Publications of the selected author

1

Author:
Spiros A. Drivelos , Georgios P. Danezis , Michał Halagarda , Stanisław Popek , Constantinos A. Georgiou
Title:
Geographical Origin and Botanical Type Honey Authentication through Elemental Metabolomics via Chemometrics
Source:
Food Chemistry. - vol. 338 (2021) , s. 1-8. - Summ. - Bibliogr.
Research program:
We acknowledge support of this work by the project «FoodOmicsGR Comprehensive Characterisation of Foods» (MIS 5029057) which is implemented under the Action "Reinforcement of the Research and Innovation Infrastructure", funded by the Operational Programme "Competitiveness, Entrepreneurship and Innovation" (NSRF 2014- 2020) and co-financed by Greece and the European Union (European Regional Development Fund).
2019 list:
200.00 pkt
Nr:
2168349806
article
2

Author:
Title:
Nauki o jakości jako subdyscyplina w naukach o zarządzaniu i jakości : identyfikacja obszarów badawczych = Quality Sciences as a Sub-discipline Management and Quality Sciences - Identification of Research Areas
Source:
Przegląd Organizacji. - nr 8 (967) (2020) , s. 3-12. - Summ. - Bibliogr.
2019 list:
20.00 pkt
Nr:
2168351608
article
3

Author:
Paulina Kęska , Sascha Rohn , Michał Halagarda , Karolina M. Wójciak
Title:
Peptides from Different Carcass Elements of Organic and Conventional Pork-Potential Source of Antioxidant Activity
Source:
Antioxidants. - vol. 9, iss. 9 (2020) , s. 1-18. - Tytuł numeru: Antioxidants in Foods - Bibliogr.
Research program:
This project was financed under the program of the Minister of Science and Higher Education (Poland)under the name "Regional Initiative of Excellence" in 2019-2022, project number 029/RID/2018/19, funding amount11 927 330.00 PLN
2019 list:
100.00 pkt
Nr:
2168349886
article
4

Author:
Michał Halagarda , Sabrina Groth , Stanisław Popek , Sascha Rohn , Vasilisa Pedan
Title:
Antioxidant Activity and Phenolic Profile of Selected Organic and Conventional Honeys from Poland
Source:
Antioxidants. - vol. 9, iss. 1 (2020) , s. 1-19. - Tytuł numeru: Phenolic Profiling and Antioxidant Capacity in Plants - Bibliogr.
Research program:
This research was funded by the National Science Center, Poland, grant number DEC-2017/01/X/NZ9/00001.
2019 list:
100.00 pkt
Nr:
2168343880
article
5

Title:
Przedmowa
Source:
Konsument na rynku żywności - preferencje, opinie, trendy = Consumer in the Food Market - Preferences, Opinions, Trends / red. nauk. Michał HALAGARDA - Radom: Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy, 2019, s. 5
Series:
(Towaroznawstwo w badaniach i praktyce = Commodity Science in Research and Practice)
ISBN:
978-83-7789-593-1
Nr:
2168340163
preface / summary
See main document
6

Title:
Rola stabilności składu w kreowaniu jakości produktu, na przykładzie tradycyjnych i konwencjonalnych przetworów mięsnych
Source:
Innowacje w kształtowaniu jakości produktów żywnościowych = Innovations in Food Product Quality Development / red. nauk. Małgorzata MIŚNIAKIEWICZ - Radom: Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy, 2019, s. 90-103 - Bibliogr.
Series:
(Towaroznawstwo w badaniach i praktyce = Commodity Science in Research and Practice)
Research program:
Projekt został sfinansowany ze środków na utrzymanie potencjału naukowego Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
ISBN:
978-83-7789-594-8
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168340173
chapter in monograph
See main document
7

Title:
Identification of Problems Arising during Manual Handling of Food Packaging by Older Consumers in Poland
Source:
Packaging Technology and Science. - vol. 32, iss. 12 (2019) , s. 607-617. - Summ. - Bibliogr.
Research program:
The study was funded under the research grant number UMO-2014/13/B/HS4/00482 by the National Science Centre, Poland
2019 list:
70.00 pkt
Nr:
2168340415
article
8

Title:
Konsument na rynku żywności - preferencje, opinie, trendy = Consumer in the Food Market - Preferences, Opinions, Trends
Publisher address:
Radom: Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy, 2019
Physical description:
183 s.: il.; 24 cm
Series:
(Towaroznawstwo w badaniach i praktyce = Commodity Science in Research and Practice)
Notes:
Bibliogr. przy rozdz.
ISBN:
978-83-7789-593-1
Level I:
Nr:
2168340143
monograph
See related chapters
9

Conference:
International Conference from the Cycle Commodity Science in Research and Practice, Kraków, Polska, od 2019-11-06 do 2019-11-08
Title:
The Role of Composition Stability in Creating Product Quality, on the Example of Traditional and Conventional Meat Products
Source:
Quality Sciences in the Face of the Challenges of Innovative Economy and Sustainable Development : Book of Abstracts - Cracow: Polish Society of Commodity Science, 2019, s. 38. - Dostępne tylko streszczenie
Series:
(Towaroznawstwo w badaniach i praktyce = Commodity Science in Research and Practice)
ISBN:
978-83-949535-8-4
Access mode:
Nr:
2168340241
varia
10

Title:
Consumer Response to Genetically Modified Foods
Source:
Reference Module in Food Science - [Amsterdam]: Elsevier, 2018, s. 1-5 - Bibliogr.
ISBN:
978-0-08-100596-5
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168328003
chapter in monograph
11

Title:
Perceptions of Older Consumers Regarding Food Packaging as a Prerequisite for its Improvement : a Case Study of Polish Market
Source:
International Journal of Consumer Studies. - vol. 42, iss. 3 (2018) , s. 358-366. - Summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
a 20.00 pkt
Nr:
2168324091
article
12

Title:
Nutritional Value and Potential Chemical Food Safety Hazards of Selected Polish Sausages as Influenced by their Traditionality
Source:
Meat Science. - vol. 139 (2018) , s. 25-34. - Summ. - Bibliogr.
Research program:
The research was financed by the Ministry of Science and Higher Education - grant for the maintenance of the research potential, awarded to the Faculty of Commodity Science and Product Management of the Cracow University of Economics
Ministerial journal list:
a 40.00 pkt
Nr:
2168322763
article
13

Title:
Sensory Optimisation in New Food Product Development : a Case Study of Polish Apple Juice
Source:
Italian Journal of Food Science. - vol. 30, no. 2 (2018) , s. 317-335. - Summ. - Bibliogr.
Research program:
The research was subsidized by the Ministry of Science and Higher Education - grant for the maintenance of the research potential, awarded to the Faculty of Commodity Science and Product Management of the Cracow University of Economics
Ministerial journal list:
a 15.00 pkt
Nr:
2168324417
article
14

Conference:
18th International Joint Conference Central and Eastern Europe in the Changing Business Environment, Bratysława - Praga, Słowacja - Czechy, od 2018-05-25 do 2018-05-25
Title:
Knowledge, Opinions and Behavior of Polish Consumers Towards Traditional Fruit Juice Products
Source:
Proceedings of 18th International Joint Conference Central and Eastern Europe in the Changing Business Environment / ed. by Iveta Černá - Prague: Oeconomica Publishing House, University of Economics, 2018, s. 80-93. - Summ. - Bibliogr.
Series:
(Central and Eastern Europe in the Changing Business Environment)
Research program:
The research was financed by the Ministry of Science and Higher Education - grant for the maintenance of the research potential, awarded to the Faculty of Commodity Science and Product Management of the Cracow University of Economics
ISBN:
978-80-245-2265-4
Access mode:
Nr:
2168324999
chapter in conference materials
15

Title:
Fatty Acid Compositions of Selected Polish Pork Hams and Sausages as Influenced by Their Traditionality
Source:
Sustainability. - vol. 10, iss. 11 (2018) , s. 1-13. - Summ. - Bibliogr.
Research program:
The research was financed by the Ministry of Science and Higher Education-grant for the maintenance of the research potential, awarded to the Faculty of Commodity Science and Product Management of the Cracow University of Economics
Ministerial journal list:
a 20.00 pkt
Nr:
2168327967
article
16

Title:
Nutritional Value and Sensory Quality of Rye and Wheat-Rye Breads as Influenced by Traditional Methods of Their Production = Wartość odżywcza i jakość sensoryczna pieczywa żytniego i pszenno-żytniego produkowanego metodami tradycyjnymi
Source:
Towaroznawcze Problemy Jakości = Polish Journal of Commodity Science. - nr 3 (56) (2018) , s. 86-98. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168326211
article
17

Title:
The Influence of Traditional Production Method of Commercial Cold Pressed Pear Juiceon on Its Quality and Chemical Composition = Ocena wpływu tradycyjnej metody wytwarzania na jakość i skład chemiczny komercyjnego soku gruszkowego tłoczonego na zimno
Source:
Towaroznawcze Problemy Jakości = Polish Journal of Commodity Science. - nr 3 (56) (2018) , s. 35-47. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168326213
article
18

Title:
Designing Quality in the New Food Product Development Process = Kształtowanie jakości w procesie projektowania nowych produktów żywnościowych
Source:
Towaroznawcze Problemy Jakości = Polish Journal of Commodity Science. - nr 4 (57) (2018) , s. 35-55. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168332707
article
19

Conference:
18th International Joint Conference Central and Eastern Europe in the Changing Business Environment, Bratysława - Praga, Słowacja - Czechy, od 2018-05-25 do 2018-05-25
Title:
Traditional and Regional Meat Products - Preferences of Polish Consumers
Source:
Proceedings of 18th International Joint Conference Central and Eastern Europe in the Changing Business Environment / ed. by Iveta Černá - Prague: Oeconomica Publishing House, University of Economics, 2018, s. 362-370. - Summ. - Bibliogr.
Series:
(Central and Eastern Europe in the Changing Business Environment)
Research program:
The research was subsidized by the Ministry of Science and Higher Education - grant for the maintenance of the research potential, awarded to the Faculty of Commodity Science of the Cracow University of Economics
ISBN:
978-80-245-2265-4
Access mode:
Nr:
2168325007
chapter in conference materials
20

Title:
A Comparison of Mineral Elements Content in Conventional and Organic Milk from Southern Poland = Porównanie zawartości związków mineralnych w mleku konwencjonalnym i ekologicznym z południowej polski
Source:
Żywność : nauka - technologia - jakość = Food : Science - Technology - Quality. - R. 25, nr 1 (114) (2018) , s. 137-150. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Research program:
The research was subsidized by the Ministry of Science and Higher Education - grant for the maintenance of the research potential, awarded to the Faculty of Commodity Science and Product Management of the Cracow University of Economics
Ministerial journal list:
a 15.00 pkt
Nr:
2168324991
article
21

Title:
Genetically Modified Foods : Consumer Awareness, Opinions and Attitudes in Selected EU Countries
Source:
International Journal of Consumer Studies. - vol. 41, nr 3 (2017) , s. 325-332. - Summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
a 20.00 pkt
Nr:
2168314021
article
22

Title:
Nutritional Value and Potential Chemical Food Safety Hazards of Selected Traditional and Conventional Pork Hams from Poland
Source:
Journal of Food Quality. - vol. 2017 (2017) , s. 1-10. - Summ. - Bibliogr.
Research program:
This research was subsidized by the Ministry of Science and Higher Education, grant for the maintenance of the research potential, awarded to the Faculty of Commodity Science of the Cracow University of Economics
Ministerial journal list:
a 20.00 pkt
Nr:
2168318581
article
23

Title:
Effects of Trehalose and Dough Additives Incorporating Enzymes on Physical Characteristics and Sensory Properties of Frozen Savory Danish Dough
Source:
LWT-Food Science and Technology. - vol. 86 (2017) , s. 603-610. - Summ. - Bibliogr.
Research program:
The research was subsidized by the Ministry of Science and Higher Education - grant for the maintenance of the research potential, awarded to the Faculty of Commodity Science of the Cracow University of Economics
Ministerial journal list:
a 40.00 pkt
Nr:
2168318579
article
24

Title:
Decomposition Analysis and Consumer Research as Essential Elements of the New Food Product Development Process
Source:
British Food Journal. - vol. 119, iss. 3 (2017) , s. 511-526. - Summ. - Bibliogr.
Research program:
The research was subsidised by the Polish Ministry of Science and Higher Education - grant for the maintenance of the research potential awarded to the Faculty of Commodity Science of the Cracow University of Economics
Ministerial journal list:
a 25.00 pkt
Nr:
2168312545
article
25

Conference:
Konferencja naukowa "Towaroznawstwo w badaniach i praktyce", Kraków, Polska, od 2017-11-08 do 2017-11-10
Title:
Rzetelność informacji dotyczących wartości odżywczej żywności przekąskowej na przykładzie chipsów ziemniaczanych
Source:
Materiały konferencji naukowej z cyklu "Towaroznawstwo w badaniach i praktyce" : abstrakty - Kraków: Polskie Towarzystwo Towaroznawcze, 2017, s. 32. - Dostępne tylko streszczenie
Research program:
Projekt został sfinansowany ze środków przyznanych Wydziałowi Towaroznawstwa Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego
ISBN:
978-83-949236-5-5
Nr:
2168319553
varia
26

Title:
Jakość i bezpieczeństwo żywności - analizy, trendy, wyzwania = Food Quality and Safety - Analyses, Trends, Challenges
Publisher address:
Kraków: Polskie Towarzystwo Towaroznawcze, 2017
Physical description:
235 s.: il.; 24 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. pol. i ang. przy rozdz., Bibliogr. przy rozdz.
ISBN:
978-83-949236-4-8
Access mode:
Nr:
2168319179
monograph
See related chapters
27

Title:
Rzetelność informacji dotyczących wartości odżywczej żywności przekąskowej na przykładzie chipsów ziemniaczanych = The Accuracy of the Information Relating to Nutritional Value of Food Snacks Exemplified by Potato Chips
Source:
Jakość i bezpieczeństwo żywności - analizy, trendy, wyzwania = Food Quality and Safety - Analyses, Trends, Challenges / red. nauk. Małgorzata MIŚNIAKIEWICZ, Michał HALAGARDA - Kraków: Polskie Towarzystwo Towaroznawcze, 2017, s. 20-32. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Research program:
Publikacja została sfinansowana ze środków przeznaczonych dla Wydziału Towaroznawstwa Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego
ISBN:
978-83-949236-4-8
Access mode:
Nr:
2168319199
chapter in monograph
See main document
28

Author:
Stanisław Popek , Michał Halagarda , Karolina Kursa
Title:
A New Model to Identify Botanical Origin of Polish Honeys Based on the Physicochemical Parameters and Chemometric Analysis
Source:
LWT-Food Science and Technology. - vol. 77 (2017) , s. 482-487. - Summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
a 40.00 pkt
Nr:
2168310965
article
29

Conference:
20th IGWT Symposium "Commodity Science in a Changing World", Varna, Bułgaria, od 2016-09-12 do 2016-09-16
Title:
Influence of Genetically Modified Raw Materials on Determinants of Product Quality
Source:
Commodity Science in a Changing World : 20th IGWT Symposium : Book of Abstracts - Varna: Izdatielstvo "Nauka i ikonomika" Ikonomicheski universitet - Varna, 2016, s. 27. - Dostępne tylko streszczenie
ISBN:
978-954-21-0903-7
Nr:
2168309321
varia
30

Title:
The Quality of Salted Potato Chips Available on the Polish Market = Jakość solonych chipsów ziemniaczanych dostępnych na polskim rynku
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 8 (956) (2016) , s. 71-86. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Research program:
The research was subsidised by the Ministry of Science and Higher Education - grant for the maintenance of research potential, awarded to the Department of Commodity Science of the Cracow University of Economics
Ministerial journal list:
b 11.00 pkt
Nr:
2168312423
article
31

Title:
Quality of Traditional Honeys Based on their Authenticity = Jakość miodów tradycyjnych w aspekcie ich autentyczności
Source:
Towaroznawcze Problemy Jakości = Polish Journal of Commodity Science. - nr 2 (47) (2016) , s. 64-72. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168305625
article
32

Conference:
20th IGWT Symposium "Commodity Science in a Changing World", Varna, Bułgaria, od 2016-09-12 do 2016-09-16
Title:
The Quality of Traditional and Conventional Sausages from Poland
Source:
Commodity Science in a Changing World : 20th IGWT Symposium : Book of Abstracts - Varna: Izdatielstvo "Nauka i ikonomika" Ikonomicheski universitet - Varna, 2016, s. 144. - Dostępne tylko streszczenie
ISBN:
978-954-21-0903-7
Nr:
2168309387
varia
33

Conference:
20th IGWT Symposium "Commodity Science in a Changing World", Varna, Bułgaria, od 2016-09-12 do 2016-09-16
Title:
The Quality of Snacks Available on the Polish Market on the Example of Salted Potato Chips
Source:
Commodity Science in a Changing World : 20th IGWT Symposium : Proceedings Scientific Works - Varna: Publishing house "Science and economics" University of Economics, 2016, s. 784-792. - Summ. - Bibliogr.
Research program:
The research was subsidized by the Ministry of Science and Higher Education - grant for the maintenance of the research potential, awarded to the Faculty of Commodity Science of the Cracow University of Economics
ISBN:
978-954-21-0904-4
Access mode:
Nr:
2168308013
chapter in conference materials
34

Conference:
20th IGWT Symposium "Commodity Science in a Changing World", Varna, Bułgaria, od 2016-09-12 do 2016-09-16
Title:
The Quality of Traditional and Conventional Sausages from Poland
Source:
Commodity Science in a Changing World : 20th IGWT Symposium : Proceedings Scientific Works - Varna: Publishing house "Science and economics" University of Economics, 2016, s. 793-800. - Summ. - Bibliogr.
Research program:
The research was financed by the Ministry of Science and Higher Education - grant for the maintenance of the research potential, awarded to the Faculty of Commodity Science of the Cracow University of Economics
ISBN:
978-954-21-0904-4
Access mode:
Nr:
2168308015
chapter in conference materials
35

Conference:
20th IGWT Symposium "Commodity Science in a Changing World", Varna, Bułgaria, od 2016-09-12 do 2016-09-16
Title:
The Quality of Snacks Available on the Polish Market on the Example of Salted Potato Chips
Source:
Commodity Science in a Changing World : 20th IGWT Symposium : Book of Abstracts - Varna: Izdatielstvo "Nauka i ikonomika" Ikonomicheski universitet - Varna, 2016, s. 143. - Dostępne tylko streszczenie
ISBN:
978-954-21-0903-7
Nr:
2168309383
varia
36

Title:
Ocena sensoryczna w analizie jakości pieczywa tradycyjnego i regionalnego = Sensory Assessment as an Indicator of the Bread Quality
Source:
Food Quality Evaluation = Ocena jakości żywności / eds. Jerzy Żuchowski, Ryszard Zieliński - Radom: Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy, 2016, s. 86-98. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7789-428-6 ; 978-83-7789-402-6
Nr:
2168307045
chapter in monograph
37

Title:
Consumers' Opinions and Behaviour Related to the Food on the Go Market Exemplified by Panini Consumers
Source:
Food Products Marketing : Concepts and Research : Monograph / eds. Marcin Gębarowski, Tomasz Hermaniuk - Celje: University of Maribor, Faculty of Logistics, 2015, s. 81-94. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-961-6962-17-9
Nr:
2168300865
chapter in monograph
See main document
38

Author:
Michał Halagarda , Katarzyna Kowa-Halagarda
Title:
Wybrane właściwości opakowań z polietylenu niskiej gęstości przeznaczonych do zamrażania żywności = Selected Properities of Low-Density Polyethylene Freezer Bags
Source:
Towaroznawcze Problemy Jakości = Polish Journal of Commodity Science. - nr 2 (2015) , s. 34-42. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168297205
article
39

Author:
Karolina Kursa , Stanisław Popek , Michał Halagarda
Conference:
29th EFFoST International Conference "Food Science Research and Innovation: Delivering sustainable solutions to the global economy and society", Ateny, Grecja, od 2015-11-10 do 2015-11-12
Title:
A Proposition of a Model to Identify Botanical Origin of Varietal Honey [dokument elektroniczny]
Source:
Food Science Research and Innovation / ed. by Efimia Dermesonlouoglou, Virginia Giannou, Eleni Gogou & P. Taoukis - Athens: NTUA, School of Chemical Engineering, 2015, s. 1716-1720. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-618-82196-1-8
Nr:
2168299333
chapter in conference materials
40

Title:
Projektowanie nowych produktów spożywczych a konkurencyjność firmy = New Food Product Development and Company Competitiveness
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 3 (927) (2014) , s. 57-73. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2168284355
article
41

Title:
Rektor UEK Prezydentem IGWT
Source:
Kurier UEK / [red. Piotr CZARNIECKI]. - nr 3 (60) (2014) , s. 24-25. - Dostępny także w wersji on-line
Access mode:
Nr:
2168291125
unreviewed article
See main document
42

Title:
Modelowanie procesu projektowania produktów żywnościowych na przykładzie wyrobów przemysłu piekarniczego
Publisher address:
Kraków: , 2014
Physical description:
217 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Access mode:
Signature:
eDr-299
Nr:
2168292075
doctoral dissertation
43

Title:
Jakość wędlin tradycyjnych
Source:
Jakość towarów i usług w innowacyjnej gospodarce - Gdynia: Akademia Morska, 2014, s. 43. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168284321
varia
44

Title:
The Quality of Convenience Foods on the Example of Soup Concentrates Available on the Polish Market
Source:
Commodity Science in Research and Practice - Current Achievements and Future Challenges : 19th IGWT Symposium, Cracow, 15-19 September 2014 : Book of Abstracts - Cracow: Polish Society of Commodity Science, Cracow University of Economics, 2014, s. 65. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168283613
varia
45

Title:
The Quality of Convenience Foods on the Example of Soup Concentrates Available on the Polish Market
Source:
Food Products' Quality / ed. by Małgorzata MIŚNIAKIEWICZ, Stanisław POPEK - Cracow: Polish Society of Commodity Science, Cracow University of Economics, 2014, s. 35-45 - Bibliogr.
Series:
(Commodity Science in Research and Practice)
ISBN:
978-83-938909-3-4
Nr:
2168284285
chapter in monograph
See main document
46

Title:
Jakość wędlin tradycyjnych = Quality o Traditional Hams
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Gdyni. - nr 86 (2014) , s. 237-243. - Tytuł numeru: Wybrane problemy żywienia i towaroznawstwa - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 5.00 pkt
Nr:
2168294537
article
47

Author:
Michał Halagarda , Katarzyna Kowa-Halagarda
Title:
Wybrane właściwości opakowań z polietylenu niskiej gęstości przeznaczonych do zamrażania żywności
Source:
Towaroznawstwo XXI wieku : podstawą innowacji, jakości oraz satysfakcji konsumentów : ogólnopolska konferencja naukowa, Olsztyn, 22-24 maja 2013 r. - Olsztyn: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, 2013, s. 56. - Dostępne tylko streszczenie
ISBN:
978-83-62863-66-2
Nr:
2168294731
varia
48

Title:
Ochrona i zasady rejestracji produktów regionalnych i tradycyjnych = Regional and Traditional Products - Protection and Registration Rules
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 918 (2013) , s. 15-31. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Access mode:
Full text
CC-BY-NC-ND
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2168287361
article
49

Conference:
12th IComSC'13, Poznań, Polska, od 2013-09-16 do 2013-09-19
Title:
Regional and Traditional Products on the Breads Market : The Analysis of Consumers' Preferences
Source:
Current Trends in Commodity Science : Book of Abstracts / eds.: Daniela Gwiazdowska, Katarzyna Kluczyńska - Poznań: Poznań University of Economics - Faculty of Commodity Science, 2013, s. 101. - Dostępne tylko streszczenie
ISBN:
978-83-911169-3-7
Nr:
2168294685
varia
50

Title:
Regional and Traditional Products on the Market of Bread - the Analysis of Consumers' Preferences
Source:
Current Trends in Commodity Science : Analysis and Consumer Acceptance of Food Products / ed. Hanna Śmigielska - Poznań: Poznań University of Economics - Faculty of Commodity Science, 2013, s. 7-23. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-911169-7-5
Nr:
2168292343
chapter in monograph
51

Title:
Charakterystyka produkcji ekologicznej w świetle aktualnych wymagań prawnych = Characteristics of Organic Production and Current Legal Requirements
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management / [red. nacz. Zofia CICHOŃ]. - nr 881 (2012) , s. 131-151. - Summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2168243656
article
See main document
52

Author:
Michał Halagarda , Katarzyna Kowa , Zofia Cichoń
Title:
The Quality of Low-density Polyethylene Freezer Bags Available on the Polish Market
Source:
Technology and Innovation for a Sustainable Future : a Commodity Science Perspective : 18th IGWT Symposium, Rome, September 24-28th, 2012, Proceedings / ed. Roberto Merli - Rome: Enea, 2012. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-88-8286-269-5
Nr:
2168245288
chapter in conference materials
53

Title:
Physicochemical Properties of Conventional and Organic Milk Available on Polish Market : Comparative Analysis
Source:
Milchwissenschaft. - Vol. 67, Iss. 3 (2012) , s. 242-245. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
a 15.00 pkt
Nr:
2168267100
article
54

Title:
Projektowanie nowych produktów żywnościowych jako element strategii projakościowej = Food Product Development as an Element of the Quality Strategy
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. - 205 (2011) , s. 193-201. - Tytuł numeru: Towaroznawstwo w kształtowaniu jakości i cech prozdrowotnych żywności - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168226737
article
55

Title:
Znakowanie produktów spożywczych informacją o wartości odżywczej = Food Product Nutritional Labelling
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management / [red. nacz. Zofia CICHOŃ]. - nr 874 (2011) , s. 19-36. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168221588
article
See main document
56

Title:
System Sygnalizacji Świetlnej na sklepowych półkach
Source:
Cukiernictwo i Piekarstwo. - t. 13, nr 5 (2009) , s. 58-60
Nr:
2168328299
article
57

Title:
New Food Product Development = Projektowanie nowych produktów żywnościowych
Source:
Towaroznawcze Problemy Jakości = Polish Journal of Commodity Science. - nr 4 (17) (2008) , s. 32-41. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Nr:
2168328045
article
Unpublished documents:
1

Title:
Żywność tradycyjna i regionalna. Cz. 4, Przetwory owocowo-warzywne
Kierownik tematu:
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014
Physical description:
163 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Research program:
068/WT-KTŻ/01/2014/S/4264
Signature:
NP-800/4/Magazyn
Nr:
2168301129
unpublished scientific work
2

Title:
Żywność tradycyjna i regionalna. Cz. 3, Przetwory mięsne
Kierownik tematu:
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2013
Physical description:
180 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Research program:
046/WT-KTŻ/01/2013/S/3046
Signature:
NP-800/3/Magazyn
Nr:
2168288771
unpublished scientific work
3

Title:
Żywność regionalna. Cz. 2, Pieczywo regionalne
Kierownik tematu:
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2012
Physical description:
95 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Research program:
56/KTŻ/1/2012/S/056
Signature:
NP-800/2/Magazyn
Nr:
2168277117
unpublished scientific work
4

Title:
Żywność regionalna. Cz. 1, Przetwory mleczne
Kierownik tematu:
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2011
Physical description:
93 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Research program:
119/KTŻ/1/2011/S/598
Signature:
NP-800/1/Magazyn
Nr:
2168269194
unpublished scientific work
5

Title:
Żywność ekologiczna a konwencjonalna - analiza porównawcza
Kierownik projektu:
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010
Physical description:
78 s.: il.; 30 cm.
Notes:
Bibliogr.
Research program:
16/KTŻ/1/2010/S/529
Signature:
NP-1041/Magazyn
Nr:
2168317897
unpublished scientific work
1
Geographical Origin and Botanical Type Honey Authentication through Elemental Metabolomics via Chemometrics / Spiros A. Drivelos, Georgios P. Danezis, Michał HALAGARDA, Stanisław POPEK, Constantinos A. GeorgiouGeographical Origin and Botanical Type Honey Authentication through Elemental Metabolomics via Chemometrics / Spiros A. Drivelos, Georgios P. Danezis, Michał HALAGARDA, Stanisław POPEK, Constantinos A. GeorgiouGeographical Origin and Botanical Type Honey Authentication through Elemental Metabolomics via Chemometrics / Spiros A. Drivelos, Georgios P. Danezis, Michał HALAGARDA, Stanisław POPEK, Constantinos A. GeorgiouGeographical Origin and Botanical Type Honey Authentication through Elemental Metabolomics via Chemometrics / Spiros A. Drivelos, Georgios P. Danezis, Michał HALAGARDA, Stanisław POPEK, Constantinos A. GeorgiouGeographical Origin and Botanical Type Honey Authentication through Elemental Metabolomics via Chemometrics / Spiros A. Drivelos, Georgios P. Danezis, Michał HALAGARDA, Stanisław POPEK, Constantinos A. Georgiou // Food ChemistryFood ChemistryFood ChemistryFood ChemistryFood Chemistry. - vol. 338 (2021), s. 1-8vol. 338 (2021), s. 1-8vol. 338 (2021), s. 1-8vol. 338 (2021), s. 1-8vol. 338 (2021), s. 1-8. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0308-81460308-81460308-81460308-81460308-8146
2
Nauki o jakości jako subdyscyplina w naukach o zarządzaniu i jakości : identyfikacja obszarów badawczych = Quality Sciences as a Sub-discipline Management and Quality Sciences - Identification of Research Areas / Renata SALERNO-KOCHAN, Stanisław POPEK, Michał HALAGARDA, Małgorzata KrzywonosNauki o jakości jako subdyscyplina w naukach o zarządzaniu i jakości : identyfikacja obszarów badawczych = Quality Sciences as a Sub-discipline Management and Quality Sciences - Identification of Research Areas / Renata SALERNO-KOCHAN, Stanisław POPEK, Michał HALAGARDA, Małgorzata KrzywonosNauki o jakości jako subdyscyplina w naukach o zarządzaniu i jakości : identyfikacja obszarów badawczych = Quality Sciences as a Sub-discipline Management and Quality Sciences - Identification of Research Areas / Renata SALERNO-KOCHAN, Stanisław POPEK, Michał HALAGARDA, Małgorzata KrzywonosNauki o jakości jako subdyscyplina w naukach o zarządzaniu i jakości : identyfikacja obszarów badawczych = Quality Sciences as a Sub-discipline Management and Quality Sciences - Identification of Research Areas / Renata SALERNO-KOCHAN, Stanisław POPEK, Michał HALAGARDA, Małgorzata Krzywonos // Przegląd OrganizacjiPrzegląd OrganizacjiPrzegląd OrganizacjiPrzegląd Organizacji. - nr 8 (967) (2020), s. 3-12nr 8 (967) (2020), s. 3-12nr 8 (967) (2020), s. 3-12nr 8 (967) (2020), s. 3-12. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0137-72210137-72210137-72210137-7221
3
Peptides from Different Carcass Elements of Organic and Conventional Pork-Potential Source of Antioxidant Activity / Paulina Kęska, Sascha Rohn, Michał HALAGARDA, Karolina M. WójciakPeptides from Different Carcass Elements of Organic and Conventional Pork-Potential Source of Antioxidant Activity / Paulina Kęska, Sascha Rohn, Michał HALAGARDA, Karolina M. WójciakPeptides from Different Carcass Elements of Organic and Conventional Pork-Potential Source of Antioxidant Activity / Paulina Kęska, Sascha Rohn, Michał HALAGARDA, Karolina M. WójciakPeptides from Different Carcass Elements of Organic and Conventional Pork-Potential Source of Antioxidant Activity / Paulina Kęska, Sascha Rohn, Michał HALAGARDA, Karolina M. Wójciak // AntioxidantsAntioxidantsAntioxidantsAntioxidants. - vol. 9, iss. 9 (2020), s. 1-18vol. 9, iss. 9 (2020), s. 1-18vol. 9, iss. 9 (2020), s. 1-18vol. 9, iss. 9 (2020), s. 1-18. - Summ.. - Tytuł numeru: Antioxidants in Foods. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.mdpi.com/2076-3921/9/9/835. - ISSN 2076-39212076-39212076-39212076-3921
4
Antioxidant Activity and Phenolic Profile of Selected Organic and Conventional Honeys from Poland / Michał HALAGARDA, Sabrina Groth, Stanisław POPEK, Sascha Rohn, Vasilisa PedanAntioxidant Activity and Phenolic Profile of Selected Organic and Conventional Honeys from Poland / Michał HALAGARDA, Sabrina Groth, Stanisław POPEK, Sascha Rohn, Vasilisa PedanAntioxidant Activity and Phenolic Profile of Selected Organic and Conventional Honeys from Poland / Michał HALAGARDA, Sabrina Groth, Stanisław POPEK, Sascha Rohn, Vasilisa PedanAntioxidant Activity and Phenolic Profile of Selected Organic and Conventional Honeys from Poland / Michał HALAGARDA, Sabrina Groth, Stanisław POPEK, Sascha Rohn, Vasilisa PedanAntioxidant Activity and Phenolic Profile of Selected Organic and Conventional Honeys from Poland / Michał HALAGARDA, Sabrina Groth, Stanisław POPEK, Sascha Rohn, Vasilisa Pedan // AntioxidantsAntioxidantsAntioxidantsAntioxidantsAntioxidants. - vol. 9, iss. 1 (2020), s. 1-19vol. 9, iss. 1 (2020), s. 1-19vol. 9, iss. 1 (2020), s. 1-19vol. 9, iss. 1 (2020), s. 1-19vol. 9, iss. 1 (2020), s. 1-19. - Summ.. - Tytuł numeru: Phenolic Profiling and Antioxidant Capacity in Plants. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.mdpi.com/2076-3921/9/1/44
5
Przedmowa / Michał HALAGARDA // W: Konsument na rynku żywności - preferencje, opinie, trendy = Consumer in the Food Market - Preferences, Opinions, Trends / red. nauk. Michał HALAGARDA. - Radom: Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy, 2019. - (Towaroznawstwo w badaniach i praktyce = Commodity Science in Research and Practice). - S. 5. - ISBN 978-83-7789-593-1
6
Rola stabilności składu w kreowaniu jakości produktu, na przykładzie tradycyjnych i konwencjonalnych przetworów mięsnych / Michał HALAGARDA, Władysław KĘDZIOR // W: Innowacje w kształtowaniu jakości produktów żywnościowych = Innovations in Food Product Quality Development / red. nauk. Małgorzata MIŚNIAKIEWICZ. - Radom: Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy, 2019. - (Towaroznawstwo w badaniach i praktyce = Commodity Science in Research and Practice). - S. 90-103. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7789-594-8
7
Identification of Problems Arising during Manual Handling of Food Packaging by Older Consumers in Poland / Jarosław ŚWIDA, Michał HALAGARDA, Anna PRUSAK, Stanisław POPEKIdentification of Problems Arising during Manual Handling of Food Packaging by Older Consumers in Poland / Jarosław ŚWIDA, Michał HALAGARDA, Anna PRUSAK, Stanisław POPEKIdentification of Problems Arising during Manual Handling of Food Packaging by Older Consumers in Poland / Jarosław ŚWIDA, Michał HALAGARDA, Anna PRUSAK, Stanisław POPEKIdentification of Problems Arising during Manual Handling of Food Packaging by Older Consumers in Poland / Jarosław ŚWIDA, Michał HALAGARDA, Anna PRUSAK, Stanisław POPEK // Packaging Technology and SciencePackaging Technology and SciencePackaging Technology and SciencePackaging Technology and Science. - vol. 32, iss. 12 (2019), s. 607-617vol. 32, iss. 12 (2019), s. 607-617vol. 32, iss. 12 (2019), s. 607-617vol. 32, iss. 12 (2019), s. 607-617. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0894-32140894-32140894-32140894-3214
8
Konsument na rynku żywności - preferencje, opinie, trendy = Consumer in the Food Market - Preferences, Opinions, Trends / red. nauk. Michał HALAGARDA. - Radom : Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy, 2019. - 183 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. przy rozdz. - (Towaroznawstwo w badaniach i praktyce = Commodity Science in Research and Practice). - ISBN 978-83-7789-593-1
9
The Role of Composition Stability in Creating Product Quality, on the Example of Traditional and Conventional Meat Products / Michał HALAGARDA, Władysław KĘDZIOR // W: Quality Sciences in the Face of the Challenges of Innovative Economy and Sustainable Development : Book of Abstracts. - Cracow : Polish Society of Commodity Science, 2019. - (Towaroznawstwo w badaniach i praktyce = Commodity Science in Research and Practice). - S. 38. - Dostępne tylko streszczenie. - ISBN 978-83-949535-8-4. - Pełny tekst: https://konferencjatbp.uek.krakow.pl/images/abstrakty2019.pdf
10
Consumer Response to Genetically Modified Foods / Michał HALAGARDA, Stanisław POPEK // W: Reference Module in Food Science [on-line]. - [Amsterdam]: Elsevier, 2018. - S. 1-5. - Bibliogr. - ISBN 978-0-08-100596-5
11
Perceptions of Older Consumers Regarding Food Packaging as a Prerequisite for its Improvement : a Case Study of Polish Market / Jarosław ŚWIDA, Michał HALAGARDA, Stanisław POPEKPerceptions of Older Consumers Regarding Food Packaging as a Prerequisite for its Improvement : a Case Study of Polish Market / Jarosław ŚWIDA, Michał HALAGARDA, Stanisław POPEKPerceptions of Older Consumers Regarding Food Packaging as a Prerequisite for its Improvement : a Case Study of Polish Market / Jarosław ŚWIDA, Michał HALAGARDA, Stanisław POPEK // International Journal of Consumer StudiesInternational Journal of Consumer StudiesInternational Journal of Consumer Studies. - vol. 42, iss. 3 (2018), s. 358-366vol. 42, iss. 3 (2018), s. 358-366vol. 42, iss. 3 (2018), s. 358-366. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1470-64231470-64231470-6423
12
Nutritional Value and Potential Chemical Food Safety Hazards of Selected Polish Sausages as Influenced by their Traditionality / Michał HALAGARDA, Władysław KĘDZIOR, Ewa PYRZYŃSKANutritional Value and Potential Chemical Food Safety Hazards of Selected Polish Sausages as Influenced by their Traditionality / Michał HALAGARDA, Władysław KĘDZIOR, Ewa PYRZYŃSKANutritional Value and Potential Chemical Food Safety Hazards of Selected Polish Sausages as Influenced by their Traditionality / Michał HALAGARDA, Władysław KĘDZIOR, Ewa PYRZYŃSKA // Meat ScienceMeat ScienceMeat Science. - vol. 139 (2018), s. 25-34vol. 139 (2018), s. 25-34vol. 139 (2018), s. 25-34. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0309-17400309-17400309-1740
13
Sensory Optimisation in New Food Product Development : a Case Study of Polish Apple Juice / M. HALAGARDA, G. SUWAŁASensory Optimisation in New Food Product Development : a Case Study of Polish Apple Juice / M. HALAGARDA, G. SUWAŁA // Italian Journal of Food ScienceItalian Journal of Food Science. - vol. 30, no. 2 (2018), s. 317-335vol. 30, no. 2 (2018), s. 317-335. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.chiriottieditori.it/ojs/index.php/ijfs/article/view/960/383. - ISSN 1120-17701120-1770
14
Knowledge, Opinions and Behavior of Polish Consumers Towards Traditional Fruit Juice Products / Michał HALAGARDA, Grzegorz SUWAŁA, Stanisław POPEK // W: Proceedings of 18th International Joint Conference Central and Eastern Europe in the Changing Business Environment / ed. by Iveta Černá. - Prague: Oeconomica Publishing House, University of Economics, 2018. - (Central and Eastern Europe in the Changing Business Environment, ISSN 2453-6113). - S. 80-93. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-80-245-2265-4. - Pełny tekst: https://ceeconference.vse.cz/wp-content/uploads/2018/05/proceedings2018.pdf
15
Fatty Acid Compositions of Selected Polish Pork Hams and Sausages as Influenced by Their Traditionality / Michał HALAGARDA , Władysław KĘDZIOR, Ewa PYRZYŃSKA and Wanda KUDEŁKAFatty Acid Compositions of Selected Polish Pork Hams and Sausages as Influenced by Their Traditionality / Michał HALAGARDA , Władysław KĘDZIOR, Ewa PYRZYŃSKA and Wanda KUDEŁKAFatty Acid Compositions of Selected Polish Pork Hams and Sausages as Influenced by Their Traditionality / Michał HALAGARDA , Władysław KĘDZIOR, Ewa PYRZYŃSKA and Wanda KUDEŁKAFatty Acid Compositions of Selected Polish Pork Hams and Sausages as Influenced by Their Traditionality / Michał HALAGARDA , Władysław KĘDZIOR, Ewa PYRZYŃSKA and Wanda KUDEŁKA // SustainabilitySustainabilitySustainabilitySustainability. - vol. 10, iss. 11 (2018), s. 1-13vol. 10, iss. 11 (2018), s. 1-13vol. 10, iss. 11 (2018), s. 1-13vol. 10, iss. 11 (2018), s. 1-13. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.mdpi.com/2071-1050/10/11/3885/pdf. - ISSN 2071-10502071-10502071-10502071-1050
16
Nutritional Value and Sensory Quality of Rye and Wheat-Rye Breads as Influenced by Traditional Methods of Their Production = Wartość odżywcza i jakość sensoryczna pieczywa żytniego i pszenno-żytniego produkowanego metodami tradycyjnymi / Michał HALAGARDA, Małgorzata MIŚNIAKIEWICZNutritional Value and Sensory Quality of Rye and Wheat-Rye Breads as Influenced by Traditional Methods of Their Production = Wartość odżywcza i jakość sensoryczna pieczywa żytniego i pszenno-żytniego produkowanego metodami tradycyjnymi / Michał HALAGARDA, Małgorzata MIŚNIAKIEWICZ // Towaroznawcze Problemy Jakości = Polish Journal of Commodity ScienceTowaroznawcze Problemy Jakości = Polish Journal of Commodity Science. - nr 3 (56) (2018), s. 86-98nr 3 (56) (2018), s. 86-98. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISSN 1733-747X1733-747X
17
The Influence of Traditional Production Method of Commercial Cold Pressed Pear Juiceon on Its Quality and Chemical Composition = Ocena wpływu tradycyjnej metody wytwarzania na jakość i skład chemiczny komercyjnego soku gruszkowego tłoczonego na zimno / Grzegorz SUWAŁA, Michał HALAGARDAThe Influence of Traditional Production Method of Commercial Cold Pressed Pear Juiceon on Its Quality and Chemical Composition = Ocena wpływu tradycyjnej metody wytwarzania na jakość i skład chemiczny komercyjnego soku gruszkowego tłoczonego na zimno / Grzegorz SUWAŁA, Michał HALAGARDA // Towaroznawcze Problemy Jakości = Polish Journal of Commodity ScienceTowaroznawcze Problemy Jakości = Polish Journal of Commodity Science. - nr 3 (56) (2018), s. 35-47nr 3 (56) (2018), s. 35-47. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISSN 1733-747X1733-747X
18
Designing Quality in the New Food Product Development Process = Kształtowanie jakości w procesie projektowania nowych produktów żywnościowych / Michał HALAGARDA // Towaroznawcze Problemy Jakości = Polish Journal of Commodity Science. - nr 4 (57) (2018), s. 35-55. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISSN 1733-747X
19
Traditional and Regional Meat Products - Preferences of Polish Consumers / Ewa PYRZYŃSKA, Michał HALAGARDA, Władysław KĘDZIOR // W: Proceedings of 18th International Joint Conference Central and Eastern Europe in the Changing Business Environment / ed. by Iveta Černá. - Prague: Oeconomica Publishing House, University of Economics, 2018. - (Central and Eastern Europe in the Changing Business Environment, ISSN 2453-6113). - S. 362-370. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-80-245-2265-4. - Pełny tekst: https://ceeconference.vse.cz/wp-content/uploads/2018/05/proceedings2018.pdf
20
A Comparison of Mineral Elements Content in Conventional and Organic Milk from Southern Poland = Porównanie zawartości związków mineralnych w mleku konwencjonalnym i ekologicznym z południowej polski / Michał HALAGARDA, JoannA PTASIŃSKA-MARCINKIEWICZ, Kamil FIJOREKA Comparison of Mineral Elements Content in Conventional and Organic Milk from Southern Poland = Porównanie zawartości związków mineralnych w mleku konwencjonalnym i ekologicznym z południowej polski / Michał HALAGARDA, JoannA PTASIŃSKA-MARCINKIEWICZ, Kamil FIJOREKA Comparison of Mineral Elements Content in Conventional and Organic Milk from Southern Poland = Porównanie zawartości związków mineralnych w mleku konwencjonalnym i ekologicznym z południowej polski / Michał HALAGARDA, JoannA PTASIŃSKA-MARCINKIEWICZ, Kamil FIJOREK // Żywność : nauka - technologia - jakość = Food : Science - Technology - QualityŻywność : nauka - technologia - jakość = Food : Science - Technology - QualityŻywność : nauka - technologia - jakość = Food : Science - Technology - Quality. - R. 25, nr 1 (114) (2018), s. 137-150R. 25, nr 1 (114) (2018), s. 137-150R. 25, nr 1 (114) (2018), s. 137-150. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://wydawnictwo.pttz.org/wp-content/uploads/2018/05/10_Halagarda.pdf. - ISSN 2451-07692451-07692451-0769
21
Genetically Modified Foods : Consumer Awareness, Opinions and Attitudes in Selected EU Countries / Stanisław POPEK, Michał HALAGARDAGenetically Modified Foods : Consumer Awareness, Opinions and Attitudes in Selected EU Countries / Stanisław POPEK, Michał HALAGARDA // International Journal of Consumer StudiesInternational Journal of Consumer Studies. - vol. 41, nr 3 (2017), s. 325-332vol. 41, nr 3 (2017), s. 325-332. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1470-64231470-6423
22
Nutritional Value and Potential Chemical Food Safety Hazards of Selected Traditional and Conventional Pork Hams from Poland / Michał HALAGARDA, Władysław KĘDZIOR, and Ewa PYRZYŃSKANutritional Value and Potential Chemical Food Safety Hazards of Selected Traditional and Conventional Pork Hams from Poland / Michał HALAGARDA, Władysław KĘDZIOR, and Ewa PYRZYŃSKANutritional Value and Potential Chemical Food Safety Hazards of Selected Traditional and Conventional Pork Hams from Poland / Michał HALAGARDA, Władysław KĘDZIOR, and Ewa PYRZYŃSKA // Journal of Food QualityJournal of Food QualityJournal of Food Quality. - vol. 2017 (2017), s. 1-10vol. 2017 (2017), s. 1-10vol. 2017 (2017), s. 1-10. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.hindawi.com/journals/jfq/2017/9037016/. - ISSN 0146-94280146-94280146-9428
23
Effects of Trehalose and Dough Additives Incorporating Enzymes on Physical Characteristics and Sensory Properties of Frozen Savory Danish Dough / Michał HALAGARDA // LWT-Food Science and Technology. - vol. 86 (2017), s. 603-610. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0023-6438
24
Decomposition Analysis and Consumer Research as Essential Elements of the New Food Product Development Process / Michał HALAGARDA // British Food Journal. - vol. 119, iss. 3 (2017), s. 511-526. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0007-070X
25
Rzetelność informacji dotyczących wartości odżywczej żywności przekąskowej na przykładzie chipsów ziemniaczanych / Michał HALAGARDA // W: Materiały konferencji naukowej z cyklu "Towaroznawstwo w badaniach i praktyce" : abstrakty. - Kraków : Polskie Towarzystwo Towaroznawcze, 2017. - S. 32. - Dostępne tylko streszczenie. - ISBN 978-83-949236-5-5
26
Jakość i bezpieczeństwo żywności - analizy, trendy, wyzwania = Food Quality and Safety - Analyses, Trends, Challenges / red. nauk. Małgorzata MIŚNIAKIEWICZ, Michał HALAGARDA. - Kraków : Polskie Towarzystwo Towaroznawcze, 2017. - 235 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. pol. i ang. przy rozdz. - Bibliogr. przy rozdz. - ISBN 978-83-949236-4-8. - Pełny tekst: https://konferencjatbp.uek.krakow.pl/images/TBP_Bezpieczenstwo.pdf
27
Rzetelność informacji dotyczących wartości odżywczej żywności przekąskowej na przykładzie chipsów ziemniaczanych = The Accuracy of the Information Relating to Nutritional Value of Food Snacks Exemplified by Potato Chips / Michał HALAGARDA // W: Jakość i bezpieczeństwo żywności - analizy, trendy, wyzwania = Food Quality and Safety - Analyses, Trends, Challenges / red. nauk. Małgorzata MIŚNIAKIEWICZ, Michał HALAGARDA. - Kraków: Polskie Towarzystwo Towaroznawcze, 2017. - S. 20-32. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-949236-4-8. - Pełny tekst: https://konferencjatbp.uek.krakow.pl/images/TBP_Bezpieczenstwo.pdf
28
A New Model to Identify Botanical Origin of Polish Honeys Based on the Physicochemical Parameters and Chemometric Analysis / Stanisław POPEK, Michał HALAGARDA, Karolina KursaA New Model to Identify Botanical Origin of Polish Honeys Based on the Physicochemical Parameters and Chemometric Analysis / Stanisław POPEK, Michał HALAGARDA, Karolina KursaA New Model to Identify Botanical Origin of Polish Honeys Based on the Physicochemical Parameters and Chemometric Analysis / Stanisław POPEK, Michał HALAGARDA, Karolina Kursa // LWT-Food Science and TechnologyLWT-Food Science and TechnologyLWT-Food Science and Technology. - vol. 77 (2017), s. 482-487vol. 77 (2017), s. 482-487vol. 77 (2017), s. 482-487. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0023-64380023-64380023-6438
29
Influence of Genetically Modified Raw Materials on Determinants of Product Quality / Stanislaw POPEK, Michal HALAGARDA, Grzegorz SUWALA // W: Commodity Science in a Changing World : 20th IGWT Symposium : Book of Abstracts. - Varna : Izdatielstvo "Nauka i ikonomika" Ikonomicheski universitet - Varna, 2016. - S. 27. - Dostępne tylko streszczenie. - ISBN 978-954-21-0903-7
30
The Quality of Salted Potato Chips Available on the Polish Market = Jakość solonych chipsów ziemniaczanych dostępnych na polskim rynku / Michał HALAGARDA, Grzegorz SUWAŁAThe Quality of Salted Potato Chips Available on the Polish Market = Jakość solonych chipsów ziemniaczanych dostępnych na polskim rynku / Michał HALAGARDA, Grzegorz SUWAŁA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and ManagementZeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 8 (956) (2016), s. 71-86nr 8 (956) (2016), s. 71-86. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/download/996/888. - ISSN 1898-64471898-6447
31
Quality of Traditional Honeys Based on their Authenticity = Jakość miodów tradycyjnych w aspekcie ich autentyczności / Wanda KUDEŁKA, Władysław KĘDZIOR, Stanisław POPEK, Małgorzata MIŚNIAKIEWICz, Grzegorz SUWAŁA, Joanna PTASIŃSKA-MARCINKIEWICZ, Ewa PYRZYŃSKA, Michał HALAGARDAQuality of Traditional Honeys Based on their Authenticity = Jakość miodów tradycyjnych w aspekcie ich autentyczności / Wanda KUDEŁKA, Władysław KĘDZIOR, Stanisław POPEK, Małgorzata MIŚNIAKIEWICz, Grzegorz SUWAŁA, Joanna PTASIŃSKA-MARCINKIEWICZ, Ewa PYRZYŃSKA, Michał HALAGARDAQuality of Traditional Honeys Based on their Authenticity = Jakość miodów tradycyjnych w aspekcie ich autentyczności / Wanda KUDEŁKA, Władysław KĘDZIOR, Stanisław POPEK, Małgorzata MIŚNIAKIEWICz, Grzegorz SUWAŁA, Joanna PTASIŃSKA-MARCINKIEWICZ, Ewa PYRZYŃSKA, Michał HALAGARDAQuality of Traditional Honeys Based on their Authenticity = Jakość miodów tradycyjnych w aspekcie ich autentyczności / Wanda KUDEŁKA, Władysław KĘDZIOR, Stanisław POPEK, Małgorzata MIŚNIAKIEWICz, Grzegorz SUWAŁA, Joanna PTASIŃSKA-MARCINKIEWICZ, Ewa PYRZYŃSKA, Michał HALAGARDAQuality of Traditional Honeys Based on their Authenticity = Jakość miodów tradycyjnych w aspekcie ich autentyczności / Wanda KUDEŁKA, Władysław KĘDZIOR, Stanisław POPEK, Małgorzata MIŚNIAKIEWICz, Grzegorz SUWAŁA, Joanna PTASIŃSKA-MARCINKIEWICZ, Ewa PYRZYŃSKA, Michał HALAGARDAQuality of Traditional Honeys Based on their Authenticity = Jakość miodów tradycyjnych w aspekcie ich autentyczności / Wanda KUDEŁKA, Władysław KĘDZIOR, Stanisław POPEK, Małgorzata MIŚNIAKIEWICz, Grzegorz SUWAŁA, Joanna PTASIŃSKA-MARCINKIEWICZ, Ewa PYRZYŃSKA, Michał HALAGARDAQuality of Traditional Honeys Based on their Authenticity = Jakość miodów tradycyjnych w aspekcie ich autentyczności / Wanda KUDEŁKA, Władysław KĘDZIOR, Stanisław POPEK, Małgorzata MIŚNIAKIEWICz, Grzegorz SUWAŁA, Joanna PTASIŃSKA-MARCINKIEWICZ, Ewa PYRZYŃSKA, Michał HALAGARDAQuality of Traditional Honeys Based on their Authenticity = Jakość miodów tradycyjnych w aspekcie ich autentyczności / Wanda KUDEŁKA, Władysław KĘDZIOR, Stanisław POPEK, Małgorzata MIŚNIAKIEWICz, Grzegorz SUWAŁA, Joanna PTASIŃSKA-MARCINKIEWICZ, Ewa PYRZYŃSKA, Michał HALAGARDA // Towaroznawcze Problemy Jakości = Polish Journal of Commodity ScienceTowaroznawcze Problemy Jakości = Polish Journal of Commodity ScienceTowaroznawcze Problemy Jakości = Polish Journal of Commodity ScienceTowaroznawcze Problemy Jakości = Polish Journal of Commodity ScienceTowaroznawcze Problemy Jakości = Polish Journal of Commodity ScienceTowaroznawcze Problemy Jakości = Polish Journal of Commodity ScienceTowaroznawcze Problemy Jakości = Polish Journal of Commodity ScienceTowaroznawcze Problemy Jakości = Polish Journal of Commodity Science. - nr 2 (47) (2016), s. 64-72nr 2 (47) (2016), s. 64-72nr 2 (47) (2016), s. 64-72nr 2 (47) (2016), s. 64-72nr 2 (47) (2016), s. 64-72nr 2 (47) (2016), s. 64-72nr 2 (47) (2016), s. 64-72nr 2 (47) (2016), s. 64-72. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISSN 1733-747X1733-747X1733-747X1733-747X1733-747X1733-747X1733-747X1733-747X
32
The Quality of Traditional and Conventional Sausages from Poland / Michał HALAGARDA, Władysław KĘDZIOR, Ewa PYRZYŃSKA // W: Commodity Science in a Changing World : 20th IGWT Symposium : Book of Abstracts. - Varna : Izdatielstvo "Nauka i ikonomika" Ikonomicheski universitet - Varna, 2016. - S. 144. - Dostępne tylko streszczenie. - ISBN 978-954-21-0903-7
33
The Quality of Snacks Available on the Polish Market on the Example of Salted Potato Chips / Michał HALAGARDA, Grzegorz SUWAŁA, Stanisław POPEK // W: Commodity Science in a Changing World : 20th IGWT Symposium : Proceedings Scientific Works. - Varna: Publishing house "Science and economics" University of Economics, 2016. - S. 784-792. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-954-21-0904-4. - Pełny tekst: http://igwt2016.ue-varna.bg/proceedings/IGWT_2016_Fulltext_Proceedings.pdf
34
The Quality of Traditional and Conventional Sausages from Poland / Michał HALAGARDA, Władysław KĘDZIOR, Ewa PYRZYŃSKA // W: Commodity Science in a Changing World : 20th IGWT Symposium : Proceedings Scientific Works. - Varna: Publishing house "Science and economics" University of Economics, 2016. - S. 793-800. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-954-21-0904-4. - Pełny tekst: http://igwt2016.ue-varna.bg/proceedings/IGWT_2016_Fulltext_Proceedings.pdf
35
The Quality of Snacks Available on the Polish Market on the Example of Salted Potato Chips / Michał HALAGARDA, Grzegorz SUWAŁA, Stanisław POPEK // W: Commodity Science in a Changing World : 20th IGWT Symposium : Book of Abstracts. - Varna : Izdatielstvo "Nauka i ikonomika" Ikonomicheski universitet - Varna, 2016. - S. 143. - Dostępne tylko streszczenie. - ISBN 978-954-21-0903-7
36
Ocena sensoryczna w analizie jakości pieczywa tradycyjnego i regionalnego = Sensory Assessment as an Indicator of the Bread Quality / Michał HALAGARDA, Małgorzata MIŚNIAKIEWICZ // W: Food Quality Evaluation = Ocena jakości żywności / eds. Jerzy Żuchowski, Ryszard Zieliński. - Radom: Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy, 2016. - S. 86-98. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7789-428-6 ; 978-83-7789-402-6
37
Consumers' Opinions and Behaviour Related to the Food on the Go Market Exemplified by Panini Consumers / Michał HALAGARDA // W: Food Products Marketing : Concepts and Research : Monograph / eds. Marcin Gębarowski, Tomasz Hermaniuk. - Celje: University of Maribor, Faculty of Logistics, 2015. - S. 81-94. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-961-6962-17-9
38
Wybrane właściwości opakowań z polietylenu niskiej gęstości przeznaczonych do zamrażania żywności = Selected Properities of Low-Density Polyethylene Freezer Bags / Michał HALAGARDA, Katarzyna Kowa-HalagardaWybrane właściwości opakowań z polietylenu niskiej gęstości przeznaczonych do zamrażania żywności = Selected Properities of Low-Density Polyethylene Freezer Bags / Michał HALAGARDA, Katarzyna Kowa-Halagarda // Towaroznawcze Problemy Jakości = Polish Journal of Commodity ScienceTowaroznawcze Problemy Jakości = Polish Journal of Commodity Science. - nr 2 (2015), s. 34-42nr 2 (2015), s. 34-42. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISSN 1733-747X1733-747X
39
A Proposition of a Model to Identify Botanical Origin of Varietal Honey / Karolina Kursa, Stanislaw POPEK, Michal HALAGARDA // W: Food Science Research and Innovation [Dokument elektroniczny] : Delivering Sustainable Solutions to the Global Economy and Society : Conference Proceedings - Volume 2 / ed. by Efimia Dermesonlouoglou, Virginia Giannou, Eleni Gogou & P. Taoukis. - Dane tekstowe (plik pdf). - Athens: NTUA, School of Chemical Engineering, 2015. - Dysk optyczny (CD-ROM) : il. ; 12 cm. - S. 1716-1720. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-618-82196-1-8
40
Projektowanie nowych produktów spożywczych a konkurencyjność firmy = New Food Product Development and Company Competitiveness / Michał HALAGARDA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 3 (927) (2014), s. 57-73. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/545. - ISSN 1898-6447
41
Rektor UEK Prezydentem IGWT / Michał HALAGARDA // Kurier UEK / [red. Piotr CZARNIECKI]. - nr 3 (60) (2014), s. 24-25. - Dostępny także w wersji on-line. - Pełny tekst: http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_nr_3_60_2014_www. - ISSN 1689-7757
42
Modelowanie procesu projektowania produktów żywnościowych na przykładzie wyrobów przemysłu piekarniczego / Michał HALAGARDA ; Promotor: Stanisław POPEK. - Kraków, 2014. - 217 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/doktoraty_full.php?nr=1200003030
43
Jakość wędlin tradycyjnych / Władysław KĘDZIOR, Michał HALAGARDA, Ewa PYRZYŃSKA // W: Jakość towarów i usług w innowacyjnej gospodarce : Ogólnopolska Konferencja Naukowa, Gdynia, 11-13 maja 2014 : streszczenia. - Gdynia : Akademia Morska, 2014. - S. 43. - Dostępne tylko streszczenie
44
The Quality of Convenience Foods on the Example of Soup Concentrates Available on the Polish Market / Michał HALAGARDA // W: Commodity Science in Research and Practice - Current Achievements and Future Challenges : 19th IGWT Symposium, Cracow, 15-19 September 2014 : Book of Abstracts. - Cracow : Polish Society of Commodity Science, Cracow University of Economics, 2014. - S. 65. - Dostępne tylko streszczenie
45
The Quality of Convenience Foods on the Example of Soup Concentrates Available on the Polish Market / Michał HALAGARDA // W: Food Products' Quality / ed. by Małgorzata MIŚNIAKIEWICZ, Stanisław POPEK. - Cracow: Polish Society of Commodity Science, Cracow University of Economics, 2014. - (Commodity Science in Research and Practice). - S. 35-45. - Bibliogr. - ISBN 978-83-938909-3-4
46
Jakość wędlin tradycyjnych = Quality o Traditional Hams / Władysław KĘDZIOR, Michał HALAGARDA, Ewa PYRZYŃSKAJakość wędlin tradycyjnych = Quality o Traditional Hams / Władysław KĘDZIOR, Michał HALAGARDA, Ewa PYRZYŃSKAJakość wędlin tradycyjnych = Quality o Traditional Hams / Władysław KĘDZIOR, Michał HALAGARDA, Ewa PYRZYŃSKA // Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w GdyniZeszyty Naukowe Akademii Morskiej w GdyniZeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Gdyni. - nr 86 (2014), s. 237-243nr 86 (2014), s. 237-243nr 86 (2014), s. 237-243. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Wybrane problemy żywienia i towaroznawstwa. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://zeszyty.am.gdynia.pl/artykul/Jakosc%20wedlin%20tradycyjnych_301.pdf. - ISSN 1644-18181644-18181644-1818
47
Wybrane właściwości opakowań z polietylenu niskiej gęstości przeznaczonych do zamrażania żywności / Michał HALAGARDA, Katarzyna Kowa-Halagarda // W: Towaroznawstwo XXI wieku : podstawą innowacji, jakości oraz satysfakcji konsumentów : ogólnopolska konferencja naukowa, Olsztyn, 22-24 maja 2013 r. - Olsztyn : Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, 2013. - S. 56. - Dostępne tylko streszczenie. - ISBN 978-83-62863-66-2
48
Ochrona i zasady rejestracji produktów regionalnych i tradycyjnych = Regional and Traditional Products - Protection and Registration Rules / Michał HALAGARDA, Władysław KĘDZIOR, Ewa PYRZYŃSKAOchrona i zasady rejestracji produktów regionalnych i tradycyjnych = Regional and Traditional Products - Protection and Registration Rules / Michał HALAGARDA, Władysław KĘDZIOR, Ewa PYRZYŃSKAOchrona i zasady rejestracji produktów regionalnych i tradycyjnych = Regional and Traditional Products - Protection and Registration Rules / Michał HALAGARDA, Władysław KĘDZIOR, Ewa PYRZYŃSKA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and ManagementZeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and ManagementZeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 918 (2013), s. 15-31nr 918 (2013), s. 15-31nr 918 (2013), s. 15-31. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/719/531. - ISSN 1898-64471898-64471898-6447
49
Regional and Traditional Products on the Breads Market : The Analysis of Consumers' Preferences / Małgorzata MIŚNIAKIEWICZ, Michał HALAGARDA // W: Current Trends in Commodity Science : Book of Abstracts / eds.: Daniela Gwiazdowska, Katarzyna Kluczyńska. - Poznań : Poznań University of Economics - Faculty of Commodity Science, 2013. - S. 101. - Dostępne tylko streszczenie. - ISBN 978-83-911169-3-7
50
Regional and Traditional Products on the Market of Bread - the Analysis of Consumers' Preferences / Małgorzata MIŚNIAKIEWICZ, Michał HALAGARDA // W: Current Trends in Commodity Science : Analysis and Consumer Acceptance of Food Products / ed. Hanna Śmigielska. - Poznań: Poznań University of Economics - Faculty of Commodity Science, 2013. - S. 7-23. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-911169-7-5
51
Charakterystyka produkcji ekologicznej w świetle aktualnych wymagań prawnych = Characteristics of Organic Production and Current Legal Requirements / Joanna PTASIŃSKA-MARCINKIEWICZ, Michał HALAGARDACharakterystyka produkcji ekologicznej w świetle aktualnych wymagań prawnych = Characteristics of Organic Production and Current Legal Requirements / Joanna PTASIŃSKA-MARCINKIEWICZ, Michał HALAGARDA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management / [red. nacz. Zofia CICHOŃ]Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management / [red. nacz. Zofia CICHOŃ]. - nr 881 (2012), s. 131-151nr 881 (2012), s. 131-151. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1898-64471898-6447
52
The Quality of Low-density Polyethylene Freezer Bags Available on the Polish Market / Michał HALAGARDA, Katarzyna Kowa, Zofia CICHOŃ // W: Technology and Innovation for a Sustainable Future : a Commodity Science Perspective : 18th IGWT Symposium, Rome, September 24-28th, 2012, Proceedings / ed. Roberto Merli. - Dane tekstowe (plik pdf). - Rome: Enea, 2012. - ; 12 cm + Dysk optyczny (CD-ROM). - 10 ekranów. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-88-8286-269-5
53
Physicochemical Properties of Conventional and Organic Milk Available on Polish Market : Comparative Analysis / Joanna PTASIŃSKA-MARCINKIEWICZ, Michał HALAGARDA, Kamil FIJOREKPhysicochemical Properties of Conventional and Organic Milk Available on Polish Market : Comparative Analysis / Joanna PTASIŃSKA-MARCINKIEWICZ, Michał HALAGARDA, Kamil FIJOREKPhysicochemical Properties of Conventional and Organic Milk Available on Polish Market : Comparative Analysis / Joanna PTASIŃSKA-MARCINKIEWICZ, Michał HALAGARDA, Kamil FIJOREK // MilchwissenschaftMilchwissenschaftMilchwissenschaft. - Vol. 67, Iss. 3 (2012), s. 242-245Vol. 67, Iss. 3 (2012), s. 242-245Vol. 67, Iss. 3 (2012), s. 242-245. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0026-37880026-37880026-3788
54
Projektowanie nowych produktów żywnościowych jako element strategii projakościowej = Food Product Development as an Element of the Quality Strategy / Michał HALAGARDA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. - 205 (2011), s. 193-201. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Towaroznawstwo w kształtowaniu jakości i cech prozdrowotnych żywności. - Bibliogr. - ISSN 1689-7374
55
Znakowanie produktów spożywczych informacją o wartości odżywczej = Food Product Nutritional Labelling / Michał HALAGARDA, Zofia CICHOŃZnakowanie produktów spożywczych informacją o wartości odżywczej = Food Product Nutritional Labelling / Michał HALAGARDA, Zofia CICHOŃ // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management / [red. nacz. Zofia CICHOŃ]Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management / [red. nacz. Zofia CICHOŃ]. - nr 874 (2011), s. 19-36nr 874 (2011), s. 19-36. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/171190409. - ISSN 1898-64471898-6447
56
System Sygnalizacji Świetlnej na sklepowych półkach / Michał Halagarda // Cukiernictwo i Piekarstwo. - t. 13, nr 5 (2009), s. 58-60. - ISSN 1643-9988
57
New Food Product Development = Projektowanie nowych produktów żywnościowych / Michał Halagarda // Towaroznawcze Problemy Jakości = Polish Journal of Commodity Science. - nr 4 (17) (2008), s. 32-41. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISSN 1733-747X
58
Żywność tradycyjna i regionalna. Cz. 4, Przetwory owocowo-warzywne / [zespół: Władysław KĘDZIOR - kier., Wanda KUDEŁKA, Stanisław POPEK, Małgorzata MIŚNIAKIEWICZ, Joanna PTASIŃSKA-MARCINKIEWICZ, Grzegorz SUWAŁA, Michał HALAGARDA, Ewa PYRZYŃSKA, Zofia CICHOŃ]. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 2014. - 163 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
59
Żywność tradycyjna i regionalna. Cz. 3, Przetwory mięsne / [zespół: Zofia CICHOŃ - kier., Władysław KĘDZIOR, Wanda KUDEŁKA, Stanisław POPEK, Małgorzata MIŚNIAKIEWICZ, Joanna PTASIŃSKA-MARCINKIEWICZ, Grzegorz SUWAŁA, Michał HALAGARDA, Ewa PYRZYŃSKA]. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 2013. - 180 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
60
Żywność regionalna. Cz. 2, Pieczywo regionalne / zespół: Zofia CICHOŃ - kier., Władysław KĘDZIOR, Wanda KUDEŁKA, Stanisław POPEK, Małgorzata MIŚNIAKIEWICZ, Joanna PTASIŃSKA-MARCINKIEWICZ, Grzegorz SUWAŁA, Michał HALAGARDA, Ewa PYRZYŃSKA. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 2012. - 95 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
61
Żywność regionalna. Cz. 1, Przetwory mleczne / zespół: Zofia CICHOŃ - kier., Władysław KĘDZIOR, Wanda KUDEŁKA, Stanisław POPEK, Małgorzata MIŚNIAKIEWICZ, Joanna PTASIŃSKA, Grzegorz SUWAŁA, Michał HALAGARDA, Ewa PYRZYŃSKA. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 2011. - 93 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
62
Żywność ekologiczna a konwencjonalna - analiza porównawcza / zespół: Zofia CICHOŃ - kierownik tematu, Władysław KĘDZIOR, Stanisław POPEK, Wanda KUDEŁKA, Grzegorz SUWAŁA, Małgorzata MIŚNIAKIEWICZ, Joanna PRASIŃSKA, Michał HALAGARDA, Ewa PYRZYŃSKA. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 2010. - 78 s. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
1
Drivelos S., Danezis G., Halagarda M., Popek S., Georgiou C., (2021), Geographical Origin and Botanical Type Honey Authentication through Elemental Metabolomics via Chemometrics, "Food Chemistry", vol. 338, s. 1-8.
2
Salerno-Kochan R., Popek S., Halagarda M., Krzywonos M., (2020), Nauki o jakości jako subdyscyplina w naukach o zarządzaniu i jakości : identyfikacja obszarów badawczych, "Przegląd Organizacji", nr 8 (967), s. 3-12.
3
Kęska P., Rohn S., Halagarda M., Wójciak K., (2020), Peptides from Different Carcass Elements of Organic and Conventional Pork-Potential Source of Antioxidant Activity, "Antioxidants", vol. 9, iss. 9, s. 1-18; https://www.mdpi.com/2076-3921/9/9/835
4
Halagarda M., Groth S., Popek S., Rohn S., Pedan V., (2020), Antioxidant Activity and Phenolic Profile of Selected Organic and Conventional Honeys from Poland, "Antioxidants", vol. 9, iss. 1, s. 1-19; https://www.mdpi.com/2076-3921/9/1/44
5
Halagarda M., (2019), Przedmowa. [W:] Halagarda M. (red.), Konsument na rynku żywności - preferencje, opinie, trendy, Radom : Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy, s. 5.
6
Halagarda M., Kędzior W., (2019), Rola stabilności składu w kreowaniu jakości produktu, na przykładzie tradycyjnych i konwencjonalnych przetworów mięsnych. [W:] Miśniakiewicz M. (red.), Innowacje w kształtowaniu jakości produktów żywnościowych, Radom : Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy, s. 90-103.
7
Świda J., Halagarda M., Prusak A., Popek S., (2019), Identification of Problems Arising during Manual Handling of Food Packaging by Older Consumers in Poland, "Packaging Technology and Science", vol. 32, iss. 12, s. 607-617.
8
Halagarda M. (red.), (2019), Konsument na rynku żywności - preferencje, opinie, trendy, Radom : Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy, 183 s.
9
Halagarda M., Kędzior W., (2019), The Role of Composition Stability in Creating Product Quality, on the Example of Traditional and Conventional Meat Products. [W:] Quality Sciences in the Face of the Challenges of Innovative Economy and Sustainable Development : Book of Abstracts, Cracow : Polish Society of Commodity Science, s. 38.
10
Halagarda M., Popek S., (2018), Consumer Response to Genetically Modified Foods. [W:] Reference Module in Food Science [on-line], [Amsterdam] : Elsevier, s. 1-5.
11
Świda J., Halagarda M., Popek S., (2018), Perceptions of Older Consumers Regarding Food Packaging as a Prerequisite for its Improvement : a Case Study of Polish Market, "International Journal of Consumer Studies", vol. 42, iss. 3, s. 358-366.
12
Halagarda M., Kędzior W., Pyrzyńska E., (2018), Nutritional Value and Potential Chemical Food Safety Hazards of Selected Polish Sausages as Influenced by their Traditionality, "Meat Science", vol. 139, s. 25-34.
13
Halagarda M., Suwała G., (2018), Sensory Optimisation in New Food Product Development : a Case Study of Polish Apple Juice, "Italian Journal of Food Science", vol. 30, no. 2, s. 317-335; https://www.chiriottieditori.it/ojs/index.php/ijfs/article/view/960/383
14
Halagarda M., Suwała G., Popek S., (2018), Knowledge, Opinions and Behavior of Polish Consumers Towards Traditional Fruit Juice Products. [W:] Černá I. (red.), Proceedings of 18th International Joint Conference Central and Eastern Europe in the Changing Business Environment (Central and Eastern Europe in the Changing Business Environment), Prague : Oeconomica Publishing House, University of Economics, s. 80-93.
15
Halagarda M., Kędzior W., Pyrzyńska E., Kudełka W., (2018), Fatty Acid Compositions of Selected Polish Pork Hams and Sausages as Influenced by Their Traditionality, "Sustainability", vol. 10, iss. 11, s. 1-13; https://www.mdpi.com/2071-1050/10/11/3885/pdf
16
Halagarda M., Miśniakiewicz M., (2018), Nutritional Value and Sensory Quality of Rye and Wheat-Rye Breads as Influenced by Traditional Methods of Their Production, "Towaroznawcze Problemy Jakości", nr 3 (56), s. 86-98.
17
Suwała G., Halagarda M., (2018), The Influence of Traditional Production Method of Commercial Cold Pressed Pear Juiceon on Its Quality and Chemical Composition, "Towaroznawcze Problemy Jakości", nr 3 (56), s. 35-47.
18
Halagarda M., (2018), Designing Quality in the New Food Product Development Process, "Towaroznawcze Problemy Jakości", nr 4 (57), s. 35-55.
19
Pyrzyńska E., Halagarda M., Kędzior W., (2018), Traditional and Regional Meat Products - Preferences of Polish Consumers. [W:] Černá I. (red.), Proceedings of 18th International Joint Conference Central and Eastern Europe in the Changing Business Environment (Central and Eastern Europe in the Changing Business Environment), Prague : Oeconomica Publishing House, University of Economics, s. 362-370.
20
Halagarda M., Ptasińska-Marcinkiewicz J., Fijorek K., (2018), A Comparison of Mineral Elements Content in Conventional and Organic Milk from Southern Poland, "Żywność : nauka - technologia - jakość", R. 25, nr 1 (114), s. 137-150; http://wydawnictwo.pttz.org/wp-content/uploads/2018/05/10_Halagarda.pdf
21
Popek S., Halagarda M., (2017), Genetically Modified Foods : Consumer Awareness, Opinions and Attitudes in Selected EU Countries, "International Journal of Consumer Studies", vol. 41, nr 3, s. 325-332.
22
Halagarda M., Kędzior W., Pyrzyńska E., (2017), Nutritional Value and Potential Chemical Food Safety Hazards of Selected Traditional and Conventional Pork Hams from Poland, "Journal of Food Quality", vol. 2017, s. 1-10; https://www.hindawi.com/journals/jfq/2017/9037016/
23
Halagarda M., (2017), Effects of Trehalose and Dough Additives Incorporating Enzymes on Physical Characteristics and Sensory Properties of Frozen Savory Danish Dough, "LWT-Food Science and Technology", vol. 86, s. 603-610.
24
Halagarda M., (2017), Decomposition Analysis and Consumer Research as Essential Elements of the New Food Product Development Process, "British Food Journal", vol. 119, iss. 3, s. 511-526.
25
Halagarda M., (2017), Rzetelność informacji dotyczących wartości odżywczej żywności przekąskowej na przykładzie chipsów ziemniaczanych. [W:] Materiały konferencji naukowej z cyklu "Towaroznawstwo w badaniach i praktyce" : abstrakty, Kraków : Polskie Towarzystwo Towaroznawcze, s. 32.
26
Miśniakiewicz M., Halagarda M. (red.), (2017), Jakość i bezpieczeństwo żywności - analizy, trendy, wyzwania, Kraków : Polskie Towarzystwo Towaroznawcze, 235 s.
27
Halagarda M., (2017), Rzetelność informacji dotyczących wartości odżywczej żywności przekąskowej na przykładzie chipsów ziemniaczanych. [W:] Miśniakiewicz M., Halagarda M. (red.), Jakość i bezpieczeństwo żywności - analizy, trendy, wyzwania, Kraków : Polskie Towarzystwo Towaroznawcze, s. 20-32.
28
Popek S., Halagarda M., Kursa K., (2017), A New Model to Identify Botanical Origin of Polish Honeys Based on the Physicochemical Parameters and Chemometric Analysis, "LWT-Food Science and Technology", vol. 77, s. 482-487.
29
Popek S., Halagarda M., Suwala G., (2016), Influence of Genetically Modified Raw Materials on Determinants of Product Quality. [W:] Commodity Science in a Changing World : 20th IGWT Symposium : Book of Abstracts, Varna : Izdatielstvo "Nauka i ikonomika" Ikonomicheski universitet - Varna, s. 27.
30
Halagarda M., Suwała G., (2016), The Quality of Salted Potato Chips Available on the Polish Market, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 8 (956), s. 71-86; https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/download/996/888
31
Kudełka W., Kędzior W., Popek S., Miśniakiewicz M., Suwała G., Ptasińska-Marcinkiewicz J., Pyrzyńska E., Halagarda M., (2016), Quality of Traditional Honeys Based on their Authenticity, "Towaroznawcze Problemy Jakości", nr 2 (47), s. 64-72.
32
Halagarda M., Kędzior W., Pyrzyńska E., (2016), The Quality of Traditional and Conventional Sausages from Poland. [W:] Commodity Science in a Changing World : 20th IGWT Symposium : Book of Abstracts, Varna : Izdatielstvo "Nauka i ikonomika" Ikonomicheski universitet - Varna, s. 144.
33
Halagarda M., Suwała G., Popek S., (2016), The Quality of Snacks Available on the Polish Market on the Example of Salted Potato Chips. [W:] Commodity Science in a Changing World : 20th IGWT Symposium : Proceedings Scientific Works, Varna : Publishing house "Science and economics" University of Economics, s. 784-792.
34
Halagarda M., Kędzior W., Pyrzyńska E., (2016), The Quality of Traditional and Conventional Sausages from Poland. [W:] Commodity Science in a Changing World : 20th IGWT Symposium : Proceedings Scientific Works, Varna : Publishing house "Science and economics" University of Economics, s. 793-800.
35
Halagarda M., Suwała G., Popek S., (2016), The Quality of Snacks Available on the Polish Market on the Example of Salted Potato Chips. [W:] Commodity Science in a Changing World : 20th IGWT Symposium : Book of Abstracts, Varna : Izdatielstvo "Nauka i ikonomika" Ikonomicheski universitet - Varna, s. 143.
36
Halagarda M., Miśniakiewicz M., (2016), Ocena sensoryczna w analizie jakości pieczywa tradycyjnego i regionalnego. [W:] Żuchowski J., Zieliński R. (red.), Food Quality Evaluation, Radom : Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy, s. 86-98.
37
Halagarda M., (2015), Consumers' Opinions and Behaviour Related to the Food on the Go Market Exemplified by Panini Consumers. [W:] Gębarowski M., Hermaniuk T. (red.), Food Products Marketing : Concepts and Research : Monograph, Celje : University of Maribor, Faculty of Logistics, s. 81-94.
38
Halagarda M., Kowa-Halagarda K., (2015), Wybrane właściwości opakowań z polietylenu niskiej gęstości przeznaczonych do zamrażania żywności, "Towaroznawcze Problemy Jakości", nr 2, s. 34-42.
39
Kursa K., Popek S., Halagarda M., (2015), A Proposition of a Model to Identify Botanical Origin of Varietal Honey. [W:] Dermesonlouoglou E., Giannou V., Gogou E. (red.), Food Science Research and Innovation: Delivering Sustainable Solutions to the Global Economy and Society : Conference Proceedings - Volume 2 [Dokument elektroniczny], Athens : NTUA, School of Chemical Engineering, s. 1716-1720.
40
Halagarda M., (2014), Projektowanie nowych produktów spożywczych a konkurencyjność firmy, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 3 (927), s. 57-73; https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/545
41
Halagarda M., (2014), Rektor UEK Prezydentem IGWT, "Kurier UEK", nr 3 (60), s. 24-25; http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_nr_3_60_2014_www
42
Halagarda M., (2014), Modelowanie procesu projektowania produktów żywnościowych na przykładzie wyrobów przemysłu piekarniczego, Prom. Popek S., Kraków : , 217 k.
43
Kędzior W., Halagarda M., Pyrzyńska E., (2014), Jakość wędlin tradycyjnych. [W:] Jakość towarów i usług w innowacyjnej gospodarce: Ogólnopolska Konferencja Naukowa, Gdynia, 11-13 maja 2014 : streszczenia, Gdynia : Akademia Morska, s. 43.
44
Halagarda M., (2014), The Quality of Convenience Foods on the Example of Soup Concentrates Available on the Polish Market. [W:] Commodity Science in Research and Practice - Current Achievements and Future Challenges : 19th IGWT Symposium, Cracow, 15-19 September 2014 : Book of Abstracts, Cracow : Polish Society of Commodity Science, Cracow University of Economics, s. 65.
45
Halagarda M., (2014), The Quality of Convenience Foods on the Example of Soup Concentrates Available on the Polish Market. [W:] Miśniakiewicz M., Popek S. (red.), Food Products' Quality, Cracow : Polish Society of Commodity Science, Cracow University of Economics, s. 35-45.
46
Kędzior W., Halagarda M., Pyrzyńska E., (2014), Jakość wędlin tradycyjnych, "Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Gdyni", nr 86, s. 237-243; http://zeszyty.am.gdynia.pl/artykul/Jakosc%20wedlin%20tradycyjnych_301.pdf
47
Halagarda M., Kowa-Halagarda K., (2013), Wybrane właściwości opakowań z polietylenu niskiej gęstości przeznaczonych do zamrażania żywności. [W:] Towaroznawstwo XXI wieku : podstawą innowacji, jakości oraz satysfakcji konsumentów : ogólnopolska konferencja naukowa, Olsztyn, 22-24 maja 2013 r, Olsztyn : Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, s. 56.
48
Halagarda M., Kędzior W., Pyrzyńska E., (2013), Ochrona i zasady rejestracji produktów regionalnych i tradycyjnych, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 918, s. 15-31; https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/719/531
49
Miśniakiewicz M., Halagarda M., (2013), Regional and Traditional Products on the Breads Market : The Analysis of Consumers\' Preferences. [W:] Gwiazdowska D., Kluczyńska K. (red.), Current Trends in Commodity Science : Book of Abstracts, Poznań : Poznań University of Economics - Faculty of Commodity Science, s. 101.
50
Miśniakiewicz M., Halagarda M., (2013), Regional and Traditional Products on the Market of Bread - the Analysis of Consumers' Preferences. [W:] Śmigielska H. (red.), Current Trends in Commodity Science : Analysis and Consumer Acceptance of Food Products, Poznań : Poznań University of Economics - Faculty of Commodity Science, s. 7-23.
51
Ptasińska-Marcinkiewicz J., Halagarda M., (2012), Charakterystyka produkcji ekologicznej w świetle aktualnych wymagań prawnych, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 881, s. 131-151.
52
Halagarda M., Kowa K., Cichoń Z., (2012), The Quality of Low-density Polyethylene Freezer Bags Available on the Polish Market. [W:] Merli R. (red.), Technology and Innovation for a Sustainable Future : a Commodity Science Perspective : 18th IGWT Symposium, Rome, September 24-28th, 2012, Proceedings, Rome : Enea
53
Ptasińska-Marcinkiewicz J., Halagarda M., Fijorek K., (2012), Physicochemical Properties of Conventional and Organic Milk Available on Polish Market : Comparative Analysis, "Milchwissenschaft", Vol. 67, Iss. 3, s. 242-245.
54
Halagarda M., (2011), Projektowanie nowych produktów żywnościowych jako element strategii projakościowej, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu", 205, s. 193-201.
55
Halagarda M., Cichoń Z., (2011), Znakowanie produktów spożywczych informacją o wartości odżywczej, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 874, s. 19-36; https://bazekon.uek.krakow.pl/171190409
56
Halagarda M., (2009), System Sygnalizacji Świetlnej na sklepowych półkach, "Cukiernictwo i Piekarstwo", t. 13, nr 5, s. 58-60.
57
Halagarda M., (2008), New Food Product Development, "Towaroznawcze Problemy Jakości", nr 4 (17), s. 32-41.
58
Kędzior W., Kudełka W., Popek S., Miśniakiewicz M., Ptasińska-Marcinkiewicz J., Suwała G., Halagarda M., Pyrzyńska E., Cichoń Z., (2014), Żywność tradycyjna i regionalna. Cz. 4, Przetwory owocowo-warzywne, Kędzior W. (kier.), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 163 k.
59
Cichoń Z., Kędzior W., Kudełka W., Popek S., Miśniakiewicz M., Ptasińska-Marcinkiewicz J., Suwała G., Halagarda M., Pyrzyńska E., (2013), Żywność tradycyjna i regionalna. Cz. 3, Przetwory mięsne, Cichoń Z. (kier.), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 180 k.
60
Cichoń Z., Kędzior W., Kudełka W., Popek S., Miśniakiewicz M., Ptasińska-Marcinkiewicz J., Suwała G., Halagarda M., Pyrzyńska E., (2012), Żywność regionalna. Cz. 2, Pieczywo regionalne, Cichoń Z. (kier.), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 95 k.
61
Cichoń Z., Kędzior W., Kudełka W., Popek S., Miśniakiewicz M., Ptasińska J., Suwała G., Halagarda M., Pyrzyńska E., (2011), Żywność regionalna. Cz. 1, Przetwory mleczne, Cichoń Z. (kier.), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 93 k.
62
Cichoń Z., Kędzior W., Popek S., Kudełka W., Suwała G., Miśniakiewicz M., Ptasińska J., Halagarda M., Pyrzyńska E., (2010), Żywność ekologiczna a konwencjonalna - analiza porównawcza, Cichoń Z. (kier. pr), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 78 s.
1
@article{artUEK:2168349806,
author = "Spiros A. Drivelos and Georgios P. Danezis and Michał Halagarda and Stanisław Popek and Constantinos A. Georgiou",
title = "Geographical Origin and Botanical Type Honey Authentication through Elemental Metabolomics via Chemometrics",
journal = "Food Chemistry",
number = "vol. 338",
pages = "1-8",
year = "2021",
doi = {http://dx.doi.org/10.1016/j.foodchem.2020.127936},
url = {},
}
2
@article{artUEK:2168351608,
author = "Renata Salerno-Kochan and Stanislaw Popek and Michał Halagarda and Małgorzata Krzywonos",
title = "Nauki o jakości jako subdyscyplina w naukach o zarządzaniu i jakości : identyfikacja obszarów badawczych",
journal = "Przegląd Organizacji",
number = "8 (967)",
pages = "3-12",
year = "2020",
doi = {http://dx.doi.org/10.33141/po.2020.08.01},
url = {},
}
3
@article{artUEK:2168349886,
author = "Paulina Kęska and Sascha Rohn and Michał Halagarda and Karolina M. Wójciak",
title = "Peptides from Different Carcass Elements of Organic and Conventional Pork-Potential Source of Antioxidant Activity",
journal = "Antioxidants",
number = "vol. 9, iss. 9",
pages = "1-18",
year = "2020",
doi = {http://dx.doi.org/10.3390/antiox9090835},
url = {https://www.mdpi.com/2076-3921/9/9/835},
}
4
@article{artUEK:2168343880,
author = "Michał Halagarda and Sabrina Groth and Stanisław Popek and Sascha Rohn and Vasilisa Pedan",
title = "Antioxidant Activity and Phenolic Profile of Selected Organic and Conventional Honeys from Poland",
journal = "Antioxidants",
number = "vol. 9, iss. 1",
pages = "1-19",
year = "2020",
doi = {http://dx.doi.org/10.3390/antiox9010044},
url = {https://www.mdpi.com/2076-3921/9/1/44},
}
5
@misc{wstUEK:2168340163,
author = "Michał Halagarda",
title = "Przedmowa",
booktitle = "Konsument na rynku żywności - preferencje, opinie, trendy",
pages = "5",
adress = "Radom",
publisher = "Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy",
year = "2019",
issn = "",
isbn = "978-83-7789-593-1",
}
6
@inbook{fmUEK:2168340173,
author = "Michał Halagarda and Władysław Kędzior",
title = "Rola stabilności składu w kreowaniu jakości produktu, na przykładzie tradycyjnych i konwencjonalnych przetworów mięsnych",
booktitle = "Innowacje w kształtowaniu jakości produktów żywnościowych",
pages = "90-103",
adress = "Radom",
publisher = "Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy",
year = "2019",
issn = "",
isbn = "978-83-7789-594-8",
}
7
@article{artUEK:2168340415,
author = "Jarosław Świda and Michał Halagarda and Anna Prusak and Stanisław Popek",
title = "Identification of Problems Arising during Manual Handling of Food Packaging by Older Consumers in Poland",
journal = "Packaging Technology and Science",
number = "vol. 32, iss. 12",
pages = "607-617",
year = "2019",
doi = {http://dx.doi.org/10.1002/pts.2478},
url = {},
}
8
@book{monUEK:2168340143,
title = "Konsument na rynku żywności - preferencje, opinie, trendy",
editor = Halagarda Michał,
adress = "Radom",
publisher = "Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy",
year = "2019",
issn = "",
isbn = "978-83-7789-593-1",
}
9
@misc{varUEK:2168340241,
author = "Michał Halagarda and Władysław Kędzior",
title = "The Role of Composition Stability in Creating Product Quality, on the Example of Traditional and Conventional Meat Products",
booktitle = "Quality Sciences in the Face of the Challenges of Innovative Economy and Sustainable Development : Book of Abstracts",
pages = "38",
adress = "Cracow",
publisher = "Polish Society of Commodity Science",
year = "2019",
url = {https://konferencjatbp.uek.krakow.pl/images/abstrakty2019.pdf},
issn = "",
isbn = "978-83-949535-8-4",
}
10
@inbook{fmUEK:2168328003,
author = "Michał Halagarda and Stanisław Popek",
title = "Consumer Response to Genetically Modified Foods",
booktitle = "Reference Module in Food Science",
pages = "1-5",
adress = "Amsterdam",
publisher = "Elsevier",
year = "2018",
doi = {http://dx.doi.org/10.1016/B978-0-08-100596-5.21884-2},
url = {},
isbn = "978-0-08-100596-5",
}
11
@article{artUEK:2168324091,
author = "Jarosław Świda and Michał Halagarda and Stanisław Popek",
title = "Perceptions of Older Consumers Regarding Food Packaging as a Prerequisite for its Improvement : a Case Study of Polish Market",
journal = "International Journal of Consumer Studies",
number = "vol. 42, iss. 3",
pages = "358-366",
year = "2018",
doi = {http://dx.doi.org/10.1111/ijcs.12427},
url = {},
}
12
@article{artUEK:2168322763,
author = "Michał Halagarda and Władysław Kędzior and Ewa Pyrzyńska",
title = "Nutritional Value and Potential Chemical Food Safety Hazards of Selected Polish Sausages as Influenced by their Traditionality",
journal = "Meat Science",
number = "vol. 139",
pages = "25-34",
year = "2018",
doi = {http://dx.doi.org/10.1016/j.meatsci.2018.01.006},
url = {},
}
13
@article{artUEK:2168324417,
author = "Michał Halagarda and Grzegorz Suwała",
title = "Sensory Optimisation in New Food Product Development : a Case Study of Polish Apple Juice",
journal = "Italian Journal of Food Science",
number = "vol. 30, no. 2",
pages = "317-335",
year = "2018",
doi = {http://dx.doi.org/10.14674/IJFS-960},
url = {https://www.chiriottieditori.it/ojs/index.php/ijfs/article/view/960/383},
}
14
@inbook{mkaUEK:2168324999,
author = "Michał Halagarda and Grzegorz Suwała and Stanisław Popek",
title = "Knowledge, Opinions and Behavior of Polish Consumers Towards Traditional Fruit Juice Products",
booktitle = "Proceedings of 18th International Joint Conference Central and Eastern Europe in the Changing Business Environment",
pages = "80-93",
adress = "Prague",
publisher = "Oeconomica Publishing House, University of Economics",
year = "2018",
url = {https://ceeconference.vse.cz/wp-content/uploads/2018/05/proceedings2018.pdf},
issn = "2453-6113",
isbn = "978-80-245-2265-4",
}
15
@article{artUEK:2168327967,
author = "Michał Halagarda and Władysław Kędzior and Ewa Pyrzyńska and Wanda Kudełka",
title = "Fatty Acid Compositions of Selected Polish Pork Hams and Sausages as Influenced by Their Traditionality",
journal = "Sustainability",
number = "vol. 10, iss. 11",
pages = "1-13",
year = "2018",
doi = {http://dx.doi.org/10.3390/su10113885},
url = {https://www.mdpi.com/2071-1050/10/11/3885/pdf},
}
16
@article{artUEK:2168326211,
author = "Michał Halagarda and Małgorzata Miśniakiewicz",
title = "Nutritional Value and Sensory Quality of Rye and Wheat-Rye Breads as Influenced by Traditional Methods of Their Production",
journal = "Towaroznawcze Problemy Jakości",
number = "3 (56)",
pages = "86-98",
year = "2018",
doi = {http://dx.doi.org/10.19202/j.cs.2018.03.08},
url = {},
}
17
@article{artUEK:2168326213,
author = "Grzegorz Suwała and Michał Halagarda",
title = "The Influence of Traditional Production Method of Commercial Cold Pressed Pear Juiceon on Its Quality and Chemical Composition",
journal = "Towaroznawcze Problemy Jakości",
number = "3 (56)",
pages = "35-47",
year = "2018",
doi = {http://dx.doi.org/10.19202/j.cs.2018.03.03},
url = {},
}
18
@article{artUEK:2168332707,
author = "Michał Halagarda",
title = "Designing Quality in the New Food Product Development Process",
journal = "Towaroznawcze Problemy Jakości",
number = "4 (57)",
pages = "35-55",
year = "2018",
doi = {http://dx.doi.org/10.19202/j.cs.2018.04.03},
url = {},
}
19
@inbook{mkaUEK:2168325007,
author = "Ewa Pyrzyńska and Michał Halagarda and Władysław Kędzior",
title = "Traditional and Regional Meat Products - Preferences of Polish Consumers",
booktitle = "Proceedings of 18th International Joint Conference Central and Eastern Europe in the Changing Business Environment",
pages = "362-370",
adress = "Prague",
publisher = "Oeconomica Publishing House, University of Economics",
year = "2018",
url = {https://ceeconference.vse.cz/wp-content/uploads/2018/05/proceedings2018.pdf},
issn = "2453-6113",
isbn = "978-80-245-2265-4",
}
20
@article{artUEK:2168324991,
author = "Michał Halagarda and Joanna Ptasińska-Marcinkiewicz and Kamil Fijorek",
title = "A Comparison of Mineral Elements Content in Conventional and Organic Milk from Southern Poland",
journal = "Żywność : nauka - technologia - jakość",
number = "R. 25, 1 (114)",
pages = "137-150",
year = "2018",
doi = {http://dx.doi.org/10.15193/zntj/2018/114/226},
url = {http://wydawnictwo.pttz.org/wp-content/uploads/2018/05/10_Halagarda.pdf},
}
21
@article{artUEK:2168314021,
author = "Stanisław Popek and Michał Halagarda",
title = "Genetically Modified Foods : Consumer Awareness, Opinions and Attitudes in Selected EU Countries",
journal = "International Journal of Consumer Studies",
number = "vol. 41, 3",
pages = "325-332",
year = "2017",
doi = {http://dx.doi.org/10.1111/ijcs.12345},
url = {},
}
22
@article{artUEK:2168318581,
author = "Michał Halagarda and Władysław Kędzior and Ewa Pyrzyńska",
title = "Nutritional Value and Potential Chemical Food Safety Hazards of Selected Traditional and Conventional Pork Hams from Poland",
journal = "Journal of Food Quality",
number = "vol. 2017",
pages = "1-10",
year = "2017",
doi = {http://dx.doi.org/10.1155/2017/9037016},
url = {https://www.hindawi.com/journals/jfq/2017/9037016/},
}
23
@article{artUEK:2168318579,
author = "Michał Halagarda",
title = "Effects of Trehalose and Dough Additives Incorporating Enzymes on Physical Characteristics and Sensory Properties of Frozen Savory Danish Dough",
journal = "LWT-Food Science and Technology",
number = "vol. 86",
pages = "603-610",
year = "2017",
doi = {http://dx.doi.org/10.1016/j.lwt.2017.08.048},
url = {},
}
24
@article{artUEK:2168312545,
author = "Michał Halagarda",
title = "Decomposition Analysis and Consumer Research as Essential Elements of the New Food Product Development Process",
journal = "British Food Journal",
number = "vol. 119, iss. 3",
pages = "511-526",
year = "2017",
doi = {http://dx.doi.org/10.1108/BFJ-07-2016-0338},
url = {},
}
25
@misc{varUEK:2168319553,
author = "Michał Halagarda",
title = "Rzetelność informacji dotyczących wartości odżywczej żywności przekąskowej na przykładzie chipsów ziemniaczanych",
booktitle = "Materiały konferencji naukowej z cyklu "Towaroznawstwo w badaniach i praktyce" : abstrakty",
pages = "32",
adress = "Kraków",
publisher = "Polskie Towarzystwo Towaroznawcze",
year = "2017",
isbn = "978-83-949236-5-5",
}
26
@book{monUEK:2168319179,
title = "Jakość i bezpieczeństwo żywności - analizy, trendy, wyzwania",
editor = Miśniakiewicz Małgorzata,
editor = Halagarda Michał,
adress = "Kraków",
publisher = "Polskie Towarzystwo Towaroznawcze",
year = "2017",
url = {https://konferencjatbp.uek.krakow.pl/images/TBP_Bezpieczenstwo.pdf},
isbn = "978-83-949236-4-8",
}
27
@inbook{fmUEK:2168319199,
author = "Michał Halagarda",
title = "Rzetelność informacji dotyczących wartości odżywczej żywności przekąskowej na przykładzie chipsów ziemniaczanych",
booktitle = "Jakość i bezpieczeństwo żywności - analizy, trendy, wyzwania",
pages = "20-32",
adress = "Kraków",
publisher = "Polskie Towarzystwo Towaroznawcze",
year = "2017",
url = {https://konferencjatbp.uek.krakow.pl/images/TBP_Bezpieczenstwo.pdf},
isbn = "978-83-949236-4-8",
}
28
@article{artUEK:2168310965,
author = "Stanisław Popek and Michał Halagarda and Karolina Kursa",
title = "A New Model to Identify Botanical Origin of Polish Honeys Based on the Physicochemical Parameters and Chemometric Analysis",
journal = "LWT-Food Science and Technology",
number = "vol. 77",
pages = "482-487",
year = "2017",
doi = {http://dx.doi.org/10.1016/j.lwt.2016.12.003},
url = {},
}
29
@misc{varUEK:2168309321,
author = "Stanislaw Popek and Michal Halagarda and Grzegorz Suwala",
title = "Influence of Genetically Modified Raw Materials on Determinants of Product Quality",
booktitle = "Commodity Science in a Changing World : 20th IGWT Symposium : Book of Abstracts",
pages = "27",
adress = "Varna",
publisher = "Izdatielstvo Nauka i ikonomika Ikonomicheski universitet - Varna",
year = "2016",
isbn = "978-954-21-0903-7",
}
30
@article{artUEK:2168312423,
author = "Michał Halagarda and Grzegorz Suwała",
title = "The Quality of Salted Potato Chips Available on the Polish Market",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "8 (956)",
pages = "71-86",
year = "2016",
doi = {http://dx.doi.org/10.15678/ZNUEK.2016.0956.0805},
url = {https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/download/996/888},
}
31
@article{artUEK:2168305625,
author = "Wanda Kudełka and Władysław Kędzior and Stanisław Popek and Małgorzata Miśniakiewicz and Grzegorz Suwała and Joanna Ptasińska-Marcinkiewicz and Ewa Pyrzyńska and Michał Halagarda",
title = "Quality of Traditional Honeys Based on their Authenticity",
journal = "Towaroznawcze Problemy Jakości",
number = "2 (47)",
pages = "64-72",
year = "2016",
doi = {http://dx.doi.org/10.19202/j.cs.2016.02.07},
url = {},
}
32
@misc{varUEK:2168309387,
author = "Michał Halagarda and Władysław Kędzior and Ewa Pyrzyńska",
title = "The Quality of Traditional and Conventional Sausages from Poland",
booktitle = "Commodity Science in a Changing World : 20th IGWT Symposium : Book of Abstracts",
pages = "144",
adress = "Varna",
publisher = "Izdatielstvo Nauka i ikonomika Ikonomicheski universitet - Varna",
year = "2016",
isbn = "978-954-21-0903-7",
}
33
@inbook{mkaUEK:2168308013,
author = "Michał Halagarda and Grzegorz Suwała and Stanisław Popek",
title = "The Quality of Snacks Available on the Polish Market on the Example of Salted Potato Chips",
booktitle = "Commodity Science in a Changing World : 20th IGWT Symposium : Proceedings Scientific Works",
pages = "784-792",
adress = "Varna",
publisher = "Publishing house Science and economics University of Economics",
year = "2016",
url = {http://igwt2016.ue-varna.bg/proceedings/IGWT_2016_Fulltext_Proceedings.pdf},
isbn = "978-954-21-0904-4",
}
34
@inbook{mkaUEK:2168308015,
author = "Michał Halagarda and Władysław Kędzior and Ewa Pyrzyńska",
title = "The Quality of Traditional and Conventional Sausages from Poland",
booktitle = "Commodity Science in a Changing World : 20th IGWT Symposium : Proceedings Scientific Works",
pages = "793-800",
adress = "Varna",
publisher = "Publishing house Science and economics University of Economics",
year = "2016",
url = {http://igwt2016.ue-varna.bg/proceedings/IGWT_2016_Fulltext_Proceedings.pdf},
isbn = "978-954-21-0904-4",
}
35
@misc{varUEK:2168309383,
author = "Michał Halagarda and Grzegorz Suwała and Stanisław Popek",
title = "The Quality of Snacks Available on the Polish Market on the Example of Salted Potato Chips",
booktitle = "Commodity Science in a Changing World : 20th IGWT Symposium : Book of Abstracts",
pages = "143",
adress = "Varna",
publisher = "Izdatielstvo Nauka i ikonomika Ikonomicheski universitet - Varna",
year = "2016",
isbn = "978-954-21-0903-7",
}
36
@inbook{fmUEK:2168307045,
author = "Michał Halagarda and Małgorzata Miśniakiewicz",
title = "Ocena sensoryczna w analizie jakości pieczywa tradycyjnego i regionalnego",
booktitle = "Food Quality Evaluation",
pages = "86-98",
adress = "Radom",
publisher = "Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy",
year = "2016",
isbn = "978-83-7789-428-6 ; 978-83-7789-402-6",
}
37
@inbook{fmUEK:2168300865,
author = "Michał Halagarda",
title = "Consumers' Opinions and Behaviour Related to the Food on the Go Market Exemplified by Panini Consumers",
booktitle = "Food Products Marketing : Concepts and Research : Monograph",
pages = "81-94",
adress = "Celje",
publisher = "University of Maribor, Faculty of Logistics",
year = "2015",
isbn = "978-961-6962-17-9",
}
38
@article{artUEK:2168297205,
author = "Michał Halagarda and Katarzyna Kowa-Halagarda",
title = "Wybrane właściwości opakowań z polietylenu niskiej gęstości przeznaczonych do zamrażania żywności",
journal = "Towaroznawcze Problemy Jakości",
number = "2",
pages = "34-42",
year = "2015",
}
39
@inbook{mkaUEK:2168299333,
author = "Karolina Kursa and Stanisław Popek and Michał Halagarda",
title = "A Proposition of a Model to Identify Botanical Origin of Varietal Honey",
booktitle = "Food Science Research and Innovation",
pages = "1716-1720",
adress = "Athens",
publisher = "NTUA, School of Chemical Engineering",
year = "2015",
isbn = "978-618-82196-1-8",
}
40
@article{artUEK:2168284355,
author = "Michał Halagarda",
title = "Projektowanie nowych produktów spożywczych a konkurencyjność firmy",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "3 (927)",
pages = "57-73",
year = "2014",
doi = {http://dx.doi.org/10.15678/ZNUEK.2014.0927.0305},
url = {https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/545},
}
41
@article{artnUEK:2168291125,
author = "Michał Halagarda",
title = "Rektor UEK Prezydentem IGWT",
journal = "Kurier UEK",
number = "3 (60)",
pages = "24-25",
year = "2014",
url = {http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_nr_3_60_2014_www},
}
42
@unpublished{drUEK:2168292075,
author = "Michał Halagarda",
title = "Modelowanie procesu projektowania produktów żywnościowych na przykładzie wyrobów przemysłu piekarniczego",
adress = "Kraków",
year = "2014",
url = {http://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/doktoraty_full.php?nr=1200003030},
}
43
@misc{varUEK:2168284321,
author = "Władysław Kędzior and Michał Halagarda and Ewa Pyrzyńska",
title = "Jakość wędlin tradycyjnych",
booktitle = "Jakość towarów i usług w innowacyjnej gospodarce",
pages = "43",
adress = "Gdynia",
publisher = "Akademia Morska",
year = "2014",
}
44
@misc{varUEK:2168283613,
author = "Michał Halagarda",
title = "The Quality of Convenience Foods on the Example of Soup Concentrates Available on the Polish Market",
booktitle = "Commodity Science in Research and Practice - Current Achievements and Future Challenges : 19th IGWT Symposium, Cracow, 15-19 September 2014 : Book of Abstracts",
pages = "65",
adress = "Cracow",
publisher = "Polish Society of Commodity Science, Cracow University of Economics",
year = "2014",
}
45
@inbook{fmUEK:2168284285,
author = "Michał Halagarda",
title = "The Quality of Convenience Foods on the Example of Soup Concentrates Available on the Polish Market",
booktitle = "Food Products' Quality",
pages = "35-45",
adress = "Cracow",
publisher = "Polish Society of Commodity Science, Cracow University of Economics",
year = "2014",
issn = "",
isbn = "978-83-938909-3-4",
}
46
@article{artUEK:2168294537,
author = "Władysław Kędzior and Michał Halagarda and Ewa Pyrzyńska",
title = "Jakość wędlin tradycyjnych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Gdyni",
number = "86",
pages = "237-243",
adress = "",
year = "2014",
url = {http://zeszyty.am.gdynia.pl/artykul/Jakosc%20wedlin%20tradycyjnych_301.pdf},
}
47
@misc{varUEK:2168294731,
author = "Michał Halagarda and Katarzyna Kowa-Halagarda",
title = "Wybrane właściwości opakowań z polietylenu niskiej gęstości przeznaczonych do zamrażania żywności",
booktitle = "Towaroznawstwo XXI wieku : podstawą innowacji, jakości oraz satysfakcji konsumentów : ogólnopolska konferencja naukowa, Olsztyn, 22-24 maja 2013 r.",
pages = "56",
adress = "Olsztyn",
publisher = "Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie",
year = "2013",
isbn = "978-83-62863-66-2",
}
48
@article{artUEK:2168287361,
author = "Michał Halagarda and Władysław Kędzior and Ewa Pyrzyńska",
title = "Ochrona i zasady rejestracji produktów regionalnych i tradycyjnych",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "918",
pages = "15-31",
year = "2013",
url = {https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/719/531},
}
49
@misc{varUEK:2168294685,
author = "Małgorzata Miśniakiewicz and Michał Halagarda",
title = "Regional and Traditional Products on the Breads Market : The Analysis of Consumers' Preferences",
booktitle = "Current Trends in Commodity Science : Book of Abstracts",
pages = "101",
adress = "Poznań",
publisher = "Poznań University of Economics - Faculty of Commodity Science",
year = "2013",
isbn = "978-83-911169-3-7",
}
50
@inbook{fmUEK:2168292343,
author = "Małgorzata Miśniakiewicz and Michał Halagarda",
title = "Regional and Traditional Products on the Market of Bread - the Analysis of Consumers' Preferences",
booktitle = "Current Trends in Commodity Science : Analysis and Consumer Acceptance of Food Products",
pages = "7-23",
adress = "Poznań",
publisher = "Poznań University of Economics - Faculty of Commodity Science",
year = "2013",
isbn = "978-83-911169-7-5",
}
51
@article{artUEK:2168243656,
author = "Joanna Ptasińska-Marcinkiewicz and Michał Halagarda",
title = "Charakterystyka produkcji ekologicznej w świetle aktualnych wymagań prawnych",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "881",
pages = "131-151",
year = "2012",
}
52
@inbook{mkaUEK:2168245288,
author = "Michał Halagarda and Katarzyna Kowa and Zofia Cichoń",
title = "The Quality of Low-density Polyethylene Freezer Bags Available on the Polish Market",
booktitle = "Technology and Innovation for a Sustainable Future : a Commodity Science Perspective : 18th IGWT Symposium, Rome, September 24-28th, 2012, Proceedings",
pages = "",
adress = "Rome",
publisher = "Enea",
year = "2012",
isbn = "978-88-8286-269-5",
}
53
@article{artUEK:2168267100,
author = "Joanna Ptasińska-Marcinkiewicz and Michał Halagarda and Kamil Fijorek",
title = "Physicochemical Properties of Conventional and Organic Milk Available on Polish Market : Comparative Analysis",
journal = "Milchwissenschaft",
number = "Vol. 67, Iss. 3",
pages = "242-245",
year = "2012",
url = {},
}
54
@article{artUEK:2168226737,
author = "Michał Halagarda",
title = "Projektowanie nowych produktów żywnościowych jako element strategii projakościowej",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu",
number = "205",
pages = "193-201",
adress = "",
year = "2011",
}
55
@article{artUEK:2168221588,
author = "Michał Halagarda and Zofia Cichoń",
title = "Znakowanie produktów spożywczych informacją o wartości odżywczej",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "874",
pages = "19-36",
year = "2011",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/171190409},
}
56
@article{artUEK:2168328299,
author = "Michał Halagarda",
title = "System Sygnalizacji Świetlnej na sklepowych półkach",
journal = "Cukiernictwo i Piekarstwo",
number = "t. 13, 5",
pages = "58-60",
year = "2009",
}
57
@article{artUEK:2168328045,
author = "Michał Halagarda",
title = "New Food Product Development",
journal = "Towaroznawcze Problemy Jakości",
number = "4 (17)",
pages = "32-41",
year = "2008",
}
58
@unpublished{UEK:2168301129,
author = "Władysław Kędzior and Wanda Kudełka and Stanisław Popek and Małgorzata Miśniakiewicz and Joanna Ptasińska-Marcinkiewicz and Grzegorz Suwała and Michał Halagarda and Ewa Pyrzyńska and Zofia Cichoń",
title = "Żywność tradycyjna i regionalna",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2014",
}
59
@unpublished{UEK:2168288771,
author = "Zofia Cichoń and Władysław Kędzior and Wanda Kudełka and Stanisław Popek and Małgorzata Miśniakiewicz and Joanna Ptasińska-Marcinkiewicz and Grzegorz Suwała and Michał Halagarda and Ewa Pyrzyńska",
title = "Żywność tradycyjna i regionalna",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2013",
}
60
@unpublished{UEK:2168277117,
author = "Zofia Cichoń and Władysław Kędzior and Wanda Kudełka and Stanisław Popek and Małgorzata Miśniakiewicz and Joanna Ptasińska-Marcinkiewicz and Grzegorz Suwała and Michał Halagarda and Ewa Pyrzyńska",
title = "Żywność regionalna",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2012",
}
61
@unpublished{UEK:2168269194,
author = "Zofia Cichoń and Władysław Kędzior and Wanda Kudełka and Stanisław Popek and Małgorzata Miśniakiewicz and Joanna Ptasińska and Grzegorz Suwała and Michał Halagarda and Ewa Pyrzyńska",
title = "Żywność regionalna",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2011",
}
62
@unpublished{UEK:2168317897,
author = "Zofia Cichoń and Władysław Kędzior and Stanisław Popek and Wanda Kudełka and Grzegorz Suwała and Małgorzata Miśniakiewicz and Joanna Ptasińska and Michał Halagarda and Ewa Pyrzyńska",
title = "Żywność ekologiczna a konwencjonalna - analiza porównawcza",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2010",
}