Publications of the selected author

1

Author:
Title:
W kierunku organizacji uczącej się czyli o współpracy UEK z Policją
Source:
Kurier UEK2017. - nr 5 (75), s. 50. - Dostępny także w wersji on-line
Access mode:
Nr:
2168322297
varia
2

Title:
Wykorzystanie badania satysfakcji w procesie budowania zaangażowania pracowników administracji samorządowej = The Use of Employee Satisfaction Survey in Building Engagement of Civil Service Workers
Source:
Kształtowanie zaangażowania i postaw pracowników w sektorze publicznym i non profit / red. nauk., Aldona Andrzejczak, Joanna Furmańczyk - Poznań: Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu; Wydawnictwo edu-Libri, 2016, s. 25-40. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-63804-89-3 ; 978-83-63804-90-9
Access mode:
Nr:
2168332465
chapter in monograph
3

Title:
Program doskonalenia kompetencji pracowników administracji samorządowej na przykładzie Urzędu Miasta Krakowa = Programme of Improving the Competencies of Council Administration Employees based on Urząd Miasta Krakowa (the Municipality of Krakow)
Source:
Kompetencje personelu w sektorze publicznym i non profit / red. nauk. Aldona Andrzejczak, Joanna Furmańczyk - Poznań: Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu; Wydawnictwo edu-Libri, 2016, s. 76-90. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-63804-92-3 ; 978-83-63804-93-0
Access mode:
Nr:
2168307767
chapter in monograph
4

Title:
Analiza instytucjonalna powiatu z oceną realizacji standardów kontroli zarządczej : metoda planowania rozwoju instytucjonalnego
Redaktor:
Publisher address:
Kraków: Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, 2015
Physical description:
136 s.: il.
Research program:
Niniejsze opracowanie zostało przygotowane dzięki realizacji projektu "Systemowe wsparcie procesów zarządzania w JST", przy udziale środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
ISBN:
978-83-89410-62-7
Access mode:
Nr:
2168293285
monograph
5

Title:
Analiza instytucjonalna miasta na prawach powiatu z oceną realizacji standardów kontroli zarządczej : Metoda Planowania Rozwoju Instytucjonalnego
Redaktor:
Publisher address:
Kraków: Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, 2015
Physical description:
154 s.: il.; 21 x 29 cm
Research program:
Niniejsze opracowanie zostało przygotowane dzięki realizacji projektu "Systemowe wsparcie procesów zarządzania w JST", przy udziale środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
ISBN:
978-83-89410-03-0
Nr:
2168301395
monograph
6

Author:
Title:
Wynagradzanie pracowników
Source:
Zarządzanie zasobami ludzkimi na rynkach międzynarodowych / red. nauk. Aleksy POCZTOWSKI - Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer business, 2015, s. 166-182
Series:
(Zarządzanie Zasobami Ludzkimi (HR))
ISBN:
978-83-264-9203-7
Nr:
2168297921
chapter in monograph
See main document
7

Author:
Title:
Zatrudnianie pracowników w przedsiębiorstwach międzynarodowych
Source:
Zarządzanie zasobami ludzkimi na rynkach międzynarodowych / red. nauk. Aleksy POCZTOWSKI - Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer business, 2015, s. 85-100
Series:
(Zarządzanie Zasobami Ludzkimi (HR))
ISBN:
978-83-264-9203-7
Nr:
2168297911
chapter in monograph
See main document
8

Title:
Analiza instytucjonalna gminy z oceną realizacji standardów kontroli zarządczej : metoda planowania rozwoju instytucjonalnego
Redaktor:
Publisher address:
Kraków: Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, 2015
Physical description:
138 s.: il.
Research program:
Niniejsze opracowanie zostało przygotowane dzięki realizacji projektu "Systemowe wsparcie procesów zarządzania w JST", przy udziale środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
ISBN:
978-83-89410-57-3
Nr:
2168293463
monograph
9

Author:
Title:
IX Krakowskie Forum Wynagrodzeń = The Ninth Cracow Forum for Remuneration
Source:
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi = Human Resource Management2015. - nr 1 (102), s. 175-179
Nr:
2168300941
varia
10

Author:
Title:
The Process of Preparing and Implementing DPs by Sectors : Analysis and Assessment of Good Practices in Section "Information and Communication"
Source:
Adaptability of Public Systems for Enterprise Support : Study Findings / ed. by Tomasz GEODECKI, Jarosław PLICHTA - Warszawa: Polish Agency for Enterprise Development, 2015, s. 78-85
ISBN:
978-83-7633-397-7
Access mode:
Nr:
2168301353
chapter in monograph
See main document
11

Author:
Title:
Zarządzanie zasobami ludzkimi w polskim sądownictwie : przykład dobrej praktyki = Human Resource Management In The Polish Judiciary System : Example Of Good Practice
Source:
Zarządzanie jakością : osiągnięcia i wyzwania = Quality Management : Achievements and Challenges / red. nauk. Piotr KAFEL i Tadeusz SIKORA - Kraków: Wydawnictwo Naukowe PTTŻ, 2015, s. 131-146. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-942362-4-3
Nr:
2168293151
chapter in monograph
See main document
12

Author:
Title:
Proces przygotowania i realizacji planów rozwoju w przekroju branżowym - analiza i ocena dobrych praktyk w sekcji "Informacja i komunikacja"
Source:
Publiczne wsparcie przedsiębiorstw w okresie spowolnienia gospodarczego - katalog dobrych praktyk i wniosków z realizacji projektu Instrument Szybkiego Reagowania / red. Tomasz GEODECKI, Jarosław PLICHTA - Kraków; Warszawa: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, 2014, s. 97-104
ISBN:
978-83-7633-261-1
Access mode:
Nr:
2168293041
chapter in monograph
See main document
13

Author:
Title:
Kształtowanie stanu i struktury zatrudnienia w przedsiębiorstwach działających na rynkach międzynarodowych
Source:
Zarządzanie zasobami ludzkimi na rynkach międzynarodowych / kierownik tematu: Aleksy POCZTOWSKI2014, s. 1[107]-18[124] - Bibliogr.
Signature:
NP-1474/Magazyn
Nr:
2168303269
chapter in unpublished scientific work
See main document
14

Author:
Title:
ZZL w jednostkach administracji publicznej
Source:
Zarządzanie zasobami ludzkimi : tworzenie kapitału ludzkiego organizacji / red. nauk. Henryk Król, Antoni Ludwiczyński - Wyd. 1, 6 dodr.. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2014, s. 605-628
ISBN:
978-83-01-14813-3
Nr:
2168337237
chapter in textbook
15

Author:
Title:
Wynagradzanie pracowników w przedsiębiorstwach międzynarodowych
Source:
Zarządzanie zasobami ludzkimi na rynkach międzynarodowych / kierownik tematu: Aleksy POCZTOWSKI2014, s. 1[180]-19[198] - Bibliogr.
Signature:
NP-1474/Magazyn
Nr:
2168303281
chapter in unpublished scientific work
See main document
16

Author:
Title:
Wynagradzanie pracowników w kontekście dywersyfikacji działalności przedsiębiorstw na rynkach międzynarodowych = Employees' Remuneration in the Context of Business Diversification on International Markets
Source:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. - nr 349 (2014) , s. 361-371. - Tytuł numeru: Sukces w zarządzaniu kadrami : różnorodność w zarządzaniu kapitałem ludzkim - podejścia, metody, narzędzia : problemy zarządczo-ekonomiczne - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168291773
article
17

Author:
Title:
Koncepcja wynagrodzenia godziwego - mit czy rzeczywistość? = The Concept of Equitable Remuneration - the Myth or the Reality? [dokument elektroniczny]
Source:
Marketing i Rynek. - nr 5 (2014) , s. 1199-1205. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2168285643
article
18

Author:
Title:
Problem wynagrodzenia godziwego w małych i średnich przedsiębiorstwach
Source:
Zarządzanie zasobami ludzkimi w małych i średnich przedsiębiorstwach / red. nauk. Zenon Wiśniewski - Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer bussiness, 2013, s. [275]-284 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-264-4450-0
Nr:
2168273096
chapter in monograph
19

Title:
VIII Krakowskie Forum Wynagrodzeń = Eight Cracow Remuneration Forum
Source:
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi = Human Resource Management2013. - 5, s. 136-140
Nr:
2168271336
varia
20

Author:
Title:
Szkolenie jako narzędzie rozwoju kadry menedżerskiej na przykładzie Urzędu Miasta Krakowa
Source:
Wyzwania nowoczesnego systemu zarządzania w administracji samorządowej - Kraków: Urząd Miasta Krakowa, 2013, s. 56-61 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-931297-0-6
Access mode:
Nr:
2168294539
chapter in book
21

Author:
Title:
Kształtowanie systemów wynagrodzeń
Source:
Zarządzanie zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwach rozwijających działalność międzynarodową / kierownik tematu: Aleksy POCZTOWSKI2013, s. 75-89 - Bibliogr.
Signature:
NP-1370/Magazyn
Nr:
2168288539
chapter in unpublished scientific work
See main document
22

Author:
Title:
Rekrutacja i derekrutacja personelu
Source:
Zarządzanie zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwach rozwijających działalność międzynarodową / kierownik tematu: Aleksy POCZTOWSKI2013, s. 26-48 - Bibliogr.
Signature:
NP-1370/Magazyn
Nr:
2168288527
chapter in unpublished scientific work
See main document
23

Author:
Title:
Zarządzanie wynagrodzeniami w przedsiębiorstwach międzynarodowych
Source:
Współczesne trendy w międzynarodowym zarządzaniu zasobami ludzkimi / Aleksy POCZTOWSKI - kierownik tematu2012, s. 118-139 - Bibliogr.
Signature:
NP-1406/Magazyn
Nr:
2168273472
chapter in unpublished scientific work
See main document
24

Title:
Ograniczenie zatrudnienia
Source:
Instrumenty zarządzania kapitałem ludzkim : ćwiczenia i studia przypadków / red. Alicja MIŚ - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2012, s. 154-175
ISBN:
978-83-7252-572-7
Nr:
2168235478
chapter in monograph
See main document
25

Title:
Zarządzanie zespołami pracowniczymi
Source:
Instrumenty zarządzania kapitałem ludzkim : ćwiczenia i studia przypadków / red. Alicja MIŚ - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2012, s. 142-153
ISBN:
978-83-7252-572-7
Nr:
2168235476
chapter in monograph
See main document
26

Title:
Rekrutacja i selekcja pracowników
Source:
Instrumenty zarządzania kapitałem ludzkim : ćwiczenia i studia przypadków / red. Alicja MIŚ - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2012, s. 50-76
ISBN:
978-83-7252-572-7
Nr:
2168235452
chapter in monograph
See main document
27

Author:
Title:
ZZL w jednostkach administracji publicznej
Source:
Zarządzanie zasobami ludzkimi : tworzenie kapitału ludzkiego organizacji / red. nauk. Henryk Król, Antoni Ludwiczyński - Wyd. 1, 5 dodr.. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012, s. 605-628
ISBN:
978-83-01-14813-3
Nr:
2168228760
chapter in textbook
28

Author:
Title:
Wykorzystanie audytu personelu w uelastycznieniu zatrudnienia = Using Personnel Audit in Improving the Flexibility of Employment
Source:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 248 (2012) , s. 180-188. - Tytuł numeru: Elastyczność w zarządzaniu kapitałem ludzkim. T. 1, Problemy zarządczo-ekonomiczne - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168238238
article
29

Title:
Modele kompetencyjne w zarządzaniu zasobami ludzkimi
Source:
Instrumenty zarządzania kapitałem ludzkim : ćwiczenia i studia przypadków / red. Alicja MIŚ - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2012, s. 32-49
ISBN:
978-83-7252-572-7
Nr:
2168235448
chapter in monograph
See main document
30

Author:
Title:
Składniki i determinanty systemu wynagrodzeń
Source:
Systemy wynagrodzeń w okresie spowolnienia gospodarczego / red. nauk. Aleksy POCZTOWSKI - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2011, s. 59-86
Series:
(Zarządzanie - C. H. Beck)
ISBN:
978-83-255-2747-1
Nr:
2166636889
chapter in monograph
See main document
31

Author:
Title:
Wynagrodzenia podstawowe
Source:
Systemy wynagrodzeń w okresie spowolnienia gospodarczego / red. nauk. Aleksy POCZTOWSKI - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2011, s. 87-106
Series:
(Zarządzanie - C. H. Beck)
ISBN:
978-83-255-2747-1
Nr:
2166636904
chapter in monograph
See main document
32

Author:
Title:
Recruitment & Selection
Source:
Human Resource Management in Transition : the Polish Case / ed. by Aleksy POCZTOWSKI ; przeł. Tomasz Duda - Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer Business, 2011, s. 69-84
Series:
(Monografie)
ISBN:
978-83-264-1178-6
Nr:
2165923205
chapter in monograph
See main document
33

Title:
Pobyt za granicą
Source:
Zarządzanie ekspatriantami z perspektywy interesariuszy przedsiębiorstwa międzynarodowego / kier. Aleksy POCZTOWSKI2011, s. 57-112
Signature:
NP-1257/Magazyn
Nr:
2168265084
chapter in unpublished scientific work
See main document
34

Author:
Title:
Wykorzystanie audytu personalnego w kształtowaniu efektywności systemów wynagradzania = The Utilization of Personal Audit in Formation of the Remuneration Systems Effectiveness
Source:
Efektywność zarządzania zasobami ludzkimi / red. Bogusława Urbaniak - Łódź: Uniwersytet Łódzki, 2011, s. 191-203. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7525-546-1
Nr:
2167670362
chapter in monograph
35

Author:
Title:
Managing Redundancy
Source:
Human Resource Management in Transition : the Polish Case / ed. by Aleksy POCZTOWSKI ; przeł. Tomasz Duda - Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer Business, 2011, s. 153-168
Series:
(Monografie)
ISBN:
978-83-264-1178-6
Nr:
2165923482
chapter in monograph
See main document
36

Author:
Title:
Wynagrodzenia jako instrument oddziaływania motywacyjnego w warunkach spowolnienia gospodarczego = Compensation as the Tool for Motivation During Economic Slowdown
Source:
Wyzwania dla współczesnych organizacji w warunkach konkurencyjnej gospodarki / red. Dagmara Lewicka, Lidia Zbiegień-Maciąg - Kraków: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, 2010, s. 501-513. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7464-278-1
Nr:
2165689906
chapter in monograph
37

Author:
Title:
Wynagradzanie pracowników w warunkach zmian na rynku pracy = Employee Remuneration under Changing Conditions of the Labor Market
Source:
Zarządzanie jakością : doskonalenie organizacji. T. 1 / red. Tadeusz SIKORA - Kraków: Wydawnictwo Naukowe PTTŻ, 2010, s. 421-431. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-929209-4-6
Nr:
2162991288
chapter in monograph
See main document
38

Author:
Title:
Planowanie zatrudnienia z uwzględnieniem elastycznych form pracy = Hiring Practices in the Light of Flexible Forms of Employment
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 828 (2010) , s. 23-35. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
51478
article
See main document
39

Author:
Title:
Systemy wynagradzania w warunkach kryzysu gospodarczego = Remuneration Systems in the Condition of Economic Crisis
Source:
Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej Handlowej. - z. 99 (2010) , s. 184-191. - Summ. - Bibliogr.. - Dostępny w World Wide Web
Access mode:
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2164934752
article
40

Title:
Uwarunkowania płynności i retencji pracowników
Source:
Procesy płynności i retencji zatrudnienia w organizacji / red. Aleksy POCZTOWSKI - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2009, s. 34-61
ISBN:
978-83-7252-466-9
Nr:
2164990740
chapter in monograph
See main document
41

Author:
Title:
Wykorzystanie audytu personalnego w kształtowaniu płynności zatrudnienia w organizacji
Source:
Instrumenty zarządzania we współczesnym przedsiębiorstwie : nowe kierunki / red. nauk. Kazimierz Zimniewicz - Poznań: Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, 2009, s. 479-485
Series:
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu ; 129)
ISBN:
978-83-7417-445-9
Nr:
2162031932
chapter in monograph
42

Author:
Title:
Płynność pracownicza w procesach restrukturyzacji przedsiębiorstw = Employment Liquidity in Enterprise Restructuring Processes
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 810 (2009) , s. 55-70. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
51465
article
See main document
43

Title:
Sterowanie procesami płynności i retencji zatrudnienia
Source:
Procesy płynności i retencji zatrudnienia w organizacji / red. Aleksy POCZTOWSKI - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2009, s. 81-123
ISBN:
978-83-7252-466-9
Nr:
2164992337
chapter in monograph
See main document
44

Author:
Title:
Zmiany w stanie i strukturze zatrudnienia w polskich przedsiębiorstwach na tle działań restrukturyzacyjnych : kształtowanie procesu rekrutacji : wyniki badań = Changes in the State and Structure of Employment in Polish Enterprises in Light of Restructuring Measures : the Development of Recruitment Processes : Research Results
Source:
Studia i Prace Wydziału Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. - nr 2 (2009) , s. 119-135. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
52037
article
45

Title:
Wykorzystanie szkoleń w tworzeniu wiedzy w organizacji
Source:
Zarządzanie organizacjami w gospodarce opartej na wiedzy : zasobowe podstawy funkcjonowania i rozwoju organizacji / red. Aldona Glińska-Neweś - Toruń: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Stowarzyszenie Wyższej Użyteczności "Dom Organizatora", 2008, s. 681-693
ISBN:
978-83-7285-403-2
Nr:
2168219154
chapter in monograph
46

Author:
Title:
Znaczenie jakości w zarządzaniu kapitałem ludzkim
Source:
Koncepcje zarządzania jakością : doświadczenia i perspektywy / red. Tadeusz SIKORA - Kraków: Wydawnictwo Naukowe PTTŻ, 2008, s. 430-437 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-924646-6-2
Nr:
2165628849
chapter in monograph
See main document
47

Title:
Badanie efektywności studiów podyplomowych realizowanych w ramach projektu "Studia podyplomowe dla kadr zarządzających i pracowników przedsiębiorstw" : raport końcowy
Publisher address:
Kraków: Stowarzyszenie "Edukacja dla Przyszłości", 2008
Physical description:
224 s.: tab.; 24 cm
Nr:
2165929911
report
48

Author:
Title:
Zarządzanie kompetencjami ze szczególnym uwzględnieniem funkcji rekrutacji = Skills Management with Particular Emphasis on Recruitment
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 773 (2008) , s. 55-67. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
50661
article
See main document
49

Author:
Title:
Zmiany funkcji personalnej w kontekście procesów restrukturyzacyjnych = Changes in the Personnel Function in the Context of Restructuring Processes
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 748 (2007) , s. 19-34. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
50945
article
See main document
50

Title:
Wyzwania w zakresie doskonalenia systemów taryfowych na przykładzie szpitalnictwa krajowego = Challenges in Improving Tariff Systems Based on the Example of the Domestic Hospital System
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 748 (2007) , s. 65-82. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
50946
article
See main document
51

Author:
Title:
Zatrudnianie i zwalnianie pracowników
Source:
Funkcja personalna : diagnoza i kierunki zmian / red. Aleksy POCZTOWSKI - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2007, s. 91-116
ISBN:
978-83-7252-379-2
Nr:
2165535691
chapter in monograph
See main document
52

Author:
Title:
Strategie zarządzania zasobami ludzkimi
Source:
Funkcja personalna : diagnoza i kierunki zmian / red. Aleksy POCZTOWSKI - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2007, s. 79-90
ISBN:
978-83-7252-379-2
Nr:
2165535488
chapter in monograph
See main document
53

Author:
Title:
Zmiany w sprawowaniu funkcji personalnej na tle przeobrażeń gospodarczych w Polsce = Changes in the Personnel Management Function Realization in the Perspective of the Economic Changes
Source:
Zarządzanie ludźmi w otoczeniu globalnym - pomiędzy "starym" a "nowym" : organizacje, ludzie, procesy, procedury / red. nauk. Lidia Zbiegień-Maciąg, Ewa Beck - Kraków: AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2006, s. 139-148. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-7464-059-6
Nr:
2166469448
chapter in monograph
54

Author:
Title:
ZZL w jednostkach administracji publicznej : aneks
Source:
Zarządzanie zasobami ludzkimi : tworzenie kapitału ludzkiego organizacji / red. nauk. Henryk Król, Antoni Ludwiczyński - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2006, s. 605-628 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-01-14813-3 ; 83-01-14813-6
Nr:
2166092916
chapter in monograph
55

Author:
Title:
Zastosowanie koncepcji outsourcingu w zarządzaniu zasobami ludzkimi = The Utilization of Outsourcing Concepts in Human Resource Management
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 719 (2006) , s. 79-95. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
52873
article
See main document
56

Author:
Title:
Audyt personalny jako narzędzie wspierające zarządzanie zasobami ludzkimi = The Personnel Audit as a Tool for Perfecting Human Resources Management
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 679 (2005) , s. 19-32. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
52795
article
See main document
57

Title:
Wpływ fuzji i przejęć na funkcję personalną
Source:
Zarządzanie zasobami ludzkimi w procesach fuzji i przejęć / red. Aleksy POCZTOWSKI - Kraków: Oficyna Ekonomiczna, 2004, s. 107-126
Series:
(Zarządzanie Zasobami Ludzkimi (HR))
ISBN:
83-89355-25-6
Nr:
2168221914
chapter in monograph
See main document
58

Title:
Fuzje i przejęcia w gospodarce
Source:
Zarządzanie zasobami ludzkimi w procesach fuzji i przejęć / red. Aleksy POCZTOWSKI - Kraków: Oficyna Ekonomiczna, 2004, s. 9-52
Series:
(Zarządzanie Zasobami Ludzkimi (HR))
ISBN:
83-89355-25-6
Nr:
2168221922
chapter in monograph
See main document
59

Title:
Doskonalenie procesu zarządzania personelem w małych i średnich przedsiębiorstwach
Source:
Najlepsze praktyki zarządzania ludźmi w małych i średnich przedsiębiorstwach : materiały na konferencję / red. Henryk Król, Antoni Ludwiczyński - Warszawa: Polska Fundacja Promocji Kadr - Zarząd, 2004, s. 49-61 - Bibliogr.
Series:
(Inicjatywa Personel XXI Wieku)
ISBN:
83-919651-2-0
Nr:
2168275535
chapter in conference materials
60

Author:
Title:
Praca zespołowa w zarządzaniu zasobami ludzkimi = Teamwork in Human Resources Management
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zofia DACH]. - nr 646 (2004) , s. 23-35. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168219678
article
See main document
61

Author:
Title:
Audyt personalny w kreowaniu przedsiębiorczości pracowników
Source:
Kapitał ludzki a kształtowanie przedsiębiorczości / red. Marta Juchnowicz - Warszawa: Wydawnictwo Poltext, 2004, s. 263-271 - Bibliogr.
Series:
(Człowiek w Firmie)
ISBN:
83-88840-60-6
Nr:
2168222018
chapter in monograph
62

Author:
Title:
Charakterystyka procesu zatrudniania i zwalniania pracowników w polskich przedsiębiorstwach = A Review of the Recruitment and Dismissal Process in Polish Enterprises
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zofia DACH]. - nr 629 (2003) , s. 63-75. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168223608
article
See main document
63

Title:
Zarządzanie zasobami ludzkimi w Republice Federalnej Niemiec
Source:
Zarządzanie zasobami ludzkimi w krajach Unii Europejskiej / red. Aleksy POCZTOWSKI - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 2003, s. 61-78
ISBN:
83-7252-159-X
Nr:
2168225462
chapter in monograph
See main document
64

Author:
Title:
Restrukturyzacja zatrudnienia jako przykład zmiany organizacyjnej = Employment Restructuring as an Example of Organisational Change
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zofia DACH]. - nr 607 (2002) , s. 29-43. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168225088
article
See main document
65

Author:
Title:
System motywowania pracowników : BRE Bank SA
Source:
Najlepsze praktyki zarządzania zasobami ludzkimi w Polsce : studia przypadków / red. Aleksy POCZTOWSKI - Kraków: Oficyna Ekonomiczna, 2002, s. 187-[201]. - Załączniki
Series:
(Zarządzanie Zasobami Ludzkimi (HR))
ISBN:
83-88597-55-8
Nr:
2168218230
chapter in monograph
See main document
66

Author:
Title:
Analiza procesu restrukturyzacji zatrudnienia w przedsiębiorstwach budowlanych = An Analysis of Employment Restructuring in Construction Enterprises
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Ryszard BOROWIECKI]. - nr 582 (2002) , s. 113-122. - Summ.
Access mode:
Nr:
2168225696
article
See main document
67

Title:
Praktyka zarządzania zasobami ludzkimi i jej wpływ na rynek pracy
Publisher address:
Warszawa: Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, 2001
Physical description:
97, [1] s.: tab.; 29 cm
Series:
(Opracowania PCZ ; z. 9)
Nr:
2168229770
report
68

Title:
Ocenianie pracowników
Source:
Analiza przypadków w zarządzaniu zasobami ludzkimi / red. Aleksy POCZTOWSKI - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2001, s. 68-87 - Bibliogr.
ISBN:
83-7252-080-1
Nr:
2166213969
chapter in monograph
See main document
69

Author:
Title:
Zatrudnianie i zwalnianie pracowników
Source:
Analiza przypadków w zarządzaniu zasobami ludzkimi / red. Aleksy POCZTOWSKI - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2001, s. 32-46 - Bibliogr.
ISBN:
83-7252-080-1
Nr:
2166213821
chapter in monograph
See main document
Unpublished documents:
1

Title:
Trendy w systemach wynagrodzeń w świetle zmian na rynku pracy
Kierownik tematu:
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2009
Physical description:
147 s.: il.; 30 cm.
Notes:
Bibliogr.
Research program:
48/KZZL/1/09/S/512
Signature:
NP-1318/Magazyn
Nr:
2168217908
unpublished scientific work
2

Title:
Płynność zatrudnienia jako problem zarządzania zasobami ludzkimi
Kierownik tematu:
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2008
Physical description:
[103] s.: il.; 30 cm.
Notes:
Załącznik, Bibliogr.
Research program:
41/KZKL/1/2008/S/457
Signature:
NP-1208/Magazyn
Nr:
2162215688
unpublished scientific work
3

Title:
Restrukturyzacja funkcji personalnej w praktyce polskich przedsiębiorstw. Etap 2
Kierownik tematu:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2005
Physical description:
64 s.: il.; 30 cm.
Research program:
27/KZP/1/2004/S/137
Signature:
NP-999/2/Magazyn
Nr:
2168226339
unpublished scientific work
4

Title:
Restrukturyzacja funkcji personalnej we współczesnej organizacji. [Etap 1]
Kierownik tematu:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2004
Physical description:
107 s.: il.; 30 cm.
Notes:
Bibliogr.
Research program:
27/KZP/1/2004/S/137
Signature:
NP-999/[1]/Magazyn
Nr:
2168226341
unpublished scientific work
5

Title:
Zarządzanie zasobami ludzkimi w warunkach fuzji i akwizycji : restrukturyzacja zatrudnienia. Etap 3
Kierownik tematu:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2002
Physical description:
36[26] s.: il.; 30 cm.
Notes:
Załącznik, Bibliogr.
Research program:
91/KZP/1/2002/S
Signature:
NP-670/3/Magazyn
Nr:
2168226345
unpublished scientific work
6

Title:
Zarządzanie zasobami ludzkimi w warunkach fuzji i akwizycji : rozwój zasobów ludzkich. Etap 2
Kierownik tematu:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2001
Physical description:
49 s.: il.; 30 cm.
Notes:
Załącznik,
Research program:
93/KZP/1/2001/S
Signature:
NP-670/2/Magazyn
Nr:
2168226349
unpublished scientific work
1
W kierunku organizacji uczącej się czyli o współpracy UEK z Policją / Tomasz SAPETA // Kurier UEK. - nr 5 (75) (2017/2018), s. 50. - Dostępny także w wersji on-line. - Pełny tekst: https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_75_5_14_12small. - ISSN 1689-7757
2
Wykorzystanie badania satysfakcji w procesie budowania zaangażowania pracowników administracji samorządowej = The Use of Employee Satisfaction Survey in Building Engagement of Civil Service Workers / Urban PAULI, Tomasz SAPETA // W: Kształtowanie zaangażowania i postaw pracowników w sektorze publicznym i non profit [on-line] / red. nauk., Aldona Andrzejczak, Joanna Furmańczyk. - Poznań : Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu; Wydawnictwo edu-Libri, 2016. - S. 25-40. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-63804-89-3 ; 978-83-63804-90-9. - Pełny tekst: http://zzl2015.ue.poznan.pl/pdf/ksztaltowanie-zaangazowania-non-profit.pdf
3
Program doskonalenia kompetencji pracowników administracji samorządowej na przykładzie Urzędu Miasta Krakowa = Programme of Improving the Competencies of Council Administration Employees based on Urząd Miasta Krakowa (the Municipality of Krakow) / Tomasz SAPETA, Urban PAULI // W: Kompetencje personelu w sektorze publicznym i non profit [on-line] / red. nauk. Aldona Andrzejczak, Joanna Furmańczyk. - Poznań : Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu; Wydawnictwo edu-Libri, 2016. - S. 76-90. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-63804-92-3 ; 978-83-63804-93-0. - Pełny tekst: http://zzl2015.ue.poznan.pl/pdf/kompetencje-personelu-w-sekt-publ-i-non-profit.pdf
4
Analiza instytucjonalna powiatu z oceną realizacji standardów kontroli zarządczej : metoda planowania rozwoju instytucjonalnego / red. Jarosław BOBER ; [Jarosław BOBER, Marek ĆWIKLICKI, Michał KUDŁACZ, Ambroży MITUŚ, Tomasz SAPETA, Michał ŻABIŃSKI, Marcin KUKIEŁKA]. - Kraków : Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, 2015. - 136 s. : il. - ISBN 978-83-89410-62-7. - Pełny tekst: http://pri.msap.pl/doki/publ/SWPZ_AIP_2015.pdf
5
Analiza instytucjonalna miasta na prawach powiatu z oceną realizacji standardów kontroli zarządczej : Metoda Planowania Rozwoju Instytucjonalnego / red. Jarosław BOBER, Michał KUDŁACZ ; [Jarosław BOBER, Marek ĆWIKLICKI, Michał KUDŁACZ, Ambroży MITUŚ, Tomasz SAPETA, Michał ŻABIŃSKI, Marcin KUKIEŁKA]. - Kraków : Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, 2015. - 154 s. : il. ; 21 x 29 cm. - ISBN 978-83-89410-03-0
6
Wynagradzanie pracowników / Tomasz SAPETA // W: Zarządzanie zasobami ludzkimi na rynkach międzynarodowych / red. nauk. Aleksy POCZTOWSKI. - Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2015. - (HR). - S. 166-182. - ISBN 978-83-264-9203-7
7
Zatrudnianie pracowników w przedsiębiorstwach międzynarodowych / Tomasz SAPETA // W: Zarządzanie zasobami ludzkimi na rynkach międzynarodowych / red. nauk. Aleksy POCZTOWSKI. - Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2015. - (HR). - S. 85-100. - ISBN 978-83-264-9203-7
8
Analiza instytucjonalna gminy z oceną realizacji standardów kontroli zarządczej : metoda planowania rozwoju instytucjonalnego / red. Jarosław BOBER ; [Jarosław BOBER, Marek ĆWIKLICKI, Michał KUDŁACZ, Ambroży MITUŚ, Tomasz SAPETA, Michał ŻABIŃSKI, Marcin KUKIEŁKA]. - Kraków : Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, 2015. - 138 s. : il. - ISBN 978-83-89410-57-3
9
IX Krakowskie Forum Wynagrodzeń = The Ninth Cracow Forum for Remuneration / Tomasz SAPETA // Zarządzanie Zasobami Ludzkimi = Human Resource Management. - nr 1 (102) (2015), s. 175-179. - ISSN 1641-0874
10
The Process of Preparing and Implementing DPs by Sectors : Analysis and Assessment of Good Practices in Section "Information and Communication" / Tomasz SAPETA // W: Adaptability of Public Systems for Enterprise Support : Study Findings / ed. by Tomasz GEODECKI, Jarosław PLICHTA. - Warszawa : Polish Agency for Enterprise Development, 2015. - S. 78-85. - ISBN 978-83-7633-397-7. - Pełny tekst: http://www.parp.gov.pl/attachments/article/48577/Monografia_ISR_Praktyki_wersja_05_12_2015_last.pdf#page=47&view=Fit
11
Zarządzanie zasobami ludzkimi w polskim sądownictwie : przykład dobrej praktyki = Human Resource Management In The Polish Judiciary System : Example Of Good Practice / Tomasz SAPETA // W: Zarządzanie jakością : osiągnięcia i wyzwania = Quality Management : Achievements and Challenges / red. nauk. Piotr KAFEL i Tadeusz SIKORA. - Kraków : Wydawnictwo Naukowe PTTŻ, 2015. - S. 131-146. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISBN 978-83-942362-4-3
12
Proces przygotowania i realizacji planów rozwoju w przekroju branżowym - analiza i ocena dobrych praktyk w sekcji "Informacja i komunikacja" / Tomasz SAPETA // W: Publiczne wsparcie przedsiębiorstw w okresie spowolnienia gospodarczego - katalog dobrych praktyk i wniosków z realizacji projektu Instrument Szybkiego Reagowania / red. Tomasz GEODECKI, Jarosław PLICHTA. - Kraków; Warszawa : Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, 2014. - S. 97-104. - ISBN 978-83-7633-261-1. - Pełny tekst: http://www.parp.gov.pl/files/74/81/713/21924.pdf#page=98&view=Fit
13
Kształtowanie stanu i struktury zatrudnienia w przedsiębiorstwach działających na rynkach międzynarodowych / Tomasz SAPETA // W: Zarządzanie zasobami ludzkimi na rynkach międzynarodowych / kierownik tematu: Aleksy POCZTOWSKI. - (2014), s. 1[107]-18[124]. - Bibliogr.
14
ZZL w jednostkach administracji publicznej / Tomasz SAPETA // W: Zarządzanie zasobami ludzkimi : tworzenie kapitału ludzkiego organizacji / red. nauk. Henryk Król, Antoni Ludwiczyński. - Wyd. 1, 6 dodr. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2014. - S. 605-628. - ISBN 978-83-01-14813-3
15
Wynagradzanie pracowników w przedsiębiorstwach międzynarodowych / Tomasz SAPETA // W: Zarządzanie zasobami ludzkimi na rynkach międzynarodowych / kierownik tematu: Aleksy POCZTOWSKI. - (2014), s. 1[180]-19[198]. - Bibliogr.
16
Wynagradzanie pracowników w kontekście dywersyfikacji działalności przedsiębiorstw na rynkach międzynarodowych = Employees' Remuneration in the Context of Business Diversification on International Markets / Tomasz SAPETA // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. - nr 349 (2014), s. 361-371. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Sukces w zarządzaniu kadrami : różnorodność w zarządzaniu kapitałem ludzkim - podejścia, metody, narzędzia : problemy zarządczo-ekonomiczne. - Bibliogr. - ISSN 1899-3192
17
Koncepcja wynagrodzenia godziwego - mit czy rzeczywistość? = The Concept of Equitable Remuneration - the Myth or the Reality? / Tomasz SAPETA // Marketing i Rynek [Dokument elektroniczny]. - nr 5 (2014), s. 1199-1205. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISSN 1231-7853
18
Problem wynagrodzenia godziwego w małych i średnich przedsiębiorstwach / Tomasz SAPETA // W: Zarządzanie zasobami ludzkimi w małych i średnich przedsiębiorstwach / red. nauk. Zenon Wiśniewski. - Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer bussiness, 2013. - S. [275]-284. - Bibliogr. - ISBN 978-83-264-4450-0
19
VIII Krakowskie Forum Wynagrodzeń = Eight Cracow Remuneration Forum / Iwona KUBICA, Tomasz SAPETA // Zarządzanie Zasobami Ludzkimi = Human Resource Management. - 5 (2013), s. 136-140. - ISSN 1641-0874
20
Szkolenie jako narzędzie rozwoju kadry menedżerskiej na przykładzie Urzędu Miasta Krakowa / Tomasz SAPETA // W: Wyzwania nowoczesnego systemu zarządzania w administracji samorządowej : doświadczenia z wdrożenia projektu "Rozwój systemu zarządzania Urzędem". - Kraków : Urząd Miasta Krakowa, 2013. - S. 56-61. - Bibliogr. - ISBN 978-83-931297-0-6. - Pełny tekst: http://ue.krakow.pl/pliki/111543
21
Kształtowanie systemów wynagrodzeń / Tomasz SAPETA // W: Zarządzanie zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwach rozwijających działalność międzynarodową / kierownik tematu: Aleksy POCZTOWSKI. - (2013), s. 75-89. - Bibliogr.
22
Rekrutacja i derekrutacja personelu / Tomasz SAPETA // W: Zarządzanie zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwach rozwijających działalność międzynarodową / kierownik tematu: Aleksy POCZTOWSKI. - (2013), s. 26-48. - Bibliogr.
23
Zarządzanie wynagrodzeniami w przedsiębiorstwach międzynarodowych / Tomasz SAPETA // W: Współczesne trendy w międzynarodowym zarządzaniu zasobami ludzkimi / Aleksy POCZTOWSKI - kierownik tematu. - (2012), s. 118-139. - Bibliogr.
24
Ograniczenie zatrudnienia / Alicja MIŚ, Iwona KUBICA, Tomasz SAPETA // W: Instrumenty zarządzania kapitałem ludzkim : ćwiczenia i studia przypadków / red. Alicja MIŚ. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2012. - S. 154-175. - ISBN 978-83-7252-572-7
25
Zarządzanie zespołami pracowniczymi / Alicja MIŚ, Tomasz SAPETA // W: Instrumenty zarządzania kapitałem ludzkim : ćwiczenia i studia przypadków / red. Alicja MIŚ. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2012. - S. 142-153. - ISBN 978-83-7252-572-7
26
Rekrutacja i selekcja pracowników / Alicja MIŚ, Urban PAULI, Anna RYCHWALSKA, Tomasz SAPETA // W: Instrumenty zarządzania kapitałem ludzkim : ćwiczenia i studia przypadków / red. Alicja MIŚ. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2012. - S. 50-76. - ISBN 978-83-7252-572-7
27
ZZL w jednostkach administracji publicznej / Tomasz SAPETA // W: Zarządzanie zasobami ludzkimi : tworzenie kapitału ludzkiego organizacji / red. nauk. Henryk Król, Antoni Ludwiczyński. - Wyd. 1, 5 dodr. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, dr. 2012. - S. 605-628. - ISBN 978-83-01-14813-3
28
Wykorzystanie audytu personelu w uelastycznieniu zatrudnienia = Using Personnel Audit in Improving the Flexibility of Employment / Tomasz SAPETA // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 248 (2012), s. 180-188. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Elastyczność w zarządzaniu kapitałem ludzkim. T. 1, Problemy zarządczo-ekonomiczne. - Bibliogr. - ISSN 1899-3192
29
Modele kompetencyjne w zarządzaniu zasobami ludzkimi / Alicja MIŚ, Urban PAULI, Anna RYCHWALSKA, Tomasz SAPETA // W: Instrumenty zarządzania kapitałem ludzkim : ćwiczenia i studia przypadków / red. Alicja MIŚ. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2012. - S. 32-49. - ISBN 978-83-7252-572-7
30
Składniki i determinanty systemu wynagrodzeń / Tomasz SAPETA // W: Systemy wynagrodzeń w okresie spowolnienia gospodarczego / red. nauk. Aleksy POCZTOWSKI. - Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2011. - (Zarządzanie. HR). - S. 59-86. - ISBN 978-83-255-2747-1
31
Wynagrodzenia podstawowe / Tomasz SAPETA // W: Systemy wynagrodzeń w okresie spowolnienia gospodarczego / red. nauk. Aleksy POCZTOWSKI. - Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2011. - (Zarządzanie. HR). - S. 87-106. - ISBN 978-83-255-2747-1
32
Recruitment & Selection / Tomasz SAPETA // W: Human Resource Management in Transition : the Polish Case / ed. by Aleksy POCZTOWSKI ; przeł. Tomasz Duda. - Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer Business, 2011. - (Monografie - Wolters Kluwer Polska, ISSN 1897-4392). - S. 69-84. - ISBN 978-83-264-1178-6
33
Pobyt za granicą / Beata BUCHELT, Tomasz SAPETA, Iwona KUBICA // W: Zarządzanie ekspatriantami z perspektywy interesariuszy przedsiębiorstwa międzynarodowego / kier. Aleksy POCZTOWSKI. - (2011), s. 57-112
34
Wykorzystanie audytu personalnego w kształtowaniu efektywności systemów wynagradzania = The Utilization of Personal Audit in Formation of the Remuneration Systems Effectiveness / Tomasz SAPETA // W: Efektywność zarządzania zasobami ludzkimi / red. Bogusława Urbaniak. - Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2011. - S. 191-203. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7525-546-1
35
Managing Redundancy / Tomasz SAPETA // W: Human Resource Management in Transition : the Polish Case / ed. by Aleksy POCZTOWSKI ; przeł. Tomasz Duda. - Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer Business, 2011. - (Monografie - Wolters Kluwer Polska, ISSN 1897-4392). - S. 153-168. - ISBN 978-83-264-1178-6
36
Wynagrodzenia jako instrument oddziaływania motywacyjnego w warunkach spowolnienia gospodarczego = Compensation as the Tool for Motivation During Economic Slowdown / Tomasz SAPETA // W: Wyzwania dla współczesnych organizacji w warunkach konkurencyjnej gospodarki / red. Dagmara Lewicka, Lidia Zbiegień-Maciąg. - Kraków : Wydawnictwa AGH, 2010. - S. 501-513. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7464-278-1
37
Wynagradzanie pracowników w warunkach zmian na rynku pracy = Employee Remuneration under Changing Conditions of the Labor Market / Tomasz SAPETA // W: Zarządzanie jakością : doskonalenie organizacji. T. 1 / red. Tadeusz SIKORA. - Kraków : Wydawnictwo Naukowe PTTŻ, 2010. - S. 421-431. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-929209-4-6
38
Planowanie zatrudnienia z uwzględnieniem elastycznych form pracy = Hiring Practices in the Light of Flexible Forms of Employment / Tomasz SAPETA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 828 (2010), s. 23-35. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=168072852. - ISSN 1898-6447
39
Systemy wynagradzania w warunkach kryzysu gospodarczego = Remuneration Systems in the Condition of Economic Crisis / Tomasz SAPETA // Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej Handlowej. - z. 99 (2010), s. 184-191. - Summ. - Bibliogr. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://kolegia.sgh.waw.pl/pl/KZiF/publikacje/Zeszyty%20Naukowe%20KZiF/Documents/z.%2099.pdf. - ISSN 1234-8872
40
Uwarunkowania płynności i retencji pracowników / Tomasz SAPETA, Alicja MIŚ // W: Procesy płynności i retencji zatrudnienia w organizacji / red. Aleksy POCZTOWSKI. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2009. - S. 34-61. - ISBN 978-83-7252-466-9
41
Wykorzystanie audytu personalnego w kształtowaniu płynności zatrudnienia w organizacji / Tomasz SAPETA // W: Instrumenty zarządzania we współczesnym przedsiębiorstwie : nowe kierunki / red. nauk. Kazimierz Zimniewicz. - Poznań : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2009. - (Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, ISSN 1689-7374 ; 129). - S. 479-485. - ISBN 978-83-7417-445-9
42
Płynność pracownicza w procesach restrukturyzacji przedsiębiorstw = Employment Liquidity in Enterprise Restructuring Processes / Tomasz SAPETA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 810 (2009), s. 55-70. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=168055054. - ISSN 1898-6447
43
Sterowanie procesami płynności i retencji zatrudnienia / Tomasz SAPETA, Beata BUCHELT, Alicja MIŚ, Iwona KUBICA // W: Procesy płynności i retencji zatrudnienia w organizacji / red. Aleksy POCZTOWSKI. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2009. - S. 81-123. - ISBN 978-83-7252-466-9
44
Zmiany w stanie i strukturze zatrudnienia w polskich przedsiębiorstwach na tle działań restrukturyzacyjnych : kształtowanie procesu rekrutacji : wyniki badań = Changes in the State and Structure of Employment in Polish Enterprises in Light of Restructuring Measures : the Development of Recruitment Processes : Research Results / Tomasz SAPETA // Studia i Prace Wydziału Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. - nr 2 (2009), s. 119-135. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1898-6323
45
Wykorzystanie szkoleń w tworzeniu wiedzy w organizacji / Tomasz SAPETA, Urban PAULI // W: Zarządzanie organizacjami w gospodarce opartej na wiedzy : zasobowe podstawy funkcjonowania i rozwoju organizacji / red. Aldona Glińska-Neweś. - Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Stowarzyszenie Wyższej Użyteczności "Dom Organizatora", 2008. - S. 681-693. - ISBN 978-83-7285-403-2
46
Znaczenie jakości w zarządzaniu kapitałem ludzkim / Tomasz SAPETA // W: Koncepcje zarządzania jakością : doświadczenia i perspektywy / red. Tadeusz SIKORA. - Kraków : Wydawnictwo Naukowe PTTŻ, 2008. - S. 430-437. - Bibliogr. - ISBN 978-83-924646-6-2
47
Badanie efektywności studiów podyplomowych realizowanych w ramach projektu "Studia podyplomowe dla kadr zarządzających i pracowników przedsiębiorstw" : raport końcowy / Alicja MIŚ, Tomasz SAPETA, Beata BUCHELT, Urban PAULI. - Kraków : Stowarzyszenie "Edukacja dla Przyszłości", [ca 2008]. - 224 s. : tab. ; 24 cm
48
Zarządzanie kompetencjami ze szczególnym uwzględnieniem funkcji rekrutacji = Skills Management with Particular Emphasis on Recruitment / Tomasz SAPETA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 773 (2008), s. 55-67. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=161399578. - ISSN 1898-6447
49
Zmiany funkcji personalnej w kontekście procesów restrukturyzacyjnych = Changes in the Personnel Function in the Context of Restructuring Processes / Tomasz SAPETA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 748 (2007), s. 19-34. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=150595208. - ISSN 0208-7944
50
Wyzwania w zakresie doskonalenia systemów taryfowych na przykładzie szpitalnictwa krajowego = Challenges in Improving Tariff Systems Based on the Example of the Domestic Hospital System / Tomasz SAPETA, Bernard ZIĘBICKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 748 (2007), s. 65-82. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=150610798. - ISSN 0208-7944
51
Zatrudnianie i zwalnianie pracowników / Tomasz SAPETA // W: Funkcja personalna : diagnoza i kierunki zmian / red. Aleksy POCZTOWSKI. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2007. - S. 91-116. - ISBN 978-83-7252-379-2
52
Strategie zarządzania zasobami ludzkimi / Tomasz SAPETA // W: Funkcja personalna : diagnoza i kierunki zmian / red. Aleksy POCZTOWSKI. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2007. - S. 79-90. - ISBN 978-83-7252-379-2
53
Zmiany w sprawowaniu funkcji personalnej na tle przeobrażeń gospodarczych w Polsce = Changes in the Personnel Management Function Realization in the Perspective of the Economic Changes / Tomasz SAPETA // W: Zarządzanie ludźmi w otoczeniu globalnym - pomiędzy "starym" a "nowym" : organizacje, ludzie, procesy, procedury / red. nauk. Lidia Zbiegień-Maciąg, Ewa Beck. - Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2006. - S. 139-148. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 83-7464-059-6
54
ZZL w jednostkach administracji publicznej : aneks / Tomasz SAPETA // W: Zarządzanie zasobami ludzkimi : tworzenie kapitału ludzkiego organizacji / red. nauk. Henryk Król, Antoni Ludwiczyński. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2006. - S. 605-628. - Bibliogr. - ISBN 978-83-01-14813-3 ; 83-01-14813-6
55
Zastosowanie koncepcji outsourcingu w zarządzaniu zasobami ludzkimi = The Utilization of Outsourcing Concepts in Human Resource Management / Tomasz SAPETA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 719 (2006), s. 79-95. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=122879281. - ISSN 0208-7944
56
Audyt personalny jako narzędzie wspierające zarządzanie zasobami ludzkimi = The Personnel Audit as a Tool for Perfecting Human Resources Management / Tomasz SAPETA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 679 (2005), s. 19-32. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=99520844. - ISSN 0208-7944
57
Wpływ fuzji i przejęć na funkcję personalną / Beata BUCHELT-NAWARA, Tomasz SAPETA // W: Zarządzanie zasobami ludzkimi w procesach fuzji i przejęć / red. Aleksy POCZTOWSKI. - Kraków : Oficyna Ekonomiczna, 2004. - (Zarządzanie Zasobami Ludzkimi (HR)). - S. 107-126. - ISBN 83-89355-25-6
58
Fuzje i przejęcia w gospodarce / Aleksy POCZTOWSKI, Beata BUCHELT-NAWARA, Tomasz SAPETA // W: Zarządzanie zasobami ludzkimi w procesach fuzji i przejęć / red. Aleksy POCZTOWSKI. - Kraków : Oficyna Ekonomiczna, 2004. - (Zarządzanie Zasobami Ludzkimi (HR)). - S. 9-52. - ISBN 83-89355-25-6
59
Doskonalenie procesu zarządzania personelem w małych i średnich przedsiębiorstwach / Tomasz SAPETA, Marcin KARWIŃSKI // W: Najlepsze praktyki zarządzania ludźmi w małych i średnich przedsiębiorstwach : materiały na konferencję / red. Henryk Król, Antoni Ludwiczyński. - Warszawa : Polska Fundacja Promocji Kadr - Zarząd, 2004. - (Inicjatywa Personel XXI Wieku). - S. 49-61. - Bibliogr. - ISBN 83-919651-2-0
60
Praca zespołowa w zarządzaniu zasobami ludzkimi = Teamwork in Human Resources Management / Tomasz SAPETA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zofia DACH]. - nr 646 (2004), s. 23-35. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=64026472. - ISSN 0208-7944
61
Audyt personalny w kreowaniu przedsiębiorczości pracowników / Tomasz SAPETA // W: Kapitał ludzki a kształtowanie przedsiębiorczości / red. Marta Juchnowicz. - Warszawa : Poltext, 2004. - (Człowiek w Firmie). - S. 263-271. - Bibliogr. - ISBN 83-88840-60-6
62
Charakterystyka procesu zatrudniania i zwalniania pracowników w polskich przedsiębiorstwach = A Review of the Recruitment and Dismissal Process in Polish Enterprises / Tomasz SAPETA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zofia DACH]. - nr 629 (2003), s. 63-75. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=50633476. - ISSN 0208-7944
63
Zarządzanie zasobami ludzkimi w Republice Federalnej Niemiec / Aleksy POCZTOWSKI, Tomasz SAPETA // W: Zarządzanie zasobami ludzkimi w krajach Unii Europejskiej / red. Aleksy POCZTOWSKI. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 2003. - S. 61-78. - ISBN 83-7252-159-X
64
Restrukturyzacja zatrudnienia jako przykład zmiany organizacyjnej = Employment Restructuring as an Example of Organisational Change / Tomasz SAPETA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zofia DACH]. - nr 607 (2002), s. 29-43. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=13778. - ISSN 0208-7944
65
System motywowania pracowników : BRE Bank SA / Tomasz SAPETA // W: Najlepsze praktyki zarządzania zasobami ludzkimi w Polsce : studia przypadków / red. Aleksy POCZTOWSKI. - Kraków : Oficyna Ekonomiczna, 2002. - (HR). - S. 187-[201]. - Załączniki. - ISBN 83-88597-55-8
66
Analiza procesu restrukturyzacji zatrudnienia w przedsiębiorstwach budowlanych = An Analysis of Employment Restructuring in Construction Enterprises / Tomasz SAPETA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Ryszard BOROWIECKI]. - nr 582 (2002), s. 113-122. - Summ. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=13626. - ISSN 0208-7944
67
Praktyka zarządzania zasobami ludzkimi i jej wpływ na rynek pracy / Aleksy POCZTOWSKI, Alicja MIŚ, Tomasz SAPETA, Joanna PURGAŁ. - Warszawa : Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, 2001. - 97, [1] s. : tab. ; 29 cm. - (Opracowania Projektów Celowych Zamawianych, ISSN 1641-9766 ; z. 9)
68
Ocenianie pracowników / Aleksy POCZTOWSKI, Joanna PURGAŁ, Tomasz SAPETA // W: Analiza przypadków w zarządzaniu zasobami ludzkimi / red. Aleksy POCZTOWSKI. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2001. - S. 68-87. - Bibliogr. - ISBN 83-7252-080-1
69
Zatrudnianie i zwalnianie pracowników / Tomasz SAPETA // W: Analiza przypadków w zarządzaniu zasobami ludzkimi / red. Aleksy POCZTOWSKI. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2001. - S. 32-46. - Bibliogr. - ISBN 83-7252-080-1
70
Trendy w systemach wynagrodzeń w świetle zmian na rynku pracy / Aleksy POCZTOWSKI - kierownik tematu ; Beata BUCHELT, Tomasz SAPETA, Iwona KUBICA, Anna RYCHWALSKA. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 2009. - 147 s. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
71
Płynność zatrudnienia jako problem zarządzania zasobami ludzkimi / Aleksy POCZTOWSKI - kierownik tematu, Alicja MIŚ, Beata BUCHELT, Joanna PURGAŁ-POPIELA, Tomasz SAPETA, Iwona KUBICA, Urban PAULI. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 2008. - [103] s. : il. ; 30 cm. - Załącznik. - Bibliogr.
72
Restrukturyzacja funkcji personalnej w praktyce polskich przedsiębiorstw. Etap 2 / zespół: Aleksy POCZTOWSKI - kierownik tematu, Alicja MIŚ, Tomasz SAPETA, Marcin KARWIŃSKI, Urban PAULI. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2005. - 64 s. : il. ; 30 cm
73
Restrukturyzacja funkcji personalnej we współczesnej organizacji. [Etap 1] / zespół: Aleksy POCZTOWSKI - [kierownik tematu], Alicja MIŚ, Tomasz SAPETA, Marcin KARWIŃSKI. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2004. - 107 s. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
74
Zarządzanie zasobami ludzkimi w warunkach fuzji i akwizycji : restrukturyzacja zatrudnienia. Etap 3 / [Aleksy POCZTOWSKI - kierownik] ; Aleksy POCZTOWSKI, Tomasz SAPETA, Joanna PURGAŁ-POPIELA, Beata BUCHELT-NAWARA. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2002. - 36[26] s. : il. ; 30 cm. - Załącznik. - Bibliogr.
75
Zarządzanie zasobami ludzkimi w warunkach fuzji i akwizycji : rozwój zasobów ludzkich. Etap 2 / Aleksy POCZTOWSKI - kierownik, Tomasz SAPETA, Joanna PURGAŁ, Beata BUCHELT. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, [2001]. - 49 s. : il. ; 30 cm. - Załącznik
1
Sapeta T., (2017), W kierunku organizacji uczącej się czyli o współpracy UEK z Policją, "Kurier UEK", nr 5 (75), s. 50; https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_75_5_14_12small
2
Pauli U., Sapeta T., (2016), Wykorzystanie badania satysfakcji w procesie budowania zaangażowania pracowników administracji samorządowej. [W:] na., Andrzejczak A., Furmańczyk J. (red.), Kształtowanie zaangażowania i postaw pracowników w sektorze publicznym i non profit [on-line], Poznań : Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu : Wydawnictwo edu-Libri, s. 25-40.
3
Sapeta T., Pauli U., (2016), Program doskonalenia kompetencji pracowników administracji samorządowej na przykładzie Urzędu Miasta Krakowa. [W:] Andrzejczak A., Furmańczyk J. (red.), Kompetencje personelu w sektorze publicznym i non profit [on-line], Poznań : Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu : Wydawnictwo edu-Libri, s. 76-90.
4
Bober J., Ćwiklicki M., Kudłacz M., Mituś A., Sapeta T., Żabiński M., Kukiełka M., (2015), Analiza instytucjonalna powiatu z oceną realizacji standardów kontroli zarządczej: metoda planowania rozwoju instytucjonalnego, Bober J. (red.), Kraków : Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, 136 s.
5
Bober J., Ćwiklicki M., Kudłacz M., Mituś A., Sapeta T., Żabiński M., Kukiełka M., (2015), Analiza instytucjonalna miasta na prawach powiatu z oceną realizacji standardów kontroli zarządczej: Metoda Planowania Rozwoju Instytucjonalnego,, Kudłacz M. (red.), Kraków : Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, 154 s.
6
Sapeta T., (2015), Wynagradzanie pracowników. [W:] Pocztowski A. (red.), Zarządzanie zasobami ludzkimi na rynkach międzynarodowych, Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, s. 166-182.
7
Sapeta T., (2015), Zatrudnianie pracowników w przedsiębiorstwach międzynarodowych. [W:] Pocztowski A. (red.), Zarządzanie zasobami ludzkimi na rynkach międzynarodowych, Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, s. 85-100.
8
Bober J., Ćwiklicki M., Kudłacz M., Mituś A., Sapeta T., Żabiński M., Kukiełka M., (2015), Analiza instytucjonalna gminy z oceną realizacji standardów kontroli zarządczej: metoda planowania rozwoju instytucjonalnego, Bober J. (red.), Kraków : Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, 138 s.
9
Sapeta T., (2015), IX Krakowskie Forum Wynagrodzeń, "Zarządzanie Zasobami Ludzkimi", nr 1 (102), s. 175-179.
10
Sapeta T., (2015), The Process of Preparing and Implementing DPs by Sectors : Analysis and Assessment of Good Practices in Section "Information and Communication". [W:] Geodecki T., Plichta J. (red.), Adaptability of Public Systems for Enterprise Support : Study Findings, Warszawa : Polish Agency for Enterprise Development, s. 78-85.
11
Sapeta T., (2015), Zarządzanie zasobami ludzkimi w polskim sądownictwie : przykład dobrej praktyki. [W:] Kafel P., Sikora T. (red.), Zarządzanie jakością : osiągnięcia i wyzwania, Kraków : Wydawnictwo Naukowe PTTŻ, s. 131-146.
12
Sapeta T., (2014), Proces przygotowania i realizacji planów rozwoju w przekroju branżowym - analiza i ocena dobrych praktyk w sekcji "Informacja i komunikacja". [W:] Geodecki T., Plichta J. (red.), Publiczne wsparcie przedsiębiorstw w okresie spowolnienia gospodarczego - katalog dobrych praktyk i wniosków z realizacji projektu Instrument Szybkiego Reagowania, Kraków ; Warszawa : Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, s. 97-104.
13
Sapeta T., (2014), Kształtowanie stanu i struktury zatrudnienia w przedsiębiorstwach działających na rynkach międzynarodowych. [W:] Pocztowski A. (kierownik tematu), Zarządzanie zasobami ludzkimi na rynkach międzynarodowych, s. 1[107]-18[124].
14
Sapeta T., (2014), ZZL w jednostkach administracji publicznej. [W:] Król H., Ludwiczyński A. (red.), Zarządzanie zasobami ludzkimi : tworzenie kapitału ludzkiego organizacji, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 605-628.
15
Sapeta T., (2014), Wynagradzanie pracowników w przedsiębiorstwach międzynarodowych. [W:] Pocztowski A. (kierownik tematu), Zarządzanie zasobami ludzkimi na rynkach międzynarodowych, s. 1[180]-19[198].
16
Sapeta T., (2014), Wynagradzanie pracowników w kontekście dywersyfikacji działalności przedsiębiorstw na rynkach międzynarodowych, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 349, s. 361-371.
17
Sapeta T., (2014), Koncepcja wynagrodzenia godziwego - mit czy rzeczywistość?, "Marketing i Rynek" [Dokument elektroniczny], nr 5, s. 1199-1205.
18
Sapeta T., (2013), Problem wynagrodzenia godziwego w małych i średnich przedsiębiorstwach. [W:] Wiśniewski Z. (red.), Zarządzanie zasobami ludzkimi w małych i średnich przedsiębiorstwach, Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer bussiness, s. [275]-284.
19
Kubica I., Sapeta T., (2013), VIII Krakowskie Forum Wynagrodzeń, "Zarządzanie Zasobami Ludzkimi", 5, s. 136-140.
20
Sapeta T., (2013), Szkolenie jako narzędzie rozwoju kadry menedżerskiej na przykładzie Urzędu Miasta Krakowa. [W:] Wyzwania nowoczesnego systemu zarządzania w administracji samorządowej: doświadczenia z wdrożenia projektu "Rozwój systemu zarządzania Urzędem", Kraków : Urząd Miasta Krakowa, s. 56-61.
21
Sapeta T., (2013), Kształtowanie systemów wynagrodzeń. [W:] Pocztowski A. (kierownik tematu), Zarządzanie zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwach rozwijających działalność międzynarodową, s. 75-89.
22
Sapeta T., (2013), Rekrutacja i derekrutacja personelu. [W:] Pocztowski A. (kierownik tematu), Zarządzanie zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwach rozwijających działalność międzynarodową, s. 26-48.
23
Sapeta T., (2012), Zarządzanie wynagrodzeniami w przedsiębiorstwach międzynarodowych. [W:] Pocztowski A. (kierownik tematu), Współczesne trendy w międzynarodowym zarządzaniu zasobami ludzkimi, s. 118-139.
24
Miś A., Kubica I., Sapeta T., (2012), Ograniczenie zatrudnienia. [W:] Miś A. (red.), Instrumenty zarządzania kapitałem ludzkim : ćwiczenia i studia przypadków, Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 154-175.
25
Miś A., Sapeta T., (2012), Zarządzanie zespołami pracowniczymi. [W:] Miś A. (red.), Instrumenty zarządzania kapitałem ludzkim : ćwiczenia i studia przypadków, Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 142-153.
26
Miś A., Pauli U., Rychwalska A., Sapeta T., (2012), Rekrutacja i selekcja pracowników. [W:] Miś A. (red.), Instrumenty zarządzania kapitałem ludzkim : ćwiczenia i studia przypadków, Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 50-76.
27
Sapeta T., (2012), ZZL w jednostkach administracji publicznej. [W:] Król H., Ludwiczyński A. (red.), Zarządzanie zasobami ludzkimi : tworzenie kapitału ludzkiego organizacji, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 605-628.
28
Sapeta T., (2012), Wykorzystanie audytu personelu w uelastycznieniu zatrudnienia, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 248, s. 180-188.
29
Miś A., Pauli U., Rychwalska A., Sapeta T., (2012), Modele kompetencyjne w zarządzaniu zasobami ludzkimi. [W:] Miś A. (red.), Instrumenty zarządzania kapitałem ludzkim : ćwiczenia i studia przypadków, Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 32-49.
30
Sapeta T., (2011), Składniki i determinanty systemu wynagrodzeń. [W:] Pocztowski A. (red.), Systemy wynagrodzeń w okresie spowolnienia gospodarczego, Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, s. 59-86.
31
Sapeta T., (2011), Wynagrodzenia podstawowe. [W:] Pocztowski A. (red.), Systemy wynagrodzeń w okresie spowolnienia gospodarczego, Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, s. 87-106.
32
Sapeta T., (2011), Recruitment & Selection. [W:] Pocztowski A. (red.), Human Resource Management in Transition : the Polish Case (Monografie - Wolters Kluwer Polska), Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer Business, s. 69-84.
33
Buchelt B., Sapeta T., Kubica I., (2011), Pobyt za granicą. [W:] Pocztowski A. (kierownik tematu), Zarządzanie ekspatriantami z perspektywy interesariuszy przedsiębiorstwa międzynarodowego, s. 57-112.
34
Sapeta T., (2011), Wykorzystanie audytu personalnego w kształtowaniu efektywności systemów wynagradzania. [W:] Urbaniak B. (red.), Efektywność zarządzania zasobami ludzkimi, Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, s. 191-203.
35
Sapeta T., (2011), Managing Redundancy. [W:] Pocztowski A. (red.), Human Resource Management in Transition : the Polish Case (Monografie - Wolters Kluwer Polska), Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer Business, s. 153-168.
36
Sapeta T., (2010), Wynagrodzenia jako instrument oddziaływania motywacyjnego w warunkach spowolnienia gospodarczego. [W:] Lewicka D., Zbiegień-Maciąg L. (red.), Wyzwania dla współczesnych organizacji w warunkach konkurencyjnej gospodarki, Kraków : Wydawnictwa AGH, s. 501-513.
37
Sapeta T., (2010), Wynagradzanie pracowników w warunkach zmian na rynku pracy. [W:] Sikora T. (red.), Zarządzanie jakością : doskonalenie organizacji, T. 1, Kraków : Wydawnictwo Naukowe PTTŻ, s. 421-431.
38
Sapeta T., (2010), Planowanie zatrudnienia z uwzględnieniem elastycznych form pracy, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 828, s. 23-35; https://bazekon.uek.krakow.pl/168072852
39
Sapeta T., (2010), Systemy wynagradzania w warunkach kryzysu gospodarczego, "Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej Handlowej", z. 99, s. 184-191; http://kolegia.sgh.waw.pl/pl/KZiF/publikacje/Zeszyty%20Naukowe%20KZiF/Documents/z.%2099.pdf
40
Sapeta T., Miś A., (2009), Uwarunkowania płynności i retencji pracowników. [W:] Pocztowski A. (red.), Procesy płynności i retencji zatrudnienia w organizacji, Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 34-61.
41
Sapeta T., (2009), Wykorzystanie audytu personalnego w kształtowaniu płynności zatrudnienia w organizacji. [W:] Zimniewicz K. (red.), Instrumenty zarządzania we współczesnym przedsiębiorstwie : nowe kierunki (Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu; 129), Poznań : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 479-485.
42
Sapeta T., (2009), Płynność pracownicza w procesach restrukturyzacji przedsiębiorstw, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 810, s. 55-70; https://bazekon.uek.krakow.pl/168055054
43
Sapeta T., Buchelt B., Miś A., Kubica I., (2009), Sterowanie procesami płynności i retencji zatrudnienia. [W:] Pocztowski A. (red.), Procesy płynności i retencji zatrudnienia w organizacji, Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 81-123.
44
Sapeta T., (2009), Zmiany w stanie i strukturze zatrudnienia w polskich przedsiębiorstwach na tle działań restrukturyzacyjnych : kształtowanie procesu rekrutacji : wyniki badań, "Studia i Prace Wydziału Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 2, s. 119-135.
45
Sapeta T., Pauli U., (2008), Wykorzystanie szkoleń w tworzeniu wiedzy w organizacji. [W:] Glińska-Neweś A. (red.), Zarządzanie organizacjami w gospodarce opartej na wiedzy : zasobowe podstawy funkcjonowania i rozwoju organizacji, Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Stowarzyszenie Wyższej Użyteczności "Dom Organizatora", s. 681-693.
46
Sapeta T., (2008), Znaczenie jakości w zarządzaniu kapitałem ludzkim. [W:] Sikora T. (red.), Koncepcje zarządzania jakością : doświadczenia i perspektywy, Kraków : Wydawnictwo Naukowe PTTŻ, s. 430-437.
47
Miś A., Sapeta T., Buchelt B., Pauli U., (2008), Badanie efektywności studiów podyplomowych realizowanych w ramach projektu "Studia podyplomowe dla kadr zarządzających i pracowników przedsiębiorstw": raport końcowy, Kraków : Stowarzyszenie "Edukacja dla Przyszłości", 224 s.
48
Sapeta T., (2008), Zarządzanie kompetencjami ze szczególnym uwzględnieniem funkcji rekrutacji, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 773, s. 55-67; https://bazekon.uek.krakow.pl/161399578
49
Sapeta T., (2007), Zmiany funkcji personalnej w kontekście procesów restrukturyzacyjnych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 748, s. 19-34; https://bazekon.uek.krakow.pl/150595208
50
Sapeta T., Ziębicki B., (2007), Wyzwania w zakresie doskonalenia systemów taryfowych na przykładzie szpitalnictwa krajowego, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 748, s. 65-82; https://bazekon.uek.krakow.pl/150610798
51
Sapeta T., (2007), Zatrudnianie i zwalnianie pracowników. [W:] Pocztowski A. (red.), Funkcja personalna : diagnoza i kierunki zmian, Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 91-116.
52
Sapeta T., (2007), Strategie zarządzania zasobami ludzkimi. [W:] Pocztowski A. (red.), Funkcja personalna : diagnoza i kierunki zmian, Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 79-90.
53
Sapeta T., (2006), Zmiany w sprawowaniu funkcji personalnej na tle przeobrażeń gospodarczych w Polsce. [W:] Zbiegień-Maciąg L., Beck E. (red.), Zarządzanie ludźmi w otoczeniu globalnym - pomiędzy "starym" a "nowym" : organizacje, ludzie, procesy, procedury, Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, s. 139-148.
54
Sapeta T., (2006), ZZL w jednostkach administracji publicznej : aneks. [W:] Król H., Ludwiczyński A. (red.), Zarządzanie zasobami ludzkimi : tworzenie kapitału ludzkiego organizacji, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 605-628.
55
Sapeta T., (2006), Zastosowanie koncepcji outsourcingu w zarządzaniu zasobami ludzkimi, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 719, s. 79-95; https://bazekon.uek.krakow.pl/122879281
56
Sapeta T., (2005), Audyt personalny jako narzędzie wspierające zarządzanie zasobami ludzkimi, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 679, s. 19-32; https://bazekon.uek.krakow.pl/99520844
57
Buchelt-Nawara B., Sapeta T., (2004), Wpływ fuzji i przejęć na funkcję personalną. [W:] Pocztowski A. (red.), Zarządzanie zasobami ludzkimi w procesach fuzji i przejęć, Kraków : Oficyna Ekonomiczna, s. 107-126.
58
Pocztowski A., Buchelt-Nawara B., Sapeta T., (2004), Fuzje i przejęcia w gospodarce. [W:] Pocztowski A. (red.), Zarządzanie zasobami ludzkimi w procesach fuzji i przejęć, Kraków : Oficyna Ekonomiczna, s. 9-52.
59
Sapeta T., Karwiński M., (2004), Doskonalenie procesu zarządzania personelem w małych i średnich przedsiębiorstwach. [W:] Król H., Ludwiczyński A. (red.), Najlepsze praktyki zarządzania ludźmi w małych i średnich przedsiębiorstwach : materiały na konferencję, Warszawa : Polska Fundacja Promocji Kadr - Zarząd, s. 49-61.
60
Sapeta T., (2004), Praca zespołowa w zarządzaniu zasobami ludzkimi, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 646, s. 23-35; https://bazekon.uek.krakow.pl/64026472
61
Sapeta T., (2004), Audyt personalny w kreowaniu przedsiębiorczości pracowników. [W:] Juchnowicz M. (red.), Kapitał ludzki a kształtowanie przedsiębiorczości, Warszawa : Poltext, s. 263-271.
62
Sapeta T., (2003), Charakterystyka procesu zatrudniania i zwalniania pracowników w polskich przedsiębiorstwach, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 629, s. 63-75; https://bazekon.uek.krakow.pl/50633476
63
Pocztowski A., Sapeta T., (2003), Zarządzanie zasobami ludzkimi w Republice Federalnej Niemiec. [W:] Pocztowski A. (red.), Zarządzanie zasobami ludzkimi w krajach Unii Europejskiej, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, s. 61-78.
64
Sapeta T., (2002), Restrukturyzacja zatrudnienia jako przykład zmiany organizacyjnej, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 607, s. 29-43; https://bazekon.uek.krakow.pl/13778
65
Sapeta T., (2002), System motywowania pracowników : BRE Bank SA. [W:] Pocztowski A. (red.), Najlepsze praktyki zarządzania zasobami ludzkimi w Polsce : studia przypadków, Kraków : Oficyna Ekonomiczna, s. 187-[201].
66
Sapeta T., (2002), Analiza procesu restrukturyzacji zatrudnienia w przedsiębiorstwach budowlanych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 582, s. 113-122; https://bazekon.uek.krakow.pl/13626
67
Pocztowski A., Miś A., Sapeta T., Purgał J., (2001), Praktyka zarządzania zasobami ludzkimi i jej wpływ na rynek pracy, (Opracowania PCZ, z. 9), Warszawa : Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, 97, [1] s.
68
Pocztowski A., Purgał J., Sapeta T., (2001), Ocenianie pracowników. [W:] Pocztowski A. (red.), Analiza przypadków w zarządzaniu zasobami ludzkimi, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 68-87.
69
Sapeta T., (2001), Zatrudnianie i zwalnianie pracowników. [W:] Pocztowski A. (red.), Analiza przypadków w zarządzaniu zasobami ludzkimi, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 32-46.
70
Pocztowski A., Buchelt B., Sapeta T., Kubica I., Rychwalska A., (2009), Trendy w systemach wynagrodzeń w świetle zmian na rynku pracy, Pocztowski A. (kier.), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 147 s.
71
Pocztowski A., Miś A., Buchelt B., Purgał-Popiela J., Sapeta T., Kubica I., Pauli U., (2008), Płynność zatrudnienia jako problem zarządzania zasobami ludzkimi, Pocztowski A. (kier.), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, [103] s.
72
Pocztowski A., Miś A., Sapeta T., Karwiński M., Pauli U., (2005), Restrukturyzacja funkcji personalnej w praktyce polskich przedsiębiorstw. Etap 2, Pocztowski A. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 64 s.
73
Pocztowski A., Miś A., Sapeta T., Karwiński M., (2004), Restrukturyzacja funkcji personalnej we współczesnej organizacji. [Etap 1], Pocztowski A. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 107 s.
74
Pocztowski A., Sapeta T., Purgał-Popiela J., Buchelt-Nawara B., (2002), Zarządzanie zasobami ludzkimi w warunkach fuzji i akwizycji: restrukturyzacja zatrudnienia. Etap 3, Pocztowski A. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 36[26] s.
75
Pocztowski A., Sapeta T., Purgał J., Buchelt B., (2001), Zarządzanie zasobami ludzkimi w warunkach fuzji i akwizycji: rozwój zasobów ludzkich. Etap 2, Pocztowski A. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 49 s.
1
@misc{UEK:2168322297,
author = "Sapeta Tomasz",
title = "W kierunku organizacji uczącej się czyli o współpracy UEK z Policją",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "5 (75)",
pages = "50",
year = "2017",
}
2
@inbook{UEK:2168332465,
author = "Pauli Urban and Sapeta Tomasz",
title = "Wykorzystanie badania satysfakcji w procesie budowania zaangażowania pracowników administracji samorządowej",
booktitle = "Kształtowanie zaangażowania i postaw pracowników w sektorze publicznym i non profit",
pages = "25-40",
adress = "Poznań",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu; Wydawnictwo edu-Libri",
year = "2016",
isbn = "978-83-63804-89-3 ; 978-83-63804-90-9",
}
3
@inbook{UEK:2168307767,
author = "Sapeta Tomasz and Pauli Urban",
title = "Program doskonalenia kompetencji pracowników administracji samorządowej na przykładzie Urzędu Miasta Krakowa",
booktitle = "Kompetencje personelu w sektorze publicznym i non profit",
pages = "76-90",
adress = "Poznań",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu; Wydawnictwo edu-Libri",
year = "2016",
isbn = "978-83-63804-92-3 ; 978-83-63804-93-0",
}
4
@book{UEK:2168293285,
author = "Bober Jarosław and Ćwiklicki Marek and Kudłacz Michał and Mituś Ambroży and Sapeta Tomasz and Żabiński Michał and Kukiełka Marcin",
title = "Analiza instytucjonalna powiatu z oceną realizacji standardów kontroli zarządczej : metoda planowania rozwoju instytucjonalnego",
editor = Bober Jarosław,
adress = "Kraków",
publisher = "Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2015",
isbn = "978-83-89410-62-7",
}
5
@book{UEK:2168301395,
author = "Bober Jarosław and Ćwiklicki Marek and Kudłacz Michał and Mituś Ambroży and Sapeta Tomasz and Żabiński Michał and Kukiełka Marcin",
title = "Analiza instytucjonalna miasta na prawach powiatu z oceną realizacji standardów kontroli zarządczej : Metoda Planowania Rozwoju Instytucjonalnego",
editor = Bober Jarosław,
editor = Kudłacz Michał,
adress = "Kraków",
publisher = "Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2015",
isbn = "978-83-89410-03-0",
}
6
@inbook{UEK:2168297921,
author = "Sapeta Tomasz",
title = "Wynagradzanie pracowników",
booktitle = "Zarządzanie zasobami ludzkimi na rynkach międzynarodowych",
pages = "166-182",
adress = "Warszawa",
publisher = "Oficyna a Wolters Kluwer business",
year = "2015",
issn = "",
isbn = "978-83-264-9203-7",
}
7
@inbook{UEK:2168297911,
author = "Sapeta Tomasz",
title = "Zatrudnianie pracowników w przedsiębiorstwach międzynarodowych",
booktitle = "Zarządzanie zasobami ludzkimi na rynkach międzynarodowych",
pages = "85-100",
adress = "Warszawa",
publisher = "Oficyna a Wolters Kluwer business",
year = "2015",
issn = "",
isbn = "978-83-264-9203-7",
}
8
@book{UEK:2168293463,
author = "Bober Jarosław and Ćwiklicki Marek and Kudłacz Michał and Mituś Ambroży and Sapeta Tomasz and Żabiński Michał and Kukiełka Marcin",
title = "Analiza instytucjonalna gminy z oceną realizacji standardów kontroli zarządczej : metoda planowania rozwoju instytucjonalnego",
editor = Bober Jarosław,
adress = "Kraków",
publisher = "Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2015",
isbn = "978-83-89410-57-3",
}
9
@misc{UEK:2168300941,
author = "Sapeta Tomasz",
title = "IX Krakowskie Forum Wynagrodzeń",
booktitle = "Zarządzanie Zasobami Ludzkimi",
number = "1 (102)",
pages = "175-179",
year = "2015",
}
10
@inbook{UEK:2168301353,
author = "Sapeta Tomasz",
title = "The Process of Preparing and Implementing DPs by Sectors : Analysis and Assessment of Good Practices in Section Information and Communication",
booktitle = "Adaptability of Public Systems for Enterprise Support : Study Findings",
pages = "78-85",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polish Agency for Enterprise Development",
year = "2015",
isbn = "978-83-7633-397-7",
}
11
@inbook{UEK:2168293151,
author = "Sapeta Tomasz",
title = "Zarządzanie zasobami ludzkimi w polskim sądownictwie : przykład dobrej praktyki",
booktitle = "Zarządzanie jakością : osiągnięcia i wyzwania",
pages = "131-146",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PTTŻ",
year = "2015",
isbn = "978-83-942362-4-3",
}
12
@inbook{UEK:2168293041,
author = "Sapeta Tomasz",
title = "Proces przygotowania i realizacji planów rozwoju w przekroju branżowym - analiza i ocena dobrych praktyk w sekcji Informacja i komunikacja",
booktitle = "Publiczne wsparcie przedsiębiorstw w okresie spowolnienia gospodarczego - katalog dobrych praktyk i wniosków z realizacji projektu Instrument Szybkiego Reagowania",
pages = "97-104",
adress = "Kraków; Warszawa",
publisher = "Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości",
year = "2014",
isbn = "978-83-7633-261-1",
}
13
@unpublished{UEK:2168303269,
author = "Sapeta Tomasz",
title = "Kształtowanie stanu i struktury zatrudnienia w przedsiębiorstwach działających na rynkach międzynarodowych",
booktitle = "Zarządzanie zasobami ludzkimi na rynkach międzynarodowych",
pages = "1[107]-18[124]",
year = "2014",
}
14
@inbook{UEK:2168337237,
author = "Sapeta Tomasz",
title = "ZZL w jednostkach administracji publicznej",
booktitle = "Zarządzanie zasobami ludzkimi : tworzenie kapitału ludzkiego organizacji",
pages = "605-628",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "2014",
edition = "Wyd. 1, 6 dodr.",
isbn = "978-83-01-14813-3",
}
15
@unpublished{UEK:2168303281,
author = "Sapeta Tomasz",
title = "Wynagradzanie pracowników w przedsiębiorstwach międzynarodowych",
booktitle = "Zarządzanie zasobami ludzkimi na rynkach międzynarodowych",
pages = "1[180]-19[198]",
year = "2014",
}
16
@article{UEK:2168291773,
author = "Sapeta Tomasz",
title = "Wynagradzanie pracowników w kontekście dywersyfikacji działalności przedsiębiorstw na rynkach międzynarodowych",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "349",
pages = "361-371",
adress = "",
year = "2014",
}
17
@article{UEK:2168285643,
author = "Sapeta Tomasz",
title = "Koncepcja wynagrodzenia godziwego - mit czy rzeczywistość?",
journal = "Marketing i Rynek",
number = "5",
pages = "1199-1205",
year = "2014",
}
18
@inbook{UEK:2168273096,
author = "Sapeta Tomasz",
title = "Problem wynagrodzenia godziwego w małych i średnich przedsiębiorstwach",
booktitle = "Zarządzanie zasobami ludzkimi w małych i średnich przedsiębiorstwach",
pages = "[275]-284",
adress = "Warszawa",
publisher = "Oficyna a Wolters Kluwer bussiness",
year = "2013",
isbn = "978-83-264-4450-0",
}
19
@misc{UEK:2168271336,
author = "Kubica Iwona and Sapeta Tomasz",
title = "VIII Krakowskie Forum Wynagrodzeń",
booktitle = "Zarządzanie Zasobami Ludzkimi",
number = "5",
pages = "136-140",
year = "2013",
}
20
@inbook{UEK:2168294539,
author = "Sapeta Tomasz",
title = "Szkolenie jako narzędzie rozwoju kadry menedżerskiej na przykładzie Urzędu Miasta Krakowa",
booktitle = "Wyzwania nowoczesnego systemu zarządzania w administracji samorządowej",
pages = "56-61",
adress = "Kraków",
publisher = "Urząd Miasta Krakowa",
year = "2013",
isbn = "978-83-931297-0-6",
}
21
@unpublished{UEK:2168288539,
author = "Sapeta Tomasz",
title = "Kształtowanie systemów wynagrodzeń",
booktitle = "Zarządzanie zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwach rozwijających działalność międzynarodową",
pages = "75-89",
year = "2013",
}
22
@unpublished{UEK:2168288527,
author = "Sapeta Tomasz",
title = "Rekrutacja i derekrutacja personelu",
booktitle = "Zarządzanie zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwach rozwijających działalność międzynarodową",
pages = "26-48",
year = "2013",
}
23
@unpublished{UEK:2168273472,
author = "Sapeta Tomasz",
title = "Zarządzanie wynagrodzeniami w przedsiębiorstwach międzynarodowych",
booktitle = "Współczesne trendy w międzynarodowym zarządzaniu zasobami ludzkimi",
pages = "118-139",
year = "2012",
}
24
@inbook{UEK:2168235478,
author = "Miś Alicja and Kubica Iwona and Sapeta Tomasz",
title = "Ograniczenie zatrudnienia",
booktitle = "Instrumenty zarządzania kapitałem ludzkim : ćwiczenia i studia przypadków",
pages = "154-175",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2012",
isbn = "978-83-7252-572-7",
}
25
@inbook{UEK:2168235476,
author = "Miś Alicja and Sapeta Tomasz",
title = "Zarządzanie zespołami pracowniczymi",
booktitle = "Instrumenty zarządzania kapitałem ludzkim : ćwiczenia i studia przypadków",
pages = "142-153",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2012",
isbn = "978-83-7252-572-7",
}
26
@inbook{UEK:2168235452,
author = "Miś Alicja and Pauli Urban and Rychwalska Anna and Sapeta Tomasz",
title = "Rekrutacja i selekcja pracowników",
booktitle = "Instrumenty zarządzania kapitałem ludzkim : ćwiczenia i studia przypadków",
pages = "50-76",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2012",
isbn = "978-83-7252-572-7",
}
27
@inbook{UEK:2168228760,
author = "Sapeta Tomasz",
title = "ZZL w jednostkach administracji publicznej",
booktitle = "Zarządzanie zasobami ludzkimi : tworzenie kapitału ludzkiego organizacji",
pages = "605-628",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "2012",
edition = "Wyd. 1, 5 dodr.",
isbn = "978-83-01-14813-3",
}
28
@article{UEK:2168238238,
author = "Sapeta Tomasz",
title = "Wykorzystanie audytu personelu w uelastycznieniu zatrudnienia",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "248",
pages = "180-188",
adress = "",
year = "2012",
}
29
@inbook{UEK:2168235448,
author = "Miś Alicja and Pauli Urban and Rychwalska Anna and Sapeta Tomasz",
title = "Modele kompetencyjne w zarządzaniu zasobami ludzkimi",
booktitle = "Instrumenty zarządzania kapitałem ludzkim : ćwiczenia i studia przypadków",
pages = "32-49",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2012",
isbn = "978-83-7252-572-7",
}
30
@inbook{UEK:2166636889,
author = "Sapeta Tomasz",
title = "Składniki i determinanty systemu wynagrodzeń",
booktitle = "Systemy wynagrodzeń w okresie spowolnienia gospodarczego",
pages = "59-86",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2011",
issn = "",
isbn = "978-83-255-2747-1",
}
31
@inbook{UEK:2166636904,
author = "Sapeta Tomasz",
title = "Wynagrodzenia podstawowe",
booktitle = "Systemy wynagrodzeń w okresie spowolnienia gospodarczego",
pages = "87-106",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2011",
issn = "",
isbn = "978-83-255-2747-1",
}
32
@inbook{UEK:2165923205,
author = "Sapeta Tomasz",
title = "Recruitment & Selection",
booktitle = "Human Resource Management in Transition : the Polish Case",
pages = "69-84",
adress = "Warszawa",
publisher = "Oficyna a Wolters Kluwer Business",
year = "2011",
issn = "1897-4392",
isbn = "978-83-264-1178-6",
}
33
@unpublished{UEK:2168265084,
author = "Buchelt Beata and Sapeta Tomasz and Kubica Iwona",
title = "Pobyt za granicą",
booktitle = "Zarządzanie ekspatriantami z perspektywy interesariuszy przedsiębiorstwa międzynarodowego",
pages = "57-112",
year = "2011",
}
34
@inbook{UEK:2167670362,
author = "Sapeta Tomasz",
title = "Wykorzystanie audytu personalnego w kształtowaniu efektywności systemów wynagradzania",
booktitle = "Efektywność zarządzania zasobami ludzkimi",
pages = "191-203",
adress = "Łódź",
publisher = "Uniwersytet Łódzki",
year = "2011",
isbn = "978-83-7525-546-1",
}
35
@inbook{UEK:2165923482,
author = "Sapeta Tomasz",
title = "Managing Redundancy",
booktitle = "Human Resource Management in Transition : the Polish Case",
pages = "153-168",
adress = "Warszawa",
publisher = "Oficyna a Wolters Kluwer Business",
year = "2011",
issn = "1897-4392",
isbn = "978-83-264-1178-6",
}
36
@inbook{UEK:2165689906,
author = "Sapeta Tomasz",
title = "Wynagrodzenia jako instrument oddziaływania motywacyjnego w warunkach spowolnienia gospodarczego",
booktitle = "Wyzwania dla współczesnych organizacji w warunkach konkurencyjnej gospodarki",
pages = "501-513",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie",
year = "2010",
isbn = "978-83-7464-278-1",
}
37
@inbook{UEK:2162991288,
author = "Sapeta Tomasz",
title = "Wynagradzanie pracowników w warunkach zmian na rynku pracy",
booktitle = "Zarządzanie jakością : doskonalenie organizacji. T. 1",
pages = "421-431",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PTTŻ",
year = "2010",
isbn = "978-83-929209-4-6",
}
38
@article{UEK:51478,
author = "Sapeta Tomasz",
title = "Planowanie zatrudnienia z uwzględnieniem elastycznych form pracy",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "828",
pages = "23-35",
year = "2010",
}
39
@article{UEK:2164934752,
author = "Sapeta Tomasz",
title = "Systemy wynagradzania w warunkach kryzysu gospodarczego",
journal = "Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej Handlowej",
number = "z. 99",
pages = "184-191",
year = "2010",
}
40
@inbook{UEK:2164990740,
author = "Sapeta Tomasz and Miś Alicja",
title = "Uwarunkowania płynności i retencji pracowników",
booktitle = "Procesy płynności i retencji zatrudnienia w organizacji",
pages = "34-61",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2009",
isbn = "978-83-7252-466-9",
}
41
@inbook{UEK:2162031932,
author = "Sapeta Tomasz",
title = "Wykorzystanie audytu personalnego w kształtowaniu płynności zatrudnienia w organizacji",
booktitle = "Instrumenty zarządzania we współczesnym przedsiębiorstwie : nowe kierunki",
pages = "479-485",
adress = "Poznań",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu",
year = "2009",
issn = "1689-7374",
isbn = "978-83-7417-445-9",
}
42
@article{UEK:51465,
author = "Sapeta Tomasz",
title = "Płynność pracownicza w procesach restrukturyzacji przedsiębiorstw",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "810",
pages = "55-70",
year = "2009",
}
43
@inbook{UEK:2164992337,
author = "Sapeta Tomasz and Buchelt Beata and Miś Alicja and Kubica Iwona",
title = "Sterowanie procesami płynności i retencji zatrudnienia",
booktitle = "Procesy płynności i retencji zatrudnienia w organizacji",
pages = "81-123",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2009",
isbn = "978-83-7252-466-9",
}
44
@article{UEK:52037,
author = "Sapeta Tomasz",
title = "Zmiany w stanie i strukturze zatrudnienia w polskich przedsiębiorstwach na tle działań restrukturyzacyjnych : kształtowanie procesu rekrutacji : wyniki badań",
journal = "Studia i Prace Wydziału Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "2",
pages = "119-135",
year = "2009",
}
45
@inbook{UEK:2168219154,
author = "Sapeta Tomasz and Pauli Urban",
title = "Wykorzystanie szkoleń w tworzeniu wiedzy w organizacji",
booktitle = "Zarządzanie organizacjami w gospodarce opartej na wiedzy : zasobowe podstawy funkcjonowania i rozwoju organizacji",
pages = "681-693",
adress = "Toruń",
publisher = "Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Stowarzyszenie Wyższej Użyteczności Dom Organizatora",
year = "2008",
isbn = "978-83-7285-403-2",
}
46
@inbook{UEK:2165628849,
author = "Sapeta Tomasz",
title = "Znaczenie jakości w zarządzaniu kapitałem ludzkim",
booktitle = "Koncepcje zarządzania jakością : doświadczenia i perspektywy",
pages = "430-437",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PTTŻ",
year = "2008",
isbn = "978-83-924646-6-2",
}
47
@misc{UEK:2165929911,
author = "Miś Alicja and Sapeta Tomasz and Buchelt Beata and Pauli Urban",
title = "Badanie efektywności studiów podyplomowych realizowanych w ramach projektu Studia podyplomowe dla kadr zarządzających i pracowników przedsiębiorstw : raport końcowy",
adress = "Kraków",
publisher = "Stowarzyszenie Edukacja dla Przyszłości",
year = "2008",
}
48
@article{UEK:50661,
author = "Sapeta Tomasz",
title = "Zarządzanie kompetencjami ze szczególnym uwzględnieniem funkcji rekrutacji",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "773",
pages = "55-67",
year = "2008",
}
49
@article{UEK:50945,
author = "Sapeta Tomasz",
title = "Zmiany funkcji personalnej w kontekście procesów restrukturyzacyjnych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "748",
pages = "19-34",
year = "2007",
}
50
@article{UEK:50946,
author = "Sapeta Tomasz and Ziębicki Bernard",
title = "Wyzwania w zakresie doskonalenia systemów taryfowych na przykładzie szpitalnictwa krajowego",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "748",
pages = "65-82",
year = "2007",
}
51
@inbook{UEK:2165535691,
author = "Sapeta Tomasz",
title = "Zatrudnianie i zwalnianie pracowników",
booktitle = "Funkcja personalna : diagnoza i kierunki zmian",
pages = "91-116",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2007",
isbn = "978-83-7252-379-2",
}
52
@inbook{UEK:2165535488,
author = "Sapeta Tomasz",
title = "Strategie zarządzania zasobami ludzkimi",
booktitle = "Funkcja personalna : diagnoza i kierunki zmian",
pages = "79-90",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2007",
isbn = "978-83-7252-379-2",
}
53
@inbook{UEK:2166469448,
author = "Sapeta Tomasz",
title = "Zmiany w sprawowaniu funkcji personalnej na tle przeobrażeń gospodarczych w Polsce",
booktitle = "Zarządzanie ludźmi w otoczeniu globalnym - pomiędzy "starym" a "nowym" : organizacje, ludzie, procesy, procedury",
pages = "139-148",
adress = "Kraków",
publisher = "AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne",
year = "2006",
isbn = "83-7464-059-6",
}
54
@inbook{UEK:2166092916,
author = "Sapeta Tomasz",
title = "ZZL w jednostkach administracji publicznej : aneks",
booktitle = "Zarządzanie zasobami ludzkimi : tworzenie kapitału ludzkiego organizacji",
pages = "605-628",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "2006",
isbn = "978-83-01-14813-3 ; 83-01-14813-6",
}
55
@article{UEK:52873,
author = "Sapeta Tomasz",
title = "Zastosowanie koncepcji outsourcingu w zarządzaniu zasobami ludzkimi",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "719",
pages = "79-95",
year = "2006",
}
56
@article{UEK:52795,
author = "Sapeta Tomasz",
title = "Audyt personalny jako narzędzie wspierające zarządzanie zasobami ludzkimi",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "679",
pages = "19-32",
year = "2005",
}
57
@inbook{UEK:2168221914,
author = "Buchelt-Nawara Beata and Sapeta Tomasz",
title = "Wpływ fuzji i przejęć na funkcję personalną",
booktitle = "Zarządzanie zasobami ludzkimi w procesach fuzji i przejęć",
pages = "107-126",
adress = "Kraków",
publisher = "Oficyna Ekonomiczna",
year = "2004",
issn = "",
isbn = "83-89355-25-6",
}
58
@inbook{UEK:2168221922,
author = "Pocztowski Aleksy and Buchelt-Nawara Beata and Sapeta Tomasz",
title = "Fuzje i przejęcia w gospodarce",
booktitle = "Zarządzanie zasobami ludzkimi w procesach fuzji i przejęć",
pages = "9-52",
adress = "Kraków",
publisher = "Oficyna Ekonomiczna",
year = "2004",
issn = "",
isbn = "83-89355-25-6",
}
59
@inbook{UEK:2168275535,
author = "Sapeta Tomasz and Karwiński Marcin",
title = "Doskonalenie procesu zarządzania personelem w małych i średnich przedsiębiorstwach",
booktitle = "Najlepsze praktyki zarządzania ludźmi w małych i średnich przedsiębiorstwach : materiały na konferencję",
pages = "49-61",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polska Fundacja Promocji Kadr - Zarząd",
year = "2004",
issn = "",
isbn = "83-919651-2-0",
}
60
@article{UEK:2168219678,
author = "Sapeta Tomasz",
title = "Praca zespołowa w zarządzaniu zasobami ludzkimi",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "646",
pages = "23-35",
year = "2004",
}
61
@inbook{UEK:2168222018,
author = "Sapeta Tomasz",
title = "Audyt personalny w kreowaniu przedsiębiorczości pracowników",
booktitle = "Kapitał ludzki a kształtowanie przedsiębiorczości",
pages = "263-271",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Poltext",
year = "2004",
issn = "",
isbn = "83-88840-60-6",
}
62
@article{UEK:2168223608,
author = "Sapeta Tomasz",
title = "Charakterystyka procesu zatrudniania i zwalniania pracowników w polskich przedsiębiorstwach",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "629",
pages = "63-75",
year = "2003",
}
63
@inbook{UEK:2168225462,
author = "Pocztowski Aleksy and Sapeta Tomasz",
title = "Zarządzanie zasobami ludzkimi w Republice Federalnej Niemiec",
booktitle = "Zarządzanie zasobami ludzkimi w krajach Unii Europejskiej",
pages = "61-78",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
year = "2003",
isbn = "83-7252-159-X",
}
64
@article{UEK:2168225088,
author = "Sapeta Tomasz",
title = "Restrukturyzacja zatrudnienia jako przykład zmiany organizacyjnej",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "607",
pages = "29-43",
year = "2002",
}
65
@inbook{UEK:2168218230,
author = "Sapeta Tomasz",
title = "System motywowania pracowników : BRE Bank SA",
booktitle = "Najlepsze praktyki zarządzania zasobami ludzkimi w Polsce : studia przypadków",
pages = "187-[201]",
adress = "Kraków",
publisher = "Oficyna Ekonomiczna",
year = "2002",
issn = "",
isbn = "83-88597-55-8",
}
66
@article{UEK:2168225696,
author = "Sapeta Tomasz",
title = "Analiza procesu restrukturyzacji zatrudnienia w przedsiębiorstwach budowlanych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "582",
pages = "113-122",
year = "2002",
}
67
@misc{UEK:2168229770,
author = "Pocztowski Aleksy and Miś Alicja and Sapeta Tomasz and Purgał Joanna",
title = "Praktyka zarządzania zasobami ludzkimi i jej wpływ na rynek pracy",
adress = "Warszawa",
publisher = "Instytut Pracy i Spraw Socjalnych",
year = "2001",
issn = "1641-9766",
}
68
@inbook{UEK:2166213969,
author = "Pocztowski Aleksy and Purgał Joanna and Sapeta Tomasz",
title = "Ocenianie pracowników",
booktitle = "Analiza przypadków w zarządzaniu zasobami ludzkimi",
pages = "68-87",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2001",
isbn = "83-7252-080-1",
}
69
@inbook{UEK:2166213821,
author = "Sapeta Tomasz",
title = "Zatrudnianie i zwalnianie pracowników",
booktitle = "Analiza przypadków w zarządzaniu zasobami ludzkimi",
pages = "32-46",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2001",
isbn = "83-7252-080-1",
}
70
@unpublished{UEK:2168217908,
author = "Pocztowski Aleksy and Buchelt Beata and Sapeta Tomasz and Kubica Iwona and Rychwalska Anna",
title = "Trendy w systemach wynagrodzeń w świetle zmian na rynku pracy",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2009",
}
71
@unpublished{UEK:2162215688,
author = "Pocztowski Aleksy and Miś Alicja and Buchelt Beata and Purgał-Popiela Joanna and Sapeta Tomasz and Kubica Iwona and Pauli Urban",
title = "Płynność zatrudnienia jako problem zarządzania zasobami ludzkimi",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2008",
}
72
@unpublished{UEK:2168226339,
author = "Pocztowski Aleksy and Miś Alicja and Sapeta Tomasz and Karwiński Marcin and Pauli Urban",
title = "Restrukturyzacja funkcji personalnej w praktyce polskich przedsiębiorstw",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2005",
}
73
@unpublished{UEK:2168226341,
author = "Pocztowski Aleksy and Miś Alicja and Sapeta Tomasz and Karwiński Marcin",
title = "Restrukturyzacja funkcji personalnej we współczesnej organizacji",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2004",
}
74
@unpublished{UEK:2168226345,
author = "Pocztowski Aleksy and Sapeta Tomasz and Purgał-Popiela Joanna and Buchelt-Nawara Beata",
title = "Zarządzanie zasobami ludzkimi w warunkach fuzji i akwizycji : restrukturyzacja zatrudnienia",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2002",
}
75
@unpublished{UEK:2168226349,
author = "Pocztowski Aleksy and Sapeta Tomasz and Purgał Joanna and Buchelt Beata",
title = "Zarządzanie zasobami ludzkimi w warunkach fuzji i akwizycji : rozwój zasobów ludzkich",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2001",
}