Publications of the selected author
1

Author:
Title:
Civil Society : from "Solidarity" to Urban Activism
Source:
Urban Change in Central Europe : the Case of Kraków / red. Jacek PURCHLA - London ; New York: Routledge, 2022, s. 17-31 - Bibliogr.
Series:
(Routledge Advances in Regional Economics, Science and Policy)
ISBN:
978-1-032-18079-3 ; 978-1-003-25275-7
Level II:
75.00 pkt
Nr:
2168370036
chapter in monograph
See main document
2

Title:
Wstępna diagnoza działań związanych z tkaninami, ubiorami i akcesoriami modowymi podejmowanych przez polskie instytucje muzealne = Initial Diagnosis of Activities Connected with Textiles, Clothes, and Fashion Accessories Undertaken by Polish Museums
Source:
Muzealnictwo. - T. 63 (2022) , s. 173-184. - Summ., streszcz.
Research program:
Artykuł powstał w wyniku realizacji, w latach 2019-2023, projektu badawczego "Rynek mody w kontekście zrównoważonego rozwoju", sfinansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki przyznanych na podstawie decyzji nr DEC-2018/31/B/HS4/02961, umowa nr UMO-2018/31/B/HS4/02961.
2019 list:
100.00 pkt
Index in Scopus:
Yes
Nr:
2168369778
article
3

Title:
Struktura przestrzenna targów mody w Polsce skierowanych do indywidualnych odbiorców = The Spatial Structure of Individual Consumer-Oriented Fashion Fairs in Poland
Source:
Studia Regionalne i Lokalne. - nr 3 (2022) , s. 67-85. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Research program:
Artykuł powstał w wyniku realizacji, w latach 2019-2023, projektu badawczego "Rynek mody w kontekście zrównoważonego rozwoju", sfinansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki przyznanych na podstawie decyzji nr DEC-2018/31/B/HS4/02961, umowa nr UMO-2018/31/B/HS4/02961.
2019 list:
40.00 pkt
Index in Scopus:
Yes
Nr:
2168370548
article
4

Author:
Monika Murzyn-Kupisz , Dominika Hołuj , Jarosław Działek
Title:
Społeczno-ekonomiczne oddziaływanie dziedzictwa kulturowego : stan badań oraz perspektywy i potrzeby badawcze w kontekście polskim
Publisher address:
Warszawa ; Kraków: Narodowy Instytut Dziedzictwa ; Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, 2022
Physical description:
160 s.: il.
Series:
(Dziedzictwo kulturowe w badaniach ; t. 3)
Notes:
Bibliogr.
Research program:
Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
ISBN:
978-83-66160-72-9 ; 978-83-64089-67-1
Access mode:
Level I:
120.00 pkt
Nr:
2168365988
monograph
5

Author:
Title:
Municipal Self-government 1990-2019
Source:
Urban Change in Central Europe : the Case of Kraków / red. Jacek PURCHLA - London ; New York: Routledge, 2022, s. 32-47 - Bibliogr.
Series:
(Routledge Advances in Regional Economics, Science and Policy)
ISBN:
978-1-032-18079-3 ; 978-1-003-25275-7
Level II:
75.00 pkt
Nr:
2168370040
chapter in monograph
See main document
6

Title:
Idea mody zrównoważonej w policealnych i wyższych szkołach kształcących projektantów mody w Polsce = The Idea of Sustainable Fashion in Polish Post-Secondary Schools and Universities Offering Fashion Majors
Source:
Zarządzanie w Kulturze = Culture Management. - t. 22, z. 3 (2021) , s. 343-363. - Tytuł numeru: Kultura a wyzwania zrównoważonego rozwoju. Cz. 1 - Bibliogr.
Research program:
Tekst powstał w ramach pracy naukowej związanej z projektem badawczym "Rynek mody w kontekście zrównoważonego rozwoju" realizowanym w latach 2019-2023. Projekt został sfinansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki przyznanych na podstawie decyzji nr DEC-2018/31/B/HS4/02961, umowa nr UMO-2018/31/B/HS4/02961.
2019 list:
20.00 pkt
Nr:
2168360440
article
7

Title:
Fashion Design Education and Sustainability : Towards an Equilibrium between Craftsmanship and Artistic and Business Skills?
Source:
Education Sciences. - vol. 11, iss. 9, art. no. 531 (2021) , s. 1-30. - Tytuł numeru: Sustainability Education and Scholarship in Higher Education - Bibliogr.
Research program:
This research was funded by the Polish National Science Centre, grant "Fashion market in the context of sustainable development", grant agreement no. UMO-2018/31/B/HS4/02961 for the years 2019-2023.
2019 list:
70.00 pkt
Index in Scopus:
Yes
Index in Web of Science:
Yes
Nr:
2168357778
article
8

Title:
Museums and Coping with Overtourism
Source:
Sustainability. - vol. 12, iss. 5, art. no. 2054 (2020) , s. 1-23. - Tytuł numeru: Sustainable Art Cities and Tourist Attractions : Coping with Overtourism and Promoting Revitalisation - Bibliogr.
Research program:
The empirical evidence presented in the text draws on empirical research conducted by both authors within the framework of the Polish edition of an OECD pilot project on "Culture and Local Development: Maximising the Impact" conducted in 2018.
2019 list:
100.00 pkt
Index in Scopus:
Yes
Nr:
2168344304
article
9

Author:
Title:
Muzeum współtworzone społecznie = Museum Co-created by the Society
Source:
Muzea na wolnym powietrzu : antycypacje / red. Katarzyna Barańska, Monika Murzyn-Kupisz, Jan Święch - Kolbuszowa ; Kraków: Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej ; Towarzystwo Wydawnicze Historia Iagellonica, 2020, s. 153-179. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-955965-2-0 ; 978-83-66304-76-5
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168352562
chapter in monograph
10

Author:
Monika Murzyn-Kupisz , Dominika Hołuj , Jarosław Działek , Katarzyna Gorczyca
Title:
Museums and Local Governments in Poland : Partners in Local Development?
Source:
Museum International. - vol. 71, iss. 3-4 (2019) , s. 28-45. - Summ. - Bibliogr.
2019 list:
70.00 pkt
Index in Scopus:
Yes
Index in Web of Science:
Yes
Nr:
2168341815
article
11

Author:
Title:
The Institution of Community Custodians of Heritage Sites as an Element of Historic Asset Protection System : the Case of Poland
Source:
Journal of Settlements and Spatial Planning. - vol. 10, no. 2 (2019) , s. 143-156. - Summ. - Bibliogr.
2019 list:
20.00 pkt
Index in Scopus:
Yes
Nr:
2168341827
article
12

Author:
Title:
Dziedzictwo kulturowe a idea uczenia się przez całe życie : wybrane doświadczenia krajów europejskich = The Role of Cultural Heritage in Lifelong Learning - Selected Examples from European Countries
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 2 (980) (2019) , s. 25-43. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
2019 list:
70.00 pkt
Nr:
2168338057
article
13

Author:
Monika Murzyn-Kupisz , Jarosław Działek , Katarzyna Gorczyca , Dominika Hołuj
Title:
Museums and Local Development in Poland
Kierownictwo:
Publisher address:
: OECD, 2019
Physical description:
56 s.
Access mode:
Nr:
2168338375
report
14

Author:
Dominika Hołuj , Paulina Legutko-Kobus
Title:
Partycypacja jako element rewitalizacji (przykłady miast z województwa małopolskiego i mazowieckiego) = Participation as an Element of Revitalization Process (Examples of Cities from the Małoposka and Mazovian Provinces)
Source:
Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - nr 365 (2018) , s. 93-119. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Access mode:
Full text
CC-BY-NC
Ministerial journal list:
b 10.00 pkt
Nr:
2168333283
article
15

Author:
Dominika Hołuj , Paulina Legutko-Kobus
Title:
A Participatory Model of Creating Revitalisation Programmes in Poland - Challenges and Barriers = Partycypacyjny model tworzenia programów rewitalizacji w Polsce
Source:
MAZOWSZE Studia Regionalne. - nr 26 (2018) , s. 33-59. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2168330083
article
16

Author:
Title:
Społeczno-ekonomiczne wartości socjalistycznego dziedzictwa Nowej Huty
Source:
Światowid. - 5 (2018) , s. 73-87 - Bibliogr.
Nr:
2168332809
unreviewed article
17

Author:
Title:
Partycypacja społeczna w działaniach samorządu Krakowa dotyczących dziedzictwa kulturowego = Public Participation in the Activities of Kraków's Local Government in Relation to Its Cultural Heritage
Source:
Kraków - metropolia. T. 3, Dziedzictwo / red. Jacek PURCHLA - Kraków: Księgarnia Akademicka, 2018, s. 287-321. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7638-932-5
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168327849
chapter in monograph
See main document
18

Author:
Title:
Procedury partycypacyjne w realizacji zintegrowanych inwestycji terytorialnych w Krakowskim Obszarze Funkcjonalnym = Scenario of Participatory Activities in the Implementation of the ZIT Strategy in Cracow Functional Area
Source:
Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN. - t. 174 (2017) , s. 255-264. - Tytuł numeru: Teoria i praktyka rozwoju obszarów funkcjonalnych = Theory and Practice of Functional Areas Development - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168316411
article
19

Author:
Monika Murzyn-Kupisz , Dominika Hołuj , Jarosław Działek
Title:
Społeczno-ekonomiczne oddziaływanie dziedzictwa kulturowego : stan badań oraz perspektywy i potrzeby badawcze w kontekście polskim : diagnoza dla potrzeb krajowego "Programu badań nad dziedzictwem kulturowym" opracowana na zlecenie Narodowego Instytutu Dziedzictwa
Publisher address:
Kraków: Stowarzyszenie Absolwentów Akademii Dziedzictwa, 2017
Physical description:
175 s.: il.; 30 cm
Nr:
2168320969
report
20

Author:
Title:
Public Spaces and Cultural Heritage in Community Projects - the Example of Warsaw
Source:
European Spatial Research and Policy. - vol. 24, no. 2 (2017) , s. 127-144. - Summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 14.00 pkt
Index in Scopus:
Yes
Nr:
2168322425
article
21

Author:
Title:
Budżet obywatelski jako barometr oczekiwań mieszkańców względem przekształceń przestrzeni publicznych Krakowa = The Participatory Budget As a Barometr of the Expectations of the Residents in Reference to the Transformations of the Public Areas of Kraków
Source:
Kraków - metropolia. T. 2, Dylematy rozwoju / red. Jacek PURCHLA - Kraków: Księgarnia Akademicka, 2017, s. 211-235. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7638-895-3
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168318933
chapter in monograph
See main document
22

Author:
Title:
Podejście partycypacyjne w kształtowaniu przestrzeni centralnych miasta : przykład osiedla domków fińskich w Warszawie = The Participatory Approach in Shaping City's Central Spaces : a Case Study of the Settlement of Finnish Houses in Warsaw
Source:
Studia Miejskie. - nr 28 (2017) , s. 99-119. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 10.00 pkt
Nr:
2168324675
article
23

Author:
Title:
The Socialist Tangible Heritage of Nowa Huta as the Local Economic Asset = Socjalistyczne materialne dziedzictwo Nowej Huty jako lokalny zasób rozwojowy
Source:
Studia Miejskie. - nr 26 (2017) , s. 125-139. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 10.00 pkt
Nr:
2168322431
article
24

Author:
Robert Barański , Andrzela Gawrońska-Baran , Anna Drabarczyk , Maciej Gnela , Dominika Hołuj , Kamila Kędzierska , Ludmiła Lipiec-Warzecha , Slawomir Liżewski , Małgorzata Mędrala , Ambroży Mituś , Ewa Ostapowicz
Title:
Vademecum dyrektora instytucji kultury
Publisher address:
Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2016
Physical description:
XX, 491 s.: il.; 24 cm + płyta CD
Series:
(Beck Info Biznes)
ISBN:
978-83-255-8116-9 ; 978-83-255-8117-6
Nr:
2168300869
book
25

Title:
Partycypacja społeczna w planowaniu przestrzennym : studium przypadku krakowskich osiedli Dywizjonu 303 oraz II Pułku Lotniczego = Civil Participation in Spatial Planning : a Case Study of Dywizjonu 303 and II Pułku Lotniczego Housing Estates in Krakow
Source:
Zarządzanie Publiczne : Zeszyty Naukowe Instytutu Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego. - nr 3 (35) (2016) , s. 249-262. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 11.00 pkt
Nr:
2168310917
article
26

Author:
Title:
Dysproporcje redystrybucji środków publicznych i ich konsekwencje dla wielkich miast Polski = Disproportional Redistribution of Public Funds and its Consequences for Large Cities in Poland
Source:
Kraków - metropolia : w 25 rocznicę narodzin samorządu terytorialnego w III Rzeczypospolitej / red. Jacek PURCHLA - Kraków: Księgarnia Akademicka, 2016, s. 117-142. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7638-711-6
Nr:
2168306001
chapter in monograph
See main document
27

Author:
Title:
Social Participation as a Tool for Managing Functional and Spatial Changes : Examples of Selected Centres of Small and Medium-Sized Towns in Poland
Source:
Journal of Settlements and Spatial Planning. - vol. 7, no. 2 (2016) , s. 113-123. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168310919
article
28

Author:
Title:
Przestrzenie publiczne Krakowa jako nośnik i wykładnik jego metropolitalności = Public Spaces in Kraków as Carriers and Indicators of Metropolitanism
Source:
Kraków - metropolia : w 25 rocznicę narodzin samorządu terytorialnego w III Rzeczypospolitej / red. Jacek PURCHLA - Kraków: Księgarnia Akademicka, 2016, s. 189-213. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7638-711-6
Nr:
2168306009
chapter in monograph
See main document
29

Author:
Conference:
The 2nd Heritage Forum of Central Europe, Kraków, Polska, od 2013-06-11 do 2013-06-14
Title:
Using Local Land-Use Development Plans to Administer Changes in Poland's Largest Cities
Source:
The Limits of Heritage : the 2nd Heritage Forum of Central Europe / red. Katarzyna Jagodzińska, Jacek PURCHLA - Kraków: International Cultural Centre, 2015, s. 561-578
ISBN:
978-83-63463-32-8
Nr:
2168296517
chapter in conference materials
See main document
30

Author:
Title:
Rewitalizacja czy jedynie miejska polityka inwestycyjna? Działania władz Krakowa w obszarze poprzemysłowego Zabłocia = Revitalization or Just the Municipal Investment Policy? The Activities of Kraków Local Authorities in the Post-industrial Zone Zabłocie
Source:
Zarządzanie Publiczne : Zeszyty Naukowe Instytutu Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego. - nr 1 (29) (2015) , s. 95-108. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 11.00 pkt
Nr:
2168297533
article
31

Author:
Title:
Procedury partycypacyjne w kształtowaniu infrastruktury społecznej
Source:
Infrastruktura w rozwoju regionalnym i lokalnym : wybrane problemy / red nauk. Tadeusz KUDŁACZ, Artur HOŁUJ - Warszawa: CeDeWu, 2015, s. 225-239 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7556-763-2
Nr:
2168296557
chapter in monograph
See main document
32

Author:
Title:
Zakopiańskie dziedzictwo architektoniczne przełomu XIX i XX w. = The Architectural Heritage of the Late Nineteenth and Early Twentieth Centuries in Zakopane as the Potential for Development of Tourism
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 12 (948) (2015) , s. 43-63. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 11.00 pkt
Nr:
2168302367
article
33

Title:
Mechanisms of Densification of the City in the Neoliberal Economy - a Case Study: the Surroundings of the Eastern Part of the Former Airport Runway Rakowice-Czyżyny in Cracow
Source:
Bulletin of Geography. Socio-economic Series. - nr 27 (2015) , s. 81-93. - Summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 15.00 pkt
Index in Scopus:
Yes
Nr:
2168289425
article
34

Author:
Title:
Samorząd Krakowa wobec wyzwań metropolitalności
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2015
Physical description:
153 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
Research program:
Publikacja została dofinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego
ISBN:
978-83-7252-711-1
Access mode:
Nr:
2168299323
monograph
35

Author:
Title:
Rynek nieruchomości jako generator zmian funkcjonalno-przestrzennych na rewitalizowanym krakowskim Zabłociu = Real Estate Market as a Generator of Functional and Spatial Changes in Zablocie - a Revitalized Area in the City of Cracow
Source:
Studia Miejskie. - t. 17 (2015) , s. 77-89. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Access mode:
Full text
CC-BY-NC-SA
Ministerial journal list:
b 10.00 pkt
Nr:
2168300943
article
36

Author:
Title:
Dziedzictwo architektoniczne przełomu XIX i XX wieku w przestrzeni miasta : studium przypadku Zakopanego
Source:
Galicja i jej dziedzictwo. [3], Przemiany cywilizacyjne Galicji i jej dziedzictwo w Polsce południowo-wschodniej / kier. tematu: Jacek PURCHLA, s. 44-74
Signature:
NP-1413/[3]/Magazyn
Nr:
2168301585
chapter in unpublished scientific work
See main document
37

Author:
Title:
Miejskie dokumenty planistyczne wobec zmian funkcjonalno-przestrzennych w obszarze dawnego Wielkiego Krakowa = Urban Spatial Planning Documents in the Context of Functional and Spatial Changes in the Former Greater Cracow
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 11 (935) (2014) , s. 5-21. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2168292665
article
38

Author:
Title:
Wizje planistów a oczekiwania użytkowników przestrzeni miejskiej : konfliktogenność procesu uchwalania planów miejscowych w wybranych obszarach polskich metropolii = Visions of Planners and Urban Users' Expectations : Conflicts in the Creation of Local Spatial Plans in Selected Areas of Polish Cities
Source:
Biuletyn Polskiej Akademii Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju. - z. 253 (2014) , s. 45-62. - Tytuł numeru: Społeczna odpowiedzialność w procesach zarządzania funkcjonalnymi obszarami miejskimi - Bibliogr.
Access mode:
Full text
CC-BY-NC-ND
Ministerial journal list:
b 3.00 pkt
Nr:
2168291791
article
39

Author:
Title:
Ekonomiczno-społeczne uwarunkowania efektywności procesów dostosowania struktur samorządowych do zasięgu obszarów funkcjonalnych na przykładzie Krakowa początków XX wieku = The Economic and Social Determinants of the Effectiveness of Local Government Structures in Adjusting to Their Functional Areas - the Example of Cracow in the Early Twentieth Century
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 5 (929) (2014) , s. 93-110. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2168290147
article
40

Author:
Title:
Wielki Kraków we współczesnej strukturze funkcjonalno-przestrzennej miasta
Source:
Galicja i jej dziedzictwo. [2], Przemiany cywilizacyjne Galicji w XIX wieku : wybrane problemy / kier. tematu: Jacek PURCHLA, s. 23-58 - Bibliogr.
Signature:
NP-1413/[2]/Magazyn
Nr:
2168286719
chapter in unpublished scientific work
See main document
41

Author:
Title:
Samorząd miejski Krakowa i Lwowa w okresie autonomii galicyjskiej = Cracow and Lviv Municipal Governments during Galician Autonomy
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 917 (2013) , s. 89-108. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Access mode:
Full text
CC-BY-NC-ND
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2168283495
article
42

Author:
Title:
Aktualizacja strategii rozwoju województwa świętokrzyskiego do roku 2020 : synteza diagnozy stanu województwa świętokrzyskiego
Redakcja:
Publisher address:
Kraków: [b.w.], 2012
Physical description:
68 s.: il.; 30 cm
Nr:
2168306101
report
43

Author:
Title:
Samorząd terytorialny wielkich miast galicyjskich - Kraków i Lwów
Source:
Galicja i jej dziedzictwo, Przemiany cywilizacyjne Galicji w XIX wieku oraz galicyjskie dziedzictwo kulturowe w Polsce południowo-wschodniej : wybrane problemy / kier. tematu: Jacek PURCHLA, s. 65-97
Signature:
NP-1413/Magazyn
Nr:
2168246880
chapter in unpublished scientific work
See main document
44

Author:
Title:
Aktualizacja strategii rozwoju województwa świętokrzyskiego do roku 2020 : diagnoza stanu województwa świętokrzyskiego - opracowanie eksperckie
Redakcja:
Publisher address:
Kraków: [b.w.], 2011
Physical description:
408 s.: il.; 30 cm
Nr:
2168306077
report
45

Author:
Title:
Aktualizacja strategii rozwoju województwa świętokrzyskiego do roku 2020 : warsztaty w grupach roboczych ds. aktualizacji strategii rozwoju województwa świętokrzyskiego : materiały z warsztatów
Redakcja:
Publisher address:
Kielce: [b.w.], 2011
Physical description:
180 s.: il.; 30 cm
Nr:
2168305975
report
46

Author:
Title:
Doświadczenia samorządów polskich metropolii we włączaniu dziedzictwa kulturowego w proces rozwoju w kontekście unijnego dofinansowania zadań lokalnych : przykład Krakowa
Source:
Dziedzictwo kulturowe wielkich miast polskich a transformacja : pole konfliktu czy czynniki rozwoju (kontynuacja). [Etap 2], Problemy wykorzystania potencjału dziedzictwa kulturowego w rozwoju Krakowa i Małopolski w okresie transformacji systemowej (po 1989 r.) / kier. tematu: Jacek PURCHLA, s. 68-94 - Bibliogr.
Signature:
NP-853/2/Magazyn
Nr:
2168246568
chapter in unpublished scientific work
See main document
47

Author:
Conference:
Ogólnopolska konferencja pt. Perspektywy rozwoju regionalnego w okresie programowania po 2013 roku, Kraków, Polska, od 2011-09-23 do 2011-09-23
Title:
Doświadczenia i plany samorządów polskich metropolii w wykorzystaniu funduszy unijnych do włączenia dziedzictwa kulturowego w proces rozwoju = The Experience and Plans of Metropolitan Municipalities in Use of EU Funds for Inclusion of Cultural Heritage in the Process of Development
Source:
Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN. - t. 140, cz. 1 (2011) , s. 249-258. - Tytuł numeru: Perspektywy rozwoju regionalnego Polski w okresie programowania po 2013 r. Cz. 1 - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168225978
article
48

Title:
Programowanie rozwoju miasta Krakowa na przykładzie wybranych dokumentów strategicznych i operacyjnych = Programming the Development of the City of Cracow on the Example of Selected Strategic and Operational Documents
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. - nr 821 (2010) , s. 61-77. - Summ.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
53124
article
49

Title:
Dylematy zarządzania obszarami metropolitalnymi w Polsce jako element polityki regionalnej = Dilemmas of Metropolitan Areas Managing in Poland as an Element of Regional Policy
Source:
Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN. - t. 131 (2010) , s. 277-291. - Tytuł numeru: Rozwój regionalny w Polsce w świetle wyzwań XXI w. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2165794055
article
50

Author:
Title:
Rola samorządu miejskiego w rozwoju funkcji metropolitalnych Krakowa po roku 1990
Promotor:
Publisher address:
Kraków: , 2010
Physical description:
497 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Access mode:
Signature:
eDr-172
Nr:
52157
doctoral dissertation
51

Author:
Title:
Rola samorządu miejskiego w procesie rozwoju funkcji metropolitalnych na przykładzie miasta Krakowa po 1990 roku = The Role of a City's Local Government in Developing Its Metropolitan Status - the Example of Post-1990 Cracow
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. - nr 835 (2010) , s. 93-111. - Summ.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168226441
article
52

Title:
Planowanie i zagospodarowanie przestrzeni na przykładzie Miasta Krakowa po roku 1989
Source:
Folia Oeconomica Bochniensia. - nr 7 (2008) , s. 5-22
Nr:
50921
article
53

Title:
Planowanie strategiczne w gminie miejskiej na przykładzie Krakowa w pierwszych latach funkcjonowania samorządu (1990-1994)
Source:
Folia Oeconomica Bochniensia. - nr 6 (2007) , s. 61-71 - Bibliogr.
Nr:
51201
article
54

Title:
Zróżnicowanie regionalne w Polsce
Source:
Problemy gospodarki regionalnej i polityki ekonomicznej : księga jubileuszowa dla uczczenia 80. urodzin Profesora Antoniego Fajferka / [red. naukowy Kazimierz GÓRKA] - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2007, s. 145-161 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-359-4
Nr:
2165787347
chapter in monograph
See main document
55

Title:
Wybrane wskaźniki pomiaru rozwoju ośrodków miejskich = Selected Indicators of the Development of Urban Centres
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 746 (2007) , s. 87-104. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
51035
article
56

Author:
Title:
Rola samorządu terytorialnego w kształtowaniu procesu rozwoju Miasta Krakowa w okresie autonomii (1866-1918)
Source:
Folia Oeconomica Bochniensia. - nr 5 (2006) , s. 49-65
Nr:
2168314189
article
57

Title:
Miasta metropolitalne jako bieguny rozwoju w gospodarce postindustrialnej = Metropolitan Cities as Development Poles in Post-industrial Economy
Source:
Folia Oeconomica Bochniensia. - nr 4 (2006) , s. 47-60
Access mode:
Nr:
51729
article
58

Title:
Funkcjonowanie powiatowych i gminnych funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej = Operation of the County and Municipal Funds of Environmental Protection and Water Management
Source:
Problemy Ekologii. - nr 1 (2004) , s. 13-18. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168287557
article
1
Civil Society : from "Solidarity" to Urban Activism / Dominika HOŁUJ // W: Urban Change in Central Europe : the Case of Kraków / red. Jacek PURCHLA. - London ; New York: Routledge, 2022. - (Routledge Advances in Regional Economics, Science and Policy). - S. 17-31. - Bibliogr. - ISBN 978-1-032-18079-3 ; 978-1-003-25275-7. - Spis treści: https://www.taylorfrancis.com/chapters/edit/10.4324/9781003252757-3/civil-society-dominika-ho%C5%82uj?context=ubxWstęp:
2
Wstępna diagnoza działań związanych z tkaninami, ubiorami i akcesoriami modowymi podejmowanych przez polskie instytucje muzealne = Initial Diagnosis of Activities Connected with Textiles, Clothes, and Fashion Accessories Undertaken by Polish Museums / Monika Murzyn-Kupisz, Dominika HOŁUJ // Muzealnictwo. - T. 63 (2022), s. 173-184. - Summ., streszcz. - Pełny tekst: https://muzealnictworocznik.com/resources/html/article/details?id=232397. - ISSN 0464-1086
3
Struktura przestrzenna targów mody w Polsce skierowanych do indywidualnych odbiorców = The Spatial Structure of Individual Consumer-Oriented Fashion Fairs in Poland / Dominika HOŁUJ, Monika Murzyn-Kupisz // Studia Regionalne i Lokalne. - nr 3 (2022), s. 67-85. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://studreg.uw.edu.pl/dane/web_sril_files/1892/2022_3_holuj_murzyn_kupisz.pdf. - ISSN 1509-4995
4
Społeczno-ekonomiczne oddziaływanie dziedzictwa kulturowego : stan badań oraz perspektywy i potrzeby badawcze w kontekście polskim / Monika Murzyn-Kupisz, Dominika HOŁUJ, Jarosław Działek. - Warszawa : Narodowy Instytut Dziedzictwa ; Kraków : Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, 2022. - 160 s. : il. - Bibliogr. - Dziedzictwo kulturowe w badaniach ; t. 3. - ISBN 978-83-66160-72-9 ; 978-83-64089-67-1. - Pełny tekst: https://nid.pl/dopobrania/KSIEGARNIA/DKwB/Dziedzictwo-kulturowe-w-badaniach_t3.pdf
5
Municipal Self-government 1990-2019 / Dominika HOŁUJ // W: Urban Change in Central Europe : the Case of Kraków / red. Jacek PURCHLA. - London ; New York: Routledge, 2022. - (Routledge Advances in Regional Economics, Science and Policy). - S. 32-47. - Bibliogr. - ISBN 978-1-032-18079-3 ; 978-1-003-25275-7. - Spis treści: https://www.taylorfrancis.com/chapters/edit/10.4324/9781003252757-3/civil-society-dominika-ho%C5%82uj?context=ubxWstęp:
6
Idea mody zrównoważonej w policealnych i wyższych szkołach kształcących projektantów mody w Polsce = The Idea of Sustainable Fashion in Polish Post-Secondary Schools and Universities Offering Fashion Majors / Dominika HOŁUJ, Monika Murzyn-Kupisz // Zarządzanie w Kulturze = Culture Management. - t. 22, z. 3 (2021), s. 343-363. - Summ.. - Tytuł numeru: Kultura a wyzwania zrównoważonego rozwoju. Cz. 1. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.ejournals.eu/Zarzadzanie-w-Kulturze/2021/22-3-2021/art/19828/. - ISSN 1896-8201
7
Fashion Design Education and Sustainability : Towards an Equilibrium between Craftsmanship and Artistic and Business Skills? / Monika Murzyn-Kupisz, Dominika HOŁUJ // Education Sciences. - vol. 11, iss. 9 (2021), s. 1-30. - Summ.. - Tytuł numeru: Sustainability Education and Scholarship in Higher Education. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.mdpi.com/2227-7102/11/9/531
8
Museums and Coping with Overtourism / Monika Murzyn-Kupisz, Dominika HOŁUJ // Sustainability. - vol. 12, iss. 5 (2020), s. 1-23. - Summ.. - Tytuł numeru: Sustainable Art Cities and Tourist Attractions : Coping with Overtourism and Promoting Revitalisation. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.mdpi.com/2071-1050/12/5/2054. - ISSN 2071-1050
9
Muzeum współtworzone społecznie = Museum Co-created by the Society / Dominika HOŁUJ // W: Muzea na wolnym powietrzu : antycypacje / red. Katarzyna Barańska, Monika Murzyn-Kupisz, Jan Święch. - Kolbuszowa ; Kraków: Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej ; Towarzystwo Wydawnicze Historia Iagellonica, 2020. - S. 153-179. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISBN 978-83-955965-2-0 ; 978-83-66304-76-5
10
Museums and Local Governments in Poland : Partners in Local Development? / Monika Murzyn-Kupisz, Dominika HOŁUJ, Jarosław Działek, Katarzyna Gorczyca // Museum International. - vol. 71, iss. 3-4 (2019), s. 28-45. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1350-0775
11
The Institution of Community Custodians of Heritage Sites as an Element of Historic Asset Protection System : the Case of Poland / Dominika HOŁUJ // Journal of Settlements and Spatial Planning. - vol. 10, no. 2 (2019), s. 143-156. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://geografie.ubbcluj.ro/ccau/jssp/arhiva_2_2019/07JSSP022019.pdf. - ISSN 2069-3419
12
Dziedzictwo kulturowe a idea uczenia się przez całe życie : wybrane doświadczenia krajów europejskich = The Role of Cultural Heritage in Lifelong Learning - Selected Examples from European Countries / Dominika HOŁUJ // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 2 (980) (2019), s. 25-43. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/1622/1315. - ISSN 1898-6447
13
Museums and Local Development in Poland / Monika Murzyn-Kupisz, Jarosław Działek, Katarzyna Gorczyca, Dominika HOŁUJ. - OECD, 2019. - 56 s. - Pełny tekst: http://www.oecd.org/cfe/leed/Museums-and-Local-Development-in-Poland.pdf
14
Partycypacja jako element rewitalizacji (przykłady miast z województwa małopolskiego i mazowieckiego) = Participation as an Element of Revitalization Process (Examples of Cities from the Małoposka and Mazovian Provinces) / Dominika HOŁUJ, Paulina Legutko-Kobus // Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - nr 365 (2018), s. 93-119. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.sbc.org.pl/dlibra/publication/371908/edition/351364/content?ref=desc. - ISSN 2083-8611
15
A Participatory Model of Creating Revitalisation Programmes in Poland - Challenges and Barriers = Partycypacyjny model tworzenia programów rewitalizacji w Polsce / Dominika HOŁUJ, Paulina Legutko-Kobus // MAZOWSZE Studia Regionalne. - nr 26 (2018), s. 33-59. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://mazowszestudiaregionalne.pl/images/pdf/26/msr_26_Holuj_Legutko-Kobus.pdf. - ISSN 1689-4774
16
Społeczno-ekonomiczne wartości socjalistycznego dziedzictwa Nowej Huty / Dominika HOŁUJ // Światowid. - 5 (2018), s. 73-87. - Bibliogr. - ISSN 2391-9000
17
Partycypacja społeczna w działaniach samorządu Krakowa dotyczących dziedzictwa kulturowego = Public Participation in the Activities of Kraków's Local Government in Relation to Its Cultural Heritage / Dominika HOŁUJ // W: Kraków - metropolia. T. 3, Dziedzictwo / red. Jacek PURCHLA. - Kraków: Księgarnia Akademicka, 2018. - S. 287-321. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7638-932-5
18
Procedury partycypacyjne w realizacji zintegrowanych inwestycji terytorialnych w Krakowskim Obszarze Funkcjonalnym = Scenario of Participatory Activities in the Implementation of the ZIT Strategy in Cracow Functional Area / Dominika HOŁUJ // Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN / red. Tadeusz KUDŁACZ, Patrycja BRAŃKA. - t. 174 (2017), s. 255-264. - Summ.. - Tytuł numeru: Teoria i praktyka rozwoju obszarów funkcjonalnych = Theory and Practice of Functional Areas Development. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://journals.pan.pl/dlibra/publication/118537/edition/103121/content. - ISSN 0079-3507
19
Społeczno-ekonomiczne oddziaływanie dziedzictwa kulturowego : stan badań oraz perspektywy i potrzeby badawcze w kontekście polskim : diagnoza dla potrzeb krajowego "Programu badań nad dziedzictwem kulturowym" opracowana na zlecenie Narodowego Instytutu Dziedzictwa / Monika MURZYN-KUPISZ, Dominika HOŁUJ, Jarosław Działek. - Kraków: Stowarzyszenie Absolwentów Akademii Dziedzictwa, 2017. - 175 s. : il. ; 30 cm
20
Public Spaces and Cultural Heritage in Community Projects - the Example of Warsaw / Dominika HOŁUJ // European Spatial Research and Policy. - vol. 24, no. 2 (2017), s. 127-144. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://esrap.geo.uni.lodz.pl/uploads/publications/articles/v24n2/ho%C5%82uj.pdf. - ISSN 1231-1952
21
Budżet obywatelski jako barometr oczekiwań mieszkańców względem przekształceń przestrzeni publicznych Krakowa = The Participatory Budget As a Barometr of the Expectations of the Residents in Reference to the Transformations of the Public Areas of Kraków / Dominika HOŁUJ // W: Kraków - metropolia. T. 2, Dylematy rozwoju / red. Jacek PURCHLA. - Kraków: Księgarnia Akademicka, 2017. - S. 211-235. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7638-895-3
22
Podejście partycypacyjne w kształtowaniu przestrzeni centralnych miasta : przykład osiedla domków fińskich w Warszawie = The Participatory Approach in Shaping City's Central Spaces : a Case Study of the Settlement of Finnish Houses in Warsaw / Dominika HOŁUJ // Studia Miejskie. - nr 28 (2017), s. 99-119. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: www.studiamiejskie.uni.opole.pl/wp-content/uploads/2018/04/S_Miejskie_28_2017-09_Holuj.pdf. - ISSN 2082-4793
23
The Socialist Tangible Heritage of Nowa Huta as the Local Economic Asset = Socjalistyczne materialne dziedzictwo Nowej Huty jako lokalny zasób rozwojowy / Dominika HOŁUJ // Studia Miejskie. - nr 26 (2017), s. 125-139. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: www.studiamiejskie.uni.opole.pl/wp-content/uploads/2018/01/S_Miejskie_26_2017-Holuj.pdf. - ISSN 2082-4793
24
Vademecum dyrektora instytucji kultury / R. Barański, A. Gawrońska-Baran, A. Drabarczyk, M. GNELA, D. HOŁUJ, K. Kędzierska, L. Lipiec-Warzecha, S. Liżewski, M. MĘDRALA, A. MITUŚ, E. Ostapowicz. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2016. - XX, 491 s. : il. ; 24 cm + płyta CD. - (Beck Info Biznes). - ISBN 978-83-255-8116-9 ; 978-83-255-8117-6
25
Partycypacja społeczna w planowaniu przestrzennym : studium przypadku krakowskich osiedli Dywizjonu 303 oraz II Pułku Lotniczego = Civil Participation in Spatial Planning : a Case Study of Dywizjonu 303 and II Pułku Lotniczego Housing Estates in Krakow / Dominika HOŁUJ, Artur HOŁUJ // Zarządzanie Publiczne : Zeszyty Naukowe Instytutu Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego. - nr 3 (35) (2016), s. 249-262. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.ejournals.eu/pliki/art/7928/. - ISSN 1896-0200
26
Dysproporcje redystrybucji środków publicznych i ich konsekwencje dla wielkich miast Polski = Disproportional Redistribution of Public Funds and its Consequences for Large Cities in Poland / Dominika HOŁUJ // W: Kraków - metropolia : w 25 rocznicę narodzin samorządu terytorialnego w III Rzeczypospolitej / red. Jacek PURCHLA. - Kraków: Księgarnia Akademicka, 2016. - S. 117-142. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7638-711-6
27
Social Participation as a Tool for Managing Functional and Spatial Changes : Examples of Selected Centres of Small and Medium-Sized Towns in Poland / Dominika HOŁUJ // Journal of Settlements and Spatial Planning. - vol. 7, no. 2 (2016), s. 113-123. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://geografie.ubbcluj.ro/ccau/jssp/arhiva_2_2016/02JSSP022016.pdf. - ISSN 2069-3419
28
Przestrzenie publiczne Krakowa jako nośnik i wykładnik jego metropolitalności = Public Spaces in Kraków as Carriers and Indicators of Metropolitanism / Dominika HOŁUJ // W: Kraków - metropolia : w 25 rocznicę narodzin samorządu terytorialnego w III Rzeczypospolitej / red. Jacek PURCHLA. - Kraków: Księgarnia Akademicka, 2016. - S. 189-213. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7638-711-6
29
Using Local Land-Use Development Plans to Administer Changes in Poland's Largest Cities / Dominika HOŁUJ // W: The Limits of Heritage : the 2nd Heritage Forum of Central Europe / ed. by Katarzyna Jagodzińska, Jacek PURCHLA. - Kraków: International Cultural Centre, 2015. - S. 561-578. - ISBN 978-83-63463-32-8
30
Rewitalizacja czy jedynie miejska polityka inwestycyjna? Działania władz Krakowa w obszarze poprzemysłowego Zabłocia = Revitalization or Just the Municipal Investment Policy? The Activities of Kraków Local Authorities in the Post-industrial Zone Zabłocie / Dominika HOŁUJ // Zarządzanie Publiczne : Zeszyty Naukowe Instytutu Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego. - nr 1 (29) (2015), s. 95-108. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.ejournals.eu/Zarzadzanie-Publiczne/2015/Zarzadzanie-Publiczne-1-2015/art/5056/. - ISSN 1896-0200
31
Procedury partycypacyjne w kształtowaniu infrastruktury społecznej / Dominika HOŁUJ // W: Infrastruktura w rozwoju regionalnym i lokalnym : wybrane problemy / red nauk. Tadeusz KUDŁACZ, Artur HOŁUJ. - Warszawa: CeDeWu, 2015. - S. 225-239. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7556-763-2
32
Zakopiańskie dziedzictwo architektoniczne przełomu XIX i XX w. = The Architectural Heritage of the Late Nineteenth and Early Twentieth Centuries in Zakopane as the Potential for Development of Tourism / Dominika HOŁUJ // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 12 (948) (2015), s. 43-63. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/959/719. - ISSN 1898-6447
33
Mechanisms of Densification of the City in the Neoliberal Economy - a Case Study: the Surroundings of the Eastern Part of the Former Airport Runway Rakowice-Czyżyny in Cracow / Dominika HOŁUJ, Artur HOŁUJ // Bulletin of Geography. Socio-economic Series. - nr 27 (2015), s. 81-93. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.bulletinofgeography.umk.pl/27_2015/06_Holuj.pdf. - ISSN 1732-4254
34
Samorząd Krakowa wobec wyzwań metropolitalności / Dominika HOŁUJ ; [red. nauk. Tadeusz KUDŁACZ]. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2015. - 153 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-711-1. - Pełny tekst: https://bazybg.uek.krakow.pl/cyfrowa/kolekcje/publikacja/1000317030
35
Rynek nieruchomości jako generator zmian funkcjonalno-przestrzennych na rewitalizowanym krakowskim Zabłociu = Real Estate Market as a Generator of Functional and Spatial Changes in Zablocie - a Revitalized Area in the City of Cracow / Dominika HOŁUJ // Studia Miejskie. - t. 17 (2015), s. 77-89. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.studiamiejskie.uni.opole.pl/wp-content/uploads/2016/05/S_Miejskie_17_2015-Holuj.pdf. - ISSN 2082-4793
36
Dziedzictwo architektoniczne przełomu XIX i XX wieku w przestrzeni miasta : studium przypadku Zakopanego / Dominika HOŁUJ // W: Galicja i jej dziedzictwo. [3], Przemiany cywilizacyjne Galicji i jej dziedzictwo w Polsce południowo-wschodniej / kier. tematu: Jacek PURCHLA. - (2014), s. 44-74
37
Miejskie dokumenty planistyczne wobec zmian funkcjonalno-przestrzennych w obszarze dawnego Wielkiego Krakowa = Urban Spatial Planning Documents in the Context of Functional and Spatial Changes in the Former Greater Cracow / Dominika HOŁUJ // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 11 (935) (2014), s. 5-21. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/668. - ISSN 1898-6447
38
Wizje planistów a oczekiwania użytkowników przestrzeni miejskiej : konfliktogenność procesu uchwalania planów miejscowych w wybranych obszarach polskich metropolii = Visions of Planners and Urban Users' Expectations : Conflicts in the Creation of Local Spatial Plans in Selected Areas of Polish Cities / Dominika HOŁUJ // Biuletyn Polskiej Akademii Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju. - z. 253 (2014), s. 45-62. - Summ.. - Tytuł numeru: Społeczna odpowiedzialność w procesach zarządzania funkcjonalnymi obszarami miejskimi. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://journals.pan.pl/dlibra/publication/96037/edition/82784/content. - ISSN 0079-3493
39
Ekonomiczno-społeczne uwarunkowania efektywności procesów dostosowania struktur samorządowych do zasięgu obszarów funkcjonalnych na przykładzie Krakowa początków XX wieku = The Economic and Social Determinants of the Effectiveness of Local Government Structures in Adjusting to Their Functional Areas - the Example of Cracow in the Early Twentieth Century / Dominika HOŁUJ // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 5 (929) (2014), s. 93-110. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/566. - ISSN 1898-6447
40
Wielki Kraków we współczesnej strukturze funkcjonalno-przestrzennej miasta / Dominika HOŁUJ // W: Galicja i jej dziedzictwo. [2], Przemiany cywilizacyjne Galicji w XIX wieku : wybrane problemy / kier. tematu: Jacek PURCHLA. - (2013), s. 23-58. - Bibliogr.
41
Samorząd miejski Krakowa i Lwowa w okresie autonomii galicyjskiej = Cracow and Lviv Municipal Governments during Galician Autonomy / Dominika HOŁUJ // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 917 (2013), s. 89-108. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/732/554. - ISSN 1898-6447
42
Aktualizacja strategii rozwoju województwa świętokrzyskiego do roku 2020 : synteza diagnozy stanu województwa świętokrzyskiego / [zespół ekspercki: Konrad Dudzik, Artur HOŁUJ (kierownik zespołu), Dominika HOŁUJ, Janusz Jeżak, Andrzej WOŹNIAK, Bernadetta ZAWILIŃSKA; red. Artur HOŁUJ, Dominika HOŁUJ, Bernadetta ZAWILIŃSKA; ogólna koncepcja, konsultacja i wstępna ewaluacja opracowań cząstkowych Tadeusz KUDŁACZ]. - Kraków: [b.w.], 2012. - 68 s. : il. ; 30 cm
43
Samorząd terytorialny wielkich miast galicyjskich - Kraków i Lwów / Dominika HOŁUJ // W: Galicja i jej dziedzictwo, Przemiany cywilizacyjne Galicji w XIX wieku oraz galicyjskie dziedzictwo kulturowe w Polsce południowo-wschodniej : wybrane problemy / kier. tematu: Jacek PURCHLA. - (2012), s. 65-97
44
Aktualizacja strategii rozwoju województwa świętokrzyskiego do roku 2020 : diagnoza stanu województwa świętokrzyskiego - opracowanie eksperckie / [zespół ekspercki: Konrad Dudzik, Artur HOŁUJ (kierownik zespołu), Dominika HOŁUJ, Janusz Jeżak, Andrzej WOŹNIAK, Bernadetta ZAWILIŃSKA; red. Artur HOŁUJ, Dominika HOŁUJ, Bernadetta ZAWILIŃSKA; ogólna koncepcja, konsultacja i wstępna ewaluacja opracowań cząstkowych Tadeusz KUDŁACZ]. - Kraków: [b.w.], 2011. - 408 s. : il. ; 30 cm
45
Aktualizacja strategii rozwoju województwa świętokrzyskiego do roku 2020 : warsztaty w grupach roboczych ds. aktualizacji strategii rozwoju województwa świętokrzyskiego : materiały z warsztatów / [prowadzący temat: Tadeusz KUDŁACZ; zespół naukowy: Konrad Dudzik, Artur HOŁUJ (kierownik zespołu), Dominika HOŁUJ, Janusz Jeżak, Andrzej WOŹNIAK, Bernadetta ZAWILIŃSKA; red. Artur HOŁUJ; ogólna koncepcja, konsultacja i wstępna ewaluacja opracowań cząstkowych Tadeusz KUDŁACZ]. - Kielce: [b.w.], 2011. - 180 s. : il. ; 30 cm
46
Doświadczenia samorządów polskich metropolii we włączaniu dziedzictwa kulturowego w proces rozwoju w kontekście unijnego dofinansowania zadań lokalnych : przykład Krakowa / Dominika HOŁUJ // W: Dziedzictwo kulturowe wielkich miast polskich a transformacja : pole konfliktu czy czynniki rozwoju (kontynuacja). [Etap 2], Problemy wykorzystania potencjału dziedzictwa kulturowego w rozwoju Krakowa i Małopolski w okresie transformacji systemowej (po 1989 r.) / kier. tematu: Jacek PURCHLA. - (2011), s. 68-94. - Bibliogr.
47
Doświadczenia i plany samorządów polskich metropolii w wykorzystaniu funduszy unijnych do włączenia dziedzictwa kulturowego w proces rozwoju = The Experience and Plans of Metropolitan Municipalities in Use of EU Funds for Inclusion of Cultural Heritage in the Process of Development / Dominika HOŁUJ // Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN / red. Anna HARAŃCZYK. - t. 140, cz. 1 (2011), s. 249-258. - Summ.. - Tytuł numeru: Perspektywy rozwoju regionalnego Polski w okresie programowania po 2013 r. Cz. 1. - Bibliogr. - ISSN 0079-3507
48
Programowanie rozwoju miasta Krakowa na przykładzie wybranych dokumentów strategicznych i operacyjnych = Programming the Development of the City of Cracow on the Example of Selected Strategic and Operational Documents / Artur HOŁUJ, Dominika Hołuj // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Kazimierz GÓRKA]. - nr 821 (2010), s. 61-77. - Summ. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/169647076. - ISSN 1898-6447
49
Dylematy zarządzania obszarami metropolitalnymi w Polsce jako element polityki regionalnej = Dilemmas of Metropolitan Areas Managing in Poland as an Element of Regional Policy / Artur HOŁUJ, Dominika Hołuj // Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN / red. Tadeusz KUDŁACZ. - t. 131 (2010), s. 277-291. - Summ. - Tytuł numeru: Rozwój regionalny w Polsce w świetle wyzwań XXI w. - Bibliogr. - ISSN 0079-3507
50
Rola samorządu miejskiego w rozwoju funkcji metropolitalnych Krakowa po roku 1990 / Dominika Hołuj ; Promotor: Jacek PURCHLA. - Kraków, 2010. - 497 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazybg.uek.krakow.pl/cyfrowa/kolekcje/publikacja/1200001870
51
Rola samorządu miejskiego w procesie rozwoju funkcji metropolitalnych na przykładzie miasta Krakowa po 1990 roku = The Role of a City's Local Government in Developing Its Metropolitan Status - the Example of Post-1990 Cracow / Dominika Hołuj // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. - nr 835 (2010), s. 93-111. - Summ. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/168129712. - ISSN 1898-6447
52
Planowanie i zagospodarowanie przestrzeni na przykładzie Miasta Krakowa po roku 1989 / Artur HOŁUJ, Dominika Hołuj // Folia Oeconomica Bochniensia / red. nauk. Ryszard SZEWCZYK. - nr 7 (2008), s. 5-22. - ISSN 1731-2310
53
Planowanie strategiczne w gminie miejskiej na przykładzie Krakowa w pierwszych latach funkcjonowania samorządu (1990-1994) / Artur HOŁUJ, Dominika Hołuj // Folia Oeconomica Bochniensia / red. nauk. Ryszard SZEWCZYK. - nr 6 (2007), s. 61-71. - Bibliogr. - ISSN 1731-2310
54
Zróżnicowanie regionalne w Polsce / Artur HOŁUJ, Dominika Hołuj // W: Problemy gospodarki regionalnej i polityki ekonomicznej : księga jubileuszowa dla uczczenia 80. urodzin Profesora Antoniego Fajferka / [red. naukowy Kazimierz GÓRKA]. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2007. - S. 145-161. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-359-4
55
Wybrane wskaźniki pomiaru rozwoju ośrodków miejskich = Selected Indicators of the Development of Urban Centres / Artur HOŁUJ, Dominika Hołuj // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Kazimierz GÓRKA]. - nr 746 (2007), s. 87-104. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/150513059. - ISSN 0208-7944
56
Rola samorządu terytorialnego w kształtowaniu procesu rozwoju Miasta Krakowa w okresie autonomii (1866-1918) / Dominika Hołuj // Folia Oeconomica Bochniensia / red. nauk. Ryszard SZEWCZYK. - nr 5 (2006), s. 49-65. - ISSN 1731-2310
57
Miasta metropolitalne jako bieguny rozwoju w gospodarce postindustrialnej = Metropolitan Cities as Development Poles in Post-industrial Economy / Dominika Hołuj, Artur HOŁUJ // Folia Oeconomica Bochniensia / red. nauk. Ryszard SZEWCZYK. - nr 4 (2006), s. 47-60. - Pełny tekst: http://www.wse.bochnia.pl/zn/4-5.pdf. - ISSN 1731-2310
58
Funkcjonowanie powiatowych i gminnych funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej = Operation of the County and Municipal Funds of Environmental Protection and Water Management / Dominika Hołuj, Artur HOŁUJ // Problemy Ekologii. - nr 1 (2004), s. 13-18. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISSN 1427-3381
1
Hołuj D., (2022), Civil Society : from "Solidarity" to Urban Activism. [W:] PURCHLA J. (red.), Urban Change in Central Europe : the Case of Kraków, London ; New York : Routledge, s. 17-31.
2
Murzyn-Kupisz M., Hołuj D., (2022), Wstępna diagnoza działań związanych z tkaninami, ubiorami i akcesoriami modowymi podejmowanych przez polskie instytucje muzealne, "Muzealnictwo", T. 63, s. 173-184; https://muzealnictworocznik.com/resources/html/article/details?id=232397
3
Hołuj D., Murzyn-Kupisz M., (2022), Struktura przestrzenna targów mody w Polsce skierowanych do indywidualnych odbiorców, "Studia Regionalne i Lokalne", nr 3, s. 67-85; https://studreg.uw.edu.pl/dane/web_sril_files/1892/2022_3_holuj_murzyn_kupisz.pdf
4
Murzyn-Kupisz M., Hołuj D., Działek J., (2022), Społeczno-ekonomiczne oddziaływanie dziedzictwa kulturowego: stan badań oraz perspektywy i potrzeby badawcze w kontekście polskim, Warszawa : Narodowy Instytut Dziedzictwa ; Kraków : Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, 160 s.
5
Hołuj D., (2022), Municipal Self-government 1990-2019. [W:] PURCHLA J. (red.), Urban Change in Central Europe : the Case of Kraków, London ; New York : Routledge, s. 32-47.
6
Hołuj D., Murzyn-Kupisz M., (2021), Idea mody zrównoważonej w policealnych i wyższych szkołach kształcących projektantów mody w Polsce, "Zarządzanie w Kulturze", t. 22, z. 3, s. 343-363; https://www.ejournals.eu/Zarzadzanie-w-Kulturze/2021/22-3-2021/art/19828/
7
Murzyn-Kupisz M., Hołuj D., (2021), Fashion Design Education and Sustainability : Towards an Equilibrium between Craftsmanship and Artistic and Business Skills?, "Education Sciences", vol. 11, iss. 9, s. 1-30; https://www.mdpi.com/2227-7102/11/9/531
8
Murzyn-Kupisz M., Hołuj D., (2020), Museums and Coping with Overtourism, "Sustainability", vol. 12, iss. 5, s. 1-23; https://www.mdpi.com/2071-1050/12/5/2054
9
Hołuj D., (2020), Muzeum współtworzone społecznie. [W:] Barańska K., Murzyn-Kupisz M., Święch J. (red.), Muzea na wolnym powietrzu : antycypacje, Kolbuszowa : Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej; Kraków: Towarzystwo Wydawnicze Historia Iagellonica, s. 153-179.
10
Murzyn-Kupisz M., Hołuj D., Działek J., Gorczyca K., (2019), Museums and Local Governments in Poland : Partners in Local Development?, "Museum International", vol. 71, iss. 3-4, s. 28-45.
11
Hołuj D., (2019), The Institution of Community Custodians of Heritage Sites as an Element of Historic Asset Protection System : the Case of Poland, "Journal of Settlements and Spatial Planning", vol. 10, no. 2, s. 143-156; http://geografie.ubbcluj.ro/ccau/jssp/arhiva_2_2019/07JSSP022019.pdf
12
Hołuj D., (2019), Dziedzictwo kulturowe a idea uczenia się przez całe życie : wybrane doświadczenia krajów europejskich, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 2 (980), s. 25-43; https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/1622/1315
13
Murzyn-Kupisz M., Działek J., Gorczyca K., Hołuj D., (2019), Museums and Local Development in Poland, Murzyn-Kupisz M. (kier.), OECD, 56 s.
14
Hołuj D., Legutko-Kobus P., (2018), Partycypacja jako element rewitalizacji (przykłady miast z województwa małopolskiego i mazowieckiego), "Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach", nr 365, s. 93-119; https://www.sbc.org.pl/dlibra/publication/371908/edition/351364/content?ref=desc
15
Hołuj D., Legutko-Kobus P., (2018), A Participatory Model of Creating Revitalisation Programmes in Poland - Challenges and Barriers, "MAZOWSZE Studia Regionalne", nr 26, s. 33-59; https://mazowszestudiaregionalne.pl/images/pdf/26/msr_26_Holuj_Legutko-Kobus.pdf
16
Hołuj D., (2018), Społeczno-ekonomiczne wartości socjalistycznego dziedzictwa Nowej Huty, "Światowid", 5, s. 73-87.
17
Hołuj D., (2018), Partycypacja społeczna w działaniach samorządu Krakowa dotyczących dziedzictwa kulturowego. [W:] Purchla J. (red.), Kraków - metropolia, T. 3, Dziedzictwo, Kraków : Księgarnia Akademicka, s. 287-321.
18
Hołuj D., (2017), Procedury partycypacyjne w realizacji zintegrowanych inwestycji terytorialnych w Krakowskim Obszarze Funkcjonalnym, "Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN", t. 174, s. 255-264; http://journals.pan.pl/dlibra/publication/118537/edition/103121/content
19
Murzyn-Kupisz M., Hołuj D., Działek J., (2017), Społeczno-ekonomiczne oddziaływanie dziedzictwa kulturowego: stan badań oraz perspektywy i potrzeby badawcze w kontekście polskim: diagnoza dla potrzeb krajowego "Programu badań nad dziedzictwem kulturowym" opracowana na zlecenie Narodowego Instytutu Dziedzictwa, Kraków : Stowarzyszenie Absolwentów Akademii Dziedzictwa, 175 s.
20
Hołuj D., (2017), Public Spaces and Cultural Heritage in Community Projects - the Example of Warsaw, "European Spatial Research and Policy", vol. 24, no. 2, s. 127-144; http://esrap.geo.uni.lodz.pl/uploads/publications/articles/v24n2/ho%C5%82uj.pdf
21
Hołuj D., (2017), Budżet obywatelski jako barometr oczekiwań mieszkańców względem przekształceń przestrzeni publicznych Krakowa. [W:] Purchla J. (red.), Kraków - metropolia, T. 2, Dylematy rozwoju, Kraków : Księgarnia Akademicka, s. 211-235.
22
Hołuj D., (2017), Podejście partycypacyjne w kształtowaniu przestrzeni centralnych miasta : przykład osiedla domków fińskich w Warszawie, "Studia Miejskie", nr 28, s. 99-119; www.studiamiejskie.uni.opole.pl/wp-content/uploads/2018/04/S_Miejskie_28_2017-09_Holuj.pdf
23
Hołuj D., (2017), The Socialist Tangible Heritage of Nowa Huta as the Local Economic Asset, "Studia Miejskie", nr 26, s. 125-139; www.studiamiejskie.uni.opole.pl/wp-content/uploads/2018/01/S_Miejskie_26_2017-Holuj.pdf
24
Barański R., Gawrońska-Baran A., Drabarczyk A., Gnela M., Hołuj D., Kędzierska K., Lipiec-Warzecha L., Liżewski S., Mędrala M., Mituś A., Ostapowicz E., (2016), Vademecum dyrektora instytucji kultury, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, XX, 491 s.
25
Hołuj D., Hołuj A., (2016), Partycypacja społeczna w planowaniu przestrzennym : studium przypadku krakowskich osiedli Dywizjonu 303 oraz II Pułku Lotniczego, "Zarządzanie Publiczne : Zeszyty Naukowe Instytutu Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego", nr 3 (35), s. 249-262; http://www.ejournals.eu/pliki/art/7928/
26
Hołuj D., (2016), Dysproporcje redystrybucji środków publicznych i ich konsekwencje dla wielkich miast Polski. [W:] Purchla J. (red.), Kraków - metropolia : w 25 rocznicę narodzin samorządu terytorialnego w III Rzeczypospolitej, Kraków : Księgarnia Akademicka, s. 117-142.
27
Hołuj D., (2016), Social Participation as a Tool for Managing Functional and Spatial Changes : Examples of Selected Centres of Small and Medium-Sized Towns in Poland, "Journal of Settlements and Spatial Planning", vol. 7, no. 2, s. 113-123; http://geografie.ubbcluj.ro/ccau/jssp/arhiva_2_2016/02JSSP022016.pdf
28
Hołuj D., (2016), Przestrzenie publiczne Krakowa jako nośnik i wykładnik jego metropolitalności. [W:] Purchla J. (red.), Kraków - metropolia : w 25 rocznicę narodzin samorządu terytorialnego w III Rzeczypospolitej, Kraków : Księgarnia Akademicka, s. 189-213.
29
Hołuj D., (2015), Using Local Land-Use Development Plans to Administer Changes in Poland's Largest Cities. [W:] Jagodzińska K., Purchla J. (red.), The Limits of Heritage : the 2nd Heritage Forum of Central Europe, Kraków : International Cultural Centre, s. 561-578.
30
Hołuj D., (2015), Rewitalizacja czy jedynie miejska polityka inwestycyjna? Działania władz Krakowa w obszarze poprzemysłowego Zabłocia, "Zarządzanie Publiczne : Zeszyty Naukowe Instytutu Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego", nr 1 (29), s. 95-108; http://www.ejournals.eu/Zarzadzanie-Publiczne/2015/Zarzadzanie-Publiczne-1-2015/art/5056/
31
Hołuj D., (2015), Procedury partycypacyjne w kształtowaniu infrastruktury społecznej. [W:] Kudłacz T., Hołuj A. (red.), Infrastruktura w rozwoju regionalnym i lokalnym : wybrane problemy, Warszawa : CeDeWu, s. 225-239.
32
Hołuj D., (2015), Zakopiańskie dziedzictwo architektoniczne przełomu XIX i XX w., "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 12 (948), s. 43-63; https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/959/719
33
Hołuj D., Hołuj A., (2015), Mechanisms of Densification of the City in the Neoliberal Economy - a Case Study: the Surroundings of the Eastern Part of the Former Airport Runway Rakowice-Czyżyny in Cracow, "Bulletin of Geography. Socio-economic Series", nr 27, s. 81-93; http://www.bulletinofgeography.umk.pl/27_2015/06_Holuj.pdf
34
Hołuj D., (2015), Samorząd Krakowa wobec wyzwań metropolitalności, Kudłacz T. (red. nauk.), Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 153 s.
35
Hołuj D., (2015), Rynek nieruchomości jako generator zmian funkcjonalno-przestrzennych na rewitalizowanym krakowskim Zabłociu, "Studia Miejskie", t. 17, s. 77-89; http://www.studiamiejskie.uni.opole.pl/wp-content/uploads/2016/05/S_Miejskie_17_2015-Holuj.pdf
36
Hołuj D., (2014), Dziedzictwo architektoniczne przełomu XIX i XX wieku w przestrzeni miasta : studium przypadku Zakopanego. [W:] Jacek PURCHLA (kierownik tematu), Galicja i jej dziedzictwo. [3], Przemiany cywilizacyjne Galicji i jej dziedzictwo w Polsce południowo-wschodniej, s. 44-74.
37
Hołuj D., (2014), Miejskie dokumenty planistyczne wobec zmian funkcjonalno-przestrzennych w obszarze dawnego Wielkiego Krakowa, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 11 (935), s. 5-21; https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/668
38
Hołuj D., (2014), Wizje planistów a oczekiwania użytkowników przestrzeni miejskiej : konfliktogenność procesu uchwalania planów miejscowych w wybranych obszarach polskich metropolii, "Biuletyn Polskiej Akademii Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju", z. 253, s. 45-62; http://journals.pan.pl/dlibra/publication/96037/edition/82784/content
39
Hołuj D., (2014), Ekonomiczno-społeczne uwarunkowania efektywności procesów dostosowania struktur samorządowych do zasięgu obszarów funkcjonalnych na przykładzie Krakowa początków XX wieku, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 5 (929), s. 93-110; https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/566
40
Hołuj D., (2013), Wielki Kraków we współczesnej strukturze funkcjonalno-przestrzennej miasta. [W:] Purchla J. (kierownik tematu), Galicja i jej dziedzictwo. [2], Przemiany cywilizacyjne Galicji w XIX wieku : wybrane problemy, s. 23-58.
41
Hołuj D., (2013), Samorząd miejski Krakowa i Lwowa w okresie autonomii galicyjskiej, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 917, s. 89-108; https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/732/554
42
Kudłacz T., Dudzik K., Hołuj A., Hołuj D., Jeżak J., Woźniak A., Zawilińska B., (2012), Aktualizacja strategii rozwoju województwa świętokrzyskiego do roku 2020: synteza diagnozy stanu województwa świętokrzyskiego,, Zawilińska B. (red.), Kraków : [b.w.], 68 s.
43
Hołuj D., (2012), Samorząd terytorialny wielkich miast galicyjskich - Kraków i Lwów. [W:] Purchla J. (kierownik tematu), Galicja i jej dziedzictwo, Przemiany cywilizacyjne Galicji w XIX wieku oraz galicyjskie dziedzictwo kulturowe w Polsce południowo-wschodniej : wybrane problemy, s. 65-97.
44
Kudłacz T., Dudzik K., Hołuj A., Hołuj D., Jeżak J., Woźniak A., Zawilińska B., (2011), Aktualizacja strategii rozwoju województwa świętokrzyskiego do roku 2020: diagnoza stanu województwa świętokrzyskiego - opracowanie eksperckie,, Zawilińska B. (red.), Kraków : [b.w.], 408 s.
45
Kudłacz T., Dudzik K., Hołuj A., Hołuj D., Jeżak J., Woźniak A., Zawilińska B., (2011), Aktualizacja strategii rozwoju województwa świętokrzyskiego do roku 2020: warsztaty w grupach roboczych ds. aktualizacji strategii rozwoju województwa świętokrzyskiego: materiały z warsztatów, Hołuj A. (red.), Kielce : [b.w.], 180 s.
46
Hołuj D., (2011), Doświadczenia samorządów polskich metropolii we włączaniu dziedzictwa kulturowego w proces rozwoju w kontekście unijnego dofinansowania zadań lokalnych : przykład Krakowa. [W:] Jacek PURCHLA (kierownik tematu), Dziedzictwo kulturowe wielkich miast polskich a transformacja : pole konfliktu czy czynniki rozwoju (kontynuacja). [Etap 2], Problemy wykorzystania potencjału dziedzictwa kulturowego w rozwoju Krakowa i Małopolski w okresie transformacji systemowej (po 1989 r.), s. 68-94.
47
Hołuj D., (2011), Doświadczenia i plany samorządów polskich metropolii w wykorzystaniu funduszy unijnych do włączenia dziedzictwa kulturowego w proces rozwoju, "Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN", t. 140, cz. 1, s. 249-258.
48
Hołuj A., Hołuj D., (2010), Programowanie rozwoju miasta Krakowa na przykładzie wybranych dokumentów strategicznych i operacyjnych, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 821, s. 61-77; https://bazekon.uek.krakow.pl/169647076
49
Hołuj A., Hołuj D., (2010), Dylematy zarządzania obszarami metropolitalnymi w Polsce jako element polityki regionalnej, "Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN", t. 131, s. 277-291.
50
Hołuj D., (2010), Rola samorządu miejskiego w rozwoju funkcji metropolitalnych Krakowa po roku 1990, Prom. Purchla J., Kraków : , 497 k.
51
Hołuj D., (2010), Rola samorządu miejskiego w procesie rozwoju funkcji metropolitalnych na przykładzie miasta Krakowa po 1990 roku, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 835, s. 93-111; https://bazekon.uek.krakow.pl/168129712
52
Hołuj A., Hołuj D., (2008), Planowanie i zagospodarowanie przestrzeni na przykładzie Miasta Krakowa po roku 1989, "Folia Oeconomica Bochniensia", nr 7, s. 5-22.
53
Hołuj A., Hołuj D., (2007), Planowanie strategiczne w gminie miejskiej na przykładzie Krakowa w pierwszych latach funkcjonowania samorządu (1990-1994), "Folia Oeconomica Bochniensia", nr 6, s. 61-71.
54
Hołuj A., Hołuj D., (2007), Zróżnicowanie regionalne w Polsce. [W:] Górka K. (red.), Problemy gospodarki regionalnej i polityki ekonomicznej : księga jubileuszowa dla uczczenia 80. urodzin Profesora Antoniego Fajferka, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 145-161.
55
Hołuj A., Hołuj D., (2007), Wybrane wskaźniki pomiaru rozwoju ośrodków miejskich, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 746, s. 87-104; https://bazekon.uek.krakow.pl/150513059
56
Hołuj D., (2006), Rola samorządu terytorialnego w kształtowaniu procesu rozwoju Miasta Krakowa w okresie autonomii (1866-1918), "Folia Oeconomica Bochniensia", nr 5, s. 49-65.
57
Hołuj D., Hołuj A., (2006), Miasta metropolitalne jako bieguny rozwoju w gospodarce postindustrialnej, "Folia Oeconomica Bochniensia", nr 4, s. 47-60; http://www.wse.bochnia.pl/zn/4-5.pdf
58
Hołuj D., Hołuj A., (2004), Funkcjonowanie powiatowych i gminnych funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej, "Problemy Ekologii", nr 1, s. 13-18.
1
@inbook{UEK:2168370036,
author = "Dominika Hołuj",
title = "Civil Society : from Solidarity to Urban Activism",
booktitle = "Urban Change in Central Europe : the Case of Kraków",
pages = "17-31",
adress = "London ; New York",
publisher = "Routledge",
year = "2022",
doi = {http://dx.doi.org/10.4324/9781003252757-3},
url = {},
issn = "",
isbn = "978-1-032-18079-3 ; 978-1-003-25275-7",
}
2
@article{UEK:2168369778,
author = "Monika Murzyn-Kupisz and Dominika Hołuj",
title = "Wstępna diagnoza działań związanych z tkaninami, ubiorami i akcesoriami modowymi podejmowanych przez polskie instytucje muzealne",
journal = "Muzealnictwo",
number = "T. 63",
pages = "173-184",
year = "2022",
doi = {http://dx.doi.org/10.5604/01.3001.0016.0471},
url = {https://muzealnictworocznik.com/resources/html/article/details?id=232397},
}
3
@article{UEK:2168370548,
author = "Dominika Hołuj and Monika Murzyn-Kupisz",
title = "Struktura przestrzenna targów mody w Polsce skierowanych do indywidualnych odbiorców",
journal = "Studia Regionalne i Lokalne",
number = "3",
pages = "67-85",
year = "2022",
doi = {http://dx.doi.org/10.7366/1509499538905},
url = {https://studreg.uw.edu.pl/dane/web_sril_files/1892/2022_3_holuj_murzyn_kupisz.pdf},
}
4
@book{UEK:2168365988,
author = "Monika Murzyn-Kupisz and Dominika Hołuj and Jarosław Działek",
title = "Społeczno-ekonomiczne oddziaływanie dziedzictwa kulturowego : stan badań oraz perspektywy i potrzeby badawcze w kontekście polskim",
adress = "Warszawa ; Kraków",
publisher = "Narodowy Instytut Dziedzictwa ; Uniwersytet Jagielloński w Krakowie",
year = "2022",
url = {https://nid.pl/dopobrania/KSIEGARNIA/DKwB/Dziedzictwo-kulturowe-w-badaniach_t3.pdf},
issn = "",
isbn = "978-83-66160-72-9 ; 978-83-64089-67-1",
}
5
@inbook{UEK:2168370040,
author = "Dominika Hołuj",
title = "Municipal Self-government 1990-2019",
booktitle = "Urban Change in Central Europe : the Case of Kraków",
pages = "32-47",
adress = "London ; New York",
publisher = "Routledge",
year = "2022",
doi = {http://dx.doi.org/10.4324/9781003252757-4},
url = {},
issn = "",
isbn = "978-1-032-18079-3 ; 978-1-003-25275-7",
}
6
@article{UEK:2168360440,
author = "Dominika Hołuj and Monika Murzyn-Kupisz",
title = "Idea mody zrównoważonej w policealnych i wyższych szkołach kształcących projektantów mody w Polsce",
journal = "Zarządzanie w Kulturze",
number = "t. 22, z. 3",
pages = "343-363",
year = "2021",
doi = {http://dx.doi.org/10.4467/20843976ZK.21.022.14282},
url = {https://www.ejournals.eu/Zarzadzanie-w-Kulturze/2021/22-3-2021/art/19828/},
}
7
@article{UEK:2168357778,
author = "Monika Murzyn-Kupisz and Dominika Hołuj",
title = "Fashion Design Education and Sustainability : Towards an Equilibrium between Craftsmanship and Artistic and Business Skills?",
journal = "Education Sciences",
number = "vol. 11, iss. 9",
pages = "1-30",
year = "2021",
doi = {http://dx.doi.org/10.3390/educsci11090531},
url = {https://www.mdpi.com/2227-7102/11/9/531},
}
8
@article{UEK:2168344304,
author = "Monika Murzyn-Kupisz and Dominika Hołuj",
title = "Museums and Coping with Overtourism",
journal = "Sustainability",
number = "vol. 12, iss. 5",
pages = "1-23",
year = "2020",
doi = {http://dx.doi.org/10.3390/su12052054},
url = {https://www.mdpi.com/2071-1050/12/5/2054},
}
9
@inbook{UEK:2168352562,
author = "Dominika Hołuj",
title = "Muzeum współtworzone społecznie",
booktitle = "Muzea na wolnym powietrzu : antycypacje",
pages = "153-179",
adress = "Kolbuszowa ; Kraków",
publisher = "Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej ; Towarzystwo Wydawnicze Historia Iagellonica",
year = "2020",
isbn = "978-83-955965-2-0 ; 978-83-66304-76-5",
}
10
@article{UEK:2168341815,
author = "Monika Murzyn-Kupisz and Dominika Hołuj and Jarosław Działek and Katarzyna Gorczyca",
title = "Museums and Local Governments in Poland : Partners in Local Development?",
journal = "Museum International",
number = "vol. 71, iss. 3-4",
pages = "28-45",
year = "2019",
doi = {http://dx.doi.org/10.1080/13500775.2019.1706944},
url = {},
}
11
@article{UEK:2168341827,
author = "Dominika Hołuj",
title = "The Institution of Community Custodians of Heritage Sites as an Element of Historic Asset Protection System : the Case of Poland",
journal = "Journal of Settlements and Spatial Planning",
number = "vol. 10, no. 2",
pages = "143-156",
year = "2019",
doi = {http://dx.doi.org/10.24193/JSSP.2019.2.07},
url = {http://geografie.ubbcluj.ro/ccau/jssp/arhiva_2_2019/07JSSP022019.pdf},
}
12
@article{UEK:2168338057,
author = "Dominika Hołuj",
title = "Dziedzictwo kulturowe a idea uczenia się przez całe życie : wybrane doświadczenia krajów europejskich",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "2 (980)",
pages = "25-43",
year = "2019",
doi = {http://dx.doi.org/10.15678/ZNUEK.2019.0980.0202},
url = {https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/1622/1315},
}
13
@misc{UEK:2168338375,
author = "Monika Murzyn-Kupisz and Jarosław Działek and Katarzyna Gorczyca and Dominika Hołuj",
title = "Museums and Local Development in Poland",
adress = "",
publisher = "OECD",
year = "2019",
url = {http://www.oecd.org/cfe/leed/Museums-and-Local-Development-in-Poland.pdf},
}
14
@article{UEK:2168333283,
author = "Dominika Hołuj and Paulina Legutko-Kobus",
title = "Partycypacja jako element rewitalizacji (przykłady miast z województwa małopolskiego i mazowieckiego)",
journal = "Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach",
number = "365",
pages = "93-119",
year = "2018",
url = {https://www.sbc.org.pl/dlibra/publication/371908/edition/351364/content?ref=desc},
}
15
@article{UEK:2168330083,
author = "Dominika Hołuj and Paulina Legutko-Kobus",
title = "A Participatory Model of Creating Revitalisation Programmes in Poland - Challenges and Barriers",
journal = "MAZOWSZE Studia Regionalne",
number = "26",
pages = "33-59",
year = "2018",
doi = {http://dx.doi.org/10.21858/msr.26.02},
url = {https://mazowszestudiaregionalne.pl/images/pdf/26/msr_26_Holuj_Legutko-Kobus.pdf},
}
16
@article{UEK:2168332809,
author = "Dominika Hołuj",
title = "Społeczno-ekonomiczne wartości socjalistycznego dziedzictwa Nowej Huty",
journal = "Światowid",
number = "5",
pages = "73-87",
year = "2018",
}
17
@inbook{UEK:2168327849,
author = "Dominika Hołuj",
title = "Partycypacja społeczna w działaniach samorządu Krakowa dotyczących dziedzictwa kulturowego",
booktitle = "Kraków - metropolia. T. 3, Dziedzictwo ",
pages = "287-321",
adress = "Kraków",
publisher = "Księgarnia Akademicka",
year = "2018",
isbn = "978-83-7638-932-5",
}
18
@article{UEK:2168316411,
author = "Dominika Hołuj",
title = "Procedury partycypacyjne w realizacji zintegrowanych inwestycji terytorialnych w Krakowskim Obszarze Funkcjonalnym",
journal = "Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN",
number = "t. 174",
pages = "255-264",
year = "2017",
doi = {http://dx.doi.org/10.24425/118537},
url = {http://journals.pan.pl/dlibra/publication/118537/edition/103121/content},
}
19
@misc{UEK:2168320969,
author = "Monika Murzyn-Kupisz and Dominika Hołuj and Jarosław Działek",
title = "Społeczno-ekonomiczne oddziaływanie dziedzictwa kulturowego : stan badań oraz perspektywy i potrzeby badawcze w kontekście polskim : diagnoza dla potrzeb krajowego Programu badań nad dziedzictwem kulturowym opracowana na zlecenie Narodowego Instytutu Dziedzictwa",
adress = "Kraków",
publisher = "Stowarzyszenie Absolwentów Akademii Dziedzictwa",
year = "2017",
}
20
@article{UEK:2168322425,
author = "Dominika Hołuj",
title = "Public Spaces and Cultural Heritage in Community Projects - the Example of Warsaw",
journal = "European Spatial Research and Policy",
number = "vol. 24, no. 2",
pages = "127-144",
year = "2017",
doi = {http://dx.doi.org/10.1515/esrp-2017-0013},
url = {http://esrap.geo.uni.lodz.pl/uploads/publications/articles/v24n2/ho%C5%82uj.pdf},
}
21
@inbook{UEK:2168318933,
author = "Dominika Hołuj",
title = "Budżet obywatelski jako barometr oczekiwań mieszkańców względem przekształceń przestrzeni publicznych Krakowa",
booktitle = "Kraków - metropolia. T. 2, Dylematy rozwoju ",
pages = "211-235",
adress = "Kraków",
publisher = "Księgarnia Akademicka",
year = "2017",
isbn = "978-83-7638-895-3",
}
22
@article{UEK:2168324675,
author = "Dominika Hołuj",
title = "Podejście partycypacyjne w kształtowaniu przestrzeni centralnych miasta : przykład osiedla domków fińskich w Warszawie",
journal = "Studia Miejskie",
number = "28",
pages = "99-119",
year = "2017",
doi = {http://dx.doi.org/10.25167/sm2017.028.07},
url = {www.studiamiejskie.uni.opole.pl/wp-content/uploads/2018/04/S_Miejskie_28_2017-09_Holuj.pdf},
}
23
@article{UEK:2168322431,
author = "Dominika Hołuj",
title = "The Socialist Tangible Heritage of Nowa Huta as the Local Economic Asset",
journal = "Studia Miejskie",
number = "26",
pages = "125-139",
year = "2017",
doi = {http://dx.doi.org/10.25167/sm2017.026.09},
url = {www.studiamiejskie.uni.opole.pl/wp-content/uploads/2018/01/S_Miejskie_26_2017-Holuj.pdf},
}
24
@book{UEK:2168300869,
author = "Robert Barański and Andrzela Gawrońska-Baran and Anna Drabarczyk and Maciej Gnela and Dominika Hołuj and Kamila Kędzierska and Ludmiła Lipiec-Warzecha and Slawomir Liżewski and Małgorzata Mędrala and Ambroży Mituś and Ewa Ostapowicz",
title = "Vademecum dyrektora instytucji kultury",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2016",
issn = "",
isbn = "978-83-255-8116-9 ; 978-83-255-8117-6",
}
25
@article{UEK:2168310917,
author = "Dominika Hołuj and Artur Hołuj",
title = "Partycypacja społeczna w planowaniu przestrzennym : studium przypadku krakowskich osiedli Dywizjonu 303 oraz II Pułku Lotniczego",
journal = "Zarządzanie Publiczne : Zeszyty Naukowe Instytutu Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego",
number = "3 (35)",
pages = "249-262",
year = "2016",
doi = {http://dx.doi.org/10.4467/20843968ZP.17.020.5522},
url = {http://www.ejournals.eu/pliki/art/7928/},
}
26
@inbook{UEK:2168306001,
author = "Dominika Hołuj",
title = "Dysproporcje redystrybucji środków publicznych i ich konsekwencje dla wielkich miast Polski",
booktitle = "Kraków - metropolia : w 25 rocznicę narodzin samorządu terytorialnego w III Rzeczypospolitej",
pages = "117-142",
adress = "Kraków",
publisher = "Księgarnia Akademicka",
year = "2016",
isbn = "978-83-7638-711-6",
}
27
@article{UEK:2168310919,
author = "Dominika Hołuj",
title = "Social Participation as a Tool for Managing Functional and Spatial Changes : Examples of Selected Centres of Small and Medium-Sized Towns in Poland",
journal = "Journal of Settlements and Spatial Planning",
number = "vol. 7, no. 2",
pages = "113-123",
year = "2016",
doi = {http://dx.doi.org/10.19188/02JSSP022016},
url = {http://geografie.ubbcluj.ro/ccau/jssp/arhiva_2_2016/02JSSP022016.pdf},
}
28
@inbook{UEK:2168306009,
author = "Dominika Hołuj",
title = "Przestrzenie publiczne Krakowa jako nośnik i wykładnik jego metropolitalności",
booktitle = "Kraków - metropolia : w 25 rocznicę narodzin samorządu terytorialnego w III Rzeczypospolitej",
pages = "189-213",
adress = "Kraków",
publisher = "Księgarnia Akademicka",
year = "2016",
isbn = "978-83-7638-711-6",
}
29
@inbook{UEK:2168296517,
author = "Dominika Hołuj",
title = "Using Local Land-Use Development Plans to Administer Changes in Poland's Largest Cities",
booktitle = "The Limits of Heritage : the 2nd Heritage Forum of Central Europe",
pages = "561-578",
adress = "Kraków",
publisher = "International Cultural Centre",
year = "2015",
isbn = "978-83-63463-32-8",
}
30
@article{UEK:2168297533,
author = "Dominika Hołuj",
title = "Rewitalizacja czy jedynie miejska polityka inwestycyjna? Działania władz Krakowa w obszarze poprzemysłowego Zabłocia",
journal = "Zarządzanie Publiczne : Zeszyty Naukowe Instytutu Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego",
number = "1 (29)",
pages = "95-108",
year = "2015",
doi = {http://dx.doi.org/10.4467/20843968ZP.15.009.3439},
url = {http://www.ejournals.eu/Zarzadzanie-Publiczne/2015/Zarzadzanie-Publiczne-1-2015/art/5056/},
}
31
@inbook{UEK:2168296557,
author = "Dominika Hołuj",
title = "Procedury partycypacyjne w kształtowaniu infrastruktury społecznej",
booktitle = "Infrastruktura w rozwoju regionalnym i lokalnym : wybrane problemy",
pages = "225-239",
adress = "Warszawa",
publisher = "CeDeWu",
year = "2015",
isbn = "978-83-7556-763-2",
}
32
@article{UEK:2168302367,
author = "Dominika Hołuj",
title = "Zakopiańskie dziedzictwo architektoniczne przełomu XIX i XX w.",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "12 (948)",
pages = "43-63",
year = "2015",
doi = {http://dx.doi.org/10.15678/ZNUEK.2015.0948.1204},
url = {https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/959/719},
}
33
@article{UEK:2168289425,
author = "Dominika Hołuj and Artur Hołuj",
title = "Mechanisms of Densification of the City in the Neoliberal Economy - a Case Study: the Surroundings of the Eastern Part of the Former Airport Runway Rakowice-Czyżyny in Cracow",
journal = "Bulletin of Geography. Socio-economic Series",
number = "27",
pages = "81-93",
year = "2015",
doi = {http://dx.doi.org/10.1515/bog-2015-0006},
url = {http://www.bulletinofgeography.umk.pl/27_2015/06_Holuj.pdf},
}
34
@book{UEK:2168299323,
author = "Dominika Hołuj",
title = "Samorząd Krakowa wobec wyzwań metropolitalności",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2015",
url = {https://bazybg.uek.krakow.pl/cyfrowa/kolekcje/publikacja/1000317030 },
isbn = "978-83-7252-711-1",
}
35
@article{UEK:2168300943,
author = "Dominika Hołuj",
title = "Rynek nieruchomości jako generator zmian funkcjonalno-przestrzennych na rewitalizowanym krakowskim Zabłociu",
journal = "Studia Miejskie",
number = "t. 17",
pages = "77-89",
year = "2015",
url = {http://www.studiamiejskie.uni.opole.pl/wp-content/uploads/2016/05/S_Miejskie_17_2015-Holuj.pdf},
}
36
@unpublished{UEK:2168301585,
author = "Dominika Hołuj",
title = "Dziedzictwo architektoniczne przełomu XIX i XX wieku w przestrzeni miasta : studium przypadku Zakopanego",
booktitle = "Galicja i jej dziedzictwo. [3], Przemiany cywilizacyjne Galicji i jej dziedzictwo w Polsce południowo-wschodniej ",
pages = "44-74",
year = "2014",
}
37
@article{UEK:2168292665,
author = "Dominika Hołuj",
title = "Miejskie dokumenty planistyczne wobec zmian funkcjonalno-przestrzennych w obszarze dawnego Wielkiego Krakowa",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "11 (935)",
pages = "5-21",
year = "2014",
doi = {http://dx.doi.org/10.15678/ZNUEK.2014.0935.1101},
url = {https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/668},
}
38
@article{UEK:2168291791,
author = "Dominika Hołuj",
title = "Wizje planistów a oczekiwania użytkowników przestrzeni miejskiej : konfliktogenność procesu uchwalania planów miejscowych w wybranych obszarach polskich metropolii",
journal = "Biuletyn Polskiej Akademii Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju",
number = "z. 253",
pages = "45-62",
adress = "",
year = "2014",
url = {http://journals.pan.pl/dlibra/publication/96037/edition/82784/content},
}
39
@article{UEK:2168290147,
author = "Dominika Hołuj",
title = "Ekonomiczno-społeczne uwarunkowania efektywności procesów dostosowania struktur samorządowych do zasięgu obszarów funkcjonalnych na przykładzie Krakowa początków XX wieku",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "5 (929)",
pages = "93-110",
year = "2014",
doi = {http://dx.doi.org/10.15678/ZNUEK.2014.0929.0506},
url = {https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/566},
}
40
@unpublished{UEK:2168286719,
author = "Dominika Hołuj",
title = "Wielki Kraków we współczesnej strukturze funkcjonalno-przestrzennej miasta",
booktitle = "Galicja i jej dziedzictwo. [2], Przemiany cywilizacyjne Galicji w XIX wieku : wybrane problemy ",
pages = "23-58",
year = "2013",
}
41
@article{UEK:2168283495,
author = "Dominika Hołuj",
title = "Samorząd miejski Krakowa i Lwowa w okresie autonomii galicyjskiej",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "917",
pages = "89-108",
year = "2013",
url = {https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/732/554},
}
42
@misc{UEK:2168306101,
author = "Tadeusz Kudłacz and Konrad Dudzik and Artur Hołuj and Dominika Hołuj and Janusz Jeżak and Andrzej Woźniak and Bernadetta Zawilińska",
title = "Aktualizacja strategii rozwoju województwa świętokrzyskiego do roku 2020 : synteza diagnozy stanu województwa świętokrzyskiego",
adress = "Kraków",
publisher = "b.w.",
year = "2012",
}
43
@unpublished{UEK:2168246880,
author = "Dominika Hołuj",
title = "Samorząd terytorialny wielkich miast galicyjskich - Kraków i Lwów",
booktitle = "Galicja i jej dziedzictwo, Przemiany cywilizacyjne Galicji w XIX wieku oraz galicyjskie dziedzictwo kulturowe w Polsce południowo-wschodniej : wybrane problemy ",
pages = "65-97",
year = "2012",
}
44
@misc{UEK:2168306077,
author = "Tadeusz Kudłacz and Konrad Dudzik and Artur Hołuj and Dominika Hołuj and Janusz Jeżak and Andrzej Woźniak and Bernadetta Zawilińska",
title = "Aktualizacja strategii rozwoju województwa świętokrzyskiego do roku 2020 : diagnoza stanu województwa świętokrzyskiego - opracowanie eksperckie",
adress = "Kraków",
publisher = "b.w.",
year = "2011",
}
45
@misc{UEK:2168305975,
author = "Tadeusz Kudłacz and Konrad Dudzik and Artur Hołuj and Dominika Hołuj and Janusz Jeżak and Andrzej Woźniak and Bernadetta Zawilińska",
title = "Aktualizacja strategii rozwoju województwa świętokrzyskiego do roku 2020 : warsztaty w grupach roboczych ds. aktualizacji strategii rozwoju województwa świętokrzyskiego : materiały z warsztatów",
adress = "Kielce",
publisher = "b.w.",
year = "2011",
}
46
@unpublished{UEK:2168246568,
author = "Dominika Hołuj",
title = "Doświadczenia samorządów polskich metropolii we włączaniu dziedzictwa kulturowego w proces rozwoju w kontekście unijnego dofinansowania zadań lokalnych : przykład Krakowa",
booktitle = "Dziedzictwo kulturowe wielkich miast polskich a transformacja : pole konfliktu czy czynniki rozwoju (kontynuacja). [Etap 2], Problemy wykorzystania potencjału dziedzictwa kulturowego w rozwoju Krakowa i Małopolski w okresie transformacji systemowej (po 1989 r.)",
pages = "68-94",
year = "2011",
}
47
@article{UEK:2168225978,
author = "Dominika Hołuj",
title = "Doświadczenia i plany samorządów polskich metropolii w wykorzystaniu funduszy unijnych do włączenia dziedzictwa kulturowego w proces rozwoju",
journal = "Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN",
number = "t. 140, cz. 1",
pages = "249-258",
year = "2011",
}
48
@article{UEK:53124,
author = "Artur Hołuj and Dominika Hołuj",
title = "Programowanie rozwoju miasta Krakowa na przykładzie wybranych dokumentów strategicznych i operacyjnych",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "821",
pages = "61-77",
year = "2010",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/169647076},
}
49
@article{UEK:2165794055,
author = "Artur Hołuj and Dominika Hołuj",
title = "Dylematy zarządzania obszarami metropolitalnymi w Polsce jako element polityki regionalnej",
journal = "Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN",
number = "t. 131",
pages = "277-291",
adress = "",
year = "2010",
}
50
@unpublished{UEK:52157,
author = "Dominika Hołuj",
title = "Rola samorządu miejskiego w rozwoju funkcji metropolitalnych Krakowa po roku 1990",
adress = "Kraków",
year = "2010",
url = {https://bazybg.uek.krakow.pl/cyfrowa/kolekcje/publikacja/1200001870},
}
51
@article{UEK:2168226441,
author = "Dominika Hołuj",
title = "Rola samorządu miejskiego w procesie rozwoju funkcji metropolitalnych na przykładzie miasta Krakowa po 1990 roku",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "835",
pages = "93-111",
year = "2010",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/168129712},
}
52
@article{UEK:50921,
author = "Artur Hołuj and Dominika Hołuj",
title = "Planowanie i zagospodarowanie przestrzeni na przykładzie Miasta Krakowa po roku 1989",
journal = "Folia Oeconomica Bochniensia",
number = "7",
pages = "5-22",
year = "2008",
}
53
@article{UEK:51201,
author = "Artur Hołuj and Dominika Hołuj",
title = "Planowanie strategiczne w gminie miejskiej na przykładzie Krakowa w pierwszych latach funkcjonowania samorządu (1990-1994)",
journal = "Folia Oeconomica Bochniensia",
number = "6",
pages = "61-71",
year = "2007",
}
54
@inbook{UEK:2165787347,
author = "Artur Hołuj and Dominika Hołuj",
title = "Zróżnicowanie regionalne w Polsce",
booktitle = "Problemy gospodarki regionalnej i polityki ekonomicznej : księga jubileuszowa dla uczczenia 80. urodzin Profesora Antoniego Fajferka",
pages = "145-161",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2007",
isbn = "978-83-7252-359-4",
}
55
@article{UEK:51035,
author = "Artur Hołuj and Dominika Hołuj",
title = "Wybrane wskaźniki pomiaru rozwoju ośrodków miejskich",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "746",
pages = "87-104",
year = "2007",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/150513059},
}
56
@article{UEK:2168314189,
author = "Dominika Hołuj",
title = "Rola samorządu terytorialnego w kształtowaniu procesu rozwoju Miasta Krakowa w okresie autonomii (1866-1918)",
journal = "Folia Oeconomica Bochniensia",
number = "5",
pages = "49-65",
year = "2006",
}
57
@article{UEK:51729,
author = "Dominika Hołuj and Artur Hołuj",
title = "Miasta metropolitalne jako bieguny rozwoju w gospodarce postindustrialnej",
journal = "Folia Oeconomica Bochniensia",
number = "4",
pages = "47-60",
year = "2006",
url = {http://www.wse.bochnia.pl/zn/4-5.pdf},
}
58
@article{UEK:2168287557,
author = "Dominika Hołuj and Artur Hołuj",
title = "Funkcjonowanie powiatowych i gminnych funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej",
journal = "Problemy Ekologii",
number = "1",
pages = "13-18",
year = "2004",
}
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID