Publications of the selected author

1

Author:
Title:
Market Makers Activity : Behavioural and Agent Based Approach
Source:
Central European Journal of Operations Research (2020) . - Summ. - Bibliogr.
Research program:
The Project has been financed by the Polish National Science Center within "Miniatura" Programme.Project No.: 2018/02/X/HS4/00251
2019 list:
40.00 pkt
Nr:
2168347612
article
2

Author:
Sacha Bourgeois-Gironde , Marcin Czupryna
Title:
On the Extension of the Kiyotaki and Wright Model to Transformable Goods : Speculative Behaviour on the Wine Markets
Source:
Computational Economics (2020) . - Summ. - Bibliogr.
Research program:
The Project has been financed by the Polish Ministry of Science and Higher Education within "Regional Initiative of Excellence'' Programme for 2019--2022. Project No.: 021/RID/2018/19.
2019 list:
40.00 pkt
Nr:
2168347810
article
3

Author:
Christian L. E. Franzke , Marcin Czupryna
Title:
Probabilistic Assessment and Projections of US Weather and Climate Risks and Economic Damages
Source:
Climatic Change. - vol. 158, iss. 3-4 (2020) , s. 503-515. - Summ. - Bibliogr.
Research program:
CF was financially supported by the German Research Foundation through the collaborative research center TRR181 at the University of Hamburg. MC was supported by statutory means by Cracow University of Economics
2019 list:
140.00 pkt
Nr:
2168341691
article
4

Author:
Marcin Czupryna , Michał Jakubczyk , Paweł Oleksy
Title:
Price Formation in Parallel Trading Systems : Evidence from the Fine Wine Market
Source:
Journal of Artificial Societies and Social Simulation. - vol. 23, iss. 3 (2020) , s. 1-18. - Summ. - Bibliogr.
2019 list:
70.00 pkt
Nr:
2168348192
article
5

Author:
Łukasz Markiewicz , Marcin Czupryna
Title:
Cheating : One Common Morality for Gains and Losses but Two Components of Morality Itself
Source:
Journal of Behavioral Decision Making. - Vol. 33, iss. 2 (2020) , s. 166-179. - Summ. - Bibliogr.
Research program:
National Science Centre, Poland (NCN), Grant/Award Number: 2015/17/D/HS6/02684
2019 list:
100.00 pkt
Nr:
2168341689
article
6

Title:
What Influences Overprecision in Judgmental Forecasting?
Source:
Romanian Journal of Economic Forecasting. - vol. 22, iss. 3 (2019) , s. 117-131. - Summ. - Bibliogr.
Research program:
The authors were supported by a grant awarded by the National Science Centre of Poland under the project title "Behavioral and microstructural aspects of the financial and alternative investments markets", Decision no. 2015/17/B/HS4/02708
Access mode:
2019 list:
20.00 pkt
Nr:
2168341693
article
7

Author:
Marcin Czupryna , Michał Jakubczyk , Paweł Oleksy
Title:
On Pricing Unconventional Prepaid Forward Contracts : Evidence from en primeur Fine Wine
Source:
Journal of Wine Economics. - vol. 14, iss. 4 (2019) , s. 400-408. - Summ. - Bibliogr.
Research program:
This research was supported by the National Science Centre of Poland (grant no. 2015/17/B/HS4/02708) and by the Ministry of Science and Higher Education within "Regional Initiative of Excellence" Programme for 2019-2022 (grant no. 021/RID/2018/19)
2019 list:
70.00 pkt
Nr:
2168341703
article
8

Conference:
International Scientific Conference "Emerging Economies in Transition", Kraków, Polska, od 2019-05-27 do 2019-05-29
Title:
Financialization and Corporate Investments in Transition Economy : Evidence from Listed Companies in Poland
Source:
Emerging Economies in Transition : International Scientific Conference : Book of Abstracts - Cracow: Foundation of Cracow University of Economics, 2019, s. 27-28. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168335979
varia
9

Author:
Marcin Czupryna , Paweł Oleksy , Piotr Przybek , Bogumił Kamiński
Title:
Agent-Based Modelling of Viticulture Development in Emerging Markets : the Case of the Małopolska Region
Source:
Journal of Artificial Societies and Social Simulation. - vol. 21, iss. 3 (2018) , s. 1-21. - Summ. - Bibliogr.
Research program:
This research was supported by a grant awarded by the National Science Centre of Poland under the project title "Behavioural and microstructural aspects of the financial and alternative investments markets," Decision no. 2015/17/B/HS4/02708
Ministerial journal list:
a 30.00 pkt
Nr:
2168326317
article
10

Author:
Marcin Czupryna , Elżbieta Kubińska , Łukasz Markiewicz
Title:
Can Conjugate Prior Probability Explain the Illusion of Control? = Czy wnioskowanie bayesa i rozkłady sprzężone mogą tłumaczyć zjawisko iluzji kontroli
Source:
Decyzje. - nr 29 (2018) , s. 87-114. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Research program:
Elżbieta Kubińska and Marcin Czupryna were supported by the grant awarded by the National Science Centre of Poland under the project title "Behavioral and microstructural aspects of the financial and alternative investments markets," Decision no. 2015/17/B/HS4/02708. Łukasz Markiewicz was supported by the grant awarded by the National Science Centre of Poland under the project title "Spontaneous evaluations of risk", Decision no. 2015/17/D/HS6/02684
Ministerial journal list:
b 11.00 pkt
Nr:
2168329151
article
11

Author:
Leszek Morawski , Marcin Czupryna , Jerzy Mycielski , Jan Rączka
Title:
Offering Time-of-Use Electricity Rates to Households in a Formerly Centrally Planned Economy : Insights from Consumer Tests in Poland
Source:
Eastern European Economics. - vol. 56, iss. 3 (2018) , s. 246-267. - Summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
a 15.00 pkt
Nr:
2168324033
article
12

Author:
Andrzej Bień , Dariusz Borkowski , Jakub Kowalski , Andrzej Wetula , Marcin Czupryna
Title:
Sposób obserwowania urządzenia elektrycznego i strażnik urządzenia elektrycznego
Publisher address:
Polska: Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej, 2018
Notes:
Uprawniony z patentu: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Kraków, Efekt Technologies Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością, Sichów Duży,
Nr:
2168326709
patent
13

Title:
The Effect of an Electronic Exchange on Prices and Return Volatility in the Fine Wine Market
Source:
e-Finanse. - vol. 14, nr 4 (2018) , s. 22-35. - Summ. - Bibliogr.
Research program:
The publication was financed from resources allocated to the Faculty of Finance and Law of Cracow University of Economics as part of the grant to maintain research capacity
Ministerial journal list:
b 14.00 pkt
Nr:
2168331375
article
14

Author:
Title:
Technical Analysis Gives You Courage, but Not Money - on the Relationship between Technical Analysis Usage, Overconfidence and Investment Performance
Source:
Argumenta Oeconomica. - nr 1 (40) (2018) , s. 317-343. - Summ. - Bibliogr.
Research program:
Jan Czekaj, Marcin Czupryna, and Elżbieta Kubińska were supported by a grant awarded by the National Science Centre of Poland under the project title "Behavioral and microstructural aspects of the financial and alternative investments markets," Decision no. 2015/17/B/HS4/02708. ; Elżbieta Kubińska and Łukasz Markiewicz were supported by the MAESTRO grant, awarded by the National Science Centre of Poland under the project title "Large risks with low probabilities: Perception and willingness to undertake prevention," Decision no. DEC-2012/04/A/HS6/00614.
Ministerial journal list:
a 15.00 pkt
Nr:
2168325315
article
15

Author:
Elżbieta Kubińska , Marcin Czupryna , Łukasz Markiewicz
Title:
The Illusion of Control and Information Overload within a Bayesian Updating Framework = Iluzja kontroli oraz przeciążenie informacyjne w świetle wnioskowania bayesowskiego
Source:
Psychologia Ekonomiczna = Polish Journal of Economic Psychology. - nr 12 (2017) , s. 5-13. - Summ., streszcz.
Ministerial journal list:
b 8.00 pkt
Nr:
2168331323
article
16

Title:
Market Commentaries and Stock Prices in Poland : a Text Mining Approach = Komentarze rynkowe a ceny akcji w Polsce : analiza z wykorzystaniem metod eksploracji danych tekstowych
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 10 (970) (2017) , s. 67-77. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 11.00 pkt
Nr:
2168324429
article
17

Author:
Marcin Czupryna , Przemysław Szufel , Bogumił Kamiński , Anna Wiertlewska
Title:
O estymacji preferencji w sztucznych sieciach społecznych = Preference Elicitation in Synthetic Social Networks
Source:
Optimum : studia ekonomiczne. - nr 3(87) (2017) , s. 31-47. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 10.00 pkt
Nr:
2168329509
article
18

Author:
Marcin Czupryna , Elżbieta Kubińska , Łukasz Markiewicz
Title:
On the Need for Cognitive Closure and Judgmental Trend Forecasting = O potrzebie domknięcia poznawczego i prognozowania trendu
Source:
Argumenta Oeconomica Cracoviensia / [ed. Stanisław OWSIAK]. - no 17 (2017) , s. 21-32. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 13.00 pkt
Nr:
2168323079
article
See main document
19

Conference:
Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Kierunki badań nad współczesnymi zjawiskami finansowymi", Arłamów, Polska, od 2017-10-18 do 2017-10-20
Title:
Market Commentaries and Stock Prices in Poland : a Text Mining Approach = Komentarze rynkowe a ceny akcji w Polsce : analiza z wykorzystaniem metod eksploracji danych tekstowych
Source:
Kierunki badań nad współczesnymi zjawiskami finansowymi : międzynarodowa konferencja naukowa : streszczenia artykułów - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2017, s. 30-31. - Dostępne tylko streszczenia
Nr:
2168336115
varia
20

Author:
Title:
Sprawozdanie z 26. konferencji SPUDM 20-24 sierpnia 2017 r., Technion, Haifa, Izrael
Source:
Psychologia Ekonomiczna = Polish Journal of Economic Psychology2017. - nr 12, s. 59-60
Access mode:
Ministerial journal list:
b
Nr:
2168331321
varia
21

Title:
Mikroekonomiczne uwarunkowania rynków finansowych
Source:
Rynki, instrumenty i instytucje finansowe / red. nauk. Jan CZEKAJ - Wyd. 2. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2017, s. 157-182. - Streszcz. - Bibliogr.
Series:
(III. Inwestycje)
ISBN:
978-83-01-19508-3
Nr:
2168323391
chapter in textbook
See main document
22

Author:
Marcin Czupryna , Elżbieta Kubińska , Łukasz Markiewicz
Conference:
Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Kierunki badań nad współczesnymi zjawiskami finansowymi", Arłamów, Polska, od 2017-10-18 do 2017-10-20
Title:
On the Need for Cognitive Closure and Judgmental Trend Forecasting = O potrzebie domknięcia poznawczego i prognozowaniu trendów
Source:
Kierunki badań nad współczesnymi zjawiskami finansowymi : międzynarodowa konferencja naukowa : streszczenia artykułów - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2017, s. 28-29. - Dostępne tylko streszczenia
Nr:
2168336113
varia
23

Title:
Dywidenda emocjonalna z inwestycji alternatywnych na przykładzie win francuskich
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 10 (958) (2016) , s. 21-32. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 11.00 pkt
Nr:
2168313061
article
24

Author:
Title:
Technical Analysis as a Rational Tool of Decision Making for Professional Traders
Source:
Emerging Markets Finance and Trade. - vol. 52, iss, 12 (2016) , s. 2756-2771. - Summ. - Bibliogr.
Research program:
National Science Centre of Poland 2015/17/B/HS4/02708
MAESTRO grant - National Science Centre of Poland DEC-2012/04/A/HS6/00614
Ministerial journal list:
a 20.00 pkt
Nr:
2168310591
article
25

Title:
Rational Speculative Bubbles in the Fine Wine Investment Market
Source:
Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Studia i Prace. - nr 3 (23), t. 3 (2015) , s. 159-172. - Tytuł numeru: Rynek kapitałowy - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168299315
article
26

Conference:
6th Global Conference on Management in Recovering Markets, GCMRM 2015, Maribor, Słowenia, od 2015-05-18 do 2015-05-19
Title:
Investors Activity in the Recovering Markets
Source:
Managing in Recovering Markets, GCMRM 2015 / eds. Alenka Kavkler and Klavdij Logožar - Maribor: University of Maribor, Faculty of Economics and Business, 2015, s. 141-155. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-961-6802-36-9
Access mode:
Nr:
2168299453
chapter in conference materials
27

Author:
Marcin Czupryna , Elżbieta Kubińska , Łukasz Markiewicz
Title:
What Makes Technical Analysis Popular? = Co wpływa na popularność analizy technicznej?
Source:
Argumenta Oeconomica Cracoviensia / [editor-in-chief Stanisław OWSIAK]. - no 12 (2015) , s. 53-66. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 13.00 pkt
Nr:
2168296939
article
See main document
28

Author:
Elżbieta Kubińska , Łukasz Markiewicz , Marcin Czupryna
Title:
Deklaratywna a rzeczywista popularność analizy technicznej = Declaratory Versus Real Popularity of Technical Analysis
Source:
Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Studia i Prace. - nr 3 (23), t. 3 (2015) , s. 147-158. - Tytuł numeru: Rynek kapitałowy - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168299313
article
29

Title:
Efektywność półsilna
Source:
Efektywność giełdowego rynku akcji w Polsce : z perspektywy dwudziestolecia / red. nauk. Jan CZEKAJ - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2014, s. 91-134
ISBN:
978-83-208-2176-5
Nr:
2168285777
chapter in monograph
See main document
30

Title:
Wstęp
Source:
Mikro i makroekonomiczne uwarunkowania rynków finansowych / kier. Jan CZEKAJ2014, s. 1-10
Signature:
NP-1460/Magazyn
Nr:
2168302013
preface / summary
See main document
31

Conference:
16th International Scientific Conference Finance and Risk 2014, Bratysława, Słowacja, od 2014-10-24 do 2014-10-25
Title:
Development Potential of Commodity Exchanges in CEE Region : Case Study of the Polish Wine Market
Source:
Proceedings of the 16th International Scientific Conference Finance and Risk 2014. Vol. 1 / [eds. Marek Niňaj, Miroslava Záhumenská] - Bratislava: Publishing House EKONÓM, 2014, s. 54-63. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-80-225-3991-3
Access mode:
Nr:
2168294541
chapter in conference materials
32

Author:
Marcin Czupryna , Grzegorz Prosowicz , Michał Grotowski
Title:
Efektywność silna
Source:
Efektywność giełdowego rynku akcji w Polsce : z perspektywy dwudziestolecia / red. nauk. Jan CZEKAJ - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2014, s. 135-187
ISBN:
978-83-208-2176-5
Nr:
2168285779
chapter in monograph
See main document
33

Author:
Title:
Słaba efektywność informacyjna rynków akcji - wybrane metody pomiaru = Weak Informational Efficiency of the Stock Market - Selected Methods of Measurement
Source:
Finanse w rozwoju gospodarczym i społecznym / red. nauk. Jan CZEKAJ, Stanisław OWSIAK - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2014, s. 203-216. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-208-2173-4
Nr:
2168285795
chapter in monograph
See main document
34

Title:
Development Potential of Commodity Exchanges in CEE Region
Source:
Mikro i makroekonomiczne uwarunkowania rynków finansowych / kier. Jan CZEKAJ2014, s. [23]-[32]. - Summ. - Bibliogr.
Signature:
NP-1460/Magazyn
Nr:
2168302033
chapter in unpublished scientific work
See main document
35

Author:
Marcin Czupryna , Elżbieta Kubińska , Łukasz Markiewicz
Title:
Co wpływa na popularność analizy technicznej, wbrew hipotezie efektywności rynków finansowych?
Source:
Nauka finansów dla rozwoju gospodarczego i społecznego : Konferencja Katedr Finansów 2014, Krynica Zdrój, 22-24 września 2014 r. : streszczenia artykułów - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2014, s. 25-26. - Dostępne tylko streszczenie
ISBN:
978-83-62511-09-9
Nr:
2168291193
varia
36

Author:
M. Czupryna , E. Kubińska , Ł. Markiewicz
Title:
What Makes Technical Analysis Popular, Regardless of the Efficiency of Capital Markets?
Source:
Mikro i makroekonomiczne uwarunkowania rynków finansowych / kier. Jan CZEKAJ2014, s. [67]-[79]. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168302073
chapter in unpublished scientific work
See main document
37

Author:
Marcin Czupryna , Elżbieta Kubińska , Łukasz Markiewicz
Title:
Conjoint jako metoda pomiaru preferencji odroczonych loterii - komunikat z badań = Conjoint Analysis as a Measurement Method of Preferences for Delayed Lotteries - Research Announcement
Source:
Decyzje. - nr 22 (2014) , s. 71-99. - Summ., streszcz. - Bibliogr.. - Dostępny w World Wide Web
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2168290125
article
38

Author:
M. Czupryna , E. Kubińska , Ł. Markiewicz
Title:
Conjoint jako metoda pomiaru preferencji odroczonych loterii
Source:
Mikro i makroekonomiczne uwarunkowania rynków finansowych / kier. Jan CZEKAJ2014, s. [98]-[106]
Nr:
2168302095
chapter in unpublished scientific work
See main document
39

Author:
J. Czekaj , M. Czupryna , E. Kubińska , Ł. Markiewicz
Title:
Technical Analysis as a Rational Tool for Professional Traders, but as Intuition Support for Novices, in the Light of Dual Processing Theories
Source:
Mikro i makroekonomiczne uwarunkowania rynków finansowych / kier. Jan CZEKAJ2014, s. [80]-[97]. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168302083
chapter in unpublished scientific work
See main document
40

Author:
Title:
Wpływ ratingu na kursy akcji wybranych spółek Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie = The Effect of Ratings on the Share Prices of Selected Companies Listed on the Warsaw Stock Exchange
Source:
Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. - nr 14 (2013) , s. 109-119. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 4.00 pkt
Nr:
2168296921
article
41

Author:
Title:
Style inwestycyjne funduszy papierów dłużnych = Debt Investments Funds' Styles
Source:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Informatyki w Krakowie. - z. nr 9 (2013) , s. 57-67. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 3.00 pkt
Nr:
2168286087
article
42

Author:
Title:
O współzależności giełd na przykładzie giełdy polskiej i niemieckiej = On the Stock Markets Interdependency
Source:
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H, Oeconomia. - Vol. 47, nr 3 (2013) , s. 109-118. - [odczyt: 05.02.2014] - Bibliogr.. - Dostępny w World Wide Web
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168271314
article
43

Author:
Title:
On the Cointegration Measures of Stock Markets Interdependence
Source:
Rynki wschodzące a nowe tendencje w gospodarce globalnej. Część 2 / kier.: Jan CZEKAJ2013, s. 40-54 - Bibliogr.
Signature:
NP-1382/2/Magazyn
Nr:
2168290333
chapter in unpublished scientific work
See main document
44

Author:
Title:
Przyczyny i wpływ procesu konwergencji na współzależność giełd krajów wschodzących i giełd krajów rozwiniętych na przykładzie giełdy polskiej i niemieckiej
Source:
Rynki wschodzące a nowe tendencje w gospodarce globalnej / kierownik tematu: Jan CZEKAJ2013, s. 1[24]-12[35]. - Streszcz. - Bibliogr.
Signature:
NP-1382/Magazyn
Nr:
2168283033
chapter in unpublished scientific work
See main document
45

Author:
Bogumił Kamiński , Tomasz Szapiro , Marcin Czupryna
Title:
On Conditional Value-at-Risk Based Goal Programming Portfolio Selection Procedure
Source:
Multiobjective Programming and Goal Programming / Vincent Barichard, Matthias Ehrgott, Xavier Gandibleux, Vincent T'Kindt (eds.) - Berlin; Heidelberg: Springer, 2009, s. 243-252. - Pełny tekst dostępny na platformie Springer. - Bibliogr.
Series:
(Lecture Notes in Economics and Mathematical Systems ; 618)
ISBN:
978-3-540-85645-0
Nr:
2168252494
chapter in conference materials
46

Author:
Rabah Amir , Marcin Czupryna
Title:
On Inverse Utility and Third-order Effects in the Economics of Uncertainty
Publisher address:
Louvain-la-Neuve: Center for Operations Research & Econometrics, 2004
Physical description:
6 s.; 24 cm
Series:
(CORE Discussion Papers Center for Operations Research and Econometrics ; 2004/45)
Notes:
[odczyt: 17.04.2013], Bibliogr.Dostępny w World Wide Web
Access mode:
Nr:
2168252490
publishing series
47

Author:
Title:
Mierniki ryzyka w wielokryterialnej analizie finansowej
Source:
Metody i zastosowania badań operacyjnych '04 / red. Tadeusz Trzaskalik - Katowice: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2004, s. 77-86 - Bibliogr.
Series:
(Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego)
ISBN:
83-7246-230-5
Nr:
2168252484
chapter in monograph
48

Author:
Title:
O zastosowaniu metod interaktywnych w problemie doboru optymalnego portfela inwestycyjnego
Source:
Modelowanie preferencji a ryzyko '03 / red. nauk. Tadeusz Trzaskalik - Katowice: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2003, s. 61-80 - Bibliogr.
Series:
(Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego)
ISBN:
83-7246-363-8
Nr:
2168252482
chapter in monograph
1
Market Makers Activity : Behavioural and Agent Based Approach / Marcin CZUPRYNA // Central European Journal of Operations Research. - (2020). - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://link.springer.com/article/10.1007/s10100-020-00686-6. - ISSN 1435-246X
2
On the Extension of the Kiyotaki and Wright Model to Transformable Goods : Speculative Behaviour on the Wine Markets / Sacha Bourgeois-Gironde, Marcin CZUPRYNA // Computational Economics. - (2020). - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://link.springer.com/article/10.1007/s10614-020-10001-9. - ISSN 0927-7099
3
Probabilistic Assessment and Projections of US Weather and Climate Risks and Economic Damages / Christian L.E. Franzke, Marcin CZUPRYNA // Climatic Change. - vol. 158, iss. 3-4 (2020), s. 503-515. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0165-0009
4
Price Formation in Parallel Trading Systems : Evidence from the Fine Wine Market / Marcin CZUPRYNA, Michał Jakubczyk, Paweł OLEKSY // Journal of Artificial Societies and Social Simulation. - vol. 23, iss. 3 (2020), s. 1-18. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://jasss.soc.surrey.ac.uk/23/3/11.html. - ISSN 1460-7425
5
Cheating : One Common Morality for Gains and Losses but Two Components of Morality Itself / Łukasz MARKIEWICZ, Marcin CZUPRYNA // Journal of Behavioral Decision Making. - Vol. 33, iss. 2 (2020), s. 166-179. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0894-3257
6
What Influences Overprecision in Judgmental Forecasting? / Marcin CZUPRYNA, Elżbieta KUBINSKA // Romanian Journal of Economic Forecasting. - vol. 22, iss. 3 (2019), s. 117-131. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.ipe.ro/rjef/rjef3_19/rjef3_19p117-131.pdf. - ISSN 1582-6163
7
On Pricing Unconventional Prepaid Forward Contracts : Evidence from en primeur Fine Wine / Marcin CZUPRYNA, Michał JAKUBCZYK, Paweł OLEKSY // Journal of Wine Economics. - vol. 14, iss. 4 (2019), s. 400-408. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1931-4361
8
Financialization and Corporate Investments in Transition Economy : Evidence from Listed Companies in Poland / Paweł OLEKSY, Marcin CZUPRYNA, Andrzej ZYGUŁA // W: Emerging Economies in Transition : International Scientific Conference : Book of Abstracts. - Cracow : Foundation of Cracow University of Economics, 2019. - S. 27-28. - Dostępne tylko streszczenie
9
Agent-Based Modelling of Viticulture Development in Emerging Markets : the Case of the Małopolska Region / Marcin CZUPRYNA, Paweł OLEKSY, Piotr PRZYBEK, Bogumił Kamiński // Journal of Artificial Societies and Social Simulation. - vol. 21, iss. 3 (2018), s. 1-21. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://jasss.soc.surrey.ac.uk/21/3/6.html. - ISSN 1460-7425
10
Can Conjugate Prior Probability Explain the Illusion of Control? = Czy wnioskowanie bayesa i rozkłady sprzężone mogą tłumaczyć zjawisko iluzji kontroli / Marcin CZUPRYNA, Elżbieta KUBIŃSKA, Łukasz Markiewicz // Decyzje. - nr 29 (2018), s. 87-114. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://journal.kozminski.edu.pl/index.php/decyzje/article/view/357/315. - ISSN 1733-0092
11
Offering Time-of-Use Electricity Rates to Households in a Formerly Centrally Planned Economy : Insights from Consumer Tests in Poland / Leszek Morawski, Marcin CZUPRYNA, Jerzy Mycielski i Jan Rączka // Eastern European Economics. - vol. 56, iss. 3 (2018), s. 246-267. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0012-8775
12
Sposób obserwowania urządzenia elektrycznego i strażnik urządzenia elektrycznego / Andrzej Bień, Dariusz Borkowski, Jakub Kowalski, Andrzej Wetula, Marcin CZUPRYNA. - G01R 19/00 (2006.01). - Patent ; PL 22979 B1. - Zgłoszenie wynalazku ogłoszono: 04.07.2016 ; O udzieleniu patentu ogłoszono: 31.08.2018. - Data zgłoszenia: 22.12.2014. - Numer zgłoszenia: 410735. - Uprawniony z patentu: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Kraków, Efekt Technologies Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością, Sichów Duży
13
The Effect of an Electronic Exchange on Prices and Return Volatility in the Fine Wine Market / Marcin CZUPRYNA, Paweł OLEKSY // e-Finanse. - vol. 14, nr 4 (2018), s. 22-35. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://content.sciendo.com/view/journals/fiqf/14/4/article-p22.xml
14
Technical Analysis Gives You Courage, but Not Money - on the Relationship between Technical Analysis Usage, Overconfidence and Investment Performance / Elżbieta KUBIŃSKA, Marcin CZUPRYNA, Łukasz Markiewicz, Jan CZEKAJ // Argumenta Oeconomica. - nr 1 (40) (2018), s. 317-343. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.dbc.wroc.pl/dlibra/editions-content?id=48874. - ISSN 1233-5835
15
The Illusion of Control and Information Overload within a Bayesian Updating Framework = Iluzja kontroli oraz przeciążenie informacyjne w świetle wnioskowania bayesowskiego // Psychologia Ekonomiczna = Polish Journal of Economic Psychology. - nr 12 (2017), s. 5-13. - Summ., streszcz. - Pełny tekst: https://psychologia-ekonomiczna.com.pl/article/download/1650/1123. - ISSN 2084-137X
16
Market Commentaries and Stock Prices in Poland : a Text Mining Approach = Komentarze rynkowe a ceny akcji w Polsce : analiza z wykorzystaniem metod eksploracji danych tekstowych / Paweł OLEKSY, Marcin CZUPRYNA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 10 (970) (2017), s. 67-77. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/download/1491/1048. - ISSN 1898-6447
17
O estymacji preferencji w sztucznych sieciach społecznych = Preference Elicitation in Synthetic Social Networks / Marcin CZUPRYNA, Przemysław Szufel, Bogumił Kamiński, Anna Wiertlewska // Optimum : studia ekonomiczne. - nr 3(87) (2017), s. 31-47. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://optimum.uwb.edu.pl/index.php/osj/article/view/53/30. - ISSN 1506-7637
18
On the Need for Cognitive Closure and Judgmental Trend Forecasting = O potrzebie domknięcia poznawczego i prognozowania trendu / Marcin CZUPRYNA, Elżbieta KUBIŃSKA, Łukasz Markiewicz // Argumenta Oeconomica Cracoviensia / [ed. Stanisław OWSIAK]. - no 17 (2017), s. 21-32. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://aoc.uek.krakow.pl/article/view/1376/1022. - ISSN 1642-168X
19
Market Commentaries and Stock Prices in Poland : a Text Mining Approach = Komentarze rynkowe a ceny akcji w Polsce : analiza z wykorzystaniem metod eksploracji danych tekstowych / Marcin CZUPRYNA, Paweł OLEKSY // W: Kierunki badań nad współczesnymi zjawiskami finansowymi : międzynarodowa konferencja naukowa : streszczenia artykułów. - Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2017. - S. 30-31. - Dostępne tylko streszczenia
20
Sprawozdanie z 26. konferencji SPUDM 20-24 sierpnia 2017 r., Technion, Haifa, Izrael / Marcin CZUPRYNA // Psychologia Ekonomiczna = Polish Journal of Economic Psychology. - nr 12 (2017), s. 59-60. - Pełny tekst: https://psychologia-ekonomiczna.com.pl/article/download/1710/1128. - ISSN 2084-137X
21
Mikroekonomiczne uwarunkowania rynków finansowych / Marcin CZUPRYNA, Paweł OLEKSY // W: Rynki, instrumenty i instytucje finansowe / red. nauk. Jan CZEKAJ. - Wyd. 2. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2017. - (III - Wydawnictwo Naukowe PWN. Inwestycje). - S. 157-182. - Streszcz. - Bibliogr. - ISBN 978-83-01-19508-3
22
On the Need for Cognitive Closure and Judgmental Trend Forecasting = O potrzebie domknięcia poznawczego i prognozowaniu trendów / Marcin CZUPRYNA, Elżbieta KUBIŃSKA, Łukasz MARKIEWICZ // W: Kierunki badań nad współczesnymi zjawiskami finansowymi : międzynarodowa konferencja naukowa : streszczenia artykułów. - Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2017. - S. 28-29. - Dostępne tylko streszczenia
23
Dywidenda emocjonalna z inwestycji alternatywnych na przykładzie win francuskich / Marcin CZUPRYNA, Paweł OLEKSY // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 10 (958) (2016), s. 21-32. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/download/1137/899. - ISSN 1898-6447
24
Technical Analysis as a Rational Tool of Decision Making for Professional Traders / Elżbieta KUBIŃSKA, Marcin CZUPRYNA, Łukasz Markiewicz, Jan CZEKAJ // Emerging Markets Finance and Trade. - vol. 52, iss, 12 (2016), s. 2756-2771. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1540-496X
25
Rational Speculative Bubbles in the Fine Wine Investment Market / Marcin CZUPRYNA, Paweł OLEKSY // Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Studia i Prace. - nr 3 (23), t. 3 (2015), s. 159-172. - Summ., res., rez.. - Tytuł numeru: Rynek kapitałowy. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kolegia.sgh.waw.pl/pl/KES/kwartalnik/Documents/MCzPO233.pdf. - ISSN 2082-0976
26
Investors Activity in the Recovering Markets / Marcin CZUPRYNA, Elżbieta KUBIŃSKA // W: Managing in Recovering Markets, GCMRM 2015 / eds. Alenka Kavkler and Klavdij Logožar. - Maribor : University of Maribor, Faculty of Economics and Business, 2015. - S. 141-155. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-961-6802-36-9. - Pełny tekst: http://www.epf.um.si/fileadmin/user_upload/Raziskovalna/GCMRM/GCMRM_Proceedings_2015.pdf
27
What Makes Technical Analysis Popular? = Co wpływa na popularność analizy technicznej? / Marcin CZUPRYNA, Elżbieta KUBIŃSKA, Łukasz Markiewicz // Argumenta Oeconomica Cracoviensia / [editor-in-chief Stanisław OWSIAK]. - no 12 (2015), s. 53-66. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://aoc.uek.krakow.pl/article/view/605/394. - ISSN 1642-168X
28
Deklaratywna a rzeczywista popularność analizy technicznej = Declaratory Versus Real Popularity of Technical Analysis / Elżbieta KUBIŃSKA, Łukasz Markiewicz, Marcin CZUPRYNA // Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Studia i Prace. - nr 3 (23), t. 3 (2015), s. 147-158. - Summ., res., rez.. - Tytuł numeru: Rynek kapitałowy. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kolegia.sgh.waw.pl/pl/KES/kwartalnik/Documents/EKLMMCz233.pdf. - ISSN 2082-0976
29
Efektywność półsilna / Marcin CZUPRYNA, Małgorzata SNARSKA, Janusz ŻARNOWSKI // W: Efektywność giełdowego rynku akcji w Polsce : z perspektywy dwudziestolecia / red. nauk. Jan CZEKAJ. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2014. - S. 91-134. - ISBN 978-83-208-2176-5
30
Wstęp / Jan CZEKAJ, Marcin CZUPRYNA, Elżbieta KUBIŃSKA, Paweł OLEKSY, Małgorzata SNARSKA, Andrzej ZYGUŁA, Maciej BOLISĘGA, Anna KOSIDŁOWSKA // W: Mikro i makroekonomiczne uwarunkowania rynków finansowych / kier. Jan CZEKAJ. - (2014), s. 1-10
31
Development Potential of Commodity Exchanges in CEE Region : Case Study of the Polish Wine Market / Marcin CZUPRYNA, Paweł OLEKSY // W: Proceedings of the 16th International Scientific Conference Finance and Risk 2014. Vol. 1 / [eds. Marek Niňaj, Miroslava Záhumenská]. - Bratislava : Publishing House EKONÓM, 2014. - S. 54-63. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-80-225-3991-3. - Pełny tekst: https://nhf.euba.sk/www_write/files/katedry/kfin/2014/FaR_2014_vol.1.pdf
32
Efektywność silna / Marcin CZUPRYNA, Grzegorz Prosowicz, Michał Grotowski // W: Efektywność giełdowego rynku akcji w Polsce : z perspektywy dwudziestolecia / red. nauk. Jan CZEKAJ. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2014. - S. 135-187. - ISBN 978-83-208-2176-5
33
Słaba efektywność informacyjna rynków akcji - wybrane metody pomiaru = Weak Informational Efficiency of the Stock Market - Selected Methods of Measurement / Marcin CZUPRYNA // W: Finanse w rozwoju gospodarczym i społecznym / red. nauk. Jan CZEKAJ, Stanisław OWSIAK. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2014. - S. 203-216. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-208-2173-4
34
Development Potential of Commodity Exchanges in CEE Region : Case Study of the Polish Wine Market / Marcin CZUPRYNA, Paweł OLEKSY // W: Mikro i makroekonomiczne uwarunkowania rynków finansowych / kier. Jan CZEKAJ. - (2014), s. [23]-[32]. - Summ. - Bibliogr.
35
Co wpływa na popularność analizy technicznej, wbrew hipotezie efektywności rynków finansowych? / Marcin CZUPRYNA, Elżbieta KUBIŃSKA, Łukasz Markiewicz // W: Nauka finansów dla rozwoju gospodarczego i społecznego : Konferencja Katedr Finansów 2014, Krynica Zdrój, 22-24 września 2014 r. : streszczenia artykułów. - Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2014. - S. 25-26. - Dostępne tylko streszczenie. - ISBN 978-83-62511-09-9
36
What Makes Technical Analysis Popular, Regardless of the Efficiency of Capital Markets? / M. CZUPRYNA, E. KUBIŃSKA, Ł. Markiewicz // W: Mikro i makroekonomiczne uwarunkowania rynków finansowych / kier. Jan CZEKAJ. - (2014), s. [67]-[79]. - Summ. - Bibliogr.
37
Conjoint jako metoda pomiaru preferencji odroczonych loterii - komunikat z badań = Conjoint Analysis as a Measurement Method of Preferences for Delayed Lotteries - Research Announcement / Marcin CZUPRYNA, Elżbieta KUBIŃSKA, Łukasz Markiewicz // Decyzje. - nr 22 (2014), s. 71-99. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://journal.kozminski.edu.pl/index.php/decyzje/article/download/266/227. - ISSN 1733-0092
38
Conjoint jako metoda pomiaru preferencji odroczonych loterii : raport z badań : behawioralne aspekty stosowania narzędzi analizy technicznej / M. CZUPRYNA, E. KUBIŃSKA, Ł. Markiewicz // W: Mikro i makroekonomiczne uwarunkowania rynków finansowych / kier. Jan CZEKAJ. - (2014), s. [98]-[106]
39
Technical Analysis as a Rational Tool for Professional Traders, but as Intuition Support for Novices, in the Light of Dual Processing Theories / J. CZEKAJ, M. CZUPRYNA, E. KUBIŃSKA, Ł. Markiewicz // W: Mikro i makroekonomiczne uwarunkowania rynków finansowych / kier. Jan CZEKAJ. - (2014), s. [80]-[97]. - Summ. - Bibliogr.
40
Wpływ ratingu na kursy akcji wybranych spółek Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie = The Effect of Ratings on the Share Prices of Selected Companies Listed on the Warsaw Stock Exchange / Marcin CZUPRYNA // Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. - nr 14 (2013), s. 109-119. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.krakow.pte.pl/pliki/files/zn-pte-nr-14/ZN-14_Czupryna.pdf. - ISSN 1644-8979
41
Style inwestycyjne funduszy papierów dłużnych = Debt Investments Funds' Styles / Marcin CZUPRYNA // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Informatyki w Krakowie. - z. nr 9 (2013), s. 57-67. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.wsei.edu.pl/pliki/zeszyt-naukowy-9-wsei.pdf. - ISSN 1734-5391
42
O współzależności giełd na przykładzie giełdy polskiej i niemieckiej = On the Stock Markets Interdependency / Marcin CZUPRYNA // Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H, Oeconomia. - Vol. 47, nr 3 (2013), s. 109-118. - Summ.. - [odczyt: 05.02.2014]. - Bibliogr. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://annales.umcs.lublin.pl/tt_p.php?rok=2013&tom=47§io=H&numer_artykulu=10&zeszyt=3. - ISSN 0459-9586
43
On the Cointegration Measures of Stock Markets Interdependence / Marcin CZUPRYNA // W: Rynki wschodzące a nowe tendencje w gospodarce globalnej. Część 2 / kier.: Jan CZEKAJ. - (2013), s. 40-54. - Bibliogr.
44
Przyczyny i wpływ procesu konwergencji na współzależność giełd krajów wschodzących i giełd krajów rozwiniętych na przykładzie giełdy polskiej i niemieckiej / Marcin CZUPRYNA // W: Rynki wschodzące a nowe tendencje w gospodarce globalnej / kierownik tematu: Jan CZEKAJ. - (2013), s. 1[24]-12[35]. - Streszcz. - Bibliogr.
45
On Conditional Value-at-Risk Based Goal Programming Portfolio Selection Procedure / Bogumił Kamiński, Tomasz Szapiro, Marcin Czupryna // W: Multiobjective Programming and Goal Programming : Theoretical Results and Practical Applications / Vincent Barichard, Matthias Ehrgott, Xavier Gandibleux, Vincent T'Kindt (eds.). - Berlin; Heidelberg : Springer, 2009. - (Lecture Notes in Economics and Mathematical Systems, ISSN 0075-8442 ; 618). - S. 243-252. - Summ. - Pełny tekst dostępny na platformie Springer. - Bibliogr. - ISBN 978-3-540-85645-0
46
On Inverse Utility and Third-order Effects in the Economics of Uncertainty / Amir Rabah, Marcin Czupryna. - Louvain-la-Neuve : Center for Operations Research & Econometrics, 2004. - 6 s. ; 24 cm. - Summ.. - [odczyt: 17.04.2013]. - Bibliogr. - Dostępny w World Wide Web. - (CORE Discussion Papers / Center for Operations Research and Econometrics, ISSN 0771-3894 ; 2004/45). - Pełny tekst: http://alfresco.uclouvain.be/alfresco/download/attach/workspace/SpacesStore/d58ab79e-fcd7-47fb-8daf-02b4773127bf/coredp_2004_45.pdf
47
Mierniki ryzyka w wielokryterialnej analizie finansowej / Marcin Czupryna // W: Metody i zastosowania badań operacyjnych '04 / red. Tadeusz Trzaskalik. - Katowice : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2004. - (Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego). - S. 77-86. - Bibliogr. - ISBN 83-7246-230-5
48
O zastosowaniu metod interaktywnych w problemie doboru optymalnego portfela inwestycyjnego / Marcin Czupryna // W: Modelowanie preferencji a ryzyko '03 / red. nauk. Tadeusz Trzaskalik. - Katowice : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2003. - (Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego). - S. 61-80. - Bibliogr. - ISBN 83-7246-363-8
1
Czupryna M., (2020), Market Makers Activity : Behavioural and Agent Based Approach, "Central European Journal of Operations Research"; https://link.springer.com/article/10.1007/s10100-020-00686-6
2
Bourgeois-Gironde S., Czupryna M., (2020), On the Extension of the Kiyotaki and Wright Model to Transformable Goods : Speculative Behaviour on the Wine Markets, "Computational Economics"; https://link.springer.com/article/10.1007/s10614-020-10001-9
3
Franzke C., Czupryna M., (2020), Probabilistic Assessment and Projections of US Weather and Climate Risks and Economic Damages, "Climatic Change", vol. 158, iss. 3-4, s. 503-515.
4
Czupryna M., Jakubczyk M., Oleksy P., (2020), Price Formation in Parallel Trading Systems : Evidence from the Fine Wine Market, "Journal of Artificial Societies and Social Simulation", vol. 23, iss. 3, s. 1-18; http://jasss.soc.surrey.ac.uk/23/3/11.html
5
Markiewicz Ł., Czupryna M., (2020), Cheating : One Common Morality for Gains and Losses but Two Components of Morality Itself, "Journal of Behavioral Decision Making", Vol. 33, iss. 2, s. 166-179.
6
Czupryna M., Kubińska E., (2019), What Influences Overprecision in Judgmental Forecasting?, "Romanian Journal of Economic Forecasting", vol. 22, iss. 3, s. 117-131; http://www.ipe.ro/rjef/rjef3_19/rjef3_19p117-131.pdf
7
Czupryna M., Jakubczyk M., Oleksy P., (2019), On Pricing Unconventional Prepaid Forward Contracts : Evidence from en primeur Fine Wine, "Journal of Wine Economics", vol. 14, iss. 4, s. 400-408.
8
Oleksy P., Czupryna M., Zyguła A., (2019), Financialization and Corporate Investments in Transition Economy : Evidence from Listed Companies in Poland. [W:] Emerging Economies in Transition : International Scientific Conference : Book of Abstracts, Cracow : Foundation of Cracow University of Economics, s. 27-28.
9
Czupryna M., Oleksy P., Przybek P., Kamiński B., (2018), Agent-Based Modelling of Viticulture Development in Emerging Markets : the Case of the Małopolska Region, "Journal of Artificial Societies and Social Simulation", vol. 21, iss. 3, s. 1-21; http://jasss.soc.surrey.ac.uk/21/3/6.html
10
Czupryna M., Kubińska E., Markiewicz Ł., (2018), Can Conjugate Prior Probability Explain the Illusion of Control?, "Decyzje", nr 29, s. 87-114; https://journal.kozminski.edu.pl/index.php/decyzje/article/view/357/315
11
Morawski L., Czupryna M., Mycielski J., Rączka J., (2018), Offering Time-of-Use Electricity Rates to Households in a Formerly Centrally Planned Economy : Insights from Consumer Tests in Poland, "Eastern European Economics", vol. 56, iss. 3, s. 246-267.
12
Bień A., Borkowski D., Kowalski J., Wetula A., Czupryna M., (2018), Sposób obserwowania urządzenia elektrycznego i strażnik urządzenia elektrycznego. Uprawniony z patentu: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Kraków, Efekt Technologies Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością, Sichów Duży, Polska, Patent, PL 22979 B1, Numer zgłoszenia: 410735 z 22.12.2014. O udzieleniu patentu ogłoszono: 31.08.2018
13
Czupryna M., Oleksy P., (2018), The Effect of an Electronic Exchange on Prices and Return Volatility in the Fine Wine Market, "e-Finanse", vol. 14, nr 4, s. 22-35; https://content.sciendo.com/view/journals/fiqf/14/4/article-p22.xml
14
Kubińska E., Czupryna M., Markiewicz Ł., Czekaj J., (2018), Technical Analysis Gives You Courage, but Not Money - on the Relationship between Technical Analysis Usage, Overconfidence and Investment Performance, "Argumenta Oeconomica", nr 1 (40), s. 317-343; https://www.dbc.wroc.pl/dlibra/editions-content?id=48874
15
Kubińska E., Czupryna M., Markiewicz Ł., (2017), The Illusion of Control and Information Overload within a Bayesian Updating Framework, "Psychologia Ekonomiczna", nr 12, s. 5-13; https://psychologia-ekonomiczna.com.pl/article/download/1650/1123
16
Oleksy P., Czupryna M., (2017), Market Commentaries and Stock Prices in Poland : a Text Mining Approach, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 10 (970), s. 67-77; https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/download/1491/1048
17
Czupryna M., Szufel P., Kamiński B., Wiertlewska A., (2017), O estymacji preferencji w sztucznych sieciach społecznych, "Optimum : studia ekonomiczne", nr 3(87), s. 31-47; http://optimum.uwb.edu.pl/index.php/osj/article/view/53/30
18
Czupryna M., Kubińska E., Markiewicz Ł., (2017), On the Need for Cognitive Closure and Judgmental Trend Forecasting, "Argumenta Oeconomica Cracoviensia", no 17, s. 21-32; https://aoc.uek.krakow.pl/article/view/1376/1022
19
Czupryna M., Oleksy P., (2017), Market Commentaries and Stock Prices in Poland : a Text Mining Approach. [W:] Kierunki badań nad współczesnymi zjawiskami finansowymi : międzynarodowa konferencja naukowa : streszczenia artykułów, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 30-31.
20
Czupryna M., (2017), Sprawozdanie z 26. konferencji SPUDM 20-24 sierpnia 2017 r., Technion, Haifa, Izrael, "Psychologia Ekonomiczna", nr 12, s. 59-60; https://psychologia-ekonomiczna.com.pl/article/download/1710/1128
21
Czupryna M., Oleksy P., (2017), Mikroekonomiczne uwarunkowania rynków finansowych. [W:] Czekaj J. (red.), Rynki, instrumenty i instytucje finansowe, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 157-182.
22
Czupryna M., Kubińska E., Markiewicz Ł., (2017), On the Need for Cognitive Closure and Judgmental Trend Forecasting. [W:] Kierunki badań nad współczesnymi zjawiskami finansowymi : międzynarodowa konferencja naukowa : streszczenia artykułów, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 28-29.
23
Czupryna M., Oleksy P., (2016), Dywidenda emocjonalna z inwestycji alternatywnych na przykładzie win francuskich, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 10 (958), s. 21-32; https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/download/1137/899
24
Kubińska E., Czupryna M., Markiewicz Ł., Czekaj J., (2016), Technical Analysis as a Rational Tool of Decision Making for Professional Traders, "Emerging Markets Finance and Trade", vol. 52, iss, 12, s. 2756-2771.
25
Czupryna M., Oleksy P., (2015), Rational Speculative Bubbles in the Fine Wine Investment Market, "Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Studia i Prace", nr 3 (23), t. 3, s. 159-172; http://kolegia.sgh.waw.pl/pl/KES/kwartalnik/Documents/MCzPO233.pdf
26
Czupryna M., Kubińska E., (2015), Investors Activity in the Recovering Markets. [W:] Kavkler A., Logožar K. (red.), Managing in Recovering Markets, GCMRM 2015, Maribor : University of Maribor, Faculty of Economics and Business, s. 141-155.
27
Czupryna M., Kubińska E., Markiewicz Ł., (2015), What Makes Technical Analysis Popular?, "Argumenta Oeconomica Cracoviensia", no 12, s. 53-66; https://aoc.uek.krakow.pl/article/view/605/394
28
Kubińska E., Markiewicz Ł., Czupryna M., (2015), Deklaratywna a rzeczywista popularność analizy technicznej, "Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Studia i Prace", nr 3 (23), t. 3, s. 147-158; http://kolegia.sgh.waw.pl/pl/KES/kwartalnik/Documents/EKLMMCz233.pdf
29
Czupryna M., Snarska M., Żarnowski J., (2014), Efektywność półsilna. [W:] Czekaj J. (red.), Efektywność giełdowego rynku akcji w Polsce : z perspektywy dwudziestolecia, Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 91-134.
30
Czekaj J., Czupryna M., Kubińska E., Oleksy P., Snarska M., Zyguła A., Bolisęga M., Kosidłowska A., (2014), Wstęp. [W:] Czekaj J. (red.), Mikro i makroekonomiczne uwarunkowania rynków finansowych, s. 1-10.
31
Oleksy P., Czupryna M., (2014), Development Potential of Commodity Exchanges in CEE Region : Case Study of the Polish Wine Market. [W:] Niňaj M., Záhumenská M. (red.), Proceedings of the 16th International Scientific Conference Finance and Risk 2014. Vol. 1, Bratislava : Publishing House EKONÓM, s. 54-63.
32
Czupryna M., Prosowicz G., Grotowski M., (2014), Efektywność silna. [W:] Czekaj J. (red.), Efektywność giełdowego rynku akcji w Polsce : z perspektywy dwudziestolecia, Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 135-187.
33
Czupryna M., (2014), Słaba efektywność informacyjna rynków akcji - wybrane metody pomiaru. [W:] Czekaj J., Owsiak S. (red.), Finanse w rozwoju gospodarczym i społecznym, Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 203-216.
34
Czupryna M., Oleksy P., (2014), Development Potential of Commodity Exchanges in CEE Region: Case Study of the Polish Wine Market. [W:] Czekaj J. (kierownik tematu), Mikro i makroekonomiczne uwarunkowania rynków finansowych, s. [23]-[32].
35
Czupryna M., Kubińska E., Markiewicz Ł., (2014), Co wpływa na popularność analizy technicznej, wbrew hipotezie efektywności rynków finansowych?. [W:] Nauka finansów dla rozwoju gospodarczego i społecznego : Konferencja Katedr Finansów 2014, Krynica Zdrój, 22-24 września 2014 r. : streszczenia artykułów, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 25-26.
36
Czupryna M., Kubińska E., Markiewicz Ł., (2014), What Makes Technical Analysis Popular, Regardless of the Efficiency of Capital Markets?. [W:] Czekaj J. (kierownik tematu), Mikro i makroekonomiczne uwarunkowania rynków finansowych, s. [67]-[79].
37
Czupryna M., Kubińska E., Markiewicz Ł., (2014), Conjoint jako metoda pomiaru preferencji odroczonych loterii - komunikat z badań, "Decyzje", nr 22, s. 71-99; http://journal.kozminski.edu.pl/index.php/decyzje/article/download/266/227
38
Czupryna M., Kubińska E., Markiewicz Ł., (2014), Conjoint jako metoda pomiaru preferencji odroczonych loterii: raport z badań : behawioralne aspekty stosowania narzędzi analizy technicznej. [W:] Czekaj J. (kierownik tematu), Mikro i makroekonomiczne uwarunkowania rynków finansowych, s. [98]-[106].
39
Czekaj J., Czupryna M., Kubińska E., Markiewicz Ł., (2014), Technical Analysis as a Rational Tool for Professional Traders, but as Intuition Support for Novices, in the Light of Dual Processing Theories. [W:] Czekaj J. (kierownik tematu), Mikro i makroekonomiczne uwarunkowania rynków finansowych, s. [80]-[97].
40
Czupryna M., (2013), Wpływ ratingu na kursy akcji wybranych spółek Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, "Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego", nr 14, s. 109-119; http://www.krakow.pte.pl/pliki/files/zn-pte-nr-14/ZN-14_Czupryna.pdf
41
Czupryna M., (2013), Style inwestycyjne funduszy papierów dłużnych, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Informatyki w Krakowie", z. nr 9, s. 57-67; https://www.wsei.edu.pl/pliki/zeszyt-naukowy-9-wsei.pdf
42
Czupryna M., (2013), O współzależności giełd na przykładzie giełdy polskiej i niemieckiej, "Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H, Oeconomia", Vol. 47, nr 3, s. 109-118; http://annales.umcs.lublin.pl/tt_p.php?rok=2013&tom=47§io=H&numer_artykulu=10&zeszyt=3
43
Czupryna M., (2013), On the Cointegration Measures of Stock Markets Interdependence. [W:] Czekaj J. (kierownik tematu), Rynki wschodzące a nowe tendencje w gospodarce globalnej. Część 2, s. 40-54.
44
Czupryna M., (2013), Przyczyny i wpływ procesu konwergencji na współzależność giełd krajów wschodzących i giełd krajów rozwiniętych na przykładzie giełdy polskiej i niemieckiej. [W:] Czekaj J. (kierownik tematu), Rynki wschodzące a nowe tendencje w gospodarce globalnej, s. 1[24]-12[35].
45
Kamiński B., Szapiro T., Czupryna M., (2009), On Conditional Value-at-Risk Based Goal Programming Portfolio Selection Procedure. [W:] Barichard V., Ehrgott M., Gandibleux X., (eds.) (red.), Multiobjective Programming and Goal Programming: Theoretical Results and Practical Applications (Lecture Notes in Economics and Mathematical Systems; 618), Berlin ; Heidelberg : Springer, s. 243-252.
46
Amir R., Czupryna M., (2004), On Inverse Utility and Third-order Effects in the Economics of Uncertainty, (CORE Discussion Papers Center for Operations Research and Econometrics, 2004/45), Louvain-la-Neuve : Center for Operations Research & Econometrics, 6 s.
47
Czupryna M., (2004), Mierniki ryzyka w wielokryterialnej analizie finansowej. [W:] Trzaskalik T. (red.), Metody i zastosowania badań operacyjnych '04, Katowice : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 77-86.
48
Czupryna M., (2003), O zastosowaniu metod interaktywnych w problemie doboru optymalnego portfela inwestycyjnego. [W:] Trzaskalik T. (red.), Modelowanie preferencji a ryzyko '03, Katowice : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 61-80.
1
@article{UEK:2168347612,
author = "Marcin Czupryna and ",
title = "Market Makers Activity : Behavioural and Agent Based Approach",
journal = "Central European Journal of Operations Research",
pages = "",
year = "2020",
doi = {http://dx.doi.org/10.1007/s10100-020-00686-6},
url = {https://link.springer.com/article/10.1007/s10100-020-00686-6},
}
2
@article{UEK:2168347810,
author = "Sacha Bourgeois-Gironde and Marcin Czupryna",
title = "On the Extension of the Kiyotaki and Wright Model to Transformable Goods : Speculative Behaviour on the Wine Markets",
journal = "Computational Economics",
pages = "",
year = "2020",
doi = {http://dx.doi.org/10.1007/s10614-020-10001-9},
url = {https://link.springer.com/article/10.1007/s10614-020-10001-9},
}
3
@article{UEK:2168341691,
author = "Christian L. E. Franzke and Marcin Czupryna",
title = "Probabilistic Assessment and Projections of US Weather and Climate Risks and Economic Damages",
journal = "Climatic Change",
number = "vol. 158, iss. 3-4",
pages = "503-515",
year = "2020",
doi = {http://dx.doi.org/10.1007/s10584-019-02558-8},
url = {},
}
4
@article{UEK:2168348192,
author = "Marcin Czupryna and Michał Jakubczyk and Paweł Oleksy",
title = "Price Formation in Parallel Trading Systems : Evidence from the Fine Wine Market",
journal = "Journal of Artificial Societies and Social Simulation",
number = "vol. 23, iss. 3",
pages = "1-18",
year = "2020",
doi = {http://dx.doi.org/10.18564/jasss.4349},
url = {http://jasss.soc.surrey.ac.uk/23/3/11.html},
}
5
@article{UEK:2168341689,
author = "Łukasz Markiewicz and Marcin Czupryna",
title = "Cheating : One Common Morality for Gains and Losses but Two Components of Morality Itself",
journal = "Journal of Behavioral Decision Making",
number = "Vol. 33, iss. 2",
pages = "166-179",
year = "2020",
doi = {http://dx.doi.org/10.1002/bdm.2151},
url = {},
}
6
@article{UEK:2168341693,
author = "Marcin Czupryna and Elżbieta Kubińska",
title = "What Influences Overprecision in Judgmental Forecasting?",
journal = "Romanian Journal of Economic Forecasting",
number = "vol. 22, iss. 3",
pages = "117-131",
year = "2019",
url = {http://www.ipe.ro/rjef/rjef3_19/rjef3_19p117-131.pdf},
}
7
@article{UEK:2168341703,
author = "Marcin Czupryna and Michał Jakubczyk and Paweł Oleksy",
title = "On Pricing Unconventional Prepaid Forward Contracts : Evidence from en primeur Fine Wine",
journal = "Journal of Wine Economics",
number = "vol. 14, iss. 4",
pages = "400-408",
year = "2019",
doi = {http://dx.doi.org/10.1017/jwe.2019.28},
url = {},
}
8
@misc{UEK:2168335979,
author = "Paweł Oleksy and Marcin Czupryna and Andrzej Zyguła",
title = "Financialization and Corporate Investments in Transition Economy : Evidence from Listed Companies in Poland",
booktitle = "Emerging Economies in Transition : International Scientific Conference : Book of Abstracts",
pages = "27-28",
adress = "Cracow",
publisher = "Foundation of Cracow University of Economics",
year = "2019",
}
9
@article{UEK:2168326317,
author = "Marcin Czupryna and Paweł Oleksy and Piotr Przybek and Bogumił Kamiński",
title = "Agent-Based Modelling of Viticulture Development in Emerging Markets : the Case of the Małopolska Region",
journal = "Journal of Artificial Societies and Social Simulation",
number = "vol. 21, iss. 3",
pages = "1-21",
year = "2018",
doi = {http://dx.doi.org/10.18564/jasss.3726},
url = {http://jasss.soc.surrey.ac.uk/21/3/6.html},
}
10
@article{UEK:2168329151,
author = "Marcin Czupryna and Elżbieta Kubińska and Łukasz Markiewicz",
title = "Can Conjugate Prior Probability Explain the Illusion of Control?",
journal = "Decyzje",
number = "29",
pages = "87-114",
year = "2018",
doi = {http://dx.doi.org/10.7206/DEC.1733-0092.104},
url = {https://journal.kozminski.edu.pl/index.php/decyzje/article/view/357/315},
}
11
@article{UEK:2168324033,
author = "Leszek Morawski and Marcin Czupryna and Jerzy Mycielski and Jan Rączka",
title = "Offering Time-of-Use Electricity Rates to Households in a Formerly Centrally Planned Economy : Insights from Consumer Tests in Poland",
journal = "Eastern European Economics",
number = "vol. 56, iss. 3",
pages = "246-267",
year = "2018",
doi = {http://dx.doi.org/10.1080/00128775.2018.1449657},
url = {},
}
12
@misc{UEK:2168326709,
author = "Andrzej Bień and Dariusz Borkowski and Jakub Kowalski and Andrzej Wetula and Marcin Czupryna",
title = "Sposób obserwowania urządzenia elektrycznego i strażnik urządzenia elektrycznego",
adress = "Polska",
publisher = "Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej",
year = "2018",
}
13
@article{UEK:2168331375,
author = "Marcin Czupryna and Paweł Oleksy",
title = "The Effect of an Electronic Exchange on Prices and Return Volatility in the Fine Wine Market",
journal = "e-Finanse",
number = "vol. 14, 4",
pages = "22-35",
year = "2018",
doi = {http://dx.doi.org/10.2478/fiqf-2018-0025},
url = {https://content.sciendo.com/view/journals/fiqf/14/4/article-p22.xml},
}
14
@article{UEK:2168325315,
author = "Elżbieta Kubińska and Marcin Czupryna and Łukasz Markiewicz and Jan Czekaj",
title = "Technical Analysis Gives You Courage, but Not Money - on the Relationship between Technical Analysis Usage, Overconfidence and Investment Performance",
journal = "Argumenta Oeconomica",
number = "1 (40)",
pages = "317-343",
year = "2018",
doi = {http://dx.doi.org/10.15611/aoe.2018.1.14},
url = {https://www.dbc.wroc.pl/dlibra/editions-content?id=48874},
}
15
@article{UEK:2168331323,
author = "Elżbieta Kubińska and Marcin Czupryna and Łukasz Markiewicz",
title = "The Illusion of Control and Information Overload within a Bayesian Updating Framework",
journal = "Psychologia Ekonomiczna",
number = "12",
pages = "5-13",
year = "2017",
doi = {http://dx.doi.org/10.15678/PJOEP.2017.12.01},
url = {https://psychologia-ekonomiczna.com.pl/article/download/1650/1123},
}
16
@article{UEK:2168324429,
author = "Paweł Oleksy and Marcin Czupryna",
title = "Market Commentaries and Stock Prices in Poland : a Text Mining Approach",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "10 (970)",
pages = "67-77",
year = "2017",
doi = {http://dx.doi.org/10.15678/ZNUEK.2017.0970.1005},
url = {https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/download/1491/1048},
}
17
@article{UEK:2168329509,
author = "Marcin Czupryna and Przemysław Szufel and Bogumił Kamiński and Anna Wiertlewska",
title = "O estymacji preferencji w sztucznych sieciach społecznych",
journal = "Optimum : studia ekonomiczne",
number = "3(87)",
pages = "31-47",
year = "2017",
doi = {http://dx.doi.org/10.15290/ose.2017.03.87.03},
url = {http://optimum.uwb.edu.pl/index.php/osj/article/view/53/30},
}
18
@article{UEK:2168323079,
author = "Marcin Czupryna and Elżbieta Kubińska and Łukasz Markiewicz",
title = "On the Need for Cognitive Closure and Judgmental Trend Forecasting",
journal = "Argumenta Oeconomica Cracoviensia",
number = "no 17",
pages = "21-32",
year = "2017",
doi = {http://dx.doi.org/10.15678/AOC.2017.1702},
url = {https://aoc.uek.krakow.pl/article/view/1376/1022},
}
19
@misc{UEK:2168336115,
author = "Marcin Czupryna and Paweł Oleksy and ",
title = "Market Commentaries and Stock Prices in Poland : a Text Mining Approach",
booktitle = "Kierunki badań nad współczesnymi zjawiskami finansowymi : międzynarodowa konferencja naukowa : streszczenia artykułów",
pages = "30-31",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2017",
}
20
@misc{UEK:2168331321,
author = "Marcin Czupryna",
title = "Sprawozdanie z 26. konferencji SPUDM 20-24 sierpnia 2017 r., Technion, Haifa, Izrael",
booktitle = "Psychologia Ekonomiczna",
number = "12",
pages = "59-60",
year = "2017",
url = {https://psychologia-ekonomiczna.com.pl/article/download/1710/1128},
}
21
@inbook{UEK:2168323391,
author = "Marcin Czupryna and Paweł Oleksy",
title = "Mikroekonomiczne uwarunkowania rynków finansowych",
booktitle = "Rynki, instrumenty i instytucje finansowe",
pages = "157-182",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "2017",
edition = "Wyd. 2",
issn = "",
isbn = "978-83-01-19508-3",
}
22
@misc{UEK:2168336113,
author = "Marcin Czupryna and Elżbieta Kubińska and Łukasz Markiewicz",
title = "On the Need for Cognitive Closure and Judgmental Trend Forecasting",
booktitle = "Kierunki badań nad współczesnymi zjawiskami finansowymi : międzynarodowa konferencja naukowa : streszczenia artykułów",
pages = "28-29",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2017",
}
23
@article{UEK:2168313061,
author = "Marcin Czupryna and Paweł Oleksy",
title = "Dywidenda emocjonalna z inwestycji alternatywnych na przykładzie win francuskich",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "10 (958)",
pages = "21-32",
year = "2016",
doi = {http://dx.doi.org/10.15678/ZNUEK.2016.0958.1002},
url = {https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/download/1137/899},
}
24
@article{UEK:2168310591,
author = "Elżbieta Kubińska and Marcin Czupryna and Łukasz Markiewicz and Jan Czekaj",
title = "Technical Analysis as a Rational Tool of Decision Making for Professional Traders",
journal = "Emerging Markets Finance and Trade",
number = "vol. 52, iss, 12",
pages = "2756-2771",
year = "2016",
doi = {http://dx.doi.org/10.1080/1540496X.2016.1217004},
url = {},
}
25
@article{UEK:2168299315,
author = "Marcin Czupryna and Paweł Oleksy",
title = "Rational Speculative Bubbles in the Fine Wine Investment Market",
journal = "Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Studia i Prace",
number = "3 (23), t. 3",
pages = "159-172",
adress = "",
year = "2015",
url = {http://kolegia.sgh.waw.pl/pl/KES/kwartalnik/Documents/MCzPO233.pdf},
}
26
@inbook{UEK:2168299453,
author = "Marcin Czupryna and Elżbieta Kubińska",
title = "Investors Activity in the Recovering Markets",
booktitle = "Managing in Recovering Markets, GCMRM 2015",
pages = "141-155",
adress = "Maribor",
publisher = "University of Maribor, Faculty of Economics and Business",
year = "2015",
url = {http://www.epf.um.si/fileadmin/user_upload/Raziskovalna/GCMRM/GCMRM_Proceedings_2015.pdf},
isbn = "978-961-6802-36-9",
}
27
@article{UEK:2168296939,
author = "Marcin Czupryna and Elżbieta Kubińska and Łukasz Markiewicz",
title = "What Makes Technical Analysis Popular?",
journal = "Argumenta Oeconomica Cracoviensia",
number = "no 12",
pages = "53-66",
year = "2015",
doi = {http://dx.doi.org/10.15678/AOC.2015.1205},
url = {https://aoc.uek.krakow.pl/article/view/605/394},
}
28
@article{UEK:2168299313,
author = "Elżbieta Kubińska and Łukasz Markiewicz and Marcin Czupryna",
title = "Deklaratywna a rzeczywista popularność analizy technicznej",
journal = "Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Studia i Prace",
number = "3 (23), t. 3",
pages = "147-158",
adress = "",
year = "2015",
url = {http://kolegia.sgh.waw.pl/pl/KES/kwartalnik/Documents/EKLMMCz233.pdf},
}
29
@inbook{UEK:2168285777,
author = "Marcin Czupryna and Małgorzata Snarska and Janusz Żarnowski",
title = "Efektywność półsilna",
booktitle = "Efektywność giełdowego rynku akcji w Polsce : z perspektywy dwudziestolecia",
pages = "91-134",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne",
year = "2014",
isbn = "978-83-208-2176-5",
}
30
@misc{UEK:2168302013,
author = "Jan Czekaj and Marcin Czupryna and Elżbieta Kubińska and Paweł Oleksy and Małgorzata Snarska and Andrzej Zyguła and Maciej Bolisęga and Anna Kosidłowska",
title = "Wstęp",
booktitle = "Mikro i makroekonomiczne uwarunkowania rynków finansowych",
pages = "1-10",
year = "2014",
}
31
@inbook{UEK:2168294541,
author = "Paweł Oleksy and Marcin Czupryna",
title = "Development Potential of Commodity Exchanges in CEE Region : Case Study of the Polish Wine Market",
booktitle = "Proceedings of the 16th International Scientific Conference Finance and Risk 2014. Vol. 1",
pages = "54-63",
adress = "Bratislava",
publisher = "Publishing House EKONÓM",
year = "2014",
url = {https://nhf.euba.sk/www_write/files/katedry/kfin/2014/FaR_2014_vol.1.pdf},
isbn = "978-80-225-3991-3",
}
32
@inbook{UEK:2168285779,
author = "Marcin Czupryna and Grzegorz Prosowicz and Michał Grotowski",
title = "Efektywność silna",
booktitle = "Efektywność giełdowego rynku akcji w Polsce : z perspektywy dwudziestolecia",
pages = "135-187",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne",
year = "2014",
isbn = "978-83-208-2176-5",
}
33
@inbook{UEK:2168285795,
author = "Marcin Czupryna",
title = "Słaba efektywność informacyjna rynków akcji - wybrane metody pomiaru",
booktitle = "Finanse w rozwoju gospodarczym i społecznym",
pages = "203-216",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne",
year = "2014",
isbn = "978-83-208-2173-4",
}
34
@unpublished{UEK:2168302033,
author = "Marcin Czupryna and Paweł Oleksy",
title = "Development Potential of Commodity Exchanges in CEE Region",
booktitle = "Mikro i makroekonomiczne uwarunkowania rynków finansowych",
pages = "[23]-[32]",
year = "2014",
}
35
@misc{UEK:2168291193,
author = "Marcin Czupryna and Elżbieta Kubińska and Łukasz Markiewicz",
title = "Co wpływa na popularność analizy technicznej, wbrew hipotezie efektywności rynków finansowych?",
booktitle = "Nauka finansów dla rozwoju gospodarczego i społecznego : Konferencja Katedr Finansów 2014, Krynica Zdrój, 22-24 września 2014 r. : streszczenia artykułów",
pages = "25-26",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2014",
isbn = "978-83-62511-09-9",
}
36
@unpublished{UEK:2168302073,
author = "M. Czupryna and E. Kubińska and Ł. Markiewicz",
title = "What Makes Technical Analysis Popular, Regardless of the Efficiency of Capital Markets?",
booktitle = "Mikro i makroekonomiczne uwarunkowania rynków finansowych",
pages = "[67]-[79]",
year = "2014",
}
37
@article{UEK:2168290125,
author = "Marcin Czupryna and Elżbieta Kubińska and Łukasz Markiewicz",
title = "Conjoint jako metoda pomiaru preferencji odroczonych loterii - komunikat z badań",
journal = "Decyzje",
number = "22",
pages = "71-99",
year = "2014",
doi = {http://dx.doi.org/10.7206/DEC.1733-0092.34},
url = {http://journal.kozminski.edu.pl/index.php/decyzje/article/download/266/227},
}
38
@unpublished{UEK:2168302095,
author = "M. Czupryna and E. Kubińska and Ł. Markiewicz",
title = "Conjoint jako metoda pomiaru preferencji odroczonych loterii",
booktitle = "Mikro i makroekonomiczne uwarunkowania rynków finansowych",
pages = "[98]-[106]",
year = "2014",
}
39
@unpublished{UEK:2168302083,
author = "J. Czekaj and M. Czupryna and E. Kubińska and Ł. Markiewicz",
title = "Technical Analysis as a Rational Tool for Professional Traders, but as Intuition Support for Novices, in the Light of Dual Processing Theories",
booktitle = "Mikro i makroekonomiczne uwarunkowania rynków finansowych",
pages = "[80]-[97]",
year = "2014",
}
40
@article{UEK:2168296921,
author = "Marcin Czupryna",
title = "Wpływ ratingu na kursy akcji wybranych spółek Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie",
journal = "Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego",
number = "14",
pages = "109-119",
year = "2013",
url = {http://www.krakow.pte.pl/pliki/files/zn-pte-nr-14/ZN-14_Czupryna.pdf},
}
41
@article{UEK:2168286087,
author = "Marcin Czupryna",
title = "Style inwestycyjne funduszy papierów dłużnych",
journal = "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Informatyki w Krakowie",
number = "z. 9",
pages = "57-67",
year = "2013",
url = {https://www.wsei.edu.pl/pliki/zeszyt-naukowy-9-wsei.pdf},
}
42
@article{UEK:2168271314,
author = "Marcin Czupryna",
title = "O współzależności giełd na przykładzie giełdy polskiej i niemieckiej",
journal = "Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H, Oeconomia",
number = "Vol. 47, 3",
pages = "109-118",
year = "2013",
doi = {http://dx.doi.org/10.17951/h.2013.47.3.109},
url = {http://annales.umcs.lublin.pl/tt_p.php?rok=2013&tom=47§io=H&numer_artykulu=10&zeszyt=3},
}
43
@unpublished{UEK:2168290333,
author = "Marcin Czupryna",
title = "On the Cointegration Measures of Stock Markets Interdependence",
booktitle = "Rynki wschodzące a nowe tendencje w gospodarce globalnej. Część 2",
pages = "40-54",
year = "2013",
}
44
@unpublished{UEK:2168283033,
author = "Marcin Czupryna",
title = "Przyczyny i wpływ procesu konwergencji na współzależność giełd krajów wschodzących i giełd krajów rozwiniętych na przykładzie giełdy polskiej i niemieckiej",
booktitle = "Rynki wschodzące a nowe tendencje w gospodarce globalnej",
pages = "1[24]-12[35]",
year = "2013",
}
45
@inbook{UEK:2168252494,
author = "Bogumił Kamiński and Tomasz Szapiro and Marcin Czupryna",
title = "On Conditional Value-at-Risk Based Goal Programming Portfolio Selection Procedure",
booktitle = "Multiobjective Programming and Goal Programming",
pages = "243-252",
adress = "Berlin; Heidelberg",
publisher = "Springer",
year = "2009",
issn = "0075-8442",
isbn = "978-3-540-85645-0",
}
46
@book{UEK:2168252490,
author = "Rabah Amir and Marcin Czupryna",
title = "On Inverse Utility and Third-order Effects in the Economics of Uncertainty",
adress = "Louvain-la-Neuve",
publisher = "Center for Operations Research & Econometrics",
year = "2004",
url = {http://alfresco.uclouvain.be/alfresco/download/attach/workspace/SpacesStore/d58ab79e-fcd7-47fb-8daf-02b4773127bf/coredp_2004_45.pdf},
issn = "0771-3894",
}
47
@inbook{UEK:2168252484,
author = "Marcin Czupryna",
title = "Mierniki ryzyka w wielokryterialnej analizie finansowej",
booktitle = "Metody i zastosowania badań operacyjnych '04",
pages = "77-86",
adress = "Katowice",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2004",
issn = "",
isbn = "83-7246-230-5",
}
48
@inbook{UEK:2168252482,
author = "Marcin Czupryna",
title = "O zastosowaniu metod interaktywnych w problemie doboru optymalnego portfela inwestycyjnego",
booktitle = "Modelowanie preferencji a ryzyko '03",
pages = "61-80",
adress = "Katowice",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2003",
issn = "",
isbn = "83-7246-363-8",
}