Publications of the selected author

1

Author:
Title:
Polityka społeczna - od aksjologii do akceptacji społecznej = Social Policy : From Axiology to Social Acceptance
Source:
Ekonomia Społeczna / [red. nacz. Maciej FRĄCZEK]. - nr 2 (2018) , s. 82-89. - Summ., streszcz. - Bibliogr.. - Dostępny również w wersji elektronicznej
Research program:
Publikacja została przygotowana w projekcie "Doskonalenie usług w sektorze publicznym: wymiar europejski" nr: 057/ WGAP-KAP/02/2018/S/8057, dofinansowanym z dotacji Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla Wydziału Gospodarki i Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie na utrzymanie potencjału badawczego.
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168333807
article
See main document
2

Author:
Title:
Wprowadzenie
Source:
Perspektywy rozwoju rynku pracy : przyszłość energetyki / red. nauk. Norbert LAURISZ - Kraków: Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, 2018, s. 7
Series:
(Zeszyty Naukowe Fundacji Gospodarki i Administracji Publiczne ; nr 1)
ISBN:
978-83-947017-8-9 ; 978-83-947017-9-6
Nr:
2168332037
preface / summary
See main document
3

Title:
Perspektywy rozwoju rynku pracy : przyszłość energetyki
Redaktor:
Publisher address:
Kraków: Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, 2018
Physical description:
110 s.: il.
Series:
(Zeszyty Naukowe Fundacji Gospodarki i Administracji Publiczne ; nr 1)
Notes:
Streszcz. przy art., Bibliogr. przy art.
ISBN:
978-83-947017-8-9 ; 978-83-947017-9-6
Nr:
2168330009
monograph
See related chapters
4

Author:
Title:
Kapitał ludzki a konkurencyjność
Source:
Polityka wsparcia konkurencyjności gospodarki : wybrane aspekty / red. Tomasz GEODECKI - Warszawa: Polskie Wydawnictwa Ekonomiczne S.A., 2016, s. 119-132 - Bibliogr.
Series:
(Zarządzanie Publiczne)
ISBN:
978-83-208-2265-6
Nr:
2168311579
chapter in monograph
See main document
5

Title:
Elementarz młodej partycypacji : przewodnik po dobrych pomysłach i partycypacji społecznej
Redaktor:
Publisher address:
Kraków: Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, 2016
Physical description:
50 s.: il.
Notes:
Bibliogr.
Research program:
Niniejsza publikacja powstała w ramach projektu "Coaching obywatelski" współfinasowanego z Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.
ISBN:
978-83-942293-3-7
Nr:
2168312319
textbook
6

Conference:
Konferencja Koła Naukowego GAP "Spotkajmy się w Internecie. Czynne całodobowo", Kraków, Polska, od 2016-04-13 do 2016-04-14
Title:
Spotkajmy się w Internecie : czynne całodobowo
Redaktor:
Publisher address:
Kraków: Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, 2016
Physical description:
136 s.: il.; 24 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. pol. przy wybranych ref., Bibliogr. przy ref.
ISBN:
978-83-942293-8-2
Nr:
2168311883
conference materials
See related chapters
7

Author:
Title:
Przedmowa
Source:
Wokół gospodarki i administracji publicznej. T. 2 / red. Norbert LAURISZ - Kraków: Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, 2016, s. 7
ISBN:
978-83-942293-9-9
Nr:
2168311903
preface / summary
See main document
8

Title:
Wokół gospodarki i administracji publicznej. T. 2
Redaktor:
Publisher address:
Kraków: Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, 2016
Physical description:
167 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr. przy rozdz.
Research program:
Sfinansowane przez Ministerstwo Rozwoju w ramach Programu Start in Poland.
ISBN:
978-83-942293-9-9
Access mode:
Nr:
2168311899
monograph
See related chapters
9

Author:
Title:
Wprowadzenie
Source:
Spotkajmy się w Internecie : czynne całodobowo / red. Norbert LAURISZ - Kraków: Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, 2016, s. 7
ISBN:
978-83-942293-8-2
Nr:
2168311885
preface / summary
See main document
10

Author:
Title:
Inwestycje w kapitał ludzki - w kontekście zmian zachodzących w przestrzeni społeczno-gospodarczej = Investments in Human Capital - in the Context of Changes in the Socio-Economic Area
Source:
Rynki pracy w krajach Unii Europejskiej wobec wyzwań kryzysowych / red. Robert W. WŁODARCZYK - Wrocław: Wydawnictwo eBooki.com.pl, 2015, s. 29-38. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-942651-1-3
Access mode:
Nr:
2168299655
chapter in monograph
See main document
11

Author:
Title:
Projektowanie polityk publicznych w obszarze rynku pracy w Polsce = Designing Public Policies in the Labor Market Area in Poland in the Light of the Results of Research
Source:
Rynki pracy w krajach Unii Europejskiej wobec wyzwań kryzysowych / red. Robert W. WŁODARCZYK - Wrocław: Wydawnictwo eBooki.com.pl, 2015, s. 289-298. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-942651-1-3
Access mode:
Nr:
2168299735
chapter in monograph
See main document
12

Title:
NAWIKUS : narzędzie analizy wartości kontraktowanych usług społecznych : ocena zastosowania w świetle pilotażu
Publisher address:
Kraków: Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, 2015
Physical description:
160 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-942293-4-4
Nr:
2168301055
monograph
13

Author:
Title:
Polityka edukacyjna a rynek pracy
Source:
Polityka rynku pracy : teoria i praktyka / red. Maciej FRĄCZEK - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2015, s. 133-141 - Bibliogr.
Series:
(Zarządzanie Publiczne)
ISBN:
978-83-208-2235-9
Nr:
2168305001
chapter in monograph
See main document
14

Author:
Title:
W poszukiwaniu skutecznej polityki aktywizacyjnej = In Search of an Effective Active Labor Market Policy
Source:
Rynki pracy w krajach Unii Europejskiej wobec wyzwań kryzysowych / red. Robert W. WŁODARCZYK - Wrocław: Wydawnictwo eBooki.com.pl, 2015, s. 39-47. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-942651-1-3
Access mode:
Nr:
2168299705
chapter in monograph
See main document
15

Author:
Title:
Polityka rynku pracy w Japonii i Stanach Zjednoczonych
Source:
Polityka rynku pracy : teoria i praktyka / red. Maciej FRĄCZEK - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2015, s. 89-97 - Bibliogr.
Series:
(Zarządzanie Publiczne)
ISBN:
978-83-208-2235-9
Nr:
2168304999
chapter in monograph
See main document
16

Author:
Title:
Wprowadzenie do partycypacji społecznej w Polsce
Source:
Partycypacja społeczna w Polsce : atlas dobrych praktyk / [red. Marek ĆWIKLICKI i Maciej FRĄCZEK] - Kraków: Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, 2013, s. 26-38 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-934679-9-0
Access mode:
Nr:
2168270954
chapter in monograph
See main document
17

Author:
Title:
Miasto kultury i obywateli - Program Rozwoju Kultury w Warszawie do roku 2020
Source:
Partycypacja społeczna w Polsce : atlas dobrych praktyk / [red. Marek ĆWIKLICKI i Maciej FRĄCZEK] - Kraków: Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, 2013, s. 108-118 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-934679-9-0
Access mode:
Nr:
2168270998
chapter in monograph
See main document
18

Author:
Title:
Polityka rynku pracy w Japonii i Stanach Zjednoczonych
Source:
Dobre rządzenie - wokół dylematów współczesnej polityki rynku pracy / kierownik zespołu badawczego: Jerzy HAUSNER2013, s. 79-90 - Bibliogr.
Signature:
NP-1430/Magazyn
Nr:
2168290545
chapter in unpublished scientific work
See main document
19

Author:
Title:
Warsztaty urbanistyczne charrette w Będzinie
Source:
Partycypacja społeczna w Polsce : atlas dobrych praktyk / [red. Marek ĆWIKLICKI i Maciej FRĄCZEK] - Kraków: Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, 2013, s. 193-202 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-934679-9-0
Access mode:
Nr:
2168271014
chapter in monograph
See main document
20

Author:
Title:
Krakowski Alarm Smogowy
Source:
Partycypacja społeczna w Polsce : atlas dobrych praktyk / [red. Marek ĆWIKLICKI i Maciej FRĄCZEK] - Kraków: Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, 2013, s. 97-107 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-934679-9-0
Access mode:
Nr:
2168270996
chapter in monograph
See main document
21

Author:
Lisowski Robert , Jamróz Andrzej , Laurisz Norbert
Title:
Marketing w powszechnych towarzystwach emerytalnych = Marketing in Common Pension Societies
Source:
Informacje i marketing w działalności organizacji = Information and Marketing in Activities of Organization : [Monograph] / red. nauk. Honorata Howaniec, Irena Szewczyk, Wiesław Waszkielewicz - Bielsko-Biała: Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej, 2013, s. 137-146. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-63713-42-3
Nr:
2168294797
chapter in monograph
22

Author:
Title:
Polityka edukacyjna a rynek pracy
Source:
Dobre rządzenie - wokół dylematów współczesnej polityki rynku pracy / kierownik zespołu badawczego: Jerzy HAUSNER2013, s. 124-136 - Bibliogr.
Signature:
NP-1430/Magazyn
Nr:
2168290599
chapter in unpublished scientific work
See main document
23

Author:
Laurisz Norbert , Lisowski Robert
Title:
Bezrobocie - społeczne i gospodarcze skutki występowania = Unemployment - Social and Economical Effects of
Source:
Wybrane zagadnienia społeczno-gospodarcze w okresie transformacji rynkowej / red. nauk. Stanisław Szydło - Kraków: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, 2012, s. 111-122. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7464-477-8
Nr:
2168256812
chapter in monograph
24

Title:
Ekonomia społeczna a rynek pracy
Source:
Wokół ekonomii społecznej / red. nauk. Maciej FRĄCZEK, Jerzy HAUSNER, Stanisław MAZUR - Kraków: Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, 2012, s. 157-176 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-89410-22-1
Nr:
2168230862
chapter in monograph
See main document
25

Author:
Lisowski Robert , Laurisz Norbert , Jamróz Andrzej
Title:
Investment Effectiveness of Open Pensions Funds [dokument elektroniczny]
Source:
Zarządzanie przedsiębiorstwem - teoria i praktyka - Kraków: WZ AGH, 2012. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168261538
chapter in conference materials
26

Title:
Przykłady działalności prowadzonej przez przedsiębiorstwa społeczne - działalności nakierowanej na reintegrację zawodową i przeciwdziałanie ryzyka wykluczenia społecznego w Unii Europejskiej
Source:
Wokół ekonomii społecznej / red. nauk. Maciej FRĄCZEK, Jerzy HAUSNER, Stanisław MAZUR - Kraków: Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, 2012, s. 349-359
ISBN:
978-83-89410-22-1
Nr:
2168230884
chapter in monograph
See main document
27

Author:
Frączek Maciej , Górniak Jarosław , Jelonek Magdalena , Keler K. , Krupnik S. , Laurisz Norbert , Worek B.
Title:
Scenariusze prognostyczne rynku pracy
Source:
Polski rynek pracy : prognozowanie wartości czy rozpoznawanie wyzwań? / red.: Jarosław Górniak, Stanisław MAZUR - [Warszawa]: Obserwatorium Regionalnych Rynków Pracy Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej, 2011, s. 213-249. - [odczyt: 22.01.2013]. - Dostępny w World Wide Web
ISBN:
978-83-929996-1-4
Access mode:
Nr:
2168243082
chapter in monograph
See main document
28

Title:
Cele przewidywania zjawisk na rynku pracy
Source:
Polski rynek pracy : prognozowanie wartości czy rozpoznawanie wyzwań? / red.: Jarosław Górniak, Stanisław MAZUR - [Warszawa]: Obserwatorium Regionalnych Rynków Pracy Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej, 2011, s. 15-40. - [odczyt: 22.01.2013]. - Dostępny w World Wide Web
ISBN:
978-83-929996-1-4
Access mode:
Nr:
2168243072
chapter in monograph
See main document
29

Author:
Lisowski Robert , Laurisz Norbert
Title:
Emerytury kapitałowe w Polsce po reformie systemu ubezpieczeń społecznych
Source:
Naprâmi rozbudovi podatkovoї sistemi Ukraїni v umovah utverdžennâ rinkovoї ekonomìki / vìdp. red. S.I. Ûrìj - Ternopìl': Ternopìl's'kij nacìonal'nij ekonomičnij unìversitet, 2011, s. 121-123 - Bibliogr.
Nr:
2168257088
chapter in conference materials
30

Author:
Górniak Jarosław , Keler Karolina , Krupnik Seweryn , Laurisz Norbert
Title:
Ekonometryczne prognozowanie zjawisk rynku pracy - refleksja krytyczna
Source:
Polski rynek pracy : prognozowanie wartości czy rozpoznawanie wyzwań? / red.: Jarosław Górniak, Stanisław MAZUR - [Warszawa]: Obserwatorium Regionalnych Rynków Pracy Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej, 2011, s. 147-211
ISBN:
978-83-929996-1-4
Access mode:
Nr:
2168328469
chapter in monograph
See main document
31

Author:
Laurisz Norbert , Lisowski Robert
Title:
Bezrobocie - społeczne i gospodarcze skutki występowania = Unemployment - Social and Economical Effects of Occurrence [dokument elektroniczny]
Source:
Zarządzanie przedsiębiorstwem - teoria i praktyka - Kraków: Wydział Zarządzania AGH, 2011. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168261504
chapter in conference materials
32

Author:
Title:
Analiza i wnioskowanie
Source:
W kierunku polityki rynku pracy opartej na dowodach / red. Jarosław Górniak, Stanisław MAZUR - [Warszawa]: Obserwatorium Regionalnych Rynków Pracy Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej, 2011, s. 83-135
ISBN:
978-83-932962-0-0
Access mode:
Nr:
2168243102
chapter in monograph
See main document
33

Author:
Frączek Maciej , Górniak Jarosław , Jelonek Magdalena , Keler Karolina , Krupnik Seweryn , Laurisz Norbert , Mazur Stanisław , Worek Barbara
Title:
Analiza wyników badań ankietowych przeprowadzonych wśród przedsiębiorców w ramach projektu Obserwatorium Regionalnych Rynków Pracy Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej. 5, Publiczne i prywatne pośrednictwo pracy w opiniach pracodawców : współpraca przedsiębiorców z publicznymi służbami zatrudnienia
Publisher address:
[Warszawa]: Obserwatorium Regionalnych Rynków Pracy Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej, 2010
Physical description:
68 s.: il.; 25 cm.
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-929996-5-2
Access mode:
Nr:
2168243248
report
34

Author:
Frączek Maciej , Górniak Jarosław , Jelonek Magdalena , Keler Karolina , Krupnik Seweryn , Laurisz Norbert , Mazur Stanisław , Worek Barbara
Title:
Analiza wyników badań ankietowych przeprowadzonych wśród przedsiębiorców w ramach projektu Obserwatorium Regionalnych Rynków Pracy Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej. 1, Zatrudnienie w deklaracjach i opiniach pracodawców
Publisher address:
[Warszawa]: Obserwatorium Regionalnych Rynków Pracy Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej, 2010
Physical description:
128 s.: il.; 25 cm.
Notes:
Streszcz.,
ISBN:
978-83-929996-9-0
Access mode:
Nr:
2168243214
report
35

Author:
Laurisz Norbert , Lisowski Robert
Title:
Przedsiębiorstwo społeczne - istota i przykłady = Social Enterprise - a New Form of Management and Entrepreneurship and an Alternative Form of Social Policy and Form of Promotion of Employment - the Essence and Examples
Source:
Współczesne koncepcje zarządzania w teorii i praktyce = Contemporary Managerial Concepts in Theory and Practice / red. Andrzej Dura - Kraków: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, 2010, s. 181-196. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7464-369-6
Nr:
2168261534
chapter in monograph
36

Author:
Frączek Maciej , Górniak Jarosław , Jelonek Magdalena , Keler Karolina , Krupnik Seweryn , Laurisz Norbert , Mazur Stanisław , Worek Barbara
Title:
Analiza wyników badań ankietowych przeprowadzonych wśród przedsiębiorców w ramach projektu Obserwatorium Regionalnych Rynków Pracy Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej. 7, Pracodawcy a podnoszenie kompetencji zawodowych pracowników : szkolenia i inne formy podnoszenia jakości zasobów ludzkich w przedsiębiorstwach
Publisher address:
[Warszawa]: Obserwatorium Regionalnych Rynków Pracy Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej, 2010
Physical description:
66 s.: il.; 25 cm.
ISBN:
978-83-929996-7-6
Access mode:
Nr:
2168243282
report
37

Author:
Lisowski Robert , Laurisz Norbert , Janowicz Paweł
Title:
Emerytury kapitałowe w Polsce = Capital Pensions in Poland [dokument elektroniczny]
Source:
Zarządzanie przedsiębiorstwem - teoria i praktyka - Kraków: WZ AGH, 2010. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168261516
chapter in conference materials
38

Author:
Frączek Maciej , Górniak Jarosław , Jelonek Magdalena , Keler Karolina , Krupnik Seweryn , Laurisz Norbert , Mazur Stanisław , Worek Barbara
Title:
Analiza wyników badań ankietowych przeprowadzonych wśród przedsiębiorców w ramach projektu Obserwatorium Regionalnych Rynków Pracy Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej. 3, Otoczenie instytucjonalne działalności pracodawców
Publisher address:
[Warszawa]: Obserwatorium Regionalnych Rynków Pracy Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej, 2010
Physical description:
52 s.: il.; 25 cm.
Notes:
Streszcz., Bibliogr.
ISBN:
978-83-929996-3-8
Access mode:
Nr:
2168243240
report
39

Author:
Laurisz Norbert , Lisowski Robert
Title:
Przedsiębiorstwo społeczne - nowa forma zarządzania i przedsiębiorczości oraz alternatywna forma polityki społecznej i wspierania zatrudnienia - istota i przykłady = Social Enterprise - a New Form of Management and Entrepreneurship and an Alternative Form of Social Policy and Form of Promotion of Employment - the Essence and Examples [dokument elektroniczny]
Source:
Zarządzanie przedsiębiorstwem - teoria i praktyka - Kraków: WZ AGH, 2010. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168261546
chapter in conference materials
40

Author:
Ânovič P.A. , Lisowski Robert , Laurisz Norbert
Title:
Skoring, kak metod ocenki kreditovaniâ domašnih hozâjstv
Source:
Čelovek. Civilizaciâ. Kul'tura : materialy XIV mežvuzovskoj naučno-teoretičeskoj konferencii / red. A.N. Alpeev - Minsk: ZAO "Vedy", 2010, s. 8-11 - Bibliogr.
ISBN:
978-985-4870-84-7
Nr:
2168261642
chapter in conference materials
41

Author:
Frączek Maciej , Górniak Jarosław , Jelonek Magdalena , Keler Karolina , Krupnik Seweryn , Laurisz Norbert , Mazur Stanisław , Worek Barbara
Title:
Analiza wyników badań ankietowych przeprowadzonych wśród przedsiębiorców w ramach projektu Obserwatorium Regionalnych Rynków Pracy Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej. 8, Dyskryminacja w procesie rekrutacji? : płeć i inne determinanty zaniżonych szans rynkowych Polaków
Publisher address:
[Warszawa]: Obserwatorium Regionalnych Rynków Pracy Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej, 2010
Physical description:
84 s.: il.; 25 cm.
ISBN:
978-83-929996-8-3
Access mode:
Nr:
2168243286
report
42

Author:
Frączek Maciej , Górniak Jarosław , Jelonek Magdalena , Keler Karolina , Krupnik Seweryn , Laurisz Norbert , Mazur Stanisław , Worek Barbara
Title:
Analiza wyników badań ankietowych przeprowadzonych wśród przedsiębiorców w ramach projektu Obserwatorium Regionalnych Rynków Pracy Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej. 6, Jakich pracowników poszukują przedsiębiorstwa? : wolne miejsca pracy i oczekiwania pracodawców w stosunku do kandydatów na określone stanowiska
Publisher address:
[Warszawa]: Obserwatorium Regionalnych Rynków Pracy Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej, 2010
Physical description:
68 s.: il.; 25 cm.
Notes:
Streszcz.,
ISBN:
978-83-929996-6-9
Access mode:
Nr:
2168243250
report
43

Author:
Frączek Maciej , Górniak Jarosław , Jelonek Magdalena , Keler Karolina , Krupnik Seweryn , Laurisz Norbert , Mazur Stanisław , Worek Barbara
Title:
Analiza wyników badań ankietowych przeprowadzonych wśród przedsiębiorców w ramach projektu Obserwatorium Regionalnych Rynków Pracy Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej. 2, Wynagrodzenia i związki zawodowe
Publisher address:
[Warszawa]: Obserwatorium Regionalnych Rynków Pracy Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej, 2010
Physical description:
84 s.: il.; 25 cm.
Notes:
Streszcz.,
ISBN:
978-83-929996-2-1
Access mode:
Nr:
2168243242
report
44

Author:
Frączek Maciej , Górniak Jarosław , Jelonek Magdalena , Keler Karolina , Krupnik Seweryn , Laurisz Norbert , Mazur Stanisław , Worek Barbara
Title:
Analiza wyników badań ankietowych przeprowadzonych wśród przedsiębiorców w ramach projektu Obserwatorium Regionalnych Rynków Pracy Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej. 4, Działalność powiatowych urzędów pracy w kontekście potrzeb pracodawców
Publisher address:
[Warszawa]: Obserwatorium Regionalnych Rynków Pracy Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej, 2010
Physical description:
72 s.: il.; 25 cm.
ISBN:
978-83-929996-4-5
Access mode:
Nr:
2168243244
report
45

Author:
Title:
Skuteczność instrumentów przeciwdziałania bezrobociu długookresowemu w Polsce
Promotor:
Publisher address:
Kraków: , 2009
Physical description:
293 k.: il.; 30 cm
Notes:
Promotor: Jerzy HAUSNER, Bibliogr.
Signature:
eDr-106
Nr:
51361
doctoral dissertation
46

Author:
Title:
Czy aktywna polityka rynku pracy jest skuteczna? = Is the Active Approach to Labour Market Policy Effective?
Source:
Zarządzanie Publiczne / [red. nacz. Jerzy HAUSNER]. - nr 4 (10) (2009) , s. 73-91. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Access mode:
Full text
CC-BY-NC-ND
Nr:
2168257388
article
See main document
47

Title:
Key Factors in Social Entrepreneurship Development : Social Enterprises in the Light of Research
Source:
The Social Economy in Poland : Achievements, Barriers to Growth, and Potential in Light of Research Results / eds. Anna Giza-Poleszczuk, Jerzy HAUSNER - Warsaw: Foundation for Social and Economic Initiatives, 2008, s. 239-255
ISBN:
83-85928-77-4
Nr:
2168238558
chapter in monograph
See main document
48

Title:
Przedsiębiorstwo społeczne - konceptualizacja
Source:
Zarządzanie podmiotami ekonomii społecznej / red. Jerzy HAUSNER - Kraków: Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, 2008, s. 7-20 - Bibliogr.
Series:
(Skrypt - Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie ; 2)
ISBN:
978-83-89410-26-9
Access mode:
Nr:
2166020176
chapter in monograph
See main document
49

Author:
Frączek Maciej , Górniak Jarosław , Keler Karolina , Laurisz Norbert , Mazur Stanisław , Perek-Białas Jolanta , Małodzińska-Strzebońska Anna , Worek Barbara
Title:
"Trudno zatrudnialni" : identyfikacja grup docelowych dla działań w obszarze ekonomii społecznej w Małopolsce
Source:
Ekonomia społeczna w Polsce : osiągnięcia, bariery rozwoju i potencjał w świetle wyników badań / red. Anna Giza-Poleszczuk, Jerzy HAUSNER - Warszawa: Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych, 2008, s. 233-261
ISBN:
978-83-85928-66-9
Access mode:
Nr:
2168261586
chapter in monograph
See main document
50

Title:
Kluczowe czynniki rozwoju przedsiębiorczości społecznej
Source:
Ekonomia społeczna w Polsce : osiągnięcia, bariery rozwoju i potencjał w świetle wyników badań / red. Anna Giza-Poleszczuk, Jerzy HAUSNER - Warszawa: Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych, 2008, s. 315-331
ISBN:
978-83-85928-66-9
Access mode:
Nr:
2168261570
chapter in monograph
See main document
51

Title:
Czynniki krytyczne tworzenia przedsiębiorstw społecznych : przedsiębiorstwo społeczne : konceptualizacja
Source:
Przedsiębiorstwa społeczne w Polsce : teoria i praktyka / red. Jerzy HAUSNER - Kraków: Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, 2008, s. 7-31 - Bibliogr.. - Dostępny także w wersji on-line
Series:
(Skrypt - Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie ; 4)
ISBN:
978-83-89410-41-2
Access mode:
Nr:
2168218484
chapter in monograph
See main document
52

Title:
Analiza i monitorowanie regionalnego rynku pracy - ocena, wnioski i rekomendacje = Analysis and Monitoring of the Regional Labor Market - Evaluation, Conclusions and Recommendations
Source:
Diagnoza rynku pracy i wykluczenia społecznego w Małopolsce : refleksja nad wykorzystaniem wskaźników / red. Jarosław Górniak, Stanisław MAZUR - Kraków: Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Akademii Ekonomicznej, 2007, s. 189-214
ISBN:
978-83-89410-01-6
Nr:
2168261498
chapter in monograph
See main document
53

Title:
Prawne, instytucjonalne oraz proceduralne uwarunkowania związane z wprowadzeniem Regionalnego Systemu Monitorowania Rynku Pracy i Wykluczenia Społecznego w Małopolsce
Source:
Diagnoza rynku pracy i wykluczenia społecznego w Małopolsce : refleksja nad wykorzystaniem wskaźników / red. Jarosław Górniak, Stanisław MAZUR - Kraków: Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Akademii Ekonomicznej, 2007, s. 265-299 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-89410-01-6
Nr:
2168261508
chapter in monograph
See main document
54

Author:
Laurisz Norbert , Lisowski Robert
Conference:
X międzynarodowa konferencja naukowa: Zarządzanie przedsiębiorstwem: teoria i praktyka, Kraków, Polska, od 2007-11-22 do 2007-11-23
Title:
Teorie i modele rynku pracy w nowej ekonomii keynesistowskiej = Labour Market's Theories and Models in New Keynesian Economics
Source:
Zarządzanie przedsiębiorstwem : teoria i praktyka : Jubileuszowa X międzynarodowa konferencja naukowa, Kraków, 22-23 listopada 2007 = Enterprise Management : Theory and Practice : X Jubilee International Scientific Conference, Cracow, November 22-23, 2007 - Kraków: AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2007, s. 152-158. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7476-156-2
Nr:
2168256840
chapter in conference materials
55

Title:
Rynek pracy w Małopolsce w świetle wskaźników opartych na badaniach sondażowych
Source:
Diagnoza rynku pracy i wykluczenia społecznego w Małopolsce : refleksja nad wykorzystaniem wskaźników / red. Jarosław Górniak, Stanisław MAZUR - Kraków: Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Akademii Ekonomicznej, 2007, s. 215-264
ISBN:
978-83-89410-01-6
Nr:
2168261518
chapter in monograph
See main document
56

Author:
Laurisz Norbert , Lisowski Robert
Title:
Pension System in the New Member States of the European Union and the Perspectives of its Development
Source:
6th International Conference of PhD Students : Economics II. : University of Miskolc, Hungary, 12-18 August 2007 / eds. László Lehoczky, László Kalmár ; University of Miskolc. Innovation and Technology Transfer Centre - Miskolc: UM ITTC, 2007, s. 723-730 - Bibliogr.
ISBN:
978-963-661-783-7 ; 978-963-661-778-3
Nr:
2168261704
chapter in monograph
57

Title:
Portfele wskaźników do monitorowania rynku pracy
Source:
Wybrane wskaźniki wykluczenia społecznego i sytuacji na rynku pracy : definicje, sposób liczenia, zastosowanie / red. Jarosław Górniak, Stanisław MAZUR - Kraków: Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Akademii Ekonomicznej, 2007, s. 17-135
ISBN:
83-89410-90-7
Access mode:
Nr:
2168286393
chapter in monograph
See main document
58

Title:
Przedsiębiorstwo społeczne - konceptualizacja
Publisher address:
[Kraków: Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego], 2006
Physical description:
17 s.: il; 24 cm
Series:
(Ekonomia Społeczna. Teksty ; 2)
Notes:
Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168238480
publishing series
59

Author:
Conference:
IX międzynarodowa konferencja naukowa: Zarządzanie przedsiębiorstwem: teoria i praktyka, Kraków, Polska, od 2006-11-23 do 2006-11-24
Title:
Nieformalny sektor zatrudnienia w Polsce = The Informal Sector of the Polish Labor Market
Source:
Zarządzanie przedsiębiorstwem : teoria i praktyka : IX międzynarodowa konferencja naukowa, Kraków, 23-24 listopada 2006 = Enterprise Management : Theory and Practice : IX International Scientific Conference, Cracow, November 23-24, 2006 - Kraków: AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2006, s. 116-122. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-7464-098-7
Nr:
2168256808
chapter in conference materials
60

Author:
Conference:
IX międzynarodowa konferencja naukowa: Zarządzanie przedsiębiorstwem: teoria i praktyka, Kraków, Polska, od 2006-11-23 do 2006-11-24
Title:
Popytowa strona regionalnego rynku pracy na przykładzie Małopolski = Demand of the Regional Labor Market Basing on Małopolska Case
Source:
Zarządzanie przedsiębiorstwem : teoria i praktyka : IX międzynarodowa konferencja naukowa, Kraków, 23-24 listopada 2006 = Enterprise Management : Theory and Practice : IX International Scientific Conference, Cracow, November 23-24, 2006 - Kraków: AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2006, s. 108-115. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-7464-098-7
Nr:
2168256806
chapter in conference materials
61

Author:
Title:
Statystyczna analiza regionalnego rynku pracy na przykładzie województwa małopolskiego = A Statistical Analysis of Local Labour Market Based on Example of Małopolska Province
Source:
Systemy informatyczne i metody obliczeniowe w zarządzaniu = Information Systems and Computational Methods in Management / red. nauk. Jan T. Duda - Kraków: AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2005, s. 212-220. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-7476-009-X
Nr:
2168256836
chapter in monograph
62

Author:
Laurisz Norbert , Lisowski Robert
Title:
Tendencje występujące na rynku pracy w województwie małopolskim na tle tendencji ogólnokrajowych = A Tendency Existing on Little Poland's Labour Market Against a Back Round of All-countries' Tendencies
Source:
Zagadnienia Techniczno-Ekonomiczne : kwartalnik AGH = Technical and Economical Problems : Quarterly of AGH University of Science and Technology. - T. 50, z. 2-3 (2005) , s. 317-326. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168256772
article
63

Author:
Laurisz Norbert , Lisowski Robert
Title:
Open Pension Funds in Poland
Source:
5th International Conference of PhD Students : Economics I. : Miskolc, Hungary 14-20 August 2005 / eds. László Lehoczky, László Kalmár ; University of Miskolc. Innovation and Technology Transfer Centre - Miskolc: UM ITTC, 2005, s. 133-139 - Bibliogr.
Nr:
2168261676
chapter in monograph
64

Author:
Title:
Rynek pracy w Polsce w świetle Strategii Lizbońskiej = Labour Market in Poland vis-a-vis the Lisbon Strategy
Source:
Zagadnienia Techniczno-Ekonomiczne : kwartalnik AGH = Technical and Economical Problems : Quarterly of AGH University of Science and Technology. - t. 49, z. 4 (2004) , s. 379-388. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168257490
article
65

Author:
Title:
Europejska Strategia Zatrudnienia : powstanie i ewolucja = European Strategy of Employment : the Beginning and the Evolution
Source:
Zagadnienia Techniczno-Ekonomiczne : kwartalnik AGH = Technical and Economical Problems : Quarterly of AGH University of Science and Technology. - t. 49, z. 4 (2004) , s. 389-399. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168257470
article
66

Author:
Laurisz Norbert , Lisowski Robert
Title:
An Influence of Natural Catastrophes and Man-Made Disasters on Non-Life Insurance Market in 2002in 2002
Source:
4th International Conference of PhD Students : Economics I. : Miskolc, Hungary, 11-17 August 2003 / eds. László Lehoczky, László Kalmár ; University of Miskolc. Innovation and Technology Transfer Centre - Miskolc: UM ITTC, 2003, s. 162-163 - Bibliogr.
Nr:
2168261454
chapter in conference materials
67

Author:
Laurisz Norbert , Lisowski Robert
Title:
Analiza rynku pracy w Polsce - propozycje zmian w perspektywie realizacji celów Strategii Lizbońskiej = Labour Market Analisys in Poland - Proposal of Changes in the Prospect of Realisation of the Lisbon Strategy Goals
Source:
Zagadnienia Techniczno-Ekonomiczne : kwartalnik AGH = Technical and Economical Problems : Quarterly of AGH University of Science and Technology. - T. 48, z. 2 (2003) , s. 497-505. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168256774
article
68

Author:
Title:
Europejski Fundusz Społeczny - determinanta zmian polityki rynku pracy w Polsce w perspektywie integracji z Unią Europejską = The European Social Fund: a Determining Factor in Polish Labour Market Policy vis-a-vis European Union
Source:
Organizacje przyszłości : szanse i zagrożenia w kontekście integracji europejskiej / red. Lidia Zbiegień-Maciąg, Wojciech Pawnik - Kraków: Wydawnictwo Poldex, 2003, s. 443-456. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-88979-12-4
Nr:
2168256834
chapter in monograph
69

Author:
Laurisz Norbert , Lisowski Robert
Title:
Zanieczyszczenie środowiska naturalnego w Polsce (stan aktualny) = An Environmental Pollution in Poland in the Period of European Union Integration
Source:
Ekonomia - informatyka - zarządzanie : teoria i praktyka. T. 1, Ekonomia, referaty z V konferencji = Economics - information processing - mangement : theory and practice, T. 1, Economics - Kraków: Wydział Zarządzania AGH, 2002, s. 129-138. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-916384-8-0
Nr:
2168256822
chapter in conference materials
70

Author:
Title:
Polski rynek kapitałowy na przykładzie giełdy papierów wartościowych = Capital Market in Poland - Example Stock Market
Source:
Ekonomia - informatyka - zarządzanie : teoria i praktyka. T. 1, Ekonomia, referaty z V konferencji = Economics - information processing - mangement : theory and practice, T. 1, Economics - Kraków: Wydział Zarządzania AGH, 2002, s. 215-224. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-916384-8-0
Nr:
2168256826
chapter in conference materials
71

Author:
Conference:
II Konferencja naukowa nt. Budżetowanie działalności jednostek gospodarczych - teoria i praktyka, Kraków, Polska, od 2001-06-24 do 2001-06-27
Title:
Ocena kondycji przedsiębiorstwa średniej wielkości ze szczególnym uwzględnieniem wpływu obciążeń podatkowych
Source:
Budżetowanie działalności jednostek gospodarczych - teoria i praktyka : materiały konferencyjne, 25-27 czerwca 2001 r. Kraków - Zakopane / red. nauk. Wiktor Krawczyk - [Kraków: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica. Wydział Zarządzania. Katedra Zarządzania Finansami], 2001, s. 107-120. - Streszcz. - Bibliogr.
ISBN:
83-914035-5-6
Nr:
2168257592
chapter in conference materials
72

Author:
Laurisz Norbert , Lisowski Robert
Title:
An Effect of Tax Weights on Average Size Businesses Condition in Poland
Source:
3rd International Conference of PHD Students : Miskolc 13-19 August 2001 : Economics / eds. László Lehoczky, László Kalmár - Miskolc: University of Miskolc. Innovation and Technology Transfer Centre, 2001, s. 117-124 - Bibliogr.
Nr:
2168261450
chapter in conference materials
73

Author:
Title:
Proces zmian prawa telekomunikacyjnego i prywatyzacji operatora narodowego w Polsce w perspektywie integracji z Unią Europejską = An Analysis of Changes in the Telecom Law and Privatesations of the National Telekom Operator in Poland vs. Integrations with the European Union
Source:
Wybrane zagadnienia współczesnej ekonomii = Selected Problems on the Present-day Economy / red. nauk. Rafał Pajda - Kraków: Wydział Zarządzania AGH, 2001, s. 269-276. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-914035-7-2
Nr:
2168256816
chapter in monograph
74

Author:
Title:
Transformacja rynku usług telekomunikacyjnych w Polsce = Transformation of Telecom Services Market in Poland
Source:
Wybrane zagadnienia współczesnej ekonomii = Selected Problems on the Present-day Economy / red. nauk. Rafał Pajda - Kraków: Wydział Zarządzania AGH, 2001, s. 277-288. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-914035-7-2
Nr:
2168256818
chapter in monograph
1
Polityka społeczna - od aksjologii do akceptacji społecznej = Social Policy : From Axiology to Social Acceptance / Norbert LAURISZ // Ekonomia Społeczna / [red. nacz. Maciej FRĄCZEK]. - nr 2 (2018), s. 82-89. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Dostępny również w wersji elektronicznej. - Pełny tekst: http://www.ekonomiaspoleczna.msap.pl/doki/polrocznik/ES022018/ES022018.pdf. - ISSN 2081-321X
2
Wprowadzenie / Norbert LAURISZ // W: Perspektywy rozwoju rynku pracy : przyszłość energetyki / red. nauk. Norbert LAURISZ. - Kraków : Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, 2018. - (Zeszyty Naukowe Fundacji Gospodarki i Administracji Publiczne ; nr 1). - S. 7. - ISBN 978-83-947017-8-9 ; 978-83-947017-9-6
3
Perspektywy rozwoju rynku pracy : przyszłość energetyki / red. nauk. Norbert LAURISZ. - Kraków : Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, 2018. - 110 s. : il. - Streszcz. przy art. - Bibliogr. przy art. - (Zeszyty Naukowe Fundacji Gospodarki i Administracji Publiczne ; nr 1). - ISBN 978-83-947017-8-9 ; 978-83-947017-9-6
4
Kapitał ludzki a konkurencyjność / Norbert LAURISZ // W: Polityka wsparcia konkurencyjności gospodarki : wybrane aspekty / red. Tomasz GEODECKI. - Warszawa : Polskie Wydawnictwa Ekonomiczne S.A., 2016. - (Zarządzanie Publiczne / Uniwersytet Ekonomiczny (Kraków). Katedra Gospodarki i Administracji Publicznej). - S. 119-132. - Bibliogr. - ISBN 978-83-208-2265-6
5
Elementarz młodej partycypacji : przewodnik po dobrych pomysłach i partycypacji społecznej / red. Norbert LAURISZ. - Kraków : Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, 2016. - 50 s. : il. - Bibliogr. - ISBN 978-83-942293-3-7
6
Spotkajmy się w Internecie : czynne całodobowo / red. Norbert LAURISZ. - Kraków : Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, 2016. - 136 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. pol. przy wybranych ref. - Bibliogr. przy ref. - ISBN 978-83-942293-8-2
7
Przedmowa / Norbert LAURISZ // W: Wokół gospodarki i administracji publicznej. T. 2 / red. Norbert LAURISZ. - Kraków : Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, 2016. - S. 7. - ISBN 978-83-942293-9-9
8
Wokół gospodarki i administracji publicznej. T. 2 / red. Norbert LAURISZ. - Kraków : Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, 2016. - 167 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. przy rozdz. - ISBN 978-83-942293-9-9
9
Wprowadzenie / Norbert LAURISZ // W: Spotkajmy się w Internecie : czynne całodobowo / red. Norbert LAURISZ. - Kraków : Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, 2016. - S. 7. - ISBN 978-83-942293-8-2
10
Inwestycje w kapitał ludzki - w kontekście zmian zachodzących w przestrzeni społeczno-gospodarczej = Investments in Human Capital - in the Context of Changes in the Socio-Economic Area / Norbert LAURISZ // W: Rynki pracy w krajach Unii Europejskiej wobec wyzwań kryzysowych [on-line] / red. Robert W. WŁODARCZYK. - Dane tekstowe (plik pdf). - Wrocław : Wydawnictwo eBooki.com.pl, 2015. - S. 29-38. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-942651-1-3. - Pełny tekst: https://e-uczelnia.uek.krakow.pl/theme/ekonferencja/e-konferencja/Rynki_pracy_w_krajach_Unii_Europejskiej_wobec_wyzwan_kryzysowych.pdf
11
Projektowanie polityk publicznych w obszarze rynku pracy w Polsce = Designing Public Policies in the Labor Market Area in Poland in the Light of the Results of Research / Norbert LAURISZ // W: Rynki pracy w krajach Unii Europejskiej wobec wyzwań kryzysowych [on-line] / red. Robert W. WŁODARCZYK. - Dane tekstowe (plik pdf). - Wrocław : Wydawnictwo eBooki.com.pl, 2015. - S. 289-298. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-942651-1-3. - Pełny tekst: https://e-uczelnia.uek.krakow.pl/theme/ekonferencja/e-konferencja/Rynki_pracy_w_krajach_Unii_Europejskiej_wobec_wyzwan_kryzysowych.pdf
12
NAWIKUS : narzędzie analizy wartości kontraktowanych usług społecznych : ocena zastosowania w świetle pilotażu / Marek ĆWIKLICKI, Norbert LAURISZ. - Kraków : Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, 2015. - 160 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-942293-4-4
13
Polityka edukacyjna a rynek pracy / Norbert LAURISZ // W: Polityka rynku pracy : teoria i praktyka / red. Maciej FRĄCZEK. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2015. - (Zarządzanie Publiczne / Uniwersytet Ekonomiczny (Kraków). Katedra Gospodarki i Administracji Publicznej). - S. 133-141. - Bibliogr. - ISBN 978-83-208-2235-9
14
W poszukiwaniu skutecznej polityki aktywizacyjnej = In Search of an Effective Active Labor Market Policy / Norbert LAURISZ // W: Rynki pracy w krajach Unii Europejskiej wobec wyzwań kryzysowych [on-line] / red. Robert W. WŁODARCZYK. - Dane tekstowe (plik pdf). - Wrocław : Wydawnictwo eBooki.com.pl, 2015. - S. 39-47. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-942651-1-3. - Pełny tekst: https://e-uczelnia.uek.krakow.pl/theme/ekonferencja/e-konferencja/Rynki_pracy_w_krajach_Unii_Europejskiej_wobec_wyzwan_kryzysowych.pdf
15
Polityka rynku pracy w Japonii i Stanach Zjednoczonych / Norbert LAURISZ // W: Polityka rynku pracy : teoria i praktyka / red. Maciej FRĄCZEK. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2015. - (Zarządzanie Publiczne / Uniwersytet Ekonomiczny (Kraków). Katedra Gospodarki i Administracji Publicznej). - S. 89-97. - Bibliogr. - ISBN 978-83-208-2235-9
16
Wprowadzenie do partycypacji społecznej w Polsce / Norbert LAURISZ // W: Partycypacja społeczna w Polsce : atlas dobrych praktyk / [red. Marek ĆWIKLICKI i Maciej FRĄCZEK]. - Kraków : Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, 2013. - S. 26-38. - Bibliogr. - ISBN 978-83-934679-9-0. - Pełny tekst: http://fundacja.e-gap.pl/dokumenty/raporty/Partycypacja_spoleczna_w_Polsce_2013.pdf#page=26&view=Fit
17
Miasto kultury i obywateli - Program Rozwoju Kultury w Warszawie do roku 2020 / Norbert LAURISZ // W: Partycypacja społeczna w Polsce : atlas dobrych praktyk / [red. Marek ĆWIKLICKI i Maciej FRĄCZEK]. - Kraków : Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, 2013. - S. 108-118. - Bibliogr. - ISBN 978-83-934679-9-0. - Pełny tekst: http://fundacja.e-gap.pl/dokumenty/raporty/Partycypacja_spoleczna_w_Polsce_2013.pdf#page=108&view=Fit
18
Polityka rynku pracy w Japonii i Stanach Zjednoczonych / Norbert LAURISZ // W: Dobre rządzenie - wokół dylematów współczesnej polityki rynku pracy / kierownik zespołu badawczego: Jerzy HAUSNER. - (2013), s. 79-90. - Bibliogr.
19
Warsztaty urbanistyczne charrette w Będzinie / Norbert LAURISZ // W: Partycypacja społeczna w Polsce : atlas dobrych praktyk / [red. Marek ĆWIKLICKI i Maciej FRĄCZEK]. - Kraków : Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, 2013. - S. 193-202. - Bibliogr. - ISBN 978-83-934679-9-0. - Pełny tekst: http://fundacja.e-gap.pl/dokumenty/raporty/Partycypacja_spoleczna_w_Polsce_2013.pdf#page=193&view=Fit
20
Krakowski Alarm Smogowy / Norbert LAURISZ // W: Partycypacja społeczna w Polsce : atlas dobrych praktyk / [red. Marek ĆWIKLICKI i Maciej FRĄCZEK]. - Kraków : Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, 2013. - S. 97-107. - Bibliogr. - ISBN 978-83-934679-9-0. - Pełny tekst: http://fundacja.e-gap.pl/dokumenty/raporty/Partycypacja_spoleczna_w_Polsce_2013.pdf#page=97&view=Fit
21
Marketing w powszechnych towarzystwach emerytalnych = Marketing in Common Pension Societies / Robert Lisowski, Andrzej Jamróz, Norbert LAURISZ // W: Informacje i marketing w działalności organizacji : monografia = Information and Marketing in Activities of Organization : [Monograph] / red. nauk. Honorata Howaniec, Irena Szewczyk, Wiesław Waszkielewicz. - Bielsko-Biała : Wydawnictwo Naukowe Akademii Techniczno-Humanistycznej, 2013. - S. 137-146. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-63713-42-3
22
Polityka edukacyjna a rynek pracy / Norbert LAURISZ // W: Dobre rządzenie - wokół dylematów współczesnej polityki rynku pracy / kierownik zespołu badawczego: Jerzy HAUSNER. - (2013), s. 124-136. - Bibliogr.
23
Bezrobocie - społeczne i gospodarcze skutki występowania = Unemployment - Social and Economical Effects of / Norbert Laurisz, Robert Lisowski // W: Wybrane zagadnienia społeczno-gospodarcze w okresie transformacji rynkowej / red. nauk. Stanisław Szydło. - Kraków : Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, 2012. - S. 111-122. - Streszcz.. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7464-477-8
24
Ekonomia społeczna a rynek pracy / Maciej FRĄCZEK, Norbert Laurisz // W: Wokół ekonomii społecznej / red. nauk. Maciej FRĄCZEK, Jerzy HAUSNER, Stanisław MAZUR. - Kraków : Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, 2012. - S. 157-176. - Bibliogr. - ISBN 978-83-89410-22-1
25
Investment Effectiveness of Open Pensions Funds / Robert Lisowski, Norbert Laurisz, Andrzej Jamróz // W: Zarządzanie przedsiębiorstwem - teoria i praktyka [Dokument elektroniczny] : XIV międzynarodowa konferencja naukowa : 22-23 listopada 2012, Kraków. - Dane tekstowe (plik pdf). - Kraków : WZ AGH, 2012. - 17 ekranów. - Summ. - Bibliogr.
26
Przykłady działalności prowadzonej przez przedsiębiorstwa społeczne - działalności nakierowanej na reintegrację zawodową i przeciwdziałanie ryzyka wykluczenia społecznego w Unii Europejskiej / Maciej FRĄCZEK, Norbert Laurisz // W: Wokół ekonomii społecznej / red. nauk. Maciej FRĄCZEK, Jerzy HAUSNER, Stanisław MAZUR. - Kraków : Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, 2012. - S. 349-359. - ISBN 978-83-89410-22-1
27
Scenariusze prognostyczne rynku pracy / M. FRĄCZAK, J. Górniak, M. JELONEK, K. Keler, S. Krupnik, N. Laurisz, B. Worek // W: Polski rynek pracy : prognozowanie wartości czy rozpoznawanie wyzwań? / red.: Jarosław Górniak, Stanisław MAZUR. - [Warszawa] : Obserwatorium Regionalnych Rynków Pracy Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej, [2011]. - S. 213-249. - [odczyt: 22.01.2013]. - Dostępny w World Wide Web. - ISBN 978-83-929996-1-4. - Pełny tekst: www.portal.uj.edu.pl/documents/4628317/e619cc96-aa39-4307-aa56-8c3adb7d7d6c
28
Cele przewidywania zjawisk na rynku pracy / M. FRĄCZAK, N. Laurisz // W: Polski rynek pracy : prognozowanie wartości czy rozpoznawanie wyzwań? / red.: Jarosław Górniak, Stanisław MAZUR. - [Warszawa] : Obserwatorium Regionalnych Rynków Pracy Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej, [2011]. - S. 15-40. - [odczyt: 22.01.2013]. - Dostępny w World Wide Web. - ISBN 978-83-929996-1-4. - Pełny tekst: www.portal.uj.edu.pl/documents/4628317/e619cc96-aa39-4307-aa56-8c3adb7d7d6c
29
Emerytury kapitałowe w Polsce po reformie systemu ubezpieczeń społecznych / Robert Lisowski, Norbert LAURISZ // W: Naprâmi rozbudovi podatkovoї sistemi Ukraїni v umovah utverdžennâ rinkovoї ekonomìki : zbìrnik tez dopovìdej mìžnarodnoї naukovo-praktičnoї konferencìї : 1-2 lûtogo 2011 r. / vìdp. red. S.I. Ûrìj. - Ternopìl' : Ternopìl's'kij nacìonal'nij ekonomičnij unìversitet, 2011. - S. 121-123. - Bibliogr.
30
Ekonometryczne prognozowanie zjawisk rynku pracy - refleksja krytyczna / J. Górniak, K. Keler, S. Krupnik, N. Laurisz // W: Polski rynek pracy : prognozowanie wartości czy rozpoznawanie wyzwań? / red.: Jarosław Górniak, Stanisław MAZUR. - [Warszawa] : Obserwatorium Regionalnych Rynków Pracy Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej, [2011]. - S. 147-211. - ISBN 978-83-929996-1-4. - Pełny tekst: www.portal.uj.edu.pl/documents/4628317/e619cc96-aa39-4307-aa56-8c3adb7d7d6c
31
Bezrobocie - społeczne i gospodarcze skutki występowania = Unemployment - Social and Economical Effects of Occurrence / Norbert Laurisz, Robert Lisowski // W: Zarządzanie przedsiębiorstwem - teoria i praktyka [Dokument elektroniczny] : XIII międzynarodowa konferencja naukowa : 17-18 listopada 2011, Kraków. - Dane tekstowe (plik pdf). - Kraków : Wydział Zarządzania AGH, 2011. - 13 ekranów. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
32
Analiza i wnioskowanie / M. FRĄCZEK, S. Krupnik, N. Laurisz // W: W kierunku polityki rynku pracy opartej na dowodach / red. Jarosław Górniak, Stanisław MAZUR. - [Warszawa] : Obserwatorium Regionalnych Rynków Pracy Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej, [2011]. - S. 83-135. - ISBN 978-83-932962-0-0
33
Analiza wyników badań ankietowych przeprowadzonych wśród przedsiębiorców w ramach projektu Obserwatorium Regionalnych Rynków Pracy Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej. 5, Publiczne i prywatne pośrednictwo pracy w opiniach pracodawców : współpraca przedsiębiorców z publicznymi służbami zatrudnienia / Maciej FRĄCZEK, Jarosław Górniak, Magdalena Jelonek, Karolina Keler, Seweryn Krupnik, Norbert Laurisz, Stanisław MAZUR, Barbara Worek ; red.: Jarosław Górniak, Stanisław MAZUR. - [Warszawa] : Obserwatorium Regionalnych Rynków Pracy Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej, [2010]. - 68 s. : il. ; 25 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-929996-5-2
34
Analiza wyników badań ankietowych przeprowadzonych wśród przedsiębiorców w ramach projektu Obserwatorium Regionalnych Rynków Pracy Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej. 1, Zatrudnienie w deklaracjach i opiniach pracodawców / Maciej FRĄCZEK, Jarosław Górniak, Magdalena Jelonek, Karolina Keler, Seweryn Krupnik, Norbert Laurisz, Stanisław MAZUR, Barbara Worek ; red.: Jarosław Górniak, Stanisław MAZUR. - [Warszawa] : Obserwatorium Regionalnych Rynków Pracy Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej, [2010]. - 128 s. : il. ; 25 cm. - Streszcz. - ISBN 978-83-929996-9-0
35
Przedsiębiorstwo społeczne - istota i przykłady = Social Enterprise - a New Form of Management and Entrepreneurship and an Alternative Form of Social Policy and Form of Promotion of Employment - the Essence and Examples / Norbert Laurisz, Robert Lisowski // W: Współczesne koncepcje zarządzania w teorii i praktyce = Contemporary Managerial Concepts in Theory and Practice / red. Andrzej Dura. - Kraków : Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, 2010. - S. 181-196. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7464-369-6
36
Analiza wyników badań ankietowych przeprowadzonych wśród przedsiębiorców w ramach projektu Obserwatorium Regionalnych Rynków Pracy Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej. 7, Pracodawcy a podnoszenie kompetencji zawodowych pracowników : szkolenia i inne formy podnoszenia jakości zasobów ludzkich w przedsiębiorstwach / Maciej FRĄCZEK, Jarosław Górniak, Magdalena Jelonek, Karolina Keler, Seweryn Krupnik, Norbert Laurisz, Stanisław MAZUR, Barbara Worek ; red.: Jarosław Górniak, Stanisław MAZUR. - [Warszawa] : Obserwatorium Regionalnych Rynków Pracy Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej, [2010]. - 66 s. : il. ; 25 cm. - ISBN 978-83-929996-7-6
37
Emerytury kapitałowe w Polsce = Capital Pensions in Poland / Robert Lisowski, Norbert Laurisz, Paweł Janowicz // W: Zarządzanie przedsiębiorstwem - teoria i praktyka [Dokument elektroniczny] : XII międzynarodowa konferencja naukowa : 27-28 maja 2010, Kraków. - Dane tekstowe (plik pdf). - Kraków : WZ AGH, 2010. - 17 ekranów. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
38
Analiza wyników badań ankietowych przeprowadzonych wśród przedsiębiorców w ramach projektu Obserwatorium Regionalnych Rynków Pracy Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej. 3, Otoczenie instytucjonalne działalności pracodawców / Maciej FRĄCZEK, Jarosław Górniak, Magdalena Jelonek, Karolina Keler, Seweryn Krupnik, Norbert Laurisz, Stanisław MAZUR, Barbara Worek ; red.: Jarosław Górniak, Stanisław MAZUR. - [Warszawa] : Obserwatorium Regionalnych Rynków Pracy Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej, [2010]. - 52 s. : il. ; 25 cm. - Streszcz. - Bibliogr. - ISBN 978-83-929996-3-8
39
Przedsiębiorstwo społeczne - nowa forma zarządzania i przedsiębiorczości oraz alternatywna forma polityki społecznej i wspierania zatrudnienia - istota i przykłady = Social Enterprise - a New Form of Management and Entrepreneurship and an Alternative Form of Social Policy and Form of Promotion of Employment - the Essence and Examples / Norbert Laurisz, Robert Lisowski // W: Zarządzanie przedsiębiorstwem - teoria i praktyka [Dokument elektroniczny] : XII międzynarodowa konferencja naukowa : 27-28 maja 2010, Kraków : materiały pokonferencyjne. - Dane tekstowe (plik pdf). - Kraków : WZ AGH, 2010. - 16 ekranów. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
40
Skoring, kak metod ocenki kreditovaniâ domašnih hozâjstv / Ânovič P.A., Robert Lisowski, Norbert Laurisz // W: Čelovek. Civilizaciâ. Kul'tura : materialy XIV mežvuzovskoj naučno-teoretičeskoj konferencii / red. A.N. Alpeev. - Minsk : ZAO "Vedy", 2010. - S. 8-11. - Bibliogr. - ISBN 978-985-4870-84-7
41
Analiza wyników badań ankietowych przeprowadzonych wśród przedsiębiorców w ramach projektu Obserwatorium Regionalnych Rynków Pracy Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej. 8, Dyskryminacja w procesie rekrutacji? : płeć i inne determinanty zaniżonych szans rynkowych Polaków / Maciej FRĄCZEK, Jarosław Górniak, Magdalena Jelonek, Karolina Keler, Seweryn Krupnik, Norbert Laurisz, Stanisław MAZUR, Barbara Worek ; red.: Jarosław Górniak, Stanisław MAZUR. - [Warszawa] : Obserwatorium Regionalnych Rynków Pracy Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej, [2010]. - 84 s. : il. ; 25 cm. - ISBN 978-83-929996-8-3
42
Analiza wyników badań ankietowych przeprowadzonych wśród przedsiębiorców w ramach projektu Obserwatorium Regionalnych Rynków Pracy Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej. 6, Jakich pracowników poszukują przedsiębiorstwa? : wolne miejsca pracy i oczekiwania pracodawców w stosunku do kandydatów na określone stanowiska / Maciej FRĄCZEK, Jarosław Górniak, Magdalena Jelonek, Karolina Keler, Seweryn Krupnik, Norbert Laurisz, Stanisław MAZUR, Barbara Worek ; red.: Jarosław Górniak, Stanisław MAZUR. - [Warszawa] : Obserwatorium Regionalnych Rynków Pracy Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej, [2010]. - 68 s. : il. ; 25 cm. - Streszcz. - ISBN 978-83-929996-6-9
43
Analiza wyników badań ankietowych przeprowadzonych wśród przedsiębiorców w ramach projektu Obserwatorium Regionalnych Rynków Pracy Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej. 2, Wynagrodzenia i związki zawodowe / Maciej FRĄCZEK, Jarosław Górniak, Magdalena Jelonek, Karolina Keler, Seweryn Krupnik, Norbert Laurisz, Stanisław MAZUR, Barbara Worek ; red.: Jarosław Górniak, Stanisław MAZUR. - [Warszawa] : Obserwatorium Regionalnych Rynków Pracy Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej, [2010]. - 84 s. : il. ; 25 cm. - Streszcz. - ISBN 978-83-929996-2-1
44
Analiza wyników badań ankietowych przeprowadzonych wśród przedsiębiorców w ramach projektu Obserwatorium Regionalnych Rynków Pracy Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej. 4, Działalność powiatowych urzędów pracy w kontekście potrzeb pracodawców / Maciej FRĄCZEK, Jarosław Górniak, Magdalena Jelonek, Karolina Keler, Seweryn Krupnik, Norbert Laurisz, Stanisław MAZUR, Barbara Worek ; red.: Jarosław Górniak, Stanisław MAZUR. - [Warszawa] : Obserwatorium Regionalnych Rynków Pracy Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej, [2010]. - 72 s. : il. ; 25 cm. - ISBN 978-83-929996-4-5
45
Skuteczność instrumentów przeciwdziałania bezrobociu długookresowemu w Polsce / Norbert Laurisz ; Promotor: Jerzy HAUSNER. - Kraków, 2009. - 293 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. - Spis treści: http://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/doktoraty.php?nr=1200001578a ; Wstęp: http://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/doktoraty.php?nr=1200001578b
46
Czy aktywna polityka rynku pracy jest skuteczna? = Is the Active Approach to Labour Market Policy Effective? / Norbert Laurisz // Zarządzanie Publiczne / [red. nacz. Jerzy HAUSNER]. - nr 4 (10) (2009), s. 73-91. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.msap.uek.krakow.pl/doki/publ/Zarzadzanie_Publiczne_2009_4.pdf. - ISSN 1898-3529
47
Key Factors in Social Entrepreneurship Development : Social Enterprises in the Light of Research / Norbert Laurisz, Stanisław MAZUR // W: The Social Economy in Poland : Achievements, Barriers to Growth, and Potential in Light of Research Results / eds. Anna Giza-Poleszczuk, Jerzy HAUSNER. - Warsaw : Foundation for Social and Economic Initiatives, 2008. - S. 239-255. - ISBN 83-85928-77-4
48
Przedsiębiorstwo społeczne - konceptualizacja / Jerzy HAUSNER, Norbert Laurisz, Stanisław MAZUR // W: Zarządzanie podmiotami ekonomii społecznej / red. Jerzy HAUSNER. - Kraków : Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, [ca 2008]. - (Skrypt / Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie ; 2). - S. 7-20. - Bibliogr. - ISBN 978-83-89410-26-9. - Pełny tekst: http://www.msap.uek.krakow.pl/doki/publ/es_zarzadzanie.pdf
49
"Trudno zatrudnialni" : identyfikacja grup docelowych dla działań w obszarze ekonomii społecznej w Małopolsce / Maciej FRĄCZEK, Jarosław GÓRNIAK, Karolina Keler, Norbert Laurisz, Stanisław MAZUR, Jolanta Perek-Białas, Anna Małodzińska-Strzebońska, Barbara Worek // W: Ekonomia społeczna w Polsce : osiągnięcia, bariery rozwoju i potencjał w świetle wyników badań / red. Anna Giza-Poleszczuk, Jerzy HAUSNER. - Warszawa : Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych, 2008. - S. 233-261. - ISBN 978-83-85928-66-9. - Pełny tekst: http://ekonomiaspoleczna.pl/files/ekonomiaspoleczna.pl/public/Biblioteka/2008.21.pdf#page=234&view=Fit
50
Kluczowe czynniki rozwoju przedsiębiorczości społecznej / Norbert Laurisz, Stanisław MAZUR // W: Ekonomia społeczna w Polsce : osiągnięcia, bariery rozwoju i potencjał w świetle wyników badań / red. Anna Giza-Poleszczuk, Jerzy HAUSNER. - Warszawa : Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych, 2008. - S. 315-331. - ISBN 978-83-85928-66-9. - Pełny tekst: http://ekonomiaspoleczna.pl/files/ekonomiaspoleczna.pl/public/Biblioteka/2008.21.pdf#page=316&view=Fit
51
Czynniki krytyczne tworzenia przedsiębiorstw społecznych : przedsiębiorstwo społeczne : konceptualizacja / Jerzy HAUSNER, Norbert Laurisz // W: Przedsiębiorstwa społeczne w Polsce : teoria i praktyka / red. Jerzy HAUSNER. - Kraków : Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, 2008. - (Skrypt / Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie ; 4). - S. 7-31. - Bibliogr. - Dostępny także w wersji on-line. - ISBN 978-83-89410-41-2. - Pełny tekst: http://www.msap.uek.krakow.pl/doki/publ/es_przedsiebiorstwa.pdf
52
Analiza i monitorowanie regionalnego rynku pracy - ocena, wnioski i rekomendacje = Analysis and Monitoring of the Regional Labor Market - Evaluation, Conclusions and Recommendations / Maciej FRĄCZEK, Norbert Laurisz // W: Diagnoza rynku pracy i wykluczenia społecznego w Małopolsce : refleksja nad wykorzystaniem wskaźników / red. Jarosław Górniak, Stanisław MAZUR. - Kraków : Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Akademii Ekonomicznej, 2007. - S. 189-214. - ISBN 978-83-89410-01-6
53
Prawne, instytucjonalne oraz proceduralne uwarunkowania związane z wprowadzeniem Regionalnego Systemu Monitorowania Rynku Pracy i Wykluczenia Społecznego w Małopolsce / Maciej FRĄCZEK, Norbert Laurisz // W: Diagnoza rynku pracy i wykluczenia społecznego w Małopolsce : refleksja nad wykorzystaniem wskaźników / red. Jarosław Górniak, Stanisław MAZUR. - Kraków : Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Akademii Ekonomicznej, 2007. - S. 265-299. - Bibliogr. - ISBN 978-83-89410-01-6
54
Teorie i modele rynku pracy w nowej ekonomii keynesistowskiej = Labour Market's Theories and Models in New Keynesian Economics / Norbert Laurisz, Robert Lisowski // W: Zarządzanie przedsiębiorstwem : teoria i praktyka : Jubileuszowa X międzynarodowa konferencja naukowa, Kraków, 22-23 listopada 2007 = Enterprise Management : Theory and Practice : X Jubilee International Scientific Conference, Cracow, November 22-23, 2007. - Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2007. - S. 152-158. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7476-156-2
55
Rynek pracy w Małopolsce w świetle wskaźników opartych na badaniach sondażowych / Maciej FRĄCZEK, Norbert Laurisz // W: Diagnoza rynku pracy i wykluczenia społecznego w Małopolsce : refleksja nad wykorzystaniem wskaźników / red. Jarosław Górniak, Stanisław MAZUR. - Kraków : Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Akademii Ekonomicznej, 2007. - S. 215-264. - ISBN 978-83-89410-01-6
56
Pension System in the New Member States of the European Union and the Perspectives of its Development / Norbert Laurisz, Robert Lisowski // W: 6th International Conference of PhD Students : Economics II. : University of Miskolc, Hungary, 12-18 August 2007 / eds. László Lehoczky, László Kalmár ; University of Miskolc. Innovation and Technology Transfer Centre. - Miskolc : UM ITTC, 2007. - S. 723-730. - Bibliogr. - ISBN 978-963-661-783-7 ; 978-963-661-778-3
57
Portfele wskaźników do monitorowania rynku pracy / Norbet Lariusz, Maciej FRĄCZEK // W: Wybrane wskaźniki wykluczenia społecznego i sytuacji na rynku pracy : definicje, sposób liczenia, zastosowanie / red. Jarosław Górniak, Stanisław MAZUR. - Kraków : Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Akademii Ekonomicznej, 2007. - S. 17-135. - ISBN 83-89410-90-7
58
Przedsiębiorstwo społeczne - konceptualizacja / Jerzy HAUSNER, Norbert Laurisz, Stanisław MAZUR. - [Kraków : Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego], 2006. - 17 s. : il ; 24 cm. - Bibliogr. - (Ekonomia Społeczna. Teksty ; 2). - Pełny tekst: http://es.teksty.ekonomiaspoleczna.pl/pdf/2006_2_es_teksty.pdf#zoom=100
59
Nieformalny sektor zatrudnienia w Polsce = The Informal Sector of the Polish Labor Market / Norbert Laurisz // W: Zarządzanie przedsiębiorstwem : teoria i praktyka : IX międzynarodowa konferencja naukowa, Kraków, 23-24 listopada 2006 = Enterprise Management : Theory and Practice : IX International Scientific Conference, Cracow, November 23-24, 2006. - Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2006. - S. 116-122. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 83-7464-098-7
60
Popytowa strona regionalnego rynku pracy na przykładzie Małopolski = Demand of the Regional Labor Market Basing on Małopolska Case / Norbert Laurisz // W: Zarządzanie przedsiębiorstwem : teoria i praktyka : IX międzynarodowa konferencja naukowa, Kraków, 23-24 listopada 2006 = Enterprise Management : Theory and Practice : IX International Scientific Conference, Cracow, November 23-24, 2006. - Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2006. - S. 108-115. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 83-7464-098-7
61
Statystyczna analiza regionalnego rynku pracy na przykładzie województwa małopolskiego = A Statistical Analysis of Local Labour Market Based on Example of Małopolska Province / Norbert Laurisz // W: Systemy informatyczne i metody obliczeniowe w zarządzaniu = Information Systems and Computational Methods in Management / red. nauk. Jan T. Duda. - Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2005. - S. 212-220. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 83-7476-009-X
62
Tendencje występujące na rynku pracy w województwie małopolskim na tle tendencji ogólnokrajowych = A Tendency Existing on Little Poland's Labour Market Against a Back Round of All-countries' Tendencies / Norbert Laurisz, Robert Lisowski // Zagadnienia Techniczno-Ekonomiczne : kwartalnik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie = Technical and Economical Problems : Quarterly of AGH University of Science and Technology. - T. 50, z. 2-3 (2005), s. 317-326. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISSN 1731-8386
63
Open Pension Funds in Poland / Norbert Laurisz, Robert Lisowski // W: 5th International Conference of PhD Students : Economics I. : Miskolc, Hungary 14-20 August 2005 / eds. László Lehoczky, László Kalmár ; University of Miskolc. Innovation and Technology Transfer Centre. - Miskolc : UM ITTC, 2005. - S. 133-139. - Bibliogr.
64
Rynek pracy w Polsce w świetle Strategii Lizbońskiej = Labour Market in Poland vis-a-vis the Lisbon Strategy / Norbert Laurisz // Zagadnienia Techniczno-Ekonomiczne : kwartalnik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie = Technical and Economical Problems : Quarterly of AGH University of Science and Technology. - t. 49, z. 4 (2004), s. 379-388. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISSN 1731-8386
65
Europejska Strategia Zatrudnienia : powstanie i ewolucja = European Strategy of Employment : the Beginning and the Evolution / Norbert Laurisz // Zagadnienia Techniczno-Ekonomiczne : kwartalnik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie = Technical and Economical Problems : Quarterly of AGH University of Science and Technology. - t. 49, z. 4 (2004), s. 389-399. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISSN 1731-8386
66
An Influence of Natural Catastrophes and Man-Made Disasters on Non-Life Insurance Market in 2002in 2002 / Norbert Laurisz, Robert Lisowski // W: 4th International Conference of PhD Students : Economics I. : Miskolc, Hungary, 11-17 August 2003 / eds. László Lehoczky, László Kalmár ; University of Miskolc. Innovation and Technology Transfer Centre. - Miskolc : UM ITTC, 2003. - S. 162-163. - Bibliogr.
67
Analiza rynku pracy w Polsce - propozycje zmian w perspektywie realizacji celów Strategii Lizbońskiej = Labour Market Analisys in Poland - Proposal of Changes in the Prospect of Realisation of the Lisbon Strategy Goals / Norbert Laurisz, Robert Lisowski // Zagadnienia Techniczno-Ekonomiczne : kwartalnik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie = Technical and Economical Problems : Quarterly of AGH University of Science and Technology. - T. 48, z. 2 (2003), s. 497-505. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISSN 1731-8386
68
Europejski Fundusz Społeczny - determinanta zmian polityki rynku pracy w Polsce w perspektywie integracji z Unią Europejską = The European Social Fund: a Determining Factor in Polish Labour Market Policy vis-a-vis European Union / Norbert Laurisz // W: Organizacje przyszłości : szanse i zagrożenia w kontekście integracji europejskiej / red. Lidia Zbiegień-Maciąg, Wojciech Pawnik. - Kraków : Wydawnictwo Poldex, 2003. - S. 443-456. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 83-88979-12-4
69
Zanieczyszczenie środowiska naturalnego w Polsce (stan aktualny) = An Environmental Pollution in Poland in the Period of European Union Integration / Norbert Laurisz, Robert Lisowski // W: Ekonomia - informatyka - zarządzanie : teoria i praktyka. T. 1, Ekonomia, referaty z V konferencji = Economics - information processing - mangement : theory and practice, T. 1, Economics. - Kraków : Wydział Zarządzania AGH, 2002. - S. 129-138. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 83-916384-8-0
70
Polski rynek kapitałowy na przykładzie giełdy papierów wartościowych = Capital Market in Poland - Example Stock Market / Norbert Laurisz // W: Ekonomia - informatyka - zarządzanie : teoria i praktyka. T. 1, Ekonomia, referaty z V konferencji = Economics - information processing - mangement : theory and practice, T. 1, Economics. - Kraków : Wydział Zarządzania AGH, 2002. - S. 215-224. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 83-916384-8-0
71
Ocena kondycji przedsiębiorstwa średniej wielkości ze szczególnym uwzględnieniem wpływu obciążeń podatkowych / Norbert Laurisz // W: Budżetowanie działalności jednostek gospodarczych - teoria i praktyka : materiały konferencyjne, 25-27 czerwca 2001 r. Kraków - Zakopane / red. nauk. Wiktor Krawczyk. - [Kraków : Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica. Wydział Zarządzania. Katedra Zarządzania Finansami], [ca 2001]. - S. 107-120. - Streszcz. - Bibliogr. - ISBN 83-914035-5-6
72
An Effect of Tax Weights on Average Size Businesses Condition in Poland / Norbert Laurisz, Robert Lisowski // W: 3rd International Conference of PHD Students : Miskolc 13-19 August 2001 : Economics / eds. László Lehoczky, László Kalmár. - Miskolc : University of Miskolc. Innovation and Technology Transfer Centre, 2001. - S. 117-124. - Bibliogr.
73
Proces zmian prawa telekomunikacyjnego i prywatyzacji operatora narodowego w Polsce w perspektywie integracji z Unią Europejską = An Analysis of Changes in the Telecom Law and Privatesations of the National Telekom Operator in Poland vs. Integrations with the European Union / Norbert Laurisz // W: Wybrane zagadnienia współczesnej ekonomii = Selected Problems on the Present-day Economy / red. nauk. Rafał Pajda. - Kraków : Wydział Zarządzania AGH, 2001. - S. 269-276. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 83-914035-7-2
74
Transformacja rynku usług telekomunikacyjnych w Polsce = Transformation of Telecom Services Market in Poland / Norbert Laurisz // W: Wybrane zagadnienia współczesnej ekonomii = Selected Problems on the Present-day Economy / red. nauk. Rafał Pajda. - Kraków : Wydział Zarządzania AGH, 2001. - S. 277-288. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 83-914035-7-2
1
Laurisz N., (2018), Polityka społeczna - od aksjologii do akceptacji społecznej, "Ekonomia Społeczna", nr 2, s. 82-89; http://www.ekonomiaspoleczna.msap.pl/doki/polrocznik/ES022018/ES022018.pdf
2
Laurisz N., (2018), Wprowadzenie. [W:] Laurisz N. (red.), Perspektywy rozwoju rynku pracy : przyszłość energetyki, Kraków : Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, s. 7.
3
Laurisz N. (red.), (2018), Perspektywy rozwoju rynku pracy: przyszłość energetyki, Kraków : Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, 110 s.
4
Laurisz N., (2016), Kapitał ludzki a konkurencyjność. [W:] Geodecki T. (red.), Polityka wsparcia konkurencyjności gospodarki : wybrane aspekty, Warszawa : Polskie Wydawnictwa Ekonomiczne S.A., s. 119-132.
5
Laurisz N. (red.), (2016), Elementarz młodej partycypacji: przewodnik po dobrych pomysłach i partycypacji społecznej, Kraków : Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, 50 s.
6
Laurisz N. (red.), (2016), Spotkajmy się w Internecie: czynne całodobowo, Kraków : Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, 136 s.
7
Laurisz N., (2016), Przedmowa. [W:] Laurisz N. (red.), Wokół gospodarki i administracji publicznej, T. 2, Kraków : Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, s. 7.
8
Laurisz N. (red.), (2016), Wokół gospodarki i administracji publicznej. T. 2, Kraków : Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, 167 s.
9
Laurisz N., (2016), Wprowadzenie. [W:] Laurisz N. (red.), Spotkajmy się w Internecie : czynne całodobowo, Kraków : Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, s. 7.
10
Laurisz N., (2015), Inwestycje w kapitał ludzki - w kontekście zmian zachodzących w przestrzeni społeczno-gospodarczej. [W:] Włodarczyk R. (red.), Rynki pracy w krajach Unii Europejskiej wobec wyzwań kryzysowych [on-line], Wrocław : Wydawnictwo eBooki.com.pl, s. 29-38.
11
Laurisz N., (2015), Projektowanie polityk publicznych w obszarze rynku pracy w Polsce. [W:] Włodarczyk R. (red.), Rynki pracy w krajach Unii Europejskiej wobec wyzwań kryzysowych [on-line], Wrocław : Wydawnictwo eBooki.com.pl, s. 289-298.
12
Ćwiklicki M., Laurisz N., (2015), NAWIKUS: narzędzie analizy wartości kontraktowanych usług społecznych: ocena zastosowania w świetle pilotażu, Kraków : Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, 160 s.
13
Laurisz N., (2015), Polityka edukacyjna a rynek pracy. [W:] Frączek M. (red.), Polityka rynku pracy : teoria i praktyka, Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 133-141.
14
Laurisz N., (2015), W poszukiwaniu skutecznej polityki aktywizacyjnej. [W:] Włodarczyk R. (red.), Rynki pracy w krajach Unii Europejskiej wobec wyzwań kryzysowych [on-line], Wrocław : Wydawnictwo eBooki.com.pl, s. 39-47.
15
Laurisz N., (2015), Polityka rynku pracy w Japonii i Stanach Zjednoczonych. [W:] Frączek M. (red.), Polityka rynku pracy : teoria i praktyka, Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 89-97.
16
Laurisz N., (2013), Wprowadzenie do partycypacji społecznej w Polsce. [W:] Ćwiklicki M., Frączek M. (red.), Partycypacja społeczna w Polsce : atlas dobrych praktyk, Kraków : Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, s. 26-38.
17
Laurisz N., (2013), Miasto kultury i obywateli - Program Rozwoju Kultury w Warszawie do roku 2020. [W:] Ćwiklicki M., Frączek M. (red.), Partycypacja społeczna w Polsce : atlas dobrych praktyk, Kraków : Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, s. 108-118.
18
Laurisz N., (2013), Polityka rynku pracy w Japonii i Stanach Zjednoczonych. [W:] Hausner J. (kierownik tematu), Dobre rządzenie - wokół dylematów współczesnej polityki rynku pracy, s. 79-90.
19
Laurisz N., (2013), Warsztaty urbanistyczne charrette w Będzinie. [W:] Ćwiklicki M., Frączek M. (red.), Partycypacja społeczna w Polsce : atlas dobrych praktyk, Kraków : Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, s. 193-202.
20
Laurisz N., (2013), Krakowski Alarm Smogowy. [W:] Ćwiklicki M., Frączek M. (red.), Partycypacja społeczna w Polsce : atlas dobrych praktyk, Kraków : Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, s. 97-107.
21
Lisowski R., Jamróz A., Laurisz N., (2013), Marketing w powszechnych towarzystwach emerytalnych. [W:] Howaniec H., Szewczyk I., Waszkielewicz W. (red.), Informacje i marketing w działalności organizacji: monografia, Bielsko-Biała : Wydawnictwo Naukowe Akademii Techniczno-Humanistycznej, s. 137-146.
22
Laurisz N., (2013), Polityka edukacyjna a rynek pracy. [W:] Hausner J. (kierownik tematu), Dobre rządzenie - wokół dylematów współczesnej polityki rynku pracy, s. 124-136.
23
Laurisz N., Lisowski R., (2012), Bezrobocie - społeczne i gospodarcze skutki występowania. [W:] Szydło S. (red.), Wybrane zagadnienia społeczno-gospodarcze w okresie transformacji rynkowej, Kraków : Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, s. 111-122.
24
Frączek M., Laurisz N., (2012), Ekonomia społeczna a rynek pracy. [W:] Frączek M., Hausner J., Mazur S. (red.), Wokół ekonomii społecznej, Kraków : Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 157-176.
25
Lisowski R., Laurisz N., Jamróz A., (2012), Investment Effectiveness of Open Pensions Funds. [W:] Zarządzanie przedsiębiorstwem - teoria i praktyka: XIV międzynarodowa konferencja naukowa : 22-23 listopada 2012, Kraków [Dokument elektroniczny], Kraków : WZ AGH
26
Frączek M., Laurisz N., (2012), Przykłady działalności prowadzonej przez przedsiębiorstwa społeczne - działalności nakierowanej na reintegrację zawodową i przeciwdziałanie ryzyka wykluczenia społecznego w Unii Europejskiej. [W:] Frączek M., Hausner J., Mazur S. (red.), Wokół ekonomii społecznej, Kraków : Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 349-359.
27
Frączek M., Górniak J., Jelonek M., Keler K., Krupnik S., Laurisz N., Worek B., (2011), Scenariusze prognostyczne rynku pracy. [W:] Górniak J., Mazur S. (red.), Polski rynek pracy : prognozowanie wartości czy rozpoznawanie wyzwań?, [Warszawa] : Obserwatorium Regionalnych Rynków Pracy Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej, s. 213-249.
28
Frączek M., Laurisz N., (2011), Cele przewidywania zjawisk na rynku pracy. [W:] Górniak J., Mazur S. (red.), Polski rynek pracy : prognozowanie wartości czy rozpoznawanie wyzwań?, [Warszawa] : Obserwatorium Regionalnych Rynków Pracy Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej, s. 15-40.
29
Lisowski R., Laurisz N., (2011), Emerytury kapitałowe w Polsce po reformie systemu ubezpieczeń społecznych. [W:] Ûrìj (red.), Naprâmi rozbudovi podatkovoї sistemi Ukraїni v umovah utverdžennâ rinkovoї ekonomìki: zbìrnik tez dopovìdej mìžnarodnoї naukovo-praktičnoї konferencìї : 1-2 lûtogo 2011 r, Ternopìl' : Ternopìl's'kij nacìonal'nij ekonomičnij unìversitet, s. 121-123.
30
Górniak J., Keler K., Krupnik S., Laurisz N., (2011), Ekonometryczne prognozowanie zjawisk rynku pracy - refleksja krytyczna. [W:] Górniak J., Mazur S. (red.), Polski rynek pracy : prognozowanie wartości czy rozpoznawanie wyzwań?, [Warszawa] : Obserwatorium Regionalnych Rynków Pracy Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej, s. 147-211.
31
Laurisz N., Lisowski R., (2011), Bezrobocie - społeczne i gospodarcze skutki występowania. [W:] Zarządzanie przedsiębiorstwem - teoria i praktyka: XIII międzynarodowa konferencja naukowa : 17-18 listopada 2011, Kraków [Dokument elektroniczny], Kraków : Wydział Zarządzania AGH
32
Frączek M., Krupnik S., Laurisz N., (2011), Analiza i wnioskowanie. [W:] Górniak J., Mazur S. (red.), W kierunku polityki rynku pracy opartej na dowodach, [Warszawa] : Obserwatorium Regionalnych Rynków Pracy Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej, s. 83-135.
33
Frączek M., Górniak J., Jelonek M., Keler K., Krupnik S., Laurisz N., Mazur S., Worek B., (2010), Analiza wyników badań ankietowych przeprowadzonych wśród przedsiębiorców w ramach projektu Obserwatorium Regionalnych Rynków Pracy Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej. Cz. 5, Publiczne i prywatne pośrednictwo pracy w opiniach pracodawców: współpraca przedsiębiorców z publicznymi służbami zatrudnienia,, Mazur S. (red.), [Warszawa] : Obserwatorium Regionalnych Rynków Pracy Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej, 68 s.
34
Frączek M., Górniak J., Jelonek M., Keler K., Krupnik S., Laurisz N., Mazur S., Worek B., (2010), Analiza wyników badań ankietowych przeprowadzonych wśród przedsiębiorców w ramach projektu Obserwatorium Regionalnych Rynków Pracy Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej. Cz. 1, Zatrudnienie w deklaracjach i opiniach pracodawców,, Mazur S. (red.), [Warszawa] : Obserwatorium Regionalnych Rynków Pracy Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej, 128 s.
35
Laurisz N., Lisowski R., (2010), Przedsiębiorstwo społeczne - istota i przykłady. [W:] Dura A. (red.), Współczesne koncepcje zarządzania w teorii i praktyce, Kraków : Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, s. 181-196.
36
Frączek M., Górniak J., Jelonek M., Keler K., Krupnik S., Laurisz N., Mazur S., Worek B., (2010), Analiza wyników badań ankietowych przeprowadzonych wśród przedsiębiorców w ramach projektu Obserwatorium Regionalnych Rynków Pracy Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej. Cz. 7, Pracodawcy a podnoszenie kompetencji zawodowych pracowników: szkolenia i inne formy podnoszenia jakości zasobów ludzkich w przedsiębiorstwach,, Mazur S. (red.), [Warszawa] : Obserwatorium Regionalnych Rynków Pracy Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej, 66 s.
37
Lisowski R., Laurisz N., Janowicz P., (2010), Emerytury kapitałowe w Polsce. [W:] Zarządzanie przedsiębiorstwem - teoria i praktyka: XII międzynarodowa konferencja naukowa : 27-28 maja 2010, Kraków [Dokument elektroniczny], Kraków : WZ AGH
38
Frączek M., Górniak J., Jelonek M., Keler K., Krupnik S., Laurisz N., Mazur S., Worek B., (2010), Analiza wyników badań ankietowych przeprowadzonych wśród przedsiębiorców w ramach projektu Obserwatorium Regionalnych Rynków Pracy Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej. Cz. 3, Otoczenie instytucjonalne działalności pracodawców,, Mazur S. (red.), [Warszawa] : Obserwatorium Regionalnych Rynków Pracy Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej, 52 s.
39
Laurisz N., Lisowski R., (2010), Przedsiębiorstwo społeczne - nowa forma zarządzania i przedsiębiorczości oraz alternatywna forma polityki społecznej i wspierania zatrudnienia - istota i przykłady. [W:] Zarządzanie przedsiębiorstwem - teoria i praktyka: XII międzynarodowa konferencja naukowa : 27-28 maja 2010, Kraków : materiały pokonferencyjne [Dokument elektroniczny], Kraków : WZ AGH
40
Ânovič P., Lisowski R., Laurisz N., (2010), Skoring, kak metod ocenki kreditovaniâ domašnih hozâjstv. [W:] Alpeev A. (red.), Čelovek. Civilizaciâ. Kul'tura : materialy XIV mežvuzovskoj naučno-teoretičeskoj konferencii, Minsk : ZAO "Vedy", s. 8-11.
41
Frączek M., Górniak J., Jelonek M., Keler K., Krupnik S., Laurisz N., Mazur S., Worek B., (2010), Analiza wyników badań ankietowych przeprowadzonych wśród przedsiębiorców w ramach projektu Obserwatorium Regionalnych Rynków Pracy Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej. Cz. 8, Dyskryminacja w procesie rekrutacji?: płeć i inne determinanty zaniżonych szans rynkowych Polaków,, Mazur S. (red.), [Warszawa] : Obserwatorium Regionalnych Rynków Pracy Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej, 84 s.
42
Frączek M., Górniak J., Jelonek M., Keler K., Krupnik S., Laurisz N., Mazur S., Worek B., (2010), Analiza wyników badań ankietowych przeprowadzonych wśród przedsiębiorców w ramach projektu Obserwatorium Regionalnych Rynków Pracy Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej. Cz. 6, Jakich pracowników poszukują przedsiębiorstwa?: wolne miejsca pracy i oczekiwania pracodawców w stosunku do kandydatów na określone stanowiska,, Mazur S. (red.), [Warszawa] : Obserwatorium Regionalnych Rynków Pracy Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej, 68 s.
43
Frączek M., Górniak J., Jelonek M., Keler K., Krupnik S., Laurisz N., Mazur S., Worek B., (2010), Analiza wyników badań ankietowych przeprowadzonych wśród przedsiębiorców w ramach projektu Obserwatorium Regionalnych Rynków Pracy Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej. Cz. 2, Wynagrodzenia i związki zawodowe,, Mazur S. (red.), [Warszawa] : Obserwatorium Regionalnych Rynków Pracy Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej, 84 s.
44
Frączek M., Górniak J., Jelonek M., Keler K., Krupnik S., Laurisz N., Mazur S., Worek B., (2010), Analiza wyników badań ankietowych przeprowadzonych wśród przedsiębiorców w ramach projektu Obserwatorium Regionalnych Rynków Pracy Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej. Cz. 4, Działalność powiatowych urzędów pracy w kontekście potrzeb pracodawców,, Mazur S. (red.), [Warszawa] : Obserwatorium Regionalnych Rynków Pracy Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej, 72 s.
45
Laurisz N., (2009), Skuteczność instrumentów przeciwdziałania bezrobociu długookresowemu w Polsce, Prom. Hausner J., Kraków : , 293 k.
46
Laurisz N., (2009), Czy aktywna polityka rynku pracy jest skuteczna?, "Zarządzanie Publiczne", nr 4 (10), s. 73-91; http://www.msap.uek.krakow.pl/doki/publ/Zarzadzanie_Publiczne_2009_4.pdf
47
Laurisz N., Mazur S., (2008), Key Factors in Social Entrepreneurship Development : Social Enterprises in the Light of Research. [W:] Giza-Poleszczuk A., Hausner J. (red.), The Social Economy in Poland : Achievements, Barriers to Growth, and Potential in Light of Research Results, Warsaw : Foundation for Social and Economic Initiatives, s. 239-255.
48
Hausner J., Laurisz N., Mazur S., (2008), Przedsiębiorstwo społeczne - konceptualizacja. [W:] Hausner J. (red.), Zarządzanie podmiotami ekonomii społecznej, Kraków : Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 7-20.
49
Frączek M., Górniak J., Keler K., Laurisz N., Mazur S., Perek-Białas J., Małodzińska-Strzebońska A., Worek B., (2008), "Trudno zatrudnialni" : identyfikacja grup docelowych dla działań w obszarze ekonomii społecznej w Małopolsce. [W:] Giza-Poleszczuk A., Hausner J. (red.), Ekonomia społeczna w Polsce : osiągnięcia, bariery rozwoju i potencjał w świetle wyników badań, Warszawa : Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych, s. 233-261.
50
Laurisz N., Mazur S., (2008), Kluczowe czynniki rozwoju przedsiębiorczości społecznej. [W:] Giza-Poleszczuk A., Hausner J. (red.), Ekonomia społeczna w Polsce : osiągnięcia, bariery rozwoju i potencjał w świetle wyników badań, Warszawa : Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych, s. 315-331.
51
Hausner J., Laurisz N., (2008), Czynniki krytyczne tworzenia przedsiębiorstw społecznych : przedsiębiorstwo społeczne : konceptualizacja. [W:] Hausner J. (red.), Przedsiębiorstwa społeczne w Polsce : teoria i praktyka, Kraków : Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 7-31.
52
Frączek M., Laurisz N., (2007), Analiza i monitorowanie regionalnego rynku pracy - ocena, wnioski i rekomendacje. [W:] Górniak J., Mazur S. (red.), Diagnoza rynku pracy i wykluczenia społecznego w Małopolsce : refleksja nad wykorzystaniem wskaźników, Kraków : Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Akademii Ekonomicznej, s. 189-214.
53
Frączek M., Laurisz N., (2007), Prawne, instytucjonalne oraz proceduralne uwarunkowania związane z wprowadzeniem Regionalnego Systemu Monitorowania Rynku Pracy i Wykluczenia Społecznego w Małopolsce. [W:] Górniak J., Mazur S. (red.), Diagnoza rynku pracy i wykluczenia społecznego w Małopolsce : refleksja nad wykorzystaniem wskaźników, Kraków : Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Akademii Ekonomicznej, s. 265-299.
54
Laurisz N., Lisowski R., (2007), Teorie i modele rynku pracy w nowej ekonomii keynesistowskiej. [W:] Zarządzanie przedsiębiorstwem : teoria i praktyka : Jubileuszowa X międzynarodowa konferencja naukowa, Kraków, 22-23 listopada 2007, Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, s. 152-158.
55
Frączek M., Laurisz N., (2007), Rynek pracy w Małopolsce w świetle wskaźników opartych na badaniach sondażowych. [W:] Górniak J., Mazur S. (red.), Diagnoza rynku pracy i wykluczenia społecznego w Małopolsce : refleksja nad wykorzystaniem wskaźników, Kraków : Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Akademii Ekonomicznej, s. 215-264.
56
Laurisz N., Lisowski R., (2007), Pension System in the New Member States of the European Union and the Perspectives of its Development. [W:] Lehoczky L., Kalmár L., Miskolc. Innovation , Centre (red.), 6th International Conference of PhD Students : Economics II. : University of Miskolc, Hungary, 12-18 August 2007, Miskolc : UM ITTC, s. 723-730.
57
Laurisz N., Frączek M., (2007), Portfele wskaźników do monitorowania rynku pracy. [W:] Górniak J., Mazur S. (red.), Wybrane wskaźniki wykluczenia społecznego i sytuacji na rynku pracy : definicje, sposób liczenia, zastosowanie, Kraków : Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Akademii Ekonomicznej, s. 17-135.
58
Hausner J., Laurisz N., Mazur S., (2006), Przedsiębiorstwo społeczne - konceptualizacja, [Kraków : Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego], 17 s.
59
Laurisz N., (2006), Nieformalny sektor zatrudnienia w Polsce. [W:] Zarządzanie przedsiębiorstwem : teoria i praktyka : IX międzynarodowa konferencja naukowa, Kraków, 23-24 listopada 2006, Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, s. 116-122.
60
Laurisz N., (2006), Popytowa strona regionalnego rynku pracy na przykładzie Małopolski. [W:] Zarządzanie przedsiębiorstwem : teoria i praktyka : IX międzynarodowa konferencja naukowa, Kraków, 23-24 listopada 2006, Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, s. 108-115.
61
Laurisz N., (2005), Statystyczna analiza regionalnego rynku pracy na przykładzie województwa małopolskiego. [W:] Duda (red.), Systemy informatyczne i metody obliczeniowe w zarządzaniu, Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, s. 212-220.
62
Laurisz N., Lisowski R., (2005), Tendencje występujące na rynku pracy w województwie małopolskim na tle tendencji ogólnokrajowych, "Zagadnienia Techniczno-Ekonomiczne : kwartalnik AGH", T. 50, z. 2-3, s. 317-326.
63
Laurisz N., Lisowski R., (2005), Open Pension Funds in Poland. [W:] Lehoczky L., Kalmár L., Miskolc. Innovation , Centre (red.), 5th International Conference of PhD Students : Economics I. : Miskolc, Hungary 14-20 August 2005, Miskolc : UM ITTC, s. 133-139.
64
Laurisz N., (2004), Rynek pracy w Polsce w świetle Strategii Lizbońskiej, "Zagadnienia Techniczno-Ekonomiczne : kwartalnik AGH", t. 49, z. 4, s. 379-388.
65
Laurisz N., (2004), Europejska Strategia Zatrudnienia : powstanie i ewolucja, "Zagadnienia Techniczno-Ekonomiczne : kwartalnik AGH", t. 49, z. 4, s. 389-399.
66
Laurisz N., Lisowski R., (2003), An Influence of Natural Catastrophes and Man-Made Disasters on Non-Life Insurance Market in 2002in 2002. [W:] Lehoczky L., Kalmár L., Miskolc. Innovation , Centre (red.), 4th International Conference of PhD Students : Economics I. : Miskolc, Hungary, 11-17 August 2003, Miskolc : UM ITTC, s. 162-163.
67
Laurisz N., Lisowski R., (2003), Analiza rynku pracy w Polsce - propozycje zmian w perspektywie realizacji celów Strategii Lizbońskiej, "Zagadnienia Techniczno-Ekonomiczne : kwartalnik AGH", T. 48, z. 2, s. 497-505.
68
Laurisz N., (2003), Europejski Fundusz Społeczny - determinanta zmian polityki rynku pracy w Polsce w perspektywie integracji z Unią Europejską. [W:] Zbiegień-Maciąg L., Pawnik W. (red.), Organizacje przyszłości : szanse i zagrożenia w kontekście integracji europejskiej, Kraków : Wydawnictwo Poldex, s. 443-456.
69
Laurisz N., Lisowski R., (2002), Zanieczyszczenie środowiska naturalnego w Polsce (stan aktualny). [W:] Ekonomia - informatyka - zarządzanie : teoria i praktyka, T. 1, Ekonomia, referaty z V konferencji, Kraków : Wydział Zarządzania AGH, s. 129-138.
70
Laurisz N., (2002), Polski rynek kapitałowy na przykładzie giełdy papierów wartościowych. [W:] Ekonomia - informatyka - zarządzanie : teoria i praktyka, T. 1, Ekonomia, referaty z V konferencji, Kraków : Wydział Zarządzania AGH, s. 215-224.
71
Laurisz N., (2001), Ocena kondycji przedsiębiorstwa średniej wielkości ze szczególnym uwzględnieniem wpływu obciążeń podatkowych. [W:] Krawczyk W. (red.), Budżetowanie działalności jednostek gospodarczych - teoria i praktyka : materiały konferencyjne, 25-27 czerwca 2001 r. Kraków - Zakopane, [Kraków : Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica. Wydział Zarządzania. Katedra Zarządzania Finansami], s. 107-120.
72
Laurisz N., Lisowski R., (2001), An Effect of Tax Weights on Average Size Businesses Condition in Poland. [W:] Lehoczky L., Kalmár L. (red.), 3rd International Conference of PHD Students : Miskolc 13-19 August 2001 : Economics, Miskolc : University of Miskolc. Innovation and Technology Transfer Centre, s. 117-124.
73
Laurisz N., (2001), Proces zmian prawa telekomunikacyjnego i prywatyzacji operatora narodowego w Polsce w perspektywie integracji z Unią Europejską. [W:] Pajda R. (red.), Wybrane zagadnienia współczesnej ekonomii, Kraków : Wydział Zarządzania AGH, s. 269-276.
74
Laurisz N., (2001), Transformacja rynku usług telekomunikacyjnych w Polsce. [W:] Pajda R. (red.), Wybrane zagadnienia współczesnej ekonomii, Kraków : Wydział Zarządzania AGH, s. 277-288.
1
@article{UEK:2168333807,
author = "Laurisz Norbert",
title = "Polityka społeczna - od aksjologii do akceptacji społecznej",
journal = "Ekonomia Społeczna",
number = "2",
pages = "82-89",
year = "2018",
}
2
@misc{UEK:2168332037,
author = "Laurisz Norbert",
title = "Wprowadzenie",
booktitle = "Perspektywy rozwoju rynku pracy : przyszłość energetyki",
pages = "7",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej",
year = "2018",
issn = "",
isbn = "978-83-947017-8-9 ; 978-83-947017-9-6",
}
3
@book{UEK:2168330009,
title = "Perspektywy rozwoju rynku pracy : przyszłość energetyki",
editor = Laurisz Norbert,
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej",
year = "2018",
issn = "",
isbn = "978-83-947017-8-9 ; 978-83-947017-9-6",
}
4
@inbook{UEK:2168311579,
author = "Laurisz Norbert",
title = "Kapitał ludzki a konkurencyjność",
booktitle = "Polityka wsparcia konkurencyjności gospodarki : wybrane aspekty",
pages = "119-132",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polskie Wydawnictwa Ekonomiczne S.A.",
year = "2016",
issn = "",
isbn = "978-83-208-2265-6",
}
5
@book{UEK:2168312319,
title = "Elementarz młodej partycypacji : przewodnik po dobrych pomysłach i partycypacji społecznej",
editor = Laurisz Norbert,
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej",
year = "2016",
isbn = "978-83-942293-3-7",
}
6
@book{UEK:2168311883,
title = "Spotkajmy się w Internecie : czynne całodobowo",
editor = Laurisz Norbert,
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej",
year = "2016",
isbn = "978-83-942293-8-2",
}
7
@misc{UEK:2168311903,
author = "Laurisz Norbert",
title = "Przedmowa",
booktitle = "Wokół gospodarki i administracji publicznej. T. 2",
pages = "7",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej",
year = "2016",
isbn = "978-83-942293-9-9",
}
8
@book{UEK:2168311899,
title = "Wokół gospodarki i administracji publicznej",
editor = Laurisz Norbert,
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej",
year = "2016",
isbn = "978-83-942293-9-9",
}
9
@misc{UEK:2168311885,
author = "Laurisz Norbert",
title = "Wprowadzenie",
booktitle = "Spotkajmy się w Internecie : czynne całodobowo",
pages = "7",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej",
year = "2016",
isbn = "978-83-942293-8-2",
}
10
@inbook{UEK:2168299655,
author = "Laurisz Norbert",
title = "Inwestycje w kapitał ludzki - w kontekście zmian zachodzących w przestrzeni społeczno-gospodarczej",
booktitle = "Rynki pracy w krajach Unii Europejskiej wobec wyzwań kryzysowych",
pages = "29-38",
adress = "Wrocław",
publisher = "Wydawnictwo eBooki.com.pl",
year = "2015",
isbn = "978-83-942651-1-3",
}
11
@inbook{UEK:2168299735,
author = "Laurisz Norbert",
title = "Projektowanie polityk publicznych w obszarze rynku pracy w Polsce",
booktitle = "Rynki pracy w krajach Unii Europejskiej wobec wyzwań kryzysowych",
pages = "289-298",
adress = "Wrocław",
publisher = "Wydawnictwo eBooki.com.pl",
year = "2015",
isbn = "978-83-942651-1-3",
}
12
@book{UEK:2168301055,
author = "Ćwiklicki Marek and Laurisz Norbert",
title = "NAWIKUS : narzędzie analizy wartości kontraktowanych usług społecznych : ocena zastosowania w świetle pilotażu",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej",
year = "2015",
isbn = "978-83-942293-4-4",
}
13
@inbook{UEK:2168305001,
author = "Laurisz Norbert",
title = "Polityka edukacyjna a rynek pracy",
booktitle = "Polityka rynku pracy : teoria i praktyka",
pages = "133-141",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne",
year = "2015",
issn = "",
isbn = "978-83-208-2235-9",
}
14
@inbook{UEK:2168299705,
author = "Laurisz Norbert",
title = "W poszukiwaniu skutecznej polityki aktywizacyjnej",
booktitle = "Rynki pracy w krajach Unii Europejskiej wobec wyzwań kryzysowych",
pages = "39-47",
adress = "Wrocław",
publisher = "Wydawnictwo eBooki.com.pl",
year = "2015",
isbn = "978-83-942651-1-3",
}
15
@inbook{UEK:2168304999,
author = "Laurisz Norbert",
title = "Polityka rynku pracy w Japonii i Stanach Zjednoczonych",
booktitle = "Polityka rynku pracy : teoria i praktyka",
pages = "89-97",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne",
year = "2015",
issn = "",
isbn = "978-83-208-2235-9",
}
16
@inbook{UEK:2168270954,
author = "Laurisz Norbert",
title = "Wprowadzenie do partycypacji społecznej w Polsce",
booktitle = "Partycypacja społeczna w Polsce : atlas dobrych praktyk",
pages = "26-38",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej",
year = "2013",
isbn = "978-83-934679-9-0",
}
17
@inbook{UEK:2168270998,
author = "Laurisz Norbert",
title = "Miasto kultury i obywateli - Program Rozwoju Kultury w Warszawie do roku 2020",
booktitle = "Partycypacja społeczna w Polsce : atlas dobrych praktyk",
pages = "108-118",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej",
year = "2013",
isbn = "978-83-934679-9-0",
}
18
@unpublished{UEK:2168290545,
author = "Laurisz Norbert",
title = "Polityka rynku pracy w Japonii i Stanach Zjednoczonych",
booktitle = "Dobre rządzenie - wokół dylematów współczesnej polityki rynku pracy",
pages = "79-90",
year = "2013",
}
19
@inbook{UEK:2168271014,
author = "Laurisz Norbert",
title = "Warsztaty urbanistyczne charrette w Będzinie",
booktitle = "Partycypacja społeczna w Polsce : atlas dobrych praktyk",
pages = "193-202",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej",
year = "2013",
isbn = "978-83-934679-9-0",
}
20
@inbook{UEK:2168270996,
author = "Laurisz Norbert",
title = "Krakowski Alarm Smogowy",
booktitle = "Partycypacja społeczna w Polsce : atlas dobrych praktyk",
pages = "97-107",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej",
year = "2013",
isbn = "978-83-934679-9-0",
}
21
@inbook{UEK:2168294797,
author = "Lisowski Robert and Jamróz Andrzej and Laurisz Norbert",
title = "Marketing w powszechnych towarzystwach emerytalnych",
booktitle = "Informacje i marketing w działalności organizacji",
pages = "137-146",
adress = "Bielsko-Biała",
publisher = "Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej",
year = "2013",
isbn = "978-83-63713-42-3",
}
22
@unpublished{UEK:2168290599,
author = "Laurisz Norbert",
title = "Polityka edukacyjna a rynek pracy",
booktitle = "Dobre rządzenie - wokół dylematów współczesnej polityki rynku pracy",
pages = "124-136",
year = "2013",
}
23
@inbook{UEK:2168256812,
author = "Laurisz Norbert and Lisowski Robert",
title = "Bezrobocie - społeczne i gospodarcze skutki występowania",
booktitle = "Wybrane zagadnienia społeczno-gospodarcze w okresie transformacji rynkowej",
pages = "111-122",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie",
year = "2012",
isbn = "978-83-7464-477-8",
}
24
@inbook{UEK:2168230862,
author = "Frączek Maciej and Laurisz Norbert",
title = "Ekonomia społeczna a rynek pracy",
booktitle = "Wokół ekonomii społecznej",
pages = "157-176",
adress = "Kraków",
publisher = "Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2012",
isbn = "978-83-89410-22-1",
}
25
@inbook{UEK:2168261538,
author = "Lisowski Robert and Laurisz Norbert and Jamróz Andrzej",
title = "Investment Effectiveness of Open Pensions Funds",
booktitle = "Zarządzanie przedsiębiorstwem - teoria i praktyka",
pages = "",
adress = "Kraków",
publisher = "WZ AGH",
year = "2012",
}
26
@inbook{UEK:2168230884,
author = "Frączek Maciej and Laurisz Norbert",
title = "Przykłady działalności prowadzonej przez przedsiębiorstwa społeczne - działalności nakierowanej na reintegrację zawodową i przeciwdziałanie ryzyka wykluczenia społecznego w Unii Europejskiej",
booktitle = "Wokół ekonomii społecznej",
pages = "349-359",
adress = "Kraków",
publisher = "Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2012",
isbn = "978-83-89410-22-1",
}
27
@inbook{UEK:2168243082,
author = "Frączek Maciej and Górniak Jarosław and Jelonek Magdalena and Keler K. and Krupnik S. and Laurisz Norbert and Worek B.",
title = "Scenariusze prognostyczne rynku pracy",
booktitle = "Polski rynek pracy : prognozowanie wartości czy rozpoznawanie wyzwań?",
pages = "213-249",
adress = "Warszawa",
publisher = "Obserwatorium Regionalnych Rynków Pracy Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej",
year = "2011",
isbn = "978-83-929996-1-4",
}
28
@inbook{UEK:2168243072,
author = "Frączek Maciej and Laurisz Norbert",
title = "Cele przewidywania zjawisk na rynku pracy",
booktitle = "Polski rynek pracy : prognozowanie wartości czy rozpoznawanie wyzwań?",
pages = "15-40",
adress = "Warszawa",
publisher = "Obserwatorium Regionalnych Rynków Pracy Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej",
year = "2011",
isbn = "978-83-929996-1-4",
}
29
@inbook{UEK:2168257088,
author = "Lisowski Robert and Laurisz Norbert",
title = "Emerytury kapitałowe w Polsce po reformie systemu ubezpieczeń społecznych",
booktitle = "Naprâmi rozbudovi podatkovoї sistemi Ukraїni v umovah utverdžennâ rinkovoї ekonomìki",
pages = "121-123",
adress = "Ternopìl'",
publisher = "Ternopìl's'kij nacìonal'nij ekonomičnij unìversitet",
year = "2011",
}
30
@inbook{UEK:2168328469,
author = "Górniak Jarosław and Keler Karolina and Krupnik Seweryn and Laurisz Norbert",
title = "Ekonometryczne prognozowanie zjawisk rynku pracy - refleksja krytyczna",
booktitle = "Polski rynek pracy : prognozowanie wartości czy rozpoznawanie wyzwań?",
pages = "147-211",
adress = "Warszawa",
publisher = "Obserwatorium Regionalnych Rynków Pracy Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej",
year = "2011",
isbn = "978-83-929996-1-4",
}
31
@inbook{UEK:2168261504,
author = "Laurisz Norbert and Lisowski Robert",
title = "Bezrobocie - społeczne i gospodarcze skutki występowania",
booktitle = "Zarządzanie przedsiębiorstwem - teoria i praktyka",
pages = "",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydział Zarządzania AGH",
year = "2011",
}
32
@inbook{UEK:2168243102,
author = "Frączek Maciej and Krupnik S. and Laurisz Norbert",
title = "Analiza i wnioskowanie",
booktitle = "W kierunku polityki rynku pracy opartej na dowodach",
pages = "83-135",
adress = "Warszawa",
publisher = "Obserwatorium Regionalnych Rynków Pracy Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej",
year = "2011",
isbn = "978-83-932962-0-0",
}
33
@misc{UEK:2168243248,
author = "Frączek Maciej and Górniak Jarosław and Jelonek Magdalena and Keler Karolina and Krupnik Seweryn and Laurisz Norbert and Mazur Stanisław and Worek Barbara",
title = "Analiza wyników badań ankietowych przeprowadzonych wśród przedsiębiorców w ramach projektu Obserwatorium Regionalnych Rynków Pracy Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej",
editor = Górniak Jarosław,
editor = Mazur Stanisław,
adress = "Warszawa",
publisher = "Obserwatorium Regionalnych Rynków Pracy Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej",
year = "2010",
isbn = "978-83-929996-5-2",
}
34
@misc{UEK:2168243214,
author = "Frączek Maciej and Górniak Jarosław and Jelonek Magdalena and Keler Karolina and Krupnik Seweryn and Laurisz Norbert and Mazur Stanisław and Worek Barbara",
title = "Analiza wyników badań ankietowych przeprowadzonych wśród przedsiębiorców w ramach projektu Obserwatorium Regionalnych Rynków Pracy Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej",
editor = Górniak Jarosław,
editor = Mazur Stanisław,
adress = "Warszawa",
publisher = "Obserwatorium Regionalnych Rynków Pracy Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej",
year = "2010",
isbn = "978-83-929996-9-0",
}
35
@inbook{UEK:2168261534,
author = "Laurisz Norbert and Lisowski Robert",
title = "Przedsiębiorstwo społeczne - istota i przykłady",
booktitle = "Współczesne koncepcje zarządzania w teorii i praktyce",
pages = "181-196",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie",
year = "2010",
isbn = "978-83-7464-369-6",
}
36
@misc{UEK:2168243282,
author = "Frączek Maciej and Górniak Jarosław and Jelonek Magdalena and Keler Karolina and Krupnik Seweryn and Laurisz Norbert and Mazur Stanisław and Worek Barbara",
title = "Analiza wyników badań ankietowych przeprowadzonych wśród przedsiębiorców w ramach projektu Obserwatorium Regionalnych Rynków Pracy Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej",
editor = Górniak Jarosław,
editor = Mazur Stanisław,
adress = "Warszawa",
publisher = "Obserwatorium Regionalnych Rynków Pracy Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej",
year = "2010",
isbn = "978-83-929996-7-6",
}
37
@inbook{UEK:2168261516,
author = "Lisowski Robert and Laurisz Norbert and Janowicz Paweł",
title = "Emerytury kapitałowe w Polsce",
booktitle = "Zarządzanie przedsiębiorstwem - teoria i praktyka",
pages = "",
adress = "Kraków",
publisher = "WZ AGH",
year = "2010",
}
38
@misc{UEK:2168243240,
author = "Frączek Maciej and Górniak Jarosław and Jelonek Magdalena and Keler Karolina and Krupnik Seweryn and Laurisz Norbert and Mazur Stanisław and Worek Barbara",
title = "Analiza wyników badań ankietowych przeprowadzonych wśród przedsiębiorców w ramach projektu Obserwatorium Regionalnych Rynków Pracy Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej",
editor = Górniak Jarosław,
editor = Mazur Stanisław,
adress = "Warszawa",
publisher = "Obserwatorium Regionalnych Rynków Pracy Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej",
year = "2010",
isbn = "978-83-929996-3-8",
}
39
@inbook{UEK:2168261546,
author = "Laurisz Norbert and Lisowski Robert",
title = "Przedsiębiorstwo społeczne - nowa forma zarządzania i przedsiębiorczości oraz alternatywna forma polityki społecznej i wspierania zatrudnienia - istota i przykłady",
booktitle = "Zarządzanie przedsiębiorstwem - teoria i praktyka",
pages = "",
adress = "Kraków",
publisher = "WZ AGH",
year = "2010",
}
40
@inbook{UEK:2168261642,
author = "Ânovič P.A. and Lisowski Robert and Laurisz Norbert",
title = "Skoring, kak metod ocenki kreditovaniâ domašnih hozâjstv",
booktitle = "Čelovek. Civilizaciâ. Kul'tura : materialy XIV mežvuzovskoj naučno-teoretičeskoj konferencii",
pages = "8-11",
adress = "Minsk",
publisher = "ZAO Vedy",
year = "2010",
isbn = "978-985-4870-84-7",
}
41
@misc{UEK:2168243286,
author = "Frączek Maciej and Górniak Jarosław and Jelonek Magdalena and Keler Karolina and Krupnik Seweryn and Laurisz Norbert and Mazur Stanisław and Worek Barbara",
title = "Analiza wyników badań ankietowych przeprowadzonych wśród przedsiębiorców w ramach projektu Obserwatorium Regionalnych Rynków Pracy Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej",
editor = Górniak Jarosław,
editor = Mazur Stanisław,
adress = "Warszawa",
publisher = "Obserwatorium Regionalnych Rynków Pracy Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej",
year = "2010",
isbn = "978-83-929996-8-3",
}
42
@misc{UEK:2168243250,
author = "Frączek Maciej and Górniak Jarosław and Jelonek Magdalena and Keler Karolina and Krupnik Seweryn and Laurisz Norbert and Mazur Stanisław and Worek Barbara",
title = "Analiza wyników badań ankietowych przeprowadzonych wśród przedsiębiorców w ramach projektu Obserwatorium Regionalnych Rynków Pracy Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej",
editor = Górniak Jarosław,
editor = Mazur Stanisław,
adress = "Warszawa",
publisher = "Obserwatorium Regionalnych Rynków Pracy Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej",
year = "2010",
isbn = "978-83-929996-6-9",
}
43
@misc{UEK:2168243242,
author = "Frączek Maciej and Górniak Jarosław and Jelonek Magdalena and Keler Karolina and Krupnik Seweryn and Laurisz Norbert and Mazur Stanisław and Worek Barbara",
title = "Analiza wyników badań ankietowych przeprowadzonych wśród przedsiębiorców w ramach projektu Obserwatorium Regionalnych Rynków Pracy Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej",
editor = Górniak Jarosław,
editor = Mazur Stanisław,
adress = "Warszawa",
publisher = "Obserwatorium Regionalnych Rynków Pracy Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej",
year = "2010",
isbn = "978-83-929996-2-1",
}
44
@misc{UEK:2168243244,
author = "Frączek Maciej and Górniak Jarosław and Jelonek Magdalena and Keler Karolina and Krupnik Seweryn and Laurisz Norbert and Mazur Stanisław and Worek Barbara",
title = "Analiza wyników badań ankietowych przeprowadzonych wśród przedsiębiorców w ramach projektu Obserwatorium Regionalnych Rynków Pracy Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej",
editor = Górniak Jarosław,
editor = Mazur Stanisław,
adress = "Warszawa",
publisher = "Obserwatorium Regionalnych Rynków Pracy Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej",
year = "2010",
isbn = "978-83-929996-4-5",
}
45
@unpublished{UEK:51361,
author = "Laurisz Norbert",
title = "Skuteczność instrumentów przeciwdziałania bezrobociu długookresowemu w Polsce",
adress = "Kraków",
year = "2009",
}
46
@article{UEK:2168257388,
author = "Laurisz Norbert",
title = "Czy aktywna polityka rynku pracy jest skuteczna?",
journal = "Zarządzanie Publiczne",
number = "4 (10)",
pages = "73-91",
year = "2009",
}
47
@inbook{UEK:2168238558,
author = "Laurisz Norbert and Mazur Stanisław",
title = "Key Factors in Social Entrepreneurship Development : Social Enterprises in the Light of Research",
booktitle = "The Social Economy in Poland : Achievements, Barriers to Growth, and Potential in Light of Research Results",
pages = "239-255",
adress = "Warsaw",
publisher = "Foundation for Social and Economic Initiatives",
year = "2008",
isbn = "83-85928-77-4",
}
48
@inbook{UEK:2166020176,
author = "Hausner Jerzy and Laurisz Norbert and Mazur Stanisław",
title = "Przedsiębiorstwo społeczne - konceptualizacja",
booktitle = "Zarządzanie podmiotami ekonomii społecznej",
pages = "7-20",
adress = "Kraków",
publisher = "Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2008",
issn = "",
isbn = "978-83-89410-26-9",
}
49
@inbook{UEK:2168261586,
author = "Frączek Maciej and Górniak Jarosław and Keler Karolina and Laurisz Norbert and Mazur Stanisław and Perek-Białas Jolanta and Małodzińska-Strzebońska Anna and Worek Barbara",
title = "Trudno zatrudnialni : identyfikacja grup docelowych dla działań w obszarze ekonomii społecznej w Małopolsce",
booktitle = "Ekonomia społeczna w Polsce : osiągnięcia, bariery rozwoju i potencjał w świetle wyników badań",
pages = "233-261",
adress = "Warszawa",
publisher = "Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych",
year = "2008",
isbn = "978-83-85928-66-9",
}
50
@inbook{UEK:2168261570,
author = "Laurisz Norbert and Mazur Stanisław",
title = "Kluczowe czynniki rozwoju przedsiębiorczości społecznej",
booktitle = "Ekonomia społeczna w Polsce : osiągnięcia, bariery rozwoju i potencjał w świetle wyników badań",
pages = "315-331",
adress = "Warszawa",
publisher = "Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych",
year = "2008",
isbn = "978-83-85928-66-9",
}
51
@inbook{UEK:2168218484,
author = "Hausner Jerzy and Laurisz Norbert",
title = "Czynniki krytyczne tworzenia przedsiębiorstw społecznych : przedsiębiorstwo społeczne : konceptualizacja",
booktitle = "Przedsiębiorstwa społeczne w Polsce : teoria i praktyka",
pages = "7-31",
adress = "Kraków",
publisher = "Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2008",
issn = "",
isbn = "978-83-89410-41-2",
}
52
@inbook{UEK:2168261498,
author = "Frączek Maciej and Laurisz Norbert",
title = "Analiza i monitorowanie regionalnego rynku pracy - ocena, wnioski i rekomendacje",
booktitle = "Diagnoza rynku pracy i wykluczenia społecznego w Małopolsce : refleksja nad wykorzystaniem wskaźników",
pages = "189-214",
adress = "Kraków",
publisher = "Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Akademii Ekonomicznej",
year = "2007",
isbn = "978-83-89410-01-6",
}
53
@inbook{UEK:2168261508,
author = "Frączek Maciej and Laurisz Norbert",
title = "Prawne, instytucjonalne oraz proceduralne uwarunkowania związane z wprowadzeniem Regionalnego Systemu Monitorowania Rynku Pracy i Wykluczenia Społecznego w Małopolsce",
booktitle = "Diagnoza rynku pracy i wykluczenia społecznego w Małopolsce : refleksja nad wykorzystaniem wskaźników",
pages = "265-299",
adress = "Kraków",
publisher = "Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Akademii Ekonomicznej",
year = "2007",
isbn = "978-83-89410-01-6",
}
54
@inbook{UEK:2168256840,
author = "Laurisz Norbert and Lisowski Robert",
title = "Teorie i modele rynku pracy w nowej ekonomii keynesistowskiej",
booktitle = "Zarządzanie przedsiębiorstwem : teoria i praktyka : Jubileuszowa X międzynarodowa konferencja naukowa, Kraków, 22-23 listopada 2007",
pages = "152-158",
adress = "Kraków",
publisher = "AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne",
year = "2007",
isbn = "978-83-7476-156-2",
}
55
@inbook{UEK:2168261518,
author = "Frączek Maciej and Laurisz Norbert",
title = "Rynek pracy w Małopolsce w świetle wskaźników opartych na badaniach sondażowych",
booktitle = "Diagnoza rynku pracy i wykluczenia społecznego w Małopolsce : refleksja nad wykorzystaniem wskaźników",
pages = "215-264",
adress = "Kraków",
publisher = "Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Akademii Ekonomicznej",
year = "2007",
isbn = "978-83-89410-01-6",
}
56
@inbook{UEK:2168261704,
author = "Laurisz Norbert and Lisowski Robert",
title = "Pension System in the New Member States of the European Union and the Perspectives of its Development",
booktitle = "6th International Conference of PhD Students : Economics II. : University of Miskolc, Hungary, 12-18 August 2007",
pages = "723-730",
adress = "Miskolc",
publisher = "UM ITTC",
year = "2007",
isbn = "978-963-661-783-7 ; 978-963-661-778-3",
}
57
@inbook{UEK:2168286393,
author = "Laurisz Norbert and Frączek Maciej",
title = "Portfele wskaźników do monitorowania rynku pracy",
booktitle = "Wybrane wskaźniki wykluczenia społecznego i sytuacji na rynku pracy : definicje, sposób liczenia, zastosowanie",
pages = "17-135",
adress = "Kraków",
publisher = "Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Akademii Ekonomicznej",
year = "2007",
isbn = "83-89410-90-7",
}
58
@book{UEK:2168238480,
author = "Hausner Jerzy and Laurisz Norbert and Mazur Stanisław",
title = "Przedsiębiorstwo społeczne - konceptualizacja",
adress = "Kraków",
publisher = "Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2006",
issn = "",
}
59
@inbook{UEK:2168256808,
author = "Laurisz Norbert",
title = "Nieformalny sektor zatrudnienia w Polsce",
booktitle = "Zarządzanie przedsiębiorstwem : teoria i praktyka : IX międzynarodowa konferencja naukowa, Kraków, 23-24 listopada 2006",
pages = "116-122",
adress = "Kraków",
publisher = "AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne",
year = "2006",
isbn = "83-7464-098-7",
}
60
@inbook{UEK:2168256806,
author = "Laurisz Norbert",
title = "Popytowa strona regionalnego rynku pracy na przykładzie Małopolski",
booktitle = "Zarządzanie przedsiębiorstwem : teoria i praktyka : IX międzynarodowa konferencja naukowa, Kraków, 23-24 listopada 2006",
pages = "108-115",
adress = "Kraków",
publisher = "AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne",
year = "2006",
isbn = "83-7464-098-7",
}
61
@inbook{UEK:2168256836,
author = "Laurisz Norbert",
title = "Statystyczna analiza regionalnego rynku pracy na przykładzie województwa małopolskiego",
booktitle = "Systemy informatyczne i metody obliczeniowe w zarządzaniu",
pages = "212-220",
adress = "Kraków",
publisher = "AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne",
year = "2005",
isbn = "83-7476-009-X",
}
62
@article{UEK:2168256772,
author = "Laurisz Norbert and Lisowski Robert",
title = "Tendencje występujące na rynku pracy w województwie małopolskim na tle tendencji ogólnokrajowych",
journal = "Zagadnienia Techniczno-Ekonomiczne : kwartalnik AGH",
number = "T. 50, z. 2-3",
pages = "317-326",
year = "2005",
}
63
@inbook{UEK:2168261676,
author = "Laurisz Norbert and Lisowski Robert",
title = "Open Pension Funds in Poland",
booktitle = "5th International Conference of PhD Students : Economics I. : Miskolc, Hungary 14-20 August 2005",
pages = "133-139",
adress = "Miskolc",
publisher = "UM ITTC",
year = "2005",
}
64
@article{UEK:2168257490,
author = "Laurisz Norbert",
title = "Rynek pracy w Polsce w świetle Strategii Lizbońskiej",
journal = "Zagadnienia Techniczno-Ekonomiczne : kwartalnik AGH",
number = "t. 49, z. 4",
pages = "379-388",
year = "2004",
}
65
@article{UEK:2168257470,
author = "Laurisz Norbert",
title = "Europejska Strategia Zatrudnienia : powstanie i ewolucja",
journal = "Zagadnienia Techniczno-Ekonomiczne : kwartalnik AGH",
number = "t. 49, z. 4",
pages = "389-399",
year = "2004",
}
66
@inbook{UEK:2168261454,
author = "Laurisz Norbert and Lisowski Robert",
title = "An Influence of Natural Catastrophes and Man-Made Disasters on Non-Life Insurance Market in 2002in 2002",
booktitle = "4th International Conference of PhD Students : Economics I. : Miskolc, Hungary, 11-17 August 2003",
pages = "162-163",
adress = "Miskolc",
publisher = "UM ITTC",
year = "2003",
}
67
@article{UEK:2168256774,
author = "Laurisz Norbert and Lisowski Robert",
title = "Analiza rynku pracy w Polsce - propozycje zmian w perspektywie realizacji celów Strategii Lizbońskiej",
journal = "Zagadnienia Techniczno-Ekonomiczne : kwartalnik AGH",
number = "T. 48, z. 2",
pages = "497-505",
year = "2003",
}
68
@inbook{UEK:2168256834,
author = "Laurisz Norbert",
title = "Europejski Fundusz Społeczny - determinanta zmian polityki rynku pracy w Polsce w perspektywie integracji z Unią Europejską",
booktitle = "Organizacje przyszłości : szanse i zagrożenia w kontekście integracji europejskiej",
pages = "443-456",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Poldex",
year = "2003",
isbn = "83-88979-12-4",
}
69
@inbook{UEK:2168256822,
author = "Laurisz Norbert and Lisowski Robert",
title = "Zanieczyszczenie środowiska naturalnego w Polsce (stan aktualny)",
booktitle = "Ekonomia - informatyka - zarządzanie : teoria i praktyka. T. 1, Ekonomia, referaty z V konferencji",
pages = "129-138",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydział Zarządzania AGH",
year = "2002",
isbn = "83-916384-8-0",
}
70
@inbook{UEK:2168256826,
author = "Laurisz Norbert",
title = "Polski rynek kapitałowy na przykładzie giełdy papierów wartościowych",
booktitle = "Ekonomia - informatyka - zarządzanie : teoria i praktyka. T. 1, Ekonomia, referaty z V konferencji",
pages = "215-224",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydział Zarządzania AGH",
year = "2002",
isbn = "83-916384-8-0",
}
71
@inbook{UEK:2168257592,
author = "Laurisz Norbert",
title = "Ocena kondycji przedsiębiorstwa średniej wielkości ze szczególnym uwzględnieniem wpływu obciążeń podatkowych",
booktitle = "Budżetowanie działalności jednostek gospodarczych - teoria i praktyka : materiały konferencyjne, 25-27 czerwca 2001 r. Kraków - Zakopane",
pages = "107-120",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica. Wydział Zarządzania. Katedra Zarządzania Finansami",
year = "2001",
isbn = "83-914035-5-6",
}
72
@inbook{UEK:2168261450,
author = "Laurisz Norbert and Lisowski Robert",
title = "An Effect of Tax Weights on Average Size Businesses Condition in Poland",
booktitle = "3rd International Conference of PHD Students : Miskolc 13-19 August 2001 : Economics",
pages = "117-124",
adress = "Miskolc",
publisher = "University of Miskolc. Innovation and Technology Transfer Centre",
year = "2001",
}
73
@inbook{UEK:2168256816,
author = "Laurisz Norbert",
title = "Proces zmian prawa telekomunikacyjnego i prywatyzacji operatora narodowego w Polsce w perspektywie integracji z Unią Europejską",
booktitle = "Wybrane zagadnienia współczesnej ekonomii",
pages = "269-276",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydział Zarządzania AGH",
year = "2001",
isbn = "83-914035-7-2",
}
74
@inbook{UEK:2168256818,
author = "Laurisz Norbert",
title = "Transformacja rynku usług telekomunikacyjnych w Polsce",
booktitle = "Wybrane zagadnienia współczesnej ekonomii",
pages = "277-288",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydział Zarządzania AGH",
year = "2001",
isbn = "83-914035-7-2",
}