Publications of the selected author

1

Author:
Title:
W kierunku organizacji uczącej się czyli o współpracy UEK z Policją
Source:
Kurier UEK2017. - nr 5 (75), s. 50. - Dostępny także w wersji on-line
Access mode:
Nr:
2168322297
varia
2

Title:
Program doskonalenia kompetencji pracowników administracji samorządowej na przykładzie Urzędu Miasta Krakowa = Programme of Improving the Competencies of Council Administration Employees based on Urząd Miasta Krakowa (the Municipality of Krakow)
Source:
Kompetencje personelu w sektorze publicznym i non profit / red. nauk. Aldona Andrzejczak, Joanna Furmańczyk - Poznań: Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu; Wydawnictwo edu-Libri, 2016, s. 76-90. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-63804-92-3 ; 978-83-63804-93-0
Access mode:
Nr:
2168307767
chapter in monograph
3

Title:
Wykorzystanie badania satysfakcji w procesie budowania zaangażowania pracowników administracji samorządowej = The Use of Employee Satisfaction Survey in Building Engagement of Civil Service Workers
Source:
Kształtowanie zaangażowania i postaw pracowników w sektorze publicznym i non profit / red. nauk., Aldona Andrzejczak, Joanna Furmańczyk - Poznań: Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu; Wydawnictwo edu-Libri, 2016, s. 25-40. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-63804-89-3 ; 978-83-63804-90-9
Access mode:
Nr:
2168332465
chapter in monograph
4

Title:
Analiza instytucjonalna gminy z oceną realizacji standardów kontroli zarządczej : metoda planowania rozwoju instytucjonalnego
Redaktor:
Publisher address:
Kraków: Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, 2015
Physical description:
138 s.: il.
Research program:
Niniejsze opracowanie zostało przygotowane dzięki realizacji projektu "Systemowe wsparcie procesów zarządzania w JST", przy udziale środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
ISBN:
978-83-89410-57-3
Nr:
2168293463
monograph
5

Title:
Analiza instytucjonalna miasta na prawach powiatu z oceną realizacji standardów kontroli zarządczej : Metoda Planowania Rozwoju Instytucjonalnego
Redaktor:
Publisher address:
Kraków: Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, 2015
Physical description:
154 s.: il.; 21 x 29 cm
Research program:
Niniejsze opracowanie zostało przygotowane dzięki realizacji projektu "Systemowe wsparcie procesów zarządzania w JST", przy udziale środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
ISBN:
978-83-89410-03-0
Nr:
2168301395
monograph
6

Author:
Title:
Zarządzanie zasobami ludzkimi w polskim sądownictwie : przykład dobrej praktyki = Human Resource Management In The Polish Judiciary System : Example Of Good Practice
Source:
Zarządzanie jakością : osiągnięcia i wyzwania = Quality Management : Achievements and Challenges / red. nauk. Piotr KAFEL i Tadeusz SIKORA - Kraków: Wydawnictwo Naukowe PTTŻ, 2015, s. 131-146. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-942362-4-3
Nr:
2168293151
chapter in monograph
See main document
7

Author:
Title:
Zatrudnianie pracowników w przedsiębiorstwach międzynarodowych
Source:
Zarządzanie zasobami ludzkimi na rynkach międzynarodowych / red. nauk. Aleksy POCZTOWSKI - Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer business, 2015, s. 85-100
Series:
(Zarządzanie Zasobami Ludzkimi (HR))
ISBN:
978-83-264-9203-7
Nr:
2168297911
chapter in monograph
See main document
8

Author:
Title:
IX Krakowskie Forum Wynagrodzeń = The Ninth Cracow Forum for Remuneration
Source:
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi = Human Resource Management2015. - nr 1 (102), s. 175-179
Nr:
2168300941
varia
9

Author:
Title:
The Process of Preparing and Implementing DPs by Sectors : Analysis and Assessment of Good Practices in Section "Information and Communication"
Source:
Adaptability of Public Systems for Enterprise Support : Study Findings / ed. by Tomasz GEODECKI, Jarosław PLICHTA - Warszawa: Polish Agency for Enterprise Development, 2015, s. 78-85
ISBN:
978-83-7633-397-7
Access mode:
Nr:
2168301353
chapter in monograph
See main document
10

Title:
Analiza instytucjonalna powiatu z oceną realizacji standardów kontroli zarządczej : metoda planowania rozwoju instytucjonalnego
Redaktor:
Publisher address:
Kraków: Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, 2015
Physical description:
136 s.: il.
Research program:
Niniejsze opracowanie zostało przygotowane dzięki realizacji projektu "Systemowe wsparcie procesów zarządzania w JST", przy udziale środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
ISBN:
978-83-89410-62-7
Access mode:
Nr:
2168293285
monograph
11

Author:
Title:
Wynagradzanie pracowników
Source:
Zarządzanie zasobami ludzkimi na rynkach międzynarodowych / red. nauk. Aleksy POCZTOWSKI - Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer business, 2015, s. 166-182
Series:
(Zarządzanie Zasobami Ludzkimi (HR))
ISBN:
978-83-264-9203-7
Nr:
2168297921
chapter in monograph
See main document
12

Author:
Title:
Koncepcja wynagrodzenia godziwego - mit czy rzeczywistość? = The Concept of Equitable Remuneration - the Myth or the Reality? [dokument elektroniczny]
Source:
Marketing i Rynek. - nr 5 (2014) , s. 1199-1205. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2168285643
article
13

Author:
Title:
ZZL w jednostkach administracji publicznej
Source:
Zarządzanie zasobami ludzkimi : tworzenie kapitału ludzkiego organizacji / red. nauk. Henryk Król, Antoni Ludwiczyński - Wyd. 1, 6 dodr.. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2014, s. 605-628
ISBN:
978-83-01-14813-3
Nr:
2168337237
chapter in textbook
14

Author:
Title:
Wynagradzanie pracowników w kontekście dywersyfikacji działalności przedsiębiorstw na rynkach międzynarodowych = Employees' Remuneration in the Context of Business Diversification on International Markets
Source:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. - nr 349 (2014) , s. 361-371. - Tytuł numeru: Sukces w zarządzaniu kadrami : różnorodność w zarządzaniu kapitałem ludzkim - podejścia, metody, narzędzia : problemy zarządczo-ekonomiczne - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168291773
article
15

Author:
Title:
Proces przygotowania i realizacji planów rozwoju w przekroju branżowym - analiza i ocena dobrych praktyk w sekcji "Informacja i komunikacja"
Source:
Publiczne wsparcie przedsiębiorstw w okresie spowolnienia gospodarczego - katalog dobrych praktyk i wniosków z realizacji projektu Instrument Szybkiego Reagowania / red. Tomasz GEODECKI, Jarosław PLICHTA - Kraków; Warszawa: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, 2014, s. 97-104
ISBN:
978-83-7633-261-1
Access mode:
Nr:
2168293041
chapter in monograph
See main document
16

Author:
Title:
Kształtowanie stanu i struktury zatrudnienia w przedsiębiorstwach działających na rynkach międzynarodowych
Source:
Zarządzanie zasobami ludzkimi na rynkach międzynarodowych / kierownik tematu: Aleksy POCZTOWSKI2014, s. 1[107]-18[124] - Bibliogr.
Signature:
NP-1474/Magazyn
Nr:
2168303269
chapter in unpublished scientific work
See main document
17

Author:
Title:
Wynagradzanie pracowników w przedsiębiorstwach międzynarodowych
Source:
Zarządzanie zasobami ludzkimi na rynkach międzynarodowych / kierownik tematu: Aleksy POCZTOWSKI2014, s. 1[180]-19[198] - Bibliogr.
Signature:
NP-1474/Magazyn
Nr:
2168303281
chapter in unpublished scientific work
See main document
18

Title:
VIII Krakowskie Forum Wynagrodzeń = Eight Cracow Remuneration Forum
Source:
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi = Human Resource Management2013. - 5, s. 136-140
Nr:
2168271336
varia
19

Author:
Title:
Szkolenie jako narzędzie rozwoju kadry menedżerskiej na przykładzie Urzędu Miasta Krakowa
Source:
Wyzwania nowoczesnego systemu zarządzania w administracji samorządowej - Kraków: Urząd Miasta Krakowa, 2013, s. 56-61 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-931297-0-6
Access mode:
Nr:
2168294539
chapter in book
20

Author:
Title:
Rekrutacja i derekrutacja personelu
Source:
Zarządzanie zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwach rozwijających działalność międzynarodową / kierownik tematu: Aleksy POCZTOWSKI2013, s. 26-48 - Bibliogr.
Signature:
NP-1370/Magazyn
Nr:
2168288527
chapter in unpublished scientific work
See main document
21

Author:
Title:
Problem wynagrodzenia godziwego w małych i średnich przedsiębiorstwach
Source:
Zarządzanie zasobami ludzkimi w małych i średnich przedsiębiorstwach / red. nauk. Zenon Wiśniewski - Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer bussiness, 2013, s. [275]-284 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-264-4450-0
Nr:
2168273096
chapter in monograph
22

Author:
Title:
Kształtowanie systemów wynagrodzeń
Source:
Zarządzanie zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwach rozwijających działalność międzynarodową / kierownik tematu: Aleksy POCZTOWSKI2013, s. 75-89 - Bibliogr.
Signature:
NP-1370/Magazyn
Nr:
2168288539
chapter in unpublished scientific work
See main document
23

Title:
Zarządzanie zespołami pracowniczymi
Source:
Instrumenty zarządzania kapitałem ludzkim : ćwiczenia i studia przypadków / red. Alicja MIŚ - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2012, s. 142-153
ISBN:
978-83-7252-572-7
Nr:
2168235476
chapter in monograph
See main document
24

Title:
Rekrutacja i selekcja pracowników
Source:
Instrumenty zarządzania kapitałem ludzkim : ćwiczenia i studia przypadków / red. Alicja MIŚ - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2012, s. 50-76
ISBN:
978-83-7252-572-7
Nr:
2168235452
chapter in monograph
See main document
25

Title:
Ograniczenie zatrudnienia
Source:
Instrumenty zarządzania kapitałem ludzkim : ćwiczenia i studia przypadków / red. Alicja MIŚ - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2012, s. 154-175
ISBN:
978-83-7252-572-7
Nr:
2168235478
chapter in monograph
See main document
26

Author:
Title:
Wykorzystanie audytu personelu w uelastycznieniu zatrudnienia = Using Personnel Audit in Improving the Flexibility of Employment
Source:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 248 (2012) , s. 180-188. - Tytuł numeru: Elastyczność w zarządzaniu kapitałem ludzkim. T. 1, Problemy zarządczo-ekonomiczne - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168238238
article
27

Author:
Title:
ZZL w jednostkach administracji publicznej
Source:
Zarządzanie zasobami ludzkimi : tworzenie kapitału ludzkiego organizacji / red. nauk. Henryk Król, Antoni Ludwiczyński - Wyd. 1, 5 dodr.. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012, s. 605-628
ISBN:
978-83-01-14813-3
Nr:
2168228760
chapter in textbook
28

Title:
Modele kompetencyjne w zarządzaniu zasobami ludzkimi
Source:
Instrumenty zarządzania kapitałem ludzkim : ćwiczenia i studia przypadków / red. Alicja MIŚ - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2012, s. 32-49
ISBN:
978-83-7252-572-7
Nr:
2168235448
chapter in monograph
See main document
29

Author:
Title:
Zarządzanie wynagrodzeniami w przedsiębiorstwach międzynarodowych
Source:
Współczesne trendy w międzynarodowym zarządzaniu zasobami ludzkimi / Aleksy POCZTOWSKI - kierownik tematu2012, s. 118-139 - Bibliogr.
Signature:
NP-1406/Magazyn
Nr:
2168273472
chapter in unpublished scientific work
See main document
30

Author:
Title:
Wykorzystanie audytu personalnego w kształtowaniu efektywności systemów wynagradzania = The Utilization of Personal Audit in Formation of the Remuneration Systems Effectiveness
Source:
Efektywność zarządzania zasobami ludzkimi / red. Bogusława Urbaniak - Łódź: Uniwersytet Łódzki, 2011, s. 191-203. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7525-546-1
Nr:
2167670362
chapter in monograph
31

Author:
Title:
Managing Redundancy
Source:
Human Resource Management in Transition : the Polish Case / ed. by Aleksy POCZTOWSKI ; przeł. Tomasz Duda - Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer Business, 2011, s. 153-168
Series:
(Monografie)
ISBN:
978-83-264-1178-6
Nr:
2165923482
chapter in monograph
See main document
32

Title:
Pobyt za granicą
Source:
Zarządzanie ekspatriantami z perspektywy interesariuszy przedsiębiorstwa międzynarodowego / kier. Aleksy POCZTOWSKI2011, s. 57-112
Signature:
NP-1257/Magazyn
Nr:
2168265084
chapter in unpublished scientific work
See main document
33

Author:
Title:
Składniki i determinanty systemu wynagrodzeń
Source:
Systemy wynagrodzeń w okresie spowolnienia gospodarczego / red. nauk. Aleksy POCZTOWSKI - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2011, s. 59-86
Series:
(Zarządzanie - C. H. Beck)
ISBN:
978-83-255-2747-1
Nr:
2166636889
chapter in monograph
See main document
34

Author:
Title:
Recruitment & Selection
Source:
Human Resource Management in Transition : the Polish Case / ed. by Aleksy POCZTOWSKI ; przeł. Tomasz Duda - Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer Business, 2011, s. 69-84
Series:
(Monografie)
ISBN:
978-83-264-1178-6
Nr:
2165923205
chapter in monograph
See main document
35

Author:
Title:
Wynagrodzenia podstawowe
Source:
Systemy wynagrodzeń w okresie spowolnienia gospodarczego / red. nauk. Aleksy POCZTOWSKI - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2011, s. 87-106
Series:
(Zarządzanie - C. H. Beck)
ISBN:
978-83-255-2747-1
Nr:
2166636904
chapter in monograph
See main document
36

Author:
Title:
Wynagradzanie pracowników w warunkach zmian na rynku pracy = Employee Remuneration under Changing Conditions of the Labor Market
Source:
Zarządzanie jakością : doskonalenie organizacji. T. 1 / red. Tadeusz SIKORA - Kraków: Wydawnictwo Naukowe PTTŻ, 2010, s. 421-431. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-929209-4-6
Nr:
2162991288
chapter in monograph
See main document
37

Author:
Title:
Wynagrodzenia jako instrument oddziaływania motywacyjnego w warunkach spowolnienia gospodarczego = Compensation as the Tool for Motivation During Economic Slowdown
Source:
Wyzwania dla współczesnych organizacji w warunkach konkurencyjnej gospodarki / red. Dagmara Lewicka, Lidia Zbiegień-Maciąg - Kraków: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, 2010, s. 501-513. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7464-278-1
Nr:
2165689906
chapter in monograph
38

Author:
Title:
Planowanie zatrudnienia z uwzględnieniem elastycznych form pracy = Hiring Practices in the Light of Flexible Forms of Employment
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 828 (2010) , s. 23-35. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
51478
article
See main document
39

Author:
Title:
Systemy wynagradzania w warunkach kryzysu gospodarczego = Remuneration Systems in the Condition of Economic Crisis
Source:
Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej Handlowej. - z. 99 (2010) , s. 184-191. - Summ. - Bibliogr.. - Dostępny w World Wide Web
Access mode:
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2164934752
article
40

Author:
Title:
Zmiany w stanie i strukturze zatrudnienia w polskich przedsiębiorstwach na tle działań restrukturyzacyjnych : kształtowanie procesu rekrutacji : wyniki badań = Changes in the State and Structure of Employment in Polish Enterprises in Light of Restructuring Measures : the Development of Recruitment Processes : Research Results
Source:
Studia i Prace Wydziału Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. - nr 2 (2009) , s. 119-135. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
52037
article
41

Author:
Title:
Wykorzystanie audytu personalnego w kształtowaniu płynności zatrudnienia w organizacji
Source:
Instrumenty zarządzania we współczesnym przedsiębiorstwie : nowe kierunki / red. nauk. Kazimierz Zimniewicz - Poznań: Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, 2009, s. 479-485
Series:
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu ; 129)
ISBN:
978-83-7417-445-9
Nr:
2162031932
chapter in monograph
42

Title:
Sterowanie procesami płynności i retencji zatrudnienia
Source:
Procesy płynności i retencji zatrudnienia w organizacji / red. Aleksy POCZTOWSKI - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2009, s. 81-123
ISBN:
978-83-7252-466-9
Nr:
2164992337
chapter in monograph
See main document
43

Author:
Title:
Płynność pracownicza w procesach restrukturyzacji przedsiębiorstw = Employment Liquidity in Enterprise Restructuring Processes
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 810 (2009) , s. 55-70. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
51465
article
See main document
44

Title:
Uwarunkowania płynności i retencji pracowników
Source:
Procesy płynności i retencji zatrudnienia w organizacji / red. Aleksy POCZTOWSKI - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2009, s. 34-61
ISBN:
978-83-7252-466-9
Nr:
2164990740
chapter in monograph
See main document
45

Title:
Wykorzystanie szkoleń w tworzeniu wiedzy w organizacji
Source:
Zarządzanie organizacjami w gospodarce opartej na wiedzy : zasobowe podstawy funkcjonowania i rozwoju organizacji / red. Aldona Glińska-Neweś - Toruń: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Stowarzyszenie Wyższej Użyteczności "Dom Organizatora", 2008, s. 681-693
ISBN:
978-83-7285-403-2
Nr:
2168219154
chapter in monograph
46

Author:
Title:
Zarządzanie kompetencjami ze szczególnym uwzględnieniem funkcji rekrutacji = Skills Management with Particular Emphasis on Recruitment
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 773 (2008) , s. 55-67. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
50661
article
See main document
47

Author:
Title:
Znaczenie jakości w zarządzaniu kapitałem ludzkim
Source:
Koncepcje zarządzania jakością : doświadczenia i perspektywy / red. Tadeusz SIKORA - Kraków: Wydawnictwo Naukowe PTTŻ, 2008, s. 430-437 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-924646-6-2
Nr:
2165628849
chapter in monograph
See main document
48

Title:
Badanie efektywności studiów podyplomowych realizowanych w ramach projektu "Studia podyplomowe dla kadr zarządzających i pracowników przedsiębiorstw" : raport końcowy
Publisher address:
Kraków: Stowarzyszenie "Edukacja dla Przyszłości", 2008
Physical description:
224 s.: tab.; 24 cm
Nr:
2165929911
report
49

Author:
Title:
Strategie zarządzania zasobami ludzkimi
Source:
Funkcja personalna : diagnoza i kierunki zmian / red. Aleksy POCZTOWSKI - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2007, s. 79-90
ISBN:
978-83-7252-379-2
Nr:
2165535488
chapter in monograph
See main document
50

Title:
Wyzwania w zakresie doskonalenia systemów taryfowych na przykładzie szpitalnictwa krajowego = Challenges in Improving Tariff Systems Based on the Example of the Domestic Hospital System
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 748 (2007) , s. 65-82. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
50946
article
See main document
51

Author:
Title:
Zatrudnianie i zwalnianie pracowników
Source:
Funkcja personalna : diagnoza i kierunki zmian / red. Aleksy POCZTOWSKI - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2007, s. 91-116
ISBN:
978-83-7252-379-2
Nr:
2165535691
chapter in monograph
See main document
52

Author:
Title:
Zmiany funkcji personalnej w kontekście procesów restrukturyzacyjnych = Changes in the Personnel Function in the Context of Restructuring Processes
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 748 (2007) , s. 19-34. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
50945
article
See main document
53

Author:
Title:
Zmiany w sprawowaniu funkcji personalnej na tle przeobrażeń gospodarczych w Polsce = Changes in the Personnel Management Function Realization in the Perspective of the Economic Changes
Source:
Zarządzanie ludźmi w otoczeniu globalnym - pomiędzy "starym" a "nowym" : organizacje, ludzie, procesy, procedury / red. nauk. Lidia Zbiegień-Maciąg, Ewa Beck - Kraków: AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2006, s. 139-148. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-7464-059-6
Nr:
2166469448
chapter in monograph
54

Author:
Title:
Zastosowanie koncepcji outsourcingu w zarządzaniu zasobami ludzkimi = The Utilization of Outsourcing Concepts in Human Resource Management
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 719 (2006) , s. 79-95. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
52873
article
See main document
55

Author:
Title:
ZZL w jednostkach administracji publicznej : aneks
Source:
Zarządzanie zasobami ludzkimi : tworzenie kapitału ludzkiego organizacji / red. nauk. Henryk Król, Antoni Ludwiczyński - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2006, s. 605-628 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-01-14813-3 ; 83-01-14813-6
Nr:
2166092916
chapter in monograph
56

Author:
Title:
Audyt personalny jako narzędzie wspierające zarządzanie zasobami ludzkimi = The Personnel Audit as a Tool for Perfecting Human Resources Management
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 679 (2005) , s. 19-32. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
52795
article
See main document
57

Author:
Title:
Audyt personalny w kreowaniu przedsiębiorczości pracowników
Source:
Kapitał ludzki a kształtowanie przedsiębiorczości / red. Marta Juchnowicz - Warszawa: Wydawnictwo Poltext, 2004, s. 263-271 - Bibliogr.
Series:
(Człowiek w Firmie)
ISBN:
83-88840-60-6
Nr:
2168222018
chapter in monograph
58

Title:
Doskonalenie procesu zarządzania personelem w małych i średnich przedsiębiorstwach
Source:
Najlepsze praktyki zarządzania ludźmi w małych i średnich przedsiębiorstwach : materiały na konferencję / red. Henryk Król, Antoni Ludwiczyński - Warszawa: Polska Fundacja Promocji Kadr - Zarząd, 2004, s. 49-61 - Bibliogr.
Series:
(Inicjatywa Personel XXI Wieku)
ISBN:
83-919651-2-0
Nr:
2168275535
chapter in conference materials
59

Title:
Fuzje i przejęcia w gospodarce
Source:
Zarządzanie zasobami ludzkimi w procesach fuzji i przejęć / red. Aleksy POCZTOWSKI - Kraków: Oficyna Ekonomiczna, 2004, s. 9-52
Series:
(Zarządzanie Zasobami Ludzkimi (HR))
ISBN:
83-89355-25-6
Nr:
2168221922
chapter in monograph
See main document
60

Title:
Wpływ fuzji i przejęć na funkcję personalną
Source:
Zarządzanie zasobami ludzkimi w procesach fuzji i przejęć / red. Aleksy POCZTOWSKI - Kraków: Oficyna Ekonomiczna, 2004, s. 107-126
Series:
(Zarządzanie Zasobami Ludzkimi (HR))
ISBN:
83-89355-25-6
Nr:
2168221914
chapter in monograph
See main document
61

Author:
Title:
Praca zespołowa w zarządzaniu zasobami ludzkimi = Teamwork in Human Resources Management
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zofia DACH]. - nr 646 (2004) , s. 23-35. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168219678
article
See main document
62

Title:
Zarządzanie zasobami ludzkimi w Republice Federalnej Niemiec
Source:
Zarządzanie zasobami ludzkimi w krajach Unii Europejskiej / red. Aleksy POCZTOWSKI - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 2003, s. 61-78
ISBN:
83-7252-159-X
Nr:
2168225462
chapter in monograph
See main document
63

Author:
Title:
Charakterystyka procesu zatrudniania i zwalniania pracowników w polskich przedsiębiorstwach = A Review of the Recruitment and Dismissal Process in Polish Enterprises
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zofia DACH]. - nr 629 (2003) , s. 63-75. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168223608
article
See main document
64

Author:
Title:
Restrukturyzacja zatrudnienia jako przykład zmiany organizacyjnej = Employment Restructuring as an Example of Organisational Change
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zofia DACH]. - nr 607 (2002) , s. 29-43. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168225088
article
See main document
65

Author:
Title:
System motywowania pracowników : BRE Bank SA
Source:
Najlepsze praktyki zarządzania zasobami ludzkimi w Polsce : studia przypadków / red. Aleksy POCZTOWSKI - Kraków: Oficyna Ekonomiczna, 2002, s. 187-[201]. - Załączniki
Series:
(Zarządzanie Zasobami Ludzkimi (HR))
ISBN:
83-88597-55-8
Nr:
2168218230
chapter in monograph
See main document
66

Author:
Title:
Analiza procesu restrukturyzacji zatrudnienia w przedsiębiorstwach budowlanych = An Analysis of Employment Restructuring in Construction Enterprises
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Ryszard BOROWIECKI]. - nr 582 (2002) , s. 113-122. - Summ.
Access mode:
Nr:
2168225696
article
See main document
67

Title:
Praktyka zarządzania zasobami ludzkimi i jej wpływ na rynek pracy
Publisher address:
Warszawa: Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, 2001
Physical description:
97, [1] s.: tab.; 29 cm
Series:
(Opracowania PCZ ; z. 9)
Nr:
2168229770
report
68

Title:
Ocenianie pracowników
Source:
Analiza przypadków w zarządzaniu zasobami ludzkimi / red. Aleksy POCZTOWSKI - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2001, s. 68-87 - Bibliogr.
ISBN:
83-7252-080-1
Nr:
2166213969
chapter in monograph
See main document
69

Author:
Title:
Zatrudnianie i zwalnianie pracowników
Source:
Analiza przypadków w zarządzaniu zasobami ludzkimi / red. Aleksy POCZTOWSKI - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2001, s. 32-46 - Bibliogr.
ISBN:
83-7252-080-1
Nr:
2166213821
chapter in monograph
See main document
70

Author:
Conference:
Zarządzanie personelem dziś i jutro, Łódź, Polska, od 2000-11-06 do 2000-11-07
Title:
Polityka personalna w procesie restrukturyzacji przedsiębiorstw
Source:
Zarządzanie personelem dziś i jutro : II Konferencja Naukowa. T. 2 / red. Zdzisława Janowska - Łódź: Absolwent, 2000, s. 105-114 - Bibliogr.
ISBN:
83-88384-12-0
Nr:
2168270418
chapter in conference materials
71

Author:
Title:
Restrukturyzacja czynnikiem sprawczym zmian w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi
Source:
Humanizacja Pracy. Zarządzanie Zasobami Ludzkimi = Humanization of Work. Human Resources Management. - nr 5 (2000) , s. 77-83
Nr:
2168229778
article
72

Author:
Title:
Racjonalizacja zatrudnienia w procesie restrukturyzacji przedsiębiorstwa
Publisher address:
Kraków: , 2000
Physical description:
380, [10] k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/572
Nr:
2168310929
doctoral dissertation
73

Author:
Title:
Organizacja zarządzania personelem
Source:
Zarządzanie zasobami ludzkimi : studia przypadków / red. nauk. Aleksy POCZTOWSKI - Nowy Sącz: Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University, 1998, s. 37-44. - Załącznik
ISBN:
83-907998-7-1
Nr:
2168246494
chapter in monograph
See main document
74

Author:
Title:
Restrukturyzacja przedsiębiorstw a zarządzanie personelem = Enterprises Restructuring Vs Personnel Management
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zofia DACH]. - nr 512 (1998) , s. 27-36. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168244970
article
See main document
75

Author:
Title:
Analiza pracy
Source:
Zarządzanie personelem : materiały do ćwiczeń / red. Adam SZAŁKOWSKI - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1997, s. 7-19 - Bibliogr.
ISBN:
83-87239-24-0
Nr:
2168249378
chapter in academic script
See main document
76

Title:
Zarządzanie zasobami ludzkimi w warunkach globalizacji rynku. Cz. 1. Zagadnienie dyskryminacji pracowników ze względu na wiek
Source:
Reorganizacja systemów zarządzania w warunkach globalizacji rynku. Cz. 2 / Janusz TECZKE - kierownik tematu1997, s. [86-105](189-210)
Signature:
NP-621/2/Magazyn
Nr:
2168335423
chapter in unpublished scientific work
See main document
77

Author:
Title:
Rekrutacja personelu
Source:
Zarządzanie personelem : materiały do ćwiczeń / red. Adam SZAŁKOWSKI - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1997, s. 29-41 - Bibliogr.
ISBN:
83-87239-24-0
Nr:
2168249382
chapter in academic script
See main document
78

Author:
Title:
Oceny pracownicze jako instrument zarządzania firmą = Personnel Assessment as Instrument of Company Management
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zofia DACH]. - nr 498 (1997) , s. 65-75. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168237774
article
See main document
79

Author:
Title:
Awansowanie pracowników
Source:
Zarządzanie personelem : materiały do ćwiczeń / red. Adam SZAŁKOWSKI - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1997, s. 61-65 - Bibliogr.
ISBN:
83-87239-24-0
Nr:
2168249388
chapter in academic script
See main document
80

Conference:
Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Współczesne tendencje w zarządzaniu zasobami pracy, Kraków, Polska, od 1996-09-26 do 1996-09-27
Title:
Prywatyzacja a zarządzanie personelem = Privatization and Personnel Management
Source:
Współczesne tendencje w zarządzaniu zasobami pracy : materiały z międzynarodowej konferencji zorganizowanej przez Katedrę Zarządzania Zasobami Pracy Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Kraków, 26 i 27 IX 1996 r.) / mater. zebrali i przygot. do publ. Adam SZAŁKOWSKI i Anna PIECHNIK-KURDZIEL, głosy w dyskusji oprac. Alicja MIŚ - Kraków: Akademia Ekonomiczna. Wydaw. Uczelniane, 1997, s. 345-353. - Summ.
ISBN:
83-87239-21-6
Nr:
2168246344
chapter in conference materials
See main document
81

Author:
Title:
Kształtowanie procesu doboru personelu = Modelling of Personnel Selection Process
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zofia DACH]. - nr 466 (1996) , s. 51-59. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168238266
article
See main document
Unpublished documents:
1

Title:
Trendy w systemach wynagrodzeń w świetle zmian na rynku pracy
Kierownik tematu:
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2009
Physical description:
147 s.: il.; 30 cm.
Notes:
Bibliogr.
Research program:
48/KZZL/1/09/S/512
Signature:
NP-1318/Magazyn
Nr:
2168217908
unpublished scientific work
2

Title:
Płynność zatrudnienia jako problem zarządzania zasobami ludzkimi
Kierownik tematu:
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2008
Physical description:
[103] s.: il.; 30 cm.
Notes:
Załącznik, Bibliogr.
Research program:
41/KZKL/1/2008/S/457
Signature:
NP-1208/Magazyn
Nr:
2162215688
unpublished scientific work
3

Title:
Restrukturyzacja funkcji personalnej w praktyce polskich przedsiębiorstw. Etap 2
Kierownik tematu:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2005
Physical description:
64 s.: il.; 30 cm.
Research program:
27/KZP/1/2004/S/137
Signature:
NP-999/2/Magazyn
Nr:
2168226339
unpublished scientific work
4

Title:
Restrukturyzacja funkcji personalnej we współczesnej organizacji. [Etap 1]
Kierownik tematu:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2004
Physical description:
107 s.: il.; 30 cm.
Notes:
Bibliogr.
Research program:
27/KZP/1/2004/S/137
Signature:
NP-999/[1]/Magazyn
Nr:
2168226341
unpublished scientific work
5

Title:
Zarządzanie zasobami ludzkimi w warunkach fuzji i akwizycji : restrukturyzacja zatrudnienia. Etap 3
Kierownik tematu:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2002
Physical description:
36[26] s.: il.; 30 cm.
Notes:
Załącznik, Bibliogr.
Research program:
91/KZP/1/2002/S
Signature:
NP-670/3/Magazyn
Nr:
2168226345
unpublished scientific work
6

Title:
Zarządzanie zasobami ludzkimi w warunkach fuzji i akwizycji : rozwój zasobów ludzkich. Etap 2
Kierownik tematu:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2001
Physical description:
49 s.: il.; 30 cm.
Notes:
Załącznik,
Research program:
93/KZP/1/2001/S
Signature:
NP-670/2/Magazyn
Nr:
2168226349
unpublished scientific work
7

Title:
Zarządzanie zasobami ludzkimi w warunkach fuzji i akwizycji. Etap 1
Kierownik tematu:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2000
Physical description:
[42] s.: il.; 30 cm.
Notes:
Bibliogr.
Signature:
NP-670/1/Magazyn
Nr:
2168226351
unpublished scientific work
8

Title:
Analiza procesów restrukturyzacji przedsiębiorstw budowlanych w latach 1990-1999
Kierownik tematu:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1999
Physical description:
175 s.: il.; 30 cm.
Notes:
Bibliogr.
Research program:
59/KENiPI/2/98/SU
Signature:
NP-556/Magazyn
Nr:
2168226851
unpublished scientific work
9

Title:
System oceniania pracowników i jego praktyczne aspekty : (raport z badań statutowych)
Kierownik tematu:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1997
Physical description:
51 k.: il.; 30 cm
Signature:
NP-417/Magazyn
Nr:
2168257290
unpublished scientific work
10

Title:
Planowanie potrzeb personalnych
Kierownik tematu:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1995
Physical description:
56 s.: il.; 30 cm.
Signature:
NP-298/Magazyn
Nr:
2168226853
unpublished scientific work
11

Title:
Rekrutacja i techniki doboru pracowników : (raport z badań statutowych)
Kierownik tematu:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1995
Physical description:
72, [2] k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Signature:
NP-355/Magazyn
Nr:
2168251736
unpublished scientific work
12

Title:
Zarządzanie personelem w aspekcie zmian systemowych gospodarki : raport z badań statutowych
Kierownik tematu:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1993
Physical description:
39 k.: il.; 30 cm
Signature:
NP-187/Magazyn
Nr:
2168252060
unpublished scientific work
1
W kierunku organizacji uczącej się czyli o współpracy UEK z Policją / Tomasz SAPETA // Kurier UEK. - nr 5 (75) (2017/2018), s. 50. - Dostępny także w wersji on-line. - Pełny tekst: https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_75_5_14_12small. - ISSN 1689-7757
2
Program doskonalenia kompetencji pracowników administracji samorządowej na przykładzie Urzędu Miasta Krakowa = Programme of Improving the Competencies of Council Administration Employees based on Urząd Miasta Krakowa (the Municipality of Krakow) / Tomasz SAPETA, Urban PAULI // W: Kompetencje personelu w sektorze publicznym i non profit [on-line] / red. nauk. Aldona Andrzejczak, Joanna Furmańczyk. - Poznań : Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu; Wydawnictwo edu-Libri, 2016. - S. 76-90. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-63804-92-3 ; 978-83-63804-93-0. - Pełny tekst: http://zzl2015.ue.poznan.pl/pdf/kompetencje-personelu-w-sekt-publ-i-non-profit.pdf
3
Wykorzystanie badania satysfakcji w procesie budowania zaangażowania pracowników administracji samorządowej = The Use of Employee Satisfaction Survey in Building Engagement of Civil Service Workers / Urban PAULI, Tomasz SAPETA // W: Kształtowanie zaangażowania i postaw pracowników w sektorze publicznym i non profit [on-line] / red. nauk., Aldona Andrzejczak, Joanna Furmańczyk. - Poznań : Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu; Wydawnictwo edu-Libri, 2016. - S. 25-40. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-63804-89-3 ; 978-83-63804-90-9. - Pełny tekst: http://zzl2015.ue.poznan.pl/pdf/ksztaltowanie-zaangazowania-non-profit.pdf
4
Analiza instytucjonalna gminy z oceną realizacji standardów kontroli zarządczej : metoda planowania rozwoju instytucjonalnego / red. Jarosław BOBER ; [Jarosław BOBER, Marek ĆWIKLICKI, Michał KUDŁACZ, Ambroży MITUŚ, Tomasz SAPETA, Michał ŻABIŃSKI, Marcin KUKIEŁKA]. - Kraków : Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, 2015. - 138 s. : il. - ISBN 978-83-89410-57-3
5
Analiza instytucjonalna miasta na prawach powiatu z oceną realizacji standardów kontroli zarządczej : Metoda Planowania Rozwoju Instytucjonalnego / red. Jarosław BOBER, Michał KUDŁACZ ; [Jarosław BOBER, Marek ĆWIKLICKI, Michał KUDŁACZ, Ambroży MITUŚ, Tomasz SAPETA, Michał ŻABIŃSKI, Marcin KUKIEŁKA]. - Kraków : Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, 2015. - 154 s. : il. ; 21 x 29 cm. - ISBN 978-83-89410-03-0
6
Zarządzanie zasobami ludzkimi w polskim sądownictwie : przykład dobrej praktyki = Human Resource Management In The Polish Judiciary System : Example Of Good Practice / Tomasz SAPETA // W: Zarządzanie jakością : osiągnięcia i wyzwania = Quality Management : Achievements and Challenges / red. nauk. Piotr KAFEL i Tadeusz SIKORA. - Kraków : Wydawnictwo Naukowe PTTŻ, 2015. - S. 131-146. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISBN 978-83-942362-4-3
7
Zatrudnianie pracowników w przedsiębiorstwach międzynarodowych / Tomasz SAPETA // W: Zarządzanie zasobami ludzkimi na rynkach międzynarodowych / red. nauk. Aleksy POCZTOWSKI. - Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2015. - (HR). - S. 85-100. - ISBN 978-83-264-9203-7
8
IX Krakowskie Forum Wynagrodzeń = The Ninth Cracow Forum for Remuneration / Tomasz SAPETA // Zarządzanie Zasobami Ludzkimi = Human Resource Management. - nr 1 (102) (2015), s. 175-179. - ISSN 1641-0874
9
The Process of Preparing and Implementing DPs by Sectors : Analysis and Assessment of Good Practices in Section "Information and Communication" / Tomasz SAPETA // W: Adaptability of Public Systems for Enterprise Support : Study Findings / ed. by Tomasz GEODECKI, Jarosław PLICHTA. - Warszawa : Polish Agency for Enterprise Development, 2015. - S. 78-85. - ISBN 978-83-7633-397-7. - Pełny tekst: http://www.parp.gov.pl/attachments/article/48577/Monografia_ISR_Praktyki_wersja_05_12_2015_last.pdf#page=47&view=Fit
10
Analiza instytucjonalna powiatu z oceną realizacji standardów kontroli zarządczej : metoda planowania rozwoju instytucjonalnego / red. Jarosław BOBER ; [Jarosław BOBER, Marek ĆWIKLICKI, Michał KUDŁACZ, Ambroży MITUŚ, Tomasz SAPETA, Michał ŻABIŃSKI, Marcin KUKIEŁKA]. - Kraków : Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, 2015. - 136 s. : il. - ISBN 978-83-89410-62-7. - Pełny tekst: http://pri.msap.pl/doki/publ/SWPZ_AIP_2015.pdf
11
Wynagradzanie pracowników / Tomasz SAPETA // W: Zarządzanie zasobami ludzkimi na rynkach międzynarodowych / red. nauk. Aleksy POCZTOWSKI. - Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2015. - (HR). - S. 166-182. - ISBN 978-83-264-9203-7
12
Koncepcja wynagrodzenia godziwego - mit czy rzeczywistość? = The Concept of Equitable Remuneration - the Myth or the Reality? / Tomasz SAPETA // Marketing i Rynek [Dokument elektroniczny]. - nr 5 (2014), s. 1199-1205. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISSN 1231-7853
13
ZZL w jednostkach administracji publicznej / Tomasz SAPETA // W: Zarządzanie zasobami ludzkimi : tworzenie kapitału ludzkiego organizacji / red. nauk. Henryk Król, Antoni Ludwiczyński. - Wyd. 1, 6 dodr. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2014. - S. 605-628. - ISBN 978-83-01-14813-3
14
Wynagradzanie pracowników w kontekście dywersyfikacji działalności przedsiębiorstw na rynkach międzynarodowych = Employees' Remuneration in the Context of Business Diversification on International Markets / Tomasz SAPETA // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. - nr 349 (2014), s. 361-371. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Sukces w zarządzaniu kadrami : różnorodność w zarządzaniu kapitałem ludzkim - podejścia, metody, narzędzia : problemy zarządczo-ekonomiczne. - Bibliogr. - ISSN 1899-3192
15
Proces przygotowania i realizacji planów rozwoju w przekroju branżowym - analiza i ocena dobrych praktyk w sekcji "Informacja i komunikacja" / Tomasz SAPETA // W: Publiczne wsparcie przedsiębiorstw w okresie spowolnienia gospodarczego - katalog dobrych praktyk i wniosków z realizacji projektu Instrument Szybkiego Reagowania / red. Tomasz GEODECKI, Jarosław PLICHTA. - Kraków; Warszawa : Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, 2014. - S. 97-104. - ISBN 978-83-7633-261-1. - Pełny tekst: http://www.parp.gov.pl/files/74/81/713/21924.pdf#page=98&view=Fit
16
Kształtowanie stanu i struktury zatrudnienia w przedsiębiorstwach działających na rynkach międzynarodowych / Tomasz SAPETA // W: Zarządzanie zasobami ludzkimi na rynkach międzynarodowych / kierownik tematu: Aleksy POCZTOWSKI. - (2014), s. 1[107]-18[124]. - Bibliogr.
17
Wynagradzanie pracowników w przedsiębiorstwach międzynarodowych / Tomasz SAPETA // W: Zarządzanie zasobami ludzkimi na rynkach międzynarodowych / kierownik tematu: Aleksy POCZTOWSKI. - (2014), s. 1[180]-19[198]. - Bibliogr.
18
VIII Krakowskie Forum Wynagrodzeń = Eight Cracow Remuneration Forum / Iwona KUBICA, Tomasz SAPETA // Zarządzanie Zasobami Ludzkimi = Human Resource Management. - 5 (2013), s. 136-140. - ISSN 1641-0874
19
Szkolenie jako narzędzie rozwoju kadry menedżerskiej na przykładzie Urzędu Miasta Krakowa / Tomasz SAPETA // W: Wyzwania nowoczesnego systemu zarządzania w administracji samorządowej : doświadczenia z wdrożenia projektu "Rozwój systemu zarządzania Urzędem". - Kraków : Urząd Miasta Krakowa, 2013. - S. 56-61. - Bibliogr. - ISBN 978-83-931297-0-6. - Pełny tekst: http://ue.krakow.pl/pliki/111543
20
Rekrutacja i derekrutacja personelu / Tomasz SAPETA // W: Zarządzanie zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwach rozwijających działalność międzynarodową / kierownik tematu: Aleksy POCZTOWSKI. - (2013), s. 26-48. - Bibliogr.
21
Problem wynagrodzenia godziwego w małych i średnich przedsiębiorstwach / Tomasz SAPETA // W: Zarządzanie zasobami ludzkimi w małych i średnich przedsiębiorstwach / red. nauk. Zenon Wiśniewski. - Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer bussiness, 2013. - S. [275]-284. - Bibliogr. - ISBN 978-83-264-4450-0
22
Kształtowanie systemów wynagrodzeń / Tomasz SAPETA // W: Zarządzanie zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwach rozwijających działalność międzynarodową / kierownik tematu: Aleksy POCZTOWSKI. - (2013), s. 75-89. - Bibliogr.
23
Zarządzanie zespołami pracowniczymi / Alicja MIŚ, Tomasz SAPETA // W: Instrumenty zarządzania kapitałem ludzkim : ćwiczenia i studia przypadków / red. Alicja MIŚ. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2012. - S. 142-153. - ISBN 978-83-7252-572-7
24
Rekrutacja i selekcja pracowników / Alicja MIŚ, Urban PAULI, Anna RYCHWALSKA, Tomasz SAPETA // W: Instrumenty zarządzania kapitałem ludzkim : ćwiczenia i studia przypadków / red. Alicja MIŚ. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2012. - S. 50-76. - ISBN 978-83-7252-572-7
25
Ograniczenie zatrudnienia / Alicja MIŚ, Iwona KUBICA, Tomasz SAPETA // W: Instrumenty zarządzania kapitałem ludzkim : ćwiczenia i studia przypadków / red. Alicja MIŚ. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2012. - S. 154-175. - ISBN 978-83-7252-572-7
26
Wykorzystanie audytu personelu w uelastycznieniu zatrudnienia = Using Personnel Audit in Improving the Flexibility of Employment / Tomasz SAPETA // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 248 (2012), s. 180-188. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Elastyczność w zarządzaniu kapitałem ludzkim. T. 1, Problemy zarządczo-ekonomiczne. - Bibliogr. - ISSN 1899-3192
27
ZZL w jednostkach administracji publicznej / Tomasz SAPETA // W: Zarządzanie zasobami ludzkimi : tworzenie kapitału ludzkiego organizacji / red. nauk. Henryk Król, Antoni Ludwiczyński. - Wyd. 1, 5 dodr. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, dr. 2012. - S. 605-628. - ISBN 978-83-01-14813-3
28
Modele kompetencyjne w zarządzaniu zasobami ludzkimi / Alicja MIŚ, Urban PAULI, Anna RYCHWALSKA, Tomasz SAPETA // W: Instrumenty zarządzania kapitałem ludzkim : ćwiczenia i studia przypadków / red. Alicja MIŚ. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2012. - S. 32-49. - ISBN 978-83-7252-572-7
29
Zarządzanie wynagrodzeniami w przedsiębiorstwach międzynarodowych / Tomasz SAPETA // W: Współczesne trendy w międzynarodowym zarządzaniu zasobami ludzkimi / Aleksy POCZTOWSKI - kierownik tematu. - (2012), s. 118-139. - Bibliogr.
30
Wykorzystanie audytu personalnego w kształtowaniu efektywności systemów wynagradzania = The Utilization of Personal Audit in Formation of the Remuneration Systems Effectiveness / Tomasz SAPETA // W: Efektywność zarządzania zasobami ludzkimi / red. Bogusława Urbaniak. - Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2011. - S. 191-203. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7525-546-1
31
Managing Redundancy / Tomasz SAPETA // W: Human Resource Management in Transition : the Polish Case / ed. by Aleksy POCZTOWSKI ; przeł. Tomasz Duda. - Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer Business, 2011. - (Monografie - Wolters Kluwer Polska, ISSN 1897-4392). - S. 153-168. - ISBN 978-83-264-1178-6
32
Pobyt za granicą / Beata BUCHELT, Tomasz SAPETA, Iwona KUBICA // W: Zarządzanie ekspatriantami z perspektywy interesariuszy przedsiębiorstwa międzynarodowego / kier. Aleksy POCZTOWSKI. - (2011), s. 57-112
33
Składniki i determinanty systemu wynagrodzeń / Tomasz SAPETA // W: Systemy wynagrodzeń w okresie spowolnienia gospodarczego / red. nauk. Aleksy POCZTOWSKI. - Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2011. - (Zarządzanie. HR). - S. 59-86. - ISBN 978-83-255-2747-1
34
Recruitment & Selection / Tomasz SAPETA // W: Human Resource Management in Transition : the Polish Case / ed. by Aleksy POCZTOWSKI ; przeł. Tomasz Duda. - Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer Business, 2011. - (Monografie - Wolters Kluwer Polska, ISSN 1897-4392). - S. 69-84. - ISBN 978-83-264-1178-6
35
Wynagrodzenia podstawowe / Tomasz SAPETA // W: Systemy wynagrodzeń w okresie spowolnienia gospodarczego / red. nauk. Aleksy POCZTOWSKI. - Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2011. - (Zarządzanie. HR). - S. 87-106. - ISBN 978-83-255-2747-1
36
Wynagradzanie pracowników w warunkach zmian na rynku pracy = Employee Remuneration under Changing Conditions of the Labor Market / Tomasz SAPETA // W: Zarządzanie jakością : doskonalenie organizacji. T. 1 / red. Tadeusz SIKORA. - Kraków : Wydawnictwo Naukowe PTTŻ, 2010. - S. 421-431. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-929209-4-6
37
Wynagrodzenia jako instrument oddziaływania motywacyjnego w warunkach spowolnienia gospodarczego = Compensation as the Tool for Motivation During Economic Slowdown / Tomasz SAPETA // W: Wyzwania dla współczesnych organizacji w warunkach konkurencyjnej gospodarki / red. Dagmara Lewicka, Lidia Zbiegień-Maciąg. - Kraków : Wydawnictwa AGH, 2010. - S. 501-513. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7464-278-1
38
Planowanie zatrudnienia z uwzględnieniem elastycznych form pracy = Hiring Practices in the Light of Flexible Forms of Employment / Tomasz SAPETA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 828 (2010), s. 23-35. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=168072852. - ISSN 1898-6447
39
Systemy wynagradzania w warunkach kryzysu gospodarczego = Remuneration Systems in the Condition of Economic Crisis / Tomasz SAPETA // Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej Handlowej. - z. 99 (2010), s. 184-191. - Summ. - Bibliogr. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://kolegia.sgh.waw.pl/pl/KZiF/publikacje/Zeszyty%20Naukowe%20KZiF/Documents/z.%2099.pdf. - ISSN 1234-8872
40
Zmiany w stanie i strukturze zatrudnienia w polskich przedsiębiorstwach na tle działań restrukturyzacyjnych : kształtowanie procesu rekrutacji : wyniki badań = Changes in the State and Structure of Employment in Polish Enterprises in Light of Restructuring Measures : the Development of Recruitment Processes : Research Results / Tomasz SAPETA // Studia i Prace Wydziału Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. - nr 2 (2009), s. 119-135. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1898-6323
41
Wykorzystanie audytu personalnego w kształtowaniu płynności zatrudnienia w organizacji / Tomasz SAPETA // W: Instrumenty zarządzania we współczesnym przedsiębiorstwie : nowe kierunki / red. nauk. Kazimierz Zimniewicz. - Poznań : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2009. - (Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, ISSN 1689-7374 ; 129). - S. 479-485. - ISBN 978-83-7417-445-9
42
Sterowanie procesami płynności i retencji zatrudnienia / Tomasz SAPETA, Beata BUCHELT, Alicja MIŚ, Iwona KUBICA // W: Procesy płynności i retencji zatrudnienia w organizacji / red. Aleksy POCZTOWSKI. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2009. - S. 81-123. - ISBN 978-83-7252-466-9
43
Płynność pracownicza w procesach restrukturyzacji przedsiębiorstw = Employment Liquidity in Enterprise Restructuring Processes / Tomasz SAPETA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 810 (2009), s. 55-70. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=168055054. - ISSN 1898-6447
44
Uwarunkowania płynności i retencji pracowników / Tomasz SAPETA, Alicja MIŚ // W: Procesy płynności i retencji zatrudnienia w organizacji / red. Aleksy POCZTOWSKI. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2009. - S. 34-61. - ISBN 978-83-7252-466-9
45
Wykorzystanie szkoleń w tworzeniu wiedzy w organizacji / Tomasz SAPETA, Urban PAULI // W: Zarządzanie organizacjami w gospodarce opartej na wiedzy : zasobowe podstawy funkcjonowania i rozwoju organizacji / red. Aldona Glińska-Neweś. - Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Stowarzyszenie Wyższej Użyteczności "Dom Organizatora", 2008. - S. 681-693. - ISBN 978-83-7285-403-2
46
Zarządzanie kompetencjami ze szczególnym uwzględnieniem funkcji rekrutacji = Skills Management with Particular Emphasis on Recruitment / Tomasz SAPETA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 773 (2008), s. 55-67. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=161399578. - ISSN 1898-6447
47
Znaczenie jakości w zarządzaniu kapitałem ludzkim / Tomasz SAPETA // W: Koncepcje zarządzania jakością : doświadczenia i perspektywy / red. Tadeusz SIKORA. - Kraków : Wydawnictwo Naukowe PTTŻ, 2008. - S. 430-437. - Bibliogr. - ISBN 978-83-924646-6-2
48
Badanie efektywności studiów podyplomowych realizowanych w ramach projektu "Studia podyplomowe dla kadr zarządzających i pracowników przedsiębiorstw" : raport końcowy / Alicja MIŚ, Tomasz SAPETA, Beata BUCHELT, Urban PAULI. - Kraków : Stowarzyszenie "Edukacja dla Przyszłości", [ca 2008]. - 224 s. : tab. ; 24 cm
49
Strategie zarządzania zasobami ludzkimi / Tomasz SAPETA // W: Funkcja personalna : diagnoza i kierunki zmian / red. Aleksy POCZTOWSKI. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2007. - S. 79-90. - ISBN 978-83-7252-379-2
50
Wyzwania w zakresie doskonalenia systemów taryfowych na przykładzie szpitalnictwa krajowego = Challenges in Improving Tariff Systems Based on the Example of the Domestic Hospital System / Tomasz SAPETA, Bernard ZIĘBICKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 748 (2007), s. 65-82. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=150610798. - ISSN 0208-7944
51
Zatrudnianie i zwalnianie pracowników / Tomasz SAPETA // W: Funkcja personalna : diagnoza i kierunki zmian / red. Aleksy POCZTOWSKI. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2007. - S. 91-116. - ISBN 978-83-7252-379-2
52
Zmiany funkcji personalnej w kontekście procesów restrukturyzacyjnych = Changes in the Personnel Function in the Context of Restructuring Processes / Tomasz SAPETA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 748 (2007), s. 19-34. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=150595208. - ISSN 0208-7944
53
Zmiany w sprawowaniu funkcji personalnej na tle przeobrażeń gospodarczych w Polsce = Changes in the Personnel Management Function Realization in the Perspective of the Economic Changes / Tomasz SAPETA // W: Zarządzanie ludźmi w otoczeniu globalnym - pomiędzy "starym" a "nowym" : organizacje, ludzie, procesy, procedury / red. nauk. Lidia Zbiegień-Maciąg, Ewa Beck. - Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2006. - S. 139-148. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 83-7464-059-6
54
Zastosowanie koncepcji outsourcingu w zarządzaniu zasobami ludzkimi = The Utilization of Outsourcing Concepts in Human Resource Management / Tomasz SAPETA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 719 (2006), s. 79-95. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=122879281. - ISSN 0208-7944
55
ZZL w jednostkach administracji publicznej : aneks / Tomasz SAPETA // W: Zarządzanie zasobami ludzkimi : tworzenie kapitału ludzkiego organizacji / red. nauk. Henryk Król, Antoni Ludwiczyński. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2006. - S. 605-628. - Bibliogr. - ISBN 978-83-01-14813-3 ; 83-01-14813-6
56
Audyt personalny jako narzędzie wspierające zarządzanie zasobami ludzkimi = The Personnel Audit as a Tool for Perfecting Human Resources Management / Tomasz SAPETA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 679 (2005), s. 19-32. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=99520844. - ISSN 0208-7944
57
Audyt personalny w kreowaniu przedsiębiorczości pracowników / Tomasz SAPETA // W: Kapitał ludzki a kształtowanie przedsiębiorczości / red. Marta Juchnowicz. - Warszawa : Poltext, 2004. - (Człowiek w Firmie). - S. 263-271. - Bibliogr. - ISBN 83-88840-60-6
58
Doskonalenie procesu zarządzania personelem w małych i średnich przedsiębiorstwach / Tomasz SAPETA, Marcin KARWIŃSKI // W: Najlepsze praktyki zarządzania ludźmi w małych i średnich przedsiębiorstwach : materiały na konferencję / red. Henryk Król, Antoni Ludwiczyński. - Warszawa : Polska Fundacja Promocji Kadr - Zarząd, 2004. - (Inicjatywa Personel XXI Wieku). - S. 49-61. - Bibliogr. - ISBN 83-919651-2-0
59
Fuzje i przejęcia w gospodarce / Aleksy POCZTOWSKI, Beata BUCHELT-NAWARA, Tomasz SAPETA // W: Zarządzanie zasobami ludzkimi w procesach fuzji i przejęć / red. Aleksy POCZTOWSKI. - Kraków : Oficyna Ekonomiczna, 2004. - (Zarządzanie Zasobami Ludzkimi (HR)). - S. 9-52. - ISBN 83-89355-25-6
60
Wpływ fuzji i przejęć na funkcję personalną / Beata BUCHELT-NAWARA, Tomasz SAPETA // W: Zarządzanie zasobami ludzkimi w procesach fuzji i przejęć / red. Aleksy POCZTOWSKI. - Kraków : Oficyna Ekonomiczna, 2004. - (Zarządzanie Zasobami Ludzkimi (HR)). - S. 107-126. - ISBN 83-89355-25-6
61
Praca zespołowa w zarządzaniu zasobami ludzkimi = Teamwork in Human Resources Management / Tomasz SAPETA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zofia DACH]. - nr 646 (2004), s. 23-35. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=64026472. - ISSN 0208-7944
62
Zarządzanie zasobami ludzkimi w Republice Federalnej Niemiec / Aleksy POCZTOWSKI, Tomasz SAPETA // W: Zarządzanie zasobami ludzkimi w krajach Unii Europejskiej / red. Aleksy POCZTOWSKI. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 2003. - S. 61-78. - ISBN 83-7252-159-X
63
Charakterystyka procesu zatrudniania i zwalniania pracowników w polskich przedsiębiorstwach = A Review of the Recruitment and Dismissal Process in Polish Enterprises / Tomasz SAPETA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zofia DACH]. - nr 629 (2003), s. 63-75. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=50633476. - ISSN 0208-7944
64
Restrukturyzacja zatrudnienia jako przykład zmiany organizacyjnej = Employment Restructuring as an Example of Organisational Change / Tomasz SAPETA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zofia DACH]. - nr 607 (2002), s. 29-43. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=13778. - ISSN 0208-7944
65
System motywowania pracowników : BRE Bank SA / Tomasz SAPETA // W: Najlepsze praktyki zarządzania zasobami ludzkimi w Polsce : studia przypadków / red. Aleksy POCZTOWSKI. - Kraków : Oficyna Ekonomiczna, 2002. - (HR). - S. 187-[201]. - Załączniki. - ISBN 83-88597-55-8
66
Analiza procesu restrukturyzacji zatrudnienia w przedsiębiorstwach budowlanych = An Analysis of Employment Restructuring in Construction Enterprises / Tomasz SAPETA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Ryszard BOROWIECKI]. - nr 582 (2002), s. 113-122. - Summ. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=13626. - ISSN 0208-7944
67
Praktyka zarządzania zasobami ludzkimi i jej wpływ na rynek pracy / Aleksy POCZTOWSKI, Alicja MIŚ, Tomasz SAPETA, Joanna PURGAŁ. - Warszawa : Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, 2001. - 97, [1] s. : tab. ; 29 cm. - (Opracowania Projektów Celowych Zamawianych, ISSN 1641-9766 ; z. 9)
68
Ocenianie pracowników / Aleksy POCZTOWSKI, Joanna PURGAŁ, Tomasz SAPETA // W: Analiza przypadków w zarządzaniu zasobami ludzkimi / red. Aleksy POCZTOWSKI. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2001. - S. 68-87. - Bibliogr. - ISBN 83-7252-080-1
69
Zatrudnianie i zwalnianie pracowników / Tomasz SAPETA // W: Analiza przypadków w zarządzaniu zasobami ludzkimi / red. Aleksy POCZTOWSKI. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2001. - S. 32-46. - Bibliogr. - ISBN 83-7252-080-1
70
Polityka personalna w procesie restrukturyzacji przedsiębiorstw / Tomasz SAPETA // W: Zarządzanie personelem dziś i jutro : II Konferencja Naukowa. T. 2 / red. Zdzisława Janowska. - Łódź : Absolwent, 2000. - S. 105-114. - Bibliogr. - ISBN 83-88384-12-0
71
Restrukturyzacja czynnikiem sprawczym zmian w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi / Tomasz SAPETA // Humanizacja Pracy. Zarządzanie Zasobami Ludzkimi = Humanization of Work. Human Resources Management. - nr 5 (2000), s. 77-83. - ISSN 0137-3031
72
Racjonalizacja zatrudnienia w procesie restrukturyzacji przedsiębiorstwa / Tomasz SAPETA ; Promotor: Aleksy POCZTOWSKI. - Kraków, 2000. - 380, [10] k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
73
Organizacja zarządzania personelem / Tomasz SAPETA // W: Zarządzanie zasobami ludzkimi : studia przypadków / red. nauk. Aleksy POCZTOWSKI. - Nowy Sącz : Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University, 1998. - S. 37-44. - Załącznik. - ISBN 83-907998-7-1
74
Restrukturyzacja przedsiębiorstw a zarządzanie personelem = Enterprises Restructuring Vs Personnel Management / Tomasz SAPETA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zofia DACH]. - nr 512 (1998), s. 27-36. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
75
Analiza pracy / Tomasz SAPETA // W: Zarządzanie personelem : materiały do ćwiczeń / red. Adam SZAŁKOWSKI. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1997. - S. 7-19. - Bibliogr. - ISBN 83-87239-24-0
76
Zarządzanie zasobami ludzkimi w warunkach globalizacji rynku. Cz. 1. Zagadnienie dyskryminacji pracowników ze względu na wiek / Stanisława SURDYKOWSKA // W: Reorganizacja systemów zarządzania w warunkach globalizacji rynku. Cz. 2 / Janusz TECZKE - kierownik tematu. - (1997), s. [86-105](189-210)
77
Rekrutacja personelu / Tomasz SAPETA // W: Zarządzanie personelem : materiały do ćwiczeń / red. Adam SZAŁKOWSKI. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1997. - S. 29-41. - Bibliogr. - ISBN 83-87239-24-0
78
Oceny pracownicze jako instrument zarządzania firmą = Personnel Assessment as Instrument of Company Management / Tomasz SAPETA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zofia DACH]. - nr 498 (1997), s. 65-75. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
79
Awansowanie pracowników / Tomasz SAPETA // W: Zarządzanie personelem : materiały do ćwiczeń / red. Adam SZAŁKOWSKI. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1997. - S. 61-65. - Bibliogr. - ISBN 83-87239-24-0
80
Prywatyzacja a zarządzanie personelem = Privatization and Personnel Management / Aleksy POCZTOWSKI, Tomasz SAPETA // W: Współczesne tendencje w zarządzaniu zasobami pracy : materiały z międzynarodowej konferencji zorganizowanej przez Katedrę Zarządzania Zasobami Pracy Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Kraków, 26 i 27 IX 1996 r.) / mater. zebrali i przygot. do publ. Adam SZAŁKOWSKI i Anna PIECHNIK-KURDZIEL, głosy w dyskusji oprac. Alicja MIŚ. - Kraków : Akademia Ekonomiczna. Wydaw. Uczelniane, 1997. - S. 345-353. - Summ. - ISBN 83-87239-21-6
81
Kształtowanie procesu doboru personelu = Modelling of Personnel Selection Process / Tomasz SAPETA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zofia DACH]. - nr 466 (1996), s. 51-59. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
82
Trendy w systemach wynagrodzeń w świetle zmian na rynku pracy / Aleksy POCZTOWSKI - kierownik tematu ; Beata BUCHELT, Tomasz SAPETA, Iwona KUBICA, Anna RYCHWALSKA. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 2009. - 147 s. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
83
Płynność zatrudnienia jako problem zarządzania zasobami ludzkimi / Aleksy POCZTOWSKI - kierownik tematu, Alicja MIŚ, Beata BUCHELT, Joanna PURGAŁ-POPIELA, Tomasz SAPETA, Iwona KUBICA, Urban PAULI. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 2008. - [103] s. : il. ; 30 cm. - Załącznik. - Bibliogr.
84
Restrukturyzacja funkcji personalnej w praktyce polskich przedsiębiorstw. Etap 2 / zespół: Aleksy POCZTOWSKI - kierownik tematu, Alicja MIŚ, Tomasz SAPETA, Marcin KARWIŃSKI, Urban PAULI. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2005. - 64 s. : il. ; 30 cm
85
Restrukturyzacja funkcji personalnej we współczesnej organizacji. [Etap 1] / zespół: Aleksy POCZTOWSKI - [kierownik tematu], Alicja MIŚ, Tomasz SAPETA, Marcin KARWIŃSKI. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2004. - 107 s. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
86
Zarządzanie zasobami ludzkimi w warunkach fuzji i akwizycji : restrukturyzacja zatrudnienia. Etap 3 / [Aleksy POCZTOWSKI - kierownik] ; Aleksy POCZTOWSKI, Tomasz SAPETA, Joanna PURGAŁ-POPIELA, Beata BUCHELT-NAWARA. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2002. - 36[26] s. : il. ; 30 cm. - Załącznik. - Bibliogr.
87
Zarządzanie zasobami ludzkimi w warunkach fuzji i akwizycji : rozwój zasobów ludzkich. Etap 2 / Aleksy POCZTOWSKI - kierownik, Tomasz SAPETA, Joanna PURGAŁ, Beata BUCHELT. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, [2001]. - 49 s. : il. ; 30 cm. - Załącznik
88
Zarządzanie zasobami ludzkimi w warunkach fuzji i akwizycji. Etap 1 / [Aleksy POCZTOWSKI - kierownik] ; Aleksy POCZTOWSKI, Tomasz SAPETA, Joanna PURGAŁ. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2000. - [42] s. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
89
Analiza procesów restrukturyzacji przedsiębiorstw budowlanych w latach 1990-1999 / kierownik tematu: Adam NALEPKA ; wykonawcy: Jacek BARBURSKI, Małgorzata FURMAŃSKA-OĆWIEJA, Andrzej JAKI, Leszek KAŁKOWSKI, Barbara KLIMEK, Andrzej KOSECKI, Jerzy KOWALIK, Stanisław MACIEJOWSKI, Aleksy POCZTOWSKI, Tomasz SAPETA, Urszula SŁOWIK, Małgorzata ZIĘBA. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1999. - 175 s. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
90
System oceniania pracowników i jego praktyczne aspekty : (raport z badań statutowych) / kier. tematu: Adam SZAŁKOWSKI ; wykonawcy: Anna PIECHNIK-KURDZIEL, Alicja MIŚ, Jacek KOPEĆ, Tomasz SAPETA. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1997. - 51 k. : il. ; 30 cm
91
Planowanie potrzeb personalnych / kierownik tematu: Adam SZAŁKOWSKI ; członkowie: Aleksy POCZTOWSKI, Anna PIECHNIK-KURDZIEL, Alicja MIŚ, Jacek KOPEĆ, Tomasz SAPETA. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1995. - 56 s. : il. ; 30 cm
92
Rekrutacja i techniki doboru pracowników : (raport z badań statutowych) / kier. tematu: Adam SZAŁKOWSKI ; członkowie: Anna PIECHNIK-KURDZIEL, Alicja MIŚ, Jacek KOPEĆ, Tomasz SAPETA. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1995. - 72, [2] k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
93
Zarządzanie personelem w aspekcie zmian systemowych gospodarki : raport z badań statutowych / kier. tematu: Adam SZAŁKOWSKI ; wyk.: Anna PIECHNIK-KURDZIEL, Alicja MIŚ, Jacek KOPEĆ, Tomasz SAPETA. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1993. - 39 k. : il. ; 30 cm
1
Sapeta T., (2017), W kierunku organizacji uczącej się czyli o współpracy UEK z Policją, "Kurier UEK", nr 5 (75), s. 50; https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_75_5_14_12small
2
Sapeta T., Pauli U., (2016), Program doskonalenia kompetencji pracowników administracji samorządowej na przykładzie Urzędu Miasta Krakowa. [W:] Andrzejczak A., Furmańczyk J. (red.), Kompetencje personelu w sektorze publicznym i non profit [on-line], Poznań : Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu : Wydawnictwo edu-Libri, s. 76-90.
3
Pauli U., Sapeta T., (2016), Wykorzystanie badania satysfakcji w procesie budowania zaangażowania pracowników administracji samorządowej. [W:] na., Andrzejczak A., Furmańczyk J. (red.), Kształtowanie zaangażowania i postaw pracowników w sektorze publicznym i non profit [on-line], Poznań : Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu : Wydawnictwo edu-Libri, s. 25-40.
4
Bober J., Ćwiklicki M., Kudłacz M., Mituś A., Sapeta T., Żabiński M., Kukiełka M., (2015), Analiza instytucjonalna gminy z oceną realizacji standardów kontroli zarządczej: metoda planowania rozwoju instytucjonalnego, Bober J. (red.), Kraków : Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, 138 s.
5
Bober J., Ćwiklicki M., Kudłacz M., Mituś A., Sapeta T., Żabiński M., Kukiełka M., (2015), Analiza instytucjonalna miasta na prawach powiatu z oceną realizacji standardów kontroli zarządczej: Metoda Planowania Rozwoju Instytucjonalnego,, Kudłacz M. (red.), Kraków : Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, 154 s.
6
Sapeta T., (2015), Zarządzanie zasobami ludzkimi w polskim sądownictwie : przykład dobrej praktyki. [W:] Kafel P., Sikora T. (red.), Zarządzanie jakością : osiągnięcia i wyzwania, Kraków : Wydawnictwo Naukowe PTTŻ, s. 131-146.
7
Sapeta T., (2015), Zatrudnianie pracowników w przedsiębiorstwach międzynarodowych. [W:] Pocztowski A. (red.), Zarządzanie zasobami ludzkimi na rynkach międzynarodowych, Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, s. 85-100.
8
Sapeta T., (2015), IX Krakowskie Forum Wynagrodzeń, "Zarządzanie Zasobami Ludzkimi", nr 1 (102), s. 175-179.
9
Sapeta T., (2015), The Process of Preparing and Implementing DPs by Sectors : Analysis and Assessment of Good Practices in Section "Information and Communication". [W:] Geodecki T., Plichta J. (red.), Adaptability of Public Systems for Enterprise Support : Study Findings, Warszawa : Polish Agency for Enterprise Development, s. 78-85.
10
Bober J., Ćwiklicki M., Kudłacz M., Mituś A., Sapeta T., Żabiński M., Kukiełka M., (2015), Analiza instytucjonalna powiatu z oceną realizacji standardów kontroli zarządczej: metoda planowania rozwoju instytucjonalnego, Bober J. (red.), Kraków : Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, 136 s.
11
Sapeta T., (2015), Wynagradzanie pracowników. [W:] Pocztowski A. (red.), Zarządzanie zasobami ludzkimi na rynkach międzynarodowych, Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, s. 166-182.
12
Sapeta T., (2014), Koncepcja wynagrodzenia godziwego - mit czy rzeczywistość?, "Marketing i Rynek" [Dokument elektroniczny], nr 5, s. 1199-1205.
13
Sapeta T., (2014), ZZL w jednostkach administracji publicznej. [W:] Król H., Ludwiczyński A. (red.), Zarządzanie zasobami ludzkimi : tworzenie kapitału ludzkiego organizacji, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 605-628.
14
Sapeta T., (2014), Wynagradzanie pracowników w kontekście dywersyfikacji działalności przedsiębiorstw na rynkach międzynarodowych, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 349, s. 361-371.
15
Sapeta T., (2014), Proces przygotowania i realizacji planów rozwoju w przekroju branżowym - analiza i ocena dobrych praktyk w sekcji "Informacja i komunikacja". [W:] Geodecki T., Plichta J. (red.), Publiczne wsparcie przedsiębiorstw w okresie spowolnienia gospodarczego - katalog dobrych praktyk i wniosków z realizacji projektu Instrument Szybkiego Reagowania, Kraków ; Warszawa : Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, s. 97-104.
16
Sapeta T., (2014), Kształtowanie stanu i struktury zatrudnienia w przedsiębiorstwach działających na rynkach międzynarodowych. [W:] Pocztowski A. (kierownik tematu), Zarządzanie zasobami ludzkimi na rynkach międzynarodowych, s. 1[107]-18[124].
17
Sapeta T., (2014), Wynagradzanie pracowników w przedsiębiorstwach międzynarodowych. [W:] Pocztowski A. (kierownik tematu), Zarządzanie zasobami ludzkimi na rynkach międzynarodowych, s. 1[180]-19[198].
18
Kubica I., Sapeta T., (2013), VIII Krakowskie Forum Wynagrodzeń, "Zarządzanie Zasobami Ludzkimi", 5, s. 136-140.
19
Sapeta T., (2013), Szkolenie jako narzędzie rozwoju kadry menedżerskiej na przykładzie Urzędu Miasta Krakowa. [W:] Wyzwania nowoczesnego systemu zarządzania w administracji samorządowej: doświadczenia z wdrożenia projektu "Rozwój systemu zarządzania Urzędem", Kraków : Urząd Miasta Krakowa, s. 56-61.
20
Sapeta T., (2013), Rekrutacja i derekrutacja personelu. [W:] Pocztowski A. (kierownik tematu), Zarządzanie zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwach rozwijających działalność międzynarodową, s. 26-48.
21
Sapeta T., (2013), Problem wynagrodzenia godziwego w małych i średnich przedsiębiorstwach. [W:] Wiśniewski Z. (red.), Zarządzanie zasobami ludzkimi w małych i średnich przedsiębiorstwach, Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer bussiness, s. [275]-284.
22
Sapeta T., (2013), Kształtowanie systemów wynagrodzeń. [W:] Pocztowski A. (kierownik tematu), Zarządzanie zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwach rozwijających działalność międzynarodową, s. 75-89.
23
Miś A., Sapeta T., (2012), Zarządzanie zespołami pracowniczymi. [W:] Miś A. (red.), Instrumenty zarządzania kapitałem ludzkim : ćwiczenia i studia przypadków, Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 142-153.
24
Miś A., Pauli U., Rychwalska A., Sapeta T., (2012), Rekrutacja i selekcja pracowników. [W:] Miś A. (red.), Instrumenty zarządzania kapitałem ludzkim : ćwiczenia i studia przypadków, Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 50-76.
25
Miś A., Kubica I., Sapeta T., (2012), Ograniczenie zatrudnienia. [W:] Miś A. (red.), Instrumenty zarządzania kapitałem ludzkim : ćwiczenia i studia przypadków, Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 154-175.
26
Sapeta T., (2012), Wykorzystanie audytu personelu w uelastycznieniu zatrudnienia, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 248, s. 180-188.
27
Sapeta T., (2012), ZZL w jednostkach administracji publicznej. [W:] Król H., Ludwiczyński A. (red.), Zarządzanie zasobami ludzkimi : tworzenie kapitału ludzkiego organizacji, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 605-628.
28
Miś A., Pauli U., Rychwalska A., Sapeta T., (2012), Modele kompetencyjne w zarządzaniu zasobami ludzkimi. [W:] Miś A. (red.), Instrumenty zarządzania kapitałem ludzkim : ćwiczenia i studia przypadków, Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 32-49.
29
Sapeta T., (2012), Zarządzanie wynagrodzeniami w przedsiębiorstwach międzynarodowych. [W:] Pocztowski A. (kierownik tematu), Współczesne trendy w międzynarodowym zarządzaniu zasobami ludzkimi, s. 118-139.
30
Sapeta T., (2011), Wykorzystanie audytu personalnego w kształtowaniu efektywności systemów wynagradzania. [W:] Urbaniak B. (red.), Efektywność zarządzania zasobami ludzkimi, Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, s. 191-203.
31
Sapeta T., (2011), Managing Redundancy. [W:] Pocztowski A. (red.), Human Resource Management in Transition : the Polish Case (Monografie - Wolters Kluwer Polska), Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer Business, s. 153-168.
32
Buchelt B., Sapeta T., Kubica I., (2011), Pobyt za granicą. [W:] Pocztowski A. (kierownik tematu), Zarządzanie ekspatriantami z perspektywy interesariuszy przedsiębiorstwa międzynarodowego, s. 57-112.
33
Sapeta T., (2011), Składniki i determinanty systemu wynagrodzeń. [W:] Pocztowski A. (red.), Systemy wynagrodzeń w okresie spowolnienia gospodarczego, Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, s. 59-86.
34
Sapeta T., (2011), Recruitment & Selection. [W:] Pocztowski A. (red.), Human Resource Management in Transition : the Polish Case (Monografie - Wolters Kluwer Polska), Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer Business, s. 69-84.
35
Sapeta T., (2011), Wynagrodzenia podstawowe. [W:] Pocztowski A. (red.), Systemy wynagrodzeń w okresie spowolnienia gospodarczego, Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, s. 87-106.
36
Sapeta T., (2010), Wynagradzanie pracowników w warunkach zmian na rynku pracy. [W:] Sikora T. (red.), Zarządzanie jakością : doskonalenie organizacji, T. 1, Kraków : Wydawnictwo Naukowe PTTŻ, s. 421-431.
37
Sapeta T., (2010), Wynagrodzenia jako instrument oddziaływania motywacyjnego w warunkach spowolnienia gospodarczego. [W:] Lewicka D., Zbiegień-Maciąg L. (red.), Wyzwania dla współczesnych organizacji w warunkach konkurencyjnej gospodarki, Kraków : Wydawnictwa AGH, s. 501-513.
38
Sapeta T., (2010), Planowanie zatrudnienia z uwzględnieniem elastycznych form pracy, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 828, s. 23-35; https://bazekon.uek.krakow.pl/168072852
39
Sapeta T., (2010), Systemy wynagradzania w warunkach kryzysu gospodarczego, "Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej Handlowej", z. 99, s. 184-191; http://kolegia.sgh.waw.pl/pl/KZiF/publikacje/Zeszyty%20Naukowe%20KZiF/Documents/z.%2099.pdf
40
Sapeta T., (2009), Zmiany w stanie i strukturze zatrudnienia w polskich przedsiębiorstwach na tle działań restrukturyzacyjnych : kształtowanie procesu rekrutacji : wyniki badań, "Studia i Prace Wydziału Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 2, s. 119-135.
41
Sapeta T., (2009), Wykorzystanie audytu personalnego w kształtowaniu płynności zatrudnienia w organizacji. [W:] Zimniewicz K. (red.), Instrumenty zarządzania we współczesnym przedsiębiorstwie : nowe kierunki (Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu; 129), Poznań : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 479-485.
42
Sapeta T., Buchelt B., Miś A., Kubica I., (2009), Sterowanie procesami płynności i retencji zatrudnienia. [W:] Pocztowski A. (red.), Procesy płynności i retencji zatrudnienia w organizacji, Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 81-123.
43
Sapeta T., (2009), Płynność pracownicza w procesach restrukturyzacji przedsiębiorstw, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 810, s. 55-70; https://bazekon.uek.krakow.pl/168055054
44
Sapeta T., Miś A., (2009), Uwarunkowania płynności i retencji pracowników. [W:] Pocztowski A. (red.), Procesy płynności i retencji zatrudnienia w organizacji, Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 34-61.
45
Sapeta T., Pauli U., (2008), Wykorzystanie szkoleń w tworzeniu wiedzy w organizacji. [W:] Glińska-Neweś A. (red.), Zarządzanie organizacjami w gospodarce opartej na wiedzy : zasobowe podstawy funkcjonowania i rozwoju organizacji, Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Stowarzyszenie Wyższej Użyteczności "Dom Organizatora", s. 681-693.
46
Sapeta T., (2008), Zarządzanie kompetencjami ze szczególnym uwzględnieniem funkcji rekrutacji, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 773, s. 55-67; https://bazekon.uek.krakow.pl/161399578
47
Sapeta T., (2008), Znaczenie jakości w zarządzaniu kapitałem ludzkim. [W:] Sikora T. (red.), Koncepcje zarządzania jakością : doświadczenia i perspektywy, Kraków : Wydawnictwo Naukowe PTTŻ, s. 430-437.
48
Miś A., Sapeta T., Buchelt B., Pauli U., (2008), Badanie efektywności studiów podyplomowych realizowanych w ramach projektu "Studia podyplomowe dla kadr zarządzających i pracowników przedsiębiorstw": raport końcowy, Kraków : Stowarzyszenie "Edukacja dla Przyszłości", 224 s.
49
Sapeta T., (2007), Strategie zarządzania zasobami ludzkimi. [W:] Pocztowski A. (red.), Funkcja personalna : diagnoza i kierunki zmian, Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 79-90.
50
Sapeta T., Ziębicki B., (2007), Wyzwania w zakresie doskonalenia systemów taryfowych na przykładzie szpitalnictwa krajowego, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 748, s. 65-82; https://bazekon.uek.krakow.pl/150610798
51
Sapeta T., (2007), Zatrudnianie i zwalnianie pracowników. [W:] Pocztowski A. (red.), Funkcja personalna : diagnoza i kierunki zmian, Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 91-116.
52
Sapeta T., (2007), Zmiany funkcji personalnej w kontekście procesów restrukturyzacyjnych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 748, s. 19-34; https://bazekon.uek.krakow.pl/150595208
53
Sapeta T., (2006), Zmiany w sprawowaniu funkcji personalnej na tle przeobrażeń gospodarczych w Polsce. [W:] Zbiegień-Maciąg L., Beck E. (red.), Zarządzanie ludźmi w otoczeniu globalnym - pomiędzy "starym" a "nowym" : organizacje, ludzie, procesy, procedury, Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, s. 139-148.
54
Sapeta T., (2006), Zastosowanie koncepcji outsourcingu w zarządzaniu zasobami ludzkimi, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 719, s. 79-95; https://bazekon.uek.krakow.pl/122879281
55
Sapeta T., (2006), ZZL w jednostkach administracji publicznej : aneks. [W:] Król H., Ludwiczyński A. (red.), Zarządzanie zasobami ludzkimi : tworzenie kapitału ludzkiego organizacji, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 605-628.
56
Sapeta T., (2005), Audyt personalny jako narzędzie wspierające zarządzanie zasobami ludzkimi, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 679, s. 19-32; https://bazekon.uek.krakow.pl/99520844
57
Sapeta T., (2004), Audyt personalny w kreowaniu przedsiębiorczości pracowników. [W:] Juchnowicz M. (red.), Kapitał ludzki a kształtowanie przedsiębiorczości, Warszawa : Poltext, s. 263-271.
58
Sapeta T., Karwiński M., (2004), Doskonalenie procesu zarządzania personelem w małych i średnich przedsiębiorstwach. [W:] Król H., Ludwiczyński A. (red.), Najlepsze praktyki zarządzania ludźmi w małych i średnich przedsiębiorstwach : materiały na konferencję, Warszawa : Polska Fundacja Promocji Kadr - Zarząd, s. 49-61.
59
Pocztowski A., Buchelt-Nawara B., Sapeta T., (2004), Fuzje i przejęcia w gospodarce. [W:] Pocztowski A. (red.), Zarządzanie zasobami ludzkimi w procesach fuzji i przejęć, Kraków : Oficyna Ekonomiczna, s. 9-52.
60
Buchelt-Nawara B., Sapeta T., (2004), Wpływ fuzji i przejęć na funkcję personalną. [W:] Pocztowski A. (red.), Zarządzanie zasobami ludzkimi w procesach fuzji i przejęć, Kraków : Oficyna Ekonomiczna, s. 107-126.
61
Sapeta T., (2004), Praca zespołowa w zarządzaniu zasobami ludzkimi, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 646, s. 23-35; https://bazekon.uek.krakow.pl/64026472
62
Pocztowski A., Sapeta T., (2003), Zarządzanie zasobami ludzkimi w Republice Federalnej Niemiec. [W:] Pocztowski A. (red.), Zarządzanie zasobami ludzkimi w krajach Unii Europejskiej, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, s. 61-78.
63
Sapeta T., (2003), Charakterystyka procesu zatrudniania i zwalniania pracowników w polskich przedsiębiorstwach, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 629, s. 63-75; https://bazekon.uek.krakow.pl/50633476
64
Sapeta T., (2002), Restrukturyzacja zatrudnienia jako przykład zmiany organizacyjnej, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 607, s. 29-43; https://bazekon.uek.krakow.pl/13778
65
Sapeta T., (2002), System motywowania pracowników : BRE Bank SA. [W:] Pocztowski A. (red.), Najlepsze praktyki zarządzania zasobami ludzkimi w Polsce : studia przypadków, Kraków : Oficyna Ekonomiczna, s. 187-[201].
66
Sapeta T., (2002), Analiza procesu restrukturyzacji zatrudnienia w przedsiębiorstwach budowlanych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 582, s. 113-122; https://bazekon.uek.krakow.pl/13626
67
Pocztowski A., Miś A., Sapeta T., Purgał J., (2001), Praktyka zarządzania zasobami ludzkimi i jej wpływ na rynek pracy, (Opracowania PCZ, z. 9), Warszawa : Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, 97, [1] s.
68
Pocztowski A., Purgał J., Sapeta T., (2001), Ocenianie pracowników. [W:] Pocztowski A. (red.), Analiza przypadków w zarządzaniu zasobami ludzkimi, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 68-87.
69
Sapeta T., (2001), Zatrudnianie i zwalnianie pracowników. [W:] Pocztowski A. (red.), Analiza przypadków w zarządzaniu zasobami ludzkimi, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 32-46.
70
Sapeta T., (2000), Polityka personalna w procesie restrukturyzacji przedsiębiorstw. [W:] Janowska Z. (red.), Zarządzanie personelem dziś i jutro : II Konferencja Naukowa, T. 2, Łódź : Absolwent, s. 105-114.
71
Sapeta T., (2000), Restrukturyzacja czynnikiem sprawczym zmian w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi, "Humanizacja Pracy. Zarządzanie Zasobami Ludzkimi", nr 5, s. 77-83.
72
Sapeta T., (2000), Racjonalizacja zatrudnienia w procesie restrukturyzacji przedsiębiorstwa, Prom. Pocztowski A., Kraków : , 380, [10] k.
73
Sapeta T., (1998), Organizacja zarządzania personelem. [W:] Pocztowski A. (red.), Zarządzanie zasobami ludzkimi : studia przypadków, Nowy Sącz : Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University, s. 37-44.
74
Sapeta T., (1998), Restrukturyzacja przedsiębiorstw a zarządzanie personelem, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 512, s. 27-36.
75
Sapeta T., (1997), Analiza pracy. [W:] Szałkowski A. (red.), Zarządzanie personelem : materiały do ćwiczeń, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 7-19.
76
Pocztowski A., Miś A., Sapeta T., (1997), Zarządzanie zasobami ludzkimi w warunkach globalizacji rynku. Cz. 1. Zagadnienie dyskryminacji pracowników ze względu na wiek. [W:] Teczke J. (kierownik tematu), Reorganizacja systemów zarządzania w warunkach globalizacji rynku. Cz. 2, s. [86-105](189-210).
77
Sapeta T., (1997), Rekrutacja personelu. [W:] Szałkowski A. (red.), Zarządzanie personelem : materiały do ćwiczeń, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 29-41.
78
Sapeta T., (1997), Oceny pracownicze jako instrument zarządzania firmą, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 498, s. 65-75.
79
Sapeta T., (1997), Awansowanie pracowników. [W:] Szałkowski A. (red.), Zarządzanie personelem : materiały do ćwiczeń, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 61-65.
80
Pocztowski A., Sapeta T., (1997), Prywatyzacja a zarządzanie personelem. [W:] Szałkowski A., Piechnik-Kurdziel A., Miś A. (red.), Współczesne tendencje w zarządzaniu zasobami pracy : materiały z międzynarodowej konferencji zorganizowanej przez Katedrę Zarządzania Zasobami Pracy Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Kraków, 26 i 27 IX 1996 r.), Kraków : Akademia Ekonomiczna. Wydaw. Uczelniane, s. 345-353.
81
Sapeta T., (1996), Kształtowanie procesu doboru personelu, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 466, s. 51-59.
82
Pocztowski A., Buchelt B., Sapeta T., Kubica I., Rychwalska A., (2009), Trendy w systemach wynagrodzeń w świetle zmian na rynku pracy, Pocztowski A. (kier.), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 147 s.
83
Pocztowski A., Miś A., Buchelt B., Purgał-Popiela J., Sapeta T., Kubica I., Pauli U., (2008), Płynność zatrudnienia jako problem zarządzania zasobami ludzkimi, Pocztowski A. (kier.), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, [103] s.
84
Pocztowski A., Miś A., Sapeta T., Karwiński M., Pauli U., (2005), Restrukturyzacja funkcji personalnej w praktyce polskich przedsiębiorstw. Etap 2, Pocztowski A. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 64 s.
85
Pocztowski A., Miś A., Sapeta T., Karwiński M., (2004), Restrukturyzacja funkcji personalnej we współczesnej organizacji. [Etap 1], Pocztowski A. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 107 s.
86
Pocztowski A., Sapeta T., Purgał-Popiela J., Buchelt-Nawara B., (2002), Zarządzanie zasobami ludzkimi w warunkach fuzji i akwizycji: restrukturyzacja zatrudnienia. Etap 3, Pocztowski A. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 36[26] s.
87
Pocztowski A., Sapeta T., Purgał J., Buchelt B., (2001), Zarządzanie zasobami ludzkimi w warunkach fuzji i akwizycji: rozwój zasobów ludzkich. Etap 2, Pocztowski A. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 49 s.
88
Pocztowski A., Sapeta T., Purgał J., (2000), Zarządzanie zasobami ludzkimi w warunkach fuzji i akwizycji. Etap 1, Pocztowski A. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, [42] s.
89
Barburski J., Furmańska-Oćwieja M., Jaki A., Kałkowski L., Klimek B., Kosecki A., Kowalik J., Maciejowski S., Pocztowski A., Sapeta T., Słowik U., Zięba M., (1999), Analiza procesów restrukturyzacji przedsiębiorstw budowlanych w latach 1990-1999, Nalepka A. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 175 s.
90
Piechnik-Kurdziel A., Miś A., Kopeć J., Sapeta T., (1997), System oceniania pracowników i jego praktyczne aspekty: (raport z badań statutowych), Szałkowski A. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 51 k.
91
Pocztowski A., Piechnik-Kurdziel A., Miś A., Kopeć J., Sapeta T., (1995), Planowanie potrzeb personalnych, Szałkowski A. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 56 s.
92
Piechnik-Kurdziel A., Miś A., Kopeć J., Sapeta T., (1995), Rekrutacja i techniki doboru pracowników: (raport z badań statutowych), Szałkowski A. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 72, [2] k.
93
Piechnik-Kurdziel A., Miś A., Kopeć J., Sapeta T., (1993), Zarządzanie personelem w aspekcie zmian systemowych gospodarki: raport z badań statutowych, Szałkowski A. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 39 k.
1
@misc{varUEK:2168322297,
author = "Tomasz Sapeta",
title = "W kierunku organizacji uczącej się czyli o współpracy UEK z Policją",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "5 (75)",
pages = "50",
year = "2017",
url = {https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_75_5_14_12small},
}
2
@inbook{fmUEK:2168307767,
author = "Tomasz Sapeta and Urban Pauli",
title = "Program doskonalenia kompetencji pracowników administracji samorządowej na przykładzie Urzędu Miasta Krakowa",
booktitle = "Kompetencje personelu w sektorze publicznym i non profit",
pages = "76-90",
adress = "Poznań",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu; Wydawnictwo edu-Libri",
year = "2016",
url = {http://zzl2015.ue.poznan.pl/pdf/kompetencje-personelu-w-sekt-publ-i-non-profit.pdf},
isbn = "978-83-63804-92-3 ; 978-83-63804-93-0",
}
3
@inbook{fmUEK:2168332465,
author = "Urban Pauli and Tomasz Sapeta",
title = "Wykorzystanie badania satysfakcji w procesie budowania zaangażowania pracowników administracji samorządowej",
booktitle = "Kształtowanie zaangażowania i postaw pracowników w sektorze publicznym i non profit",
pages = "25-40",
adress = "Poznań",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu; Wydawnictwo edu-Libri",
year = "2016",
url = {http://zzl2015.ue.poznan.pl/pdf/ksztaltowanie-zaangazowania-non-profit.pdf},
isbn = "978-83-63804-89-3 ; 978-83-63804-90-9",
}
4
@book{monUEK:2168293463,
author = "Jarosław Bober and Marek Ćwiklicki and Michał Kudłacz and Ambroży Mituś and Tomasz Sapeta and Michał Żabiński and Marcin Kukiełka",
title = "Analiza instytucjonalna gminy z oceną realizacji standardów kontroli zarządczej : metoda planowania rozwoju instytucjonalnego",
editor = Bober Jarosław,
adress = "Kraków",
publisher = "Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2015",
isbn = "978-83-89410-57-3",
}
5
@book{monUEK:2168301395,
author = "Jarosław Bober and Marek Ćwiklicki and Michał Kudłacz and Ambroży Mituś and Tomasz Sapeta and Michał Żabiński and Marcin Kukiełka",
title = "Analiza instytucjonalna miasta na prawach powiatu z oceną realizacji standardów kontroli zarządczej : Metoda Planowania Rozwoju Instytucjonalnego",
editor = Bober Jarosław,
editor = Kudłacz Michał,
adress = "Kraków",
publisher = "Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2015",
isbn = "978-83-89410-03-0",
}
6
@inbook{fmUEK:2168293151,
author = "Tomasz Sapeta",
title = "Zarządzanie zasobami ludzkimi w polskim sądownictwie : przykład dobrej praktyki",
booktitle = "Zarządzanie jakością : osiągnięcia i wyzwania",
pages = "131-146",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PTTŻ",
year = "2015",
isbn = "978-83-942362-4-3",
}
7
@inbook{fmUEK:2168297911,
author = "Tomasz Sapeta",
title = "Zatrudnianie pracowników w przedsiębiorstwach międzynarodowych",
booktitle = "Zarządzanie zasobami ludzkimi na rynkach międzynarodowych",
pages = "85-100",
adress = "Warszawa",
publisher = "Oficyna a Wolters Kluwer business",
year = "2015",
issn = "",
isbn = "978-83-264-9203-7",
}
8
@misc{varUEK:2168300941,
author = "Tomasz Sapeta",
title = "IX Krakowskie Forum Wynagrodzeń",
booktitle = "Zarządzanie Zasobami Ludzkimi",
number = "1 (102)",
pages = "175-179",
year = "2015",
}
9
@inbook{fmUEK:2168301353,
author = "Tomasz Sapeta",
title = "The Process of Preparing and Implementing DPs by Sectors : Analysis and Assessment of Good Practices in Section Information and Communication",
booktitle = "Adaptability of Public Systems for Enterprise Support : Study Findings",
pages = "78-85",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polish Agency for Enterprise Development",
year = "2015",
url = {http://www.parp.gov.pl/attachments/article/48577/Monografia_ISR_Praktyki_wersja_05_12_2015_last.pdf#page=47&view=Fit},
isbn = "978-83-7633-397-7",
}
10
@book{monUEK:2168293285,
author = "Jarosław Bober and Marek Ćwiklicki and Michał Kudłacz and Ambroży Mituś and Tomasz Sapeta and Michał Żabiński and Marcin Kukiełka",
title = "Analiza instytucjonalna powiatu z oceną realizacji standardów kontroli zarządczej : metoda planowania rozwoju instytucjonalnego",
editor = Bober Jarosław,
adress = "Kraków",
publisher = "Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2015",
url = {http://pri.msap.pl/doki/publ/SWPZ_AIP_2015.pdf},
isbn = "978-83-89410-62-7",
}
11
@inbook{fmUEK:2168297921,
author = "Tomasz Sapeta",
title = "Wynagradzanie pracowników",
booktitle = "Zarządzanie zasobami ludzkimi na rynkach międzynarodowych",
pages = "166-182",
adress = "Warszawa",
publisher = "Oficyna a Wolters Kluwer business",
year = "2015",
issn = "",
isbn = "978-83-264-9203-7",
}
12
@article{artUEK:2168285643,
author = "Tomasz Sapeta",
title = "Koncepcja wynagrodzenia godziwego - mit czy rzeczywistość?",
journal = "Marketing i Rynek",
number = "5",
pages = "1199-1205",
year = "2014",
}
13
@inbook{fpUEK:2168337237,
author = "Tomasz Sapeta",
title = "ZZL w jednostkach administracji publicznej",
booktitle = "Zarządzanie zasobami ludzkimi : tworzenie kapitału ludzkiego organizacji",
pages = "605-628",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "2014",
edition = "Wyd. 1, 6 dodr.",
isbn = "978-83-01-14813-3",
}
14
@article{artUEK:2168291773,
author = "Tomasz Sapeta",
title = "Wynagradzanie pracowników w kontekście dywersyfikacji działalności przedsiębiorstw na rynkach międzynarodowych",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "349",
pages = "361-371",
adress = "",
year = "2014",
doi = {http://dx.doi.org/10.15611/pn.2014.349.30},
url = {},
}
15
@inbook{fmUEK:2168293041,
author = "Tomasz Sapeta",
title = "Proces przygotowania i realizacji planów rozwoju w przekroju branżowym - analiza i ocena dobrych praktyk w sekcji Informacja i komunikacja",
booktitle = "Publiczne wsparcie przedsiębiorstw w okresie spowolnienia gospodarczego - katalog dobrych praktyk i wniosków z realizacji projektu Instrument Szybkiego Reagowania",
pages = "97-104",
adress = "Kraków; Warszawa",
publisher = "Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości",
year = "2014",
url = {http://www.parp.gov.pl/files/74/81/713/21924.pdf#page=98&view=Fit},
isbn = "978-83-7633-261-1",
}
16
@unpublished{fnpUEK:2168303269,
author = "Tomasz Sapeta",
title = "Kształtowanie stanu i struktury zatrudnienia w przedsiębiorstwach działających na rynkach międzynarodowych",
booktitle = "Zarządzanie zasobami ludzkimi na rynkach międzynarodowych",
pages = "1[107]-18[124]",
year = "2014",
}
17
@unpublished{fnpUEK:2168303281,
author = "Tomasz Sapeta",
title = "Wynagradzanie pracowników w przedsiębiorstwach międzynarodowych",
booktitle = "Zarządzanie zasobami ludzkimi na rynkach międzynarodowych",
pages = "1[180]-19[198]",
year = "2014",
}
18
@misc{varUEK:2168271336,
author = "Iwona Kubica and Tomasz Sapeta",
title = "VIII Krakowskie Forum Wynagrodzeń",
booktitle = "Zarządzanie Zasobami Ludzkimi",
number = "5",
pages = "136-140",
year = "2013",
}
19
@inbook{fksUEK:2168294539,
author = "Tomasz Sapeta",
title = "Szkolenie jako narzędzie rozwoju kadry menedżerskiej na przykładzie Urzędu Miasta Krakowa",
booktitle = "Wyzwania nowoczesnego systemu zarządzania w administracji samorządowej",
pages = "56-61",
adress = "Kraków",
publisher = "Urząd Miasta Krakowa",
year = "2013",
url = {http://ue.krakow.pl/pliki/111543},
isbn = "978-83-931297-0-6",
}
20
@unpublished{fnpUEK:2168288527,
author = "Tomasz Sapeta",
title = "Rekrutacja i derekrutacja personelu",
booktitle = "Zarządzanie zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwach rozwijających działalność międzynarodową",
pages = "26-48",
year = "2013",
}
21
@inbook{fmUEK:2168273096,
author = "Tomasz Sapeta",
title = "Problem wynagrodzenia godziwego w małych i średnich przedsiębiorstwach",
booktitle = "Zarządzanie zasobami ludzkimi w małych i średnich przedsiębiorstwach",
pages = "[275]-284",
adress = "Warszawa",
publisher = "Oficyna a Wolters Kluwer bussiness",
year = "2013",
isbn = "978-83-264-4450-0",
}
22
@unpublished{fnpUEK:2168288539,
author = "Tomasz Sapeta",
title = "Kształtowanie systemów wynagrodzeń",
booktitle = "Zarządzanie zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwach rozwijających działalność międzynarodową",
pages = "75-89",
year = "2013",
}
23
@inbook{fmUEK:2168235476,
author = "Alicja Miś and Tomasz Sapeta",
title = "Zarządzanie zespołami pracowniczymi",
booktitle = "Instrumenty zarządzania kapitałem ludzkim : ćwiczenia i studia przypadków",
pages = "142-153",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2012",
isbn = "978-83-7252-572-7",
}
24
@inbook{fmUEK:2168235452,
author = "Alicja Miś and Urban Pauli and Anna Rychwalska and Tomasz Sapeta",
title = "Rekrutacja i selekcja pracowników",
booktitle = "Instrumenty zarządzania kapitałem ludzkim : ćwiczenia i studia przypadków",
pages = "50-76",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2012",
isbn = "978-83-7252-572-7",
}
25
@inbook{fmUEK:2168235478,
author = "Alicja Miś and Iwona Kubica and Tomasz Sapeta",
title = "Ograniczenie zatrudnienia",
booktitle = "Instrumenty zarządzania kapitałem ludzkim : ćwiczenia i studia przypadków",
pages = "154-175",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2012",
isbn = "978-83-7252-572-7",
}
26
@article{artUEK:2168238238,
author = "Tomasz Sapeta",
title = "Wykorzystanie audytu personelu w uelastycznieniu zatrudnienia",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "248",
pages = "180-188",
adress = "",
year = "2012",
}
27
@inbook{fpUEK:2168228760,
author = "Tomasz Sapeta",
title = "ZZL w jednostkach administracji publicznej",
booktitle = "Zarządzanie zasobami ludzkimi : tworzenie kapitału ludzkiego organizacji",
pages = "605-628",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "2012",
edition = "Wyd. 1, 5 dodr.",
isbn = "978-83-01-14813-3",
}
28
@inbook{fmUEK:2168235448,
author = "Alicja Miś and Urban Pauli and Anna Rychwalska and Tomasz Sapeta",
title = "Modele kompetencyjne w zarządzaniu zasobami ludzkimi",
booktitle = "Instrumenty zarządzania kapitałem ludzkim : ćwiczenia i studia przypadków",
pages = "32-49",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2012",
isbn = "978-83-7252-572-7",
}
29
@unpublished{fnpUEK:2168273472,
author = "Tomasz Sapeta",
title = "Zarządzanie wynagrodzeniami w przedsiębiorstwach międzynarodowych",
booktitle = "Współczesne trendy w międzynarodowym zarządzaniu zasobami ludzkimi",
pages = "118-139",
year = "2012",
}
30
@inbook{fmUEK:2167670362,
author = "Tomasz Sapeta",
title = "Wykorzystanie audytu personalnego w kształtowaniu efektywności systemów wynagradzania",
booktitle = "Efektywność zarządzania zasobami ludzkimi",
pages = "191-203",
adress = "Łódź",
publisher = "Uniwersytet Łódzki",
year = "2011",
isbn = "978-83-7525-546-1",
}
31
@inbook{fmUEK:2165923482,
author = "Tomasz Sapeta",
title = "Managing Redundancy",
booktitle = "Human Resource Management in Transition : the Polish Case",
pages = "153-168",
adress = "Warszawa",
publisher = "Oficyna a Wolters Kluwer Business",
year = "2011",
issn = "1897-4392",
isbn = "978-83-264-1178-6",
}
32
@unpublished{fnpUEK:2168265084,
author = "Beata Buchelt and Tomasz Sapeta and Iwona Kubica",
title = "Pobyt za granicą",
booktitle = "Zarządzanie ekspatriantami z perspektywy interesariuszy przedsiębiorstwa międzynarodowego",
pages = "57-112",
year = "2011",
}
33
@inbook{fmUEK:2166636889,
author = "Tomasz Sapeta",
title = "Składniki i determinanty systemu wynagrodzeń",
booktitle = "Systemy wynagrodzeń w okresie spowolnienia gospodarczego",
pages = "59-86",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2011",
issn = "",
isbn = "978-83-255-2747-1",
}
34
@inbook{fmUEK:2165923205,
author = "Tomasz Sapeta",
title = "Recruitment & Selection",
booktitle = "Human Resource Management in Transition : the Polish Case",
pages = "69-84",
adress = "Warszawa",
publisher = "Oficyna a Wolters Kluwer Business",
year = "2011",
issn = "1897-4392",
isbn = "978-83-264-1178-6",
}
35
@inbook{fmUEK:2166636904,
author = "Tomasz Sapeta",
title = "Wynagrodzenia podstawowe",
booktitle = "Systemy wynagrodzeń w okresie spowolnienia gospodarczego",
pages = "87-106",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2011",
issn = "",
isbn = "978-83-255-2747-1",
}
36
@inbook{fmUEK:2162991288,
author = "Tomasz Sapeta",
title = "Wynagradzanie pracowników w warunkach zmian na rynku pracy",
booktitle = "Zarządzanie jakością : doskonalenie organizacji. T. 1",
pages = "421-431",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PTTŻ",
year = "2010",
isbn = "978-83-929209-4-6",
}
37
@inbook{fmUEK:2165689906,
author = "Tomasz Sapeta",
title = "Wynagrodzenia jako instrument oddziaływania motywacyjnego w warunkach spowolnienia gospodarczego",
booktitle = "Wyzwania dla współczesnych organizacji w warunkach konkurencyjnej gospodarki",
pages = "501-513",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie",
year = "2010",
isbn = "978-83-7464-278-1",
}
38
@article{artUEK:51478,
author = "Tomasz Sapeta",
title = "Planowanie zatrudnienia z uwzględnieniem elastycznych form pracy",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "828",
pages = "23-35",
year = "2010",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/168072852},
}
39
@article{artUEK:2164934752,
author = "Tomasz Sapeta",
title = "Systemy wynagradzania w warunkach kryzysu gospodarczego",
journal = "Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej Handlowej",
number = "z. 99",
pages = "184-191",
year = "2010",
url = {http://kolegia.sgh.waw.pl/pl/KZiF/publikacje/Zeszyty%20Naukowe%20KZiF/Documents/z.%2099.pdf},
}
40
@article{artUEK:52037,
author = "Tomasz Sapeta",
title = "Zmiany w stanie i strukturze zatrudnienia w polskich przedsiębiorstwach na tle działań restrukturyzacyjnych : kształtowanie procesu rekrutacji : wyniki badań",
journal = "Studia i Prace Wydziału Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "2",
pages = "119-135",
year = "2009",
}
41
@inbook{fmUEK:2162031932,
author = "Tomasz Sapeta",
title = "Wykorzystanie audytu personalnego w kształtowaniu płynności zatrudnienia w organizacji",
booktitle = "Instrumenty zarządzania we współczesnym przedsiębiorstwie : nowe kierunki",
pages = "479-485",
adress = "Poznań",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu",
year = "2009",
issn = "1689-7374",
isbn = "978-83-7417-445-9",
}
42
@inbook{fmUEK:2164992337,
author = "Tomasz Sapeta and Beata Buchelt and Alicja Miś and Iwona Kubica",
title = "Sterowanie procesami płynności i retencji zatrudnienia",
booktitle = "Procesy płynności i retencji zatrudnienia w organizacji",
pages = "81-123",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2009",
isbn = "978-83-7252-466-9",
}
43
@article{artUEK:51465,
author = "Tomasz Sapeta",
title = "Płynność pracownicza w procesach restrukturyzacji przedsiębiorstw",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "810",
pages = "55-70",
year = "2009",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/168055054},
}
44
@inbook{fmUEK:2164990740,
author = "Tomasz Sapeta and Alicja Miś",
title = "Uwarunkowania płynności i retencji pracowników",
booktitle = "Procesy płynności i retencji zatrudnienia w organizacji",
pages = "34-61",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2009",
isbn = "978-83-7252-466-9",
}
45
@inbook{fmUEK:2168219154,
author = "Tomasz Sapeta and Urban Pauli",
title = "Wykorzystanie szkoleń w tworzeniu wiedzy w organizacji",
booktitle = "Zarządzanie organizacjami w gospodarce opartej na wiedzy : zasobowe podstawy funkcjonowania i rozwoju organizacji",
pages = "681-693",
adress = "Toruń",
publisher = "Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Stowarzyszenie Wyższej Użyteczności Dom Organizatora",
year = "2008",
isbn = "978-83-7285-403-2",
}
46
@article{artUEK:50661,
author = "Tomasz Sapeta",
title = "Zarządzanie kompetencjami ze szczególnym uwzględnieniem funkcji rekrutacji",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "773",
pages = "55-67",
year = "2008",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/161399578},
}
47
@inbook{fmUEK:2165628849,
author = "Tomasz Sapeta",
title = "Znaczenie jakości w zarządzaniu kapitałem ludzkim",
booktitle = "Koncepcje zarządzania jakością : doświadczenia i perspektywy",
pages = "430-437",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PTTŻ",
year = "2008",
isbn = "978-83-924646-6-2",
}
48
@misc{rscUEK:2165929911,
author = "Alicja Miś and Tomasz Sapeta and Beata Buchelt and Urban Pauli",
title = "Badanie efektywności studiów podyplomowych realizowanych w ramach projektu Studia podyplomowe dla kadr zarządzających i pracowników przedsiębiorstw : raport końcowy",
adress = "Kraków",
publisher = "Stowarzyszenie Edukacja dla Przyszłości",
year = "2008",
}
49
@inbook{fmUEK:2165535488,
author = "Tomasz Sapeta",
title = "Strategie zarządzania zasobami ludzkimi",
booktitle = "Funkcja personalna : diagnoza i kierunki zmian",
pages = "79-90",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2007",
isbn = "978-83-7252-379-2",
}
50
@article{artUEK:50946,
author = "Tomasz Sapeta and Bernard Ziębicki",
title = "Wyzwania w zakresie doskonalenia systemów taryfowych na przykładzie szpitalnictwa krajowego",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "748",
pages = "65-82",
year = "2007",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/150610798},
}
51
@inbook{fmUEK:2165535691,
author = "Tomasz Sapeta",
title = "Zatrudnianie i zwalnianie pracowników",
booktitle = "Funkcja personalna : diagnoza i kierunki zmian",
pages = "91-116",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2007",
isbn = "978-83-7252-379-2",
}
52
@article{artUEK:50945,
author = "Tomasz Sapeta",
title = "Zmiany funkcji personalnej w kontekście procesów restrukturyzacyjnych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "748",
pages = "19-34",
year = "2007",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/150595208},
}
53
@inbook{fmUEK:2166469448,
author = "Tomasz Sapeta",
title = "Zmiany w sprawowaniu funkcji personalnej na tle przeobrażeń gospodarczych w Polsce",
booktitle = "Zarządzanie ludźmi w otoczeniu globalnym - pomiędzy "starym" a "nowym" : organizacje, ludzie, procesy, procedury",
pages = "139-148",
adress = "Kraków",
publisher = "AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne",
year = "2006",
isbn = "83-7464-059-6",
}
54
@article{artUEK:52873,
author = "Tomasz Sapeta",
title = "Zastosowanie koncepcji outsourcingu w zarządzaniu zasobami ludzkimi",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "719",
pages = "79-95",
year = "2006",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/122879281},
}
55
@inbook{fmUEK:2166092916,
author = "Tomasz Sapeta",
title = "ZZL w jednostkach administracji publicznej : aneks",
booktitle = "Zarządzanie zasobami ludzkimi : tworzenie kapitału ludzkiego organizacji",
pages = "605-628",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "2006",
isbn = "978-83-01-14813-3 ; 83-01-14813-6",
}
56
@article{artUEK:52795,
author = "Tomasz Sapeta",
title = "Audyt personalny jako narzędzie wspierające zarządzanie zasobami ludzkimi",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "679",
pages = "19-32",
year = "2005",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/99520844},
}
57
@inbook{fmUEK:2168222018,
author = "Tomasz Sapeta",
title = "Audyt personalny w kreowaniu przedsiębiorczości pracowników",
booktitle = "Kapitał ludzki a kształtowanie przedsiębiorczości",
pages = "263-271",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Poltext",
year = "2004",
issn = "",
isbn = "83-88840-60-6",
}
58
@inbook{mkaUEK:2168275535,
author = "Tomasz Sapeta and Marcin Karwiński",
title = "Doskonalenie procesu zarządzania personelem w małych i średnich przedsiębiorstwach",
booktitle = "Najlepsze praktyki zarządzania ludźmi w małych i średnich przedsiębiorstwach : materiały na konferencję",
pages = "49-61",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polska Fundacja Promocji Kadr - Zarząd",
year = "2004",
issn = "",
isbn = "83-919651-2-0",
}
59
@inbook{fmUEK:2168221922,
author = "Aleksy Pocztowski and Beata Buchelt-Nawara and Tomasz Sapeta",
title = "Fuzje i przejęcia w gospodarce",
booktitle = "Zarządzanie zasobami ludzkimi w procesach fuzji i przejęć",
pages = "9-52",
adress = "Kraków",
publisher = "Oficyna Ekonomiczna",
year = "2004",
issn = "",
isbn = "83-89355-25-6",
}
60
@inbook{fmUEK:2168221914,
author = "Beata Buchelt-Nawara and Tomasz Sapeta",
title = "Wpływ fuzji i przejęć na funkcję personalną",
booktitle = "Zarządzanie zasobami ludzkimi w procesach fuzji i przejęć",
pages = "107-126",
adress = "Kraków",
publisher = "Oficyna Ekonomiczna",
year = "2004",
issn = "",
isbn = "83-89355-25-6",
}
61
@article{artUEK:2168219678,
author = "Tomasz Sapeta",
title = "Praca zespołowa w zarządzaniu zasobami ludzkimi",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "646",
pages = "23-35",
year = "2004",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/64026472},
}
62
@inbook{fmUEK:2168225462,
author = "Aleksy Pocztowski and Tomasz Sapeta",
title = "Zarządzanie zasobami ludzkimi w Republice Federalnej Niemiec",
booktitle = "Zarządzanie zasobami ludzkimi w krajach Unii Europejskiej",
pages = "61-78",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
year = "2003",
isbn = "83-7252-159-X",
}
63
@article{artUEK:2168223608,
author = "Tomasz Sapeta",
title = "Charakterystyka procesu zatrudniania i zwalniania pracowników w polskich przedsiębiorstwach",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "629",
pages = "63-75",
year = "2003",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/50633476},
}
64
@article{artUEK:2168225088,
author = "Tomasz Sapeta",
title = "Restrukturyzacja zatrudnienia jako przykład zmiany organizacyjnej",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "607",
pages = "29-43",
year = "2002",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/13778},
}
65
@inbook{fmUEK:2168218230,
author = "Tomasz Sapeta",
title = "System motywowania pracowników : BRE Bank SA",
booktitle = "Najlepsze praktyki zarządzania zasobami ludzkimi w Polsce : studia przypadków",
pages = "187-[201]",
adress = "Kraków",
publisher = "Oficyna Ekonomiczna",
year = "2002",
issn = "",
isbn = "83-88597-55-8",
}
66
@article{artUEK:2168225696,
author = "Tomasz Sapeta",
title = "Analiza procesu restrukturyzacji zatrudnienia w przedsiębiorstwach budowlanych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "582",
pages = "113-122",
year = "2002",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/13626},
}
67
@misc{rscUEK:2168229770,
author = "Aleksy Pocztowski and Alicja Miś and Tomasz Sapeta and Joanna Purgał",
title = "Praktyka zarządzania zasobami ludzkimi i jej wpływ na rynek pracy",
adress = "Warszawa",
publisher = "Instytut Pracy i Spraw Socjalnych",
year = "2001",
issn = "1641-9766",
}
68
@inbook{fmUEK:2166213969,
author = "Aleksy Pocztowski and Joanna Purgał and Tomasz Sapeta",
title = "Ocenianie pracowników",
booktitle = "Analiza przypadków w zarządzaniu zasobami ludzkimi",
pages = "68-87",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2001",
isbn = "83-7252-080-1",
}
69
@inbook{fmUEK:2166213821,
author = "Tomasz Sapeta",
title = "Zatrudnianie i zwalnianie pracowników",
booktitle = "Analiza przypadków w zarządzaniu zasobami ludzkimi",
pages = "32-46",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2001",
isbn = "83-7252-080-1",
}
70
@inbook{mkaUEK:2168270418,
author = "Tomasz Sapeta",
title = "Polityka personalna w procesie restrukturyzacji przedsiębiorstw",
booktitle = "Zarządzanie personelem dziś i jutro : II Konferencja Naukowa. T. 2",
pages = "105-114",
adress = "Łódź",
publisher = "Absolwent",
year = "2000",
isbn = "83-88384-12-0",
}
71
@article{artUEK:2168229778,
author = "Tomasz Sapeta",
title = "Restrukturyzacja czynnikiem sprawczym zmian w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi",
journal = "Humanizacja Pracy. Zarządzanie Zasobami Ludzkimi",
number = "5",
pages = "77-83",
year = "2000",
}
72
@unpublished{drUEK:2168310929,
author = "Tomasz Sapeta",
title = "Racjonalizacja zatrudnienia w procesie restrukturyzacji przedsiębiorstwa",
adress = "Kraków",
year = "2000",
}
73
@inbook{fmUEK:2168246494,
author = "Tomasz Sapeta",
title = "Organizacja zarządzania personelem",
booktitle = "Zarządzanie zasobami ludzkimi : studia przypadków",
pages = "37-44",
adress = "Nowy Sącz",
publisher = "Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University",
year = "1998",
isbn = "83-907998-7-1",
}
74
@article{artUEK:2168244970,
author = "Tomasz Sapeta",
title = "Restrukturyzacja przedsiębiorstw a zarządzanie personelem",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "512",
pages = "27-36",
year = "1998",
}
75
@inbook{fskrUEK:2168249378,
author = "Tomasz Sapeta",
title = "Analiza pracy",
booktitle = "Zarządzanie personelem : materiały do ćwiczeń",
pages = "7-19",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "1997",
isbn = "83-87239-24-0",
}
76
@unpublished{fnpUEK:2168335423,
author = "Aleksy Pocztowski and Alicja Miś and Tomasz Sapeta",
title = "Zarządzanie zasobami ludzkimi w warunkach globalizacji rynku. Cz. 1. Zagadnienie dyskryminacji pracowników ze względu na wiek",
booktitle = "Reorganizacja systemów zarządzania w warunkach globalizacji rynku. Cz. 2",
pages = "[86-105](189-210)",
year = "1997",
}
77
@inbook{fskrUEK:2168249382,
author = "Tomasz Sapeta",
title = "Rekrutacja personelu",
booktitle = "Zarządzanie personelem : materiały do ćwiczeń",
pages = "29-41",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "1997",
isbn = "83-87239-24-0",
}
78
@article{artUEK:2168237774,
author = "Tomasz Sapeta",
title = "Oceny pracownicze jako instrument zarządzania firmą",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "498",
pages = "65-75",
year = "1997",
}
79
@inbook{fskrUEK:2168249388,
author = "Tomasz Sapeta",
title = "Awansowanie pracowników",
booktitle = "Zarządzanie personelem : materiały do ćwiczeń",
pages = "61-65",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "1997",
isbn = "83-87239-24-0",
}
80
@inbook{mkaUEK:2168246344,
author = "Aleksy Pocztowski and Tomasz Sapeta",
title = "Prywatyzacja a zarządzanie personelem",
booktitle = "Współczesne tendencje w zarządzaniu zasobami pracy : materiały z międzynarodowej konferencji zorganizowanej przez Katedrę Zarządzania Zasobami Pracy Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Kraków, 26 i 27 IX 1996 r.)",
pages = "345-353",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna. Wydaw. Uczelniane",
year = "1997",
isbn = "83-87239-21-6",
}
81
@article{artUEK:2168238266,
author = "Tomasz Sapeta",
title = "Kształtowanie procesu doboru personelu",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "466",
pages = "51-59",
year = "1996",
}
82
@unpublished{UEK:2168217908,
author = "Aleksy Pocztowski and Beata Buchelt and Tomasz Sapeta and Iwona Kubica and Anna Rychwalska",
title = "Trendy w systemach wynagrodzeń w świetle zmian na rynku pracy",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2009",
}
83
@unpublished{UEK:2162215688,
author = "Aleksy Pocztowski and Alicja Miś and Beata Buchelt and Joanna Purgał-Popiela and Tomasz Sapeta and Iwona Kubica and Urban Pauli",
title = "Płynność zatrudnienia jako problem zarządzania zasobami ludzkimi",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2008",
}
84
@unpublished{UEK:2168226339,
author = "Aleksy Pocztowski and Alicja Miś and Tomasz Sapeta and Marcin Karwiński and Urban Pauli",
title = "Restrukturyzacja funkcji personalnej w praktyce polskich przedsiębiorstw",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2005",
}
85
@unpublished{UEK:2168226341,
author = "Aleksy Pocztowski and Alicja Miś and Tomasz Sapeta and Marcin Karwiński",
title = "Restrukturyzacja funkcji personalnej we współczesnej organizacji",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2004",
}
86
@unpublished{UEK:2168226345,
author = "Aleksy Pocztowski and Tomasz Sapeta and Joanna Purgał-Popiela and Beata Buchelt-Nawara",
title = "Zarządzanie zasobami ludzkimi w warunkach fuzji i akwizycji : restrukturyzacja zatrudnienia",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2002",
}
87
@unpublished{UEK:2168226349,
author = "Aleksy Pocztowski and Tomasz Sapeta and Joanna Purgał and Beata Buchelt",
title = "Zarządzanie zasobami ludzkimi w warunkach fuzji i akwizycji : rozwój zasobów ludzkich",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2001",
}
88
@unpublished{UEK:2168226351,
author = "Aleksy Pocztowski and Tomasz Sapeta and Joanna Purgał",
title = "Zarządzanie zasobami ludzkimi w warunkach fuzji i akwizycji",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2000",
}
89
@unpublished{UEK:2168226851,
author = "Jacek Barburski and Małgorzata Furmańska-Oćwieja and Andrzej Jaki and Leszek Kałkowski and Barbara Klimek and Andrzej Kosecki and Jerzy Kowalik and Stanisław Maciejowski and Aleksy Pocztowski and Tomasz Sapeta and Urszula Słowik and Małgorzata Zięba",
title = "Analiza procesów restrukturyzacji przedsiębiorstw budowlanych w latach 1990-1999",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1999",
}
90
@unpublished{UEK:2168257290,
author = "Anna Piechnik-Kurdziel and Alicja Miś and Jacek Kopeć and Tomasz Sapeta",
title = "System oceniania pracowników i jego praktyczne aspekty : (raport z badań statutowych)",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1997",
}
91
@unpublished{UEK:2168226853,
author = "Aleksy Pocztowski and Anna Piechnik-Kurdziel and Alicja Miś and Jacek Kopeć and Tomasz Sapeta",
title = "Planowanie potrzeb personalnych",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1995",
}
92
@unpublished{UEK:2168251736,
author = "Anna Piechnik-Kurdziel and Alicja Miś and Jacek Kopeć and Tomasz Sapeta",
title = "Rekrutacja i techniki doboru pracowników : (raport z badań statutowych)",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1995",
}
93
@unpublished{UEK:2168252060,
author = "Anna Piechnik-Kurdziel and Alicja Miś and Jacek Kopeć and Tomasz Sapeta",
title = "Zarządzanie personelem w aspekcie zmian systemowych gospodarki : raport z badań statutowych",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1993",
}