Publications of the selected author

1

Author:
Blanchard Olivier
Title:
Makroekonomia
, Kur Jerzy
, Matysek-Jędrych Anna
, Truskolaski Szymon
, Wallusch Jacek
Publisher address:
[Warszawa]: Wydawnictwo Nieoczywiste, 2017
Physical description:
XXIII, [1], 1084 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr. przy rozdz.
ISBN:
978-83-63391-43-0
Access mode:
Nr:
2168321719
textbook
2

Author:
Title:
Kontrowersje związane ze stosowaniem klauzuli ceteris paribus w ekonomii
Source:
Metaekonomia : zagadnienia z filozofii ekonomii / red. Marcin Gorazda, Łukasz Hardt, Tomasz KWARCIŃSKI - Wyd. 1, dodr.. - Kraków: Copernicus Center Press, 2017, s. 337-358 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7886-276-5
Nr:
2168319107
chapter in monograph
See main document
3

Author:
Title:
Polityka antykryzysowa w azjatyckich krajach stosujących strategię bezpośredniego celu inflacyjnego
Source:
Otwartość gospodarki a podatność na kryzysy w krajach na średnim poziomie rozwoju / red. nauk. Marek A. DĄBROWSKI, Andrzej WOJTYNA - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2017, s. 223-240 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-01-19717-9
Nr:
2168321271
chapter in monograph
See main document
4

Author:
Hausman Daniel M. , McPherson Michael S. , Satz Debra
Title:
Etyka ekonomii : analiza ekonomiczna, filozofia moralności i polityka publiczna
Tłumacz:
Gorazda Marcin
, Wierzchosławski Rafał P.
, Zachorowska-Mazurkiewicz Anna
Publisher address:
Kraków: Copernicus Center Press, 2017
Physical description:
719 s.: il.; 22 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-7886-330-4
Nr:
2168319063
book
5

Author:
Title:
Kontrowersje związane ze stosowaniem klauzuli ceteris paribus w ekonomii
Source:
Metaekonomia : zagadnienia z filozofii ekonomii / red. Marcin Gorazda, Łukasz Hardt, Tomasz KWARCIŃSKI - Kraków: Copernicus Center Press, 2016, s. 337-358 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7886-276-5
Nr:
2168309599
chapter in monograph
See main document
6

Author:
Title:
Strategia bezpośredniego celu inflacyjnego jako jedna z przyczyn pułapki średniego poziomu rozwoju
Source:
Średni poziom rozwoju gospodarczego : pułapka czy szansa? / red. nauk. Andrzej WOJTYNA - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2016, s. 105-125 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-01-18715-6
Nr:
2168310879
chapter in monograph
See main document
7

Author:
Title:
Proponowane modyfikacje strategii bezpośredniego celu inflacyjnego w świetle doświadczeń kryzysu finansowego = The Proposed Modifications of the Inflation Targeting Strategy in the Light of Financial Crisis Experiences
Source:
Europa Regionum. - t. 25 (2015) , s. 289-304. - Summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168299817
article
8

Author:
Title:
Ocena unii bankowej z uwzględnieniem perspektywy krajów o różnym kształcie systemów bankowych
Source:
Przyszły instytucjonalny kształt strefy euro / red. nauk. Andrzej WOJTYNA - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2015, s. 101-122 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-01-18411-7
Nr:
2168299515
chapter in monograph
See main document
9

Title:
Analizy wykonane w komponencie makroekonomicznym projektu ISR [dokument elektroniczny]. Raport 11
Publisher address:
Kraków: Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, 2014
Physical description:
174 s.: il.
Notes:
[odczyt: 25.03.2014], Dostępny w World Wide Web
Access mode:
Nr:
2168274747
report
10

Title:
Modelowanie makroekonomiczne zagrożenia upadłością
Source:
Instrument szybkiego reagowania na zagrożenia upadłością w sektorze przedsiębiorstw niefinansowych : koncepcja i implementacja / red. Piotr Adam Boguszewski - Warszawa: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, 2014, s. 137-162
ISBN:
978-83-7633-269-7
Access mode:
Nr:
2168292643
chapter in monograph
11

Title:
Forecasts of the Macroeconomic Situation and their Impact on Bankruptcy Risk
Source:
RRI (ISR) - The Rapid Response Instrument to Bankruptcy Risk in the Non-financial Sector : Design and Implementation / ed. by Piotr Adam Boguszewski - Warsaw: Polish Agency for Enterprise Development, 2014, s. 177-190
ISBN:
978-83-7633-265-9
Access mode:
Nr:
2168293085
chapter in monograph
12

Title:
Macroeconomic Modelling of Bankruptcy Risk
Source:
RRI (ISR) - The Rapid Response Instrument to Bankruptcy Risk in the Non-financial Sector : Design and Implementation / ed. by Piotr Adam Boguszewski - Warsaw: Polish Agency for Enterprise Development, 2014, s. 133-158
ISBN:
978-83-7633-265-9
Access mode:
Nr:
2168293047
chapter in monograph
13

Author:
Title:
Strategia bezpośredniego celu inflacyjnego w krajach Ameryki Łacińskiej w czasie kryzysu i ożywienia
Source:
Charakter ożywienia po kryzysie / red. nauk. Andrzej WOJTYNA - Warszawa: Polskie Wydawnictwa Ekonomiczne, 2014, s. 145-167 - Bibliogr.
Research program:
Wydanie publikacji dofinansowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dotacji przyznanej Uniwersytetowi Ekonomicznemu w Krakowie na badania statutowe - umowa nr 31/KMae/1/2012/S/031
ISBN:
978-83-208-2151-2
Nr:
2168282147
chapter in monograph
See main document
14

Author:
Title:
Ocena unii bankowej z uwzględnieniem perspektywy krajów o różnym kształcie systemów bankowych
Source:
Przyszły instytucjonalny kształt strefy euro : rozbieżne interesy ekonomiczne różnych grup krajów / Kierownik tematu: Andrzej WOJTYNA2014, s. 100-123 - Bibliogr.
Signature:
NP-1469/Magazyn
Nr:
2168301893
chapter in unpublished scientific work
See main document
15

Title:
Prognozy sytuacji makroekonomicznej i jej wpływu na zagrożenie upadłością
Source:
Instrument szybkiego reagowania na zagrożenia upadłością w sektorze przedsiębiorstw niefinansowych : koncepcja i implementacja / red. Piotr Adam Boguszewski - Warszawa: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, 2014, s. 181-194
ISBN:
978-83-7633-269-7
Access mode:
Nr:
2168292659
chapter in monograph
16

Author:
Title:
Niestandardowa polityka pieniężna w krajach na średnim poziomie rozwoju - przykład Turcji = Unconventional Monetary Policy in the Developing Countries - the Case of Turkey
Source:
Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego. - nr 35, t. 2 (2014) , s. 431-445. - Tytuł numeru: Problemy współczesnej ekonomii. T. 2 - Bibliogr.
Series:
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego ; nr 856)
Access mode:
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168287797
article
17

Title:
Analizy wykonane w komponencie makroekonomicznym projektu ISR [dokument elektroniczny]. Raport 10
Publisher address:
Kraków: Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, 2013
Physical description:
177 s.: il.
Notes:
[odczyt: 25.03.2014], Dostępny w World Wide Web
Access mode:
Nr:
2168274743
report
18

Title:
Analizy wykonane w komponencie makroekonomicznym projektu ISR [dokument elektroniczny]. Raport 9
Publisher address:
Kraków: Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, 2013
Physical description:
174 s.: il.
Notes:
[odczyt: 25.03.2014], Dostępny w World Wide Web
Access mode:
Nr:
2168274741
report
19

Author:
Smith Vernon L.
Title:
Racjonalność w ekonomii
Publisher address:
Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer business, 2013
Physical description:
XLV, [1], 449, [1] s.; 25 cm
Series:
(Nobliści)
Notes:
Tyt. oryg.: Rationality in economics: Constructivist and ecological forms, Bibliogr.
ISBN:
978-83-264-0740-6
Nr:
2168292881
monograph
20

Title:
Analizy wykonane w komponencie makroekonomicznym projektu ISR [dokument elektroniczny]. Raport 8
Publisher address:
Kraków: Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, 2013
Physical description:
168 s.: il.
Notes:
[odczyt: 25.03.2014], Dostępny w World Wide Web
Access mode:
Nr:
2168274737
report
21

Author:
Title:
Wpływ obecnego kryzysu na nierówności dochodowe w krajach Ameryki Łacińskiej
Source:
Zmiany instytucjonalne w reakcji na obecny kryzys / red. nauk. Andrzej WOJTYNA - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2013, s. 111-131 - Bibliogr.
Research program:
Wydanie publikacji dofinansowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dotacji przyznanej Uniwersytetowi Ekonomicznemu w Krakowie na badania statutowe - umowa nr 129/KMae/1/2011/S/608
ISBN:
978-83-208-2074-4
Nr:
2168251632
chapter in monograph
See main document
22

Author:
Title:
Kraje na średnim poziomie rozwoju jako źródło nowych rozwiązań w zakresie polityki pieniężnej - przykład Turcji
Source:
Zmiany w układzie sił gospodarczych między krajami na średnim poziomie rozwoju w wyniku obecnego kryzysu. Cz. 2 / kier. tematu: Andrzej WOJTYNA2013, s. 168-184 - Bibliogr.
Signature:
NP-1438/2/Magazyn
Nr:
2168286771
chapter in unpublished scientific work
See main document
23

Title:
Analizy wykonane w komponencie makroekonomicznym projektu ISR [dokument elektroniczny]. Raport 6
Publisher address:
Kraków: Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, 2012
Physical description:
163 s.: il.
Notes:
[odczyt: 25.03.2014], Dostępny w World Wide Web
Access mode:
Nr:
2168274733
report
24

Title:
Analizy wykonane w komponencie makroekonomicznym projektu ISR [dokument elektroniczny]. Raport 7
Publisher address:
Kraków: Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, 2012
Physical description:
168 s.: il.
Notes:
[odczyt: 25.03.2014], Dostępny w World Wide Web
Access mode:
Nr:
2168274735
report
25

Author:
Title:
Strategia bezpośredniego celu inflacyjnego w krajach Ameryki Łacińskiej w czasie kryzysu i ożywienia
Source:
Charakter ożywienia po kryzysie lat 2007-2009 : zróżnicowanie doświadczenia krajów na średnim poziomie rozwoju / kier. tematu: Andrzej WOJTYNA2012, s. 151-175 - Bibliogr.
Signature:
NP-1400/Magazyn
Nr:
2168273504
chapter in unpublished scientific work
See main document
26

Author:
Title:
Wykorzystanie polityki fiskalnej w przeciwdziałaniu skutkom kryzysu - doświadczenia krajów Azji Południowo-Wschodniej
Source:
Efekty działań antykryzysowych w krajach na średnim poziomie rozwoju / red. nauk. Andrzej WOJTYNA - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2012, s. 159-180 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-208-2009-6
Nr:
2168225898
chapter in monograph
See main document
27

Title:
Analizy wykonane w komponencie makroekonomicznym projektu ISR [dokument elektroniczny]. Raport 5
Publisher address:
Kraków: Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, 2012
Physical description:
161 s.: il.
Notes:
[odczyt: 25.03.2014], Dostępny w World Wide Web
Access mode:
Nr:
2168274731
report
28

Title:
Analizy wykonane w komponencie makroekonomicznym projektu ISR [dokument elektroniczny]. Raport 4
Publisher address:
Kraków: Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, 2012
Physical description:
129 s.: il.
Notes:
[odczyt: 25.03.2014], Dostępny w World Wide Web
Access mode:
Nr:
2168274729
report
29

Author:
Blanchard Olivier
Title:
Makroekonomia
Redaktor:
, Kowalski Tadeusz W.
, Kur Jerzy
, Matysek-Jędrych Anna
, Truskolaski Szymon
, Wallusch Jacek
Publisher address:
Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2011
Physical description:
XXIII, 1084 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr. przy niektórych rozdz.
ISBN:
978-83-264-1280-6
Nr:
2168293781
textbook
30

Title:
Analizy wykonane w komponencie makroekonomicznym projektu ISR [dokument elektroniczny]. Raport 3
Publisher address:
Kraków: Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, 2011
Physical description:
138 s.: il.
Notes:
[odczyt: 25.03.2014], Dostępny w World Wide Web
Access mode:
Nr:
2168274727
report
31

Author:
Title:
Wpływ obecnego kryzysu finansowego na nierówności dochodowe w krajach Ameryki Łacińskiej
Source:
Zmiany instytucjonalne w reakcji na obecny kryzys / kier. tematu: Andrzej WOJTYNA2011, s. 117-139 - Bibliogr.
Signature:
NP-1224/Magazyn
Nr:
2168256866
chapter in unpublished scientific work
See main document
32

Title:
Analizy wykonane w komponencie makroekonomicznym projektu ISR [dokument elektroniczny]. Raport 1
Publisher address:
Kraków: Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, 2011
Physical description:
121 s.: il.
Notes:
[odczyt: 25.03.2014], Dostępny w World Wide Web
Access mode:
Nr:
2168274697
report
33

Title:
Analizy wykonane w komponencie makroekonomicznym projektu ISR [dokument elektroniczny]. Raport 2
Publisher address:
Kraków: Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, 2011
Physical description:
107 s.: il.
Notes:
[odczyt: 25.03.2014], Dostępny w World Wide Web
Access mode:
Nr:
2168274723
report
34

Author:
Title:
Wpływ kryzysu finansowego na podział dochodów w krajach na średnim poziomie rozwoju
Source:
Kryzys finansowy i jego skutki dla krajów na średnim poziomie rozwoju / red. nauk. Andrzej WOJTYNA - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2011, s. 165-205 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-208-1936-6
Nr:
2166239685
chapter in monograph
See main document
35

Author:
Title:
Wykorzystanie polityki fiskalnej w przeciwdziałaniu skutkom kryzysu - doświadczenia krajów Azji Południowo-Wschodniej
Source:
Efekty działań antykryzysowych w latach 2007-2009 w krajach na średnim poziomie rozwoju. Cz. 2 / kier. tematu: Andrzej WOJTYNA2010, s. 162-185 - Bibliogr.
Signature:
NP-731/2/Magazyn
Nr:
2168267428
chapter in unpublished scientific work
See main document
36

Author:
Title:
Czynniki wyjaśniające zjawisko luki percepcji wśród konsumentów w okresie przyjmowania euro = A Perception Gap among Consumers at the Time of Euro Adoption
Source:
Gospodarka Narodowa / [red. nacz. Andrzej WOJTYNA]. - R. 21, nr 1-2 (221-222) (2010) , s. 67-87. - Summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2166202318
article
See main document
37

Author:
Title:
Wpływ kryzysu finansowego na podział dochodów w krajach na średnim poziomie rozwoju
Source:
Zaburzenia na światowych rynkach finansowych w latach 2007-2008 i ich konsekwencje dla krajów na średnim poziomie rozwoju. Cz. 1 / kierownik projektu: Andrzej WOJTYNA2009, s. 89-109 - Bibliogr.
Signature:
NP-1313/1/Magazyn
Nr:
2168219858
chapter in unpublished scientific work
See main document
1
Makroekonomia / Olivier Blanchard ; autorstwo tłumaczenia Marek DĄBROWSKI, Jerzy Kur, Anna Matysek-Jędrych, Krystian MUCHA, Marta SORDYL, Szymon Truskolaski, Marta WAJDA-LICHY, Jacek Wallusch. - [Warszawa] : Wydawnictwo Nieoczywiste, 2017. - XXIII, [1], 1084 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. przy rozdz. - ISBN 978-83-63391-43-0
2
Kontrowersje związane ze stosowaniem klauzuli ceteris paribus w ekonomii / Krystian MUCHA // W: Metaekonomia : zagadnienia z filozofii ekonomii / red. Marcin Gorazda, Łukasz Hardt, Tomasz KWARCIŃSKI. - Wyd. 1, dodr. - Kraków : Copernicus Center Press, 2017. - S. 337-358. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7886-276-5
3
Polityka antykryzysowa w azjatyckich krajach stosujących strategię bezpośredniego celu inflacyjnego / Krystian MUCHA // W: Otwartość gospodarki a podatność na kryzysy w krajach na średnim poziomie rozwoju / red. nauk. Marek A. DĄBROWSKI, Andrzej WOJTYNA. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2017. - S. 223-240. - Bibliogr. - ISBN 978-83-01-19717-9
4
Etyka ekonomii : analiza ekonomiczna, filozofia moralności i polityka publiczna / Daniel M. Hausman, Michael S. McPherson, Debra Satz ; wprowadzenie i redakcja Tomasz KWARCIŃSKI ; tłumaczenie Marcin Gorazda, Jakub JANUS, Tomasz KWARCIŃSKI, Krystian MUCHA, Adrian SOLEK, Rafał P. Wierzchosławski, Anna Zachorowska-Mazurkiewicz. - Kraków : Copernicus Center Press, 2017. - 719 s. : il. ; 22 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7886-330-4
5
Kontrowersje związane ze stosowaniem klauzuli ceteris paribus w ekonomii / Krystian MUCHA // W: Metaekonomia : zagadnienia z filozofii ekonomii / red. Marcin Gorazda, Łukasz Hardt, Tomasz KWARCIŃSKI. - Kraków : Copernicus Center Press, 2016. - S. 337-358. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7886-276-5
6
Strategia bezpośredniego celu inflacyjnego jako jedna z przyczyn pułapki średniego poziomu rozwoju / Krystian MUCHA // W: Średni poziom rozwoju gospodarczego : pułapka czy szansa? / red. nauk. Andrzej WOJTYNA. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2016. - S. 105-125. - Bibliogr. - ISBN 978-83-01-18715-6
7
Proponowane modyfikacje strategii bezpośredniego celu inflacyjnego w świetle doświadczeń kryzysu finansowego = The Proposed Modifications of the Inflation Targeting Strategy in the Light of Financial Crisis Experiences / Krystian MUCHA // Europa Regionum. - t. 25 (2015), s. 289-304. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1428-278X
8
Ocena unii bankowej z uwzględnieniem perspektywy krajów o różnym kształcie systemów bankowych / Krystian MUCHA // W: Przyszły instytucjonalny kształt strefy euro / red. nauk. Andrzej WOJTYNA. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2015. - S. 101-122. - Bibliogr. - ISBN 978-83-01-18411-7
9
Analizy wykonane w komponencie makroekonomicznym projektu ISR [on-line]. Raport 11 / Łukasz LENART, Błażej MAZUR, Krystian MUCHA, Mateusz PIPIEŃ, Justyna WRÓBLEWSKA. - Dane tekstowe (plik pdf). - Kraków : Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, 2014. - 174 s. : il. - [odczyt: 25.03.2014]. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://www.isr.parp.gov.pl/images/Nabor4/Raporty/raport_makro_xi_wersja%20ostateczna.pdf
10
Modelowanie makroekonomiczne zagrożenia upadłością / Łukasz LENART, Błażej MAZUR, Krystian MUCHA, Mateusz PIPIEŃ, Justyna WRÓBLEWSKA // W: Instrument szybkiego reagowania na zagrożenia upadłością w sektorze przedsiębiorstw niefinansowych : koncepcja i implementacja / red. Piotr Adam Boguszewski. - Warszawa : Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, 2014. - S. 137-162. - ISBN 978-83-7633-269-7. - Pełny tekst: http://www.parp.gov.pl/files/74/81/713/21920.pdf
11
Forecasts of the Macroeconomic Situation and their Impact on Bankruptcy Risk / Łukasz LENART, Błażej MAZUR, Krystian MUCHA, Mateusz PIPIEŃ, Justyna WRÓBLEWSKA // W: RRI (ISR) - The Rapid Response Instrument to Bankruptcy Risk in the Non-financial Sector : Design and Implementation / ed. by Piotr Adam Boguszewski. - Warsaw : Polish Agency for Enterprise Development, 2014. - S. 177-190. - ISBN 978-83-7633-265-9. - Pełny tekst: http://en.parp.gov.pl/files/214/21925.pdf
12
Macroeconomic Modelling of Bankruptcy Risk / Łukasz LENART, Błażej MAZUR, Krystian MUCHA, Mateusz PIPIEŃ, Justyna WRÓBLEWSKA // W: RRI (ISR) - The Rapid Response Instrument to Bankruptcy Risk in the Non-financial Sector : Design and Implementation / ed. by Piotr Adam Boguszewski. - Warsaw : Polish Agency for Enterprise Development, 2014. - S. 133-158. - ISBN 978-83-7633-265-9. - Pełny tekst: http://en.parp.gov.pl/files/214/21925.pdf
13
Strategia bezpośredniego celu inflacyjnego w krajach Ameryki Łacińskiej w czasie kryzysu i ożywienia / Krystian MUCHA // W: Charakter ożywienia po kryzysie / red. nauk. Andrzej WOJTYNA. - Warszawa : Polskie Wydawnictwa Ekonomiczne, 2014. - S. 145-167. - Bibliogr. - ISBN 978-83-208-2151-2
14
Ocena unii bankowej z uwzględnieniem perspektywy krajów o różnym kształcie systemów bankowych / Krystian MUCHA // W: Przyszły instytucjonalny kształt strefy euro : rozbieżne interesy ekonomiczne różnych grup krajów / Kierownik tematu: Andrzej WOJTYNA. - (2014), s. 100-123. - Bibliogr.
15
Prognozy sytuacji makroekonomicznej i jej wpływu na zagrożenie upadłością / Łukasz LENART, Błażej MAZUR, Krystian MUCHA, Mateusz PIPIEŃ, Justyna WRÓBLEWSKA // W: Instrument szybkiego reagowania na zagrożenia upadłością w sektorze przedsiębiorstw niefinansowych : koncepcja i implementacja / red. Piotr Adam Boguszewski. - Warszawa : Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, 2014. - S. 181-194. - ISBN 978-83-7633-269-7. - Pełny tekst: http://www.parp.gov.pl/files/74/81/713/21920.pdf
16
Niestandardowa polityka pieniężna w krajach na średnim poziomie rozwoju - przykład Turcji = Unconventional Monetary Policy in the Developing Countries - the Case of Turkey / Krystian MUCHA // Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego. - (Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński, ISSN 1640-6818 ; nr 856). - nr 35, t. 2 (2014), s. 431-445. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Problemy współczesnej ekonomii. T. 2. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://wneiz.pl/nauka_wneiz/sip/sip35-2014/SiP-35-t2-431.pdf. - ISSN 2080-4881
17
Analizy wykonane w komponencie makroekonomicznym projektu ISR [on-line]. Raport 10 / Łukasz LENART, Błażej MAZUR, Krystian MUCHA, Mateusz PIPIEŃ, Justyna WRÓBLEWSKA. - Dane tekstowe (plik pdf). - Kraków : Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, 2013. - 177 s. : il. - [odczyt: 25.03.2014]. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://www.isr.parp.gov.pl/images/raporty/raport10/parp-raportmakro_10.pdf
18
Analizy wykonane w komponencie makroekonomicznym projektu ISR [on-line]. Raport 9 / Łukasz LENART, Błażej MAZUR, Krystian MUCHA, Mateusz PIPIEŃ, Justyna WRÓBLEWSKA. - Dane tekstowe (plik pdf). - Kraków : Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, 2013. - 174 s. : il. - [odczyt: 25.03.2014]. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://www.isr.parp.gov.pl/images/raporty/raport9/raport_makro_09_20062013_pdf.pdf
19
Racjonalność w ekonomii / Vernon L. Smith ; tł. Marek A. DĄBROWSKI, Mirosław RACZYŃSKI, Rafał MORAWCZYŃSKI, Adrian SOLEK, Krystian MUCHA. - Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2013. - XLV, [1], 449, [1] s. ; 25 cm. - Tyt. oryg.: Rationality in economics: Constructivist and ecological forms. - Bibliogr. - (Nobliści). - ISBN 978-83-264-0740-6
20
Analizy wykonane w komponencie makroekonomicznym projektu ISR [on-line]. Raport 8 / Łukasz LENART, Błażej MAZUR, Krystian MUCHA, Mateusz PIPIEŃ, Justyna WRÓBLEWSKA. - Dane tekstowe (plik pdf). - Kraków : Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, 2013. - 168 s. : il. - [odczyt: 25.03.2014]. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://www.isr.parp.gov.pl/images/Nabor4/Raporty/1_4_analizy_wykonane_w_komponencie_makroekonomicznym_projektu_isr_raport_8.pdf
21
Wpływ obecnego kryzysu na nierówności dochodowe w krajach Ameryki Łacińskiej / Krystian MUCHA // W: Zmiany instytucjonalne w reakcji na obecny kryzys / red. nauk. Andrzej WOJTYNA. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2013. - S. 111-131. - Bibliogr. - ISBN 978-83-208-2074-4
22
Kraje na średnim poziomie rozwoju jako źródło nowych rozwiązań w zakresie polityki pieniężnej - przykład Turcji / Krystian MUCHA // W: Zmiany w układzie sił gospodarczych między krajami na średnim poziomie rozwoju w wyniku obecnego kryzysu. Cz. 2 / kier. tematu: Andrzej WOJTYNA. - (2013), s. 168-184. - Bibliogr.
23
Analizy wykonane w komponencie makroekonomicznym projektu ISR [on-line]. Raport 6 / Łukasz LENART, Błażej MAZUR, Krystian MUCHA, Mateusz PIPIEŃ, Justyna WRÓBLEWSKA. - Dane tekstowe (plik pdf). - Kraków : Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, 2012. - 163 s. : il. - [odczyt: 25.03.2014]. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://www.isr.parp.gov.pl/images/Nabor4/Raporty/3_4_analizy_wykonane_w_komponencie_makroekonomicznym_projektu_isr_raport_6.pdf
24
Analizy wykonane w komponencie makroekonomicznym projektu ISR [on-line]. Raport 7 / Łukasz LENART, Błażej MAZUR, Krystian MUCHA, Mateusz PIPIEŃ, Justyna WRÓBLEWSKA. - Dane tekstowe (plik pdf). - Kraków : Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, 2012. - 168 s. : il. - [odczyt: 25.03.2014]. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://www.isr.parp.gov.pl/images/Nabor4/Raporty/2_4_analizy_wykonane_w_komponencie_makroekonomicznym_projektu_isr_raport_7.pdf
25
Strategia bezpośredniego celu inflacyjnego w krajach Ameryki Łacińskiej w czasie kryzysu i ożywienia / Krystian MUCHA // W: Charakter ożywienia po kryzysie lat 2007-2009 : zróżnicowanie doświadczenia krajów na średnim poziomie rozwoju / kier. tematu: Andrzej WOJTYNA. - (2012), s. 151-175. - Bibliogr.
26
Wykorzystanie polityki fiskalnej w przeciwdziałaniu skutkom kryzysu - doświadczenia krajów Azji Południowo-Wschodniej / Krystian MUCHA // W: Efekty działań antykryzysowych w krajach na średnim poziomie rozwoju / red. nauk. Andrzej WOJTYNA. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2012. - S. 159-180. - Bibliogr. - ISBN 978-83-208-2009-6
27
Analizy wykonane w komponencie makroekonomicznym projektu ISR [on-line]. Raport 5 / Łukasz LENART, Błażej MAZUR, Krystian MUCHA, Mateusz PIPIEŃ, Justyna WRÓBLEWSKA. - Dane tekstowe (plik pdf). - Kraków : Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, 2012. - 161 s. : il. - [odczyt: 25.03.2014]. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://www.isr.parp.gov.pl/images/Nabor4/Raporty/4_4_analizy_wykonane_w_komponencie_makroekonomicznym_projektu_isr_raport_5.pdf
28
Analizy wykonane w komponencie makroekonomicznym projektu ISR [on-line]. Raport 4 / Łukasz LENART, Błażej MAZUR, Krystian MUCHA, Mateusz PIPIEŃ, Justyna WRÓBLEWSKA. - Dane tekstowe (plik pdf). - Kraków : Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, 2012. - 129 s. : il. - [odczyt: 25.03.2014]. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://www.isr.parp.gov.pl/images/Nabor4/Raporty/5_4_analizy_wykonane_w_komponencie_makroekonomicznym_projektu_isr_raport_4.pdf
29
Makroekonomia / Olivier Blanchard, red. nauk. Andrzej WOJTYNA, Tadeusz W. Kowalski ; [tł. Marek DĄBROWSKI, Jerzy Kur, Anna Matysek-Jędrych, Krystian MUCHA, Marta SORDYL, Szymon Truskolaski, Marta WAJDA-LICHY, Jacek Wallusch]. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2011. - XXIII, 1084 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. przy niektórych rozdz. - ISBN 978-83-264-1280-6
30
Analizy wykonane w komponencie makroekonomicznym projektu ISR [on-line]. Raport 3 / Łukasz LENART, Błażej MAZUR, Krystian MUCHA, Mateusz PIPIEŃ, Justyna WRÓBLEWSKA. - Dane tekstowe (plik pdf). - Kraków : Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, 2011. - 138 s. : il. - [odczyt: 25.03.2014]. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://www.isr.parp.gov.pl/images/Nabor4/Raporty/6_4_analizy_wykonane_w_komponencie_makroekonomicznym_projektu_isr_raport_3.pdf
31
Wpływ obecnego kryzysu finansowego na nierówności dochodowe w krajach Ameryki Łacińskiej / Krystian MUCHA // W: Zmiany instytucjonalne w reakcji na obecny kryzys / kier. tematu: Andrzej WOJTYNA. - (2011), s. 117-139. - Bibliogr.
32
Analizy wykonane w komponencie makroekonomicznym projektu ISR [on-line]. Raport 1 / Łukasz LENART, Błażej MAZUR, Krystian MUCHA, Mateusz PIPIEŃ, Justyna WRÓBLEWSKA. - Dane tekstowe (plik pdf). - Kraków : Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, 2011. - 121 s. : il. - [odczyt: 25.03.2014]. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://www.isr.parp.gov.pl/images/Nabor4/Raporty/8_4_analizy_wykonane_w_komponencie_makroekonomicznym_projektu_isr_raport_1.pdf
33
Analizy wykonane w komponencie makroekonomicznym projektu ISR [on-line]. Raport 2 / Łukasz LENART, Błażej MAZUR, Krystian MUCHA, Mateusz PIPIEŃ, Justyna WRÓBLEWSKA. - Dane tekstowe (plik pdf). - Kraków : Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, 2011. - 107 s. : il. - [odczyt: 25.03.2014]. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://www.isr.parp.gov.pl/images/Nabor4/Raporty/7_4_analizy_wykonane_w_komponencie_makroekonomicznym_projektu_isr_raport_2.pdf
34
Wpływ kryzysu finansowego na podział dochodów w krajach na średnim poziomie rozwoju / Krystian MUCHA // W: Kryzys finansowy i jego skutki dla krajów na średnim poziomie rozwoju / red. nauk. Andrzej WOJTYNA. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2011. - S. 165-205. - Bibliogr. - ISBN 978-83-208-1936-6
35
Wykorzystanie polityki fiskalnej w przeciwdziałaniu skutkom kryzysu - doświadczenia krajów Azji Południowo-Wschodniej / Krystian MUCHA // W: Efekty działań antykryzysowych w latach 2007-2009 w krajach na średnim poziomie rozwoju. Cz. 2 / kier. tematu: Andrzej WOJTYNA. - (2010), s. 162-185. - Bibliogr.
36
Czynniki wyjaśniające zjawisko luki percepcji wśród konsumentów w okresie przyjmowania euro = A Perception Gap among Consumers at the Time of Euro Adoption / Krystian MUCHA // Gospodarka Narodowa / [red. nacz. Andrzej WOJTYNA]. - R. 21, nr 1-2 (221-222) (2010), s. 67-87. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0867-0005
37
Wpływ kryzysu finansowego na podział dochodów w krajach na średnim poziomie rozwoju / Krystian MUCHA // W: Zaburzenia na światowych rynkach finansowych w latach 2007-2008 i ich konsekwencje dla krajów na średnim poziomie rozwoju. Cz. 1 / kierownik projektu: Andrzej WOJTYNA. - (2009), s. 89-109. - Bibliogr.
1
Blanchard O., (2017), Makroekonomia, Tł. Dąbrowski M., Kur J., Matysek-Jędrych A., Mucha K., Sordyl M., Truskolaski S., Wajda-Lichy M., Wallusch J., [Warszawa] : Wydawnictwo Nieoczywiste, XXIII, [1], 1084 s.
2
Mucha K., (2017), Kontrowersje związane ze stosowaniem klauzuli ceteris paribus w ekonomii. [W:] Gorazda M., Hardt Ł., Kwarciński T. (red.), Metaekonomia : zagadnienia z filozofii ekonomii, Kraków : Copernicus Center Press, s. 337-358.
3
Mucha K., (2017), Polityka antykryzysowa w azjatyckich krajach stosujących strategię bezpośredniego celu inflacyjnego. [W:] Dąbrowski M., Wojtyna A. (red.), Otwartość gospodarki a podatność na kryzysy w krajach na średnim poziomie rozwoju, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 223-240.
4
Hausman D., McPherson M., Satz D., (2017), Etyka ekonomii: analiza ekonomiczna, filozofia moralności i polityka publiczna, Kwarciński T. (red.), Gorazda M., Janus J., Kwarciński T., Mucha K., Solek A., Wierzchosławski R., Zachorowska-Mazurkiewicz A., Kraków : Copernicus Center Press, 719 s.
5
Mucha K., (2016), Kontrowersje związane ze stosowaniem klauzuli ceteris paribus w ekonomii. [W:] Gorazda M., Hardt Ł., Kwarciński T. (red.), Metaekonomia : zagadnienia z filozofii ekonomii, Kraków : Copernicus Center Press, s. 337-358.
6
Mucha K., (2016), Strategia bezpośredniego celu inflacyjnego jako jedna z przyczyn pułapki średniego poziomu rozwoju. [W:] Wojtyna A. (red.), Średni poziom rozwoju gospodarczego : pułapka czy szansa?, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 105-125.
7
Mucha K., (2015), Proponowane modyfikacje strategii bezpośredniego celu inflacyjnego w świetle doświadczeń kryzysu finansowego, "Europa Regionum", t. 25, s. 289-304.
8
Mucha K., (2015), Ocena unii bankowej z uwzględnieniem perspektywy krajów o różnym kształcie systemów bankowych. [W:] Wojtyna A. (red.), Przyszły instytucjonalny kształt strefy euro, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 101-122.
9
Lenart Ł., Mazur B., Mucha K., Pipień M., Wróblewska J., (2014), Analizy wykonane w komponencie makroekonomicznym projektu ISR. Raport 11, [on-line], Kraków : Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, 174 s.
10
Lenart Ł., Mazur B., Mucha K., Pipień M., Wróblewska J., (2014), Modelowanie makroekonomiczne zagrożenia upadłością. [W:] Boguszewski (red.), Instrument szybkiego reagowania na zagrożenia upadłością w sektorze przedsiębiorstw niefinansowych : koncepcja i implementacja, Warszawa : Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, s. 137-162.
11
Lenart Ł., Mazur B., Mucha K., Pipień M., Wróblewska J., (2014), Forecasts of the Macroeconomic Situation and their Impact on Bankruptcy Risk. [W:] Boguszewski (red.), RRI (ISR) - The Rapid Response Instrument to Bankruptcy Risk in the Non-financial Sector : Design and Implementation, Warsaw : Polish Agency for Enterprise Development, s. 177-190.
12
Lenart Ł., Mazur B., Mucha K., Pipień M., Wróblewska J., (2014), Macroeconomic Modelling of Bankruptcy Risk. [W:] Boguszewski (red.), RRI (ISR) - The Rapid Response Instrument to Bankruptcy Risk in the Non-financial Sector : Design and Implementation, Warsaw : Polish Agency for Enterprise Development, s. 133-158.
13
Mucha K., (2014), Strategia bezpośredniego celu inflacyjnego w krajach Ameryki Łacińskiej w czasie kryzysu i ożywienia. [W:] Wojtyna A. (red.), Charakter ożywienia po kryzysie, Warszawa : Polskie Wydawnictwa Ekonomiczne, s. 145-167.
14
Mucha K., (2014), Ocena unii bankowej z uwzględnieniem perspektywy krajów o różnym kształcie systemów bankowych. [W:] Wojtyna A. (kierownik tematu), Przyszły instytucjonalny kształt strefy euro : rozbieżne interesy ekonomiczne różnych grup krajów, s. 100-123.
15
Lenart Ł., Mazur B., Mucha K., Pipień M., Wróblewska J., (2014), Prognozy sytuacji makroekonomicznej i jej wpływu na zagrożenie upadłością. [W:] Boguszewski (red.), Instrument szybkiego reagowania na zagrożenia upadłością w sektorze przedsiębiorstw niefinansowych : koncepcja i implementacja, Warszawa : Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, s. 181-194.
16
Mucha K., (2014), Niestandardowa polityka pieniężna w krajach na średnim poziomie rozwoju - przykład Turcji, "Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego", nr 35, t. 2, s. 431-445; http://wneiz.pl/nauka_wneiz/sip/sip35-2014/SiP-35-t2-431.pdf
17
Lenart Ł., Mazur B., Mucha K., Pipień M., Wróblewska J., (2013), Analizy wykonane w komponencie makroekonomicznym projektu ISR. Raport 10, [on-line], Kraków : Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, 177 s.
18
Lenart Ł., Mazur B., Mucha K., Pipień M., Wróblewska J., (2013), Analizy wykonane w komponencie makroekonomicznym projektu ISR. Raport 9, [on-line], Kraków : Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, 174 s.
19
Smith V., (2013), Racjonalność w ekonomii, Tł. Dąbrowski M., Raczyński M., Morawczyński R., Solek A., Mucha K., Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, XLV, [1], 449, [1] s.
20
Lenart Ł., Mazur B., Mucha K., Pipień M., Wróblewska J., (2013), Analizy wykonane w komponencie makroekonomicznym projektu ISR. Raport 8, [on-line], Kraków : Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, 168 s.
21
Mucha K., (2013), Wpływ obecnego kryzysu na nierówności dochodowe w krajach Ameryki Łacińskiej. [W:] Wojtyna A. (red.), Zmiany instytucjonalne w reakcji na obecny kryzys, Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 111-131.
22
Mucha K., (2013), Kraje na średnim poziomie rozwoju jako źródło nowych rozwiązań w zakresie polityki pieniężnej - przykład Turcji. [W:] Wojtyna A. (kierownik tematu), Zmiany w układzie sił gospodarczych między krajami na średnim poziomie rozwoju w wyniku obecnego kryzysu. Cz. 2, s. 168-184.
23
Lenart Ł., Mazur B., Mucha K., Pipień M., Wróblewska J., (2012), Analizy wykonane w komponencie makroekonomicznym projektu ISR. Raport 6, [on-line], Kraków : Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, 163 s.
24
Lenart Ł., Mazur B., Mucha K., Pipień M., Wróblewska J., (2012), Analizy wykonane w komponencie makroekonomicznym projektu ISR. Raport 7, [on-line], Kraków : Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, 168 s.
25
Mucha K., (2012), Strategia bezpośredniego celu inflacyjnego w krajach Ameryki Łacińskiej w czasie kryzysu i ożywienia. [W:] Wojtyna A. (kierownik tematu), Charakter ożywienia po kryzysie lat 2007-2009 : zróżnicowanie doświadczenia krajów na średnim poziomie rozwoju, s. 151-175.
26
Mucha K., (2012), Wykorzystanie polityki fiskalnej w przeciwdziałaniu skutkom kryzysu - doświadczenia krajów Azji Południowo-Wschodniej. [W:] Wojtyna A. (red.), Efekty działań antykryzysowych w krajach na średnim poziomie rozwoju, Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 159-180.
27
Lenart Ł., Mazur B., Mucha K., Pipień M., Wróblewska J., (2012), Analizy wykonane w komponencie makroekonomicznym projektu ISR. Raport 5, [on-line], Kraków : Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, 161 s.
28
Lenart Ł., Mazur B., Mucha K., Pipień M., Wróblewska J., (2012), Analizy wykonane w komponencie makroekonomicznym projektu ISR. Raport 4, [on-line], Kraków : Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, 129 s.
29
Blanchard O., (2011), Makroekonomia,, Kowalski T. (red. nauk.), Dąbrowski M., Kur J., Matysek-Jędrych A., Mucha K., Sordyl M., Truskolaski S., Wajda-Lichy M., Wallusch J., Warszawa : Wolters Kluwer Polska, XXIII, 1084 s.
30
Lenart Ł., Mazur B., Mucha K., Pipień M., Wróblewska J., (2011), Analizy wykonane w komponencie makroekonomicznym projektu ISR. Raport 3, [on-line], Kraków : Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, 138 s.
31
Mucha K., (2011), Wpływ obecnego kryzysu finansowego na nierówności dochodowe w krajach Ameryki Łacińskiej. [W:] Wojtyna A. (kierownik tematu), Zmiany instytucjonalne w reakcji na obecny kryzys, s. 117-139.
32
Lenart Ł., Mazur B., Mucha K., Pipień M., Wróblewska J., (2011), Analizy wykonane w komponencie makroekonomicznym projektu ISR. Raport 1, [on-line], Kraków : Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, 121 s.
33
Lenart Ł., Mazur B., Mucha K., Pipień M., Wróblewska J., (2011), Analizy wykonane w komponencie makroekonomicznym projektu ISR. Raport 2, [on-line], Kraków : Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, 107 s.
34
Mucha K., (2011), Wpływ kryzysu finansowego na podział dochodów w krajach na średnim poziomie rozwoju. [W:] Wojtyna A. (red.), Kryzys finansowy i jego skutki dla krajów na średnim poziomie rozwoju, Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 165-205.
35
Mucha K., (2010), Wykorzystanie polityki fiskalnej w przeciwdziałaniu skutkom kryzysu - doświadczenia krajów Azji Południowo-Wschodniej. [W:] Wojtyna A. (kierownik tematu), Efekty działań antykryzysowych w latach 2007-2009 w krajach na średnim poziomie rozwoju. Cz. 2, s. 162-185.
36
Mucha K., (2010), Czynniki wyjaśniające zjawisko luki percepcji wśród konsumentów w okresie przyjmowania euro, "Gospodarka Narodowa", R. 21, nr 1-2 (221-222), s. 67-87.
37
Mucha K., (2009), Wpływ kryzysu finansowego na podział dochodów w krajach na średnim poziomie rozwoju. [W:] Wojtyna A. (kierownik tematu), Zaburzenia na światowych rynkach finansowych w latach 2007-2008 i ich konsekwencje dla krajów na średnim poziomie rozwoju. Cz. 1, s. 89-109.
1
@book{UEK:2168321719,
author = "Blanchard Olivier",
title = "Makroekonomia",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Nieoczywiste",
year = "2017",
isbn = "978-83-63391-43-0",
}
2
@inbook{UEK:2168319107,
author = "Mucha Krystian",
title = "Kontrowersje związane ze stosowaniem klauzuli ceteris paribus w ekonomii",
booktitle = "Metaekonomia : zagadnienia z filozofii ekonomii",
pages = "337-358",
adress = "Kraków",
publisher = "Copernicus Center Press",
year = "2017",
edition = "Wyd. 1, dodr.",
isbn = "978-83-7886-276-5",
}
3
@inbook{UEK:2168321271,
author = "Mucha Krystian",
title = "Polityka antykryzysowa w azjatyckich krajach stosujących strategię bezpośredniego celu inflacyjnego",
booktitle = "Otwartość gospodarki a podatność na kryzysy w krajach na średnim poziomie rozwoju",
pages = "223-240",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "2017",
isbn = "978-83-01-19717-9",
}
4
@book{UEK:2168319063,
author = "Hausman Daniel M. and McPherson Michael S. and Satz Debra",
title = "Etyka ekonomii : analiza ekonomiczna, filozofia moralności i polityka publiczna",
editor = Kwarciński Tomasz,
adress = "Kraków",
publisher = "Copernicus Center Press",
year = "2017",
isbn = "978-83-7886-330-4",
}
5
@inbook{UEK:2168309599,
author = "Mucha Krystian",
title = "Kontrowersje związane ze stosowaniem klauzuli ceteris paribus w ekonomii",
booktitle = "Metaekonomia : zagadnienia z filozofii ekonomii",
pages = "337-358",
adress = "Kraków",
publisher = "Copernicus Center Press",
year = "2016",
isbn = "978-83-7886-276-5",
}
6
@inbook{UEK:2168310879,
author = "Mucha Krystian",
title = "Strategia bezpośredniego celu inflacyjnego jako jedna z przyczyn pułapki średniego poziomu rozwoju",
booktitle = "Średni poziom rozwoju gospodarczego : pułapka czy szansa?",
pages = "105-125",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "2016",
isbn = "978-83-01-18715-6",
}
7
@article{UEK:2168299817,
author = "Mucha Krystian",
title = "Proponowane modyfikacje strategii bezpośredniego celu inflacyjnego w świetle doświadczeń kryzysu finansowego",
journal = "Europa Regionum",
number = "t. 25",
pages = "289-304",
year = "2015",
}
8
@inbook{UEK:2168299515,
author = "Mucha Krystian",
title = "Ocena unii bankowej z uwzględnieniem perspektywy krajów o różnym kształcie systemów bankowych",
booktitle = "Przyszły instytucjonalny kształt strefy euro",
pages = "101-122",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "2015",
isbn = "978-83-01-18411-7",
}
9
@misc{UEK:2168274747,
author = "Lenart Łukasz and Mazur Błażej and Mucha Krystian and Pipień Mateusz and Wróblewska Justyna",
title = "Analizy wykonane w komponencie makroekonomicznym projektu ISR",
adress = "Kraków",
publisher = "Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2014",
}
10
@inbook{UEK:2168292643,
author = "Lenart Łukasz and Mazur Błażej and Mucha Krystian and Pipień Mateusz and Wróblewska Justyna",
title = "Modelowanie makroekonomiczne zagrożenia upadłością",
booktitle = "Instrument szybkiego reagowania na zagrożenia upadłością w sektorze przedsiębiorstw niefinansowych : koncepcja i implementacja",
pages = "137-162",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości",
year = "2014",
isbn = "978-83-7633-269-7",
}
11
@inbook{UEK:2168293085,
author = "Lenart Łukasz and Mazur Błażej and Mucha Krystian and Pipień Mateusz and Wróblewska Justyna",
title = "Forecasts of the Macroeconomic Situation and their Impact on Bankruptcy Risk",
booktitle = "RRI (ISR) - The Rapid Response Instrument to Bankruptcy Risk in the Non-financial Sector : Design and Implementation",
pages = "177-190",
adress = "Warsaw",
publisher = "Polish Agency for Enterprise Development",
year = "2014",
isbn = "978-83-7633-265-9",
}
12
@inbook{UEK:2168293047,
author = "Lenart Łukasz and Mazur Błażej and Mucha Krystian and Pipień Mateusz and Wróblewska Justyna",
title = "Macroeconomic Modelling of Bankruptcy Risk",
booktitle = "RRI (ISR) - The Rapid Response Instrument to Bankruptcy Risk in the Non-financial Sector : Design and Implementation",
pages = "133-158",
adress = "Warsaw",
publisher = "Polish Agency for Enterprise Development",
year = "2014",
isbn = "978-83-7633-265-9",
}
13
@inbook{UEK:2168282147,
author = "Mucha Krystian",
title = "Strategia bezpośredniego celu inflacyjnego w krajach Ameryki Łacińskiej w czasie kryzysu i ożywienia",
booktitle = "Charakter ożywienia po kryzysie",
pages = "145-167",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polskie Wydawnictwa Ekonomiczne",
year = "2014",
isbn = "978-83-208-2151-2",
}
14
@unpublished{UEK:2168301893,
author = "Mucha Krystian",
title = "Ocena unii bankowej z uwzględnieniem perspektywy krajów o różnym kształcie systemów bankowych",
booktitle = "Przyszły instytucjonalny kształt strefy euro : rozbieżne interesy ekonomiczne różnych grup krajów",
pages = "100-123",
year = "2014",
}
15
@inbook{UEK:2168292659,
author = "Lenart Łukasz and Mazur Błażej and Mucha Krystian and Pipień Mateusz and Wróblewska Justyna",
title = "Prognozy sytuacji makroekonomicznej i jej wpływu na zagrożenie upadłością",
booktitle = "Instrument szybkiego reagowania na zagrożenia upadłością w sektorze przedsiębiorstw niefinansowych : koncepcja i implementacja",
pages = "181-194",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości",
year = "2014",
isbn = "978-83-7633-269-7",
}
16
@article{UEK:2168287797,
author = "Mucha Krystian",
title = "Niestandardowa polityka pieniężna w krajach na średnim poziomie rozwoju - przykład Turcji",
journal = "Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego",
number = "35, t. 2",
pages = "431-445",
year = "2014",
issn = "1640-6818",
}
17
@misc{UEK:2168274743,
author = "Lenart Łukasz and Mazur Błażej and Mucha Krystian and Pipień Mateusz and Wróblewska Justyna",
title = "Analizy wykonane w komponencie makroekonomicznym projektu ISR",
adress = "Kraków",
publisher = "Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2013",
}
18
@misc{UEK:2168274741,
author = "Lenart Łukasz and Mazur Błażej and Mucha Krystian and Pipień Mateusz and Wróblewska Justyna",
title = "Analizy wykonane w komponencie makroekonomicznym projektu ISR",
adress = "Kraków",
publisher = "Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2013",
}
19
@book{UEK:2168292881,
author = "Smith Vernon L.",
title = "Racjonalność w ekonomii",
adress = "Warszawa",
publisher = "Oficyna a Wolters Kluwer business",
year = "2013",
issn = "",
isbn = "978-83-264-0740-6",
}
20
@misc{UEK:2168274737,
author = "Lenart Łukasz and Mazur Błażej and Mucha Krystian and Pipień Mateusz and Wróblewska Justyna",
title = "Analizy wykonane w komponencie makroekonomicznym projektu ISR",
adress = "Kraków",
publisher = "Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2013",
}
21
@inbook{UEK:2168251632,
author = "Mucha Krystian",
title = "Wpływ obecnego kryzysu na nierówności dochodowe w krajach Ameryki Łacińskiej",
booktitle = "Zmiany instytucjonalne w reakcji na obecny kryzys",
pages = "111-131",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne",
year = "2013",
isbn = "978-83-208-2074-4",
}
22
@unpublished{UEK:2168286771,
author = "Mucha Krystian",
title = "Kraje na średnim poziomie rozwoju jako źródło nowych rozwiązań w zakresie polityki pieniężnej - przykład Turcji",
booktitle = "Zmiany w układzie sił gospodarczych między krajami na średnim poziomie rozwoju w wyniku obecnego kryzysu. Cz. 2",
pages = "168-184",
year = "2013",
}
23
@misc{UEK:2168274733,
author = "Lenart Łukasz and Mazur Błażej and Mucha Krystian and Pipień Mateusz and Wróblewska Justyna",
title = "Analizy wykonane w komponencie makroekonomicznym projektu ISR",
adress = "Kraków",
publisher = "Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2012",
}
24
@misc{UEK:2168274735,
author = "Lenart Łukasz and Mazur Błażej and Mucha Krystian and Pipień Mateusz and Wróblewska Justyna",
title = "Analizy wykonane w komponencie makroekonomicznym projektu ISR",
adress = "Kraków",
publisher = "Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2012",
}
25
@unpublished{UEK:2168273504,
author = "Mucha Krystian",
title = "Strategia bezpośredniego celu inflacyjnego w krajach Ameryki Łacińskiej w czasie kryzysu i ożywienia",
booktitle = "Charakter ożywienia po kryzysie lat 2007-2009 : zróżnicowanie doświadczenia krajów na średnim poziomie rozwoju",
pages = "151-175",
year = "2012",
}
26
@inbook{UEK:2168225898,
author = "Mucha Krystian",
title = "Wykorzystanie polityki fiskalnej w przeciwdziałaniu skutkom kryzysu - doświadczenia krajów Azji Południowo-Wschodniej",
booktitle = "Efekty działań antykryzysowych w krajach na średnim poziomie rozwoju",
pages = "159-180",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne",
year = "2012",
isbn = "978-83-208-2009-6",
}
27
@misc{UEK:2168274731,
author = "Lenart Łukasz and Mazur Błażej and Mucha Krystian and Pipień Mateusz and Wróblewska Justyna",
title = "Analizy wykonane w komponencie makroekonomicznym projektu ISR",
adress = "Kraków",
publisher = "Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2012",
}
28
@misc{UEK:2168274729,
author = "Lenart Łukasz and Mazur Błażej and Mucha Krystian and Pipień Mateusz and Wróblewska Justyna",
title = "Analizy wykonane w komponencie makroekonomicznym projektu ISR",
adress = "Kraków",
publisher = "Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2012",
}
29
@book{UEK:2168293781,
author = "Blanchard Olivier",
title = "Makroekonomia",
editor = Wojtyna Andrzej,
editor = Kowalski Tadeusz W.,
adress = "Warszawa",
publisher = "Wolters Kluwer Polska",
year = "2011",
isbn = "978-83-264-1280-6",
}
30
@misc{UEK:2168274727,
author = "Lenart Łukasz and Mazur Błażej and Mucha Krystian and Pipień Mateusz and Wróblewska Justyna",
title = "Analizy wykonane w komponencie makroekonomicznym projektu ISR",
adress = "Kraków",
publisher = "Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2011",
}
31
@unpublished{UEK:2168256866,
author = "Mucha Krystian",
title = "Wpływ obecnego kryzysu finansowego na nierówności dochodowe w krajach Ameryki Łacińskiej",
booktitle = "Zmiany instytucjonalne w reakcji na obecny kryzys",
pages = "117-139",
year = "2011",
}
32
@misc{UEK:2168274697,
author = "Lenart Łukasz and Mazur Błażej and Mucha Krystian and Pipień Mateusz and Wróblewska Justyna",
title = "Analizy wykonane w komponencie makroekonomicznym projektu ISR",
adress = "Kraków",
publisher = "Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2011",
}
33
@misc{UEK:2168274723,
author = "Lenart Łukasz and Mazur Błażej and Mucha Krystian and Pipień Mateusz and Wróblewska Justyna",
title = "Analizy wykonane w komponencie makroekonomicznym projektu ISR",
adress = "Kraków",
publisher = "Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2011",
}
34
@inbook{UEK:2166239685,
author = "Mucha Krystian",
title = "Wpływ kryzysu finansowego na podział dochodów w krajach na średnim poziomie rozwoju",
booktitle = "Kryzys finansowy i jego skutki dla krajów na średnim poziomie rozwoju",
pages = "165-205",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne",
year = "2011",
isbn = "978-83-208-1936-6",
}
35
@unpublished{UEK:2168267428,
author = "Mucha Krystian",
title = "Wykorzystanie polityki fiskalnej w przeciwdziałaniu skutkom kryzysu - doświadczenia krajów Azji Południowo-Wschodniej",
booktitle = "Efekty działań antykryzysowych w latach 2007-2009 w krajach na średnim poziomie rozwoju. Cz. 2",
pages = "162-185",
year = "2010",
}
36
@article{UEK:2166202318,
author = "Mucha Krystian",
title = "Czynniki wyjaśniające zjawisko luki percepcji wśród konsumentów w okresie przyjmowania euro",
journal = "Gospodarka Narodowa",
number = "R. 21, 1-2 (221-222)",
pages = "67-87",
year = "2010",
}
37
@unpublished{UEK:2168219858,
author = "Mucha Krystian",
title = "Wpływ kryzysu finansowego na podział dochodów w krajach na średnim poziomie rozwoju",
booktitle = "Zaburzenia na światowych rynkach finansowych w latach 2007-2008 i ich konsekwencje dla krajów na średnim poziomie rozwoju. Cz. 1",
pages = "89-109",
year = "2009",
}