Publications of the selected author

Szyjewska Jolanta

Library of the Faculty of Commodity Science and Product Management,

1

Title:
Staż zawodowy w Bibliotece Głównej AGH
Source:
Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie2011. - nr 1 (37). - [odczyt: 04.08.2011]
Access mode:
Nr:
2167856118
varia
2

Title:
Wybrane czasopisma obcojęzyczne w zbiorach Biblioteki Głównej
Source:
Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie2010. - nr 1 (35). - [odczyt: 04.05.2011]
Access mode:
Nr:
2166466821
varia
3

Title:
Nowe czasopisma w zbiorach Biblioteki
Source:
Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie2009. - nr 1 (33). - [odczyt: 24.06.2020]
Access mode:
Nr:
2168348046
varia
4

Title:
Nowe czasopisma w zbiorach Biblioteki
Source:
Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie2008. - nr 2 (31). - [odczyt: 17.06.2020]
Access mode:
Nr:
2168347874
varia
5

Title:
Nowe czasopisma w zbiorach Biblioteki
Source:
Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej AE w Krakowie2006. - nr 28. - [odczyt: 16.07.2020]
Access mode:
Nr:
2168348572
varia
1
Staż zawodowy w Bibliotece Głównej AGH / Jolanta SZYJEWSKA // Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie [on-line] / komitet red. Aureliusz POTEMPA, Jadwiga PUDEŁKO. - nr 1 (37) (2011)1 ekran. - [odczyt: 04.08.2011]. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/biblioteka/biuletyn/artykuly.php?Strona=Art&Wybor=37&Art=s_staz_zawodowy_w_Bibliotece_Glownej_AGH. - ISSN 2082-5005
2
Wybrane czasopisma obcojęzyczne w zbiorach Biblioteki Głównej / Alicja OPTOŁOWICZ-JAGANNATHAN, Jolanta SZYJEWSKA // Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie [on-line] / komitet red. Aureliusz POTEMPA, Jadwiga PUDEŁKO. - nr 1 (35) (2010)1 ekran. - [odczyt: 04.05.2011]. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/biblioteka/biuletyn/artykuly.php?Strona=Art&Wybor=35&Art=n_wybrane_czasopisma_obcojezyczne_w_zbiorach_Biblioteki_Glownej. - ISSN 2082-5005
3
Nowe czasopisma w zbiorach Biblioteki / Małgorzata BUDZEWSKA-BARADZIEJ, Bernadetta GĄGULSKA, Alicja OLEKSY, Jolanta SZYJEWSKA // Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie [on-line] / komitet red. Anna OSIEWALSKA, Anita MEDOŃ-WOSZ. - nr 1 (33) (2009)1 ekran. - [odczyt: 24.06.2020]. - Pełny tekst: https://kangur.uek.krakow.pl//biblioteka/biuletyn/Old2/index.php?Strona=Art&Wybor=33&Art=013. - ISSN 2082-5005
4
Nowe czasopisma w zbiorach Biblioteki / Małgorzata BUDZEWSKA-BARADZIEJ, Bernadetta GĄGULSKA, Agata MAGIERA, Alicja OLEKSY, Alicja OPTOŁOWICZ-JAGANNATHAN, Jolanta SZYJEWSKA // Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie [on-line] / komitet red. Anna OSIEWALSKA, Anita MEDOŃ-WOSZ. - nr 2 (31) (2008)1 ekran. - [odczyt: 17.06.2020]. - Pełny tekst: https://kangur.uek.krakow.pl//biblioteka/biuletyn/Old2/index.php?Strona=Art&Wybor=31&Art=010. - ISSN 2082-5005
5
Nowe czasopisma w zbiorach Biblioteki / Małgorzata BUDZEWKA-BARADZIEJ, Bernadetta GĄGULSKA, Krystyna KOSARSKA-GAŁEK, Alicja OLEKSY, Alicja OPTOŁOWICZ-JAGANNATHAN, Jolanta SZYJEWSKA // Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej AE w Krakowie [on-line] / red. Anna OSIEWALSKA. - nr 28 (2006)1 ekran. - [odczyt: 16.07.2020]. - Pełny tekst: https://kangur.uek.krakow.pl//biblioteka/biuletyn/Old1/index.php?Strona=Art&Tytul=016&Wybor=28. - ISSN 1640-0550
1
Szyjewska J., (2011), Staż zawodowy w Bibliotece Głównej AGH, "Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie" [on-line], nr 1 (37); http://kangur.uek.krakow.pl/biblioteka/biuletyn/artykuly.php?Strona=Art&Wybor=37&Art=s_staz_zawodowy_w_Bibliotece_Glownej_AGH
2
Optołowicz-Jagannathan A., Szyjewska J., (2010), Wybrane czasopisma obcojęzyczne w zbiorach Biblioteki Głównej, "Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie" [on-line], nr 1 (35); http://kangur.uek.krakow.pl/biblioteka/biuletyn/artykuly.php?Strona=Art&Wybor=35&Art=n_wybrane_czasopisma_obcojezyczne_w_zbiorach_Biblioteki_Glownej
3
Budzewska-Baradziej M., Gągulska B., Oleksy A., Szyjewska J., (2009), Nowe czasopisma w zbiorach Biblioteki, "Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie" [on-line], nr 1 (33); https://kangur.uek.krakow.pl//biblioteka/biuletyn/Old2/index.php?Strona=Art&Wybor=33&Art=013
4
Budzewska-Baradziej M., Gągulska B., Magiera A., Oleksy A., Optołowicz-Jagannathan A., Szyjewska J., (2008), Nowe czasopisma w zbiorach Biblioteki, "Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie" [on-line], nr 2 (31); https://kangur.uek.krakow.pl//biblioteka/biuletyn/Old2/index.php?Strona=Art&Wybor=31&Art=010
5
Budzewska-Baradziej M., Gągulska B., Kosarska-Gałek K., Oleksy A., Optołowicz-Jagannathan A., Szyjewska J., (2006), Nowe czasopisma w zbiorach Biblioteki, "Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej AE w Krakowie" [on-line], nr 28; https://kangur.uek.krakow.pl//biblioteka/biuletyn/Old1/index.php?Strona=Art&Tytul=016&Wybor=28
1
@misc{UEK:2167856118,
author = "Jolanta Szyjewska",
title = "Staż zawodowy w Bibliotece Głównej AGH",
booktitle = "Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "1 (37)",
pages = "",
year = "2011",
url = {http://kangur.uek.krakow.pl/biblioteka/biuletyn/artykuly.php?Strona=Art&Wybor=37&Art=s_staz_zawodowy_w_Bibliotece_Glownej_AGH},
}
2
@misc{UEK:2166466821,
author = "Alicja Optołowicz-Jagannathan and Jolanta Szyjewska",
title = "Wybrane czasopisma obcojęzyczne w zbiorach Biblioteki Głównej",
booktitle = "Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "1 (35)",
pages = "",
year = "2010",
url = {http://kangur.uek.krakow.pl/biblioteka/biuletyn/artykuly.php?Strona=Art&Wybor=35&Art=n_wybrane_czasopisma_obcojezyczne_w_zbiorach_Biblioteki_Glownej},
}
3
@misc{UEK:2168348046,
author = "Małgorzata Budzewska-Baradziej and Bernadetta Gągulska and Alicja Oleksy and Jolanta Szyjewska and ",
title = "Nowe czasopisma w zbiorach Biblioteki",
booktitle = "Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "1 (33)",
pages = "",
year = "2009",
url = {https://kangur.uek.krakow.pl//biblioteka/biuletyn/Old2/index.php?Strona=Art&Wybor=33&Art=013},
}
4
@misc{UEK:2168347874,
author = "Małgorzata Budzewska-Baradziej and Bernadetta Gągulska and Agata Magiera and Alicja Oleksy and Alicja Optołowicz-Jagannathan and Jolanta Szyjewska",
title = "Nowe czasopisma w zbiorach Biblioteki",
booktitle = "Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "2 (31)",
pages = "",
year = "2008",
url = {https://kangur.uek.krakow.pl//biblioteka/biuletyn/Old2/index.php?Strona=Art&Wybor=31&Art=010},
}
5
@misc{UEK:2168348572,
author = "Małgorzata Budzewska-Baradziej and Bernadetta Gągulska and Krystyna Kosarska-Gałek and Alicja Oleksy and Alicja Optołowicz-Jagannathan and Jolanta Szyjewska",
title = "Nowe czasopisma w zbiorach Biblioteki",
booktitle = "Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej AE w Krakowie",
number = "28",
pages = "",
year = "2006",
url = {https://kangur.uek.krakow.pl//biblioteka/biuletyn/Old1/index.php?Strona=Art&Tytul=016&Wybor=28},
}
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID