Publications of the selected author

Ramocka Barbara

Faculty of Production Economics, Institute of Political Economy,

1

Title:
Programowanie gospodarcze w EWG (Sześciu) = Economic Programming in the E.E.C.
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Wiktor BONIECKI]. - nr 134 (1981) , s. 97-111. - Summ., rez.
Nr:
2168227834
article
See main document
2

Author:
Title:
Wpływ zatrudnienia i środków trwałych na kształtowanie się dochodu narodowego Polski w latach 1970-1975 = Influence of Employment and Fixed Assets on the Formation of National Income in Poland over the Period 1970-1975
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Wawrzyniec WIERZBICKI]. - nr 112 (1979) , s. 67-89. - Summ., rez.
Nr:
2168249934
article
See main document
1
Programowanie gospodarcze w EWG (Sześciu) = Economic Programming in the E.E.C / Barbara RAMOCKA, Stanisław MIKLASZEWSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Wiktor BONIECKI]. - nr 134 (1981), s. 97-111. - Summ., rez. - ISSN 0208-7944
2
Wpływ zatrudnienia i środków trwałych na kształtowanie się dochodu narodowego Polski w latach 1970-1975 = Influence of Employment and Fixed Assets on the Formation of National Income in Poland over the Period 1970-1975 / Barbara RAMOCKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Wawrzyniec WIERZBICKI]. - nr 112 (1979), s. 67-89. - Summ., rez. - ISSN 0208-7944
1
Ramocka B., Miklaszewski S., (1981), Programowanie gospodarcze w EWG (Sześciu), "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 134, s. 97-111.
2
Ramocka B., (1979), Wpływ zatrudnienia i środków trwałych na kształtowanie się dochodu narodowego Polski w latach 1970-1975, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 112, s. 67-89.
1
@article{artUEK:2168227834,
author = "Barbara Ramocka and Stanisław Miklaszewski",
title = "Programowanie gospodarcze w EWG (Sześciu)",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "134",
pages = "97-111",
year = "1981",
}
2
@article{artUEK:2168249934,
author = "Barbara Ramocka",
title = "Wpływ zatrudnienia i środków trwałych na kształtowanie się dochodu narodowego Polski w latach 1970-1975",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "112",
pages = "67-89",
year = "1979",
}