Publications of the selected author

1

Author:
Czekaj Marta , Hernández Paola , Fonseca Ana , Rivera Maria , Żmija Katarzyna , Żmija Dariusz
Title:
Uncovering Production Flows from Small Farms : Results from Poland and Portugal Case Studies = Przepływy produkcyjne drobnych gospodarstw rolnych na przykładzie regionów badawczych z Polski i Portugalii
Source:
Annals of the Polish Association of Agricultural and Agribusiness Economists = Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu. - t. 21, z. 3 (2019) , s. 49-61. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
2019 list:
20.00 pkt
Nr:
2168338145
article
2

Title:
Przedsiębiorczość pozarolnicza w procesach dywersyfikacji gospodarstw rolnych w Polsce = Non-Agricultural Entrepreneurship in the Processes of Farm Diversification in Poland
Source:
Przedsiębiorczość i Zarządzanie = Entrepreneurship and Management. - t. 20, z. 1, cz. 2 (2019) , s. 55-67. - Tytuł numeru: Zarządzanie restrukturyzacją : rozwój i efektywność w obliczu zmian - Bibliogr.
Research program:
Publikacja została sfinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego
Access mode:
Full text
CC-BY-SA
Nr:
2168334167
article
3

Conference:
17th International Conference Hradec Economic Days 2019, Hradec Králové, Czechy, od 2019-02-05 do 2019-02-06
Title:
Direct Payments as a Form of Small Farm Support in Poland
Source:
Hradec Economic Days. - vol. 9, iss. 2 (2019) , s. 581-591. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Full text
CC-BY-NC
Nr:
2168332553
article
4

Title:
Strategie dostosowawcze właścicieli małych gospodarstw rolnych korzystających z działań inwestycyjnych w ramach wspólnej polityki rolnej = Adjustment Strategies of Small Farms' Owners Using the Investment Measures under Common Agricultural Policy
Source:
Zarządzanie restrukturyzacją : innowacyjność i konkurencyjność w obliczu zmian / red. nauk. Andrzej JAKI, Sylwia KRUK - Toruń: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Dom Organizatora, 2019, s. 377-395. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Research program:
Publikacja została sfinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego
ISBN:
978-83-7285-881-8 ; 978-83-7285-882-5
Nr:
2168338859
chapter in monograph
See main document
5

Conference:
International Conference Hradec Economic Days 2018, Hradec Králové, Czechy, od 2018-01-30 do 2018-01-31
Title:
Prospects for the Development of Small Farms in Poland
Source:
Hradec Economic Days. - vol. 8, iss. 2 (2018) , s. 573-583. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Full text
CC-BY-NC
Ministerial journal list:
u 15.00 pkt
Nr:
2168325313
article
6

Title:
Determinanty i perspektywy prowadzenia działalności rolniczej w małych gospodarstwach rolnych z pozarolniczą działalnością gospodarczą = Determinants and Prospects of Conducting Agricultural Activities in Small Farms with Non-Agricultural Activities
Source:
Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Problemy Rolnictwa Światowego = Scientific Journal Warsaw University of Life Sciences - SGGW. Problems of World Agriculture. - t. 18 (33), z. 2 (2018) , s. 342-352. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Research program:
Publikacja została sfinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego.
Ministerial journal list:
b 13.00 pkt
Nr:
2168327153
article
7

Author:
Żmija Dariusz , Czekaj Marta Barbara , Żmija Katarzyna
Conference:
International Scientific Days 2018: "Towards Productive, Sustainable and Resilient Global Agriculture and Food Systems", Nitra, Słowacja, od 2018-05-16 do 2018-05-17
Title:
Small Farms in Poland - What Is Their Production and Economic Potential?
Source:
International Scientific Days 2018 : "Towards Productive, Sustainable and Resilient Global Agriculture and Food Systems" : Conference Proceedings / eds. Elena Horská, Zuzana Kapsdorferová, Marcela Hallová - Prague: Wolters Kluwer, 2018, s. 1850-1868. - Summ. - Bibliogr.
Research program:
This article was prepared during gathering data for SALSA Project, Small farms, small food businesses and sustainable food security, Horizon 2020. Project has received funding from the European Union's Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 677363.
ISBN:
978-80-7598-180-6
Access mode:
Full text
CC-BY-NC-SA
Nr:
2168328581
chapter in conference materials
8

Conference:
International Conference Hradec Economic Days 2018, Hradec Králové, Czechy, od 2018-01-30 do 2018-01-31
Title:
Material Investments as a Factor of Restructuring Small Agricultural Holdings with Non-agricultural Activities
Source:
Hradec Economic Days. - vol. 8, iss. 2 (2018) , s. 562-572. - Summ. - Bibliogr.
Research program:
Publication financed by funds granted to the Management Faculty of Cracow University of Economics under the scheme for subsidising university research potential.
Access mode:
Full text
CC-BY-NC
Ministerial journal list:
u 15.00 pkt
Nr:
2168325311
article
9

Title:
Reasons for Taking-Up Non-Agricultural Activities and Factors Determining the Selection of the Industry in the Opinion of Entrepreneurs Owning Small Farms
Source:
Enterprises and Economies in the Face of Contemporary Challenges : Management - Restructuring - Innovation / ed. by Marek DZIURA, Andrzej JAKI, Tomasz ROJEK - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2018, s. 187-195. - Summ. - Bibliogr.
Research program:
Publication financed by funds granted to the Management Faculty of Cracow University of Economics under the scheme for subsidising university research potential
ISBN:
978-83-65907-27-1 ; 978-83-65907-28-8
Nr:
2168331889
chapter in monograph
See main document
10

Title:
Rozwój małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce wobec wyzwań gospodarki XXI wieku : kontekst ekonomiczno-zarządczy
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2018
Physical description:
357 s.: il.; 21 cm
Notes:
Bibliogr.
Research program:
Publikacja została sfinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego
ISBN:
978-83-953076-1-4 ; 978-83-953076-0-7
Nr:
2168331353
monograph
11

Author:
Żmija Dariusz , Żmija Katarzyna , Czekaj Marta
Title:
Oddziaływanie państwa na tworzenie warunków do zapewnienia bezpieczeństwa żywnościowego w wymiarze krajowym i regionalnym = The Impact of the State on Creating Conditions to Ensure Food Security in the National and Regional Dimension
Source:
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu. - T. 20, z. 5 (2018) , s. 242-249. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 10.00 pkt
Nr:
2168328579
article
12

Title:
Microeconomic Factors of the Development of Enterprises as Perceived by Rural Entrepreneurs of the Małopolskie Province = Mikroekonomiczne czynniki rozwoju przedsiębiorstw w ocenie przedsiębiorców wiejskich z województwa małopolskiego
Source:
Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia. - R. 16, nr 1 (2017) , s. 111-120. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Research program:
Publication financed by funds granted to the Management Faculty of Cracow University of Economics under the scheme for subsidising university research potential
Ministerial journal list:
b 15.00 pkt
Nr:
2168313671
article
13

Title:
Pracownicy Katedry
Source:
Księga Jubileuszowa dla uczczenia 80-lecia Katedry Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [oprac. red. Ryszard BOROWIECKI, Andrzej JAKI] - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2017, s. 103-125
ISBN:
978-83-65173-86-7
Nr:
2168318305
chapter in book
See main document
14

Title:
Procesy integracyjne jako czynnik dynamizujący restrukturyzację polskiego rolnictwa = Integration Processes as a Factor Stimulating the Restructuring of the Polish Agriculture
Source:
Zarządzanie restrukturyzacją : procesy i struktury w obliczu zmian / red. nauk. Andrzej JAKI, Tomasz ROJEK - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2017, s. 111-123. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Research program:
Publikacja została sfinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego.
ISBN:
978-83-65907-00-4 ; 978-83-65907-01-1
Nr:
2168318895
chapter in monograph
See main document
15

Title:
Zarządzanie działalnością rozwojową przedsiębiorstwa
Publisher address:
Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2017
Physical description:
197 s.: il.; 24 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. ang. i pol. przy rozdz., Bibliogr. po rozdz.
ISBN:
978-83-65907-02-8 ; 978-83-65907-03-5
Nr:
2168319067
monograph
See related chapters
16

Title:
Wprowadzenie
Source:
Zarządzanie działalnością rozwojową przedsiębiorstwa / red. nauk. Ryszard BOROWIECKI, Barbara SIUTA-TOKARSKA, Katarzyna ŻMIJA - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2017, s. 9-13
ISBN:
978-83-65907-02-8 ; 978-83-65907-03-5
Nr:
2168319069
preface / summary
See main document
17

Conference:
International Conference Hradec Economic Days 2017, Hradec Králové, Czechy, od 2017-01-31 do 2017-02-01
Title:
Sustainable Development in the Functioning of Small Agricultural Holdings
Source:
Hradec Economic Days. - vol. 7, iss. 1 (2017) , s. 973-979. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Full text
CC-BY-NC
Ministerial journal list:
u 15.00 pkt
Nr:
2168313189
article
18

Title:
Mikroekonomiczne czynniki rozwoju przedsiębiorstw w ocenie rolników - przedsiębiorców realizujących odmienne strategie różnicowania swojej działalności = Microeconomic Factors of Development in the Opinion of Farmers-Entrepreneurs Implementing Various Strategies of Diversification within the Area of Their Activities
Source:
Przedsiębiorstwo w gospodarce rynkowej : transformacja - rozwój - zarządzanie / red. nauk. Ryszard BOROWIECKI, Andrzej JAKI - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2017, s. 145-154. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Research program:
Publikacja została sfinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego
ISBN:
978-83-65173-88-1 ; 978-83-65173-89-8
Nr:
2168315421
chapter in monograph
See main document
19

Title:
Wykorzystanie instrumentów wspierania rozwoju przez przedsiębiorców powiązanych z małymi gospodarstwami rolnymi z województwa małopolskiego = The Use of Instruments Supporting Development by Entrepreneurs Connected with Small Farms From Małopolskie Province
Source:
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu. - T. 19, z. 4 (2017) , s. 257-262. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Research program:
Publikacja została sfinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego
Ministerial journal list:
b 10.00 pkt
Nr:
2168319847
article
20

Title:
Strategie różnicowania działalności gospodarczej przez rolników posiadających drobne gospodarstwa rolne = Strategies for Business Activities Diversification Implemented by Farmers Possessing Small Farms
Source:
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu = Annals of the Polish Association of Agricultural and Agribusiness Economists. - t. 18, z. 3 (2016) , s. 419-425. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Research program:
Publikacja została sfinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego
Access mode:
Full text
CC-BY
Ministerial journal list:
b 10.00 pkt
Nr:
2168311511
article
21

Conference:
International Conference Hradec Economic Days 2016, Hradec Králové, Czechy, od 2016-02-02 do 2016-02-03
Title:
Creation of Alternative Sources of Income for Agricultural Families with the Support of European Union Subsidies
Source:
Hradec Economic Days : Double-blind Peer Reviewed Proceedings of the International Scientific Conference Hradec Economic Days 2016 / ed. Pavel Jedlička - Hradec Králové: Gaudeamus, The University of Hradec Králové, 2016, s. 1218-1224. - Summ. - Bibliogr.
Series:
(Hradec Economic Days ; Vol. 6, iss. 1)
ISBN:
978-80-7435-636-0
Access mode:
Full text
CC-BY-NC
Nr:
2168311525
chapter in conference materials
22

Author:
Nowakowska-Grunt Joanna , Żmija Katarzyna
Title:
Selected Determinants of the Absorption of EU Funds in the Opinion of Microentrepreneurs
Source:
Expectations and Challenges of Modern Economy and Enterprises : Problems, Concepts, Activities / ed. by Jarosław KACZMAREK, Katarzyna ŻMIJA - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2016, s. 215-226. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-65173-51-5 ; 978-83-65173-52-2
Nr:
2168308059
chapter in monograph
See main document
23

Title:
Expectations and Challenges of Modern Economy and Enterprises : Problems, Concepts, Activities
Publisher address:
Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2016
Physical description:
259 s.: il.; 24 cm
Notes:
Streszcz. ang. przy rozdz., Bibliogr. przy rozdz.
ISBN:
978-83-65173-51-5 ; 978-83-65173-52-2
Nr:
2168307901
monograph
See related chapters
24

Title:
Wpływ publicznego wsparcia finansowego na działalność inwestycyjną przedsiębiorstw na obszarach wiejskich = The Impact of Public Financial Support for Investment Activities of Enterprises from Rural Areas
Source:
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu = Annals of the Polish Association of Agricultural and Agribusiness Economists. - t. 17, z. 3 (2015) , s. 434-439. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Access mode:
Full text
CC-BY
Ministerial journal list:
b 10.00 pkt
Nr:
2168301117
article
25

Title:
Allocation of the EU Funds and the Development Level of Communes in Rural Areas of the Małopolska Province = Alokacja środków unii europejskiej a poziom rozwoju gmin na obszarach wiejskich województwa małopolskiego
Source:
Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia. - R. 14, nr 3 (2015) , s. 177-187. - Summ., streszcz.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 15.00 pkt
Nr:
2168297663
article
26

Title:
Inwestycje w działalności przedsiębiorstw produkcyjnych na obszarach wiejskich województwa małopolskiego = Investments in Activities of Manufacturing Companies in Rural Areas of the Małopolskie Province
Source:
Przegląd Organizacji. - nr 9 (2015) , s. 33-40. - Summ.
Ministerial journal list:
b 13.00 pkt
Nr:
2168297791
article
27

Title:
Perspektywy rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich województwa małopolskiego = The Prospects for the Development of Entrepreneurship in Rural Areas of the Malopolska Region
Source:
Aktualne problemy funkcjonowania i rozwoju przedsiębiorstw / red. nauk. Małgorzata KOWALIK, Agata Sierpińska-Sawicz - Warszawa: Vizja Press & IT; Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania, 2014, s. 451-466. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62855-27-8
Nr:
2168283279
chapter in monograph
See main document
28

Conference:
Hradec Economic Days 2014 : Economic Development and Management of Regions, Hradec Králové, Czechy, od 2014-02-04 do 2014-02-05
Title:
The Use of EU Funds Dedicated to the Development of Entrepreneurship in Rural Areas in Poland Based on the Małopolskie Province
Source:
The International Conference Hradec Economic Days 2014 : Economic Development and Management of Regions, Hradec Králové, February 4th and 5th, 2014 : Peer-Reviewed Conference Proceedings. Part 5 / ed. Pavel Jedlička - Hradec Králové: Gaudeamus, The University of Hradec Králové, 2014, s. 461-468. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-80-7435-370-3
Access mode:
Nr:
2168271824
chapter in conference materials
29

Title:
The Development of Rural Areas in Poland under Transformation Conditions = Rozwój obszarów wiejskich w Polsce w warunkach transformacji
Source:
Problemy Drobnych Gospodarstw Rolnych = Problems of Small Agricultural Holdings. - nr 2 (2014) , s. 53-63. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Access mode:
Full text
CC-BY
Nr:
2168281741
article
30

Title:
European Union Funds as an Instrument for Social and Economic Activation of Rural Areas in Poland
Source:
Third Sector : Theoretical and Empirical Approach / sci. eds. Ryszard BOROWIECKI, Marek DZIURA - Cracow: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014, s. 209-222 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-932796-8-5
Nr:
2168288855
chapter in monograph
See main document
31

Title:
Efektywność finansowego wsparcia małych i średnich przedsiębiorstw ze środków publicznych
Source:
Zarządzanie efektywnością zasobów gospodarczych przedsiębiorstwa. Etap III / kier. tematu: Ryszard BOROWIECKI2014, s. 126-156
Signature:
NP-1386/3/Magazyn
Nr:
2168301879
chapter in unpublished scientific work
See main document
32

Title:
Rozwój przedsiębiorczości na obszarach wiejskich przy wykorzystaniu środków Unii Europejskiej = The Development of Entrepreneurship in Rural Areas with the Support of the European Union Funds
Source:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - 360 (2014) , s. 253-261. - Tytuł numeru: Agrobiznes 2014 : problemy ekonomiczne i społeczne - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168291457
article
33

Title:
Supporting the Development of Micro-Enterprises in Rural Areas in Poland
Source:
Knowledge, Economy, Society : Global and Regional Challenges of the 21st Century Economy / ed. by Paweł LULA, Bogusz MIKUŁA, Andrzej JAKI - Cracow: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2013, s. 531-545 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-77-8
Nr:
2168268720
chapter in monograph
See main document
34

Title:
Kierunki i efekty wykorzystania funduszy unijnych w finansowaniu inwestycji małych i średnich przedsiębiorstw (MSP) na obszarach województwa małopolskiego
Publisher address:
Kraków: , 2013
Physical description:
364 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Access mode:
Signature:
eDr-281
Nr:
2168283369
doctoral dissertation
35

Title:
Efektywność funkcjonowania małych i średnich przedsiębiorstw w warunkach kryzysu gospodarczego
Source:
Zarządzanie efektywnością zasobów gospodarczych przedsiębiorstwa. Etap II / kier. tematu: Ryszard BOROWIECKI2013, s. 115-142
Signature:
NP-1386/2/Magazyn
Nr:
2168286013
chapter in unpublished scientific work
See main document
36

Title:
The Development of the Non-Agricultural Businesses in Rural Areas as Exemplified by Małopolska Province
Source:
Contemporary Economies in the Face of New Challenges : Economic, Social and Legal Aspects / ed. by Ryszard BOROWIECKI, Andrzej JAKI, Tomasz ROJEK - Cracow: Fundation of the Cracow University of Economics, 2013, s. 595-609. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-03-7
Nr:
2168254710
chapter in monograph
See main document
37

Title:
Wybrane efekty wykorzystania funduszy Unii Europejskiej w finansowaniu inwestycji w sektorze MSP
Source:
Zarządzanie efektywnością zasobów gospodarczych przedsiębiorstwa / kier. tematu: Ryszard BOROWIECKI2012, s. 153-181
Signature:
NP-1386/Magazyn
Nr:
2168271874
chapter in unpublished scientific work
See main document
38

Conference:
Konferencja naukowa pt. "Wyzwania polityki ekonomicznej w warunkach światowego kryzysu finansowego i gospodarczego", Krynica-Zdrój, Polska, od 2009-09-14 do 2009-09-16
Title:
Interwencjonizm państwowy w warunkach kryzysu gospodarczego w Polsce
Source:
Wyzwania polityki ekonomicznej w warunkach światowego kryzysu finansowego i gospodarczego / red. Andrzej PRUSEK - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2011, s. 507-523 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-539-0
Nr:
2168226385
chapter in conference materials
See main document
39

Title:
System wczesnego ostrzegania jako narzędzie informujące o sytuacji kryzysowej w przedsiębiorstwie = The Early Warning System as a Tool Informing the Company of a Critical Situation
Source:
Gospodarowanie zasobami informacyjnymi z perspektywy zarządzania kryzysowego / red. nauk. Ryszard BOROWIECKI, Janusz CZEKAJ - Toruń: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora", 2011, s. 19-41. - summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7285-612-8
Nr:
2168228408
chapter in monograph
See main document
40

Title:
Fundusze unijne jako źródło finansowania przedsięwzięć inwestycyjnych w małych i średnich przedsiębiorstwach
Source:
Wspomaganie i finansowanie rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw / red. nauk. Marek Matejun - Warszawa: Difin SA, 2011, s. 328-345 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7641-443-0
Nr:
2168228296
chapter in monograph
41

Title:
Wybrane problemy obszarów wiejskich w Polsce = Selected Problems of Rural Areas in Poland
Source:
Restrukturyzacja : teoria i praktyka w obliczu nowych wyzwań : księga pamiątkowa dla uczczenia Jubileuszu 45-lecia pracy naukowo-dydaktycznej prof. zw. dr. hab. Ryszarda Borowieckiego / red. nauk. Andrzej JAKI, Jarosław KACZMAREK, Tomasz ROJEK - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2011, s. 741-754. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-95-2
Nr:
2168220110
chapter in monograph
See main document
42

Title:
Uwarunkowania rozwoju obszarów wiejskich w Polsce w warunkach transformacji
Source:
Restrukturyzacja i rozwój przedsiębiorstw w obliczu procesów transformacji, integracji i globalizacji. Etap 6, Uwarunkowania restrukturyzacji i rozwoju przedsiębiorstw w warunkach transformacji / kier. tematu: Ryszard BOROWIECKI2011, s. 208-235
Signature:
NP-1341/Magazyn
Nr:
2168260640
chapter in unpublished scientific work
See main document
43

Title:
Counteraction to the Effects of the Economic Crisis in the Malopolska Region
Source:
Challenges for the Contemporary Enterprise under Globalization / sci. ed. Ryszard BOROWIECKI & Tomasz ROJEK - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2010, s. 73-85. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-929699-9-0
Nr:
2165759091
chapter in monograph
See main document
44

Title:
Wsparcie konkurencyjności i innowacyjności gospodarki regionu w ramach działań II Osi priorytetowej Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego = Support for Competitiveness and Innovativeness of the Region Economy in the Framework of Measures under Priorities Axis II of the Malopolska Regional Operational Plan
Source:
Restrukturyzacja w obliczu nowych wyzwań gospodarczych : zarządzanie - strategia - analiza = Restructuring in the Face of New Economic Challenges : Management - Strategy - Analysis / oprac. i red. nauk. Ryszard BOROWIECKI, Andrzej JAKI - Kraków: Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego, 2010, s. 613-630. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-25-9
Nr:
2165913848
chapter in monograph
See main document
1
Uncovering Production Flows from Small Farms : Results from Poland and Portugal Case Studies = Przepływy produkcyjne drobnych gospodarstw rolnych na przykładzie regionów badawczych z Polski i Portugalii / Marta Czekaj, Paola Hernández, Ana Fonseca, Maria Rivera, Katarzyna Żmija, Dariusz ŻMIJA // Annals of the Polish Association of Agricultural and Agribusiness Economists = Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu. - t. 21, z. 3 (2019), s. 49-61. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://rnseria.com/resources/html/article/details?id=190291. - ISSN 1508-3535
2
Przedsiębiorczość pozarolnicza w procesach dywersyfikacji gospodarstw rolnych w Polsce = Non-Agricultural Entrepreneurship in the Processes of Farm Diversification in Poland / Katarzyna ŻMIJA // Przedsiębiorczość i Zarządzanie = Entrepreneurship and Management. - t. 20, z. 1, cz. 2 (2019), s. 55-67. - Summ.. - Tytuł numeru: Zarządzanie restrukturyzacją : rozwój i efektywność w obliczu zmian. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://piz.san.edu.pl/docs/e-XX_1_2.pdf. - ISSN 1733-2486
3
Direct Payments as a Form of Small Farm Support in Poland / Dariusz ŻMIJA, Katarzyna ŻMIJA // Hradec Economic Days. - vol. 9, iss. 2 (2019), s. 581-591. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://uni.uhk.cz/hed/site/assets/files/1073/proceedings_2019_2.pdf. - ISSN 2464-6059
4
Strategie dostosowawcze właścicieli małych gospodarstw rolnych korzystających z działań inwestycyjnych w ramach wspólnej polityki rolnej = Adjustment Strategies of Small Farms' Owners Using the Investment Measures under Common Agricultural Policy / Katarzyna ŻMIJA // W: Zarządzanie restrukturyzacją : innowacyjność i konkurencyjność w obliczu zmian / red. nauk. Andrzej JAKI, Sylwia KRUK. - Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Dom Organizatora, 2019. - S. 377-395. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7285-881-8 ; 978-83-7285-882-5
5
Prospects for the Development of Small Farms in Poland / Dariusz ŻMIJA, Katarzyna ŻMIJA // Hradec Economic Days. - vol. 8, iss. 2 (2018), s. 573-583. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://uni.uhk.cz/hed/site/assets/files/1072/proceedings_2018_2.pdf. - ISSN 2464-6059
6
Determinanty i perspektywy prowadzenia działalności rolniczej w małych gospodarstwach rolnych z pozarolniczą działalnością gospodarczą = Determinants and Prospects of Conducting Agricultural Activities in Small Farms with Non-Agricultural Activities / Katarzyna ŻMIJA // Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Problemy Rolnictwa Światowego = Scientific Journal Warsaw University of Life Sciences - SGGW. Problems of World Agriculture. - t. 18 (33), z. 2 (2018), s. 342-352. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://sj.wne.sggw.pl/pdf/PRS_2018_T18(33)_n2.pdf. - ISSN 2081-6960
7
Small Farms in Poland - What Is Their Production and Economic Potential? / Dariusz ŻMIJA, Marta Barbara Czekaj, Katarzyna ŻMIJA // W: International Scientific Days 2018 : "Towards Productive, Sustainable and Resilient Global Agriculture and Food Systems" : Conference Proceedings / eds. Elena Horská, Zuzana Kapsdorferová, Marcela Hallová. - Prague : Wolters Kluwer, 2018. - S. 1850-1868. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-80-7598-180-6. - Pełny tekst: https://spu.fem.uniag.sk/mvd2018/isd2018_proceedings/isd_conference_proceedings.pdf
8
Material Investments as a Factor of Restructuring Small Agricultural Holdings with Non-agricultural Activities / Katarzyna ŻMIJA // Hradec Economic Days. - vol. 8, iss. 2 (2018), s. 562-572. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://uni.uhk.cz/hed/site/assets/files/1072/proceedings_2018_2.pdf. - ISSN 2464-6059
9
Reasons for Taking-Up Non-Agricultural Activities and Factors Determining the Selection of the Industry in the Opinion of Entrepreneurs Owning Small Farms / Katarzyna ŻMIJA // W: Enterprises and Economies in the Face of Contemporary Challenges : Management - Restructuring - Innovation / ed. by Marek DZIURA, Andrzej JAKI, Tomasz ROJEK. - Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, 2018. - S. 187-195. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65907-27-1 ; 978-83-65907-28-8
10
Rozwój małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce wobec wyzwań gospodarki XXI wieku : kontekst ekonomiczno-zarządczy / Ryszard Borowiecki, Barbara SIUTA-TOKARSKA, Agnieszka THIER, Katarzyna ŻMIJA. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2018. - 357 s. : il. ; 21 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-953076-1-4 ; 978-83-953076-0-7
11
Oddziaływanie państwa na tworzenie warunków do zapewnienia bezpieczeństwa żywnościowego w wymiarze krajowym i regionalnym = The Impact of the State on Creating Conditions to Ensure Food Security in the National and Regional Dimension / Dariusz ŻMIJA, Katarzyna ŻMIJA, Marta Czekaj // Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu. - T. 20, z. 5 (2018), s. 242-249. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://rnseria.com/resources/html/article/details?id=181662. - ISSN 1508-3535
12
Microeconomic Factors of the Development of Enterprises as Perceived by Rural Entrepreneurs of the Małopolskie Province = Mikroekonomiczne czynniki rozwoju przedsiębiorstw w ocenie przedsiębiorców wiejskich z województwa małopolskiego / Katarzyna ŻMIJA // Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia. - R. 16, nr 1 (2017), s. 111-120. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://acta_oeconomia.sggw.pl/wp-content/uploads/Acta_Oeconomia_16_1_2017.pdf. - ISSN 1644-0757
13
Pracownicy Katedry / Andrzej JAKI, Katarzyna ŻMIJA // W: Księga Jubileuszowa dla uczczenia 80-lecia Katedry Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [oprac. red. Ryszard BOROWIECKI, Andrzej JAKI]. - Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2017. - S. 103-125. - ISBN 978-83-65173-86-7
14
Procesy integracyjne jako czynnik dynamizujący restrukturyzację polskiego rolnictwa = Integration Processes as a Factor Stimulating the Restructuring of the Polish Agriculture / Katarzyna ŻMIJA // W: Zarządzanie restrukturyzacją : procesy i struktury w obliczu zmian / red. nauk. Andrzej JAKI, Tomasz ROJEK. - Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2017. - S. 111-123. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65907-00-4 ; 978-83-65907-01-1
15
Zarządzanie działalnością rozwojową przedsiębiorstwa / red. nauk. Ryszard BOROWIECKI, Barbara SIUTA-TOKARSKA, Katarzyna ŻMIJA. - Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2017. - 197 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. ang. i pol. przy rozdz. - Bibliogr. po rozdz. - ISBN 978-83-65907-02-8 ; 978-83-65907-03-5
16
Wprowadzenie / Ryszard BOROWIECKI, Barbara SIUTA-TOKARSKA, Katarzyna ŻMIJA // W: Zarządzanie działalnością rozwojową przedsiębiorstwa / red. nauk. Ryszard BOROWIECKI, Barbara SIUTA-TOKARSKA, Katarzyna ŻMIJA. - Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2017. - S. 9-13. - ISBN 978-83-65907-02-8 ; 978-83-65907-03-5
17
Sustainable Development in the Functioning of Small Agricultural Holdings / Dariusz ŻMIJA, Katarzyna ŻMIJA // Hradec Economic Days. - vol. 7, iss. 1 (2017), s. 973-979. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://fim2.uhk.cz/hed/data/proceedings_2017_1.pdf. - ISSN 2464-6059
18
Mikroekonomiczne czynniki rozwoju przedsiębiorstw w ocenie rolników - przedsiębiorców realizujących odmienne strategie różnicowania swojej działalności = Microeconomic Factors of Development in the Opinion of Farmers-Entrepreneurs Implementing Various Strategies of Diversification within the Area of Their Activities / Katarzyna ŻMIJA // W: Przedsiębiorstwo w gospodarce rynkowej : transformacja - rozwój - zarządzanie / red. nauk. Ryszard BOROWIECKI, Andrzej JAKI. - Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2017. - S. 145-154. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65173-88-1 ; 978-83-65173-89-8
19
Wykorzystanie instrumentów wspierania rozwoju przez przedsiębiorców powiązanych z małymi gospodarstwami rolnymi z województwa małopolskiego = The Use of Instruments Supporting Development by Entrepreneurs Connected with Small Farms From Małopolskie Province / Katarzyna ŻMIJA // Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu. - T. 19, z. 4 (2017), s. 257-262. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://rnseria.com/resources/html/article/details?id=154468. - ISSN 1508-3535
20
Strategie różnicowania działalności gospodarczej przez rolników posiadających drobne gospodarstwa rolne = Strategies for Business Activities Diversification Implemented by Farmers Possessing Small Farms / Katarzyna ŻMIJA // Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu = Annals of the Polish Association of Agricultural and Agribusiness Economists. - t. 18, z. 3 (2016), s. 419-425. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://rnseria.com/resources/html/article/details?id=177841. - ISSN 1508-3535
21
Creation of Alternative Sources of Income for Agricultural Families with the Support of European Union Subsidies / Dariusz ŻMIJA, Katarzyna ŻMIJA // W: Hradec Economic Days : Double-blind Peer Reviewed Proceedings of the International Scientific Conference Hradec Economic Days 2016 / ed. Pavel Jedlička. - Hradec Králové : Gaudeamus, The University of Hradec Králové, 2016. - (Hradec Economic Days, ISSN 2464-6059 ; Vol. 6, iss. 1). - S. 1218-1224. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-80-7435-636-0. - Pełny tekst: https://uni.uhk.cz/hed/site/assets/files/1047/proceedings_2016_1.pdf
22
Selected Determinants of the Absorption of EU Funds in the Opinion of Microentrepreneurs / Joanna Nowakowska-Grunt, Katarzyna ŻMIJA // W: Expectations and Challenges of Modern Economy and Enterprises : Problems, Concepts, Activities / ed. by Jarosław KACZMAREK, Katarzyna ŻMIJA. - Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, 2016. - S. 215-226. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65173-51-5 ; 978-83-65173-52-2
23
Expectations and Challenges of Modern Economy and Enterprises : Problems, Concepts, Activities / ed. by Jarosław KACZMAREK, Katarzyna ŻMIJA. - Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, 2016. - 259 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. ang. przy rozdz. - Bibliogr. przy rozdz. - ISBN 978-83-65173-51-5 ; 978-83-65173-52-2
24
Wpływ publicznego wsparcia finansowego na działalność inwestycyjną przedsiębiorstw na obszarach wiejskich = The Impact of Public Financial Support for Investment Activities of Enterprises from Rural Areas / Katarzyna ŻMIJA // Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu = Annals of the Polish Association of Agricultural and Agribusiness Economists. - t. 17, z. 3 (2015), s. 434-439. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://rnseria.com/resources/html/article/details?id=177506. - ISSN 1508-3535
25
Allocation of the EU Funds and the Development Level of Communes in Rural Areas of the Małopolska Province = Alokacja środków unii europejskiej a poziom rozwoju gmin na obszarach wiejskich województwa małopolskiego / Katarzyna ŻMIJA // Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia. - R. 14, nr 3 (2015), s. 177-187. - Summ., streszcz. - Pełny tekst: http://acta_oeconomia.sggw.pl/pdf/Acta_Oeconomia_14_3_2015.pdf#page=178&view=Fit. - ISSN 1644-0757
26
Inwestycje w działalności przedsiębiorstw produkcyjnych na obszarach wiejskich województwa małopolskiego = Investments in Activities of Manufacturing Companies in Rural Areas of the Małopolskie Province / Katarzyna ŻMIJA // Przegląd Organizacji. - nr 9 (2015), s. 33-40. - Summ. - ISSN 0137-7221
27
Perspektywy rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich województwa małopolskiego = The Prospects for the Development of Entrepreneurship in Rural Areas of the Malopolska Region / Katarzyna ŻMIJA // W: Aktualne problemy funkcjonowania i rozwoju przedsiębiorstw / red. nauk. Małgorzata KOWALIK, Agata Sierpińska-Sawicz. - Warszawa : Vizja Press & IT; Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania, 2014. - S. 451-466. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62855-27-8
28
The Use of EU Funds Dedicated to the Development of Entrepreneurship in Rural Areas in Poland Based on the Małopolskie Province / Katarzyna ŻMIJA // W: The International Conference Hradec Economic Days 2014 : Economic Development and Management of Regions, Hradec Králové, February 4th and 5th, 2014 : Peer-Reviewed Conference Proceedings. Part 5 / ed. Pavel Jedlička. - Hradec Králové : Gaudeamus, The University of Hradec Králové, 2014. - S. 461-468. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-80-7435-370-3. - Pełny tekst: http://fim2.uhk.cz/hed/images/sbornik2014_5.pdf
29
The Development of Rural Areas in Poland under Transformation Conditions = Rozwój obszarów wiejskich w Polsce w warunkach transformacji / Katarzyna ŻMIJA, Dariusz ŻMIJA // Problemy Drobnych Gospodarstw Rolnych = Problems of Small Agricultural Holdings. - nr 2 (2014), s. 53-63. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://pdgr.ur.krakow.pl/zasoby/98/2014_z2_a05.pdf. - ISSN 2300-0902
30
European Union Funds as an Instrument for Social and Economic Activation of Rural Areas in Poland / Katarzyna ŻMIJA // W: Third Sector : Theoretical and Empirical Approach / sci. eds. Ryszard BOROWIECKI, Marek DZIURA. - Cracow : Cracow University of Economics, 2014. - S. 209-222. - Bibliogr. - ISBN 978-83-932796-8-5
31
Efektywność finansowego wsparcia małych i średnich przedsiębiorstw ze środków publicznych / Barbara SIUTA-TOKARSKA, Katarzyna ŻMIJA // W: Zarządzanie efektywnością zasobów gospodarczych przedsiębiorstwa. Etap III / kier. tematu: Ryszard BOROWIECKI. - (2014), s. 126-156
32
Rozwój przedsiębiorczości na obszarach wiejskich przy wykorzystaniu środków Unii Europejskiej = The Development of Entrepreneurship in Rural Areas with the Support of the European Union Funds / Katarzyna ŻMIJA // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - 360 (2014), s. 253-261. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Agrobiznes 2014 : problemy ekonomiczne i społeczne. - Bibliogr. - ISSN 1899-3192
33
Supporting the Development of Micro-Enterprises in Rural Areas in Poland / Katarzyna ŻMIJA // W: Knowledge, Economy, Society : Global and Regional Challenges of the 21st Century Economy / ed. by Paweł LULA, Bogusz MIKUŁA, Andrzej JAKI. - Cracow : Cracow University of Economics, 2013. - S. 531-545. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62511-77-8
34
Kierunki i efekty wykorzystania funduszy unijnych w finansowaniu inwestycji małych i średnich przedsiębiorstw (MSP) na obszarach województwa małopolskiego / Katarzyna ŻMIJA ; Promotor: Ryszard BOROWIECKI. - Kraków, 2013. - 364 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/doktoraty_full.php?nr=1200002927
35
Efektywność funkcjonowania małych i średnich przedsiębiorstw w warunkach kryzysu gospodarczego / Barbara SIUTA-TOKARSKA, Katarzyna ŻMIJA // W: Zarządzanie efektywnością zasobów gospodarczych przedsiębiorstwa. Etap II / kier. tematu: Ryszard BOROWIECKI. - (2013), s. 115-142
36
The Development of the Non-Agricultural Businesses in Rural Areas as Exemplified by Małopolska Province / Katarzyna ŻMIJA // W: Contemporary Economies in the Face of New Challenges : Economic, Social and Legal Aspects / ed. by Ryszard BOROWIECKI, Andrzej JAKI, Tomasz ROJEK. - Cracow : Fundation of the Cracow University of Economics, 2013. - S. 595-609. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62511-03-7
37
Wybrane efekty wykorzystania funduszy Unii Europejskiej w finansowaniu inwestycji w sektorze MSP / Katarzyna ŻMIJA // W: Zarządzanie efektywnością zasobów gospodarczych przedsiębiorstwa / kier. tematu: Ryszard BOROWIECKI. - (2012), s. 153-181
38
Interwencjonizm państwowy w warunkach kryzysu gospodarczego w Polsce / Dariusz ŻMIJA, Katarzyna ŻMIJA // W: Wyzwania polityki ekonomicznej w warunkach światowego kryzysu finansowego i gospodarczego / red. Andrzej PRUSEK. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2011. - S. 507-523. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-539-0
39
System wczesnego ostrzegania jako narzędzie informujące o sytuacji kryzysowej w przedsiębiorstwie = The Early Warning System as a Tool Informing the Company of a Critical Situation / Katarzyna ŻMIJA // W: Gospodarowanie zasobami informacyjnymi z perspektywy zarządzania kryzysowego / red. nauk. Ryszard BOROWIECKI, Janusz CZEKAJ. - Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora", 2011. - S. 19-41. - summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7285-612-8
40
Fundusze unijne jako źródło finansowania przedsięwzięć inwestycyjnych w małych i średnich przedsiębiorstwach / Katarzyna ŻMIJA // W: Wspomaganie i finansowanie rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw / red. nauk. Marek Matejun. - Warszawa : Difin SA, 2011. - S. 328-345. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7641-443-0
41
Wybrane problemy obszarów wiejskich w Polsce = Selected Problems of Rural Areas in Poland / Katarzyna ŻMIJA // W: Restrukturyzacja : teoria i praktyka w obliczu nowych wyzwań : księga pamiątkowa dla uczczenia Jubileuszu 45-lecia pracy naukowo-dydaktycznej prof. zw. dr. hab. Ryszarda Borowieckiego / red. nauk. Andrzej JAKI, Jarosław KACZMAREK, Tomasz ROJEK. - Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2011. - S. 741-754. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62511-95-2
42
Uwarunkowania rozwoju obszarów wiejskich w Polsce w warunkach transformacji / Katarzyna ŻMIJA // W: Restrukturyzacja i rozwój przedsiębiorstw w obliczu procesów transformacji, integracji i globalizacji. Etap 6, Uwarunkowania restrukturyzacji i rozwoju przedsiębiorstw w warunkach transformacji / kier. tematu: Ryszard BOROWIECKI. - (2011), s. 208-235
43
Counteraction to the Effects of the Economic Crisis in the Malopolska Region / Katarzyna ŻMIJA // W: Challenges for the Contemporary Enterprise under Globalization / sci. ed. Ryszard BOROWIECKI & Tomasz ROJEK. - Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, 2010. - S. 73-85. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-929699-9-0
44
Wsparcie konkurencyjności i innowacyjności gospodarki regionu w ramach działań II Osi priorytetowej Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego = Support for Competitiveness and Innovativeness of the Region Economy in the Framework of Measures under Priorities Axis II of the Malopolska Regional Operational Plan / Katarzyna ŻMIJA // W: Restrukturyzacja w obliczu nowych wyzwań gospodarczych : zarządzanie - strategia - analiza = Restructuring in the Face of New Economic Challenges : Management - Strategy - Analysis / oprac. i red. nauk. Ryszard BOROWIECKI, Andrzej JAKI. - Kraków : Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego, 2010. - S. 613-630. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62511-25-9
1
Czekaj M., Hernández P., Fonseca A., Rivera M., Żmija K., Żmija D., (2019), Uncovering Production Flows from Small Farms : Results from Poland and Portugal Case Studies, "Annals of the Polish Association of Agricultural and Agribusiness Economists", t. 21, z. 3, s. 49-61; https://rnseria.com/resources/html/article/details?id=190291
2
Żmija K., (2019), Przedsiębiorczość pozarolnicza w procesach dywersyfikacji gospodarstw rolnych w Polsce, "Przedsiębiorczość i Zarządzanie", t. 20, z. 1, cz. 2, s. 55-67; http://piz.san.edu.pl/docs/e-XX_1_2.pdf
3
Żmija D., Żmija K., (2019), Direct Payments as a Form of Small Farm Support in Poland, "Hradec Economic Days", vol. 9, iss. 2, s. 581-591; https://uni.uhk.cz/hed/site/assets/files/1073/proceedings_2019_2.pdf
4
Żmija K., (2019), Strategie dostosowawcze właścicieli małych gospodarstw rolnych korzystających z działań inwestycyjnych w ramach wspólnej polityki rolnej. [W:] Jaki A., Kruk S. (red.), Zarządzanie restrukturyzacją : innowacyjność i konkurencyjność w obliczu zmian, Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Dom Organizatora, s. 377-395.
5
Żmija D., Żmija K., (2018), Prospects for the Development of Small Farms in Poland, "Hradec Economic Days", vol. 8, iss. 2, s. 573-583; https://uni.uhk.cz/hed/site/assets/files/1072/proceedings_2018_2.pdf
6
Żmija K., (2018), Determinanty i perspektywy prowadzenia działalności rolniczej w małych gospodarstwach rolnych z pozarolniczą działalnością gospodarczą, "Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Problemy Rolnictwa Światowego", t. 18 (33), z. 2, s. 342-352; http://sj.wne.sggw.pl/pdf/PRS_2018_T18(33)_n2.pdf
7
Żmija D., Czekaj M., Żmija K., (2018), Small Farms in Poland - What Is Their Production and Economic Potential?. [W:] Horská E., Kapsdorferová Z., Hallová M. (red.), International Scientific Days 2018 : "Towards Productive, Sustainable and Resilient Global Agriculture and Food Systems" : Conference Proceedings, Prague : Wolters Kluwer, s. 1850-1868.
8
Żmija K., (2018), Material Investments as a Factor of Restructuring Small Agricultural Holdings with Non-agricultural Activities, "Hradec Economic Days", vol. 8, iss. 2, s. 562-572; https://uni.uhk.cz/hed/site/assets/files/1072/proceedings_2018_2.pdf
9
Żmija K., (2018), Reasons for Taking-Up Non-Agricultural Activities and Factors Determining the Selection of the Industry in the Opinion of Entrepreneurs Owning Small Farms. [W:] Dziura M., Jaki A., Rojek T. (red.), Enterprises and Economies in the Face of Contemporary Challenges : Management - Restructuring - Innovation, Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, s. 187-195.
10
Borowiecki R., Siuta-Tokarska B., Thier A., Żmija K., (2018), Rozwój małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce wobec wyzwań gospodarki XXI wieku: kontekst ekonomiczno-zarządczy, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 357 s.
11
Żmija D., Żmija K., Czekaj M., (2018), Oddziaływanie państwa na tworzenie warunków do zapewnienia bezpieczeństwa żywnościowego w wymiarze krajowym i regionalnym, "Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu", T. 20, z. 5, s. 242-249; https://rnseria.com/resources/html/article/details?id=181662
12
Żmija K., (2017), Microeconomic Factors of the Development of Enterprises as Perceived by Rural Entrepreneurs of the Małopolskie Province, "Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia", R. 16, nr 1, s. 111-120; http://acta_oeconomia.sggw.pl/wp-content/uploads/Acta_Oeconomia_16_1_2017.pdf
13
Jaki A., Żmija K., (2017), Pracownicy Katedry. [W:] Borowiecki R., Jaki A. (red.), Księga Jubileuszowa dla uczczenia 80-lecia Katedry Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, s. 103-125.
14
Żmija K., (2017), Procesy integracyjne jako czynnik dynamizujący restrukturyzację polskiego rolnictwa. [W:] Jaki A., Rojek T. (red.), Zarządzanie restrukturyzacją : procesy i struktury w obliczu zmian, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 111-123.
15
Borowiecki R., Siuta-Tokarska B., Żmija K. (red.), (2017), Zarządzanie działalnością rozwojową przedsiębiorstwa, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 197 s.
16
Borowiecki R., Siuta-Tokarska B., Żmija K., (2017), Wprowadzenie. [W:] Borowiecki R., Siuta-Tokarska B., Żmija K. (red.), Zarządzanie działalnością rozwojową przedsiębiorstwa, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 9-13.
17
Żmija D., Żmija K., (2017), Sustainable Development in the Functioning of Small Agricultural Holdings, "Hradec Economic Days", vol. 7, iss. 1, s. 973-979; http://fim2.uhk.cz/hed/data/proceedings_2017_1.pdf
18
Żmija K., (2017), Mikroekonomiczne czynniki rozwoju przedsiębiorstw w ocenie rolników - przedsiębiorców realizujących odmienne strategie różnicowania swojej działalności. [W:] Borowiecki R., Jaki A. (red.), Przedsiębiorstwo w gospodarce rynkowej : transformacja - rozwój - zarządzanie, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 145-154.
19
Żmija K., (2017), Wykorzystanie instrumentów wspierania rozwoju przez przedsiębiorców powiązanych z małymi gospodarstwami rolnymi z województwa małopolskiego, "Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu", T. 19, z. 4, s. 257-262; https://rnseria.com/resources/html/article/details?id=154468
20
Żmija K., (2016), Strategie różnicowania działalności gospodarczej przez rolników posiadających drobne gospodarstwa rolne, "Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu", t. 18, z. 3, s. 419-425; https://rnseria.com/resources/html/article/details?id=177841
21
Żmija D., Żmija K., (2016), Creation of Alternative Sources of Income for Agricultural Families with the Support of European Union Subsidies. [W:] Jedlička P. (red.), Hradec Economic Days : Double-blind Peer Reviewed Proceedings of the International Scientific Conference Hradec Economic Days 2016 (Hradec Economic Days; Vol. 6, iss. 1), Hradec Králové : Gaudeamus, The University of Hradec Králové, s. 1218-1224.
22
Nowakowska-Grunt J., Żmija K., (2016), Selected Determinants of the Absorption of EU Funds in the Opinion of Microentrepreneurs. [W:] Kaczmarek J., Żmija K. (red.), Expectations and Challenges of Modern Economy and Enterprises : Problems, Concepts, Activities, Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, s. 215-226.
23
Kaczmarek J., Żmija K. (red.), (2016), Expectations and Challenges of Modern Economy and Enterprises: Problems, Concepts, Activities, Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, 259 s.
24
Żmija K., (2015), Wpływ publicznego wsparcia finansowego na działalność inwestycyjną przedsiębiorstw na obszarach wiejskich, "Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu", t. 17, z. 3, s. 434-439; https://rnseria.com/resources/html/article/details?id=177506
25
Żmija K., (2015), Allocation of the EU Funds and the Development Level of Communes in Rural Areas of the Małopolska Province, "Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia", R. 14, nr 3, s. 177-187; http://acta_oeconomia.sggw.pl/pdf/Acta_Oeconomia_14_3_2015.pdf#page=178&view=Fit
26
Żmija K., (2015), Inwestycje w działalności przedsiębiorstw produkcyjnych na obszarach wiejskich województwa małopolskiego, "Przegląd Organizacji", nr 9, s. 33-40.
27
Żmija K., (2014), Perspektywy rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich województwa małopolskiego. [W:] Kowalik M., Sierpińska-Sawicz A. (red.), Aktualne problemy funkcjonowania i rozwoju przedsiębiorstw, Warszawa : Vizja Press & IT : Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania, s. 451-466.
28
Żmija K., (2014), The Use of EU Funds Dedicated to the Development of Entrepreneurship in Rural Areas in Poland Based on the Małopolskie Province. [W:] Jedlička P. (red.), The International Conference Hradec Economic Days 2014 : Economic Development and Management of Regions, Hradec Králové, February 4th and 5th, 2014 : Peer-Reviewed Conference Proceedings. Part 5, Hradec Králové : Gaudeamus, The University of Hradec Králové, s. 461-468.
29
Żmija K., Żmija D., (2014), The Development of Rural Areas in Poland under Transformation Conditions, "Problemy Drobnych Gospodarstw Rolnych", nr 2, s. 53-63; http://pdgr.ur.krakow.pl/zasoby/98/2014_z2_a05.pdf
30
Żmija K., (2014), European Union Funds as an Instrument for Social and Economic Activation of Rural Areas in Poland. [W:] Borowiecki R., Dziura M. (red.), Third Sector : Theoretical and Empirical Approach, Cracow : Cracow University of Economics, s. 209-222.
31
Siuta-Tokarska B., Żmija K., (2014), Efektywność finansowego wsparcia małych i średnich przedsiębiorstw ze środków publicznych. [W:] Borowiecki R. (kierownik tematu), Zarządzanie efektywnością zasobów gospodarczych przedsiębiorstwa. Etap III, s. 126-156.
32
Żmija K., (2014), Rozwój przedsiębiorczości na obszarach wiejskich przy wykorzystaniu środków Unii Europejskiej, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", 360, s. 253-261.
33
Żmija K., (2013), Supporting the Development of Micro-Enterprises in Rural Areas in Poland. [W:] Lula P., Mikuła B., Jaki A. (red.), Knowledge, Economy, Society : Global and Regional Challenges of the 21st Century Economy, Cracow : Cracow University of Economics, s. 531-545.
34
Żmija K., (2013), Kierunki i efekty wykorzystania funduszy unijnych w finansowaniu inwestycji małych i średnich przedsiębiorstw (MSP) na obszarach województwa małopolskiego, Prom. Borowiecki R., Kraków : , 364 k.
35
Siuta-Tokarska B., Żmija K., (2013), Efektywność funkcjonowania małych i średnich przedsiębiorstw w warunkach kryzysu gospodarczego. [W:] Borowiecki R. (kierownik tematu), Zarządzanie efektywnością zasobów gospodarczych przedsiębiorstwa. Etap II, s. 115-142.
36
Żmija K., (2013), The Development of the Non-Agricultural Businesses in Rural Areas as Exemplified by Małopolska Province. [W:] Borowiecki R., Jaki A., Rojek T. (red.), Contemporary Economies in the Face of New Challenges : Economic, Social and Legal Aspects, Cracow : Fundation of the Cracow University of Economics, s. 595-609.
37
Żmija K., (2012), Wybrane efekty wykorzystania funduszy Unii Europejskiej w finansowaniu inwestycji w sektorze MSP. [W:] Borowiecki R. (kierownik tematu), Zarządzanie efektywnością zasobów gospodarczych przedsiębiorstwa, s. 153-181.
38
Żmija D., Żmija K., (2011), Interwencjonizm państwowy w warunkach kryzysu gospodarczego w Polsce. [W:] Prusek A. (red.), Wyzwania polityki ekonomicznej w warunkach światowego kryzysu finansowego i gospodarczego, Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 507-523.
39
Żmija K., (2011), System wczesnego ostrzegania jako narzędzie informujące o sytuacji kryzysowej w przedsiębiorstwie. [W:] Borowiecki R., Czekaj J. (red.), Gospodarowanie zasobami informacyjnymi z perspektywy zarządzania kryzysowego, Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora", s. 19-41.
40
Żmija K., (2011), Fundusze unijne jako źródło finansowania przedsięwzięć inwestycyjnych w małych i średnich przedsiębiorstwach. [W:] Matejun M. (red.), Wspomaganie i finansowanie rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw, Warszawa : Difin SA, s. 328-345.
41
Żmija K., (2011), Wybrane problemy obszarów wiejskich w Polsce. [W:] Jaki A., Kaczmarek J., Rojek T. (red.), Restrukturyzacja : teoria i praktyka w obliczu nowych wyzwań : księga pamiątkowa dla uczczenia Jubileuszu 45-lecia pracy naukowo-dydaktycznej prof. zw. dr. hab. Ryszarda Borowieckiego, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 741-754.
42
Żmija K., (2011), Uwarunkowania rozwoju obszarów wiejskich w Polsce w warunkach transformacji. [W:] Borowiecki R. (kierownik tematu), Restrukturyzacja i rozwój przedsiębiorstw w obliczu procesów transformacji, integracji i globalizacji. Etap 6, Uwarunkowania restrukturyzacji i rozwoju przedsiębiorstw w warunkach transformacji, s. 208-235.
43
Żmija K., (2010), Counteraction to the Effects of the Economic Crisis in the Malopolska Region. [W:] Borowiecki R., Rojek T. (red.), Challenges for the Contemporary Enterprise under Globalization, Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, s. 73-85.
44
Żmija K., (2010), Wsparcie konkurencyjności i innowacyjności gospodarki regionu w ramach działań II Osi priorytetowej Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. [W:] Borowiecki R., Jaki A. (red.), Restrukturyzacja w obliczu nowych wyzwań gospodarczych : zarządzanie - strategia - analiza, Kraków : Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 613-630.
1
@article{UEK:2168338145,
author = "Czekaj Marta and Hernández Paola and Fonseca Ana and Rivera Maria and Żmija Katarzyna and Żmija Dariusz",
title = "Uncovering Production Flows from Small Farms : Results from Poland and Portugal Case Studies",
journal = "Annals of the Polish Association of Agricultural and Agribusiness Economists",
number = "t. 21, z. 3",
pages = "49-61",
year = "2019",
}
2
@article{UEK:2168334167,
author = "Żmija Katarzyna",
title = "Przedsiębiorczość pozarolnicza w procesach dywersyfikacji gospodarstw rolnych w Polsce",
journal = "Przedsiębiorczość i Zarządzanie",
number = "t. 20, z. 1, cz. 2",
pages = "55-67",
year = "2019",
}
3
@article{UEK:2168332553,
author = "Żmija Dariusz and Żmija Katarzyna",
title = "Direct Payments as a Form of Small Farm Support in Poland",
journal = "Hradec Economic Days",
number = "vol. 9, iss. 2",
pages = "581-591",
adress = "",
year = "2019",
}
4
@inbook{UEK:2168338859,
author = "Żmija Katarzyna",
title = "Strategie dostosowawcze właścicieli małych gospodarstw rolnych korzystających z działań inwestycyjnych w ramach wspólnej polityki rolnej",
booktitle = "Zarządzanie restrukturyzacją : innowacyjność i konkurencyjność w obliczu zmian",
pages = "377-395",
adress = "Toruń",
publisher = "Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Dom Organizatora",
year = "2019",
isbn = "978-83-7285-881-8 ; 978-83-7285-882-5",
}
5
@article{UEK:2168325313,
author = "Żmija Dariusz and Żmija Katarzyna",
title = "Prospects for the Development of Small Farms in Poland",
journal = "Hradec Economic Days",
number = "vol. 8, iss. 2",
pages = "573-583",
adress = "",
year = "2018",
}
6
@article{UEK:2168327153,
author = "Żmija Katarzyna",
title = "Determinanty i perspektywy prowadzenia działalności rolniczej w małych gospodarstwach rolnych z pozarolniczą działalnością gospodarczą",
journal = "Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Problemy Rolnictwa Światowego",
number = "t. 18 (33), z. 2",
pages = "342-352",
year = "2018",
}
7
@inbook{UEK:2168328581,
author = "Żmija Dariusz and Czekaj Marta Barbara and Żmija Katarzyna",
title = "Small Farms in Poland - What Is Their Production and Economic Potential?",
booktitle = "International Scientific Days 2018 : "Towards Productive, Sustainable and Resilient Global Agriculture and Food Systems" : Conference Proceedings",
pages = "1850-1868",
adress = "Prague",
publisher = "Wolters Kluwer",
year = "2018",
isbn = "978-80-7598-180-6",
}
8
@article{UEK:2168325311,
author = "Żmija Katarzyna",
title = "Material Investments as a Factor of Restructuring Small Agricultural Holdings with Non-agricultural Activities",
journal = "Hradec Economic Days",
number = "vol. 8, iss. 2",
pages = "562-572",
adress = "",
year = "2018",
}
9
@inbook{UEK:2168331889,
author = "Żmija Katarzyna",
title = "Reasons for Taking-Up Non-Agricultural Activities and Factors Determining the Selection of the Industry in the Opinion of Entrepreneurs Owning Small Farms",
booktitle = "Enterprises and Economies in the Face of Contemporary Challenges : Management - Restructuring - Innovation",
pages = "187-195",
adress = "Cracow",
publisher = "Foundation of the Cracow University of Economics",
year = "2018",
isbn = "978-83-65907-27-1 ; 978-83-65907-28-8",
}
10
@book{UEK:2168331353,
author = "Borowiecki Ryszard and Siuta-Tokarska Barbara and Thier Agnieszka and Żmija Katarzyna",
title = "Rozwój małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce wobec wyzwań gospodarki XXI wieku : kontekst ekonomiczno-zarządczy",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2018",
isbn = "978-83-953076-1-4 ; 978-83-953076-0-7",
}
11
@article{UEK:2168328579,
author = "Żmija Dariusz and Żmija Katarzyna and Czekaj Marta",
title = "Oddziaływanie państwa na tworzenie warunków do zapewnienia bezpieczeństwa żywnościowego w wymiarze krajowym i regionalnym",
journal = "Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu",
number = "T. 20, z. 5",
pages = "242-249",
year = "2018",
}
12
@article{UEK:2168313671,
author = "Żmija Katarzyna",
title = "Microeconomic Factors of the Development of Enterprises as Perceived by Rural Entrepreneurs of the Małopolskie Province",
journal = "Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia",
number = "R. 16, 1",
pages = "111-120",
year = "2017",
}
13
@inbook{UEK:2168318305,
author = "Jaki Andrzej and Żmija Katarzyna",
title = "Pracownicy Katedry",
booktitle = "Księga Jubileuszowa dla uczczenia 80-lecia Katedry Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
pages = "103-125",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
year = "2017",
isbn = "978-83-65173-86-7",
}
14
@inbook{UEK:2168318895,
author = "Żmija Katarzyna",
title = "Procesy integracyjne jako czynnik dynamizujący restrukturyzację polskiego rolnictwa",
booktitle = "Zarządzanie restrukturyzacją : procesy i struktury w obliczu zmian",
pages = "111-123",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2017",
isbn = "978-83-65907-00-4 ; 978-83-65907-01-1",
}
15
@book{UEK:2168319067,
title = "Zarządzanie działalnością rozwojową przedsiębiorstwa",
editor = Borowiecki Ryszard,
editor = Siuta-Tokarska Barbara,
editor = Żmija Katarzyna,
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2017",
isbn = "978-83-65907-02-8 ; 978-83-65907-03-5",
}
16
@misc{UEK:2168319069,
author = "Borowiecki Ryszard and Siuta-Tokarska Barbara and Żmija Katarzyna",
title = "Wprowadzenie",
booktitle = "Zarządzanie działalnością rozwojową przedsiębiorstwa",
pages = "9-13",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2017",
isbn = "978-83-65907-02-8 ; 978-83-65907-03-5",
}
17
@article{UEK:2168313189,
author = "Żmija Dariusz and Żmija Katarzyna",
title = "Sustainable Development in the Functioning of Small Agricultural Holdings",
journal = "Hradec Economic Days",
number = "vol. 7, iss. 1",
pages = "973-979",
adress = "",
year = "2017",
}
18
@inbook{UEK:2168315421,
author = "Żmija Katarzyna",
title = "Mikroekonomiczne czynniki rozwoju przedsiębiorstw w ocenie rolników - przedsiębiorców realizujących odmienne strategie różnicowania swojej działalności",
booktitle = "Przedsiębiorstwo w gospodarce rynkowej : transformacja - rozwój - zarządzanie",
pages = "145-154",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2017",
isbn = "978-83-65173-88-1 ; 978-83-65173-89-8",
}
19
@article{UEK:2168319847,
author = "Żmija Katarzyna",
title = "Wykorzystanie instrumentów wspierania rozwoju przez przedsiębiorców powiązanych z małymi gospodarstwami rolnymi z województwa małopolskiego",
journal = "Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu",
number = "T. 19, z. 4",
pages = "257-262",
year = "2017",
}
20
@article{UEK:2168311511,
author = "Żmija Katarzyna",
title = "Strategie różnicowania działalności gospodarczej przez rolników posiadających drobne gospodarstwa rolne",
journal = "Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu",
number = "t. 18, z. 3",
pages = "419-425",
year = "2016",
}
21
@inbook{UEK:2168311525,
author = "Żmija Dariusz and Żmija Katarzyna",
title = "Creation of Alternative Sources of Income for Agricultural Families with the Support of European Union Subsidies",
booktitle = "Hradec Economic Days : Double-blind Peer Reviewed Proceedings of the International Scientific Conference Hradec Economic Days 2016",
pages = "1218-1224",
adress = "Hradec Králové",
publisher = "Gaudeamus, The University of Hradec Králové",
year = "2016",
issn = "2464-6059",
isbn = "978-80-7435-636-0",
}
22
@inbook{UEK:2168308059,
author = "Nowakowska-Grunt Joanna and Żmija Katarzyna",
title = "Selected Determinants of the Absorption of EU Funds in the Opinion of Microentrepreneurs",
booktitle = "Expectations and Challenges of Modern Economy and Enterprises : Problems, Concepts, Activities",
pages = "215-226",
adress = "Cracow",
publisher = "Foundation of the Cracow University of Economics",
year = "2016",
isbn = "978-83-65173-51-5 ; 978-83-65173-52-2",
}
23
@book{UEK:2168307901,
title = "Expectations and Challenges of Modern Economy and Enterprises : Problems, Concepts, Activities",
editor = Kaczmarek Jarosław,
editor = Żmija Katarzyna,
adress = "Cracow",
publisher = "Foundation of the Cracow University of Economics",
year = "2016",
isbn = "978-83-65173-51-5 ; 978-83-65173-52-2",
}
24
@article{UEK:2168301117,
author = "Żmija Katarzyna",
title = "Wpływ publicznego wsparcia finansowego na działalność inwestycyjną przedsiębiorstw na obszarach wiejskich",
journal = "Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu",
number = "t. 17, z. 3",
pages = "434-439",
year = "2015",
}
25
@article{UEK:2168297663,
author = "Żmija Katarzyna",
title = "Allocation of the EU Funds and the Development Level of Communes in Rural Areas of the Małopolska Province",
journal = "Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia",
number = "R. 14, 3",
pages = "177-187",
year = "2015",
}
26
@article{UEK:2168297791,
author = "Żmija Katarzyna",
title = "Inwestycje w działalności przedsiębiorstw produkcyjnych na obszarach wiejskich województwa małopolskiego",
journal = "Przegląd Organizacji",
number = "9",
pages = "33-40",
year = "2015",
}
27
@inbook{UEK:2168283279,
author = "Żmija Katarzyna",
title = "Perspektywy rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich województwa małopolskiego",
booktitle = "Aktualne problemy funkcjonowania i rozwoju przedsiębiorstw",
pages = "451-466",
adress = "Warszawa",
publisher = "Vizja Press & IT; Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania",
year = "2014",
isbn = "978-83-62855-27-8",
}
28
@inbook{UEK:2168271824,
author = "Żmija Katarzyna",
title = "The Use of EU Funds Dedicated to the Development of Entrepreneurship in Rural Areas in Poland Based on the Małopolskie Province",
booktitle = "The International Conference Hradec Economic Days 2014 : Economic Development and Management of Regions, Hradec Králové, February 4th and 5th, 2014 : Peer-Reviewed Conference Proceedings. Part 5",
pages = "461-468",
adress = "Hradec Králové",
publisher = "Gaudeamus, The University of Hradec Králové",
year = "2014",
isbn = "978-80-7435-370-3",
}
29
@article{UEK:2168281741,
author = "Żmija Katarzyna and Żmija Dariusz",
title = "The Development of Rural Areas in Poland under Transformation Conditions",
journal = "Problemy Drobnych Gospodarstw Rolnych",
number = "2",
pages = "53-63",
year = "2014",
}
30
@inbook{UEK:2168288855,
author = "Żmija Katarzyna",
title = "European Union Funds as an Instrument for Social and Economic Activation of Rural Areas in Poland",
booktitle = "Third Sector : Theoretical and Empirical Approach",
pages = "209-222",
adress = "Cracow",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2014",
isbn = "978-83-932796-8-5",
}
31
@unpublished{UEK:2168301879,
author = "Siuta-Tokarska Barbara and Żmija Katarzyna",
title = "Efektywność finansowego wsparcia małych i średnich przedsiębiorstw ze środków publicznych",
booktitle = "Zarządzanie efektywnością zasobów gospodarczych przedsiębiorstwa. Etap III",
pages = "126-156",
year = "2014",
}
32
@article{UEK:2168291457,
author = "Żmija Katarzyna",
title = "Rozwój przedsiębiorczości na obszarach wiejskich przy wykorzystaniu środków Unii Europejskiej",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "360",
pages = "253-261",
adress = "",
year = "2014",
}
33
@inbook{UEK:2168268720,
author = "Żmija Katarzyna",
title = "Supporting the Development of Micro-Enterprises in Rural Areas in Poland",
booktitle = "Knowledge, Economy, Society : Global and Regional Challenges of the 21st Century Economy",
pages = "531-545",
adress = "Cracow",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2013",
isbn = "978-83-62511-77-8",
}
34
@unpublished{UEK:2168283369,
author = "Żmija Katarzyna",
title = "Kierunki i efekty wykorzystania funduszy unijnych w finansowaniu inwestycji małych i średnich przedsiębiorstw (MSP) na obszarach województwa małopolskiego",
adress = "Kraków",
year = "2013",
}
35
@unpublished{UEK:2168286013,
author = "Siuta-Tokarska Barbara and Żmija Katarzyna",
title = "Efektywność funkcjonowania małych i średnich przedsiębiorstw w warunkach kryzysu gospodarczego",
booktitle = "Zarządzanie efektywnością zasobów gospodarczych przedsiębiorstwa. Etap II",
pages = "115-142",
year = "2013",
}
36
@inbook{UEK:2168254710,
author = "Żmija Katarzyna",
title = "The Development of the Non-Agricultural Businesses in Rural Areas as Exemplified by Małopolska Province",
booktitle = "Contemporary Economies in the Face of New Challenges : Economic, Social and Legal Aspects",
pages = "595-609",
adress = "Cracow",
publisher = "Fundation of the Cracow University of Economics",
year = "2013",
isbn = "978-83-62511-03-7",
}
37
@unpublished{UEK:2168271874,
author = "Żmija Katarzyna",
title = "Wybrane efekty wykorzystania funduszy Unii Europejskiej w finansowaniu inwestycji w sektorze MSP",
booktitle = "Zarządzanie efektywnością zasobów gospodarczych przedsiębiorstwa",
pages = "153-181",
year = "2012",
}
38
@inbook{UEK:2168226385,
author = "Żmija Dariusz and Żmija Katarzyna",
title = "Interwencjonizm państwowy w warunkach kryzysu gospodarczego w Polsce",
booktitle = "Wyzwania polityki ekonomicznej w warunkach światowego kryzysu finansowego i gospodarczego",
pages = "507-523",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2011",
isbn = "978-83-7252-539-0",
}
39
@inbook{UEK:2168228408,
author = "Żmija Katarzyna",
title = "System wczesnego ostrzegania jako narzędzie informujące o sytuacji kryzysowej w przedsiębiorstwie",
booktitle = "Gospodarowanie zasobami informacyjnymi z perspektywy zarządzania kryzysowego",
pages = "19-41",
adress = "Toruń",
publisher = "Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa Dom Organizatora",
year = "2011",
isbn = "978-83-7285-612-8",
}
40
@inbook{UEK:2168228296,
author = "Żmija Katarzyna",
title = "Fundusze unijne jako źródło finansowania przedsięwzięć inwestycyjnych w małych i średnich przedsiębiorstwach",
booktitle = "Wspomaganie i finansowanie rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw",
pages = "328-345",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin SA",
year = "2011",
isbn = "978-83-7641-443-0",
}
41
@inbook{UEK:2168220110,
author = "Żmija Katarzyna",
title = "Wybrane problemy obszarów wiejskich w Polsce",
booktitle = "Restrukturyzacja : teoria i praktyka w obliczu nowych wyzwań : księga pamiątkowa dla uczczenia Jubileuszu 45-lecia pracy naukowo-dydaktycznej prof. zw. dr. hab. Ryszarda Borowieckiego",
pages = "741-754",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2011",
isbn = "978-83-62511-95-2",
}
42
@unpublished{UEK:2168260640,
author = "Żmija Katarzyna",
title = "Uwarunkowania rozwoju obszarów wiejskich w Polsce w warunkach transformacji",
booktitle = "Restrukturyzacja i rozwój przedsiębiorstw w obliczu procesów transformacji, integracji i globalizacji. Etap 6, Uwarunkowania restrukturyzacji i rozwoju przedsiębiorstw w warunkach transformacji",
pages = "208-235",
year = "2011",
}
43
@inbook{UEK:2165759091,
author = "Żmija Katarzyna",
title = "Counteraction to the Effects of the Economic Crisis in the Malopolska Region",
booktitle = "Challenges for the Contemporary Enterprise under Globalization",
pages = "73-85",
adress = "Cracow",
publisher = "Foundation of the Cracow University of Economics",
year = "2010",
isbn = "978-83-929699-9-0",
}
44
@inbook{UEK:2165913848,
author = "Żmija Katarzyna",
title = "Wsparcie konkurencyjności i innowacyjności gospodarki regionu w ramach działań II Osi priorytetowej Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego",
booktitle = "Restrukturyzacja w obliczu nowych wyzwań gospodarczych : zarządzanie - strategia - analiza",
pages = "613-630",
adress = "Kraków",
publisher = "Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2010",
isbn = "978-83-62511-25-9",
}