Publications of the selected author

1

Author:
Title:
Determinanty rozwoju myśli ekonomicznej. Przypadek Polski = Determinants of the Development of the Polish Economic Thought. The Case of Poland
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zofia DACH]. - nr 515 (1998) , s. 81-88. - Summ.
Nr:
2168251688
article
See main document
2

Author:
Title:
Korzyści finansowania wzrostu gospodarczego kredytami zewnętrznymi = Advantages of Financing the Economic Growth by Borrowed Funds
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stanisław LIS]. - nr 402 (1993) , s. 19-34. - Summ.
Nr:
2168231614
article
See main document
3

Author:
Title:
Historia i znaczenie I Zjazdu Prawników i Ekonomistów Polskich = History and Importance of the First Congress of Polish Economists
Source:
Problemy Ekonomiczne. - R. 27, nr 1/88 (1988) , s. 23-33. - Summ., rez.
Nr:
2168224432
article
4

Author:
Title:
Po zjeździe Oddziału PTE w Krakowie = After the Conference of the Cracow Branch of the Polish Economic Society in Cracow
Source:
Problemy Ekonomiczne. - R. 24, nr 3/85 (1985) , s. 6-11
Nr:
2168231748
article
5

Author:
Title:
Political Economy of Socialism, Genesis and Scope
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie : Selected Papers / [red. nauk. Aleksander ZELIAŚ]. - nr 152 (1982) , s. 29-37
Note another doc.:
Dostępne również w języku rosyjskim: Rybarski A., (1982), Političeskaâ ekonomiâ socializma, genezis i predmiet, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie : Izbrannye Raboty", nr 152, s. 33-41.
Nr:
2168266688
article
See main document
6

Author:
Title:
Wpływ polityki kredytowej Polski w latach siedemdziesiątych na aktualną sytuację gospodarczą = The Influence of te Credit Policy in the Seventies upon the Current Economic Situation
Source:
Problemy Ekonomiczne. - R. 20, nr 3/81 (1981) , s. 53-61
Nr:
2168230488
article
7

Author:
Title:
Projekt reformy monetarnej J. L. Decjusza = The Draft J. L. Decjusz's Monetary Reform
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Czesława ŻUŁAWSKA]. - nr 115 (1979) , s. 97-109. - Summ., rez.
Nr:
2168251032
article
See main document
8

Author:
Title:
Miejsce krajów RWPG w gospodarce światowej
Source:
Problemy Ekonomiczne. - nr 2/66 (R. 17) (1978) , s. 34-45
Nr:
2168220026
article
9

Author:
Title:
Cena jako czynnik stymulujący jakość wyrobów = Price as a Stimulating Factor of Goods Quality
Source:
Problemy Ekonomiczne. - R. 16, nr 3/63 (1977) , s. 32-44
Nr:
2168228086
article
10

Author:
Title:
Akademia Ekonomiczna w Krakowie : (w półwiecze działalności 1925-1975) = The Academy of Economy in Cracow : (Half a Century of its Activity 1925-1975)
Source:
Problemy Ekonomiczne / [red. nacz. Antoni FAJFEREK]. - R. 14, nr 3/55 (1975) , s. 38-52 - Bibliogr.
Nr:
2168226747
article
See main document
11

Author:
Title:
Światowy Kongres Ekonomistów
Source:
Problemy Ekonomiczne / [red. nacz. Antoni FAJFEREK]. - R. 13, nr 4/52 (1974) , s. 78-82
Nr:
2168225154
article
See main document
12

Author:
Title:
Ekonomiczne kryteria wyrobu techniki produkcji w krajach gospodarczo słabo rozwiniętych = Economic criteria of the selection of the technique of production in economically underdeveloped countries
Source:
Folia Oeconomica Cracoviensia. - vol. 6 (1968) , s. 31-58. - Summ., rez.
Nr:
2168276513
article
1
Determinanty rozwoju myśli ekonomicznej. Przypadek Polski = Determinants of the Development of the Polish Economic Thought. The Case of Poland / Adam RYBARSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zofia DACH]. - nr 515 (1998), s. 81-88. - Summ. - ISSN 0208-7944
2
Korzyści finansowania wzrostu gospodarczego kredytami zewnętrznymi = Advantages of Financing the Economic Growth by Borrowed Funds / Adam RYBARSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stanisław LIS]. - nr 402 (1993), s. 19-34. - Summ. - ISSN 0208-7944
3
Historia i znaczenie I Zjazdu Prawników i Ekonomistów Polskich = History and Importance of the First Congress of Polish Economists / Adam RYBARSKI // Problemy Ekonomiczne. - R. 27, nr 1/88 (1988), s. 23-33. - Summ., rez. - ISSN 0079-578X
4
Po zjeździe Oddziału PTE w Krakowie = After the Conference of the Cracow Branch of the Polish Economic Society in Cracow / Adam RYBARSKI // Problemy Ekonomiczne. - R. 24, nr 3/85 (1985), s. 6-11. - ISSN 0079-578X
5
Political Economy of Socialism, Genesis and Scope / Adam RYBARSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie : Selected Papers / [red. nauk. Aleksander ZELIAŚ]. - nr 152 (1982), s. 29-37. - ISSN 0208-7944
6
Wpływ polityki kredytowej Polski w latach siedemdziesiątych na aktualną sytuację gospodarczą = The Influence of te Credit Policy in the Seventies upon the Current Economic Situation / Adam RYBARSKI // Problemy Ekonomiczne. - R. 20, nr 3/81 (1981), s. 53-61. - ISSN 0079-578X
7
Projekt reformy monetarnej J. L. Decjusza = The Draft J. L. Decjusz's Monetary Reform / Adam RYBARSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Czesława ŻUŁAWSKA]. - nr 115 (1979), s. 97-109. - Summ., rez. - ISSN 0208-7944
8
Miejsce krajów RWPG w gospodarce światowej / Adam RYBARSKI // Problemy Ekonomiczne. - nr 2/66 (R. 17) (1978), s. 34-45. - ISSN 0079-578X
9
Cena jako czynnik stymulujący jakość wyrobów = Price as a Stimulating Factor of Goods Quality / Adam RYBARSKI // Problemy Ekonomiczne. - R. 16, nr 3/63 (1977), s. 32-44. - ISSN 0079-578X
10
Akademia Ekonomiczna w Krakowie : (w półwiecze działalności 1925-1975) = The Academy of Economy in Cracow : (Half a Century of its Activity 1925-1975) / Adam RYBARSKI // Problemy Ekonomiczne / [red. nacz. Antoni FAJFEREK]. - R. 14, nr 3/55 (1975), s. 38-52. - Bibliogr. - ISSN 0079-578X
11
Światowy Kongres Ekonomistów / Adam RYBARSKI // Problemy Ekonomiczne / [red. nacz. Antoni FAJFEREK]. - R. 13, nr 4/52 (1974), s. 78-82. - ISSN 0079-578X
12
Ekonomiczne kryteria wyrobu techniki produkcji w krajach gospodarczo słabo rozwiniętych = Economic criteria of the selection of the technique of production in economically underdeveloped countries / Adam RYBARSKI // Folia Oeconomica Cracoviensia. - vol. 6 (1968), s. 31-58. - Summ., rez. - ISSN 0071-674X
1
Rybarski A., (1998), Determinanty rozwoju myśli ekonomicznej. Przypadek Polski, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 515, s. 81-88.
2
Rybarski A., (1993), Korzyści finansowania wzrostu gospodarczego kredytami zewnętrznymi, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 402, s. 19-34.
3
Rybarski A., (1988), Historia i znaczenie I Zjazdu Prawników i Ekonomistów Polskich, "Problemy Ekonomiczne", R. 27, nr 1/88, s. 23-33.
4
Rybarski A., (1985), Po zjeździe Oddziału PTE w Krakowie, "Problemy Ekonomiczne", R. 24, nr 3/85, s. 6-11.
5
Rybarski A., (1982), Political Economy of Socialism, Genesis and Scope, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie : Selected Papers", nr 152, s. 29-37.
6
Rybarski A., (1981), Wpływ polityki kredytowej Polski w latach siedemdziesiątych na aktualną sytuację gospodarczą, "Problemy Ekonomiczne", R. 20, nr 3/81, s. 53-61.
7
Rybarski A., (1979), Projekt reformy monetarnej J. L. Decjusza, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 115, s. 97-109.
8
Rybarski A., (1978), Miejsce krajów RWPG w gospodarce światowej, "Problemy Ekonomiczne", nr 2/66 (R. 17), s. 34-45.
9
Rybarski A., (1977), Cena jako czynnik stymulujący jakość wyrobów, "Problemy Ekonomiczne", R. 16, nr 3/63, s. 32-44.
10
Rybarski A., (1975), Akademia Ekonomiczna w Krakowie (w półwiecze działalności 1925-1975), "Problemy Ekonomiczne", R. 14, nr 3/55, s. 38-52.
11
Rybarski A., (1974), Światowy Kongres Ekonomistów, "Problemy Ekonomiczne", R. 13, nr 4/52, s. 78-82.
12
Rybarski A., (1968), Ekonomiczne kryteria wyrobu techniki produkcji w krajach gospodarczo słabo rozwiniętych, "Folia Oeconomica Cracoviensia", vol. 6, s. 31-58.
1
@article{UEK:2168251688,
author = "Rybarski Adam",
title = "Determinanty rozwoju myśli ekonomicznej. Przypadek Polski",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "515",
pages = "81-88",
year = "1998",
}
2
@article{UEK:2168231614,
author = "Rybarski Adam",
title = "Korzyści finansowania wzrostu gospodarczego kredytami zewnętrznymi",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "402",
pages = "19-34",
year = "1993",
}
3
@article{UEK:2168224432,
author = "Rybarski Adam",
title = "Historia i znaczenie I Zjazdu Prawników i Ekonomistów Polskich",
journal = "Problemy Ekonomiczne",
number = "R. 27, 1/88",
pages = "23-33",
year = "1988",
}
4
@article{UEK:2168231748,
author = "Rybarski Adam",
title = "Po zjeździe Oddziału PTE w Krakowie",
journal = "Problemy Ekonomiczne",
number = "R. 24, 3/85",
pages = "6-11",
year = "1985",
}
5
@article{UEK:2168266688,
author = "Rybarski Adam",
title = "Political Economy of Socialism, Genesis and Scope",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie : Selected Papers",
number = "152",
pages = "29-37",
year = "1982",
}
6
@article{UEK:2168230488,
author = "Rybarski Adam",
title = "Wpływ polityki kredytowej Polski w latach siedemdziesiątych na aktualną sytuację gospodarczą",
journal = "Problemy Ekonomiczne",
number = "R. 20, 3/81",
pages = "53-61",
year = "1981",
}
7
@article{UEK:2168251032,
author = "Rybarski Adam",
title = "Projekt reformy monetarnej J. L. Decjusza",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "115",
pages = "97-109",
year = "1979",
}
8
@article{UEK:2168220026,
author = "Rybarski Adam",
title = "Miejsce krajów RWPG w gospodarce światowej",
journal = "Problemy Ekonomiczne",
number = "2/66 (R. 17)",
pages = "34-45",
year = "1978",
}
9
@article{UEK:2168228086,
author = "Rybarski Adam",
title = "Cena jako czynnik stymulujący jakość wyrobów",
journal = "Problemy Ekonomiczne",
number = "R. 16, 3/63",
pages = "32-44",
year = "1977",
}
10
@article{UEK:2168226747,
author = "Rybarski Adam",
title = "Akademia Ekonomiczna w Krakowie : (w półwiecze działalności 1925-1975)",
journal = "Problemy Ekonomiczne",
number = "R. 14, 3/55",
pages = "38-52",
year = "1975",
}
11
@article{UEK:2168225154,
author = "Rybarski Adam",
title = "Światowy Kongres Ekonomistów",
journal = "Problemy Ekonomiczne",
number = "R. 13, 4/52",
pages = "78-82",
year = "1974",
}
12
@article{UEK:2168276513,
author = "Rybarski Adam",
title = "Ekonomiczne kryteria wyrobu techniki produkcji w krajach gospodarczo słabo rozwiniętych",
journal = "Folia Oeconomica Cracoviensia",
number = "vol. 6",
pages = "31-58",
year = "1968",
}