Publications of the selected author
1

Author:
Title:
Rozwiązania chmurowe w działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej
Source:
InsurTech : nowe technologie w branży ubezpieczeń / red. K. Szpyt - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2023, s. 194-214
Series:
(Metodyki Becka)
ISBN:
978-83-8291-426-9
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168371426
chapter in monograph
2

Title:
Monitor Prawniczy : dodatek specjalny : Prawo innowacji finansowych (FinTech)
Number:
nr 15
Redakcja:
Publisher address:
Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2022
Nr:
2168371420
journal / series editorial
See related chapters
3

Author:
Jan Byrski , Karol Juraszczyk
Title:
Wyłączenie ograniczonej sieci (akceptacji) zgodnie z wytycznymi Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego = Limited Network Exclusion under the European Banking Authority Guidelines
Source:
Monitor Prawniczy : dodatek specjalny : Prawo innowacji finansowych (FinTech) / red. Jan BYRSKI. - nr 15 (2022) , s. 19-25. - Streszcz., summ.
Access mode:
2019 list:
40.00 pkt
Nr:
2168371424
article
See main document
4

Author:
Jan Byrski , Henryk Hoser
Title:
Praca zdalna a monitoring pracownika |
Source:
Praca zdalna w polskim systemie prawnym / red. Małgorzata MĘDRALA - Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2021, s. 117-135 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-8246-241-8
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168358290
chapter in monograph
See main document
5

Author:
Anna Zalcewicz , Jan Byrski , Barbara Bajor
Title:
Instytucje pieniądza elektronicznego i oddziały zagranicznych instytucji pieniądza elektronicznego
Source:
Ustawa o usługach płatniczych : komentarz / red. Jan BYRSKI, Anna Zalcewicz - Wyd. 2. - Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2021, s. 856-939 - Bibliogr.
Series:
(Komentarze)
ISBN:
978-83-8223-648-4
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168356994
chapter in monograph
See main document
6

Author:
Title:
Małe instytucje płatnicze
Source:
Ustawa o usługach płatniczych : komentarz / red. Jan BYRSKI, Anna Zalcewicz - Wyd. 2. - Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2021, s. 784-815 - Bibliogr.
Series:
(Komentarze)
ISBN:
978-83-8223-648-4
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168356988
chapter in monograph
See main document
7

Author:
Title:
Świadczenie usług inicjowania transakcji płatniczych i usług dostępu do informacji o rachunku
Source:
Ustawa o usługach płatniczych : komentarz / red. Jan BYRSKI, Anna Zalcewicz - Wyd. 2. - Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2021, s. 518-535 - Bibliogr.
Series:
(Komentarze)
ISBN:
978-83-8223-648-4
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168356930
chapter in monograph
See main document
8

Author:
Anna Zalcewicz , Barbara Bajor
Title:
Podejmowanie i prowadzenie przez instytucje płatnicze oraz przez dostawców świadczących wyłącznie usługę dostępu do informacji o rachunku działalności na terytorium państwa goszczącego
Source:
Ustawa o usługach płatniczych : komentarz / red. Jan BYRSKI, Anna Zalcewicz - Wyd. 2. - Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2021, s. 679-698 - Bibliogr.
Prace pomocnicze:
Series:
(Komentarze)
ISBN:
978-83-8223-648-4
Level I:
Nr:
2168356948
chapter in monograph
See main document
9

Author:
Jan Byrski , Anna Zalcewicz
Title:
Korzystanie przez krajową instytucję płatniczą z usług agentów oraz powierzanie wykonywania niektórych czynności operacyjnych innym podmiotom
Source:
Ustawa o usługach płatniczych : komentarz / red. Jan BYRSKI, Anna Zalcewicz - Wyd. 2. - Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2021, s. 656-678 - Bibliogr.
Series:
(Komentarze)
ISBN:
978-83-8223-648-4
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168356940
chapter in monograph
See main document
10

Author:
Anna Zalcewicz , Jan Byrski , Barbara Bajor
Title:
Biura usług płatniczych i kasy oszczędnościowo-kredytowe
Source:
Ustawa o usługach płatniczych : komentarz / red. Jan BYRSKI, Anna Zalcewicz - Wyd. 2. - Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2021, s. 816-855 - Bibliogr.
Series:
(Komentarze)
ISBN:
978-83-8223-648-4
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168356992
chapter in monograph
See main document
11

Title:
Ustawa o usługach płatniczych : komentarz
Edition:
Wyd. 2
Redakcja:
, Zalcewicz Anna
Publisher address:
Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2021
Physical description:
1103 s.; 22 cm
Series:
(Komentarze)
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-8223-648-4
Level I:
40.00 pkt
Nr:
2168356546
See related chapters
12

Author:
Barbara Bajor , Jan Byrski
Title:
Przepisy ogólne
Source:
Ustawa o usługach płatniczych : komentarz / red. Jan BYRSKI, Anna Zalcewicz - Wyd. 2. - Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2021, s. 343-368 - Bibliogr.
Series:
(Komentarze)
ISBN:
978-83-8223-648-4
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168356924
chapter in monograph
See main document
13

Author:
Title:
Schematy płatnicze
Source:
Ustawa o usługach płatniczych : komentarz / red. Jan BYRSKI, Anna Zalcewicz - Wyd. 2. - Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2021, s. 940-969 - Bibliogr.
Series:
(Komentarze)
ISBN:
978-83-8223-648-4
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168356996
chapter in monograph
See main document
14

Author:
Anna Zalcewicz , Jan Byrski
Title:
Rejestr dostawców i wydawców pieniądza elektronicznego
Source:
Ustawa o usługach płatniczych : komentarz / red. Jan BYRSKI, Anna Zalcewicz - Wyd. 2. - Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2021, s. 970-1003 - Bibliogr.
Series:
(Komentarze)
ISBN:
978-83-8223-648-4
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168356998
chapter in monograph
See main document
15

Author:
Barbara Bajor , Jan Byrski
Title:
Zlecenia płatnicze i kwoty transakcji płatniczych
Source:
Ustawa o usługach płatniczych : komentarz / red. Jan BYRSKI, Anna Zalcewicz - Wyd. 2. - Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2021, s. 419-437 - Bibliogr.
Series:
(Komentarze)
ISBN:
978-83-8223-648-4
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168356926
chapter in monograph
See main document
16

Author:
Jan Byrski , Anna Zalcewicz
Title:
Bezpieczeństwo świadczenia usług płatniczych
Source:
Ustawa o usługach płatniczych : komentarz / red. Jan BYRSKI, Anna Zalcewicz - Wyd. 2. - Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2021, s. 322-340 - Bibliogr.
Series:
(Komentarze)
ISBN:
978-83-8223-648-4
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168356912
chapter in monograph
See main document
17

Author:
Anna Zalcewicz , Barbara Bajor , Jan Byrski
Title:
Przepisy ogólne
Source:
Ustawa o usługach płatniczych : komentarz / red. Jan BYRSKI, Anna Zalcewicz - Wyd. 2. - Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2021, s. 29-260 - Bibliogr.
Series:
(Komentarze)
ISBN:
978-83-8223-648-4
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168356910
chapter in monograph
See main document
18

Author:
Barbara Bajor , Jan Byrski , Anna Zalcewicz
Title:
Słowo wstępne
Source:
Ustawa o usługach płatniczych : komentarz / red. Jan BYRSKI, Anna Zalcewicz - Wyd. 2. - Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2021, s. 17-18
Series:
(Komentarze)
ISBN:
978-83-8223-648-4
Nr:
2168356906
preface / summary
See main document
19

Author:
Title:
Dostawcy świadczący wyłącznie usługę dostępu do informacji o rachunku
Source:
Ustawa o usługach płatniczych : komentarz / red. Jan BYRSKI, Anna Zalcewicz - Wyd. 2. - Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2021, s. 764-783 - Bibliogr.
Series:
(Komentarze)
ISBN:
978-83-8223-648-4
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168356986
chapter in monograph
See main document
20

Author:
Anna Zalcewicz , Jan Byrski
Title:
Nadzór nad krajowymi instytucjami płatniczymi oraz działalnością unijnych instytucji płatniczych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
Source:
Ustawa o usługach płatniczych : komentarz / red. Jan BYRSKI, Anna Zalcewicz - Wyd. 2. - Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2021, s. 699-763 - Bibliogr.
Series:
(Komentarze)
ISBN:
978-83-8223-648-4
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168356954
chapter in monograph
See main document
21

Author:
Anna Zalcewicz , Jan Byrski
Title:
Podejmowanie i prowadzenie działalności przez krajowe instytucje płatnicze
Source:
Ustawa o usługach płatniczych : komentarz / red. Jan BYRSKI, Anna Zalcewicz - Wyd. 2. - Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2021, s. 538-627 - Bibliogr.
Series:
(Komentarze)
ISBN:
978-83-8223-648-4
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168356936
chapter in monograph
See main document
22

Author:
Anna Zalcewicz , Jan Byrski
Title:
Przepisy karne
Source:
Ustawa o usługach płatniczych : komentarz / red. Jan BYRSKI, Anna Zalcewicz - Wyd. 2. - Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2021, s. 1035-1049
Series:
(Komentarze)
ISBN:
978-83-8223-648-4
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168357000
chapter in monograph
See main document
23

Author:
Title:
Środki nadzorcze Komisji Nadzoru Finansowego dotyczące outsourcingu bankowego
Source:
Monitor Prawa Bankowego. - nr 7-8 (116-117) (2020) , s. 95-113. - Streszcz.
Access mode:
Nr:
2168350370
article
24

Author:
Jan Byrski , Henryk Hoser
Title:
Wpływ komunikatu Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego z 23 stycznia 2020 r. dotyczącego chmury obliczeniowej na rynek ubezpieczeniowy w Polsce = Impact of the Polish Financial Supervision Authority's (UKNF) Communication of 23 January 2020 Concerning Cloud Computing on the Polish Insurance Market
Source:
Prawo Asekuracyjne = Insurance Law. - nr 3 (104) (2020) , s. 53-71. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
2019 list:
20.00 pkt
Nr:
2168350376
article
25

Author:
Jan Byrski , Henryk Hoser
Title:
Dane osobowe i dane kontaktowe osoby prawnej a realizacja obowiązku informacyjnego
Source:
Informacja w Administracji Publicznej. - nr 3 (2020) , s. 7-12. - Tytuł numeru: Dane osobowe i dane kontaktowe osoby prawnej
Nr:
2168351346
article
26

Author:
Jan Byrski , Michał Synowiec
Title:
Wybrane instrumenty wpływające na rozwój prawa innowacji finansowych (FinTech) = Selected Instruments Affecting Development of Financial Innovation Law (FinTech)
Source:
Monitor Prawniczy. - R. 28, nr 20 (dodatek specjalny) (2020) , s. 80-86. - Tytuł numeru: Prawo nowych technologii - dane osobowe i prywatność, cyberbezpieczeństwo, handel elektroniczny, innowacje, internet i media, prawo IT
Access mode:
2019 list:
40.00 pkt
Nr:
2168351348
article
27

Author:
Title:
Środki bezpieczeństwa przy stosowaniu silnego uwierzytelnienia klienta
Source:
Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2018/389 z dnia 27 listopada 2017 r. w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących silnego uwierzytelniania klienta i wspólnych i bezpiecznych otwartych standardów komunikacji : praktyczny komentarz / red. Jan BYRSKI - Warszawa: Fundacja Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego, 2020, s. 9-16
Note another doc.:
Dostępne również w języku angielskim: Byrski J., (2020), Security Measures for the Application of Strong Customer Authentication [W:] Commission Delegated Regulation (EU) 2018/389 of 27 November 2017 with Regard to Regulatory Technical Standards for Strong Customer Authentication and Common and Secure Open Standards of Communication : a Commentary for Legal Practitioners, Byrski J. (acad. super.). Warszawa: Fundacja Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego, s. 8-16.
Nr:
2168350368
chapter in book
See main document
28

Author:
Jan Byrski , Henryk Hoser
Title:
Pierwsza administracyjna kara pieniężna Prezesa UODO nałożona na podmiot publiczny
Source:
Informacja w Administracji Publicznej. - nr 1 (2020) , s. 11-16. - Tytuł numeru: Konsekwencje nieprawidłowego przetwarzania danych osobowych
Access mode:
Nr:
2168345434
article
29

Title:
Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2018/389 z dnia 27 listopada 2017 r. w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących silnego uwierzytelniania klienta i wspólnych i bezpiecznych otwartych standardów komunikacji : praktyczny komentarz
Redakcja:
Publisher address:
Warszawa: Fundacja Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego, 2020
Physical description:
66 s.: il.; 30 cm
Note another doc.:
Dostępne również w języku angielskim: Byrski J. (acad. super.), 2020, Commission Delegated Regulation (EU) 2018/389 of 27 November 2017 with Regard to Regulatory Technical Standards for Strong Customer Authentication and Common and Secure Open Standards of Communication : a Commentary for Legal Practitioners, Warszawa : Fundacja Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego, 58 s.
Nr:
2168350366
See related chapters
30

Author:
Jan Byrski , Henryk Hoser
Title:
Ocena celowości przetwarzania danych osobowych
Source:
ABI Expert. - nr 3 (16) (2020) , s. 22-24. - Streszcz.
Nr:
2168350380
unreviewed article
31

Author:
Title:
Ochrona danych osobowych a tajemnice zawodowe
Source:
Ochrona danych osobowych / red. Dominik Lubasz - Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2020, s. 949-960 - Bibliogr.
Series:
(Meritum)
ISBN:
978-83-8187-035-1
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168350362
chapter in monograph
32

Author:
Title:
Przetwarzanie danych osobowych przez pośredników ubezpieczeniowych = Processing of Personal Data by Insurance Intermediaries
Source:
Wiadomości Ubezpieczeniowe = Insurance Review. - nr 3 (2019) , s. 23-38. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
2019 list:
70.00 pkt
Nr:
2168342485
article
33

Author:
Jan Byrski , Henryk Hoser
Title:
Nałożenie administracyjnej kary pieniężnej za niezrealizowanie obowiązku informacyjnego przy pozyskiwaniu danych z publicznie dostępnych źródeł - glosa do ostatecznej decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z 15.03.2019 R. (ZSPR.421.3.2018) = Administrative Fine for Failure to Fulfil the Information Obligation Referred to in Art . 14 GDPR When Personal Data Have Been Obtained from Publicly Accessible Sources - Partially Critical Gloss to the Final Decision of the President of Personal Data Protection Office of 15 March 2019, ZSPR.421.3.2018
Source:
Palestra. - nr 5 (2019) , s. 76-92. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Access mode:
2019 list:
40.00 pkt
Nr:
2168337525
article
34

Author:
Jan Byrski , Karol Juraszczyk , Maciej Miąsko , Michał Synowiec
Title:
Najważniejsze zmiany nowelizacji ustawy o usługach płatniczych implementującej dyrektywę w sprawie usług płatniczych (PSD 2) - praktyczny komentarz
Redakcja:
Publisher address:
Warszawa: Fundacja Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego, 2019
Physical description:
156 s.; 30 cm
Nr:
2168338007
book
35

Author:
Jan Byrski , Maciej Miąsko
Title:
Pobieranie opłaty surcharge na podstawie znowelizowanych przepisów ustawy o usługach płatniczych implementujących dyrektywę PSD2
Source:
Polskie karty 2019 : almanach : rynek, firmy, ludzie, wiedza - Warszawa: Medien Service Sławomir Cieśliński, 2019, s. 328-331
Note another doc.:
Dostępne również w języku angielskim: Byrski J., Miąsko M., (2019), Collecting Surcharge under Amended Regulations in the Act on Payment Services that Implement PSD2. [W:] Polskie karty 2019: almanach : rynek, firmy, ludzie, wiedza, Warszawa : Medien Service Sławomir Cieśliński, s. 332-335.
Nr:
2168330327
chapter in book
36

Author:
Jan Byrski , Henryk Hoser
Title:
Social media oraz technologie umożliwiające śledzenie użytkowników Internetu a współadministrowanie danymi osobowymi = Social Media and Technologies That Allow Tracking Internet Users vs Joint Control of Personal Data
Source:
Monitor Prawniczy. - R. 27, nr 21 (dodatek specjalny) (2019) , s. 6-13. - Tytuł numeru: Prawo nowych technologii : dane osobowe i cyberbezpieczeństwo, Internet i media, handel elektroniczny, prawo IT, technologie
Access mode:
2019 list:
40.00 pkt
Nr:
2168340813
article
37

Author:
Title:
Zmiany wprowadzone ustawą z 21.2.2019 r. w związku z zapewnieniem stosowania ogólnego rozporządzenia o ochronie danych na rynku finansowym : wybrane zagadnienia = Changes Introduced by the Act of 21 February 2019 in Connection with Ensuring Application of the General Data Protection Regulation on the Financial Market : Selected Issues
Source:
Monitor Prawniczy. - R. 27, nr 22 (dodatek specjalny) (2019) , s. 15-25. - Tytuł numeru: Polskie przepisy o ochronie danych osobowych : aktualne problemy prawnej ochrony danych osobowych 2019
Access mode:
2019 list:
40.00 pkt
Nr:
2168340811
article
38

Author:
Jan Byrski , Henryk Hoser
Title:
Zakres zmian w ustawie o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej w związku z dostosowaniem do unijnych regulacji dotyczących ochrony danych osobowych = The Scope of Amendments to the Insurance and Reinsurance Activity Act Related to the Adjustment to the EU Regulations on the Protection of Personal Data
Source:
Prawo Asekuracyjne. - nr 2 (99) (2019) , s. 73-89. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
2019 list:
20.00 pkt
Nr:
2168337519
article
39

Author:
Jan Byrski , Karol Juraszczyk
Title:
Poland
Source:
Fintech 2019 : a Practical Cross-border Insight into Fintech Law / red. Rob Sumroy, Ben Kingsley - 3rd ed.. - London: Global Legal Group Ltd., 2019, s. 234-241
Series:
(The international comparative legal guide to: fintech)
ISBN:
978-1-912509-70-6
Access mode:
Nr:
2168338015
chapter in book
40

Title:
Specyfika działalności Poczty Polskiej S.A. jako dostawcy usług płatniczych w zakresie ochrony klienta poprzez informację : uwagi de lege lata i de lege ferenda
Source:
Sektory infrastrukturalne - problematyka prawna / red. Maria Królikowska-Olczak - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2018, s. 349-361
Series:
(Monografie Prawnicze)
ISBN:
978-83-812-8754-8 ; 978-83-812-8755-5
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168328275
chapter in monograph
41

Title:
Proces regulacji i deregulacji na rynku ubezpieczeniowym, płatniczym i kapitałowym w aspekcie obowiązku implementacji prawa unijnego
Publisher address:
Warszawa: Difin, 2018
Physical description:
197 s.; 23 cm
Notes:
Bibliogr.
Research program:
Wydanie publikacji dofinansowane przez Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
ISBN:
978-83-8085-807-7
Level I:
120.00 pkt
Nr:
2168332673
monograph
42

Author:
Title:
Outsourcing w działalności dostawców usług płatniczych
Publisher address:
Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2018
Physical description:
LII, 475 s.; 22 cm
Series:
(Monografie Prawnicze)
Notes:
Bibliogr.
Research program:
Publikacja dofinansowana przez Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
ISBN:
978-83-812-8559-9 ; 978-83-812-8560-5
Level I:
120.00 pkt
Nr:
2168324485
monograph
43

Author:
Barbara Bajor , Jan Byrski , Anna Zalcewicz
Title:
Ustawa o usługach płatniczych : komentarz [dokument elektroniczny]
Publisher address:
Warszawa: System Informacji Prawnej LEX, 2017
Physical description:
[181 ekranów]
Notes:
Stan prawny: 2017.10.27,
Nr:
2168324235
book
44

Author:
Jan Byrski , Michał Synowiec
Title:
Wybrane zagadnienia charakterystyki prawnej nowych usług płatniczych = Selected issues relating to legal characteristics of new payment services
Source:
Przegląd Prawa Handlowego. - nr 12 (2017) , s. 34-39. - Streszcz., summ.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 11.00 pkt
Nr:
2168321441
article
45

Author:
Title:
Praktyczne aspekty umownego powierzenia danych
Source:
ABI Expert. - nr 4 (2017) , s. 14-17. - Streszcz.
Nr:
2168342741
unreviewed article
46

Author:
Title:
Oprogramowanie zawierające elementy sztucznej inteligencji : wybrane zagadnienia prawne
Source:
Experientia docet : księga jubileuszowa ofiarowana Pani Profesor Elżbiecie Traple / red. Piotr Kostański, Paweł Podrecki, Tomasz Targosz - Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2017, s. 1331-1342
ISBN:
978-83-8107-661-6
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168319167
chapter in monograph
47

Author:
Title:
Tajemnica bankowa - aktualne regulacje oraz nowe wyzwania = Banking Secrecy - Current Regulations and New Challenges
Source:
Ochrona klienta na rynku usług finansowych w świetle aktualnych problemów i regulacji prawnych / red. Edyta Rutkowska-Tomaszewska - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2017, s. 237-251. - Streszcz., summ.
Series:
(Monografie Prawnicze)
ISBN:
978-83-812-8085-3 ; 978-83-812-8086-0
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168324209
chapter in monograph
48

Author:
Jan Byrski , Leszek Sytniewski
Title:
§ 7. Zmiany w praktyce działania instytucji finansowych na skutek ogólnego rozporządzenia o ochronie danych : wybrane zagadnienia prawne
Source:
Regulacje finansowe : fintech - nowe instrumenty finansowe - resolution / red. Wojciech Rogowski - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2017, s. 77-92
ISBN:
978-83-255-9528-9 ; 978-83-255-9529-6
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168321589
chapter in monograph
49

Author:
Title:
Consumer Protection under Directive 2015/2366 on Payment Services in the Internal Market - Selected Issues = Ochrona konsumenta w drugiej dyrektywie w sprawie usług płatniczych (2015/2366/UE) - wybrane zagadnienia
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 8 (967) (2017) , s. 25-42. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 11.00 pkt
Nr:
2168323095
article
50

Author:
Conference:
Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Kierunki badań nad współczesnymi zjawiskami finansowymi", Arłamów, Polska, od 2017-10-18 do 2017-10-20
Title:
The Impact of Legislation on the Development of Cashless Payments = Wpływ regulacji prawnych na rozwój obrotu bezgotówkowego
Source:
Kierunki badań nad współczesnymi zjawiskami finansowymi : międzynarodowa konferencja naukowa : streszczenia artykułów - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2017, s. 16-17. - Dostępne tylko streszczenia
Nr:
2168336099
varia
51

Author:
Title:
Nowe zasady przekazywania danych osobowych do państwa trzeciego, jako instrument prawny oddziaływania na gospodarkę
Source:
Prawne instrumenty oddziaływania na gospodarkę / red. Andrzej Powałowski - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2016, s. 570-582
ISBN:
978-83-255-8171-8 ; 978-83-255-8172-5
Nr:
2168307685
chapter in monograph
52

Author:
Title:
Umowne powierzenie do przetwarzania danych osobowych w ustawie o ochronie danych osobowych, dyrektywie 95/46 i w ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych = Contractual Transfer of Personal Data for Processing in the Polish Personal Data Protection Act, Directive 95/46 and the General Data Protection Regulation
Source:
Ogólne rozporządzenie o ochronie danych : aktualne problemy prawnej ochrony danych osobowych 2016 / red. Grzegorz Sibiga - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2016, s. 35-42. - Streszcz., summ.
Series:
(Biblioteka Monitora Prawniczego)
ISBN:
978-83-255-9036-9
Nr:
2168312259
chapter in monograph
53

Author:
Title:
Wpływ rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie opłat interchange w odniesieniu do transakcji płatniczych realizowanych w oparciu o kartę na rynek usług płatniczych : wybrane zagadnienia = The Impact of the Regulation (EU) on Interchange Fees for Card-Based Payment Transactions : Selected Issues
Source:
Europa Regionum. - t. 29 (2016) , s. 153-167. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168315105
article
54

Author:
Title:
Przekazywanie informacji w postaci elektronicznej w działalności zakładu ubezpieczeń : wybrane zagadnienia
Source:
Informacja w prawie ubezpieczeń gospodarczych / red. Bogusława GNELA, Monika SZARANIEC - Warszawa: Lex a Wolters Kluwer business, 2015, s. 83-104
Series:
(Monografie)
ISBN:
978-83-264-9470-3
Nr:
2168300779
chapter in monograph
See main document
55

Author:
Jan Byrski , Leszek Sytniewski
Title:
Pełnomocnictwa elektroniczne w urzędzie
Source:
IT w Administracji. - nr 3 (2015) , s. 40-44. - Streszcz. - Bibliogr.
Nr:
2168305065
article
56

Author:
Jan Byrski , Leszek Sytniewski
Title:
Dane osobowe w grach komputerowych
Source:
Ochrona gry komputerowej : aktualne wyzwania prawne / red. Elżbieta Traple - Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2015, s. 187-203
ISBN:
978-83-264-9323-2
Access mode:
Nr:
2168299073
chapter in monograph
57

Author:
Title:
Tajemnica zawodowa spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej
Source:
Monitor Prawa Bankowego. - nr 5 (2015) , s. 63-74
Ministerial journal list:
b 2.00 pkt
Nr:
2168305043
article
58

Author:
Conference:
V Ogólnopolski Zjazd Cywilistów, Poznań, Polska, od 2014-09-26 do 2014-09-27
Title:
Ustawowy zakaz wyłączania lub ograniczania odpowiedzialności partnera outsourcingowego wobec banku
Source:
Współczesne problemy prawa zobowiązań / red. Adam Olejniczak, Joanna Haberko, Agnieszka Pyrzyńska, Dorota Sokołowska - Warszawa: LEX a Wolters Kluwer business, 2015, s. 113-123. - Streszcz. - Bibliogr.
Series:
(Monografie)
ISBN:
978-83-264-8052-2
Nr:
2168303689
chapter in conference materials
59

Author:
Jan Byrski , Leszek Sytniewski
Title:
Postępowanie w sprawie wydania zezwolenia na prowadzenie działalności w charakterze krajowej instytucji płatniczej - wybrane zagadnienia prawne = Procedure for a Permit to Conduct Business as a National Payment Institution - Selected Legal Issues
Source:
Problemy Zarządzania. - vol. 13, nr 3 (54), t. 1 (2015) , s. 131-143. - Tytuł numeru: Innowacje w płatnościach - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 11.00 pkt
Nr:
2168303703
article
60

Author:
Jan Byrski , Paweł Tobiczyk
Title:
Prawo o big data
Source:
Miesięcznik Ubezpieczeniowy. - t. 12, nr 5 (2015) , s. 25-26. - Streszcz.
Nr:
2168304967
article
61

Author:
Jan Byrski , Agata Marcinkowska , Leszek Sytniewski
Title:
Komentarz do rozporządzenia nr 2015/751 w sprawie opłat interchange w odniesieniu do transakcji płatniczych realizowanych w oparciu o kartę [dokument elektroniczny]
Publisher address:
Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2015
Physical description:
[77 ekranów]
Series:
(Komentarz ; 10276)
Notes:
Stan prawny: 2015.11.15, Bibliogr.
Nr:
2168305081
book
62

Author:
Xawery Konarski , Jan Byrski
Title:
Umowa wdrożenia IT - najważniejsze klauzule
Source:
IT w Administracji. - nr 10 (2014) , s. 45-50. - Streszcz. - Bibliogr.
Nr:
2168305069
article
63

Author:
Title:
Beneficjent tajemnicy ubezpieczeniowej = Insurance Secrecy Beneficiary
Source:
Prawo Asekuracyjne. - t. 20, nr 2 (79) (2014) , s. 13-24. - Streszcz., summ.
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2168295887
article
64

Author:
Xawery Konarski , Jan Byrski
Title:
Umowa serwisu oprogramowania - jak ustrzec się błędów
Source:
IT w Administracji. - nr 10 (2014) , s. 50-55. - Streszcz. - Bibliogr.
Nr:
2168305067
article
65

Author:
Title:
Internet a prawo autorskie
Source:
Prawo własności intelektualnej dla ekonomistów / red. Bogusława GNELA - Warszawa: Difin, 2014, s. 86-94
ISBN:
978-83-7930-233-8
Nr:
2168276115
chapter in textbook
See main document
66

Author:
Title:
Interpretacja oświadczenia woli w projekcie księgi pierwszej Kodeksu cywilnego
Source:
Kierunki rozwoju prawa prywatnego. Cz. 2, Uwagi na temat I części projektu Kodeksu cywilnego / kierownik tematu: Bogusława GNELA ; koordynator tematu: Błażej BUGAJSKI, s. 61-70
Signature:
NP-1276/2/Magazyn
Nr:
2168301289
chapter in unpublished scientific work
See main document
67

Author:
Jan Byrski , Agata Marcinkowska
Title:
Czy i w jaki sposób można wykorzystać obniżkę opłaty interchange fee dla transakcji transgranicznych z pożytkiem dla polskiej gospodarki? (Kontekst Decyzji KE z 26.02.2014 r.)
Source:
Polskie karty 2015 : almanach : rynek, firmy, ludzie, wiedza = Polish Cards 2015 : Almanac / red. Sławomir Cieśliński - Piaseczno: Medien Service Sławomir Cieśliński, 2014, s. 470-474
ISBN:
978-83-924201-5-6
Note another doc.:
Dostępne również w języku angielskim: Byrski J., Marcinkowska A., (2014), Whether and How Can You Take Advantage of a Reduction in Interchange Fees for Cross-border Transactions with Benefit for the Polish Economy? (The Context of the EC Decision of February 26th, 2014). [W:] Cieśliński S. (red.), Polskie karty 2015: almanach : rynek, firmy, ludzie, wiedza, Piaseczno : Medien Service Sławomir Cieśliński, s. 475-479. ISBN 978-83-924201-5-6
Nr:
2168295883
chapter in monograph
68

Title:
Zmiany w prawie bankowym i ubezpieczeniowym w zakresie pośrednictwa finansowego w okresie transformacji ustrojowej. Cz. 2, Prawo ubezpieczeniowe = Changes in Banking and Insurance Law in the Range of Financial Intermediation During the Period of Political Transformation. Part 2, Insurance Law
Source:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - 362 (2014) , s. 36-48. - Tytuł numeru: Zmiany prawodawstwa gospodarczego w okresie transformacji ustrojowej w Polsce - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168290833
article
69

Author:
Title:
Electronic Form - a Special Form of a Declaration of Will
Source:
Directions of Private Law Development : Comments on the Draft of Book One of the Civil Code / academic supervision: Bogusława GNELA, Kinga MICHAŁOWSKA - Warszawa: Difin, 2014, s. 11-20
ISBN:
978-83-7930-512-4
Nr:
2168294983
chapter in monograph
See main document
70

Author:
Title:
Nowelizacja ustawy o usługach płatniczych dotycząca opłaty interchange - komentarz praktyczny [dokument elektroniczny]
Publisher address:
Warszawa: Fundacja Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego;Business Centre Club, 2014
Physical description:
48 s.
Nr:
2168303911
report
71

Author:
Title:
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2013 r. o zmianie ustawy o usługach płatniczych : komentarz [dokument elektroniczny]
Publisher address:
Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2014
Physical description:
[30 ekranów]
Nr:
2168295939
book
72

Title:
Zmiany w prawie bankowym i ubezpieczeniowym w zakresie pośrednictwa finansowego w okresie transformacji ustrojowej. Cz. 1, Prawo bankowe = Changes in Banking and Insurance Law in the Range of Financial Intermediation During the Period of Political Transformation. Part 1, Banking Law
Source:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - 362 (2014) , s. 25-35. - Tytuł numeru: Zmiany prawodawstwa gospodarczego w okresie transformacji ustrojowej w Polsce - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168290831
article
73

Author:
Title:
Ochrona baz danych
Source:
Prawo własności intelektualnej dla ekonomistów / red. Bogusława GNELA - Warszawa: Difin, 2014, s. 78-85
ISBN:
978-83-7930-233-8
Nr:
2168276113
chapter in textbook
See main document
74

Author:
Jan Byrski , Damian Karwala
Title:
Outsourcing w administracji publicznej
Source:
IT w Administracji. - nr 9 (2013) , s. 30-35. - Streszcz. - Bibliogr.
Nr:
2168304959
article
75

Author:
Title:
Forma elektroniczna - forma szczególna oświadczenia woli
Source:
Kierunki rozwoju prawa prywatnego. Cz. 1, Uwagi na temat projektu księgi pierwszej kodeksu cywilnego / kierownik tematu: Bogusława GNELA ; koordynator tematu: Kinga MICHAŁOWSKA, s. 6-14
Signature:
NP-1276/1/Magazyn
Nr:
2168288487
chapter in unpublished scientific work
See main document
76

Author:
Jan Byrski , Xawery Konarski
Title:
Wiążące reguły korporacyjne jako podstawa prawna przekazywania danych osobowych do państwa trzeciego
Source:
Prywatność a ekonomia : ochrona danych osobowych w obrocie gospodarczym / red. Arwid Mednis - Warszawa: Stowarzyszenie Absolwentów Wydziału Prawa i Administracji UW, 2013, s. 91-101
ISBN:
978-83-63093-94-5
Nr:
2168304973
chapter in monograph
77

Author:
Title:
Uprawnienia wierzycieli związane z przetwarzaniem w obrocie gospodarczym danych przedsiębiorców - osób fizycznych
Source:
Ochrona interesów wierzycieli w stosunkach gospodarczych / red. Krzysztof Szuma - Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, 2013, s. 219-231 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7417-766-5
Nr:
2168262128
chapter in monograph
78

Author:
Title:
Cloud computing z perspektywy administracji publicznej
Source:
IT w Administracji. - nr 1 (2013) , s. 12-16. - Streszcz. - Bibliogr.
Nr:
2168304953
article
79

Author:
Title:
Wspólne działania marketingowe zakładu ubezpieczeń gospodarczych i zakładu ubezpieczeń na życie z jednej grupy kapitałowej - wybrane zagadnienia prawne
Source:
Kierunki rozwoju ubezpieczeń gospodarczych w Polsce : wybrane zagadnienia prawne / red. Bogusława GNELA, Monika SZARANIEC - Warszawa: Difin SA, 2013, s. 370-379
ISBN:
978-83-7930-012-9
Nr:
2168274341
chapter in monograph
See main document
80

Author:
Jan Byrski , Bohdan Wyżnikiewicz
Title:
Opłata interchange : ekonomiczne i prawne uwarunkowania ustawowej regulacji [dokument elektroniczny]
Publisher address:
Kraków: Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową; Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy, 2013
Physical description:
43 s.
Access mode:
Nr:
2168303913
report
81

Author:
Jan Byrski , Agata Marcinkowska
Title:
Nowe zasady prowadzenia zbiórek
Source:
Rzeczpospolita. - 18 października (2013) , s. C7
Access mode:
Nr:
2168303931
unreviewed article
82

Author:
Jan Byrski , Elżbieta Traple
Title:
Konstytucyjność ustawowego uregulowania maksymalnego poziomu opłaty interchange = Constitutionality of Statutory Regulation of Maximum Interchange Fee Rate
Source:
Państwo i Prawo. - z. 6 (2013) , s. 58-73. - Summ.
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2168303919
article
83

Author:
Title:
Uprawnienia Komisji Nadzoru Finansowego w zakresie powierzenia przez bank czynności związanych z outsourcingiem w działalności bankowej
Source:
Monitor Prawa Bankowego. - nr 1 (2012) , s. 72-86
Nr:
2168303915
article
84

Author:
Jan Byrski , Agnieszka Wachowska
Title:
Cloud computing w działalności instytucji płatniczej
Source:
Monitor Prawa Bankowego. - nr 9 (2012) , s. 59-73
Nr:
2168303917
article
85

Author:
Title:
Tajemnica zawodowa świadczenia usług płatniczych = Professional Secrecy of Payment Services
Source:
Przegląd Prawa Handlowego. - nr 8 (2012) , s. 28-35. - Streszcz., summ.
Ministerial journal list:
b 5.00 pkt
Nr:
2168300297
article
86

Author:
Title:
Kwalifikacja prawno-podatkowa umowy "dzierżawy" strony internetowej na podstawie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych
Source:
Zastosowanie instytucji prawa cywilnego w prawie podatkowym / red. Bogusława GNELA - Warszawa: Difin, 2012, s. 175-182
ISBN:
978-83-7641-676-2
Nr:
2168242060
chapter in monograph
See main document
87

Author:
Jan Byrski , Agnieszka Wachowska
Title:
Składanie i przyjmowanie w działalności bankowej oświadczeń woli w postaci elektronicznej za pomocą rysika na urządzeniu elektronicznym
Source:
Monitor Prawa Bankowego. - nr 5 (2012) , s. 46-60
Nr:
2168325215
article
88

Author:
Title:
Tajemnica prawnie chroniona w działalności bankowej
Publisher address:
Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2010
Physical description:
XXXIII, [1], 417 s.; 21 cm
Series:
(Monografie Prawnicze)
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-255-1892-9
Nr:
2168244122
monograph
89

Author:
Title:
Organ administracji publicznej jako strona umowy o wdrożenie systemu informatycznego (IT) = Public administration body as a party to the agreement on Implementation of Information Technology (IT)
Source:
Technologie informatyczne w administracji publicznej i służbie zdrowia / red. Jan Goliński, Andrzej Kobyliński, Andrzej Sobczak - Warszawa: Szkoła Główna Handlowa. Oficyna Wydawnicza, 2010, s. 23-33. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Series:
(Monografie i Opracowania - Szkoła Główna Handlowa ; nr 569)
Nr:
2168294515
chapter in conference materials
90

Author:
Title:
Outsourcing w działalności dostawców usług płatniczych na tle dyrektywy w sprawie usług płatniczych w ramach rynku wewnętrznego
Source:
Przegląd Prawa Handlowego. - nr 9 (2009) , s. 42-50. - Streszcz.
Ministerial journal list:
b 4.00 pkt
Nr:
2168300293
article
91

Author:
Jan Byrski , Damian Karwala
Title:
Tajemnica telekomunikacyjna a postępowania w sprawach o wykroczenia
Source:
Prawo Nowych Technologii. - nr 4 (2008) , s. 48-55
Nr:
2168303929
article
92

Author:
Title:
Outsourcing elektronicznych instrumentów płatniczych
Source:
Prawo Bankowe. - nr 1(125) (2008) , s. 111-120. - Streszcz.
Ministerial journal list:
b 4.00 pkt
Nr:
2168300295
article
93

Author:
Title:
Zakres oraz zasady udzielania przez bank uprawnionym organom informacji stanowiących tajemnicę bankową na tle proponowanych zmian w ustawie Prawo bankowe
Source:
Prawo Bankowe. - nr 11(123) (2007) , s. 85-99. - Streszcz.
Ministerial journal list:
b 4.00 pkt
Nr:
2168327419
article
94

Author:
Title:
Zakres pojęcia "tajemnica prawnie chroniona" na gruncie ustawy Prawo bankowe
Source:
Prawo Bankowe. - nr 6(118) (2007) , s. 90-101. - Streszcz.
Ministerial journal list:
b 4.00 pkt
Nr:
2168325949
article
95

Author:
Title:
Tajemnica bankowa a outsourcing działalności bankowej : rozważania na tle powierzenia przez bank czynności dotyczących technologii informatycznych
Source:
Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego. - nr 4 (2006) , s. 21-26
Nr:
2168297211
article
96

Author:
Title:
Podpis elektroniczny przy składaniu oświadczenia woli związanego z dokonywaniem czynności bankowych
Source:
Prawo Bankowe. - nr 3(91) (2005) , s. 45-55
Nr:
2168325213
article
1
Rozwiązania chmurowe w działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej / Jan BYRSKI // W: InsurTech : nowe technologie w branży ubezpieczeń / red. K. Szpyt. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2023. - (Metodyki Becka). - S. 194-214. - ISBN 978-83-8291-426-9
2
Monitor Prawniczy : dodatek specjalny : Prawo innowacji finansowych (FinTech) / red. Jan BYRSKI. - Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2022. - nr 15. - Spis treści: https://czasopisma.beck.pl/monitor-prawniczy/artykul/prawo-innowacji-finansowych-fintech/Wstęp: . - ISSN 1230-6509
3
Wyłączenie ograniczonej sieci (akceptacji) zgodnie z wytycznymi Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego = Limited Network Exclusion under the European Banking Authority Guidelines / Jan BYRSKI, Karol Juraszczyk // Monitor Prawniczy : dodatek specjalny : Prawo innowacji finansowych (FinTech) / red. Jan BYRSKI. - nr 15 (2022), s. 19-25. - Streszcz., summ. - Spis treści: https://czasopisma.beck.pl/monitor-prawniczy/artykul/prawo-innowacji-finansowych-fintech/Wstęp: Spis treści: https://czasopisma.beck.pl/monitor-prawniczy/artykul/prawo-innowacji-finansowych-fintech/Wstęp: . - ISSN 1230-6509
4
Praca zdalna a monitoring pracownika | / Jan BYRSKI, Henryk Hoser // W: Praca zdalna w polskim systemie prawnym / red. nauk. Małgorzata MĘDRALA. - Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2021. - S. 117-135. - Bibliogr. - ISBN 978-83-8246-241-8
5
Instytucje pieniądza elektronicznego i oddziały zagranicznych instytucji pieniądza elektronicznego / Anna Zalcewicz, Jan BYRSKI, Barbara Bajor // W: Ustawa o usługach płatniczych : komentarz / red. nauk. Jan BYRSKI, Anna Zalcewicz. - Wyd. 2. - Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2021. - (Komentarze - Wolters Kluwer Polska). - S. 856-939. - Bibliogr. - ISBN 978-83-8223-648-4
6
Małe instytucje płatnicze / Jan BYRSKI // W: Ustawa o usługach płatniczych : komentarz / red. nauk. Jan BYRSKI, Anna Zalcewicz. - Wyd. 2. - Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2021. - (Komentarze - Wolters Kluwer Polska). - S. 784-815. - Bibliogr. - ISBN 978-83-8223-648-4
7
Świadczenie usług inicjowania transakcji płatniczych i usług dostępu do informacji o rachunku / Jan BYRSKI // W: Ustawa o usługach płatniczych : komentarz / red. nauk. Jan BYRSKI, Anna Zalcewicz. - Wyd. 2. - Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2021. - (Komentarze - Wolters Kluwer Polska). - S. 518-535. - Bibliogr. - ISBN 978-83-8223-648-4
8
Podejmowanie i prowadzenie przez instytucje płatnicze oraz przez dostawców świadczących wyłącznie usługę dostępu do informacji o rachunku działalności na terytorium państwa goszczącego / Anna Zalcewicz (aktualizacja Jan BYRSKI), Barbara Bajor // W: Ustawa o usługach płatniczych : komentarz / red. nauk. Jan BYRSKI, Anna Zalcewicz. - Wyd. 2. - Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2021. - (Komentarze - Wolters Kluwer Polska). - S. 679-698. - Bibliogr. - ISBN 978-83-8223-648-4
9
Korzystanie przez krajową instytucję płatniczą z usług agentów oraz powierzanie wykonywania niektórych czynności operacyjnych innym podmiotom / Jan BYRSKI, Anna Zalcewicz // W: Ustawa o usługach płatniczych : komentarz / red. nauk. Jan BYRSKI, Anna Zalcewicz. - Wyd. 2. - Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2021. - (Komentarze - Wolters Kluwer Polska). - S. 656-678. - Bibliogr. - ISBN 978-83-8223-648-4
10
Biura usług płatniczych i kasy oszczędnościowo-kredytowe / Anna Zalcewicz, Jan BYRSKI, Barbara Bajor // W: Ustawa o usługach płatniczych : komentarz / red. nauk. Jan BYRSKI, Anna Zalcewicz. - Wyd. 2. - Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2021. - (Komentarze - Wolters Kluwer Polska). - S. 816-855. - Bibliogr. - ISBN 978-83-8223-648-4
11
Ustawa o usługach płatniczych : komentarz / red. nauk. Jan BYRSKI, Anna Zalcewicz. - Wyd. 2. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2021. - 1103 s. ; 22 cm. - Bibliogr. - Komentarze - Wolters Kluwer Polska. - ISBN 978-83-8223-648-4
12
Przepisy ogólne / Barbara Bajor, Jan BYRSKI // W: Ustawa o usługach płatniczych : komentarz / red. nauk. Jan BYRSKI, Anna Zalcewicz. - Wyd. 2. - Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2021. - (Komentarze - Wolters Kluwer Polska). - S. 343-368. - Bibliogr. - ISBN 978-83-8223-648-4
13
Schematy płatnicze / Jan BYRSKI // W: Ustawa o usługach płatniczych : komentarz / red. nauk. Jan BYRSKI, Anna Zalcewicz. - Wyd. 2. - Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2021. - (Komentarze - Wolters Kluwer Polska). - S. 940-969. - Bibliogr. - ISBN 978-83-8223-648-4
14
Rejestr dostawców i wydawców pieniądza elektronicznego / Anna Zalcewicz, Jan BYRSKI // W: Ustawa o usługach płatniczych : komentarz / red. nauk. Jan BYRSKI, Anna Zalcewicz. - Wyd. 2. - Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2021. - (Komentarze - Wolters Kluwer Polska). - S. 970-1003. - Bibliogr. - ISBN 978-83-8223-648-4
15
Zlecenia płatnicze i kwoty transakcji płatniczych / Barbara Bajor, Jan BYRSKI // W: Ustawa o usługach płatniczych : komentarz / red. nauk. Jan BYRSKI, Anna Zalcewicz. - Wyd. 2. - Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2021. - (Komentarze - Wolters Kluwer Polska). - S. 419-437. - Bibliogr. - ISBN 978-83-8223-648-4
16
Bezpieczeństwo świadczenia usług płatniczych / Jan BYRSKI, Anna Zalcewicz // W: Ustawa o usługach płatniczych : komentarz / red. nauk. Jan BYRSKI, Anna Zalcewicz. - Wyd. 2. - Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2021. - (Komentarze - Wolters Kluwer Polska). - S. 322-340. - Bibliogr. - ISBN 978-83-8223-648-4
17
Przepisy ogólne / Anna Zalcewicz, Barbara Bajor, Jan BYRSKI // W: Ustawa o usługach płatniczych : komentarz / red. nauk. Jan BYRSKI, Anna Zalcewicz. - Wyd. 2. - Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2021. - (Komentarze - Wolters Kluwer Polska). - S. 29-260. - Bibliogr. - ISBN 978-83-8223-648-4
18
Słowo wstępne / Barbara Bajor, Jan BYRSKI, Anna Zalcewicz // W: Ustawa o usługach płatniczych : komentarz / red. nauk. Jan BYRSKI, Anna Zalcewicz. - Wyd. 2. - Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2021. - (Komentarze - Wolters Kluwer Polska). - S. 17-18. - ISBN 978-83-8223-648-4
19
Dostawcy świadczący wyłącznie usługę dostępu do informacji o rachunku / Jan BYRSKI // W: Ustawa o usługach płatniczych : komentarz / red. nauk. Jan BYRSKI, Anna Zalcewicz. - Wyd. 2. - Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2021. - (Komentarze - Wolters Kluwer Polska). - S. 764-783. - Bibliogr. - ISBN 978-83-8223-648-4
20
Nadzór nad krajowymi instytucjami płatniczymi oraz działalnością unijnych instytucji płatniczych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej / Anna Zalcewicz, Jan BYRSKI // W: Ustawa o usługach płatniczych : komentarz / red. nauk. Jan BYRSKI, Anna Zalcewicz. - Wyd. 2. - Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2021. - (Komentarze - Wolters Kluwer Polska). - S. 699-763. - Bibliogr. - ISBN 978-83-8223-648-4
21
Podejmowanie i prowadzenie działalności przez krajowe instytucje płatnicze / Anna Zalcewicz, Jan BYRSKI // W: Ustawa o usługach płatniczych : komentarz / red. nauk. Jan BYRSKI, Anna Zalcewicz. - Wyd. 2. - Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2021. - (Komentarze - Wolters Kluwer Polska). - S. 538-627. - Bibliogr. - ISBN 978-83-8223-648-4
22
Przepisy karne / Anna Zalcewicz, Jan BYRSKI // W: Ustawa o usługach płatniczych : komentarz / red. nauk. Jan BYRSKI, Anna Zalcewicz. - Wyd. 2. - Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2021. - (Komentarze - Wolters Kluwer Polska). - S. 1035-1049. - ISBN 978-83-8223-648-4
23
Środki nadzorcze Komisji Nadzoru Finansowego dotyczące outsourcingu bankowego / Jan BYRSKI // Monitor Prawa Bankowego. - nr 7-8 (116-117) (2020), s. 95-113. - Streszcz. - Spis treści: http://www.monitorpb.pl/_dokumenty/wydania/MPB_2020_07-08.pdfWstęp: . - ISSN 2081-9021
24
Wpływ komunikatu Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego z 23 stycznia 2020 r. dotyczącego chmury obliczeniowej na rynek ubezpieczeniowy w Polsce = Impact of the Polish Financial Supervision Authority's (UKNF) Communication of 23 January 2020 Concerning Cloud Computing on the Polish Insurance Market / Jan BYRSKI, Henryk Hoser // Prawo Asekuracyjne = Insurance Law. - nr 3 (104) (2020), s. 53-71. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Spis treści: http://prawoasekuracyjne.pl/resources/html/article/details?id=207269Wstęp: Spis treści: http://prawoasekuracyjne.pl/resources/html/article/details?id=207269Wstęp: . - ISSN 1233-5681
25
Dane osobowe i dane kontaktowe osoby prawnej a realizacja obowiązku informacyjnego / Jan BYRSKI, Henryk Hoser // Informacja w Administracji Publicznej. - nr 3 (2020), s. 7-12. - Streszcz.. - Tytuł numeru: Dane osobowe i dane kontaktowe osoby prawnej. - ISSN 2392-2265
26
Wybrane instrumenty wpływające na rozwój prawa innowacji finansowych (FinTech) = Selected Instruments Affecting Development of Financial Innovation Law (FinTech) / Jan BYRSKI, Michał Synowiec // Monitor Prawniczy. - R. 28, nr 20 (dodatek specjalny) (2020), s. 80-86. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Prawo nowych technologii - dane osobowe i prywatność, cyberbezpieczeństwo, handel elektroniczny, innowacje, internet i media, prawo IT. - Spis treści: https://www.ksiegarnia.beck.pl/media/product_custom_files/1/9/19676-monitor-prawniczy-nr-20-2020-dodatek-specjalny-prawo-nowych-technologii-spis-dodatek.pdfWstęp: Spis treści: https://www.ksiegarnia.beck.pl/media/product_custom_files/1/9/19676-monitor-prawniczy-nr-20-2020-dodatek-specjalny-prawo-nowych-technologii-spis-dodatek.pdfWstęp: . - ISSN 1230-6509
27
Środki bezpieczeństwa przy stosowaniu silnego uwierzytelnienia klienta / Jan BYRSKI // W: Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2018/389 z dnia 27 listopada 2017 r. w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących silnego uwierzytelniania klienta i wspólnych i bezpiecznych otwartych standardów komunikacji : praktyczny komentarz / red. nauk. Jan BYRSKI. - Warszawa: Fundacja Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego, 2020. - S. 9-16
28
Pierwsza administracyjna kara pieniężna Prezesa UODO nałożona na podmiot publiczny / Jan BYRSKI, Henryk Hoser // Informacja w Administracji Publicznej. - nr 1 (2020), s. 11-16. - Streszcz.. - Tytuł numeru: Konsekwencje nieprawidłowego przetwarzania danych osobowych. - Spis treści: https://czasopisma.beck.pl/informacja-w-administracji-publicznej/artykul/pierwsza-administracyjna-kara-pieniezna-prezesa-uodo-nalozona-na-podmiot-publiczny/Wstęp: Spis treści: https://czasopisma.beck.pl/informacja-w-administracji-publicznej/artykul/pierwsza-administracyjna-kara-pieniezna-prezesa-uodo-nalozona-na-podmiot-publiczny/Wstęp: . - ISSN 2392-2265
29
Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2018/389 z dnia 27 listopada 2017 r. w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących silnego uwierzytelniania klienta i wspólnych i bezpiecznych otwartych standardów komunikacji : praktyczny komentarz / red. nauk. Jan BYRSKI. - Warszawa : Fundacja Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego, 2020. - 66 s. : il. ; 30 cm
30
Ocena celowości przetwarzania danych osobowych / Jan BYRSKI, Henryk Hoser // ABI Expert. - nr 3 (16) (2020), s. 22-24. - Streszcz. - ISSN 2451-3970
31
Ochrona danych osobowych a tajemnice zawodowe / Jan BYRSKI // W: Ochrona danych osobowych / red. nauk. Dominik Lubasz. - Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2020. - (Merium - Wolters Kluwer Polska). - S. 949-960. - Bibliogr. - ISBN 978-83-8187-035-1
32
Przetwarzanie danych osobowych przez pośredników ubezpieczeniowych = Processing of Personal Data by Insurance Intermediaries / Jan BYRSKI // Wiadomości Ubezpieczeniowe = Insurance Review. - nr 3 (2019), s. 23-38. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://piu.org.pl/wp-content/uploads/2019/12/WU-2019-03_03-byrski.pdf. - ISSN 0137-7264
33
Nałożenie administracyjnej kary pieniężnej za niezrealizowanie obowiązku informacyjnego przy pozyskiwaniu danych z publicznie dostępnych źródeł - glosa do ostatecznej decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z 15.03.2019 R. (ZSPR.421.3.2018) = Administrative Fine for Failure to Fulfil the Information Obligation Referred to in Art . 14 GDPR When Personal Data Have Been Obtained from Publicly Accessible Sources - Partially Critical Gloss to the Final Decision of the President of Personal Data Protection Office of 15 March 2019, ZSPR.421.3.2018 / Jan BYRSKI, Henryk Hoser // Palestra. - nr 5 (2019), s. 76-92. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://palestra.pl/pl/czasopismo/wydanie/5-2019/artykul/nalozenie-administracyjnej-kary-pienieznej-za-niezrealizowanie-obowiazku-informacyjnego-przy-pozyskiwaniu-danych-z-publicznie-dostepnych-zrodel-glosa-do-ostatecznej-decyzji-prezesa-urzedu-ochrony-danych-osobowych-z-15.03.2019-r.-zspr.421.3.2018. - ISSN 0031-0344
34
Najważniejsze zmiany nowelizacji ustawy o usługach płatniczych implementującej dyrektywę w sprawie usług płatniczych (PSD 2) - praktyczny komentarz / red. nauk. Jan BYRSKI; autorzy: Jan BYRSKI, Karol Juraszczyk, Maciej Miąsko, Michał Synowiec. - Warszawa: Fundacja Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego, 2019. - 156 s. ; 30 cm
35
Pobieranie opłaty surcharge na podstawie znowelizowanych przepisów ustawy o usługach płatniczych implementujących dyrektywę PSD2 / Jan BYRSKI, Maciej Miąsko // W: Polskie karty 2019 : almanach : rynek, firmy, ludzie, wiedza. - Warszawa: Medien Service Sławomir Cieśliński, 2019. - S. 328-331
36
Social media oraz technologie umożliwiające śledzenie użytkowników Internetu a współadministrowanie danymi osobowymi = Social Media and Technologies That Allow Tracking Internet Users vs Joint Control of Personal Data / Jan BYRSKI, Henryk Hoser // Monitor Prawniczy. - R. 27, nr 21 (dodatek specjalny) (2019), s. 6-13. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Prawo nowych technologii : dane osobowe i cyberbezpieczeństwo, Internet i media, handel elektroniczny, prawo IT, technologie. - Spis treści: https://www.ksiegarnia.beck.pl/media/product_custom_files/1/8/18811-monitor-prawniczy-nr-21-2019-dodatek-specjalny-prawo-nowych-technologii-spis-dodatek.pdfWstęp: . - ISSN 1230-6509
37
Zmiany wprowadzone ustawą z 21.2.2019 r. w związku z zapewnieniem stosowania ogólnego rozporządzenia o ochronie danych na rynku finansowym : wybrane zagadnienia = Changes Introduced by the Act of 21 February 2019 in Connection with Ensuring Application of the General Data Protection Regulation on the Financial Market : Selected Issues / Jan BYRSKI // Monitor Prawniczy. - R. 27, nr 22 (dodatek specjalny) (2019), s. 15-25. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Polskie przepisy o ochronie danych osobowych : aktualne problemy prawnej ochrony danych osobowych 2019. - Spis treści: https://www.ksiegarnia.beck.pl/media/product_custom_files/1/8/18833-monitor-prawniczy-nr-22-2019-dodatek-specjalny-polskie-przepisy-o-ochronie-danych-osobowych-spis-dodatek.pdfWstęp: . - ISSN 1230-6509
38
Zakres zmian w ustawie o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej w związku z dostosowaniem do unijnych regulacji dotyczących ochrony danych osobowych = The Scope of Amendments to the Insurance and Reinsurance Activity Act Related to the Adjustment to the EU Regulations on the Protection of Personal Data / Jan BYRSKI, Henryk Hoser // Prawo Asekuracyjne. - nr 2 (99) (2019), s. 73-89. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://prawoasekuracyjne.pl/resources/html/article/details?id=194771. - ISSN 1233-5681
39
Poland / Jan BYRSKI, Karol Juraszczyk // W: Fintech 2019 : a Practical Cross-border Insight into Fintech Law / eds. Rob Sumroy, Ben Kingsley. - 3rd ed. - London: Global Legal Group Ltd., 2019. - (The international comparative legal guide to: fintech, ISSN 2399-9578). - S. 234-241. - ISBN 978-1-912509-70-6. - Pełny tekst: https://iclg.com/practice-areas/fintech-laws-and-regulations/poland
40
Specyfika działalności Poczty Polskiej S.A. jako dostawcy usług płatniczych w zakresie ochrony klienta poprzez informację : uwagi de lege lata i de lege ferenda / Jan BYRSKI, Monika SZARANIEC // W: Sektory infrastrukturalne - problematyka prawna / red. nauk. Maria Królikowska-Olczak. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2018. - (Monografie Prawnicze). - S. 349-361. - ISBN 978-83-812-8754-8 ; 978-83-812-8755-5
41
Proces regulacji i deregulacji na rynku ubezpieczeniowym, płatniczym i kapitałowym w aspekcie obowiązku implementacji prawa unijnego / Monika SZARANIEC, Jan BYRSKI, Karol MAGOŃ. - Warszawa: Difin, 2018. - 197 s. ; 23 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-8085-807-7
42
Outsourcing w działalności dostawców usług płatniczych / Jan BYRSKI. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2018. - LII, 475 s. ; 22 cm. - Bibliogr. - (Monografie Prawnicze). - ISBN 978-83-812-8559-9 ; 978-83-812-8560-5
43
Ustawa o usługach płatniczych : komentarz [on-line] / Barbara Bajor, Jan BYRSKI, Anna Zalcewicz. - Warszawa: System Informacji Prawnej LEX, 2017. - [181 ekranów]. - Stan prawny: 2017.10.27
44
Wybrane zagadnienia charakterystyki prawnej nowych usług płatniczych = Selected issues relating to legal characteristics of new payment services / Jan BYRSKI, Michał Synowiec // Przegląd Prawa Handlowego. - nr 12 (2017), s. 34-39. - Streszcz., summ. - Spis treści: https://sip.lex.pl/komentarze-i-publikacje/artykuly/wybrane-zagadnienia-charakterystyki-prawnej-nowych-uslug-151326472Wstęp: . - ISSN 1230-2996
45
Praktyczne aspekty umownego powierzenia danych / Jan BYRSKI // ABI Expert. - nr 4 (2017), s. 14-17. - Streszcz. - ISSN 2451-3970
46
Oprogramowanie zawierające elementy sztucznej inteligencji : wybrane zagadnienia prawne / Jan BYRSKI // W: Experientia docet : księga jubileuszowa ofiarowana Pani Profesor Elżbiecie Traple / red. nauk. Piotr Kostański, Paweł Podrecki, Tomasz Targosz. - Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2017. - S. 1331-1342. - ISBN 978-83-8107-661-6
47
Tajemnica bankowa - aktualne regulacje oraz nowe wyzwania = Banking Secrecy - Current Regulations and New Challenges / Jan BYRSKI // W: Ochrona klienta na rynku usług finansowych w świetle aktualnych problemów i regulacji prawnych / red. Edyta Rutkowska-Tomaszewska. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2017. - (Monografie Prawnicze). - S. 237-251. - Streszcz., summ. - ISBN 978-83-812-8085-3 ; 978-83-812-8086-0
48
§ 7. Zmiany w praktyce działania instytucji finansowych na skutek ogólnego rozporządzenia o ochronie danych : wybrane zagadnienia prawne / Jan BYRSKI, Leszek Sytniewski // W: Regulacje finansowe : fintech - nowe instrumenty finansowe - resolution / red. nauk. Wojciech Rogowski. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2017. - S. 77-92. - ISBN 978-83-255-9528-9 ; 978-83-255-9529-6
49
Consumer Protection under Directive 2015/2366 on Payment Services in the Internal Market - Selected Issues = Ochrona konsumenta w drugiej dyrektywie w sprawie usług płatniczych (2015/2366/UE) - wybrane zagadnienia / Jan BYRSKI // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 8 (967) (2017), s. 25-42. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/download/1327/1015. - ISSN 1898-6447
50
The Impact of Legislation on the Development of Cashless Payments = Wpływ regulacji prawnych na rozwój obrotu bezgotówkowego / Jan BYRSKI // W: Kierunki badań nad współczesnymi zjawiskami finansowymi : międzynarodowa konferencja naukowa : streszczenia artykułów. - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2017. - S. 16-17. - Dostępne tylko streszczenia
51
Nowe zasady przekazywania danych osobowych do państwa trzeciego, jako instrument prawny oddziaływania na gospodarkę / Jan BYRSKI // W: Prawne instrumenty oddziaływania na gospodarkę / red. Andrzej Powałowski. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2016. - S. 570-582. - ISBN 978-83-255-8171-8 ; 978-83-255-8172-5
52
Umowne powierzenie do przetwarzania danych osobowych w ustawie o ochronie danych osobowych, dyrektywie 95/46 i w ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych = Contractual Transfer of Personal Data for Processing in the Polish Personal Data Protection Act, Directive 95/46 and the General Data Protection Regulation / Jan BYRSKI // W: Ogólne rozporządzenie o ochronie danych : aktualne problemy prawnej ochrony danych osobowych 2016 / red. Grzegorz Sibiga. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2016. - (Biblioteka Monitora Prawniczego). - S. 35-42. - Streszcz., summ. - ISBN 978-83-255-9036-9
53
Wpływ rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie opłat interchange w odniesieniu do transakcji płatniczych realizowanych w oparciu o kartę na rynek usług płatniczych : wybrane zagadnienia = The Impact of the Regulation (EU) on Interchange Fees for Card-Based Payment Transactions : Selected Issues / Jan BYRSKI // Europa Regionum. - t. 29 (2016), s. 153-167. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://wnus.edu.pl/er/file/article/download/6112/23017.pdf. - ISSN 1428-278X
54
Przekazywanie informacji w postaci elektronicznej w działalności zakładu ubezpieczeń : wybrane zagadnienia / Jan BYRSKI // W: Informacja w prawie ubezpieczeń gospodarczych / red. nauk. Bogusława GNELA, Monika SZARANIEC. - Warszawa: Lex a Wolters Kluwer business, 2015. - (Monografie - Wolters Kluwer Polska, ISSN 1897-4392). - S. 83-104. - ISBN 978-83-264-9470-3
55
Pełnomocnictwa elektroniczne w urzędzie / Jan BYRSKI, Leszek Sytniewski // IT w Administracji. - nr 3 (2015), s. 40-44. - Streszcz. - Bibliogr. - ISSN 1898-3227
56
Dane osobowe w grach komputerowych / Jan BYRSKI, Leszek Sytniewski // W: Ochrona gry komputerowej : aktualne wyzwania prawne / red. nauk. Elżbieta Traple. - Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2015. - S. 187-203. - ISBN 978-83-264-9323-2
57
Tajemnica zawodowa spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej / Jan BYRSKI // Monitor Prawa Bankowego. - nr 5 (2015), s. 63-74. - ISSN 2081-9021
58
Ustawowy zakaz wyłączania lub ograniczania odpowiedzialności partnera outsourcingowego wobec banku / Jan BYRSKI // W: Współczesne problemy prawa zobowiązań / red. nauk. Adam Olejniczak, Joanna Haberko, Agnieszka Pyrzyńska, Dorota Sokołowska. - Warszawa: LEX a Wolters Kluwer business, 2015. - (Monografie - Wolters Kluwer Polska, ISSN 1897-4392). - S. 113-123. - Streszcz. - Bibliogr. - ISBN 978-83-264-8052-2
59
Postępowanie w sprawie wydania zezwolenia na prowadzenie działalności w charakterze krajowej instytucji płatniczej - wybrane zagadnienia prawne = Procedure for a Permit to Conduct Business as a National Payment Institution - Selected Legal Issues / Jan BYRSKI, Leszek Sytniewski // Problemy Zarządzania. - vol. 13, nr 3 (54), t. 1 (2015), s. 131-143. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Innowacje w płatnościach. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://pz.wz.uw.edu.pl/resources/html/article/details?id=169560. - ISSN 1644-9584
60
Prawo o big data / Jan BYRSKI, Paweł Tobiczyk // Miesięcznik Ubezpieczeniowy. - t. 12, nr 5 (2015), s. 25-26. - Streszcz. - ISSN 1732-2413
61
Komentarz do rozporządzenia nr 2015/751 w sprawie opłat interchange w odniesieniu do transakcji płatniczych realizowanych w oparciu o kartę [on-line] / Jan BYRSKI, Agata Marcinkowska, Leszek Sytniewski. - Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2015. - [77 ekranów]. - Stan prawny: 2015.11.15. - Bibliogr. - (Komentarz ; 10276)
62
Umowa wdrożenia IT - najważniejsze klauzule / Xawery Konarski, Jan BYRSKI // IT w Administracji. - nr 10 (2014), s. 45-50. - Streszcz. - Bibliogr. - ISSN 1898-3227
63
Beneficjent tajemnicy ubezpieczeniowej = Insurance Secrecy Beneficiary / Jan BYRSKI // Prawo Asekuracyjne. - t. 20, nr 2 (79) (2014), s. 13-24. - Streszcz., summ. - ISSN 1233-5681
64
Umowa serwisu oprogramowania - jak ustrzec się błędów / Xawery Konarski, Jan BYRSKI // IT w Administracji. - nr 10 (2014), s. 50-55. - Streszcz. - Bibliogr. - ISSN 1898-3227
65
Internet a prawo autorskie / [Jan BYRSKI] // W: Prawo własności intelektualnej dla ekonomistów / red. nauk. Bogusława GNELA. - Warszawa: Difin, 2014. - S. 86-94. - ISBN 978-83-7930-233-8
66
Interpretacja oświadczenia woli w projekcie księgi pierwszej Kodeksu cywilnego / Jan BYRSKI // W: Kierunki rozwoju prawa prywatnego. Cz. 2, Uwagi na temat I części projektu Kodeksu cywilnego / kierownik tematu: Bogusława GNELA ; koordynator tematu: Błażej BUGAJSKI. - (2014), s. 61-70
67
Czy i w jaki sposób można wykorzystać obniżkę opłaty interchange fee dla transakcji transgranicznych z pożytkiem dla polskiej gospodarki? (Kontekst Decyzji KE z 26.02.2014 r.) / Jan BYRSKI, Agata Marcinkowska // W: Polskie karty 2015 : almanach : rynek, firmy, ludzie, wiedza = Polish Cards 2015 : Almanac / [red. Sławomir Cieśliński]. - Piaseczno: Medien Service Sławomir Cieśliński, 2014. - S. 470-474. - ISBN 978-83-924201-5-6
68
Zmiany w prawie bankowym i ubezpieczeniowym w zakresie pośrednictwa finansowego w okresie transformacji ustrojowej. Cz. 2, Prawo ubezpieczeniowe = Changes in Banking and Insurance Law in the Range of Financial Intermediation During the Period of Political Transformation. Part 2, Insurance Law / Jan BYRSKI, Monika SZARANIEC // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - 362 (2014), s. 36-48. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Zmiany prawodawstwa gospodarczego w okresie transformacji ustrojowej w Polsce. - Bibliogr. - ISSN 1899-3192
69
Electronic Form - a Special Form of a Declaration of Will / Jan BYRSKI // W: Directions of Private Law Development : Comments on the Draft of Book One of the Civil Code / academic supervision: Bogusława GNELA, Kinga MICHAŁOWSKA. - Warszawa: Difin, 2014. - S. 11-20. - ISBN 978-83-7930-512-4
70
Nowelizacja ustawy o usługach płatniczych dotycząca opłaty interchange - komentarz praktyczny [on-line] / Jan BYRSKI. - Warszawa: Fundacja Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego;Business Centre Club, 2014. - 48 s
71
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2013 r. o zmianie ustawy o usługach płatniczych : komentarz [on-line] / Jan BYRSKI. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2014. - [30 ekranów]
72
Zmiany w prawie bankowym i ubezpieczeniowym w zakresie pośrednictwa finansowego w okresie transformacji ustrojowej. Cz. 1, Prawo bankowe = Changes in Banking and Insurance Law in the Range of Financial Intermediation During the Period of Political Transformation. Part 1, Banking Law / Jan BYRSKI, Monika SZARANIEC // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - 362 (2014), s. 25-35. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Zmiany prawodawstwa gospodarczego w okresie transformacji ustrojowej w Polsce. - Bibliogr. - ISSN 1899-3192
73
Ochrona baz danych / [Jan BYRSKI] // W: Prawo własności intelektualnej dla ekonomistów / red. nauk. Bogusława GNELA. - Warszawa: Difin, 2014. - S. 78-85. - ISBN 978-83-7930-233-8
74
Outsourcing w administracji publicznej / Jan BYRSKI, Damian Karwala // IT w Administracji. - nr 9 (2013), s. 30-35. - Streszcz. - Bibliogr. - ISSN 1898-3227
75
Forma elektroniczna - forma szczególna oświadczenia woli / Jan BYRSKI // W: Kierunki rozwoju prawa prywatnego. Cz. 1, Uwagi na temat projektu księgi pierwszej kodeksu cywilnego / kierownik tematu: Bogusława GNELA ; koordynator tematu: Kinga MICHAŁOWSKA. - (2013), s. 6-14
76
Wiążące reguły korporacyjne jako podstawa prawna przekazywania danych osobowych do państwa trzeciego / Jan BYRSKI, Xawery Konarski // W: Prywatność a ekonomia : ochrona danych osobowych w obrocie gospodarczym / red. Arwid Mednis. - Warszawa: Stowarzyszenie Absolwentów Wydziału Prawa i Administracji UW, 2013. - S. 91-101. - ISBN 978-83-63093-94-5
77
Uprawnienia wierzycieli związane z przetwarzaniem w obrocie gospodarczym danych przedsiębiorców - osób fizycznych / Jan BYRSKI // W: Ochrona interesów wierzycieli w stosunkach gospodarczych / red. nauk. Krzysztof Szuma. - Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, 2013. - S. 219-231. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7417-766-5
78
Cloud computing z perspektywy administracji publicznej / Jan BYRSKI // IT w Administracji. - nr 1 (2013), s. 12-16. - Streszcz. - Bibliogr. - ISSN 1898-3227
79
Wspólne działania marketingowe zakładu ubezpieczeń gospodarczych i zakładu ubezpieczeń na życie z jednej grupy kapitałowej - wybrane zagadnienia prawne / Jan BYRSKI // W: Kierunki rozwoju ubezpieczeń gospodarczych w Polsce : wybrane zagadnienia prawne / red. nauk. Bogusława GNELA, Monika SZARANIEC. - Warszawa: Difin SA, 2013. - S. 370-379. - ISBN 978-83-7930-012-9
80
Opłata interchange : ekonomiczne i prawne uwarunkowania ustawowej regulacji [on-line] / Jan BYRSKI, Bohdan Wyżnikiewicz. - Kraków: Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową; Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy, 2013. - 43 s. - Pełny tekst: http://www.ibngr.pl/content/download/1321/14847/file/raport_interchange.pdf
81
Nowe zasady prowadzenia zbiórek / Jan BYRSKI, Agata Marcinkowska // Rzeczpospolita. - 18 października (2013), s. C7. - ISSN 0208-9130
82
Konstytucyjność ustawowego uregulowania maksymalnego poziomu opłaty interchange = Constitutionality of Statutory Regulation of Maximum Interchange Fee Rate / Jan BYRSKI, Elżbieta TRAPLE // Państwo i Prawo. - z. 6 (2013), s. 58-73. - Summ. - ISSN 0031-0980
83
Uprawnienia Komisji Nadzoru Finansowego w zakresie powierzenia przez bank czynności związanych z outsourcingiem w działalności bankowej / Jan BYRSKI // Monitor Prawa Bankowego. - nr 1 (2012), s. 72-86. - ISSN 2081-9021
84
Cloud computing w działalności instytucji płatniczej / Jan BYRSKI, Agnieszka Wachowska // Monitor Prawa Bankowego. - nr 9 (2012), s. 59-73. - ISSN 2081-9021
85
Tajemnica zawodowa świadczenia usług płatniczych = Professional Secrecy of Payment Services / Jan BYRSKI // Przegląd Prawa Handlowego. - nr 8 (2012), s. 28-35. - Streszcz., summ. - ISSN 1230-2996
86
Kwalifikacja prawno-podatkowa umowy "dzierżawy" strony internetowej na podstawie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych / Jan BYRSKI // W: Zastosowanie instytucji prawa cywilnego w prawie podatkowym / red. nauk. Bogusława GNELA. - Warszawa: Difin, 2012. - S. 175-182. - ISBN 978-83-7641-676-2
87
Składanie i przyjmowanie w działalności bankowej oświadczeń woli w postaci elektronicznej za pomocą rysika na urządzeniu elektronicznym / Jan BYRSKI, Agnieszka Wachowska // Monitor Prawa Bankowego. - nr 5 (2012), s. 46-60. - ISSN 2081-9021
88
Tajemnica prawnie chroniona w działalności bankowej / Jan Byrski. - Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2010. - XXXIII, [1], 417 s. ; 21 cm. - Bibliogr. - Monografie Prawnicze. - ISBN 978-83-255-1892-9
89
Organ administracji publicznej jako strona umowy o wdrożenie systemu informatycznego (IT) = Public administration body as a party to the agreement on Implementation of Information Technology (IT) / Jan Byrski // W: Technologie informatyczne w administracji publicznej i służbie zdrowia / red. Jan Goliński, Andrzej Kobyliński, Andrzej Sobczak. - Warszawa: Szkoła Główna Handlowa. Oficyna Wydawnicza, 2010. - (Monografie i Opracowania / [Szkoła Główna Handlowa], ISSN 0867-7727 ; nr 569). - S. 23-33. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
90
Outsourcing w działalności dostawców usług płatniczych na tle dyrektywy w sprawie usług płatniczych w ramach rynku wewnętrznego / Jan Byrski // Przegląd Prawa Handlowego. - nr 9 (2009), s. 42-50. - Streszcz. - ISSN 1230-2996
91
Tajemnica telekomunikacyjna a postępowania w sprawach o wykroczenia / Jan Byrski, Damian Karwala // Prawo Nowych Technologii. - nr 4 (2008), s. 48-55. - ISSN 1899-0606
92
Outsourcing elektronicznych instrumentów płatniczych / Jan Byrski // Prawo Bankowe. - nr 1(125) (2008), s. 111-120. - Streszcz. - ISSN 1231-1472
93
Zakres oraz zasady udzielania przez bank uprawnionym organom informacji stanowiących tajemnicę bankową na tle proponowanych zmian w ustawie Prawo bankowe / Jan Byrski // Prawo Bankowe. - nr 11(123) (2007), s. 85-99. - Streszcz. - ISSN 1231-1472
94
Zakres pojęcia "tajemnica prawnie chroniona" na gruncie ustawy Prawo bankowe / Jan Byrski // Prawo Bankowe. - nr 6(118) (2007), s. 90-101. - Streszcz. - ISSN 1231-1472
95
Tajemnica bankowa a outsourcing działalności bankowej : rozważania na tle powierzenia przez bank czynności dotyczących technologii informatycznych / Jan Byrski // Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego. - nr 4 (2006), s. 21-26. - ISSN 0137-5490
96
Podpis elektroniczny przy składaniu oświadczenia woli związanego z dokonywaniem czynności bankowych / Jan Byrski // Prawo Bankowe. - nr 3(91) (2005), s. 45-55. - ISSN 1231-1472
1
Byrski J., (2023), Rozwiązania chmurowe w działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej. [W:] InsurTech : nowe technologie w branży ubezpieczeń, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 194-214.
2
Monitor Prawniczy: dodatek specjalny: Prawo innowacji finansowych (FinTech) / red. Jan BYRSKI Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2022. - nr 15. - . - 1230-6509
3
Byrski J., Juraszczyk K., (2022), Wyłączenie ograniczonej sieci (akceptacji) zgodnie z wytycznymi Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego, "Monitor Prawniczy : dodatek specjalny : Prawo innowacji finansowych (FinTech)", nr 15, s. 19-25.
4
Byrski J., Hoser H., (2021), Praca zdalna a monitoring pracownika |. [W:] MĘDRALA M. (red.), Praca zdalna w polskim systemie prawnym, Warszawa : Wolters Kluwer Polska, s. 117-135.
5
Zalcewicz A., Byrski J., Bajor B., (2021), Instytucje pieniądza elektronicznego i oddziały zagranicznych instytucji pieniądza elektronicznego. [W:] BYRSKI J., Zalcewicz A. (red.), Ustawa o usługach płatniczych : komentarz, Warszawa : Wolters Kluwer Polska, s. 856-939.
6
Byrski J., (2021), Małe instytucje płatnicze. [W:] BYRSKI J., Zalcewicz A. (red.), Ustawa o usługach płatniczych : komentarz, Warszawa : Wolters Kluwer Polska, s. 784-815.
7
Byrski J., (2021), Świadczenie usług inicjowania transakcji płatniczych i usług dostępu do informacji o rachunku. [W:] BYRSKI J., Zalcewicz A. (red.), Ustawa o usługach płatniczych : komentarz, Warszawa : Wolters Kluwer Polska, s. 518-535.
8
Zalcewicz A., Bajor B., (2021), Podejmowanie i prowadzenie przez instytucje płatnicze oraz przez dostawców świadczących wyłącznie usługę dostępu do informacji o rachunku działalności na terytorium państwa goszczącego. [W:] BYRSKI J., Zalcewicz A. (red.), Ustawa o usługach płatniczych : komentarz, Warszawa : Wolters Kluwer Polska, s. 679-698.
9
Byrski J., Zalcewicz A., (2021), Korzystanie przez krajową instytucję płatniczą z usług agentów oraz powierzanie wykonywania niektórych czynności operacyjnych innym podmiotom. [W:] BYRSKI J., Zalcewicz A. (red.), Ustawa o usługach płatniczych : komentarz, Warszawa : Wolters Kluwer Polska, s. 656-678.
10
Zalcewicz A., Byrski J., Bajor B., (2021), Biura usług płatniczych i kasy oszczędnościowo-kredytowe. [W:] BYRSKI J., Zalcewicz A. (red.), Ustawa o usługach płatniczych : komentarz, Warszawa : Wolters Kluwer Polska, s. 816-855.
11
Byrski J., Zalcewicz A. (red.), (2021), Ustawa o usługach płatniczych: komentarz, Wyd. 2Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 1103 s.
12
Bajor B., Byrski J., (2021), Przepisy ogólne. [W:] BYRSKI J., Zalcewicz A. (red.), Ustawa o usługach płatniczych : komentarz, Warszawa : Wolters Kluwer Polska, s. 343-368.
13
Byrski J., (2021), Schematy płatnicze. [W:] BYRSKI J., Zalcewicz A. (red.), Ustawa o usługach płatniczych : komentarz, Warszawa : Wolters Kluwer Polska, s. 940-969.
14
Zalcewicz A., Byrski J., (2021), Rejestr dostawców i wydawców pieniądza elektronicznego. [W:] BYRSKI J., Zalcewicz A. (red.), Ustawa o usługach płatniczych : komentarz, Warszawa : Wolters Kluwer Polska, s. 970-1003.
15
Bajor B., Byrski J., (2021), Zlecenia płatnicze i kwoty transakcji płatniczych. [W:] BYRSKI J., Zalcewicz A. (red.), Ustawa o usługach płatniczych : komentarz, Warszawa : Wolters Kluwer Polska, s. 419-437.
16
Byrski J., Zalcewicz A., (2021), Bezpieczeństwo świadczenia usług płatniczych. [W:] BYRSKI J., Zalcewicz A. (red.), Ustawa o usługach płatniczych : komentarz, Warszawa : Wolters Kluwer Polska, s. 322-340.
17
Zalcewicz A., Bajor B., Byrski J., (2021), Przepisy ogólne. [W:] BYRSKI J., Zalcewicz A. (red.), Ustawa o usługach płatniczych : komentarz, Warszawa : Wolters Kluwer Polska, s. 29-260.
18
Bajor B., Byrski J., Zalcewicz A., (2021), Słowo wstępne. [W:] BYRSKI J., Zalcewicz A. (red.), Ustawa o usługach płatniczych : komentarz, Warszawa : Wolters Kluwer Polska, s. 17-18.
19
Byrski J., (2021), Dostawcy świadczący wyłącznie usługę dostępu do informacji o rachunku. [W:] BYRSKI J., Zalcewicz A. (red.), Ustawa o usługach płatniczych : komentarz, Warszawa : Wolters Kluwer Polska, s. 764-783.
20
Zalcewicz A., Byrski J., (2021), Nadzór nad krajowymi instytucjami płatniczymi oraz działalnością unijnych instytucji płatniczych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. [W:] BYRSKI J., Zalcewicz A. (red.), Ustawa o usługach płatniczych : komentarz, Warszawa : Wolters Kluwer Polska, s. 699-763.
21
Zalcewicz A., Byrski J., (2021), Podejmowanie i prowadzenie działalności przez krajowe instytucje płatnicze. [W:] BYRSKI J., Zalcewicz A. (red.), Ustawa o usługach płatniczych : komentarz, Warszawa : Wolters Kluwer Polska, s. 538-627.
22
Zalcewicz A., Byrski J., (2021), Przepisy karne. [W:] BYRSKI J., Zalcewicz A. (red.), Ustawa o usługach płatniczych : komentarz, Warszawa : Wolters Kluwer Polska, s. 1035-1049.
23
Byrski J., (2020), Środki nadzorcze Komisji Nadzoru Finansowego dotyczące outsourcingu bankowego, "Monitor Prawa Bankowego", nr 7-8 (116-117), s. 95-113.
24
Byrski J., Hoser H., (2020), Wpływ komunikatu Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego z 23 stycznia 2020 r. dotyczącego chmury obliczeniowej na rynek ubezpieczeniowy w Polsce, "Prawo Asekuracyjne", nr 3 (104), s. 53-71.
25
Byrski J., Hoser H., (2020), Dane osobowe i dane kontaktowe osoby prawnej a realizacja obowiązku informacyjnego, "Informacja w Administracji Publicznej", nr 3, s. 7-12.
26
Byrski J., Synowiec M., (2020), Wybrane instrumenty wpływające na rozwój prawa innowacji finansowych (FinTech), "Monitor Prawniczy", R. 28, nr 20 (dodatek specjalny), s. 80-86.
27
Byrski J., (2020), Środki bezpieczeństwa przy stosowaniu silnego uwierzytelnienia klienta. [W:] BYRSKI J. (red.), Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2018/389 z dnia 27 listopada 2017 r. w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących silnego uwierzytelniania klienta i wspólnych i bezpiecznych otwartych standardów komunikacji : praktyczny komentarz, Warszawa : Fundacja Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego, s. 9-16.
28
Byrski J., Hoser H., (2020), Pierwsza administracyjna kara pieniężna Prezesa UODO nałożona na podmiot publiczny, "Informacja w Administracji Publicznej", nr 1, s. 11-16.
29
Byrski J. (red.), (2020), Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2018/389 z dnia 27 listopada 2017 r. w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących silnego uwierzytelniania klienta i wspólnych i bezpiecznych otwartych standardów komunikacji: praktyczny komentarz, Warszawa : Fundacja Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego, 66 s.
30
Byrski J., Hoser H., (2020), Ocena celowości przetwarzania danych osobowych, "ABI Expert", nr 3 (16), s. 22-24.
31
Byrski J., (2020), Ochrona danych osobowych a tajemnice zawodowe. [W:] Lubasz D. (red.), Ochrona danych osobowych, Warszawa : Wolters Kluwer Polska, s. 949-960.
32
Byrski J., (2019), Przetwarzanie danych osobowych przez pośredników ubezpieczeniowych, "Wiadomości Ubezpieczeniowe", nr 3, s. 23-38; https://piu.org.pl/wp-content/uploads/2019/12/WU-2019-03_03-byrski.pdf
33
Byrski J., Hoser H., (2019), Nałożenie administracyjnej kary pieniężnej za niezrealizowanie obowiązku informacyjnego przy pozyskiwaniu danych z publicznie dostępnych źródeł - glosa do ostatecznej decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z 15.03.2019 R. (ZSPR.421.3.2018), "Palestra", nr 5, s. 76-92; https://palestra.pl/pl/czasopismo/wydanie/5-2019/artykul/nalozenie-administracyjnej-kary-pienieznej-za-niezrealizowanie-obowiazku-informacyjnego-przy-pozyskiwaniu-danych-z-publicznie-dostepnych-zrodel-glosa-do-ostatecznej-decyzji-prezesa-urzedu-ochrony-danych-osobowych-z-15.03.2019-r.-zspr.421.3.2018
34
Byrski J., Juraszczyk K., Miąsko M., Synowiec M., (2019), Najważniejsze zmiany nowelizacji ustawy o usługach płatniczych implementującej dyrektywę w sprawie usług płatniczych (PSD 2) - praktyczny komentarz, Byrski J. (red. nauk.), Warszawa : Fundacja Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego, 156 s.
35
Byrski J., Miąsko M., (2019), Pobieranie opłaty surcharge na podstawie znowelizowanych przepisów ustawy o usługach płatniczych implementujących dyrektywę PSD2. [W:] Polskie karty 2019: almanach : rynek, firmy, ludzie, wiedza, Warszawa : Medien Service Sławomir Cieśliński, s. 328-331.
36
Byrski J., Hoser H., (2019), Social media oraz technologie umożliwiające śledzenie użytkowników Internetu a współadministrowanie danymi osobowymi, "Monitor Prawniczy", R. 27, nr 21 (dodatek specjalny), s. 6-13.
37
Byrski J., (2019), Zmiany wprowadzone ustawą z 21.2.2019 r. w związku z zapewnieniem stosowania ogólnego rozporządzenia o ochronie danych na rynku finansowym : wybrane zagadnienia, "Monitor Prawniczy", R. 27, nr 22 (dodatek specjalny), s. 15-25.
38
Byrski J., Hoser H., (2019), Zakres zmian w ustawie o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej w związku z dostosowaniem do unijnych regulacji dotyczących ochrony danych osobowych, "Prawo Asekuracyjne", nr 2 (99), s. 73-89; http://prawoasekuracyjne.pl/resources/html/article/details?id=194771
39
Byrski J., Juraszczyk K., (2019), Poland. [W:] Sumroy R., Kingsley B. (red.), Fintech 2019 : a Practical Cross-border Insight into Fintech Law (The international comparative legal guide to: fintech), London : Global Legal Group Ltd., s. 234-241.
40
Byrski J., Szaraniec M., (2018), Specyfika działalności Poczty Polskiej S.A. jako dostawcy usług płatniczych w zakresie ochrony klienta poprzez informację : uwagi de lege lata i de lege ferenda. [W:] Królikowska-Olczak M. (red.), Sektory infrastrukturalne - problematyka prawna, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 349-361.
41
Szaraniec M., Byrski J., Magoń K., (2018), Proces regulacji i deregulacji na rynku ubezpieczeniowym, płatniczym i kapitałowym w aspekcie obowiązku implementacji prawa unijnego, Warszawa : Difin, 197 s.
42
Byrski J., (2018), Outsourcing w działalności dostawców usług płatniczych, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, LII, 475 s.
43
Bajor B., Byrski J., Zalcewicz A., (2017), Ustawa o usługach płatniczych: komentarz, [on-line], Warszawa : System Informacji Prawnej LEX, [181 ekranów]
44
Byrski J., Synowiec M., (2017), Wybrane zagadnienia charakterystyki prawnej nowych usług płatniczych, "Przegląd Prawa Handlowego", nr 12, s. 34-39.
45
Byrski J., (2017), Praktyczne aspekty umownego powierzenia danych, "ABI Expert", nr 4, s. 14-17.
46
Byrski J., (2017), Oprogramowanie zawierające elementy sztucznej inteligencji : wybrane zagadnienia prawne. [W:] Kostański P., Podrecki P., Targosz T. (red.), Experientia docet : księga jubileuszowa ofiarowana Pani Profesor Elżbiecie Traple, Warszawa : Wolters Kluwer Polska, s. 1331-1342.
47
Byrski J., (2017), Tajemnica bankowa - aktualne regulacje oraz nowe wyzwania. [W:] Rutkowska-Tomaszewska E. (red.), Ochrona klienta na rynku usług finansowych w świetle aktualnych problemów i regulacji prawnych, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 237-251.
48
Byrski J., Sytniewski L., (2017), § 7. Zmiany w praktyce działania instytucji finansowych na skutek ogólnego rozporządzenia o ochronie danych : wybrane zagadnienia prawne. [W:] Rogowski W. (red.), Regulacje finansowe : fintech - nowe instrumenty finansowe - resolution, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 77-92.
49
Byrski J., (2017), Consumer Protection under Directive 2015/2366 on Payment Services in the Internal Market - Selected Issues, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 8 (967), s. 25-42; https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/download/1327/1015
50
Byrski J., (2017), The Impact of Legislation on the Development of Cashless Payments. [W:] Kierunki badań nad współczesnymi zjawiskami finansowymi : międzynarodowa konferencja naukowa : streszczenia artykułów, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 16-17.
51
Byrski J., (2016), Nowe zasady przekazywania danych osobowych do państwa trzeciego, jako instrument prawny oddziaływania na gospodarkę. [W:] Powałowski A. (red.), Prawne instrumenty oddziaływania na gospodarkę, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 570-582.
52
Byrski J., (2016), Umowne powierzenie do przetwarzania danych osobowych w ustawie o ochronie danych osobowych, dyrektywie 95/46 i w ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych. [W:] Sibiga G. (red.), Ogólne rozporządzenie o ochronie danych : aktualne problemy prawnej ochrony danych osobowych 2016, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 35-42.
53
Byrski J., (2016), Wpływ rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie opłat interchange w odniesieniu do transakcji płatniczych realizowanych w oparciu o kartę na rynek usług płatniczych : wybrane zagadnienia, "Europa Regionum", t. 29, s. 153-167; https://wnus.edu.pl/er/file/article/download/6112/23017.pdf
54
Byrski J., (2015), Przekazywanie informacji w postaci elektronicznej w działalności zakładu ubezpieczeń : wybrane zagadnienia. [W:] Gnela B., Szaraniec M. (red.), Informacja w prawie ubezpieczeń gospodarczych (Monografie), Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, s. 83-104.
55
Byrski J., Sytniewski L., (2015), Pełnomocnictwa elektroniczne w urzędzie, "IT w Administracji", nr 3, s. 40-44.
56
Byrski J., Sytniewski L., (2015), Dane osobowe w grach komputerowych. [W:] Traple E. (red.), Ochrona gry komputerowej: aktualne wyzwania prawne, Warszawa : Wolters Kluwer Polska, s. 187-203.
57
Byrski J., (2015), Tajemnica zawodowa spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, "Monitor Prawa Bankowego", nr 5, s. 63-74.
58
Byrski J., (2015), Ustawowy zakaz wyłączania lub ograniczania odpowiedzialności partnera outsourcingowego wobec banku. [W:] Olejniczak A., Haberko J., Pyrzyńska A., Sokołowska D. (red.), Współczesne problemy prawa zobowiązań (Monografie), Warszawa : LEX a Wolters Kluwer business, s. 113-123.
59
Byrski J., Sytniewski L., (2015), Postępowanie w sprawie wydania zezwolenia na prowadzenie działalności w charakterze krajowej instytucji płatniczej - wybrane zagadnienia prawne, "Problemy Zarządzania", vol. 13, nr 3 (54), t. 1, s. 131-143; https://pz.wz.uw.edu.pl/resources/html/article/details?id=169560
60
Byrski J., Tobiczyk P., (2015), Prawo o big data, "Miesięcznik Ubezpieczeniowy", t. 12, nr 5, s. 25-26.
61
Byrski J., Marcinkowska A., Sytniewski L., (2015), Komentarz do rozporządzenia nr 2015/751 w sprawie opłat interchange w odniesieniu do transakcji płatniczych realizowanych w oparciu o kartę, [on-line], Warszawa : Wolters Kluwer Polska, [77 ekranów]
62
Konarski X., Byrski J., (2014), Umowa wdrożenia IT - najważniejsze klauzule, "IT w Administracji", nr 10, s. 45-50.
63
Byrski J., (2014), Beneficjent tajemnicy ubezpieczeniowej, "Prawo Asekuracyjne", t. 20, nr 2 (79), s. 13-24.
64
Konarski X., Byrski J., (2014), Umowa serwisu oprogramowania - jak ustrzec się błędów, "IT w Administracji", nr 10, s. 50-55.
65
Byrski J., (2014), Internet a prawo autorskie. [W:] Gnela B. (red.), Prawo własności intelektualnej dla ekonomistów, Warszawa : Difin, s. 86-94.
66
Byrski J., (2014), Interpretacja oświadczenia woli w projekcie księgi pierwszej Kodeksu cywilnego. [W:] Gnela B., Bugajski B. (kierownik tematu), Kierunki rozwoju prawa prywatnego. Cz. 2, Uwagi na temat I części projektu Kodeksu cywilnego, s. 61-70.
67
Byrski J., Marcinkowska A., (2014), Czy i w jaki sposób można wykorzystać obniżkę opłaty interchange fee dla transakcji transgranicznych z pożytkiem dla polskiej gospodarki? (Kontekst Decyzji KE z 26.02.2014 r.). [W:] Cieśliński S. (red.), Polskie karty 2015: almanach : rynek, firmy, ludzie, wiedza, Piaseczno : Medien Service Sławomir Cieśliński, s. 470-474.
68
Byrski J., Szaraniec M., (2014), Zmiany w prawie bankowym i ubezpieczeniowym w zakresie pośrednictwa finansowego w okresie transformacji ustrojowej. Cz. 2, Prawo ubezpieczeniowe, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", 362, s. 36-48.
69
Byrski J., (2014), Electronic Form - a Special Form of a Declaration of Will. [W:] Gnela B., Michałowska K. (red.), Directions of Private Law Development : Comments on the Draft of Book One of the Civil Code, Warszawa : Difin, s. 11-20.
70
Byrski J., (2014), Nowelizacja ustawy o usługach płatniczych dotycząca opłaty interchange - komentarz praktyczny, [on-line], Warszawa : Fundacja Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego : Business Centre Club, 48 s.
71
Byrski J., (2014), Ustawa z dnia 30 sierpnia 2013 r. o zmianie ustawy o usługach płatniczych: komentarz, [on-line], Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, [30 ekranów]
72
Byrski J., Szaraniec M., (2014), Zmiany w prawie bankowym i ubezpieczeniowym w zakresie pośrednictwa finansowego w okresie transformacji ustrojowej. Cz. 1, Prawo bankowe, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", 362, s. 25-35.
73
Byrski J., (2014), Ochrona baz danych. [W:] Gnela B. (red.), Prawo własności intelektualnej dla ekonomistów, Warszawa : Difin, s. 78-85.
74
Byrski J., Karwala D., (2013), Outsourcing w administracji publicznej, "IT w Administracji", nr 9, s. 30-35.
75
Byrski J., (2013), Forma elektroniczna - forma szczególna oświadczenia woli. [W:] Gnela B., Michałowska K. (kierownik tematu), Kierunki rozwoju prawa prywatnego. Cz. 1, Uwagi na temat projektu księgi pierwszej kodeksu cywilnego, s. 6-14.
76
Byrski J., Konarski X., (2013), Wiążące reguły korporacyjne jako podstawa prawna przekazywania danych osobowych do państwa trzeciego. [W:] Mednis A. (red.), Prywatność a ekonomia : ochrona danych osobowych w obrocie gospodarczym, Warszawa : Stowarzyszenie Absolwentów Wydziału Prawa i Administracji UW, s. 91-101.
77
Byrski J., (2013), Uprawnienia wierzycieli związane z przetwarzaniem w obrocie gospodarczym danych przedsiębiorców - osób fizycznych. [W:] Szuma K. (red.), Ochrona interesów wierzycieli w stosunkach gospodarczych, Poznań : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, s. 219-231.
78
Byrski J., (2013), Cloud computing z perspektywy administracji publicznej, "IT w Administracji", nr 1, s. 12-16.
79
Byrski J., (2013), Wspólne działania marketingowe zakładu ubezpieczeń gospodarczych i zakładu ubezpieczeń na życie z jednej grupy kapitałowej - wybrane zagadnienia prawne. [W:] Gnela B., Szaraniec M. (red.), Kierunki rozwoju ubezpieczeń gospodarczych w Polsce : wybrane zagadnienia prawne, Warszawa : Difin SA, s. 370-379.
80
Byrski J., Wyżnikiewicz B., (2013), Opłata interchange: ekonomiczne i prawne uwarunkowania ustawowej regulacji, [on-line], Kraków : Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową : Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy, 43 s.
81
Byrski J., Marcinkowska A., (2013), Nowe zasady prowadzenia zbiórek, "Rzeczpospolita", 18 października, s. C7.
82
Byrski J., Traple E., (2013), Konstytucyjność ustawowego uregulowania maksymalnego poziomu opłaty interchange, "Państwo i Prawo", z. 6, s. 58-73.
83
Byrski J., (2012), Uprawnienia Komisji Nadzoru Finansowego w zakresie powierzenia przez bank czynności związanych z outsourcingiem w działalności bankowej, "Monitor Prawa Bankowego", nr 1, s. 72-86.
84
Byrski J., Wachowska A., (2012), Cloud computing w działalności instytucji płatniczej, "Monitor Prawa Bankowego", nr 9, s. 59-73.
85
Byrski J., (2012), Tajemnica zawodowa świadczenia usług płatniczych, "Przegląd Prawa Handlowego", nr 8, s. 28-35.
86
Byrski J., (2012), Kwalifikacja prawno-podatkowa umowy "dzierżawy" strony internetowej na podstawie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. [W:] Gnela B. (red.), Zastosowanie instytucji prawa cywilnego w prawie podatkowym, Warszawa : Difin, s. 175-182.
87
Byrski J., Wachowska A., (2012), Składanie i przyjmowanie w działalności bankowej oświadczeń woli w postaci elektronicznej za pomocą rysika na urządzeniu elektronicznym, "Monitor Prawa Bankowego", nr 5, s. 46-60.
88
Byrski J., (2010), Tajemnica prawnie chroniona w działalności bankowej, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, XXXIII, [1], 417 s.
89
Byrski J., (2010), Organ administracji publicznej jako strona umowy o wdrożenie systemu informatycznego (IT). [W:] Goliński J., Kobyliński A., Sobczak A. (red.), Technologie informatyczne w administracji publicznej i służbie zdrowia (Monografie i Opracowania - Szkoła Główna Handlowa; nr 569), Warszawa : Szkoła Główna Handlowa. Oficyna Wydawnicza, s. 23-33.
90
Byrski J., (2009), Outsourcing w działalności dostawców usług płatniczych na tle dyrektywy w sprawie usług płatniczych w ramach rynku wewnętrznego, "Przegląd Prawa Handlowego", nr 9, s. 42-50.
91
Byrski J., Karwala D., (2008), Tajemnica telekomunikacyjna a postępowania w sprawach o wykroczenia, "Prawo Nowych Technologii", nr 4, s. 48-55.
92
Byrski J., (2008), Outsourcing elektronicznych instrumentów płatniczych, "Prawo Bankowe", nr 1(125), s. 111-120.
93
Byrski J., (2007), Zakres oraz zasady udzielania przez bank uprawnionym organom informacji stanowiących tajemnicę bankową na tle proponowanych zmian w ustawie Prawo bankowe, "Prawo Bankowe", nr 11(123), s. 85-99.
94
Byrski J., (2007), Zakres pojęcia "tajemnica prawnie chroniona" na gruncie ustawy Prawo bankowe, "Prawo Bankowe", nr 6(118), s. 90-101.
95
Byrski J., (2006), Tajemnica bankowa a outsourcing działalności bankowej : rozważania na tle powierzenia przez bank czynności dotyczących technologii informatycznych, "Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego", nr 4, s. 21-26.
96
Byrski J., (2005), Podpis elektroniczny przy składaniu oświadczenia woli związanego z dokonywaniem czynności bankowych, "Prawo Bankowe", nr 3(91), s. 45-55.
1
@inbook{UEK:2168371426,
author = "Jan Byrski",
title = "Rozwiązania chmurowe w działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej",
booktitle = "InsurTech : nowe technologie w branży ubezpieczeń",
pages = "194-214",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2023",
issn = "",
isbn = "978-83-8291-426-9",
}
2
@misc{UEK:2168371420,
title = "Monitor Prawniczy : dodatek specjalny : Prawo innowacji finansowych (FinTech)",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2022",
doi = {http://dx.doi.org/10.32027/MOP.22.15.1},
url = {},
}
3
@article{UEK:2168371424,
author = "Jan Byrski and Karol Juraszczyk",
title = "Wyłączenie ograniczonej sieci (akceptacji) zgodnie z wytycznymi Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego",
journal = "Monitor Prawniczy : dodatek specjalny : Prawo innowacji finansowych (FinTech)",
number = "15",
pages = "19-25",
year = "2022",
url = {},
}
4
@inbook{UEK:2168358290,
author = "Jan Byrski and Henryk Hoser",
title = "Praca zdalna a monitoring pracownika |",
booktitle = "Praca zdalna w polskim systemie prawnym",
pages = "117-135",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wolters Kluwer Polska",
year = "2021",
isbn = "978-83-8246-241-8",
}
5
@inbook{UEK:2168356994,
author = "Anna Zalcewicz and Jan Byrski and Barbara Bajor",
title = "Instytucje pieniądza elektronicznego i oddziały zagranicznych instytucji pieniądza elektronicznego",
booktitle = "Ustawa o usługach płatniczych : komentarz",
pages = "856-939",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wolters Kluwer Polska",
year = "2021",
edition = "Wyd. 2",
issn = "",
isbn = "978-83-8223-648-4",
}
6
@inbook{UEK:2168356988,
author = "Jan Byrski",
title = "Małe instytucje płatnicze",
booktitle = "Ustawa o usługach płatniczych : komentarz",
pages = "784-815",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wolters Kluwer Polska",
year = "2021",
edition = "Wyd. 2",
issn = "",
isbn = "978-83-8223-648-4",
}
7
@inbook{UEK:2168356930,
author = "Jan Byrski",
title = "Świadczenie usług inicjowania transakcji płatniczych i usług dostępu do informacji o rachunku",
booktitle = "Ustawa o usługach płatniczych : komentarz",
pages = "518-535",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wolters Kluwer Polska",
year = "2021",
edition = "Wyd. 2",
issn = "",
isbn = "978-83-8223-648-4",
}
8
@inbook{UEK:2168356948,
author = "Anna Zalcewicz and Barbara Bajor",
title = "Podejmowanie i prowadzenie przez instytucje płatnicze oraz przez dostawców świadczących wyłącznie usługę dostępu do informacji o rachunku działalności na terytorium państwa goszczącego",
booktitle = "Ustawa o usługach płatniczych : komentarz",
pages = "679-698",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wolters Kluwer Polska",
year = "2021",
edition = "Wyd. 2",
issn = "",
isbn = "978-83-8223-648-4",
}
9
@inbook{UEK:2168356940,
author = "Jan Byrski and Anna Zalcewicz",
title = "Korzystanie przez krajową instytucję płatniczą z usług agentów oraz powierzanie wykonywania niektórych czynności operacyjnych innym podmiotom",
booktitle = "Ustawa o usługach płatniczych : komentarz",
pages = "656-678",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wolters Kluwer Polska",
year = "2021",
edition = "Wyd. 2",
issn = "",
isbn = "978-83-8223-648-4",
}
10
@inbook{UEK:2168356992,
author = "Anna Zalcewicz and Jan Byrski and Barbara Bajor",
title = "Biura usług płatniczych i kasy oszczędnościowo-kredytowe",
booktitle = "Ustawa o usługach płatniczych : komentarz",
pages = "816-855",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wolters Kluwer Polska",
year = "2021",
edition = "Wyd. 2",
issn = "",
isbn = "978-83-8223-648-4",
}
11
@book{UEK:2168356546,
title = "Ustawa o usługach płatniczych : komentarz",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wolters Kluwer Polska",
year = "2021",
edition = "Wyd. 2",
issn = "",
isbn = "978-83-8223-648-4",
}
12
@inbook{UEK:2168356924,
author = "Barbara Bajor and Jan Byrski",
title = "Przepisy ogólne",
booktitle = "Ustawa o usługach płatniczych : komentarz",
pages = "343-368",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wolters Kluwer Polska",
year = "2021",
edition = "Wyd. 2",
issn = "",
isbn = "978-83-8223-648-4",
}
13
@inbook{UEK:2168356996,
author = "Jan Byrski",
title = "Schematy płatnicze",
booktitle = "Ustawa o usługach płatniczych : komentarz",
pages = "940-969",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wolters Kluwer Polska",
year = "2021",
edition = "Wyd. 2",
issn = "",
isbn = "978-83-8223-648-4",
}
14
@inbook{UEK:2168356998,
author = "Anna Zalcewicz and Jan Byrski",
title = "Rejestr dostawców i wydawców pieniądza elektronicznego",
booktitle = "Ustawa o usługach płatniczych : komentarz",
pages = "970-1003",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wolters Kluwer Polska",
year = "2021",
edition = "Wyd. 2",
issn = "",
isbn = "978-83-8223-648-4",
}
15
@inbook{UEK:2168356926,
author = "Barbara Bajor and Jan Byrski",
title = "Zlecenia płatnicze i kwoty transakcji płatniczych",
booktitle = "Ustawa o usługach płatniczych : komentarz",
pages = "419-437",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wolters Kluwer Polska",
year = "2021",
edition = "Wyd. 2",
issn = "",
isbn = "978-83-8223-648-4",
}
16
@inbook{UEK:2168356912,
author = "Jan Byrski and Anna Zalcewicz",
title = "Bezpieczeństwo świadczenia usług płatniczych",
booktitle = "Ustawa o usługach płatniczych : komentarz",
pages = "322-340",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wolters Kluwer Polska",
year = "2021",
edition = "Wyd. 2",
issn = "",
isbn = "978-83-8223-648-4",
}
17
@inbook{UEK:2168356910,
author = "Anna Zalcewicz and Barbara Bajor and Jan Byrski",
title = "Przepisy ogólne",
booktitle = "Ustawa o usługach płatniczych : komentarz",
pages = "29-260",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wolters Kluwer Polska",
year = "2021",
edition = "Wyd. 2",
issn = "",
isbn = "978-83-8223-648-4",
}
18
@misc{UEK:2168356906,
author = "Barbara Bajor and Jan Byrski and Anna Zalcewicz",
title = "Słowo wstępne",
booktitle = "Ustawa o usługach płatniczych : komentarz",
pages = "17-18",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wolters Kluwer Polska",
year = "2021",
edition = "Wyd. 2",
issn = "",
isbn = "978-83-8223-648-4",
}
19
@inbook{UEK:2168356986,
author = "Jan Byrski",
title = "Dostawcy świadczący wyłącznie usługę dostępu do informacji o rachunku",
booktitle = "Ustawa o usługach płatniczych : komentarz",
pages = "764-783",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wolters Kluwer Polska",
year = "2021",
edition = "Wyd. 2",
issn = "",
isbn = "978-83-8223-648-4",
}
20
@inbook{UEK:2168356954,
author = "Anna Zalcewicz and Jan Byrski",
title = "Nadzór nad krajowymi instytucjami płatniczymi oraz działalnością unijnych instytucji płatniczych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej",
booktitle = "Ustawa o usługach płatniczych : komentarz",
pages = "699-763",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wolters Kluwer Polska",
year = "2021",
edition = "Wyd. 2",
issn = "",
isbn = "978-83-8223-648-4",
}
21
@inbook{UEK:2168356936,
author = "Anna Zalcewicz and Jan Byrski",
title = "Podejmowanie i prowadzenie działalności przez krajowe instytucje płatnicze",
booktitle = "Ustawa o usługach płatniczych : komentarz",
pages = "538-627",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wolters Kluwer Polska",
year = "2021",
edition = "Wyd. 2",
issn = "",
isbn = "978-83-8223-648-4",
}
22
@inbook{UEK:2168357000,
author = "Anna Zalcewicz and Jan Byrski",
title = "Przepisy karne",
booktitle = "Ustawa o usługach płatniczych : komentarz",
pages = "1035-1049",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wolters Kluwer Polska",
year = "2021",
edition = "Wyd. 2",
issn = "",
isbn = "978-83-8223-648-4",
}
23
@article{UEK:2168350370,
author = "Jan Byrski",
title = "Środki nadzorcze Komisji Nadzoru Finansowego dotyczące outsourcingu bankowego",
journal = "Monitor Prawa Bankowego",
number = "7-8 (116-117)",
pages = "95-113",
year = "2020",
url = {},
}
24
@article{UEK:2168350376,
author = "Jan Byrski and Henryk Hoser",
title = "Wpływ komunikatu Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego z 23 stycznia 2020 r. dotyczącego chmury obliczeniowej na rynek ubezpieczeniowy w Polsce",
journal = "Prawo Asekuracyjne",
number = "3 (104)",
pages = "53-71",
year = "2020",
doi = {http://dx.doi.org/10.5604/01.3001.0014.3637},
url = {},
}
25
@article{UEK:2168351346,
author = "Jan Byrski and Henryk Hoser",
title = "Dane osobowe i dane kontaktowe osoby prawnej a realizacja obowiązku informacyjnego",
journal = "Informacja w Administracji Publicznej",
number = "3",
pages = "7-12",
year = "2020",
}
26
@article{UEK:2168351348,
author = "Jan Byrski and Michał Synowiec",
title = "Wybrane instrumenty wpływające na rozwój prawa innowacji finansowych (FinTech)",
journal = "Monitor Prawniczy",
number = "R. 28, 20 (dodatek specjalny)",
pages = "80-86",
year = "2020",
url = {},
}
27
@inbook{UEK:2168350368,
author = "Jan Byrski",
title = "Środki bezpieczeństwa przy stosowaniu silnego uwierzytelnienia klienta",
booktitle = "Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2018/389 z dnia 27 listopada 2017 r. w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących silnego uwierzytelniania klienta i wspólnych i bezpiecznych otwartych standardów komunikacji : praktyczny komentarz",
pages = "9-16",
adress = "Warszawa",
publisher = "Fundacja Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego",
year = "2020",
}
28
@article{UEK:2168345434,
author = "Jan Byrski and Henryk Hoser",
title = "Pierwsza administracyjna kara pieniężna Prezesa UODO nałożona na podmiot publiczny",
journal = "Informacja w Administracji Publicznej",
number = "1",
pages = "11-16",
year = "2020",
url = {},
}
29
@book{UEK:2168350366,
title = "Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2018/389 z dnia 27 listopada 2017 r. w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących silnego uwierzytelniania klienta i wspólnych i bezpiecznych otwartych standardów komunikacji : praktyczny komentarz",
adress = "Warszawa",
publisher = "Fundacja Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego",
year = "2020",
}
30
@article{UEK:2168350380,
author = "Jan Byrski and Henryk Hoser",
title = "Ocena celowości przetwarzania danych osobowych",
journal = "ABI Expert",
number = "3 (16)",
pages = "22-24",
year = "2020",
}
31
@inbook{UEK:2168350362,
author = "Jan Byrski",
title = "Ochrona danych osobowych a tajemnice zawodowe",
booktitle = "Ochrona danych osobowych",
pages = "949-960",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wolters Kluwer Polska",
year = "2020",
issn = "",
isbn = "978-83-8187-035-1",
}
32
@article{UEK:2168342485,
author = "Jan Byrski",
title = "Przetwarzanie danych osobowych przez pośredników ubezpieczeniowych",
journal = "Wiadomości Ubezpieczeniowe",
number = "3",
pages = "23-38",
year = "2019",
doi = {http://dx.doi.org/10.33995/wu2019.3.2},
url = {https://piu.org.pl/wp-content/uploads/2019/12/WU-2019-03_03-byrski.pdf},
}
33
@article{UEK:2168337525,
author = "Jan Byrski and Henryk Hoser",
title = "Nałożenie administracyjnej kary pieniężnej za niezrealizowanie obowiązku informacyjnego przy pozyskiwaniu danych z publicznie dostępnych źródeł - glosa do ostatecznej decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z 15.03.2019 R. (ZSPR.421.3.2018)",
journal = "Palestra",
number = "5",
pages = "76-92",
year = "2019",
url = {https://palestra.pl/pl/czasopismo/wydanie/5-2019/artykul/nalozenie-administracyjnej-kary-pienieznej-za-niezrealizowanie-obowiazku-informacyjnego-przy-pozyskiwaniu-danych-z-publicznie-dostepnych-zrodel-glosa-do-ostatecznej-decyzji-prezesa-urzedu-ochrony-danych-osobowych-z-15.03.2019-r.-zspr.421.3.2018},
}
34
@book{UEK:2168338007,
author = "Jan Byrski and Karol Juraszczyk and Maciej Miąsko and Michał Synowiec",
title = "Najważniejsze zmiany nowelizacji ustawy o usługach płatniczych implementującej dyrektywę w sprawie usług płatniczych (PSD 2) - praktyczny komentarz",
adress = "Warszawa",
publisher = "Fundacja Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego",
year = "2019",
}
35
@inbook{UEK:2168330327,
author = "Jan Byrski and Maciej Miąsko",
title = "Pobieranie opłaty surcharge na podstawie znowelizowanych przepisów ustawy o usługach płatniczych implementujących dyrektywę PSD2",
booktitle = "Polskie karty 2019 : almanach : rynek, firmy, ludzie, wiedza",
pages = "328-331",
adress = "Warszawa",
publisher = "Medien Service Sławomir Cieśliński",
year = "2019",
}
36
@article{UEK:2168340813,
author = "Jan Byrski and Henryk Hoser",
title = "Social media oraz technologie umożliwiające śledzenie użytkowników Internetu a współadministrowanie danymi osobowymi",
journal = "Monitor Prawniczy",
number = "R. 27, 21 (dodatek specjalny)",
pages = "6-13",
year = "2019",
url = {},
}
37
@article{UEK:2168340811,
author = "Jan Byrski",
title = "Zmiany wprowadzone ustawą z 21.2.2019 r. w związku z zapewnieniem stosowania ogólnego rozporządzenia o ochronie danych na rynku finansowym : wybrane zagadnienia",
journal = "Monitor Prawniczy",
number = "R. 27, 22 (dodatek specjalny)",
pages = "15-25",
year = "2019",
url = {},
}
38
@article{UEK:2168337519,
author = "Jan Byrski and Henryk Hoser",
title = "Zakres zmian w ustawie o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej w związku z dostosowaniem do unijnych regulacji dotyczących ochrony danych osobowych",
journal = "Prawo Asekuracyjne",
number = "2 (99)",
pages = "73-89",
year = "2019",
doi = {http://dx.doi.org/10.5604/01.3001.0013.5671},
url = {http://prawoasekuracyjne.pl/resources/html/article/details?id=194771},
}
39
@inbook{UEK:2168338015,
author = "Jan Byrski and Karol Juraszczyk",
title = "Poland",
booktitle = "Fintech 2019 : a Practical Cross-border Insight into Fintech Law",
pages = "234-241",
adress = "London",
publisher = "Global Legal Group Ltd.",
year = "2019",
url = {https://iclg.com/practice-areas/fintech-laws-and-regulations/poland},
edition = "3rd ed.",
issn = "2399-9578",
isbn = "978-1-912509-70-6",
}
40
@inbook{UEK:2168328275,
author = "Jan Byrski and Monika Szaraniec",
title = "Specyfika działalności Poczty Polskiej S.A. jako dostawcy usług płatniczych w zakresie ochrony klienta poprzez informację : uwagi de lege lata i de lege ferenda",
booktitle = "Sektory infrastrukturalne - problematyka prawna",
pages = "349-361",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2018",
issn = "",
isbn = "978-83-812-8754-8 ; 978-83-812-8755-5",
}
41
@book{UEK:2168332673,
author = "Monika Szaraniec and Jan Byrski and Karol Magoń",
title = "Proces regulacji i deregulacji na rynku ubezpieczeniowym, płatniczym i kapitałowym w aspekcie obowiązku implementacji prawa unijnego",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2018",
isbn = "978-83-8085-807-7",
}
42
@book{UEK:2168324485,
author = "Jan Byrski",
title = "Outsourcing w działalności dostawców usług płatniczych",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2018",
issn = "",
isbn = "978-83-812-8559-9 ; 978-83-812-8560-5",
}
43
@book{UEK:2168324235,
author = "Barbara Bajor and Jan Byrski and Anna Zalcewicz",
title = "Ustawa o usługach płatniczych : komentarz",
adress = "Warszawa",
publisher = "System Informacji Prawnej LEX",
year = "2017",
}
44
@article{UEK:2168321441,
author = "Jan Byrski and Michał Synowiec",
title = "Wybrane zagadnienia charakterystyki prawnej nowych usług płatniczych",
journal = "Przegląd Prawa Handlowego",
number = "12",
pages = "34-39",
year = "2017",
url = {},
}
45
@article{UEK:2168342741,
author = "Jan Byrski",
title = "Praktyczne aspekty umownego powierzenia danych",
journal = "ABI Expert",
number = "4",
pages = "14-17",
year = "2017",
}
46
@inbook{UEK:2168319167,
author = "Jan Byrski",
title = "Oprogramowanie zawierające elementy sztucznej inteligencji : wybrane zagadnienia prawne",
booktitle = "Experientia docet : księga jubileuszowa ofiarowana Pani Profesor Elżbiecie Traple",
pages = "1331-1342",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wolters Kluwer Polska",
year = "2017",
isbn = "978-83-8107-661-6",
}
47
@inbook{UEK:2168324209,
author = "Jan Byrski",
title = "Tajemnica bankowa - aktualne regulacje oraz nowe wyzwania",
booktitle = "Ochrona klienta na rynku usług finansowych w świetle aktualnych problemów i regulacji prawnych",
pages = "237-251",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2017",
issn = "",
isbn = "978-83-812-8085-3 ; 978-83-812-8086-0",
}
48
@inbook{UEK:2168321589,
author = "Jan Byrski and Leszek Sytniewski",
title = "§ 7. Zmiany w praktyce działania instytucji finansowych na skutek ogólnego rozporządzenia o ochronie danych : wybrane zagadnienia prawne",
booktitle = "Regulacje finansowe : fintech - nowe instrumenty finansowe - resolution",
pages = "77-92",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2017",
isbn = "978-83-255-9528-9 ; 978-83-255-9529-6",
}
49
@article{UEK:2168323095,
author = "Jan Byrski",
title = "Consumer Protection under Directive 2015/2366 on Payment Services in the Internal Market - Selected Issues",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "8 (967)",
pages = "25-42",
year = "2017",
doi = {http://dx.doi.org/10.15678/ZNUEK.2017.0968.0802},
url = {https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/download/1327/1015},
}
50
@misc{UEK:2168336099,
author = "Jan Byrski",
title = "The Impact of Legislation on the Development of Cashless Payments",
booktitle = "Kierunki badań nad współczesnymi zjawiskami finansowymi : międzynarodowa konferencja naukowa : streszczenia artykułów",
pages = "16-17",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2017",
}
51
@inbook{UEK:2168307685,
author = "Jan Byrski",
title = "Nowe zasady przekazywania danych osobowych do państwa trzeciego, jako instrument prawny oddziaływania na gospodarkę",
booktitle = "Prawne instrumenty oddziaływania na gospodarkę",
pages = "570-582",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2016",
isbn = "978-83-255-8171-8 ; 978-83-255-8172-5",
}
52
@inbook{UEK:2168312259,
author = "Jan Byrski",
title = "Umowne powierzenie do przetwarzania danych osobowych w ustawie o ochronie danych osobowych, dyrektywie 95/46 i w ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych",
booktitle = "Ogólne rozporządzenie o ochronie danych : aktualne problemy prawnej ochrony danych osobowych 2016",
pages = "35-42",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2016",
issn = "",
isbn = "978-83-255-9036-9",
}
53
@article{UEK:2168315105,
author = "Jan Byrski",
title = "Wpływ rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie opłat interchange w odniesieniu do transakcji płatniczych realizowanych w oparciu o kartę na rynek usług płatniczych : wybrane zagadnienia",
journal = "Europa Regionum",
number = "t. 29",
pages = "153-167",
year = "2016",
doi = {http://dx.doi.org/10.18276/er.2016.29-10},
url = {https://wnus.edu.pl/er/file/article/download/6112/23017.pdf},
}
54
@inbook{UEK:2168300779,
author = "Jan Byrski",
title = "Przekazywanie informacji w postaci elektronicznej w działalności zakładu ubezpieczeń : wybrane zagadnienia",
booktitle = "Informacja w prawie ubezpieczeń gospodarczych",
pages = "83-104",
adress = "Warszawa",
publisher = "Lex a Wolters Kluwer business",
year = "2015",
issn = "1897-4392",
isbn = "978-83-264-9470-3",
}
55
@article{UEK:2168305065,
author = "Jan Byrski and Leszek Sytniewski",
title = "Pełnomocnictwa elektroniczne w urzędzie",
journal = "IT w Administracji",
number = "3",
pages = "40-44",
year = "2015",
}
56
@inbook{UEK:2168299073,
author = "Jan Byrski and Leszek Sytniewski",
title = "Dane osobowe w grach komputerowych",
booktitle = "Ochrona gry komputerowej : aktualne wyzwania prawne",
pages = "187-203",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wolters Kluwer Polska",
year = "2015",
url = {},
isbn = "978-83-264-9323-2",
}
57
@article{UEK:2168305043,
author = "Jan Byrski",
title = "Tajemnica zawodowa spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej",
journal = "Monitor Prawa Bankowego",
number = "5",
pages = "63-74",
year = "2015",
}
58
@inbook{UEK:2168303689,
author = "Jan Byrski",
title = "Ustawowy zakaz wyłączania lub ograniczania odpowiedzialności partnera outsourcingowego wobec banku",
booktitle = "Współczesne problemy prawa zobowiązań",
pages = "113-123",
adress = "Warszawa",
publisher = "LEX a Wolters Kluwer business",
year = "2015",
issn = "1897-4392",
isbn = "978-83-264-8052-2",
}
59
@article{UEK:2168303703,
author = "Jan Byrski and Leszek Sytniewski",
title = "Postępowanie w sprawie wydania zezwolenia na prowadzenie działalności w charakterze krajowej instytucji płatniczej - wybrane zagadnienia prawne",
journal = "Problemy Zarządzania",
number = "vol. 13, 3 (54), t. 1",
pages = "131-143",
adress = "",
year = "2015",
doi = {http://dx.doi.org/10.7172/1644-9584.54.9},
url = {https://pz.wz.uw.edu.pl/resources/html/article/details?id=169560},
}
60
@article{UEK:2168304967,
author = "Jan Byrski and Paweł Tobiczyk",
title = "Prawo o big data",
journal = "Miesięcznik Ubezpieczeniowy",
number = "t. 12, 5",
pages = "25-26",
year = "2015",
}
61
@book{UEK:2168305081,
author = "Jan Byrski and Agata Marcinkowska and Leszek Sytniewski",
title = "Komentarz do rozporządzenia nr 2015/751 w sprawie opłat interchange w odniesieniu do transakcji płatniczych realizowanych w oparciu o kartę",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wolters Kluwer Polska",
year = "2015",
issn = "",
}
62
@article{UEK:2168305069,
author = "Xawery Konarski and Jan Byrski",
title = "Umowa wdrożenia IT - najważniejsze klauzule",
journal = "IT w Administracji",
number = "10",
pages = "45-50",
year = "2014",
}
63
@article{UEK:2168295887,
author = "Jan Byrski",
title = "Beneficjent tajemnicy ubezpieczeniowej",
journal = "Prawo Asekuracyjne",
number = "t. 20, 2 (79)",
pages = "13-24",
year = "2014",
}
64
@article{UEK:2168305067,
author = "Xawery Konarski and Jan Byrski",
title = "Umowa serwisu oprogramowania - jak ustrzec się błędów",
journal = "IT w Administracji",
number = "10",
pages = "50-55",
year = "2014",
}
65
@inbook{UEK:2168276115,
author = "Jan Byrski",
title = "Internet a prawo autorskie",
booktitle = "Prawo własności intelektualnej dla ekonomistów",
pages = "86-94",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2014",
isbn = "978-83-7930-233-8",
}
66
@unpublished{UEK:2168301289,
author = "Jan Byrski",
title = "Interpretacja oświadczenia woli w projekcie księgi pierwszej Kodeksu cywilnego",
booktitle = "Kierunki rozwoju prawa prywatnego. Cz. 2, Uwagi na temat I części projektu Kodeksu cywilnego ",
pages = "61-70",
year = "2014",
}
67
@inbook{UEK:2168295883,
author = "Jan Byrski and Agata Marcinkowska",
title = "Czy i w jaki sposób można wykorzystać obniżkę opłaty interchange fee dla transakcji transgranicznych z pożytkiem dla polskiej gospodarki? (Kontekst Decyzji KE z 26.02.2014 r.)",
booktitle = "Polskie karty 2015 : almanach : rynek, firmy, ludzie, wiedza",
pages = "470-474",
adress = "Piaseczno",
publisher = "Medien Service Sławomir Cieśliński",
year = "2014",
isbn = "978-83-924201-5-6",
}
68
@article{UEK:2168290833,
author = "Jan Byrski and Monika Szaraniec",
title = "Zmiany w prawie bankowym i ubezpieczeniowym w zakresie pośrednictwa finansowego w okresie transformacji ustrojowej. Cz. 2, Prawo ubezpieczeniowe",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "362",
pages = "36-48",
adress = "",
year = "2014",
doi = {http://dx.doi.org/10.15611/pn.2014.362.03},
url = {},
}
69
@inbook{UEK:2168294983,
author = "Jan Byrski",
title = "Electronic Form - a Special Form of a Declaration of Will",
booktitle = "Directions of Private Law Development : Comments on the Draft of Book One of the Civil Code",
pages = "11-20",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2014",
isbn = "978-83-7930-512-4",
}
70
@misc{UEK:2168303911,
author = "Jan Byrski",
title = "Nowelizacja ustawy o usługach płatniczych dotycząca opłaty interchange - komentarz praktyczny",
adress = "Warszawa",
publisher = "Fundacja Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego;Business Centre Club",
year = "2014",
}
71
@book{UEK:2168295939,
author = "Jan Byrski",
title = "Ustawa z dnia 30 sierpnia 2013 r. o zmianie ustawy o usługach płatniczych : komentarz",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2014",
}
72
@article{UEK:2168290831,
author = "Jan Byrski and Monika Szaraniec",
title = "Zmiany w prawie bankowym i ubezpieczeniowym w zakresie pośrednictwa finansowego w okresie transformacji ustrojowej. Cz. 1, Prawo bankowe",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "362",
pages = "25-35",
adress = "",
year = "2014",
doi = {http://dx.doi.org/10.15611/pn.2014.362.02},
url = {},
}
73
@inbook{UEK:2168276113,
author = "Jan Byrski",
title = "Ochrona baz danych",
booktitle = "Prawo własności intelektualnej dla ekonomistów",
pages = "78-85",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2014",
isbn = "978-83-7930-233-8",
}
74
@article{UEK:2168304959,
author = "Jan Byrski and Damian Karwala",
title = "Outsourcing w administracji publicznej",
journal = "IT w Administracji",
number = "9",
pages = "30-35",
year = "2013",
}
75
@unpublished{UEK:2168288487,
author = "Jan Byrski",
title = "Forma elektroniczna - forma szczególna oświadczenia woli",
booktitle = "Kierunki rozwoju prawa prywatnego. Cz. 1, Uwagi na temat projektu księgi pierwszej kodeksu cywilnego ",
pages = "6-14",
year = "2013",
}
76
@inbook{UEK:2168304973,
author = "Jan Byrski and Xawery Konarski",
title = "Wiążące reguły korporacyjne jako podstawa prawna przekazywania danych osobowych do państwa trzeciego",
booktitle = "Prywatność a ekonomia : ochrona danych osobowych w obrocie gospodarczym",
pages = "91-101",
adress = "Warszawa",
publisher = "Stowarzyszenie Absolwentów Wydziału Prawa i Administracji UW",
year = "2013",
isbn = "978-83-63093-94-5",
}
77
@inbook{UEK:2168262128,
author = "Jan Byrski",
title = "Uprawnienia wierzycieli związane z przetwarzaniem w obrocie gospodarczym danych przedsiębiorców - osób fizycznych",
booktitle = "Ochrona interesów wierzycieli w stosunkach gospodarczych",
pages = "219-231",
adress = "Poznań",
publisher = "Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu",
year = "2013",
isbn = "978-83-7417-766-5",
}
78
@article{UEK:2168304953,
author = "Jan Byrski",
title = "Cloud computing z perspektywy administracji publicznej",
journal = "IT w Administracji",
number = "1",
pages = "12-16",
year = "2013",
}
79
@inbook{UEK:2168274341,
author = "Jan Byrski",
title = "Wspólne działania marketingowe zakładu ubezpieczeń gospodarczych i zakładu ubezpieczeń na życie z jednej grupy kapitałowej - wybrane zagadnienia prawne",
booktitle = "Kierunki rozwoju ubezpieczeń gospodarczych w Polsce : wybrane zagadnienia prawne",
pages = "370-379",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin SA",
year = "2013",
isbn = "978-83-7930-012-9",
}
80
@misc{UEK:2168303913,
author = "Jan Byrski and Bohdan Wyżnikiewicz",
title = "Opłata interchange : ekonomiczne i prawne uwarunkowania ustawowej regulacji",
adress = "Kraków",
publisher = "Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową; Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy",
year = "2013",
url = {http://www.ibngr.pl/content/download/1321/14847/file/raport_interchange.pdf},
}
81
@article{UEK:2168303931,
author = "Jan Byrski and Agata Marcinkowska",
title = "Nowe zasady prowadzenia zbiórek",
journal = "Rzeczpospolita",
number = "18 października",
pages = "C7",
year = "2013",
url = {},
}
82
@article{UEK:2168303919,
author = "Jan Byrski and Elżbieta Traple",
title = "Konstytucyjność ustawowego uregulowania maksymalnego poziomu opłaty interchange",
journal = "Państwo i Prawo",
number = "z. 6",
pages = "58-73",
year = "2013",
}
83
@article{UEK:2168303915,
author = "Jan Byrski",
title = "Uprawnienia Komisji Nadzoru Finansowego w zakresie powierzenia przez bank czynności związanych z outsourcingiem w działalności bankowej",
journal = "Monitor Prawa Bankowego",
number = "1",
pages = "72-86",
year = "2012",
}
84
@article{UEK:2168303917,
author = "Jan Byrski and Agnieszka Wachowska",
title = "Cloud computing w działalności instytucji płatniczej",
journal = "Monitor Prawa Bankowego",
number = "9",
pages = "59-73",
year = "2012",
}
85
@article{UEK:2168300297,
author = "Jan Byrski",
title = "Tajemnica zawodowa świadczenia usług płatniczych",
journal = "Przegląd Prawa Handlowego",
number = "8",
pages = "28-35",
year = "2012",
}
86
@inbook{UEK:2168242060,
author = "Jan Byrski",
title = "Kwalifikacja prawno-podatkowa umowy dzierżawy strony internetowej na podstawie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych",
booktitle = "Zastosowanie instytucji prawa cywilnego w prawie podatkowym",
pages = "175-182",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2012",
isbn = "978-83-7641-676-2",
}
87
@article{UEK:2168325215,
author = "Jan Byrski and Agnieszka Wachowska",
title = "Składanie i przyjmowanie w działalności bankowej oświadczeń woli w postaci elektronicznej za pomocą rysika na urządzeniu elektronicznym",
journal = "Monitor Prawa Bankowego",
number = "5",
pages = "46-60",
year = "2012",
}
88
@book{UEK:2168244122,
author = "Jan Byrski",
title = "Tajemnica prawnie chroniona w działalności bankowej",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2010",
issn = "",
isbn = "978-83-255-1892-9",
}
89
@inbook{UEK:2168294515,
author = "Jan Byrski",
title = "Organ administracji publicznej jako strona umowy o wdrożenie systemu informatycznego (IT)",
booktitle = "Technologie informatyczne w administracji publicznej i służbie zdrowia",
pages = "23-33",
adress = "Warszawa",
publisher = "Szkoła Główna Handlowa. Oficyna Wydawnicza",
year = "2010",
issn = "0867-7727",
}
90
@article{UEK:2168300293,
author = "Jan Byrski",
title = "Outsourcing w działalności dostawców usług płatniczych na tle dyrektywy w sprawie usług płatniczych w ramach rynku wewnętrznego",
journal = "Przegląd Prawa Handlowego",
number = "9",
pages = "42-50",
year = "2009",
}
91
@article{UEK:2168303929,
author = "Jan Byrski and Damian Karwala",
title = "Tajemnica telekomunikacyjna a postępowania w sprawach o wykroczenia",
journal = "Prawo Nowych Technologii",
number = "4",
pages = "48-55",
year = "2008",
}
92
@article{UEK:2168300295,
author = "Jan Byrski",
title = "Outsourcing elektronicznych instrumentów płatniczych",
journal = "Prawo Bankowe",
number = "1(125)",
pages = "111-120",
year = "2008",
}
93
@article{UEK:2168327419,
author = "Jan Byrski",
title = "Zakres oraz zasady udzielania przez bank uprawnionym organom informacji stanowiących tajemnicę bankową na tle proponowanych zmian w ustawie Prawo bankowe",
journal = "Prawo Bankowe",
number = "11(123)",
pages = "85-99",
year = "2007",
}
94
@article{UEK:2168325949,
author = "Jan Byrski",
title = "Zakres pojęcia tajemnica prawnie chroniona na gruncie ustawy Prawo bankowe",
journal = "Prawo Bankowe",
number = "6(118)",
pages = "90-101",
year = "2007",
}
95
@article{UEK:2168297211,
author = "Jan Byrski",
title = "Tajemnica bankowa a outsourcing działalności bankowej : rozważania na tle powierzenia przez bank czynności dotyczących technologii informatycznych",
journal = "Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego",
number = "4",
pages = "21-26",
year = "2006",
}
96
@article{UEK:2168325213,
author = "Jan Byrski",
title = "Podpis elektroniczny przy składaniu oświadczenia woli związanego z dokonywaniem czynności bankowych",
journal = "Prawo Bankowe",
number = "3(91)",
pages = "45-55",
year = "2005",
}
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID