Publications of the selected author
1

Author:
Title:
A City Is Not an Island : Early Modern Krakow and Natural Resources
Source:
Krakow : an Ecobiography / ed. Adam Izdebski, Rafał Szmytka - Pittsburgh: University of Pittsburgh Press, 2021, s. 88-107
Series:
(History of the Urban Environment)
ISBN:
978-0-8229-4613-7 ; 978-0-8229-8749-9
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168360716
chapter in monograph
2

Author:
Title:
Społeczność małych miast południowej Małopolski od końca XVI do końca XVIII wieku
Publisher address:
Kraków: Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, 2021
Physical description:
553 s.: il.; 24 cm
Series:
(Historia Życia)
Notes:
Bibliogr.
Research program:
Publikacja dofinansowana przez Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie.
ISBN:
978-83-242-3704-3 ; 978-83-242-6560-2
Level I:
120.00 pkt
Nr:
2168356316
monograph
3

Author:
Title:
The Longue Durée in Polish Towns : Agriculture from the Sixteenth to the Nineteenth Century
Source:
Farming the City : the Resilience and Decline of Urban Agriculture in European History = Resilienz und Niedergang der Städtischen Landwirtschaft in der Europäischen Geschichte / eds. Erich Land, Tim Soens - Innsbruck ; Wien: StudienVerlag, 2020, s. 75-94. - Summ.
Series:
(Jahrbuch für Geschichte des ländlichen Raumes = Rural History Yearbook ; nr 16 (2019))
ISBN:
978-3-7065-5115-1
Nr:
2168346858
chapter in monograph
4

Author:
Title:
Miasto Pilzno od początku XVII w. do około 1785 roku
Source:
Pilzno : monografia miasta do 1945 roku / red. Bogdan Stanaszek - Pilzno: Towarzystwo Przyjaciół Pilzna i Ziemi Pilźnieńskiej, 2018, s. 93-228
ISBN:
978-83-951855-0-2
Nr:
2168327971
chapter in monograph
5

Author:
Title:
Zaopatrzenie aglomeracji krakowskiej w żywność w połowie XVII wieku : zarys problemu = Food Supply in the Kraków Urban Area in the Mid-17th Century : an Outline of the Topic
Source:
Kraków - metropolia. T. 3, Dziedzictwo / red. Jacek PURCHLA - Kraków: Księgarnia Akademicka, 2018, s. 7-30. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7638-932-5
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168327835
chapter in monograph
See main document
6

Author:
Title:
Miasto nie istnieje samodzielnie : nowożytny Kraków i zasoby przyrodnicze Małopolski
Source:
Ekobiografia Krakowa / red. Adam Izdebski, Rafał Szmytka - Kraków: Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, 2018, s. 153-189
ISBN:
978-83-240-5489-3
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168332415
chapter in monograph
7

Author:
Title:
Problemy demograficzne ludności chłopskiej zachodniej Galicji w latach 1772-1866 = Demographic Problems of the Peasant Population of Western Galicia in 1772-1866
Source:
Szkice z dziejów gospodarczych i społecznych Galicji / red. Grzegorz Zamoyski - Rzeszów: Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych, 2018, s. 257-287. - Summ.
ISBN:
978-83-65627-31-5
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168334035
chapter in monograph
8

Author:
Piotr Miodunka , Konrad Wnęk
Title:
Wprowadzenie do Krakowa : podstawowe informacje historyczne
Source:
Ekobiografia Krakowa / red. Adam Izdebski, Rafał Szmytka - Kraków: Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, 2018, s. 37-44
ISBN:
978-83-240-5489-3
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168332413
chapter in monograph
9

Author:
Title:
Demograficzny i gospodarczy potencjał małych miast południowej Polski od końca XVI do początku XIX wieku = Demographic and Economic Potential of Small Towns in Southern Poland from the End of the Sixteenth to the Early Nineteenth Century
Source:
Roczniki Dziejów Społecznych i Gospodarczych = Social and Economic History Annals. - T. 78 (2017) , s. 131-161. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 15.00 pkt
Nr:
2168324865
article
10

Author:
Title:
Handel Krakowa od XVI do XIX wieku : stan i perspektywy badań nad rynkiem regionalnym miasta = Commerce in Krakow from the 16th to the 19th Century - Research Status and Opportunities for the City's Regional Market
Source:
Kraków - metropolia : w 25 rocznicę narodzin samorządu terytorialnego w III Rzeczypospolitej / red. Jacek PURCHLA - Kraków: Księgarnia Akademicka, 2016, s. 37-55. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7638-711-6
Nr:
2168305989
chapter in monograph
See main document
11

Author:
Title:
Krakowskie ceny zbóż a ruch urodzeń w parafiach na południe od Krakowa od XVII do XVIII wieku = Cracow Prices of Cereals against the Birth Movement in the Parishes South of Cracow from the 17th to the 18th Centuries
Source:
Przeszłość Demograficzna Polski : materiały i studia. - 38, nr 4 (2016) , s. 7-35. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 14.00 pkt
Nr:
2168320923
article
12

Author:
Title:
Kryzysy żywnościowe a anomalie klimatyczne od XVII do połowy XIX wieku na przykładzie Małopolski
Source:
Historyka : Studia Metodologiczne. - T. 46 (2016) , s. 209-227. - Summ.
Ministerial journal list:
b 13.00 pkt
Nr:
2168315113
article
13

Author:
Conference:
Konferencja naukowa "Miasta prywatne w sieci miejskiej Królestwa Polskiego i Rzeczypospolitej Obojga Narodów", Zamość, Polska, od 2015-04-23 do 2015-04-24
Title:
Elity w małych miastach prywatnych Małopolski w XVII I XVIII wieku = Elites in Small Private Towns of Lesser Poland in the 17th and the 18th Century
Source:
Roczniki Dziejów Społecznych i Gospodarczych = Social and Economic History Annals. - T. 77 (specjalny) (2016) , s. 297-318. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 15.00 pkt
Nr:
2168313455
article
14

Author:
Title:
Kryzysy demograficzne w Małopolsce w końcu XVII i pierwszej połowie XVIII wieku : zarys problematyki = Demographic Crises in Lesser Poland at the End of 17th and in the First Half of the 18th Centuries : an Outline
Source:
Przeszłość Demograficzna Polski : materiały i studia. - 37, nr 4 (2015) , s. 7-37. - Summ.
Ministerial journal list:
b 14.00 pkt
Nr:
2168311663
article
15

Author:
Title:
Wielkość rodziny i gospodarstwa domowego w miastach południowej Małopolski w XVII i XVIII wieku = The Size of the Family and Household in the Towns of Southern Lesser Poland in the 17th and 18th Centuries
Source:
Przeszłość Demograficzna Polski : materiały i studia. - 37, nr 2 (2015) , s. 129-147. - Summ.
Ministerial journal list:
b 14.00 pkt
Nr:
2168312321
article
16

Author:
Title:
Dom parafialny (organistówka) w Książnicach
Source:
Biuletyn Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej. - nr 3 (2015) , s. 147-159
Nr:
2168298651
article
17

Author:
Title:
Szlaki komunikacyjne Galicji Zachodniej
Source:
Galicja i jej dziedzictwo. [3], Przemiany cywilizacyjne Galicji i jej dziedzictwo w Polsce południowo-wschodniej / kier. tematu: Jacek PURCHLA2014, s. 75-101
Signature:
NP-1413/[3]/Magazyn
Nr:
2168301587
chapter in unpublished scientific work
See main document
18

Author:
Title:
Obiekty gospodarcze na mapach topograficznych Galicji z XVIII i XIX wieku : próba inwentaryzacji i możliwości badawcze = Utility Objects on Topographic Maps of Galicia in the 18th and 19th Century : Research Possibilities and an Attempt to Inventory
Source:
Społeczeństwo i gospodarka Galicji w latach 1772-1867 : źródła i perspektywy badań : zbiór studiów = The Society and Economy of Galicia in the Years 1772-1867 : Sources and Research Perspectives : a Collection of Studies / red. Tomasz Kargol i Krzysztof Ślusarki - Kraków: Towarzystwo Wydawnicze "Historia Iagellonica", 2014, s. 97-118. - Summ.
Series:
(Społeczeństwo i Gospodarka Galicji. Studia i Materiały ; T. 1)
ISBN:
978-83-62261-88-8
Nr:
2168289925
chapter in monograph
19

Author:
Title:
Wybrane problemy rozwoju małych miast galicyjskich w okresie przedautonomicznym (1772-1866) = Selected Problems in the Development of Small Towns in Pre-autonomous Galicia (1772-1866)
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 11 (935) (2014) , s. 23-43. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2168292667
article
20

Author:
Title:
L'essor de la culture de la pomme de terre au sud de la Pologne jusqu'au milieu du XIXe siècle
Source:
Histoire et Sociétés Rurales. - No. 42, 2e semestre (2014) , s. 67-84. - Summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
c 10.00 pkt
Nr:
2168289751
article
21

Author:
Title:
Przemiany środowiska geograficznego i procesy społeczno-gospodarcze w Puszczy Sandomierskiej do 1914 roku
Source:
Źródła kultury ludowej Puszczy Sandomierskiej / red. Krzysztof Ruszel - Kolbuszowa: Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej, 2014, s. 21-74
ISBN:
978-83-939911-1-2
Access mode:
Nr:
2168289927
chapter in monograph
22

Author:
Title:
Obiekty gospodarcze Galicji na mapach topograficznych XVIII i XIX wieku : zarys problematyki
Source:
Galicja i jej dziedzictwo. [2], Przemiany cywilizacyjne Galicji w XIX wieku : wybrane problemy / kier. tematu: Jacek PURCHLA2013, s. 102-133 - Bibliogr.
Signature:
NP-1413/[2]/Magazyn
Nr:
2168286723
chapter in unpublished scientific work
See main document
23

Author:
Conference:
I Congresso Histórico Internacional As Cidades na História. População, Guimarães, Portugalia, od 2012-10-24 do 2012-10-26
Title:
Marriages and Births in Small Towns and Neighbouring Villages in the 17th and 18th Centuries : (Examples from Southern Poland)
Source:
I Congresso Histórico Internacional As Cidades na História : População : 24 a 26 de Outubro de 2012. Vol. 3, Cidade Moderna 2 - Guimarães: Câmara Municipal, 2013, s. 31-56. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-989-8474-14-8
Nr:
2168280595
chapter in conference materials
24

Author:
Title:
Społeczeństwo i gospodarka miasta Pilzna w XVII i XVIII wieku
Source:
Pilzno : wybrane zagadnienia z dziejów miasta / red. Bogdan Stanaszak - Pilzno: Towarzystwo Przyjaciół Pilzna i Ziemi Pilźnieńskiej, 2013, s. 95-130
Series:
(Dzieje Miasta Pilzna ; t. 1)
ISBN:
978-83-7631-468-6
Nr:
2168280593
chapter in monograph
25

Author:
Conference:
VIII Wrocławskie Spotkanie z Historią Gospodarczą, Stary Gierałtów, Polska, od 2013-05-17 do 2013-05-19
Title:
Staropolskie księgi metrykalne jako źródło do badania klęsk elementarnych = Old Polish Parish Registers as a Source for Studying Natural Disasters
Source:
Od powietrza, głodu, ognia i wojny... : klęski elementarne na przestrzeni wieków / red. Tomasz Głowiński i Elżbieta Kościk - Wrocław: GAJT Wydawnictwo, 2013, s. 41-57. - Summ.
ISBN:
978-83-62584-49-9
Nr:
2168293401
chapter in conference materials
26

Author:
Title:
Problemy rozwoju małych miast galicyjskich w XIX wieku
Source:
Galicja i jej dziedzictwo, Przemiany cywilizacyjne Galicji w XIX wieku oraz galicyjskie dziedzictwo kulturowe w Polsce południowo-wschodniej : wybrane problemy / kier. tematu: Jacek PURCHLA2012, s. 98-140
Signature:
NP-1413/Magazyn
Nr:
2168246882
chapter in unpublished scientific work
See main document
27

Author:
Krzysztof Haptaś , Piotr Miodunka
Title:
Rzochów : zarys historii miasteczka i parafii do roku 1939 = Rzochów : Draft of the History of the Town and Parish until 1939
Source:
Biuletyn Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej. - nr 2 (2012) , s. 21-50. - Summ.
Access mode:
Nr:
2168307597
article
28

Author:
Title:
Przemysł Puszczy Sandomierskiej do XIX wieku. Wybrane zagadnienia = Industry of the Sandomierz Wilderness before the 19th Century. Selected Issues
Source:
Z dziejów przemysłu przed 1945 rokiem / red. Jędrzej Chumiński, Marek Zawadka - Wrocław: GAJT, 2012, s. 35-50. - Summ.
Series:
(Wrocławskie Spotkania z Historią Gospodarczą ; Spotkanie 7)
ISBN:
978-83-62584-26-0
Nr:
2168247140
chapter in conference materials
29

Author:
Wojciech Krawczuk , Piotr Miodunka , Karol Nabiałek
Title:
Dzieje Wojnicza od XVI do XVIII wieku
Publisher address:
Wojnicz: Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Wojnickiej, 2009
Series:
(Wojnicz i Okolice w Przeszłości, Teraźniejszości i Przyszłości ; t. 3)
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-88332-35-7
Access mode:
Nr:
2168309809
monograph
30

Author:
Title:
Założenie wsi Siedlanka w świetle dokumentów lokacyjnych = The Village of Siedlanka Foundation in the Light of Foundation Documents
Source:
Biuletyn Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej. - nr 1 (2009) , s. 93-96. - Summ.
Access mode:
Nr:
2168307599
article
31

Author:
Piotr Dobrołęcki , Kuba Frołow , Łukasz Gołębiewski , Joanna Hetman-Krajewska , Ewa Tenderenda-Ożóg , Tomasz Nowak , Piotr Miodunka
Title:
Raport o stanie kultury - "Przemysł książki"
Publisher address:
Warszawa: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, 2008
Physical description:
66 s.: il.
Access mode:
Nr:
2168310037
report
32

Author:
Title:
Miasteczko a wiejska okolica w czasach nowożytnych
Source:
Miasteczko i okolica - od średniowiecza do współczesności / red. Jadwiga Hoff - Kolbuszowa: Muzeum Kultury Ludowej, 2006, s. 27-45
ISBN:
83-904464-5-6
Nr:
2168310033
chapter in monograph
33

Author:
Paweł Włodarczyk , Piotr Picheta , Piotr Miodunka
Title:
Dokumenty elektroniczne na nośnikach optycznych w polskich bibliotekach naukowych : ochrona, przechowywanie, udostępnianie, zagadnienia prawne = Electronic Documents on CDs in Polish Research Libraries
Source:
Zagadnienia Informacji Naukowej. - nr 1 (85) (2005) , s. 81-94. - Streszcz., summ.
Access mode:
Nr:
2168310035
article
1
A City Is Not an Island : Early Modern Krakow and Natural Resources / Piotr MIODUNKA // W: Krakow : an Ecobiography / ed. Adam Izdebski, Rafał Szmytka. - Pittsburgh: University of Pittsburgh Press, 2021. - (History of the Urban Environment). - S. 88-107. - ISBN 978-0-8229-4613-7 ; 978-0-8229-8749-9
2
Społeczność małych miast południowej Małopolski od końca XVI do końca XVIII wieku / Piotr MIODUNKA. - Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, 2021. - 553 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - Historia Życia. - ISBN 978-83-242-3704-3 ; 978-83-242-6560-2
3
The Longue Durée in Polish Towns : Agriculture from the Sixteenth to the Nineteenth Century / Piotr MIODUNKA // W: Farming the City : the Resilience and Decline of Urban Agriculture in European History = Resilienz und Niedergang der Städtischen Landwirtschaft in der Europäischen Geschichte / eds. Erich Land, Tim Soens. - Innsbruck ; Wien: StudienVerlag, 2020. - (Jahrbuch für Geschichte des ländlichen Raumes = Rural History Yearbook, ISSN 2523-2185 ; nr 16 (2019)). - S. 75-94. - Summ. - ISBN 978-3-7065-5115-1. - Pełny tekst: https://journals.univie.ac.at/index.php/rhy/article/view/5763/5700
4
Miasto Pilzno od początku XVII w. do około 1785 roku / Piotr MIODUNKA // W: Pilzno : monografia miasta do 1945 roku / red. Bogdan Stanaszek. - Pilzno: Towarzystwo Przyjaciół Pilzna i Ziemi Pilźnieńskiej, 2018. - S. 93-228. - ISBN 978-83-951855-0-2
5
Zaopatrzenie aglomeracji krakowskiej w żywność w połowie XVII wieku : zarys problemu = Food Supply in the Kraków Urban Area in the Mid-17th Century : an Outline of the Topic / Piotr MIODUNKA // W: Kraków - metropolia. T. 3, Dziedzictwo / red. Jacek PURCHLA. - Kraków: Księgarnia Akademicka, 2018. - S. 7-30. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7638-932-5
6
Miasto nie istnieje samodzielnie : nowożytny Kraków i zasoby przyrodnicze Małopolski / Piotr MIODUNKA // W: Ekobiografia Krakowa / red. Adam Izdebski, Rafał Szmytka. - Kraków: Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, 2018. - S. 153-189. - ISBN 978-83-240-5489-3
7
Problemy demograficzne ludności chłopskiej zachodniej Galicji w latach 1772-1866 = Demographic Problems of the Peasant Population of Western Galicia in 1772-1866 / Piotr MIODUNKA // W: Szkice z dziejów gospodarczych i społecznych Galicji / red. Grzegorz Zamoyski. - Rzeszów: Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych, 2018. - S. 257-287. - Summ. - ISBN 978-83-65627-31-5
8
Wprowadzenie do Krakowa : podstawowe informacje historyczne / Piotr MIODUNKA, Konrad Wnęk // W: Ekobiografia Krakowa / red. Adam Izdebski, Rafał Szmytka. - Kraków: Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, 2018. - S. 37-44. - ISBN 978-83-240-5489-3
9
Demograficzny i gospodarczy potencjał małych miast południowej Polski od końca XVI do początku XIX wieku = Demographic and Economic Potential of Small Towns in Southern Poland from the End of the Sixteenth to the Early Nineteenth Century / Piotr MIODUNKA // Roczniki Dziejów Społecznych i Gospodarczych = Social and Economic History Annals. - T. 78 (2017), s. 131-161. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://apcz.umk.pl/czasopisma/index.php/RDSG/article/download/RDSG.2017.05/13913. - ISSN 0080-3634
10
Handel Krakowa od XVI do XIX wieku : stan i perspektywy badań nad rynkiem regionalnym miasta = Commerce in Krakow from the 16th to the 19th Century - Research Status and Opportunities for the City's Regional Market / Piotr MIODUNKA // W: Kraków - metropolia : w 25 rocznicę narodzin samorządu terytorialnego w III Rzeczypospolitej / red. Jacek PURCHLA. - Kraków: Księgarnia Akademicka, 2016. - S. 37-55. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7638-711-6
11
Krakowskie ceny zbóż a ruch urodzeń w parafiach na południe od Krakowa od XVII do XVIII wieku = Cracow Prices of Cereals against the Birth Movement in the Parishes South of Cracow from the 17th to the 18th Centuries / Piotr MIODUNKA // Przeszłość Demograficzna Polski : materiały i studia. - 38, nr 4 (2016), s. 7-35. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://wnus.edu.pl/pdp/file/article/download/8713/36199.pdf. - ISSN 0079-7189
12
Kryzysy żywnościowe a anomalie klimatyczne od XVII do połowy XIX wieku na przykładzie Małopolski / Piotr MIODUNKA // Historyka : Studia Metodologiczne. - T. 46 (2016), s. 209-227. - Summ. - ISSN 0073-277X
13
Elity w małych miastach prywatnych Małopolski w XVII I XVIII wieku = Elites in Small Private Towns of Lesser Poland in the 17th and the 18th Century / Piotr MIODUNKA // Roczniki Dziejów Społecznych i Gospodarczych = Social and Economic History Annals. - T. 77 (specjalny) (2016), s. 297-318. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: www.rdsg-ihpan.edu.pl/images/RDSGpdfy/2016_SI/13_Miodunka.pdf. - ISSN 0080-3634
14
Kryzysy demograficzne w Małopolsce w końcu XVII i pierwszej połowie XVIII wieku : zarys problematyki = Demographic Crises in Lesser Poland at the End of 17th and in the First Half of the 18th Centuries : an Outline / Piotr MIODUNKA // Przeszłość Demograficzna Polski : materiały i studia. - 37, nr 4 (2015), s. 7-37. - Summ. - Pełny tekst: https://wnus.edu.pl/pdp/file/article/download/2404/7375.pdf. - ISSN 0079-7189
15
Wielkość rodziny i gospodarstwa domowego w miastach południowej Małopolski w XVII i XVIII wieku = The Size of the Family and Household in the Towns of Southern Lesser Poland in the 17th and 18th Centuries / Piotr MIODUNKA // Przeszłość Demograficzna Polski : materiały i studia. - 37, nr 2 (2015), s. 129-147. - Summ. - Pełny tekst: https://wnus.edu.pl/pdp/file/article/download/3100/9997.pdf. - ISSN 0079-7189
16
Dom parafialny (organistówka) w Książnicach / Piotr MIODUNKA // Biuletyn Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej. - nr 3 (2015), s. 147-159. - ISSN 2080-0703
17
Szlaki komunikacyjne Galicji Zachodniej / Piotr MIODUNKA // W: Galicja i jej dziedzictwo. [3], Przemiany cywilizacyjne Galicji i jej dziedzictwo w Polsce południowo-wschodniej / kier. tematu: Jacek PURCHLA. - (2014), s. 75-101
18
Obiekty gospodarcze na mapach topograficznych Galicji z XVIII i XIX wieku : próba inwentaryzacji i możliwości badawcze = Utility Objects on Topographic Maps of Galicia in the 18th and 19th Century : Research Possibilities and an Attempt to Inventory / Piotr MIODUNKA // W: Społeczeństwo i gospodarka Galicji w latach 1772-1867 : źródła i perspektywy badań : zbiór studiów = The Society and Economy of Galicia in the Years 1772-1867 : Sources and Research Perspectives : a Collection of Studies / red. Tomasz Kargol i Krzysztof Ślusarki. - Kraków: Towarzystwo Wydawnicze "Historia Iagellonica", 2014. - (Społeczeństwo i Gospodarka Galicji. Studia i Materiały ; T. 1). - S. 97-118. - Summ. - ISBN 978-83-62261-88-8
19
Wybrane problemy rozwoju małych miast galicyjskich w okresie przedautonomicznym (1772-1866) = Selected Problems in the Development of Small Towns in Pre-autonomous Galicia (1772-1866) / Piotr MIODUNKA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 11 (935) (2014), s. 23-43. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/663. - ISSN 1898-6447
20
L'essor de la culture de la pomme de terre au sud de la Pologne jusqu'au milieu du XIXe siècle / Piotr MIODUNKA // Histoire et Sociétés Rurales. - No. 42, 2e semestre (2014), s. 67-84. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1254-728X
21
Przemiany środowiska geograficznego i procesy społeczno-gospodarcze w Puszczy Sandomierskiej do 1914 roku / Piotr MIODUNKA // W: Źródła kultury ludowej Puszczy Sandomierskiej / red. Krzysztof Ruszel. - Kolbuszowa: Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej, 2014. - S. 21-74. - ISBN 978-83-939911-1-2. - Pełny tekst: https://issuu.com/muzeumkulturyludowejkolbuszowa/docs/mkl_zrodla_kultury_ludowej_dcf8cdd3f9fdde
22
Obiekty gospodarcze Galicji na mapach topograficznych XVIII i XIX wieku : zarys problematyki / Piotr MIODUNKA // W: Galicja i jej dziedzictwo. [2], Przemiany cywilizacyjne Galicji w XIX wieku : wybrane problemy / kier. tematu: Jacek PURCHLA. - (2013), s. 102-133. - Bibliogr.
23
Marriages and Births in Small Towns and Neighbouring Villages in the 17th and 18th Centuries : (Examples from Southern Poland) / Piotr MIODUNKA // W: I Congresso Histórico Internacional As Cidades na História : População : 24 a 26 de Outubro de 2012. Vol. 3, Cidade Moderna 2. - Guimarães: Câmara Municipal, 2013. - S. 31-56. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-989-8474-14-8
24
Społeczeństwo i gospodarka miasta Pilzna w XVII i XVIII wieku / Piotr MIODUNKA // W: Pilzno : wybrane zagadnienia z dziejów miasta / red. Bogdan Stanaszak. - Pilzno: Towarzystwo Przyjaciół Pilzna i Ziemi Pilźnieńskiej, 2013. - (Dzieje Miasta Pilzna ; t. 1). - S. 95-130. - ISBN 978-83-7631-468-6
25
Staropolskie księgi metrykalne jako źródło do badania klęsk elementarnych = Old Polish Parish Registers as a Source for Studying Natural Disasters / Piotr MIODUNKA // W: Od powietrza, głodu, ognia i wojny... : klęski elementarne na przestrzeni wieków / red. Tomasz Głowiński i Elżbieta Kościk. - Wrocław: GAJT Wydawnictwo, 2013. - S. 41-57. - Summ. - ISBN 978-83-62584-49-9
26
Problemy rozwoju małych miast galicyjskich w XIX wieku / Piotr MIODUNKA // W: Galicja i jej dziedzictwo, Przemiany cywilizacyjne Galicji w XIX wieku oraz galicyjskie dziedzictwo kulturowe w Polsce południowo-wschodniej : wybrane problemy / kier. tematu: Jacek PURCHLA. - (2012), s. 98-140
27
Rzochów : zarys historii miasteczka i parafii do roku 1939 = Rzochów : Draft of the History of the Town and Parish until 1939 / Krzysztof Haptaś, Piotr MIODUNKA // Biuletyn Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej. - nr 2 (2012), s. 21-50. - Summ. - Pełny tekst: http://www.muzeumkolbuszowa.pl/images/do_pobrania/Biuletyn_2_MKL.pdf. - ISSN 2080-0703
28
Przemysł Puszczy Sandomierskiej do XIX wieku. Wybrane zagadnienia = Industry of the Sandomierz Wilderness before the 19th Century. Selected Issues / Piotr MIODUNKA // W: Z dziejów przemysłu przed 1945 rokiem / red. Jędrzej Chumiński, Marek Zawadka. - Wrocław: GAJT, 2012. - (Wrocławskie Spotkania z Historią Gospodarczą ; Spotkanie 7). - S. 35-50. - Summ. - ISBN 978-83-62584-26-0
29
Dzieje Wojnicza od XVI do XVIII wieku / Wojciech Krawczuk, Piotr Miodunka, Karol Nabiałek. - Wojnicz: Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Wojnickiej, 2009. - Bibliogr. - (Wojnicz i Okolice w Przeszłości, Teraźniejszości i Przyszłości ; t. 3). - ISBN 978-83-88332-35-7. - Pełny tekst: http://bc.cyfrowagalicja.pl/dlibra/info?forceRequestHandlerId=true&mimetype=image/x.djvu&sec=false&handler=djvu&content_url=/Content/2100
30
Założenie wsi Siedlanka w świetle dokumentów lokacyjnych = The Village of Siedlanka Foundation in the Light of Foundation Documents / Piotr MIODUNKA // Biuletyn Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej. - nr 1 (2009), s. 93-96. - Summ. - Pełny tekst: http://www.muzeumkolbuszowa.pl/images/do_pobrania/Biuletyn_1_MKL.pdf. - ISSN 2080-0703
31
Raport o stanie kultury - "Przemysł książki" / Piotr Dobrołęcki, Kuba Frołow, Łukasz Gołębiewski, Joanna Hetman-Krajewska, Ewa Tenderenda-Ożóg, Tomasz Nowak, Piotr Miodunka. - Warszawa: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, 2008. - 66 s. : il. - Pełny tekst: http://nck.pl/media/study/raport_o_ksikach.pdf
32
Miasteczko a wiejska okolica w czasach nowożytnych / Piotr Miodunka // W: Miasteczko i okolica - od średniowiecza do współczesności / red. Jadwiga Hoff. - Kolbuszowa: Muzeum Kultury Ludowej, 2006. - S. 27-45. - ISBN 83-904464-5-6
33
Dokumenty elektroniczne na nośnikach optycznych w polskich bibliotekach naukowych : ochrona, przechowywanie, udostępnianie, zagadnienia prawne = Electronic Documents on CDs in Polish Research Libraries / Paweł Włodarczyk, Piotr Picheta, Piotr Miodunka // Zagadnienia Informacji Naukowej. - nr 1 (85) (2005), s. 81-94. - Streszcz., summ. - Pełny tekst: http://bbc.uw.edu.pl/publication/publication/291/content. - ISSN 0324-8194
1
Miodunka P., (2021), A City Is Not an Island : Early Modern Krakow and Natural Resources. [W:] Izdebski A., Szmytka R. (red.), Krakow : an Ecobiography, Pittsburgh : University of Pittsburgh Press, s. 88-107.
2
Miodunka P., (2021), Społeczność małych miast południowej Małopolski od końca XVI do końca XVIII wieku, Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, 553 s.
3
Miodunka P., (2020), The Longue Durée in Polish Towns : Agriculture from the Sixteenth to the Nineteenth Century. [W:] Land E., Soens T. (red.), Farming the City : the Resilience and Decline of Urban Agriculture in European History (Jahrbuch für Geschichte des ländlichen Raumes ; nr 16 (2019)), Innsbruck ; Wien : StudienVerlag, s. 75-94.
4
Miodunka P., (2018), Miasto Pilzno od początku XVII w. do około 1785 roku. [W:] Stanaszek B. (red.), Pilzno : monografia miasta do 1945 roku, Pilzno : Towarzystwo Przyjaciół Pilzna i Ziemi Pilźnieńskiej, s. 93-228.
5
Miodunka P., (2018), Zaopatrzenie aglomeracji krakowskiej w żywność w połowie XVII wieku : zarys problemu. [W:] Purchla J. (red.), Kraków - metropolia, T. 3, Dziedzictwo, Kraków : Księgarnia Akademicka, s. 7-30.
6
Miodunka P., (2018), Miasto nie istnieje samodzielnie : nowożytny Kraków i zasoby przyrodnicze Małopolski. [W:] Izdebski A., Szmytka R. (red.), Ekobiografia Krakowa, Kraków : Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, s. 153-189.
7
Miodunka P., (2018), Problemy demograficzne ludności chłopskiej zachodniej Galicji w latach 1772-1866. [W:] Zamoyski G. (red.), Szkice z dziejów gospodarczych i społecznych Galicji, Rzeszów : Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych, s. 257-287.
8
Miodunka P., Wnęk K., (2018), Wprowadzenie do Krakowa : podstawowe informacje historyczne. [W:] Izdebski A., Szmytka R. (red.), Ekobiografia Krakowa, Kraków : Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, s. 37-44.
9
Miodunka P., (2017), Demograficzny i gospodarczy potencjał małych miast południowej Polski od końca XVI do początku XIX wieku, "Roczniki Dziejów Społecznych i Gospodarczych", T. 78, s. 131-161; http://apcz.umk.pl/czasopisma/index.php/RDSG/article/download/RDSG.2017.05/13913
10
Miodunka P., (2016), Handel Krakowa od XVI do XIX wieku : stan i perspektywy badań nad rynkiem regionalnym miasta. [W:] Purchla J. (red.), Kraków - metropolia : w 25 rocznicę narodzin samorządu terytorialnego w III Rzeczypospolitej, Kraków : Księgarnia Akademicka, s. 37-55.
11
Miodunka P., (2016), Krakowskie ceny zbóż a ruch urodzeń w parafiach na południe od Krakowa od XVII do XVIII wieku, "Przeszłość Demograficzna Polski : materiały i studia", 38, nr 4, s. 7-35; https://wnus.edu.pl/pdp/file/article/download/8713/36199.pdf
12
Miodunka P., (2016), Kryzysy żywnościowe a anomalie klimatyczne od XVII do połowy XIX wieku na przykładzie Małopolski, "Historyka : Studia Metodologiczne", T. 46, s. 209-227.
13
Miodunka P., (2016), Elity w małych miastach prywatnych Małopolski w XVII I XVIII wieku, "Roczniki Dziejów Społecznych i Gospodarczych", T. 77 (specjalny), s. 297-318; www.rdsg-ihpan.edu.pl/images/RDSGpdfy/2016_SI/13_Miodunka.pdf
14
Miodunka P., (2015), Kryzysy demograficzne w Małopolsce w końcu XVII i pierwszej połowie XVIII wieku : zarys problematyki, "Przeszłość Demograficzna Polski : materiały i studia", 37, nr 4, s. 7-37; https://wnus.edu.pl/pdp/file/article/download/2404/7375.pdf
15
Miodunka P., (2015), Wielkość rodziny i gospodarstwa domowego w miastach południowej Małopolski w XVII i XVIII wieku, "Przeszłość Demograficzna Polski : materiały i studia", 37, nr 2, s. 129-147; https://wnus.edu.pl/pdp/file/article/download/3100/9997.pdf
16
Miodunka P., (2015), Dom parafialny (organistówka) w Książnicach, "Biuletyn Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej", nr 3, s. 147-159.
17
Miodunka P., (2014), Szlaki komunikacyjne Galicji Zachodniej. [W:] Purchla J. (kierownik tematu), Galicja i jej dziedzictwo. [3], Przemiany cywilizacyjne Galicji i jej dziedzictwo w Polsce południowo-wschodniej, s. 75-101.
18
Miodunka P., (2014), Obiekty gospodarcze na mapach topograficznych Galicji z XVIII i XIX wieku : próba inwentaryzacji i możliwości badawcze. [W:] Kargol T., Ślusarki K. (red.), Społeczeństwo i gospodarka Galicji w latach 1772-1867: źródła i perspektywy badań : zbiór studiów, Kraków : Towarzystwo Wydawnicze "Historia Iagellonica", s. 97-118.
19
Miodunka P., (2014), Wybrane problemy rozwoju małych miast galicyjskich w okresie przedautonomicznym (1772-1866), "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 11 (935), s. 23-43; https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/663
20
Miodunka P., (2014), L'essor de la culture de la pomme de terre au sud de la Pologne jusqu'au milieu du XIXe siècle, "Histoire et Sociétés Rurales", No. 42, 2e semestre, s. 67-84.
21
Miodunka P., (2014), Przemiany środowiska geograficznego i procesy społeczno-gospodarcze w Puszczy Sandomierskiej do 1914 roku. [W:] Ruszel K. (red.), Źródła kultury ludowej Puszczy Sandomierskiej, Kolbuszowa : Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej, s. 21-74.
22
Miodunka P., (2013), Obiekty gospodarcze Galicji na mapach topograficznych XVIII i XIX wieku : zarys problematyki. [W:] Purchla J. (kierownik tematu), Galicja i jej dziedzictwo. [2], Przemiany cywilizacyjne Galicji w XIX wieku : wybrane problemy, s. 102-133.
23
Miodunka P., (2013), Marriages and Births in Small Towns and Neighbouring Villages in the 17th and 18th Centuries : (Examples from Southern Poland). [W:] I Congresso Histórico Internacional As Cidades na História : População : 24 a 26 de Outubro de 2012. Vol. 3, Cidade Moderna 2, Guimarães : Câmara Municipal, s. 31-56.
24
Miodunka P., (2013), Społeczeństwo i gospodarka miasta Pilzna w XVII i XVIII wieku. [W:] Stanaszak B. (red.), Pilzno: wybrane zagadnienia z dziejów miasta, Pilzno : Towarzystwo Przyjaciół Pilzna i Ziemi Pilźnieńskiej, s. 95-130.
25
Miodunka P., (2013), Staropolskie księgi metrykalne jako źródło do badania klęsk elementarnych. [W:] Głowiński T., Kościk E. (red.), Od powietrza, głodu, ognia i wojny...: klęski elementarne na przestrzeni wieków, Wrocław : GAJT Wydawnictwo, s. 41-57.
26
Miodunka P., (2012), Problemy rozwoju małych miast galicyjskich w XIX wieku. [W:] Purchla J. (kierownik tematu), Galicja i jej dziedzictwo, Przemiany cywilizacyjne Galicji w XIX wieku oraz galicyjskie dziedzictwo kulturowe w Polsce południowo-wschodniej : wybrane problemy, s. 98-140.
27
Haptaś K., Miodunka P., (2012), Rzochów : zarys historii miasteczka i parafii do roku 1939, "Biuletyn Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej", nr 2, s. 21-50; http://www.muzeumkolbuszowa.pl/images/do_pobrania/Biuletyn_2_MKL.pdf
28
Miodunka P., (2012), Przemysł Puszczy Sandomierskiej do XIX wieku. Wybrane zagadnienia. [W:] Chumiński J., Zawadka M. (red.), Z dziejów przemysłu przed 1945 rokiem, Wrocław : GAJT, s. 35-50.
29
Krawczuk W., Miodunka P., Nabiałek K., (2009), Dzieje Wojnicza od XVI do XVIII wieku, Wojnicz : Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Wojnickiej
30
Miodunka P., (2009), Założenie wsi Siedlanka w świetle dokumentów lokacyjnych, "Biuletyn Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej", nr 1, s. 93-96; http://www.muzeumkolbuszowa.pl/images/do_pobrania/Biuletyn_1_MKL.pdf
31
Dobrołęcki P., Frołow K., Gołębiewski Ł., Hetman-Krajewska J., Tenderenda-Ożóg E., Nowak T., Miodunka P., (2008), Raport o stanie kultury - "Przemysł książki", Warszawa : Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, 66 s.
32
Miodunka P., (2006), Miasteczko a wiejska okolica w czasach nowożytnych. [W:] Hoff J. (red.), Miasteczko i okolica - od średniowiecza do współczesności, Kolbuszowa : Muzeum Kultury Ludowej, s. 27-45.
33
Włodarczyk P., Picheta P., Miodunka P., (2005), Dokumenty elektroniczne na nośnikach optycznych w polskich bibliotekach naukowych : ochrona, przechowywanie, udostępnianie, zagadnienia prawne, "Zagadnienia Informacji Naukowej", nr 1 (85), s. 81-94; http://bbc.uw.edu.pl/publication/publication/291/content
1
@inbook{UEK:2168360716,
author = "Piotr Miodunka",
title = "A City Is Not an Island : Early Modern Krakow and Natural Resources",
booktitle = "Krakow : an Ecobiography",
pages = "88-107",
adress = "Pittsburgh",
publisher = "University of Pittsburgh Press",
year = "2021",
doi = {http://dx.doi.org/10.2307/j.ctv201xjkz.7},
url = {},
issn = "",
isbn = "978-0-8229-4613-7 ; 978-0-8229-8749-9",
}
2
@book{UEK:2168356316,
author = "Piotr Miodunka",
title = "Społeczność małych miast południowej Małopolski od końca XVI do końca XVIII wieku",
adress = "Kraków",
publisher = "Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas",
year = "2021",
issn = "",
isbn = "978-83-242-3704-3 ; 978-83-242-6560-2",
}
3
@inbook{UEK:2168346858,
author = "Piotr Miodunka",
title = "The Longue Durée in Polish Towns : Agriculture from the Sixteenth to the Nineteenth Century",
booktitle = "Farming the City : the Resilience and Decline of Urban Agriculture in European History",
pages = "75-94",
adress = "Innsbruck ; Wien",
publisher = "StudienVerlag",
year = "2020",
doi = {http://dx.doi.org/10.25365/rhy-2019-5},
url = {https://journals.univie.ac.at/index.php/rhy/article/view/5763/5700},
issn = "2523-2185",
isbn = "978-3-7065-5115-1",
}
4
@inbook{UEK:2168327971,
author = "Piotr Miodunka",
title = "Miasto Pilzno od początku XVII w. do około 1785 roku",
booktitle = "Pilzno : monografia miasta do 1945 roku",
pages = "93-228",
adress = "Pilzno",
publisher = "Towarzystwo Przyjaciół Pilzna i Ziemi Pilźnieńskiej",
year = "2018",
isbn = "978-83-951855-0-2",
}
5
@inbook{UEK:2168327835,
author = "Piotr Miodunka",
title = "Zaopatrzenie aglomeracji krakowskiej w żywność w połowie XVII wieku : zarys problemu",
booktitle = "Kraków - metropolia. T. 3, Dziedzictwo ",
pages = "7-30",
adress = "Kraków",
publisher = "Księgarnia Akademicka",
year = "2018",
isbn = "978-83-7638-932-5",
}
6
@inbook{UEK:2168332415,
author = "Piotr Miodunka",
title = "Miasto nie istnieje samodzielnie : nowożytny Kraków i zasoby przyrodnicze Małopolski",
booktitle = "Ekobiografia Krakowa",
pages = "153-189",
adress = "Kraków",
publisher = "Społeczny Instytut Wydawniczy Znak",
year = "2018",
isbn = "978-83-240-5489-3",
}
7
@inbook{UEK:2168334035,
author = "Piotr Miodunka",
title = "Problemy demograficzne ludności chłopskiej zachodniej Galicji w latach 1772-1866",
booktitle = "Szkice z dziejów gospodarczych i społecznych Galicji",
pages = "257-287",
adress = "Rzeszów",
publisher = "Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych",
year = "2018",
isbn = "978-83-65627-31-5",
}
8
@inbook{UEK:2168332413,
author = "Piotr Miodunka and Konrad Wnęk",
title = "Wprowadzenie do Krakowa : podstawowe informacje historyczne",
booktitle = "Ekobiografia Krakowa",
pages = "37-44",
adress = "Kraków",
publisher = "Społeczny Instytut Wydawniczy Znak",
year = "2018",
isbn = "978-83-240-5489-3",
}
9
@article{UEK:2168324865,
author = "Piotr Miodunka",
title = "Demograficzny i gospodarczy potencjał małych miast południowej Polski od końca XVI do początku XIX wieku",
journal = "Roczniki Dziejów Społecznych i Gospodarczych",
number = "T. 78",
pages = "131-161",
year = "2017",
doi = {http://dx.doi.org/10.12775/RDSG.2017.05},
url = {http://apcz.umk.pl/czasopisma/index.php/RDSG/article/download/RDSG.2017.05/13913},
}
10
@inbook{UEK:2168305989,
author = "Piotr Miodunka",
title = "Handel Krakowa od XVI do XIX wieku : stan i perspektywy badań nad rynkiem regionalnym miasta",
booktitle = "Kraków - metropolia : w 25 rocznicę narodzin samorządu terytorialnego w III Rzeczypospolitej",
pages = "37-55",
adress = "Kraków",
publisher = "Księgarnia Akademicka",
year = "2016",
isbn = "978-83-7638-711-6",
}
11
@article{UEK:2168320923,
author = "Piotr Miodunka",
title = "Krakowskie ceny zbóż a ruch urodzeń w parafiach na południe od Krakowa od XVII do XVIII wieku",
journal = "Przeszłość Demograficzna Polski : materiały i studia",
number = "38, 4",
pages = "7-35",
year = "2016",
doi = {http://dx.doi.org/10.18276/pdp.2016.4.38-01},
url = {https://wnus.edu.pl/pdp/file/article/download/8713/36199.pdf},
}
12
@article{UEK:2168315113,
author = "Piotr Miodunka",
title = "Kryzysy żywnościowe a anomalie klimatyczne od XVII do połowy XIX wieku na przykładzie Małopolski",
journal = "Historyka : Studia Metodologiczne",
number = "T. 46",
pages = "209-227",
year = "2016",
}
13
@article{UEK:2168313455,
author = "Piotr Miodunka",
title = "Elity w małych miastach prywatnych Małopolski w XVII I XVIII wieku",
journal = "Roczniki Dziejów Społecznych i Gospodarczych",
number = "T. 77 (specjalny)",
pages = "297-318",
year = "2016",
doi = {http://dx.doi.org/10.12775/RDSG.2016.SI.13},
url = {www.rdsg-ihpan.edu.pl/images/RDSGpdfy/2016_SI/13_Miodunka.pdf},
}
14
@article{UEK:2168311663,
author = "Piotr Miodunka",
title = "Kryzysy demograficzne w Małopolsce w końcu XVII i pierwszej połowie XVIII wieku : zarys problematyki",
journal = "Przeszłość Demograficzna Polski : materiały i studia",
number = "37, 4",
pages = "7-37",
year = "2015",
doi = {http://dx.doi.org/10.18276/pdp.2015.4.37-01},
url = {https://wnus.edu.pl/pdp/file/article/download/2404/7375.pdf},
}
15
@article{UEK:2168312321,
author = "Piotr Miodunka",
title = "Wielkość rodziny i gospodarstwa domowego w miastach południowej Małopolski w XVII i XVIII wieku",
journal = "Przeszłość Demograficzna Polski : materiały i studia",
number = "37, 2",
pages = "129-147",
year = "2015",
doi = {http://dx.doi.org/10.18276/pdp.2015.2.37-06},
url = {https://wnus.edu.pl/pdp/file/article/download/3100/9997.pdf},
}
16
@article{UEK:2168298651,
author = "Piotr Miodunka",
title = "Dom parafialny (organistówka) w Książnicach",
journal = "Biuletyn Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej",
number = "3",
pages = "147-159",
year = "2015",
}
17
@unpublished{UEK:2168301587,
author = "Piotr Miodunka",
title = "Szlaki komunikacyjne Galicji Zachodniej",
booktitle = "Galicja i jej dziedzictwo. [3], Przemiany cywilizacyjne Galicji i jej dziedzictwo w Polsce południowo-wschodniej ",
pages = "75-101",
year = "2014",
}
18
@inbook{UEK:2168289925,
author = "Piotr Miodunka",
title = "Obiekty gospodarcze na mapach topograficznych Galicji z XVIII i XIX wieku : próba inwentaryzacji i możliwości badawcze",
booktitle = "Społeczeństwo i gospodarka Galicji w latach 1772-1867 : źródła i perspektywy badań : zbiór studiów",
pages = "97-118",
adress = "Kraków",
publisher = "Towarzystwo Wydawnicze Historia Iagellonica",
year = "2014",
issn = "",
isbn = "978-83-62261-88-8",
}
19
@article{UEK:2168292667,
author = "Piotr Miodunka",
title = "Wybrane problemy rozwoju małych miast galicyjskich w okresie przedautonomicznym (1772-1866)",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "11 (935)",
pages = "23-43",
year = "2014",
doi = {http://dx.doi.org/10.15678/ZNUEK.2014.0935.1102},
url = {https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/663},
}
20
@article{UEK:2168289751,
author = "Piotr Miodunka",
title = "L'essor de la culture de la pomme de terre au sud de la Pologne jusqu'au milieu du XIXe siècle",
journal = "Histoire et Sociétés Rurales",
number = "No. 42, 2e semestre",
pages = "67-84",
year = "2014",
}
21
@inbook{UEK:2168289927,
author = "Piotr Miodunka",
title = "Przemiany środowiska geograficznego i procesy społeczno-gospodarcze w Puszczy Sandomierskiej do 1914 roku",
booktitle = "Źródła kultury ludowej Puszczy Sandomierskiej",
pages = "21-74",
adress = "Kolbuszowa",
publisher = "Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej",
year = "2014",
url = {https://issuu.com/muzeumkulturyludowejkolbuszowa/docs/mkl_zrodla_kultury_ludowej_dcf8cdd3f9fdde},
isbn = "978-83-939911-1-2",
}
22
@unpublished{UEK:2168286723,
author = "Piotr Miodunka",
title = "Obiekty gospodarcze Galicji na mapach topograficznych XVIII i XIX wieku : zarys problematyki",
booktitle = "Galicja i jej dziedzictwo. [2], Przemiany cywilizacyjne Galicji w XIX wieku : wybrane problemy ",
pages = "102-133",
year = "2013",
}
23
@inbook{UEK:2168280595,
author = "Piotr Miodunka",
title = "Marriages and Births in Small Towns and Neighbouring Villages in the 17th and 18th Centuries : (Examples from Southern Poland)",
booktitle = "I Congresso Histórico Internacional As Cidades na História : População : 24 a 26 de Outubro de 2012. Vol. 3, Cidade Moderna 2 ",
pages = "31-56",
adress = "Guimarães",
publisher = "Câmara Municipal",
year = "2013",
isbn = "978-989-8474-14-8",
}
24
@inbook{UEK:2168280593,
author = "Piotr Miodunka",
title = "Społeczeństwo i gospodarka miasta Pilzna w XVII i XVIII wieku",
booktitle = "Pilzno : wybrane zagadnienia z dziejów miasta",
pages = "95-130",
adress = "Pilzno",
publisher = "Towarzystwo Przyjaciół Pilzna i Ziemi Pilźnieńskiej",
year = "2013",
issn = "",
isbn = "978-83-7631-468-6",
}
25
@inbook{UEK:2168293401,
author = "Piotr Miodunka",
title = "Staropolskie księgi metrykalne jako źródło do badania klęsk elementarnych",
booktitle = "Od powietrza, głodu, ognia i wojny... : klęski elementarne na przestrzeni wieków",
pages = "41-57",
adress = "Wrocław",
publisher = "GAJT Wydawnictwo",
year = "2013",
isbn = "978-83-62584-49-9",
}
26
@unpublished{UEK:2168246882,
author = "Piotr Miodunka",
title = "Problemy rozwoju małych miast galicyjskich w XIX wieku",
booktitle = "Galicja i jej dziedzictwo, Przemiany cywilizacyjne Galicji w XIX wieku oraz galicyjskie dziedzictwo kulturowe w Polsce południowo-wschodniej : wybrane problemy ",
pages = "98-140",
year = "2012",
}
27
@article{UEK:2168307597,
author = "Krzysztof Haptaś and Piotr Miodunka",
title = "Rzochów : zarys historii miasteczka i parafii do roku 1939",
journal = "Biuletyn Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej",
number = "2",
pages = "21-50",
year = "2012",
url = {http://www.muzeumkolbuszowa.pl/images/do_pobrania/Biuletyn_2_MKL.pdf},
}
28
@inbook{UEK:2168247140,
author = "Piotr Miodunka",
title = "Przemysł Puszczy Sandomierskiej do XIX wieku. Wybrane zagadnienia",
booktitle = "Z dziejów przemysłu przed 1945 rokiem",
pages = "35-50",
adress = "Wrocław",
publisher = "GAJT",
year = "2012",
issn = "",
isbn = "978-83-62584-26-0",
}
29
@book{UEK:2168309809,
author = "Wojciech Krawczuk and Piotr Miodunka and Karol Nabiałek",
title = "Dzieje Wojnicza od XVI do XVIII wieku",
adress = "Wojnicz",
publisher = "Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Wojnickiej",
year = "2009",
url = {http://bc.cyfrowagalicja.pl/dlibra/info?forceRequestHandlerId=true&mimetype=image/x.djvu&sec=false&handler=djvu&content_url=/Content/2100},
issn = "",
isbn = "978-83-88332-35-7",
}
30
@article{UEK:2168307599,
author = "Piotr Miodunka",
title = "Założenie wsi Siedlanka w świetle dokumentów lokacyjnych",
journal = "Biuletyn Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej",
number = "1",
pages = "93-96",
year = "2009",
url = {http://www.muzeumkolbuszowa.pl/images/do_pobrania/Biuletyn_1_MKL.pdf},
}
31
@misc{UEK:2168310037,
author = "Piotr Dobrołęcki and Kuba Frołow and Łukasz Gołębiewski and Joanna Hetman-Krajewska and Ewa Tenderenda-Ożóg and Tomasz Nowak and Piotr Miodunka",
title = "Raport o stanie kultury - Przemysł książki",
adress = "Warszawa",
publisher = "Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego",
year = "2008",
url = {http://nck.pl/media/study/raport_o_ksikach.pdf},
}
32
@inbook{UEK:2168310033,
author = "Piotr Miodunka",
title = "Miasteczko a wiejska okolica w czasach nowożytnych",
booktitle = "Miasteczko i okolica - od średniowiecza do współczesności",
pages = "27-45",
adress = "Kolbuszowa",
publisher = "Muzeum Kultury Ludowej",
year = "2006",
isbn = "83-904464-5-6",
}
33
@article{UEK:2168310035,
author = "Paweł Włodarczyk and Piotr Picheta and Piotr Miodunka",
title = "Dokumenty elektroniczne na nośnikach optycznych w polskich bibliotekach naukowych : ochrona, przechowywanie, udostępnianie, zagadnienia prawne",
journal = "Zagadnienia Informacji Naukowej",
number = "1 (85)",
pages = "81-94",
year = "2005",
url = {http://bbc.uw.edu.pl/publication/publication/291/content},
}
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID