Publications of the selected author
1

Title:
From Responsibility for Oneself to Shared Responsibility
Source:
Annales : etyka w życiu gospodarczym = Annales : Ethics in Economic Life. - vol. 21, nr 6 (2018) , s. 121-131. - Summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 10.00 pkt
Nr:
2168335741
article
2

Title:
Od odpowiedzialności za siebie do współodpowiedzialności = From Responsibility for Themselves to the Mutual Responsibility
Source:
Annales : etyka w życiu gospodarczym = Annales : Ethics in Economic Life. - vol. 15 (2012) , s. 171-180. - Summ.
Access mode:
Nr:
2168335769
article
3

Title:
W nauczaniu języków obcych w uczelniach wyższych mówimy językiem nowoczesnych technologii
Source:
Kurier UEK / [red. Piotr CZARNIECKI]. - nr 7 (52) (2012) , s. 12-14. - Dostępny w World Wide Web
Access mode:
Nr:
2168346180
unreviewed article
See main document
4

Conference:
Konferencja pt. "Z uniwersytetu do pracy", Kraków, Polska, od 2011-06-17 do 2011-06-17
Title:
Rola platformy e-learningowej w przygotowaniu studentów do standaryzowanych egzaminów z języka angielskiego w biznesie
Source:
Zeszyty Glottodydaktyczne Jagiellońskiego Centrum Językowego. - 4 (2012) , s. 89-101 - Bibliogr.
Nr:
2168302279
article
5

Title:
Społeczna odpowiedzialność biznesu wobec wyzwań współczesnego świata = Corporate Social Responsibility in Facing the Challenges of the Modern World
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Jerzy KORNAŚ]. - nr 846 (2010) , s. 49-69. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
53280
article
See main document
6

Title:
Ucz się Business English czyli co student powinien wiedzieć o możliwościach pogłębiania znajomości języka angielskiego na UEK
Source:
Kurier UEK / [red. Małgorzata STRAKOWSKA-SZCZUREK, Łukasz SALWAROWSKI]. - nr 7 (31) (2009) , s. 28-29. - Dostępny w World Wide Web
Access mode:
Nr:
2168274461
unreviewed article
See main document
7

Title:
Język angielski w biznesie
Source:
Kurier UEK. - nr 1 (17) (2008) , s. 16-17. - Dostępny w World Wide Web
Access mode:
Nr:
2166738699
unreviewed article
1
From Responsibility for Oneself to Shared Responsibility / Lidia ZIELIŃSKA // Annales : etyka w życiu gospodarczym = Annales : Ethics in Economic Life. - vol. 21, nr 6 (2018), s. 121-131. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.annalesonline.uni.lodz.pl/archiwum/2018/2018_6_zielinska_121_131.pdf. - ISSN 1899-2226
2
Od odpowiedzialności za siebie do współodpowiedzialności = From Responsibility for Themselves to the Mutual Responsibility / Lidia ZIELIŃSKA // Annales : etyka w życiu gospodarczym = Annales : Ethics in Economic Life. - vol. 15 (2012), s. 171-180. - Summ. - Pełny tekst: http://hdl.handle.net/11089/1528. - ISSN 1899-2226
3
W nauczaniu języków obcych w uczelniach wyższych mówimy językiem nowoczesnych technologii / Lidia ZIELIŃSKA // Kurier UEK / [red. Piotr CZARNIECKI]. - nr 7 (52) (2012), s. 12-14. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek-www_12_2012. - ISSN 1689-7757
4
Rola platformy e-learningowej w przygotowaniu studentów do standaryzowanych egzaminów z języka angielskiego w biznesie / Lidia ZIELIŃSKA // Zeszyty Glottodydaktyczne Jagiellońskiego Centrum Językowego. - 4 (2012), s. 89-101. - Bibliogr. - ISSN 2080-2358
5
Społeczna odpowiedzialność biznesu wobec wyzwań współczesnego świata = Corporate Social Responsibility in Facing the Challenges of the Modern World / Lidia ZIELIŃSKA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Jerzy KORNAŚ]. - nr 846 (2010), s. 49-69. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/170958206. - ISSN 1898-6447
6
Ucz się Business English czyli co student powinien wiedzieć o możliwościach pogłębiania znajomości języka angielskiego na UEK / Lidia ZIELIŃSKA // Kurier UEK / [red. Małgorzata STRAKOWSKA-SZCZUREK, Łukasz SALWAROWSKI]. - nr 7 (31) (2009), s. 28-29. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier7_uek_web3. - ISSN 1689-7757
7
Język angielski w biznesie / Lidia ZIELIŃSKA // Kurier UEK. - nr 1 (17) (2008), s. 16-17. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_17_01_2008. - ISSN 1689-7757
1
Zielińska L., (2018), From Responsibility for Oneself to Shared Responsibility, "Annales : etyka w życiu gospodarczym", vol. 21, nr 6, s. 121-131; http://www.annalesonline.uni.lodz.pl/archiwum/2018/2018_6_zielinska_121_131.pdf
2
Zielińska L., (2012), Od odpowiedzialności za siebie do współodpowiedzialności, "Annales : etyka w życiu gospodarczym", vol. 15, s. 171-180; http://hdl.handle.net/11089/1528
3
Zielińska L., (2012), W nauczaniu języków obcych w uczelniach wyższych mówimy językiem nowoczesnych technologii, "Kurier UEK", nr 7 (52), s. 12-14; http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek-www_12_2012
4
Zielińska L., (2012), Rola platformy e-learningowej w przygotowaniu studentów do standaryzowanych egzaminów z języka angielskiego w biznesie, "Zeszyty Glottodydaktyczne Jagiellońskiego Centrum Językowego", 4, s. 89-101.
5
Zielińska L., (2010), Społeczna odpowiedzialność biznesu wobec wyzwań współczesnego świata, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 846, s. 49-69; https://bazekon.uek.krakow.pl/170958206
6
Zielińska L., (2009), Ucz się Business English czyli co student powinien wiedzieć o możliwościach pogłębiania znajomości języka angielskiego na UEK, "Kurier UEK", nr 7 (31), s. 28-29; http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier7_uek_web3
7
Zielińska L., (2008), Język angielski w biznesie, "Kurier UEK", nr 1 (17), s. 16-17; http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_17_01_2008
1
@article{UEK:2168335741,
author = "Lidia Zielińska",
title = "From Responsibility for Oneself to Shared Responsibility",
journal = "Annales : etyka w życiu gospodarczym",
number = "vol. 21, 6",
pages = "121-131",
year = "2018",
doi = {http://dx.doi.org/10.18778/1899-2226.21.6.09},
url = {http://www.annalesonline.uni.lodz.pl/archiwum/2018/2018_6_zielinska_121_131.pdf},
}
2
@article{UEK:2168335769,
author = "Lidia Zielińska",
title = "Od odpowiedzialności za siebie do współodpowiedzialności",
journal = "Annales : etyka w życiu gospodarczym",
number = "vol. 15",
pages = "171-180",
year = "2012",
url = {http://hdl.handle.net/11089/1528},
}
3
@article{UEK:2168346180,
author = "Lidia Zielińska",
title = "W nauczaniu języków obcych w uczelniach wyższych mówimy językiem nowoczesnych technologii",
journal = "Kurier UEK",
number = "7 (52)",
pages = "12-14",
year = "2012",
url = {http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek-www_12_2012},
}
4
@article{UEK:2168302279,
author = "Lidia Zielińska",
title = "Rola platformy e-learningowej w przygotowaniu studentów do standaryzowanych egzaminów z języka angielskiego w biznesie",
journal = "Zeszyty Glottodydaktyczne Jagiellońskiego Centrum Językowego",
number = "4",
pages = "89-101",
year = "2012",
}
5
@article{UEK:53280,
author = "Lidia Zielińska",
title = "Społeczna odpowiedzialność biznesu wobec wyzwań współczesnego świata",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "846",
pages = "49-69",
year = "2010",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/170958206},
}
6
@article{UEK:2168274461,
author = "Lidia Zielińska",
title = "Ucz się Business English czyli co student powinien wiedzieć o możliwościach pogłębiania znajomości języka angielskiego na UEK",
journal = "Kurier UEK",
number = "7 (31)",
pages = "28-29",
year = "2009",
url = {http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier7_uek_web3},
}
7
@article{UEK:2166738699,
author = "Lidia Zielińska",
title = "Język angielski w biznesie",
journal = "Kurier UEK",
number = "1 (17)",
pages = "16-17",
year = "2008",
url = {http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_17_01_2008},
}
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID