Publications of the selected author
1

Author:
Marcin Kędzierski , Paweł Musiałek
Title:
Polityka europejska
Source:
Rząd pod lupą : ranking polityk publicznych 2020 / red. Paweł Musiałek, Tomasz Ociepka - Kraków: Klub Jagielloński ; Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego, 2021, s. 36-40
Series:
(Raport Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego ; 01/2021)
ISBN:
978-83-66562-11-0 ; 978-83-958106-1-9
Access mode:
Full text
CC-BY
Nr:
2168355096
chapter in report
2

Title:
Sieci tworzenia polityki publicznej a współzarządzanie publiczne = Public Policy Networks and Public Governance
Source:
Polityki publiczne / red. Artur Wołek - Kraków: Akademia Ignatianum w Krakowie, 2021, s. 317-337. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Series:
(Słowniki społeczne ; t. 2)
ISBN:
978-83-7614-492-4
Access mode:
Full text
CC-BY-ND
Level I:
20.00 pkt
Note another doc.:
Dostępne również w języku angielskim: Kędzierski M., (2021), Public Policy Networks and Public Governance. [W:] Wołek A. (ed.), Public Policies, Krakow : Ignatianum University Press, s. 309-327, ISBN 978-83-7614-496-2
Nr:
2168356256
chapter in monograph
3

Title:
Ludowe improwizacje : jak pandemia zmienia normy społeczne [dokument elektroniczny]
Publisher address:
Kraków: Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, 2021
Physical description:
47 s.: il.
Series:
(Centrum Polityk Publicznych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie ; 4/2021)
Notes:
Bibliogr.
Access mode:
Full text
CC-BY-NC-ND
Nr:
2168355824
report
4

Title:
Odporność i konkurencyjność gospodarki (komponent A - cele szczegółowe A3, A4)
Source:
Jak wydamy ponad 100 miliardów? Ocena projektu Krajowego Planu Odbudowy / red. Jakub Kucharczuk, Tomasz Ociepka - Kraków: Klub Jagielloński ; Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego, 2021, s. 44-54
Series:
(Raport Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego ; 02/2021)
ISBN:
978-83-958106-3-3
Access mode:
Full text
CC-BY
Nr:
2168355104
chapter in report
5

Title:
Sanepid w ogniu : ewolucja funkcjonowania Państwowej Inspekcji Sanitarnej w czasie pandemii Covid-19 [dokument elektroniczny]
Publisher address:
Kraków: Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, 2021
Physical description:
30 s.: il.
Series:
(Centrum Polityk Publicznych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie ; 1/2021)
Access mode:
Full text
CC-BY-NC-ND
Nr:
2168353990
report
6

Title:
Polityka zarządzania restrykcjami
Source:
Rząd pod lupą : ranking polityk publicznych 2020 / red. Paweł Musiałek, Tomasz Ociepka - Kraków: Klub Jagielloński ; Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego, 2021, s. 120-124
Series:
(Raport Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego ; 01/2021)
ISBN:
978-83-66562-11-0 ; 978-83-958106-1-9
Access mode:
Full text
CC-BY
Nr:
2168355102
chapter in report
7

Author:
Łukasz Cieślik , Krystyna Dynowska-Chmielewska , Michał Federowicz , Krzysztof Głuc , Jarosław Górniak , Jerzy Hausner , Magdalena Jelonek , Marcin Kędzierski , Stanisław Mazur , Wojciech Paprocki , Barbara Worek
Title:
Poza horyzont : kurs na edukację : przyszłość systemu rozwoju kompetencji w Polsce
Redaktor:
Publisher address:
Kraków: Wydawnictwo Małopolskiej Szkoły Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2020
Physical description:
95 s.: il.; 23 cm
Notes:
Bibliogr.
Research program:
Publikacja została opracowana w ramach projektu "Budowa systemu kształtowania wiedzy, kompetencji i postaw warunkujących szanse rozwojowe Państwa Polskiego w erze rewolucji przemysłowej 4.0". Publikacja finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą DIALOG w latach 2019-2020.
ISBN:
978-83-955443-4-7
Access mode:
Level I:
100.00 pkt
Nr:
2168349574
monograph
8

Title:
Polityka zarządzania restrykcjami wprowadzonymi ze względu na epidemię COVID-19 - wielowymiarowy model analityczno-decyzyjny
Publisher address:
Kraków: Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, 2020
Physical description:
39 s.: il.
Notes:
Bibliogr.,
Access mode:
Nr:
2168355484
report
9

Author:
Title:
Stan nieufności : rządzenie w czasach epidemii
Publisher address:
Kraków: Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, 2020
Physical description:
32 s.
Access mode:
Nr:
2168351844
report
10

Title:
Raport bazowy "Instytucje państwa"
Publisher address:
Kraków: Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, 2020
Physical description:
65 s.: il.
Access mode:
Nr:
2168355472
report
11

Title:
Kredyt studencki typu ICL jako sposób wspófinansowania studiów wyższych
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2020
Physical description:
229 s.: il.; 24 cm
Series:
(Monografie : prace doktorskie Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie ; nr 37)
Notes:
Bibliogr.
Research program:
Publikacja została dofinansowana ze środków subwencji przyznanej Uniwersytetowi Ekonomicznemu w Krakowie.
ISBN:
978-83-7252-805-6
Level I:
100.00 pkt
Nr:
2168347568
monograph
12

Title:
Analiza wpływu restrykcji na epidemię, mobilność i zużycie energii
Publisher address:
Kraków: Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, 2020
Physical description:
16 s.: il.
Notes:
Bibliogr.,
Access mode:
Nr:
2168355482
report
13

Title:
Polityka publiczna w dobie Kryzysu Zachodu - wnioski dla Polski
Source:
Współczesne państwa a kryzys liberalnego Zachodu / red. nauk. Marek A. Cichocki - Warszawa: Centrum Europejskie Natolin, 2019, s. 323-346. - Streszcz. - Bibliogr.
ISBN:
978-8364118-98-2
Level I:
20.00 pkt
Note another doc.:
Dostępne również w języku angielskim: Kędzierski M., (2020), Public Policy in the Age of the Crisis of the West - Conclusions for Poland. [W:] Cichocki M.A. (red.), Contemporary States and the Crisis of the Western Order, Berlin : Peter Lang GmbH, s. 285-305. ISBN 978-3-631-80390-5
Nr:
2168353262
chapter in monograph
14

Title:
Polityka zagraniczna
Source:
Rząd pod lupą : ranking polityk publicznych 2018 / red. Tomasz Ociepka, Paweł Musiałek, Marcin KĘDZIERSKI - Warszawa: Klub Jagielloński, 2018, s. 68-70
Series:
(Raport ; 5/2018)
ISBN:
978-83-950331-8-6
Access mode:
Nr:
2168339727
chapter in report
See main document
15

Title:
Śpieszmy się kochać Niemców : w przededniu europejskiego kryzysu
Source:
klubjagiellonski.pl (2018)
Access mode:
Nr:
2168343800
unreviewed article
16

Title:
Mari Kiviniemi gościem Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Source:
Kurier UEK2018. - nr 2 (77), s. 30-31. - Dostępny w World Wide Web
Access mode:
Nr:
2168342907
varia
17

Title:
Rząd pod lupą : ranking polityk publicznych 2018 [dokument elektroniczny]
Redaktor:
Ociepka Tomasz
, Musiałek Paweł
Publisher address:
Warszawa: Klub Jagielloński, 2018
Physical description:
74 s.
Series:
(Raport ; 5/2018)
ISBN:
978-83-950331-8-6
Access mode:
Nr:
2168339729
report
See related chapters
18

Title:
Polityka w zakresie szkolnictwa zawodowego wobec globalnych wyzwań stojących przed rynkiem pracy = Policy on Vocational Education and Training in the Light of Global Challenges for Labour Market
Source:
Współczesne wyzwania dla gospodarki globalnej / red. nauk. Adam MICHALIK, Marek MACIEJEWSKI - Cracow: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2018, s. 39-48. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Series:
(Przedsiębiorczość Międzynarodowa ; vol. 4, nr 1)
Research program:
Artykuł został sfinansowany ze środków na badania statutowe Wydziału Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w ramach dotacji Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na utrzymanie potencjału badawczego.
ISBN:
978-83-65262-16-5
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168324693
chapter in monograph
See main document
19

Title:
Europejska pieriestrojka : UE jak ZSRR zabija brak solidarności
Source:
klubjagiellonski.pl (2017)
Access mode:
Nr:
2168314249
unreviewed article
20

Title:
Zaprośmy Timmermansa do Krynicy
Source:
klubjagiellonski.pl (2017)
Access mode:
Nr:
2168343808
unreviewed article
21

Title:
Edytorial: Globalne dobra publiczne
Source:
Horyzonty Polityki = Horizons of Politics / red. Marcin KĘDZIERSKI2017. - vol. 8, nr 24, s. 5-6. - Tytuł numeru: Globalne dobra publiczne
Access mode:
Full text
CC-BY-ND
Ministerial journal list:
b
Nr:
2168319925
preface / summary
See main document
22

Author:
Bartosz Marczuk , Paweł Musiałek , Anna Gromada , Ignacy Morawski , Marcin Kędzierski
Title:
Program 500+ to dochód gwarantowany : tyle, że na dzieci [DEBATA cz. 1]
Source:
klubjagiellonski.pl2017
Access mode:
Nr:
2168343804
voice in discussion / interview
23

Author:
Radosław Rybkowski , Marcin Kędzierski
Title:
Zawodówki : reaktywacja : rola wyższych szkół zawodowych w rozwoju społeczno-gospodarczym Polski
Publisher address:
Kraków: Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego, 2017
Physical description:
44 s.: il.; 30 cm
Series:
(Raport ; 4/2017)
Notes:
Streszcz., Bibliogr.
Research program:
Raport został sfinansowany ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach projektu "Dialog".
Access mode:
Nr:
2168327793
report
24

Title:
Wyższe szkolnictwo zawodowe trzeba wymyślić od nowa
Source:
klubjagiellonski.pl (2017)
Access mode:
Nr:
2168314253
unreviewed article
25

Title:
Polityka edukacyjna prowadzona przez UNESCO jako globalne dobro publiczne = Education Policy of UNESCO as a Global Public Good
Source:
Horyzonty Polityki = Horizons of Politics / red. Marcin KĘDZIERSKI. - vol. 8, nr 24 (2017) , s. 53-78. - Tytuł numeru: Globalne dobra publiczne - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168319931
article
See main document
26

Author:
Bartosz Marczuk , Marcin Kędzierski , Paweł Musiałek , Anna Gromada , Ignacy Morawski
Title:
500+ kończy z polityką wstydu za własnych obywateli [DEBATA cz. 2]
Source:
klubjagiellonski.pl2017
Access mode:
Nr:
2168343806
voice in discussion / interview
27

Title:
Horyzonty Polityki = Horizons of Politics
Number:
vol. 8, nr 24
Redaktor tomu:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ignatianum w Krakowie, 2017
Physical description:
238 s.: il.; 24 cm
Notes:
Tytuł numeru: Globalne dobra publiczne, Bibliogr. przy art.Dostępny także w wersji on-line
Access mode:
Full text
CC-BY-ND
Nr:
2168319923
journal / series editorial
See related chapters
28

Author:
Piotr Kaszczyszyn , Marcin Kędzierski
Title:
Strategia to nie magiczna różdżka
Source:
klubjagiellonski.pl2017
Access mode:
Nr:
2168314257
voice in discussion / interview
29

Title:
Trójmorze musi stać się flagowym projektem polskiego rządu
Source:
klubjagiellonski.pl (2017)
Access mode:
Nr:
2168343802
unreviewed article
30

Title:
Editorial: Global Public Goods
Source:
Horyzonty Polityki = Horizons of Politics / red. Marcin KĘDZIERSKI2017. - vol. 8, nr 24, s. 7-8. - Tytuł numeru: Globalne dobra publiczne
Access mode:
Full text
CC-BY-ND
Ministerial journal list:
b
Nr:
2168319927
preface / summary
See main document
31

Author:
Marcin Kędzierski , Tomasz F. Krawczyk
Title:
Droga do partnerstwa
Source:
Rzeczpospolita. - 3 luty (2017) , s. A11
Access mode:
Nr:
2168314223
unreviewed article
32

Title:
Możemy potknąć się o własne nogi
Source:
klubjagiellonski.pl (2017)
Access mode:
Nr:
2168314225
unreviewed article
33

Title:
Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju padnie ofiarą Polski resortowej?
Source:
Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego (2017)
Access mode:
Nr:
2168314413
unreviewed article
34

Title:
Polski bajzel, niemieckie rozchwianie, kontynentalna zawierucha
Source:
klubjagiellonski.pl (2017)
Access mode:
Nr:
2168314255
unreviewed article
35

Title:
Strategia Gowina szansą na dobrą zmianę na polskich uczelniach?
Source:
Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego (2016)
Access mode:
Nr:
2168314415
unreviewed article
36

Author:
Bartłomiej Biga , Anna Borawska , Mariusz Borawski , Mariusz Doszyń , Mateusz Folwarski , Witold Furman , Tomasz Geodecki , Maciej Grodzicki , Bartosz Jakubowski , Jakub Janus , Marcin Kędzierski , Marcin Kędzior , Romana Krzewicka , Małgorzata Łatuszyńska , Danuta Miłaszewicz , Paweł Musiałek , Kesra Nermend , Ksymena Rosiek , Jarema Piekutowski , Marcin Pierzchała , Mateusz Piwowarski , Krzysztof Siewiera , Antoni Sobolewski , Agnieszka Otręba-Szklarczyk , Dariusz Szklarczyk , Maria Szymborska , Mariusz Trojak , Roksana Ulatowska , Dominika Winogrodzka , Marcin Zawicki
Title:
Wykonanie badania ewaluacyjnego pt. "Ewaluacja ex ante Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju" : raport
Redaktor techniczny:
Kurowska Katarzyna
Publisher address:
Warszawa: IBC GROUP Central Europe Holding S.A., 2016
Physical description:
211 s.: il.; 30 cm
Notes:
Streszcz., summ., Bibliogr.
Research program:
Badanie przeprowadzono na podstawie umowy nr DSR/BDG-II/POPT/104/16 zawartej dnia 04.08.2016 r. pomiędzy Wykonawcami badania działającymi wspólnie: IBC GROUP Central Europe Holding SA, Fundacją Rozwoju Badań Społecznych, Centrum Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Przedsiębiorstwo Społeczne sp. z o.o., Fundacją Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego a Zamawiającym - Skarbem Państwa / Ministrem Rozwoju.
Access mode:
Nr:
2168311843
report
37

Author:
Krzysztof Mazur , Marcin Kędzierski
Title:
Menedżerowie projektów, czyli jak oddolnie przełamywać sektorowość państwa
Source:
Dziennik Gazeta Prawna. - nr 178 (4325)(14 września) (2016) , s. A15
Nr:
2168314231
unreviewed article
38

Author:
Jacek Bartosiak , Eugeniusz Chimiczuk
Title:
Potrzeba nowej strategii : wnioski z analizy przetargu na śmigłowce wielozadaniowe
, Radziejewski Bartłomiej
Publisher address:
Kraków: Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego, 2016
Physical description:
19 s.: il.; 30 cm
Series:
(Analiza ; 3)
Access mode:
Nr:
2168314217
report
39

Author:
Michał Lubina , Tomasz Pugacewicz , Marcin Kędzierski , Paweł Musiałek
Title:
Polska powiatem narodów?
Source:
klubjagiellonski.pl2016
Access mode:
Nr:
2168314259
voice in discussion / interview
40

Title:
Trójmorze nie powstanie bez wspólnej agendy wobec Berlina i Brukseli
Source:
Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego (2016)
Access mode:
Nr:
2168314411
unreviewed article
41

Title:
Kredyty studenckie : dobra korekta, która nie naruszy złych fundamentów
Source:
Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego (2016)
Access mode:
Nr:
2168314417
unreviewed article
42

Author:
Paweł Ukielski
Title:
Mapa Trójmorza : przegląd punktów wspólnych i rozbieżności w polityce 12 państw regionu
Publisher address:
Kraków: Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego, 2016
Physical description:
37 s.: il.; 30 cm
Series:
(Raport ; 3/2016)
Notes:
Streszcz.,
Research program:
Raport powstał w ramach projektu "Wiele perspektyw, jeden głos: Europa Środkowo- -Wschodnia w służbie nowego ładu europejskiego" i został sfinansowany ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych oraz dzięki wsparciu Kraków Airport.
Access mode:
Nr:
2168314213
report
43

Title:
Jak stworzyć inny uniwersytet?
Source:
Pressje. - teka 45 (2016) , s. 10-17. - Tytuł numeru: Inny uniwersytet jest możliwy
Access mode:
Nr:
2168313435
article
44

Author:
Bartosz Jakubowski , Bartosz Mazur , Jeremi Rychlewski
Title:
Odkorkować Polskę : propozycja zrównoważonego systemu poboru opłat drogowych
, Radziejewski Bartłomiej
Publisher address:
Kraków: Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego, 2016
Physical description:
46 s.: il.; 30 cm
Series:
(Raport ; 1/2016)
Notes:
Streszcz.,
Access mode:
Nr:
2168314215
report
45

Title:
Już nigdy nie będzie takiego lata
Source:
klubjagiellonski.pl (2016)
Access mode:
Nr:
2168314287
unreviewed article
46

Title:
Wiara czyni cuda : Unia po Unii
Source:
klubjagiellonski.pl (2016)
Access mode:
Nr:
2168314267
unreviewed article
47

Title:
Tajniki ordynacji wyborczych
Source:
Kurier UEK / [red. Piotr CZARNIECKI]2016. - nr [2] 8(69), s. 27. - Dostępny w World Wide Web
Access mode:
Nr:
2168343752
varia
See main document
48

Title:
Inny uniwersytet jest możliwy
Source:
klubjagiellonski.pl (2016)
Access mode:
Nr:
2168314263
unreviewed article
49

Title:
Strategia z wątpliwościami
Source:
klubjagiellonski.pl (2016)
Access mode:
Nr:
2168314265
unreviewed article
50

Author:
Michał Domińczak
Title:
Rodzina na swoim : jak wesprzeć budownictwo jednorodzinne w Polsce?
Publisher address:
Kraków: Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego, 2016
Physical description:
21 s.: il.; 30 cm
Series:
(Analiza ; 1)
Notes:
Streszcz.,
Access mode:
Nr:
2168314219
report
51

Title:
Wpływ Brexitu na sytuację państw Europy Środkowej w UE
Source:
Ośrodek Myśli Politycznej (2016)
Research program:
Tekst powstał w ramach projektu "Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Krakowie, 2016-2018". Projekt współfinansowany przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej. Publikacja wyraża jedynie poglądy autora i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.
Access mode:
Full text
CC-BY
Nr:
2168314221
unreviewed article
52

Title:
Europa trzeźwieje w kwestii imigrantów : Polska może wejść do gry
Source:
Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego (2015)
Prace pomocnicze:
Koleśnik Paula
Access mode:
Nr:
2168314409
unreviewed article
53

Title:
Jak kolonizują nas zagraniczne dyskonty
Source:
klubjagiellonski.pl (2015)
Access mode:
Nr:
2168314305
unreviewed article
54

Title:
Foreword
Source:
Economic Challenges for Higher Education in the Central and Eastern Europe / red. Aleksander SURDEJ, Marcin KĘDZIERSKI - Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2015, s. 5-7
ISBN:
978-83-8019-270-6
Nr:
2168300151
preface / summary
See main document
55

Title:
Lekcja podmiotowości dla polskiej szkoły
Source:
klubjagiellonski.pl (2015)
Access mode:
Nr:
2168314293
unreviewed article
56

Title:
Prawdziwa gra dopiero się rozpoczyna
Source:
klubjagiellonski.pl (2015)
Access mode:
Nr:
2168314297
unreviewed article
57

Author:
Marcin Kędzierski , Bartosz Brzyski
Title:
Kędzierski: Biedni płacą na bogatych : reforma finansowania studiów w Polsce
Source:
klubjagiellonski.pl2015
Access mode:
Nr:
2168314295
voice in discussion / interview
58

Conference:
Economic Challenges for Higher Education in Central and Eastern Europe, Kraków, Polska, od 2015-04-23 do 2015-04-24
Title:
Income-contingent Loan as the Instrument of Financing Higher Education in Central and Eastern Europe - Lessons from Hungary
Source:
Economic Challenges for Higher Education in the Central and Eastern Europe / red. Aleksander SURDEJ, Marcin KĘDZIERSKI - Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2015, s. 45-63 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-8019-270-6
Nr:
2168300153
chapter in conference materials
See main document
59

Title:
Pierwsze wyzwania nowej prezydentury
Source:
klubjagiellonski.pl (2015)
Access mode:
Nr:
2168314307
unreviewed article
60

Author:
Krzysztof Mazur , Marcin Kędzierski
Title:
Plan budowy podmiotowego państwa : 20 idei dla państwa
Source:
klubjagiellonski.pl (2015)
Access mode:
Nr:
2168314289
unreviewed article
61

Title:
Thatcher z odzysku
Source:
klubjagiellonski.pl (2015)
Access mode:
Nr:
2168314311
unreviewed article
62

Title:
Kochana Iwonka Sulik
Source:
klubjagiellonski.pl (2015)
Access mode:
Nr:
2168314309
unreviewed article
63

Title:
Prezydencka korekta polityki zagranicznej nabiera kształtów
Source:
Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego (2015)
Access mode:
Nr:
2168314401
unreviewed article
64

Conference:
Economic Challenges for Higher Education in Central and Eastern Europe, Kraków, Polska, od 2015-04-23 do 2015-04-24
Title:
Economic Challenges for Higher Education in the Central and Eastern Europe
Publisher address:
Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2015
Physical description:
332 s.: il.; 21 cm
Notes:
Bibliogr. przy rozdz.
Research program:
The book was published with the kind support of International Visegrad Found (Small Grant No. 1143006)
ISBN:
978-83-8019-270-6
Nr:
2168300143
conference materials
See related chapters
65

Title:
Patrząc w przyszłość - wyzwania dla szkolnictwa wyższego w Europie Środkowej w XXI wieku
Source:
Kurier UEK / [red. Piotr CZARNIECKI]. - nr 3 (64) (2015) , s. 14-15. - Dostępny także w wersji on-line
Access mode:
Nr:
2168292465
unreviewed article
See main document
66

Author:
Marcin Kędzierski , Bartłomiej Radziejewski
Title:
Marzenie na miarę młodego pokolenia
Source:
Nowa Konfederacja : Internetowy Miesięcznik Idei. - nr 9(63) (2015) , s. 3-6
Access mode:
Nr:
2168313411
unreviewed article
67

Author:
Bartłomiej Radziejewski , Marcin Kędzierski
Title:
Marzenie na miarę młodego pokolenia : tworzymy Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego
Source:
klubjagiellonski.pl (2015)
Access mode:
Nr:
2168314299
unreviewed article
68

Author:
Joanna Szalacha-Jarmużek , Marcin Kędzierski
Title:
List otwarty do Doroty Wellman
Source:
klubjagiellonski.pl2015
Access mode:
Nr:
2168314301
varia
69

Title:
Czas na kredyty studenckie : instrument ICL wstępem do naprawy szkolnictwa wyższego w Polsce
Publisher address:
Kraków: Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego, 2015
Physical description:
21 s.: il.; 30 cm
Series:
(Analiza ; 1)
Notes:
Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168313409
report
70

Title:
Możliwości wykorzystania kredytów studenckich jako instrumentu finansowania studiów wyższych w Polsce
Publisher address:
Kraków: , 2015
Physical description:
459 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Access mode:
Signature:
eDr-344
Nr:
2168308659
doctoral dissertation
71

Author:
Bartłomiej Radziejewski , Marcin Kędzierski
Title:
Cztery wyzwania dla nowego rządu
Source:
klubjagiellonski.pl (2015)
Access mode:
Nr:
2168314291
unreviewed article
72

Conference:
VIII Konferencja Krakowska "Świat współpracy - świat konfrontacji: wybory strategiczne dla Polski w warunkach podwyższonej niepewności", Kraków, Polska, od 2015-06-15 do 2015-06-16
Title:
Imigracja a przyszłość uczelni wyższych w Polsce - szanse i zagrożenia
Source:
Świat współpracy - świat konfrontacji : wybory strategiczne dla Polski w warunkach podwyższonej niepewności / red. Jacek Woźniak - Kraków: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego. Departament Polityki Regionalnej, 2015, s. 165-176
Series:
(Biblioteka Małopolskiego Obserwatorium Polityki Rozwoju ; t. 8)
ISBN:
978-83-65325-02-0
Access mode:
Nr:
2168313405
chapter in conference materials
73

Title:
Kędzierski: Pozwólmy umrzeć Grupie Wyszehradzkiej
Source:
klubjagiellonski.pl (2014)
Access mode:
Nr:
2168314319
unreviewed article
74

Title:
Polska - Korea - losy paralelne
Source:
Kurier UEK / [red. Piotr CZARNIECKI]. - nr 1 (58) (2014) , s. 22. - Dostępny w World Wide Web
Access mode:
Nr:
2168275271
unreviewed article
See main document
75

Title:
Kędzierski: Nasze Polski dwie
Source:
klubjagiellonski.pl (2014)
Access mode:
Nr:
2168314343
unreviewed article
76

Title:
Silna Polska w silnej Unii
Source:
klubjagiellonski.pl (2014)
Access mode:
Nr:
2168314325
unreviewed article
77

Title:
Ucieczka z antyrozwojowej pułapki
Source:
klubjagiellonski.pl (2014)
Access mode:
Nr:
2168314321
unreviewed article
78

Title:
Uniwersytecki kit
Source:
klubjagiellonski.pl (2014)
Research program:
Artykuł powstał w ramach projektu "Przyszłość Europy zależy od młodzieży" finansowanego ze środków programu Erasmus Plus.
Access mode:
Nr:
2168314315
unreviewed article
79

Title:
Kędzierski: Elity w krótkich spodenkach
Source:
klubjagiellonski.pl (2014)
Access mode:
Nr:
2168314345
unreviewed article
80

Title:
Polityka edukacyjna
Source:
Wprowadzenie do nauk o polityce publicznej / red. nauk. Marcin ZAWICKI - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2014, s. [181]-199 - Bibliogr.
Series:
(Zarządzanie Publiczne)
ISBN:
978-83-208-2089-8
Nr:
2168264556
chapter in monograph
See main document
81

Author:
Krzysztof Mazur , Marcin Kędzierski
Title:
Protestwyborczy.pl: Wyborczy bunt trzeba wpisać w prawne ramy
Source:
klubjagiellonski.pl (2014)
Access mode:
Nr:
2168314317
unreviewed article
82

Title:
Kędzierski: Być jak Frank Underwood
Source:
klubjagiellonski.pl (2014)
Access mode:
Nr:
2168314323
unreviewed article
83

Author:
Piotr Dardziński , Michał Dulak , Magdalena Jelonek , Marcin Kędzierski , Seweryn Krupnik , Wojciech Przybylski , Arkady Rzegocki , Jan Filip Staniłko
Title:
Przedsiębiorczość głupcze! Jak wejść na drogę do bogactwa
Publisher address:
Kraków: Księgarnia Akademicka Sp. z o.o. Kraków, 2014
Physical description:
120 s.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.Dostępny w World Wide Web
ISBN:
978-83-939683-0-5
Access mode:
Nr:
2168285621
book
84

Title:
Kędzierski: Sorry, taka jest polityka
Source:
klubjagiellonski.pl (2014)
Access mode:
Nr:
2168314347
unreviewed article
85

Author:
Marcin Kędzierski , Michał Dulak
Conference:
Тhe idea of creative city. Тhe urban policy debate, Kraków, Polska, od 2013-10-17 do 2013-10-18
Title:
How to Govern the City in a Complex Reality?
Source:
The Idea of Creative City : the Urban Policy Debate / ed. Dobrosława WIKTOR-MACH, Piotr Radwański - Kocani: European Scientific Institute, 2014, s. 135-142. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-608-4642-18-3
Access mode:
Nr:
2168282923
chapter in conference materials
See main document
86

Title:
Czas na Międzymorze
Source:
Nowa Konfederacja : Internetowy Miesięcznik Idei. - nr 3(54) (2014) , s. 9-13
Access mode:
Nr:
2168313413
unreviewed article
87

Title:
Time for Intermarium (the Isthmus)
Source:
Visegrad Plus : Forum for Visegrad+ Studies. - 12 grudnia (2014)
Access mode:
Nr:
2168330511
unreviewed article
88

Title:
Kędzierski: Wojna kulturowa a gender
Source:
klubjagiellonski.pl (2013)
Access mode:
Nr:
2168314349
unreviewed article
89

Title:
"Więź" 2012, nr 11-12
Source:
Pressje2013. - teka 30-31, s. 380. - Tytuł numeru: Tu mówi Londyn
Access mode:
Nr:
2168313433
varia
90

Title:
Kędzierski: Pozoranctwa i bezbarwności ciąg dalszy
Source:
klubjagiellonski.pl (2013)
Access mode:
Nr:
2168314355
unreviewed article
91

Title:
Kędzierski: Nowy budżet daje czas Tuskowi
Source:
klubjagiellonski.pl (2013)
Access mode:
Nr:
2168314397
unreviewed article
92

Title:
Dlaczego Polska nie ma swojego Harvardu
Source:
klubjagiellonski.pl (2013)
Access mode:
Nr:
2168314363
unreviewed article
93

Title:
Intelektualne hipsterstwo
Source:
klubjagiellonski.pl2013
Access mode:
Nr:
2168314361
varia
94

Title:
Wyprowadźmy religię ze szkół!
Source:
klubjagiellonski.pl (2013)
Access mode:
Nr:
2168314389
unreviewed article
95

Title:
Śmieciowa robota
Source:
klubjagiellonski.pl (2013)
Access mode:
Nr:
2168314387
unreviewed article
96

Title:
Metoda analizy kosztów i korzyści w polityce publicznej
Source:
Ewaluacja w polityce publicznej / wybór tekstów red. Aleksander SURDEJ - Warszawa: Difin SA, 2013, s. 150-171 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7641-938-1
Nr:
2168262104
chapter in monograph
See main document
97

Title:
Szuflada, filary i miasto, czyli opowieść o 25 latach Klubu Jagiellońskiego
Source:
klubjagiellonski.pl (2013)
Access mode:
Nr:
2168314357
unreviewed article
98

Title:
Kędzierski: Nie idźmy drogą Orbána
Source:
klubjagiellonski.pl (2013)
Access mode:
Nr:
2168314393
unreviewed article
99

Title:
Kędzierski: Konserwatyści i alkohol
Source:
klubjagiellonski.pl (2013)
Access mode:
Nr:
2168314359
unreviewed article
100

Author:
Michał Dulak , Marcin Kędzierski , Tomasz Kwaśnicki , Krzysztof Mazur , Paweł Musiałek , Bartosz Sawicki
Title:
Budżet obywatelski : rekomendacje dla Krakowa
Publisher address:
Kraków: OSOM, 2013
Physical description:
26 s.: il.; 30 cm
Notes:
Streszcz.,
Access mode:
Nr:
2168330509
report
101

Title:
Rola instytucji w programie ekonomii postwalrasowskiej Davida Colandera stanowiącej fundament nowej ekonomii złożoności (complexity economics) = The Role of Institutions in the Post-Walrasian Economics of David Colander and Complexity Economics
Source:
Zarządzanie Publiczne / [red. nacz. Stanisław MAZUR]. - Nr 2-3(24-25) (2013) , s. 90-101. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 8.00 pkt
Nr:
2168275691
article
See main document
102

Title:
Kędzierski: Związki na Powązki?
Source:
klubjagiellonski.pl (2013)
Access mode:
Nr:
2168314391
unreviewed article
103

Title:
Komentarz niesponsorowany przez OFE
Source:
klubjagiellonski.pl (2013)
Access mode:
Nr:
2168314385
unreviewed article
104

Title:
The Higher Education in the Host-country as a Determinant of Foreign Direct Investments (FDI)
Source:
Knowledge, Economy, Society : Global and Regional Challenges of the 21st Century Economy / ed. by Paweł LULA, Bogusz MIKUŁA, Andrzej JAKI - Cracow: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2013, s. 113-122 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-77-8
Nr:
2168296287
chapter in monograph
See main document
105

Author:
Marcin Kędzierski , Krzysztof Mazur , Paweł Rojek
Title:
Ekonomia trynitarna : często zadawane pytania
Source:
Pressje2013. - teka 32-33, s. 286-294. - Tytuł numeru: Boże Ciało
Access mode:
Nr:
2168313431
voice in discussion / interview
106

Title:
Kędzierski: Antyobywatelskie związki, antyobywatelska Platforma
Source:
klubjagiellonski.pl (2013)
Access mode:
Nr:
2168314367
unreviewed article
107

Title:
Klasa kreatywna w Małopolsce - nowa metodologia, nowe wyzwania : analiza porównawcza Małopolski i krajów regionu Europy Środkowo-Wschodniej
Source:
Małopolskie Obserwatorium Polityki Rozwoju. - nr 8 (2012) , s. 59-65
Access mode:
Nr:
2168314195
unreviewed article
108

Title:
Ekonomia trynitarna
Source:
Pressje. - teka 29 (2012) , s. 26-39. - Tytuł numeru: Ekonomia trynitarna
Access mode:
Nr:
2168313415
article
109

Title:
Analiza powstawania i funkcjonowania globalnego reżimu uznawania kwalifikacji i kompetencji zawodowych = The Analysis of the Formation and the Functioning of the Global Regime of Recognition of Professional Qualifications and Competences
Source:
Wprowadzenie do problematyki globalnych reżimów regulacyjnych / red. nauk.: Aleksander SURDEJ, Jan BRZOZOWSKI - Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2012, s. 81-102. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7780-172-7
Nr:
2168233842
chapter in monograph
See main document
110

Author:
Michał Bizoń , Marcin Kędzierski , Jakub Janus , Jakub Moroz , Paweł Rojek , Krzysztof Wołodźko
Title:
Wolny rynek idei
Source:
Pressje2012. - teka 29, s. 152-162. - Tytuł numeru: Ekonomia trynitarna
Access mode:
Nr:
2168313421
varia
111

Title:
Wyższe wykształcenie w krajach docelowych jako determinanta bezpośrednich inwestycji zagranicznych
Source:
Regulacje społeczne a perspektywy rozwoju państw nisko rozwiniętych (Least Developed Countries - LDC) / kier. Aleksander SURDEJ2012, s. 40-58 - Bibliogr.
Signature:
NP-1410/Magazyn
Nr:
2168272496
chapter in unpublished scientific work
See main document
112

Title:
Papież przeciwko kapitalizmowi : prawdziwa doktryna ekonomiczna Jana Pawła II
Source:
Pressje. - teka 24 (2011) , s. 39-49. - Tytuł numeru: Zabiliśmy proroka
Access mode:
Nr:
2168313425
article
113

Title:
Polityka edukacyjna
Source:
Dobre rządzenie - teoretyczne i metodologiczne aspekty analizy i implementacii polityk publicznych / kier. Jerzy HAUSNER2011, s. 192-215 - Bibliogr.
Signature:
NP-1331/Magazyn
Nr:
2168260698
chapter in unpublished scientific work
See main document
114

Author:
Bartłomiej Czajka , Jędrzej Grodniewicz , Marcin Kędzierski , Karol Kleczka , Adam Leszkiewicz , Grzegorz Lewicki , Jan Maciejewski , Marta Maciszewska , Krzysztof Mazur , Tomasz Piątek , Paweł Rojek , Stanisław Ruczaj , Karol Wilczyński
Title:
Papieskie kremówki
Source:
Pressje2011. - teka 24, s. 152-169. - Tytuł numeru: Zabiliśmy proroka
Access mode:
Nr:
2168313427
varia
115

Title:
ERASMUS - fakty i mity : o wpływie programu ERASMUS na szkolnictwo wyższe w Europie
Współpraca:
Abramowicz Ewelina
, Gorgosz Adrian
, Musiałek Paweł
Publisher address:
Kraków: Klub Jagielloński. Jagiellońskie Towarzystwo Kulturalno-Oświatowe, 2010
Physical description:
55 s.: il.; 30 cm
Series:
(Raport Klubu Jagiellońskiego ; 4)
Notes:
Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168314197
report
116

Author:
Title:
Szkolnictwo wyższe w wybranych krajach świata
Publisher address:
Kraków: Klub Jagielloński. Jagiellońskie Towarzystwo Kulturalno-Oświatowe, 2009
Physical description:
77 s.: il.; 30 cm
Access mode:
Nr:
2168314199
report
See related chapters
117

Title:
Podsumowanie
Source:
Szkolnictwo wyższe w wybranych krajach świata / red. Marcin Kędzierski - Kraków: Klub Jagielloński. Jagiellońskie Towarzystwo Kulturalno-Oświatowe, 2009, s. 75-77
Access mode:
Nr:
2168314209
preface / summary
See main document
118

Title:
Indeks Jakości Szkolnictwa Wyższego
Source:
Szkolnictwo wyższe w wybranych krajach świata / red. Marcin Kędzierski - Kraków: Klub Jagielloński. Jagiellońskie Towarzystwo Kulturalno-Oświatowe, 2009, s. 5-11
Access mode:
Nr:
2168314203
chapter in report
See main document
119

Title:
Wstęp
Source:
Szkolnictwo wyższe w wybranych krajach świata / red. Marcin Kędzierski - Kraków: Klub Jagielloński. Jagiellońskie Towarzystwo Kulturalno-Oświatowe, 2009, s. 3-4
Access mode:
Nr:
2168314201
preface / summary
See main document
120

Title:
Prezydencja niemiecka - styczeń-czerwiec 2007 roku
Source:
Prezydencja w Unii Europejskiej : analizy i doświadczenia / red. Krzysztof Szczerski - Kraków: Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, 2009, s. 179-204
ISBN:
978-83-233-2777-6
Access mode:
Nr:
2168313429
chapter in monograph
121

Title:
Nowa Zelandia
Source:
Szkolnictwo wyższe w wybranych krajach świata / red. Marcin Kędzierski - Kraków: Klub Jagielloński. Jagiellońskie Towarzystwo Kulturalno-Oświatowe, 2009, s. 59-63
Access mode:
Nr:
2168314207
chapter in report
See main document
122

Title:
Niemcy
Source:
Szkolnictwo wyższe w wybranych krajach świata / red. Marcin Kędzierski - Kraków: Klub Jagielloński. Jagiellońskie Towarzystwo Kulturalno-Oświatowe, 2009, s. 51-58
Access mode:
Nr:
2168314205
chapter in report
See main document
123

Title:
Jaka alternatywa dla bezpłatnych studiów? Problem finansowania szkolnictwa wyższego = What is the Alternative to Free Higher Education : the Issue of Financing the Higher Education System
Source:
Kultura i Polityka. - nr 5 (2009) , s. 155-171. - Tytuł numeru: Uniwersytet - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168313407
article
124

Author:
Marcin Kędzierski , Ewelina Abramowicz , Grzegorz Bobyla , Zdzisław Skupień , Izabela Zielińska , Maksymilian Galon , Adrian Gorgosz
Title:
Reforma szkolnictwa wyższego w Polsce
Publisher address:
Kraków: Klub Jagielloński. Jagiellońskie Towarzystwo Kulturalno-Oświatowe, 2009
Physical description:
87 s.: il.; 30 cm
Series:
(Raport Klubu Jagiellońskiego)
Access mode:
Nr:
2168314211
report
125

Title:
Wielka gra o Gazociąg Północny
Source:
Pressje. - teka 13 (2008) , s. 141-150. - Tytuł numeru: Polak, Niemiec dwa bratanki
Access mode:
Nr:
2168313423
article
Unpublished documents:
1

Author:
Jan Brzozowski , Marcin Kędzierski , Grzegorz Wrzesiński
Title:
Globalne reżimy regulacyjne : porównawcze studia przypadków
Kierownik tematu:
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010
Physical description:
131 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Research program:
75/KSE/1/2010/S/573
Signature:
NP-1357/Magazyn
Nr:
2168264438
unpublished scientific work
1
Polityka europejska / Marcin KĘDZIERSKI, Paweł Musiałek // W: Rząd pod lupą : ranking polityk publicznych 2020 / red. Paweł Musiałek, Tomasz Ociepka. - Kraków: Klub Jagielloński ; Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego, 2021. - (Raport Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego ; 01/2021). - S. 36-40. - ISBN 978-83-66562-11-0 ; 978-83-958106-1-9. - Pełny tekst: https://klubjagiellonski.pl/wp-content/uploads/2021/01/rzad-pod-lupa-2020-xxx-wersja-online-1.pdf
2
Sieci tworzenia polityki publicznej a współzarządzanie publiczne = Public Policy Networks and Public Governance / Marcin KĘDZIERSKI // W: Polityki publiczne / red. Artur Wołek. - Kraków: Akademia Ignatianum w Krakowie, 2021. - (Słowniki społeczne ; t. 2). - S. 317-337. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7614-492-4. - Pełny tekst: https://slownikispoleczne.ignatianum.edu.pl/pliki/pp_pl.pdf
3
Ludowe improwizacje : jak pandemia zmienia normy społeczne [on-line] / Bartłomiej BIGA, Maciej FRĄCZEK, Marcin KĘDZIERSKI, Michał MOŻDŻEŃ, Marek ORAMUS. - Kraków : Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, 2021. - 47 s. : il. - Bibliogr. - Centrum Polityk Publicznych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie ; 4/2021. - Pełny tekst: https://politykipubliczne.pl/wp-content/uploads/2021/04/22-Ludowe-Improwizacje.pdf
4
Odporność i konkurencyjność gospodarki (komponent A - cele szczegółowe A3, A4) / Marcin KĘDZIERSKI // W: Jak wydamy ponad 100 miliardów? Ocena projektu Krajowego Planu Odbudowy / red. Jakub Kucharczuk, Tomasz Ociepka. - Kraków: Klub Jagielloński ; Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego, 2021. - (Raport Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego ; 02/2021). - S. 44-54. - ISBN 978-83-958106-3-3. - Pełny tekst: https://klubjagiellonski.pl/wp-content/uploads/2021/03/raport-kpo-final.pdf
5
Sanepid w ogniu : ewolucja funkcjonowania Państwowej Inspekcji Sanitarnej w czasie pandemii Covid-19 [on-line] / Marcin KĘDZIERSKI, Marek ORAMUS. - Kraków : Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, 2021. - 30 s. : il. - Centrum Polityk Publicznych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie ; 1/2021. - Pełny tekst: https://politykipubliczne.pl/wp-content/uploads/2021/03/19-Sanepid-w-ogniu.pdf
6
Polityka zarządzania restrykcjami / Marcin KĘDZIERSKI // W: Rząd pod lupą : ranking polityk publicznych 2020 / red. Paweł Musiałek, Tomasz Ociepka. - Kraków: Klub Jagielloński ; Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego, 2021. - (Raport Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego ; 01/2021). - S. 120-124. - ISBN 978-83-66562-11-0 ; 978-83-958106-1-9. - Pełny tekst: https://klubjagiellonski.pl/wp-content/uploads/2021/01/rzad-pod-lupa-2020-xxx-wersja-online-1.pdf
7
Poza horyzont : kurs na edukację : przyszłość systemu rozwoju kompetencji w Polsce / red. Jerzy HAUSNER ; autorzy: Łukasz Cieślik, Krystyna Dynowska-Chmielewska, Michał Federowicz, Krzysztof GŁUC, Jarosław Górniak, Jerzy HAUSNER, Magdalena JELONEK, Marcin KĘDZIERSKI, Stanisław MAZUR, Wojciech Paprocki, Barbara Worek. - Kraków : Wydawnictwo Małopolskiej Szkoły Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2020. - 95 s. : il. ; 23 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-955443-4-7. - Pełny tekst: https://media.freshmail.mx/userfiles/0cl8p8ise4/2575305f60fa0deb862e89163a26f9a41598431986.pdf
8
Polityka zarządzania restrykcjami wprowadzonymi ze względu na epidemię COVID-19 - wielowymiarowy model analityczno-decyzyjny / Marcin KĘDZIERSKI, Rafał LISIAKIEWICZ, Rafał MATYJA, Michał MOŻDŻEŃ, Marek ORAMUS, Michał ŻABIŃSKI. - Kraków : Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, 2020. - 39 s. : il. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://politykipubliczne.pl/wp-content/uploads/2020/10/13-Zarzadzanie-restrykcjami-last.pdf
9
Stan nieufności : rządzenie w czasach epidemii / Bartłomiej BIGA, Marcin KĘDZIERSKI, Rafał MATYJA, Dariusz Mącarz. - Kraków : Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, 2020. - 32 s. - Pełny tekst: http://politykipubliczne.pl/wp-content/uploads/2020/11/15-Stan-nieufnosci.-Rzadzenie-w-czasie-epidemii_last.pdf
10
Raport bazowy "Instytucje państwa" / Katarzyna BARAN, Dagmir Długosz, Marcin KĘDZIERSKI, Rafał LISIAKIEWICZ, Rafał MATYJA, Stanisław MAZUR, Michał MOŻDŻEŃ, Paweł Musiałek, Marcin ZAWICKI, Michał ŻABIŃSKI. - Kraków : Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, 2020. - 65 s. : il. - Pełny tekst: https://politykipubliczne.pl/wp-content/uploads/2020/11/06-Instytucje_panstwa_02.09.2020-last.pdf
11
Kredyt studencki typu ICL jako sposób wspófinansowania studiów wyższych / Marcin KĘDZIERSKI. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2020. - 229 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - Monografie - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, ISSN 1898-6439 ; nr 37. - ISBN 978-83-7252-805-6
12
Analiza wpływu restrykcji na epidemię, mobilność i zużycie energii / Marcin KĘDZIERSKI, Michał MOŻDŻEŃ, Marek ORAMUS. - Kraków : Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, 2020. - 16 s. : il. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://politykipubliczne.pl/wp-content/uploads/2020/10/12-Epidemia_koszty_korzysci_20.10.2020-last.pdf
13
Polityka publiczna w dobie Kryzysu Zachodu - wnioski dla Polski / Marcin KĘDZIERSKI // W: Współczesne państwa a kryzys liberalnego Zachodu / red. nauk. Marek A. Cichocki. - Warszawa: Centrum Europejskie Natolin, 2019. - S. 323-346. - Streszcz. - Bibliogr. - ISBN 978-8364118-98-2
14
Polityka zagraniczna / Marcin KĘDZIERSKI // W: Rząd pod lupą : ranking polityk publicznych 2018 [on-line] / red. Tomasz Ociepka, Paweł Musiałek, Marcin KĘDZIERSKI. - Warszawa: Klub Jagielloński, 2018. - (Raport Klubu Jagiellońskiego ; 5/2018). - S. 68-70. - ISBN 978-83-950331-8-6. - Pełny tekst: https://klubjagiellonski.pl/wp-content/uploads/2018/12/rzaxxd-pod-lupaxx-ranking-polityk-publicznych-2018.pdf
15
Śpieszmy się kochać Niemców : w przededniu europejskiego kryzysu / Marcin KĘDZIERSKI // klubjagiellonski.pl. - (2018)1 ekran. - Pełny tekst: https://klubjagiellonski.pl/2018/01/14/spieszmy-sie-kochac-niemcow-w-przededniu-europejskiego-kryzysu/
16
Mari Kiviniemi gościem Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / Marcin KĘDZIERSKI // Kurier UEK. - nr 2 (77) (2018), s. 30-31. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_nr_77_01_2018_final_small. - ISSN 1689-7757
17
Rząd pod lupą : ranking polityk publicznych 2018 [on-line] / red. Tomasz Ociepka, Paweł Musiałek, Marcin KĘDZIERSKI. - Warszawa : Klub Jagielloński, 2018. - 74 s. - Raport Klubu Jagiellońskiego ; 5/2018. - ISBN 978-83-950331-8-6. - Pełny tekst: https://klubjagiellonski.pl/wp-content/uploads/2018/12/rzaxxd-pod-lupaxx-ranking-polityk-publicznych-2018.pdf
18
Polityka w zakresie szkolnictwa zawodowego wobec globalnych wyzwań stojących przed rynkiem pracy = Policy on Vocational Education and Training in the Light of Global Challenges for Labour Market / Marcin KĘDZIERSKI // W: Współczesne wyzwania dla gospodarki globalnej / red. nauk. Adam MICHALIK, Marek MACIEJEWSKI. - Cracow: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2018. - (Przedsiębiorczość Międzynarodowa = International Entrepreneurship, ISSN 2543-537X ; vol. 4, nr 1). - S. 39-48. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65262-16-5. - Pełny tekst: https://ier.uek.krakow.pl/index.php/pm/article/view/1593/pdf
19
Europejska pieriestrojka : UE jak ZSRR zabija brak solidarności / Marcin KĘDZIERSKI // klubjagiellonski.pl. - (2017)1 ekran. - Pełny tekst: https://klubjagiellonski.pl/2017/05/04/europejska-pieriestrojka-ue-jak-zsrr-zabija-brak-solidarnosci/
20
Zaprośmy Timmermansa do Krynicy / Marcin KĘDZIERSKI // klubjagiellonski.pl. - (2017)1 ekran. - Pełny tekst: https://klubjagiellonski.pl/2017/08/04/zaprosmy-timmermansa-do-krynicy/
21
Edytorial: Globalne dobra publiczne / Marcin KĘDZIERSKI // Horyzonty Polityki = Horizons of Politics / red. Marcin KĘDZIERSKI. - vol. 8, nr 24 (2017), s. 5-6. - Tytuł numeru: Globalne dobra publiczne. - Pełny tekst: https://horyzonty.ignatianum.edu.pl/index.php/HP/article/download/1435/1282
22
Program 500+ to dochód gwarantowany : tyle, że na dzieci [DEBATA cz. 1] / Bartosz Marczuk, Paweł Musiałek, Anna Gromada, Ignacy Morawski, Marcin KĘDZIERSKI // W: klubjagiellonski.pl. - (2017)1 ekran. - Pełny tekst: https://klubjagiellonski.pl/2017/07/15/program-500-dochod-gwarantowany-tyle-ze-na-dzieci-debata-cz-1-marczuk-gromada-morawski-kedzierski/
23
Zawodówki : reaktywacja : rola wyższych szkół zawodowych w rozwoju społeczno-gospodarczym Polski / Radosław Rybkowski, Marcin KĘDZIERSKI. - Kraków : Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego, 2017. - 44 s. : il. ; 30 cm. - Streszcz. - Bibliogr. - (Raport / Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego ; 4/2017). - Pełny tekst: https://klubjagiellonski.pl/wp-content/uploads/2018/06/raport-4-2017-b5.pdf
24
Wyższe szkolnictwo zawodowe trzeba wymyślić od nowa / Marcin KĘDZIERSKI // klubjagiellonski.pl. - (2017)1 ekran. - Pełny tekst: https://klubjagiellonski.pl/2017/04/11/wyzsze-szkolnictwo-zawodowe-trzeba-wymyslic-od-nowa/
25
Polityka edukacyjna prowadzona przez UNESCO jako globalne dobro publiczne = Education Policy of UNESCO as a Global Public Good / Marcin KĘDZIERSKI // Horyzonty Polityki = Horizons of Politics / red. Marcin KĘDZIERSKI. - vol. 8, nr 24 (2017), s. 53-78. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Globalne dobra publiczne. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://horyzonty.ignatianum.edu.pl/index.php/HP/article/download/1088/1276. - ISSN 2082-5897
26
500+ kończy z polityką wstydu za własnych obywateli [DEBATA cz. 2] / Bartosz Marczuk, Marcin KĘDZIERSKI, Paweł Musiałek, Anna Gromada, Ignacy Morawski // W: klubjagiellonski.pl. - (2017)1 ekran. - Pełny tekst: https://klubjagiellonski.pl/2017/07/16/500-konczy-z-polityka-wstydu-za-wlasnych-obywateli-debata-cz-2-marczuk-gromada-morawski-kedzierski/
27
Horyzonty Polityki = Horizons of Politics / red. Marcin KĘDZIERSKI. - Kraków : Akademia Ignatianum, 2017. - vol. 8, nr 24. - 238 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. pol i ang. przy art.. - Tytuł numeru: Globalne dobra publiczne. - Bibliogr. przy art. - Dostępny także w wersji on-line. - Pełny tekst: https://horyzonty.ignatianum.edu.pl/index.php/HP/issue/view/71/showToc. - ISSN 2082-5897
28
Strategia to nie magiczna różdżka / Marcin KĘDZIERSKI ; rozm. Piotr Kaszczyszyn // W: klubjagiellonski.pl. - (2017)1 ekran. - Pełny tekst: https://klubjagiellonski.pl/2017/02/16/kedzierski-strategia-nie-magiczna-rozdzka/
29
Trójmorze musi stać się flagowym projektem polskiego rządu / Marcin KĘDZIERSKI // klubjagiellonski.pl. - (2017)1 ekran. - Pełny tekst: https://klubjagiellonski.pl/2017/07/06/trojmorze-musi-stac-sie-flagowym-projektem-polskiego-rzadu/
30
Editorial: Global Public Goods / Marcin KĘDZIERSKI // Horyzonty Polityki = Horizons of Politics / red. Marcin KĘDZIERSKI. - vol. 8, nr 24 (2017), s. 7-8. - Tytuł numeru: Globalne dobra publiczne. - Pełny tekst: https://horyzonty.ignatianum.edu.pl/index.php/HP/article/download/1436/1283
31
Droga do partnerstwa / Marcin KĘDZIERSKI, Tomasz F. Krawczyk // Rzeczpospolita. - 3 luty (2017), s. A11. - Pełny tekst: http://www.rp.pl/Publicystyka/302029831-Unia-Europejska-Droga-do-partnerstwa.html#ap-1. - ISSN 0208-9130
32
Możemy potknąć się o własne nogi / Marcin KĘDZIERSKI // klubjagiellonski.pl. - (2017)1 ekran. - Pełny tekst: https://klubjagiellonski.pl/2017/02/02/mozemy-potknac-sie-o-wlasne-nogi/
33
Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju padnie ofiarą Polski resortowej? / Marcin KĘDZIERSKI // Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego. - (2017)1 ekran. - Pełny tekst: http://cakj.pl/2017/02/02/strategia-na-rzecz-odpowiedzialnego-rozwoju-padnie-ofiara-polski-resortowej/
34
Polski bajzel, niemieckie rozchwianie, kontynentalna zawierucha / Marcin KĘDZIERSKI // klubjagiellonski.pl. - (2017)1 ekran. - Pełny tekst: https://klubjagiellonski.pl/2017/03/14/polski-bajzel-niemieckie-rozchwianie-kontynentalna-zawierucha/
35
Strategia Gowina szansą na dobrą zmianę na polskich uczelniach? / Marcin KĘDZIERSKI // Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego. - (2016)1 ekran. - Pełny tekst: http://cakj.pl/2016/09/12/strategia-gowina-szansa-na-dobra-zmiane-na-polskich-uczelniach/
36
Wykonanie badania ewaluacyjnego pt. "Ewaluacja ex ante Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju" : raport / Bartłomiej BIGA, Anna Borawska, Mariusz Borawski, Mariusz Doszyń, Mateusz FOLWARSKI, Witold FURMAN, Tomasz GEODECKI, Maciej Grodzicki, Bartosz Jakubowski, Jakub JANUS, Marcin KĘDZIERSKI, Marcin KĘDZIOR, Romana Krzewicka, Małgorzata Łatuszyńska, Danuta Miłaszewicz, Paweł Musiałek, Kesra Nermend, Ksymena ROSIEK, Jarema Piekutowski, Marcin Pierzchała, Mateusz Piwowarski, Krzysztof Siewiera, Antoni Sobolewski, Agnieszka Otręba-Szklarczyk, Dariusz Szklarczyk, Maria Szymborska, Mariusz Trojak, Roksana Ulatowska, Dominika Winogrodzka, Marcin ZAWICKI ; red. tech. Katarzyna Kurowska. - Warszawa : IBC GROUP Central Europe Holding S.A., 2016. - 211 s. : il. ; 30 cm. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
37
Menedżerowie projektów, czyli jak oddolnie przełamywać sektorowość państwa / Krzysztof Mazur, Marcin KĘDZIERSKI // Dziennik Gazeta Prawna. - nr 178 (4325)(14 września) (2016), s. A15. - ISSN 2080-6744
38
Potrzeba nowej strategii : wnioski z analizy przetargu na śmigłowce wielozadaniowe / Jacek Bartosiak, Eugeniusz Chimiczuk ; red. Marcin KĘDZIERSKI, Bartłomiej Radziejewski. - Kraków : Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego, 2016. - 19 s. : il. ; 30 cm. - (Analiza ; 3). - Pełny tekst: http://cakj.pl/wp-content/uploads/2016/06/Potrzeba-nowej-strategii.-Wnioski-z-analizy-przetargu-na-%C5%9Bmig%C5%82owce-wielozadaniowe.pdf
39
Polska powiatem narodów? / Michał Lubina, Tomasz Pugacewicz, Marcin KĘDZIERSKI, Paweł Musiałek // W: klubjagiellonski.pl. - (2016)1 ekran. - Pełny tekst: https://klubjagiellonski.pl/2016/12/22/polska-powiatem-narodow/
40
Trójmorze nie powstanie bez wspólnej agendy wobec Berlina i Brukseli / Marcin KĘDZIERSKI // Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego. - (2016)1 ekran. - Pełny tekst: http://cakj.pl/2016/08/29/trojmorze-nie-powstanie-bez-wspolnej-agendy-wobec-berlina-i-brukseli/
41
Kredyty studenckie : dobra korekta, która nie naruszy złych fundamentów / Marcin KĘDZIERSKI // Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego. - (2016)1 ekran. - Pełny tekst: http://cakj.pl/2016/04/13/kredyty-studenckie-dobra-korekta-ktora-nie-naruszy-zlych-fundamentow/
42
Mapa Trójmorza : przegląd punktów wspólnych i rozbieżności w polityce 12 państw regionu / Paweł Ukielski ; red. Marcin KĘDZIERSKI. - Kraków : Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego, 2016. - 37 s. : il. ; 30 cm. - Streszcz. - (Raport / Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego ; 3/2016). - Pełny tekst: http://cakj.pl/wp-content/uploads/2016/11/Raport-3-2016.pdf
43
Jak stworzyć inny uniwersytet? / Marcin KĘDZIERSKI // Pressje. - teka 45 (2016), s. 10-17. - Tytuł numeru: Inny uniwersytet jest możliwy. - Pełny tekst: https://pressje.pl/media/pressje_shop/article/P45_M.Kedzierski_Jak_stworzyc_inny_uniwersytet.pdf. - ISSN 1644-7050
44
Odkorkować Polskę : propozycja zrównoważonego systemu poboru opłat drogowych / Bartosz Jakubowski, Bartosz Mazur, Jeremi Rychlewski ; red. Marcin KĘDZIERSKI, Bartłomiej Radziejewski. - Kraków : Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego, 2016. - 46 s. : il. ; 30 cm. - Streszcz. - (Raport / Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego ; 1/2016). - Pełny tekst: http://cakj.pl/wp-content/uploads/2016/07/Raport-1-2016.pdf
45
Już nigdy nie będzie takiego lata / Marcin KĘDZIERSKI // klubjagiellonski.pl. - (2016)1 ekran. - Pełny tekst: https://klubjagiellonski.pl/2016/04/25/juz-nigdy-nie-bedzie-takiego-lata/
46
Wiara czyni cuda : Unia po Unii / Marcin KĘDZIERSKI // klubjagiellonski.pl. - (2016)1 ekran. - Pełny tekst: https://klubjagiellonski.pl/2016/06/22/wiara-czyni-cuda/
47
Tajniki ordynacji wyborczych / Marcin KĘDZIERSKI // Kurier UEK / [red. Piotr CZARNIECKI]. - nr [2] 8(69) (2016), s. 27. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_czerwiec_2016. - ISSN 1689-7757
48
Inny uniwersytet jest możliwy / Marcin KĘDZIERSKI // klubjagiellonski.pl. - (2016)1 ekran. - Pełny tekst: https://klubjagiellonski.pl/2016/12/01/inny-uniwersytet-jest-mozliwy/
49
Strategia z wątpliwościami / Marcin KĘDZIERSKI // klubjagiellonski.pl. - (2016)1 ekran. - Pełny tekst: https://klubjagiellonski.pl/2016/09/12/strategia-z-watpliwosciami/
50
Rodzina na swoim : jak wesprzeć budownictwo jednorodzinne w Polsce? / Michał Domińczak ; red. Marcin KĘDZIERSKI. - Kraków : Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego, 2016. - 21 s. : il. ; 30 cm. - Streszcz. - (Analiza ; 1). - Pełny tekst: http://cakj.pl/wp-content/uploads/2016/01/Domi%C5%84czak_Rodzina_na_swoim1.pdf
51
Wpływ Brexitu na sytuację państw Europy Środkowej w UE / Marcin KĘDZIERSKI // Ośrodek Myśli Politycznej. - (2016)1 ekran. - Pełny tekst: http://www.omp.org.pl/artykul.php?artykul=407
52
Europa trzeźwieje w kwestii imigrantów : Polska może wejść do gry / Marcin KĘDZIERSKI ; obliczenia Paula Koleśnik // Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego. - (2015)1 ekran. - Pełny tekst: http://cakj.pl/2015/09/24/europa-trzezwieje-w-kwestii-imigrantow-polska-moze-wejsc-do-gry/
53
Jak kolonizują nas zagraniczne dyskonty / Marcin KĘDZIERSKI // klubjagiellonski.pl. - (2015)1 ekran. - Pełny tekst: https://klubjagiellonski.pl/2015/08/14/jak-kolonizuja-nas-zagraniczne-dyskonty/
54
Foreword / Aleksander SURDEJ, Marcin KĘDZIERSKI // W: Economic Challenges for Higher Education in the Central and Eastern Europe / red. Aleksander SURDEJ, Marcin KĘDZIERSKI. - Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2015. - S. 5-7. - ISBN 978-83-8019-270-6
55
Lekcja podmiotowości dla polskiej szkoły / Marcin KĘDZIERSKI // klubjagiellonski.pl. - (2015)1 ekran. - Pełny tekst: https://klubjagiellonski.pl/2015/10/14/lekcja-podmiotowosci-dla-polskiej-szkoly/
56
Prawdziwa gra dopiero się rozpoczyna / Marcin KĘDZIERSKI // klubjagiellonski.pl. - (2015)1 ekran. - Pełny tekst: https://klubjagiellonski.pl/2015/09/25/prawdziwa-gra-dopiero-sie-rozpoczyna/
57
Kędzierski: Biedni płacą na bogatych : reforma finansowania studiów w Polsce / Marcin KĘDZIERSKI ; rozm. Bartosz Brzyski // W: klubjagiellonski.pl. - (2015)1 ekran. - Pełny tekst: https://klubjagiellonski.pl/2015/10/06/kedzierski-biedni-placa-na-bogatych-reforma-finansowania-studiow-w-polsce/
58
Income-contingent Loan as the Instrument of Financing Higher Education in Central and Eastern Europe - Lessons from Hungary / Marcin KĘDZIERSKI // W: Economic Challenges for Higher Education in the Central and Eastern Europe / red. Aleksander SURDEJ, Marcin KĘDZIERSKI. - Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2015. - S. 45-63. - Bibliogr. - ISBN 978-83-8019-270-6
59
Pierwsze wyzwania nowej prezydentury / Marcin KĘDZIERSKI // klubjagiellonski.pl. - (2015)1 ekran. - Pełny tekst: https://klubjagiellonski.pl/2015/05/26/pierwsze-wyzwania-nowej-prezydentury/
60
Plan budowy podmiotowego państwa : 20 idei dla państwa / Krzysztof Mazur, Marcin KĘDZIERSKI // klubjagiellonski.pl. - (2015)1 ekran (2015)1 ekran. - Pełny tekst: https://klubjagiellonski.pl/2015/11/09/plan-budowy-podmiotowego-panstwa/
61
Thatcher z odzysku / Marcin KĘDZIERSKI // klubjagiellonski.pl. - (2015)1 ekran. - Pełny tekst: https://klubjagiellonski.pl/2015/01/15/kedzierski-thatcher-z-odzysku/
62
Kochana Iwonka Sulik / Marcin KĘDZIERSKI // klubjagiellonski.pl. - (2015)1 ekran. - Pełny tekst: https://klubjagiellonski.pl/2015/01/26/kochana-iwonka-sulik/
63
Prezydencka korekta polityki zagranicznej nabiera kształtów / Marcin KĘDZIERSKI // Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego. - (2015)1 ekran. - Pełny tekst: http://cakj.pl/2015/08/18/korekta-dudy-nabiera-ksztaltow/
64
Economic Challenges for Higher Education in the Central and Eastern Europe / red. Aleksander SURDEJ, Marcin KĘDZIERSKI. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2015. - 332 s. : il. ; 21 cm. - Bibliogr. przy rozdz. - ISBN 978-83-8019-270-6
65
Patrząc w przyszłość - wyzwania dla szkolnictwa wyższego w Europie Środkowej w XXI wieku / Marcin KĘDZIERSKI // Kurier UEK / [red. Piotr CZARNIECKI]. - nr 3 (64) (2015), s. 14-15. - Dostępny także w wersji on-line. - Pełny tekst: http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_03_maj_final_small. - ISSN 1689-7757
66
Marzenie na miarę młodego pokolenia / Marcin KĘDZIERSKI, Bartłomiej Radziejewski // Nowa Konfederacja : Internetowy Miesięcznik Idei. - nr 9(63) (2015), s. 3-6. - Pełny tekst: http://www.nowakonfederacja.pl/wp-content/uploads/2015/09/NK-63.pdf
67
Marzenie na miarę młodego pokolenia : tworzymy Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego / Bartłomiej Radziejewski, Marcin KĘDZIERSKI // klubjagiellonski.pl. - (2015)1 ekran (2015)1 ekran. - Pełny tekst: https://klubjagiellonski.pl/2015/09/04/marzenie-na-miare-mlodego-pokolenia-tworzymy-centrum-analiz-klubu-jagiellonskiego/
68
List otwarty do Doroty Wellman / Joanna Szalacha-Jarmużek, Marcin KĘDZIERSKI // W: klubjagiellonski.pl. - (2015)1 ekran. - Pełny tekst: https://klubjagiellonski.pl/2015/08/30/list-otwarty-do-doroty-wellman/
69
Czas na kredyty studenckie : instrument ICL wstępem do naprawy szkolnictwa wyższego w Polsce / Marcin KĘDZIERSKI. - Kraków : Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego, 2015. - 21 s. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. - (Analiza ; 1). - Pełny tekst: http://cakj.pl/wp-content/uploads/2015/10/K%C4%99dzierski_Czas-na-kredyty-studenckie.pdf
70
Możliwości wykorzystania kredytów studenckich jako instrumentu finansowania studiów wyższych w Polsce / Marcin KĘDZIERSKI ; . - Kraków : , 2015. - 459 k. : il. ; 30 cm. - Promotor: Aleksander SURDEJ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazybg.uek.krakow.pl/cyfrowa/kolekcje/publikacja/1200003230
71
Cztery wyzwania dla nowego rządu / Bartłomiej Radziejewski, Marcin KĘDZIERSKI // klubjagiellonski.pl. - (2015)1 ekran (2015)1 ekran. - Pełny tekst: https://klubjagiellonski.pl/2015/10/26/cztery-wyzwania-dla-nowego-rzadu/
72
Imigracja a przyszłość uczelni wyższych w Polsce - szanse i zagrożenia / Marcin KĘDZIERSKI // W: Świat współpracy - świat konfrontacji : wybory strategiczne dla Polski w warunkach podwyższonej niepewności / red. Jacek Woźniak. - Kraków: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego. Departament Polityki Regionalnej, 2015. - (Biblioteka Małopolskiego Obserwatorium Polityki Rozwoju, ISSN 2083-8808 ; t. 8). - S. 165-176. - ISBN 978-83-65325-02-0. - Pełny tekst: http://www.konferencjekrakowskie.pl/images/wydawnictwa/Swiat_wspolpracy_swiat_konfrontacji/VIII_Konferencja_Krakowska_sklad_na_strone.pdf
73
Kędzierski: Pozwólmy umrzeć Grupie Wyszehradzkiej / Marcin KĘDZIERSKI // klubjagiellonski.pl. - (2014)1 ekran. - Pełny tekst: https://klubjagiellonski.pl/2014/11/04/kedzierski-pozwolmy-umrzec-grupie-wyszehradzkiej/
74
Polska - Korea - losy paralelne / Marcin KĘDZIERSKI // Kurier UEK / [red. Piotr CZARNIECKI]. - nr 1 (58) (2014), s. 22. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_01_2014_small. - ISSN 1689-7757
75
Kędzierski: Nasze Polski dwie / Marcin KĘDZIERSKI // klubjagiellonski.pl. - (2014)1 ekran. - Pełny tekst: https://klubjagiellonski.pl/2014/04/07/kedzierski-nasze-polski-dwie/
76
Silna Polska w silnej Unii / Marcin KĘDZIERSKI // klubjagiellonski.pl. - (2014)1 ekran. - Pełny tekst: https://klubjagiellonski.pl/2014/05/26/kedzierski-silna-polska-w-silnej-unii/
77
Ucieczka z antyrozwojowej pułapki / Marcin KĘDZIERSKI // klubjagiellonski.pl. - (2014)1 ekran. - Pełny tekst: https://klubjagiellonski.pl/2014/10/02/kedzierski-ucieczka-z-antyrozwojowej-pulapki/
78
Uniwersytecki kit / Marcin KĘDZIERSKI // klubjagiellonski.pl. - (2014)1 ekran. - Pełny tekst: https://klubjagiellonski.pl/2014/11/27/kedzierski-uniwersytecki-kit/
79
Kędzierski: Elity w krótkich spodenkach / Marcin KĘDZIERSKI // klubjagiellonski.pl. - (2014)1 ekran. - Pełny tekst: https://klubjagiellonski.pl/2014/02/20/kedzierski-elity-w-krotkich-spodenkach/
80
Polityka edukacyjna / Marcin KĘDZIERSKI, Bartosz Józefowski // W: Wprowadzenie do nauk o polityce publicznej / red. nauk. Marcin ZAWICKI. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2014. - (Zarządzanie Publiczne / Uniwersytet Ekonomiczny (Kraków). Katedra Gospodarki i Administracji Publicznej). - S. [181]-199. - Bibliogr. - ISBN 978-83-208-2089-8
81
Protestwyborczy.pl: Wyborczy bunt trzeba wpisać w prawne ramy / Krzysztof Mazur, Marcin KĘDZIERSKI // klubjagiellonski.pl. - (2014)1 ekran (2014)1 ekran. - Pełny tekst: https://klubjagiellonski.pl/2014/11/21/protestwyborczypl-wyborczy-bunt-trzeba-wpisac-w-prawne-ramy/
82
Kędzierski: Być jak Frank Underwood / Marcin KĘDZIERSKI // klubjagiellonski.pl. - (2014)1 ekran. - Pełny tekst: https://klubjagiellonski.pl/2014/07/06/kedzierski-byc-jak-frank-underwood/
83
Przedsiębiorczość głupcze! Jak wejść na drogę do bogactwa / Piotr Dardziński, Michał Dulak, Magdalena JELONEK, Marcin KĘDZIERSKI, Seweryn Krupnik, Wojciech Przybylski, Arkady Rzegocki, Jan Filip Staniłko. - Kraków : Księgarnia Akademicka Sp. z o.o. Kraków, 2014. - 120 s. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. - Dostępny w World Wide Web. - ISBN 978-83-939683-0-5. - Pełny tekst: http://lepszapolska.org/wp-content/uploads/2014/08/Raport-Przedsiebiorczosc-Glupcze.pdf
84
Kędzierski: Sorry, taka jest polityka / Marcin KĘDZIERSKI // klubjagiellonski.pl. - (2014)1 ekran. - Pełny tekst: https://klubjagiellonski.pl/2014/01/28/kedzierski-sorry-taka-jest-polityka/
85
How to Govern the City in a Complex Reality? / Marcin KĘDZIERSKI, Michał Dulak // W: The Idea of Creative City : the Urban Policy Debate / ed. Dobrosława WIKTOR-MACH, Piotr Radwański. - Kocani: European Scientific Institute, 2014. - S. 135-142. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-608-4642-18-3. - Pełny tekst: http://eujournal.org/files/journals/1/books/Cracow2013.pdf
86
Czas na Międzymorze / Marcin KĘDZIERSKI // Nowa Konfederacja : Internetowy Miesięcznik Idei. - nr 3(54) (2014), s. 9-13. - Pełny tekst: http://www.nowakonfederacja.pl/wp-content/uploads/2014/12/NK-54.pdf
87
Time for Intermarium (the Isthmus) / Marcin KĘDZIERSKI // Visegrad Plus : Forum for Visegrad+ Studies [on-line]. - 12 grudnia (2014)1 ekran. - Pełny tekst: http://visegradplus.org/opinion/time-intermarium-isthmus/
88
Kędzierski: Wojna kulturowa a gender / Marcin KĘDZIERSKI // klubjagiellonski.pl. - (2013)1 ekran. - Pełny tekst: https://klubjagiellonski.pl/2013/12/30/kedzierski-wojna-kulturowa-a-gender/
89
"Więź" 2012, nr 11-12 / Marcin Kędzierski // Pressje. - teka 30-31 (2013), s. 380. - Tytuł numeru: Tu mówi Londyn. - Pełny tekst: https://pressje.pl/media/pressje_shop/article/article__issue_326.pdf. - ISSN 1644-7050
90
Kędzierski: Pozoranctwa i bezbarwności ciąg dalszy / Marcin KĘDZIERSKI // klubjagiellonski.pl. - (2013)1 ekran. - Pełny tekst: https://klubjagiellonski.pl/2013/11/18/kedzierski-pozoranctwa-i-bezbarwnosci-ciag-dalszy/
91
Kędzierski: Nowy budżet daje czas Tuskowi / Marcin KĘDZIERSKI // klubjagiellonski.pl. - (2013)1 ekran. - Pełny tekst: https://klubjagiellonski.pl/2013/07/26/kedzierski-nowy-budzet-daje-czas-tuskowi/
92
Dlaczego Polska nie ma swojego Harvardu / Marcin KĘDZIERSKI // klubjagiellonski.pl. - (2013)1 ekran. - Pełny tekst: https://klubjagiellonski.pl/2013/09/30/kedzierski-dlaczego-polska-nie-ma-swojego-harvardu/
93
Intelektualne hipsterstwo / Marcin KĘDZIERSKI // W: klubjagiellonski.pl. - (2013)1 ekran. - Pełny tekst: https://klubjagiellonski.pl/2013/10/17/intelektualne-hipsterstwo/
94
Wyprowadźmy religię ze szkół! / Marcin KĘDZIERSKI // klubjagiellonski.pl. - (2013)1 ekran. - Pełny tekst: https://klubjagiellonski.pl/2013/08/29/kedzierski-wyprowadzmy-religie-ze-szkol/
95
Śmieciowa robota / Marcin KĘDZIERSKI // klubjagiellonski.pl. - (2013)1 ekran. - Pełny tekst: https://klubjagiellonski.pl/2013/09/05/kedzierski-smieciowa-robota/
96
Metoda analizy kosztów i korzyści w polityce publicznej / Aleksander SURDEJ, Marcin KĘDZIERSKI // W: Ewaluacja w polityce publicznej / wybór tekstów red. Aleksander SURDEJ. - Warszawa: Difin SA, 2013. - S. 150-171. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7641-938-1
97
Szuflada, filary i miasto, czyli opowieść o 25 latach Klubu Jagiellońskiego / Marcin KĘDZIERSKI // klubjagiellonski.pl. - (2013)1 ekran. - Pełny tekst: https://klubjagiellonski.pl/2013/11/10/szuflada-filary-i-miasto-czyli-opowiesc-o-25-latach-klubu-jagiellonskiego/
98
Kędzierski: Nie idźmy drogą Orbána / Marcin KĘDZIERSKI // klubjagiellonski.pl. - (2013)1 ekran. - Pełny tekst: https://klubjagiellonski.pl/2013/08/07/kedzierski-nie-isc-droga-orbana/
99
Kędzierski: Konserwatyści i alkohol / Marcin KĘDZIERSKI // klubjagiellonski.pl. - (2013)1 ekran. - Pełny tekst: https://klubjagiellonski.pl/2013/10/31/kedzierski-konserwatysci-i-alkohol/
100
Budżet obywatelski : rekomendacje dla Krakowa / Michał Dulak, Marcin KĘDZIERSKI (red.), Tomasz Kwaśnicki, Krzysztof Mazur, Paweł Musiałek, Bartosz Sawicki. - Kraków : OSOM, 2013. - 26 s. : il. ; 30 cm. - Streszcz. - Pełny tekst: https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/bitstream/handle/item/52849/dulak_kedzierski_kwasnicki_mazur_musialek_sawicki_budzet_obywatelski_rekomendacje_dla_krakowa_2013.pdf?sequence=3&isAllowed=y
101
Rola instytucji w programie ekonomii postwalrasowskiej Davida Colandera stanowiącej fundament nowej ekonomii złożoności (complexity economics) = The Role of Institutions in the Post-Walrasian Economics of David Colander and Complexity Economics / Marcin KĘDZIERSKI // Zarządzanie Publiczne / [red. nacz. Stanisław MAZUR]. - Nr 2-3(24-25) (2013), s. 90-101. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.zarzadzaniepubliczne.pl/download/ZP24-25/zp-2425-8.pdf. - ISSN 1898-3529
102
Kędzierski: Związki na Powązki? / Marcin KĘDZIERSKI // klubjagiellonski.pl. - (2013)1 ekran. - Pełny tekst: https://klubjagiellonski.pl/2013/08/24/kedzierski-zwiazki-na-powazki/
103
Komentarz niesponsorowany przez OFE / Marcin KĘDZIERSKI // klubjagiellonski.pl. - (2013)1 ekran. - Pełny tekst: https://klubjagiellonski.pl/2013/09/06/kedzierski-komentarz-niesponsorowany-przez-ofe/
104
The Higher Education in the Host-country as a Determinant of Foreign Direct Investments (FDI) / Marcin KĘDZIERSKI, Michał MOŻDŻEŃ // W: Knowledge, Economy, Society : Global and Regional Challenges of the 21st Century Economy / ed. by Paweł LULA, Bogusz MIKUŁA, Andrzej JAKI. - Cracow: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2013. - S. 113-122. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62511-77-8
105
Ekonomia trynitarna : często zadawane pytania / Marcin Kędzierski, Krzysztof Mazur, Paweł Rojek // Pressje. - teka 32-33 (2013), s. 286-294. - Tytuł numeru: Boże Ciało. - Pełny tekst: https://pressje.pl/media/pressje_shop/article/article__issue_346.pdf. - ISSN 1644-7050
106
Kędzierski: Antyobywatelskie związki, antyobywatelska Platforma / Marcin KĘDZIERSKI // klubjagiellonski.pl. - (2013)1 ekran. - Pełny tekst: https://klubjagiellonski.pl/2013/09/13/kedzierski-antyobywatelskie-zwiazki-antyobywatelska-platforma/
107
Klasa kreatywna w Małopolsce - nowa metodologia, nowe wyzwania : analiza porównawcza Małopolski i krajów regionu Europy Środkowo-Wschodniej / Marcin Kędzierski // Małopolskie Obserwatorium Polityki Rozwoju. - nr 8 (2012), s. 59-65. - Pełny tekst: https://www.yumpu.com/xx/document/view/38220014/malopolskie-obserwatorium-polityki-rozwoju. - ISSN 1898-1429
108
Ekonomia trynitarna / Marcin Kędzierski // Pressje. - teka 29 (2012), s. 26-39. - Tytuł numeru: Ekonomia trynitarna. - Pełny tekst: https://pressje.pl/media/pressje_shop/article/article__issue_409.pdf. - ISSN 1644-7050
109
Analiza powstawania i funkcjonowania globalnego reżimu uznawania kwalifikacji i kompetencji zawodowych = The Analysis of the Formation and the Functioning of the Global Regime of Recognition of Professional Qualifications and Competences / Marcin KĘDZIERSKI // W: Wprowadzenie do problematyki globalnych reżimów regulacyjnych / red. nauk.: Aleksander SURDEJ, Jan BRZOZOWSKI. - Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2012. - S. 81-102. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7780-172-7
110
Wolny rynek idei / Michał Bizoń, Marcin Kędzierski, Jakub Janus, Jakub Moroz, Paweł Rojek, Krzysztof Wołodźko // Pressje. - teka 29 (2012), s. 152-162. - Tytuł numeru: Ekonomia trynitarna. - Pełny tekst: https://pressje.pl/media/pressje_shop/article/article__issue_151.pdf. - ISSN 1644-7050
111
Wyższe wykształcenie w krajach docelowych jako determinanta bezpośrednich inwestycji zagranicznych / Marcin KĘDZIERSKI, Michał MOŻDŻEŃ // W: Regulacje społeczne a perspektywy rozwoju państw nisko rozwiniętych (Least Developed Countries - LDC) / kier. Aleksander SURDEJ. - (2012), s. 40-58. - Bibliogr.
112
Papież przeciwko kapitalizmowi : prawdziwa doktryna ekonomiczna Jana Pawła II / Marcin Kędzierski // Pressje. - teka 24 (2011), s. 39-49. - Tytuł numeru: Zabiliśmy proroka. - Pełny tekst: https://pressje.pl/media/pressje_shop/article/article__issue_226.pdf. - ISSN 1644-7050
113
Polityka edukacyjna / Bartosz Józefowski, Marcin KĘDZIERSKI // W: Dobre rządzenie - teoretyczne i metodologiczne aspekty analizy i implementacii polityk publicznych / kier. Jerzy HAUSNER. - (2011), s. 192-215. - Bibliogr.
114
Papieskie kremówki / Bartłomiej Czajka, Jędrzej Grodniewicz, Marcin Kędzierski, Karol Kleczka, Adam Leszkiewicz, Grzegorz Lewicki, Jan Maciejewski, Marta Maciszewska, Krzysztof Mazur, Tomasz Piątek, Paweł Rojek, Stanisław Ruczaj, Karol Wilczyński // Pressje. - teka 24 (2011), s. 152-169. - Tytuł numeru: Zabiliśmy proroka. - Pełny tekst: https://pressje.pl/media/pressje_shop/article/article__issue_9.pdf. - ISSN 1644-7050
115
ERASMUS - fakty i mity : o wpływie programu ERASMUS na szkolnictwo wyższe w Europie / Marcin Kędzierski ; współ. Ewelina Abramowicz, Adrian Gorgosz, Paweł Musiałek. - Kraków : Klub Jagielloński. Jagiellońskie Towarzystwo Kulturalno-Oświatowe, 2010. - 55 s. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. - Raport Klubu Jagiellońskiego ; 4. - Pełny tekst: https://docplayer.pl/6881266-Erasmus-fakty-i-mity-o-wplywie-programu-erasmus-na-szkolnictwo-wyzsze-w-europie-marcin-kedzierski.html
116
Szkolnictwo wyższe w wybranych krajach świata / red. Marcin Kędzierski. - Kraków : Klub Jagielloński. Jagiellońskie Towarzystwo Kulturalno-Oświatowe, 2009. - 77 s. : il. ; 30 cm. - Pełny tekst: https://docplayer.pl/3788436-Szkolnictwo-wyzsze-w-wybranych-krajach-swiata.html
117
Podsumowanie / Marcin Kędzierski // W: Szkolnictwo wyższe w wybranych krajach świata / red. Marcin Kędzierski. - Kraków: Klub Jagielloński. Jagiellońskie Towarzystwo Kulturalno-Oświatowe, 2009. - S. 75-77. - Pełny tekst: https://docplayer.pl/3788436-Szkolnictwo-wyzsze-w-wybranych-krajach-swiata.html
118
Indeks Jakości Szkolnictwa Wyższego / Marcin Kędzierski // W: Szkolnictwo wyższe w wybranych krajach świata / red. Marcin Kędzierski. - Kraków: Klub Jagielloński. Jagiellońskie Towarzystwo Kulturalno-Oświatowe, 2009. - S. 5-11. - Pełny tekst: https://docplayer.pl/3788436-Szkolnictwo-wyzsze-w-wybranych-krajach-swiata.html
119
Wstęp / Marcin Kędzierski // W: Szkolnictwo wyższe w wybranych krajach świata / red. Marcin Kędzierski. - Kraków: Klub Jagielloński. Jagiellońskie Towarzystwo Kulturalno-Oświatowe, 2009. - S. 3-4. - Pełny tekst: https://docplayer.pl/3788436-Szkolnictwo-wyzsze-w-wybranych-krajach-swiata.html
120
Prezydencja niemiecka - styczeń-czerwiec 2007 roku / Marcin Kędzierski // W: Prezydencja w Unii Europejskiej : analizy i doświadczenia / red. Krzysztof Szczerski. - Kraków: Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, 2009. - S. 179-204. - ISBN 978-83-233-2777-6
121
Nowa Zelandia / Marcin Kędzierski // W: Szkolnictwo wyższe w wybranych krajach świata / red. Marcin Kędzierski. - Kraków: Klub Jagielloński. Jagiellońskie Towarzystwo Kulturalno-Oświatowe, 2009. - S. 59-63. - Pełny tekst: https://docplayer.pl/3788436-Szkolnictwo-wyzsze-w-wybranych-krajach-swiata.html
122
Niemcy / Marcin Kędzierski // W: Szkolnictwo wyższe w wybranych krajach świata / red. Marcin Kędzierski. - Kraków: Klub Jagielloński. Jagiellońskie Towarzystwo Kulturalno-Oświatowe, 2009. - S. 51-58. - Pełny tekst: https://docplayer.pl/3788436-Szkolnictwo-wyzsze-w-wybranych-krajach-swiata.html
123
Jaka alternatywa dla bezpłatnych studiów? Problem finansowania szkolnictwa wyższego = What is the Alternative to Free Higher Education : the Issue of Financing the Higher Education System / Marcin Kędzierski // Kultura i Polityka. - nr 5 (2009), s. 155-171. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Uniwersytet. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.wse.krakow.pl/pl/nauka-i-badania/kip/archiwum-kip/download/317_b1e8af9111ee42936b6025f6e843ba57. - ISSN 1899-4466
124
Reforma szkolnictwa wyższego w Polsce / red. Marcin Kędzierski ; Marcin Kędzierski, Ewelina Abramowicz, Grzegorz Bobyla, Zdzisław Skupień, Izabela Zielińska, Maksymilian Galon, Adrian Gorgosz. - Kraków : Klub Jagielloński. Jagiellońskie Towarzystwo Kulturalno-Oświatowe, 2009. - 87 s. : il. ; 30 cm. - Raport Klubu Jagiellońskiego
125
Wielka gra o Gazociąg Północny / Marcin Kędzierski // Pressje. - teka 13 (2008), s. 141-150. - Tytuł numeru: Polak, Niemiec dwa bratanki. - Pełny tekst: https://pressje.pl/media/pressje_shop/article/article_13_issue6.pdf. - ISSN 1644-7050
126
Globalne reżimy regulacyjne : porównawcze studia przypadków / kier. tematu: Aleksander SURDEJ, członkowie zespołu: Jan BRZOZOWSKI, Marcin KĘDZIERSKI, Grzegorz Wrzesiński. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 2010. - 131 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
1
Kędzierski M., Musiałek P., (2021), Polityka europejska. [W:] Musiałek P., Ociepka T. (red.), Rząd pod lupą : ranking polityk publicznych 2020, Kraków : Klub Jagielloński : Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego, s. 36-40.
2
Kędzierski M., (2021), Sieci tworzenia polityki publicznej a współzarządzanie publiczne. [W:] Wołek A. (red.), Polityki publiczne, Kraków : Akademia Ignatianum w Krakowie, s. 317-337.
3
Biga B., Frączek M., Kędzierski M., Możdżeń M., Oramus M., (2021), Ludowe improwizacje: jak pandemia zmienia normy społeczne, [on-line], Kraków : Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, 47 s.
4
Kędzierski M., (2021), Odporność i konkurencyjność gospodarki (komponent A - cele szczegółowe A3, A4). [W:] Kucharczuk J., Ociepka T. (red.), Jak wydamy ponad 100 miliardów? Ocena projektu Krajowego Planu Odbudowy, Kraków : Klub Jagielloński : Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego, s. 44-54.
5
Kędzierski M., Oramus M., (2021), Sanepid w ogniu: ewolucja funkcjonowania Państwowej Inspekcji Sanitarnej w czasie pandemii Covid-19, [on-line], Kraków : Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, 30 s.
6
Kędzierski M., (2021), Polityka zarządzania restrykcjami. [W:] Musiałek P., Ociepka T. (red.), Rząd pod lupą : ranking polityk publicznych 2020, Kraków : Klub Jagielloński : Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego, s. 120-124.
7
Cieślik Ł., Dynowska-Chmielewska K., Federowicz M., Głuc K., Górniak J., Hausner J., Jelonek M., Kędzierski M., Mazur S., Paprocki W., Worek B., (2020), Poza horyzont: kurs na edukację: przyszłość systemu rozwoju kompetencji w Polsce, Hausner J. (red.), Kraków : Wydawnictwo Małopolskiej Szkoły Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 95 s.
8
Kędzierski M., Lisiakiewicz R., Matyja R., Możdżeń M., Oramus M., Żabiński M., (2020), Polityka zarządzania restrykcjami wprowadzonymi ze względu na epidemię COVID-19 - wielowymiarowy model analityczno-decyzyjny, Kraków : Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, 39 s.
9
Biga B., Kędzierski M., Matyja R., Mącarz D., (2020), Stan nieufności: rządzenie w czasach epidemii, Kraków : Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, 32 s.
10
Baran K., Długosz D., Kędzierski M., Lisiakiewicz R., Matyja R., Mazur S., Możdżeń M., Musiałek P., Zawicki M., Żabiński M., (2020), Raport bazowy "Instytucje państwa", Kraków : Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, 65 s.
11
Kędzierski M., (2020), Kredyt studencki typu ICL jako sposób wspófinansowania studiów wyższych, (Monografie : prace doktorskie Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, nr 37), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 229 s.
12
Kędzierski M., Możdżeń M., Oramus M., (2020), Analiza wpływu restrykcji na epidemię, mobilność i zużycie energii, Kraków : Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, 16 s.
13
Kędzierski M., (2019), Polityka publiczna w dobie Kryzysu Zachodu - wnioski dla Polski. [W:] Cichocki (red.), Współczesne państwa a kryzys liberalnego Zachodu, Warszawa : Centrum Europejskie Natolin, s. 323-346.
14
Kędzierski M., (2018), Polityka zagraniczna. [W:] Ociepka T., Musiałek P., KĘDZIERSKI M. (red.), Rząd pod lupą : ranking polityk publicznych 2018 [on-line], Warszawa : Klub Jagielloński, s. 68-70.
15
Kędzierski M., (2018), Śpieszmy się kochać Niemców : w przededniu europejskiego kryzysu, "klubjagiellonski.pl"; https://klubjagiellonski.pl/2018/01/14/spieszmy-sie-kochac-niemcow-w-przededniu-europejskiego-kryzysu/
16
Kędzierski M., (2018), Mari Kiviniemi gościem Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, "Kurier UEK", nr 2 (77), s. 30-31; https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_nr_77_01_2018_final_small
17
Ociepka T., Musiałek P., Kędzierski M. (red.), (2018), Rząd pod lupą: ranking polityk publicznych 2018, [on-line], Warszawa : Klub Jagielloński, 74 s.
18
Kędzierski M., (2018), Polityka w zakresie szkolnictwa zawodowego wobec globalnych wyzwań stojących przed rynkiem pracy. [W:] Michalik A., Maciejewski M. (red.), Współczesne wyzwania dla gospodarki globalnej (Przedsiębiorczość Międzynarodowa; vol. 4, nr 1), Cracow : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 39-48.
19
Kędzierski M., (2017), Europejska pieriestrojka : UE jak ZSRR zabija brak solidarności, "klubjagiellonski.pl"; https://klubjagiellonski.pl/2017/05/04/europejska-pieriestrojka-ue-jak-zsrr-zabija-brak-solidarnosci/
20
Kędzierski M., (2017), Zaprośmy Timmermansa do Krynicy, "klubjagiellonski.pl"; https://klubjagiellonski.pl/2017/08/04/zaprosmy-timmermansa-do-krynicy/
21
Kędzierski M., (2017), Edytorial: Globalne dobra publiczne. [W:] Kędzierski M. (red.), Horyzonty Polityki, s. 5-6.
22
Marczuk B., Musiałek P., Gromada A., Morawski I., Kędzierski M., (2017), Program 500+ to dochód gwarantowany : tyle, że na dzieci [DEBATA cz. 1], "klubjagiellonski.pl"; https://klubjagiellonski.pl/2017/07/15/program-500-dochod-gwarantowany-tyle-ze-na-dzieci-debata-cz-1-marczuk-gromada-morawski-kedzierski/
23
Rybkowski R., Kędzierski M., (2017), Zawodówki: reaktywacja: rola wyższych szkół zawodowych w rozwoju społeczno-gospodarczym Polski, Kraków : Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego, 44 s.
24
Kędzierski M., (2017), Wyższe szkolnictwo zawodowe trzeba wymyślić od nowa, "klubjagiellonski.pl"; https://klubjagiellonski.pl/2017/04/11/wyzsze-szkolnictwo-zawodowe-trzeba-wymyslic-od-nowa/
25
Kędzierski M., (2017), Polityka edukacyjna prowadzona przez UNESCO jako globalne dobro publiczne, "Horyzonty Polityki", vol. 8, nr 24, s. 53-78; https://horyzonty.ignatianum.edu.pl/index.php/HP/article/download/1088/1276
26
Marczuk B., Kędzierski M., Musiałek P., Gromada A., Morawski I., (2017), 500+ kończy z polityką wstydu za własnych obywateli [DEBATA cz. 2], "klubjagiellonski.pl"; https://klubjagiellonski.pl/2017/07/16/500-konczy-z-polityka-wstydu-za-wlasnych-obywateli-debata-cz-2-marczuk-gromada-morawski-kedzierski/
27
Horyzonty Polityki / red. Marcin KĘDZIERSKI Kraków : Akademia Ignatianum, 2017. - vol. 8, nr 24. - 238 s.: il.; 24 cm. - Bibliogr. przy art. - 2082-5897
28
Kaszczyszyn P., Kędzierski M., (2017), Strategia to nie magiczna różdżka, "klubjagiellonski.pl"; https://klubjagiellonski.pl/2017/02/16/kedzierski-strategia-nie-magiczna-rozdzka/
29
Kędzierski M., (2017), Trójmorze musi stać się flagowym projektem polskiego rządu, "klubjagiellonski.pl"; https://klubjagiellonski.pl/2017/07/06/trojmorze-musi-stac-sie-flagowym-projektem-polskiego-rzadu/
30
Kędzierski M., (2017), Editorial: Global Public Goods. [W:] Kędzierski M. (red.), Horyzonty Polityki, s. 7-8.
31
Kędzierski M., Krawczyk T., (2017), Droga do partnerstwa, "Rzeczpospolita", 3 luty, s. A11; http://www.rp.pl/Publicystyka/302029831-Unia-Europejska-Droga-do-partnerstwa.html#ap-1
32
Kędzierski M., (2017), Możemy potknąć się o własne nogi, "klubjagiellonski.pl"; https://klubjagiellonski.pl/2017/02/02/mozemy-potknac-sie-o-wlasne-nogi/
33
Kędzierski M., (2017), Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju padnie ofiarą Polski resortowej?, "Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego"; http://cakj.pl/2017/02/02/strategia-na-rzecz-odpowiedzialnego-rozwoju-padnie-ofiara-polski-resortowej/
34
Kędzierski M., (2017), Polski bajzel, niemieckie rozchwianie, kontynentalna zawierucha, "klubjagiellonski.pl"; https://klubjagiellonski.pl/2017/03/14/polski-bajzel-niemieckie-rozchwianie-kontynentalna-zawierucha/
35
Kędzierski M., (2016), Strategia Gowina szansą na dobrą zmianę na polskich uczelniach?, "Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego"; http://cakj.pl/2016/09/12/strategia-gowina-szansa-na-dobra-zmiane-na-polskich-uczelniach/
36
Biga B., Borawska A., Borawski M., Doszyń M., Folwarski M., Furman W., Geodecki T., Grodzicki M., Jakubowski B., Janus J., Kędzierski M., Kędzior M., Krzewicka R., Łatuszyńska M., Miłaszewicz D., Musiałek P., Nermend K., Rosiek K., Piekutowski J., Pierzchała M., Piwowarski M., Siewiera K., Sobolewski A., Otręba-Szklarczyk A., Szklarczyk D., Szymborska M., Trojak M., Ulatowska R., Winogrodzka D., Zawicki M., (2016), Wykonanie badania ewaluacyjnego pt. "Ewaluacja ex ante Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju": raport, Kurowska K. (red. tech.), Warszawa : IBC GROUP Central Europe Holding S.A., 211 s.
37
Mazur K., Kędzierski M., (2016), Menedżerowie projektów, czyli jak oddolnie przełamywać sektorowość państwa, "Dziennik Gazeta Prawna", nr 178 (4325)(14 września), s. A15.
38
Bartosiak J., Chimiczuk E., (2016), Potrzeba nowej strategii: wnioski z analizy przetargu na śmigłowce wielozadaniowe,, Radziejewski B. (red.), Kraków : Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego, 19 s.
39
Lubina M., Pugacewicz T., Kędzierski M., Musiałek P., (2016), Polska powiatem narodów?, "klubjagiellonski.pl"; https://klubjagiellonski.pl/2016/12/22/polska-powiatem-narodow/
40
Kędzierski M., (2016), Trójmorze nie powstanie bez wspólnej agendy wobec Berlina i Brukseli, "Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego"; http://cakj.pl/2016/08/29/trojmorze-nie-powstanie-bez-wspolnej-agendy-wobec-berlina-i-brukseli/
41
Kędzierski M., (2016), Kredyty studenckie : dobra korekta, która nie naruszy złych fundamentów, "Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego"; http://cakj.pl/2016/04/13/kredyty-studenckie-dobra-korekta-ktora-nie-naruszy-zlych-fundamentow/
42
Ukielski P., (2016), Mapa Trójmorza: przegląd punktów wspólnych i rozbieżności w polityce 12 państw regionu, Kędzierski M. (red.), Kraków : Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego, 37 s.
43
Kędzierski M., (2016), Jak stworzyć inny uniwersytet?, "Pressje", teka 45, s. 10-17; https://pressje.pl/media/pressje_shop/article/P45_M.Kedzierski_Jak_stworzyc_inny_uniwersytet.pdf
44
Jakubowski B., Mazur B., Rychlewski J., (2016), Odkorkować Polskę: propozycja zrównoważonego systemu poboru opłat drogowych,, Radziejewski B. (red.), Kraków : Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego, 46 s.
45
Kędzierski M., (2016), Już nigdy nie będzie takiego lata, "klubjagiellonski.pl"; https://klubjagiellonski.pl/2016/04/25/juz-nigdy-nie-bedzie-takiego-lata/
46
Kędzierski M., (2016), Wiara czyni cuda : Unia po Unii, "klubjagiellonski.pl"; https://klubjagiellonski.pl/2016/06/22/wiara-czyni-cuda/
47
Kędzierski M., (2016), Tajniki ordynacji wyborczych, "Kurier UEK", nr [2] 8(69), s. 27; https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_czerwiec_2016
48
Kędzierski M., (2016), Inny uniwersytet jest możliwy, "klubjagiellonski.pl"; https://klubjagiellonski.pl/2016/12/01/inny-uniwersytet-jest-mozliwy/
49
Kędzierski M., (2016), Strategia z wątpliwościami, "klubjagiellonski.pl"; https://klubjagiellonski.pl/2016/09/12/strategia-z-watpliwosciami/
50
Domińczak M., (2016), Rodzina na swoim: jak wesprzeć budownictwo jednorodzinne w Polsce?, Kędzierski M. (red.), Kraków : Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego, 21 s.
51
Kędzierski M., (2016), Wpływ Brexitu na sytuację państw Europy Środkowej w UE, "Ośrodek Myśli Politycznej"; http://www.omp.org.pl/artykul.php?artykul=407
52
Kędzierski M., (2015), Europa trzeźwieje w kwestii imigrantów : Polska może wejść do gry, "Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego"; http://cakj.pl/2015/09/24/europa-trzezwieje-w-kwestii-imigrantow-polska-moze-wejsc-do-gry/
53
Kędzierski M., (2015), Jak kolonizują nas zagraniczne dyskonty, "klubjagiellonski.pl"; https://klubjagiellonski.pl/2015/08/14/jak-kolonizuja-nas-zagraniczne-dyskonty/
54
Surdej A., Kędzierski M., (2015), Foreword. [W:] Surdej A., Kędzierski M. (red.), Economic Challenges for Higher Education in the Central and Eastern Europe, Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, s. 5-7.
55
Kędzierski M., (2015), Lekcja podmiotowości dla polskiej szkoły, "klubjagiellonski.pl"; https://klubjagiellonski.pl/2015/10/14/lekcja-podmiotowosci-dla-polskiej-szkoly/
56
Kędzierski M., (2015), Prawdziwa gra dopiero się rozpoczyna, "klubjagiellonski.pl"; https://klubjagiellonski.pl/2015/09/25/prawdziwa-gra-dopiero-sie-rozpoczyna/
57
Kędzierski M., Brzyski B., (2015), Kędzierski: Biedni płacą na bogatych : reforma finansowania studiów w Polsce, "klubjagiellonski.pl"; https://klubjagiellonski.pl/2015/10/06/kedzierski-biedni-placa-na-bogatych-reforma-finansowania-studiow-w-polsce/
58
Kędzierski M., (2015), Income-contingent Loan as the Instrument of Financing Higher Education in Central and Eastern Europe - Lessons from Hungary. [W:] Surdej A., Kędzierski M. (red.), Economic Challenges for Higher Education in the Central and Eastern Europe, Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, s. 45-63.
59
Kędzierski M., (2015), Pierwsze wyzwania nowej prezydentury, "klubjagiellonski.pl"; https://klubjagiellonski.pl/2015/05/26/pierwsze-wyzwania-nowej-prezydentury/
60
Mazur K., Kędzierski M., (2015), Plan budowy podmiotowego państwa : 20 idei dla państwa, "klubjagiellonski.pl"; https://klubjagiellonski.pl/2015/11/09/plan-budowy-podmiotowego-panstwa/
61
Kędzierski M., (2015), Thatcher z odzysku, "klubjagiellonski.pl"; https://klubjagiellonski.pl/2015/01/15/kedzierski-thatcher-z-odzysku/
62
Kędzierski M., (2015), Kochana Iwonka Sulik, "klubjagiellonski.pl"; https://klubjagiellonski.pl/2015/01/26/kochana-iwonka-sulik/
63
Kędzierski M., (2015), Prezydencka korekta polityki zagranicznej nabiera kształtów, "Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego"; http://cakj.pl/2015/08/18/korekta-dudy-nabiera-ksztaltow/
64
Surdej A., Kędzierski M. (red.), (2015), Economic Challenges for Higher Education in the Central and Eastern Europe, Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 332 s.
65
Kędzierski M., (2015), Patrząc w przyszłość - wyzwania dla szkolnictwa wyższego w Europie Środkowej w XXI wieku, "Kurier UEK", nr 3 (64), s. 14-15; http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_03_maj_final_small
66
Kędzierski M., Radziejewski B., (2015), Marzenie na miarę młodego pokolenia, "Nowa Konfederacja : Internetowy Miesięcznik Idei", nr 9(63), s. 3-6; http://www.nowakonfederacja.pl/wp-content/uploads/2015/09/NK-63.pdf
67
Radziejewski B., Kędzierski M., (2015), Marzenie na miarę młodego pokolenia : tworzymy Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego, "klubjagiellonski.pl"; https://klubjagiellonski.pl/2015/09/04/marzenie-na-miare-mlodego-pokolenia-tworzymy-centrum-analiz-klubu-jagiellonskiego/
68
Szalacha-Jarmużek J., Kędzierski M., (2015), List otwarty do Doroty Wellman. [W:] klubjagiellonski.pl
69
Kędzierski M., (2015), Czas na kredyty studenckie: instrument ICL wstępem do naprawy szkolnictwa wyższego w Polsce, Kraków : Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego, 21 s.
70
Kędzierski M., (2015), Możliwości wykorzystania kredytów studenckich jako instrumentu finansowania studiów wyższych w Polsce, Prom. Surdej A., Kraków : , 459 k.
71
Radziejewski B., Kędzierski M., (2015), Cztery wyzwania dla nowego rządu, "klubjagiellonski.pl"; https://klubjagiellonski.pl/2015/10/26/cztery-wyzwania-dla-nowego-rzadu/
72
Kędzierski M., (2015), Imigracja a przyszłość uczelni wyższych w Polsce - szanse i zagrożenia. [W:] Woźniak J. (red.), Świat współpracy - świat konfrontacji : wybory strategiczne dla Polski w warunkach podwyższonej niepewności (Biblioteka Małopolskiego Obserwatorium Polityki Rozwoju; t. 8), Kraków : Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego. Departament Polityki Regionalnej, s. 165-176.
73
Kędzierski M., (2014), Kędzierski: Pozwólmy umrzeć Grupie Wyszehradzkiej, "klubjagiellonski.pl"; https://klubjagiellonski.pl/2014/11/04/kedzierski-pozwolmy-umrzec-grupie-wyszehradzkiej/
74
Kędzierski M., (2014), Polska - Korea - losy paralelne, "Kurier UEK", nr 1 (58), s. 22; http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_01_2014_small
75
Kędzierski M., (2014), Kędzierski: Nasze Polski dwie, "klubjagiellonski.pl"; https://klubjagiellonski.pl/2014/04/07/kedzierski-nasze-polski-dwie/
76
Kędzierski M., (2014), Silna Polska w silnej Unii, "klubjagiellonski.pl"; https://klubjagiellonski.pl/2014/05/26/kedzierski-silna-polska-w-silnej-unii/
77
Kędzierski M., (2014), Ucieczka z antyrozwojowej pułapki, "klubjagiellonski.pl"; https://klubjagiellonski.pl/2014/10/02/kedzierski-ucieczka-z-antyrozwojowej-pulapki/
78
Kędzierski M., (2014), Uniwersytecki kit, "klubjagiellonski.pl"; https://klubjagiellonski.pl/2014/11/27/kedzierski-uniwersytecki-kit/
79
Kędzierski M., (2014), Kędzierski: Elity w krótkich spodenkach, "klubjagiellonski.pl"; https://klubjagiellonski.pl/2014/02/20/kedzierski-elity-w-krotkich-spodenkach/
80
Kędzierski M., Józefowski B., (2014), Polityka edukacyjna. [W:] Zawicki M. (red.), Wprowadzenie do nauk o polityce publicznej, Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, s. [181]-199.
81
Mazur K., Kędzierski M., (2014), Protestwyborczy.pl: Wyborczy bunt trzeba wpisać w prawne ramy, "klubjagiellonski.pl"; https://klubjagiellonski.pl/2014/11/21/protestwyborczypl-wyborczy-bunt-trzeba-wpisac-w-prawne-ramy/
82
Kędzierski M., (2014), Kędzierski: Być jak Frank Underwood, "klubjagiellonski.pl"; https://klubjagiellonski.pl/2014/07/06/kedzierski-byc-jak-frank-underwood/
83
Dardziński P., Dulak M., Jelonek M., Kędzierski M., Krupnik S., Przybylski W., Rzegocki A., Staniłko J., (2014), Przedsiębiorczość głupcze! Jak wejść na drogę do bogactwa, Kraków : Księgarnia Akademicka Sp. z o.o. Kraków, 120 s.
84
Kędzierski M., (2014), Kędzierski: Sorry, taka jest polityka, "klubjagiellonski.pl"; https://klubjagiellonski.pl/2014/01/28/kedzierski-sorry-taka-jest-polityka/
85
Kędzierski M., Dulak M., (2014), How to Govern the City in a Complex Reality?. [W:] Wiktor-Mach D., Radwański P. (red.), The Idea of Creative City : the Urban Policy Debate, Kocani : European Scientific Institute, s. 135-142.
86
Kędzierski M., (2014), Czas na Międzymorze, "Nowa Konfederacja : Internetowy Miesięcznik Idei", nr 3(54), s. 9-13; http://www.nowakonfederacja.pl/wp-content/uploads/2014/12/NK-54.pdf
87
Kędzierski M., (2014), Time for Intermarium (the Isthmus), "Visegrad Plus : Forum for Visegrad+ Studies" [on-line], 12 grudnia; http://visegradplus.org/opinion/time-intermarium-isthmus/
88
Kędzierski M., (2013), Kędzierski: Wojna kulturowa a gender, "klubjagiellonski.pl"; https://klubjagiellonski.pl/2013/12/30/kedzierski-wojna-kulturowa-a-gender/
89
Kędzierski M., (2013), "Więź" 2012, nr 11-12, "Pressje", teka 30-31, s. 380; https://pressje.pl/media/pressje_shop/article/article__issue_326.pdf
90
Kędzierski M., (2013), Kędzierski: Pozoranctwa i bezbarwności ciąg dalszy, "klubjagiellonski.pl"; https://klubjagiellonski.pl/2013/11/18/kedzierski-pozoranctwa-i-bezbarwnosci-ciag-dalszy/
91
Kędzierski M., (2013), Kędzierski: Nowy budżet daje czas Tuskowi, "klubjagiellonski.pl"; https://klubjagiellonski.pl/2013/07/26/kedzierski-nowy-budzet-daje-czas-tuskowi/
92
Kędzierski M., (2013), Dlaczego Polska nie ma swojego Harvardu, "klubjagiellonski.pl"; https://klubjagiellonski.pl/2013/09/30/kedzierski-dlaczego-polska-nie-ma-swojego-harvardu/
93
Kędzierski M., (2013), Intelektualne hipsterstwo. [W:] klubjagiellonski.pl
94
Kędzierski M., (2013), Wyprowadźmy religię ze szkół!, "klubjagiellonski.pl"; https://klubjagiellonski.pl/2013/08/29/kedzierski-wyprowadzmy-religie-ze-szkol/
95
Kędzierski M., (2013), Śmieciowa robota, "klubjagiellonski.pl"; https://klubjagiellonski.pl/2013/09/05/kedzierski-smieciowa-robota/
96
Surdej A., Kędzierski M., (2013), Metoda analizy kosztów i korzyści w polityce publicznej. [W:] Surdej A. (red.), Ewaluacja w polityce publicznej, Warszawa : Difin SA, s. 150-171.
97
Kędzierski M., (2013), Szuflada, filary i miasto, czyli opowieść o 25 latach Klubu Jagiellońskiego, "klubjagiellonski.pl"; https://klubjagiellonski.pl/2013/11/10/szuflada-filary-i-miasto-czyli-opowiesc-o-25-latach-klubu-jagiellonskiego/
98
Kędzierski M., (2013), Kędzierski: Nie idźmy drogą Orbána, "klubjagiellonski.pl"; https://klubjagiellonski.pl/2013/08/07/kedzierski-nie-isc-droga-orbana/
99
Kędzierski M., (2013), Kędzierski: Konserwatyści i alkohol, "klubjagiellonski.pl"; https://klubjagiellonski.pl/2013/10/31/kedzierski-konserwatysci-i-alkohol/
100
Dulak M., Kędzierski M., Kwaśnicki T., Mazur K., Musiałek P., Sawicki B., (2013), Budżet obywatelski: rekomendacje dla Krakowa, Kędzierski M. (red.), Kraków : OSOM, 26 s.
101
Kędzierski M., (2013), Rola instytucji w programie ekonomii postwalrasowskiej Davida Colandera stanowiącej fundament nowej ekonomii złożoności (complexity economics), "Zarządzanie Publiczne", Nr 2-3(24-25), s. 90-101; http://www.zarzadzaniepubliczne.pl/download/ZP24-25/zp-2425-8.pdf
102
Kędzierski M., (2013), Kędzierski: Związki na Powązki?, "klubjagiellonski.pl"; https://klubjagiellonski.pl/2013/08/24/kedzierski-zwiazki-na-powazki/
103
Kędzierski M., (2013), Komentarz niesponsorowany przez OFE, "klubjagiellonski.pl"; https://klubjagiellonski.pl/2013/09/06/kedzierski-komentarz-niesponsorowany-przez-ofe/
104
Kędzierski M., Możdżeń M., (2013), The Higher Education in the Host-country as a Determinant of Foreign Direct Investments (FDI). [W:] Lula P., Mikuła B., Jaki A. (red.), Knowledge, Economy, Society : Global and Regional Challenges of the 21st Century Economy, Cracow : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 113-122.
105
Kędzierski M., Mazur K., Rojek P., (2013), Ekonomia trynitarna : często zadawane pytania, "Pressje", teka 32-33, s. 286-294; https://pressje.pl/media/pressje_shop/article/article__issue_346.pdf
106
Kędzierski M., (2013), Kędzierski: Antyobywatelskie związki, antyobywatelska Platforma, "klubjagiellonski.pl"; https://klubjagiellonski.pl/2013/09/13/kedzierski-antyobywatelskie-zwiazki-antyobywatelska-platforma/
107
Kędzierski M., (2012), Klasa kreatywna w Małopolsce - nowa metodologia, nowe wyzwania : analiza porównawcza Małopolski i krajów regionu Europy Środkowo-Wschodniej, "Małopolskie Obserwatorium Polityki Rozwoju", nr 8, s. 59-65; https://www.yumpu.com/xx/document/view/38220014/malopolskie-obserwatorium-polityki-rozwoju
108
Kędzierski M., (2012), Ekonomia trynitarna, "Pressje", teka 29, s. 26-39; https://pressje.pl/media/pressje_shop/article/article__issue_409.pdf
109
Kędzierski M., (2012), Analiza powstawania i funkcjonowania globalnego reżimu uznawania kwalifikacji i kompetencji zawodowych. [W:] Surdej A., Brzozowski J. (red.), Wprowadzenie do problematyki globalnych reżimów regulacyjnych, Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, s. 81-102.
110
Bizoń M., Kędzierski M., Janus J., Moroz J., Rojek P., Wołodźko K., (2012), Wolny rynek idei, "Pressje", teka 29, s. 152-162; https://pressje.pl/media/pressje_shop/article/article__issue_151.pdf
111
Kędzierski M., Możdżeń M., (2012), Wyższe wykształcenie w krajach docelowych jako determinanta bezpośrednich inwestycji zagranicznych. [W:] Surdej A. (kierownik tematu), Regulacje społeczne a perspektywy rozwoju państw nisko rozwiniętych (Least Developed Countries - LDC), s. 40-58.
112
Kędzierski M., (2011), Papież przeciwko kapitalizmowi : prawdziwa doktryna ekonomiczna Jana Pawła II, "Pressje", teka 24, s. 39-49; https://pressje.pl/media/pressje_shop/article/article__issue_226.pdf
113
Józefowski B., Kędzierski M., (2011), Polityka edukacyjna. [W:] Hausner J. (kierownik tematu), Dobre rządzenie - teoretyczne i metodologiczne aspekty analizy i implementacii polityk publicznych, s. 192-215.
114
Czajka B., Grodniewicz J., Kędzierski M., Kleczka K., Leszkiewicz A., Lewicki G., Maciejewski J., Maciszewska M., Mazur K., Piątek T., Rojek P., Ruczaj S., Wilczyński K., (2011), Papieskie kremówki, "Pressje", teka 24, s. 152-169; https://pressje.pl/media/pressje_shop/article/article__issue_9.pdf
115
Kędzierski M., (2010), ERASMUS - fakty i mity: o wpływie programu ERASMUS na szkolnictwo wyższe w Europie, Kraków : Klub Jagielloński. Jagiellońskie Towarzystwo Kulturalno-Oświatowe, 55 s.
116
Kędzierski M. (red.), (2009), Szkolnictwo wyższe w wybranych krajach świata, Kraków : Klub Jagielloński. Jagiellońskie Towarzystwo Kulturalno-Oświatowe, 77 s.
117
Kędzierski M., (2009), Podsumowanie. [W:] Kędzierski M. (red.), Szkolnictwo wyższe w wybranych krajach świata, Kraków : Klub Jagielloński. Jagiellońskie Towarzystwo Kulturalno-Oświatowe, s. 75-77.
118
Kędzierski M., (2009), Indeks Jakości Szkolnictwa Wyższego. [W:] Kędzierski M. (red.), Szkolnictwo wyższe w wybranych krajach świata, Kraków : Klub Jagielloński. Jagiellońskie Towarzystwo Kulturalno-Oświatowe, s. 5-11.
119
Kędzierski M., (2009), Wstęp. [W:] Kędzierski M. (red.), Szkolnictwo wyższe w wybranych krajach świata, Kraków : Klub Jagielloński. Jagiellońskie Towarzystwo Kulturalno-Oświatowe, s. 3-4.
120
Kędzierski M., (2009), Prezydencja niemiecka - styczeń-czerwiec 2007 roku. [W:] Szczerski K. (red.), Prezydencja w Unii Europejskiej : analizy i doświadczenia, Kraków : Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, s. 179-204.
121
Kędzierski M., (2009), Nowa Zelandia. [W:] Kędzierski M. (red.), Szkolnictwo wyższe w wybranych krajach świata, Kraków : Klub Jagielloński. Jagiellońskie Towarzystwo Kulturalno-Oświatowe, s. 59-63.
122
Kędzierski M., (2009), Niemcy. [W:] Kędzierski M. (red.), Szkolnictwo wyższe w wybranych krajach świata, Kraków : Klub Jagielloński. Jagiellońskie Towarzystwo Kulturalno-Oświatowe, s. 51-58.
123
Kędzierski M., (2009), Jaka alternatywa dla bezpłatnych studiów? Problem finansowania szkolnictwa wyższego, "Kultura i Polityka", nr 5, s. 155-171; http://www.wse.krakow.pl/pl/nauka-i-badania/kip/archiwum-kip/download/317_b1e8af9111ee42936b6025f6e843ba57
124
Kędzierski M., Abramowicz E., Bobyla G., Skupień Z., Zielińska I., Galon M., Gorgosz A., (2009), Reforma szkolnictwa wyższego w Polsce, Kędzierski M. (red.), Kraków : Klub Jagielloński. Jagiellońskie Towarzystwo Kulturalno-Oświatowe, 87 s.
125
Kędzierski M., (2008), Wielka gra o Gazociąg Północny, "Pressje", teka 13, s. 141-150; https://pressje.pl/media/pressje_shop/article/article_13_issue6.pdf
126
Brzozowski J., Kędzierski M., Wrzesiński G., (2010), Globalne reżimy regulacyjne: porównawcze studia przypadków, Surdej A. (kier.), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 131 k.
1
@misc{UEK:2168355096,
author = "Marcin Kędzierski and Paweł Musiałek",
title = "Polityka europejska",
booktitle = "Rząd pod lupą : ranking polityk publicznych 2020",
pages = "36-40",
adress = "Kraków",
publisher = "Klub Jagielloński ; Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego",
year = "2021",
url = {https://klubjagiellonski.pl/wp-content/uploads/2021/01/rzad-pod-lupa-2020-xxx-wersja-online-1.pdf},
issn = "",
isbn = "978-83-66562-11-0 ; 978-83-958106-1-9",
}
2
@inbook{UEK:2168356256,
author = "Marcin Kędzierski",
title = "Sieci tworzenia polityki publicznej a współzarządzanie publiczne",
booktitle = "Polityki publiczne",
pages = "317-337",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ignatianum w Krakowie",
year = "2021",
url = {https://slownikispoleczne.ignatianum.edu.pl/pliki/pp_pl.pdf},
issn = "",
isbn = "978-83-7614-492-4",
}
3
@misc{UEK:2168355824,
author = "Bartłomiej Biga and Maciej Frączek and Marcin Kędzierski and Michał Możdżeń and Marek Oramus",
title = "Ludowe improwizacje : jak pandemia zmienia normy społeczne",
adress = "Kraków",
publisher = "Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2021",
url = {https://politykipubliczne.pl/wp-content/uploads/2021/04/22-Ludowe-Improwizacje.pdf},
issn = "",
}
4
@misc{UEK:2168355104,
author = "Marcin Kędzierski",
title = "Odporność i konkurencyjność gospodarki (komponent A - cele szczegółowe A3, A4)",
booktitle = "Jak wydamy ponad 100 miliardów? Ocena projektu Krajowego Planu Odbudowy",
pages = "44-54",
adress = "Kraków",
publisher = "Klub Jagielloński ; Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego",
year = "2021",
url = {https://klubjagiellonski.pl/wp-content/uploads/2021/03/raport-kpo-final.pdf},
issn = "",
isbn = "978-83-958106-3-3",
}
5
@misc{UEK:2168353990,
author = "Marcin Kędzierski and Marek Oramus",
title = "Sanepid w ogniu : ewolucja funkcjonowania Państwowej Inspekcji Sanitarnej w czasie pandemii Covid-19",
adress = "Kraków",
publisher = "Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2021",
url = {https://politykipubliczne.pl/wp-content/uploads/2021/03/19-Sanepid-w-ogniu.pdf},
issn = "",
}
6
@misc{UEK:2168355102,
author = "Marcin Kędzierski",
title = "Polityka zarządzania restrykcjami",
booktitle = "Rząd pod lupą : ranking polityk publicznych 2020",
pages = "120-124",
adress = "Kraków",
publisher = "Klub Jagielloński ; Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego",
year = "2021",
url = {https://klubjagiellonski.pl/wp-content/uploads/2021/01/rzad-pod-lupa-2020-xxx-wersja-online-1.pdf},
issn = "",
isbn = "978-83-66562-11-0 ; 978-83-958106-1-9",
}
7
@book{UEK:2168349574,
author = "Łukasz Cieślik and Krystyna Dynowska-Chmielewska and Michał Federowicz and Krzysztof Głuc and Jarosław Górniak and Jerzy Hausner and Magdalena Jelonek and Marcin Kędzierski and Stanisław Mazur and Wojciech Paprocki and Barbara Worek",
title = "Poza horyzont : kurs na edukację : przyszłość systemu rozwoju kompetencji w Polsce",
editor = Hausner Jerzy,
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Małopolskiej Szkoły Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
year = "2020",
url = {https://media.freshmail.mx/userfiles/0cl8p8ise4/2575305f60fa0deb862e89163a26f9a41598431986.pdf},
isbn = "978-83-955443-4-7",
}
8
@misc{UEK:2168355484,
author = "Marcin Kędzierski and Rafał Lisiakiewicz and Rafał Matyja and Michał Możdżeń and Marek Oramus and Michał Żabiński",
title = "Polityka zarządzania restrykcjami wprowadzonymi ze względu na epidemię COVID-19 - wielowymiarowy model analityczno-decyzyjny",
adress = "Kraków",
publisher = "Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2020",
url = {https://politykipubliczne.pl/wp-content/uploads/2020/10/13-Zarzadzanie-restrykcjami-last.pdf},
}
9
@misc{UEK:2168351844,
author = "Bartłomiej Biga and Marcin Kędzierski and Rafał Matyja and Dariusz Mącarz",
title = "Stan nieufności : rządzenie w czasach epidemii",
adress = "Kraków",
publisher = "Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2020",
url = {http://politykipubliczne.pl/wp-content/uploads/2020/11/15-Stan-nieufnosci.-Rzadzenie-w-czasie-epidemii_last.pdf},
}
10
@misc{UEK:2168355472,
author = "Katarzyna Baran and Dagmir Długosz and Marcin Kędzierski and Rafał Lisiakiewicz and Rafał Matyja and Stanisław Mazur and Michał Możdżeń and Paweł Musiałek and Marcin Zawicki and Michał Żabiński",
title = "Raport bazowy Instytucje państwa",
adress = "Kraków",
publisher = "Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2020",
url = {https://politykipubliczne.pl/wp-content/uploads/2020/11/06-Instytucje_panstwa_02.09.2020-last.pdf},
}
11
@book{UEK:2168347568,
author = "Marcin Kędzierski",
title = "Kredyt studencki typu ICL jako sposób wspófinansowania studiów wyższych",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2020",
issn = "1898-6439",
isbn = "978-83-7252-805-6",
}
12
@misc{UEK:2168355482,
author = "Marcin Kędzierski and Michał Możdżeń and Marek Oramus",
title = "Analiza wpływu restrykcji na epidemię, mobilność i zużycie energii",
adress = "Kraków",
publisher = "Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2020",
url = {https://politykipubliczne.pl/wp-content/uploads/2020/10/12-Epidemia_koszty_korzysci_20.10.2020-last.pdf},
}
13
@inbook{UEK:2168353262,
author = "Marcin Kędzierski",
title = "Polityka publiczna w dobie Kryzysu Zachodu - wnioski dla Polski",
booktitle = "Współczesne państwa a kryzys liberalnego Zachodu",
pages = "323-346",
adress = "Warszawa",
publisher = "Centrum Europejskie Natolin",
year = "2019",
isbn = "978-8364118-98-2",
}
14
@misc{UEK:2168339727,
author = "Marcin Kędzierski",
title = "Polityka zagraniczna",
booktitle = "Rząd pod lupą : ranking polityk publicznych 2018",
pages = "68-70",
adress = "Warszawa",
publisher = "Klub Jagielloński",
year = "2018",
url = {https://klubjagiellonski.pl/wp-content/uploads/2018/12/rzaxxd-pod-lupaxx-ranking-polityk-publicznych-2018.pdf},
issn = "",
isbn = "978-83-950331-8-6",
}
15
@article{UEK:2168343800,
author = "Marcin Kędzierski",
title = "Śpieszmy się kochać Niemców : w przededniu europejskiego kryzysu",
journal = "klubjagiellonski.pl",
pages = "",
year = "2018",
url = {https://klubjagiellonski.pl/2018/01/14/spieszmy-sie-kochac-niemcow-w-przededniu-europejskiego-kryzysu/},
}
16
@misc{UEK:2168342907,
author = "Marcin Kędzierski",
title = "Mari Kiviniemi gościem Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "2 (77)",
pages = "30-31",
year = "2018",
url = {https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_nr_77_01_2018_final_small},
}
17
@misc{UEK:2168339729,
title = "Rząd pod lupą : ranking polityk publicznych 2018",
editor = Ociepka Tomasz,
editor = Musiałek Paweł,
editor = Kędzierski Marcin,
adress = "Warszawa",
publisher = "Klub Jagielloński",
year = "2018",
url = {https://klubjagiellonski.pl/wp-content/uploads/2018/12/rzaxxd-pod-lupaxx-ranking-polityk-publicznych-2018.pdf},
issn = "",
isbn = "978-83-950331-8-6",
}
18
@inbook{UEK:2168324693,
author = "Marcin Kędzierski",
title = "Polityka w zakresie szkolnictwa zawodowego wobec globalnych wyzwań stojących przed rynkiem pracy",
booktitle = "Współczesne wyzwania dla gospodarki globalnej",
pages = "39-48",
adress = "Cracow",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2018",
doi = {http://dx.doi.org/10.15678/PM.2018.0401.03},
url = {https://ier.uek.krakow.pl/index.php/pm/article/view/1593/pdf},
issn = "2543-537X",
isbn = "978-83-65262-16-5",
}
19
@article{UEK:2168314249,
author = "Marcin Kędzierski",
title = "Europejska pieriestrojka : UE jak ZSRR zabija brak solidarności",
journal = "klubjagiellonski.pl",
pages = "",
year = "2017",
url = {https://klubjagiellonski.pl/2017/05/04/europejska-pieriestrojka-ue-jak-zsrr-zabija-brak-solidarnosci/},
}
20
@article{UEK:2168343808,
author = "Marcin Kędzierski",
title = "Zaprośmy Timmermansa do Krynicy",
journal = "klubjagiellonski.pl",
pages = "",
year = "2017",
url = {https://klubjagiellonski.pl/2017/08/04/zaprosmy-timmermansa-do-krynicy/},
}
21
@misc{UEK:2168319925,
author = "Marcin Kędzierski",
title = "Edytorial: Globalne dobra publiczne",
booktitle = "Horyzonty Polityki",
number = "vol. 8, 24",
pages = "5-6",
year = "2017",
url = {https://horyzonty.ignatianum.edu.pl/index.php/HP/article/download/1435/1282},
}
22
@misc{UEK:2168343804,
author = "Bartosz Marczuk and Paweł Musiałek and Anna Gromada and Ignacy Morawski and Marcin Kędzierski",
title = "Program 500+ to dochód gwarantowany : tyle, że na dzieci [DEBATA cz. 1]",
booktitle = "klubjagiellonski.pl",
pages = "",
year = "2017",
url = {https://klubjagiellonski.pl/2017/07/15/program-500-dochod-gwarantowany-tyle-ze-na-dzieci-debata-cz-1-marczuk-gromada-morawski-kedzierski/},
}
23
@misc{UEK:2168327793,
author = "Radosław Rybkowski and Marcin Kędzierski",
title = "Zawodówki : reaktywacja : rola wyższych szkół zawodowych w rozwoju społeczno-gospodarczym Polski",
adress = "Kraków",
publisher = "Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego",
year = "2017",
url = {https://klubjagiellonski.pl/wp-content/uploads/2018/06/raport-4-2017-b5.pdf},
issn = "",
}
24
@article{UEK:2168314253,
author = "Marcin Kędzierski",
title = "Wyższe szkolnictwo zawodowe trzeba wymyślić od nowa",
journal = "klubjagiellonski.pl",
pages = "",
year = "2017",
url = {https://klubjagiellonski.pl/2017/04/11/wyzsze-szkolnictwo-zawodowe-trzeba-wymyslic-od-nowa/},
}
25
@article{UEK:2168319931,
author = "Marcin Kędzierski",
title = "Polityka edukacyjna prowadzona przez UNESCO jako globalne dobro publiczne",
journal = "Horyzonty Polityki",
number = "vol. 8, 24",
pages = "53-78",
year = "2017",
doi = {http://dx.doi.org/10.17399/HP.2017.082403},
url = {https://horyzonty.ignatianum.edu.pl/index.php/HP/article/download/1088/1276},
}
26
@misc{UEK:2168343806,
author = "Bartosz Marczuk and Marcin Kędzierski and Paweł Musiałek and Anna Gromada and Ignacy Morawski",
title = "500+ kończy z polityką wstydu za własnych obywateli [DEBATA cz. 2]",
booktitle = "klubjagiellonski.pl",
pages = "",
year = "2017",
url = {https://klubjagiellonski.pl/2017/07/16/500-konczy-z-polityka-wstydu-za-wlasnych-obywateli-debata-cz-2-marczuk-gromada-morawski-kedzierski/},
}
27
@misc{UEK:2168319923,
title = "Horyzonty Polityki",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ignatianum w Krakowie",
year = "2017",
url = {https://horyzonty.ignatianum.edu.pl/index.php/HP/issue/view/71/showToc},
}
28
@misc{UEK:2168314257,
author = "Piotr Kaszczyszyn and Marcin Kędzierski",
title = "Strategia to nie magiczna różdżka",
booktitle = "klubjagiellonski.pl",
pages = "",
year = "2017",
url = {https://klubjagiellonski.pl/2017/02/16/kedzierski-strategia-nie-magiczna-rozdzka/},
}
29
@article{UEK:2168343802,
author = "Marcin Kędzierski",
title = "Trójmorze musi stać się flagowym projektem polskiego rządu",
journal = "klubjagiellonski.pl",
pages = "",
year = "2017",
url = {https://klubjagiellonski.pl/2017/07/06/trojmorze-musi-stac-sie-flagowym-projektem-polskiego-rzadu/},
}
30
@misc{UEK:2168319927,
author = "Marcin Kędzierski",
title = "Editorial: Global Public Goods",
booktitle = "Horyzonty Polityki",
number = "vol. 8, 24",
pages = "7-8",
year = "2017",
url = {https://horyzonty.ignatianum.edu.pl/index.php/HP/article/download/1436/1283},
}
31
@article{UEK:2168314223,
author = "Marcin Kędzierski and Tomasz F. Krawczyk",
title = "Droga do partnerstwa",
journal = "Rzeczpospolita",
number = "3 luty",
pages = "A11",
year = "2017",
url = {http://www.rp.pl/Publicystyka/302029831-Unia-Europejska-Droga-do-partnerstwa.html#ap-1},
}
32
@article{UEK:2168314225,
author = "Marcin Kędzierski",
title = "Możemy potknąć się o własne nogi",
journal = "klubjagiellonski.pl",
pages = "",
year = "2017",
url = {https://klubjagiellonski.pl/2017/02/02/mozemy-potknac-sie-o-wlasne-nogi/},
}
33
@article{UEK:2168314413,
author = "Marcin Kędzierski",
title = "Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju padnie ofiarą Polski resortowej?",
journal = "Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego",
pages = "",
year = "2017",
url = {http://cakj.pl/2017/02/02/strategia-na-rzecz-odpowiedzialnego-rozwoju-padnie-ofiara-polski-resortowej/},
}
34
@article{UEK:2168314255,
author = "Marcin Kędzierski",
title = "Polski bajzel, niemieckie rozchwianie, kontynentalna zawierucha",
journal = "klubjagiellonski.pl",
pages = "",
year = "2017",
url = {https://klubjagiellonski.pl/2017/03/14/polski-bajzel-niemieckie-rozchwianie-kontynentalna-zawierucha/},
}
35
@article{UEK:2168314415,
author = "Marcin Kędzierski",
title = "Strategia Gowina szansą na dobrą zmianę na polskich uczelniach?",
journal = "Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego",
pages = "",
year = "2016",
url = {http://cakj.pl/2016/09/12/strategia-gowina-szansa-na-dobra-zmiane-na-polskich-uczelniach/},
}
36
@misc{UEK:2168311843,
author = "Bartłomiej Biga and Anna Borawska and Mariusz Borawski and Mariusz Doszyń and Mateusz Folwarski and Witold Furman and Tomasz Geodecki and Maciej Grodzicki and Bartosz Jakubowski and Jakub Janus and Marcin Kędzierski and Marcin Kędzior and Romana Krzewicka and Małgorzata Łatuszyńska and Danuta Miłaszewicz and Paweł Musiałek and Kesra Nermend and Ksymena Rosiek and Jarema Piekutowski and Marcin Pierzchała and Mateusz Piwowarski and Krzysztof Siewiera and Antoni Sobolewski and Agnieszka Otręba-Szklarczyk and Dariusz Szklarczyk and Maria Szymborska and Mariusz Trojak and Roksana Ulatowska and Dominika Winogrodzka and Marcin Zawicki",
title = "Wykonanie badania ewaluacyjnego pt. Ewaluacja ex ante Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju : raport",
adress = "Warszawa",
publisher = "IBC GROUP Central Europe Holding S.A.",
year = "2016",
url = {},
}
37
@article{UEK:2168314231,
author = "Krzysztof Mazur and Marcin Kędzierski",
title = "Menedżerowie projektów, czyli jak oddolnie przełamywać sektorowość państwa",
journal = "Dziennik Gazeta Prawna",
number = "178 (4325)(14 września)",
pages = "A15",
year = "2016",
}
38
@misc{UEK:2168314217,
author = "Jacek Bartosiak and Eugeniusz Chimiczuk",
title = "Potrzeba nowej strategii : wnioski z analizy przetargu na śmigłowce wielozadaniowe",
editor = Kędzierski Marcin,
editor = Radziejewski Bartłomiej,
adress = "Kraków",
publisher = "Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego",
year = "2016",
url = {http://cakj.pl/wp-content/uploads/2016/06/Potrzeba-nowej-strategii.-Wnioski-z-analizy-przetargu-na-%C5%9Bmig%C5%82owce-wielozadaniowe.pdf},
issn = "",
}
39
@misc{UEK:2168314259,
author = "Michał Lubina and Tomasz Pugacewicz and Marcin Kędzierski and Paweł Musiałek",
title = "Polska powiatem narodów?",
booktitle = "klubjagiellonski.pl",
pages = "",
year = "2016",
url = {https://klubjagiellonski.pl/2016/12/22/polska-powiatem-narodow/},
}
40
@article{UEK:2168314411,
author = "Marcin Kędzierski",
title = "Trójmorze nie powstanie bez wspólnej agendy wobec Berlina i Brukseli",
journal = "Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego",
pages = "",
year = "2016",
url = {http://cakj.pl/2016/08/29/trojmorze-nie-powstanie-bez-wspolnej-agendy-wobec-berlina-i-brukseli/},
}
41
@article{UEK:2168314417,
author = "Marcin Kędzierski",
title = "Kredyty studenckie : dobra korekta, która nie naruszy złych fundamentów",
journal = "Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego",
pages = "",
year = "2016",
url = {http://cakj.pl/2016/04/13/kredyty-studenckie-dobra-korekta-ktora-nie-naruszy-zlych-fundamentow/},
}
42
@misc{UEK:2168314213,
author = "Paweł Ukielski",
title = "Mapa Trójmorza : przegląd punktów wspólnych i rozbieżności w polityce 12 państw regionu",
editor = Kędzierski Marcin,
adress = "Kraków",
publisher = "Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego",
year = "2016",
url = {http://cakj.pl/wp-content/uploads/2016/11/Raport-3-2016.pdf},
issn = "",
}
43
@article{UEK:2168313435,
author = "Marcin Kędzierski",
title = "Jak stworzyć inny uniwersytet?",
journal = "Pressje",
number = "teka 45",
pages = "10-17",
adress = "",
year = "2016",
url = {https://pressje.pl/media/pressje_shop/article/P45_M.Kedzierski_Jak_stworzyc_inny_uniwersytet.pdf},
}
44
@misc{UEK:2168314215,
author = "Bartosz Jakubowski and Bartosz Mazur and Jeremi Rychlewski",
title = "Odkorkować Polskę : propozycja zrównoważonego systemu poboru opłat drogowych",
editor = Kędzierski Marcin,
editor = Radziejewski Bartłomiej,
adress = "Kraków",
publisher = "Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego",
year = "2016",
url = {http://cakj.pl/wp-content/uploads/2016/07/Raport-1-2016.pdf},
issn = "",
}
45
@article{UEK:2168314287,
author = "Marcin Kędzierski",
title = "Już nigdy nie będzie takiego lata",
journal = "klubjagiellonski.pl",
pages = "",
year = "2016",
url = {https://klubjagiellonski.pl/2016/04/25/juz-nigdy-nie-bedzie-takiego-lata/},
}
46
@article{UEK:2168314267,
author = "Marcin Kędzierski",
title = "Wiara czyni cuda : Unia po Unii",
journal = "klubjagiellonski.pl",
pages = "",
year = "2016",
url = {https://klubjagiellonski.pl/2016/06/22/wiara-czyni-cuda/},
}
47
@misc{UEK:2168343752,
author = "Marcin Kędzierski",
title = "Tajniki ordynacji wyborczych",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "[2] 8(69)",
pages = "27",
year = "2016",
url = {https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_czerwiec_2016},
}
48
@article{UEK:2168314263,
author = "Marcin Kędzierski",
title = "Inny uniwersytet jest możliwy",
journal = "klubjagiellonski.pl",
pages = "",
year = "2016",
url = {https://klubjagiellonski.pl/2016/12/01/inny-uniwersytet-jest-mozliwy/},
}
49
@article{UEK:2168314265,
author = "Marcin Kędzierski",
title = "Strategia z wątpliwościami",
journal = "klubjagiellonski.pl",
pages = "",
year = "2016",
url = {https://klubjagiellonski.pl/2016/09/12/strategia-z-watpliwosciami/},
}
50
@misc{UEK:2168314219,
author = "Michał Domińczak",
title = "Rodzina na swoim : jak wesprzeć budownictwo jednorodzinne w Polsce?",
editor = Kędzierski Marcin,
adress = "Kraków",
publisher = "Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego",
year = "2016",
url = {http://cakj.pl/wp-content/uploads/2016/01/Domi%C5%84czak_Rodzina_na_swoim1.pdf},
issn = "",
}
51
@article{UEK:2168314221,
author = "Marcin Kędzierski",
title = "Wpływ Brexitu na sytuację państw Europy Środkowej w UE",
journal = "Ośrodek Myśli Politycznej",
pages = "",
year = "2016",
url = {http://www.omp.org.pl/artykul.php?artykul=407},
}
52
@article{UEK:2168314409,
author = "Marcin Kędzierski",
title = "Europa trzeźwieje w kwestii imigrantów : Polska może wejść do gry",
journal = "Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego",
pages = "",
year = "2015",
url = {http://cakj.pl/2015/09/24/europa-trzezwieje-w-kwestii-imigrantow-polska-moze-wejsc-do-gry/},
}
53
@article{UEK:2168314305,
author = "Marcin Kędzierski",
title = "Jak kolonizują nas zagraniczne dyskonty",
journal = "klubjagiellonski.pl",
pages = "",
year = "2015",
url = {https://klubjagiellonski.pl/2015/08/14/jak-kolonizuja-nas-zagraniczne-dyskonty/},
}
54
@misc{UEK:2168300151,
author = "Aleksander Surdej and Marcin Kędzierski",
title = "Foreword",
booktitle = "Economic Challenges for Higher Education in the Central and Eastern Europe",
pages = "5-7",
adress = "Toruń",
publisher = "Wydawnictwo Adam Marszałek",
year = "2015",
isbn = "978-83-8019-270-6",
}
55
@article{UEK:2168314293,
author = "Marcin Kędzierski",
title = "Lekcja podmiotowości dla polskiej szkoły",
journal = "klubjagiellonski.pl",
pages = "",
year = "2015",
url = {https://klubjagiellonski.pl/2015/10/14/lekcja-podmiotowosci-dla-polskiej-szkoly/},
}
56
@article{UEK:2168314297,
author = "Marcin Kędzierski",
title = "Prawdziwa gra dopiero się rozpoczyna",
journal = "klubjagiellonski.pl",
pages = "",
year = "2015",
url = {https://klubjagiellonski.pl/2015/09/25/prawdziwa-gra-dopiero-sie-rozpoczyna/},
}
57
@misc{UEK:2168314295,
author = "Marcin Kędzierski and Bartosz Brzyski",
title = "Kędzierski: Biedni płacą na bogatych : reforma finansowania studiów w Polsce",
booktitle = "klubjagiellonski.pl",
pages = "",
year = "2015",
url = {https://klubjagiellonski.pl/2015/10/06/kedzierski-biedni-placa-na-bogatych-reforma-finansowania-studiow-w-polsce/},
}
58
@inbook{UEK:2168300153,
author = "Marcin Kędzierski",
title = "Income-contingent Loan as the Instrument of Financing Higher Education in Central and Eastern Europe - Lessons from Hungary",
booktitle = "Economic Challenges for Higher Education in the Central and Eastern Europe",
pages = "45-63",
adress = "Toruń",
publisher = "Wydawnictwo Adam Marszałek",
year = "2015",
isbn = "978-83-8019-270-6",
}
59
@article{UEK:2168314307,
author = "Marcin Kędzierski",
title = "Pierwsze wyzwania nowej prezydentury",
journal = "klubjagiellonski.pl",
pages = "",
year = "2015",
url = {https://klubjagiellonski.pl/2015/05/26/pierwsze-wyzwania-nowej-prezydentury/},
}
60
@article{UEK:2168314289,
author = "Krzysztof Mazur and Marcin Kędzierski",
title = "Plan budowy podmiotowego państwa : 20 idei dla państwa",
journal = "klubjagiellonski.pl",
pages = "",
year = "2015",
url = {https://klubjagiellonski.pl/2015/11/09/plan-budowy-podmiotowego-panstwa/},
}
61
@article{UEK:2168314311,
author = "Marcin Kędzierski",
title = "Thatcher z odzysku",
journal = "klubjagiellonski.pl",
pages = "",
year = "2015",
url = {https://klubjagiellonski.pl/2015/01/15/kedzierski-thatcher-z-odzysku/},
}
62
@article{UEK:2168314309,
author = "Marcin Kędzierski",
title = "Kochana Iwonka Sulik",
journal = "klubjagiellonski.pl",
pages = "",
year = "2015",
url = {https://klubjagiellonski.pl/2015/01/26/kochana-iwonka-sulik/},
}
63
@article{UEK:2168314401,
author = "Marcin Kędzierski",
title = "Prezydencka korekta polityki zagranicznej nabiera kształtów",
journal = "Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego",
pages = "",
year = "2015",
url = {http://cakj.pl/2015/08/18/korekta-dudy-nabiera-ksztaltow/},
}
64
@book{UEK:2168300143,
title = "Economic Challenges for Higher Education in the Central and Eastern Europe",
editor = Surdej Aleksander,
editor = Kędzierski Marcin,
adress = "Toruń",
publisher = "Wydawnictwo Adam Marszałek",
year = "2015",
isbn = "978-83-8019-270-6",
}
65
@article{UEK:2168292465,
author = "Marcin Kędzierski",
title = "Patrząc w przyszłość - wyzwania dla szkolnictwa wyższego w Europie Środkowej w XXI wieku",
journal = "Kurier UEK",
number = "3 (64)",
pages = "14-15",
year = "2015",
url = {http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_03_maj_final_small},
}
66
@article{UEK:2168313411,
author = "Marcin Kędzierski and Bartłomiej Radziejewski",
title = "Marzenie na miarę młodego pokolenia",
journal = "Nowa Konfederacja : Internetowy Miesięcznik Idei",
number = "9(63)",
pages = "3-6",
year = "2015",
url = {http://www.nowakonfederacja.pl/wp-content/uploads/2015/09/NK-63.pdf},
}
67
@article{UEK:2168314299,
author = "Bartłomiej Radziejewski and Marcin Kędzierski",
title = "Marzenie na miarę młodego pokolenia : tworzymy Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego",
journal = "klubjagiellonski.pl",
pages = "",
year = "2015",
url = {https://klubjagiellonski.pl/2015/09/04/marzenie-na-miare-mlodego-pokolenia-tworzymy-centrum-analiz-klubu-jagiellonskiego/},
}
68
@misc{UEK:2168314301,
author = "Joanna Szalacha-Jarmużek and Marcin Kędzierski",
title = "List otwarty do Doroty Wellman",
booktitle = "klubjagiellonski.pl",
pages = "",
year = "2015",
url = {https://klubjagiellonski.pl/2015/08/30/list-otwarty-do-doroty-wellman/},
}
69
@misc{UEK:2168313409,
author = "Marcin Kędzierski",
title = "Czas na kredyty studenckie : instrument ICL wstępem do naprawy szkolnictwa wyższego w Polsce",
adress = "Kraków",
publisher = "Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego",
year = "2015",
url = {http://cakj.pl/wp-content/uploads/2015/10/K%C4%99dzierski_Czas-na-kredyty-studenckie.pdf},
issn = "",
}
70
@unpublished{UEK:2168308659,
author = "Marcin Kędzierski",
title = "Możliwości wykorzystania kredytów studenckich jako instrumentu finansowania studiów wyższych w Polsce",
adress = "Kraków",
year = "2015",
url = {https://bazybg.uek.krakow.pl/cyfrowa/kolekcje/publikacja/1200003230},
}
71
@article{UEK:2168314291,
author = "Bartłomiej Radziejewski and Marcin Kędzierski",
title = "Cztery wyzwania dla nowego rządu",
journal = "klubjagiellonski.pl",
pages = "",
year = "2015",
url = {https://klubjagiellonski.pl/2015/10/26/cztery-wyzwania-dla-nowego-rzadu/},
}
72
@inbook{UEK:2168313405,
author = "Marcin Kędzierski",
title = "Imigracja a przyszłość uczelni wyższych w Polsce - szanse i zagrożenia",
booktitle = "Świat współpracy - świat konfrontacji : wybory strategiczne dla Polski w warunkach podwyższonej niepewności",
pages = "165-176",
adress = "Kraków",
publisher = "Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego. Departament Polityki Regionalnej",
year = "2015",
url = {http://www.konferencjekrakowskie.pl/images/wydawnictwa/Swiat_wspolpracy_swiat_konfrontacji/VIII_Konferencja_Krakowska_sklad_na_strone.pdf},
issn = "2083-8808",
isbn = "978-83-65325-02-0",
}
73
@article{UEK:2168314319,
author = "Marcin Kędzierski",
title = "Kędzierski: Pozwólmy umrzeć Grupie Wyszehradzkiej",
journal = "klubjagiellonski.pl",
pages = "",
year = "2014",
url = {https://klubjagiellonski.pl/2014/11/04/kedzierski-pozwolmy-umrzec-grupie-wyszehradzkiej/},
}
74
@article{UEK:2168275271,
author = "Marcin Kędzierski",
title = "Polska - Korea - losy paralelne",
journal = "Kurier UEK",
number = "1 (58)",
pages = "22",
year = "2014",
url = {http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_01_2014_small},
}
75
@article{UEK:2168314343,
author = "Marcin Kędzierski",
title = "Kędzierski: Nasze Polski dwie",
journal = "klubjagiellonski.pl",
pages = "",
year = "2014",
url = {https://klubjagiellonski.pl/2014/04/07/kedzierski-nasze-polski-dwie/},
}
76
@article{UEK:2168314325,
author = "Marcin Kędzierski",
title = "Silna Polska w silnej Unii",
journal = "klubjagiellonski.pl",
pages = "",
year = "2014",
url = {https://klubjagiellonski.pl/2014/05/26/kedzierski-silna-polska-w-silnej-unii/},
}
77
@article{UEK:2168314321,
author = "Marcin Kędzierski",
title = "Ucieczka z antyrozwojowej pułapki",
journal = "klubjagiellonski.pl",
pages = "",
year = "2014",
url = {https://klubjagiellonski.pl/2014/10/02/kedzierski-ucieczka-z-antyrozwojowej-pulapki/},
}
78
@article{UEK:2168314315,
author = "Marcin Kędzierski",
title = "Uniwersytecki kit",
journal = "klubjagiellonski.pl",
pages = "",
year = "2014",
url = {https://klubjagiellonski.pl/2014/11/27/kedzierski-uniwersytecki-kit/},
}
79
@article{UEK:2168314345,
author = "Marcin Kędzierski",
title = "Kędzierski: Elity w krótkich spodenkach",
journal = "klubjagiellonski.pl",
pages = "",
year = "2014",
url = {https://klubjagiellonski.pl/2014/02/20/kedzierski-elity-w-krotkich-spodenkach/},
}
80
@inbook{UEK:2168264556,
author = "Marcin Kędzierski and Bartosz Józefowski",
title = "Polityka edukacyjna",
booktitle = "Wprowadzenie do nauk o polityce publicznej",
pages = "[181]-199",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne",
year = "2014",
issn = "",
isbn = "978-83-208-2089-8",
}
81
@article{UEK:2168314317,
author = "Krzysztof Mazur and Marcin Kędzierski",
title = "Protestwyborczy.pl: Wyborczy bunt trzeba wpisać w prawne ramy",
journal = "klubjagiellonski.pl",
pages = "",
year = "2014",
url = {https://klubjagiellonski.pl/2014/11/21/protestwyborczypl-wyborczy-bunt-trzeba-wpisac-w-prawne-ramy/},
}
82
@article{UEK:2168314323,
author = "Marcin Kędzierski",
title = "Kędzierski: Być jak Frank Underwood",
journal = "klubjagiellonski.pl",
pages = "",
year = "2014",
url = {https://klubjagiellonski.pl/2014/07/06/kedzierski-byc-jak-frank-underwood/},
}
83
@book{UEK:2168285621,
author = "Piotr Dardziński and Michał Dulak and Magdalena Jelonek and Marcin Kędzierski and Seweryn Krupnik and Wojciech Przybylski and Arkady Rzegocki and Jan Filip Staniłko",
title = "Przedsiębiorczość głupcze! Jak wejść na drogę do bogactwa",
adress = "Kraków",
publisher = "Księgarnia Akademicka Sp. z o.o. Kraków",
year = "2014",
url = {http://lepszapolska.org/wp-content/uploads/2014/08/Raport-Przedsiebiorczosc-Glupcze.pdf},
isbn = "978-83-939683-0-5",
}
84
@article{UEK:2168314347,
author = "Marcin Kędzierski",
title = "Kędzierski: Sorry, taka jest polityka",
journal = "klubjagiellonski.pl",
pages = "",
year = "2014",
url = {https://klubjagiellonski.pl/2014/01/28/kedzierski-sorry-taka-jest-polityka/},
}
85
@inbook{UEK:2168282923,
author = "Marcin Kędzierski and Michał Dulak",
title = "How to Govern the City in a Complex Reality?",
booktitle = "The Idea of Creative City : the Urban Policy Debate",
pages = "135-142",
adress = "Kocani",
publisher = "European Scientific Institute",
year = "2014",
url = {http://eujournal.org/files/journals/1/books/Cracow2013.pdf},
isbn = "978-608-4642-18-3",
}
86
@article{UEK:2168313413,
author = "Marcin Kędzierski",
title = "Czas na Międzymorze",
journal = "Nowa Konfederacja : Internetowy Miesięcznik Idei",
number = "3(54)",
pages = "9-13",
year = "2014",
url = {http://www.nowakonfederacja.pl/wp-content/uploads/2014/12/NK-54.pdf},
}
87
@article{UEK:2168330511,
author = "Marcin Kędzierski",
title = "Time for Intermarium (the Isthmus)",
journal = "Visegrad Plus : Forum for Visegrad+ Studies",
number = "12 grudnia",
pages = "",
year = "2014",
url = {http://visegradplus.org/opinion/time-intermarium-isthmus/},
}
88
@article{UEK:2168314349,
author = "Marcin Kędzierski",
title = "Kędzierski: Wojna kulturowa a gender",
journal = "klubjagiellonski.pl",
pages = "",
year = "2013",
url = {https://klubjagiellonski.pl/2013/12/30/kedzierski-wojna-kulturowa-a-gender/},
}
89
@misc{UEK:2168313433,
author = "Marcin Kędzierski",
title = "Więź 2012, nr 11-12",
booktitle = "Pressje",
number = "teka 30-31",
pages = "380",
adress = "",
year = "2013",
url = {https://pressje.pl/media/pressje_shop/article/article__issue_326.pdf},
}
90
@article{UEK:2168314355,
author = "Marcin Kędzierski",
title = "Kędzierski: Pozoranctwa i bezbarwności ciąg dalszy",
journal = "klubjagiellonski.pl",
pages = "",
year = "2013",
url = {https://klubjagiellonski.pl/2013/11/18/kedzierski-pozoranctwa-i-bezbarwnosci-ciag-dalszy/},
}
91
@article{UEK:2168314397,
author = "Marcin Kędzierski",
title = "Kędzierski: Nowy budżet daje czas Tuskowi",
journal = "klubjagiellonski.pl",
pages = "",
year = "2013",
url = {https://klubjagiellonski.pl/2013/07/26/kedzierski-nowy-budzet-daje-czas-tuskowi/},
}
92
@article{UEK:2168314363,
author = "Marcin Kędzierski",
title = "Dlaczego Polska nie ma swojego Harvardu",
journal = "klubjagiellonski.pl",
pages = "",
year = "2013",
url = {https://klubjagiellonski.pl/2013/09/30/kedzierski-dlaczego-polska-nie-ma-swojego-harvardu/},
}
93
@misc{UEK:2168314361,
author = "Marcin Kędzierski",
title = "Intelektualne hipsterstwo",
booktitle = "klubjagiellonski.pl",
pages = "",
year = "2013",
url = {https://klubjagiellonski.pl/2013/10/17/intelektualne-hipsterstwo/},
}
94
@article{UEK:2168314389,
author = "Marcin Kędzierski",
title = "Wyprowadźmy religię ze szkół!",
journal = "klubjagiellonski.pl",
pages = "",
year = "2013",
url = {https://klubjagiellonski.pl/2013/08/29/kedzierski-wyprowadzmy-religie-ze-szkol/},
}
95
@article{UEK:2168314387,
author = "Marcin Kędzierski",
title = "Śmieciowa robota",
journal = "klubjagiellonski.pl",
pages = "",
year = "2013",
url = {https://klubjagiellonski.pl/2013/09/05/kedzierski-smieciowa-robota/},
}
96
@inbook{UEK:2168262104,
author = "Aleksander Surdej and Marcin Kędzierski",
title = "Metoda analizy kosztów i korzyści w polityce publicznej",
booktitle = "Ewaluacja w polityce publicznej",
pages = "150-171",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin SA",
year = "2013",
isbn = "978-83-7641-938-1",
}
97
@article{UEK:2168314357,
author = "Marcin Kędzierski",
title = "Szuflada, filary i miasto, czyli opowieść o 25 latach Klubu Jagiellońskiego",
journal = "klubjagiellonski.pl",
pages = "",
year = "2013",
url = {https://klubjagiellonski.pl/2013/11/10/szuflada-filary-i-miasto-czyli-opowiesc-o-25-latach-klubu-jagiellonskiego/},
}
98
@article{UEK:2168314393,
author = "Marcin Kędzierski",
title = "Kędzierski: Nie idźmy drogą Orbána",
journal = "klubjagiellonski.pl",
pages = "",
year = "2013",
url = {https://klubjagiellonski.pl/2013/08/07/kedzierski-nie-isc-droga-orbana/},
}
99
@article{UEK:2168314359,
author = "Marcin Kędzierski",
title = "Kędzierski: Konserwatyści i alkohol",
journal = "klubjagiellonski.pl",
pages = "",
year = "2013",
url = {https://klubjagiellonski.pl/2013/10/31/kedzierski-konserwatysci-i-alkohol/},
}
100
@misc{UEK:2168330509,
author = "Michał Dulak and Marcin Kędzierski and Tomasz Kwaśnicki and Krzysztof Mazur and Paweł Musiałek and Bartosz Sawicki",
title = "Budżet obywatelski : rekomendacje dla Krakowa",
editor = Kędzierski Marcin,
adress = "Kraków",
publisher = "OSOM",
year = "2013",
url = {https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/bitstream/handle/item/52849/dulak_kedzierski_kwasnicki_mazur_musialek_sawicki_budzet_obywatelski_rekomendacje_dla_krakowa_2013.pdf?sequence=3&isAllowed=y},
}
101
@article{UEK:2168275691,
author = "Marcin Kędzierski",
title = "Rola instytucji w programie ekonomii postwalrasowskiej Davida Colandera stanowiącej fundament nowej ekonomii złożoności (complexity economics)",
journal = "Zarządzanie Publiczne",
number = "Nr 2-3(24-25)",
pages = "90-101",
year = "2013",
doi = {http://dx.doi.org/10.7366/1898352932508},
url = {http://www.zarzadzaniepubliczne.pl/download/ZP24-25/zp-2425-8.pdf},
}
102
@article{UEK:2168314391,
author = "Marcin Kędzierski",
title = "Kędzierski: Związki na Powązki?",
journal = "klubjagiellonski.pl",
pages = "",
year = "2013",
url = {https://klubjagiellonski.pl/2013/08/24/kedzierski-zwiazki-na-powazki/},
}
103
@article{UEK:2168314385,
author = "Marcin Kędzierski",
title = "Komentarz niesponsorowany przez OFE",
journal = "klubjagiellonski.pl",
pages = "",
year = "2013",
url = {https://klubjagiellonski.pl/2013/09/06/kedzierski-komentarz-niesponsorowany-przez-ofe/},
}
104
@inbook{UEK:2168296287,
author = "Marcin Kędzierski and Michał Możdżeń",
title = "The Higher Education in the Host-country as a Determinant of Foreign Direct Investments (FDI)",
booktitle = "Knowledge, Economy, Society : Global and Regional Challenges of the 21st Century Economy",
pages = "113-122",
adress = "Cracow",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2013",
isbn = "978-83-62511-77-8",
}
105
@misc{UEK:2168313431,
author = "Marcin Kędzierski and Krzysztof Mazur and Paweł Rojek",
title = "Ekonomia trynitarna : często zadawane pytania",
booktitle = "Pressje",
number = "teka 32-33",
pages = "286-294",
adress = "",
year = "2013",
url = {https://pressje.pl/media/pressje_shop/article/article__issue_346.pdf},
}
106
@article{UEK:2168314367,
author = "Marcin Kędzierski",
title = "Kędzierski: Antyobywatelskie związki, antyobywatelska Platforma",
journal = "klubjagiellonski.pl",
pages = "",
year = "2013",
url = {https://klubjagiellonski.pl/2013/09/13/kedzierski-antyobywatelskie-zwiazki-antyobywatelska-platforma/},
}
107
@article{UEK:2168314195,
author = "Marcin Kędzierski",
title = "Klasa kreatywna w Małopolsce - nowa metodologia, nowe wyzwania : analiza porównawcza Małopolski i krajów regionu Europy Środkowo-Wschodniej",
journal = "Małopolskie Obserwatorium Polityki Rozwoju",
number = "8",
pages = "59-65",
year = "2012",
url = {https://www.yumpu.com/xx/document/view/38220014/malopolskie-obserwatorium-polityki-rozwoju},
}
108
@article{UEK:2168313415,
author = "Marcin Kędzierski",
title = "Ekonomia trynitarna",
journal = "Pressje",
number = "teka 29",
pages = "26-39",
adress = "",
year = "2012",
url = {https://pressje.pl/media/pressje_shop/article/article__issue_409.pdf},
}
109
@inbook{UEK:2168233842,
author = "Marcin Kędzierski",
title = "Analiza powstawania i funkcjonowania globalnego reżimu uznawania kwalifikacji i kompetencji zawodowych",
booktitle = "Wprowadzenie do problematyki globalnych reżimów regulacyjnych",
pages = "81-102",
adress = "Toruń",
publisher = "Wydawnictwo Adam Marszałek",
year = "2012",
isbn = "978-83-7780-172-7",
}
110
@misc{UEK:2168313421,
author = "Michał Bizoń and Marcin Kędzierski and Jakub Janus and Jakub Moroz and Paweł Rojek and Krzysztof Wołodźko",
title = "Wolny rynek idei",
booktitle = "Pressje",
number = "teka 29",
pages = "152-162",
adress = "",
year = "2012",
url = {https://pressje.pl/media/pressje_shop/article/article__issue_151.pdf},
}
111
@unpublished{UEK:2168272496,
author = "Marcin Kędzierski and Michał Możdżeń",
title = "Wyższe wykształcenie w krajach docelowych jako determinanta bezpośrednich inwestycji zagranicznych",
booktitle = "Regulacje społeczne a perspektywy rozwoju państw nisko rozwiniętych (Least Developed Countries - LDC)",
pages = "40-58",
year = "2012",
}
112
@article{UEK:2168313425,
author = "Marcin Kędzierski",
title = "Papież przeciwko kapitalizmowi : prawdziwa doktryna ekonomiczna Jana Pawła II",
journal = "Pressje",
number = "teka 24",
pages = "39-49",
adress = "",
year = "2011",
url = {https://pressje.pl/media/pressje_shop/article/article__issue_226.pdf},
}
113
@unpublished{UEK:2168260698,
author = "Bartosz Józefowski and Marcin Kędzierski",
title = "Polityka edukacyjna",
booktitle = "Dobre rządzenie - teoretyczne i metodologiczne aspekty analizy i implementacii polityk publicznych",
pages = "192-215",
year = "2011",
}
114
@misc{UEK:2168313427,
author = "Bartłomiej Czajka and Jędrzej Grodniewicz and Marcin Kędzierski and Karol Kleczka and Adam Leszkiewicz and Grzegorz Lewicki and Jan Maciejewski and Marta Maciszewska and Krzysztof Mazur and Tomasz Piątek and Paweł Rojek and Stanisław Ruczaj and Karol Wilczyński",
title = "Papieskie kremówki",
booktitle = "Pressje",
number = "teka 24",
pages = "152-169",
adress = "",
year = "2011",
url = {https://pressje.pl/media/pressje_shop/article/article__issue_9.pdf},
}
115
@misc{UEK:2168314197,
author = "Marcin Kędzierski",
title = "ERASMUS - fakty i mity : o wpływie programu ERASMUS na szkolnictwo wyższe w Europie",
adress = "Kraków",
publisher = "Klub Jagielloński. Jagiellońskie Towarzystwo Kulturalno-Oświatowe",
year = "2010",
url = {https://docplayer.pl/6881266-Erasmus-fakty-i-mity-o-wplywie-programu-erasmus-na-szkolnictwo-wyzsze-w-europie-marcin-kedzierski.html},
issn = "",
}
116
@misc{UEK:2168314199,
author = " ",
title = "Szkolnictwo wyższe w wybranych krajach świata",
editor = Kędzierski Marcin,
adress = "Kraków",
publisher = "Klub Jagielloński. Jagiellońskie Towarzystwo Kulturalno-Oświatowe",
year = "2009",
url = {https://docplayer.pl/3788436-Szkolnictwo-wyzsze-w-wybranych-krajach-swiata.html},
}
117
@misc{UEK:2168314209,
author = "Marcin Kędzierski",
title = "Podsumowanie",
booktitle = "Szkolnictwo wyższe w wybranych krajach świata",
pages = "75-77",
adress = "Kraków",
publisher = "Klub Jagielloński. Jagiellońskie Towarzystwo Kulturalno-Oświatowe",
year = "2009",
url = {https://docplayer.pl/3788436-Szkolnictwo-wyzsze-w-wybranych-krajach-swiata.html},
}
118
@misc{UEK:2168314203,
author = "Marcin Kędzierski",
title = "Indeks Jakości Szkolnictwa Wyższego",
booktitle = "Szkolnictwo wyższe w wybranych krajach świata",
pages = "5-11",
adress = "Kraków",
publisher = "Klub Jagielloński. Jagiellońskie Towarzystwo Kulturalno-Oświatowe",
year = "2009",
url = {https://docplayer.pl/3788436-Szkolnictwo-wyzsze-w-wybranych-krajach-swiata.html},
}
119
@misc{UEK:2168314201,
author = "Marcin Kędzierski",
title = "Wstęp",
booktitle = "Szkolnictwo wyższe w wybranych krajach świata",
pages = "3-4",
adress = "Kraków",
publisher = "Klub Jagielloński. Jagiellońskie Towarzystwo Kulturalno-Oświatowe",
year = "2009",
url = {https://docplayer.pl/3788436-Szkolnictwo-wyzsze-w-wybranych-krajach-swiata.html},
}
120
@inbook{UEK:2168313429,
author = "Marcin Kędzierski",
title = "Prezydencja niemiecka - styczeń-czerwiec 2007 roku",
booktitle = "Prezydencja w Unii Europejskiej : analizy i doświadczenia",
pages = "179-204",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Jagielloński w Krakowie",
year = "2009",
url = {},
isbn = "978-83-233-2777-6",
}
121
@misc{UEK:2168314207,
author = "Marcin Kędzierski",
title = "Nowa Zelandia",
booktitle = "Szkolnictwo wyższe w wybranych krajach świata",
pages = "59-63",
adress = "Kraków",
publisher = "Klub Jagielloński. Jagiellońskie Towarzystwo Kulturalno-Oświatowe",
year = "2009",
url = {https://docplayer.pl/3788436-Szkolnictwo-wyzsze-w-wybranych-krajach-swiata.html},
}
122
@misc{UEK:2168314205,
author = "Marcin Kędzierski",
title = "Niemcy",
booktitle = "Szkolnictwo wyższe w wybranych krajach świata",
pages = "51-58",
adress = "Kraków",
publisher = "Klub Jagielloński. Jagiellońskie Towarzystwo Kulturalno-Oświatowe",
year = "2009",
url = {https://docplayer.pl/3788436-Szkolnictwo-wyzsze-w-wybranych-krajach-swiata.html},
}
123
@article{UEK:2168313407,
author = "Marcin Kędzierski",
title = "Jaka alternatywa dla bezpłatnych studiów? Problem finansowania szkolnictwa wyższego",
journal = "Kultura i Polityka",
number = "5",
pages = "155-171",
adress = "",
year = "2009",
url = {http://www.wse.krakow.pl/pl/nauka-i-badania/kip/archiwum-kip/download/317_b1e8af9111ee42936b6025f6e843ba57},
}
124
@misc{UEK:2168314211,
author = "Marcin Kędzierski and Ewelina Abramowicz and Grzegorz Bobyla and Zdzisław Skupień and Izabela Zielińska and Maksymilian Galon and Adrian Gorgosz",
title = "Reforma szkolnictwa wyższego w Polsce",
editor = Kędzierski Marcin,
adress = "Kraków",
publisher = "Klub Jagielloński. Jagiellońskie Towarzystwo Kulturalno-Oświatowe",
year = "2009",
url = {},
issn = "",
}
125
@article{UEK:2168313423,
author = "Marcin Kędzierski",
title = "Wielka gra o Gazociąg Północny",
journal = "Pressje",
number = "teka 13",
pages = "141-150",
adress = "",
year = "2008",
url = {https://pressje.pl/media/pressje_shop/article/article_13_issue6.pdf},
}
126
@unpublished{UEK:2168264438,
author = "Jan Brzozowski and Marcin Kędzierski and Grzegorz Wrzesiński",
title = "Globalne reżimy regulacyjne : porównawcze studia przypadków",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2010",
}
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID