Publications of the selected author

1

Author:
Krakowiak-Bal Anna , Ziemianczyk Urszula , Woźniak Andrzej
Title:
Building Entrepreneurial Capacity in Rural Areas : the Use of AHP Analysis for Infrastructure Evaluation
Source:
International Journal of Entrepreneurial Behavior & Research. - vol. 23, iss. 6 (2017) , s. 903-918. - Summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
u 15.00 pkt
Nr:
2168319287
article
2

Title:
Rozwój infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w Krakowskim Obszarze Metropolitalnym w latach 2003-2013
Source:
Społeczno-ekonomiczne przemiany w strefie podmiejskiej miast : studium przypadku Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego / red. Aleksander NOWORÓL, Artur HOŁUJ - Warszawa: CeDeWu.pl, 2016, s. 119-131 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7556-830-1
Nr:
2168305773
chapter in monograph
See main document
3

Author:
Woźniak Andrzej , Petryk Agnieszka , Kochanek Anna , Petryk Piotr , Guzdek Paweł
Title:
Water Supply and Sewerage Infrastructure in the Krakow Metropolitan Area over the Period 2003-2013
Source:
Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich = Infrastructure and Ecology of Rural Areas. - nr 4 (1) (2016) , s. 1081-1098. - Summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 10.00 pkt
Nr:
2168309209
article
4

Title:
Problemy delimitacji obszarów metropolitalnych na przykładzie Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego
Source:
Społeczno-ekonomiczne przemiany w strefie podmiejskiej miast : studium przypadku Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego / red. Aleksander NOWORÓL, Artur HOŁUJ - Warszawa: CeDeWu.pl, 2016, s. 29-53 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7556-830-1
Nr:
2168305765
chapter in monograph
See main document
5

Author:
Frączek Jarosław , Wota Aldona , Woźniak Andrzej
Title:
Propozycja modelu decyzyjnego wyboru oferty przetargowej na realizację zadań gospodarki odpadami komunalnymi z zastosowaniem wielokryterialnej metody AHP = Decision Model used in Choice of Tender in Waste Management Systems, by Means of Analytic
Source:
Logistyka : czasopismo dla profesjonalistów. - nr 4, CD 2 (2015) , s. 3248-3255. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168305295
article
6

Author:
Wota Aldona K. , Woźniak Andrzej
Title:
The Application of The SWOT and AHP Methods for the Assessment of Region`s Strategic Position in the Aspect of Wind Energy = Zastosowanie metody SWOT i AHP do oceny pozycji strategicznej regionu w aspekcie możliwości rozwoju energetyki wiatrowej
Source:
Agricultural Engineering. - R. 19, nr 4 (156) (2015) , s. 129-138. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 10.00 pkt
Nr:
2168316369
article
7

Author:
Cieślikowski Bogusław , Frączek Jarosław , Krakowiak-Bal Anna , Woźniak Andrzej , Zielonka Dawid
Title:
Struktura autonomicznego wózka transportowego = Structure of Automated Guided Vehicle
Source:
Logistyka : czasopismo dla profesjonalistów. - nr 4, CD 2 (2015) , s. 2803-2811. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168305293
article
8

Author:
Woźniak Andrzej , Cieślikowski Bogusław , Frączek Jarosław , Krakowiak-Bal Anna
Title:
Wykorzystanie metod wielokryterialnej optymalizacji dyskretnej AHP w ocenie stopnia nasycenia infrastrukturalnego gmin w aspekcie rozwoju przedsiębiorczości = Multicriteria Discrete Optimization AHP to Evaluate Infrastructural Saturation Level in Term of Entrepreneurship Growth
Source:
Logistyka : czasopismo dla profesjonalistów. - nr 4, CD 2 (2015) , s. 6828-6840. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168305297
article
9

Author:
Krakowiak-Bal Anna , Woźniak Andrzej
Title:
Infrastruktura techniczna i jej rola w kreowaniu przedsiębiorczości na przykładzie obszarów wiejskich wybranych gmin Krakowskiego Obszaru Metropolitarnego
Source:
Infrastruktura w rozwoju regionalnym i lokalnym : studium przypadku województwa małopolskiego / kier. tematu: Tadeusz KUDŁACZ2014, s. 60-79
Signature:
NP-1455/Magazyn
Nr:
2168301779
chapter in unpublished scientific work
See main document
10

Author:
Zarzeka Andrzej , Frączek Jarosław , Woźniak Andrzej
Title:
Optymalizacja transportu mleka z wykorzystaniem metody AHP = Optimization of Milk Transport Trails Using the AHP Analysis
Source:
Logistyka : czasopismo dla profesjonalistów. - nr 6, CD 3 (2014) , s. 11671-11678. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 10.00 pkt
Nr:
2168305289
article
11

Author:
Sejud Zofia , Frączek Jarosław , Woźniak Andrzej
Title:
Wielokryterialna optymalizacja dyskretna wyboru kooperantów gospodarstwa sadowniczego = Multi-criteria Discreet Analysis to Optimal Selection of the Orchard Farm's Cooperators
Source:
Logistyka : czasopismo dla profesjonalistów. - nr 6, CD 3 (2014) , s. 9413-9424. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 10.00 pkt
Nr:
2168305291
article
12

Title:
Zastosowanie metody wielokryterialnej optymalizacji dyskretnej do wartościowania przestrzeni przy wyborze lokalizacji inwestycji
Source:
Ekonomiczne aspekty gospodarowania przestrzenią miasta i regionu. Część 2 / kierownik tematu: Tadeusz KUDŁACZ2013, s. 173-191. - Streszcz.
Signature:
NP-1377/2/Magazyn
Nr:
2168290315
chapter in unpublished scientific work
See main document
13

Author:
Ziemiańczyk Urszula , Krakowiak-Bal Anna , Mikuła Bogusz , Woźniak Andrzej
Title:
Zarządzanie wiedzą w procesie rozwoju obszarów wiejskich = Knowledge Management in the Process of Rural Development
Source:
Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich = Infrastructure and Ecology of Rural Areas. - nr 4/3 (2013) , s. 353-369. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 4.00 pkt
Nr:
2168289249
article
14

Author:
Mikuła Bogusz , Krakowiak-Bal Anna , Woźniak Andrzej , Ziemiańczyk Urszula
Title:
The Concept of Knowledge Management in the Process of Forming Competitiveness and Innovativeness of Rural Areas - Theoretical Aspects
Source:
Knowledge, Economy, Society : Transfer of Knowledge in the Contemporary Economy / ed. by Paweł LULA, Bogusz MIKUŁA, Andrzej JAKI - Kraków: Foundation of the Cracow University of Economics, 2012, s. 49-65 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-02-0
Nr:
2168243280
chapter in monograph
See main document
15

Author:
Title:
Aktualizacja strategii rozwoju województwa świętokrzyskiego do roku 2020 : synteza diagnozy stanu województwa świętokrzyskiego
Redaktor:
Publisher address:
Kraków: [b.w.], 2012
Physical description:
68 s.: il.; 30 cm
Nr:
2168306101
report
16

Author:
Title:
Aktualizacja strategii rozwoju województwa świętokrzyskiego do roku 2020 : warsztaty w grupach roboczych ds. aktualizacji strategii rozwoju województwa świętokrzyskiego : materiały z warsztatów
Redaktor:
Publisher address:
Kielce: [b.w.], 2011
Physical description:
180 s.: il.; 30 cm
Nr:
2168305975
report
17

Author:
Title:
Aktualizacja strategii rozwoju województwa świętokrzyskiego do roku 2020 : diagnoza stanu województwa świętokrzyskiego - opracowanie eksperckie
Redaktor:
Publisher address:
Kraków: [b.w.], 2011
Physical description:
408 s.: il.; 30 cm
Nr:
2168306077
report
1
Building Entrepreneurial Capacity in Rural Areas : the Use of AHP Analysis for Infrastructure Evaluation / A. Krakowiak-Bal, U. Ziemianczyk, A. WOZNIAK // International Journal of Entrepreneurial Behavior & Research. - vol. 23, iss. 6 (2017), s. 903-918. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1355-2554
2
Rozwój infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w Krakowskim Obszarze Metropolitalnym w latach 2003-2013 / Agnieszka PERYK, Andrzej WOŹNIAK // W: Społeczno-ekonomiczne przemiany w strefie podmiejskiej miast : studium przypadku Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego / red. Aleksander NOWORÓL, Artur HOŁUJ. - Warszawa : CeDeWu.pl, 2016. - S. 119-131. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7556-830-1
3
Water Supply and Sewerage Infrastructure in the Krakow Metropolitan Area over the Period 2003-2013 / Andrzej WOŹNIAK, Agnieszka PETRYK, Anna Kochanek, Piotr Petryk, Paweł Guzdek // Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich = Infrastructure and Ecology of Rural Areas. - nr 4 (1) (2016), s. 1081-1098. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.infraeco.pl/pl/art/a_17991.htm?plik=1962. - ISSN 1732-5587
4
Problemy delimitacji obszarów metropolitalnych na przykładzie Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego / Piotr SERAFIN, Andrzej WOŹNIAK, Bernadetta ZAWILIŃSKA // W: Społeczno-ekonomiczne przemiany w strefie podmiejskiej miast : studium przypadku Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego / red. Aleksander NOWORÓL, Artur HOŁUJ. - Warszawa : CeDeWu.pl, 2016. - S. 29-53. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7556-830-1
5
Propozycja modelu decyzyjnego wyboru oferty przetargowej na realizację zadań gospodarki odpadami komunalnymi z zastosowaniem wielokryterialnej metody AHP = Decision Model used in Choice of Tender in Waste Management Systems, by Means of Analytic / Jarosław Frączek, Aldona Wota, Andrzej WOŹNIAK // Logistyka : czasopismo dla profesjonalistów. - nr 4, CD 2 (2015), s. 3248-3255. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISSN 1231-5478
6
The Application of The SWOT and AHP Methods for the Assessment of Region`s Strategic Position in the Aspect of Wind Energy = Zastosowanie metody SWOT i AHP do oceny pozycji strategicznej regionu w aspekcie możliwości rozwoju energetyki wiatrowej / Aldona K. Wota, Andrzej WOŹNIAK // Agricultural Engineering. - R. 19, nr 4 (156) (2015), s. 129-138. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://ir.ptir.org/artykuly/en/156/IR(156)_3692_en.pdf. - ISSN 2083-1587
7
Struktura autonomicznego wózka transportowego = Structure of Automated Guided Vehicle / Bogusław Cieślikowski, Jarosław Frączek, Anna Krakowiak-Bal, Andrzej WOŹNIAK, Dawid Zielonka // Logistyka : czasopismo dla profesjonalistów. - nr 4, CD 2 (2015), s. 2803-2811. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISSN 1231-5478
8
Wykorzystanie metod wielokryterialnej optymalizacji dyskretnej AHP w ocenie stopnia nasycenia infrastrukturalnego gmin w aspekcie rozwoju przedsiębiorczości = Multicriteria Discrete Optimization AHP to Evaluate Infrastructural Saturation Level in Term of Entrepreneurship Growth / Andrzej WOŹNIAK, Bogusław Cieślikowski, Jarosław Frączek, Anna Krakowiak-Bal // Logistyka : czasopismo dla profesjonalistów. - nr 4, CD 2 (2015), s. 6828-6840. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISSN 1231-5478
9
Infrastruktura techniczna i jej rola w kreowaniu przedsiębiorczości na przykładzie obszarów wiejskich wybranych gmin Krakowskiego Obszaru Metropolitarnego : próba metodyczna / Anna Krakowiak-Bal, Andrzej WOŹNIAK // W: Infrastruktura w rozwoju regionalnym i lokalnym : studium przypadku województwa małopolskiego / kier. tematu: Tadeusz KUDŁACZ. - (2014), s. 60-79
10
Optymalizacja transportu mleka z wykorzystaniem metody AHP = Optimization of Milk Transport Trails Using the AHP Analysis / Andrzej Zarzeka, Jarosław Frączek, Andrzej WOŹNIAK // Logistyka : czasopismo dla profesjonalistów. - nr 6, CD 3 (2014), s. 11671-11678. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: www.czasopismologistyka.pl/artykuly-naukowe/send/.../7251-artykul. - ISSN 1231-5478
11
Wielokryterialna optymalizacja dyskretna wyboru kooperantów gospodarstwa sadowniczego = Multi-criteria Discreet Analysis to Optimal Selection of the Orchard Farm's Cooperators / Zofia Sejud, Jarosław Frączek, Andrzej WOŹNIAK // Logistyka : czasopismo dla profesjonalistów. - nr 6, CD 3 (2014), s. 9413-9424. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: www.czasopismologistyka.pl/artykuly-naukowe/send/.../6994-artykul. - ISSN 1231-5478
12
Zastosowanie metody wielokryterialnej optymalizacji dyskretnej do wartościowania przestrzeni przy wyborze lokalizacji inwestycji / Andrzej WOŹNIAK, Dorota JOPEK // W: Ekonomiczne aspekty gospodarowania przestrzenią miasta i regionu. Część 2 / kierownik tematu: Tadeusz KUDŁACZ. - (2013), s. 173-191. - Streszcz.
13
Zarządzanie wiedzą w procesie rozwoju obszarów wiejskich = Knowledge Management in the Process of Rural Development / Urszula Ziemiańczyk, Anna Krakowiak-Bal, Bogusz MIKUŁA, Andrzej WOŹNIAK // Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich = Infrastructure and Ecology of Rural Areas. - nr 4/3 (2013), s. 353-369. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.infraeco.pl/pl/art/a_17232.htm. - ISSN 1732-5587
14
The Concept of Knowledge Management in the Process of Forming Competitiveness and Innovativeness of Rural Areas - Theoretical Aspects / Bogusz MIKUŁA, Anna Krakowiak-Bal, Andrzej WOŹNIAK, Urszula Ziemiańczyk // W: Knowledge, Economy, Society : Transfer of Knowledge in the Contemporary Economy / ed. by Paweł LULA, Bogusz MIKUŁA, Andrzej JAKI. - Kraków : Foundation of the Cracow University of Economics, 2012. - S. 49-65. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62511-02-0
15
Aktualizacja strategii rozwoju województwa świętokrzyskiego do roku 2020 : synteza diagnozy stanu województwa świętokrzyskiego / [zespół ekspercki: Konrad Dudzik, Artur HOŁUJ (kierownik zespołu), Dominika HOŁUJ, Janusz Jeżak, Andrzej WOŹNIAK, Bernadetta ZAWILIŃSKA; red. Artur HOŁUJ, Dominika HOŁUJ, Bernadetta ZAWILIŃSKA; ogólna koncepcja, konsultacja i wstępna ewaluacja opracowań cząstkowych Tadeusz KUDŁACZ]. - Kraków : [b.w.], 2012. - 68 s. : il. ; 30 cm
16
Aktualizacja strategii rozwoju województwa świętokrzyskiego do roku 2020 : warsztaty w grupach roboczych ds. aktualizacji strategii rozwoju województwa świętokrzyskiego : materiały z warsztatów / [prowadzący temat: Tadeusz KUDŁACZ; zespół naukowy: Konrad Dudzik, Artur HOŁUJ (kierownik zespołu), Dominika HOŁUJ, Janusz Jeżak, Andrzej WOŹNIAK, Bernadetta ZAWILIŃSKA; red. Artur HOŁUJ; ogólna koncepcja, konsultacja i wstępna ewaluacja opracowań cząstkowych Tadeusz KUDŁACZ]. - Kielce : [b.w.], 2011. - 180 s. : il. ; 30 cm
17
Aktualizacja strategii rozwoju województwa świętokrzyskiego do roku 2020 : diagnoza stanu województwa świętokrzyskiego - opracowanie eksperckie / [zespół ekspercki: Konrad Dudzik, Artur HOŁUJ (kierownik zespołu), Dominika HOŁUJ, Janusz Jeżak, Andrzej WOŹNIAK, Bernadetta ZAWILIŃSKA; red. Artur HOŁUJ, Dominika HOŁUJ, Bernadetta ZAWILIŃSKA; ogólna koncepcja, konsultacja i wstępna ewaluacja opracowań cząstkowych Tadeusz KUDŁACZ]. - Kraków : [b.w.], 2011. - 408 s. : il. ; 30 cm
1
Krakowiak-Bal A., Ziemianczyk U., Woźniak A., (2017), Building Entrepreneurial Capacity in Rural Areas : the Use of AHP Analysis for Infrastructure Evaluation, "International Journal of Entrepreneurial Behavior & Research", vol. 23, iss. 6, s. 903-918.
2
Petryk A., Woźniak A., (2016), Rozwój infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w Krakowskim Obszarze Metropolitalnym w latach 2003-2013. [W:] Noworól A., Hołuj A. (red.), Społeczno-ekonomiczne przemiany w strefie podmiejskiej miast : studium przypadku Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego, Warszawa : CeDeWu.pl, s. 119-131.
3
Woźniak A., Petryk A., Kochanek A., Petryk P., Guzdek P., (2016), Water Supply and Sewerage Infrastructure in the Krakow Metropolitan Area over the Period 2003-2013, "Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich", nr 4 (1), s. 1081-1098; http://www.infraeco.pl/pl/art/a_17991.htm?plik=1962
4
Serafin P., Woźniak A., Zawilińska B., (2016), Problemy delimitacji obszarów metropolitalnych na przykładzie Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego. [W:] Noworól A., Hołuj A. (red.), Społeczno-ekonomiczne przemiany w strefie podmiejskiej miast : studium przypadku Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego, Warszawa : CeDeWu.pl, s. 29-53.
5
Frączek J., Wota A., Woźniak A., (2015), Propozycja modelu decyzyjnego wyboru oferty przetargowej na realizację zadań gospodarki odpadami komunalnymi z zastosowaniem wielokryterialnej metody AHP, "Logistyka : czasopismo dla profesjonalistów", nr 4, CD 2, s. 3248-3255.
6
Wota A., Woźniak A., (2015), The Application of The SWOT and AHP Methods for the Assessment of Region`s Strategic Position in the Aspect of Wind Energy, "Agricultural Engineering", R. 19, nr 4 (156), s. 129-138; http://ir.ptir.org/artykuly/en/156/IR(156)_3692_en.pdf
7
Cieślikowski B., Frączek J., Krakowiak-Bal A., Woźniak A., Zielonka D., (2015), Struktura autonomicznego wózka transportowego, "Logistyka : czasopismo dla profesjonalistów", nr 4, CD 2, s. 2803-2811.
8
Woźniak A., Cieślikowski B., Frączek J., Krakowiak-Bal A., (2015), Wykorzystanie metod wielokryterialnej optymalizacji dyskretnej AHP w ocenie stopnia nasycenia infrastrukturalnego gmin w aspekcie rozwoju przedsiębiorczości, "Logistyka : czasopismo dla profesjonalistów", nr 4, CD 2, s. 6828-6840.
9
Krakowiak-Bal A., Woźniak A., (2014), Infrastruktura techniczna i jej rola w kreowaniu przedsiębiorczości na przykładzie obszarów wiejskich wybranych gmin Krakowskiego Obszaru Metropolitarnego: próba metodyczna. [W:] Kudłacz T. (kierownik tematu), Infrastruktura w rozwoju regionalnym i lokalnym : studium przypadku województwa małopolskiego, s. 60-79.
10
Zarzeka A., Frączek J., Woźniak A., (2014), Optymalizacja transportu mleka z wykorzystaniem metody AHP, "Logistyka : czasopismo dla profesjonalistów", nr 6, CD 3, s. 11671-11678; www.czasopismologistyka.pl/artykuly-naukowe/send/.../7251-artykul
11
Sejud Z., Frączek J., Woźniak A., (2014), Wielokryterialna optymalizacja dyskretna wyboru kooperantów gospodarstwa sadowniczego, "Logistyka : czasopismo dla profesjonalistów", nr 6, CD 3, s. 9413-9424; www.czasopismologistyka.pl/artykuly-naukowe/send/.../6994-artykul
12
Woźniak A., Jopek D., (2013), Zastosowanie metody wielokryterialnej optymalizacji dyskretnej do wartościowania przestrzeni przy wyborze lokalizacji inwestycji. [W:] Kudłacz T. (kierownik tematu), Ekonomiczne aspekty gospodarowania przestrzenią miasta i regionu. Część 2, s. 173-191.
13
Ziemiańczyk U., Krakowiak-Bal A., Mikuła B., Woźniak A., (2013), Zarządzanie wiedzą w procesie rozwoju obszarów wiejskich, "Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich", nr 4/3, s. 353-369; http://www.infraeco.pl/pl/art/a_17232.htm
14
Mikuła B., Krakowiak-Bal A., Woźniak A., Ziemiańczyk U., (2012), The Concept of Knowledge Management in the Process of Forming Competitiveness and Innovativeness of Rural Areas - Theoretical Aspects. [W:] Lula P., Mikuła B., Jaki A. (red.), Knowledge, Economy, Society : Transfer of Knowledge in the Contemporary Economy, Kraków : Foundation of the Cracow University of Economics, s. 49-65.
15
Kudłacz T., Dudzik K., Hołuj A., Hołuj D., Jeżak J., Woźniak A., Zawilińska B., (2012), Aktualizacja strategii rozwoju województwa świętokrzyskiego do roku 2020: synteza diagnozy stanu województwa świętokrzyskiego,, Zawilińska B. (red.), Kraków : [b.w.], 68 s.
16
Kudłacz T., Dudzik K., Hołuj A., Hołuj D., Jeżak J., Woźniak A., Zawilińska B., (2011), Aktualizacja strategii rozwoju województwa świętokrzyskiego do roku 2020: warsztaty w grupach roboczych ds. aktualizacji strategii rozwoju województwa świętokrzyskiego: materiały z warsztatów, Hołuj A. (red.), Kielce : [b.w.], 180 s.
17
Kudłacz T., Dudzik K., Hołuj A., Hołuj D., Jeżak J., Woźniak A., Zawilińska B., (2011), Aktualizacja strategii rozwoju województwa świętokrzyskiego do roku 2020: diagnoza stanu województwa świętokrzyskiego - opracowanie eksperckie,, Zawilińska B. (red.), Kraków : [b.w.], 408 s.
1
@article{UEK:2168319287,
author = "Krakowiak-Bal Anna and Ziemianczyk Urszula and Woźniak Andrzej",
title = "Building Entrepreneurial Capacity in Rural Areas : the Use of AHP Analysis for Infrastructure Evaluation",
journal = "International Journal of Entrepreneurial Behavior & Research",
number = "vol. 23, iss. 6",
pages = "903-918",
year = "2017",
}
2
@inbook{UEK:2168305773,
author = "Petryk Agnieszka and Woźniak Andrzej",
title = "Rozwój infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w Krakowskim Obszarze Metropolitalnym w latach 2003-2013",
booktitle = "Społeczno-ekonomiczne przemiany w strefie podmiejskiej miast : studium przypadku Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego",
pages = "119-131",
adress = "Warszawa",
publisher = "CeDeWu.pl",
year = "2016",
isbn = "978-83-7556-830-1",
}
3
@article{UEK:2168309209,
author = "Woźniak Andrzej and Petryk Agnieszka and Kochanek Anna and Petryk Piotr and Guzdek Paweł",
title = "Water Supply and Sewerage Infrastructure in the Krakow Metropolitan Area over the Period 2003-2013",
journal = "Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich",
number = "4 (1)",
pages = "1081-1098",
year = "2016",
}
4
@inbook{UEK:2168305765,
author = "Serafin Piotr and Woźniak Andrzej and Zawilińska Bernadetta",
title = "Problemy delimitacji obszarów metropolitalnych na przykładzie Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego",
booktitle = "Społeczno-ekonomiczne przemiany w strefie podmiejskiej miast : studium przypadku Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego",
pages = "29-53",
adress = "Warszawa",
publisher = "CeDeWu.pl",
year = "2016",
isbn = "978-83-7556-830-1",
}
5
@article{UEK:2168305295,
author = "Frączek Jarosław and Wota Aldona and Woźniak Andrzej",
title = "Propozycja modelu decyzyjnego wyboru oferty przetargowej na realizację zadań gospodarki odpadami komunalnymi z zastosowaniem wielokryterialnej metody AHP",
journal = "Logistyka : czasopismo dla profesjonalistów",
number = "4, CD 2",
pages = "3248-3255",
year = "2015",
}
6
@article{UEK:2168316369,
author = "Wota Aldona K. and Woźniak Andrzej",
title = "The Application of The SWOT and AHP Methods for the Assessment of Region`s Strategic Position in the Aspect of Wind Energy",
journal = "Agricultural Engineering",
number = "R. 19, 4 (156)",
pages = "129-138",
year = "2015",
}
7
@article{UEK:2168305293,
author = "Cieślikowski Bogusław and Frączek Jarosław and Krakowiak-Bal Anna and Woźniak Andrzej and Zielonka Dawid",
title = "Struktura autonomicznego wózka transportowego",
journal = "Logistyka : czasopismo dla profesjonalistów",
number = "4, CD 2",
pages = "2803-2811",
year = "2015",
}
8
@article{UEK:2168305297,
author = "Woźniak Andrzej and Cieślikowski Bogusław and Frączek Jarosław and Krakowiak-Bal Anna",
title = "Wykorzystanie metod wielokryterialnej optymalizacji dyskretnej AHP w ocenie stopnia nasycenia infrastrukturalnego gmin w aspekcie rozwoju przedsiębiorczości",
journal = "Logistyka : czasopismo dla profesjonalistów",
number = "4, CD 2",
pages = "6828-6840",
year = "2015",
}
9
@unpublished{UEK:2168301779,
author = "Krakowiak-Bal Anna and Woźniak Andrzej",
title = "Infrastruktura techniczna i jej rola w kreowaniu przedsiębiorczości na przykładzie obszarów wiejskich wybranych gmin Krakowskiego Obszaru Metropolitarnego",
booktitle = "Infrastruktura w rozwoju regionalnym i lokalnym : studium przypadku województwa małopolskiego",
pages = "60-79",
year = "2014",
}
10
@article{UEK:2168305289,
author = "Zarzeka Andrzej and Frączek Jarosław and Woźniak Andrzej",
title = "Optymalizacja transportu mleka z wykorzystaniem metody AHP",
journal = "Logistyka : czasopismo dla profesjonalistów",
number = "6, CD 3",
pages = "11671-11678",
year = "2014",
}
11
@article{UEK:2168305291,
author = "Sejud Zofia and Frączek Jarosław and Woźniak Andrzej",
title = "Wielokryterialna optymalizacja dyskretna wyboru kooperantów gospodarstwa sadowniczego",
journal = "Logistyka : czasopismo dla profesjonalistów",
number = "6, CD 3",
pages = "9413-9424",
year = "2014",
}
12
@unpublished{UEK:2168290315,
author = "Woźniak Andrzej and Jopek Dorota",
title = "Zastosowanie metody wielokryterialnej optymalizacji dyskretnej do wartościowania przestrzeni przy wyborze lokalizacji inwestycji",
booktitle = "Ekonomiczne aspekty gospodarowania przestrzenią miasta i regionu. Część 2",
pages = "173-191",
year = "2013",
}
13
@article{UEK:2168289249,
author = "Ziemiańczyk Urszula and Krakowiak-Bal Anna and Mikuła Bogusz and Woźniak Andrzej",
title = "Zarządzanie wiedzą w procesie rozwoju obszarów wiejskich",
journal = "Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich",
number = "4/3",
pages = "353-369",
year = "2013",
}
14
@inbook{UEK:2168243280,
author = "Mikuła Bogusz and Krakowiak-Bal Anna and Woźniak Andrzej and Ziemiańczyk Urszula",
title = "The Concept of Knowledge Management in the Process of Forming Competitiveness and Innovativeness of Rural Areas - Theoretical Aspects",
booktitle = "Knowledge, Economy, Society : Transfer of Knowledge in the Contemporary Economy",
pages = "49-65",
adress = "Kraków",
publisher = "Foundation of the Cracow University of Economics",
year = "2012",
isbn = "978-83-62511-02-0",
}
15
@misc{UEK:2168306101,
author = "Kudłacz Tadeusz and Dudzik Konrad and Hołuj Artur and Hołuj Dominika and Jeżak Janusz and Woźniak Andrzej and Zawilińska Bernadetta",
title = "Aktualizacja strategii rozwoju województwa świętokrzyskiego do roku 2020 : synteza diagnozy stanu województwa świętokrzyskiego",
editor = Hołuj Artur,
editor = Hołuj Dominika,
editor = Zawilińska Bernadetta,
adress = "Kraków",
publisher = "b.w.",
year = "2012",
}
16
@misc{UEK:2168305975,
author = "Kudłacz Tadeusz and Dudzik Konrad and Hołuj Artur and Hołuj Dominika and Jeżak Janusz and Woźniak Andrzej and Zawilińska Bernadetta",
title = "Aktualizacja strategii rozwoju województwa świętokrzyskiego do roku 2020 : warsztaty w grupach roboczych ds. aktualizacji strategii rozwoju województwa świętokrzyskiego : materiały z warsztatów",
editor = Hołuj Artur,
adress = "Kielce",
publisher = "b.w.",
year = "2011",
}
17
@misc{UEK:2168306077,
author = "Kudłacz Tadeusz and Dudzik Konrad and Hołuj Artur and Hołuj Dominika and Jeżak Janusz and Woźniak Andrzej and Zawilińska Bernadetta",
title = "Aktualizacja strategii rozwoju województwa świętokrzyskiego do roku 2020 : diagnoza stanu województwa świętokrzyskiego - opracowanie eksperckie",
editor = Hołuj Artur,
editor = Hołuj Dominika,
editor = Zawilińska Bernadetta,
adress = "Kraków",
publisher = "b.w.",
year = "2011",
}