Publications of the selected author

1

Title:
Katedry, instytuty i zakłady Uczelni
Source:
Akademia Ekonomiczna w Krakowie w ubiegłym półwieczu / [red. Stefan BOLLAND, Zbigniew ŻABIŃSKI] - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1975, s. 43-110
Opracował:
Nr:
2168242590
chapter in monograph
See main document
2

Author:
Title:
Niektóre problemy zatrudnienia obcej siły roboczej na terenie Republiki Federalnej Niemiec
Source:
Wybrane problemy społeczno-polityczne w XXX-leciu PRL : materiały z sesji naukowej - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1974, s. 26-34
Nr:
2168253988
chapter in conference materials
3

Author:
Title:
Uwagi o naukach politycznych i ich nauczaniu w Wyższej Szkole Ekonomicznej w Krakowie = Remarks on the Subject-Matter : Range and Development of Political Science
Source:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stefan BOLLAND]. - nr 57 (1973) , s. 55-66. - Summ., rez.
Nr:
2168250016
article
See main document
1
Katedry, instytuty i zakłady Uczelni / oprac. Adam RYBARSKI, Stanisław WACŁAWOWICZ, Stefan BOLLAND, Emil LUCHTER, Jerzy TRZCIENIECKI, Zbigniew MISISZEK, Elżbieta BURZYMOWA, Kazimierz ZAJĄC, Adam WĘGRZECKI, Zofia MOSKAL, Mieczysław MIKULSKI, Jan MAŁECKI, Zbigniew ŻABIŃSKI, Mieczysław MYSONA, Jerzy BRZOZOŃ, Maria WĘGRZECKA, Bronisław DZIERŻYŃSKI, Aleksander ZELIAŚ, Zofia RYBSKA // W: Akademia Ekonomiczna w Krakowie w ubiegłym półwieczu / [red. Stefan BOLLAND, Zbigniew ŻABIŃSKI]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1975. - S. 43-110
2
Niektóre problemy zatrudnienia obcej siły roboczej na terenie Republiki Federalnej Niemiec / Zofia MOSKAL // W: Wybrane problemy społeczno-polityczne w XXX-leciu PRL : materiały z sesji naukowej. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1974. - S. 26-34
3
Uwagi o naukach politycznych i ich nauczaniu w Wyższej Szkole Ekonomicznej w Krakowie = Remarks on the Subject-Matter : Range and Development of Political Science / Zofia MOSKAL // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stefan BOLLAND]. - nr 57 (1973), s. 55-66. - Summ., rez. - ISSN 0075-5125
1
(1975), Katedry, instytuty i zakłady Uczelni. [W:] Bolland S., Żabiński Z. (red.), Akademia Ekonomiczna w Krakowie w ubiegłym półwieczu, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 43-110.
2
Moskal Z., (1974), Niektóre problemy zatrudnienia obcej siły roboczej na terenie Republiki Federalnej Niemiec. [W:] Wybrane problemy społeczno-polityczne w XXX-leciu PRL : materiały z sesji naukowej, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 26-34.
3
Moskal Z., (1973), Uwagi o naukach politycznych i ich nauczaniu w Wyższej Szkole Ekonomicznej w Krakowie, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie", nr 57, s. 55-66.
1
@inbook{UEK:2168242590,
title = "Katedry, instytuty i zakłady Uczelni",
booktitle = "Akademia Ekonomiczna w Krakowie w ubiegłym półwieczu",
pages = "43-110",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1975",
}
2
@inbook{UEK:2168253988,
author = "Moskal Zofia",
title = "Niektóre problemy zatrudnienia obcej siły roboczej na terenie Republiki Federalnej Niemiec",
booktitle = "Wybrane problemy społeczno-polityczne w XXX-leciu PRL : materiały z sesji naukowej",
pages = "26-34",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1974",
}
3
@article{UEK:2168250016,
author = "Moskal Zofia",
title = "Uwagi o naukach politycznych i ich nauczaniu w Wyższej Szkole Ekonomicznej w Krakowie",
journal = "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie",
number = "57",
pages = "55-66",
year = "1973",
}