Publications of the selected author
1

Title:
Międzynarodowy Tydzień UEK - "Hybrydowe łańcuchy wartości"
Source:
Kurier UEK. - nr 2 (77), s. 56-58
Access mode:
Nr:
2168342927
varia
2

Title:
Studenci Zagraniczni w Polsce 2018
Source:
Kurier UEK. - nr 1 (76), s. 46-47
Access mode:
Nr:
2168343009
varia
3

Title:
Skuteczny trening kompetencji społecznych - sposób na rozwiązywanie problemów współpracy międzynarodowej
Source:
Kurier UEK. - nr 2 (72), s. 34-35
Access mode:
Nr:
2168344302
varia
4

Title:
Kształcenie międzynarodowe - oferta UEK w krajach poza unijnych
Source:
Kurier UEK. - nr 1 (71), s. 56-57
Access mode:
Nr:
2168322521
varia
5

Title:
Podwójne dyplomy z Ecole de Management de Normandie
Source:
Kurier UEK. - nr 5 (66), s. 54
Access mode:
Nr:
2168344544
varia
6

Title:
Współpraca UEK z Campus France
Source:
Kurier UEK. - nr 5 (66), s. 53
Access mode:
Nr:
2168344542
varia
7

Title:
Wizyta delegacji z Grand Valley State University
Source:
Kurier UEK. - nr 3 (55), s. 48-49
Access mode:
Nr:
2168344596
varia
8

Author:
Agata Bruska , Sylwia Rutkowska
Title:
Niż przetrwają tylko najbardziej świadomi
Source:
Europa dla Aktywnych : kwartalnik FRSE. - nr 12 lato (2013) , s. 6
Access mode:
Nr:
2168280739
unreviewed article
9

Title:
Szkolenie dla kobiet - leaderów w uczelniach wyższych W30, Los Angeles 2013
Source:
Kurier UEK. - nr 4 (56), s. 55
Opracowanie:
Access mode:
Nr:
2168280743
varia
10

Author:
Agata Bruska , Sylwia Rutkowska
Title:
Relacja z konferencji Quality Assurance and Quality Development in Europe
Source:
Kurier UEK. - nr 4 (56), s. 54
Access mode:
Nr:
2168280735
varia
11

Title:
Z wizytą we Frankfurcie nad Menem
Source:
Kurier UEK. - nr 5 (57), s. 40
Access mode:
Nr:
2168281923
varia
12

Conference:
3rd International Conference of Education, Research and Innovation (ICERI 2010), Madryt, Hiszpania, od 2010-11-15 do 2010-11-17
Title:
Administrative and Academic Issues in Double Degree Programs at the Cracow University of Economics : a Comparison of Atlantis and Bilateral Frameworks [dokument elektroniczny]
Source:
ICERI 2010 : Conference Proceedings CD : 3rd International Conference of Education, Research and Innovation November 15th-17th, 2010 - Madrid, Spain / - Valencia: International Association of Technology, Education and Development (IATED), 2010, s. 5732-5739. - Summ. - Bibliogr.
Redakcja:
Gómez Chova L.
, Martí Belenguer D.
, Candel Torres I.
ISBN:
978-84-614-2439-9
Nr:
2166338462
chapter in conference materials
1
Międzynarodowy Tydzień UEK - "Hybrydowe łańcuchy wartości" / Sylwia RUTKOWSKA // Kurier UEK / [red. Paweł KOZAKIEWICZ, Ewelina Zasadzień]. - nr 2 (77) (2018), s. 56-58. - Pełny tekst: https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_nr_77_01_2018_final_small/56. - ISSN 1689-7757
2
Studenci Zagraniczni w Polsce 2018 / Sylwia RUTKOWSKA, Małgorzata TROJANOWSKA // Kurier UEK / [red. Paweł KOZAKIEWICZ]. - nr 1 (76) (2018), s. 46-47. - Pełny tekst: https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_76_final_small/46. - ISSN 1689-7757
3
Skuteczny trening kompetencji społecznych - sposób na rozwiązywanie problemów współpracy międzynarodowej / Małgorzata TROJANOWSKA, Sylwia RUTKOWSKA // Kurier UEK. - nr 2 (72) (2017), s. 34-35. - Pełny tekst: https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_72_small. - ISSN 1689-7757
4
Kształcenie międzynarodowe - oferta UEK w krajach poza unijnych / Sylwia RUTKOWSKA // Kurier UEK. - nr 1 (71) (2017), s. 56-57. - Pełny tekst: https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_71. - ISSN 1689-7757
5
Podwójne dyplomy z Ecole de Management de Normandie / Sylwia RUTKOWSKA // Kurier UEK. - nr 5 (66) (2015), s. 54. - Pełny tekst: https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_05_66_final_small/54. - ISSN 1689-7757
6
Współpraca UEK z Campus France / Sylwia RUTKOWSKA // Kurier UEK. - nr 5 (66) (2015), s. 53. - Pełny tekst: https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_05_66_final_small/53. - ISSN 1689-7757
7
Wizyta delegacji z Grand Valley State University / Sylwia RUTKOWSKA, Anna DRABINA // Kurier UEK. - nr 3 (55) (2013), s. 48-49. - Pełny tekst: http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_55_www/48. - ISSN 1689-7757
8
Niż przetrwają tylko najbardziej świadomi / Agata Bruska, Sylwia RUTKOWSKA // Europa dla Aktywnych : kwartalnik FRSE. - nr 12 lato (2013), s. 6. - Pełny tekst: http://www.eurodesk.pl/sites/eurodesk.pl/files/publication/6948/europa_dla_aktywnych_nr_12_lato_2013.pdf#page=6&view=Fit. - ISSN 2082-2375
9
Szkolenie dla kobiet - leaderów w uczelniach wyższych W30, Los Angeles 2013 / Sylwia RUTKOWSKA // Kurier UEK / [red. Piotr CZARNIECKI]. - nr 4 (56) (2013), s. 55. - Pełny tekst: http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_56_druk. - ISSN 1689-7757
10
Relacja z konferencji Quality Assurance and Quality Development in Europe / Agata Bruska, Sylwia RUTKOWSKA // Kurier UEK / [red. Piotr CZARNIECKI]. - nr 4 (56) (2013), s. 54. - Pełny tekst: http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_56_druk. - ISSN 1689-7757
11
Z wizytą we Frankfurcie nad Menem / Sylwia RUTKOWSKA // Kurier UEK / [red. Piotr CZARNIECKI]. - nr 5 (57) (2013), s. 40. - Pełny tekst: http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_57_www. - ISSN 1689-7757
12
Administrative and Academic Issues in Double Degree Programs at the Cracow University of Economics : a Comparison of Atlantis and Bilateral Frameworks / Sylwia RUTKOWSKA, Piotr STANEK // W: ICERI 2010 : Conference Proceedings CD : 3rd International Conference of Education, Research and Innovation November 15th-17th, 2010 - Madrid, Spain [Dokument elektroniczny] / . - Valencia: International Association of Technology, Education and Development (IATED), 2010. - S. 5732-5739. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-84-614-2439-9
1
Rutkowska S., (2018), Międzynarodowy Tydzień UEK - "Hybrydowe łańcuchy wartości", "Kurier UEK", nr 2 (77), s. 56-58; https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_nr_77_01_2018_final_small/56
2
Rutkowska S., Trojanowska M., (2018), Studenci Zagraniczni w Polsce 2018, "Kurier UEK", nr 1 (76), s. 46-47; https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_76_final_small/46
3
Trojanowska M., Rutkowska S., (2017), Skuteczny trening kompetencji społecznych - sposób na rozwiązywanie problemów współpracy międzynarodowej, "Kurier UEK", nr 2 (72), s. 34-35; https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_72_small
4
Rutkowska S., (2017), Kształcenie międzynarodowe - oferta UEK w krajach poza unijnych, "Kurier UEK", nr 1 (71), s. 56-57; https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_71
5
Rutkowska S., (2015), Podwójne dyplomy z Ecole de Management de Normandie, "Kurier UEK", nr 5 (66), s. 54; https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_05_66_final_small/54
6
Rutkowska S., (2015), Współpraca UEK z Campus France, "Kurier UEK", nr 5 (66), s. 53; https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_05_66_final_small/53
7
Rutkowska S., Drabina A., (2013), Wizyta delegacji z Grand Valley State University, "Kurier UEK", nr 3 (55), s. 48-49; http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_55_www/48
8
Bruska A., Rutkowska S., (2013), Niż przetrwają tylko najbardziej świadomi, "Europa dla Aktywnych", nr 12 lato, s. 6; http://www.eurodesk.pl/sites/eurodesk.pl/files/publication/6948/europa_dla_aktywnych_nr_12_lato_2013.pdf#page=6&view=Fit
9
Szkolenie dla kobiet - leaderów w uczelniach wyższych W30, Los Angeles 2013, oprac. S. Rutkowska, (2013) "Kurier UEK", nr 4 (56), s. 55; http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_56_druk
10
Bruska A., Rutkowska S., (2013), Relacja z konferencji Quality Assurance and Quality Development in Europe, "Kurier UEK", nr 4 (56), s. 54; http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_56_druk
11
Rutkowska S., (2013), Z wizytą we Frankfurcie nad Menem, "Kurier UEK", nr 5 (57), s. 40; http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_57_www
12
Rutkowska S., Stanek P., (2010), Administrative and Academic Issues in Double Degree Programs at the Cracow University of Economics : a Comparison of Atlantis and Bilateral Frameworks. [W:] . (red.), ICERI 2010 : Conference Proceedings CD : 3rd International Conference of Education, Research and Innovation November 15th-17th, 2010 - Madrid, Spain [Dokument elektroniczny], Valencia : International Association of Technology, Education and Development (IATED), s. 5732-5739.
1
@misc{UEK:2168342927,
author = "Sylwia Rutkowska",
title = "Międzynarodowy Tydzień UEK - Hybrydowe łańcuchy wartości",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "2 (77)",
pages = "56-58",
year = "2018",
url = {https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_nr_77_01_2018_final_small/56},
}
2
@misc{UEK:2168343009,
author = "Sylwia Rutkowska and Małgorzata Trojanowska",
title = "Studenci Zagraniczni w Polsce 2018",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "1 (76)",
pages = "46-47",
year = "2018",
url = {https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_76_final_small/46},
}
3
@misc{UEK:2168344302,
author = "Małgorzata Trojanowska and Sylwia Rutkowska",
title = "Skuteczny trening kompetencji społecznych - sposób na rozwiązywanie problemów współpracy międzynarodowej",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "2 (72)",
pages = "34-35",
year = "2017",
url = {https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_72_small},
}
4
@misc{UEK:2168322521,
author = "Sylwia Rutkowska",
title = "Kształcenie międzynarodowe - oferta UEK w krajach poza unijnych",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "1 (71)",
pages = "56-57",
year = "2017",
url = {https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_71},
}
5
@misc{UEK:2168344544,
author = "Sylwia Rutkowska",
title = "Podwójne dyplomy z Ecole de Management de Normandie",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "5 (66)",
pages = "54",
year = "2015",
url = {https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_05_66_final_small/54},
}
6
@misc{UEK:2168344542,
author = "Sylwia Rutkowska",
title = "Współpraca UEK z Campus France",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "5 (66)",
pages = "53",
year = "2015",
url = {https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_05_66_final_small/53},
}
7
@misc{UEK:2168344596,
author = "Sylwia Rutkowska and Anna Drabina",
title = "Wizyta delegacji z Grand Valley State University",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "3 (55)",
pages = "48-49",
year = "2013",
url = {http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_55_www/48},
}
8
@article{UEK:2168280739,
author = "Agata Bruska and Sylwia Rutkowska",
title = "Niż przetrwają tylko najbardziej świadomi",
journal = "Europa dla Aktywnych : kwartalnik FRSE",
number = "12 lato",
pages = "6",
year = "2013",
url = {http://www.eurodesk.pl/sites/eurodesk.pl/files/publication/6948/europa_dla_aktywnych_nr_12_lato_2013.pdf#page=6&view=Fit},
}
9
@misc{UEK:2168280743,
title = "Szkolenie dla kobiet - leaderów w uczelniach wyższych W30, Los Angeles 2013",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "4 (56)",
pages = "55",
year = "2013",
url = {http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_56_druk},
}
10
@misc{UEK:2168280735,
author = "Agata Bruska and Sylwia Rutkowska",
title = "Relacja z konferencji Quality Assurance and Quality Development in Europe",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "4 (56)",
pages = "54",
year = "2013",
url = {http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_56_druk},
}
11
@misc{UEK:2168281923,
author = "Sylwia Rutkowska",
title = "Z wizytą we Frankfurcie nad Menem",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "5 (57)",
pages = "40",
year = "2013",
url = {http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_57_www},
}
12
@inbook{UEK:2166338462,
author = "Sylwia Rutkowska and Piotr Stanek",
title = "Administrative and Academic Issues in Double Degree Programs at the Cracow University of Economics : a Comparison of Atlantis and Bilateral Frameworks",
booktitle = "ICERI 2010 : Conference Proceedings CD : 3rd International Conference of Education, Research and Innovation November 15th-17th, 2010 - Madrid, Spain",
pages = "5732-5739",
adress = "Valencia",
publisher = "International Association of Technology, Education and Development (IATED)",
year = "2010",
isbn = "978-84-614-2439-9",
}
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID