Publications of the selected author
1

Title:
How do New Nations Arise? The Case of the Kashubians
Source:
Ethnicities. - vol. 21, iss. 5 (2021) , s. 953-978. - Summ. - Bibliogr.
2019 list:
100.00 pkt
Index in Scopus:
Yes
Index in Web of Science:
Yes
Nr:
2168351984
article
2

Title:
Multiculturalism in Poland
Source:
Migration und Soziale Arbeit. - Jg. 42, H. 1 (2021) , s. 53-61. - Tytuł numeru: Multikulturelle Spannungsfelder und Multikulturalismus - Bibliogr.
Nr:
2168360956
unreviewed article
3

Title:
Jak powstają nowe narody, czyli o nation-making : przykład kaszubski = How New Nations Arise - that is about Nation-Making : the Kashubian Case
Source:
Miscellanea Anthropologica et Sociologica. - t. 21, nr 1 (2020) , s. 59-75. - Tytuł numeru: O narodach - szkice = Essays on Nations - Bibliogr.
Access mode:
Full text
CC-BY-NC-SA
2019 list:
40.00 pkt
Nr:
2168350940
article
4

Author:
Ewa Michna , Katarzyna Warmińska
Title:
Introduction
Source:
Identity Strategies of Stateless Ethnic Minority Groups in Contemporary Poland / red. Ewa Michna, Katarzyna WARMIŃSKA - Cham: Springer, 2020, s. VII-XX - Bibliogr.
Series:
(Migration, Minorities and Modernity (MMMO) ; vol. 5)
ISBN:
978-3-030-41574-7 ; 978-3-030-41575-4
Access mode:
Nr:
2168347424
preface / summary
See main document
5

Title:
We Are the Same but Different : the Processes of Identity Construction in the Case of Polish Tatars
Source:
Identity Strategies of Stateless Ethnic Minority Groups in Contemporary Poland / red. Ewa Michna, Katarzyna WARMIŃSKA - Cham: Springer, 2020, s. 79-98 - Bibliogr.
Series:
(Migration, Minorities and Modernity (MMMO) ; vol. 5)
ISBN:
978-3-030-41574-7 ; 978-3-030-41575-4
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168347428
chapter in monograph
See main document
6

Title:
Are We an Ethnic Group or a Nation? The Strategies of Kashubian Identity Politics
Source:
Identity Strategies of Stateless Ethnic Minority Groups in Contemporary Poland / red. Ewa Michna, Katarzyna WARMIŃSKA - Cham: Springer, 2020, s. 121-143 - Bibliogr.
Series:
(Migration, Minorities and Modernity (MMMO) ; vol. 5)
ISBN:
978-3-030-41574-7 ; 978-3-030-41575-4
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168347430
chapter in monograph
See main document
7

Author:
Katarzyna Warmińska , Ewa Michna
Title:
A Duet on Engagement : Challenges and Dilemmas of the Researcher of Ethnicities in Poland in the Early 1990s = Dwugłos o zaangażowaniu : wyzwania i dylematy badacza etniczności w Polsce na początku lat dziewięćdziesiątych XX wieku
Source:
Kultura i Społeczeństwo. - T. 64, nr 2 (2020) , s. 99-118. - Tytuł numeru: Antropologia zaangażowana w czasie nacjonalistycznego wzmozenia - Bibliogr.
2019 list:
70.00 pkt
Nr:
2168350942
article
8

Title:
Pole etniczne
Source:
Studia nad granicami i pograniczami : leksykon / red. Elżbieta Opiłowska, Marcin Dębicki, Kamilla Dolińska, Justyna Kajta, Zbigniew Kurcz, Julita Makaro, Natalia Niedźwiecka-Iwańczak - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2020, s. 302-310 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-65390-61-5
Access mode:
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168351580
chapter in monograph
9

Title:
Identity Strategies of Stateless Ethnic Minority Groups in Contemporary Poland
Redakcja:
Michna Ewa
Publisher address:
Cham: Springer, 2020
Physical description:
XIX, 173 s.: il.; 24 cm
Series:
(Migration, Minorities and Modernity (MMMO) ; vol. 5)
Notes:
Bibliogr. przy rozdz.
ISBN:
978-3-030-41574-7 ; 978-3-030-41575-4
Level I:
40.00 pkt
Nr:
2168347422
See related chapters
10

Author:
Title:
Dystans - zaangażowanie - uwikłanie : badacz wobec społeczności mniejszościowych
Source:
Wyobrażone, przeżyte i przedstawione : księga jubileuszowa dla Profesora Janusza Muchy / red. Łukasz Krzyżowski, Katarzyna Leszczyńska, Maria Szmeja - Kraków: Zakład Wydawniczy Nomos, 2019, s. 204-213 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7688-537-7
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168342331
chapter in monograph
11

Title:
Miasto, ekonomia, kultura : księga dedykowana Profesor Annie Karwińskiej
Publisher address:
Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2019
Physical description:
300 s.: il.; 25 cm
Notes:
Bibliogr. przy rozdz.
ISBN:
978-83-65390-01-1
Level I:
40.00 pkt
Nr:
2168335873
See related chapters
12

Title:
Jak badać współczesne tożsamości kolektywne?
Source:
Miasto, ekonomia, kultura : księga dedykowana Profesor Annie Karwińskiej / red. Przemysław KISIEL, Anna URBANIAK, Katarzyna WARMIŃSKA-ZYGMUNT - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2019, s. 262-270 - Bibliogr.
Research program:
Artykuł powstał w ramach badań statutowych Katedry Socjologii finansowanych ze środków własnych przez Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie.
ISBN:
978-83-65390-01-1
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168335917
chapter in monograph
See main document
13

Title:
Wprowadzenie
Source:
Miasto, ekonomia, kultura : księga dedykowana Profesor Annie Karwińskiej / red. Przemysław KISIEL, Anna URBANIAK, Katarzyna WARMIŃSKA-ZYGMUNT - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2019, s. 9-35
ISBN:
978-83-65390-01-1
Nr:
2168335901
preface / summary
See main document
14

Title:
Nacjonalizm czy polityka tożsamości? Przykład kaszubski = Nationalism or Identity Politics? The Example of the Kashubs
Source:
Kultura i Społeczeństwo. - T. 62, nr 2 (2018) , s. 105-119. - Tytuł numeru: Przemiany więzi - Bibliogr.
Ministerial journal list:
c 14.00 pkt
Nr:
2168334029
article
15

Author:
Title:
Socio-cultural Impact on Women Entrepreneurship in Lebanon
Promotor:
Promotor pomocniczy:
Publisher address:
Kraków: , 2018
Physical description:
311 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Access mode:
Signature:
eDr-430
Nr:
2168335989
doctoral dissertation
16

Title:
Czym jest Kraków? Analiza pola semantycznego = What is Cracow? A Semantic Field Analysis
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 3 (963) (2017) , s. 87-102. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Research program:
Artykuł powstał w ramach badań statutowych Katedry Socjologii finansowanych ze środków własnych przez Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie.
Ministerial journal list:
b 11.00 pkt
Nr:
2168318613
article
17

Title:
O spotkaniu tożsamości z polityką = When Identity Meets Politics
Source:
Opuscula Sociologica. - nr 3 (21) (2017) , s. 35-44. - Summ., streszcz.
Research program:
Artykuł powstał w ramach badań statutowych Katedry Socjologii finansowanych ze środków własnych przez Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168324951
article
18

Title:
Polish and Lithuanian Tatars : One History and Two Stories
Source:
Nurt SVD. - R. 51, t. 142, z. 2 (2017) , s. 111-122. - Summ., streszcz.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168324937
article
19

Author:
Ewa Michna , Katarzyna Warmińska
Title:
Wprowadzenie
Source:
Studia Migracyjne - Przegląd Polonijny. - R. 42, z. 4 (162), s. 5-8 - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 13.00 pkt
Nr:
2168311665
preface / summary
20

Title:
Studia Migracyjne - Przegląd Polonijny
Number:
R. 42, z. 4 (162)
Redakcja:
Praszałowicz Dorota
, Michna Ewa
Publisher address:
Warszawa: Komitet Badań nad Migracjami Polskie Akademii Nauk, 2016
Access mode:
Nr:
2168311659
journal / series editorial
21

Title:
Kaszubski dyskurs narodowy na kanwie badań wśród osób narodowości kaszubskiej
Source:
Polityczne i społeczne aspekty wielokulturowości : migracje i mniejszości / red. Anita Adamczyk, Andrzej Sakson, Cezary Trosiak - Poznań: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM, 2016, s. 359-366 - Bibliogr.
Series:
(Mniejszości - Migracje - Wielokulturowość ; t. 2)
ISBN:
978-83-62907-83-0
Access mode:
Nr:
2168311419
chapter in monograph
22

Title:
Kto pyta, nie błądzi? O badaniach społeczności etnicznych = Are Many Things Lost for Want of Asking? About Research among Ethnic Communities
Source:
Zeszyty Łużyckie. - t. 50 (2016) , s. 381-392. - Tytuł numeru: Badania nad Łużyczanami i innymi mniejszościami w Europie - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 12.00 pkt
Nr:
2168309319
article
23

Title:
O "odzyskiwaniu" kultury etnicznej : przykład polskich Tatarów = The Recovery of Culture : the Polish Tartars' Case
Source:
Przegląd Kulturoznawczy. - nr 1 (2016) , s. 91-103. - Summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 14.00 pkt
Nr:
2168309311
article
24

Title:
Islam a etniczność na przykładzie Tatarów polskich
Source:
Miscellanea Islamica : Islam w badaniach i praktyce kontaktów międzykulturowych / red. Piotr Stawiński - Kraków: Zakład Wydawniczy Nomos, 2016, s. 123-144. - Streszcz.
ISBN:
978-83-7688-411-0
Nr:
2168311365
chapter in monograph
25

Title:
Etniczność - między wyborem a przymusem : o zarządzaniu tożsamością kolektywną w kontekście spisu powszechnego ludności w 2011 roku w Polsce
Source:
Mniejszości narodowe i etniczne w Polsce w świetle Narodowego Spisu Powszechnego Ludności z 2011 roku / red. Sławomir Łodziński, Katarzyna WARMIŃSKA, Grzegorz Gudaszewski - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2015, s. 39-55 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7383-735-5
Nr:
2168300809
chapter in monograph
See main document
26

Title:
Mniejszości narodowe i etniczne w Polsce w świetle Narodowego Spisu Powszechnego Ludności z 2011 roku
Redakcja:
Łodziński Sławomir
, Gudaszewski Grzegorz
Publisher address:
Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2015
Physical description:
310 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr. przy rozdz.
Research program:
Publikacja została sfinansowana ze środków Instytutu Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego - BST 2014 pt. "Problemy metodologiczne stosowania « pytań etnicznych » w polskich spisach powszechnych ludności (1921-2011). Historia, problemy i skutki społeczne" ; BST 2015 pt. "Problemy metodologiczne związane z pytaniem o narodowość («pytaniami etnicznymi») w spisach powszechnych ludności (spisy powszechne ludności w Europie w rundzie lat 2009-2011")
ISBN:
978-83-7383-735-5
Nr:
2168300805
See related chapters
27

Conference:
Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Polityka etniczna: teorie, koncepcje, wyzwania, Popowo k. Warszawy, Polska, od 2014-09-09 do 2014-09-10
Title:
Między kulturą a polityką : o przemianach etniczności we współczesnej Polsce = Between Culture and Politics : Changes in the Sphere of Ethnic Relations in Contemporary Poland
Source:
Polityka etniczna : teorie, koncepcje, wyzwania / red. Henryk Chałupczak, Radosław Zenderowski, Ewa Pogorzała, Tomasz Browarek - Lublin: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, 2015, s. 159-174. - Streszcz., summ.
ISBN:
978-83-7784-635-3
Access mode:
Nr:
2168300793
chapter in conference materials
28

Author:
Sławomir Łodziński , Katarzyna Warmińska , Grzegorz Gudaszewski
Title:
Wprowadzenie : mniejszości narodowe i etniczne w Polsce w świetle Narodowego Spisu Powszechnego Ludności 2011
Source:
Mniejszości narodowe i etniczne w Polsce w świetle Narodowego Spisu Powszechnego Ludności z 2011 roku / red. Sławomir Łodziński, Katarzyna WARMIŃSKA, Grzegorz Gudaszewski - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2015, s. 9-18 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7383-735-5
Nr:
2168303503
preface / summary
See main document
29

Title:
Kaszubski dyskurs etniczny w kontekście regulacji ustawowych
Source:
Między lękiem a nadzieją : dziesięć lat funkcjonowania ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz języku regionalnym (2005-2015) / red. Anita Adamczyk, Andrzej Sakson, Cezary Trosiak - Poznań: Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM, 2015, s. 347-359 - Bibliogr.
Series:
(Mniejszości - Migracje - Wielokulturowość ; t. 1)
ISBN:
978-83-62907-63-2
Access mode:
Nr:
2168300803
chapter in monograph
30

Title:
A Case of Euro-Muslimness in Poland? The Polish Tartars Case
Source:
New Multicultural Identities in Europe : Religion and Ethnicity in Secular Societies / red. Erkan Toguslu, Johan Leman, Ismail Mesut Sezgin - Leuven: Leuven University Press, 2014, s. 119-136. - Summ. - Bibliogr.
Series:
(Current issues in Islam)
ISBN:
978-90-5867-981-9
Access mode:
Nr:
2168294535
chapter in monograph
31

Title:
Studia Humanistyczne AGH = Contributions to Humanisties AGH : Quarterly of AGH University of Science and Technology
Number:
T. 13/3
Redakcja:
Szmeja Maria
, Łodziński Sławomir
, Szmeja Maria
Publisher address:
Kraków: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, 2014
Nr:
2168294241
journal / series editorial
32

Title:
O tożsamości i polityce = Politics and Identity
Source:
Studia Humanistyczne AGH = Contributions to Humanisties AGH : Quarterly of AGH University of Science and Technology. - Vol. 13, no 3 (2014) , s. 49-59. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168294229
article
33

Author:
Sławomir Łodziński , Maria Szmeja , Katarzyna Warmińska
Title:
Wprowadzenie : mniejszości narodowe i etniczne w badaniach socjologicznych po 1989 roku : tożsamości, teorie, badania = Introduction : National and Ethnic Minorities in the Light of Sociological Research after 1989 : Identities, Theories, Studies.
Source:
Studia Humanistyczne AGH = Contributions to Humanisties AGH : Quarterly of AGH University of Science and Technology. - T. 13/3 (2014) , s. 9-29. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168294221
article
34

Title:
"Pani tego nie zrozumie..." : o konstruowaniu granic kaszubskiej wspólnoty
Source:
Kultura, tożsamość i integracja europejska / red. Dariusz Niedźwiedzki - Kraków: Zakład Wydawniczy Nomos, 2014, s. 193-212 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7688-170-6
Access mode:
Nr:
2168295617
chapter in monograph
35

Title:
Koncepcja granicy w dyskursie tożsamościowym = A Concept of Boundary in the Context of Identity Discourse
Source:
Granice i pogranicza: państw, grup, dyskursów... : perspektywa antropologiczna i socjologiczna / red. Grażyna Kubica, Halina Rusek - Katowice: Uniwersytet Śląski w Katowicach, 2013, s. 49-64. - Summ. - Bibliogr.
Series:
(Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach ; nr 3091)
ISBN:
978-83-226-2233-9
Nr:
2168286351
chapter in monograph
36

Title:
Polityka a tożsamość : Kaszëbskô Jednota = Politics versus Identity : Kaszëbskô Jednota
Source:
Studia Migracyjne - Przegląd Polonijny. - R. 39, z. 1 (147) (2013) , s. 189-205. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
c 10.00 pkt
Nr:
2168255846
article
37

Title:
Ponowoczesna wielokulturowość Krakowa jako proces społeczny
Source:
Miasto w procesach zmian. Etap 3, Potencjały i uwarunkowania rozwojowe miasta : przykład Krakowa / kierownik badań: Anna KARWIŃSKA, s. 45-66
Signature:
NP-1333/3/Magazyn
Nr:
2168290387
chapter in unpublished scientific work
See main document
38

Title:
Tatarzy polscy - tożsamość kolektywna w kontekście regulacji ustawowych = The Collective Identity of Polish Tartars in the Context of Legal Regulations
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 903 (2013) , s. 55-65. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Access mode:
Full text
CC-BY-NC-ND
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2168271036
article
39

Title:
Wirtualny Kraków : na przykładzie analizy stron www dzielnic miasta, ze szczególnym uwzględnieniem dzielnicy Prądnik Czerwony
Source:
Miasto w procesach zmian. Etap 2, Cele społeczne w rozwoju miasta / kierownik: Anna KARWIŃSKA, s. 94-113 - Bibliogr.
Signature:
NP-1333/2/Magazyn
Nr:
2168290371
chapter in unpublished scientific work
See main document
40

Title:
To Be or Not to Be a Minority Group? : Identity Dilemmas of Kashubians and Polish Tatars
Source:
Multiple Identities : Migrants, Ethnicity, and Membership / red. Paul Spickard - Bloomington: Indiana University Press, 2013, s. 114-133
ISBN:
978-0-253-00807-7
Access mode:
Nr:
2168255842
chapter in monograph
41

Title:
Antropolodzy i antropologia wobec procesu wyznaczania granic dyscypliny : kazus Polski = Anthropologists and Anthropology in View of the Process of Delineating Borders of the Discipline : the Polish Case
Source:
Przegląd Socjologii Jakościowej. - T. 9, nr 3 (2013) , s. 24-42. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 8.00 pkt
Nr:
2168274581
article
42

Title:
Jak Kaszubi myślą o sobie, tożsamości i narodzie? Analiza wypowiedzi uczestników forum naszekaszuby.pl
Source:
Tożsamość, nowoczesność, stereotypy / red. Renata Dopierała, Kaja Kaźmierska - Kraków: Zakład Wydawniczy Nomos, 2012, s. 299-312
ISBN:
978-83-7688-086-0
Nr:
2168263536
chapter in conference materials
43

Title:
Multiple Identity and Ideology : the Case of Polish Tatars
Source:
Identity, Religion and Ethnicity : New Patterns, Realities and Pitfalls / red. Erkan Toguslu, Johan Leman, Ismail Mesut Sezgin - Leuven: KULeuven, 2012, s. 139-149
Series:
(Workshop Proceedings ; 1)
ISBN:
978-2-87578-000-3
Nr:
2168255968
chapter in conference materials
44

Title:
The Researcher of Ethnicity in Poland : Dilemmas and Challenges
Source:
The Politics of Culture : Perspectives of Stateless Nationalities/Ethnic Groups / red. Ewa Nowicka - Warszawa: Uniwersytet Warszawski, cop. 2012, s. 34-42 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-235-0801-4
Nr:
2168263542
chapter in monograph
45

Title:
Niepołomice w świetle wyników badań opinii młodzieży szkolnej
Source:
Miasto w procesach zmian. Etap 1, Uwarunkowania i potencjały rozwoju miasta na przykładzie Niepołomic / kierownik tematu: Anna KARWIŃSKA, s. 71-114
Signature:
NP-1333/1/Magazyn
Nr:
2168306399
chapter in unpublished scientific work
See main document
46

Title:
Kulturowe emanacje ciała
Redakcja:
Banaś Monika
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, 2011
Physical description:
169, [1] s., [8] s. tabl. (niektóre kolor.); 24 cm.
Series:
(Varia Culturalia)
ISBN:
978-83-233-3134-6
Nr:
2168255922
47

Title:
Tradycje polskich Tatarów - ciągłość czy zmiana = Polish Tatars Traditions - Continuity or Change?
Source:
Tradycja w kontekstach kulturowych / red. Jan Adamowski, Marta Wójcicka - Lublin: Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2011, s. 11-20. - Summ. - Bibliogr.
Series:
(Tradycja dla Współczesności ; t. 4)
ISBN:
978-83-227-3301-1
Nr:
2168256106
chapter in monograph
48

Title:
Tatarzy polscy - tożsamość kolektywna grupy w kontekście regulacji ustawowych
Source:
Przegląd Tatarski. - Nr 2 (10) (2011) , s. 17-21. - [odczyt: 18.06.2013] - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168256002
article
49

Title:
Naszekaszuby.pl - Kaszubi dla siebie - Kaszubi o sobie
Source:
Agora czy Hyde Park : internet jako przestrzeń społeczna grup mniejszościowych / red. Łucja Kapralska, Bożena Pactwa - Kraków: NOMOS, 2010, s. 130-142
ISBN:
978-83-7688-047-1
Nr:
2168255944
chapter in monograph
50

Title:
O roli przestrzeni i miejsca w tatarskiej etniczności
Source:
Społeczne tworzenie miejsc : globalizacja, etniczność, władza / red. Andrzej Bukowski, Marcin Lubaś, Jacek Nowak - Kraków: Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, cop. 2010, s. 203-221 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-233-2939-8
Nr:
2168263544
chapter in monograph
51

Title:
Refleksje nad kulturą tatarską = Reflections on Tatar Culture
Source:
Przegląd Zachodni. - nr 3 (336) (2010) , s. 103-116. - Summ.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168255918
article
52

Title:
Etniczny dyskurs tożsamościowy w relacjach mniejszość - większość na przykładzie Kaszubów
Source:
Kulturowe i społeczne wyzwania współczesności / red. Monika Banaś, Tadeusz Paleczny, Katarzyna Warmińska - Kraków: Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, 2010, s. 211-226
Series:
(Varia Culturalia)
ISBN:
978-83-233-2927-5
Nr:
2168255948
chapter in monograph
See main document
53

Title:
Kulturowe i społeczne wyzwania współczesności
Redakcja:
Banaś Monika
, Paleczny Tadeusz
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, 2010
Physical description:
226, [1] s.; 24 cm.
Series:
(Varia Culturalia)
ISBN:
978-83-233-2927-5
Nr:
2168255946
See related chapters
54

Title:
O sąsiedztwie kultur
Source:
Dialog na pograniczach kultur i cywilizacji / red. Tadeusz Paleczny, Monika Banaś - Kraków: Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, cop. 2009, s. 85-93
ISBN:
978-83-233-2942-8
Nr:
2168255856
chapter in conference materials
55

Title:
Europeizacja tożsamości na przykładzie wybranych mniejszości etnicznych w Polsce
Source:
Społeczne dylematy Europy / red. Dorota Gizicka - Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2009, s. 94-109. - Summ.
ISBN:
978-83-7611-171-1
Nr:
2168255958
chapter in monograph
56

Title:
Patriotyzm po tatarsku
Source:
Formuły patriotyzmu w Europie Wschodniej i Środkowej od nowożytności do współczesności / red. Andrzej Nowak, Andrzej A. Zięba - Kraków: Polska Akademia Umiejętności, 2009, s. 411-429
ISBN:
978-83-7676-006-3
Nr:
2168256104
chapter in conference materials
57

Title:
Tatarska etniczność - ciągłość czy zmiana
Source:
Tatarzy - historia i kultura : sesja naukowa, Szreniawa, 26-27 czerwca 2009 / red. Selim Chazbijewicz - Szreniawa: Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego, 2009, s. 35-44 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-86624-63-8
Access mode:
Nr:
2168255926
chapter in conference materials
58

Title:
Dwa etosy - wspólna tradycja? Polscy i litewscy Tatarzy
Source:
Kreacje i nostalgie : antropologiczne spojrzenie na tradycje w nowoczesnych kontekstach / red. Dorota Rancew-Sikora, Grażyna Woroniecka, Cezary Obracht-Prondzyński - Warszawa: Polskie Towarzystwo Socjologiczne, 2009, s. 66-77 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-901500-5-5
Nr:
2168255978
chapter in monograph
59

Title:
Podróże po światach etnicznych - refleksje antropologiczne
Source:
Podróż i miejsce w perspektywie antropologicznej / red. Dorota Rancew-Sikora - Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2009, s. 221-228 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7326-643-8
Nr:
2168255972
chapter in monograph
60

Conference:
XIII Ogólnopolski Zjazd Socjologiczny, Zielona Góra, Polska, od 2007-09-13 do 2007-09-15
Title:
Etniczny dyskurs mniejszościowy : polscy Tatarzy i Kaszubi
Source:
Status mniejszościowy i ambiwalencja tożsamości w społeczeństwach wielokulturowych : XIII Ogólnopolski Zjazd Socjologiczny [Zielona Góra, 2007] / red. Janusz Mucha, Bożena Pactwa - Tychy: Śląskie Wydawnictwa Naukowe, 2008, s. 87-103 - Bibliogr.
Series:
(Seria Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Socjologicznego)
ISBN:
978-83-89055-55-2
Nr:
2168255848
chapter in conference materials
61

Title:
Kim jesteśmy? Status etniczny Kaszubów w oczach kaszubskich ideologów
Source:
Ślązacy, Kaszubi, Mazurzy i Warmiacy : między polskością a niemieckością / red. Andrzej Sakson - Poznań: Instytut Zachodni, 2008, s. 219-231
Series:
(Ziemie Zachodnie ; nr 24)
ISBN:
978-83-87688-86-8
Nr:
2168255956
chapter in conference materials
62

Title:
Przeszłość jako element polityki tożsamości grup etnicznych w Polsce
Source:
Polityka historyczna - historia instrumentem bieżącej polityki / red. Stanisław Kilian - Kraków: Wyższa Szkoła im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, 2008, s. 185-194
Series:
(Państwo i Społeczeństwo ; R. 8, nr 2)
Nr:
2168255916
chapter in monograph
63

Title:
Nowe perspektywy badań nad tożsamością - próba oceny kaszubskiej etniczności
Source:
Kim są Kaszubi? Nowe tendencje w badaniach społecznych / red. Cezary Obracht-Prondzyński - Gdańsk: Instytut Kaszubski, 2007, s. 103-111
ISBN:
978-83-89079-76-3
Nr:
2168255858
chapter in conference materials
64

Title:
Pamięć społeczna w walce o uznanie w społeczeństwie wielokulturowym
Source:
Wzory wielokulturowości we współczesnym świecie / red. Karolina Golemo, Tadeusz Paleczny, Elżbieta Wiącek - Kraków: Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, cop. 2006, s. 205-213
ISBN:
83-233-2130-2
Nr:
2168255906
chapter in conference materials
65

Title:
Tożsamość obywatelska Tatarów polskich
Source:
Obywatelstwo i tożsamość w społeczeństwach zróżnicowanych kulturowo i na pograniczach. T. 1 / red. Małgorzata Bieńkowska-Ptasznik, Kazimierz Krzysztofek, Andrzej Sadowski - Białystok: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, 2006, s. 315-328. - Summ.
ISBN:
978-83-7431-086-4
Nr:
2168255912
chapter in conference materials
66

Title:
Zagubieni w odpowiedziach... : Tatarzy polscy wobec spisu
Source:
Mniejszości narodowe w Polsce w świetle Narodowego Spisu Powszechnego z 2002 roku / red. Lucjan Adamczuk, Sławomir Łodziński - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar; Polskie Towarzystwo Socjologiczne, 2006, s. 209-225 - Bibliogr.
Series:
(Seria Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Socjologicznego)
ISBN:
83-7383-143-6
Nr:
2168255988
chapter in conference materials
67

Title:
Tożsamość wielokulturowa a spis powszechny
Source:
Naród, kultura i państwo w procesie globalizacji / red. Jarosław Rokicki, Monika Banaś - Kraków: Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, 2004, s. 271-278 - Bibliogr.
ISBN:
83-233-1904-9
Nr:
2168255970
chapter in conference materials
68

Title:
Przeszłość i historia w stosunkach międzyetnicznych
Source:
Przegląd Polonijny. - R. 30, z. 3 (113) (2004) , s. 113-126 - Bibliogr.
Nr:
2168256016
article
69

Title:
Spis powszechny a etyczny wymiar tożsamości jednostki = The 2002 Census and the Ethical Dimension of Individual Identity
Source:
Etyczny wymiar tożsamości kulturowej : studia z antropologii społecznej / red. Mariola Flis - Kraków: Zakład Wydawniczy Nomos, 2004, s. 89-106. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-88508-57-1
Access mode:
Nr:
2168255860
chapter in monograph
70

Title:
Współpraca czy konflikt? Relacje mniejszość - większość na przykładzie ideologii etnicznej Tatarów polskich
Source:
Skąd przychodzi Antychryst? Kontakty i konflikty etniczne w Europie Środkowej i Południowej : fakty - interpretacje - refleksje / red. Tomasz Falęcki - Kraków: Wydaw. Naukowe Akademii Pedagogicznej, 2004, s. 340-351
ISBN:
83-7271-291-5
Nr:
2168255852
chapter in conference materials
71

Title:
Tożsamość wielokulturowa : Tatarzy polscy
Source:
Pogranicza i multikulturalizm w warunkach Unii Europejskiej : implikacje dla wschodniego pogranicza Polski. T. 1 / red. Kazimierz Krzysztofek, Andrzej Sadowski - Białystok: Wydaw. Uniwersytetu w Białymstoku, 2004, s. 331-345 - Bibliogr.
ISBN:
83-89031-87-6
Nr:
2168255854
chapter in conference materials
72

Author:
Anthony P. Cohen
Title:
Wspólnoty znaczeń
Source:
Badanie kultury : elementy teorii antropologicznej / oprac. Marian Kempny, Ewa Nowicka - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2003, s. 192-215
Tłumaczenie:
ISBN:
83-01-14025-9
Nr:
2168256008
chapter in monograph
73

Title:
O pożytkach z badania ideologii w ponowoczesnym świecie
Source:
Wymiary globalizacji kulturowej - wyzwania badawcze / red. Marian Kempny, Grażyna Woroniecka - Olsztyn: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Informatyki i Ekonomii Towarzystwa Wiedzy Powszechnej, 2003, s. 29-37 - Bibliogr.
ISBN:
83-87867-07-1
Nr:
2168255974
chapter in monograph
74

Title:
A lengyel tatárok vallási identitása : Uram, Ön tatár? - Igen, muzulmán vagyok... = Religious Identity of Tartars Living in Poland : Are You Tartar? Yes, I Am Muslim
Source:
Regio : kisebbség, politika, társadalom. - 13. évf., 1. sz. (2002) , s. 151-170. - [odczyt: 30.10.2013] - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168263552
article
75

Title:
Tatarzy polscy : wizja narodu i polskości grupy
Source:
Państwo i Społeczeństwo. - R. 2, nr 2 (2002) , s. 279-290 - Bibliogr.
Nr:
2168255982
article
76

Title:
Identity Formation in the Majority-Minority Relations
Source:
Polish Sociological Review. - 2 (134) (2001) , s. 209-220. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168255862
article
77

Title:
Vznik a zánik symbolických hranic : národní identita polských Tatarů = Rise nad Fall of Symbolical Borders : Ethnic Identity of Polish Tatars
Source:
Lidé města : revue pro etnologii, antropologii a etologii komunikace. - č. 5 (2001) , s. 47-61. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168255954
article
78

Title:
Tatarski islam : doktryna i praktyka
Source:
Biuletyn Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Częstochowie Instytutu Filozoficzno-Historycznego. - 20 (6) (1999) , s. 3-20 - Bibliogr.
Nr:
2168255950
article
79

Title:
Tatarzy polscy : tożsamość religijna i etniczna
Publisher address:
Kraków: Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych "Universitas", 1999
Physical description:
238 s.; 21 cm.
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-7052-760-4
Nr:
2168255844
monograph
80

Title:
Tożsamość etniczna Tatarów polskich - zarys problematyki
Source:
Biuletyn Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Częstochowie Instytutu Filozoficzno-Historycznego. - 12 (3) (1998) , s. 12-21
Nr:
2168255914
article
81

Title:
Polish Tartars : Ethnic Ideology and State Policy
Source:
The Politics of Ethnic Consciousness / red. Cora Govers, Hans Vermeulen - Basingstoke [u.a.]: Macmillan [u.a.], 1997, s. 343-366 - Bibliogr.
ISBN:
0-312-17284-2 ; 0-333-670409-X
Nr:
2168255850
chapter in conference materials
82

Title:
"Polskość" a "tatarskość" - narodowa i etniczna tożsamość Tatarów polskich
Source:
U progu wielokulturowości : nowe oblicza społeczeństwa polskiego / red. Marian Kempny, Alina Kapciak, Sławomir Łodziński - Warszawa: Oficyna Naukowa, 1997, s. 233-245
ISBN:
83-85505-69-5
Nr:
2168263546
chapter in monograph
83

Title:
Problemy dobra i zła w bolszewickim świecie znaczeń = Problems of Good and Evil in Bolschevik's World of Meanings
Source:
Studia Socjologiczne. - nr 1-2 (124-125) (1992) , s. 145-155
Nr:
2168263374
article
1
How do New Nations Arise? The Case of the Kashubians / Katarzyna WARMIŃSKA // Ethnicities. - vol. 21, iss. 5 (2021), s. 953-978. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1468-7968
2
Multiculturalism in Poland / Katarzyna WARMIŃSKA // Migration und Soziale Arbeit [on-line]. - Jg. 42, H. 1 (2021), s. 53-61. - Tytuł numeru: Multikulturelle Spannungsfelder und Multikulturalismus. - Bibliogr. - ISSN 1432-6000
3
Jak powstają nowe narody, czyli o nation-making : przykład kaszubski = How New Nations Arise - that is about Nation-Making : the Kashubian Case / Katarzyna WARMIŃSKA-ZYGMUNT // Miscellanea Anthropologica et Sociologica. - t. 21, nr 1 (2020), s. 59-75. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: O narodach - szkice = Essays on Nations. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/maes/article/view/4517/3933. - ISSN 2084-2937
4
Introduction / Ewa Michna, Katarzyna WARMIŃSKA // W: Identity Strategies of Stateless Ethnic Minority Groups in Contemporary Poland / eds. Ewa Michna, Katarzyna WARMIŃSKA. - Cham: Springer, 2020. - (Migration, Minorities and Modernity, ISSN 2522-0713 ; vol. 5). - S. VII-XX. - Bibliogr. - ISBN 978-3-030-41574-7 ; 978-3-030-41575-4. - Pełny tekst: https://link.springer.com/content/pdf/bfm%3A978-3-030-41575-4%2F1.pdf
5
We Are the Same but Different : the Processes of Identity Construction in the Case of Polish Tatars / Katarzyna WARMIŃSKA // W: Identity Strategies of Stateless Ethnic Minority Groups in Contemporary Poland / eds. Ewa Michna, Katarzyna WARMIŃSKA. - Cham: Springer, 2020. - (Migration, Minorities and Modernity, ISSN 2522-0713 ; vol. 5). - S. 79-98. - Bibliogr. - ISBN 978-3-030-41574-7 ; 978-3-030-41575-4
6
Are We an Ethnic Group or a Nation? The Strategies of Kashubian Identity Politics / Katarzyna WARMIŃSKA // W: Identity Strategies of Stateless Ethnic Minority Groups in Contemporary Poland / eds. Ewa Michna, Katarzyna WARMIŃSKA. - Cham: Springer, 2020. - (Migration, Minorities and Modernity, ISSN 2522-0713 ; vol. 5). - S. 121-143. - Bibliogr. - ISBN 978-3-030-41574-7 ; 978-3-030-41575-4
7
A Duet on Engagement : Challenges and Dilemmas of the Researcher of Ethnicities in Poland in the Early 1990s = Dwugłos o zaangażowaniu : wyzwania i dylematy badacza etniczności w Polsce na początku lat dziewięćdziesiątych XX wieku / Katarzyna WARMIŃSKA, Ewa Michna // Kultura i Społeczeństwo. - T. 64, nr 2 (2020), s. 99-118. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Antropologia zaangażowana w czasie nacjonalistycznego wzmozenia. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://czasopisma.isppan.waw.pl/index.php/kis/article/view/836. - ISSN 0023-5172
8
Pole etniczne / Katarzyna WARMIŃSKA // W: Studia nad granicami i pograniczami : leksykon / red. nauk. Elżbieta Opiłowska, Marcin Dębicki, Kamilla Dolińska, Justyna Kajta, Zbigniew Kurcz, Julita Makaro, Natalia Niedźwiecka-Iwańczak. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2020. - S. 302-310. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65390-61-5. - Pełny tekst: https://leksykon.granice.uni.wroc.pl/Artykuly/Pole-etniczne#
9
Identity Strategies of Stateless Ethnic Minority Groups in Contemporary Poland / eds. Ewa Michna, Katarzyna WARMIŃSKA. - Cham : Springer, 2020. - XIX, 173 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. przy rozdz. - Migration, Minorities and Modernity, ISSN 2522-0713 ; vol. 5. - ISBN 978-3-030-41574-7 ; 978-3-030-41575-4
10
Dystans - zaangażowanie - uwikłanie : badacz wobec społeczności mniejszościowych / Ewa Michna, Katarzyna WARMIŃSKA-ZYGMUNT // W: Wyobrażone, przeżyte i przedstawione : księga jubileuszowa dla Profesora Janusza Muchy / red. Łukasz Krzyżowski, Katarzyna Leszczyńska, Maria Szmeja. - Kraków: Zakład Wydawniczy Nomos, 2019. - S. 204-213. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7688-537-7
11
Miasto, ekonomia, kultura : księga dedykowana Profesor Annie Karwińskiej / red. nauk. Przemysław KISIEL, Anna URBANIAK, Katarzyna WARMIŃSKA-ZYGMUNT. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2019. - 300 s. : il. ; 25 cm. - Bibliogr. przy rozdz. - ISBN 978-83-65390-01-1
12
Jak badać współczesne tożsamości kolektywne? / Katarzyna WARMIŃSKA-ZYGMUNT // W: Miasto, ekonomia, kultura : księga dedykowana Profesor Annie Karwińskiej / red. nauk. Przemysław KISIEL, Anna URBANIAK, Katarzyna WARMIŃSKA-ZYGMUNT. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2019. - S. 262-270. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65390-01-1
13
Wprowadzenie / Przemysław KISIEL, Anna URBANIAK, Katarzyna WARMIŃSKA-ZYGMUNT // W: Miasto, ekonomia, kultura : księga dedykowana Profesor Annie Karwińskiej / red. nauk. Przemysław KISIEL, Anna URBANIAK, Katarzyna WARMIŃSKA-ZYGMUNT. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2019. - S. 9-35. - ISBN 978-83-65390-01-1
14
Nacjonalizm czy polityka tożsamości? Przykład kaszubski = Nationalism or Identity Politics? The Example of the Kashubs / Katarzyna WARMIŃSKA // Kultura i Społeczeństwo. - T. 62, nr 2 (2018), s. 105-119. - Summ.. - Tytuł numeru: Przemiany więzi. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://czasopisma.isppan.waw.pl/index.php/kis/article/view/1123/900. - ISSN 0023-5172
15
Socio-cultural Impact on Women Entrepreneurship in Lebanon / Mony Trad ; Promotor: Jadwiga BERBEKA ; Promotor: Katarzyna WARMIŃSKA. - Kraków, 2018. - 311 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazybg.uek.krakow.pl/cyfrowa/kolekcje/publikacja/1200003373
16
Czym jest Kraków? Analiza pola semantycznego = What is Cracow? A Semantic Field Analysis / Katarzyna WARMIŃSKA, Anna URBANIAK // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 3 (963) (2017), s. 87-102. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/download/1274/962. - ISSN 1898-6447
17
O spotkaniu tożsamości z polityką = When Identity Meets Politics / Katarzyna WARMIŃSKA // Opuscula Sociologica. - nr 3 (21) (2017), s. 35-44. - Summ., streszcz. - Pełny tekst: https://wnus.edu.pl/os/pl/issue/769/article/12346/. - ISSN 2299-9000
18
Polish and Lithuanian Tatars : One History and Two Stories / Katarzyna WARMIŃSKA // Nurt SVD. - R. 51, t. 142, z. 2 (2017), s. 111-122. - Summ., streszcz. - Pełny tekst: http://www.nurtsvd.pl/media/pdf/nurt_2_2017.pdf. - ISSN 1233-9717
19
Wprowadzenie / Ewa Michna, Katarzyna WARMIŃSKA // Studia Migracyjne - Przegląd Polonijny / [red. nacz. Dorota Praszałowicz ; red. nauk. tomu: Ewa Michna, Katarzyna WARMIŃSKA]. - R. 42, z. 4 (162) (2016), s. 5-8. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.kbnm.pan.pl/images/pdf/SM_PP_4_2016/St.-Migrac.-4-16-1-Wprowadzenie.pdf
20
Studia Migracyjne - Przegląd Polonijny / [red. nacz. Dorota Praszałowicz ; red. nauk. tomu: Ewa Michna, Katarzyna WARMIŃSKA]. - Warszawa : Komitet Badań nad Migracjami Polskie Akademii Nauk, 2016. - R. 42, z. 4 (162). - Pełny tekst: https://www.ejournals.eu/Studia-Migracyjne/. - ISSN 2081-4488
21
Kaszubski dyskurs narodowy na kanwie badań wśród osób narodowości kaszubskiej / Katarzyna WARMIŃSKA // W: Polityczne i społeczne aspekty wielokulturowości : migracje i mniejszości / red. nauk. Anita Adamczyk, Andrzej Sakson, Cezary Trosiak. - Poznań: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM, 2016. - (Mniejszości - Migracje - Wielokulturowość ; t. 2). - S. 359-366. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62907-83-0. - Pełny tekst: http://migranci-mniejszosci.amu.edu.pl/wp-content/uploads/2018/04/Adamczyk-Sakson-Trosiak-2016-Polityczne-i-spo%C5%82eczne-aspekty-wielokulturowo%C5%9Bci.-Migracje-i-mniejszo%C5%9Bci.pdf
22
Kto pyta, nie błądzi? O badaniach społeczności etnicznych = Are Many Things Lost for Want of Asking? About Research among Ethnic Communities / Katarzyna WARMIŃSKA // Zeszyty Łużyckie. - t. 50 (2016), s. 381-392. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Badania nad Łużyczanami i innymi mniejszościami w Europie. - Bibliogr. - ISSN 0867-6364
23
O "odzyskiwaniu" kultury etnicznej : przykład polskich Tatarów = The Recovery of Culture : the Polish Tartars' Case / Katarzyna WARMIŃSKA // Przegląd Kulturoznawczy. - nr 1 (2016), s. 91-103. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.ejournals.eu/Przeglad-Kulturoznawczy/2016/Numer-1-27-2016/art/7032/. - ISSN 1895-975X
24
Islam a etniczność na przykładzie Tatarów polskich / Katarzyna WARMIŃSKA // W: Miscellanea Islamica : Islam w badaniach i praktyce kontaktów międzykulturowych / red. Piotr Stawiński. - Kraków: Zakład Wydawniczy Nomos, 2016. - S. 123-144. - Streszcz. - ISBN 978-83-7688-411-0
25
Etniczność - między wyborem a przymusem : o zarządzaniu tożsamością kolektywną w kontekście spisu powszechnego ludności w 2011 roku w Polsce / Katarzyna WARMIŃSKA // W: Mniejszości narodowe i etniczne w Polsce w świetle Narodowego Spisu Powszechnego Ludności z 2011 roku / red. nauk. Sławomir Łodziński, Katarzyna WARMIŃSKA, Grzegorz Gudaszewski. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2015. - S. 39-55. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7383-735-5
26
Mniejszości narodowe i etniczne w Polsce w świetle Narodowego Spisu Powszechnego Ludności z 2011 roku / red. nauk. Sławomir Łodziński, Katarzyna WARMIŃSKA, Grzegorz Gudaszewski. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2015. - 310 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. przy rozdz. - ISBN 978-83-7383-735-5
27
Między kulturą a polityką : o przemianach etniczności we współczesnej Polsce = Between Culture and Politics : Changes in the Sphere of Ethnic Relations in Contemporary Poland / Katarzyna WARMIŃSKA // W: Polityka etniczna : teorie, koncepcje, wyzwania / red. Henryk Chałupczak, Radosław Zenderowski, Ewa Pogorzała, Tomasz Browarek. - Lublin: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, 2015. - S. 159-174. - Streszcz., summ. - ISBN 978-83-7784-635-3. - Pełny tekst: https://www.researchgate.net/publication/280022973_Miedzy_kultura_a_polityka_O_przemianach_etnicznosci_we_wspolczesnej_Polsce
28
Wprowadzenie : mniejszości narodowe i etniczne w Polsce w świetle Narodowego Spisu Powszechnego Ludności 2011 / Sławomir Łodziński, Katarzyna WARMIŃSKA, Grzegorz Gudaszewski // W: Mniejszości narodowe i etniczne w Polsce w świetle Narodowego Spisu Powszechnego Ludności z 2011 roku / red. nauk. Sławomir Łodziński, Katarzyna WARMIŃSKA, Grzegorz Gudaszewski. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2015. - S. 9-18. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7383-735-5
29
Kaszubski dyskurs etniczny w kontekście regulacji ustawowych / Katarzyna WARMIŃSKA // W: Między lękiem a nadzieją : dziesięć lat funkcjonowania ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz języku regionalnym (2005-2015) / red. Anita Adamczyk, Andrzej Sakson, Cezary Trosiak. - Poznań: Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM, 2015. - (Mniejszości - Migracje - Wielokulturowość ; t. 1). - S. 347-359. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62907-63-2. - Pełny tekst: http://migranci-mniejszosci.amu.edu.pl/wp-content/uploads/2018/04/Adamczyk-Sakson-Trosiak-2015-Mi%C4%99dzy-l%C4%99kiem-a-nadziej%C4%85.-Dziesi%C4%99%C4%87-lat-funkcjoniwania-ustawy-o-mniejszo%C5%9Bciach.pdf
30
A Case of Euro-Muslimness in Poland? The Polish Tartars Case / Katarzyna WARMIŃSKA // W: New Multicultural Identities in Europe : Religion and Ethnicity in Secular Societies / red. Erkan Toguslu, Johan Leman, Ismail Mesut Sezgin. - Leuven: Leuven University Press, 2014. - (Current issues in Islam). - S. 119-136. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-90-5867-981-9. - Pełny tekst: http://www.academia.edu/7740711/A_Case_of_Euro-Muslimness_in_Poland_The_Polish_Tartars_case
31
Studia Humanistyczne AGH / [red. nacz. Maria Szmeja ; red. nauk. tomu: Sławomir Łodziński, Maria Szmeja, Katarzyna WARMIŃSKA]. - Kraków : Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, 2014. - T. 13/3. - Pełny tekst: https://journals.bg.agh.edu.pl/STUDIA/. - ISSN 2084-3364
32
O tożsamości i polityce = Politics and Identity / Katarzyna WARMIŃSKA // Studia Humanistyczne AGH = Contributions to Humanisties AGH : Quarterly of AGH University of Science and Technology / [red. nacz. Maria Szmeja ; red. nauk. tomu: Sławomir Łodziński, Maria Szmeja, Katarzyna WARMIŃSKA]. - Vol. 13, no 3 (2014), s. 49-59. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://journals.agh.edu.pl/human/article/view/1501/1035. - ISSN 2084-3364
33
Wprowadzenie : mniejszości narodowe i etniczne w badaniach socjologicznych po 1989 roku : tożsamości, teorie, badania = Introduction : National and Ethnic Minorities in the Light of Sociological Research after 1989 : Identities, Theories, Studies / Sławomir Łodziński, Maria Szmeja, Katarzyna WARMIŃSKA // Studia Humanistyczne AGH = Contributions to Humanisties AGH : Quarterly of AGH University of Science and Technology / [red. nacz. Maria Szmeja ; red. nauk. tomu: Sławomir Łodziński, Maria Szmeja, Katarzyna WARMIŃSKA]. - T. 13/3 (2014), s. 9-29. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://journals.agh.edu.pl/human/article/view/1515/1049. - ISSN 2084-3364
34
"Pani tego nie zrozumie..." : o konstruowaniu granic kaszubskiej wspólnoty / Katarzyna WARMIŃSKA // W: Kultura, tożsamość i integracja europejska / red. Dariusz Niedźwiedzki. - Kraków: Zakład Wydawniczy Nomos, 2014. - S. 193-212. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7688-170-6. - Pełny tekst: http://www.researchgate.net/publication/279191474_Pani_tego_nie_zrozumie._O_konstruowaniu_granic_kaszubskiej_wsplnoty
35
Koncepcja granicy w dyskursie tożsamościowym = A Concept of Boundary in the Context of Identity Discourse / Katarzyna WARMIŃSKA // W: Granice i pogranicza: państw, grup, dyskursów... : perspektywa antropologiczna i socjologiczna / red. Grażyna Kubica, Halina Rusek. - Katowice: Uniwersytet Śląski w Katowicach, 2013. - (Prace Naukowe / Uniwersytet Śląski w Katowicach, ISSN 0208-6336 ; nr 3091). - S. 49-64. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-226-2233-9
36
Polityka a tożsamość : Kaszëbskô Jednota = Politics versus Identity : Kaszëbskô Jednota / Katarzyna WARMIŃSKA // Studia Migracyjne - Przegląd Polonijny. - R. 39, z. 1 (147) (2013), s. 189-205. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.kbnm.pan.pl/images/Studia_migracyjne__PP_1_2013.pdf#page=189. - ISSN 2081-4488
37
Ponowoczesna wielokulturowość Krakowa jako proces społeczny / Przemysław KISIEL, Katarzyna WARMIŃSKA // W: Miasto w procesach zmian. Etap 3, Potencjały i uwarunkowania rozwojowe miasta : przykład Krakowa / kierownik badań: Anna KARWIŃSKA. - (2013), s. 45-66
38
Tatarzy polscy - tożsamość kolektywna w kontekście regulacji ustawowych = The Collective Identity of Polish Tartars in the Context of Legal Regulations / Katarzyna WARMIŃSKA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 903 (2013), s. 55-65. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/827/649. - ISSN 1898-6447
39
Wirtualny Kraków : na przykładzie analizy stron www dzielnic miasta, ze szczególnym uwzględnieniem dzielnicy Prądnik Czerwony / Przemysław KISIEL, Katarzyna WARMIŃSKA // W: Miasto w procesach zmian. Etap 2, Cele społeczne w rozwoju miasta / kierownik: Anna KARWIŃSKA. - (2013), s. 94-113. - Bibliogr.
40
To Be or Not to Be a Minority Group? : Identity Dilemmas of Kashubians and Polish Tatars / Katarzyna WARMIŃSKA // W: Multiple Identities : Migrants, Ethnicity, and Membership / edited by Paul Spickard. - Bloomington: Indiana University Press, 2013. - S. 114-133. - ISBN 978-0-253-00807-7. - Pełny tekst: http://www.academia.edu/7740501/_To_be_To_Be_or_Not_to_Be_a_Minority_Group_Identity_Dilemmas_of_Kashubians_and_Polish_Tartars_
41
Antropolodzy i antropologia wobec procesu wyznaczania granic dyscypliny : kazus Polski = Anthropologists and Anthropology in View of the Process of Delineating Borders of the Discipline : the Polish Case / Katarzyna WARMIŃSKA // Przegląd Socjologii Jakościowej [on-line]. - T. 9, nr 3 (2013), s. 24-42. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://przegladsocjologiijakosciowej.org/Volume23/PSJ_9_3_Warminska.pdf. - ISSN 1733-8069
42
Jak Kaszubi myślą o sobie, tożsamości i narodzie? Analiza wypowiedzi uczestników forum naszekaszuby.pl / Katarzyna WARMIŃSKA // W: Tożsamość, nowoczesność, stereotypy / red. Renata Dopierała, Kaja Kaźmierska. - Kraków: Zakład Wydawniczy Nomos, 2012. - S. 299-312. - ISBN 978-83-7688-086-0
43
Multiple Identity and Ideology : the Case of Polish Tatars / Katarzyna WARMIŃSKA // W: Identity, Religion and Ethnicity : New Patterns, Realities and Pitfalls / edited by Erkan Toguslu, Johan Leman, Ismail Mesut Sezgin. - Leuven: KULeuven, 2012. - (Workshop Proceedings ; 1). - S. 139-149. - ISBN 978-2-87578-000-3
44
The Researcher of Ethnicity in Poland : Dilemmas and Challenges / Katarzyna WARMIŃSKA // W: The Politics of Culture : Perspectives of Stateless Nationalities/Ethnic Groups / ed. by Ewa Nowicka. - Warszawa: Uniwersytet Warszawski, cop. 2012. - S. 34-42. - Bibliogr. - ISBN 978-83-235-0801-4
45
Niepołomice w świetle wyników badań opinii młodzieży szkolnej / Ewa CIERNIAK-SZÓSTAK, Przemysław KISIEL, Katarzyna WARMIŃSKA, Andrzej SŁABOŃ // W: Miasto w procesach zmian. Etap 1, Uwarunkowania i potencjały rozwoju miasta na przykładzie Niepołomic / kierownik tematu: Anna KARWIŃSKA. - (2012), s. 71-114
46
Kulturowe emanacje ciała / red. Monika Banaś, Katarzyna Warmińska. - Kraków: Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, cop. 2011. - 169, [1] s., [8] s. tabl. (niektóre kolor.) ; 24 cm. - (Varia Culturalia). - ISBN 978-83-233-3134-6
47
Tradycje polskich Tatarów - ciągłość czy zmiana = Polish Tatars Traditions - Continuity or Change? / Katarzyna Warmińska // W: Tradycja w kontekstach kulturowych / red. Jan Adamowski, Marta Wójcicka. - Lublin: Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2011. - (Tradycja dla Współczesności : ciągłość i zmiana ; t. 4). - S. 11-20. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-227-3301-1
48
Tatarzy polscy - tożsamość kolektywna grupy w kontekście regulacji ustawowych / Katarzyna WARMIŃSKA // Przegląd Tatarski. - Nr 2 (10) (2011), s. 17-21. - [odczyt: 18.06.2013]. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.researchgate.net/publication/279997145_Polscy_Tatarzy_-_tozsamosc_kolektywna_w_kontekscie_regulacji_ustawowych. - ISSN 2080-0541
49
Naszekaszuby.pl - Kaszubi dla siebie - Kaszubi o sobie / Katarzyna Warmińska // W: Agora czy Hyde Park : internet jako przestrzeń społeczna grup mniejszościowych / red. Łucja Kapralska, Bożena Pactwa. - Kraków: NOMOS, 2010. - S. 130-142. - ISBN 978-83-7688-047-1
50
O roli przestrzeni i miejsca w tatarskiej etniczności / Katarzyna Warmińska // W: Społeczne tworzenie miejsc : globalizacja, etniczność, władza / red. Andrzej Bukowski, Marcin Lubaś, Jacek Nowak. - Kraków: Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, cop. 2010. - S. 203-221. - Bibliogr. - ISBN 978-83-233-2939-8
51
Refleksje nad kulturą tatarską = Reflections on Tatar Culture / Katarzyna Warmińska // Przegląd Zachodni. - nr 3 (336) (2010), s. 103-116. - Summ. - Pełny tekst: http://www.archiwumpz.iz.poznan.pl/Content/9593/C_II_472-C_II_473BP-2010_3-90.pdf. - ISSN 0033-2437
52
Etniczny dyskurs tożsamościowy w relacjach mniejszość - większość na przykładzie Kaszubów / Katarzyna Warmińska // W: Kulturowe i społeczne wyzwania współczesności / red. Monika Banaś, Tadeusz Paleczny, Katarzyna Warmińska. - Kraków: Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, 2010. - (Varia Culturalia). - S. 211-226. - ISBN 978-83-233-2927-5
53
Kulturowe i społeczne wyzwania współczesności / red. Monika Banaś, Tadeusz Paleczny, Katarzyna Warmińska. - Kraków: Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, 2010. - 226, [1] s. ; 24 cm. - (Varia Culturalia). - ISBN 978-83-233-2927-5
54
O sąsiedztwie kultur / Katarzyna Warmińska // W: Dialog na pograniczach kultur i cywilizacji / red. Tadeusz Paleczny, Monika Banaś. - Kraków: Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, cop. 2009. - S. 85-93. - ISBN 978-83-233-2942-8
55
Europeizacja tożsamości na przykładzie wybranych mniejszości etnicznych w Polsce / Katarzyna Warmińska // W: Społeczne dylematy Europy / red. nauk. Dorota Gizicka. - Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2009. - S. 94-109. - Summ. - ISBN 978-83-7611-171-1
56
Patriotyzm po tatarsku / Katarzyna Warmińska // W: Formuły patriotyzmu w Europie Wschodniej i Środkowej od nowożytności do współczesności / red.: Andrzej Nowak, Andrzej A. Zięba. - Kraków: Polska Akademia Umiejętności, 2009. - S. 411-429. - ISBN 978-83-7676-006-3
57
Tatarska etniczność - ciągłość czy zmiana / Katarzyna Warmińska // W: Tatarzy - historia i kultura : sesja naukowa, Szreniawa, 26-27 czerwca 2009 / [red. nauk. Selim Chazbijewicz]. - Szreniawa: Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego, 2009. - S. 35-44. - Bibliogr. - ISBN 978-83-86624-63-8. - Pełny tekst: http://www.academia.edu/7740839/_Tatarska_etniczno%C5%9B%C4%87_ci%C4%85g%C5%82o%C5%9B%C4%87_czy_zmiana_
58
Dwa etosy - wspólna tradycja? Polscy i litewscy Tatarzy / Katarzyna Warmińska // W: Kreacje i nostalgie : antropologiczne spojrzenie na tradycje w nowoczesnych kontekstach / red. nauk. Dorota Rancew-Sikora, Grażyna Woroniecka, Cezary Obracht-Prondzyński. - Warszawa: Polskie Towarzystwo Socjologiczne, 2009. - S. 66-77. - Bibliogr. - ISBN 978-83-901500-5-5
59
Podróże po światach etnicznych - refleksje antropologiczne / Katarzyna Warmińska // W: Podróż i miejsce w perspektywie antropologicznej / red. Dorota Rancew-Sikora. - Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2009. - S. 221-228. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7326-643-8
60
Etniczny dyskurs mniejszościowy : polscy Tatarzy i Kaszubi / Katarzyna Warmińska // W: Status mniejszościowy i ambiwalencja tożsamości w społeczeństwach wielokulturowych : XIII Ogólnopolski Zjazd Socjologiczny [Zielona Góra, 2007] / red. Janusz Mucha, Bożena Pactwa. - Tychy: Śląskie Wydawnictwa Naukowe, 2008. - (Seria Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Socjologicznego). - S. 87-103. - Bibliogr. - ISBN 978-83-89055-55-2
61
Kim jesteśmy? Status etniczny Kaszubów w oczach kaszubskich ideologów / Katarzyna Warmińska // W: Ślązacy, Kaszubi, Mazurzy i Warmiacy : między polskością a niemieckością / red. Andrzej Sakson. - Poznań: Instytut Zachodni, 2008. - (Seria Ziemie Zachodnie : studia i materiały, ISSN 0084-5507 ; nr 24). - S. 219-231. - ISBN 978-83-87688-86-8
62
Przeszłość jako element polityki tożsamości grup etnicznych w Polsce / Katarzyna Warmińska // W: Polityka historyczna - historia instrumentem bieżącej polityki / red. Stanisław Kilian. - Kraków: Wyższa Szkoła im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, 2008. - (Państwo i Społeczeństwo, ISSN 1643-8299 ; R. 8, nr 2). - S. 185-194
63
Nowe perspektywy badań nad tożsamością - próba oceny kaszubskiej etniczności / Katarzyna Warmińska // W: Kim są Kaszubi? Nowe tendencje w badaniach społecznych / red. Cezary Obracht-Prondzyński. - Gdańsk: Instytut Kaszubski, 2007. - S. 103-111. - ISBN 978-83-89079-76-3
64
Pamięć społeczna w walce o uznanie w społeczeństwie wielokulturowym / Katarzyna Warmińska // W: Wzory wielokulturowości we współczesnym świecie / red. Karolina Golemo, Tadeusz Paleczny, Elżbieta Wiącek. - Kraków: Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, cop. 2006. - S. 205-213. - ISBN 83-233-2130-2
65
Tożsamość obywatelska Tatarów polskich / Katarzyna Warmińska // W: Obywatelstwo i tożsamość w społeczeństwach zróżnicowanych kulturowo i na pograniczach. T. 1 / red. Małgorzata Bieńkowska-Ptasznik, Kazimierz Krzysztofek, Andrzej Sadowski. - Białystok: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, 2006. - S. 315-328. - Summ. - ISBN 978-83-7431-086-4
66
Zagubieni w odpowiedziach... : Tatarzy polscy wobec spisu / Katarzyna Warmińska // W: Mniejszości narodowe w Polsce w świetle Narodowego Spisu Powszechnego z 2002 roku / red. Lucjan Adamczuk, Sławomir Łodziński. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar; Polskie Towarzystwo Socjologiczne, 2006. - (Seria Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Socjologicznego). - S. 209-225. - Bibliogr. - ISBN 83-7383-143-6
67
Tożsamość wielokulturowa a spis powszechny / Katarzyna Warmińska // W: Naród, kultura i państwo w procesie globalizacji / red. Jarosław Rokicki, Monika Banaś. - Kraków: Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, 2004. - S. 271-278. - Bibliogr. - ISBN 83-233-1904-9
68
Przeszłość i historia w stosunkach międzyetnicznych / Katarzyna Warmińska // Przegląd Polonijny. - R. 30, z. 3 (113) (2004), s. 113-126. - Bibliogr. - ISSN 0137-303X
69
Spis powszechny a etyczny wymiar tożsamości jednostki = The 2002 Census and the Ethical Dimension of Individual Identity / Katarzyna Warmińska // W: Etyczny wymiar tożsamości kulturowej : studia z antropologii społecznej / red. Mariola Flis. - Kraków: Zakład Wydawniczy Nomos, 2004. - S. 89-106. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 83-88508-57-1. - Pełny tekst: http://usfiles.us.szc.pl/pliki/plik_1207134253.pdf
70
Współpraca czy konflikt? Relacje mniejszość - większość na przykładzie ideologii etnicznej Tatarów polskich / Katarzyna Warmińska // W: Skąd przychodzi Antychryst? Kontakty i konflikty etniczne w Europie Środkowej i Południowej : fakty - interpretacje - refleksje / red. Tomasz Falęcki. - Kraków: Wydaw. Naukowe Akademii Pedagogicznej, 2004. - S. 340-351. - ISBN 83-7271-291-5
71
Tożsamość wielokulturowa : Tatarzy polscy / Katarzyna Warmińska // W: Pogranicza i multikulturalizm w warunkach Unii Europejskiej : implikacje dla wschodniego pogranicza Polski. T. 1 / red. Kazimierz Krzysztofek, Andrzej Sadowski. - Białystok: Wydaw. Uniwersytetu w Białymstoku, 2004. - S. 331-345. - Bibliogr. - ISBN 83-89031-87-6
72
Wspólnoty znaczeń / Anthony P. Cohen ; przełożyła Katarzyna Warmińska // W: Badanie kultury : elementy teorii antropologicznej / oprac. Marian Kempny, Ewa Nowicka. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2003. - S. 192-215. - ISBN 83-01-14025-9
73
O pożytkach z badania ideologii w ponowoczesnym świecie / Katarzyna Warmińska // W: Wymiary globalizacji kulturowej - wyzwania badawcze / red. Marian Kempny, Grażyna Woroniecka. - Olsztyn: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Informatyki i Ekonomii Towarzystwa Wiedzy Powszechnej, 2003. - S. 29-37. - Bibliogr. - ISBN 83-87867-07-1
74
A lengyel tatárok vallási identitása : Uram, Ön tatár? - Igen, muzulmán vagyok... = Religious Identity of Tartars Living in Poland : Are You Tartar? Yes, I Am Muslim / Katarzyna Warmińska // Regio : kisebbség, politika, társadalom. - 13. évf., 1. sz. (2002), s. 151-170. - Summ.. - [odczyt: 30.10.2013]. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://epa.oszk.hu/00000/00036/00044/pdf/07.pdf. - ISSN 0865-557X
75
Tatarzy polscy : wizja narodu i polskości grupy / Katarzyna Warmińska // Państwo i Społeczeństwo. - R. 2, nr 2 (2002), s. 279-290. - Bibliogr. - ISSN 1643-8299
76
Identity Formation in the Majority-Minority Relations / Katarzyna Warmińska // Polish Sociological Review. - 2 (134) (2001), s. 209-220. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1231-1413
77
Vznik a zánik symbolických hranic : národní identita polských Tatarů = Rise nad Fall of Symbolical Borders : Ethnic Identity of Polish Tatars / Katarzyna Warmińska // Lidé města : revue pro etnologii, antropologii a etologii komunikace. - č. 5 (2001), s. 47-61. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1212-8112
78
Tatarski islam : doktryna i praktyka / Katarzyna Warmińska // Biuletyn Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Częstochowie Instytutu Filozoficzno-Historycznego. - 20 (6) (1999), s. 3-20. - Bibliogr.
79
Tatarzy polscy : tożsamość religijna i etniczna / Katarzyna Warmińska. - Kraków: Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych "Universitas", 1999. - 238 s. ; 21 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-7052-760-4
80
Tożsamość etniczna Tatarów polskich - zarys problematyki / Katarzyna Warmińska // Biuletyn Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Częstochowie Instytutu Filozoficzno-Historycznego. - 12 (3) (1998), s. 12-21
81
Polish Tartars : Ethnic Ideology and State Policy / Katarzyna Warmińska // W: The Politics of Ethnic Consciousness / ed. by Cora Govers, Hans Vermeulen. - Basingstoke [u.a.]: Macmillan [u.a.], 1997. - S. 343-366. - Bibliogr. - ISBN 0-312-17284-2 ; 0-333-670409-X
82
"Polskość" a "tatarskość" - narodowa i etniczna tożsamość Tatarów polskich / Katarzyna Warmińska // W: U progu wielokulturowości : nowe oblicza społeczeństwa polskiego / red. nauk. Marian Kempny, Alina Kapciak, Sławomir Łodziński. - Warszawa: Oficyna Naukowa, 1997. - S. 233-245. - ISBN 83-85505-69-5
83
Problemy dobra i zła w bolszewickim świecie znaczeń = Problems of Good and Evil in Bolschevik's World of Meanings / Katarzyna Warmińska // Studia Socjologiczne. - nr 1-2 (124-125) (1992), s. 145-155. - ISSN 0039-3371
1
Warmińska K., (2021), How do New Nations Arise? The Case of the Kashubians, "Ethnicities", vol. 21, iss. 5, s. 953-978.
2
Warmińska K., (2021), Multiculturalism in Poland, "Migration und Soziale Arbeit" [on-line], Jg. 42, H. 1, s. 53-61.
3
Warmińska-Zygmunt K., (2020), Jak powstają nowe narody, czyli o nation-making : przykład kaszubski, "Miscellanea Anthropologica et Sociologica", t. 21, nr 1, s. 59-75; https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/maes/article/view/4517/3933
4
Michna E., Warmińska K., (2020), Introduction. [W:] Michna E., WARMIŃSKA K. (red.), Identity Strategies of Stateless Ethnic Minority Groups in Contemporary Poland (Migration, Minorities and Modernity (MMMO); vol. 5), Cham : Springer, s. VII-XX.
5
Warmińska K., (2020), We Are the Same but Different : the Processes of Identity Construction in the Case of Polish Tatars. [W:] Michna E., WARMIŃSKA K. (red.), Identity Strategies of Stateless Ethnic Minority Groups in Contemporary Poland (Migration, Minorities and Modernity (MMMO); vol. 5), Cham : Springer, s. 79-98.
6
Warmińska K., (2020), Are We an Ethnic Group or a Nation? The Strategies of Kashubian Identity Politics. [W:] Michna E., WARMIŃSKA K. (red.), Identity Strategies of Stateless Ethnic Minority Groups in Contemporary Poland (Migration, Minorities and Modernity (MMMO); vol. 5), Cham : Springer, s. 121-143.
7
Warmińska K., Michna E., (2020), A Duet on Engagement : Challenges and Dilemmas of the Researcher of Ethnicities in Poland in the Early 1990s, "Kultura i Społeczeństwo", T. 64, nr 2, s. 99-118; http://czasopisma.isppan.waw.pl/index.php/kis/article/view/836
8
Warmińska K., (2020), Pole etniczne. [W:] Opiłowska E., Dębicki M., Dolińska K., Kajta J., Kurcz Z., Makaro J., Niedźwiecka-Iwańczak N. (red.), Studia nad granicami i pograniczami : leksykon, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, s. 302-310.
9
Michna E., Warmińska K. (red.), (2020), Identity Strategies of Stateless Ethnic Minority Groups in Contemporary Poland, (Migration, Minorities and Modernity (MMMO), vol. 5), Cham : Springer, XIX, 173 s.
10
Michna E., Warmińska-Zygmunt K., (2019), Dystans - zaangażowanie - uwikłanie : badacz wobec społeczności mniejszościowych. [W:] Krzyżowski Ł., Leszczyńska K., Szmeja M. (red.), Wyobrażone, przeżyte i przedstawione : księga jubileuszowa dla Profesora Janusza Muchy, Kraków : Zakład Wydawniczy Nomos, s. 204-213.
11
Kisiel P., Urbaniak A., Warmińska-Zygmunt K. (red.), (2019), Miasto, ekonomia, kultura: księga dedykowana Profesor Annie Karwińskiej, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, 300 s.
12
Warmińska-Zygmunt K., (2019), Jak badać współczesne tożsamości kolektywne?. [W:] KISIEL P., URBANIAK A., WARMIŃSKA-ZYGMUNT K. (red.), Miasto, ekonomia, kultura : księga dedykowana Profesor Annie Karwińskiej, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, s. 262-270.
13
Kisiel P., Urbaniak A., Warmińska-Zygmunt K., (2019), Wprowadzenie. [W:] Kisiel P., Urbaniak A., Warmińska-Zygmunt K. (red.), Miasto, ekonomia, kultura : księga dedykowana Profesor Annie Karwińskiej, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, s. 9-35.
14
Warmińska K., (2018), Nacjonalizm czy polityka tożsamości? Przykład kaszubski, "Kultura i Społeczeństwo", T. 62, nr 2, s. 105-119; http://czasopisma.isppan.waw.pl/index.php/kis/article/view/1123/900
15
Trad M., (2018), Socio-cultural Impact on Women Entrepreneurship in Lebanon, Prom. Berbeka J., Kraków : , 311 k.
16
Warmińska K., Urbaniak A., (2017), Czym jest Kraków? Analiza pola semantycznego, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 3 (963), s. 87-102; https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/download/1274/962
17
Warmińska K., (2017), O spotkaniu tożsamości z polityką, "Opuscula Sociologica", nr 3 (21), s. 35-44; https://wnus.edu.pl/os/pl/issue/769/article/12346/
18
Warmińska K., (2017), Polish and Lithuanian Tatars : One History and Two Stories, "Nurt SVD", R. 51, t. 142, z. 2, s. 111-122; http://www.nurtsvd.pl/media/pdf/nurt_2_2017.pdf
19
Michna E., Warmińska K., (2016), Wprowadzenie. [W:] Praszałowicz D., Michna E., Warmińska K. (red.), Studia Migracyjne - Przegląd Polonijny, s. 5-8.
20
Studia Migracyjne - Przegląd Polonijny / [red. nacz. Dorota Praszałowicz ; red. nauk. tomu: Ewa Michna, Katarzyna WARMIŃSKA] Warszawa : Komitet Badań nad Migracjami Polskie Akademii Nauk, 2016. - R. 42, z. 4 (162). - . - 2081-4488
21
Warmińska K., (2016), Kaszubski dyskurs narodowy na kanwie badań wśród osób narodowości kaszubskiej. [W:] Adamczyk A., Sakson A., Trosiak C. (red.), Polityczne i społeczne aspekty wielokulturowości : migracje i mniejszości, Poznań : Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM, s. 359-366.
22
Warmińska K., (2016), Kto pyta, nie błądzi? O badaniach społeczności etnicznych, "Zeszyty Łużyckie", t. 50, s. 381-392.
23
Warmińska K., (2016), O "odzyskiwaniu" kultury etnicznej : przykład polskich Tatarów, "Przegląd Kulturoznawczy", nr 1, s. 91-103; http://www.ejournals.eu/Przeglad-Kulturoznawczy/2016/Numer-1-27-2016/art/7032/
24
Warmińska K., (2016), Islam a etniczność na przykładzie Tatarów polskich. [W:] Stawiński P. (red.), Miscellanea Islamica : Islam w badaniach i praktyce kontaktów międzykulturowych, Kraków : Zakład Wydawniczy Nomos, s. 123-144.
25
Warmińska K., (2015), Etniczność - między wyborem a przymusem : o zarządzaniu tożsamością kolektywną w kontekście spisu powszechnego ludności w 2011 roku w Polsce. [W:] Łodziński S., Warmińska K., Gudaszewski G. (red.), Mniejszości narodowe i etniczne w Polsce w świetle Narodowego Spisu Powszechnego Ludności z 2011 roku, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, s. 39-55.
26
Łodziński S., Warmińska K., Gudaszewski G. (red.), (2015), Mniejszości narodowe i etniczne w Polsce w świetle Narodowego Spisu Powszechnego Ludności z 2011 roku, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, 310 s.
27
Warmińska K., (2015), Między kulturą a polityką : o przemianach etniczności we współczesnej Polsce. [W:] Chałupczak H., Zenderowski R., Pogorzała E., Browarek T. (red.), Polityka etniczna : teorie, koncepcje, wyzwania, Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, s. 159-174.
28
Łodziński S., Warmińska K., Gudaszewski G., (2015), Wprowadzenie : mniejszości narodowe i etniczne w Polsce w świetle Narodowego Spisu Powszechnego Ludności 2011. [W:] Łodziński S., Warmińska K., Gudaszewski G. (red.), Mniejszości narodowe i etniczne w Polsce w świetle Narodowego Spisu Powszechnego Ludności z 2011 roku, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, s. 9-18.
29
Warmińska K., (2015), Kaszubski dyskurs etniczny w kontekście regulacji ustawowych. [W:] Adamczyk A., Sakson A., Trosiak C. (red.), Między lękiem a nadzieją: dziesięć lat funkcjonowania ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz języku regionalnym (2005-2015), Poznań : Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM, s. 347-359.
30
Warmińska K., (2014), A Case of Euro-Muslimness in Poland? The Polish Tartars Case. [W:] Toguslu E., Leman J., Sezgin (red.), New Multicultural Identities in Europe : Religion and Ethnicity in Secular Societies, Leuven : Leuven University Press, s. 119-136.
31
Studia Humanistyczne AGH / [red. nacz. Maria Szmeja ; red. nauk. tomu: Sławomir Łodziński, Maria Szmeja, Katarzyna WARMIŃSKA] Kraków : Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, 2014. - T. 13/3. - . - 2084-3364
32
Warmińska K., (2014), O tożsamości i polityce, "Studia Humanistyczne AGH", Vol. 13, no 3, s. 49-59; https://journals.agh.edu.pl/human/article/view/1501/1035
33
Łodziński S., Szmeja M., Warmińska K., (2014), Wprowadzenie : mniejszości narodowe i etniczne w badaniach socjologicznych po 1989 roku : tożsamości, teorie, badania, "Studia Humanistyczne AGH", T. 13/3, s. 9-29; https://journals.agh.edu.pl/human/article/view/1515/1049
34
Warmińska K., (2014), "Pani tego nie zrozumie..." : o konstruowaniu granic kaszubskiej wspólnoty. [W:] Niedźwiedzki D. (red.), Kultura, tożsamość i integracja europejska, Kraków : Zakład Wydawniczy Nomos, s. 193-212.
35
Warmińska K., (2013), Koncepcja granicy w dyskursie tożsamościowym. [W:] Kubica G., Rusek H. (red.), Granice i pogranicza: państw, grup, dyskursów... : perspektywa antropologiczna i socjologiczna (Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach; nr 3091), Katowice : Uniwersytet Śląski w Katowicach, s. 49-64.
36
Warmińska K., (2013), Polityka a tożsamość : Kaszëbskô Jednota, "Studia Migracyjne - Przegląd Polonijny", R. 39, z. 1 (147), s. 189-205; http://www.kbnm.pan.pl/images/Studia_migracyjne__PP_1_2013.pdf#page=189
37
Kisiel P., Warmińska K., (2013), Ponowoczesna wielokulturowość Krakowa jako proces społeczny. [W:] Karwińska A. (kierownik tematu), Miasto w procesach zmian. Etap 3, Potencjały i uwarunkowania rozwojowe miasta : przykład Krakowa, s. 45-66.
38
Warmińska K., (2013), Tatarzy polscy - tożsamość kolektywna w kontekście regulacji ustawowych, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 903, s. 55-65; https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/827/649
39
Kisiel P., Warmińska K., (2013), Wirtualny Kraków : na przykładzie analizy stron www dzielnic miasta, ze szczególnym uwzględnieniem dzielnicy Prądnik Czerwony. [W:] Karwińska A. (kierownik tematu), Miasto w procesach zmian. Etap 2, Cele społeczne w rozwoju miasta, s. 94-113.
40
Warmińska K., (2013), To Be or Not to Be a Minority Group? : Identity Dilemmas of Kashubians and Polish Tatars. [W:] Spickard P. (red.), Multiple Identities: Migrants, Ethnicity, and Membership, Bloomington : Indiana University Press, s. 114-133.
41
Warmińska K., (2013), Antropolodzy i antropologia wobec procesu wyznaczania granic dyscypliny : kazus Polski, "Przegląd Socjologii Jakościowej" [on-line], T. 9, nr 3, s. 24-42; http://przegladsocjologiijakosciowej.org/Volume23/PSJ_9_3_Warminska.pdf
42
Warmińska K., (2012), Jak Kaszubi myślą o sobie, tożsamości i narodzie? Analiza wypowiedzi uczestników forum naszekaszuby.pl. [W:] Dopierała R., Kaźmierska K. (red.), Tożsamość, nowoczesność, stereotypy, Kraków : Zakład Wydawniczy Nomos, s. 299-312.
43
Warmińska K., (2012), Multiple Identity and Ideology : the Case of Polish Tatars. [W:] Toguslu E., Leman J., Sezgin (red.), Identity, Religion and Ethnicity: New Patterns, Realities and Pitfalls, Leuven : KULeuven, s. 139-149.
44
Warmińska K., (2012), The Researcher of Ethnicity in Poland : Dilemmas and Challenges. [W:] Nowicka E. (red.), The Politics of Culture: Perspectives of Stateless Nationalities/Ethnic Groups, Warszawa : Uniwersytet Warszawski, s. 34-42.
45
Cierniak-Szóstak E., Kisiel P., Warmińska K., Słaboń A., (2012), Niepołomice w świetle wyników badań opinii młodzieży szkolnej. [W:] Anna KARWIŃSKA (kierownik tematu), Miasto w procesach zmian. Etap 1, Uwarunkowania i potencjały rozwoju miasta na przykładzie Niepołomic, s. 71-114.
46
Banaś M., Warmińska K. (red.), (2011), Kulturowe emanacje ciała, Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 169, [1] s., [8] s. tabl. (niektóre kolor.)
47
Warmińska K., (2011), Tradycje polskich Tatarów - ciągłość czy zmiana. [W:] Adamowski J., Wójcicka M. (red.), Tradycja w kontekstach kulturowych, Lublin : Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, s. 11-20.
48
Warmińska K., (2011), Tatarzy polscy - tożsamość kolektywna grupy w kontekście regulacji ustawowych, "Przegląd Tatarski", Nr 2 (10), s. 17-21; https://www.researchgate.net/publication/279997145_Polscy_Tatarzy_-_tozsamosc_kolektywna_w_kontekscie_regulacji_ustawowych
49
Warmińska K., (2010), Naszekaszuby.pl - Kaszubi dla siebie - Kaszubi o sobie. [W:] Kapralska Ł., Pactwa B. (red.), Agora czy Hyde Park : internet jako przestrzeń społeczna grup mniejszościowych, Kraków : NOMOS, s. 130-142.
50
Warmińska K., (2010), O roli przestrzeni i miejsca w tatarskiej etniczności. [W:] Bukowski A., Lubaś M., Nowak J. (red.), Społeczne tworzenie miejsc : globalizacja, etniczność, władza, Kraków : Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, s. 203-221.
51
Warmińska K., (2010), Refleksje nad kulturą tatarską, "Przegląd Zachodni", nr 3 (336), s. 103-116; http://www.archiwumpz.iz.poznan.pl/Content/9593/C_II_472-C_II_473BP-2010_3-90.pdf
52
Warmińska K., (2010), Etniczny dyskurs tożsamościowy w relacjach mniejszość - większość na przykładzie Kaszubów. [W:] Banaś M., Warmińska K., Paleczny T. (red.), Kulturowe i społeczne wyzwania współczesności, Kraków : Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, s. 211-226.
53
Banaś M., Warmińska K., Paleczny T. (red.), (2010), Kulturowe i społeczne wyzwania współczesności, Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 226, [1] s.
54
Warmińska K., (2009), O sąsiedztwie kultur. [W:] Paleczny T., Banaś M. (red.), Dialog na pograniczach kultur i cywilizacji, Kraków : Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, s. 85-93.
55
Warmińska K., (2009), Europeizacja tożsamości na przykładzie wybranych mniejszości etnicznych w Polsce. [W:] Gizicka D. (red.), Społeczne dylematy Europy, Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, s. 94-109.
56
Warmińska K., (2009), Patriotyzm po tatarsku. [W:] Nowak rA., Zięba (red.), Formuły patriotyzmu w Europie Wschodniej i Środkowej od nowożytności do współczesności, Kraków : Polska Akademia Umiejętności, s. 411-429.
57
Warmińska K., (2009), Tatarska etniczność - ciągłość czy zmiana. [W:] Chazbijewicz S. (red.), Tatarzy - historia i kultura: sesja naukowa, Szreniawa, 26-27 czerwca 2009, Szreniawa : Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego, s. 35-44.
58
Warmińska K., (2009), Dwa etosy - wspólna tradycja? Polscy i litewscy Tatarzy. [W:] Rancew-Sikora D., Woroniecka G., Obracht-Prondzyński C. (red.), Kreacje i nostalgie : antropologiczne spojrzenie na tradycje w nowoczesnych kontekstach, Warszawa : Polskie Towarzystwo Socjologiczne, s. 66-77.
59
Warmińska K., (2009), Podróże po światach etnicznych - refleksje antropologiczne. [W:] Rancew-Sikora D. (red.), Podróż i miejsce w perspektywie antropologicznej, Gdańsk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, s. 221-228.
60
Warmińska K., (2008), Etniczny dyskurs mniejszościowy : polscy Tatarzy i Kaszubi. [W:] Mucha J., Pactwa B. (red.), Status mniejszościowy i ambiwalencja tożsamości w społeczeństwach wielokulturowych : XIII Ogólnopolski Zjazd Socjologiczny [Zielona Góra, 2007], Tychy : Śląskie Wydawnictwa Naukowe, s. 87-103.
61
Warmińska K., (2008), Kim jesteśmy? Status etniczny Kaszubów w oczach kaszubskich ideologów. [W:] Sakson A. (red.), Ślązacy, Kaszubi, Mazurzy i Warmiacy : między polskością a niemieckością (Ziemie Zachodnie; nr 24), Poznań : Instytut Zachodni, s. 219-231.
62
Warmińska K., (2008), Przeszłość jako element polityki tożsamości grup etnicznych w Polsce. [W:] Kilian S. (red.), Polityka historyczna - historia instrumentem bieżącej polityki (Państwo i Społeczeństwo; R. 8, nr 2), Kraków : Wyższa Szkoła im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, s. 185-194.
63
Warmińska K., (2007), Nowe perspektywy badań nad tożsamością - próba oceny kaszubskiej etniczności. [W:] Obracht-Prondzyński C. (red.), Kim są Kaszubi? Nowe tendencje w badaniach społecznych, Gdańsk : Instytut Kaszubski, s. 103-111.
64
Warmińska K., (2006), Pamięć społeczna w walce o uznanie w społeczeństwie wielokulturowym. [W:] Golemo K., Paleczny T., Wiącek E. (red.), Wzory wielokulturowości we współczesnym świecie, Kraków : Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, s. 205-213.
65
Warmińska K., (2006), Tożsamość obywatelska Tatarów polskich. [W:] Bieńkowska-Ptasznik M., Krzysztofek K., Sadowski A. (red.), Obywatelstwo i tożsamość w społeczeństwach zróżnicowanych kulturowo i na pograniczach, T. 1, Białystok : Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, s. 315-328.
66
Warmińska K., (2006), Zagubieni w odpowiedziach... : Tatarzy polscy wobec spisu. [W:] Adamczuk L., Łodziński S. (red.), Mniejszości narodowe w Polsce w świetle Narodowego Spisu Powszechnego z 2002 roku, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar : Polskie Towarzystwo Socjologiczne, s. 209-225.
67
Warmińska K., (2004), Tożsamość wielokulturowa a spis powszechny. [W:] Rokicki J., Banaś M. (red.), Naród, kultura i państwo w procesie globalizacji, Kraków : Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, s. 271-278.
68
Warmińska K., (2004), Przeszłość i historia w stosunkach międzyetnicznych, "Przegląd Polonijny", R. 30, z. 3 (113), s. 113-126.
69
Warmińska K., (2004), Spis powszechny a etyczny wymiar tożsamości jednostki. [W:] Flis M. (red.), Etyczny wymiar tożsamości kulturowej : studia z antropologii społecznej, Kraków : Zakład Wydawniczy Nomos, s. 89-106.
70
Warmińska K., (2004), Współpraca czy konflikt? Relacje mniejszość - większość na przykładzie ideologii etnicznej Tatarów polskich. [W:] Falęcki T. (red.), Skąd przychodzi Antychryst? Kontakty i konflikty etniczne w Europie Środkowej i Południowej : fakty - interpretacje - refleksje, Kraków : Wydaw. Naukowe Akademii Pedagogicznej, s. 340-351.
71
Warmińska K., (2004), Tożsamość wielokulturowa : Tatarzy polscy. [W:] Krzysztofek K., Sadowski A. (red.), Pogranicza i multikulturalizm w warunkach Unii Europejskiej : implikacje dla wschodniego pogranicza Polski, T. 1, Białystok : Wydaw. Uniwersytetu w Białymstoku, s. 331-345.
72
Cohen A., (2003), Wspólnoty znaczeń. [W:] Kempny , Nowicka E. (red.), Badanie kultury : elementy teorii antropologicznej, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 192-215.
73
Warmińska K., (2003), O pożytkach z badania ideologii w ponowoczesnym świecie. [W:] Kempny M., Woroniecka G. (red.), Wymiary globalizacji kulturowej - wyzwania badawcze, Olsztyn : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Informatyki i Ekonomii Towarzystwa Wiedzy Powszechnej, s. 29-37.
74
Warmińska K., (2002), A lengyel tatárok vallási identitása : Uram, Ön tatár? - Igen, muzulmán vagyok..., "Regio", 13. évf., 1. sz., s. 151-170; http://epa.oszk.hu/00000/00036/00044/pdf/07.pdf
75
Warmińska K., (2002), Tatarzy polscy : wizja narodu i polskości grupy, "Państwo i Społeczeństwo", R. 2, nr 2, s. 279-290.
76
Warmińska K., (2001), Identity Formation in the Majority-Minority Relations, "Polish Sociological Review", 2 (134), s. 209-220.
77
Warmińska K., (2001), Vznik a zánik symbolických hranic : národní identita polských Tatarů, "Lidé města", č. 5, s. 47-61.
78
Warmińska K., (1999), Tatarski islam : doktryna i praktyka, "Biuletyn Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Częstochowie Instytutu Filozoficzno-Historycznego", 20 (6), s. 3-20.
79
Warmińska K., (1999), Tatarzy polscy: tożsamość religijna i etniczna, Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych "Universitas", 238 s.
80
Warmińska K., (1998), Tożsamość etniczna Tatarów polskich - zarys problematyki, "Biuletyn Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Częstochowie Instytutu Filozoficzno-Historycznego", 12 (3), s. 12-21.
81
Warmińska K., (1997), Polish Tartars : Ethnic Ideology and State Policy. [W:] Govers C., Vermeulen H. (red.), The Politics of Ethnic Consciousness, Basingstoke [u.a.] : Macmillan [u.a.], s. 343-366.
82
Warmińska K., (1997), "Polskość" a "tatarskość" - narodowa i etniczna tożsamość Tatarów polskich. [W:] Kempny M., Kapciak A., Łodziński S. (red.), U progu wielokulturowości : nowe oblicza społeczeństwa polskiego, Warszawa : Oficyna Naukowa, s. 233-245.
83
Warmińska K., (1992), Problemy dobra i zła w bolszewickim świecie znaczeń, "Studia Socjologiczne", nr 1-2 (124-125), s. 145-155.
1
@article{UEK:2168351984,
author = "Katarzyna Warmińska",
title = "How do New Nations Arise? The Case of the Kashubians",
journal = "Ethnicities",
number = "vol. 21, iss. 5",
pages = "953-978",
year = "2021",
doi = {http://dx.doi.org/10.1177/1468796820973015},
url = {},
}
2
@article{UEK:2168360956,
author = "Katarzyna Warmińska",
title = "Multiculturalism in Poland",
journal = "Migration und Soziale Arbeit",
number = "Jg. 42, H. 1",
pages = "53-61",
year = "2021",
}
3
@article{UEK:2168350940,
author = "Katarzyna Warmińska-Zygmunt",
title = "Jak powstają nowe narody, czyli o nation-making : przykład kaszubski",
journal = "Miscellanea Anthropologica et Sociologica",
number = "t. 21, 1",
pages = "59-75",
year = "2020",
url = {https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/maes/article/view/4517/3933},
}
4
@misc{UEK:2168347424,
author = "Ewa Michna and Katarzyna Warmińska",
title = "Introduction",
booktitle = "Identity Strategies of Stateless Ethnic Minority Groups in Contemporary Poland",
pages = "VII-XX",
adress = "Cham",
publisher = "Springer",
year = "2020",
url = {https://link.springer.com/content/pdf/bfm%3A978-3-030-41575-4%2F1.pdf},
issn = "2522-0713",
isbn = "978-3-030-41574-7 ; 978-3-030-41575-4",
}
5
@inbook{UEK:2168347428,
author = "Katarzyna Warmińska",
title = "We Are the Same but Different : the Processes of Identity Construction in the Case of Polish Tatars",
booktitle = "Identity Strategies of Stateless Ethnic Minority Groups in Contemporary Poland",
pages = "79-98",
adress = "Cham",
publisher = "Springer",
year = "2020",
doi = {http://dx.doi.org/10.1007/978-3-030-41575-4_4},
url = {},
issn = "2522-0713",
isbn = "978-3-030-41574-7 ; 978-3-030-41575-4",
}
6
@inbook{UEK:2168347430,
author = "Katarzyna Warmińska",
title = "Are We an Ethnic Group or a Nation? The Strategies of Kashubian Identity Politics",
booktitle = "Identity Strategies of Stateless Ethnic Minority Groups in Contemporary Poland",
pages = "121-143",
adress = "Cham",
publisher = "Springer",
year = "2020",
doi = {http://dx.doi.org/10.1007/978-3-030-41575-4_6},
url = {},
issn = "2522-0713",
isbn = "978-3-030-41574-7 ; 978-3-030-41575-4",
}
7
@article{UEK:2168350942,
author = "Katarzyna Warmińska and Ewa Michna",
title = "A Duet on Engagement : Challenges and Dilemmas of the Researcher of Ethnicities in Poland in the Early 1990s",
journal = "Kultura i Społeczeństwo",
number = "T. 64, 2",
pages = "99-118",
year = "2020",
doi = {http://dx.doi.org/10.35757/KiS.2020.64.2.6},
url = {http://czasopisma.isppan.waw.pl/index.php/kis/article/view/836},
}
8
@inbook{UEK:2168351580,
author = "Katarzyna Warmińska",
title = "Pole etniczne",
booktitle = "Studia nad granicami i pograniczami : leksykon",
pages = "302-310",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe Scholar",
year = "2020",
url = {https://leksykon.granice.uni.wroc.pl/Artykuly/Pole-etniczne#},
isbn = "978-83-65390-61-5",
}
9
@book{UEK:2168347422,
title = "Identity Strategies of Stateless Ethnic Minority Groups in Contemporary Poland",
adress = "Cham",
publisher = "Springer",
year = "2020",
doi = {http://dx.doi.org/10.1007/978-3-030-41575-4},
url = {},
issn = "2522-0713",
isbn = "978-3-030-41574-7 ; 978-3-030-41575-4",
}
10
@inbook{UEK:2168342331,
author = "Ewa Michna and Katarzyna Warmińska-Zygmunt",
title = "Dystans - zaangażowanie - uwikłanie : badacz wobec społeczności mniejszościowych",
booktitle = "Wyobrażone, przeżyte i przedstawione : księga jubileuszowa dla Profesora Janusza Muchy",
pages = "204-213",
adress = "Kraków",
publisher = "Zakład Wydawniczy Nomos",
year = "2019",
isbn = "978-83-7688-537-7",
}
11
@book{UEK:2168335873,
title = "Miasto, ekonomia, kultura : księga dedykowana Profesor Annie Karwińskiej",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe Scholar",
year = "2019",
isbn = "978-83-65390-01-1",
}
12
@inbook{UEK:2168335917,
author = "Katarzyna Warmińska-Zygmunt",
title = "Jak badać współczesne tożsamości kolektywne?",
booktitle = "Miasto, ekonomia, kultura : księga dedykowana Profesor Annie Karwińskiej",
pages = "262-270",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe Scholar",
year = "2019",
isbn = "978-83-65390-01-1",
}
13
@misc{UEK:2168335901,
author = "Przemysław Kisiel and Anna Urbaniak and Katarzyna Warmińska-Zygmunt",
title = "Wprowadzenie",
booktitle = "Miasto, ekonomia, kultura : księga dedykowana Profesor Annie Karwińskiej",
pages = "9-35",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe Scholar",
year = "2019",
isbn = "978-83-65390-01-1",
}
14
@article{UEK:2168334029,
author = "Katarzyna Warmińska",
title = "Nacjonalizm czy polityka tożsamości? Przykład kaszubski",
journal = "Kultura i Społeczeństwo",
number = "T. 62, 2",
pages = "105-119",
year = "2018",
doi = {http://dx.doi.org/10.35757/KiS.2018.62.2.6},
url = {http://czasopisma.isppan.waw.pl/index.php/kis/article/view/1123/900},
}
15
@unpublished{UEK:2168335989,
author = "Mony Trad",
title = "Socio-cultural Impact on Women Entrepreneurship in Lebanon",
adress = "Kraków",
year = "2018",
url = {https://bazybg.uek.krakow.pl/cyfrowa/kolekcje/publikacja/1200003373},
}
16
@article{UEK:2168318613,
author = "Katarzyna Warmińska and Anna Urbaniak",
title = "Czym jest Kraków? Analiza pola semantycznego",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "3 (963)",
pages = "87-102",
year = "2017",
doi = {http://dx.doi.org/10.15678/ZNUEK.2017.0963.0306},
url = {https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/download/1274/962},
}
17
@article{UEK:2168324951,
author = "Katarzyna Warmińska",
title = "O spotkaniu tożsamości z polityką",
journal = "Opuscula Sociologica",
number = "3 (21)",
pages = "35-44",
year = "2017",
doi = {http://dx.doi.org/10.18276/os.2017.3-03},
url = {https://wnus.edu.pl/os/pl/issue/769/article/12346/},
}
18
@article{UEK:2168324937,
author = "Katarzyna Warmińska",
title = "Polish and Lithuanian Tatars : One History and Two Stories",
journal = "Nurt SVD",
number = "R. 51, t. 142, z. 2",
pages = "111-122",
year = "2017",
url = {http://www.nurtsvd.pl/media/pdf/nurt_2_2017.pdf},
}
19
@misc{UEK:2168311665,
author = "Ewa Michna and Katarzyna Warmińska",
title = "Wprowadzenie",
booktitle = "Studia Migracyjne - Przegląd Polonijny",
number = "R. 42, z. 4 (162)",
pages = "5-8",
year = "2016",
url = {http://www.kbnm.pan.pl/images/pdf/SM_PP_4_2016/St.-Migrac.-4-16-1-Wprowadzenie.pdf},
}
20
@misc{UEK:2168311659,
title = "Studia Migracyjne - Przegląd Polonijny",
adress = "Warszawa",
publisher = "Komitet Badań nad Migracjami Polskie Akademii Nauk",
year = "2016",
url = {https://www.ejournals.eu/Studia-Migracyjne/},
}
21
@inbook{UEK:2168311419,
author = "Katarzyna Warmińska",
title = "Kaszubski dyskurs narodowy na kanwie badań wśród osób narodowości kaszubskiej",
booktitle = "Polityczne i społeczne aspekty wielokulturowości : migracje i mniejszości",
pages = "359-366",
adress = "Poznań",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM",
year = "2016",
url = {http://migranci-mniejszosci.amu.edu.pl/wp-content/uploads/2018/04/Adamczyk-Sakson-Trosiak-2016-Polityczne-i-spo%C5%82eczne-aspekty-wielokulturowo%C5%9Bci.-Migracje-i-mniejszo%C5%9Bci.pdf},
issn = "",
isbn = "978-83-62907-83-0",
}
22
@article{UEK:2168309319,
author = "Katarzyna Warmińska",
title = "Kto pyta, nie błądzi? O badaniach społeczności etnicznych",
journal = "Zeszyty Łużyckie",
number = "t. 50",
pages = "381-392",
adress = "",
year = "2016",
}
23
@article{UEK:2168309311,
author = "Katarzyna Warmińska",
title = "O odzyskiwaniu kultury etnicznej : przykład polskich Tatarów",
journal = "Przegląd Kulturoznawczy",
number = "1",
pages = "91-103",
year = "2016",
doi = {http://dx.doi.org/10.4467/20843860PK.16.007.5047},
url = {http://www.ejournals.eu/Przeglad-Kulturoznawczy/2016/Numer-1-27-2016/art/7032/},
}
24
@inbook{UEK:2168311365,
author = "Katarzyna Warmińska",
title = "Islam a etniczność na przykładzie Tatarów polskich",
booktitle = "Miscellanea Islamica : Islam w badaniach i praktyce kontaktów międzykulturowych",
pages = "123-144",
adress = "Kraków",
publisher = "Zakład Wydawniczy Nomos",
year = "2016",
isbn = "978-83-7688-411-0",
}
25
@inbook{UEK:2168300809,
author = "Katarzyna Warmińska",
title = "Etniczność - między wyborem a przymusem : o zarządzaniu tożsamością kolektywną w kontekście spisu powszechnego ludności w 2011 roku w Polsce",
booktitle = "Mniejszości narodowe i etniczne w Polsce w świetle Narodowego Spisu Powszechnego Ludności z 2011 roku",
pages = "39-55",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe Scholar",
year = "2015",
isbn = "978-83-7383-735-5",
}
26
@book{UEK:2168300805,
title = "Mniejszości narodowe i etniczne w Polsce w świetle Narodowego Spisu Powszechnego Ludności z 2011 roku",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe Scholar",
year = "2015",
isbn = "978-83-7383-735-5",
}
27
@inbook{UEK:2168300793,
author = "Katarzyna Warmińska",
title = "Między kulturą a polityką : o przemianach etniczności we współczesnej Polsce",
booktitle = "Polityka etniczna : teorie, koncepcje, wyzwania",
pages = "159-174",
adress = "Lublin",
publisher = "Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie",
year = "2015",
url = {https://www.researchgate.net/publication/280022973_Miedzy_kultura_a_polityka_O_przemianach_etnicznosci_we_wspolczesnej_Polsce},
isbn = "978-83-7784-635-3",
}
28
@misc{UEK:2168303503,
author = "Sławomir Łodziński and Katarzyna Warmińska and Grzegorz Gudaszewski",
title = "Wprowadzenie : mniejszości narodowe i etniczne w Polsce w świetle Narodowego Spisu Powszechnego Ludności 2011",
booktitle = "Mniejszości narodowe i etniczne w Polsce w świetle Narodowego Spisu Powszechnego Ludności z 2011 roku",
pages = "9-18",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe Scholar",
year = "2015",
isbn = "978-83-7383-735-5",
}
29
@inbook{UEK:2168300803,
author = "Katarzyna Warmińska",
title = "Kaszubski dyskurs etniczny w kontekście regulacji ustawowych",
booktitle = "Między lękiem a nadzieją : dziesięć lat funkcjonowania ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz języku regionalnym (2005-2015)",
pages = "347-359",
adress = "Poznań",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM",
year = "2015",
url = {http://migranci-mniejszosci.amu.edu.pl/wp-content/uploads/2018/04/Adamczyk-Sakson-Trosiak-2015-Mi%C4%99dzy-l%C4%99kiem-a-nadziej%C4%85.-Dziesi%C4%99%C4%87-lat-funkcjoniwania-ustawy-o-mniejszo%C5%9Bciach.pdf},
issn = "",
isbn = "978-83-62907-63-2",
}
30
@inbook{UEK:2168294535,
author = "Katarzyna Warmińska",
title = "A Case of Euro-Muslimness in Poland? The Polish Tartars Case",
booktitle = "New Multicultural Identities in Europe : Religion and Ethnicity in Secular Societies",
pages = "119-136",
adress = "Leuven",
publisher = "Leuven University Press",
year = "2014",
url = {http://www.academia.edu/7740711/A_Case_of_Euro-Muslimness_in_Poland_The_Polish_Tartars_case},
issn = "",
isbn = "978-90-5867-981-9",
}
31
@misc{UEK:2168294241,
title = "Studia Humanistyczne AGH",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie",
year = "2014",
doi = {http://dx.doi.org/10.7494/human},
url = {https://journals.bg.agh.edu.pl/STUDIA/},
}
32
@article{UEK:2168294229,
author = "Katarzyna Warmińska",
title = "O tożsamości i polityce",
journal = "Studia Humanistyczne AGH",
number = "Vol. 13, no 3",
pages = "49-59",
year = "2014",
doi = {http://dx.doi.org/10.7494/human.2014.13.3.49-59},
url = {https://journals.agh.edu.pl/human/article/view/1501/1035},
}
33
@article{UEK:2168294221,
author = "Sławomir Łodziński and Maria Szmeja and Katarzyna Warmińska",
title = "Wprowadzenie : mniejszości narodowe i etniczne w badaniach socjologicznych po 1989 roku : tożsamości, teorie, badania",
journal = "Studia Humanistyczne AGH",
number = "T. 13/3",
pages = "9-29",
year = "2014",
doi = {http://dx.doi.org/10.7494/human.2014.13.3.9-29},
url = {https://journals.agh.edu.pl/human/article/view/1515/1049},
}
34
@inbook{UEK:2168295617,
author = "Katarzyna Warmińska",
title = "Pani tego nie zrozumie... : o konstruowaniu granic kaszubskiej wspólnoty",
booktitle = "Kultura, tożsamość i integracja europejska",
pages = "193-212",
adress = "Kraków",
publisher = "Zakład Wydawniczy Nomos",
year = "2014",
url = {http://www.researchgate.net/publication/279191474_Pani_tego_nie_zrozumie._O_konstruowaniu_granic_kaszubskiej_wsplnoty},
isbn = "978-83-7688-170-6",
}
35
@inbook{UEK:2168286351,
author = "Katarzyna Warmińska",
title = "Koncepcja granicy w dyskursie tożsamościowym",
booktitle = "Granice i pogranicza: państw, grup, dyskursów... : perspektywa antropologiczna i socjologiczna",
pages = "49-64",
adress = "Katowice",
publisher = "Uniwersytet Śląski w Katowicach",
year = "2013",
issn = "0208-6336",
isbn = "978-83-226-2233-9",
}
36
@article{UEK:2168255846,
author = "Katarzyna Warmińska",
title = "Polityka a tożsamość : Kaszëbskô Jednota",
journal = "Studia Migracyjne - Przegląd Polonijny",
number = "R. 39, z. 1 (147)",
pages = "189-205",
year = "2013",
url = {http://www.kbnm.pan.pl/images/Studia_migracyjne__PP_1_2013.pdf#page=189},
}
37
@unpublished{UEK:2168290387,
author = "Przemysław Kisiel and Katarzyna Warmińska",
title = "Ponowoczesna wielokulturowość Krakowa jako proces społeczny",
booktitle = "Miasto w procesach zmian. Etap 3, Potencjały i uwarunkowania rozwojowe miasta : przykład Krakowa ",
pages = "45-66",
year = "2013",
}
38
@article{UEK:2168271036,
author = "Katarzyna Warmińska",
title = "Tatarzy polscy - tożsamość kolektywna w kontekście regulacji ustawowych",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "903",
pages = "55-65",
year = "2013",
url = {https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/827/649},
}
39
@unpublished{UEK:2168290371,
author = "Przemysław Kisiel and Katarzyna Warmińska",
title = "Wirtualny Kraków : na przykładzie analizy stron www dzielnic miasta, ze szczególnym uwzględnieniem dzielnicy Prądnik Czerwony",
booktitle = "Miasto w procesach zmian. Etap 2, Cele społeczne w rozwoju miasta ",
pages = "94-113",
year = "2013",
}
40
@inbook{UEK:2168255842,
author = "Katarzyna Warmińska",
title = "To Be or Not to Be a Minority Group? : Identity Dilemmas of Kashubians and Polish Tatars",
booktitle = "Multiple Identities : Migrants, Ethnicity, and Membership",
pages = "114-133",
adress = "Bloomington",
publisher = "Indiana University Press",
year = "2013",
url = {http://www.academia.edu/7740501/_To_be_To_Be_or_Not_to_Be_a_Minority_Group_Identity_Dilemmas_of_Kashubians_and_Polish_Tartars_},
isbn = "978-0-253-00807-7",
}
41
@article{UEK:2168274581,
author = "Katarzyna Warmińska",
title = "Antropolodzy i antropologia wobec procesu wyznaczania granic dyscypliny : kazus Polski",
journal = "Przegląd Socjologii Jakościowej",
number = "T. 9, 3",
pages = "24-42",
year = "2013",
url = {http://przegladsocjologiijakosciowej.org/Volume23/PSJ_9_3_Warminska.pdf},
}
42
@inbook{UEK:2168263536,
author = "Katarzyna Warmińska",
title = "Jak Kaszubi myślą o sobie, tożsamości i narodzie? Analiza wypowiedzi uczestników forum naszekaszuby.pl",
booktitle = "Tożsamość, nowoczesność, stereotypy",
pages = "299-312",
adress = "Kraków",
publisher = "Zakład Wydawniczy Nomos",
year = "2012",
isbn = "978-83-7688-086-0",
}
43
@inbook{UEK:2168255968,
author = "Katarzyna Warmińska",
title = "Multiple Identity and Ideology : the Case of Polish Tatars",
booktitle = "Identity, Religion and Ethnicity : New Patterns, Realities and Pitfalls",
pages = "139-149",
adress = "Leuven",
publisher = "KULeuven",
year = "2012",
issn = "",
isbn = "978-2-87578-000-3",
}
44
@inbook{UEK:2168263542,
author = "Katarzyna Warmińska",
title = "The Researcher of Ethnicity in Poland : Dilemmas and Challenges",
booktitle = "The Politics of Culture : Perspectives of Stateless Nationalities/Ethnic Groups",
pages = "34-42",
adress = "Warszawa",
publisher = "Uniwersytet Warszawski",
year = "2012",
isbn = "978-83-235-0801-4",
}
45
@unpublished{UEK:2168306399,
author = "Ewa Cierniak-Szóstak and Przemysław Kisiel and Katarzyna Warmińska and Andrzej Słaboń",
title = "Niepołomice w świetle wyników badań opinii młodzieży szkolnej",
booktitle = "Miasto w procesach zmian. Etap 1, Uwarunkowania i potencjały rozwoju miasta na przykładzie Niepołomic ",
pages = "71-114",
year = "2012",
}
46
@book{UEK:2168255922,
title = "Kulturowe emanacje ciała",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Jagielloński w Krakowie",
year = "2011",
issn = "",
isbn = "978-83-233-3134-6",
}
47
@inbook{UEK:2168256106,
author = "Katarzyna Warmińska",
title = "Tradycje polskich Tatarów - ciągłość czy zmiana",
booktitle = "Tradycja w kontekstach kulturowych",
pages = "11-20",
adress = "Lublin",
publisher = "Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej",
year = "2011",
issn = "",
isbn = "978-83-227-3301-1",
}
48
@article{UEK:2168256002,
author = "Katarzyna Warmińska",
title = "Tatarzy polscy - tożsamość kolektywna grupy w kontekście regulacji ustawowych",
journal = "Przegląd Tatarski",
number = "Nr 2 (10)",
pages = "17-21",
year = "2011",
url = {https://www.researchgate.net/publication/279997145_Polscy_Tatarzy_-_tozsamosc_kolektywna_w_kontekscie_regulacji_ustawowych},
}
49
@inbook{UEK:2168255944,
author = "Katarzyna Warmińska",
title = "Naszekaszuby.pl - Kaszubi dla siebie - Kaszubi o sobie",
booktitle = "Agora czy Hyde Park : internet jako przestrzeń społeczna grup mniejszościowych",
pages = "130-142",
adress = "Kraków",
publisher = "NOMOS",
year = "2010",
isbn = "978-83-7688-047-1",
}
50
@inbook{UEK:2168263544,
author = "Katarzyna Warmińska",
title = "O roli przestrzeni i miejsca w tatarskiej etniczności",
booktitle = "Społeczne tworzenie miejsc : globalizacja, etniczność, władza",
pages = "203-221",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Jagielloński w Krakowie",
year = "2010",
isbn = "978-83-233-2939-8",
}
51
@article{UEK:2168255918,
author = "Katarzyna Warmińska",
title = "Refleksje nad kulturą tatarską",
journal = "Przegląd Zachodni",
number = "3 (336)",
pages = "103-116",
year = "2010",
url = {http://www.archiwumpz.iz.poznan.pl/Content/9593/C_II_472-C_II_473BP-2010_3-90.pdf},
}
52
@inbook{UEK:2168255948,
author = "Katarzyna Warmińska",
title = "Etniczny dyskurs tożsamościowy w relacjach mniejszość - większość na przykładzie Kaszubów",
booktitle = "Kulturowe i społeczne wyzwania współczesności",
pages = "211-226",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Jagielloński w Krakowie",
year = "2010",
issn = "",
isbn = "978-83-233-2927-5",
}
53
@book{UEK:2168255946,
title = "Kulturowe i społeczne wyzwania współczesności",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Jagielloński w Krakowie",
year = "2010",
issn = "",
isbn = "978-83-233-2927-5",
}
54
@inbook{UEK:2168255856,
author = "Katarzyna Warmińska",
title = "O sąsiedztwie kultur",
booktitle = "Dialog na pograniczach kultur i cywilizacji",
pages = "85-93",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Jagielloński w Krakowie",
year = "2009",
isbn = "978-83-233-2942-8",
}
55
@inbook{UEK:2168255958,
author = "Katarzyna Warmińska",
title = "Europeizacja tożsamości na przykładzie wybranych mniejszości etnicznych w Polsce",
booktitle = "Społeczne dylematy Europy",
pages = "94-109",
adress = "Toruń",
publisher = "Wydawnictwo Adam Marszałek",
year = "2009",
isbn = "978-83-7611-171-1",
}
56
@inbook{UEK:2168256104,
author = "Katarzyna Warmińska",
title = "Patriotyzm po tatarsku",
booktitle = "Formuły patriotyzmu w Europie Wschodniej i Środkowej od nowożytności do współczesności",
pages = "411-429",
adress = "Kraków",
publisher = "Polska Akademia Umiejętności",
year = "2009",
isbn = "978-83-7676-006-3",
}
57
@inbook{UEK:2168255926,
author = "Katarzyna Warmińska",
title = "Tatarska etniczność - ciągłość czy zmiana",
booktitle = "Tatarzy - historia i kultura : sesja naukowa, Szreniawa, 26-27 czerwca 2009",
pages = "35-44",
adress = "Szreniawa",
publisher = "Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego",
year = "2009",
url = {http://www.academia.edu/7740839/_Tatarska_etniczno%C5%9B%C4%87_ci%C4%85g%C5%82o%C5%9B%C4%87_czy_zmiana_},
isbn = "978-83-86624-63-8",
}
58
@inbook{UEK:2168255978,
author = "Katarzyna Warmińska",
title = "Dwa etosy - wspólna tradycja? Polscy i litewscy Tatarzy",
booktitle = "Kreacje i nostalgie : antropologiczne spojrzenie na tradycje w nowoczesnych kontekstach",
pages = "66-77",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polskie Towarzystwo Socjologiczne",
year = "2009",
isbn = "978-83-901500-5-5",
}
59
@inbook{UEK:2168255972,
author = "Katarzyna Warmińska",
title = "Podróże po światach etnicznych - refleksje antropologiczne",
booktitle = "Podróż i miejsce w perspektywie antropologicznej",
pages = "221-228",
adress = "Gdańsk",
publisher = "Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego",
year = "2009",
isbn = "978-83-7326-643-8",
}
60
@inbook{UEK:2168255848,
author = "Katarzyna Warmińska",
title = "Etniczny dyskurs mniejszościowy : polscy Tatarzy i Kaszubi",
booktitle = "Status mniejszościowy i ambiwalencja tożsamości w społeczeństwach wielokulturowych : XIII Ogólnopolski Zjazd Socjologiczny [Zielona Góra, 2007]",
pages = "87-103",
adress = "Tychy",
publisher = "Śląskie Wydawnictwa Naukowe",
year = "2008",
issn = "",
isbn = "978-83-89055-55-2",
}
61
@inbook{UEK:2168255956,
author = "Katarzyna Warmińska",
title = "Kim jesteśmy? Status etniczny Kaszubów w oczach kaszubskich ideologów",
booktitle = "Ślązacy, Kaszubi, Mazurzy i Warmiacy : między polskością a niemieckością",
pages = "219-231",
adress = "Poznań",
publisher = "Instytut Zachodni",
year = "2008",
issn = "0084-5507",
isbn = "978-83-87688-86-8",
}
62
@inbook{UEK:2168255916,
author = "Katarzyna Warmińska",
title = "Przeszłość jako element polityki tożsamości grup etnicznych w Polsce",
booktitle = "Polityka historyczna - historia instrumentem bieżącej polityki",
pages = "185-194",
adress = "Kraków",
publisher = "Wyższa Szkoła im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego",
year = "2008",
issn = "1643-8299",
}
63
@inbook{UEK:2168255858,
author = "Katarzyna Warmińska",
title = "Nowe perspektywy badań nad tożsamością - próba oceny kaszubskiej etniczności",
booktitle = "Kim są Kaszubi? Nowe tendencje w badaniach społecznych",
pages = "103-111",
adress = "Gdańsk",
publisher = "Instytut Kaszubski",
year = "2007",
isbn = "978-83-89079-76-3",
}
64
@inbook{UEK:2168255906,
author = "Katarzyna Warmińska",
title = "Pamięć społeczna w walce o uznanie w społeczeństwie wielokulturowym",
booktitle = "Wzory wielokulturowości we współczesnym świecie",
pages = "205-213",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Jagielloński w Krakowie",
year = "2006",
isbn = "83-233-2130-2",
}
65
@inbook{UEK:2168255912,
author = "Katarzyna Warmińska",
title = "Tożsamość obywatelska Tatarów polskich",
booktitle = "Obywatelstwo i tożsamość w społeczeństwach zróżnicowanych kulturowo i na pograniczach. T. 1",
pages = "315-328",
adress = "Białystok",
publisher = "Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku",
year = "2006",
isbn = "978-83-7431-086-4",
}
66
@inbook{UEK:2168255988,
author = "Katarzyna Warmińska",
title = "Zagubieni w odpowiedziach... : Tatarzy polscy wobec spisu",
booktitle = "Mniejszości narodowe w Polsce w świetle Narodowego Spisu Powszechnego z 2002 roku",
pages = "209-225",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe Scholar; Polskie Towarzystwo Socjologiczne",
year = "2006",
issn = "",
isbn = "83-7383-143-6",
}
67
@inbook{UEK:2168255970,
author = "Katarzyna Warmińska",
title = "Tożsamość wielokulturowa a spis powszechny",
booktitle = "Naród, kultura i państwo w procesie globalizacji",
pages = "271-278",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Jagielloński w Krakowie",
year = "2004",
isbn = "83-233-1904-9",
}
68
@article{UEK:2168256016,
author = "Katarzyna Warmińska",
title = "Przeszłość i historia w stosunkach międzyetnicznych",
journal = "Przegląd Polonijny",
number = "R. 30, z. 3 (113)",
pages = "113-126",
year = "2004",
}
69
@inbook{UEK:2168255860,
author = "Katarzyna Warmińska",
title = "Spis powszechny a etyczny wymiar tożsamości jednostki",
booktitle = "Etyczny wymiar tożsamości kulturowej : studia z antropologii społecznej",
pages = "89-106",
adress = "Kraków",
publisher = "Zakład Wydawniczy Nomos",
year = "2004",
url = {http://usfiles.us.szc.pl/pliki/plik_1207134253.pdf},
isbn = "83-88508-57-1",
}
70
@inbook{UEK:2168255852,
author = "Katarzyna Warmińska",
title = "Współpraca czy konflikt? Relacje mniejszość - większość na przykładzie ideologii etnicznej Tatarów polskich",
booktitle = "Skąd przychodzi Antychryst? Kontakty i konflikty etniczne w Europie Środkowej i Południowej : fakty - interpretacje - refleksje",
pages = "340-351",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydaw. Naukowe Akademii Pedagogicznej",
year = "2004",
isbn = "83-7271-291-5",
}
71
@inbook{UEK:2168255854,
author = "Katarzyna Warmińska",
title = "Tożsamość wielokulturowa : Tatarzy polscy",
booktitle = "Pogranicza i multikulturalizm w warunkach Unii Europejskiej : implikacje dla wschodniego pogranicza Polski. T. 1",
pages = "331-345",
adress = "Białystok",
publisher = "Wydaw. Uniwersytetu w Białymstoku",
year = "2004",
isbn = "83-89031-87-6",
}
72
@inbook{UEK:2168256008,
author = "Anthony P. Cohen",
title = "Wspólnoty znaczeń",
booktitle = "Badanie kultury : elementy teorii antropologicznej",
pages = "192-215",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "2003",
isbn = "83-01-14025-9",
}
73
@inbook{UEK:2168255974,
author = "Katarzyna Warmińska",
title = "O pożytkach z badania ideologii w ponowoczesnym świecie",
booktitle = "Wymiary globalizacji kulturowej - wyzwania badawcze",
pages = "29-37",
adress = "Olsztyn",
publisher = "Wydawnictwo Wyższej Szkoły Informatyki i Ekonomii Towarzystwa Wiedzy Powszechnej",
year = "2003",
isbn = "83-87867-07-1",
}
74
@article{UEK:2168263552,
author = "Katarzyna Warmińska",
title = "A lengyel tatárok vallási identitása : Uram, Ön tatár? - Igen, muzulmán vagyok...",
journal = "Regio : kisebbség, politika, társadalom",
number = "13. évf., 1. sz.",
pages = "151-170",
year = "2002",
url = {http://epa.oszk.hu/00000/00036/00044/pdf/07.pdf},
}
75
@article{UEK:2168255982,
author = "Katarzyna Warmińska",
title = "Tatarzy polscy : wizja narodu i polskości grupy",
journal = "Państwo i Społeczeństwo",
number = "R. 2, 2",
pages = "279-290",
year = "2002",
}
76
@article{UEK:2168255862,
author = "Katarzyna Warmińska",
title = "Identity Formation in the Majority-Minority Relations",
journal = "Polish Sociological Review",
number = "2 (134)",
pages = "209-220",
year = "2001",
}
77
@article{UEK:2168255954,
author = "Katarzyna Warmińska",
title = "Vznik a zánik symbolických hranic : národní identita polských Tatarů",
journal = "Lidé města : revue pro etnologii, antropologii a etologii komunikace",
number = "č. 5",
pages = "47-61",
year = "2001",
}
78
@article{UEK:2168255950,
author = "Katarzyna Warmińska",
title = "Tatarski islam : doktryna i praktyka",
journal = "Biuletyn Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Częstochowie Instytutu Filozoficzno-Historycznego",
number = "20 (6)",
pages = "3-20",
year = "1999",
}
79
@book{UEK:2168255844,
author = "Katarzyna Warmińska",
title = "Tatarzy polscy : tożsamość religijna i etniczna",
adress = "Kraków",
publisher = "Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas",
year = "1999",
isbn = "83-7052-760-4",
}
80
@article{UEK:2168255914,
author = "Katarzyna Warmińska",
title = "Tożsamość etniczna Tatarów polskich - zarys problematyki",
journal = "Biuletyn Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Częstochowie Instytutu Filozoficzno-Historycznego",
number = "12 (3)",
pages = "12-21",
year = "1998",
}
81
@inbook{UEK:2168255850,
author = "Katarzyna Warmińska",
title = "Polish Tartars : Ethnic Ideology and State Policy",
booktitle = "The Politics of Ethnic Consciousness",
pages = "343-366",
adress = "Basingstoke u.a.",
publisher = "Macmillan u.a.",
year = "1997",
isbn = "0-312-17284-2 ; 0-333-670409-X",
}
82
@inbook{UEK:2168263546,
author = "Katarzyna Warmińska",
title = "Polskość a tatarskość - narodowa i etniczna tożsamość Tatarów polskich",
booktitle = "U progu wielokulturowości : nowe oblicza społeczeństwa polskiego",
pages = "233-245",
adress = "Warszawa",
publisher = "Oficyna Naukowa",
year = "1997",
isbn = "83-85505-69-5",
}
83
@article{UEK:2168263374,
author = "Katarzyna Warmińska",
title = "Problemy dobra i zła w bolszewickim świecie znaczeń",
journal = "Studia Socjologiczne",
number = "1-2 (124-125)",
pages = "145-155",
year = "1992",
}
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID