Publications of the selected author

1

Author:
Title:
Reasons to Use Beacon Technology as a Tool to Study Audience Behaviour in Museums
Source:
Cultural Management : Science and Education (CMSE). - vol. 3, no. 2 (2019) , s. 83-94 - Bibliogr.
Nr:
2168341319
article
2

Author:
Title:
Zastosowanie beaconów w komunikacji marketingowej muzeów z osobami niepełnosprawnymi = Beacon Technology Use in the Marketing Communications between Museums and People with Disabilities
Source:
Zarządzanie w Kulturze = Culture Management. - t. 20, nr 4 (2019) . - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
2019 list:
20.00 pkt
Nr:
2168341315
article
3

Title:
Personalizacja usług jako trend rozwojowy na rynku usług turystycznych = Personalization as an Emerging Trend on the Tourist Services Market
Source:
Ekonomiczne Problemy Turystyki = Economic Problems of Tourism. - nr 2(42) (2018) , s. 29-35. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Research program:
Publikacja została sfinansowana ze środków MNiSW przyznanych Wydziałowi Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie na badania dla młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich
Ministerial journal list:
b 13.00 pkt
Nr:
2168327305
article
4

Title:
Use of Crowdsourcing by Young Poles = Wykorzystanie crowdsourcingu przez młodych Polaków = Ispolʹzovanie kraudsorsinga molodymi polâkami
Source:
Handel Wewnętrzny. - R. 64, nr 4 (375), t. 2 (2018) , s. 127-138. - Summ., streszcz., rez. - Bibliogr.
Research program:
The publication was co-financed from the funds granted to the Faculty of Management at the Cracow University of Economics as a grant to maintain the research potential
Access mode:
Ministerial journal list:
b 12.00 pkt
Nr:
2168327545
article
5

Title:
Personalization in Marketing in the Reception of Young Consumers
Source:
Knowledge, Economy, Society : Contemporary Challenges of Economic Resources Management / ed. by Andrzej JAKI, Piotr WÓJTOWICZ - Kraków: Foundation of the Cracow University of Economics, 2018, s. 133-139 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-65907-40-0 ; 978-83-65907-41-7
Access mode:
Nr:
2168331157
chapter in monograph
See main document
6

Title:
Zaangażowanie młodych konsumentów w prosumpcję = Involvement of Young Consumers in Prosumption
Source:
Organizacja i Kierowanie = Organization and Management. - nr 4 (2018) , s. 215-227. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 14.00 pkt
Nr:
2168333151
article
1
Reasons to Use Beacon Technology as a Tool to Study Audience Behaviour in Museums / Iryna Manczak, Katarzyna SANAK-KOSMOWSKA, Maria Bajak // Cultural Management : Science and Education (CMSE). - vol. 3, no. 2 (2019), s. 83-94. - Bibliogr. - ISSN 2512-6962
2
Zastosowanie beaconów w komunikacji marketingowej muzeów z osobami niepełnosprawnymi = Beacon Technology Use in the Marketing Communications between Museums and People with Disabilities / Iryna MANCZAK, Katarzyna SANAK-KOSMOWSKA, Maria Bajak // Zarządzanie w Kulturze = Culture Management. - t. 20, nr 4 (2019). - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.ejournals.eu/Zarzadzanie-w-Kulturze/2019/20-4-2019/art/15612/. - ISSN 1896-8201
3
Personalizacja usług jako trend rozwojowy na rynku usług turystycznych = Personalization as an Emerging Trend on the Tourist Services Market / Iryna MANCHAK, Katarzyna SANAK-KOSMOWSKA // Ekonomiczne Problemy Turystyki = Economic Problems of Tourism. - nr 2(42) (2018), s. 29-35. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://wnus.edu.pl/ept/pl/issue/875/article/14602/. - ISSN 1644-0501
4
Use of Crowdsourcing by Young Poles = Wykorzystanie crowdsourcingu przez młodych Polaków = Ispolʹzovanie kraudsorsinga molodymi polâkami / Iryna MANCZAK, Katarzyna SANAK-KOSMOWSKA // Handel Wewnętrzny. - R. 64, nr 4 (375), t. 2 (2018), s. 127-138. - Summ., streszcz., rez. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://handelue.home.pl/ibrkk/pliki/hw/archiwum/handel_wew_4-2018-t-2.pdf. - ISSN 0438-5403
5
Personalization in Marketing in the Reception of Young Consumers / Iryna MANCZAK, Katarzyna SANAK-KOSMOWSKA // W: Knowledge, Economy, Society : Contemporary Challenges of Economic Resources Management / ed. by Andrzej JAKI, Piotr WÓJTOWICZ. - Kraków : Foundation of the Cracow University of Economics, 2018. - S. 133-139. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65907-40-0 ; 978-83-65907-41-7. - Pełny tekst: https://cfm.uek.krakow.pl/media/files/9b/df/CFM%203_2018_PDF%20ONLINE.pdf
6
Zaangażowanie młodych konsumentów w prosumpcję = Involvement of Young Consumers in Prosumption / Iryna MANCZAk, Katarzyna SANAK-KOSMOWSKA // Organizacja i Kierowanie = Organization and Management. - nr 4 (2018), s. 215-227. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kolegia.sgh.waw.pl/pl/KZiF/czasopisma/oik/numery/Documents/2018_4_183/manczak_sanak-kosmowska_zaangazowanie_mlodych_konsumentow_w_prosumpcje.pdf. - ISSN 0137-5466
1
Manczak I., Sanak-Kosmowska K., Bajak M., (2019), Reasons to Use Beacon Technology as a Tool to Study Audience Behaviour in Museums, "Cultural Management : Science and Education (CMSE)", vol. 3, no. 2, s. 83-94.
2
Manczak I., Sanak-Kosmowska K., Bajak M., (2019), Zastosowanie beaconów w komunikacji marketingowej muzeów z osobami niepełnosprawnymi, "Zarządzanie w Kulturze", t. 20, nr 4; http://www.ejournals.eu/Zarzadzanie-w-Kulturze/2019/20-4-2019/art/15612/
3
Manchak I., Sanak-Kosmowska K., (2018), Personalizacja usług jako trend rozwojowy na rynku usług turystycznych, "Ekonomiczne Problemy Turystyki", nr 2(42), s. 29-35; https://wnus.edu.pl/ept/pl/issue/875/article/14602/
4
Manczak I., Sanak-Kosmowska K., (2018), Use of Crowdsourcing by Young Poles, "Handel Wewnętrzny", R. 64, nr 4 (375), t. 2, s. 127-138; http://handelue.home.pl/ibrkk/pliki/hw/archiwum/handel_wew_4-2018-t-2.pdf
5
Manczak I., Sanak-Kosmowska K., (2018), Personalization in Marketing in the Reception of Young Consumers. [W:] Jaki A., Wójtowicz P. (red.), Knowledge, Economy, Society : Contemporary Challenges of Economic Resources Management, Kraków : Foundation of the Cracow University of Economics, s. 133-139.
6
Manczak I., Sanak-Kosmowska K., (2018), Zaangażowanie młodych konsumentów w prosumpcję, "Organizacja i Kierowanie", nr 4, s. 215-227; http://kolegia.sgh.waw.pl/pl/KZiF/czasopisma/oik/numery/Documents/2018_4_183/manczak_sanak-kosmowska_zaangazowanie_mlodych_konsumentow_w_prosumpcje.pdf
1
@article{UEK:2168341319,
author = "Manczak Iryna and Sanak-Kosmowska Katarzyna and Bajak Maria",
title = "Reasons to Use Beacon Technology as a Tool to Study Audience Behaviour in Museums",
journal = "Cultural Management : Science and Education (CMSE)",
number = "vol. 3, no. 2",
pages = "83-94",
year = "2019",
}
2
@article{UEK:2168341315,
author = "Manczak Iryna and Sanak-Kosmowska Katarzyna and Bajak Maria",
title = "Zastosowanie beaconów w komunikacji marketingowej muzeów z osobami niepełnosprawnymi",
journal = "Zarządzanie w Kulturze",
number = "t. 20, 4",
pages = "",
year = "2019",
}
3
@article{UEK:2168327305,
author = "Manchak Iryna and Sanak-Kosmowska Katarzyna",
title = "Personalizacja usług jako trend rozwojowy na rynku usług turystycznych",
journal = "Ekonomiczne Problemy Turystyki",
number = "2(42)",
pages = "29-35",
year = "2018",
}
4
@article{UEK:2168327545,
author = "Manczak Iryna and Sanak-Kosmowska Katarzyna",
title = "Use of Crowdsourcing by Young Poles",
journal = "Handel Wewnętrzny",
number = "R. 64, 4 (375), t. 2",
pages = "127-138",
year = "2018",
}
5
@inbook{UEK:2168331157,
author = "Manczak Iryna and Sanak-Kosmowska Katarzyna",
title = "Personalization in Marketing in the Reception of Young Consumers",
booktitle = "Knowledge, Economy, Society : Contemporary Challenges of Economic Resources Management",
pages = "133-139",
adress = "Kraków",
publisher = "Foundation of the Cracow University of Economics",
year = "2018",
isbn = "978-83-65907-40-0 ; 978-83-65907-41-7",
}
6
@article{UEK:2168333151,
author = "Manczak Iryna and Sanak-Kosmowska Katarzyna",
title = "Zaangażowanie młodych konsumentów w prosumpcję",
journal = "Organizacja i Kierowanie",
number = "4",
pages = "215-227",
year = "2018",
}