Publications of the selected author

1

Title:
Organizational Learning and Employability in Enterprises : Preliminary Empirical Research Results = Organizacyjne uczenie się a zatrudnialność w przedsiębiorstwach - wstępne wyniki badań empirycznych [dokument elektroniczny]
Source:
Human Resource Management = Zarządzanie Zasobami Ludzkimi. - nr 3-4 (134-135) (2020) , s. 61-73. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
2019 list:
20.00 pkt
Nr:
2168350272
article
2

Title:
Line Manager's Role in Human Resource Management at Innovation Centers in Poland
Source:
Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Organizacja i Zarządzanie = Scientific Papers of Silesian University of Technology. Organization and Management Series. - z. 147 (2020) , s. 315-325. - Tytuł numeru: Modernity of Industry and Services - Bibliogr.
Research program:
Publication was financed from the funds granted to the Faculty of Management at Cracow University of Economics, within the framework of the subsidy for the maintenance of research potential.
2019 list:
20.00 pkt
Nr:
2168349966
article
3

Conference:
The 13th Professor Aleksander Zelias International Conference on Modelling and Forecasting of Socio-Economic Phenomena, Zakopane, Polska, od 2019-05-13 do 2019-05-16
Title:
Analysis of the Demand for Competencies on the Polish Labour Market in the Context of Industry 4.0
Source:
The 13th Professor Aleksander Zelias International Conference on Modelling and Forecasting of Socio-Economic Phenomena : Conference Proceedings / ed. Monika PAPIEŻ, Sławomir ŚMIECH - Cracow: Wydawnictwo C.H. Beck, 2019, s. 124-131. - Summ. - Bibliogr.
Research program:
The Project has been financed by the Ministry of Science and Higher Education within "Regional Initiative of Excellence" Programme for 2019-2022. Project no.: 021/RID/2018/19. Total financing: 11 897 131,40 PLN131
ISBN:
978-83-8158-734-1
Access mode:
Full text
CC-BY
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168336991
chapter in conference materials
See main document
4

Title:
Trendy w zarządzaniu zasobami ludzkimi
Source:
Zarządzanie zasobami ludzkimi : uwarunkowania, instrumenty, trendy / red. nauk. Renata OCZKOWSKA - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2019, s. 351-397 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-01-20869-1
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168342193
chapter in monograph
See main document
5

Title:
An Attempt to Estimate the Competency Gap in the IT Sector
Source:
International Entrepreneurship Review / ed. Krzysztof WACH. - vol. 5, no. 3 (2019) , s. 95-112. - Summ. - Bibliogr.
Research program:
The Project has been financed by the Ministry of Science and Higher Education within "Regional Initiative of Excellence" Programme for 2019-2022. Project no.: 021/RID/2018/19. Total financing: 11 897 131.40 PLN
2019 list:
20.00 pkt
Nr:
2168342239
article
See main document
6

Author:
Sylwia Wiśniewska , Kamil Wiśniewski , Robert Szydło
Title:
Ranking kompetencji przedstawicieli generacji NEET = Competency Ranking of Generation NEET Representatives
Source:
Edukacja Ekonomistów i Menedżerów : Problemy, Innowacje, Projekty = Education of Economists and Managers : Problems, Innovations, Projects. - nr 1(51) (2019) , s. 181-192. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Research program:
Projekt finansowany w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pt. Regionalna Inicjatywa Doskonałości w latach 2019-2022 (nr projektu: 021/RID/2018/19, kwota dofinansowania: 11 897 131,40 PLN)
Access mode:
Nr:
2168336671
article
7

Title:
Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi
Source:
Zarządzanie zasobami ludzkimi : uwarunkowania, instrumenty, trendy / red. nauk. Renata OCZKOWSKA - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2019, s. 67-101 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-01-20869-1
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168342171
chapter in monograph
See main document
8

Title:
Comparative Analysis of Students' Quality of Life in Poland and Russia
Source:
International Journal for Quality Research. - vol. 13, iss. 1 (2019) , s. 145-156. - Summ. - Bibliogr.
2019 list:
100.00 pkt
Nr:
2168333941
article
9

Conference:
Mìžnarodna konferencìâ "Ìnnovacìjnì tehnologìï u rozvitku sučasnogo suspìlʹstva", Lwów, Ukraina, od 2019-04-18 do 2019-04-19
Title:
Model oceny znaczenia kompetencji oczekiwanych przez pracodawców na polskim rynku pracy
Source:
Zbìrnik tez dopovìdej Mìžnarodnoï naukovo-praktičnoï konferencìï "Ìnnovacìjnì tehnologìï u rozvitku sučasnogo suspìlʹstva" - Lviv: Vidavnictvo Lʹvìvsʹkoï polìtehnìki, 2019, s. 23-27 - Bibliogr.
Research program:
Niniejsza praca powstała w ramach realizacji programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą "Regionalna Inicjatywa Doskonałości" w latach 2019-2022, nr projektu: 021/RID/2018/19, kwota dofinansowania: 11 897 131,40 zł
ISBN:
978-966-941-321-5
Nr:
2168335713
chapter in conference materials
10

Title:
Uwarunkowania zarządzania zasobami ludzkimi
Source:
Zarządzanie zasobami ludzkimi : uwarunkowania, instrumenty, trendy / red. nauk. Renata OCZKOWSKA - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2019, s. 35-65 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-01-20869-1
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168342167
chapter in monograph
See main document
11

Author:
Conference:
13th International Quality Conference Quality Festival 2019, Kragujevac, Serbia, od 2019-05-29 do 2019-06-01
Title:
Methods of Competency Schema Identification and Evaluation
Source:
Proceedings on Engineering Sciences. - vol. 1, no. 2 (2019) , s. 11-18. - Summ. - Bibliogr.
Research program:
The Project has been financed by the Ministry of Science and Higher Education within "Regional Initiative of Excellence" Programme for 2019-2022. Project no.: 021/RID/2018/19. Total financing: 11 897 131,40 PLN
Nr:
2168335629
article
12

Title:
Bipartite Competency Schemas on Polish Labour Market
Source:
Central European Business Review. - vol. 8, no. 4 (2019) , s. 1-25. - Summ. - Bibliogr.
Research program:
The Project has been financed by the Ministry of Science and Higher Education within "Regional Initiative of Excellence" Programme for 2019-2022. Project no.: 021/RID/2018/19. Total financing: 11 897 131.40 PLN
2019 list:
20.00 pkt
Nr:
2168342073
article
13

Author:
Sylwia Wiśniewska , Kamil Wiśniewski
Title:
Soft Competencies and Employability of Vocational School Graduates - the Perspective of Employers from the Świętokrzyskie Voivodeship = Kompetencje miękkie a zatrudnialność absolwentów szkół zawodowych - perspektywa świętokrzyskich pracodawców
Source:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics and Business. - vol. 63, nr 9 (2019) , s. 211-223. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Research program:
Paper funded from the Ministry of Science and Higher Education funds, assigned to the Faculty of Management of Cracow University of Economics, for research conducted by young academics and PhD students.
2019 list:
20.00 pkt
Nr:
2168343309
article
14

Title:
Nierówności na rynku pracy na przykładzie sektorów BPO i SSC w Polsce = Inequalities on the Labour Market : BPO and SSC in Poland
Source:
Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka. - nr 10(565) (2018) , s. 18-20. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Research program:
Publikacja została dofinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168328341
article
15

Conference:
The 12th Professor Aleksander Zelias International Conference on Modelling and Forecasting of Socio-Economic Phenomena, Zakopane, Polska, od 2018-05-08 do 2018-05-11
Title:
Automatic Identification of Competences Expected by Employers with the Use of Exploratory Text Analysis
Source:
The 12th Professor Aleksander Zelias International Conference on Modelling and Forecasting of Socio-Economic Phenomena : Conference Proceedings / ed. Monika PAPIEŻ, Sławomir ŚMIECH - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2018, s. 256-265. - Summ. - Bibliogr.
Series:
(Socio-Economic Modelling and Forecasting ; no. 1)
Research program:
The project has been funded by the Cracow University of Economics within the Statutory Fund of the Faculty of Management.
ISBN:
978-83-65907-20-2
Nr:
2168324377
chapter in conference materials
See main document
16

Conference:
XXVI Konferencja Naukowa Sekcji Klasyfikacji i Analizy Danych PTS (XXXI Konferencja Taksonomiczna) nt. "Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania", Kraków, Polska, od 2017-10-23 do 2017-10-25
Title:
Identyfikacja oczekiwań pracodawców dotyczących kompetencji zatrudnianych pracowników na podstawie eksploracyjnej analizy ofert pracy = Identification of Employers' Expectations About Staff Competences by Exploratory Analysis of Job Offers
Source:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 507 (2018) , s. 133-141. - Tytuł numeru: Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania - Bibliogr.
Series:
(Taksonomia ; z. 30)
Ministerial journal list:
b 10.00 pkt
Nr:
2168327291
article
17

Author:
Sylwia Wiśniewska , Kamil Wiśniewski
Title:
Kompetencje generacji NEET - wyniki badań empirycznych = Competences of the NEET Generation - Results of Empirical Research
Source:
Przedsiębiorczość i Zarządzanie = Entrepreneurship and Management. - t. 19, z. 8, cz. 1 (2018) , s. 533-544. - Tytuł numeru: Wyzwania w zarządzaniu zasobami ludzkimi we współczesnych organizacjach. Od teorii do praktyki - Bibliogr.
Access mode:
Full text
CC-BY-SA
Ministerial journal list:
b 14.00 pkt
Nr:
2168330951
article
18

Author:
Sylwia Wiśniewska , Kamil Wiśniewski
Title:
Stimulators of Innovativeness of Enterprises in the Context of Building a Knowledge-based Economy - a Theoretical Approach = Stymulatory innowacyjności przedsiębiorstw w kontekście budowy gospodarki opartej na wiedzy
Source:
Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae. - R. 22, nr 4, t. 2 (2018) , s. 167-177. - Tytuł numeru: Gospodarowanie zasobami organizacji - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168343311
article
19

Conference:
21st International Conference on Information Technology for Practice - IT for Practice 2018, Ostrawa, Czechy, od 2018-10-17 do 2018-10-18
Title:
Ontology-Based System for Automatic Analysis of Job Offers
Source:
Information Technology for Practice 2018 / ed. Jan Ministr, Milena Tvrdíková - Ostrava: VSB-Technical University, 2018, s. 205-212. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-80-248-4196-0
Access mode:
Nr:
2168330077
chapter in conference materials
20

Title:
Kompetencje pracowników działów HR - badania oczekiwań pracodawców na podstawie analizy ofert pracy = Competences of HR Departments Employees - Research on Employers' Expectations Based on Job Offers Analysis
Source:
Przegląd Organizacji. - nr 12 (947) (2018) , s. 57-63. - Summ. - Bibliogr.
Research program:
Publikacja została dofinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego
Ministerial journal list:
b 13.00 pkt
Nr:
2168333361
article
21

Title:
Diversity and Parenthood - Diversity Activities Aimed at Parents Employed in the BPO and SSC Sector
Source:
Przedsiębiorczość i Zarządzanie = Entrepreneurship and Management. - t. 18, z. 11, cz. 2 (2017) , s. 239-250. - Tytuł numeru: W stronę różnorodności. Od koncepcji do aktualnych problemów zarządzania - Bibliogr.
Access mode:
Full text
CC-BY-SA
Ministerial journal list:
b 14.00 pkt
Nr:
2168323683
article
22

Author:
Sylwia Wiśniewska , Kamil Wiśniewski
Title:
Telepraca a zatrudnialność na współczesnym rynku pracy = Teleworking vs. Employability at the Modern Labour Market
Source:
Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka. - nr 1(544) (2017) , s. 27-29. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168311655
article
23

Title:
Analysis of the Competence Gap Among Vocational School Graduates in the Area of Smart Specialization in Poland
Source:
International Journal for Quality Research. - vol. 11, iss. 4 (2017) , s. 945-966. - Summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
u 15.00 pkt
Nr:
2168321171
article
24

Author:
Sylwia Wiśniewska , Kamil Wiśniewski
Title:
Struktura kapitału ludzkiego w organizacjach opartych na wiedzy = The Structure of Human Capital in Knowledge-based Organizations [dokument elektroniczny]
Source:
Marketing i Rynek. - nr 7 (2017) , s. 896-908. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168318413
article
25

Title:
Zarządzanie różnorodnością w rozwijaniu zatrudnialności pracowników w organizacji = Diversity Management in Developing the Employability of Workers in an Organisation
Source:
Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae. - R. 21, nr 1, t. 1 (2017) , s. 107-114. - Tytuł numeru: Efektywność i bezpieczeństwo gospodarowania - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168322849
article
26

Title:
Różnorodność pracownicza w krakowskim sektorze BPO i SSC
Source:
Zarządzanie różnorodnością w teorii i praktyce / red. Katarzyna Wojtaszczyk - Łódź: Wydawnictwo SIZ, 2017, s. 103-115 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-65766-09-0
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168318547
chapter in monograph
27

Author:
Sylwia Wiśniewska , Kamil Wiśniewski
Title:
Zarządzanie różnorodnością a społeczna odpowiedzialność biznesu = Diversity Management and Corporate Social Responsibility [dokument elektroniczny]
Source:
Marketing i Rynek. - nr 7 (2016) , s. 1040-1053. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168308499
article
28

Title:
Zarządzanie różnorodnością - studium przypadku AT&T = Diversity Management - Case Study AT&T
Source:
Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae. - R. 20, nr 1 (2016) , s. 35-43. - Tytuł numeru: Zarządzanie w sektorze publicznym i prawnym - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168311473
article
29

Author:
Sylwia Wiśniewska , Kamil Wiśniewski
Title:
Knowledge Management System with Human Resource Approach
Source:
International Journal of Managerial Studies and Research (IJMSR). - vol. 4, iss. 1 (2016) , s. 109-115. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168311471
article
30

Title:
Employer Branding and Corporate Social Responsibility
Source:
New Trends in Management and Production Engineering : Regional, Cross-border and Global Perspectives / eds. Włodzimierz Sroka, Štefan Hittmár, Joanna Kurowska-Pysz - Aachen: Schaker Verlag, 2016, s. 62-72. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-3-8440-4203-0
Nr:
2168310367
chapter in monograph
31

Title:
Zarządzanie różnorodnością kulturową - aspekt teoretyczno-praktyczny = Cultural Diversity Management : the Theoretical and Practical Aspect
Source:
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi. - nr 3-4 (2016) , s. 9-24. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 13.00 pkt
Nr:
2168308039
article
32

Title:
Innowacje marketingowe w handlu detalicznym = Marketing Innovations in Retail Trade
Source:
Problemy Zarządzania. - vol. 14, nr 1 (57), t. 1 (2016) , s. 57-70. - Tytuł numeru: Handel detaliczny w Polsce - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 11.00 pkt
Nr:
2168306797
article
33

Title:
Human Capital from Entrepreneurs' Perspective - Case Study Świętokrzyskie Voivodeship
Source:
Edukacja Ekonomistów i Menedżerów : Problemy, Innowacje, Projekty = Education of Economists and Managers : Problems, Innovations, Projects. - nr 2 (40) (2016) , s. 63-72. - Summ. - Bibliogr.
Research program:
The translation of the article into English was financed from the funds granted to the Faculty of Management at Cracow University of Economics, within the framework of the subsidy for the maintenance of research potential
Ministerial journal list:
b 12.00 pkt
Nr:
2168311469
article
34

Title:
Zatrudnialność w kontekście społecznej odpowiedzialności biznesu
Source:
Społeczna odpowiedzialność i zrównoważony rozwój w naukach o zarządzaniu : aspekty teoretyczne i aplikacyjne / red. nauk. Joanna Ejdys - Toruń: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Stowarzyszenie Wyższej Użyteczności "Dom Organizatora", 2016, s. 221-234
ISBN:
978-83-7285-796-5
Nr:
2168305437
chapter in monograph
35

Title:
Skuteczność niekomercyjnych instytucji otoczenia biznesu we wspieraniu innowacji marketingowych małych i średnich przedsiębiorstw
Redaktor:
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2015
Physical description:
185 s.: il.; 24 cm
Series:
(Monografie : prace doktorskie Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie ; nr 24)
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-697-7
Nr:
2168299079
monograph
36

Title:
Determinanty innowacyjności przedsiębiorstw
Source:
Prawno-ekonomiczne aspekty funkcjonowania przedsiębiorstw w Polsce / red. Jarosław Brodny - Legnica: Instytut Nauk Ekonomiczno-Technicznych, 2015, s. 101-109 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-943861-2-2
Nr:
2168307225
chapter in monograph
37

Title:
Innowacje marketingowe - rozważania terminologiczno-definicyjne = Marketing Innovations - Considerations on Terminology and Definition
Source:
Logistyka : czasopismo dla profesjonalistów. - nr 2, CD 2 (2015) , s. 1096-1104. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168301103
article
38

Title:
Zatrudnialność - pojęcie, wymiary, determinanty = Employability - Concept, Dimensions, Determinants
Source:
Edukacja Ekonomistów i Menedżerów : Problemy, Innowacje, Projekty = Education of Economists and Managers : Problems, Innovations, Projects. - nr 1 (35) (2015) , s. 11-24. - Streszcz., summ., rez. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 12.00 pkt
Nr:
2168295509
article
39

Title:
Zarządzanie różnorodnością w kształtowaniu wizerunku pracodawcy = Diversity Management in Employer Branding
Source:
Zarządzanie. Teoria i praktyka. - nr 3 (13) (2015) , s. 25-29. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 5.00 pkt
Nr:
2168305935
article
40

Author:
Sylwia Wiśniewska , Kamil Wiśniewski
Title:
Zarządzanie wiedzą osobistą a rozwój kompetencji pracowniczych
Source:
Współczesne tendencje w zachowaniach organizacyjnych / red. Bogusz MIKUŁA - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2015, s. 175-180 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-941580-0-2 ; 978-83-941580-1-9
Access mode:
Nr:
2168297783
chapter in monograph
See main document
41

Title:
Development of Employee Competencies as a Determinant of Employability in the Modern Labor Market = Rozwój kompetencji pracowniczych jako determinanta zatrudnialności na współczesnym rynku pracy
Source:
Human Resource Management = Zarządzanie Zasobami Ludzkimi. - nr 6 (2015) , s. 131-143. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Research program:
The translation of this article into English was financed thanks to funds granted to the Faculty of Management at the Cracow University of Economics within the framework of a subsidy for the maintenance of research potential
Ministerial journal list:
b 13.00 pkt
Nr:
2168299855
article
42

Title:
Zastosowanie systemów agentowych w zarządzaniu współczesną organizacją = Agents Systems in Management of the Contemporary Organization
Source:
Zarządzanie i rynek pracy / red. Anna Krzysztofek, Arkadiusz Przybyłka - Kraków: AT Wydawnictwo, 2014, s. 41-49. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-63910-13-6
Nr:
2168294649
chapter in monograph
43

Title:
Innowacyjność jako determinanta rozwoju zasobów ludzkich
Source:
Rozwój zasobów ludzkich organizacji / red. nauk. Renata OCZKOWSKA, Urszula BUKOWSKA - Warszawa: Difin, 2014, s. 31-54
ISBN:
978-83-7930-578-0
Nr:
2168286835
chapter in monograph
See main document
44

Author:
Sylwia Wiśniewska , Kamil Wiśniewski
Title:
Świętokrzyska lista barier przedsiębiorczości
Redaktor:
Filipek Krzysztof
, Kaczmarski Karol
, Kaczor Anna
, Pustuła Katarzyna
, Stępniewska Katarzyna
Publisher address:
Kielce: Świętokrzyski Związek Pracodawców Prywatnych Lewiatan, 2014
Physical description:
54 s.: il.; 30 cm
ISBN:
978-83-935945-2-8
Access mode:
Nr:
2168304755
book
45

Title:
Rynek pracy
Source:
Kształtowanie wizerunku pracodawcy a uwarunkowania rynku pracy. Cz. 1 / kierownik tematu: Renata OCZKOWSKA2014, s. 25-49 - Bibliogr.
Signature:
NP-1504/1/Magazyn
Nr:
2168301515
chapter in unpublished scientific work
See main document
46

Title:
Efekty innowacji marketingowych
Source:
Rynek - Biznes - Praca. - nr 2 (2014) , s. 22-25
Nr:
2168304747
unreviewed article
47

Title:
Bezrobocie jako zjawisko na rynku pracy
Source:
Kształtowanie wizerunku pracodawcy a uwarunkowania rynku pracy. Cz. 1 / kierownik tematu: Renata OCZKOWSKA2014, s. 50-61 - Bibliogr.
Signature:
NP-1504/1/Magazyn
Nr:
2168301519
chapter in unpublished scientific work
See main document
48

Title:
Rozwój kwalifikacji pracowników ośrodków innowacji i przedsiębiorczości = The Development of the Qualifications of the Employees of the Innovation and Business Centres
Source:
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa = Economics and Organization of Enterprise. - nr 10 (2014) , s. 71-80. - Summ., streszcz.
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168285969
article
49

Title:
Dysfunkcje w procesie rozwoju kapitału ludzkiego a społeczna odpowiedzialność biznesu = Dysfunctions in Human Capital Development and Corporate Social Responsibility
Source:
Edukacja Ekonomistów i Menedżerów : Problemy, Innowacje, Projekty = Education of Economists and Managers : Problems, Innovations, Projects. - nr 4 (34) (2014) , s. 61-77. - Streszcz., summ., rez. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2168294721
article
50

Author:
Sylwia Wiśniewska , Kamil Wiśniewski
Title:
Zaufać innowacyjnym firmom
Source:
Rynek - Biznes - Praca. - nr 6 (2014) , s. 23-25
Nr:
2168304745
unreviewed article
51

Title:
Human Resource Management Practices in Innovative Enterprises
Source:
Knowledge, Economy, Society : Contemporary Tools of Organizational Resources Management / ed. by Paweł LULA, Tomasz ROJEK - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2014, s. 111-120 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-14-3 ; 978-83-62511-49-5
Access mode:
Nr:
2168287675
chapter in monograph
See main document
52

Title:
Efekty wdrażania innowacji marketingowych w małych i średnich przedsiębiorstwach = The Effects of the Implementation of Marketing Innovation in Small and Medium Enterprises
Source:
Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae. - R. 18, nr 3 (2014) , s. 275-285. - Tytuł numeru: Rozwój regionalny w liczbach - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168294673
article
53

Author:
Sylwia Wiśniewska , Kamil Wiśniewski
Title:
Co nam doskwiera, czyli traktat o wyzwaniach i barierach świętokrzyskiego biznesu
Source:
Rynek - Biznes - Praca. - nr 3 (2014) , s. 8-13
Nr:
2168304753
unreviewed article
54

Title:
Multimedia w zarządzaniu współczesną organizacją = Multimedia in Management of the Contemporary Organization
Source:
Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae. - R. 18, nr 4 (2014) , s. 195-207. - Tytuł numeru: Gospodarka a rozwój regionalny - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168294717
article
55

Author:
Sylwia Wiśniewska , Kamil Wiśniewski
Title:
Talent Management in Innovative Enterprises
Source:
Academic Journal of Interdisciplinary Studies. - vol.2 nr 3 (2013) , s. 329-334. - [odczyt: 11.12.2013] - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168266860
article
56

Title:
Budowanie wizerunku pracodawcy - studium przypadku Skanska S.A. = Employer Branding - Skanska S.A. Case Study
Source:
Edukacja Ekonomistów i Menedżerów : Problemy, Innowacje, Projekty = Education of Economists and Managers : Problems, Innovations, Projects. - nr 4 (30) (2013) , s. 115-127. - Streszcz., summ., rez. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2168273802
article
57

Title:
Skuteczność ośrodków innowacji i przedsiębiorczości we wspieraniu innowacji marketingowych małych i średnich przedsiębiorstw
Publisher address:
Kraków: , 2013
Physical description:
286 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Access mode:
Signature:
eDr-263
Nr:
2168273536
doctoral dissertation
58

Title:
Podnoszenie kwalifikacji pracowników ośrodków innowacji i przedsiębiorczości
Source:
Wielowymiarowość rozwoju zasobów ludzkich organizacji. Cz. 2 / kier. tematu: Renata OCZKOWSKA2013, s. 21-32 - Bibliogr.
Signature:
NP-1399/2/Magazyn
Nr:
2168290703
chapter in unpublished scientific work
See main document
59

Title:
Systemy agentowe w zarządzaniu organizacją wirtualną = Agent Systems in Management of the Virtual Organization
Source:
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa = Economics and Organization of Enterprise. - nr 12 (767) (2013) , s. 61-68. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168272206
article
60

Author:
Sylwia Wiśniewska , Kamil Wiśniewski
Title:
Zarządzanie wiedzą z perspektywy działu zasobów ludzkich
Source:
Historia i perspektywy nauk o zarządzaniu : księga pamiątkowa dla uczczenia Jubileuszu 40-lecia pracy naukowo-dydaktycznej Prof. zw. dra hab. Arkadiusza Potockiego / red. nauk. Bogusz MIKUŁA - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2012, s. 337-347 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-61-7
Nr:
2168231864
chapter in monograph
See main document
61

Title:
Innowacje marketingowe w małych i średnich przedsiębiorstwach = Marketing Innovation in Small and Medium-Sized Enterprises
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług. - nr 81 (2012) , s. 301-310. - Tytuł numeru: Strategie zarządzania mikro, małymi i średnimi przedsiebiorstwami - mikrofirma 2012 - Bibliogr.
Series:
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego ; nr 696)
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2168299773
article
62

Author:
Sylwia Wiśniewska , Kamil Wiśniewski
Title:
Knowledge Management in the Innovation Process
Source:
Knowledge, Economy, Society : Transfer of Knowledge in the Contemporary Economy / ed. by Paweł LULA, Bogusz MIKUŁA, Andrzej JAKI - Kraków: Foundation of the Cracow University of Economics, 2012, s. 25-36 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-02-0
Nr:
2168243210
chapter in monograph
See main document
63

Author:
Sylwia Wiśniewska , Kamil Wiśniewski
Title:
Human Resources Management in a Knowledge-Based Organization
Source:
Economics and Management. - vol. 17, Iss. 4 (2012) , s. 1620-1626. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168274277
article
64

Title:
Innowacyjność jako determinanta rozwoju zasobów ludzkich
Source:
Wielowymiarowość rozwoju zasobów ludzkich organizacji / kier. tematu: Renata OCZKOWSKA2012, s. 24-41 - Bibliogr.
Signature:
NP-1399/Magazyn
Nr:
2168273748
chapter in unpublished scientific work
See main document
65

Author:
Sylwia Wiśniewska , Kamil Wiśniewski
Conference:
Multidisciplinary Academic Conference on Economics, Management and Marketing (MAC-EMM 2012), Praga, Czechy, od 2012-12-06 do 2012-12-07
Title:
Knowledge Management System in an Innovative Company [dokument elektroniczny]
Source:
Proceedings of Multidisciplinary Academic Research 2012 : Economics, Management and Marketing / red. Jiří Vopava, Radek Kratochvíl, Vladimír Douda - Praha: AV Consulting o.s., 2012, s. 1-8. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-80-260-2184-1
Access mode:
Nr:
2168304183
chapter in conference materials
66

Title:
Ośrodki innowacji i przedsiębiorczości w Polsce = The Innovation and Business Centres in Poland
Source:
Zarządzanie - teoria, praktyka i perspektywy / red. Jan Adamczyk, Hanna Hall - Rzeszów: Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza, 2012, s. 163-172. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7199-728-0
Nr:
2168243036
chapter in monograph
67

Title:
Budowa współpracy nauki z gospodarką wyzwaniem dla polityki innowacyjnej państwa = Building Cooperation Between Science and Business as a Challenge for Innovation Policy Of State
Source:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 245 (2012) , s. 633-642. - Tytuł numeru: Ekonomia - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168237084
article
68

Title:
Innowacje marketingowe w polskich przedsiębiorstwach = Marketing Innovation in Polish Enterprises
Source:
Marketing i Rynek. - nr 11 (2011) , s. 30-34. - Summ.
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168227564
article
69

Title:
Kreowanie innowacyjności przedsiębiorstw przez ośrodki krajowej sieci innowacji
Source:
Nauka i gospodarka w dobie destabilizacji / red. nauk. Janusz TECZKE, Janusz CZEKAJ, Bogusz MIKUŁA, Renata OCZKOWSKA - Kraków: Biuro Projektu Nauka i Gospodarka, 2011, s. 273-279. - Streszcz. - Bibliogr.
Series:
(Nauka i Gospodarka)
ISBN:
978-83-930382-5-1
Nr:
2168228230
chapter in monograph
See main document
70

Title:
Ośrodki innowacji i przedsiębiorczości w polityce innowacyjnej państwa = Innovation and Business Centres in Innovation Policy of the State
Source:
Biblioteka Regionalisty. - nr 11 (2011) , s. 359-367. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2168235656
article
71

Title:
Polityka innowacyjna państwa jako determinanta stymulowania działalności innowacyjnej przedsiębiorstw = Innovation Policy of State as a Determinant of Stimulation of Entrepreneurship's Innovation Activity
Source:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 102 (2010) , s. 41-48. - Tytuł numeru: Rola państwa w gospodarce rynkowej na progu XXI wieku - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b
Nr:
2168327723
article
72

Title:
Transfer technologii - wybrane zagadnienia = Technology Transfer - Selected Problems
Source:
Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae. - R. 14, nr 2 (2010) , s. 199-208. - Tytuł numeru: Gospodarowanie zasobami w regionie w warunkach zagrożenia - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168327657
article
73

Title:
Transfer technologii w regionalnych systemach innowacyjnych = Innovation Systems and Technology Transfer in the Region
Source:
Biblioteka Regionalisty. - nr 10 (2010) , s. 251-261. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b
Nr:
2168304185
article
74

Title:
Centra transferu technologii w Polsce Wschodniej = Technology Transfer Centers in Eastern Poland
Source:
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa = Economics and Organization of Enterprise. - nr 6 (2010) , s. 32-38. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b
Nr:
2168327667
article
75

Title:
Ośrodki innowacji i przedsiębiorczości w regionie świętokrzyskim = The Innovation And Business Centres In Świętokrzyskie Region
Source:
Nauka i Gospodarka. - nr 1 (2009) , s. 59-65. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168256658
article
76

Author:
Conference:
International Analytics for Management and Economics Conference - AMEC, Petersburg, Rosja, od 2019-09-27 do 2019-09-28
Title:
Multidimensional Inventory of Students' Quality of Life - Short Version (MIS-QOL-S) : Structure, Psychometrics, and Results for the Polish Sample
Source:
Proceedings of International Analytics for Management and Economics Conference / ed. Elena Shakina - Saint Petersburg: National Research University - HSE, 2001, s. 54-56. - Dostępne tylko streszczenie
ISBN:
978-5-90363-339-5
Access mode:
Nr:
2168342081
varia
77

Author:
Conference:
International Analytics for Management and Economics Conference - AMEC, Petersburg, Rosja, od 2019-09-27 do 2019-09-28
Title:
Job Offers Clustering in Labor Market Analysis
Source:
Proceedings of International Analytics for Management and Economics Conference / ed. Elena Shakina - Saint Petersburg: National Research University - HSE, 2001, s. 71-73. - Dostępne tylko streszczenie
ISBN:
978-5-90363-339-5
Access mode:
Nr:
2168342085
varia
1
Organizational Learning and Employability in Enterprises : Preliminary Empirical Research Results = Organizacyjne uczenie się a zatrudnialność w przedsiębiorstwach - wstępne wyniki badań empirycznych / Sylwia WIŚNIEWSKA // Human Resource Management [Dokument elektroniczny] = Zarządzanie Zasobami Ludzkimi. - nr 3-4 (134-135) (2020), s. 61-73. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISSN 1641-0874
2
Line Manager's Role in Human Resource Management at Innovation Centers in Poland / Sylwia WIŚNIEWSKA // Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Organizacja i Zarządzanie = Scientific Papers of Silesian University of Technology. Organization and Management Series. - z. 147 (2020), s. 315-325. - Summ.. - Tytuł numeru: Modernity of Industry and Services. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://managementpapers.polsl.pl/wp-content/uploads/2020/09/147-Wi%C5%9Bniewska.pdf. - ISSN 1641-3466
3
Analysis of the Demand for Competencies on the Polish Labour Market in the Context of Industry 4.0 / Paweł LULA, Sylwia WIŚNIEWSKA, Katarzyna WÓJCIK // W: The 13th Professor Aleksander Zelias International Conference on Modelling and Forecasting of Socio-Economic Phenomena : Conference Proceedings / ed. Monika PAPIEŻ, Sławomir ŚMIECH. - Cracow : Wydawnictwo C.H. Beck, 2019. - S. 124-131. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-8158-734-1. - Pełny tekst: http://pliki.konferencjazakopianska.pl/proceedings_2019/pdf/r15.pdf
4
Trendy w zarządzaniu zasobami ludzkimi / Urszula BUKOWSKA, Robert SZYDŁO, Sylwia WIŚNIEWSKA, Piotr ZAJĄC // W: Zarządzanie zasobami ludzkimi : uwarunkowania, instrumenty, trendy / red. nauk. Renata OCZKOWSKA. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2019. - S. 351-397. - Bibliogr. - ISBN 978-83-01-20869-1
5
An Attempt to Estimate the Competency Gap in the IT Sector / Paweł LULA, Renata OCZKOWSKA, Sylwia WIŚNIEWSKA, Katarzyna WÓJCIK // International Entrepreneurship Review / ed. Krzysztof WACH. - vol. 5, no. 3 (2019), s. 95-112. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://ier.uek.krakow.pl/index.php/pm/article/view/1925/pdf_1
6
Ranking kompetencji przedstawicieli generacji NEET = Competency Ranking of Generation NEET Representatives / Sylwia WIŚNIEWSKA, Kamil Wiśniewski, Robert SZYDŁO // Edukacja Ekonomistów i Menedżerów : Problemy, Innowacje, Projekty = Education of Economists and Managers : Problems, Innovations, Projects. - nr 1(51) (2019), s. 181-192. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://eeim.kwartalnik.com.pl/resources/html/article/details?id=189607. - ISSN 1734-087X
7
Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi / Sylwia WIŚNIEWSKA // W: Zarządzanie zasobami ludzkimi : uwarunkowania, instrumenty, trendy / red. nauk. Renata OCZKOWSKA. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2019. - S. 67-101. - Bibliogr. - ISBN 978-83-01-20869-1
8
Comparative Analysis of Students' Quality of Life in Poland and Russia / MARIUSZ GRABOWSKI, Anna Kovaleva, SYLWIA WIŚNIEWSKA, ROBERT SZYDŁO // International Journal for Quality Research. - vol. 13, iss. 1 (2019), s. 145-156. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.ijqr.net/paper.php?id=723. - ISSN 1800-6450
9
Model oceny znaczenia kompetencji oczekiwanych przez pracodawców na polskim rynku pracy / Paweł LULA, Renata OCZKOWSKA, Sylwia WIŚNIEWSKA // W: Zbìrnik tez dopovìdej Mìžnarodnoï naukovo-praktičnoï konferencìï "Ìnnovacìjnì tehnologìï u rozvitku sučasnogo suspìlʹstva". - Lviv : Vidavnictvo Lʹvìvsʹkoï polìtehnìki, 2019. - S. 23-27. - Bibliogr. - ISBN 978-966-941-321-5
10
Uwarunkowania zarządzania zasobami ludzkimi / Urszula BUKOWSKA, Anna DOLOT, Jacek KOPEĆ, Tomasz KUSIO, Renata OCZKOWSKA, Robert SZYDŁO, Sylwia WIŚNIEWSKA, Piotr ZAJĄC // W: Zarządzanie zasobami ludzkimi : uwarunkowania, instrumenty, trendy / red. nauk. Renata OCZKOWSKA. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2019. - S. 35-65. - Bibliogr. - ISBN 978-83-01-20869-1
11
Methods of Competency Schema Identification and Evaluation / Paweł LULA, Renata OCZKOWSKA, Anna Kovaleva, Sylwia WIŚNIEWSKA // Proceedings on Engineering Sciences. - vol. 1, no. 2 (2019), s. 11-18. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://pesjournal.net/journal/v1-n2/2.pdf. - ISSN 2620-2832
12
Bipartite Competency Schemas on Polish Labour Market / Paweł LULA, Anna Kovaleva, Renata OCZKOWSKA, Małgorzata TYRAŃSKA, Sylwia WIŚNIEWSKA // Central European Business Review. - vol. 8, no. 4 (2019), s. 1-25. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://cebr.vse.cz/pdfs/cbr/2019/04/01.pdf. - ISSN 1805-4854
13
Soft Competencies and Employability of Vocational School Graduates - the Perspective of Employers from the Świętokrzyskie Voivodeship = Kompetencje miękkie a zatrudnialność absolwentów szkół zawodowych - perspektywa świętokrzyskich pracodawców / Sylwia WIŚNIEWSKA, Kamil Wiśniewski // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics and Business. - vol. 63, nr 9 (2019), s. 211-223. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.dbc.wroc.pl/dlibra/publication/143262/edition/74493/content. - ISSN 1899-3192
14
Nierówności na rynku pracy na przykładzie sektorów BPO i SSC w Polsce = Inequalities on the Labour Market : BPO and SSC in Poland / Anna DOLOT, Sylwia WIŚNIEWSKA // Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka. - nr 10(565) (2018), s. 18-20. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISSN 0137-7043
15
Automatic Identification of Competences Expected by Employers with the Use of Exploratory Text Analysis / Paweł LULA, Renata OCZKOWSKA, Sylwia WIŚNIEWSKA // W: The 12th Professor Aleksander Zelias International Conference on Modelling and Forecasting of Socio-Economic Phenomena : Conference Proceedings / ed. Monika PAPIEŻ, Sławomir ŚMIECH. - Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, 2018. - (Socio-Economic Modelling and Forecasting, ISSN 2545-1227 ; no. 1). - S. 256-265. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65907-20-2. - Pełny tekst: http://semf.pl/semf_1/pdf/Lula_Oczkowska_Wisniewska.pdf
16
Identyfikacja oczekiwań pracodawców dotyczących kompetencji zatrudnianych pracowników na podstawie eksploracyjnej analizy ofert pracy = Identification of Employers' Expectations About Staff Competences by Exploratory Analysis of Job Offers / Paweł LULA, Renata OCZKOWSKA, Sylwia WIŚNIEWSKA // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - (Taksonomia, ISSN 1505-9332 ; z. 30). - nr 507 (2018), s. 133-141. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.dbc.wroc.pl/dlibra/docmetadata?id=44498&from=publication. - ISSN 1899-3192
17
Kompetencje generacji NEET - wyniki badań empirycznych = Competences of the NEET Generation - Results of Empirical Research / Sylwia WIŚNIEWSKA, Kamil Wiśniewski // Przedsiębiorczość i Zarządzanie = Entrepreneurship and Management. - t. 19, z. 8, cz. 1 (2018), s. 533-544. - Summ.. - Tytuł numeru: Wyzwania w zarządzaniu zasobami ludzkimi we współczesnych organizacjach. Od teorii do praktyki. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://piz.san.edu.pl/docs/e-XIX-8-1.pdf. - ISSN 1733-2486
18
Stimulators of Innovativeness of Enterprises in the Context of Building a Knowledge-based Economy - a Theoretical Approach = Stymulatory innowacyjności przedsiębiorstw w kontekście budowy gospodarki opartej na wiedzy / Sylwia WIŚNIEWSKA, Kamil Wiśniewski // Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae. - R. 22, nr 4, t. 2 (2018), s. 167-177. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Gospodarowanie zasobami organizacji. - Bibliogr. - ISSN 2081-2345
19
Ontology-Based System for Automatic Analysis of Job Offers / Paweł LULA, Renata OCZKOWSKA, Sylwia WIŚNIEWSKA, Katarzyna WÓJCIK // W: Information Technology for Practice 2018 / ed. Jan Ministr, Milena Tvrdíková. - Ostrava : VSB-Technical University, 2018. - S. 205-212. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-80-248-4196-0. - Pełny tekst: http://www.cssi-morava.cz/new/doc/IT2018/sbornik.pdf
20
Kompetencje pracowników działów HR - badania oczekiwań pracodawców na podstawie analizy ofert pracy = Competences of HR Departments Employees - Research on Employers' Expectations Based on Job Offers Analysis / Renata OCZKOWSKA, Paweł LULA, Sylwia WIŚNIEWSKA // Przegląd Organizacji. - nr 12 (947) (2018), s. 57-63. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://przegladorganizacji.pl/plik/5e609bb24f3fb/Przeglad%20Organizacji%20-%202018.12.pdf. - ISSN 0137-7221
21
Diversity and Parenthood - Diversity Activities Aimed at Parents Employed in the BPO and SSC Sector / Sylwia WIŚNIEWSKA, Anna DOLOT // Przedsiębiorczość i Zarządzanie = Entrepreneurship and Management. - t. 18, z. 11, cz. 2 (2017), s. 239-250. - Summ.. - Tytuł numeru: W stronę różnorodności. Od koncepcji do aktualnych problemów zarządzania. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://piz.san.edu.pl/docs/e-XVIII-11-2.pdf. - ISSN 1733-2486
22
Telepraca a zatrudnialność na współczesnym rynku pracy = Teleworking vs. Employability at the Modern Labour Market / Sylwia WIŚNIEWSKA, Kamil Wiśniewski // Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka. - nr 1(544) (2017), s. 27-29. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISSN 0137-7043
23
Analysis of the Competence Gap Among Vocational School Graduates in the Area of Smart Specialization in Poland / Renata OCZKOWSKA, Sylwia WISNIEWSKA, Pawel LULA // International Journal for Quality Research. - vol. 11, iss. 4 (2017), s. 945-966. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.ijqr.net/paper.php?id=655. - ISSN 1800-6450
24
Struktura kapitału ludzkiego w organizacjach opartych na wiedzy = The Structure of Human Capital in Knowledge-based Organizations / Sylwia WIŚNIEWSKA, Kamil Wiśniewski // Marketing i Rynek [Dokument elektroniczny]. - nr 7 (2017), s. 896-908. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.pwe.com.pl/files/1276809751/file/Marketing_i_Rynek_2017-7_CD1.PDF. - ISSN 1231-7853
25
Zarządzanie różnorodnością w rozwijaniu zatrudnialności pracowników w organizacji = Diversity Management in Developing the Employability of Workers in an Organisation / Sylwia WIŚNIEWSKA // Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae. - R. 21, nr 1, t. 1 (2017), s. 107-114. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Efektywność i bezpieczeństwo gospodarowania. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://miscellanea.ujk.edu.pl/data/Oferta/Pliki/852_9.Wisniewska.pdf. - ISSN 2081-2345
26
Różnorodność pracownicza w krakowskim sektorze BPO i SSC / Anna DOLOT, Sylwia WIŚNIEWSKA // W: Zarządzanie różnorodnością w teorii i praktyce / red. Katarzyna Wojtaszczyk. - Łódź : Wydawnictwo SIZ, 2017. - S. 103-115. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65766-09-0
27
Zarządzanie różnorodnością a społeczna odpowiedzialność biznesu = Diversity Management and Corporate Social Responsibility / Sylwia WIŚNIEWSKA, Kamil Wiśniewski // Marketing i Rynek [Dokument elektroniczny]. - nr 7 (2016), s. 1040-1053. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISSN 1231-7853
28
Zarządzanie różnorodnością - studium przypadku AT&T = Diversity Management - Case Study AT&T / Sylwia WIŚNIEWSKA // Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae. - R. 20, nr 1 (2016), s. 35-43. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Zarządzanie w sektorze publicznym i prawnym. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://miscellanea.ujk.edu.pl/pdf,619,Sylwia_Wisniewska_Zarzadzanie_roznorodnoscia_studium_przypadku_ATampT.html. - ISSN 2081-2345
29
Knowledge Management System with Human Resource Approach / Sylwia WIŚNIEWSKA, Kamil Wiśniewski // International Journal of Managerial Studies and Research (IJMSR). - vol. 4, iss. 1 (2016), s. 109-115. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.arcjournals.org/pdfs/ijmsr/v4-i1/12.pdf. - ISSN 2349-0330
30
Employer Branding and Corporate Social Responsibility / Sylwia WIŚNIEWSKA // W: New Trends in Management and Production Engineering : Regional, Cross-border and Global Perspectives / eds. Włodzimierz Sroka, Štefan Hittmár, Joanna Kurowska-Pysz. - Aachen : Schaker Verlag, 2016. - S. 62-72. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-3-8440-4203-0
31
Zarządzanie różnorodnością kulturową - aspekt teoretyczno-praktyczny = Cultural Diversity Management : the Theoretical and Practical Aspect / Sylwia WIŚNIEWSKA // Zarządzanie Zasobami Ludzkimi. - nr 3-4 (2016), s. 9-24. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISSN 1641-0874
32
Innowacje marketingowe w handlu detalicznym = Marketing Innovations in Retail Trade / Grażyna ŚMIGIELSKA, Sylwia WIŚNIEWSKA // Problemy Zarządzania. - vol. 14, nr 1 (57), t. 1 (2016), s. 57-70. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Handel detaliczny w Polsce. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://pz.wz.uw.edu.pl/resources/html/article/details?id=169762. - ISSN 1644-9584
33
Human Capital from Entrepreneurs' Perspective - Case Study Świętokrzyskie Voivodeship / Sylwia WIŚNIEWSKA // Edukacja Ekonomistów i Menedżerów : Problemy, Innowacje, Projekty = Education of Economists and Managers : Problems, Innovations, Projects. - nr 2 (40) (2016), s. 63-72. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1734-087X
34
Zatrudnialność w kontekście społecznej odpowiedzialności biznesu / Sylwia WIŚNIEWSKA // W: Społeczna odpowiedzialność i zrównoważony rozwój w naukach o zarządzaniu : aspekty teoretyczne i aplikacyjne / red. nauk. Joanna Ejdys. - Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Stowarzyszenie Wyższej Użyteczności "Dom Organizatora", 2016. - S. 221-234. - ISBN 978-83-7285-796-5
35
Skuteczność niekomercyjnych instytucji otoczenia biznesu we wspieraniu innowacji marketingowych małych i średnich przedsiębiorstw / Sylwia WIŚNIEWSKA ; [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2015. - 185 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - (Monografie - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, ISSN 1898-6439 ; nr 24). - ISBN 978-83-7252-697-7
36
Determinanty innowacyjności przedsiębiorstw / Sylwia WIŚNIEWSKA // W: Prawno-ekonomiczne aspekty funkcjonowania przedsiębiorstw w Polsce / red. Jarosław Brodny. - Legnica : Instytut Nauk Ekonomiczno-Technicznych, 2015. - S. 101-109. - Bibliogr. - ISBN 978-83-943861-2-2
37
Innowacje marketingowe - rozważania terminologiczno-definicyjne = Marketing Innovations - Considerations on Terminology and Definition / S. WIŚNIEWSKA // Logistyka : czasopismo dla profesjonalistów. - Dane tekstowe (plik pdf). - nr 2, CD 2 (2015), s. 1096-1104. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.czasopismologistyka.pl/artykuly-naukowe/send/329-artykuly-na-plycie-cd-2/7482-artykul. - ISSN 1231-5478
38
Zatrudnialność - pojęcie, wymiary, determinanty = Employability - Concept, Dimensions, Determinants / Sylwia WIŚNIEWSKA // Edukacja Ekonomistów i Menedżerów : Problemy, Innowacje, Projekty = Education of Economists and Managers : Problems, Innovations, Projects. - nr 1 (35) (2015), s. 11-24. - Streszcz., summ., rez. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://eeim.kwartalnik.com.pl/resources/html/article/details?id=138732. - ISSN 1734-087X
39
Zarządzanie różnorodnością w kształtowaniu wizerunku pracodawcy = Diversity Management in Employer Branding / Sylwia WIŚNIEWSKA // Zarządzanie. Teoria i praktyka. - nr 3 (13) (2015), s. 25-29. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://wsm.warszawa.pl/wydawnictwo/czasopisma/zarzadzanie-teoria-i-praktyka/numer-biezazy?download=4499:zarzadzanie-teoria-i-praktyka-3-13-2015. - ISSN 2081-1586
40
Zarządzanie wiedzą osobistą a rozwój kompetencji pracowniczych / Sylwia WIŚNIEWSKA, Kamil Wiśniewski // W: Współczesne tendencje w zachowaniach organizacyjnych / red. Bogusz MIKUŁA. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 2015. - S. 175-180. - Bibliogr. - ISBN 978-83-941580-0-2 ; 978-83-941580-1-9. - Pełny tekst: http://boguszmikula.pl/pdf/WSP%C3%93%C5%81CZESNETENDENCJEWZACHOWANIACHORGANIZACYJNYCH.pdf
41
Development of Employee Competencies as a Determinant of Employability in the Modern Labor Market = Rozwój kompetencji pracowniczych jako determinanta zatrudnialności na współczesnym rynku pracy / Sylwia WIŚNIEWSKA // Human Resource Management = Zarządzanie Zasobami Ludzkimi. - nr 6 (2015), s. 131-143. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISSN 1641-0874
42
Zastosowanie systemów agentowych w zarządzaniu współczesną organizacją = Agents Systems in Management of the Contemporary Organization / Sylwia WIŚNIEWSKA // W: Zarządzanie i rynek pracy / red. Anna Krzysztofek, Arkadiusz Przybyłka. - Kraków : AT Wydawnictwo, 2014. - S. 41-49. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-63910-13-6
43
Innowacyjność jako determinanta rozwoju zasobów ludzkich / Sylwia WIŚNIEWSKA // W: Rozwój zasobów ludzkich organizacji / red. nauk. Renata OCZKOWSKA, Urszula BUKOWSKA. - Warszawa : Difin, 2014. - S. 31-54. - ISBN 978-83-7930-578-0
44
Świętokrzyska lista barier przedsiębiorczości / oprac. Sylwia WIŚNIEWSKA, Kamil Wiśniewski ; red. Krzysztof Filipek, Karol Kaczmarski, Anna Kaczor, Katarzyna Pustuła, Katarzyna Stępniewska. - Kielce : Świętokrzyski Związek Pracodawców Prywatnych Lewiatan, 2014. - 54 s. : il. ; 30 cm. - ISBN 978-83-935945-2-8. - Pełny tekst: http://www.szpp.eu/images/biblioteka/437/zalaczniki/swietokrzyska_lista_barier_przedsiebiorczosci_2014.pdf
45
Rynek pracy / Piotr ZAJĄC, Urszula BUKOWSKA, Sylwia WIŚNIEWSKA // W: Kształtowanie wizerunku pracodawcy a uwarunkowania rynku pracy. Cz. 1 / kierownik tematu: Renata OCZKOWSKA. - (2014), s. 25-49. - Bibliogr.
46
Efekty innowacji marketingowych / Sylwia WIŚNIEWSKA // Rynek - Biznes - Praca. - nr 2 (2014), s. 22-25. - ISSN 2354-001X
47
Bezrobocie jako zjawisko na rynku pracy / Sylwia WIŚNIEWSKA // W: Kształtowanie wizerunku pracodawcy a uwarunkowania rynku pracy. Cz. 1 / kierownik tematu: Renata OCZKOWSKA. - (2014), s. 50-61. - Bibliogr.
48
Rozwój kwalifikacji pracowników ośrodków innowacji i przedsiębiorczości = The Development of the Qualifications of the Employees of the Innovation and Business Centres / Sylwia WIŚNIEWSKA // Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa = Economics and Organization of Enterprise. - nr 10 (2014), s. 71-80. - Summ., streszcz. - ISSN 0860-6846
49
Dysfunkcje w procesie rozwoju kapitału ludzkiego a społeczna odpowiedzialność biznesu = Dysfunctions in Human Capital Development and Corporate Social Responsibility / Sylwia WIŚNIEWSKA // Edukacja Ekonomistów i Menedżerów : Problemy, Innowacje, Projekty = Education of Economists and Managers : Problems, Innovations, Projects. - nr 4 (34) (2014), s. 61-77. - Streszcz., summ., rez. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://eeim.kwartalnik.com.pl/resources/html/article/details?id=151766. - ISSN 1734-087X
50
Zaufać innowacyjnym firmom / Sylwia WIŚNIEWSKA, Kamil Wiśniewski // Rynek - Biznes - Praca. - nr 6 (2014), s. 23-25. - ISSN 2354-001X
51
Human Resource Management Practices in Innovative Enterprises / Sylwia WIŚNIEWSKA // W: Knowledge, Economy, Society : Contemporary Tools of Organizational Resources Management / ed. by Paweł LULA, Tomasz ROJEK. - Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, 2014. - S. 111-120. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62511-14-3 ; 978-83-62511-49-5. - Pełny tekst: http://cfm.uek.krakow.pl/media/files/85/ff/CFM_2014_ksiazka_1.pdf
52
Efekty wdrażania innowacji marketingowych w małych i średnich przedsiębiorstwach = The Effects of the Implementation of Marketing Innovation in Small and Medium Enterprises / Sylwia WIŚNIEWSKA // Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae. - R. 18, nr 3 (2014), s. 275-285. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Rozwój regionalny w liczbach. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://miscellanea.ujk.edu.pl/data/Oferta/Pliki/466_19-Wisniewska.pdf. - ISSN 2081-2345
53
Co nam doskwiera, czyli traktat o wyzwaniach i barierach świętokrzyskiego biznesu / Sylwia WIŚNIEWSKA, Kamil Wiśniewski // Rynek - Biznes - Praca. - nr 3 (2014), s. 8-13. - ISSN 2354-001X
54
Multimedia w zarządzaniu współczesną organizacją = Multimedia in Management of the Contemporary Organization / Sylwia WIŚNIEWSKA // Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae. - R. 18, nr 4 (2014), s. 195-207. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Gospodarka a rozwój regionalny. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://miscellanea.ujk.edu.pl/data/Oferta/Pliki/485_13-Wisniewska.pdf. - ISSN 2081-2345
55
Talent Management in Innovative Enterprises / Sylwia WIŚNIEWSKA, Kamil Wiśniewski // Academic Journal of Interdisciplinary Studies [on-line]. - Dane tekstowe (plik pdf). - vol.2 nr 3 (2013), s. 329-334. - Summ.. - [odczyt: 11.12.2013]. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://mcser.org/journal/index.php/ajis/article/viewFile/1423/1447. - ISSN 2281-4612
56
Budowanie wizerunku pracodawcy - studium przypadku Skanska S.A. = Employer Branding - Skanska S.A. Case Study / Sylwia WIŚNIEWSKA // Edukacja Ekonomistów i Menedżerów : Problemy, Innowacje, Projekty = Education of Economists and Managers : Problems, Innovations, Projects. - nr 4 (30) (2013), s. 115-127. - Streszcz., summ., rez. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://eeim.kwartalnik.com.pl/resources/html/article/details?id=138764. - ISSN 1734-087X
57
Skuteczność ośrodków innowacji i przedsiębiorczości we wspieraniu innowacji marketingowych małych i średnich przedsiębiorstw / Sylwia WIŚNIEWSKA ; Promotor: Renata OCZKOWSKA. - Kraków, 2013. - 286 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/doktoraty_full.php?nr=1200002872
58
Podnoszenie kwalifikacji pracowników ośrodków innowacji i przedsiębiorczości / Sylwia WIŚNIEWSKA // W: Wielowymiarowość rozwoju zasobów ludzkich organizacji. Cz. 2 / kier. tematu: Renata OCZKOWSKA. - (2013), s. 21-32. - Bibliogr.
59
Systemy agentowe w zarządzaniu organizacją wirtualną = Agent Systems in Management of the Virtual Organization / Sylwia WIŚNIEWSKA // Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa = Economics and Organization of Enterprise. - nr 12 (767) (2013), s. 61-68. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISSN 0860-6846
60
Zarządzanie wiedzą z perspektywy działu zasobów ludzkich / Sylwia WIŚNIEWSKA, Kamil Wiśniewski // W: Historia i perspektywy nauk o zarządzaniu : księga pamiątkowa dla uczczenia Jubileuszu 40-lecia pracy naukowo-dydaktycznej Prof. zw. dra hab. Arkadiusza Potockiego / red. nauk. Bogusz MIKUŁA. - Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2012. - S. 337-347. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62511-61-7
61
Innowacje marketingowe w małych i średnich przedsiębiorstwach = Marketing Innovation in Small and Medium-Sized Enterprises / Sylwia WIŚNIEWSKA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług. - (Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński, ISSN 1640-6818 ; nr 696). - nr 81 (2012), s. 301-310. - Summ.. - Tytuł numeru: Strategie zarządzania mikro, małymi i średnimi przedsiebiorstwami - mikrofirma 2012. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.wzieu.pl/zn/696/ZN_696.pdf. - ISSN 1896-382X
62
Knowledge Management in the Innovation Process / Sylwia WIŚNIEWSKA, Kamil Wiśniewski // W: Knowledge, Economy, Society : Transfer of Knowledge in the Contemporary Economy / ed. by Paweł LULA, Bogusz MIKUŁA, Andrzej JAKI. - Kraków : Foundation of the Cracow University of Economics, 2012. - S. 25-36. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62511-02-0
63
Human Resources Management in a Knowledge-Based Organization / Sylwia WIŚNIEWSKA, Kamil Wiśniewski // Economics and Management. - vol. 17, Iss. 4 (2012), s. 1620-1626. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.ecoman.ktu.lt/index.php/Ekv/article/view/3037/2111. - ISSN 2029-9338
64
Innowacyjność jako determinanta rozwoju zasobów ludzkich / Sylwia WIŚNIEWSKA // W: Wielowymiarowość rozwoju zasobów ludzkich organizacji / kier. tematu: Renata OCZKOWSKA. - (2012), s. 24-41. - Bibliogr.
65
Knowledge Management System in an Innovative Company / Sylwia WIŚNIEWSKA, Kamil Wiśniewski // W: Proceedings of Multidisciplinary Academic Research 2012 : Economics, Management and Marketing [Dokument elektroniczny] / red. Jiří Vopava, Radek Kratochvíl, Vladimír Douda. - Praha : AV Consulting o.s., 2012. - S. 1-8. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-80-260-2184-1. - Pełny tekst: https://books.google.pl/books?id=D2yDwx_y2JYC&pg=PP17&dq=Knowledge+Management+System+in+an+Innovative+Company&hl=pl&sa=X&ved=0ahUKEwjcrobnuf7LAhWJ2CwKHc52B7IQ6AEINDAA#v=onepage&q&f=false
66
Ośrodki innowacji i przedsiębiorczości w Polsce = The Innovation and Business Centres in Poland / Sylwia WIŚNIEWSKA // W: Zarządzanie - teoria, praktyka i perspektywy / red. Jan Adamczyk, Hanna Hall. - Rzeszów : Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, 2012. - S. 163-172. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7199-728-0
67
Budowa współpracy nauki z gospodarką wyzwaniem dla polityki innowacyjnej państwa = Building Cooperation Between Science and Business as a Challenge for Innovation Policy Of State / Sylwia WIŚNIEWSKA // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 245 (2012), s. 633-642. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Ekonomia. - Bibliogr. - ISSN 1899-3192
68
Innowacje marketingowe w polskich przedsiębiorstwach = Marketing Innovation in Polish Enterprises / Sylwia WŚNIEWSKA // Marketing i Rynek. - nr 11 (2011), s. 30-34. - Summ. - ISSN 1231-7853
69
Kreowanie innowacyjności przedsiębiorstw przez ośrodki krajowej sieci innowacji / Sylwia WIŚNIEWSKA // W: Nauka i gospodarka w dobie destabilizacji / red. nauk. Janusz TECZKE, Janusz CZEKAJ, Bogusz MIKUŁA, Renata OCZKOWSKA. - Kraków : Biuro Projektu Nauka i Gospodarka, 2011. - (Nauka i Gospodarka). - S. 273-279. - Streszcz. - Bibliogr. - ISBN 978-83-930382-5-1
70
Ośrodki innowacji i przedsiębiorczości w polityce innowacyjnej państwa = Innovation and Business Centres in Innovation Policy of the State / Sylwia WIŚNIEWSKA // Biblioteka Regionalisty. - nr 11 (2011), s. 359-367. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISSN 2081-4461
71
Polityka innowacyjna państwa jako determinanta stymulowania działalności innowacyjnej przedsiębiorstw = Innovation Policy of State as a Determinant of Stimulation of Entrepreneurship's Innovation Activity / Sylwia Wiśniewska // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 102 (2010), s. 41-48. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Rola państwa w gospodarce rynkowej na progu XXI wieku. - Bibliogr. - ISSN 1899-3192
72
Transfer technologii - wybrane zagadnienia = Technology Transfer - Selected Problems / Sylwia Wiśniewska // Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae. - R. 14, nr 2 (2010), s. 199-208. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Gospodarowanie zasobami w regionie w warunkach zagrożenia. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://miscellanea.ujk.edu.pl/data/Oferta/Pliki/189_20_wi_niewska.pdf. - ISSN 2081-2345
73
Transfer technologii w regionalnych systemach innowacyjnych = Innovation Systems and Technology Transfer in the Region / Sylwia Wiśniewska // Biblioteka Regionalisty. - nr 10 (2010), s. 251-261. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISSN 2081-4461
74
Centra transferu technologii w Polsce Wschodniej = Technology Transfer Centers in Eastern Poland / Sylwia Wiśniewska // Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa = Economics and Organization of Enterprise. - nr 6 (2010), s. 32-38. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISSN 0860-6846
75
Ośrodki innowacji i przedsiębiorczości w regionie świętokrzyskim = The Innovation And Business Centres In Świętokrzyskie Region / Sylwia Wiśniewska // Nauka i Gospodarka. - nr 1 (2009), s. 59-65. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 2080-1092
76
Multidimensional Inventory of Students' Quality of Life - Short Version (MIS-QOL-S) : Structure, Psychometrics, and Results for the Polish Sample / Robert SZYDŁO, Małgorzata ĆWIEK, Sylwia WIŚNIEWSKA, Marek Koczyński // W: Proceedings of International Analytics for Management and Economics Conference / ed. Elena Shakina. - Saint Petersburg : National Research University - HSE, 20019. - S. 54-56. - Dostępne tylko streszczenie. - ISBN 978-5-90363-339-5. - Pełny tekst: https://amec.hse.ru/mirror/pubs/share/320114166
77
Job Offers Clustering in Labor Market Analysis / Pawel LULA, Renata OCZKOWSKA, Sylwia WIŚNIEWSKA, Anna Kovaleva // W: Proceedings of International Analytics for Management and Economics Conference / ed. Elena Shakina. - Saint Petersburg : National Research University - HSE, 20019. - S. 71-73. - Dostępne tylko streszczenie. - ISBN 978-5-90363-339-5. - Pełny tekst: https://amec.hse.ru/mirror/pubs/share/320114166
1
Wiśniewska S., (2020), Organizational Learning and Employability in Enterprises : Preliminary Empirical Research Results, "Human Resource Management" [Dokument elektroniczny], nr 3-4 (134-135), s. 61-73.
2
Wiśniewska S., (2020), Line Manager's Role in Human Resource Management at Innovation Centers in Poland, "Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Organizacja i Zarządzanie", z. 147, s. 315-325; http://managementpapers.polsl.pl/wp-content/uploads/2020/09/147-Wi%C5%9Bniewska.pdf
3
Lula P., Wiśniewska S., Wójcik K., (2019), Analysis of the Demand for Competencies on the Polish Labour Market in the Context of Industry 4.0. [W:] Papież M., Śmiech S. (red.), The 13th Professor Aleksander Zelias International Conference on Modelling and Forecasting of Socio-Economic Phenomena : Conference Proceedings, Cracow : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 124-131.
4
Bukowska U., Szydło R., Wiśniewska S., Zając P., (2019), Trendy w zarządzaniu zasobami ludzkimi. [W:] Oczkowska R. (red.), Zarządzanie zasobami ludzkimi : uwarunkowania, instrumenty, trendy, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 351-397.
5
Lula P., Oczkowska R., Wiśniewska S., Wójcik K., (2019), An Attempt to Estimate the Competency Gap in the IT Sector, "International Entrepreneurship Review", vol. 5, no. 3, s. 95-112; https://ier.uek.krakow.pl/index.php/pm/article/view/1925/pdf_1
6
Wiśniewska S., Wiśniewski K., Szydło R., (2019), Ranking kompetencji przedstawicieli generacji NEET, "Edukacja Ekonomistów i Menedżerów : Problemy, Innowacje, Projekty", nr 1(51), s. 181-192; https://eeim.kwartalnik.com.pl/resources/html/article/details?id=189607
7
Wiśniewska S., (2019), Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi. [W:] Oczkowska R. (red.), Zarządzanie zasobami ludzkimi : uwarunkowania, instrumenty, trendy, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 67-101.
8
Grabowski M., Kovaleva A., Wiśniewska S., Szydło R., (2019), Comparative Analysis of Students' Quality of Life in Poland and Russia, "International Journal for Quality Research", vol. 13, iss. 1, s. 145-156; http://www.ijqr.net/paper.php?id=723
9
Lula P., Oczkowska R., Wiśniewska S., (2019), Model oceny znaczenia kompetencji oczekiwanych przez pracodawców na polskim rynku pracy. [W:] Zbìrnik tez dopovìdej Mìžnarodnoï naukovo-praktičnoï konferencìï "Ìnnovacìjnì tehnologìï u rozvitku sučasnogo suspìlʹstva", Lviv : Vidavnictvo Lʹvìvsʹkoï polìtehnìki, s. 23-27.
10
Bukowska U., Dolot A., Kopeć J., Kusio T., Oczkowska R., Szydło R., Wiśniewska S., Zając P., (2019), Uwarunkowania zarządzania zasobami ludzkimi. [W:] Oczkowska R. (red.), Zarządzanie zasobami ludzkimi : uwarunkowania, instrumenty, trendy, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 35-65.
11
Lula P., Oczkowska R., Kovaleva A., Wiśniewska S., (2019), Methods of Competency Schema Identification and Evaluation, "Proceedings on Engineering Sciences", vol. 1, no. 2, s. 11-18; http://pesjournal.net/journal/v1-n2/2.pdf
12
Lula P., Kovaleva A., Oczkowska R., Tyrańska M., Wiśniewska S., (2019), Bipartite Competency Schemas on Polish Labour Market, "Central European Business Review", vol. 8, no. 4, s. 1-25; https://cebr.vse.cz/pdfs/cbr/2019/04/01.pdf
13
Wiśniewska S., Wiśniewski K., (2019), Soft Competencies and Employability of Vocational School Graduates - the Perspective of Employers from the Świętokrzyskie Voivodeship, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", vol. 63, nr 9, s. 211-223; https://www.dbc.wroc.pl/dlibra/publication/143262/edition/74493/content
14
Dolot A., Wiśniewska S., (2018), Nierówności na rynku pracy na przykładzie sektorów BPO i SSC w Polsce, "Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka", nr 10(565), s. 18-20.
15
Lula P., Oczkowska R., Wiśniewska S., (2018), Automatic Identification of Competences Expected by Employers with the Use of Exploratory Text Analysis. [W:] Papież M., Śmiech S. (red.), The 12th Professor Aleksander Zelias International Conference on Modelling and Forecasting of Socio-Economic Phenomena : Conference Proceedings (Socio-Economic Modelling and Forecasting; no. 1), Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, s. 256-265.
16
Lula P., Oczkowska R., Wiśniewska S., (2018), Identyfikacja oczekiwań pracodawców dotyczących kompetencji zatrudnianych pracowników na podstawie eksploracyjnej analizy ofert pracy, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 507, s. 133-141; http://www.dbc.wroc.pl/dlibra/docmetadata?id=44498&from=publication
17
Wiśniewska S., Wiśniewski K., (2018), Kompetencje generacji NEET - wyniki badań empirycznych, "Przedsiębiorczość i Zarządzanie", t. 19, z. 8, cz. 1, s. 533-544; http://piz.san.edu.pl/docs/e-XIX-8-1.pdf
18
Wiśniewska S., Wiśniewski K., (2018), Stimulators of Innovativeness of Enterprises in the Context of Building a Knowledge-based Economy - a Theoretical Approach, "Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae", R. 22, nr 4, t. 2, s. 167-177.
19
Lula P., Oczkowska R., Wiśniewska S., Wójcik K., (2018), Ontology-Based System for Automatic Analysis of Job Offers. [W:] Ministr J., Tvrdíková M. (red.), Information Technology for Practice 2018, Ostrava : VSB-Technical University, s. 205-212.
20
Oczkowska R., Lula P., Wiśniewska S., (2018), Kompetencje pracowników działów HR - badania oczekiwań pracodawców na podstawie analizy ofert pracy, "Przegląd Organizacji", nr 12 (947), s. 57-63; https://przegladorganizacji.pl/plik/5e609bb24f3fb/Przeglad%20Organizacji%20-%202018.12.pdf
21
Wiśniewska S., Dolot A., (2017), Diversity and Parenthood - Diversity Activities Aimed at Parents Employed in the BPO and SSC Sector, "Przedsiębiorczość i Zarządzanie", t. 18, z. 11, cz. 2, s. 239-250; http://piz.san.edu.pl/docs/e-XVIII-11-2.pdf
22
Wiśniewska S., Wiśniewski K., (2017), Telepraca a zatrudnialność na współczesnym rynku pracy, "Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka", nr 1(544), s. 27-29.
23
Oczkowska R., Wiśniewska S., Lula P., (2017), Analysis of the Competence Gap Among Vocational School Graduates in the Area of Smart Specialization in Poland, "International Journal for Quality Research", vol. 11, iss. 4, s. 945-966; http://www.ijqr.net/paper.php?id=655
24
Wiśniewska S., Wiśniewski K., (2017), Struktura kapitału ludzkiego w organizacjach opartych na wiedzy, "Marketing i Rynek" [Dokument elektroniczny], nr 7, s. 896-908; https://www.pwe.com.pl/files/1276809751/file/Marketing_i_Rynek_2017-7_CD1.PDF
25
Wiśniewska S., (2017), Zarządzanie różnorodnością w rozwijaniu zatrudnialności pracowników w organizacji, "Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae", R. 21, nr 1, t. 1, s. 107-114; http://miscellanea.ujk.edu.pl/data/Oferta/Pliki/852_9.Wisniewska.pdf
26
Dolot A., Wiśniewska S., (2017), Różnorodność pracownicza w krakowskim sektorze BPO i SSC. [W:] Wojtaszczyk K. (red.), Zarządzanie różnorodnością w teorii i praktyce, Łódź : Wydawnictwo SIZ, s. 103-115.
27
Wiśniewska S., Wiśniewski K., (2016), Zarządzanie różnorodnością a społeczna odpowiedzialność biznesu, "Marketing i Rynek" [Dokument elektroniczny], nr 7, s. 1040-1053.
28
Wiśniewska S., (2016), Zarządzanie różnorodnością - studium przypadku AT&T, "Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae", R. 20, nr 1, s. 35-43; http://miscellanea.ujk.edu.pl/pdf,619,Sylwia_Wisniewska_Zarzadzanie_roznorodnoscia_studium_przypadku_ATampT.html
29
Wiśniewska S., Wiśniewski K., (2016), Knowledge Management System with Human Resource Approach, "International Journal of Managerial Studies and Research (IJMSR)", vol. 4, iss. 1, s. 109-115; https://www.arcjournals.org/pdfs/ijmsr/v4-i1/12.pdf
30
Wiśniewska S., (2016), Employer Branding and Corporate Social Responsibility. [W:] Sroka W., Hittmár Š., Kurowska-Pysz J. (red.), New Trends in Management and Production Engineering : Regional, Cross-border and Global Perspectives, Aachen : Schaker Verlag, s. 62-72.
31
Wiśniewska S., (2016), Zarządzanie różnorodnością kulturową - aspekt teoretyczno-praktyczny, "Zarządzanie Zasobami Ludzkimi", nr 3-4, s. 9-24.
32
Śmigielska G., Wiśniewska S., (2016), Innowacje marketingowe w handlu detalicznym, "Problemy Zarządzania", vol. 14, nr 1 (57), t. 1, s. 57-70; https://pz.wz.uw.edu.pl/resources/html/article/details?id=169762
33
Wiśniewska S., (2016), Human Capital from Entrepreneurs' Perspective - Case Study Świętokrzyskie Voivodeship, "Edukacja Ekonomistów i Menedżerów : Problemy, Innowacje, Projekty", nr 2 (40), s. 63-72.
34
Wiśniewska S., (2016), Zatrudnialność w kontekście społecznej odpowiedzialności biznesu. [W:] Ejdys J. (red.), Społeczna odpowiedzialność i zrównoważony rozwój w naukach o zarządzaniu : aspekty teoretyczne i aplikacyjne, Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Stowarzyszenie Wyższej Użyteczności "Dom Organizatora", s. 221-234.
35
Wiśniewska S., (2015), Skuteczność niekomercyjnych instytucji otoczenia biznesu we wspieraniu innowacji marketingowych małych i średnich przedsiębiorstw, Stabryła A. (red. nauk.), (Monografie : prace doktorskie Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, nr 24), Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 185 s.
36
Wiśniewska S., (2015), Determinanty innowacyjności przedsiębiorstw. [W:] Brodny J. (red.), Prawno-ekonomiczne aspekty funkcjonowania przedsiębiorstw w Polsce, Legnica : Instytut Nauk Ekonomiczno-Technicznych, s. 101-109.
37
Wiśniewska S., (2015), Innowacje marketingowe - rozważania terminologiczno-definicyjne, "Logistyka : czasopismo dla profesjonalistów", nr 2, CD 2, s. 1096-1104; http://www.czasopismologistyka.pl/artykuly-naukowe/send/329-artykuly-na-plycie-cd-2/7482-artykul
38
Wiśniewska S., (2015), Zatrudnialność - pojęcie, wymiary, determinanty, "Edukacja Ekonomistów i Menedżerów : Problemy, Innowacje, Projekty", nr 1 (35), s. 11-24; https://eeim.kwartalnik.com.pl/resources/html/article/details?id=138732
39
Wiśniewska S., (2015), Zarządzanie różnorodnością w kształtowaniu wizerunku pracodawcy, "Zarządzanie. Teoria i praktyka", nr 3 (13), s. 25-29; http://wsm.warszawa.pl/wydawnictwo/czasopisma/zarzadzanie-teoria-i-praktyka/numer-biezazy?download=4499:zarzadzanie-teoria-i-praktyka-3-13-2015
40
Wiśniewska S., Wiśniewski K., (2015), Zarządzanie wiedzą osobistą a rozwój kompetencji pracowniczych. [W:] Mikuła B. (red.), Współczesne tendencje w zachowaniach organizacyjnych, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, s. 175-180.
41
Wiśniewska S., (2015), Development of Employee Competencies as a Determinant of Employability in the Modern Labor Market, "Human Resource Management", nr 6, s. 131-143.
42
Wiśniewska S., (2014), Zastosowanie systemów agentowych w zarządzaniu współczesną organizacją. [W:] Krzysztofek A., Przybyłka A. (red.), Zarządzanie i rynek pracy, Kraków : AT Wydawnictwo, s. 41-49.
43
Wiśniewska S., (2014), Innowacyjność jako determinanta rozwoju zasobów ludzkich. [W:] Oczkowska R., Bukowska U. (red.), Rozwój zasobów ludzkich organizacji, Warszawa : Difin, s. 31-54.
44
Wiśniewska S., Wiśniewski K., (2014), Świętokrzyska lista barier przedsiębiorczości,, Stępniewska K. (red.), Kielce : Świętokrzyski Związek Pracodawców Prywatnych Lewiatan, 54 s.
45
Zając P., Bukowska U., Wiśniewska S., (2014), Rynek pracy. [W:] Oczkowska R. (kierownik tematu), Kształtowanie wizerunku pracodawcy a uwarunkowania rynku pracy. Cz. 1, s. 25-49.
46
Wiśniewska S., (2014), Efekty innowacji marketingowych, "Rynek - Biznes - Praca", nr 2, s. 22-25.
47
Wiśniewska S., (2014), Bezrobocie jako zjawisko na rynku pracy. [W:] Oczkowska R. (kierownik tematu), Kształtowanie wizerunku pracodawcy a uwarunkowania rynku pracy. Cz. 1, s. 50-61.
48
Wiśniewska S., (2014), Rozwój kwalifikacji pracowników ośrodków innowacji i przedsiębiorczości, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa", nr 10, s. 71-80.
49
Wiśniewska S., (2014), Dysfunkcje w procesie rozwoju kapitału ludzkiego a społeczna odpowiedzialność biznesu, "Edukacja Ekonomistów i Menedżerów : Problemy, Innowacje, Projekty", nr 4 (34), s. 61-77; https://eeim.kwartalnik.com.pl/resources/html/article/details?id=151766
50
Wiśniewska S., Wiśniewski K., (2014), Zaufać innowacyjnym firmom, "Rynek - Biznes - Praca", nr 6, s. 23-25.
51
Wiśniewska S., (2014), Human Resource Management Practices in Innovative Enterprises. [W:] Lula P., Rojek T. (red.), Knowledge, Economy, Society : Contemporary Tools of Organizational Resources Management, Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, s. 111-120.
52
Wiśniewska S., (2014), Efekty wdrażania innowacji marketingowych w małych i średnich przedsiębiorstwach, "Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae", R. 18, nr 3, s. 275-285; http://miscellanea.ujk.edu.pl/data/Oferta/Pliki/466_19-Wisniewska.pdf
53
Wiśniewska S., Wiśniewski K., (2014), Co nam doskwiera, czyli traktat o wyzwaniach i barierach świętokrzyskiego biznesu, "Rynek - Biznes - Praca", nr 3, s. 8-13.
54
Wiśniewska S., (2014), Multimedia w zarządzaniu współczesną organizacją, "Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae", R. 18, nr 4, s. 195-207; http://miscellanea.ujk.edu.pl/data/Oferta/Pliki/485_13-Wisniewska.pdf
55
Wiśniewska S., Wiśniewski K., (2013), Talent Management in Innovative Enterprises, "Academic Journal of Interdisciplinary Studies" [on-line], vol.2 nr 3, s. 329-334; http://mcser.org/journal/index.php/ajis/article/viewFile/1423/1447
56
Wiśniewska S., (2013), Budowanie wizerunku pracodawcy - studium przypadku Skanska S.A., "Edukacja Ekonomistów i Menedżerów : Problemy, Innowacje, Projekty", nr 4 (30), s. 115-127; https://eeim.kwartalnik.com.pl/resources/html/article/details?id=138764
57
Wiśniewska S., (2013), Skuteczność ośrodków innowacji i przedsiębiorczości we wspieraniu innowacji marketingowych małych i średnich przedsiębiorstw, Prom. Oczkowska R., Kraków : , 286 k.
58
Wiśniewska S., (2013), Podnoszenie kwalifikacji pracowników ośrodków innowacji i przedsiębiorczości. [W:] Oczkowska R. (kierownik tematu), Wielowymiarowość rozwoju zasobów ludzkich organizacji. Cz. 2, s. 21-32.
59
Wiśniewska S., (2013), Systemy agentowe w zarządzaniu organizacją wirtualną, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa", nr 12 (767), s. 61-68.
60
Wiśniewska S., Wiśniewski K., (2012), Zarządzanie wiedzą z perspektywy działu zasobów ludzkich. [W:] Mikuła B. (red.), Historia i perspektywy nauk o zarządzaniu : księga pamiątkowa dla uczczenia Jubileuszu 40-lecia pracy naukowo-dydaktycznej Prof. zw. dra hab. Arkadiusza Potockiego, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 337-347.
61
Wiśniewska S., (2012), Innowacje marketingowe w małych i średnich przedsiębiorstwach, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług", nr 81, s. 301-310; http://www.wzieu.pl/zn/696/ZN_696.pdf
62
Wiśniewska S., Wiśniewski K., (2012), Knowledge Management in the Innovation Process. [W:] Lula P., Mikuła B., Jaki A. (red.), Knowledge, Economy, Society : Transfer of Knowledge in the Contemporary Economy, Kraków : Foundation of the Cracow University of Economics, s. 25-36.
63
Wiśniewska S., Wiśniewski K., (2012), Human Resources Management in a Knowledge-Based Organization, "Economics and Management", vol. 17, Iss. 4, s. 1620-1626; http://www.ecoman.ktu.lt/index.php/Ekv/article/view/3037/2111
64
Wiśniewska S., (2012), Innowacyjność jako determinanta rozwoju zasobów ludzkich. [W:] Oczkowska R. (kierownik tematu), Wielowymiarowość rozwoju zasobów ludzkich organizacji, s. 24-41.
65
Wiśniewska S., Wiśniewski K., (2012), Knowledge Management System in an Innovative Company. [W:] Vopava J., Kratochvíl R., Douda V. (red.), Proceedings of Multidisciplinary Academic Research 2012 : Economics, Management and Marketing [Dokument elektroniczny], Praha : AV Consulting o.s., s. 1-8.
66
Wiśniewska S., (2012), Ośrodki innowacji i przedsiębiorczości w Polsce. [W:] Adamczyk J., Hall H. (red.), Zarządzanie - teoria, praktyka i perspektywy, Rzeszów : Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, s. 163-172.
67
Wiśniewska S., (2012), Budowa współpracy nauki z gospodarką wyzwaniem dla polityki innowacyjnej państwa, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 245, s. 633-642.
68
Wiśniewska S., (2011), Innowacje marketingowe w polskich przedsiębiorstwach, "Marketing i Rynek", nr 11, s. 30-34.
69
Wiśniewska S., (2011), Kreowanie innowacyjności przedsiębiorstw przez ośrodki krajowej sieci innowacji. [W:] Teczke J., Czekaj J., Mikuła B., Oczkowska R. (red.), Nauka i gospodarka w dobie destabilizacji, Kraków : Biuro Projektu Nauka i Gospodarka, s. 273-279.
70
Wiśniewska S., (2011), Ośrodki innowacji i przedsiębiorczości w polityce innowacyjnej państwa, "Biblioteka Regionalisty", nr 11, s. 359-367.
71
Wiśniewska S., (2010), Polityka innowacyjna państwa jako determinanta stymulowania działalności innowacyjnej przedsiębiorstw, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 102, s. 41-48.
72
Wiśniewska S., (2010), Transfer technologii - wybrane zagadnienia, "Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae", R. 14, nr 2, s. 199-208; http://miscellanea.ujk.edu.pl/data/Oferta/Pliki/189_20_wi_niewska.pdf
73
Wiśniewska S., (2010), Transfer technologii w regionalnych systemach innowacyjnych, "Biblioteka Regionalisty", nr 10, s. 251-261.
74
Wiśniewska S., (2010), Centra transferu technologii w Polsce Wschodniej, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa", nr 6, s. 32-38.
75
Wiśniewska S., (2009), Ośrodki innowacji i przedsiębiorczości w regionie świętokrzyskim, "Nauka i Gospodarka", nr 1, s. 59-65.
76
Szydło R., Ćwiek M., Wiśniewska S., Koczyński M., (2001), Multidimensional Inventory of Students' Quality of Life - Short Version (MIS-QOL-S) : Structure, Psychometrics, and Results for the Polish Sample. [W:] Shakina E. (red.), Proceedings of International Analytics for Management and Economics Conference, Saint Petersburg : National Research University - HSE, s. 54-56.
77
Lula P., Oczkowska R., Wiśniewska S., Kovaleva A., (2001), Job Offers Clustering in Labor Market Analysis. [W:] Shakina E. (red.), Proceedings of International Analytics for Management and Economics Conference, Saint Petersburg : National Research University - HSE, s. 71-73.
1
@article{UEK:2168350272,
author = "Sylwia Wiśniewska",
title = "Organizational Learning and Employability in Enterprises : Preliminary Empirical Research Results",
journal = "Human Resource Management",
number = "3-4 (134-135)",
pages = "61-73",
year = "2020",
doi = {http://dx.doi.org/10.5604/01.3001.0014.1670},
url = {},
}
2
@article{UEK:2168349966,
author = "Sylwia Wiśniewska",
title = "Line Manager's Role in Human Resource Management at Innovation Centers in Poland",
journal = "Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Organizacja i Zarządzanie",
number = "z. 147",
pages = "315-325",
year = "2020",
doi = {http://dx.doi.org/10.29119/1641-3466.2020.147.23},
url = {http://managementpapers.polsl.pl/wp-content/uploads/2020/09/147-Wi%C5%9Bniewska.pdf},
}
3
@inbook{UEK:2168336991,
author = "Paweł Lula and Sylwia Wiśniewska and Katarzyna Wójcik",
title = "Analysis of the Demand for Competencies on the Polish Labour Market in the Context of Industry 4.0",
booktitle = "The 13th Professor Aleksander Zelias International Conference on Modelling and Forecasting of Socio-Economic Phenomena : Conference Proceedings",
pages = "124-131",
adress = "Cracow",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2019",
url = {http://pliki.konferencjazakopianska.pl/proceedings_2019/pdf/r15.pdf},
isbn = "978-83-8158-734-1",
}
4
@inbook{UEK:2168342193,
author = "Urszula Bukowska and Robert Szydło and Sylwia Wiśniewska and Piotr Zając",
title = "Trendy w zarządzaniu zasobami ludzkimi",
booktitle = "Zarządzanie zasobami ludzkimi : uwarunkowania, instrumenty, trendy",
pages = "351-397",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "2019",
isbn = "978-83-01-20869-1",
}
5
@article{UEK:2168342239,
author = "Paweł Lula and Renata Oczkowska and Sylwia Wiśniewska and Katarzyna Wójcik",
title = "An Attempt to Estimate the Competency Gap in the IT Sector",
journal = "International Entrepreneurship Review",
number = "vol. 5, no. 3",
pages = "95-112",
year = "2019",
doi = {http://dx.doi.org/10.15678/IER.2019.0503.07},
url = {https://ier.uek.krakow.pl/index.php/pm/article/view/1925/pdf_1},
}
6
@article{UEK:2168336671,
author = "Sylwia Wiśniewska and Kamil Wiśniewski and Robert Szydło",
title = "Ranking kompetencji przedstawicieli generacji NEET",
journal = "Edukacja Ekonomistów i Menedżerów : Problemy, Innowacje, Projekty",
number = "1(51)",
pages = "181-192",
adress = "",
year = "2019",
url = {https://eeim.kwartalnik.com.pl/resources/html/article/details?id=189607},
}
7
@inbook{UEK:2168342171,
author = "Sylwia Wiśniewska",
title = "Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi",
booktitle = "Zarządzanie zasobami ludzkimi : uwarunkowania, instrumenty, trendy",
pages = "67-101",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "2019",
isbn = "978-83-01-20869-1",
}
8
@article{UEK:2168333941,
author = "Mariusz Grabowski and Anna Kovaleva and Sylwia Wiśniewska and Robert Szydło",
title = "Comparative Analysis of Students' Quality of Life in Poland and Russia",
journal = "International Journal for Quality Research",
number = "vol. 13, iss. 1",
pages = "145-156",
year = "2019",
doi = {http://dx.doi.org/10.24874/IJQR13.01-09},
url = {http://www.ijqr.net/paper.php?id=723},
}
9
@inbook{UEK:2168335713,
author = "Paweł Lula and Renata Oczkowska and Sylwia Wiśniewska",
title = "Model oceny znaczenia kompetencji oczekiwanych przez pracodawców na polskim rynku pracy",
booktitle = "Zbìrnik tez dopovìdej Mìžnarodnoï naukovo-praktičnoï konferencìï "Ìnnovacìjnì tehnologìï u rozvitku sučasnogo suspìlʹstva"",
pages = "23-27",
adress = "Lviv",
publisher = "Vidavnictvo Lʹvìvsʹkoï polìtehnìki",
year = "2019",
isbn = "978-966-941-321-5",
}
10
@inbook{UEK:2168342167,
author = "Urszula Bukowska and Anna Dolot and Jacek Kopeć and Tomasz Kusio and Renata Oczkowska and Robert Szydło and Sylwia Wiśniewska and Piotr Zając",
title = "Uwarunkowania zarządzania zasobami ludzkimi",
booktitle = "Zarządzanie zasobami ludzkimi : uwarunkowania, instrumenty, trendy",
pages = "35-65",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "2019",
isbn = "978-83-01-20869-1",
}
11
@article{UEK:2168335629,
author = "Paweł Lula and Renata Oczkowska and Anna Kovaleva and Sylwia Wiśniewska",
title = "Methods of Competency Schema Identification and Evaluation",
journal = "Proceedings on Engineering Sciences",
number = "vol. 1, no. 2",
pages = "11-18",
year = "2019",
doi = {http://dx.doi.org/10.24874/PES01.02.002},
url = {http://pesjournal.net/journal/v1-n2/2.pdf},
}
12
@article{UEK:2168342073,
author = "Paweł Lula and Anna Kovaleva and Renata Oczkowska and Małgorzata Tyrańska and Sylwia Wiśniewska",
title = "Bipartite Competency Schemas on Polish Labour Market",
journal = "Central European Business Review",
number = "vol. 8, no. 4",
pages = "1-25",
year = "2019",
doi = {http://dx.doi.org/10.18267/j.cebr.222},
url = {https://cebr.vse.cz/pdfs/cbr/2019/04/01.pdf},
}
13
@article{UEK:2168343309,
author = "Sylwia Wiśniewska and Kamil Wiśniewski",
title = "Soft Competencies and Employability of Vocational School Graduates - the Perspective of Employers from the Świętokrzyskie Voivodeship",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "vol. 63, 9",
pages = "211-223",
year = "2019",
doi = {http://dx.doi.org/10.15611/pn.2019.9.18},
url = {https://www.dbc.wroc.pl/dlibra/publication/143262/edition/74493/content},
}
14
@article{UEK:2168328341,
author = "Anna Dolot and Sylwia Wiśniewska",
title = "Nierówności na rynku pracy na przykładzie sektorów BPO i SSC w Polsce",
journal = "Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka",
number = "10(565)",
pages = "18-20",
year = "2018",
doi = {http://dx.doi.org/10.5604/01.3001.0012.6476},
url = {},
}
15
@inbook{UEK:2168324377,
author = "Paweł Lula and Renata Oczkowska and Sylwia Wiśniewska",
title = "Automatic Identification of Competences Expected by Employers with the Use of Exploratory Text Analysis",
booktitle = "The 12th Professor Aleksander Zelias International Conference on Modelling and Forecasting of Socio-Economic Phenomena : Conference Proceedings",
pages = "256-265",
adress = "Cracow",
publisher = "Foundation of the Cracow University of Economics",
year = "2018",
doi = {http://dx.doi.org/10.14659/SEMF.2018.01.26},
url = {http://semf.pl/semf_1/pdf/Lula_Oczkowska_Wisniewska.pdf},
issn = "2545-1227",
isbn = "978-83-65907-20-2",
}
16
@article{UEK:2168327291,
author = "Paweł Lula and Renata Oczkowska and Sylwia Wiśniewska",
title = "Identyfikacja oczekiwań pracodawców dotyczących kompetencji zatrudnianych pracowników na podstawie eksploracyjnej analizy ofert pracy",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "507",
pages = "133-141",
year = "2018",
doi = {http://dx.doi.org/10.15611/pn.2018.507.13},
url = {http://www.dbc.wroc.pl/dlibra/docmetadata?id=44498&from=publication},
issn = "1505-9332",
}
17
@article{UEK:2168330951,
author = "Sylwia Wiśniewska and Kamil Wiśniewski",
title = "Kompetencje generacji NEET - wyniki badań empirycznych",
journal = "Przedsiębiorczość i Zarządzanie",
number = "t. 19, z. 8, cz. 1",
pages = "533-544",
year = "2018",
url = {http://piz.san.edu.pl/docs/e-XIX-8-1.pdf},
}
18
@article{UEK:2168343311,
author = "Sylwia Wiśniewska and Kamil Wiśniewski",
title = "Stimulators of Innovativeness of Enterprises in the Context of Building a Knowledge-based Economy - a Theoretical Approach",
journal = "Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae",
number = "R. 22, 4, t. 2",
pages = "167-177",
year = "2018",
url = {},
}
19
@inbook{UEK:2168330077,
author = "Paweł Lula and Renata Oczkowska and Sylwia Wiśniewska and Katarzyna Wójcik",
title = "Ontology-Based System for Automatic Analysis of Job Offers",
booktitle = "Information Technology for Practice 2018",
pages = "205-212",
adress = "Ostrava",
publisher = "VSB-Technical University",
year = "2018",
url = {http://www.cssi-morava.cz/new/doc/IT2018/sbornik.pdf},
isbn = "978-80-248-4196-0",
}
20
@article{UEK:2168333361,
author = "Renata Oczkowska and Paweł Lula and Sylwia Wiśniewska",
title = "Kompetencje pracowników działów HR - badania oczekiwań pracodawców na podstawie analizy ofert pracy",
journal = "Przegląd Organizacji",
number = "12 (947)",
pages = "57-63",
year = "2018",
doi = {http://dx.doi.org/10.33141/po.2018.12.07},
url = {https://przegladorganizacji.pl/plik/5e609bb24f3fb/Przeglad%20Organizacji%20-%202018.12.pdf},
}
21
@article{UEK:2168323683,
author = "Sylwia Wiśniewska and Anna Dolot",
title = "Diversity and Parenthood - Diversity Activities Aimed at Parents Employed in the BPO and SSC Sector",
journal = "Przedsiębiorczość i Zarządzanie",
number = "t. 18, z. 11, cz. 2",
pages = "239-250",
year = "2017",
url = {http://piz.san.edu.pl/docs/e-XVIII-11-2.pdf},
}
22
@article{UEK:2168311655,
author = "Sylwia Wiśniewska and Kamil Wiśniewski",
title = "Telepraca a zatrudnialność na współczesnym rynku pracy",
journal = "Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka",
number = "1(544)",
pages = "27-29",
year = "2017",
doi = {http://dx.doi.org/10.5604/01377043.1228548},
url = {},
}
23
@article{UEK:2168321171,
author = "Renata Oczkowska and Sylwia Wiśniewska and Paweł Lula",
title = "Analysis of the Competence Gap Among Vocational School Graduates in the Area of Smart Specialization in Poland",
journal = "International Journal for Quality Research",
number = "vol. 11, iss. 4",
pages = "945-966",
year = "2017",
doi = {http://dx.doi.org/10.18421/IJQR11.04-14},
url = {http://www.ijqr.net/paper.php?id=655},
}
24
@article{UEK:2168318413,
author = "Sylwia Wiśniewska and Kamil Wiśniewski",
title = "Struktura kapitału ludzkiego w organizacjach opartych na wiedzy",
journal = "Marketing i Rynek",
number = "7",
pages = "896-908",
year = "2017",
url = {https://www.pwe.com.pl/files/1276809751/file/Marketing_i_Rynek_2017-7_CD1.PDF},
}
25
@article{UEK:2168322849,
author = "Sylwia Wiśniewska",
title = "Zarządzanie różnorodnością w rozwijaniu zatrudnialności pracowników w organizacji",
journal = "Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae",
number = "R. 21, 1, t. 1",
pages = "107-114",
year = "2017",
url = {http://miscellanea.ujk.edu.pl/data/Oferta/Pliki/852_9.Wisniewska.pdf},
}
26
@inbook{UEK:2168318547,
author = "Anna Dolot and Sylwia Wiśniewska",
title = "Różnorodność pracownicza w krakowskim sektorze BPO i SSC",
booktitle = "Zarządzanie różnorodnością w teorii i praktyce",
pages = "103-115",
adress = "Łódź",
publisher = "Wydawnictwo SIZ",
year = "2017",
isbn = "978-83-65766-09-0",
}
27
@article{UEK:2168308499,
author = "Sylwia Wiśniewska and Kamil Wiśniewski",
title = "Zarządzanie różnorodnością a społeczna odpowiedzialność biznesu",
journal = "Marketing i Rynek",
number = "7",
pages = "1040-1053",
year = "2016",
}
28
@article{UEK:2168311473,
author = "Sylwia Wiśniewska",
title = "Zarządzanie różnorodnością - studium przypadku AT&T",
journal = "Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae",
number = "R. 20, 1",
pages = "35-43",
adress = "",
year = "2016",
url = {http://miscellanea.ujk.edu.pl/pdf,619,Sylwia_Wisniewska_Zarzadzanie_roznorodnoscia_studium_przypadku_ATampT.html},
}
29
@article{UEK:2168311471,
author = "Sylwia Wiśniewska and Kamil Wiśniewski",
title = "Knowledge Management System with Human Resource Approach",
journal = "International Journal of Managerial Studies and Research (IJMSR)",
number = "vol. 4, iss. 1",
pages = "109-115",
year = "2016",
doi = {http://dx.doi.org/10.20431/2349-0349.0401012},
url = {https://www.arcjournals.org/pdfs/ijmsr/v4-i1/12.pdf},
}
30
@inbook{UEK:2168310367,
author = "Sylwia Wiśniewska",
title = "Employer Branding and Corporate Social Responsibility",
booktitle = "New Trends in Management and Production Engineering : Regional, Cross-border and Global Perspectives",
pages = "62-72",
adress = "Aachen",
publisher = "Schaker Verlag",
year = "2016",
isbn = "978-3-8440-4203-0",
}
31
@article{UEK:2168308039,
author = "Sylwia Wiśniewska",
title = "Zarządzanie różnorodnością kulturową - aspekt teoretyczno-praktyczny",
journal = "Zarządzanie Zasobami Ludzkimi",
number = "3-4",
pages = "9-24",
year = "2016",
}
32
@article{UEK:2168306797,
author = "Grażyna Śmigielska and Sylwia Wiśniewska",
title = "Innowacje marketingowe w handlu detalicznym",
journal = "Problemy Zarządzania",
number = "vol. 14, 1 (57), t. 1",
pages = "57-70",
adress = "",
year = "2016",
doi = {http://dx.doi.org/10.7172/1644-9584.57.3},
url = {https://pz.wz.uw.edu.pl/resources/html/article/details?id=169762},
}
33
@article{UEK:2168311469,
author = "Sylwia Wiśniewska",
title = "Human Capital from Entrepreneurs' Perspective - Case Study Świętokrzyskie Voivodeship",
journal = "Edukacja Ekonomistów i Menedżerów : Problemy, Innowacje, Projekty",
number = "2 (40)",
pages = "63-72",
year = "2016",
}
34
@inbook{UEK:2168305437,
author = "Sylwia Wiśniewska",
title = "Zatrudnialność w kontekście społecznej odpowiedzialności biznesu",
booktitle = "Społeczna odpowiedzialność i zrównoważony rozwój w naukach o zarządzaniu : aspekty teoretyczne i aplikacyjne",
pages = "221-234",
adress = "Toruń",
publisher = "Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Stowarzyszenie Wyższej Użyteczności Dom Organizatora",
year = "2016",
isbn = "978-83-7285-796-5",
}
35
@book{UEK:2168299079,
author = "Sylwia Wiśniewska",
title = "Skuteczność niekomercyjnych instytucji otoczenia biznesu we wspieraniu innowacji marketingowych małych i średnich przedsiębiorstw",
editor = Stabryła Adam,
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2015",
issn = "1898-6439",
isbn = "978-83-7252-697-7",
}
36
@inbook{UEK:2168307225,
author = "Sylwia Wiśniewska",
title = "Determinanty innowacyjności przedsiębiorstw",
booktitle = "Prawno-ekonomiczne aspekty funkcjonowania przedsiębiorstw w Polsce",
pages = "101-109",
adress = "Legnica",
publisher = "Instytut Nauk Ekonomiczno-Technicznych",
year = "2015",
isbn = "978-83-943861-2-2",
}
37
@article{UEK:2168301103,
author = "Sylwia Wiśniewska",
title = "Innowacje marketingowe - rozważania terminologiczno-definicyjne",
journal = "Logistyka : czasopismo dla profesjonalistów",
number = "2, CD 2",
pages = "1096-1104",
year = "2015",
url = {http://www.czasopismologistyka.pl/artykuly-naukowe/send/329-artykuly-na-plycie-cd-2/7482-artykul},
}
38
@article{UEK:2168295509,
author = "Sylwia Wiśniewska",
title = "Zatrudnialność - pojęcie, wymiary, determinanty",
journal = "Edukacja Ekonomistów i Menedżerów : Problemy, Innowacje, Projekty",
number = "1 (35)",
pages = "11-24",
year = "2015",
doi = {http://dx.doi.org/10.5604/01.3001.0009.4583},
url = {https://eeim.kwartalnik.com.pl/resources/html/article/details?id=138732},
}
39
@article{UEK:2168305935,
author = "Sylwia Wiśniewska",
title = "Zarządzanie różnorodnością w kształtowaniu wizerunku pracodawcy",
journal = "Zarządzanie. Teoria i praktyka",
number = "3 (13)",
pages = "25-29",
year = "2015",
url = {http://wsm.warszawa.pl/wydawnictwo/czasopisma/zarzadzanie-teoria-i-praktyka/numer-biezazy?download=4499:zarzadzanie-teoria-i-praktyka-3-13-2015},
}
40
@inbook{UEK:2168297783,
author = "Sylwia Wiśniewska and Kamil Wiśniewski",
title = "Zarządzanie wiedzą osobistą a rozwój kompetencji pracowniczych",
booktitle = "Współczesne tendencje w zachowaniach organizacyjnych",
pages = "175-180",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2015",
url = {http://boguszmikula.pl/pdf/WSP%C3%93%C5%81CZESNETENDENCJEWZACHOWANIACHORGANIZACYJNYCH.pdf},
isbn = "978-83-941580-0-2 ; 978-83-941580-1-9",
}
41
@article{UEK:2168299855,
author = "Sylwia Wiśniewska",
title = "Development of Employee Competencies as a Determinant of Employability in the Modern Labor Market",
journal = "Human Resource Management",
number = "6",
pages = "131-143",
year = "2015",
}
42
@inbook{UEK:2168294649,
author = "Sylwia Wiśniewska",
title = "Zastosowanie systemów agentowych w zarządzaniu współczesną organizacją",
booktitle = "Zarządzanie i rynek pracy",
pages = "41-49",
adress = "Kraków",
publisher = "AT Wydawnictwo",
year = "2014",
isbn = "978-83-63910-13-6",
}
43
@inbook{UEK:2168286835,
author = "Sylwia Wiśniewska",
title = "Innowacyjność jako determinanta rozwoju zasobów ludzkich",
booktitle = "Rozwój zasobów ludzkich organizacji",
pages = "31-54",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2014",
isbn = "978-83-7930-578-0",
}
44
@book{UEK:2168304755,
author = "Sylwia Wiśniewska and Kamil Wiśniewski",
title = "Świętokrzyska lista barier przedsiębiorczości",
editor = Filipek Krzysztof,
editor = Kaczmarski Karol,
editor = Kaczor Anna,
editor = Pustuła Katarzyna,
editor = Stępniewska Katarzyna,
adress = "Kielce",
publisher = "Świętokrzyski Związek Pracodawców Prywatnych Lewiatan",
year = "2014",
url = {http://www.szpp.eu/images/biblioteka/437/zalaczniki/swietokrzyska_lista_barier_przedsiebiorczosci_2014.pdf},
isbn = "978-83-935945-2-8",
}
45
@unpublished{UEK:2168301515,
author = "Piotr Zając and Urszula Bukowska and Sylwia Wiśniewska",
title = "Rynek pracy",
booktitle = "Kształtowanie wizerunku pracodawcy a uwarunkowania rynku pracy. Cz. 1",
pages = "25-49",
year = "2014",
}
46
@article{UEK:2168304747,
author = "Sylwia Wiśniewska",
title = "Efekty innowacji marketingowych",
journal = "Rynek - Biznes - Praca",
number = "2",
pages = "22-25",
year = "2014",
}
47
@unpublished{UEK:2168301519,
author = "Sylwia Wiśniewska",
title = "Bezrobocie jako zjawisko na rynku pracy",
booktitle = "Kształtowanie wizerunku pracodawcy a uwarunkowania rynku pracy. Cz. 1",
pages = "50-61",
year = "2014",
}
48
@article{UEK:2168285969,
author = "Sylwia Wiśniewska",
title = "Rozwój kwalifikacji pracowników ośrodków innowacji i przedsiębiorczości",
journal = "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa",
number = "10",
pages = "71-80",
year = "2014",
}
49
@article{UEK:2168294721,
author = "Sylwia Wiśniewska",
title = "Dysfunkcje w procesie rozwoju kapitału ludzkiego a społeczna odpowiedzialność biznesu",
journal = "Edukacja Ekonomistów i Menedżerów : Problemy, Innowacje, Projekty",
number = "4 (34)",
pages = "61-77",
year = "2014",
doi = {http://dx.doi.org/10.5604/01.3001.0010.3417},
url = {https://eeim.kwartalnik.com.pl/resources/html/article/details?id=151766},
}
50
@article{UEK:2168304745,
author = "Sylwia Wiśniewska and Kamil Wiśniewski",
title = "Zaufać innowacyjnym firmom",
journal = "Rynek - Biznes - Praca",
number = "6",
pages = "23-25",
year = "2014",
}
51
@inbook{UEK:2168287675,
author = "Sylwia Wiśniewska",
title = "Human Resource Management Practices in Innovative Enterprises",
booktitle = "Knowledge, Economy, Society : Contemporary Tools of Organizational Resources Management",
pages = "111-120",
adress = "Cracow",
publisher = "Foundation of the Cracow University of Economics",
year = "2014",
url = {http://cfm.uek.krakow.pl/media/files/85/ff/CFM_2014_ksiazka_1.pdf},
isbn = "978-83-62511-14-3 ; 978-83-62511-49-5",
}
52
@article{UEK:2168294673,
author = "Sylwia Wiśniewska",
title = "Efekty wdrażania innowacji marketingowych w małych i średnich przedsiębiorstwach",
journal = "Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae",
number = "R. 18, 3",
pages = "275-285",
adress = "",
year = "2014",
url = {http://miscellanea.ujk.edu.pl/data/Oferta/Pliki/466_19-Wisniewska.pdf},
}
53
@article{UEK:2168304753,
author = "Sylwia Wiśniewska and Kamil Wiśniewski",
title = "Co nam doskwiera, czyli traktat o wyzwaniach i barierach świętokrzyskiego biznesu",
journal = "Rynek - Biznes - Praca",
number = "3",
pages = "8-13",
year = "2014",
}
54
@article{UEK:2168294717,
author = "Sylwia Wiśniewska",
title = "Multimedia w zarządzaniu współczesną organizacją",
journal = "Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae",
number = "R. 18, 4",
pages = "195-207",
adress = "",
year = "2014",
url = {http://miscellanea.ujk.edu.pl/data/Oferta/Pliki/485_13-Wisniewska.pdf},
}
55
@article{UEK:2168266860,
author = "Sylwia Wiśniewska and Kamil Wiśniewski",
title = "Talent Management in Innovative Enterprises",
journal = "Academic Journal of Interdisciplinary Studies",
number = "vol.2 3",
pages = "329-334",
year = "2013",
url = {http://mcser.org/journal/index.php/ajis/article/viewFile/1423/1447},
}
56
@article{UEK:2168273802,
author = "Sylwia Wiśniewska",
title = "Budowanie wizerunku pracodawcy - studium przypadku Skanska S.A.",
journal = "Edukacja Ekonomistów i Menedżerów : Problemy, Innowacje, Projekty",
number = "4 (30)",
pages = "115-127",
year = "2013",
doi = {http://dx.doi.org/10.5604/01.3001.0009.4613},
url = {https://eeim.kwartalnik.com.pl/resources/html/article/details?id=138764},
}
57
@unpublished{UEK:2168273536,
author = "Sylwia Wiśniewska",
title = "Skuteczność ośrodków innowacji i przedsiębiorczości we wspieraniu innowacji marketingowych małych i średnich przedsiębiorstw",
adress = "Kraków",
year = "2013",
url = {http://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/doktoraty_full.php?nr=1200002872},
}
58
@unpublished{UEK:2168290703,
author = "Sylwia Wiśniewska",
title = "Podnoszenie kwalifikacji pracowników ośrodków innowacji i przedsiębiorczości",
booktitle = "Wielowymiarowość rozwoju zasobów ludzkich organizacji. Cz. 2",
pages = "21-32",
year = "2013",
}
59
@article{UEK:2168272206,
author = "Sylwia Wiśniewska",
title = "Systemy agentowe w zarządzaniu organizacją wirtualną",
journal = "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa",
number = "12 (767)",
pages = "61-68",
year = "2013",
}
60
@inbook{UEK:2168231864,
author = "Sylwia Wiśniewska and Kamil Wiśniewski",
title = "Zarządzanie wiedzą z perspektywy działu zasobów ludzkich",
booktitle = "Historia i perspektywy nauk o zarządzaniu : księga pamiątkowa dla uczczenia Jubileuszu 40-lecia pracy naukowo-dydaktycznej Prof. zw. dra hab. Arkadiusza Potockiego",
pages = "337-347",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2012",
isbn = "978-83-62511-61-7",
}
61
@article{UEK:2168299773,
author = "Sylwia Wiśniewska",
title = "Innowacje marketingowe w małych i średnich przedsiębiorstwach",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług",
number = "81",
pages = "301-310",
adress = "",
year = "2012",
url = {http://www.wzieu.pl/zn/696/ZN_696.pdf},
issn = "1640-6818",
}
62
@inbook{UEK:2168243210,
author = "Sylwia Wiśniewska and Kamil Wiśniewski",
title = "Knowledge Management in the Innovation Process",
booktitle = "Knowledge, Economy, Society : Transfer of Knowledge in the Contemporary Economy",
pages = "25-36",
adress = "Kraków",
publisher = "Foundation of the Cracow University of Economics",
year = "2012",
isbn = "978-83-62511-02-0",
}
63
@article{UEK:2168274277,
author = "Sylwia Wiśniewska and Kamil Wiśniewski",
title = "Human Resources Management in a Knowledge-Based Organization",
journal = "Economics and Management",
number = "vol. 17, Iss. 4",
pages = "1620-1626",
year = "2012",
doi = {http://dx.doi.org/10.5755/j01.em.17.4.3037},
url = {http://www.ecoman.ktu.lt/index.php/Ekv/article/view/3037/2111},
}
64
@unpublished{UEK:2168273748,
author = "Sylwia Wiśniewska",
title = "Innowacyjność jako determinanta rozwoju zasobów ludzkich",
booktitle = "Wielowymiarowość rozwoju zasobów ludzkich organizacji",
pages = "24-41",
year = "2012",
}
65
@inbook{UEK:2168304183,
author = "Sylwia Wiśniewska and Kamil Wiśniewski",
title = "Knowledge Management System in an Innovative Company",
booktitle = "Proceedings of Multidisciplinary Academic Research 2012 : Economics, Management and Marketing",
pages = "1-8",
adress = "Praha",
publisher = "AV Consulting o.s.",
year = "2012",
url = {https://books.google.pl/books?id=D2yDwx_y2JYC&pg=PP17&dq=Knowledge+Management+System+in+an+Innovative+Company&hl=pl&sa=X&ved=0ahUKEwjcrobnuf7LAhWJ2CwKHc52B7IQ6AEINDAA#v=onepage&q&f=false},
isbn = "978-80-260-2184-1",
}
66
@inbook{UEK:2168243036,
author = "Sylwia Wiśniewska",
title = "Ośrodki innowacji i przedsiębiorczości w Polsce",
booktitle = "Zarządzanie - teoria, praktyka i perspektywy",
pages = "163-172",
adress = "Rzeszów",
publisher = "Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza",
year = "2012",
isbn = "978-83-7199-728-0",
}
67
@article{UEK:2168237084,
author = "Sylwia Wiśniewska",
title = "Budowa współpracy nauki z gospodarką wyzwaniem dla polityki innowacyjnej państwa",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "245",
pages = "633-642",
adress = "",
year = "2012",
}
68
@article{UEK:2168227564,
author = "Sylwia Wiśniewska",
title = "Innowacje marketingowe w polskich przedsiębiorstwach",
journal = "Marketing i Rynek",
number = "11",
pages = "30-34",
year = "2011",
}
69
@inbook{UEK:2168228230,
author = "Sylwia Wiśniewska",
title = "Kreowanie innowacyjności przedsiębiorstw przez ośrodki krajowej sieci innowacji",
booktitle = "Nauka i gospodarka w dobie destabilizacji",
pages = "273-279",
adress = "Kraków",
publisher = "Biuro Projektu Nauka i Gospodarka",
year = "2011",
issn = "",
isbn = "978-83-930382-5-1",
}
70
@article{UEK:2168235656,
author = "Sylwia Wiśniewska",
title = "Ośrodki innowacji i przedsiębiorczości w polityce innowacyjnej państwa",
journal = "Biblioteka Regionalisty",
number = "11",
pages = "359-367",
year = "2011",
}
71
@article{UEK:2168327723,
author = "Sylwia Wiśniewska",
title = "Polityka innowacyjna państwa jako determinanta stymulowania działalności innowacyjnej przedsiębiorstw",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "102",
pages = "41-48",
year = "2010",
}
72
@article{UEK:2168327657,
author = "Sylwia Wiśniewska",
title = "Transfer technologii - wybrane zagadnienia",
journal = "Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae",
number = "R. 14, 2",
pages = "199-208",
year = "2010",
url = {http://miscellanea.ujk.edu.pl/data/Oferta/Pliki/189_20_wi_niewska.pdf},
}
73
@article{UEK:2168304185,
author = "Sylwia Wiśniewska",
title = "Transfer technologii w regionalnych systemach innowacyjnych",
journal = "Biblioteka Regionalisty",
number = "10",
pages = "251-261",
year = "2010",
}
74
@article{UEK:2168327667,
author = "Sylwia Wiśniewska",
title = "Centra transferu technologii w Polsce Wschodniej",
journal = "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa",
number = "6",
pages = "32-38",
year = "2010",
}
75
@article{UEK:2168256658,
author = "Sylwia Wiśniewska",
title = "Ośrodki innowacji i przedsiębiorczości w regionie świętokrzyskim",
journal = "Nauka i Gospodarka",
number = "1",
pages = "59-65",
year = "2009",
}
76
@misc{UEK:2168342081,
author = "Robert Szydło and Małgorzata Ćwiek and Sylwia Wiśniewska and Marek Koczyński",
title = "Multidimensional Inventory of Students' Quality of Life - Short Version (MIS-QOL-S) : Structure, Psychometrics, and Results for the Polish Sample",
booktitle = "Proceedings of International Analytics for Management and Economics Conference",
pages = "54-56",
adress = "Saint Petersburg",
publisher = "National Research University - HSE",
year = "2001",
url = {https://amec.hse.ru/mirror/pubs/share/320114166},
isbn = "978-5-90363-339-5",
}
77
@misc{UEK:2168342085,
author = "Paweł Lula and Renata Oczkowska and Sylwia Wiśniewska and Anna Kovaleva",
title = "Job Offers Clustering in Labor Market Analysis",
booktitle = "Proceedings of International Analytics for Management and Economics Conference",
pages = "71-73",
adress = "Saint Petersburg",
publisher = "National Research University - HSE",
year = "2001",
url = {https://amec.hse.ru/mirror/pubs/share/320114166},
isbn = "978-5-90363-339-5",
}