Publications of the selected author
1

Title:
From Responsibility for Oneself to Shared Responsibility
Source:
Annales : etyka w życiu gospodarczym = Annales : Ethics in Economic Life. - vol. 21, nr 6 (2018) , s. 121-131. - Summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 10.00 pkt
Nr:
2168335741
article
2

Title:
Przyszłość nauczania języków obcych na uczelniach wyższych
Redaktor:
Publisher address:
Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2015
Physical description:
252 s.: il.; 24 cm
Notes:
Streszcz. ang. przy rozdz., Bibliogr. przy rozdz.
ISBN:
978-83-65173-12-6 ; 978-83-65173-13-3
Nr:
2168302217
monograph
See related chapters
3

Title:
Content and Language Integrated Learning Approach in Teaching Foreign Languages at the University Level
Source:
Przyszłość nauczania języków obcych na uczelniach wyższych / red. Monika SREBRO, Elżbieta TYPEK, Lidia ZIELIŃSKA - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2015, s. 53-68. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-65173-12-6 ; 978-83-65173-13-3
Nr:
2168302235
chapter in monograph
See main document
4

Conference:
Class 2.0, e-Learning in Language Teaching, Kraków, Polska, od 2012-09-20 do 2012-09-20
Title:
Bundling Strengths of Face-to-face and Online Learning - Expected Synergy Effect
Source:
E-learning in Teaching Foreign Languages at the Tertiary Level / ed. by Lidia ZIELIŃSKA and Wit GÓRSKI - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2013, s. 171-187. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-97-6
Nr:
2168267370
chapter in conference materials
See main document
5

Title:
Nauka języków obcych na naszej uczelni - profesjonalnie, skutecznie, konsekwentnie
Source:
Kurier UEK / [red. Piotr CZARNIECKI]2013. - nr 5 (57), s. 25-26
Access mode:
Nr:
2168281891
varia
See main document
6

Conference:
Class 2.0, e-Learning in Language Teaching, Kraków, Polska, od 2012-09-20 do 2012-09-20
Title:
E-learning in Teaching Foreign Languages at the Tertiary Level
Publisher address:
Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2013
Physical description:
187 s.: il.; 24 cm
Notes:
Summ., Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-97-6
Nr:
2168267366
conference materials
See related chapters
7

Title:
Medale LCCI - "Medallions of Excellence" dla studentów naszego uniwersytetu
Source:
Kurier UEK / [red. Piotr CZARNIECKI]2013. - nr 5 (57), s. 24-25
Access mode:
Nr:
2168281889
varia
See main document
8

Title:
Do LCCI English for Business Exams Create a Bridge between University and the Workplace? : Serching for the Answer to Emerging New Trends in the 21st Century Education
Source:
External Business Exams and Vocational Qualifications Offered by LCCI IQ : an Answer to New Trends in the 21st Century / ed. by Wit GÓRSKI and Lidia ZIELIŃSKA - Cracow: University of Economics Press, 2012, s. 30-41 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-605-2
Nr:
2168263162
chapter in conference materials
See main document
9

Title:
W nauczaniu języków obcych w uczelniach wyższych mówimy językiem nowoczesnych technologii
Source:
Kurier UEK / [red. Piotr CZARNIECKI]. - nr 7 (52) (2012) , s. 12-14. - Dostępny w World Wide Web
Access mode:
Nr:
2168346180
unreviewed article
See main document
10

Conference:
Konferencja pt. "Z uniwersytetu do pracy", Kraków, Polska, od 2011-06-17 do 2011-06-17
Title:
Rola platformy e-learningowej w przygotowaniu studentów do standaryzowanych egzaminów z języka angielskiego w biznesie
Source:
Zeszyty Glottodydaktyczne Jagiellońskiego Centrum Językowego. - 4 (2012) , s. 89-101 - Bibliogr.
Nr:
2168302279
article
11

Title:
External Business Exams and Vocational Qualifications Offered by LCCI IQ : an Answer to New Trends in the 21st Century
Redaktor:
Publisher address:
Cracow: University of Economics Press, 2012
Physical description:
70 s.; 24 cm
Notes:
Materiały z konf., 22-23 września 2011, Kraków, Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-605-2
Nr:
2168262582
conference materials
See related chapters
12

Title:
Pilotażowy projekt e-learningowy w Studium Języków Obcych
Source:
Kurier UEK / [red. Piotr CZARNIECKI]2012. - nr 6 (51), s. 21
Access mode:
Nr:
2168275181
varia
See main document
13

Title:
Od odpowiedzialności za siebie do współodpowiedzialności = From Responsibility for Themselves to the Mutual Responsibility
Source:
Annales : etyka w życiu gospodarczym = Annales : Ethics in Economic Life. - vol. 15 (2012) , s. 171-180. - Summ.
Access mode:
Nr:
2168335769
article
14

Title:
Społeczna odpowiedzialność biznesu wobec wyzwań współczesnego świata = Corporate Social Responsibility in Facing the Challenges of the Modern World
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Jerzy KORNAŚ]. - nr 846 (2010) , s. 49-69. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
53280
article
See main document
15

Conference:
V Międzynarodowa Konferencja Edukacyjna: Języki obce w kontekście współczesnych wyzwań i perspektyw, Ustroń, Polska, od 2009-04-24 do 2009-04-26
Title:
Zmieniająca się rola nauczania języków w uczelniach ekonomicznych w dobie europeizacji i globalizacji = New Challenges in Foreign Language Teaching at Universities in the Era of Europeisation & Globalization [dokument elektroniczny]
Source:
V Międzynarodowa Konferencja Edukacyjna : języki obce w kontekście współczesnych wyzwań i perspektyw, Ustroń, 24-26 IV 2009 - Gliwice: Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych, 2009, s. 280-287. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-922213-2-6
Access mode:
Nr:
2168337023
chapter in conference materials
16

Title:
Ucz się Business English czyli co student powinien wiedzieć o możliwościach pogłębiania znajomości języka angielskiego na UEK
Source:
Kurier UEK / [red. Małgorzata STRAKOWSKA-SZCZUREK, Łukasz SALWAROWSKI]. - nr 7 (31) (2009) , s. 28-29. - Dostępny w World Wide Web
Access mode:
Nr:
2168274461
unreviewed article
See main document
17

Title:
Język angielski w biznesie
Source:
Kurier UEK. - nr 1 (17) (2008) , s. 16-17. - Dostępny w World Wide Web
Access mode:
Nr:
2166738699
unreviewed article
1
From Responsibility for Oneself to Shared Responsibility / Lidia ZIELIŃSKA // Annales : etyka w życiu gospodarczym = Annales : Ethics in Economic Life. - vol. 21, nr 6 (2018), s. 121-131. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.annalesonline.uni.lodz.pl/archiwum/2018/2018_6_zielinska_121_131.pdf. - ISSN 1899-2226
2
Przyszłość nauczania języków obcych na uczelniach wyższych / red. Monika SREBRO, Elżbieta TYPEK, Lidia ZIELIŃSKA. - Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2015. - 252 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. ang. przy rozdz. - Bibliogr. przy rozdz. - ISBN 978-83-65173-12-6 ; 978-83-65173-13-3
3
Content and Language Integrated Learning Approach in Teaching Foreign Languages at the University Level / Lidia ZIELIŃSKA // W: Przyszłość nauczania języków obcych na uczelniach wyższych / red. Monika SREBRO, Elżbieta TYPEK, Lidia ZIELIŃSKA. - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2015. - S. 53-68. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65173-12-6 ; 978-83-65173-13-3
4
Bundling Strengths of Face-to-face and Online Learning - Expected Synergy Effect / Lidia ZIELIŃSKA // W: E-learning in Teaching Foreign Languages at the Tertiary Level / ed. by Lidia ZIELIŃSKA and Wit GÓRSKI. - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2013. - S. 171-187. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62511-97-6
5
Nauka języków obcych na naszej uczelni - profesjonalnie, skutecznie, konsekwentnie / Lidia ZIELIŃSKA // Kurier UEK / [red. Piotr CZARNIECKI]. - nr 5 (57) (2013), s. 25-26. - Pełny tekst: http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_57_www. - ISSN 1689-7757
6
E-learning in Teaching Foreign Languages at the Tertiary Level / ed. by Lidia ZIELIŃSKA and Wit GÓRSKI. - Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, 2013. - 187 s. : il. ; 24 cm. - Materiały z konferencji pt.: "Class 2.0, e-Learning in Language Teaching",zorganizowanej w dniu 20 września 2012 r. w Krakowi. - Jedna praca w jęz. pol. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62511-97-6
7
Medale LCCI - "Medallions of Excellence" dla studentów naszego uniwersytetu / Lidia ZIELIŃSKA // Kurier UEK / [red. Piotr CZARNIECKI]. - nr 5 (57) (2013), s. 24-25. - Pełny tekst: http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_57_www. - ISSN 1689-7757
8
Do LCCI English for Business Exams Create a Bridge between University and the Workplace? : Serching for the Answer to Emerging New Trends in the 21st Century Education / Marlena NOWAK, Lidia ZIELIŃSKA // W: External Business Exams and Vocational Qualifications Offered by LCCI IQ : an Answer to New Trends in the 21st Century / ed. by Wit GÓRSKI and Lidia ZIELIŃSKA. - Cracow: University of Economics Press, 2012. - S. 30-41. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-605-2
9
W nauczaniu języków obcych w uczelniach wyższych mówimy językiem nowoczesnych technologii / Lidia ZIELIŃSKA // Kurier UEK / [red. Piotr CZARNIECKI]. - nr 7 (52) (2012), s. 12-14. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek-www_12_2012. - ISSN 1689-7757
10
Rola platformy e-learningowej w przygotowaniu studentów do standaryzowanych egzaminów z języka angielskiego w biznesie / Lidia ZIELIŃSKA // Zeszyty Glottodydaktyczne Jagiellońskiego Centrum Językowego. - 4 (2012), s. 89-101. - Bibliogr. - ISSN 2080-2358
11
External Business Exams and Vocational Qualifications Offered by LCCI IQ : an Answer to New Trends in the 21st Century / ed. by Wit GÓRSKI and Lidia ZIELIŃSKA. - Cracow : University of Economics Press, 2012. - 70 s. ; 24 cm. - Materiały z konf., 22-23 września 2011, Kraków. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-605-2
12
Pilotażowy projekt e-learningowy w Studium Języków Obcych / Lidia ZIELIŃSKA // Kurier UEK / [red. Piotr CZARNIECKI]. - nr 6 (51) (2012), s. 21. - Pełny tekst: http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek-www_10_2012. - ISSN 1689-7757
13
Od odpowiedzialności za siebie do współodpowiedzialności = From Responsibility for Themselves to the Mutual Responsibility / Lidia ZIELIŃSKA // Annales : etyka w życiu gospodarczym = Annales : Ethics in Economic Life. - vol. 15 (2012), s. 171-180. - Summ. - Pełny tekst: http://hdl.handle.net/11089/1528. - ISSN 1899-2226
14
Społeczna odpowiedzialność biznesu wobec wyzwań współczesnego świata = Corporate Social Responsibility in Facing the Challenges of the Modern World / Lidia ZIELIŃSKA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Jerzy KORNAŚ]. - nr 846 (2010), s. 49-69. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/170958206. - ISSN 1898-6447
15
Zmieniająca się rola nauczania języków w uczelniach ekonomicznych w dobie europeizacji i globalizacji = New Challenges in Foreign Language Teaching at Universities in the Era of Europeisation & Globalization / Lidia ZIELIŃSKA // W: V Międzynarodowa Konferencja Edukacyjna : języki obce w kontekście współczesnych wyzwań i perspektyw, Ustroń, 24-26 IV 2009 [Dokument elektroniczny]. - Gliwice: Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych, 2009. - S. 280-287. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISBN 978-83-922213-2-6. - Pełny tekst: http://www.kms.polsl.pl/prv/spnjo/referaty/zielinska.pdf
16
Ucz się Business English czyli co student powinien wiedzieć o możliwościach pogłębiania znajomości języka angielskiego na UEK / Lidia ZIELIŃSKA // Kurier UEK / [red. Małgorzata STRAKOWSKA-SZCZUREK, Łukasz SALWAROWSKI]. - nr 7 (31) (2009), s. 28-29. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier7_uek_web3. - ISSN 1689-7757
17
Język angielski w biznesie / Lidia ZIELIŃSKA // Kurier UEK. - nr 1 (17) (2008), s. 16-17. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_17_01_2008. - ISSN 1689-7757
1
Zielińska L., (2018), From Responsibility for Oneself to Shared Responsibility, "Annales : etyka w życiu gospodarczym", vol. 21, nr 6, s. 121-131; http://www.annalesonline.uni.lodz.pl/archiwum/2018/2018_6_zielinska_121_131.pdf
2
Srebro M., Typek E., Zielińska L. (red.), (2015), Przyszłość nauczania języków obcych na uczelniach wyższych, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 252 s.
3
Zielińska L., (2015), Content and Language Integrated Learning Approach in Teaching Foreign Languages at the University Level. [W:] Srebro M., Typek E., Zielińska L. (red.), Przyszłość nauczania języków obcych na uczelniach wyższych, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 53-68.
4
Zielińska L., (2013), Bundling Strengths of Face-to-face and Online Learning - Expected Synergy Effect. [W:] Zielińska L., Górski W. (red.), E-learning in Teaching Foreign Languages at the Tertiary Level, Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, s. 171-187.
5
Zielińska L., (2013), Nauka języków obcych na naszej uczelni - profesjonalnie, skutecznie, konsekwentnie, "Kurier UEK", nr 5 (57), s. 25-26; http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_57_www
6
Zielińska L., Górski W. (red.), (2013), E-learning in Teaching Foreign Languages at the Tertiary Level, Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, 187 s.
7
Zielińska L., (2013), Medale LCCI - "Medallions of Excellence" dla studentów naszego uniwersytetu, "Kurier UEK", nr 5 (57), s. 24-25; http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_57_www
8
Nowak M., Zielińska L., (2012), Do LCCI English for Business Exams Create a Bridge between University and the Workplace? : Serching for the Answer to Emerging New Trends in the 21st Century Education. [W:] Górski W., Zielińska L. (red.), External Business Exams and Vocational Qualifications Offered by LCCI IQ : an Answer to New Trends in the 21st Century, Cracow : University of Economics Press, s. 30-41.
9
Zielińska L., (2012), W nauczaniu języków obcych w uczelniach wyższych mówimy językiem nowoczesnych technologii, "Kurier UEK", nr 7 (52), s. 12-14; http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek-www_12_2012
10
Zielińska L., (2012), Rola platformy e-learningowej w przygotowaniu studentów do standaryzowanych egzaminów z języka angielskiego w biznesie, "Zeszyty Glottodydaktyczne Jagiellońskiego Centrum Językowego", 4, s. 89-101.
11
Górski W., Zielińska L. (red.), (2012), External Business Exams and Vocational Qualifications Offered by LCCI IQ: an Answer to New Trends in the 21st Century, Cracow : University of Economics Press, 70 s.
12
Zielińska L., (2012), Pilotażowy projekt e-learningowy w Studium Języków Obcych, "Kurier UEK", nr 6 (51), s. 21; http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek-www_10_2012
13
Zielińska L., (2012), Od odpowiedzialności za siebie do współodpowiedzialności, "Annales : etyka w życiu gospodarczym", vol. 15, s. 171-180; http://hdl.handle.net/11089/1528
14
Zielińska L., (2010), Społeczna odpowiedzialność biznesu wobec wyzwań współczesnego świata, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 846, s. 49-69; https://bazekon.uek.krakow.pl/170958206
15
Zielińska L., (2009), Zmieniająca się rola nauczania języków w uczelniach ekonomicznych w dobie europeizacji i globalizacji. [W:] V Międzynarodowa Konferencja Edukacyjna : języki obce w kontekście współczesnych wyzwań i perspektyw, Ustroń, 24-26 IV 2009 [Dokument elektroniczny], Gliwice : Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych, s. 280-287.
16
Zielińska L., (2009), Ucz się Business English czyli co student powinien wiedzieć o możliwościach pogłębiania znajomości języka angielskiego na UEK, "Kurier UEK", nr 7 (31), s. 28-29; http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier7_uek_web3
17
Zielińska L., (2008), Język angielski w biznesie, "Kurier UEK", nr 1 (17), s. 16-17; http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_17_01_2008
1
@article{UEK:2168335741,
author = "Lidia Zielińska",
title = "From Responsibility for Oneself to Shared Responsibility",
journal = "Annales : etyka w życiu gospodarczym",
number = "vol. 21, 6",
pages = "121-131",
year = "2018",
doi = {http://dx.doi.org/10.18778/1899-2226.21.6.09},
url = {http://www.annalesonline.uni.lodz.pl/archiwum/2018/2018_6_zielinska_121_131.pdf},
}
2
@book{UEK:2168302217,
title = "Przyszłość nauczania języków obcych na uczelniach wyższych",
editor = Srebro Monika,
editor = Typek Elżbieta,
editor = Zielińska Lidia,
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2015",
isbn = "978-83-65173-12-6 ; 978-83-65173-13-3",
}
3
@inbook{UEK:2168302235,
author = "Lidia Zielińska",
title = "Content and Language Integrated Learning Approach in Teaching Foreign Languages at the University Level",
booktitle = "Przyszłość nauczania języków obcych na uczelniach wyższych",
pages = "53-68",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2015",
isbn = "978-83-65173-12-6 ; 978-83-65173-13-3",
}
4
@inbook{UEK:2168267370,
author = "Lidia Zielińska",
title = "Bundling Strengths of Face-to-face and Online Learning - Expected Synergy Effect",
booktitle = "E-learning in Teaching Foreign Languages at the Tertiary Level",
pages = "171-187",
adress = "Cracow",
publisher = "Foundation of the Cracow University of Economics",
year = "2013",
isbn = "978-83-62511-97-6",
}
5
@misc{UEK:2168281891,
author = "Lidia Zielińska",
title = "Nauka języków obcych na naszej uczelni - profesjonalnie, skutecznie, konsekwentnie",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "5 (57)",
pages = "25-26",
year = "2013",
url = {http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_57_www},
}
6
@book{UEK:2168267366,
title = "E-learning in Teaching Foreign Languages at the Tertiary Level",
editor = Zielińska Lidia,
editor = Górski Wit,
adress = "Cracow",
publisher = "Foundation of the Cracow University of Economics",
year = "2013",
isbn = "978-83-62511-97-6",
}
7
@misc{UEK:2168281889,
author = "Lidia Zielińska",
title = "Medale LCCI - Medallions of Excellence dla studentów naszego uniwersytetu",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "5 (57)",
pages = "24-25",
year = "2013",
url = {http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_57_www},
}
8
@inbook{UEK:2168263162,
author = "Marlena Nowak and Lidia Zielińska",
title = "Do LCCI English for Business Exams Create a Bridge between University and the Workplace? : Serching for the Answer to Emerging New Trends in the 21st Century Education",
booktitle = "External Business Exams and Vocational Qualifications Offered by LCCI IQ : an Answer to New Trends in the 21st Century",
pages = "30-41",
adress = "Cracow",
publisher = "University of Economics Press",
year = "2012",
isbn = "978-83-7252-605-2",
}
9
@article{UEK:2168346180,
author = "Lidia Zielińska",
title = "W nauczaniu języków obcych w uczelniach wyższych mówimy językiem nowoczesnych technologii",
journal = "Kurier UEK",
number = "7 (52)",
pages = "12-14",
year = "2012",
url = {http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek-www_12_2012},
}
10
@article{UEK:2168302279,
author = "Lidia Zielińska",
title = "Rola platformy e-learningowej w przygotowaniu studentów do standaryzowanych egzaminów z języka angielskiego w biznesie",
journal = "Zeszyty Glottodydaktyczne Jagiellońskiego Centrum Językowego",
number = "4",
pages = "89-101",
year = "2012",
}
11
@book{UEK:2168262582,
title = "External Business Exams and Vocational Qualifications Offered by LCCI IQ : an Answer to New Trends in the 21st Century",
editor = Górski Wit,
editor = Zielińska Lidia,
adress = "Cracow",
publisher = "University of Economics Press",
year = "2012",
isbn = "978-83-7252-605-2",
}
12
@misc{UEK:2168275181,
author = "Lidia Zielińska",
title = "Pilotażowy projekt e-learningowy w Studium Języków Obcych",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "6 (51)",
pages = "21",
year = "2012",
url = {http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek-www_10_2012},
}
13
@article{UEK:2168335769,
author = "Lidia Zielińska",
title = "Od odpowiedzialności za siebie do współodpowiedzialności",
journal = "Annales : etyka w życiu gospodarczym",
number = "vol. 15",
pages = "171-180",
year = "2012",
url = {http://hdl.handle.net/11089/1528},
}
14
@article{UEK:53280,
author = "Lidia Zielińska",
title = "Społeczna odpowiedzialność biznesu wobec wyzwań współczesnego świata",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "846",
pages = "49-69",
year = "2010",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/170958206},
}
15
@inbook{UEK:2168337023,
author = "Lidia Zielińska",
title = "Zmieniająca się rola nauczania języków w uczelniach ekonomicznych w dobie europeizacji i globalizacji",
booktitle = "V Międzynarodowa Konferencja Edukacyjna : języki obce w kontekście współczesnych wyzwań i perspektyw, Ustroń, 24-26 IV 2009",
pages = "280-287",
adress = "Gliwice",
publisher = "Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych",
year = "2009",
url = {http://www.kms.polsl.pl/prv/spnjo/referaty/zielinska.pdf},
isbn = "978-83-922213-2-6",
}
16
@article{UEK:2168274461,
author = "Lidia Zielińska",
title = "Ucz się Business English czyli co student powinien wiedzieć o możliwościach pogłębiania znajomości języka angielskiego na UEK",
journal = "Kurier UEK",
number = "7 (31)",
pages = "28-29",
year = "2009",
url = {http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier7_uek_web3},
}
17
@article{UEK:2166738699,
author = "Lidia Zielińska",
title = "Język angielski w biznesie",
journal = "Kurier UEK",
number = "1 (17)",
pages = "16-17",
year = "2008",
url = {http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_17_01_2008},
}
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID