Publications of the selected author

Krzyszkowski Krzysztof

Faculty of Production Economics, Institute of Economics of Industry,

1

Title:
Rozwój przedsiębiorstwa przemysłowego a zmiany asortymentowej struktury produkcji = Development of an Industrial Enterprise and Changes in the Range of Commodities
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Bronisław BYRSKI]. - nr 336 (1991) , s. 157-166. - Rez., summ.
Nr:
2168245956
article
See main document
1
Rozwój przedsiębiorstwa przemysłowego a zmiany asortymentowej struktury produkcji = Development of an Industrial Enterprise and Changes in the Range of Commodities / Krzysztof KRZYSZKOWSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Bronisław BYRSKI]. - nr 336 (1991), s. 157-166. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
1
Krzyszkowski K., (1991), Rozwój przedsiębiorstwa przemysłowego a zmiany asortymentowej struktury produkcji, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 336, s. 157-166.
1
@article{UEK:2168245956,
author = "Krzysztof Krzyszkowski",
title = "Rozwój przedsiębiorstwa przemysłowego a zmiany asortymentowej struktury produkcji",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "336",
pages = "157-166",
year = "1991",
}
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID