Publications of the selected author

1

Title:
Procesy i problemy w realizacji zrównoważonego i trwałego rozwoju w Polsce : kontekst makroekonomiczny
Publisher address:
Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2020
Physical description:
165 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
Research program:
Książka dofinansowana jest ze środków subwencji przyznanej Uniwersytetowi Ekonomicznemu w Krakowie
ISBN:
978-83-01-21394-7
Level I:
100.00 pkt
Nr:
2168350400
monograph
2

Author:
Katarzyna Żmija , Arlindo Fortes , Moses Nganwani Tia , Sandra Šūmane , Sylvester Nsobire Ayambila , Dariusz Żmija , Łukasz Satoła , Lee-Ann Sutherland
Title:
Small Farming and Generational Renewal in the Context of Food Security Challenges
Source:
Global Food Security. - vol. 26 (2020) , s. 1-8. - Summ. - Bibliogr.
Research program:
This work was carried out under the SALSA (Small farms, small food businesses and sustainable food and nutrition security) project, which has received funding from the European Union's Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 677363.
2019 list:
140.00 pkt
Nr:
2168349484
article
3

Author:
Marta Czekaj , Monika Szafrańska , Katarzyna Żmija , Łukasz Satoła , Aleksandra Płonka , Dariusz Żmija , Ewa Tyran , Jacek Puchała
Title:
Rola małych gospodarstw rolnych : diagnoza i perspektywy na przyszłość na przykładzie podregionu rzeszowskiego [dokument elektroniczny]
Publisher address:
Warszawa: Difin, 2020
Physical description:
166 s.: il.
Notes:
Bibliogr.
Research program:
Monografia została przygotowana w celu upowszechniania wyników projektu SALSA: "Małe gospodarstwa rolne i małe przedsiębiorstwa przetwórstwa rolno-spożywczego oraz ich rola w zapewnianiu trwałego bezpieczeństwa żywnościowego". Projekt SALSA jest finansowany ze środków Unii Europejskiej HORIZON 2020 - Program badań i innowacji w ramach umowy grantowej nr 677363
ISBN:
978-83-8085-145-0
Access mode:
Level I:
100.00 pkt
Nr:
2168344394
monograph
4

Author:
Title:
Management of Water Resources and Their Consumption within the Circular Economy
Source:
Restructuring Management : Models - Changes - Development / ed. by Marek DZIURA, Andrzej JAKI, Tomasz ROJEK - Toruń: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Dom Organizatora, 2020, s. 203-226. - Summ. - Bibliogr.
Research program:
The paper was financed with subsidies granted to the Cracow University of Economics for maintaining the research capacity.
ISBN:
978-83-7285-941-9 ; 978-83-7285-942-6
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168349726
chapter in monograph
See main document
5

Author:
Francesca Galli , Stefano Grando , Anda Adamsone-Fiskovica , Hilde Bjørkhaug , Marta Czekaj , Dominic George Duckett , Henrik Almaas , Pavlos Karanikolas , Olga M. Moreno-Pérez , Dionisio Ortiz-Miranda , Teresa Pinto-Correia , Paolo Prosperi , Mark Redman , Maria Rivera , Irina Toma , Pedro Sánchez-Zamora , Sandra Šūmane , Katarzyna Żmija , Dariusz Żmija , Gianluca Brunori
Title:
How do Small Farms Contribute to Food and Nutrition Security? Linking European Small Farms, Strategies and Outcomes in Territorial Food Systems
Source:
Global Food Security. - vol. 26 (2020) , s. 1-12. - Summ. - Bibliogr.
Research program:
This work is funded by the SALSA Project - Small farms, small food businesses and sustainable food and nutrition security - (Project ID: 677363) funded under H2020-EU.3.2. -Societal Challenges-Food security, sustainable agriculture and forestry, marine, maritime and inland water research and the bioeconomy.
2019 list:
140.00 pkt
Nr:
2168349820
article
6

Author:
Katarzyna Żmija , Marta Czekaj , Dariusz Żmija
Title:
The Role of Small Farms in Local Food Systems = Rola drobnych gospodarstw rolnych w lokalnych systemach żywnościowych
Source:
Annals of the Polish Association of Agricultural and Agribusiness Economists = Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu. - T. 21, z. 4 (2019) , s. 600-611. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
2019 list:
20.00 pkt
Nr:
2168341313
article
7

Conference:
17th International Conference Hradec Economic Days 2019, Hradec Králové, Czechy, od 2019-02-05 do 2019-02-06
Title:
Direct Payments as a Form of Small Farm Support in Poland
Source:
Hradec Economic Days. - vol. 9, iss. 2 (2019) , s. 581-591. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Full text
CC-BY-NC
Nr:
2168332553
article
8

Title:
Procesy i problemy w realizacji zrównoważonego i trwałego rozwoju w Polsce : kontekst mikroekonomiczny
Publisher address:
Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2019
Physical description:
156 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
Research program:
Książka dofinansowana jest ze środków subwencji przyznanej Uniwersytetowi Ekonomicznemu w Krakowie
ISBN:
978-83-01-21260-5
Level I:
100.00 pkt
Nr:
2168347008
monograph
9

Title:
Strategie dostosowawcze właścicieli małych gospodarstw rolnych korzystających z działań inwestycyjnych w ramach wspólnej polityki rolnej = Adjustment Strategies of Small Farms' Owners Using the Investment Measures under Common Agricultural Policy
Source:
Zarządzanie restrukturyzacją : innowacyjność i konkurencyjność w obliczu zmian / red. nauk. Andrzej JAKI, Sylwia KRUK - Toruń: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Dom Organizatora, 2019, s. 377-395. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Research program:
Publikacja została sfinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego
ISBN:
978-83-7285-881-8 ; 978-83-7285-882-5
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168338859
chapter in monograph
See main document
10

Title:
Przedsiębiorczość pozarolnicza w procesach dywersyfikacji gospodarstw rolnych w Polsce = Non-Agricultural Entrepreneurship in the Processes of Farm Diversification in Poland
Source:
Przedsiębiorczość i Zarządzanie = Entrepreneurship and Management. - t. 20, z. 1, cz. 2 (2019) , s. 55-67. - Tytuł numeru: Zarządzanie restrukturyzacją : rozwój i efektywność w obliczu zmian - Bibliogr.
Research program:
Publikacja została sfinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego
Access mode:
Full text
CC-BY-SA
Nr:
2168334167
article
11

Author:
Marta Czekaj , Paola Hernández , Ana Fonseca , Maria Rivera , Katarzyna Żmija , Dariusz Żmija
Title:
Uncovering Production Flows from Small Farms : Results from Poland and Portugal Case Studies = Przepływy produkcyjne drobnych gospodarstw rolnych na przykładzie regionów badawczych z Polski i Portugalii
Source:
Annals of the Polish Association of Agricultural and Agribusiness Economists = Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu. - t. 21, z. 3 (2019) , s. 49-61. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
2019 list:
20.00 pkt
Nr:
2168338145
article
12

Conference:
International Conference Hradec Economic Days 2018, Hradec Králové, Czechy, od 2018-01-30 do 2018-01-31
Title:
Material Investments as a Factor of Restructuring Small Agricultural Holdings with Non-agricultural Activities
Source:
Hradec Economic Days. - vol. 8, iss. 2 (2018) , s. 562-572. - Summ. - Bibliogr.
Research program:
Publication financed by funds granted to the Management Faculty of Cracow University of Economics under the scheme for subsidising university research potential.
Access mode:
Full text
CC-BY-NC
Ministerial journal list:
u 15.00 pkt
Nr:
2168325311
article
13

Title:
Reasons for Taking-Up Non-Agricultural Activities and Factors Determining the Selection of the Industry in the Opinion of Entrepreneurs Owning Small Farms
Source:
Enterprises and Economies in the Face of Contemporary Challenges : Management - Restructuring - Innovation / ed. by Marek DZIURA, Andrzej JAKI, Tomasz ROJEK - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2018, s. 187-195. - Summ. - Bibliogr.
Research program:
Publication financed by funds granted to the Management Faculty of Cracow University of Economics under the scheme for subsidising university research potential
ISBN:
978-83-65907-27-1 ; 978-83-65907-28-8
Nr:
2168331889
chapter in monograph
See main document
14

Title:
Rozwój małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce wobec wyzwań gospodarki XXI wieku : kontekst ekonomiczno-zarządczy
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2018
Physical description:
357 s.: il.; 21 cm
Notes:
Bibliogr.
Research program:
Publikacja została sfinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego
ISBN:
978-83-953076-1-4 ; 978-83-953076-0-7
Level I:
100.00 pkt
Nr:
2168331353
monograph
15

Author:
Dariusz Żmija , Katarzyna Żmija , Marta Czekaj
Title:
Oddziaływanie państwa na tworzenie warunków do zapewnienia bezpieczeństwa żywnościowego w wymiarze krajowym i regionalnym = The Impact of the State on Creating Conditions to Ensure Food Security in the National and Regional Dimension
Source:
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu. - T. 20, z. 5 (2018) , s. 242-249. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 10.00 pkt
Nr:
2168328579
article
16

Author:
Dariusz Żmija , Marta Barbara Czekaj , Katarzyna Żmija
Conference:
International Scientific Days 2018: "Towards Productive, Sustainable and Resilient Global Agriculture and Food Systems", Nitra, Słowacja, od 2018-05-16 do 2018-05-17
Title:
Small Farms in Poland - What Is Their Production and Economic Potential?
Source:
International Scientific Days 2018 : "Towards Productive, Sustainable and Resilient Global Agriculture and Food Systems" : Conference Proceedings / eds. Elena Horská, Zuzana Kapsdorferová, Marcela Hallová - Prague: Wolters Kluwer, 2018, s. 1850-1868. - Summ. - Bibliogr.
Research program:
This article was prepared during gathering data for SALSA Project, Small farms, small food businesses and sustainable food security, Horizon 2020. Project has received funding from the European Union's Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 677363.
ISBN:
978-80-7598-180-6
Access mode:
Full text
CC-BY-NC-SA
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168328581
chapter in conference materials
17

Title:
Determinanty i perspektywy prowadzenia działalności rolniczej w małych gospodarstwach rolnych z pozarolniczą działalnością gospodarczą = Determinants and Prospects of Conducting Agricultural Activities in Small Farms with Non-Agricultural Activities
Source:
Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Problemy Rolnictwa Światowego = Scientific Journal Warsaw University of Life Sciences - SGGW. Problems of World Agriculture. - t. 18 (33), z. 2 (2018) , s. 342-352. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Research program:
Publikacja została sfinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego.
Ministerial journal list:
b 13.00 pkt
Nr:
2168327153
article
18

Conference:
International Conference Hradec Economic Days 2018, Hradec Králové, Czechy, od 2018-01-30 do 2018-01-31
Title:
Prospects for the Development of Small Farms in Poland
Source:
Hradec Economic Days. - vol. 8, iss. 2 (2018) , s. 573-583. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Full text
CC-BY-NC
Ministerial journal list:
u 15.00 pkt
Nr:
2168325313
article
19

Title:
Microeconomic Factors of the Development of Enterprises as Perceived by Rural Entrepreneurs of the Małopolskie Province = Mikroekonomiczne czynniki rozwoju przedsiębiorstw w ocenie przedsiębiorców wiejskich z województwa małopolskiego
Source:
Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia. - R. 16, nr 1 (2017) , s. 111-120. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Research program:
Publication financed by funds granted to the Management Faculty of Cracow University of Economics under the scheme for subsidising university research potential
Ministerial journal list:
b 15.00 pkt
Nr:
2168313671
article
20

Conference:
International Conference Hradec Economic Days 2017, Hradec Králové, Czechy, od 2017-01-31 do 2017-02-01
Title:
Sustainable Development in the Functioning of Small Agricultural Holdings
Source:
Hradec Economic Days. - vol. 7, iss. 1 (2017) , s. 973-979. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Full text
CC-BY-NC
Ministerial journal list:
u 15.00 pkt
Nr:
2168313189
article
21

Title:
Wprowadzenie
Source:
Zarządzanie działalnością rozwojową przedsiębiorstwa / red. nauk. Ryszard BOROWIECKI, Barbara SIUTA-TOKARSKA, Katarzyna ŻMIJA - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2017, s. 9-13
ISBN:
978-83-65907-02-8 ; 978-83-65907-03-5
Nr:
2168319069
preface / summary
See main document
22

Title:
Wykorzystanie instrumentów wspierania rozwoju przez przedsiębiorców powiązanych z małymi gospodarstwami rolnymi z województwa małopolskiego = The Use of Instruments Supporting Development by Entrepreneurs Connected with Small Farms From Małopolskie Province
Source:
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu. - T. 19, z. 4 (2017) , s. 257-262. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Research program:
Publikacja została sfinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego
Ministerial journal list:
b 10.00 pkt
Nr:
2168319847
article
23

Title:
Mikroekonomiczne czynniki rozwoju przedsiębiorstw w ocenie rolników - przedsiębiorców realizujących odmienne strategie różnicowania swojej działalności = Microeconomic Factors of Development in the Opinion of Farmers-Entrepreneurs Implementing Various Strategies of Diversification within the Area of Their Activities
Source:
Przedsiębiorstwo w gospodarce rynkowej : transformacja - rozwój - zarządzanie / red. nauk. Ryszard BOROWIECKI, Andrzej JAKI - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2017, s. 145-154. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Research program:
Publikacja została sfinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego
ISBN:
978-83-65173-88-1 ; 978-83-65173-89-8
Nr:
2168315421
chapter in monograph
See main document
24

Title:
Procesy integracyjne jako czynnik dynamizujący restrukturyzację polskiego rolnictwa = Integration Processes as a Factor Stimulating the Restructuring of the Polish Agriculture
Source:
Zarządzanie restrukturyzacją : procesy i struktury w obliczu zmian / red. nauk. Andrzej JAKI, Tomasz ROJEK - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2017, s. 111-123. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Research program:
Publikacja została sfinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego.
ISBN:
978-83-65907-00-4 ; 978-83-65907-01-1
Nr:
2168318895
chapter in monograph
See main document
25

Title:
Pracownicy Katedry
Source:
Księga Jubileuszowa dla uczczenia 80-lecia Katedry Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [oprac. red. Ryszard BOROWIECKI, Andrzej JAKI] - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2017, s. 103-125
ISBN:
978-83-65173-86-7
Nr:
2168318305
chapter in book
See main document
26

Title:
Zarządzanie działalnością rozwojową przedsiębiorstwa
Publisher address:
Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2017
Physical description:
197 s.: il.; 24 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. ang. i pol. przy rozdz., Bibliogr. po rozdz.
ISBN:
978-83-65907-02-8 ; 978-83-65907-03-5
Nr:
2168319067
monograph
See related chapters
27

Title:
Expectations and Challenges of Modern Economy and Enterprises : Problems, Concepts, Activities
Publisher address:
Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2016
Physical description:
259 s.: il.; 24 cm
Notes:
Streszcz. ang. przy rozdz., Bibliogr. przy rozdz.
ISBN:
978-83-65173-51-5 ; 978-83-65173-52-2
Nr:
2168307901
monograph
See related chapters
28

Conference:
International Conference Hradec Economic Days 2016, Hradec Králové, Czechy, od 2016-02-02 do 2016-02-03
Title:
Creation of Alternative Sources of Income for Agricultural Families with the Support of European Union Subsidies
Source:
Hradec Economic Days : Double-blind Peer Reviewed Proceedings of the International Scientific Conference Hradec Economic Days 2016 / ed. Pavel Jedlička - Hradec Králové: Gaudeamus, The University of Hradec Králové, 2016, s. 1218-1224. - Summ. - Bibliogr.
Series:
(Hradec Economic Days ; Vol. 6, iss. 1)
ISBN:
978-80-7435-636-0
Access mode:
Full text
CC-BY-NC
Nr:
2168311525
chapter in conference materials
29

Author:
Joanna Nowakowska-Grunt , Katarzyna Żmija
Title:
Selected Determinants of the Absorption of EU Funds in the Opinion of Microentrepreneurs
Source:
Expectations and Challenges of Modern Economy and Enterprises : Problems, Concepts, Activities / ed. by Jarosław KACZMAREK, Katarzyna ŻMIJA - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2016, s. 215-226. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-65173-51-5 ; 978-83-65173-52-2
Nr:
2168308059
chapter in monograph
See main document
30

Title:
Strategie różnicowania działalności gospodarczej przez rolników posiadających drobne gospodarstwa rolne = Strategies for Business Activities Diversification Implemented by Farmers Possessing Small Farms
Source:
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu = Annals of the Polish Association of Agricultural and Agribusiness Economists. - t. 18, z. 3 (2016) , s. 419-425. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Research program:
Publikacja została sfinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego
Access mode:
Full text
CC-BY
Ministerial journal list:
b 10.00 pkt
Nr:
2168311511
article
31

Title:
Inwestycje w działalności przedsiębiorstw produkcyjnych na obszarach wiejskich województwa małopolskiego = Investments in Activities of Manufacturing Companies in Rural Areas of the Małopolskie Province
Source:
Przegląd Organizacji. - nr 9 (2015) , s. 33-40. - Summ.
Ministerial journal list:
b 13.00 pkt
Nr:
2168297791
article
32

Title:
Wpływ publicznego wsparcia finansowego na działalność inwestycyjną przedsiębiorstw na obszarach wiejskich = The Impact of Public Financial Support for Investment Activities of Enterprises from Rural Areas
Source:
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu = Annals of the Polish Association of Agricultural and Agribusiness Economists. - t. 17, z. 3 (2015) , s. 434-439. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Access mode:
Full text
CC-BY
Ministerial journal list:
b 10.00 pkt
Nr:
2168301117
article
33

Title:
Allocation of the EU Funds and the Development Level of Communes in Rural Areas of the Małopolska Province = Alokacja środków unii europejskiej a poziom rozwoju gmin na obszarach wiejskich województwa małopolskiego
Source:
Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia. - R. 14, nr 3 (2015) , s. 177-187. - Summ., streszcz.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 15.00 pkt
Nr:
2168297663
article
34

Title:
Rozwój przedsiębiorczości na obszarach wiejskich przy wykorzystaniu środków Unii Europejskiej = The Development of Entrepreneurship in Rural Areas with the Support of the European Union Funds
Source:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - 360 (2014) , s. 253-261. - Tytuł numeru: Agrobiznes 2014 : problemy ekonomiczne i społeczne - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168291457
article
35

Title:
The Development of Rural Areas in Poland under Transformation Conditions = Rozwój obszarów wiejskich w Polsce w warunkach transformacji
Source:
Problemy Drobnych Gospodarstw Rolnych = Problems of Small Agricultural Holdings. - nr 2 (2014) , s. 53-63. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Access mode:
Full text
CC-BY
Nr:
2168281741
article
36

Title:
Efektywność finansowego wsparcia małych i średnich przedsiębiorstw ze środków publicznych
Source:
Zarządzanie efektywnością zasobów gospodarczych przedsiębiorstwa. Etap III / kier. tematu: Ryszard BOROWIECKI2014, s. 126-156
Signature:
NP-1386/3/Magazyn
Nr:
2168301879
chapter in unpublished scientific work
See main document
37

Title:
Perspektywy rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich województwa małopolskiego = The Prospects for the Development of Entrepreneurship in Rural Areas of the Malopolska Region
Source:
Aktualne problemy funkcjonowania i rozwoju przedsiębiorstw / red. nauk. Małgorzata KOWALIK, Agata Sierpińska-Sawicz - Warszawa: Vizja Press & IT; Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania, 2014, s. 451-466. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62855-27-8
Nr:
2168283279
chapter in monograph
See main document
38

Title:
European Union Funds as an Instrument for Social and Economic Activation of Rural Areas in Poland
Source:
Third Sector : Theoretical and Empirical Approach / sci. eds. Ryszard BOROWIECKI, Marek DZIURA - Cracow: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014, s. 209-222 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-932796-8-5
Nr:
2168288855
chapter in monograph
See main document
39

Conference:
Hradec Economic Days 2014 : Economic Development and Management of Regions, Hradec Králové, Czechy, od 2014-02-04 do 2014-02-05
Title:
The Use of EU Funds Dedicated to the Development of Entrepreneurship in Rural Areas in Poland Based on the Małopolskie Province
Source:
The International Conference Hradec Economic Days 2014 : Economic Development and Management of Regions, Hradec Králové, February 4th and 5th, 2014 : Peer-Reviewed Conference Proceedings. Part 5 / ed. Pavel Jedlička - Hradec Králové: Gaudeamus, The University of Hradec Králové, 2014, s. 461-468. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-80-7435-370-3
Access mode:
Nr:
2168271824
chapter in conference materials
40

Title:
Kierunki i efekty wykorzystania funduszy unijnych w finansowaniu inwestycji małych i średnich przedsiębiorstw (MSP) na obszarach województwa małopolskiego
Publisher address:
Kraków: , 2013
Physical description:
364 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Access mode:
Signature:
eDr-281
Nr:
2168283369
doctoral dissertation
41

Title:
Supporting the Development of Micro-Enterprises in Rural Areas in Poland
Source:
Knowledge, Economy, Society : Global and Regional Challenges of the 21st Century Economy / ed. by Paweł LULA, Bogusz MIKUŁA, Andrzej JAKI - Cracow: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2013, s. 531-545 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-77-8
Nr:
2168268720
chapter in monograph
See main document
42

Title:
Efektywność funkcjonowania małych i średnich przedsiębiorstw w warunkach kryzysu gospodarczego
Source:
Zarządzanie efektywnością zasobów gospodarczych przedsiębiorstwa. Etap II / kier. tematu: Ryszard BOROWIECKI2013, s. 115-142
Signature:
NP-1386/2/Magazyn
Nr:
2168286013
chapter in unpublished scientific work
See main document
43

Title:
The Development of the Non-Agricultural Businesses in Rural Areas as Exemplified by Małopolska Province
Source:
Contemporary Economies in the Face of New Challenges : Economic, Social and Legal Aspects / ed. by Ryszard BOROWIECKI, Andrzej JAKI, Tomasz ROJEK - Cracow: Fundation of the Cracow University of Economics, 2013, s. 595-609. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-03-7
Nr:
2168254710
chapter in monograph
See main document
44

Title:
Wybrane efekty wykorzystania funduszy Unii Europejskiej w finansowaniu inwestycji w sektorze MSP
Source:
Zarządzanie efektywnością zasobów gospodarczych przedsiębiorstwa / kier. tematu: Ryszard BOROWIECKI2012, s. 153-181
Signature:
NP-1386/Magazyn
Nr:
2168271874
chapter in unpublished scientific work
See main document
45

Title:
Fundusze unijne jako źródło finansowania przedsięwzięć inwestycyjnych w małych i średnich przedsiębiorstwach
Source:
Wspomaganie i finansowanie rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw / red. nauk. Marek Matejun - Warszawa: Difin SA, 2011, s. 328-345 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7641-443-0
Nr:
2168228296
chapter in monograph
46

Title:
Uwarunkowania rozwoju obszarów wiejskich w Polsce w warunkach transformacji
Source:
Restrukturyzacja i rozwój przedsiębiorstw w obliczu procesów transformacji, integracji i globalizacji. Etap 6, Uwarunkowania restrukturyzacji i rozwoju przedsiębiorstw w warunkach transformacji / kier. tematu: Ryszard BOROWIECKI2011, s. 208-235
Signature:
NP-1341/Magazyn
Nr:
2168260640
chapter in unpublished scientific work
See main document
47

Title:
Wybrane problemy obszarów wiejskich w Polsce = Selected Problems of Rural Areas in Poland
Source:
Restrukturyzacja : teoria i praktyka w obliczu nowych wyzwań : księga pamiątkowa dla uczczenia Jubileuszu 45-lecia pracy naukowo-dydaktycznej prof. zw. dr. hab. Ryszarda Borowieckiego / red. nauk. Andrzej JAKI, Jarosław KACZMAREK, Tomasz ROJEK - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2011, s. 741-754. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-95-2
Nr:
2168220110
chapter in monograph
See main document
48

Conference:
Konferencja naukowa pt. "Wyzwania polityki ekonomicznej w warunkach światowego kryzysu finansowego i gospodarczego", Krynica-Zdrój, Polska, od 2009-09-14 do 2009-09-16
Title:
Interwencjonizm państwowy w warunkach kryzysu gospodarczego w Polsce
Source:
Wyzwania polityki ekonomicznej w warunkach światowego kryzysu finansowego i gospodarczego / red. Andrzej PRUSEK - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2011, s. 507-523 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-539-0
Nr:
2168226385
chapter in conference materials
See main document
49

Title:
System wczesnego ostrzegania jako narzędzie informujące o sytuacji kryzysowej w przedsiębiorstwie = The Early Warning System as a Tool Informing the Company of a Critical Situation
Source:
Gospodarowanie zasobami informacyjnymi z perspektywy zarządzania kryzysowego / red. nauk. Ryszard BOROWIECKI, Janusz CZEKAJ - Toruń: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora", 2011, s. 19-41. - summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7285-612-8
Nr:
2168228408
chapter in monograph
See main document
50

Title:
Counteraction to the Effects of the Economic Crisis in the Malopolska Region
Source:
Challenges for the Contemporary Enterprise under Globalization / sci. ed. Ryszard BOROWIECKI & Tomasz ROJEK - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2010, s. 73-85. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-929699-9-0
Nr:
2165759091
chapter in monograph
See main document
51

Title:
Wsparcie konkurencyjności i innowacyjności gospodarki regionu w ramach działań II Osi priorytetowej Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego = Support for Competitiveness and Innovativeness of the Region Economy in the Framework of Measures under Priorities Axis II of the Malopolska Regional Operational Plan
Source:
Restrukturyzacja w obliczu nowych wyzwań gospodarczych : zarządzanie - strategia - analiza = Restructuring in the Face of New Economic Challenges : Management - Strategy - Analysis / oprac. i red. nauk. Ryszard BOROWIECKI, Andrzej JAKI - Kraków: Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego, 2010, s. 613-630. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-25-9
Nr:
2165913848
chapter in monograph
See main document
1
Procesy i problemy w realizacji zrównoważonego i trwałego rozwoju w Polsce : kontekst makroekonomiczny / Barbara SIUTA-TOKARSKA, Agnieszka THIER, Katarzyna ŻMIJA. - Bibliogr.
2
Small Farming and Generational Renewal in the Context of Food Security Challenges / Katarzyna ŻMIJA, Arlindo Fortes, Moses Nganwani Tia, Sandra Šūmane, Sylvester Nsobire Ayambila, Dariusz ŻMIJA, Łukasz Satoła, Lee-Ann SutherlandSmall Farming and Generational Renewal in the Context of Food Security Challenges / Katarzyna ŻMIJA, Arlindo Fortes, Moses Nganwani Tia, Sandra Šūmane, Sylvester Nsobire Ayambila, Dariusz ŻMIJA, Łukasz Satoła, Lee-Ann SutherlandSmall Farming and Generational Renewal in the Context of Food Security Challenges / Katarzyna ŻMIJA, Arlindo Fortes, Moses Nganwani Tia, Sandra Šūmane, Sylvester Nsobire Ayambila, Dariusz ŻMIJA, Łukasz Satoła, Lee-Ann SutherlandSmall Farming and Generational Renewal in the Context of Food Security Challenges / Katarzyna ŻMIJA, Arlindo Fortes, Moses Nganwani Tia, Sandra Šūmane, Sylvester Nsobire Ayambila, Dariusz ŻMIJA, Łukasz Satoła, Lee-Ann SutherlandSmall Farming and Generational Renewal in the Context of Food Security Challenges / Katarzyna ŻMIJA, Arlindo Fortes, Moses Nganwani Tia, Sandra Šūmane, Sylvester Nsobire Ayambila, Dariusz ŻMIJA, Łukasz Satoła, Lee-Ann SutherlandSmall Farming and Generational Renewal in the Context of Food Security Challenges / Katarzyna ŻMIJA, Arlindo Fortes, Moses Nganwani Tia, Sandra Šūmane, Sylvester Nsobire Ayambila, Dariusz ŻMIJA, Łukasz Satoła, Lee-Ann SutherlandSmall Farming and Generational Renewal in the Context of Food Security Challenges / Katarzyna ŻMIJA, Arlindo Fortes, Moses Nganwani Tia, Sandra Šūmane, Sylvester Nsobire Ayambila, Dariusz ŻMIJA, Łukasz Satoła, Lee-Ann SutherlandSmall Farming and Generational Renewal in the Context of Food Security Challenges / Katarzyna ŻMIJA, Arlindo Fortes, Moses Nganwani Tia, Sandra Šūmane, Sylvester Nsobire Ayambila, Dariusz ŻMIJA, Łukasz Satoła, Lee-Ann Sutherland // Global Food SecurityGlobal Food SecurityGlobal Food SecurityGlobal Food SecurityGlobal Food SecurityGlobal Food SecurityGlobal Food SecurityGlobal Food Security. - vol. 26 (2020), s. 1-8vol. 26 (2020), s. 1-8vol. 26 (2020), s. 1-8vol. 26 (2020), s. 1-8vol. 26 (2020), s. 1-8vol. 26 (2020), s. 1-8vol. 26 (2020), s. 1-8vol. 26 (2020), s. 1-8. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2211912420300663. - ISSN 2211-91242211-91242211-91242211-91242211-91242211-91242211-91242211-9124
3
Rola małych gospodarstw rolnych : diagnoza i perspektywy na przyszłość na przykładzie podregionu rzeszowskiego [on-line] / Marta Czekaj, Monika Szafrańska, Katarzyna ŻMIJA, Łukasz Satoła, Aleksandra Płonka, Dariusz ŻMIJA, Ewa Tyran, Jacek Puchała. - Warszawa : Difin, 2020. - 166 s. : il. - Bibliogr. - ISBN 978-83-8085-145-0. - Pełny tekst: https://depot.ceon.pl/bitstream/handle/123456789/18007/rola-małych-gospodarstw-rolnych-CEON.pdf
4
Management of Water Resources and Their Consumption within the Circular Economy / Agnieszka THIER, Irvin Tyli, Katarzyna ŻMIJA // W: Restructuring Management : Models - Changes - Development / ed. by Marek DZIURA, Andrzej JAKI, Tomasz ROJEK. - Toruń: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Dom Organizatora, 2020. - S. 203-226. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7285-941-9 ; 978-83-7285-942-6
5
How do Small Farms Contribute to Food and Nutrition Security? Linking European Small Farms, Strategies and Outcomes in Territorial Food Systems / Francesca Galli, Stefano Grando, Anda Adamsone-Fiskovica, Hilde Bjørkhaug, Marta Czekaj, Dominic George Duckett, Henrik Almaas, Pavlos Karanikolas, Olga M. Moreno-Pérez, Dionisio Ortiz-Miranda, Teresa Pinto-Correia, Paolo Prosperi, Mark Redman, María Rivera, Irina Toma, Pedro Sánchez-Zamora, Sandra Šūmane, Katarzyna ŻMIJA, Dariusz ŻMIJA, Gianluca BrunoriHow do Small Farms Contribute to Food and Nutrition Security? Linking European Small Farms, Strategies and Outcomes in Territorial Food Systems / Francesca Galli, Stefano Grando, Anda Adamsone-Fiskovica, Hilde Bjørkhaug, Marta Czekaj, Dominic George Duckett, Henrik Almaas, Pavlos Karanikolas, Olga M. Moreno-Pérez, Dionisio Ortiz-Miranda, Teresa Pinto-Correia, Paolo Prosperi, Mark Redman, María Rivera, Irina Toma, Pedro Sánchez-Zamora, Sandra Šūmane, Katarzyna ŻMIJA, Dariusz ŻMIJA, Gianluca BrunoriHow do Small Farms Contribute to Food and Nutrition Security? Linking European Small Farms, Strategies and Outcomes in Territorial Food Systems / Francesca Galli, Stefano Grando, Anda Adamsone-Fiskovica, Hilde Bjørkhaug, Marta Czekaj, Dominic George Duckett, Henrik Almaas, Pavlos Karanikolas, Olga M. Moreno-Pérez, Dionisio Ortiz-Miranda, Teresa Pinto-Correia, Paolo Prosperi, Mark Redman, María Rivera, Irina Toma, Pedro Sánchez-Zamora, Sandra Šūmane, Katarzyna ŻMIJA, Dariusz ŻMIJA, Gianluca BrunoriHow do Small Farms Contribute to Food and Nutrition Security? Linking European Small Farms, Strategies and Outcomes in Territorial Food Systems / Francesca Galli, Stefano Grando, Anda Adamsone-Fiskovica, Hilde Bjørkhaug, Marta Czekaj, Dominic George Duckett, Henrik Almaas, Pavlos Karanikolas, Olga M. Moreno-Pérez, Dionisio Ortiz-Miranda, Teresa Pinto-Correia, Paolo Prosperi, Mark Redman, María Rivera, Irina Toma, Pedro Sánchez-Zamora, Sandra Šūmane, Katarzyna ŻMIJA, Dariusz ŻMIJA, Gianluca BrunoriHow do Small Farms Contribute to Food and Nutrition Security? Linking European Small Farms, Strategies and Outcomes in Territorial Food Systems / Francesca Galli, Stefano Grando, Anda Adamsone-Fiskovica, Hilde Bjørkhaug, Marta Czekaj, Dominic George Duckett, Henrik Almaas, Pavlos Karanikolas, Olga M. Moreno-Pérez, Dionisio Ortiz-Miranda, Teresa Pinto-Correia, Paolo Prosperi, Mark Redman, María Rivera, Irina Toma, Pedro Sánchez-Zamora, Sandra Šūmane, Katarzyna ŻMIJA, Dariusz ŻMIJA, Gianluca BrunoriHow do Small Farms Contribute to Food and Nutrition Security? Linking European Small Farms, Strategies and Outcomes in Territorial Food Systems / Francesca Galli, Stefano Grando, Anda Adamsone-Fiskovica, Hilde Bjørkhaug, Marta Czekaj, Dominic George Duckett, Henrik Almaas, Pavlos Karanikolas, Olga M. Moreno-Pérez, Dionisio Ortiz-Miranda, Teresa Pinto-Correia, Paolo Prosperi, Mark Redman, María Rivera, Irina Toma, Pedro Sánchez-Zamora, Sandra Šūmane, Katarzyna ŻMIJA, Dariusz ŻMIJA, Gianluca BrunoriHow do Small Farms Contribute to Food and Nutrition Security? Linking European Small Farms, Strategies and Outcomes in Territorial Food Systems / Francesca Galli, Stefano Grando, Anda Adamsone-Fiskovica, Hilde Bjørkhaug, Marta Czekaj, Dominic George Duckett, Henrik Almaas, Pavlos Karanikolas, Olga M. Moreno-Pérez, Dionisio Ortiz-Miranda, Teresa Pinto-Correia, Paolo Prosperi, Mark Redman, María Rivera, Irina Toma, Pedro Sánchez-Zamora, Sandra Šūmane, Katarzyna ŻMIJA, Dariusz ŻMIJA, Gianluca BrunoriHow do Small Farms Contribute to Food and Nutrition Security? Linking European Small Farms, Strategies and Outcomes in Territorial Food Systems / Francesca Galli, Stefano Grando, Anda Adamsone-Fiskovica, Hilde Bjørkhaug, Marta Czekaj, Dominic George Duckett, Henrik Almaas, Pavlos Karanikolas, Olga M. Moreno-Pérez, Dionisio Ortiz-Miranda, Teresa Pinto-Correia, Paolo Prosperi, Mark Redman, María Rivera, Irina Toma, Pedro Sánchez-Zamora, Sandra Šūmane, Katarzyna ŻMIJA, Dariusz ŻMIJA, Gianluca BrunoriHow do Small Farms Contribute to Food and Nutrition Security? Linking European Small Farms, Strategies and Outcomes in Territorial Food Systems / Francesca Galli, Stefano Grando, Anda Adamsone-Fiskovica, Hilde Bjørkhaug, Marta Czekaj, Dominic George Duckett, Henrik Almaas, Pavlos Karanikolas, Olga M. Moreno-Pérez, Dionisio Ortiz-Miranda, Teresa Pinto-Correia, Paolo Prosperi, Mark Redman, María Rivera, Irina Toma, Pedro Sánchez-Zamora, Sandra Šūmane, Katarzyna ŻMIJA, Dariusz ŻMIJA, Gianluca BrunoriHow do Small Farms Contribute to Food and Nutrition Security? Linking European Small Farms, Strategies and Outcomes in Territorial Food Systems / Francesca Galli, Stefano Grando, Anda Adamsone-Fiskovica, Hilde Bjørkhaug, Marta Czekaj, Dominic George Duckett, Henrik Almaas, Pavlos Karanikolas, Olga M. Moreno-Pérez, Dionisio Ortiz-Miranda, Teresa Pinto-Correia, Paolo Prosperi, Mark Redman, María Rivera, Irina Toma, Pedro Sánchez-Zamora, Sandra Šūmane, Katarzyna ŻMIJA, Dariusz ŻMIJA, Gianluca BrunoriHow do Small Farms Contribute to Food and Nutrition Security? Linking European Small Farms, Strategies and Outcomes in Territorial Food Systems / Francesca Galli, Stefano Grando, Anda Adamsone-Fiskovica, Hilde Bjørkhaug, Marta Czekaj, Dominic George Duckett, Henrik Almaas, Pavlos Karanikolas, Olga M. Moreno-Pérez, Dionisio Ortiz-Miranda, Teresa Pinto-Correia, Paolo Prosperi, Mark Redman, María Rivera, Irina Toma, Pedro Sánchez-Zamora, Sandra Šūmane, Katarzyna ŻMIJA, Dariusz ŻMIJA, Gianluca BrunoriHow do Small Farms Contribute to Food and Nutrition Security? Linking European Small Farms, Strategies and Outcomes in Territorial Food Systems / Francesca Galli, Stefano Grando, Anda Adamsone-Fiskovica, Hilde Bjørkhaug, Marta Czekaj, Dominic George Duckett, Henrik Almaas, Pavlos Karanikolas, Olga M. Moreno-Pérez, Dionisio Ortiz-Miranda, Teresa Pinto-Correia, Paolo Prosperi, Mark Redman, María Rivera, Irina Toma, Pedro Sánchez-Zamora, Sandra Šūmane, Katarzyna ŻMIJA, Dariusz ŻMIJA, Gianluca BrunoriHow do Small Farms Contribute to Food and Nutrition Security? Linking European Small Farms, Strategies and Outcomes in Territorial Food Systems / Francesca Galli, Stefano Grando, Anda Adamsone-Fiskovica, Hilde Bjørkhaug, Marta Czekaj, Dominic George Duckett, Henrik Almaas, Pavlos Karanikolas, Olga M. Moreno-Pérez, Dionisio Ortiz-Miranda, Teresa Pinto-Correia, Paolo Prosperi, Mark Redman, María Rivera, Irina Toma, Pedro Sánchez-Zamora, Sandra Šūmane, Katarzyna ŻMIJA, Dariusz ŻMIJA, Gianluca BrunoriHow do Small Farms Contribute to Food and Nutrition Security? Linking European Small Farms, Strategies and Outcomes in Territorial Food Systems / Francesca Galli, Stefano Grando, Anda Adamsone-Fiskovica, Hilde Bjørkhaug, Marta Czekaj, Dominic George Duckett, Henrik Almaas, Pavlos Karanikolas, Olga M. Moreno-Pérez, Dionisio Ortiz-Miranda, Teresa Pinto-Correia, Paolo Prosperi, Mark Redman, María Rivera, Irina Toma, Pedro Sánchez-Zamora, Sandra Šūmane, Katarzyna ŻMIJA, Dariusz ŻMIJA, Gianluca BrunoriHow do Small Farms Contribute to Food and Nutrition Security? Linking European Small Farms, Strategies and Outcomes in Territorial Food Systems / Francesca Galli, Stefano Grando, Anda Adamsone-Fiskovica, Hilde Bjørkhaug, Marta Czekaj, Dominic George Duckett, Henrik Almaas, Pavlos Karanikolas, Olga M. Moreno-Pérez, Dionisio Ortiz-Miranda, Teresa Pinto-Correia, Paolo Prosperi, Mark Redman, María Rivera, Irina Toma, Pedro Sánchez-Zamora, Sandra Šūmane, Katarzyna ŻMIJA, Dariusz ŻMIJA, Gianluca BrunoriHow do Small Farms Contribute to Food and Nutrition Security? Linking European Small Farms, Strategies and Outcomes in Territorial Food Systems / Francesca Galli, Stefano Grando, Anda Adamsone-Fiskovica, Hilde Bjørkhaug, Marta Czekaj, Dominic George Duckett, Henrik Almaas, Pavlos Karanikolas, Olga M. Moreno-Pérez, Dionisio Ortiz-Miranda, Teresa Pinto-Correia, Paolo Prosperi, Mark Redman, María Rivera, Irina Toma, Pedro Sánchez-Zamora, Sandra Šūmane, Katarzyna ŻMIJA, Dariusz ŻMIJA, Gianluca BrunoriHow do Small Farms Contribute to Food and Nutrition Security? Linking European Small Farms, Strategies and Outcomes in Territorial Food Systems / Francesca Galli, Stefano Grando, Anda Adamsone-Fiskovica, Hilde Bjørkhaug, Marta Czekaj, Dominic George Duckett, Henrik Almaas, Pavlos Karanikolas, Olga M. Moreno-Pérez, Dionisio Ortiz-Miranda, Teresa Pinto-Correia, Paolo Prosperi, Mark Redman, María Rivera, Irina Toma, Pedro Sánchez-Zamora, Sandra Šūmane, Katarzyna ŻMIJA, Dariusz ŻMIJA, Gianluca BrunoriHow do Small Farms Contribute to Food and Nutrition Security? Linking European Small Farms, Strategies and Outcomes in Territorial Food Systems / Francesca Galli, Stefano Grando, Anda Adamsone-Fiskovica, Hilde Bjørkhaug, Marta Czekaj, Dominic George Duckett, Henrik Almaas, Pavlos Karanikolas, Olga M. Moreno-Pérez, Dionisio Ortiz-Miranda, Teresa Pinto-Correia, Paolo Prosperi, Mark Redman, María Rivera, Irina Toma, Pedro Sánchez-Zamora, Sandra Šūmane, Katarzyna ŻMIJA, Dariusz ŻMIJA, Gianluca BrunoriHow do Small Farms Contribute to Food and Nutrition Security? Linking European Small Farms, Strategies and Outcomes in Territorial Food Systems / Francesca Galli, Stefano Grando, Anda Adamsone-Fiskovica, Hilde Bjørkhaug, Marta Czekaj, Dominic George Duckett, Henrik Almaas, Pavlos Karanikolas, Olga M. Moreno-Pérez, Dionisio Ortiz-Miranda, Teresa Pinto-Correia, Paolo Prosperi, Mark Redman, María Rivera, Irina Toma, Pedro Sánchez-Zamora, Sandra Šūmane, Katarzyna ŻMIJA, Dariusz ŻMIJA, Gianluca BrunoriHow do Small Farms Contribute to Food and Nutrition Security? Linking European Small Farms, Strategies and Outcomes in Territorial Food Systems / Francesca Galli, Stefano Grando, Anda Adamsone-Fiskovica, Hilde Bjørkhaug, Marta Czekaj, Dominic George Duckett, Henrik Almaas, Pavlos Karanikolas, Olga M. Moreno-Pérez, Dionisio Ortiz-Miranda, Teresa Pinto-Correia, Paolo Prosperi, Mark Redman, María Rivera, Irina Toma, Pedro Sánchez-Zamora, Sandra Šūmane, Katarzyna ŻMIJA, Dariusz ŻMIJA, Gianluca Brunori // Global Food SecurityGlobal Food SecurityGlobal Food SecurityGlobal Food SecurityGlobal Food SecurityGlobal Food SecurityGlobal Food SecurityGlobal Food SecurityGlobal Food SecurityGlobal Food SecurityGlobal Food SecurityGlobal Food SecurityGlobal Food SecurityGlobal Food SecurityGlobal Food SecurityGlobal Food SecurityGlobal Food SecurityGlobal Food SecurityGlobal Food SecurityGlobal Food Security. - vol. 26 (2020), s. 1-12vol. 26 (2020), s. 1-12vol. 26 (2020), s. 1-12vol. 26 (2020), s. 1-12vol. 26 (2020), s. 1-12vol. 26 (2020), s. 1-12vol. 26 (2020), s. 1-12vol. 26 (2020), s. 1-12vol. 26 (2020), s. 1-12vol. 26 (2020), s. 1-12vol. 26 (2020), s. 1-12vol. 26 (2020), s. 1-12vol. 26 (2020), s. 1-12vol. 26 (2020), s. 1-12vol. 26 (2020), s. 1-12vol. 26 (2020), s. 1-12vol. 26 (2020), s. 1-12vol. 26 (2020), s. 1-12vol. 26 (2020), s. 1-12vol. 26 (2020), s. 1-12. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S221191242030081X. - ISSN 2211-91242211-91242211-91242211-91242211-91242211-91242211-91242211-91242211-91242211-91242211-91242211-91242211-91242211-91242211-91242211-91242211-91242211-91242211-91242211-9124
6
The Role of Small Farms in Local Food Systems = Rola drobnych gospodarstw rolnych w lokalnych systemach żywnościowych / Katarzyna ŻMIJA, Marta Czekaj, Dariusz ŻMIJAThe Role of Small Farms in Local Food Systems = Rola drobnych gospodarstw rolnych w lokalnych systemach żywnościowych / Katarzyna ŻMIJA, Marta Czekaj, Dariusz ŻMIJAThe Role of Small Farms in Local Food Systems = Rola drobnych gospodarstw rolnych w lokalnych systemach żywnościowych / Katarzyna ŻMIJA, Marta Czekaj, Dariusz ŻMIJA // Annals of the Polish Association of Agricultural and Agribusiness Economists = Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i AgrobiznesuAnnals of the Polish Association of Agricultural and Agribusiness Economists = Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i AgrobiznesuAnnals of the Polish Association of Agricultural and Agribusiness Economists = Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu. - T. 21, z. 4 (2019), s. 600-611T. 21, z. 4 (2019), s. 600-611T. 21, z. 4 (2019), s. 600-611. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://rnseria.com/resources/html/article/details?id=194545. - ISSN 1508-35351508-35351508-3535
7
Direct Payments as a Form of Small Farm Support in Poland / Dariusz ŻMIJA, Katarzyna ŻMIJADirect Payments as a Form of Small Farm Support in Poland / Dariusz ŻMIJA, Katarzyna ŻMIJA // Hradec Economic DaysHradec Economic Days. - vol. 9, iss. 2 (2019), s. 581-591vol. 9, iss. 2 (2019), s. 581-591. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://uni.uhk.cz/hed/site/assets/files/1073/proceedings_2019_2-1.pdf. - ISSN 2464-60592464-6059
8
Procesy i problemy w realizacji zrównoważonego i trwałego rozwoju w Polsce : kontekst mikroekonomiczny / Barbara SIUTA-TOKARSKA, Agnieszka THIER, Katarzyna ŻMIJA. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2019. - 156 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-01-21260-5
9
Strategie dostosowawcze właścicieli małych gospodarstw rolnych korzystających z działań inwestycyjnych w ramach wspólnej polityki rolnej = Adjustment Strategies of Small Farms' Owners Using the Investment Measures under Common Agricultural Policy / Katarzyna ŻMIJA // W: Zarządzanie restrukturyzacją : innowacyjność i konkurencyjność w obliczu zmian / red. nauk. Andrzej JAKI, Sylwia KRUK. - Toruń: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Dom Organizatora, 2019. - S. 377-395. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7285-881-8 ; 978-83-7285-882-5
10
Przedsiębiorczość pozarolnicza w procesach dywersyfikacji gospodarstw rolnych w Polsce = Non-Agricultural Entrepreneurship in the Processes of Farm Diversification in Poland / Katarzyna ŻMIJA // Przedsiębiorczość i Zarządzanie = Entrepreneurship and Management. - t. 20, z. 1, cz. 2 (2019), s. 55-67. - Summ.. - Tytuł numeru: Zarządzanie restrukturyzacją : rozwój i efektywność w obliczu zmian. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://piz.san.edu.pl/docs/e-XX_1_2.pdf. - ISSN 1733-2486
11
Uncovering Production Flows from Small Farms : Results from Poland and Portugal Case Studies = Przepływy produkcyjne drobnych gospodarstw rolnych na przykładzie regionów badawczych z Polski i Portugalii / Marta Czekaj, Paola Hernández, Ana Fonseca, Maria Rivera, Katarzyna Żmija, Dariusz ŻMIJAUncovering Production Flows from Small Farms : Results from Poland and Portugal Case Studies = Przepływy produkcyjne drobnych gospodarstw rolnych na przykładzie regionów badawczych z Polski i Portugalii / Marta Czekaj, Paola Hernández, Ana Fonseca, Maria Rivera, Katarzyna Żmija, Dariusz ŻMIJAUncovering Production Flows from Small Farms : Results from Poland and Portugal Case Studies = Przepływy produkcyjne drobnych gospodarstw rolnych na przykładzie regionów badawczych z Polski i Portugalii / Marta Czekaj, Paola Hernández, Ana Fonseca, Maria Rivera, Katarzyna Żmija, Dariusz ŻMIJAUncovering Production Flows from Small Farms : Results from Poland and Portugal Case Studies = Przepływy produkcyjne drobnych gospodarstw rolnych na przykładzie regionów badawczych z Polski i Portugalii / Marta Czekaj, Paola Hernández, Ana Fonseca, Maria Rivera, Katarzyna Żmija, Dariusz ŻMIJAUncovering Production Flows from Small Farms : Results from Poland and Portugal Case Studies = Przepływy produkcyjne drobnych gospodarstw rolnych na przykładzie regionów badawczych z Polski i Portugalii / Marta Czekaj, Paola Hernández, Ana Fonseca, Maria Rivera, Katarzyna Żmija, Dariusz ŻMIJAUncovering Production Flows from Small Farms : Results from Poland and Portugal Case Studies = Przepływy produkcyjne drobnych gospodarstw rolnych na przykładzie regionów badawczych z Polski i Portugalii / Marta Czekaj, Paola Hernández, Ana Fonseca, Maria Rivera, Katarzyna Żmija, Dariusz ŻMIJA // Annals of the Polish Association of Agricultural and Agribusiness Economists = Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i AgrobiznesuAnnals of the Polish Association of Agricultural and Agribusiness Economists = Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i AgrobiznesuAnnals of the Polish Association of Agricultural and Agribusiness Economists = Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i AgrobiznesuAnnals of the Polish Association of Agricultural and Agribusiness Economists = Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i AgrobiznesuAnnals of the Polish Association of Agricultural and Agribusiness Economists = Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i AgrobiznesuAnnals of the Polish Association of Agricultural and Agribusiness Economists = Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu. - t. 21, z. 3 (2019), s. 49-61t. 21, z. 3 (2019), s. 49-61t. 21, z. 3 (2019), s. 49-61t. 21, z. 3 (2019), s. 49-61t. 21, z. 3 (2019), s. 49-61t. 21, z. 3 (2019), s. 49-61. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://rnseria.com/resources/html/article/details?id=190291. - ISSN 1508-35351508-35351508-35351508-35351508-35351508-3535
12
Material Investments as a Factor of Restructuring Small Agricultural Holdings with Non-agricultural Activities / Katarzyna ŻMIJA // Hradec Economic Days. - vol. 8, iss. 2 (2018), s. 562-572. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://uni.uhk.cz/hed/site/assets/files/1072/proceedings_2018_2.pdf. - ISSN 2464-6059
13
Reasons for Taking-Up Non-Agricultural Activities and Factors Determining the Selection of the Industry in the Opinion of Entrepreneurs Owning Small Farms / Katarzyna ŻMIJA // W: Enterprises and Economies in the Face of Contemporary Challenges : Management - Restructuring - Innovation / ed. by Marek DZIURA, Andrzej JAKI, Tomasz ROJEK. - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2018. - S. 187-195. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65907-27-1 ; 978-83-65907-28-8
14
Rozwój małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce wobec wyzwań gospodarki XXI wieku : kontekst ekonomiczno-zarządczy / Ryszard Borowiecki, Barbara SIUTA-TOKARSKA, Agnieszka THIER, Katarzyna ŻMIJA. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2018. - 357 s. : il. ; 21 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-953076-1-4 ; 978-83-953076-0-7
15
Oddziaływanie państwa na tworzenie warunków do zapewnienia bezpieczeństwa żywnościowego w wymiarze krajowym i regionalnym = The Impact of the State on Creating Conditions to Ensure Food Security in the National and Regional Dimension / Dariusz ŻMIJA, Katarzyna ŻMIJA, Marta CzekajOddziaływanie państwa na tworzenie warunków do zapewnienia bezpieczeństwa żywnościowego w wymiarze krajowym i regionalnym = The Impact of the State on Creating Conditions to Ensure Food Security in the National and Regional Dimension / Dariusz ŻMIJA, Katarzyna ŻMIJA, Marta CzekajOddziaływanie państwa na tworzenie warunków do zapewnienia bezpieczeństwa żywnościowego w wymiarze krajowym i regionalnym = The Impact of the State on Creating Conditions to Ensure Food Security in the National and Regional Dimension / Dariusz ŻMIJA, Katarzyna ŻMIJA, Marta Czekaj // Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i AgrobiznesuRoczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i AgrobiznesuRoczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu. - T. 20, z. 5 (2018), s. 242-249T. 20, z. 5 (2018), s. 242-249T. 20, z. 5 (2018), s. 242-249. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://rnseria.com/resources/html/article/details?id=181662. - ISSN 1508-35351508-35351508-3535
16
Small Farms in Poland - What Is Their Production and Economic Potential? / Dariusz ŻMIJA, Marta Barbara Czekaj, Katarzyna ŻMIJA // W: International Scientific Days 2018 : "Towards Productive, Sustainable and Resilient Global Agriculture and Food Systems" : Conference Proceedings / eds. Elena Horská, Zuzana Kapsdorferová, Marcela Hallová. - Prague: Wolters Kluwer, 2018. - S. 1850-1868. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-80-7598-180-6. - Pełny tekst: https://spu.fem.uniag.sk/mvd2018/isd2018_proceedings/isd_conference_proceedings.pdf
17
Determinanty i perspektywy prowadzenia działalności rolniczej w małych gospodarstwach rolnych z pozarolniczą działalnością gospodarczą = Determinants and Prospects of Conducting Agricultural Activities in Small Farms with Non-Agricultural Activities / Katarzyna ŻMIJA // Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Problemy Rolnictwa Światowego = Scientific Journal Warsaw University of Life Sciences - SGGW. Problems of World Agriculture. - t. 18 (33), z. 2 (2018), s. 342-352. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://sj.wne.sggw.pl/pdf/PRS_2018_T18(33)_n2.pdf. - ISSN 2081-6960
18
Prospects for the Development of Small Farms in Poland / Dariusz ŻMIJA, Katarzyna ŻMIJAProspects for the Development of Small Farms in Poland / Dariusz ŻMIJA, Katarzyna ŻMIJA // Hradec Economic DaysHradec Economic Days. - vol. 8, iss. 2 (2018), s. 573-583vol. 8, iss. 2 (2018), s. 573-583. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://uni.uhk.cz/hed/site/assets/files/1072/proceedings_2018_2.pdf. - ISSN 2464-60592464-6059
19
Microeconomic Factors of the Development of Enterprises as Perceived by Rural Entrepreneurs of the Małopolskie Province = Mikroekonomiczne czynniki rozwoju przedsiębiorstw w ocenie przedsiębiorców wiejskich z województwa małopolskiego / Katarzyna ŻMIJA // Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia. - R. 16, nr 1 (2017), s. 111-120. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://acta_oeconomia.sggw.pl/wp-content/uploads/Acta_Oeconomia_16_1_2017.pdf. - ISSN 1644-0757
20
Sustainable Development in the Functioning of Small Agricultural Holdings / Dariusz ŻMIJA, Katarzyna ŻMIJASustainable Development in the Functioning of Small Agricultural Holdings / Dariusz ŻMIJA, Katarzyna ŻMIJA // Hradec Economic DaysHradec Economic Days. - vol. 7, iss. 1 (2017), s. 973-979vol. 7, iss. 1 (2017), s. 973-979. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://fim2.uhk.cz/hed/data/proceedings_2017_1.pdf. - ISSN 2464-60592464-6059
21
Wprowadzenie / Ryszard BOROWIECKI, Barbara SIUTA-TOKARSKA, Katarzyna ŻMIJA // W: Zarządzanie działalnością rozwojową przedsiębiorstwa / red. nauk. Ryszard BOROWIECKI, Barbara SIUTA-TOKARSKA, Katarzyna ŻMIJA. - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2017. - S. 9-13. - ISBN 978-83-65907-02-8 ; 978-83-65907-03-5
22
Wykorzystanie instrumentów wspierania rozwoju przez przedsiębiorców powiązanych z małymi gospodarstwami rolnymi z województwa małopolskiego = The Use of Instruments Supporting Development by Entrepreneurs Connected with Small Farms From Małopolskie Province / Katarzyna ŻMIJA // Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu. - T. 19, z. 4 (2017), s. 257-262. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://rnseria.com/resources/html/article/details?id=154468. - ISSN 1508-3535
23
Mikroekonomiczne czynniki rozwoju przedsiębiorstw w ocenie rolników - przedsiębiorców realizujących odmienne strategie różnicowania swojej działalności = Microeconomic Factors of Development in the Opinion of Farmers-Entrepreneurs Implementing Various Strategies of Diversification within the Area of Their Activities / Katarzyna ŻMIJA // W: Przedsiębiorstwo w gospodarce rynkowej : transformacja - rozwój - zarządzanie / red. nauk. Ryszard BOROWIECKI, Andrzej JAKI. - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2017. - S. 145-154. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65173-88-1 ; 978-83-65173-89-8
24
Procesy integracyjne jako czynnik dynamizujący restrukturyzację polskiego rolnictwa = Integration Processes as a Factor Stimulating the Restructuring of the Polish Agriculture / Katarzyna ŻMIJA // W: Zarządzanie restrukturyzacją : procesy i struktury w obliczu zmian / red. nauk. Andrzej JAKI, Tomasz ROJEK. - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2017. - S. 111-123. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65907-00-4 ; 978-83-65907-01-1
25
Pracownicy Katedry / Andrzej JAKI, Katarzyna ŻMIJA // W: Księga Jubileuszowa dla uczczenia 80-lecia Katedry Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [oprac. red. Ryszard BOROWIECKI, Andrzej JAKI]. - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2017. - S. 103-125. - ISBN 978-83-65173-86-7
26
Zarządzanie działalnością rozwojową przedsiębiorstwa / red. nauk. Ryszard BOROWIECKI, Barbara SIUTA-TOKARSKA, Katarzyna ŻMIJA. - Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2017. - 197 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. ang. i pol. przy rozdz. - Bibliogr. po rozdz. - ISBN 978-83-65907-02-8 ; 978-83-65907-03-5
27
Expectations and Challenges of Modern Economy and Enterprises : Problems, Concepts, Activities / ed. by Jarosław KACZMAREK, Katarzyna ŻMIJA. - Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, 2016. - 259 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. ang. przy rozdz. - Bibliogr. przy rozdz. - ISBN 978-83-65173-51-5 ; 978-83-65173-52-2
28
Creation of Alternative Sources of Income for Agricultural Families with the Support of European Union Subsidies / Dariusz ŻMIJA, Katarzyna ŻMIJA // W: Hradec Economic Days : Double-blind Peer Reviewed Proceedings of the International Scientific Conference Hradec Economic Days 2016 / ed. Pavel Jedlička. - Hradec Králové: Gaudeamus, The University of Hradec Králové, 2016. - (Hradec Economic Days, ISSN 2464-6059 ; Vol. 6, iss. 1). - S. 1218-1224. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-80-7435-636-0. - Pełny tekst: https://uni.uhk.cz/hed/site/assets/files/1047/proceedings_2016_1.pdf
29
Selected Determinants of the Absorption of EU Funds in the Opinion of Microentrepreneurs / Joanna Nowakowska-Grunt, Katarzyna ŻMIJA // W: Expectations and Challenges of Modern Economy and Enterprises : Problems, Concepts, Activities / ed. by Jarosław KACZMAREK, Katarzyna ŻMIJA. - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2016. - S. 215-226. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65173-51-5 ; 978-83-65173-52-2
30
Strategie różnicowania działalności gospodarczej przez rolników posiadających drobne gospodarstwa rolne = Strategies for Business Activities Diversification Implemented by Farmers Possessing Small Farms / Katarzyna ŻMIJA // Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu = Annals of the Polish Association of Agricultural and Agribusiness Economists. - t. 18, z. 3 (2016), s. 419-425. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://rnseria.com/resources/html/article/details?id=177841. - ISSN 1508-3535
31
Inwestycje w działalności przedsiębiorstw produkcyjnych na obszarach wiejskich województwa małopolskiego = Investments in Activities of Manufacturing Companies in Rural Areas of the Małopolskie Province / Katarzyna ŻMIJA // Przegląd Organizacji. - nr 9 (2015), s. 33-40. - Summ. - ISSN 0137-7221
32
Wpływ publicznego wsparcia finansowego na działalność inwestycyjną przedsiębiorstw na obszarach wiejskich = The Impact of Public Financial Support for Investment Activities of Enterprises from Rural Areas / Katarzyna ŻMIJA // Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu = Annals of the Polish Association of Agricultural and Agribusiness Economists. - t. 17, z. 3 (2015), s. 434-439. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://rnseria.com/resources/html/article/details?id=177506. - ISSN 1508-3535
33
Allocation of the EU Funds and the Development Level of Communes in Rural Areas of the Małopolska Province = Alokacja środków unii europejskiej a poziom rozwoju gmin na obszarach wiejskich województwa małopolskiego / Katarzyna ŻMIJA // Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia. - R. 14, nr 3 (2015), s. 177-187. - Summ., streszcz. - Pełny tekst: http://acta_oeconomia.sggw.pl/pdf/Acta_Oeconomia_14_3_2015.pdf#page=178&view=Fit. - ISSN 1644-0757
34
Rozwój przedsiębiorczości na obszarach wiejskich przy wykorzystaniu środków Unii Europejskiej = The Development of Entrepreneurship in Rural Areas with the Support of the European Union Funds / Katarzyna ŻMIJA // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - 360 (2014), s. 253-261. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Agrobiznes 2014 : problemy ekonomiczne i społeczne. - Bibliogr. - ISSN 1899-3192
35
The Development of Rural Areas in Poland under Transformation Conditions = Rozwój obszarów wiejskich w Polsce w warunkach transformacji / Katarzyna ŻMIJA, Dariusz ŻMIJAThe Development of Rural Areas in Poland under Transformation Conditions = Rozwój obszarów wiejskich w Polsce w warunkach transformacji / Katarzyna ŻMIJA, Dariusz ŻMIJA // Problemy Drobnych Gospodarstw Rolnych = Problems of Small Agricultural HoldingsProblemy Drobnych Gospodarstw Rolnych = Problems of Small Agricultural Holdings. - nr 2 (2014), s. 53-63nr 2 (2014), s. 53-63. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://pdgr.ur.krakow.pl/zasoby/98/2014_z2_a05.pdf. - ISSN 2300-09022300-0902
36
Efektywność finansowego wsparcia małych i średnich przedsiębiorstw ze środków publicznych / Barbara SIUTA-TOKARSKA, Katarzyna ŻMIJA // W: Zarządzanie efektywnością zasobów gospodarczych przedsiębiorstwa. Etap III / kier. tematu: Ryszard BOROWIECKI. - (2014), s. 126-156
37
Perspektywy rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich województwa małopolskiego = The Prospects for the Development of Entrepreneurship in Rural Areas of the Malopolska Region / Katarzyna ŻMIJA // W: Aktualne problemy funkcjonowania i rozwoju przedsiębiorstw / red. nauk. Małgorzata KOWALIK, Agata Sierpińska-Sawicz. - Warszawa: Vizja Press & IT; Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania, 2014. - S. 451-466. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62855-27-8
38
European Union Funds as an Instrument for Social and Economic Activation of Rural Areas in Poland / Katarzyna ŻMIJA // W: Third Sector : Theoretical and Empirical Approach / sci. eds. Ryszard BOROWIECKI, Marek DZIURA. - Cracow: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014. - S. 209-222. - Bibliogr. - ISBN 978-83-932796-8-5
39
The Use of EU Funds Dedicated to the Development of Entrepreneurship in Rural Areas in Poland Based on the Małopolskie Province / Katarzyna ŻMIJA // W: The International Conference Hradec Economic Days 2014 : Economic Development and Management of Regions, Hradec Králové, February 4th and 5th, 2014 : Peer-Reviewed Conference Proceedings. Part 5 / ed. Pavel Jedlička. - Hradec Králové: Gaudeamus, The University of Hradec Králové, 2014. - S. 461-468. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-80-7435-370-3. - Pełny tekst: http://fim2.uhk.cz/hed/images/sbornik2014_5.pdf
40
Kierunki i efekty wykorzystania funduszy unijnych w finansowaniu inwestycji małych i średnich przedsiębiorstw (MSP) na obszarach województwa małopolskiego / Katarzyna ŻMIJA ; Promotor: Ryszard BOROWIECKI. - Kraków, 2013. - 364 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/doktoraty_full.php?nr=1200002927
41
Supporting the Development of Micro-Enterprises in Rural Areas in Poland / Katarzyna ŻMIJA // W: Knowledge, Economy, Society : Global and Regional Challenges of the 21st Century Economy / ed. by Paweł LULA, Bogusz MIKUŁA, Andrzej JAKI. - Cracow: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2013. - S. 531-545. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62511-77-8
42
Efektywność funkcjonowania małych i średnich przedsiębiorstw w warunkach kryzysu gospodarczego / Barbara SIUTA-TOKARSKA, Katarzyna ŻMIJA // W: Zarządzanie efektywnością zasobów gospodarczych przedsiębiorstwa. Etap II / kier. tematu: Ryszard BOROWIECKI. - (2013), s. 115-142
43
The Development of the Non-Agricultural Businesses in Rural Areas as Exemplified by Małopolska Province / Katarzyna ŻMIJA // W: Contemporary Economies in the Face of New Challenges : Economic, Social and Legal Aspects / ed. by Ryszard BOROWIECKI, Andrzej JAKI, Tomasz ROJEK. - Cracow: Fundation of the Cracow University of Economics, 2013. - S. 595-609. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62511-03-7
44
Wybrane efekty wykorzystania funduszy Unii Europejskiej w finansowaniu inwestycji w sektorze MSP / Katarzyna ŻMIJA // W: Zarządzanie efektywnością zasobów gospodarczych przedsiębiorstwa / kier. tematu: Ryszard BOROWIECKI. - (2012), s. 153-181
45
Fundusze unijne jako źródło finansowania przedsięwzięć inwestycyjnych w małych i średnich przedsiębiorstwach / Katarzyna ŻMIJA // W: Wspomaganie i finansowanie rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw / red. nauk. Marek Matejun. - Warszawa: Difin SA, 2011. - S. 328-345. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7641-443-0
46
Uwarunkowania rozwoju obszarów wiejskich w Polsce w warunkach transformacji / Katarzyna ŻMIJA // W: Restrukturyzacja i rozwój przedsiębiorstw w obliczu procesów transformacji, integracji i globalizacji. Etap 6, Uwarunkowania restrukturyzacji i rozwoju przedsiębiorstw w warunkach transformacji / kier. tematu: Ryszard BOROWIECKI. - (2011), s. 208-235
47
Wybrane problemy obszarów wiejskich w Polsce = Selected Problems of Rural Areas in Poland / Katarzyna ŻMIJA // W: Restrukturyzacja : teoria i praktyka w obliczu nowych wyzwań : księga pamiątkowa dla uczczenia Jubileuszu 45-lecia pracy naukowo-dydaktycznej prof. zw. dr. hab. Ryszarda Borowieckiego / red. nauk. Andrzej JAKI, Jarosław KACZMAREK, Tomasz ROJEK. - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2011. - S. 741-754. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62511-95-2
48
Interwencjonizm państwowy w warunkach kryzysu gospodarczego w Polsce / Dariusz ŻMIJA, Katarzyna ŻMIJA // W: Wyzwania polityki ekonomicznej w warunkach światowego kryzysu finansowego i gospodarczego / red. Andrzej PRUSEK. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2011. - S. 507-523. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-539-0
49
System wczesnego ostrzegania jako narzędzie informujące o sytuacji kryzysowej w przedsiębiorstwie = The Early Warning System as a Tool Informing the Company of a Critical Situation / Katarzyna ŻMIJA // W: Gospodarowanie zasobami informacyjnymi z perspektywy zarządzania kryzysowego / red. nauk. Ryszard BOROWIECKI, Janusz CZEKAJ. - Toruń: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora", 2011. - S. 19-41. - summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7285-612-8
50
Counteraction to the Effects of the Economic Crisis in the Malopolska Region / Katarzyna ŻMIJA // W: Challenges for the Contemporary Enterprise under Globalization / sci. ed. Ryszard BOROWIECKI & Tomasz ROJEK. - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2010. - S. 73-85. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-929699-9-0
51
Wsparcie konkurencyjności i innowacyjności gospodarki regionu w ramach działań II Osi priorytetowej Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego = Support for Competitiveness and Innovativeness of the Region Economy in the Framework of Measures under Priorities Axis II of the Malopolska Regional Operational Plan / Katarzyna ŻMIJA // W: Restrukturyzacja w obliczu nowych wyzwań gospodarczych : zarządzanie - strategia - analiza = Restructuring in the Face of New Economic Challenges : Management - Strategy - Analysis / oprac. i red. nauk. Ryszard BOROWIECKI, Andrzej JAKI. - Kraków: Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego, 2010. - S. 613-630. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62511-25-9
1
Siuta-Tokarska B., Thier A., Żmija K., (2020), Procesy i problemy w realizacji zrównoważonego i trwałego rozwoju w Polsce: kontekst makroekonomiczny, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 165 s.
2
Żmija K., Fortes A., Tia M., Šūmane S., Ayambila S., Żmija D., Satoła Ł., Sutherland L., (2020), Small Farming and Generational Renewal in the Context of Food Security Challenges, "Global Food Security", vol. 26, s. 1-8; https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2211912420300663
3
Czekaj M., Szafrańska M., Żmija K., Satoła Ł., Płonka A., Żmija D., Tyran E., Puchała J., (2020), Rola małych gospodarstw rolnych: diagnoza i perspektywy na przyszłość na przykładzie podregionu rzeszowskiego, [on-line], Warszawa : Difin, 166 s.
4
Thier A., Tyli I., Żmija K., (2020), Management of Water Resources and Their Consumption within the Circular Economy. [W:] Dziura M., Jaki A., Rojek T. (red.), Restructuring Management : Models - Changes - Development, Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Dom Organizatora, s. 203-226.
5
Galli F., Grando S., Adamsone-Fiskovica A., Bjørkhaug H., Czekaj M., Duckett D., Almaas H., Karanikolas P., Moreno-Pérez O., Ortiz-Miranda D., Pinto-Correia T., Prosperi P., Redman M., Rivera M., Toma I., Sánchez-Zamora P., Šūmane S., Żmija K., Żmija D., Brunori G., (2020), How do Small Farms Contribute to Food and Nutrition Security? Linking European Small Farms, Strategies and Outcomes in Territorial Food Systems, "Global Food Security", vol. 26, s. 1-12; https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S221191242030081X
6
Żmija K., Czekaj M., Żmija D., (2019), The Role of Small Farms in Local Food Systems, "Annals of the Polish Association of Agricultural and Agribusiness Economists", T. 21, z. 4, s. 600-611; https://rnseria.com/resources/html/article/details?id=194545
7
Żmija D., Żmija K., (2019), Direct Payments as a Form of Small Farm Support in Poland, "Hradec Economic Days", vol. 9, iss. 2, s. 581-591; https://uni.uhk.cz/hed/site/assets/files/1073/proceedings_2019_2-1.pdf
8
Siuta-Tokarska B., Thier A., Żmija K., (2019), Procesy i problemy w realizacji zrównoważonego i trwałego rozwoju w Polsce: kontekst mikroekonomiczny, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 156 s.
9
Żmija K., (2019), Strategie dostosowawcze właścicieli małych gospodarstw rolnych korzystających z działań inwestycyjnych w ramach wspólnej polityki rolnej. [W:] Jaki A., Kruk S. (red.), Zarządzanie restrukturyzacją : innowacyjność i konkurencyjność w obliczu zmian, Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Dom Organizatora, s. 377-395.
10
Żmija K., (2019), Przedsiębiorczość pozarolnicza w procesach dywersyfikacji gospodarstw rolnych w Polsce, "Przedsiębiorczość i Zarządzanie", t. 20, z. 1, cz. 2, s. 55-67; http://piz.san.edu.pl/docs/e-XX_1_2.pdf
11
Czekaj M., Hernández P., Fonseca A., Rivera M., Żmija K., Żmija D., (2019), Uncovering Production Flows from Small Farms : Results from Poland and Portugal Case Studies, "Annals of the Polish Association of Agricultural and Agribusiness Economists", t. 21, z. 3, s. 49-61; https://rnseria.com/resources/html/article/details?id=190291
12
Żmija K., (2018), Material Investments as a Factor of Restructuring Small Agricultural Holdings with Non-agricultural Activities, "Hradec Economic Days", vol. 8, iss. 2, s. 562-572; https://uni.uhk.cz/hed/site/assets/files/1072/proceedings_2018_2.pdf
13
Żmija K., (2018), Reasons for Taking-Up Non-Agricultural Activities and Factors Determining the Selection of the Industry in the Opinion of Entrepreneurs Owning Small Farms. [W:] Dziura M., Jaki A., Rojek T. (red.), Enterprises and Economies in the Face of Contemporary Challenges : Management - Restructuring - Innovation, Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, s. 187-195.
14
Borowiecki R., Siuta-Tokarska B., Thier A., Żmija K., (2018), Rozwój małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce wobec wyzwań gospodarki XXI wieku: kontekst ekonomiczno-zarządczy, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 357 s.
15
Żmija D., Żmija K., Czekaj M., (2018), Oddziaływanie państwa na tworzenie warunków do zapewnienia bezpieczeństwa żywnościowego w wymiarze krajowym i regionalnym, "Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu", T. 20, z. 5, s. 242-249; https://rnseria.com/resources/html/article/details?id=181662
16
Żmija D., Czekaj M., Żmija K., (2018), Small Farms in Poland - What Is Their Production and Economic Potential?. [W:] Horská E., Kapsdorferová Z., Hallová M. (red.), International Scientific Days 2018 : "Towards Productive, Sustainable and Resilient Global Agriculture and Food Systems" : Conference Proceedings, Prague : Wolters Kluwer, s. 1850-1868.
17
Żmija K., (2018), Determinanty i perspektywy prowadzenia działalności rolniczej w małych gospodarstwach rolnych z pozarolniczą działalnością gospodarczą, "Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Problemy Rolnictwa Światowego", t. 18 (33), z. 2, s. 342-352; http://sj.wne.sggw.pl/pdf/PRS_2018_T18(33)_n2.pdf
18
Żmija D., Żmija K., (2018), Prospects for the Development of Small Farms in Poland, "Hradec Economic Days", vol. 8, iss. 2, s. 573-583; https://uni.uhk.cz/hed/site/assets/files/1072/proceedings_2018_2.pdf
19
Żmija K., (2017), Microeconomic Factors of the Development of Enterprises as Perceived by Rural Entrepreneurs of the Małopolskie Province, "Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia", R. 16, nr 1, s. 111-120; http://acta_oeconomia.sggw.pl/wp-content/uploads/Acta_Oeconomia_16_1_2017.pdf
20
Żmija D., Żmija K., (2017), Sustainable Development in the Functioning of Small Agricultural Holdings, "Hradec Economic Days", vol. 7, iss. 1, s. 973-979; http://fim2.uhk.cz/hed/data/proceedings_2017_1.pdf
21
Borowiecki R., Siuta-Tokarska B., Żmija K., (2017), Wprowadzenie. [W:] Borowiecki R., Siuta-Tokarska B., Żmija K. (red.), Zarządzanie działalnością rozwojową przedsiębiorstwa, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 9-13.
22
Żmija K., (2017), Wykorzystanie instrumentów wspierania rozwoju przez przedsiębiorców powiązanych z małymi gospodarstwami rolnymi z województwa małopolskiego, "Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu", T. 19, z. 4, s. 257-262; https://rnseria.com/resources/html/article/details?id=154468
23
Żmija K., (2017), Mikroekonomiczne czynniki rozwoju przedsiębiorstw w ocenie rolników - przedsiębiorców realizujących odmienne strategie różnicowania swojej działalności. [W:] Borowiecki R., Jaki A. (red.), Przedsiębiorstwo w gospodarce rynkowej : transformacja - rozwój - zarządzanie, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 145-154.
24
Żmija K., (2017), Procesy integracyjne jako czynnik dynamizujący restrukturyzację polskiego rolnictwa. [W:] Jaki A., Rojek T. (red.), Zarządzanie restrukturyzacją : procesy i struktury w obliczu zmian, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 111-123.
25
Jaki A., Żmija K., (2017), Pracownicy Katedry. [W:] Borowiecki R., Jaki A. (red.), Księga Jubileuszowa dla uczczenia 80-lecia Katedry Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, s. 103-125.
26
Borowiecki R., Siuta-Tokarska B., Żmija K. (red.), (2017), Zarządzanie działalnością rozwojową przedsiębiorstwa, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 197 s.
27
Kaczmarek J., Żmija K. (red.), (2016), Expectations and Challenges of Modern Economy and Enterprises: Problems, Concepts, Activities, Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, 259 s.
28
Żmija D., Żmija K., (2016), Creation of Alternative Sources of Income for Agricultural Families with the Support of European Union Subsidies. [W:] Jedlička P. (red.), Hradec Economic Days : Double-blind Peer Reviewed Proceedings of the International Scientific Conference Hradec Economic Days 2016 (Hradec Economic Days; Vol. 6, iss. 1), Hradec Králové : Gaudeamus, The University of Hradec Králové, s. 1218-1224.
29
Nowakowska-Grunt J., Żmija K., (2016), Selected Determinants of the Absorption of EU Funds in the Opinion of Microentrepreneurs. [W:] Kaczmarek J., Żmija K. (red.), Expectations and Challenges of Modern Economy and Enterprises : Problems, Concepts, Activities, Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, s. 215-226.
30
Żmija K., (2016), Strategie różnicowania działalności gospodarczej przez rolników posiadających drobne gospodarstwa rolne, "Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu", t. 18, z. 3, s. 419-425; https://rnseria.com/resources/html/article/details?id=177841
31
Żmija K., (2015), Inwestycje w działalności przedsiębiorstw produkcyjnych na obszarach wiejskich województwa małopolskiego, "Przegląd Organizacji", nr 9, s. 33-40.
32
Żmija K., (2015), Wpływ publicznego wsparcia finansowego na działalność inwestycyjną przedsiębiorstw na obszarach wiejskich, "Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu", t. 17, z. 3, s. 434-439; https://rnseria.com/resources/html/article/details?id=177506
33
Żmija K., (2015), Allocation of the EU Funds and the Development Level of Communes in Rural Areas of the Małopolska Province, "Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia", R. 14, nr 3, s. 177-187; http://acta_oeconomia.sggw.pl/pdf/Acta_Oeconomia_14_3_2015.pdf#page=178&view=Fit
34
Żmija K., (2014), Rozwój przedsiębiorczości na obszarach wiejskich przy wykorzystaniu środków Unii Europejskiej, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", 360, s. 253-261.
35
Żmija K., Żmija D., (2014), The Development of Rural Areas in Poland under Transformation Conditions, "Problemy Drobnych Gospodarstw Rolnych", nr 2, s. 53-63; http://pdgr.ur.krakow.pl/zasoby/98/2014_z2_a05.pdf
36
Siuta-Tokarska B., Żmija K., (2014), Efektywność finansowego wsparcia małych i średnich przedsiębiorstw ze środków publicznych. [W:] Borowiecki R. (kierownik tematu), Zarządzanie efektywnością zasobów gospodarczych przedsiębiorstwa. Etap III, s. 126-156.
37
Żmija K., (2014), Perspektywy rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich województwa małopolskiego. [W:] Kowalik M., Sierpińska-Sawicz A. (red.), Aktualne problemy funkcjonowania i rozwoju przedsiębiorstw, Warszawa : Vizja Press & IT : Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania, s. 451-466.
38
Żmija K., (2014), European Union Funds as an Instrument for Social and Economic Activation of Rural Areas in Poland. [W:] Borowiecki R., Dziura M. (red.), Third Sector : Theoretical and Empirical Approach, Cracow : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 209-222.
39
Żmija K., (2014), The Use of EU Funds Dedicated to the Development of Entrepreneurship in Rural Areas in Poland Based on the Małopolskie Province. [W:] Jedlička P. (red.), The International Conference Hradec Economic Days 2014 : Economic Development and Management of Regions, Hradec Králové, February 4th and 5th, 2014 : Peer-Reviewed Conference Proceedings. Part 5, Hradec Králové : Gaudeamus, The University of Hradec Králové, s. 461-468.
40
Żmija K., (2013), Kierunki i efekty wykorzystania funduszy unijnych w finansowaniu inwestycji małych i średnich przedsiębiorstw (MSP) na obszarach województwa małopolskiego, Prom. Borowiecki R., Kraków : , 364 k.
41
Żmija K., (2013), Supporting the Development of Micro-Enterprises in Rural Areas in Poland. [W:] Lula P., Mikuła B., Jaki A. (red.), Knowledge, Economy, Society : Global and Regional Challenges of the 21st Century Economy, Cracow : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 531-545.
42
Siuta-Tokarska B., Żmija K., (2013), Efektywność funkcjonowania małych i średnich przedsiębiorstw w warunkach kryzysu gospodarczego. [W:] Borowiecki R. (kierownik tematu), Zarządzanie efektywnością zasobów gospodarczych przedsiębiorstwa. Etap II, s. 115-142.
43
Żmija K., (2013), The Development of the Non-Agricultural Businesses in Rural Areas as Exemplified by Małopolska Province. [W:] Borowiecki R., Jaki A., Rojek T. (red.), Contemporary Economies in the Face of New Challenges : Economic, Social and Legal Aspects, Cracow : Fundation of the Cracow University of Economics, s. 595-609.
44
Żmija K., (2012), Wybrane efekty wykorzystania funduszy Unii Europejskiej w finansowaniu inwestycji w sektorze MSP. [W:] Borowiecki R. (kierownik tematu), Zarządzanie efektywnością zasobów gospodarczych przedsiębiorstwa, s. 153-181.
45
Żmija K., (2011), Fundusze unijne jako źródło finansowania przedsięwzięć inwestycyjnych w małych i średnich przedsiębiorstwach. [W:] Matejun M. (red.), Wspomaganie i finansowanie rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw, Warszawa : Difin SA, s. 328-345.
46
Żmija K., (2011), Uwarunkowania rozwoju obszarów wiejskich w Polsce w warunkach transformacji. [W:] Borowiecki R. (kierownik tematu), Restrukturyzacja i rozwój przedsiębiorstw w obliczu procesów transformacji, integracji i globalizacji. Etap 6, Uwarunkowania restrukturyzacji i rozwoju przedsiębiorstw w warunkach transformacji, s. 208-235.
47
Żmija K., (2011), Wybrane problemy obszarów wiejskich w Polsce. [W:] Jaki A., Kaczmarek J., Rojek T. (red.), Restrukturyzacja : teoria i praktyka w obliczu nowych wyzwań : księga pamiątkowa dla uczczenia Jubileuszu 45-lecia pracy naukowo-dydaktycznej prof. zw. dr. hab. Ryszarda Borowieckiego, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 741-754.
48
Żmija D., Żmija K., (2011), Interwencjonizm państwowy w warunkach kryzysu gospodarczego w Polsce. [W:] Prusek A. (red.), Wyzwania polityki ekonomicznej w warunkach światowego kryzysu finansowego i gospodarczego, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 507-523.
49
Żmija K., (2011), System wczesnego ostrzegania jako narzędzie informujące o sytuacji kryzysowej w przedsiębiorstwie. [W:] Borowiecki R., Czekaj J. (red.), Gospodarowanie zasobami informacyjnymi z perspektywy zarządzania kryzysowego, Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora", s. 19-41.
50
Żmija K., (2010), Counteraction to the Effects of the Economic Crisis in the Malopolska Region. [W:] Borowiecki R., Rojek T. (red.), Challenges for the Contemporary Enterprise under Globalization, Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, s. 73-85.
51
Żmija K., (2010), Wsparcie konkurencyjności i innowacyjności gospodarki regionu w ramach działań II Osi priorytetowej Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. [W:] Borowiecki R., Jaki A. (red.), Restrukturyzacja w obliczu nowych wyzwań gospodarczych : zarządzanie - strategia - analiza, Kraków : Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 613-630.
1
@book{monUEK:2168350400,
author = "Barbara Siuta-Tokarska and Agnieszka Thier and Katarzyna Żmija",
title = "Procesy i problemy w realizacji zrównoważonego i trwałego rozwoju w Polsce : kontekst makroekonomiczny",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "2020",
isbn = "978-83-01-21394-7",
}
2
@article{artUEK:2168349484,
author = "Katarzyna Żmija and Arlindo Fortes and Moses Nganwani Tia and Sandra Šūmane and Sylvester Nsobire Ayambila and Dariusz Żmija and Łukasz Satoła and Lee-Ann Sutherland",
title = "Small Farming and Generational Renewal in the Context of Food Security Challenges",
journal = "Global Food Security",
number = "vol. 26",
pages = "1-8",
year = "2020",
doi = {http://dx.doi.org/10.1016/j.gfs.2020.100412},
url = {https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2211912420300663},
}
3
@book{monUEK:2168344394,
author = "Marta Czekaj and Monika Szafrańska and Katarzyna Żmija and Łukasz Satoła and Aleksandra Płonka and Dariusz Żmija and Ewa Tyran and Jacek Puchała",
title = "Rola małych gospodarstw rolnych : diagnoza i perspektywy na przyszłość na przykładzie podregionu rzeszowskiego",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2020",
url = {https://depot.ceon.pl/bitstream/handle/123456789/18007/rola-małych-gospodarstw-rolnych-CEON.pdf},
isbn = "978-83-8085-145-0",
}
4
@inbook{fmUEK:2168349726,
author = "Agnieszka Thier and Irvin Tyli and Katarzyna Żmija",
title = "Management of Water Resources and Their Consumption within the Circular Economy",
booktitle = "Restructuring Management : Models - Changes - Development",
pages = "203-226",
adress = "Toruń",
publisher = "Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Dom Organizatora",
year = "2020",
isbn = "978-83-7285-941-9 ; 978-83-7285-942-6",
}
5
@article{artUEK:2168349820,
author = "Francesca Galli and Stefano Grando and Anda Adamsone-Fiskovica and Hilde Bjørkhaug and Marta Czekaj and Dominic George Duckett and Henrik Almaas and Pavlos Karanikolas and Olga M. Moreno-Pérez and Dionisio Ortiz-Miranda and Teresa Pinto-Correia and Paolo Prosperi and Mark Redman and Maria Rivera and Irina Toma and Pedro Sánchez-Zamora and Sandra Šūmane and Katarzyna Żmija and Dariusz Żmija and Gianluca Brunori",
title = "How do Small Farms Contribute to Food and Nutrition Security? Linking European Small Farms, Strategies and Outcomes in Territorial Food Systems",
journal = "Global Food Security",
number = "vol. 26",
pages = "1-12",
year = "2020",
doi = {http://dx.doi.org/10.1016/j.gfs.2020.100427},
url = {https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S221191242030081X},
}
6
@article{artUEK:2168341313,
author = "Katarzyna Żmija and Marta Czekaj and Dariusz Żmija",
title = "The Role of Small Farms in Local Food Systems",
journal = "Annals of the Polish Association of Agricultural and Agribusiness Economists",
number = "T. 21, z. 4",
pages = "600-611",
year = "2019",
doi = {http://dx.doi.org/10.5604/01.3001.0013.5527},
url = {https://rnseria.com/resources/html/article/details?id=194545},
}
7
@article{artUEK:2168332553,
author = "Dariusz Żmija and Katarzyna Żmija",
title = "Direct Payments as a Form of Small Farm Support in Poland",
journal = "Hradec Economic Days",
number = "vol. 9, iss. 2",
pages = "581-591",
year = "2019",
url = {https://uni.uhk.cz/hed/site/assets/files/1073/proceedings_2019_2-1.pdf},
}
8
@book{monUEK:2168347008,
author = "Barbara Siuta-Tokarska and Agnieszka Thier and Katarzyna Żmija",
title = "Procesy i problemy w realizacji zrównoważonego i trwałego rozwoju w Polsce : kontekst mikroekonomiczny",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "2019",
isbn = "978-83-01-21260-5",
}
9
@inbook{fmUEK:2168338859,
author = "Katarzyna Żmija",
title = "Strategie dostosowawcze właścicieli małych gospodarstw rolnych korzystających z działań inwestycyjnych w ramach wspólnej polityki rolnej",
booktitle = "Zarządzanie restrukturyzacją : innowacyjność i konkurencyjność w obliczu zmian",
pages = "377-395",
adress = "Toruń",
publisher = "Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Dom Organizatora",
year = "2019",
isbn = "978-83-7285-881-8 ; 978-83-7285-882-5",
}
10
@article{artUEK:2168334167,
author = "Katarzyna Żmija",
title = "Przedsiębiorczość pozarolnicza w procesach dywersyfikacji gospodarstw rolnych w Polsce",
journal = "Przedsiębiorczość i Zarządzanie",
number = "t. 20, z. 1, cz. 2",
pages = "55-67",
year = "2019",
url = {http://piz.san.edu.pl/docs/e-XX_1_2.pdf},
}
11
@article{artUEK:2168338145,
author = "Marta Czekaj and Paola Hernández and Ana Fonseca and Maria Rivera and Katarzyna Żmija and Dariusz Żmija",
title = "Uncovering Production Flows from Small Farms : Results from Poland and Portugal Case Studies",
journal = "Annals of the Polish Association of Agricultural and Agribusiness Economists",
number = "t. 21, z. 3",
pages = "49-61",
year = "2019",
doi = {http://dx.doi.org/10.5604/01.3001.0013.2823},
url = {https://rnseria.com/resources/html/article/details?id=190291},
}
12
@article{artUEK:2168325311,
author = "Katarzyna Żmija",
title = "Material Investments as a Factor of Restructuring Small Agricultural Holdings with Non-agricultural Activities",
journal = "Hradec Economic Days",
number = "vol. 8, iss. 2",
pages = "562-572",
adress = "",
year = "2018",
url = {https://uni.uhk.cz/hed/site/assets/files/1072/proceedings_2018_2.pdf},
}
13
@inbook{fmUEK:2168331889,
author = "Katarzyna Żmija",
title = "Reasons for Taking-Up Non-Agricultural Activities and Factors Determining the Selection of the Industry in the Opinion of Entrepreneurs Owning Small Farms",
booktitle = "Enterprises and Economies in the Face of Contemporary Challenges : Management - Restructuring - Innovation",
pages = "187-195",
adress = "Cracow",
publisher = "Foundation of the Cracow University of Economics",
year = "2018",
isbn = "978-83-65907-27-1 ; 978-83-65907-28-8",
}
14
@book{monUEK:2168331353,
author = "Ryszard Borowiecki and Barbara Siuta-Tokarska and Agnieszka Thier and Katarzyna Żmija",
title = "Rozwój małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce wobec wyzwań gospodarki XXI wieku : kontekst ekonomiczno-zarządczy",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2018",
isbn = "978-83-953076-1-4 ; 978-83-953076-0-7",
}
15
@article{artUEK:2168328579,
author = "Dariusz Żmija and Katarzyna Żmija and Marta Czekaj",
title = "Oddziaływanie państwa na tworzenie warunków do zapewnienia bezpieczeństwa żywnościowego w wymiarze krajowym i regionalnym",
journal = "Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu",
number = "T. 20, z. 5",
pages = "242-249",
year = "2018",
doi = {http://dx.doi.org/10.5604/01.3001.0012.6716},
url = {https://rnseria.com/resources/html/article/details?id=181662},
}
16
@inbook{mkaUEK:2168328581,
author = "Dariusz Żmija and Marta Barbara Czekaj and Katarzyna Żmija",
title = "Small Farms in Poland - What Is Their Production and Economic Potential?",
booktitle = "International Scientific Days 2018 : "Towards Productive, Sustainable and Resilient Global Agriculture and Food Systems" : Conference Proceedings",
pages = "1850-1868",
adress = "Prague",
publisher = "Wolters Kluwer",
year = "2018",
url = {https://spu.fem.uniag.sk/mvd2018/isd2018_proceedings/isd_conference_proceedings.pdf},
isbn = "978-80-7598-180-6",
}
17
@article{artUEK:2168327153,
author = "Katarzyna Żmija",
title = "Determinanty i perspektywy prowadzenia działalności rolniczej w małych gospodarstwach rolnych z pozarolniczą działalnością gospodarczą",
journal = "Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Problemy Rolnictwa Światowego",
number = "t. 18 (33), z. 2",
pages = "342-352",
year = "2018",
doi = {http://dx.doi.org/10.22630/PRS.2018.18.2.61},
url = {http://sj.wne.sggw.pl/pdf/PRS_2018_T18(33)_n2.pdf},
}
18
@article{artUEK:2168325313,
author = "Dariusz Żmija and Katarzyna Żmija",
title = "Prospects for the Development of Small Farms in Poland",
journal = "Hradec Economic Days",
number = "vol. 8, iss. 2",
pages = "573-583",
adress = "",
year = "2018",
url = {https://uni.uhk.cz/hed/site/assets/files/1072/proceedings_2018_2.pdf},
}
19
@article{artUEK:2168313671,
author = "Katarzyna Żmija",
title = "Microeconomic Factors of the Development of Enterprises as Perceived by Rural Entrepreneurs of the Małopolskie Province",
journal = "Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia",
number = "R. 16, 1",
pages = "111-120",
year = "2017",
doi = {http://dx.doi.org/10.22630/ASPE.2017.16.1.12},
url = {http://acta_oeconomia.sggw.pl/wp-content/uploads/Acta_Oeconomia_16_1_2017.pdf},
}
20
@article{artUEK:2168313189,
author = "Dariusz Żmija and Katarzyna Żmija",
title = "Sustainable Development in the Functioning of Small Agricultural Holdings",
journal = "Hradec Economic Days",
number = "vol. 7, iss. 1",
pages = "973-979",
adress = "",
year = "2017",
url = {http://fim2.uhk.cz/hed/data/proceedings_2017_1.pdf},
}
21
@misc{wstUEK:2168319069,
author = "Ryszard Borowiecki and Barbara Siuta-Tokarska and Katarzyna Żmija",
title = "Wprowadzenie",
booktitle = "Zarządzanie działalnością rozwojową przedsiębiorstwa",
pages = "9-13",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2017",
isbn = "978-83-65907-02-8 ; 978-83-65907-03-5",
}
22
@article{artUEK:2168319847,
author = "Katarzyna Żmija",
title = "Wykorzystanie instrumentów wspierania rozwoju przez przedsiębiorców powiązanych z małymi gospodarstwami rolnymi z województwa małopolskiego",
journal = "Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu",
number = "T. 19, z. 4",
pages = "257-262",
year = "2017",
doi = {http://dx.doi.org/10.5604/01.3001.0010.5197},
url = {https://rnseria.com/resources/html/article/details?id=154468},
}
23
@inbook{fmUEK:2168315421,
author = "Katarzyna Żmija",
title = "Mikroekonomiczne czynniki rozwoju przedsiębiorstw w ocenie rolników - przedsiębiorców realizujących odmienne strategie różnicowania swojej działalności",
booktitle = "Przedsiębiorstwo w gospodarce rynkowej : transformacja - rozwój - zarządzanie",
pages = "145-154",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2017",
isbn = "978-83-65173-88-1 ; 978-83-65173-89-8",
}
24
@inbook{fmUEK:2168318895,
author = "Katarzyna Żmija",
title = "Procesy integracyjne jako czynnik dynamizujący restrukturyzację polskiego rolnictwa",
booktitle = "Zarządzanie restrukturyzacją : procesy i struktury w obliczu zmian",
pages = "111-123",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2017",
isbn = "978-83-65907-00-4 ; 978-83-65907-01-1",
}
25
@inbook{fksUEK:2168318305,
author = "Andrzej Jaki and Katarzyna Żmija",
title = "Pracownicy Katedry",
booktitle = "Księga Jubileuszowa dla uczczenia 80-lecia Katedry Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
pages = "103-125",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
year = "2017",
isbn = "978-83-65173-86-7",
}
26
@book{monUEK:2168319067,
title = "Zarządzanie działalnością rozwojową przedsiębiorstwa",
editor = Borowiecki Ryszard,
editor = Siuta-Tokarska Barbara,
editor = Żmija Katarzyna,
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2017",
isbn = "978-83-65907-02-8 ; 978-83-65907-03-5",
}
27
@book{monUEK:2168307901,
title = "Expectations and Challenges of Modern Economy and Enterprises : Problems, Concepts, Activities",
editor = Kaczmarek Jarosław,
editor = Żmija Katarzyna,
adress = "Cracow",
publisher = "Foundation of the Cracow University of Economics",
year = "2016",
isbn = "978-83-65173-51-5 ; 978-83-65173-52-2",
}
28
@inbook{mkaUEK:2168311525,
author = "Dariusz Żmija and Katarzyna Żmija",
title = "Creation of Alternative Sources of Income for Agricultural Families with the Support of European Union Subsidies",
booktitle = "Hradec Economic Days : Double-blind Peer Reviewed Proceedings of the International Scientific Conference Hradec Economic Days 2016",
pages = "1218-1224",
adress = "Hradec Králové",
publisher = "Gaudeamus, The University of Hradec Králové",
year = "2016",
url = {https://uni.uhk.cz/hed/site/assets/files/1047/proceedings_2016_1.pdf},
issn = "2464-6059",
isbn = "978-80-7435-636-0",
}
29
@inbook{fmUEK:2168308059,
author = "Joanna Nowakowska-Grunt and Katarzyna Żmija",
title = "Selected Determinants of the Absorption of EU Funds in the Opinion of Microentrepreneurs",
booktitle = "Expectations and Challenges of Modern Economy and Enterprises : Problems, Concepts, Activities",
pages = "215-226",
adress = "Cracow",
publisher = "Foundation of the Cracow University of Economics",
year = "2016",
isbn = "978-83-65173-51-5 ; 978-83-65173-52-2",
}
30
@article{artUEK:2168311511,
author = "Katarzyna Żmija",
title = "Strategie różnicowania działalności gospodarczej przez rolników posiadających drobne gospodarstwa rolne",
journal = "Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu",
number = "t. 18, z. 3",
pages = "419-425",
year = "2016",
url = {https://rnseria.com/resources/html/article/details?id=177841},
}
31
@article{artUEK:2168297791,
author = "Katarzyna Żmija",
title = "Inwestycje w działalności przedsiębiorstw produkcyjnych na obszarach wiejskich województwa małopolskiego",
journal = "Przegląd Organizacji",
number = "9",
pages = "33-40",
year = "2015",
}
32
@article{artUEK:2168301117,
author = "Katarzyna Żmija",
title = "Wpływ publicznego wsparcia finansowego na działalność inwestycyjną przedsiębiorstw na obszarach wiejskich",
journal = "Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu",
number = "t. 17, z. 3",
pages = "434-439",
year = "2015",
url = {https://rnseria.com/resources/html/article/details?id=177506},
}
33
@article{artUEK:2168297663,
author = "Katarzyna Żmija",
title = "Allocation of the EU Funds and the Development Level of Communes in Rural Areas of the Małopolska Province",
journal = "Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia",
number = "R. 14, 3",
pages = "177-187",
year = "2015",
url = {http://acta_oeconomia.sggw.pl/pdf/Acta_Oeconomia_14_3_2015.pdf#page=178&view=Fit},
}
34
@article{artUEK:2168291457,
author = "Katarzyna Żmija",
title = "Rozwój przedsiębiorczości na obszarach wiejskich przy wykorzystaniu środków Unii Europejskiej",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "360",
pages = "253-261",
adress = "",
year = "2014",
doi = {http://dx.doi.org/10.15611/pn.2014.360.27},
url = {},
}
35
@article{artUEK:2168281741,
author = "Katarzyna Żmija and Dariusz Żmija",
title = "The Development of Rural Areas in Poland under Transformation Conditions",
journal = "Problemy Drobnych Gospodarstw Rolnych",
number = "2",
pages = "53-63",
year = "2014",
url = {http://pdgr.ur.krakow.pl/zasoby/98/2014_z2_a05.pdf},
}
36
@unpublished{fnpUEK:2168301879,
author = "Barbara Siuta-Tokarska and Katarzyna Żmija",
title = "Efektywność finansowego wsparcia małych i średnich przedsiębiorstw ze środków publicznych",
booktitle = "Zarządzanie efektywnością zasobów gospodarczych przedsiębiorstwa. Etap III",
pages = "126-156",
year = "2014",
}
37
@inbook{fmUEK:2168283279,
author = "Katarzyna Żmija",
title = "Perspektywy rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich województwa małopolskiego",
booktitle = "Aktualne problemy funkcjonowania i rozwoju przedsiębiorstw",
pages = "451-466",
adress = "Warszawa",
publisher = "Vizja Press & IT; Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania",
year = "2014",
isbn = "978-83-62855-27-8",
}
38
@inbook{fmUEK:2168288855,
author = "Katarzyna Żmija",
title = "European Union Funds as an Instrument for Social and Economic Activation of Rural Areas in Poland",
booktitle = "Third Sector : Theoretical and Empirical Approach",
pages = "209-222",
adress = "Cracow",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2014",
isbn = "978-83-932796-8-5",
}
39
@inbook{mkaUEK:2168271824,
author = "Katarzyna Żmija",
title = "The Use of EU Funds Dedicated to the Development of Entrepreneurship in Rural Areas in Poland Based on the Małopolskie Province",
booktitle = "The International Conference Hradec Economic Days 2014 : Economic Development and Management of Regions, Hradec Králové, February 4th and 5th, 2014 : Peer-Reviewed Conference Proceedings. Part 5",
pages = "461-468",
adress = "Hradec Králové",
publisher = "Gaudeamus, The University of Hradec Králové",
year = "2014",
url = {http://fim2.uhk.cz/hed/images/sbornik2014_5.pdf},
isbn = "978-80-7435-370-3",
}
40
@unpublished{drUEK:2168283369,
author = "Katarzyna Żmija",
title = "Kierunki i efekty wykorzystania funduszy unijnych w finansowaniu inwestycji małych i średnich przedsiębiorstw (MSP) na obszarach województwa małopolskiego",
adress = "Kraków",
year = "2013",
url = {http://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/doktoraty_full.php?nr=1200002927},
}
41
@inbook{fmUEK:2168268720,
author = "Katarzyna Żmija",
title = "Supporting the Development of Micro-Enterprises in Rural Areas in Poland",
booktitle = "Knowledge, Economy, Society : Global and Regional Challenges of the 21st Century Economy",
pages = "531-545",
adress = "Cracow",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2013",
isbn = "978-83-62511-77-8",
}
42
@unpublished{fnpUEK:2168286013,
author = "Barbara Siuta-Tokarska and Katarzyna Żmija",
title = "Efektywność funkcjonowania małych i średnich przedsiębiorstw w warunkach kryzysu gospodarczego",
booktitle = "Zarządzanie efektywnością zasobów gospodarczych przedsiębiorstwa. Etap II",
pages = "115-142",
year = "2013",
}
43
@inbook{fmUEK:2168254710,
author = "Katarzyna Żmija",
title = "The Development of the Non-Agricultural Businesses in Rural Areas as Exemplified by Małopolska Province",
booktitle = "Contemporary Economies in the Face of New Challenges : Economic, Social and Legal Aspects",
pages = "595-609",
adress = "Cracow",
publisher = "Fundation of the Cracow University of Economics",
year = "2013",
isbn = "978-83-62511-03-7",
}
44
@unpublished{fnpUEK:2168271874,
author = "Katarzyna Żmija",
title = "Wybrane efekty wykorzystania funduszy Unii Europejskiej w finansowaniu inwestycji w sektorze MSP",
booktitle = "Zarządzanie efektywnością zasobów gospodarczych przedsiębiorstwa",
pages = "153-181",
year = "2012",
}
45
@inbook{fmUEK:2168228296,
author = "Katarzyna Żmija",
title = "Fundusze unijne jako źródło finansowania przedsięwzięć inwestycyjnych w małych i średnich przedsiębiorstwach",
booktitle = "Wspomaganie i finansowanie rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw",
pages = "328-345",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin SA",
year = "2011",
isbn = "978-83-7641-443-0",
}
46
@unpublished{fnpUEK:2168260640,
author = "Katarzyna Żmija",
title = "Uwarunkowania rozwoju obszarów wiejskich w Polsce w warunkach transformacji",
booktitle = "Restrukturyzacja i rozwój przedsiębiorstw w obliczu procesów transformacji, integracji i globalizacji. Etap 6, Uwarunkowania restrukturyzacji i rozwoju przedsiębiorstw w warunkach transformacji",
pages = "208-235",
year = "2011",
}
47
@inbook{fmUEK:2168220110,
author = "Katarzyna Żmija",
title = "Wybrane problemy obszarów wiejskich w Polsce",
booktitle = "Restrukturyzacja : teoria i praktyka w obliczu nowych wyzwań : księga pamiątkowa dla uczczenia Jubileuszu 45-lecia pracy naukowo-dydaktycznej prof. zw. dr. hab. Ryszarda Borowieckiego",
pages = "741-754",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2011",
isbn = "978-83-62511-95-2",
}
48
@inbook{mkaUEK:2168226385,
author = "Dariusz Żmija and Katarzyna Żmija",
title = "Interwencjonizm państwowy w warunkach kryzysu gospodarczego w Polsce",
booktitle = "Wyzwania polityki ekonomicznej w warunkach światowego kryzysu finansowego i gospodarczego",
pages = "507-523",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2011",
isbn = "978-83-7252-539-0",
}
49
@inbook{fmUEK:2168228408,
author = "Katarzyna Żmija",
title = "System wczesnego ostrzegania jako narzędzie informujące o sytuacji kryzysowej w przedsiębiorstwie",
booktitle = "Gospodarowanie zasobami informacyjnymi z perspektywy zarządzania kryzysowego",
pages = "19-41",
adress = "Toruń",
publisher = "Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa Dom Organizatora",
year = "2011",
isbn = "978-83-7285-612-8",
}
50
@inbook{fmUEK:2165759091,
author = "Katarzyna Żmija",
title = "Counteraction to the Effects of the Economic Crisis in the Malopolska Region",
booktitle = "Challenges for the Contemporary Enterprise under Globalization",
pages = "73-85",
adress = "Cracow",
publisher = "Foundation of the Cracow University of Economics",
year = "2010",
isbn = "978-83-929699-9-0",
}
51
@inbook{fmUEK:2165913848,
author = "Katarzyna Żmija",
title = "Wsparcie konkurencyjności i innowacyjności gospodarki regionu w ramach działań II Osi priorytetowej Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego",
booktitle = "Restrukturyzacja w obliczu nowych wyzwań gospodarczych : zarządzanie - strategia - analiza",
pages = "613-630",
adress = "Kraków",
publisher = "Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2010",
isbn = "978-83-62511-25-9",
}