Publications of the selected author

Mędelska-Włodarczyk Wiesława

Faculty of Commodity Science, Department of Packaging of Goods,

1

Title:
Możliwość zastosowania karty wzorcowej w ocenie jakości opakowań jednostkowych = Possibilities of Using a Standard Card for Unit Package Quality Assessment
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Marian CICHOŃ]. - nr 352 (1991) , s. 93-101. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168245568
article
See main document
2

Title:
Zastosowanie testu różnicowania semantycznego do badania wartości promocyjnych opakowań jednostkowych = The Use of Semantic Differentiation Test in the Studies on Promotion Value of Unit Packages
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Marian CICHOŃ]. - nr 280 (1989) , s. 103-111. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168264242
article
See main document
3

Title:
Kalendarium Władz Oddziału PTT w Warszawie
Source:
Towaroznawstwo : XXV-lecie Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego 1963-1988 / red. Marian CICHOŃ, Mieczysław SKRZYPEK - Kraków: Polskie Towarzystwo Towaroznawcze, 1988, s. 139-143
Nr:
2168349160
varia
See main document
4

Title:
Metoda punktowa w ocenie jakości opakowań jednostkowych
Source:
Zmiany jakości produktów rynkowych w sferze poprodukcyjnej : referaty i streszczenia doniesień : konferencja naukowa Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego, Trzemeśnia, 11-12 listopada 1988 / [kom. red. Maria KREŁOWSKA-KUŁAS, Krzesław STOKŁOSA, Danuta SYBISTOWICZ] - [b.m.]: Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego, 1988, s. 78. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168263292
varia
See main document
5

Title:
Przegląd wybranych metod psychologicznych stosowanych do badań wartości promocyjnych opakowań jednostkowych = A review of selected psychological methods used in analysing the promotion value of unit packages
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Mieczysław SKRZYPEK]. - nr 276 (1988) , s. 35-45. - Summ., rez. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168249484
article
See main document
6

Title:
Kalendarium Władz Oddziału PTT w Krakowie
Source:
Towaroznawstwo : XXV-lecie Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego 1963-1988 / red. Marian CICHOŃ, Mieczysław SKRZYPEK - Kraków: Polskie Towarzystwo Towaroznawcze, 1988, s. 119-130
Nr:
2168349156
varia
See main document
7

Title:
Badania psychologiczne w ocenie wartości promocyjnych opakowań jednostkowych
Source:
Jakość, jej uwarunkowania i ocena : streszczenia referatów plenarnych i doniesień : [konferencja naukowa] Poznań 22-23 września 1987 - Poznań: Instytut Towaroznawstwa Akademii Ekonomicznej w Poznaniu ; Katedra Towaroznawstwa Wyższej Szkoły Gospodarki Narodowej w Warnie, 1987, s. 60. - Dostępne tylko streszczenia
Nr:
2168255762
varia
8

Title:
Przyczyny uszkodzeń "suchych tynków" w transporcie = Causes of Defects of "Dry Plasters" in Shipment
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Mieczysław SKRZYPEK]. - nr 189 (1984) , s. 213-218. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168323519
article
See main document
9

Title:
Towaroznawstwo opakowań
Edition:
Wyd. 2
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1984
Physical description:
250 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
Nr:
2168264658
textbook
10

Title:
Wstęp do towaroznawstwa
Publisher address:
Warszawa: PTE, 1984
Physical description:
57 s.: il.; 29 cm
Nr:
2168345896
academic script
11

Title:
Wybrane zagadnienia z towaroznawstwa artykułów papierniczych, przyborów szkolnych i biurowych
Publisher address:
Warszawa: PTE, 1984
Physical description:
63 s.; 30 cm
Nr:
2168345620
academic script
12

Title:
Wybrane zagadnienia z towaroznawstwa zabawek
Publisher address:
Warszawa: PTE, 1984
Physical description:
53 s.; 30 cm
Nr:
2168345900
academic script
13

Author:
Wiesława Włodarczyk , Jerzy Pałasiński
Title:
Kształcenie technologów żywności w dziedzinie opakowalnictwa = Education of Food Technologists in the Field of Packaging
Source:
Przemysł Spożywczy. - t. 37, nr 10 (1983) , s. 459-460. - Wspólny zeszyt z czasopismem "Opakowanie" (1983/5) - Bibliogr.
Nr:
2168333077
article
14

Title:
Z doświadczeń Podyplomowego Studium Technologii i Towaroznawstwa Opakowań AE w Krakowie = From the Experience of the Post-graduata Study of the Technology and Material-science of Packages at the Academy of Economics in Cracow
Source:
Przemysł Spożywczy. - t. 37, nr 10 (1983) , s. 461. - Wspólny zeszyt z czasopismem "Opakowanie" (1983/5)
Nr:
2168333079
article
15

Title:
European Article Numbering (EAN) - jako zintegrowany światowy system znakowania opakowań jednostkowych a system SWW-KTM w Polsce = EAN - Integrated World System of Marking Unit Packages Versus Polish SLA-CMC System
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie : Prace z zakresu towaroznawstwa / [red. nauk. Mieczysław SKRZYPEK]. - nr 166 (1983) , s. 23-32. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168280047
article
See main document
16

Title:
Bibliografia publikacji pracowników Instytutu Towaroznawstwa AE w Krakowie 1924-1980
Opracował:
Opracował:
Bednarczyk Wanda
, Malkowska Stanisława
, Rzehak Ewelina
Publisher address:
Kraków: Pracownia Pomocy Naukowo-Dydaktycznych Akademii Ekonomicznej, 1983
Physical description:
224 s.; 23 cm
Nr:
2168339137
book
17

Title:
Obuwie
Source:
Przebiegi towarowe : opakowanie - transport - magazynowanie / kier. nauk. Mieczysław SKRZYPEK - Warszawa: Zakład Wydawnictw Naukowych Instytutu Handlu Wewnętrznego i Usług, 1980, s. 65-74
Series:
(Biblioteka Instytutu Handlu Wewnętrznego i Usług ; 213)
Nr:
2168298527
chapter in monograph
See main document
18

Title:
Odzież
Source:
Przebiegi towarowe : opakowanie - transport - magazynowanie / kier. nauk. Mieczysław SKRZYPEK - Warszawa: Zakład Wydawnictw Naukowych Instytutu Handlu Wewnętrznego i Usług, 1980, s. 57-65
Series:
(Biblioteka Instytutu Handlu Wewnętrznego i Usług ; 213)
Nr:
2168298563
chapter in monograph
See main document
19

Title:
Wartość użytkowa opakowania jako czynnik zabezpieczania jakości towaru = Usefulness of Package as a Factor Securing Commodities' Value
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Mieczysław SKRZYPEK]. - nr 128 (1980) , s. 43-49. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168233142
article
See main document
20

Title:
Wybrane zagadnienia z towaroznawstwa artykułów zabawek
Publisher address:
Warszawa: PTE, 1979
Physical description:
43 s.; 30 cm
Nr:
2168345624
academic script
21

Title:
Nowe tendencje w opakowalnictwie towarów spożywczych = The Trends of Foodstuff's Packing
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Maria DZIEWOŃSKA]. - nr 90 (1977) , s. 73-82. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168250408
article
See main document
22

Title:
Czynniki determinujące wartość użytkową opakowań jednostkowych = Factors Determining Utility of Unit Containers
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Maria DZIEWOŃSKA]. - nr 81 (1976) , s. 293-297. - Summ., rez.
Nr:
2168250954
article
See main document
23

Title:
Badanie tworzyw opakowaniowych i opakowań : ćwiczenia z towaroznawstwa opakowań
Publisher address:
Kraków: Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 1974
Physical description:
251 s.: il.; 24 cm
Access mode:
Nr:
2168335391
textbook
24

Title:
Zagadnienia wychowawcze w towaroznawstwie = Educational Problems in Science of Commodities
Source:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Anna LUCHTEROWA]. - nr 54 (1972) , s. 13-24. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168249926
article
See main document
25

Title:
Towaroznawstwo opakowań
Publisher address:
Kraków: Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 1972
Physical description:
214 s.: il.; 24 cm
Nr:
2168339309
textbook
26

Title:
Zagadnienia normalizacji skrzynek drewnianych w świetle badań nad gospodarką opakowaniami w Polsce
Publisher address:
Kraków: , 1965
Physical description:
V k., 150 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/309
Nr:
2168307169
doctoral dissertation
27

Title:
Modyfikacja metody oznaczania kwasowości kawy = New Method of Determining Acidity of Coffee
Source:
Przemysł Spożywczy. - t. 16, nr 6 (1962) , s. 39-41 (371-373). - Zsfg. - Bibliogr.
Nr:
2168333173
article
28

Title:
Badanie i ocena zamków budowlanych
Source:
Przegląd Budowlany1959. - nr 7, s. 335
Nr:
2168355080
varia
1
Możliwość zastosowania karty wzorcowej w ocenie jakości opakowań jednostkowych = Possibilities of Using a Standard Card for Unit Package Quality Assessment // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Marian CICHOŃ]. - nr 352 (1991), s. 93-101. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
2
Zastosowanie testu różnicowania semantycznego do badania wartości promocyjnych opakowań jednostkowych = The Use of Semantic Differentiation Test in the Studies on Promotion Value of Unit Packages / Wiesława WŁODARCZYK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Marian CICHOŃ]. - nr 280 (1989), s. 103-111. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
3
Kalendarium Władz Oddziału PTT w Warszawie / oprac. Wiesława WŁODARCZYK // W: Towaroznawstwo : XXV-lecie Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego 1963-1988 / red. Marian CICHOŃ, Mieczysław SKRZYPEK. - Kraków : Polskie Towarzystwo Towaroznawcze, 1988. - S. 139-143
4
Metoda punktowa w ocenie jakości opakowań jednostkowych / Wiesława WŁODARCZYK // W: Zmiany jakości produktów rynkowych w sferze poprodukcyjnej : referaty i streszczenia doniesień : konferencja naukowa Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego, Trzemeśnia, 11-12 listopada 1988 / [kom. red. Maria KREŁOWSKA-KUŁAS, Krzesław STOKŁOSA, Danuta SYBISTOWICZ]. - [b.m.] : Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego, 1988. - S. 78. - Dostępne tylko streszczenie
5
Przegląd wybranych metod psychologicznych stosowanych do badań wartości promocyjnych opakowań jednostkowych = A review of selected psychological methods used in analysing the promotion value of unit packages / Wiesława WŁODARCZYK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Mieczysław SKRZYPEK]. - nr 276 (1988), s. 35-45. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
6
Kalendarium Władz Oddziału PTT w Krakowie / oprac. Wiesława WŁODARCZYK // W: Towaroznawstwo : XXV-lecie Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego 1963-1988 / red. Marian CICHOŃ, Mieczysław SKRZYPEK. - Kraków : Polskie Towarzystwo Towaroznawcze, 1988. - S. 119-130
7
Badania psychologiczne w ocenie wartości promocyjnych opakowań jednostkowych / Wiesława MĘDELSKA-WŁODARCZYK // W: Jakość, jej uwarunkowania i ocena : streszczenia referatów plenarnych i doniesień : [konferencja naukowa] Poznań 22-23 września 1987. - Poznań : Instytut Towaroznawstwa Akademii Ekonomicznej w Poznaniu ; Katedra Towaroznawstwa Wyższej Szkoły Gospodarki Narodowej w Warnie, 1987. - S. 60. - Dostępne tylko streszczenia
8
Przyczyny uszkodzeń "suchych tynków" w transporcie = Causes of Defects of "Dry Plasters" in Shipment / Wiesława WŁODARCZYK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Mieczysław SKRZYPEK]. - nr 189 (1984), s. 213-218. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
9
Towaroznawstwo opakowań / Marian CICHOŃ, Wiesława WŁODARCZYK. - Wyd. 2. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1984. - 250 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr.
10
Wstęp do towaroznawstwa / Wiesława WŁODARCZYK, Mieczysław SKRZYPEK. - Warszawa : PTE, 1984. - 57 s. : il. ; 29 cm
11
Wybrane zagadnienia z towaroznawstwa artykułów papierniczych, przyborów szkolnych i biurowych / Marian CICHOŃ, Wiesława WŁODARCZYK. - Warszawa : PTE, 1984. - 63 s. ; 30 cm
12
Wybrane zagadnienia z towaroznawstwa zabawek / Wiesława WŁODARCZYK. - Warszawa : PTE, 1984. - 53 s. ; 30 cm
13
Kształcenie technologów żywności w dziedzinie opakowalnictwa = Education of Food Technologists in the Field of Packaging / Wiesława WŁODARCZYK, Jerzy PałasińskiKształcenie technologów żywności w dziedzinie opakowalnictwa = Education of Food Technologists in the Field of Packaging / Wiesława WŁODARCZYK, Jerzy Pałasiński // Przemysł SpożywczyPrzemysł Spożywczy. - t. 37, nr 10 (1983), s. 459-460t. 37, nr 10 (1983), s. 459-460. - Wspólny zeszyt z czasopismem "Opakowanie" (1983/5). - Bibliogr. - ISSN 0033-250X0033-250X
14
Z doświadczeń Podyplomowego Studium Technologii i Towaroznawstwa Opakowań AE w Krakowie = From the Experience of the Post-graduata Study of the Technology and Material-science of Packages at the Academy of Economics in Cracow / Wiesława WŁODARCZYK // Przemysł Spożywczy. - t. 37, nr 10 (1983), s. 461. - Wspólny zeszyt z czasopismem "Opakowanie" (1983/5). - ISSN 0033-250X
15
European Article Numbering (EAN) - jako zintegrowany światowy system znakowania opakowań jednostkowych a system SWW-KTM w Polsce = EAN - Integrated World System of Marking Unit Packages Versus Polish SLA-CMC System / Marian CICHOŃ, Wiesława WŁODARCZYKEuropean Article Numbering (EAN) - jako zintegrowany światowy system znakowania opakowań jednostkowych a system SWW-KTM w Polsce = EAN - Integrated World System of Marking Unit Packages Versus Polish SLA-CMC System / Marian CICHOŃ, Wiesława WŁODARCZYK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie : Prace z zakresu towaroznawstwa / [red. nauk. Mieczysław SKRZYPEK]Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie : Prace z zakresu towaroznawstwa / [red. nauk. Mieczysław SKRZYPEK]. - nr 166 (1983), s. 23-32nr 166 (1983), s. 23-32. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0208-79440208-7944
16
Bibliografia publikacji pracowników Instytutu Towaroznawstwa AE w Krakowie 1924-1980 / oprac. Helena MIKUŁOWSKA, Wanda Bednarczyk, Maria DZIEWOŃSKA, Stanisława Malkowska, Wiesława MĘDELSKA-WŁODARCZYK, Ewelina Rzehak ; red. Maria DZIEWOŃSKA. - Kraków : Pracownia Pomocy Naukowo-Dydaktycznych Akademii Ekonomicznej, 1983. - 224 s. ; 23 cm
17
Obuwie / Ignacy DUDA, Wiesława WŁODARCZYK // W: Przebiegi towarowe : opakowanie - transport - magazynowanie / kier. nauk. Mieczysław SKRZYPEK. - Warszawa: Zakład Wydawnictw Naukowych Instytutu Handlu Wewnętrznego i Usług, 1980. - (Biblioteka Instytutu Handlu Wewnętrznego i Usług ; 213). - S. 65-74
18
Odzież / Wiesława WŁODARCZYK // W: Przebiegi towarowe : opakowanie - transport - magazynowanie / kier. nauk. Mieczysław SKRZYPEK. - Warszawa: Zakład Wydawnictw Naukowych Instytutu Handlu Wewnętrznego i Usług, 1980. - (Biblioteka Instytutu Handlu Wewnętrznego i Usług ; 213). - S. 57-65
19
Wartość użytkowa opakowania jako czynnik zabezpieczania jakości towaru = Usefulness of Package as a Factor Securing Commodities' Value / Wiesława MĘDELSKA-WŁODARCZYK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Mieczysław SKRZYPEK]. - nr 128 (1980), s. 43-49. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
20
Wybrane zagadnienia z towaroznawstwa artykułów zabawek / Łucja KARPIEL, Wiesława MĘDELSKA-WŁODARCZYK. - Warszawa : PTE, 1979. - 43 s. ; 30 cm
21
Nowe tendencje w opakowalnictwie towarów spożywczych = The Trends of Foodstuff's Packing / Wiesława WŁODARCZYK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Maria DZIEWOŃSKA]. - nr 90 (1977), s. 73-82. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
22
Czynniki determinujące wartość użytkową opakowań jednostkowych = Factors Determining Utility of Unit Containers / Wiesława MĘDELSKA-WŁODARCZYK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Maria DZIEWOŃSKA]. - nr 81 (1976), s. 293-297. - Summ., rez. - ISSN 0208-7944
23
Badanie tworzyw opakowaniowych i opakowań : ćwiczenia z towaroznawstwa opakowań / Marian CICHOŃ, Wiesława WŁODARCZYK ; red. Mieczysław MYSONA. - Kraków : Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 1974. - 251 s. : il. ; 24 cm
24
Zagadnienia wychowawcze w towaroznawstwie = Educational Problems in Science of Commodities / Helena MIKUŁOWSKA, Wiesława WŁODARCZYKZagadnienia wychowawcze w towaroznawstwie = Educational Problems in Science of Commodities / Helena MIKUŁOWSKA, Wiesława WŁODARCZYK // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Anna LUCHTEROWA]Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Anna LUCHTEROWA]. - nr 54 (1972), s. 13-24nr 54 (1972), s. 13-24. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0075-51250075-5125
25
Towaroznawstwo opakowań / Marian CICHOŃ, Wiesława WŁODARCZYK ; red. Mieczysław MYSONA. - Kraków : Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 1972. - 214 s. : il. ; 24 cm
26
Zagadnienia normalizacji skrzynek drewnianych w świetle badań nad gospodarką opakowaniami w Polsce / Wiesława MĘDELSKA-WŁODARCZYK ; Promotor: Mieczysław MYSONA. - Kraków, 1965. - V k., 150 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
27
Modyfikacja metody oznaczania kwasowości kawy = New Method of Determining Acidity of Coffee / Helena MIKUŁOWSKA, Wiesława WŁODARCZYKModyfikacja metody oznaczania kwasowości kawy = New Method of Determining Acidity of Coffee / Helena MIKUŁOWSKA, Wiesława WŁODARCZYK // Przemysł SpożywczyPrzemysł Spożywczy. - t. 16, nr 6 (1962), s. 39-41 (371-373)t. 16, nr 6 (1962), s. 39-41 (371-373). - Zsfg. - Bibliogr. - ISSN 0033-250X0033-250X
28

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined offset: 2168355080

Filename: views/bibliografia.php

Line Number: 1078

1
Mędelska-Włodarczyk W., (1991), Możliwość zastosowania karty wzorcowej w ocenie jakości opakowań jednostkowych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 352, s. 93-101.
2
Włodarczyk W., (1989), Zastosowanie testu różnicowania semantycznego do badania wartości promocyjnych opakowań jednostkowych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 280, s. 103-111.
3
(1988), Kalendarium Władz Oddziału PTT w Warszawie. [W:] Cichoń M., Skrzypek M. (red.), Towaroznawstwo : XXV-lecie Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego 1963-1988, Kraków : Polskie Towarzystwo Towaroznawcze, s. 139-143.
4
Włodarczyk W., (1988), Metoda punktowa w ocenie jakości opakowań jednostkowych. [W:] Krełowska-Kułas M., Stokłosa K., Sybistowicz D. (red.), Zmiany jakości produktów rynkowych w sferze poprodukcyjnej : referaty i streszczenia doniesień : konferencja naukowa Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego, Trzemeśnia, 11-12 listopada 1988, [b.m.] : Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego, s. 78.
5
Włodarczyk W., (1988), Przegląd wybranych metod psychologicznych stosowanych do badań wartości promocyjnych opakowań jednostkowych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 276, s. 35-45.
6
(1988), Kalendarium Władz Oddziału PTT w Krakowie. [W:] Cichoń M., Skrzypek M. (red.), Towaroznawstwo : XXV-lecie Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego 1963-1988, Kraków : Polskie Towarzystwo Towaroznawcze, s. 119-130.
7
Mędelska-Włodarczyk W., (1987), Badania psychologiczne w ocenie wartości promocyjnych opakowań jednostkowych. [W:] Jakość, jej uwarunkowania i ocena : streszczenia referatów plenarnych i doniesień : [konferencja naukowa] Poznań 22-23 września 1987, Poznań : Instytut Towaroznawstwa Akademii Ekonomicznej w Poznaniu : Katedra Towaroznawstwa Wyższej Szkoły Gospodarki Narodowej w Warnie, s. 60.
8
Włodarczyk W., (1984), Przyczyny uszkodzeń "suchych tynków" w transporcie, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 189, s. 213-218.
9
Cichoń M., Włodarczyk W., (1984), Towaroznawstwo opakowań, Wyd. 2Kraków : Akademia Ekonomiczna, 250 s.
10
Włodarczyk W., Skrzypek M., (1984), Wstęp do towaroznawstwa, Warszawa : PTE, 57 s.
11
Cichoń M., Włodarczyk W., (1984), Wybrane zagadnienia z towaroznawstwa artykułów papierniczych, przyborów szkolnych i biurowych, Warszawa : PTE, 63 s.
12
Włodarczyk W., (1984), Wybrane zagadnienia z towaroznawstwa zabawek, Warszawa : PTE, 53 s.
13
Włodarczyk W., Pałasiński J., (1983), Kształcenie technologów żywności w dziedzinie opakowalnictwa, "Przemysł Spożywczy", t. 37, nr 10, s. 459-460.
14
Włodarczyk W., (1983), Z doświadczeń Podyplomowego Studium Technologii i Towaroznawstwa Opakowań AE w Krakowie, "Przemysł Spożywczy", t. 37, nr 10, s. 461.
15
Cichoń M., Włodarczyk W., (1983), European Article Numbering (EAN) - jako zintegrowany światowy system znakowania opakowań jednostkowych a system SWW-KTM w Polsce, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie : Prace z zakresu towaroznawstwa", nr 166, s. 23-32.
16
Dziewońska M. (red.), (1983), Bibliografia publikacji pracowników Instytutu Towaroznawstwa AE w Krakowie 1924-1980, Kraków : Pracownia Pomocy Naukowo-Dydaktycznych Akademii Ekonomicznej, 224 s.
17
Duda I., Włodarczyk W., (1980), Obuwie. [W:] Skrzypek M. (red.), Przebiegi towarowe : opakowanie - transport - magazynowanie, Warszawa : Zakład Wydawnictw Naukowych Instytutu Handlu Wewnętrznego i Usług, s. 65-74.
18
Włodarczyk W., (1980), Odzież. [W:] Skrzypek M. (red.), Przebiegi towarowe : opakowanie - transport - magazynowanie, Warszawa : Zakład Wydawnictw Naukowych Instytutu Handlu Wewnętrznego i Usług, s. 57-65.
19
Mędelska-Włodarczyk W., (1980), Wartość użytkowa opakowania jako czynnik zabezpieczania jakości towaru, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 128, s. 43-49.
20
Mędelska-Włodarczyk W., Karpiel Ł., (1979), Wybrane zagadnienia z towaroznawstwa artykułów zabawek, Warszawa : PTE, 43 s.
21
Włodarczyk W., (1977), Nowe tendencje w opakowalnictwie towarów spożywczych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 90, s. 73-82.
22
Mędelska-Włodarczyk W., (1976), Czynniki determinujące wartość użytkową opakowań jednostkowych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 81, s. 293-297.
23
Cichoń M., Włodarczyk W., (1974), Badanie tworzyw opakowaniowych i opakowań: ćwiczenia z towaroznawstwa opakowań, Mysona M. (red.), Kraków : Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 251 s.
24
Mikułowska H., Włodarczyk W., (1972), Zagadnienia wychowawcze w towaroznawstwie, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie", nr 54, s. 13-24.
25
Cichoń M., Włodarczyk W., (1972), Towaroznawstwo opakowań, Mysona M. (red.), Kraków : Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 214 s.
26
Mędelska-Włodarczyk W., (1965), Zagadnienia normalizacji skrzynek drewnianych w świetle badań nad gospodarką opakowaniami w Polsce, Prom. Mysona M., Kraków : , V k., 150 k.
27
Mikułowska H., Włodarczyk W., (1962), Modyfikacja metody oznaczania kwasowości kawy, "Przemysł Spożywczy", t. 16, nr 6, s. 39-41 (371-373).
28

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined offset: 2168355080

Filename: views/bibliografia.php

Line Number: 1144

1
@article{artUEK:2168245568,
author = "Wiesława Mędelska-Włodarczyk",
title = "Możliwość zastosowania karty wzorcowej w ocenie jakości opakowań jednostkowych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "352",
pages = "93-101",
year = "1991",
}
2
@article{artUEK:2168264242,
author = "Wiesława Włodarczyk",
title = "Zastosowanie testu różnicowania semantycznego do badania wartości promocyjnych opakowań jednostkowych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "280",
pages = "103-111",
year = "1989",
}
3
@misc{varUEK:2168349160,
title = "Kalendarium Władz Oddziału PTT w Warszawie",
booktitle = "Towaroznawstwo : XXV-lecie Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego 1963-1988",
pages = "139-143",
adress = "Kraków",
publisher = "Polskie Towarzystwo Towaroznawcze",
year = "1988",
}
4
@misc{varUEK:2168263292,
author = "Wiesława Włodarczyk",
title = "Metoda punktowa w ocenie jakości opakowań jednostkowych",
booktitle = "Zmiany jakości produktów rynkowych w sferze poprodukcyjnej : referaty i streszczenia doniesień : konferencja naukowa Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego, Trzemeśnia, 11-12 listopada 1988",
pages = "78",
adress = "b.m.",
publisher = "Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego",
year = "1988",
}
5
@article{artUEK:2168249484,
author = "Wiesława Włodarczyk",
title = "Przegląd wybranych metod psychologicznych stosowanych do badań wartości promocyjnych opakowań jednostkowych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "276",
pages = "35-45",
year = "1988",
url = {},
}
6
@misc{varUEK:2168349156,
title = "Kalendarium Władz Oddziału PTT w Krakowie",
booktitle = "Towaroznawstwo : XXV-lecie Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego 1963-1988",
pages = "119-130",
adress = "Kraków",
publisher = "Polskie Towarzystwo Towaroznawcze",
year = "1988",
}
7
@misc{varUEK:2168255762,
author = "Wiesława Mędelska-Włodarczyk",
title = "Badania psychologiczne w ocenie wartości promocyjnych opakowań jednostkowych",
booktitle = "Jakość, jej uwarunkowania i ocena : streszczenia referatów plenarnych i doniesień : [konferencja naukowa] Poznań 22-23 września 1987",
pages = "60",
adress = "Poznań",
publisher = "Instytut Towaroznawstwa Akademii Ekonomicznej w Poznaniu ; Katedra Towaroznawstwa Wyższej Szkoły Gospodarki Narodowej w Warnie",
year = "1987",
}
8
@article{artUEK:2168323519,
author = "Wiesława Włodarczyk",
title = "Przyczyny uszkodzeń suchych tynków w transporcie",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "189",
pages = "213-218",
year = "1984",
}
9
@book{podUEK:2168264658,
author = "Marian Cichoń and Wiesława Włodarczyk",
title = "Towaroznawstwo opakowań",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1984",
edition = "Wyd. 2",
}
10
@book{skrUEK:2168345896,
author = "Wiesława Włodarczyk and Mieczysław Skrzypek",
title = "Wstęp do towaroznawstwa",
adress = "Warszawa",
publisher = "PTE",
year = "1984",
}
11
@book{skrUEK:2168345620,
author = "Marian Cichoń and Wiesława Włodarczyk",
title = "Wybrane zagadnienia z towaroznawstwa artykułów papierniczych, przyborów szkolnych i biurowych",
adress = "Warszawa",
publisher = "PTE",
year = "1984",
}
12
@book{skrUEK:2168345900,
author = "Wiesława Włodarczyk and ",
title = "Wybrane zagadnienia z towaroznawstwa zabawek",
adress = "Warszawa",
publisher = "PTE",
year = "1984",
}
13
@article{artUEK:2168333077,
author = "Wiesława Włodarczyk and Jerzy Pałasiński",
title = "Kształcenie technologów żywności w dziedzinie opakowalnictwa",
journal = "Przemysł Spożywczy",
number = "t. 37, 10",
pages = "459-460",
year = "1983",
}
14
@article{artUEK:2168333079,
author = "Wiesława Włodarczyk",
title = "Z doświadczeń Podyplomowego Studium Technologii i Towaroznawstwa Opakowań AE w Krakowie",
journal = "Przemysł Spożywczy",
number = "t. 37, 10",
pages = "461",
year = "1983",
}
15
@article{artUEK:2168280047,
author = "Marian Cichoń and Wiesława Włodarczyk",
title = "European Article Numbering (EAN) - jako zintegrowany światowy system znakowania opakowań jednostkowych a system SWW-KTM w Polsce",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie : Prace z zakresu towaroznawstwa",
number = "166",
pages = "23-32",
year = "1983",
}
16
@book{ksiUEK:2168339137,
title = "Bibliografia publikacji pracowników Instytutu Towaroznawstwa AE w Krakowie 1924-1980",
editor = Dziewońska Maria,
adress = "Kraków",
publisher = "Pracownia Pomocy Naukowo-Dydaktycznych Akademii Ekonomicznej",
year = "1983",
}
17
@inbook{fmUEK:2168298527,
author = "Ignacy Duda and Wiesława Włodarczyk",
title = "Obuwie",
booktitle = "Przebiegi towarowe : opakowanie - transport - magazynowanie",
pages = "65-74",
adress = "Warszawa",
publisher = "Zakład Wydawnictw Naukowych Instytutu Handlu Wewnętrznego i Usług",
year = "1980",
issn = "",
}
18
@inbook{fmUEK:2168298563,
author = "Wiesława Włodarczyk",
title = "Odzież",
booktitle = "Przebiegi towarowe : opakowanie - transport - magazynowanie",
pages = "57-65",
adress = "Warszawa",
publisher = "Zakład Wydawnictw Naukowych Instytutu Handlu Wewnętrznego i Usług",
year = "1980",
issn = "",
}
19
@article{artUEK:2168233142,
author = "Wiesława Mędelska-Włodarczyk",
title = "Wartość użytkowa opakowania jako czynnik zabezpieczania jakości towaru",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "128",
pages = "43-49",
year = "1980",
}
20
@book{skrUEK:2168345624,
author = "Wiesława Mędelska-Włodarczyk and Łucja Karpiel",
title = "Wybrane zagadnienia z towaroznawstwa artykułów zabawek",
adress = "Warszawa",
publisher = "PTE",
year = "1979",
}
21
@article{artUEK:2168250408,
author = "Wiesława Włodarczyk",
title = "Nowe tendencje w opakowalnictwie towarów spożywczych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "90",
pages = "73-82",
year = "1977",
}
22
@article{artUEK:2168250954,
author = "Wiesława Mędelska-Włodarczyk",
title = "Czynniki determinujące wartość użytkową opakowań jednostkowych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "81",
pages = "293-297",
year = "1976",
}
23
@book{podUEK:2168335391,
author = "Marian Cichoń and Wiesława Włodarczyk",
title = "Badanie tworzyw opakowaniowych i opakowań : ćwiczenia z towaroznawstwa opakowań",
editor = Mysona Mieczysław,
adress = "Kraków",
publisher = "Wyższa Szkoła Ekonomiczna",
year = "1974",
url = {},
}
24
@article{artUEK:2168249926,
author = "Helena Mikułowska and Wiesława Włodarczyk",
title = "Zagadnienia wychowawcze w towaroznawstwie",
journal = "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie",
number = "54",
pages = "13-24",
year = "1972",
}
25
@book{podUEK:2168339309,
author = "Marian Cichoń and Wiesława Włodarczyk",
title = "Towaroznawstwo opakowań",
editor = Mysona Mieczysław,
adress = "Kraków",
publisher = "Wyższa Szkoła Ekonomiczna",
year = "1972",
}
26
@unpublished{drUEK:2168307169,
author = "Wiesława Mędelska-Włodarczyk",
title = "Zagadnienia normalizacji skrzynek drewnianych w świetle badań nad gospodarką opakowaniami w Polsce",
adress = "Kraków",
year = "1965",
}
27
@article{artUEK:2168333173,
author = "Helena Mikułowska and Wiesława Włodarczyk",
title = "Modyfikacja metody oznaczania kwasowości kawy",
journal = "Przemysł Spożywczy",
number = "t. 16, 6",
pages = "39-41 (371-373)",
year = "1962",
}
28
@misc{varUEK:2168355080,
author = "Mieczysław Mysona and Wiesława Włodarczyk",
title = "Badanie i ocena zamków budowlanych",
booktitle = "Przegląd Budowlany",
number = "7",
pages = "335",
year = "1959",
}