Publications of the selected author
1

Title:
Potyczka wolności z efektywnością czyli o tworzeniu węzłów doskonalenia dydaktyki akademickiej na przykładzie projektu UEK Hub : uniwersytecki hub dydaktyczny (2017-2019)
Source:
Kurier UEK2018. - nr 3 (79), s. 72-73. - Dostępny w World Wide Web
Access mode:
Nr:
2168342435
varia
2

Title:
Uniwersytet "do przemyślenia" : subiektywne podsumowanie 3. Kongresu Rozwoju Edukacji (23-24 listopada 2016)
Source:
Kurier UEK2017. - nr 1 (71), s. 22-23. - Dostępny także w wersji on-line
Access mode:
Nr:
2168322493
varia
3

Title:
Nauczyciel 2.0, 3.0... : a jakie to ma znaczenie?
Source:
Kurier UEK2017. - nr 4 (74), s. 10-11. - Dostępny także w wersji online
Access mode:
Nr:
2168343696
varia
4

Title:
Po co komu ekologia na uniwersytecie?
Source:
Kurier UEK. - nr 3 (70) (2016) , s. 36-37. - Dostępny w World Wide Web
Access mode:
Nr:
2168343612
unreviewed article
5

Title:
Historia pewnego projektu i jego udanej promocji
Source:
Kurier UEK / [red. Piotr CZARNIECKI]. - nr 6 (67) (2015) , s. 46-47. - Dostępny także w wersji on-line
Access mode:
Nr:
2168299375
unreviewed article
See main document
6

Title:
Edukacja wyższa w czasach zaawansowanej elektroniki : relacja z konferencji Rozwój e-edukacji w ekonomicznym szkolnictwie wyższym
Source:
Kurier UEK / [red. Piotr CZARNIECKI]2014. - nr 1 (58), s. 37. - Dostępny w World Wide Web
Access mode:
Nr:
2168275329
varia
See main document
7

Title:
E-learning i "punkty podparcia" motywacji nauczycieli akademickich - propozycje rozwiązań
Source:
E-learning - narzędzia i praktyka / red. nauk. Marcin Dąbrowski, Maria Zając - Warszawa: Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych, 2012, s. 80-88. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-63127-06-0
Access mode:
Nr:
2168292941
chapter in monograph
8

Title:
Instrumenty wsparcia prowadzących akademickie kursy w internecie
Source:
Koncepcje i praktyka e-edukacji / red. nauk. Marcin Dąbrowski, Maria Zając - Warszawa: Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych, 2011, s. 118-125. - Streszcz., summ., [odczyt: 30.11.2011] - Bibliogr.. - Dostępny w World Wide Web
ISBN:
987-83-927446-9-6
Access mode:
Nr:
2168221324
chapter in monograph
9

Title:
Koncepcja przedmiotu strategie inwestycyjne realizowanego metodami kształcenia na odległość = Project of Investment Strategy Course in Distance Learning
Source:
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H, Oeconomia. - Vol. 44, nr 2 (2010) , s. 1035-1042. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2166380285
article
10

Conference:
VII ogólnopolska konferencja uczelni ekonomicznych pt. Rozwój e-edukacji w ekonomicznym szkolnictwie wyższym, Warszawa, Polska, od 2010-11-18 do 2010-11-18
Title:
Instrumenty wsparcia prowadzących akademickie kursy w internecie
Source:
Rozwój e-edukacji w ekonomicznym szkolnictwie wyższym : VII ogólnopolska konferencja uczelni ekonomicznych, która odbyła się 18 listopada 2010 r. w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie2010. - Summ., streszcz. - [odczyt: 01.12.2011] - Bibliogr.. - Dostępny w World Wide Web
Access mode:
Nr:
2168221334
chapter in conference materials
11

Conference:
VI ogólnopolska konferencja uczelni ekonomicznych pt. Rozwój e-edukacji w ekonomicznym szkolnictwie wyższym, Katowice, Polska, od 2009-11-19 do 2009-11-19
Title:
E-learning a tradycyjne zarządzanie uniwersytetem : doświadczenia Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Source:
Rozwój e-edukacji w ekonomicznym szkolnictwie wyższym : VI ogólnopolska konferencja uczelni ekonomicznych, która odbyła się 19 listopada 2009 r. w Akademii Ekonomicznej w Katowicach2010. - [odczyt: 13.02.2011] - Bibliogr.. - Dostępny w World Wide Web
Access mode:
Nr:
2165888733
chapter in conference materials
12

Title:
E-learning a tradycyjne zarządzanie uniwersytetem : doświadczenia Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Source:
E-learning w szkolnictwie wyższym : potencjał i wykorzystanie / red. nauk. Marcin Dąbrowski, Maria Zając - Warszawa: Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych, 2010, s. 211-220. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-927446-7-2
Access mode:
Nr:
2165887302
chapter in monograph
13

Title:
Homo oeconomicus w laboratorium
Source:
Kurier UEK / [red. Małgorzata STRAKOWSKA-SZCZUREK, Łukasz SALWAROWSKI]. - nr 5 (37) (2010) , s. 58-59. - Dostępny w World Wide Web
Access mode:
Nr:
2168274933
unreviewed article
See main document
14

Title:
Jak komunikować się w Sieci...? Wprowadzenie do psychologii e-komunikacji dla niepsychologów
Source:
Kurier UEK. - nr 2 (27) (2009) , s. 18-19. - Dostępny w World Wide Web
Access mode:
Nr:
2168221254
unreviewed article
See main document
15

Title:
Czy Uniwersytet Ekonomiczny staje na głowie? Konsekwencje Uchwały Senatu w sprawie przyjęcia strategii UEK w zakresie rozwoju kształcenia na odległość
Source:
Kurier UEK / [red. Małgorzata STRAKOWSKA-SZCZUREK, Łukasz SALWAROWSKI]. - nr 7 (31) (2009) , s. 24-25. - Dostępny w World Wide Web
Access mode:
Nr:
2168221268
unreviewed article
See main document
16

Title:
Czy potrzebne są katedry e-edukacji?
Source:
Wybrane zagadnienia e-edukacji / red. Leszek Rudak - Warszawa: Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 2009, s. 38-46 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-204-3534-4
Nr:
2168221262
chapter in monograph
17

Author:
Title:
Zakres i standardy oceny jakości e-kursów
Source:
Wybrane zagadnienia e-edukacji / red. Leszek Rudak - Warszawa: Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 2009, s. 91-99 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-204-3534-4
Nr:
2168221264
chapter in monograph
18

Title:
E-learning : o co nie pytają wykładowcy?
Source:
E-edukacja : analiza dokonań i perspektyw rozwoju / red. nauk. Marcin Dąbrowski, Maria Zając - Warszawa: Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych, 2009, s. 72-78. - [odczyt: 13.02.2011] - Bibliogr.. - Dostępny w World Wide Web
ISBN:
978-83-927446-5-8
Access mode:
Nr:
2165888906
chapter in monograph
19

Conference:
V ogólnopolska konferencja uczelni ekonomicznych pt. Rozwój e-edukacji w ekonomicznym szkolnictwie wyższym, Poznań, Polska, od 2008-11-13 do 2008-11-13
Title:
E-learning : o co nie pytają wykładowcy?
Source:
Rozwój e-edukacji w ekonomicznym szkolnictwie wyższym : V ogólnopolska konferencja uczelni ekonomicznych, która odbyła się 13 listopada 2008 r. w Akademii Ekonomicznej w Poznaniu2009. - [odczyt: 13.02.2011] - Bibliogr.. - Dostępny w World Wide Web
Access mode:
Nr:
2165888905
chapter in conference materials
20

Author:
Joanna Buczyńska-Nazderko , Jerzy M. Mischke , Jacek Rudniewski , Anna K. Stanisławska-Mischke , Agniedzka Wedeł-Domaradzka
Conference:
IV ogólnopolska konferencja uczelni ekonomicznych pt. Rozwój e-edukacji w ekonomicznym szkolnictwie wyższym, Wrocław, Polska, od 2007-11-22 do 2007-11-22
Title:
E-learning w niepublicznej szkole wyższej : ludzie, konkurencja, koszty : przykład Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy [dokument elektroniczny]
Source:
E-edukacja dla rozwoju społeczeństwa : rozwój e-edukacji w ekonomicznym szkolnictwie wyższym : materiały z IV ogólnopolskiej konferencji zorganizowanej 22 listopada 2007 roku w Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu / red. Marcin Dąbrowski, Maria Zając - Warszawa: Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych, 2008, s. 166-174. - [odczyt: 01.12.2011] - Bibliogr.. - Dostępny w World Wide Web
ISBN:
978-83-927446-0-3
Access mode:
Nr:
2168221346
chapter in conference materials
21

Title:
Jak przygotować dobre e-materiały dydaktyczne?
Source:
Kurier UEK. - nr 6 (22) (2008) , s. 26-27. - Dostępny w World Wide Web
Access mode:
Nr:
2168221304
unreviewed article
22

Title:
W czym możemy pomóc? : system wsparcia dla nauczycieli akademickich UEK
Source:
Kurier UEK. - nr 8 (24) (2008) , s. 16. - Dostępny w World Wide Web
Access mode:
Nr:
2168221258
unreviewed article
23

Title:
Centrum e-Learningu na pierwszych ogólnopolskich targach e-Learningu ARENA 2007
Source:
Kurier UEK. - nr 1 (17) (2008) , s. 19. - Dostępny w World Wide Web
Access mode:
Nr:
2166738714
unreviewed article
24

Title:
Od czego rozpocząć przygotowanie e-zajęć?
Source:
Kurier UEK. - nr 4 (20) (2008) , s. 20-21. - Dostępny w World Wide Web
Access mode:
Nr:
2166743186
unreviewed article
25

Title:
Czy istnieje życie poza platformą? : e-Portfolio : 12. e-warsztaty Centrum e-Learningu UEK
Source:
Kurier UEK. - nr 4 (20) (2008) , s. 22-23. - Dostępny w World Wide Web
Access mode:
Nr:
2166743197
unreviewed article
26

Title:
e-Edukacja od kuchni : co przygotować na przystawkę, a co na deser i jak posłużyć się mikserem, czyli lutowe 11. e-warsztaty Centrum e-Learningu UEK
Source:
Kurier UEK. - nr 3 (19) (2008) , s. 16-17. - Dostępny w World Wide Web
Access mode:
Nr:
2168221270
unreviewed article
27

Author:
Jerzy M. Mischke , Anna K. Stanisławska
Title:
Semiotyka kursów online : wprowadzenie w problematykę
Source:
Kultura i język mediów / red. Maciej Tanaś - Kraków: Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2007, s. 91-97
ISBN:
978-83-7308-862-7
Nr:
2168221302
chapter in monograph
28

Author:
Jerzy M. Mischke , Anna K. Stanisławska-Mischke
Conference:
III ogólnopolska konferencja uczelni ekonomicznych pt. Rozwój e-edukacji w ekonomicznym szkolnictwie wyższym, Kraków, Polska, od 2006-11-16 do 2006-11-16
Title:
B-learning na uniwersytecie - możliwe do pomyślenia warianty akademickiego kształcenia komplementarnego
Source:
e-edukacja.net : rozwój e-edukacji w ekonomicznym szkolnictwie wyższym : materiały z III ogólnopolskiej konferencji zorganizowanej 16 listopada 2006 roku w Akademii Ekonomicznej w Krakowie / red. Marcin Dąbrowski, Maria Zając - Warszawa: Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych, 2007, s. 229-235. - Streszcz., summ.
ISBN:
83-922607-6-7
Access mode:
Nr:
2168221352
chapter in conference materials
29

Author:
Jerzy M. Mischke , Anna K. Stanisławska
Conference:
II ogólnopolska konferencja uczelni ekonomicznych pt. Rozwój e-edukacji w ekonomicznym szkolnictwie wyższym, Warszawa, Polska, od 2005-11-17 do 2005-11-17
Title:
Rozwój czy stabilizacja? Wybrane problemy zarządzania personelem w przedsięwzięciach e-edukacyjnych na wyższej uczelni
Source:
E-learning w kształceniu akademickim : rozwój e-edukacji w ekonomicznym szkolnictwie wyższym : materiały z II ogólnopolskiej konferencji zorganizowanej 17 listopada 2005 roku w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie / red. Marcin Dąbrowski, Maria Zając - Warszawa: Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych, 2006, s. 135-144. - Summ. - Bibliogr.. - Dostępny w World Wide Web
ISBN:
83-922607-4-0
Access mode:
Nr:
2168221366
chapter in conference materials
30

Author:
Andrzej Bronk , Ryszard Maciołek , Jerzy M. Mischke , Aneta Nowak , Anna K. Stanisławska , Przemysław Stencel , Jacek Urbaniec , Andrzej Wodecki , Wojciech Zieliński
Title:
Jeśli blended learning na uniwersytecie, to jaki? Dyskusje o...
Source:
e-mentor. - nr 1 (13) luty (2006) , s. 16-21 - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168221372
article
31

Author:
Andrzej Bronk , Marcin Dąbrowski , Jerzy M. Mischke , Aneta Nowak , Adam Pawełczak , Anna K. Stanisławska , Przemysław Stencel , Jacek Urbaniec , Wojciech Zieliński
Title:
Takie rzeczy to tylko w erze... e-learningu
Source:
e-mentor. - nr 3 (15) czerwiec (2006) , s. 20-23. - Streszcz.
Access mode:
Nr:
2168221370
article
32

Title:
Modelowanie e-learningu : 5 refleksji na kanwie dyskusji 4. seminarium konsultacyjnego Modele i jakość e-edukacji
Source:
e-mentor. - nr 4 (16) październik (2006) , s. 26-27
Access mode:
Nr:
2168221314
article
33

Author:
Jerzy M. Mischke , Anna K. Stanisławska
Title:
Wartości, edukacja i e-edukacja : rozważania prakseologiczne = Values, Education and E-Learning : Considerations of Ethics
Source:
Prakseologia. - nr 145 (2005) , s. 119-129. - Summ., Referat przedstawiony na konferencji naukowej pt. "Prakseologiczne i etyczne aspekty edukacji", Warszawa 21 października 2004 r - Bibliogr.
Nr:
2168221320
article
34

Author:
Jerzy M. Mischke , Andrzej Wodecki , Anna Katarzyna Stanisławska
Title:
E-nauczanie - pragmatyka projektu i jakość kształcenia
Source:
Rozwój e-edukacji w ekonomicznym szkolnictwie wyższym : materiały z ogólnopolskiej konferencji zorganizowanej 18 listopada 2004 roku w Akademii Ekonomicznej w Katowicach / red. Marcin Dąbrowski, Maria Zając - Warszawa: Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych, 2005, s. 225-233. - Streszcz., summ. - Bibliogr.. - Dostępny w World Wide Web
ISBN:
83-917004-5-3
Access mode:
Nr:
2168221364
chapter in conference materials
35

Author:
Jerzy M. Mischke , Anna K. Stanisławska
Title:
Mistrz, czyli kto? Kilka refleksji na temat uprawnień nauczycieli, organizacji procesów dydaktycznych na wyższych uczelniach oraz rewolucji, jaką przynosi nauczanie online
Source:
e-mentor. - nr 5 (2004) , s. 7-12. - Streszcz.
Access mode:
Nr:
2168343189
article
1
Potyczka wolności z efektywnością czyli o tworzeniu węzłów doskonalenia dydaktyki akademickiej na przykładzie projektu UEK Hub : uniwersytecki hub dydaktyczny (2017-2019) / Anna K. STANISŁAWSKA-MISCHKE // Kurier UEK. - nr 3 (79) (2018/2019), s. 72-73. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_nr_79_04_2018_small. - ISSN 1689-7757
2
Uniwersytet "do przemyślenia" : subiektywne podsumowanie 3. Kongresu Rozwoju Edukacji (23-24 listopada 2016) / Anna K. STANISŁAWSKA-MISCHKE // Kurier UEK. - nr 1 (71) (2017), s. 22-23. - Dostępny także w wersji on-line. - Pełny tekst: https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_71. - ISSN 1689-7757
3
Nauczyciel 2.0, 3.0... : a jakie to ma znaczenie? / Aneta POWROŹNIK, Anna STANISŁAWSKA-MISCHKE // Kurier UEK. - nr 4 (74) (2017), s. 10-11. - Dostępny także w wersji online. - Pełny tekst: https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_74/10. - ISSN 1689-7757
4
Po co komu ekologia na uniwersytecie? / Anna STANISŁAWSKA-MISCHKE // Kurier UEK. - nr 3 (70) (2016), s. 36-37. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_grudzie___2016_druk_pop_/36. - ISSN 1689-7757
5
Historia pewnego projektu i jego udanej promocji / Aneta POWROŹNIK, Anna K. STANISŁAWSKA-MISCHKE // Kurier UEK / [red. Piotr CZARNIECKI]. - nr 6 (67) (2015), s. 46-47. - Dostępny także w wersji on-line. - Pełny tekst: https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_6_67_final_small. - ISSN 1689-7757
6
Edukacja wyższa w czasach zaawansowanej elektroniki : relacja z konferencji Rozwój e-edukacji w ekonomicznym szkolnictwie wyższym / Anna K. STANISŁAWSKA-MISCHKE // Kurier UEK / [red. Piotr CZARNIECKI]. - nr 1 (58) (2014), s. 37. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_01_2014_small. - ISSN 1689-7757
7
E-learning i "punkty podparcia" motywacji nauczycieli akademickich - propozycje rozwiązań / Anna K. STANISŁAWSKA-MISCHKE // W: E-learning - narzędzia i praktyka / red. nauk. Marcin Dąbrowski, Maria Zając. - Warszawa: Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych, 2012. - S. 80-88. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-63127-06-0. - Pełny tekst: http://www.e-edukacja.net/osma/Internet_E-learning_narzedzia_i_praktyka.pdf
8
Instrumenty wsparcia prowadzących akademickie kursy w internecie / Anna K. STANISŁAWSKA-MISCHKE // W: Koncepcje i praktyka e-edukacji [on-line] / red. nauk. Marcin Dąbrowski, Maria Zając. - Dane tekstowe (plik pdf). - Warszawa: Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych, 2011. - S. 118-125. - Streszcz., summ., [odczyt: 30.11.2011]. - Bibliogr. - Dostępny w World Wide Web. - ISBN 987-83-927446-9-6. - Pełny tekst: http://www.e-edukacja.net/siodma/Internet_Koncepcje_i_praktyka_e-edukacji.pdf
9
Koncepcja przedmiotu strategie inwestycyjne realizowanego metodami kształcenia na odległość = Project of Investment Strategy Course in Distance Learning / Anna K. STANISŁAWSKA-MISCHKE, Andrzej SZOPA // Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H, Oeconomia. - Vol. 44, nr 2 (2010), s. 1035-1042. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://annales.umcs.lublin.pl/tt_p.php?rok=2010&tom=44§io=H&numer_artykulu=80&zeszyt=2. - ISSN 0459-9586
10
Instrumenty wsparcia prowadzących akademickie kursy w internecie / Anna K. STANISŁAWSKA-MISCHKE // W: Rozwój e-edukacji w ekonomicznym szkolnictwie wyższym : VII ogólnopolska konferencja uczelni ekonomicznych, która odbyła się 18 listopada 2010 r. w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie [on-line]. - (2010)11 s. - Summ., streszcz. - [odczyt: 01.12.2011]. - Bibliogr. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://www.e-edukacja.net/siodma/referaty/Sesja_3a_4.pdf
11
E-learning a tradycyjne zarządzanie uniwersytetem : doświadczenia Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / Jerzy T. SKRZYPEK, Anna K. STANISŁAWSKA-MISCHKE, Marta LENCZOWSKA, Aneta POWROŹNIK, Jakub REJKOWICZ // W: Rozwój e-edukacji w ekonomicznym szkolnictwie wyższym : VI ogólnopolska konferencja uczelni ekonomicznych, która odbyła się 19 listopada 2009 r. w Akademii Ekonomicznej w Katowicach [on-line]. - (2010)14 s. - Summ., streszcz.. - [odczyt: 13.02.2011]. - Bibliogr. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://e-edukacja.net/szosta/referaty/Sesja_2b_1.pdf
12
E-learning a tradycyjne zarządzanie uniwersytetem : doświadczenia Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / Jerzy T. SKRZYPEK, Anna K. STANISŁAWSKA-MISCHKE, Marta LENCZOWSKA, Aneta POWROŹNIK, Jakub REJKOWICZ // W: E-learning w szkolnictwie wyższym : potencjał i wykorzystanie / red. nauk. Marcin Dąbrowski, Maria Zając. - Warszawa: Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych, 2010. - S. 211-220. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISBN 978-83-927446-7-2. - Pełny tekst: http://www.e-edukacja.net/szosta/e-edukacja_6.pdf
13
Homo oeconomicus w laboratorium / Anna K. STANISŁAWSKA-MISCHKE // Kurier UEK / [red. Małgorzata STRAKOWSKA-SZCZUREK, Łukasz SALWAROWSKI]. - nr 5 (37) (2010), s. 58-59. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_czerwiec_strona. - ISSN 1689-7757
14
Jak komunikować się w Sieci...? Wprowadzenie do psychologii e-komunikacji dla niepsychologów / Anna K. STANISŁAWSKA-MISCHKE // Kurier UEK. - nr 2 (27) (2009), s. 18-19. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://issuu.com/uek_krakow/docs/uek_kurier_net. - ISSN 1689-7757
15
Czy Uniwersytet Ekonomiczny staje na głowie? Konsekwencje Uchwały Senatu w sprawie przyjęcia strategii UEK w zakresie rozwoju kształcenia na odległość / Anna K. STANISŁAWSKA-MISCHKE // Kurier UEK / [red. Małgorzata STRAKOWSKA-SZCZUREK, Łukasz SALWAROWSKI]. - nr 7 (31) (2009), s. 24-25. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier7_uek_web3. - ISSN 1689-7757
16
Czy potrzebne są katedry e-edukacji? / Anna K. STANISŁAWSKA-MISCHKE // W: Wybrane zagadnienia e-edukacji / red. Leszek Rudak. - Warszawa: Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 2009. - S. 38-46. - Bibliogr. - ISBN 978-83-204-3534-4
17
Zakres i standardy oceny jakości e-kursów / Maria Zając, Anna K. STANISŁAWSKA-MISCHKE // W: Wybrane zagadnienia e-edukacji / red. Leszek Rudak. - Warszawa: Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 2009. - S. 91-99. - Bibliogr. - ISBN 978-83-204-3534-4
18
E-learning : o co nie pytają wykładowcy? / Anna K. STANISŁAWSKA-MISCHKE // W: E-edukacja : analiza dokonań i perspektyw rozwoju [on-line] / red. nauk. Marcin Dąbrowski, Maria Zając. - Dane tekstowe (plik pdf). - Warszawa: Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych, 2009. - S. 72-78. - Summ., streszcz.. - [odczyt: 13.02.2011]. - Bibliogr. - Dostępny w World Wide Web. - ISBN 978-83-927446-5-8. - Pełny tekst: http://www.e-edukacja.net/piata/e-edukacja_5.pdf
19
E-learning : o co nie pytają wykładowcy? / Anna K. STANISŁAWSKA-MISCHKE // W: Rozwój e-edukacji w ekonomicznym szkolnictwie wyższym : V ogólnopolska konferencja uczelni ekonomicznych, która odbyła się 13 listopada 2008 r. w Akademii Ekonomicznej w Poznaniu [on-line]. - (2009)9 s. - Summ., streszcz.. - [odczyt: 13.02.2011]. - Bibliogr. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://www.e-edukacja.net/piata/referaty/plakatowa/18_e-edukacja.pdf
20
E-learning w niepublicznej szkole wyższej : ludzie, konkurencja, koszty : przykład Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy [Dokument elektroniczny] / Joanna Buczyńska-Nazderko, Jerzy M. Mischke, Jacek Rudniewski, Anna K. Stanisławska-Mischke, Agnieszka Wedeł-Domaradzka // W: E-edukacja dla rozwoju społeczeństwa : rozwój e-edukacji w ekonomicznym szkolnictwie wyższym : materiały z IV ogólnopolskiej konferencji zorganizowanej 22 listopada 2007 roku w Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu / red. Marcin Dąbrowski, Maria Zając. - Warszawa: Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych, 2008. - S. 166-174. - Summ., streszcz.. - [odczyt: 01.12.2011]. - Bibliogr. - Dostępny w World Wide Web. - ISBN 978-83-927446-0-3. - Pełny tekst: http://www.e-edukacja.net/czwarta/e-edukacja_4.pdf
21
Jak przygotować dobre e-materiały dydaktyczne? / Anna K. STANISŁAWSKA-MISCHKE // Kurier UEK. - nr 6 (22) (2008), s. 26-27. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_22_06_2008. - ISSN 1689-7757
22
W czym możemy pomóc? : system wsparcia dla nauczycieli akademickich UEK / Aneta POWROŹNIK, Anna K. STANISŁAWSKA-MISCHKE // Kurier UEK. - nr 8 (24) (2008), s. 16. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_24_2008. - ISSN 1689-7757
23
Centrum e-Learningu na pierwszych ogólnopolskich targach e-Learningu ARENA 2007 / Anna K. STANISŁAWSKA-MISCHKE // Kurier UEK. - nr 1 (17) (2008), s. 19. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_17_01_2008. - ISSN 1689-7757
24
Od czego rozpocząć przygotowanie e-zajęć? / Anna K. STANISŁAWSKA-MISCHKE // Kurier UEK. - nr 4 (20) (2008), s. 20-21. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_20_04_2008. - ISSN 1689-7757
25
Czy istnieje życie poza platformą? : e-Portfolio : 12. e-warsztaty Centrum e-Learningu UEK / Anna K. STANISŁAWSKA-MISCHKE // Kurier UEK. - nr 4 (20) (2008), s. 22-23. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_20_04_2008. - ISSN 1689-7757
26
e-Edukacja od kuchni : co przygotować na przystawkę, a co na deser i jak posłużyć się mikserem, czyli lutowe 11. e-warsztaty Centrum e-Learningu UEK / Anna K. STANISŁAWSKA-MISCHKE // Kurier UEK. - nr 3 (19) (2008), s. 16-17. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_19_03_2008. - ISSN 1689-7757
27
Semiotyka kursów online : wprowadzenie w problematykę / Jerzy M. Mischke, Anna K. Stanisławska // W: Kultura i język mediów / red. Maciej Tanaś. - Kraków: Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2007. - S. 91-97. - ISBN 978-83-7308-862-7
28
B-learning na uniwersytecie - możliwe do pomyślenia warianty akademickiego kształcenia komplementarnego / Jerzy M. Mischke, Anna K. Stanisławska-Mischke // W: e-edukacja.net : rozwój e-edukacji w ekonomicznym szkolnictwie wyższym : materiały z III ogólnopolskiej konferencji zorganizowanej 16 listopada 2006 roku w Akademii Ekonomicznej w Krakowie / red. Marcin Dąbrowski, Maria Zając. - Warszawa: Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych, 2007. - S. 229-235. - Streszcz., summ. - ISBN 83-922607-6-7. - Pełny tekst: http://www.e-edukacja.net/trzecia/e-edukacja_3.pdf
29
Rozwój czy stabilizacja? Wybrane problemy zarządzania personelem w przedsięwzięciach e-edukacyjnych na wyższej uczelni / Jerzy M. Mischke, Anna K. Stanisławska-Mischke // W: E-learning w kształceniu akademickim : rozwój e-edukacji w ekonomicznym szkolnictwie wyższym : materiały z II ogólnopolskiej konferencji zorganizowanej 17 listopada 2005 roku w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie [on-line] / red. Marcin Dąbrowski, Maria Zając. - Warszawa: Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych, 2006. - S. 135-144. - Summ. - Bibliogr. - Dostępny w World Wide Web. - ISBN 83-922607-4-0. - Pełny tekst: http://www.e-edukacja.net/druga/e-edukacja_2.pdf
30
Jeśli blended learning na uniwersytecie, to jaki? Dyskusje o... / Andrzej Bronk, Ryszard Maciołek, Jerzy M. Mischke, Aneta Nowak, Anna K. Stanisławska, Przemysław Stencel, Jacek Urbaniec, Andrzej Wodecki, Wojciech Zieliński // e-mentor. - nr 1 (13) luty (2006), s. 16-21. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.e-mentor.edu.pl/artykul/index/numer/13/id/238. - ISSN 1731-6758
31
Takie rzeczy to tylko w erze... e-learningu / Andrzej Bronk, Marcin Dąbrowski, Jerzy M. Mischke, Aneta Nowak, Adam Pawełczak, Anna K. Stanisławska, Przemysław Stencel, Jacek Urbaniec, Wojciech Zieliński // e-mentor. - nr 3 (15) czerwiec (2006), s. 20-23. - Streszcz. - Pełny tekst: http://www.e-mentor.edu.pl/artykul/index/numer/15/id/297. - ISSN 1731-6758
32
Modelowanie e-learningu : 5 refleksji na kanwie dyskusji 4. seminarium konsultacyjnego Modele i jakość e-edukacji / Anna K. Stanisławska // e-mentor. - nr 4 (16) październik (2006), s. 26-27. - Pełny tekst: http://www.e-mentor.edu.pl/artykul/index/numer/16/id/330. - ISSN 1731-6758
33
Wartości, edukacja i e-edukacja : rozważania prakseologiczne = Values, Education and E-Learning : Considerations of Ethics / Jerzy M. Mischke, Anna K. Stanisławska // Prakseologia. - nr 145 (2005), s. 119-129. - Summ., Referat przedstawiony na konferencji naukowej pt. "Prakseologiczne i etyczne aspekty edukacji", Warszawa 21 października 2004 r. - Bibliogr. - ISSN 0079-4872
34
E-nauczanie - pragmatyka projektu i jakość kształcenia / Jerzy M. Mischke, Andrzej Wodecki, Anna Katarzyna Stanisławska // W: Rozwój e-edukacji w ekonomicznym szkolnictwie wyższym : materiały z ogólnopolskiej konferencji zorganizowanej 18 listopada 2004 roku w Akademii Ekonomicznej w Katowicach / red. Marcin Dąbrowski, Maria Zając. - Warszawa: Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych, 2005. - S. 225-233. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Dostępny w World Wide Web. - ISBN 83-917004-5-3. - Pełny tekst: http://www.e-edukacja.net/e-edukacja.pdf
35
Mistrz, czyli kto? Kilka refleksji na temat uprawnień nauczycieli, organizacji procesów dydaktycznych na wyższych uczelniach oraz rewolucji, jaką przynosi nauczanie online / Jerzy M. Mischke, Anna K. Stanisławska // e-mentor. - nr 5 (2004), s. 7-12. - Streszcz. - Pełny tekst: http://www.e-mentor.edu.pl/artykul/index/numer/7/id/86. - ISSN 1731-6758
1
Stanisławska-Mischke A., (2018), Potyczka wolności z efektywnością czyli o tworzeniu węzłów doskonalenia dydaktyki akademickiej na przykładzie projektu UEK Hub : uniwersytecki hub dydaktyczny (2017-2019), "Kurier UEK", nr 3 (79), s. 72-73; https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_nr_79_04_2018_small
2
Stanisławska-Mischke A., (2017), Uniwersytet "do przemyślenia" : subiektywne podsumowanie 3. Kongresu Rozwoju Edukacji (23-24 listopada 2016), "Kurier UEK", nr 1 (71), s. 22-23; https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_71
3
Powroźnik A., Stanisławska-Mischke A., (2017), Nauczyciel 2.0, 3.0... : a jakie to ma znaczenie?, "Kurier UEK", nr 4 (74), s. 10-11; https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_74/10
4
Stanisławska-Mischke A., (2016), Po co komu ekologia na uniwersytecie?, "Kurier UEK", nr 3 (70), s. 36-37; https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_grudzie___2016_druk_pop_/36
5
Powroźnik A., Stanisławska-Mischke A., (2015), Historia pewnego projektu i jego udanej promocji, "Kurier UEK", nr 6 (67), s. 46-47; https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_6_67_final_small
6
Stanisławska-Mischke A., (2014), Edukacja wyższa w czasach zaawansowanej elektroniki : relacja z konferencji Rozwój e-edukacji w ekonomicznym szkolnictwie wyższym, "Kurier UEK", nr 1 (58), s. 37; http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_01_2014_small
7
Stanisławska-Mischke A., (2012), E-learning i "punkty podparcia" motywacji nauczycieli akademickich - propozycje rozwiązań. [W:] Dąbrowski M., Zając M. (red.), E-learning - narzędzia i praktyka, Warszawa : Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych, s. 80-88.
8
Stanisławska-Mischke A., (2011), Instrumenty wsparcia prowadzących akademickie kursy w internecie. [W:] Dąbrowski M., Zając M. (red.), Koncepcje i praktyka e-edukacji [on-line], Warszawa : Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych, s. 118-125.
9
Stanisławska-Mischke A., Szopa A., (2010), Koncepcja przedmiotu strategie inwestycyjne realizowanego metodami kształcenia na odległość, "Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H, Oeconomia", Vol. 44, nr 2, s. 1035-1042; http://annales.umcs.lublin.pl/tt_p.php?rok=2010&tom=44§io=H&numer_artykulu=80&zeszyt=2
10
Stanisławska-Mischke A., (2010), Instrumenty wsparcia prowadzących akademickie kursy w internecie. [W:] Rozwój e-edukacji w ekonomicznym szkolnictwie wyższym : VII ogólnopolska konferencja uczelni ekonomicznych, która odbyła się 18 listopada 2010 r. w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie [on-line].
11
Skrzypek J., Stanisławska-Mischke A., Lenczowska M., Powroźnik A., Rejkowicz J., (2010), E-learning a tradycyjne zarządzanie uniwersytetem : doświadczenia Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. [W:] Rozwój e-edukacji w ekonomicznym szkolnictwie wyższym : VI ogólnopolska konferencja uczelni ekonomicznych, która odbyła się 19 listopada 2009 r. w Akademii Ekonomicznej w Katowicach [on-line].
12
Skrzypek J., Stanisławska-Mischke A., Lenczowska M., Powroźnik A., Rejkowicz J., (2010), E-learning a tradycyjne zarządzanie uniwersytetem : doświadczenia Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. [W:] Dąbrowski M., Zając M. (red.), E-learning w szkolnictwie wyższym : potencjał i wykorzystanie, Warszawa : Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych, s. 211-220.
13
Stanisławska-Mischke A., (2010), Homo oeconomicus w laboratorium, "Kurier UEK", nr 5 (37), s. 58-59; http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_czerwiec_strona
14
Stanisławska-Mischke A., (2009), Jak komunikować się w Sieci...? Wprowadzenie do psychologii e-komunikacji dla niepsychologów, "Kurier UEK", nr 2 (27), s. 18-19; http://issuu.com/uek_krakow/docs/uek_kurier_net
15
Stanisławska-Mischke A., (2009), Czy Uniwersytet Ekonomiczny staje na głowie? Konsekwencje Uchwały Senatu w sprawie przyjęcia strategii UEK w zakresie rozwoju kształcenia na odległość, "Kurier UEK", nr 7 (31), s. 24-25; http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier7_uek_web3
16
Stanisławska-Mischke A., (2009), Czy potrzebne są katedry e-edukacji?. [W:] Rudak L. (red.), Wybrane zagadnienia e-edukacji, Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, s. 38-46.
17
Zając M., Stanisławska-Mischke A., (2009), Zakres i standardy oceny jakości e-kursów. [W:] Rudak L. (red.), Wybrane zagadnienia e-edukacji, Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, s. 91-99.
18
Stanisławska-Mischke A., (2009), E-learning : o co nie pytają wykładowcy?. [W:] Dąbrowski M., Zając M. (red.), E-edukacja : analiza dokonań i perspektyw rozwoju [on-line], Warszawa : Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych, s. 72-78.
19
Stanisławska-Mischke A., (2009), E-learning : o co nie pytają wykładowcy?. [W:] Rozwój e-edukacji w ekonomicznym szkolnictwie wyższym : V ogólnopolska konferencja uczelni ekonomicznych, która odbyła się 13 listopada 2008 r. w Akademii Ekonomicznej w Poznaniu [on-line].
20
Buczyńska-Nazderko J., Mischke J., Rudniewski J., Stanisławska-Mischke A., Wedeł-Domaradzka A., (2008), E-learning w niepublicznej szkole wyższej : ludzie, konkurencja, koszty : przykład Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy. [W:] Dąbrowski M., Zając M. (red.), E-edukacja dla rozwoju społeczeństwa : rozwój e-edukacji w ekonomicznym szkolnictwie wyższym : materiały z IV ogólnopolskiej konferencji zorganizowanej 22 listopada 2007 roku w Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Warszawa : Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych, s. 166-174.
21
Stanisławska-Mischke A., (2008), Jak przygotować dobre e-materiały dydaktyczne?, "Kurier UEK", nr 6 (22), s. 26-27; http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_22_06_2008
22
Powroźnik A., Stanisławska-Mischke A., (2008), W czym możemy pomóc? : system wsparcia dla nauczycieli akademickich UEK, "Kurier UEK", nr 8 (24), s. 16; http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_24_2008
23
Stanisławska-Mischke A., (2008), Centrum e-Learningu na pierwszych ogólnopolskich targach e-Learningu ARENA 2007, "Kurier UEK", nr 1 (17), s. 19; http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_17_01_2008
24
Stanisławska-Mischke A., (2008), Od czego rozpocząć przygotowanie e-zajęć?, "Kurier UEK", nr 4 (20), s. 20-21; http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_20_04_2008
25
Stanisławska-Mischke A., (2008), Czy istnieje życie poza platformą? : e-Portfolio : 12. e-warsztaty Centrum e-Learningu UEK, "Kurier UEK", nr 4 (20), s. 22-23; http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_20_04_2008
26
Stanisławska-Mischke A., (2008), e-Edukacja od kuchni : co przygotować na przystawkę, a co na deser i jak posłużyć się mikserem, czyli lutowe 11. e-warsztaty Centrum e-Learningu UEK, "Kurier UEK", nr 3 (19), s. 16-17; http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_19_03_2008
27
Mischke J., Stanisławska A., (2007), Semiotyka kursów online : wprowadzenie w problematykę. [W:] Tanaś M. (red.), Kultura i język mediów, Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", s. 91-97.
28
Mischke J., Stanisławska-Mischke A., (2007), B-learning na uniwersytecie - możliwe do pomyślenia warianty akademickiego kształcenia komplementarnego. [W:] Dąbrowski M., Zając M. (red.), e-edukacja.net : rozwój e-edukacji w ekonomicznym szkolnictwie wyższym : materiały z III ogólnopolskiej konferencji zorganizowanej 16 listopada 2006 roku w Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Warszawa : Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych, s. 229-235.
29
Mischke J., Stanisławska A., (2006), Rozwój czy stabilizacja? Wybrane problemy zarządzania personelem w przedsięwzięciach e-edukacyjnych na wyższej uczelni. [W:] Dąbrowski M., Zając M. (red.), E-learning w kształceniu akademickim : rozwój e-edukacji w ekonomicznym szkolnictwie wyższym : materiały z II ogólnopolskiej konferencji zorganizowanej 17 listopada 2005 roku w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie [on-line], Warszawa : Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych, s. 135-144.
30
Bronk A., Maciołek R., Mischke J., Nowak A., Stanisławska A., Stencel P., Urbaniec J., Wodecki A., Zieliński W., (2006), Jeśli blended learning na uniwersytecie, to jaki? Dyskusje o..., "e-mentor", nr 1 (13) luty, s. 16-21; http://www.e-mentor.edu.pl/artykul/index/numer/13/id/238
31
Bronk A., Dąbrowski M., Mischke J., Nowak A., Pawełczak A., Stanisławska A., Stencel P., Urbaniec J., Zieliński W., (2006), Takie rzeczy to tylko w erze... e-learningu, "e-mentor", nr 3 (15) czerwiec, s. 20-23; http://www.e-mentor.edu.pl/artykul/index/numer/15/id/297
32
Stanisławska A., (2006), Modelowanie e-learningu : 5 refleksji na kanwie dyskusji 4. seminarium konsultacyjnego Modele i jakość e-edukacji, "e-mentor", nr 4 (16) październik, s. 26-27; http://www.e-mentor.edu.pl/artykul/index/numer/16/id/330
33
Mischke J., Stanisławska A., (2005), Wartości, edukacja i e-edukacja : rozważania prakseologiczne, "Prakseologia", nr 145, s. 119-129.
34
Mischke J., Wodecki A., Stanisławska A., (2005), E-nauczanie - pragmatyka projektu i jakość kształcenia. [W:] Dąbrowski M., Zając M. (red.), Rozwój e-edukacji w ekonomicznym szkolnictwie wyższym : materiały z ogólnopolskiej konferencji zorganizowanej 18 listopada 2004 roku w Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Warszawa : Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych, s. 225-233.
35
Mischke J., Stanisławska A., (2004), Mistrz, czyli kto? Kilka refleksji na temat uprawnień nauczycieli, organizacji procesów dydaktycznych na wyższych uczelniach oraz rewolucji, jaką przynosi nauczanie online, "e-mentor", nr 5, s. 7-12; http://www.e-mentor.edu.pl/artykul/index/numer/7/id/86
1
@misc{UEK:2168342435,
author = "Anna K. Stanisławska-Mischke",
title = "Potyczka wolności z efektywnością czyli o tworzeniu węzłów doskonalenia dydaktyki akademickiej na przykładzie projektu UEK Hub : uniwersytecki hub dydaktyczny (2017-2019)",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "3 (79)",
pages = "72-73",
year = "2018",
url = {https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_nr_79_04_2018_small},
}
2
@misc{UEK:2168322493,
author = "Anna K. Stanisławska-Mischke",
title = "Uniwersytet do przemyślenia : subiektywne podsumowanie 3. Kongresu Rozwoju Edukacji (23-24 listopada 2016)",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "1 (71)",
pages = "22-23",
year = "2017",
url = {https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_71},
}
3
@misc{UEK:2168343696,
author = "Aneta Powroźnik and Anna Stanisławska-Mischke",
title = "Nauczyciel 2.0, 3.0... : a jakie to ma znaczenie?",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "4 (74)",
pages = "10-11",
year = "2017",
url = {https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_74/10},
}
4
@article{UEK:2168343612,
author = "Anna K. Stanisławska-Mischke",
title = "Po co komu ekologia na uniwersytecie?",
journal = "Kurier UEK",
number = "3 (70)",
pages = "36-37",
year = "2016",
url = {https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_grudzie___2016_druk_pop_/36},
}
5
@article{UEK:2168299375,
author = "Aneta Powroźnik and Anna K. Stanisławska-Mischke",
title = "Historia pewnego projektu i jego udanej promocji",
journal = "Kurier UEK",
number = "6 (67)",
pages = "46-47",
year = "2015",
url = {https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_6_67_final_small},
}
6
@misc{UEK:2168275329,
author = "Anna K. Stanisławska-Mischke",
title = "Edukacja wyższa w czasach zaawansowanej elektroniki : relacja z konferencji Rozwój e-edukacji w ekonomicznym szkolnictwie wyższym",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "1 (58)",
pages = "37",
year = "2014",
url = {http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_01_2014_small},
}
7
@inbook{UEK:2168292941,
author = "Anna K. Stanisławska-Mischke",
title = "E-learning i punkty podparcia motywacji nauczycieli akademickich - propozycje rozwiązań",
booktitle = "E-learning - narzędzia i praktyka",
pages = "80-88",
adress = "Warszawa",
publisher = "Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych",
year = "2012",
url = {http://www.e-edukacja.net/osma/Internet_E-learning_narzedzia_i_praktyka.pdf},
isbn = "978-83-63127-06-0",
}
8
@inbook{UEK:2168221324,
author = "Anna K. Stanisławska-Mischke",
title = "Instrumenty wsparcia prowadzących akademickie kursy w internecie",
booktitle = "Koncepcje i praktyka e-edukacji",
pages = "118-125",
adress = "Warszawa",
publisher = "Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych",
year = "2011",
url = {http://www.e-edukacja.net/siodma/Internet_Koncepcje_i_praktyka_e-edukacji.pdf},
isbn = "987-83-927446-9-6",
}
9
@article{UEK:2166380285,
author = "Anna K. Stanisławska-Mischke and Andrzej Szopa",
title = "Koncepcja przedmiotu strategie inwestycyjne realizowanego metodami kształcenia na odległość",
journal = "Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H, Oeconomia",
number = "Vol. 44, 2",
pages = "1035-1042",
year = "2010",
url = {http://annales.umcs.lublin.pl/tt_p.php?rok=2010&tom=44§io=H&numer_artykulu=80&zeszyt=2},
}
10
@inbook{UEK:2168221334,
author = "Anna K. Stanisławska-Mischke",
title = "Instrumenty wsparcia prowadzących akademickie kursy w internecie",
booktitle = "Rozwój e-edukacji w ekonomicznym szkolnictwie wyższym : VII ogólnopolska konferencja uczelni ekonomicznych, która odbyła się 18 listopada 2010 r. w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie",
pages = "",
year = "2010",
url = {http://www.e-edukacja.net/siodma/referaty/Sesja_3a_4.pdf},
}
11
@inbook{UEK:2165888733,
author = "Jerzy Skrzypek and Anna Stanisławska-Mischke and Marta Lenczowska and Aneta Powroźnik and Jakub Rejkowicz",
title = "E-learning a tradycyjne zarządzanie uniwersytetem : doświadczenia Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
booktitle = "Rozwój e-edukacji w ekonomicznym szkolnictwie wyższym : VI ogólnopolska konferencja uczelni ekonomicznych, która odbyła się 19 listopada 2009 r. w Akademii Ekonomicznej w Katowicach",
pages = "",
year = "2010",
url = {http://e-edukacja.net/szosta/referaty/Sesja_2b_1.pdf},
}
12
@inbook{UEK:2165887302,
author = "Jerzy Skrzypek and Anna Stanisławska-Mischke and Marta Lenczowska and Aneta Powroźnik and Jakub Rejkowicz",
title = "E-learning a tradycyjne zarządzanie uniwersytetem : doświadczenia Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
booktitle = "E-learning w szkolnictwie wyższym : potencjał i wykorzystanie",
pages = "211-220",
adress = "Warszawa",
publisher = "Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych",
year = "2010",
url = {http://www.e-edukacja.net/szosta/e-edukacja_6.pdf},
isbn = "978-83-927446-7-2",
}
13
@article{UEK:2168274933,
author = "Anna K. Stanisławska-Mischke",
title = "Homo oeconomicus w laboratorium",
journal = "Kurier UEK",
number = "5 (37)",
pages = "58-59",
year = "2010",
url = {http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_czerwiec_strona},
}
14
@article{UEK:2168221254,
author = "Anna K. Stanisławska-Mischke",
title = "Jak komunikować się w Sieci...? Wprowadzenie do psychologii e-komunikacji dla niepsychologów",
journal = "Kurier UEK",
number = "2 (27)",
pages = "18-19",
year = "2009",
url = {http://issuu.com/uek_krakow/docs/uek_kurier_net},
}
15
@article{UEK:2168221268,
author = "Anna K. Stanisławska-Mischke",
title = "Czy Uniwersytet Ekonomiczny staje na głowie? Konsekwencje Uchwały Senatu w sprawie przyjęcia strategii UEK w zakresie rozwoju kształcenia na odległość",
journal = "Kurier UEK",
number = "7 (31)",
pages = "24-25",
year = "2009",
url = {http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier7_uek_web3},
}
16
@inbook{UEK:2168221262,
author = "Anna K. Stanisławska-Mischke",
title = "Czy potrzebne są katedry e-edukacji?",
booktitle = "Wybrane zagadnienia e-edukacji",
pages = "38-46",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwa Naukowo-Techniczne",
year = "2009",
isbn = "978-83-204-3534-4",
}
17
@inbook{UEK:2168221264,
author = "Maria Zając and Anna K. Stanisławska-Mischke",
title = "Zakres i standardy oceny jakości e-kursów",
booktitle = "Wybrane zagadnienia e-edukacji",
pages = "91-99",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwa Naukowo-Techniczne",
year = "2009",
isbn = "978-83-204-3534-4",
}
18
@inbook{UEK:2165888906,
author = "Anna K. Stanisławska-Mischke",
title = "E-learning : o co nie pytają wykładowcy?",
booktitle = "E-edukacja : analiza dokonań i perspektyw rozwoju",
pages = "72-78",
adress = "Warszawa",
publisher = "Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych",
year = "2009",
url = {http://www.e-edukacja.net/piata/e-edukacja_5.pdf},
isbn = "978-83-927446-5-8",
}
19
@inbook{UEK:2165888905,
author = "Anna K. Stanisławska-Mischke",
title = "E-learning : o co nie pytają wykładowcy?",
booktitle = "Rozwój e-edukacji w ekonomicznym szkolnictwie wyższym : V ogólnopolska konferencja uczelni ekonomicznych, która odbyła się 13 listopada 2008 r. w Akademii Ekonomicznej w Poznaniu",
pages = "",
year = "2009",
url = {http://www.e-edukacja.net/piata/referaty/plakatowa/18_e-edukacja.pdf},
}
20
@inbook{UEK:2168221346,
author = "Joanna Buczyńska-Nazderko and Jerzy M. Mischke and Jacek Rudniewski and Anna K. Stanisławska-Mischke and Agniedzka Wedeł-Domaradzka",
title = "E-learning w niepublicznej szkole wyższej : ludzie, konkurencja, koszty : przykład Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy",
booktitle = "E-edukacja dla rozwoju społeczeństwa : rozwój e-edukacji w ekonomicznym szkolnictwie wyższym : materiały z IV ogólnopolskiej konferencji zorganizowanej 22 listopada 2007 roku w Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu",
pages = "166-174",
adress = "Warszawa",
publisher = "Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych",
year = "2008",
url = {http://www.e-edukacja.net/czwarta/e-edukacja_4.pdf},
isbn = "978-83-927446-0-3",
}
21
@article{UEK:2168221304,
author = "Anna K. Stanisławska-Mischke",
title = "Jak przygotować dobre e-materiały dydaktyczne?",
journal = "Kurier UEK",
number = "6 (22)",
pages = "26-27",
year = "2008",
url = {http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_22_06_2008},
}
22
@article{UEK:2168221258,
author = "Aneta Powroźnik and Anna K. Stanisławska-Mischke",
title = "W czym możemy pomóc? : system wsparcia dla nauczycieli akademickich UEK",
journal = "Kurier UEK",
number = "8 (24)",
pages = "16",
year = "2008",
url = {http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_24_2008},
}
23
@article{UEK:2166738714,
author = "Anna K. Stanisławska-Mischke",
title = "Centrum e-Learningu na pierwszych ogólnopolskich targach e-Learningu ARENA 2007",
journal = "Kurier UEK",
number = "1 (17)",
pages = "19",
year = "2008",
url = {http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_17_01_2008},
}
24
@article{UEK:2166743186,
author = "Anna K. Stanisławska-Mischke",
title = "Od czego rozpocząć przygotowanie e-zajęć?",
journal = "Kurier UEK",
number = "4 (20)",
pages = "20-21",
year = "2008",
url = {http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_20_04_2008},
}
25
@article{UEK:2166743197,
author = "Anna K. Stanisławska-Mischke",
title = "Czy istnieje życie poza platformą? : e-Portfolio : 12. e-warsztaty Centrum e-Learningu UEK",
journal = "Kurier UEK",
number = "4 (20)",
pages = "22-23",
year = "2008",
url = {http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_20_04_2008},
}
26
@article{UEK:2168221270,
author = "Anna K. Stanisławska-Mischke",
title = "e-Edukacja od kuchni : co przygotować na przystawkę, a co na deser i jak posłużyć się mikserem, czyli lutowe 11. e-warsztaty Centrum e-Learningu UEK",
journal = "Kurier UEK",
number = "3 (19)",
pages = "16-17",
year = "2008",
url = {http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_19_03_2008},
}
27
@inbook{UEK:2168221302,
author = "Jerzy M. Mischke and Anna K. Stanisławska",
title = "Semiotyka kursów online : wprowadzenie w problematykę",
booktitle = "Kultura i język mediów",
pages = "91-97",
adress = "Kraków",
publisher = "Oficyna Wydawnicza Impuls",
year = "2007",
isbn = "978-83-7308-862-7",
}
28
@inbook{UEK:2168221352,
author = "Jerzy M. Mischke and Anna K. Stanisławska-Mischke",
title = "B-learning na uniwersytecie - możliwe do pomyślenia warianty akademickiego kształcenia komplementarnego",
booktitle = "e-edukacja.net : rozwój e-edukacji w ekonomicznym szkolnictwie wyższym : materiały z III ogólnopolskiej konferencji zorganizowanej 16 listopada 2006 roku w Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
pages = "229-235",
adress = "Warszawa",
publisher = "Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych",
year = "2007",
url = {http://www.e-edukacja.net/trzecia/e-edukacja_3.pdf},
isbn = "83-922607-6-7",
}
29
@inbook{UEK:2168221366,
author = "Jerzy M. Mischke and Anna K. Stanisławska",
title = "Rozwój czy stabilizacja? Wybrane problemy zarządzania personelem w przedsięwzięciach e-edukacyjnych na wyższej uczelni",
booktitle = "E-learning w kształceniu akademickim : rozwój e-edukacji w ekonomicznym szkolnictwie wyższym : materiały z II ogólnopolskiej konferencji zorganizowanej 17 listopada 2005 roku w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie",
pages = "135-144",
adress = "Warszawa",
publisher = "Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych",
year = "2006",
url = {http://www.e-edukacja.net/druga/e-edukacja_2.pdf},
isbn = "83-922607-4-0",
}
30
@article{UEK:2168221372,
author = "Andrzej Bronk and Ryszard Maciołek and Jerzy M. Mischke and Aneta Nowak and Anna K. Stanisławska and Przemysław Stencel and Jacek Urbaniec and Andrzej Wodecki and Wojciech Zieliński",
title = "Jeśli blended learning na uniwersytecie, to jaki? Dyskusje o...",
journal = "e-mentor",
number = "1 (13) luty",
pages = "16-21",
year = "2006",
url = {http://www.e-mentor.edu.pl/artykul/index/numer/13/id/238},
}
31
@article{UEK:2168221370,
author = "Andrzej Bronk and Marcin Dąbrowski and Jerzy M. Mischke and Aneta Nowak and Adam Pawełczak and Anna K. Stanisławska and Przemysław Stencel and Jacek Urbaniec and Wojciech Zieliński",
title = "Takie rzeczy to tylko w erze... e-learningu",
journal = "e-mentor",
number = "3 (15) czerwiec",
pages = "20-23",
year = "2006",
url = {http://www.e-mentor.edu.pl/artykul/index/numer/15/id/297},
}
32
@article{UEK:2168221314,
author = "Anna K. Stanisławska",
title = "Modelowanie e-learningu : 5 refleksji na kanwie dyskusji 4. seminarium konsultacyjnego Modele i jakość e-edukacji",
journal = "e-mentor",
number = "4 (16) październik",
pages = "26-27",
year = "2006",
url = {http://www.e-mentor.edu.pl/artykul/index/numer/16/id/330},
}
33
@article{UEK:2168221320,
author = "Jerzy M. Mischke and Anna K. Stanisławska",
title = "Wartości, edukacja i e-edukacja : rozważania prakseologiczne",
journal = "Prakseologia",
number = "145",
pages = "119-129",
year = "2005",
}
34
@inbook{UEK:2168221364,
author = "Jerzy M. Mischke and Andrzej Wodecki and Anna Katarzyna Stanisławska",
title = "E-nauczanie - pragmatyka projektu i jakość kształcenia",
booktitle = "Rozwój e-edukacji w ekonomicznym szkolnictwie wyższym : materiały z ogólnopolskiej konferencji zorganizowanej 18 listopada 2004 roku w Akademii Ekonomicznej w Katowicach",
pages = "225-233",
adress = "Warszawa",
publisher = "Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych",
year = "2005",
url = {http://www.e-edukacja.net/e-edukacja.pdf},
isbn = "83-917004-5-3",
}
35
@article{UEK:2168343189,
author = "Jerzy M. Mischke and Anna K. Stanisławska",
title = "Mistrz, czyli kto? Kilka refleksji na temat uprawnień nauczycieli, organizacji procesów dydaktycznych na wyższych uczelniach oraz rewolucji, jaką przynosi nauczanie online",
journal = "e-mentor",
number = "5",
pages = "7-12",
year = "2004",
url = {http://www.e-mentor.edu.pl/artykul/index/numer/7/id/86},
}
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID