Publications of the selected author

1

Title:
Zastosowanie beaconów w komunikacji z niepełnosprawnym turystą kulturowym (na przykładzie muzeów miejskich) = The Use of Beacons in Communication with Cultural Tourists with Disabilities (Based on the Example of City Museums)
Source:
Turystyka Kulturowa. - nr 5 (2020) , s. 116-139. - Tytuł numeru: Turystyka kulturowa w miastach - Bibliogr.
Access mode:
2019 list:
20.00 pkt
Nr:
2168350868
article
2

Title:
Social Media Experiences in Museum
Source:
Knowledge, Economy, Society : Challenges for Contemporary Economies - Global, Regional, Network and Organizational Perspective / ed. by Jacek KOPEĆ, Bogusz MIKUŁA - Toruń: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Dom Organizatora, 2019, s. 159-168 - Bibliogr.
Research program:
This publication was financed from funds granted by the Ministry of Science and Higher Education to the Faculty of Management, Cracow University of Economics, on research for young scientists and doctoral students
ISBN:
978-83-7285-891-7 ; 978-83-7285-897-9
Access mode:
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168342667
chapter in monograph
See main document
3

Title:
Zastosowanie beaconów w komunikacji marketingowej muzeów z osobami niepełnosprawnymi = Beacon Technology Use in the Marketing Communications between Museums and People with Disabilities
Source:
Zarządzanie w Kulturze = Culture Management. - t. 20, nr 4 (2019) , s. 551-564. - Tytuł numeru: Badania w sektorze kultury - Bibliogr.
2019 list:
20.00 pkt
Nr:
2168341315
article
4

Title:
Reasons to Use Beacon Technology as a Tool to Study Audience Behaviour in Museums
Source:
Cultural Management: Science and Education. - vol. 3, no. 2 (2019) , s. 83-94 - Bibliogr.
2019 list:
20.00 pkt
Nr:
2168341319
article
5

Title:
Personalization in Marketing in the Reception of Young Consumers
Source:
Knowledge, Economy, Society : Contemporary Challenges of Economic Resources Management / ed. by Andrzej JAKI, Piotr WÓJTOWICZ - Kraków: Foundation of the Cracow University of Economics, 2018, s. 133-139 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-65907-40-0 ; 978-83-65907-41-7
Access mode:
Nr:
2168331157
chapter in monograph
See main document
6

Title:
Use of Crowdsourcing by Young Poles = Wykorzystanie crowdsourcingu przez młodych Polaków = Ispolʹzovanie kraudsorsinga molodymi polâkami
Source:
Handel Wewnętrzny. - R. 64, nr 4 (375), t. 2 (2018) , s. 127-138. - Summ., streszcz., rez. - Bibliogr.
Research program:
The publication was co-financed from the funds granted to the Faculty of Management at the Cracow University of Economics as a grant to maintain the research potential
Access mode:
Ministerial journal list:
b 12.00 pkt
Nr:
2168327545
article
7

Title:
Zaangażowanie młodych konsumentów w prosumpcję = Involvement of Young Consumers in Prosumption
Source:
Organizacja i Kierowanie = Organization and Management. - nr 4 (2018) , s. 215-227. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 14.00 pkt
Nr:
2168333151
article
8

Title:
Personalizacja usług jako trend rozwojowy na rynku usług turystycznych = Personalization as an Emerging Trend on the Tourist Services Market
Source:
Ekonomiczne Problemy Turystyki = Economic Problems of Tourism. - nr 2(42) (2018) , s. 29-35. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Research program:
Publikacja została sfinansowana ze środków MNiSW przyznanych Wydziałowi Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie na badania dla młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich
Ministerial journal list:
b 13.00 pkt
Nr:
2168327305
article
9

Title:
Application of Crowdsourcing in the Polish Fashion Industry
Source:
Knowledge, Economy, Society : Management in the Face of Contemporary Challenges and Dilemmas / ed. by Andrzej JAKI, Bogusz MIKUŁA - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2017, s. 325-332 - Bibliogr.
Research program:
This publication was financed from funds granted by the Ministry of Science and Higher Education to the Faculty of Management, Cracow University of Economics, on research for young scientists and doctoral students
ISBN:
978-83-65907-11-0 ; 978-83-65907-12-7
Access mode:
Nr:
2168322399
chapter in monograph
See main document
10

Author:
Title:
Granice sieci międzyorganizacyjnych w turystyce = Organizational Network Boundaries in Tourism
Source:
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa = Economics and Organization of Enterprise. - nr 1 (2017) , s. 3-16. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Research program:
Publikacja została sfinansowana ze środków MNiSW przyznanych Wydziałowi Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie na badania dla młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich
Access mode:
Ministerial journal list:
b 12.00 pkt
Nr:
2168315691
article
11

Author:
Title:
Blurring the Borders of Tourist Networks - an Outline of Issues
Source:
Contemporary Issues and Challenges of the Organization Management Process : Models - Implementation - Interrelation / ed. by Andrzej JAKI, Tomasz ROJEK - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2017, s. 239-248. - Summ. - Bibliogr.
Research program:
The publication was funded by the Ministry of Higher Education from a grant for the Faculty of Management, University of Economics in Kraków for young researchers and doctoral students
ISBN:
978-83-65173-83-6 ; 978-83-65173-84-3
Nr:
2168315627
chapter in monograph
See main document
12

Title:
Strategie internacjonalizacji polskich marek modowych = Internationalization Strategies of Polish Fashion Brands [dokument elektroniczny]
Source:
Marketing i Rynek. - nr 9 (2017) , s. 342-348. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168318085
article
13

Author:
Title:
Instytucje kultury jako ogniwa dystrybucji marketingowych produktów miast = Cultural Institutions as Distribution Links of City Marketing Products
Source:
Marketing i Zarządzanie. - nr 4(45) (2016) , s. 73-81. - Tytuł numeru: Marketing przyszłości : trendy, strategie, instrumenty : współczesne wyzwania komunikacji marketingowej - sfera publiczna i prywatna - Bibliogr.
Research program:
Publikacja została dofinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168308555
article
14

Author:
Title:
Otoczenie zewnętrzne muzeum : przykład Muzeum Sztuki Współczesnej MOCAK w Krakowie = External Environment of Museum : Case of Museum of Contemporary Art in Krakow = Vnešnââ sreda muzeâ : primer Muzeâ sovremennogo iskusstva MOCAK v Krakove
Source:
Handel Wewnętrzny. - R. 62, nr 6 (2016) , s. 146-162. - Summ., streszcz., rez. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 12.00 pkt
Nr:
2168310973
article
15

Author:
Conference:
III Mìžnarodnìj naukovo-praktičnìj konferencìï: prisvâčenìj 95-rìččû Odesʹkogo nacìonalʹnogo ekonomìčnogo unìversitetu ta 50-rìččû kafedri ekonomìki ta upravlìnnâ nacìonalʹnim gospodarstvom, Odessa, Ukraina, od 2016-06-23 do 2016-06-24
Title:
Foreign Inbound Tourism to Poland in the Years 2014-2015
Source:
Ekonomìka ta upravlìnnâ nacìonalʹnim gospodarstvom stan tendencìï ta perspektivi - Odesa: ONEU, 2016, s. 8-10 - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168306997
chapter in conference materials
16

Author:
Title:
Zagospodarowanie zabytkowej kamienicy na potrzeby działalności gastronomicznej = The Development of a Monument Town House into a Gastronomy Business
Source:
Świat Nieruchomości = World of Real Estate Journal / [red. nacz. Adam NALEPKA]. - nr 1 (95) (2016) , s. 33-38. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 10.00 pkt
Nr:
2168305401
article
See main document
17

Author:
Title:
Aktywność marketingowa polskich regionów w serwisach społecznościowych = Marketing Activity of Polish Regions in Social Networking Services
Source:
Handel Wewnętrzny. - R. 61, nr 5 (358) (2015) , s. 226-239. - Streszcz., summ., rez. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 12.00 pkt
Nr:
2168300209
article
18

Author:
Title:
Determinanty rozwoju turystyki międzynarodowej w miastach
Publisher address:
Gliwice: UKiP J&D Gębka, 2015
Physical description:
188 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
Research program:
Publikacja została dofinansowana ze środków MNiSW przyznanych Wydziałowi Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie na badania dla młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich
ISBN:
978-83-60837-94-8
Nr:
2168300425
monograph
19

Author:
Title:
Atrakcyjność turystyczna polskich regionów na facebooku = Tourist Attractiveness of Polish Reception Areas on Facebook
Source:
Rozprawy Naukowe Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu. - Nr 50 (2015) , s. 117-128. - Summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 8.00 pkt
Nr:
2168297209
article
20

Author:
Title:
Kreowanie sieci współpracy przez instytucje muzealne
Source:
Wybrane problemy zarządzania i marketingu w instytucjach kultury / red. nauk. Joanna Kurowska-Pysz, Łukasz Wróblewski - Dąbrowa Górnicza: Wyższa Szkoła Biznesu, 2015, s. 33-48
Series:
(Prace Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej)
ISBN:
978-83-64927-57-7
Nr:
2168300819
chapter in monograph
21

Author:
Title:
Media społecznościowe w działalności marketingowej miast i regionów = Social Media in Marketing Activities of Cities and Regions
Source:
Marketing terytorialny : nowe obszary i narzędzia / red. nauk. Andrzej SZROMNIK - Kraków ; Legionowo: Wydawnictwo edu-Libri, 2015, s. 76-99. - Streszcz.
ISBN:
978-83-63804-74-9 ; 978-83-63804-75-6
Nr:
2168299775
chapter in monograph
See main document
22

Author:
Title:
Media społecznościowe w działalności marketingowej miast = Social Media in the Marketing Activities of Cities
Source:
Samorząd Terytorialny. - R. 25, nr 7-8 (295-296) (2015) , s. 144-156. - Summ., streszcz.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 11.00 pkt
Nr:
2168300815
article
23

Author:
Title:
Camper Małopolski na UEK
Source:
Kurier UEK / [red. Piotr CZARNIECKI]2015. - nr 1 (62), s. 41. - Dostępny także w wersji on-line
Access mode:
Nr:
2168344468
varia
See main document
24

Author:
Title:
Zainteresowanie wystawców zwiedzających targami HORECA w Krakowie w latach 2010-2014 = The Interest of Exhibitors and Visitors HORECA Fair in Krakow in the Years 2010-2014
Source:
Teoria i praktyka zarządzania w obliczu nowych wyzwań / oprac. i red. nauk. Jarosław KACZMAREK, Wojciech SZYMLA - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2015, s. 379-387. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-65173-18-8
Nr:
2168297817
chapter in monograph
See main document
25

Title:
Koszty targowe w opinii przedsiębiorstw-wystawców - próba zdiagnozowania = Fair-Related Costs in the Opinion of Enterprises-Exhibitors - an Attempt to Carry out a Diagnosis
Source:
Handel Wewnętrzny. - R. 61, nr 3 (350) (2014) , s. 25-40. - Summ., streszcz., rez.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168286289
article
26

Author:
Title:
The Impact of Demographic and Social Features of Tourist on Their Perception of Urban Tourist Infrastructure = Wpływ cech demograficzno - społecznych turystów na ich percepcję miejskiej infrastruktury turystycznej
Source:
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa = Economics and Organization of Enterprise. - nr 12 (2014) , s. 30-42. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168287931
article
27

Author:
Title:
Ocena atrakcyjności segmentu turystów ukraińskich dla miasta Krakowa
Publisher address:
Kraków: , 2014
Physical description:
332 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Access mode:
Signature:
eDr-298
Nr:
2168290899
doctoral dissertation
28

Title:
Koszty targowe w opinii wystawców - próba zdiagnozowania = Trade Fairs Cost - in the Opinion of Respondents
Source:
Targi w gospodarce rynkowej / red. nauk. Andrzej SZROMNIK - Kraków; Legionowo: edu-Libri s.c., 2014, s. 140-152
ISBN:
978-83-63804-53-4
Nr:
2168292163
chapter in monograph
See main document
29

Author:
Title:
Ewolucja miasta od miasta tradycyjnego do miasta innowacyjnego = Evolution of the City : from the Traditional to the Innovative
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 11 (935) (2014) , s. 45-57. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2168292669
article
30

Author:
Title:
Directions of Undertakings Activating Tourism from Ukraine to Cracow
Source:
Knowledge, Economy, Society : Contemporary Organizations in the Process of Institutional Transformations / ed. by Anna MALINA, Renata OCZKOWSKA, Jarosław PLICHTA - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2014, s. 181-189 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-24-2
Access mode:
Nr:
2168287529
chapter in monograph
See main document
31

Author:
Title:
Kształtowanie relacji partnerskich w turystyce = Creating Partnership in Turism
Source:
Przegląd Organizacji. - nr 12 (2014) , s. 21-26. - Summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168292177
article
32

Author:
Title:
Kreowanie oferty turystycznej przez instytucje muzealne krakowskiego Kazimierza = Creating of Tourist Offer by Museums Located in Krakow Kazimierz
Source:
Dynamika przemian rynku turystycznego / red. Zygmunt Kruczek i Włodzimierz Banasik - Warszawa: Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych, 2014, s. 151-161. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-933284-6-8
Nr:
2168287533
chapter in monograph
33

Author:
Title:
Kryteria segmentacji rynku turystycznego miasta - zarys koncepcji = Segmentation Criteria of the City Tourism Market - Outline of Concept
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Turystyki. - 1 (25) (2014) , s. 43-60. - Tytuł numeru: Podstawy funkcjonowania rynku turystycznego - Bibliogr.
Series:
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego ; nr 805)
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168279965
article
34

Author:
Title:
Aktywizacja ukraińskiej turystyki przyjazdowej do Krakowa - ujęcie marketingowe = Activating the Ukrainian tourist arrivals to Cracow - a marketing research
Source:
Rozprawy Naukowe Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu. - Nr 46 (2014) , s. 61-72. - Summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 5.00 pkt
Nr:
2168283893
article
35

Author:
Title:
Determinants of Ukrainian Tourists Arrivals to Poland = Determinanty wyjazdów turystycznych obywateli Ukrainy do Polski
Source:
Turystyka Kulturowa. - nr 11 (2014) , s. 68-83. - Streszcz., summ. - Bibliogr.. - Dostępny w World Wide Web
Access mode:
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168285555
article
36

Author:
Title:
Mierniki atrakcyjności segmentów rynku turystycznego miasta = Measuring Attractiveness of City Tourism Market Segment
Source:
Przegląd Organizacji / [red. nacz. Janusz CZEKAJ]. - nr 7 (2013) , s. 15-19. - Summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2168269830
article
See main document
37

Author:
Title:
Zintegrowany program działań marketingowych miasta na rynku turystycznym = An Integrated Programme of Marketing Activities for a City and Its Tourist Market
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 905 (2013) , s. 21-35. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Access mode:
Full text
CC-BY-NC-ND
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2168270924
article
38

Author:
Title:
The Structure of Foreign Tourist Arrivals in Krakow in 2003-2011
Source:
Contemporary Economies in the Face of New Challenges : Economic, Social and Legal Aspects / ed. by Ryszard BOROWIECKI, Andrzej JAKI, Tomasz ROJEK - Cracow: Fundation of the Cracow University of Economics, 2013, s. 643-650. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-03-7
Nr:
2168254256
chapter in monograph
See main document
39

Author:
Title:
Rola i miejsce turystyki w rozwoju miasta - główne powiązania i ich efekty = Role and Place of Tourism in the City Development - Main Interrelationship and Their Effects
Source:
Współczesne trendy w zarządzaniu i marketingu organizacji / red. Elżbieta Wolanin-Jarosz, Tatiana Kożak-Siara - Jarosław: Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej im. ks. Bronisława Markiewicza, 2013, s. 177-187. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-63909-40-6
Nr:
2168308903
chapter in monograph
40

Author:
Title:
Wybór docelowych segmentów geograficznych rynku turystycznego miasta = Selection of Target Geographical Segments of the Tourist City Market
Source:
Restrukturyzacja przedsiębiorstw i gospodarek w warunkach rozwoju rynków globalnych / oprac. i red. nauk. Ryszard BOROWIECKI, Andrzej JAKI - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2013, s. 399-406. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-08-2
Nr:
2168264614
chapter in monograph
See main document
41

Author:
Title:
Kształtowanie strategii marketingowej miasta na rynku turystycznym - zarys problematyki
Source:
Samorząd Terytorialny. - nr 6 (270) (2013) , s. 15-25. - Streszcz.
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2168260710
article
42

Author:
Title:
Identyfikacja segmentów rynku turystycznego miasta - założenia koncepcyjne = Identyfication of Segments of the Urban Tourist Market - Conceptual Assumptions
Source:
Handel Wewnętrzny. - nr 6 (347) (2013) , s. 56-67. - Summ., streszcz., rez. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168279325
article
43

Author:
Title:
Organizacja EURO 2012 a promocja Polski na arenie międzynarodowej - wykorzystanie potencjału
Source:
Turystyka w Europie w XXI wieku / red. Mirosław Boruszczak - Gdańsk: Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa, 2012, s. 247-254. - Streszcz. - Bibliogr.
Series:
(Studenckie Zeszyty Naukowe - Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa w Gdańsku)
ISBN:
978-83-7531-156-3 ; 978-83-89081-37-7
Nr:
2168248918
chapter in monograph
44

Author:
Title:
Inbound Tourism from Ukraine in Cracow in the Perspective of Tourist Traffic Research
Source:
Dilemmas of the Contemporary Economy Facing Global Changes / ed. by Jarosław KACZMAREK, Tomasz ROJEK - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2012, s. 641-648. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-51-8
Nr:
2168237868
chapter in monograph
See main document
45

Title:
Wpływ ośrodka akademickiego Krakowa na rozwój regionu Małopolski = The Influence of Cracow's Academic Center for Development of Małopolska Region
Source:
Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN / red. Zbigniew Makieła, Andrzej SZROMNIK. - t. 141 (2012) , s. 229-244. - Tytuł numeru: Miasto innowacyjne - wiedza - przedsiębiorczość - marketing - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 5.00 pkt
Nr:
2168229550
article
See main document
46

Author:
Title:
Turystyka a działalność marketingowa miasta = Tourism and Marketing Activities of the City
Source:
Marketing - aktualne problemy i kierunki ewolucji / red. Marcin Gębarowski, Lucyna Witek, Beata Zatwarnicka-Madura - Rzeszów: Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza, 2012, s. 165-173. - Streszcz.; summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7199-729-7
Nr:
2168248928
chapter in monograph
See main document
47

Author:
Title:
Wizerunek miasta turystycznego oraz jego wymiar marketingowy = The Image of the Tourist City and Its Marketing Dimension
Source:
Studia Ekonomiczne i Regionalne = Economic and Regional Studies : Scientific Journal of Pope John Paul II State School of Higher Education in Biała Podlaska. - t. 5, nr 1 (2012) , s. 105-112. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 2.00 pkt
Nr:
2168289229
article
48

Title:
Rola uczelni we współczesnej gospodarce na przykładzie Małopolski = Role of University in Contemporary Economy on the Example of Malopolska
Source:
Procesy formowania więzi organizacyjnych we współczesnej gospodarce : integracja - kooperencja - klastering / red. nauk. Ryszard BOROWIECKI, Tomasz ROJEK - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2011, s. 301-314. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-90-7
Nr:
2168219794
chapter in monograph
See main document
49

Author:
Conference:
VI Krakowska Konferencja Młodych Uczonych, Kraków, Polska, od 2011-09-29 do 2011-10-01
Title:
Japoński model nadzoru korporacyjnego a uwarunkowania jego efektywności = The Corporate Governance Model of Japan and Determinants of Effectiveness
Source:
Materiały Krakowskiej Konferencji Młodych Uczonych 2011 - Kraków: Grupa Naukowa Pro Futuro; Fundacja dla AGH, 2011, s. 935-945. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Series:
(Sympozja i Konferencje KKMU ; 6)
ISBN:
978-83-88519-12-3
Access mode:
Nr:
2168228854
chapter in conference materials
50

Author:
Title:
Klastry Małopolski - współpraca nauki i biznesu = Clusters in Malopolska - Cooperation between Business and Science
Source:
Nauka i Gospodarka : zastosowanie gospodarcze wyników badań i prac badawczych w dziedzinie nauk ekonomicznych / [red. nauk. Stanisław MIKLASZEWSKI]. - nr 4 (7) (2010) , s. 23-29. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Nr:
2168248906
article
See main document
51

Author:
Conference:
V Krakowska Konferencja Młodych Uczonych, Kraków, Polska, od 2010-09-23 do 2010-09-25
Title:
Zastosowanie teorii klastra w turystyce = Application of Clustering Theory in Tourism
Source:
Materiały Krakowskiej Konferencji Młodych Uczonych 2010 - Kraków: Grupa Naukowa Pro Futuro; Fundacja dla AGH, 2010, s. 563-571. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Series:
(Sympozja i Konferencje KKMU ; 5)
ISBN:
978-83-62079-04-9
Nr:
2168249056
chapter in conference materials
Unpublished documents:
1

Title:
Nowe obszary i instrumenty marketingu terytorialnego
Kierownik tematu:
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014
Physical description:
231 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Research program:
022/WZ-KHIR/01/2014/S/4218
Signature:
NP-1488/Magazyn
Nr:
2168303409
unpublished scientific work
2

Title:
Targi w gospodarce rynkowej. Cz. 2, Raport z badań
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2013
Physical description:
101 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr. przy rozdz.
Research program:
058/KHiIR/02/2013/S/3058
Signature:
NP-1389/2/Magazyn
Nr:
2168314883
unpublished scientific work
3

Title:
Targi w gospodarce rynkowej
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2013
Physical description:
100 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Research program:
5/KHiIR/1/2012/S//005
Signature:
NP-1389/Magazyn
Nr:
2168272770
unpublished scientific work
1
Zastosowanie beaconów w komunikacji z niepełnosprawnym turystą kulturowym (na przykładzie muzeów miejskich) = The Use of Beacons in Communication with Cultural Tourists with Disabilities (Based on the Example of City Museums) / Iryna MANCZAK, Katarzyna SANAK-KOSMOWSKA, Maria BAJAK // Turystyka Kulturowa. - nr 5 (2020), s. 116-139. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Turystyka kulturowa w miastach. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://turystykakulturowa.org/ojs/index.php/tk/article/view/1180. - ISSN 1689-4642
2
Social Media Experiences in Museum / Katarzyna SANAK-KOSMOWSKA, Iryna MANCZAK // W: Knowledge, Economy, Society : Challenges for Contemporary Economies - Global, Regional, Network and Organizational Perspective / ed. by Jacek KOPEĆ, Bogusz MIKUŁA. - Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Dom Organizatora, 2019. - S. 159-168. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7285-891-7 ; 978-83-7285-897-9. - Pełny tekst: https://cfm.uek.krakow.pl/media/files/a4/96/KES%20-%20Challenges%20for%20contemporary%20economies.pdf
3
Zastosowanie beaconów w komunikacji marketingowej muzeów z osobami niepełnosprawnymi = Beacon Technology Use in the Marketing Communications between Museums and People with Disabilities / Iryna MANCZAK, Katarzyna SANAK-KOSMOWSKA, Maria Bajak // Zarządzanie w Kulturze = Culture Management. - t. 20, nr 4 (2019), s. 551-564. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Badania w sektorze kultury. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.ejournals.eu/Zarzadzanie-w-Kulturze/2019/20-4-2019/art/15612/. - ISSN 1896-8201
4
Reasons to Use Beacon Technology as a Tool to Study Audience Behaviour in Museums / Iryna MANCZAK, Katarzyna SANAK-KOSMOWSKA, Maria Bajak // Cultural Management: Science and Education. - vol. 3, no. 2 (2019), s. 83-94. - Bibliogr. - ISSN 2512-6962
5
Personalization in Marketing in the Reception of Young Consumers / Iryna MANCZAK, Katarzyna SANAK-KOSMOWSKA // W: Knowledge, Economy, Society : Contemporary Challenges of Economic Resources Management / ed. by Andrzej JAKI, Piotr WÓJTOWICZ. - Kraków : Foundation of the Cracow University of Economics, 2018. - S. 133-139. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65907-40-0 ; 978-83-65907-41-7. - Pełny tekst: https://cfm.uek.krakow.pl/media/files/9b/df/CFM%203_2018_PDF%20ONLINE.pdf
6
Use of Crowdsourcing by Young Poles = Wykorzystanie crowdsourcingu przez młodych Polaków = Ispolʹzovanie kraudsorsinga molodymi polâkami / Iryna MANCZAK, Katarzyna SANAK-KOSMOWSKA // Handel Wewnętrzny. - R. 64, nr 4 (375), t. 2 (2018), s. 127-138. - Summ., streszcz., rez. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://handelue.home.pl/ibrkk/pliki/hw/archiwum/handel_wew_4-2018-t-2.pdf. - ISSN 0438-5403
7
Zaangażowanie młodych konsumentów w prosumpcję = Involvement of Young Consumers in Prosumption / Iryna MANCZAk, Katarzyna SANAK-KOSMOWSKA // Organizacja i Kierowanie = Organization and Management. - nr 4 (2018), s. 215-227. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kolegia.sgh.waw.pl/pl/KZiF/czasopisma/oik/numery/Documents/2018_4_183/manczak_sanak-kosmowska_zaangazowanie_mlodych_konsumentow_w_prosumpcje.pdf. - ISSN 0137-5466
8
Personalizacja usług jako trend rozwojowy na rynku usług turystycznych = Personalization as an Emerging Trend on the Tourist Services Market / Iryna MANCHAK, Katarzyna SANAK-KOSMOWSKA // Ekonomiczne Problemy Turystyki = Economic Problems of Tourism. - nr 2(42) (2018), s. 29-35. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://wnus.edu.pl/ept/pl/issue/875/article/14602/. - ISSN 1644-0501
9
Application of Crowdsourcing in the Polish Fashion Industry / Iryna MANCZAK, Katarzyna SANAK-KOSMOWSKA // W: Knowledge, Economy, Society : Management in the Face of Contemporary Challenges and Dilemmas / ed. by Andrzej JAKI, Bogusz MIKUŁA. - Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, 2017. - S. 325-332. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65907-11-0 ; 978-83-65907-12-7. - Pełny tekst: https://cfm.uek.krakow.pl/media/files/36/ff/MANAGEMENT_%20CFM%202017.pdf
10
Granice sieci międzyorganizacyjnych w turystyce = Organizational Network Boundaries in Tourism / Iryna MANCZAK // Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa = Economics and Organization of Enterprise. - nr 1 (2017), s. 3-16. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Spis treści: http://www.wydawnictwo.orgmasz.pl/sklep/ekonomika-i-organizacja-przedsiebiorstwa/rocznik-2017/ekonomika-i-organizacja-przedsiebiorstwa-nr-01-2019-detail.htmlWstęp: . - ISSN 0860-6846
11
Blurring the Borders of Tourist Networks - an Outline of Issues / Iryna MANCZAK // W: Contemporary Issues and Challenges of the Organization Management Process : Models - Implementation - Interrelation / ed. by Andrzej JAKI, Tomasz ROJEK. - Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, 2017. - S. 239-248. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65173-83-6 ; 978-83-65173-84-3
12
Strategie internacjonalizacji polskich marek modowych = Internationalization Strategies of Polish Fashion Brands / Katarzyna SANAK-KOSMOWSKA, Iryna MANCZAK // Marketing i Rynek [Dokument elektroniczny]. - nr 9 (2017), s. 342-348. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.pwe.com.pl/files/1276809751/file/MiR_9_2017_CD.pdf. - ISSN 1231-7853
13
Instytucje kultury jako ogniwa dystrybucji marketingowych produktów miast = Cultural Institutions as Distribution Links of City Marketing Products / Iryna MANCZAK // Marketing i Zarządzanie. - nr 4(45) (2016), s. 73-81. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Marketing przyszłości : trendy, strategie, instrumenty : współczesne wyzwania komunikacji marketingowej - sfera publiczna i prywatna. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://wnus.edu.pl/miz/pl/issue/157/article/2065/. - ISSN 2450-775X
14
Otoczenie zewnętrzne muzeum : przykład Muzeum Sztuki Współczesnej MOCAK w Krakowie = External Environment of Museum : Case of Museum of Contemporary Art in Krakow = Vnešnââ sreda muzeâ : primer Muzeâ sovremennogo iskusstva MOCAK v Krakove / Iryna MANCZAK // Handel Wewnętrzny. - R. 62, nr 6 (2016), s. 146-162. - Summ., streszcz., rez. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://ibrkk.pl/f/?handel_wew_6-2016.pdf. - ISSN 0438-5403
15
Foreign Inbound Tourism to Poland in the Years 2014-2015 / Iryna MANCZAK // W: Ekonomìka ta upravlìnnâ nacìonalʹnim gospodarstvom stan tendencìï ta perspektivi. - Odesa : ONEU, 2016. - S. 8-10. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://oneu.edu.ua/pages/cath/eung/files/material_conf_2324062016.pdf
16
Zagospodarowanie zabytkowej kamienicy na potrzeby działalności gastronomicznej = The Development of a Monument Town House into a Gastronomy Business / Iryna MANCZAK // Świat Nieruchomości = World of Real Estate Journal / [red. nacz. Adam NALEPKA]. - nr 1 (95) (2016), s. 33-38. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISSN 1231-8841
17
Aktywność marketingowa polskich regionów w serwisach społecznościowych = Marketing Activity of Polish Regions in Social Networking Services / Iryna MANCZAK // Handel Wewnętrzny. - R. 61, nr 5 (358) (2015), s. 226-239. - Streszcz., summ., rez. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://ibrkk.pl/f/?handel_wew_5-2015.pdf. - ISSN 0438-5403
18
Determinanty rozwoju turystyki międzynarodowej w miastach / Iryna MANCZAK. - Gliwice : UKiP J&D Gębka, 2015. - 188 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-60837-94-8
19
Atrakcyjność turystyczna polskich regionów na facebooku = Tourist Attractiveness of Polish Reception Areas on Facebook / Iryna MANCZAK // Rozprawy Naukowe Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu : kwartalnik. - Nr 50 (2015), s. 117-128. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0239-4375
20
Kreowanie sieci współpracy przez instytucje muzealne / Iryna MANCZAK // W: Wybrane problemy zarządzania i marketingu w instytucjach kultury / red. nauk. Joanna Kurowska-Pysz, Łukasz Wróblewski. - Dąbrowa Górnicza : Wyższa Szkoła Biznesu, 2015. - (Prace Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej). - S. 33-48. - ISBN 978-83-64927-57-7
21
Media społecznościowe w działalności marketingowej miast i regionów = Social Media in Marketing Activities of Cities and Regions / Iryna MANCZAK // W: Marketing terytorialny : nowe obszary i narzędzia / red. nauk. Andrzej SZROMNIK. - Kraków ; Legionowo : Wydawnictwo edu-Libri, 2015. - S. 76-99. - Streszcz. - ISBN 978-83-63804-74-9 ; 978-83-63804-75-6
22
Media społecznościowe w działalności marketingowej miast = Social Media in the Marketing Activities of Cities / Iryna MANCZAK // Samorząd Terytorialny. - R. 25, nr 7-8 (295-296) (2015), s. 144-156. - Summ., streszcz. - ISSN 0867-4973
23
Camper Małopolski na UEK / Iryna MANCZAK // Kurier UEK / [red. Piotr CZARNIECKI]. - nr 1 (62) (2015), s. 41. - Dostępny także w wersji on-line. - Pełny tekst: http://issuu.com/uek_krakow/docs/kuier_luty_2015_internety. - ISSN 1689-7757
24
Zainteresowanie wystawców zwiedzających targami HORECA w Krakowie w latach 2010-2014 = The Interest of Exhibitors and Visitors HORECA Fair in Krakow in the Years 2010-2014 / Iryna MANCZAK // W: Teoria i praktyka zarządzania w obliczu nowych wyzwań / oprac. i red. nauk. Jarosław KACZMAREK, Wojciech SZYMLA. - Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2015. - S. 379-387. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65173-18-8
25
Koszty targowe w opinii przedsiębiorstw-wystawców - próba zdiagnozowania = Fair-Related Costs in the Opinion of Enterprises-Exhibitors - an Attempt to Carry out a Diagnosis / Jacek BAZARNIK, Iryna MANCZAK // Handel Wewnętrzny. - R. 61, nr 3 (350) (2014), s. 25-40. - Summ., streszcz., rez. - Pełny tekst: http://handelue.home.pl/ibrkk/pliki/hw/archiwum/handel_wew_3-2014.pdf. - ISSN 0438-5403
26
The Impact of Demographic and Social Features of Tourist on Their Perception of Urban Tourist Infrastructure = Wpływ cech demograficzno - społecznych turystów na ich percepcję miejskiej infrastruktury turystycznej / Iryna MANCZAK // Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa = Economics and Organization of Enterprise. - nr 12 (2014), s. 30-42. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISSN 0860-6846
27
Ocena atrakcyjności segmentu turystów ukraińskich dla miasta Krakowa / Iryna MANCZAK ; Promotor: Andrzej SZROMNIK. - Kraków, 2014. - 332 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/doktoraty_full.php?nr=1200003029
28
Koszty targowe w opinii wystawców - próba zdiagnozowania = Trade Fairs Cost - in the Opinion of Respondents / Jacek BAZARNIK, Iryna MANCZAK // W: Targi w gospodarce rynkowej / red. nauk. Andrzej SZROMNIK. - Kraków; Legionowo : edu-Libri s.c., 2014. - S. 140-152. - ISBN 978-83-63804-53-4
29
Ewolucja miasta od miasta tradycyjnego do miasta innowacyjnego = Evolution of the City : from the Traditional to the Innovative / Iryna MANCZAK // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 11 (935) (2014), s. 45-57. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/665. - ISSN 1898-6447
30
Directions of Undertakings Activating Tourism from Ukraine to Cracow / Iryna MANCZAK // W: Knowledge, Economy, Society : Contemporary Organizations in the Process of Institutional Transformations / ed. by Anna MALINA, Renata OCZKOWSKA, Jarosław PLICHTA. - Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, 2014. - S. 181-189. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62511-24-2. - Pełny tekst: http://cfm.uek.krakow.pl/media/files/54/53/CFM_2014_ksiazka_3.pdf
31
Kształtowanie relacji partnerskich w turystyce = Creating Partnership in Turism / Iryna MANCZAK // Przegląd Organizacji. - nr 12 (2014), s. 21-26. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0137-7221
32
Kreowanie oferty turystycznej przez instytucje muzealne krakowskiego Kazimierza = Creating of Tourist Offer by Museums Located in Krakow Kazimierz / Iryna MANCZAK // W: Dynamika przemian rynku turystycznego : monografia naukowa wieloautorska / red. Zygmunt Kruczek i Włodzimierz Banasik. - Warszawa : Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych, 2014. - S. 151-161. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-933284-6-8
33
Kryteria segmentacji rynku turystycznego miasta - zarys koncepcji = Segmentation Criteria of the City Tourism Market - Outline of Concept / Iryna MANCZAK // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Turystyki. - (Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński, ISSN 1640-6818 ; nr 805). - 1 (25) (2014), s. 43-60. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Podstawy funkcjonowania rynku turystycznego. - Bibliogr. - ISSN 1644-0501
34
Aktywizacja ukraińskiej turystyki przyjazdowej do Krakowa - ujęcie marketingowe = Activating the Ukrainian tourist arrivals to Cracow - a marketing research / Iryna MANCZAK // Rozprawy Naukowe Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu : kwartalnik. - Nr 46 (2014), s. 61-72. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0239-4375
35
Determinants of Ukrainian Tourists Arrivals to Poland = Determinanty wyjazdów turystycznych obywateli Ukrainy do Polski / Iryna MANCZAK // Turystyka Kulturowa [on-line]. - nr 11 (maj 2014), s. 68-83. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://turystykakulturowa.org/ojs/index.php/tk/article/view/480/487. - ISSN 1689-4642
36
Mierniki atrakcyjności segmentów rynku turystycznego miasta = Measuring Attractiveness of City Tourism Market Segment / Iryna MANCZAK // Przegląd Organizacji / [red. nacz. Janusz CZEKAJ]. - nr 7 (2013), s. 15-19. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0137-7221
37
Zintegrowany program działań marketingowych miasta na rynku turystycznym = An Integrated Programme of Marketing Activities for a City and Its Tourist Market / Iryna MANCZAK // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 905 (2013), s. 21-35. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/814/636. - ISSN 1898-6447
38
The Structure of Foreign Tourist Arrivals in Krakow in 2003-2011 / Iryna MANCZAK // W: Contemporary Economies in the Face of New Challenges : Economic, Social and Legal Aspects / ed. by Ryszard BOROWIECKI, Andrzej JAKI, Tomasz ROJEK. - Cracow : Fundation of the Cracow University of Economics, 2013. - S. 643-650. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62511-03-7
39
Rola i miejsce turystyki w rozwoju miasta - główne powiązania i ich efekty = Role and Place of Tourism in the City Development - Main Interrelationship and Their Effects / Iryna MANCZAK // W: Współczesne trendy w zarządzaniu i marketingu organizacji / red. Elżbieta Wolanin-Jarosz, Tatiana Kożak-Siara. - Jarosław : Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej im. ks. Bronisława Markiewicza, 2013. - S. 177-187. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-63909-40-6
40
Wybór docelowych segmentów geograficznych rynku turystycznego miasta = Selection of Target Geographical Segments of the Tourist City Market / Iryna MANCZAK // W: Restrukturyzacja przedsiębiorstw i gospodarek w warunkach rozwoju rynków globalnych / oprac. i red. nauk. Ryszard BOROWIECKI, Andrzej JAKI. - Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2013. - S. 399-406. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62511-08-2
41
Kształtowanie strategii marketingowej miasta na rynku turystycznym - zarys problematyki / Iryna MANCZAK // Samorząd Terytorialny. - nr 6 (270) (2013), s. 15-25. - Streszcz. - ISSN 0867-4973
42
Identyfikacja segmentów rynku turystycznego miasta - założenia koncepcyjne = Identyfication of Segments of the Urban Tourist Market - Conceptual Assumptions / Iryna MANCZAK // Handel Wewnętrzny. - nr 6 (347) (2013), s. 56-67. - Summ., streszcz., rez. - Bibliogr. - ISSN 0438-5403
43
Organizacja EURO 2012 a promocja Polski na arenie międzynarodowej - wykorzystanie potencjału / Iryna Manczak // W: Turystyka w Europie w XXI wieku / red. Mirosław Boruszczak. - Gdańsk : Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa, 2012. - (Studenckie Zeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa w Gdańsku). - S. 247-254. - Streszcz. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7531-156-3 ; 978-83-89081-37-7
44
Inbound Tourism from Ukraine in Cracow in the Perspective of Tourist Traffic Research / Iryna MANCZAK // W: Dilemmas of the Contemporary Economy Facing Global Changes / ed. by Jarosław KACZMAREK, Tomasz ROJEK. - Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, cop. 2012. - S. 641-648. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62511-51-8
45
Wpływ ośrodka akademickiego Krakowa na rozwój regionu Małopolski = The Influence of Cracow's Academic Center for Development of Małopolska Region / Iryna MANCZAK, Karolina ORZEŁ // Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN / red. Zbigniew Makieła, Andrzej SZROMNIK. - t. 141 (2012), s. 229-244. - Summ.. - Tytuł numeru: Miasto innowacyjne - wiedza - przedsiębiorczość - marketing. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://journals.pan.pl/dlibra/publication/111384/edition/96659/content. - ISSN 0079-3507
46
Turystyka a działalność marketingowa miasta = Tourism and Marketing Activities of the City / Iryna MANCZAK // W: Marketing - aktualne problemy i kierunki ewolucji / red. Marcin Gębarowski, Lucyna Witek, Beata Zatwarnicka-Madura. - Rzeszów : Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, 2012. - S. 165-173. - Streszcz.; summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7199-729-7
47
Wizerunek miasta turystycznego oraz jego wymiar marketingowy = The Image of the Tourist City and Its Marketing Dimension / Iryna MANCZAK // Studia Ekonomiczne i Regionalne = Economic and Regional Studies : Scientific Journal of Pope John Paul II State School of Higher Education in Biała Podlaska. - t. 5, nr 1 (2012), s. 105-112. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISSN 2083-3725
48
Rola uczelni we współczesnej gospodarce na przykładzie Małopolski = Role of University in Contemporary Economy on the Example of Malopolska / Iryna MANCZAK, Karolina ORZEŁ // W: Procesy formowania więzi organizacyjnych we współczesnej gospodarce : integracja - kooperencja - klastering / red. nauk. Ryszard BOROWIECKI, Tomasz ROJEK. - Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2011. - S. 301-314. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62511-90-7
49
Japoński model nadzoru korporacyjnego a uwarunkowania jego efektywności = The Corporate Governance Model of Japan and Determinants of Effectiveness / Iryna MANCZAK // W: Materiały Krakowskiej Konferencji Młodych Uczonych 2011. - Kraków : Grupa Naukowa Pro Futuro; Fundacja dla AGH, 2011. - (Sympozja i Konferencje KKMU ; 6). - S. 935-945. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-88519-12-3
50
Klastry Małopolski - współpraca nauki i biznesu = Clusters in Malopolska - Cooperation between Business and Science / Iryna Manczak // Nauka i Gospodarka : zastosowanie gospodarcze wyników badań i prac badawczych w dziedzinie nauk ekonomicznych / [red. nauk. Stanisław MIKLASZEWSKI]. - nr 4 (7) (2010), s. 23-29. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISSN 2080-1092
51
Zastosowanie teorii klastra w turystyce = Application of Clustering Theory in Tourism / Iryna Manczak // W: Materiały Krakowskiej Konferencji Młodych Uczonych 2010. - Kraków : Grupa Naukowa Pro Futuro; Fundacja dla AGH, 2010. - (Sympozja i Konferencje KKMU ; 5). - S. 563-571. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62079-04-9
52
Nowe obszary i instrumenty marketingu terytorialnego / kierownik tematu: Andrzej SZROMNIK ; autorzy: Andrzej SZROMNIK, Adam FIGIEL, Iryna MANCZAK, Sebastian BRAŃKA, Weronika Griszel, Ewa Zadęcka. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 2014. - 231 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
53
Targi w gospodarce rynkowej. Cz. 2, Raport z badań / Andrzej SZROMNIK, Jacek BAZARNIK, Adam FIGIEL, Krzysztof P. WOJDACKI, Iryna MANCZAK. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 2013. - 101 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. przy rozdz.
54
Targi w gospodarce rynkowej / Andrzej SZROMNIK, Władysław SZCZEPANKIEWICZ, Adam FIGIEL, Krzysztof P. WOJDACKI, Sebastian BRAŃKA, Iryna MANCZAK. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 2013. - 100 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
1
Manczak I., Sanak-Kosmowska K., Bajak M., (2020), Zastosowanie beaconów w komunikacji z niepełnosprawnym turystą kulturowym (na przykładzie muzeów miejskich), "Turystyka Kulturowa", nr 5, s. 116-139; http://turystykakulturowa.org/ojs/index.php/tk/article/view/1180
2
Sanak-Kosmowska K., Manczak I., (2019), Social Media Experiences in Museum. [W:] Kopeć J., Mikuła B. (red.), Knowledge, Economy, Society : Challenges for Contemporary Economies - Global, Regional, Network and Organizational Perspective, Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Dom Organizatora, s. 159-168.
3
Manczak I., Sanak-Kosmowska K., Bajak M., (2019), Zastosowanie beaconów w komunikacji marketingowej muzeów z osobami niepełnosprawnymi, "Zarządzanie w Kulturze", t. 20, nr 4, s. 551-564; http://www.ejournals.eu/Zarzadzanie-w-Kulturze/2019/20-4-2019/art/15612/
4
Manczak I., Sanak-Kosmowska K., Bajak M., (2019), Reasons to Use Beacon Technology as a Tool to Study Audience Behaviour in Museums, "Cultural Management: Science and Education", vol. 3, no. 2, s. 83-94.
5
Manczak I., Sanak-Kosmowska K., (2018), Personalization in Marketing in the Reception of Young Consumers. [W:] Jaki A., Wójtowicz P. (red.), Knowledge, Economy, Society : Contemporary Challenges of Economic Resources Management, Kraków : Foundation of the Cracow University of Economics, s. 133-139.
6
Manczak I., Sanak-Kosmowska K., (2018), Use of Crowdsourcing by Young Poles, "Handel Wewnętrzny", R. 64, nr 4 (375), t. 2, s. 127-138; http://handelue.home.pl/ibrkk/pliki/hw/archiwum/handel_wew_4-2018-t-2.pdf
7
Manczak I., Sanak-Kosmowska K., (2018), Zaangażowanie młodych konsumentów w prosumpcję, "Organizacja i Kierowanie", nr 4, s. 215-227; http://kolegia.sgh.waw.pl/pl/KZiF/czasopisma/oik/numery/Documents/2018_4_183/manczak_sanak-kosmowska_zaangazowanie_mlodych_konsumentow_w_prosumpcje.pdf
8
Manchak I., Sanak-Kosmowska K., (2018), Personalizacja usług jako trend rozwojowy na rynku usług turystycznych, "Ekonomiczne Problemy Turystyki", nr 2(42), s. 29-35; https://wnus.edu.pl/ept/pl/issue/875/article/14602/
9
Manczak I., Sanak-Kosmowska K., (2017), Application of Crowdsourcing in the Polish Fashion Industry. [W:] Jaki A., Mikuła B. (red.), Knowledge, Economy, Society : Management in the Face of Contemporary Challenges and Dilemmas, Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, s. 325-332.
10
Manczak I., (2017), Granice sieci międzyorganizacyjnych w turystyce, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa", nr 1, s. 3-16.
11
Manczak I., (2017), Blurring the Borders of Tourist Networks - an Outline of Issues. [W:] Jaki A., Rojek T. (red.), Contemporary Issues and Challenges of the Organization Management Process : Models - Implementation - Interrelation, Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, s. 239-248.
12
Sanak-Kosmowska K., Manczak I., (2017), Strategie internacjonalizacji polskich marek modowych, "Marketing i Rynek" [Dokument elektroniczny], nr 9, s. 342-348; https://www.pwe.com.pl/files/1276809751/file/MiR_9_2017_CD.pdf
13
Manczak I., (2016), Instytucje kultury jako ogniwa dystrybucji marketingowych produktów miast, "Marketing i Zarządzanie", nr 4(45), s. 73-81; https://wnus.edu.pl/miz/pl/issue/157/article/2065/
14
Manczak I., (2016), Otoczenie zewnętrzne muzeum : przykład Muzeum Sztuki Współczesnej MOCAK w Krakowie, "Handel Wewnętrzny", R. 62, nr 6, s. 146-162; http://ibrkk.pl/f/?handel_wew_6-2016.pdf
15
Manczak I., (2016), Foreign Inbound Tourism to Poland in the Years 2014-2015. [W:] Ekonomìka ta upravlìnnâ nacìonalʹnim gospodarstvom stan tendencìï ta perspektivi, Odesa : ONEU, s. 8-10.
16
Manczak I., (2016), Zagospodarowanie zabytkowej kamienicy na potrzeby działalności gastronomicznej, "Świat Nieruchomości", nr 1 (95), s. 33-38.
17
Manczak I., (2015), Aktywność marketingowa polskich regionów w serwisach społecznościowych, "Handel Wewnętrzny", R. 61, nr 5 (358), s. 226-239; http://ibrkk.pl/f/?handel_wew_5-2015.pdf
18
Manczak I., (2015), Determinanty rozwoju turystyki międzynarodowej w miastach, Gliwice : UKiP J&D Gębka, 188 s.
19
Manczak I., (2015), Atrakcyjność turystyczna polskich regionów na facebooku, "Rozprawy Naukowe Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu", Nr 50, s. 117-128.
20
Manczak I., (2015), Kreowanie sieci współpracy przez instytucje muzealne. [W:] Kurowska-Pysz J., Wróblewski Ł. (red.), Wybrane problemy zarządzania i marketingu w instytucjach kultury, Dąbrowa Górnicza : Wyższa Szkoła Biznesu, s. 33-48.
21
Manczak I., (2015), Media społecznościowe w działalności marketingowej miast i regionów. [W:] Szromnik A. (red.), Marketing terytorialny : nowe obszary i narzędzia, Kraków ; Legionowo : Wydawnictwo edu-Libri, s. 76-99.
22
Manczak I., (2015), Media społecznościowe w działalności marketingowej miast, "Samorząd Terytorialny", R. 25, nr 7-8 (295-296), s. 144-156.
23
Manczak I., (2015), Camper Małopolski na UEK, "Kurier UEK", nr 1 (62), s. 41; http://issuu.com/uek_krakow/docs/kuier_luty_2015_internety
24
Manczak I., (2015), Zainteresowanie wystawców zwiedzających targami HORECA w Krakowie w latach 2010-2014. [W:] Kaczmarek J., Szymla W. (red.), Teoria i praktyka zarządzania w obliczu nowych wyzwań, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 379-387.
25
Bazarnik J., Manczak I., (2014), Koszty targowe w opinii przedsiębiorstw-wystawców - próba zdiagnozowania, "Handel Wewnętrzny", R. 61, nr 3 (350), s. 25-40; http://handelue.home.pl/ibrkk/pliki/hw/archiwum/handel_wew_3-2014.pdf
26
Manczak I., (2014), The Impact of Demographic and Social Features of Tourist on Their Perception of Urban Tourist Infrastructure, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa", nr 12, s. 30-42.
27
Manczak I., (2014), Ocena atrakcyjności segmentu turystów ukraińskich dla miasta Krakowa, Prom. Szromnik A., Kraków : , 332 k.
28
Bazarnik J., Manczak I., (2014), Koszty targowe w opinii wystawców - próba zdiagnozowania. [W:] Szromnik A. (red.), Targi w gospodarce rynkowej, Kraków ; Legionowo : edu-Libri s.c., s. 140-152.
29
Manczak I., (2014), Ewolucja miasta od miasta tradycyjnego do miasta innowacyjnego, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 11 (935), s. 45-57; https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/665
30
Manczak I., (2014), Directions of Undertakings Activating Tourism from Ukraine to Cracow. [W:] Malina A., Oczkowska R., Plichta J. (red.), Knowledge, Economy, Society : Contemporary Organizations in the Process of Institutional Transformations, Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, s. 181-189.
31
Manczak I., (2014), Kształtowanie relacji partnerskich w turystyce, "Przegląd Organizacji", nr 12, s. 21-26.
32
Manczak I., (2014), Kreowanie oferty turystycznej przez instytucje muzealne krakowskiego Kazimierza. [W:] Kruczek Z., Banasik W. (red.), Dynamika przemian rynku turystycznego: monografia naukowa wieloautorska, Warszawa : Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych, s. 151-161.
33
Manczak I., (2014), Kryteria segmentacji rynku turystycznego miasta - zarys koncepcji, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Turystyki", 1 (25), s. 43-60.
34
Manczak I., (2014), Aktywizacja ukraińskiej turystyki przyjazdowej do Krakowa - ujęcie marketingowe, "Rozprawy Naukowe Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu", Nr 46, s. 61-72.
35
Manczak I., (2014), Determinants of Ukrainian Tourists Arrivals to Poland, "Turystyka Kulturowa" [on-line], nr 11, s. 68-83; http://turystykakulturowa.org/ojs/index.php/tk/article/view/480/487
36
Manczak I., (2013), Mierniki atrakcyjności segmentów rynku turystycznego miasta, "Przegląd Organizacji", nr 7, s. 15-19.
37
Manczak I., (2013), Zintegrowany program działań marketingowych miasta na rynku turystycznym, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 905, s. 21-35; https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/814/636
38
Manczak I., (2013), The Structure of Foreign Tourist Arrivals in Krakow in 2003-2011. [W:] Borowiecki R., Jaki A., Rojek T. (red.), Contemporary Economies in the Face of New Challenges : Economic, Social and Legal Aspects, Cracow : Fundation of the Cracow University of Economics, s. 643-650.
39
Manczak I., (2013), Rola i miejsce turystyki w rozwoju miasta - główne powiązania i ich efekty. [W:] Wolanin-Jarosz E., Kożak-Siara T. (red.), Współczesne trendy w zarządzaniu i marketingu organizacji, Jarosław : Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej im. ks. Bronisława Markiewicza, s. 177-187.
40
Manczak I., (2013), Wybór docelowych segmentów geograficznych rynku turystycznego miasta. [W:] Borowiecki R., Jaki A. (red.), Restrukturyzacja przedsiębiorstw i gospodarek w warunkach rozwoju rynków globalnych, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 399-406.
41
Manczak I., (2013), Kształtowanie strategii marketingowej miasta na rynku turystycznym - zarys problematyki, "Samorząd Terytorialny", nr 6 (270), s. 15-25.
42
Manczak I., (2013), Identyfikacja segmentów rynku turystycznego miasta - założenia koncepcyjne, "Handel Wewnętrzny", nr 6 (347), s. 56-67.
43
Manczak I., (2012), Organizacja EURO 2012 a promocja Polski na arenie międzynarodowej - wykorzystanie potencjału. [W:] Boruszczak M. (red.), Turystyka w Europie w XXI wieku, Gdańsk : Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa, s. 247-254.
44
Manczak I., (2012), Inbound Tourism from Ukraine in Cracow in the Perspective of Tourist Traffic Research. [W:] Kaczmarek J., Rojek T. (red.), Dilemmas of the Contemporary Economy Facing Global Changes, Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, s. 641-648.
45
Manczak I., Orzeł K., (2012), Wpływ ośrodka akademickiego Krakowa na rozwój regionu Małopolski, "Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN", t. 141, s. 229-244; http://journals.pan.pl/dlibra/publication/111384/edition/96659/content
46
Manczak I., (2012), Turystyka a działalność marketingowa miasta. [W:] Gębarowski M., Witek L., Zatwarnicka-Madura B. (red.), Marketing - aktualne problemy i kierunki ewolucji, Rzeszów : Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, s. 165-173.
47
Manczak I., (2012), Wizerunek miasta turystycznego oraz jego wymiar marketingowy, "Studia Ekonomiczne i Regionalne", t. 5, nr 1, s. 105-112.
48
Manczak I., Orzeł K., (2011), Rola uczelni we współczesnej gospodarce na przykładzie Małopolski. [W:] Borowiecki R., Rojek T. (red.), Procesy formowania więzi organizacyjnych we współczesnej gospodarce : integracja - kooperencja - klastering, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, s. 301-314.
49
Manczak I., (2011), Japoński model nadzoru korporacyjnego a uwarunkowania jego efektywności. [W:] Materiały Krakowskiej Konferencji Młodych Uczonych 2011, Kraków : Grupa Naukowa Pro Futuro : Fundacja dla AGH, s. 935-945.
50
Manczak I., (2010), Klastry Małopolski - współpraca nauki i biznesu, "Nauka i Gospodarka : zastosowanie gospodarcze wyników badań i prac badawczych w dziedzinie nauk ekonomicznych", nr 4 (7), s. 23-29.
51
Manczak I., (2010), Zastosowanie teorii klastra w turystyce. [W:] Materiały Krakowskiej Konferencji Młodych Uczonych 2010, Kraków : Grupa Naukowa Pro Futuro : Fundacja dla AGH, s. 563-571.
52
Szromnik A., Figiel A., Manczak I., Brańka S., Griszel W., Zadęcka E., (2014), Nowe obszary i instrumenty marketingu terytorialnego, Szromnik A. (kier.), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 231 k.
53
Szromnik A., Bazarnik J., Figiel A., Wojdacki K., Manczak I., (2013), Targi w gospodarce rynkowej. Cz. 2, Raport z badań, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 101 k.
54
Szromnik A., Szczepankiewicz W., Figiel A., Wojdacki K., Brańka S., Manczak I., (2013), Targi w gospodarce rynkowej, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 100 k.
1
@article{artUEK:2168350868,
author = "Iryna Manczak and Katarzyna Sanak-Kosmowska and Maria Bajak",
title = "Zastosowanie beaconów w komunikacji z niepełnosprawnym turystą kulturowym (na przykładzie muzeów miejskich)",
journal = "Turystyka Kulturowa",
number = "5",
pages = "116-139",
year = "2020",
url = {http://turystykakulturowa.org/ojs/index.php/tk/article/view/1180},
}
2
@inbook{fmUEK:2168342667,
author = "Katarzyna Sanak-Kosmowska and Iryna Manczak",
title = "Social Media Experiences in Museum",
booktitle = "Knowledge, Economy, Society : Challenges for Contemporary Economies - Global, Regional, Network and Organizational Perspective",
pages = "159-168",
adress = "Toruń",
publisher = "Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Dom Organizatora",
year = "2019",
url = {https://cfm.uek.krakow.pl/media/files/a4/96/KES%20-%20Challenges%20for%20contemporary%20economies.pdf},
isbn = "978-83-7285-891-7 ; 978-83-7285-897-9",
}
3
@article{artUEK:2168341315,
author = "Iryna Manczak and Katarzyna Sanak-Kosmowska and Maria Bajak",
title = "Zastosowanie beaconów w komunikacji marketingowej muzeów z osobami niepełnosprawnymi",
journal = "Zarządzanie w Kulturze",
number = "t. 20, 4",
pages = "551-564",
year = "2019",
doi = {http://dx.doi.org/10.4467/20843976ZK.19.033.11712},
url = {http://www.ejournals.eu/Zarzadzanie-w-Kulturze/2019/20-4-2019/art/15612/},
}
4
@article{artUEK:2168341319,
author = "Iryna Manczak and Katarzyna Sanak-Kosmowska and Maria Bajak",
title = "Reasons to Use Beacon Technology as a Tool to Study Audience Behaviour in Museums",
journal = "Cultural Management: Science and Education",
number = "vol. 3, no. 2",
pages = "83-94",
year = "2019",
doi = {http://dx.doi.org/10.30819/cmse.3-2.05},
url = {},
}
5
@inbook{fmUEK:2168331157,
author = "Iryna Manczak and Katarzyna Sanak-Kosmowska",
title = "Personalization in Marketing in the Reception of Young Consumers",
booktitle = "Knowledge, Economy, Society : Contemporary Challenges of Economic Resources Management",
pages = "133-139",
adress = "Kraków",
publisher = "Foundation of the Cracow University of Economics",
year = "2018",
url = {https://cfm.uek.krakow.pl/media/files/9b/df/CFM%203_2018_PDF%20ONLINE.pdf},
isbn = "978-83-65907-40-0 ; 978-83-65907-41-7",
}
6
@article{artUEK:2168327545,
author = "Iryna Manczak and Katarzyna Sanak-Kosmowska",
title = "Use of Crowdsourcing by Young Poles",
journal = "Handel Wewnętrzny",
number = "R. 64, 4 (375), t. 2",
pages = "127-138",
year = "2018",
url = {http://handelue.home.pl/ibrkk/pliki/hw/archiwum/handel_wew_4-2018-t-2.pdf},
}
7
@article{artUEK:2168333151,
author = "Iryna Manczak and Katarzyna Sanak-Kosmowska",
title = "Zaangażowanie młodych konsumentów w prosumpcję",
journal = "Organizacja i Kierowanie",
number = "4",
pages = "215-227",
year = "2018",
url = {http://kolegia.sgh.waw.pl/pl/KZiF/czasopisma/oik/numery/Documents/2018_4_183/manczak_sanak-kosmowska_zaangazowanie_mlodych_konsumentow_w_prosumpcje.pdf},
}
8
@article{artUEK:2168327305,
author = "Iryna Manchak and Katarzyna Sanak-Kosmowska",
title = "Personalizacja usług jako trend rozwojowy na rynku usług turystycznych",
journal = "Ekonomiczne Problemy Turystyki",
number = "2(42)",
pages = "29-35",
year = "2018",
doi = {http://dx.doi.org/10.18276/ept.2018.2.42-03},
url = {https://wnus.edu.pl/ept/pl/issue/875/article/14602/},
}
9
@inbook{fmUEK:2168322399,
author = "Iryna Manczak and Katarzyna Sanak-Kosmowska",
title = "Application of Crowdsourcing in the Polish Fashion Industry",
booktitle = "Knowledge, Economy, Society : Management in the Face of Contemporary Challenges and Dilemmas",
pages = "325-332",
adress = "Cracow",
publisher = "Foundation of the Cracow University of Economics",
year = "2017",
url = {https://cfm.uek.krakow.pl/media/files/36/ff/MANAGEMENT_%20CFM%202017.pdf},
isbn = "978-83-65907-11-0 ; 978-83-65907-12-7",
}
10
@article{artUEK:2168315691,
author = "Iryna Manczak",
title = "Granice sieci międzyorganizacyjnych w turystyce",
journal = "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa",
number = "1",
pages = "3-16",
year = "2017",
url = {},
}
11
@inbook{fmUEK:2168315627,
author = "Iryna Manczak",
title = "Blurring the Borders of Tourist Networks - an Outline of Issues",
booktitle = "Contemporary Issues and Challenges of the Organization Management Process : Models - Implementation - Interrelation",
pages = "239-248",
adress = "Cracow",
publisher = "Foundation of the Cracow University of Economics",
year = "2017",
isbn = "978-83-65173-83-6 ; 978-83-65173-84-3",
}
12
@article{artUEK:2168318085,
author = "Katarzyna Sanak-Kosmowska and Iryna Manczak",
title = "Strategie internacjonalizacji polskich marek modowych",
journal = "Marketing i Rynek",
number = "9",
pages = "342-348",
year = "2017",
url = {https://www.pwe.com.pl/files/1276809751/file/MiR_9_2017_CD.pdf},
}
13
@article{artUEK:2168308555,
author = "Iryna Manczak",
title = "Instytucje kultury jako ogniwa dystrybucji marketingowych produktów miast",
journal = "Marketing i Zarządzanie",
number = "4(45)",
pages = "73-81",
adress = "",
year = "2016",
doi = {http://dx.doi.org/10.18276/miz.2016.45-06},
url = {https://wnus.edu.pl/miz/pl/issue/157/article/2065/},
}
14
@article{artUEK:2168310973,
author = "Iryna Manczak",
title = "Otoczenie zewnętrzne muzeum : przykład Muzeum Sztuki Współczesnej MOCAK w Krakowie",
journal = "Handel Wewnętrzny",
number = "R. 62, 6",
pages = "146-162",
year = "2016",
url = {http://ibrkk.pl/f/?handel_wew_6-2016.pdf},
}
15
@inbook{mkaUEK:2168306997,
author = "Iryna Manczak",
title = "Foreign Inbound Tourism to Poland in the Years 2014-2015",
booktitle = "Ekonomìka ta upravlìnnâ nacìonalʹnim gospodarstvom stan tendencìï ta perspektivi",
pages = "8-10",
adress = "Odesa",
publisher = "ONEU",
year = "2016",
url = {http://oneu.edu.ua/pages/cath/eung/files/material_conf_2324062016.pdf},
}
16
@article{artUEK:2168305401,
author = "Iryna Manczak",
title = "Zagospodarowanie zabytkowej kamienicy na potrzeby działalności gastronomicznej",
journal = "Świat Nieruchomości",
number = "1 (95)",
pages = "33-38",
year = "2016",
doi = {http://dx.doi.org/10.14659/worej.2016.95.05},
url = {},
}
17
@article{artUEK:2168300209,
author = "Iryna Manczak",
title = "Aktywność marketingowa polskich regionów w serwisach społecznościowych",
journal = "Handel Wewnętrzny",
number = "R. 61, 5 (358)",
pages = "226-239",
year = "2015",
url = {http://ibrkk.pl/f/?handel_wew_5-2015.pdf},
}
18
@book{monUEK:2168300425,
author = "Iryna Manczak",
title = "Determinanty rozwoju turystyki międzynarodowej w miastach",
adress = "Gliwice",
publisher = "UKiP J&D Gębka",
year = "2015",
isbn = "978-83-60837-94-8",
}
19
@article{artUEK:2168297209,
author = "Iryna Manczak",
title = "Atrakcyjność turystyczna polskich regionów na facebooku",
journal = "Rozprawy Naukowe Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu",
number = "Nr 50",
pages = "117-128",
year = "2015",
}
20
@inbook{fmUEK:2168300819,
author = "Iryna Manczak",
title = "Kreowanie sieci współpracy przez instytucje muzealne",
booktitle = "Wybrane problemy zarządzania i marketingu w instytucjach kultury",
pages = "33-48",
adress = "Dąbrowa Górnicza",
publisher = "Wyższa Szkoła Biznesu",
year = "2015",
issn = "",
isbn = "978-83-64927-57-7",
}
21
@inbook{fmUEK:2168299775,
author = "Iryna Manczak",
title = "Media społecznościowe w działalności marketingowej miast i regionów",
booktitle = "Marketing terytorialny : nowe obszary i narzędzia",
pages = "76-99",
adress = "Kraków ; Legionowo",
publisher = "Wydawnictwo edu-Libri",
year = "2015",
isbn = "978-83-63804-74-9 ; 978-83-63804-75-6",
}
22
@article{artUEK:2168300815,
author = "Iryna Manczak",
title = "Media społecznościowe w działalności marketingowej miast",
journal = "Samorząd Terytorialny",
number = "R. 25, 7-8 (295-296)",
pages = "144-156",
year = "2015",
url = {},
}
23
@misc{varUEK:2168344468,
author = "Iryna Manczak",
title = "Camper Małopolski na UEK",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "1 (62)",
pages = "41",
year = "2015",
url = {http://issuu.com/uek_krakow/docs/kuier_luty_2015_internety},
}
24
@inbook{fmUEK:2168297817,
author = "Iryna Manczak",
title = "Zainteresowanie wystawców zwiedzających targami HORECA w Krakowie w latach 2010-2014",
booktitle = "Teoria i praktyka zarządzania w obliczu nowych wyzwań",
pages = "379-387",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2015",
isbn = "978-83-65173-18-8",
}
25
@article{artUEK:2168286289,
author = "Jacek Bazarnik and Iryna Manczak",
title = "Koszty targowe w opinii przedsiębiorstw-wystawców - próba zdiagnozowania",
journal = "Handel Wewnętrzny",
number = "R. 61, 3 (350)",
pages = "25-40",
year = "2014",
url = {http://handelue.home.pl/ibrkk/pliki/hw/archiwum/handel_wew_3-2014.pdf},
}
26
@article{artUEK:2168287931,
author = "Iryna Manczak",
title = "The Impact of Demographic and Social Features of Tourist on Their Perception of Urban Tourist Infrastructure",
journal = "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa",
number = "12",
pages = "30-42",
year = "2014",
}
27
@unpublished{drUEK:2168290899,
author = "Iryna Manczak",
title = "Ocena atrakcyjności segmentu turystów ukraińskich dla miasta Krakowa",
adress = "Kraków",
year = "2014",
url = {http://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/doktoraty_full.php?nr=1200003029},
}
28
@inbook{fmUEK:2168292163,
author = "Jacek Bazarnik and Iryna Manczak",
title = "Koszty targowe w opinii wystawców - próba zdiagnozowania",
booktitle = "Targi w gospodarce rynkowej",
pages = "140-152",
adress = "Kraków; Legionowo",
publisher = "edu-Libri s.c.",
year = "2014",
isbn = "978-83-63804-53-4",
}
29
@article{artUEK:2168292669,
author = "Iryna Manczak",
title = "Ewolucja miasta od miasta tradycyjnego do miasta innowacyjnego",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "11 (935)",
pages = "45-57",
year = "2014",
doi = {http://dx.doi.org/10.15678/ZNUEK.2014.0935.1103},
url = {https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/665},
}
30
@inbook{fmUEK:2168287529,
author = "Iryna Manczak",
title = "Directions of Undertakings Activating Tourism from Ukraine to Cracow",
booktitle = "Knowledge, Economy, Society : Contemporary Organizations in the Process of Institutional Transformations",
pages = "181-189",
adress = "Cracow",
publisher = "Foundation of the Cracow University of Economics",
year = "2014",
url = {http://cfm.uek.krakow.pl/media/files/54/53/CFM_2014_ksiazka_3.pdf},
isbn = "978-83-62511-24-2",
}
31
@article{artUEK:2168292177,
author = "Iryna Manczak",
title = "Kształtowanie relacji partnerskich w turystyce",
journal = "Przegląd Organizacji",
number = "12",
pages = "21-26",
year = "2014",
}
32
@inbook{fmUEK:2168287533,
author = "Iryna Manczak",
title = "Kreowanie oferty turystycznej przez instytucje muzealne krakowskiego Kazimierza",
booktitle = "Dynamika przemian rynku turystycznego",
pages = "151-161",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych",
year = "2014",
isbn = "978-83-933284-6-8",
}
33
@article{artUEK:2168279965,
author = "Iryna Manczak",
title = "Kryteria segmentacji rynku turystycznego miasta - zarys koncepcji",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Turystyki",
number = "1 (25)",
pages = "43-60",
adress = "",
year = "2014",
issn = "1640-6818",
}
34
@article{artUEK:2168283893,
author = "Iryna Manczak",
title = "Aktywizacja ukraińskiej turystyki przyjazdowej do Krakowa - ujęcie marketingowe",
journal = "Rozprawy Naukowe Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu",
number = "Nr 46",
pages = "61-72",
year = "2014",
}
35
@article{artUEK:2168285555,
author = "Iryna Manczak",
title = "Determinants of Ukrainian Tourists Arrivals to Poland",
journal = "Turystyka Kulturowa",
number = "11",
pages = "68-83",
year = "2014",
url = {http://turystykakulturowa.org/ojs/index.php/tk/article/view/480/487},
}
36
@article{artUEK:2168269830,
author = "Iryna Manczak",
title = "Mierniki atrakcyjności segmentów rynku turystycznego miasta",
journal = "Przegląd Organizacji",
number = "7",
pages = "15-19",
year = "2013",
}
37
@article{artUEK:2168270924,
author = "Iryna Manczak",
title = "Zintegrowany program działań marketingowych miasta na rynku turystycznym",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "905",
pages = "21-35",
year = "2013",
url = {https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/814/636},
}
38
@inbook{fmUEK:2168254256,
author = "Iryna Manczak",
title = "The Structure of Foreign Tourist Arrivals in Krakow in 2003-2011",
booktitle = "Contemporary Economies in the Face of New Challenges : Economic, Social and Legal Aspects",
pages = "643-650",
adress = "Cracow",
publisher = "Fundation of the Cracow University of Economics",
year = "2013",
isbn = "978-83-62511-03-7",
}
39
@inbook{fmUEK:2168308903,
author = "Iryna Manczak",
title = "Rola i miejsce turystyki w rozwoju miasta - główne powiązania i ich efekty",
booktitle = "Współczesne trendy w zarządzaniu i marketingu organizacji",
pages = "177-187",
adress = "Jarosław",
publisher = "Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej im. ks. Bronisława Markiewicza",
year = "2013",
isbn = "978-83-63909-40-6",
}
40
@inbook{fmUEK:2168264614,
author = "Iryna Manczak",
title = "Wybór docelowych segmentów geograficznych rynku turystycznego miasta",
booktitle = "Restrukturyzacja przedsiębiorstw i gospodarek w warunkach rozwoju rynków globalnych",
pages = "399-406",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2013",
isbn = "978-83-62511-08-2",
}
41
@article{artUEK:2168260710,
author = "Iryna Manczak",
title = "Kształtowanie strategii marketingowej miasta na rynku turystycznym - zarys problematyki",
journal = "Samorząd Terytorialny",
number = "6 (270)",
pages = "15-25",
year = "2013",
}
42
@article{artUEK:2168279325,
author = "Iryna Manczak",
title = "Identyfikacja segmentów rynku turystycznego miasta - założenia koncepcyjne",
journal = "Handel Wewnętrzny",
number = "6 (347)",
pages = "56-67",
year = "2013",
}
43
@inbook{fmUEK:2168248918,
author = "Iryna Manczak",
title = "Organizacja EURO 2012 a promocja Polski na arenie międzynarodowej - wykorzystanie potencjału",
booktitle = "Turystyka w Europie w XXI wieku",
pages = "247-254",
adress = "Gdańsk",
publisher = "Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa",
year = "2012",
issn = "",
isbn = "978-83-7531-156-3 ; 978-83-89081-37-7",
}
44
@inbook{fmUEK:2168237868,
author = "Iryna Manczak",
title = "Inbound Tourism from Ukraine in Cracow in the Perspective of Tourist Traffic Research",
booktitle = "Dilemmas of the Contemporary Economy Facing Global Changes",
pages = "641-648",
adress = "Cracow",
publisher = "Foundation of the Cracow University of Economics",
year = "2012",
isbn = "978-83-62511-51-8",
}
45
@article{artUEK:2168229550,
author = "Iryna Manczak and Karolina Orzeł",
title = "Wpływ ośrodka akademickiego Krakowa na rozwój regionu Małopolski",
journal = "Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN",
number = "t. 141",
pages = "229-244",
adress = "",
year = "2012",
url = {http://journals.pan.pl/dlibra/publication/111384/edition/96659/content},
}
46
@inbook{fmUEK:2168248928,
author = "Iryna Manczak",
title = "Turystyka a działalność marketingowa miasta",
booktitle = "Marketing - aktualne problemy i kierunki ewolucji",
pages = "165-173",
adress = "Rzeszów",
publisher = "Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza",
year = "2012",
isbn = "978-83-7199-729-7",
}
47
@article{artUEK:2168289229,
author = "Iryna Manczak",
title = "Wizerunek miasta turystycznego oraz jego wymiar marketingowy",
journal = "Studia Ekonomiczne i Regionalne",
number = "t. 5, 1",
pages = "105-112",
year = "2012",
}
48
@inbook{fmUEK:2168219794,
author = "Iryna Manczak and Karolina Orzeł",
title = "Rola uczelni we współczesnej gospodarce na przykładzie Małopolski",
booktitle = "Procesy formowania więzi organizacyjnych we współczesnej gospodarce : integracja - kooperencja - klastering",
pages = "301-314",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
year = "2011",
isbn = "978-83-62511-90-7",
}
49
@inbook{mkaUEK:2168228854,
author = "Iryna Manczak",
title = "Japoński model nadzoru korporacyjnego a uwarunkowania jego efektywności",
booktitle = "Materiały Krakowskiej Konferencji Młodych Uczonych 2011",
pages = "935-945",
adress = "Kraków",
publisher = "Grupa Naukowa Pro Futuro; Fundacja dla AGH",
year = "2011",
url = {},
issn = "",
isbn = "978-83-88519-12-3",
}
50
@article{artUEK:2168248906,
author = "Iryna Manczak",
title = "Klastry Małopolski - współpraca nauki i biznesu",
journal = "Nauka i Gospodarka : zastosowanie gospodarcze wyników badań i prac badawczych w dziedzinie nauk ekonomicznych",
number = "4 (7)",
pages = "23-29",
year = "2010",
}
51
@inbook{mkaUEK:2168249056,
author = "Iryna Manczak",
title = "Zastosowanie teorii klastra w turystyce",
booktitle = "Materiały Krakowskiej Konferencji Młodych Uczonych 2010",
pages = "563-571",
adress = "Kraków",
publisher = "Grupa Naukowa Pro Futuro; Fundacja dla AGH",
year = "2010",
issn = "",
isbn = "978-83-62079-04-9",
}
52
@unpublished{UEK:2168303409,
author = "Andrzej Szromnik and Adam Figiel and Iryna Manczak and Sebastian Brańka and Weronika Griszel and Ewa Zadęcka",
title = "Nowe obszary i instrumenty marketingu terytorialnego",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2014",
}
53
@unpublished{UEK:2168314883,
author = "Andrzej Szromnik and Jacek Bazarnik and Adam Figiel and Krzysztof P. Wojdacki and Iryna Manczak",
title = "Targi w gospodarce rynkowej",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2013",
}
54
@unpublished{UEK:2168272770,
author = "Andrzej Szromnik and Władysław Szczepankiewicz and Adam Figiel and Krzysztof P. Wojdacki and Sebastian Brańka and Iryna Manczak",
title = "Targi w gospodarce rynkowej",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2013",
}