Publications of the selected author

1

Title:
Zeszyt Naukowy Instytutu Ekonomicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu
Number:
21
Redaktor:
Publisher address:
Nowy Sącz: PWSZ, 2006
Physical description:
172 s.: il.; 25 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. pol. i ang. przy art., Bibliogr. przy art.
Nr:
2168225516
journal / series editorial
2

Author:
Title:
Meandry życia Profesora Edwarda Łukawera
Source:
Dylematy wyboru modelu rozwoju gospodarczego Polski : księga jubileuszowa dla uczczenia 85. urodzin i 55-lecia pracy naukowej profesora Edwarda Łukawera / [red. nauk. Stanisław LIS] - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2005, s. 9-18
ISBN:
83-7252-269-3
Nr:
2166500323
chapter in monograph
See main document
3

Author:
Title:
Rynek pracy a polityka gospodarcza w Polsce = Labor Market and Economic Policy in Poland
Source:
Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie / red. Jan Siekierski2005. - nr 8, s. 9-27. - Summ.
Nr:
2168220750
chapter in conference materials
4

Author:
Title:
Aspekty metodologiczne ekonomii
Source:
Wprowadzenie do ekonomii / red. Zofia DACH - Wyd. 6 popr. i uzup.. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 2004, s. 22-33
ISBN:
83-7252-237-5
Nr:
2168222970
chapter in academic script
See main document
5

Author:
Title:
Ogólna charakterystyka ekonomii
Source:
Wprowadzenie do ekonomii / red. Zofia DACH - Wyd. 6 popr. i uzup.. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 2004, s. 7-21
ISBN:
83-7252-237-5
Nr:
2168222968
chapter in academic script
See main document
6

Author:
Title:
Systemy gospodarcze a własność
Source:
Wprowadzenie do ekonomii / red. Zofia DACH - Wyd. 6 popr. i uzup.. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 2004, s. 97-116
ISBN:
83-7252-237-5
Nr:
2168222980
chapter in academic script
See main document
7

Author:
Title:
Aspekty metodologiczne ekonomii
Source:
Wprowadzenie do ekonomii / red. Zofia DACH - Wyd. 5. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2001, s. 21-32
ISBN:
83-7252-095-X
Nr:
2168260426
chapter in academic script
See main document
8

Author:
Title:
Ogólna charakterystyka ekonomii
Source:
Wprowadzenie do ekonomii / red. Zofia DACH - Wyd. 5. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2001, s. 7-20
ISBN:
83-7252-095-X
Nr:
2168260424
chapter in academic script
See main document
9

Author:
Title:
Systemy gospodarcze a własność
Source:
Wprowadzenie do ekonomii / red. Zofia DACH - Wyd. 5. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2001, s. 95-114
ISBN:
83-7252-095-X
Nr:
2168260438
chapter in academic script
See main document
10

Author:
Title:
Aspekty metodologiczne ekonomii
Source:
Wprowadzenie do ekonomii / red. Zofia DACH - Wyd. 4 popr. i rozsz.. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1999, s. 21-32
ISBN:
83-7252-026-7
Nr:
2168260408
chapter in academic script
See main document
11

Author:
Title:
Ogólna charakterystyka ekonomii
Source:
Wprowadzenie do ekonomii / red. Zofia DACH - Wyd. 4 popr. i uzup.. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1999, s. 7-20
ISBN:
83-7252-026-7
Nr:
2168260244
chapter in academic script
See main document
12

Author:
Title:
Systemy gospodarcze a własność
Source:
Wprowadzenie do ekonomii / red. Zofia DACH - Wyd. 4 popr. i uzup.. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1999, s. 95-114
ISBN:
83-7252-026-7
Nr:
2168260420
chapter in academic script
See main document
13

Author:
Title:
Determinanty rozwoju myśli ekonomicznej. Przypadek Polski = Determinants of the Development of the Polish Economic Thought. The Case of Poland
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zofia DACH]. - nr 515 (1998) , s. 81-88. - Summ.
Nr:
2168251688
article
See main document
14

Author:
Title:
Proces makroekonomicznej stabilizacji wewnętrznej w krajach CEFTA = The Process of Macroeconomic Internal Stabilisation in CEFTA Countries
Source:
Problemy transformacji systemowej krajów Europy Środkowo-Wschodniej = Problems of Transformation in Central and Eastern Europe / red. Stanisław LIS - Tarnów: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej, 1998, s. 93-116 - Summ.
ISBN:
83-909445-0-2
Nr:
2168252178
chapter in monograph
See main document
15

Author:
Title:
Ogólna charakterystyka ekonomii
Source:
Wprowadzenie do ekonomii / red. Zofia DACH - Wyd. 3 popr. i uzup.. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1997, s. 7-18
ISBN:
83-87239-27-5
Nr:
2168257742
chapter in academic script
See main document
16

Author:
Title:
Aspekty metodologiczne ekonomii
Source:
Wprowadzenie do ekonomii / red. Zofia DACH - Wyd. 3 popr. i rozsz.. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1997, s. 19-29
ISBN:
83-87239-27-5
Nr:
2168257748
chapter in academic script
See main document
17

Author:
Title:
Systemy gospodarcze a własność
Source:
Wprowadzenie do ekonomii / red. Zofia DACH - Wyd. 3 popr. i uzup.. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1997, s. 94-111
ISBN:
83-87239-27-5
Nr:
2168257758
chapter in academic script
See main document
18

Author:
Title:
Szkoła krakowska w ekonomii i jej losy
Source:
Funkcjonowanie gospodarki samorządowej w okresie przemian ustrojowych : materiały konferencyjne z okazji jubileuszu 75-lecia Towarzystwa Ekonomicznego w Krakowie / red. nauk. Kazimierz GÓRKA - Kraków: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 1996, s. 30-38
Nr:
2168249180
chapter in conference materials
See main document
19

Author:
Title:
Proces makroekonomicznej stabilizacji wewnętrznej w krajach CEFTA
Source:
Dylematy transformacji systemu gospodarczego krajów Europy Środkowo-Wschodniej / kierownik tematu: Stanisław LIS1996, s. 1-31
Signature:
NP-366/Magazyn
Nr:
2168276565
chapter in unpublished scientific work
See main document
20

Author:
Title:
Przebieg procesu stabilizacji gospodarczej w Polsce
Source:
Transformacja gospodarki polskiej : doświadczenia i wyzwania / red. Stanisław LIS - Kraków: Wydawnictwo i Drukarnia "Secjesja", 1996, s. 37-59
Series:
(Prace Komisji Nauk Ekonomicznych PAN. Oddział w Krakowie ; nr 22)
ISBN:
83-86077-913
Nr:
2168226166
chapter in monograph
See main document
21

Author:
Title:
Przebieg procesu przemian własnościowych
Source:
Transformacja systemu ekonomicznego w Polsce = Transformation of Economic System in Poland / red. Stanisław LIS - Kraków: Wydawnictwo i Drukarnia "Secesja", 1994, s. 99-118
Series:
(Prace Komisji Nauk Ekonomicznych PAN. Oddział w Krakowie ; nr 18)
ISBN:
83-86077-55-7
Nr:
2168238570
chapter in monograph
See main document
22

Author:
Title:
Aspekty metodologiczne ekonomii
Source:
Wprowadzenie do ekonomii / red. Zofia DACH - Wyd. 2 popr.. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1993, s. 19-30
Nr:
2168257716
chapter in academic script
See main document
23

Author:
Title:
Systemy gospodarcze a własność
Source:
Wprowadzenie do ekonomii / red. Zofia DACH - Wyd. 2 popr.. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1993, s. 93-104
Nr:
2168257726
chapter in academic script
See main document
24

Title:
Analiza ekonomiczno-finansowa Zakładu Rolnego w Woli Batorskiej wraz z projektem restrukturyzacji i prywatyzacji
Publisher address:
Kraków: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 1993
Physical description:
89 k.: il.; 30 cm.
Nr:
2168254196
report
25

Author:
Title:
Historia i przedmiot ekonomii : pomocnicze materiały dydaktyczne
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1993
Physical description:
26, [1] s.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168339431
academic script
26

Title:
Zarys historii zorganizowanego ruchu ekonomistów w Krakowie 1867-1993
Publisher address:
Kraków: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 1993
Physical description:
137 s.; 24 cm.
Notes:
Bibliogr.
Nr:
2168244190
monograph
27

Author:
Title:
Ogólna charakterystyka ekonomii
Source:
Wprowadzenie do ekonomii / red. Zofia DACH - Wyd. 2 popr.. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1993, s. 6-18
Nr:
2168257712
chapter in academic script
See main document
28

Author:
Title:
Korzyści finansowania wzrostu gospodarczego kredytami zewnętrznymi = Advantages of Financing the Economic Growth by Borrowed Funds
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stanisław LIS]. - nr 402 (1993) , s. 19-34. - Summ.
Nr:
2168231614
article
See main document
29

Author:
Title:
Wprowadzenie do metodologii ekonomii : pomocnicze materiały dydaktyczne
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1992
Physical description:
25, [1] s; 24 cm.
Notes:
Bibliogr.
Nr:
2168290679
academic script
30

Author:
Title:
Ogólna charakterystyka ekonomii
Source:
Wprowadzenie do ekonomii / red. Zofia DACH - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1992, s. 6-18
Nr:
2168257686
chapter in academic script
See main document
31

Author:
Title:
Systemy gospodarcze a własność
Source:
Wprowadzenie do ekonomii / red. Zofia DACH - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1992, s. 93-103
Nr:
2168257708
chapter in academic script
See main document
32

Author:
Title:
Aspekty metodologiczne ekonomii
Source:
Wprowadzenie do ekonomii / red. Zofia DACH - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1992, s. 19-30
Nr:
2168257694
chapter in academic script
See main document
33

Author:
Title:
Przebieg procesu prywatyzacji w Polsce
Source:
Dylematy związane z transformacją systemu gospodarczego w Polsce / red. Zofia DACH - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1991, s. 7-26
Nr:
2168271090
chapter in monograph
See main document
34

Author:
Title:
Kierunki prywatyzacji w Polsce
Source:
Polityka stabilizacyjna i przekształceń systemowych : bariery, antyrecesyjne przedsięwzięcia / red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK - Kraków: Wydaw. Akademii Ekonomicznej, 1991, s. 43-51
Nr:
2168251840
chapter in monograph
See main document
35

Author:
Title:
Normatywne i pozytywne aspekty w ekonomii = Normative and Positive Aspects in the Economy
Source:
Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie1991. - T. 33/1, styczeń-czerwiec 1989, s. 48-49. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168275919
varia
36

Author:
Title:
Edward Łukawer - w 70-lecie urodzin
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stanisław WACŁAWOWICZ]1991. - nr 346, s. 7-18
Nr:
2168273294
varia
See main document
37

Author:
Title:
Przebieg procesu prywatyzacji w Polsce
Source:
Przebieg procesu transformacji własności w Polsce / kier. Zofia DACH1991, s. 1-31
Signature:
NP-69/Magazyn
Nr:
2168271282
chapter in unpublished scientific work
See main document
38

Author:
Title:
Niektóre aspekty prywatyzacji : istota i historia problemu a rozwiązania polskie
Source:
Kierunki przekształceń własnościowych w gospodarce : aspekt teoretyczno-praktyczny / red. Ryszard BOROWIECKI - Wyd. 2. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1991, s. 69-82 - Bibliogr.
Nr:
2168256304
chapter in monograph
See main document
39

Author:
Title:
Niektóre aspekty prywatyzacji : istota i historia problemu a rozwiązania polskie
Source:
Kierunki przekształceń własnościowych w gospodarce : aspekt teoretyczno-praktyczny / red. Ryszard BOROWIECKI - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1990, s. 69-82 - Bibliogr.
Nr:
2168256264
chapter in monograph
See main document
40

Author:
Title:
Proces wzrostu gospodarczego
Source:
Ekonomia polityczna : wybrane zagadnienia : skrypt dla kierunku Towaroznawstwa / red. Zofia DACH - Kraków: Akad. Ekonomiczna, 1990, s. 127-151
Nr:
2168255776
chapter in academic script
See main document
41

Author:
Title:
Równowaga rynkowa i procesy inflacyjne
Source:
Ekonomia polityczna : wybrane zagadnienia : skrypt dla kierunku Towaroznawstwa / red. Zofia DACH - Kraków: Akad. Ekonomiczna, 1990, s. 151-161
Nr:
2168255778
chapter in academic script
See main document
42

Author:
Title:
Przebieg procesu transformacji
Source:
Procesy dostosowawcze w fazie transformacji własności : przypadek Polski : (temat badawczy) / kier. nauk. Adam RYBARSKI1990, s. 1[28]-30[57]
Signature:
NP-19/Magazyn
Nr:
2168267476
chapter in unpublished scientific work
See main document
43

Author:
Title:
Ogólna charakterystyka ekonomii politycznej
Source:
Ekonomia polityczna : wybrane zagadnienia : skrypt dla kierunku Towaroznawstwa / red. Zofia DACH - Kraków: Akad. Ekonomiczna, 1990, s. 9-21
Nr:
2168255718
chapter in academic script
See main document
44

Author:
Safa Abdulrdha Al-Falahi
Title:
Petroleum Sector as a Source of Economy Development Financing
Promotor:
Publisher address:
Kraków: , 1988
Physical description:
271 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/407
Nr:
2168308959
doctoral dissertation
45

Author:
Title:
Historia i znaczenie I Zjazdu Prawników i Ekonomistów Polskich = History and Importance of the First Congress of Polish Economists
Source:
Problemy Ekonomiczne. - R. 27, nr 1/88 (1988) , s. 23-33. - Summ., rez.
Nr:
2168224432
article
46

Author:
Title:
Wstęp
Source:
Przewodnik metodyczny do studiowania ekonomii politycznej socjalizmu / red. Adam RYBARSKI - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1987, s. 5-6
Nr:
2168349130
preface / summary
See main document
47

Title:
Słownik niektórych terminów ekonomicznych
Source:
Przewodnik metodyczny do studiowania ekonomii politycznej socjalizmu / red. Adam RYBARSKI - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1987, s. 56-83
Nr:
2168349140
varia
See main document
48

Title:
Program ekonomii politycznej socjalizmu
Source:
Przewodnik metodyczny do studiowania ekonomii politycznej socjalizmu / red. Adam RYBARSKI - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1987, s. 24-35
Nr:
2168349134
chapter in academic script
See main document
49

Author:
Title:
Przedmiot ekonomii politycznej socjalizmu
Source:
Przewodnik metodyczny do studiowania ekonomii politycznej socjalizmu / red. Adam RYBARSKI - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1987, s. 7-23
Nr:
2168349132
chapter in academic script
See main document
50

Title:
Informacje bibliograficzne
Source:
Przewodnik metodyczny do studiowania ekonomii politycznej socjalizmu / red. Adam RYBARSKI - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1987, s. 36-50
Nr:
2168349136
varia
See main document
51

Title:
Przewodnik metodyczny do studiowania ekonomii politycznej socjalizmu
Redaktor:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1987
Physical description:
95 s.; 24 cm
Nr:
2168345920
academic script
See related chapters
52

Author:
Conference:
Konferencja Naukowa nt. "Centrum jako podmiot władzy i systemu regulacji gospodarczej", Kraków, Polska, od 1985-03-07 do 1985-03-09
Title:
Dwa sposoby patrzenia na zakres ingerencji Centrum w życie gospodarcze : (wprowadzenie do dyskusji)
Source:
Centrum jako podmiot władzy i systemu regulacji gospodarczej : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Instytut Ekonomii Politycznej i Katedrę Nauk Politycznych AE w Krakowie w dniach 7-9 marca 1985 r. / [materiały zebrał i przygot. do publ. Stanisław LIS] - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1987, s. 158-166
Nr:
2168332233
chapter in conference materials
See main document
53

Title:
Społeczno-ekonomiczne i polityczne uwarunkowania oraz następstwa reformy gospodarczej : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Instytut Ekonomii Politycznej oraz przez Katedrę Nauk Politycznych w dniach 1-2 marca 1984 r.
Redaktor:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1986
Physical description:
375: il.; 23 cm
Nr:
2168265292
conference materials
54

Author:
Janina Pach
Title:
Ocena polskiej polityki zakupu licencji w latach siedemdziesiątych
Promotor:
Publisher address:
Kraków: , 1986
Physical description:
220 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/498
Nr:
2168309975
doctoral dissertation
55

Title:
Energochłonność wzrostu gospodarczego Polski w latach 1950-1980
Promotor:
Publisher address:
Kraków: , 1985
Physical description:
254 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/819
Nr:
2168312953
doctoral dissertation
56

Author:
Title:
Po zjeździe Oddziału PTE w Krakowie = After the Conference of the Cracow Branch of the Polish Economic Society in Cracow
Source:
Problemy Ekonomiczne. - R. 24, nr 3/85 (1985) , s. 6-11
Nr:
2168231748
article
57

Title:
Determinanty zmiany pozycji w międzynarodowym podziale pracy w warunkach wzrostu gospodarczego (na przykładzie Polski)
Promotor:
Publisher address:
Kraków: , 1983
Physical description:
V, 220 k., [11] k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/803
Nr:
2168312969
doctoral dissertation
58

Author:
Mahdi Saleh Mohamed
Title:
Agriculture as a Factor in the Economic Developmetn of Iraq
Promotor:
Publisher address:
Kraków: , 1983
Physical description:
140 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/465
Nr:
2168309819
doctoral dissertation
59

Author:
Title:
Political Economy of Socialism, Genesis and Scope
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie : Selected Papers / [red. nauk. Aleksander ZELIAŚ]. - nr 152 (1982) , s. 29-37
Note another doc.:
Dostępne również w języku rosyjskim: Rybarski A., (1982), Političeskaâ ekonomiâ socializma, genezis i predmiet, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie : Izbrannye Raboty", nr 152, s. 33-41.
Nr:
2168266688
article
See main document
60

Title:
Kwalifikacje zawodowe jako czynnik wzrostu dochodu narodowego Polski
Promotor:
Publisher address:
Kraków: , 1982
Physical description:
[3], VII, 170 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/884
Nr:
2168246152
doctoral dissertation
61

Author:
Title:
Wpływ polityki kredytowej Polski w latach siedemdziesiątych na aktualną sytuację gospodarczą = The Influence of te Credit Policy in the Seventies upon the Current Economic Situation
Source:
Problemy Ekonomiczne. - R. 20, nr 3/81 (1981) , s. 53-61
Nr:
2168230488
article
62

Title:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Number:
nr 145
Redaktor:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1981
Physical description:
145 s.: il.; 24 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. ang. i ros. przy art.,
Nr:
2168234310
journal / series editorial
63

Author:
Title:
Prawo Greshama-Kopernika = The Grasham-Copernicus Law
Source:
Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie1981. - T. 23/1, styczeń-czerwiec 1979, s. 13. - Autor nie dostarczył streszczenia
Nr:
2168333263
varia
64

Title:
Mechanizmy zmienności tempa wzrostu gospodarczego krajów RWPG w latach 1950-1978
Promotor:
Publisher address:
Kraków: , 1981
Physical description:
XI, 229 k. + 230-446, [32] k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/851
Nr:
2168313231
doctoral dissertation
65

Author:
Title:
Stopień realizacji zasady podziału według potrzeb w Polsce
Promotor:
Publisher address:
Kraków: , 1981
Physical description:
VII, 240 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/853
Nr:
2168313245
doctoral dissertation
66

Author:
Title:
Rola okresu eksploatacji produkcyjnych środków trwałych w kształtowaniu dynamiki wzrostu dochodu narodowego w Polsce w latach 1961-1977
Promotor:
Publisher address:
Kraków: , 1980
Physical description:
[4], IX, 274 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/236
Nr:
2168265332
doctoral dissertation
67

Author:
Title:
Geneza i przedmiot ekonomii politycznej socjalizmu
Source:
Ekonomia polityczna socjalizmu : przewodnik metodyczny / red. Adam RYBARSKI - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1979, s. 7-12
Nr:
2168348916
chapter in academic script
See main document
68

Author:
Title:
Projekt reformy monetarnej J. L. Decjusza = The Draft J. L. Decjusz's Monetary Reform
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Czesława ŻUŁAWSKA]. - nr 115 (1979) , s. 97-109. - Summ., rez.
Nr:
2168251032
article
See main document
69

Author:
Title:
Bariery wzrostu gospodarczego a handel zagraniczny krajów rozwijających się
Promotor:
Publisher address:
Kraków: , 1979
Physical description:
VII k., 231 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/237
Nr:
2168305851
doctoral dissertation
70

Title:
Ekonomia polityczna socjalizmu : przewodnik metodyczny
Redaktor:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1979
Physical description:
41 s.: il.; 24 cm.
Nr:
2168348914
academic script
See related chapters
71

Title:
Program szczegółowy z ekonomii politycznej socjalizmu
Source:
Ekonomia polityczna socjalizmu : przewodnik metodyczny / red. Adam RYBARSKI - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1979, s. 13-24
Nr:
2168348918
chapter in academic script
See main document
72

Title:
Literatura uzupełniająca
Source:
Ekonomia polityczna socjalizmu : przewodnik metodyczny / red. Adam RYBARSKI - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1979, s. 35-39
Nr:
2168348924
varia
See main document
73

Title:
Program ćwiczeń
Source:
Ekonomia polityczna socjalizmu : przewodnik metodyczny / red. Adam RYBARSKI - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1979, s. 25-28
Nr:
2168348920
chapter in academic script
See main document
74

Title:
Usługi jako element socjalistycznego modelu konsumpcji
Promotor:
Publisher address:
Kraków: , 1978
Physical description:
183 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/137
Nr:
2168305331
doctoral dissertation
75

Author:
Title:
Miejsce krajów RWPG w gospodarce światowej
Source:
Problemy Ekonomiczne. - nr 2/66 (R. 17) (1978) , s. 34-45
Nr:
2168220026
article
76

Title:
Tendencje i czynniki zmian kapitałochłonności w Polsce w latach 1950-1976
Promotor:
Publisher address:
Kraków: , 1978
Physical description:
225 k.: il.; 30 cm + Aneks: [22] k.
Notes:
Bibliogr.
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/141 (aneks)
Nr:
2168305427
doctoral dissertation
77

Title:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Number:
nr 95
Redaktor:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1978
Physical description:
148 s.: il.; 24 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. ang. i ros. przy art.,
Nr:
2168249858
journal / series editorial
78

Author:
Title:
Cena jako czynnik stymulujący jakość wyrobów = Price as a Stimulating Factor of Goods Quality
Source:
Problemy Ekonomiczne. - R. 16, nr 3/63 (1977) , s. 32-44
Nr:
2168228086
article
79

Author:
Paweł Ziąber
Title:
Kierunki zmian mechanizmu funkcjonowania gospodarki socjalistycznej (na przykładzie wybranych krajów)
Promotor:
Publisher address:
Kraków: , 1977
Physical description:
VII k., 208 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/219
Nr:
2168306155
doctoral dissertation
80

Title:
Ekonomiczne problemy jakości : materiały na sympozjum
Redaktor:
Publisher address:
Kraków: [s.n.], 1977
Physical description:
176 s.; 21 cm
Notes:
Bibliogr. przy niektórych ref.
Nr:
2168252372
conference materials
See related chapters
81

Author:
Title:
Wartość użytkowa i jakość a cena
Source:
Ekonomiczne problemy jakości / red. nauk. Adam RYBARSKI - Kraków: [s.n.], 1977, s. 117-136
Nr:
2168252398
chapter in conference materials
See main document
82

Title:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Number:
nr 76
Redaktor:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1976
Physical description:
144 s.: il.; 24 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. ang. i ros. przy art.,
Nr:
2168249668
journal / series editorial
83

Title:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Number:
nr 85
Redaktor:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1976
Physical description:
221 s.: il.; 24 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. ang. i ros. przy art.,
Nr:
2168239694
journal / series editorial
84

Title:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Number:
nr 80
Redaktor:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1976
Physical description:
144 s.: il.; 24 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. ang. i ros. przy art.,
Nr:
2168250770
journal / series editorial
85

Title:
Niektóre elementy funkcjonowania miernika produkcji dodanej
Source:
Dostosowanie systemu zarządzania do warunków zewnętrznych organizacji przemysłowych i budowlanych : materiały konferencyjne / red. nauk. Bronisław BYRSKI, Kazimierz GÓRKA - Kraków: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne; Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1976, s. 35-51 - Bibliogr.
Nr:
2168252880
chapter in conference materials
See main document
86

Author:
Title:
Potencjał gospodarczy a rozwój handlu zagranicznego Polski, Czechosłowacji i Węgier = The Economic Potecial and the Development of Foreign Trade in Poland, Czechoslovakia and Hungary
Source:
Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie1976. - T. 19/1, styczeń-czerwiec 1975, s. 42. - Autor nie dostarczył streszczenia
Nr:
2168333137
varia
87

Author:
Title:
Reforma monetarna Justa Ludwika Decjusza = Justus Ludwik Decjusz's Monetary Reform
Source:
Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie1975. - T. 18/1, styczeń-czerwiec 1974, s. 11-12. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168333119
varia
88

Title:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Number:
nr 67
Redaktor:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1975
Physical description:
152 s.; 24 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. ang. i ros. przy art.,
Nr:
2168255536
journal / series editorial
89

Author:
Title:
Akademia Ekonomiczna w Krakowie : (w półwiecze działalności 1925-1975) = The Academy of Economy in Cracow : (Half a Century of its Activity 1925-1975)
Source:
Problemy Ekonomiczne / [red. nacz. Antoni FAJFEREK]. - R. 14, nr 3/55 (1975) , s. 38-52 - Bibliogr.
Nr:
2168226747
article
See main document
90

Title:
Katedry, instytuty i zakłady Uczelni
Source:
Akademia Ekonomiczna w Krakowie w ubiegłym półwieczu / [red. Stefan BOLLAND, Zbigniew ŻABIŃSKI] - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1975, s. 43-110
Opracował:
Nr:
2168242590
chapter in monograph
See main document
91

Title:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Number:
nr 75
Redaktor:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1975
Physical description:
199 s.: il.; 24 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. ang. i ros. przy art.,
Nr:
2168250560
journal / series editorial
92

Author:
Title:
Mikołaja Kopernika poglądy na pieniądz = Copernicus' Views on Money
Source:
Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie1974. - T. 17/1, styczeń-czerwiec 1973, s. 2. - Autor nie dostarczył streszczenia
Nr:
2168333033
varia
93

Title:
Ekonomia polityczna socjalizmu : przewodnik metodyczny dla studentów II roku studiów ekonomicznych stacjonarnych i zaocznych
Redaktor:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1974
Physical description:
39 s.: il.; 24 cm
Nr:
2168345792
academic script
See related chapters
94

Author:
Title:
Światowy Kongres Ekonomistów
Source:
Problemy Ekonomiczne / [red. nacz. Antoni FAJFEREK]. - R. 13, nr 4/52 (1974) , s. 78-82
Nr:
2168225154
article
See main document
95

Author:
Title:
Kierunki zmian systemu funkcjonowania gospodarki w Polsce
Source:
Nowy system zarządzania przemysłem w teorii i praktyce / [red. nauk. Bronisław BYRSKI, Kazimierz GÓRKA] - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1974, s. 21-33
Nr:
2168282453
chapter in conference materials
See main document
96

Title:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie
Number:
nr 72
Redaktor:
Publisher address:
Kraków: Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 1974
Physical description:
96 s.: il.; 24 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. ang. i ros. przy art.,
Nr:
2168249612
journal / series editorial
97

Author:
Title:
Geneza i przedmiot ekonomii politycznej socjalizmu
Source:
Ekonomia polityczna socjalizmu : przewodnik metodyczny dla studentów II roku studiów ekonomicznych stacjonarnych i zaocznych / red. Adam RYBARSKI - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1974, s. 7-13
Nr:
2168349204
chapter in academic script
See main document
98

Author:
Adam Rybarski , Jan Skiba
Title:
Wojewódzki Zjazd Ekonomistów 14-15 listopada 1970 w Krakowie
Source:
Problemy Ekonomiczne / [red. nacz. Władysław BIEDA]1971. - R. 10, nr 1/37, s. 87-90
Nr:
2168223954
varia
See main document
99

Author:
Title:
Ekonomiczne kryteria wyrobu techniki produkcji w krajach gospodarczo słabo rozwiniętych = Economic Criteria of the Selection of the Technique of Production in Economically Underdeveloped Countries
Source:
Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. nacz. Eugeniusz GARBACIK]. - vol. 6 (1968) , s. 31-58. - Summ., rez.
Nr:
2168276513
article
See main document
100

Author:
Title:
Wybór techniki produkcji a wzrost gospodarczy w socjalizmie
Publisher address:
Kraków: , 1965
Physical description:
194 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/189
Nr:
2168305253
doctoral dissertation
Unpublished documents:
1

Title:
Procesy dostosowawcze w fazie transformacji własności : przypadek Polski : (temat badawczy)
Kierownik tematu:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1990
Physical description:
[185] k.: il.; 30 cm
Signature:
NP-19/Magazyn
Nr:
2168267466
unpublished scientific work
See related chapters
1
Zeszyt Naukowy Instytutu Ekonomicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu / red. nauk. Adam RYBARSKI. - Nowy Sącz : PWSZ, 2006. - 21. - 172 s. : il. ; 25 cm. - Streszcz. w jęz. pol. i ang. przy art. - Bibliogr. przy art.
2
Meandry życia Profesora Edwarda Łukawera / Adam RYBARSKI // W: Dylematy wyboru modelu rozwoju gospodarczego Polski : księga jubileuszowa dla uczczenia 85. urodzin i 55-lecia pracy naukowej profesora Edwarda Łukawera / [red. nauk. Stanisław LIS]. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2005. - S. 9-18. - ISBN 83-7252-269-3
3
Rynek pracy a polityka gospodarcza w Polsce = Labor Market and Economic Policy in Poland / Adam RYBARSKI // Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie / red. Jan Siekierski. - nr 8 (2005), s. 9-27. - Summ.
4
Aspekty metodologiczne ekonomii / Adam RYBARSKI // W: Wprowadzenie do ekonomii / red. Zofia DACH. - Wyd. 6 popr. i uzup. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 2004. - S. 22-33. - ISBN 83-7252-237-5
5
Ogólna charakterystyka ekonomii / Adam RYBARSKI // W: Wprowadzenie do ekonomii / red. Zofia DACH. - Wyd. 6 popr. i uzup. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 2004. - S. 7-21. - ISBN 83-7252-237-5
6
Systemy gospodarcze a własność / Adam RYBARSKI // W: Wprowadzenie do ekonomii / red. Zofia DACH. - Wyd. 6 popr. i uzup. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 2004. - S. 97-116. - ISBN 83-7252-237-5
7
Aspekty metodologiczne ekonomii / Adam RYBARSKI // W: Wprowadzenie do ekonomii / red. Zofia DACH. - Wyd. 5. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2001. - S. 21-32. - ISBN 83-7252-095-X
8
Ogólna charakterystyka ekonomii / Adam RYBARSKI // W: Wprowadzenie do ekonomii / red. Zofia DACH. - Wyd. 5. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2001. - S. 7-20. - ISBN 83-7252-095-X
9
Systemy gospodarcze a własność / Adam RYBARSKI // W: Wprowadzenie do ekonomii / red. Zofia DACH. - Wyd. 5. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2001. - S. 95-114. - ISBN 83-7252-095-X
10
Aspekty metodologiczne ekonomii / Adam RYBARSKI // W: Wprowadzenie do ekonomii / red. Zofia DACH. - Wyd. 4 popr. i rozsz. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1999. - S. 21-32. - ISBN 83-7252-026-7
11
Ogólna charakterystyka ekonomii / Adam RYBARSKI // W: Wprowadzenie do ekonomii / red. Zofia DACH. - Wyd. 4 popr. i uzup. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1999. - S. 7-20. - ISBN 83-7252-026-7
12
Systemy gospodarcze a własność / Adam RYBARSKI // W: Wprowadzenie do ekonomii / red. Zofia DACH. - Wyd. 4 popr. i uzup. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1999. - S. 95-114. - ISBN 83-7252-026-7
13
Determinanty rozwoju myśli ekonomicznej. Przypadek Polski = Determinants of the Development of the Polish Economic Thought. The Case of Poland / Adam RYBARSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zofia DACH]. - nr 515 (1998), s. 81-88. - Summ. - ISSN 0208-7944
14
Proces makroekonomicznej stabilizacji wewnętrznej w krajach CEFTA = The Process of Macroeconomic Internal Stabilisation in CEFTA Countries / Adam RYBARSKI // W: Problemy transformacji systemowej krajów Europy Środkowo-Wschodniej = Problems of Transformation in Central and Eastern Europe / red. Stanisław LIS. - Tarnów: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej, 1998. - S. 93-116. - Summ. - ISBN 83-909445-0-2
15
Ogólna charakterystyka ekonomii / Adam RYBARSKI // W: Wprowadzenie do ekonomii / red. Zofia DACH. - Wyd. 3 popr. i uzup. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1997. - S. 7-18. - ISBN 83-87239-27-5
16
Aspekty metodologiczne ekonomii / Adam RYBARSKI // W: Wprowadzenie do ekonomii / red. Zofia DACH. - Wyd. 3 popr. i rozsz. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1997. - S. 19-29. - ISBN 83-87239-27-5
17
Systemy gospodarcze a własność / Adam RYBARSKI // W: Wprowadzenie do ekonomii / red. Zofia DACH. - Wyd. 3 popr. i uzup. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1997. - S. 94-111. - ISBN 83-87239-27-5
18
Szkoła krakowska w ekonomii i jej losy / Adam RYBARSKI // W: Funkcjonowanie gospodarki samorządowej w okresie przemian ustrojowych : materiały konferencyjne z okazji jubileuszu 75-lecia Towarzystwa Ekonomicznego w Krakowie / red. nauk. Kazimierz GÓRKA. - Kraków: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 1996. - S. 30-38
19
Proces makroekonomicznej stabilizacji wewnętrznej w krajach CEFTA / Adam RYBARSKI // W: Dylematy transformacji systemu gospodarczego krajów Europy Środkowo-Wschodniej / kierownik tematu: Stanisław LIS. - (1996), s. 1-31
20
Przebieg procesu stabilizacji gospodarczej w Polsce / Adam RYBARSKI // W: Transformacja gospodarki polskiej : doświadczenia i wyzwania / red. Stanisław LIS. - Kraków: Wydawnictwo i Drukarnia "Secjesja", 1996. - (Prace Komisji Nauk Ekonomicznych - Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie, ISSN 0079-3353 ; nr 22). - S. 37-59. - ISBN 83-86077-913
21
Przebieg procesu przemian własnościowych / Adam RYBARSKI // W: Transformacja systemu ekonomicznego w Polsce = Transformation of Economic System in Poland / red. Stanisław LIS. - Kraków: Wydawnictwo i Drukarnia "Secesja", 1994. - (Prace Komisji Nauk Ekonomicznych - Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie, ISSN 0079-3353 ; nr 18). - S. 99-118. - ISBN 83-86077-55-7
22
Aspekty metodologiczne ekonomii / Adam RYBARSKI // W: Wprowadzenie do ekonomii / red. Zofia DACH. - Wyd. 2 popr. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1993. - S. 19-30
23
Systemy gospodarcze a własność / Adam RYBARSKI // W: Wprowadzenie do ekonomii / red. Zofia DACH. - Wyd. 2 popr. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1993. - S. 93-104
24
Analiza ekonomiczno-finansowa Zakładu Rolnego w Woli Batorskiej wraz z projektem restrukturyzacji i prywatyzacji / Adam RYBARSKI, Janusz RAGANIEWICZ. - Kraków : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 1993. - 89 k. : il. ; 30 cm
25
Historia i przedmiot ekonomii : pomocnicze materiały dydaktyczne / Adam RYBARSKI. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1993. - 26, [1] s. ; 24 cm. - Bibliogr.
26
Zarys historii zorganizowanego ruchu ekonomistów w Krakowie 1867-1993 / A. KOWALSKI, A. LITYŃSKA, J. RAGANIEWICZ, A. RYBARSKI, B. SZOPA. - Kraków : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 1993. - 137 s. ; 24 cm. - Bibliogr.
27
Ogólna charakterystyka ekonomii / Adam RYBARSKI // W: Wprowadzenie do ekonomii / red. Zofia DACH. - Wyd. 2 popr. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1993. - S. 6-18
28
Korzyści finansowania wzrostu gospodarczego kredytami zewnętrznymi = Advantages of Financing the Economic Growth by Borrowed Funds / Adam RYBARSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stanisław LIS]. - nr 402 (1993), s. 19-34. - Summ. - ISSN 0208-7944
29
Wprowadzenie do metodologii ekonomii : pomocnicze materiały dydaktyczne / Adam RYBARSKI. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1992. - 25, [1] s ; 24 cm. - Bibliogr.
30
Ogólna charakterystyka ekonomii / Adam RYBARSKI // W: Wprowadzenie do ekonomii / red. Zofia DACH. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1992. - S. 6-18
31
Systemy gospodarcze a własność / Adam RYBARSKI // W: Wprowadzenie do ekonomii / red. Zofia DACH. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1992. - S. 93-103
32
Aspekty metodologiczne ekonomii / Adam RYBARSKI // W: Wprowadzenie do ekonomii / red. Zofia DACH. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1992. - S. 19-30
33
Przebieg procesu prywatyzacji w Polsce / Adam RYBARSKI // W: Dylematy związane z transformacją systemu gospodarczego w Polsce / red. Zofia DACH. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1991. - S. 7-26
34
Kierunki prywatyzacji w Polsce / Adam RYBARSKI // W: Polityka stabilizacyjna i przekształceń systemowych : bariery, antyrecesyjne przedsięwzięcia / red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK. - Kraków: Wydaw. Akademii Ekonomicznej, 1991. - S. 43-51
35
Normatywne i pozytywne aspekty w ekonomii = Normative and Positive Aspects in the Economy / Adam RYBARSKI // Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. - T. 33/1, styczeń-czerwiec 1989 (1991), s. 48-49. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0079-354X
36
Edward Łukawer - w 70-lecie urodzin / Adam RYBARSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stanisław WACŁAWOWICZ]. - nr 346 (1991), s. 7-18. - ISSN 0208-7944
37
Przebieg procesu prywatyzacji w Polsce / Adam RYBARSKI // W: Przebieg procesu transformacji własności w Polsce / kier. Zofia DACH. - (1991), s. 1-31
38
Niektóre aspekty prywatyzacji : istota i historia problemu a rozwiązania polskie / Adam RYBARSKI // W: Kierunki przekształceń własnościowych w gospodarce : aspekt teoretyczno-praktyczny / red. Ryszard BOROWIECKI. - Wyd. 2. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1991. - S. 69-82. - Bibliogr.
39
Niektóre aspekty prywatyzacji : istota i historia problemu a rozwiązania polskie / Adam RYBARSKI // W: Kierunki przekształceń własnościowych w gospodarce : aspekt teoretyczno-praktyczny / red. Ryszard BOROWIECKI. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1990. - S. 69-82. - Bibliogr.
40
Proces wzrostu gospodarczego / Adam RYBARSKI // W: Ekonomia polityczna : wybrane zagadnienia : skrypt dla kierunku Towaroznawstwa / red. Zofia DACH. - Kraków: Akad. Ekonomiczna, 1990. - S. 127-151
41
Równowaga rynkowa i procesy inflacyjne / Adam RYBARSKI // W: Ekonomia polityczna : wybrane zagadnienia : skrypt dla kierunku Towaroznawstwa / red. Zofia DACH. - Kraków: Akad. Ekonomiczna, 1990. - S. 151-161
42
Przebieg procesu transformacji / Adam RYBARSKI // W: Procesy dostosowawcze w fazie transformacji własności : przypadek Polski : (temat badawczy) / kier. nauk. Adam RYBARSKI. - (1990), s. 1[28]-30[57]
43
Ogólna charakterystyka ekonomii politycznej / Adam RYBARSKI // W: Ekonomia polityczna : wybrane zagadnienia : skrypt dla kierunku Towaroznawstwa / red. Zofia DACH. - Kraków: Akad. Ekonomiczna, 1990. - S. 9-21
44
Petroleum Sector as a Source of Economy Development Financing : the Case of Iraq / Safa Abdulrdha al-Falahi ; Promotor: Adam RYBARSKI. - Kraków, 1988. - 271 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
45
Historia i znaczenie I Zjazdu Prawników i Ekonomistów Polskich = History and Importance of the First Congress of Polish Economists / Adam RYBARSKI // Problemy Ekonomiczne. - R. 27, nr 1/88 (1988), s. 23-33. - Summ., rez. - ISSN 0079-578X
46
Wstęp / Adam RYBARSKI // W: Przewodnik metodyczny do studiowania ekonomii politycznej socjalizmu / red. Adam RYBARSKI. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1987. - S. 5-6
47
Słownik niektórych terminów ekonomicznych / Edward ŁUKAWER, Elżbieta MACIEJOWSKA, Zofia MIERZWA, Adam RYBARSKI // W: Przewodnik metodyczny do studiowania ekonomii politycznej socjalizmu / red. Adam RYBARSKI. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1987. - S. 56-83
48
Program ekonomii politycznej socjalizmu / Aleksander KOWALSKI, Edward ŁUKAWER, Elżbieta MACIEJOWSKA, Zofia MIERZWA, Adam RYBARSKI // W: Przewodnik metodyczny do studiowania ekonomii politycznej socjalizmu / red. Adam RYBARSKI. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1987. - S. 24-35
49
Przedmiot ekonomii politycznej socjalizmu / Adam RYBARSKI // W: Przewodnik metodyczny do studiowania ekonomii politycznej socjalizmu / red. Adam RYBARSKI. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1987. - S. 7-23
50
Informacje bibliograficzne / Adam RYBARSKI, Aleksander KOWALSKI, Edward ŁUKAWER, Elżbieta MACIEJOWSKA, Zofia MIERZWA // W: Przewodnik metodyczny do studiowania ekonomii politycznej socjalizmu / red. Adam RYBARSKI. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1987. - S. 36-50
51
Przewodnik metodyczny do studiowania ekonomii politycznej socjalizmu / red. Adam RYBARSKI. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1987. - 95 s. ; 24 cm
52
Dwa sposoby patrzenia na zakres ingerencji Centrum w życie gospodarcze : (wprowadzenie do dyskusji) / Adam RYBARSKI // W: Centrum jako podmiot władzy i systemu regulacji gospodarczej : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Instytut Ekonomii Politycznej i Katedrę Nauk Politycznych AE w Krakowie w dniach 7-9 marca 1985 r. / [materiały zebrał i przygot. do publ. Stanisław LIS]. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1987. - S. 158-166
53
Społeczno-ekonomiczne i polityczne uwarunkowania oraz następstwa reformy gospodarczej : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Instytut Ekonomii Politycznej oraz przez Katedrę Nauk Politycznych w dniach 1-2 marca 1984 r. / [oprac. i red. nauk. Adam RYBARSKI]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1986. - 375 : il. ; 23 cm
54
Ocena polskiej polityki zakupu licencji w latach siedemdziesiątych / Janina Pach ; Promotor: Adam RYBARSKI. - Kraków, 1986. - 220 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
55
Energochłonność wzrostu gospodarczego Polski w latach 1950-1980 / Janina SZCZEPANIAK ; Promotor: Adam RYBARSKI. - Kraków, 1985. - 254 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
56
Po zjeździe Oddziału PTE w Krakowie = After the Conference of the Cracow Branch of the Polish Economic Society in Cracow / Adam RYBARSKI // Problemy Ekonomiczne. - R. 24, nr 3/85 (1985), s. 6-11. - ISSN 0079-578X
57
Determinanty zmiany pozycji w międzynarodowym podziale pracy w warunkach wzrostu gospodarczego (na przykładzie Polski) / Janusz GRABOWSKI ; Promotor: Adam RYBARSKI. - Kraków, 1983. - V, 220 k., [11] k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
58
Agriculture as a Factor in the Economic Developmetn of Iraq / Mahdi Saleh Mohamed ; Promotor: Adam RYBARSKI. - Kraków, 1983. - 140 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
59
Political Economy of Socialism, Genesis and Scope / Adam RYBARSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie : Selected Papers / [red. nauk. Aleksander ZELIAŚ]. - nr 152 (1982), s. 29-37. - ISSN 0208-7944
60
Kwalifikacje zawodowe jako czynnik wzrostu dochodu narodowego Polski / Janusz RAGANIEWICZ ; Promotor: Adam RYBARSKI. - Kraków, 1982. - [3], VII, 170 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
61
Wpływ polityki kredytowej Polski w latach siedemdziesiątych na aktualną sytuację gospodarczą = The Influence of te Credit Policy in the Seventies upon the Current Economic Situation / Adam RYBARSKI // Problemy Ekonomiczne. - R. 20, nr 3/81 (1981), s. 53-61. - ISSN 0079-578X
62
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam RYBARSKI]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1981. - nr 145. - 145 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. ang. i ros. przy art. - ISSN 0208-7944
63
Prawo Greshama-Kopernika = The Grasham-Copernicus Law / Adam RYBARSKI // Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. - T. 23/1, styczeń-czerwiec 1979 (1981), s. 13. - Autor nie dostarczył streszczenia. - ISSN 0079-354X
64
Mechanizmy zmienności tempa wzrostu gospodarczego krajów RWPG w latach 1950-1978 / Michał Gabriel WOŹNIAK ; Promotor: Adam RYBARSKI. - Kraków, 1981. - XI, 229 k. + 230-446, [32] k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
65
Stopień realizacji zasady podziału według potrzeb w Polsce / Bogumiła SZOPA ; Promotor: Adam RYBARSKI. - Kraków, 1981. - VII, 240 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
66
Rola okresu eksploatacji produkcyjnych środków trwałych w kształtowaniu dynamiki wzrostu dochodu narodowego w Polsce w latach 1961-1977 / Andrzej SZOPA ; Promotor: Adam RYBARSKI. - Kraków, 1980. - [4], IX, 274 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
67
Geneza i przedmiot ekonomii politycznej socjalizmu / Adam RYBARSKI // W: Ekonomia polityczna socjalizmu : przewodnik metodyczny / red. Adam RYBARSKI. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1979. - S. 7-12
68
Projekt reformy monetarnej J. L. Decjusza = The Draft J. L. Decjusz's Monetary Reform / Adam RYBARSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Czesława ŻUŁAWSKA]. - nr 115 (1979), s. 97-109. - Summ., rez. - ISSN 0208-7944
69
Bariery wzrostu gospodarczego a handel zagraniczny krajów rozwijających się / Ryszard TOMZA ; Promotor: Adam RYBARSKI. - Kraków, 1979. - VII k., 231 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
70
Ekonomia polityczna socjalizmu : przewodnik metodyczny / red. Adam RYBARSKI. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1979. - 41 s. : il. ; 24 cm
71
Program szczegółowy z ekonomii politycznej socjalizmu / Jadwiga KRÜGER, Elżbieta MACIEJOWSKA, Zofia MIERZWA, Adam RYBARSKI // W: Ekonomia polityczna socjalizmu : przewodnik metodyczny / red. Adam RYBARSKI. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1979. - S. 13-24
72
Literatura uzupełniająca / Jadwiga KRÜGER, Elżbieta MACIEJOWSKA, Zofia MIERZWA, Adam RYBARSKI // W: Ekonomia polityczna socjalizmu : przewodnik metodyczny / red. Adam RYBARSKI. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1979. - S. 35-39
73
Program ćwiczeń / Jadwiga KRÜGER, Elżbieta MACIEJOWSKA, Zofia MIERZWA, Adam RYBARSKI // W: Ekonomia polityczna socjalizmu : przewodnik metodyczny / red. Adam RYBARSKI. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1979. - S. 25-28
74
Usługi jako element socjalistycznego modelu konsumpcji / Aleksander KOWALSKI ; Promotor: Adam RYBARSKI. - Kraków, 1978. - 183 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
75
Miejsce krajów RWPG w gospodarce światowej / Adam RYBARSKI // Problemy Ekonomiczne. - nr 2/66 (R. 17) (1978), s. 34-45. - ISSN 0079-578X
76
Tendencje i czynniki zmian kapitałochłonności w Polsce w latach 1950-1976 / Elżbieta MACIEJOWSKA ; Promotor: Adam RYBARSKI. - Kraków, 1978. - 225 k. : il. ; 30 cm + Aneks: [22] k. - Bibliogr.
77
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam RYBARSKI]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1978. - nr 95. - 148 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. ang. i ros. przy art. - ISSN 0208-7944
78
Cena jako czynnik stymulujący jakość wyrobów = Price as a Stimulating Factor of Goods Quality / Adam RYBARSKI // Problemy Ekonomiczne. - R. 16, nr 3/63 (1977), s. 32-44. - ISSN 0079-578X
79
Kierunki zmian mechanizmu funkcjonowania gospodarki socjalistycznej (na przykładzie wybranych krajów) / Paweł Ziąber ; Promotor: Adam RYBARSKI. - Kraków, 1977. - VII k., 208 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
80
Ekonomiczne problemy jakości : materiały na sympozjum / red. nauk. Adam RYBARSKI. - Kraków : [s.n.], 1977. - 176 s. ; 21 cm. - Bibliogr. przy niektórych ref.
81
Wartość użytkowa i jakość a cena / Adam RYBARSKI // W: Ekonomiczne problemy jakości : materiały na sympozjum / red. nauk. Adam RYBARSKI. - Kraków: [s.n.], 1977. - S. 117-136
82
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam RYBARSKI]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1976. - nr 76. - 144 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. ang. i ros. przy art. - ISSN 0208-7944
83
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam RYBARSKI]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, [1976]. - nr 85. - 221 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. ang. i ros. przy art. - ISSN 0208-7944
84
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam RYBARSKI]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1976. - nr 80. - 144 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. ang. i ros. przy art. - ISSN 0208-7944
85
Niektóre elementy funkcjonowania miernika produkcji dodanej / Jan Knapik, Adam RYBARSKI // W: Dostosowanie systemu zarządzania do warunków zewnętrznych organizacji przemysłowych i budowlanych : materiały konferencyjne / red. nauk. Bronisław BYRSKI, Kazimierz GÓRKA. - Kraków: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne; Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1976. - S. 35-51. - Bibliogr.
86
Potencjał gospodarczy a rozwój handlu zagranicznego Polski, Czechosłowacji i Węgier = The Economic Potecial and the Development of Foreign Trade in Poland, Czechoslovakia and Hungary / Adam RYBARSKI // Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. - T. 19/1, styczeń-czerwiec 1975 (1976), s. 42. - Autor nie dostarczył streszczenia. - ISSN 0079-354X
87
Reforma monetarna Justa Ludwika Decjusza = Justus Ludwik Decjusz's Monetary Reform / Adam RYBARSKI // Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. - T. 18/1, styczeń-czerwiec 1974 (1975), s. 11-12. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0079-354X
88
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam RYBARSKI]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1975. - nr 67. - 152 s. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. ang. i ros. przy art. - ISSN 0208-7944
89
Akademia Ekonomiczna w Krakowie (w półwiecze działalności 1925-1975) = The Academy of Economy in Cracow : (Half a Century of its Activity 1925-1975) / Adam RYBARSKI // Problemy Ekonomiczne / [red. nacz. Antoni FAJFEREK]. - R. 14, nr 3/55 (1975), s. 38-52. - Bibliogr. - ISSN 0079-578X
90
Katedry, instytuty i zakłady Uczelni / oprac. Adam RYBARSKI, Stanisław WACŁAWOWICZ, Stefan BOLLAND, Emil LUCHTER, Jerzy TRZCIENIECKI, Zbigniew MISISZEK, Elżbieta BURZYMOWA, Kazimierz ZAJĄC, Adam WĘGRZECKI, Zofia MOSKAL, Mieczysław MIKULSKI, Jan MAŁECKI, Zbigniew ŻABIŃSKI, Mieczysław MYSONA, Jerzy BRZOZOŃ, Maria WĘGRZECKA, Bronisław DZIERŻYŃSKI, Aleksander ZELIAŚ, Zofia RYBSKA // W: Akademia Ekonomiczna w Krakowie w ubiegłym półwieczu / [red. Stefan BOLLAND, Zbigniew ŻABIŃSKI]. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1975. - S. 43-110
91
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam RYBARSKI]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1975. - nr 75. - 199 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. ang. i ros. przy art. - ISSN 0208-7944
92
Mikołaja Kopernika poglądy na pieniądz = Copernicus' Views on Money / Adam RYBARSKI // Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. - T. 17/1, styczeń-czerwiec 1973 (1974), s. 2. - Autor nie dostarczył streszczenia. - ISSN 0079-354X
93
Ekonomia polityczna socjalizmu : przewodnik metodyczny dla studentów II roku studiów ekonomicznych stacjonarnych i zaocznych / red. Adam RYBARSKI. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1974. - 39 s. : il. ; 24 cm
94
Światowy Kongres Ekonomistów / Adam RYBARSKI // Problemy Ekonomiczne / [red. nacz. Antoni FAJFEREK]. - R. 13, nr 4/52 (1974), s. 78-82. - ISSN 0079-578X
95
Kierunki zmian systemu funkcjonowania gospodarki w Polsce / Adam RYBARSKI // W: Nowy system zarządzania przemysłem w teorii i praktyce / [red. nauk. Bronisław BYRSKI, Kazimierz GÓRKA]. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1974. - S. 21-33
96
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam RYBARSKI]. - Kraków : Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 1974. - nr 72. - 96 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. ang. i ros. przy art. - ISSN 0075-5125
97
Geneza i przedmiot ekonomii politycznej socjalizmu / Adam RYBARSKI // W: Ekonomia polityczna socjalizmu : przewodnik metodyczny dla studentów II roku studiów ekonomicznych stacjonarnych i zaocznych / red. Adam RYBARSKI. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1974. - S. 7-13
98
Wojewódzki Zjazd Ekonomistów 14-15 listopada 1970 w Krakowie / Adam RYBARSKI, Jan Skiba // Problemy Ekonomiczne / [red. nacz. Władysław BIEDA]. - R. 10, nr 1/37 (1971), s. 87-90. - ISSN 0079-578X
99
Ekonomiczne kryteria wyrobu techniki produkcji w krajach gospodarczo słabo rozwiniętych = Economic Criteria of the Selection of the Technique of Production in Economically Underdeveloped Countries / Adam RYBARSKI // Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. nacz. Eugeniusz GARBACIK]. - vol. 6 (1968), s. 31-58. - Summ., rez. - ISSN 0071-674X
100
Wybór techniki produkcji a wzrost gospodarczy w socjalizmie / Adam RYBARSKI ; Promotor: Władysław BIEDA. - Kraków, 1965. - 194 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
101
Procesy dostosowawcze w fazie transformacji własności : przypadek Polski : (temat badawczy) / kier. nauk. Adam RYBARSKI. - Kraków : Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1990. - [185] k. : il. ; 30 cm
1
Zeszyt Naukowy Instytutu Ekonomicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu / red. nauk. Adam RYBARSKI Nowy Sącz : PWSZ, 2006. - 21. - 172 s.: il.; 25 cm. - Bibliogr. przy art.
2
Rybarski A., (2005), Meandry życia Profesora Edwarda Łukawera. [W:] Lis S. (red.), Dylematy wyboru modelu rozwoju gospodarczego Polski : księga jubileuszowa dla uczczenia 85. urodzin i 55-lecia pracy naukowej profesora Edwarda Łukawera, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 9-18.
3
Rybarski A., (2005), Rynek pracy a polityka gospodarcza w Polsce. [W:] Siekierski J. (red.), Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie, s. 9-27.
4
Rybarski A., (2004), Aspekty metodologiczne ekonomii. [W:] Dach Z. (red.), Wprowadzenie do ekonomii, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, s. 22-33.
5
Rybarski A., (2004), Ogólna charakterystyka ekonomii. [W:] Dach Z. (red.), Wprowadzenie do ekonomii, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, s. 7-21.
6
Rybarski A., (2004), Systemy gospodarcze a własność. [W:] Dach Z. (red.), Wprowadzenie do ekonomii, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, s. 97-116.
7
Rybarski A., (2001), Aspekty metodologiczne ekonomii. [W:] Dach Z. (red.), Wprowadzenie do ekonomii, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 21-32.
8
Rybarski A., (2001), Ogólna charakterystyka ekonomii. [W:] Dach Z. (red.), Wprowadzenie do ekonomii, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 7-20.
9
Rybarski A., (2001), Systemy gospodarcze a własność. [W:] Dach Z. (red.), Wprowadzenie do ekonomii, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 95-114.
10
Rybarski A., (1999), Aspekty metodologiczne ekonomii. [W:] Dach Z. (red.), Wprowadzenie do ekonomii, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 21-32.
11
Rybarski A., (1999), Ogólna charakterystyka ekonomii. [W:] Dach Z. (red.), Wprowadzenie do ekonomii, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 7-20.
12
Rybarski A., (1999), Systemy gospodarcze a własność. [W:] Dach Z. (red.), Wprowadzenie do ekonomii, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 95-114.
13
Rybarski A., (1998), Determinanty rozwoju myśli ekonomicznej. Przypadek Polski, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 515, s. 81-88.
14
Rybarski A., (1998), Proces makroekonomicznej stabilizacji wewnętrznej w krajach CEFTA. [W:] Lis S. (red.), Problemy transformacji systemowej krajów Europy Środkowo-Wschodniej, Tarnów : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej, s. 93-116.
15
Rybarski A., (1997), Ogólna charakterystyka ekonomii. [W:] Dach Z. (red.), Wprowadzenie do ekonomii, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 7-18.
16
Rybarski A., (1997), Aspekty metodologiczne ekonomii. [W:] Dach Z. (red.), Wprowadzenie do ekonomii, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 19-29.
17
Rybarski A., (1997), Systemy gospodarcze a własność. [W:] Dach Z. (red.), Wprowadzenie do ekonomii, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 94-111.
18
Rybarski A., (1996), Szkoła krakowska w ekonomii i jej losy. [W:] Górka K. (red.), Funkcjonowanie gospodarki samorządowej w okresie przemian ustrojowych : materiały konferencyjne z okazji jubileuszu 75-lecia Towarzystwa Ekonomicznego w Krakowie, Kraków : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, s. 30-38.
19
Rybarski A., (1996), Proces makroekonomicznej stabilizacji wewnętrznej w krajach CEFTA. [W:] Lis S. (kierownik tematu), Dylematy transformacji systemu gospodarczego krajów Europy Środkowo-Wschodniej, s. 1-31.
20
Rybarski A., (1996), Przebieg procesu stabilizacji gospodarczej w Polsce. [W:] Lis S. (red.), Transformacja gospodarki polskiej : doświadczenia i wyzwania (Prace Komisji Nauk Ekonomicznych PAN. Oddział w Krakowie; nr 22), Kraków : Wydawnictwo i Drukarnia "Secjesja", s. 37-59.
21
Rybarski A., (1994), Przebieg procesu przemian własnościowych. [W:] Lis S. (red.), Transformacja systemu ekonomicznego w Polsce (Prace Komisji Nauk Ekonomicznych PAN. Oddział w Krakowie; nr 18), Kraków : Wydawnictwo i Drukarnia "Secesja", s. 99-118.
22
Rybarski A., (1993), Aspekty metodologiczne ekonomii. [W:] Dach Z. (red.), Wprowadzenie do ekonomii, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 19-30.
23
Rybarski A., (1993), Systemy gospodarcze a własność. [W:] Dach Z. (red.), Wprowadzenie do ekonomii, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 93-104.
24
Rybarski A., Raganiewicz J., (1993), Analiza ekonomiczno-finansowa Zakładu Rolnego w Woli Batorskiej wraz z projektem restrukturyzacji i prywatyzacji, Kraków : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 89 k.
25
Rybarski A., (1993), Historia i przedmiot ekonomii: pomocnicze materiały dydaktyczne, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 26, [1] s.
26
Kowalski A., Lityńska A., Raganiewicz J., Rybarski A., Szopa B., (1993), Zarys historii zorganizowanego ruchu ekonomistów w Krakowie 1867-1993, Kraków : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 137 s.
27
Rybarski A., (1993), Ogólna charakterystyka ekonomii. [W:] Dach Z. (red.), Wprowadzenie do ekonomii, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 6-18.
28
Rybarski A., (1993), Korzyści finansowania wzrostu gospodarczego kredytami zewnętrznymi, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 402, s. 19-34.
29
Rybarski A., (1992), Wprowadzenie do metodologii ekonomii: pomocnicze materiały dydaktyczne, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 25, [1] s
30
Rybarski A., (1992), Ogólna charakterystyka ekonomii. [W:] Dach Z. (red.), Wprowadzenie do ekonomii, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 6-18.
31
Rybarski A., (1992), Systemy gospodarcze a własność. [W:] Dach Z. (red.), Wprowadzenie do ekonomii, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 93-103.
32
Rybarski A., (1992), Aspekty metodologiczne ekonomii. [W:] Dach Z. (red.), Wprowadzenie do ekonomii, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 19-30.
33
Rybarski A., (1991), Przebieg procesu prywatyzacji w Polsce. [W:] Dach Z. (red.), Dylematy związane z transformacją systemu gospodarczego w Polsce, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 7-26.
34
Rybarski A., (1991), Kierunki prywatyzacji w Polsce. [W:] Woźniak M. (red.), Polityka stabilizacyjna i przekształceń systemowych : bariery, antyrecesyjne przedsięwzięcia, Kraków : Wydaw. Akademii Ekonomicznej, s. 43-51.
35
Rybarski A., (1991), Normatywne i pozytywne aspekty w ekonomii, "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych", T. 33/1, styczeń-czerwiec 1989, s. 48-49.
36
Rybarski A., (1991), Edward Łukawer - w 70-lecie urodzin, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 346, s. 7-18.
37
Rybarski A., (1991), Przebieg procesu prywatyzacji w Polsce. [W:] Dach Z. (kierownik tematu), Przebieg procesu transformacji własności w Polsce, s. 1-31.
38
Rybarski A., (1991), Niektóre aspekty prywatyzacji : istota i historia problemu a rozwiązania polskie. [W:] Borowiecki R. (red.), Kierunki przekształceń własnościowych w gospodarce : aspekt teoretyczno-praktyczny, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 69-82.
39
Rybarski A., (1990), Niektóre aspekty prywatyzacji : istota i historia problemu a rozwiązania polskie. [W:] Borowiecki R. (red.), Kierunki przekształceń własnościowych w gospodarce : aspekt teoretyczno-praktyczny, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 69-82.
40
Rybarski A., (1990), Proces wzrostu gospodarczego. [W:] Dach Z. (red.), Ekonomia polityczna : wybrane zagadnienia : skrypt dla kierunku Towaroznawstwa, Kraków : Akad. Ekonomiczna, s. 127-151.
41
Rybarski A., (1990), Równowaga rynkowa i procesy inflacyjne. [W:] Dach Z. (red.), Ekonomia polityczna : wybrane zagadnienia : skrypt dla kierunku Towaroznawstwa, Kraków : Akad. Ekonomiczna, s. 151-161.
42
Rybarski A., (1990), Przebieg procesu transformacji. [W:] Rybarski A. (kierownik tematu), Procesy dostosowawcze w fazie transformacji własności : przypadek Polski : (temat badawczy), s. 1[28]-30[57].
43
Rybarski A., (1990), Ogólna charakterystyka ekonomii politycznej. [W:] Dach Z. (red.), Ekonomia polityczna : wybrane zagadnienia : skrypt dla kierunku Towaroznawstwa, Kraków : Akad. Ekonomiczna, s. 9-21.
44
Al-Falahi S., (1988), Petroleum Sector as a Source of Economy Development Financing: the Case of Iraq, Prom. Rybarski A., Kraków : , 271 k.
45
Rybarski A., (1988), Historia i znaczenie I Zjazdu Prawników i Ekonomistów Polskich, "Problemy Ekonomiczne", R. 27, nr 1/88, s. 23-33.
46
Rybarski A., (1987), Wstęp. [W:] Rybarski A. (red.), Przewodnik metodyczny do studiowania ekonomii politycznej socjalizmu, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 5-6.
47
Łukawer E., Maciejowska E., Mierzwa Z., Rybarski A., (1987), Słownik niektórych terminów ekonomicznych. [W:] Rybarski A. (red.), Przewodnik metodyczny do studiowania ekonomii politycznej socjalizmu, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 56-83.
48
Kowalski A., Łukawer E., Maciejowska E., Mierzwa Z., Rybarski A., (1987), Program ekonomii politycznej socjalizmu. [W:] Rybarski A. (red.), Przewodnik metodyczny do studiowania ekonomii politycznej socjalizmu, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 24-35.
49
Rybarski A., (1987), Przedmiot ekonomii politycznej socjalizmu. [W:] Rybarski A. (red.), Przewodnik metodyczny do studiowania ekonomii politycznej socjalizmu, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 7-23.
50
Rybarski A., Kowalski A., Łukawer E., Maciejowska E., Mierzwa Z., (1987), Informacje bibliograficzne. [W:] Rybarski A. (red.), Przewodnik metodyczny do studiowania ekonomii politycznej socjalizmu, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 36-50.
51
Rybarski A. (red.), (1987), Przewodnik metodyczny do studiowania ekonomii politycznej socjalizmu, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 95 s.
52
Rybarski A., (1987), Dwa sposoby patrzenia na zakres ingerencji Centrum w życie gospodarcze : (wprowadzenie do dyskusji). [W:] Lis S. (red.), Centrum jako podmiot władzy i systemu regulacji gospodarczej : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Instytut Ekonomii Politycznej i Katedrę Nauk Politycznych AE w Krakowie w dniach 7-9 marca 1985 r, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 158-166.
53
Rybarski A. (red.), (1986), Społeczno-ekonomiczne i polityczne uwarunkowania oraz następstwa reformy gospodarczej: materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Instytut Ekonomii Politycznej oraz przez Katedrę Nauk Politycznych w dniach 1-2 marca 1984 r., Kraków : Akademia Ekonomiczna, 375
54
Pach J., (1986), Ocena polskiej polityki zakupu licencji w latach siedemdziesiątych, Prom. Rybarski A., Kraków : , 220 k.
55
Szczepaniak J., (1985), Energochłonność wzrostu gospodarczego Polski w latach 1950-1980, Prom. Rybarski A., Kraków : , 254 k.
56
Rybarski A., (1985), Po zjeździe Oddziału PTE w Krakowie, "Problemy Ekonomiczne", R. 24, nr 3/85, s. 6-11.
57
Grabowski J., (1983), Determinanty zmiany pozycji w międzynarodowym podziale pracy w warunkach wzrostu gospodarczego (na przykładzie Polski), Prom. Rybarski A., Kraków : , V, 220 k., [11] k.
58
Mohamed M., (1983), Agriculture as a Factor in the Economic Developmetn of Iraq, Prom. Rybarski A., Kraków : , 140 k.
59
Rybarski A., (1982), Political Economy of Socialism, Genesis and Scope, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie : Selected Papers", nr 152, s. 29-37.
60
Raganiewicz J., (1982), Kwalifikacje zawodowe jako czynnik wzrostu dochodu narodowego Polski, Prom. Rybarski A., Kraków : , [3], VII, 170 k.
61
Rybarski A., (1981), Wpływ polityki kredytowej Polski w latach siedemdziesiątych na aktualną sytuację gospodarczą, "Problemy Ekonomiczne", R. 20, nr 3/81, s. 53-61.
62
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam RYBARSKI] Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1981. - nr 145. - 145 s.: il.; 24 cm. - 0208-7944
63
Rybarski A., (1981), Prawo Greshama-Kopernika, "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych", T. 23/1, styczeń-czerwiec 1979, s. 13.
64
Woźniak M., (1981), Mechanizmy zmienności tempa wzrostu gospodarczego krajów RWPG w latach 1950-1978, Prom. Rybarski A., Kraków : , XI, 229 k. + 230-446, [32] k.
65
Szopa B., (1981), Stopień realizacji zasady podziału według potrzeb w Polsce, Prom. Rybarski A., Kraków : , VII, 240 k.
66
Szopa A., (1980), Rola okresu eksploatacji produkcyjnych środków trwałych w kształtowaniu dynamiki wzrostu dochodu narodowego w Polsce w latach 1961-1977, Prom. Rybarski A., Kraków : , [4], IX, 274 k.
67
Rybarski A., (1979), Geneza i przedmiot ekonomii politycznej socjalizmu. [W:] Rybarski A. (red.), Ekonomia polityczna socjalizmu : przewodnik metodyczny, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 7-12.
68
Rybarski A., (1979), Projekt reformy monetarnej J. L. Decjusza, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 115, s. 97-109.
69
Tomza R., (1979), Bariery wzrostu gospodarczego a handel zagraniczny krajów rozwijających się, Prom. Rybarski A., Kraków : , VII k., 231 k.
70
Rybarski A. (red.), (1979), Ekonomia polityczna socjalizmu: przewodnik metodyczny, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 41 s.
71
Krüger J., Maciejowska E., Mierzwa Z., Rybarski A., (1979), Program szczegółowy z ekonomii politycznej socjalizmu. [W:] Rybarski A. (red.), Ekonomia polityczna socjalizmu : przewodnik metodyczny, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 13-24.
72
Krüger J., Maciejowska E., Mierzwa Z., Rybarski A., (1979), Literatura uzupełniająca. [W:] Rybarski A. (red.), Ekonomia polityczna socjalizmu : przewodnik metodyczny, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 35-39.
73
Krüger J., Maciejowska E., Mierzwa Z., Rybarski A., (1979), Program ćwiczeń. [W:] Rybarski A. (red.), Ekonomia polityczna socjalizmu : przewodnik metodyczny, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 25-28.
74
Kowalski A., (1978), Usługi jako element socjalistycznego modelu konsumpcji, Prom. Rybarski A., Kraków : , 183 k.
75
Rybarski A., (1978), Miejsce krajów RWPG w gospodarce światowej, "Problemy Ekonomiczne", nr 2/66 (R. 17), s. 34-45.
76
Maciejowska E., (1978), Tendencje i czynniki zmian kapitałochłonności w Polsce w latach 1950-1976, Prom. Rybarski A., Kraków : , 225 k.
77
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam RYBARSKI] Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1978. - nr 95. - 148 s.: il.; 24 cm. - 0208-7944
78
Rybarski A., (1977), Cena jako czynnik stymulujący jakość wyrobów, "Problemy Ekonomiczne", R. 16, nr 3/63, s. 32-44.
79
Ziąber P., (1977), Kierunki zmian mechanizmu funkcjonowania gospodarki socjalistycznej (na przykładzie wybranych krajów), Prom. Rybarski A., Kraków : , VII k., 208 k.
80
Rybarski A. (red.), (1977), Ekonomiczne problemy jakości: materiały na sympozjum, Kraków : [s.n.], 176 s.
81
Rybarski A., (1977), Wartość użytkowa i jakość a cena. [W:] Rybarski A. (red.), Ekonomiczne problemy jakości: materiały na sympozjum, Kraków : [s.n.], s. 117-136.
82
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam RYBARSKI] Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1976. - nr 76. - 144 s.: il.; 24 cm. - 0208-7944
83
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam RYBARSKI] Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1976. - nr 85. - 221 s.: il.; 24 cm. - 0208-7944
84
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam RYBARSKI] Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1976. - nr 80. - 144 s.: il.; 24 cm. - 0208-7944
85
Knapik J., Rybarski A., (1976), Niektóre elementy funkcjonowania miernika produkcji dodanej. [W:] Byrski B., Górka K. (red.), Dostosowanie systemu zarządzania do warunków zewnętrznych organizacji przemysłowych i budowlanych : materiały konferencyjne, Kraków : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne : Akademia Ekonomiczna w Krakowie, s. 35-51.
86
Rybarski A., (1976), Potencjał gospodarczy a rozwój handlu zagranicznego Polski, Czechosłowacji i Węgier, "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych", T. 19/1, styczeń-czerwiec 1975, s. 42.
87
Rybarski A., (1975), Reforma monetarna Justa Ludwika Decjusza, "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych", T. 18/1, styczeń-czerwiec 1974, s. 11-12.
88
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam RYBARSKI] Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1975. - nr 67. - 152 s.; 24 cm. - 0208-7944
89
Rybarski A., (1975), Akademia Ekonomiczna w Krakowie (w półwiecze działalności 1925-1975), "Problemy Ekonomiczne", R. 14, nr 3/55, s. 38-52.
90
(1975), Katedry, instytuty i zakłady Uczelni. [W:] Bolland S., Żabiński Z. (red.), Akademia Ekonomiczna w Krakowie w ubiegłym półwieczu, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 43-110.
91
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam RYBARSKI] Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1975. - nr 75. - 199 s.: il.; 24 cm. - 0208-7944
92
Rybarski A., (1974), Mikołaja Kopernika poglądy na pieniądz, "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych", T. 17/1, styczeń-czerwiec 1973, s. 2.
93
Rybarski A. (red.), (1974), Ekonomia polityczna socjalizmu: przewodnik metodyczny dla studentów II roku studiów ekonomicznych stacjonarnych i zaocznych, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 39 s.
94
Rybarski A., (1974), Światowy Kongres Ekonomistów, "Problemy Ekonomiczne", R. 13, nr 4/52, s. 78-82.
95
Rybarski A., (1974), Kierunki zmian systemu funkcjonowania gospodarki w Polsce. [W:] Byrski B., Górka K. (red.), Nowy system zarządzania przemysłem w teorii i praktyce, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 21-33.
96
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam RYBARSKI] Kraków : Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 1974. - nr 72. - 96 s.: il.; 24 cm. - 0075-5125
97
Rybarski A., (1974), Geneza i przedmiot ekonomii politycznej socjalizmu. [W:] Rybarski A. (red.), Ekonomia polityczna socjalizmu : przewodnik metodyczny dla studentów II roku studiów ekonomicznych stacjonarnych i zaocznych, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 7-13.
98
Rybarski A., Skiba J., (1971), Wojewódzki Zjazd Ekonomistów 14-15 listopada 1970 w Krakowie, "Problemy Ekonomiczne", R. 10, nr 1/37, s. 87-90.
99
Rybarski A., (1968), Ekonomiczne kryteria wyrobu techniki produkcji w krajach gospodarczo słabo rozwiniętych, "Folia Oeconomica Cracoviensia", vol. 6, s. 31-58.
100
Rybarski A., (1965), Wybór techniki produkcji a wzrost gospodarczy w socjalizmie, Prom. Bieda W., Kraków : , 194 k.
101
Procesy dostosowawcze w fazie transformacji własności: przypadek Polski: (temat badawczy), (1990), Rybarski A. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna w Krakowie, [185] k.
1
@misc{redUEK:2168225516,
title = "Zeszyt Naukowy Instytutu Ekonomicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu",
editor = Rybarski Adam,
adress = "Nowy Sącz",
publisher = "PWSZ",
year = "2006",
}
2
@inbook{fmUEK:2166500323,
author = "Adam Rybarski",
title = "Meandry życia Profesora Edwarda Łukawera",
booktitle = "Dylematy wyboru modelu rozwoju gospodarczego Polski : księga jubileuszowa dla uczczenia 85. urodzin i 55-lecia pracy naukowej profesora Edwarda Łukawera",
pages = "9-18",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2005",
isbn = "83-7252-269-3",
}
3
@inbook{mkaUEK:2168220750,
author = "Adam Rybarski",
title = "Rynek pracy a polityka gospodarcza w Polsce",
booktitle = "Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie",
number = "8",
pages = "9-27",
year = "2005",
}
4
@inbook{fskrUEK:2168222970,
author = "Adam Rybarski",
title = "Aspekty metodologiczne ekonomii",
booktitle = "Wprowadzenie do ekonomii",
pages = "22-33",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
year = "2004",
edition = "Wyd. 6 popr. i uzup.",
isbn = "83-7252-237-5",
}
5
@inbook{fskrUEK:2168222968,
author = "Adam Rybarski",
title = "Ogólna charakterystyka ekonomii",
booktitle = "Wprowadzenie do ekonomii",
pages = "7-21",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
year = "2004",
edition = "Wyd. 6 popr. i uzup.",
isbn = "83-7252-237-5",
}
6
@inbook{fskrUEK:2168222980,
author = "Adam Rybarski",
title = "Systemy gospodarcze a własność",
booktitle = "Wprowadzenie do ekonomii",
pages = "97-116",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
year = "2004",
edition = "Wyd. 6 popr. i uzup.",
isbn = "83-7252-237-5",
}
7
@inbook{fskrUEK:2168260426,
author = "Adam Rybarski",
title = "Aspekty metodologiczne ekonomii",
booktitle = "Wprowadzenie do ekonomii",
pages = "21-32",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2001",
edition = "Wyd. 5",
isbn = "83-7252-095-X",
}
8
@inbook{fskrUEK:2168260424,
author = "Adam Rybarski",
title = "Ogólna charakterystyka ekonomii",
booktitle = "Wprowadzenie do ekonomii",
pages = "7-20",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2001",
edition = "Wyd. 5",
isbn = "83-7252-095-X",
}
9
@inbook{fskrUEK:2168260438,
author = "Adam Rybarski",
title = "Systemy gospodarcze a własność",
booktitle = "Wprowadzenie do ekonomii",
pages = "95-114",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2001",
edition = "Wyd. 5",
isbn = "83-7252-095-X",
}
10
@inbook{fskrUEK:2168260408,
author = "Adam Rybarski",
title = "Aspekty metodologiczne ekonomii",
booktitle = "Wprowadzenie do ekonomii",
pages = "21-32",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "1999",
edition = "Wyd. 4 popr. i rozsz.",
isbn = "83-7252-026-7",
}
11
@inbook{fskrUEK:2168260244,
author = "Adam Rybarski",
title = "Ogólna charakterystyka ekonomii",
booktitle = "Wprowadzenie do ekonomii",
pages = "7-20",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "1999",
edition = "Wyd. 4 popr. i uzup.",
isbn = "83-7252-026-7",
}
12
@inbook{fskrUEK:2168260420,
author = "Adam Rybarski",
title = "Systemy gospodarcze a własność",
booktitle = "Wprowadzenie do ekonomii",
pages = "95-114",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "1999",
edition = "Wyd. 4 popr. i uzup.",
isbn = "83-7252-026-7",
}
13
@article{artUEK:2168251688,
author = "Adam Rybarski",
title = "Determinanty rozwoju myśli ekonomicznej. Przypadek Polski",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "515",
pages = "81-88",
year = "1998",
}
14
@inbook{fmUEK:2168252178,
author = "Adam Rybarski",
title = "Proces makroekonomicznej stabilizacji wewnętrznej w krajach CEFTA",
booktitle = "Problemy transformacji systemowej krajów Europy Środkowo-Wschodniej",
pages = "93-116",
adress = "Tarnów",
publisher = "Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej",
year = "1998",
isbn = "83-909445-0-2",
}
15
@inbook{fskrUEK:2168257742,
author = "Adam Rybarski",
title = "Ogólna charakterystyka ekonomii",
booktitle = "Wprowadzenie do ekonomii",
pages = "7-18",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "1997",
edition = "Wyd. 3 popr. i uzup.",
isbn = "83-87239-27-5",
}
16
@inbook{fskrUEK:2168257748,
author = "Adam Rybarski",
title = "Aspekty metodologiczne ekonomii",
booktitle = "Wprowadzenie do ekonomii",
pages = "19-29",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "1997",
edition = "Wyd. 3 popr. i rozsz.",
isbn = "83-87239-27-5",
}
17
@inbook{fskrUEK:2168257758,
author = "Adam Rybarski",
title = "Systemy gospodarcze a własność",
booktitle = "Wprowadzenie do ekonomii",
pages = "94-111",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "1997",
edition = "Wyd. 3 popr. i uzup.",
isbn = "83-87239-27-5",
}
18
@inbook{mkaUEK:2168249180,
author = "Adam Rybarski",
title = "Szkoła krakowska w ekonomii i jej losy",
booktitle = "Funkcjonowanie gospodarki samorządowej w okresie przemian ustrojowych : materiały konferencyjne z okazji jubileuszu 75-lecia Towarzystwa Ekonomicznego w Krakowie",
pages = "30-38",
adress = "Kraków",
publisher = "Polskie Towarzystwo Ekonomiczne",
year = "1996",
}
19
@unpublished{fnpUEK:2168276565,
author = "Adam Rybarski",
title = "Proces makroekonomicznej stabilizacji wewnętrznej w krajach CEFTA",
booktitle = "Dylematy transformacji systemu gospodarczego krajów Europy Środkowo-Wschodniej",
pages = "1-31",
year = "1996",
}
20
@inbook{fmUEK:2168226166,
author = "Adam Rybarski",
title = "Przebieg procesu stabilizacji gospodarczej w Polsce",
booktitle = "Transformacja gospodarki polskiej : doświadczenia i wyzwania",
pages = "37-59",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo i Drukarnia Secjesja",
year = "1996",
issn = "0079-3353",
isbn = "83-86077-913",
}
21
@inbook{fmUEK:2168238570,
author = "Adam Rybarski",
title = "Przebieg procesu przemian własnościowych",
booktitle = "Transformacja systemu ekonomicznego w Polsce",
pages = "99-118",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo i Drukarnia Secesja",
year = "1994",
issn = "0079-3353",
isbn = "83-86077-55-7",
}
22
@inbook{fskrUEK:2168257716,
author = "Adam Rybarski",
title = "Aspekty metodologiczne ekonomii",
booktitle = "Wprowadzenie do ekonomii",
pages = "19-30",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1993",
edition = "Wyd. 2 popr.",
}
23
@inbook{fskrUEK:2168257726,
author = "Adam Rybarski",
title = "Systemy gospodarcze a własność",
booktitle = "Wprowadzenie do ekonomii",
pages = "93-104",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1993",
edition = "Wyd. 2 popr.",
}
24
@misc{rscUEK:2168254196,
author = "Adam Rybarski and Janusz Raganiewicz",
title = "Analiza ekonomiczno-finansowa Zakładu Rolnego w Woli Batorskiej wraz z projektem restrukturyzacji i prywatyzacji",
adress = "Kraków",
publisher = "Polskie Towarzystwo Ekonomiczne",
year = "1993",
}
25
@book{skrUEK:2168339431,
author = "Adam Rybarski",
title = "Historia i przedmiot ekonomii : pomocnicze materiały dydaktyczne",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1993",
url = {},
}
26
@book{monUEK:2168244190,
author = "Aleksander Kowalski and Aleksandra Lityńska and Janusz Raganiewicz and Adam Rybarski and Bogumiła Szopa",
title = "Zarys historii zorganizowanego ruchu ekonomistów w Krakowie 1867-1993",
adress = "Kraków",
publisher = "Polskie Towarzystwo Ekonomiczne",
year = "1993",
}
27
@inbook{fskrUEK:2168257712,
author = "Adam Rybarski",
title = "Ogólna charakterystyka ekonomii",
booktitle = "Wprowadzenie do ekonomii",
pages = "6-18",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1993",
edition = "Wyd. 2 popr.",
}
28
@article{artUEK:2168231614,
author = "Adam Rybarski",
title = "Korzyści finansowania wzrostu gospodarczego kredytami zewnętrznymi",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "402",
pages = "19-34",
year = "1993",
}
29
@book{skrUEK:2168290679,
author = "Adam Rybarski",
title = "Wprowadzenie do metodologii ekonomii : pomocnicze materiały dydaktyczne",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1992",
}
30
@inbook{fskrUEK:2168257686,
author = "Adam Rybarski",
title = "Ogólna charakterystyka ekonomii",
booktitle = "Wprowadzenie do ekonomii",
pages = "6-18",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1992",
}
31
@inbook{fskrUEK:2168257708,
author = "Adam Rybarski",
title = "Systemy gospodarcze a własność",
booktitle = "Wprowadzenie do ekonomii",
pages = "93-103",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1992",
}
32
@inbook{fskrUEK:2168257694,
author = "Adam Rybarski",
title = "Aspekty metodologiczne ekonomii",
booktitle = "Wprowadzenie do ekonomii",
pages = "19-30",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1992",
}
33
@inbook{fmUEK:2168271090,
author = "Adam Rybarski",
title = "Przebieg procesu prywatyzacji w Polsce",
booktitle = "Dylematy związane z transformacją systemu gospodarczego w Polsce",
pages = "7-26",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1991",
}
34
@inbook{fmUEK:2168251840,
author = "Adam Rybarski",
title = "Kierunki prywatyzacji w Polsce",
booktitle = "Polityka stabilizacyjna i przekształceń systemowych : bariery, antyrecesyjne przedsięwzięcia",
pages = "43-51",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydaw. Akademii Ekonomicznej",
year = "1991",
}
35
@misc{varUEK:2168275919,
author = "Adam Rybarski",
title = "Normatywne i pozytywne aspekty w ekonomii",
booktitle = "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych",
number = "T. 33/1, styczeń-czerwiec 1989",
pages = "48-49",
year = "1991",
}
36
@misc{varUEK:2168273294,
author = "Adam Rybarski",
title = "Edward Łukawer - w 70-lecie urodzin",
booktitle = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "346",
pages = "7-18",
year = "1991",
}
37
@unpublished{fnpUEK:2168271282,
author = "Adam Rybarski",
title = "Przebieg procesu prywatyzacji w Polsce",
booktitle = "Przebieg procesu transformacji własności w Polsce",
pages = "1-31",
year = "1991",
}
38
@inbook{fmUEK:2168256304,
author = "Adam Rybarski",
title = "Niektóre aspekty prywatyzacji : istota i historia problemu a rozwiązania polskie",
booktitle = "Kierunki przekształceń własnościowych w gospodarce : aspekt teoretyczno-praktyczny",
pages = "69-82",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1991",
edition = "Wyd. 2",
}
39
@inbook{fmUEK:2168256264,
author = "Adam Rybarski",
title = "Niektóre aspekty prywatyzacji : istota i historia problemu a rozwiązania polskie",
booktitle = "Kierunki przekształceń własnościowych w gospodarce : aspekt teoretyczno-praktyczny",
pages = "69-82",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1990",
}
40
@inbook{fskrUEK:2168255776,
author = "Adam Rybarski",
title = "Proces wzrostu gospodarczego",
booktitle = "Ekonomia polityczna : wybrane zagadnienia : skrypt dla kierunku Towaroznawstwa",
pages = "127-151",
adress = "Kraków",
publisher = "Akad. Ekonomiczna",
year = "1990",
}
41
@inbook{fskrUEK:2168255778,
author = "Adam Rybarski",
title = "Równowaga rynkowa i procesy inflacyjne",
booktitle = "Ekonomia polityczna : wybrane zagadnienia : skrypt dla kierunku Towaroznawstwa",
pages = "151-161",
adress = "Kraków",
publisher = "Akad. Ekonomiczna",
year = "1990",
}
42
@unpublished{fnpUEK:2168267476,
author = "Adam Rybarski",
title = "Przebieg procesu transformacji",
booktitle = "Procesy dostosowawcze w fazie transformacji własności : przypadek Polski : (temat badawczy)",
pages = "1[28]-30[57]",
year = "1990",
}
43
@inbook{fskrUEK:2168255718,
author = "Adam Rybarski",
title = "Ogólna charakterystyka ekonomii politycznej",
booktitle = "Ekonomia polityczna : wybrane zagadnienia : skrypt dla kierunku Towaroznawstwa",
pages = "9-21",
adress = "Kraków",
publisher = "Akad. Ekonomiczna",
year = "1990",
}
44
@unpublished{drUEK:2168308959,
author = "Safa Abdulrdha Al-Falahi",
title = "Petroleum Sector as a Source of Economy Development Financing",
adress = "Kraków",
year = "1988",
}
45
@article{artUEK:2168224432,
author = "Adam Rybarski",
title = "Historia i znaczenie I Zjazdu Prawników i Ekonomistów Polskich",
journal = "Problemy Ekonomiczne",
number = "R. 27, 1/88",
pages = "23-33",
year = "1988",
}
46
@misc{wstUEK:2168349130,
author = "Adam Rybarski",
title = "Wstęp",
booktitle = "Przewodnik metodyczny do studiowania ekonomii politycznej socjalizmu",
pages = "5-6",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1987",
}
47
@misc{varUEK:2168349140,
author = "Edward Łukawer and Elżbieta Maciejowska and Zofia Mierzwa and Adam Rybarski and ",
title = "Słownik niektórych terminów ekonomicznych",
booktitle = "Przewodnik metodyczny do studiowania ekonomii politycznej socjalizmu",
pages = "56-83",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1987",
}
48
@inbook{fskrUEK:2168349134,
author = "Aleksander Kowalski and Edward Łukawer and Elżbieta Maciejowska and Zofia Mierzwa and Adam Rybarski",
title = "Program ekonomii politycznej socjalizmu",
booktitle = "Przewodnik metodyczny do studiowania ekonomii politycznej socjalizmu",
pages = "24-35",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1987",
}
49
@inbook{fskrUEK:2168349132,
author = "Adam Rybarski",
title = "Przedmiot ekonomii politycznej socjalizmu",
booktitle = "Przewodnik metodyczny do studiowania ekonomii politycznej socjalizmu",
pages = "7-23",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1987",
}
50
@misc{varUEK:2168349136,
author = "Adam Rybarski and Aleksander Kowalski and Edward Łukawer and Elżbieta Maciejowska and Zofia Mierzwa",
title = "Informacje bibliograficzne",
booktitle = "Przewodnik metodyczny do studiowania ekonomii politycznej socjalizmu",
pages = "36-50",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1987",
}
51
@book{skrUEK:2168345920,
title = "Przewodnik metodyczny do studiowania ekonomii politycznej socjalizmu",
editor = Rybarski Adam,
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1987",
}
52
@inbook{mkaUEK:2168332233,
author = "Adam Rybarski",
title = "Dwa sposoby patrzenia na zakres ingerencji Centrum w życie gospodarcze : (wprowadzenie do dyskusji)",
booktitle = "Centrum jako podmiot władzy i systemu regulacji gospodarczej : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Instytut Ekonomii Politycznej i Katedrę Nauk Politycznych AE w Krakowie w dniach 7-9 marca 1985 r.",
pages = "158-166",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1987",
}
53
@book{mkrUEK:2168265292,
title = "Społeczno-ekonomiczne i polityczne uwarunkowania oraz następstwa reformy gospodarczej : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Instytut Ekonomii Politycznej oraz przez Katedrę Nauk Politycznych w dniach 1-2 marca 1984 r.",
editor = Rybarski Adam,
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1986",
}
54
@unpublished{drUEK:2168309975,
author = "Janina Pach",
title = "Ocena polskiej polityki zakupu licencji w latach siedemdziesiątych",
adress = "Kraków",
year = "1986",
}
55
@unpublished{drUEK:2168312953,
author = "Janina Szczepaniak",
title = "Energochłonność wzrostu gospodarczego Polski w latach 1950-1980",
adress = "Kraków",
year = "1985",
}
56
@article{artUEK:2168231748,
author = "Adam Rybarski",
title = "Po zjeździe Oddziału PTE w Krakowie",
journal = "Problemy Ekonomiczne",
number = "R. 24, 3/85",
pages = "6-11",
year = "1985",
}
57
@unpublished{drUEK:2168312969,
author = "Janusz Grabowski",
title = "Determinanty zmiany pozycji w międzynarodowym podziale pracy w warunkach wzrostu gospodarczego (na przykładzie Polski)",
adress = "Kraków",
year = "1983",
}
58
@unpublished{drUEK:2168309819,
author = "Mahdi Saleh Mohamed",
title = "Agriculture as a Factor in the Economic Developmetn of Iraq",
adress = "Kraków",
year = "1983",
}
59
@article{artUEK:2168266688,
author = "Adam Rybarski",
title = "Political Economy of Socialism, Genesis and Scope",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie : Selected Papers",
number = "152",
pages = "29-37",
year = "1982",
}
60
@unpublished{drUEK:2168246152,
author = "Janusz Raganiewicz",
title = "Kwalifikacje zawodowe jako czynnik wzrostu dochodu narodowego Polski",
adress = "Kraków",
year = "1982",
}
61
@article{artUEK:2168230488,
author = "Adam Rybarski",
title = "Wpływ polityki kredytowej Polski w latach siedemdziesiątych na aktualną sytuację gospodarczą",
journal = "Problemy Ekonomiczne",
number = "R. 20, 3/81",
pages = "53-61",
year = "1981",
}
62
@misc{redUEK:2168234310,
title = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
editor = Rybarski Adam,
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1981",
}
63
@misc{varUEK:2168333263,
author = "Adam Rybarski",
title = "Prawo Greshama-Kopernika",
booktitle = "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych",
number = "T. 23/1, styczeń-czerwiec 1979",
pages = "13",
year = "1981",
}
64
@unpublished{drUEK:2168313231,
author = "Michał Gabriel Woźniak",
title = "Mechanizmy zmienności tempa wzrostu gospodarczego krajów RWPG w latach 1950-1978",
adress = "Kraków",
year = "1981",
}
65
@unpublished{drUEK:2168313245,
author = "Bogumiła Szopa",
title = "Stopień realizacji zasady podziału według potrzeb w Polsce",
adress = "Kraków",
year = "1981",
}
66
@unpublished{drUEK:2168265332,
author = "Andrzej Szopa",
title = "Rola okresu eksploatacji produkcyjnych środków trwałych w kształtowaniu dynamiki wzrostu dochodu narodowego w Polsce w latach 1961-1977",
adress = "Kraków",
year = "1980",
}
67
@inbook{fskrUEK:2168348916,
author = "Adam Rybarski",
title = "Geneza i przedmiot ekonomii politycznej socjalizmu",
booktitle = "Ekonomia polityczna socjalizmu : przewodnik metodyczny",
pages = "7-12",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1979",
}
68
@article{artUEK:2168251032,
author = "Adam Rybarski",
title = "Projekt reformy monetarnej J. L. Decjusza",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "115",
pages = "97-109",
year = "1979",
}
69
@unpublished{drUEK:2168305851,
author = "Ryszard Tomza",
title = "Bariery wzrostu gospodarczego a handel zagraniczny krajów rozwijających się",
adress = "Kraków",
year = "1979",
}
70
@book{skrUEK:2168348914,
title = "Ekonomia polityczna socjalizmu : przewodnik metodyczny",
editor = Rybarski Adam,
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1979",
}
71
@inbook{fskrUEK:2168348918,
author = "Jadwiga Krüger and Elżbieta Maciejowska and Zofia Mierzwa and Adam Rybarski",
title = "Program szczegółowy z ekonomii politycznej socjalizmu",
booktitle = "Ekonomia polityczna socjalizmu : przewodnik metodyczny",
pages = "13-24",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1979",
}
72
@misc{varUEK:2168348924,
author = "Jadwiga Krüger and Elżbieta Maciejowska and Zofia Mierzwa and Adam Rybarski",
title = "Literatura uzupełniająca",
booktitle = "Ekonomia polityczna socjalizmu : przewodnik metodyczny",
pages = "35-39",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1979",
}
73
@inbook{fskrUEK:2168348920,
author = "Jadwiga Krüger and Elżbieta Maciejowska and Zofia Mierzwa and Adam Rybarski",
title = "Program ćwiczeń",
booktitle = "Ekonomia polityczna socjalizmu : przewodnik metodyczny",
pages = "25-28",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1979",
}
74
@unpublished{drUEK:2168305331,
author = "Aleksander Kowalski",
title = "Usługi jako element socjalistycznego modelu konsumpcji",
adress = "Kraków",
year = "1978",
}
75
@article{artUEK:2168220026,
author = "Adam Rybarski",
title = "Miejsce krajów RWPG w gospodarce światowej",
journal = "Problemy Ekonomiczne",
number = "2/66 (R. 17)",
pages = "34-45",
year = "1978",
}
76
@unpublished{drUEK:2168305427,
author = "Elżbieta Maciejowska",
title = "Tendencje i czynniki zmian kapitałochłonności w Polsce w latach 1950-1976",
adress = "Kraków",
year = "1978",
}
77
@misc{redUEK:2168249858,
title = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
editor = Rybarski Adam,
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1978",
}
78
@article{artUEK:2168228086,
author = "Adam Rybarski",
title = "Cena jako czynnik stymulujący jakość wyrobów",
journal = "Problemy Ekonomiczne",
number = "R. 16, 3/63",
pages = "32-44",
year = "1977",
}
79
@unpublished{drUEK:2168306155,
author = "Paweł Ziąber",
title = "Kierunki zmian mechanizmu funkcjonowania gospodarki socjalistycznej (na przykładzie wybranych krajów)",
adress = "Kraków",
year = "1977",
}
80
@book{mkrUEK:2168252372,
title = "Ekonomiczne problemy jakości : materiały na sympozjum",
editor = Rybarski Adam,
adress = "Kraków",
publisher = "s.n.",
year = "1977",
}
81
@inbook{mkaUEK:2168252398,
author = "Adam Rybarski",
title = "Wartość użytkowa i jakość a cena",
booktitle = "Ekonomiczne problemy jakości",
pages = "117-136",
adress = "Kraków",
publisher = "s.n.",
year = "1977",
}
82
@misc{redUEK:2168249668,
title = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
editor = Rybarski Adam,
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1976",
}
83
@misc{redUEK:2168239694,
title = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
editor = Rybarski Adam,
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1976",
}
84
@misc{redUEK:2168250770,
title = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
editor = Rybarski Adam,
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1976",
}
85
@inbook{mkaUEK:2168252880,
author = "Jan Knapik and Adam Rybarski",
title = "Niektóre elementy funkcjonowania miernika produkcji dodanej",
booktitle = "Dostosowanie systemu zarządzania do warunków zewnętrznych organizacji przemysłowych i budowlanych : materiały konferencyjne",
pages = "35-51",
adress = "Kraków",
publisher = "Polskie Towarzystwo Ekonomiczne; Akademia Ekonomiczna w Krakowie",
year = "1976",
}
86
@misc{varUEK:2168333137,
author = "Adam Rybarski",
title = "Potencjał gospodarczy a rozwój handlu zagranicznego Polski, Czechosłowacji i Węgier",
booktitle = "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych",
number = "T. 19/1, styczeń-czerwiec 1975",
pages = "42",
year = "1976",
}
87
@misc{varUEK:2168333119,
author = "Adam Rybarski",
title = "Reforma monetarna Justa Ludwika Decjusza",
booktitle = "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych",
number = "T. 18/1, styczeń-czerwiec 1974",
pages = "11-12",
year = "1975",
}
88
@misc{redUEK:2168255536,
title = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
editor = Rybarski Adam,
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1975",
}
89
@article{artUEK:2168226747,
author = "Adam Rybarski",
title = "Akademia Ekonomiczna w Krakowie : (w półwiecze działalności 1925-1975)",
journal = "Problemy Ekonomiczne",
number = "R. 14, 3/55",
pages = "38-52",
year = "1975",
}
90
@inbook{fmUEK:2168242590,
title = "Katedry, instytuty i zakłady Uczelni",
booktitle = "Akademia Ekonomiczna w Krakowie w ubiegłym półwieczu",
pages = "43-110",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1975",
}
91
@misc{redUEK:2168250560,
title = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
editor = Rybarski Adam,
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1975",
}
92
@misc{varUEK:2168333033,
author = "Adam Rybarski",
title = "Mikołaja Kopernika poglądy na pieniądz",
booktitle = "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych",
number = "T. 17/1, styczeń-czerwiec 1973",
pages = "2",
year = "1974",
}
93
@book{skrUEK:2168345792,
title = "Ekonomia polityczna socjalizmu : przewodnik metodyczny dla studentów II roku studiów ekonomicznych stacjonarnych i zaocznych",
editor = Rybarski Adam,
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1974",
}
94
@article{artUEK:2168225154,
author = "Adam Rybarski",
title = "Światowy Kongres Ekonomistów",
journal = "Problemy Ekonomiczne",
number = "R. 13, 4/52",
pages = "78-82",
year = "1974",
}
95
@inbook{mkaUEK:2168282453,
author = "Adam Rybarski",
title = "Kierunki zmian systemu funkcjonowania gospodarki w Polsce",
booktitle = "Nowy system zarządzania przemysłem w teorii i praktyce",
pages = "21-33",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1974",
}
96
@misc{redUEK:2168249612,
title = "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie",
editor = Rybarski Adam,
adress = "Kraków",
publisher = "Wyższa Szkoła Ekonomiczna",
year = "1974",
}
97
@inbook{fskrUEK:2168349204,
author = "Adam Rybarski",
title = "Geneza i przedmiot ekonomii politycznej socjalizmu",
booktitle = "Ekonomia polityczna socjalizmu : przewodnik metodyczny dla studentów II roku studiów ekonomicznych stacjonarnych i zaocznych",
pages = "7-13",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1974",
}
98
@misc{varUEK:2168223954,
author = "Adam Rybarski and Jan Skiba",
title = "Wojewódzki Zjazd Ekonomistów 14-15 listopada 1970 w Krakowie",
booktitle = "Problemy Ekonomiczne",
number = "R. 10, 1/37",
pages = "87-90",
year = "1971",
}
99
@article{artUEK:2168276513,
author = "Adam Rybarski",
title = "Ekonomiczne kryteria wyrobu techniki produkcji w krajach gospodarczo słabo rozwiniętych",
journal = "Folia Oeconomica Cracoviensia",
number = "vol. 6",
pages = "31-58",
year = "1968",
}
100
@unpublished{drUEK:2168305253,
author = "Adam Rybarski",
title = "Wybór techniki produkcji a wzrost gospodarczy w socjalizmie",
adress = "Kraków",
year = "1965",
}
101
@unpublished{UEK:2168267466,
title = "Procesy dostosowawcze w fazie transformacji własności : przypadek Polski : (temat badawczy)",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna w Krakowie",
year = "1990",
}