] Laurisz N. (red.), Spotkajmy się w Internecie : czynne całodobowo, Kraków : Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, s. 7.
31
Laurisz N., (2015), Polityka rynku pracy w Japonii i Stanach Zjednoczonych. [W:] Frączek M. (red.), Polityka rynku pracy : teoria i praktyka, Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 89-97.
32
Laurisz N., (2015), W poszukiwaniu skutecznej polityki aktywizacyjnej. [W:] Włodarczyk R. (red.), Rynki pracy w krajach Unii Europejskiej wobec wyzwań kryzysowych [on-line], Wrocław : Wydawnictwo eBooki.com.pl, s. 39-47.
33
Laurisz N., (2015), Projektowanie polityk publicznych w obszarze rynku pracy w Polsce. [W:] Włodarczyk R. (red.), Rynki pracy w krajach Unii Europejskiej wobec wyzwań kryzysowych [on-line], Wrocław : Wydawnictwo eBooki.com.pl, s. 289-298.
34
Laurisz N., (2015), Inwestycje w kapitał ludzki - w kontekście zmian zachodzących w przestrzeni społeczno-gospodarczej. [W:] Włodarczyk R. (red.), Rynki pracy w krajach Unii Europejskiej wobec wyzwań kryzysowych [on-line], Wrocław : Wydawnictwo eBooki.com.pl, s. 29-38.
35
Ćwiklicki M., Laurisz N., (2015), NAWIKUS: narzędzie analizy wartości kontraktowanych usług społecznych: ocena zastosowania w świetle pilotażu, Kraków : Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, 160 s.
36
Laurisz N., (2015), Polityka edukacyjna a rynek pracy. [W:] Frączek M. (red.), Polityka rynku pracy : teoria i praktyka, Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 133-141.
37
Laurisz N., (2013), Polityka rynku pracy w Japonii i Stanach Zjednoczonych. [W:] Hausner J. (kierownik tematu), Dobre rządzenie - wokół dylematów współczesnej polityki rynku pracy, s. 79-90.
38
Laurisz N., (2013), Wprowadzenie do partycypacji społecznej w Polsce. [W:] Ćwiklicki M., Frączek M. (red.), Partycypacja społeczna w Polsce : atlas dobrych praktyk, Kraków : Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, s. 26-38.
39
Lisowski R., Jamróz A., Laurisz N., (2013), Marketing w powszechnych towarzystwach emerytalnych. [W:] Howaniec H., Szewczyk I., Waszkielewicz W. (red.), Informacje i marketing w działalności organizacji: monografia, Bielsko-Biała : Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej, s. 137-146.
40
Laurisz N., (2013), Warsztaty urbanistyczne charrette w Będzinie. [W:] Ćwiklicki M., Frączek M. (red.), Partycypacja społeczna w Polsce : atlas dobrych praktyk, Kraków : Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, s. 193-202.
41
Laurisz N., (2013), Polityka edukacyjna a rynek pracy. [W:] Hausner J. (kierownik tematu), Dobre rządzenie - wokół dylematów współczesnej polityki rynku pracy, s. 124-136.
42
Laurisz N., (2013), Krakowski Alarm Smogowy. [W:] Ćwiklicki M., Frączek M. (red.), Partycypacja społeczna w Polsce : atlas dobrych praktyk, Kraków : Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, s. 97-107.
43
Laurisz N., (2013), Miasto kultury i obywateli - Program Rozwoju Kultury w Warszawie do roku 2020. [W:] Ćwiklicki M., Frączek M. (red.), Partycypacja społeczna w Polsce : atlas dobrych praktyk, Kraków : Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, s. 108-118.
44
Lisowski R., Laurisz N., Jamróz A., (2012), Investment Effectiveness of Open Pensions Funds. [W:] Zarządzanie przedsiębiorstwem - teoria i praktyka: XIV międzynarodowa konferencja naukowa : 22-23 listopada 2012, Kraków [Dokument elektroniczny], Kraków : WZ AGH
45
Frączek M., Laurisz N., (2012), Przykłady działalności prowadzonej przez przedsiębiorstwa społeczne - działalności nakierowanej na reintegrację zawodową i przeciwdziałanie ryzyka wykluczenia społecznego w Unii Europejskiej. [W:] Frączek M., Hausner J., Mazur S. (red.), Wokół ekonomii społecznej, Kraków : Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 349-359.
46
Laurisz N., Lisowski R., (2012), Bezrobocie - społeczne i gospodarcze skutki występowania. [W:] Szydło S. (red.), Wybrane zagadnienia społeczno-gospodarcze w okresie transformacji rynkowej, Kraków : Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, s. 111-122.
47
Frączek M., Laurisz N., (2012), Ekonomia społeczna a rynek pracy. [W:] Frączek M., Hausner J., Mazur S. (red.), Wokół ekonomii społecznej, Kraków : Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 157-176.
48
Lisowski R., Laurisz N., (2011), Emerytury kapitałowe w Polsce po reformie systemu ubezpieczeń społecznych. [W:] Ûrìj S. (red.), Naprâmi rozbudovi podatkovoї sistemi Ukraїni v umovah utverdžennâ rinkovoї ekonomìki : zbìrnik tez dopovìdej mìžnarodnoї naukovo-praktičnoї konferencìї : 1-2 lûtogo 2011 r, Ternopìl' : Ternopìl's'kij nacìonal'nij ekonomičnij unìversitet, s. 121-123.
49
Frączek M., Krupnik S., Laurisz N., (2011), Analiza i wnioskowanie. [W:] Górniak J., MAZUR S. (red.), W kierunku polityki rynku pracy opartej na dowodach, [Warszawa] : Obserwatorium Regionalnych Rynków Pracy Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej, s. 83-135.
50
Frączek M., Górniak J., Jelonek M., Keler K., Krupnik S., Laurisz N., Worek B., (2011), Scenariusze prognostyczne rynku pracy. [W:] Górniak rJ., MAZUR S. (red.), Polski rynek pracy : prognozowanie wartości czy rozpoznawanie wyzwań?, [Warszawa] : Obserwatorium Regionalnych Rynków Pracy Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej, s. 213-249.
51
Frączek M., Laurisz N., (2011), Cele przewidywania zjawisk na rynku pracy. [W:] Górniak J., Mazur S. (red.), Polski rynek pracy : prognozowanie wartości czy rozpoznawanie wyzwań?, [Warszawa] : Obserwatorium Regionalnych Rynków Pracy Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej, s. 15-40.
52
Górniak J., Keler K., Krupnik S., Laurisz N., (2011), Ekonometryczne prognozowanie zjawisk rynku pracy - refleksja krytyczna. [W:] Górniak J., Mazur S. (red.), Polski rynek pracy : prognozowanie wartości czy rozpoznawanie wyzwań?, [Warszawa] : Obserwatorium Regionalnych Rynków Pracy Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej, s. 147-211.
53
Laurisz N., Lisowski R., (2011), Bezrobocie - społeczne i gospodarcze skutki występowania. [W:] Zarządzanie przedsiębiorstwem - teoria i praktyka: XIII międzynarodowa konferencja naukowa : 17-18 listopada 2011, Kraków [Dokument elektroniczny], Kraków : Wydział Zarządzania AGH
54
Laurisz N., Lisowski R., (2010), Przedsiębiorstwo społeczne - nowa forma zarządzania i przedsiębiorczości oraz alternatywna forma polityki społecznej i wspierania zatrudnienia - istota i przykłady. [W:] Zarządzanie przedsiębiorstwem - teoria i praktyka: XII międzynarodowa konferencja naukowa : 27-28 maja 2010, Kraków : materiały pokonferencyjne [Dokument elektroniczny], Kraków : WZ AGH
55
Lisowski R., Laurisz N., Janowicz P., (2010), Emerytury kapitałowe w Polsce. [W:] Zarządzanie przedsiębiorstwem - teoria i praktyka: XII międzynarodowa konferencja naukowa : 27-28 maja 2010, Kraków [Dokument elektroniczny], Kraków : WZ AGH
56
Laurisz N., Lisowski R., (2010), Przedsiębiorstwo społeczne - istota i przykłady. [W:] Dura A. (red.), Współczesne koncepcje zarządzania w teorii i praktyce, Kraków : Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, s. 181-196.
57
Frączek M., Górniak J., Jelonek M., Keler K., Krupnik S., Laurisz N., Mazur S., Worek B., (2010), Analiza wyników badań ankietowych przeprowadzonych wśród przedsiębiorców w ramach projektu Obserwatorium Regionalnych Rynków Pracy Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej. 1, Zatrudnienie w deklaracjach i opiniach pracodawców, Górniak J. (red.), Mazur S. (red.), [Warszawa] : Obserwatorium Regionalnych Rynków Pracy Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej, 128 s.
58
Frączek M., Górniak J., Jelonek M., Keler K., Krupnik S., Laurisz N., Mazur S., Worek B., (2010), Analiza wyników badań ankietowych przeprowadzonych wśród przedsiębiorców w ramach projektu Obserwatorium Regionalnych Rynków Pracy Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej. 7, Pracodawcy a podnoszenie kompetencji zawodowych pracowników: szkolenia i inne formy podnoszenia jakości zasobów ludzkich w przedsiębiorstwach, Górniak J. (red.), Mazur S. (red.), [Warszawa] : Obserwatorium Regionalnych Rynków Pracy Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej, 66 s.
59
Frączek M., Górniak J., Jelonek M., Keler K., Krupnik S., Laurisz N., Mazur S., Worek B., (2010), Analiza wyników badań ankietowych przeprowadzonych wśród przedsiębiorców w ramach projektu Obserwatorium Regionalnych Rynków Pracy Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej. 4, Działalność powiatowych urzędów pracy w kontekście potrzeb pracodawców, Górniak J. (red.), Mazur S. (red.), [Warszawa] : Obserwatorium Regionalnych Rynków Pracy Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej, 72 s.
60
Frączek M., Górniak J., Jelonek M., Keler K., Krupnik S., Laurisz N., Mazur S., Worek B., (2010), Analiza wyników badań ankietowych przeprowadzonych wśród przedsiębiorców w ramach projektu Obserwatorium Regionalnych Rynków Pracy Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej. 8, Dyskryminacja w procesie rekrutacji?: płeć i inne determinanty zaniżonych szans rynkowych Polaków, Górniak J. (red.), Mazur S. (red.), [Warszawa] : Obserwatorium Regionalnych Rynków Pracy Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej, 84 s.
61
Frączek M., Górniak J., Jelonek M., Keler K., Krupnik S., Laurisz N., Mazur S., Worek B., (2010), Analiza wyników badań ankietowych przeprowadzonych wśród przedsiębiorców w ramach projektu Obserwatorium Regionalnych Rynków Pracy Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej. 2, Wynagrodzenia i związki zawodowe, Górniak J. (red.), Mazur S. (red.), [Warszawa] : Obserwatorium Regionalnych Rynków Pracy Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej, 84 s.
62
Frączek M., Górniak J., Jelonek M., Keler K., Krupnik S., Laurisz N., Mazur S., Worek B., (2010), Analiza wyników badań ankietowych przeprowadzonych wśród przedsiębiorców w ramach projektu Obserwatorium Regionalnych Rynków Pracy Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej. 6, Jakich pracowników poszukują przedsiębiorstwa?: wolne miejsca pracy i oczekiwania pracodawców w stosunku do kandydatów na określone stanowiska, Górniak J. (red.), Mazur S. (red.), [Warszawa] : Obserwatorium Regionalnych Rynków Pracy Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej, 68 s.
63
Ânovič P., Lisowski R., Laurisz N., (2010), Skoring, kak metod ocenki kreditovaniâ domašnih hozâjstv. [W:] Alpeev A. (red.), Čelovek. Civilizaciâ. Kul'tura : materialy XIV mežvuzovskoj naučno-teoretičeskoj konferencii, Minsk : ZAO "Vedy", s. 8-11.
64
Frączek M., Górniak J., Jelonek M., Keler K., Krupnik S., Laurisz N., Mazur S., Worek B., (2010), Analiza wyników badań ankietowych przeprowadzonych wśród przedsiębiorców w ramach projektu Obserwatorium Regionalnych Rynków Pracy Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej. 5, Publiczne i prywatne pośrednictwo pracy w opiniach pracodawców: współpraca przedsiębiorców z publicznymi służbami zatrudnienia, Górniak J. (red.), Mazur S. (red.), [Warszawa] : Obserwatorium Regionalnych Rynków Pracy Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej, 68 s.
65
Frączek M., Górniak J., Jelonek M., Keler K., Krupnik S., Laurisz N., Mazur S., Worek B., (2010), Analiza wyników badań ankietowych przeprowadzonych wśród przedsiębiorców w ramach projektu Obserwatorium Regionalnych Rynków Pracy Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej. 3, Otoczenie instytucjonalne działalności pracodawców, Górniak J. (red.), Mazur S. (red.), [Warszawa] : Obserwatorium Regionalnych Rynków Pracy Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej, 52 s.
66
Laurisz N., (2009), Czy aktywna polityka rynku pracy jest skuteczna?, "Zarządzanie Publiczne", nr 4 (10), s. 73-91; http://www.msap.uek.krakow.pl/doki/publ/Zarzadzanie_Publiczne_2009_4.pdf
67
Laurisz N., (2009), Skuteczność instrumentów przeciwdziałania bezrobociu długookresowemu w Polsce, Prom. Hausner J., Kraków : , 293 k.
68
Laurisz N., Mazur S., (2008), Key Factors in Social Entrepreneurship Development : Social Enterprises in the Light of Research. [W:] Giza-Poleszczuk A., Hausner J. (red.), The Social Economy in Poland : Achievements, Barriers to Growth, and Potential in Light of Research Results, Warsaw : Foundation for Social and Economic Initiatives, s. 239-255.
69
Hausner J., Laurisz N., Mazur S., (2008), Przedsiębiorstwo społeczne - konceptualizacja. [W:] Hausner J. (red.), Zarządzanie podmiotami ekonomii społecznej, Kraków : Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 7-20.
70
Hausner J., Laurisz N., (2008), Czynniki krytyczne tworzenia przedsiębiorstw społecznych : przedsiębiorstwo społeczne : konceptualizacja. [W:] Hausner J. (red.), Przedsiębiorstwa społeczne w Polsce : teoria i praktyka, Kraków : Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 7-31.
71
Laurisz N., Mazur S., (2008), Kluczowe czynniki rozwoju przedsiębiorczości społecznej. [W:] Giza-Poleszczuk A., Hausner J. (red.), Ekonomia społeczna w Polsce : osiągnięcia, bariery rozwoju i potencjał w świetle wyników badań, Warszawa : Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych, s. 315-331.
72
Frączek M., Górniak J., Keler K., Laurisz N., Mazur S., Perek-Białas J., Małodzińska-Strzebońska A., Worek B., (2008), "Trudno zatrudnialni" : identyfikacja grup docelowych dla działań w obszarze ekonomii społecznej w Małopolsce. [W:] Giza-Poleszczuk A., HAUSNER J. (red.), Ekonomia społeczna w Polsce : osiągnięcia, bariery rozwoju i potencjał w świetle wyników badań, Warszawa : Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych, s. 233-261.
73
Frączek M., Laurisz N., (2007), Prawne, instytucjonalne oraz proceduralne uwarunkowania związane z wprowadzeniem Regionalnego Systemu Monitorowania Rynku Pracy i Wykluczenia Społecznego w Małopolsce. [W:] Górniak J., Mazur S. (red.), Diagnoza rynku pracy i wykluczenia społecznego w Małopolsce : refleksja nad wykorzystaniem wskaźników, Kraków : Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Akademii Ekonomicznej, s. 265-299.
74
Laurisz N., Lisowski R., (2007), Pension System in the New Member States of the European Union and the Perspectives of its Development. [W:] Lehoczky L., Kalmár L. (red.), 6th International Conference of PhD Students : Economics II. : University of Miskolc, Hungary, 12-18 August 2007, Miskolc : UM ITTC, s. 723-730.
75
Frączek M., Laurisz N., (2007), Analiza i monitorowanie regionalnego rynku pracy - ocena, wnioski i rekomendacje. [W:] Górniak J., Mazur S. (red.), Diagnoza rynku pracy i wykluczenia społecznego w Małopolsce : refleksja nad wykorzystaniem wskaźników, Kraków : Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Akademii Ekonomicznej, s. 189-214.
76
Laurisz N., Lisowski R., (2007), Teorie i modele rynku pracy w nowej ekonomii keynesistowskiej. [W:] Zarządzanie przedsiębiorstwem : teoria i praktyka : Jubileuszowa X międzynarodowa konferencja naukowa, Kraków, 22-23 listopada 2007, Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, s. 152-158.
77
Laurisz N., Frączek M., (2007), Portfele wskaźników do monitorowania rynku pracy. [W:] Górniak J., Mazur S. (red.), Wybrane wskaźniki wykluczenia społecznego i sytuacji na rynku pracy : definicje, sposób liczenia, zastosowanie, Kraków : Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Akademii Ekonomicznej, s. 17-135.
78
Frączek M., Laurisz N., (2007), Rynek pracy w Małopolsce w świetle wskaźników opartych na badaniach sondażowych. [W:] Górniak J., Mazur S. (red.), Diagnoza rynku pracy i wykluczenia społecznego w Małopolsce : refleksja nad wykorzystaniem wskaźników, Kraków : Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Akademii Ekonomicznej, s. 215-264.
79
Laurisz N., (2006), Popytowa strona regionalnego rynku pracy na przykładzie Małopolski. [W:] Zarządzanie przedsiębiorstwem : teoria i praktyka : IX międzynarodowa konferencja naukowa, Kraków, 23-24 listopada 2006, Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, s. 108-115.
80
Laurisz N., (2006), Nieformalny sektor zatrudnienia w Polsce. [W:] Zarządzanie przedsiębiorstwem : teoria i praktyka : IX międzynarodowa konferencja naukowa, Kraków, 23-24 listopada 2006, Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, s. 116-122.
81
Hausner J., Laurisz N., Mazur S., (2006), Przedsiębiorstwo społeczne - konceptualizacja, [Kraków] : [Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego], 17 s.
82
Laurisz N., Lisowski R., (2005), Tendencje występujące na rynku pracy w województwie małopolskim na tle tendencji ogólnokrajowych, "Zagadnienia Techniczno-Ekonomiczne : kwartalnik AGH", T. 50, z. 2-3, s. 317-326.
83
Laurisz N., Lisowski R., (2005), Open Pension Funds in Poland. [W:] Lehoczky L., Kalmár L. (red.), 5th International Conference of PhD Students : Economics I. : Miskolc, Hungary 14-20 August 2005, Miskolc : UM ITTC, s. 133-139.
84
Laurisz N., (2005), Statystyczna analiza regionalnego rynku pracy na przykładzie województwa małopolskiego. [W:] Duda (red.), Systemy informatyczne i metody obliczeniowe w zarządzaniu, Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, s. 212-220.
85
Laurisz N., (2004), Europejska Strategia Zatrudnienia : powstanie i ewolucja, "Zagadnienia Techniczno-Ekonomiczne : kwartalnik AGH", t. 49, z. 4, s. 389-399.
86
Laurisz N., (2004), Rynek pracy w Polsce w świetle Strategii Lizbońskiej, "Zagadnienia Techniczno-Ekonomiczne : kwartalnik AGH", t. 49, z. 4, s. 379-388.
87
Laurisz N., (2003), Europejski Fundusz Społeczny - determinanta zmian polityki rynku pracy w Polsce w perspektywie integracji z Unią Europejską. [W:] Zbiegień-Maciąg L., Pawnik W. (red.), Organizacje przyszłości : szanse i zagrożenia w kontekście integracji europejskiej, Kraków : Wydawnictwo Poldex, s. 443-456.
88
Laurisz N., Lisowski R., (2003), Analiza rynku pracy w Polsce - propozycje zmian w perspektywie realizacji celów Strategii Lizbońskiej, "Zagadnienia Techniczno-Ekonomiczne : kwartalnik AGH", T. 48, z. 2, s. 497-505.
89
Laurisz N., Lisowski R., (2003), An Influence of Natural Catastrophes and Man-Made Disasters on Non-Life Insurance Market in 2002in 2002. [W:] Lehoczky L., Kalmár L. (red.), 4th International Conference of PhD Students : Economics I. : Miskolc, Hungary, 11-17 August 2003, Miskolc : UM ITTC, s. 162-163.
90
Laurisz N., Lisowski R., (2002), Zanieczyszczenie środowiska naturalnego w Polsce (stan aktualny). [W:] Księżyk M. (red.), Ekonomia - informatyka - zarządzanie : teoria i praktyka, T. 1, Ekonomia, referaty z V konferencji, Kraków : Wydział Zarządzania AGH, s. 129-138.
91
Laurisz N., (2002), Polski rynek kapitałowy na przykładzie giełdy papierów wartościowych. [W:] Księżyk M. (red.), Ekonomia - informatyka - zarządzanie : teoria i praktyka, T. 1, Ekonomia, referaty z V konferencji, Kraków : Wydział Zarządzania AGH, s. 215-224.
92
Laurisz N., (2001), Ocena kondycji przedsiębiorstwa średniej wielkości ze szczególnym uwzględnieniem wpływu obciążeń podatkowych. [W:] Krawczyk W. (red.), Budżetowanie działalności jednostek gospodarczych - teoria i praktyka : materiały konferencyjne, 25-27 czerwca 2001 r. Kraków - Zakopane, [Kraków : Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica. Wydział Zarządzania. Katedra Zarządzania Finansami], s. 107-120.
93
Laurisz N., (2001), Transformacja rynku usług telekomunikacyjnych w Polsce. [W:] Pajda R. (red.), Wybrane zagadnienia współczesnej ekonomii, Kraków : Wydział Zarządzania AGH, s. 277-288.
94
Laurisz N., (2001), Proces zmian prawa telekomunikacyjnego i prywatyzacji operatora narodowego w Polsce w perspektywie integracji z Unią Europejską. [W:] Pajda R. (red.), Wybrane zagadnienia współczesnej ekonomii, Kraków : Wydział Zarządzania AGH, s. 269-276.
95
Laurisz N., Lisowski R., (2001), An Effect of Tax Weights on Average Size Businesses Condition in Poland. [W:] Lehoczky L., Kalmár L. (red.), 3rd International Conference of PHD Students : Miskolc 13-19 August 2001 : Economics, Miskolc : University of Miskolc. Innovation and Technology Transfer Centre, s. 117-124.
1
@book{UEK:2168363028,
title = "Uniwersytet i edukacja wobec wyzwań współczesności",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Małopolskiej Szkoły Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie ; Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej",
year = "2022",
url = {https://oees.pl/wp-content/uploads/2022/03/Uniwersytet-i-edukacja-wobec-wyzwan-wspolczesnosci_2022-1.pdf},
edition = "Wydanie rozszerzone",
isbn = "978-83-89410-53-5",
}
2
@inbook{UEK:2168363044,
author = "Norbert Laurisz",
title = "Cyfrowa praca i cyfrowy rynek pracy - wyzwania stojące przed edukacją",
booktitle = "Uniwersytet i edukacja wobec wyzwań współczesności",
pages = "118-148",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Małopolskiej Szkoły Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie ; Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej",
year = "2022",
url = {https://oees.pl/wp-content/uploads/2022/03/Uniwersytet-i-edukacja-wobec-wyzwan-wspolczesnosci_2022-1.pdf},
edition = "Wydanie rozszerzone",
isbn = "978-83-89410-53-5",
}
3
@inbook{UEK:2168360554,
author = "Norbert Laurisz",
title = "Co-creation in Health 4.0",
booktitle = "The Digital Transformation of Healthcare : Health 4.0",
pages = "103-123",
adress = "London, New York",
publisher = "Routledge",
year = "2022",
doi = {http://dx.doi.org/10.4324/9781003144403-8},
url = {},
issn = "",
isbn = "978-0-367-70050-8 ; 978-0-367-70053-9",
}
4
@inbook{UEK:2168364296,
author = "Norbert Laurisz and Anna Mirzyńska and Kamila Pilch",
title = "Popyt i potrzeby ludzkie dziś i jutro",
booktitle = "Uniwersytet odpowiedzialny : edukacja w zakresie przedsiębiorczości cyfrowej : podręcznik dla nauczycieli i rodziców",
pages = "85-107",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej ; Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2021",
url = {https://oees.pl/wp-content/uploads/2022/04/Uniwersytet-odpowiedzialny_podrecznik_6.04..pdf},
isbn = "978-83-67140-06-5",
}
5
@inbook{UEK:2168355918,
author = "Marek Ćwiklicki and Norbert Laurisz and Agnieszka Pacut",
title = "Curriculum Update Mechanism",
booktitle = "Teaching Guidelines for Digital Entrepreneurship",
pages = "34-40",
adress = "Kiev-Cracow",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2021",
url = {https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/36687/1/Kraus_Book%20Edited%20Teaching%20guidelines_2021_FITU.pdf},
isbn = "978-83-959463-6-3",
}
6
@inbook{UEK:2168364290,
author = "Norbert Laurisz and Anna Mirzyńska and Kamila Pilch",
title = "Podstawy biznesu startupowego",
booktitle = "Uniwersytet odpowiedzialny : edukacja w zakresie przedsiębiorczości cyfrowej : podręcznik dla nauczycieli i rodziców",
pages = "14-40",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej ; Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2021",
url = {https://oees.pl/wp-content/uploads/2022/04/Uniwersytet-odpowiedzialny_podrecznik_6.04..pdf},
isbn = "978-83-67140-06-5",
}
7
@inbook{UEK:2168364294,
author = "Maria Bajak and Norbert Laurisz and Iryna Manczak",
title = "Technologie przyszłości",
booktitle = "Uniwersytet odpowiedzialny : edukacja w zakresie przedsiębiorczości cyfrowej : podręcznik dla nauczycieli i rodziców",
pages = "64-84",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej ; Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2021",
url = {https://oees.pl/wp-content/uploads/2022/04/Uniwersytet-odpowiedzialny_podrecznik_6.04..pdf},
isbn = "978-83-67140-06-5",
}
8
@inbook{UEK:2168356246,
author = "Norbert Laurisz",
title = "Polityka społeczna",
booktitle = "Polityki publiczne",
pages = "107-131",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ignatianum w Krakowie",
year = "2021",
url = {https://slownikispoleczne.ignatianum.edu.pl/pliki/pp_pl.pdf},
issn = "",
isbn = "978-83-7614-492-4",
}
9
@misc{UEK:2168358040,
author = "Małgorzata Ćwiek and Marek Ćwiklicki and Dariusz Firszt and Marek Jabłoński and Norbert Laurisz and Agnieszka Pacut and Mariusz Sołtysik",
title = "Cyfryzacja i rynek pracy",
adress = "Kraków",
publisher = "Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2021",
url = {https://politykipubliczne.pl/wp-content/uploads/2021/07/25_Cyfryzacja-i-rynek-pracy.pdf},
issn = "",
}
10
@book{UEK:2168363914,
title = "Uniwersytet odpowiedzialny : edukacja w zakresie przedsiębiorczości cyfrowej : podręcznik dla nauczycieli i rodziców",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej ; Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2021",
url = {https://oees.pl/wp-content/uploads/2022/04/Uniwersytet-odpowiedzialny_podrecznik_6.04..pdf},
isbn = "978-83-67140-06-5",
}
11
@misc{UEK:2168353952,
author = "Norbert Laurisz",
title = "Społeczne problemy i wyzwania początku XXI wieku",
booktitle = "Wyzwania i problemy społeczne początku XXI wieku",
pages = "5-6",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej",
year = "2020",
url = {https://fundacjagap.pl/wp-content/uploads/2021/03/Problemy-spo%C5%82eczne-XXI-wieku.pdf},
isbn = "978-83-949523-4-1 ; 978-83-949523-5-8",
}
12
@book{UEK:2168355556,
author = "Anna Karwińska and Norbert Laurisz",
title = "Ekonomia : jak i czym gospodarujemy",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2020",
url = {https://oso.uek.krakow.pl/wp-content/uploads/2021/04/OSO_podr%C4%99cznik_4.pdf},
isbn = "978-83-959463-4-9",
}
13
@book{UEK:2168355550,
author = "Anna Karwińska and Norbert Laurisz and Katarzyna Sanak-Kosmowska",
title = "Jak działa społeczeństwo",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2020",
url = {https://oso.uek.krakow.pl/wp-content/uploads/2021/04/OSO_podr%C4%99cznik_1.pdf},
isbn = "978-83-959463-1-8",
}
14
@article{UEK:2168352146,
author = "Norbert Laurisz",
title = "W kierunku komercjalizacji działalności społecznej - różnicowanie sposobu prowadzenia działalności przez podmioty ekonomii społecznej w efekcie ich ekonomizacji",
journal = "Przedsiębiorczość - Edukacja",
number = "vol. 16, no. 2",
pages = "189-201",
year = "2020",
doi = {http://dx.doi.org/10.24917/20833296.162.15},
url = {https://p-e.up.krakow.pl/article/view/7772},
}
15
@book{UEK:2168353948,
title = "Wyzwania i problemy społeczne początku XXI wieku",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej",
year = "2020",
url = {https://fundacjagap.pl/wp-content/uploads/2021/03/Problemy-spo%C5%82eczne-XXI-wieku.pdf},
isbn = "978-83-949523-4-1 ; 978-83-949523-5-8",
}
16
@book{UEK:2168355560,
author = "Anna Karwińska and Norbert Laurisz",
title = "Świat się zmienia",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2020",
url = {https://oso.uek.krakow.pl/wp-content/uploads/2021/04/OSO_podr%C4%99cznik_5.pdf},
isbn = "978-83-959463-5-6",
}
17
@misc{UEK:2168348128,
title = "Ekonomia Społeczna",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Małopolskiej Szkoły Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
year = "2019",
url = {http://www.ekonomiaspoleczna.msap.pl/index.php/pl/spis-numerow/archiwum.html},
}
18
@article{UEK:2168338373,
author = "Norbert Laurisz",
title = "The Role of Stakeholders in Development of Social Economy Organizations in Poland : an Integrative Approach",
journal = "Administrative Sciences",
number = "vol. 9, iss. 4",
pages = "1-17",
year = "2019",
doi = {http://dx.doi.org/10.3390/admsci9040074},
url = {https://www.mdpi.com/2076-3387/9/4/74},
}
19
@misc{UEK:2168348116,
author = "Norbert Laurisz and Anna Stronczek",
title = "Przedmowa : Innowacje społeczne między rynkiem a państwem",
booktitle = "Ekonomia Społeczna",
number = "1",
pages = "7-12",
adress = "",
year = "2019",
doi = {http://dx.doi.org/10.15678/ES.2019.1.01},
url = {http://www.ekonomiaspoleczna.msap.pl/doki/polrocznik/ES012019/ES012019-00.pdf},
}
20
@misc{UEK:2168348118,
author = "Norbert Laurisz and Agnieszka Pacut",
title = "Wprowadzenie : Innowacje społeczne - teoria, praktyka, wyzwania",
booktitle = "Ekonomia Społeczna",
number = "2",
pages = "7-10",
adress = "",
year = "2019",
doi = {http://dx.doi.org/10.15678/ES.2019.2.01},
url = {http://www.ekonomiaspoleczna.msap.pl/doki/polrocznik/ES022019/ES022019-01.pdf},
}
21
@misc{UEK:2168348134,
title = "Ekonomia Społeczna",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Małopolskiej Szkoły Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
year = "2019",
url = {http://www.ekonomiaspoleczna.msap.pl/index.php/pl/spis-numerow/archiwum.html},
}
22
@misc{UEK:2168332037,
author = "Norbert Laurisz",
title = "Wprowadzenie",
booktitle = "Perspektywy rozwoju rynku pracy : przyszłość energetyki",
pages = "7",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej",
year = "2018",
issn = "",
isbn = "978-83-947017-8-9 ; 978-83-947017-9-6",
}
23
@article{UEK:2168333807,
author = "Norbert Laurisz",
title = "Polityka społeczna - od aksjologii do akceptacji społecznej",
journal = "Ekonomia Społeczna",
number = "2",
pages = "82-89",
year = "2018",
doi = {http://dx.doi.org/10.15678/ES.2018.2.10},
url = {http://www.ekonomiaspoleczna.msap.pl/doki/polrocznik/ES022018/ES022018.pdf},
}
24
@book{UEK:2168330009,
title = "Perspektywy rozwoju rynku pracy : przyszłość energetyki",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej",
year = "2018",
url = {},
issn = "",
isbn = "978-83-947017-8-9 ; 978-83-947017-9-6",
}
25
@inbook{UEK:2168311579,
author = "Norbert Laurisz",
title = "Kapitał ludzki a konkurencyjność",
booktitle = "Polityka wsparcia konkurencyjności gospodarki : wybrane aspekty",
pages = "119-132",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polskie Wydawnictwa Ekonomiczne S.A.",
year = "2016",
issn = "",
isbn = "978-83-208-2265-6",
}
26
@book{UEK:2168311883,
title = "Spotkajmy się w Internecie : czynne całodobowo",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej",
year = "2016",
isbn = "978-83-942293-8-2",
}
27
@book{UEK:2168311899,
title = "Wokół gospodarki i administracji publicznej. T. 2",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej",
year = "2016",
url = {},
isbn = "978-83-942293-9-9",
}
28
@misc{UEK:2168311903,
author = "Norbert Laurisz",
title = "Przedmowa",
booktitle = "Wokół gospodarki i administracji publicznej. T. 2",
pages = "7",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej",
year = "2016",
isbn = "978-83-942293-9-9",
}
29
@book{UEK:2168312319,
title = "Elementarz młodej partycypacji : przewodnik po dobrych pomysłach i partycypacji społecznej",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej",
year = "2016",
isbn = "978-83-942293-3-7",
}
30
@misc{UEK:2168311885,
author = "Norbert Laurisz",
title = "Wprowadzenie",
booktitle = "Spotkajmy się w Internecie : czynne całodobowo",
pages = "7",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej",
year = "2016",
isbn = "978-83-942293-8-2",
}
31
@inbook{UEK:2168304999,
author = "Norbert Laurisz",
title = "Polityka rynku pracy w Japonii i Stanach Zjednoczonych",
booktitle = "Polityka rynku pracy : teoria i praktyka",
pages = "89-97",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne",
year = "2015",
issn = "",
isbn = "978-83-208-2235-9",
}
32
@inbook{UEK:2168299705,
author = "Norbert Laurisz",
title = "W poszukiwaniu skutecznej polityki aktywizacyjnej",
booktitle = "Rynki pracy w krajach Unii Europejskiej wobec wyzwań kryzysowych",
pages = "39-47",
adress = "Wrocław",
publisher = "Wydawnictwo eBooki.com.pl",
year = "2015",
url = {https://e-uczelnia.uek.krakow.pl/theme/ekonferencja/e-konferencja/Rynki_pracy_w_krajach_Unii_Europejskiej_wobec_wyzwan_kryzysowych.pdf},
isbn = "978-83-942651-1-3",
}
33
@inbook{UEK:2168299735,
author = "Norbert Laurisz",
title = "Projektowanie polityk publicznych w obszarze rynku pracy w Polsce",
booktitle = "Rynki pracy w krajach Unii Europejskiej wobec wyzwań kryzysowych",
pages = "289-298",
adress = "Wrocław",
publisher = "Wydawnictwo eBooki.com.pl",
year = "2015",
url = {https://e-uczelnia.uek.krakow.pl/theme/ekonferencja/e-konferencja/Rynki_pracy_w_krajach_Unii_Europejskiej_wobec_wyzwan_kryzysowych.pdf},
isbn = "978-83-942651-1-3",
}
34
@inbook{UEK:2168299655,
author = "Norbert Laurisz",
title = "Inwestycje w kapitał ludzki - w kontekście zmian zachodzących w przestrzeni społeczno-gospodarczej",
booktitle = "Rynki pracy w krajach Unii Europejskiej wobec wyzwań kryzysowych",
pages = "29-38",
adress = "Wrocław",
publisher = "Wydawnictwo eBooki.com.pl",
year = "2015",
url = {https://e-uczelnia.uek.krakow.pl/theme/ekonferencja/e-konferencja/Rynki_pracy_w_krajach_Unii_Europejskiej_wobec_wyzwan_kryzysowych.pdf},
isbn = "978-83-942651-1-3",
}
35
@book{UEK:2168301055,
author = "Marek Ćwiklicki and Norbert Laurisz",
title = "NAWIKUS : narzędzie analizy wartości kontraktowanych usług społecznych : ocena zastosowania w świetle pilotażu",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej",
year = "2015",
isbn = "978-83-942293-4-4",
}
36
@inbook{UEK:2168305001,
author = "Norbert Laurisz",
title = "Polityka edukacyjna a rynek pracy",
booktitle = "Polityka rynku pracy : teoria i praktyka",
pages = "133-141",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne",
year = "2015",
issn = "",
isbn = "978-83-208-2235-9",
}
37
@unpublished{UEK:2168290545,
author = "Norbert Laurisz",
title = "Polityka rynku pracy w Japonii i Stanach Zjednoczonych",
booktitle = "Dobre rządzenie - wokół dylematów współczesnej polityki rynku pracy",
pages = "79-90",
year = "2013",
}
38
@inbook{UEK:2168270954,
author = "Norbert Laurisz",
title = "Wprowadzenie do partycypacji społecznej w Polsce",
booktitle = "Partycypacja społeczna w Polsce : atlas dobrych praktyk",
pages = "26-38",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej",
year = "2013",
url = {http://fundacja.e-gap.pl/dokumenty/raporty/Partycypacja_spoleczna_w_Polsce_2013.pdf#page=26&view=Fit},
isbn = "978-83-934679-9-0",
}
39
@inbook{UEK:2168294797,
author = "Robert Lisowski and Andrzej Jamróz and Norbert Laurisz",
title = "Marketing w powszechnych towarzystwach emerytalnych",
booktitle = "Informacje i marketing w działalności organizacji : monografia",
pages = "137-146",
adress = "Bielsko-Biała",
publisher = "Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej",
year = "2013",
isbn = "978-83-63713-42-3",
}
40
@inbook{UEK:2168271014,
author = "Norbert Laurisz",
title = "Warsztaty urbanistyczne charrette w Będzinie",
booktitle = "Partycypacja społeczna w Polsce : atlas dobrych praktyk",
pages = "193-202",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej",
year = "2013",
url = {http://fundacja.e-gap.pl/dokumenty/raporty/Partycypacja_spoleczna_w_Polsce_2013.pdf#page=193&view=Fit},
isbn = "978-83-934679-9-0",
}
41
@unpublished{UEK:2168290599,
author = "Norbert Laurisz",
title = "Polityka edukacyjna a rynek pracy",
booktitle = "Dobre rządzenie - wokół dylematów współczesnej polityki rynku pracy",
pages = "124-136",
year = "2013",
}
42
@inbook{UEK:2168270996,
author = "Norbert Laurisz",
title = "Krakowski Alarm Smogowy",
booktitle = "Partycypacja społeczna w Polsce : atlas dobrych praktyk",
pages = "97-107",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej",
year = "2013",
url = {http://fundacja.e-gap.pl/dokumenty/raporty/Partycypacja_spoleczna_w_Polsce_2013.pdf#page=97&view=Fit},
isbn = "978-83-934679-9-0",
}
43
@inbook{UEK:2168270998,
author = "Norbert Laurisz",
title = "Miasto kultury i obywateli - Program Rozwoju Kultury w Warszawie do roku 2020",
booktitle = "Partycypacja społeczna w Polsce : atlas dobrych praktyk",
pages = "108-118",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej",
year = "2013",
url = {http://fundacja.e-gap.pl/dokumenty/raporty/Partycypacja_spoleczna_w_Polsce_2013.pdf#page=108&view=Fit},
isbn = "978-83-934679-9-0",
}
44
@inbook{UEK:2168261538,
author = "Robert Lisowski and Norbert Laurisz and Andrzej Jamróz",
title = "Investment Effectiveness of Open Pensions Funds",
booktitle = "Zarządzanie przedsiębiorstwem - teoria i praktyka : XIV międzynarodowa konferencja naukowa : 22-23 listopada 2012, Kraków",
pages = "",
adress = "Kraków",
publisher = "WZ AGH",
year = "2012",
}
45
@inbook{UEK:2168230884,
author = "Maciej Frączek and Norbert Laurisz",
title = "Przykłady działalności prowadzonej przez przedsiębiorstwa społeczne - działalności nakierowanej na reintegrację zawodową i przeciwdziałanie ryzyka wykluczenia społecznego w Unii Europejskiej",
booktitle = "Wokół ekonomii społecznej",
pages = "349-359",
adress = "Kraków",
publisher = "Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2012",
isbn = "978-83-89410-22-1",
}
46
@inbook{UEK:2168256812,
author = "Norbert Laurisz and Robert Lisowski",
title = "Bezrobocie - społeczne i gospodarcze skutki występowania",
booktitle = "Wybrane zagadnienia społeczno-gospodarcze w okresie transformacji rynkowej",
pages = "111-122",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie",
year = "2012",
isbn = "978-83-7464-477-8",
}
47
@inbook{UEK:2168230862,
author = "Maciej Frączek and Norbert Laurisz",
title = "Ekonomia społeczna a rynek pracy",
booktitle = "Wokół ekonomii społecznej",
pages = "157-176",
adress = "Kraków",
publisher = "Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2012",
isbn = "978-83-89410-22-1",
}
48
@inbook{UEK:2168257088,
author = "Robert Lisowski and Norbert Laurisz",
title = "Emerytury kapitałowe w Polsce po reformie systemu ubezpieczeń społecznych",
booktitle = "Naprâmi rozbudovi podatkovoї sistemi Ukraїni v umovah utverdžennâ rinkovoї ekonomìki : zbìrnik tez dopovìdej mìžnarodnoї naukovo-praktičnoї konferencìї : 1-2 lûtogo 2011 r.",
pages = "121-123",
adress = "Ternopìl'",
publisher = "Ternopìl's'kij nacìonal'nij ekonomičnij unìversitet",
year = "2011",
}
49
@inbook{UEK:2168243102,
author = "Maciej Frączek and Seweryn Krupnik and Norbert Laurisz",
title = "Analiza i wnioskowanie",
booktitle = "W kierunku polityki rynku pracy opartej na dowodach",
pages = "83-135",
adress = "Warszawa",
publisher = "Obserwatorium Regionalnych Rynków Pracy Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej",
year = "2011",
url = {},
isbn = "978-83-932962-0-0",
}
50
@inbook{UEK:2168243082,
author = "Maciej Frączek and Jarosław Górniak and Magdalena Jelonek and Karolina Keler and Seweryn Krupnik and Norbert Laurisz and Barbara Worek",
title = "Scenariusze prognostyczne rynku pracy",
booktitle = "Polski rynek pracy : prognozowanie wartości czy rozpoznawanie wyzwań?",
pages = "213-249",
adress = "Warszawa",
publisher = "Obserwatorium Regionalnych Rynków Pracy Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej",
year = "2011",
url = {www.portal.uj.edu.pl/documents/4628317/e619cc96-aa39-4307-aa56-8c3adb7d7d6c},
isbn = "978-83-929996-1-4",
}
51
@inbook{UEK:2168243072,
author = "Maciej Frączek and Norbert Laurisz",
title = "Cele przewidywania zjawisk na rynku pracy",
booktitle = "Polski rynek pracy : prognozowanie wartości czy rozpoznawanie wyzwań?",
pages = "15-40",
adress = "Warszawa",
publisher = "Obserwatorium Regionalnych Rynków Pracy Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej",
year = "2011",
url = {www.portal.uj.edu.pl/documents/4628317/e619cc96-aa39-4307-aa56-8c3adb7d7d6c},
isbn = "978-83-929996-1-4",
}
52
@inbook{UEK:2168328469,
author = "Jarosław Górniak and Karolina Keler and Seweryn Krupnik and Norbert Laurisz",
title = "Ekonometryczne prognozowanie zjawisk rynku pracy - refleksja krytyczna",
booktitle = "Polski rynek pracy : prognozowanie wartości czy rozpoznawanie wyzwań?",
pages = "147-211",
adress = "Warszawa",
publisher = "Obserwatorium Regionalnych Rynków Pracy Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej",
year = "2011",
url = {www.portal.uj.edu.pl/documents/4628317/e619cc96-aa39-4307-aa56-8c3adb7d7d6c},
isbn = "978-83-929996-1-4",
}
53
@inbook{UEK:2168261504,
author = "Norbert Laurisz and Robert Lisowski",
title = "Bezrobocie - społeczne i gospodarcze skutki występowania",
booktitle = "Zarządzanie przedsiębiorstwem - teoria i praktyka : XIII międzynarodowa konferencja naukowa : 17-18 listopada 2011, Kraków",
pages = "",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydział Zarządzania AGH",
year = "2011",
}
54
@inbook{UEK:2168261546,
author = "Norbert Laurisz and Robert Lisowski",
title = "Przedsiębiorstwo społeczne - nowa forma zarządzania i przedsiębiorczości oraz alternatywna forma polityki społecznej i wspierania zatrudnienia - istota i przykłady",
booktitle = "Zarządzanie przedsiębiorstwem - teoria i praktyka : XII międzynarodowa konferencja naukowa : 27-28 maja 2010, Kraków : materiały pokonferencyjne",
pages = "",
adress = "Kraków",
publisher = "WZ AGH",
year = "2010",
}
55
@inbook{UEK:2168261516,
author = "Robert Lisowski and Norbert Laurisz and Paweł Janowicz",
title = "Emerytury kapitałowe w Polsce",
booktitle = "Zarządzanie przedsiębiorstwem - teoria i praktyka : XII międzynarodowa konferencja naukowa : 27-28 maja 2010, Kraków",
pages = "",
adress = "Kraków",
publisher = "WZ AGH",
year = "2010",
}
56
@inbook{UEK:2168261534,
author = "Norbert Laurisz and Robert Lisowski",
title = "Przedsiębiorstwo społeczne - istota i przykłady",
booktitle = "Współczesne koncepcje zarządzania w teorii i praktyce",
pages = "181-196",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie",
year = "2010",
isbn = "978-83-7464-369-6",
}
57
@misc{UEK:2168243214,
author = "Maciej Frączek and Jarosław Górniak and Magdalena Jelonek and Karolina Keler and Seweryn Krupnik and Norbert Laurisz and Stanisław Mazur and Barbara Worek",
title = "Analiza wyników badań ankietowych przeprowadzonych wśród przedsiębiorców w ramach projektu Obserwatorium Regionalnych Rynków Pracy Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej. 1, Zatrudnienie w deklaracjach i opiniach pracodawców",
adress = "Warszawa",
publisher = "Obserwatorium Regionalnych Rynków Pracy Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej",
year = "2010",
isbn = "978-83-929996-9-0",
}
58
@misc{UEK:2168243282,
author = "Maciej Frączek and Jarosław Górniak and Magdalena Jelonek and Karolina Keler and Seweryn Krupnik and Norbert Laurisz and Stanisław Mazur and Barbara Worek",
title = "Analiza wyników badań ankietowych przeprowadzonych wśród przedsiębiorców w ramach projektu Obserwatorium Regionalnych Rynków Pracy Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej. 7, Pracodawcy a podnoszenie kompetencji zawodowych pracowników : szkolenia i inne formy podnoszenia jakości zasobów ludzkich w przedsiębiorstwach",
adress = "Warszawa",
publisher = "Obserwatorium Regionalnych Rynków Pracy Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej",
year = "2010",
url = {},
isbn = "978-83-929996-7-6",
}
59
@misc{UEK:2168243244,
author = "Maciej Frączek and Jarosław Górniak and Magdalena Jelonek and Karolina Keler and Seweryn Krupnik and Norbert Laurisz and Stanisław Mazur and Barbara Worek",
title = "Analiza wyników badań ankietowych przeprowadzonych wśród przedsiębiorców w ramach projektu Obserwatorium Regionalnych Rynków Pracy Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej. 4, Działalność powiatowych urzędów pracy w kontekście potrzeb pracodawców",
adress = "Warszawa",
publisher = "Obserwatorium Regionalnych Rynków Pracy Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej",
year = "2010",
url = {},
isbn = "978-83-929996-4-5",
}
60
@misc{UEK:2168243286,
author = "Maciej Frączek and Jarosław Górniak and Magdalena Jelonek and Karolina Keler and Seweryn Krupnik and Norbert Laurisz and Stanisław Mazur and Barbara Worek",
title = "Analiza wyników badań ankietowych przeprowadzonych wśród przedsiębiorców w ramach projektu Obserwatorium Regionalnych Rynków Pracy Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej. 8, Dyskryminacja w procesie rekrutacji? : płeć i inne determinanty zaniżonych szans rynkowych Polaków",
adress = "Warszawa",
publisher = "Obserwatorium Regionalnych Rynków Pracy Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej",
year = "2010",
url = {},
isbn = "978-83-929996-8-3",
}
61
@misc{UEK:2168243242,
author = "Maciej Frączek and Jarosław Górniak and Magdalena Jelonek and Karolina Keler and Seweryn Krupnik and Norbert Laurisz and Stanisław Mazur and Barbara Worek",
title = "Analiza wyników badań ankietowych przeprowadzonych wśród przedsiębiorców w ramach projektu Obserwatorium Regionalnych Rynków Pracy Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej. 2, Wynagrodzenia i związki zawodowe",
adress = "Warszawa",
publisher = "Obserwatorium Regionalnych Rynków Pracy Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej",
year = "2010",
url = {},
isbn = "978-83-929996-2-1",
}
62
@misc{UEK:2168243250,
author = "Maciej Frączek and Jarosław Górniak and Magdalena Jelonek and Karolina Keler and Seweryn Krupnik and Norbert Laurisz and Stanisław Mazur and Barbara Worek",
title = "Analiza wyników badań ankietowych przeprowadzonych wśród przedsiębiorców w ramach projektu Obserwatorium Regionalnych Rynków Pracy Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej. 6, Jakich pracowników poszukują przedsiębiorstwa? : wolne miejsca pracy i oczekiwania pracodawców w stosunku do kandydatów na określone stanowiska",
adress = "Warszawa",
publisher = "Obserwatorium Regionalnych Rynków Pracy Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej",
year = "2010",
url = {},
isbn = "978-83-929996-6-9",
}
63
@inbook{UEK:2168261642,
author = "P.A. Ânovič and Robert Lisowski and Norbert Laurisz",
title = "Skoring, kak metod ocenki kreditovaniâ domašnih hozâjstv",
booktitle = "Čelovek. Civilizaciâ. Kul'tura : materialy XIV mežvuzovskoj naučno-teoretičeskoj konferencii",
pages = "8-11",
adress = "Minsk",
publisher = "ZAO Vedy",
year = "2010",
isbn = "978-985-4870-84-7",
}
64
@misc{UEK:2168243248,
author = "Maciej Frączek and Jarosław Górniak and Magdalena Jelonek and Karolina Keler and Seweryn Krupnik and Norbert Laurisz and Stanisław Mazur and Barbara Worek",
title = "Analiza wyników badań ankietowych przeprowadzonych wśród przedsiębiorców w ramach projektu Obserwatorium Regionalnych Rynków Pracy Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej. 5, Publiczne i prywatne pośrednictwo pracy w opiniach pracodawców : współpraca przedsiębiorców z publicznymi służbami zatrudnienia",
adress = "Warszawa",
publisher = "Obserwatorium Regionalnych Rynków Pracy Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej",
year = "2010",
url = {},
isbn = "978-83-929996-5-2",
}
65
@misc{UEK:2168243240,
author = "Maciej Frączek and Jarosław Górniak and Magdalena Jelonek and Karolina Keler and Seweryn Krupnik and Norbert Laurisz and Stanisław Mazur and Barbara Worek",
title = "Analiza wyników badań ankietowych przeprowadzonych wśród przedsiębiorców w ramach projektu Obserwatorium Regionalnych Rynków Pracy Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej. 3, Otoczenie instytucjonalne działalności pracodawców",
adress = "Warszawa",
publisher = "Obserwatorium Regionalnych Rynków Pracy Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej",
year = "2010",
url = {},
isbn = "978-83-929996-3-8",
}
66
@article{UEK:2168257388,
author = "Norbert Laurisz",
title = "Czy aktywna polityka rynku pracy jest skuteczna?",
journal = "Zarządzanie Publiczne",
number = "4 (10)",
pages = "73-91",
year = "2009",
url = {http://www.msap.uek.krakow.pl/doki/publ/Zarzadzanie_Publiczne_2009_4.pdf},
}
67
@unpublished{UEK:51361,
author = "Norbert Laurisz",
title = "Skuteczność instrumentów przeciwdziałania bezrobociu długookresowemu w Polsce",
adress = "Kraków",
year = "2009",
url = {},
}
68
@inbook{UEK:2168238558,
author = "Norbert Laurisz and Stanisław Mazur",
title = "Key Factors in Social Entrepreneurship Development : Social Enterprises in the Light of Research",
booktitle = "The Social Economy in Poland : Achievements, Barriers to Growth, and Potential in Light of Research Results",
pages = "239-255",
adress = "Warsaw",
publisher = "Foundation for Social and Economic Initiatives",
year = "2008",
isbn = "83-85928-77-4",
}
69
@inbook{UEK:2166020176,
author = "Jerzy Hausner and Norbert Laurisz and Stanisław Mazur",
title = "Przedsiębiorstwo społeczne - konceptualizacja",
booktitle = "Zarządzanie podmiotami ekonomii społecznej",
pages = "7-20",
adress = "Kraków",
publisher = "Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2008",
url = {http://www.msap.uek.krakow.pl/doki/publ/es_zarzadzanie.pdf},
issn = "",
isbn = "978-83-89410-26-9",
}
70
@inbook{UEK:2168218484,
author = "Jerzy Hausner and Norbert Laurisz",
title = "Czynniki krytyczne tworzenia przedsiębiorstw społecznych : przedsiębiorstwo społeczne : konceptualizacja",
booktitle = "Przedsiębiorstwa społeczne w Polsce : teoria i praktyka",
pages = "7-31",
adress = "Kraków",
publisher = "Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2008",
url = {http://www.msap.uek.krakow.pl/doki/publ/es_przedsiebiorstwa.pdf},
issn = "",
isbn = "978-83-89410-41-2",
}
71
@inbook{UEK:2168261570,
author = "Norbert Laurisz and Stanisław Mazur",
title = "Kluczowe czynniki rozwoju przedsiębiorczości społecznej",
booktitle = "Ekonomia społeczna w Polsce : osiągnięcia, bariery rozwoju i potencjał w świetle wyników badań",
pages = "315-331",
adress = "Warszawa",
publisher = "Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych",
year = "2008",
url = {http://ekonomiaspoleczna.pl/files/ekonomiaspoleczna.pl/public/Biblioteka/2008.21.pdf#page=316&view=Fit},
isbn = "978-83-85928-66-9",
}
72
@inbook{UEK:2168261586,
author = "Maciej Frączek and Jarosław Górniak and Karolina Keler and Norbert Laurisz and Stanisław Mazur and Jolanta Perek-Białas and Anna Małodzińska-Strzebońska and Barbara Worek",
title = "Trudno zatrudnialni : identyfikacja grup docelowych dla działań w obszarze ekonomii społecznej w Małopolsce",
booktitle = "Ekonomia społeczna w Polsce : osiągnięcia, bariery rozwoju i potencjał w świetle wyników badań",
pages = "233-261",
adress = "Warszawa",
publisher = "Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych",
year = "2008",
url = {http://ekonomiaspoleczna.pl/files/ekonomiaspoleczna.pl/public/Biblioteka/2008.21.pdf#page=234&view=Fit},
isbn = "978-83-85928-66-9",
}
73
@inbook{UEK:2168261508,
author = "Maciej Frączek and Norbert Laurisz",
title = "Prawne, instytucjonalne oraz proceduralne uwarunkowania związane z wprowadzeniem Regionalnego Systemu Monitorowania Rynku Pracy i Wykluczenia Społecznego w Małopolsce",
booktitle = "Diagnoza rynku pracy i wykluczenia społecznego w Małopolsce : refleksja nad wykorzystaniem wskaźników",
pages = "265-299",
adress = "Kraków",
publisher = "Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Akademii Ekonomicznej",
year = "2007",
isbn = "978-83-89410-01-6",
}
74
@inbook{UEK:2168261704,
author = "Norbert Laurisz and Robert Lisowski",
title = "Pension System in the New Member States of the European Union and the Perspectives of its Development",
booktitle = "6th International Conference of PhD Students : Economics II. : University of Miskolc, Hungary, 12-18 August 2007",
pages = "723-730",
adress = "Miskolc",
publisher = "UM ITTC",
year = "2007",
isbn = "978-963-661-783-7 ; 978-963-661-778-3",
}
75
@inbook{UEK:2168261498,
author = "Maciej Frączek and Norbert Laurisz",
title = "Analiza i monitorowanie regionalnego rynku pracy - ocena, wnioski i rekomendacje",
booktitle = "Diagnoza rynku pracy i wykluczenia społecznego w Małopolsce : refleksja nad wykorzystaniem wskaźników",
pages = "189-214",
adress = "Kraków",
publisher = "Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Akademii Ekonomicznej",
year = "2007",
isbn = "978-83-89410-01-6",
}
76
@inbook{UEK:2168256840,
author = "Norbert Laurisz and Robert Lisowski",
title = "Teorie i modele rynku pracy w nowej ekonomii keynesistowskiej",
booktitle = "Zarządzanie przedsiębiorstwem : teoria i praktyka : Jubileuszowa X międzynarodowa konferencja naukowa, Kraków, 22-23 listopada 2007",
pages = "152-158",
adress = "Kraków",
publisher = "AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne",
year = "2007",
isbn = "978-83-7476-156-2",
}
77
@inbook{UEK:2168286393,
author = "Norbert Laurisz and Maciej Frączek",
title = "Portfele wskaźników do monitorowania rynku pracy",
booktitle = "Wybrane wskaźniki wykluczenia społecznego i sytuacji na rynku pracy : definicje, sposób liczenia, zastosowanie",
pages = "17-135",
adress = "Kraków",
publisher = "Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Akademii Ekonomicznej",
year = "2007",
url = {},
isbn = "83-89410-90-7",
}
78
@inbook{UEK:2168261518,
author = "Maciej Frączek and Norbert Laurisz",
title = "Rynek pracy w Małopolsce w świetle wskaźników opartych na badaniach sondażowych",
booktitle = "Diagnoza rynku pracy i wykluczenia społecznego w Małopolsce : refleksja nad wykorzystaniem wskaźników",
pages = "215-264",
adress = "Kraków",
publisher = "Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Akademii Ekonomicznej",
year = "2007",
isbn = "978-83-89410-01-6",
}
79
@inbook{UEK:2168256806,
author = "Norbert Laurisz",
title = "Popytowa strona regionalnego rynku pracy na przykładzie Małopolski",
booktitle = "Zarządzanie przedsiębiorstwem : teoria i praktyka : IX międzynarodowa konferencja naukowa, Kraków, 23-24 listopada 2006",
pages = "108-115",
adress = "Kraków",
publisher = "AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne",
year = "2006",
isbn = "83-7464-098-7",
}
80
@inbook{UEK:2168256808,
author = "Norbert Laurisz",
title = "Nieformalny sektor zatrudnienia w Polsce",
booktitle = "Zarządzanie przedsiębiorstwem : teoria i praktyka : IX międzynarodowa konferencja naukowa, Kraków, 23-24 listopada 2006",
pages = "116-122",
adress = "Kraków",
publisher = "AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne",
year = "2006",
isbn = "83-7464-098-7",
}
81
@book{UEK:2168238480,
author = "Jerzy Hausner and Norbert Laurisz and Stanisław Mazur",
title = "Przedsiębiorstwo społeczne - konceptualizacja",
adress = "Kraków",
publisher = "Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2006",
url = {http://es.teksty.ekonomiaspoleczna.pl/pdf/2006_2_es_teksty.pdf#zoom=100},
issn = "",
}
82
@article{UEK:2168256772,
author = "Norbert Laurisz and Robert Lisowski",
title = "Tendencje występujące na rynku pracy w województwie małopolskim na tle tendencji ogólnokrajowych",
journal = "Zagadnienia Techniczno-Ekonomiczne : kwartalnik AGH",
number = "T. 50, z. 2-3",
pages = "317-326",
year = "2005",
}
83
@inbook{UEK:2168261676,
author = "Norbert Laurisz and Robert Lisowski",
title = "Open Pension Funds in Poland",
booktitle = "5th International Conference of PhD Students : Economics I. : Miskolc, Hungary 14-20 August 2005",
pages = "133-139",
adress = "Miskolc",
publisher = "UM ITTC",
year = "2005",
}
84
@inbook{UEK:2168256836,
author = "Norbert Laurisz",
title = "Statystyczna analiza regionalnego rynku pracy na przykładzie województwa małopolskiego",
booktitle = "Systemy informatyczne i metody obliczeniowe w zarządzaniu",
pages = "212-220",
adress = "Kraków",
publisher = "AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne",
year = "2005",
isbn = "83-7476-009-X",
}
85
@article{UEK:2168257470,
author = "Norbert Laurisz",
title = "Europejska Strategia Zatrudnienia : powstanie i ewolucja",
journal = "Zagadnienia Techniczno-Ekonomiczne : kwartalnik AGH",
number = "t. 49, z. 4",
pages = "389-399",
year = "2004",
}
86
@article{UEK:2168257490,
author = "Norbert Laurisz",
title = "Rynek pracy w Polsce w świetle Strategii Lizbońskiej",
journal = "Zagadnienia Techniczno-Ekonomiczne : kwartalnik AGH",
number = "t. 49, z. 4",
pages = "379-388",
year = "2004",
}
87
@inbook{UEK:2168256834,
author = "Norbert Laurisz",
title = "Europejski Fundusz Społeczny - determinanta zmian polityki rynku pracy w Polsce w perspektywie integracji z Unią Europejską",
booktitle = "Organizacje przyszłości : szanse i zagrożenia w kontekście integracji europejskiej",
pages = "443-456",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Poldex",
year = "2003",
isbn = "83-88979-12-4",
}
88
@article{UEK:2168256774,
author = "Norbert Laurisz and Robert Lisowski",
title = "Analiza rynku pracy w Polsce - propozycje zmian w perspektywie realizacji celów Strategii Lizbońskiej",
journal = "Zagadnienia Techniczno-Ekonomiczne : kwartalnik AGH",
number = "T. 48, z. 2",
pages = "497-505",
year = "2003",
}
89
@inbook{UEK:2168261454,
author = "Norbert Laurisz and Robert Lisowski",
title = "An Influence of Natural Catastrophes and Man-Made Disasters on Non-Life Insurance Market in 2002in 2002",
booktitle = "4th International Conference of PhD Students : Economics I. : Miskolc, Hungary, 11-17 August 2003",
pages = "162-163",
adress = "Miskolc",
publisher = "UM ITTC",
year = "2003",
}
90
@inbook{UEK:2168256822,
author = "Norbert Laurisz and Robert Lisowski",
title = "Zanieczyszczenie środowiska naturalnego w Polsce (stan aktualny)",
booktitle = "Ekonomia - informatyka - zarządzanie : teoria i praktyka. T. 1, Ekonomia, referaty z V konferencji ",
pages = "129-138",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydział Zarządzania AGH",
year = "2002",
isbn = "83-916384-8-0",
}
91
@inbook{UEK:2168256826,
author = "Norbert Laurisz",
title = "Polski rynek kapitałowy na przykładzie giełdy papierów wartościowych",
booktitle = "Ekonomia - informatyka - zarządzanie : teoria i praktyka. T. 1, Ekonomia, referaty z V konferencji ",
pages = "215-224",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydział Zarządzania AGH",
year = "2002",
isbn = "83-916384-8-0",
}
92
@inbook{UEK:2168257592,
author = "Norbert Laurisz",
title = "Ocena kondycji przedsiębiorstwa średniej wielkości ze szczególnym uwzględnieniem wpływu obciążeń podatkowych",
booktitle = "Budżetowanie działalności jednostek gospodarczych - teoria i praktyka : materiały konferencyjne, 25-27 czerwca 2001 r. Kraków - Zakopane",
pages = "107-120",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica. Wydział Zarządzania. Katedra Zarządzania Finansami",
year = "2001",
isbn = "83-914035-5-6",
}
93
@inbook{UEK:2168256818,
author = "Norbert Laurisz",
title = "Transformacja rynku usług telekomunikacyjnych w Polsce",
booktitle = "Wybrane zagadnienia współczesnej ekonomii",
pages = "277-288",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydział Zarządzania AGH",
year = "2001",
isbn = "83-914035-7-2",
}
94
@inbook{UEK:2168256816,
author = "Norbert Laurisz",
title = "Proces zmian prawa telekomunikacyjnego i prywatyzacji operatora narodowego w Polsce w perspektywie integracji z Unią Europejską",
booktitle = "Wybrane zagadnienia współczesnej ekonomii",
pages = "269-276",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydział Zarządzania AGH",
year = "2001",
isbn = "83-914035-7-2",
}
95
@inbook{UEK:2168261450,
author = "Norbert Laurisz and Robert Lisowski",
title = "An Effect of Tax Weights on Average Size Businesses Condition in Poland",
booktitle = "3rd International Conference of PHD Students : Miskolc 13-19 August 2001 : Economics",
pages = "117-124",
adress = "Miskolc",
publisher = "University of Miskolc. Innovation and Technology Transfer Centre",
year = "2001",
}
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID