Publications of the selected author

1

Conference:
International Conference from the Cycle Commodity Science in Research and Practice, Kraków, Polska, od 2019-11-06 do 2019-11-08
Title:
Young Consumers' Response to Packaging Design Perceived as a Source of Information about Food Products
Source:
Quality Sciences in the Face of the Challenges of Innovative Economy and Sustainable Development : Book of Abstracts - Cracow: Polish Society of Commodity Science, 2019, s. 45. - Dostępne tylko streszczenie
Series:
(Towaroznawstwo w badaniach i praktyce = Commodity Science in Research and Practice)
ISBN:
978-83-949535-8-4
Access mode:
Nr:
2168340253
varia
2

Title:
Czas na opakowania - opakowania na czas : opakowania na miarę XXI wieku
Publisher address:
Kraków: Koło Naukowe Opakowalnictwa Towarów, 2019
Physical description:
304 s.: il.; 25 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. pol. przy rozdz., Bibliogr. przy rozdz.
ISBN:
978-83-949590-4-3
Nr:
2168333933
monograph
3

Title:
Ocena stopnia zadowolenia młodych konsumentów z opakowań wybranej grupy produktów żywnościowych jako źródła informacji
Source:
Innowacyjność jako narzędzie kreowania jakości = Innovation as a Tool for Creating Quality / red. nauk. Agnieszka CHOLEWA-WÓJCIK, Agnieszka KAWECKA - Radom: Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy, 2019, s. 132-141 - Bibliogr.
Series:
(Towaroznawstwo w badaniach i praktyce = Commodity Science in Research and Practice)
Research program:
Projekt finansowany w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą "Regionalna Inicjatywa Doskonałości" w latach 2019-2022 nr projektu: 021/RID/2018/19, kwota dofinansowania: 11 897 131,40
ISBN:
978-83-7789-596-2
Nr:
2168340111
chapter in monograph
See main document
4

Title:
Eyetracking w zwiększaniu sprzedaży produktów mleczarskich = Eyetracking in Increasing Sales of Dairy Products
Source:
Przegląd Mleczarski = Polish Dairy Journal. - nr 10 (2018) , s. 35-36. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168327937
article
5

Title:
The Convenience of Use and Informative Functions of the Bag-in-Box Packaging Systems for NFC Juices = Użyteczność i informacyjność opakowań bag-in-box soków not from concentrate
Source:
Towaroznawcze Problemy Jakości = Polish Journal of Commodity Science. - nr 3 (56) (2018) , s. 23-34. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Research program:
The publication was founded by appropriations of the Faculty of Commodity Science and Product Management, Cracow University of Economics, a grant for the maintenance of the research potential
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168326207
article
6

Conference:
II Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu "Opakowania na miarę XXI wieku", Kraków, Polska, od 2018-03-20 do 2018-03-21
Title:
Wszystkie "wymiary" opakowań : opakowania na miarę XXI wieku : monografia
Publisher address:
Kraków: Koło Naukowe Opakowalnictwa Towarów, 2018
Physical description:
283 s.: il.; 25 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. pol. przy rozdz., Bibliogr. przy rozdz.
ISBN:
978-83-947692-2-2
Nr:
2168327819
conference materials
7

Title:
Kryteria oceny znakowania opakowań jednostkowych suplementów diety
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2018
Physical description:
205 s.: il.; 24 cm
Series:
(Monografie : prace doktorskie Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie ; nr 31)
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-760-8
Nr:
2168327503
monograph
8

Title:
Małe się opłaca
Source:
Packaging Polska. - nr 06-07 (2018) , s. 36-37. - Streszcz.
Access mode:
Nr:
2168327941
unreviewed article
9

Title:
Supply Chain Entities' Awareness of Correct Food Labeling as an Element Contributing to the Safety of the Packaged Product
Source:
Zeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej. Organizacja i Zarządzanie. - z. 69 (2017) , s. 35-45 - Bibliogr.
Series:
(Zeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej ; nr 1218)
Research program:
The publication was founded by appropriations of Commodity Science Cracow University of Economics, a grant for the maintenance of the research potential
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2168323991
article
10

Conference:
Konferencja naukowa "Towaroznawstwo w badaniach i praktyce", Kraków, Polska, od 2017-11-08 do 2017-11-10
Title:
The Assessment of the Food Packaging Labelling Systems With the Use of Eye-Tracking Method
Source:
Materiały konferencji naukowej z cyklu "Towaroznawstwo w badaniach i praktyce" : abstrakty - Kraków: Polskie Towarzystwo Towaroznawcze, 2017, s. 37. - Dostępne tylko streszczenie
Research program:
The publication was financed by the Ministry of Science and Higher Education granted to the Department of Commodity Science Cracow University of Economics, for Research for Young Scientists and PhD Students
ISBN:
978-83-949236-5-5
Nr:
2168319563
varia
11

Conference:
Konferencja naukowa "Towaroznawstwo w badaniach i praktyce", Kraków, Polska, od 2017-11-08 do 2017-11-10
Title:
The Convenience of Use and Informative Functions of the Bag-in-Box Packaging Systems for NFC Juices
Source:
Materiały konferencji naukowej z cyklu "Towaroznawstwo w badaniach i praktyce" : abstrakty - Kraków: Polskie Towarzystwo Towaroznawcze, 2017, s. 60. - Dostępne tylko streszczenie
Research program:
The publication was founded by appropriations of Commodity Science Cracow University of Economics, a grant for the maintenance of the research potential
ISBN:
978-83-949236-5-5
Nr:
2168319611
varia
12

Conference:
Międzynarodowa Konferencja Zarządzania Produkcją i Opakowań (ICPM-PP2016) pt. Zarządzanie i bezpieczeństwo w łańcuchu żywnościowym, Uniejów, Polska, od 2016-11-21 do 2016-11-22
Title:
Supply Chain Entities' Awareness of Correct Food Labeling as an Element Contributing to the Safety of the Packaged Product
Source:
Management and Safety in Food Chain / eds. Anna Walaszczyk, Irena Jałmużna, Barbara Galińska - Lodz: Politechnika Łódzka, 2017, s. 17-26 - Bibliogr.
Series:
(Monografie)
Research program:
The publication was founded by appropriations of Commodity Science Cracow University of Economics, a grant for the maintenance of the research potential
ISBN:
978-83-7283-830-8
Access mode:
Nr:
2168323629
chapter in conference materials
13

Title:
Czy te oczy mogą kłamać
Source:
Packaging Polska. - nr 09 (2017) , s. 26-27. - Streszcz. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168321187
unreviewed article
14

Author:
Kabaja Bartłomiej , Krupa Michał
Title:
Możliwości wykorzystania metody eye tracking do badań nad historyczną przestrzenią architektoniczną w kontekście jej postrzegania przez użytkowników (na przykładzie Rabki-Zdroju) = Possibilities of Using the Eye Tracking Method for Research on the Historic Architectonic Space in the Context of its Perception by Users (on the Example of Rabka-Zdrój). Part 1, Preliminary Remarks. Część 1, Uwagi wstępne
Source:
Wiadomości Konserwatorskie = Journal of Heritage Conservation. - nr 52 (2017) , s. 74-85. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 13.00 pkt
Nr:
2168320913
article
15

Title:
The Assessment of the Food Packaging Labelling Systems With the Use of Eye-Tracking Method = Badanie i ocena znakowania opakowań żywności przy użyciu metody eyetrackingu
Source:
Kierunki badań i rozwoju produktów nieżywnościowych = Directions of Research and Development of Nonfood Products / red. nauk. Renata SALERNO-KOCHAN, Artur WOLAK - Kraków: Polskie Towarzystwo Towaroznawcze, 2017, s. 33-47. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Research program:
The publication was financed by the Ministry of Science and Higher Education granted to the Department of Commodity Science Cracow University of Economics, for Research for Young Scientists and PhD Students
ISBN:
978-83-949236-3-1 ; 978-83-949535-3-9
Access mode:
Nr:
2168319367
chapter in monograph
See main document
16

Title:
Kryteria oceny znakowania opakowań jednostkowych suplementów diety
Publisher address:
Kraków: , 2016
Physical description:
447 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Access mode:
Signature:
eDr-338
Nr:
2168311233
doctoral dissertation
17

Title:
Możliwości wykorzystania metody TVScore do oceny znakowania opakowań na przykładzie suplementów diety = Possible Uses of TVScore Method for Assessing Package Labeling - the Example of Dietary Supplements
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 8 (956) (2016) , s. 87-105. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Research program:
Publikacja stanowi wynik realizacji tematu badawczego dofinansowanego ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznanych Wydziałowi Towaroznawstwa Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie na badania dla młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich
Ministerial journal list:
b 11.00 pkt
Nr:
2168312283
article
18

Title:
Information Inaccuracies in Dietary Supplement Labeling as Assessed by Consumers
Source:
Food Product Quality and Packaging : Current State and Challenges : Monograph / eds. Agnieszka CHOLEWA-WÓJCIK, Agnieszka KAWECKA - Celje: University of Maribor, Faculty of Logistics, 2015, s. 101-112. - Summ. - Bibliogr.
Research program:
The publication was funded by appropriations of Commodity Science Cracow University of Economics, a grant for the maintenance of the research potential
ISBN:
978-961-6962-16-2
Nr:
2168301165
chapter in monograph
See main document
19

Title:
Wykorzystanie technik neuromarketingowych do badań postrzegania opakowań produktów = The Use of Neuromarketing Techniques to Study the Perception of the Consumer Products Packaging
Source:
Marketing i Rynek. - nr 11 (2013) , s. 26-30. - Summ.
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2168268836
article
20

Title:
Możliwości stosowania technologii radiowych w automatycznej identyfikacji przepływów materiałowych
Source:
Wybrane aspekty zarządzania jakością / red. Marek SALERNO-KOCHAN - Kraków: Wydawnictwo Naukowe PTTŻ, 2012, s. 197-202 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-929209-3-9
Nr:
2168249128
chapter in monograph
See main document
21

Title:
Wykorzystanie badań neuromarketingowych do oceny stopnia bezpieczeństwa opakowań
Source:
Bezpieczeństwo opakowań. Etap 3, Badania świadomości konsumentów dotyczącej zagrożeń dla bezpieczeństwa zdrowia i życia ludzkiego związanych z opakowaniami / kier. tematu: Małgorzata LISIŃSKA-KUŚNIERZ ; współpraca: Agnieszka CHOLEWA-WÓJCIK, Anna Fitrzyk2012, s. 22-42
Signature:
NP-1002/3/Magazyn
Nr:
2168277097
chapter in unpublished scientific work
See main document
22

Title:
Zagrożenia wynikające z nieprawidłowego stosowania suplementów diety = Threats from Improper Application of Dietary Supplements
Source:
Selected Aspects of Food Quality = Wybrane aspekty jakości żywności / ed./red. Ryszard Zieliński, Jerzy Żuchowski - Radom: Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy, 2012, s. 44-51 - Bibliogr.
Series:
(Towaroznawstwo w XXI w.)
ISBN:
978-83-7789-059-2 ; 978-83-7789-118-6
Nr:
2168249146
chapter in monograph
23

Title:
Nieprawidłowości występujące podczas transportu drogowego towarów = Irregularities in the Road Transport of Commodities
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management / [red. nacz. Zofia CICHOŃ]. - nr 881 (2012) , s. 47-61. - Summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b
Nr:
2168249184
article
See main document
24

Title:
Threats from Improper Application of Dietary Supplements
Source:
Role of Science of Commodities in Quality Management in Knowledge Based Economy : VI international conference, Technical University of Radom, September 12-14, 2012, Radom, Poland : Commodity Science in XXI Century - Development and Barriers : Abstracts - Radom: Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji - PIB : Politechnika Radomska. Wydział Ekonomiczny, 2012, s. 42. - Dostępne tylko streszczenie
Series:
(Towaroznawstwo w XXI w.)
ISBN:
978-83-7789-059-2 ; 978-83-7789-121-6
Nr:
2168294497
varia
25

Title:
Jakość informacji związanej z pakowanym produktem
Source:
Wybrane aspekty zarządzania jakością / red. Marek SALERNO-KOCHAN - Kraków: Wydawnictwo Naukowe PTTŻ, 2011, s. 108-111 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-929209-2-2
Nr:
2168249136
chapter in monograph
See main document
26

Title:
Legal Regulations Concerning Dietary Supplement Labeling = Regulacje prawne dotyczące znakowania suplementów diety
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. - 216 (2011) , s. 203-213. - Tytuł numeru: Current Trends in Commodity Science : Environmental and Market Research - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168249174
article
27

Title:
Partnerstwo przedsiębiorstw w ramach łańcuchów dostaw = The Partnership of Enterprises in Terms of Supply Chains
Source:
Nauka i Gospodarka : zastosowanie gospodarcze wyników badań i prac badawczych w dziedzinie nauk ekonomicznych / [red. nacz. Stanisław MIKLASZEWSKI]. - nr 2 (9) (2011) , s. 46-50. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168249118
article
See main document
28

Conference:
11th IComSC'11 IGWT Symposium Series, Poznań, Polska, od 2011-09-12 do 2011-09-14
Title:
Legal Regulations Concerning Dietary Supplement Labeling
Source:
Current Trends in Commodity Science : Book of Abstracts / eds.: Daniela Gwiazdowska, Hanna Śmigielska - Poznań: Poznań University of Economics - Faculty of Commodity Science, 2011, s. 80. - Dostępne tylko streszczenie
ISBN:
978-83-911169-2-0
Nr:
2168294925
varia
29

Title:
International Carriage of Perishable Foodstuffs in the Context of the Expectations of the ATP
Source:
Role of Science of Commodities in Quality Management in Knowledge Based Economy : V International Conference, Technical University of Radom, September 15-17, 2010, Radom, Poland : Commodity Science - Research and Practice : Abstracts - Radom: Office Publishing Technical University, 2010, s. 33-34. - Dostępne tylko streszczenie
ISBN:
978-83-7351-313-6
Nr:
2168285131
varia
30

Title:
Międzynarodowe przewozy artykułów szybko psujących się w kontekście wymogów umowy ATP
Source:
Selected Logistical Problems in Assurance of Products Quality = Wybrane zagadnienia logistyczne w zapewnieniu jakości towarów / ed./red. Jerzy Żuchowski, Ryszard Zieliński - Radom: Politechnika Radomska - Wydawnictwo; Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji - PIB, 2010, s. 125-136 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7351-442-3 ; 978-83-7204-931-5
Nr:
2168249138
chapter in monograph
Unpublished documents:
1

Title:
Bezpieczeństwo opakowań. Etap 2, Ocena postaw i świadomości przedstawicieli podmiotów łańcucha dostaw opakowań
Publisher address:
Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2011
Physical description:
73 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr. przy tekstach
Research program:
122/KOT/1/2011/S/601
Signature:
NP-1002/2/Magazyn
Nr:
2168256902
unpublished scientific work
2

Title:
Bezpieczeństwo opakowań. Etap 1, Zakres zagrożeń związanych z opakowaniami i wymagania formalne
Publisher address:
Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2010
Physical description:
67 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr. przy tekstach
Research program:
18/KOT/1/2010/S/531
Signature:
NP-1002/1/Magazyn
Nr:
2168256884
unpublished scientific work
1
Young Consumers' Response to Packaging Design Perceived as a Source of Information about Food Products / Bartłomiej KABAJA // W: Quality Sciences in the Face of the Challenges of Innovative Economy and Sustainable Development : Book of Abstracts. - Cracow : Polish Society of Commodity Science, 2019. - (Towaroznawstwo w badaniach i praktyce = Commodity Science in Research and Practice). - S. 45. - Dostępne tylko streszczenie. - ISBN 978-83-949535-8-4. - Pełny tekst: https://konferencjatbp.uek.krakow.pl/images/abstrakty2019.pdf
2
Czas na opakowania - opakowania na czas : opakowania na miarę XXI wieku / red. Bartłomiej KABAJA. - Kraków : Koło Naukowe Opakowalnictwa Towarów, 2019. - 304 s. : il. ; 25 cm. - Streszcz. w jęz. pol. przy rozdz. - Bibliogr. przy rozdz. - ISBN 978-83-949590-4-3
3
Ocena stopnia zadowolenia młodych konsumentów z opakowań wybranej grupy produktów żywnościowych jako źródła informacji / Bartłomiej KABAJA // W: Innowacyjność jako narzędzie kreowania jakości = Innovation as a Tool for Creating Quality / red. nauk. Agnieszka CHOLEWA-WÓJCIK, Agnieszka KAWECKA. - Radom : Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy, 2019. - (Towaroznawstwo w badaniach i praktyce = Commodity Science in Research and Practice). - S. 132-141. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7789-596-2
4
Eyetracking w zwiększaniu sprzedaży produktów mleczarskich = Eyetracking in Increasing Sales of Dairy Products / Bartłomiej KABAJA, Agnieszka KAWECKA // Przegląd Mleczarski = Polish Dairy Journal. - nr 10 (2018), s. 35-36. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISSN 0478-6599
5
The Convenience of Use and Informative Functions of the Bag-in-Box Packaging Systems for NFC Juices = Użyteczność i informacyjność opakowań bag-in-box soków not from concentrate / Małgorzata LISIŃSKA-KUŚNIERZ, Bartłomiej KABAJA // Towaroznawcze Problemy Jakości = Polish Journal of Commodity Science. - nr 3 (56) (2018), s. 23-34. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISSN 1733-747X
6
Wszystkie "wymiary" opakowań : opakowania na miarę XXI wieku : monografia / red. Bartłomiej KABAJA. - Kraków : Koło Naukowe Opakowalnictwa Towarów, 2018. - 283 s. : il. ; 25 cm. - Streszcz. w jęz. pol. przy rozdz. - Bibliogr. przy rozdz. - ISBN 978-83-947692-2-2
7
Kryteria oceny znakowania opakowań jednostkowych suplementów diety / Bartłomiej KABAJA. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2018. - 205 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - (Monografie - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, ISSN 1898-6439 ; nr 31). - ISBN 978-83-7252-760-8
8
Małe się opłaca / Bartłomiej KABAJA // Packaging Polska : magazyn dla nowoczesnego przemysłu opakowaniowego. - nr 06-07 (2018), s. 36-37. - Streszcz. - Pełny tekst: http://www.packaging-polska.pl/nr/packaging_polska119.html. - ISSN 1509-1767
9
Supply Chain Entities' Awareness of Correct Food Labeling as an Element Contributing to the Safety of the Packaged Product / Bartłomiej KABAJA, Małgorzata LISIŃSKA-KUŚNIERZ // Zeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej. Organizacja i Zarządzanie. - (Zeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej ; nr 1218). - z. 69 (2017), s. 35-45. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://zeszyty.woiz.pl/pliki/zeszyt_OiZ_69.pdf. - ISSN 0137-2599
10
The Assessment of the Food Packaging Labelling Systems With the Use of Eye-Tracking Method / Bartłomiej KABAJA, Małgorzata LISIŃSKA-KUŚNIERZ // W: Materiały konferencji naukowej z cyklu "Towaroznawstwo w badaniach i praktyce" : abstrakty. - Kraków : Polskie Towarzystwo Towaroznawcze, 2017. - S. 37. - Dostępne tylko streszczenie. - ISBN 978-83-949236-5-5
11
The Convenience of Use and Informative Functions of the Bag-in-Box Packaging Systems for NFC Juices / Małgorzata LISIŃSKA-KUŚNIERZ, Bartłomiej KABAJA // W: Materiały konferencji naukowej z cyklu "Towaroznawstwo w badaniach i praktyce" : abstrakty. - Kraków : Polskie Towarzystwo Towaroznawcze, 2017. - S. 60. - Dostępne tylko streszczenie. - ISBN 978-83-949236-5-5
12
Supply Chain Entities' Awareness of Correct Food Labeling as an Element Contributing to the Safety of the Packaged Product / Bartłomiej KABAJA, Małgorzata LISIŃSKA-KUŚNIERZ // W: Management and Safety in Food Chain / eds. Anna Walaszczyk, Irena Jałmużna, Barbara Galińska. - Lodz : Politechnika Łódzka, 2017. - (Monografie Politechniki Łódzkiej). - S. 17-26. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7283-830-8. - Pełny tekst: https://www.researchgate.net/profile/Anna_Walaszczyk2/publication/320417637_Management_and_safety_in_food_chain/links/59e48ff6aca2724cbfe90d18/Management-and-safety-in-food-chain.pdf#page=17
13
Czy te oczy mogą kłamać / Bartłomiej KABAJA // Packaging Polska : magazyn dla nowoczesnego przemysłu opakowaniowego. - nr 09 (2017), s. 26-27. - Streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.packaging-polska.pl/nr/packaging_polska107.html. - ISSN 1509-1767
14
Możliwości wykorzystania metody eye tracking do badań nad historyczną przestrzenią architektoniczną w kontekście jej postrzegania przez użytkowników (na przykładzie Rabki-Zdroju) = Possibilities of Using the Eye Tracking Method for Research on the Historic Architectonic Space in the Context of its Perception by Users (on the Example of Rabka-Zdrój). Part 1, Preliminary Remarks. Część 1, Uwagi wstępne / Bartłomiej KABAJA, Michał Krupa // Wiadomości Konserwatorskie = Journal of Heritage Conservation. - nr 52 (2017), s. 74-85. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.skz.pl/sites/default/files/wiadomosci_konserwatorskie/wk_52.pdf. - ISSN 0860-2395
15
The Assessment of the Food Packaging Labelling Systems With the Use of Eye-Tracking Method = Badanie i ocena znakowania opakowań żywności przy użyciu metody eyetrackingu / Bartłomiej KABAJA, Małgorzata LISIŃSKA-KUŚNIERZ // W: Kierunki badań i rozwoju produktów nieżywnościowych = Directions of Research and Development of Nonfood Products / red. nauk. Renata SALERNO-KOCHAN, Artur WOLAK. - Kraków : Polskie Towarzystwo Towaroznawcze, 2017. - S. 33-47. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISBN 978-83-949236-3-1 ; 978-83-949535-3-9. - Pełny tekst: https://konferencjatbp.uek.krakow.pl/images/TBP_Niezywnosciowe.pdf
16
Kryteria oceny znakowania opakowań jednostkowych suplementów diety / Bartłomiej KABAJA ; Promotor: Małgorzata LISIŃSKA-KUŚNIERZ. - Kraków, 2016. - 447 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/doktoraty_full.php?nr=1200003224
17
Możliwości wykorzystania metody TVScore do oceny znakowania opakowań na przykładzie suplementów diety = Possible Uses of TVScore Method for Assessing Package Labeling - the Example of Dietary Supplements / Bartłomiej KABAJA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 8 (956) (2016), s. 87-105. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISSN 1898-6447
18
Information Inaccuracies in Dietary Supplement Labeling as Assessed by Consumers / Małgorzata LISIŃKA-KUŚNIERZ, Bartłomiej KABAJA // W: Food Product Quality and Packaging : Current State and Challenges : Monograph / eds. Agnieszka CHOLEWA-WÓJCIK, Agnieszka KAWECKA. - Celje : University of Maribor, Faculty of Logistics, 2015. - S. 101-112. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-961-6962-16-2
19
Wykorzystanie technik neuromarketingowych do badań postrzegania opakowań produktów = The Use of Neuromarketing Techniques to Study the Perception of the Consumer Products Packaging / Jarosław ŚWIDA, Bartłomiej KABAJA // Marketing i Rynek. - nr 11 (2013), s. 26-30. - Summ. - ISSN 1231-7853
20
Możliwości stosowania technologii radiowych w automatycznej identyfikacji przepływów materiałowych / Bartłomiej Kabaja // W: Wybrane aspekty zarządzania jakością / red. Marek SALERNO-KOCHAN. - Kraków : Wydawnictwo Naukowe PTTŻ, 2012. - S. 197-202. - Bibliogr. - ISBN 978-83-929209-3-9
21
Wykorzystanie badań neuromarketingowych do oceny stopnia bezpieczeństwa opakowań / Jarosław ŚWIDA, Bartłomiej KABAJA // W: Bezpieczeństwo opakowań. Etap 3, Badania świadomości konsumentów dotyczącej zagrożeń dla bezpieczeństwa zdrowia i życia ludzkiego związanych z opakowaniami / kier. tematu: Małgorzata LISIŃSKA-KUŚNIERZ ; współpraca: Agnieszka CHOLEWA-WÓJCIK, Anna Fitrzyk. - (2012), s. 22-42
22
Zagrożenia wynikające z nieprawidłowego stosowania suplementów diety = Threats from Improper Application of Dietary Supplements / Bartłomiej Kabaja // W: Selected Aspects of Food Quality = Wybrane aspekty jakości żywności / ed./red. Ryszard Zieliński, Jerzy Żuchowski. - Radom : Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji - PIB, 2012. - (Towaroznawstwo w XXI w. : rozwój i bariery). - S. 44-51. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7789-059-2 ; 978-83-7789-118-6
23
Nieprawidłowości występujące podczas transportu drogowego towarów = Irregularities in the Road Transport of Commodities / Bartłomiej Kabaja // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management / [red. nacz. Zofia CICHOŃ]. - nr 881 (2012), s. 47-61. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1898-6447
24
Threats from Improper Application of Dietary Supplements / Bartłomiej KABAJA // W: Role of Science of Commodities in Quality Management in Knowledge Based Economy : VI international conference, Technical University of Radom, September 12-14, 2012, Radom, Poland : Commodity Science in XXI Century - Development and Barriers : Abstracts. - Radom : Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji - PIB : Politechnika Radomska. Wydział Ekonomiczny, 2012. - (Towaroznawstwo w XXI w. : rozwój i bariery). - S. 42. - Dostępne tylko streszczenie. - ISBN 978-83-7789-059-2 ; 978-83-7789-121-6
25
Jakość informacji związanej z pakowanym produktem / Bartłomiej Kabaja // W: Wybrane aspekty zarządzania jakością / red. Marek SALERNO-KOCHAN. - Kraków : Wydawnictwo Naukowe PTTŻ, 2011. - S. 108-111. - Bibliogr. - ISBN 978-83-929209-2-2
26
Legal Regulations Concerning Dietary Supplement Labeling = Regulacje prawne dotyczące znakowania suplementów diety / Małgorzata LISIŃSKA-KUŚNIERZ, Bartłomiej Kabaja // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. - 216 (2011), s. 203-213. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Current Trends in Commodity Science : Environmental and Market Research. - Bibliogr. - ISSN 1689-7374
27
Partnerstwo przedsiębiorstw w ramach łańcuchów dostaw = The Partnership of Enterprises in Terms of Supply Chains / Bartłomiej Kabaja // Nauka i Gospodarka : zastosowanie gospodarcze wyników badań i prac badawczych w dziedzinie nauk ekonomicznych / [red. nacz. Stanisław MIKLASZEWSKI]. - nr 2 (9) (2011), s. 46-50. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISSN 2080-1092
28
Legal Regulations Concerning Dietary Supplement Labeling / Bartłomiej KABAJA // W: Current Trends in Commodity Science : Book of Abstracts / eds.: Daniela Gwiazdowska, Hanna Śmigielska. - Poznań : Poznań University of Economics - Faculty of Commodity Science, 2011. - S. 80. - Dostępne tylko streszczenie. - ISBN 978-83-911169-2-0
29
International Carriage of Perishable Foodstuffs in the Context of the Expectations of the ATP / Bartłomiej KABAJA // W: Role of Science of Commodities in Quality Management in Knowledge Based Economy : V International Conference, Technical University of Radom, September 15-17, 2010, Radom, Poland : Commodity Science - Research and Practice : Abstracts. - Radom : Office Publishing Technical University, 2010. - S. 33-34. - Dostępne tylko streszczenie. - ISBN 978-83-7351-313-6
30
Międzynarodowe przewozy artykułów szybko psujących się w kontekście wymogów umowy ATP / Bartłomiej Kabaja // W: Selected Logistical Problems in Assurance of Products Quality = Wybrane zagadnienia logistyczne w zapewnieniu jakości towarów / ed./red. Jerzy Żuchowski, Ryszard Zieliński. - Radom : Politechnika Radomska - Wydawnictwo; Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji - PIB, 2010. - S. 125-136. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7351-442-3 ; 978-83-7204-931-5
31
Bezpieczeństwo opakowań. Etap 2, Ocena postaw i świadomości przedstawicieli podmiotów łańcucha dostaw opakowań / kier. tematu: Małgorzata LISIŃSKA-KUŚNIERZ ; współpraca: Agnieszka CHOLEWA-WÓJCIK, Bartłomiej KABAJA. - Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2011. - 73 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. przy tekstach
32
Bezpieczeństwo opakowań. Etap 1, Zakres zagrożeń związanych z opakowaniami i wymagania formalne / kier. tematu: Małgorzata LISIŃSKA-KUŚNIERZ ; współpraca: Agnieszka CHOLEWA-WÓJCIK, Bartłomiej KABAJA. - Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2010. - 67 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. przy tekstach
1
Kabaja B., (2019), Young Consumers' Response to Packaging Design Perceived as a Source of Information about Food Products. [W:] Quality Sciences in the Face of the Challenges of Innovative Economy and Sustainable Development : Book of Abstracts, Cracow : Polish Society of Commodity Science, s. 45.
2
Kabaja B. (red.), (2019), Czas na opakowania - opakowania na czas: opakowania na miarę XXI wieku, Kraków : Koło Naukowe Opakowalnictwa Towarów, 304 s.
3
Kabaja B., (2019), Ocena stopnia zadowolenia młodych konsumentów z opakowań wybranej grupy produktów żywnościowych jako źródła informacji. [W:] Cholewa-Wójcik A., Kawecka A. (red.), Innowacyjność jako narzędzie kreowania jakości, Radom : Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy, s. 132-141.
4
Kabaja B., Kawecka A., (2018), Eyetracking w zwiększaniu sprzedaży produktów mleczarskich, "Przegląd Mleczarski", nr 10, s. 35-36.
5
Lisińska-Kuśnierz M., Kabaja B., (2018), The Convenience of Use and Informative Functions of the Bag-in-Box Packaging Systems for NFC Juices, "Towaroznawcze Problemy Jakości", nr 3 (56), s. 23-34.
6
Kabaja B. (red.), (2018), Wszystkie "wymiary" opakowań: opakowania na miarę XXI wieku: monografia, Kraków : Koło Naukowe Opakowalnictwa Towarów, 283 s.
7
Kabaja B., (2018), Kryteria oceny znakowania opakowań jednostkowych suplementów diety, (Monografie : prace doktorskie Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, nr 31), Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 205 s.
8
Kabaja B., (2018), Małe się opłaca, "Packaging Polska", nr 06-07, s. 36-37; http://www.packaging-polska.pl/nr/packaging_polska119.html
9
Kabaja B., Lisińska-Kuśnierz M., (2017), Supply Chain Entities' Awareness of Correct Food Labeling as an Element Contributing to the Safety of the Packaged Product, "Zeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej. Organizacja i Zarządzanie", z. 69, s. 35-45; http://zeszyty.woiz.pl/pliki/zeszyt_OiZ_69.pdf
10
Kabaja B., Lisińska-Kuśnierz M., (2017), The Assessment of the Food Packaging Labelling Systems With the Use of Eye-Tracking Method. [W:] Materiały konferencji naukowej z cyklu "Towaroznawstwo w badaniach i praktyce" : abstrakty, Kraków : Polskie Towarzystwo Towaroznawcze, s. 37.
11
Lisińska-Kuśnierz M., Kabaja B., (2017), The Convenience of Use and Informative Functions of the Bag-in-Box Packaging Systems for NFC Juices. [W:] Materiały konferencji naukowej z cyklu "Towaroznawstwo w badaniach i praktyce" : abstrakty, Kraków : Polskie Towarzystwo Towaroznawcze, s. 60.
12
Kabaja B., Lisińska-Kuśnierz M., (2017), Supply Chain Entities' Awareness of Correct Food Labeling as an Element Contributing to the Safety of the Packaged Product. [W:] Walaszczyk A., Jałmużna I., Galińska B. (red.), Management and Safety in Food Chain, Lodz : Politechnika Łódzka, s. 17-26.
13
Kabaja B., (2017), Czy te oczy mogą kłamać, "Packaging Polska", nr 09, s. 26-27; http://www.packaging-polska.pl/nr/packaging_polska107.html
14
Kabaja B., Krupa M., (2017), Możliwości wykorzystania metody eye tracking do badań nad historyczną przestrzenią architektoniczną w kontekście jej postrzegania przez użytkowników (na przykładzie Rabki-Zdroju). Część 1, Uwagi wstępne, "Wiadomości Konserwatorskie", nr 52, s. 74-85; http://www.skz.pl/sites/default/files/wiadomosci_konserwatorskie/wk_52.pdf
15
Kabaja B., Lisińska-Kuśnierz M., (2017), The Assessment of the Food Packaging Labelling Systems With the Use of Eye-Tracking Method. [W:] Salerno-Kochan R., Wolak A. (red.), Kierunki badań i rozwoju produktów nieżywnościowych, Kraków : Polskie Towarzystwo Towaroznawcze, s. 33-47.
16
Kabaja B., (2016), Kryteria oceny znakowania opakowań jednostkowych suplementów diety, Prom. Lisińska-Kuśnierz M., Kraków : , 447 k.
17
Kabaja B., (2016), Możliwości wykorzystania metody TVScore do oceny znakowania opakowań na przykładzie suplementów diety, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 8 (956), s. 87-105; https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/download/872/889
18
Lisińska-Kuśnierz M., Kabaja B., (2015), Information Inaccuracies in Dietary Supplement Labeling as Assessed by Consumers. [W:] Cholewa-Wójcik A., Kawecka A. (red.), Food Product Quality and Packaging : Current State and Challenges : Monograph, Celje : University of Maribor, Faculty of Logistics, s. 101-112.
19
Świda J., Kabaja B., (2013), Wykorzystanie technik neuromarketingowych do badań postrzegania opakowań produktów, "Marketing i Rynek", nr 11, s. 26-30.
20
Kabaja B., (2012), Możliwości stosowania technologii radiowych w automatycznej identyfikacji przepływów materiałowych. [W:] Salerno-Kochan M. (red.), Wybrane aspekty zarządzania jakością, Kraków : Wydawnictwo Naukowe PTTŻ, s. 197-202.
21
Świda J., Kabaja B., (2012), Wykorzystanie badań neuromarketingowych do oceny stopnia bezpieczeństwa opakowań. [W:] Lisińska-Kuśnierz M., Cholewa-Wójcik A., Fitrzyk A. (kierownik tematu), Bezpieczeństwo opakowań. Etap 3, Badania świadomości konsumentów dotyczącej zagrożeń dla bezpieczeństwa zdrowia i życia ludzkiego związanych z opakowaniami, s. 22-42.
22
Kabaja B., (2012), Zagrożenia wynikające z nieprawidłowego stosowania suplementów diety. [W:] Zieliński R., Żuchowski J. (red.), Selected Aspects of Food Quality, Radom : Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji - PIB, s. 44-51.
23
Kabaja B., (2012), Nieprawidłowości występujące podczas transportu drogowego towarów, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 881, s. 47-61.
24
Kabaja B., (2012), Threats from Improper Application of Dietary Supplements. [W:] Role of Science of Commodities in Quality Management in Knowledge Based Economy : VI international conference, Technical University of Radom, September 12-14, 2012, Radom, Poland : Commodity Science in XXI Century - Development and Barriers : Abstracts, Radom : Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji - PIB : Politechnika Radomska. Wydział Ekonomiczny, s. 42.
25
Kabaja B., (2011), Jakość informacji związanej z pakowanym produktem. [W:] Salerno-Kochan M. (red.), Wybrane aspekty zarządzania jakością, Kraków : Wydawnictwo Naukowe PTTŻ, s. 108-111.
26
Lisińska-Kuśnierz M., Kabaja B., (2011), Legal Regulations Concerning Dietary Supplement Labeling, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu", 216, s. 203-213.
27
Kabaja B., (2011), Partnerstwo przedsiębiorstw w ramach łańcuchów dostaw, "Nauka i Gospodarka : zastosowanie gospodarcze wyników badań i prac badawczych w dziedzinie nauk ekonomicznych", nr 2 (9), s. 46-50.
28
Kabaja B., (2011), Legal Regulations Concerning Dietary Supplement Labeling. [W:] Gwiazdowska D., Śmigielska H. (red.), Current Trends in Commodity Science : Book of Abstracts, Poznań : Poznań University of Economics - Faculty of Commodity Science, s. 80.
29
Kabaja B., (2010), International Carriage of Perishable Foodstuffs in the Context of the Expectations of the ATP. [W:] Role of Science of Commodities in Quality Management in Knowledge Based Economy : V International Conference, Technical University of Radom, September 15-17, 2010, Radom, Poland : Commodity Science - Research and Practice : Abstracts, Radom : Office Publishing Technical University, s. 33-34.
30
Kabaja B., (2010), Międzynarodowe przewozy artykułów szybko psujących się w kontekście wymogów umowy ATP. [W:] Żuchowski J., Zieliński R. (red.), Selected Logistical Problems in Assurance of Products Quality, Radom : Politechnika Radomska - Wydawnictwo : Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji - PIB, s. 125-136.
31
Cholewa-Wójcik A., Kabaja B. (red.), (2011), Bezpieczeństwo opakowań. Etap 2, Ocena postaw i świadomości przedstawicieli podmiotów łańcucha dostaw opakowań, Lisińska-Kuśnierz M. (kier.), Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 73 k.
32
Cholewa-Wójcik A., Kabaja B. (red.), (2010), Bezpieczeństwo opakowań. Etap 1, Zakres zagrożeń związanych z opakowaniami i wymagania formalne, Lisińska-Kuśnierz M. (kier.), Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 67 k.
1
@misc{UEK:2168340253,
author = "Kabaja Bartłomiej",
title = "Young Consumers' Response to Packaging Design Perceived as a Source of Information about Food Products",
booktitle = "Quality Sciences in the Face of the Challenges of Innovative Economy and Sustainable Development : Book of Abstracts",
pages = "45",
adress = "Cracow",
publisher = "Polish Society of Commodity Science",
year = "2019",
issn = "",
isbn = "978-83-949535-8-4",
}
2
@book{UEK:2168333933,
title = "Czas na opakowania - opakowania na czas : opakowania na miarę XXI wieku",
editor = Kabaja Bartłomiej,
adress = "Kraków",
publisher = "Koło Naukowe Opakowalnictwa Towarów",
year = "2019",
isbn = "978-83-949590-4-3",
}
3
@inbook{UEK:2168340111,
author = "Kabaja Bartłomiej",
title = "Ocena stopnia zadowolenia młodych konsumentów z opakowań wybranej grupy produktów żywnościowych jako źródła informacji",
booktitle = "Innowacyjność jako narzędzie kreowania jakości",
pages = "132-141",
adress = "Radom",
publisher = "Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy",
year = "2019",
issn = "",
isbn = "978-83-7789-596-2",
}
4
@article{UEK:2168327937,
author = "Kabaja Bartłomiej and Kawecka Agnieszka",
title = "Eyetracking w zwiększaniu sprzedaży produktów mleczarskich",
journal = "Przegląd Mleczarski",
number = "10",
pages = "35-36",
year = "2018",
}
5
@article{UEK:2168326207,
author = "Lisińska-Kuśnierz Małgorzata and Kabaja Bartłomiej",
title = "The Convenience of Use and Informative Functions of the Bag-in-Box Packaging Systems for NFC Juices",
journal = "Towaroznawcze Problemy Jakości",
number = "3 (56)",
pages = "23-34",
year = "2018",
}
6
@book{UEK:2168327819,
title = "Wszystkie wymiary opakowań : opakowania na miarę XXI wieku : monografia",
editor = Kabaja Bartłomiej,
adress = "Kraków",
publisher = "Koło Naukowe Opakowalnictwa Towarów",
year = "2018",
isbn = "978-83-947692-2-2",
}
7
@book{UEK:2168327503,
author = "Kabaja Bartłomiej",
title = "Kryteria oceny znakowania opakowań jednostkowych suplementów diety",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2018",
issn = "1898-6439",
isbn = "978-83-7252-760-8",
}
8
@article{UEK:2168327941,
author = "Kabaja Bartłomiej",
title = "Małe się opłaca",
journal = "Packaging Polska",
number = "06-07",
pages = "36-37",
year = "2018",
}
9
@article{UEK:2168323991,
author = "Kabaja Bartłomiej and Lisińska-Kuśnierz Małgorzata",
title = "Supply Chain Entities' Awareness of Correct Food Labeling as an Element Contributing to the Safety of the Packaged Product",
journal = "Zeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej. Organizacja i Zarządzanie",
number = "z. 69",
pages = "35-45",
year = "2017",
issn = "",
}
10
@misc{UEK:2168319563,
author = "Kabaja Bartłomiej and Lisińska-Kuśnierz Małgorzata",
title = "The Assessment of the Food Packaging Labelling Systems With the Use of Eye-Tracking Method",
booktitle = "Materiały konferencji naukowej z cyklu "Towaroznawstwo w badaniach i praktyce" : abstrakty",
pages = "37",
adress = "Kraków",
publisher = "Polskie Towarzystwo Towaroznawcze",
year = "2017",
isbn = "978-83-949236-5-5",
}
11
@misc{UEK:2168319611,
author = "Lisińska-Kuśnierz Małgorzata and Kabaja Bartłomiej",
title = "The Convenience of Use and Informative Functions of the Bag-in-Box Packaging Systems for NFC Juices",
booktitle = "Materiały konferencji naukowej z cyklu "Towaroznawstwo w badaniach i praktyce" : abstrakty",
pages = "60",
adress = "Kraków",
publisher = "Polskie Towarzystwo Towaroznawcze",
year = "2017",
isbn = "978-83-949236-5-5",
}
12
@inbook{UEK:2168323629,
author = "Kabaja Bartłomiej and Lisińska-Kuśnierz Małgorzata",
title = "Supply Chain Entities' Awareness of Correct Food Labeling as an Element Contributing to the Safety of the Packaged Product",
booktitle = "Management and Safety in Food Chain",
pages = "17-26",
adress = "Lodz",
publisher = "Politechnika Łódzka",
year = "2017",
issn = "",
isbn = "978-83-7283-830-8",
}
13
@article{UEK:2168321187,
author = "Kabaja Bartłomiej",
title = "Czy te oczy mogą kłamać",
journal = "Packaging Polska",
number = "09",
pages = "26-27",
year = "2017",
}
14
@article{UEK:2168320913,
author = "Kabaja Bartłomiej and Krupa Michał",
title = "Możliwości wykorzystania metody eye tracking do badań nad historyczną przestrzenią architektoniczną w kontekście jej postrzegania przez użytkowników (na przykładzie Rabki-Zdroju)",
journal = "Wiadomości Konserwatorskie",
number = "52",
pages = "74-85",
year = "2017",
}
15
@inbook{UEK:2168319367,
author = "Kabaja Bartłomiej and Lisińska-Kuśnierz Małgorzata",
title = "The Assessment of the Food Packaging Labelling Systems With the Use of Eye-Tracking Method",
booktitle = "Kierunki badań i rozwoju produktów nieżywnościowych",
pages = "33-47",
adress = "Kraków",
publisher = "Polskie Towarzystwo Towaroznawcze",
year = "2017",
isbn = "978-83-949236-3-1 ; 978-83-949535-3-9",
}
16
@unpublished{UEK:2168311233,
author = "Kabaja Bartłomiej",
title = "Kryteria oceny znakowania opakowań jednostkowych suplementów diety",
adress = "Kraków",
year = "2016",
}
17
@article{UEK:2168312283,
author = "Kabaja Bartłomiej",
title = "Możliwości wykorzystania metody TVScore do oceny znakowania opakowań na przykładzie suplementów diety",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "8 (956)",
pages = "87-105",
year = "2016",
}
18
@inbook{UEK:2168301165,
author = "Lisińska-Kuśnierz Małgorzata and Kabaja Bartłomiej",
title = "Information Inaccuracies in Dietary Supplement Labeling as Assessed by Consumers",
booktitle = "Food Product Quality and Packaging : Current State and Challenges : Monograph",
pages = "101-112",
adress = "Celje",
publisher = "University of Maribor, Faculty of Logistics",
year = "2015",
isbn = "978-961-6962-16-2",
}
19
@article{UEK:2168268836,
author = "Świda Jarosław and Kabaja Bartłomiej",
title = "Wykorzystanie technik neuromarketingowych do badań postrzegania opakowań produktów",
journal = "Marketing i Rynek",
number = "11",
pages = "26-30",
year = "2013",
}
20
@inbook{UEK:2168249128,
author = "Kabaja Bartłomiej",
title = "Możliwości stosowania technologii radiowych w automatycznej identyfikacji przepływów materiałowych",
booktitle = "Wybrane aspekty zarządzania jakością",
pages = "197-202",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PTTŻ",
year = "2012",
isbn = "978-83-929209-3-9",
}
21
@unpublished{UEK:2168277097,
author = "Świda Jarosław and Kabaja Bartłomiej",
title = "Wykorzystanie badań neuromarketingowych do oceny stopnia bezpieczeństwa opakowań",
booktitle = "Bezpieczeństwo opakowań. Etap 3, Badania świadomości konsumentów dotyczącej zagrożeń dla bezpieczeństwa zdrowia i życia ludzkiego związanych z opakowaniami",
pages = "22-42",
year = "2012",
}
22
@inbook{UEK:2168249146,
author = "Kabaja Bartłomiej",
title = "Zagrożenia wynikające z nieprawidłowego stosowania suplementów diety",
booktitle = "Selected Aspects of Food Quality",
pages = "44-51",
adress = "Radom",
publisher = "Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy",
year = "2012",
issn = "",
isbn = "978-83-7789-059-2 ; 978-83-7789-118-6",
}
23
@article{UEK:2168249184,
author = "Kabaja Bartłomiej",
title = "Nieprawidłowości występujące podczas transportu drogowego towarów",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "881",
pages = "47-61",
year = "2012",
}
24
@misc{UEK:2168294497,
author = "Kabaja Bartłomiej",
title = "Threats from Improper Application of Dietary Supplements",
booktitle = "Role of Science of Commodities in Quality Management in Knowledge Based Economy : VI international conference, Technical University of Radom, September 12-14, 2012, Radom, Poland : Commodity Science in XXI Century - Development and Barriers : Abstracts",
pages = "42",
adress = "Radom",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji - PIB : Politechnika Radomska. Wydział Ekonomiczny",
year = "2012",
issn = "",
isbn = "978-83-7789-059-2 ; 978-83-7789-121-6",
}
25
@inbook{UEK:2168249136,
author = "Kabaja Bartłomiej",
title = "Jakość informacji związanej z pakowanym produktem",
booktitle = "Wybrane aspekty zarządzania jakością",
pages = "108-111",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PTTŻ",
year = "2011",
isbn = "978-83-929209-2-2",
}
26
@article{UEK:2168249174,
author = "Lisińska-Kuśnierz Małgorzata and Kabaja Bartłomiej",
title = "Legal Regulations Concerning Dietary Supplement Labeling",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu",
number = "216",
pages = "203-213",
adress = "",
year = "2011",
}
27
@article{UEK:2168249118,
author = "Kabaja Bartłomiej",
title = "Partnerstwo przedsiębiorstw w ramach łańcuchów dostaw",
journal = "Nauka i Gospodarka : zastosowanie gospodarcze wyników badań i prac badawczych w dziedzinie nauk ekonomicznych",
number = "2 (9)",
pages = "46-50",
year = "2011",
}
28
@misc{UEK:2168294925,
author = "Kabaja Bartłomiej",
title = "Legal Regulations Concerning Dietary Supplement Labeling",
booktitle = "Current Trends in Commodity Science : Book of Abstracts",
pages = "80",
adress = "Poznań",
publisher = "Poznań University of Economics - Faculty of Commodity Science",
year = "2011",
isbn = "978-83-911169-2-0",
}
29
@misc{UEK:2168285131,
author = "Kabaja Bartłomiej",
title = "International Carriage of Perishable Foodstuffs in the Context of the Expectations of the ATP",
booktitle = "Role of Science of Commodities in Quality Management in Knowledge Based Economy : V International Conference, Technical University of Radom, September 15-17, 2010, Radom, Poland : Commodity Science - Research and Practice : Abstracts",
pages = "33-34",
adress = "Radom",
publisher = "Office Publishing Technical University",
year = "2010",
isbn = "978-83-7351-313-6",
}
30
@inbook{UEK:2168249138,
author = "Kabaja Bartłomiej",
title = "Międzynarodowe przewozy artykułów szybko psujących się w kontekście wymogów umowy ATP",
booktitle = "Selected Logistical Problems in Assurance of Products Quality",
pages = "125-136",
adress = "Radom",
publisher = "Politechnika Radomska - Wydawnictwo; Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji - PIB",
year = "2010",
isbn = "978-83-7351-442-3 ; 978-83-7204-931-5",
}
31
@unpublished{UEK:2168256902,
title = "Bezpieczeństwo opakowań",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2011",
}
32
@unpublished{UEK:2168256884,
title = "Bezpieczeństwo opakowań",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2010",
}