Publications of the selected author

1

Title:
Od wspólnoty interesów do wspólnej tożsamości Europejczyków : o neofunkcjonalnej koncepcji integracji = From Common Interest to Common Identity of Europeans : the Neofunctional Concept of Integration
Source:
Gentes & Nationes : studia z zakresu spraw międzynarodowych. - z. 2 (2010) , s. 9-20. - Summ.
Nr:
2168249032
article
1
Od wspólnoty interesów do wspólnej tożsamości Europejczyków : o neofunkcjonalnej koncepcji integracji = From Common Interest to Common Identity of Europeans : the Neofunctional Concept of Integration / Emilia MODDELMOG-ANWEILER // Gentes & Nationes : studia z zakresu spraw międzynarodowych. - z. 2 (2010), s. 9-20. - Summ. - ISSN 2081-9714
1
Moddelmog-Anweiler E., (2010), Od wspólnoty interesów do wspólnej tożsamości Europejczyków : o neofunkcjonalnej koncepcji integracji, "Gentes & Nationes : studia z zakresu spraw międzynarodowych", z. 2, s. 9-20.
1
@article{artUEK:2168249032,
author = "Emilia Moddelmog-Anweiler",
title = "Od wspólnoty interesów do wspólnej tożsamości Europejczyków : o neofunkcjonalnej koncepcji integracji",
journal = "Gentes & Nationes : studia z zakresu spraw międzynarodowych",
number = "z. 2",
pages = "9-20",
year = "2010",
}