Publications of the selected author
1

Title:
Multidimensional Inventory of Students Quality of Life-MIS-QOL
Source:
Sustainability. - vol. 13, iss. 1 (2021) , s. 1-18. - Tytuł numeru: Academic Motivation, Performance and Student Well-Being - Bibliogr.
Research program:
The Project has been financed by the Ministry of Science and Higher Education within"Regional Initiative of Excellence" Programme for 2019-2022. Project no.: 021/RID/2018/19. Totalfinancing: 11 897 131.40 PLN.
2019 list:
70.00 pkt
Nr:
2168352116
article
2

Title:
Kompetencje pracowników - wyzwania przyszłości
Source:
Wybrane zagadnienia zarządzania kompetencjami pracowników w organizacji / red. nauk. Małgorzata TYRAŃSKA - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2021, s. 15-33
Series:
(Zarządzanie. HR)
ISBN:
978-83-8235-436-2 ; 978-83-8235-437-9
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168357786
chapter in monograph
See main document
3

Author:
Sylwia Wiśniewska , Kamil Wiśniewski , Robert Szydło
Title:
The Relationship between Organizational Learning at the Individual Level and Perceived Employability : a Model-Based Approach
Source:
Sustainability. - vol. 13, iss. 14 (2021) , s. 1-17. - Tytuł numeru: Psychology of Sustainability and Sustainable Development - Bibliogr.
Research program:
The research has been carried out as part of a research initiative financed by the Ministry of Science and Higher Education within the "Regional Initiative of Excellence" Programme for 2019-2022. Project No.: 021/RID/2018/19. Total financing: PLN 11,897,131.40.
2019 list:
70.00 pkt
Nr:
2168356798
article
4

Title:
The Workplace and Work-Life Balance during the COVID-19 Pandemic
Source:
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H, Oeconomia. - vol. 55, nr 2 (2021) , s. 19-32. - Summ. - Bibliogr.
2019 list:
20.00 pkt
Nr:
2168358646
article
5

Author:
Sylwia Wiśniewska , Kamil Wiśniewski
Title:
Kompetencje zawodowe a zatrudnialność - wyniki badań empirycznych = Professional Competencies and Employability - the Results of Empirical Research
Source:
Społeczny, środowiskowy i jakościowy wymiar kreacji wartości organizacji / red. nauk. Paweł Antonowicz, Paweł Galiński, Piotr Pisarewicz - Gdańsk: Uniwersytet Gdański, 2020, s. 341-351. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Research program:
Publikacja została sfinansowana ze środków MNiSW przyznanych Wydziałowi Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie na badania dla młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich
ISBN:
978-83-8206-002-7
Access mode:
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168352928
chapter in monograph
6

Conference:
6th International Scientific Conference on Contemporary Issues in Economics, Business and Management (EBM 2020), Kragujevac, Serbia, od 2020-12-14 do 2020-12-14
Title:
Digital Competencies Before and During the Covid-19 Pandemic Crisis - Comparative Study
Source:
Contemporary Issues in Economics, Business and Management / eds. Violeta Domanović, Dejana Zlatanović - Kragujevac: Faculty of Economics University of Kragujevac, 2020, s. 81-94. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-86-6091-116-4
Access mode:
Nr:
2168353644
chapter in conference materials
7

Title:
Line Manager's Role in Human Resource Management at Innovation Centers in Poland
Source:
Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Organizacja i Zarządzanie = Scientific Papers of Silesian University of Technology. Organization and Management Series. - z. 147 (2020) , s. 315-325. - Tytuł numeru: Modernity of Industry and Services - Bibliogr.
Research program:
Publication was financed from the funds granted to the Faculty of Management at Cracow University of Economics, within the framework of the subsidy for the maintenance of research potential.
2019 list:
20.00 pkt
Nr:
2168349966
article
8

Author:
Sylwia Wiśniewska , Kamil Wiśniewski
Title:
Organizacyjne uczenie się jako determinanta zatrudnialności pracowników = Organizational Learning as a Determinant of Worker Employability
Source:
Przegląd Organizacji. - nr 7 (966) (2020) , s. 20-27. - Summ. - Bibliogr.
Research program:
Projekt finansowany w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pt. Regionalna Inicjatywa Doskonałości w latach 2019-2022 (nr projektu: 021/RID/2018/19, kwota dofinansowania: 11 897 131,40 PLN).
2019 list:
40.00 pkt
Nr:
2168351236
article
9

Title:
Organizational Learning and Employability in Enterprises : Preliminary Empirical Research Results = Organizacyjne uczenie się a zatrudnialność w przedsiębiorstwach - wstępne wyniki badań empirycznych
Source:
Human Resource Management = Zarządzanie Zasobami Ludzkimi. - nr 3-4 (134-135) (2020) , s. 61-73. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
2019 list:
20.00 pkt
Nr:
2168350272
article
10

Author:
Sylwia Wiśniewska , Kamil Wiśniewski
Title:
Soft Competencies and Employability of Vocational School Graduates - the Perspective of Employers from the Świętokrzyskie Voivodeship = Kompetencje miękkie a zatrudnialność absolwentów szkół zawodowych - perspektywa świętokrzyskich pracodawców
Source:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics and Business. - vol. 63, nr 9 (2019) , s. 211-223. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Research program:
Paper funded from the Ministry of Science and Higher Education funds, assigned to the Faculty of Management of Cracow University of Economics, for research conducted by young academics and PhD students.
2019 list:
20.00 pkt
Nr:
2168343309
article
11

Title:
Comparative Analysis of Students' Quality of Life in Poland and Russia
Source:
International Journal for Quality Research. - vol. 13, iss. 1 (2019) , s. 145-156. - Summ. - Bibliogr.
2019 list:
100.00 pkt
:
:
Nr:
2168333941
article
12

Conference:
International Analytics for Management and Economics Conference - AMEC, Petersburg, Rosja, od 2019-09-27 do 2019-09-28
Title:
Multidimensional Inventory of Students' Quality of Life - Short Version (MIS-QOL-S) : Structure, Psychometrics, and Results for the Polish Sample
Source:
Proceedings of International Analytics for Management and Economics Conference / ed. Elena Shakina - Saint Petersburg: National Research University - HSE, 2019, s. 54-56. - Dostępne tylko streszczenie
ISBN:
978-5-90363-339-5
Access mode:
Nr:
2168342081
varia
13

Author:
Sylwia Wiśniewska , Kamil Wiśniewski , Robert Szydło
Title:
Ranking kompetencji przedstawicieli generacji NEET = Competency Ranking of Generation NEET Representatives
Source:
Edukacja Ekonomistów i Menedżerów : Problemy, Innowacje, Projekty = Education of Economists and Managers : Problems, Innovations, Projects. - t. 51, nr 1 (2019) , s. 181-192. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Research program:
Projekt finansowany w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pt. Regionalna Inicjatywa Doskonałości w latach 2019-2022 (nr projektu: 021/RID/2018/19, kwota dofinansowania: 11 897 131,40 PLN)
Nr:
2168336671
article
14

Title:
Uwarunkowania zarządzania zasobami ludzkimi
Source:
Zarządzanie zasobami ludzkimi : uwarunkowania, instrumenty, trendy / red. nauk. Renata OCZKOWSKA - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2019, s. 35-65 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-01-20869-1
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168342167
chapter in monograph
See main document
15

Conference:
The 13th Professor Aleksander Zelias International Conference on Modelling and Forecasting of Socio-Economic Phenomena, Zakopane, Polska, od 2019-05-13 do 2019-05-16
Title:
Analysis of the Demand for Competencies on the Polish Labour Market in the Context of Industry 4.0
Source:
The 13th Professor Aleksander Zelias International Conference on Modelling and Forecasting of Socio-Economic Phenomena : Conference Proceedings / ed. by Monika PAPIEŻ, Sławomir ŚMIECH - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2019, s. 124-131. - Summ. - Bibliogr.
Research program:
The Project has been financed by the Ministry of Science and Higher Education within "Regional Initiative of Excellence" Programme for 2019-2022. Project no.: 021/RID/2018/19. Total financing: 11 897 131,40 PLN131
ISBN:
978-83-8158-734-1
Access mode:
Full text
CC-BY
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168336991
chapter in conference materials
See main document
16

Conference:
Mìžnarodna konferencìâ "Ìnnovacìjnì tehnologìï u rozvitku sučasnogo suspìlʹstva", Lwów, Ukraina, od 2019-04-18 do 2019-04-19
Title:
Model oceny znaczenia kompetencji oczekiwanych przez pracodawców na polskim rynku pracy
Source:
Zbìrnik tez dopovìdej Mìžnarodnoï naukovo-praktičnoï konferencìï "Ìnnovacìjnì tehnologìï u rozvitku sučasnogo suspìlʹstva" - Lviv: Vidavnictvo Lʹvìvsʹkoï polìtehnìki, 2019, s. 23-27 - Bibliogr.
Research program:
Niniejsza praca powstała w ramach realizacji programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą "Regionalna Inicjatywa Doskonałości" w latach 2019-2022, nr projektu: 021/RID/2018/19, kwota dofinansowania: 11 897 131,40 zł
ISBN:
978-966-941-321-5
Access mode:
Nr:
2168335713
chapter in conference materials
17

Author:
Conference:
International Analytics for Management and Economics Conference - AMEC, Petersburg, Rosja, od 2019-09-27 do 2019-09-28
Title:
Job Offers Clustering in Labor Market Analysis
Source:
Proceedings of International Analytics for Management and Economics Conference / ed. Elena Shakina - Saint Petersburg: National Research University - HSE, 2019, s. 71-73. - Dostępne tylko streszczenie
ISBN:
978-5-90363-339-5
Access mode:
Nr:
2168342085
varia
18

Title:
Trendy w zarządzaniu zasobami ludzkimi
Source:
Zarządzanie zasobami ludzkimi : uwarunkowania, instrumenty, trendy / red. nauk. Renata OCZKOWSKA - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2019, s. 351-397 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-01-20869-1
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168342193
chapter in monograph
See main document
19

Title:
Bipartite Competency Schemas on Polish Labour Market
Source:
Central European Business Review. - vol. 8, no. 4 (2019) , s. 1-25. - Summ. - Bibliogr.
Research program:
The Project has been financed by the Ministry of Science and Higher Education within "Regional Initiative of Excellence" Programme for 2019-2022. Project no.: 021/RID/2018/19. Total financing: 11 897 131.40 PLN
2019 list:
20.00 pkt
Nr:
2168342073
article
20

Author:
Conference:
13th International Quality Conference Quality Festival 2019, Kragujevac, Serbia, od 2019-05-29 do 2019-06-01
Title:
Methods of Competency Schema Identification and Evaluation
Source:
Proceedings on Engineering Sciences. - vol. 1, no. 2 (2019) , s. 11-18. - Summ. - Bibliogr.
Research program:
The Project has been financed by the Ministry of Science and Higher Education within "Regional Initiative of Excellence" Programme for 2019-2022. Project no.: 021/RID/2018/19. Total financing: 11 897 131,40 PLN
Nr:
2168335629
article
21

Title:
An Attempt to Estimate the Competency Gap in the IT Sector
Source:
International Entrepreneurship Review / ed. Krzysztof WACH. - vol. 5, no. 3 (2019) , s. 95-112. - Summ. - Bibliogr.
Research program:
The Project has been financed by the Ministry of Science and Higher Education within "Regional Initiative of Excellence" Programme for 2019-2022. Project no.: 021/RID/2018/19. Total financing: 11 897 131.40 PLN
2019 list:
20.00 pkt
Nr:
2168342239
article
See main document
22

Title:
Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi
Source:
Zarządzanie zasobami ludzkimi : uwarunkowania, instrumenty, trendy / red. nauk. Renata OCZKOWSKA - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2019, s. 67-101 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-01-20869-1
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168342171
chapter in monograph
See main document
23

Conference:
XXVI Konferencja Naukowa Sekcji Klasyfikacji i Analizy Danych PTS (XXXI Konferencja Taksonomiczna) nt. "Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania", Kraków, Polska, od 2017-10-23 do 2017-10-25
Title:
Identyfikacja oczekiwań pracodawców dotyczących kompetencji zatrudnianych pracowników na podstawie eksploracyjnej analizy ofert pracy = Identification of Employers' Expectations About Staff Competences by Exploratory Analysis of Job Offers
Source:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 507 (2018) , s. 133-141. - Tytuł numeru: Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania - Bibliogr.
Series:
(Taksonomia ; z. 30)
Ministerial journal list:
b 10.00 pkt
Nr:
2168327291
article
24

Author:
Sylwia Wiśniewska , Kamil Wiśniewski
Title:
Kompetencje generacji NEET - wyniki badań empirycznych = Competences of the NEET Generation - Results of Empirical Research
Source:
Przedsiębiorczość i Zarządzanie = Entrepreneurship and Management. - t. 19, z. 8, cz. 1 (2018) , s. 533-544. - Tytuł numeru: Wyzwania w zarządzaniu zasobami ludzkimi we współczesnych organizacjach. Od teorii do praktyki - Bibliogr.
Access mode:
Full text
CC-BY-SA
Ministerial journal list:
b 14.00 pkt
Nr:
2168330951
article
25

Title:
Analysis of Competences in the Context of Smart Specializations of the Świętokrzyskie Voivodeship in Poland
Source:
Sustainable Development and Innovation : a Future Perspective / ed. Tindara Abbate, Patrizia Accordino, Giovanna Centorrinos - Roma: Aracne, 2018, s. 75-87. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-88-255-2084-2 ; 88-255-2084-0
Nr:
2168359242
chapter in monograph
26

Author:
Sylwia Wiśniewska , Kamil Wiśniewski
Title:
Stimulators of Innovativeness of Enterprises in the Context of Building a Knowledge-based Economy - a Theoretical Approach = Stymulatory innowacyjności przedsiębiorstw w kontekście budowy gospodarki opartej na wiedzy
Source:
Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae. - R. 22, nr 4, t. 2 (2018) , s. 167-177. - Tytuł numeru: Gospodarowanie zasobami organizacji - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168343311
article
27

Title:
Kompetencje pracowników działów HR - badania oczekiwań pracodawców na podstawie analizy ofert pracy = Competences of HR Departments Employees - Research on Employers' Expectations Based on Job Offers Analysis
Source:
Przegląd Organizacji. - nr 12 (947) (2018) , s. 57-63. - Summ. - Bibliogr.
Research program:
Publikacja została dofinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego
Ministerial journal list:
b 13.00 pkt
Nr:
2168333361
article
28

Conference:
21st International Conference on Information Technology for Practice - IT for Practice 2018, Ostrawa, Czechy, od 2018-10-17 do 2018-10-18
Title:
Ontology-Based System for Automatic Analysis of Job Offers
Source:
Information Technology for Practice 2018 / ed. Jan Ministr, Milena Tvrdíková - Ostrava: VSB-Technical University, 2018, s. 205-212. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-80-248-4196-0
Access mode:
Nr:
2168330077
chapter in conference materials
29

Conference:
The 12th Professor Aleksander Zelias International Conference on Modelling and Forecasting of Socio-Economic Phenomena, Zakopane, Polska, od 2018-05-08 do 2018-05-11
Title:
Automatic Identification of Competences Expected by Employers with the Use of Exploratory Text Analysis
Source:
The 12th Professor Aleksander Zelias International Conference on Modelling and Forecasting of Socio-Economic Phenomena : Conference Proceedings / ed. Monika PAPIEŻ, Sławomir ŚMIECH - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2018, s. 256-265. - Summ. - Bibliogr.
Series:
(Socio-Economic Modelling and Forecasting ; no. 1)
Research program:
The project has been funded by the Cracow University of Economics within the Statutory Fund of the Faculty of Management.
ISBN:
978-83-65907-20-2
Nr:
2168324377
chapter in conference materials
See main document
30

Title:
Nierówności na rynku pracy na przykładzie sektorów BPO i SSC w Polsce = Inequalities on the Labour Market : BPO and SSC in Poland
Source:
Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka. - nr 10(565) (2018) , s. 18-20. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Research program:
Publikacja została dofinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168328341
article
31

Author:
Sylwia Wiśniewska , Kamil Wiśniewski
Title:
Struktura kapitału ludzkiego w organizacjach opartych na wiedzy = The Structure of Human Capital in Knowledge-based Organizations [dokument elektroniczny]
Source:
Marketing i Rynek. - nr 7 (2017) , s. 896-908. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Access mode:
Full text
CC-BY
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168318413
article
32

Title:
Zarządzanie różnorodnością w rozwijaniu zatrudnialności pracowników w organizacji = Diversity Management in Developing the Employability of Workers in an Organisation
Source:
Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae. - R. 21, nr 1, t. 1 (2017) , s. 107-114. - Tytuł numeru: Efektywność i bezpieczeństwo gospodarowania - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168322849
article
33

Title:
Diversity and Parenthood - Diversity Activities Aimed at Parents Employed in the BPO and SSC Sector
Source:
Przedsiębiorczość i Zarządzanie = Entrepreneurship and Management. - t. 18, z. 11, cz. 2 (2017) , s. 239-250. - Tytuł numeru: W stronę różnorodności. Od koncepcji do aktualnych problemów zarządzania - Bibliogr.
Access mode:
Full text
CC-BY-SA
Ministerial journal list:
b 14.00 pkt
Nr:
2168323683
article
34

Author:
Sylwia Wiśniewska , Kamil Wiśniewski
Title:
Telepraca a zatrudnialność na współczesnym rynku pracy = Teleworking vs. Employability at the Modern Labour Market
Source:
Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka. - nr 1(544) (2017) , s. 27-29. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168311655
article
35

Title:
Analysis of the Competence Gap Among Vocational School Graduates in the Area of Smart Specialization in Poland
Source:
International Journal for Quality Research. - vol. 11, iss. 4 (2017) , s. 945-966. - Summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
u 15.00 pkt
:
:
Nr:
2168321171
article
36

Title:
Różnorodność pracownicza w krakowskim sektorze BPO i SSC
Source:
Zarządzanie różnorodnością w teorii i praktyce / red. Katarzyna Wojtaszczyk - Łódź: Wydawnictwo SIZ, 2017, s. 103-115 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-65766-09-0
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168318547
chapter in monograph
37

Title:
Zarządzanie różnorodnością - studium przypadku AT&T = Diversity Management - Case Study AT&T
Source:
Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae. - R. 20, nr 1 (2016) , s. 35-43. - Tytuł numeru: Zarządzanie w sektorze publicznym i prawnym - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168311473
article
38

Title:
Employer Branding and Corporate Social Responsibility
Source:
New Trends in Management and Production Engineering : Regional, Cross-border and Global Perspectives / eds. Włodzimierz Sroka, Štefan Hittmár, Joanna Kurowska-Pysz - Aachen: Schaker Verlag, 2016, s. 62-72. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-3-8440-4203-0
Nr:
2168310367
chapter in monograph
39

Title:
Human Capital from Entrepreneurs' Perspective - Case Study Świętokrzyskie Voivodeship
Source:
Edukacja Ekonomistów i Menedżerów : Problemy, Innowacje, Projekty = Education of Economists and Managers : Problems, Innovations, Projects. - t. 42, nr 4 (2016) , s. 63-72. - Summ. - Bibliogr.
Research program:
The translation of the article into English was financed from the funds granted to the Faculty of Management at Cracow University of Economics, within the framework of the subsidy for the maintenance of research potential
Ministerial journal list:
b 12.00 pkt
Nr:
2168311469
article
40

Author:
Sylwia Wiśniewska , Kamil Wiśniewski
Title:
Knowledge Management System with Human Resource Approach
Source:
International Journal of Managerial Studies and Research (IJMSR). - vol. 4, iss. 1 (2016) , s. 109-115. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168311471
article
41

Author:
Sylwia Wiśniewska , Kamil Wiśniewski
Title:
Zarządzanie różnorodnością a społeczna odpowiedzialność biznesu = Diversity Management and Corporate Social Responsibility [dokument elektroniczny]
Source:
Marketing i Rynek. - nr 7 (2016) , s. 1040-1053. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168308499
article
42

Title:
Innowacje marketingowe w handlu detalicznym = Marketing Innovations in Retail Trade
Source:
Problemy Zarządzania. - vol. 14, nr 1 (57), t. 1 (2016) , s. 57-70. - Tytuł numeru: Handel detaliczny w Polsce - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 11.00 pkt
Nr:
2168306797
article
43

Title:
Kompleksowe rekomendacje dla świętokrzyskiego
Opracował:
Agatowski Marcin
, Antos Łukasz
, Bielecka Katarzyna
, Bogucka Marta
, Chlebny Łukasz
, Cukierska Katarzyna
, Domińczak Dorota
, Gromska Anna
, Iwańska Karolina
, Janakowska Patrycja
, Kaleta Karol
, Kmiecik Agnieszka
, Lulek Paweł
, Ławniczak Dorota
, Mazurkiewicz Szymon
, Młynarczyk Danuta
, Molęda Tomasz
, Polesek Aleksandra
, Pyk Piotr
, Rudawska Joanna
, Tercz Agnieszka
, Wąsik Paulina
, Wiśniewski Kamil
Publisher address:
[Kielce]: Stowarzyszenie Edukacja przez Internet, 2016
Physical description:
43 s.: il.; 15 cm
Access mode:
Nr:
2168359246
report
44

Title:
Zarządzanie różnorodnością kulturową - aspekt teoretyczno-praktyczny = Cultural Diversity Management : the Theoretical and Practical Aspect
Source:
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi. - nr 3-4 (2016) , s. 9-24. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 13.00 pkt
Nr:
2168308039
article
45

Title:
Zatrudnialność w kontekście społecznej odpowiedzialności biznesu
Source:
Społeczna odpowiedzialność i zrównoważony rozwój w naukach o zarządzaniu : aspekty teoretyczne i aplikacyjne / red. nauk. Joanna Ejdys - Toruń: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Stowarzyszenie Wyższej Użyteczności "Dom Organizatora", 2016, s. 221-234
ISBN:
978-83-7285-796-5
Nr:
2168305437
chapter in monograph
46

Author:
Sylwia Wiśniewska , Kamil Wiśniewski
Title:
Zarządzanie wiedzą osobistą a rozwój kompetencji pracowniczych
Source:
Współczesne tendencje w zachowaniach organizacyjnych / red. Bogusz MIKUŁA - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2015, s. 175-180 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-941580-0-2 ; 978-83-941580-1-9
Access mode:
Nr:
2168297783
chapter in monograph
See main document
47

Title:
Development of Employee Competencies as a Determinant of Employability in the Modern Labor Market = Rozwój kompetencji pracowniczych jako determinanta zatrudnialności na współczesnym rynku pracy
Source:
Human Resource Management = Zarządzanie Zasobami Ludzkimi. - nr 6 (2015) , s. 131-143. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Research program:
The translation of this article into English was financed thanks to funds granted to the Faculty of Management at the Cracow University of Economics within the framework of a subsidy for the maintenance of research potential
Ministerial journal list:
b 13.00 pkt
Nr:
2168299855
article
48

Title:
Skuteczność niekomercyjnych instytucji otoczenia biznesu we wspieraniu innowacji marketingowych małych i średnich przedsiębiorstw
Redaktor:
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2015
Physical description:
185 s.: il.; 24 cm
Series:
(Monografie : prace doktorskie Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie ; nr 24)
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-697-7
Nr:
2168299079
monograph
49

Title:
Zatrudnialność - pojęcie, wymiary, determinanty = Employability - Concept, Dimensions, Determinants
Source:
Edukacja Ekonomistów i Menedżerów : Problemy, Innowacje, Projekty = Education of Economists and Managers : Problems, Innovations, Projects. - t. 35, nr 1 (2015) , s. 11-24. - Streszcz., summ., rez. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 12.00 pkt
Nr:
2168295509
article
50

Title:
Determinanty innowacyjności przedsiębiorstw
Source:
Prawno-ekonomiczne aspekty funkcjonowania przedsiębiorstw w Polsce / red. Jarosław Brodny - Legnica: Instytut Nauk Ekonomiczno-Technicznych, 2015, s. 101-109 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-943861-2-2
Nr:
2168307225
chapter in monograph
51

Title:
Zarządzanie różnorodnością w kształtowaniu wizerunku pracodawcy = Diversity Management in Employer Branding
Source:
Zarządzanie. Teoria i praktyka. - nr 3 (13) (2015) , s. 25-29. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 5.00 pkt
Nr:
2168305935
article
52

Title:
Innowacje marketingowe - rozważania terminologiczno-definicyjne = Marketing Innovations - Considerations on Terminology and Definition
Source:
Logistyka : czasopismo dla profesjonalistów. - nr 2, CD 2 (2015) , s. 1096-1104. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168301103
article
53

Title:
Zastosowanie systemów agentowych w zarządzaniu współczesną organizacją = Agents Systems in Management of the Contemporary Organization
Source:
Zarządzanie i rynek pracy / red. Anna Krzysztofek, Arkadiusz Przybyłka - Kraków: AT Wydawnictwo, 2014, s. 41-49. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-63910-13-6
Nr:
2168294649
chapter in monograph
54

Title:
Efekty wdrażania innowacji marketingowych w małych i średnich przedsiębiorstwach = The Effects of the Implementation of Marketing Innovation in Small and Medium Enterprises
Source:
Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae. - R. 18, nr 3 (2014) , s. 275-285. - Tytuł numeru: Rozwój regionalny w liczbach - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168294673
article
55

Title:
Bezrobocie jako zjawisko na rynku pracy
Source:
Kształtowanie wizerunku pracodawcy a uwarunkowania rynku pracy. Cz. 1 / kierownik tematu: Renata OCZKOWSKA2014, s. 50-61 - Bibliogr.
Signature:
NP-1504/1/Magazyn
Nr:
2168301519
chapter in unpublished scientific work
See main document
56

Title:
Rynek pracy
Source:
Kształtowanie wizerunku pracodawcy a uwarunkowania rynku pracy. Cz. 1 / kierownik tematu: Renata OCZKOWSKA2014, s. 25-49 - Bibliogr.
Signature:
NP-1504/1/Magazyn
Nr:
2168301515
chapter in unpublished scientific work
See main document
57

Title:
Rozwój kwalifikacji pracowników ośrodków innowacji i przedsiębiorczości = The Development of the Qualifications of the Employees of the Innovation and Business Centres
Source:
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa = Economics and Organization of Enterprise. - nr 10 (2014) , s. 71-80. - Summ., streszcz.
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168285969
article
58

Title:
Dysfunkcje w procesie rozwoju kapitału ludzkiego a społeczna odpowiedzialność biznesu = Dysfunctions in Human Capital Development and Corporate Social Responsibility
Source:
Edukacja Ekonomistów i Menedżerów : Problemy, Innowacje, Projekty = Education of Economists and Managers : Problems, Innovations, Projects. - t. 34, nr 4 (2014) , s. 61-77. - Streszcz., summ., rez. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2168294721
article
59

Author:
Sylwia Wiśniewska , Kamil Wiśniewski
Title:
Zaufać innowacyjnym firmom
Source:
Rynek - Biznes - Praca. - nr 6 (2014) , s. 23-25
Nr:
2168304745
unreviewed article
60

Title:
Human Resource Management Practices in Innovative Enterprises
Source:
Knowledge, Economy, Society : Contemporary Tools of Organizational Resources Management / ed. by Paweł LULA, Tomasz ROJEK - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2014, s. 111-120 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-14-3 ; 978-83-62511-49-5
Access mode:
Nr:
2168287675
chapter in monograph
See main document
61

Title:
Innowacyjność jako determinanta rozwoju zasobów ludzkich
Source:
Rozwój zasobów ludzkich organizacji / red. nauk. Renata OCZKOWSKA, Urszula BUKOWSKA - Warszawa: Difin, 2014, s. 31-54
ISBN:
978-83-7930-578-0
Nr:
2168286835
chapter in monograph
See main document
62

Author:
Sylwia Wiśniewska , Kamil Wiśniewski
Title:
Co nam doskwiera, czyli traktat o wyzwaniach i barierach świętokrzyskiego biznesu
Source:
Rynek - Biznes - Praca. - nr 3 (2014) , s. 8-13
Nr:
2168304753
unreviewed article
63

Title:
Efekty innowacji marketingowych
Source:
Rynek - Biznes - Praca. - nr 2 (2014) , s. 22-25
Nr:
2168304747
unreviewed article
64

Author:
Sylwia Wiśniewska , Kamil Wiśniewski
Title:
Świętokrzyska lista barier przedsiębiorczości
Redaktor:
Filipek Krzysztof
, Kaczmarski Karol
, Kaczor Anna
, Pustuła Katarzyna
, Stępniewska Katarzyna
Publisher address:
Kielce: Świętokrzyski Związek Pracodawców Prywatnych Lewiatan, 2014
Physical description:
54 s.: il.; 30 cm
ISBN:
978-83-935945-2-8
Access mode:
Nr:
2168304755
book
65

Title:
Multimedia w zarządzaniu współczesną organizacją = Multimedia in Management of the Contemporary Organization
Source:
Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae. - R. 18, nr 4 (2014) , s. 195-207. - Tytuł numeru: Gospodarka a rozwój regionalny - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168294717
article
66

Title:
Systemy agentowe w zarządzaniu organizacją wirtualną = Agent Systems in Management of the Virtual Organization
Source:
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa = Economics and Organization of Enterprise. - nr 12 (767) (2013) , s. 61-68. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168272206
article
67

Author:
Sylwia Wiśniewska , Kamil Wiśniewski
Title:
Talent Management in Innovative Enterprises
Source:
Academic Journal of Interdisciplinary Studies. - vol.2 nr 3 (2013) , s. 329-334. - [odczyt: 11.12.2013] - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168266860
article
68

Title:
Budowanie wizerunku pracodawcy - studium przypadku Skanska S.A. = Employer Branding - Skanska S.A. Case Study
Source:
Edukacja Ekonomistów i Menedżerów : Problemy, Innowacje, Projekty = Education of Economists and Managers : Problems, Innovations, Projects. - t. 30, nr 4 (2013) , s. 115-127. - Streszcz., summ., rez. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2168273802
article
69

Title:
Skuteczność ośrodków innowacji i przedsiębiorczości we wspieraniu innowacji marketingowych małych i średnich przedsiębiorstw
Publisher address:
Kraków: , 2013
Physical description:
286 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Access mode:
Signature:
eDr-263
Nr:
2168273536
doctoral dissertation
70

Title:
Podnoszenie kwalifikacji pracowników ośrodków innowacji i przedsiębiorczości
Source:
Wielowymiarowość rozwoju zasobów ludzkich organizacji. Cz. 2 / kier. tematu: Renata OCZKOWSKA2013, s. 21-32 - Bibliogr.
Signature:
NP-1399/2/Magazyn
Nr:
2168290703
chapter in unpublished scientific work
See main document
71

Title:
Innowacje marketingowe w małych i średnich przedsiębiorstwach = Marketing Innovation in Small and Medium-Sized Enterprises
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług. - nr 81 (2012) , s. 301-310. - Tytuł numeru: Strategie zarządzania mikro, małymi i średnimi przedsiebiorstwami - mikrofirma 2012 - Bibliogr.
Series:
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego ; nr 696)
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2168299773
article
72

Author:
Sylwia Wiśniewska , Kamil Wiśniewski
Conference:
Multidisciplinary Academic Conference on Economics, Management and Marketing (MAC-EMM 2012), Praga, Czechy, od 2012-12-06 do 2012-12-07
Title:
Knowledge Management System in an Innovative Company [dokument elektroniczny]
Source:
Proceedings of Multidisciplinary Academic Research 2012 : Economics, Management and Marketing / red. Jiří Vopava, Radek Kratochvíl, Vladimír Douda - Praha: AV Consulting o.s., 2012, s. 1-8. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-80-260-2184-1
Access mode:
Nr:
2168304183
chapter in conference materials
73

Author:
Sylwia Wiśniewska , Kamil Wiśniewski
Title:
Zarządzanie wiedzą z perspektywy działu zasobów ludzkich
Source:
Historia i perspektywy nauk o zarządzaniu : księga pamiątkowa dla uczczenia Jubileuszu 40-lecia pracy naukowo-dydaktycznej Prof. zw. dra hab. Arkadiusza Potockiego / red. nauk. Bogusz MIKUŁA - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2012, s. 337-347 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-61-7
Nr:
2168231864
chapter in monograph
See main document
74

Title:
Innowacyjność jako determinanta rozwoju zasobów ludzkich
Source:
Wielowymiarowość rozwoju zasobów ludzkich organizacji / kier. tematu: Renata OCZKOWSKA2012, s. 24-41 - Bibliogr.
Signature:
NP-1399/Magazyn
Nr:
2168273748
chapter in unpublished scientific work
See main document
75

Title:
Ośrodki innowacji i przedsiębiorczości w Polsce = The Innovation and Business Centres in Poland
Source:
Zarządzanie - teoria, praktyka i perspektywy / red. Jan Adamczyk, Hanna Hall - Rzeszów: Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza, 2012, s. 163-172. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7199-728-0
Nr:
2168243036
chapter in monograph
76

Author:
Sylwia Wiśniewska , Kamil Wiśniewski
Title:
Human Resources Management in a Knowledge-Based Organization
Source:
Economics and Management. - vol. 17, Iss. 4 (2012) , s. 1620-1626. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168274277
article
77

Author:
Sylwia Wiśniewska , Kamil Wiśniewski
Title:
Knowledge Management in the Innovation Process
Source:
Knowledge, Economy, Society : Transfer of Knowledge in the Contemporary Economy / ed. by Paweł LULA, Bogusz MIKUŁA, Andrzej JAKI - Kraków: Foundation of the Cracow University of Economics, 2012, s. 25-36 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-02-0
Nr:
2168243210
chapter in monograph
See main document
78

Title:
Budowa współpracy nauki z gospodarką wyzwaniem dla polityki innowacyjnej państwa = Building Cooperation Between Science and Business as a Challenge for Innovation Policy Of State
Source:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 245 (2012) , s. 633-642. - Tytuł numeru: Ekonomia - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168237084
article
79

Author:
Sylwia Wiśniewska , Kamil Wiśniewski
Title:
Konkurencyjność gospodarki lokalnej i regionalnej = Competitiveness of the Economy Local and Regional
Source:
Elementy rozwoju lokalnego = Elements of Local Development / red. Paweł Dziekański, Andrzej Pawlik - Kielce : Uniwersytet Jana Kochanowskiego, Wydział Zarządzania i Administracji, 2011, s. 11-32
ISBN:
978-83-61982-12-8
Nr:
2168358602
chapter in monograph
80

Title:
Ośrodki innowacji i przedsiębiorczości w polityce innowacyjnej państwa = Innovation and Business Centres in Innovation Policy of the State
Source:
Biblioteka Regionalisty. - nr 11 (2011) , s. 359-367. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2168235656
article
81

Conference:
III Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych. Innowacje i implikacje interdyscyplinarne", Kielce, Polska, od 2011-09-15 do 2011-09-15
Title:
Sieci informacyjne jako czynnik wzrostu innowacyjności przedsiębiorstw = Information Networks as a Factor of Innovativeness Growth of Enterprises
Source:
Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych : innowacje i implikacje interdyscyplinarne. T. 1 / red. Zbigniew E. Zieliński ; [red. nacz. Tadeusz GRABIŃSKI] - Kielce: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Handlowej, 2011, s. 318-325. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-89274-60-1
Nr:
2168358654
chapter in conference materials
See main document
82

Author:
Sylwia Wiśniewska , Kamil Wiśniewski
Title:
Wspieranie transferu technologii w regionie peryferyjnym na przykładzie Polski Wschodniej = The Support of Technology Transfer in Peripheral Region on Basis of Eastern Poland
Source:
Wybrane aspekty konkurencyjności samorządu terytorialnego = Selected Aspects of the Territorial Self-government Competitiveness / red. Paweł Dziekański - Ostrowiec Świętokrzyski: Stowarzyszenie "Nauka Edukacja Rozwój", 2011, s. 239-264. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-89466-37-2
Nr:
2168359186
chapter in monograph
83

Title:
Kreowanie innowacyjności przedsiębiorstw przez ośrodki krajowej sieci innowacji
Source:
Nauka i gospodarka w dobie destabilizacji / red. nauk. Janusz TECZKE, Janusz CZEKAJ, Bogusz MIKUŁA, Renata OCZKOWSKA - Kraków: Biuro Projektu Nauka i Gospodarka, 2011, s. 273-279. - Streszcz. - Bibliogr.
Series:
(Nauka i Gospodarka)
ISBN:
978-83-930382-5-1
Nr:
2168228230
chapter in monograph
See main document
84

Author:
Sylwia Wiśniewska , Kamil Wiśniewski
Title:
Doskonalenie systemu zarządzania jakością w administracji publicznej na przykładzie Urzędu Miasta Kielce
Source:
Polska administracja we wspólnej przestrzeni administracyjnej Unii Europejskiej / red. Paweł Chmielnicki, Anna Dybała - Kielce: [Wydawnictwo Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego], 2011, s. 200-206
ISBN:
978-83-61982-09-8
Nr:
2168358604
chapter in monograph
85

Title:
Innowacje marketingowe w polskich przedsiębiorstwach = Marketing Innovation in Polish Enterprises
Source:
Marketing i Rynek. - nr 11 (2011) , s. 30-34. - Summ.
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168227564
article
86

Title:
Transfer technologii - wybrane zagadnienia = Technology Transfer - Selected Problems
Source:
Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae. - R. 14, nr 2 (2010) , s. 199-208. - Tytuł numeru: Gospodarowanie zasobami w regionie w warunkach zagrożenia - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168327657
article
87

Author:
Sylwia Wiśniewska , Kamil Wiśniewski
Conference:
II Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Przedsiębiorstwo XXI wieku. Szanse i zagrożenia", Stalowa Wola, Polska, od 2010-04-14 do 2010-04-14
Title:
Wspomaganie innowacyjności małych i średnich przedsiębiorstw przez ośrodki innowacji i przedsiębiorczości
Source:
Przedsiębiorstwo XXI wieku : szanse i zagrożenia. T. 1 / red. Marian Kozaczka - Stalowa Wola ; Sandomierz: Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia, 2010, s. 243-262 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-61307-37-2
Nr:
2168358616
chapter in conference materials
88

Author:
Sylwia Wiśniewska , Kamil Wiśniewski
Title:
Zasoby mieszkaniowe Polski w latach 2007-2009 i bariery ich rozwoju = Residential Resources of Poland in the Years 2007-2009
Source:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 111 (2010) , s. 838-851. - Tytuł numeru: Polityka ekonomiczna - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b
Nr:
2168358652
article
89

Author:
Sylwia Wiśniewska , Kamil Wiśniewski
Title:
Innowacyjność a polityka rozwoju Polski Wschodniej = Innovativeness and Development Policy in Eastern Poland
Source:
Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae. - R. 14, nr specjalny (2010) , s. 167-174. - Tytuł numeru: Rozwój regionów - Bibliogr.
Nr:
2168358656
article
90

Title:
Stan rozwoju ośrodków innowacji i przedsiębiorczości w Polsce = The State of Development of the Innovation and Business Centers in Poland
Source:
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Zarządzanie i Marketing = Folia Scientiarum Universitatis Technicae Resoviensis. - z. 17, nr 3 (272) (2010) , s. 429-436. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b
Nr:
2168359240
article
91

Conference:
II Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych. Innowacje i implikacje interdyscyplinarne", Kielce, Polska, od 2010-09-09 do 2010-09-09
Title:
Systemy informacyjne a innowacyjność przedsiębiorstw = Information Systems and Innovativeness of Enterprises
Source:
Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych : innowacje i implikacje interdyscyplinarne. T. 1 / red. Zbigniew E. Zieliński ; [red. nacz. Tadeusz GRABIŃSKI] - Kielce: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Handlowej, 2010, s. 366-371. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-89274-50-2
Access mode:
Nr:
2168358600
chapter in conference materials
See main document
92

Title:
Polityka innowacyjna państwa jako determinanta stymulowania działalności innowacyjnej przedsiębiorstw = Innovation Policy of State as a Determinant of Stimulation of Entrepreneurship's Innovation Activity
Source:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 102 (2010) , s. 41-48. - Tytuł numeru: Rola państwa w gospodarce rynkowej na progu XXI wieku - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b
Nr:
2168327723
article
93

Author:
Title:
Problematyka implementacji dyrektyw unijnych - prawo konsumenckie na gruncie przepisów wspólnotowych i krajowych
Source:
Zarządzanie rozwojem przedsiębiorstw i instytucji / [red. nauk. Stanisław MIKLASZEWSKI, Bogusz MIKUŁA] - Kraków: Biuro Projektu Nauka i Gospodarka, 2010, s. 577-587. - Streszcz. - Bibliogr.
Series:
(Nauka i Gospodarka ; t. 1)
ISBN:
978-83-930382-1-3
Nr:
2168359206
chapter in monograph
See main document
94

Title:
Stymulowanie działalności innowacyjnej przedsiębiorstw przez centra transferu technologii
Source:
Zarządzanie rozwojem przedsiębiorstw i instytucji / [red. nauk. Stanisław MIKLASZEWSKI, Bogusz MIKUŁA] - Kraków: Biuro Projektu Nauka i Gospodarka, 2010, s. 129-146. - Streszcz. - Bibliogr.
Series:
(Nauka i Gospodarka ; t. 1)
ISBN:
978-83-930382-1-3
Nr:
2168359208
chapter in monograph
See main document
95

Title:
Transfer technologii w regionalnych systemach innowacyjnych = Innovation Systems and Technology Transfer in the Region
Source:
Biblioteka Regionalisty. - nr 10 (2010) , s. 251-261. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b
Nr:
2168304185
article
96

Title:
Centra transferu technologii w Polsce Wschodniej = Technology Transfer Centers in Eastern Poland
Source:
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa = Economics and Organization of Enterprise. - nr 6 (2010) , s. 32-38. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b
Nr:
2168327667
article
97

Author:
Conference:
VIII Konferencja Studenckich Kół Naukowych "Polska w Unii Europejskiej - aspekty ekonomiczne, polityczne i społeczne", Kielce, Polska, od 2008-04-23 do 2008-04-23
Title:
Wpływ wykorzystania funduszy strukturalnych Unii Europejskiej na rozwój instytucji otoczenia biznesu
Source:
Zeszyt Studencki / Wyższa Szkoła Ekonomii i Prawa im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach. - nr 8 (2009) , s. 73-79. - Tytuł numeru: Polska w Unii Europejskiej - aspekty ekonomiczne, polityczne i społeczne - Bibliogr.
Nr:
2168359252
article
98

Title:
Innowacyjność małych i średnich przedsiębiorstw - wybrane problemy = The Innovativeness of Small and Medium-Sized Companies - Chosen Problems
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług. - nr 34 (2009) , s. 242-248. - Tytuł numeru: Uwarunkowania rynkowe rozwoju Mikro i małych przedsiębiorstw Mikrofirma 2009 - Bibliogr.
Series:
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego ; nr 540)
Access mode:
Nr:
2168358648
article
99

Author:
Sylwia Wiśniewska , Kamil Wiśniewski
Title:
Media relations firm sektora nowych technologii = Media Relations of High-tech Companies
Source:
Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae. - R. 13, nr 2 (2009) , s. 235-243. - Tytuł numeru: Ludzie - Jakość - Organizacja - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168358660
article
100

Title:
Odnowa strategiczna jako proces doskonalenia przedsiębiorstwa = Strategic Renewal as a Process of Improvement of an Enterprise
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług. - nr 44 (2009) , s. 381-389. - Tytuł numeru: Nowoczesne przedsiębiorstwo. T. 2 - Bibliogr.
Series:
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego ; nr 572)
Nr:
2168358634
article
101

Title:
Ośrodki innowacji i przedsiębiorczości w regionie świętokrzyskim = The Innovation And Business Centres In Świętokrzyskie Region
Source:
Nauka i Gospodarka. - nr 1 (2009) , s. 59-65. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168256658
article
102

Title:
Uwarunkowania generowania innowacji w małych i średnich przedsiębiorstwach przy współpracy ze środowiskiem naukowym
Source:
Regionalny wymiar kapitału relacyjnego / red. nauk. Janusz Toruński - Warszawa: Wydawnictwo Studio Emka, 2009, s. 40-49
ISBN:
978-83-60652-48-0
Nr:
2168359204
chapter in monograph
103

Author:
Title:
Funkcjonowanie ośrodków innowacji i przedsiębiorczości w regionie świętokrzyskim
Source:
Trzecie Warsztaty Młodych Ekonomistów (i nie tylko), 24-25.09.2008 / [red. Artur Janus] - Kielce: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Handlowej im. Bolesława Markowskiego, 2009, s. 181-202. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-89274-28-1
Nr:
2168358620
chapter in monograph
104

Author:
Conference:
VII Konferencja Studenckich Kół Naukowych "Polska w Unii Europejskiej - aspekty ekonomiczne, polityczne i społeczne", Kielce, Polska, od 2007-04-25 do 2007-04-25
Title:
Wybrane aspekty wprowadzania euro w Polsce
Source:
Zeszyt Studencki / Wyższa Szkoła Ekonomii i Prawa im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach. - nr 7 (2008) , s. 233-242. - Tytuł numeru: Polska w Unii Europejskiej - aspekty ekonomiczne, polityczne i społeczne - Bibliogr.
Nr:
2168359250
article
105

Author:
Title:
Innowacje w polityce rozwoju województwa świętokrzyskiego = Innovations in the Development Policy of Świętokrzyskie Voivodeship
Source:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Społecznej w Ostrołęce. - nr 5 (2008) , s. 27-31. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168359220
article
106

Author:
Sylwia Makuch , Kamil Wiśniewski
Conference:
Konferencja naukowa "Konkurencyjność i innowacyjność regionów w warunkach globalizacji i metropolizacji przestrzeni", Kielce, Polska, od 2007-05-14 do 2007-05-15
Title:
Innowacyjność gospodarki woj. świętokrzyskiego : wybrane zagadnienia
Source:
Konkurencyjność i innowacyjność regionów w warunkach globalizacji i metropolizacji przestrzeni / red. nauk. Janusz Kot - Kielce: Akademia Świętokrzyska im. Jana Kochanowskiego w Kielcach. Wydział Zarządzania i Administracji, 2007, s. 635-642. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-87798-62-2
Nr:
2168358638
chapter in conference materials
107

Author:
Conference:
VI Konferencja Studenckich Kół Naukowych "Współczesne problemy rozwoju społeczno-gospodarczego krajów i regionów", Kielce, Polska, od 2006-04-26 do 2006-04-26
Title:
Budowa społeczeństwa informacyjnego w województwie świętokrzyskim
Source:
Zeszyt Studencki / Wyższa Szkoła Ekonomii i Administracji im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach. - nr 6 (2007) , s. 129-138. - Tytuł numeru: Współczesne problemy rozwoju społeczno-gospodarczego krajów i regionów - Bibliogr.
Nr:
2168359248
article
108

Author:
Sylwia Makuch , Kamil Wiśniewski
Title:
Efekty wdrożenia Systemu Zarządzania Jakością w Urzędzie Miasta Kielce
Source:
Sprawność administracji państwowej i samorządowej / red. Jerzy Sikorski - Kielce: Wydawnictwo Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego, 2007, s. 189-193
ISBN:
978-83-7133-338-5
Nr:
2168358618
chapter in monograph
109

Author:
Sylwia Makuch , Kamil Wiśniewski
Title:
Preferencje inwestycyjne studentów = The Students' Investment Preferences
Source:
Zeszyty Studenckiego Ruchu Naukowego = Fascicles of Student Scientific Movement. - 13 (2007) , s. 131-137. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168359210
article
110

Author:
Sylwia Makuch , Kamil Wiśniewski
Title:
Efekty pierwszych miesięcy członkostwa Polski w Unii Europejskiej = Results of First Months of Poland's Membership in the European Union
Source:
Zeszyty Studenckiego Ruchu Naukowego = Fascicles of Student Scientific Movement. - 11 (2006) , s. 351-359. - Summ.
Nr:
2168359212
article
111

Author:
Sylwia Makuch , Kamil Wiśniewski
Title:
Bezrobocie jako problem społeczny i gospodarczy na przykładzie województwa świętokrzyskiego = Unemployment as a Social and Economic Problem on the Example of the Świętokrzyskie Province
Source:
Zeszyty Studenckiego Ruchu Naukowego = Fascicles of Student Scientific Movement. - 10 (2005) , s. 443-453. - Summ., streszcz.
Nr:
2168358668
article
1
Multidimensional Inventory of Students Quality of Life-MIS-QOL / Robert SZYDŁO, Sylwia WIŚNIEWSKA, Małgorzata ĆWIEK // Sustainability. - vol. 13, iss. 1 (2021), s. 1-18. - Summ.. - Tytuł numeru: Academic Motivation, Performance and Student Well-Being. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.mdpi.com/2071-1050/13/1/60/htm. - ISSN 2071-1050
2
Kompetencje pracowników - wyzwania przyszłości / Sylwia WIŚNIEWSKA // W: Wybrane zagadnienia zarządzania kompetencjami pracowników w organizacji / red. nauk. Małgorzata TYRAŃSKA. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2021. - (Zarządzanie - C. H. Beck). - S. 15-33. - ISBN 978-83-8235-436-2 ; 978-83-8235-437-9
3
The Relationship between Organizational Learning at the Individual Level and Perceived Employability : a Model-Based Approach / Sylwia WIŚNIEWSKA, Kamil Wiśniewski, Robert SZYDŁO // Sustainability. - vol. 13, iss. 14 (2021), s. 1-17. - Summ.. - Tytuł numeru: Psychology of Sustainability and Sustainable Development. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.mdpi.com/2071-1050/13/14/7561/htm. - ISSN 2071-1050
4
The Workplace and Work-Life Balance during the COVID-19 Pandemic / Urszula BUKOWSKA, Małgorzata TYRAŃSKA, Sylwia WIŚNIEWSKA // Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H, Oeconomia. - vol. 55, nr 2 (2021), s. 19-32. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://journals.umcs.pl/h/article/download/12548/9070. - ISSN 0459-9586
5
Kompetencje zawodowe a zatrudnialność - wyniki badań empirycznych = Professional Competencies and Employability - the Results of Empirical Research / Sylwia WIŚNIEWSKA, Kamil Wiśniewski // W: Społeczny, środowiskowy i jakościowy wymiar kreacji wartości organizacji / red. nauk. Paweł Antonowicz, Paweł Galiński, Piotr Pisarewicz. - Gdańsk: Uniwersytet Gdański, 2020. - S. 341-351. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-8206-002-7. - Spis treści: http://www.wzr.ug.edu.pl/kep/upload/files/antonowicz_-_spoecznu_srodowsikowy_wymiar_kreacji_-_fragm.pdfWstęp:
6
Digital Competencies Before and During the Covid-19 Pandemic Crisis - Comparative Study / Małgorzata TYRAŃSKA, Sylwia WIŚNIEWSKA, Robert SZYDŁO, Marek KOCZYŃSKI // W: Contemporary Issues in Economics, Business and Management / eds. Violeta Domanović, Dejana Zlatanović. - Kragujevac: Faculty of Economics University of Kragujevac, 2020. - S. 81-94. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-86-6091-116-4. - Pełny tekst: http://ebm.ekfak.kg.ac.rs/sites/default/files/download/EBM%202020.pdf
7
Line Manager's Role in Human Resource Management at Innovation Centers in Poland / Sylwia WIŚNIEWSKA // Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Organizacja i Zarządzanie = Scientific Papers of Silesian University of Technology. Organization and Management Series. - z. 147 (2020), s. 315-325. - Summ.. - Tytuł numeru: Modernity of Industry and Services. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://managementpapers.polsl.pl/wp-content/uploads/2020/09/147-Wi%C5%9Bniewska.pdf. - ISSN 1641-3466
8
Organizacyjne uczenie się jako determinanta zatrudnialności pracowników = Organizational Learning as a Determinant of Worker Employability / Sylwia WIŚNIEWSKA, Kamil Wiśniewski // Przegląd Organizacji. - nr 7 (966) (2020), s. 20-27. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://przegladorganizacji.pl/plik/5fb2b4de7830b/po.2020.07.03.pdf. - ISSN 0137-7221
9
Organizational Learning and Employability in Enterprises : Preliminary Empirical Research Results = Organizacyjne uczenie się a zatrudnialność w przedsiębiorstwach - wstępne wyniki badań empirycznych / Sylwia WIŚNIEWSKA // Human Resource Management = Zarządzanie Zasobami Ludzkimi. - nr 3-4 (134-135) (2020), s. 61-73. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISSN 1641-0874
10
Soft Competencies and Employability of Vocational School Graduates - the Perspective of Employers from the Świętokrzyskie Voivodeship = Kompetencje miękkie a zatrudnialność absolwentów szkół zawodowych - perspektywa świętokrzyskich pracodawców / Sylwia WIŚNIEWSKA, Kamil Wiśniewski // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics and Business. - vol. 63, nr 9 (2019), s. 211-223. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.dbc.wroc.pl/dlibra/publication/143262/edition/74493/content. - ISSN 1899-3192
11
Comparative Analysis of Students' Quality of Life in Poland and Russia / MARIUSZ GRABOWSKI, Anna Kovaleva, SYLWIA WIŚNIEWSKA, ROBERT SZYDŁO // International Journal for Quality Research. - vol. 13, iss. 1 (2019), s. 145-156. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.ijqr.net/paper.php?id=723. - ISSN 1800-6450
12
Multidimensional Inventory of Students' Quality of Life - Short Version (MIS-QOL-S) : Structure, Psychometrics, and Results for the Polish Sample / Robert SZYDŁO, Małgorzata ĆWIEK, Sylwia WIŚNIEWSKA, Marek Koczyński // W: Proceedings of International Analytics for Management and Economics Conference / ed. Elena Shakina. - Saint Petersburg: National Research University - HSE, 2019. - S. 54-56. - Dostępne tylko streszczenie. - ISBN 978-5-90363-339-5. - Pełny tekst: https://amec.hse.ru/mirror/pubs/share/320114166
13
Ranking kompetencji przedstawicieli generacji NEET = Competency Ranking of Generation NEET Representatives / Sylwia WIŚNIEWSKA, Kamil Wiśniewski, Robert SZYDŁO // Edukacja Ekonomistów i Menedżerów : Problemy, Innowacje, Projekty = Education of Economists and Managers : Problems, Innovations, Projects. - t. 51, nr 1 (2019), s. 181-192. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://econjournals.sgh.waw.pl/EEiM/article/view/1306. - ISSN 1734-087X
14
Uwarunkowania zarządzania zasobami ludzkimi / Urszula BUKOWSKA, Anna DOLOT, Jacek KOPEĆ, Tomasz KUSIO, Renata OCZKOWSKA, Robert SZYDŁO, Sylwia WIŚNIEWSKA, Piotr ZAJĄC // W: Zarządzanie zasobami ludzkimi : uwarunkowania, instrumenty, trendy / red. nauk. Renata OCZKOWSKA. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2019. - S. 35-65. - Bibliogr. - ISBN 978-83-01-20869-1
15
Analysis of the Demand for Competencies on the Polish Labour Market in the Context of Industry 4.0 / Paweł LULA, Sylwia WIŚNIEWSKA, Katarzyna WÓJCIK // W: The 13th Professor Aleksander Zelias International Conference on Modelling and Forecasting of Socio-Economic Phenomena : Conference Proceedings / ed. by Monika PAPIEŻ, Sławomir ŚMIECH. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2019. - S. 124-131. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-8158-734-1. - Pełny tekst: http://pliki.konferencjazakopianska.pl/proceedings_2019/pdf/r15.pdf
16
Model oceny znaczenia kompetencji oczekiwanych przez pracodawców na polskim rynku pracy / Paweł LULA, Renata OCZKOWSKA, Sylwia WIŚNIEWSKA // W: Zbìrnik tez dopovìdej Mìžnarodnoï naukovo-praktičnoï konferencìï "Ìnnovacìjnì tehnologìï u rozvitku sučasnogo suspìlʹstva". - Lviv: Vidavnictvo Lʹvìvsʹkoï polìtehnìki, 2019. - S. 23-27. - Bibliogr. - ISBN 978-966-941-321-5. - Pełny tekst: https://okmkocf.com/wp-content/uploads/2020/12/22impacr-assesment.pdf
17
Job Offers Clustering in Labor Market Analysis / Pawel LULA, Renata OCZKOWSKA, Sylwia WIŚNIEWSKA, Anna Kovaleva // W: Proceedings of International Analytics for Management and Economics Conference / ed. Elena Shakina. - Saint Petersburg: National Research University - HSE, 2019. - S. 71-73. - Dostępne tylko streszczenie. - ISBN 978-5-90363-339-5. - Pełny tekst: https://amec.hse.ru/mirror/pubs/share/320114166
18
Trendy w zarządzaniu zasobami ludzkimi / Urszula BUKOWSKA, Robert SZYDŁO, Sylwia WIŚNIEWSKA, Piotr ZAJĄC // W: Zarządzanie zasobami ludzkimi : uwarunkowania, instrumenty, trendy / red. nauk. Renata OCZKOWSKA. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2019. - S. 351-397. - Bibliogr. - ISBN 978-83-01-20869-1
19
Bipartite Competency Schemas on Polish Labour Market / Paweł LULA, Anna Kovaleva, Renata OCZKOWSKA, Małgorzata TYRAŃSKA, Sylwia WIŚNIEWSKA // Central European Business Review. - vol. 8, no. 4 (2019), s. 1-25. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://cebr.vse.cz/pdfs/cbr/2019/04/01.pdf. - ISSN 1805-4854
20
Methods of Competency Schema Identification and Evaluation / Paweł LULA, Renata OCZKOWSKA, Anna Kovaleva, Sylwia WIŚNIEWSKA // Proceedings on Engineering Sciences. - vol. 1, no. 2 (2019), s. 11-18. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://pesjournal.net/journal/v1-n2/2.pdf. - ISSN 2620-2832
21
An Attempt to Estimate the Competency Gap in the IT Sector / Paweł LULA, Renata OCZKOWSKA, Sylwia WIŚNIEWSKA, Katarzyna WÓJCIK // International Entrepreneurship Review / ed. Krzysztof WACH. - vol. 5, no. 3 (2019), s. 95-112. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://ier.uek.krakow.pl/index.php/pm/article/view/1925/pdf_1
22
Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi / Sylwia WIŚNIEWSKA // W: Zarządzanie zasobami ludzkimi : uwarunkowania, instrumenty, trendy / red. nauk. Renata OCZKOWSKA. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2019. - S. 67-101. - Bibliogr. - ISBN 978-83-01-20869-1
23
Identyfikacja oczekiwań pracodawców dotyczących kompetencji zatrudnianych pracowników na podstawie eksploracyjnej analizy ofert pracy = Identification of Employers' Expectations About Staff Competences by Exploratory Analysis of Job Offers / Paweł LULA, Renata OCZKOWSKA, Sylwia WIŚNIEWSKA // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - (Taksonomia, ISSN 1505-9332 ; z. 30). - nr 507 (2018), s. 133-141. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.dbc.wroc.pl/dlibra/docmetadata?id=44498&from=publication. - ISSN 1899-3192
24
Kompetencje generacji NEET - wyniki badań empirycznych = Competences of the NEET Generation - Results of Empirical Research / Sylwia WIŚNIEWSKA, Kamil Wiśniewski // Przedsiębiorczość i Zarządzanie = Entrepreneurship and Management. - t. 19, z. 8, cz. 1 (2018), s. 533-544. - Summ.. - Tytuł numeru: Wyzwania w zarządzaniu zasobami ludzkimi we współczesnych organizacjach. Od teorii do praktyki. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://piz.san.edu.pl/docs/e-XIX-8-1.pdf. - ISSN 1733-2486
25
Analysis of Competences in the Context of Smart Specializations of the Świętokrzyskie Voivodeship in Poland / Paweł LULA, Renata OCZKOWSKA, Sylwia WIŚNIEWSKA, Katarzyna WÓJCIK // W: Sustainable Development and Innovation : a Future Perspective / ed. Tindara Abbate, Patrizia Accordino, Giovanna Centorrinos. - Roma: Aracne, 2018. - S. 75-87. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-88-255-2084-2 ; 88-255-2084-0. - Spis treści: http://www.aracneeditrice.it/pdf/9788825520842.pdfWstęp:
26
Stimulators of Innovativeness of Enterprises in the Context of Building a Knowledge-based Economy - a Theoretical Approach = Stymulatory innowacyjności przedsiębiorstw w kontekście budowy gospodarki opartej na wiedzy / Sylwia WIŚNIEWSKA, Kamil Wiśniewski // Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae. - R. 22, nr 4, t. 2 (2018), s. 167-177. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Gospodarowanie zasobami organizacji. - Bibliogr. - ISSN 2081-2345
27
Kompetencje pracowników działów HR - badania oczekiwań pracodawców na podstawie analizy ofert pracy = Competences of HR Departments Employees - Research on Employers' Expectations Based on Job Offers Analysis / Renata OCZKOWSKA, Paweł LULA, Sylwia WIŚNIEWSKA // Przegląd Organizacji. - nr 12 (947) (2018), s. 57-63. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://przegladorganizacji.pl/plik/5e609bb24f3fb/Przeglad%20Organizacji%20-%202018.12.pdf. - ISSN 0137-7221
28
Ontology-Based System for Automatic Analysis of Job Offers / Paweł LULA, Renata OCZKOWSKA, Sylwia WIŚNIEWSKA, Katarzyna WÓJCIK // W: Information Technology for Practice 2018 / ed. Jan Ministr, Milena Tvrdíková. - Ostrava: VSB-Technical University, 2018. - S. 205-212. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-80-248-4196-0. - Pełny tekst: http://www.cssi-morava.cz/new/doc/IT2018/sbornik.pdf
29
Automatic Identification of Competences Expected by Employers with the Use of Exploratory Text Analysis / Paweł LULA, Renata OCZKOWSKA, Sylwia WIŚNIEWSKA // W: The 12th Professor Aleksander Zelias International Conference on Modelling and Forecasting of Socio-Economic Phenomena : Conference Proceedings / ed. Monika PAPIEŻ, Sławomir ŚMIECH. - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2018. - (Socio-Economic Modelling and Forecasting, ISSN 2545-1227 ; no. 1). - S. 256-265. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65907-20-2. - Pełny tekst: http://semf.pl/semf_1/pdf/Lula_Oczkowska_Wisniewska.pdf
30
Nierówności na rynku pracy na przykładzie sektorów BPO i SSC w Polsce = Inequalities on the Labour Market : BPO and SSC in Poland / Anna DOLOT, Sylwia WIŚNIEWSKA // Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka. - nr 10(565) (2018), s. 18-20. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISSN 0137-7043
31
Struktura kapitału ludzkiego w organizacjach opartych na wiedzy = The Structure of Human Capital in Knowledge-based Organizations / Sylwia WIŚNIEWSKA, Kamil Wiśniewski // Marketing i Rynek [Dokument elektroniczny]. - nr 7 (2017), s. 896-908. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.pwe.com.pl/files/1276809751/file/Marketing_i_Rynek_2017-7_CD1.PDF. - ISSN 1231-7853
32
Zarządzanie różnorodnością w rozwijaniu zatrudnialności pracowników w organizacji = Diversity Management in Developing the Employability of Workers in an Organisation / Sylwia WIŚNIEWSKA // Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae. - R. 21, nr 1, t. 1 (2017), s. 107-114. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Efektywność i bezpieczeństwo gospodarowania. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://miscellanea.ujk.edu.pl/data/Oferta/Pliki/852_9.Wisniewska.pdf. - ISSN 2081-2345
33
Diversity and Parenthood - Diversity Activities Aimed at Parents Employed in the BPO and SSC Sector / Sylwia WIŚNIEWSKA, Anna DOLOT // Przedsiębiorczość i Zarządzanie = Entrepreneurship and Management. - t. 18, z. 11, cz. 2 (2017), s. 239-250. - Summ.. - Tytuł numeru: W stronę różnorodności. Od koncepcji do aktualnych problemów zarządzania. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://piz.san.edu.pl/docs/e-XVIII-11-2.pdf. - ISSN 1733-2486
34
Telepraca a zatrudnialność na współczesnym rynku pracy = Teleworking vs. Employability at the Modern Labour Market / Sylwia WIŚNIEWSKA, Kamil Wiśniewski // Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka. - nr 1(544) (2017), s. 27-29. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISSN 0137-7043
35
Analysis of the Competence Gap Among Vocational School Graduates in the Area of Smart Specialization in Poland / Renata OCZKOWSKA, Sylwia WISNIEWSKA, Pawel LULA // International Journal for Quality Research. - vol. 11, iss. 4 (2017), s. 945-966. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.ijqr.net/paper.php?id=655. - ISSN 1800-6450
36
Różnorodność pracownicza w krakowskim sektorze BPO i SSC / Anna DOLOT, Sylwia WIŚNIEWSKA // W: Zarządzanie różnorodnością w teorii i praktyce / red. Katarzyna Wojtaszczyk. - Łódź: Wydawnictwo SIZ, 2017. - S. 103-115. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65766-09-0
37
Zarządzanie różnorodnością - studium przypadku AT&T = Diversity Management - Case Study AT&T / Sylwia WIŚNIEWSKA // Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae. - R. 20, nr 1 (2016), s. 35-43. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Zarządzanie w sektorze publicznym i prawnym. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://miscellanea.ujk.edu.pl/pdf,619,Sylwia_Wisniewska_Zarzadzanie_roznorodnoscia_studium_przypadku_ATampT.html. - ISSN 2081-2345
38
Employer Branding and Corporate Social Responsibility / Sylwia WIŚNIEWSKA // W: New Trends in Management and Production Engineering : Regional, Cross-border and Global Perspectives / eds. Włodzimierz Sroka, Štefan Hittmár, Joanna Kurowska-Pysz. - Aachen: Schaker Verlag, 2016. - S. 62-72. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-3-8440-4203-0
39
Human Capital from Entrepreneurs' Perspective - Case Study Świętokrzyskie Voivodeship / Sylwia WIŚNIEWSKA // Edukacja Ekonomistów i Menedżerów : Problemy, Innowacje, Projekty = Education of Economists and Managers : Problems, Innovations, Projects. - t. 42, nr 4 (2016), s. 63-72. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1734-087X
40
Knowledge Management System with Human Resource Approach / Sylwia WIŚNIEWSKA, Kamil Wiśniewski // International Journal of Managerial Studies and Research (IJMSR). - vol. 4, iss. 1 (2016), s. 109-115. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.arcjournals.org/pdfs/ijmsr/v4-i1/12.pdf. - ISSN 2349-0330
41
Zarządzanie różnorodnością a społeczna odpowiedzialność biznesu = Diversity Management and Corporate Social Responsibility / Sylwia WIŚNIEWSKA, Kamil Wiśniewski // Marketing i Rynek [Dokument elektroniczny]. - nr 7 (2016), s. 1040-1053. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISSN 1231-7853
42
Innowacje marketingowe w handlu detalicznym = Marketing Innovations in Retail Trade / Grażyna ŚMIGIELSKA, Sylwia WIŚNIEWSKA // Problemy Zarządzania. - vol. 14, nr 1 (57), t. 1 (2016), s. 57-70. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Handel detaliczny w Polsce. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://pz.wz.uw.edu.pl/resources/html/article/details?id=169762. - ISSN 1644-9584
43
Kompleksowe rekomendacje dla świętokrzyskiego / oprac. merytoryczne: Marcin Agatowski, Łukasz Antos, Katarzyna Bielecka, Marta Bogucka, Łukasz Chlebny, Katarzyna Cukierska, Dorota Domińczak, Anna Gromska, Karolina Iwańska, Patrycja Janakowska, Karol Kaleta, Agnieszka Kmiecik, Paweł Lulek, Dorota Ławniczak, Szymon Mazurkiewicz, Danuta Młynarczyk, Tomasz Molęda, Aleksandra Polesek, Piotr Pyk, Joanna Rudawska, Agnieszka Tercz, Paulina Wąsik, Kamil Wiśniewski, Sylwia WIŚNIEWSKA. - [Kielce] : Stowarzyszenie Edukacja przez Internet, 2016. - 43 s. : il. ; 15 cm. - Pełny tekst: https://www.epi.org.pl/files/projects/2016/krds/krds_publikacja_int.pdf
44
Zarządzanie różnorodnością kulturową - aspekt teoretyczno-praktyczny = Cultural Diversity Management : the Theoretical and Practical Aspect / Sylwia WIŚNIEWSKA // Zarządzanie Zasobami Ludzkimi. - nr 3-4 (2016), s. 9-24. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISSN 1641-0874
45
Zatrudnialność w kontekście społecznej odpowiedzialności biznesu / Sylwia WIŚNIEWSKA // W: Społeczna odpowiedzialność i zrównoważony rozwój w naukach o zarządzaniu : aspekty teoretyczne i aplikacyjne / red. nauk. Joanna Ejdys. - Toruń: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Stowarzyszenie Wyższej Użyteczności "Dom Organizatora", 2016. - S. 221-234. - ISBN 978-83-7285-796-5
46
Zarządzanie wiedzą osobistą a rozwój kompetencji pracowniczych / Sylwia WIŚNIEWSKA, Kamil Wiśniewski // W: Współczesne tendencje w zachowaniach organizacyjnych / red. Bogusz MIKUŁA. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2015. - S. 175-180. - Bibliogr. - ISBN 978-83-941580-0-2 ; 978-83-941580-1-9. - Pełny tekst: http://boguszmikula.pl/pdf/WSP%C3%93%C5%81CZESNETENDENCJEWZACHOWANIACHORGANIZACYJNYCH.pdf
47
Development of Employee Competencies as a Determinant of Employability in the Modern Labor Market = Rozwój kompetencji pracowniczych jako determinanta zatrudnialności na współczesnym rynku pracy / Sylwia WIŚNIEWSKA // Human Resource Management = Zarządzanie Zasobami Ludzkimi. - nr 6 (2015), s. 131-143. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISSN 1641-0874
48
Skuteczność niekomercyjnych instytucji otoczenia biznesu we wspieraniu innowacji marketingowych małych i średnich przedsiębiorstw / Sylwia WIŚNIEWSKA ; [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2015. - 185 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - (Monografie - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, ISSN 1898-6439 ; nr 24). - ISBN 978-83-7252-697-7
49
Zatrudnialność - pojęcie, wymiary, determinanty = Employability - Concept, Dimensions, Determinants / Sylwia WIŚNIEWSKA // Edukacja Ekonomistów i Menedżerów : Problemy, Innowacje, Projekty = Education of Economists and Managers : Problems, Innovations, Projects. - t. 35, nr 1 (2015), s. 11-24. - Streszcz., summ., rez. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://econjournals.sgh.waw.pl/EEiM/article/view/1719. - ISSN 1734-087X
50
Determinanty innowacyjności przedsiębiorstw / Sylwia WIŚNIEWSKA // W: Prawno-ekonomiczne aspekty funkcjonowania przedsiębiorstw w Polsce / red. Jarosław Brodny. - Legnica: Instytut Nauk Ekonomiczno-Technicznych, 2015. - S. 101-109. - Bibliogr. - ISBN 978-83-943861-2-2
51
Zarządzanie różnorodnością w kształtowaniu wizerunku pracodawcy = Diversity Management in Employer Branding / Sylwia WIŚNIEWSKA // Zarządzanie. Teoria i praktyka. - nr 3 (13) (2015), s. 25-29. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://wsm.warszawa.pl/wydawnictwo/czasopisma/zarzadzanie-teoria-i-praktyka/numer-biezazy?download=4499:zarzadzanie-teoria-i-praktyka-3-13-2015. - ISSN 2081-1586
52
Innowacje marketingowe - rozważania terminologiczno-definicyjne = Marketing Innovations - Considerations on Terminology and Definition / S. WIŚNIEWSKA // Logistyka : czasopismo dla profesjonalistów. - nr 2, CD 2 (2015), s. 1096-1104. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.czasopismologistyka.pl/artykuly-naukowe/send/329-artykuly-na-plycie-cd-2/7482-artykul. - ISSN 1231-5478
53
Zastosowanie systemów agentowych w zarządzaniu współczesną organizacją = Agents Systems in Management of the Contemporary Organization / Sylwia WIŚNIEWSKA // W: Zarządzanie i rynek pracy / red. Anna Krzysztofek, Arkadiusz Przybyłka. - Kraków: AT Wydawnictwo, 2014. - S. 41-49. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-63910-13-6
54
Efekty wdrażania innowacji marketingowych w małych i średnich przedsiębiorstwach = The Effects of the Implementation of Marketing Innovation in Small and Medium Enterprises / Sylwia WIŚNIEWSKA // Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae. - R. 18, nr 3 (2014), s. 275-285. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Rozwój regionalny w liczbach. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://miscellanea.ujk.edu.pl/data/Oferta/Pliki/466_19-Wisniewska.pdf. - ISSN 2081-2345
55
Bezrobocie jako zjawisko na rynku pracy / Sylwia WIŚNIEWSKA // W: Kształtowanie wizerunku pracodawcy a uwarunkowania rynku pracy. Cz. 1 / kierownik tematu: Renata OCZKOWSKA. - (2014), s. 50-61. - Bibliogr.
56
Rynek pracy / Piotr ZAJĄC, Urszula BUKOWSKA, Sylwia WIŚNIEWSKA // W: Kształtowanie wizerunku pracodawcy a uwarunkowania rynku pracy. Cz. 1 / kierownik tematu: Renata OCZKOWSKA. - (2014), s. 25-49. - Bibliogr.
57
Rozwój kwalifikacji pracowników ośrodków innowacji i przedsiębiorczości = The Development of the Qualifications of the Employees of the Innovation and Business Centres / Sylwia WIŚNIEWSKA // Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa = Economics and Organization of Enterprise. - nr 10 (2014), s. 71-80. - Summ., streszcz. - ISSN 0860-6846
58
Dysfunkcje w procesie rozwoju kapitału ludzkiego a społeczna odpowiedzialność biznesu = Dysfunctions in Human Capital Development and Corporate Social Responsibility / Sylwia WIŚNIEWSKA // Edukacja Ekonomistów i Menedżerów : Problemy, Innowacje, Projekty = Education of Economists and Managers : Problems, Innovations, Projects. - t. 34, nr 4 (2014), s. 61-77. - Streszcz., summ., rez. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://econjournals.sgh.waw.pl/EEiM/article/view/1703. - ISSN 1734-087X
59
Zaufać innowacyjnym firmom / Sylwia WIŚNIEWSKA, Kamil Wiśniewski // Rynek - Biznes - Praca. - nr 6 (2014), s. 23-25. - ISSN 2354-001X
60
Human Resource Management Practices in Innovative Enterprises / Sylwia WIŚNIEWSKA // W: Knowledge, Economy, Society : Contemporary Tools of Organizational Resources Management / ed. by Paweł LULA, Tomasz ROJEK. - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2014. - S. 111-120. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62511-14-3 ; 978-83-62511-49-5. - Pełny tekst: http://cfm.uek.krakow.pl/media/files/85/ff/CFM_2014_ksiazka_1.pdf
61
Innowacyjność jako determinanta rozwoju zasobów ludzkich / Sylwia WIŚNIEWSKA // W: Rozwój zasobów ludzkich organizacji / red. nauk. Renata OCZKOWSKA, Urszula BUKOWSKA. - Warszawa: Difin, 2014. - S. 31-54. - ISBN 978-83-7930-578-0
62
Co nam doskwiera, czyli traktat o wyzwaniach i barierach świętokrzyskiego biznesu / Sylwia WIŚNIEWSKA, Kamil Wiśniewski // Rynek - Biznes - Praca. - nr 3 (2014), s. 8-13. - ISSN 2354-001X
63
Efekty innowacji marketingowych / Sylwia WIŚNIEWSKA // Rynek - Biznes - Praca. - nr 2 (2014), s. 22-25. - ISSN 2354-001X
64
Świętokrzyska lista barier przedsiębiorczości / oprac. Sylwia WIŚNIEWSKA, Kamil Wiśniewski ; red. Krzysztof Filipek, Karol Kaczmarski, Anna Kaczor, Katarzyna Pustuła, Katarzyna Stępniewska. - Kielce : Świętokrzyski Związek Pracodawców Prywatnych Lewiatan, 2014. - 54 s. : il. ; 30 cm. - ISBN 978-83-935945-2-8. - Pełny tekst: http://www.szpp.eu/images/biblioteka/437/zalaczniki/swietokrzyska_lista_barier_przedsiebiorczosci_2014.pdf
65
Multimedia w zarządzaniu współczesną organizacją = Multimedia in Management of the Contemporary Organization / Sylwia WIŚNIEWSKA // Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae. - R. 18, nr 4 (2014), s. 195-207. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Gospodarka a rozwój regionalny. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://miscellanea.ujk.edu.pl/data/Oferta/Pliki/485_13-Wisniewska.pdf. - ISSN 2081-2345
66
Systemy agentowe w zarządzaniu organizacją wirtualną = Agent Systems in Management of the Virtual Organization / Sylwia WIŚNIEWSKA // Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa = Economics and Organization of Enterprise. - nr 12 (767) (2013), s. 61-68. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISSN 0860-6846
67
Talent Management in Innovative Enterprises / Sylwia WIŚNIEWSKA, Kamil Wiśniewski // Academic Journal of Interdisciplinary Studies [on-line]. - vol.2 nr 3 (2013), s. 329-334. - Summ.. - [odczyt: 11.12.2013]. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://mcser.org/journal/index.php/ajis/article/viewFile/1423/1447. - ISSN 2281-4612
68
Budowanie wizerunku pracodawcy - studium przypadku Skanska S.A. = Employer Branding - Skanska S.A. Case Study / Sylwia WIŚNIEWSKA // Edukacja Ekonomistów i Menedżerów : Problemy, Innowacje, Projekty = Education of Economists and Managers : Problems, Innovations, Projects. - t. 30, nr 4 (2013), s. 115-127. - Streszcz., summ., rez. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://econjournals.sgh.waw.pl/EEiM/article/view/1661. - ISSN 1734-087X
69
Skuteczność ośrodków innowacji i przedsiębiorczości we wspieraniu innowacji marketingowych małych i średnich przedsiębiorstw / Sylwia WIŚNIEWSKA ; . - Kraków : , 2013. - 286 k. : il. ; 30 cm. - Promotor: Renata OCZKOWSKA. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazybg.uek.krakow.pl/cyfrowa/kolekcje/publikacja/1200002872
70
Podnoszenie kwalifikacji pracowników ośrodków innowacji i przedsiębiorczości / Sylwia WIŚNIEWSKA // W: Wielowymiarowość rozwoju zasobów ludzkich organizacji. Cz. 2 / kier. tematu: Renata OCZKOWSKA. - (2013), s. 21-32. - Bibliogr.
71
Innowacje marketingowe w małych i średnich przedsiębiorstwach = Marketing Innovation in Small and Medium-Sized Enterprises / Sylwia WIŚNIEWSKA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług. - (Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński, ISSN 1640-6818 ; nr 696). - nr 81 (2012), s. 301-310. - Summ.. - Tytuł numeru: Strategie zarządzania mikro, małymi i średnimi przedsiebiorstwami - mikrofirma 2012. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.wzieu.pl/zn/696/ZN_696.pdf. - ISSN 1896-382X
72
Knowledge Management System in an Innovative Company / Sylwia WIŚNIEWSKA, Kamil Wiśniewski // W: Proceedings of Multidisciplinary Academic Research 2012 : Economics, Management and Marketing [Dokument elektroniczny] / red. Jiří Vopava, Radek Kratochvíl, Vladimír Douda. - Praha: AV Consulting o.s., 2012. - S. 1-8. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-80-260-2184-1. - Pełny tekst: https://books.google.pl/books?id=D2yDwx_y2JYC&pg=PP17&dq=Knowledge+Management+System+in+an+Innovative+Company&hl=pl&sa=X&ved=0ahUKEwjcrobnuf7LAhWJ2CwKHc52B7IQ6AEINDAA#v=onepage&q&f=false
73
Zarządzanie wiedzą z perspektywy działu zasobów ludzkich / Sylwia WIŚNIEWSKA, Kamil Wiśniewski // W: Historia i perspektywy nauk o zarządzaniu : księga pamiątkowa dla uczczenia Jubileuszu 40-lecia pracy naukowo-dydaktycznej Prof. zw. dra hab. Arkadiusza Potockiego / red. nauk. Bogusz MIKUŁA. - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2012. - S. 337-347. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62511-61-7
74
Innowacyjność jako determinanta rozwoju zasobów ludzkich / Sylwia WIŚNIEWSKA // W: Wielowymiarowość rozwoju zasobów ludzkich organizacji / kier. tematu: Renata OCZKOWSKA. - (2012), s. 24-41. - Bibliogr.
75
Ośrodki innowacji i przedsiębiorczości w Polsce = The Innovation and Business Centres in Poland / Sylwia WIŚNIEWSKA // W: Zarządzanie - teoria, praktyka i perspektywy / red. Jan Adamczyk, Hanna Hall. - Rzeszów: Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza, 2012. - S. 163-172. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7199-728-0
76
Human Resources Management in a Knowledge-Based Organization / Sylwia WIŚNIEWSKA, Kamil Wiśniewski // Economics and Management. - vol. 17, Iss. 4 (2012), s. 1620-1626. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.ecoman.ktu.lt/index.php/Ekv/article/view/3037/2111. - ISSN 2029-9338
77
Knowledge Management in the Innovation Process / Sylwia WIŚNIEWSKA, Kamil Wiśniewski // W: Knowledge, Economy, Society : Transfer of Knowledge in the Contemporary Economy / ed. by Paweł LULA, Bogusz MIKUŁA, Andrzej JAKI. - Kraków: Foundation of the Cracow University of Economics, 2012. - S. 25-36. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62511-02-0
78
Budowa współpracy nauki z gospodarką wyzwaniem dla polityki innowacyjnej państwa = Building Cooperation Between Science and Business as a Challenge for Innovation Policy Of State / Sylwia WIŚNIEWSKA // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 245 (2012), s. 633-642. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Ekonomia. - Bibliogr. - ISSN 1899-3192
79
Konkurencyjność gospodarki lokalnej i regionalnej = Competitiveness of the Economy Local and Regional / Sylwia Wiśniewska, Kamil Wiśniewski // W: Elementy rozwoju lokalnego = Elements of Local Development / red. Paweł Dziekański, Andrzej Pawlik. - Kielce : Uniwersytet Jana Kochanowskiego, Wydział Zarządzania i Administracji, 2011. - S. 11-32. - ISBN 978-83-61982-12-8
80
Ośrodki innowacji i przedsiębiorczości w polityce innowacyjnej państwa = Innovation and Business Centres in Innovation Policy of the State / Sylwia WIŚNIEWSKA // Biblioteka Regionalisty. - nr 11 (2011), s. 359-367. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISSN 2081-4461
81
Sieci informacyjne jako czynnik wzrostu innowacyjności przedsiębiorstw = Information Networks as a Factor of Innovativeness Growth of Enterprises / Sylwia Wiśniewska // W: Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych : innowacje i implikacje interdyscyplinarne. T. 1 / red. Zbigniew E. Zieliński ; [red. nacz. Tadeusz GRABIŃSKI]. - Kielce: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Handlowej, 2011. - S. 318-325. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-89274-60-1
82
Wspieranie transferu technologii w regionie peryferyjnym na przykładzie Polski Wschodniej = The Support of Technology Transfer in Peripheral Region on Basis of Eastern Poland / Sylwia Wiśniewska, Kamil Wiśniewski // W: Wybrane aspekty konkurencyjności samorządu terytorialnego = Selected Aspects of the Territorial Self-government Competitiveness / red. Paweł Dziekański. - Ostrowiec Świętokrzyski: Stowarzyszenie "Nauka Edukacja Rozwój", 2011. - S. 239-264. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-89466-37-2
83
Kreowanie innowacyjności przedsiębiorstw przez ośrodki krajowej sieci innowacji / Sylwia WIŚNIEWSKA // W: Nauka i gospodarka w dobie destabilizacji / red. nauk. Janusz TECZKE, Janusz CZEKAJ, Bogusz MIKUŁA, Renata OCZKOWSKA. - Kraków: Biuro Projektu Nauka i Gospodarka, 2011. - (Nauka i Gospodarka). - S. 273-279. - Streszcz. - Bibliogr. - ISBN 978-83-930382-5-1
84
Doskonalenie systemu zarządzania jakością w administracji publicznej na przykładzie Urzędu Miasta Kielce / Sylwia Wiśniewska, Kamil Wiśniewski // W: Polska administracja we wspólnej przestrzeni administracyjnej Unii Europejskiej / red. Paweł Chmielnicki, Anna Dybała. - Kielce: [Wydawnictwo Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego], 2011. - S. 200-206. - ISBN 978-83-61982-09-8
85
Innowacje marketingowe w polskich przedsiębiorstwach = Marketing Innovation in Polish Enterprises / Sylwia WŚNIEWSKA // Marketing i Rynek. - nr 11 (2011), s. 30-34. - Summ. - ISSN 1231-7853
86
Transfer technologii - wybrane zagadnienia = Technology Transfer - Selected Problems / Sylwia Wiśniewska // Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae. - R. 14, nr 2 (2010), s. 199-208. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Gospodarowanie zasobami w regionie w warunkach zagrożenia. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://miscellanea.ujk.edu.pl/data/Oferta/Pliki/189_20_wi_niewska.pdf. - ISSN 2081-2345
87
Wspomaganie innowacyjności małych i średnich przedsiębiorstw przez ośrodki innowacji i przedsiębiorczości / Sylwia Wiśniewska, Kamil Wiśniewski // W: Przedsiębiorstwo XXI wieku : szanse i zagrożenia. T. 1 / red. Marian Kozaczka. - Stalowa Wola ; Sandomierz: Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia, 2010. - S. 243-262. - Bibliogr. - ISBN 978-83-61307-37-2
88
Zasoby mieszkaniowe Polski w latach 2007-2009 i bariery ich rozwoju = Residential Resources of Poland in the Years 2007-2009 / Sylwia Wiśniewska, Kamil Wiśniewski // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 111 (2010), s. 838-851. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Polityka ekonomiczna. - Bibliogr. - ISSN 1899-3192
89
Innowacyjność a polityka rozwoju Polski Wschodniej = Innovativeness and Development Policy in Eastern Poland / Sylwia Wiśniewska, Kamil Wiśniewski // Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae. - R. 14, nr specjalny (2010), s. 167-174. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Rozwój regionów. - Bibliogr. - ISSN 2081-2345
90
Stan rozwoju ośrodków innowacji i przedsiębiorczości w Polsce = The State of Development of the Innovation and Business Centers in Poland / Sylwia Wiśniewska // Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Zarządzanie i Marketing = Folia Scientiarum Universitatis Technicae Resoviensis. - z. 17, nr 3 (272) (2010), s. 429-436. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISSN 1234-3706
91
Systemy informacyjne a innowacyjność przedsiębiorstw = Information Systems and Innovativeness of Enterprises / Sylwia Wiśniewska // W: Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych : innowacje i implikacje interdyscyplinarne. T. 1 / red. Zbigniew E. Zieliński ; [red. nacz. Tadeusz GRABIŃSKI]. - Kielce: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Handlowej, 2010. - S. 366-371. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-89274-50-2. - Pełny tekst: http://docplayer.pl/570250-Rola-informatyki-w-naukach-ekonomicznych-i-spolecznych.html
92
Polityka innowacyjna państwa jako determinanta stymulowania działalności innowacyjnej przedsiębiorstw = Innovation Policy of State as a Determinant of Stimulation of Entrepreneurship's Innovation Activity / Sylwia Wiśniewska // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 102 (2010), s. 41-48. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Rola państwa w gospodarce rynkowej na progu XXI wieku. - Bibliogr. - ISSN 1899-3192
93
Problematyka implementacji dyrektyw unijnych - prawo konsumenckie na gruncie przepisów wspólnotowych i krajowych / Sylwia Makuch // W: Zarządzanie rozwojem przedsiębiorstw i instytucji / [red. nauk. Stanisław MIKLASZEWSKI, Bogusz MIKUŁA]. - Kraków: Biuro Projektu Nauka i Gospodarka, 2010. - (Nauka i Gospodarka ; t. 1). - S. 577-587. - Streszcz. - Bibliogr. - ISBN 978-83-930382-1-3
94
Stymulowanie działalności innowacyjnej przedsiębiorstw przez centra transferu technologii / Sylwia Wiśniewska // W: Zarządzanie rozwojem przedsiębiorstw i instytucji / [red. nauk. Stanisław MIKLASZEWSKI, Bogusz MIKUŁA]. - Kraków: Biuro Projektu Nauka i Gospodarka, 2010. - (Nauka i Gospodarka ; t. 1). - S. 129-146. - Streszcz. - Bibliogr. - ISBN 978-83-930382-1-3
95
Transfer technologii w regionalnych systemach innowacyjnych = Innovation Systems and Technology Transfer in the Region / Sylwia Wiśniewska // Biblioteka Regionalisty. - nr 10 (2010), s. 251-261. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISSN 2081-4461
96
Centra transferu technologii w Polsce Wschodniej = Technology Transfer Centers in Eastern Poland / Sylwia Wiśniewska // Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa = Economics and Organization of Enterprise. - nr 6 (2010), s. 32-38. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISSN 0860-6846
97
Wpływ wykorzystania funduszy strukturalnych Unii Europejskiej na rozwój instytucji otoczenia biznesu / Sylwia Makuch // Zeszyt Studencki / Wyższa Szkoła Ekonomii i Prawa im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach. - nr 8 (2009), s. 73-79. - Streszcz.. - Tytuł numeru: Polska w Unii Europejskiej - aspekty ekonomiczne, polityczne i społeczne. - Bibliogr. - ISSN 1899-4938
98
Innowacyjność małych i średnich przedsiębiorstw - wybrane problemy = The Innovativeness of Small and Medium-Sized Companies - Chosen Problems / Sylwia Wiśniewska // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług. - (Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński, ISSN 1640-6818 ; nr 540). - nr 34 (2009), s. 242-248. - Summ.. - Tytuł numeru: Uwarunkowania rynkowe rozwoju Mikro i małych przedsiębiorstw Mikrofirma 2009. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.wzieu.pl/zn/540/ZN_540.pdf. - ISSN 1896-382X
99
Media relations firm sektora nowych technologii = Media Relations of High-tech Companies / Sylwia Wiśniewska, Kamil Wiśniewski // Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae. - R. 13, nr 2 (2009), s. 235-243. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Ludzie - Jakość - Organizacja. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://docplayer.pl/4571807-Media-relations-firm-sektora-nowych-technologii.html. - ISSN 2081-2345
100
Odnowa strategiczna jako proces doskonalenia przedsiębiorstwa = Strategic Renewal as a Process of Improvement of an Enterprise / Sylwia Wiśniewska // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług. - (Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński, ISSN 1640-6818 ; nr 572). - nr 44 (2009), s. 381-389. - Summ.. - Tytuł numeru: Nowoczesne przedsiębiorstwo. T. 2. - Bibliogr. - ISSN 1896-382X
101
Ośrodki innowacji i przedsiębiorczości w regionie świętokrzyskim = The Innovation And Business Centres In Świętokrzyskie Region / Sylwia Wiśniewska // Nauka i Gospodarka. - nr 1 (2009), s. 59-65. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 2080-1092
102
Uwarunkowania generowania innowacji w małych i średnich przedsiębiorstwach przy współpracy ze środowiskiem naukowym / Sylwia Wiśniewska // W: Regionalny wymiar kapitału relacyjnego / red. nauk. Janusz Toruński. - Warszawa: Wydawnictwo Studio Emka, 2009. - S. 40-49. - ISBN 978-83-60652-48-0
103
Funkcjonowanie ośrodków innowacji i przedsiębiorczości w regionie świętokrzyskim / Sylwia Makuch // W: Trzecie Warsztaty Młodych Ekonomistów (i nie tylko), 24-25.09.2008 / [red. Artur Janus]. - Kielce: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Handlowej im. Bolesława Markowskiego, 2009. - S. 181-202. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-89274-28-1
104
Wybrane aspekty wprowadzania euro w Polsce / Sylwia Makuch // Zeszyt Studencki / Wyższa Szkoła Ekonomii i Prawa im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach. - nr 7 (2008), s. 233-242. - Streszcz.. - Tytuł numeru: Polska w Unii Europejskiej - aspekty ekonomiczne, polityczne i społeczne. - Bibliogr. - ISSN 1643-7624
105
Innowacje w polityce rozwoju województwa świętokrzyskiego = Innovations in the Development Policy of Świętokrzyskie Voivodeship / Sylwia Makuch // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Społecznej w Ostrołęce. - nr 5 (2008), s. 27-31. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.wses-zeszyty.pl/zeszyty/zeszyt_5.pdf#page=27&view=Fit. - ISSN 1897-7391
106
Innowacyjność gospodarki woj. świętokrzyskiego : wybrane zagadnienia / Sylwia Makuch, Kamil Wiśniewski // W: Konkurencyjność i innowacyjność regionów w warunkach globalizacji i metropolizacji przestrzeni / red. nauk. Janusz Kot. - Kielce: Akademia Świętokrzyska im. Jana Kochanowskiego w Kielcach. Wydział Zarządzania i Administracji, 2007. - S. 635-642. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 83-87798-62-2
107
Budowa społeczeństwa informacyjnego w województwie świętokrzyskim / Sylwia Makuch // Zeszyt Studencki / Wyższa Szkoła Ekonomii i Administracji im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach. - nr 6 (2007), s. 129-138. - Streszcz.. - Tytuł numeru: Współczesne problemy rozwoju społeczno-gospodarczego krajów i regionów. - Bibliogr. - ISSN 1643-7624
108
Efekty wdrożenia Systemu Zarządzania Jakością w Urzędzie Miasta Kielce / Sylwia Makuch, Kamil Wiśniewski // W: Sprawność administracji państwowej i samorządowej / red. Jerzy Sikorski. - Kielce: Wydawnictwo Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego, 2007. - S. 189-193. - ISBN 978-83-7133-338-5
109
Preferencje inwestycyjne studentów = The Students' Investment Preferences / Sylwia Makuch, Kamil Wiśniewski // Zeszyty Studenckiego Ruchu Naukowego = Fascicles of Student Scientific Movement. - 13 (2007), s. 131-137. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1231-1006
110
Efekty pierwszych miesięcy członkostwa Polski w Unii Europejskiej = Results of First Months of Poland's Membership in the European Union / Sylwia Makuch, Kamil Wiśniewski // Zeszyty Studenckiego Ruchu Naukowego = Fascicles of Student Scientific Movement. - 11 (2006), s. 351-359. - Summ. - ISSN 1231-1006
111
Bezrobocie jako problem społeczny i gospodarczy na przykładzie województwa świętokrzyskiego = Unemployment as a Social and Economic Problem on the Example of the Świętokrzyskie Province / Sylwia Makuch, Kamil Wiśniewski // Zeszyty Studenckiego Ruchu Naukowego = Fascicles of Student Scientific Movement. - 10 (2005), s. 443-453. - Summ., streszcz. - ISSN 1231-1006
1
Szydło R., Wiśniewska S., Ćwiek M., (2021), Multidimensional Inventory of Students Quality of Life-MIS-QOL, "Sustainability", vol. 13, iss. 1, s. 1-18; https://www.mdpi.com/2071-1050/13/1/60/htm
2
Wiśniewska S., (2021), Kompetencje pracowników - wyzwania przyszłości. [W:] TYRAŃSKA M. (red.), Wybrane zagadnienia zarządzania kompetencjami pracowników w organizacji, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 15-33.
3
Wiśniewska S., Wiśniewski K., Szydło R., (2021), The Relationship between Organizational Learning at the Individual Level and Perceived Employability : a Model-Based Approach, "Sustainability", vol. 13, iss. 14, s. 1-17; https://www.mdpi.com/2071-1050/13/14/7561/htm
4
Bukowska U., Tyrańska M., Wiśniewska S., (2021), The Workplace and Work-Life Balance during the COVID-19 Pandemic, "Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H, Oeconomia", vol. 55, nr 2, s. 19-32; https://journals.umcs.pl/h/article/download/12548/9070
5
Wiśniewska S., Wiśniewski K., (2020), Kompetencje zawodowe a zatrudnialność - wyniki badań empirycznych. [W:] Antonowicz P., Galiński P., Pisarewicz P. (red.), Społeczny, środowiskowy i jakościowy wymiar kreacji wartości organizacji, Gdańsk : Uniwersytet Gdański, s. 341-351.
6
Tyrańska M., Wiśniewska S., Szydło R., Koczyński M., (2020), Digital Competencies Before and During the Covid-19 Pandemic Crisis - Comparative Study. [W:] Domanović V., Zlatanović D. (red.), Contemporary Issues in Economics, Business and Management, Kragujevac : Faculty of Economics University of Kragujevac, s. 81-94.
7
Wiśniewska S., (2020), Line Manager's Role in Human Resource Management at Innovation Centers in Poland, "Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Organizacja i Zarządzanie", z. 147, s. 315-325; http://managementpapers.polsl.pl/wp-content/uploads/2020/09/147-Wi%C5%9Bniewska.pdf
8
Wiśniewska S., Wiśniewski K., (2020), Organizacyjne uczenie się jako determinanta zatrudnialności pracowników, "Przegląd Organizacji", nr 7 (966), s. 20-27; https://przegladorganizacji.pl/plik/5fb2b4de7830b/po.2020.07.03.pdf
9
Wiśniewska S., (2020), Organizational Learning and Employability in Enterprises : Preliminary Empirical Research Results, "Human Resource Management", nr 3-4 (134-135), s. 61-73.
10
Wiśniewska S., Wiśniewski K., (2019), Soft Competencies and Employability of Vocational School Graduates - the Perspective of Employers from the Świętokrzyskie Voivodeship, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", vol. 63, nr 9, s. 211-223; https://www.dbc.wroc.pl/dlibra/publication/143262/edition/74493/content
11
Grabowski M., Kovaleva A., Wiśniewska S., Szydło R., (2019), Comparative Analysis of Students' Quality of Life in Poland and Russia, "International Journal for Quality Research", vol. 13, iss. 1, s. 145-156; http://www.ijqr.net/paper.php?id=723
12
Szydło R., Ćwiek M., Wiśniewska S., Koczyński M., (2019), Multidimensional Inventory of Students' Quality of Life - Short Version (MIS-QOL-S) : Structure, Psychometrics, and Results for the Polish Sample. [W:] Shakina E. (red.), Proceedings of International Analytics for Management and Economics Conference, Saint Petersburg : National Research University - HSE, s. 54-56.
13
Wiśniewska S., Wiśniewski K., Szydło R., (2019), Ranking kompetencji przedstawicieli generacji NEET, "Edukacja Ekonomistów i Menedżerów : Problemy, Innowacje, Projekty", t. 51, nr 1, s. 181-192; https://econjournals.sgh.waw.pl/EEiM/article/view/1306
14
Bukowska U., Dolot A., Kopeć J., Kusio T., Oczkowska R., Szydło R., Wiśniewska S., Zając P., (2019), Uwarunkowania zarządzania zasobami ludzkimi. [W:] OCZKOWSKA R. (red.), Zarządzanie zasobami ludzkimi : uwarunkowania, instrumenty, trendy, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 35-65.
15
Lula P., Wiśniewska S., Wójcik K., (2019), Analysis of the Demand for Competencies on the Polish Labour Market in the Context of Industry 4.0. [W:] PAPIEŻ M., ŚMIECH S. (red.), The 13th Professor Aleksander Zelias International Conference on Modelling and Forecasting of Socio-Economic Phenomena : Conference Proceedings, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 124-131.
16
Lula P., Oczkowska R., Wiśniewska S., (2019), Model oceny znaczenia kompetencji oczekiwanych przez pracodawców na polskim rynku pracy. [W:] Zbìrnik tez dopovìdej Mìžnarodnoï naukovo-praktičnoï konferencìï "Ìnnovacìjnì tehnologìï u rozvitku sučasnogo suspìlʹstva", Lviv : Vidavnictvo Lʹvìvsʹkoï polìtehnìki, s. 23-27.
17
Lula P., Oczkowska R., Wiśniewska S., Kovaleva A., (2019), Job Offers Clustering in Labor Market Analysis. [W:] Shakina E. (red.), Proceedings of International Analytics for Management and Economics Conference, Saint Petersburg : National Research University - HSE, s. 71-73.
18
Bukowska U., Szydło R., Wiśniewska S., Zając P., (2019), Trendy w zarządzaniu zasobami ludzkimi. [W:] OCZKOWSKA R. (red.), Zarządzanie zasobami ludzkimi : uwarunkowania, instrumenty, trendy, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 351-397.
19
Lula P., Kovaleva A., Oczkowska R., Tyrańska M., Wiśniewska S., (2019), Bipartite Competency Schemas on Polish Labour Market, "Central European Business Review", vol. 8, no. 4, s. 1-25; https://cebr.vse.cz/pdfs/cbr/2019/04/01.pdf
20
Lula P., Oczkowska R., Kovaleva A., Wiśniewska S., (2019), Methods of Competency Schema Identification and Evaluation, "Proceedings on Engineering Sciences", vol. 1, no. 2, s. 11-18; http://pesjournal.net/journal/v1-n2/2.pdf
21
Lula P., Oczkowska R., Wiśniewska S., Wójcik K., (2019), An Attempt to Estimate the Competency Gap in the IT Sector, "International Entrepreneurship Review", vol. 5, no. 3, s. 95-112; https://ier.uek.krakow.pl/index.php/pm/article/view/1925/pdf_1
22
Wiśniewska S., (2019), Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi. [W:] OCZKOWSKA R. (red.), Zarządzanie zasobami ludzkimi : uwarunkowania, instrumenty, trendy, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 67-101.
23
Lula P., Oczkowska R., Wiśniewska S., (2018), Identyfikacja oczekiwań pracodawców dotyczących kompetencji zatrudnianych pracowników na podstawie eksploracyjnej analizy ofert pracy, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 507, s. 133-141; http://www.dbc.wroc.pl/dlibra/docmetadata?id=44498&from=publication
24
Wiśniewska S., Wiśniewski K., (2018), Kompetencje generacji NEET - wyniki badań empirycznych, "Przedsiębiorczość i Zarządzanie", t. 19, z. 8, cz. 1, s. 533-544; http://piz.san.edu.pl/docs/e-XIX-8-1.pdf
25
Lula P., Oczkowska R., Wiśniewska S., Wójcik K., (2018), Analysis of Competences in the Context of Smart Specializations of the Świętokrzyskie Voivodeship in Poland. [W:] Abbate T., Accordino P., Centorrinos G. (red.), Sustainable Development and Innovation : a Future Perspective, Roma : Aracne, s. 75-87.
26
Wiśniewska S., Wiśniewski K., (2018), Stimulators of Innovativeness of Enterprises in the Context of Building a Knowledge-based Economy - a Theoretical Approach, "Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae", R. 22, nr 4, t. 2, s. 167-177.
27
Oczkowska R., Lula P., Wiśniewska S., (2018), Kompetencje pracowników działów HR - badania oczekiwań pracodawców na podstawie analizy ofert pracy, "Przegląd Organizacji", nr 12 (947), s. 57-63; https://przegladorganizacji.pl/plik/5e609bb24f3fb/Przeglad%20Organizacji%20-%202018.12.pdf
28
Lula P., Oczkowska R., Wiśniewska S., Wójcik K., (2018), Ontology-Based System for Automatic Analysis of Job Offers. [W:] Ministr J., Tvrdíková M. (red.), Information Technology for Practice 2018, Ostrava : VSB-Technical University, s. 205-212.
29
Lula P., Oczkowska R., Wiśniewska S., (2018), Automatic Identification of Competences Expected by Employers with the Use of Exploratory Text Analysis. [W:] Papież M., Śmiech S. (red.), The 12th Professor Aleksander Zelias International Conference on Modelling and Forecasting of Socio-Economic Phenomena : Conference Proceedings (Socio-Economic Modelling and Forecasting; no. 1), Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, s. 256-265.
30
Dolot A., Wiśniewska S., (2018), Nierówności na rynku pracy na przykładzie sektorów BPO i SSC w Polsce, "Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka", nr 10(565), s. 18-20.
31
Wiśniewska S., Wiśniewski K., (2017), Struktura kapitału ludzkiego w organizacjach opartych na wiedzy, "Marketing i Rynek" [Dokument elektroniczny], nr 7, s. 896-908; https://www.pwe.com.pl/files/1276809751/file/Marketing_i_Rynek_2017-7_CD1.PDF
32
Wiśniewska S., (2017), Zarządzanie różnorodnością w rozwijaniu zatrudnialności pracowników w organizacji, "Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae", R. 21, nr 1, t. 1, s. 107-114; http://miscellanea.ujk.edu.pl/data/Oferta/Pliki/852_9.Wisniewska.pdf
33
Wiśniewska S., Dolot A., (2017), Diversity and Parenthood - Diversity Activities Aimed at Parents Employed in the BPO and SSC Sector, "Przedsiębiorczość i Zarządzanie", t. 18, z. 11, cz. 2, s. 239-250; http://piz.san.edu.pl/docs/e-XVIII-11-2.pdf
34
Wiśniewska S., Wiśniewski K., (2017), Telepraca a zatrudnialność na współczesnym rynku pracy, "Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka", nr 1(544), s. 27-29.
35
Oczkowska R., Wiśniewska S., Lula P., (2017), Analysis of the Competence Gap Among Vocational School Graduates in the Area of Smart Specialization in Poland, "International Journal for Quality Research", vol. 11, iss. 4, s. 945-966; http://www.ijqr.net/paper.php?id=655
36
Dolot A., Wiśniewska S., (2017), Różnorodność pracownicza w krakowskim sektorze BPO i SSC. [W:] Wojtaszczyk K. (red.), Zarządzanie różnorodnością w teorii i praktyce, Łódź : Wydawnictwo SIZ, s. 103-115.
37
Wiśniewska S., (2016), Zarządzanie różnorodnością - studium przypadku AT&T, "Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae", R. 20, nr 1, s. 35-43; http://miscellanea.ujk.edu.pl/pdf,619,Sylwia_Wisniewska_Zarzadzanie_roznorodnoscia_studium_przypadku_ATampT.html
38
Wiśniewska S., (2016), Employer Branding and Corporate Social Responsibility. [W:] Sroka W., Hittmár Š., Kurowska-Pysz J. (red.), New Trends in Management and Production Engineering : Regional, Cross-border and Global Perspectives, Aachen : Schaker Verlag, s. 62-72.
39
Wiśniewska S., (2016), Human Capital from Entrepreneurs' Perspective - Case Study Świętokrzyskie Voivodeship, "Edukacja Ekonomistów i Menedżerów : Problemy, Innowacje, Projekty", t. 42, nr 4, s. 63-72.
40
Wiśniewska S., Wiśniewski K., (2016), Knowledge Management System with Human Resource Approach, "International Journal of Managerial Studies and Research (IJMSR)", vol. 4, iss. 1, s. 109-115; https://www.arcjournals.org/pdfs/ijmsr/v4-i1/12.pdf
41
Wiśniewska S., Wiśniewski K., (2016), Zarządzanie różnorodnością a społeczna odpowiedzialność biznesu, "Marketing i Rynek" [Dokument elektroniczny], nr 7, s. 1040-1053.
42
Śmigielska G., Wiśniewska S., (2016), Innowacje marketingowe w handlu detalicznym, "Problemy Zarządzania", vol. 14, nr 1 (57), t. 1, s. 57-70; https://pz.wz.uw.edu.pl/resources/html/article/details?id=169762
43
Kompleksowe rekomendacje dla świętokrzyskiego, (2016), [Kielce] : Stowarzyszenie Edukacja przez Internet, 43 s.
44
Wiśniewska S., (2016), Zarządzanie różnorodnością kulturową - aspekt teoretyczno-praktyczny, "Zarządzanie Zasobami Ludzkimi", nr 3-4, s. 9-24.
45
Wiśniewska S., (2016), Zatrudnialność w kontekście społecznej odpowiedzialności biznesu. [W:] Ejdys J. (red.), Społeczna odpowiedzialność i zrównoważony rozwój w naukach o zarządzaniu : aspekty teoretyczne i aplikacyjne, Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Stowarzyszenie Wyższej Użyteczności "Dom Organizatora", s. 221-234.
46
Wiśniewska S., Wiśniewski K., (2015), Zarządzanie wiedzą osobistą a rozwój kompetencji pracowniczych. [W:] Mikuła B. (red.), Współczesne tendencje w zachowaniach organizacyjnych, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 175-180.
47
Wiśniewska S., (2015), Development of Employee Competencies as a Determinant of Employability in the Modern Labor Market, "Human Resource Management", nr 6, s. 131-143.
48
Wiśniewska S., (2015), Skuteczność niekomercyjnych instytucji otoczenia biznesu we wspieraniu innowacji marketingowych małych i średnich przedsiębiorstw, Stabryła A. (red. nauk.), (Monografie : prace doktorskie Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, nr 24), Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 185 s.
49
Wiśniewska S., (2015), Zatrudnialność - pojęcie, wymiary, determinanty, "Edukacja Ekonomistów i Menedżerów : Problemy, Innowacje, Projekty", t. 35, nr 1, s. 11-24; https://econjournals.sgh.waw.pl/EEiM/article/view/1719
50
Wiśniewska S., (2015), Determinanty innowacyjności przedsiębiorstw. [W:] Brodny J. (red.), Prawno-ekonomiczne aspekty funkcjonowania przedsiębiorstw w Polsce, Legnica : Instytut Nauk Ekonomiczno-Technicznych, s. 101-109.
51
Wiśniewska S., (2015), Zarządzanie różnorodnością w kształtowaniu wizerunku pracodawcy, "Zarządzanie. Teoria i praktyka", nr 3 (13), s. 25-29; http://wsm.warszawa.pl/wydawnictwo/czasopisma/zarzadzanie-teoria-i-praktyka/numer-biezazy?download=4499:zarzadzanie-teoria-i-praktyka-3-13-2015
52
Wiśniewska S., (2015), Innowacje marketingowe - rozważania terminologiczno-definicyjne, "Logistyka : czasopismo dla profesjonalistów", nr 2, CD 2, s. 1096-1104; http://www.czasopismologistyka.pl/artykuly-naukowe/send/329-artykuly-na-plycie-cd-2/7482-artykul
53
Wiśniewska S., (2014), Zastosowanie systemów agentowych w zarządzaniu współczesną organizacją. [W:] Krzysztofek A., Przybyłka A. (red.), Zarządzanie i rynek pracy, Kraków : AT Wydawnictwo, s. 41-49.
54
Wiśniewska S., (2014), Efekty wdrażania innowacji marketingowych w małych i średnich przedsiębiorstwach, "Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae", R. 18, nr 3, s. 275-285; http://miscellanea.ujk.edu.pl/data/Oferta/Pliki/466_19-Wisniewska.pdf
55
Wiśniewska S., (2014), Bezrobocie jako zjawisko na rynku pracy. [W:] Oczkowska R. (kierownik tematu), Kształtowanie wizerunku pracodawcy a uwarunkowania rynku pracy. Cz. 1, s. 50-61.
56
Zając P., Bukowska U., Wiśniewska S., (2014), Rynek pracy. [W:] Oczkowska R. (kierownik tematu), Kształtowanie wizerunku pracodawcy a uwarunkowania rynku pracy. Cz. 1, s. 25-49.
57
Wiśniewska S., (2014), Rozwój kwalifikacji pracowników ośrodków innowacji i przedsiębiorczości, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa", nr 10, s. 71-80.
58
Wiśniewska S., (2014), Dysfunkcje w procesie rozwoju kapitału ludzkiego a społeczna odpowiedzialność biznesu, "Edukacja Ekonomistów i Menedżerów : Problemy, Innowacje, Projekty", t. 34, nr 4, s. 61-77; https://econjournals.sgh.waw.pl/EEiM/article/view/1703
59
Wiśniewska S., Wiśniewski K., (2014), Zaufać innowacyjnym firmom, "Rynek - Biznes - Praca", nr 6, s. 23-25.
60
Wiśniewska S., (2014), Human Resource Management Practices in Innovative Enterprises. [W:] Lula P., Rojek T. (red.), Knowledge, Economy, Society : Contemporary Tools of Organizational Resources Management, Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, s. 111-120.
61
Wiśniewska S., (2014), Innowacyjność jako determinanta rozwoju zasobów ludzkich. [W:] Oczkowska R., Bukowska U. (red.), Rozwój zasobów ludzkich organizacji, Warszawa : Difin, s. 31-54.
62
Wiśniewska S., Wiśniewski K., (2014), Co nam doskwiera, czyli traktat o wyzwaniach i barierach świętokrzyskiego biznesu, "Rynek - Biznes - Praca", nr 3, s. 8-13.
63
Wiśniewska S., (2014), Efekty innowacji marketingowych, "Rynek - Biznes - Praca", nr 2, s. 22-25.
64
Wiśniewska S., Wiśniewski K., (2014), Świętokrzyska lista barier przedsiębiorczości,, Stępniewska K. (red.), Kielce : Świętokrzyski Związek Pracodawców Prywatnych Lewiatan, 54 s.
65
Wiśniewska S., (2014), Multimedia w zarządzaniu współczesną organizacją, "Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae", R. 18, nr 4, s. 195-207; http://miscellanea.ujk.edu.pl/data/Oferta/Pliki/485_13-Wisniewska.pdf
66
Wiśniewska S., (2013), Systemy agentowe w zarządzaniu organizacją wirtualną, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa", nr 12 (767), s. 61-68.
67
Wiśniewska S., Wiśniewski K., (2013), Talent Management in Innovative Enterprises, "Academic Journal of Interdisciplinary Studies" [on-line], vol.2 nr 3, s. 329-334; http://mcser.org/journal/index.php/ajis/article/viewFile/1423/1447
68
Wiśniewska S., (2013), Budowanie wizerunku pracodawcy - studium przypadku Skanska S.A., "Edukacja Ekonomistów i Menedżerów : Problemy, Innowacje, Projekty", t. 30, nr 4, s. 115-127; https://econjournals.sgh.waw.pl/EEiM/article/view/1661
69
Wiśniewska S., (2013), Skuteczność ośrodków innowacji i przedsiębiorczości we wspieraniu innowacji marketingowych małych i średnich przedsiębiorstw, Prom. Oczkowska R., Kraków : , 286 k.
70
Wiśniewska S., (2013), Podnoszenie kwalifikacji pracowników ośrodków innowacji i przedsiębiorczości. [W:] Oczkowska R. (kierownik tematu), Wielowymiarowość rozwoju zasobów ludzkich organizacji. Cz. 2, s. 21-32.
71
Wiśniewska S., (2012), Innowacje marketingowe w małych i średnich przedsiębiorstwach, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług", nr 81, s. 301-310; http://www.wzieu.pl/zn/696/ZN_696.pdf
72
Wiśniewska S., Wiśniewski K., (2012), Knowledge Management System in an Innovative Company. [W:] Vopava J., Kratochvíl R., Douda V. (red.), Proceedings of Multidisciplinary Academic Research 2012 : Economics, Management and Marketing [Dokument elektroniczny], Praha : AV Consulting o.s., s. 1-8.
73
Wiśniewska S., Wiśniewski K., (2012), Zarządzanie wiedzą z perspektywy działu zasobów ludzkich. [W:] Mikuła B. (red.), Historia i perspektywy nauk o zarządzaniu : księga pamiątkowa dla uczczenia Jubileuszu 40-lecia pracy naukowo-dydaktycznej Prof. zw. dra hab. Arkadiusza Potockiego, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 337-347.
74
Wiśniewska S., (2012), Innowacyjność jako determinanta rozwoju zasobów ludzkich. [W:] Oczkowska R. (kierownik tematu), Wielowymiarowość rozwoju zasobów ludzkich organizacji, s. 24-41.
75
Wiśniewska S., (2012), Ośrodki innowacji i przedsiębiorczości w Polsce. [W:] Adamczyk J., Hall H. (red.), Zarządzanie - teoria, praktyka i perspektywy, Rzeszów : Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza, s. 163-172.
76
Wiśniewska S., Wiśniewski K., (2012), Human Resources Management in a Knowledge-Based Organization, "Economics and Management", vol. 17, Iss. 4, s. 1620-1626; http://www.ecoman.ktu.lt/index.php/Ekv/article/view/3037/2111
77
Wiśniewska S., Wiśniewski K., (2012), Knowledge Management in the Innovation Process. [W:] Lula P., Mikuła B., Jaki A. (red.), Knowledge, Economy, Society : Transfer of Knowledge in the Contemporary Economy, Kraków : Foundation of the Cracow University of Economics, s. 25-36.
78
Wiśniewska S., (2012), Budowa współpracy nauki z gospodarką wyzwaniem dla polityki innowacyjnej państwa, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 245, s. 633-642.
79
Wiśniewska S., Wiśniewski K., (2011), Konkurencyjność gospodarki lokalnej i regionalnej. [W:] Dziekański P., Pawlik A. (red.), Elementy rozwoju lokalnego, Kielce : Uniwersytet Jana Kochanowskiego, Wydział Zarządzania i Administracji, s. 11-32.
80
Wiśniewska S., (2011), Ośrodki innowacji i przedsiębiorczości w polityce innowacyjnej państwa, "Biblioteka Regionalisty", nr 11, s. 359-367.
81
Wiśniewska S., (2011), Sieci informacyjne jako czynnik wzrostu innowacyjności przedsiębiorstw. [W:] Zieliński , GRABIŃSKI T. (red.), Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych : innowacje i implikacje interdyscyplinarne, T. 1, Kielce : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Handlowej, s. 318-325.
82
Wiśniewska S., Wiśniewski K., (2011), Wspieranie transferu technologii w regionie peryferyjnym na przykładzie Polski Wschodniej. [W:] Dziekański P. (red.), Wybrane aspekty konkurencyjności samorządu terytorialnego, Ostrowiec Świętokrzyski : Stowarzyszenie "Nauka Edukacja Rozwój", s. 239-264.
83
Wiśniewska S., (2011), Kreowanie innowacyjności przedsiębiorstw przez ośrodki krajowej sieci innowacji. [W:] Teczke J., Czekaj J., Mikuła B., Oczkowska R. (red.), Nauka i gospodarka w dobie destabilizacji, Kraków : Biuro Projektu Nauka i Gospodarka, s. 273-279.
84
Wiśniewska S., Wiśniewski K., (2011), Doskonalenie systemu zarządzania jakością w administracji publicznej na przykładzie Urzędu Miasta Kielce. [W:] Chmielnicki P., Dybała A. (red.), Polska administracja we wspólnej przestrzeni administracyjnej Unii Europejskiej, Kielce : [Wydawnictwo Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego], s. 200-206.
85
Wiśniewska S., (2011), Innowacje marketingowe w polskich przedsiębiorstwach, "Marketing i Rynek", nr 11, s. 30-34.
86
Wiśniewska S., (2010), Transfer technologii - wybrane zagadnienia, "Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae", R. 14, nr 2, s. 199-208; http://miscellanea.ujk.edu.pl/data/Oferta/Pliki/189_20_wi_niewska.pdf
87
Wiśniewska S., Wiśniewski K., (2010), Wspomaganie innowacyjności małych i średnich przedsiębiorstw przez ośrodki innowacji i przedsiębiorczości. [W:] Kozaczka M. (red.), Przedsiębiorstwo XXI wieku : szanse i zagrożenia, T. 1, Stalowa Wola ; Sandomierz : Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia, s. 243-262.
88
Wiśniewska S., Wiśniewski K., (2010), Zasoby mieszkaniowe Polski w latach 2007-2009 i bariery ich rozwoju, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 111, s. 838-851.
89
Wiśniewska S., Wiśniewski K., (2010), Innowacyjność a polityka rozwoju Polski Wschodniej, "Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae", R. 14, nr specjalny, s. 167-174.
90
Wiśniewska S., (2010), Stan rozwoju ośrodków innowacji i przedsiębiorczości w Polsce, "Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Zarządzanie i Marketing", z. 17, nr 3 (272), s. 429-436.
91
Wiśniewska S., (2010), Systemy informacyjne a innowacyjność przedsiębiorstw. [W:] Zieliński , GRABIŃSKI T. (red.), Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych : innowacje i implikacje interdyscyplinarne, T. 1, Kielce : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Handlowej, s. 366-371.
92
Wiśniewska S., (2010), Polityka innowacyjna państwa jako determinanta stymulowania działalności innowacyjnej przedsiębiorstw, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 102, s. 41-48.
93
Makuch S., (2010), Problematyka implementacji dyrektyw unijnych - prawo konsumenckie na gruncie przepisów wspólnotowych i krajowych. [W:] MIKLASZEWSKI S., MIKUŁA B. (red.), Zarządzanie rozwojem przedsiębiorstw i instytucji, Kraków : Biuro Projektu Nauka i Gospodarka, s. 577-587.
94
Wiśniewska S., (2010), Stymulowanie działalności innowacyjnej przedsiębiorstw przez centra transferu technologii. [W:] MIKLASZEWSKI S., MIKUŁA B. (red.), Zarządzanie rozwojem przedsiębiorstw i instytucji, Kraków : Biuro Projektu Nauka i Gospodarka, s. 129-146.
95
Wiśniewska S., (2010), Transfer technologii w regionalnych systemach innowacyjnych, "Biblioteka Regionalisty", nr 10, s. 251-261.
96
Wiśniewska S., (2010), Centra transferu technologii w Polsce Wschodniej, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa", nr 6, s. 32-38.
97
Makuch S., (2009), Wpływ wykorzystania funduszy strukturalnych Unii Europejskiej na rozwój instytucji otoczenia biznesu, "Zeszyt Studencki / Wyższa Szkoła Ekonomii i Prawa im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach", nr 8, s. 73-79.
98
Wiśniewska S., (2009), Innowacyjność małych i średnich przedsiębiorstw - wybrane problemy, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług", nr 34, s. 242-248; http://www.wzieu.pl/zn/540/ZN_540.pdf
99
Wiśniewska S., Wiśniewski K., (2009), Media relations firm sektora nowych technologii, "Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae", R. 13, nr 2, s. 235-243; http://docplayer.pl/4571807-Media-relations-firm-sektora-nowych-technologii.html
100
Wiśniewska S., (2009), Odnowa strategiczna jako proces doskonalenia przedsiębiorstwa, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług", nr 44, s. 381-389.
101
Wiśniewska S., (2009), Ośrodki innowacji i przedsiębiorczości w regionie świętokrzyskim, "Nauka i Gospodarka", nr 1, s. 59-65.
102
Wiśniewska S., (2009), Uwarunkowania generowania innowacji w małych i średnich przedsiębiorstwach przy współpracy ze środowiskiem naukowym. [W:] Toruński J. (red.), Regionalny wymiar kapitału relacyjnego, Warszawa : Wydawnictwo Studio Emka, s. 40-49.
103
Makuch S., (2009), Funkcjonowanie ośrodków innowacji i przedsiębiorczości w regionie świętokrzyskim. [W:] Janus A. (red.), Trzecie Warsztaty Młodych Ekonomistów (i nie tylko), 24-25.09.2008, Kielce : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Handlowej im. Bolesława Markowskiego, s. 181-202.
104
Makuch S., (2008), Wybrane aspekty wprowadzania euro w Polsce, "Zeszyt Studencki / Wyższa Szkoła Ekonomii i Prawa im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach", nr 7, s. 233-242.
105
Makuch S., (2008), Innowacje w polityce rozwoju województwa świętokrzyskiego, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Społecznej w Ostrołęce", nr 5, s. 27-31; http://www.wses-zeszyty.pl/zeszyty/zeszyt_5.pdf#page=27&view=Fit
106
Makuch S., Wiśniewski K., (2007), Innowacyjność gospodarki woj. świętokrzyskiego : wybrane zagadnienia. [W:] Kot J. (red.), Konkurencyjność i innowacyjność regionów w warunkach globalizacji i metropolizacji przestrzeni, Kielce : Akademia Świętokrzyska im. Jana Kochanowskiego w Kielcach. Wydział Zarządzania i Administracji, s. 635-642.
107
Makuch S., (2007), Budowa społeczeństwa informacyjnego w województwie świętokrzyskim, "Zeszyt Studencki / Wyższa Szkoła Ekonomii i Administracji im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach", nr 6, s. 129-138.
108
Makuch S., Wiśniewski K., (2007), Efekty wdrożenia Systemu Zarządzania Jakością w Urzędzie Miasta Kielce. [W:] Sikorski J. (red.), Sprawność administracji państwowej i samorządowej, Kielce : Wydawnictwo Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego, s. 189-193.
109
Makuch S., Wiśniewski K., (2007), Preferencje inwestycyjne studentów, "Zeszyty Studenckiego Ruchu Naukowego", 13, s. 131-137.
110
Makuch S., Wiśniewski K., (2006), Efekty pierwszych miesięcy członkostwa Polski w Unii Europejskiej, "Zeszyty Studenckiego Ruchu Naukowego", 11, s. 351-359.
111
Makuch S., Wiśniewski K., (2005), Bezrobocie jako problem społeczny i gospodarczy na przykładzie województwa świętokrzyskiego, "Zeszyty Studenckiego Ruchu Naukowego", 10, s. 443-453.
1
@article{UEK:2168352116,
author = "Robert Szydło and Sylwia Wiśniewska and Małgorzata Ćwiek",
title = "Multidimensional Inventory of Students Quality of Life-MIS-QOL",
journal = "Sustainability",
number = "vol. 13, iss. 1",
pages = "1-18",
year = "2021",
doi = {http://dx.doi.org/10.3390/su13010060},
url = {https://www.mdpi.com/2071-1050/13/1/60/htm},
}
2
@inbook{UEK:2168357786,
author = "Sylwia Wiśniewska",
title = "Kompetencje pracowników - wyzwania przyszłości",
booktitle = "Wybrane zagadnienia zarządzania kompetencjami pracowników w organizacji",
pages = "15-33",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2021",
issn = "",
isbn = "978-83-8235-436-2 ; 978-83-8235-437-9",
}
3
@article{UEK:2168356798,
author = "Sylwia Wiśniewska and Kamil Wiśniewski and Robert Szydło",
title = "The Relationship between Organizational Learning at the Individual Level and Perceived Employability : a Model-Based Approach",
journal = "Sustainability",
number = "vol. 13, iss. 14",
pages = "1-17",
year = "2021",
doi = {http://dx.doi.org/10.3390/su13147561},
url = {https://www.mdpi.com/2071-1050/13/14/7561/htm},
}
4
@article{UEK:2168358646,
author = "Urszula Bukowska and Małgorzata Tyrańska and Sylwia Wiśniewska",
title = "The Workplace and Work-Life Balance during the COVID-19 Pandemic",
journal = "Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H, Oeconomia",
number = "vol. 55, 2",
pages = "19-32",
year = "2021",
doi = {http://dx.doi.org/10.17951/h.2021.55.2.19-32},
url = {https://journals.umcs.pl/h/article/download/12548/9070},
}
5
@inbook{UEK:2168352928,
author = "Sylwia Wiśniewska and Kamil Wiśniewski",
title = "Kompetencje zawodowe a zatrudnialność - wyniki badań empirycznych",
booktitle = "Społeczny, środowiskowy i jakościowy wymiar kreacji wartości organizacji",
pages = "341-351",
adress = "Gdańsk",
publisher = "Uniwersytet Gdański",
year = "2020",
url = {},
isbn = "978-83-8206-002-7",
}
6
@inbook{UEK:2168353644,
author = "Małgorzata Tyrańska and Sylwia Wiśniewska and Robert Szydło and Marek Koczyński",
title = "Digital Competencies Before and During the Covid-19 Pandemic Crisis - Comparative Study",
booktitle = "Contemporary Issues in Economics, Business and Management",
pages = "81-94",
adress = "Kragujevac",
publisher = "Faculty of Economics University of Kragujevac",
year = "2020",
url = {http://ebm.ekfak.kg.ac.rs/sites/default/files/download/EBM%202020.pdf},
isbn = "978-86-6091-116-4",
}
7
@article{UEK:2168349966,
author = "Sylwia Wiśniewska",
title = "Line Manager's Role in Human Resource Management at Innovation Centers in Poland",
journal = "Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Organizacja i Zarządzanie",
number = "z. 147",
pages = "315-325",
year = "2020",
doi = {http://dx.doi.org/10.29119/1641-3466.2020.147.23},
url = {http://managementpapers.polsl.pl/wp-content/uploads/2020/09/147-Wi%C5%9Bniewska.pdf},
}
8
@article{UEK:2168351236,
author = "Sylwia Wiśniewska and Kamil Wiśniewski",
title = "Organizacyjne uczenie się jako determinanta zatrudnialności pracowników",
journal = "Przegląd Organizacji",
number = "7 (966)",
pages = "20-27",
year = "2020",
doi = {http://dx.doi.org/10.33141/po.2020.07.03},
url = {https://przegladorganizacji.pl/plik/5fb2b4de7830b/po.2020.07.03.pdf},
}
9
@article{UEK:2168350272,
author = "Sylwia Wiśniewska",
title = "Organizational Learning and Employability in Enterprises : Preliminary Empirical Research Results",
journal = "Human Resource Management",
number = "3-4 (134-135)",
pages = "61-73",
year = "2020",
doi = {http://dx.doi.org/10.5604/01.3001.0014.1670},
url = {},
}
10
@article{UEK:2168343309,
author = "Sylwia Wiśniewska and Kamil Wiśniewski",
title = "Soft Competencies and Employability of Vocational School Graduates - the Perspective of Employers from the Świętokrzyskie Voivodeship",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "vol. 63, 9",
pages = "211-223",
year = "2019",
doi = {http://dx.doi.org/10.15611/pn.2019.9.18},
url = {https://www.dbc.wroc.pl/dlibra/publication/143262/edition/74493/content},
}
11
@article{UEK:2168333941,
author = "Mariusz Grabowski and Anna Kovaleva and Sylwia Wiśniewska and Robert Szydło",
title = "Comparative Analysis of Students' Quality of Life in Poland and Russia",
journal = "International Journal for Quality Research",
number = "vol. 13, iss. 1",
pages = "145-156",
year = "2019",
doi = {http://dx.doi.org/10.24874/IJQR13.01-09},
url = {http://www.ijqr.net/paper.php?id=723},
}
12
@misc{UEK:2168342081,
author = "Robert Szydło and Małgorzata Ćwiek and Sylwia Wiśniewska and Marek Koczyński",
title = "Multidimensional Inventory of Students' Quality of Life - Short Version (MIS-QOL-S) : Structure, Psychometrics, and Results for the Polish Sample",
booktitle = "Proceedings of International Analytics for Management and Economics Conference",
pages = "54-56",
adress = "Saint Petersburg",
publisher = "National Research University - HSE",
year = "2019",
url = {https://amec.hse.ru/mirror/pubs/share/320114166},
isbn = "978-5-90363-339-5",
}
13
@article{UEK:2168336671,
author = "Sylwia Wiśniewska and Kamil Wiśniewski and Robert Szydło",
title = "Ranking kompetencji przedstawicieli generacji NEET",
journal = "Edukacja Ekonomistów i Menedżerów : Problemy, Innowacje, Projekty",
number = "t. 51, 1",
pages = "181-192",
year = "2019",
doi = {http://dx.doi.org/10.5604/01.3001.0013.2367},
url = {https://econjournals.sgh.waw.pl/EEiM/article/view/1306},
}
14
@inbook{UEK:2168342167,
author = "Urszula Bukowska and Anna Dolot and Jacek Kopeć and Tomasz Kusio and Renata Oczkowska and Robert Szydło and Sylwia Wiśniewska and Piotr Zając",
title = "Uwarunkowania zarządzania zasobami ludzkimi",
booktitle = "Zarządzanie zasobami ludzkimi : uwarunkowania, instrumenty, trendy",
pages = "35-65",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "2019",
isbn = "978-83-01-20869-1",
}
15
@inbook{UEK:2168336991,
author = "Paweł Lula and Sylwia Wiśniewska and Katarzyna Wójcik",
title = "Analysis of the Demand for Competencies on the Polish Labour Market in the Context of Industry 4.0",
booktitle = "The 13th Professor Aleksander Zelias International Conference on Modelling and Forecasting of Socio-Economic Phenomena : Conference Proceedings",
pages = "124-131",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2019",
url = {http://pliki.konferencjazakopianska.pl/proceedings_2019/pdf/r15.pdf},
isbn = "978-83-8158-734-1",
}
16
@inbook{UEK:2168335713,
author = "Paweł Lula and Renata Oczkowska and Sylwia Wiśniewska",
title = "Model oceny znaczenia kompetencji oczekiwanych przez pracodawców na polskim rynku pracy",
booktitle = "Zbìrnik tez dopovìdej Mìžnarodnoï naukovo-praktičnoï konferencìï "Ìnnovacìjnì tehnologìï u rozvitku sučasnogo suspìlʹstva"",
pages = "23-27",
adress = "Lviv",
publisher = "Vidavnictvo Lʹvìvsʹkoï polìtehnìki",
year = "2019",
url = {https://okmkocf.com/wp-content/uploads/2020/12/22impacr-assesment.pdf},
isbn = "978-966-941-321-5",
}
17
@misc{UEK:2168342085,
author = "Paweł Lula and Renata Oczkowska and Sylwia Wiśniewska and Anna Kovaleva",
title = "Job Offers Clustering in Labor Market Analysis",
booktitle = "Proceedings of International Analytics for Management and Economics Conference",
pages = "71-73",
adress = "Saint Petersburg",
publisher = "National Research University - HSE",
year = "2019",
url = {https://amec.hse.ru/mirror/pubs/share/320114166},
isbn = "978-5-90363-339-5",
}
18
@inbook{UEK:2168342193,
author = "Urszula Bukowska and Robert Szydło and Sylwia Wiśniewska and Piotr Zając",
title = "Trendy w zarządzaniu zasobami ludzkimi",
booktitle = "Zarządzanie zasobami ludzkimi : uwarunkowania, instrumenty, trendy",
pages = "351-397",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "2019",
isbn = "978-83-01-20869-1",
}
19
@article{UEK:2168342073,
author = "Paweł Lula and Anna Kovaleva and Renata Oczkowska and Małgorzata Tyrańska and Sylwia Wiśniewska",
title = "Bipartite Competency Schemas on Polish Labour Market",
journal = "Central European Business Review",
number = "vol. 8, no. 4",
pages = "1-25",
year = "2019",
doi = {http://dx.doi.org/10.18267/j.cebr.222},
url = {https://cebr.vse.cz/pdfs/cbr/2019/04/01.pdf},
}
20
@article{UEK:2168335629,
author = "Paweł Lula and Renata Oczkowska and Anna Kovaleva and Sylwia Wiśniewska",
title = "Methods of Competency Schema Identification and Evaluation",
journal = "Proceedings on Engineering Sciences",
number = "vol. 1, no. 2",
pages = "11-18",
year = "2019",
doi = {http://dx.doi.org/10.24874/PES01.02.002},
url = {http://pesjournal.net/journal/v1-n2/2.pdf},
}
21
@article{UEK:2168342239,
author = "Paweł Lula and Renata Oczkowska and Sylwia Wiśniewska and Katarzyna Wójcik",
title = "An Attempt to Estimate the Competency Gap in the IT Sector",
journal = "International Entrepreneurship Review",
number = "vol. 5, no. 3",
pages = "95-112",
year = "2019",
doi = {http://dx.doi.org/10.15678/IER.2019.0503.07},
url = {https://ier.uek.krakow.pl/index.php/pm/article/view/1925/pdf_1},
}
22
@inbook{UEK:2168342171,
author = "Sylwia Wiśniewska",
title = "Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi",
booktitle = "Zarządzanie zasobami ludzkimi : uwarunkowania, instrumenty, trendy",
pages = "67-101",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "2019",
isbn = "978-83-01-20869-1",
}
23
@article{UEK:2168327291,
author = "Paweł Lula and Renata Oczkowska and Sylwia Wiśniewska",
title = "Identyfikacja oczekiwań pracodawców dotyczących kompetencji zatrudnianych pracowników na podstawie eksploracyjnej analizy ofert pracy",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "507",
pages = "133-141",
year = "2018",
doi = {http://dx.doi.org/10.15611/pn.2018.507.13},
url = {http://www.dbc.wroc.pl/dlibra/docmetadata?id=44498&from=publication},
issn = "1505-9332",
}
24
@article{UEK:2168330951,
author = "Sylwia Wiśniewska and Kamil Wiśniewski",
title = "Kompetencje generacji NEET - wyniki badań empirycznych",
journal = "Przedsiębiorczość i Zarządzanie",
number = "t. 19, z. 8, cz. 1",
pages = "533-544",
year = "2018",
url = {http://piz.san.edu.pl/docs/e-XIX-8-1.pdf},
}
25
@inbook{UEK:2168359242,
author = "Paweł Lula and Renata Oczkowska and Sylwia Wiśniewska and Katarzyna Wójcik",
title = "Analysis of Competences in the Context of Smart Specializations of the Świętokrzyskie Voivodeship in Poland",
booktitle = "Sustainable Development and Innovation : a Future Perspective",
pages = "75-87",
adress = "Roma",
publisher = "Aracne",
year = "2018",
doi = {http://dx.doi.org/10.4399/97888255208426},
url = {},
isbn = "978-88-255-2084-2 ; 88-255-2084-0",
}
26
@article{UEK:2168343311,
author = "Sylwia Wiśniewska and Kamil Wiśniewski",
title = "Stimulators of Innovativeness of Enterprises in the Context of Building a Knowledge-based Economy - a Theoretical Approach",
journal = "Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae",
number = "R. 22, 4, t. 2",
pages = "167-177",
year = "2018",
url = {},
}
27
@article{UEK:2168333361,
author = "Renata Oczkowska and Paweł Lula and Sylwia Wiśniewska",
title = "Kompetencje pracowników działów HR - badania oczekiwań pracodawców na podstawie analizy ofert pracy",
journal = "Przegląd Organizacji",
number = "12 (947)",
pages = "57-63",
year = "2018",
doi = {http://dx.doi.org/10.33141/po.2018.12.07},
url = {https://przegladorganizacji.pl/plik/5e609bb24f3fb/Przeglad%20Organizacji%20-%202018.12.pdf},
}
28
@inbook{UEK:2168330077,
author = "Paweł Lula and Renata Oczkowska and Sylwia Wiśniewska and Katarzyna Wójcik",
title = "Ontology-Based System for Automatic Analysis of Job Offers",
booktitle = "Information Technology for Practice 2018",
pages = "205-212",
adress = "Ostrava",
publisher = "VSB-Technical University",
year = "2018",
url = {http://www.cssi-morava.cz/new/doc/IT2018/sbornik.pdf},
isbn = "978-80-248-4196-0",
}
29
@inbook{UEK:2168324377,
author = "Paweł Lula and Renata Oczkowska and Sylwia Wiśniewska",
title = "Automatic Identification of Competences Expected by Employers with the Use of Exploratory Text Analysis",
booktitle = "The 12th Professor Aleksander Zelias International Conference on Modelling and Forecasting of Socio-Economic Phenomena : Conference Proceedings",
pages = "256-265",
adress = "Cracow",
publisher = "Foundation of the Cracow University of Economics",
year = "2018",
doi = {http://dx.doi.org/10.14659/SEMF.2018.01.26},
url = {http://semf.pl/semf_1/pdf/Lula_Oczkowska_Wisniewska.pdf},
issn = "2545-1227",
isbn = "978-83-65907-20-2",
}
30
@article{UEK:2168328341,
author = "Anna Dolot and Sylwia Wiśniewska",
title = "Nierówności na rynku pracy na przykładzie sektorów BPO i SSC w Polsce",
journal = "Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka",
number = "10(565)",
pages = "18-20",
year = "2018",
doi = {http://dx.doi.org/10.5604/01.3001.0012.6476},
url = {},
}
31
@article{UEK:2168318413,
author = "Sylwia Wiśniewska and Kamil Wiśniewski",
title = "Struktura kapitału ludzkiego w organizacjach opartych na wiedzy",
journal = "Marketing i Rynek",
number = "7",
pages = "896-908",
year = "2017",
url = {https://www.pwe.com.pl/files/1276809751/file/Marketing_i_Rynek_2017-7_CD1.PDF},
}
32
@article{UEK:2168322849,
author = "Sylwia Wiśniewska",
title = "Zarządzanie różnorodnością w rozwijaniu zatrudnialności pracowników w organizacji",
journal = "Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae",
number = "R. 21, 1, t. 1",
pages = "107-114",
year = "2017",
url = {http://miscellanea.ujk.edu.pl/data/Oferta/Pliki/852_9.Wisniewska.pdf},
}
33
@article{UEK:2168323683,
author = "Sylwia Wiśniewska and Anna Dolot",
title = "Diversity and Parenthood - Diversity Activities Aimed at Parents Employed in the BPO and SSC Sector",
journal = "Przedsiębiorczość i Zarządzanie",
number = "t. 18, z. 11, cz. 2",
pages = "239-250",
year = "2017",
url = {http://piz.san.edu.pl/docs/e-XVIII-11-2.pdf},
}
34
@article{UEK:2168311655,
author = "Sylwia Wiśniewska and Kamil Wiśniewski",
title = "Telepraca a zatrudnialność na współczesnym rynku pracy",
journal = "Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka",
number = "1(544)",
pages = "27-29",
year = "2017",
doi = {http://dx.doi.org/10.5604/01377043.1228548},
url = {},
}
35
@article{UEK:2168321171,
author = "Renata Oczkowska and Sylwia Wiśniewska and Paweł Lula",
title = "Analysis of the Competence Gap Among Vocational School Graduates in the Area of Smart Specialization in Poland",
journal = "International Journal for Quality Research",
number = "vol. 11, iss. 4",
pages = "945-966",
year = "2017",
doi = {http://dx.doi.org/10.18421/IJQR11.04-14},
url = {http://www.ijqr.net/paper.php?id=655},
}
36
@inbook{UEK:2168318547,
author = "Anna Dolot and Sylwia Wiśniewska",
title = "Różnorodność pracownicza w krakowskim sektorze BPO i SSC",
booktitle = "Zarządzanie różnorodnością w teorii i praktyce",
pages = "103-115",
adress = "Łódź",
publisher = "Wydawnictwo SIZ",
year = "2017",
isbn = "978-83-65766-09-0",
}
37
@article{UEK:2168311473,
author = "Sylwia Wiśniewska",
title = "Zarządzanie różnorodnością - studium przypadku AT&T",
journal = "Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae",
number = "R. 20, 1",
pages = "35-43",
adress = "",
year = "2016",
url = {http://miscellanea.ujk.edu.pl/pdf,619,Sylwia_Wisniewska_Zarzadzanie_roznorodnoscia_studium_przypadku_ATampT.html},
}
38
@inbook{UEK:2168310367,
author = "Sylwia Wiśniewska",
title = "Employer Branding and Corporate Social Responsibility",
booktitle = "New Trends in Management and Production Engineering : Regional, Cross-border and Global Perspectives",
pages = "62-72",
adress = "Aachen",
publisher = "Schaker Verlag",
year = "2016",
isbn = "978-3-8440-4203-0",
}
39
@article{UEK:2168311469,
author = "Sylwia Wiśniewska",
title = "Human Capital from Entrepreneurs' Perspective - Case Study Świętokrzyskie Voivodeship",
journal = "Edukacja Ekonomistów i Menedżerów : Problemy, Innowacje, Projekty",
number = "t. 42, 4",
pages = "63-72",
year = "2016",
}
40
@article{UEK:2168311471,
author = "Sylwia Wiśniewska and Kamil Wiśniewski",
title = "Knowledge Management System with Human Resource Approach",
journal = "International Journal of Managerial Studies and Research (IJMSR)",
number = "vol. 4, iss. 1",
pages = "109-115",
year = "2016",
doi = {http://dx.doi.org/10.20431/2349-0349.0401012},
url = {https://www.arcjournals.org/pdfs/ijmsr/v4-i1/12.pdf},
}
41
@article{UEK:2168308499,
author = "Sylwia Wiśniewska and Kamil Wiśniewski",
title = "Zarządzanie różnorodnością a społeczna odpowiedzialność biznesu",
journal = "Marketing i Rynek",
number = "7",
pages = "1040-1053",
year = "2016",
}
42
@article{UEK:2168306797,
author = "Grażyna Śmigielska and Sylwia Wiśniewska",
title = "Innowacje marketingowe w handlu detalicznym",
journal = "Problemy Zarządzania",
number = "vol. 14, 1 (57), t. 1",
pages = "57-70",
adress = "",
year = "2016",
doi = {http://dx.doi.org/10.7172/1644-9584.57.3},
url = {https://pz.wz.uw.edu.pl/resources/html/article/details?id=169762},
}
43
@misc{UEK:2168359246,
title = "Kompleksowe rekomendacje dla świętokrzyskiego",
adress = "Kielce",
publisher = "Stowarzyszenie Edukacja przez Internet",
year = "2016",
url = {https://www.epi.org.pl/files/projects/2016/krds/krds_publikacja_int.pdf},
}
44
@article{UEK:2168308039,
author = "Sylwia Wiśniewska",
title = "Zarządzanie różnorodnością kulturową - aspekt teoretyczno-praktyczny",
journal = "Zarządzanie Zasobami Ludzkimi",
number = "3-4",
pages = "9-24",
year = "2016",
}
45
@inbook{UEK:2168305437,
author = "Sylwia Wiśniewska",
title = "Zatrudnialność w kontekście społecznej odpowiedzialności biznesu",
booktitle = "Społeczna odpowiedzialność i zrównoważony rozwój w naukach o zarządzaniu : aspekty teoretyczne i aplikacyjne",
pages = "221-234",
adress = "Toruń",
publisher = "Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Stowarzyszenie Wyższej Użyteczności Dom Organizatora",
year = "2016",
isbn = "978-83-7285-796-5",
}
46
@inbook{UEK:2168297783,
author = "Sylwia Wiśniewska and Kamil Wiśniewski",
title = "Zarządzanie wiedzą osobistą a rozwój kompetencji pracowniczych",
booktitle = "Współczesne tendencje w zachowaniach organizacyjnych",
pages = "175-180",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2015",
url = {http://boguszmikula.pl/pdf/WSP%C3%93%C5%81CZESNETENDENCJEWZACHOWANIACHORGANIZACYJNYCH.pdf},
isbn = "978-83-941580-0-2 ; 978-83-941580-1-9",
}
47
@article{UEK:2168299855,
author = "Sylwia Wiśniewska",
title = "Development of Employee Competencies as a Determinant of Employability in the Modern Labor Market",
journal = "Human Resource Management",
number = "6",
pages = "131-143",
year = "2015",
}
48
@book{UEK:2168299079,
author = "Sylwia Wiśniewska",
title = "Skuteczność niekomercyjnych instytucji otoczenia biznesu we wspieraniu innowacji marketingowych małych i średnich przedsiębiorstw",
editor = Stabryła Adam,
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2015",
issn = "1898-6439",
isbn = "978-83-7252-697-7",
}
49
@article{UEK:2168295509,
author = "Sylwia Wiśniewska",
title = "Zatrudnialność - pojęcie, wymiary, determinanty",
journal = "Edukacja Ekonomistów i Menedżerów : Problemy, Innowacje, Projekty",
number = "t. 35, 1",
pages = "11-24",
year = "2015",
doi = {http://dx.doi.org/10.5604/01.3001.0009.4583},
url = {https://econjournals.sgh.waw.pl/EEiM/article/view/1719},
}
50
@inbook{UEK:2168307225,
author = "Sylwia Wiśniewska",
title = "Determinanty innowacyjności przedsiębiorstw",
booktitle = "Prawno-ekonomiczne aspekty funkcjonowania przedsiębiorstw w Polsce",
pages = "101-109",
adress = "Legnica",
publisher = "Instytut Nauk Ekonomiczno-Technicznych",
year = "2015",
isbn = "978-83-943861-2-2",
}
51
@article{UEK:2168305935,
author = "Sylwia Wiśniewska",
title = "Zarządzanie różnorodnością w kształtowaniu wizerunku pracodawcy",
journal = "Zarządzanie. Teoria i praktyka",
number = "3 (13)",
pages = "25-29",
year = "2015",
url = {http://wsm.warszawa.pl/wydawnictwo/czasopisma/zarzadzanie-teoria-i-praktyka/numer-biezazy?download=4499:zarzadzanie-teoria-i-praktyka-3-13-2015},
}
52
@article{UEK:2168301103,
author = "Sylwia Wiśniewska",
title = "Innowacje marketingowe - rozważania terminologiczno-definicyjne",
journal = "Logistyka : czasopismo dla profesjonalistów",
number = "2, CD 2",
pages = "1096-1104",
year = "2015",
url = {http://www.czasopismologistyka.pl/artykuly-naukowe/send/329-artykuly-na-plycie-cd-2/7482-artykul},
}
53
@inbook{UEK:2168294649,
author = "Sylwia Wiśniewska",
title = "Zastosowanie systemów agentowych w zarządzaniu współczesną organizacją",
booktitle = "Zarządzanie i rynek pracy",
pages = "41-49",
adress = "Kraków",
publisher = "AT Wydawnictwo",
year = "2014",
isbn = "978-83-63910-13-6",
}
54
@article{UEK:2168294673,
author = "Sylwia Wiśniewska",
title = "Efekty wdrażania innowacji marketingowych w małych i średnich przedsiębiorstwach",
journal = "Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae",
number = "R. 18, 3",
pages = "275-285",
adress = "",
year = "2014",
url = {http://miscellanea.ujk.edu.pl/data/Oferta/Pliki/466_19-Wisniewska.pdf},
}
55
@unpublished{UEK:2168301519,
author = "Sylwia Wiśniewska",
title = "Bezrobocie jako zjawisko na rynku pracy",
booktitle = "Kształtowanie wizerunku pracodawcy a uwarunkowania rynku pracy. Cz. 1",
pages = "50-61",
year = "2014",
}
56
@unpublished{UEK:2168301515,
author = "Piotr Zając and Urszula Bukowska and Sylwia Wiśniewska",
title = "Rynek pracy",
booktitle = "Kształtowanie wizerunku pracodawcy a uwarunkowania rynku pracy. Cz. 1",
pages = "25-49",
year = "2014",
}
57
@article{UEK:2168285969,
author = "Sylwia Wiśniewska",
title = "Rozwój kwalifikacji pracowników ośrodków innowacji i przedsiębiorczości",
journal = "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa",
number = "10",
pages = "71-80",
year = "2014",
}
58
@article{UEK:2168294721,
author = "Sylwia Wiśniewska",
title = "Dysfunkcje w procesie rozwoju kapitału ludzkiego a społeczna odpowiedzialność biznesu",
journal = "Edukacja Ekonomistów i Menedżerów : Problemy, Innowacje, Projekty",
number = "t. 34, 4",
pages = "61-77",
year = "2014",
doi = {http://dx.doi.org/10.5604/01.3001.0010.3417},
url = {https://econjournals.sgh.waw.pl/EEiM/article/view/1703},
}
59
@article{UEK:2168304745,
author = "Sylwia Wiśniewska and Kamil Wiśniewski",
title = "Zaufać innowacyjnym firmom",
journal = "Rynek - Biznes - Praca",
number = "6",
pages = "23-25",
year = "2014",
}
60
@inbook{UEK:2168287675,
author = "Sylwia Wiśniewska",
title = "Human Resource Management Practices in Innovative Enterprises",
booktitle = "Knowledge, Economy, Society : Contemporary Tools of Organizational Resources Management",
pages = "111-120",
adress = "Cracow",
publisher = "Foundation of the Cracow University of Economics",
year = "2014",
url = {http://cfm.uek.krakow.pl/media/files/85/ff/CFM_2014_ksiazka_1.pdf},
isbn = "978-83-62511-14-3 ; 978-83-62511-49-5",
}
61
@inbook{UEK:2168286835,
author = "Sylwia Wiśniewska",
title = "Innowacyjność jako determinanta rozwoju zasobów ludzkich",
booktitle = "Rozwój zasobów ludzkich organizacji",
pages = "31-54",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2014",
isbn = "978-83-7930-578-0",
}
62
@article{UEK:2168304753,
author = "Sylwia Wiśniewska and Kamil Wiśniewski",
title = "Co nam doskwiera, czyli traktat o wyzwaniach i barierach świętokrzyskiego biznesu",
journal = "Rynek - Biznes - Praca",
number = "3",
pages = "8-13",
year = "2014",
}
63
@article{UEK:2168304747,
author = "Sylwia Wiśniewska",
title = "Efekty innowacji marketingowych",
journal = "Rynek - Biznes - Praca",
number = "2",
pages = "22-25",
year = "2014",
}
64
@book{UEK:2168304755,
author = "Sylwia Wiśniewska and Kamil Wiśniewski",
title = "Świętokrzyska lista barier przedsiębiorczości",
editor = Filipek Krzysztof,
editor = Kaczmarski Karol,
editor = Kaczor Anna,
editor = Pustuła Katarzyna,
editor = Stępniewska Katarzyna,
adress = "Kielce",
publisher = "Świętokrzyski Związek Pracodawców Prywatnych Lewiatan",
year = "2014",
url = {http://www.szpp.eu/images/biblioteka/437/zalaczniki/swietokrzyska_lista_barier_przedsiebiorczosci_2014.pdf},
isbn = "978-83-935945-2-8",
}
65
@article{UEK:2168294717,
author = "Sylwia Wiśniewska",
title = "Multimedia w zarządzaniu współczesną organizacją",
journal = "Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae",
number = "R. 18, 4",
pages = "195-207",
adress = "",
year = "2014",
url = {http://miscellanea.ujk.edu.pl/data/Oferta/Pliki/485_13-Wisniewska.pdf},
}
66
@article{UEK:2168272206,
author = "Sylwia Wiśniewska",
title = "Systemy agentowe w zarządzaniu organizacją wirtualną",
journal = "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa",
number = "12 (767)",
pages = "61-68",
year = "2013",
}
67
@article{UEK:2168266860,
author = "Sylwia Wiśniewska and Kamil Wiśniewski",
title = "Talent Management in Innovative Enterprises",
journal = "Academic Journal of Interdisciplinary Studies",
number = "vol.2 3",
pages = "329-334",
year = "2013",
url = {http://mcser.org/journal/index.php/ajis/article/viewFile/1423/1447},
}
68
@article{UEK:2168273802,
author = "Sylwia Wiśniewska",
title = "Budowanie wizerunku pracodawcy - studium przypadku Skanska S.A.",
journal = "Edukacja Ekonomistów i Menedżerów : Problemy, Innowacje, Projekty",
number = "t. 30, 4",
pages = "115-127",
year = "2013",
doi = {http://dx.doi.org/10.5604/01.3001.0009.4613},
url = {https://econjournals.sgh.waw.pl/EEiM/article/view/1661},
}
69
@unpublished{UEK:2168273536,
author = "Sylwia Wiśniewska",
title = "Skuteczność ośrodków innowacji i przedsiębiorczości we wspieraniu innowacji marketingowych małych i średnich przedsiębiorstw",
adress = "Kraków",
year = "2013",
url = {https://bazybg.uek.krakow.pl/cyfrowa/kolekcje/publikacja/1200002872},
}
70
@unpublished{UEK:2168290703,
author = "Sylwia Wiśniewska",
title = "Podnoszenie kwalifikacji pracowników ośrodków innowacji i przedsiębiorczości",
booktitle = "Wielowymiarowość rozwoju zasobów ludzkich organizacji. Cz. 2",
pages = "21-32",
year = "2013",
}
71
@article{UEK:2168299773,
author = "Sylwia Wiśniewska",
title = "Innowacje marketingowe w małych i średnich przedsiębiorstwach",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług",
number = "81",
pages = "301-310",
adress = "",
year = "2012",
url = {http://www.wzieu.pl/zn/696/ZN_696.pdf},
issn = "1640-6818",
}
72
@inbook{UEK:2168304183,
author = "Sylwia Wiśniewska and Kamil Wiśniewski",
title = "Knowledge Management System in an Innovative Company",
booktitle = "Proceedings of Multidisciplinary Academic Research 2012 : Economics, Management and Marketing",
pages = "1-8",
adress = "Praha",
publisher = "AV Consulting o.s.",
year = "2012",
url = {https://books.google.pl/books?id=D2yDwx_y2JYC&pg=PP17&dq=Knowledge+Management+System+in+an+Innovative+Company&hl=pl&sa=X&ved=0ahUKEwjcrobnuf7LAhWJ2CwKHc52B7IQ6AEINDAA#v=onepage&q&f=false},
isbn = "978-80-260-2184-1",
}
73
@inbook{UEK:2168231864,
author = "Sylwia Wiśniewska and Kamil Wiśniewski",
title = "Zarządzanie wiedzą z perspektywy działu zasobów ludzkich",
booktitle = "Historia i perspektywy nauk o zarządzaniu : księga pamiątkowa dla uczczenia Jubileuszu 40-lecia pracy naukowo-dydaktycznej Prof. zw. dra hab. Arkadiusza Potockiego",
pages = "337-347",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2012",
isbn = "978-83-62511-61-7",
}
74
@unpublished{UEK:2168273748,
author = "Sylwia Wiśniewska",
title = "Innowacyjność jako determinanta rozwoju zasobów ludzkich",
booktitle = "Wielowymiarowość rozwoju zasobów ludzkich organizacji",
pages = "24-41",
year = "2012",
}
75
@inbook{UEK:2168243036,
author = "Sylwia Wiśniewska",
title = "Ośrodki innowacji i przedsiębiorczości w Polsce",
booktitle = "Zarządzanie - teoria, praktyka i perspektywy",
pages = "163-172",
adress = "Rzeszów",
publisher = "Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza",
year = "2012",
isbn = "978-83-7199-728-0",
}
76
@article{UEK:2168274277,
author = "Sylwia Wiśniewska and Kamil Wiśniewski",
title = "Human Resources Management in a Knowledge-Based Organization",
journal = "Economics and Management",
number = "vol. 17, Iss. 4",
pages = "1620-1626",
year = "2012",
doi = {http://dx.doi.org/10.5755/j01.em.17.4.3037},
url = {http://www.ecoman.ktu.lt/index.php/Ekv/article/view/3037/2111},
}
77
@inbook{UEK:2168243210,
author = "Sylwia Wiśniewska and Kamil Wiśniewski",
title = "Knowledge Management in the Innovation Process",
booktitle = "Knowledge, Economy, Society : Transfer of Knowledge in the Contemporary Economy",
pages = "25-36",
adress = "Kraków",
publisher = "Foundation of the Cracow University of Economics",
year = "2012",
isbn = "978-83-62511-02-0",
}
78
@article{UEK:2168237084,
author = "Sylwia Wiśniewska",
title = "Budowa współpracy nauki z gospodarką wyzwaniem dla polityki innowacyjnej państwa",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "245",
pages = "633-642",
adress = "",
year = "2012",
}
79
@inbook{UEK:2168358602,
author = "Sylwia Wiśniewska and Kamil Wiśniewski",
title = "Konkurencyjność gospodarki lokalnej i regionalnej",
booktitle = "Elementy rozwoju lokalnego",
pages = "11-32",
adress = "Kielce ",
publisher = "Uniwersytet Jana Kochanowskiego, Wydział Zarządzania i Administracji",
year = "2011",
isbn = "978-83-61982-12-8",
}
80
@article{UEK:2168235656,
author = "Sylwia Wiśniewska",
title = "Ośrodki innowacji i przedsiębiorczości w polityce innowacyjnej państwa",
journal = "Biblioteka Regionalisty",
number = "11",
pages = "359-367",
year = "2011",
}
81
@inbook{UEK:2168358654,
author = "Sylwia Wiśniewska",
title = "Sieci informacyjne jako czynnik wzrostu innowacyjności przedsiębiorstw",
booktitle = "Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych : innowacje i implikacje interdyscyplinarne. T. 1",
pages = "318-325",
adress = "Kielce",
publisher = "Wydawnictwo Wyższej Szkoły Handlowej",
year = "2011",
isbn = "978-83-89274-60-1",
}
82
@inbook{UEK:2168359186,
author = "Sylwia Wiśniewska and Kamil Wiśniewski",
title = "Wspieranie transferu technologii w regionie peryferyjnym na przykładzie Polski Wschodniej",
booktitle = "Wybrane aspekty konkurencyjności samorządu terytorialnego",
pages = "239-264",
adress = "Ostrowiec Świętokrzyski",
publisher = "Stowarzyszenie Nauka Edukacja Rozwój",
year = "2011",
isbn = "978-83-89466-37-2",
}
83
@inbook{UEK:2168228230,
author = "Sylwia Wiśniewska",
title = "Kreowanie innowacyjności przedsiębiorstw przez ośrodki krajowej sieci innowacji",
booktitle = "Nauka i gospodarka w dobie destabilizacji",
pages = "273-279",
adress = "Kraków",
publisher = "Biuro Projektu Nauka i Gospodarka",
year = "2011",
issn = "",
isbn = "978-83-930382-5-1",
}
84
@inbook{UEK:2168358604,
author = "Sylwia Wiśniewska and Kamil Wiśniewski",
title = "Doskonalenie systemu zarządzania jakością w administracji publicznej na przykładzie Urzędu Miasta Kielce",
booktitle = "Polska administracja we wspólnej przestrzeni administracyjnej Unii Europejskiej",
pages = "200-206",
adress = "Kielce",
publisher = "Wydawnictwo Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego",
year = "2011",
isbn = "978-83-61982-09-8",
}
85
@article{UEK:2168227564,
author = "Sylwia Wiśniewska",
title = "Innowacje marketingowe w polskich przedsiębiorstwach",
journal = "Marketing i Rynek",
number = "11",
pages = "30-34",
year = "2011",
}
86
@article{UEK:2168327657,
author = "Sylwia Wiśniewska",
title = "Transfer technologii - wybrane zagadnienia",
journal = "Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae",
number = "R. 14, 2",
pages = "199-208",
year = "2010",
url = {http://miscellanea.ujk.edu.pl/data/Oferta/Pliki/189_20_wi_niewska.pdf},
}
87
@inbook{UEK:2168358616,
author = "Sylwia Wiśniewska and Kamil Wiśniewski",
title = "Wspomaganie innowacyjności małych i średnich przedsiębiorstw przez ośrodki innowacji i przedsiębiorczości",
booktitle = "Przedsiębiorstwo XXI wieku : szanse i zagrożenia. T. 1",
pages = "243-262",
adress = "Stalowa Wola ; Sandomierz",
publisher = "Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia",
year = "2010",
isbn = "978-83-61307-37-2",
}
88
@article{UEK:2168358652,
author = "Sylwia Wiśniewska and Kamil Wiśniewski",
title = "Zasoby mieszkaniowe Polski w latach 2007-2009 i bariery ich rozwoju",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "111",
pages = "838-851",
year = "2010",
}
89
@article{UEK:2168358656,
author = "Sylwia Wiśniewska and Kamil Wiśniewski",
title = "Innowacyjność a polityka rozwoju Polski Wschodniej",
journal = "Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae",
number = "R. 14, specjalny ",
pages = "167-174",
year = "2010",
}
90
@article{UEK:2168359240,
author = "Sylwia Wiśniewska",
title = "Stan rozwoju ośrodków innowacji i przedsiębiorczości w Polsce",
journal = "Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Zarządzanie i Marketing",
number = "z. 17, 3 (272) ",
pages = "429-436",
year = "2010",
}
91
@inbook{UEK:2168358600,
author = "Sylwia Wiśniewska",
title = "Systemy informacyjne a innowacyjność przedsiębiorstw",
booktitle = "Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych : innowacje i implikacje interdyscyplinarne. T. 1",
pages = "366-371",
adress = "Kielce",
publisher = "Wydawnictwo Wyższej Szkoły Handlowej",
year = "2010",
url = {http://docplayer.pl/570250-Rola-informatyki-w-naukach-ekonomicznych-i-spolecznych.html},
isbn = "978-83-89274-50-2",
}
92
@article{UEK:2168327723,
author = "Sylwia Wiśniewska",
title = "Polityka innowacyjna państwa jako determinanta stymulowania działalności innowacyjnej przedsiębiorstw",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "102",
pages = "41-48",
year = "2010",
}
93
@inbook{UEK:2168359206,
author = "Sylwia Makuch",
title = "Problematyka implementacji dyrektyw unijnych - prawo konsumenckie na gruncie przepisów wspólnotowych i krajowych",
booktitle = "Zarządzanie rozwojem przedsiębiorstw i instytucji",
pages = "577-587",
adress = "Kraków",
publisher = "Biuro Projektu Nauka i Gospodarka",
year = "2010",
issn = "",
isbn = "978-83-930382-1-3",
}
94
@inbook{UEK:2168359208,
author = "Sylwia Wiśniewska",
title = "Stymulowanie działalności innowacyjnej przedsiębiorstw przez centra transferu technologii",
booktitle = "Zarządzanie rozwojem przedsiębiorstw i instytucji",
pages = "129-146",
adress = "Kraków",
publisher = "Biuro Projektu Nauka i Gospodarka",
year = "2010",
issn = "",
isbn = "978-83-930382-1-3",
}
95
@article{UEK:2168304185,
author = "Sylwia Wiśniewska",
title = "Transfer technologii w regionalnych systemach innowacyjnych",
journal = "Biblioteka Regionalisty",
number = "10",
pages = "251-261",
year = "2010",
}
96
@article{UEK:2168327667,
author = "Sylwia Wiśniewska",
title = "Centra transferu technologii w Polsce Wschodniej",
journal = "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa",
number = "6",
pages = "32-38",
year = "2010",
}
97
@article{UEK:2168359252,
author = "Sylwia Makuch",
title = "Wpływ wykorzystania funduszy strukturalnych Unii Europejskiej na rozwój instytucji otoczenia biznesu",
journal = "Zeszyt Studencki / Wyższa Szkoła Ekonomii i Prawa im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach",
number = "8",
pages = "73-79",
year = "2009",
}
98
@article{UEK:2168358648,
author = "Sylwia Wiśniewska",
title = "Innowacyjność małych i średnich przedsiębiorstw - wybrane problemy",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług",
number = "34",
pages = "242-248",
year = "2009",
url = {http://www.wzieu.pl/zn/540/ZN_540.pdf},
issn = "1640-6818",
}
99
@article{UEK:2168358660,
author = "Sylwia Wiśniewska and Kamil Wiśniewski",
title = "Media relations firm sektora nowych technologii",
journal = "Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae",
number = "R. 13, 2",
pages = "235-243",
year = "2009",
url = {http://docplayer.pl/4571807-Media-relations-firm-sektora-nowych-technologii.html},
}
100
@article{UEK:2168358634,
author = "Sylwia Wiśniewska",
title = "Odnowa strategiczna jako proces doskonalenia przedsiębiorstwa",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług",
number = "44",
pages = "381-389",
year = "2009",
issn = "1640-6818",
}
101
@article{UEK:2168256658,
author = "Sylwia Wiśniewska",
title = "Ośrodki innowacji i przedsiębiorczości w regionie świętokrzyskim",
journal = "Nauka i Gospodarka",
number = "1",
pages = "59-65",
year = "2009",
}
102
@inbook{UEK:2168359204,
author = "Sylwia Wiśniewska",
title = "Uwarunkowania generowania innowacji w małych i średnich przedsiębiorstwach przy współpracy ze środowiskiem naukowym",
booktitle = "Regionalny wymiar kapitału relacyjnego",
pages = "40-49",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Studio Emka",
year = "2009",
isbn = "978-83-60652-48-0",
}
103
@inbook{UEK:2168358620,
author = "Sylwia Makuch",
title = "Funkcjonowanie ośrodków innowacji i przedsiębiorczości w regionie świętokrzyskim",
booktitle = "Trzecie Warsztaty Młodych Ekonomistów (i nie tylko), 24-25.09.2008",
pages = "181-202",
adress = "Kielce",
publisher = "Wydawnictwo Wyższej Szkoły Handlowej im. Bolesława Markowskiego",
year = "2009",
isbn = "978-83-89274-28-1",
}
104
@article{UEK:2168359250,
author = "Sylwia Makuch",
title = "Wybrane aspekty wprowadzania euro w Polsce",
journal = "Zeszyt Studencki / Wyższa Szkoła Ekonomii i Prawa im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach",
number = "7",
pages = "233-242",
year = "2008",
}
105
@article{UEK:2168359220,
author = "Sylwia Makuch",
title = "Innowacje w polityce rozwoju województwa świętokrzyskiego",
journal = "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Społecznej w Ostrołęce",
number = "5",
pages = "27-31",
year = "2008",
url = {http://www.wses-zeszyty.pl/zeszyty/zeszyt_5.pdf#page=27&view=Fit},
}
106
@inbook{UEK:2168358638,
author = "Sylwia Makuch and Kamil Wiśniewski",
title = "Innowacyjność gospodarki woj. świętokrzyskiego : wybrane zagadnienia",
booktitle = "Konkurencyjność i innowacyjność regionów w warunkach globalizacji i metropolizacji przestrzeni",
pages = "635-642",
adress = "Kielce",
publisher = "Akademia Świętokrzyska im. Jana Kochanowskiego w Kielcach. Wydział Zarządzania i Administracji",
year = "2007",
isbn = "83-87798-62-2",
}
107
@article{UEK:2168359248,
author = "Sylwia Makuch",
title = "Budowa społeczeństwa informacyjnego w województwie świętokrzyskim",
journal = "Zeszyt Studencki / Wyższa Szkoła Ekonomii i Administracji im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach",
number = "6",
pages = "129-138",
year = "2007",
}
108
@inbook{UEK:2168358618,
author = "Sylwia Makuch and Kamil Wiśniewski",
title = "Efekty wdrożenia Systemu Zarządzania Jakością w Urzędzie Miasta Kielce",
booktitle = "Sprawność administracji państwowej i samorządowej",
pages = "189-193",
adress = "Kielce",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego",
year = "2007",
isbn = "978-83-7133-338-5",
}
109
@article{UEK:2168359210,
author = "Sylwia Makuch and Kamil Wiśniewski",
title = "Preferencje inwestycyjne studentów",
journal = "Zeszyty Studenckiego Ruchu Naukowego",
number = "13",
pages = "131-137",
year = "2007",
}
110
@article{UEK:2168359212,
author = "Sylwia Makuch and Kamil Wiśniewski",
title = "Efekty pierwszych miesięcy członkostwa Polski w Unii Europejskiej",
journal = "Zeszyty Studenckiego Ruchu Naukowego",
number = "11",
pages = "351-359",
year = "2006",
}
111
@article{UEK:2168358668,
author = "Sylwia Makuch and Kamil Wiśniewski",
title = "Bezrobocie jako problem społeczny i gospodarczy na przykładzie województwa świętokrzyskiego",
journal = "Zeszyty Studenckiego Ruchu Naukowego",
number = "10",
pages = "443-453",
year = "2005",
}
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID