Publications of the selected author

1

Title:
Aktywa finansowe gospodarstw domowych i instytucji finansowych w Polsce
Source:
Rynki, instrumenty i instytucje finansowe / red. nauk. Jan CZEKAJ - Wyd. 2. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2017, s. 469-476 - Bibliogr.
Series:
(III. Inwestycje)
ISBN:
978-83-01-19508-3
Nr:
2168323431
chapter in textbook
See main document
2

Title:
Instytucje kapitałowych ubezpieczeń emerytalnych
Source:
Rynki, instrumenty i instytucje finansowe / red. nauk. Jan CZEKAJ - Wyd. 2. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2017, s. 561-585 - Bibliogr.
Series:
(III. Inwestycje)
ISBN:
978-83-01-19508-3
Nr:
2168323467
chapter in textbook
See main document
3

Title:
Fiskalna funkcja podatku od dochodów z kapitałów pieniężnych = Fiscal Function of Capital Gains Tax
Source:
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H, Oeconomia. - vol. 50, nr 1 (2016) , s. 93-100. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Research program:
Publikacja została dofinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego
Ministerial journal list:
b 11.00 pkt
Nr:
2168305599
article
4

Title:
Opodatkowanie dochodów z kapitałów pieniężnych = Capital Gains Tax
Source:
Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Studia i Prace. - nr 3 (23), t. 4 (2015) , s. 103-113. - Tytuł numeru: Finanse publiczne i ubezpieczenia - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168299309
article
5

Title:
Preferencje w opodatkowaniu dochodu przedsiębiorców
Source:
Nauka finansów dla rozwoju gospodarczego i społecznego : Konferencja Katedr Finansów 2014, Krynica Zdrój, 22-24 września 2014 r. : streszczenia artykułów - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2014, s. 70. - Dostępne tylko streszczenie
ISBN:
978-83-62511-09-9
Nr:
2168291469
varia
6

Title:
Wstęp
Source:
Mikro i makroekonomiczne uwarunkowania rynków finansowych / kier. Jan CZEKAJ2014, s. 1-10
Signature:
NP-1460/Magazyn
Nr:
2168302013
preface / summary
See main document
7

Title:
Preferencje w opodatkowaniu dochodu przedsiębiorców
Source:
Finanse w polityce makroekonomicznej państwa / red. Stanisław OWSIAK - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014, s. 316-326 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-688-5
Access mode:
Nr:
2168294681
chapter in monograph
See main document
8

Title:
Rola podatków bezpośrednich w zasilaniu budżetu państwa w wybranych krajach Europy Środkowo-Wschodniej = The Role of Direct Taxes in Providing the State Budget in Selected Countries of Central and Eastern Europe
Source:
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H, Oeconomia. - vol. 48, nr 3 (2014) , s. 157-165. - Summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168290841
article
9

Title:
Opodatkowanie dochodów z kapitałów pieniężnych
Source:
Mikro i makroekonomiczne uwarunkowania rynków finansowych / kier. Jan CZEKAJ2014, s. 1[41]-10[50] - Bibliogr.
Signature:
NP-1460/Magazyn
Nr:
2168302049
chapter in unpublished scientific work
See main document
10

Title:
Rola podatków bezpośrednich w zasilaniu budżetu państwa w wybranych krajach Europy Środkowo-Wschodniej
Source:
Rynki wschodzące a nowe tendencje w gospodarce globalnej. Część 2 / kier.: Jan CZEKAJ2013, s. 55-67 - Bibliogr.
Signature:
NP-1382/2/Magazyn
Nr:
2168290335
chapter in unpublished scientific work
See main document
11

Title:
Tendencje zmian w podatkowych dochodach budżetu państwa w wybranych krajach Europy Środkowo-Wschodniej = Recent Trends in Tax Revenues of the State Budget in Selected Countries of Central and Eastern Europe
Source:
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H, Oeconomia. - Vol. 47, nr 3 (2013) , s. 327-335. - [odczyt: 05.02.2014] - Bibliogr.. - Dostępny w World Wide Web
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168271320
article
12

Title:
Tendencje zmian w podatkowych dochodach budżetu państwa w wybranych krajach Europy Środkowo-Wschodniej
Source:
Rynki wschodzące a nowe tendencje w gospodarce globalnej / kierownik tematu: Jan CZEKAJ2013, s. 1[37]-9[45]. - Streszcz. - Bibliogr.
Signature:
NP-1382/Magazyn
Nr:
2168283035
chapter in unpublished scientific work
See main document
13

Title:
Tendencje zmian wielkości i struktury dochodów podatkowych budżetu państwa w Polsce w latach 1998-2010
Source:
Współczesna gospodarka - wyzwania, dylematy, perspektywy rozwoju / red. nauk. Janina Harasim - Katowice: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 2012, s. 127-137 - Bibliogr.
Series:
(Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach)
ISBN:
978-83-7875-065-9
Nr:
2168271742
chapter in monograph
14

Title:
Rola podatku dochodowego od osób prawnych w zasilaniu budżetu państwa w wybranych krajach Europy = The Role of Income Tax Paid by Legal Persons in Increasing Central Budget Revenues in Selected European Countries
Source:
Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego / [red. nauk. Stanisław OWSIAK]. - nr 12 (2012) , s. 99-106. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 2.00 pkt
Nr:
2168239584
article
See main document
15

Title:
Rola podatku dochodowego od osób prawnych w zasilaniu budżetu państwa w wybranych krajach Europy
Source:
Ekonomiczne, finansowe oraz ekologiczne bariery wzrostu gospodarczego i rozwoju przedsiębiorstw : raport z badań / red. nauk. Józefa FAMIELEC, Krzysztof Wąsowicz2012, s. 151-157 - Bibliogr.
Signature:
NP-1378/Magazyn
Nr:
2168276615
chapter in unpublished scientific work
See main document
16

Title:
Ulgi i zwolnienia w opodatkowaniu dochodu przedsiębiorców w warunkach kryzysu finansowego
Source:
Ekonomia przemysłowa w warunkach kryzysu finansowego / red. nauk. Piotr P. MAŁECKI - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2012, s. 183-196 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-12-9
Nr:
2168252750
chapter in monograph
See main document
17

Title:
Rola przedsiębiorców w zasilaniu budżetu państwa
Source:
Nowe zarządzanie finansami publicznymi w warunkach kryzysu / red. nauk. Stanisław OWSIAK - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2011, s. 125-138 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-208-1944-1
Nr:
2168252612
chapter in monograph
See main document
18

Title:
Preferencje w opodatkowaniu dochodu przedsiębiorców
Source:
Ekonomia przemysłowa w warunkach kryzysu finansowego / red. nauk. Józefa FAMIELEC, Piotr P. MAŁECKI2011, s. 211-224 - Bibliogr.
Signature:
NP-1203/Magazyn
Nr:
2168260598
chapter in unpublished scientific work
See main document
19

Title:
Czynniki rozwoju rynku ubezpieczeń ekologicznych w Polsce = Development Factors Pertaining to Environmental Insurance Market in Poland
Source:
Rozwój polityki ekologicznej w Unii Europejskiej i w Polsce / red. nauk. Józefa FAMIELEC, Małgorzata KOŻUCH - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2010, s. 539-552. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-15-0
Nr:
2168252614
chapter in monograph
See main document
1
Aktywa finansowe gospodarstw domowych i instytucji finansowych w Polsce / Jan CZEKAJ, Anna KOSIDŁOWSKA // W: Rynki, instrumenty i instytucje finansowe / red. nauk. Jan CZEKAJ. - Wyd. 2. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2017. - (III - Wydawnictwo Naukowe PWN. Inwestycje). - S. 469-476. - Bibliogr. - ISBN 978-83-01-19508-3
2
Instytucje kapitałowych ubezpieczeń emerytalnych / Jan CZEKAJ, Anna KOSIDŁOWSKA, Janusz RAGANIEWICZ // W: Rynki, instrumenty i instytucje finansowe / red. nauk. Jan CZEKAJ. - Wyd. 2. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2017. - (III - Wydawnictwo Naukowe PWN. Inwestycje). - S. 561-585. - Bibliogr. - ISBN 978-83-01-19508-3
3
Fiskalna funkcja podatku od dochodów z kapitałów pieniężnych = Fiscal Function of Capital Gains Tax / Anna KOSIDŁOWSKA // Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H, Oeconomia. - vol. 50, nr 1 (2016), s. 93-100. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://journals.umcs.pl/h/article/view/1981/1958. - ISSN 0459-9586
4
Opodatkowanie dochodów z kapitałów pieniężnych = Capital Gains Tax / Anna KOSIDŁOWSKA // Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Studia i Prace. - nr 3 (23), t. 4 (2015), s. 103-113. - Summ., res., rez.. - Tytuł numeru: Finanse publiczne i ubezpieczenia. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kolegia.sgh.waw.pl/pl/KES/kwartalnik/Documents/AK234.pdf. - ISSN 2082-0976
5
Preferencje w opodatkowaniu dochodu przedsiębiorców / Anna KOSIDŁOWSKA // W: Nauka finansów dla rozwoju gospodarczego i społecznego : Konferencja Katedr Finansów 2014, Krynica Zdrój, 22-24 września 2014 r. : streszczenia artykułów. - Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2014. - S. 70. - Dostępne tylko streszczenie. - ISBN 978-83-62511-09-9
6
Wstęp / Jan CZEKAJ, Marcin CZUPRYNA, Elżbieta KUBIŃSKA, Paweł OLEKSY, Małgorzata SNARSKA, Andrzej ZYGUŁA, Maciej BOLISĘGA, Anna KOSIDŁOWSKA // W: Mikro i makroekonomiczne uwarunkowania rynków finansowych / kier. Jan CZEKAJ. - (2014), s. 1-10
7
Preferencje w opodatkowaniu dochodu przedsiębiorców / Anna KOSIDŁOWSKA // W: Finanse w polityce makroekonomicznej państwa / red. Stanisław OWSIAK. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014. - S. 316-326. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-688-5. - Pełny tekst: https://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/ksiazki.php?kat=1000314806
8
Rola podatków bezpośrednich w zasilaniu budżetu państwa w wybranych krajach Europy Środkowo-Wschodniej = The Role of Direct Taxes in Providing the State Budget in Selected Countries of Central and Eastern Europe / Anna KOSIDŁOWSKA // Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H, Oeconomia. - vol. 48, nr 3 (2014), s. 157-165. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://annales.umcs.lublin.pl/tt_p.php?rok=2014&tom=48§io=H&numer_artykulu=16&zeszyt=3. - ISSN 0459-9586
9
Opodatkowanie dochodów z kapitałów pieniężnych / Anna KOSIDŁOWSKA // W: Mikro i makroekonomiczne uwarunkowania rynków finansowych / kier. Jan CZEKAJ. - (2014), s. 1[41]-10[50]. - Bibliogr.
10
Rola podatków bezpośrednich w zasilaniu budżetu państwa w wybranych krajach Europy Środkowo-Wschodniej / Anna KOSIDŁOWSKA // W: Rynki wschodzące a nowe tendencje w gospodarce globalnej. Część 2 / kier.: Jan CZEKAJ. - (2013), s. 55-67. - Bibliogr.
11
Tendencje zmian w podatkowych dochodach budżetu państwa w wybranych krajach Europy Środkowo-Wschodniej = Recent Trends in Tax Revenues of the State Budget in Selected Countries of Central and Eastern Europe / Anna KOSIDŁOWSKA // Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H, Oeconomia. - Vol. 47, nr 3 (2013), s. 327-335. - Summ.. - [odczyt: 05.02.2014]. - Bibliogr. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://annales.umcs.lublin.pl/tt_p.php?rok=2013&tom=47§io=H&numer_artykulu=30&zeszyt=3. - ISSN 0459-9586
12
Tendencje zmian w podatkowych dochodach budżetu państwa w wybranych krajach Europy Środkowo-Wschodniej / Anna KOSIDŁOWSKA // W: Rynki wschodzące a nowe tendencje w gospodarce globalnej / kierownik tematu: Jan CZEKAJ. - (2013), s. 1[37]-9[45]. - Streszcz. - Bibliogr.
13
Tendencje zmian wielkości i struktury dochodów podatkowych budżetu państwa w Polsce w latach 1998-2010 / Anna KOSIDŁOWSKA // W: Współczesna gospodarka - wyzwania, dylematy, perspektywy rozwoju / red. nauk. Janina Harasim. - Katowice: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 2012. - (Prace Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach). - S. 127-137. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7875-065-9
14
Rola podatku dochodowego od osób prawnych w zasilaniu budżetu państwa w wybranych krajach Europy = The Role of Income Tax Paid by Legal Persons in Increasing Central Budget Revenues in Selected European Countries / Anna KOSIDŁOWSKA // Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego / [red. nauk. Stanisław OWSIAK]. - nr 12 (2012), s. 99-106. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.krakow.pte.pl/pliki/zn-pte-nr-12/zn-12kosidlowska.pdf. - ISSN 1644-8979
15
Rola podatku dochodowego od osób prawnych w zasilaniu budżetu państwa w wybranych krajach Europy / Anna KOSIDŁOWSKA // W: Ekonomiczne, finansowe oraz ekologiczne bariery wzrostu gospodarczego i rozwoju przedsiębiorstw : raport z badań / red. nauk. Józefa FAMIELEC, Krzysztof Wąsowicz. - (2012), s. 151-157. - Bibliogr.
16
Ulgi i zwolnienia w opodatkowaniu dochodu przedsiębiorców w warunkach kryzysu finansowego / Anna KOSIDŁOWSKA // W: Ekonomia przemysłowa w warunkach kryzysu finansowego / red. nauk. Piotr P. MAŁECKI. - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2012. - S. 183-196. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62511-12-9
17
Rola przedsiębiorców w zasilaniu budżetu państwa / Anna Kosidłowska // W: Nowe zarządzanie finansami publicznymi w warunkach kryzysu / red. nauk. Stanisław OWSIAK. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2011. - S. 125-138. - Bibliogr. - ISBN 978-83-208-1944-1
18
Preferencje w opodatkowaniu dochodu przedsiębiorców / Anna KOSIDŁOWSKA // W: Ekonomia przemysłowa w warunkach kryzysu finansowego / red. nauk. Józefa FAMIELEC, Piotr P. MAŁECKI. - (2011), s. 211-224. - Bibliogr.
19
Czynniki rozwoju rynku ubezpieczeń ekologicznych w Polsce = Development Factors Pertaining to Environmental Insurance Market in Poland / Anna Kosidłowska // W: Rozwój polityki ekologicznej w Unii Europejskiej i w Polsce / red. nauk. Józefa FAMIELEC, Małgorzata KOŻUCH. - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2010. - S. 539-552. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62511-15-0
1
Czekaj J., Kosidłowska A., (2017), Aktywa finansowe gospodarstw domowych i instytucji finansowych w Polsce. [W:] Czekaj J. (red.), Rynki, instrumenty i instytucje finansowe, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 469-476.
2
Czekaj J., Kosidłowska A., Raganiewicz J., (2017), Instytucje kapitałowych ubezpieczeń emerytalnych. [W:] Czekaj J. (red.), Rynki, instrumenty i instytucje finansowe, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 561-585.
3
Kosidłowska A., (2016), Fiskalna funkcja podatku od dochodów z kapitałów pieniężnych, "Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H, Oeconomia", vol. 50, nr 1, s. 93-100; https://journals.umcs.pl/h/article/view/1981/1958
4
Kosidłowska A., (2015), Opodatkowanie dochodów z kapitałów pieniężnych, "Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Studia i Prace", nr 3 (23), t. 4, s. 103-113; http://kolegia.sgh.waw.pl/pl/KES/kwartalnik/Documents/AK234.pdf
5
Kosidłowska A., (2014), Preferencje w opodatkowaniu dochodu przedsiębiorców. [W:] Nauka finansów dla rozwoju gospodarczego i społecznego : Konferencja Katedr Finansów 2014, Krynica Zdrój, 22-24 września 2014 r. : streszczenia artykułów, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 70.
6
Czekaj J., Czupryna M., Kubińska E., Oleksy P., Snarska M., Zyguła A., Bolisęga M., Kosidłowska A., (2014), Wstęp. [W:] Czekaj J. (red.), Mikro i makroekonomiczne uwarunkowania rynków finansowych, s. 1-10.
7
Kosidłowska A., (2014), Preferencje w opodatkowaniu dochodu przedsiębiorców. [W:] Owsiak S. (red.), Finanse w polityce makroekonomicznej państwa, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 316-326.
8
Kosidłowska A., (2014), Rola podatków bezpośrednich w zasilaniu budżetu państwa w wybranych krajach Europy Środkowo-Wschodniej, "Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H, Oeconomia", vol. 48, nr 3, s. 157-165; http://annales.umcs.lublin.pl/tt_p.php?rok=2014&tom=48§io=H&numer_artykulu=16&zeszyt=3
9
Kosidłowska A., (2014), Opodatkowanie dochodów z kapitałów pieniężnych. [W:] Czekaj J. (kierownik tematu), Mikro i makroekonomiczne uwarunkowania rynków finansowych, s. 1[41]-10[50].
10
Kosidłowska A., (2013), Rola podatków bezpośrednich w zasilaniu budżetu państwa w wybranych krajach Europy Środkowo-Wschodniej. [W:] Czekaj J. (kierownik tematu), Rynki wschodzące a nowe tendencje w gospodarce globalnej. Część 2, s. 55-67.
11
Kosidłowska A., (2013), Tendencje zmian w podatkowych dochodach budżetu państwa w wybranych krajach Europy Środkowo-Wschodniej, "Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H, Oeconomia", Vol. 47, nr 3, s. 327-335; http://annales.umcs.lublin.pl/tt_p.php?rok=2013&tom=47§io=H&numer_artykulu=30&zeszyt=3
12
Kosidłowska A., (2013), Tendencje zmian w podatkowych dochodach budżetu państwa w wybranych krajach Europy Środkowo-Wschodniej. [W:] Czekaj J. (kierownik tematu), Rynki wschodzące a nowe tendencje w gospodarce globalnej, s. 1[37]-9[45].
13
Kosidłowska A., (2012), Tendencje zmian wielkości i struktury dochodów podatkowych budżetu państwa w Polsce w latach 1998-2010. [W:] Harasim J. (red.), Współczesna gospodarka - wyzwania, dylematy, perspektywy rozwoju, Katowice : Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, s. 127-137.
14
Kosidłowska A., (2012), Rola podatku dochodowego od osób prawnych w zasilaniu budżetu państwa w wybranych krajach Europy, "Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego", nr 12, s. 99-106; http://www.krakow.pte.pl/pliki/zn-pte-nr-12/zn-12kosidlowska.pdf
15
Kosidłowska A., (2012), Rola podatku dochodowego od osób prawnych w zasilaniu budżetu państwa w wybranych krajach Europy. [W:] Famielec J., Wąsowicz K. (kierownik tematu), Ekonomiczne, finansowe oraz ekologiczne bariery wzrostu gospodarczego i rozwoju przedsiębiorstw : raport z badań, s. 151-157.
16
Kosidłowska A., (2012), Ulgi i zwolnienia w opodatkowaniu dochodu przedsiębiorców w warunkach kryzysu finansowego. [W:] Małecki P. (red.), Ekonomia przemysłowa w warunkach kryzysu finansowego, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 183-196.
17
Kosidłowska A., (2011), Rola przedsiębiorców w zasilaniu budżetu państwa. [W:] Owsiak S. (red.), Nowe zarządzanie finansami publicznymi w warunkach kryzysu, Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 125-138.
18
Kosidłowska A., (2011), Preferencje w opodatkowaniu dochodu przedsiębiorców. [W:] Famielec J., Małecki P. (kierownik tematu), Ekonomia przemysłowa w warunkach kryzysu finansowego, s. 211-224.
19
Kosidłowska A., (2010), Czynniki rozwoju rynku ubezpieczeń ekologicznych w Polsce. [W:] Famielec J., Kożuch M. (red.), Rozwój polityki ekologicznej w Unii Europejskiej i w Polsce, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, s. 539-552.
1
@inbook{fpUEK:2168323431,
author = "Jan Czekaj and Anna Kosidłowska",
title = "Aktywa finansowe gospodarstw domowych i instytucji finansowych w Polsce",
booktitle = "Rynki, instrumenty i instytucje finansowe",
pages = "469-476",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "2017",
edition = "Wyd. 2",
issn = "",
isbn = "978-83-01-19508-3",
}
2
@inbook{fpUEK:2168323467,
author = "Jan Czekaj and Anna Kosidłowska and Janusz Raganiewicz",
title = "Instytucje kapitałowych ubezpieczeń emerytalnych",
booktitle = "Rynki, instrumenty i instytucje finansowe",
pages = "561-585",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "2017",
edition = "Wyd. 2",
issn = "",
isbn = "978-83-01-19508-3",
}
3
@article{artUEK:2168305599,
author = "Anna Kosidłowska",
title = "Fiskalna funkcja podatku od dochodów z kapitałów pieniężnych",
journal = "Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H, Oeconomia",
number = "vol. 50, 1",
pages = "93-100",
year = "2016",
doi = {http://dx.doi.org/10.17951/h.2016.50.1.93},
url = {https://journals.umcs.pl/h/article/view/1981/1958},
}
4
@article{artUEK:2168299309,
author = "Anna Kosidłowska",
title = "Opodatkowanie dochodów z kapitałów pieniężnych",
journal = "Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Studia i Prace",
number = "3 (23), t. 4",
pages = "103-113",
adress = "",
year = "2015",
url = {http://kolegia.sgh.waw.pl/pl/KES/kwartalnik/Documents/AK234.pdf},
}
5
@misc{varUEK:2168291469,
author = "Anna Kosidłowska",
title = "Preferencje w opodatkowaniu dochodu przedsiębiorców",
booktitle = "Nauka finansów dla rozwoju gospodarczego i społecznego : Konferencja Katedr Finansów 2014, Krynica Zdrój, 22-24 września 2014 r. : streszczenia artykułów",
pages = "70",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2014",
isbn = "978-83-62511-09-9",
}
6
@misc{wstUEK:2168302013,
author = "Jan Czekaj and Marcin Czupryna and Elżbieta Kubińska and Paweł Oleksy and Małgorzata Snarska and Andrzej Zyguła and Maciej Bolisęga and Anna Kosidłowska",
title = "Wstęp",
booktitle = "Mikro i makroekonomiczne uwarunkowania rynków finansowych",
pages = "1-10",
year = "2014",
}
7
@inbook{fmUEK:2168294681,
author = "Anna Kosidłowska",
title = "Preferencje w opodatkowaniu dochodu przedsiębiorców",
booktitle = "Finanse w polityce makroekonomicznej państwa",
pages = "316-326",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2014",
url = {https://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/ksiazki.php?kat=1000314806},
isbn = "978-83-7252-688-5",
}
8
@article{artUEK:2168290841,
author = "Anna Kosidłowska",
title = "Rola podatków bezpośrednich w zasilaniu budżetu państwa w wybranych krajach Europy Środkowo-Wschodniej",
journal = "Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H, Oeconomia",
number = "vol. 48, 3",
pages = "157-165",
year = "2014",
doi = {http://dx.doi.org/10.17951/h.2014.48.3.157},
url = {http://annales.umcs.lublin.pl/tt_p.php?rok=2014&tom=48§io=H&numer_artykulu=16&zeszyt=3},
}
9
@unpublished{fnpUEK:2168302049,
author = "Anna Kosidłowska",
title = "Opodatkowanie dochodów z kapitałów pieniężnych",
booktitle = "Mikro i makroekonomiczne uwarunkowania rynków finansowych",
pages = "1[41]-10[50]",
year = "2014",
}
10
@unpublished{fnpUEK:2168290335,
author = "Anna Kosidłowska",
title = "Rola podatków bezpośrednich w zasilaniu budżetu państwa w wybranych krajach Europy Środkowo-Wschodniej",
booktitle = "Rynki wschodzące a nowe tendencje w gospodarce globalnej. Część 2",
pages = "55-67",
year = "2013",
}
11
@article{artUEK:2168271320,
author = "Anna Kosidłowska",
title = "Tendencje zmian w podatkowych dochodach budżetu państwa w wybranych krajach Europy Środkowo-Wschodniej",
journal = "Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H, Oeconomia",
number = "Vol. 47, 3",
pages = "327-335",
year = "2013",
doi = {http://dx.doi.org/10.17951/h.2013.47.3.327},
url = {http://annales.umcs.lublin.pl/tt_p.php?rok=2013&tom=47§io=H&numer_artykulu=30&zeszyt=3},
}
12
@unpublished{fnpUEK:2168283035,
author = "Anna Kosidłowska",
title = "Tendencje zmian w podatkowych dochodach budżetu państwa w wybranych krajach Europy Środkowo-Wschodniej",
booktitle = "Rynki wschodzące a nowe tendencje w gospodarce globalnej",
pages = "1[37]-9[45]",
year = "2013",
}
13
@inbook{fmUEK:2168271742,
author = "Anna Kosidłowska",
title = "Tendencje zmian wielkości i struktury dochodów podatkowych budżetu państwa w Polsce w latach 1998-2010",
booktitle = "Współczesna gospodarka - wyzwania, dylematy, perspektywy rozwoju",
pages = "127-137",
adress = "Katowice",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach",
year = "2012",
issn = "",
isbn = "978-83-7875-065-9",
}
14
@article{artUEK:2168239584,
author = "Anna Kosidłowska",
title = "Rola podatku dochodowego od osób prawnych w zasilaniu budżetu państwa w wybranych krajach Europy",
journal = "Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego",
number = "12",
pages = "99-106",
year = "2012",
url = {http://www.krakow.pte.pl/pliki/zn-pte-nr-12/zn-12kosidlowska.pdf},
}
15
@unpublished{fnpUEK:2168276615,
author = "Anna Kosidłowska",
title = "Rola podatku dochodowego od osób prawnych w zasilaniu budżetu państwa w wybranych krajach Europy",
booktitle = "Ekonomiczne, finansowe oraz ekologiczne bariery wzrostu gospodarczego i rozwoju przedsiębiorstw : raport z badań",
pages = "151-157",
year = "2012",
}
16
@inbook{fmUEK:2168252750,
author = "Anna Kosidłowska",
title = "Ulgi i zwolnienia w opodatkowaniu dochodu przedsiębiorców w warunkach kryzysu finansowego",
booktitle = "Ekonomia przemysłowa w warunkach kryzysu finansowego",
pages = "183-196",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2012",
isbn = "978-83-62511-12-9",
}
17
@inbook{fmUEK:2168252612,
author = "Anna Kosidłowska",
title = "Rola przedsiębiorców w zasilaniu budżetu państwa",
booktitle = "Nowe zarządzanie finansami publicznymi w warunkach kryzysu",
pages = "125-138",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne",
year = "2011",
isbn = "978-83-208-1944-1",
}
18
@unpublished{fnpUEK:2168260598,
author = "Anna Kosidłowska",
title = "Preferencje w opodatkowaniu dochodu przedsiębiorców",
booktitle = "Ekonomia przemysłowa w warunkach kryzysu finansowego",
pages = "211-224",
year = "2011",
}
19
@inbook{fmUEK:2168252614,
author = "Anna Kosidłowska",
title = "Czynniki rozwoju rynku ubezpieczeń ekologicznych w Polsce",
booktitle = "Rozwój polityki ekologicznej w Unii Europejskiej i w Polsce",
pages = "539-552",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
year = "2010",
isbn = "978-83-62511-15-0",
}