Publications of the selected author
1

Title:
Efektywność rynku kapitałowego w Polsce
Source:
Sektor finansowy w Polsce / red. Stanisław OWSIAK - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne S.A., 2002, s. 231-275
ISBN:
83-208-1386-7
Nr:
2168226311
chapter in monograph
See main document
2

Title:
Eliminacja zależności krótkookresowych w testach chaosu deterministycznego na rynkach finansowych
Source:
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 899 (2001) , s. 84-95. - Tytuł numeru: Finanse, bankowość i ubezpieczenia. T. 2 - Bibliogr.
Nr:
2168262508
article
3

Title:
Efektywność giełdowego rynku akcji w Polsce : z perspektywy dziesięciolecia
Redakcja:
Publisher address:
Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2001
Physical description:
163, [1] s.: rys., tab., wykr.; 25 cm
Notes:
Publikacja powstała w wyniku prac badawczych przeprowadzonych dzięki wsparciu finansowemu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, Bibliogr.
ISBN:
83-01-13470-4
Nr:
2166316888
monograph
4

Title:
Metody oceny efektywności zarządzania aktywami funduszy inwestycyjnych i ich zastosowanie w warunkach polskich
Source:
Rynek funduszy inwestycyjnych w Polsce - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2000, s. 65-110 - Bibliogr.
ISBN:
83-910502-7-0
Nr:
2168226323
chapter in conference materials
1
Efektywność rynku kapitałowego w Polsce / Jan CZEKAJ, Janusz ŻARNOWSKI, Mirosław WOŚ // W: Sektor finansowy w Polsce / red. Stanisław OWSIAK . - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne S.A., 2002. - S. 231-275. - ISBN 83-208-1386-7
2
Eliminacja zależności krótkookresowych w testach chaosu deterministycznego na rynkach finansowych / Michał Grotowski, Mirosław WOŚ // Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 899 (2001), s. 84-95. - Tytuł numeru: Finanse, bankowość i ubezpieczenia. T. 2. - Bibliogr. - ISSN 0324-8445
3
Efektywność giełdowego rynku akcji w Polsce : z perspektywy dziesięciolecia / Jan CZEKAJ, Mirosław WOŚ, Janusz ŻARNOWSKI ; red. nauk. Jan CZEKAJ. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2001. - 163, [1] s. : rys., tab., wykr. ; 25 cm. - Publikacja powstała w wyniku prac badawczych przeprowadzonych dzięki wsparciu finansowemu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. - Bibliogr. - ISBN 83-01-13470-4
4
Metody oceny efektywności zarządzania aktywami funduszy inwestycyjnych i ich zastosowanie w warunkach polskich / Jan CZEKAJ, Mirosław WOŚ // W: Rynek funduszy inwestycyjnych w Polsce. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2000. - S. 65-110. - Bibliogr. - ISBN 83-910502-7-0
1
Czekaj J., Żarnowski J., Woś M., (2002), Efektywność rynku kapitałowego w Polsce. [W:] OWSIAK S. (red.), Sektor finansowy w Polsce, Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne S.A., s. 231-275.
2
Grotowski M., Woś M., (2001), Eliminacja zależności krótkookresowych w testach chaosu deterministycznego na rynkach finansowych, "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu", nr 899, s. 84-95.
3
Czekaj J., Woś M., Żarnowski J., (2001), Efektywność giełdowego rynku akcji w Polsce: z perspektywy dziesięciolecia, Czekaj J. (red. nauk.), Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 163, [1] s.
4
Czekaj J., Woś M., (2000), Metody oceny efektywności zarządzania aktywami funduszy inwestycyjnych i ich zastosowanie w warunkach polskich. [W:] Rynek funduszy inwestycyjnych w Polsce, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 65-110.
1
@inbook{UEK:2168226311,
author = "Jan Czekaj and Janusz Żarnowski and Mirosław Woś",
title = "Efektywność rynku kapitałowego w Polsce",
booktitle = "Sektor finansowy w Polsce",
pages = "231-275",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne S.A.",
year = "2002",
isbn = "83-208-1386-7",
}
2
@article{UEK:2168262508,
author = "Michał Grotowski and Mirosław Woś",
title = "Eliminacja zależności krótkookresowych w testach chaosu deterministycznego na rynkach finansowych",
journal = "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu",
number = "899",
pages = "84-95",
year = "2001",
}
3
@book{UEK:2166316888,
author = "Jan Czekaj and Mirosław Woś and Janusz Żarnowski",
title = "Efektywność giełdowego rynku akcji w Polsce : z perspektywy dziesięciolecia",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "2001",
isbn = "83-01-13470-4",
}
4
@inbook{UEK:2168226323,
author = "Jan Czekaj and Mirosław Woś",
title = "Metody oceny efektywności zarządzania aktywami funduszy inwestycyjnych i ich zastosowanie w warunkach polskich",
booktitle = "Rynek funduszy inwestycyjnych w Polsce",
pages = "65-110",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2000",
isbn = "83-910502-7-0",
}
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID