Publications of the selected author

1

Author:
Title:
Zastosowanie beaconów w komunikacji marketingowej muzeów z osobami niepełnosprawnymi = Beacon Technology Use in the Marketing Communications between Museums and People with Disabilities
Source:
Zarządzanie w Kulturze = Culture Management. - t. 20, nr 4 (2019) . - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
2019 list:
20.00 pkt
Nr:
2168341315
article
2

Author:
Title:
Reasons to Use Beacon Technology as a Tool to Study Audience Behaviour in Museums
Source:
Cultural Management : Science and Education (CMSE). - vol. 3, no. 2 (2019) , s. 83-94 - Bibliogr.
Nr:
2168341319
article
3

Title:
Personalization in Marketing in the Reception of Young Consumers
Source:
Knowledge, Economy, Society : Contemporary Challenges of Economic Resources Management / ed. by Andrzej JAKI, Piotr WÓJTOWICZ - Kraków: Foundation of the Cracow University of Economics, 2018, s. 133-139 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-65907-40-0 ; 978-83-65907-41-7
Access mode:
Nr:
2168331157
chapter in monograph
See main document
4

Title:
Use of Crowdsourcing by Young Poles = Wykorzystanie crowdsourcingu przez młodych Polaków = Ispolʹzovanie kraudsorsinga molodymi polâkami
Source:
Handel Wewnętrzny. - R. 64, nr 4 (375), t. 2 (2018) , s. 127-138. - Summ., streszcz., rez. - Bibliogr.
Research program:
The publication was co-financed from the funds granted to the Faculty of Management at the Cracow University of Economics as a grant to maintain the research potential
Access mode:
Ministerial journal list:
b 12.00 pkt
Nr:
2168327545
article
5

Title:
Personalizacja usług jako trend rozwojowy na rynku usług turystycznych = Personalization as an Emerging Trend on the Tourist Services Market
Source:
Ekonomiczne Problemy Turystyki = Economic Problems of Tourism. - nr 2(42) (2018) , s. 29-35. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Research program:
Publikacja została sfinansowana ze środków MNiSW przyznanych Wydziałowi Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie na badania dla młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich
Ministerial journal list:
b 13.00 pkt
Nr:
2168327305
article
6

Title:
Zaangażowanie młodych konsumentów w prosumpcję = Involvement of Young Consumers in Prosumption
Source:
Organizacja i Kierowanie = Organization and Management. - nr 4 (2018) , s. 215-227. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 14.00 pkt
Nr:
2168333151
article
7

Author:
Title:
Blurring the Borders of Tourist Networks - an Outline of Issues
Source:
Contemporary Issues and Challenges of the Organization Management Process : Models - Implementation - Interrelation / ed. by Andrzej JAKI, Tomasz ROJEK - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2017, s. 239-248. - Summ. - Bibliogr.
Research program:
The publication was funded by the Ministry of Higher Education from a grant for the Faculty of Management, University of Economics in Kraków for young researchers and doctoral students
ISBN:
978-83-65173-83-6 ; 978-83-65173-84-3
Nr:
2168315627
chapter in monograph
See main document
8

Title:
Strategie internacjonalizacji polskich marek modowych = Internationalization Strategies of Polish Fashion Brands [dokument elektroniczny]
Source:
Marketing i Rynek. - nr 9 (2017) , s. 342-348. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168318085
article
9

Title:
Application of Crowdsourcing in the Polish Fashion Industry
Source:
Knowledge, Economy, Society : Management in the Face of Contemporary Challenges and Dilemmas / ed. by Andrzej JAKI, Bogusz MIKUŁA - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2017, s. 325-332 - Bibliogr.
Research program:
This publication was financed from funds granted by the Ministry of Science and Higher Education to the Faculty of Management, Cracow University of Economics, on research for young scientists and doctoral students
ISBN:
978-83-65907-11-0 ; 978-83-65907-12-7
Access mode:
Nr:
2168322399
chapter in monograph
See main document
10

Author:
Title:
Granice sieci międzyorganizacyjnych w turystyce = Organizational Network Boundaries in Tourism
Source:
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa = Economics and Organization of Enterprise. - nr 1 (2017) , s. 3-16. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Research program:
Publikacja została sfinansowana ze środków MNiSW przyznanych Wydziałowi Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie na badania dla młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich
Access mode:
Ministerial journal list:
b 12.00 pkt
Nr:
2168315691
article
11

Author:
Conference:
III Mìžnarodnìj naukovo-praktičnìj konferencìï: prisvâčenìj 95-rìččû Odesʹkogo nacìonalʹnogo ekonomìčnogo unìversitetu ta 50-rìččû kafedri ekonomìki ta upravlìnnâ nacìonalʹnim gospodarstvom, Odessa, Ukraina, od 2016-06-23 do 2016-06-24
Title:
Foreign Inbound Tourism to Poland in the Years 2014-2015
Source:
Ekonomìka ta upravlìnnâ nacìonalʹnim gospodarstvom stan tendencìï ta perspektivi - Odesa: ONEU, 2016, s. 8-10 - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168306997
chapter in conference materials
12

Author:
Title:
Instytucje kultury jako ogniwa dystrybucji marketingowych produktów miast = Cultural Institutions as Distribution Links of City Marketing Products
Source:
Marketing i Zarządzanie. - nr 4(45) (2016) , s. 73-81. - Tytuł numeru: Marketing przyszłości : trendy, strategie, instrumenty : współczesne wyzwania komunikacji marketingowej - sfera publiczna i prywatna - Bibliogr.
Research program:
Publikacja została dofinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168308555
article
13

Author:
Title:
Zagospodarowanie zabytkowej kamienicy na potrzeby działalności gastronomicznej = The Development of a Monument Town House into a Gastronomy Business
Source:
Świat Nieruchomości = World of Real Estate Journal / [red. nacz. Adam NALEPKA]. - nr 1 (95) (2016) , s. 33-38. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 10.00 pkt
Nr:
2168305401
article
See main document
14

Author:
Title:
Otoczenie zewnętrzne muzeum : przykład Muzeum Sztuki Współczesnej MOCAK w Krakowie = External Environment of Museum : Case of Museum of Contemporary Art in Krakow = Vnešnââ sreda muzeâ : primer Muzeâ sovremennogo iskusstva MOCAK v Krakove
Source:
Handel Wewnętrzny. - R. 62, nr 6 (2016) , s. 146-162. - Summ., streszcz., rez. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 12.00 pkt
Nr:
2168310973
article
1
Zastosowanie beaconów w komunikacji marketingowej muzeów z osobami niepełnosprawnymi = Beacon Technology Use in the Marketing Communications between Museums and People with Disabilities / Iryna MANCZAK, Katarzyna SANAK-KOSMOWSKA, Maria Bajak // Zarządzanie w Kulturze = Culture Management. - t. 20, nr 4 (2019). - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.ejournals.eu/Zarzadzanie-w-Kulturze/2019/20-4-2019/art/15612/. - ISSN 1896-8201
2
Reasons to Use Beacon Technology as a Tool to Study Audience Behaviour in Museums / Iryna Manczak, Katarzyna SANAK-KOSMOWSKA, Maria Bajak // Cultural Management : Science and Education (CMSE). - vol. 3, no. 2 (2019), s. 83-94. - Bibliogr. - ISSN 2512-6962
3
Personalization in Marketing in the Reception of Young Consumers / Iryna MANCZAK, Katarzyna SANAK-KOSMOWSKA // W: Knowledge, Economy, Society : Contemporary Challenges of Economic Resources Management / ed. by Andrzej JAKI, Piotr WÓJTOWICZ. - Kraków : Foundation of the Cracow University of Economics, 2018. - S. 133-139. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65907-40-0 ; 978-83-65907-41-7. - Pełny tekst: https://cfm.uek.krakow.pl/media/files/9b/df/CFM%203_2018_PDF%20ONLINE.pdf
4
Use of Crowdsourcing by Young Poles = Wykorzystanie crowdsourcingu przez młodych Polaków = Ispolʹzovanie kraudsorsinga molodymi polâkami / Iryna MANCZAK, Katarzyna SANAK-KOSMOWSKA // Handel Wewnętrzny. - R. 64, nr 4 (375), t. 2 (2018), s. 127-138. - Summ., streszcz., rez. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://handelue.home.pl/ibrkk/pliki/hw/archiwum/handel_wew_4-2018-t-2.pdf. - ISSN 0438-5403
5
Personalizacja usług jako trend rozwojowy na rynku usług turystycznych = Personalization as an Emerging Trend on the Tourist Services Market / Iryna MANCHAK, Katarzyna SANAK-KOSMOWSKA // Ekonomiczne Problemy Turystyki = Economic Problems of Tourism. - nr 2(42) (2018), s. 29-35. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://wnus.edu.pl/ept/pl/issue/875/article/14602/. - ISSN 1644-0501
6
Zaangażowanie młodych konsumentów w prosumpcję = Involvement of Young Consumers in Prosumption / Iryna MANCZAk, Katarzyna SANAK-KOSMOWSKA // Organizacja i Kierowanie = Organization and Management. - nr 4 (2018), s. 215-227. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kolegia.sgh.waw.pl/pl/KZiF/czasopisma/oik/numery/Documents/2018_4_183/manczak_sanak-kosmowska_zaangazowanie_mlodych_konsumentow_w_prosumpcje.pdf. - ISSN 0137-5466
7
Blurring the Borders of Tourist Networks - an Outline of Issues / Iryna MANCZAK // W: Contemporary Issues and Challenges of the Organization Management Process : Models - Implementation - Interrelation / ed. by Andrzej JAKI, Tomasz ROJEK. - Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, 2017. - S. 239-248. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65173-83-6 ; 978-83-65173-84-3
8
Strategie internacjonalizacji polskich marek modowych = Internationalization Strategies of Polish Fashion Brands / Katarzyna SANAK-KOSMOWSKA, Iryna MANCZAK // Marketing i Rynek [Dokument elektroniczny]. - nr 9 (2017), s. 342-348. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.pwe.com.pl/files/1276809751/file/MiR_9_2017_CD.pdf. - ISSN 1231-7853
9
Application of Crowdsourcing in the Polish Fashion Industry / Iryna MANCZAK, Katarzyna SANAK-KOSMOWSKA // W: Knowledge, Economy, Society : Management in the Face of Contemporary Challenges and Dilemmas / ed. by Andrzej JAKI, Bogusz MIKUŁA. - Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, 2017. - S. 325-332. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65907-11-0 ; 978-83-65907-12-7. - Pełny tekst: https://cfm.uek.krakow.pl/media/files/36/ff/MANAGEMENT_%20CFM%202017.pdf
10
Granice sieci międzyorganizacyjnych w turystyce = Organizational Network Boundaries in Tourism / Iryna MANCZAK // Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa = Economics and Organization of Enterprise. - nr 1 (2017), s. 3-16. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Spis treści: http://www.wydawnictwo.orgmasz.pl/sklep/ekonomika-i-organizacja-przedsiebiorstwa/rocznik-2017/ekonomika-i-organizacja-przedsiebiorstwa-nr-01-2019-detail.htmlWstęp: . - ISSN 0860-6846
11
Foreign Inbound Tourism to Poland in the Years 2014-2015 / Iryna MANCZAK // W: Ekonomìka ta upravlìnnâ nacìonalʹnim gospodarstvom stan tendencìï ta perspektivi. - Odesa : ONEU, 2016. - S. 8-10. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://oneu.edu.ua/pages/cath/eung/files/material_conf_2324062016.pdf
12
Instytucje kultury jako ogniwa dystrybucji marketingowych produktów miast = Cultural Institutions as Distribution Links of City Marketing Products / Iryna MANCZAK // Marketing i Zarządzanie. - nr 4(45) (2016), s. 73-81. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Marketing przyszłości : trendy, strategie, instrumenty : współczesne wyzwania komunikacji marketingowej - sfera publiczna i prywatna. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://wnus.edu.pl/miz/pl/issue/157/article/2065/. - ISSN 2450-775X
13
Zagospodarowanie zabytkowej kamienicy na potrzeby działalności gastronomicznej = The Development of a Monument Town House into a Gastronomy Business / Iryna MANCZAK // Świat Nieruchomości = World of Real Estate Journal / [red. nacz. Adam NALEPKA]. - nr 1 (95) (2016), s. 33-38. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISSN 1231-8841
14
Otoczenie zewnętrzne muzeum : przykład Muzeum Sztuki Współczesnej MOCAK w Krakowie = External Environment of Museum : Case of Museum of Contemporary Art in Krakow = Vnešnââ sreda muzeâ : primer Muzeâ sovremennogo iskusstva MOCAK v Krakove / Iryna MANCZAK // Handel Wewnętrzny. - R. 62, nr 6 (2016), s. 146-162. - Summ., streszcz., rez. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://ibrkk.pl/f/?handel_wew_6-2016.pdf. - ISSN 0438-5403
1
Manczak I., Sanak-Kosmowska K., Bajak M., (2019), Zastosowanie beaconów w komunikacji marketingowej muzeów z osobami niepełnosprawnymi, "Zarządzanie w Kulturze", t. 20, nr 4; http://www.ejournals.eu/Zarzadzanie-w-Kulturze/2019/20-4-2019/art/15612/
2
Manczak I., Sanak-Kosmowska K., Bajak M., (2019), Reasons to Use Beacon Technology as a Tool to Study Audience Behaviour in Museums, "Cultural Management : Science and Education (CMSE)", vol. 3, no. 2, s. 83-94.
3
Manczak I., Sanak-Kosmowska K., (2018), Personalization in Marketing in the Reception of Young Consumers. [W:] Jaki A., Wójtowicz P. (red.), Knowledge, Economy, Society : Contemporary Challenges of Economic Resources Management, Kraków : Foundation of the Cracow University of Economics, s. 133-139.
4
Manczak I., Sanak-Kosmowska K., (2018), Use of Crowdsourcing by Young Poles, "Handel Wewnętrzny", R. 64, nr 4 (375), t. 2, s. 127-138; http://handelue.home.pl/ibrkk/pliki/hw/archiwum/handel_wew_4-2018-t-2.pdf
5
Manchak I., Sanak-Kosmowska K., (2018), Personalizacja usług jako trend rozwojowy na rynku usług turystycznych, "Ekonomiczne Problemy Turystyki", nr 2(42), s. 29-35; https://wnus.edu.pl/ept/pl/issue/875/article/14602/
6
Manczak I., Sanak-Kosmowska K., (2018), Zaangażowanie młodych konsumentów w prosumpcję, "Organizacja i Kierowanie", nr 4, s. 215-227; http://kolegia.sgh.waw.pl/pl/KZiF/czasopisma/oik/numery/Documents/2018_4_183/manczak_sanak-kosmowska_zaangazowanie_mlodych_konsumentow_w_prosumpcje.pdf
7
Manczak I., (2017), Blurring the Borders of Tourist Networks - an Outline of Issues. [W:] Jaki A., Rojek T. (red.), Contemporary Issues and Challenges of the Organization Management Process : Models - Implementation - Interrelation, Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, s. 239-248.
8
Sanak-Kosmowska K., Manczak I., (2017), Strategie internacjonalizacji polskich marek modowych, "Marketing i Rynek" [Dokument elektroniczny], nr 9, s. 342-348; https://www.pwe.com.pl/files/1276809751/file/MiR_9_2017_CD.pdf
9
Manczak I., Sanak-Kosmowska K., (2017), Application of Crowdsourcing in the Polish Fashion Industry. [W:] Jaki A., Mikuła B. (red.), Knowledge, Economy, Society : Management in the Face of Contemporary Challenges and Dilemmas, Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, s. 325-332.
10
Manczak I., (2017), Granice sieci międzyorganizacyjnych w turystyce, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa", nr 1, s. 3-16.
11
Manczak I., (2016), Foreign Inbound Tourism to Poland in the Years 2014-2015. [W:] Ekonomìka ta upravlìnnâ nacìonalʹnim gospodarstvom stan tendencìï ta perspektivi, Odesa : ONEU, s. 8-10.
12
Manczak I., (2016), Instytucje kultury jako ogniwa dystrybucji marketingowych produktów miast, "Marketing i Zarządzanie", nr 4(45), s. 73-81; https://wnus.edu.pl/miz/pl/issue/157/article/2065/
13
Manczak I., (2016), Zagospodarowanie zabytkowej kamienicy na potrzeby działalności gastronomicznej, "Świat Nieruchomości", nr 1 (95), s. 33-38.
14
Manczak I., (2016), Otoczenie zewnętrzne muzeum : przykład Muzeum Sztuki Współczesnej MOCAK w Krakowie, "Handel Wewnętrzny", R. 62, nr 6, s. 146-162; http://ibrkk.pl/f/?handel_wew_6-2016.pdf
1
@article{UEK:2168341315,
author = "Manczak Iryna and Sanak-Kosmowska Katarzyna and Bajak Maria",
title = "Zastosowanie beaconów w komunikacji marketingowej muzeów z osobami niepełnosprawnymi",
journal = "Zarządzanie w Kulturze",
number = "t. 20, 4",
pages = "",
year = "2019",
}
2
@article{UEK:2168341319,
author = "Manczak Iryna and Sanak-Kosmowska Katarzyna and Bajak Maria",
title = "Reasons to Use Beacon Technology as a Tool to Study Audience Behaviour in Museums",
journal = "Cultural Management : Science and Education (CMSE)",
number = "vol. 3, no. 2",
pages = "83-94",
year = "2019",
}
3
@inbook{UEK:2168331157,
author = "Manczak Iryna and Sanak-Kosmowska Katarzyna",
title = "Personalization in Marketing in the Reception of Young Consumers",
booktitle = "Knowledge, Economy, Society : Contemporary Challenges of Economic Resources Management",
pages = "133-139",
adress = "Kraków",
publisher = "Foundation of the Cracow University of Economics",
year = "2018",
isbn = "978-83-65907-40-0 ; 978-83-65907-41-7",
}
4
@article{UEK:2168327545,
author = "Manczak Iryna and Sanak-Kosmowska Katarzyna",
title = "Use of Crowdsourcing by Young Poles",
journal = "Handel Wewnętrzny",
number = "R. 64, 4 (375), t. 2",
pages = "127-138",
year = "2018",
}
5
@article{UEK:2168327305,
author = "Manchak Iryna and Sanak-Kosmowska Katarzyna",
title = "Personalizacja usług jako trend rozwojowy na rynku usług turystycznych",
journal = "Ekonomiczne Problemy Turystyki",
number = "2(42)",
pages = "29-35",
year = "2018",
}
6
@article{UEK:2168333151,
author = "Manczak Iryna and Sanak-Kosmowska Katarzyna",
title = "Zaangażowanie młodych konsumentów w prosumpcję",
journal = "Organizacja i Kierowanie",
number = "4",
pages = "215-227",
year = "2018",
}
7
@inbook{UEK:2168315627,
author = "Manczak Iryna",
title = "Blurring the Borders of Tourist Networks - an Outline of Issues",
booktitle = "Contemporary Issues and Challenges of the Organization Management Process : Models - Implementation - Interrelation",
pages = "239-248",
adress = "Cracow",
publisher = "Foundation of the Cracow University of Economics",
year = "2017",
isbn = "978-83-65173-83-6 ; 978-83-65173-84-3",
}
8
@article{UEK:2168318085,
author = "Sanak-Kosmowska Katarzyna and Manczak Iryna",
title = "Strategie internacjonalizacji polskich marek modowych",
journal = "Marketing i Rynek",
number = "9",
pages = "342-348",
year = "2017",
}
9
@inbook{UEK:2168322399,
author = "Manczak Iryna and Sanak-Kosmowska Katarzyna",
title = "Application of Crowdsourcing in the Polish Fashion Industry",
booktitle = "Knowledge, Economy, Society : Management in the Face of Contemporary Challenges and Dilemmas",
pages = "325-332",
adress = "Cracow",
publisher = "Foundation of the Cracow University of Economics",
year = "2017",
isbn = "978-83-65907-11-0 ; 978-83-65907-12-7",
}
10
@article{UEK:2168315691,
author = "Manczak Iryna",
title = "Granice sieci międzyorganizacyjnych w turystyce",
journal = "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa",
number = "1",
pages = "3-16",
year = "2017",
}
11
@inbook{UEK:2168306997,
author = "Manczak Iryna",
title = "Foreign Inbound Tourism to Poland in the Years 2014-2015",
booktitle = "Ekonomìka ta upravlìnnâ nacìonalʹnim gospodarstvom stan tendencìï ta perspektivi",
pages = "8-10",
adress = "Odesa",
publisher = "ONEU",
year = "2016",
}
12
@article{UEK:2168308555,
author = "Manczak Iryna",
title = "Instytucje kultury jako ogniwa dystrybucji marketingowych produktów miast",
journal = "Marketing i Zarządzanie",
number = "4(45)",
pages = "73-81",
adress = "",
year = "2016",
}
13
@article{UEK:2168305401,
author = "Manczak Iryna",
title = "Zagospodarowanie zabytkowej kamienicy na potrzeby działalności gastronomicznej",
journal = "Świat Nieruchomości",
number = "1 (95)",
pages = "33-38",
year = "2016",
}
14
@article{UEK:2168310973,
author = "Manczak Iryna",
title = "Otoczenie zewnętrzne muzeum : przykład Muzeum Sztuki Współczesnej MOCAK w Krakowie",
journal = "Handel Wewnętrzny",
number = "R. 62, 6",
pages = "146-162",
year = "2016",
}