Publications of the selected author

1

Conference:
The 13th Professor Aleksander Zelias International Conference on Modelling and Forecasting of Socio-Economic Phenomena, Zakopane, Polska, od 2019-05-13 do 2019-05-16
Title:
Analysis of the Demand for Competencies on the Polish Labour Market in the Context of Industry 4.0
Source:
The 13th Professor Aleksander Zelias International Conference on Modelling and Forecasting of Socio-Economic Phenomena : Conference Proceedings / ed. Monika PAPIEŻ, Sławomir ŚMIECH - Cracow: Wydawnictwo C.H. Beck, 2019, s. 124-131. - Summ. - Bibliogr.
Research program:
The Project has been financed by the Ministry of Science and Higher Education within "Regional Initiative of Excellence" Programme for 2019-2022. Project no.: 021/RID/2018/19. Total financing: 11 897 131,40 PLN131
ISBN:
978-83-8158-734-1
Access mode:
Full text
CC-BY
Nr:
2168336991
chapter in conference materials
See main document
2

Author:
Conference:
13th International Quality Conference Quality Festival 2019, Kragujevac, Serbia, od 2019-05-29 do 2019-06-01
Title:
Methods of Competency Schema Identification and Evaluation
Source:
Proceedings on Engineering Sciences. - vol. 1, no. 2 (2019) , s. 11-18. - Summ. - Bibliogr.
Research program:
The Project has been financed by the Ministry of Science and Higher Education within "Regional Initiative of Excellence" Programme for 2019-2022. Project no.: 021/RID/2018/19. Total financing: 11 897 131,40 PLN
Nr:
2168335629
article
3

Title:
Comparative Analysis of Students' Quality of Life in Poland and Russia
Source:
International Journal for Quality Research. - vol. 13, iss. 1 (2019) , s. 145-156. - Summ. - Bibliogr.
2019 list:
70.00 pkt
Nr:
2168333941
article
4

Author:
Wiśniewska Sylwia , Wiśniewski Kamil , Szydło Robert
Title:
Ranking kompetencji przedstawicieli generacji NEET = Competency Ranking of Generation NEET Representatives
Source:
Edukacja Ekonomistów i Menedżerów : Problemy, Innowacje, Projekty = Education of Economists and Managers : Problems, Innovations, Projects. - nr 1(51) (2019) , s. 181-192. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Research program:
Projekt finansowany w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pt. Regionalna Inicjatywa Doskonałości w latach 2019-2022 (nr projektu: 021/RID/2018/19, kwota dofinansowania: 11 897 131,40 PLN)
Access mode:
Nr:
2168336671
article
5

Conference:
Mìžnarodna konferencìâ "Ìnnovacìjnì tehnologìï u rozvitku sučasnogo suspìlʹstva", Lwów, Ukraina, od 2019-04-18 do 2019-04-19
Title:
Model oceny znaczenia kompetencji oczekiwanych przez pracodawców na polskim rynku pracy
Source:
Zbìrnik tez dopovìdej Mìžnarodnoï naukovo-praktičnoï konferencìï "Ìnnovacìjnì tehnologìï u rozvitku sučasnogo suspìlʹstva" - Lviv: Vidavnictvo Lʹvìvsʹkoï polìtehnìki, 2019, s. 23-27 - Bibliogr.
Research program:
Niniejsza praca powstała w ramach realizacji programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą "Regionalna Inicjatywa Doskonałości" w latach 2019-2022, nr projektu: 021/RID/2018/19, kwota dofinansowania: 11 897 131,40 zł
ISBN:
978-966-941-321-5
Nr:
2168335713
chapter in conference materials
6

Conference:
XXVI Konferencja Naukowa Sekcji Klasyfikacji i Analizy Danych PTS (XXXI Konferencja Taksonomiczna) nt. "Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania", Kraków, Polska, od 2017-10-23 do 2017-10-25
Title:
Identyfikacja oczekiwań pracodawców dotyczących kompetencji zatrudnianych pracowników na podstawie eksploracyjnej analizy ofert pracy = Identification of Employers' Expectations About Staff Competences by Exploratory Analysis of Job Offers
Source:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 507 (2018) , s. 133-141. - Tytuł numeru: Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania - Bibliogr.
Series:
(Taksonomia ; z. 30)
Ministerial journal list:
b 10.00 pkt
Nr:
2168327291
article
7

Title:
Nierówności na rynku pracy na przykładzie sektorów BPO i SSC w Polsce = Inequalities on the Labour Market : BPO and SSC in Poland
Source:
Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka. - nr 10(565) (2018) , s. 18-20. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Research program:
Publikacja została dofinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168328341
article
8

Author:
Wiśniewska Sylwia , Wiśniewski Kamil
Title:
Kompetencje generacji NEET - wyniki badań empirycznych = Competences of the NEET Generation - Results of Empirical Research
Source:
Przedsiębiorczość i Zarządzanie = Entrepreneurship and Management. - t. 19, z. 8, cz. 1 (2018) , s. 533-544. - Tytuł numeru: Wyzwania w zarządzaniu zasobami ludzkimi we współczesnych organizacjach. Od teorii do praktyki - Bibliogr.
Access mode:
Full text
CC-BY-SA
Ministerial journal list:
b 14.00 pkt
Nr:
2168330951
article
9

Conference:
21st International Conference on Information Technology for Practice - IT for Practice 2018, Ostrawa, Czechy, od 2018-10-17 do 2018-10-18
Title:
Ontology-Based System for Automatic Analysis of Job Offers
Source:
Information Technology for Practice 2018 / ed. Jan Ministr, Milena Tvrdíková - Ostrava: VSB-Technical University, 2018, s. 205-212. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-80-248-4196-0
Access mode:
Nr:
2168330077
chapter in conference materials
10

Title:
Kompetencje pracowników działów HR - badania oczekiwań pracodawców na podstawie analizy ofert pracy = Competences of HR Departments Employees - Research on Employers' Expectations Based on Job Offers Analysis
Source:
Przegląd Organizacji. - nr 12 (2018) , s. 57-63. - Summ. - Bibliogr.
Research program:
Publikacja została dofinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego
Ministerial journal list:
b 13.00 pkt
Nr:
2168333361
article
11

Conference:
The 12th Professor Aleksander Zelias International Conference on Modelling and Forecasting of Socio-Economic Phenomena, Zakopane, Polska, od 2018-05-08 do 2018-05-11
Title:
Automatic Identification of Competences Expected by Employers with the Use of Exploratory Text Analysis
Source:
The 12th Professor Aleksander Zelias International Conference on Modelling and Forecasting of Socio-Economic Phenomena : Conference Proceedings / ed. Monika PAPIEŻ, Sławomir ŚMIECH - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2018, s. 256-265. - Summ. - Bibliogr.
Series:
(Socio-Economic Modelling and Forecasting ; no. 1)
Research program:
The project has been funded by the Cracow University of Economics within the Statutory Fund of the Faculty of Management.
ISBN:
978-83-65907-20-2
Nr:
2168324377
chapter in conference materials
See main document
12

Author:
Wiśniewska Sylwia , Wiśniewski Kamil
Title:
Telepraca a zatrudnialność na współczesnym rynku pracy = Teleworking vs. Employability at the Modern Labour Market
Source:
Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka. - nr 1(544) (2017) , s. 27-29. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168311655
article
13

Title:
Zarządzanie różnorodnością w rozwijaniu zatrudnialności pracowników w organizacji = Diversity Management in Developing the Employability of Workers in an Organisation
Source:
Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae. - R. 21, nr 1, t. 1 (2017) , s. 107-114. - Tytuł numeru: Efektywność i bezpieczeństwo gospodarowania - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168322849
article
14

Author:
Wiśniewska Sylwia , Wiśniewski Kamil
Title:
Struktura kapitału ludzkiego w organizacjach opartych na wiedzy = The Structure of Human Capital in Knowledge-based Organizations [dokument elektroniczny]
Source:
Marketing i Rynek. - nr 7 (2017) , s. 896-908. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168318413
article
15

Title:
Diversity and Parenthood - Diversity Activities Aimed at Parents Employed in the BPO and SSC Sector
Source:
Przedsiębiorczość i Zarządzanie = Entrepreneurship and Management. - t. 18, z. 11, cz. 2 (2017) , s. 239-250. - Tytuł numeru: W stronę różnorodności. Od koncepcji do aktualnych problemów zarządzania - Bibliogr.
Access mode:
Full text
CC-BY-SA
Ministerial journal list:
b 14.00 pkt
Nr:
2168323683
article
16

Title:
Analysis of the Competence Gap Among Vocational School Graduates in the Area of Smart Specialization in Poland
Source:
International Journal for Quality Research. - vol. 11, iss. 4 (2017) , s. 945-966. - Summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
u 15.00 pkt
Nr:
2168321171
article
17

Title:
Różnorodność pracownicza w krakowskim sektorze BPO i SSC
Source:
Zarządzanie różnorodnością w teorii i praktyce / red. Katarzyna Wojtaszczyk - Łódź: Wydawnictwo SIZ, 2017, s. 103-115 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-65766-09-0
Nr:
2168318547
chapter in monograph
18

Title:
Zarządzanie różnorodnością kulturową - aspekt teoretyczno-praktyczny = Cultural Diversity Management : the Theoretical and Practical Aspect
Source:
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi. - nr 3-4 (2016) , s. 9-24. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 13.00 pkt
Nr:
2168308039
article
19

Author:
Wiśniewska Sylwia , Wiśniewski Kamil
Title:
Zarządzanie różnorodnością a społeczna odpowiedzialność biznesu = Diversity Management and Corporate Social Responsibility [dokument elektroniczny]
Source:
Marketing i Rynek. - nr 7 (2016) , s. 1040-1053. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168308499
article
20

Title:
Zatrudnialność w kontekście społecznej odpowiedzialności biznesu
Source:
Społeczna odpowiedzialność i zrównoważony rozwój w naukach o zarządzaniu : aspekty teoretyczne i aplikacyjne / red. nauk. Joanna Ejdys - Toruń: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Stowarzyszenie Wyższej Użyteczności "Dom Organizatora", 2016, s. 221-234
ISBN:
978-83-7285-796-5
Nr:
2168305437
chapter in monograph
21

Title:
Human Capital from Entrepreneurs' Perspective - Case Study Świętokrzyskie Voivodeship
Source:
Edukacja Ekonomistów i Menedżerów : Problemy, Innowacje, Projekty = Education of Economists and Managers : Problems, Innovations, Projects. - nr 2 (40) (2016) , s. 63-72. - Summ. - Bibliogr.
Research program:
The translation of the article into English was financed from the funds granted to the Faculty of Management at Cracow University of Economics, within the framework of the subsidy for the maintenance of research potential
Ministerial journal list:
b 12.00 pkt
Nr:
2168311469
article
22

Author:
Wiśniewska Sylwia , Wiśniewski Kamil
Title:
Knowledge Management System with Human Resource Approach
Source:
International Journal of Managerial Studies and Research (IJMSR). - vol. 4, iss. 1 (2016) , s. 109-115. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168311471
article
23

Title:
Innowacje marketingowe w handlu detalicznym = Marketing Innovations in Retail Trade
Source:
Problemy Zarządzania. - vol. 14, nr 1 (57), t. 1 (2016) , s. 57-70. - Tytuł numeru: Handel detaliczny w Polsce - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 11.00 pkt
Nr:
2168306797
article
24

Title:
Employer Branding and Corporate Social Responsibility
Source:
New Trends in Management and Production Engineering : Regional, Cross-border and Global Perspectives / eds. Włodzimierz Sroka, Štefan Hittmár, Joanna Kurowska-Pysz - Aachen: Schaker Verlag, 2016, s. 62-72. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-3-8440-4203-0
Nr:
2168310367
chapter in monograph
25

Title:
Zarządzanie różnorodnością - studium przypadku AT&T = Diversity Management - Case Study AT&T
Source:
Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae. - R. 20, nr 1 (2016) , s. 35-43. - Tytuł numeru: Zarządzanie w sektorze publicznym i prawnym - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168311473
article
26

Title:
Development of Employee Competencies as a Determinant of Employability in the Modern Labor Market = Rozwój kompetencji pracowniczych jako determinanta zatrudnialności na współczesnym rynku pracy
Source:
Human Resource Management = Zarządzanie Zasobami Ludzkimi. - nr 6 (2015) , s. 131-143. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Research program:
The translation of this article into English was financed thanks to funds granted to the Faculty of Management at the Cracow University of Economics within the framework of a subsidy for the maintenance of research potential
Ministerial journal list:
b 13.00 pkt
Nr:
2168299855
article
27

Title:
Zatrudnialność - pojęcie, wymiary, determinanty = Employability - Concept, Dimensions, Determinants
Source:
Edukacja Ekonomistów i Menedżerów : Problemy, Innowacje, Projekty = Education of Economists and Managers : Problems, Innovations, Projects. - nr 1 (35) (2015) , s. 11-24. - Streszcz., summ., rez. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 12.00 pkt
Nr:
2168295509
article
28

Title:
Innowacje marketingowe - rozważania terminologiczno-definicyjne = Marketing Innovations - Considerations on Terminology and Definition
Source:
Logistyka : czasopismo dla profesjonalistów. - nr 2, CD 2 (2015) , s. 1096-1104. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168301103
article
29

Title:
Determinanty innowacyjności przedsiębiorstw
Source:
Prawno-ekonomiczne aspekty funkcjonowania przedsiębiorstw w Polsce / red. Jarosław Brodny - Legnica: Instytut Nauk Ekonomiczno-Technicznych, 2015, s. 101-109 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-943861-2-2
Nr:
2168307225
chapter in monograph
30

Title:
Skuteczność niekomercyjnych instytucji otoczenia biznesu we wspieraniu innowacji marketingowych małych i średnich przedsiębiorstw
Redaktor:
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2015
Physical description:
185 s.: il.; 24 cm
Series:
(Monografie : prace doktorskie Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie ; nr 24)
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-697-7
Nr:
2168299079
monograph
31

Author:
Wiśniewska Sylwia , Wiśniewski Kamil
Title:
Zarządzanie wiedzą osobistą a rozwój kompetencji pracowniczych
Source:
Współczesne tendencje w zachowaniach organizacyjnych / red. Bogusz MIKUŁA - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2015, s. 175-180 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-941580-0-2 ; 978-83-941580-1-9
Access mode:
Nr:
2168297783
chapter in monograph
See main document
32

Title:
Zarządzanie różnorodnością w kształtowaniu wizerunku pracodawcy = Diversity Management in Employer Branding
Source:
Zarządzanie. Teoria i praktyka. - nr 3 (13) (2015) , s. 25-29. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 5.00 pkt
Nr:
2168305935
article
33

Title:
Zastosowanie systemów agentowych w zarządzaniu współczesną organizacją = Agents Systems in Management of the Contemporary Organization
Source:
Zarządzanie i rynek pracy / red. Anna Krzysztofek, Arkadiusz Przybyłka - Kraków: AT Wydawnictwo, 2014, s. 41-49. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-63910-13-6
Nr:
2168294649
chapter in monograph
34

Title:
Efekty wdrażania innowacji marketingowych w małych i średnich przedsiębiorstwach = The Effects of the Implementation of Marketing Innovation in Small and Medium Enterprises
Source:
Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae. - R. 18, nr 3 (2014) , s. 275-285. - Tytuł numeru: Rozwój regionalny w liczbach - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168294673
article
35

Author:
Wiśniewska Sylwia , Wiśniewski Kamil
Title:
Co nam doskwiera, czyli traktat o wyzwaniach i barierach świętokrzyskiego biznesu
Source:
Rynek - Biznes - Praca. - nr 3 (2014) , s. 8-13
Nr:
2168304753
unreviewed article
36

Title:
Bezrobocie jako zjawisko na rynku pracy
Source:
Kształtowanie wizerunku pracodawcy a uwarunkowania rynku pracy. Cz. 1 / kierownik tematu: Renata OCZKOWSKA2014, s. 50-61 - Bibliogr.
Signature:
NP-1504/1/Magazyn
Nr:
2168301519
chapter in unpublished scientific work
See main document
37

Title:
Efekty innowacji marketingowych
Source:
Rynek - Biznes - Praca. - nr 2 (2014) , s. 22-25
Nr:
2168304747
unreviewed article
38

Author:
Wiśniewska Sylwia , Wiśniewski Kamil
Title:
Świętokrzyska lista barier przedsiębiorczości
Redaktor:
Filipek Krzysztof
, Kaczmarski Karol
, Kaczor Anna
, Pustuła Katarzyna
, Stępniewska Katarzyna
Publisher address:
Kielce: Świętokrzyski Związek Pracodawców Prywatnych Lewiatan, 2014
Physical description:
54 s.: il.; 30 cm
ISBN:
978-83-935945-2-8
Access mode:
Nr:
2168304755
book
39

Title:
Multimedia w zarządzaniu współczesną organizacją = Multimedia in Management of the Contemporary Organization
Source:
Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae. - R. 18, nr 4 (2014) , s. 195-207. - Tytuł numeru: Gospodarka a rozwój regionalny - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168294717
article
40

Title:
Rynek pracy
Source:
Kształtowanie wizerunku pracodawcy a uwarunkowania rynku pracy. Cz. 1 / kierownik tematu: Renata OCZKOWSKA2014, s. 25-49 - Bibliogr.
Signature:
NP-1504/1/Magazyn
Nr:
2168301515
chapter in unpublished scientific work
See main document
41

Title:
Dysfunkcje w procesie rozwoju kapitału ludzkiego a społeczna odpowiedzialność biznesu = Dysfunctions in Human Capital Development and Corporate Social Responsibility
Source:
Edukacja Ekonomistów i Menedżerów : Problemy, Innowacje, Projekty = Education of Economists and Managers : Problems, Innovations, Projects. - nr 4 (34) (2014) , s. 61-77. - Streszcz., summ., rez. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2168294721
article
42

Title:
Rozwój kwalifikacji pracowników ośrodków innowacji i przedsiębiorczości = The Development of the Qualifications of the Employees of the Innovation and Business Centres
Source:
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa = Economics and Organization of Enterprise. - nr 10 (2014) , s. 71-80. - Summ., streszcz.
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168285969
article
43

Author:
Wiśniewska Sylwia , Wiśniewski Kamil
Title:
Zaufać innowacyjnym firmom
Source:
Rynek - Biznes - Praca. - nr 6 (2014) , s. 23-25
Nr:
2168304745
unreviewed article
44

Title:
Human Resource Management Practices in Innovative Enterprises
Source:
Knowledge, Economy, Society : Contemporary Tools of Organizational Resources Management / ed. by Paweł LULA, Tomasz ROJEK - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2014, s. 111-120 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-14-3 ; 978-83-62511-49-5
Access mode:
Nr:
2168287675
chapter in monograph
See main document
45

Title:
Innowacyjność jako determinanta rozwoju zasobów ludzkich
Source:
Rozwój zasobów ludzkich organizacji / red. nauk. Renata OCZKOWSKA, Urszula BUKOWSKA - Warszawa: Difin, 2014, s. 31-54
ISBN:
978-83-7930-578-0
Nr:
2168286835
chapter in monograph
See main document
46

Title:
Podnoszenie kwalifikacji pracowników ośrodków innowacji i przedsiębiorczości
Source:
Wielowymiarowość rozwoju zasobów ludzkich organizacji. Cz. 2 / kier. tematu: Renata OCZKOWSKA2013, s. 21-32 - Bibliogr.
Signature:
NP-1399/2/Magazyn
Nr:
2168290703
chapter in unpublished scientific work
See main document
47

Title:
Systemy agentowe w zarządzaniu organizacją wirtualną = Agent Systems in Management of the Virtual Organization
Source:
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa = Economics and Organization of Enterprise. - nr 12 (767) (2013) , s. 61-68. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168272206
article
48

Author:
Wiśniewska Sylwia , Wiśniewski Kamil
Title:
Talent Management in Innovative Enterprises
Source:
Academic Journal of Interdisciplinary Studies. - vol.2 nr 3 (2013) , s. 329-334. - [odczyt: 11.12.2013] - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168266860
article
49

Title:
Skuteczność ośrodków innowacji i przedsiębiorczości we wspieraniu innowacji marketingowych małych i średnich przedsiębiorstw
Publisher address:
Kraków: , 2013
Physical description:
286 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Access mode:
Signature:
eDr-263
Nr:
2168273536
doctoral dissertation
50

Title:
Budowanie wizerunku pracodawcy - studium przypadku Skanska S.A. = Employer Branding - Skanska S.A. Case Study
Source:
Edukacja Ekonomistów i Menedżerów : Problemy, Innowacje, Projekty = Education of Economists and Managers : Problems, Innovations, Projects. - nr 4 (30) (2013) , s. 115-127. - Streszcz., summ., rez. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2168273802
article
51

Title:
Innowacyjność jako determinanta rozwoju zasobów ludzkich
Source:
Wielowymiarowość rozwoju zasobów ludzkich organizacji / kier. tematu: Renata OCZKOWSKA2012, s. 24-41 - Bibliogr.
Signature:
NP-1399/Magazyn
Nr:
2168273748
chapter in unpublished scientific work
See main document
52

Author:
Wiśniewska Sylwia , Wiśniewski Kamil
Title:
Zarządzanie wiedzą z perspektywy działu zasobów ludzkich
Source:
Historia i perspektywy nauk o zarządzaniu : księga pamiątkowa dla uczczenia Jubileuszu 40-lecia pracy naukowo-dydaktycznej Prof. zw. dra hab. Arkadiusza Potockiego / red. nauk. Bogusz MIKUŁA - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2012, s. 337-347 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-61-7
Nr:
2168231864
chapter in monograph
See main document
53

Title:
Innowacje marketingowe w małych i średnich przedsiębiorstwach = Marketing Innovation in Small and Medium-Sized Enterprises
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług. - nr 81 (2012) , s. 301-310. - Tytuł numeru: Strategie zarządzania mikro, małymi i średnimi przedsiebiorstwami - mikrofirma 2012 - Bibliogr.
Series:
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego ; nr 696)
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2168299773
article
54

Author:
Wiśniewska Sylwia , Wiśniewski Kamil
Title:
Human Resources Management in a Knowledge-Based Organization
Source:
Economics and Management. - vol. 17, Iss. 4 (2012) , s. 1620-1626. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168274277
article
55

Title:
Budowa współpracy nauki z gospodarką wyzwaniem dla polityki innowacyjnej państwa = Building Cooperation Between Science and Business as a Challenge for Innovation Policy Of State
Source:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 245 (2012) , s. 633-642. - Tytuł numeru: Ekonomia - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168237084
article
56

Title:
Ośrodki innowacji i przedsiębiorczości w Polsce = The Innovation and Business Centres in Poland
Source:
Zarządzanie - teoria, praktyka i perspektywy / red. Jan Adamczyk, Hanna Hall - Rzeszów: Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza, 2012, s. 163-172. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7199-728-0
Nr:
2168243036
chapter in monograph
57

Author:
Wiśniewska Sylwia , Wiśniewski Kamil
Title:
Knowledge Management in the Innovation Process
Source:
Knowledge, Economy, Society : Transfer of Knowledge in the Contemporary Economy / ed. by Paweł LULA, Bogusz MIKUŁA, Andrzej JAKI - Kraków: Foundation of the Cracow University of Economics, 2012, s. 25-36 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-02-0
Nr:
2168243210
chapter in monograph
See main document
58

Author:
Wiśniewska Sylwia , Wiśniewski Kamil
Conference:
Multidisciplinary Academic Conference on Economics, Management and Marketing (MAC-EMM 2012), Praga, Czechy, od 2012-12-06 do 2012-12-07
Title:
Knowledge Management System in an Innovative Company [dokument elektroniczny]
Source:
Proceedings of Multidisciplinary Academic Research 2012 : Economics, Management and Marketing / red. Jiří Vopava, Radek Kratochvíl, Vladimír Douda - Praha: AV Consulting o.s., 2012, s. 1-8. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-80-260-2184-1
Access mode:
Nr:
2168304183
chapter in conference materials
59

Title:
Innowacje marketingowe w polskich przedsiębiorstwach = Marketing Innovation in Polish Enterprises
Source:
Marketing i Rynek. - nr 11 (2011) , s. 30-34. - Summ.
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168227564
article
60

Title:
Ośrodki innowacji i przedsiębiorczości w polityce innowacyjnej państwa = Innovation and Business Centres in Innovation Policy of the State
Source:
Biblioteka Regionalisty. - nr 11 (2011) , s. 359-367. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2168235656
article
61

Title:
Kreowanie innowacyjności przedsiębiorstw przez ośrodki krajowej sieci innowacji
Source:
Nauka i gospodarka w dobie destabilizacji / red. nauk. Janusz TECZKE, Janusz CZEKAJ, Bogusz MIKUŁA, Renata OCZKOWSKA - Kraków: Biuro Projektu Nauka i Gospodarka, 2011, s. 273-279. - Streszcz. - Bibliogr.
Series:
(Nauka i Gospodarka)
ISBN:
978-83-930382-5-1
Nr:
2168228230
chapter in monograph
See main document
62

Title:
Transfer technologii w regionalnych systemach innowacyjnych = Innovation Systems and Technology Transfer in the Region
Source:
Biblioteka Regionalisty. - nr 10 (2010) , s. 251-261. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b
Nr:
2168304185
article
63

Title:
Centra transferu technologii w Polsce Wschodniej = Technology Transfer Centers in Eastern Poland
Source:
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa = Economics and Organization of Enterprise. - nr 6 (2010) , s. 32-38. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b
Nr:
2168327667
article
64

Title:
Transfer technologii - wybrane zagadnienia = Technology Transfer - Selected Problems
Source:
Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae. - R. 14, nr 2 (2010) , s. 199-208. - Tytuł numeru: Gospodarowanie zasobami w regionie w warunkach zagrożenia - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168327657
article
65

Title:
Polityka innowacyjna państwa jako determinanta stymulowania działalności innowacyjnej przedsiębiorstw = Innovation Policy of State as a Determinant of Stimulation of Entrepreneurship's Innovation Activity
Source:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 102 (2010) , s. 41-48. - Tytuł numeru: Rola państwa w gospodarce rynkowej na progu XXI wieku - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b
Nr:
2168327723
article
66

Title:
Ośrodki innowacji i przedsiębiorczości w regionie świętokrzyskim = The Innovation And Business Centres In Świętokrzyskie Region
Source:
Nauka i Gospodarka. - nr 1 (2009) , s. 59-65. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168256658
article
1
Analysis of the Demand for Competencies on the Polish Labour Market in the Context of Industry 4.0 / Paweł LULA, Sylwia WIŚNIEWSKA, Katarzyna WÓJCIK // W: The 13th Professor Aleksander Zelias International Conference on Modelling and Forecasting of Socio-Economic Phenomena : Conference Proceedings / ed. Monika PAPIEŻ, Sławomir ŚMIECH. - Cracow : Wydawnictwo C.H. Beck, 2019. - S. 124-131. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-8158-734-1. - Pełny tekst: http://pliki.konferencjazakopianska.pl/proceedings_2019/pdf/r15.pdf
2
Methods of Competency Schema Identification and Evaluation / Paweł LULA, Renata OCZKOWSKA, Anna Kovaleva, Sylwia WIŚNIEWSKA // Proceedings on Engineering Sciences. - vol. 1, no. 2 (2019), s. 11-18. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 2620-2832
3
Comparative Analysis of Students' Quality of Life in Poland and Russia / MARIUSZ GRABOWSKI, Anna Kovaleva, SYLWIA WIŚNIEWSKA, ROBERT SZYDŁO // International Journal for Quality Research. - vol. 13, iss. 1 (2019), s. 145-156. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.ijqr.net/paper.php?id=723. - ISSN 1800-6450
4
Ranking kompetencji przedstawicieli generacji NEET = Competency Ranking of Generation NEET Representatives / Sylwia WIŚNIEWSKA, Kamil Wiśniewski, Robert SZYDŁO // Edukacja Ekonomistów i Menedżerów : Problemy, Innowacje, Projekty = Education of Economists and Managers : Problems, Innovations, Projects. - nr 1(51) (2019), s. 181-192. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://eeim.kwartalnik.com.pl/resources/html/article/details?id=189607. - ISSN 1734-087X
5
Model oceny znaczenia kompetencji oczekiwanych przez pracodawców na polskim rynku pracy / Paweł LULA, Renata OCZKOWSKA, Sylwia WIŚNIEWSKA // W: Zbìrnik tez dopovìdej Mìžnarodnoï naukovo-praktičnoï konferencìï "Ìnnovacìjnì tehnologìï u rozvitku sučasnogo suspìlʹstva". - Lviv : Vidavnictvo Lʹvìvsʹkoï polìtehnìki, 2019. - S. 23-27. - Bibliogr. - ISBN 978-966-941-321-5
6
Identyfikacja oczekiwań pracodawców dotyczących kompetencji zatrudnianych pracowników na podstawie eksploracyjnej analizy ofert pracy = Identification of Employers' Expectations About Staff Competences by Exploratory Analysis of Job Offers / Paweł LULA, Renata OCZKOWSKA, Sylwia WIŚNIEWSKA // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - (Taksonomia, ISSN 1505-9332 ; z. 30). - nr 507 (2018), s. 133-141. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.dbc.wroc.pl/dlibra/docmetadata?id=44498&from=publication. - ISSN 1899-3192
7
Nierówności na rynku pracy na przykładzie sektorów BPO i SSC w Polsce = Inequalities on the Labour Market : BPO and SSC in Poland / Anna DOLOT, Sylwia WIŚNIEWSKA // Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka. - nr 10(565) (2018), s. 18-20. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISSN 0137-7043
8
Kompetencje generacji NEET - wyniki badań empirycznych = Competences of the NEET Generation - Results of Empirical Research / Sylwia WIŚNIEWSKA, Kamil Wiśniewski // Przedsiębiorczość i Zarządzanie = Entrepreneurship and Management. - t. 19, z. 8, cz. 1 (2018), s. 533-544. - Summ.. - Tytuł numeru: Wyzwania w zarządzaniu zasobami ludzkimi we współczesnych organizacjach. Od teorii do praktyki. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://piz.san.edu.pl/docs/e-XIX-8-1.pdf. - ISSN 1733-2486
9
Ontology-Based System for Automatic Analysis of Job Offers / Paweł LULA, Renata OCZKOWSKA, Sylwia WIŚNIEWSKA, Katarzyna WÓJCIK // W: Information Technology for Practice 2018 / ed. Jan Ministr, Milena Tvrdíková. - Ostrava : VSB-Technical University, 2018. - S. 205-212. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-80-248-4196-0. - Pełny tekst: http://www.cssi-morava.cz/new/doc/IT2018/sbornik.pdf
10
Kompetencje pracowników działów HR - badania oczekiwań pracodawców na podstawie analizy ofert pracy = Competences of HR Departments Employees - Research on Employers' Expectations Based on Job Offers Analysis / Renata OCZKOWSKA, Paweł LULA, Sylwia WIŚNIEWSKA // Przegląd Organizacji. - nr 12 (2018), s. 57-63. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0137-7221
11
Automatic Identification of Competences Expected by Employers with the Use of Exploratory Text Analysis / Paweł LULA, Renata OCZKOWSKA, Sylwia WIŚNIEWSKA // W: The 12th Professor Aleksander Zelias International Conference on Modelling and Forecasting of Socio-Economic Phenomena : Conference Proceedings / ed. Monika PAPIEŻ, Sławomir ŚMIECH. - Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, 2018. - (Socio-Economic Modelling and Forecasting, ISSN 2545-1227 ; no. 1). - S. 256-265. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65907-20-2. - Pełny tekst: http://semf.pl/semf_1/pdf/Lula_Oczkowska_Wisniewska.pdf
12
Telepraca a zatrudnialność na współczesnym rynku pracy = Teleworking vs. Employability at the Modern Labour Market / Sylwia WIŚNIEWSKA, Kamil Wiśniewski // Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka. - nr 1(544) (2017), s. 27-29. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISSN 0137-7043
13
Zarządzanie różnorodnością w rozwijaniu zatrudnialności pracowników w organizacji = Diversity Management in Developing the Employability of Workers in an Organisation / Sylwia WIŚNIEWSKA // Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae. - R. 21, nr 1, t. 1 (2017), s. 107-114. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Efektywność i bezpieczeństwo gospodarowania. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://miscellanea.ujk.edu.pl/data/Oferta/Pliki/852_9.Wisniewska.pdf. - ISSN 2081-2345
14
Struktura kapitału ludzkiego w organizacjach opartych na wiedzy = The Structure of Human Capital in Knowledge-based Organizations / Sylwia WIŚNIEWSKA, Kamil Wiśniewski // Marketing i Rynek [Dokument elektroniczny]. - nr 7 (2017), s. 896-908. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.pwe.com.pl/files/1276809751/file/Marketing_i_Rynek_2017-7_CD1.PDF. - ISSN 1231-7853
15
Diversity and Parenthood - Diversity Activities Aimed at Parents Employed in the BPO and SSC Sector / Sylwia WIŚNIEWSKA, Anna DOLOT // Przedsiębiorczość i Zarządzanie = Entrepreneurship and Management. - t. 18, z. 11, cz. 2 (2017), s. 239-250. - Summ.. - Tytuł numeru: W stronę różnorodności. Od koncepcji do aktualnych problemów zarządzania. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://piz.san.edu.pl/docs/e-XVIII-11-2.pdf. - ISSN 1733-2486
16
Analysis of the Competence Gap Among Vocational School Graduates in the Area of Smart Specialization in Poland / Renata OCZKOWSKA, Sylwia WISNIEWSKA, Pawel LULA // International Journal for Quality Research. - vol. 11, iss. 4 (2017), s. 945-966. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.ijqr.net/paper.php?id=655. - ISSN 1800-6450
17
Różnorodność pracownicza w krakowskim sektorze BPO i SSC / Anna DOLOT, Sylwia WIŚNIEWSKA // W: Zarządzanie różnorodnością w teorii i praktyce / red. Katarzyna Wojtaszczyk. - Łódź : Wydawnictwo SIZ, 2017. - S. 103-115. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65766-09-0
18
Zarządzanie różnorodnością kulturową - aspekt teoretyczno-praktyczny = Cultural Diversity Management : the Theoretical and Practical Aspect / Sylwia WIŚNIEWSKA // Zarządzanie Zasobami Ludzkimi. - nr 3-4 (2016), s. 9-24. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISSN 1641-0874
19
Zarządzanie różnorodnością a społeczna odpowiedzialność biznesu = Diversity Management and Corporate Social Responsibility / Sylwia WIŚNIEWSKA, Kamil Wiśniewski // Marketing i Rynek [Dokument elektroniczny]. - nr 7 (2016), s. 1040-1053. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISSN 1231-7853
20
Zatrudnialność w kontekście społecznej odpowiedzialności biznesu / Sylwia WIŚNIEWSKA // W: Społeczna odpowiedzialność i zrównoważony rozwój w naukach o zarządzaniu : aspekty teoretyczne i aplikacyjne / red. nauk. Joanna Ejdys. - Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Stowarzyszenie Wyższej Użyteczności "Dom Organizatora", 2016. - S. 221-234. - ISBN 978-83-7285-796-5
21
Human Capital from Entrepreneurs' Perspective - Case Study Świętokrzyskie Voivodeship / Sylwia WIŚNIEWSKA // Edukacja Ekonomistów i Menedżerów : Problemy, Innowacje, Projekty = Education of Economists and Managers : Problems, Innovations, Projects. - nr 2 (40) (2016), s. 63-72. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1734-087X
22
Knowledge Management System with Human Resource Approach / Sylwia WIŚNIEWSKA, Kamil Wiśniewski // International Journal of Managerial Studies and Research (IJMSR). - vol. 4, iss. 1 (2016), s. 109-115. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.arcjournals.org/pdfs/ijmsr/v4-i1/12.pdf. - ISSN 2349-0330
23
Innowacje marketingowe w handlu detalicznym = Marketing Innovations in Retail Trade / Grażyna ŚMIGIELSKA, Sylwia WIŚNIEWSKA // Problemy Zarządzania. - vol. 14, nr 1 (57), t. 1 (2016), s. 57-70. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Handel detaliczny w Polsce. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://pz.wz.uw.edu.pl/resources/html/article/details?id=169762. - ISSN 1644-9584
24
Employer Branding and Corporate Social Responsibility / Sylwia WIŚNIEWSKA // W: New Trends in Management and Production Engineering : Regional, Cross-border and Global Perspectives / eds. Włodzimierz Sroka, Štefan Hittmár, Joanna Kurowska-Pysz. - Aachen : Schaker Verlag, 2016. - S. 62-72. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-3-8440-4203-0
25
Zarządzanie różnorodnością - studium przypadku AT&T = Diversity Management - Case Study AT&T / Sylwia WIŚNIEWSKA // Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae. - R. 20, nr 1 (2016), s. 35-43. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Zarządzanie w sektorze publicznym i prawnym. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://miscellanea.ujk.edu.pl/pdf,619,Sylwia_Wisniewska_Zarzadzanie_roznorodnoscia_studium_przypadku_ATampT.html. - ISSN 2081-2345
26
Development of Employee Competencies as a Determinant of Employability in the Modern Labor Market = Rozwój kompetencji pracowniczych jako determinanta zatrudnialności na współczesnym rynku pracy / Sylwia WIŚNIEWSKA // Human Resource Management = Zarządzanie Zasobami Ludzkimi. - nr 6 (2015), s. 131-143. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISSN 1641-0874
27
Zatrudnialność - pojęcie, wymiary, determinanty = Employability - Concept, Dimensions, Determinants / Sylwia WIŚNIEWSKA // Edukacja Ekonomistów i Menedżerów : Problemy, Innowacje, Projekty = Education of Economists and Managers : Problems, Innovations, Projects. - nr 1 (35) (2015), s. 11-24. - Streszcz., summ., rez. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://eeim.kwartalnik.com.pl/resources/html/article/details?id=138732. - ISSN 1734-087X
28
Innowacje marketingowe - rozważania terminologiczno-definicyjne = Marketing Innovations - Considerations on Terminology and Definition / S. WIŚNIEWSKA // Logistyka : czasopismo dla profesjonalistów. - Dane tekstowe (plik pdf). - nr 2, CD 2 (2015), s. 1096-1104. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.czasopismologistyka.pl/artykuly-naukowe/send/329-artykuly-na-plycie-cd-2/7482-artykul. - ISSN 1231-5478
29
Determinanty innowacyjności przedsiębiorstw / Sylwia WIŚNIEWSKA // W: Prawno-ekonomiczne aspekty funkcjonowania przedsiębiorstw w Polsce / red. Jarosław Brodny. - Legnica : Instytut Nauk Ekonomiczno-Technicznych, 2015. - S. 101-109. - Bibliogr. - ISBN 978-83-943861-2-2
30
Skuteczność niekomercyjnych instytucji otoczenia biznesu we wspieraniu innowacji marketingowych małych i średnich przedsiębiorstw / Sylwia WIŚNIEWSKA ; [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2015. - 185 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - (Monografie - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, ISSN 1898-6439 ; nr 24). - ISBN 978-83-7252-697-7
31
Zarządzanie wiedzą osobistą a rozwój kompetencji pracowniczych / Sylwia WIŚNIEWSKA, Kamil Wiśniewski // W: Współczesne tendencje w zachowaniach organizacyjnych / red. Bogusz MIKUŁA. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 2015. - S. 175-180. - Bibliogr. - ISBN 978-83-941580-0-2 ; 978-83-941580-1-9. - Pełny tekst: http://boguszmikula.pl/pdf/WSP%C3%93%C5%81CZESNETENDENCJEWZACHOWANIACHORGANIZACYJNYCH.pdf
32
Zarządzanie różnorodnością w kształtowaniu wizerunku pracodawcy = Diversity Management in Employer Branding / Sylwia WIŚNIEWSKA // Zarządzanie. Teoria i praktyka. - nr 3 (13) (2015), s. 25-29. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://wsm.warszawa.pl/wydawnictwo/czasopisma/zarzadzanie-teoria-i-praktyka/numer-biezazy?download=4499:zarzadzanie-teoria-i-praktyka-3-13-2015. - ISSN 2081-1586
33
Zastosowanie systemów agentowych w zarządzaniu współczesną organizacją = Agents Systems in Management of the Contemporary Organization / Sylwia WIŚNIEWSKA // W: Zarządzanie i rynek pracy / red. Anna Krzysztofek, Arkadiusz Przybyłka. - Kraków : AT Wydawnictwo, 2014. - S. 41-49. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-63910-13-6
34
Efekty wdrażania innowacji marketingowych w małych i średnich przedsiębiorstwach = The Effects of the Implementation of Marketing Innovation in Small and Medium Enterprises / Sylwia WIŚNIEWSKA // Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae. - R. 18, nr 3 (2014), s. 275-285. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Rozwój regionalny w liczbach. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://miscellanea.ujk.edu.pl/data/Oferta/Pliki/466_19-Wisniewska.pdf. - ISSN 2081-2345
35
Co nam doskwiera, czyli traktat o wyzwaniach i barierach świętokrzyskiego biznesu / Sylwia WIŚNIEWSKA, Kamil Wiśniewski // Rynek - Biznes - Praca. - nr 3 (2014), s. 8-13. - ISSN 2354-001X
36
Bezrobocie jako zjawisko na rynku pracy / Sylwia WIŚNIEWSKA // W: Kształtowanie wizerunku pracodawcy a uwarunkowania rynku pracy. Cz. 1 / kierownik tematu: Renata OCZKOWSKA. - (2014), s. 50-61. - Bibliogr.
37
Efekty innowacji marketingowych / Sylwia WIŚNIEWSKA // Rynek - Biznes - Praca. - nr 2 (2014), s. 22-25. - ISSN 2354-001X
38
Świętokrzyska lista barier przedsiębiorczości / oprac. Sylwia WIŚNIEWSKA, Kamil Wiśniewski ; red. Krzysztof Filipek, Karol Kaczmarski, Anna Kaczor, Katarzyna Pustuła, Katarzyna Stępniewska. - Kielce : Świętokrzyski Związek Pracodawców Prywatnych Lewiatan, 2014. - 54 s. : il. ; 30 cm. - ISBN 978-83-935945-2-8. - Pełny tekst: http://www.szpp.eu/images/biblioteka/437/zalaczniki/swietokrzyska_lista_barier_przedsiebiorczosci_2014.pdf
39
Multimedia w zarządzaniu współczesną organizacją = Multimedia in Management of the Contemporary Organization / Sylwia WIŚNIEWSKA // Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae. - R. 18, nr 4 (2014), s. 195-207. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Gospodarka a rozwój regionalny. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://miscellanea.ujk.edu.pl/data/Oferta/Pliki/485_13-Wisniewska.pdf. - ISSN 2081-2345
40
Rynek pracy / Piotr ZAJĄC, Urszula BUKOWSKA, Sylwia WIŚNIEWSKA // W: Kształtowanie wizerunku pracodawcy a uwarunkowania rynku pracy. Cz. 1 / kierownik tematu: Renata OCZKOWSKA. - (2014), s. 25-49. - Bibliogr.
41
Dysfunkcje w procesie rozwoju kapitału ludzkiego a społeczna odpowiedzialność biznesu = Dysfunctions in Human Capital Development and Corporate Social Responsibility / Sylwia WIŚNIEWSKA // Edukacja Ekonomistów i Menedżerów : Problemy, Innowacje, Projekty = Education of Economists and Managers : Problems, Innovations, Projects. - nr 4 (34) (2014), s. 61-77. - Streszcz., summ., rez. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://eeim.kwartalnik.com.pl/resources/html/article/details?id=151766. - ISSN 1734-087X
42
Rozwój kwalifikacji pracowników ośrodków innowacji i przedsiębiorczości = The Development of the Qualifications of the Employees of the Innovation and Business Centres / Sylwia WIŚNIEWSKA // Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa = Economics and Organization of Enterprise. - nr 10 (2014), s. 71-80. - Summ., streszcz. - ISSN 0860-6846
43
Zaufać innowacyjnym firmom / Sylwia WIŚNIEWSKA, Kamil Wiśniewski // Rynek - Biznes - Praca. - nr 6 (2014), s. 23-25. - ISSN 2354-001X
44
Human Resource Management Practices in Innovative Enterprises / Sylwia WIŚNIEWSKA // W: Knowledge, Economy, Society : Contemporary Tools of Organizational Resources Management / ed. by Paweł LULA, Tomasz ROJEK. - Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, 2014. - S. 111-120. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62511-14-3 ; 978-83-62511-49-5. - Pełny tekst: http://cfm.uek.krakow.pl/media/files/85/ff/CFM_2014_ksiazka_1.pdf
45
Innowacyjność jako determinanta rozwoju zasobów ludzkich / Sylwia WIŚNIEWSKA // W: Rozwój zasobów ludzkich organizacji / red. nauk. Renata OCZKOWSKA, Urszula BUKOWSKA. - Warszawa : Difin, 2014. - S. 31-54. - ISBN 978-83-7930-578-0
46
Podnoszenie kwalifikacji pracowników ośrodków innowacji i przedsiębiorczości / Sylwia WIŚNIEWSKA // W: Wielowymiarowość rozwoju zasobów ludzkich organizacji. Cz. 2 / kier. tematu: Renata OCZKOWSKA. - (2013), s. 21-32. - Bibliogr.
47
Systemy agentowe w zarządzaniu organizacją wirtualną = Agent Systems in Management of the Virtual Organization / Sylwia WIŚNIEWSKA // Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa = Economics and Organization of Enterprise. - nr 12 (767) (2013), s. 61-68. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISSN 0860-6846
48
Talent Management in Innovative Enterprises / Sylwia WIŚNIEWSKA, Kamil Wiśniewski // Academic Journal of Interdisciplinary Studies [on-line]. - Dane tekstowe (plik pdf). - vol.2 nr 3 (2013), s. 329-334. - Summ.. - [odczyt: 11.12.2013]. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://mcser.org/journal/index.php/ajis/article/viewFile/1423/1447. - ISSN 2281-4612
49
Skuteczność ośrodków innowacji i przedsiębiorczości we wspieraniu innowacji marketingowych małych i średnich przedsiębiorstw / Sylwia WIŚNIEWSKA ; Promotor: Renata OCZKOWSKA. - Kraków, 2013. - 286 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/doktoraty_full.php?nr=1200002872
50
Budowanie wizerunku pracodawcy - studium przypadku Skanska S.A. = Employer Branding - Skanska S.A. Case Study / Sylwia WIŚNIEWSKA // Edukacja Ekonomistów i Menedżerów : Problemy, Innowacje, Projekty = Education of Economists and Managers : Problems, Innovations, Projects. - nr 4 (30) (2013), s. 115-127. - Streszcz., summ., rez. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://eeim.kwartalnik.com.pl/resources/html/article/details?id=138764. - ISSN 1734-087X
51
Innowacyjność jako determinanta rozwoju zasobów ludzkich / Sylwia WIŚNIEWSKA // W: Wielowymiarowość rozwoju zasobów ludzkich organizacji / kier. tematu: Renata OCZKOWSKA. - (2012), s. 24-41. - Bibliogr.
52
Zarządzanie wiedzą z perspektywy działu zasobów ludzkich / Sylwia WIŚNIEWSKA, Kamil Wiśniewski // W: Historia i perspektywy nauk o zarządzaniu : księga pamiątkowa dla uczczenia Jubileuszu 40-lecia pracy naukowo-dydaktycznej Prof. zw. dra hab. Arkadiusza Potockiego / red. nauk. Bogusz MIKUŁA. - Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2012. - S. 337-347. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62511-61-7
53
Innowacje marketingowe w małych i średnich przedsiębiorstwach = Marketing Innovation in Small and Medium-Sized Enterprises / Sylwia WIŚNIEWSKA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług. - (Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński, ISSN 1640-6818 ; nr 696). - nr 81 (2012), s. 301-310. - Summ.. - Tytuł numeru: Strategie zarządzania mikro, małymi i średnimi przedsiebiorstwami - mikrofirma 2012. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.wzieu.pl/zn/696/ZN_696.pdf. - ISSN 1896-382X
54
Human Resources Management in a Knowledge-Based Organization / Sylwia WIŚNIEWSKA, Kamil Wiśniewski // Economics and Management. - vol. 17, Iss. 4 (2012), s. 1620-1626. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.ecoman.ktu.lt/index.php/Ekv/article/view/3037/2111. - ISSN 2029-9338
55
Budowa współpracy nauki z gospodarką wyzwaniem dla polityki innowacyjnej państwa = Building Cooperation Between Science and Business as a Challenge for Innovation Policy Of State / Sylwia WIŚNIEWSKA // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 245 (2012), s. 633-642. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Ekonomia. - Bibliogr. - ISSN 1899-3192
56
Ośrodki innowacji i przedsiębiorczości w Polsce = The Innovation and Business Centres in Poland / Sylwia WIŚNIEWSKA // W: Zarządzanie - teoria, praktyka i perspektywy / red. Jan Adamczyk, Hanna Hall. - Rzeszów : Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, 2012. - S. 163-172. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7199-728-0
57
Knowledge Management in the Innovation Process / Sylwia WIŚNIEWSKA, Kamil Wiśniewski // W: Knowledge, Economy, Society : Transfer of Knowledge in the Contemporary Economy / ed. by Paweł LULA, Bogusz MIKUŁA, Andrzej JAKI. - Kraków : Foundation of the Cracow University of Economics, 2012. - S. 25-36. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62511-02-0
58
Knowledge Management System in an Innovative Company / Sylwia WIŚNIEWSKA, Kamil Wiśniewski // W: Proceedings of Multidisciplinary Academic Research 2012 : Economics, Management and Marketing [Dokument elektroniczny] / red. Jiří Vopava, Radek Kratochvíl, Vladimír Douda. - Praha : AV Consulting o.s., 2012. - S. 1-8. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-80-260-2184-1. - Pełny tekst: https://books.google.pl/books?id=D2yDwx_y2JYC&pg=PP17&dq=Knowledge+Management+System+in+an+Innovative+Company&hl=pl&sa=X&ved=0ahUKEwjcrobnuf7LAhWJ2CwKHc52B7IQ6AEINDAA#v=onepage&q&f=false
59
Innowacje marketingowe w polskich przedsiębiorstwach = Marketing Innovation in Polish Enterprises / Sylwia WŚNIEWSKA // Marketing i Rynek. - nr 11 (2011), s. 30-34. - Summ. - ISSN 1231-7853
60
Ośrodki innowacji i przedsiębiorczości w polityce innowacyjnej państwa = Innovation and Business Centres in Innovation Policy of the State / Sylwia WIŚNIEWSKA // Biblioteka Regionalisty. - nr 11 (2011), s. 359-367. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISSN 2081-4461
61
Kreowanie innowacyjności przedsiębiorstw przez ośrodki krajowej sieci innowacji / Sylwia WIŚNIEWSKA // W: Nauka i gospodarka w dobie destabilizacji / red. nauk. Janusz TECZKE, Janusz CZEKAJ, Bogusz MIKUŁA, Renata OCZKOWSKA. - Kraków : Biuro Projektu Nauka i Gospodarka, 2011. - (Nauka i Gospodarka). - S. 273-279. - Streszcz. - Bibliogr. - ISBN 978-83-930382-5-1
62
Transfer technologii w regionalnych systemach innowacyjnych = Innovation Systems and Technology Transfer in the Region / Sylwia Wiśniewska // Biblioteka Regionalisty. - nr 10 (2010), s. 251-261. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISSN 2081-4461
63
Centra transferu technologii w Polsce Wschodniej = Technology Transfer Centers in Eastern Poland / Sylwia Wiśniewska // Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa = Economics and Organization of Enterprise. - nr 6 (2010), s. 32-38. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISSN 0860-6846
64
Transfer technologii - wybrane zagadnienia = Technology Transfer - Selected Problems / Sylwia Wiśniewska // Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae. - R. 14, nr 2 (2010), s. 199-208. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Gospodarowanie zasobami w regionie w warunkach zagrożenia. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://miscellanea.ujk.edu.pl/data/Oferta/Pliki/189_20_wi_niewska.pdf. - ISSN 2081-2345
65
Polityka innowacyjna państwa jako determinanta stymulowania działalności innowacyjnej przedsiębiorstw = Innovation Policy of State as a Determinant of Stimulation of Entrepreneurship's Innovation Activity / Sylwia Wiśniewska // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 102 (2010), s. 41-48. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Rola państwa w gospodarce rynkowej na progu XXI wieku. - Bibliogr. - ISSN 1899-3192
66
Ośrodki innowacji i przedsiębiorczości w regionie świętokrzyskim = The Innovation And Business Centres In Świętokrzyskie Region / Sylwia Wiśniewska // Nauka i Gospodarka. - nr 1 (2009), s. 59-65. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 2080-1092
1
Lula P., Wiśniewska S., Wójcik K., (2019), Analysis of the Demand for Competencies on the Polish Labour Market in the Context of Industry 4.0. [W:] Papież M., Śmiech S. (red.), The 13th Professor Aleksander Zelias International Conference on Modelling and Forecasting of Socio-Economic Phenomena : Conference Proceedings, Cracow : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 124-131.
2
Lula P., Oczkowska R., Kovaleva A., Wiśniewska S., (2019), Methods of Competency Schema Identification and Evaluation, "Proceedings on Engineering Sciences", vol. 1, no. 2, s. 11-18.
3
Grabowski M., Kovaleva A., Wiśniewska S., Szydło R., (2019), Comparative Analysis of Students' Quality of Life in Poland and Russia, "International Journal for Quality Research", vol. 13, iss. 1, s. 145-156; http://www.ijqr.net/paper.php?id=723
4
Wiśniewska S., Wiśniewski K., Szydło R., (2019), Ranking kompetencji przedstawicieli generacji NEET, "Edukacja Ekonomistów i Menedżerów : Problemy, Innowacje, Projekty", nr 1(51), s. 181-192; https://eeim.kwartalnik.com.pl/resources/html/article/details?id=189607
5
Lula P., Oczkowska R., Wiśniewska S., (2019), Model oceny znaczenia kompetencji oczekiwanych przez pracodawców na polskim rynku pracy. [W:] Zbìrnik tez dopovìdej Mìžnarodnoï naukovo-praktičnoï konferencìï "Ìnnovacìjnì tehnologìï u rozvitku sučasnogo suspìlʹstva", Lviv : Vidavnictvo Lʹvìvsʹkoï polìtehnìki, s. 23-27.
6
Lula P., Oczkowska R., Wiśniewska S., (2018), Identyfikacja oczekiwań pracodawców dotyczących kompetencji zatrudnianych pracowników na podstawie eksploracyjnej analizy ofert pracy, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 507, s. 133-141; http://www.dbc.wroc.pl/dlibra/docmetadata?id=44498&from=publication
7
Dolot A., Wiśniewska S., (2018), Nierówności na rynku pracy na przykładzie sektorów BPO i SSC w Polsce, "Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka", nr 10(565), s. 18-20.
8
Wiśniewska S., Wiśniewski K., (2018), Kompetencje generacji NEET - wyniki badań empirycznych, "Przedsiębiorczość i Zarządzanie", t. 19, z. 8, cz. 1, s. 533-544; http://piz.san.edu.pl/docs/e-XIX-8-1.pdf
9
Lula P., Oczkowska R., Wiśniewska S., Wójcik K., (2018), Ontology-Based System for Automatic Analysis of Job Offers. [W:] Ministr J., Tvrdíková M. (red.), Information Technology for Practice 2018, Ostrava : VSB-Technical University, s. 205-212.
10
Oczkowska R., Lula P., Wiśniewska S., (2018), Kompetencje pracowników działów HR - badania oczekiwań pracodawców na podstawie analizy ofert pracy, "Przegląd Organizacji", nr 12, s. 57-63.
11
Lula P., Oczkowska R., Wiśniewska S., (2018), Automatic Identification of Competences Expected by Employers with the Use of Exploratory Text Analysis. [W:] Papież M., Śmiech S. (red.), The 12th Professor Aleksander Zelias International Conference on Modelling and Forecasting of Socio-Economic Phenomena : Conference Proceedings (Socio-Economic Modelling and Forecasting; no. 1), Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, s. 256-265.
12
Wiśniewska S., Wiśniewski K., (2017), Telepraca a zatrudnialność na współczesnym rynku pracy, "Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka", nr 1(544), s. 27-29.
13
Wiśniewska S., (2017), Zarządzanie różnorodnością w rozwijaniu zatrudnialności pracowników w organizacji, "Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae", R. 21, nr 1, t. 1, s. 107-114; http://miscellanea.ujk.edu.pl/data/Oferta/Pliki/852_9.Wisniewska.pdf
14
Wiśniewska S., Wiśniewski K., (2017), Struktura kapitału ludzkiego w organizacjach opartych na wiedzy, "Marketing i Rynek" [Dokument elektroniczny], nr 7, s. 896-908; https://www.pwe.com.pl/files/1276809751/file/Marketing_i_Rynek_2017-7_CD1.PDF
15
Wiśniewska S., Dolot A., (2017), Diversity and Parenthood - Diversity Activities Aimed at Parents Employed in the BPO and SSC Sector, "Przedsiębiorczość i Zarządzanie", t. 18, z. 11, cz. 2, s. 239-250; http://piz.san.edu.pl/docs/e-XVIII-11-2.pdf
16
Oczkowska R., Wiśniewska S., Lula P., (2017), Analysis of the Competence Gap Among Vocational School Graduates in the Area of Smart Specialization in Poland, "International Journal for Quality Research", vol. 11, iss. 4, s. 945-966; http://www.ijqr.net/paper.php?id=655
17
Dolot A., Wiśniewska S., (2017), Różnorodność pracownicza w krakowskim sektorze BPO i SSC. [W:] Wojtaszczyk K. (red.), Zarządzanie różnorodnością w teorii i praktyce, Łódź : Wydawnictwo SIZ, s. 103-115.
18
Wiśniewska S., (2016), Zarządzanie różnorodnością kulturową - aspekt teoretyczno-praktyczny, "Zarządzanie Zasobami Ludzkimi", nr 3-4, s. 9-24.
19
Wiśniewska S., Wiśniewski K., (2016), Zarządzanie różnorodnością a społeczna odpowiedzialność biznesu, "Marketing i Rynek" [Dokument elektroniczny], nr 7, s. 1040-1053.
20
Wiśniewska S., (2016), Zatrudnialność w kontekście społecznej odpowiedzialności biznesu. [W:] Ejdys J. (red.), Społeczna odpowiedzialność i zrównoważony rozwój w naukach o zarządzaniu : aspekty teoretyczne i aplikacyjne, Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Stowarzyszenie Wyższej Użyteczności "Dom Organizatora", s. 221-234.
21
Wiśniewska S., (2016), Human Capital from Entrepreneurs' Perspective - Case Study Świętokrzyskie Voivodeship, "Edukacja Ekonomistów i Menedżerów : Problemy, Innowacje, Projekty", nr 2 (40), s. 63-72.
22
Wiśniewska S., Wiśniewski K., (2016), Knowledge Management System with Human Resource Approach, "International Journal of Managerial Studies and Research (IJMSR)", vol. 4, iss. 1, s. 109-115; https://www.arcjournals.org/pdfs/ijmsr/v4-i1/12.pdf
23
Śmigielska G., Wiśniewska S., (2016), Innowacje marketingowe w handlu detalicznym, "Problemy Zarządzania", vol. 14, nr 1 (57), t. 1, s. 57-70; https://pz.wz.uw.edu.pl/resources/html/article/details?id=169762
24
Wiśniewska S., (2016), Employer Branding and Corporate Social Responsibility. [W:] Sroka W., Hittmár Š., Kurowska-Pysz J. (red.), New Trends in Management and Production Engineering : Regional, Cross-border and Global Perspectives, Aachen : Schaker Verlag, s. 62-72.
25
Wiśniewska S., (2016), Zarządzanie różnorodnością - studium przypadku AT&T, "Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae", R. 20, nr 1, s. 35-43; http://miscellanea.ujk.edu.pl/pdf,619,Sylwia_Wisniewska_Zarzadzanie_roznorodnoscia_studium_przypadku_ATampT.html
26
Wiśniewska S., (2015), Development of Employee Competencies as a Determinant of Employability in the Modern Labor Market, "Human Resource Management", nr 6, s. 131-143.
27
Wiśniewska S., (2015), Zatrudnialność - pojęcie, wymiary, determinanty, "Edukacja Ekonomistów i Menedżerów : Problemy, Innowacje, Projekty", nr 1 (35), s. 11-24; https://eeim.kwartalnik.com.pl/resources/html/article/details?id=138732
28
Wiśniewska S., (2015), Innowacje marketingowe - rozważania terminologiczno-definicyjne, "Logistyka : czasopismo dla profesjonalistów", nr 2, CD 2, s. 1096-1104; http://www.czasopismologistyka.pl/artykuly-naukowe/send/329-artykuly-na-plycie-cd-2/7482-artykul
29
Wiśniewska S., (2015), Determinanty innowacyjności przedsiębiorstw. [W:] Brodny J. (red.), Prawno-ekonomiczne aspekty funkcjonowania przedsiębiorstw w Polsce, Legnica : Instytut Nauk Ekonomiczno-Technicznych, s. 101-109.
30
Wiśniewska S., (2015), Skuteczność niekomercyjnych instytucji otoczenia biznesu we wspieraniu innowacji marketingowych małych i średnich przedsiębiorstw, Stabryła A. (red. nauk.), (Monografie : prace doktorskie Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, nr 24), Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 185 s.
31
Wiśniewska S., Wiśniewski K., (2015), Zarządzanie wiedzą osobistą a rozwój kompetencji pracowniczych. [W:] Mikuła B. (red.), Współczesne tendencje w zachowaniach organizacyjnych, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, s. 175-180.
32
Wiśniewska S., (2015), Zarządzanie różnorodnością w kształtowaniu wizerunku pracodawcy, "Zarządzanie. Teoria i praktyka", nr 3 (13), s. 25-29; http://wsm.warszawa.pl/wydawnictwo/czasopisma/zarzadzanie-teoria-i-praktyka/numer-biezazy?download=4499:zarzadzanie-teoria-i-praktyka-3-13-2015
33
Wiśniewska S., (2014), Zastosowanie systemów agentowych w zarządzaniu współczesną organizacją. [W:] Krzysztofek A., Przybyłka A. (red.), Zarządzanie i rynek pracy, Kraków : AT Wydawnictwo, s. 41-49.
34
Wiśniewska S., (2014), Efekty wdrażania innowacji marketingowych w małych i średnich przedsiębiorstwach, "Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae", R. 18, nr 3, s. 275-285; http://miscellanea.ujk.edu.pl/data/Oferta/Pliki/466_19-Wisniewska.pdf
35
Wiśniewska S., Wiśniewski K., (2014), Co nam doskwiera, czyli traktat o wyzwaniach i barierach świętokrzyskiego biznesu, "Rynek - Biznes - Praca", nr 3, s. 8-13.
36
Wiśniewska S., (2014), Bezrobocie jako zjawisko na rynku pracy. [W:] Oczkowska R. (kierownik tematu), Kształtowanie wizerunku pracodawcy a uwarunkowania rynku pracy. Cz. 1, s. 50-61.
37
Wiśniewska S., (2014), Efekty innowacji marketingowych, "Rynek - Biznes - Praca", nr 2, s. 22-25.
38
Wiśniewska S., Wiśniewski K., (2014), Świętokrzyska lista barier przedsiębiorczości,, Stępniewska K. (red.), Kielce : Świętokrzyski Związek Pracodawców Prywatnych Lewiatan, 54 s.
39
Wiśniewska S., (2014), Multimedia w zarządzaniu współczesną organizacją, "Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae", R. 18, nr 4, s. 195-207; http://miscellanea.ujk.edu.pl/data/Oferta/Pliki/485_13-Wisniewska.pdf
40
Zając P., Bukowska U., Wiśniewska S., (2014), Rynek pracy. [W:] Oczkowska R. (kierownik tematu), Kształtowanie wizerunku pracodawcy a uwarunkowania rynku pracy. Cz. 1, s. 25-49.
41
Wiśniewska S., (2014), Dysfunkcje w procesie rozwoju kapitału ludzkiego a społeczna odpowiedzialność biznesu, "Edukacja Ekonomistów i Menedżerów : Problemy, Innowacje, Projekty", nr 4 (34), s. 61-77; https://eeim.kwartalnik.com.pl/resources/html/article/details?id=151766
42
Wiśniewska S., (2014), Rozwój kwalifikacji pracowników ośrodków innowacji i przedsiębiorczości, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa", nr 10, s. 71-80.
43
Wiśniewska S., Wiśniewski K., (2014), Zaufać innowacyjnym firmom, "Rynek - Biznes - Praca", nr 6, s. 23-25.
44
Wiśniewska S., (2014), Human Resource Management Practices in Innovative Enterprises. [W:] Lula P., Rojek T. (red.), Knowledge, Economy, Society : Contemporary Tools of Organizational Resources Management, Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, s. 111-120.
45
Wiśniewska S., (2014), Innowacyjność jako determinanta rozwoju zasobów ludzkich. [W:] Oczkowska R., Bukowska U. (red.), Rozwój zasobów ludzkich organizacji, Warszawa : Difin, s. 31-54.
46
Wiśniewska S., (2013), Podnoszenie kwalifikacji pracowników ośrodków innowacji i przedsiębiorczości. [W:] Oczkowska R. (kierownik tematu), Wielowymiarowość rozwoju zasobów ludzkich organizacji. Cz. 2, s. 21-32.
47
Wiśniewska S., (2013), Systemy agentowe w zarządzaniu organizacją wirtualną, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa", nr 12 (767), s. 61-68.
48
Wiśniewska S., Wiśniewski K., (2013), Talent Management in Innovative Enterprises, "Academic Journal of Interdisciplinary Studies" [on-line], vol.2 nr 3, s. 329-334; http://mcser.org/journal/index.php/ajis/article/viewFile/1423/1447
49
Wiśniewska S., (2013), Skuteczność ośrodków innowacji i przedsiębiorczości we wspieraniu innowacji marketingowych małych i średnich przedsiębiorstw, Prom. Oczkowska R., Kraków : , 286 k.
50
Wiśniewska S., (2013), Budowanie wizerunku pracodawcy - studium przypadku Skanska S.A., "Edukacja Ekonomistów i Menedżerów : Problemy, Innowacje, Projekty", nr 4 (30), s. 115-127; https://eeim.kwartalnik.com.pl/resources/html/article/details?id=138764
51
Wiśniewska S., (2012), Innowacyjność jako determinanta rozwoju zasobów ludzkich. [W:] Oczkowska R. (kierownik tematu), Wielowymiarowość rozwoju zasobów ludzkich organizacji, s. 24-41.
52
Wiśniewska S., Wiśniewski K., (2012), Zarządzanie wiedzą z perspektywy działu zasobów ludzkich. [W:] Mikuła B. (red.), Historia i perspektywy nauk o zarządzaniu : księga pamiątkowa dla uczczenia Jubileuszu 40-lecia pracy naukowo-dydaktycznej Prof. zw. dra hab. Arkadiusza Potockiego, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 337-347.
53
Wiśniewska S., (2012), Innowacje marketingowe w małych i średnich przedsiębiorstwach, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług", nr 81, s. 301-310; http://www.wzieu.pl/zn/696/ZN_696.pdf
54
Wiśniewska S., Wiśniewski K., (2012), Human Resources Management in a Knowledge-Based Organization, "Economics and Management", vol. 17, Iss. 4, s. 1620-1626; http://www.ecoman.ktu.lt/index.php/Ekv/article/view/3037/2111
55
Wiśniewska S., (2012), Budowa współpracy nauki z gospodarką wyzwaniem dla polityki innowacyjnej państwa, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 245, s. 633-642.
56
Wiśniewska S., (2012), Ośrodki innowacji i przedsiębiorczości w Polsce. [W:] Adamczyk J., Hall H. (red.), Zarządzanie - teoria, praktyka i perspektywy, Rzeszów : Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, s. 163-172.
57
Wiśniewska S., Wiśniewski K., (2012), Knowledge Management in the Innovation Process. [W:] Lula P., Mikuła B., Jaki A. (red.), Knowledge, Economy, Society : Transfer of Knowledge in the Contemporary Economy, Kraków : Foundation of the Cracow University of Economics, s. 25-36.
58
Wiśniewska S., Wiśniewski K., (2012), Knowledge Management System in an Innovative Company. [W:] Vopava J., Kratochvíl R., Douda V. (red.), Proceedings of Multidisciplinary Academic Research 2012 : Economics, Management and Marketing [Dokument elektroniczny], Praha : AV Consulting o.s., s. 1-8.
59
Wiśniewska S., (2011), Innowacje marketingowe w polskich przedsiębiorstwach, "Marketing i Rynek", nr 11, s. 30-34.
60
Wiśniewska S., (2011), Ośrodki innowacji i przedsiębiorczości w polityce innowacyjnej państwa, "Biblioteka Regionalisty", nr 11, s. 359-367.
61
Wiśniewska S., (2011), Kreowanie innowacyjności przedsiębiorstw przez ośrodki krajowej sieci innowacji. [W:] Teczke J., Czekaj J., Mikuła B., Oczkowska R. (red.), Nauka i gospodarka w dobie destabilizacji, Kraków : Biuro Projektu Nauka i Gospodarka, s. 273-279.
62
Wiśniewska S., (2010), Transfer technologii w regionalnych systemach innowacyjnych, "Biblioteka Regionalisty", nr 10, s. 251-261.
63
Wiśniewska S., (2010), Centra transferu technologii w Polsce Wschodniej, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa", nr 6, s. 32-38.
64
Wiśniewska S., (2010), Transfer technologii - wybrane zagadnienia, "Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae", R. 14, nr 2, s. 199-208; http://miscellanea.ujk.edu.pl/data/Oferta/Pliki/189_20_wi_niewska.pdf
65
Wiśniewska S., (2010), Polityka innowacyjna państwa jako determinanta stymulowania działalności innowacyjnej przedsiębiorstw, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 102, s. 41-48.
66
Wiśniewska S., (2009), Ośrodki innowacji i przedsiębiorczości w regionie świętokrzyskim, "Nauka i Gospodarka", nr 1, s. 59-65.
1
@inbook{UEK:2168336991,
author = "Lula Paweł and Wiśniewska Sylwia and Wójcik Katarzyna",
title = "Analysis of the Demand for Competencies on the Polish Labour Market in the Context of Industry 4.0",
booktitle = "The 13th Professor Aleksander Zelias International Conference on Modelling and Forecasting of Socio-Economic Phenomena : Conference Proceedings",
pages = "124-131",
adress = "Cracow",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2019",
isbn = "978-83-8158-734-1",
}
2
@article{UEK:2168335629,
author = "Lula Paweł and Oczkowska Renata and Kovaleva Anna and Wiśniewska Sylwia",
title = "Methods of Competency Schema Identification and Evaluation",
journal = "Proceedings on Engineering Sciences",
number = "vol. 1, no. 2",
pages = "11-18",
year = "2019",
}
3
@article{UEK:2168333941,
author = "Grabowski Mariusz and Kovaleva Anna and Wiśniewska Sylwia and Szydło Robert",
title = "Comparative Analysis of Students' Quality of Life in Poland and Russia",
journal = "International Journal for Quality Research",
number = "vol. 13, iss. 1",
pages = "145-156",
year = "2019",
}
4
@article{UEK:2168336671,
author = "Wiśniewska Sylwia and Wiśniewski Kamil and Szydło Robert",
title = "Ranking kompetencji przedstawicieli generacji NEET",
journal = "Edukacja Ekonomistów i Menedżerów : Problemy, Innowacje, Projekty",
number = "1(51)",
pages = "181-192",
adress = "",
year = "2019",
}
5
@inbook{UEK:2168335713,
author = "Lula Paweł and Oczkowska Renata and Wiśniewska Sylwia",
title = "Model oceny znaczenia kompetencji oczekiwanych przez pracodawców na polskim rynku pracy",
booktitle = "Zbìrnik tez dopovìdej Mìžnarodnoï naukovo-praktičnoï konferencìï "Ìnnovacìjnì tehnologìï u rozvitku sučasnogo suspìlʹstva"",
pages = "23-27",
adress = "Lviv",
publisher = "Vidavnictvo Lʹvìvsʹkoï polìtehnìki",
year = "2019",
isbn = "978-966-941-321-5",
}
6
@article{UEK:2168327291,
author = "Lula Paweł and Oczkowska Renata and Wiśniewska Sylwia",
title = "Identyfikacja oczekiwań pracodawców dotyczących kompetencji zatrudnianych pracowników na podstawie eksploracyjnej analizy ofert pracy",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "507",
pages = "133-141",
year = "2018",
issn = "1505-9332",
}
7
@article{UEK:2168328341,
author = "Dolot Anna and Wiśniewska Sylwia",
title = "Nierówności na rynku pracy na przykładzie sektorów BPO i SSC w Polsce",
journal = "Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka",
number = "10(565)",
pages = "18-20",
year = "2018",
}
8
@article{UEK:2168330951,
author = "Wiśniewska Sylwia and Wiśniewski Kamil",
title = "Kompetencje generacji NEET - wyniki badań empirycznych",
journal = "Przedsiębiorczość i Zarządzanie",
number = "t. 19, z. 8, cz. 1",
pages = "533-544",
year = "2018",
}
9
@inbook{UEK:2168330077,
author = "Lula Paweł and Oczkowska Renata and Wiśniewska Sylwia and Wójcik Katarzyna",
title = "Ontology-Based System for Automatic Analysis of Job Offers",
booktitle = "Information Technology for Practice 2018",
pages = "205-212",
adress = "Ostrava",
publisher = "VSB-Technical University",
year = "2018",
isbn = "978-80-248-4196-0",
}
10
@article{UEK:2168333361,
author = "Oczkowska Renata and Lula Paweł and Wiśniewska Sylwia",
title = "Kompetencje pracowników działów HR - badania oczekiwań pracodawców na podstawie analizy ofert pracy",
journal = "Przegląd Organizacji",
number = "12",
pages = "57-63",
year = "2018",
}
11
@inbook{UEK:2168324377,
author = "Lula Paweł and Oczkowska Renata and Wiśniewska Sylwia",
title = "Automatic Identification of Competences Expected by Employers with the Use of Exploratory Text Analysis",
booktitle = "The 12th Professor Aleksander Zelias International Conference on Modelling and Forecasting of Socio-Economic Phenomena : Conference Proceedings",
pages = "256-265",
adress = "Cracow",
publisher = "Foundation of the Cracow University of Economics",
year = "2018",
issn = "2545-1227",
isbn = "978-83-65907-20-2",
}
12
@article{UEK:2168311655,
author = "Wiśniewska Sylwia and Wiśniewski Kamil",
title = "Telepraca a zatrudnialność na współczesnym rynku pracy",
journal = "Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka",
number = "1(544)",
pages = "27-29",
year = "2017",
}
13
@article{UEK:2168322849,
author = "Wiśniewska Sylwia",
title = "Zarządzanie różnorodnością w rozwijaniu zatrudnialności pracowników w organizacji",
journal = "Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae",
number = "R. 21, 1, t. 1",
pages = "107-114",
year = "2017",
}
14
@article{UEK:2168318413,
author = "Wiśniewska Sylwia and Wiśniewski Kamil",
title = "Struktura kapitału ludzkiego w organizacjach opartych na wiedzy",
journal = "Marketing i Rynek",
number = "7",
pages = "896-908",
year = "2017",
}
15
@article{UEK:2168323683,
author = "Wiśniewska Sylwia and Dolot Anna",
title = "Diversity and Parenthood - Diversity Activities Aimed at Parents Employed in the BPO and SSC Sector",
journal = "Przedsiębiorczość i Zarządzanie",
number = "t. 18, z. 11, cz. 2",
pages = "239-250",
year = "2017",
}
16
@article{UEK:2168321171,
author = "Oczkowska Renata and Wiśniewska Sylwia and Lula Paweł",
title = "Analysis of the Competence Gap Among Vocational School Graduates in the Area of Smart Specialization in Poland",
journal = "International Journal for Quality Research",
number = "vol. 11, iss. 4",
pages = "945-966",
year = "2017",
}
17
@inbook{UEK:2168318547,
author = "Dolot Anna and Wiśniewska Sylwia",
title = "Różnorodność pracownicza w krakowskim sektorze BPO i SSC",
booktitle = "Zarządzanie różnorodnością w teorii i praktyce",
pages = "103-115",
adress = "Łódź",
publisher = "Wydawnictwo SIZ",
year = "2017",
isbn = "978-83-65766-09-0",
}
18
@article{UEK:2168308039,
author = "Wiśniewska Sylwia",
title = "Zarządzanie różnorodnością kulturową - aspekt teoretyczno-praktyczny",
journal = "Zarządzanie Zasobami Ludzkimi",
number = "3-4",
pages = "9-24",
year = "2016",
}
19
@article{UEK:2168308499,
author = "Wiśniewska Sylwia and Wiśniewski Kamil",
title = "Zarządzanie różnorodnością a społeczna odpowiedzialność biznesu",
journal = "Marketing i Rynek",
number = "7",
pages = "1040-1053",
year = "2016",
}
20
@inbook{UEK:2168305437,
author = "Wiśniewska Sylwia",
title = "Zatrudnialność w kontekście społecznej odpowiedzialności biznesu",
booktitle = "Społeczna odpowiedzialność i zrównoważony rozwój w naukach o zarządzaniu : aspekty teoretyczne i aplikacyjne",
pages = "221-234",
adress = "Toruń",
publisher = "Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Stowarzyszenie Wyższej Użyteczności Dom Organizatora",
year = "2016",
isbn = "978-83-7285-796-5",
}
21
@article{UEK:2168311469,
author = "Wiśniewska Sylwia",
title = "Human Capital from Entrepreneurs' Perspective - Case Study Świętokrzyskie Voivodeship",
journal = "Edukacja Ekonomistów i Menedżerów : Problemy, Innowacje, Projekty",
number = "2 (40)",
pages = "63-72",
year = "2016",
}
22
@article{UEK:2168311471,
author = "Wiśniewska Sylwia and Wiśniewski Kamil",
title = "Knowledge Management System with Human Resource Approach",
journal = "International Journal of Managerial Studies and Research (IJMSR)",
number = "vol. 4, iss. 1",
pages = "109-115",
year = "2016",
}
23
@article{UEK:2168306797,
author = "Śmigielska Grażyna and Wiśniewska Sylwia",
title = "Innowacje marketingowe w handlu detalicznym",
journal = "Problemy Zarządzania",
number = "vol. 14, 1 (57), t. 1",
pages = "57-70",
adress = "",
year = "2016",
}
24
@inbook{UEK:2168310367,
author = "Wiśniewska Sylwia",
title = "Employer Branding and Corporate Social Responsibility",
booktitle = "New Trends in Management and Production Engineering : Regional, Cross-border and Global Perspectives",
pages = "62-72",
adress = "Aachen",
publisher = "Schaker Verlag",
year = "2016",
isbn = "978-3-8440-4203-0",
}
25
@article{UEK:2168311473,
author = "Wiśniewska Sylwia",
title = "Zarządzanie różnorodnością - studium przypadku AT&T",
journal = "Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae",
number = "R. 20, 1",
pages = "35-43",
adress = "",
year = "2016",
}
26
@article{UEK:2168299855,
author = "Wiśniewska Sylwia",
title = "Development of Employee Competencies as a Determinant of Employability in the Modern Labor Market",
journal = "Human Resource Management",
number = "6",
pages = "131-143",
year = "2015",
}
27
@article{UEK:2168295509,
author = "Wiśniewska Sylwia",
title = "Zatrudnialność - pojęcie, wymiary, determinanty",
journal = "Edukacja Ekonomistów i Menedżerów : Problemy, Innowacje, Projekty",
number = "1 (35)",
pages = "11-24",
year = "2015",
}
28
@article{UEK:2168301103,
author = "Wiśniewska Sylwia",
title = "Innowacje marketingowe - rozważania terminologiczno-definicyjne",
journal = "Logistyka : czasopismo dla profesjonalistów",
number = "2, CD 2",
pages = "1096-1104",
year = "2015",
}
29
@inbook{UEK:2168307225,
author = "Wiśniewska Sylwia",
title = "Determinanty innowacyjności przedsiębiorstw",
booktitle = "Prawno-ekonomiczne aspekty funkcjonowania przedsiębiorstw w Polsce",
pages = "101-109",
adress = "Legnica",
publisher = "Instytut Nauk Ekonomiczno-Technicznych",
year = "2015",
isbn = "978-83-943861-2-2",
}
30
@book{UEK:2168299079,
author = "Wiśniewska Sylwia",
title = "Skuteczność niekomercyjnych instytucji otoczenia biznesu we wspieraniu innowacji marketingowych małych i średnich przedsiębiorstw",
editor = Stabryła Adam,
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2015",
issn = "1898-6439",
isbn = "978-83-7252-697-7",
}
31
@inbook{UEK:2168297783,
author = "Wiśniewska Sylwia and Wiśniewski Kamil",
title = "Zarządzanie wiedzą osobistą a rozwój kompetencji pracowniczych",
booktitle = "Współczesne tendencje w zachowaniach organizacyjnych",
pages = "175-180",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2015",
isbn = "978-83-941580-0-2 ; 978-83-941580-1-9",
}
32
@article{UEK:2168305935,
author = "Wiśniewska Sylwia",
title = "Zarządzanie różnorodnością w kształtowaniu wizerunku pracodawcy",
journal = "Zarządzanie. Teoria i praktyka",
number = "3 (13)",
pages = "25-29",
year = "2015",
}
33
@inbook{UEK:2168294649,
author = "Wiśniewska Sylwia",
title = "Zastosowanie systemów agentowych w zarządzaniu współczesną organizacją",
booktitle = "Zarządzanie i rynek pracy",
pages = "41-49",
adress = "Kraków",
publisher = "AT Wydawnictwo",
year = "2014",
isbn = "978-83-63910-13-6",
}
34
@article{UEK:2168294673,
author = "Wiśniewska Sylwia",
title = "Efekty wdrażania innowacji marketingowych w małych i średnich przedsiębiorstwach",
journal = "Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae",
number = "R. 18, 3",
pages = "275-285",
adress = "",
year = "2014",
}
35
@article{UEK:2168304753,
author = "Wiśniewska Sylwia and Wiśniewski Kamil",
title = "Co nam doskwiera, czyli traktat o wyzwaniach i barierach świętokrzyskiego biznesu",
journal = "Rynek - Biznes - Praca",
number = "3",
pages = "8-13",
year = "2014",
}
36
@unpublished{UEK:2168301519,
author = "Wiśniewska Sylwia",
title = "Bezrobocie jako zjawisko na rynku pracy",
booktitle = "Kształtowanie wizerunku pracodawcy a uwarunkowania rynku pracy. Cz. 1",
pages = "50-61",
year = "2014",
}
37
@article{UEK:2168304747,
author = "Wiśniewska Sylwia",
title = "Efekty innowacji marketingowych",
journal = "Rynek - Biznes - Praca",
number = "2",
pages = "22-25",
year = "2014",
}
38
@book{UEK:2168304755,
author = "Wiśniewska Sylwia and Wiśniewski Kamil",
title = "Świętokrzyska lista barier przedsiębiorczości",
editor = Filipek Krzysztof,
editor = Kaczmarski Karol,
editor = Kaczor Anna,
editor = Pustuła Katarzyna,
editor = Stępniewska Katarzyna,
adress = "Kielce",
publisher = "Świętokrzyski Związek Pracodawców Prywatnych Lewiatan",
year = "2014",
isbn = "978-83-935945-2-8",
}
39
@article{UEK:2168294717,
author = "Wiśniewska Sylwia",
title = "Multimedia w zarządzaniu współczesną organizacją",
journal = "Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae",
number = "R. 18, 4",
pages = "195-207",
adress = "",
year = "2014",
}
40
@unpublished{UEK:2168301515,
author = "Zając Piotr and Bukowska Urszula and Wiśniewska Sylwia",
title = "Rynek pracy",
booktitle = "Kształtowanie wizerunku pracodawcy a uwarunkowania rynku pracy. Cz. 1",
pages = "25-49",
year = "2014",
}
41
@article{UEK:2168294721,
author = "Wiśniewska Sylwia",
title = "Dysfunkcje w procesie rozwoju kapitału ludzkiego a społeczna odpowiedzialność biznesu",
journal = "Edukacja Ekonomistów i Menedżerów : Problemy, Innowacje, Projekty",
number = "4 (34)",
pages = "61-77",
year = "2014",
}
42
@article{UEK:2168285969,
author = "Wiśniewska Sylwia",
title = "Rozwój kwalifikacji pracowników ośrodków innowacji i przedsiębiorczości",
journal = "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa",
number = "10",
pages = "71-80",
year = "2014",
}
43
@article{UEK:2168304745,
author = "Wiśniewska Sylwia and Wiśniewski Kamil",
title = "Zaufać innowacyjnym firmom",
journal = "Rynek - Biznes - Praca",
number = "6",
pages = "23-25",
year = "2014",
}
44
@inbook{UEK:2168287675,
author = "Wiśniewska Sylwia",
title = "Human Resource Management Practices in Innovative Enterprises",
booktitle = "Knowledge, Economy, Society : Contemporary Tools of Organizational Resources Management",
pages = "111-120",
adress = "Cracow",
publisher = "Foundation of the Cracow University of Economics",
year = "2014",
isbn = "978-83-62511-14-3 ; 978-83-62511-49-5",
}
45
@inbook{UEK:2168286835,
author = "Wiśniewska Sylwia",
title = "Innowacyjność jako determinanta rozwoju zasobów ludzkich",
booktitle = "Rozwój zasobów ludzkich organizacji",
pages = "31-54",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2014",
isbn = "978-83-7930-578-0",
}
46
@unpublished{UEK:2168290703,
author = "Wiśniewska Sylwia",
title = "Podnoszenie kwalifikacji pracowników ośrodków innowacji i przedsiębiorczości",
booktitle = "Wielowymiarowość rozwoju zasobów ludzkich organizacji. Cz. 2",
pages = "21-32",
year = "2013",
}
47
@article{UEK:2168272206,
author = "Wiśniewska Sylwia",
title = "Systemy agentowe w zarządzaniu organizacją wirtualną",
journal = "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa",
number = "12 (767)",
pages = "61-68",
year = "2013",
}
48
@article{UEK:2168266860,
author = "Wiśniewska Sylwia and Wiśniewski Kamil",
title = "Talent Management in Innovative Enterprises",
journal = "Academic Journal of Interdisciplinary Studies",
number = "vol.2 3",
pages = "329-334",
year = "2013",
}
49
@unpublished{UEK:2168273536,
author = "Wiśniewska Sylwia",
title = "Skuteczność ośrodków innowacji i przedsiębiorczości we wspieraniu innowacji marketingowych małych i średnich przedsiębiorstw",
adress = "Kraków",
year = "2013",
}
50
@article{UEK:2168273802,
author = "Wiśniewska Sylwia",
title = "Budowanie wizerunku pracodawcy - studium przypadku Skanska S.A.",
journal = "Edukacja Ekonomistów i Menedżerów : Problemy, Innowacje, Projekty",
number = "4 (30)",
pages = "115-127",
year = "2013",
}
51
@unpublished{UEK:2168273748,
author = "Wiśniewska Sylwia",
title = "Innowacyjność jako determinanta rozwoju zasobów ludzkich",
booktitle = "Wielowymiarowość rozwoju zasobów ludzkich organizacji",
pages = "24-41",
year = "2012",
}
52
@inbook{UEK:2168231864,
author = "Wiśniewska Sylwia and Wiśniewski Kamil",
title = "Zarządzanie wiedzą z perspektywy działu zasobów ludzkich",
booktitle = "Historia i perspektywy nauk o zarządzaniu : księga pamiątkowa dla uczczenia Jubileuszu 40-lecia pracy naukowo-dydaktycznej Prof. zw. dra hab. Arkadiusza Potockiego",
pages = "337-347",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2012",
isbn = "978-83-62511-61-7",
}
53
@article{UEK:2168299773,
author = "Wiśniewska Sylwia",
title = "Innowacje marketingowe w małych i średnich przedsiębiorstwach",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług",
number = "81",
pages = "301-310",
adress = "",
year = "2012",
issn = "1640-6818",
}
54
@article{UEK:2168274277,
author = "Wiśniewska Sylwia and Wiśniewski Kamil",
title = "Human Resources Management in a Knowledge-Based Organization",
journal = "Economics and Management",
number = "vol. 17, Iss. 4",
pages = "1620-1626",
year = "2012",
}
55
@article{UEK:2168237084,
author = "Wiśniewska Sylwia",
title = "Budowa współpracy nauki z gospodarką wyzwaniem dla polityki innowacyjnej państwa",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "245",
pages = "633-642",
adress = "",
year = "2012",
}
56
@inbook{UEK:2168243036,
author = "Wiśniewska Sylwia",
title = "Ośrodki innowacji i przedsiębiorczości w Polsce",
booktitle = "Zarządzanie - teoria, praktyka i perspektywy",
pages = "163-172",
adress = "Rzeszów",
publisher = "Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza",
year = "2012",
isbn = "978-83-7199-728-0",
}
57
@inbook{UEK:2168243210,
author = "Wiśniewska Sylwia and Wiśniewski Kamil",
title = "Knowledge Management in the Innovation Process",
booktitle = "Knowledge, Economy, Society : Transfer of Knowledge in the Contemporary Economy",
pages = "25-36",
adress = "Kraków",
publisher = "Foundation of the Cracow University of Economics",
year = "2012",
isbn = "978-83-62511-02-0",
}
58
@inbook{UEK:2168304183,
author = "Wiśniewska Sylwia and Wiśniewski Kamil",
title = "Knowledge Management System in an Innovative Company",
booktitle = "Proceedings of Multidisciplinary Academic Research 2012 : Economics, Management and Marketing",
pages = "1-8",
adress = "Praha",
publisher = "AV Consulting o.s.",
year = "2012",
isbn = "978-80-260-2184-1",
}
59
@article{UEK:2168227564,
author = "Wiśniewska Sylwia",
title = "Innowacje marketingowe w polskich przedsiębiorstwach",
journal = "Marketing i Rynek",
number = "11",
pages = "30-34",
year = "2011",
}
60
@article{UEK:2168235656,
author = "Wiśniewska Sylwia",
title = "Ośrodki innowacji i przedsiębiorczości w polityce innowacyjnej państwa",
journal = "Biblioteka Regionalisty",
number = "11",
pages = "359-367",
year = "2011",
}
61
@inbook{UEK:2168228230,
author = "Wiśniewska Sylwia",
title = "Kreowanie innowacyjności przedsiębiorstw przez ośrodki krajowej sieci innowacji",
booktitle = "Nauka i gospodarka w dobie destabilizacji",
pages = "273-279",
adress = "Kraków",
publisher = "Biuro Projektu Nauka i Gospodarka",
year = "2011",
issn = "",
isbn = "978-83-930382-5-1",
}
62
@article{UEK:2168304185,
author = "Wiśniewska Sylwia",
title = "Transfer technologii w regionalnych systemach innowacyjnych",
journal = "Biblioteka Regionalisty",
number = "10",
pages = "251-261",
year = "2010",
}
63
@article{UEK:2168327667,
author = "Wiśniewska Sylwia",
title = "Centra transferu technologii w Polsce Wschodniej",
journal = "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa",
number = "6",
pages = "32-38",
year = "2010",
}
64
@article{UEK:2168327657,
author = "Wiśniewska Sylwia",
title = "Transfer technologii - wybrane zagadnienia",
journal = "Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae",
number = "R. 14, 2",
pages = "199-208",
year = "2010",
}
65
@article{UEK:2168327723,
author = "Wiśniewska Sylwia",
title = "Polityka innowacyjna państwa jako determinanta stymulowania działalności innowacyjnej przedsiębiorstw",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "102",
pages = "41-48",
year = "2010",
}
66
@article{UEK:2168256658,
author = "Wiśniewska Sylwia",
title = "Ośrodki innowacji i przedsiębiorczości w regionie świętokrzyskim",
journal = "Nauka i Gospodarka",
number = "1",
pages = "59-65",
year = "2009",
}