Publications of the selected author
1

Title:
Wybrane zagadnienia dotyczące zewnętrznej i wewnętrznej kontroli w jednostkach sektora finansów publicznych
Source:
Sprawozdawczość i rewizja finansowa : kierunki zmian i wyzwania w czasach pandemii / red. Katarzyna MOKRZYCKA-KOGUT, Ewa GRABOWSKA-KACZMARCZYK - Warszawa: Wydawnictwo Poltext, 2022, s. 215-235. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-8175-375-3 ; 978-83-8175-377-7
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168366240
chapter in monograph
See main document
2

Title:
Online-only Learning During the COVID-19 Pandemic : What Determines Accounting Students' Engagement? = Nauka zdalna podczas pandemii COVID-19 : co determinuje zaangażowanie studentów rachunkowości?
Source:
Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości. - t. 46, nr 1 (2022) , s. 119-138. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Research program:
The publication was funded from the subsidy granted to Cracow University of Economics.
2019 list:
70.00 pkt
Nr:
2168363626
article
3

Title:
Model oceny gospodarki finansowej gminy
Publisher address:
Warszawa: Wydawnictwo Poltext, 2022
Physical description:
202 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
Research program:
Publikacja została sfinansowana ze środków programu subwencji przyznanej Uniwersytetowi Ekonomicznemu w Krakowie.
ISBN:
978-83-817-5366-1
Level I:
120.00 pkt
Nr:
2168366306
monograph
4

Title:
Próba budowy modelu oceny gospodarki finansowej gminy
Publisher address:
Kraków: , 2021
Physical description:
212 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Signature:
eDr-500
Nr:
2168356574
doctoral dissertation
5

Title:
Distance Learning During the COVID-19 Pandemic : Students' Communication and Collaboration and the Role of Social Media
Source:
Cogent Arts & Humanities. - vol. 8, iss. 1, art. no. 1953228 (2021) , s. 1-20. - Summ. - Bibliogr.
2019 list:
100.00 pkt
Index in Scopus:
Yes
Nr:
2168356878
article
6

Conference:
38th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), Sewilla, Hiszpania, od 2021-11-23 do 2021-11-24
Title:
Analysis of the Content of the Auditor's Reports on a Sample of Public Interest Entities in Poland
Source:
Innovation Management and Sustainable Economic Development in the Era of Global Pandemic : Proceedings of the 38th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), 23-24 November 2021, Seville, Spain / red. Khalid S. Soliman - King of Prussia, PA: International Business Information Management Association, 2021, s. 9407-9418. - Summ. - Bibliogr.
Series:
(Proceedings of the International Business Information Management Association Conference ; 38)
Research program:
Work done under the "Potential" 24/EFR/2021/POT program. The publication was financed from the subsidy granted to the Cracow University of Economics.
ISBN:
978-0-9998551-7-1
2019 list (Conference):
70.00 pkt
Nr:
2168361456
chapter in conference materials
7

Title:
Online-only Learning During the COVID-19 Pandemic: the Students' Perspective
Source:
The Impact of COVID-19 on Accounting, Business Practice and Education / red. Joanna Dyczkowska - Wrocław: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, 2021, s. 154-167 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7695-882-8
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168357908
chapter in monograph
8

Conference:
37th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), Kordoba, Hiszpania, od 2021-05-30 do 2021-05-31
Title:
Analysis of Key Audit Matters Disclosed in Audit Reports for Selected Companies Listed on Newconnect Market in Poland
Source:
Innovation Management and Information Technology Impact on Global Economy in the Era of Pandemic : Proceedings of the 37th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), 30-31 May 2021 Cordoba, Spain / red. Khalid S. Soliman - King of Prussia, PA: International Business Information Management Association, 2021, s. 11031-11040. - Summ. - Bibliogr.
Series:
(Proceedings of the International Business Information Management Association Conference ; 37)
Research program:
Work done under the "Potential" 24/EFR/2021/POT programme. The publication was financed from the subsidy granted to the Cracow University of Economics.
ISBN:
978-0-9998551-6-4
Access mode:
2019 list (Conference):
70.00 pkt
Nr:
2168356836
chapter in conference materials
9

Author:
Magdalena Kowalczyk , Monika Turek-Radwan
Title:
To Be or Not to Be : Performance Measurement in the Public Sector Using Public Libraries in Poland as an Example
Source:
Accounting Reporting and Auditing : Meeting the Needs of the Information Preparers and Users / red. Joanna KRASODOMSKA, Katarzyna CHŁAPEK, Sylwia KRAJEWSKA - Warszawa: Difin, 2020, s. 37-51
ISBN:
978-83-8085-791-9
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168350176
chapter in monograph
See main document
10

Title:
Organizacja systemu nadzoru nad czynnościami rewizji finansowej w Polsce
Source:
Wyzwania rewizji finansowej / red. Katarzyna CHŁAPEK, Sylwia KRAJEWSKA, Paweł ZIENIUK - Warszawa: Difin, 2020, s. 78-100
ISBN:
978-83-8085-760-5
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168349872
chapter in monograph
See main document
11

Title:
Determinants of Accuracy in Disclosure of Information about Risk in Financial Statements of Listed Companies - Case of Poland
Source:
Review of Integrative Business and Economics Research. - vol. 9, iss. 4 (2020) , s. 82-98. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168339163
article
12

Title:
Cost Analysis in the Audit of Selected Companies in Poland = Rola analizy finansowej w raportach biegłego rewidenta
Source:
Financial Sciences = Nauki o Finansach. - vol. 24, nr 1 (2019) , s. 39-50. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
2019 list:
40.00 pkt
Nr:
2168332609
article
13

Conference:
SIBR 2019 Conference on Interdisciplinary Business & Economics Research, Osaka, Japonia, od 2019-07-04 do 2019-07-05
Title:
Determinants of Accuracy in Disclosure of Information about Risk in Financial Statements of Listed Companies - Case of Poland
Source:
Proceedings. - vol. 8, iss. 4 (2019) , s. 19-085. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168337009
article
14

Author:
Monika Turek-Radwan , Magdalena Kowalczyk
Conference:
9th International Conference "Financial Reporting and Auditing: Meeting the Information Users' Needs", Kraków, Polska, od 2019-12-12 do 2019-12-13
Title:
'To Be or Not to Be' : Performance Measurement in the Public Sector Using the Example of Public Libraries in Poland
Source:
Financial Reporting and Auditing : Meeting the Information Users' Needs : Book of Abstracts - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2019, s. 68. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168342023
varia
15

Conference:
XXIV Workshop on Accounting and Management Control "Memorial Raymond Konopka", Coimbra, Portugalia, od 2019-01-24 do 2019-01-25
Title:
Effectiveness of Bankruptcy Prediction Models Developed by Polish Academics
Source:
XXIV Workshop on Accounting and Management Control - Coimbra: ISCAC - Coimbra Business School, 2019, s. 26. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168331275
varia
16

Conference:
9th Annual Global Business Conference 2018: Developing New Value-Creating Paradigms, Dubrownik, Chorwacja, od 2018-09-26 do 2018-09-29
Title:
The Control Function of Auditing in Public Interest Entities in Poland
Source:
Global Business Conference. - R. 18 (2018) , s. 25-35. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168329897
article
17

Title:
Regulacje prawne w zakresie sprawozdawczości w jednostkach sektora finansów publicznych
Source:
Ewolucja sprawozdawczości i rewizji finansowej w systemie rachunkowości / red. Mariusz ANDRZEJEWSKI - Warszawa: Difin, 2016, s. 164-182
ISBN:
978-83-8085-385-0
Nr:
2168311433
chapter in monograph
See main document
18

Title:
Koncepcja wyniku finansowego w świetle prawa podatkowego
Source:
Integracja sposobu sporządzania, analizy i badania sprawozdania finansowego / red. Bronisław MICHERDA, Konrad STĘPIEŃ - Warszawa: Difin SA, 2016, s. 158-173
ISBN:
978-83-8085-123-8
Nr:
2168304543
chapter in monograph
See main document
19

Title:
Agricultural Accountancy in Poland - Selected Theoretical and Practical Issues
Source:
Scientific Journal of Bielsko-Biala School of Finance and Law. - nr 2 (2016) , s. 4-14. - Summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168312521
article
20

Title:
Podatkowe aspekty zasady kontynuacji działania
Source:
Współczesne problemy i kierunki transformacji rachunkowości i rewizji finansowej. T. 2, Aspekty zarządcze w rachunkowości / red. Dorota Adamek-Hyska, Katarzyna Tkocz-Wolny - Katowice: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 2016, s. 37-44 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7875-310-0
Nr:
2168308377
chapter in monograph
21

Title:
Regulacje w zakresie audytu wewnętrznego i kontrola zarządcza w jednostkach sektora finansów publicznych
Source:
Specyfika regulacji w zakresie rachunkowości jednostek zainteresowania i pożytku publicznego / red. Bronisław MICHERDA - Warszawa: Difin SA, 2015, s. 216-241
ISBN:
978-83-7930-725-8
Nr:
2168290589
chapter in monograph
See main document
22

Title:
Rachunkowość wobec swobody przepływu towarów, usług, kapitału i osób w Unii Europejskiej = Accounting and the Freedom of movement of Goods, Services, Capital and Persons in the European Union
Source:
Sprawozdawczość i rewizja finansowa : uwarunkowania ekonomiczne, społeczne i regulacyjne / red. Bronisław MICHERDA - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2015, s. 115-122. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-710-3
Access mode:
Nr:
2168299811
chapter in monograph
See main document
23

Title:
Zmiany w zasadach podejścia do rachunkowości budżetowej
Source:
Teoria rachunkowości a jej współczesne regulacje / red. Bronisław MICHERDA - Warszawa: Difin SA, 2014, s. 184-202
ISBN:
978-83-7930-287-1
Nr:
2168274681
chapter in monograph
See main document
24

Title:
Regulacje w zakresie audytu wewnętrznego i kontrola zarządcza w jednostkach sektora finansów publicznych
Source:
Specyfika regulacji w zakresie rachunkowości jednostek zainteresowania i pożytku publicznego / Kierownik tematu: Bronisław MICHERDA, s. [110]-[138] - Bibliogr.
Signature:
NP-1459/Magazyn
Nr:
2168301549
chapter in unpublished scientific work
See main document
25

Title:
Kwantyfikacja ryzyka braku kontynuacji działalności w wybranych modelach upadłości przedsiębiorstw
Source:
Współczesne uwarunkowania kwantyfikacji w rachunkowości / red. Bronisław MICHERDA - Warszawa: Difin, 2013, s. 231-257
ISBN:
978-83-7641-836-0
Nr:
2168256514
chapter in monograph
See main document
26

Title:
Ważniejsze problemy pomiaru ryzyka kredytowego na podstawie wybranych metod kwantyfikacji = The More Important Issues in Measuring Credit Risk Using Selected Quantification Methods
Source:
Sprawozdawczość i rewizja finansowa : problemy kwantyfikacji ryzyka gospodarczego / red. Bronisław MICHERDA i Mariusz ANDRZEJEWSKI - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2013, s. 233-242. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-643-4
Nr:
2168269346
chapter in monograph
See main document
27

Title:
Zmiany w zasadach podejścia do rachunkowości budżetowej
Source:
Teoria rachunkowości a jej współczesne regulacje / kierownik tematu: Bronisław MICHERDA, s. 191-212 - Bibliogr.
Signature:
NP-1277/Magazyn
Nr:
2168287187
chapter in unpublished scientific work
See main document
28

Title:
Skuteczność modeli predykcji bankructwa opracowanych w polskich ośrodkach naukowych
Source:
Metody i techniki diagnostyczne w doskonaleniu organizacji / red. Sławomir WAWAK - Kraków: Mfiles.pl, 2013, s. 21-30 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-935104-2-9
Nr:
2168287559
chapter in monograph
See main document
29

Title:
Certyfikat ACCA w zasięgu ręki
Source:
Kurier UEK. - nr 4 (56), s. 13
Access mode:
Nr:
2168280093
varia
30

Author:
Adam Żabka , Monika Turek-Radwan
Title:
Analiza wskaźnikowa dochodów gminy = Commune Income Ratio Analysis
Source:
Stabilność systemu finansowego warunkiem rozwoju gospodarczego. T. 2 / red. Stanisław OWSIAK - Bielsko-Biała: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Finansów i Prawa, 2012, s. 237-252. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-61310-01-3
Nr:
2168278639
chapter in monograph
See main document
31

Title:
Rola analizy finansowej w raportach biegłego rewidenta = The Role of the Financial Reports of the Expert Auditor
Source:
Stabilność systemu finansowego warunkiem rozwoju gospodarczego. T. 1 / red. Jerzy Osiatyński - Bielsko-Biała: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Finansów i Prawa, 2012, s. 119-137. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-61310-96-9
Nr:
2168278117
chapter in monograph
32

Title:
Kwantyfikacja ryzyka braku kontynuacji działalności w wybranych modelach upadłości przedsiębiorstw
Source:
Współczesne uwarunkowania kwantyfikacji w rachunkowości / kierownik tematu: Bronisław MICHERDA, s. 262-290 - Bibliogr.
Signature:
NP-1381/Magazyn
Nr:
2168273750
chapter in unpublished scientific work
See main document
33

Title:
Zarządzanie ryzykiem bankowym = Bank Risk Management
Source:
Bankowość w dobie kryzysu finansowego a perspektywy rozwoju regionów. T. 1, Banki wobec kryzysu finansowego / red. Stanisław OWSIAK - Bielsko-Biała: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów, 2009, s. 136-144. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-61310-36-5
Nr:
2168273108
chapter in monograph
See main document
1
Wybrane zagadnienia dotyczące zewnętrznej i wewnętrznej kontroli w jednostkach sektora finansów publicznych / Monika TUREK-RADWAN // W: Sprawozdawczość i rewizja finansowa : kierunki zmian i wyzwania w czasach pandemii / red. Katarzyna MOKRZYCKA-KOGUT, Ewa GRABOWSKA-KACZMARCZYK. - Warszawa: Wydawnictwo Poltext, 2022. - S. 215-235. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-8175-375-3 ; 978-83-8175-377-7
2
Online-only Learning During the COVID-19 Pandemic : What Determines Accounting Students' Engagement? = Nauka zdalna podczas pandemii COVID-19 : co determinuje zaangażowanie studentów rachunkowości? / Joanna KRASODOMSKA, Ewelina Zarzycka, Anna MAZURCZAK-MĄKA, Monika TUREK-RADWAN // Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości. - t. 46, nr 1 (2022), s. 119-138. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://ztr.skwp.pl/resources/html/article/details?id=228684. - ISSN 1641-4381
3
Model oceny gospodarki finansowej gminy / Monika TUREK-RADWAN. - Warszawa : Wydawnictwo Poltext, 2022. - 202 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-817-5366-1
4
Próba budowy modelu oceny gospodarki finansowej gminy / Monika TUREK-RADWAN ; . - Kraków : , 2021. - 212 k. : il. ; 30 cm. - Promotor: Mariusz ANDRZEJEWSKI. - Bibliogr.
5
Distance Learning During the COVID-19 Pandemic : Students' Communication and Collaboration and the Role of Social Media / Ewelina Zarzycka, Joanna KRASODOMSKA, Anna MAZURCZAK-MĄKA and Monika TUREK-RADWAN // Cogent Arts & Humanities. - vol. 8, iss. 1 (2021), s. 1-20. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/23311983.2021.1953228
6
Analysis of the Content of the Auditor's Reports on a Sample of Public Interest Entities in Poland / Monika TUREK-RADWAN, Anna MAZURCZAK-MĄKA // W: Innovation Management and Sustainable Economic Development in the Era of Global Pandemic : Proceedings of the 38th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), 23-24 November 2021, Seville, Spain / red. Khalid S. Soliman . - King of Prussia, PA: International Business Information Management Association, 2021. - (Proceedings of the International Business Information Management Association Conference, ISSN 2767-9640 ; 38). - S. 9407-9418. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-0-9998551-7-1. - Pełny tekst: https://u.pcloud.link/publink/show?code=kZwFVlXZ9ukPs6dRGP8dOX1cGNDWtQIrVnBk#folder=11305804991&tpl=publicfoldergrid ; Spis treści: https://ibima.org/accepted-paper/the-functions-of-auditing-on-the-example-of-audit-opinions-of-public-interest-entities-in-poland/Wstęp:
7
Online-only Learning During the COVID-19 Pandemic: the Students' Perspective / Joanna KRASODOMSKA, Ewelina Zarzycka, Anna MAZURCZAK-MĄKA, Monika TUREK-RADWAN // W: The Impact of COVID-19 on Accounting, Business Practice and Education / ed. Joanna Dyczkowska. - Wrocław: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, 2021. - S. 154-167. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7695-882-8
8
Analysis of Key Audit Matters Disclosed in Audit Reports for Selected Companies Listed on Newconnect Market in Poland / Monika TUREK-RADWAN, Anna MAZURCZAK-MĄKA // W: Innovation Management and Information Technology Impact on Global Economy in the Era of Pandemic : Proceedings of the 37th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), 30-31 May 2021 Cordoba, Spain / red. Khalid S. Soliman . - King of Prussia, PA: International Business Information Management Association, 2021. - (Proceedings of the International Business Information Management Association Conference, ISSN 2767-9640 ; 37). - S. 11031-11040. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-0-9998551-6-4. - Spis treści: https://ibima.org/accepted-paper/analysis-of-key-audit-matters-disclosed-in-audit-reports-for-selected-companies-listed-on-newconnect-market-in-poland/Wstęp:
9
To Be or Not to Be : Performance Measurement in the Public Sector Using Public Libraries in Poland as an Example / Magdalena Kowalczyk, Monika TUREK-RADWAN // W: Accounting Reporting and Auditing : Meeting the Needs of the Information Preparers and Users / ed. by Joanna KRASODOMSKA, Katarzyna CHŁAPEK, Sylwia KRAJEWSKA. - Warszawa: Difin, 2020. - S. 37-51. - ISBN 978-83-8085-791-9
10
Organizacja systemu nadzoru nad czynnościami rewizji finansowej w Polsce / Monika TUREK-RADWAN, Witold FURMAN // W: Wyzwania rewizji finansowej / red. nauk. Katarzyna CHŁAPEK, Sylwia KRAJEWSKA, Paweł ZIENIUK. - Warszawa: Difin, 2020. - S. 78-100. - ISBN 978-83-8085-760-5
11
Determinants of Accuracy in Disclosure of Information about Risk in Financial Statements of Listed Companies - Case of Poland / Anna Mazurczak-Mąka, Monika Turek-Radwan, Paweł ZIENIUK, Bogusław Wacławik // Review of Integrative Business and Economics Research. - vol. 9, iss. 4 (2020), s. 82-98. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://buscompress.com/uploads/3/4/9/8/34980536/riber_9-4_06_s19-085_82-98.pdf. - ISSN 2414-6722
12
Cost Analysis in the Audit of Selected Companies in Poland = Rola analizy finansowej w raportach biegłego rewidenta / Anna MAZURCZAK-MĄKA, Monika TUREK-RADWAN // Financial Sciences = Nauki o Finansach. - vol. 24, nr 1 (2019), s. 39-50. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.dbc.wroc.pl/dlibra/publication/109525. - ISSN 2080-5993
13
Determinants of Accuracy in Disclosure of Information about Risk in Financial Statements of Listed Companies - Case of Poland / Anna MAZURCZAK-MĄKA, Monika TUREK-RADWAN, Paweł ZIENIUK, Bogusław WACŁAWIK // Proceedings [on-line]. - vol. 8, iss. 4 (2019), s. 19-085. - Summ. - Bibliogr. - Spis treści: http://sibresearch.org/past-2019-osaka.htmlWstęp: . - ISSN 2223-5078
14
'To Be or Not to Be' : Performance Measurement in the Public Sector Using the Example of Public Libraries in Poland / Monika TUREK-RADWAN, Magdalena Kowalczyk // W: Financial Reporting and Auditing : Meeting the Information Users' Needs : Book of Abstracts. - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2019. - S. 68. - Dostępne tylko streszczenie
15
Effectiveness of Bankruptcy Prediction Models Developed by Polish Academics / Anna MAZURCZAK-MĄKA, Michał Mąka, Monika TUREK-RADWAN, Bogusław WACŁAWIK and Paweł ZIENIUK // W: XXIV Workshop on Accounting and Management Control. - Coimbra: ISCAC - Coimbra Business School, 2019. - S. 26. - Dostępne tylko streszczenie
16
The Control Function of Auditing in Public Interest Entities in Poland / Mariusz ANDRZEJEWSKI, Monika TUREK-RADWAN, Anna MAZURCZAK-MĄKA // Global Business Conference. - R. 18 (2018), s. 25-35. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://gbcsummer.com/wp-content/uploads/Conference_Proceedings/GBC_Conference_Proceedings_2018.pdf. - ISSN 1848-2252
17
Regulacje prawne w zakresie sprawozdawczości w jednostkach sektora finansów publicznych / Monika TUREK-RADWAN, Anna MAZURCZAK-MĄKA // W: Ewolucja sprawozdawczości i rewizji finansowej w systemie rachunkowości / red. nauk. Mariusz ANDRZEJEWSKI. - Warszawa: Difin, 2016. - S. 164-182. - ISBN 978-83-8085-385-0
18
Koncepcja wyniku finansowego w świetle prawa podatkowego / Witold FURMAN, Monika TUREK-RADWAN // W: Integracja sposobu sporządzania, analizy i badania sprawozdania finansowego / red. nauk. Bronisław MICHERDA, Konrad STĘPIEŃ. - Warszawa: Difin SA, 2016. - S. 158-173. - ISBN 978-83-8085-123-8
19
Agricultural Accountancy in Poland - Selected Theoretical and Practical Issues / Monika TUREK-RADWAN, Bogusław WACŁAWIK // Scientific Journal of Bielsko-Biala School of Finance and Law. - nr 2 (2016), s. 4-14. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://asej.eu/index.php/asej/article/view/464. - ISSN 2543-9103
20
Podatkowe aspekty zasady kontynuacji działania / Witold FURMAN, Monika TUREK-RADWAN // W: Współczesne problemy i kierunki transformacji rachunkowości i rewizji finansowej. T. 2, Aspekty zarządcze w rachunkowości / red. nauk. Dorota Adamek-Hyska, Katarzyna Tkocz-Wolny. - Katowice: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 2016. - S. 37-44. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7875-310-0
21
Regulacje w zakresie audytu wewnętrznego i kontrola zarządcza w jednostkach sektora finansów publicznych / Bartłomiej WRONA, Monika TUREK-RADWAN // W: Specyfika regulacji w zakresie rachunkowości jednostek zainteresowania i pożytku publicznego / red. nauk. Bronisław MICHERDA. - Warszawa: Difin SA, 2015. - S. 216-241. - ISBN 978-83-7930-725-8
22
Rachunkowość wobec swobody przepływu towarów, usług, kapitału i osób w Unii Europejskiej = Accounting and the Freedom of movement of Goods, Services, Capital and Persons in the European Union / Witold FURMAN, Monika TUREK-RADWAN // W: Sprawozdawczość i rewizja finansowa : uwarunkowania ekonomiczne, społeczne i regulacyjne / red. Bronisław MICHERDA. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2015. - S. 115-122. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-710-3. - Pełny tekst: https://bazybg.uek.krakow.pl/cyfrowa/kolekcje/publikacja/1000317264
23
Zmiany w zasadach podejścia do rachunkowości budżetowej / Bartłomiej WRONA, Monika TUREK-RADWAN // W: Teoria rachunkowości a jej współczesne regulacje / red. nauk. Bronisław MICHERDA. - Warszawa: Difin SA, 2014. - S. 184-202. - ISBN 978-83-7930-287-1
24
Regulacje w zakresie audytu wewnętrznego i kontrola zarządcza w jednostkach sektora finansów publicznych / Bartłomiej WRONA, Monika TUREK-RADWAN // W: Specyfika regulacji w zakresie rachunkowości jednostek zainteresowania i pożytku publicznego / Kierownik tematu: Bronisław MICHERDA. - (2014), s. [110]-[138]. - Bibliogr.
25
Kwantyfikacja ryzyka braku kontynuacji działalności w wybranych modelach upadłości przedsiębiorstw / Anna MAZURCZAK, Monika TUREK-RADWAN // W: Współczesne uwarunkowania kwantyfikacji w rachunkowości / red. nauk. Bronisław MICHERDA. - Warszawa: Difin, 2013. - S. 231-257. - ISBN 978-83-7641-836-0
26
Ważniejsze problemy pomiaru ryzyka kredytowego na podstawie wybranych metod kwantyfikacji = The More Important Issues in Measuring Credit Risk Using Selected Quantification Methods / Bogusław Wacławik, Monika TUREK-RADWAN // W: Sprawozdawczość i rewizja finansowa : problemy kwantyfikacji ryzyka gospodarczego / red. Bronisław MICHERDA i Mariusz ANDRZEJEWSKI. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2013. - S. 233-242. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-643-4
27
Zmiany w zasadach podejścia do rachunkowości budżetowej / Bartłomiej WRONA, Monika TUREK-RADWAN // W: Teoria rachunkowości a jej współczesne regulacje / kierownik tematu: Bronisław MICHERDA. - (2013), s. 191-212. - Bibliogr.
28
Skuteczność modeli predykcji bankructwa opracowanych w polskich ośrodkach naukowych / Anna MAZURCZAK, Monika TUREK-RADWAN // W: Metody i techniki diagnostyczne w doskonaleniu organizacji / red. Sławomir WAWAK. - Kraków: Mfiles.pl, 2013. - S. 21-30. - Bibliogr. - ISBN 978-83-935104-2-9
29
Certyfikat ACCA w zasięgu ręki / Paweł ZIENIUK, Monika TUREK-RADWAN // Kurier UEK / [red. Piotr CZARNIECKI]. - nr 4 (56) (2013), s. 13. - Pełny tekst: http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_56_druk. - ISSN 1689-7757
30
Analiza wskaźnikowa dochodów gminy = Commune Income Ratio Analysis / Adam Żabka, Monika Turek-Radwan // W: Stabilność systemu finansowego warunkiem rozwoju gospodarczego. T. 2 / red. Stanisław OWSIAK. - Bielsko-Biała: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Finansów i Prawa, 2012. - S. 237-252. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-61310-01-3
31
Rola analizy finansowej w raportach biegłego rewidenta = The Role of the Financial Reports of the Expert Auditor / Anna MAZURCZAK, Monika Turek-Radwan // W: Stabilność systemu finansowego warunkiem rozwoju gospodarczego. T. 1 / red. Jerzy Osiatyński. - Bielsko-Biała: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Finansów i Prawa, 2012. - S. 119-137. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-61310-96-9
32
Kwantyfikacja ryzyka braku kontynuacji działalności w wybranych modelach upadłości przedsiębiorstw / Anna MAZURCZAK, Monika Turek-Radwan // W: Współczesne uwarunkowania kwantyfikacji w rachunkowości / kierownik tematu: Bronisław MICHERDA. - ([2012]), s. 262-290. - Bibliogr.
33
Zarządzanie ryzykiem bankowym = Bank Risk Management / Monika Turek-Radwan // W: Bankowość w dobie kryzysu finansowego a perspektywy rozwoju regionów. T. 1, Banki wobec kryzysu finansowego / red. nauk. Stanisław OWSIAK. - Bielsko-Biała: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów, 2009. - S. 136-144. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-61310-36-5
1
Turek-Radwan M., (2022), Wybrane zagadnienia dotyczące zewnętrznej i wewnętrznej kontroli w jednostkach sektora finansów publicznych. [W:] MOKRZYCKA-KOGUT K., GRABOWSKA-KACZMARCZYK E. (red.), Sprawozdawczość i rewizja finansowa : kierunki zmian i wyzwania w czasach pandemii, Warszawa : Wydawnictwo Poltext, s. 215-235.
2
Krasodomska J., Zarzycka E., Mazurczak-Mąka A., Turek-Radwan M., (2022), Online-only Learning During the COVID-19 Pandemic : What Determines Accounting Students' Engagement?, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości", t. 46, nr 1, s. 119-138; https://ztr.skwp.pl/resources/html/article/details?id=228684
3
Turek-Radwan M., (2022), Model oceny gospodarki finansowej gminy, Warszawa : Wydawnictwo Poltext, 202 s.
4
Turek-Radwan M., (2021), Próba budowy modelu oceny gospodarki finansowej gminy, Prom. Andrzejewski M., Kraków : , 212 k.
5
Zarzycka E., Krasodomska J., Mazurczak-Mąka A., Turek-Radwan M., (2021), Distance Learning During the COVID-19 Pandemic : Students' Communication and Collaboration and the Role of Social Media, "Cogent Arts & Humanities", vol. 8, iss. 1, s. 1-20; https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/23311983.2021.1953228
6
Turek-Radwan M., Mazurczak-Mąka A., (2021), Analysis of the Content of the Auditor's Reports on a Sample of Public Interest Entities in Poland. [W:] Soliman (red.), Innovation Management and Sustainable Economic Development in the Era of Global Pandemic : Proceedings of the 38th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), 23-24 November 2021, Seville, Spain (Proceedings of the International Business Information Management Association Conference; 38), King of Prussia, PA : International Business Information Management Association, s. 9407-9418.
7
Krasodomska J., Zarzycka E., Mazurczak-Mąka A., Turek-Radwan M., (2021), Online-only Learning During the COVID-19 Pandemic: the Students' Perspective. [W:] Dyczkowska J. (red.), The Impact of COVID-19 on Accounting, Business Practice and Education, Wrocław : Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, s. 154-167.
8
Turek-Radwan M., Mazurczak-Mąka A., (2021), Analysis of Key Audit Matters Disclosed in Audit Reports for Selected Companies Listed on Newconnect Market in Poland. [W:] Soliman (red.), Innovation Management and Information Technology Impact on Global Economy in the Era of Pandemic : Proceedings of the 37th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), 30-31 May 2021 Cordoba, Spain (Proceedings of the International Business Information Management Association Conference; 37), King of Prussia, PA : International Business Information Management Association, s. 11031-11040.
9
Kowalczyk M., Turek-Radwan M., (2020), To Be or Not to Be : Performance Measurement in the Public Sector Using Public Libraries in Poland as an Example. [W:] KRASODOMSKA J., CHŁAPEK K., KRAJEWSKA S. (red.), Accounting Reporting and Auditing : Meeting the Needs of the Information Preparers and Users, Warszawa : Difin, s. 37-51.
10
Turek-Radwan M., Furman W., (2020), Organizacja systemu nadzoru nad czynnościami rewizji finansowej w Polsce. [W:] CHŁAPEK K., KRAJEWSKA S., ZIENIUK P. (red.), Wyzwania rewizji finansowej, Warszawa : Difin, s. 78-100.
11
Mazurczak-Mąka A., Turek-Radwan M., Zieniuk P., Wacławik B., (2020), Determinants of Accuracy in Disclosure of Information about Risk in Financial Statements of Listed Companies - Case of Poland, "Review of Integrative Business and Economics Research", vol. 9, iss. 4, s. 82-98; http://buscompress.com/uploads/3/4/9/8/34980536/riber_9-4_06_s19-085_82-98.pdf
12
Mazurczak-Mąka A., Turek-Radwan M., (2019), Cost Analysis in the Audit of Selected Companies in Poland, "Financial Sciences", vol. 24, nr 1, s. 39-50; https://www.dbc.wroc.pl/dlibra/publication/109525
13
Mazurczak-Mąka A., Turek-Radwan M., Zieniuk P., Wacławik B., (2019), Determinants of Accuracy in Disclosure of Information about Risk in Financial Statements of Listed Companies - Case of Poland, "Proceedings" [on-line], vol. 8, iss. 4, s. 19-085.
14
Turek-Radwan M., Kowalczyk M., (2019), 'To Be or Not to Be' : Performance Measurement in the Public Sector Using the Example of Public Libraries in Poland. [W:] Financial Reporting and Auditing : Meeting the Information Users' Needs : Book of Abstracts, Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, s. 68.
15
Mazurczak-Mąka A., Mąka M., Turek-Radwan M., Wacławik B., Zieniuk P., (2019), Effectiveness of Bankruptcy Prediction Models Developed by Polish Academics. [W:] XXIV Workshop on Accounting and Management Control, Coimbra : ISCAC - Coimbra Business School, s. 26.
16
Andrzejewski M., Turek-Radwan M., Mazurczak-Mąka A., (2018), The Control Function of Auditing in Public Interest Entities in Poland, "Global Business Conference", R. 18, s. 25-35; https://gbcsummer.com/wp-content/uploads/Conference_Proceedings/GBC_Conference_Proceedings_2018.pdf
17
Turek-Radwan M., Mazurczak-Mąka A., (2016), Regulacje prawne w zakresie sprawozdawczości w jednostkach sektora finansów publicznych. [W:] Andrzejewski M. (red.), Ewolucja sprawozdawczości i rewizji finansowej w systemie rachunkowości, Warszawa : Difin, s. 164-182.
18
Furman W., Turek-Radwan M., (2016), Koncepcja wyniku finansowego w świetle prawa podatkowego. [W:] Micherda B., Stępień K. (red.), Integracja sposobu sporządzania, analizy i badania sprawozdania finansowego, Warszawa : Difin SA, s. 158-173.
19
Turek-Radwan M., Wacławik B., (2016), Agricultural Accountancy in Poland - Selected Theoretical and Practical Issues, "Scientific Journal of Bielsko-Biala School of Finance and Law", nr 2, s. 4-14; https://asej.eu/index.php/asej/article/view/464
20
Furman W., Turek-Radwan M., (2016), Podatkowe aspekty zasady kontynuacji działania. [W:] Adamek-Hyska D., Tkocz-Wolny K. (red.), Współczesne problemy i kierunki transformacji rachunkowości i rewizji finansowej, T. 2, Aspekty zarządcze w rachunkowości, Katowice : Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, s. 37-44.
21
Wrona B., Turek-Radwan M., (2015), Regulacje w zakresie audytu wewnętrznego i kontrola zarządcza w jednostkach sektora finansów publicznych. [W:] Micherda B. (red.), Specyfika regulacji w zakresie rachunkowości jednostek zainteresowania i pożytku publicznego, Warszawa : Difin SA, s. 216-241.
22
Furman W., Turek-Radwan M., (2015), Rachunkowość wobec swobody przepływu towarów, usług, kapitału i osób w Unii Europejskiej. [W:] Micherda B. (red.), Sprawozdawczość i rewizja finansowa : uwarunkowania ekonomiczne, społeczne i regulacyjne, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 115-122.
23
Wrona B., Turek-Radwan M., (2014), Zmiany w zasadach podejścia do rachunkowości budżetowej. [W:] MICHERDA B. (red.), Teoria rachunkowości a jej współczesne regulacje, Warszawa : Difin SA, s. 184-202.
24
Wrona B., Turek-Radwan M., (2014), Regulacje w zakresie audytu wewnętrznego i kontrola zarządcza w jednostkach sektora finansów publicznych. [W:] Micherda B. (kierownik tematu), Specyfika regulacji w zakresie rachunkowości jednostek zainteresowania i pożytku publicznego, s. [110]-[138].
25
Mazurczak A., Turek-Radwan M., (2013), Kwantyfikacja ryzyka braku kontynuacji działalności w wybranych modelach upadłości przedsiębiorstw. [W:] Micherda B. (red.), Współczesne uwarunkowania kwantyfikacji w rachunkowości, Warszawa : Difin, s. 231-257.
26
Wacławik B., Turek-Radwan M., (2013), Ważniejsze problemy pomiaru ryzyka kredytowego na podstawie wybranych metod kwantyfikacji. [W:] MICHERDA B., ANDRZEJEWSKI M. (red.), Sprawozdawczość i rewizja finansowa : problemy kwantyfikacji ryzyka gospodarczego, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 233-242.
27
Wrona B., Turek-Radwan M., (2013), Zmiany w zasadach podejścia do rachunkowości budżetowej. [W:] Micherda B. (kierownik tematu), Teoria rachunkowości a jej współczesne regulacje, s. 191-212.
28
Mazurczak A., Turek-Radwan M., (2013), Skuteczność modeli predykcji bankructwa opracowanych w polskich ośrodkach naukowych. [W:] WAWAK S. (red.), Metody i techniki diagnostyczne w doskonaleniu organizacji, Kraków : Mfiles.pl, s. 21-30.
29
Zieniuk P., Turek-Radwan M., (2013), Certyfikat ACCA w zasięgu ręki, "Kurier UEK", nr 4 (56), s. 13; http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_56_druk
30
Żabka A., Turek-Radwan M., (2012), Analiza wskaźnikowa dochodów gminy. [W:] OWSIAK S. (red.), Stabilność systemu finansowego warunkiem rozwoju gospodarczego, T. 2, Bielsko-Biała : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Finansów i Prawa, s. 237-252.
31
Mazurczak A., Turek-Radwan M., (2012), Rola analizy finansowej w raportach biegłego rewidenta. [W:] Osiatyński J. (red.), Stabilność systemu finansowego warunkiem rozwoju gospodarczego, T. 1, Bielsko-Biała : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Finansów i Prawa, s. 119-137.
32
Mazurczak A., Turek-Radwan M., ([2012]), Kwantyfikacja ryzyka braku kontynuacji działalności w wybranych modelach upadłości przedsiębiorstw. [W:] Micherda B. (kierownik tematu), Współczesne uwarunkowania kwantyfikacji w rachunkowości, s. 262-290.
33
Turek-Radwan M., (2009), Zarządzanie ryzykiem bankowym. [W:] Owsiak S. (red.), Bankowość w dobie kryzysu finansowego a perspektywy rozwoju regionów, T. 1, Banki wobec kryzysu finansowego, Bielsko-Biała : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów, s. 136-144.
1
@inbook{UEK:2168366240,
author = "Monika Turek-Radwan",
title = "Wybrane zagadnienia dotyczące zewnętrznej i wewnętrznej kontroli w jednostkach sektora finansów publicznych",
booktitle = "Sprawozdawczość i rewizja finansowa : kierunki zmian i wyzwania w czasach pandemii",
pages = "215-235",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Poltext",
year = "2022",
isbn = "978-83-8175-375-3 ; 978-83-8175-377-7",
}
2
@article{UEK:2168363626,
author = "Joanna Krasodomska and Ewelina Zarzycka and Anna Mazurczak-Mąka and Monika Turek-Radwan",
title = "Online-only Learning During the COVID-19 Pandemic : What Determines Accounting Students' Engagement?",
journal = "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości",
number = "t. 46, 1",
pages = "119-138",
year = "2022",
doi = {http://dx.doi.org/10.5604/01.3001.0015.7991},
url = {https://ztr.skwp.pl/resources/html/article/details?id=228684},
}
3
@book{UEK:2168366306,
author = "Monika Turek-Radwan",
title = "Model oceny gospodarki finansowej gminy",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Poltext",
year = "2022",
isbn = "978-83-817-5366-1",
}
4
@unpublished{UEK:2168356574,
author = "Monika Turek-Radwan",
title = "Próba budowy modelu oceny gospodarki finansowej gminy",
adress = "Kraków",
year = "2021",
}
5
@article{UEK:2168356878,
author = "Ewelina Zarzycka and Joanna Krasodomska and Anna Mazurczak-Mąka and Monika Turek-Radwan",
title = "Distance Learning During the COVID-19 Pandemic : Students' Communication and Collaboration and the Role of Social Media",
journal = "Cogent Arts & Humanities",
number = "vol. 8, iss. 1",
pages = "1-20",
year = "2021",
doi = {http://dx.doi.org/10.1080/23311983.2021.1953228},
url = {https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/23311983.2021.1953228},
}
6
@inbook{UEK:2168361456,
author = "Monika Turek-Radwan and Anna Mazurczak-Mąka",
title = "Analysis of the Content of the Auditor's Reports on a Sample of Public Interest Entities in Poland",
booktitle = "Innovation Management and Sustainable Economic Development in the Era of Global Pandemic : Proceedings of the 38th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), 23-24 November 2021, Seville, Spain",
pages = "9407-9418",
adress = "King of Prussia, PA",
publisher = "International Business Information Management Association",
year = "2021",
url = {https://u.pcloud.link/publink/show?code=kZwFVlXZ9ukPs6dRGP8dOX1cGNDWtQIrVnBk#folder=11305804991&tpl=publicfoldergrid},
issn = "2767-9640",
isbn = "978-0-9998551-7-1",
}
7
@inbook{UEK:2168357908,
author = "Joanna Krasodomska and Ewelina Zarzycka and Anna Mazurczak-Mąka and Monika Turek-Radwan",
title = "Online-only Learning During the COVID-19 Pandemic: the Students' Perspective",
booktitle = "The Impact of COVID-19 on Accounting, Business Practice and Education",
pages = "154-167",
adress = "Wrocław",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu",
year = "2021",
isbn = "978-83-7695-882-8",
}
8
@inbook{UEK:2168356836,
author = "Monika Turek-Radwan and Anna Mazurczak-Mąka",
title = "Analysis of Key Audit Matters Disclosed in Audit Reports for Selected Companies Listed on Newconnect Market in Poland",
booktitle = "Innovation Management and Information Technology Impact on Global Economy in the Era of Pandemic : Proceedings of the 37th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), 30-31 May 2021 Cordoba, Spain",
pages = "11031-11040",
adress = "King of Prussia, PA",
publisher = "International Business Information Management Association",
year = "2021",
url = {},
issn = "2767-9640",
isbn = "978-0-9998551-6-4",
}
9
@inbook{UEK:2168350176,
author = "Magdalena Kowalczyk and Monika Turek-Radwan",
title = "To Be or Not to Be : Performance Measurement in the Public Sector Using Public Libraries in Poland as an Example",
booktitle = "Accounting Reporting and Auditing : Meeting the Needs of the Information Preparers and Users",
pages = "37-51",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2020",
isbn = "978-83-8085-791-9",
}
10
@inbook{UEK:2168349872,
author = "Monika Turek-Radwan and Witold Furman",
title = "Organizacja systemu nadzoru nad czynnościami rewizji finansowej w Polsce",
booktitle = "Wyzwania rewizji finansowej",
pages = "78-100",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2020",
isbn = "978-83-8085-760-5",
}
11
@article{UEK:2168339163,
author = "Anna Mazurczak-Mąka and Monika Turek-Radwan and Paweł Zieniuk and Bogusław Wacławik",
title = "Determinants of Accuracy in Disclosure of Information about Risk in Financial Statements of Listed Companies - Case of Poland",
journal = "Review of Integrative Business and Economics Research",
number = "vol. 9, iss. 4",
pages = "82-98",
year = "2020",
url = {http://buscompress.com/uploads/3/4/9/8/34980536/riber_9-4_06_s19-085_82-98.pdf},
}
12
@article{UEK:2168332609,
author = "Anna Mazurczak-Mąka and Monika Turek-Radwan",
title = "Cost Analysis in the Audit of Selected Companies in Poland",
journal = "Financial Sciences",
number = "vol. 24, 1",
pages = "39-50",
year = "2019",
doi = {http://dx.doi.org/10.15611/fins.2019.1.03},
url = {https://www.dbc.wroc.pl/dlibra/publication/109525},
}
13
@article{UEK:2168337009,
author = "Anna Mazurczak-Mąka and Monika Turek-Radwan and Paweł Zieniuk and Bogusław Wacławik",
title = "Determinants of Accuracy in Disclosure of Information about Risk in Financial Statements of Listed Companies - Case of Poland",
journal = "Proceedings",
number = "vol. 8, iss. 4",
pages = "19-085",
year = "2019",
url = {},
}
14
@misc{UEK:2168342023,
author = "Monika Turek-Radwan and Magdalena Kowalczyk",
title = "'To Be or Not to Be' : Performance Measurement in the Public Sector Using the Example of Public Libraries in Poland",
booktitle = "Financial Reporting and Auditing : Meeting the Information Users' Needs : Book of Abstracts",
pages = "68",
adress = "Cracow",
publisher = "Foundation of the Cracow University of Economics",
year = "2019",
}
15
@misc{UEK:2168331275,
author = "Anna Mazurczak-Mąka and Michał Mąka and Monika Turek-Radwan and Bogusław Wacławik and Paweł Zieniuk",
title = "Effectiveness of Bankruptcy Prediction Models Developed by Polish Academics",
booktitle = "XXIV Workshop on Accounting and Management Control",
pages = "26",
adress = "Coimbra",
publisher = "ISCAC - Coimbra Business School",
year = "2019",
}
16
@article{UEK:2168329897,
author = "Mariusz Andrzejewski and Monika Turek-Radwan and Anna Mazurczak-Mąka",
title = "The Control Function of Auditing in Public Interest Entities in Poland",
journal = "Global Business Conference",
number = "R. 18",
pages = "25-35",
year = "2018",
url = {https://gbcsummer.com/wp-content/uploads/Conference_Proceedings/GBC_Conference_Proceedings_2018.pdf},
}
17
@inbook{UEK:2168311433,
author = "Monika Turek-Radwan and Anna Mazurczak-Mąka",
title = "Regulacje prawne w zakresie sprawozdawczości w jednostkach sektora finansów publicznych",
booktitle = "Ewolucja sprawozdawczości i rewizji finansowej w systemie rachunkowości",
pages = "164-182",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2016",
isbn = "978-83-8085-385-0",
}
18
@inbook{UEK:2168304543,
author = "Witold Furman and Monika Turek-Radwan",
title = "Koncepcja wyniku finansowego w świetle prawa podatkowego",
booktitle = "Integracja sposobu sporządzania, analizy i badania sprawozdania finansowego",
pages = "158-173",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin SA",
year = "2016",
isbn = "978-83-8085-123-8",
}
19
@article{UEK:2168312521,
author = "Monika Turek-Radwan and Bogusław Wacławik",
title = "Agricultural Accountancy in Poland - Selected Theoretical and Practical Issues",
journal = "Scientific Journal of Bielsko-Biala School of Finance and Law",
number = "2",
pages = "4-14",
year = "2016",
doi = {http://dx.doi.org/10.19192/wsfip.sj2.2016.1},
url = {https://asej.eu/index.php/asej/article/view/464},
}
20
@inbook{UEK:2168308377,
author = "Witold Furman and Monika Turek-Radwan",
title = "Podatkowe aspekty zasady kontynuacji działania",
booktitle = "Współczesne problemy i kierunki transformacji rachunkowości i rewizji finansowej. T. 2, Aspekty zarządcze w rachunkowości ",
pages = "37-44",
adress = "Katowice",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach",
year = "2016",
isbn = "978-83-7875-310-0",
}
21
@inbook{UEK:2168290589,
author = "Bartłomiej Wrona and Monika Turek-Radwan",
title = "Regulacje w zakresie audytu wewnętrznego i kontrola zarządcza w jednostkach sektora finansów publicznych",
booktitle = "Specyfika regulacji w zakresie rachunkowości jednostek zainteresowania i pożytku publicznego",
pages = "216-241",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin SA",
year = "2015",
isbn = "978-83-7930-725-8",
}
22
@inbook{UEK:2168299811,
author = "Witold Furman and Monika Turek-Radwan",
title = "Rachunkowość wobec swobody przepływu towarów, usług, kapitału i osób w Unii Europejskiej",
booktitle = "Sprawozdawczość i rewizja finansowa : uwarunkowania ekonomiczne, społeczne i regulacyjne",
pages = "115-122",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2015",
url = {https://bazybg.uek.krakow.pl/cyfrowa/kolekcje/publikacja/1000317264 },
isbn = "978-83-7252-710-3",
}
23
@inbook{UEK:2168274681,
author = "Bartłomiej Wrona and Monika Turek-Radwan",
title = "Zmiany w zasadach podejścia do rachunkowości budżetowej",
booktitle = "Teoria rachunkowości a jej współczesne regulacje",
pages = "184-202",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin SA",
year = "2014",
isbn = "978-83-7930-287-1",
}
24
@unpublished{UEK:2168301549,
author = "Bartłomiej Wrona and Monika Turek-Radwan",
title = "Regulacje w zakresie audytu wewnętrznego i kontrola zarządcza w jednostkach sektora finansów publicznych",
booktitle = "Specyfika regulacji w zakresie rachunkowości jednostek zainteresowania i pożytku publicznego",
pages = "[110]-[138]",
year = "2014",
}
25
@inbook{UEK:2168256514,
author = "Anna Mazurczak and Monika Turek-Radwan",
title = "Kwantyfikacja ryzyka braku kontynuacji działalności w wybranych modelach upadłości przedsiębiorstw",
booktitle = "Współczesne uwarunkowania kwantyfikacji w rachunkowości",
pages = "231-257",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2013",
isbn = "978-83-7641-836-0",
}
26
@inbook{UEK:2168269346,
author = "Bogusław Wacławik and Monika Turek-Radwan",
title = "Ważniejsze problemy pomiaru ryzyka kredytowego na podstawie wybranych metod kwantyfikacji",
booktitle = "Sprawozdawczość i rewizja finansowa : problemy kwantyfikacji ryzyka gospodarczego",
pages = "233-242",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2013",
isbn = "978-83-7252-643-4",
}
27
@unpublished{UEK:2168287187,
author = "Bartłomiej Wrona and Monika Turek-Radwan",
title = "Zmiany w zasadach podejścia do rachunkowości budżetowej",
booktitle = "Teoria rachunkowości a jej współczesne regulacje",
pages = "191-212",
year = "2013",
}
28
@inbook{UEK:2168287559,
author = "Anna Mazurczak and Monika Turek-Radwan",
title = "Skuteczność modeli predykcji bankructwa opracowanych w polskich ośrodkach naukowych",
booktitle = "Metody i techniki diagnostyczne w doskonaleniu organizacji",
pages = "21-30",
adress = "Kraków",
publisher = "Mfiles.pl",
year = "2013",
isbn = "978-83-935104-2-9",
}
29
@misc{UEK:2168280093,
author = "Paweł Zieniuk and Monika Turek-Radwan",
title = "Certyfikat ACCA w zasięgu ręki",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "4 (56)",
pages = "13",
year = "2013",
url = {http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_56_druk},
}
30
@inbook{UEK:2168278639,
author = "Adam Żabka and Monika Turek-Radwan",
title = "Analiza wskaźnikowa dochodów gminy",
booktitle = "Stabilność systemu finansowego warunkiem rozwoju gospodarczego. T. 2",
pages = "237-252",
adress = "Bielsko-Biała",
publisher = "Wydawnictwo Wyższej Szkoły Finansów i Prawa",
year = "2012",
isbn = "978-83-61310-01-3",
}
31
@inbook{UEK:2168278117,
author = "Anna Mazurczak and Monika Turek-Radwan",
title = "Rola analizy finansowej w raportach biegłego rewidenta",
booktitle = "Stabilność systemu finansowego warunkiem rozwoju gospodarczego. T. 1",
pages = "119-137",
adress = "Bielsko-Biała",
publisher = "Wydawnictwo Wyższej Szkoły Finansów i Prawa",
year = "2012",
isbn = "978-83-61310-96-9",
}
32
@unpublished{UEK:2168273750,
author = "Anna Mazurczak and Monika Turek-Radwan",
title = "Kwantyfikacja ryzyka braku kontynuacji działalności w wybranych modelach upadłości przedsiębiorstw",
booktitle = "Współczesne uwarunkowania kwantyfikacji w rachunkowości",
pages = "262-290",
year = "2012",
}
33
@inbook{UEK:2168273108,
author = "Monika Turek-Radwan",
title = "Zarządzanie ryzykiem bankowym",
booktitle = "Bankowość w dobie kryzysu finansowego a perspektywy rozwoju regionów. T. 1, Banki wobec kryzysu finansowego ",
pages = "136-144",
adress = "Bielsko-Biała",
publisher = "Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów",
year = "2009",
isbn = "978-83-61310-36-5",
}
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID