Publications of the selected author

1

Title:
Cultural Heritage and Development : UNESCO's New Paradigm in a Changing Geopolitical Context
Source:
Third World Quarterly (2019) . - Summ. - Bibliogr.
2019 list:
100.00 pkt
Nr:
2168334417
article
2

Title:
What Role for Culture in the Age of Sustainable Development? UNESCO's Advocacy in the 2030 Agenda Negotiations
Source:
International Journal of Cultural Policy (2018) . - Summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
a 35.00 pkt
Nr:
2168329145
article
3

Author:
Paszkowska Romana , Devins David , Madarasi-Szirmai Andrea , Németh Krisztina , Wiktor-Mach Dobrosława
Title:
FAME-Family Business Sustainability and Growth. Module 4, Transition Issues
Publisher address:
Kraków: , 2018
Physical description:
189 s.: il.; 28 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-615-5607-56-1
Access mode:
Nr:
2168334413
textbook
4

Title:
Religious Revival and Secularism in Post-Soviet Azerbaijan
Publisher address:
Berlin: Walter de Gruyter (Sciendo), 2017
Physical description:
XV, 228 s.: il; 23 cm
Series:
(Religion and Society ; vol. 71)
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-3-11-053462-7 ; 978-3-11-053646-1
Nr:
2168320015
monograph
5

Title:
Rola UNESCO w ochronie dziedzictwa kulturowego w konfliktach zbrojnych = The Role of UNESCO in the Protection of Cultural Heritage in Armed Conflicts
Source:
Horyzonty Polityki = Horizons of Politics / red. Marcin KĘDZIERSKI. - vol. 8, nr 24 (2017) , s. 29-51. - Tytuł numeru: Globalne dobra publiczne - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168319919
article
See main document
6

Title:
Transformacja miasta i jego wizerunku na podstawie kultury : studium tureckiego Eskişehiru = Urban Transformation and a Change of a City Image Through Culture : the Case of Turkish Eskişehir
Source:
Zarządzanie w Kulturze = Culture Management. - t. 18, nr 2 (2017) , s. 95-112. - Summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 14.00 pkt
Nr:
2168320011
article
7

Title:
Religious Pluralism and the State of Azerbaijan
Source:
Religion, Society and Economic Issues in the Islamic World / ed. Rafał Ożarowski, Sylwester Gardocki - Warszawa: Rambler Press, 2017, s. 147-167
ISBN:
978-83-62751-63-1
Access mode:
Nr:
2168324093
chapter in monograph
8

Title:
Dziedzictwo kulturowe a rozwój : dylematy i wyzwania na przykładzie Turcji
Source:
Tożsamość i efektywność : w poszukiwaniu mechanizmów zrównoważonego rozwoju / red. nauk. Katarzyna Jarecka-Stępień, Aleksander SURDEJ - Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2016, s. 231-253. - Streszcz.
ISBN:
978-83-8019-542-4
Nr:
2168310639
chapter in monograph
See main document
9

Title:
Changing Society with a Bottom-Up Approach : "Civil Islam" in Turkey
Source:
Kultura i Polityka / red. tomu Konrad PĘDZIWIATR, red. nacz. Clarinda Calma. - nr 19 (2016) , s. 75-86. - Tytuł numeru: Migracje w cieniu przemian w krajach MENA - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 8.00 pkt
Nr:
2168312599
article
See main document
10

Title:
Stereotypy w konflikcie między Armenią i Azerbejdżanem o Górski Karabach, w kontekście polityki zagranicznej UE
Source:
Przegląd Europejski = European Review. - nr 3 (41) (2016) , s. 138-159. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 14.00 pkt
Nr:
2168312673
article
11

Title:
Remembering Warsaw's Jewish Community Through Heritage Conservation
Source:
State of the World's Minorities and Indigenous Peoples 2015 : Focus on Cities / ed. Peter Grant - London: Minority Rights Group International, 2015, s. 217-218
Series:
(Events of 2014)
ISBN:
978-1-907919-63-3
Access mode:
Nr:
2168301029
varia
12

Conference:
The 2nd Heritage Forum of Central Europe, Kraków, Polska, od 2013-06-11 do 2013-06-14
Title:
Cultural Resources and the Idea of the Creative City
Source:
The Limits of Heritage : the 2nd Heritage Forum of Central Europe / ed. by Katarzyna Jagodzińska, Jacek PURCHLA - Kraków: International Cultural Centre, 2015, s. 454-468
ISBN:
978-83-63463-32-8
Nr:
2168301035
chapter in conference materials
See main document
13

Title:
Review - Doing this is Great! Dir. and prod. Kadri Koop. 11 mns. Chinese with English subs. 2013. Vimeo
Source:
Anthropology of the Contemporary Middle East and Central Eurasia. - Vol. 3, no. 1 (2015) , s. 93-94
Nr:
2168301017
review
14

Conference:
Тhe idea of creative city. Тhe urban policy debate, Kraków, Polska, od 2013-10-17 do 2013-10-18
Title:
The Idea of Creative City : the Urban Policy Debate
, Radwański Piotr
Publisher address:
Kocani: European Scientific Institute, 2014
Physical description:
[196 s.]: il.; [24 cm]
Notes:
Streszcz. w jęz. ang. przy ref., Bibliogr. przy ref.
ISBN:
978-608-4642-18-3
Access mode:
Nr:
2168282901
conference materials
See related chapters
15

Title:
Ewolucja podejścia Międzynarodowej Organizacji Pracy do problemu zatrudnienia dzieci = Evolving Approach of the International Labour Organization Towards the Child Labour Problem
Source:
Stosunki Międzynarodowe = International Relations. - nr 1 (t. 49) (2014) , s. 87-101. - Summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168292305
article
16

Author:
Wiktor-Mach Dobrosława , Radwański Piotr
Title:
Clashing Theory with Practice : Introduction
Source:
The Idea of Creative City : the Urban Policy Debate / ed. Dobrosława WIKTOR-MACH, Piotr Radwański - Kocani: European Scientific Institute, 2014, s. 1-4
ISBN:
978-608-4642-18-3
Access mode:
Nr:
2168282911
preface / summary
See main document
17

Title:
Miasto kreatywne : konferencja Katedry Studiów Europejskich i Klubu Jagiellońskiego
Source:
Kurier UEK / [red. Piotr CZARNIECKI]. - nr 5 (57) (2013) , s. 14
Access mode:
Nr:
2168281861
unreviewed article
See main document
18

Title:
Renata Włoch, Polityka integracji muzułmanów we Francji i Wielkiej Brytanii, Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, 2011, s. 354
Source:
Studia Migracyjne - Przegląd Polonijny. - R. 39, z. 4 (2013) , s. 119-123. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
c
Nr:
2168312229
review
19

Title:
Measuring Muslims : the Problems of Religiosity and Intra-Religious Diversity
Source:
Annual Review of the Sociology of Religion : New Methods in the Sociology of Religion / ed. Luigi Berzano, Ole Riis - Leiden ; Boston: BRILL, 2012, s. 207-227 - Bibliogr.
Series:
(Annual Review of the Sociology of Religion ; vol. 3)
ISBN:
978-90-04-17603-9 ; 978-90-474-2947-8
Nr:
2168323037
chapter in monograph
20

Title:
Erik Bleich (ed.), Muslims and the State in the Post-9/11 West
Source:
International Sociology. - Vol. 27, iss. 2 (2012) , s. 256-259
Ministerial journal list:
a
Nr:
2168323051
review
21

Title:
Regulacje pracy dzieci na świecie : debata wokół zachodniocentrycznego uniwersalizmu
Source:
Regulacje społeczne a perspektywy rozwoju państw nisko rozwiniętych (Least Developed Countries - LDC) / kier. Aleksander SURDEJ2012, s. 79-107 - Bibliogr.
Signature:
NP-1410/Magazyn
Nr:
2168272500
chapter in unpublished scientific work
See main document
22

Title:
On Secularization, Modernity and Islamic Revival in the Post-Soviet Context
Source:
Polish Sociological Review. - nr 3 (175) (2011) , s. 393-409. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
a
Nr:
2168323035
article
23

Title:
Życie codzienne w Baku
Publisher address:
Warszawa: Wydawnictwo Akademickie DIALOG, 2011
Physical description:
93, [2] s., [16] s. tabl.: il. kolor.; 21 cm.
Series:
(Życie Codzienne w...)
ISBN:
978-83-61203-60-5
Access mode:
Nr:
2168323031
book
24

Title:
Leadership niewidzialny - wykład Massimiliano Caldiego
Source:
Kurier UEK / [red. Małgorzata STRAKOWSKA-SZCZUREK, Łukasz SALWAROWSKI]. - nr 6 (45) (2011) , s. 16-17. - Dostępny w World Wide Web
Access mode:
Nr:
2168275361
unreviewed article
See main document
25

Title:
Internet a kapitał społeczny
Source:
Zeszyt Naukowy Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie. - 22 (2011) , s. 157-172. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Series:
(Socjologia ; nr 5)
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2168228338
article
26

Title:
Religious Pluralism among Muslims in Azerbaijan
Source:
Azerbaijan in the World : ADA Biweekly Newsletter. - Vol. 3, no. 9 (2010) , s. 1-3 - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168323039
unreviewed article
27

Title:
Competing Islamic Traditions : an Anthropological Perspective
Promotor:
Flis Maria
Publisher address:
Cracow: , 2010
Physical description:
181 k.: il.; 30 cm
Series:
(Życie Codzienne w...)
Notes:
Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168323033
doctoral dissertation
28

Title:
O Europie i islamie z perspektywy koncepcji tradycji dyskursywnych = On Europe and Islam - a Discursive Traditions Approach
Source:
Forum Europejskie. - nr 16 (2009) , s. 101-116. - Streszcz., streszcz. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168323041
unreviewed article
29

Title:
Competing Islamic Traditions in the Caucasus
Source:
Caucasian Review of International Affairs (CRIA). - Vol. 3(1) (2009) , s. 63-69. - Summ.
Access mode:
Nr:
2168323045
unreviewed article
30

Title:
European Islam : the Case of Polish Tatars
Source:
Hemispheres : Studies on Cultures and Societies. - no. 23 (2008) , s. 135-146. - Summ.
Access mode:
Nr:
2168323049
article
31

Title:
Muslim Organizations in Poland
Source:
ISIM Review. - 22 (2008) , s. 34-35
Access mode:
Nr:
2168323043
unreviewed article
32

Title:
Przedsiębiorczość i korzyści społeczne : identyfikacja dobrych praktyk w ekonomii społecznej
Publisher address:
[Kraków: Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego], 2008
Physical description:
54 s.: il; 24 cm
Series:
(Ekonomia Społeczna. Teksty ; 6)
Notes:
Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168247734
publishing series
1
Cultural Heritage and Development : UNESCO's New Paradigm in a Changing Geopolitical Context / Dobrosława WIKTOR-MACH // Third World Quarterly. - (2019). - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/01436597.2019.1604131. - ISSN 0143-6597
2
What Role for Culture in the Age of Sustainable Development? UNESCO's Advocacy in the 2030 Agenda Negotiations / Dobrosława WIKTOR-MACH // International Journal of Cultural Policy. - (2018). - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1028-6632
3
FAME-Family Business Sustainability and Growth. Module 4, Transition Issues / Romana PASZKOWSKA, David Devins, Andrea Madarasi-Szirmai, Krisztina Németh, Dobrosława WIKTOR-MACH. - Kraków, 2018. - 189 s. : il. ; 28 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-615-5607-56-1. - Pełny tekst: https://www.fame-programme.eu/attachments/article/212/FAME_IO5_Module%204_Module%20Handbook.pdf
4
Religious Revival and Secularism in Post-Soviet Azerbaijan / Dobrosława WIKTOR-MACH. - Berlin : De Gruyter, 2017. - XV, 228 s. : il ; 23 cm. - Bibliogr. - (Religion and Society, ISSN 1437-5370 ; vol. 71). - ISBN 978-3-11-053462-7 ; 978-3-11-053646-1
5
Rola UNESCO w ochronie dziedzictwa kulturowego w konfliktach zbrojnych = The Role of UNESCO in the Protection of Cultural Heritage in Armed Conflicts / Dobrosława WIKTOR-MACH // Horyzonty Polityki = Horizons of Politics / red. Marcin KĘDZIERSKI. - vol. 8, nr 24 (2017), s. 29-51. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Globalne dobra publiczne. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://horyzonty.ignatianum.edu.pl/index.php/HP/article/download/1083/1277. - ISSN 2082-5897
6
Transformacja miasta i jego wizerunku na podstawie kultury : studium tureckiego Eskişehiru = Urban Transformation and a Change of a City Image Through Culture : the Case of Turkish Eskişehir / Dobrosława WIKTOR-MACH // Zarządzanie w Kulturze = Culture Management. - t. 18, nr 2 (2017), s. 95-112. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.ejournals.eu/Zarzadzanie-w-Kulturze/Tom-18-2017/18-2-2017/art/9894/. - ISSN 1896-8201
7
Religious Pluralism and the State of Azerbaijan / Dobrosława WIKTOR-MACH // W: Religion, Society and Economic Issues in the Islamic World / ed. Rafał Ożarowski, Sylwester Gardocki. - Warszawa : Rambler Press, 2017. - S. 147-167. - ISBN 978-83-62751-63-1. - Pełny tekst: http://ptsm.edu.pl/wp-content/uploads/2018/01/dobroslawa-wiktor-mach.pdf
8
Dziedzictwo kulturowe a rozwój : dylematy i wyzwania na przykładzie Turcji / Dobrosława WIKTOR-MACH // W: Tożsamość i efektywność : w poszukiwaniu mechanizmów zrównoważonego rozwoju / red. nauk. Katarzyna Jarecka-Stępień, Aleksander SURDEJ. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2016. - S. 231-253. - Streszcz. - ISBN 978-83-8019-542-4
9
Changing Society with a Bottom-Up Approach : "Civil Islam" in Turkey / Dobrosława WIKTOR-MACH // Kultura i Polityka / red. tomu Konrad PĘDZIWIATR, red. nacz. Clarinda Calma. - nr 19 (2016), s. 75-86. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Migracje w cieniu przemian w krajach MENA. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.wse.krakow.pl/pl/nauka-i-badania/kip/archiwum-kip/download/1027_89e6446727c32cd5c89d7d3eb0a6a559. - ISSN 1899-4466
10
Stereotypy w konflikcie między Armenią i Azerbejdżanem o Górski Karabach, w kontekście polityki zagranicznej UE / Dobrosława WIKTOR-MACH // Przegląd Europejski = European Review. - nr 3 (41) (2016), s. 138-159. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISSN 1641-2478
11
Remembering Warsaw's Jewish Community Through Heritage Conservation / Dobrosława WIKTOR-MACH // W: State of the World's Minorities and Indigenous Peoples 2015 : Focus on Cities / ed. Peter Grant. - London : Minority Rights Group International, 2015. - (Events of 2014). - S. 217-218. - ISBN 978-1-907919-63-3. - Pełny tekst: http://minorityrights.org/wp-content/uploads/2015/07/MRG-state-of-the-worlds-minorities-2015-FULL-TEXT.pdf#page=217&view=Fit
12
Cultural Resources and the Idea of the Creative City / Dobrosława WIKTOR-MACH // W: The Limits of Heritage : the 2nd Heritage Forum of Central Europe / ed. by Katarzyna Jagodzińska, Jacek PURCHLA. - Kraków : International Cultural Centre, 2015. - S. 454-468. - ISBN 978-83-63463-32-8
13
Review - Doing this is Great! Dir. and prod. Kadri Koop. 11 mns. Chinese with English subs. 2013. Vimeo / Dobrosława WIKTOR-MACH // Anthropology of the Contemporary Middle East and Central Eurasia. - Vol. 3, no. 1 (2015), s. 93-94. - Rec. pracy: Doing this is Great! Dir. and prod. Kadri Koop. 11 mns. Chinese with English subs. 2013. Vimeo
14
The Idea of Creative City : the Urban Policy Debate / ed. by Dobrosława WIKTOR-MACH and Piotr Radwański. - Kocani : European Scientific Institute, 2014. - [196 s.] : il. ; [24 cm]. - Streszcz. w jęz. ang. przy ref. - Bibliogr. przy ref. - ISBN 978-608-4642-18-3. - Pełny tekst: http://eujournal.org/files/journals/1/books/Cracow2013.pdf
15
Ewolucja podejścia Międzynarodowej Organizacji Pracy do problemu zatrudnienia dzieci = Evolving Approach of the International Labour Organization Towards the Child Labour Problem / Dobrosława WIKTOR-MACH // Stosunki Międzynarodowe = International Relations. - nr 1 (t. 49) (2014), s. 87-101. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0209-0961
16
Clashing Theory with Practice : Introduction / Dobrosława WIKTOR-MACH, Piotr Radwański // W: The Idea of Creative City : the Urban Policy Debate / ed. Dobrosława WIKTOR-MACH, Piotr Radwański. - Kocani : European Scientific Institute, 2014. - S. 1-4. - ISBN 978-608-4642-18-3. - Pełny tekst: http://eujournal.org/files/journals/1/books/Cracow2013.pdf
17
Miasto kreatywne : konferencja Katedry Studiów Europejskich i Klubu Jagiellońskiego / Dobrosława WIKTOR-MACH // Kurier UEK / [red. Piotr CZARNIECKI]. - nr 5 (57) (2013), s. 14. - Pełny tekst: http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_57_www. - ISSN 1689-7757
18
Renata Włoch, Polityka integracji muzułmanów we Francji i Wielkiej Brytanii, Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, 2011, s. 354 / Dobrosława WIKTOR-MACH // Studia Migracyjne - Przegląd Polonijny. - R. 39, z. 4 (2013), s. 119-123. - Rec. pracy: Włoch Renata, Polityka integracji muzułmanów we Francji i Wielkiej Brytanii. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, 2011. S. 354. - Pełny tekst: www.kbnm.pan.pl/images/pdf/WIKTOR-MACH_MS_4-2013-9.pdf. - ISSN 2081-4488
19
Measuring Muslims : the Problems of Religiosity and Intra-Religious Diversity / Dobrosława Wiktor-Mach // W: Annual Review of the Sociology of Religion : New Methods in the Sociology of Religion / ed. Luigi Berzano, Ole Riis. - Leiden ; Boston : BRILL, 2012. - (Annual Review of the Sociology of Religion, ISSN 1877-5233 ; vol. 3). - S. 207-227. - Bibliogr. - ISBN 978-90-04-17603-9 ; 978-90-474-2947-8. - Pełny tekst: http://th.if.uj.edu.pl/~mach/arsr.pdf
20
Erik Bleich (ed.), Muslims and the State in the Post-9/11 West / Dobrosława WWIKTOR-MACH // International Sociology. - Vol. 27, iss. 2 (2012), s. 256-259. - Rec. pracy: Erik Bleich (ed.), Muslims and the State in the Post-9/11 West. - ISSN 0268-5809
21
Regulacje pracy dzieci na świecie : debata wokół zachodniocentrycznego uniwersalizmu / Dobrosława WIKTOR-MACH // W: Regulacje społeczne a perspektywy rozwoju państw nisko rozwiniętych (Least Developed Countries - LDC) / kier. Aleksander SURDEJ. - (2012), s. 79-107. - Bibliogr.
22
On Secularization, Modernity and Islamic Revival in the Post-Soviet Context / Dobrosława Wiktor-Mach // Polish Sociological Review. - nr 3 (175) (2011), s. 393-409. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.academia.edu/3152360/On_Secularization_Modernity_and_Islamic_Revival_in_the_Post-Soviet_Context. - ISSN 1231-1413
23
Życie codzienne w Baku / Dobrosława Wiktor-Mach. - Warszawa : Wydawnictwo Akademickie DIALOG, 2011. - 93, [2] s., [16] s. tabl. : il. kolor. ; 21 cm. - (Życie Codzienne w). - ISBN 978-83-61203-60-5
24
Leadership niewidzialny - wykład Massimiliano Caldiego / Dobrosława WIKTOR-MACH // Kurier UEK / [red. Małgorzata STRAKOWSKA-SZCZUREK, Łukasz SALWAROWSKI]. - nr 6 (45) (2011), s. 16-17. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_listopad_www. - ISSN 1689-7757
25
Internet a kapitał społeczny / Dobrosława WIKTOR-MACH // Zeszyt Naukowy Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie. - (Socjologia ; nr 5). - 22 (2011), s. 157-172. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISSN 1897-659X
26
Religious Pluralism among Muslims in Azerbaijan / Dobrosława Wiktor-Mach // Azerbaijan in the World : ADA Biweekly Newsletter. - Vol. 3, no. 9 (2010), s. 1-3. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://biweekly.ada.edu.az/vol_3_no_9/Religious_pluralism_among_Muslims_in_Azerbaijan.htm#http://biweekly.ada.edu.az/upload/ADA%20Biweekly_Vol.%203_No.%209.pdf
27
Competing Islamic Traditions : an Anthropological Perspective / Dobrosława Wiktor-Mach ; Promotor: Maria Flis. - Cracow, 2010. - 181 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. - (Życie Codzienne w). - Pełny tekst: http://th.if.uj.edu.pl/~mach/pub/dokt8.pdf
28
O Europie i islamie z perspektywy koncepcji tradycji dyskursywnych = On Europe and Islam - a Discursive Traditions Approach / Dobrosława Wiktor-Mach // Forum Europejskie. - nr 16 (2009), s. 101-116. - Streszcz., streszcz. - Bibliogr. - ISSN 1641-3113
29
Competing Islamic Traditions in the Caucasus / Dobrosława Wiktor-Mach // Caucasian Review of International Affairs (CRIA). - Vol. 3(1) (2009), s. 63-69. - Summ. - Pełny tekst: http://www.cria-online.org/6_6.html. - ISSN 1865-6773
30
European Islam : the Case of Polish Tatars / Dobrosława Wiktor-Mach // Hemispheres : Studies on Cultures and Societies. - no. 23 (2008), s. 135-146. - Summ. - Pełny tekst: http://www.academia.edu/3152364/European_Islam._The_Case_of_Polish_Tatars. - ISSN 0239-8818
31
32
Przedsiębiorczość i korzyści społeczne : identyfikacja dobrych praktyk w ekonomii społecznej / Anna KARWIŃSKA, Dobrosława WIKTOR. - [Kraków : Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego], 2008. - 54 s. : il ; 24 cm. - Bibliogr. - (Ekonomia Społeczna. Teksty ; 6). - Pełny tekst: http://es.teksty.ekonomiaspoleczna.pl/pdf/2008_6_es_teksty.pdf#zoom=100
1
Wiktor-Mach D., (2019), Cultural Heritage and Development : UNESCO's New Paradigm in a Changing Geopolitical Context, "Third World Quarterly"; https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/01436597.2019.1604131
2
Wiktor-Mach D., (2018), What Role for Culture in the Age of Sustainable Development? UNESCO's Advocacy in the 2030 Agenda Negotiations, "International Journal of Cultural Policy"
3
Paszkowska R., Devins D., Madarasi-Szirmai A., Németh K., Wiktor-Mach D., (2018), FAME-Family Business Sustainability and Growth. Module 4, Transition Issues, Kraków : , 189 s.
4
Wiktor-Mach D., (2017), Religious Revival and Secularism in Post-Soviet Azerbaijan, (Religion and Society, vol. 71), Berlin : De Gruyter, XV, 228 s.
5
Wiktor-Mach D., (2017), Rola UNESCO w ochronie dziedzictwa kulturowego w konfliktach zbrojnych, "Horyzonty Polityki", vol. 8, nr 24, s. 29-51; https://horyzonty.ignatianum.edu.pl/index.php/HP/article/download/1083/1277
6
Wiktor-Mach D., (2017), Transformacja miasta i jego wizerunku na podstawie kultury : studium tureckiego Eskişehiru, "Zarządzanie w Kulturze", t. 18, nr 2, s. 95-112; http://www.ejournals.eu/Zarzadzanie-w-Kulturze/Tom-18-2017/18-2-2017/art/9894/
7
Wiktor-Mach D., (2017), Religious Pluralism and the State of Azerbaijan. [W:] Ożarowski R., Gardocki S. (red.), Religion, Society and Economic Issues in the Islamic World, Warszawa : Rambler Press, s. 147-167.
8
Wiktor-Mach D., (2016), Dziedzictwo kulturowe a rozwój : dylematy i wyzwania na przykładzie Turcji. [W:] Jarecka-Stępień K., Surdej A. (red.), Tożsamość i efektywność : w poszukiwaniu mechanizmów zrównoważonego rozwoju, Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, s. 231-253.
9
Wiktor-Mach D., (2016), Changing Society with a Bottom-Up Approach : "Civil Islam" in Turkey, "Kultura i Polityka", nr 19, s. 75-86; http://www.wse.krakow.pl/pl/nauka-i-badania/kip/archiwum-kip/download/1027_89e6446727c32cd5c89d7d3eb0a6a559
10
Wiktor-Mach D., (2016), Stereotypy w konflikcie między Armenią i Azerbejdżanem o Górski Karabach, w kontekście polityki zagranicznej UE, "Przegląd Europejski", nr 3 (41), s. 138-159; http://przegladeuropejski.wnpism.uw.edu.pl/zasoby/pliki/41/7-Wiktor.pdf
11
Wiktor-Mach D., (2015), Remembering Warsaw's Jewish Community Through Heritage Conservation. [W:] Grant P. (red.), State of the World's Minorities and Indigenous Peoples 2015 : Focus on Cities, London : Minority Rights Group International, s. 217-218.
12
Wiktor-Mach D., (2015), Cultural Resources and the Idea of the Creative City. [W:] Jagodzińska K., Purchla J. (red.), The Limits of Heritage : the 2nd Heritage Forum of Central Europe, Kraków : International Cultural Centre, s. 454-468.
13
Wiktor-Mach D., (2015), Review - Doing this is Great! Dir. and prod. Kadri Koop. 11 mns. Chinese with English subs. 2013. Vimeo, "Anthropology of the Contemporary Middle East and Central Eurasia", Vol. 3, no. 1, s. 93-94.
14
Wiktor-Mach D., Radwański P. (red.), (2014), The Idea of Creative City: the Urban Policy Debate, Kocani : European Scientific Institute, [196 s.]
15
Wiktor-Mach D., (2014), Ewolucja podejścia Międzynarodowej Organizacji Pracy do problemu zatrudnienia dzieci, "Stosunki Międzynarodowe", nr 1 (t. 49), s. 87-101.
16
Wiktor-Mach D., Radwański P., (2014), Clashing Theory with Practice : Introduction. [W:] Wiktor-Mach D., Radwański P. (red.), The Idea of Creative City : the Urban Policy Debate, Kocani : European Scientific Institute, s. 1-4.
17
Wiktor-Mach D., (2013), Miasto kreatywne : konferencja Katedry Studiów Europejskich i Klubu Jagiellońskiego, "Kurier UEK", nr 5 (57), s. 14; http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_57_www
18
Wiktor-Mach D., (2013), Renata Włoch, Polityka integracji muzułmanów we Francji i Wielkiej Brytanii, Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, 2011, s. 354, "Studia Migracyjne - Przegląd Polonijny", R. 39, z. 4, s. 119-123; www.kbnm.pan.pl/images/pdf/WIKTOR-MACH_MS_4-2013-9.pdf
19
Wiktor-Mach D., (2012), Measuring Muslims : the Problems of Religiosity and Intra-Religious Diversity. [W:] Berzano L., Riis O. (red.), Annual Review of the Sociology of Religion : New Methods in the Sociology of Religion (Annual Review of the Sociology of Religion; vol. 3), Leiden ; Boston : BRILL, s. 207-227.
20
Wiktor-Mach D., (2012), Erik Bleich (ed.), Muslims and the State in the Post-9/11 West, "International Sociology", Vol. 27, iss. 2, s. 256-259.
21
Wiktor-Mach D., (2012), Regulacje pracy dzieci na świecie : debata wokół zachodniocentrycznego uniwersalizmu. [W:] Surdej A. (kierownik tematu), Regulacje społeczne a perspektywy rozwoju państw nisko rozwiniętych (Least Developed Countries - LDC), s. 79-107.
22
Wiktor-Mach D., (2011), On Secularization, Modernity and Islamic Revival in the Post-Soviet Context, "Polish Sociological Review", nr 3 (175), s. 393-409; http://www.academia.edu/3152360/On_Secularization_Modernity_and_Islamic_Revival_in_the_Post-Soviet_Context
23
Wiktor-Mach D., (2011), Życie codzienne w Baku, Warszawa : Wydawnictwo Akademickie DIALOG, 93, [2] s., [16] s. tabl.
24
Wiktor-Mach D., (2011), Leadership niewidzialny - wykład Massimiliano Caldiego, "Kurier UEK", nr 6 (45), s. 16-17; http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_listopad_www
25
Wiktor-Mach D., (2011), Internet a kapitał społeczny, "Zeszyt Naukowy Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie", 22, s. 157-172.
26
Wiktor-Mach D., (2010), Religious Pluralism among Muslims in Azerbaijan, "Azerbaijan in the World : ADA Biweekly Newsletter", Vol. 3, no. 9, s. 1-3; http://biweekly.ada.edu.az/vol_3_no_9/Religious_pluralism_among_Muslims_in_Azerbaijan.htm#http://biweekly.ada.edu.az/upload/ADA%20Biweekly_Vol.%203_No.%209.pdf
27
Wiktor-Mach D., (2010), Competing Islamic Traditions: an Anthropological Perspective, Prom. Flis M., Cracow : , 181 k.
28
Wiktor-Mach D., (2009), O Europie i islamie z perspektywy koncepcji tradycji dyskursywnych, "Forum Europejskie", nr 16, s. 101-116.
29
Wiktor-Mach D., (2009), Competing Islamic Traditions in the Caucasus, "Caucasian Review of International Affairs (CRIA)", Vol. 3(1), s. 63-69; http://www.cria-online.org/6_6.html
30
Wiktor-Mach D., (2008), European Islam : the Case of Polish Tatars, "Hemispheres : Studies on Cultures and Societies", no. 23, s. 135-146; http://www.academia.edu/3152364/European_Islam._The_Case_of_Polish_Tatars
31
Wiktor-Mach D., (2008), Muslim Organizations in Poland, "ISIM Review", 22, s. 34-35; https://openaccess.leidenuniv.nl/bitstream/handle/1887/17256/ISIM_22_Muslim_Organizations_in_Poland.pdf.;jsessionid=BD49112984B4EF53053CCFF3C44C5405?sequence=1#https://openaccess.leidenuniv.nl/bitstream/handle/1887/13292/ISIM-RV-22-DEF-LOWRES.pdf?sequence=1
32
Karwińska A., Wiktor D., (2008), Przedsiębiorczość i korzyści społeczne: identyfikacja dobrych praktyk w ekonomii społecznej, [Kraków : Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego], 54 s.
1
@article{UEK:2168334417,
author = "Wiktor-Mach Dobrosława",
title = "Cultural Heritage and Development : UNESCO's New Paradigm in a Changing Geopolitical Context",
journal = "Third World Quarterly",
pages = "",
year = "2019",
}
2
@article{UEK:2168329145,
author = "Wiktor-Mach Dobrosława",
title = "What Role for Culture in the Age of Sustainable Development? UNESCO's Advocacy in the 2030 Agenda Negotiations",
journal = "International Journal of Cultural Policy",
pages = "",
year = "2018",
}
3
@book{UEK:2168334413,
author = "Paszkowska Romana and Devins David and Madarasi-Szirmai Andrea and Németh Krisztina and Wiktor-Mach Dobrosława",
title = "FAME-Family Business Sustainability and Growth",
adress = "Kraków",
year = "2018",
isbn = "978-615-5607-56-1",
}
4
@book{UEK:2168320015,
author = "Wiktor-Mach Dobrosława",
title = "Religious Revival and Secularism in Post-Soviet Azerbaijan",
adress = "Berlin",
publisher = "Walter de Gruyter (Sciendo)",
year = "2017",
issn = "1437-5370",
isbn = "978-3-11-053462-7 ; 978-3-11-053646-1",
}
5
@article{UEK:2168319919,
author = "Wiktor-Mach Dobrosława",
title = "Rola UNESCO w ochronie dziedzictwa kulturowego w konfliktach zbrojnych",
journal = "Horyzonty Polityki",
number = "vol. 8, 24",
pages = "29-51",
year = "2017",
}
6
@article{UEK:2168320011,
author = "Wiktor-Mach Dobrosława",
title = "Transformacja miasta i jego wizerunku na podstawie kultury : studium tureckiego Eskişehiru",
journal = "Zarządzanie w Kulturze",
number = "t. 18, 2",
pages = "95-112",
year = "2017",
}
7
@inbook{UEK:2168324093,
author = "Wiktor-Mach Dobrosława",
title = "Religious Pluralism and the State of Azerbaijan",
booktitle = "Religion, Society and Economic Issues in the Islamic World",
pages = "147-167",
adress = "Warszawa",
publisher = "Rambler Press",
year = "2017",
isbn = "978-83-62751-63-1",
}
8
@inbook{UEK:2168310639,
author = "Wiktor-Mach Dobrosława",
title = "Dziedzictwo kulturowe a rozwój : dylematy i wyzwania na przykładzie Turcji",
booktitle = "Tożsamość i efektywność : w poszukiwaniu mechanizmów zrównoważonego rozwoju",
pages = "231-253",
adress = "Toruń",
publisher = "Wydawnictwo Adam Marszałek",
year = "2016",
isbn = "978-83-8019-542-4",
}
9
@article{UEK:2168312599,
author = "Wiktor-Mach Dobrosława",
title = "Changing Society with a Bottom-Up Approach : Civil Islam in Turkey",
journal = "Kultura i Polityka",
number = "19",
pages = "75-86",
adress = "",
year = "2016",
}
10
@article{UEK:2168312673,
author = "Wiktor-Mach Dobrosława",
title = "Stereotypy w konflikcie między Armenią i Azerbejdżanem o Górski Karabach, w kontekście polityki zagranicznej UE",
journal = "Przegląd Europejski",
number = "3 (41)",
pages = "138-159",
year = "2016",
}
11
@misc{UEK:2168301029,
author = "Wiktor-Mach Dobrosława",
title = "Remembering Warsaw's Jewish Community Through Heritage Conservation",
booktitle = "State of the World's Minorities and Indigenous Peoples 2015 : Focus on Cities",
pages = "217-218",
adress = "London",
publisher = "Minority Rights Group International",
year = "2015",
issn = "",
isbn = "978-1-907919-63-3",
}
12
@inbook{UEK:2168301035,
author = "Wiktor-Mach Dobrosława",
title = "Cultural Resources and the Idea of the Creative City",
booktitle = "The Limits of Heritage : the 2nd Heritage Forum of Central Europe",
pages = "454-468",
adress = "Kraków",
publisher = "International Cultural Centre",
year = "2015",
isbn = "978-83-63463-32-8",
}
13
@article{UEK:2168301017,
author = "Wiktor-Mach Dobrosława",
title = "Review - Doing this is Great! Dir. and prod. Kadri Koop. 11 mns. Chinese with English subs. 2013. Vimeo",
journal = "Anthropology of the Contemporary Middle East and Central Eurasia",
number = "Vol. 3, no. 1",
pages = "93-94",
year = "2015",
}
14
@book{UEK:2168282901,
title = "The Idea of Creative City : the Urban Policy Debate",
editor = Wiktor-Mach Dobrosława,
editor = Radwański Piotr,
adress = "Kocani",
publisher = "European Scientific Institute",
year = "2014",
isbn = "978-608-4642-18-3",
}
15
@article{UEK:2168292305,
author = "Wiktor-Mach Dobrosława",
title = "Ewolucja podejścia Międzynarodowej Organizacji Pracy do problemu zatrudnienia dzieci",
journal = "Stosunki Międzynarodowe",
number = "1 (t. 49)",
pages = "87-101",
year = "2014",
}
16
@misc{UEK:2168282911,
author = "Wiktor-Mach Dobrosława and Radwański Piotr",
title = "Clashing Theory with Practice : Introduction",
booktitle = "The Idea of Creative City : the Urban Policy Debate",
pages = "1-4",
adress = "Kocani",
publisher = "European Scientific Institute",
year = "2014",
isbn = "978-608-4642-18-3",
}
17
@article{UEK:2168281861,
author = "Wiktor-Mach Dobrosława",
title = "Miasto kreatywne : konferencja Katedry Studiów Europejskich i Klubu Jagiellońskiego",
journal = "Kurier UEK",
number = "5 (57)",
pages = "14",
year = "2013",
}
18
@article{UEK:2168312229,
author = "Wiktor-Mach Dobrosława",
title = "Renata Włoch, Polityka integracji muzułmanów we Francji i Wielkiej Brytanii, Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, 2011, s. 354",
journal = "Studia Migracyjne - Przegląd Polonijny",
number = "R. 39, z. 4",
pages = "119-123",
year = "2013",
}
19
@inbook{UEK:2168323037,
author = "Wiktor-Mach Dobrosława",
title = "Measuring Muslims : the Problems of Religiosity and Intra-Religious Diversity",
booktitle = "Annual Review of the Sociology of Religion : New Methods in the Sociology of Religion",
pages = "207-227",
adress = "Leiden ; Boston",
publisher = "BRILL",
year = "2012",
issn = "1877-5233",
isbn = "978-90-04-17603-9 ; 978-90-474-2947-8",
}
20
@article{UEK:2168323051,
author = "Wiktor-Mach Dobrosława",
title = "Erik Bleich (ed.), Muslims and the State in the Post-9/11 West",
journal = "International Sociology",
number = "Vol. 27, iss. 2",
pages = "256-259",
year = "2012",
}
21
@unpublished{UEK:2168272500,
author = "Wiktor-Mach Dobrosława",
title = "Regulacje pracy dzieci na świecie : debata wokół zachodniocentrycznego uniwersalizmu",
booktitle = "Regulacje społeczne a perspektywy rozwoju państw nisko rozwiniętych (Least Developed Countries - LDC)",
pages = "79-107",
year = "2012",
}
22
@article{UEK:2168323035,
author = "Wiktor-Mach Dobrosława",
title = "On Secularization, Modernity and Islamic Revival in the Post-Soviet Context",
journal = "Polish Sociological Review",
number = "3 (175)",
pages = "393-409",
year = "2011",
}
23
@book{UEK:2168323031,
author = "Wiktor-Mach Dobrosława",
title = "Życie codzienne w Baku",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Akademickie DIALOG",
year = "2011",
issn = "",
isbn = "978-83-61203-60-5",
}
24
@article{UEK:2168275361,
author = "Wiktor-Mach Dobrosława",
title = "Leadership niewidzialny - wykład Massimiliano Caldiego",
journal = "Kurier UEK",
number = "6 (45)",
pages = "16-17",
year = "2011",
}
25
@article{UEK:2168228338,
author = "Wiktor-Mach Dobrosława",
title = "Internet a kapitał społeczny",
journal = "Zeszyt Naukowy Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie",
number = "22",
pages = "157-172",
year = "2011",
issn = "",
}
26
@article{UEK:2168323039,
author = "Wiktor-Mach Dobrosława",
title = "Religious Pluralism among Muslims in Azerbaijan",
journal = "Azerbaijan in the World : ADA Biweekly Newsletter",
number = "Vol. 3, no. 9",
pages = "1-3",
year = "2010",
}
27
@unpublished{UEK:2168323033,
author = "Wiktor-Mach Dobrosława",
title = "Competing Islamic Traditions : an Anthropological Perspective",
adress = "Cracow",
year = "2010",
issn = "",
}
28
@article{UEK:2168323041,
author = "Wiktor-Mach Dobrosława",
title = "O Europie i islamie z perspektywy koncepcji tradycji dyskursywnych",
journal = "Forum Europejskie",
number = "16",
pages = "101-116",
year = "2009",
}
29
@article{UEK:2168323045,
author = "Wiktor-Mach Dobrosława",
title = "Competing Islamic Traditions in the Caucasus",
journal = "Caucasian Review of International Affairs (CRIA)",
number = "Vol. 3(1)",
pages = "63-69",
year = "2009",
}
30
@article{UEK:2168323049,
author = "Wiktor-Mach Dobrosława",
title = "European Islam : the Case of Polish Tatars",
journal = "Hemispheres : Studies on Cultures and Societies",
number = "no. 23",
pages = "135-146",
year = "2008",
}
31
@article{UEK:2168323043,
author = "Wiktor-Mach Dobrosława",
title = "Muslim Organizations in Poland",
journal = "ISIM Review",
number = "22",
pages = "34-35",
year = "2008",
}
32
@book{UEK:2168247734,
author = "Karwińska Anna and Wiktor Dobrosława",
title = "Przedsiębiorczość i korzyści społeczne : identyfikacja dobrych praktyk w ekonomii społecznej",
adress = "Kraków",
publisher = "Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2008",
issn = "",
}