Publications of the selected author

1

Conference:
International Scientific Conference "Emerging Economies in Transition", Kraków, Polska, od 2019-05-27 do 2019-05-29
Title:
Financialization and Corporate Investments in Transition Economy : Evidence from Listed Companies in Poland
Source:
Emerging Economies in Transition : International Scientific Conference : Book of Abstracts - Cracow: Foundation of Cracow University of Economics, 2019, s. 27-28. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168335979
varia
2

Author:
Czupryna Marcin , Oleksy Paweł , Przybek Piotr , Kamiński Bogumił
Title:
Agent-Based Modelling of Viticulture Development in Emerging Markets : the Case of the Małopolska Region
Source:
Journal of Artificial Societies and Social Simulation. - vol. 21, iss. 3 (2018) , s. 1-21. - Summ. - Bibliogr.
Research program:
This research was supported by a grant awarded by the National Science Centre of Poland under the project title "Behavioural and microstructural aspects of the financial and alternative investments markets," Decision no. 2015/17/B/HS4/02708
Ministerial journal list:
a 30.00 pkt
Nr:
2168326317
article
3

Author:
Czupryna Marcin , Kubińska Elżbieta , Markiewicz Łukasz
Title:
Can Conjugate Prior Probability Explain the Illusion of Control? = Czy wnioskowanie bayesa i rozkłady sprzężone mogą tłumaczyć zjawisko iluzji kontroli
Source:
Decyzje. - nr 29 (2018) , s. 87-114. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Research program:
Elżbieta Kubińska and Marcin Czupryna were supported by the grant awarded by the National Science Centre of Poland under the project title "Behavioral and microstructural aspects of the financial and alternative investments markets," Decision no. 2015/17/B/HS4/02708. Łukasz Markiewicz was supported by the grant awarded by the National Science Centre of Poland under the project title "Spontaneous evaluations of risk", Decision no. 2015/17/D/HS6/02684
Ministerial journal list:
b 11.00 pkt
Nr:
2168329151
article
4

Author:
Bień Andrzej , Borkowski Dariusz , Kowalski Jakub , Wetula Andrzej , Czupryna Marcin
Title:
Sposób obserwowania urządzenia elektrycznego i strażnik urządzenia elektrycznego
Publisher address:
Polska: Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej, 2018
Notes:
Uprawniony z patentu: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Kraków, Efekt Technologies Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością, Sichów Duży,
Nr:
2168326709
patent
5

Author:
Title:
Technical Analysis Gives You Courage, but Not Money - on the Relationship between Technical Analysis Usage, Overconfidence and Investment Performance
Source:
Argumenta Oeconomica. - nr 1 (40) (2018) , s. 317-343. - Summ. - Bibliogr.
Research program:
Jan Czekaj, Marcin Czupryna, and Elżbieta Kubińska were supported by a grant awarded by the National Science Centre of Poland under the project title "Behavioral and microstructural aspects of the financial and alternative investments markets," Decision no. 2015/17/B/HS4/02708. ; Elżbieta Kubińska and Łukasz Markiewicz were supported by the MAESTRO grant, awarded by the National Science Centre of Poland under the project title "Large risks with low probabilities: Perception and willingness to undertake prevention," Decision no. DEC-2012/04/A/HS6/00614.
Ministerial journal list:
a 15.00 pkt
Nr:
2168325315
article
6

Author:
Morawski Leszek , Czupryna Marcin , Mycielski Jerzy , Rączka Jan
Title:
Offering Time-of-Use Electricity Rates to Households in a Formerly Centrally Planned Economy : Insights from Consumer Tests in Poland
Source:
Eastern European Economics. - vol. 56, iss. 3 (2018) , s. 246-267. - Summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
a 15.00 pkt
Nr:
2168324033
article
7

Title:
The Effect of an Electronic Exchange on Prices and Return Volatility in the Fine Wine Market
Source:
e-Finanse. - vol. 14, nr 4 (2018) , s. 22-35. - Summ. - Bibliogr.
Research program:
The publication was financed from resources allocated to the Faculty of Finance and Law of Cracow University of Economics as part of the grant to maintain research capacity
Ministerial journal list:
b 14.00 pkt
Nr:
2168331375
article
8

Author:
Title:
Sprawozdanie z 26. konferencji SPUDM 20-24 sierpnia 2017 r., Technion, Haifa, Izrael
Source:
Psychologia Ekonomiczna = Polish Journal of Economic Psychology2017. - nr 12, s. 59-60
Access mode:
Ministerial journal list:
b
Nr:
2168331321
varia
9

Author:
Czupryna Marcin , Kubińska Elżbieta , Markiewicz Łukasz
Conference:
Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Kierunki badań nad współczesnymi zjawiskami finansowymi", Arłamów, Polska, od 2017-10-18 do 2017-10-20
Title:
On the Need for Cognitive Closure and Judgmental Trend Forecasting = O potrzebie domknięcia poznawczego i prognozowaniu trendów
Source:
Kierunki badań nad współczesnymi zjawiskami finansowymi : międzynarodowa konferencja naukowa : streszczenia artykułów - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2017, s. 28-29. - Dostępne tylko streszczenia
Nr:
2168336113
varia
10

Author:
Kubińska Elżbieta , Czupryna Marcin , Markiewicz Łukasz
Title:
The Illusion of Control and Information Overload within a Bayesian Updating Framework = Iluzja kontroli oraz przeciążenie informacyjne w świetle wnioskowania bayesowskiego
Source:
Psychologia Ekonomiczna = Polish Journal of Economic Psychology. - nr 12 (2017) , s. 5-13. - Summ., streszcz.
Ministerial journal list:
b 8.00 pkt
Nr:
2168331323
article
11

Title:
Mikroekonomiczne uwarunkowania rynków finansowych
Source:
Rynki, instrumenty i instytucje finansowe / red. nauk. Jan CZEKAJ - Wyd. 2. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2017, s. 157-182. - Streszcz. - Bibliogr.
Series:
(III. Inwestycje)
ISBN:
978-83-01-19508-3
Nr:
2168323391
chapter in textbook
See main document
12

Author:
Czupryna Marcin , Szufel Przemysław , Kamiński Bogumił , Wiertlewska Anna
Title:
O estymacji preferencji w sztucznych sieciach społecznych = Preference Elicitation in Synthetic Social Networks
Source:
Optimum : studia ekonomiczne. - nr 3(87) (2017) , s. 31-47. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 10.00 pkt
Nr:
2168329509
article
13

Conference:
Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Kierunki badań nad współczesnymi zjawiskami finansowymi", Arłamów, Polska, od 2017-10-18 do 2017-10-20
Title:
Market Commentaries and Stock Prices in Poland : a Text Mining Approach = Komentarze rynkowe a ceny akcji w Polsce : analiza z wykorzystaniem metod eksploracji danych tekstowych
Source:
Kierunki badań nad współczesnymi zjawiskami finansowymi : międzynarodowa konferencja naukowa : streszczenia artykułów - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2017, s. 30-31. - Dostępne tylko streszczenia
Nr:
2168336115
varia
14

Title:
Market Commentaries and Stock Prices in Poland : a Text Mining Approach = Komentarze rynkowe a ceny akcji w Polsce : analiza z wykorzystaniem metod eksploracji danych tekstowych
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 10 (970) (2017) , s. 67-77. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 11.00 pkt
Nr:
2168324429
article
15

Author:
Czupryna Marcin , Kubińska Elżbieta , Markiewicz Łukasz
Title:
On the Need for Cognitive Closure and Judgmental Trend Forecasting = O potrzebie domknięcia poznawczego i prognozowania trendu
Source:
Argumenta Oeconomica Cracoviensia / [ed. Stanisław OWSIAK]. - no 17 (2017) , s. 21-32. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 13.00 pkt
Nr:
2168323079
article
See main document
16

Title:
Dywidenda emocjonalna z inwestycji alternatywnych na przykładzie win francuskich
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 10 (958) (2016) , s. 21-32. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 11.00 pkt
Nr:
2168313061
article
17

Author:
Title:
Technical Analysis as a Rational Tool of Decision Making for Professional Traders
Source:
Emerging Markets Finance and Trade. - vol. 52, iss, 12 (2016) , s. 2756-2771. - Summ. - Bibliogr.
Research program:
National Science Centre of Poland 2015/17/B/HS4/02708
MAESTRO grant - National Science Centre of Poland DEC-2012/04/A/HS6/00614
Ministerial journal list:
a 20.00 pkt
Nr:
2168310591
article
18

Conference:
6th Global Conference on Management in Recovering Markets, GCMRM 2015, Maribor, Słowenia, od 2015-05-18 do 2015-05-19
Title:
Investors Activity in the Recovering Markets
Source:
Managing in Recovering Markets, GCMRM 2015 / eds. Alenka Kavkler and Klavdij Logožar - Maribor: University of Maribor, Faculty of Economics and Business, 2015, s. 141-155. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-961-6802-36-9
Access mode:
Nr:
2168299453
chapter in conference materials
19

Title:
Rational Speculative Bubbles in the Fine Wine Investment Market
Source:
Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Studia i Prace. - nr 3 (23), t. 3 (2015) , s. 159-172. - Tytuł numeru: Rynek kapitałowy - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168299315
article
20

Author:
Czupryna Marcin , Kubińska Elżbieta , Markiewicz Łukasz
Title:
What Makes Technical Analysis Popular? = Co wpływa na popularność analizy technicznej?
Source:
Argumenta Oeconomica Cracoviensia / [editor-in-chief Stanisław OWSIAK]. - no 12 (2015) , s. 53-66. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 13.00 pkt
Nr:
2168296939
article
See main document
21

Author:
Kubińska Elżbieta , Markiewicz Łukasz , Czupryna Marcin
Title:
Deklaratywna a rzeczywista popularność analizy technicznej = Declaratory Versus Real Popularity of Technical Analysis
Source:
Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Studia i Prace. - nr 3 (23), t. 3 (2015) , s. 147-158. - Tytuł numeru: Rynek kapitałowy - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168299313
article
22

Title:
Efektywność półsilna
Source:
Efektywność giełdowego rynku akcji w Polsce : z perspektywy dwudziestolecia / red. nauk. Jan CZEKAJ - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2014, s. 91-134
ISBN:
978-83-208-2176-5
Nr:
2168285777
chapter in monograph
See main document
23

Title:
Wstęp
Source:
Mikro i makroekonomiczne uwarunkowania rynków finansowych / kier. Jan CZEKAJ2014, s. 1-10
Signature:
NP-1460/Magazyn
Nr:
2168302013
preface / summary
See main document
24

Conference:
16th International Scientific Conference Finance and Risk 2014, Bratysława, Słowacja, od 2014-10-24 do 2014-10-25
Title:
Development Potential of Commodity Exchanges in CEE Region : Case Study of the Polish Wine Market
Source:
Proceedings of the 16th International Scientific Conference Finance and Risk 2014. Vol. 1 / [eds. Marek Niňaj, Miroslava Záhumenská] - Bratislava: Publishing House EKONÓM, 2014, s. 54-63. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-80-225-3991-3
Access mode:
Nr:
2168294541
chapter in conference materials
25

Author:
Title:
Słaba efektywność informacyjna rynków akcji - wybrane metody pomiaru = Weak Informational Efficiency of the Stock Market - Selected Methods of Measurement
Source:
Finanse w rozwoju gospodarczym i społecznym / red. nauk. Jan CZEKAJ, Stanisław OWSIAK - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2014, s. 203-216. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-208-2173-4
Nr:
2168285795
chapter in monograph
See main document
26

Author:
Czupryna Marcin , Prosowicz Grzegorz , Grotowski Michał
Title:
Efektywność silna
Source:
Efektywność giełdowego rynku akcji w Polsce : z perspektywy dwudziestolecia / red. nauk. Jan CZEKAJ - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2014, s. 135-187
ISBN:
978-83-208-2176-5
Nr:
2168285779
chapter in monograph
See main document
27

Title:
Development Potential of Commodity Exchanges in CEE Region
Source:
Mikro i makroekonomiczne uwarunkowania rynków finansowych / kier. Jan CZEKAJ2014, s. [23]-[32]. - Summ. - Bibliogr.
Signature:
NP-1460/Magazyn
Nr:
2168302033
chapter in unpublished scientific work
See main document
28

Author:
Czupryna Marcin , Kubińska Elżbieta , Markiewicz Łukasz
Title:
Co wpływa na popularność analizy technicznej, wbrew hipotezie efektywności rynków finansowych?
Source:
Nauka finansów dla rozwoju gospodarczego i społecznego : Konferencja Katedr Finansów 2014, Krynica Zdrój, 22-24 września 2014 r. : streszczenia artykułów - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2014, s. 25-26. - Dostępne tylko streszczenie
ISBN:
978-83-62511-09-9
Nr:
2168291193
varia
29

Author:
Czupryna M. , Kubińska E. , Markiewicz Ł.
Title:
What Makes Technical Analysis Popular, Regardless of the Efficiency of Capital Markets?
Source:
Mikro i makroekonomiczne uwarunkowania rynków finansowych / kier. Jan CZEKAJ2014, s. [67]-[79]. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168302073
chapter in unpublished scientific work
See main document
30

Author:
Czupryna Marcin , Kubińska Elżbieta , Markiewicz Łukasz
Title:
Conjoint jako metoda pomiaru preferencji odroczonych loterii - komunikat z badań = Conjoint Analysis as a Measurement Method of Preferences for Delayed Lotteries - Research Announcement
Source:
Decyzje. - nr 22 (2014) , s. 71-99. - Summ., streszcz. - Bibliogr.. - Dostępny w World Wide Web
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2168290125
article
31

Author:
Czupryna M. , Kubińska E. , Markiewicz Ł.
Title:
Conjoint jako metoda pomiaru preferencji odroczonych loterii
Source:
Mikro i makroekonomiczne uwarunkowania rynków finansowych / kier. Jan CZEKAJ2014, s. [98]-[106]
Nr:
2168302095
chapter in unpublished scientific work
See main document
32

Author:
Czekaj J. , Czupryna M. , Kubińska E. , Markiewicz Ł.
Title:
Technical Analysis as a Rational Tool for Professional Traders, but as Intuition Support for Novices, in the Light of Dual Processing Theories
Source:
Mikro i makroekonomiczne uwarunkowania rynków finansowych / kier. Jan CZEKAJ2014, s. [80]-[97]. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168302083
chapter in unpublished scientific work
See main document
33

Author:
Title:
Przyczyny i wpływ procesu konwergencji na współzależność giełd krajów wschodzących i giełd krajów rozwiniętych na przykładzie giełdy polskiej i niemieckiej
Source:
Rynki wschodzące a nowe tendencje w gospodarce globalnej / kierownik tematu: Jan CZEKAJ2013, s. 1[24]-12[35]. - Streszcz. - Bibliogr.
Signature:
NP-1382/Magazyn
Nr:
2168283033
chapter in unpublished scientific work
See main document
34

Author:
Title:
On the Cointegration Measures of Stock Markets Interdependence
Source:
Rynki wschodzące a nowe tendencje w gospodarce globalnej. Część 2 / kier.: Jan CZEKAJ2013, s. 40-54 - Bibliogr.
Signature:
NP-1382/2/Magazyn
Nr:
2168290333
chapter in unpublished scientific work
See main document
35

Author:
Title:
O współzależności giełd na przykładzie giełdy polskiej i niemieckiej = On the Stock Markets Interdependency
Source:
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H, Oeconomia. - Vol. 47, nr 3 (2013) , s. 109-118. - [odczyt: 05.02.2014] - Bibliogr.. - Dostępny w World Wide Web
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168271314
article
36

Author:
Title:
Style inwestycyjne funduszy papierów dłużnych = Debt Investments Funds' Styles
Source:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Informatyki w Krakowie. - z. nr 9 (2013) , s. 57-67. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 3.00 pkt
Nr:
2168286087
article
37

Author:
Title:
Wpływ ratingu na kursy akcji wybranych spółek Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie = The Effect of Ratings on the Share Prices of Selected Companies Listed on the Warsaw Stock Exchange
Source:
Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. - nr 14 (2013) , s. 109-119. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 4.00 pkt
Nr:
2168296921
article
38

Author:
Kamiński Bogumił , Szapiro Tomasz , Czupryna Marcin
Title:
On Conditional Value-at-Risk Based Goal Programming Portfolio Selection Procedure
Source:
Multiobjective Programming and Goal Programming / Vincent Barichard, Matthias Ehrgott, Xavier Gandibleux, Vincent T'Kindt (eds.) - Berlin; Heidelberg: Springer, 2009, s. 243-252. - Pełny tekst dostępny na platformie Springer. - Bibliogr.
Series:
(Lecture Notes in Economics and Mathematical Systems ; 618)
ISBN:
978-3-540-85645-0
Nr:
2168252494
chapter in conference materials
39

Author:
Title:
Mierniki ryzyka w wielokryterialnej analizie finansowej
Source:
Metody i zastosowania badań operacyjnych '04 / red. Tadeusz Trzaskalik - Katowice: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2004, s. 77-86 - Bibliogr.
Series:
(Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego)
ISBN:
83-7246-230-5
Nr:
2168252484
chapter in monograph
40

Author:
Amir Rabah , Czupryna Marcin
Title:
On Inverse Utility and Third-order Effects in the Economics of Uncertainty
Publisher address:
Louvain-la-Neuve: Center for Operations Research & Econometrics, 2004
Physical description:
6 s.; 24 cm
Series:
(CORE Discussion Papers Center for Operations Research and Econometrics ; 2004/45)
Notes:
[odczyt: 17.04.2013], Bibliogr.Dostępny w World Wide Web
Access mode:
Nr:
2168252490
publishing series
41

Author:
Title:
O zastosowaniu metod interaktywnych w problemie doboru optymalnego portfela inwestycyjnego
Source:
Modelowanie preferencji a ryzyko '03 / red. nauk. Tadeusz Trzaskalik - Katowice: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2003, s. 61-80 - Bibliogr.
Series:
(Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego)
ISBN:
83-7246-363-8
Nr:
2168252482
chapter in monograph
1
Financialization and Corporate Investments in Transition Economy : Evidence from Listed Companies in Poland / Paweł OLEKSY, Marcin CZUPRYNA, Andrzej ZYGUŁA // W: Emerging Economies in Transition : International Scientific Conference : Book of Abstracts. - Cracow : Foundation of Cracow University of Economics, 2019. - S. 27-28. - Dostępne tylko streszczenie
2
Agent-Based Modelling of Viticulture Development in Emerging Markets : the Case of the Małopolska Region / Marcin CZUPRYNA, Paweł OLEKSY, Piotr PRZYBEK, Bogumił Kamiński // Journal of Artificial Societies and Social Simulation. - vol. 21, iss. 3 (2018), s. 1-21. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://jasss.soc.surrey.ac.uk/21/3/6.html. - ISSN 1460-7425
3
Can Conjugate Prior Probability Explain the Illusion of Control? = Czy wnioskowanie bayesa i rozkłady sprzężone mogą tłumaczyć zjawisko iluzji kontroli / Marcin CZUPRYNA, Elżbieta KUBIŃSKA, Łukasz Markiewicz // Decyzje. - nr 29 (2018), s. 87-114. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://journal.kozminski.edu.pl/index.php/decyzje/article/view/357/315. - ISSN 1733-0092
4
Sposób obserwowania urządzenia elektrycznego i strażnik urządzenia elektrycznego / Andrzej Bień, Dariusz Borkowski, Jakub Kowalski, Andrzej Wetula, Marcin CZUPRYNA. - G01R 19/00 (2006.01). - Patent ; PL 22979 B1. - Zgłoszenie wynalazku ogłoszono: 04.07.2016 ; O udzieleniu patentu ogłoszono: 31.08.2018. - Data zgłoszenia: 22.12.2014. - Numer zgłoszenia: 410735. - Uprawniony z patentu: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Kraków, Efekt Technologies Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością, Sichów Duży
5
Technical Analysis Gives You Courage, but Not Money - on the Relationship between Technical Analysis Usage, Overconfidence and Investment Performance / Elżbieta KUBIŃSKA, Marcin CZUPRYNA, Łukasz Markiewicz, Jan CZEKAJ // Argumenta Oeconomica. - nr 1 (40) (2018), s. 317-343. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.dbc.wroc.pl/dlibra/editions-content?id=48874. - ISSN 1233-5835
6
Offering Time-of-Use Electricity Rates to Households in a Formerly Centrally Planned Economy : Insights from Consumer Tests in Poland / Leszek Morawski, Marcin CZUPRYNA, Jerzy Mycielski i Jan Rączka // Eastern European Economics. - vol. 56, iss. 3 (2018), s. 246-267. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0012-8775
7
The Effect of an Electronic Exchange on Prices and Return Volatility in the Fine Wine Market / Marcin CZUPRYNA, Paweł OLEKSY // e-Finanse. - vol. 14, nr 4 (2018), s. 22-35. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://content.sciendo.com/view/journals/fiqf/14/4/article-p22.xml. - ISSN 1734-039X
8
Sprawozdanie z 26. konferencji SPUDM 20-24 sierpnia 2017 r., Technion, Haifa, Izrael / Marcin CZUPRYNA // Psychologia Ekonomiczna = Polish Journal of Economic Psychology. - nr 12 (2017), s. 59-60. - Pełny tekst: https://psychologia-ekonomiczna.com.pl/article/download/1710/1128. - ISSN 2084-137X
9
On the Need for Cognitive Closure and Judgmental Trend Forecasting = O potrzebie domknięcia poznawczego i prognozowaniu trendów / Marcin CZUPRYNA, Elżbieta KUBIŃSKA, Łukasz MARKIEWICZ // W: Kierunki badań nad współczesnymi zjawiskami finansowymi : międzynarodowa konferencja naukowa : streszczenia artykułów. - Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2017. - S. 28-29. - Dostępne tylko streszczenia
10
The Illusion of Control and Information Overload within a Bayesian Updating Framework = Iluzja kontroli oraz przeciążenie informacyjne w świetle wnioskowania bayesowskiego // Psychologia Ekonomiczna = Polish Journal of Economic Psychology. - nr 12 (2017), s. 5-13. - Summ., streszcz. - Pełny tekst: https://psychologia-ekonomiczna.com.pl/article/download/1650/1123. - ISSN 2084-137X
11
Mikroekonomiczne uwarunkowania rynków finansowych / Marcin CZUPRYNA, Paweł OLEKSY // W: Rynki, instrumenty i instytucje finansowe / red. nauk. Jan CZEKAJ. - Wyd. 2. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2017. - (III - Wydawnictwo Naukowe PWN. Inwestycje). - S. 157-182. - Streszcz. - Bibliogr. - ISBN 978-83-01-19508-3
12
O estymacji preferencji w sztucznych sieciach społecznych = Preference Elicitation in Synthetic Social Networks / Marcin CZUPRYNA, Przemysław Szufel, Bogumił Kamiński, Anna Wiertlewska // Optimum : studia ekonomiczne. - nr 3(87) (2017), s. 31-47. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://optimum.uwb.edu.pl/index.php/osj/article/view/53/30. - ISSN 1506-7637
13
Market Commentaries and Stock Prices in Poland : a Text Mining Approach = Komentarze rynkowe a ceny akcji w Polsce : analiza z wykorzystaniem metod eksploracji danych tekstowych / Marcin CZUPRYNA, Paweł OLEKSY // W: Kierunki badań nad współczesnymi zjawiskami finansowymi : międzynarodowa konferencja naukowa : streszczenia artykułów. - Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2017. - S. 30-31. - Dostępne tylko streszczenia
14
Market Commentaries and Stock Prices in Poland : a Text Mining Approach = Komentarze rynkowe a ceny akcji w Polsce : analiza z wykorzystaniem metod eksploracji danych tekstowych / Paweł OLEKSY, Marcin CZUPRYNA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 10 (970) (2017), s. 67-77. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/download/1491/1048. - ISSN 1898-6447
15
On the Need for Cognitive Closure and Judgmental Trend Forecasting = O potrzebie domknięcia poznawczego i prognozowania trendu / Marcin CZUPRYNA, Elżbieta KUBIŃSKA, Łukasz Markiewicz // Argumenta Oeconomica Cracoviensia / [ed. Stanisław OWSIAK]. - no 17 (2017), s. 21-32. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://aoc.uek.krakow.pl/article/view/1376/1022. - ISSN 1642-168X
16
Dywidenda emocjonalna z inwestycji alternatywnych na przykładzie win francuskich / Marcin CZUPRYNA, Paweł OLEKSY // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 10 (958) (2016), s. 21-32. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/download/1137/899. - ISSN 1898-6447
17
Technical Analysis as a Rational Tool of Decision Making for Professional Traders / Elżbieta KUBIŃSKA, Marcin CZUPRYNA, Łukasz Markiewicz, Jan CZEKAJ // Emerging Markets Finance and Trade. - vol. 52, iss, 12 (2016), s. 2756-2771. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1540-496X
18
Investors Activity in the Recovering Markets / Marcin CZUPRYNA, Elżbieta KUBIŃSKA // W: Managing in Recovering Markets, GCMRM 2015 / eds. Alenka Kavkler and Klavdij Logožar. - Maribor : University of Maribor, Faculty of Economics and Business, 2015. - S. 141-155. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-961-6802-36-9. - Pełny tekst: http://www.epf.um.si/fileadmin/user_upload/Raziskovalna/GCMRM/GCMRM_Proceedings_2015.pdf
19
Rational Speculative Bubbles in the Fine Wine Investment Market / Marcin CZUPRYNA, Paweł OLEKSY // Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Studia i Prace. - nr 3 (23), t. 3 (2015), s. 159-172. - Summ., res., rez.. - Tytuł numeru: Rynek kapitałowy. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kolegia.sgh.waw.pl/pl/KES/kwartalnik/Documents/MCzPO233.pdf. - ISSN 2082-0976
20
What Makes Technical Analysis Popular? = Co wpływa na popularność analizy technicznej? / Marcin CZUPRYNA, Elżbieta KUBIŃSKA, Łukasz Markiewicz // Argumenta Oeconomica Cracoviensia / [editor-in-chief Stanisław OWSIAK]. - no 12 (2015), s. 53-66. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://aoc.uek.krakow.pl/article/view/605/394. - ISSN 1642-168X
21
Deklaratywna a rzeczywista popularność analizy technicznej = Declaratory Versus Real Popularity of Technical Analysis / Elżbieta KUBIŃSKA, Łukasz Markiewicz, Marcin CZUPRYNA // Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Studia i Prace. - nr 3 (23), t. 3 (2015), s. 147-158. - Summ., res., rez.. - Tytuł numeru: Rynek kapitałowy. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kolegia.sgh.waw.pl/pl/KES/kwartalnik/Documents/EKLMMCz233.pdf. - ISSN 2082-0976
22
Efektywność półsilna / Marcin CZUPRYNA, Małgorzata SNARSKA, Janusz ŻARNOWSKI // W: Efektywność giełdowego rynku akcji w Polsce : z perspektywy dwudziestolecia / red. nauk. Jan CZEKAJ. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2014. - S. 91-134. - ISBN 978-83-208-2176-5
23
Wstęp / Jan CZEKAJ, Marcin CZUPRYNA, Elżbieta KUBIŃSKA, Paweł OLEKSY, Małgorzata SNARSKA, Andrzej ZYGUŁA, Maciej BOLISĘGA, Anna KOSIDŁOWSKA // W: Mikro i makroekonomiczne uwarunkowania rynków finansowych / kier. Jan CZEKAJ. - (2014), s. 1-10
24
Development Potential of Commodity Exchanges in CEE Region : Case Study of the Polish Wine Market / Marcin CZUPRYNA, Paweł OLEKSY // W: Proceedings of the 16th International Scientific Conference Finance and Risk 2014. Vol. 1 / [eds. Marek Niňaj, Miroslava Záhumenská]. - Bratislava : Publishing House EKONÓM, 2014. - S. 54-63. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-80-225-3991-3. - Pełny tekst: https://nhf.euba.sk/www_write/files/katedry/kfin/2014/FaR_2014_vol.1.pdf
25
Słaba efektywność informacyjna rynków akcji - wybrane metody pomiaru = Weak Informational Efficiency of the Stock Market - Selected Methods of Measurement / Marcin CZUPRYNA // W: Finanse w rozwoju gospodarczym i społecznym / red. nauk. Jan CZEKAJ, Stanisław OWSIAK. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2014. - S. 203-216. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-208-2173-4
26
Efektywność silna / Marcin CZUPRYNA, Grzegorz Prosowicz, Michał Grotowski // W: Efektywność giełdowego rynku akcji w Polsce : z perspektywy dwudziestolecia / red. nauk. Jan CZEKAJ. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2014. - S. 135-187. - ISBN 978-83-208-2176-5
27
Development Potential of Commodity Exchanges in CEE Region : Case Study of the Polish Wine Market / Marcin CZUPRYNA, Paweł OLEKSY // W: Mikro i makroekonomiczne uwarunkowania rynków finansowych / kier. Jan CZEKAJ. - (2014), s. [23]-[32]. - Summ. - Bibliogr.
28
Co wpływa na popularność analizy technicznej, wbrew hipotezie efektywności rynków finansowych? / Marcin CZUPRYNA, Elżbieta KUBIŃSKA, Łukasz Markiewicz // W: Nauka finansów dla rozwoju gospodarczego i społecznego : Konferencja Katedr Finansów 2014, Krynica Zdrój, 22-24 września 2014 r. : streszczenia artykułów. - Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2014. - S. 25-26. - Dostępne tylko streszczenie. - ISBN 978-83-62511-09-9
29
What Makes Technical Analysis Popular, Regardless of the Efficiency of Capital Markets? / M. CZUPRYNA, E. KUBIŃSKA, Ł. Markiewicz // W: Mikro i makroekonomiczne uwarunkowania rynków finansowych / kier. Jan CZEKAJ. - (2014), s. [67]-[79]. - Summ. - Bibliogr.
30
Conjoint jako metoda pomiaru preferencji odroczonych loterii - komunikat z badań = Conjoint Analysis as a Measurement Method of Preferences for Delayed Lotteries - Research Announcement / Marcin CZUPRYNA, Elżbieta KUBIŃSKA, Łukasz Markiewicz // Decyzje. - nr 22 (2014), s. 71-99. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://journal.kozminski.edu.pl/index.php/decyzje/article/download/266/227. - ISSN 1733-0092
31
Conjoint jako metoda pomiaru preferencji odroczonych loterii : raport z badań : behawioralne aspekty stosowania narzędzi analizy technicznej / M. CZUPRYNA, E. KUBIŃSKA, Ł. Markiewicz // W: Mikro i makroekonomiczne uwarunkowania rynków finansowych / kier. Jan CZEKAJ. - (2014), s. [98]-[106]
32
Technical Analysis as a Rational Tool for Professional Traders, but as Intuition Support for Novices, in the Light of Dual Processing Theories / J. CZEKAJ, M. CZUPRYNA, E. KUBIŃSKA, Ł. Markiewicz // W: Mikro i makroekonomiczne uwarunkowania rynków finansowych / kier. Jan CZEKAJ. - (2014), s. [80]-[97]. - Summ. - Bibliogr.
33
Przyczyny i wpływ procesu konwergencji na współzależność giełd krajów wschodzących i giełd krajów rozwiniętych na przykładzie giełdy polskiej i niemieckiej / Marcin CZUPRYNA // W: Rynki wschodzące a nowe tendencje w gospodarce globalnej / kierownik tematu: Jan CZEKAJ. - (2013), s. 1[24]-12[35]. - Streszcz. - Bibliogr.
34
On the Cointegration Measures of Stock Markets Interdependence / Marcin CZUPRYNA // W: Rynki wschodzące a nowe tendencje w gospodarce globalnej. Część 2 / kier.: Jan CZEKAJ. - (2013), s. 40-54. - Bibliogr.
35
O współzależności giełd na przykładzie giełdy polskiej i niemieckiej = On the Stock Markets Interdependency / Marcin CZUPRYNA // Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H, Oeconomia. - Vol. 47, nr 3 (2013), s. 109-118. - Summ.. - [odczyt: 05.02.2014]. - Bibliogr. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://annales.umcs.lublin.pl/tt_p.php?rok=2013&tom=47§io=H&numer_artykulu=10&zeszyt=3. - ISSN 0459-9586
36
Style inwestycyjne funduszy papierów dłużnych = Debt Investments Funds' Styles / Marcin CZUPRYNA // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Informatyki w Krakowie. - z. nr 9 (2013), s. 57-67. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.wsei.edu.pl/files/wydawnictwa/zeszyt-naukowy-9-wsei.pdf#page=57&view=Fit. - ISSN 1734-5391
37
Wpływ ratingu na kursy akcji wybranych spółek Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie = The Effect of Ratings on the Share Prices of Selected Companies Listed on the Warsaw Stock Exchange / Marcin CZUPRYNA // Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. - nr 14 (2013), s. 109-119. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.krakow.pte.pl/pliki/files/zn-pte-nr-14/ZN-14_Czupryna.pdf. - ISSN 1644-8979
38
On Conditional Value-at-Risk Based Goal Programming Portfolio Selection Procedure / Bogumił Kamiński, Tomasz Szapiro, Marcin Czupryna // W: Multiobjective Programming and Goal Programming : Theoretical Results and Practical Applications / Vincent Barichard, Matthias Ehrgott, Xavier Gandibleux, Vincent T'Kindt (eds.). - Berlin; Heidelberg : Springer, 2009. - (Lecture Notes in Economics and Mathematical Systems, ISSN 0075-8442 ; 618). - S. 243-252. - Summ. - Pełny tekst dostępny na platformie Springer. - Bibliogr. - ISBN 978-3-540-85645-0
39
Mierniki ryzyka w wielokryterialnej analizie finansowej / Marcin Czupryna // W: Metody i zastosowania badań operacyjnych '04 / red. Tadeusz Trzaskalik. - Katowice : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2004. - (Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego). - S. 77-86. - Bibliogr. - ISBN 83-7246-230-5
40
On Inverse Utility and Third-order Effects in the Economics of Uncertainty / Amir Rabah, Marcin Czupryna. - Louvain-la-Neuve : Center for Operations Research & Econometrics, 2004. - 6 s. ; 24 cm. - Summ.. - [odczyt: 17.04.2013]. - Bibliogr. - Dostępny w World Wide Web. - (CORE Discussion Papers / Center for Operations Research and Econometrics, ISSN 0771-3894 ; 2004/45). - Pełny tekst: http://alfresco.uclouvain.be/alfresco/download/attach/workspace/SpacesStore/d58ab79e-fcd7-47fb-8daf-02b4773127bf/coredp_2004_45.pdf
41
O zastosowaniu metod interaktywnych w problemie doboru optymalnego portfela inwestycyjnego / Marcin Czupryna // W: Modelowanie preferencji a ryzyko '03 / red. nauk. Tadeusz Trzaskalik. - Katowice : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2003. - (Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego). - S. 61-80. - Bibliogr. - ISBN 83-7246-363-8
1
Oleksy P., Czupryna M., Zyguła A., (2019), Financialization and Corporate Investments in Transition Economy : Evidence from Listed Companies in Poland. [W:] Emerging Economies in Transition : International Scientific Conference : Book of Abstracts, Cracow : Foundation of Cracow University of Economics, s. 27-28.
2
Czupryna M., Oleksy P., Przybek P., Kamiński B., (2018), Agent-Based Modelling of Viticulture Development in Emerging Markets : the Case of the Małopolska Region, "Journal of Artificial Societies and Social Simulation", vol. 21, iss. 3, s. 1-21; http://jasss.soc.surrey.ac.uk/21/3/6.html
3
Czupryna M., Kubińska E., Markiewicz Ł., (2018), Can Conjugate Prior Probability Explain the Illusion of Control?, "Decyzje", nr 29, s. 87-114; https://journal.kozminski.edu.pl/index.php/decyzje/article/view/357/315
4
Bień A., Borkowski D., Kowalski J., Wetula A., Czupryna M., (2018), Sposób obserwowania urządzenia elektrycznego i strażnik urządzenia elektrycznego. Uprawniony z patentu: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Kraków, Efekt Technologies Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością, Sichów Duży, Polska, Patent, PL 22979 B1, Numer zgłoszenia: 410735 z 22.12.2014. O udzieleniu patentu ogłoszono: 31.08.2018
5
Kubińska E., Czupryna M., Markiewicz Ł., Czekaj J., (2018), Technical Analysis Gives You Courage, but Not Money - on the Relationship between Technical Analysis Usage, Overconfidence and Investment Performance, "Argumenta Oeconomica", nr 1 (40), s. 317-343; https://www.dbc.wroc.pl/dlibra/editions-content?id=48874
6
Morawski L., Czupryna M., Mycielski J., Rączka J., (2018), Offering Time-of-Use Electricity Rates to Households in a Formerly Centrally Planned Economy : Insights from Consumer Tests in Poland, "Eastern European Economics", vol. 56, iss. 3, s. 246-267.
7
Czupryna M., Oleksy P., (2018), The Effect of an Electronic Exchange on Prices and Return Volatility in the Fine Wine Market, "e-Finanse", vol. 14, nr 4, s. 22-35; https://content.sciendo.com/view/journals/fiqf/14/4/article-p22.xml
8
Czupryna M., (2017), Sprawozdanie z 26. konferencji SPUDM 20-24 sierpnia 2017 r., Technion, Haifa, Izrael, "Psychologia Ekonomiczna", nr 12, s. 59-60; https://psychologia-ekonomiczna.com.pl/article/download/1710/1128
9
Czupryna M., Kubińska E., Markiewicz Ł., (2017), On the Need for Cognitive Closure and Judgmental Trend Forecasting. [W:] Kierunki badań nad współczesnymi zjawiskami finansowymi : międzynarodowa konferencja naukowa : streszczenia artykułów, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 28-29.
10
Kubińska E., Czupryna M., Markiewicz Ł., (2017), The Illusion of Control and Information Overload within a Bayesian Updating Framework, "Psychologia Ekonomiczna", nr 12, s. 5-13; https://psychologia-ekonomiczna.com.pl/article/download/1650/1123
11
Czupryna M., Oleksy P., (2017), Mikroekonomiczne uwarunkowania rynków finansowych. [W:] Czekaj J. (red.), Rynki, instrumenty i instytucje finansowe, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 157-182.
12
Czupryna M., Szufel P., Kamiński B., Wiertlewska A., (2017), O estymacji preferencji w sztucznych sieciach społecznych, "Optimum : studia ekonomiczne", nr 3(87), s. 31-47; http://optimum.uwb.edu.pl/index.php/osj/article/view/53/30
13
Czupryna M., Oleksy P., (2017), Market Commentaries and Stock Prices in Poland : a Text Mining Approach. [W:] Kierunki badań nad współczesnymi zjawiskami finansowymi : międzynarodowa konferencja naukowa : streszczenia artykułów, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 30-31.
14
Oleksy P., Czupryna M., (2017), Market Commentaries and Stock Prices in Poland : a Text Mining Approach, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 10 (970), s. 67-77; https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/download/1491/1048
15
Czupryna M., Kubińska E., Markiewicz Ł., (2017), On the Need for Cognitive Closure and Judgmental Trend Forecasting, "Argumenta Oeconomica Cracoviensia", no 17, s. 21-32; https://aoc.uek.krakow.pl/article/view/1376/1022
16
Czupryna M., Oleksy P., (2016), Dywidenda emocjonalna z inwestycji alternatywnych na przykładzie win francuskich, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 10 (958), s. 21-32; https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/download/1137/899
17
Kubińska E., Czupryna M., Markiewicz Ł., Czekaj J., (2016), Technical Analysis as a Rational Tool of Decision Making for Professional Traders, "Emerging Markets Finance and Trade", vol. 52, iss, 12, s. 2756-2771.
18
Czupryna M., Kubińska E., (2015), Investors Activity in the Recovering Markets. [W:] Kavkler A., Logožar K. (red.), Managing in Recovering Markets, GCMRM 2015, Maribor : University of Maribor, Faculty of Economics and Business, s. 141-155.
19
Czupryna M., Oleksy P., (2015), Rational Speculative Bubbles in the Fine Wine Investment Market, "Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Studia i Prace", nr 3 (23), t. 3, s. 159-172; http://kolegia.sgh.waw.pl/pl/KES/kwartalnik/Documents/MCzPO233.pdf
20
Czupryna M., Kubińska E., Markiewicz Ł., (2015), What Makes Technical Analysis Popular?, "Argumenta Oeconomica Cracoviensia", no 12, s. 53-66; https://aoc.uek.krakow.pl/article/view/605/394
21
Kubińska E., Markiewicz Ł., Czupryna M., (2015), Deklaratywna a rzeczywista popularność analizy technicznej, "Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Studia i Prace", nr 3 (23), t. 3, s. 147-158; http://kolegia.sgh.waw.pl/pl/KES/kwartalnik/Documents/EKLMMCz233.pdf
22
Czupryna M., Snarska M., Żarnowski J., (2014), Efektywność półsilna. [W:] Czekaj J. (red.), Efektywność giełdowego rynku akcji w Polsce : z perspektywy dwudziestolecia, Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 91-134.
23
Czekaj J., Czupryna M., Kubińska E., Oleksy P., Snarska M., Zyguła A., Bolisęga M., Kosidłowska A., (2014), Wstęp. [W:] Czekaj J. (red.), Mikro i makroekonomiczne uwarunkowania rynków finansowych, s. 1-10.
24
Oleksy P., Czupryna M., (2014), Development Potential of Commodity Exchanges in CEE Region : Case Study of the Polish Wine Market. [W:] Niňaj M., Záhumenská M. (red.), Proceedings of the 16th International Scientific Conference Finance and Risk 2014. Vol. 1, Bratislava : Publishing House EKONÓM, s. 54-63.
25
Czupryna M., (2014), Słaba efektywność informacyjna rynków akcji - wybrane metody pomiaru. [W:] Czekaj J., Owsiak S. (red.), Finanse w rozwoju gospodarczym i społecznym, Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 203-216.
26
Czupryna M., Prosowicz G., Grotowski M., (2014), Efektywność silna. [W:] Czekaj J. (red.), Efektywność giełdowego rynku akcji w Polsce : z perspektywy dwudziestolecia, Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 135-187.
27
Czupryna M., Oleksy P., (2014), Development Potential of Commodity Exchanges in CEE Region: Case Study of the Polish Wine Market. [W:] Czekaj J. (kierownik tematu), Mikro i makroekonomiczne uwarunkowania rynków finansowych, s. [23]-[32].
28
Czupryna M., Kubińska E., Markiewicz Ł., (2014), Co wpływa na popularność analizy technicznej, wbrew hipotezie efektywności rynków finansowych?. [W:] Nauka finansów dla rozwoju gospodarczego i społecznego : Konferencja Katedr Finansów 2014, Krynica Zdrój, 22-24 września 2014 r. : streszczenia artykułów, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 25-26.
29
Czupryna M., Kubińska E., Markiewicz Ł., (2014), What Makes Technical Analysis Popular, Regardless of the Efficiency of Capital Markets?. [W:] Czekaj J. (kierownik tematu), Mikro i makroekonomiczne uwarunkowania rynków finansowych, s. [67]-[79].
30
Czupryna M., Kubińska E., Markiewicz Ł., (2014), Conjoint jako metoda pomiaru preferencji odroczonych loterii - komunikat z badań, "Decyzje", nr 22, s. 71-99; http://journal.kozminski.edu.pl/index.php/decyzje/article/download/266/227
31
Czupryna M., Kubińska E., Markiewicz Ł., (2014), Conjoint jako metoda pomiaru preferencji odroczonych loterii: raport z badań : behawioralne aspekty stosowania narzędzi analizy technicznej. [W:] Czekaj J. (kierownik tematu), Mikro i makroekonomiczne uwarunkowania rynków finansowych, s. [98]-[106].
32
Czekaj J., Czupryna M., Kubińska E., Markiewicz Ł., (2014), Technical Analysis as a Rational Tool for Professional Traders, but as Intuition Support for Novices, in the Light of Dual Processing Theories. [W:] Czekaj J. (kierownik tematu), Mikro i makroekonomiczne uwarunkowania rynków finansowych, s. [80]-[97].
33
Czupryna M., (2013), Przyczyny i wpływ procesu konwergencji na współzależność giełd krajów wschodzących i giełd krajów rozwiniętych na przykładzie giełdy polskiej i niemieckiej. [W:] Czekaj J. (kierownik tematu), Rynki wschodzące a nowe tendencje w gospodarce globalnej, s. 1[24]-12[35].
34
Czupryna M., (2013), On the Cointegration Measures of Stock Markets Interdependence. [W:] Czekaj J. (kierownik tematu), Rynki wschodzące a nowe tendencje w gospodarce globalnej. Część 2, s. 40-54.
35
Czupryna M., (2013), O współzależności giełd na przykładzie giełdy polskiej i niemieckiej, "Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H, Oeconomia", Vol. 47, nr 3, s. 109-118; http://annales.umcs.lublin.pl/tt_p.php?rok=2013&tom=47§io=H&numer_artykulu=10&zeszyt=3
36
Czupryna M., (2013), Style inwestycyjne funduszy papierów dłużnych, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Informatyki w Krakowie", z. nr 9, s. 57-67; http://www.wsei.edu.pl/files/wydawnictwa/zeszyt-naukowy-9-wsei.pdf#page=57&view=Fit
37
Czupryna M., (2013), Wpływ ratingu na kursy akcji wybranych spółek Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, "Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego", nr 14, s. 109-119; http://www.krakow.pte.pl/pliki/files/zn-pte-nr-14/ZN-14_Czupryna.pdf
38
Kamiński B., Szapiro T., Czupryna M., (2009), On Conditional Value-at-Risk Based Goal Programming Portfolio Selection Procedure. [W:] Barichard V., Ehrgott M., Gandibleux X., (eds.) (red.), Multiobjective Programming and Goal Programming: Theoretical Results and Practical Applications (Lecture Notes in Economics and Mathematical Systems; 618), Berlin ; Heidelberg : Springer, s. 243-252.
39
Czupryna M., (2004), Mierniki ryzyka w wielokryterialnej analizie finansowej. [W:] Trzaskalik T. (red.), Metody i zastosowania badań operacyjnych '04, Katowice : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 77-86.
40
Amir R., Czupryna M., (2004), On Inverse Utility and Third-order Effects in the Economics of Uncertainty, (CORE Discussion Papers Center for Operations Research and Econometrics, 2004/45), Louvain-la-Neuve : Center for Operations Research & Econometrics, 6 s.
41
Czupryna M., (2003), O zastosowaniu metod interaktywnych w problemie doboru optymalnego portfela inwestycyjnego. [W:] Trzaskalik T. (red.), Modelowanie preferencji a ryzyko '03, Katowice : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 61-80.
1
@misc{UEK:2168335979,
author = "Oleksy Paweł and Czupryna Marcin and Zyguła Andrzej",
title = "Financialization and Corporate Investments in Transition Economy : Evidence from Listed Companies in Poland",
booktitle = "Emerging Economies in Transition : International Scientific Conference : Book of Abstracts",
pages = "27-28",
adress = "Cracow",
publisher = "Foundation of Cracow University of Economics",
year = "2019",
}
2
@article{UEK:2168326317,
author = "Czupryna Marcin and Oleksy Paweł and Przybek Piotr and Kamiński Bogumił",
title = "Agent-Based Modelling of Viticulture Development in Emerging Markets : the Case of the Małopolska Region",
journal = "Journal of Artificial Societies and Social Simulation",
number = "vol. 21, iss. 3",
pages = "1-21",
year = "2018",
}
3
@article{UEK:2168329151,
author = "Czupryna Marcin and Kubińska Elżbieta and Markiewicz Łukasz",
title = "Can Conjugate Prior Probability Explain the Illusion of Control?",
journal = "Decyzje",
number = "29",
pages = "87-114",
year = "2018",
}
4
@misc{UEK:2168326709,
author = "Bień Andrzej and Borkowski Dariusz and Kowalski Jakub and Wetula Andrzej and Czupryna Marcin",
title = "Sposób obserwowania urządzenia elektrycznego i strażnik urządzenia elektrycznego",
adress = "Polska",
publisher = "Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej",
year = "2018",
}
5
@article{UEK:2168325315,
author = "Kubińska Elżbieta and Czupryna Marcin and Markiewicz Łukasz and Czekaj Jan",
title = "Technical Analysis Gives You Courage, but Not Money - on the Relationship between Technical Analysis Usage, Overconfidence and Investment Performance",
journal = "Argumenta Oeconomica",
number = "1 (40)",
pages = "317-343",
year = "2018",
}
6
@article{UEK:2168324033,
author = "Morawski Leszek and Czupryna Marcin and Mycielski Jerzy and Rączka Jan",
title = "Offering Time-of-Use Electricity Rates to Households in a Formerly Centrally Planned Economy : Insights from Consumer Tests in Poland",
journal = "Eastern European Economics",
number = "vol. 56, iss. 3",
pages = "246-267",
year = "2018",
}
7
@article{UEK:2168331375,
author = "Czupryna Marcin and Oleksy Paweł",
title = "The Effect of an Electronic Exchange on Prices and Return Volatility in the Fine Wine Market",
journal = "e-Finanse",
number = "vol. 14, 4",
pages = "22-35",
year = "2018",
}
8
@misc{UEK:2168331321,
author = "Czupryna Marcin",
title = "Sprawozdanie z 26. konferencji SPUDM 20-24 sierpnia 2017 r., Technion, Haifa, Izrael",
booktitle = "Psychologia Ekonomiczna",
number = "12",
pages = "59-60",
year = "2017",
}
9
@misc{UEK:2168336113,
author = "Czupryna Marcin and Kubińska Elżbieta and Markiewicz Łukasz",
title = "On the Need for Cognitive Closure and Judgmental Trend Forecasting",
booktitle = "Kierunki badań nad współczesnymi zjawiskami finansowymi : międzynarodowa konferencja naukowa : streszczenia artykułów",
pages = "28-29",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2017",
}
10
@article{UEK:2168331323,
author = "Kubińska Elżbieta and Czupryna Marcin and Markiewicz Łukasz",
title = "The Illusion of Control and Information Overload within a Bayesian Updating Framework",
journal = "Psychologia Ekonomiczna",
number = "12",
pages = "5-13",
year = "2017",
}
11
@inbook{UEK:2168323391,
author = "Czupryna Marcin and Oleksy Paweł",
title = "Mikroekonomiczne uwarunkowania rynków finansowych",
booktitle = "Rynki, instrumenty i instytucje finansowe",
pages = "157-182",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "2017",
edition = "Wyd. 2",
issn = "",
isbn = "978-83-01-19508-3",
}
12
@article{UEK:2168329509,
author = "Czupryna Marcin and Szufel Przemysław and Kamiński Bogumił and Wiertlewska Anna",
title = "O estymacji preferencji w sztucznych sieciach społecznych",
journal = "Optimum : studia ekonomiczne",
number = "3(87)",
pages = "31-47",
year = "2017",
}
13
@misc{UEK:2168336115,
author = "Czupryna Marcin and Oleksy Paweł and ",
title = "Market Commentaries and Stock Prices in Poland : a Text Mining Approach",
booktitle = "Kierunki badań nad współczesnymi zjawiskami finansowymi : międzynarodowa konferencja naukowa : streszczenia artykułów",
pages = "30-31",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2017",
}
14
@article{UEK:2168324429,
author = "Oleksy Paweł and Czupryna Marcin",
title = "Market Commentaries and Stock Prices in Poland : a Text Mining Approach",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "10 (970)",
pages = "67-77",
year = "2017",
}
15
@article{UEK:2168323079,
author = "Czupryna Marcin and Kubińska Elżbieta and Markiewicz Łukasz",
title = "On the Need for Cognitive Closure and Judgmental Trend Forecasting",
journal = "Argumenta Oeconomica Cracoviensia",
number = "no 17",
pages = "21-32",
year = "2017",
}
16
@article{UEK:2168313061,
author = "Czupryna Marcin and Oleksy Paweł",
title = "Dywidenda emocjonalna z inwestycji alternatywnych na przykładzie win francuskich",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "10 (958)",
pages = "21-32",
year = "2016",
}
17
@article{UEK:2168310591,
author = "Kubińska Elżbieta and Czupryna Marcin and Markiewicz Łukasz and Czekaj Jan",
title = "Technical Analysis as a Rational Tool of Decision Making for Professional Traders",
journal = "Emerging Markets Finance and Trade",
number = "vol. 52, iss, 12",
pages = "2756-2771",
year = "2016",
}
18
@inbook{UEK:2168299453,
author = "Czupryna Marcin and Kubińska Elżbieta",
title = "Investors Activity in the Recovering Markets",
booktitle = "Managing in Recovering Markets, GCMRM 2015",
pages = "141-155",
adress = "Maribor",
publisher = "University of Maribor, Faculty of Economics and Business",
year = "2015",
isbn = "978-961-6802-36-9",
}
19
@article{UEK:2168299315,
author = "Czupryna Marcin and Oleksy Paweł",
title = "Rational Speculative Bubbles in the Fine Wine Investment Market",
journal = "Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Studia i Prace",
number = "3 (23), t. 3",
pages = "159-172",
adress = "",
year = "2015",
}
20
@article{UEK:2168296939,
author = "Czupryna Marcin and Kubińska Elżbieta and Markiewicz Łukasz",
title = "What Makes Technical Analysis Popular?",
journal = "Argumenta Oeconomica Cracoviensia",
number = "no 12",
pages = "53-66",
year = "2015",
}
21
@article{UEK:2168299313,
author = "Kubińska Elżbieta and Markiewicz Łukasz and Czupryna Marcin",
title = "Deklaratywna a rzeczywista popularność analizy technicznej",
journal = "Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Studia i Prace",
number = "3 (23), t. 3",
pages = "147-158",
adress = "",
year = "2015",
}
22
@inbook{UEK:2168285777,
author = "Czupryna Marcin and Snarska Małgorzata and Żarnowski Janusz",
title = "Efektywność półsilna",
booktitle = "Efektywność giełdowego rynku akcji w Polsce : z perspektywy dwudziestolecia",
pages = "91-134",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne",
year = "2014",
isbn = "978-83-208-2176-5",
}
23
@misc{UEK:2168302013,
author = "Czekaj Jan and Czupryna Marcin and Kubińska Elżbieta and Oleksy Paweł and Snarska Małgorzata and Zyguła Andrzej and Bolisęga Maciej and Kosidłowska Anna",
title = "Wstęp",
booktitle = "Mikro i makroekonomiczne uwarunkowania rynków finansowych",
pages = "1-10",
year = "2014",
}
24
@inbook{UEK:2168294541,
author = "Oleksy Paweł and Czupryna Marcin",
title = "Development Potential of Commodity Exchanges in CEE Region : Case Study of the Polish Wine Market",
booktitle = "Proceedings of the 16th International Scientific Conference Finance and Risk 2014. Vol. 1",
pages = "54-63",
adress = "Bratislava",
publisher = "Publishing House EKONÓM",
year = "2014",
isbn = "978-80-225-3991-3",
}
25
@inbook{UEK:2168285795,
author = "Czupryna Marcin",
title = "Słaba efektywność informacyjna rynków akcji - wybrane metody pomiaru",
booktitle = "Finanse w rozwoju gospodarczym i społecznym",
pages = "203-216",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne",
year = "2014",
isbn = "978-83-208-2173-4",
}
26
@inbook{UEK:2168285779,
author = "Czupryna Marcin and Prosowicz Grzegorz and Grotowski Michał",
title = "Efektywność silna",
booktitle = "Efektywność giełdowego rynku akcji w Polsce : z perspektywy dwudziestolecia",
pages = "135-187",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne",
year = "2014",
isbn = "978-83-208-2176-5",
}
27
@unpublished{UEK:2168302033,
author = "Czupryna Marcin and Oleksy Paweł",
title = "Development Potential of Commodity Exchanges in CEE Region",
booktitle = "Mikro i makroekonomiczne uwarunkowania rynków finansowych",
pages = "[23]-[32]",
year = "2014",
}
28
@misc{UEK:2168291193,
author = "Czupryna Marcin and Kubińska Elżbieta and Markiewicz Łukasz",
title = "Co wpływa na popularność analizy technicznej, wbrew hipotezie efektywności rynków finansowych?",
booktitle = "Nauka finansów dla rozwoju gospodarczego i społecznego : Konferencja Katedr Finansów 2014, Krynica Zdrój, 22-24 września 2014 r. : streszczenia artykułów",
pages = "25-26",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2014",
isbn = "978-83-62511-09-9",
}
29
@unpublished{UEK:2168302073,
author = "Czupryna M. and Kubińska E. and Markiewicz Ł.",
title = "What Makes Technical Analysis Popular, Regardless of the Efficiency of Capital Markets?",
booktitle = "Mikro i makroekonomiczne uwarunkowania rynków finansowych",
pages = "[67]-[79]",
year = "2014",
}
30
@article{UEK:2168290125,
author = "Czupryna Marcin and Kubińska Elżbieta and Markiewicz Łukasz",
title = "Conjoint jako metoda pomiaru preferencji odroczonych loterii - komunikat z badań",
journal = "Decyzje",
number = "22",
pages = "71-99",
year = "2014",
}
31
@unpublished{UEK:2168302095,
author = "Czupryna M. and Kubińska E. and Markiewicz Ł.",
title = "Conjoint jako metoda pomiaru preferencji odroczonych loterii",
booktitle = "Mikro i makroekonomiczne uwarunkowania rynków finansowych",
pages = "[98]-[106]",
year = "2014",
}
32
@unpublished{UEK:2168302083,
author = "Czekaj J. and Czupryna M. and Kubińska E. and Markiewicz Ł.",
title = "Technical Analysis as a Rational Tool for Professional Traders, but as Intuition Support for Novices, in the Light of Dual Processing Theories",
booktitle = "Mikro i makroekonomiczne uwarunkowania rynków finansowych",
pages = "[80]-[97]",
year = "2014",
}
33
@unpublished{UEK:2168283033,
author = "Czupryna Marcin",
title = "Przyczyny i wpływ procesu konwergencji na współzależność giełd krajów wschodzących i giełd krajów rozwiniętych na przykładzie giełdy polskiej i niemieckiej",
booktitle = "Rynki wschodzące a nowe tendencje w gospodarce globalnej",
pages = "1[24]-12[35]",
year = "2013",
}
34
@unpublished{UEK:2168290333,
author = "Czupryna Marcin",
title = "On the Cointegration Measures of Stock Markets Interdependence",
booktitle = "Rynki wschodzące a nowe tendencje w gospodarce globalnej. Część 2",
pages = "40-54",
year = "2013",
}
35
@article{UEK:2168271314,
author = "Czupryna Marcin",
title = "O współzależności giełd na przykładzie giełdy polskiej i niemieckiej",
journal = "Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H, Oeconomia",
number = "Vol. 47, 3",
pages = "109-118",
year = "2013",
}
36
@article{UEK:2168286087,
author = "Czupryna Marcin",
title = "Style inwestycyjne funduszy papierów dłużnych",
journal = "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Informatyki w Krakowie",
number = "z. 9",
pages = "57-67",
year = "2013",
}
37
@article{UEK:2168296921,
author = "Czupryna Marcin",
title = "Wpływ ratingu na kursy akcji wybranych spółek Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie",
journal = "Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego",
number = "14",
pages = "109-119",
year = "2013",
}
38
@inbook{UEK:2168252494,
author = "Kamiński Bogumił and Szapiro Tomasz and Czupryna Marcin",
title = "On Conditional Value-at-Risk Based Goal Programming Portfolio Selection Procedure",
booktitle = "Multiobjective Programming and Goal Programming",
pages = "243-252",
adress = "Berlin; Heidelberg",
publisher = "Springer",
year = "2009",
issn = "0075-8442",
isbn = "978-3-540-85645-0",
}
39
@inbook{UEK:2168252484,
author = "Czupryna Marcin",
title = "Mierniki ryzyka w wielokryterialnej analizie finansowej",
booktitle = "Metody i zastosowania badań operacyjnych '04",
pages = "77-86",
adress = "Katowice",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2004",
issn = "",
isbn = "83-7246-230-5",
}
40
@book{UEK:2168252490,
author = "Amir Rabah and Czupryna Marcin",
title = "On Inverse Utility and Third-order Effects in the Economics of Uncertainty",
adress = "Louvain-la-Neuve",
publisher = "Center for Operations Research & Econometrics",
year = "2004",
issn = "0771-3894",
}
41
@inbook{UEK:2168252482,
author = "Czupryna Marcin",
title = "O zastosowaniu metod interaktywnych w problemie doboru optymalnego portfela inwestycyjnego",
booktitle = "Modelowanie preferencji a ryzyko '03",
pages = "61-80",
adress = "Katowice",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2003",
issn = "",
isbn = "83-7246-363-8",
}