Publications of the selected author
1

Author:
Title:
Book notes: Mission economy, by Mariana Mazzucato
Source:
Central Banking. - Vol. 32, nr 3 (2022)
Access mode:
Nr:
2168364578
review
2

Author:
Title:
Financing Health 4.0
Source:
The Digital Transformation of Healthcare : Health 4.0 / eds. Marek ĆWIKLICKI, Mariusz Duplaga, Jacek KLICH - London, New York: Routledge, 2022, s. 149-162 - Bibliogr.
Series:
(Routledge International Studies in Health Economics)
ISBN:
978-0-367-70050-8 ; 978-0-367-70053-9
Level II:
75.00 pkt
Nr:
2168360586
chapter in monograph
See main document
3

Author:
Title:
Deliberation in Health Policy : the Case of Poland
Source:
Deliberation in the Public Policies Planning Process : Experiences and Future Challenges / ed. Joanna Podgórska-Rykała, Jacek Sroka - Kraków: Wydawnictwo Libron - Filip Lohner, 2022, s. 79-115. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-67209-08-3
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168365840
chapter in monograph
4

Author:
Title:
Effective Management of Personal Health Records using Blockchain Technology
Source:
Blockchain Technology in Healthcare Applications : Social, Economic, and Technological Implications / eds. Bharat Bhushan, Nitin Rakesh, Yousef Farhaoui, Parma Nand Astya, Bhuvan Unhelkar - Boca Raton: Taylor & Francis Group, 2022, s. 233-252. - Summ. - Bibliogr.
Series:
(Advances in Smart Healthcare Technologies)
ISBN:
9781032123196 ; 9781003224075
Access mode:
Level II:
75.00 pkt
Nr:
2168364568
chapter in monograph
5

Author:
Alicja Domagała , Jacek Klich
Title:
Human Capital vs. Health 4.0
Source:
The Digital Transformation of Healthcare : Health 4.0 / eds. Marek ĆWIKLICKI, Mariusz Duplaga, Jacek KLICH - London, New York: Routledge, 2022, s. 178-191 - Bibliogr.
Series:
(Routledge International Studies in Health Economics)
ISBN:
978-0-367-70050-8 ; 978-0-367-70053-9
Level II:
75.00 pkt
Nr:
2168360590
chapter in monograph
See main document
6

Title:
Recommendations for Implementing Industry 4.0 in the Healthcare System
Source:
The Digital Transformation of Healthcare : Health 4.0 / eds. Marek ĆWIKLICKI, Mariusz Duplaga, Jacek KLICH - London, New York: Routledge, 2022, s. 213-220 - Bibliogr.
Series:
(Routledge International Studies in Health Economics)
ISBN:
978-0-367-70050-8 ; 978-0-367-70053-9
Level II:
75.00 pkt
Nr:
2168360594
chapter in monograph
See main document
7

Title:
The Digital Transformation of Healthcare : Health 4.0
, Duplaga Mariusz
Publisher address:
London, New York: Routledge, 2022
Physical description:
221 s.: il.; 23 cm.
Series:
(Routledge International Studies in Health Economics)
Notes:
Bibliogr. przy rozdz.
Research program:
The publication was co-financed from the subsidy granted to Cracow University of Economics.
ISBN:
978-0-367-70050-8 ; 978-0-367-70053-9
Level II:
150.00 pkt
Nr:
2168360548
See related chapters
8

Author:
Title:
The Fourth Industrial Revolution and the Healthcare System
Source:
The Digital Transformation of Healthcare : Health 4.0 / eds. Marek ĆWIKLICKI, Mariusz Duplaga, Jacek KLICH - London, New York: Routledge, 2022, s. 1-16 - Bibliogr.
Series:
(Routledge International Studies in Health Economics)
ISBN:
978-0-367-70050-8 ; 978-0-367-70053-9
Level II:
75.00 pkt
Nr:
2168360552
chapter in monograph
See main document
9

Author:
Title:
The Framework for Investigating Globalization's Impact on Health Systems
Source:
Horyzonty Polityki. - vol. 13, nr 42 (2022) , s. 155-169. - Tytuł numeru: Instrumenty regulacyjne a skuteczność polityk publicznych = Regulatory Instruments and the Effectiveness of Public Policies - Bibliogr.
2019 list:
100.00 pkt
Nr:
2168363844
article
10

Author:
Marek Ćwiklicki , Mariusz Duplaga , Jacek Klich
Title:
Preface : The Fourth Industrial Revolution and Healthcare
Source:
The Digital Transformation of Healthcare : Health 4.0 / eds. Marek ĆWIKLICKI, Mariusz Duplaga, Jacek KLICH - London, New York: Routledge, 2022, s. XV-XXI - Bibliogr.
Series:
(Routledge International Studies in Health Economics)
ISBN:
978-0-367-70050-8 ; 978-0-367-70053-9
Nr:
2168360550
preface / summary
See main document
11

Author:
Title:
Book notes: The cost of free money, by Paola Subacchi
Source:
Central Banking. - Vol. 32, nr 2 (2021)
Access mode:
Nr:
2168364576
review
12

Author:
Title:
Polityka zdrowotna : wybrane uwarunkowania i wyzwania = Health Policy : Key Determinants and Challenges
Source:
Polityki publiczne / red. Artur Wołek - Kraków: Akademia Ignatianum w Krakowie, 2021, s. 175-191. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Series:
(Słowniki społeczne ; t. 2)
ISBN:
978-83-7614-492-4
Access mode:
Full text
CC-BY-ND
Level I:
20.00 pkt
Note another doc.:
Dostępne również w języku angielskim: Klich J., (2021), Health Policy : Key Determinants and challenges. [W:] Wołek A. (ed.), Public Policies, Krakow : Ignatianum University Press, s. 171-186, ISBN 978-83-7614-496-2 https://slownikispoleczne.ignatianum.edu.pl/pliki/pp_en.pdf
Nr:
2168355450
chapter in monograph
13

Author:
Title:
Entrepreneurship in the Health Care System in Poland : Selected Issues
Source:
Engines of Economic Prosperity : Creating Innovation and Economic Opportunities through Entrepreneurship / eds. Meltem Ince-Yenilmez, Burak Darici - Cham: Palgrave Macmillan, 2021, s. 159-178. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-3-030-76087-8 ; 978-3-030-76088-5
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168357730
chapter in monograph
14

Author:
Marzena Tambor , Jacek Klich , Alicja Domagała
Title:
Financing Healthcare in Central and Eastern European Countries : How Far Are We from Universal Health Coverage?
Source:
International Journal of Environmental Research and Public Health. - vol. 18, iss. 4, art. no. 1382 (2021) , s. 1-26. - Tytuł numeru: Inequalities in Health Care - Bibliogr.
2019 list:
140.00 pkt
Index in Scopus:
Yes
Index in Web of Science:
Yes
Nr:
2168353006
article
15

Author:
Title:
Book Notes: Emily Jones (ed), The Political Economy of Bank Regulation in Developing Countries: Risk and Reputation, Oxford University Press, 2020, 416 p.
Source:
Central Banking. - Vol. 31, nr 4 (2021) , s. 118-119
Nr:
2168355300
review
16

Author:
Title:
Kreowana i rzeczywista odpowiedzialność państwa : studium sektora ochrony zdrowia państw postsocjalistycznych
Publisher address:
Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2021
Physical description:
230 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
Research program:
Publikacja dofinansowana przez Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie.
ISBN:
978-83-66470-50-7
Level I:
120.00 pkt
Nr:
2168353904
monograph
17

Author:
Marek Ćwiklicki , Francesco Schiavone , Jacek Klich , Kamila Pilch
Title:
Antecedents of Use of E-health Services in Central Eastern Europe : a Qualitative Comparative Analysis
Source:
BMC Health Services Research. - vol. 20, art. no. 171 (2020) , s. 1-15. - Summ. - Bibliogr.
Research program:
Funding for this research was provided by the University of Naples Parthenope for the language editing and proofreading. Funding for the article-processing charge and proof reading of revised version of the paper is provided by the Cracow University of Economics.
2019 list:
100.00 pkt
Index in Scopus:
Yes
Index in Web of Science:
Yes
Nr:
2168344306
article
18

Author:
Marek Ćwiklicki , Jacek Klich , Junsong Chen
Title:
The Adaptiveness of the Healthcare System to the Fourth Industrial Revolution : a Preliminary Analysis
Source:
Futures. - vol. 122, art. no. 102602 (2020) , s. 1-11. - Summ. - Bibliogr.
Research program:
This publication was co-financed by subsidies granted to the Cracow University of Economics
2019 list:
100.00 pkt
Index in Scopus:
Yes
Index in Web of Science:
Yes
Nr:
2168348628
article
19

Author:
Title:
Book Notes: Humanomics, by Vernon L. Smith and Bart J. Wilson
Source:
Central Banking. - vol. 30, no. 1 (2019) , s. 160-161
Nr:
2168338899
review
20

Author:
Payal Jain , Jacek Klich
Title:
Przedsiębiorczość społeczna : Indie i Polska
Source:
Przedsiębiorczość społeczna, innowacje, środowisko / red. nauk. Janina Pach, Renata Śliwa, Wojciech Maciejewski - Warszawa: CeDeWu, 2019, s. 151-163. - Streszcz. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-8102-226-2
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168335197
chapter in monograph
21

Author:
Title:
Stanisława Golinowska, O polskiej biedzie w latach 1990-2015. Definicje, miary i wyniki, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa 2018, stron 195
Source:
Polityka Społeczna. - nr 3 (2019) , s. 38-40
Access mode:
2019 list:
70.00 pkt
Nr:
2168334819
review
22

Author:
Jacek Klich , Veronika V. Monarkh
Title:
GMO and Health Risks : Selected Issues = Anotacija HMO ta ryzyky dla zdrow'ja : obrani pytannia = Annotacyja GMO i riski dla zdrowja : izbrannyje woprosy
Source:
Silśke hospodarstwo ta lisiwnyctwo = Agriculture and Forestry. - No. 14 (2019) , s. 245-254. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168338895
article
23

Title:
Specyfika krajów neoweberowskich na przykładzie działań podejmowanych w reakcji na globalny kryzys finansowy = Specific Traits of Neo-Weberian States on the Example of their Reaction to the Global Financial Crisis
Source:
Zarządzanie Publiczne = Public Governance. - nr 1 (43) (2018) , s. 19-37. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Research program:
Artykuł został przygotowany w ramach projektu badawczego finansowanego przez NCN pt. "Podejście neoweberowskie w zarządzaniu publicznym - w kierunku budowy paradygmatu", nr DEC-2013/11/B/HS4/01064.
Ministerial journal list:
b 14.00 pkt
Nr:
2168326021
article
24

Author:
Alicja Domagała , Jacek Klich
Title:
Planning of Polish Physician Workforce - Systemic Inconsistencies, Challenges and Possible Ways Forward
Source:
Health Policy. - vol. 122, iss. 2 (2018) , s. 102-108. - Summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
a 30.00 pkt
Nr:
2168321165
article
25

Author:
Title:
Innovations in Elderly Care : Key Success Factors
Source:
Zeszyty Naukowe Ochrony Zdrowia. Zdrowie Publiczne i Zarządzanie. - T. 16, nr 3 (2018) , s. 177-186. - Summ. - Bibliogr.
Research program:
Przygotowanie do wydania elektronicznego finansowane w ramach umowy 641/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.
Ministerial journal list:
b 11.00 pkt
Nr:
2168335427
article
26

Author:
Title:
Globalny kryzys finansowy 2008 roku : wątki etyczne = Global Financial Crisis of 2008 : Ethical Issues
Source:
Seminare : poszukiwania naukowe = Seminare : Learned Investigations. - Vol. 38, nr 3 (2017) , s. 93-105. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 15.00 pkt
Nr:
2168320747
article
27

Author:
Title:
Book Notes
Source:
Central Banking. - vol. 27, no. 3 (2017) , s. 112-113
Nr:
2168313735
review
28

Author:
Title:
Physician Appraisals : Key Challenges
Source:
Engineering Management in Production and Services. - nr 2 (2017) , s. 38-43. - Summ. - Bibliogr.
Research program:
This article has been developed within the framework of research Human Capital Management in Hospitals, which is financed thanks to the resources of the Polish National Science Centre (NCN) on the basis of Decision No. DEC- 2013/11/B/HS4/01062.
Ministerial journal list:
b 11.00 pkt
Nr:
2168314919
article
29

Author:
Title:
Potencjał instytucjonalny służby zdrowia w miastach
Source:
Funkcjonowanie metropolii w Polsce : gospodarka, przestrzeń, społeczeństwo / red. Jerzy HAUSNER, Michał KUDŁACZ - Wyd. 1 [dodruk]. - Warszawa: CeDeWu, 2017, s. 237-253 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7556-938-4
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168315793
chapter in monograph
See main document
30

Author:
Title:
The Neo-Weberian Approach in Health Policy in Selected Countries
Source:
Public Policy and the Neo-Weberian State / ed. by Stanisław MAZUR, Piotr KOPYCIŃSKI - London ; New York: Routledge, 2017, s. 120-136 - Bibliogr.
Series:
(Routledge Frontiers of Political Economy ; nr 235)
ISBN:
978-1-138-73283-4 ; 978-1-315-18794-5
Level II:
75.00 pkt
Nr:
2168317037
chapter in monograph
See main document
31

Author:
Gretchen E. Garniss
Title:
Housing for Independent Seniors in Poland
Promotor:
Publisher address:
Kraków: , 2017
Physical description:
188 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Access mode:
Signature:
eDr-401
Nr:
2168326103
doctoral dissertation
32

Title:
Miejsce miast w polityce UE
Source:
Funkcjonowanie metropolii w Polsce : gospodarka, przestrzeń, społeczeństwo / red. Jerzy HAUSNER, Michał KUDŁACZ - Wyd. 1 [dodruk]. - Warszawa: CeDeWu, 2017, s. 67-83 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7556-938-4
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168315775
chapter in monograph
See main document
33

Title:
The Neo-Weberian Concept of State and Its Implications for Public Management : Conclusion
Source:
Public Policy and the Neo-Weberian State / ed. by Stanisław MAZUR, Piotr KOPYCIŃSKI - London ; New York: Routledge, 2017, s. 162-173 - Bibliogr.
Series:
(Routledge Frontiers of Political Economy ; nr 235)
ISBN:
978-1-138-73283-4 ; 978-1-315-18794-5
Level II:
75.00 pkt
Nr:
2168317043
chapter in monograph
See main document
34

Author:
Title:
Potencjał instytucjonalny służby zdrowia w miastach
Source:
Funkcjonowanie metropolii w Polsce : gospodarka, przestrzeń, społeczeństwo / red. Jerzy HAUSNER, Michał KUDŁACZ - Warszawa: CeDeWu, 2016, s. 237-253 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7556-938-4
Nr:
2168311619
chapter in monograph
See main document
35

Author:
Alicja Domagała , Jacek Klich
Conference:
II Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Zdrowia Publicznego - "Problemy planowania kadry lekarskiej w Polsce - konsekwencje zaniedbań, aktualne wyzwania", Wrocław, Polska, od 2016-11-24 do 2016-11-25
Title:
Problemy planowania kadry lekarskiej w Polsce - konsekwencje zaniedbań, aktualne wyzwania
Source:
Public Health Forum2016. - vol. 2, nr 3, s. 182. - Dostępne tylko streszczenia
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168311805
varia
36

Author:
Title:
Book Notes
Source:
Central Banking. - vol. 26, no. 3 (2016) , s. 104-105
Nr:
2168312161
review
37

Author:
Title:
Kanały wpływu globalizacji na zdrowie : wybrane zagadnienia = The Channels of the Impact of Globalisation on Health : Selected Issues
Source:
Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae. - R. 20, nr 3, t. 3 (2016) , s. 27-40. - Tytuł numeru: Globalizacja i regionalizacja we współczesnym świecie. T. 3 - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168312649
article
38

Author:
Title:
Przedsiębiorczość, innowacje i konkurencyjność
Source:
Polityka wsparcia konkurencyjności gospodarki : wybrane aspekty / red. Tomasz GEODECKI - Warszawa: Polskie Wydawnictwa Ekonomiczne S.A., 2016, s. 195-207 - Bibliogr.
Series:
(Zarządzanie Publiczne)
ISBN:
978-83-208-2265-6
Nr:
2168311589
chapter in monograph
See main document
39

Title:
Konceptualizacja neoweberyzmu w literaturze przedmiotu
Source:
Neoweberyzm w zarządzaniu publicznym : od modelu do paradygmatu? / red. nauk. Stanisław MAZUR - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2016, s. 28-58 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7383-846-8
Access mode:
Full text
CC-BY
Note another doc.:
Dostępne również w języku angielskim: Białynicki-Birula P., Ćwiklicki M., Głowacki J., Klich J., (2016), The Conceptualisation of the Neo-Weberian State in the Literature. [W:] Mazur S. (red.), The Neo-Weberian State : Towards a New Paradigm of Public Management, Warsaw : Scholar Publishing House, s. 27-56. ISBN 978-83-7383-847-5
Nr:
2168308425
chapter in monograph
See main document
40

Author:
Conference:
Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. Demokracja współczesna - wymiar polski i międzynarodowy, Kraków, Polska, od 2016-10-19 do 2016-10-19
Title:
Demokracja ekonomiczna a nowy ład finansowy po globalnym kryzysie finansowym 2007/2008 = Economic Democracy and New Financial Order after the Global Financial Crisis 2007/2008
Source:
Demokracja współczesna : wymiar polski i międzynarodowy / red. Jerzy KORNAŚ, Łukasz DANEL - Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2016, s. 33-54. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-8019-658-2
Nr:
2168315611
chapter in conference materials
See main document
41

Title:
Miejsce miast w polityce UE
Source:
Funkcjonowanie metropolii w Polsce : gospodarka, przestrzeń, społeczeństwo / red. Jerzy HAUSNER, Michał KUDŁACZ - Warszawa: CeDeWu, 2016, s. 67-83 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7556-938-4
Nr:
2168311601
chapter in monograph
See main document
42

Author:
Conference:
8th International Conference on Applied Economics Contemporary Issues in Economy "Market or Government?", Toruń, Polska, od 2015-06-18 do 2015-06-19
Title:
Health Care Systems' Evolvement and the Changing Role of the State in Selected CEEC
Source:
Economics and Finance / ed. by Adam P. Balcerzak - Toruń: Institute of Economic Research and Polish Economic Society Branch, 2015, s. 893-904. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-937843-7-0
Access mode:
Nr:
2168301579
chapter in conference materials
43

Author:
Jacek Klich , Marcin Kautsch
Title:
Elementy otoczenia organizacji
Source:
Zarządzanie w opiece zdrowotnej : nowe wyzwania / red. Marcin Kautsch - Wyd. 2 rozsz.. - Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2015, s. 121-131. - Streszcz.
ISBN:
978-83-264-3492-1
Nr:
2168296335
chapter in monograph
44

Author:
Conference:
Economic Challenges for Higher Education in Central and Eastern Europe, Kraków, Polska, od 2015-04-23 do 2015-04-24
Title:
Demographic Shifts and Higher Education : Visegrad Countries Universities' Responses and Strategies
Source:
Economic Challenges for Higher Education in the Central and Eastern Europe / red. Aleksander SURDEJ, Marcin KĘDZIERSKI - Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2015, s. 142-164 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-8019-270-6
Nr:
2168300157
chapter in conference materials
See main document
45

Author:
Title:
Korporacje jako konkurenci uniwersytetów na rynku usług edukacyjnych = Corporations as Universities' Competitors in Education Market
Source:
Edukacja Ekonomistów i Menedżerów : Problemy, Innowacje, Projekty = Education of Economists and Managers : Problems, Innovations, Projects. - t. 36, nr 2 (2015) , s. 13-27. - Streszcz., summ., rez. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 12.00 pkt
Nr:
2168300913
article
46

Author:
Title:
Book Notes
Source:
Central Banking. - vol. 26, no. 1 (2015) , s. 92-93
Nr:
2168312159
review
47

Author:
Michał Baran , Jacek Klich , Michał Andrzej Woźniak
Title:
Monopolizacja serwisów społecznościowych : zachowania wiodących podmiotów z perspektywy neoweberyzmu = Social Media Monopolization : Main Stakeholders' Behavior from Neo-Weberian State Perspective
Source:
Przedsiębiorczość i Zarządzanie. - t. 16, z. 9, cz. 2 (2015) , s. 9-24. - Tytuł numeru: Agile-Commerce - zarządzanie w erze cyfrowej - Bibliogr.
Access mode:
Full text
CC-BY-SA
Ministerial journal list:
b 14.00 pkt
Nr:
2168308621
article
48

Author:
Title:
Polityka wobec małych i średnich przedsiębiorstw a polityka zatrudnienia
Source:
Polityka rynku pracy : teoria i praktyka / red. Maciej FRĄCZEK - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2015, s. 158-166 - Bibliogr.
Series:
(Zarządzanie Publiczne)
ISBN:
978-83-208-2235-9
Nr:
2168304891
chapter in monograph
See main document
49

Author:
Title:
Wizja organizacji
Source:
Zarządzanie w opiece zdrowotnej : nowe wyzwania / red. Marcin Kautsch - Wyd. 2 rozsz.. - Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2015, s. 173-179. - Streszcz.
ISBN:
978-83-264-3492-1
Nr:
2168296381
chapter in monograph
50

Author:
Title:
Organizacje opieki zdrowotnej
Source:
Zarządzanie w opiece zdrowotnej : nowe wyzwania / red. Marcin Kautsch - Wyd. 2 rozsz.. - Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2015, s. 79-87. - Streszcz.
ISBN:
978-83-264-3492-1
Nr:
2168296333
chapter in monograph
51

Author:
Title:
Outsourcing jako alternatywa dla klasycznego podejścia do zarządzania zasobami organizacji
Source:
Zarządzanie w opiece zdrowotnej : nowe wyzwania / red. Marcin Kautsch - Wyd. 2 rozsz.. - Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2015, s. 366-372. - Streszcz.
ISBN:
978-83-264-3492-1
Nr:
2168296387
chapter in monograph
52

Author:
Title:
Przekształcenia samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej jako wyzwanie dla podmiotów tworzących = Transformation of Independent Health Care Units as a Challenge for Local Governments
Source:
Zeszyty Naukowe Ochrony Zdrowia. Zdrowie Publiczne i Zarządzanie. - t. 13, nr 1 (2015) , s. 46-54. - Summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 11.00 pkt
Nr:
2168301575
article
53

Author:
Title:
Transformed Polish Public Hospitals : Main Challenges
Source:
Social, Innovative and Financial Dimensions of Enterprising Organizations / ed. Marzena Starnawska - Gdańsk: Gdańsk University of Technology, Faculty of Management and Economics, 2015, s. 96-107
ISBN:
978-83-62197-49-1
Access mode:
Nr:
2168301577
chapter in monograph
54

Author:
Jacek Klich , Marcin Kautsch
Title:
Tworzenie i wdrażanie strategii organizacji
Source:
Zarządzanie w opiece zdrowotnej : nowe wyzwania / red. Marcin Kautsch - Wyd. 2 rozsz.. - Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2015, s. 180-192. - Streszcz.
ISBN:
978-83-264-3492-1
Nr:
2168296385
chapter in monograph
55

Author:
Jacek Klich , Marcin Kautsch
Title:
Narzędzia do określania położenia organizacji względem najważniejszych interesariuszy
Source:
Zarządzanie w opiece zdrowotnej : nowe wyzwania / red. Marcin Kautsch - Wyd. 2 rozsz.. - Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2015, s. 132-152. - Streszcz.
ISBN:
978-83-264-3492-1
Nr:
2168296337
chapter in monograph
56

Author:
Title:
Dualne otoczenie organizacji opieki zdrowotnej
Source:
Zarządzanie w opiece zdrowotnej : nowe wyzwania / red. Marcin Kautsch - Wyd. 2 rozsz.. - Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2015, s. 68-78. - Streszcz.
ISBN:
978-83-264-3492-1
Nr:
2168296331
chapter in monograph
57

Author:
Title:
Stan systemu ochrony zdrowia i medycyny rodzinnej w Polsce
Source:
Problemy Medycyny Rodzinnej2014. - vol. 15, 4(44), s. 10. - Dostępne tylko streszczenia
Ministerial journal list:
b
Nr:
2168311809
varia
58

Author:
Jerzy Rosinski , Jacek Klich , Agata Filipkowska , Richard Pettinger
Title:
Top-down and Bottom-up Approach to Competence Management Implementation : a Case of Two Central Banks
Source:
Tourism & Management Studies : International English Edition. - no. 10, special issue (2014) , s. 26-34. - Summ., res. - Bibliogr.
Access mode:
Full text
CC-BY-NC-ND
Nr:
2168296283
article
59

Author:
Title:
Medical Tourism as a Business Opportunity for Transforming Economies
Source:
Human Factors of a Global Society : a System of Systems Perspective / ed. by Tadeusz Marek, Waldemar Karwowski, Marek Frankowicz, Jussi Kantola, Pavel Zgaga - Boca Raton: CRC Press / Balkema, 2014, s. 513-526 - Bibliogr.
Series:
(Ergonomics Design and Management : theory and applications)
ISBN:
978-1-4665-7286-7
Access mode:
Nr:
2168296269
chapter in monograph
60

Author:
Conference:
5th International Conference on Applied Human Factors and Ergonomics, Kraków, Polska, od 2014-07-19 do 2014-07-23
Title:
Demographic Shifts and Higher Education : Responses and Strategies
Source:
Advances in Science, Technology, Higher Education and Society in the Conceptual Age: STHESCA / Ed. by Tadeusz Marek - [b.m.]: AHFE Conference, 2014, s. 72-85. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-1-4951-2110-4
Access mode:
Nr:
2168296267
chapter in conference materials
61

Author:
Title:
Foreign Direct Investment in the Visegrad Countries after 2004 : Have the Visegrad Countries' Membership in the European Union Changed Something?
Source:
FDI in Central Europe / ed. by Krzysztof WACH - Cracow: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014, s. 19-32. - Summ. - Bibliogr.
Series:
(Entrepreneurial Business and Economics Review ; vol. 2, nr 3)
ISBN:
978-83-939576-6-8
Nr:
2168285675
chapter in monograph
See main document
62

Author:
Title:
Book Notes
Source:
Central Banking. - vol. 24, no. 4 (2014) , s. 102-103
Nr:
2168312155
review
63

Author:
Title:
[Recenzja]
Source:
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi. - nr 5 (100) (2014) , s. 125-130
Ministerial journal list:
b
Nr:
2168311811
review
64

Author:
Title:
Book Notes
Source:
Central Banking. - vol. 25, no. 1 (2014) , s. 139-140
Nr:
2168312157
review
65

Author:
Title:
Book Notes
Source:
Central Banking. - vol. 23, no. 3 (2013) , s. 104-106
Nr:
2168312149
review
66

Author:
Title:
Editorial : Modern Challenges for International Business in Europe
Source:
Modern Challenges for International Business in Europe / ed. by Jacek KLICH - Cracow: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2013, s. 5-6. - Summ. - Bibliogr.
Series:
(Entrepreneurial Business and Economics Review ; vol. 1, nr 2)
ISBN:
978-83-939576-1-3
Nr:
2168296285
preface / summary
See main document
67

Author:
Title:
Book Notes
Source:
Central Banking. - vol. 24, no. 2 (2013) , s. 94-95
Nr:
2168312153
review
68

Author:
Title:
Restrukturyzacja samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej : współczesne wyzwania, procedury i narzędzia
Publisher address:
Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2013
Physical description:
451 s.: il.; 21 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-264-4177-6
Nr:
2168288959
monograph
69

Author:
Title:
Globalizacja usług zdrowotnych : udział nowych państw UE na europejskim rynku turystyki medycznej
Source:
Namysły nad problemami polityki zdrowotnej : globalnej - europejskiej - krajowej : księga jubileuszowa prof. dra hab. Cezarego W. Włodarczyka / red. nauk. Iwona Kowalska, Anna Mokrzycka - Warszawa: Difin SA, 2013, s. 69-81 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7641-704-2
Nr:
2168273938
chapter in monograph
70

Author:
Title:
Przedsiębiorczość i społeczna przedsiębiorczość jako przedmiot badań = Enterpreneurship and Social Enterpreneurship as a Research Object
Source:
Ekonomia Społeczna. - nr 1(6) (2013) , s. 20-33. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Access mode:
Full text
CC-BY-NC-ND
Ministerial journal list:
b 1.00 pkt
Nr:
2168271312
article
71

Author:
Title:
Państwo i rynek w sektorze ochrony zdrowia w Polsce : kierunki i perspektywy = Government and Market in the Polish Health Care : Directions and Perspectives
Source:
Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - 139 (2013) , s. 260-267. - Tytuł numeru: Współczesne problemy ekonomiczne : polityka państwa a proces globalizacji
Access mode:
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168273916
article
72

Title:
Modern Challenges for International Business in Europe
Redakcja:
Publisher address:
Cracow: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2013
Physical description:
88 s.: il.; 24 cm
Series:
(Entrepreneurial Business and Economics Review ; vol. 1, nr 2)
Notes:
Streszcz. w języku ang., Bibliogr. po rozdz.
ISBN:
978-83-939576-1-3
Access mode:
Full text
CC-BY-NC-ND
Nr:
2168279701
See related chapters
73

Author:
Title:
Book Notes
Source:
Central Banking. - vol. 23, no. 4 (2013) , s. 118-119
Nr:
2168312151
review
74

Author:
Title:
Polityka wobec małych i średnich przedsiębiorstw a polityka rynku pracy
Source:
Dobre rządzenie - wokół dylematów współczesnej polityki rynku pracy / kierownik zespołu badawczego: Jerzy HAUSNER2013, s. 155-169 - Bibliogr.
Signature:
NP-1430/Magazyn
Nr:
2168290603
chapter in unpublished scientific work
See main document
75

Title:
Budowanie alternatyw strategicznych
Source:
Zarządzanie strategiczne w ochronie zdrowia = Strategic Management of Health Care Organizations / Linda E. Swayne, W. Jack Duncan, Peter M. Ginter ; red. nauk. wyd. pol. Jacek Klich - Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2012, s. 267-332
Tłumaczenie:
ISBN:
978-83-264-1152-6
Nr:
2168273966
chapter in monograph
See main document
76

Title:
Ocena opcji i wybór strategiczny
Source:
Zarządzanie strategiczne w ochronie zdrowia = Strategic Management of Health Care Organizations / Linda E. Swayne, W. Jack Duncan, Peter M. Ginter ; red. nauk. wyd. pol. Jacek Klich - Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2012, s. 333-395
Tłumaczenie:
ISBN:
978-83-264-1152-6
Nr:
2168273968
chapter in monograph
See main document
77

Author:
Title:
Proces przekształceń samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej w spółki prawa handlowego z perspektywy zarządzania i planowania strategicznego
Source:
Zarządzanie podmiotami leczniczymi - bezpieczeństwo pacjentów i sposoby ograniczania ryzyka szpitali / red. nauk. Mieczysław Pasowicz - Kraków: na zlec. Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego; Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM, 2012, s. 53-65. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7571-285-8 ; 978-83-7571-218-8
Access mode:
Full text
CC-BY-NC-ND
Nr:
2168296481
chapter in monograph
78

Title:
Strategie świadczenia usług tworzących wartość dodaną
Source:
Zarządzanie strategiczne w ochronie zdrowia = Strategic Management of Health Care Organizations / Linda E. Swayne, W. Jack Duncan, Peter M. Ginter ; red. nauk. wyd. pol. Jacek Klich - Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2012, s. 396-446
Tłumaczenie:
ISBN:
978-83-264-1152-6
Nr:
2168273974
chapter in monograph
See main document
79

Author:
Mahmud Hassan
Title:
Analiza finansowa dla organizacji ochrony zdrowia
Source:
Zarządzanie strategiczne w ochronie zdrowia = Strategic Management of Health Care Organizations / Linda E. Swayne, W. Jack Duncan, Peter M. Ginter ; red. nauk. wyd. pol. Jacek Klich - Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2012, s. 550-581 - Bibliogr.
Tłumaczenie:
ISBN:
978-83-264-1152-6
Nr:
2168273976
chapter in monograph
See main document
80

Author:
Randall Harris , Kevin Vogt , Armand Gilinky
Title:
Centrum Medyczne Emanuel: kryzys w służbie zdrowia
Source:
Zarządzanie strategiczne w ochronie zdrowia = Strategic Management of Health Care Organizations / Linda E. Swayne, W. Jack Duncan, Peter M. Ginter ; red. nauk. wyd. pol. Jacek Klich - Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2012, s. 724-750
Tłumaczenie:
ISBN:
978-83-264-1152-6
Nr:
2168273980
chapter in monograph
See main document
81

Title:
Strategie wsparcia tworzące wartość dodaną
Source:
Zarządzanie strategiczne w ochronie zdrowia = Strategic Management of Health Care Organizations / Linda E. Swayne, W. Jack Duncan, Peter M. Ginter ; red. nauk. wyd. pol. Jacek Klich - Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2012, s. 447-496
Tłumaczenie:
ISBN:
978-83-264-1152-6
Nr:
2168273972
chapter in monograph
See main document
82

Author:
Frederick D. Green , Carolyn E. Predmore , Janet L. Rovenpor
Title:
"Panie doktorze, czy może pan coś z tym zrobić?" - przypadek dotyczący spa medycznego
Source:
Zarządzanie strategiczne w ochronie zdrowia = Strategic Management of Health Care Organizations / Linda E. Swayne, W. Jack Duncan, Peter M. Ginter ; red. nauk. wyd. pol. Jacek Klich - Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2012, s. 751-782
Tłumaczenie:
ISBN:
978-83-264-1152-6
Nr:
2168273982
chapter in monograph
See main document
83

Author:
Title:
Koncepcja open innovation i perspektywy jej wykorzystania przez polskie szkoły wyższe
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług. - nr 93 (2012) , s. 43-67. - Tytuł numeru: Otoczenie instytucjonalne jako stymulator procesów B+R i innowacji w gospodarce : SOOIPP Annual 2012 - Bibliogr.
Series:
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego ; nr 717)
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2168273940
article
84

Title:
Komunikowanie strategii i rozwijanie planów działań
Source:
Zarządzanie strategiczne w ochronie zdrowia = Strategic Management of Health Care Organizations / Linda E. Swayne, W. Jack Duncan, Peter M. Ginter ; red. nauk. wyd. pol. Jacek Klich - Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2012, s. 497-531
Tłumaczenie:
ISBN:
978-83-264-1152-6
Nr:
2168273970
chapter in monograph
See main document
85

Author:
John J. Lawrence , Linda J. Morris
Title:
Instytut Katarakty i Laseroterapii : konkurencja na rynku zabiegów LASIK
Source:
Zarządzanie strategiczne w ochronie zdrowia = Strategic Management of Health Care Organizations / Linda E. Swayne, W. Jack Duncan, Peter M. Ginter ; red. nauk. wyd. pol. Jacek Klich - Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2012, s. 811-827
Tłumaczenie:
ISBN:
978-83-264-1152-6
Nr:
2168273986
chapter in monograph
See main document
86

Author:
Fred H. Campbell , Daris D. Caldwell
Title:
Przypadek operacji na otwartym sercu w Szpitalu Cabarrus
Source:
Zarządzanie strategiczne w ochronie zdrowia = Strategic Management of Health Care Organizations / Linda E. Swayne, W. Jack Duncan, Peter M. Ginter ; red. nauk. wyd. pol. Jacek Klich - Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2012, s. 828-846
Tłumaczenie:
ISBN:
978-83-264-1152-6
Nr:
2168273988
chapter in monograph
See main document
87

Author:
Phil Rutsohn , Bob Forget
Title:
Rosemont Behavioral Health Center
Source:
Zarządzanie strategiczne w ochronie zdrowia = Strategic Management of Health Care Organizations / Linda E. Swayne, W. Jack Duncan, Peter M. Ginter ; red. nauk. wyd. pol. Jacek Klich - Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2012, s. 702-723
Tłumaczenie:
ISBN:
978-83-264-1152-6
Nr:
2168273978
chapter in monograph
See main document
88

Author:
Linda E. Swayne , Peter M. Ginter
Title:
Centrum Zdrowia C.W. Williamsa
Source:
Zarządzanie strategiczne w ochronie zdrowia = Strategic Management of Health Care Organizations / Linda E. Swayne, W. Jack Duncan, Peter M. Ginter ; red. nauk. wyd. pol. Jacek Klich - Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2012, s. 783-810
Tłumaczenie:
ISBN:
978-83-264-1152-6
Nr:
2168273984
chapter in monograph
See main document
89

Author:
Title:
Global Medical Tourism Management : a Needed Research Agenda?
Source:
Advances in Management2012. - Vol. 5, No. 1, s. 5-7
Nr:
2168348770
preface / summary
90

Author:
Title:
Wybrane aspekty przekształcania samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej w spółki kapitałowe = Selected Factors Influencing the Transformation of Independent Public Health Care Providers into Corporations
Source:
Opieka zdrowotna : zagadnienia ekonomiczne / red. nauk. Iga Rudawska, Edward Urbańczyk - Warszawa: Difin, 2012, s. 316-329. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7641-751-6
Nr:
2168273958
chapter in monograph
91

Author:
Linda E. Swayne , W. Jack Duncan , Peter M. Ginter
Title:
Zarządzanie strategiczne w ochronie zdrowia = Strategic Management of Health Care Organizations
Redakcja przekładu:
Publisher address:
Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2012
Physical description:
900 s.: il.; 24 cm
ISBN:
978-83-264-1152-6
Nr:
2168273964
monograph
See related chapters
92

Author:
Title:
Systemowe ograniczenia funkcjonowania sektora publicznego w polskim systemie ochrony zdrowia = Systemic Barriers to Functioning of Public Sector in the Polish Health Care System
Source:
Studia i Materiały Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Wiedzą. - nr 54 (2011) , s. 249-258. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2168296483
article
93

Author:
Jacek Klich , Camal Gallouj , Kaabachi Souheila , Jerzy Błaszczuk
Title:
Innowacje organizacyjne w szpitalach
Source:
Innowacje organizacyjne w szpitalach / red. Jan Stępniewski, Piotr Karniej, Marcin Kęsy - Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2011, s. 75-121
ISBN:
978-83-264-0615-7
Nr:
2168302665
chapter in monograph
94

Author:
Daria Szczepaniak , Jacek Klich
Title:
Analiza świadczeń zdrowotnych udzielonych zagranicznym pacjentom na terenie Polski po akcesji Polski do UE
Source:
Innowacje organizacyjne w szpitalach / red. Jan Stępniewski, Piotr Karniej, Marcin Kęsy - Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2011, s. 596-627
ISBN:
978-83-264-0615-7
Nr:
2168296853
chapter in monograph
95

Author:
Title:
Kryzys 2007-2008 : nowe wyzwania dla zarządzania? = Financial Crisis 2007-2009 : New Challenges for Management Science?
Source:
Organizacja i Kierowanie = Organization and Management. - nr 3 (2011) , s. 77-88. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168294111
article
96

Author:
Title:
Organizacje opieki zdrowotnej
Source:
Zarządzanie w opiece zdrowotnej : nowe wyzwania / red. Marcin Kautsch - Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2010, s. 67-77. - Streszcz.
ISBN:
978-83-264-0233-3
Nr:
2168296877
chapter in monograph
97

Author:
Title:
Medical Professionals as Entrepreneurs : the Review of the Literature
Source:
Exploring the Dynamics of Entrepreneurship / ed. by Aleksander SURDEJ and Krzysztof WACH - Toruń ; Kraków: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2010, s. 75-86 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7611-584-9
Nr:
2168296619
chapter in monograph
See main document
98

Author:
Title:
Bariery w komunikacji marketingowej świadczeniodawców z pacjentami = Barriers to Market Communication between Health Care Providers and Patients
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. - 136 (2010) , s. 518-527. - Tytuł numeru: Komunikacja rynkowa : skuteczne narzędzia i obszary zastosowania - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168296621
article
99

Author:
Jacek Klich , Marcin Kautsch
Title:
Narzędzia do określania położenia organizacji
Source:
Zarządzanie w opiece zdrowotnej : nowe wyzwania / red. Marcin Kautsch - Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2010, s. 113-134. - Streszcz.
ISBN:
978-83-264-0233-3
Nr:
2168296883
chapter in monograph
100

Author:
Title:
Wpływ procesów globalizacji na systemy ochrony zdrowia
Source:
Zarządzanie w opiece zdrowotnej : nowe wyzwania / red. Marcin Kautsch - Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2010, s. 441-454. - Streszcz.
ISBN:
978-83-264-0233-3
Nr:
2168296919
chapter in monograph
101

Author:
Jacek Klich , Marcin Kautsch
Title:
Tworzenie i wdrażanie strategii organizacji
Source:
Zarządzanie w opiece zdrowotnej : nowe wyzwania / red. Marcin Kautsch - Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2010, s. 143-154. - Streszcz.
ISBN:
978-83-264-0233-3
Nr:
2168296891
chapter in monograph
102

Author:
Title:
Jakość jako wyzwanie dla menedżerów ochrony zdrowia
Source:
Komunikacja i jakość w zarządzaniu. T. 2 / red. Tadeusz Wawak - Kraków: Wydaw. Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2010, s. 313-321. - Streszcz. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-233-2935-0
Nr:
2168296901
chapter in monograph
103

Author:
Title:
Dualne otoczenie organizacji opieki zdrowotnej
Source:
Zarządzanie w opiece zdrowotnej : nowe wyzwania / red. Marcin Kautsch - Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2010, s. 57-66. - Streszcz.
ISBN:
978-83-264-0233-3
Nr:
2168296875
chapter in monograph
104

Author:
Title:
Finansowe bodźce do zwiększania jakości opieki zdrowotnej w Polsce : ujęcie krytyczne = Financial Incentives to Increase Quality in Health Care Organizations in Poland : a Critical Assessment
Source:
Kierunki doskonalenia usług w ochronie zdrowia / red. Mira Lisiecka-Biełanowicz, Bolesław Samoliński, Piotr Warczyński - Warszawa: Ministerstwo Zdrowia, 2010, s. 16-23. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-911065-7-0
Nr:
2168296869
chapter in monograph
105

Author:
Title:
Outsourcing jako alternatywa dla klasycznego podejścia do zarządzania zasobami organizacji
Source:
Zarządzanie w opiece zdrowotnej : nowe wyzwania / red. Marcin Kautsch - Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2010, s. 299-306. - Streszcz.
ISBN:
978-83-264-0233-3
Nr:
2168296907
chapter in monograph
106

Author:
Title:
Wizja organizacji
Source:
Zarządzanie w opiece zdrowotnej : nowe wyzwania / red. Marcin Kautsch - Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2010, s. 135-142. - Streszcz.
ISBN:
978-83-264-0233-3
Nr:
2168296887
chapter in monograph
107

Author:
Jacek Klich , Marcin Kautsch
Title:
Elementy otoczenia organizacji
Source:
Zarządzanie w opiece zdrowotnej : nowe wyzwania / red. Marcin Kautsch - Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2010, s. 101-112. - Streszcz.
ISBN:
978-83-264-0233-3
Nr:
2168296879
chapter in monograph
108

Author:
Title:
Nowe Zarządzanie Publiczne w sektorze ochrony zdrowia w Polsce? = New Public Management in the Health Care in Poland?
Source:
Zeszyty Naukowe Ochrony Zdrowia. Zdrowie Publiczne i Zarządzanie. - t. 6, nr 1-2 (2008) , s. 88-96. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168320717
article
109

Author:
Title:
Globalization and Health Care Services : Telemedicine and Medical Tourism
Source:
Przedsiębiorstwo wobec wyzwań globalnych. T. 3 / red. nauk. Andrzej Herman, Krystyna Poznańska - Warszawa: Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza, 2008, s. 241-256. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7378-408-6
Nr:
2168296607
chapter in monograph
110

Author:
Title:
Globalizacja usług zdrowotnych = The Globalization of Health Services
Source:
Gospodarka Narodowa. - nr 4 (2008) , s. 21-40. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Index in Web of Science:
Yes
Nr:
2168294133
article
111

Author:
J. Rosiński , J. Klich
Title:
Using Kolb's Learning Cycle to Teach Negotiation Skills
Source:
Teaching Entrepreneurship : Cases for Educational and Training / eds. Peter van der Sijde, Annemarie Ridder, Gerben Blaauw, Christoph Diensberg - Heidelberg: Physica-Verlag, 2008, s. 109-115 - Bibliogr.
Series:
(Contributions to Management Science)
ISBN:
978-3-7908-2037-9 ; 978-3-7908-2038-6
Nr:
2168296485
chapter in monograph
112

Author:
Title:
Wokół dysfunkcji zarządzania samodzielnymi publicznymi zakładami opieki zdrowotnej = On Certain Dysfunctions in the Management of Independent Public Health Care Units
Source:
Zarządzanie Publiczne. - nr 3(5) (2008) , s. 119-134. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Full text
CC-BY-NC-ND
Nr:
2168294137
article
113

Author:
Zbigniew Kasztelewicz , Wiesław Kozioł , Krystian Kozioł , Jacek Klich
Title:
Energetyka na węglu brunatnym - perspektywy rozwoju = Energy Production Based On Brown Coal - Outlook
Source:
Polityka Energetyczna = Energy Policy Journal. - T. 10, spec. 1 (2007) , s. 163-183. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168362108
article
114

Author:
Title:
Transformation of the Health Care System in Poland : Achievements and Challenges
Source:
Transition in Central and Eastern European Countries : Experiences and Future Perspectives / eds. Pero Maldini, Davorka Vidović - Zagreb: Political Science Research Centre, 2007, s. 219-247 - Bibliogr.
Series:
(Political Science Research Centre Forum ; book 3)
ISBN:
978-953-7022-15-0
Nr:
2168296503
chapter in monograph
115

Author:
Title:
Przedsiębiorczość w reformowaniu systemu ochrony zdrowia w Polsce : niedoceniane interakcje
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, 2007
Physical description:
396 s.; 24 cm
Notes:
Bibliogr
ISBN:
978-83-233-2302-0
Nr:
2168287857
monograph
116

Author:
Jerzy Rosinski , Jacek Klich
Title:
Teaching Negotiation Skills University Model Based on Entrepreneurial Experience
Source:
Entrepreneurship Teaching & Promotion at and by Universities : 10 Cases Interreg III C Network Project BEPART - Rostock: University of Rostock, 2007, s. 138-146. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168296613
chapter in book
117

Author:
Jacek Klich , Jerzy Rosinski
Title:
How to Take Off? The OURCHIP Company
Source:
Entrepreneurship Teaching & Promotion at and by Universities : 10 Cases Interreg III C Network Project BEPART - Rostock: University of Rostock, 2007, s. 125-137. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168296611
chapter in book
118

Author:
Jacek Klich , Richard Pettinger
Title:
Outsourcing w sektorze ochrony zdrowia = Outsourcing in the Health Care Sector
Source:
Zeszyty Naukowe Ochrony Zdrowia. Zdrowie Publiczne i Zarządzanie. - t. 4, nr 2 (2006) , s. 66-78. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168313627
article
119

Author:
Title:
Dostępność świadczeń zdrowotnych - ujęcie praktyczne i teoretyczne
Source:
Dostępność opieki zdrowotnej i pomocy społecznej dla osób starszych w Polsce : raport z badań / red. Katarzyna Szczerbińska - Kraków: Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, 2006, s. 57-62
ISBN:
83-233-2138-8
Nr:
2168313689
chapter in monograph
120

Author:
Title:
Wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa a proces integracji Unii Europejskiej : szansa czy zagrożenie?
Source:
Szkice o przyszłości Unii Europejskiej : europejska debata publiczna / red. Paweł KAWA - Kraków: Oficyna Wydawnicza Text, 2005, s. 29-35
ISBN:
83-88934-82-1
Nr:
2168296825
chapter in book
See main document
121

Author:
John Edgar Jackson , Jacek Klich , Krystyna Poznańska
Title:
The Political Economy of Poland's Transition : New Firms and Reform Governments
Publisher address:
Cambridge [etc.]: Cambridge University Press, 2005
Physical description:
XVI, 277, [2] s.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-0-521-83895-5
Access mode:
Nr:
2168287849
monograph
122

Author:
Jacek Klich , Marcin Kautsch
Title:
Zwiększenie potencjału przedsiębiorczego prywatnych praktyk lekarskich i zakładów opieki zdrowotnej
Source:
Współpraca transgraniczna na rynku usług medycznych pomiędzy wybranymi krajami Unii Europejskiej : usługi medyczne : ekonomika i zarządzanie / red. nauk. Joanna Hołub-Iwan, Józef Perenc, Iga Rudawska - Szczecin: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne. Oddział Wojewódzki, 2005, s. 123-132 - Bibliogr.
ISBN:
83-87249-48-3
Nr:
2168296389
chapter in monograph
123

Author:
Conference:
3rd International Conference: Entrepreneurship, Employment and Beyond, Kraków, Polska, od 2003-09-18 do 2003-09-19
Title:
Institutional Support for Small Business Development in Poland
Source:
Entrepreneurship, Employment and Beyond 2003 : Proceedings of the 3rd International Conference Organized by the Department of Entrepreneurship and Innovation of the Cracow University of Economics, the Northumbria University at Newcastle, the Södertörn University College (September 18-19, 2003, Cracow) / ed. by Jan TARGALSKI - Cracow: AE, 2004, s. 185-197. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-7252-223-5
Nr:
2168296809
chapter in conference materials
See main document
124

Author:
Marcin Kautsch , Jacek Klich
Title:
Jakość zarządzania zakładami opieki zdrowotnej = Quality of Management in Health Care Units
Source:
Organizacja i Kierowanie = Organization and Management. - nr 2 (2004) , s. 91-106. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Nr:
2168297215
article
125

Author:
Title:
Przedsiębiorczość w systemie ochrony zdrowia = Ship Entrepreneur in Health Care
Source:
Zeszyty Naukowe Ochrony Zdrowia. Zdrowie Publiczne i Zarządzanie. - t. 2, nr 2 (2004) , s. 56-63. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168313595
article
126

Author:
Title:
Motywowanie finansowe personelu
Source:
Zdrowie i Zarządzanie. - t. 6, nr 1 (2004) , s. 14-18. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168313599
article
127

Author:
John Edgar Jackson , Jacek Klich , Krystyna Poznańska
Title:
Economic Transition and Elections in Poland
Source:
Economics of Transition. - Vol. 11, Iss. 1 (2003) , s. 41-66 - Bibliogr.
Nr:
2168287859
article
128

Author:
John Edgar Jackson , Jacek Klich , Krystyna Poznańska
Title:
Democratic Institutions and Economic Reform : The Polish Case
Source:
British Journal of Political Science. - vol. 33, nr 1 (2003) , s. 85-108. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168287855
article
129

Author:
Marcin Kautsch , Jacek Klich
Title:
Próba oceny samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej
Source:
Kontrola Państwowa. - R. 48, nr 2(289) (2003) , s. 113-129
Access mode:
Nr:
2168313573
article
130

Author:
Title:
Inicjowanie działalności : wybór formy organizacyjno-prawnej : spółka partnerska
Source:
Zdrowie i Zarządzanie. - t. 4, nr 2 (2002) , s. 91-93
Nr:
2168313601
article
131

Author:
Title:
Rekrutacja pracowników
Source:
Zdrowie i Zarządzanie. - t. 4, nr 3-4 (2002) , s. 134-135
Nr:
2168313605
article
132

Author:
Title:
Małe i średnie przedsiębiorstwa wobec wyzwań globalizacji
Source:
Przegląd Organizacji. - nr 7-8 (2002) , s. 17-20
Nr:
2168294531
article
133

Author:
Marcin Kautsch , Jacek Klich
Title:
Procesy badawcze efektywności i jakości zarządzania dla zakładów opieki zdrowotnej : wytyczne do oceny zakładów
Source:
Zdrowie i Zarządzanie. - t. 4, nr 3-4 (2002) , s. 70-76. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168313603
article
134

Author:
Marcin Kautsch , Jacek Klich
Title:
Kontrakty menedżerskie w opiece zdrowotnej
Source:
Gospodarka Narodowa. - R. 13, nr 4(128) (2002) , s. 37-53 - Bibliogr.
Nr:
2168294529
article
135

Title:
Zarządzanie w opiece zdrowotnej : polsko-brytyjskie spojrzenie na zagadnienia zarządzania w ochronie zdrowia w nowym stuleciu
Redakcja:
Kautsch Marcin
, Whitfield Malcolm
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, 2001
Physical description:
423, [2] s.: rys., wykr.; 23 cm
Series:
(Nauki o Zdrowiu)
Notes:
Bibliogr. przy rozdz.
ISBN:
83-233-1464-0
Nr:
2168296615
See related chapters
136

Author:
Title:
Zmiana zachowań w zakładach opieki zdrowotnej w wyniku reformy : wyniki badania pilotażowego
Source:
Polityka Społeczna. - nr 10 (2001) , s. 21-24
Nr:
2168313569
article
137

Title:
Globalizacja
Redakcja:
Publisher address:
Kraków: Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, 2001
Physical description:
200 s.; 21 cm
Notes:
Bibliogr. po rozdz.
ISBN:
83-87832-27-8
Nr:
2168313587
See related chapters
138

Author:
Title:
Wsparcie dla małych i średnich przedsiębiorstw - Węgry i Republika Czeska
Source:
Przegląd Organizacji. - nr 6 (2001) , s. 16-19
Nr:
2168313571
article
139

Title:
Czy przemysł obronny wymaga obrony?
Redakcja:
Publisher address:
Kraków: Instytut Studiów Strategicznych, 2001
Physical description:
123 s.: il.; 21 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-87832-29-4
Nr:
2168288951
See related chapters
140

Author:
Title:
Zarządzanie strategiczne
Source:
Zarządzanie w opiece zdrowotnej : polsko-brytyjskie spojrzenie na zagadnienia zarządzania w ochronie zdrowia w nowym stuleciu / red. Marcin Kautsch, Malcolm Whitfield, Jacek Klich - Kraków: Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, 2001, s. 106-142 - Bibliogr.
Series:
(Nauki o Zdrowiu)
ISBN:
83-233-1464-0
Nr:
2168296617
chapter in monograph
See main document
141

Author:
Title:
Programy offsetowe : nadzieja dla polskiego sektora publicznego?
Source:
Czy przemysł obronny wymaga obrony? / red. Jacek Klich - Kraków: Instytut Studiów Strategicznych, 2001, s. 63-84
ISBN:
83-87832-29-4
Nr:
2168288953
chapter in monograph
See main document
142

Author:
Marcin Kautsch , Jacek Klich , Waldemar Stylo
Title:
Funkcjonowanie zakładów opieki zdrowotnej w reformowanym systemie : raport z badań
Prace pomocnicze:
Nuckowska Maja
, Więckiewicz Maciej
Publisher address:
Warszawa: Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, 2001
Physical description:
78 s.; 21 cm
Series:
(Biblioteka Zdrowia Publicznego ; nr 7)
ISBN:
83-86977-38-8
Nr:
2168296477
book
143

Author:
Title:
Wprowadzenie
Source:
Globalizacja / red. Jacek Klich - Kraków: Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, 2001, s. 7-17
ISBN:
83-87832-27-8
Nr:
2168313591
preface / summary
See main document
144

Author:
Title:
Programy wspierania małych i średnich przedsiębiorstw w wybranych krajach gospodarki rynkowej
Source:
Nadzieja rynku pracy : małe i średnie przedsiębiorstwa w gospodarce / red. Jacek Klich - Warszawa: Instytut Spraw Publicznych, 2000, s. 57-104
ISBN:
83-86917-29-6
Nr:
2168289015
chapter in monograph
See main document
145

Author:
Title:
Sektor małych i średnich przedsiębiorstw jako składowa nowoczesnych gospodarek rynkowych - teoria i praktyka
Source:
W kręgu zarządzania : spojrzenie multidyscyplinarne / red. Tadeusz Borkowski, Aleksander Marcinkowski, Anna Oherow-Urbaniec - Kraków: IZ UJ ; Księgarnia Akademicka, 2000, s. 283-308
ISBN:
83-7188-451-6
Nr:
2168296805
chapter in monograph
146

Author:
John E. Jackson , Jacek Klich , Krystyna Poznańska , Józef Chmiel
Title:
An Aggregate and Regional Analysis of the Dynamics of the Polish Economy, 1990-1997
Source:
Research Bulletin. - vol. 9, nr 2 (2000) , s. 23-55
Nr:
2168313567
article
147

Author:
Title:
Strategic Planning
Source:
Managing Health Services in Poland : an English/Polish Perspective of Health Service Management Issues in the New Millennium / ed. by Malcolm Whitfield, Marcin Kautsch, Jacek Klich - Kraków: Jagiellonian University Press, 2000, s. 59-87 - Bibliogr.
Series:
(Health Sciences)
ISBN:
83-233-1419-5
Nr:
2168296781
chapter in monograph
See main document
148

Author:
John E. Jackson , Jacek Klich , Krystyna Poznańska
Title:
Nowe przedsiębiorstwa w transformacji gospodarki polskiej
Source:
Gospodarka Narodowa. - nr 5-6 (2000) , s. 42-77
Nr:
2168313565
article
149

Author:
Wolf Bonsiep , Toni Fischer , Jacek Klich
Title:
Implementacja zrównoważonej karty wyników w praktyce przedsiębiorstw
Source:
Przegląd Organizacji. - nr 3 (2000) , s. 11-14
Access mode:
Nr:
2168304165
article
150

Author:
Title:
Podstawowe problemy zarządzania szpitalem
Source:
Zdrowie publiczne : wybrane zagadnienia / red. Antoni Czupryna, Stefan Poździoch, Andrzej Ryś, W. Cezary Włodarczyk - Wyd. 2 popr. i poszerz.. - Kraków: Uniwersyteckie Wydawnictwo Medyczne "Vesalius", 2000, s. 321-336 - Bibliogr.
ISBN:
83-85688-62-5
Nr:
2168313685
chapter in monograph
151

Title:
Nadzieja rynku pracy : małe i średnie przedsiębiorstwa w gospodarce
Redakcja:
Publisher address:
Warszawa: Instytut Spraw Publicznych, 2000
Physical description:
211 s.: il.; 24 cm
ISBN:
83-86917-29-6
Nr:
2168288961
See related chapters
152

Author:
Title:
Województwo małopolskie : profil gospodarczy
Redakcja:
Nawara Marek
, Sepioł Janusz
, Kantor Elżbieta
Publisher address:
Kraków: Samorząd Województwa Małopolskiego, 2000
Physical description:
24 s.: il., fot. kolor.; 30 cm
ISBN:
83-914539-1-X
Nr:
2168328723
report
153

Title:
Managing Health Services in Poland : an English/Polish Perspective of Health Service Management Issues in the New Millennium
Redakcja:
Whitfield Malcolm
, Kautsch Marcin
Publisher address:
Kraków: Jagiellonian University Press, 2000
Physical description:
233 s.: il.; 24 cm
Series:
(Health Sciences)
Notes:
Bibliogr. przy rozdz.
ISBN:
83-233-1419-5
Nr:
2168296779
See related chapters
154

Author:
Jacek Klich , Grzegorz Lipiec
Title:
Małe i średnie przedsiębiortswa na rynku pracy - wnioski i rekomendacje
Source:
Nadzieja rynku pracy : małe i średnie przedsiębiorstwa w gospodarce / red. Jacek Klich - Warszawa: Instytut Spraw Publicznych, 2000, s. 45-54
ISBN:
83-86917-29-6
Nr:
2168289013
chapter in monograph
See main document
155

Author:
Wolf Bonsiep , Toni Fischer , Jacek Klich
Title:
Zrównoważona karta wyników jako narzędzie kontroli
Source:
Przegląd Organizacji. - nr 2 (2000) , s. 14-17
Nr:
2168304161
article
156

Author:
John E. Jackson , Jacek Klich , Krystyna Poznańska
Title:
Małe i średnie przedsiębiorstwa na rynku pracy w Polsce w latach 1990-1997 : wyniki badań
Source:
Nadzieja rynku pracy : małe i średnie przedsiębiorstwa w gospodarce / red. Jacek Klich - Warszawa: Instytut Spraw Publicznych, 2000, s. 31-44
ISBN:
83-86917-29-6
Nr:
2168289011
chapter in monograph
See main document
157

Author:
Michał Baran , Jacek Klich
Title:
Internet jako czynnik dynamizujący inicjowanie i prowadzenie działalności gospodarczej
Source:
Przegląd Organizacji. - nr 10 (2000) , s. 19-23
Access mode:
Nr:
2168304163
article
158

Author:
Jacek Klich , Krystyna Poznańska
Title:
Ośrodki wspierania biznesu w regionie krakowskim - studium przypadku = Centres for Business Support in the Cracow Region - a Case Study
Source:
Przedsiębiorczość a lokalny i regionalny rozwój gospodarczy : materiały konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Przedsiębiorczości i Innowacji Akademii Ekonomicznej w Krakowie oraz Social Research Center Northumbria w Newcastle (Kraków, 14-15 IX 1999 r.) / red. Jan TARGALSKI - Kraków: Wydaw. AE, 1999, s. 253-264. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-7252-023-2
Nr:
2168296783
chapter in conference materials
See main document
159

Author:
John E. Jackson , Jacek Klich , Krystyna Poznańska , Józef Chmiel
Title:
The Continued Importance of Business Creation : the Dynamics of the Polish Economy 1990-1996
Source:
Research Bulletin. - vol. 8, nr 1 (1999) , s. 5-40
Nr:
2168294527
article
160

Author:
Tadeusz Borkowski , Jacek Klich
Title:
Zarządzanie i marketing = Research in the Field of Management and Marketing
Source:
Zarządzanie i komunikowanie : tendencje rozwoju badań naukowych u progu XXI wieku = Management and Communication : Trends in Research at the Turn of the Third Millenium / red. Maria Kocójowa - Kraków: Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, 1999, s. 33-49. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-233-1301-6
Nr:
2168296793
chapter in monograph
161

Author:
Wolf Bonsiep , Jacek Klich
Title:
Menedżerowie średniego szczebla - bariera wprowadzania zmian czy kluczowy czynnik zmian (2)
Source:
Przegląd Organizacji. - nr 3 (1999) , s. 13-17
Nr:
2168294525
article
162

Author:
John Edgar Jackson , Jacek Klich , Krystyna Poznańska
Title:
Firm Creation and Economic Transitions
Source:
Journal of Business Venturing. - vol. 14, nr 5-6 (1999) , s. 427-450. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168287851
article
163

Author:
Title:
Tworzenie przewagi konkurencyjnej
Source:
Służba Zdrowia. - nr 61-64 (1999) , s. 10-13
Nr:
2168313691
article
164

Author:
Jacek Klich , Mukesh Chawla , Marcin Kautsch
Title:
Funkcjonowanie samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej
Source:
Gospodarka Narodowa. - nr 1-2 (1999) , s. 66-84
Nr:
2168294521
article
165

Author:
Wolf Bonsiep , Jacek Klich
Title:
Menedżerowie średniego szczebla - bariera wprowadzania zmian czy kluczowy czynnik zmian (1)
Source:
Przegląd Organizacji. - nr 2 (1999) , s. 18-22
Nr:
2168294523
article
166

Author:
Title:
Reforma opieki zdrowotnej w Polsce: studium polityki zdrowotnej, Cezary Włodarczyk. Uniwersyteckie Wydawnictwo Medyczne "Vesalius", Kraków 1998
Source:
Przegląd Organizacji. - nr 10 (1999) , s. 36
Nr:
2168332085
review
167

Author:
Title:
Menedżer samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Source:
Przegląd Organizacji. - nr 9 (1998) , s. 28-31
Nr:
2168332069
article
168

Author:
Title:
Lobbing na rzecz małych i srednich przedsiębiorstw
Source:
O lobbingu i nie tylko : wybór materiałów z seminariów poświęconych małym i średnim przedsiębiorstwom oraz wielkim korporacjom w Polsce - Kraków: Fundacja "Międzynarodowe Centrum Rozwoju Demokracji", 1998, s. 35-40
Series:
(Zeszyty Fundacji Międzynarodowe Centrum Rozwoju Demokracji ; z. 25)
ISBN:
83-907813-3-6
Nr:
2168313561
chapter in book
169

Author:
Jacek Klich , Marcin Kautsch , Paul Campbell
Title:
Zarządzanie w opiece zdrowotnej : planowanie
Publisher address:
Kraków: Vesalius ; Fundacja Zdrowia Publicznego, 1998
Physical description:
191 s.; 23 cm
ISBN:
83-85688-44-7
Nr:
2168296479
monograph
170

Author:
Marcin Kautsch , Jacek Klich , Barbara Bulanowska , Marzena Kulis , Mukesh Chawla , Paul Campbell
Title:
Racjonalny publiczny zakład opieki zdrowotnej
Source:
Służba Zdrowia. - nr 101-102 (1998) , s. 15-16
Nr:
2168313693
article
171

Author:
Title:
Wsparcie kapitałowe dla małych i średnich przedsiębiorstw w krajach Europy Środkowej i Wschodniej
Source:
Przegląd Organizacji. - nr 2 (1998) , s. 32-36
Nr:
2168332065
article
172

Author:
Title:
Metody ułatwiania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw
Source:
O lobbingu i nie tylko : wybór materiałów z seminariów poświęconych małym i średnim przedsiębiorstwom oraz wielkim korporacjom w Polsce - Kraków: Fundacja "Międzynarodowe Centrum Rozwoju Demokracji", 1998, s. 9-30
Series:
(Zeszyty Fundacji Międzynarodowe Centrum Rozwoju Demokracji ; z. 25)
ISBN:
83-907813-3-6
Nr:
2168313563
chapter in book
173

Author:
Józef Chmiel , J.E Jackson , Jacek Klich , Krystyna Poznańska
Title:
Przemiany gospodarcze w Polsce 1990-1994 = Economic change in Poland 1990-1994
Publisher address:
Warszawa: Główny Urząd Statystyczny. Zakład Badań Statystyczno-Ekonomicznych, 1997
Physical description:
16 s.: il.; 30 cm
Series:
(Z Prac Zakładu Badań Statystyczno-Ekonomicznych. Studia i Prace)
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-7027-129-4
Nr:
2168313559
book
174

Author:
Title:
Małe i średnie przedsiębiorstwa w gospodarce Holandii
Source:
Przegląd Organizacji. - nr 11 (1997) , s. 32-37
Nr:
2168313557
article
175

Author:
John E. Jackson , Jacek Klich , Krystyna Poznańska , Józef Chmiel
Title:
Economic Change in Poland : 1990-1994
Source:
Research Bulletin. - Vol. 6, Nr 1 (1997) , s. 7-19
Nr:
2168296177
article
176

Author:
Paul Campbell , Jacek Klich
Title:
Proces planowania w jednostkach sektora opieki zdrowotnej w Polsce
Source:
Przegląd Organizacji. - nr 1 (1997) , s. 18-21. - Streszcz.
Nr:
2168291879
article
177

Author:
Jacek Klich , Tomasz Kafel , Paul Campbell
Title:
Powstawanie instytucji non-profit w polskim systemie opieki zdrowotnej
Source:
Gospodarka Narodowa. - nr 9 (1997) , s. 39-50
Nr:
2168227116
article
178

Author:
Title:
Budowanie planu strategicznego dla jednostek opieki zdrowotnej
Source:
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 719 (1996) , s. 26-37. - Tytuł numeru: Aktualne problemy zarządzania ochroną zdrowia : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Projektowania Systemów Zarządzania Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Karpacz, 17-18 listopada 1995
Nr:
2168295287
article
179

Author:
Title:
Systemy produkcji zorientowane na człowieka
Source:
Przegląd Organizacji. - nr 5 (1996) , s. 11-14 - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168291865
article
180

Author:
Title:
Kontrola przedsiębiorstw publicznych w Niemczech
Source:
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa. - R. 47, nr 12 (563) (1996) , s. 21-23
Nr:
2168291861
article
181

Author:
Title:
Wybrane elementy strategii przekształcania zakładów opieki zdrowotnej w samodzielne publiczne jednostki opieki zdrowotnej
Source:
Antidotum : zarządzanie w opiece zdrowotnej. - Nr 6-8, R. 5 (1996) , s. 20-29
Nr:
2168296167
article
182

Author:
Title:
Reprivatization in Poland: 1991-1994
Source:
Przegląd Organizacji. - special issue (1996) , s. 26-27
Nr:
2168291873
article
183

Author:
Title:
Reforma ubezpieczeń zdrowotnych - jej projekt i zmiany
Source:
Polityka Społeczna. - nr 4 (1996) , s. 12-15
Nr:
2168313555
article
184

Author:
Title:
Pozyskiwanie informacji o małych i średnich przedsiębiorstwach - doświadczenia amerykańskie
Source:
Przegląd Organizacji. - nr 11 (1996) , s. 24-27
Access mode:
Nr:
2168291869
article
185

Author:
Title:
Koreańska strategia proeksportowa
Source:
Przegląd Organizacji. - nr 2 (1996) , s. 10-12, 17. - Streszcz.
Access mode:
Nr:
2168291863
article
186

Author:
Marcin Kautsch , Jacek Klich , Alicja Mazur
Title:
Procesy planowania w jednostkach opieki zdrowotnej : raport z badań
Source:
Antidotum : zarządzanie w opiece zdrowotnej. - Nr 11-12, R. 5 (1996) , s. 21-27
Nr:
2168296169
article
187

Author:
Conference:
Konferencja naukowa nt. Regionalne uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości, Kraków, Polska, od 1996-10-23 do 1996-10-24
Title:
Wiodące amerykańskie i brytyjskie instytucje wspierania przedsiębiorczości na szczeblu regionalnym
Source:
Regionalne uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości : materiały konferencyjne, Kraków, 23-24 października 1996 - Kraków: [Akademia Ekonomiczna], 1996, s. 161-176
Nr:
2168296803
chapter in conference materials
188

Author:
Marek Haber , Kinga Mazowiecka , Jacek Klich
Title:
Projekt medyczny Zespołu Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej = Projet Médical de l'hôpital de Sucha Beskidzka
Source:
Antidotum : zarządzanie w opiece zdrowotnej. - Nr 4, R. 4 (1995) , s. 22-31
Nr:
2168296173
article
189

Author:
Title:
Brytyjskie programy udziału pracowników we własności i zyskach w dekadzie lat osiemdziesiątych = British Programme of Workers' Participation and Property Rights in Decade of '80
Source:
Praca i Zabezpieczenie Społeczne. - R. 36, Nr 8-9 (1995) , s. 40-45
Nr:
2168296179
article
190

Author:
John E. Jackson , Jacek Klich , Krystyna Poznańska , Leszek Zienkowski , Józef Chmiel
Title:
Economic Change in Poland : 1990-1993
Source:
Research Bulletin. - Vol. 4, Nr 3 (1995) , s. 3-14
Access mode:
Nr:
2168296175
article
191

Author:
Title:
Warunki rozwoju chirurgii jednego dnia : doświadczenia francuskie i wskazania dla Polski
Source:
Antidotum : zarządzanie w opiece zdrowotnej. - Nr 10, R. 4 (1995) , s. 2-8
Nr:
2168296171
article
192

Author:
Title:
Zmiany w węgierskim modelu prywatyzacji
Source:
Przegląd Organizacji. - nr 9 (1995) , s. 24-28
Nr:
2168313553
article
193

Author:
Title:
Konkurencyjność gospodarek państw Unii Europejskiej
Source:
Przegląd Organizacji. - nr 1 (1995) , s. 11-13
Nr:
2168313551
article
194

Author:
Title:
Udział pracowników we własności i zyskach przedsiębiorstwa = Participation of Workers in Ownership and Profits of the Enterprise
Source:
Gospodarka Narodowa. - R. 6, nr 12 (67) (1995) , s. 20-25
Nr:
2168298391
article
195

Author:
Title:
Brytyjski model prywatyzacji : interakcja celów i metod
Promotor:
Publisher address:
Kraków: , 1995
Physical description:
269 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/777
Nr:
2168228826
doctoral dissertation
196

Author:
Title:
Sektor przedsiębiorstw publicznych w gospodarce Niemiec. Cz. 2 = Public Sector in German Economy. (Part 2)
Source:
Gospodarka Narodowa. - R. 5, nr 11 (55) (1994) , s. 46-48
Nr:
2168298417
article
197

Author:
Title:
Małe firmy na giełdzie londyńskiej
Source:
Przegląd Organizacji. - nr 10 (1994) , s. 26-28
Nr:
2168313541
article
198

Author:
Title:
Sektor przedsiębiorstw publicznych w gospodarce Niemiec. Cz. 1 = Sector of Public Enterprises in German Economy
Source:
Gospodarka Narodowa. - R. 5, nr 10 (54) (1994) , s. 35-37
Nr:
2168298415
article
199

Author:
Title:
Polityka rządów państw Unii Zachodnioeuropejskiej wobec małych i średnich przedsiębiorstw. Cz. 1
Source:
Przegląd Organizacji. - nr 3 (1994) , s. 23-25
Nr:
2168313543
article
200

Author:
Title:
Polityka rządów państw Unii Zachodnioeuropejskiej wobec małych i średnich przedsiębiorstw. Cz. 3
Source:
Przegląd Organizacji. - nr 5 (1994) , s. 31-33
Nr:
2168313547
article
201

Author:
Title:
Polityka rządów państw Unii Zachodnioeuropejskiej wobec małych i średnich przedsiębiorstw. Cz. 2
Source:
Przegląd Organizacji. - nr 4 (1994) , s. 24-26
Nr:
2168313545
article
202

Author:
Jacek Klich , Arkadiusz Sobczyk
Title:
Socio-Economic Role of Small and Medium Enterprises in Poland
Source:
Yearbook of Polish Labour Law and Social Policy = Rocznik Polskiego Prawa Pracy i Polityki Społecznej. - Vol. 6 (1994) , s. 17-24
Nr:
2168296163
article
203

Author:
Title:
Powszechna prywatyzacja w krajach Europy Centralnej i Wschodniej
Source:
Przegląd Organizacji. - nr 6 (1994) , s. 7-8
Nr:
2168313549
article
204

Author:
Jacek Klich , Krystyna Poznańska
Title:
Instrumenty stymulowania innowacji w małych i średnich przedsiębiorstwach. Cz. 2. Cz. 2
Source:
Przegląd Organizacji. - nr 1 (1993) , s. 12-13
Nr:
2168292003
article
205

Author:
Title:
Prywatyzacja w Wielkiej Brytanii : lata 80
Publisher address:
Katowice: AMP Andrzej Matczewski Publisher, 1993
Physical description:
110 s.: il.; 21 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-85607-03-X
Nr:
2168288949
monograph
206

Author:
Title:
Health Care Reform in Poland - Recent Issues
Source:
Yearbook of Polish Labour Law and Social Policy = Rocznik Polskiego Prawa Pracy i Polityki Społecznej. - Vol. 4 (1993) , s. 223-228
Nr:
2168296165
article
207

Author:
Title:
Wielka Brytania : wpływ struktury własnościowej rynku akcji na zarządzanie korporacjami = Great Britain - the Influence of Stock Market Proprietary Structure on Corporation Management
Source:
Gospodarka Narodowa. - R. 3, nr 6 (30) (1992) , s. 50-52
Nr:
2168298411
article
208

Author:
Title:
Stany Zjednoczone : finansowe i pozafinansowe instrumenty promocji małych przedsiębiorstw = The United States : Financial and Non-Financial Instruments of Small Firms Promotion
Source:
Gospodarka Narodowa. - R. 3, nr 9 (33) (1992) , s. 34-38
Nr:
2168298403
article
209

Author:
Jacek Klich , Krystyna Poznanska
Title:
Some Active Measures to Countervail Unemployment in Poland : a Regional Analysis
Source:
Yearbook of Polish Labour Law and Social Policy = Rocznik Polskiego Prawa Pracy i Polityki Społecznej. - Vol. 3 (1992) , s. 121-130
Nr:
2168296123
article
210

Author:
Title:
Problematyka zatrudnienia w USA
Source:
Przegląd Organizacji. - nr 11 (1992) , s. 26-27
Nr:
2168291999
article
211

Author:
Title:
Promocja małych przedsiębiorstw w USA. Cz. 3
Source:
Przegląd Organizacji. - nr 9 (1992) , s. 18-19
Nr:
2168291995
article
212

Author:
Title:
Promocja małych przedsiębiorstw w USA. Cz. 4
Source:
Przegląd Organizacji. - nr 10 (1992) , s. 18-19
Nr:
2168291997
article
213

Author:
Title:
Promocja małych przedsiębiorstw w USA. Cz. 1
Source:
Przegląd Organizacji. - nr 7 (1992) , s. 8-9
Nr:
2168291989
article
214

Author:
Jacek Klich , Krystyna Poznańska
Title:
Instrumenty stymulowania innowacji w małych i średnich przedsiębiorstwach. Cz. 1
Source:
Przegląd Organizacji. - nr 12 (1992) , s. 12-15
Nr:
2168292001
article
215

Author:
Title:
Promocja małych przedsiębiorstw w USA. Cz. 2
Source:
Przegląd Organizacji. - nr 8 (1992) , s. 10-11
Nr:
2168291993
article
216

Author:
Title:
The Changes in the Polish Economy and Social Policy in the Beginning of 1990s
Source:
Yearbook of Polish Labour Law and Social Policy = Rocznik Polskiego Prawa Pracy i Polityki Społecznej. - Vol. 2 (1991) , s. 143-154
Nr:
2168296121
article
217

Author:
Title:
Cnoty businessmana
Source:
Tygodnik Powszechny. - nr 43 (1990) , s. 3
Nr:
2168313775
unreviewed article
218

Author:
Title:
Nowe zasady partycypacji pracowniczej w ZSRR = New Principles of Workers Participation in the Management of Enterprises in the USSR
Source:
Problemy Ekonomiczne. - nr 4 (1988) , s. 16-21. - summ.
Nr:
2168296185
article
219

Author:
Title:
Idea partycypacji pracowniczej w zarządzaniu korporacjami przemysłowymi w krajach EWG = The Idea of Workers Participation in the Management of Industrial Corporations in the Countries of European Community
Source:
Problemy Ekonomiczne. - nr 2 (1987) , s. 77-87. - Rez., summ.
Nr:
2168291985
article
220

Author:
Title:
Demokratyzacja zarządzania przedsiębiorstwami jako element współczesnych stosunków produkcji = Democratization of Management Processes in Enterprises as a Factor of Current Industrial Relations
Source:
Ekonomika i Organizacja Pracy. - R. 38, nr 8 (451) (1987) , s. 20-23
Nr:
2168298385
article
221

Author:
Title:
Samorząd pracowniczy w Polsce Ludowej
Source:
Problemy Ekonomiczne. - nr 4 (1984) , s. 116-121
Nr:
2168296181
article
222

Author:
Title:
Niektóre uwarunkowania efektywnego działania samorządu robotniczego
Source:
Problemy Ekonomiczne. - nr 4 (1983) , s. 89-97
Nr:
2168296183
article
1
Book notes: Mission economy, by Mariana Mazzucato / Jacek KLICH // Central Banking. - Vol. 32, nr 3 (2022). - Spis treści: https://www.centralbanking.com/economics/7935921/book-notes-mission-economy-by-mariana-mazzucatoWstęp: . - ISSN 0960-6319
2
Financing Health 4.0 / Jacek KLICH // W: The Digital Transformation of Healthcare : Health 4.0 / eds. Marek ĆWIKLICKI, Mariusz Duplaga, Jacek KLICH. - London, New York: Routledge, 2022. - (Routledge International Studies in Health Economics). - S. 149-162. - Bibliogr. - ISBN 978-0-367-70050-8 ; 978-0-367-70053-9
3
Deliberation in Health Policy : the Case of Poland / Jacek KLICH // W: Deliberation in the Public Policies Planning Process : Experiences and Future Challenges / ed. Joanna Podgórska-Rykała, Jacek Sroka. - Kraków: Wydawnictwo Libron - Filip Lohner, 2022. - S. 79-115. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-67209-08-3
4
Effective Management of Personal Health Records using Blockchain Technology / Jacek KLICH // W: Blockchain Technology in Healthcare Applications : Social, Economic, and Technological Implications / eds. Bharat Bhushan, Nitin Rakesh, Yousef Farhaoui, Parma Nand Astya, Bhuvan Unhelkar. - Boca Raton: Taylor & Francis Group, 2022. - (Advances in Smart Healthcare Technologies). - S. 233-252. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 9781032123196 ; 9781003224075. - Spis treści: https://www.routledge.com/Blockchain-Technology-in-Healthcare-Applications-Social-Economic-and-Technological/Bhushan-Rakesh-Farhaoui-Nand-Unhelkar/p/book/9781032123196Wstęp:
5
Human Capital vs. Health 4.0 / Alicja Domagała, Jacek KLICH // W: The Digital Transformation of Healthcare : Health 4.0 / eds. Marek ĆWIKLICKI, Mariusz Duplaga, Jacek KLICH. - London, New York: Routledge, 2022. - (Routledge International Studies in Health Economics). - S. 178-191. - Bibliogr. - ISBN 978-0-367-70050-8 ; 978-0-367-70053-9
6
Recommendations for Implementing Industry 4.0 in the Healthcare System / Marek ĆWIKLICKI, Jacek KLICH, Michał ŻABIŃSKI // W: The Digital Transformation of Healthcare : Health 4.0 / eds. Marek ĆWIKLICKI, Mariusz Duplaga, Jacek KLICH. - London, New York: Routledge, 2022. - (Routledge International Studies in Health Economics). - S. 213-220. - Bibliogr. - ISBN 978-0-367-70050-8 ; 978-0-367-70053-9
7
The Digital Transformation of Healthcare : Health 4.0 / eds. Marek ĆWIKLICKI, Mariusz Duplaga, Jacek KLICH. - London, New York : Routledge, 2022. - 221 s. : il. ; 23 cm. - Bibliogr. przy rozdz. - Routledge International Studies in Health Economics. - ISBN 978-0-367-70050-8 ; 978-0-367-70053-9
8
The Fourth Industrial Revolution and the Healthcare System / Jacek KLICH // W: The Digital Transformation of Healthcare : Health 4.0 / eds. Marek ĆWIKLICKI, Mariusz Duplaga, Jacek KLICH. - London, New York: Routledge, 2022. - (Routledge International Studies in Health Economics). - S. 1-16. - Bibliogr. - ISBN 978-0-367-70050-8 ; 978-0-367-70053-9
9
The Framework for Investigating Globalization's Impact on Health Systems / Jacek KLICH // Horyzonty Polityki. - vol. 13, nr 42 (2022), s. 155-169. - Summ.. - Tytuł numeru: Instrumenty regulacyjne a skuteczność polityk publicznych = Regulatory Instruments and the Effectiveness of Public Policies. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://horyzontypolityki.ignatianum.edu.pl/HP/article/view/2209/2151. - ISSN 2082-5897
10
Preface : The Fourth Industrial Revolution and Healthcare / Marek ĆWIKLICKI, Mariusz Duplaga, Jacek KLICH // W: The Digital Transformation of Healthcare : Health 4.0 / eds. Marek ĆWIKLICKI, Mariusz Duplaga, Jacek KLICH. - London, New York: Routledge, 2022. - (Routledge International Studies in Health Economics). - S. XV-XXI. - Bibliogr. - ISBN 978-0-367-70050-8 ; 978-0-367-70053-9
11
Book notes: The cost of free money, by Paola Subacchi / Jacek KLICH // Central Banking. - Vol. 32, nr 2 (2021). - Spis treści: https://www.centralbanking.com/economics/7899156/book-notes-the-cost-of-free-money-by-paola-subacchiWstęp: . - ISSN 0960-6319
12
Polityka zdrowotna : wybrane uwarunkowania i wyzwania = Health Policy : Key Determinants and Challenges / Jacek KLICH // W: Polityki publiczne / red. Artur Wołek. - Kraków: Akademia Ignatianum w Krakowie, 2021. - (Słowniki społeczne ; t. 2). - S. 175-191. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7614-492-4. - Pełny tekst: https://slownikispoleczne.ignatianum.edu.pl/pliki/pp_pl.pdf
13
Entrepreneurship in the Health Care System in Poland : Selected Issues / Jacek KLICH // W: Engines of Economic Prosperity : Creating Innovation and Economic Opportunities through Entrepreneurship / eds. Meltem Ince-Yenilmez, Burak Darici. - Cham: Palgrave Macmillan, 2021. - S. 159-178. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-3-030-76087-8 ; 978-3-030-76088-5
14
Financing Healthcare in Central and Eastern European Countries : How Far Are We from Universal Health Coverage? / Marzena Tambor, Jacek KLICH, Alicja Domagała // International Journal of Environmental Research and Public Health. - vol. 18, iss. 4 (2021), s. 1-26. - Summ.. - Tytuł numeru: Inequalities in Health Care. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.mdpi.com/1660-4601/18/4/1382. - ISSN 1661-7827
15
Book Notes: Emily Jones (ed), The Political Economy of Bank Regulation in Developing Countries: Risk and Reputation, Oxford University Press, 2020, 416 p. / Jacek KLICH // Central Banking. - Vol. 31, nr 4 (2021), s. 118-119. - ISSN 0960-6319
16
Kreowana i rzeczywista odpowiedzialność państwa : studium sektora ochrony zdrowia państw postsocjalistycznych / Jacek KLICH. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2021. - 230 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-66470-50-7
17
Antecedents of Use of E-health Services in Central Eastern Europe : a Qualitative Comparative Analysis / Marek ĆWIKLICKI, Francesco Schiavone, Jacek KLICH, Kamila PILCH // BMC Health Services Research. - vol. 20 (2020), s. 1-15. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bmchealthservres.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12913-020-5034-9. - ISSN 1472-6963
18
The Adaptiveness of the Healthcare System to the Fourth Industrial Revolution : a Preliminary Analysis / Marek ĆWIKLICKI, Jacek KLICH, Junsong Chen // Futures. - vol. 122 (2020), s. 1-11. - Summ. - Bibliogr. - Spis treści: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0016328720300926Wstęp: Spis treści: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0016328720300926Wstęp: Spis treści: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0016328720300926Wstęp: . - ISSN 0016-3287
19
Book Notes: Humanomics, by Vernon L. Smith and Bart J. Wilson / Jacek KLICH // Central Banking. - vol. 30, no. 1 (2019), s. 160-161. - Rec. pracy: Vernon L. Smith and Bart J. Wilson, Humanomics: Moral Sentiments and the Wealth of Nations for the Twenty-first Century, Cambridge University Press, 2019. - ISSN 0960-6319
20
Przedsiębiorczość społeczna : Indie i Polska / Payal Jain, Jacek KLICH // W: Przedsiębiorczość społeczna, innowacje, środowisko / red. nauk. Janina Pach, Renata Śliwa, Wojciech Maciejewski. - Warszawa: CeDeWu, 2019. - S. 151-163. - Streszcz. - Bibliogr. - ISBN 978-83-8102-226-2
21
Stanisława Golinowska, O polskiej biedzie w latach 1990-2015. Definicje, miary i wyniki, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa 2018, stron 195 / Jacek KLICH // Polityka Społeczna. - nr 3 (2019), s. 38-40. - Rec. pracy: Golinowska S., O polskiej biedzie w latach 1990-2015: definicje, miary i wyniki. Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa 2018. - Spis treści: https://www.ipiss.com.pl/psnumery/540ogWstęp: . - ISSN 0137-4729
22
GMO and Health Risks : Selected Issues = Anotacija HMO ta ryzyky dla zdrow'ja : obrani pytannia = Annotacyja GMO i riski dla zdrowja : izbrannyje woprosy / Jacek KLICH, Veronika Monarkh // Silśke hospodarstwo ta lisiwnyctwo = Agriculture and Forestry. - No. 14 (2019), s. 245-254. - Summ., rez. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://forestry.vsau.org/storage/articles/November2019/F4dUs3U1NZdkTWQ8lQaF.pdf. - ISSN 2707-5826
23
Specyfika krajów neoweberowskich na przykładzie działań podejmowanych w reakcji na globalny kryzys finansowy = Specific Traits of Neo-Weberian States on the Example of their Reaction to the Global Financial Crisis / Paweł BIAŁYNICKI-BIRULA, Jacek KLICH // Zarządzanie Publiczne = Public Governance / [red. nacz. Stanisław MAZUR]. - nr 1 (43) (2018), s. 19-37. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://publicgovernance.pl/zpub/article/view/448. - ISSN 1898-3529
24
Planning of Polish Physician Workforce - Systemic Inconsistencies, Challenges and Possible Ways Forward / Alicja Domagała, Jacek KLICH // Health Policy. - vol. 122, iss. 2 (2018), s. 102-108. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0168-8510
25
Innovations in Elderly Care : Key Success Factors / Jacek KLICH // Zeszyty Naukowe Ochrony Zdrowia. Zdrowie Publiczne i Zarządzanie. - T. 16, nr 3 (2018), s. 177-186. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.ejournals.eu/Zdrowie-Publiczne-i-Zarzadzanie/2018/Tom-16-zeszyt-3/art/13702/. - ISSN 1731-7398
26
Globalny kryzys finansowy 2008 roku : wątki etyczne = Global Financial Crisis of 2008 : Ethical Issues / Jacek KLICH // Seminare : poszukiwania naukowe = Seminare : Learned Investigations. - Vol. 38, nr 3 (2017), s. 93-105. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://ojs.seminare.pl/index.php/seminare/article/view/217/226. - ISSN 1232-8766
27
Book Notes / Jacek KLICH // Central Banking. - vol. 27, no. 3 (2017), s. 112-113. - Rec. pracy: Graham Bird and Dane Rowlands. The International Monetary Fund: Distinguishing reality from rhetoric. Edward Elgar Publishing. 2016, 256 pages. - ISSN 0960-6319
28
Physician Appraisals : Key Challenges / Jacek KLICH // Engineering Management in Production and Services. - nr 2 (2017), s. 38-43. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://jem.pb.edu.pl/data/magazine/article/542/en/klich.pdf#page1&view=Fit. - ISSN 2543-6597
29
Potencjał instytucjonalny służby zdrowia w miastach / Jacek KLICH // W: Funkcjonowanie metropolii w Polsce : gospodarka, przestrzeń, społeczeństwo / red. Jerzy HAUSNER, Michał KUDŁACZ. - Wyd. 1 [dodruk]. - Warszawa: CeDeWu, 2017. - S. 237-253. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7556-938-4
30
The Neo-Weberian Approach in Health Policy in Selected Countries / Jacek KLICH // W: Public Policy and the Neo-Weberian State / ed. by Stanisław MAZUR, Piotr KOPYCIŃSKI. - London ; New York: Routledge, 2017. - (Routledge Frontiers of Political Economy, ISSN 1359-7914 ; nr 235). - S. 120-136. - Bibliogr. - ISBN 978-1-138-73283-4 ; 978-1-315-18794-5
31
Housing for Independent Seniors in Poland / Gretchen E. Garniss ; Promotor: Jacek KLICH. - Kraków, 2017. - 188 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazybg.uek.krakow.pl/cyfrowa/kolekcje/publikacja/1200003318
32
Miejsce miast w polityce UE / Jacek KLICH, Michał KUDŁACZ // W: Funkcjonowanie metropolii w Polsce : gospodarka, przestrzeń, społeczeństwo / red. Jerzy HAUSNER, Michał KUDŁACZ. - Wyd. 1 [dodruk]. - Warszawa: CeDeWu, 2017. - S. 67-83. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7556-938-4
33
The Neo-Weberian Concept of State and Its Implications for Public Management : Conclusion / Paweł BIAŁYNICKI-BIRULA, Jakub GŁOWACKI, Jacek KLICH // W: Public Policy and the Neo-Weberian State / ed. by Stanisław MAZUR, Piotr KOPYCIŃSKI. - London ; New York: Routledge, 2017. - (Routledge Frontiers of Political Economy, ISSN 1359-7914 ; nr 235). - S. 162-173. - Bibliogr. - ISBN 978-1-138-73283-4 ; 978-1-315-18794-5
34
Potencjał instytucjonalny służby zdrowia w miastach / Jacek KLICH // W: Funkcjonowanie metropolii w Polsce : gospodarka, przestrzeń, społeczeństwo / red. Jerzy HAUSNER, Michał KUDŁACZ. - Warszawa: CeDeWu, 2016. - S. 237-253. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7556-938-4
35
Problemy planowania kadry lekarskiej w Polsce - konsekwencje zaniedbań, aktualne wyzwania / Alicja Domagała, Jacek KLICH // Public Health Forum. - vol. 2, nr 3 (2016), s. 182. - Dostępne tylko streszczenia. - ISSN 2353-818X
36
Book Notes / Jacek KLICH // Central Banking. - vol. 26, no. 3 (2016), s. 104-105. - Rec. pracy: Adair Turner, Between Debt and the Devil : Money, Credit, and Fixing Global Finance, Princeton University Press, 2016, 302 pages. - ISSN 0960-6319
37
Kanały wpływu globalizacji na zdrowie : wybrane zagadnienia = The Channels of the Impact of Globalisation on Health : Selected Issues / Jacek KLICH // Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae / red. nauk. Agnieszka PACH-GURGUL, Marta ULBRYCH. - R. 20, nr 3, t. 3 (2016), s. 27-40. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Globalizacja i regionalizacja we współczesnym świecie. T. 3. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.miscellanea.ujk.edu.pl/pdf,769,Jacek_Klich_Kanaly_wplywu_globalizacji_na_zdrowie_wybrane_zagadnienia.html. - ISSN 2081-2345
38
Przedsiębiorczość, innowacje i konkurencyjność / Jacek KLICH // W: Polityka wsparcia konkurencyjności gospodarki : wybrane aspekty / red. Tomasz GEODECKI. - Warszawa: Polskie Wydawnictwa Ekonomiczne S.A., 2016. - (Zarządzanie Publiczne / Uniwersytet Ekonomiczny (Kraków). Katedra Gospodarki i Administracji Publicznej). - S. 195-207. - Bibliogr. - ISBN 978-83-208-2265-6
39
Konceptualizacja neoweberyzmu w literaturze przedmiotu / Paweł BIAŁYNICKI-BIRULA, Marek ĆWIKLICKI, Jakub GŁOWACKI, Jacek KLICH // W: Neoweberyzm w zarządzaniu publicznym : od modelu do paradygmatu? / red. nauk. Stanisław MAZUR. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2016. - S. 28-58. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7383-846-8. - Pełny tekst: http://www.gap.uek.krakow.pl/images/aktualnosci_docs/Neoweberyzm_e-book.pdf
40
Demokracja ekonomiczna a nowy ład finansowy po globalnym kryzysie finansowym 2007/2008 = Economic Democracy and New Financial Order after the Global Financial Crisis 2007/2008 / Jacek KLICH // W: Demokracja współczesna : wymiar polski i międzynarodowy / red. Jerzy KORNAŚ, Łukasz DANEL. - Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2016. - S. 33-54. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-8019-658-2
41
Miejsce miast w polityce UE / Jacek KLICH, Michał KUDŁACZ // W: Funkcjonowanie metropolii w Polsce : gospodarka, przestrzeń, społeczeństwo / red. Jerzy HAUSNER, Michał KUDŁACZ. - Warszawa: CeDeWu, 2016. - S. 67-83. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7556-938-4
42
Health Care Systems' Evolvement and the Changing Role of the State in Selected CEEC / Jacek KLICH // W: Economics and Finance / ed. by Adam P. Balcerzak. - Toruń: Institute of Economic Research and Polish Economic Society Branch, 2015. - S. 893-904. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-937843-7-0. - Pełny tekst: http://www.badania-gospodarcze.pl/images/Working_Papers/2015_No_61.pdf
43
Elementy otoczenia organizacji / Jacek KLICH, Marcin Kautsch // W: Zarządzanie w opiece zdrowotnej : nowe wyzwania / red. Marcin Kautsch. - Wyd. 2 rozsz. - Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2015. - S. 121-131. - Streszcz. - ISBN 978-83-264-3492-1
44
Demographic Shifts and Higher Education : Visegrad Countries Universities' Responses and Strategies / Jacek KLICH // W: Economic Challenges for Higher Education in the Central and Eastern Europe / red. Aleksander SURDEJ, Marcin KĘDZIERSKI. - Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2015. - S. 142-164. - Bibliogr. - ISBN 978-83-8019-270-6
45
Korporacje jako konkurenci uniwersytetów na rynku usług edukacyjnych = Corporations as Universities' Competitors in Education Market / Jacek KLICH // Edukacja Ekonomistów i Menedżerów : Problemy, Innowacje, Projekty = Education of Economists and Managers : Problems, Innovations, Projects. - t. 36, nr 2 (2015), s. 13-27. - Streszcz., summ., rez. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://econjournals.sgh.waw.pl/EEiM/article/view/1727. - ISSN 1734-087X
46
Book Notes / Jacek KLICH // Central Banking. - vol. 26, no. 1 (2015), s. 92-93. - Rec. pracy: Lasse Heje Pedersen, Efficiently Inefficient : How Smart Money Invests and Market Prices are Determined, Princeton University Press, Princeton and Oxford, 2015, 329 pages. - ISSN 0960-6319
47
Monopolizacja serwisów społecznościowych : zachowania wiodących podmiotów z perspektywy neoweberyzmu = Social Media Monopolization : Main Stakeholders' Behavior from Neo-Weberian State Perspective / Michał Baran, Jacek KLICH, Michał Andrzej Woźniak // Przedsiębiorczość i Zarządzanie / red. nauk. Katarzyna Kolasińska-Morawska, Roman Patora. - t. 16, z. 9, cz. 2 (2015), s. 9-24. - Summ.. - Tytuł numeru: Agile-Commerce - zarządzanie w erze cyfrowej. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://piz.san.edu.pl/docs/e-XVI-9-2.pdf. - ISSN 1733-2486
48
Polityka wobec małych i średnich przedsiębiorstw a polityka zatrudnienia / Jacek KLICH // W: Polityka rynku pracy : teoria i praktyka / red. Maciej FRĄCZEK. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2015. - (Zarządzanie Publiczne / Uniwersytet Ekonomiczny (Kraków). Katedra Gospodarki i Administracji Publicznej). - S. 158-166. - Bibliogr. - ISBN 978-83-208-2235-9
49
Wizja organizacji / Jacek KLICH // W: Zarządzanie w opiece zdrowotnej : nowe wyzwania / red. Marcin Kautsch. - Wyd. 2 rozsz. - Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2015. - S. 173-179. - Streszcz. - ISBN 978-83-264-3492-1
50
Organizacje opieki zdrowotnej / Jacek KLICH // W: Zarządzanie w opiece zdrowotnej : nowe wyzwania / red. Marcin Kautsch. - Wyd. 2 rozsz. - Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2015. - S. 79-87. - Streszcz. - ISBN 978-83-264-3492-1
51
Outsourcing jako alternatywa dla klasycznego podejścia do zarządzania zasobami organizacji / Jacek KLICH // W: Zarządzanie w opiece zdrowotnej : nowe wyzwania / red. Marcin Kautsch. - Wyd. 2 rozsz. - Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2015. - S. 366-372. - Streszcz. - ISBN 978-83-264-3492-1
52
Przekształcenia samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej jako wyzwanie dla podmiotów tworzących = Transformation of Independent Health Care Units as a Challenge for Local Governments / Jacek KLICH // Zeszyty Naukowe Ochrony Zdrowia. Zdrowie Publiczne i Zarządzanie. - t. 13, nr 1 (2015), s. 46-54. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.ejournals.eu/pliki/art/5258/. - ISSN 1731-7398
53
Transformed Polish Public Hospitals : Main Challenges / Jacek KLICH // W: Social, Innovative and Financial Dimensions of Enterprising Organizations / ed. Marzena Starnawska. - Gdańsk: Gdańsk University of Technology, Faculty of Management and Economics, 2015. - S. 96-107. - ISBN 978-83-62197-49-1. - Pełny tekst: http://zie.pg.edu.pl/documents/10693/38995566/Social%20innovative%20and%20financial%20dimensions.pdf
54
Tworzenie i wdrażanie strategii organizacji / Jacek KLICH, Marcin Kautsch // W: Zarządzanie w opiece zdrowotnej : nowe wyzwania / red. Marcin Kautsch. - Wyd. 2 rozsz. - Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2015. - S. 180-192. - Streszcz. - ISBN 978-83-264-3492-1
55
Narzędzia do określania położenia organizacji względem najważniejszych interesariuszy / Jacek KLICH, Marcin Kautsch // W: Zarządzanie w opiece zdrowotnej : nowe wyzwania / red. Marcin Kautsch. - Wyd. 2 rozsz. - Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2015. - S. 132-152. - Streszcz. - ISBN 978-83-264-3492-1
56
Dualne otoczenie organizacji opieki zdrowotnej / Jacek KLICH // W: Zarządzanie w opiece zdrowotnej : nowe wyzwania / red. Marcin Kautsch. - Wyd. 2 rozsz. - Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2015. - S. 68-78. - Streszcz. - ISBN 978-83-264-3492-1
57
Stan systemu ochrony zdrowia i medycyny rodzinnej w Polsce / Jacek KLICH // Problemy Medycyny Rodzinnej. - vol. 15, 4(44) (2014), s. 10. - Dostępne tylko streszczenia. - ISSN 1507-5222
58
Top-down and Bottom-up Approach to Competence Management Implementation : a Case of Two Central Banks / Jerzy Rosinski, Jacek KLICH, Agata Filipkowska, Richard Pettinger // Tourism & Management Studies : International English Edition. - no. 10, special issue (2014), s. 26-34. - Summ., res. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://tmstudies.net/index.php/ectms/article/view/613/1080. - ISSN 2182-8458
59
Medical Tourism as a Business Opportunity for Transforming Economies / Jacek KLICH // W: Human Factors of a Global Society : a System of Systems Perspective / ed. by Tadeusz Marek, Waldemar Karwowski, Marek Frankowicz, Jussi Kantola, Pavel Zgaga. - Boca Raton: CRC Press / Balkema, 2014. - (Ergonomics Design and Management : theory and applications). - S. 513-526. - Bibliogr. - ISBN 978-1-4665-7286-7. - Pełny tekst: https://books.google.pl/books?id=KyXcBQAAQBAJ&pg=PA513&lpg=PA513&dq=medical+tourism+as+a+business+opportunity+for+transforming+economies&source=bl&ots=dmY_Z-Fn8s&sig=c2b6fNVfWUw-jsIWUl0Ej48VBwc&hl=pl&sa=X&redir_esc=y#v=onepage&q=medical%20tourism%20as%20a%20business%20opportunity%20for%20transforming%20economies&f=false
60
Demographic Shifts and Higher Education : Responses and Strategies / Jacek KLICH // W: Advances in Science, Technology, Higher Education and Society in the Conceptual Age: STHESCA / Ed. by Tadeusz Marek. - [b.m.]: AHFE Conference, 2014. - S. 72-85. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-1-4951-2110-4. - Pełny tekst: https://books.google.pl/books?id=wZBYBAAAQBAJ&pg=PA72&lpg=PA72&dq=Demographic+Shifts+and+Higher+Education+:+Responses+and+Strategies&source=bl&ots=0OOmFpssbx&sig=qzVCsH_4xTJBXwaPkwcJSgvu8Dc&hl=pl&sa=X&redir_esc=y#v=onepage&q=Demographic%20Shifts%20and%20Higher%20Education%20%3A%20Responses%20and%20Strategies&f=false
61
Foreign Direct Investment in the Visegrad Countries after 2004 : Have the Visegrad Countries' Membership in the European Union Changed Something? / Jacek KLICH // W: FDI in Central Europe / ed. by Krzysztof WACH. - Cracow: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014. - (Entrepreneurial Business and Economics Review, ISSN 2353-883X ; vol. 2, nr 3). - S. 19-32. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-939576-6-8. - Pełny tekst: http://eber.uek.krakow.pl/index.php/eber/article/view/51/54
62
Book Notes / Jacek KLICH // Central Banking. - vol. 24, no. 4 (2014), s. 102-103. - Rec. pracy: John Nugée, Reflections on Global Finance : Selected Essays from SSgA's Official Institutions Group 2002-2013, Latimer Trend and Co., 2013. - ISSN 0960-6319
63
[Recenzja] / Jacek KLICH // Zarządzanie Zasobami Ludzkimi. - nr 5 (100) (2014), s. 125-130. - Rec. pracy: Aldona Frączkiwicz-Wronka [2014], Zarządzanie usługami społecznymi. Studium partnerstw publiczno-spełecznych. - ISSN 1641-0874
64
Book Notes / Jacek KLICH // Central Banking. - vol. 25, no. 1 (2014), s. 139-140. - Rec. pracy: Edmund Phelps, Mass Flourishing : How Grassroots Innovation Created Jobs, Challenge, and Change, Princeton University Press, 2013. - ISSN 0960-6319
65
Book Notes / Jacek KLICH // Central Banking. - vol. 23, no. 3 (2013), s. 104-106. - Rec. pracy: Tamar Frankel, The Ponzi Scheme Puzzle : a History and Analysis of Con Artists and Victims, Oxford University Press, 231 pages. - ISSN 0960-6319
66
Editorial : Modern Challenges for International Business in Europe / Jacek KLICH // W: Modern Challenges for International Business in Europe / ed. by Jacek KLICH. - Cracow: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2013. - (Entrepreneurial Business and Economics Review, ISSN 2353-883X ; vol. 1, nr 2). - S. 5-6. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-939576-1-3. - Pełny tekst: http://www.eber.uek.krakow.pl/index.php/eber/article/view/8
67
Book Notes / Jacek KLICH // Central Banking. - vol. 24, no. 2 (2013), s. 94-95. - Rec. pracy: Susie J. Pak, Gentlemen Bankers : the World of J.P. Morgan, Harvard University Press, 2013, 356 pages. - ISSN 0960-6319
68
Restrukturyzacja samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej : współczesne wyzwania, procedury i narzędzia / Jacek KLICH. - Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2013. - 451 s. : il. ; 21 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-264-4177-6
69
Globalizacja usług zdrowotnych : udział nowych państw UE na europejskim rynku turystyki medycznej / Jacek KLICH // W: Namysły nad problemami polityki zdrowotnej : globalnej - europejskiej - krajowej : księga jubileuszowa prof. dra hab. Cezarego W. Włodarczyka / red. nauk. Iwona Kowalska, Anna Mokrzycka. - Warszawa: Difin SA, 2013. - S. 69-81. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7641-704-2
70
Przedsiębiorczość i społeczna przedsiębiorczość jako przedmiot badań = Enterpreneurship and Social Enterpreneurship as a Research Object / Jacek KLICH // Ekonomia Społeczna / [red. nauk. Maciej FRĄCZEK]. - nr 1(6) (2013), s. 20-33. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.ekonomiaspoleczna.msap.pl/doki/polrocznik/ES012013/es012013-2.pdf. - ISSN 2081-321X
71
Państwo i rynek w sektorze ochrony zdrowia w Polsce : kierunki i perspektywy = Government and Market in the Polish Health Care : Directions and Perspectives / Jacek KLICH // Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - 139 (2013), s. 260-267. - Summ.. - Tytuł numeru: Współczesne problemy ekonomiczne : polityka państwa a proces globalizacji. - Pełny tekst: http://www.ue.katowice.pl/fileadmin/_migrated/content_uploads/25_J.Klich_Panstwo_i_rynek_w_sektorze_ochrony....pdf. - ISSN 2083-8611
72
Modern Challenges for International Business in Europe / ed. by Jacek KLICH. - Cracow: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2013. - 88 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w języku ang. - Bibliogr. po rozdz. - (Entrepreneurial Business and Economics Review, ISSN 2353-883X ; vol. 1, nr 2). - ISBN 978-83-939576-1-3. - Pełny tekst: http://www.eber.uek.krakow.pl/index.php/eber/issue/view/3
73
Book Notes / Jacek KLICH // Central Banking. - vol. 23, no. 4 (2013), s. 118-119. - Rec. pracy: Peter Temin, David Vines, The Leaderless Economy : Why the World Economic System Fell Apart and How to Fix It, Princeton University Press, 2013, 320 pages. - ISSN 0960-6319
74
Polityka wobec małych i średnich przedsiębiorstw a polityka rynku pracy / Jacek KLICH // W: Dobre rządzenie - wokół dylematów współczesnej polityki rynku pracy / kierownik zespołu badawczego: Jerzy HAUSNER. - (2013), s. 155-169. - Bibliogr.
75
Budowanie alternatyw strategicznych / tł. Jacek Klich // W: Zarządzanie strategiczne w ochronie zdrowia = Strategic Management of Health Care Organizations / Linda E. Swayne, W. Jack Duncan, Peter M. Ginter ; red. nauk. wyd. pol. Jacek Klich. - Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2012. - S. 267-332. - ISBN 978-83-264-1152-6
76
Ocena opcji i wybór strategiczny / tł. Jacek Klich // W: Zarządzanie strategiczne w ochronie zdrowia = Strategic Management of Health Care Organizations / Linda E. Swayne, W. Jack Duncan, Peter M. Ginter ; red. nauk. wyd. pol. Jacek Klich. - Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2012. - S. 333-395. - ISBN 978-83-264-1152-6
77
Proces przekształceń samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej w spółki prawa handlowego z perspektywy zarządzania i planowania strategicznego / Jacek KLICH // W: Zarządzanie podmiotami leczniczymi - bezpieczeństwo pacjentów i sposoby ograniczania ryzyka szpitali / red. nauk. Mieczysław Pasowicz. - Kraków: na zlec. Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego; Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM, 2012. - S. 53-65. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7571-285-8 ; 978-83-7571-218-8. - Pełny tekst: http://hdl.handle.net/11315/780
78
Strategie świadczenia usług tworzących wartość dodaną / tł. Jacek Klich // W: Zarządzanie strategiczne w ochronie zdrowia = Strategic Management of Health Care Organizations / Linda E. Swayne, W. Jack Duncan, Peter M. Ginter ; red. nauk. wyd. pol. Jacek Klich. - Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2012. - S. 396-446. - ISBN 978-83-264-1152-6
79
Analiza finansowa dla organizacji ochrony zdrowia / Mahmud Hassan; tł. Jacek Klich // W: Zarządzanie strategiczne w ochronie zdrowia = Strategic Management of Health Care Organizations / Linda E. Swayne, W. Jack Duncan, Peter M. Ginter ; red. nauk. wyd. pol. Jacek Klich. - Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2012. - S. 550-581. - Bibliogr. - ISBN 978-83-264-1152-6
80
Centrum Medyczne Emanuel: kryzys w służbie zdrowia / Randall Harris, Kevin Vogt, Armand Gilinky; tł. Jacek Klich // W: Zarządzanie strategiczne w ochronie zdrowia = Strategic Management of Health Care Organizations / Linda E. Swayne, W. Jack Duncan, Peter M. Ginter ; red. nauk. wyd. pol. Jacek Klich. - Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2012. - S. 724-750. - ISBN 978-83-264-1152-6
81
Strategie wsparcia tworzące wartość dodaną / tł. Jacek Klich // W: Zarządzanie strategiczne w ochronie zdrowia = Strategic Management of Health Care Organizations / Linda E. Swayne, W. Jack Duncan, Peter M. Ginter ; red. nauk. wyd. pol. Jacek Klich. - Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2012. - S. 447-496. - ISBN 978-83-264-1152-6
82
"Panie doktorze, czy może pan coś z tym zrobić?" - przypadek dotyczący spa medycznego / Frederick D. Green, Carolyn E. Predmore, Janet L. Rovenpor ; tł. Jacek Klich // W: Zarządzanie strategiczne w ochronie zdrowia = Strategic Management of Health Care Organizations / Linda E. Swayne, W. Jack Duncan, Peter M. Ginter ; red. nauk. wyd. pol. Jacek Klich. - Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2012. - S. 751-782. - ISBN 978-83-264-1152-6
83
Koncepcja open innovation i perspektywy jej wykorzystania przez polskie szkoły wyższe / Jacek KLICH // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług. - (Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński, ISSN 1640-6818 ; nr 717). - nr 93 (2012), s. 43-67. - Tytuł numeru: Otoczenie instytucjonalne jako stymulator procesów B+R i innowacji w gospodarce : SOOIPP Annual 2012. - Bibliogr. - ISSN 1896-382X
84
Komunikowanie strategii i rozwijanie planów działań / tł. Jacek Klich // W: Zarządzanie strategiczne w ochronie zdrowia = Strategic Management of Health Care Organizations / Linda E. Swayne, W. Jack Duncan, Peter M. Ginter ; red. nauk. wyd. pol. Jacek Klich. - Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2012. - S. 497-531. - ISBN 978-83-264-1152-6
85
Instytut Katarakty i Laseroterapii : konkurencja na rynku zabiegów LASIK / John J. Lawrence, Linda J. Morris; tł. Jacek Klich // W: Zarządzanie strategiczne w ochronie zdrowia = Strategic Management of Health Care Organizations / Linda E. Swayne, W. Jack Duncan, Peter M. Ginter ; red. nauk. wyd. pol. Jacek Klich. - Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2012. - S. 811-827. - ISBN 978-83-264-1152-6
86
Przypadek operacji na otwartym sercu w Szpitalu Cabarrus / Fred H. Campbell, Daris D. Caldwell; tł. Jacek Klich // W: Zarządzanie strategiczne w ochronie zdrowia = Strategic Management of Health Care Organizations / Linda E. Swayne, W. Jack Duncan, Peter M. Ginter ; red. nauk. wyd. pol. Jacek Klich. - Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2012. - S. 828-846. - ISBN 978-83-264-1152-6
87
Rosemont Behavioral Health Center / Phil Rutsohn, Bob Forget ; tł. Jacek Klich // W: Zarządzanie strategiczne w ochronie zdrowia = Strategic Management of Health Care Organizations / Linda E. Swayne, W. Jack Duncan, Peter M. Ginter ; red. nauk. wyd. pol. Jacek Klich. - Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2012. - S. 702-723. - ISBN 978-83-264-1152-6
88
Centrum Zdrowia C.W. Williamsa / Linda E. Swayne, Peter M. Ginter ; tł. Jacek Klich // W: Zarządzanie strategiczne w ochronie zdrowia = Strategic Management of Health Care Organizations / Linda E. Swayne, W. Jack Duncan, Peter M. Ginter ; red. nauk. wyd. pol. Jacek Klich. - Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2012. - S. 783-810. - ISBN 978-83-264-1152-6
89
Global Medical Tourism Management : a Needed Research Agenda? / Jacek KLICH // Advances in Management. - Vol. 5, No. 1 (2012), s. 5-7
90
Wybrane aspekty przekształcania samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej w spółki kapitałowe = Selected Factors Influencing the Transformation of Independent Public Health Care Providers into Corporations / Jacek KLICH // W: Opieka zdrowotna : zagadnienia ekonomiczne / red. nauk. Iga Rudawska, Edward Urbańczyk. - Warszawa: Difin, 2012. - S. 316-329. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7641-751-6
91
Zarządzanie strategiczne w ochronie zdrowia = Strategic Management of Health Care Organizations / Linda E. Swayne, W. Jack Duncan, Peter M. Ginter ; red. nauk. wyd. pol. Jacek Klich. - Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2012. - 900 s. : il. ; 24 cm. - ISBN 978-83-264-1152-6
92
Systemowe ograniczenia funkcjonowania sektora publicznego w polskim systemie ochrony zdrowia = Systemic Barriers to Functioning of Public Sector in the Polish Health Care System / Jacek Klich // Studia i Materiały Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Wiedzą. - nr 54 (2011), s. 249-258. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISSN 1732-324X
93
Innowacje organizacyjne w szpitalach / Jacek Klich, Camal Gallouj, Souheila Kaabachi, Jerzy Błaszczuk // W: Innowacje organizacyjne w szpitalach / red. Jan Stępniewski, Piotr Karniej, Marcin Kęsy. - Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2011. - S. 75-121. - ISBN 978-83-264-0615-7
94
Analiza świadczeń zdrowotnych udzielonych zagranicznym pacjentom na terenie Polski po akcesji Polski do UE / Daria Szczepaniak, Jacek Klich // W: Innowacje organizacyjne w szpitalach / red. Jan Stępniewski, Piotr Karniej, Marcin Kęsy. - Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2011. - S. 596-627. - ISBN 978-83-264-0615-7
95
Kryzys 2007-2008 : nowe wyzwania dla zarządzania? = Financial Crisis 2007-2009 : New Challenges for Management Science? / Jacek Klich // Organizacja i Kierowanie = Organization and Management. - nr 3 (2011), s. 77-88. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISSN 0137-5466
96
Organizacje opieki zdrowotnej / Jacek Klich // W: Zarządzanie w opiece zdrowotnej : nowe wyzwania / red. Marcin Kautsch. - Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2010. - S. 67-77. - Streszcz. - ISBN 978-83-264-0233-3
97
Medical Professionals as Entrepreneurs : the Review of the Literature / Jacek Klich // W: Exploring the Dynamics of Entrepreneurship / ed. by Aleksander SURDEJ and Krzysztof WACH. - Toruń ; Kraków: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2010. - S. 75-86. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7611-584-9
98
Bariery w komunikacji marketingowej świadczeniodawców z pacjentami = Barriers to Market Communication between Health Care Providers and Patients / Jacek Klich // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. - 136 (2010), s. 518-527. - Summ.. - Tytuł numeru: Komunikacja rynkowa : skuteczne narzędzia i obszary zastosowania. - Bibliogr. - ISSN 1689-7374
99
Narzędzia do określania położenia organizacji / Jacek Klich, Marcin Kautsch // W: Zarządzanie w opiece zdrowotnej : nowe wyzwania / red. Marcin Kautsch. - Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2010. - S. 113-134. - Streszcz. - ISBN 978-83-264-0233-3
100
Wpływ procesów globalizacji na systemy ochrony zdrowia / Jacek Klich // W: Zarządzanie w opiece zdrowotnej : nowe wyzwania / red. Marcin Kautsch. - Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2010. - S. 441-454. - Streszcz. - ISBN 978-83-264-0233-3
101
Tworzenie i wdrażanie strategii organizacji / Jacek Klich, Marcin Kautsch // W: Zarządzanie w opiece zdrowotnej : nowe wyzwania / red. Marcin Kautsch. - Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2010. - S. 143-154. - Streszcz. - ISBN 978-83-264-0233-3
102
Jakość jako wyzwanie dla menedżerów ochrony zdrowia / Jacek Klich // W: Komunikacja i jakość w zarządzaniu. T. 2 / red. Tadeusz Wawak. - Kraków: Wydaw. Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2010. - S. 313-321. - Streszcz. - Bibliogr. - ISBN 978-83-233-2935-0
103
Dualne otoczenie organizacji opieki zdrowotnej / Jacek Klich // W: Zarządzanie w opiece zdrowotnej : nowe wyzwania / red. Marcin Kautsch. - Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2010. - S. 57-66. - Streszcz. - ISBN 978-83-264-0233-3
104
Finansowe bodźce do zwiększania jakości opieki zdrowotnej w Polsce : ujęcie krytyczne = Financial Incentives to Increase Quality in Health Care Organizations in Poland : a Critical Assessment / Jacek Klich // W: Kierunki doskonalenia usług w ochronie zdrowia / red. Mira Lisiecka-Biełanowicz, Bolesław Samoliński, Piotr Warczyński. - Warszawa: Ministerstwo Zdrowia, 2010. - S. 16-23. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-911065-7-0
105
Outsourcing jako alternatywa dla klasycznego podejścia do zarządzania zasobami organizacji / Jacek Klich // W: Zarządzanie w opiece zdrowotnej : nowe wyzwania / red. Marcin Kautsch. - Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2010. - S. 299-306. - Streszcz. - ISBN 978-83-264-0233-3
106
Wizja organizacji / Jacek Klich // W: Zarządzanie w opiece zdrowotnej : nowe wyzwania / red. Marcin Kautsch. - Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2010. - S. 135-142. - Streszcz. - ISBN 978-83-264-0233-3
107
Elementy otoczenia organizacji / Jacek Klich, Marcin Kautsch // W: Zarządzanie w opiece zdrowotnej : nowe wyzwania / red. Marcin Kautsch. - Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2010. - S. 101-112. - Streszcz. - ISBN 978-83-264-0233-3
108
Nowe Zarządzanie Publiczne w sektorze ochrony zdrowia w Polsce? = New Public Management in the Health Care in Poland? / Jacek Klich // Zeszyty Naukowe Ochrony Zdrowia. Zdrowie Publiczne i Zarządzanie. - t. 6, nr 1-2 (2008), s. 88-96. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.ejournals.eu/sj/index.php/ZNOZ/article/download/5868/5790. - ISSN 1731-7398
109
Globalization and Health Care Services : Telemedicine and Medical Tourism / Jacek Klich // W: Przedsiębiorstwo wobec wyzwań globalnych. T. 3 / red. nauk. Andrzej Herman, Krystyna Poznańska. - Warszawa: Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza, 2008. - S. 241-256. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7378-408-6
110
Globalizacja usług zdrowotnych = The Globalization of Health Services / Jacek Klich // Gospodarka Narodowa. - nr 4 (2008), s. 21-40. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://gospodarkanarodowa.sgh.waw.pl/p/gospodarka_narodowa_2008_04_02.pdf. - ISSN 0867-0005
111
Using Kolb's Learning Cycle to Teach Negotiation Skills / J. Rosiński and J. Klich // W: Teaching Entrepreneurship : Cases for Educational and Training / eds. Peter van der Sijde, Annemarie Ridder, Gerben Blaauw, Christoph Diensberg. - Heidelberg: Physica-Verlag, 2008. - (Contributions to Management Science, ISSN 1431-1941). - S. 109-115. - Bibliogr. - ISBN 978-3-7908-2037-9 ; 978-3-7908-2038-6
112
Wokół dysfunkcji zarządzania samodzielnymi publicznymi zakładami opieki zdrowotnej = On Certain Dysfunctions in the Management of Independent Public Health Care Units / Jacek Klich // Zarządzanie Publiczne / [red. nacz. Jerzy HAUSNER]. - nr 3(5) (2008), s. 119-134. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.msap.uek.krakow.pl/doki/publ/Zarzadzanie_Publiczne_2008_3-5.pdf. - ISSN 1898-3529
113
Energetyka na węglu brunatnym - perspektywy rozwoju = Energy Production Based On Brown Coal - Outlook / Zbigniew Kasztelewicz, Wiesław Kozioł, Krystian Kozioł, Jacek Klich // Polityka Energetyczna = Energy Policy Journal. - T. 10, spec. 1 (2007), s. 163-183. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Spis treści: https://epj.min-pan.krakow.pl/Energy-production-based-on-brown-coal-outlook,95544,0,2.htmlWstęp: Spis treści: https://epj.min-pan.krakow.pl/Energy-production-based-on-brown-coal-outlook,95544,0,2.htmlWstęp: Spis treści: https://epj.min-pan.krakow.pl/Energy-production-based-on-brown-coal-outlook,95544,0,2.htmlWstęp: Spis treści: https://epj.min-pan.krakow.pl/Energy-production-based-on-brown-coal-outlook,95544,0,2.htmlWstęp: . - ISSN 1429-6675
114
Transformation of the Health Care System in Poland : Achievements and Challenges / Jacek Klich // W: Transition in Central and Eastern European Countries : Experiences and Future Perspectives / eds. Pero Maldini, Davorka Vidović. - Zagreb: Political Science Research Centre, 2007. - (Political Science Research Centre Forum ; book 3). - S. 219-247. - Bibliogr. - ISBN 978-953-7022-15-0
115
Przedsiębiorczość w reformowaniu systemu ochrony zdrowia w Polsce : niedoceniane interakcje / Jacek Klich. - Kraków: Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, 2007. - 396 s. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-233-2302-0
116
Teaching Negotiation Skills University Model Based on Entrepreneurial Experience / Jerzy Rosiński, Jacek Klich // W: Entrepreneurship Teaching & Promotion at and by Universities : 10 Cases Interreg III C Network Project BEPART. - Rostock: University of Rostock, 2007. - S. 138-146. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.readbag.com/bepart-fileadmin-user-upload-textfiles-2007-12-teaching-cases-pdf-2007-12-15-bepart-cases-teaching
117
How to Take Off? The OURCHIP Company / Jacek Klich, Jerzy Rosiński // W: Entrepreneurship Teaching & Promotion at and by Universities : 10 Cases Interreg III C Network Project BEPART. - Rostock: University of Rostock, 2007. - S. 125-137. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.readbag.com/bepart-fileadmin-user-upload-textfiles-2007-12-teaching-cases-pdf-2007-12-15-bepart-cases-teaching
118
Outsourcing w sektorze ochrony zdrowia = Outsourcing in the Health Care Sector / Jacek Klich, Richard Pettinger // Zeszyty Naukowe Ochrony Zdrowia. Zdrowie Publiczne i Zarządzanie. - t. 4, nr 2 (2006), s. 66-78. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1731-7398
119
Dostępność świadczeń zdrowotnych - ujęcie praktyczne i teoretyczne / Jacek Klich // W: Dostępność opieki zdrowotnej i pomocy społecznej dla osób starszych w Polsce : raport z badań / red. Katarzyna Szczerbińska. - Kraków: Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, 2006. - S. 57-62. - ISBN 83-233-2138-8
120
Wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa a proces integracji Unii Europejskiej : szansa czy zagrożenie? / Jacek Klich // W: Szkice o przyszłości Unii Europejskiej : europejska debata publiczna / red. Paweł KAWA. - Kraków: Oficyna Wydawnicza Text, 2005. - S. 29-35. - ISBN 83-88934-82-1
121
The Political Economy of Poland's Transition : New Firms and Reform Governments / John E. Jackson, Jacek Klich, Krystyna Poznańska. - Cambridge [etc.]: Cambridge University Press, 2005. - XVI, 277, [2] s. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-0-521-83895-5
122
Zwiększenie potencjału przedsiębiorczego prywatnych praktyk lekarskich i zakładów opieki zdrowotnej / Jacek Klich, Marcin Kautsch // W: Współpraca transgraniczna na rynku usług medycznych pomiędzy wybranymi krajami Unii Europejskiej : usługi medyczne : ekonomika i zarządzanie / red. nauk. Joanna Hołub-Iwan, Józef Perenc, Iga Rudawska. - Szczecin: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne. Oddział Wojewódzki, 2005. - S. 123-132. - Bibliogr. - ISBN 83-87249-48-3
123
Institutional Support for Small Business Development in Poland / Jacek Klich // W: Entrepreneurship, Employment and Beyond 2003 : Proceedings of the 3rd International Conference Organized by the Department of Entrepreneurship and Innovation of the Cracow University of Economics, the Northumbria University at Newcastle, the Södertörn University College (September 18-19, 2003, Cracow) / ed. by Jan TARGALSKI. - Cracow: AE, 2004. - S. 185-197. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 83-7252-223-5
124
Jakość zarządzania zakładami opieki zdrowotnej = Quality of Management in Health Care Units / Marcin Kautsch, Jacek Klich // Organizacja i Kierowanie = Organization and Management. - nr 2 (2004), s. 91-106. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISSN 0137-5466
125
Przedsiębiorczość w systemie ochrony zdrowia = Ship Entrepreneur in Health Care / Jacek Klich // Zeszyty Naukowe Ochrony Zdrowia. Zdrowie Publiczne i Zarządzanie. - t. 2, nr 2 (2004), s. 56-63. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1731-7398
126
Motywowanie finansowe personelu / Jacek Klich // Zdrowie i Zarządzanie. - t. 6, nr 1 (2004), s. 14-18. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISSN 1506-882X
127
Economic Transition and Elections in Poland / John E. Jackson, Jacek Klich, Krystyna Poznańska // Economics of Transition. - Vol. 11, Iss. 1 (2003), s. 41-66. - Bibliogr.
128
Democratic Institutions and Economic Reform : The Polish Case / John E. Jackson, Jacek Klich, Krystyna Poznańska // British Journal of Political Science. - vol. 33, nr 1 (2003), s. 85-108. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0007-1234
129
Próba oceny samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej / Marcin Kautsch, Jacek Klich // Kontrola Państwowa. - R. 48, nr 2(289) (2003), s. 113-129. - Pełny tekst: https://www.nik.gov.pl/plik/id,1703.pdf. - ISSN 0452-5027
130
Inicjowanie działalności : wybór formy organizacyjno-prawnej : spółka partnerska / Jacek Klich // Zdrowie i Zarządzanie. - t. 4, nr 2 (2002), s. 91-93. - ISSN 1506-882X
131
Rekrutacja pracowników / Jacek Klich // Zdrowie i Zarządzanie. - t. 4, nr 3-4 (2002), s. 134-135. - ISSN 1506-882X
132
Małe i średnie przedsiębiorstwa wobec wyzwań globalizacji / Jacek Klich // Przegląd Organizacji. - nr 7-8 (2002), s. 17-20. - ISSN 0137-7221
133
Procesy badawcze efektywności i jakości zarządzania dla zakładów opieki zdrowotnej : wytyczne do oceny zakładów / Marcin Kautsch, Jacek Klich // Zdrowie i Zarządzanie. - t. 4, nr 3-4 (2002), s. 70-76. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISSN 1506-882X
134
Kontrakty menedżerskie w opiece zdrowotnej / Marcin Kautsch, Jacek Klich // Gospodarka Narodowa / [red. nacz. Andrzej WOJTYNA]. - R. 13, nr 4(128) (2002), s. 37-53. - Bibliogr. - ISSN 0867-0005
135
Zarządzanie w opiece zdrowotnej : polsko-brytyjskie spojrzenie na zagadnienia zarządzania w ochronie zdrowia w nowym stuleciu / red. Marcin Kautsch, Malcolm Whitfield, Jacek Klich. - Kraków: Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, 2001. - 423, [2] s. : rys., wykr. ; 23 cm. - Bibliogr. przy rozdz. - (Nauki o Zdrowiu). - ISBN 83-233-1464-0
136
Zmiana zachowań w zakładach opieki zdrowotnej w wyniku reformy : wyniki badania pilotażowego / Jacek Klich // Polityka Społeczna. - nr 10 (2001), s. 21-24. - ISSN 0137-4729
137
Globalizacja / red. Jacek Klich. - Kraków: Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, 2001. - 200 s. ; 21 cm. - Bibliogr. po rozdz. - ISBN 83-87832-27-8
138
Wsparcie dla małych i średnich przedsiębiorstw - Węgry i Republika Czeska / Jacek Klich // Przegląd Organizacji. - nr 6 (2001), s. 16-19. - ISSN 0137-7221
139
Czy przemysł obronny wymaga obrony? / red. Jacek Klich. - Kraków: Instytut Studiów Strategicznych, 2001. - 123 s. : il. ; 21 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-87832-29-4
140
Zarządzanie strategiczne / Jacek Klich // W: Zarządzanie w opiece zdrowotnej : polsko-brytyjskie spojrzenie na zagadnienia zarządzania w ochronie zdrowia w nowym stuleciu / red. Marcin Kautsch, Malcolm Whitfield, Jacek Klich. - Kraków: Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, 2001. - (Nauki o Zdrowiu). - S. 106-142. - Bibliogr. - ISBN 83-233-1464-0
141
Programy offsetowe : nadzieja dla polskiego sektora publicznego? / Jacek Klich // W: Czy przemysł obronny wymaga obrony? / red. Jacek Klich. - Kraków: Instytut Studiów Strategicznych, 2001. - S. 63-84. - ISBN 83-87832-29-4
142
Funkcjonowanie zakładów opieki zdrowotnej w reformowanym systemie : raport z badań / Marcin Kautsch, Jacek Klich, Waldemar Stylo ; współpraca Maja Nuckowska, Maciej Więckiewicz. - Warszawa: Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, 2001. - 78 s. ; 21 cm. - (Biblioteka Zdrowia Publicznego ; nr 7). - ISBN 83-86977-38-8
143
Wprowadzenie / Jacek Klich // W: Globalizacja / red. Jacek Klich. - Kraków: Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, 2001. - S. 7-17. - ISBN 83-87832-27-8
144
Programy wspierania małych i średnich przedsiębiorstw w wybranych krajach gospodarki rynkowej / Jacek Klich // W: Nadzieja rynku pracy : małe i średnie przedsiębiorstwa w gospodarce / red. Jacek Klich. - Warszawa: Instytut Spraw Publicznych, 2000. - S. 57-104. - ISBN 83-86917-29-6
145
Sektor małych i średnich przedsiębiorstw jako składowa nowoczesnych gospodarek rynkowych - teoria i praktyka / Jacek Klich // W: W kręgu zarządzania : spojrzenie multidyscyplinarne / red. Tadeusz Borkowski, Aleksander Marcinkowski, Anna Oherow-Urbaniec. - Kraków: IZ UJ ; Księgarnia Akademicka, 2000. - S. 283-308. - ISBN 83-7188-451-6
146
An Aggregate and Regional Analysis of the Dynamics of the Polish Economy, 1990-1997 / John E. Jackson, Jacek Klich, Krystyna Poznańska, Józef Chmiel // Research Bulletin. - vol. 9, nr 2 (2000), s. 23-55. - ISSN 1506-7971
147
Strategic Planning / Jacek Klich // W: Managing Health Services in Poland : an English/Polish Perspective of Health Service Management Issues in the New Millennium / ed. by Malcolm Whitfield, Marcin Kautsch, Jacek Klich. - Kraków: Jagiellonian University Press, 2000. - (Health Sciences). - S. 59-87. - Bibliogr. - ISBN 83-233-1419-5
148
Nowe przedsiębiorstwa w transformacji gospodarki polskiej / John E. Jackson, Jacek Klich, Krystyna Poznańska // Gospodarka Narodowa. - nr 5-6 (2000), s. 42-77. - ISSN 0867-0005
149
Implementacja zrównoważonej karty wyników w praktyce przedsiębiorstw / Wolf Bonsiep, Toni Fischer, Jacek Klich // Przegląd Organizacji. - nr 3 (2000), s. 11-14. - Pełny tekst: https://przegladorganizacji.pl/plik/5e092493be103/po.2000.03.01.pdf. - ISSN 0137-7221
150
Podstawowe problemy zarządzania szpitalem / Jacek Klich // W: Zdrowie publiczne : wybrane zagadnienia / red. Antoni Czupryna, Stefan Poździoch, Andrzej Ryś, W. Cezary Włodarczyk. - Wyd. 2 popr. i poszerz. - Kraków: Uniwersyteckie Wydawnictwo Medyczne "Vesalius", 2000. - S. 321-336. - Bibliogr. - ISBN 83-85688-62-5
151
Nadzieja rynku pracy : małe i średnie przedsiębiorstwa w gospodarce / red. Jacek Klich. - Warszawa: Instytut Spraw Publicznych, 2000. - 211 s. : il. ; 24 cm. - ISBN 83-86917-29-6
152
Województwo małopolskie : profil gospodarczy / tekst Jacek Klich ; red. Marek Nawara, Janusz Sepioł, Elżbieta Kantor. - Kraków: Samorząd Województwa Małopolskiego, 2000. - 24 s. : il., fot. kolor. ; 30 cm. - ISBN 83-914539-1-X
153
Managing Health Services in Poland : an English/Polish Perspective of Health Service Management Issues in the New Millennium / ed. by Malcolm Whitfield, Marcin Kautsch, Jacek Klich. - Kraków: Jagiellonian University Press, 2000. - 233 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. przy rozdz. - (Health Sciences). - ISBN 83-233-1419-5
154
Małe i średnie przedsiębiortswa na rynku pracy - wnioski i rekomendacje / Jacek Klich, Grzegorz Lipiec // W: Nadzieja rynku pracy : małe i średnie przedsiębiorstwa w gospodarce / red. Jacek Klich. - Warszawa: Instytut Spraw Publicznych, 2000. - S. 45-54. - ISBN 83-86917-29-6
155
Zrównoważona karta wyników jako narzędzie kontroli / Wolf Bonsiep, Toni Fischer, Jacek Klich // Przegląd Organizacji. - nr 2 (2000), s. 14-17. - ISSN 0137-7221
156
Małe i średnie przedsiębiorstwa na rynku pracy w Polsce w latach 1990-1997 : wyniki badań / John E. Jackson, Jacek Klich, Krystyna Poznańska // W: Nadzieja rynku pracy : małe i średnie przedsiębiorstwa w gospodarce / red. Jacek Klich. - Warszawa: Instytut Spraw Publicznych, 2000. - S. 31-44. - ISBN 83-86917-29-6
157
Internet jako czynnik dynamizujący inicjowanie i prowadzenie działalności gospodarczej / Michał Baran, Jacek Klich // Przegląd Organizacji. - nr 10 (2000), s. 19-23. - Pełny tekst: https://przegladorganizacji.pl/plik/5e092493c89f1/po.2000.10.04.pdf. - ISSN 0137-7221
158
Ośrodki wspierania biznesu w regionie krakowskim - studium przypadku = Centres for Business Support in the Cracow Region - a Case Study / Jacek Klich, Krystyna Poznańska // W: Przedsiębiorczość a lokalny i regionalny rozwój gospodarczy : materiały konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Przedsiębiorczości i Innowacji Akademii Ekonomicznej w Krakowie oraz Social Research Center Northumbria w Newcastle (Kraków, 14-15 IX 1999 r.) / red. Jan TARGALSKI. - Kraków: Wydaw. AE, 1999. - S. 253-264. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 83-7252-023-2
159
The Continued Importance of Business Creation : the Dynamics of the Polish Economy 1990-1996 / John E. Jackson, Jacek Klich, Krystyna Poznańska, Józef Chmiel // Research Bulletin. - vol. 8, nr 1 (1999), s. 5-40. - ISSN 1506-7971
160
Zarządzanie i marketing = Research in the Field of Management and Marketing / Tadeusz Borkowski, Jacek Klich // W: Zarządzanie i komunikowanie : tendencje rozwoju badań naukowych u progu XXI wieku = Management and Communication : Trends in Research at the Turn of the Third Millenium / red. Maria Kocójowa. - Kraków: Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, 1999. - S. 33-49. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 83-233-1301-6
161
Menedżerowie średniego szczebla - bariera wprowadzania zmian czy kluczowy czynnik zmian (2) / Wolf Bonsiep, Jacek Klich // Przegląd Organizacji. - nr 3 (1999), s. 13-17. - ISSN 0137-7221
162
Firm Creation and Economic Transitions / John E. Jackson, Jacek Klich, Krystyna Poznańska // Journal of Business Venturing. - vol. 14, nr 5-6 (1999), s. 427-450. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0883-9026
163
Tworzenie przewagi konkurencyjnej / Jacek Klich // Służba Zdrowia. - nr 61-64 (1999), s. 10-13. - ISSN 0137-8686
164
Funkcjonowanie samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej / Jacek Klich, Mukesh Chawla, Marcin Kautsch // Gospodarka Narodowa / [red. nacz. Andrzej WOJTYNA]. - nr 1-2 (1999), s. 66-84. - ISSN 0867-0005
165
Menedżerowie średniego szczebla - bariera wprowadzania zmian czy kluczowy czynnik zmian (1) / Wolf Bonsiep, Jacek Klich // Przegląd Organizacji. - nr 2 (1999), s. 18-22. - ISSN 0137-7221
166
Reforma opieki zdrowotnej w Polsce: studium polityki zdrowotnej, Cezary Włodarczyk. Uniwersyteckie Wydawnictwo Medyczne "Vesalius", Kraków 1998 / Jacek Klich // Przegląd Organizacji. - nr 10 (1999), s. 36. - Rec. pracy: Włodarczyk C., Reforma opieki zdrowotnej w Polsce: studium polityki zdrowotnej. Uniwersyteckie Wydawnictwo Medyczne "Vesalius", Kraków 1998. - ISSN 0137-7221
167
Menedżer samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej / Jacek Klich // Przegląd Organizacji. - nr 9 (1998), s. 28-31. - ISSN 0137-7221
168
Lobbing na rzecz małych i srednich przedsiębiorstw / Jacek Klich // W: O lobbingu i nie tylko : wybór materiałów z seminariów poświęconych małym i średnim przedsiębiorstwom oraz wielkim korporacjom w Polsce. - Kraków: Fundacja "Międzynarodowe Centrum Rozwoju Demokracji", 1998. - (Zeszyty Fundacji Międzynarodowe Centrum Rozwoju Demokracji ; z. 25). - S. 35-40. - ISBN 83-907813-3-6
169
Zarządzanie w opiece zdrowotnej : planowanie / Jacek Klich, Marcin Kautsch, Paul Campbell. - Kraków: Vesalius ; Fundacja Zdrowia Publicznego, 1998. - 191 s. ; 23 cm. - ISBN 83-85688-44-7
170
Racjonalny publiczny zakład opieki zdrowotnej / Marcin Kautsch, Jacek Klich, Barbara Bulanowska, Marzena Kulis, Mukesh Chawla, Paul Campbell // Służba Zdrowia. - nr 101-102 (1998), s. 15-16. - ISSN 0137-8686
171
Wsparcie kapitałowe dla małych i średnich przedsiębiorstw w krajach Europy Środkowej i Wschodniej / Jacek Klich // Przegląd Organizacji. - nr 2 (1998), s. 32-36. - ISSN 0137-7221
172
Metody ułatwiania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw / Jacek Klich // W: O lobbingu i nie tylko : wybór materiałów z seminariów poświęconych małym i średnim przedsiębiorstwom oraz wielkim korporacjom w Polsce. - Kraków: Fundacja "Międzynarodowe Centrum Rozwoju Demokracji", 1998. - (Zeszyty Fundacji Międzynarodowe Centrum Rozwoju Demokracji ; z. 25). - S. 9-30. - ISBN 83-907813-3-6
173
Przemiany gospodarcze w Polsce 1990-1994 = Economic change in Poland 1990-1994 / Józef Chmiel, J.E. Jackson, Jacek Klich, Krystyna Poznańska. - Warszawa: Główny Urząd Statystyczny. Zakład Badań Statystyczno-Ekonomicznych, 1997. - 16 s. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. - (Z Prac Zakładu Badań Statystyczno-Ekonomicznych, ISSN 0208-9734 ; z. 241. Z Prac Zakładu Badań Statystyczno-Ekonomicznych = Working Paper of the Research Centre for Economic and Statistical Studies). - ISBN 83-7027-129-4
174
Małe i średnie przedsiębiorstwa w gospodarce Holandii / Jacek Klich // Przegląd Organizacji. - nr 11 (1997), s. 32-37. - ISSN 0137-7221
175
Economic Change in Poland : 1990-1994 / John E. Jackson, Jacek Klich, Krystyna Poznańska, Józef Chmiel // Research Bulletin. - Vol. 6, Nr 1 (1997), s. 7-19. - ISSN 1506-7971
176
Proces planowania w jednostkach sektora opieki zdrowotnej w Polsce / Paul Campbell, Jacek Klich // Przegląd Organizacji. - nr 1 (1997), s. 18-21. - Streszcz. - ISSN 0137-7221
177
Powstawanie instytucji non-profit w polskim systemie opieki zdrowotnej / Jacek Klich, Tomasz KAFEL, Paul Campbell // Gospodarka Narodowa. - nr 9 (1997), s. 39-50. - ISSN 0867-0005
178
Budowanie planu strategicznego dla jednostek opieki zdrowotnej / Jacek Klich // Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 719 (1996), s. 26-37. - Tytuł numeru: Aktualne problemy zarządzania ochroną zdrowia : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Projektowania Systemów Zarządzania Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Karpacz, 17-18 listopada 1995. - ISSN 0324-8445
179
Systemy produkcji zorientowane na człowieka / Jacek Klich // Przegląd Organizacji. - nr 5 (1996), s. 11-14. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://przegladorganizacji.pl/plik/5e092493704f6/po.1996.05.02.pdf. - ISSN 0137-7221
180
Kontrola przedsiębiorstw publicznych w Niemczech / Jacek Klich // Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa. - R. 47, nr 12 (563) (1996), s. 21-23. - ISSN 0860-6846
181
Wybrane elementy strategii przekształcania zakładów opieki zdrowotnej w samodzielne publiczne jednostki opieki zdrowotnej / Jacek Klich // Antidotum : zarządzanie w opiece zdrowotnej. - Nr 6-8, R. 5 (1996), s. 20-29. - ISSN 1230-0969
182
Reprivatization in Poland: 1991-1994 / Jacek Klich // Przegląd Organizacji. - special issue (1996), s. 26-27. - ISSN 0137-7221
183
Reforma ubezpieczeń zdrowotnych - jej projekt i zmiany / Jacek Klich // Polityka Społeczna. - nr 4 (1996), s. 12-15. - ISSN 0137-4729
184
Pozyskiwanie informacji o małych i średnich przedsiębiorstwach - doświadczenia amerykańskie / Jacek Klich // Przegląd Organizacji. - nr 11 (1996), s. 24-27. - Pełny tekst: https://przegladorganizacji.pl/plik/5e09249378be6/po.1996.11.05.pdf. - ISSN 0137-7221
185
Koreańska strategia proeksportowa / Jacek Klich // Przegląd Organizacji. - nr 2 (1996), s. 10-12, 17. - Streszcz. - ISSN 0137-7221
186
Procesy planowania w jednostkach opieki zdrowotnej : raport z badań / Marcin Kautsch, Jacek Klich, Alicja Mazur // Antidotum : zarządzanie w opiece zdrowotnej. - Nr 11-12, R. 5 (1996), s. 21-27. - ISSN 1230-0969
187
Wiodące amerykańskie i brytyjskie instytucje wspierania przedsiębiorczości na szczeblu regionalnym / Jacek Klich // W: Regionalne uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości : materiały konferencyjne, Kraków, 23-24 października 1996. - Kraków: [Akademia Ekonomiczna], 1996. - S. 161-176
188
Projekt medyczny Zespołu Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej = Projet Médical de l'hôpital de Sucha Beskidzka / Haber Marek, Mazowiecka Kinga, Jacek Klich // Antidotum : zarządzanie w opiece zdrowotnej. - Nr 4, R. 4 (1995), s. 22-31. - ISSN 1230-0969
189
Brytyjskie programy udziału pracowników we własności i zyskach w dekadzie lat osiemdziesiątych = British Programme of Workers' Participation and Property Rights in Decade of '80 / Jacek Klich // Praca i Zabezpieczenie Społeczne. - R. 36, Nr 8-9 (1995), s. 40-45. - ISSN 0032-6186
190
Economic Change in Poland : 1990-1993 / John E. Jackson, Jacek Klich, Krystyna Poznańska, Leszek Zienkowski, Józef Chmiel // Research Bulletin. - Vol. 4, Nr 3 (1995), s. 3-14. - ISSN 1506-7971
191
Warunki rozwoju chirurgii jednego dnia : doświadczenia francuskie i wskazania dla Polski / Jean-Dominique Tortuyaux, Jacek Klich // Antidotum : zarządzanie w opiece zdrowotnej. - Nr 10, R. 4 (1995), s. 2-8. - ISSN 1230-0969
192
Zmiany w węgierskim modelu prywatyzacji / Jacek Klich // Przegląd Organizacji. - nr 9 (1995), s. 24-28. - ISSN 0137-7221
193
Konkurencyjność gospodarek państw Unii Europejskiej / Jacek Klich // Przegląd Organizacji. - nr 1 (1995), s. 11-13. - ISSN 0137-7221
194
Udział pracowników we własności i zyskach przedsiębiorstwa = Participation of Workers in Ownership and Profits of the Enterprise / Jacek Klich // Gospodarka Narodowa. - R. 6, nr 12 (67) (1995), s. 20-25. - ISSN 0867-0005
195
Brytyjski model prywatyzacji : interakcja celów i metod / Jacek Klich ; Promotor: Andrzej WOJTYNA. - Kraków, 1995. - 269 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
196
Sektor przedsiębiorstw publicznych w gospodarce Niemiec. Cz. 2 = Public Sector in German Economy. (Part 2) / Jacek Klich // Gospodarka Narodowa. - R. 5, nr 11 (55) (1994), s. 46-48. - ISSN 0867-0005
197
Małe firmy na giełdzie londyńskiej / Jacek Klich // Przegląd Organizacji. - nr 10 (1994), s. 26-28. - ISSN 0137-7221
198
Sektor przedsiębiorstw publicznych w gospodarce Niemiec. Cz. 1 = Sector of Public Enterprises in German Economy / Jacek Klich // Gospodarka Narodowa. - R. 5, nr 10 (54) (1994), s. 35-37. - ISSN 0867-0005
199
Polityka rządów państw Unii Zachodnioeuropejskiej wobec małych i średnich przedsiębiorstw. Cz. 1 / Jacek Klich // Przegląd Organizacji. - nr 3 (1994), s. 23-25. - ISSN 0137-7221
200
Polityka rządów państw Unii Zachodnioeuropejskiej wobec małych i średnich przedsiębiorstw. Cz. 3 / Jacek Klich // Przegląd Organizacji. - nr 5 (1994), s. 31-33. - ISSN 0137-7221
201
Polityka rządów państw Unii Zachodnioeuropejskiej wobec małych i średnich przedsiębiorstw. Cz. 2 / Jacek Klich // Przegląd Organizacji. - nr 4 (1994), s. 24-26. - ISSN 0137-7221
202
Socio-Economic Role of Small and Medium Enterprises in Poland / Jacek Klich, Arkadiusz Sobczyk // Yearbook of Polish Labour Law and Social Policy = Rocznik Polskiego Prawa Pracy i Polityki Społecznej. - Vol. 6 (1994), s. 17-24. - ISSN 0867-0919
203
Powszechna prywatyzacja w krajach Europy Centralnej i Wschodniej / Jacek Klich // Przegląd Organizacji. - nr 6 (1994), s. 7-8. - ISSN 0137-7221
204
Instrumenty stymulowania innowacji w małych i średnich przedsiębiorstwach. Cz. 2. Cz. 2. Cz. 2 / Jacek Klich, Krystyna Poznańska // Przegląd Organizacji. - nr 1 (1993), s. 12-13. - ISSN 0137-7221
205
Prywatyzacja w Wielkiej Brytanii : lata 80 / Jacek Klich. - Katowice: AMP Andrzej Matczewski Publisher, 1993. - 110 s. : il. ; 21 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-85607-03-X
206
Health Care Reform in Poland - Recent Issues / Jacek Klich // Yearbook of Polish Labour Law and Social Policy = Rocznik Polskiego Prawa Pracy i Polityki Społecznej. - Vol. 4 (1993), s. 223-228. - ISSN 0867-0919
207
Wielka Brytania : wpływ struktury własnościowej rynku akcji na zarządzanie korporacjami = Great Britain - the Influence of Stock Market Proprietary Structure on Corporation Management / Jacek Klich // Gospodarka Narodowa. - R. 3, nr 6 (30) (1992), s. 50-52. - ISSN 0867-0005
208
Stany Zjednoczone : finansowe i pozafinansowe instrumenty promocji małych przedsiębiorstw = The United States : Financial and Non-Financial Instruments of Small Firms Promotion / Jacek Klich // Gospodarka Narodowa. - R. 3, nr 9 (33) (1992), s. 34-38. - ISSN 0867-0005
209
Some Active Measures to Countervail Unemployment in Poland : a Regional Analysis / Jacek Klich // Yearbook of Polish Labour Law and Social Policy = Rocznik Polskiego Prawa Pracy i Polityki Społecznej. - Vol. 3 (1992), s. 121-130. - ISSN 0867-0919
210
Problematyka zatrudnienia w USA / Jacek Klich // Przegląd Organizacji. - nr 11 (1992), s. 26-27. - ISSN 0137-7221
211
Promocja małych przedsiębiorstw w USA. Cz. 3 / Jacek Klich // Przegląd Organizacji. - nr 9 (1992), s. 18-19. - ISSN 0137-7221
212
Promocja małych przedsiębiorstw w USA. Cz. 4 / Jacek Klich // Przegląd Organizacji. - nr 10 (1992), s. 18-19. - ISSN 0137-7221
213
Promocja małych przedsiębiorstw w USA. Cz. 1 / Jacek Klich // Przegląd Organizacji. - nr 7 (1992), s. 8-9. - ISSN 0137-7221
214
Instrumenty stymulowania innowacji w małych i średnich przedsiębiorstwach. Cz. 1 / Jacek Klich, Krystyna Poznańska // Przegląd Organizacji. - nr 12 (1992), s. 12-15. - ISSN 0137-7221
215
Promocja małych przedsiębiorstw w USA. Cz. 2 / Jacek Klich // Przegląd Organizacji. - nr 8 (1992), s. 10-11. - ISSN 0137-7221
216
The Changes in the Polish Economy and Social Policy in the Beginning of 1990s / Jacek Klich // Yearbook of Polish Labour Law and Social Policy = Rocznik Polskiego Prawa Pracy i Polityki Społecznej. - Vol. 2 (1991), s. 143-154. - ISSN 0867-0919
217
Cnoty businessmana / Jacek Klich // Tygodnik Powszechny. - nr 43 (1990), s. 3. - ISSN 0041-4808
218
Nowe zasady partycypacji pracowniczej w ZSRR = New Principles of Workers Participation in the Management of Enterprises in the USSR / Jacek Klich // Problemy Ekonomiczne. - nr 4 (1988), s. 16-21. - summ. - ISSN 0079-578X
219
Idea partycypacji pracowniczej w zarządzaniu korporacjami przemysłowymi w krajach EWG = The Idea of Workers Participation in the Management of Industrial Corporations in the Countries of European Community / Jacek Klich // Problemy Ekonomiczne. - nr 2 (1987), s. 77-87. - Rez., summ. - ISSN 0079-578X
220
Demokratyzacja zarządzania przedsiębiorstwami jako element współczesnych stosunków produkcji = Democratization of Management Processes in Enterprises as a Factor of Current Industrial Relations / Jacek Klich // Ekonomika i Organizacja Pracy. - R. 38, nr 8 (451) (1987), s. 20-23. - ISSN 0013-3043
221
Samorząd pracowniczy w Polsce Ludowej / Jacek Klich // Problemy Ekonomiczne. - nr 4 (1984), s. 116-121. - ISSN 0079-578X
222
Niektóre uwarunkowania efektywnego działania samorządu robotniczego / Jacek Klich // Problemy Ekonomiczne. - nr 4 (1983), s. 89-97. - ISSN 0079-578X
1
Klich J., (2022), Book notes: Mission economy, by Mariana Mazzucato, "Central Banking", Vol. 32, nr 3
2
Klich J., (2022), Financing Health 4.0. [W:] ĆWIKLICKI M., Duplaga M., KLICH J. (red.), The Digital Transformation of Healthcare : Health 4.0, London, New York : Routledge, s. 149-162.
3
Klich J., (2022), Deliberation in Health Policy : the Case of Poland. [W:] Podgórska-Rykała J., Sroka J. (red.), Deliberation in the Public Policies Planning Process : Experiences and Future Challenges, Kraków : Wydawnictwo Libron - Filip Lohner, s. 79-115.
4
Klich J., (2022), Effective Management of Personal Health Records using Blockchain Technology. [W:] Bhushan B., Rakesh N., Farhaoui Y., Astya , Unhelkar B. (red.), Blockchain Technology in Healthcare Applications : Social, Economic, and Technological Implications, Boca Raton : Taylor & Francis Group, s. 233-252.
5
Domagała A., Klich J., (2022), Human Capital vs. Health 4.0. [W:] ĆWIKLICKI M., Duplaga M., KLICH J. (red.), The Digital Transformation of Healthcare : Health 4.0, London, New York : Routledge, s. 178-191.
6
Ćwiklicki M., Klich J., Żabiński M., (2022), Recommendations for Implementing Industry 4.0 in the Healthcare System. [W:] ĆWIKLICKI M., Duplaga M., KLICH J. (red.), The Digital Transformation of Healthcare : Health 4.0, London, New York : Routledge, s. 213-220.
7
Ćwiklicki M., Duplaga M., Klich J. (red.), (2022), The Digital Transformation of Healthcare: Health 4.0, London, New York : Routledge, 221 s.
8
Klich J., (2022), The Fourth Industrial Revolution and the Healthcare System. [W:] ĆWIKLICKI M., Duplaga M., KLICH J. (red.), The Digital Transformation of Healthcare : Health 4.0, London, New York : Routledge, s. 1-16.
9
Klich J., (2022), The Framework for Investigating Globalization's Impact on Health Systems, "Horyzonty Polityki", vol. 13, nr 42, s. 155-169; https://horyzontypolityki.ignatianum.edu.pl/HP/article/view/2209/2151
10
Ćwiklicki M., Duplaga M., Klich J., (2022), Preface : The Fourth Industrial Revolution and Healthcare. [W:] ĆWIKLICKI M., Duplaga M., KLICH J. (red.), The Digital Transformation of Healthcare : Health 4.0, London, New York : Routledge, s. XV-XXI.
11
Klich J., (2021), Book notes: The cost of free money, by Paola Subacchi, "Central Banking", Vol. 32, nr 2
12
Klich J., (2021), Polityka zdrowotna : wybrane uwarunkowania i wyzwania. [W:] Wołek A. (red.), Polityki publiczne, Kraków : Akademia Ignatianum w Krakowie, s. 175-191.
13
Klich J., (2021), Entrepreneurship in the Health Care System in Poland : Selected Issues. [W:] Ince-Yenilmez M., Darici B. (red.), Engines of Economic Prosperity : Creating Innovation and Economic Opportunities through Entrepreneurship, Cham : Palgrave Macmillan, s. 159-178.
14
Tambor M., Klich J., Domagała A., (2021), Financing Healthcare in Central and Eastern European Countries : How Far Are We from Universal Health Coverage?, "International Journal of Environmental Research and Public Health", vol. 18, iss. 4, s. 1-26; https://www.mdpi.com/1660-4601/18/4/1382
15
Klich J., (2021), Book Notes: Emily Jones (ed), The Political Economy of Bank Regulation in Developing Countries: Risk and Reputation, Oxford University Press, 2020, 416 p., "Central Banking", Vol. 31, nr 4, s. 118-119.
16
Klich J., (2021), Kreowana i rzeczywista odpowiedzialność państwa: studium sektora ochrony zdrowia państw postsocjalistycznych, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, 230 s.
17
Ćwiklicki M., Schiavone F., Klich J., Pilch K., (2020), Antecedents of Use of E-health Services in Central Eastern Europe : a Qualitative Comparative Analysis, "BMC Health Services Research", vol. 20, s. 1-15; https://bmchealthservres.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12913-020-5034-9
18
Ćwiklicki M., Klich J., Chen J., (2020), The Adaptiveness of the Healthcare System to the Fourth Industrial Revolution : a Preliminary Analysis, "Futures", vol. 122, s. 1-11.
19
Klich J., (2019), Book Notes: Humanomics, by Vernon L. Smith and Bart J. Wilson, "Central Banking", vol. 30, no. 1, s. 160-161.
20
Jain P., Klich J., (2019), Przedsiębiorczość społeczna : Indie i Polska. [W:] Pach J., Śliwa R., Maciejewski W. (red.), Przedsiębiorczość społeczna, innowacje, środowisko, Warszawa : CeDeWu, s. 151-163.
21
Klich J., (2019), Stanisława Golinowska, O polskiej biedzie w latach 1990-2015. Definicje, miary i wyniki, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa 2018, stron 195, "Polityka Społeczna", nr 3, s. 38-40.
22
Klich J., Monarkh V., (2019), GMO and Health Risks : Selected Issues, "Silśke hospodarstwo ta lisiwnyctwo", No. 14, s. 245-254; http://forestry.vsau.org/storage/articles/November2019/F4dUs3U1NZdkTWQ8lQaF.pdf
23
Białynicki-Birula P., Klich J., (2018), Specyfika krajów neoweberowskich na przykładzie działań podejmowanych w reakcji na globalny kryzys finansowy, "Zarządzanie Publiczne", nr 1 (43), s. 19-37; http://publicgovernance.pl/zpub/article/view/448
24
Domagała A., Klich J., (2018), Planning of Polish Physician Workforce - Systemic Inconsistencies, Challenges and Possible Ways Forward, "Health Policy", vol. 122, iss. 2, s. 102-108.
25
Klich J., (2018), Innovations in Elderly Care : Key Success Factors, "Zeszyty Naukowe Ochrony Zdrowia. Zdrowie Publiczne i Zarządzanie", T. 16, nr 3, s. 177-186; http://www.ejournals.eu/Zdrowie-Publiczne-i-Zarzadzanie/2018/Tom-16-zeszyt-3/art/13702/
26
Klich J., (2017), Globalny kryzys finansowy 2008 roku : wątki etyczne, "Seminare : poszukiwania naukowe", Vol. 38, nr 3, s. 93-105; https://ojs.seminare.pl/index.php/seminare/article/view/217/226
27
Klich J., (2017), Book Notes, "Central Banking", vol. 27, no. 3, s. 112-113.
28
Klich J., (2017), Physician Appraisals : Key Challenges, "Engineering Management in Production and Services", nr 2, s. 38-43; http://jem.pb.edu.pl/data/magazine/article/542/en/klich.pdf#page1&view=Fit
29
Klich J., (2017), Potencjał instytucjonalny służby zdrowia w miastach. [W:] Kudłacz M., Hausner J. (red.), Funkcjonowanie metropolii w Polsce : gospodarka, przestrzeń, społeczeństwo, Warszawa : CeDeWu, s. 237-253.
30
Klich J., (2017), The Neo-Weberian Approach in Health Policy in Selected Countries. [W:] Mazur S., Kopyciński P. (red.), Public Policy and the Neo-Weberian State (Routledge Frontiers of Political Economy; nr 235), London ; New York : Routledge, s. 120-136.
31
Garniss G., (2017), Housing for Independent Seniors in Poland, Prom. Klich J., Kraków : , 188 k.
32
Klich J., Kudłacz M., (2017), Miejsce miast w polityce UE. [W:] Kudłacz M., Hausner J. (red.), Funkcjonowanie metropolii w Polsce : gospodarka, przestrzeń, społeczeństwo, Warszawa : CeDeWu, s. 67-83.
33
Białynicki-Birula P., Głowacki J., Klich J., (2017), The Neo-Weberian Concept of State and Its Implications for Public Management : Conclusion. [W:] Mazur S., Kopyciński P. (red.), Public Policy and the Neo-Weberian State (Routledge Frontiers of Political Economy; nr 235), London ; New York : Routledge, s. 162-173.
34
Klich J., (2016), Potencjał instytucjonalny służby zdrowia w miastach. [W:] Hausner J., Kudłacz M. (red.), Funkcjonowanie metropolii w Polsce : gospodarka, przestrzeń, społeczeństwo, Warszawa : CeDeWu, s. 237-253.
35
Domagała A., Klich J., (2016), Problemy planowania kadry lekarskiej w Polsce - konsekwencje zaniedbań, aktualne wyzwania, "Public Health Forum", vol. 2, nr 3, s. 182.
36
Klich J., (2016), Book Notes, "Central Banking", vol. 26, no. 3, s. 104-105.
37
Klich J., (2016), Kanały wpływu globalizacji na zdrowie : wybrane zagadnienia, "Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae", R. 20, nr 3, t. 3, s. 27-40; http://www.miscellanea.ujk.edu.pl/pdf,769,Jacek_Klich_Kanaly_wplywu_globalizacji_na_zdrowie_wybrane_zagadnienia.html
38
Klich J., (2016), Przedsiębiorczość, innowacje i konkurencyjność. [W:] Geodecki T. (red.), Polityka wsparcia konkurencyjności gospodarki : wybrane aspekty, Warszawa : Polskie Wydawnictwa Ekonomiczne S.A., s. 195-207.
39
Białynicki-Birula P., Ćwiklicki M., Głowacki J., Klich J., (2016), Konceptualizacja neoweberyzmu w literaturze przedmiotu. [W:] Mazur S. (red.), Neoweberyzm w zarządzaniu publicznym : od modelu do paradygmatu?, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, s. 28-58.
40
Klich J., (2016), Demokracja ekonomiczna a nowy ład finansowy po globalnym kryzysie finansowym 2007/2008. [W:] Kornaś J., Danel Ł. (red.), Demokracja współczesna : wymiar polski i międzynarodowy, Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, s. 33-54.
41
Klich J., Kudłacz M., (2016), Miejsce miast w polityce UE. [W:] Hausner J., Kudłacz M. (red.), Funkcjonowanie metropolii w Polsce : gospodarka, przestrzeń, społeczeństwo, Warszawa : CeDeWu, s. 67-83.
42
Klich J., (2015), Health Care Systems' Evolvement and the Changing Role of the State in Selected CEEC. [W:] Balcerzak (red.), Economics and Finance, Toruń : Institute of Economic Research and Polish Economic Society Branch, s. 893-904.
43
Klich J., Kautsch M., (2015), Elementy otoczenia organizacji. [W:] Kautsch M. (red.), Zarządzanie w opiece zdrowotnej : nowe wyzwania, Warszawa : Wolters Kluwer Polska, s. 121-131.
44
Klich J., (2015), Demographic Shifts and Higher Education : Visegrad Countries Universities' Responses and Strategies. [W:] Surdej A., Kędzierski M. (red.), Economic Challenges for Higher Education in the Central and Eastern Europe, Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, s. 142-164.
45
Klich J., (2015), Korporacje jako konkurenci uniwersytetów na rynku usług edukacyjnych, "Edukacja Ekonomistów i Menedżerów : Problemy, Innowacje, Projekty", t. 36, nr 2, s. 13-27; https://econjournals.sgh.waw.pl/EEiM/article/view/1727
46
Klich J., (2015), Book Notes, "Central Banking", vol. 26, no. 1, s. 92-93.
47
Baran M., Klich J., Woźniak M., (2015), Monopolizacja serwisów społecznościowych : zachowania wiodących podmiotów z perspektywy neoweberyzmu, "Przedsiębiorczość i Zarządzanie", t. 16, z. 9, cz. 2, s. 9-24; http://piz.san.edu.pl/docs/e-XVI-9-2.pdf
48
Klich J., (2015), Polityka wobec małych i średnich przedsiębiorstw a polityka zatrudnienia. [W:] Frączek M. (red.), Polityka rynku pracy : teoria i praktyka, Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 158-166.
49
Klich J., (2015), Wizja organizacji. [W:] Kautsch M. (red.), Zarządzanie w opiece zdrowotnej : nowe wyzwania, Warszawa : Wolters Kluwer Polska, s. 173-179.
50
Klich J., (2015), Organizacje opieki zdrowotnej. [W:] Kautsch M. (red.), Zarządzanie w opiece zdrowotnej : nowe wyzwania, Warszawa : Wolters Kluwer Polska, s. 79-87.
51
Klich J., (2015), Outsourcing jako alternatywa dla klasycznego podejścia do zarządzania zasobami organizacji. [W:] Kautsch M. (red.), Zarządzanie w opiece zdrowotnej : nowe wyzwania, Warszawa : Wolters Kluwer Polska, s. 366-372.
52
Klich J., (2015), Przekształcenia samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej jako wyzwanie dla podmiotów tworzących, "Zeszyty Naukowe Ochrony Zdrowia. Zdrowie Publiczne i Zarządzanie", t. 13, nr 1, s. 46-54; http://www.ejournals.eu/pliki/art/5258/
53
Klich J., (2015), Transformed Polish Public Hospitals : Main Challenges. [W:] Starnawska M. (red.), Social, Innovative and Financial Dimensions of Enterprising Organizations, Gdańsk : Gdańsk University of Technology, Faculty of Management and Economics, s. 96-107.
54
Klich J., Kautsch M., (2015), Tworzenie i wdrażanie strategii organizacji. [W:] Kautsch M. (red.), Zarządzanie w opiece zdrowotnej : nowe wyzwania, Warszawa : Wolters Kluwer Polska, s. 180-192.
55
Klich J., Kautsch M., (2015), Narzędzia do określania położenia organizacji względem najważniejszych interesariuszy. [W:] Kautsch M. (red.), Zarządzanie w opiece zdrowotnej : nowe wyzwania, Warszawa : Wolters Kluwer Polska, s. 132-152.
56
Klich J., (2015), Dualne otoczenie organizacji opieki zdrowotnej. [W:] Kautsch M. (red.), Zarządzanie w opiece zdrowotnej : nowe wyzwania, Warszawa : Wolters Kluwer Polska, s. 68-78.
57
Klich J., (2014), Stan systemu ochrony zdrowia i medycyny rodzinnej w Polsce, "Problemy Medycyny Rodzinnej", vol. 15, 4(44), s. 10.
58
Rosinski J., Klich J., Filipkowska A., Pettinger R., (2014), Top-down and Bottom-up Approach to Competence Management Implementation : a Case of Two Central Banks, "Tourism & Management Studies", no. 10, special issue, s. 26-34; http://tmstudies.net/index.php/ectms/article/view/613/1080
59
Klich J., (2014), Medical Tourism as a Business Opportunity for Transforming Economies. [W:] Marek T., Karwowski W., Frankowicz M., Kantola J., Zgaga P. (red.), Human Factors of a Global Society : a System of Systems Perspective, Boca Raton : CRC Press / Balkema, s. 513-526.
60
Klich J., (2014), Demographic Shifts and Higher Education : Responses and Strategies. [W:] Marek T. (red.), Advances in Science, Technology, Higher Education and Society in the Conceptual Age: STHESCA, [b.m.] : AHFE Conference, s. 72-85.
61
Klich J., (2014), Foreign Direct Investment in the Visegrad Countries after 2004 : Have the Visegrad Countries' Membership in the European Union Changed Something?. [W:] Wach K. (red.), FDI in Central Europe (Entrepreneurial Business and Economics Review; vol. 2, nr 3), Cracow : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 19-32.
62
Klich J., (2014), Book Notes, "Central Banking", vol. 24, no. 4, s. 102-103.
63
Klich J., (2014), [Recenzja], "Zarządzanie Zasobami Ludzkimi", nr 5 (100), s. 125-130.
64
Klich J., (2014), Book Notes, "Central Banking", vol. 25, no. 1, s. 139-140.
65
Klich J., (2013), Book Notes, "Central Banking", vol. 23, no. 3, s. 104-106.
66
Klich J., (2013), Editorial : Modern Challenges for International Business in Europe. [W:] Klich J. (red.), Modern Challenges for International Business in Europe (Entrepreneurial Business and Economics Review; vol. 1, nr 2), Cracow : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 5-6.
67
Klich J., (2013), Book Notes, "Central Banking", vol. 24, no. 2, s. 94-95.
68
Klich J., (2013), Restrukturyzacja samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej: współczesne wyzwania, procedury i narzędzia, Warszawa : Wolters Kluwer Polska SA, 451 s.
69
Klich J., (2013), Globalizacja usług zdrowotnych : udział nowych państw UE na europejskim rynku turystyki medycznej. [W:] Kowalska I., Mokrzycka A. (red.), Namysły nad problemami polityki zdrowotnej : globalnej - europejskiej - krajowej : księga jubileuszowa prof. dra hab. Cezarego W. Włodarczyka, Warszawa : Difin SA, s. 69-81.
70
Klich J., (2013), Przedsiębiorczość i społeczna przedsiębiorczość jako przedmiot badań, "Ekonomia Społeczna", nr 1(6), s. 20-33; http://www.ekonomiaspoleczna.msap.pl/doki/polrocznik/ES012013/es012013-2.pdf
71
Klich J., (2013), Państwo i rynek w sektorze ochrony zdrowia w Polsce : kierunki i perspektywy, "Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach", 139, s. 260-267; http://www.ue.katowice.pl/fileadmin/_migrated/content_uploads/25_J.Klich_Panstwo_i_rynek_w_sektorze_ochrony....pdf
72
Klich J. (red.), (2013), Modern Challenges for International Business in Europe, (Entrepreneurial Business and Economics Review, vol. 1, nr 2), Cracow : Cracow University of Economics, 88 s.
73
Klich J., (2013), Book Notes, "Central Banking", vol. 23, no. 4, s. 118-119.
74
Klich J., (2013), Polityka wobec małych i średnich przedsiębiorstw a polityka rynku pracy. [W:] Hausner J. (kierownik tematu), Dobre rządzenie - wokół dylematów współczesnej polityki rynku pracy, s. 155-169.
75
(2012), Budowanie alternatyw strategicznych. [W:] Swayne L., Duncan W., Ginter P., Klich J. (red.), Zarządzanie strategiczne w ochronie zdrowia, Warszawa : Wolters Kluwer Polska, s. 267-332.
76
(2012), Ocena opcji i wybór strategiczny. [W:] Swayne L., Duncan W., Ginter P., Klich J. (red.), Zarządzanie strategiczne w ochronie zdrowia, Warszawa : Wolters Kluwer Polska, s. 333-395.
77
Klich J., (2012), Proces przekształceń samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej w spółki prawa handlowego z perspektywy zarządzania i planowania strategicznego. [W:] Pasowicz M. (red.), Zarządzanie podmiotami leczniczymi - bezpieczeństwo pacjentów i sposoby ograniczania ryzyka szpitali, Kraków : na zlec. Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM, s. 53-65.
78
(2012), Strategie świadczenia usług tworzących wartość dodaną. [W:] Swayne L., Duncan W., Ginter P., Klich J. (red.), Zarządzanie strategiczne w ochronie zdrowia, Warszawa : Wolters Kluwer Polska, s. 396-446.
79
Hassan M., (2012), Analiza finansowa dla organizacji ochrony zdrowia. [W:] Swayne L., Duncan W., Ginter P., Klich J. (red.), Zarządzanie strategiczne w ochronie zdrowia, Warszawa : Wolters Kluwer Polska, s. 550-581.
80
Harris R., Vogt K., Gilinky A., (2012), Centrum Medyczne Emanuel: kryzys w służbie zdrowia. [W:] Swayne L., Duncan W., Ginter P., Klich J. (red.), Zarządzanie strategiczne w ochronie zdrowia, Warszawa : Wolters Kluwer Polska, s. 724-750.
81
(2012), Strategie wsparcia tworzące wartość dodaną. [W:] Swayne L., Duncan W., Ginter P., Klich J. (red.), Zarządzanie strategiczne w ochronie zdrowia, Warszawa : Wolters Kluwer Polska, s. 447-496.
82
Green F., Predmore C., Rovenpor J., (2012), "Panie doktorze, czy może pan coś z tym zrobić?" - przypadek dotyczący spa medycznego. [W:] Swayne L., Duncan W., Ginter P., Klich J. (red.), Zarządzanie strategiczne w ochronie zdrowia, Warszawa : Wolters Kluwer Polska, s. 751-782.
83
Klich J., (2012), Koncepcja open innovation i perspektywy jej wykorzystania przez polskie szkoły wyższe, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług", nr 93, s. 43-67.
84
(2012), Komunikowanie strategii i rozwijanie planów działań. [W:] Swayne L., Duncan W., Ginter P., Klich J. (red.), Zarządzanie strategiczne w ochronie zdrowia, Warszawa : Wolters Kluwer Polska, s. 497-531.
85
Lawrence J., Morris L., (2012), Instytut Katarakty i Laseroterapii : konkurencja na rynku zabiegów LASIK. [W:] Swayne L., Duncan W., Ginter P., Klich J. (red.), Zarządzanie strategiczne w ochronie zdrowia, Warszawa : Wolters Kluwer Polska, s. 811-827.
86
Campbell F., Caldwell D., (2012), Przypadek operacji na otwartym sercu w Szpitalu Cabarrus. [W:] Swayne L., Duncan W., Ginter P., Klich J. (red.), Zarządzanie strategiczne w ochronie zdrowia, Warszawa : Wolters Kluwer Polska, s. 828-846.
87
Rutsohn P., Forget B., (2012), Rosemont Behavioral Health Center. [W:] Swayne L., Duncan W., Ginter P., Klich J. (red.), Zarządzanie strategiczne w ochronie zdrowia, Warszawa : Wolters Kluwer Polska, s. 702-723.
88
Swayne L., Ginter P., (2012), Centrum Zdrowia C.W. Williamsa. [W:] Swayne L., Duncan W., Ginter P., Klich J. (red.), Zarządzanie strategiczne w ochronie zdrowia, Warszawa : Wolters Kluwer Polska, s. 783-810.
89
Klich J., (2012), Global Medical Tourism Management : a Needed Research Agenda?. [W:] Advances in Management, s. 5-7.
90
Klich J., (2012), Wybrane aspekty przekształcania samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej w spółki kapitałowe. [W:] Rudawska I., Urbańczyk E. (red.), Opieka zdrowotna : zagadnienia ekonomiczne, Warszawa : Difin, s. 316-329.
91
Swayne L., Duncan W., Ginter P., (2012), Zarządzanie strategiczne w ochronie zdrowia, Klich J. (red. nauk. przekł.), Warszawa : Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., 900 s.
92
Klich J., (2011), Systemowe ograniczenia funkcjonowania sektora publicznego w polskim systemie ochrony zdrowia, "Studia i Materiały Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Wiedzą", nr 54, s. 249-258.
93
Klich J., Gallouj C., Souheila K., Błaszczuk J., (2011), Innowacje organizacyjne w szpitalach. [W:] Stępniewski J., Karniej P., Kęsy M. (red.), Innowacje organizacyjne w szpitalach, Warszawa : Wolters Kluwer Polska, s. 75-121.
94
Szczepaniak D., Klich J., (2011), Analiza świadczeń zdrowotnych udzielonych zagranicznym pacjentom na terenie Polski po akcesji Polski do UE. [W:] Stępniewski J., Karniej P., Kęsy M. (red.), Innowacje organizacyjne w szpitalach, Warszawa : Wolters Kluwer Polska, s. 596-627.
95
Klich J., (2011), Kryzys 2007-2008 : nowe wyzwania dla zarządzania?, "Organizacja i Kierowanie", nr 3, s. 77-88.
96
Klich J., (2010), Organizacje opieki zdrowotnej. [W:] Kautsch M. (red.), Zarządzanie w opiece zdrowotnej : nowe wyzwania, Warszawa : Wolters Kluwer Polska, s. 67-77.
97
Klich J., (2010), Medical Professionals as Entrepreneurs : the Review of the Literature. [W:] Surdej A., Wach K. (red.), Exploring the Dynamics of Entrepreneurship, Toruń ; Kraków : Wydawnictwo Adam Marszałek, s. 75-86.
98
Klich J., (2010), Bariery w komunikacji marketingowej świadczeniodawców z pacjentami, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu", 136, s. 518-527.
99
Klich J., Kautsch M., (2010), Narzędzia do określania położenia organizacji. [W:] Kautsch M. (red.), Zarządzanie w opiece zdrowotnej : nowe wyzwania, Warszawa : Wolters Kluwer Polska, s. 113-134.
100
Klich J., (2010), Wpływ procesów globalizacji na systemy ochrony zdrowia. [W:] Kautsch M. (red.), Zarządzanie w opiece zdrowotnej : nowe wyzwania, Warszawa : Wolters Kluwer Polska, s. 441-454.
101
Klich J., Kautsch M., (2010), Tworzenie i wdrażanie strategii organizacji. [W:] Kautsch M. (red.), Zarządzanie w opiece zdrowotnej : nowe wyzwania, Warszawa : Wolters Kluwer Polska, s. 143-154.
102
Klich J., (2010), Jakość jako wyzwanie dla menedżerów ochrony zdrowia. [W:] Wawak T. (red.), Komunikacja i jakość w zarządzaniu, T. 2, Kraków : Wydaw. Uniwersytetu Jagiellońskiego, s. 313-321.
103
Klich J., (2010), Dualne otoczenie organizacji opieki zdrowotnej. [W:] Kautsch M. (red.), Zarządzanie w opiece zdrowotnej : nowe wyzwania, Warszawa : Wolters Kluwer Polska, s. 57-66.
104
Klich J., (2010), Finansowe bodźce do zwiększania jakości opieki zdrowotnej w Polsce : ujęcie krytyczne. [W:] Lisiecka-Biełanowicz M., Samoliński B., Warczyński P. (red.), Kierunki doskonalenia usług w ochronie zdrowia, Warszawa : Ministerstwo Zdrowia, s. 16-23.
105
Klich J., (2010), Outsourcing jako alternatywa dla klasycznego podejścia do zarządzania zasobami organizacji. [W:] Kautsch M. (red.), Zarządzanie w opiece zdrowotnej : nowe wyzwania, Warszawa : Wolters Kluwer Polska, s. 299-306.
106
Klich J., (2010), Wizja organizacji. [W:] Kautsch M. (red.), Zarządzanie w opiece zdrowotnej : nowe wyzwania, Warszawa : Wolters Kluwer Polska, s. 135-142.
107
Klich J., Kautsch M., (2010), Elementy otoczenia organizacji. [W:] Kautsch M. (red.), Zarządzanie w opiece zdrowotnej : nowe wyzwania, Warszawa : Wolters Kluwer Polska, s. 101-112.
108
Klich J., (2008), Nowe Zarządzanie Publiczne w sektorze ochrony zdrowia w Polsce?, "Zeszyty Naukowe Ochrony Zdrowia. Zdrowie Publiczne i Zarządzanie", t. 6, nr 1-2, s. 88-96; http://www.ejournals.eu/sj/index.php/ZNOZ/article/download/5868/5790
109
Klich J., (2008), Globalization and Health Care Services : Telemedicine and Medical Tourism. [W:] Herman A., Poznańska K. (red.), Przedsiębiorstwo wobec wyzwań globalnych, T. 3, Warszawa : Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza, s. 241-256.
110
Klich J., (2008), Globalizacja usług zdrowotnych, "Gospodarka Narodowa", nr 4, s. 21-40; http://gospodarkanarodowa.sgh.waw.pl/p/gospodarka_narodowa_2008_04_02.pdf
111
Rosiński J., Klich J., (2008), Using Kolb's Learning Cycle to Teach Negotiation Skills. [W:] der Sijde , Ridder A., Blaauw G., Diensberg C. (red.), Teaching Entrepreneurship : Cases for Educational and Training (Contributions to Management Science), Heidelberg : Physica-Verlag, s. 109-115.
112
Klich J., (2008), Wokół dysfunkcji zarządzania samodzielnymi publicznymi zakładami opieki zdrowotnej, "Zarządzanie Publiczne", nr 3(5), s. 119-134; http://www.msap.uek.krakow.pl/doki/publ/Zarzadzanie_Publiczne_2008_3-5.pdf
113
Kasztelewicz Z., Kozioł W., Kozioł K., Klich J., (2007), Energetyka na węglu brunatnym - perspektywy rozwoju, "Polityka Energetyczna", T. 10, spec. 1, s. 163-183.
114
Klich J., (2007), Transformation of the Health Care System in Poland : Achievements and Challenges. [W:] Maldini P., Vidović D. (red.), Transition in Central and Eastern European Countries : Experiences and Future Perspectives, Zagreb : Political Science Research Centre, s. 219-247.
115
Klich J., (2007), Przedsiębiorczość w reformowaniu systemu ochrony zdrowia w Polsce: niedoceniane interakcje, Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 396 s.
116
Rosinski J., Klich J., (2007), Teaching Negotiation Skills University Model Based on Entrepreneurial Experience. [W:] Entrepreneurship Teaching & Promotion at and by Universities : 10 Cases Interreg III C Network Project BEPART, Rostock : University of Rostock, s. 138-146.
117
Klich J., Rosinski J., (2007), How to Take Off? The OURCHIP Company. [W:] Entrepreneurship Teaching & Promotion at and by Universities : 10 Cases Interreg III C Network Project BEPART, Rostock : University of Rostock, s. 125-137.
118
Klich J., Pettinger R., (2006), Outsourcing w sektorze ochrony zdrowia, "Zeszyty Naukowe Ochrony Zdrowia. Zdrowie Publiczne i Zarządzanie", t. 4, nr 2, s. 66-78.
119
Klich J., (2006), Dostępność świadczeń zdrowotnych - ujęcie praktyczne i teoretyczne. [W:] Szczerbińska K. (red.), Dostępność opieki zdrowotnej i pomocy społecznej dla osób starszych w Polsce : raport z badań, Kraków : Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, s. 57-62.
120
Klich J., (2005), Wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa a proces integracji Unii Europejskiej : szansa czy zagrożenie?. [W:] Kawa P. (red.), Szkice o przyszłości Unii Europejskiej : europejska debata publiczna, Kraków : Oficyna Wydawnicza Text, s. 29-35.
121
Jackson J., Klich J., Poznańska K., (2005), The Political Economy of Poland's Transition: New Firms and Reform Governments, Cambridge [etc.] : Cambridge University Press, XVI, 277, [2] s.
122
Klich J., Kautsch M., (2005), Zwiększenie potencjału przedsiębiorczego prywatnych praktyk lekarskich i zakładów opieki zdrowotnej. [W:] Hołub-Iwan J., Perenc J., Rudawska I. (red.), Współpraca transgraniczna na rynku usług medycznych pomiędzy wybranymi krajami Unii Europejskiej : usługi medyczne : ekonomika i zarządzanie, Szczecin : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne. Oddział Wojewódzki, s. 123-132.
123
Klich J., (2004), Institutional Support for Small Business Development in Poland. [W:] Targalski J. (red.), Entrepreneurship, Employment and Beyond 2003 : Proceedings of the 3rd International Conference Organized by the Department of Entrepreneurship and Innovation of the Cracow University of Economics, the Northumbria University at Newcastle, the Södertörn University College (September 18-19, 2003, Cracow), Cracow : AE, s. 185-197.
124
Kautsch M., Klich J., (2004), Jakość zarządzania zakładami opieki zdrowotnej, "Organizacja i Kierowanie", nr 2, s. 91-106.
125
Klich J., (2004), Przedsiębiorczość w systemie ochrony zdrowia, "Zeszyty Naukowe Ochrony Zdrowia. Zdrowie Publiczne i Zarządzanie", t. 2, nr 2, s. 56-63.
126
Klich J., (2004), Motywowanie finansowe personelu, "Zdrowie i Zarządzanie", t. 6, nr 1, s. 14-18.
127
Jackson J., Klich J., Poznańska K., (2003), Economic Transition and Elections in Poland, "Economics of Transition", Vol. 11, Iss. 1, s. 41-66.
128
Jackson J., Klich J., Poznańska K., (2003), Democratic Institutions and Economic Reform : The Polish Case, "British Journal of Political Science", vol. 33, nr 1, s. 85-108.
129
Kautsch M., Klich J., (2003), Próba oceny samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, "Kontrola Państwowa", R. 48, nr 2(289), s. 113-129; https://www.nik.gov.pl/plik/id,1703.pdf
130
Klich J., (2002), Inicjowanie działalności : wybór formy organizacyjno-prawnej : spółka partnerska, "Zdrowie i Zarządzanie", t. 4, nr 2, s. 91-93.
131
Klich J., (2002), Rekrutacja pracowników, "Zdrowie i Zarządzanie", t. 4, nr 3-4, s. 134-135.
132
Klich J., (2002), Małe i średnie przedsiębiorstwa wobec wyzwań globalizacji, "Przegląd Organizacji", nr 7-8, s. 17-20.
133
Kautsch M., Klich J., (2002), Procesy badawcze efektywności i jakości zarządzania dla zakładów opieki zdrowotnej : wytyczne do oceny zakładów, "Zdrowie i Zarządzanie", t. 4, nr 3-4, s. 70-76.
134
Kautsch M., Klich J., (2002), Kontrakty menedżerskie w opiece zdrowotnej, "Gospodarka Narodowa", R. 13, nr 4(128), s. 37-53.
135
Kautsch M., Whitfield M., Klich J. (red.), (2001), Zarządzanie w opiece zdrowotnej: polsko-brytyjskie spojrzenie na zagadnienia zarządzania w ochronie zdrowia w nowym stuleciu, Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 423, [2] s.
136
Klich J., (2001), Zmiana zachowań w zakładach opieki zdrowotnej w wyniku reformy : wyniki badania pilotażowego, "Polityka Społeczna", nr 10, s. 21-24.
137
Klich J. (red.), (2001), Globalizacja, Kraków : Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, 200 s.
138
Klich J., (2001), Wsparcie dla małych i średnich przedsiębiorstw - Węgry i Republika Czeska, "Przegląd Organizacji", nr 6, s. 16-19.
139
Klich J. (red.), (2001), Czy przemysł obronny wymaga obrony?, Kraków : Instytut Studiów Strategicznych, 123 s.
140
Klich J., (2001), Zarządzanie strategiczne. [W:] Kautsch M., Whitfield M., Klich J. (red.), Zarządzanie w opiece zdrowotnej : polsko-brytyjskie spojrzenie na zagadnienia zarządzania w ochronie zdrowia w nowym stuleciu, Kraków : Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, s. 106-142.
141
Klich J., (2001), Programy offsetowe : nadzieja dla polskiego sektora publicznego?. [W:] Klich J. (red.), Czy przemysł obronny wymaga obrony?, Kraków : Instytut Studiów Strategicznych, s. 63-84.
142
Kautsch M., Klich J., Stylo W., (2001), Funkcjonowanie zakładów opieki zdrowotnej w reformowanym systemie: raport z badań, Warszawa : Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, 78 s.
143
Klich J., (2001), Wprowadzenie. [W:] Klich J. (red.), Globalizacja, Kraków : Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, s. 7-17.
144
Klich J., (2000), Programy wspierania małych i średnich przedsiębiorstw w wybranych krajach gospodarki rynkowej. [W:] Klich J. (red.), Nadzieja rynku pracy : małe i średnie przedsiębiorstwa w gospodarce, Warszawa : Instytut Spraw Publicznych, s. 57-104.
145
Klich J., (2000), Sektor małych i średnich przedsiębiorstw jako składowa nowoczesnych gospodarek rynkowych - teoria i praktyka. [W:] Borkowski T., Marcinkowski A., Oherow-Urbaniec A. (red.), W kręgu zarządzania : spojrzenie multidyscyplinarne, Kraków : IZ UJ : Księgarnia Akademicka, s. 283-308.
146
Jackson J., Klich J., Poznańska K., Chmiel J., (2000), An Aggregate and Regional Analysis of the Dynamics of the Polish Economy, 1990-1997, "Research Bulletin", vol. 9, nr 2, s. 23-55.
147
Klich J., (2000), Strategic Planning. [W:] Whitfield M., Kautsch M., Klich J. (red.), Managing Health Services in Poland : an English/Polish Perspective of Health Service Management Issues in the New Millennium, Kraków : Jagiellonian University Press, s. 59-87.
148
Jackson J., Klich J., Poznańska K., (2000), Nowe przedsiębiorstwa w transformacji gospodarki polskiej, "Gospodarka Narodowa", nr 5-6, s. 42-77.
149
Bonsiep W., Fischer T., Klich J., (2000), Implementacja zrównoważonej karty wyników w praktyce przedsiębiorstw, "Przegląd Organizacji", nr 3, s. 11-14; https://przegladorganizacji.pl/plik/5e092493be103/po.2000.03.01.pdf
150
Klich J., (2000), Podstawowe problemy zarządzania szpitalem. [W:] Czupryna A., Poździoch S., Ryś A., Włodarczyk (red.), Zdrowie publiczne : wybrane zagadnienia, Kraków : Uniwersyteckie Wydawnictwo Medyczne "Vesalius", s. 321-336.
151
Klich J. (red.), (2000), Nadzieja rynku pracy: małe i średnie przedsiębiorstwa w gospodarce, Warszawa : Instytut Spraw Publicznych, 211 s.
152
Klich J., (2000), Województwo małopolskie: profil gospodarczy,, Kantor E. (red.), Kraków : Samorząd Województwa Małopolskiego, 24 s.
153
Whitfield M., Kautsch M., Klich J. (red.), (2000), Managing Health Services in Poland: an English/Polish Perspective of Health Service Management Issues in the New Millennium, Kraków : Jagiellonian University Press, 233 s.
154
Klich J., Lipiec G., (2000), Małe i średnie przedsiębiortswa na rynku pracy - wnioski i rekomendacje. [W:] Klich J. (red.), Nadzieja rynku pracy : małe i średnie przedsiębiorstwa w gospodarce, Warszawa : Instytut Spraw Publicznych, s. 45-54.
155
Bonsiep W., Fischer T., Klich J., (2000), Zrównoważona karta wyników jako narzędzie kontroli, "Przegląd Organizacji", nr 2, s. 14-17.
156
Jackson J., Klich J., Poznańska K., (2000), Małe i średnie przedsiębiorstwa na rynku pracy w Polsce w latach 1990-1997 : wyniki badań. [W:] Klich J. (red.), Nadzieja rynku pracy : małe i średnie przedsiębiorstwa w gospodarce, Warszawa : Instytut Spraw Publicznych, s. 31-44.
157
Baran M., Klich J., (2000), Internet jako czynnik dynamizujący inicjowanie i prowadzenie działalności gospodarczej, "Przegląd Organizacji", nr 10, s. 19-23; https://przegladorganizacji.pl/plik/5e092493c89f1/po.2000.10.04.pdf
158
Klich J., Poznańska K., (1999), Ośrodki wspierania biznesu w regionie krakowskim - studium przypadku. [W:] Targalski J. (red.), Przedsiębiorczość a lokalny i regionalny rozwój gospodarczy : materiały konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Przedsiębiorczości i Innowacji Akademii Ekonomicznej w Krakowie oraz Social Research Center Northumbria w Newcastle (Kraków, 14-15 IX 1999 r.), Kraków : Wydaw. AE, s. 253-264.
159
Jackson J., Klich J., Poznańska K., Chmiel J., (1999), The Continued Importance of Business Creation : the Dynamics of the Polish Economy 1990-1996, "Research Bulletin", vol. 8, nr 1, s. 5-40.
160
Borkowski T., Klich J., (1999), Zarządzanie i marketing. [W:] Kocójowa M. (red.), Zarządzanie i komunikowanie : tendencje rozwoju badań naukowych u progu XXI wieku, Kraków : Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, s. 33-49.
161
Bonsiep W., Klich J., (1999), Menedżerowie średniego szczebla - bariera wprowadzania zmian czy kluczowy czynnik zmian (2), "Przegląd Organizacji", nr 3, s. 13-17.
162
Jackson J., Klich J., Poznańska K., (1999), Firm Creation and Economic Transitions, "Journal of Business Venturing", vol. 14, nr 5-6, s. 427-450.
163
Klich J., (1999), Tworzenie przewagi konkurencyjnej, "Służba Zdrowia", nr 61-64, s. 10-13.
164
Klich J., Chawla M., Kautsch M., (1999), Funkcjonowanie samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, "Gospodarka Narodowa", nr 1-2, s. 66-84.
165
Bonsiep W., Klich J., (1999), Menedżerowie średniego szczebla - bariera wprowadzania zmian czy kluczowy czynnik zmian (1), "Przegląd Organizacji", nr 2, s. 18-22.
166
Klich J., (1999), Reforma opieki zdrowotnej w Polsce: studium polityki zdrowotnej, Cezary Włodarczyk. Uniwersyteckie Wydawnictwo Medyczne "Vesalius", Kraków 1998, "Przegląd Organizacji", nr 10, s. 36.
167
Klich J., (1998), Menedżer samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, "Przegląd Organizacji", nr 9, s. 28-31.
168
Klich J., (1998), Lobbing na rzecz małych i srednich przedsiębiorstw. [W:] O lobbingu i nie tylko : wybór materiałów z seminariów poświęconych małym i średnim przedsiębiorstwom oraz wielkim korporacjom w Polsce, Kraków : Fundacja "Międzynarodowe Centrum Rozwoju Demokracji", s. 35-40.
169
Klich J., Kautsch M., Campbell P., (1998), Zarządzanie w opiece zdrowotnej: planowanie, Kraków : Vesalius : Fundacja Zdrowia Publicznego, 191 s.
170
Kautsch M., Klich J., Bulanowska B., Kulis M., Chawla M., Campbell P., (1998), Racjonalny publiczny zakład opieki zdrowotnej, "Służba Zdrowia", nr 101-102, s. 15-16.
171
Klich J., (1998), Wsparcie kapitałowe dla małych i średnich przedsiębiorstw w krajach Europy Środkowej i Wschodniej, "Przegląd Organizacji", nr 2, s. 32-36.
172
Klich J., (1998), Metody ułatwiania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw. [W:] O lobbingu i nie tylko : wybór materiałów z seminariów poświęconych małym i średnim przedsiębiorstwom oraz wielkim korporacjom w Polsce, Kraków : Fundacja "Międzynarodowe Centrum Rozwoju Demokracji", s. 9-30.
173
Chmiel J., Jackson J., Klich J., Poznańska K., (1997), Przemiany gospodarcze w Polsce 1990-1994, (Z Prac Zakładu Badań Statystyczno-Ekonomicznych, z. 241), Warszawa : Główny Urząd Statystyczny. Zakład Badań Statystyczno-Ekonomicznych, 16 s.
174
Klich J., (1997), Małe i średnie przedsiębiorstwa w gospodarce Holandii, "Przegląd Organizacji", nr 11, s. 32-37.
175
Jackson J., Klich J., Poznańska K., Chmiel J., (1997), Economic Change in Poland : 1990-1994, "Research Bulletin", Vol. 6, Nr 1, s. 7-19.
176
Campbell P., Klich J., (1997), Proces planowania w jednostkach sektora opieki zdrowotnej w Polsce, "Przegląd Organizacji", nr 1, s. 18-21.
177
Klich J., Kafel T., Campbell P., (1997), Powstawanie instytucji non-profit w polskim systemie opieki zdrowotnej, "Gospodarka Narodowa", nr 9, s. 39-50.
178
Klich J., (1996), Budowanie planu strategicznego dla jednostek opieki zdrowotnej, "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu", nr 719, s. 26-37.
179
Klich J., (1996), Systemy produkcji zorientowane na człowieka, "Przegląd Organizacji", nr 5, s. 11-14.
180
Klich J., (1996), Kontrola przedsiębiorstw publicznych w Niemczech, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa", R. 47, nr 12 (563), s. 21-23.
181
Klich J., (1996), Wybrane elementy strategii przekształcania zakładów opieki zdrowotnej w samodzielne publiczne jednostki opieki zdrowotnej, "Antidotum : zarządzanie w opiece zdrowotnej", Nr 6-8, R. 5, s. 20-29.
182
Klich J., (1996), Reprivatization in Poland: 1991-1994, "Przegląd Organizacji", special issue, s. 26-27.
183
Klich J., (1996), Reforma ubezpieczeń zdrowotnych - jej projekt i zmiany, "Polityka Społeczna", nr 4, s. 12-15.
184
Klich J., (1996), Pozyskiwanie informacji o małych i średnich przedsiębiorstwach - doświadczenia amerykańskie, "Przegląd Organizacji", nr 11, s. 24-27.
185
Klich J., (1996), Koreańska strategia proeksportowa, "Przegląd Organizacji", nr 2, s. 10-12, 17.
186
Kautsch M., Klich J., Mazur A., (1996), Procesy planowania w jednostkach opieki zdrowotnej : raport z badań, "Antidotum : zarządzanie w opiece zdrowotnej", Nr 11-12, R. 5, s. 21-27.
187
Klich J., (1996), Wiodące amerykańskie i brytyjskie instytucje wspierania przedsiębiorczości na szczeblu regionalnym. [W:] Regionalne uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości : materiały konferencyjne, Kraków, 23-24 października 1996, Kraków : [Akademia Ekonomiczna], s. 161-176.
188
Haber M., Mazowiecka K., Klich J., (1995), Projekt medyczny Zespołu Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej, "Antidotum : zarządzanie w opiece zdrowotnej", Nr 4, R. 4, s. 22-31.
189
Klich J., (1995), Brytyjskie programy udziału pracowników we własności i zyskach w dekadzie lat osiemdziesiątych, "Praca i Zabezpieczenie Społeczne", R. 36, Nr 8-9, s. 40-45.
190
Jackson J., Klich J., Poznańska K., Zienkowski L., Chmiel J., (1995), Economic Change in Poland : 1990-1993, "Research Bulletin", Vol. 4, Nr 3, s. 3-14.
191
Klich J., (1995), Warunki rozwoju chirurgii jednego dnia : doświadczenia francuskie i wskazania dla Polski, "Antidotum : zarządzanie w opiece zdrowotnej", Nr 10, R. 4, s. 2-8.
192
Klich J., (1995), Zmiany w węgierskim modelu prywatyzacji, "Przegląd Organizacji", nr 9, s. 24-28.
193
Klich J., (1995), Konkurencyjność gospodarek państw Unii Europejskiej, "Przegląd Organizacji", nr 1, s. 11-13.
194
Klich J., (1995), Udział pracowników we własności i zyskach przedsiębiorstwa, "Gospodarka Narodowa", R. 6, nr 12 (67), s. 20-25.
195
Klich J., (1995), Brytyjski model prywatyzacji: interakcja celów i metod, Prom. Wojtyna A., Kraków : , 269 k.
196
Klich J., (1994), Sektor przedsiębiorstw publicznych w gospodarce Niemiec. Cz. 2, "Gospodarka Narodowa", R. 5, nr 11 (55), s. 46-48.
197
Klich J., (1994), Małe firmy na giełdzie londyńskiej, "Przegląd Organizacji", nr 10, s. 26-28.
198
Klich J., (1994), Sektor przedsiębiorstw publicznych w gospodarce Niemiec. Cz. 1, "Gospodarka Narodowa", R. 5, nr 10 (54), s. 35-37.
199
Klich J., (1994), Polityka rządów państw Unii Zachodnioeuropejskiej wobec małych i średnich przedsiębiorstw. Cz. 1, "Przegląd Organizacji", nr 3, s. 23-25.
200
Klich J., (1994), Polityka rządów państw Unii Zachodnioeuropejskiej wobec małych i średnich przedsiębiorstw. Cz. 3, "Przegląd Organizacji", nr 5, s. 31-33.
201
Klich J., (1994), Polityka rządów państw Unii Zachodnioeuropejskiej wobec małych i średnich przedsiębiorstw. Cz. 2, "Przegląd Organizacji", nr 4, s. 24-26.
202
Klich J., Sobczyk A., (1994), Socio-Economic Role of Small and Medium Enterprises in Poland, "Yearbook of Polish Labour Law and Social Policy", Vol. 6, s. 17-24.
203
Klich J., (1994), Powszechna prywatyzacja w krajach Europy Centralnej i Wschodniej, "Przegląd Organizacji", nr 6, s. 7-8.
204
Klich J., Poznańska K., (1993), Instrumenty stymulowania innowacji w małych i średnich przedsiębiorstwach. Cz. 2. Cz. 2, "Przegląd Organizacji", nr 1, s. 12-13.
205
Klich J., (1993), Prywatyzacja w Wielkiej Brytanii: lata 80, Katowice : AMP Andrzej Matczewski Publisher, 110 s.
206
Klich J., (1993), Health Care Reform in Poland - Recent Issues, "Yearbook of Polish Labour Law and Social Policy", Vol. 4, s. 223-228.
207
Klich J., (1992), Wielka Brytania : wpływ struktury własnościowej rynku akcji na zarządzanie korporacjami, "Gospodarka Narodowa", R. 3, nr 6 (30), s. 50-52.
208
Klich J., (1992), Stany Zjednoczone : finansowe i pozafinansowe instrumenty promocji małych przedsiębiorstw, "Gospodarka Narodowa", R. 3, nr 9 (33), s. 34-38.
209
Klich J., Poznanska K., (1992), Some Active Measures to Countervail Unemployment in Poland : a Regional Analysis, "Yearbook of Polish Labour Law and Social Policy", Vol. 3, s. 121-130.
210
Klich J., (1992), Problematyka zatrudnienia w USA, "Przegląd Organizacji", nr 11, s. 26-27.
211
Klich J., (1992), Promocja małych przedsiębiorstw w USA. Cz. 3, "Przegląd Organizacji", nr 9, s. 18-19.
212
Klich J., (1992), Promocja małych przedsiębiorstw w USA. Cz. 4, "Przegląd Organizacji", nr 10, s. 18-19.
213
Klich J., (1992), Promocja małych przedsiębiorstw w USA. Cz. 1, "Przegląd Organizacji", nr 7, s. 8-9.
214
Klich J., Poznańska K., (1992), Instrumenty stymulowania innowacji w małych i średnich przedsiębiorstwach. Cz. 1, "Przegląd Organizacji", nr 12, s. 12-15.
215
Klich J., (1992), Promocja małych przedsiębiorstw w USA. Cz. 2, "Przegląd Organizacji", nr 8, s. 10-11.
216
Klich J., (1991), The Changes in the Polish Economy and Social Policy in the Beginning of 1990s, "Yearbook of Polish Labour Law and Social Policy", Vol. 2, s. 143-154.
217
Klich J., (1990), Cnoty businessmana, "Tygodnik Powszechny", nr 43, s. 3.
218
Klich J., (1988), Nowe zasady partycypacji pracowniczej w ZSRR, "Problemy Ekonomiczne", nr 4, s. 16-21.
219
Klich J., (1987), Idea partycypacji pracowniczej w zarządzaniu korporacjami przemysłowymi w krajach EWG, "Problemy Ekonomiczne", nr 2, s. 77-87.
220
Klich J., (1987), Demokratyzacja zarządzania przedsiębiorstwami jako element współczesnych stosunków produkcji, "Ekonomika i Organizacja Pracy", R. 38, nr 8 (451), s. 20-23.
221
Klich J., (1984), Samorząd pracowniczy w Polsce Ludowej, "Problemy Ekonomiczne", nr 4, s. 116-121.
222
Klich J., (1983), Niektóre uwarunkowania efektywnego działania samorządu robotniczego, "Problemy Ekonomiczne", nr 4, s. 89-97.
1
@article{UEK:2168364578,
author = "Jacek Klich",
title = "Book notes: Mission economy, by Mariana Mazzucato",
journal = "Central Banking",
number = "Vol. 32, 3",
pages = "",
year = "2022",
url = {},
}
2
@inbook{UEK:2168360586,
author = "Jacek Klich",
title = "Financing Health 4.0",
booktitle = "The Digital Transformation of Healthcare : Health 4.0",
pages = "149-162",
adress = "London, New York",
publisher = "Routledge",
year = "2022",
doi = {http://dx.doi.org/10.4324/9781003144403-11},
url = {},
issn = "",
isbn = "978-0-367-70050-8 ; 978-0-367-70053-9",
}
3
@inbook{UEK:2168365840,
author = "Jacek Klich",
title = "Deliberation in Health Policy : the Case of Poland",
booktitle = "Deliberation in the Public Policies Planning Process : Experiences and Future Challenges",
pages = "79-115",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Libron - Filip Lohner",
year = "2022",
isbn = "978-83-67209-08-3",
}
4
@inbook{UEK:2168364568,
author = "Jacek Klich",
title = "Effective Management of Personal Health Records using Blockchain Technology",
booktitle = "Blockchain Technology in Healthcare Applications : Social, Economic, and Technological Implications",
pages = "233-252",
adress = "Boca Raton",
publisher = "Taylor & Francis Group",
year = "2022",
url = {},
issn = "",
isbn = "9781032123196 ; 9781003224075",
}
5
@inbook{UEK:2168360590,
author = "Alicja Domagała and Jacek Klich",
title = "Human Capital vs. Health 4.0",
booktitle = "The Digital Transformation of Healthcare : Health 4.0",
pages = "178-191",
adress = "London, New York",
publisher = "Routledge",
year = "2022",
doi = {http://dx.doi.org/10.4324/9781003144403-13},
url = {},
issn = "",
isbn = "978-0-367-70050-8 ; 978-0-367-70053-9",
}
6
@inbook{UEK:2168360594,
author = "Marek Ćwiklicki and Jacek Klich and Michał Żabiński",
title = "Recommendations for Implementing Industry 4.0 in the Healthcare System",
booktitle = "The Digital Transformation of Healthcare : Health 4.0",
pages = "213-220",
adress = "London, New York",
publisher = "Routledge",
year = "2022",
doi = {http://dx.doi.org/10.4324/9781003144403-15},
url = {},
issn = "",
isbn = "978-0-367-70050-8 ; 978-0-367-70053-9",
}
7
@book{UEK:2168360548,
title = "The Digital Transformation of Healthcare : Health 4.0",
adress = "London, New York",
publisher = "Routledge",
year = "2022",
doi = {http://dx.doi.org/10.4324/9781003144403},
url = {},
issn = "",
isbn = "978-0-367-70050-8 ; 978-0-367-70053-9",
}
8
@inbook{UEK:2168360552,
author = "Jacek Klich",
title = "The Fourth Industrial Revolution and the Healthcare System",
booktitle = "The Digital Transformation of Healthcare : Health 4.0",
pages = "1-16",
adress = "London, New York",
publisher = "Routledge",
year = "2022",
doi = {http://dx.doi.org/10.4324/9781003144403-1},
url = {},
issn = "",
isbn = "978-0-367-70050-8 ; 978-0-367-70053-9",
}
9
@article{UEK:2168363844,
author = "Jacek Klich",
title = "The Framework for Investigating Globalization's Impact on Health Systems",
journal = "Horyzonty Polityki",
number = "vol. 13, 42",
pages = "155-169",
year = "2022",
doi = {http://dx.doi.org/10.35765/hp.2209},
url = {https://horyzontypolityki.ignatianum.edu.pl/HP/article/view/2209/2151},
}
10
@misc{UEK:2168360550,
author = "Marek Ćwiklicki and Mariusz Duplaga and Jacek Klich",
title = "Preface : The Fourth Industrial Revolution and Healthcare",
booktitle = "The Digital Transformation of Healthcare : Health 4.0",
pages = "XV-XXI",
adress = "London, New York",
publisher = "Routledge",
year = "2022",
issn = "",
isbn = "978-0-367-70050-8 ; 978-0-367-70053-9",
}
11
@article{UEK:2168364576,
author = "Jacek Klich",
title = "Book notes: The cost of free money, by Paola Subacchi",
journal = "Central Banking",
number = "Vol. 32, 2",
pages = "",
year = "2021",
url = {},
}
12
@inbook{UEK:2168355450,
author = "Jacek Klich",
title = "Polityka zdrowotna : wybrane uwarunkowania i wyzwania",
booktitle = "Polityki publiczne",
pages = "175-191",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ignatianum w Krakowie",
year = "2021",
url = {https://slownikispoleczne.ignatianum.edu.pl/pliki/pp_pl.pdf},
issn = "",
isbn = "978-83-7614-492-4",
}
13
@inbook{UEK:2168357730,
author = "Jacek Klich",
title = "Entrepreneurship in the Health Care System in Poland : Selected Issues",
booktitle = "Engines of Economic Prosperity : Creating Innovation and Economic Opportunities through Entrepreneurship",
pages = "159-178",
adress = "Cham",
publisher = "Palgrave Macmillan",
year = "2021",
doi = {http://dx.doi.org/10.1007/978-3-030-76088-5_9},
url = {},
isbn = "978-3-030-76087-8 ; 978-3-030-76088-5",
}
14
@article{UEK:2168353006,
author = "Marzena Tambor and Jacek Klich and Alicja Domagała",
title = "Financing Healthcare in Central and Eastern European Countries : How Far Are We from Universal Health Coverage?",
journal = "International Journal of Environmental Research and Public Health",
number = "vol. 18, iss. 4",
pages = "1-26",
year = "2021",
doi = {http://dx.doi.org/10.3390/ijerph18041382},
url = {https://www.mdpi.com/1660-4601/18/4/1382},
}
15
@article{UEK:2168355300,
author = "Jacek Klich",
title = "Book Notes: Emily Jones (ed), The Political Economy of Bank Regulation in Developing Countries: Risk and Reputation, Oxford University Press, 2020, 416 p.",
journal = "Central Banking",
number = "Vol. 31, 4",
pages = "118-119",
year = "2021",
}
16
@book{UEK:2168353904,
author = "Jacek Klich",
title = "Kreowana i rzeczywista odpowiedzialność państwa : studium sektora ochrony zdrowia państw postsocjalistycznych",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe Scholar",
year = "2021",
doi = {http://dx.doi.org/10.7366/9788366470507},
url = {},
isbn = "978-83-66470-50-7",
}
17
@article{UEK:2168344306,
author = "Marek Ćwiklicki and Francesco Schiavone and Jacek Klich and Kamila Pilch",
title = "Antecedents of Use of E-health Services in Central Eastern Europe : a Qualitative Comparative Analysis",
journal = "BMC Health Services Research",
number = "vol. 20",
pages = "1-15",
year = "2020",
doi = {http://dx.doi.org/10.1186/s12913-020-5034-9},
url = {https://bmchealthservres.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12913-020-5034-9},
}
18
@article{UEK:2168348628,
author = "Marek Ćwiklicki and Jacek Klich and Junsong Chen",
title = "The Adaptiveness of the Healthcare System to the Fourth Industrial Revolution : a Preliminary Analysis",
journal = "Futures",
number = "vol. 122",
pages = "1-11",
year = "2020",
doi = {http://dx.doi.org/10.1016/j.futures.2020.102602},
url = {},
}
19
@article{UEK:2168338899,
author = "Jacek Klich",
title = "Book Notes: Humanomics, by Vernon L. Smith and Bart J. Wilson",
journal = "Central Banking",
number = "vol. 30, no. 1",
pages = "160-161",
year = "2019",
}
20
@inbook{UEK:2168335197,
author = "Payal Jain and Jacek Klich",
title = "Przedsiębiorczość społeczna : Indie i Polska",
booktitle = "Przedsiębiorczość społeczna, innowacje, środowisko",
pages = "151-163",
adress = "Warszawa",
publisher = "CeDeWu",
year = "2019",
isbn = "978-83-8102-226-2",
}
21
@article{UEK:2168334819,
author = "Jacek Klich",
title = "Stanisława Golinowska, O polskiej biedzie w latach 1990-2015. Definicje, miary i wyniki, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa 2018, stron 195",
journal = "Polityka Społeczna",
number = "3",
pages = "38-40",
year = "2019",
url = {},
}
22
@article{UEK:2168338895,
author = "Jacek Klich and Veronika V. Monarkh",
title = "GMO and Health Risks : Selected Issues",
journal = "Silśke hospodarstwo ta lisiwnyctwo",
number = "No. 14",
pages = "245-254",
year = "2019",
doi = {http://dx.doi.org/10.37128/2707-5826-2019-3-21},
url = {http://forestry.vsau.org/storage/articles/November2019/F4dUs3U1NZdkTWQ8lQaF.pdf},
}
23
@article{UEK:2168326021,
author = "Paweł Białynicki-Birula and Jacek Klich",
title = "Specyfika krajów neoweberowskich na przykładzie działań podejmowanych w reakcji na globalny kryzys finansowy",
journal = "Zarządzanie Publiczne",
number = "1 (43)",
pages = "19-37",
year = "2018",
doi = {http://dx.doi.org/10.15678/ZP.2018.43.1.02},
url = {http://publicgovernance.pl/zpub/article/view/448},
}
24
@article{UEK:2168321165,
author = "Alicja Domagała and Jacek Klich",
title = "Planning of Polish Physician Workforce - Systemic Inconsistencies, Challenges and Possible Ways Forward",
journal = "Health Policy",
number = "vol. 122, iss. 2",
pages = "102-108",
year = "2018",
doi = {http://dx.doi.org/10.1016/j.healthpol.2017.11.013},
url = {},
}
25
@article{UEK:2168335427,
author = "Jacek Klich",
title = "Innovations in Elderly Care : Key Success Factors",
journal = "Zeszyty Naukowe Ochrony Zdrowia. Zdrowie Publiczne i Zarządzanie",
number = "T. 16, 3",
pages = "177-186",
year = "2018",
doi = {http://dx.doi.org/10.4467/20842627OZ.18.020.10433},
url = {http://www.ejournals.eu/Zdrowie-Publiczne-i-Zarzadzanie/2018/Tom-16-zeszyt-3/art/13702/},
}
26
@article{UEK:2168320747,
author = "Jacek Klich",
title = "Globalny kryzys finansowy 2008 roku : wątki etyczne",
journal = "Seminare : poszukiwania naukowe",
number = "Vol. 38, 3",
pages = "93-105",
year = "2017",
doi = {http://dx.doi.org/10.21852/sem.2017.3.07},
url = {https://ojs.seminare.pl/index.php/seminare/article/view/217/226},
}
27
@article{UEK:2168313735,
author = "Jacek Klich",
title = "Book Notes",
journal = "Central Banking",
number = "vol. 27, no. 3",
pages = "112-113",
year = "2017",
}
28
@article{UEK:2168314919,
author = "Jacek Klich",
title = "Physician Appraisals : Key Challenges",
journal = "Engineering Management in Production and Services",
number = "2",
pages = "38-43",
year = "2017",
doi = {http://dx.doi.org/10.1515/emj-2017-0012},
url = {http://jem.pb.edu.pl/data/magazine/article/542/en/klich.pdf#page1&view=Fit},
}
29
@inbook{UEK:2168315793,
author = "Jacek Klich",
title = "Potencjał instytucjonalny służby zdrowia w miastach",
booktitle = "Funkcjonowanie metropolii w Polsce : gospodarka, przestrzeń, społeczeństwo",
pages = "237-253",
adress = "Warszawa",
publisher = "CeDeWu",
year = "2017",
edition = "Wyd. 1 [dodruk]",
isbn = "978-83-7556-938-4",
}
30
@inbook{UEK:2168317037,
author = "Jacek Klich",
title = "The Neo-Weberian Approach in Health Policy in Selected Countries",
booktitle = "Public Policy and the Neo-Weberian State",
pages = "120-136",
adress = "London ; New York",
publisher = "Routledge",
year = "2017",
issn = "1359-7914",
isbn = "978-1-138-73283-4 ; 978-1-315-18794-5",
}
31
@unpublished{UEK:2168326103,
author = "Gretchen E. Garniss",
title = "Housing for Independent Seniors in Poland",
adress = "Kraków",
year = "2017",
url = {https://bazybg.uek.krakow.pl/cyfrowa/kolekcje/publikacja/1200003318},
}
32
@inbook{UEK:2168315775,
author = "Jacek Klich and Michał Kudłacz",
title = "Miejsce miast w polityce UE",
booktitle = "Funkcjonowanie metropolii w Polsce : gospodarka, przestrzeń, społeczeństwo",
pages = "67-83",
adress = "Warszawa",
publisher = "CeDeWu",
year = "2017",
edition = "Wyd. 1 [dodruk]",
isbn = "978-83-7556-938-4",
}
33
@inbook{UEK:2168317043,
author = "Paweł Białynicki-Birula and Jakub Głowacki and Jacek Klich",
title = "The Neo-Weberian Concept of State and Its Implications for Public Management : Conclusion",
booktitle = "Public Policy and the Neo-Weberian State",
pages = "162-173",
adress = "London ; New York",
publisher = "Routledge",
year = "2017",
issn = "1359-7914",
isbn = "978-1-138-73283-4 ; 978-1-315-18794-5",
}
34
@inbook{UEK:2168311619,
author = "Jacek Klich",
title = "Potencjał instytucjonalny służby zdrowia w miastach",
booktitle = "Funkcjonowanie metropolii w Polsce : gospodarka, przestrzeń, społeczeństwo",
pages = "237-253",
adress = "Warszawa",
publisher = "CeDeWu",
year = "2016",
isbn = "978-83-7556-938-4",
}
35
@misc{UEK:2168311805,
author = "Alicja Domagała and Jacek Klich",
title = "Problemy planowania kadry lekarskiej w Polsce - konsekwencje zaniedbań, aktualne wyzwania",
booktitle = "Public Health Forum",
number = "vol. 2, 3",
pages = "182",
year = "2016",
}
36
@article{UEK:2168312161,
author = "Jacek Klich",
title = "Book Notes",
journal = "Central Banking",
number = "vol. 26, no. 3",
pages = "104-105",
year = "2016",
}
37
@article{UEK:2168312649,
author = "Jacek Klich",
title = "Kanały wpływu globalizacji na zdrowie : wybrane zagadnienia",
journal = "Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae",
number = "R. 20, 3, t. 3",
pages = "27-40",
year = "2016",
url = {http://www.miscellanea.ujk.edu.pl/pdf,769,Jacek_Klich_Kanaly_wplywu_globalizacji_na_zdrowie_wybrane_zagadnienia.html},
}
38
@inbook{UEK:2168311589,
author = "Jacek Klich",
title = "Przedsiębiorczość, innowacje i konkurencyjność",
booktitle = "Polityka wsparcia konkurencyjności gospodarki : wybrane aspekty",
pages = "195-207",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polskie Wydawnictwa Ekonomiczne S.A.",
year = "2016",
issn = "",
isbn = "978-83-208-2265-6",
}
39
@inbook{UEK:2168308425,
author = "Paweł Białynicki-Birula and Marek Ćwiklicki and Jakub Głowacki and Jacek Klich",
title = "Konceptualizacja neoweberyzmu w literaturze przedmiotu",
booktitle = "Neoweberyzm w zarządzaniu publicznym : od modelu do paradygmatu?",
pages = "28-58",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe Scholar",
year = "2016",
url = {http://www.gap.uek.krakow.pl/images/aktualnosci_docs/Neoweberyzm_e-book.pdf},
isbn = "978-83-7383-846-8",
}
40
@inbook{UEK:2168315611,
author = "Jacek Klich",
title = "Demokracja ekonomiczna a nowy ład finansowy po globalnym kryzysie finansowym 2007/2008",
booktitle = "Demokracja współczesna : wymiar polski i międzynarodowy",
pages = "33-54",
adress = "Toruń",
publisher = "Wydawnictwo Adam Marszałek",
year = "2016",
isbn = "978-83-8019-658-2",
}
41
@inbook{UEK:2168311601,
author = "Jacek Klich and Michał Kudłacz",
title = "Miejsce miast w polityce UE",
booktitle = "Funkcjonowanie metropolii w Polsce : gospodarka, przestrzeń, społeczeństwo",
pages = "67-83",
adress = "Warszawa",
publisher = "CeDeWu",
year = "2016",
isbn = "978-83-7556-938-4",
}
42
@inbook{UEK:2168301579,
author = "Jacek Klich",
title = "Health Care Systems' Evolvement and the Changing Role of the State in Selected CEEC",
booktitle = "Economics and Finance",
pages = "893-904",
adress = "Toruń",
publisher = "Institute of Economic Research and Polish Economic Society Branch",
year = "2015",
url = {http://www.badania-gospodarcze.pl/images/Working_Papers/2015_No_61.pdf},
isbn = "978-83-937843-7-0",
}
43
@inbook{UEK:2168296335,
author = "Jacek Klich and Marcin Kautsch",
title = "Elementy otoczenia organizacji",
booktitle = "Zarządzanie w opiece zdrowotnej : nowe wyzwania",
pages = "121-131",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wolters Kluwer Polska",
year = "2015",
edition = "Wyd. 2 rozsz.",
isbn = "978-83-264-3492-1",
}
44
@inbook{UEK:2168300157,
author = "Jacek Klich",
title = "Demographic Shifts and Higher Education : Visegrad Countries Universities' Responses and Strategies",
booktitle = "Economic Challenges for Higher Education in the Central and Eastern Europe",
pages = "142-164",
adress = "Toruń",
publisher = "Wydawnictwo Adam Marszałek",
year = "2015",
isbn = "978-83-8019-270-6",
}
45
@article{UEK:2168300913,
author = "Jacek Klich",
title = "Korporacje jako konkurenci uniwersytetów na rynku usług edukacyjnych",
journal = "Edukacja Ekonomistów i Menedżerów : Problemy, Innowacje, Projekty",
number = "t. 36, 2",
pages = "13-27",
year = "2015",
doi = {http://dx.doi.org/10.5604/01.3001.0009.4602},
url = {https://econjournals.sgh.waw.pl/EEiM/article/view/1727},
}
46
@article{UEK:2168312159,
author = "Jacek Klich",
title = "Book Notes",
journal = "Central Banking",
number = "vol. 26, no. 1",
pages = "92-93",
year = "2015",
}
47
@article{UEK:2168308621,
author = "Michał Baran and Jacek Klich and Michał Andrzej Woźniak",
title = "Monopolizacja serwisów społecznościowych : zachowania wiodących podmiotów z perspektywy neoweberyzmu",
journal = "Przedsiębiorczość i Zarządzanie",
number = "t. 16, z. 9, cz. 2",
pages = "9-24",
adress = "",
year = "2015",
url = {http://piz.san.edu.pl/docs/e-XVI-9-2.pdf},
}
48
@inbook{UEK:2168304891,
author = "Jacek Klich",
title = "Polityka wobec małych i średnich przedsiębiorstw a polityka zatrudnienia",
booktitle = "Polityka rynku pracy : teoria i praktyka",
pages = "158-166",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne",
year = "2015",
issn = "",
isbn = "978-83-208-2235-9",
}
49
@inbook{UEK:2168296381,
author = "Jacek Klich",
title = "Wizja organizacji",
booktitle = "Zarządzanie w opiece zdrowotnej : nowe wyzwania",
pages = "173-179",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wolters Kluwer Polska",
year = "2015",
edition = "Wyd. 2 rozsz.",
isbn = "978-83-264-3492-1",
}
50
@inbook{UEK:2168296333,
author = "Jacek Klich",
title = "Organizacje opieki zdrowotnej",
booktitle = "Zarządzanie w opiece zdrowotnej : nowe wyzwania",
pages = "79-87",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wolters Kluwer Polska",
year = "2015",
edition = "Wyd. 2 rozsz.",
isbn = "978-83-264-3492-1",
}
51
@inbook{UEK:2168296387,
author = "Jacek Klich",
title = "Outsourcing jako alternatywa dla klasycznego podejścia do zarządzania zasobami organizacji",
booktitle = "Zarządzanie w opiece zdrowotnej : nowe wyzwania",
pages = "366-372",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wolters Kluwer Polska",
year = "2015",
edition = "Wyd. 2 rozsz.",
isbn = "978-83-264-3492-1",
}
52
@article{UEK:2168301575,
author = "Jacek Klich",
title = "Przekształcenia samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej jako wyzwanie dla podmiotów tworzących",
journal = "Zeszyty Naukowe Ochrony Zdrowia. Zdrowie Publiczne i Zarządzanie",
number = "t. 13, 1",
pages = "46-54",
year = "2015",
doi = {http://dx.doi.org/10.4467/20842627OZ.15.005.4118},
url = {http://www.ejournals.eu/pliki/art/5258/},
}
53
@inbook{UEK:2168301577,
author = "Jacek Klich",
title = "Transformed Polish Public Hospitals : Main Challenges",
booktitle = "Social, Innovative and Financial Dimensions of Enterprising Organizations",
pages = "96-107",
adress = "Gdańsk",
publisher = "Gdańsk University of Technology, Faculty of Management and Economics",
year = "2015",
url = {http://zie.pg.edu.pl/documents/10693/38995566/Social%20innovative%20and%20financial%20dimensions.pdf},
isbn = "978-83-62197-49-1",
}
54
@inbook{UEK:2168296385,
author = "Jacek Klich and Marcin Kautsch",
title = "Tworzenie i wdrażanie strategii organizacji",
booktitle = "Zarządzanie w opiece zdrowotnej : nowe wyzwania",
pages = "180-192",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wolters Kluwer Polska",
year = "2015",
edition = "Wyd. 2 rozsz.",
isbn = "978-83-264-3492-1",
}
55
@inbook{UEK:2168296337,
author = "Jacek Klich and Marcin Kautsch",
title = "Narzędzia do określania położenia organizacji względem najważniejszych interesariuszy",
booktitle = "Zarządzanie w opiece zdrowotnej : nowe wyzwania",
pages = "132-152",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wolters Kluwer Polska",
year = "2015",
edition = "Wyd. 2 rozsz.",
isbn = "978-83-264-3492-1",
}
56
@inbook{UEK:2168296331,
author = "Jacek Klich",
title = "Dualne otoczenie organizacji opieki zdrowotnej",
booktitle = "Zarządzanie w opiece zdrowotnej : nowe wyzwania",
pages = "68-78",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wolters Kluwer Polska",
year = "2015",
edition = "Wyd. 2 rozsz.",
isbn = "978-83-264-3492-1",
}
57
@misc{UEK:2168311809,
author = "Jacek Klich",
title = "Stan systemu ochrony zdrowia i medycyny rodzinnej w Polsce",
booktitle = "Problemy Medycyny Rodzinnej",
number = "vol. 15, 4(44)",
pages = "10",
year = "2014",
}
58
@article{UEK:2168296283,
author = "Jerzy Rosinski and Jacek Klich and Agata Filipkowska and Richard Pettinger",
title = "Top-down and Bottom-up Approach to Competence Management Implementation : a Case of Two Central Banks",
journal = "Tourism & Management Studies : International English Edition",
number = "no. 10, special issue",
pages = "26-34",
year = "2014",
url = {http://tmstudies.net/index.php/ectms/article/view/613/1080},
}
59
@inbook{UEK:2168296269,
author = "Jacek Klich",
title = "Medical Tourism as a Business Opportunity for Transforming Economies",
booktitle = "Human Factors of a Global Society : a System of Systems Perspective",
pages = "513-526",
adress = "Boca Raton",
publisher = "CRC Press / Balkema",
year = "2014",
url = {https://books.google.pl/books?id=KyXcBQAAQBAJ&pg=PA513&lpg=PA513&dq=medical+tourism+as+a+business+opportunity+for+transforming+economies&source=bl&ots=dmY_Z-Fn8s&sig=c2b6fNVfWUw-jsIWUl0Ej48VBwc&hl=pl&sa=X&redir_esc=y#v=onepage&q=medical%20tourism%20as%20a%20business%20opportunity%20for%20transforming%20economies&f=false},
issn = "",
isbn = "978-1-4665-7286-7",
}
60
@inbook{UEK:2168296267,
author = "Jacek Klich",
title = "Demographic Shifts and Higher Education : Responses and Strategies",
booktitle = "Advances in Science, Technology, Higher Education and Society in the Conceptual Age: STHESCA",
pages = "72-85",
adress = "b.m.",
publisher = "AHFE Conference",
year = "2014",
url = {https://books.google.pl/books?id=wZBYBAAAQBAJ&pg=PA72&lpg=PA72&dq=Demographic+Shifts+and+Higher+Education+:+Responses+and+Strategies&source=bl&ots=0OOmFpssbx&sig=qzVCsH_4xTJBXwaPkwcJSgvu8Dc&hl=pl&sa=X&redir_esc=y#v=onepage&q=Demographic%20Shifts%20and%20Higher%20Education%20%3A%20Responses%20and%20Strategies&f=false},
isbn = "978-1-4951-2110-4",
}
61
@inbook{UEK:2168285675,
author = "Jacek Klich",
title = "Foreign Direct Investment in the Visegrad Countries after 2004 : Have the Visegrad Countries' Membership in the European Union Changed Something?",
booktitle = "FDI in Central Europe",
pages = "19-32",
adress = "Cracow",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2014",
doi = {http://dx.doi.org/10.15678/EBER.2014.020303},
url = {http://eber.uek.krakow.pl/index.php/eber/article/view/51/54},
issn = "2353-883X",
isbn = "978-83-939576-6-8",
}
62
@article{UEK:2168312155,
author = "Jacek Klich",
title = "Book Notes",
journal = "Central Banking",
number = "vol. 24, no. 4",
pages = "102-103",
year = "2014",
}
63
@article{UEK:2168311811,
author = "Jacek Klich",
title = "[Recenzja]",
journal = "Zarządzanie Zasobami Ludzkimi",
number = "5 (100)",
pages = "125-130",
year = "2014",
}
64
@article{UEK:2168312157,
author = "Jacek Klich",
title = "Book Notes",
journal = "Central Banking",
number = "vol. 25, no. 1",
pages = "139-140",
year = "2014",
}
65
@article{UEK:2168312149,
author = "Jacek Klich",
title = "Book Notes",
journal = "Central Banking",
number = "vol. 23, no. 3",
pages = "104-106",
year = "2013",
}
66
@misc{UEK:2168296285,
author = "Jacek Klich",
title = "Editorial : Modern Challenges for International Business in Europe",
booktitle = "Modern Challenges for International Business in Europe",
pages = "5-6",
adress = "Cracow",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2013",
doi = {http://dx.doi.org/10.15678/EBER.2013.010201},
url = {http://www.eber.uek.krakow.pl/index.php/eber/article/view/8},
issn = "2353-883X",
isbn = "978-83-939576-1-3",
}
67
@article{UEK:2168312153,
author = "Jacek Klich",
title = "Book Notes",
journal = "Central Banking",
number = "vol. 24, no. 2",
pages = "94-95",
year = "2013",
}
68
@book{UEK:2168288959,
author = "Jacek Klich",
title = "Restrukturyzacja samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej : współczesne wyzwania, procedury i narzędzia",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wolters Kluwer Polska",
year = "2013",
isbn = "978-83-264-4177-6",
}
69
@inbook{UEK:2168273938,
author = "Jacek Klich",
title = "Globalizacja usług zdrowotnych : udział nowych państw UE na europejskim rynku turystyki medycznej",
booktitle = "Namysły nad problemami polityki zdrowotnej : globalnej - europejskiej - krajowej : księga jubileuszowa prof. dra hab. Cezarego W. Włodarczyka",
pages = "69-81",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin SA",
year = "2013",
isbn = "978-83-7641-704-2",
}
70
@article{UEK:2168271312,
author = "Jacek Klich",
title = "Przedsiębiorczość i społeczna przedsiębiorczość jako przedmiot badań",
journal = "Ekonomia Społeczna",
number = "1(6)",
pages = "20-33",
year = "2013",
url = {http://www.ekonomiaspoleczna.msap.pl/doki/polrocznik/ES012013/es012013-2.pdf},
}
71
@article{UEK:2168273916,
author = "Jacek Klich",
title = "Państwo i rynek w sektorze ochrony zdrowia w Polsce : kierunki i perspektywy",
journal = "Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach",
number = "139",
pages = "260-267",
adress = "",
year = "2013",
url = {http://www.ue.katowice.pl/fileadmin/_migrated/content_uploads/25_J.Klich_Panstwo_i_rynek_w_sektorze_ochrony....pdf},
}
72
@book{UEK:2168279701,
title = "Modern Challenges for International Business in Europe",
adress = "Cracow",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2013",
url = {http://www.eber.uek.krakow.pl/index.php/eber/issue/view/3},
issn = "2353-883X",
isbn = "978-83-939576-1-3",
}
73
@article{UEK:2168312151,
author = "Jacek Klich",
title = "Book Notes",
journal = "Central Banking",
number = "vol. 23, no. 4",
pages = "118-119",
year = "2013",
}
74
@unpublished{UEK:2168290603,
author = "Jacek Klich",
title = "Polityka wobec małych i średnich przedsiębiorstw a polityka rynku pracy",
booktitle = "Dobre rządzenie - wokół dylematów współczesnej polityki rynku pracy",
pages = "155-169",
year = "2013",
}
75
@inbook{UEK:2168273966,
title = "Budowanie alternatyw strategicznych",
booktitle = "Zarządzanie strategiczne w ochronie zdrowia",
pages = "267-332",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wolters Kluwer Polska",
year = "2012",
isbn = "978-83-264-1152-6",
}
76
@inbook{UEK:2168273968,
title = "Ocena opcji i wybór strategiczny",
booktitle = "Zarządzanie strategiczne w ochronie zdrowia",
pages = "333-395",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wolters Kluwer Polska",
year = "2012",
isbn = "978-83-264-1152-6",
}
77
@inbook{UEK:2168296481,
author = "Jacek Klich",
title = "Proces przekształceń samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej w spółki prawa handlowego z perspektywy zarządzania i planowania strategicznego",
booktitle = "Zarządzanie podmiotami leczniczymi - bezpieczeństwo pacjentów i sposoby ograniczania ryzyka szpitali",
pages = "53-65",
adress = "Kraków",
publisher = "na zlec. Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego; Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM",
year = "2012",
url = {http://hdl.handle.net/11315/780},
isbn = "978-83-7571-285-8 ; 978-83-7571-218-8",
}
78
@inbook{UEK:2168273974,
title = "Strategie świadczenia usług tworzących wartość dodaną",
booktitle = "Zarządzanie strategiczne w ochronie zdrowia",
pages = "396-446",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wolters Kluwer Polska",
year = "2012",
isbn = "978-83-264-1152-6",
}
79
@inbook{UEK:2168273976,
author = "Mahmud Hassan",
title = "Analiza finansowa dla organizacji ochrony zdrowia",
booktitle = "Zarządzanie strategiczne w ochronie zdrowia",
pages = "550-581",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wolters Kluwer Polska",
year = "2012",
isbn = "978-83-264-1152-6",
}
80
@inbook{UEK:2168273980,
author = "Randall Harris and Kevin Vogt and Armand Gilinky",
title = "Centrum Medyczne Emanuel: kryzys w służbie zdrowia",
booktitle = "Zarządzanie strategiczne w ochronie zdrowia",
pages = "724-750",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wolters Kluwer Polska",
year = "2012",
isbn = "978-83-264-1152-6",
}
81
@inbook{UEK:2168273972,
title = "Strategie wsparcia tworzące wartość dodaną",
booktitle = "Zarządzanie strategiczne w ochronie zdrowia",
pages = "447-496",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wolters Kluwer Polska",
year = "2012",
isbn = "978-83-264-1152-6",
}
82
@inbook{UEK:2168273982,
author = "Frederick D. Green and Carolyn E. Predmore and Janet L. Rovenpor",
title = "Panie doktorze, czy może pan coś z tym zrobić? - przypadek dotyczący spa medycznego",
booktitle = "Zarządzanie strategiczne w ochronie zdrowia",
pages = "751-782",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wolters Kluwer Polska",
year = "2012",
isbn = "978-83-264-1152-6",
}
83
@article{UEK:2168273940,
author = "Jacek Klich",
title = "Koncepcja open innovation i perspektywy jej wykorzystania przez polskie szkoły wyższe",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług",
number = "93",
pages = "43-67",
adress = "",
year = "2012",
issn = "1640-6818",
}
84
@inbook{UEK:2168273970,
title = "Komunikowanie strategii i rozwijanie planów działań",
booktitle = "Zarządzanie strategiczne w ochronie zdrowia",
pages = "497-531",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wolters Kluwer Polska",
year = "2012",
isbn = "978-83-264-1152-6",
}
85
@inbook{UEK:2168273986,
author = "John J. Lawrence and Linda J. Morris",
title = "Instytut Katarakty i Laseroterapii : konkurencja na rynku zabiegów LASIK",
booktitle = "Zarządzanie strategiczne w ochronie zdrowia",
pages = "811-827",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wolters Kluwer Polska",
year = "2012",
isbn = "978-83-264-1152-6",
}
86
@inbook{UEK:2168273988,
author = "Fred H. Campbell and Daris D. Caldwell",
title = "Przypadek operacji na otwartym sercu w Szpitalu Cabarrus",
booktitle = "Zarządzanie strategiczne w ochronie zdrowia",
pages = "828-846",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wolters Kluwer Polska",
year = "2012",
isbn = "978-83-264-1152-6",
}
87
@inbook{UEK:2168273978,
author = "Phil Rutsohn and Bob Forget",
title = "Rosemont Behavioral Health Center",
booktitle = "Zarządzanie strategiczne w ochronie zdrowia",
pages = "702-723",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wolters Kluwer Polska",
year = "2012",
isbn = "978-83-264-1152-6",
}
88
@inbook{UEK:2168273984,
author = "Linda E. Swayne and Peter M. Ginter",
title = "Centrum Zdrowia C.W. Williamsa",
booktitle = "Zarządzanie strategiczne w ochronie zdrowia",
pages = "783-810",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wolters Kluwer Polska",
year = "2012",
isbn = "978-83-264-1152-6",
}
89
@misc{UEK:2168348770,
author = "Jacek Klich",
title = "Global Medical Tourism Management : a Needed Research Agenda?",
booktitle = "Advances in Management",
number = "Vol. 5, No. 1",
pages = "5-7",
year = "2012",
}
90
@inbook{UEK:2168273958,
author = "Jacek Klich",
title = "Wybrane aspekty przekształcania samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej w spółki kapitałowe",
booktitle = "Opieka zdrowotna : zagadnienia ekonomiczne",
pages = "316-329",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2012",
isbn = "978-83-7641-751-6",
}
91
@book{UEK:2168273964,
author = "Linda E. Swayne and W. Jack Duncan and Peter M. Ginter",
title = "Zarządzanie strategiczne w ochronie zdrowia",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wolters Kluwer Polska",
year = "2012",
isbn = "978-83-264-1152-6",
}
92
@article{UEK:2168296483,
author = "Jacek Klich",
title = "Systemowe ograniczenia funkcjonowania sektora publicznego w polskim systemie ochrony zdrowia",
journal = "Studia i Materiały Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Wiedzą",
number = "54",
pages = "249-258",
year = "2011",
url = {},
}
93
@inbook{UEK:2168302665,
author = "Jacek Klich and Camal Gallouj and Kaabachi Souheila and Jerzy Błaszczuk",
title = "Innowacje organizacyjne w szpitalach",
booktitle = "Innowacje organizacyjne w szpitalach",
pages = "75-121",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wolters Kluwer Polska",
year = "2011",
isbn = "978-83-264-0615-7",
}
94
@inbook{UEK:2168296853,
author = "Daria Szczepaniak and Jacek Klich",
title = "Analiza świadczeń zdrowotnych udzielonych zagranicznym pacjentom na terenie Polski po akcesji Polski do UE",
booktitle = "Innowacje organizacyjne w szpitalach",
pages = "596-627",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wolters Kluwer Polska",
year = "2011",
isbn = "978-83-264-0615-7",
}
95
@article{UEK:2168294111,
author = "Jacek Klich",
title = "Kryzys 2007-2008 : nowe wyzwania dla zarządzania?",
journal = "Organizacja i Kierowanie",
number = "3",
pages = "77-88",
year = "2011",
}
96
@inbook{UEK:2168296877,
author = "Jacek Klich",
title = "Organizacje opieki zdrowotnej",
booktitle = "Zarządzanie w opiece zdrowotnej : nowe wyzwania",
pages = "67-77",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wolters Kluwer Polska",
year = "2010",
isbn = "978-83-264-0233-3",
}
97
@inbook{UEK:2168296619,
author = "Jacek Klich",
title = "Medical Professionals as Entrepreneurs : the Review of the Literature",
booktitle = "Exploring the Dynamics of Entrepreneurship",
pages = "75-86",
adress = "Toruń ; Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Adam Marszałek",
year = "2010",
isbn = "978-83-7611-584-9",
}
98
@article{UEK:2168296621,
author = "Jacek Klich",
title = "Bariery w komunikacji marketingowej świadczeniodawców z pacjentami",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu",
number = "136",
pages = "518-527",
adress = "",
year = "2010",
}
99
@inbook{UEK:2168296883,
author = "Jacek Klich and Marcin Kautsch",
title = "Narzędzia do określania położenia organizacji",
booktitle = "Zarządzanie w opiece zdrowotnej : nowe wyzwania",
pages = "113-134",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wolters Kluwer Polska",
year = "2010",
isbn = "978-83-264-0233-3",
}
100
@inbook{UEK:2168296919,
author = "Jacek Klich",
title = "Wpływ procesów globalizacji na systemy ochrony zdrowia",
booktitle = "Zarządzanie w opiece zdrowotnej : nowe wyzwania",
pages = "441-454",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wolters Kluwer Polska",
year = "2010",
isbn = "978-83-264-0233-3",
}
101
@inbook{UEK:2168296891,
author = "Jacek Klich and Marcin Kautsch",
title = "Tworzenie i wdrażanie strategii organizacji",
booktitle = "Zarządzanie w opiece zdrowotnej : nowe wyzwania",
pages = "143-154",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wolters Kluwer Polska",
year = "2010",
isbn = "978-83-264-0233-3",
}
102
@inbook{UEK:2168296901,
author = "Jacek Klich",
title = "Jakość jako wyzwanie dla menedżerów ochrony zdrowia",
booktitle = "Komunikacja i jakość w zarządzaniu. T. 2",
pages = "313-321",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydaw. Uniwersytetu Jagiellońskiego",
year = "2010",
isbn = "978-83-233-2935-0",
}
103
@inbook{UEK:2168296875,
author = "Jacek Klich",
title = "Dualne otoczenie organizacji opieki zdrowotnej",
booktitle = "Zarządzanie w opiece zdrowotnej : nowe wyzwania",
pages = "57-66",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wolters Kluwer Polska",
year = "2010",
isbn = "978-83-264-0233-3",
}
104
@inbook{UEK:2168296869,
author = "Jacek Klich",
title = "Finansowe bodźce do zwiększania jakości opieki zdrowotnej w Polsce : ujęcie krytyczne",
booktitle = "Kierunki doskonalenia usług w ochronie zdrowia",
pages = "16-23",
adress = "Warszawa",
publisher = "Ministerstwo Zdrowia",
year = "2010",
isbn = "978-83-911065-7-0",
}
105
@inbook{UEK:2168296907,
author = "Jacek Klich",
title = "Outsourcing jako alternatywa dla klasycznego podejścia do zarządzania zasobami organizacji",
booktitle = "Zarządzanie w opiece zdrowotnej : nowe wyzwania",
pages = "299-306",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wolters Kluwer Polska",
year = "2010",
isbn = "978-83-264-0233-3",
}
106
@inbook{UEK:2168296887,
author = "Jacek Klich",
title = "Wizja organizacji",
booktitle = "Zarządzanie w opiece zdrowotnej : nowe wyzwania",
pages = "135-142",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wolters Kluwer Polska",
year = "2010",
isbn = "978-83-264-0233-3",
}
107
@inbook{UEK:2168296879,
author = "Jacek Klich and Marcin Kautsch",
title = "Elementy otoczenia organizacji",
booktitle = "Zarządzanie w opiece zdrowotnej : nowe wyzwania",
pages = "101-112",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wolters Kluwer Polska",
year = "2010",
isbn = "978-83-264-0233-3",
}
108
@article{UEK:2168320717,
author = "Jacek Klich",
title = "Nowe Zarządzanie Publiczne w sektorze ochrony zdrowia w Polsce?",
journal = "Zeszyty Naukowe Ochrony Zdrowia. Zdrowie Publiczne i Zarządzanie",
number = "t. 6, 1-2",
pages = "88-96",
year = "2008",
url = {http://www.ejournals.eu/sj/index.php/ZNOZ/article/download/5868/5790},
}
109
@inbook{UEK:2168296607,
author = "Jacek Klich",
title = "Globalization and Health Care Services : Telemedicine and Medical Tourism",
booktitle = "Przedsiębiorstwo wobec wyzwań globalnych. T. 3",
pages = "241-256",
adress = "Warszawa",
publisher = "Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza",
year = "2008",
isbn = "978-83-7378-408-6",
}
110
@article{UEK:2168294133,
author = "Jacek Klich",
title = "Globalizacja usług zdrowotnych",
journal = "Gospodarka Narodowa",
number = "4",
pages = "21-40",
year = "2008",
url = {http://gospodarkanarodowa.sgh.waw.pl/p/gospodarka_narodowa_2008_04_02.pdf},
}
111
@inbook{UEK:2168296485,
author = "J. Rosiński and J. Klich",
title = "Using Kolb's Learning Cycle to Teach Negotiation Skills",
booktitle = "Teaching Entrepreneurship : Cases for Educational and Training",
pages = "109-115",
adress = "Heidelberg",
publisher = "Physica-Verlag",
year = "2008",
doi = {http://dx.doi.org/10.1007/978-3-7908-2038-6_11},
url = {},
issn = "1431-1941",
isbn = "978-3-7908-2037-9 ; 978-3-7908-2038-6",
}
112
@article{UEK:2168294137,
author = "Jacek Klich",
title = "Wokół dysfunkcji zarządzania samodzielnymi publicznymi zakładami opieki zdrowotnej",
journal = "Zarządzanie Publiczne",
number = "3(5)",
pages = "119-134",
year = "2008",
url = {http://www.msap.uek.krakow.pl/doki/publ/Zarzadzanie_Publiczne_2008_3-5.pdf},
}
113
@article{UEK:2168362108,
author = "Zbigniew Kasztelewicz and Wiesław Kozioł and Krystian Kozioł and Jacek Klich",
title = "Energetyka na węglu brunatnym - perspektywy rozwoju",
journal = "Polityka Energetyczna",
number = "T. 10, spec. 1",
pages = "163-183",
year = "2007",
url = {},
}
114
@inbook{UEK:2168296503,
author = "Jacek Klich",
title = "Transformation of the Health Care System in Poland : Achievements and Challenges",
booktitle = "Transition in Central and Eastern European Countries : Experiences and Future Perspectives",
pages = "219-247",
adress = "Zagreb",
publisher = "Political Science Research Centre",
year = "2007",
issn = "",
isbn = "978-953-7022-15-0",
}
115
@book{UEK:2168287857,
author = "Jacek Klich",
title = "Przedsiębiorczość w reformowaniu systemu ochrony zdrowia w Polsce : niedoceniane interakcje",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Jagielloński w Krakowie",
year = "2007",
isbn = "978-83-233-2302-0",
}
116
@inbook{UEK:2168296613,
author = "Jerzy Rosinski and Jacek Klich",
title = "Teaching Negotiation Skills University Model Based on Entrepreneurial Experience",
booktitle = "Entrepreneurship Teaching & Promotion at and by Universities : 10 Cases Interreg III C Network Project BEPART",
pages = "138-146",
adress = "Rostock",
publisher = "University of Rostock",
year = "2007",
url = {http://www.readbag.com/bepart-fileadmin-user-upload-textfiles-2007-12-teaching-cases-pdf-2007-12-15-bepart-cases-teaching},
}
117
@inbook{UEK:2168296611,
author = "Jacek Klich and Jerzy Rosinski",
title = "How to Take Off? The OURCHIP Company",
booktitle = "Entrepreneurship Teaching & Promotion at and by Universities : 10 Cases Interreg III C Network Project BEPART",
pages = "125-137",
adress = "Rostock",
publisher = "University of Rostock",
year = "2007",
url = {http://www.readbag.com/bepart-fileadmin-user-upload-textfiles-2007-12-teaching-cases-pdf-2007-12-15-bepart-cases-teaching},
}
118
@article{UEK:2168313627,
author = "Jacek Klich and Richard Pettinger",
title = "Outsourcing w sektorze ochrony zdrowia",
journal = "Zeszyty Naukowe Ochrony Zdrowia. Zdrowie Publiczne i Zarządzanie",
number = "t. 4, 2",
pages = "66-78",
year = "2006",
}
119
@inbook{UEK:2168313689,
author = "Jacek Klich",
title = "Dostępność świadczeń zdrowotnych - ujęcie praktyczne i teoretyczne",
booktitle = "Dostępność opieki zdrowotnej i pomocy społecznej dla osób starszych w Polsce : raport z badań",
pages = "57-62",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Jagielloński w Krakowie",
year = "2006",
isbn = "83-233-2138-8",
}
120
@inbook{UEK:2168296825,
author = "Jacek Klich",
title = "Wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa a proces integracji Unii Europejskiej : szansa czy zagrożenie?",
booktitle = "Szkice o przyszłości Unii Europejskiej : europejska debata publiczna",
pages = "29-35",
adress = "Kraków",
publisher = "Oficyna Wydawnicza Text",
year = "2005",
isbn = "83-88934-82-1",
}
121
@book{UEK:2168287849,
author = "John Edgar Jackson and Jacek Klich and Krystyna Poznańska",
title = "The Political Economy of Poland's Transition : New Firms and Reform Governments",
adress = "Cambridge etc.",
publisher = "Cambridge University Press",
year = "2005",
url = {},
isbn = "978-0-521-83895-5",
}
122
@inbook{UEK:2168296389,
author = "Jacek Klich and Marcin Kautsch",
title = "Zwiększenie potencjału przedsiębiorczego prywatnych praktyk lekarskich i zakładów opieki zdrowotnej",
booktitle = "Współpraca transgraniczna na rynku usług medycznych pomiędzy wybranymi krajami Unii Europejskiej : usługi medyczne : ekonomika i zarządzanie",
pages = "123-132",
adress = "Szczecin",
publisher = "Polskie Towarzystwo Ekonomiczne. Oddział Wojewódzki",
year = "2005",
isbn = "83-87249-48-3",
}
123
@inbook{UEK:2168296809,
author = "Jacek Klich",
title = "Institutional Support for Small Business Development in Poland",
booktitle = "Entrepreneurship, Employment and Beyond 2003 : Proceedings of the 3rd International Conference Organized by the Department of Entrepreneurship and Innovation of the Cracow University of Economics, the Northumbria University at Newcastle, the Södertörn University College (September 18-19, 2003, Cracow)",
pages = "185-197",
adress = "Cracow",
publisher = "AE",
year = "2004",
isbn = "83-7252-223-5",
}
124
@article{UEK:2168297215,
author = "Marcin Kautsch and Jacek Klich",
title = "Jakość zarządzania zakładami opieki zdrowotnej",
journal = "Organizacja i Kierowanie",
number = "2",
pages = "91-106",
year = "2004",
}
125
@article{UEK:2168313595,
author = "Jacek Klich",
title = "Przedsiębiorczość w systemie ochrony zdrowia",
journal = "Zeszyty Naukowe Ochrony Zdrowia. Zdrowie Publiczne i Zarządzanie",
number = "t. 2, 2",
pages = "56-63",
year = "2004",
}
126
@article{UEK:2168313599,
author = "Jacek Klich",
title = "Motywowanie finansowe personelu",
journal = "Zdrowie i Zarządzanie",
number = "t. 6, 1",
pages = "14-18",
year = "2004",
}
127
@article{UEK:2168287859,
author = "John Edgar Jackson and Jacek Klich and Krystyna Poznańska",
title = "Economic Transition and Elections in Poland",
journal = "Economics of Transition",
number = "Vol. 11, Iss. 1",
pages = "41-66",
year = "2003",
}
128
@article{UEK:2168287855,
author = "John Edgar Jackson and Jacek Klich and Krystyna Poznańska",
title = "Democratic Institutions and Economic Reform : The Polish Case",
journal = "British Journal of Political Science",
number = "vol. 33, 1",
pages = "85-108",
year = "2003",
}
129
@article{UEK:2168313573,
author = "Marcin Kautsch and Jacek Klich",
title = "Próba oceny samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej",
journal = "Kontrola Państwowa",
number = "R. 48, 2(289)",
pages = "113-129",
year = "2003",
url = {https://www.nik.gov.pl/plik/id,1703.pdf},
}
130
@article{UEK:2168313601,
author = "Jacek Klich",
title = "Inicjowanie działalności : wybór formy organizacyjno-prawnej : spółka partnerska",
journal = "Zdrowie i Zarządzanie",
number = "t. 4, 2",
pages = "91-93",
year = "2002",
}
131
@article{UEK:2168313605,
author = "Jacek Klich",
title = "Rekrutacja pracowników",
journal = "Zdrowie i Zarządzanie",
number = "t. 4, 3-4",
pages = "134-135",
year = "2002",
}
132
@article{UEK:2168294531,
author = "Jacek Klich",
title = "Małe i średnie przedsiębiorstwa wobec wyzwań globalizacji",
journal = "Przegląd Organizacji",
number = "7-8",
pages = "17-20",
year = "2002",
}
133
@article{UEK:2168313603,
author = "Marcin Kautsch and Jacek Klich",
title = "Procesy badawcze efektywności i jakości zarządzania dla zakładów opieki zdrowotnej : wytyczne do oceny zakładów",
journal = "Zdrowie i Zarządzanie",
number = "t. 4, 3-4",
pages = "70-76",
year = "2002",
}
134
@article{UEK:2168294529,
author = "Marcin Kautsch and Jacek Klich",
title = "Kontrakty menedżerskie w opiece zdrowotnej",
journal = "Gospodarka Narodowa",
number = "R. 13, 4(128)",
pages = "37-53",
year = "2002",
}
135
@book{UEK:2168296615,
title = "Zarządzanie w opiece zdrowotnej : polsko-brytyjskie spojrzenie na zagadnienia zarządzania w ochronie zdrowia w nowym stuleciu",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Jagielloński w Krakowie",
year = "2001",
issn = "",
isbn = "83-233-1464-0",
}
136
@article{UEK:2168313569,
author = "Jacek Klich",
title = "Zmiana zachowań w zakładach opieki zdrowotnej w wyniku reformy : wyniki badania pilotażowego",
journal = "Polityka Społeczna",
number = "10",
pages = "21-24",
year = "2001",
}
137
@book{UEK:2168313587,
title = "Globalizacja",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu",
year = "2001",
isbn = "83-87832-27-8",
}
138
@article{UEK:2168313571,
author = "Jacek Klich",
title = "Wsparcie dla małych i średnich przedsiębiorstw - Węgry i Republika Czeska",
journal = "Przegląd Organizacji",
number = "6",
pages = "16-19",
year = "2001",
}
139
@book{UEK:2168288951,
title = "Czy przemysł obronny wymaga obrony?",
adress = "Kraków",
publisher = "Instytut Studiów Strategicznych",
year = "2001",
isbn = "83-87832-29-4",
}
140
@inbook{UEK:2168296617,
author = "Jacek Klich",
title = "Zarządzanie strategiczne",
booktitle = "Zarządzanie w opiece zdrowotnej : polsko-brytyjskie spojrzenie na zagadnienia zarządzania w ochronie zdrowia w nowym stuleciu",
pages = "106-142",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Jagielloński w Krakowie",
year = "2001",
issn = "",
isbn = "83-233-1464-0",
}
141
@inbook{UEK:2168288953,
author = "Jacek Klich",
title = "Programy offsetowe : nadzieja dla polskiego sektora publicznego?",
booktitle = "Czy przemysł obronny wymaga obrony?",
pages = "63-84",
adress = "Kraków",
publisher = "Instytut Studiów Strategicznych",
year = "2001",
isbn = "83-87832-29-4",
}
142
@book{UEK:2168296477,
author = "Marcin Kautsch and Jacek Klich and Waldemar Stylo",
title = "Funkcjonowanie zakładów opieki zdrowotnej w reformowanym systemie : raport z badań",
adress = "Warszawa",
publisher = "Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia",
year = "2001",
issn = "",
isbn = "83-86977-38-8",
}
143
@misc{UEK:2168313591,
author = "Jacek Klich",
title = "Wprowadzenie",
booktitle = "Globalizacja",
pages = "7-17",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu",
year = "2001",
isbn = "83-87832-27-8",
}
144
@inbook{UEK:2168289015,
author = "Jacek Klich",
title = "Programy wspierania małych i średnich przedsiębiorstw w wybranych krajach gospodarki rynkowej",
booktitle = "Nadzieja rynku pracy : małe i średnie przedsiębiorstwa w gospodarce",
pages = "57-104",
adress = "Warszawa",
publisher = "Instytut Spraw Publicznych",
year = "2000",
isbn = "83-86917-29-6",
}
145
@inbook{UEK:2168296805,
author = "Jacek Klich",
title = "Sektor małych i średnich przedsiębiorstw jako składowa nowoczesnych gospodarek rynkowych - teoria i praktyka",
booktitle = "W kręgu zarządzania : spojrzenie multidyscyplinarne",
pages = "283-308",
adress = "Kraków",
publisher = "IZ UJ ; Księgarnia Akademicka",
year = "2000",
isbn = "83-7188-451-6",
}
146
@article{UEK:2168313567,
author = "John E. Jackson and Jacek Klich and Krystyna Poznańska and Józef Chmiel",
title = "An Aggregate and Regional Analysis of the Dynamics of the Polish Economy, 1990-1997",
journal = "Research Bulletin",
number = "vol. 9, 2",
pages = "23-55",
year = "2000",
}
147
@inbook{UEK:2168296781,
author = "Jacek Klich",
title = "Strategic Planning",
booktitle = "Managing Health Services in Poland : an English/Polish Perspective of Health Service Management Issues in the New Millennium",
pages = "59-87",
adress = "Kraków",
publisher = "Jagiellonian University Press",
year = "2000",
issn = "",
isbn = "83-233-1419-5",
}
148
@article{UEK:2168313565,
author = "John E. Jackson and Jacek Klich and Krystyna Poznańska",
title = "Nowe przedsiębiorstwa w transformacji gospodarki polskiej",
journal = "Gospodarka Narodowa",
number = "5-6",
pages = "42-77",
year = "2000",
}
149
@article{UEK:2168304165,
author = "Wolf Bonsiep and Toni Fischer and Jacek Klich",
title = "Implementacja zrównoważonej karty wyników w praktyce przedsiębiorstw",
journal = "Przegląd Organizacji",
number = "3",
pages = "11-14",
year = "2000",
url = {https://przegladorganizacji.pl/plik/5e092493be103/po.2000.03.01.pdf},
}
150
@inbook{UEK:2168313685,
author = "Jacek Klich",
title = "Podstawowe problemy zarządzania szpitalem",
booktitle = "Zdrowie publiczne : wybrane zagadnienia",
pages = "321-336",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersyteckie Wydawnictwo Medyczne Vesalius",
year = "2000",
edition = "Wyd. 2 popr. i poszerz.",
isbn = "83-85688-62-5",
}
151
@book{UEK:2168288961,
title = "Nadzieja rynku pracy : małe i średnie przedsiębiorstwa w gospodarce",
adress = "Warszawa",
publisher = "Instytut Spraw Publicznych",
year = "2000",
isbn = "83-86917-29-6",
}
152
@misc{UEK:2168328723,
author = "Jacek Klich",
title = "Województwo małopolskie : profil gospodarczy",
adress = "Kraków",
publisher = "Samorząd Województwa Małopolskiego",
year = "2000",
isbn = "83-914539-1-X",
}
153
@book{UEK:2168296779,
title = "Managing Health Services in Poland : an English/Polish Perspective of Health Service Management Issues in the New Millennium",
adress = "Kraków",
publisher = "Jagiellonian University Press",
year = "2000",
issn = "",
isbn = "83-233-1419-5",
}
154
@inbook{UEK:2168289013,
author = "Jacek Klich and Grzegorz Lipiec",
title = "Małe i średnie przedsiębiortswa na rynku pracy - wnioski i rekomendacje",
booktitle = "Nadzieja rynku pracy : małe i średnie przedsiębiorstwa w gospodarce",
pages = "45-54",
adress = "Warszawa",
publisher = "Instytut Spraw Publicznych",
year = "2000",
isbn = "83-86917-29-6",
}
155
@article{UEK:2168304161,
author = "Wolf Bonsiep and Toni Fischer and Jacek Klich",
title = "Zrównoważona karta wyników jako narzędzie kontroli",
journal = "Przegląd Organizacji",
number = "2",
pages = "14-17",
year = "2000",
}
156
@inbook{UEK:2168289011,
author = "John E. Jackson and Jacek Klich and Krystyna Poznańska",
title = "Małe i średnie przedsiębiorstwa na rynku pracy w Polsce w latach 1990-1997 : wyniki badań",
booktitle = "Nadzieja rynku pracy : małe i średnie przedsiębiorstwa w gospodarce",
pages = "31-44",
adress = "Warszawa",
publisher = "Instytut Spraw Publicznych",
year = "2000",
isbn = "83-86917-29-6",
}
157
@article{UEK:2168304163,
author = "Michał Baran and Jacek Klich",
title = "Internet jako czynnik dynamizujący inicjowanie i prowadzenie działalności gospodarczej",
journal = "Przegląd Organizacji",
number = "10",
pages = "19-23",
year = "2000",
url = {https://przegladorganizacji.pl/plik/5e092493c89f1/po.2000.10.04.pdf},
}
158
@inbook{UEK:2168296783,
author = "Jacek Klich and Krystyna Poznańska",
title = "Ośrodki wspierania biznesu w regionie krakowskim - studium przypadku",
booktitle = "Przedsiębiorczość a lokalny i regionalny rozwój gospodarczy : materiały konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Przedsiębiorczości i Innowacji Akademii Ekonomicznej w Krakowie oraz Social Research Center Northumbria w Newcastle (Kraków, 14-15 IX 1999 r.)",
pages = "253-264",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydaw. AE",
year = "1999",
isbn = "83-7252-023-2",
}
159
@article{UEK:2168294527,
author = "John E. Jackson and Jacek Klich and Krystyna Poznańska and Józef Chmiel",
title = "The Continued Importance of Business Creation : the Dynamics of the Polish Economy 1990-1996",
journal = "Research Bulletin",
number = "vol. 8, 1",
pages = "5-40",
year = "1999",
}
160
@inbook{UEK:2168296793,
author = "Tadeusz Borkowski and Jacek Klich",
title = "Zarządzanie i marketing",
booktitle = "Zarządzanie i komunikowanie : tendencje rozwoju badań naukowych u progu XXI wieku",
pages = "33-49",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Jagielloński w Krakowie",
year = "1999",
isbn = "83-233-1301-6",
}
161
@article{UEK:2168294525,
author = "Wolf Bonsiep and Jacek Klich",
title = "Menedżerowie średniego szczebla - bariera wprowadzania zmian czy kluczowy czynnik zmian (2)",
journal = "Przegląd Organizacji",
number = "3",
pages = "13-17",
year = "1999",
}
162
@article{UEK:2168287851,
author = "John Edgar Jackson and Jacek Klich and Krystyna Poznańska",
title = "Firm Creation and Economic Transitions",
journal = "Journal of Business Venturing",
number = "vol. 14, 5-6",
pages = "427-450",
year = "1999",
}
163
@article{UEK:2168313691,
author = "Jacek Klich",
title = "Tworzenie przewagi konkurencyjnej",
journal = "Służba Zdrowia",
number = "61-64",
pages = "10-13",
year = "1999",
}
164
@article{UEK:2168294521,
author = "Jacek Klich and Mukesh Chawla and Marcin Kautsch",
title = "Funkcjonowanie samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej",
journal = "Gospodarka Narodowa",
number = "1-2",
pages = "66-84",
year = "1999",
}
165
@article{UEK:2168294523,
author = "Wolf Bonsiep and Jacek Klich",
title = "Menedżerowie średniego szczebla - bariera wprowadzania zmian czy kluczowy czynnik zmian (1)",
journal = "Przegląd Organizacji",
number = "2",
pages = "18-22",
year = "1999",
}
166
@article{UEK:2168332085,
author = "Jacek Klich",
title = "Reforma opieki zdrowotnej w Polsce: studium polityki zdrowotnej, Cezary Włodarczyk. Uniwersyteckie Wydawnictwo Medyczne Vesalius, Kraków 1998",
journal = "Przegląd Organizacji",
number = "10",
pages = "36",
year = "1999",
}
167
@article{UEK:2168332069,
author = "Jacek Klich",
title = "Menedżer samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej",
journal = "Przegląd Organizacji",
number = "9",
pages = "28-31",
year = "1998",
}
168
@inbook{UEK:2168313561,
author = "Jacek Klich",
title = "Lobbing na rzecz małych i srednich przedsiębiorstw",
booktitle = "O lobbingu i nie tylko : wybór materiałów z seminariów poświęconych małym i średnim przedsiębiorstwom oraz wielkim korporacjom w Polsce",
pages = "35-40",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Międzynarodowe Centrum Rozwoju Demokracji",
year = "1998",
issn = "",
isbn = "83-907813-3-6",
}
169
@book{UEK:2168296479,
author = "Jacek Klich and Marcin Kautsch and Paul Campbell",
title = "Zarządzanie w opiece zdrowotnej : planowanie",
adress = "Kraków",
publisher = "Vesalius ; Fundacja Zdrowia Publicznego",
year = "1998",
isbn = "83-85688-44-7",
}
170
@article{UEK:2168313693,
author = "Marcin Kautsch and Jacek Klich and Barbara Bulanowska and Marzena Kulis and Mukesh Chawla and Paul Campbell",
title = "Racjonalny publiczny zakład opieki zdrowotnej",
journal = "Służba Zdrowia",
number = "101-102",
pages = "15-16",
year = "1998",
}
171
@article{UEK:2168332065,
author = "Jacek Klich",
title = "Wsparcie kapitałowe dla małych i średnich przedsiębiorstw w krajach Europy Środkowej i Wschodniej",
journal = "Przegląd Organizacji",
number = "2",
pages = "32-36",
year = "1998",
}
172
@inbook{UEK:2168313563,
author = "Jacek Klich",
title = "Metody ułatwiania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw",
booktitle = "O lobbingu i nie tylko : wybór materiałów z seminariów poświęconych małym i średnim przedsiębiorstwom oraz wielkim korporacjom w Polsce",
pages = "9-30",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Międzynarodowe Centrum Rozwoju Demokracji",
year = "1998",
issn = "",
isbn = "83-907813-3-6",
}
173
@book{UEK:2168313559,
author = "Józef Chmiel and J.E Jackson and Jacek Klich and Krystyna Poznańska",
title = "Przemiany gospodarcze w Polsce 1990-1994",
adress = "Warszawa",
publisher = "Główny Urząd Statystyczny. Zakład Badań Statystyczno-Ekonomicznych",
year = "1997",
issn = "",
isbn = "83-7027-129-4",
}
174
@article{UEK:2168313557,
author = "Jacek Klich",
title = "Małe i średnie przedsiębiorstwa w gospodarce Holandii",
journal = "Przegląd Organizacji",
number = "11",
pages = "32-37",
year = "1997",
}
175
@article{UEK:2168296177,
author = "John E. Jackson and Jacek Klich and Krystyna Poznańska and Józef Chmiel",
title = "Economic Change in Poland : 1990-1994",
journal = "Research Bulletin",
number = "Vol. 6, Nr 1",
pages = "7-19",
year = "1997",
}
176
@article{UEK:2168291879,
author = "Paul Campbell and Jacek Klich",
title = "Proces planowania w jednostkach sektora opieki zdrowotnej w Polsce",
journal = "Przegląd Organizacji",
number = "1",
pages = "18-21",
year = "1997",
}
177
@article{UEK:2168227116,
author = "Jacek Klich and Tomasz Kafel and Paul Campbell",
title = "Powstawanie instytucji non-profit w polskim systemie opieki zdrowotnej",
journal = "Gospodarka Narodowa",
number = "9",
pages = "39-50",
year = "1997",
}
178
@article{UEK:2168295287,
author = "Jacek Klich",
title = "Budowanie planu strategicznego dla jednostek opieki zdrowotnej",
journal = "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu",
number = "719",
pages = "26-37",
adress = "",
year = "1996",
}
179
@article{UEK:2168291865,
author = "Jacek Klich",
title = "Systemy produkcji zorientowane na człowieka",
journal = "Przegląd Organizacji",
number = "5",
pages = "11-14",
year = "1996",
url = {https://przegladorganizacji.pl/plik/5e092493704f6/po.1996.05.02.pdf},
}
180
@article{UEK:2168291861,
author = "Jacek Klich",
title = "Kontrola przedsiębiorstw publicznych w Niemczech",
journal = "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa",
number = "R. 47, 12 (563)",
pages = "21-23",
year = "1996",
}
181
@article{UEK:2168296167,
author = "Jacek Klich",
title = "Wybrane elementy strategii przekształcania zakładów opieki zdrowotnej w samodzielne publiczne jednostki opieki zdrowotnej",
journal = "Antidotum : zarządzanie w opiece zdrowotnej",
number = "Nr 6-8, R. 5",
pages = "20-29",
year = "1996",
}
182
@article{UEK:2168291873,
author = "Jacek Klich",
title = "Reprivatization in Poland: 1991-1994",
journal = "Przegląd Organizacji",
number = "special issue",
pages = "26-27",
year = "1996",
}
183
@article{UEK:2168313555,
author = "Jacek Klich",
title = "Reforma ubezpieczeń zdrowotnych - jej projekt i zmiany",
journal = "Polityka Społeczna",
number = "4",
pages = "12-15",
year = "1996",
}
184
@article{UEK:2168291869,
author = "Jacek Klich",
title = "Pozyskiwanie informacji o małych i średnich przedsiębiorstwach - doświadczenia amerykańskie",
journal = "Przegląd Organizacji",
number = "11",
pages = "24-27",
year = "1996",
url = {https://przegladorganizacji.pl/plik/5e09249378be6/po.1996.11.05.pdf},
}
185
@article{UEK:2168291863,
author = "Jacek Klich",
title = "Koreańska strategia proeksportowa",
journal = "Przegląd Organizacji",
number = "2",
pages = "10-12, 17",
year = "1996",
url = {https://przegladorganizacji.pl/plik/5e0924936beca/po.1996.02.01.pdf},
}
186
@article{UEK:2168296169,
author = "Marcin Kautsch and Jacek Klich and Alicja Mazur",
title = "Procesy planowania w jednostkach opieki zdrowotnej : raport z badań",
journal = "Antidotum : zarządzanie w opiece zdrowotnej",
number = "Nr 11-12, R. 5",
pages = "21-27",
year = "1996",
}
187
@inbook{UEK:2168296803,
author = "Jacek Klich",
title = "Wiodące amerykańskie i brytyjskie instytucje wspierania przedsiębiorczości na szczeblu regionalnym",
booktitle = "Regionalne uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości : materiały konferencyjne, Kraków, 23-24 października 1996",
pages = "161-176",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1996",
}
188
@article{UEK:2168296173,
author = "Marek Haber and Kinga Mazowiecka and Jacek Klich",
title = "Projekt medyczny Zespołu Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej",
journal = "Antidotum : zarządzanie w opiece zdrowotnej",
number = "Nr 4, R. 4",
pages = "22-31",
year = "1995",
}
189
@article{UEK:2168296179,
author = "Jacek Klich",
title = "Brytyjskie programy udziału pracowników we własności i zyskach w dekadzie lat osiemdziesiątych",
journal = "Praca i Zabezpieczenie Społeczne",
number = "R. 36, Nr 8-9",
pages = "40-45",
year = "1995",
}
190
@article{UEK:2168296175,
author = "John E. Jackson and Jacek Klich and Krystyna Poznańska and Leszek Zienkowski and Józef Chmiel",
title = "Economic Change in Poland : 1990-1993",
journal = "Research Bulletin",
number = "Vol. 4, Nr 3",
pages = "3-14",
year = "1995",
url = {},
}
191
@article{UEK:2168296171,
author = "Jacek Klich",
title = "Warunki rozwoju chirurgii jednego dnia : doświadczenia francuskie i wskazania dla Polski",
journal = "Antidotum : zarządzanie w opiece zdrowotnej",
number = "Nr 10, R. 4",
pages = "2-8",
year = "1995",
}
192
@article{UEK:2168313553,
author = "Jacek Klich",
title = "Zmiany w węgierskim modelu prywatyzacji",
journal = "Przegląd Organizacji",
number = "9",
pages = "24-28",
year = "1995",
}
193
@article{UEK:2168313551,
author = "Jacek Klich",
title = "Konkurencyjność gospodarek państw Unii Europejskiej",
journal = "Przegląd Organizacji",
number = "1",
pages = "11-13",
year = "1995",
}
194
@article{UEK:2168298391,
author = "Jacek Klich",
title = "Udział pracowników we własności i zyskach przedsiębiorstwa",
journal = "Gospodarka Narodowa",
number = "R. 6, 12 (67)",
pages = "20-25",
year = "1995",
}
195
@unpublished{UEK:2168228826,
author = "Jacek Klich",
title = "Brytyjski model prywatyzacji : interakcja celów i metod",
adress = "Kraków",
year = "1995",
}
196
@article{UEK:2168298417,
author = "Jacek Klich",
title = "Sektor przedsiębiorstw publicznych w gospodarce Niemiec. Cz. 2",
journal = "Gospodarka Narodowa",
number = "R. 5, 11 (55)",
pages = "46-48",
year = "1994",
}
197
@article{UEK:2168313541,
author = "Jacek Klich",
title = "Małe firmy na giełdzie londyńskiej",
journal = "Przegląd Organizacji",
number = "10",
pages = "26-28",
year = "1994",
}
198
@article{UEK:2168298415,
author = "Jacek Klich",
title = "Sektor przedsiębiorstw publicznych w gospodarce Niemiec. Cz. 1",
journal = "Gospodarka Narodowa",
number = "R. 5, 10 (54)",
pages = "35-37",
year = "1994",
}
199
@article{UEK:2168313543,
author = "Jacek Klich",
title = "Polityka rządów państw Unii Zachodnioeuropejskiej wobec małych i średnich przedsiębiorstw. Cz. 1",
journal = "Przegląd Organizacji",
number = "3",
pages = "23-25",
year = "1994",
}
200
@article{UEK:2168313547,
author = "Jacek Klich",
title = "Polityka rządów państw Unii Zachodnioeuropejskiej wobec małych i średnich przedsiębiorstw. Cz. 3",
journal = "Przegląd Organizacji",
number = "5",
pages = "31-33",
year = "1994",
}
201
@article{UEK:2168313545,
author = "Jacek Klich",
title = "Polityka rządów państw Unii Zachodnioeuropejskiej wobec małych i średnich przedsiębiorstw. Cz. 2",
journal = "Przegląd Organizacji",
number = "4",
pages = "24-26",
year = "1994",
}
202
@article{UEK:2168296163,
author = "Jacek Klich and Arkadiusz Sobczyk",
title = "Socio-Economic Role of Small and Medium Enterprises in Poland",
journal = "Yearbook of Polish Labour Law and Social Policy",
number = "Vol. 6",
pages = "17-24",
year = "1994",
}
203
@article{UEK:2168313549,
author = "Jacek Klich",
title = "Powszechna prywatyzacja w krajach Europy Centralnej i Wschodniej",
journal = "Przegląd Organizacji",
number = "6",
pages = "7-8",
year = "1994",
}
204
@article{UEK:2168292003,
author = "Jacek Klich and Krystyna Poznańska",
title = "Instrumenty stymulowania innowacji w małych i średnich przedsiębiorstwach. Cz. 2",
journal = "Przegląd Organizacji",
number = "1",
pages = "12-13",
year = "1993",
}
205
@book{UEK:2168288949,
author = "Jacek Klich",
title = "Prywatyzacja w Wielkiej Brytanii : lata 80",
adress = "Katowice",
publisher = "AMP Andrzej Matczewski Publisher",
year = "1993",
isbn = "83-85607-03-X",
}
206
@article{UEK:2168296165,
author = "Jacek Klich",
title = "Health Care Reform in Poland - Recent Issues",
journal = "Yearbook of Polish Labour Law and Social Policy",
number = "Vol. 4",
pages = "223-228",
year = "1993",
}
207
@article{UEK:2168298411,
author = "Jacek Klich",
title = "Wielka Brytania : wpływ struktury własnościowej rynku akcji na zarządzanie korporacjami",
journal = "Gospodarka Narodowa",
number = "R. 3, 6 (30)",
pages = "50-52",
year = "1992",
}
208
@article{UEK:2168298403,
author = "Jacek Klich",
title = "Stany Zjednoczone : finansowe i pozafinansowe instrumenty promocji małych przedsiębiorstw",
journal = "Gospodarka Narodowa",
number = "R. 3, 9 (33)",
pages = "34-38",
year = "1992",
}
209
@article{UEK:2168296123,
author = "Jacek Klich and Krystyna Poznanska",
title = "Some Active Measures to Countervail Unemployment in Poland : a Regional Analysis",
journal = "Yearbook of Polish Labour Law and Social Policy",
number = "Vol. 3",
pages = "121-130",
year = "1992",
}
210
@article{UEK:2168291999,
author = "Jacek Klich",
title = "Problematyka zatrudnienia w USA",
journal = "Przegląd Organizacji",
number = "11",
pages = "26-27",
year = "1992",
}
211
@article{UEK:2168291995,
author = "Jacek Klich",
title = "Promocja małych przedsiębiorstw w USA. Cz. 3",
journal = "Przegląd Organizacji",
number = "9",
pages = "18-19",
year = "1992",
}
212
@article{UEK:2168291997,
author = "Jacek Klich",
title = "Promocja małych przedsiębiorstw w USA. Cz. 4",
journal = "Przegląd Organizacji",
number = "10",
pages = "18-19",
year = "1992",
}
213
@article{UEK:2168291989,
author = "Jacek Klich",
title = "Promocja małych przedsiębiorstw w USA. Cz. 1",
journal = "Przegląd Organizacji",
number = "7",
pages = "8-9",
year = "1992",
}
214
@article{UEK:2168292001,
author = "Jacek Klich and Krystyna Poznańska",
title = "Instrumenty stymulowania innowacji w małych i średnich przedsiębiorstwach. Cz. 1",
journal = "Przegląd Organizacji",
number = "12",
pages = "12-15",
year = "1992",
}
215
@article{UEK:2168291993,
author = "Jacek Klich",
title = "Promocja małych przedsiębiorstw w USA. Cz. 2",
journal = "Przegląd Organizacji",
number = "8",
pages = "10-11",
year = "1992",
}
216
@article{UEK:2168296121,
author = "Jacek Klich",
title = "The Changes in the Polish Economy and Social Policy in the Beginning of 1990s",
journal = "Yearbook of Polish Labour Law and Social Policy",
number = "Vol. 2",
pages = "143-154",
year = "1991",
}
217
@article{UEK:2168313775,
author = "Jacek Klich",
title = "Cnoty businessmana",
journal = "Tygodnik Powszechny",
number = "43",
pages = "3",
year = "1990",
}
218
@article{UEK:2168296185,
author = "Jacek Klich",
title = "Nowe zasady partycypacji pracowniczej w ZSRR",
journal = "Problemy Ekonomiczne",
number = "4",
pages = "16-21",
year = "1988",
}
219
@article{UEK:2168291985,
author = "Jacek Klich",
title = "Idea partycypacji pracowniczej w zarządzaniu korporacjami przemysłowymi w krajach EWG",
journal = "Problemy Ekonomiczne",
number = "2",
pages = "77-87",
year = "1987",
}
220
@article{UEK:2168298385,
author = "Jacek Klich",
title = "Demokratyzacja zarządzania przedsiębiorstwami jako element współczesnych stosunków produkcji",
journal = "Ekonomika i Organizacja Pracy",
number = "R. 38, 8 (451)",
pages = "20-23",
year = "1987",
}
221
@article{UEK:2168296181,
author = "Jacek Klich",
title = "Samorząd pracowniczy w Polsce Ludowej",
journal = "Problemy Ekonomiczne",
number = "4",
pages = "116-121",
year = "1984",
}
222
@article{UEK:2168296183,
author = "Jacek Klich",
title = "Niektóre uwarunkowania efektywnego działania samorządu robotniczego",
journal = "Problemy Ekonomiczne",
number = "4",
pages = "89-97",
year = "1983",
}
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID