Publications of the selected author
1

Title:
Pandemia Covid-19 a sytuacja imigrantów w Krakowie
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2020
Physical description:
98 s.: il.
Notes:
Streszcz., summ., Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168355242
report
2

Title:
Wieloreligijny Kraków a procesy migracyjne
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2020
Physical description:
125 s.: il.
Notes:
Streszcz., summ., Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168355232
report
3

Title:
What Role for Culture in the Age of Sustainable Development? UNESCO's Advocacy in the 2030 Agenda Negotiations
Source:
International Journal of Cultural Policy. - vol. 26, iss. 3 (2020) , s. 312-327. - Summ. - Bibliogr.
2019 list:
140.00 pkt
:
:
Nr:
2168329145
article
4

Title:
Cultural Heritage and Development : UNESCO's New Paradigm in a Changing Geopolitical Context
Source:
Third World Quarterly. - vol. 40, iss. 9 (2019) , s. 1593-1612. - Summ. - Bibliogr.
2019 list:
100.00 pkt
:
:
Nr:
2168334417
article
5

Title:
Wątki ekologiczne w tureckim islamie na przykładzie myśli Saida Nursiego = Ecological Themes in Turkish Islam Based on the Thought of Said Nursi
Source:
The World of Islam in Research Perspectives of Oriental Studies and Political Science. Vol. 2, Society = Świat islamu w perspektywie badań orientalistycznych i politologicznych. T. 2, ^Społeczeństwo / eds. Michał Dahl, Paweł Hanczewski, Magdalena Lewicka - Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2019, s. 211-223. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-8180-043-3
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168343253
chapter in monograph
6

Author:
Romana Paszkowska , David Devins , Andrea Madarasi-Szirmai , Krisztina Németh , Dobrosława Wiktor-Mach
Title:
FAME-Family Business Sustainability and Growth. Module 4, Transition Issues
Publisher address:
Kraków: , 2018
Physical description:
189 s.: il.; 28 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-615-5607-56-1
Access mode:
Nr:
2168334413
textbook
7

Title:
Religious Revival and Secularism in Post-Soviet Azerbaijan
Publisher address:
Berlin: Walter de Gruyter (Sciendo), 2017
Physical description:
XV, 228 s.: il; 23 cm
Series:
(Religion and Society ; vol. 71)
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-3-11-053462-7 ; 978-3-11-053646-1
Level I:
120.00 pkt
Nr:
2168320015
monograph
8

Title:
Transformacja miasta i jego wizerunku na podstawie kultury : studium tureckiego Eskişehiru = Urban Transformation and a Change of a City Image Through Culture : the Case of Turkish Eskişehir
Source:
Zarządzanie w Kulturze = Culture Management. - t. 18, nr 2 (2017) , s. 95-112. - Summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 14.00 pkt
Nr:
2168320011
article
9

Title:
Rola UNESCO w ochronie dziedzictwa kulturowego w konfliktach zbrojnych = The Role of UNESCO in the Protection of Cultural Heritage in Armed Conflicts
Source:
Horyzonty Polityki = Horizons of Politics / red. Marcin KĘDZIERSKI. - vol. 8, nr 24 (2017) , s. 29-51. - Tytuł numeru: Globalne dobra publiczne - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168319919
article
See main document
10

Title:
Religious Pluralism and the State of Azerbaijan
Source:
Religion, Society and Economic Issues in the Islamic World / ed. Rafał Ożarowski, Sylwester Gardocki - Warszawa: Rambler Press, 2017, s. 147-167
ISBN:
978-83-62751-63-1
Access mode:
Nr:
2168324093
chapter in monograph
11

Title:
Changing Society with a Bottom-Up Approach : "Civil Islam" in Turkey
Source:
Kultura i Polityka / red. tomu Konrad PĘDZIWIATR, red. nacz. Clarinda Calma. - nr 19 (2016) , s. 75-86. - Tytuł numeru: Migracje w cieniu przemian w krajach MENA - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 8.00 pkt
Nr:
2168312599
article
See main document
12

Title:
Polski głos w studiach nad rozwojem
Source:
Kurier UEK / [red. Piotr CZARNIECKI]2016. - nr [1] 7(68), s. 33. - Dostępny w World Wide Web
Access mode:
Nr:
2168343830
varia
See main document
13

Title:
Stereotypy w konflikcie między Armenią i Azerbejdżanem o Górski Karabach, w kontekście polityki zagranicznej UE
Source:
Przegląd Europejski = European Review. - nr 3 (41) (2016) , s. 138-159. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 14.00 pkt
Nr:
2168312673
article
14

Title:
Dziedzictwo kulturowe a rozwój : dylematy i wyzwania na przykładzie Turcji
Source:
Tożsamość i efektywność : w poszukiwaniu mechanizmów zrównoważonego rozwoju / red. nauk. Katarzyna Jarecka-Stępień, Aleksander SURDEJ - Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2016, s. 231-253. - Streszcz.
ISBN:
978-83-8019-542-4
Nr:
2168310639
chapter in monograph
See main document
15

Title:
Remembering Warsaw's Jewish Community Through Heritage Conservation
Source:
State of the World's Minorities and Indigenous Peoples 2015 : Focus on Cities / ed. Peter Grant - London: Minority Rights Group International, 2015, s. 217-218
Series:
(Events of 2014)
ISBN:
978-1-907919-63-3
Access mode:
Nr:
2168301029
varia
16

Conference:
The 2nd Heritage Forum of Central Europe, Kraków, Polska, od 2013-06-11 do 2013-06-14
Title:
Cultural Resources and the Idea of the Creative City
Source:
The Limits of Heritage : the 2nd Heritage Forum of Central Europe / ed. by Katarzyna Jagodzińska, Jacek PURCHLA - Kraków: International Cultural Centre, 2015, s. 454-468
ISBN:
978-83-63463-32-8
Nr:
2168301035
chapter in conference materials
See main document
17

Title:
Review - Doing this is Great! Dir. and prod. Kadri Koop. 11 mns. Chinese with English subs. 2013. Vimeo
Source:
Anthropology of the Contemporary Middle East and Central Eurasia. - Vol. 3, no. 1 (2015) , s. 93-94
Nr:
2168301017
review
18

Conference:
Тhe idea of creative city. Тhe urban policy debate, Kraków, Polska, od 2013-10-17 do 2013-10-18
Title:
The Idea of Creative City : the Urban Policy Debate
, Radwański Piotr
Publisher address:
Kocani: European Scientific Institute, 2014
Physical description:
[196 s.]: il.; [24 cm]
Notes:
Streszcz. w jęz. ang. przy ref., Bibliogr. przy ref.
ISBN:
978-608-4642-18-3
Access mode:
Nr:
2168282901
conference materials
See related chapters
19

Title:
Ewolucja podejścia Międzynarodowej Organizacji Pracy do problemu zatrudnienia dzieci = Evolving Approach of the International Labour Organization Towards the Child Labour Problem
Source:
Stosunki Międzynarodowe = International Relations. - nr 1 (t. 49) (2014) , s. 87-101. - Summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168292305
article
20

Author:
Dobrosława Wiktor-Mach , Piotr Radwański
Title:
Clashing Theory with Practice : Introduction
Source:
The Idea of Creative City : the Urban Policy Debate / ed. Dobrosława WIKTOR-MACH, Piotr Radwański - Kocani: European Scientific Institute, 2014, s. 1-4
ISBN:
978-608-4642-18-3
Access mode:
Nr:
2168282911
preface / summary
See main document
21

Title:
Renata Włoch, Polityka integracji muzułmanów we Francji i Wielkiej Brytanii, Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, 2011, s. 354
Source:
Studia Migracyjne - Przegląd Polonijny. - R. 39, z. 4 (2013) , s. 119-123. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
c
Nr:
2168312229
review
22

Title:
Miasto kreatywne : konferencja Katedry Studiów Europejskich i Klubu Jagiellońskiego
Source:
Kurier UEK / [red. Piotr CZARNIECKI]. - nr 5 (57) (2013) , s. 14
Access mode:
Nr:
2168281861
unreviewed article
See main document
23

Title:
Erik Bleich (ed.), Muslims and the State in the Post-9/11 West
Source:
International Sociology. - Vol. 27, iss. 2 (2012) , s. 256-259
Ministerial journal list:
a
Nr:
2168323051
review
24

Title:
Regulacje pracy dzieci na świecie : debata wokół zachodniocentrycznego uniwersalizmu
Source:
Regulacje społeczne a perspektywy rozwoju państw nisko rozwiniętych (Least Developed Countries - LDC) / kier. Aleksander SURDEJ2012, s. 79-107 - Bibliogr.
Signature:
NP-1410/Magazyn
Nr:
2168272500
chapter in unpublished scientific work
See main document
25

Title:
Measuring Muslims : the Problems of Religiosity and Intra-Religious Diversity
Source:
Annual Review of the Sociology of Religion : New Methods in the Sociology of Religion / ed. Luigi Berzano, Ole Riis - Leiden ; Boston: BRILL, 2012, s. 207-227 - Bibliogr.
Series:
(Annual Review of the Sociology of Religion ; vol. 3)
ISBN:
978-90-04-17603-9 ; 978-90-474-2947-8
Nr:
2168323037
chapter in monograph
26

Title:
Leadership niewidzialny - wykład Massimiliano Caldiego
Source:
Kurier UEK / [red. Małgorzata STRAKOWSKA-SZCZUREK, Łukasz SALWAROWSKI]. - nr 6 (45) (2011) , s. 16-17. - Dostępny w World Wide Web
Access mode:
Nr:
2168275361
unreviewed article
See main document
27

Title:
On Secularization, Modernity and Islamic Revival in the Post-Soviet Context
Source:
Polish Sociological Review. - nr 3 (175) (2011) , s. 393-409. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
a 13.00 pkt
:
:
Nr:
2168323035
article
28

Title:
Internet a kapitał społeczny
Source:
Zeszyt Naukowy Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie. - 22 (2011) , s. 157-172. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Series:
(Socjologia ; nr 5)
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2168228338
article
29

Title:
Życie codzienne w Baku
Publisher address:
Warszawa: Wydawnictwo Akademickie DIALOG, 2011
Physical description:
93, [2] s., [16] s. tabl.: il. kolor.; 21 cm.
Series:
(Życie Codzienne w...)
ISBN:
978-83-61203-60-5
Access mode:
Nr:
2168323031
book
30

Title:
Competing Islamic Traditions : an Anthropological Perspective
Promotor:
Flis Maria
Publisher address:
Cracow: , 2010
Physical description:
181 k.: il.; 30 cm
Series:
(Życie Codzienne w...)
Notes:
Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168323033
doctoral dissertation
31

Title:
Religious Pluralism among Muslims in Azerbaijan
Source:
Azerbaijan in the World : ADA Biweekly Newsletter. - Vol. 3, no. 9 (2010) , s. 1-3 - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168323039
unreviewed article
32

Title:
O Europie i islamie z perspektywy koncepcji tradycji dyskursywnych = On Europe and Islam - a Discursive Traditions Approach
Source:
Forum Europejskie. - nr 16 (2009) , s. 101-116. - Streszcz., streszcz. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168323041
unreviewed article
33

Title:
Competing Islamic Traditions in the Caucasus
Source:
Caucasian Review of International Affairs (CRIA). - Vol. 3(1) (2009) , s. 63-69. - Summ.
Access mode:
Nr:
2168323045
unreviewed article
34

Title:
Przedsiębiorczość i korzyści społeczne : identyfikacja dobrych praktyk w ekonomii społecznej
Publisher address:
[Kraków]: [Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego], 2008
Physical description:
54 s.: il; 24 cm
Series:
(Ekonomia Społeczna. Teksty ; 6)
Notes:
Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168247734
publishing series
35

Title:
European Islam : the Case of Polish Tatars
Source:
Hemispheres : Studies on Cultures and Societies. - no. 23 (2008) , s. 135-146. - Summ.
Access mode:
Nr:
2168323049
article
36

Title:
Muslim Organizations in Poland
Source:
ISIM Review. - 22 (2008) , s. 34-35
Access mode:
Nr:
2168323043
unreviewed article
1
Pandemia Covid-19 a sytuacja imigrantów w Krakowie / Jan BRZOZOWSKI, Karol KACZOROWSKI, Konrad PĘDZIWIATR, Dobrosława WIKTOR-MACH. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2020. - 98 s. : il. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://owim.uek.krakow.pl/wp-content/uploads/user-files/reports/OWIM_Raport_Migranci_COVIDrevised.pdf
2
Wieloreligijny Kraków a procesy migracyjne / Konrad PĘDZIWIATR, Patrycja Trzeszczyńska, Dobrosława WIKTOR-MACH. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2020. - 125 s. : il. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://owim.uek.krakow.pl/wp-content/uploads/user-files/reports/Wieloreligijny%20Krako%CC%81w%20a%20procesy%20migracyjne%20FINALrev30.03.21.pdf
3
What Role for Culture in the Age of Sustainable Development? UNESCO's Advocacy in the 2030 Agenda Negotiations / Dobrosława WIKTOR-MACH // International Journal of Cultural Policy. - vol. 26, iss. 3 (2020), s. 312-327. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1028-6632
4
Cultural Heritage and Development : UNESCO's New Paradigm in a Changing Geopolitical Context / Dobrosława WIKTOR-MACH // Third World Quarterly. - vol. 40, iss. 9 (2019), s. 1593-1612. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0143-6597
5
Wątki ekologiczne w tureckim islamie na przykładzie myśli Saida Nursiego = Ecological Themes in Turkish Islam Based on the Thought of Said Nursi / Dobrosława WIKTOR-MACH // W: The World of Islam in Research Perspectives of Oriental Studies and Political Science. Vol. 2, Society = Świat islamu w perspektywie badań orientalistycznych i politologicznych. T. 2, ^Społeczeństwo / eds. Michał Dahl, Paweł Hanczewski, Magdalena Lewicka. - Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2019. - S. 211-223. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-8180-043-3
6
FAME-Family Business Sustainability and Growth. Module 4, Transition Issues / Romana PASZKOWSKA, David Devins, Andrea Madarasi-Szirmai, Krisztina Németh, Dobrosława WIKTOR-MACH. - Kraków, 2018. - 189 s. : il. ; 28 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-615-5607-56-1. - Pełny tekst: https://www.fame-programme.eu/attachments/article/212/FAME_IO5_Module%204_Module%20Handbook.pdf
7
Religious Revival and Secularism in Post-Soviet Azerbaijan / Dobrosława WIKTOR-MACH. - Berlin : De Gruyter, 2017. - XV, 228 s. : il ; 23 cm. - Bibliogr. - (Religion and Society, ISSN 1437-5370 ; vol. 71). - ISBN 978-3-11-053462-7 ; 978-3-11-053646-1
8
Transformacja miasta i jego wizerunku na podstawie kultury : studium tureckiego Eskişehiru = Urban Transformation and a Change of a City Image Through Culture : the Case of Turkish Eskişehir / Dobrosława WIKTOR-MACH // Zarządzanie w Kulturze = Culture Management. - t. 18, nr 2 (2017), s. 95-112. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.ejournals.eu/Zarzadzanie-w-Kulturze/Tom-18-2017/18-2-2017/art/9894/. - ISSN 1896-8201
9
Rola UNESCO w ochronie dziedzictwa kulturowego w konfliktach zbrojnych = The Role of UNESCO in the Protection of Cultural Heritage in Armed Conflicts / Dobrosława WIKTOR-MACH // Horyzonty Polityki = Horizons of Politics / red. Marcin KĘDZIERSKI. - vol. 8, nr 24 (2017), s. 29-51. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Globalne dobra publiczne. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://horyzonty.ignatianum.edu.pl/index.php/HP/article/download/1083/1277. - ISSN 2082-5897
10
Religious Pluralism and the State of Azerbaijan / Dobrosława WIKTOR-MACH // W: Religion, Society and Economic Issues in the Islamic World / ed. Rafał Ożarowski, Sylwester Gardocki. - Warszawa: Rambler Press, 2017. - S. 147-167. - ISBN 978-83-62751-63-1. - Pełny tekst: http://ptsm.edu.pl/wp-content/uploads/2018/01/dobroslawa-wiktor-mach.pdf
11
Changing Society with a Bottom-Up Approach : "Civil Islam" in Turkey / Dobrosława WIKTOR-MACH // Kultura i Polityka / red. tomu Konrad PĘDZIWIATR, red. nacz. Clarinda Calma. - nr 19 (2016), s. 75-86. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Migracje w cieniu przemian w krajach MENA. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.wse.krakow.pl/pl/nauka-i-badania/kip/archiwum-kip/download/1027_89e6446727c32cd5c89d7d3eb0a6a559. - ISSN 1899-4466
12
Polski głos w studiach nad rozwojem / Dobrosława WIKTOR-MACH // Kurier UEK / [red. Piotr CZARNIECKI]. - nr [1] 7(68) (2016), s. 33. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_7_68_marzec_16. - ISSN 1689-7757
13
Stereotypy w konflikcie między Armenią i Azerbejdżanem o Górski Karabach, w kontekście polityki zagranicznej UE / Dobrosława WIKTOR-MACH // Przegląd Europejski = European Review. - nr 3 (41) (2016), s. 138-159. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://przegladeuropejski.wnpism.uw.edu.pl/zasoby/pliki/41/7-Wiktor.pdf. - ISSN 1641-2478
14
Dziedzictwo kulturowe a rozwój : dylematy i wyzwania na przykładzie Turcji / Dobrosława WIKTOR-MACH // W: Tożsamość i efektywność : w poszukiwaniu mechanizmów zrównoważonego rozwoju / red. nauk. Katarzyna Jarecka-Stępień, Aleksander SURDEJ. - Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2016. - S. 231-253. - Streszcz. - ISBN 978-83-8019-542-4
15
Remembering Warsaw's Jewish Community Through Heritage Conservation / Dobrosława WIKTOR-MACH // W: State of the World's Minorities and Indigenous Peoples 2015 : Focus on Cities / ed. Peter Grant. - London : Minority Rights Group International, 2015. - (Events of 2014). - S. 217-218. - ISBN 978-1-907919-63-3. - Pełny tekst: http://minorityrights.org/wp-content/uploads/2015/07/MRG-state-of-the-worlds-minorities-2015-FULL-TEXT.pdf#page=217&view=Fit
16
Cultural Resources and the Idea of the Creative City / Dobrosława WIKTOR-MACH // W: The Limits of Heritage : the 2nd Heritage Forum of Central Europe / ed. by Katarzyna Jagodzińska, Jacek PURCHLA. - Kraków: International Cultural Centre, 2015. - S. 454-468. - ISBN 978-83-63463-32-8
17
Review - Doing this is Great! Dir. and prod. Kadri Koop. 11 mns. Chinese with English subs. 2013. Vimeo / Dobrosława WIKTOR-MACH // Anthropology of the Contemporary Middle East and Central Eurasia. - Vol. 3, no. 1 (2015), s. 93-94. - Rec. pracy: Doing this is Great! Dir. and prod. Kadri Koop. 11 mns. Chinese with English subs. 2013. Vimeo
18
The Idea of Creative City : the Urban Policy Debate / ed. by Dobrosława WIKTOR-MACH and Piotr Radwański. - Kocani : European Scientific Institute, 2014. - [196 s.] : il. ; [24 cm]. - Streszcz. w jęz. ang. przy ref. - Bibliogr. przy ref. - ISBN 978-608-4642-18-3. - Pełny tekst: http://eujournal.org/files/journals/1/books/Cracow2013.pdf
19
Ewolucja podejścia Międzynarodowej Organizacji Pracy do problemu zatrudnienia dzieci = Evolving Approach of the International Labour Organization Towards the Child Labour Problem / Dobrosława WIKTOR-MACH // Stosunki Międzynarodowe = International Relations. - nr 1 (t. 49) (2014), s. 87-101. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0209-0961
20
Clashing Theory with Practice : Introduction / Dobrosława WIKTOR-MACH, Piotr Radwański // W: The Idea of Creative City : the Urban Policy Debate / ed. Dobrosława WIKTOR-MACH, Piotr Radwański. - Kocani: European Scientific Institute, 2014. - S. 1-4. - ISBN 978-608-4642-18-3. - Pełny tekst: http://eujournal.org/files/journals/1/books/Cracow2013.pdf
21
Renata Włoch, Polityka integracji muzułmanów we Francji i Wielkiej Brytanii, Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, 2011, s. 354 / Dobrosława WIKTOR-MACH // Studia Migracyjne - Przegląd Polonijny. - R. 39, z. 4 (2013), s. 119-123. - Rec. pracy: Włoch Renata, Polityka integracji muzułmanów we Francji i Wielkiej Brytanii. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, 2011. S. 354. - Pełny tekst: www.kbnm.pan.pl/images/pdf/WIKTOR-MACH_MS_4-2013-9.pdf. - ISSN 2081-4488
22
Miasto kreatywne : konferencja Katedry Studiów Europejskich i Klubu Jagiellońskiego / Dobrosława WIKTOR-MACH // Kurier UEK / [red. Piotr CZARNIECKI]. - nr 5 (57) (2013), s. 14. - Pełny tekst: http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_57_www. - ISSN 1689-7757
23
Erik Bleich (ed.), Muslims and the State in the Post-9/11 West / Dobrosława WWIKTOR-MACH // International Sociology. - Vol. 27, iss. 2 (2012), s. 256-259. - Rec. pracy: Erik Bleich (ed.), Muslims and the State in the Post-9/11 West. - ISSN 0268-5809
24
Regulacje pracy dzieci na świecie : debata wokół zachodniocentrycznego uniwersalizmu / Dobrosława WIKTOR-MACH // W: Regulacje społeczne a perspektywy rozwoju państw nisko rozwiniętych (Least Developed Countries - LDC) / kier. Aleksander SURDEJ. - (2012), s. 79-107. - Bibliogr.
25
Measuring Muslims : the Problems of Religiosity and Intra-Religious Diversity / Dobrosława Wiktor-Mach // W: Annual Review of the Sociology of Religion : New Methods in the Sociology of Religion / ed. Luigi Berzano, Ole Riis. - Leiden ; Boston: BRILL, 2012. - (Annual Review of the Sociology of Religion, ISSN 1877-5233 ; vol. 3). - S. 207-227. - Bibliogr. - ISBN 978-90-04-17603-9 ; 978-90-474-2947-8. - Pełny tekst: http://th.if.uj.edu.pl/~mach/arsr.pdf
26
Leadership niewidzialny - wykład Massimiliano Caldiego / Dobrosława WIKTOR-MACH // Kurier UEK / [red. Małgorzata STRAKOWSKA-SZCZUREK, Łukasz SALWAROWSKI]. - nr 6 (45) (2011), s. 16-17. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_listopad_www. - ISSN 1689-7757
27
On Secularization, Modernity and Islamic Revival in the Post-Soviet Context / Dobrosława Wiktor-Mach // Polish Sociological Review. - nr 3 (175) (2011), s. 393-409. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.academia.edu/3152360/On_Secularization_Modernity_and_Islamic_Revival_in_the_Post-Soviet_Context. - ISSN 1231-1413
28
Internet a kapitał społeczny / Dobrosława WIKTOR-MACH // Zeszyt Naukowy Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie. - (Socjologia ; nr 5). - 22 (2011), s. 157-172. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISSN 1897-659X
29
Życie codzienne w Baku / Dobrosława Wiktor-Mach. - Warszawa : Wydawnictwo Akademickie DIALOG, 2011. - 93, [2] s., [16] s. tabl. : il. kolor. ; 21 cm. - (Życie Codzienne w). - ISBN 978-83-61203-60-5
30
Competing Islamic Traditions : an Anthropological Perspective / Dobrosława Wiktor-Mach ; . - Cracow : , 2010. - 181 k. : il. ; 30 cm. - Promotor: Maria Flis. - Bibliogr. - Życie Codzienne w
31
Religious Pluralism among Muslims in Azerbaijan / Dobrosława Wiktor-Mach // Azerbaijan in the World : ADA Biweekly Newsletter. - Vol. 3, no. 9 (2010), s. 1-3. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://biweekly.ada.edu.az/vol_3_no_9/Religious_pluralism_among_Muslims_in_Azerbaijan.htm#http://biweekly.ada.edu.az/upload/ADA%20Biweekly_Vol.%203_No.%209.pdf
32
O Europie i islamie z perspektywy koncepcji tradycji dyskursywnych = On Europe and Islam - a Discursive Traditions Approach / Dobrosława Wiktor-Mach // Forum Europejskie. - nr 16 (2009), s. 101-116. - Streszcz., streszcz. - Bibliogr. - ISSN 1641-3113
33
Competing Islamic Traditions in the Caucasus / Dobrosława Wiktor-Mach // Caucasian Review of International Affairs (CRIA). - Vol. 3(1) (2009), s. 63-69. - Summ. - Pełny tekst: http://www.cria-online.org/6_6.html. - ISSN 1865-6773
34
Przedsiębiorczość i korzyści społeczne : identyfikacja dobrych praktyk w ekonomii społecznej / Anna KARWIŃSKA, Dobrosława WIKTOR. - [Kraków] : [Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego], 2008. - 54 s. : il ; 24 cm. - Bibliogr. - (Ekonomia Społeczna. Teksty ; 6). - Pełny tekst: http://es.teksty.ekonomiaspoleczna.pl/pdf/2008_6_es_teksty.pdf#zoom=100
35
European Islam : the Case of Polish Tatars / Dobrosława Wiktor-Mach // Hemispheres : Studies on Cultures and Societies. - no. 23 (2008), s. 135-146. - Summ. - Pełny tekst: http://www.academia.edu/3152364/European_Islam._The_Case_of_Polish_Tatars. - ISSN 0239-8818
36
1
Brzozowski J., Kaczorowski K., Pędziwiatr K., Wiktor-Mach D., (2020), Pandemia Covid-19 a sytuacja imigrantów w Krakowie, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 98 s.
2
Pędziwiatr K., Trzeszczyńska P., Wiktor-Mach D., (2020), Wieloreligijny Kraków a procesy migracyjne, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 125 s.
3
Wiktor-Mach D., (2020), What Role for Culture in the Age of Sustainable Development? UNESCO's Advocacy in the 2030 Agenda Negotiations, "International Journal of Cultural Policy", vol. 26, iss. 3, s. 312-327.
4
Wiktor-Mach D., (2019), Cultural Heritage and Development : UNESCO's New Paradigm in a Changing Geopolitical Context, "Third World Quarterly", vol. 40, iss. 9, s. 1593-1612.
5
Wiktor-Mach D., (2019), Wątki ekologiczne w tureckim islamie na przykładzie myśli Saida Nursiego. [W:] Dahl M., Hanczewski P., Lewicka M. (red.), The World of Islam in Research Perspectives of Oriental Studies and Political Science. Vol. 2, Society, Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, s. 211-223.
6
Paszkowska R., Devins D., Madarasi-Szirmai A., Németh K., Wiktor-Mach D., (2018), FAME-Family Business Sustainability and Growth. Module 4, Transition Issues, Kraków : , 189 s.
7
Wiktor-Mach D., (2017), Religious Revival and Secularism in Post-Soviet Azerbaijan, (Religion and Society, vol. 71), Berlin : De Gruyter, XV, 228 s.
8
Wiktor-Mach D., (2017), Transformacja miasta i jego wizerunku na podstawie kultury : studium tureckiego Eskişehiru, "Zarządzanie w Kulturze", t. 18, nr 2, s. 95-112; http://www.ejournals.eu/Zarzadzanie-w-Kulturze/Tom-18-2017/18-2-2017/art/9894/
9
Wiktor-Mach D., (2017), Rola UNESCO w ochronie dziedzictwa kulturowego w konfliktach zbrojnych, "Horyzonty Polityki", vol. 8, nr 24, s. 29-51; https://horyzonty.ignatianum.edu.pl/index.php/HP/article/download/1083/1277
10
Wiktor-Mach D., (2017), Religious Pluralism and the State of Azerbaijan. [W:] Ożarowski R., Gardocki S. (red.), Religion, Society and Economic Issues in the Islamic World, Warszawa : Rambler Press, s. 147-167.
11
Wiktor-Mach D., (2016), Changing Society with a Bottom-Up Approach : "Civil Islam" in Turkey, "Kultura i Polityka", nr 19, s. 75-86; http://www.wse.krakow.pl/pl/nauka-i-badania/kip/archiwum-kip/download/1027_89e6446727c32cd5c89d7d3eb0a6a559
12
Wiktor-Mach D., (2016), Polski głos w studiach nad rozwojem, "Kurier UEK", nr [1] 7(68), s. 33; https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_7_68_marzec_16
13
Wiktor-Mach D., (2016), Stereotypy w konflikcie między Armenią i Azerbejdżanem o Górski Karabach, w kontekście polityki zagranicznej UE, "Przegląd Europejski", nr 3 (41), s. 138-159; http://przegladeuropejski.wnpism.uw.edu.pl/zasoby/pliki/41/7-Wiktor.pdf
14
Wiktor-Mach D., (2016), Dziedzictwo kulturowe a rozwój : dylematy i wyzwania na przykładzie Turcji. [W:] Jarecka-Stępień K., Surdej A. (red.), Tożsamość i efektywność : w poszukiwaniu mechanizmów zrównoważonego rozwoju, Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, s. 231-253.
15
Wiktor-Mach D., (2015), Remembering Warsaw's Jewish Community Through Heritage Conservation. [W:] Grant P. (red.), State of the World's Minorities and Indigenous Peoples 2015 : Focus on Cities, London : Minority Rights Group International, s. 217-218.
16
Wiktor-Mach D., (2015), Cultural Resources and the Idea of the Creative City. [W:] Jagodzińska K., Purchla J. (red.), The Limits of Heritage : the 2nd Heritage Forum of Central Europe, Kraków : International Cultural Centre, s. 454-468.
17
Wiktor-Mach D., (2015), Review - Doing this is Great! Dir. and prod. Kadri Koop. 11 mns. Chinese with English subs. 2013. Vimeo, "Anthropology of the Contemporary Middle East and Central Eurasia", Vol. 3, no. 1, s. 93-94.
18
Wiktor-Mach D., Radwański P. (red.), (2014), The Idea of Creative City: the Urban Policy Debate, Kocani : European Scientific Institute, [196 s.]
19
Wiktor-Mach D., (2014), Ewolucja podejścia Międzynarodowej Organizacji Pracy do problemu zatrudnienia dzieci, "Stosunki Międzynarodowe", nr 1 (t. 49), s. 87-101.
20
Wiktor-Mach D., Radwański P., (2014), Clashing Theory with Practice : Introduction. [W:] Wiktor-Mach D., Radwański P. (red.), The Idea of Creative City : the Urban Policy Debate, Kocani : European Scientific Institute, s. 1-4.
21
Wiktor-Mach D., (2013), Renata Włoch, Polityka integracji muzułmanów we Francji i Wielkiej Brytanii, Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, 2011, s. 354, "Studia Migracyjne - Przegląd Polonijny", R. 39, z. 4, s. 119-123; www.kbnm.pan.pl/images/pdf/WIKTOR-MACH_MS_4-2013-9.pdf
22
Wiktor-Mach D., (2013), Miasto kreatywne : konferencja Katedry Studiów Europejskich i Klubu Jagiellońskiego, "Kurier UEK", nr 5 (57), s. 14; http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_57_www
23
Wiktor-Mach D., (2012), Erik Bleich (ed.), Muslims and the State in the Post-9/11 West, "International Sociology", Vol. 27, iss. 2, s. 256-259.
24
Wiktor-Mach D., (2012), Regulacje pracy dzieci na świecie : debata wokół zachodniocentrycznego uniwersalizmu. [W:] Surdej A. (kierownik tematu), Regulacje społeczne a perspektywy rozwoju państw nisko rozwiniętych (Least Developed Countries - LDC), s. 79-107.
25
Wiktor-Mach D., (2012), Measuring Muslims : the Problems of Religiosity and Intra-Religious Diversity. [W:] Berzano L., Riis O. (red.), Annual Review of the Sociology of Religion : New Methods in the Sociology of Religion (Annual Review of the Sociology of Religion; vol. 3), Leiden ; Boston : BRILL, s. 207-227.
26
Wiktor-Mach D., (2011), Leadership niewidzialny - wykład Massimiliano Caldiego, "Kurier UEK", nr 6 (45), s. 16-17; http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_listopad_www
27
Wiktor-Mach D., (2011), On Secularization, Modernity and Islamic Revival in the Post-Soviet Context, "Polish Sociological Review", nr 3 (175), s. 393-409; http://www.academia.edu/3152360/On_Secularization_Modernity_and_Islamic_Revival_in_the_Post-Soviet_Context
28
Wiktor-Mach D., (2011), Internet a kapitał społeczny, "Zeszyt Naukowy Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie", 22, s. 157-172.
29
Wiktor-Mach D., (2011), Życie codzienne w Baku, Warszawa : Wydawnictwo Akademickie DIALOG, 93, [2] s., [16] s. tabl.
30
Wiktor-Mach D., (2010), Competing Islamic Traditions: an Anthropological Perspective, Prom. Flis M., Cracow : , 181 k.
31
Wiktor-Mach D., (2010), Religious Pluralism among Muslims in Azerbaijan, "Azerbaijan in the World : ADA Biweekly Newsletter", Vol. 3, no. 9, s. 1-3; http://biweekly.ada.edu.az/vol_3_no_9/Religious_pluralism_among_Muslims_in_Azerbaijan.htm#http://biweekly.ada.edu.az/upload/ADA%20Biweekly_Vol.%203_No.%209.pdf
32
Wiktor-Mach D., (2009), O Europie i islamie z perspektywy koncepcji tradycji dyskursywnych, "Forum Europejskie", nr 16, s. 101-116.
33
Wiktor-Mach D., (2009), Competing Islamic Traditions in the Caucasus, "Caucasian Review of International Affairs (CRIA)", Vol. 3(1), s. 63-69; http://www.cria-online.org/6_6.html
34
Karwińska A., Wiktor D., (2008), Przedsiębiorczość i korzyści społeczne: identyfikacja dobrych praktyk w ekonomii społecznej, [Kraków] : [Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego], 54 s.
35
Wiktor-Mach D., (2008), European Islam : the Case of Polish Tatars, "Hemispheres : Studies on Cultures and Societies", no. 23, s. 135-146; http://www.academia.edu/3152364/European_Islam._The_Case_of_Polish_Tatars
36
Wiktor-Mach D., (2008), Muslim Organizations in Poland, "ISIM Review", 22, s. 34-35; https://openaccess.leidenuniv.nl/bitstream/handle/1887/17256/ISIM_22_Muslim_Organizations_in_Poland.pdf.;jsessionid=BD49112984B4EF53053CCFF3C44C5405?sequence=1#https://openaccess.leidenuniv.nl/bitstream/handle/1887/13292/ISIM-RV-22-DEF-LOWRES.pdf?sequence=1
1
@misc{UEK:2168355242,
author = "Jan Brzozowski and Karol Kaczorowski and Konrad Pędziwiatr and Dobrosława Wiktor-Mach",
title = "Pandemia Covid-19 a sytuacja imigrantów w Krakowie",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2020",
url = {https://owim.uek.krakow.pl/wp-content/uploads/user-files/reports/OWIM_Raport_Migranci_COVIDrevised.pdf},
}
2
@misc{UEK:2168355232,
author = "Konrad Pędziwiatr and Patrycja Trzeszczyńska and Dobrosława Wiktor-Mach",
title = "Wieloreligijny Kraków a procesy migracyjne",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2020",
url = {https://owim.uek.krakow.pl/wp-content/uploads/user-files/reports/Wieloreligijny%20Krako%CC%81w%20a%20procesy%20migracyjne%20FINALrev30.03.21.pdf},
}
3
@article{UEK:2168329145,
author = "Dobrosława Wiktor-Mach",
title = "What Role for Culture in the Age of Sustainable Development? UNESCO's Advocacy in the 2030 Agenda Negotiations",
journal = "International Journal of Cultural Policy",
number = "vol. 26, iss. 3",
pages = "312-327",
year = "2020",
doi = {http://dx.doi.org/10.1080/10286632.2018.1534841},
url = {},
}
4
@article{UEK:2168334417,
author = "Dobrosława Wiktor-Mach",
title = "Cultural Heritage and Development : UNESCO's New Paradigm in a Changing Geopolitical Context",
journal = "Third World Quarterly",
number = "vol. 40, iss. 9",
pages = "1593-1612",
year = "2019",
doi = {http://dx.doi.org/10.1080/01436597.2019.1604131},
url = {},
}
5
@inbook{UEK:2168343253,
author = "Dobrosława Wiktor-Mach",
title = "Wątki ekologiczne w tureckim islamie na przykładzie myśli Saida Nursiego",
booktitle = "The World of Islam in Research Perspectives of Oriental Studies and Political Science. Vol. 2, Society",
pages = "211-223",
adress = "Toruń",
publisher = "Wydawnictwo Adam Marszałek",
year = "2019",
isbn = "978-83-8180-043-3",
}
6
@book{UEK:2168334413,
author = "Romana Paszkowska and David Devins and Andrea Madarasi-Szirmai and Krisztina Németh and Dobrosława Wiktor-Mach",
title = "FAME-Family Business Sustainability and Growth",
adress = "Kraków",
year = "2018",
url = {https://www.fame-programme.eu/attachments/article/212/FAME_IO5_Module%204_Module%20Handbook.pdf},
isbn = "978-615-5607-56-1",
}
7
@book{UEK:2168320015,
author = "Dobrosława Wiktor-Mach",
title = "Religious Revival and Secularism in Post-Soviet Azerbaijan",
adress = "Berlin",
publisher = "Walter de Gruyter (Sciendo)",
year = "2017",
doi = {http://dx.doi.org/10.1515/9783110536461},
url = {},
issn = "1437-5370",
isbn = "978-3-11-053462-7 ; 978-3-11-053646-1",
}
8
@article{UEK:2168320011,
author = "Dobrosława Wiktor-Mach",
title = "Transformacja miasta i jego wizerunku na podstawie kultury : studium tureckiego Eskişehiru",
journal = "Zarządzanie w Kulturze",
number = "t. 18, 2",
pages = "95-112",
year = "2017",
doi = {http://dx.doi.org/10.4467/20843976ZK.17.007.7099},
url = {http://www.ejournals.eu/Zarzadzanie-w-Kulturze/Tom-18-2017/18-2-2017/art/9894/},
}
9
@article{UEK:2168319919,
author = "Dobrosława Wiktor-Mach",
title = "Rola UNESCO w ochronie dziedzictwa kulturowego w konfliktach zbrojnych",
journal = "Horyzonty Polityki",
number = "vol. 8, 24",
pages = "29-51",
year = "2017",
doi = {http://dx.doi.org/10.17399/HP.2017.082402},
url = {https://horyzonty.ignatianum.edu.pl/index.php/HP/article/download/1083/1277},
}
10
@inbook{UEK:2168324093,
author = "Dobrosława Wiktor-Mach",
title = "Religious Pluralism and the State of Azerbaijan",
booktitle = "Religion, Society and Economic Issues in the Islamic World",
pages = "147-167",
adress = "Warszawa",
publisher = "Rambler Press",
year = "2017",
url = {http://ptsm.edu.pl/wp-content/uploads/2018/01/dobroslawa-wiktor-mach.pdf},
isbn = "978-83-62751-63-1",
}
11
@article{UEK:2168312599,
author = "Dobrosława Wiktor-Mach",
title = "Changing Society with a Bottom-Up Approach : Civil Islam in Turkey",
journal = "Kultura i Polityka",
number = "19",
pages = "75-86",
adress = "",
year = "2016",
url = {http://www.wse.krakow.pl/pl/nauka-i-badania/kip/archiwum-kip/download/1027_89e6446727c32cd5c89d7d3eb0a6a559},
}
12
@misc{UEK:2168343830,
author = "Dobrosława Wiktor-Mach",
title = "Polski głos w studiach nad rozwojem",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "[1] 7(68)",
pages = "33",
year = "2016",
url = {https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_7_68_marzec_16},
}
13
@article{UEK:2168312673,
author = "Dobrosława Wiktor-Mach",
title = "Stereotypy w konflikcie między Armenią i Azerbejdżanem o Górski Karabach, w kontekście polityki zagranicznej UE",
journal = "Przegląd Europejski",
number = "3 (41)",
pages = "138-159",
year = "2016",
url = {http://przegladeuropejski.wnpism.uw.edu.pl/zasoby/pliki/41/7-Wiktor.pdf},
}
14
@inbook{UEK:2168310639,
author = "Dobrosława Wiktor-Mach",
title = "Dziedzictwo kulturowe a rozwój : dylematy i wyzwania na przykładzie Turcji",
booktitle = "Tożsamość i efektywność : w poszukiwaniu mechanizmów zrównoważonego rozwoju",
pages = "231-253",
adress = "Toruń",
publisher = "Wydawnictwo Adam Marszałek",
year = "2016",
isbn = "978-83-8019-542-4",
}
15
@misc{UEK:2168301029,
author = "Dobrosława Wiktor-Mach",
title = "Remembering Warsaw's Jewish Community Through Heritage Conservation",
booktitle = "State of the World's Minorities and Indigenous Peoples 2015 : Focus on Cities",
pages = "217-218",
adress = "London",
publisher = "Minority Rights Group International",
year = "2015",
url = {http://minorityrights.org/wp-content/uploads/2015/07/MRG-state-of-the-worlds-minorities-2015-FULL-TEXT.pdf#page=217&view=Fit},
issn = "",
isbn = "978-1-907919-63-3",
}
16
@inbook{UEK:2168301035,
author = "Dobrosława Wiktor-Mach",
title = "Cultural Resources and the Idea of the Creative City",
booktitle = "The Limits of Heritage : the 2nd Heritage Forum of Central Europe",
pages = "454-468",
adress = "Kraków",
publisher = "International Cultural Centre",
year = "2015",
isbn = "978-83-63463-32-8",
}
17
@article{UEK:2168301017,
author = "Dobrosława Wiktor-Mach",
title = "Review - Doing this is Great! Dir. and prod. Kadri Koop. 11 mns. Chinese with English subs. 2013. Vimeo",
journal = "Anthropology of the Contemporary Middle East and Central Eurasia",
number = "Vol. 3, no. 1",
pages = "93-94",
year = "2015",
}
18
@book{UEK:2168282901,
title = "The Idea of Creative City : the Urban Policy Debate",
editor = Wiktor-Mach Dobrosława,
editor = Radwański Piotr,
adress = "Kocani",
publisher = "European Scientific Institute",
year = "2014",
url = {http://eujournal.org/files/journals/1/books/Cracow2013.pdf},
isbn = "978-608-4642-18-3",
}
19
@article{UEK:2168292305,
author = "Dobrosława Wiktor-Mach",
title = "Ewolucja podejścia Międzynarodowej Organizacji Pracy do problemu zatrudnienia dzieci",
journal = "Stosunki Międzynarodowe",
number = "1 (t. 49)",
pages = "87-101",
year = "2014",
}
20
@misc{UEK:2168282911,
author = "Dobrosława Wiktor-Mach and Piotr Radwański",
title = "Clashing Theory with Practice : Introduction",
booktitle = "The Idea of Creative City : the Urban Policy Debate",
pages = "1-4",
adress = "Kocani",
publisher = "European Scientific Institute",
year = "2014",
url = {http://eujournal.org/files/journals/1/books/Cracow2013.pdf},
isbn = "978-608-4642-18-3",
}
21
@article{UEK:2168312229,
author = "Dobrosława Wiktor-Mach",
title = "Renata Włoch, Polityka integracji muzułmanów we Francji i Wielkiej Brytanii, Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, 2011, s. 354",
journal = "Studia Migracyjne - Przegląd Polonijny",
number = "R. 39, z. 4",
pages = "119-123",
year = "2013",
url = {www.kbnm.pan.pl/images/pdf/WIKTOR-MACH_MS_4-2013-9.pdf},
}
22
@article{UEK:2168281861,
author = "Dobrosława Wiktor-Mach",
title = "Miasto kreatywne : konferencja Katedry Studiów Europejskich i Klubu Jagiellońskiego",
journal = "Kurier UEK",
number = "5 (57)",
pages = "14",
year = "2013",
url = {http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_57_www},
}
23
@article{UEK:2168323051,
author = "Dobrosława Wiktor-Mach",
title = "Erik Bleich (ed.), Muslims and the State in the Post-9/11 West",
journal = "International Sociology",
number = "Vol. 27, iss. 2",
pages = "256-259",
year = "2012",
doi = {http://dx.doi.org/10.1177/0268580911428016a},
url = {},
}
24
@unpublished{UEK:2168272500,
author = "Dobrosława Wiktor-Mach",
title = "Regulacje pracy dzieci na świecie : debata wokół zachodniocentrycznego uniwersalizmu",
booktitle = "Regulacje społeczne a perspektywy rozwoju państw nisko rozwiniętych (Least Developed Countries - LDC)",
pages = "79-107",
year = "2012",
}
25
@inbook{UEK:2168323037,
author = "Dobrosława Wiktor-Mach",
title = "Measuring Muslims : the Problems of Religiosity and Intra-Religious Diversity",
booktitle = "Annual Review of the Sociology of Religion : New Methods in the Sociology of Religion",
pages = "207-227",
adress = "Leiden ; Boston",
publisher = "BRILL",
year = "2012",
doi = {http://dx.doi.org/10.1163/9789047429470_011},
url = {http://th.if.uj.edu.pl/~mach/arsr.pdf},
issn = "1877-5233",
isbn = "978-90-04-17603-9 ; 978-90-474-2947-8",
}
26
@article{UEK:2168275361,
author = "Dobrosława Wiktor-Mach",
title = "Leadership niewidzialny - wykład Massimiliano Caldiego",
journal = "Kurier UEK",
number = "6 (45)",
pages = "16-17",
year = "2011",
url = {http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_listopad_www},
}
27
@article{UEK:2168323035,
author = "Dobrosława Wiktor-Mach",
title = "On Secularization, Modernity and Islamic Revival in the Post-Soviet Context",
journal = "Polish Sociological Review",
number = "3 (175)",
pages = "393-409",
year = "2011",
url = {http://www.academia.edu/3152360/On_Secularization_Modernity_and_Islamic_Revival_in_the_Post-Soviet_Context},
}
28
@article{UEK:2168228338,
author = "Dobrosława Wiktor-Mach",
title = "Internet a kapitał społeczny",
journal = "Zeszyt Naukowy Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie",
number = "22",
pages = "157-172",
year = "2011",
issn = "",
}
29
@book{UEK:2168323031,
author = "Dobrosława Wiktor-Mach",
title = "Życie codzienne w Baku",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Akademickie DIALOG",
year = "2011",
url = {},
issn = "",
isbn = "978-83-61203-60-5",
}
30
@unpublished{UEK:2168323033,
author = "Dobrosława Wiktor-Mach",
title = "Competing Islamic Traditions : an Anthropological Perspective",
adress = "Cracow",
year = "2010",
url = {},
issn = "",
}
31
@article{UEK:2168323039,
author = "Dobrosława Wiktor-Mach",
title = "Religious Pluralism among Muslims in Azerbaijan",
journal = "Azerbaijan in the World : ADA Biweekly Newsletter",
number = "Vol. 3, no. 9",
pages = "1-3",
year = "2010",
url = {http://biweekly.ada.edu.az/vol_3_no_9/Religious_pluralism_among_Muslims_in_Azerbaijan.htm#http://biweekly.ada.edu.az/upload/ADA%20Biweekly_Vol.%203_No.%209.pdf},
}
32
@article{UEK:2168323041,
author = "Dobrosława Wiktor-Mach",
title = "O Europie i islamie z perspektywy koncepcji tradycji dyskursywnych",
journal = "Forum Europejskie",
number = "16",
pages = "101-116",
year = "2009",
url = {},
}
33
@article{UEK:2168323045,
author = "Dobrosława Wiktor-Mach",
title = "Competing Islamic Traditions in the Caucasus",
journal = "Caucasian Review of International Affairs (CRIA)",
number = "Vol. 3(1)",
pages = "63-69",
year = "2009",
url = {http://www.cria-online.org/6_6.html},
}
34
@book{UEK:2168247734,
author = "Anna Karwińska and Dobrosława Wiktor",
title = "Przedsiębiorczość i korzyści społeczne : identyfikacja dobrych praktyk w ekonomii społecznej",
adress = "Kraków",
publisher = "Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2008",
url = {http://es.teksty.ekonomiaspoleczna.pl/pdf/2008_6_es_teksty.pdf#zoom=100},
issn = "",
}
35
@article{UEK:2168323049,
author = "Dobrosława Wiktor-Mach",
title = "European Islam : the Case of Polish Tatars",
journal = "Hemispheres : Studies on Cultures and Societies",
number = "no. 23",
pages = "135-146",
year = "2008",
url = {http://www.academia.edu/3152364/European_Islam._The_Case_of_Polish_Tatars},
}
36
@article{UEK:2168323043,
author = "Dobrosława Wiktor-Mach",
title = "Muslim Organizations in Poland",
journal = "ISIM Review",
number = "22",
pages = "34-35",
year = "2008",
url = {https://openaccess.leidenuniv.nl/bitstream/handle/1887/17256/ISIM_22_Muslim_Organizations_in_Poland.pdf.;jsessionid=BD49112984B4EF53053CCFF3C44C5405?sequence=1#https://openaccess.leidenuniv.nl/bitstream/handle/1887/13292/ISIM-RV-22-DEF-LOWRES.pdf?sequence=1},
}
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID