Publications of the selected author
1

Title:
Poczucie autentyczności jako czynnik wpływający na zaangażowanie pracowników = A Sense of Authenticity as a Factor in Employee Involvement
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 8 (944) (2015) , s. 79-89. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 11.00 pkt
Nr:
2168302231
article
2

Title:
Poczucie autentyczności w pracy - wymysł psychologów czy rzeczywisty czynnik wpływający na zaangażowanie
Source:
Psychospołeczne aspekty zaangażowania organizacyjnego / kier. tematu: Małgorzata ADAMSKA-CHUDZIŃSKA2014, s. 77-86 - Bibliogr.
Signature:
NP-1483/Magazyn
Nr:
2168295555
chapter in unpublished scientific work
See main document
3

Title:
Types of Fit in Organization
Source:
Knowledge, Economy, Society : Challenges of the Contemporary Management / ed. by Anna MALINA, Renata OCZKOWSKA, Tomasz ROJEK - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2013, s. 137-146 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-82-2
Nr:
2168274365
chapter in monograph
See main document
4

Title:
Consequences of Lack of Authenticity in Managing Human Resources
Source:
Knowledge, Economy, Society : Challenges of the Contemporary Management / ed. by Anna MALINA, Renata OCZKOWSKA, Tomasz ROJEK - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2013, s. 609-622 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-82-2
Nr:
2168274773
chapter in monograph
See main document
5

Title:
Warunki skuteczności osób proaktywnych w organizacjach
Source:
Podmiotowość człowieka w organizacji / red. Marek MOTYKA, Justyna PAWLAK - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2012, s. 79-94
ISBN:
978-83-7252-595-6
Nr:
2168246900
chapter in monograph
See main document
6

Title:
Commitment Measurement Implementation : Case Study of an IT Company Operating in the ERP Sector
Source:
Knowledge, Economy, Society : Transfer of Knowledge in the Contemporary Economy / ed. by Paweł LULA, Bogusz MIKUŁA, Andrzej JAKI - Kraków: Foundation of the Cracow University of Economics, 2012, s. 147-164 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-02-0
Nr:
2168243338
chapter in monograph
See main document
7

Title:
Warunki skuteczności osobowości proaktywnej
Source:
Podmiotowość człowieka w organizacji / red. Marek MOTYKA, Justyna PAWLAK2011, s. 74-93 - Bibliogr.
Signature:
NP-1338/Magazyn
Nr:
2168261580
chapter in unpublished scientific work
See main document
8

Title:
Konsekwencje nepotyzmu w organizacjach = Consequences of Nepotism in Organizations
Source:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Informatyki w Krakowie. - z. 6 (2010) , s. 9-20. - Summ.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 2.00 pkt
Nr:
2168296253
article
Unpublished documents:
1

Title:
Czynniki warunkujące skuteczność kształcenia w szkole wyższej na przykładzie Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2013
Physical description:
84 k.: il.; 30 cm
Research program:
041/W-KPiD/01/2013/S/3041
Signature:
NP-1364/Magazyn
Nr:
2168288467
unpublished scientific work
1
Poczucie autentyczności jako czynnik wpływający na zaangażowanie pracowników = A Sense of Authenticity as a Factor in Employee Involvement / Małgorzata WYPYCH // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 8 (944) (2015), s. 79-89. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/898. - ISSN 1898-6447
2
Poczucie autentyczności w pracy - wymysł psychologów czy rzeczywisty czynnik wpływający na zaangażowanie / Małgorzata WYPYCH // W: Psychospołeczne aspekty zaangażowania organizacyjnego / kier. tematu: Małgorzata ADAMSKA-CHUDZIŃSKA. - (2014), s. 77-86. - Bibliogr.
3
Types of Fit in Organization / Małgorzata WYPYCH // W: Knowledge, Economy, Society : Challenges of the Contemporary Management / ed. by Anna MALINA, Renata OCZKOWSKA, Tomasz ROJEK. - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2013. - S. 137-146. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62511-82-2
4
Consequences of Lack of Authenticity in Managing Human Resources / Małgorzata WYPYCH // W: Knowledge, Economy, Society : Challenges of the Contemporary Management / ed. by Anna MALINA, Renata OCZKOWSKA, Tomasz ROJEK. - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2013. - S. 609-622. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62511-82-2
5
Warunki skuteczności osób proaktywnych w organizacjach / Małgorzata WYPYCH // W: Podmiotowość człowieka w organizacji / red. Marek MOTYKA, Justyna PAWLAK. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2012. - S. 79-94. - ISBN 978-83-7252-595-6
6
Commitment Measurement Implementation : Case Study of an IT Company Operating in the ERP Sector / Małgorzata WYPYCH-DOBKOWSKA // W: Knowledge, Economy, Society : Transfer of Knowledge in the Contemporary Economy / ed. by Paweł LULA, Bogusz MIKUŁA, Andrzej JAKI. - Kraków: Foundation of the Cracow University of Economics, 2012. - S. 147-164. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62511-02-0
7
Warunki skuteczności osobowości proaktywnej / Małgorzata WYPYCH // W: Podmiotowość człowieka w organizacji / red. Marek MOTYKA, Justyna PAWLAK. - (2011), s. 74-93. - Bibliogr.
8
Konsekwencje nepotyzmu w organizacjach = Consequences of Nepotism in Organizations / Małgorzata Wypych-Dobkowska // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Informatyki w Krakowie. - z. 6 (2010), s. 9-20. - Summ. - Pełny tekst: https://www.wsei.edu.pl/pliki/ZN-nr-6-2010.pdf. - ISSN 1734-5391
9
Czynniki warunkujące skuteczność kształcenia w szkole wyższej na przykładzie Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / Małgorzata WYPYCH, Lech GÓRNIAK, Mariusz MAKOWSKI, Marek MOTYKA, Małgorzata ADAMSKA-CHUDZIŃSKA, Joanna KRZYŻAK, Justyna PAWLAK, Marian BURSZTYN, Alicja SZCZYGIEŁ. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2013. - 84 k. : il. ; 30 cm
1
Wypych M., (2015), Poczucie autentyczności jako czynnik wpływający na zaangażowanie pracowników, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 8 (944), s. 79-89; https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/898
2
Wypych M., (2014), Poczucie autentyczności w pracy - wymysł psychologów czy rzeczywisty czynnik wpływający na zaangażowanie. [W:] Adamska-Chudzińska M. (kierownik tematu), Psychospołeczne aspekty zaangażowania organizacyjnego, s. 77-86.
3
Wypych M., (2013), Types of Fit in Organization. [W:] Malina A., Oczkowska R., Rojek T. (red.), Knowledge, Economy, Society : Challenges of the Contemporary Management, Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, s. 137-146.
4
Wypych M., (2013), Consequences of Lack of Authenticity in Managing Human Resources. [W:] Malina A., Oczkowska R., Rojek T. (red.), Knowledge, Economy, Society : Challenges of the Contemporary Management, Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, s. 609-622.
5
Wypych M., (2012), Warunki skuteczności osób proaktywnych w organizacjach. [W:] Motyka M., Pawlak J. (red.), Podmiotowość człowieka w organizacji, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 79-94.
6
Wypych-Dobkowska M., (2012), Commitment Measurement Implementation : Case Study of an IT Company Operating in the ERP Sector. [W:] Lula P., Mikuła B., Jaki A. (red.), Knowledge, Economy, Society : Transfer of Knowledge in the Contemporary Economy, Kraków : Foundation of the Cracow University of Economics, s. 147-164.
7
Wypych-Dobkowska M., (2011), Warunki skuteczności osobowości proaktywnej. [W:] Motyka M., Pawlak J. (kierownik tematu), Podmiotowość człowieka w organizacji, s. 74-93.
8
Wypych-Dobkowska M., (2010), Konsekwencje nepotyzmu w organizacjach, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Informatyki w Krakowie", z. 6, s. 9-20; https://www.wsei.edu.pl/pliki/ZN-nr-6-2010.pdf
9
Wypych M., Górniak L., Makowski M., Motyka M., Adamska-Chudzińska M., Krzyżak J., Pawlak J., Bursztyn M., Szczygieł A., (2013), Czynniki warunkujące skuteczność kształcenia w szkole wyższej na przykładzie Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 84 k.
1
@article{UEK:2168302231,
author = "Małgorzata Wypych",
title = "Poczucie autentyczności jako czynnik wpływający na zaangażowanie pracowników",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "8 (944)",
pages = "79-89",
year = "2015",
doi = {http://dx.doi.org/10.15678/ZNUEK.2015.0944.0807},
url = {https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/898},
}
2
@unpublished{UEK:2168295555,
author = "Małgorzata Wypych",
title = "Poczucie autentyczności w pracy - wymysł psychologów czy rzeczywisty czynnik wpływający na zaangażowanie",
booktitle = "Psychospołeczne aspekty zaangażowania organizacyjnego",
pages = "77-86",
year = "2014",
}
3
@inbook{UEK:2168274365,
author = "Małgorzata Wypych",
title = "Types of Fit in Organization",
booktitle = "Knowledge, Economy, Society : Challenges of the Contemporary Management",
pages = "137-146",
adress = "Cracow",
publisher = "Foundation of the Cracow University of Economics",
year = "2013",
isbn = "978-83-62511-82-2",
}
4
@inbook{UEK:2168274773,
author = "Małgorzata Wypych",
title = "Consequences of Lack of Authenticity in Managing Human Resources",
booktitle = "Knowledge, Economy, Society : Challenges of the Contemporary Management",
pages = "609-622",
adress = "Cracow",
publisher = "Foundation of the Cracow University of Economics",
year = "2013",
isbn = "978-83-62511-82-2",
}
5
@inbook{UEK:2168246900,
author = "Małgorzata Wypych",
title = "Warunki skuteczności osób proaktywnych w organizacjach",
booktitle = "Podmiotowość człowieka w organizacji",
pages = "79-94",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2012",
isbn = "978-83-7252-595-6",
}
6
@inbook{UEK:2168243338,
author = "Małgorzata Wypych-Dobkowska",
title = "Commitment Measurement Implementation : Case Study of an IT Company Operating in the ERP Sector",
booktitle = "Knowledge, Economy, Society : Transfer of Knowledge in the Contemporary Economy",
pages = "147-164",
adress = "Kraków",
publisher = "Foundation of the Cracow University of Economics",
year = "2012",
isbn = "978-83-62511-02-0",
}
7
@unpublished{UEK:2168261580,
author = "Małgorzata Wypych-Dobkowska",
title = "Warunki skuteczności osobowości proaktywnej",
booktitle = "Podmiotowość człowieka w organizacji",
pages = "74-93",
year = "2011",
}
8
@article{UEK:2168296253,
author = "Małgorzata Wypych-Dobkowska",
title = "Konsekwencje nepotyzmu w organizacjach",
journal = "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Informatyki w Krakowie",
number = "z. 6",
pages = "9-20",
year = "2010",
url = {https://www.wsei.edu.pl/pliki/ZN-nr-6-2010.pdf},
}
9
@unpublished{UEK:2168288467,
author = "Małgorzata Wypych and Lech Górniak and Mariusz Makowski and Marek Motyka and Małgorzata Adamska-Chudzińska and Joanna Krzyżak and Justyna Pawlak and Marian Bursztyn and Alicja Szczygieł",
title = "Czynniki warunkujące skuteczność kształcenia w szkole wyższej na przykładzie Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2013",
}
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID