Publications of the selected author
1

Author:
Title:
Foreign Divestment Risk Factors in Poland during the Covid-19 Pandemic
Source:
Argumenta Oeconomica. - nr 1 (48) (2022) , s. 81-100. - Summ. - Bibliogr.
Research program:
This publication was financed from the funds allocated to Cracow University of Economics
2019 list:
70.00 pkt
Index in Scopus:
Yes
Index in Web of Science:
Yes
Nr:
2168365564
article
2

Title:
Study on Support Mechanisms for Renewable Energy Sources in Poland
Source:
Energies. - vol. 15, iss. 12, art. no. 4196 (2022) , s. 1-38. - Tytuł numeru: Managing Energy Sector Enterprises: Challenges, Methods and Research Trends - Bibliogr.
Research program:
This publication was financed by the subsidy granted to the Cracow University of Economics - Contract nr 23/EFE/2021/POT
2019 list:
140.00 pkt
Index in Scopus:
Yes
Index in Web of Science:
Yes
Nr:
2168365830
article
3

Author:
Agata Masłoń , Agnieszka Suder , Marta Curyło , Barbara Frączek , Marcin Salamaga , Yuri P. Ivanenko , Wanda Forczek-Karkosz
Title:
Influence of pregnancy related anthropometric changes on plantar pressure distribution during gait - a follow-up study
Source:
PLoS ONE. - vol. 17, iss. 3, art. no. e0264939 (2022) , s. 1-12. - Summ. - Bibliogr.
Research program:
This publication is supported under the programme established by the Ministry of Science and Higher Education, named "Regional Initiative of Excellence", spanning the period 2019-2022 (Project No 022/RID/2018/19, amount of financing: PLN 11 919 908 PLN).
The research was funded by the Polish Ministry of Science and Higher Education (Research project No 99/BS/INB/2016 realized within statutory activities) and the Italian Ministry of Health (IRCCS Fondazione Santa Lucia Ricerca corrente).
The funders had no role in study design, data collection and analysis, decision to publish, or preparation of the manuscript
2019 list:
100.00 pkt
Index in Scopus:
Yes
Index in Web of Science:
Yes
Nr:
2168363630
article
4

Author:
Title:
The Use of Correspondence Analysis in the Study of Foreign Divestment in the Visegrad Countries During the Coronavirus Crisis = Zastosowanie analizy korespondencji do badania ryzyka dezinwestycji zagranicznych w czasie koronakryzysu w krajach Grupy Wyszehradzkiej
Source:
Econometrics : Advances in Applied Data Analysis = Ekonometria. - vol. 25, nr 2 (2021) , s. 15-26. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Research program:
Publication was financed from subvention allocated to Cracow University of Economics.
2019 list:
40.00 pkt
Nr:
2168357092
article
5

Author:
Grażyna Węgrzyn , Marcin Salamaga
Conference:
38th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), Sewilla, Hiszpania, od 2021-11-23 do 2021-11-24
Title:
Impact of the EU Economies' Innovation Levels on the Flows of People at Their Labour Markets
Source:
Innovation Management and Sustainable Economic Development in the Era of Global Pandemic : Proceedings of the 38th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), 23-24 November 2021, Seville, Spain / red. Khalid S. Soliman - King of Prussia, PA: International Business Information Management Association, 2021, s. 6779-6785. - Summ. - Bibliogr.
Series:
(Proceedings of the International Business Information Management Association Conference ; 38)
ISBN:
978-0-9998551-7-1
2019 list (Conference):
70.00 pkt
Nr:
2168360050
chapter in conference materials
6

Author:
Conference:
29th Conference of Section of Classification and Data Analysis of Polish Statistical Society (SKAD 2020), Sopot, Polska, od 2020-09-07 do 2020-09-09
Title:
Modelling the Risk of Foreign Divestment in the Visegrad Group Countries During the COVID-19 Pandemic
Source:
Data Analysis and Classification : Methods and Applications / red. Krzysztof Jajuga, Krzysztof Najman, Marek Walesiak - Cham: Springer, 2021, s. 319-335. - Summ. - Bibliogr.
Series:
(Studies in Classification, Data Analysis, and Knowledge Organization)
Research program:
Publication was financed from funds allocated to Faculty of Management (Cracow University of Economics) within grants to maintain research capacity
ISBN:
978-3-030-75189-0 ; 978-3-030-75190-6
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168356534
chapter in conference materials
7

Author:
Title:
Assessment of the Risk of Foreign Divestment in Poland During the COVID-19 Pandemic = Ocena ryzyka dezinwestycji zagranicznych w Polsce w warunkach pandemii COVID-19
Source:
Wiadomości Statystyczne. - nr 5 (2021) , s. 26-42. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Research program:
The publication was financed from a subvention allocated to Cracow University of Economics.
2019 list:
70.00 pkt
Nr:
2168356284
article
8

Author:
Wanda Forczek , Yuri P. Ivanenko , Marcin Salamaga , Francesca Sylos-Labin , Barbara Frączek , Agata Masłoń , Marta Curyło , Agnieszka Suder
Title:
Pelvic Movements during Walking throughout Gestation - the Relationship between Morphology and Kinematic Parameters
Source:
Clinical Biomechanics. - vol. 71 (2020) , s. 146-151. - Summ. - Bibliogr.
Research program:
This work was supported by the Polish Ministry of Science andHigher Education (Research project No 99/BS/INB/2016 realizedwithin statutory activities) and the Ministry of Health, Italy(IRCCSFondazione Santa Lucia Ricerca corrente).
2019 list:
100.00 pkt
Index in Scopus:
Yes
Index in Web of Science:
Yes
Nr:
2168340701
article
9

Author:
Title:
Inwestycje zagraniczne w Polsce po pandemii
Publisher address:
Kraków: Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, 2020
Physical description:
62 s.: il.
Notes:
Bibliogr.,
Access mode:
Nr:
2168355476
report
10

Author:
Title:
Econometric Analysis of the Relationship Between Innovation and Foreign Trade Distance in Central and Eastern Europe Countries
Source:
Folia Oeconomica Stetinensia. - vol. 20, iss. 1 (2020) , s. 360-372. - Summ. - Bibliogr.
Research program:
Publication was financed from funds allocated to Faculty of Management (Cracow University of Economics) within grants to maintain research capacity.
2019 list:
40.00 pkt
Nr:
2168349902
article
11

Author:
Title:
Proposed Research on the Relationships between Innovation Competitiveness and Export Competitiveness in Central and Eastern European Countries
Source:
Folia Oeconomica Stetinensia. - vol. 20, iss. 2 (2020) , s. 332-345. - Summ. - Bibliogr.
Research program:
The publication was financed from funds allocated to the Faculty of Management (Cracow University of Economics) within grants to maintain research capacity.
2019 list:
40.00 pkt
Nr:
2168353802
article
12

Author:
Title:
Segmentacja rynków Europy Środkowo-Wschodniej z wykorzystaniem metody CMS = Segmentation of Markets in Central and Eastern Europe with the Use of the CMS Method
Source:
Wiadomości Statystyczne. - nr 2 (2019) , s. 5-16. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
2019 list:
70.00 pkt
Nr:
2168332535
article
13

Author:
Wanda Forczek , Agata Masłoń , Barbara Frączek , Marta Curyło , Marcin Salamaga , Agnieszka Suder
Title:
Does the First Trimester of Pregnancy Induce Alterations in the Walking Pattern?
Source:
PLoS ONE. - vol. 14, iss. 1, art. no. e0209766 (2019) , s. 1-15. - Summ. - Bibliogr.
Research program:
Sources of financing: Research project No 99/BS/INB/2016 realised within statutory activities
2019 list:
100.00 pkt
Index in Scopus:
Yes
Index in Web of Science:
Yes
Nr:
2168330715
article
14

Author:
Wanda Forczek , M. Ivanenko , Marta Curyło , Barbara Frączek , Agata Masłoń , Marcin Salamaga , Agnieszka Suder
Title:
Progressive Changes in Walking Kinematics Throughout Pregnancy - a Follow up Study
Source:
Gait & Posture. - vol. 68 (2019) , s. 518-524. - Summ. - Bibliogr.
2019 list:
140.00 pkt
Index in Scopus:
Yes
Index in Web of Science:
Yes
Nr:
2168330405
article
15

Author:
Title:
Analiza pozycji konkurencyjnej krajów UE w handlu zagranicznym z wykorzystaniem metod CMS i Warda = Analysis of the Competitive Position of EU Countries in Foreign Trade with the Use of the CMS and Ward's Methods
Source:
Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - vol. 66, z. 1 (2019) , s. 69-83. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Research program:
Praca została sfinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego
2019 list:
40.00 pkt
Nr:
2168338243
article
16

Author:
Title:
Modelowanie dynamicznych zależności pomiędzy bezpośrednimi inwestycjami zagranicznymi i handlem wewnątrzgałęziowym w Polsce = Modelling Dynamic Relationships between Foreign Direct Investment and Intra-industry Trade in Poland
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 4 (976) (2018) , s. 145-159. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Research program:
Artykuł powstał w wyniku realizacji projektu sfinansowanego ze środków przyznanych Wydziałowi Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego
Ministerial journal list:
b 11.00 pkt
Nr:
2168329707
article
17

Author:
Conference:
XXVI Konferencja Naukowa Sekcji Klasyfikacji i Analizy Danych PTS (XXXI Konferencja Taksonomiczna) nt. "Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania", Kraków, Polska, od 2017-10-23 do 2017-10-25
Title:
Analiza skłonności do podejmowania BIZ przez polskie firmy z wykorzystaniem modeli logitowych = Analysis of Propensity of Export of Polish FDI with the Application of Logistic Models
Source:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 507 (2018) , s. 228-236. - Tytuł numeru: Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania - Bibliogr.
Series:
(Taksonomia ; z. 30)
Research program:
Publikacja została sfinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego
Ministerial journal list:
b 10.00 pkt
Nr:
2168327293
article
18

Author:
Title:
Segmentacja rynków zagranicznych z wykorzystaniem metody CMS i analizy skupień = Efficiency of Raising of the Funds for the Didactic and Scientific Activity in Public Higher Education in Poland
Source:
Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - vol. 65, z. 4 (2018) , s. 492-506. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Research program:
Praca została sfinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego
Ministerial journal list:
b 14.00 pkt
Nr:
2168331057
article
19

Author:
Title:
Study of the Competitiveness of Polish Foreign Trade Using the Augmented Glejser, Goossens and van den eede Method
Source:
Argumenta Oeconomica. - nr 1 (40) (2018) , s. 167-180. - Summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
a 15.00 pkt
Index in Scopus:
Yes
Index in Web of Science:
Yes
Nr:
2168325231
article
20

Author:
Diana Dryglas , Marcin Salamaga
Title:
Segmentation by Push Motives in Health Tourism Destinations : a Case Study of Polish Spa Resorts
Source:
Journal of Destination Marketing & Management. - vol. 9 (2018) , s. 234-246. - Summ. - Bibliogr.
Research program:
This research was supported by the project: 'Partnership for the adaptability and modernization of spa resorts in Poland' run by the Institute of Tourism in Krakow, Poland within Human Capital Operational Program, priority VIII: Regional Human Resources of Economy, measure 8.1. Development of staff and enterprises in regions, sub-measure 8.1.2 Support for adaptation and modernization processes in the region, UDA-POKL.08.01.02-12-032/10-00. This work was also financially supported by AGH University of Science and Technology in Krakow grant No. 11.11.140.005
Ministerial journal list:
a 20.00 pkt
Index in Scopus:
Yes
Index in Web of Science:
Yes
Nr:
2168322543
article
21

Author:
Title:
Badanie dynamicznych zależności między deficytem sektora finansów publicznych a zmiennymi makroekonomicznymi w wybranych krajach UE
Source:
Finanse publiczne a nowe zarządzanie gospodarcze w Unii Europejskiej / red. Stanisław OWSIAK - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2018, s. 357-384
ISBN:
978-83-01-19813-8
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168328749
chapter in monograph
See main document
22

Author:
Grażyna Wójcik
Title:
Efektywność ekonomiczna rolnictwa ekologicznego w Polsce : analiza statystyczna
Promotor:
Promotor pomocniczy:
Publisher address:
Kraków: , 2018
Physical description:
170 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Access mode:
Signature:
eDr-406
Nr:
2168328161
doctoral dissertation
23

Author:
Title:
Wykorzystanie modelu VECM do analizy długookresowej zależności pomiędzy bezpośrednimi inwestycjami zagranicznymi i proeksportową oraz proimportową specjalizacją polskiego handlu w branżach high-tech = Application of the VECM Model for the Analysis of the Long--term Relationship Between Foreign Direct Investments and Pro-export and Pro-import Specialization of Polish trade in High-tech Industries
Source:
Przedsiębiorczość i Zarządzanie = Entrepreneurship and Management. - t. 19, z. 2, cz. 2 (2018) , s. 133-145. - Tytuł numeru: Handel zagraniczny i międzynarodowa polityka gospodarcza - Bibliogr.
Research program:
Publikacja została sfinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego.
Access mode:
Full text
CC-BY-SA
Ministerial journal list:
b 14.00 pkt
Nr:
2168326141
article
24

Author:
Conference:
The 12th Professor Aleksander Zelias International Conference on Modelling and Forecasting of Socio-Economic Phenomena, Zakopane, Polska, od 2018-05-08 do 2018-05-11
Title:
An Application of Conjoint Analysis to Study Determinants of Polish Direct Investment Located in European Countries
Source:
The 12th Professor Aleksander Zelias International Conference on Modelling and Forecasting of Socio-Economic Phenomena : Conference Proceedings / red. Monika PAPIEŻ, Sławomir ŚMIECH - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2018, s. 423-432. - Summ. - Bibliogr.
Series:
(Socio-Economic Modelling and Forecasting ; no. 1)
Research program:
Publication was financed from funds allocated to Faculty of Management (Cracow University of Economics) within grants to maintain research capacity.
ISBN:
978-83-65907-20-2
Nr:
2168324387
chapter in conference materials
See main document
25

Author:
Title:
Identyfikacja wzorców konsolidacji fiskalnej na przykładzie krajów Unii Europejskiej = Identifying Patterns of Fiscal Consolidation - the Example of EU Countries
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 11 (971) (2017) , s. 27-40. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Research program:
Artykuł powstał w wyniku realizacji projektu finansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki przyznanych na podstawie decyzji nr DEC-2013/11/B/HS4/01083
Ministerial journal list:
b 11.00 pkt
Nr:
2168324449
article
26

Author:
Conference:
XXV Jubileuszowa Konferencja Naukowa Sekcji Klasyfikacji i Analizy Danych PTS, Słok k. Bełchatowa, Polska, od 2016-09-19 do 2016-09-21
Title:
Zastosowanie analizy korespondencji do badania motywów podejmowania bezpośrednich inwestycji zagranicznych przez polskie firmy = The Application of Correspondece Analysis to the Identification of Factors Supporting the FDI of Polish Companies
Source:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 468 (2017) , s. 205-214. - Tytuł numeru: Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania - Bibliogr.
Series:
(Taksonomia ; z. 28)
Research program:
Publikacja została sfinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego
Ministerial journal list:
b 10.00 pkt
Nr:
2168316797
article
27

Author:
Title:
Podobieństwo struktury przestrzennej eksportu w krajach Unii Europejskiej = Assessing the Similarity of the Geographical Structure of Foreign Trade in the Countries of the European Union
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 12 (972) (2017) , s. 99-112. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Research program:
Artykuł powstał w wyniku realizacji tematu badawczego finansowanego ze środków przyznanych Wydziałowi Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego
Ministerial journal list:
b 11.00 pkt
Nr:
2168325009
article
28

Author:
Title:
Ocena podobieństwa struktury towarowej handlu zagranicznego w krajach Unii Europejskiej = Similarity Assessment of the Commodity Structure of Foreign Trade in the European Union Countries
Source:
Wiadomości Statystyczne. - nr 11 (2017) , s. 5-16. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Research program:
Publikację sfinansowano ze środków przyznanych Wydziałowi Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego
Ministerial journal list:
b 12.00 pkt
Nr:
2168321385
article
29

Author:
Diana Dryglas , Marcin Salamaga
Title:
Applying Destination Attribute Segmentation to Health Tourists : a Case Study of Polish Spa Resorts
Source:
Journal of Travel & Tourism Marketing. - vol. 34, iss. 4 (2017) , s. 503-514. - Summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
a 35.00 pkt
Index in Scopus:
Yes
Nr:
2168306993
article
30

Author:
Title:
Podobieństwo struktury wydatków budżetowych województw a ich zrównoważony rozwój = Similarity of Budget Expenditure Structure across Voivodships and their Sustainable Development
Source:
Wiadomości Statystyczne. - nr 9(676) (2017) , s. 79-93. - Summ., streszcz., rez. - Bibliogr.
Research program:
Badanie sfinansowano z dotacji na utrzymanie potencjału badawczego przyznanej w 2016 r. Wydziałowi Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Ministerial journal list:
b 12.00 pkt
Nr:
2168319131
article
31

Author:
Title:
Segmentation of Markets in Central and Eastern Europe Countries with the Use of the CMS Method
Source:
Mathematical Economics. - nr 13 (20) (2017) , s. 67-78. - Summ. - Bibliogr.
Research program:
Publication was financed from funds allocated to Faculty of Management (Cracow University of Economics) within grants to maintain research capacity
Ministerial journal list:
b 10.00 pkt
Nr:
2168332779
article
32

Author:
Title:
Testing the Dynamic Relationships between the Public Financial Sector Deficit and the Macroeconomic Variables in Selected EU Countries
Source:
Public Finances and the New Economic Governance in the European Union / red. Stanisław OWSIAK - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2017, s. 361-394
ISBN:
978-83-01-19812-1
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168323861
chapter in monograph
See main document
33

Author:
Title:
Wykorzystanie analizy conjoint do badania determinant polskich inwestycji bezpośrednich lokowanych poza obszarem Unii Europejskiej = An Application of Conjoint Analysis to Study Determinants of Polish Direct Investment Located Outside the European Union
Source:
Handel zagraniczny i biznes międzynarodowy we współczesnej gospodarce : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Stanisławowi Wydymusowi / red. Marek MACIEJEWSKI, Krzysztof WACH - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2017, s. 191-200. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-65262-15-8
Access mode:
Full text
CC-BY-ND
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168319679
chapter in monograph
See main document
34

Author:
Title:
Propozycja modelowania ryzyka nierównowagi fiskalnej w krajach UE = Proposal of Modeling Risk of Fiscal Imbalance in Eu-Countries
Source:
Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - nr 340 (2017) , s. 116-126. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Series:
(Informatyka i Ekonometria ; 10)
Research program:
Publikacja została sfinansowana ze środków Narodowego Centrum Nauki przyznanych na podstawie decyzji nr DEC-2013/11/B/HS4/01083
Access mode:
Full text
CC-BY-NC
Ministerial journal list:
b 10.00 pkt
Nr:
2168323753
article
35

Author:
Title:
Modelowanie rozkładów dochodów kobiet i mężczyzn w województwie małopolskim = Modeling Distributions of Income Between Men and Women in the Malopolska Voivodship
Source:
Wiadomości Statystyczne. - nr 8(663) (2016) , s. 32-44. - Summ., streszcz., rez. - Bibliogr.
Research program:
Publikacja sfinansowana z dotacji na utrzymanie potencjału badawczego Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Access mode:
Ministerial journal list:
b 12.00 pkt
Nr:
2168308037
article
36

Author:
Title:
Badanie wpływu metody estymacji teoretycznych modeli rozkładu dochodów na jakość aproksymacji rozkładu dochodów mieszkańców Krakowa = The Effects of Parameter Estimation Methods of Theoretical Models of Income Distribution on the Quality of Approximation of the Empirical Income Distribution of the Inhabitants of Cracow
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 3 (951) (2016) , s. 63-79. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Research program:
Artykuł powstał w ramach realizacji projektu badawczego sfinansowanego ze środków przyznanych Wydziałowi Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego.
Ministerial journal list:
b 11.00 pkt
Nr:
2168307881
article
37

Author:
Conference:
XXIV Konferencja Naukowa Sekcji Klasyfikacji i Analizy Danych PTS, Gdańsk, Polska, od 2015-09-14 do 2015-09-16
Title:
Zastosowanie drzew dyskryminacyjnych w identyfikacji czynników wspomagających wybór kraju alokacji bezpośrednich inwestycji zagranicznych na przykładzie polskich firm = The Use of Classification Trees in the Identification of Factors Supporting the Choice of FDI Destination on the Example of Polish Companies
Source:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 426 (2016) , s. 185-193. - Tytuł numeru: Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania - Bibliogr.
Series:
(Taksonomia ; z. 26)
Ministerial journal list:
b 10.00 pkt
Nr:
2168307789
article
38

Author:
Title:
Identyfikacja determinantów wyboru destynacji polskich inwestycji bezpośrednich poza obszarem Unii Europejskiej = Identifying the Determinants in the Choice of Destination for Polish FDI outside the EU
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 2 (950) (2016) , s. 41-55. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 11.00 pkt
Nr:
2168307183
article
39

Author:
Title:
Identyfikacja związków przyczynowych pomiędzy bezpośrednimi inwestycjami zagranicznymi i wzorcem handlu zagranicznego w Polsce = Identification of Causal Relationships between Foreign Direct Investment and Foreign Trade Patterns in Poland
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 4 (940) (2015) , s. 45-58. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 11.00 pkt
Nr:
2168297655
article
40

Author:
Conference:
XXIII Konferencja Naukowa Sekcji Klasyfikacji i Analizy Danych PTS, Międzyzdroje, Polska, od 2014-09-08 do 2014-09-10
Title:
Próba identyfikacji muzycznych profili melomanów z wykorzystaniem drzew klasyfikacyjnych i regresyjnych = Attempt to Identify Music Lovers Profiles Using Classification and Regression Trees
Source:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 385 (2015) , s. 229-238. - Tytuł numeru: Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania - Bibliogr.
Series:
(Taksonomia ; z. 25)
Ministerial journal list:
b 10.00 pkt
Nr:
2168296443
article
41

Author:
Title:
Testing the Effectiveness of Some Macroeconomic Variables in Stimulating Foreign Trade in the Czech Republic, Hungary, Poland and Slovakia
Source:
Statistika: Statistics and Economy Journal. - vol. 95, iss. 1 (2015) , s. 47-59. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168293281
article
42

Author:
Title:
Badanie egzogeniczności zmiennych stosowanych w modelowaniu handlu zagranicznego na przykładzie krajów Grupy Wyszehradzkiej = Exogeneity Testing of Variables Used in Foreign Trade Modelling - the Example of the Visegrad Group Countries
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 7 (943) (2015) , s. 45-60. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 11.00 pkt
Nr:
2168299885
article
43

Author:
Title:
Wielowymiarowa analiza statystyczna motywów podejmowania bezpośrednich inwestycji zagranicznych przez polskie firmy = Multivariate Statistical Analysis Of The FDI Motivations Of Polish Companies
Source:
Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - vol. 62, z. 4 (2015) , s. 415-433. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 14.00 pkt
Nr:
2168300475
article
44

Author:
Title:
Analiza determinantów wyboru kierunków eksportu z wykorzystaniem drzew decyzyjnych = Analysis of the Determinants of the Choice of Export Directions with Using Classification Trees
Source:
Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - nr 248 (2015) , s. 206-221. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 10.00 pkt
Nr:
2168306777
article
45

Author:
Title:
Zastosowanie modelu VECM do badania długookresowej zależności pomiędzy eksportem i wzorcem przewag komparatywnych w Polsce = An Application of the VECM Model to Study the Long-term Relationship between Export and Comparative Advantages Pattern in Poland
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 6 (942) (2015) , s. 5-19. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 11.00 pkt
Nr:
2168298085
article
46

Author:
Title:
Badanie konkurencyjności handlu zagranicznego w ujęciu dynamicznym na przykładzie Polski = The Research of the Foreign Trade Competitiveness in Dynamic Approach on the Example of Poland
Source:
Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - vol. 62, z. 1 (2015) , s. 53-70. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 14.00 pkt
Nr:
2168297317
article
47

Author:
Title:
Wykorzystanie metody bootstrapowej do badania zyskowności wybranych strategii inwestycyjnych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie = An Application of the Bootstrap Method for Testing the Profitability of Selected Investment Strategies on the Warsaw Stock Exchange
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 4 (928) (2014) , s. 127-142. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2168287879
article
48

Author:
Conference:
XXII Konferencji Naukowej Sekcji Klasyfikacji i Analizy Danych PTS (XXVII Konferencja Taksonomiczna), Karpacz, Polska, od 2013-09-11 do 2013-09-13
Title:
Próba konstrukcji tablic "wymierania scenicznego" spektakli operowych na przykładzie Metropolitan Opera = The Attempt of Construction of the Life Tables for Opera Works on the Example of the Metropolitan Opera
Source:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - 328 (2014) , s. 51-58. - Tytuł numeru: Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania - Bibliogr.
Series:
(Taksonomia ; z. 23)
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168286171
article
49

Author:
Title:
Wykorzystanie mechanizmu działania oscylatora harmonicznego do weryfikacji teorii rozwoju gospodarczego J.H. Dunninga na przykładzie wybranych krajów Europy Środkowo-Wschodniej
Source:
Modelowanie i prognozowanie zjawisk społeczno-gospodarczych : teoria i praktyka / red. Barbara PAWEŁEK - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014, s. 16-30
ISBN:
978-83-7252-672-4
Nr:
2168291005
chapter in monograph
See main document
50

Author:
Conference:
Inwestycje finansowe i ubezpieczenia - tendencje światowe a rynek polski, Karpacz, Polska, od 2013-09-23 do 2013-09-25
Title:
Efektywność krótkoterminowych inwestycji w złoto = The Effectiveness of Short-Term Investment in Gold
Source:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 371 (2014) , s. 278-288. - Tytuł numeru: Inwestycje finansowe i ubezpieczenia - tendencje światowe a rynek polski - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168297053
article
51

Author:
Marcin Salamaga , Krzysztof Sala
Title:
Badanie efektywności inwestycji w złoto za pomocą metody TRB = Study on the Effectiveness of Investments in Gold Using a Method TRB
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 6 (930) (2014) , s. 73-86. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2168290201
article
52

Author:
Title:
Badanie dynamicznych zależności pomiędzy napływem bezpośrednich inwestycji zagranicznych a wzorcem przewag komparatywnych w polskiej gospodarce = The Study of Dynamic Relationships Between Flow of Foreign Direct Investment and the Pattern of Comparative Advantage in the Polish Economy
Source:
Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - vol. 61, z. 4 (2014) , s. 373-388. - Summ., streszcz.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 8.00 pkt
Nr:
2168290429
article
53

Author:
Title:
Identyfikacja związków przyczynowych pomiędzy bezpośrednimi inwestycjami zagranicznymi i wzorcem handlu zagranicznego w Polsce
Source:
50. Jubileuszowa Konferencja Statystyków, Ekonometryków i Matematyków Polski Południowej : XXXII Seminarium im. Profesora Zbigniewa Pawłowskiego : Kraków, 8-10 kwietnia 2014 r. : program konferencji, streszczenia referatów / [red. nauk: Józef POCIECHA] - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014, s. 45. - Dostępne tylko streszczenie
ISBN:
978-83-7252-657-1
Nr:
2168295653
varia
See main document
54

Author:
Title:
Biznesowe aspekty Big Data
Source:
Statystyczne aspekty analizy wielkich zbiorów danych "Big Data" / kier. tematu: Andrzej SOKOŁOWSKI, s. 3-15
Signature:
NP-1499/Magazyn
Nr:
2168301019
chapter in unpublished scientific work
See main document
55

Author:
Title:
Analiza efektywności mieszanych strategii inwestycyjnych na GPW w Warszawie = Analysis of the Effectiveness of Mixed Investment Strategies on the Warsaw Stock Exchange
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 1 (925) (2014) , s. 43-56. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2168284147
article
56

Author:
Title:
Zastosowanie modelu hazardu proporcjonalnego Coxa do badania czasu "życia scenicznego" dzieł operowych = The Application of the Cox Proportional Hazard Model to Research the Duration of "Stage Life" of the Opera Works
Source:
Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - 203 (2014) , s. 143-153. - Tytuł numeru: Badania ekonometryczno-statystyczne w teorii i praktyce - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168291143
article
57

Author:
Conference:
7th Professor Aleksander Zelias International Conference on Modelling and Forecasting of Socio-Economic Phenomena, Zakopane, Polska, od 2013-05-07 do 2013-05-10
Title:
An Application of the Harmonic Oscillator Mechanism in the Verification of the Theory of Economic Growth by Dunning Based on the Examples of Selected Countries of Central and Eastern Europe
Source:
Proceedings of the 7th Professor Aleksander Zelias International Conference on Modelling and Forecasting of Socio-Economic Phenomena / red. Monika PAPIEŻ, Sławomir ŚMIECH - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2013, s. 141-148. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-52-5
Access mode:
Nr:
2168268484
chapter in conference materials
See main document
58

Author:
Title:
Propozycja modyfikacji wskaźnika ujawnionej przewagi komparatywnej z wykorzystaniem funkcji wymiernych = A Proposal to Modify the Revealed Comparative Index with the Application of Rational Functions
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 923 (2013) , s. 23-35. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2168287697
article
59

Title:
Analiza mocy wybranych testów jednorodności czasów trwania dla populacji o rozkładzie Weibulla = The Power Analysis of Tests for Comparing Survival of Weibull Distributed Populations
Source:
Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - t. 60, z. 3 (2013) , s. 305-323. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 8.00 pkt
Nr:
2168269202
article
60

Author:
Title:
Badanie konkurencyjności polskiego eksportu z wykorzystaniem skorygowanego wskaźnika przewagi komparatywnej = Research on Export Competitiveness in Poland Using the Adjusted Revealed Comparative Advantage Index
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 904 (2013) , s. 37-51. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Access mode:
Full text
CC-BY-NC-ND
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2168275979
article
61

Author:
Title:
Historia metody k-średnich
Source:
Historia metody k-średnich / kier. tematu: Andrzej SOKOŁOWSKI, s. 3-11
Signature:
NP-1441/Magazyn
Nr:
2168289865
chapter in unpublished scientific work
See main document
62

Author:
Title:
Ocena efektywności wybranych strategii inwestowania cyklicznego na polskim rynku kapitałowym w świetle mierników opartych na modelu CAPM = Evaluation of the Effectiveness of Selected Technical Trading Rules on the Polish Stock Market Usign the Measures Created on the Base of Capm
Source:
Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - 163 (2013) , s. 113-130. - Tytuł numeru: Modelowanie preferencji a ryzyko '13 - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168291759
article
63

Author:
Title:
Zastosowanie metody średniej kroczącej do badania zyskowności inwestycji na polskim rynku kapitałowym = An Application of Moving Average Rules for Testing the Profitability of Polish Stock Market
Source:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 323 (2013) , s. 298-307. - Tytuł numeru: Inwestycje finansowe i ubezpieczenia - tendencje światowe a rynek polski - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168284813
article
64

Author:
Title:
Modelowanie wpływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych na handel zagraniczny : w świetle wybranych teorii ekonomii na przykładzie krajów Europy Środkowo-Wschodniej = Modeling the Influence of Foreign Direct Investment on Foreign Trade in the Light of Chosen Economic Theories Using the Example of the Countries of East-Central Europe
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2013
Physical description:
199 s.: il.; 24 cm.
Series:
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie ; nr 223)
Notes:
Streszcz. w jęz. ang., Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-613-7
Nr:
2168255380
monograph
65

Conference:
XXI Konferencji Naukowej Sekcji Klasyfikacji i Analizy Danych PTS (XXVI Konferencja Taksonomiczna), Lipowy Most k. Supraśla, Polska, od 2012-09-10 do 2012-09-12
Title:
Sejm VI kadencji - maszynka do głosowania = VIth-Term Sejm - a Voting Machine
Source:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 279 (2013) , s. 11-18. - Tytuł numeru: Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania - Bibliogr.
Series:
(Taksonomia ; z. 21)
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168273950
article
66

Author:
Conference:
XXI Konferencji Naukowej Sekcji Klasyfikacji i Analizy Danych PTS (XXVI Konferencja Taksonomiczna), Lipowy Most k. Supraśla, Polska, od 2012-09-10 do 2012-09-12
Title:
Weryfikacja teorii poziomu rozwoju gospodarczego J.H. Dunninga w ujęciu sektorowym w wybranych krajach Unii Europejskiej = Verification J.H. Dunning's Theory of Economic Development by Economic Sectors in Some EU Countries
Source:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 278 (2013) , s. 321-329. - Tytuł numeru: Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania - Bibliogr.
Series:
(Taksonomia ; z. 20)
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168269098
article
67

Author:
Conference:
18th Polish-Slovak-Ukrainian Scientific Seminar, Krynica, Polska, od 2011-10-25 do 2011-10-28
Title:
A Comparative Analysis of the Regional Development of the Visegrad Group Countries
Source:
Quantitative Methods for the Analysis of the Economic and Social Consequences of Transition Processes in Central-East European Countries / red. Józef POCIECHA - Cracow: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2013, s. 72-82. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-612-0
Nr:
2168263296
chapter in conference materials
See main document
68

Author:
Title:
An Application of the Harmonic Oscillator Model to Verify Dunning's Theory of the Economic Growth
Source:
Statistika: Statistics and Economy Journal. - Vol. 93, Iss. 3 (2013) , s. 56-69. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168272060
article
69

Author:
Title:
Analiza porównawcza rozwoju regionalnego krajów Grupy Wyszehradzkiej = A comparative analysis of regional development of the Visegrad Group Countries
Source:
Wiadomości Statystyczne. - nr 12 (619) (2012) , s. 90-101. - Summ., rez. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 5.00 pkt
Nr:
2168259648
article
70

Author:
Title:
Ekonometryczna analiza wpływu przewagi komparatywnej na handel wewnątrzgałęziowy w krajach Grupy Wyszehradzkiej = An Econometric Analysis of the Influence of Revealed Comparative Advantage on Intra-industry Trade in the Visegrad Group Countries
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 879 (2012) , s. 93-106. - Summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2168236606
article
71

Author:
Title:
Zastosowanie analizy cojoint do badania preferencji muzycznych = An Application of Conjoint Analysis to Study Music Preferences
Source:
Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - 97 (2012) , s. 177-191. - Tytuł numeru: Modelowanie preferencji a ryzyko '12
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168256724
article
72

Author:
Title:
Modelowanie wpływu względnej przewagi komparatywnej na polski handel zagraniczny = Modeling the Influence of Revealed Comparative Advantage on Polish Intra-industry Trade
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 884 (2012) , s. 119-128. - Summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2168247688
article
73

Author:
Title:
Ocena wpływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych na handel wewnątrzgałęziowy w wybranych krajach Europy Środkowo-Wschodniej = Modelling the Influence of Foreign Direct Investment on Vertical and Horizontal Intra-industry Trade in the Countries of East-Central Europe
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 878 (2012) , s. 113-127. - Summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2168236486
article
74

Author:
Title:
A Comparative Analysis of the Regional Development of Districts in Małopolska Voivodship Using a Quality Index on Social and Economic Development
Source:
Methods and Models for Analysing and Forecasting Economic Processes / red. Józef POCIECHA - Cracow: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2012, s. 129-137 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-578-9
Nr:
2168261754
chapter in conference materials
See main document
75

Author:
Title:
Wprowadzenia do zagadnienia danych cenzurowanych w ekonomii
Source:
Analiza testów porównywania czasu trwania zjawisk / kier. tematu: Andrzej SOKOŁOWSKI, s. 4-12
Signature:
NP-1396/Magazyn
Nr:
2168273402
chapter in unpublished scientific work
See main document
76

Author:
Title:
Zróżnicowanie ekorozwoju w woj. małopolskim = Differentiation of Eco-development in Małopolskie Voivodship
Source:
Wiadomości Statystyczne. - nr 3 (610) (2012) , s. 54-64. - Summ., rez. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 5.00 pkt
Nr:
2168260182
article
77

Author:
Title:
Analiza porównawcza rozwoju regionalnego powiatów województwa małopolskiego z wykorzystaniem wskaźnika jakości rozwoju społeczno-ekonomicznego = A Comparative Analysis of Regional Development in Małopolskie Voivodship with the Application of the Socio-Economic Development Index
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 888 (2012) , s. 97-106. - Summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2168257916
article
78

Author:
Title:
Statystyczna analiza wpływu wybranych czynników socjodemograficznych na oczekiwania płacowe w Polsce w roku 2005 = Statistical Analysis of Social and Demographic Factors Forming Expected Wage in Poland in 2005
Source:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica. - 271 (2012) , s. [179]-191. - Tytuł numeru: Statystyka w praktyce społeczno-gospodarczej - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 5.00 pkt
Nr:
2168235914
article
79

Author:
Title:
Analiza prównawcza rozowju regionalnego powiatów województwa małopolskiego w wykorzystaniem wskaźnika jakości rozwoju społeczno-ekonomicznego
Source:
Modelowanie i prognozowanie zjawisk społeczno-gospodarczych : materiały V Konferencji Naukowej im. Profesora Aleksandra Zeliasia : program konferencji : streszczenia referatów / [oprac. materiałów Roman HUPTAS] - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2011, s. 57. - Dostępne tylko streszczenie
ISBN:
978-83-7252-522-7
Nr:
2166592440
varia
See main document
80

Author:
Title:
Rozpoznanie struktur bezpośrednich inwestycji zagranicznych krajów UE z wykorzystaniem wielowymiarowej analizy statystycznej = Recognition of Foreign Direct Investment Structures in EU Countries with Application of Multivariate Statistcal Analysis
Source:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 176 (2011) , s. 446-455. - Tytuł numeru: Klasyfikacja i analiza danych : teoria i zastosowania - Bibliogr.
Series:
(Taksonomia ; z. 18)
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168223100
article
81

Author:
Title:
Próba pomiaru efektywności funduszy inwestycyjnych w Polsce w latach 1999-2005 = An Assessment of Mutual Funds in Poland, 1999-2005
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 873 (2011) , s. 95-107. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168221578
article
82

Author:
Title:
Konkurencyjność województw w Polsce w sferze inwestycji proekologicznych a poziom komfortu środowiskowego = Green Investment Competitiveness in Polish Voivodships and Quality of People's Life
Source:
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy. - z. nr 18 (2011) , s. 497-505. - Tytuł numeru: Modernizacja dla spójności społeczno-ekonomicznej - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2168222698
article
83

Author:
Title:
Regional Development of Districts in the Lesser Poland Voivodship
Source:
Trendy ekonomiky a managementu = Trends Economics and Management. - vol. 5, nr 9 (2011) , s. 44-52. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168293283
article
84

Author:
Title:
Modeling of the Influence of Foreign Direct Investments on the Vertical and Horizontal Inter-Industry Trade in the Visegrad Group Countries
Source:
Contemporary Problems of Transformation Process in the Central and East European Countries : Proceedings of the 17th Ukrainian-Polish-Slovak Scientific Seminar Held on September 22-24, 2010 / red. Natalia Kovalyk - Lviv: Lviv Academy of Commerce Publishing House, 2011, s. 44-53. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168222838
chapter in conference materials
85

Author:
Title:
Konkurencyjność inwestycyjna województw w ujęciu dynamicznym = The Investment Competitiveness of Voivodships in Dynamic Presentation
Source:
Wiadomości Statystyczne. - nr 1 (596) (2011) , s. 52-63. - Summ., rez. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2168218012
article
86

Author:
Title:
O pewnej propozycji modyfikacji wskaźnika ujawnionej przewagi komparatywnej z wykorzystaniem funkcji wymiernych
Source:
XLVII Konferencja Statystyków, Ekonometrów i Matematyków Polski Południowej : XXIX Seminarium im. Profesora Zbigniewa Pawłowskiego : Osieczany, 23-25 marca 2011 r. : program konferencji, streszczenia referatów / [oprac. materiałów: Józef POCIECHA, Kamil FIJOREK] - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2011, s. 35. - Dostępne tylko streszczenie
ISBN:
978-83-7252-519-7
Nr:
2166530671
varia
See main document
87

Author:
Title:
Przestrzenno-czasowa analiza konkurencyjności inwestycyjnej w Polsce = Space-Time Analysis of the Investment Competitiveness in Poland
Source:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 183 (2011) , s. 321-329. - Tytuł numeru: Inwestycje finansowe i ubezpieczenia : tendencje światowe a polski rynek - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168223094
article
88

Author:
Title:
Wybrane aspekty statystycznej analizy struktury wiekowej bezrobotnych w państwach Unii Europejskiej = Selected Aspects of the Statistical Analysis of the Age Structure of the Unemployed in the Countries of the European Union
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. - nr 847 (2011) , s. 47-60. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168219516
article
89

Author:
Title:
Specjalizacja w zakresie bezpośrednich inwestycji zagranicznych w przemyśle przetwórczym krajów OECD = Specialization in Intra-industry FDI Flows in Manufacturing of OECD Countries
Source:
Wiadomości Statystyczne. - nr 5 (600) (2011) , s. 69-77. - Summ., rez. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2168237136
article
90

Author:
Title:
Bezpośrednie inwestycje zagraniczne krajów Unii Europejskiej w przetwórstwie przemysłowym = Foreign Direct Investments of EU Countries in Manufacturing
Source:
Wiadomości Statystyczne. - nr 4 (599) (2011) , s. 38-48. - Summ., rez. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2168227602
article
91

Author:
Title:
Wykorzystanie estymatora fixed effect do modelowania importu na przykładzie Grupy Wyszehradzkiej = Using the Fixed Effect Estimator to Model Import of Vysehrad Group States as Example
Source:
Wiadomości Statystyczne. - nr 7 (2010) , s. 1-12. - Summ., rez. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2165082279
article
92

Author:
Title:
Wpływ modernizacji gospodarki w sferze działalności proekologicznej na ja kość środowiska naturalnego w Polsce w układzie regionalnym = The Impact of Economic Modernization in the Greening Activity on Quality of the Natural Environment in Polish Provinces
Source:
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy. - z. nr 17 (2010) , s. 194-204. - Tytuł numeru: Spójność społeczno-ekonomiczna a modernizacja gospodarki - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
52256
article
93

Author:
Title:
Specjalizacja inwestycyjna województw = Investment Specialisation of Voivodships
Source:
Wiadomości Statystyczne. - nr 8 (591) (2010) , s. 34-44. - Summ., rez. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
53002
article
94

Author:
Title:
Próba wykrycia punktów zwrotnych w kształtowaniu się kursu walutowego dolara amerykańskiego
Source:
Modelowanie preferencji a ryzyko '09 / red. Tadeusz Trzaskalik - Katowice: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, 2010, s. 71-84 - Bibliogr.
Series:
(Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego)
ISBN:
978-83-7246-549-8
Nr:
2165703433
chapter in monograph
95

Author:
Title:
Statystyczna analiza struktury nakładów inwestycyjnych w Polsce w ujęciu regionalnym = Statistical Analysis of the Investment Structure in Polish Provinces
Source:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 117 (2010) , s. 385-393. - Tytuł numeru: Inwestycje finansowe i ubezpieczenia - tendencje światowe a polski rynek - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2165629933
article
96

Author:
Title:
Konkurencyjność inwestycyjna województw w Polsce w 2008 r. = The Investment Competitiveness of Polish Voivodeships in 2008
Source:
Barometr Regionalny. - nr 4(22) (2010) , s. 15-21. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2168293291
article
97

Author:
Title:
Próba wykorzystania analizy korespondencji do oceny konkurencyjności inwestycyjnej województw w Polsce
Source:
Modelowanie i prognozowanie zjawisk społeczno-gospodarczych : materiały IV Konferencji Naukowej im. Profesora Aleksandra Zeliasia : program konferencji, streszczenia referatów / [oprac. materiałów Katarzyna FRODYMA] - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010, s. 53. - Dostępne tylko streszczenie
ISBN:
978-83-7252-479-9
Nr:
2165034345
varia
See main document
98

Author:
Title:
Wykorzystanie modelowania panelowego do analizy wpływu wartości i struktury bezpośrednich inwestycji zagranicznych na handel zagraniczny Polski = An Application of the Panel Data Modeling to Investigate the Influence of Foreign Direct Investments on Foreign Trade in Poland
Source:
Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - t. 57, z. 2-3 (2010) , s. 53-62. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
51572
article
99

Author:
Title:
Zastosowanie analizy korespondencji do oceny specjalizacji w wewnątrzgałęziowej wymianie bezpośrednich inwestycji zagranicznych w krajach OECD
Source:
Badania ekonometryczne w teorii i praktyce / red. Andrzej Stanisław Barczak - Katowice: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 2010, s. 85-96 - Bibliogr.
Series:
(Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach)
ISBN:
978-83-7246-609-9
Nr:
2165653023
chapter in monograph
100

Author:
Title:
Miernik podobieństwa grupowania obiektów = The Similarity Measure in Cluster Analysis
Source:
Wiadomości Statystyczne. - nr 6 (2010) , s. 1-11. - Summ., rez. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
51457
article
101

Author:
Title:
Wybrane aspekty analizy przestrzennego zróżnicowania płac w Polsce w 2005 r. = Chosen Aspects of the Analysis of Spatial Diversity of Wages in Poland in 2005
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. - nr 817 (2010) , s. 79-93. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2165871335
article
102

Author:
Title:
Konkurencyjność eksportu krajów Unii Europejskiej = Export Competitiveness of EU-Countries
Source:
Wiadomości Statystyczne. - nr 5 (2010) , s. 78-92. - Summ., rez. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
51456
article
103

Title:
Przesłanki kształtowania komunikacji w organizacjach wielokulturowych w świetle badań empirycznych = The Premises of Shaping Communication in Multicultural Organisations in the Light of Empirical Research
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. - nr 820 (2010) , s. 15-29. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
53171
article
104

Author:
Title:
Struktura wymiany handlowej a poziom konkurencyjności eksportu krajów UE = The Structure of Trade and the Level of Export Competitiveness in the EU Countries
Source:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 107 (2010) , s. 473-482. - Tytuł numeru: Klasyfikacja i analiza danych : teoria i zastosowanie - Bibliogr.
Series:
(Taksonomia ; 17)
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2165690849
article
105

Author:
Title:
Wpływ modernizacji gospodarki w sferze działalności proekologicznej na jakość środowiska naturalnego w układzie regionalnym w Polsce
Source:
Spójność społeczno-ekonomiczna a modernizacja gospodarki : streszczenia referatów, s. 19. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2165795126
varia
106

Author:
Title:
Analiza zróżnicowania struktury wydatków gospodarstw domowych = The Analysis of the Household Expense Diversity
Source:
Wiadomości Statystyczne. - nr 5 (576) (2009) , s. 75-87. - Summ., rez. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 4.00 pkt
Nr:
50072
article
107

Author:
Title:
Statystyczna analiza skłonności do oszczędzania w gospodarstwach domowych w Polsce
Source:
Statystyka w praktyce społeczno-gospodarczej / red. Józef Kolonko, Wojciech Gamrot - Katowice: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, 2009, s. 100-110 - Bibliogr.
Series:
(Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego)
ISBN:
978-83-7246-421-7
Nr:
2166248228
chapter in monograph
108

Author:
Title:
An Application of Correspondence Analysis in the Research of Export Competitiveness in European Union Countries
Source:
Quantitative Methods in Socio-economic Analysis : 16th Slovak-Polish-Ukrainian Scientific Seminar, October 27-30, 2009, Hotel Istota, Kucisdorf Valley, Slovakia / red. Eva Sodomová - Bratislava: University of Economics in Bratislava, Faculty of Economic Informatics, [2009], s. 123-132. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-80-225-3033-0
Nr:
2165907275
chapter in conference materials
109

Author:
Title:
Próba oceny efektywności funduszy inwestycyjnych małych i średnich spółek w Polsce
Source:
Współczesne problemy statystyki, ekonometrii i matematyki stosowanej / red. Józef POCIECHA - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2009, s. 181-192 - Bibliogr.
Series:
(Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie ; nr 3)
ISBN:
978-83-7252-439-3
Nr:
51396
chapter in monograph
See main document
110

Author:
Title:
Wydatki gospodarstw domowych według województw w 2006 r. = Household Expenditures by Voivodships in 2006
Source:
Wiadomości Statystyczne. - nr 4 (575) (2009) , s. 62-74. - Summ., rez. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 4.00 pkt
Nr:
50071
article
111

Title:
Empiryczna ocena mocy testów dla wielu wariancji = A Comparative Study of Tests Power for Homogeneity of Variances
Source:
Przegląd Statystyczny. - t. 56, z. 3-4 (2009) , s. 26-39. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
50254
article
112

Author:
Title:
Porządkowanie funduszy inwestycyjnych za pomocą zmiennej syntetycznej
Source:
Zastosowania ekonometrii / red. Andrzej Stanisław Barczak - Katowice: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, 2009, s. 147-162 - Bibliogr.
Series:
(Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego)
ISBN:
978-83-7246-530-6
Nr:
51315
chapter in monograph
113

Author:
Title:
Badanie podobieństwa strategii inwestycyjnych funduszy małych i średnich spółek w Polsce = Research of the Similarities of Investment Strategies of the Mutual Funds Investing in Small- and Medium-Sized Companies in Poland
Source:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 47 (2009) , s. 157-164. - Tytuł numeru: Klasyfikacja i analiza danych : teoria i zastosowanie - Bibliogr.
Series:
(Taksonomia ; 16)
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2161822119
article
114

Author:
Title:
Próba weryfikacji teorii parytetu siły nabywczej na przykładzie kursów wybranych walut = Attempt to Verify the Purchasing Power Parity Theory in the Case of Some Foreign Currencies
Source:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 76 (2009) , s. 149-159. - Tytuł numeru: Zastosowanie matematyki w ekonomii - Bibliogr.
Series:
(Ekonometria ; 26)
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
51133
article
115

Author:
Title:
Analiza bezrobocia w przekroju zawodowym = Analysis of Unemployment by the Occupational Cross-section
Source:
Wiadomości Statystyczne. - nr 10 (569) (2008) , s. 29-38. - Summ., rez. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 4.00 pkt
Nr:
50217
article
116

Author:
Title:
Wykorzystanie wybranych metod analizy wielowymiarowej do klasyfikacji funduszy inwestycyjnych = An Application of Selected Multivariate Analysis Methods for the Classification of Mutual Funds
Source:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 7 (1207) (2008) , s. 409-415. - Tytuł numeru: Klasyfikacja i analiza danych : teoria i zastosowania - Bibliogr.
Series:
(Taksonomia ; 15)
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2161824487
article
117

Author:
Title:
Analiza dynamiki struktury wydatków gospodarstw domowych w Polsce w latach 1998-2003 = Analysis of Changes in the Structure of Household Expenditure in Poland 1998-2003
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. - nr 790 (2008) , s. 27-41. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
50314
article
118

Title:
Analiza taksonomiczna mieszkań sprzedanych w Krakowie w okresie styczeń 2004 - październik 2007 = Cluster Analysis of Flats Sold in Cracow between January 2004 and October 2007
Source:
Świat Nieruchomości. - nr 65 (2008) , s. 28-37. - Streszcz., summ.
Nr:
2165908336
article
119

Author:
Title:
Badanie podobieństwa struktur portfeli funduszy inwestycyjnych w Polsce w latach 1999-2005
Source:
Modelowanie preferencji a ryzyko '07 / red. Tadeusz Trzaskalik - Katowice: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, 2008, s. 247-261 - Bibliogr.
Series:
(Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego)
ISBN:
978-83-7246-975-5
Nr:
2168242152
chapter in monograph
120

Author:
Title:
Analiza porównawcza mobilności zatrudnienia kobiet i mężczyzn w Polsce = Comparative Analysis of Occupational Mobility of Men and Women in Poland
Source:
Wiadomości Statystyczne. - nr 6 (565) (2008) , s. 49-59. - Summ., rez. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 4.00 pkt
Nr:
50222
article
121

Author:
Title:
Próba oceny efektywności funduszy inwestycyjnych małych i średnich spółek w Polsce
Source:
XXVI Seminarium Ekonometryczne im. Profesora Zbigniewa Pawłowskiego : materiały XLIV Konferencji Statystyków, Ekonometryków i Matematyków Polski Południowej zorganizowanej przez Katedrę Statystyki Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie (Osieczany, 6-8 V 2008 r.) : program konferencji, streszczenia referatów / [oprac. materiałów Michał MAJOR, Janusz NIEZGODA] - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2008, s. 18. - Dostępne tylko streszczenie
ISBN:
978-83-7252-369-9
Nr:
2166351725
varia
See main document
122

Author:
Title:
Wykorzystanie analizy log-liniowej do wyboru czynników opisujących sytuację ekonomiczną gospodarstw domowych = An Application of Log-linear Analysis for Factors Choice Describing Social Conditions of Households
Source:
Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - t. 55, z. 4 (2008) , s. 40-51. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
50264
article
123

Author:
Title:
Wykorzystanie modelu probitowego do porządkowania funduszy inwestycyjnych = An Application of Probit Model for the Mutual Funds Ranking
Source:
Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - t. 54, z. 1 (2007) , s. 43-56. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
50272
article
124

Author:
Title:
Wykorzystanie funkcji dyskryminacyjnej rankingu funduszy inwestycyjnych = Discriminant Function's Use in Investment Fund's Ranking
Source:
Wiadomości Statystyczne. - nr 7 (554) (2007) , s. 10-20. - Summ., rez. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 4.00 pkt
Nr:
50487
article
125

Author:
Title:
Próba prognozowania rankingu funduszy inwestycyjnych = Forecasting of Ranking the Mutual Funds
Source:
Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - t. 54, z. 4 (2007) , s. 92-104. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
50277
article
126

Author:
Title:
Wykorzystanie modelu ARIMA do prognozowania rankingu funduszy inwestycyjnych = Use of ARIMA model to investment funds ranking forecasting
Source:
Wiadomości Statystyczne. - nr 8 (2007) , s. 14-25. - Summ., rez. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 4.00 pkt
Nr:
51180
article
127

Author:
Title:
Statystyczna analiza porównawcza funduszy inwestycyjnych w Polsce
Publisher address:
Kraków: , 2006
Physical description:
276 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Access mode:
Signature:
eDr-34
Nr:
52590
doctoral dissertation
128

Title:
Zastosowanie metody MARS w prognozowaniu i klasyfikacji
Source:
Postępy ekonometrii / red. Andrzej Stanisław Barczak - Katowice: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2004, s. 267-281 - Bibliogr.
Series:
(Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego)
ISBN:
83-7246-286-0
Nr:
2165633873
chapter in conference materials
129

Author:
Title:
Optymalizacja wielocechowa w warunkach niepełnej informacji
Source:
XX Seminarium Ekonometryczne im. Profesora Zbigniewa Pawłowskiego : materiały z XXXVIII Konferencji Statystyków, Ekonometryków i Matematyków Akademii Ekonomicznych Polski Południowej zorganizowanej przez Katedrę Statystyki Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Osieczany, 18-21 III 2002 r.) / red. Aleksander ZELIAŚ - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 2004, s. 403-417 - Bibliogr.
ISBN:
83-7252-210-3
Nr:
2168219188
chapter in conference materials
See main document
130

Author:
Title:
Podejmowanie decyzji w warunkach niepełnej informacji = Decision Making under Uncertainty
Source:
Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - t. 51, z. 4 (2004) , s. 115-125. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168221208
article
131

Author:
Title:
Wykorzystanie stochastycznej informacji liniowej w podejmowaniu decyzji
Source:
Postępy ekonometrii / red. Andrzej Stanisław Barczak - Katowice: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2004, s. 297-309 - Bibliogr.
Series:
(Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego)
ISBN:
83-7246-286-0
Nr:
2165640933
chapter in conference materials
132

Author:
Title:
Wykorzystanie stochastycznej informacji liniowej w modelach regresji = Use of Stochastic Partial Information in the Regression Models
Source:
Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - t. 50, z. 3 (2003) , s. 163-176. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168226683
article
133

Author:
Conference:
XXXIX Konferencja Statystyków, Ekonometryków i Matematyków Polski Południowej. XXI Seminarium Naukowe im. Prof. Zbigniewa Pawłowskiego, Lądek Zdrój, Polska, od 2003-03-02 do 2003-03-05
Title:
Decyzje wielostopniowe w warunkach niepełnej informacji
Source:
Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - t. 50, z. 4, s. 175. - Dostępne tylko streszczenie.
Nr:
2168353374
varia
134

Conference:
Education of Quantitative Mathematical-statistical Methods on the Universities of Economics Referring to Future Needs : 10th Slovak-Polish-Ukrainian Scientific Seminar, Svätý Jur, Słowacja, od 2003-11-04 do 2003-11-07
Title:
MARS Algorithm as an Example of Generalized Additive Model
Source:
Education of Quantitative Mathematical-statistical Methods on the Universities of Economics Referring to Future Needs : 10th Slovak-Polish-Ukrainian Scientific Seminar, November 4-7, 2003, Svätý Jur, Slovakia / red. Eva Sodomová - Bratislava: University of Economics in Bratislava, 2003, s. 133-144 - Bibliogr.
ISBN:
80-225-1914-6
Nr:
2168295183
chapter in conference materials
135

Author:
Conference:
XXXIX Konferencja Statystyków, Ekonometryków, Matematyków Polski Południowej, Lądek Zdrój, Polska, od 2003-03-03 do 2003-03-05
Title:
Decyzje wielostopniowe w warunkach niepełnej informacji
Source:
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 1006 (2003) , s. 216-225. - Tytuł numeru: Zastosowania statystyki i matematyki w ekonomii - Bibliogr.
Nr:
2168246230
article
136

Author:
Conference:
XXXVIII Konferencja Statystyków, Ekonometryków i Matematyków Akademii Ekonomicznych Polski Południowej. XX Seminarium Naukowe im. Prof. Zbigniewa Pawłowskiego, Osieczany k. Myślenic, Polska, od 2002-03-18 do 2002-03-21
Title:
Optymalizacja wielocelowa w warunkach niepełnej informacji
Source:
Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - t. 49, z. 2, s. 175-176. - Dostępne tylko streszczenie.
Nr:
2168353328
varia
Unpublished documents:
1

Title:
Realne koalicje w polskim parlamencie 2007-2011
Kierownictwo:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2011
Physical description:
61 s.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Research program:
165/KS/6/2011/S/644
Signature:
NP-1350/Magazyn
Nr:
2168260618
unpublished scientific work
2

Title:
Metody statystyczne jako narzędzie analiz społeczno-ekonomicznych. Cz. 4, Rozkłady miar podobieństwa podziału zbioru skończonego
Kierownictwo:
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010
Physical description:
51 k.: il.; 30 cm
Notes:
Aneks, Bibliogr.
Research program:
33/KS/1/2010/S/546
Signature:
NP-1135/Magazyn
Nr:
2168282537
unpublished scientific work
3

Title:
Rozkłady odległości generowane przez wybrane wielowymiarowe rozkłady prawdopodobieństwa
Kierownictwo:
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2009
Physical description:
51 s.: il.; 30 cm.
Notes:
Załącznik, Bibliogr.
Signature:
NP-1294/Magazyn
Nr:
2168219080
unpublished scientific work
4

Title:
[Metody statystyczne jako narzędzie analiz społeczno-ekonomicznych], Statystyczna analiza transakcji na rynku mieszkaniowym w Krakowie w latach 2004-2007
Kierownictwo:
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2007
Physical description:
64 s.: il.; 30 cm.
Notes:
Tytuł główny pochodzi ze strony tytułowej pracy naukowo-badawczej o sygnaturze NP-1194,
Research program:
53/KS/2/07/S/414
Signature:
NP-1199/Magazyn
Nr:
2162223948
unpublished scientific work
5

Author:
Barbara Podolec , Paweł Ulman , Agnieszka Walicka , Marcin Salamaga
Title:
Metody statystyczne w analizie wydatków gospodarstw domowych
Kierownictwo:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2004
Physical description:
170 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Research program:
74/KS/7/2004/S/184
Signature:
NP-961/Magazyn
Nr:
2168274203
unpublished scientific work
6

Title:
Statystyczne metody analizy koszyka zakupów klientów supermarketów
Kierownictwo:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2004
Physical description:
59 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Research program:
73/KS/6/04/S/183
Signature:
NP-960/Magazyn
Nr:
2168264588
unpublished scientific work
7

Title:
Ranking obiektów wielocechowych w ujęciu statystycznym
Kierownictwo:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2004
Physical description:
88 k.: il.; 30 cm.
Notes:
Załącznik: Recenzja pracy autorstwa prof. Bogusława Wąsika, Bibliogr.
Research program:
72/KS/5/2003/S/078
Signature:
NP-919/Magazyn
Nr:
2168325741
unpublished scientific work
8

Title:
Metodologiczne aspekty analizy struktury gospodarstw domowych
Kierownictwo:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2003
Physical description:
85 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Research program:
71/KS/4/2003/S/077
Signature:
NP-907/Magazyn
Nr:
2168274199
unpublished scientific work
9

Title:
Statystyczne modelowanie zachowań klientów w supermarkecie
Kierownictwo:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2002
Physical description:
59 k.: il.; 30 cm
Notes:
Autorzy zastrzegli poufność wyników badań. Udostępnianie wyłącznie za pisemną zgodą kierownika tematu.,
Research program:
69/KS/8/2002/S
Signature:
NP-876/Magazyn
Nr:
2168264586
unpublished scientific work
10

Title:
Statystyczna analiza kształtowania się kursów walut na polskim rynku walutowym
Kierownictwo:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2001
Physical description:
41 k.: il.; 30 cm.
Notes:
Bibliogr.
Research program:
71/KS/6/2001/S
Signature:
NP-769/Magazyn
Nr:
2168284535
unpublished scientific work
1
Foreign Divestment Risk Factors in Poland during the Covid-19 Pandemic / Marcin SALAMAGA // Argumenta Oeconomica. - nr 1 (48) (2022), s. 81-100. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.dbc.wroc.pl/dlibra/publication/154797/edition/115008. - ISSN 1233-5835
2
Study on Support Mechanisms for Renewable Energy Sources in Poland / Agnieszka MAZUREK-CZARNECKA, Ksymena ROSIEK, Marcin SALAMAGA, Krzysztof WĄSOWICZ, Renata ŻABA-NIERODNA // Energies. - vol. 15, iss. 12 (2022), s. 1-38. - Summ.. - Tytuł numeru: Managing Energy Sector Enterprises: Challenges, Methods and Research Trends. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.mdpi.com/1996-1073/15/12/4196/htm. - ISSN 1996-1073
3
Influence of pregnancy related anthropometric changes on plantar pressure distribution during gait - a follow-up study / Agata Masłoń, Agnieszka Suder, Marta Curyło, Barbara Frączek, Marcin SALAMAGA, Yuri P. Ivanenko, Wanda Forczek-Karkosz // PLoS ONE. - vol. 17, iss. 3 (2022), s. 1-12. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0264939
4
The Use of Correspondence Analysis in the Study of Foreign Divestment in the Visegrad Countries During the Coronavirus Crisis = Zastosowanie analizy korespondencji do badania ryzyka dezinwestycji zagranicznych w czasie koronakryzysu w krajach Grupy Wyszehradzkiej / Marcin SALAMAGA // Econometrics : Advances in Applied Data Analysis = Ekonometria. - vol. 25, nr 2 (2021), s. 15-26. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://dbc.wroc.pl/dlibra/publication/153130/edition/110886/content. - ISSN 1507-3866
5
Impact of the EU Economies' Innovation Levels on the Flows of People at Their Labour Markets / Grażyna Węgrzyn, Marcin SALAMAGA // W: Innovation Management and Sustainable Economic Development in the Era of Global Pandemic : Proceedings of the 38th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), 23-24 November 2021, Seville, Spain / ed. Khalid S. Soliman. - King of Prussia, PA: International Business Information Management Association, 2021. - (Proceedings of the International Business Information Management Association Conference, ISSN 2767-9640 ; 38). - S. 6779-6785. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-0-9998551-7-1. - Pełny tekst: https://u.pcloud.link/publink/show?code=kZwFVlXZ9ukPs6dRGP8dOX1cGNDWtQIrVnBk#folder=11305804991&tpl=publicfoldergrid ; Spis treści: https://ibima.org/accepted-paper/impact-of-the-eu-economies-innovation-levels-on-the-flows-of-people-at-their-labour-markets/Wstęp:
6
Modelling the Risk of Foreign Divestment in the Visegrad Group Countries During the COVID-19 Pandemic / Marcin SALAMAGA // W: Data Analysis and Classification : Methods and Applications / eds. Krzysztof Jajuga, Krzysztof Najman, Marek Walesiak. - Cham: Springer, 2021. - (Studies in Classification, Data Analysis, and Knowledge Organization, ISSN 1431-8814). - S. 319-335. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-3-030-75189-0 ; 978-3-030-75190-6
7
Assessment of the Risk of Foreign Divestment in Poland During the COVID-19 Pandemic = Ocena ryzyka dezinwestycji zagranicznych w Polsce w warunkach pandemii COVID-19 / Marcin SALAMAGA // Wiadomości Statystyczne. - nr 5 (2021), s. 26-42. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://ws.stat.gov.pl/WS/2021/5/gus_ws_2021_05_marcin_salamaga_assessment_of_the_risk_of_foreign_divestment_in_Poland.pdf. - ISSN 0043-518X
8
Pelvic Movements during Walking throughout Gestation - the Relationship between Morphology and Kinematic Parameters / W. Forczek, Y. Ivanenko, M. SALAMAGA, F. Sylos-Labini, B. Frączek, A. Masłoń, M. Curyło, A. Suder // Clinical Biomechanics. - vol. 71 (2020), s. 146-151. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0268003319301020?via%3Dihub. - ISSN 0268-0033
9
Inwestycje zagraniczne w Polsce po pandemii / Marcin SALAMAGA. - Kraków : Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, 2020. - 62 s. : il. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://politykipubliczne.pl/wp-content/uploads/2020/10/05-BIZ-01.09.2020-last.pdf
10
Econometric Analysis of the Relationship Between Innovation and Foreign Trade Distance in Central and Eastern Europe Countries / Marcin SALAMAGA // Folia Oeconomica Stetinensia. - vol. 20, iss. 1 (2020), s. 360-372. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://content.sciendo.com/downloadpdf/journals/foli/20/1/article-p360.xml. - ISSN 1730-4237
11
Proposed Research on the Relationships between Innovation Competitiveness and Export Competitiveness in Central and Eastern European Countries / Marcin SALAMAGA // Folia Oeconomica Stetinensia. - vol. 20, iss. 2 (2020), s. 332-345. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://content.sciendo.com/view/journals/foli/20/2/article-p332.xml. - ISSN 1730-4237
12
Segmentacja rynków Europy Środkowo-Wschodniej z wykorzystaniem metody CMS = Segmentation of Markets in Central and Eastern Europe with the Use of the CMS Method / Marcin SALAMAGA // Wiadomości Statystyczne. - nr 2 (2019), s. 5-16. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://ws.stat.gov.pl/WS/2019/2/ws_02_2019_03_segmentacja_rynkow_europy_srodkowo-wschodniej_z_wykorzystaniem_metody_cms__marcin_salamag.pdf. - ISSN 0043-518X
13
Does the First Trimester of Pregnancy Induce Alterations in the Walking Pattern? / Wanda Forczek, Agata Masłoń, Barbara Frączek, Marta Curyło, Marcin SALAMAGA, Agnieszka Suder // PLoS ONE. - vol. 14, iss. 1 (2019), s. 1-15. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0209766
14
Progressive Changes in Walking Kinematics Throughout Pregnancy - a Follow up Study / W. Forczek, Y. Ivanenko, M. Curyło, B. Frączek, A. Masłoń, Marcin SALAMAGA, A. Suder // Gait & Posture. - vol. 68 (2019), s. 518-524. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0966-6362
15
Analiza pozycji konkurencyjnej krajów UE w handlu zagranicznym z wykorzystaniem metod CMS i Warda = Analysis of the Competitive Position of EU Countries in Foreign Trade with the Use of the CMS and Ward's Methods / Marcin SALAMAGA // Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - vol. 66, z. 1 (2019), s. 69-83. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://ps.stat.gov.pl/PS/2019/1/Marcin%20SALAMAGA%20%E2%80%93%20Analiza%20pozycji%20konkurencyjnej%20kraj%C3%B3w%20UEw%20handlu%20zagranicznym%20z%20wykorzys.pdf. - ISSN 0033-2372
16
Modelowanie dynamicznych zależności pomiędzy bezpośrednimi inwestycjami zagranicznymi i handlem wewnątrzgałęziowym w Polsce = Modelling Dynamic Relationships between Foreign Direct Investment and Intra-industry Trade in Poland / Marcin SALAMAGA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 4 (976) (2018), s. 145-159. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/download/1555/1175. - ISSN 1898-6447
17
Analiza skłonności do podejmowania BIZ przez polskie firmy z wykorzystaniem modeli logitowych = Analysis of Propensity of Export of Polish FDI with the Application of Logistic Models / Marcin SALAMAGA // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - (Taksonomia, ISSN 1505-9332 ; z. 30). - nr 507 (2018), s. 228-236. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.dbc.wroc.pl/dlibra/docmetadata?id=44508&from=publication. - ISSN 1899-3192
18
Segmentacja rynków zagranicznych z wykorzystaniem metody CMS i analizy skupień = Efficiency of Raising of the Funds for the Didactic and Scientific Activity in Public Higher Education in Poland / Marcin SALAMAGA // Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - vol. 65, z. 4 (2018), s. 492-506. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://ps.stat.gov.pl/PS/2018/4/Marcin%20SALAMAGA%20%E2%80%93%20Segmentacja%20rynk%C3%B3w%20zagranicznych%20z%20wykorzystaniem%20metody%20CMS%20i%20analizy.pdf. - ISSN 0033-2372
19
Study of the Competitiveness of Polish Foreign Trade Using the Augmented Glejser, Goossens and van den eede Method / Marcin SALAMAGA // Argumenta Oeconomica. - nr 1 (40) (2018), s. 167-180. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.dbc.wroc.pl/dlibra/publication/48853/edition/41150. - ISSN 1233-5835
20
Segmentation by Push Motives in Health Tourism Destinations : a Case Study of Polish Spa Resorts / Diana Dryglas, Marcin SALAMAGA // Journal of Destination Marketing & Management. - vol. 9 (2018), s. 234-246. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 2212-571X
21
Badanie dynamicznych zależności między deficytem sektora finansów publicznych a zmiennymi makroekonomicznymi w wybranych krajach UE / Marcin SALAMAGA // W: Finanse publiczne a nowe zarządzanie gospodarcze w Unii Europejskiej / red. nauk. Stanisław OWSIAK. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2018. - S. 357-384. - ISBN 978-83-01-19813-8
22
Efektywność ekonomiczna rolnictwa ekologicznego w Polsce : analiza statystyczna / Grażyna Wójcik ; Promotor: Marcin SALAMAGA ; Promotor pomocniczy: Kamil MAKIEŁA. - Kraków, 2018. - 170 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazybg.uek.krakow.pl/cyfrowa/kolekcje/publikacja/1200003342
23
Wykorzystanie modelu VECM do analizy długookresowej zależności pomiędzy bezpośrednimi inwestycjami zagranicznymi i proeksportową oraz proimportową specjalizacją polskiego handlu w branżach high-tech = Application of the VECM Model for the Analysis of the Long--term Relationship Between Foreign Direct Investments and Pro-export and Pro-import Specialization of Polish trade in High-tech Industries / Marcin SALAMAGA // Przedsiębiorczość i Zarządzanie = Entrepreneurship and Management / red. Marek MACIEJEWSKI, Łukasz Prysiński. - t. 19, z. 2, cz. 2 (2018), s. 133-145. - Summ.. - Tytuł numeru: Handel zagraniczny i międzynarodowa polityka gospodarcza. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://piz.san.edu.pl/docs/e-XIX-2-2.pdf. - ISSN 1733-2486
24
An Application of Conjoint Analysis to Study Determinants of Polish Direct Investment Located in European Countries / Marcin SALAMAGA // W: The 12th Professor Aleksander Zelias International Conference on Modelling and Forecasting of Socio-Economic Phenomena : Conference Proceedings / ed. Monika PAPIEŻ, Sławomir ŚMIECH. - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2018. - (Socio-Economic Modelling and Forecasting, ISSN 2545-1227 ; no. 1). - S. 423-432. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65907-20-2. - Pełny tekst: http://semf.pl/semf_1/pdf/Salamaga.pdf
25
Identyfikacja wzorców konsolidacji fiskalnej na przykładzie krajów Unii Europejskiej = Identifying Patterns of Fiscal Consolidation - the Example of EU Countries / Marcin SALAMAGA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 11 (971) (2017), s. 27-40. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/download/1400/1052. - ISSN 1898-6447
26
Zastosowanie analizy korespondencji do badania motywów podejmowania bezpośrednich inwestycji zagranicznych przez polskie firmy = The Application of Correspondece Analysis to the Identification of Factors Supporting the FDI of Polish Companies / Marcin SALAMAGA // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - (Taksonomia, ISSN 1505-9332 ; z. 28). - nr 468 (2017), s. 205-214. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.dbc.wroc.pl/Content/37257/Salamaga_Zastosowanie_Analizy_Korespondencji_Do_Badania_Motywow_2017.pdf. - ISSN 1899-3192
27
Podobieństwo struktury przestrzennej eksportu w krajach Unii Europejskiej = Assessing the Similarity of the Geographical Structure of Foreign Trade in the Countries of the European Union / Marcin SALAMAGA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 12 (972) (2017), s. 99-112. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/1365/1074. - ISSN 1898-6447
28
Ocena podobieństwa struktury towarowej handlu zagranicznego w krajach Unii Europejskiej = Similarity Assessment of the Commodity Structure of Foreign Trade in the European Union Countries / Marcin SALAMAGA // Wiadomości Statystyczne. - nr 11 (2017), s. 5-16. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://wiadomosci-statystyczne.publisherspanel.com/resources/html/article/details?id=203448. - ISSN 0043-518X
29
Applying Destination Attribute Segmentation to Health Tourists : a Case Study of Polish Spa Resorts / Diana Dryglas and Marcin SALAMAGA // Journal of Travel & Tourism Marketing. - vol. 34, iss. 4 (2017), s. 503-514. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1054-8408
30
Podobieństwo struktury wydatków budżetowych województw a ich zrównoważony rozwój = Similarity of Budget Expenditure Structure across Voivodships and their Sustainable Development / Marcin SALAMAGA // Wiadomości Statystyczne. - nr 9(676) (2017), s. 79-93. - Summ., streszcz., rez. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://ws.stat.gov.pl/WS/2017/9/ws_09_2017__08_marcin_salamaga__podobienstwo_struktury_wydatkow_budzetowych_wojewodztw_a_ich_zrownowazon.pdf. - ISSN 0043-518X
31
Segmentation of Markets in Central and Eastern Europe Countries with the Use of the CMS Method / Marcin SALAMAGA // Mathematical Economics. - nr 13 (20) (2017), s. 67-78. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://dbc.wroc.pl/Content/59094/Salamaga_Segmentation_Of_Markets_In_Central_And_Eastern_2017.pdf. - ISSN 1733-9707
32
Testing the Dynamic Relationships between the Public Financial Sector Deficit and the Macroeconomic Variables in Selected EU Countries / Marcin SALAMAGA // W: Public Finances and the New Economic Governance in the European Union / ed. by Stanisław OWSIAK. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2017. - S. 361-394. - ISBN 978-83-01-19812-1
33
Wykorzystanie analizy conjoint do badania determinant polskich inwestycji bezpośrednich lokowanych poza obszarem Unii Europejskiej = An Application of Conjoint Analysis to Study Determinants of Polish Direct Investment Located Outside the European Union / Marcin SALAMAGA // W: Handel zagraniczny i biznes międzynarodowy we współczesnej gospodarce : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Stanisławowi Wydymusowi / red. nauk. Marek MACIEJEWSKI, Krzysztof WACH. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2017. - S. 191-200. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65262-15-8. - Pełny tekst: http://konferencja-khz.uek.krakow.pl/2017/KJ.pdf
34
Propozycja modelowania ryzyka nierównowagi fiskalnej w krajach UE = Proposal of Modeling Risk of Fiscal Imbalance in Eu-Countries / Marcin SALAMAGA // Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - (Informatyka i Ekonometria, ISSN 2449-562X ; 10). - nr 340 (2017), s. 116-126. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.sbc.org.pl/dlibra/publication/324173/edition/306302/content?ref=desc. - ISSN 2083-8611
35
Modelowanie rozkładów dochodów kobiet i mężczyzn w województwie małopolskim = Modeling Distributions of Income Between Men and Women in the Malopolska Voivodship / Marcin SALAMAGA // Wiadomości Statystyczne. - nr 8(663) (2016), s. 32-44. - Summ., streszcz., rez. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/171435918. - ISSN 0043-518X
36
Badanie wpływu metody estymacji teoretycznych modeli rozkładu dochodów na jakość aproksymacji rozkładu dochodów mieszkańców Krakowa = The Effects of Parameter Estimation Methods of Theoretical Models of Income Distribution on the Quality of Approximation of the Empirical Income Distribution of the Inhabitants of Cracow / Marcin SALAMAGA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 3 (951) (2016), s. 63-79. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/1064/754. - ISSN 1898-6447
37
Zastosowanie drzew dyskryminacyjnych w identyfikacji czynników wspomagających wybór kraju alokacji bezpośrednich inwestycji zagranicznych na przykładzie polskich firm = The Use of Classification Trees in the Identification of Factors Supporting the Choice of FDI Destination on the Example of Polish Companies / Marcin SALAMAGA // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - (Taksonomia, ISSN 1505-9332 ; z. 26). - nr 426 (2016), s. 185-193. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.dbc.wroc.pl/dlibra/info?forceRequestHandlerId=true&mimetype=application/pdf&sec=false&handler=pdf_browser&content_url=/Content/33139/Salamaga_Zastosowanie_Drzew_Dyskryminacyjnych_w_Identyfikacji_Czynnikow_2016.pdf. - ISSN 1899-3192
38
Identyfikacja determinantów wyboru destynacji polskich inwestycji bezpośrednich poza obszarem Unii Europejskiej = Identifying the Determinants in the Choice of Destination for Polish FDI outside the EU / Marcin SALAMAGA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 2 (950) (2016), s. 41-55. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/1050/746. - ISSN 1898-6447
39
Identyfikacja związków przyczynowych pomiędzy bezpośrednimi inwestycjami zagranicznymi i wzorcem handlu zagranicznego w Polsce = Identification of Causal Relationships between Foreign Direct Investment and Foreign Trade Patterns in Poland / Marcin SALAMAGA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 4 (940) (2015), s. 45-58. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/496. - ISSN 1898-6447
40
Próba identyfikacji muzycznych profili melomanów z wykorzystaniem drzew klasyfikacyjnych i regresyjnych = Attempt to Identify Music Lovers Profiles Using Classification and Regression Trees / Marcin SALAMAGA // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - (Taksonomia, ISSN 1505-9332 ; z. 25). - nr 385 (2015), s. 229-238. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.dbc.wroc.pl/dlibra/editions-content?id=32845. - ISSN 1899-3192
41
Testing the Effectiveness of Some Macroeconomic Variables in Stimulating Foreign Trade in the Czech Republic, Hungary, Poland and Slovakia / Marcin SALAMAGA // Statistika: Statistics and Economy Journal. - vol. 95, iss. 1 (2015), s. 47-59. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.czso.cz/documents/10180/20550323/32019715q1047.pdf. - ISSN 0322-788X
42
Badanie egzogeniczności zmiennych stosowanych w modelowaniu handlu zagranicznego na przykładzie krajów Grupy Wyszehradzkiej = Exogeneity Testing of Variables Used in Foreign Trade Modelling - the Example of the Visegrad Group Countries / Marcin SALAMAGA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 7 (943) (2015), s. 45-60. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/866/676. - ISSN 1898-6447
43
Wielowymiarowa analiza statystyczna motywów podejmowania bezpośrednich inwestycji zagranicznych przez polskie firmy = Multivariate Statistical Analysis Of The FDI Motivations Of Polish Companies / Marcin SALAMAGA // Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - vol. 62, z. 4 (2015), s. 415-433. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://keii.ue.wroc.pl/przeglad/Rok%202015/Zeszyt%204/2015_62_4_415-433.pdf. - ISSN 0033-2372
44
Analiza determinantów wyboru kierunków eksportu z wykorzystaniem drzew decyzyjnych = Analysis of the Determinants of the Choice of Export Directions with Using Classification Trees / Marcin SALAMAGA // Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - nr 248 (2015), s. 206-221. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.sbc.org.pl/dlibra/docmetadata?id=218732&from=publication. - ISSN 2083-8611
45
Zastosowanie modelu VECM do badania długookresowej zależności pomiędzy eksportem i wzorcem przewag komparatywnych w Polsce = An Application of the VECM Model to Study the Long-term Relationship between Export and Comparative Advantages Pattern in Poland / Marcin SALAMAGA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 6 (942) (2015), s. 5-19. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/513. - ISSN 1898-6447
46
Badanie konkurencyjności handlu zagranicznego w ujęciu dynamicznym na przykładzie Polski = The Research of the Foreign Trade Competitiveness in Dynamic Approach on the Example of Poland / Marcin SALAMAGA // Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - vol. 62, z. 1 (2015), s. 53-70. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://keii.ue.wroc.pl/przeglad/Rok%202015/Zeszyt%201/2015_62_1_053-070.pdf. - ISSN 0033-2372
47
Wykorzystanie metody bootstrapowej do badania zyskowności wybranych strategii inwestycyjnych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie = An Application of the Bootstrap Method for Testing the Profitability of Selected Investment Strategies on the Warsaw Stock Exchange / Marcin SALAMAGA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 4 (928) (2014), s. 127-142. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/559. - ISSN 1898-6447
48
Próba konstrukcji tablic "wymierania scenicznego" spektakli operowych na przykładzie Metropolitan Opera = The Attempt of Construction of the Life Tables for Opera Works on the Example of the Metropolitan Opera / Marcin SALAMAGA // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - (Taksonomia, ISSN 1505-9332 ; z. 23). - 328 (2014), s. 51-58. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania. - Bibliogr. - ISSN 1899-3192
49
Wykorzystanie mechanizmu działania oscylatora harmonicznego do weryfikacji teorii rozwoju gospodarczego J.H. Dunninga na przykładzie wybranych krajów Europy Środkowo-Wschodniej / Marcin SALAMAGA // W: Modelowanie i prognozowanie zjawisk społeczno-gospodarczych : teoria i praktyka / red. Barbara PAWEŁEK. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014. - S. 16-30. - ISBN 978-83-7252-672-4
50
Efektywność krótkoterminowych inwestycji w złoto = The Effectiveness of Short-Term Investment in Gold / Marcin SALAMAGA // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 371 (2014), s. 278-288. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Inwestycje finansowe i ubezpieczenia - tendencje światowe a rynek polski. - Bibliogr. - ISSN 1899-3192
51
Badanie efektywności inwestycji w złoto za pomocą metody TRB = Study on the Effectiveness of Investments in Gold Using a Method TRB / Marcin SALAMAGA, Krzysztof Sala // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 6 (930) (2014), s. 73-86. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/577. - ISSN 1898-6447
52
Badanie dynamicznych zależności pomiędzy napływem bezpośrednich inwestycji zagranicznych a wzorcem przewag komparatywnych w polskiej gospodarce = The Study of Dynamic Relationships Between Flow of Foreign Direct Investment and the Pattern of Comparative Advantage in the Polish Economy / Marcin SALAMAGA // Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - vol. 61, z. 4 (2014), s. 373-388. - Summ., streszcz. - Pełny tekst: http://keii.ue.wroc.pl/przeglad/Rok%202014/Zeszyt%204/2014_61_4_373-388.pdf. - ISSN 0033-2372
53
Identyfikacja związków przyczynowych pomiędzy bezpośrednimi inwestycjami zagranicznymi i wzorcem handlu zagranicznego w Polsce / Marcin SALAMAGA // W: 50. Jubileuszowa Konferencja Statystyków, Ekonometryków i Matematyków Polski Południowej : XXXII Seminarium im. Profesora Zbigniewa Pawłowskiego : Kraków, 8-10 kwietnia 2014 r. : program konferencji, streszczenia referatów / [red. nauk: Józef POCIECHA]. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014. - S. 45. - Dostępne tylko streszczenie. - ISBN 978-83-7252-657-1
54
Biznesowe aspekty Big Data / Marcin SALAMAGA // W: Statystyczne aspekty analizy wielkich zbiorów danych "Big Data" / kier. tematu: Andrzej SOKOŁOWSKI. - (2014), s. 3-15
55
Analiza efektywności mieszanych strategii inwestycyjnych na GPW w Warszawie = Analysis of the Effectiveness of Mixed Investment Strategies on the Warsaw Stock Exchange / Marcin SALAMAGA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 1 (925) (2014), s. 43-56. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/525. - ISSN 1898-6447
56
Zastosowanie modelu hazardu proporcjonalnego Coxa do badania czasu "życia scenicznego" dzieł operowych = The Application of the Cox Proportional Hazard Model to Research the Duration of "Stage Life" of the Opera Works / Marcin SALAMAGA // Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - 203 (2014), s. 143-153. - Summ.. - Tytuł numeru: Badania ekonometryczno-statystyczne w teorii i praktyce. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.sbc.org.pl/dlibra/docmetadata?id=158997&from=publication. - ISSN 2083-8611
57
An Application of the Harmonic Oscillator Mechanism in the Verification of the Theory of Economic Growth by Dunning Based on the Examples of Selected Countries of Central and Eastern Europe / Marcin SALAMAGA // W: Proceedings of the 7th Professor Aleksander Zelias International Conference on Modelling and Forecasting of Socio-Economic Phenomena [on-line] / ed. Monika PAPIEŻ, Sławomir ŚMIECH. - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2013. - S. 141-148. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62511-52-5. - Pełny tekst: http://www.pliki.konferencjazakopianska.pl/pdf/Salamaga.pdf
58
Propozycja modyfikacji wskaźnika ujawnionej przewagi komparatywnej z wykorzystaniem funkcji wymiernych = A Proposal to Modify the Revealed Comparative Index with the Application of Rational Functions / Marcin SALAMAGA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 923 (2013), s. 23-35. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/685. - ISSN 1898-6447
59
Analiza mocy wybranych testów jednorodności czasów trwania dla populacji o rozkładzie Weibulla = The Power Analysis of Tests for Comparing Survival of Weibull Distributed Populations / Andrzej SOKOŁOWSKI, Sabina DENKOWSKA, Kamil FIJOREK, Marcin SALAMAGA // Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - t. 60, z. 3 (2013), s. 305-323. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://keii.ue.wroc.pl/przeglad/Rok%202013/Zeszyt%203/2013_60_3_305-323.pdf. - ISSN 0033-2372
60
Badanie konkurencyjności polskiego eksportu z wykorzystaniem skorygowanego wskaźnika przewagi komparatywnej = Research on Export Competitiveness in Poland Using the Adjusted Revealed Comparative Advantage Index / Marcin SALAMAGA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 904 (2013), s. 37-51. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/821/643. - ISSN 1898-6447
61
Historia metody k-średnich / Marcin SALAMAGA // W: Historia metody k-średnich / kier. tematu: Andrzej SOKOŁOWSKI. - (2013), s. 3-11
62
Ocena efektywności wybranych strategii inwestowania cyklicznego na polskim rynku kapitałowym w świetle mierników opartych na modelu CAPM = Evaluation of the Effectiveness of Selected Technical Trading Rules on the Polish Stock Market Usign the Measures Created on the Base of Capm / Marcin SALAMAGA // Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - 163 (2013), s. 113-130. - Summ.. - Tytuł numeru: Modelowanie preferencji a ryzyko '13. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.sbc.org.pl/dlibra/docmetadata?id=97018&from=publication. - ISSN 2083-8611
63
Zastosowanie metody średniej kroczącej do badania zyskowności inwestycji na polskim rynku kapitałowym = An Application of Moving Average Rules for Testing the Profitability of Polish Stock Market / Marcin SALAMAGA // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 323 (2013), s. 298-307. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Inwestycje finansowe i ubezpieczenia - tendencje światowe a rynek polski. - Bibliogr. - ISSN 1899-3192
64
Modelowanie wpływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych na handel zagraniczny : w świetle wybranych teorii ekonomii na przykładzie krajów Europy Środkowo-Wschodniej = Modeling the Influence of Foreign Direct Investment on Foreign Trade in the Light of Chosen Economic Theories Using the Example of the Countries of East-Central Europe / Marcin SALAMAGA. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2013. - 199 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. ang. - Bibliogr. - (Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie, ISSN 1899-0428 ; nr 223). - ISBN 978-83-7252-613-7
65
Sejm VI kadencji - maszynka do głosowania = VIth-Term Sejm - a Voting Machine / Sabina DENKOWSKA, Kamil FIJOREK, Marcin SALAMAGA, Andrzej SOKOŁOWSKI // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - (Taksonomia, ISSN 1505-9332 ; z. 21). - nr 279 (2013), s. 11-18. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania. - Bibliogr. - ISSN 1899-3192
66
Weryfikacja teorii poziomu rozwoju gospodarczego J.H. Dunninga w ujęciu sektorowym w wybranych krajach Unii Europejskiej = Verification J.H. Dunning's Theory of Economic Development by Economic Sectors in Some EU Countries / Marcin SALAMAGA // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - (Taksonomia, ISSN 1505-9332 ; z. 20). - nr 278 (2013), s. 321-329. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania. - Bibliogr. - ISSN 1899-3192
67
A Comparative Analysis of the Regional Development of the Visegrad Group Countries / Marcin SALAMAGA // W: Quantitative Methods for the Analysis of the Economic and Social Consequences of Transition Processes in Central-East European Countries / ed. by Józef POCIECHA. - Cracow: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2013. - S. 72-82. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-612-0
68
An Application of the Harmonic Oscillator Model to Verify Dunning's Theory of the Economic Growth / Marcin SALAMAGA // Statistika: Statistics and Economy Journal. - Vol. 93, Iss. 3 (2013), s. 56-69. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.czso.cz/documents/10180/23164307/180213q3056.pdf. - ISSN 0322-788X
69
Analiza porównawcza rozwoju regionalnego krajów Grupy Wyszehradzkiej = A comparative analysis of regional development of the Visegrad Group Countries / Marcin SALAMAGA // Wiadomości Statystyczne. - nr 12 (619) (2012), s. 90-101. - Summ., rez. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/gospodarka/171235897. - ISSN 0043-518X
70
Ekonometryczna analiza wpływu przewagi komparatywnej na handel wewnątrzgałęziowy w krajach Grupy Wyszehradzkiej = An Econometric Analysis of the Influence of Revealed Comparative Advantage on Intra-industry Trade in the Visegrad Group Countries / Marcin SALAMAGA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management / [red. nacz. Krystyna PRZYBYLSKA]. - nr 879 (2012), s. 93-106. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1898-6447
71
Zastosowanie analizy cojoint do badania preferencji muzycznych = An Application of Conjoint Analysis to Study Music Preferences / Marcin SALAMAGA // Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - 97 (2012), s. 177-191. - Summ.. - Tytuł numeru: Modelowanie preferencji a ryzyko '12. - ISSN 2083-8611
72
Modelowanie wpływu względnej przewagi komparatywnej na polski handel zagraniczny = Modeling the Influence of Revealed Comparative Advantage on Polish Intra-industry Trade / Marcin SALAMAGA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management / [red. nacz. Andrzej SOKOŁOWSKI]. - nr 884 (2012), s. 119-128. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1898-6447
73
Ocena wpływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych na handel wewnątrzgałęziowy w wybranych krajach Europy Środkowo-Wschodniej = Modelling the Influence of Foreign Direct Investment on Vertical and Horizontal Intra-industry Trade in the Countries of East-Central Europe / Marcin SALAMAGA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management / [red. nacz. Andrzej SOKOŁOWSKI]. - nr 878 (2012), s. 113-127. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1898-6447
74
A Comparative Analysis of the Regional Development of Districts in Małopolska Voivodship Using a Quality Index on Social and Economic Development / Marcin SALAMAGA // W: Methods and Models for Analysing and Forecasting Economic Processes / ed. by Józef POCIECHA. - Cracow: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2012. - S. 129-137. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-578-9
75
Wprowadzenia do zagadnienia danych cenzurowanych w ekonomii / Marcin SALAMAGA // W: Analiza testów porównywania czasu trwania zjawisk / kier. tematu: Andrzej SOKOŁOWSKI. - (2012), s. 4-12
76
Zróżnicowanie ekorozwoju w woj. małopolskim = Differentiation of Eco-development in Małopolskie Voivodship / Marcin SALAMAGA // Wiadomości Statystyczne. - nr 3 (610) (2012), s. 54-64. - Summ., rez. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/171233119. - ISSN 0043-518X
77
Analiza porównawcza rozwoju regionalnego powiatów województwa małopolskiego z wykorzystaniem wskaźnika jakości rozwoju społeczno-ekonomicznego = A Comparative Analysis of Regional Development in Małopolskie Voivodship with the Application of the Socio-Economic Development Index / Marcin SALAMAGA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management / [red. nacz. Krystyna PRZYBYLSKA]. - nr 888 (2012), s. 97-106. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1898-6447
78
Statystyczna analiza wpływu wybranych czynników socjodemograficznych na oczekiwania płacowe w Polsce w roku 2005 = Statistical Analysis of Social and Demographic Factors Forming Expected Wage in Poland in 2005 / Marcin SALAMAGA // Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica. - 271 (2012), s. [179]-191. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Statystyka w praktyce społeczno-gospodarczej. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://hdl.handle.net/11089/1923. - ISSN 0208-6018
79
Analiza prównawcza rozowju regionalnego powiatów województwa małopolskiego w wykorzystaniem wskaźnika jakości rozwoju społeczno-ekonomicznego / Marcin SALAMAGA // W: Modelowanie i prognozowanie zjawisk społeczno-gospodarczych : materiały V Konferencji Naukowej im. Profesora Aleksandra Zeliasia : program konferencji : streszczenia referatów / [oprac. materiałów Roman HUPTAS]. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2011. - S. 57. - Dostępne tylko streszczenie. - ISBN 978-83-7252-522-7
80
Rozpoznanie struktur bezpośrednich inwestycji zagranicznych krajów UE z wykorzystaniem wielowymiarowej analizy statystycznej = Recognition of Foreign Direct Investment Structures in EU Countries with Application of Multivariate Statistcal Analysis / Marcin SALAMAGA // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - (Taksonomia, ISSN 1505-9332 ; z. 18). - nr 176 (2011), s. 446-455. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Klasyfikacja i analiza danych : teoria i zastosowania. - Bibliogr. - ISSN 1899-3192
81
Próba pomiaru efektywności funduszy inwestycyjnych w Polsce w latach 1999-2005 = An Assessment of Mutual Funds in Poland, 1999-2005 / Marcin SALAMAGA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 873 (2011), s. 95-107. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/171190667. - ISSN 1898-6447
82
Konkurencyjność województw w Polsce w sferze inwestycji proekologicznych a poziom komfortu środowiskowego = Green Investment Competitiveness in Polish Voivodships and Quality of People's Life / Marcin SALAMAGA // Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - z. nr 18 (2011), s. 497-505. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Modernizacja dla spójności społeczno-ekonomicznej. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.ur.edu.pl/pliki/Zeszyt18/38.pdf. - ISSN 1898-5084
83
Regional Development of Districts in the Lesser Poland Voivodship / Marcin SALAMAGA // Trendy ekonomiky a managementu = Trends Economics and Management. - vol. 5, nr 9 (2011), s. 44-52. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://hdl.handle.net/11012/19622. - ISSN 1802-8527
84
Modeling of the Influence of Foreign Direct Investments on the Vertical and Horizontal Inter-Industry Trade in the Visegrad Group Countries / Marcin SALAMAGA // W: Contemporary Problems of Transformation Process in the Central and East European Countries : Proceedings of the 17th Ukrainian-Polish-Slovak Scientific Seminar Held on September 22-24, 2010 / red. Natalia Kovalyk . - Lviv: Lviv Academy of Commerce Publishing House, 2011. - S. 44-53. - Summ. - Bibliogr.
85
Konkurencyjność inwestycyjna województw w ujęciu dynamicznym = The Investment Competitiveness of Voivodships in Dynamic Presentation / Marcin SALAMAGA // Wiadomości Statystyczne. - nr 1 (596) (2011), s. 52-63. - Summ., rez. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/gospodarka/170685505. - ISSN 0043-518X
86
O pewnej propozycji modyfikacji wskaźnika ujawnionej przewagi komparatywnej z wykorzystaniem funkcji wymiernych / Marcin SALAMAGA // W: XLVII Konferencja Statystyków, Ekonometrów i Matematyków Polski Południowej : XXIX Seminarium im. Profesora Zbigniewa Pawłowskiego : Osieczany, 23-25 marca 2011 r. : program konferencji, streszczenia referatów / [oprac. materiałów: Józef POCIECHA, Kamil FIJOREK]. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2011. - S. 35. - Dostępne tylko streszczenie. - ISBN 978-83-7252-519-7
87
Przestrzenno-czasowa analiza konkurencyjności inwestycyjnej w Polsce = Space-Time Analysis of the Investment Competitiveness in Poland / Marcin SALAMAGA // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 183 (2011), s. 321-329. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Inwestycje finansowe i ubezpieczenia : tendencje światowe a polski rynek. - Bibliogr. - ISSN 1899-3192
88
Wybrane aspekty statystycznej analizy struktury wiekowej bezrobotnych w państwach Unii Europejskiej = Selected Aspects of the Statistical Analysis of the Age Structure of the Unemployed in the Countries of the European Union / Marcin SALAMAGA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Jacek OSIEWALSKI]. - nr 847 (2011), s. 47-60. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/171189293. - ISSN 1898-6447
89
Specjalizacja w zakresie bezpośrednich inwestycji zagranicznych w przemyśle przetwórczym krajów OECD = Specialization in Intra-industry FDI Flows in Manufacturing of OECD Countries / Marcin SALAMAGA // Wiadomości Statystyczne. - nr 5 (600) (2011), s. 69-77. - Summ., rez. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/171208407. - ISSN 0043-518X
90
Bezpośrednie inwestycje zagraniczne krajów Unii Europejskiej w przetwórstwie przemysłowym = Foreign Direct Investments of EU Countries in Manufacturing / Marcin SALAMAGA // Wiadomości Statystyczne. - nr 4 (599) (2011), s. 38-48. - Summ., rez. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/pts/oz_wiadomosci_statystyczne_4_2011.pdf. - ISSN 0043-518X
91
Wykorzystanie estymatora fixed effect do modelowania importu na przykładzie Grupy Wyszehradzkiej = Using the Fixed Effect Estimator to Model Import of Vysehrad Group States as Example / Marcin SALAMAGA // Wiadomości Statystyczne. - nr 7 (2010), s. 1-12. - Summ., rez. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/gospodarka/168281109. - ISSN 0043-518X
92
Wpływ modernizacji gospodarki w sferze działalności proekologicznej na ja kość środowiska naturalnego w Polsce w układzie regionalnym = The Impact of Economic Modernization in the Greening Activity on Quality of the Natural Environment in Polish Provinces / Marcin SALAMAGA // Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - z. nr 17 (2010), s. 194-204. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Spójność społeczno-ekonomiczna a modernizacja gospodarki. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.ur.edu.pl/pliki/Zeszyt17/13.pdf. - ISSN 1898-5084
93
Specjalizacja inwestycyjna województw = Investment Specialisation of Voivodships / Marcin SALAMAGA // Wiadomości Statystyczne. - nr 8 (591) (2010), s. 34-44. - Summ., rez. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/gospodarka/169147265. - ISSN 0043-518X
94
Próba wykrycia punktów zwrotnych w kształtowaniu się kursu walutowego dolara amerykańskiego / Marcin SALAMAGA // W: Modelowanie preferencji a ryzyko '09 / red. nauk. Tadeusz Trzaskalik. - Katowice: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, 2010. - (Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego). - S. 71-84. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7246-549-8
95
Statystyczna analiza struktury nakładów inwestycyjnych w Polsce w ujęciu regionalnym = Statistical Analysis of the Investment Structure in Polish Provinces / Marcin SALAMAGA // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 117 (2010), s. 385-393. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Inwestycje finansowe i ubezpieczenia - tendencje światowe a polski rynek. - Bibliogr. - ISSN 1899-3192
96
Konkurencyjność inwestycyjna województw w Polsce w 2008 r. = The Investment Competitiveness of Polish Voivodeships in 2008 / Marcin SALAMAGA // Barometr Regionalny. - nr 4(22) (2010), s. 15-21. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISSN 1644-9398
97
Próba wykorzystania analizy korespondencji do oceny konkurencyjności inwestycyjnej województw w Polsce / Marcin SALAMAGA // W: Modelowanie i prognozowanie zjawisk społeczno-gospodarczych : materiały IV Konferencji Naukowej im. Profesora Aleksandra Zeliasia : program konferencji, streszczenia referatów / [oprac. materiałów Katarzyna FRODYMA]. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010. - S. 53. - Dostępne tylko streszczenie. - ISBN 978-83-7252-479-9
98
Wykorzystanie modelowania panelowego do analizy wpływu wartości i struktury bezpośrednich inwestycji zagranicznych na handel zagraniczny Polski = An Application of the Panel Data Modeling to Investigate the Influence of Foreign Direct Investments on Foreign Trade in Poland / Marcin SALAMAGA // Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - t. 57, z. 2-3 (2010), s. 53-62. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://keii.ue.wroc.pl/przeglad/Rok%202010/Zeszyt%202-3/2010_57_2-3_053-062.pdf. - ISSN 0033-2372
99
Zastosowanie analizy korespondencji do oceny specjalizacji w wewnątrzgałęziowej wymianie bezpośrednich inwestycji zagranicznych w krajach OECD / Marcin SALAMAGA // W: Badania ekonometryczne w teorii i praktyce / red. Andrzej Stanisław Barczak. - Katowice: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 2010. - (Prace Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach). - S. 85-96. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7246-609-9
100
Miernik podobieństwa grupowania obiektów = The Similarity Measure in Cluster Analysis / Marcin SALAMAGA // Wiadomości Statystyczne. - nr 6 (2010), s. 1-11. - Summ., rez. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/gospodarka/167917559. - ISSN 0043-518X
101
Wybrane aspekty analizy przestrzennego zróżnicowania płac w Polsce w 2005 r. = Chosen Aspects of the Analysis of Spatial Diversity of Wages in Poland in 2005 / Marcin SALAMAGA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Jolanta KURKIEWICZ]. - nr 817 (2010), s. 79-93. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/50026. - ISSN 1898-6447
102
Konkurencyjność eksportu krajów Unii Europejskiej = Export Competitiveness of EU-Countries / Marcin SALAMAGA // Wiadomości Statystyczne. - nr 5 (2010), s. 78-92. - Summ., rez. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/gospodarka/167909354. - ISSN 0043-518X
103
Przesłanki kształtowania komunikacji w organizacjach wielokulturowych w świetle badań empirycznych = The Premises of Shaping Communication in Multicultural Organisations in the Light of Empirical Research / Renata WINKLER, Marcin SALAMAGA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 820 (2010), s. 15-29. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/170629387. - ISSN 1898-6447
104
Struktura wymiany handlowej a poziom konkurencyjności eksportu krajów UE = The Structure of Trade and the Level of Export Competitiveness in the EU Countries / Marcin SALAMAGA // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - (Taksonomia, ISSN 1505-9332 ; 17). - nr 107 (2010), s. 473-482. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Klasyfikacja i analiza danych : teoria i zastosowanie. - Bibliogr. - ISSN 1899-3192
105
Wpływ modernizacji gospodarki w sferze działalności proekologicznej na jakość środowiska naturalnego w układzie regionalnym w Polsce / Marcin SALAMAGA // W: Spójność społeczno-ekonomiczna a modernizacja gospodarki : streszczenia referatów. - ([2009]), s. 19. - Dostępne tylko streszczenie
106
Analiza zróżnicowania struktury wydatków gospodarstw domowych = The Analysis of the Household Expense Diversity / Marcin SALAMAGA // Wiadomości Statystyczne. - nr 5 (576) (2009), s. 75-87. - Summ., rez. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/gospodarka/162448385. - ISSN 0043-518X
107
Statystyczna analiza skłonności do oszczędzania w gospodarstwach domowych w Polsce / Marcin SALAMAGA // W: Statystyka w praktyce społeczno-gospodarczej / red. nauk. Józef Kolonko, Wojciech Gamrot. - Katowice: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, 2009. - (Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego). - S. 100-110. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7246-421-7
108
An Application of Correspondence Analysis in the Research of Export Competitiveness in European Union Countries / Marcin SALAMAGA // W: Quantitative Methods in Socio-economic Analysis : 16th Slovak-Polish-Ukrainian Scientific Seminar, October 27-30, 2009, Hotel Istota, Kucisdorf Valley, Slovakia / [ed.: Eva Sodomová]. - Bratislava: University of Economics in Bratislava, Faculty of Economic Informatics, [2009]. - S. 123-132. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-80-225-3033-0
109
Próba oceny efektywności funduszy inwestycyjnych małych i średnich spółek w Polsce / Marcin SALAMAGA // W: Współczesne problemy statystyki, ekonometrii i matematyki stosowanej / red. Józef POCIECHA. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2009. - (Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, ISSN 1899-6205 ; nr 3). - S. 181-192. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-439-3
110
Wydatki gospodarstw domowych według województw w 2006 r. = Household Expenditures by Voivodships in 2006 / Marcin SALAMAGA // Wiadomości Statystyczne. - nr 4 (575) (2009), s. 62-74. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0043-518X
111
Empiryczna ocena mocy testów dla wielu wariancji = A Comparative Study of Tests Power for Homogeneity of Variances / Sabina DANKOWSKA, Kamil FIJOREK, Marcin SALAMAGA, Andrzej SOKOŁOWSKI // Przegląd Statystyczny. - t. 56, z. 3-4 (2009), s. 26-39. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://keii.ue.wroc.pl/przeglad/Rok%202009/Zeszyt%203-4/2009_56_3-4_026-039.pdf. - ISSN 0033-2372
112
Porządkowanie funduszy inwestycyjnych za pomocą zmiennej syntetycznej / Marcin SALAMAGA // W: Zastosowania ekonometrii / red. Andrzej Stanisław Barczak. - Katowice: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, 2009. - (Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego). - S. 147-162. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7246-530-6
113
Badanie podobieństwa strategii inwestycyjnych funduszy małych i średnich spółek w Polsce = Research of the Similarities of Investment Strategies of the Mutual Funds Investing in Small- and Medium-Sized Companies in Poland / Marcin SALAMAGA // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - (Taksonomia, ISSN 1505-9332 ; 16). - nr 47 (2009), s. 157-164. - Summ.. - Tytuł numeru: Klasyfikacja i analiza danych : teoria i zastosowanie. - Bibliogr. - ISSN 1899-3192
114
Próba weryfikacji teorii parytetu siły nabywczej na przykładzie kursów wybranych walut = Attempt to Verify the Purchasing Power Parity Theory in the Case of Some Foreign Currencies / Marcin SALAMAGA // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - (Ekonometria, ISSN 1507-3866 ; 26). - nr 76 (2009), s. 149-159. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Zastosowanie matematyki w ekonomii. - Bibliogr. - ISSN 1899-3192
115
Analiza bezrobocia w przekroju zawodowym = Analysis of Unemployment by the Occupational Cross-section / Marcin SALAMAGA // Wiadomości Statystyczne. - nr 10 (569) (2008), s. 29-38. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0043-518X
116
Wykorzystanie wybranych metod analizy wielowymiarowej do klasyfikacji funduszy inwestycyjnych = An Application of Selected Multivariate Analysis Methods for the Classification of Mutual Funds / Marcin SALAMAGA // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - (Taksonomia, ISSN 1505-9332 ; 15). - nr 7 (1207) (2008), s. 409-415. - Summ.. - Tytuł numeru: Klasyfikacja i analiza danych : teoria i zastosowania. - Bibliogr. - ISSN 1899-3192
117
Analiza dynamiki struktury wydatków gospodarstw domowych w Polsce w latach 1998-2003 = Analysis of Changes in the Structure of Household Expenditure in Poland 1998-2003 / Marcin SALAMAGA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Jolanta KURKIEWICZ]. - nr 790 (2008), s. 27-41. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/162611935. - ISSN 1898-6447
118
Analiza taksonomiczna mieszkań sprzedanych w Krakowie w okresie styczeń 2004 - październik 2007 = Cluster Analysis of Flats Sold in Cracow between January 2004 and October 2007 / Sabina DENKOWSKA, Marcin SALAMAGA, Sebastian Sit, Andrzej SOKOŁOWSKI // Świat Nieruchomości / [red. nacz. Adam NALEPKA]. - nr 65 (2008), s. 28-37. - Streszcz., summ. - ISSN 1231-8841
119
Badanie podobieństwa struktur portfeli funduszy inwestycyjnych w Polsce w latach 1999-2005 / Marcin SALAMAGA // W: Modelowanie preferencji a ryzyko '07 / red. nauk. Tadeusz Trzaskalik. - Katowice: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, 2008. - (Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego). - S. 247-261. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7246-975-5
120
Analiza porównawcza mobilności zatrudnienia kobiet i mężczyzn w Polsce = Comparative Analysis of Occupational Mobility of Men and Women in Poland / Marcin SALAMAGA // Wiadomości Statystyczne. - nr 6 (565) (2008), s. 49-59. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0043-518X
121
Próba oceny efektywności funduszy inwestycyjnych małych i średnich spółek w Polsce / Marcin SALAMAGA // W: XXVI Seminarium Ekonometryczne im. Profesora Zbigniewa Pawłowskiego : materiały XLIV Konferencji Statystyków, Ekonometryków i Matematyków Polski Południowej zorganizowanej przez Katedrę Statystyki Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie (Osieczany, 6-8 V 2008 r.) : program konferencji, streszczenia referatów / [oprac. materiałów Michał MAJOR, Janusz NIEZGODA]. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2008. - S. 18. - Dostępne tylko streszczenie. - ISBN 978-83-7252-369-9
122
Wykorzystanie analizy log-liniowej do wyboru czynników opisujących sytuację ekonomiczną gospodarstw domowych = An Application of Log-linear Analysis for Factors Choice Describing Social Conditions of Households / Marcin SALAMAGA // Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - t. 55, z. 4 (2008), s. 40-51. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISSN 0033-2372
123
Wykorzystanie modelu probitowego do porządkowania funduszy inwestycyjnych = An Application of Probit Model for the Mutual Funds Ranking / Marcin SALAMAGA // Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - t. 54, z. 1 (2007), s. 43-56. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISSN 0033-2372
124
Wykorzystanie funkcji dyskryminacyjnej rankingu funduszy inwestycyjnych = Discriminant Function's Use in Investment Fund's Ranking / Marcin SALAMAGA // Wiadomości Statystyczne. - nr 7 (554) (2007), s. 10-20. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0043-518X
125
Próba prognozowania rankingu funduszy inwestycyjnych = Forecasting of Ranking the Mutual Funds / Marcin SALAMAGA // Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - t. 54, z. 4 (2007), s. 92-104. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISSN 0033-2372
126
Wykorzystanie modelu ARIMA do prognozowania rankingu funduszy inwestycyjnych = Use of ARIMA model to investment funds ranking forecasting / Marcin SALAMAGA // Wiadomości Statystyczne. - nr 8 (2007), s. 14-25. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0043-518X
127
Statystyczna analiza porównawcza funduszy inwestycyjnych w Polsce / Marcin SALAMAGA ; Promotor: Andrzej SOKOŁOWSKI. - Kraków, 2006. - 276 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
128
Zastosowanie metody MARS w prognozowaniu i klasyfikacji / Agnieszka PASZTYŁA, Marcin SALAMAGA // W: Postępy ekonometrii / red. Andrzej Stanisław Barczak. - Katowice: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2004. - (Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego). - S. 267-281. - Bibliogr. - ISBN 83-7246-286-0
129
Optymalizacja wielocechowa w warunkach niepełnej informacji / Marcin SALAMAGA // W: XX Seminarium Ekonometryczne im. Profesora Zbigniewa Pawłowskiego : materiały z XXXVIII Konferencji Statystyków, Ekonometryków i Matematyków Akademii Ekonomicznych Polski Południowej zorganizowanej przez Katedrę Statystyki Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Osieczany, 18-21 III 2002 r.) / red. Aleksander ZELIAŚ. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 2004. - S. 403-417. - Bibliogr. - ISBN 83-7252-210-3
130
Podejmowanie decyzji w warunkach niepełnej informacji = Decision Making under Uncertainty / Marcin SALAMAGA // Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - t. 51, z. 4 (2004), s. 115-125. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0033-2372
131
Wykorzystanie stochastycznej informacji liniowej w podejmowaniu decyzji / Marcin SALAMAGA // W: Postępy ekonometrii / red. nauk. Andrzej Stanisław Barczak. - Katowice: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2004. - (Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego). - S. 297-309. - Bibliogr. - ISBN 83-7246-286-0
132
Wykorzystanie stochastycznej informacji liniowej w modelach regresji = Use of Stochastic Partial Information in the Regression Models / Marcin SALAMAGA // Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - t. 50, z. 3 (2003), s. 163-176. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0033-2372
133
Decyzje wielostopniowe w warunkach niepełnej informacji / Marcin SALAMAGA // Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - t. 50, z. 4 (2003), s. 175. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0033-2372
134
MARS Algorithm as an Example of Generalized Additive Model / Agnieszka Pasztyła, Marcin SALAMAGA // W: Education of Quantitative Mathematical-statistical Methods on the Universities of Economics Referring to Future Needs : 10th Slovak-Polish-Ukrainian Scientific Seminar, November 4-7, 2003, Svätý Jur, Slovakia / red. Eva Sodomová . - Bratislava: University of Economics in Bratislava, 2003. - S. 133-144. - Bibliogr. - ISBN 80-225-1914-6
135
Decyzje wielostopniowe w warunkach niepełnej informacji / Marcin SALAMAGA // Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 1006 (2003), s. 216-225. - Tytuł numeru: Zastosowania statystyki i matematyki w ekonomii. - Bibliogr. - ISSN 0324-8445
136
Optymalizacja wielocelowa w warunkach niepełnej informacji / Marcin SALAMAGA // Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - t. 49, z. 2 (2002), s. 175-176. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0033-2372
137
Realne koalicje w polskim parlamencie 2007-2011 / kier. Andrzej SOKOŁOWSKI, Sabina DENKOWSKA, Marcin SALAMAGA, Kamil FIJOREK. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2011. - 61 s. ; 30 cm. - Bibliogr.
138
Metody statystyczne jako narzędzie analiz społeczno-ekonomicznych. Cz. 4, Rozkłady miar podobieństwa podziału zbioru skończonego / [kier. tematu: Józef POCIECHA] ; kierownik podtematu: Andrzej SOKOŁOWSKI; zespół: Sabina DENKOWSKA, Marcin SALAMAGA, Kamil FIJOREK. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010. - 51 k. : il. ; 30 cm. - Aneks. - Bibliogr.
139
Rozkłady odległości generowane przez wybrane wielowymiarowe rozkłady prawdopodobieństwa / kierownik podtematu: Andrzej SOKOŁOWSKI ; zespół: Sabina DENKOWSKA, Marcin SALAMAGA, Kamil FIJOREK. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2009. - 51 s. : il. ; 30 cm. - Załącznik. - Bibliogr.
140
[Metody statystyczne jako narzędzie analiz społeczno-ekonomicznych], Statystyczna analiza transakcji na rynku mieszkaniowym w Krakowie w latach 2004-2007 / kierownik tematu: Andrzej SOKOŁOWSKI ; zespół: Sabina DENKOWSKA, Marcin SALAMAGA, Agnieszka PASZTYŁA. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2007. - 64 s. : il. ; 30 cm. - Tytuł główny pochodzi ze strony tytułowej pracy naukowo-badawczej o sygnaturze NP-1194
141
Metody statystyczne w analizie wydatków gospodarstw domowych / kier. tematu: Barbara PODOLEC ; zespół: Paweł ULMAN, Agata NIEMCZYK, Agnieszka Walicka, Marcin SALAMAGA. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2004. - 170 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
142
Statystyczne metody analizy koszyka zakupów klientów supermarketów / kierownik tematu: Andrzej SOKOŁOWSKI ; zespół: Henryk BARANEK, Agnieszka PASZTYŁA, Marcin SALAMAGA, Daniel KOSIOROWSKI. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2004. - 59 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
143
Ranking obiektów wielocechowych w ujęciu statystycznym / Kierownik tematu: Andrzej SOKOŁOWSKI, zespół: Henryk BARANEK, Daniel KOSIOROWSKI, Agnieszka PASZTYŁA, Marcin SALAMAGA. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2004. - 88 k. : il. ; 30 cm. - Załącznik: Recenzja pracy autorstwa prof. Bogusława Wąsika. - Bibliogr.
144
Metodologiczne aspekty analizy struktury gospodarstw domowych / kier. tematu: Barbara PODOLEC ; zespół: Agnieszka Pasztyła, Marcin SALAMAGA. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2003. - 85 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
145
Statystyczne modelowanie zachowań klientów w supermarkecie / kierownik tematu: Andrzej SOKOŁOWSKI ; członkowie zespołu: Daniel KOSIOROWSKI, Marcin SALAMAGA. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2002. - 59 k. : il. ; 30 cm. - Autorzy zastrzegli poufność wyników badań. Udostępnianie wyłącznie za pisemną zgodą kierownika tematu.
146
Statystyczna analiza kształtowania się kursów walut na polskim rynku walutowym / kierwonik tematu: Michał WOŹNIAK ; zespół: Kinga SZYMANOWICZ, Daniel KOSIOROWSKI, Marcin SALAMAGA. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2001. - 41 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
1
Salamaga M., (2022), Foreign Divestment Risk Factors in Poland during the Covid-19 Pandemic, "Argumenta Oeconomica", nr 1 (48), s. 81-100; https://www.dbc.wroc.pl/dlibra/publication/154797/edition/115008
2
Mazurek-Czarnecka A., Rosiek K., Salamaga M., Wąsowicz K., Żaba-Nieroda R., (2022), Study on Support Mechanisms for Renewable Energy Sources in Poland, "Energies", vol. 15, iss. 12, s. 1-38; https://www.mdpi.com/1996-1073/15/12/4196/htm
3
Masłoń A., Suder A., Curyło M., Frączek B., Salamaga M., Ivanenko Y., Forczek-Karkosz W., (2022), Influence of pregnancy related anthropometric changes on plantar pressure distribution during gait - a follow-up study, "PLoS ONE", vol. 17, iss. 3, s. 1-12; https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0264939
4
Salamaga M., (2021), The Use of Correspondence Analysis in the Study of Foreign Divestment in the Visegrad Countries During the Coronavirus Crisis, "Econometrics : Advances in Applied Data Analysis", vol. 25, nr 2, s. 15-26; https://dbc.wroc.pl/dlibra/publication/153130/edition/110886/content
5
Węgrzyn G., Salamaga M., (2021), Impact of the EU Economies' Innovation Levels on the Flows of People at Their Labour Markets. [W:] Soliman (red.), Innovation Management and Sustainable Economic Development in the Era of Global Pandemic : Proceedings of the 38th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), 23-24 November 2021, Seville, Spain (Proceedings of the International Business Information Management Association Conference; 38), King of Prussia, PA : International Business Information Management Association, s. 6779-6785.
6
Salamaga M., (2021), Modelling the Risk of Foreign Divestment in the Visegrad Group Countries During the COVID-19 Pandemic. [W:] Jajuga K., Najman K., Walesiak M. (red.), Data Analysis and Classification : Methods and Applications (Studies in Classification, Data Analysis, and Knowledge Organization), Cham : Springer, s. 319-335.
7
Salamaga M., (2021), Assessment of the Risk of Foreign Divestment in Poland During the COVID-19 Pandemic, "Wiadomości Statystyczne", nr 5, s. 26-42; https://ws.stat.gov.pl/WS/2021/5/gus_ws_2021_05_marcin_salamaga_assessment_of_the_risk_of_foreign_divestment_in_Poland.pdf
8
Forczek W., Ivanenko Y., Salamaga M., Sylos-Labin F., Frączek B., Masłoń A., Curyło M., Suder A., (2020), Pelvic Movements during Walking throughout Gestation - the Relationship between Morphology and Kinematic Parameters, "Clinical Biomechanics", vol. 71, s. 146-151; https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0268003319301020?via%3Dihub
9
Salamaga M., (2020), Inwestycje zagraniczne w Polsce po pandemii, Kraków : Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, 62 s.
10
Salamaga M., (2020), Econometric Analysis of the Relationship Between Innovation and Foreign Trade Distance in Central and Eastern Europe Countries, "Folia Oeconomica Stetinensia", vol. 20, iss. 1, s. 360-372; https://content.sciendo.com/downloadpdf/journals/foli/20/1/article-p360.xml
11
Salamaga M., (2020), Proposed Research on the Relationships between Innovation Competitiveness and Export Competitiveness in Central and Eastern European Countries, "Folia Oeconomica Stetinensia", vol. 20, iss. 2, s. 332-345; https://content.sciendo.com/view/journals/foli/20/2/article-p332.xml
12
Salamaga M., (2019), Segmentacja rynków Europy Środkowo-Wschodniej z wykorzystaniem metody CMS, "Wiadomości Statystyczne", nr 2, s. 5-16; https://ws.stat.gov.pl/WS/2019/2/ws_02_2019_03_segmentacja_rynkow_europy_srodkowo-wschodniej_z_wykorzystaniem_metody_cms__marcin_salamag.pdf
13
Forczek W., Masłoń A., Frączek B., Curyło M., Salamaga M., Suder A., (2019), Does the First Trimester of Pregnancy Induce Alterations in the Walking Pattern?, "PLoS ONE", vol. 14, iss. 1, s. 1-15; https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0209766
14
Forczek W., Ivanenko M., Curyło M., Frączek B., Masłoń A., Salamaga M., Suder A., (2019), Progressive Changes in Walking Kinematics Throughout Pregnancy - a Follow up Study, "Gait & Posture", vol. 68, s. 518-524.
15
Salamaga M., (2019), Analiza pozycji konkurencyjnej krajów UE w handlu zagranicznym z wykorzystaniem metod CMS i Warda, "Przegląd Statystyczny", vol. 66, z. 1, s. 69-83; https://ps.stat.gov.pl/PS/2019/1/Marcin%20SALAMAGA%20%E2%80%93%20Analiza%20pozycji%20konkurencyjnej%20kraj%C3%B3w%20UEw%20handlu%20zagranicznym%20z%20wykorzys.pdf
16
Salamaga M., (2018), Modelowanie dynamicznych zależności pomiędzy bezpośrednimi inwestycjami zagranicznymi i handlem wewnątrzgałęziowym w Polsce, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 4 (976), s. 145-159; https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/download/1555/1175
17
Salamaga M., (2018), Analiza skłonności do podejmowania BIZ przez polskie firmy z wykorzystaniem modeli logitowych, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 507, s. 228-236; http://www.dbc.wroc.pl/dlibra/docmetadata?id=44508&from=publication
18
Salamaga M., (2018), Segmentacja rynków zagranicznych z wykorzystaniem metody CMS i analizy skupień, "Przegląd Statystyczny", vol. 65, z. 4, s. 492-506; https://ps.stat.gov.pl/PS/2018/4/Marcin%20SALAMAGA%20%E2%80%93%20Segmentacja%20rynk%C3%B3w%20zagranicznych%20z%20wykorzystaniem%20metody%20CMS%20i%20analizy.pdf
19
Salamaga M., (2018), Study of the Competitiveness of Polish Foreign Trade Using the Augmented Glejser, Goossens and van den eede Method, "Argumenta Oeconomica", nr 1 (40), s. 167-180; https://www.dbc.wroc.pl/dlibra/publication/48853/edition/41150
20
Dryglas D., Salamaga M., (2018), Segmentation by Push Motives in Health Tourism Destinations : a Case Study of Polish Spa Resorts, "Journal of Destination Marketing & Management", vol. 9, s. 234-246.
21
Salamaga M., (2018), Badanie dynamicznych zależności między deficytem sektora finansów publicznych a zmiennymi makroekonomicznymi w wybranych krajach UE. [W:] Owsiak S. (red.), Finanse publiczne a nowe zarządzanie gospodarcze w Unii Europejskiej, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 357-384.
22
Wójcik G., (2018), Efektywność ekonomiczna rolnictwa ekologicznego w Polsce: analiza statystyczna, Prom. Salamaga M., Kraków : , 170 k.
23
Salamaga M., (2018), Wykorzystanie modelu VECM do analizy długookresowej zależności pomiędzy bezpośrednimi inwestycjami zagranicznymi i proeksportową oraz proimportową specjalizacją polskiego handlu w branżach high-tech, "Przedsiębiorczość i Zarządzanie", t. 19, z. 2, cz. 2, s. 133-145; http://piz.san.edu.pl/docs/e-XIX-2-2.pdf
24
Salamaga M., (2018), An Application of Conjoint Analysis to Study Determinants of Polish Direct Investment Located in European Countries. [W:] Papież M., Śmiech S. (red.), The 12th Professor Aleksander Zelias International Conference on Modelling and Forecasting of Socio-Economic Phenomena : Conference Proceedings (Socio-Economic Modelling and Forecasting; no. 1), Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, s. 423-432.
25
Salamaga M., (2017), Identyfikacja wzorców konsolidacji fiskalnej na przykładzie krajów Unii Europejskiej, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 11 (971), s. 27-40; https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/download/1400/1052
26
Salamaga M., (2017), Zastosowanie analizy korespondencji do badania motywów podejmowania bezpośrednich inwestycji zagranicznych przez polskie firmy, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 468, s. 205-214; http://www.dbc.wroc.pl/Content/37257/Salamaga_Zastosowanie_Analizy_Korespondencji_Do_Badania_Motywow_2017.pdf
27
Salamaga M., (2017), Podobieństwo struktury przestrzennej eksportu w krajach Unii Europejskiej, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 12 (972), s. 99-112; https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/1365/1074
28
Salamaga M., (2017), Ocena podobieństwa struktury towarowej handlu zagranicznego w krajach Unii Europejskiej, "Wiadomości Statystyczne", nr 11, s. 5-16; https://wiadomosci-statystyczne.publisherspanel.com/resources/html/article/details?id=203448
29
Dryglas D., Salamaga M., (2017), Applying Destination Attribute Segmentation to Health Tourists : a Case Study of Polish Spa Resorts, "Journal of Travel & Tourism Marketing", vol. 34, iss. 4, s. 503-514.
30
Salamaga M., (2017), Podobieństwo struktury wydatków budżetowych województw a ich zrównoważony rozwój, "Wiadomości Statystyczne", nr 9(676), s. 79-93; https://ws.stat.gov.pl/WS/2017/9/ws_09_2017__08_marcin_salamaga__podobienstwo_struktury_wydatkow_budzetowych_wojewodztw_a_ich_zrownowazon.pdf
31
Salamaga M., (2017), Segmentation of Markets in Central and Eastern Europe Countries with the Use of the CMS Method, "Mathematical Economics", nr 13 (20), s. 67-78; https://dbc.wroc.pl/Content/59094/Salamaga_Segmentation_Of_Markets_In_Central_And_Eastern_2017.pdf
32
Salamaga M., (2017), Testing the Dynamic Relationships between the Public Financial Sector Deficit and the Macroeconomic Variables in Selected EU Countries. [W:] Owsiak S. (red.), Public Finances and the New Economic Governance in the European Union, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 361-394.
33
Salamaga M., (2017), Wykorzystanie analizy conjoint do badania determinant polskich inwestycji bezpośrednich lokowanych poza obszarem Unii Europejskiej. [W:] MACIEJEWSKI M., WACH K. (red.), Handel zagraniczny i biznes międzynarodowy we współczesnej gospodarce : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Stanisławowi Wydymusowi, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 191-200.
34
Salamaga M., (2017), Propozycja modelowania ryzyka nierównowagi fiskalnej w krajach UE, "Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach", nr 340, s. 116-126; https://www.sbc.org.pl/dlibra/publication/324173/edition/306302/content?ref=desc
35
Salamaga M., (2016), Modelowanie rozkładów dochodów kobiet i mężczyzn w województwie małopolskim, "Wiadomości Statystyczne", nr 8(663), s. 32-44; https://bazekon.uek.krakow.pl/171435918
36
Salamaga M., (2016), Badanie wpływu metody estymacji teoretycznych modeli rozkładu dochodów na jakość aproksymacji rozkładu dochodów mieszkańców Krakowa, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 3 (951), s. 63-79; https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/1064/754
37
Salamaga M., (2016), Zastosowanie drzew dyskryminacyjnych w identyfikacji czynników wspomagających wybór kraju alokacji bezpośrednich inwestycji zagranicznych na przykładzie polskich firm, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 426, s. 185-193; http://www.dbc.wroc.pl/dlibra/info?forceRequestHandlerId=true&mimetype=application/pdf&sec=false&handler=pdf_browser&content_url=/Content/33139/Salamaga_Zastosowanie_Drzew_Dyskryminacyjnych_w_Identyfikacji_Czynnikow_2016.pdf
38
Salamaga M., (2016), Identyfikacja determinantów wyboru destynacji polskich inwestycji bezpośrednich poza obszarem Unii Europejskiej, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 2 (950), s. 41-55; https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/1050/746
39
Salamaga M., (2015), Identyfikacja związków przyczynowych pomiędzy bezpośrednimi inwestycjami zagranicznymi i wzorcem handlu zagranicznego w Polsce, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 4 (940), s. 45-58; https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/496
40
Salamaga M., (2015), Próba identyfikacji muzycznych profili melomanów z wykorzystaniem drzew klasyfikacyjnych i regresyjnych, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 385, s. 229-238; http://www.dbc.wroc.pl/dlibra/editions-content?id=32845
41
Salamaga M., (2015), Testing the Effectiveness of Some Macroeconomic Variables in Stimulating Foreign Trade in the Czech Republic, Hungary, Poland and Slovakia, "Statistika: Statistics and Economy Journal", vol. 95, iss. 1, s. 47-59; https://www.czso.cz/documents/10180/20550323/32019715q1047.pdf
42
Salamaga M., (2015), Badanie egzogeniczności zmiennych stosowanych w modelowaniu handlu zagranicznego na przykładzie krajów Grupy Wyszehradzkiej, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 7 (943), s. 45-60; https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/866/676
43
Salamaga M., (2015), Wielowymiarowa analiza statystyczna motywów podejmowania bezpośrednich inwestycji zagranicznych przez polskie firmy, "Przegląd Statystyczny", vol. 62, z. 4, s. 415-433; http://keii.ue.wroc.pl/przeglad/Rok%202015/Zeszyt%204/2015_62_4_415-433.pdf
44
Salamaga M., (2015), Analiza determinantów wyboru kierunków eksportu z wykorzystaniem drzew decyzyjnych, "Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach", nr 248, s. 206-221; http://www.sbc.org.pl/dlibra/docmetadata?id=218732&from=publication
45
Salamaga M., (2015), Zastosowanie modelu VECM do badania długookresowej zależności pomiędzy eksportem i wzorcem przewag komparatywnych w Polsce, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 6 (942), s. 5-19; https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/513
46
Salamaga M., (2015), Badanie konkurencyjności handlu zagranicznego w ujęciu dynamicznym na przykładzie Polski, "Przegląd Statystyczny", vol. 62, z. 1, s. 53-70; http://keii.ue.wroc.pl/przeglad/Rok%202015/Zeszyt%201/2015_62_1_053-070.pdf
47
Salamaga M., (2014), Wykorzystanie metody bootstrapowej do badania zyskowności wybranych strategii inwestycyjnych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 4 (928), s. 127-142; https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/559
48
Salamaga M., (2014), Próba konstrukcji tablic "wymierania scenicznego" spektakli operowych na przykładzie Metropolitan Opera, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", 328, s. 51-58.
49
Salamaga M., (2014), Wykorzystanie mechanizmu działania oscylatora harmonicznego do weryfikacji teorii rozwoju gospodarczego J.H. Dunninga na przykładzie wybranych krajów Europy Środkowo-Wschodniej. [W:] Pawełek B. (red.), Modelowanie i prognozowanie zjawisk społeczno-gospodarczych: teoria i praktyka, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 16-30.
50
Salamaga M., (2014), Efektywność krótkoterminowych inwestycji w złoto, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 371, s. 278-288.
51
Salamaga M., Sala K., (2014), Badanie efektywności inwestycji w złoto za pomocą metody TRB, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 6 (930), s. 73-86; https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/577
52
Salamaga M., (2014), Badanie dynamicznych zależności pomiędzy napływem bezpośrednich inwestycji zagranicznych a wzorcem przewag komparatywnych w polskiej gospodarce, "Przegląd Statystyczny", vol. 61, z. 4, s. 373-388; http://keii.ue.wroc.pl/przeglad/Rok%202014/Zeszyt%204/2014_61_4_373-388.pdf
53
Salamaga M., (2014), Identyfikacja związków przyczynowych pomiędzy bezpośrednimi inwestycjami zagranicznymi i wzorcem handlu zagranicznego w Polsce. [W:] Pociecha J. (red.), 50. Jubileuszowa Konferencja Statystyków, Ekonometryków i Matematyków Polski Południowej : XXXII Seminarium im. Profesora Zbigniewa Pawłowskiego : Kraków, 8-10 kwietnia 2014 r. : program konferencji, streszczenia referatów, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 45.
54
Salamaga M., (2014), Biznesowe aspekty Big Data. [W:] Sokołowski A. (kierownik tematu), Statystyczne aspekty analizy wielkich zbiorów danych "Big Data", s. 3-15.
55
Salamaga M., (2014), Analiza efektywności mieszanych strategii inwestycyjnych na GPW w Warszawie, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 1 (925), s. 43-56; https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/525
56
Salamaga M., (2014), Zastosowanie modelu hazardu proporcjonalnego Coxa do badania czasu "życia scenicznego" dzieł operowych, "Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach", 203, s. 143-153; http://www.sbc.org.pl/dlibra/docmetadata?id=158997&from=publication
57
Salamaga M., (2013), An Application of the Harmonic Oscillator Mechanism in the Verification of the Theory of Economic Growth by Dunning Based on the Examples of Selected Countries of Central and Eastern Europe. [W:] Papież M., Śmiech S. (red.), Proceedings of the 7th Professor Aleksander Zelias International Conference on Modelling and Forecasting of Socio-Economic Phenomena [on-line], Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, s. 141-148.
58
Salamaga M., (2013), Propozycja modyfikacji wskaźnika ujawnionej przewagi komparatywnej z wykorzystaniem funkcji wymiernych, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 923, s. 23-35; https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/685
59
Sokołowski A., Denkowska S., Fijorek K., Salamaga M., (2013), Analiza mocy wybranych testów jednorodności czasów trwania dla populacji o rozkładzie Weibulla, "Przegląd Statystyczny", t. 60, z. 3, s. 305-323; http://keii.ue.wroc.pl/przeglad/Rok%202013/Zeszyt%203/2013_60_3_305-323.pdf
60
Salamaga M., (2013), Badanie konkurencyjności polskiego eksportu z wykorzystaniem skorygowanego wskaźnika przewagi komparatywnej, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 904, s. 37-51; https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/821/643
61
Salamaga M., (2013), Historia metody k-średnich. [W:] Sokołowski A. (kierownik tematu), Historia metody k-średnich, s. 3-11.
62
Salamaga M., (2013), Ocena efektywności wybranych strategii inwestowania cyklicznego na polskim rynku kapitałowym w świetle mierników opartych na modelu CAPM, "Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach", 163, s. 113-130; http://www.sbc.org.pl/dlibra/docmetadata?id=97018&from=publication
63
Salamaga M., (2013), Zastosowanie metody średniej kroczącej do badania zyskowności inwestycji na polskim rynku kapitałowym, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 323, s. 298-307.
64
Salamaga M., (2013), Modelowanie wpływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych na handel zagraniczny: w świetle wybranych teorii ekonomii na przykładzie krajów Europy Środkowo-Wschodniej, (Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie, nr 223), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 199 s.
65
Denkowska S., Fijorek K., Salamaga M., Sokołowski A., (2013), Sejm VI kadencji - maszynka do głosowania, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 279, s. 11-18.
66
Salamaga M., (2013), Weryfikacja teorii poziomu rozwoju gospodarczego J.H. Dunninga w ujęciu sektorowym w wybranych krajach Unii Europejskiej, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 278, s. 321-329.
67
Salamaga M., (2013), A Comparative Analysis of the Regional Development of the Visegrad Group Countries. [W:] Pociecha J. (red.), Quantitative Methods for the Analysis of the Economic and Social Consequences of Transition Processes in Central-East European Countries, Cracow : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 72-82.
68
Salamaga M., (2013), An Application of the Harmonic Oscillator Model to Verify Dunning's Theory of the Economic Growth, "Statistika: Statistics and Economy Journal", Vol. 93, Iss. 3, s. 56-69; https://www.czso.cz/documents/10180/23164307/180213q3056.pdf
69
Salamaga M., (2012), Analiza porównawcza rozwoju regionalnego krajów Grupy Wyszehradzkiej, "Wiadomości Statystyczne", nr 12 (619), s. 90-101; https://bazekon.uek.krakow.pl/gospodarka/171235897
70
Salamaga M., (2012), Ekonometryczna analiza wpływu przewagi komparatywnej na handel wewnątrzgałęziowy w krajach Grupy Wyszehradzkiej, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 879, s. 93-106.
71
Salamaga M., (2012), Zastosowanie analizy cojoint do badania preferencji muzycznych, "Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach", 97, s. 177-191.
72
Salamaga M., (2012), Modelowanie wpływu względnej przewagi komparatywnej na polski handel zagraniczny, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 884, s. 119-128.
73
Salamaga M., (2012), Ocena wpływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych na handel wewnątrzgałęziowy w wybranych krajach Europy Środkowo-Wschodniej, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 878, s. 113-127.
74
Salamaga M., (2012), A Comparative Analysis of the Regional Development of Districts in Małopolska Voivodship Using a Quality Index on Social and Economic Development. [W:] Pociecha J. (red.), Methods and Models for Analysing and Forecasting Economic Processes, Cracow : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 129-137.
75
Salamaga M., (2012), Wprowadzenia do zagadnienia danych cenzurowanych w ekonomii. [W:] Sokołowski A. (kierownik tematu), Analiza testów porównywania czasu trwania zjawisk, s. 4-12.
76
Salamaga M., (2012), Zróżnicowanie ekorozwoju w woj. małopolskim, "Wiadomości Statystyczne", nr 3 (610), s. 54-64; https://bazekon.uek.krakow.pl/171233119
77
Salamaga M., (2012), Analiza porównawcza rozwoju regionalnego powiatów województwa małopolskiego z wykorzystaniem wskaźnika jakości rozwoju społeczno-ekonomicznego, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 888, s. 97-106.
78
Salamaga M., (2012), Statystyczna analiza wpływu wybranych czynników socjodemograficznych na oczekiwania płacowe w Polsce w roku 2005, "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica", 271, s. [179]-191; http://hdl.handle.net/11089/1923
79
Salamaga M., (2011), Analiza prównawcza rozowju regionalnego powiatów województwa małopolskiego w wykorzystaniem wskaźnika jakości rozwoju społeczno-ekonomicznego. [W:] Huptas R. (red.), Modelowanie i prognozowanie zjawisk społeczno-gospodarczych : materiały V Konferencji Naukowej im. profesora Aleksandra Zeliasia : program konferencji : streszczenia referatów, Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 57.
80
Salamaga M., (2011), Rozpoznanie struktur bezpośrednich inwestycji zagranicznych krajów UE z wykorzystaniem wielowymiarowej analizy statystycznej, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 176, s. 446-455.
81
Salamaga M., (2011), Próba pomiaru efektywności funduszy inwestycyjnych w Polsce w latach 1999-2005, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 873, s. 95-107; https://bazekon.uek.krakow.pl/171190667
82
Salamaga M., (2011), Konkurencyjność województw w Polsce w sferze inwestycji proekologicznych a poziom komfortu środowiskowego, "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy", z. nr 18, s. 497-505; http://www.ur.edu.pl/pliki/Zeszyt18/38.pdf
83
Salamaga M., (2011), Regional Development of Districts in the Lesser Poland Voivodship, "Trendy ekonomiky a managementu", vol. 5, nr 9, s. 44-52; http://hdl.handle.net/11012/19622
84
Salamaga M., (2011), Modeling of the Influence of Foreign Direct Investments on the Vertical and Horizontal Inter-Industry Trade in the Visegrad Group Countries. [W:] Kovalyk N. (red.), Contemporary Problems of Transformation Process in the Central and East European Countries : Proceedings of the 17th Ukrainian-Polish-Slovak Scientific Seminar Held on September 22-24, 2010, Lviv : Lviv Academy of Commerce Publishing House, s. 44-53.
85
Salamaga M., (2011), Konkurencyjność inwestycyjna województw w ujęciu dynamicznym, "Wiadomości Statystyczne", nr 1 (596), s. 52-63; https://bazekon.uek.krakow.pl/gospodarka/170685505
86
Salamaga M., (2011), O pewnej propozycji modyfikacji wskaźnika ujawnionej przewagi komparatywnej z wykorzystaniem funkcji wymiernych. [W:] Józef POCIECHA , FIJOREK K. (red.), XLVII Konferencja Statystyków, Ekonometrów i Matematyków Polski Południowej : XXIX Seminarium im. Profesora Zbigniewa Pawłowskiego : Osieczany, 23-25 marca 2011 r. : program konferencji, streszczenia referatów, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 35.
87
Salamaga M., (2011), Przestrzenno-czasowa analiza konkurencyjności inwestycyjnej w Polsce, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 183, s. 321-329.
88
Salamaga M., (2011), Wybrane aspekty statystycznej analizy struktury wiekowej bezrobotnych w państwach Unii Europejskiej, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 847, s. 47-60; https://bazekon.uek.krakow.pl/171189293
89
Salamaga M., (2011), Specjalizacja w zakresie bezpośrednich inwestycji zagranicznych w przemyśle przetwórczym krajów OECD, "Wiadomości Statystyczne", nr 5 (600), s. 69-77; https://bazekon.uek.krakow.pl/171208407
90
Salamaga M., (2011), Bezpośrednie inwestycje zagraniczne krajów Unii Europejskiej w przetwórstwie przemysłowym, "Wiadomości Statystyczne", nr 4 (599), s. 38-48; http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/pts/oz_wiadomosci_statystyczne_4_2011.pdf
91
Salamaga M., (2010), Wykorzystanie estymatora fixed effect do modelowania importu na przykładzie Grupy Wyszehradzkiej, "Wiadomości Statystyczne", nr 7, s. 1-12; https://bazekon.uek.krakow.pl/gospodarka/168281109
92
Salamaga M., (2010), Wpływ modernizacji gospodarki w sferze działalności proekologicznej na ja kość środowiska naturalnego w Polsce w układzie regionalnym, "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy", z. nr 17, s. 194-204; http://www.ur.edu.pl/pliki/Zeszyt17/13.pdf
93
Salamaga M., (2010), Specjalizacja inwestycyjna województw, "Wiadomości Statystyczne", nr 8 (591), s. 34-44; https://bazekon.uek.krakow.pl/gospodarka/169147265
94
Salamaga M., (2010), Próba wykrycia punktów zwrotnych w kształtowaniu się kursu walutowego dolara amerykańskiego. [W:] Trzaskalik T. (red.), Modelowanie preferencji a ryzyko '09, Katowice : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, s. 71-84.
95
Salamaga M., (2010), Statystyczna analiza struktury nakładów inwestycyjnych w Polsce w ujęciu regionalnym, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 117, s. 385-393.
96
Salamaga M., (2010), Konkurencyjność inwestycyjna województw w Polsce w 2008 r., "Barometr Regionalny", nr 4(22), s. 15-21.
97
Salamaga M., (2010), Próba wykorzystania analizy korespondencji do oceny konkurencyjności inwestycyjnej województw w Polsce. [W:] Frodyma K. (red.), Modelowanie i prognozowanie zjawisk społeczno-gospodarczych: materiały IV Konferencji Naukowej im. Profesora Aleksandra Zeliasia : program konferencji, streszczenia referatów, Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 53.
98
Salamaga M., (2010), Wykorzystanie modelowania panelowego do analizy wpływu wartości i struktury bezpośrednich inwestycji zagranicznych na handel zagraniczny Polski, "Przegląd Statystyczny", t. 57, z. 2-3, s. 53-62; http://keii.ue.wroc.pl/przeglad/Rok%202010/Zeszyt%202-3/2010_57_2-3_053-062.pdf
99
Salamaga M., (2010), Zastosowanie analizy korespondencji do oceny specjalizacji w wewnątrzgałęziowej wymianie bezpośrednich inwestycji zagranicznych w krajach OECD. [W:] Barczak (red.), Badania ekonometryczne w teorii i praktyce, Katowice : Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, s. 85-96.
100
Salamaga M., (2010), Miernik podobieństwa grupowania obiektów, "Wiadomości Statystyczne", nr 6, s. 1-11; https://bazekon.uek.krakow.pl/gospodarka/167917559
101
Salamaga M., (2010), Wybrane aspekty analizy przestrzennego zróżnicowania płac w Polsce w 2005 r., "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 817, s. 79-93; https://bazekon.uek.krakow.pl/50026
102
Salamaga M., (2010), Konkurencyjność eksportu krajów Unii Europejskiej, "Wiadomości Statystyczne", nr 5, s. 78-92; https://bazekon.uek.krakow.pl/gospodarka/167909354
103
Winkler R., Salamaga M., (2010), Przesłanki kształtowania komunikacji w organizacjach wielokulturowych w świetle badań empirycznych, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 820, s. 15-29; https://bazekon.uek.krakow.pl/170629387
104
Salamaga M., (2010), Struktura wymiany handlowej a poziom konkurencyjności eksportu krajów UE, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 107, s. 473-482.
105
Salamaga M., ([2009]), Wpływ modernizacji gospodarki w sferze działalności proekologicznej na jakość środowiska naturalnego w układzie regionalnym w Polsce. [W:] Spójność społeczno-ekonomiczna a modernizacja gospodarki: streszczenia referatów, s. 19.
106
Salamaga M., (2009), Analiza zróżnicowania struktury wydatków gospodarstw domowych, "Wiadomości Statystyczne", nr 5 (576), s. 75-87; https://bazekon.uek.krakow.pl/gospodarka/162448385
107
Salamaga M., (2009), Statystyczna analiza skłonności do oszczędzania w gospodarstwach domowych w Polsce. [W:] Kolonko J., Gamrot W. (red.), Statystyka w praktyce społeczno-gospodarczej, Katowice : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, s. 100-110.
108
Salamaga M., (2009), An Application of Correspondence Analysis in the Research of Export Competitiveness in European Union Countries. [W:] Sodomová E. (red.), Quantitative Methods in Socio-economic Analysis : 16th Slovak-Polish-Ukrainian Scientific Seminar, October 27-30, 2009, Hotel Istota, Kucisdorf Valley, Slovakia, Bratislava : University of Economics in Bratislava, Faculty of Economic Informatics, s. 123-132.
109
Salamaga M., (2009), Próba oceny efektywności funduszy inwestycyjnych małych i średnich spółek w Polsce. [W:] Pociecha J. (red.), Współczesne problemy statystyki, ekonometrii i matematyki stosowanej (Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie; nr 3), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 181-192.
110
Salamaga M., (2009), Wydatki gospodarstw domowych według województw w 2006 r., "Wiadomości Statystyczne", nr 4 (575), s. 62-74.
111
Denkowska S., Fijorek K., Salamaga M., Sokołowski A., (2009), Empiryczna ocena mocy testów dla wielu wariancji, "Przegląd Statystyczny", t. 56, z. 3-4, s. 26-39; http://keii.ue.wroc.pl/przeglad/Rok%202009/Zeszyt%203-4/2009_56_3-4_026-039.pdf
112
Salamaga M., (2009), Porządkowanie funduszy inwestycyjnych za pomocą zmiennej syntetycznej. [W:] Barczak (red.), Zastosowania ekonometrii, Katowice : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, s. 147-162.
113
Salamaga M., (2009), Badanie podobieństwa strategii inwestycyjnych funduszy małych i średnich spółek w Polsce, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 47, s. 157-164.
114
Salamaga M., (2009), Próba weryfikacji teorii parytetu siły nabywczej na przykładzie kursów wybranych walut, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 76, s. 149-159.
115
Salamaga M., (2008), Analiza bezrobocia w przekroju zawodowym, "Wiadomości Statystyczne", nr 10 (569), s. 29-38.
116
Salamaga M., (2008), Wykorzystanie wybranych metod analizy wielowymiarowej do klasyfikacji funduszy inwestycyjnych, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 7 (1207), s. 409-415.
117
Salamaga M., (2008), Analiza dynamiki struktury wydatków gospodarstw domowych w Polsce w latach 1998-2003, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 790, s. 27-41; https://bazekon.uek.krakow.pl/162611935
118
Denkowska S., Salamaga M., Sit S., Sokołowski A., (2008), Analiza taksonomiczna mieszkań sprzedanych w Krakowie w okresie styczeń 2004 - październik 2007, "Świat Nieruchomości", nr 65, s. 28-37.
119
Salamaga M., (2008), Badanie podobieństwa struktur portfeli funduszy inwestycyjnych w Polsce w latach 1999-2005. [W:] Trzaskalik T. (red.), Modelowanie preferencji a ryzyko '07, Katowice : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, s. 247-261.
120
Salamaga M., (2008), Analiza porównawcza mobilności zatrudnienia kobiet i mężczyzn w Polsce, "Wiadomości Statystyczne", nr 6 (565), s. 49-59.
121
Salamaga M., (2008), Próba oceny efektywności funduszy inwestycyjnych małych i średnich spółek w Polsce. [W:] Michał MAJOR , NIEZGODA J. (red.), XXVI Seminarium Ekonometryczne im. Profesora Zbigniewa Pawłowskiego : materiały XLIV Konferencji Statystyków, Ekonometryków i Matematyków Polski Południowej zorganizowanej przez Katedrę Statystyki Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie (Osieczany, 6-8 V 2008 r.) : program konferencji, streszczenia referatów, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 18.
122
Salamaga M., (2008), Wykorzystanie analizy log-liniowej do wyboru czynników opisujących sytuację ekonomiczną gospodarstw domowych, "Przegląd Statystyczny", t. 55, z. 4, s. 40-51.
123
Salamaga M., (2007), Wykorzystanie modelu probitowego do porządkowania funduszy inwestycyjnych, "Przegląd Statystyczny", t. 54, z. 1, s. 43-56.
124
Salamaga M., (2007), Wykorzystanie funkcji dyskryminacyjnej rankingu funduszy inwestycyjnych, "Wiadomości Statystyczne", nr 7 (554), s. 10-20.
125
Salamaga M., (2007), Próba prognozowania rankingu funduszy inwestycyjnych, "Przegląd Statystyczny", t. 54, z. 4, s. 92-104.
126
Salamaga M., (2007), Wykorzystanie modelu ARIMA do prognozowania rankingu funduszy inwestycyjnych, "Wiadomości Statystyczne", nr 8, s. 14-25.
127
Salamaga M., (2006), Statystyczna analiza porównawcza funduszy inwestycyjnych w Polsce, Prom. Sokołowski A., Kraków : , 276 k.
128
Pasztyła A., Salamaga M., (2004), Zastosowanie metody MARS w prognozowaniu i klasyfikacji. [W:] Barczak (red.), Postępy ekonometrii, Katowice : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 267-281.
129
Salamaga M., (2004), Optymalizacja wielocechowa w warunkach niepełnej informacji. [W:] ZELIAŚ A. (red.), XX Seminarium Ekonometryczne im. Profesora Zbigniewa Pawłowskiego : materiały z XXXVIII Konferencji Statystyków, Ekonometryków i Matematyków Akademii Ekonomicznych Polski Południowej zorganizowanej przez Katedrę Statystyki Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Osieczany, 18-21 III 2002 r.), Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, s. 403-417.
130
Salamaga M., (2004), Podejmowanie decyzji w warunkach niepełnej informacji, "Przegląd Statystyczny", t. 51, z. 4, s. 115-125.
131
Salamaga M., (2004), Wykorzystanie stochastycznej informacji liniowej w podejmowaniu decyzji. [W:] Barczak (red.), Postępy ekonometrii, Katowice : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 297-309.
132
Salamaga M., (2003), Wykorzystanie stochastycznej informacji liniowej w modelach regresji, "Przegląd Statystyczny", t. 50, z. 3, s. 163-176.
133
Salamaga M., (2003), Decyzje wielostopniowe w warunkach niepełnej informacji, "Przegląd Statystyczny", t. 50, z. 4, s. 175.
134
Pasztyła A., Salamaga M., (2003), MARS Algorithm as an Example of Generalized Additive Model. [W:] Sodomová E. (red.), Education of Quantitative Mathematical-statistical Methods on the Universities of Economics Referring to Future Needs : 10th Slovak-Polish-Ukrainian Scientific Seminar, November 4-7, 2003, Svätý Jur, Slovakia, Bratislava : University of Economics in Bratislava, s. 133-144.
135
Salamaga M., (2003), Decyzje wielostopniowe w warunkach niepełnej informacji, "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu", nr 1006, s. 216-225.
136
Salamaga M., (2002), Optymalizacja wielocelowa w warunkach niepełnej informacji, "Przegląd Statystyczny", t. 49, z. 2, s. 175-176.
137
Denkowska S., Salamaga M., Fijorek K., Sokołowski A., (2011), Realne koalicje w polskim parlamencie 2007-2011, Sokołowski A. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 61 s.
138
Denkowska S., Salamaga M., Fijorek K., (2010), Metody statystyczne jako narzędzie analiz społeczno-ekonomicznych. Cz. 4, Rozkłady miar podobieństwa podziału zbioru skończonego, Pociecha J. (kier.), Sokołowski A. (kier. zesp.), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 51 k.
139
Sokołowski A., Denkowska S., Salamaga M., Fijorek K., (2009), Rozkłady odległości generowane przez wybrane wielowymiarowe rozkłady prawdopodobieństwa, Sokołowski A. (kier.), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 51 s.
140
Denkowska S., Salamaga M., Pasztyła A., (2007), [Metody statystyczne jako narzędzie analiz społeczno-ekonomicznych], Statystyczna analiza transakcji na rynku mieszkaniowym w Krakowie w latach 2004-2007, Sokołowski A. (kier.), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 64 s.
141
Podolec B., Ulman P., Walicka A., Salamaga M., (2004), Metody statystyczne w analizie wydatków gospodarstw domowych, Podolec B. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 170 k.
142
Baranek H., Pasztyła A., Salamaga M., Kosiorowski D., (2004), Statystyczne metody analizy koszyka zakupów klientów supermarketów, Sokołowski A. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 59 k.
143
Sokołowski A., Baranek H., Kosiorowski D., Pasztyła A., Salamaga M., (2004), Ranking obiektów wielocechowych w ujęciu statystycznym, Sokołowski A. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 88 k.
144
Pasztyła A., Salamaga M., (2003), Metodologiczne aspekty analizy struktury gospodarstw domowych, Podolec B. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 85 k.
145
Kosiorowski D., Salamaga M., (2002), Statystyczne modelowanie zachowań klientów w supermarkecie, Sokołowski A. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 59 k.
146
Szymanowicz K., Kosiorowski D., Salamaga M., (2001), Statystyczna analiza kształtowania się kursów walut na polskim rynku walutowym, Woźniak M. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 41 k.
1
@article{UEK:2168365564,
author = "Marcin Salamaga",
title = "Foreign Divestment Risk Factors in Poland during the Covid-19 Pandemic",
journal = "Argumenta Oeconomica",
number = "1 (48)",
pages = "81-100",
year = "2022",
doi = {http://dx.doi.org/10.15611/aoe.2022.1.04},
url = {https://www.dbc.wroc.pl/dlibra/publication/154797/edition/115008},
}
2
@article{UEK:2168365830,
author = "Agnieszka Mazurek-Czarnecka and Ksymena Rosiek and Marcin Salamaga and Krzysztof Wąsowicz and Renata Żaba-Nieroda",
title = "Study on Support Mechanisms for Renewable Energy Sources in Poland",
journal = "Energies",
number = "vol. 15, iss. 12",
pages = "1-38",
year = "2022",
doi = {http://dx.doi.org/10.3390/en15124196},
url = {https://www.mdpi.com/1996-1073/15/12/4196/htm},
}
3
@article{UEK:2168363630,
author = "Agata Masłoń and Agnieszka Suder and Marta Curyło and Barbara Frączek and Marcin Salamaga and Yuri P. Ivanenko and Wanda Forczek-Karkosz",
title = "Influence of pregnancy related anthropometric changes on plantar pressure distribution during gait - a follow-up study",
journal = "PLoS ONE",
number = "vol. 17, iss. 3",
pages = "1-12",
year = "2022",
doi = {http://dx.doi.org/10.1371/journal.pone.0264939},
url = {https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0264939},
}
4
@article{UEK:2168357092,
author = "Marcin Salamaga",
title = "The Use of Correspondence Analysis in the Study of Foreign Divestment in the Visegrad Countries During the Coronavirus Crisis",
journal = "Econometrics : Advances in Applied Data Analysis",
number = "vol. 25, 2",
pages = "15-26",
year = "2021",
doi = {http://dx.doi.org/10.15611/eada.2021.2.02},
url = {https://dbc.wroc.pl/dlibra/publication/153130/edition/110886/content},
}
5
@inbook{UEK:2168360050,
author = "Grażyna Węgrzyn and Marcin Salamaga",
title = "Impact of the EU Economies' Innovation Levels on the Flows of People at Their Labour Markets",
booktitle = "Innovation Management and Sustainable Economic Development in the Era of Global Pandemic : Proceedings of the 38th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), 23-24 November 2021, Seville, Spain",
pages = "6779-6785",
adress = "King of Prussia, PA",
publisher = "International Business Information Management Association",
year = "2021",
url = {https://u.pcloud.link/publink/show?code=kZwFVlXZ9ukPs6dRGP8dOX1cGNDWtQIrVnBk#folder=11305804991&tpl=publicfoldergrid},
issn = "2767-9640",
isbn = "978-0-9998551-7-1",
}
6
@inbook{UEK:2168356534,
author = "Marcin Salamaga",
title = "Modelling the Risk of Foreign Divestment in the Visegrad Group Countries During the COVID-19 Pandemic",
booktitle = "Data Analysis and Classification : Methods and Applications",
pages = "319-335",
adress = "Cham",
publisher = "Springer",
year = "2021",
doi = {http://dx.doi.org/10.1007/978-3-030-75190-6_18},
url = {},
issn = "1431-8814",
isbn = "978-3-030-75189-0 ; 978-3-030-75190-6",
}
7
@article{UEK:2168356284,
author = "Marcin Salamaga",
title = "Assessment of the Risk of Foreign Divestment in Poland During the COVID-19 Pandemic",
journal = "Wiadomości Statystyczne",
number = "5",
pages = "26-42",
year = "2021",
doi = {http://dx.doi.org/10.5604/01.3001.0014.8757},
url = {https://ws.stat.gov.pl/WS/2021/5/gus_ws_2021_05_marcin_salamaga_assessment_of_the_risk_of_foreign_divestment_in_Poland.pdf},
}
8
@article{UEK:2168340701,
author = "Wanda Forczek and Yuri P. Ivanenko and Marcin Salamaga and Francesca Sylos-Labin and Barbara Frączek and Agata Masłoń and Marta Curyło and Agnieszka Suder",
title = "Pelvic Movements during Walking throughout Gestation - the Relationship between Morphology and Kinematic Parameters",
journal = "Clinical Biomechanics",
number = "vol. 71",
pages = "146-151",
year = "2020",
doi = {http://dx.doi.org/10.1016/j.clinbiomech.2019.11.001},
url = {https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0268003319301020?via%3Dihub},
}
9
@misc{UEK:2168355476,
author = "Marcin Salamaga",
title = "Inwestycje zagraniczne w Polsce po pandemii",
adress = "Kraków",
publisher = "Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2020",
url = {https://politykipubliczne.pl/wp-content/uploads/2020/10/05-BIZ-01.09.2020-last.pdf},
}
10
@article{UEK:2168349902,
author = "Marcin Salamaga",
title = "Econometric Analysis of the Relationship Between Innovation and Foreign Trade Distance in Central and Eastern Europe Countries",
journal = "Folia Oeconomica Stetinensia",
number = "vol. 20, iss. 1",
pages = "360-372",
year = "2020",
doi = {http://dx.doi.org/10.2478/foli-2020-0021},
url = {https://content.sciendo.com/downloadpdf/journals/foli/20/1/article-p360.xml},
}
11
@article{UEK:2168353802,
author = "Marcin Salamaga",
title = "Proposed Research on the Relationships between Innovation Competitiveness and Export Competitiveness in Central and Eastern European Countries",
journal = "Folia Oeconomica Stetinensia",
number = "vol. 20, iss. 2",
pages = "332-345",
year = "2020",
doi = {http://dx.doi.org/10.2478/foli-2020-0051},
url = {https://content.sciendo.com/view/journals/foli/20/2/article-p332.xml},
}
12
@article{UEK:2168332535,
author = "Marcin Salamaga",
title = "Segmentacja rynków Europy Środkowo-Wschodniej z wykorzystaniem metody CMS",
journal = "Wiadomości Statystyczne",
number = "2",
pages = "5-16",
year = "2019",
doi = {http://dx.doi.org/10.5604/01.3001.0013.8525},
url = {https://ws.stat.gov.pl/WS/2019/2/ws_02_2019_03_segmentacja_rynkow_europy_srodkowo-wschodniej_z_wykorzystaniem_metody_cms__marcin_salamag.pdf},
}
13
@article{UEK:2168330715,
author = "Wanda Forczek and Agata Masłoń and Barbara Frączek and Marta Curyło and Marcin Salamaga and Agnieszka Suder",
title = "Does the First Trimester of Pregnancy Induce Alterations in the Walking Pattern?",
journal = "PLoS ONE",
number = "vol. 14, iss. 1",
pages = "1-15",
year = "2019",
doi = {http://dx.doi.org/10.1371/journal.pone.0209766},
url = {https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0209766},
}
14
@article{UEK:2168330405,
author = "Wanda Forczek and M. Ivanenko and Marta Curyło and Barbara Frączek and Agata Masłoń and Marcin Salamaga and Agnieszka Suder",
title = "Progressive Changes in Walking Kinematics Throughout Pregnancy - a Follow up Study",
journal = "Gait & Posture",
number = "vol. 68",
pages = "518-524",
year = "2019",
doi = {http://dx.doi.org/10.1016/j.gaitpost.2019.01.004},
url = {},
}
15
@article{UEK:2168338243,
author = "Marcin Salamaga",
title = "Analiza pozycji konkurencyjnej krajów UE w handlu zagranicznym z wykorzystaniem metod CMS i Warda",
journal = "Przegląd Statystyczny",
number = "vol. 66, z. 1",
pages = "69-83",
year = "2019",
doi = {http://dx.doi.org/10.5604/01.3001.0013.8374},
url = {https://ps.stat.gov.pl/PS/2019/1/Marcin%20SALAMAGA%20%E2%80%93%20Analiza%20pozycji%20konkurencyjnej%20kraj%C3%B3w%20UEw%20handlu%20zagranicznym%20z%20wykorzys.pdf},
}
16
@article{UEK:2168329707,
author = "Marcin Salamaga",
title = "Modelowanie dynamicznych zależności pomiędzy bezpośrednimi inwestycjami zagranicznymi i handlem wewnątrzgałęziowym w Polsce",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "4 (976)",
pages = "145-159",
year = "2018",
doi = {http://dx.doi.org/10.15678/ZNUEK.2018.0976.0409},
url = {https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/download/1555/1175},
}
17
@article{UEK:2168327293,
author = "Marcin Salamaga",
title = "Analiza skłonności do podejmowania BIZ przez polskie firmy z wykorzystaniem modeli logitowych",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "507",
pages = "228-236",
year = "2018",
doi = {http://dx.doi.org/10.15611/pn.2018.507.23},
url = {http://www.dbc.wroc.pl/dlibra/docmetadata?id=44508&from=publication},
issn = "1505-9332",
}
18
@article{UEK:2168331057,
author = "Marcin Salamaga",
title = "Segmentacja rynków zagranicznych z wykorzystaniem metody CMS i analizy skupień",
journal = "Przegląd Statystyczny",
number = "vol. 65, z. 4",
pages = "492-506",
year = "2018",
doi = {http://dx.doi.org/10.5604/01.3001.0014.0609},
url = {https://ps.stat.gov.pl/PS/2018/4/Marcin%20SALAMAGA%20%E2%80%93%20Segmentacja%20rynk%C3%B3w%20zagranicznych%20z%20wykorzystaniem%20metody%20CMS%20i%20analizy.pdf},
}
19
@article{UEK:2168325231,
author = "Marcin Salamaga",
title = "Study of the Competitiveness of Polish Foreign Trade Using the Augmented Glejser, Goossens and van den eede Method",
journal = "Argumenta Oeconomica",
number = "1 (40)",
pages = "167-180",
year = "2018",
doi = {http://dx.doi.org/10.15611/aoe.2018.1.07},
url = {https://www.dbc.wroc.pl/dlibra/publication/48853/edition/41150},
}
20
@article{UEK:2168322543,
author = "Diana Dryglas and Marcin Salamaga",
title = "Segmentation by Push Motives in Health Tourism Destinations : a Case Study of Polish Spa Resorts",
journal = "Journal of Destination Marketing & Management",
number = "vol. 9",
pages = "234-246",
year = "2018",
doi = {http://dx.doi.org/10.1016/j.jdmm.2018.01.008},
url = {},
}
21
@inbook{UEK:2168328749,
author = "Marcin Salamaga",
title = "Badanie dynamicznych zależności między deficytem sektora finansów publicznych a zmiennymi makroekonomicznymi w wybranych krajach UE",
booktitle = "Finanse publiczne a nowe zarządzanie gospodarcze w Unii Europejskiej",
pages = "357-384",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "2018",
isbn = "978-83-01-19813-8",
}
22
@unpublished{UEK:2168328161,
author = "Grażyna Wójcik",
title = "Efektywność ekonomiczna rolnictwa ekologicznego w Polsce : analiza statystyczna",
adress = "Kraków",
year = "2018",
url = {https://bazybg.uek.krakow.pl/cyfrowa/kolekcje/publikacja/1200003342},
}
23
@article{UEK:2168326141,
author = "Marcin Salamaga",
title = "Wykorzystanie modelu VECM do analizy długookresowej zależności pomiędzy bezpośrednimi inwestycjami zagranicznymi i proeksportową oraz proimportową specjalizacją polskiego handlu w branżach high-tech",
journal = "Przedsiębiorczość i Zarządzanie",
number = "t. 19, z. 2, cz. 2",
pages = "133-145",
year = "2018",
url = {http://piz.san.edu.pl/docs/e-XIX-2-2.pdf},
}
24
@inbook{UEK:2168324387,
author = "Marcin Salamaga",
title = "An Application of Conjoint Analysis to Study Determinants of Polish Direct Investment Located in European Countries",
booktitle = "The 12th Professor Aleksander Zelias International Conference on Modelling and Forecasting of Socio-Economic Phenomena : Conference Proceedings",
pages = "423-432",
adress = "Cracow",
publisher = "Foundation of the Cracow University of Economics",
year = "2018",
doi = {http://dx.doi.org/10.14659/SEMF.2018.01.43},
url = {http://semf.pl/semf_1/pdf/Salamaga.pdf},
issn = "2545-1227",
isbn = "978-83-65907-20-2",
}
25
@article{UEK:2168324449,
author = "Marcin Salamaga",
title = "Identyfikacja wzorców konsolidacji fiskalnej na przykładzie krajów Unii Europejskiej",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "11 (971)",
pages = "27-40",
year = "2017",
doi = {http://dx.doi.org/10.15678/ZNUEK.2017.0971.1102},
url = {https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/download/1400/1052},
}
26
@article{UEK:2168316797,
author = "Marcin Salamaga",
title = "Zastosowanie analizy korespondencji do badania motywów podejmowania bezpośrednich inwestycji zagranicznych przez polskie firmy",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "468",
pages = "205-214",
year = "2017",
doi = {http://dx.doi.org/10.15611/pn.2017.468.21},
url = {http://www.dbc.wroc.pl/Content/37257/Salamaga_Zastosowanie_Analizy_Korespondencji_Do_Badania_Motywow_2017.pdf},
issn = "1505-9332",
}
27
@article{UEK:2168325009,
author = "Marcin Salamaga",
title = "Podobieństwo struktury przestrzennej eksportu w krajach Unii Europejskiej",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "12 (972)",
pages = "99-112",
year = "2017",
doi = {http://dx.doi.org/10.15678/ZNUEK.2017.0972.1207},
url = {https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/1365/1074},
}
28
@article{UEK:2168321385,
author = "Marcin Salamaga",
title = "Ocena podobieństwa struktury towarowej handlu zagranicznego w krajach Unii Europejskiej",
journal = "Wiadomości Statystyczne",
number = "11",
pages = "5-16",
year = "2017",
doi = {http://dx.doi.org/10.5604/01.3001.0014.1059},
url = {https://wiadomosci-statystyczne.publisherspanel.com/resources/html/article/details?id=203448},
}
29
@article{UEK:2168306993,
author = "Diana Dryglas and Marcin Salamaga",
title = "Applying Destination Attribute Segmentation to Health Tourists : a Case Study of Polish Spa Resorts",
journal = "Journal of Travel & Tourism Marketing",
number = "vol. 34, iss. 4",
pages = "503-514",
year = "2017",
doi = {http://dx.doi.org/10.1080/10548408.2016.1193102},
url = {},
}
30
@article{UEK:2168319131,
author = "Marcin Salamaga",
title = "Podobieństwo struktury wydatków budżetowych województw a ich zrównoważony rozwój",
journal = "Wiadomości Statystyczne",
number = "9(676)",
pages = "79-93",
year = "2017",
doi = {http://dx.doi.org/10.5604/01.3001.0014.1051},
url = {https://ws.stat.gov.pl/WS/2017/9/ws_09_2017__08_marcin_salamaga__podobienstwo_struktury_wydatkow_budzetowych_wojewodztw_a_ich_zrownowazon.pdf},
}
31
@article{UEK:2168332779,
author = "Marcin Salamaga",
title = "Segmentation of Markets in Central and Eastern Europe Countries with the Use of the CMS Method",
journal = "Mathematical Economics",
number = "13 (20)",
pages = "67-78",
year = "2017",
doi = {http://dx.doi.org/10.15611/me.2017.13.05},
url = {https://dbc.wroc.pl/Content/59094/Salamaga_Segmentation_Of_Markets_In_Central_And_Eastern_2017.pdf},
}
32
@inbook{UEK:2168323861,
author = "Marcin Salamaga",
title = "Testing the Dynamic Relationships between the Public Financial Sector Deficit and the Macroeconomic Variables in Selected EU Countries",
booktitle = "Public Finances and the New Economic Governance in the European Union",
pages = "361-394",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "2017",
isbn = "978-83-01-19812-1",
}
33
@inbook{UEK:2168319679,
author = "Marcin Salamaga",
title = "Wykorzystanie analizy conjoint do badania determinant polskich inwestycji bezpośrednich lokowanych poza obszarem Unii Europejskiej",
booktitle = "Handel zagraniczny i biznes międzynarodowy we współczesnej gospodarce : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Stanisławowi Wydymusowi",
pages = "191-200",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2017",
url = {http://konferencja-khz.uek.krakow.pl/2017/KJ.pdf},
isbn = "978-83-65262-15-8",
}
34
@article{UEK:2168323753,
author = "Marcin Salamaga",
title = "Propozycja modelowania ryzyka nierównowagi fiskalnej w krajach UE",
journal = "Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach",
number = "340",
pages = "116-126",
year = "2017",
url = {https://www.sbc.org.pl/dlibra/publication/324173/edition/306302/content?ref=desc},
issn = "2449-562X",
}
35
@article{UEK:2168308037,
author = "Marcin Salamaga",
title = "Modelowanie rozkładów dochodów kobiet i mężczyzn w województwie małopolskim",
journal = "Wiadomości Statystyczne",
number = "8(663)",
pages = "32-44",
year = "2016",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/171435918},
}
36
@article{UEK:2168307881,
author = "Marcin Salamaga",
title = "Badanie wpływu metody estymacji teoretycznych modeli rozkładu dochodów na jakość aproksymacji rozkładu dochodów mieszkańców Krakowa",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "3 (951)",
pages = "63-79",
year = "2016",
doi = {http://dx.doi.org/10.15678/ZNUEK.2016.0951.0305},
url = {https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/1064/754},
}
37
@article{UEK:2168307789,
author = "Marcin Salamaga",
title = "Zastosowanie drzew dyskryminacyjnych w identyfikacji czynników wspomagających wybór kraju alokacji bezpośrednich inwestycji zagranicznych na przykładzie polskich firm",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "426",
pages = "185-193",
adress = "",
year = "2016",
doi = {http://dx.doi.org/10.15611/pn.2016.426.19},
url = {http://www.dbc.wroc.pl/dlibra/info?forceRequestHandlerId=true&mimetype=application/pdf&sec=false&handler=pdf_browser&content_url=/Content/33139/Salamaga_Zastosowanie_Drzew_Dyskryminacyjnych_w_Identyfikacji_Czynnikow_2016.pdf},
issn = "1505-9332",
}
38
@article{UEK:2168307183,
author = "Marcin Salamaga",
title = "Identyfikacja determinantów wyboru destynacji polskich inwestycji bezpośrednich poza obszarem Unii Europejskiej",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "2 (950)",
pages = "41-55",
year = "2016",
doi = {http://dx.doi.org/10.15678/ZNUEK.2016.0950.0203},
url = {https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/1050/746},
}
39
@article{UEK:2168297655,
author = "Marcin Salamaga",
title = "Identyfikacja związków przyczynowych pomiędzy bezpośrednimi inwestycjami zagranicznymi i wzorcem handlu zagranicznego w Polsce",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "4 (940)",
pages = "45-58",
year = "2015",
doi = {http://dx.doi.org/10.15678/ZNUEK.2015.0940.0404},
url = {https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/496},
}
40
@article{UEK:2168296443,
author = "Marcin Salamaga",
title = "Próba identyfikacji muzycznych profili melomanów z wykorzystaniem drzew klasyfikacyjnych i regresyjnych",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "385",
pages = "229-238",
adress = "",
year = "2015",
doi = {http://dx.doi.org/10.15611/pn.2015.385.25},
url = {http://www.dbc.wroc.pl/dlibra/editions-content?id=32845},
issn = "1505-9332",
}
41
@article{UEK:2168293281,
author = "Marcin Salamaga",
title = "Testing the Effectiveness of Some Macroeconomic Variables in Stimulating Foreign Trade in the Czech Republic, Hungary, Poland and Slovakia",
journal = "Statistika: Statistics and Economy Journal",
number = "vol. 95, iss. 1",
pages = "47-59",
year = "2015",
url = {https://www.czso.cz/documents/10180/20550323/32019715q1047.pdf},
}
42
@article{UEK:2168299885,
author = "Marcin Salamaga",
title = "Badanie egzogeniczności zmiennych stosowanych w modelowaniu handlu zagranicznego na przykładzie krajów Grupy Wyszehradzkiej",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "7 (943)",
pages = "45-60",
year = "2015",
doi = {http://dx.doi.org/10.15678/ZNUEK.2015.0943.0703},
url = {https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/866/676},
}
43
@article{UEK:2168300475,
author = "Marcin Salamaga",
title = "Wielowymiarowa analiza statystyczna motywów podejmowania bezpośrednich inwestycji zagranicznych przez polskie firmy",
journal = "Przegląd Statystyczny",
number = "vol. 62, z. 4",
pages = "415-433",
year = "2015",
url = {http://keii.ue.wroc.pl/przeglad/Rok%202015/Zeszyt%204/2015_62_4_415-433.pdf},
}
44
@article{UEK:2168306777,
author = "Marcin Salamaga",
title = "Analiza determinantów wyboru kierunków eksportu z wykorzystaniem drzew decyzyjnych",
journal = "Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach",
number = "248",
pages = "206-221",
year = "2015",
url = {http://www.sbc.org.pl/dlibra/docmetadata?id=218732&from=publication},
}
45
@article{UEK:2168298085,
author = "Marcin Salamaga",
title = "Zastosowanie modelu VECM do badania długookresowej zależności pomiędzy eksportem i wzorcem przewag komparatywnych w Polsce",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "6 (942)",
pages = "5-19",
year = "2015",
doi = {http://dx.doi.org/10.15678/ZNUEK.2015.0942.0601},
url = {https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/513},
}
46
@article{UEK:2168297317,
author = "Marcin Salamaga",
title = "Badanie konkurencyjności handlu zagranicznego w ujęciu dynamicznym na przykładzie Polski",
journal = "Przegląd Statystyczny",
number = "vol. 62, z. 1",
pages = "53-70",
year = "2015",
url = {http://keii.ue.wroc.pl/przeglad/Rok%202015/Zeszyt%201/2015_62_1_053-070.pdf},
}
47
@article{UEK:2168287879,
author = "Marcin Salamaga",
title = "Wykorzystanie metody bootstrapowej do badania zyskowności wybranych strategii inwestycyjnych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "4 (928)",
pages = "127-142",
year = "2014",
doi = {http://dx.doi.org/10.15678/ZNUEK.2014.0928.0409},
url = {https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/559},
}
48
@article{UEK:2168286171,
author = "Marcin Salamaga",
title = "Próba konstrukcji tablic wymierania scenicznego spektakli operowych na przykładzie Metropolitan Opera",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "328",
pages = "51-58",
adress = "",
year = "2014",
issn = "1505-9332",
}
49
@inbook{UEK:2168291005,
author = "Marcin Salamaga",
title = "Wykorzystanie mechanizmu działania oscylatora harmonicznego do weryfikacji teorii rozwoju gospodarczego J.H. Dunninga na przykładzie wybranych krajów Europy Środkowo-Wschodniej",
booktitle = "Modelowanie i prognozowanie zjawisk społeczno-gospodarczych : teoria i praktyka",
pages = "16-30",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2014",
isbn = "978-83-7252-672-4",
}
50
@article{UEK:2168297053,
author = "Marcin Salamaga",
title = "Efektywność krótkoterminowych inwestycji w złoto",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "371",
pages = "278-288",
adress = "",
year = "2014",
doi = {http://dx.doi.org/10.15611/pn.2014.371.24},
url = {},
}
51
@article{UEK:2168290201,
author = "Marcin Salamaga and Krzysztof Sala",
title = "Badanie efektywności inwestycji w złoto za pomocą metody TRB",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "6 (930)",
pages = "73-86",
year = "2014",
doi = {http://dx.doi.org/10.15678/ZNUEK.2014.0930.0605},
url = {https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/577},
}
52
@article{UEK:2168290429,
author = "Marcin Salamaga",
title = "Badanie dynamicznych zależności pomiędzy napływem bezpośrednich inwestycji zagranicznych a wzorcem przewag komparatywnych w polskiej gospodarce",
journal = "Przegląd Statystyczny",
number = "vol. 61, z. 4",
pages = "373-388",
year = "2014",
url = {http://keii.ue.wroc.pl/przeglad/Rok%202014/Zeszyt%204/2014_61_4_373-388.pdf},
}
53
@misc{UEK:2168295653,
author = "Marcin Salamaga",
title = "Identyfikacja związków przyczynowych pomiędzy bezpośrednimi inwestycjami zagranicznymi i wzorcem handlu zagranicznego w Polsce",
booktitle = "50. Jubileuszowa Konferencja Statystyków, Ekonometryków i Matematyków Polski Południowej : XXXII Seminarium im. Profesora Zbigniewa Pawłowskiego : Kraków, 8-10 kwietnia 2014 r. : program konferencji, streszczenia referatów",
pages = "45",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2014",
isbn = "978-83-7252-657-1",
}
54
@unpublished{UEK:2168301019,
author = "Marcin Salamaga",
title = "Biznesowe aspekty Big Data",
booktitle = "Statystyczne aspekty analizy wielkich zbiorów danych "Big Data"",
pages = "3-15",
year = "2014",
}
55
@article{UEK:2168284147,
author = "Marcin Salamaga",
title = "Analiza efektywności mieszanych strategii inwestycyjnych na GPW w Warszawie",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "1 (925)",
pages = "43-56",
year = "2014",
doi = {http://dx.doi.org/10.15678/ZNUEK.2014.0925.0103},
url = {https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/525},
}
56
@article{UEK:2168291143,
author = "Marcin Salamaga",
title = "Zastosowanie modelu hazardu proporcjonalnego Coxa do badania czasu życia scenicznego dzieł operowych",
journal = "Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach",
number = "203",
pages = "143-153",
adress = "",
year = "2014",
url = {http://www.sbc.org.pl/dlibra/docmetadata?id=158997&from=publication},
}
57
@inbook{UEK:2168268484,
author = "Marcin Salamaga",
title = "An Application of the Harmonic Oscillator Mechanism in the Verification of the Theory of Economic Growth by Dunning Based on the Examples of Selected Countries of Central and Eastern Europe",
booktitle = "Proceedings of the 7th Professor Aleksander Zelias International Conference on Modelling and Forecasting of Socio-Economic Phenomena",
pages = "141-148",
adress = "Cracow",
publisher = "Foundation of the Cracow University of Economics",
year = "2013",
url = {http://www.pliki.konferencjazakopianska.pl/pdf/Salamaga.pdf},
isbn = "978-83-62511-52-5",
}
58
@article{UEK:2168287697,
author = "Marcin Salamaga",
title = "Propozycja modyfikacji wskaźnika ujawnionej przewagi komparatywnej z wykorzystaniem funkcji wymiernych",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "923",
pages = "23-35",
year = "2013",
doi = {http://dx.doi.org/10.15678/ZNUEK.2013.0923.02},
url = {https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/685},
}
59
@article{UEK:2168269202,
author = "Andrzej Sokołowski and Sabina Denkowska and Kamil Fijorek and Marcin Salamaga",
title = "Analiza mocy wybranych testów jednorodności czasów trwania dla populacji o rozkładzie Weibulla",
journal = "Przegląd Statystyczny",
number = "t. 60, z. 3",
pages = "305-323",
year = "2013",
url = {http://keii.ue.wroc.pl/przeglad/Rok%202013/Zeszyt%203/2013_60_3_305-323.pdf},
}
60
@article{UEK:2168275979,
author = "Marcin Salamaga",
title = "Badanie konkurencyjności polskiego eksportu z wykorzystaniem skorygowanego wskaźnika przewagi komparatywnej",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "904",
pages = "37-51",
year = "2013",
url = {https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/821/643},
}
61
@unpublished{UEK:2168289865,
author = "Marcin Salamaga",
title = "Historia metody k-średnich",
booktitle = "Historia metody k-średnich",
pages = "3-11",
year = "2013",
}
62
@article{UEK:2168291759,
author = "Marcin Salamaga",
title = "Ocena efektywności wybranych strategii inwestowania cyklicznego na polskim rynku kapitałowym w świetle mierników opartych na modelu CAPM",
journal = "Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach",
number = "163",
pages = "113-130",
adress = "",
year = "2013",
url = {http://www.sbc.org.pl/dlibra/docmetadata?id=97018&from=publication},
}
63
@article{UEK:2168284813,
author = "Marcin Salamaga",
title = "Zastosowanie metody średniej kroczącej do badania zyskowności inwestycji na polskim rynku kapitałowym",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "323",
pages = "298-307",
adress = "",
year = "2013",
}
64
@book{UEK:2168255380,
author = "Marcin Salamaga",
title = "Modelowanie wpływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych na handel zagraniczny : w świetle wybranych teorii ekonomii na przykładzie krajów Europy Środkowo-Wschodniej",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2013",
issn = "1899-0428",
isbn = "978-83-7252-613-7",
}
65
@article{UEK:2168273950,
author = "Sabina Denkowska and Kamil Fijorek and Marcin Salamaga and Andrzej Sokołowski",
title = "Sejm VI kadencji - maszynka do głosowania",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "279",
pages = "11-18",
adress = "",
year = "2013",
issn = "1505-9332",
}
66
@article{UEK:2168269098,
author = "Marcin Salamaga",
title = "Weryfikacja teorii poziomu rozwoju gospodarczego J.H. Dunninga w ujęciu sektorowym w wybranych krajach Unii Europejskiej",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "278",
pages = "321-329",
adress = "",
year = "2013",
issn = "1505-9332",
}
67
@inbook{UEK:2168263296,
author = "Marcin Salamaga",
title = "A Comparative Analysis of the Regional Development of the Visegrad Group Countries",
booktitle = "Quantitative Methods for the Analysis of the Economic and Social Consequences of Transition Processes in Central-East European Countries",
pages = "72-82",
adress = "Cracow",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2013",
isbn = "978-83-7252-612-0",
}
68
@article{UEK:2168272060,
author = "Marcin Salamaga",
title = "An Application of the Harmonic Oscillator Model to Verify Dunning's Theory of the Economic Growth",
journal = "Statistika: Statistics and Economy Journal",
number = "Vol. 93, Iss. 3",
pages = "56-69",
year = "2013",
url = {https://www.czso.cz/documents/10180/23164307/180213q3056.pdf},
}
69
@article{UEK:2168259648,
author = "Marcin Salamaga",
title = "Analiza porównawcza rozwoju regionalnego krajów Grupy Wyszehradzkiej",
journal = "Wiadomości Statystyczne",
number = "12 (619)",
pages = "90-101",
year = "2012",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/gospodarka/171235897},
}
70
@article{UEK:2168236606,
author = "Marcin Salamaga",
title = "Ekonometryczna analiza wpływu przewagi komparatywnej na handel wewnątrzgałęziowy w krajach Grupy Wyszehradzkiej",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "879",
pages = "93-106",
year = "2012",
}
71
@article{UEK:2168256724,
author = "Marcin Salamaga",
title = "Zastosowanie analizy cojoint do badania preferencji muzycznych",
journal = "Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach",
number = "97",
pages = "177-191",
adress = "",
year = "2012",
}
72
@article{UEK:2168247688,
author = "Marcin Salamaga",
title = "Modelowanie wpływu względnej przewagi komparatywnej na polski handel zagraniczny",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "884",
pages = "119-128",
year = "2012",
}
73
@article{UEK:2168236486,
author = "Marcin Salamaga",
title = "Ocena wpływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych na handel wewnątrzgałęziowy w wybranych krajach Europy Środkowo-Wschodniej",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "878",
pages = "113-127",
year = "2012",
}
74
@inbook{UEK:2168261754,
author = "Marcin Salamaga",
title = "A Comparative Analysis of the Regional Development of Districts in Małopolska Voivodship Using a Quality Index on Social and Economic Development",
booktitle = "Methods and Models for Analysing and Forecasting Economic Processes",
pages = "129-137",
adress = "Cracow",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2012",
isbn = "978-83-7252-578-9",
}
75
@unpublished{UEK:2168273402,
author = "Marcin Salamaga",
title = "Wprowadzenia do zagadnienia danych cenzurowanych w ekonomii",
booktitle = "Analiza testów porównywania czasu trwania zjawisk",
pages = "4-12",
year = "2012",
}
76
@article{UEK:2168260182,
author = "Marcin Salamaga",
title = "Zróżnicowanie ekorozwoju w woj. małopolskim",
journal = "Wiadomości Statystyczne",
number = "3 (610)",
pages = "54-64",
year = "2012",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/171233119},
}
77
@article{UEK:2168257916,
author = "Marcin Salamaga",
title = "Analiza porównawcza rozwoju regionalnego powiatów województwa małopolskiego z wykorzystaniem wskaźnika jakości rozwoju społeczno-ekonomicznego",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "888",
pages = "97-106",
year = "2012",
}
78
@article{UEK:2168235914,
author = "Marcin Salamaga",
title = "Statystyczna analiza wpływu wybranych czynników socjodemograficznych na oczekiwania płacowe w Polsce w roku 2005",
journal = "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica",
number = "271",
pages = "[179]-191",
adress = "",
year = "2012",
url = {http://hdl.handle.net/11089/1923},
}
79
@misc{UEK:2166592440,
author = "Marcin Salamaga",
title = "Analiza prównawcza rozowju regionalnego powiatów województwa małopolskiego w wykorzystaniem wskaźnika jakości rozwoju społeczno-ekonomicznego",
booktitle = "Modelowanie i prognozowanie zjawisk społeczno-gospodarczych : materiały V Konferencji Naukowej im. Profesora Aleksandra Zeliasia : program konferencji : streszczenia referatów",
pages = "57",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2011",
isbn = "978-83-7252-522-7",
}
80
@article{UEK:2168223100,
author = "Marcin Salamaga",
title = "Rozpoznanie struktur bezpośrednich inwestycji zagranicznych krajów UE z wykorzystaniem wielowymiarowej analizy statystycznej",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "176",
pages = "446-455",
adress = "",
year = "2011",
issn = "1505-9332",
}
81
@article{UEK:2168221578,
author = "Marcin Salamaga",
title = "Próba pomiaru efektywności funduszy inwestycyjnych w Polsce w latach 1999-2005",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "873",
pages = "95-107",
year = "2011",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/171190667},
}
82
@article{UEK:2168222698,
author = "Marcin Salamaga",
title = "Konkurencyjność województw w Polsce w sferze inwestycji proekologicznych a poziom komfortu środowiskowego",
journal = "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy",
number = "z. 18",
pages = "497-505",
adress = "",
year = "2011",
url = {http://www.ur.edu.pl/pliki/Zeszyt18/38.pdf},
}
83
@article{UEK:2168293283,
author = "Marcin Salamaga",
title = "Regional Development of Districts in the Lesser Poland Voivodship",
journal = "Trendy ekonomiky a managementu",
number = "vol. 5, 9",
pages = "44-52",
year = "2011",
url = {http://hdl.handle.net/11012/19622},
}
84
@inbook{UEK:2168222838,
author = "Marcin Salamaga",
title = "Modeling of the Influence of Foreign Direct Investments on the Vertical and Horizontal Inter-Industry Trade in the Visegrad Group Countries",
booktitle = "Contemporary Problems of Transformation Process in the Central and East European Countries : Proceedings of the 17th Ukrainian-Polish-Slovak Scientific Seminar Held on September 22-24, 2010",
pages = "44-53",
adress = "Lviv",
publisher = "Lviv Academy of Commerce Publishing House",
year = "2011",
}
85
@article{UEK:2168218012,
author = "Marcin Salamaga",
title = "Konkurencyjność inwestycyjna województw w ujęciu dynamicznym",
journal = "Wiadomości Statystyczne",
number = "1 (596)",
pages = "52-63",
year = "2011",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/gospodarka/170685505},
}
86
@misc{UEK:2166530671,
author = "Marcin Salamaga",
title = "O pewnej propozycji modyfikacji wskaźnika ujawnionej przewagi komparatywnej z wykorzystaniem funkcji wymiernych",
booktitle = "XLVII Konferencja Statystyków, Ekonometrów i Matematyków Polski Południowej : XXIX Seminarium im. Profesora Zbigniewa Pawłowskiego : Osieczany, 23-25 marca 2011 r. : program konferencji, streszczenia referatów",
pages = "35",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2011",
isbn = "978-83-7252-519-7",
}
87
@article{UEK:2168223094,
author = "Marcin Salamaga",
title = "Przestrzenno-czasowa analiza konkurencyjności inwestycyjnej w Polsce",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "183",
pages = "321-329",
adress = "",
year = "2011",
}
88
@article{UEK:2168219516,
author = "Marcin Salamaga",
title = "Wybrane aspekty statystycznej analizy struktury wiekowej bezrobotnych w państwach Unii Europejskiej",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "847",
pages = "47-60",
year = "2011",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/171189293},
}
89
@article{UEK:2168237136,
author = "Marcin Salamaga",
title = "Specjalizacja w zakresie bezpośrednich inwestycji zagranicznych w przemyśle przetwórczym krajów OECD",
journal = "Wiadomości Statystyczne",
number = "5 (600)",
pages = "69-77",
year = "2011",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/171208407},
}
90
@article{UEK:2168227602,
author = "Marcin Salamaga",
title = "Bezpośrednie inwestycje zagraniczne krajów Unii Europejskiej w przetwórstwie przemysłowym",
journal = "Wiadomości Statystyczne",
number = "4 (599)",
pages = "38-48",
year = "2011",
url = {http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/pts/oz_wiadomosci_statystyczne_4_2011.pdf},
}
91
@article{UEK:2165082279,
author = "Marcin Salamaga",
title = "Wykorzystanie estymatora fixed effect do modelowania importu na przykładzie Grupy Wyszehradzkiej",
journal = "Wiadomości Statystyczne",
number = "7",
pages = "1-12",
year = "2010",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/gospodarka/168281109},
}
92
@article{UEK:52256,
author = "Marcin Salamaga",
title = "Wpływ modernizacji gospodarki w sferze działalności proekologicznej na ja kość środowiska naturalnego w Polsce w układzie regionalnym",
journal = "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy",
number = "z. 17",
pages = "194-204",
adress = "",
year = "2010",
url = {http://www.ur.edu.pl/pliki/Zeszyt17/13.pdf},
}
93
@article{UEK:53002,
author = "Marcin Salamaga",
title = "Specjalizacja inwestycyjna województw",
journal = "Wiadomości Statystyczne",
number = "8 (591)",
pages = "34-44",
year = "2010",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/gospodarka/169147265},
}
94
@inbook{UEK:2165703433,
author = "Marcin Salamaga",
title = "Próba wykrycia punktów zwrotnych w kształtowaniu się kursu walutowego dolara amerykańskiego",
booktitle = "Modelowanie preferencji a ryzyko '09",
pages = "71-84",
adress = "Katowice",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego",
year = "2010",
issn = "",
isbn = "978-83-7246-549-8",
}
95
@article{UEK:2165629933,
author = "Marcin Salamaga",
title = "Statystyczna analiza struktury nakładów inwestycyjnych w Polsce w ujęciu regionalnym",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "117",
pages = "385-393",
adress = "",
year = "2010",
}
96
@article{UEK:2168293291,
author = "Marcin Salamaga",
title = "Konkurencyjność inwestycyjna województw w Polsce w 2008 r.",
journal = "Barometr Regionalny",
number = "4(22)",
pages = "15-21",
year = "2010",
}
97
@misc{UEK:2165034345,
author = "Marcin Salamaga",
title = "Próba wykorzystania analizy korespondencji do oceny konkurencyjności inwestycyjnej województw w Polsce",
booktitle = "Modelowanie i prognozowanie zjawisk społeczno-gospodarczych : materiały IV Konferencji Naukowej im. Profesora Aleksandra Zeliasia : program konferencji, streszczenia referatów",
pages = "53",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2010",
isbn = "978-83-7252-479-9",
}
98
@article{UEK:51572,
author = "Marcin Salamaga",
title = "Wykorzystanie modelowania panelowego do analizy wpływu wartości i struktury bezpośrednich inwestycji zagranicznych na handel zagraniczny Polski",
journal = "Przegląd Statystyczny",
number = "t. 57, z. 2-3",
pages = "53-62",
year = "2010",
url = {http://keii.ue.wroc.pl/przeglad/Rok%202010/Zeszyt%202-3/2010_57_2-3_053-062.pdf},
}
99
@inbook{UEK:2165653023,
author = "Marcin Salamaga",
title = "Zastosowanie analizy korespondencji do oceny specjalizacji w wewnątrzgałęziowej wymianie bezpośrednich inwestycji zagranicznych w krajach OECD",
booktitle = "Badania ekonometryczne w teorii i praktyce",
pages = "85-96",
adress = "Katowice",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach",
year = "2010",
issn = "",
isbn = "978-83-7246-609-9",
}
100
@article{UEK:51457,
author = "Marcin Salamaga",
title = "Miernik podobieństwa grupowania obiektów",
journal = "Wiadomości Statystyczne",
number = "6",
pages = "1-11",
year = "2010",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/gospodarka/167917559},
}
101
@article{UEK:2165871335,
author = "Marcin Salamaga",
title = "Wybrane aspekty analizy przestrzennego zróżnicowania płac w Polsce w 2005 r.",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "817",
pages = "79-93",
year = "2010",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/50026},
}
102
@article{UEK:51456,
author = "Marcin Salamaga",
title = "Konkurencyjność eksportu krajów Unii Europejskiej",
journal = "Wiadomości Statystyczne",
number = "5",
pages = "78-92",
year = "2010",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/gospodarka/167909354},
}
103
@article{UEK:53171,
author = "Renata Winkler and Marcin Salamaga",
title = "Przesłanki kształtowania komunikacji w organizacjach wielokulturowych w świetle badań empirycznych",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "820",
pages = "15-29",
year = "2010",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/170629387},
}
104
@article{UEK:2165690849,
author = "Marcin Salamaga",
title = "Struktura wymiany handlowej a poziom konkurencyjności eksportu krajów UE",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "107",
pages = "473-482",
adress = "",
year = "2010",
issn = "1505-9332",
}
105
@misc{UEK:2165795126,
author = "Marcin Salamaga",
title = "Wpływ modernizacji gospodarki w sferze działalności proekologicznej na jakość środowiska naturalnego w układzie regionalnym w Polsce",
booktitle = "Spójność społeczno-ekonomiczna a modernizacja gospodarki : streszczenia referatów",
pages = "19",
year = "2009",
}
106
@article{UEK:50072,
author = "Marcin Salamaga",
title = "Analiza zróżnicowania struktury wydatków gospodarstw domowych",
journal = "Wiadomości Statystyczne",
number = "5 (576)",
pages = "75-87",
year = "2009",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/gospodarka/162448385},
}
107
@inbook{UEK:2166248228,
author = "Marcin Salamaga",
title = "Statystyczna analiza skłonności do oszczędzania w gospodarstwach domowych w Polsce",
booktitle = "Statystyka w praktyce społeczno-gospodarczej",
pages = "100-110",
adress = "Katowice",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego",
year = "2009",
issn = "",
isbn = "978-83-7246-421-7",
}
108
@inbook{UEK:2165907275,
author = "Marcin Salamaga",
title = "An Application of Correspondence Analysis in the Research of Export Competitiveness in European Union Countries",
booktitle = "Quantitative Methods in Socio-economic Analysis : 16th Slovak-Polish-Ukrainian Scientific Seminar, October 27-30, 2009, Hotel Istota, Kucisdorf Valley, Slovakia",
pages = "123-132",
adress = "Bratislava",
publisher = "University of Economics in Bratislava, Faculty of Economic Informatics",
year = "2009",
isbn = "978-80-225-3033-0",
}
109
@inbook{UEK:51396,
author = "Marcin Salamaga",
title = "Próba oceny efektywności funduszy inwestycyjnych małych i średnich spółek w Polsce",
booktitle = "Współczesne problemy statystyki, ekonometrii i matematyki stosowanej",
pages = "181-192",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2009",
issn = "1899-6205",
isbn = "978-83-7252-439-3",
}
110
@article{UEK:50071,
author = "Marcin Salamaga",
title = "Wydatki gospodarstw domowych według województw w 2006 r.",
journal = "Wiadomości Statystyczne",
number = "4 (575)",
pages = "62-74",
year = "2009",
}
111
@article{UEK:50254,
author = "Sabina Denkowska and Kamil Fijorek and Marcin Salamaga and Andrzej Sokołowski",
title = "Empiryczna ocena mocy testów dla wielu wariancji",
journal = "Przegląd Statystyczny",
number = "t. 56, z. 3-4",
pages = "26-39",
year = "2009",
url = {http://keii.ue.wroc.pl/przeglad/Rok%202009/Zeszyt%203-4/2009_56_3-4_026-039.pdf},
}
112
@inbook{UEK:51315,
author = "Marcin Salamaga",
title = "Porządkowanie funduszy inwestycyjnych za pomocą zmiennej syntetycznej",
booktitle = "Zastosowania ekonometrii",
pages = "147-162",
adress = "Katowice",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego",
year = "2009",
issn = "",
isbn = "978-83-7246-530-6",
}
113
@article{UEK:2161822119,
author = "Marcin Salamaga",
title = "Badanie podobieństwa strategii inwestycyjnych funduszy małych i średnich spółek w Polsce",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "47",
pages = "157-164",
adress = "",
year = "2009",
issn = "1505-9332",
}
114
@article{UEK:51133,
author = "Marcin Salamaga",
title = "Próba weryfikacji teorii parytetu siły nabywczej na przykładzie kursów wybranych walut",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "76",
pages = "149-159",
adress = "",
year = "2009",
issn = "1507-3866",
}
115
@article{UEK:50217,
author = "Marcin Salamaga",
title = "Analiza bezrobocia w przekroju zawodowym",
journal = "Wiadomości Statystyczne",
number = "10 (569)",
pages = "29-38",
year = "2008",
}
116
@article{UEK:2161824487,
author = "Marcin Salamaga",
title = "Wykorzystanie wybranych metod analizy wielowymiarowej do klasyfikacji funduszy inwestycyjnych",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "7 (1207)",
pages = "409-415",
adress = "",
year = "2008",
issn = "1505-9332",
}
117
@article{UEK:50314,
author = "Marcin Salamaga",
title = "Analiza dynamiki struktury wydatków gospodarstw domowych w Polsce w latach 1998-2003",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "790",
pages = "27-41",
year = "2008",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/162611935},
}
118
@article{UEK:2165908336,
author = "Sabina Denkowska and Marcin Salamaga and Sebastian Sit and Andrzej Sokołowski",
title = "Analiza taksonomiczna mieszkań sprzedanych w Krakowie w okresie styczeń 2004 - październik 2007",
journal = "Świat Nieruchomości",
number = "65",
pages = "28-37",
year = "2008",
}
119
@inbook{UEK:2168242152,
author = "Marcin Salamaga",
title = "Badanie podobieństwa struktur portfeli funduszy inwestycyjnych w Polsce w latach 1999-2005",
booktitle = "Modelowanie preferencji a ryzyko '07",
pages = "247-261",
adress = "Katowice",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach",
year = "2008",
issn = "",
isbn = "978-83-7246-975-5",
}
120
@article{UEK:50222,
author = "Marcin Salamaga",
title = "Analiza porównawcza mobilności zatrudnienia kobiet i mężczyzn w Polsce",
journal = "Wiadomości Statystyczne",
number = "6 (565)",
pages = "49-59",
year = "2008",
}
121
@misc{UEK:2166351725,
author = "Marcin Salamaga",
title = "Próba oceny efektywności funduszy inwestycyjnych małych i średnich spółek w Polsce",
booktitle = "XXVI Seminarium Ekonometryczne im. Profesora Zbigniewa Pawłowskiego : materiały XLIV Konferencji Statystyków, Ekonometryków i Matematyków Polski Południowej zorganizowanej przez Katedrę Statystyki Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie (Osieczany, 6-8 V 2008 r.) : program konferencji, streszczenia referatów",
pages = "18",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2008",
isbn = "978-83-7252-369-9",
}
122
@article{UEK:50264,
author = "Marcin Salamaga",
title = "Wykorzystanie analizy log-liniowej do wyboru czynników opisujących sytuację ekonomiczną gospodarstw domowych",
journal = "Przegląd Statystyczny",
number = "t. 55, z. 4",
pages = "40-51",
year = "2008",
}
123
@article{UEK:50272,
author = "Marcin Salamaga",
title = "Wykorzystanie modelu probitowego do porządkowania funduszy inwestycyjnych",
journal = "Przegląd Statystyczny",
number = "t. 54, z. 1",
pages = "43-56",
year = "2007",
}
124
@article{UEK:50487,
author = "Marcin Salamaga",
title = "Wykorzystanie funkcji dyskryminacyjnej rankingu funduszy inwestycyjnych",
journal = "Wiadomości Statystyczne",
number = "7 (554)",
pages = "10-20",
year = "2007",
}
125
@article{UEK:50277,
author = "Marcin Salamaga",
title = "Próba prognozowania rankingu funduszy inwestycyjnych",
journal = "Przegląd Statystyczny",
number = "t. 54, z. 4",
pages = "92-104",
year = "2007",
}
126
@article{UEK:51180,
author = "Marcin Salamaga",
title = "Wykorzystanie modelu ARIMA do prognozowania rankingu funduszy inwestycyjnych",
journal = "Wiadomości Statystyczne",
number = "8",
pages = "14-25",
year = "2007",
}
127
@unpublished{UEK:52590,
author = "Marcin Salamaga",
title = "Statystyczna analiza porównawcza funduszy inwestycyjnych w Polsce",
adress = "Kraków",
year = "2006",
url = {},
}
128
@inbook{UEK:2165633873,
author = "Agnieszka Pasztyła and Marcin Salamaga",
title = "Zastosowanie metody MARS w prognozowaniu i klasyfikacji",
booktitle = "Postępy ekonometrii",
pages = "267-281",
adress = "Katowice",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2004",
issn = "",
isbn = "83-7246-286-0",
}
129
@inbook{UEK:2168219188,
author = "Marcin Salamaga",
title = "Optymalizacja wielocechowa w warunkach niepełnej informacji",
booktitle = "XX Seminarium Ekonometryczne im. Profesora Zbigniewa Pawłowskiego : materiały z XXXVIII Konferencji Statystyków, Ekonometryków i Matematyków Akademii Ekonomicznych Polski Południowej zorganizowanej przez Katedrę Statystyki Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Osieczany, 18-21 III 2002 r.)",
pages = "403-417",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
year = "2004",
isbn = "83-7252-210-3",
}
130
@article{UEK:2168221208,
author = "Marcin Salamaga",
title = "Podejmowanie decyzji w warunkach niepełnej informacji",
journal = "Przegląd Statystyczny",
number = "t. 51, z. 4",
pages = "115-125",
year = "2004",
}
131
@inbook{UEK:2165640933,
author = "Marcin Salamaga",
title = "Wykorzystanie stochastycznej informacji liniowej w podejmowaniu decyzji",
booktitle = "Postępy ekonometrii",
pages = "297-309",
adress = "Katowice",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2004",
issn = "",
isbn = "83-7246-286-0",
}
132
@article{UEK:2168226683,
author = "Marcin Salamaga",
title = "Wykorzystanie stochastycznej informacji liniowej w modelach regresji",
journal = "Przegląd Statystyczny",
number = "t. 50, z. 3",
pages = "163-176",
year = "2003",
}
133
@misc{UEK:2168353374,
author = "Marcin Salamaga",
title = "Decyzje wielostopniowe w warunkach niepełnej informacji",
booktitle = "Przegląd Statystyczny",
number = "t. 50, z. 4",
pages = "175",
year = "2003",
}
134
@inbook{UEK:2168295183,
author = "Agnieszka Pasztyła and Marcin Salamaga",
title = "MARS Algorithm as an Example of Generalized Additive Model",
booktitle = "Education of Quantitative Mathematical-statistical Methods on the Universities of Economics Referring to Future Needs : 10th Slovak-Polish-Ukrainian Scientific Seminar, November 4-7, 2003, Svätý Jur, Slovakia",
pages = "133-144",
adress = "Bratislava",
publisher = "University of Economics in Bratislava",
year = "2003",
isbn = "80-225-1914-6",
}
135
@article{UEK:2168246230,
author = "Marcin Salamaga",
title = "Decyzje wielostopniowe w warunkach niepełnej informacji",
journal = "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu",
number = "1006",
pages = "216-225",
adress = "",
year = "2003",
}
136
@misc{UEK:2168353328,
author = "Marcin Salamaga and and ",
title = "Optymalizacja wielocelowa w warunkach niepełnej informacji",
booktitle = "Przegląd Statystyczny",
number = "t. 49, z. 2",
pages = "175-176",
year = "2002",
}
137
@unpublished{UEK:2168260618,
author = "Sabina Denkowska and Marcin Salamaga and Kamil Fijorek and Andrzej Sokołowski",
title = "Realne koalicje w polskim parlamencie 2007-2011",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2011",
}
138
@unpublished{UEK:2168282537,
author = "Sabina Denkowska and Marcin Salamaga and Kamil Fijorek",
title = "Metody statystyczne jako narzędzie analiz społeczno-ekonomicznych. Cz. 4, Rozkłady miar podobieństwa podziału zbioru skończonego",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2010",
}
139
@unpublished{UEK:2168219080,
author = "Andrzej Sokołowski and Sabina Denkowska and Marcin Salamaga and Kamil Fijorek",
title = "Rozkłady odległości generowane przez wybrane wielowymiarowe rozkłady prawdopodobieństwa",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2009",
}
140
@unpublished{UEK:2162223948,
author = "Sabina Denkowska and Marcin Salamaga and Agnieszka Pasztyła",
title = "[Metody statystyczne jako narzędzie analiz społeczno-ekonomicznych], Statystyczna analiza transakcji na rynku mieszkaniowym w Krakowie w latach 2004-2007",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2007",
}
141
@unpublished{UEK:2168274203,
author = "Barbara Podolec and Paweł Ulman and Agnieszka Walicka and Marcin Salamaga",
title = "Metody statystyczne w analizie wydatków gospodarstw domowych",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2004",
}
142
@unpublished{UEK:2168264588,
author = "Henryk Baranek and Agnieszka Pasztyła and Marcin Salamaga and Daniel Kosiorowski",
title = "Statystyczne metody analizy koszyka zakupów klientów supermarketów",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2004",
}
143
@unpublished{UEK:2168325741,
author = "Andrzej Sokołowski and Henryk Baranek and Daniel Kosiorowski and Agnieszka Pasztyła and Marcin Salamaga",
title = "Ranking obiektów wielocechowych w ujęciu statystycznym",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2004",
}
144
@unpublished{UEK:2168274199,
author = "Agnieszka Pasztyła and Marcin Salamaga",
title = "Metodologiczne aspekty analizy struktury gospodarstw domowych",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2003",
}
145
@unpublished{UEK:2168264586,
author = "Daniel Kosiorowski and Marcin Salamaga",
title = "Statystyczne modelowanie zachowań klientów w supermarkecie",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2002",
}
146
@unpublished{UEK:2168284535,
author = "Kinga Szymanowicz and Daniel Kosiorowski and Marcin Salamaga",
title = "Statystyczna analiza kształtowania się kursów walut na polskim rynku walutowym",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2001",
}
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID