Publications of the selected author

1

Title:
Zeszyt Naukowy Instytutu Ekonomicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu
Number:
21
Redaktor:
Publisher address:
Nowy Sącz: PWSZ, 2006
Physical description:
172 s.: il.; 25 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. pol. i ang. przy art., Bibliogr. przy art.
Nr:
2168225516
journal / series editorial
2

Author:
Title:
Rynek pracy a polityka gospodarcza w Polsce = Labor Market and Economic Policy in Poland
Source:
Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie / red. Jan Siekierski2005. - nr 8, s. 9-27. - Summ.
Nr:
2168220750
chapter in conference materials
3

Author:
Title:
Meandry życia Profesora Edwarda Łukawera
Source:
Dylematy wyboru modelu rozwoju gospodarczego Polski : księga jubileuszowa dla uczczenia 85. urodzin i 55-lecia pracy naukowej profesora Edwarda Łukawera / [red. nauk. Stanisław LIS] - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2005, s. 9-18
ISBN:
83-7252-269-3
Nr:
2166500323
chapter in monograph
See main document
4

Author:
Title:
Systemy gospodarcze a własność
Source:
Wprowadzenie do ekonomii / red. Zofia DACH - Wyd. 6 popr. i uzup.. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 2004, s. 97-116
ISBN:
83-7252-237-5
Nr:
2168222980
chapter in academic script
See main document
5

Author:
Title:
Ogólna charakterystyka ekonomii
Source:
Wprowadzenie do ekonomii / red. Zofia DACH - Wyd. 6 popr. i uzup.. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 2004, s. 7-21
ISBN:
83-7252-237-5
Nr:
2168222968
chapter in academic script
See main document
6

Author:
Title:
Aspekty metodologiczne ekonomii
Source:
Wprowadzenie do ekonomii / red. Zofia DACH - Wyd. 6 popr. i uzup.. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 2004, s. 22-33
ISBN:
83-7252-237-5
Nr:
2168222970
chapter in academic script
See main document
7

Author:
Title:
Aspekty metodologiczne ekonomii
Source:
Wprowadzenie do ekonomii / red. Zofia DACH - Wyd. 5. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2001, s. 21-32
ISBN:
83-7252-095-X
Nr:
2168260426
chapter in academic script
See main document
8

Author:
Title:
Ogólna charakterystyka ekonomii
Source:
Wprowadzenie do ekonomii / red. Zofia DACH - Wyd. 5. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2001, s. 7-20
ISBN:
83-7252-095-X
Nr:
2168260424
chapter in academic script
See main document
9

Author:
Title:
Systemy gospodarcze a własność
Source:
Wprowadzenie do ekonomii / red. Zofia DACH - Wyd. 5. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2001, s. 95-114
ISBN:
83-7252-095-X
Nr:
2168260438
chapter in academic script
See main document
10

Author:
Title:
Systemy gospodarcze a własność
Source:
Wprowadzenie do ekonomii / red. Zofia DACH - Wyd. 4 popr. i uzup.. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1999, s. 95-114
ISBN:
83-7252-026-7
Nr:
2168260420
chapter in academic script
See main document
11

Author:
Title:
Ogólna charakterystyka ekonomii
Source:
Wprowadzenie do ekonomii / red. Zofia DACH - Wyd. 4 popr. i uzup.. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1999, s. 7-20
ISBN:
83-7252-026-7
Nr:
2168260244
chapter in academic script
See main document
12

Author:
Title:
Aspekty metodologiczne ekonomii
Source:
Wprowadzenie do ekonomii / red. Zofia DACH - Wyd. 4 popr. i rozsz.. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1999, s. 21-32
ISBN:
83-7252-026-7
Nr:
2168260408
chapter in academic script
See main document
13

Author:
Title:
Proces makroekonomicznej stabilizacji wewnętrznej w krajach CEFTA = The Process of Macroeconomic Internal Stabilisation in CEFTA Countries
Source:
Problemy transformacji systemowej krajów Europy Środkowo-Wschodniej = Problems of Transformation in Central and Eastern Europe / red. Stanisław LIS - Tarnów: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej, 1998, s. 93-116 - Summ.
ISBN:
83-909445-0-2
Nr:
2168252178
chapter in monograph
See main document
14

Author:
Title:
Determinanty rozwoju myśli ekonomicznej. Przypadek Polski = Determinants of the Development of the Polish Economic Thought. The Case of Poland
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zofia DACH]. - nr 515 (1998) , s. 81-88. - Summ.
Nr:
2168251688
article
See main document
15

Author:
Title:
Ogólna charakterystyka ekonomii
Source:
Wprowadzenie do ekonomii / red. Zofia DACH - Wyd. 3 popr. i uzup.. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1997, s. 7-18
ISBN:
83-87239-27-5
Nr:
2168257742
chapter in academic script
See main document
16

Author:
Title:
Aspekty metodologiczne ekonomii
Source:
Wprowadzenie do ekonomii / red. Zofia DACH - Wyd. 3 popr. i rozsz.. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1997, s. 19-29
ISBN:
83-87239-27-5
Nr:
2168257748
chapter in academic script
See main document
17

Author:
Title:
Systemy gospodarcze a własność
Source:
Wprowadzenie do ekonomii / red. Zofia DACH - Wyd. 3 popr. i uzup.. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1997, s. 94-111
ISBN:
83-87239-27-5
Nr:
2168257758
chapter in academic script
See main document
18

Author:
Title:
Proces makroekonomicznej stabilizacji wewnętrznej w krajach CEFTA
Source:
Dylematy transformacji systemu gospodarczego krajów Europy Środkowo-Wschodniej / kierownik tematu: Stanisław LIS1996, s. 1-31
Signature:
NP-366/Magazyn
Nr:
2168276565
chapter in unpublished scientific work
See main document
19

Author:
Title:
Szkoła krakowska w ekonomii i jej losy
Source:
Funkcjonowanie gospodarki samorządowej w okresie przemian ustrojowych : materiały konferencyjne z okazji jubileuszu 75-lecia Towarzystwa Ekonomicznego w Krakowie / red. nauk. Kazimierz GÓRKA - Kraków: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 1996, s. 30-38
Nr:
2168249180
chapter in conference materials
See main document
20

Author:
Title:
Przebieg procesu stabilizacji gospodarczej w Polsce
Source:
Transformacja gospodarki polskiej : doświadczenia i wyzwania / red. Stanisław LIS - Kraków: Wydawnictwo i Drukarnia "Secjesja", 1996, s. 37-59
Series:
(Prace Komisji Nauk Ekonomicznych PAN. Oddział w Krakowie ; nr 22)
ISBN:
83-86077-913
Nr:
2168226166
chapter in monograph
See main document
21

Author:
Title:
Przebieg procesu przemian własnościowych
Source:
Transformacja systemu ekonomicznego w Polsce = Transformation of Economic System in Poland / red. Stanisław LIS - Kraków: Wydawnictwo i Drukarnia "Secesja", 1994, s. 99-118
Series:
(Prace Komisji Nauk Ekonomicznych PAN. Oddział w Krakowie ; nr 18)
ISBN:
83-86077-55-7
Nr:
2168238570
chapter in monograph
See main document
22

Author:
Title:
Historia i przedmiot ekonomii : pomocnicze materiały dydaktyczne
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1993
Physical description:
26, [1] s.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168339431
academic script
23

Author:
Title:
Systemy gospodarcze a własność
Source:
Wprowadzenie do ekonomii / red. Zofia DACH - Wyd. 2 popr.. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1993, s. 93-104
Nr:
2168257726
chapter in academic script
See main document
24

Title:
Analiza ekonomiczno-finansowa Zakładu Rolnego w Woli Batorskiej wraz z projektem restrukturyzacji i prywatyzacji
Publisher address:
Kraków: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 1993
Physical description:
89 k.: il.; 30 cm.
Nr:
2168254196
report
25

Author:
Title:
Aspekty metodologiczne ekonomii
Source:
Wprowadzenie do ekonomii / red. Zofia DACH - Wyd. 2 popr.. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1993, s. 19-30
Nr:
2168257716
chapter in academic script
See main document
26

Title:
Zarys historii zorganizowanego ruchu ekonomistów w Krakowie 1867-1993
Publisher address:
Kraków: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 1993
Physical description:
137 s.; 24 cm.
Notes:
Bibliogr.
Nr:
2168244190
monograph
27

Author:
Title:
Ogólna charakterystyka ekonomii
Source:
Wprowadzenie do ekonomii / red. Zofia DACH - Wyd. 2 popr.. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1993, s. 6-18
Nr:
2168257712
chapter in academic script
See main document
28

Author:
Title:
Korzyści finansowania wzrostu gospodarczego kredytami zewnętrznymi = Advantages of Financing the Economic Growth by Borrowed Funds
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stanisław LIS]. - nr 402 (1993) , s. 19-34. - Summ.
Nr:
2168231614
article
See main document
29

Author:
Title:
Wprowadzenie do metodologii ekonomii : pomocnicze materiały dydaktyczne
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1992
Physical description:
25, [1] s; 24 cm.
Notes:
Bibliogr.
Nr:
2168290679
academic script
30

Author:
Title:
Ogólna charakterystyka ekonomii
Source:
Wprowadzenie do ekonomii / red. Zofia DACH - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1992, s. 6-18
Nr:
2168257686
chapter in academic script
See main document
31

Author:
Title:
Aspekty metodologiczne ekonomii
Source:
Wprowadzenie do ekonomii / red. Zofia DACH - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1992, s. 19-30
Nr:
2168257694
chapter in academic script
See main document
32

Author:
Title:
Systemy gospodarcze a własność
Source:
Wprowadzenie do ekonomii / red. Zofia DACH - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1992, s. 93-103
Nr:
2168257708
chapter in academic script
See main document
33

Author:
Title:
Kierunki prywatyzacji w Polsce
Source:
Polityka stabilizacyjna i przekształceń systemowych : bariery, antyrecesyjne przedsięwzięcia / red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK - Kraków: Wydaw. Akademii Ekonomicznej, 1991, s. 43-51
Nr:
2168251840
chapter in monograph
See main document
34

Author:
Title:
Niektóre aspekty prywatyzacji : istota i historia problemu a rozwiązania polskie
Source:
Kierunki przekształceń własnościowych w gospodarce : aspekt teoretyczno-praktyczny / red. Ryszard BOROWIECKI - Wyd. 2. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1991, s. 69-82 - Bibliogr.
Nr:
2168256304
chapter in monograph
See main document
35

Author:
Title:
Edward Łukawer - w 70-lecie urodzin
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stanisław WACŁAWOWICZ]1991. - nr 346, s. 7-18
Nr:
2168273294
varia
See main document
36

Author:
Title:
Normatywne i pozytywne aspekty w ekonomii = Normative and Positive Aspects in the Economy
Source:
Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie1991. - T. 33/1, styczeń-czerwiec 1989, s. 48-49. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168275919
varia
37

Author:
Title:
Przebieg procesu prywatyzacji w Polsce
Source:
Przebieg procesu transformacji własności w Polsce / kier. Zofia DACH1991, s. 1-31
Signature:
NP-69/Magazyn
Nr:
2168271282
chapter in unpublished scientific work
See main document
38

Author:
Title:
Przebieg procesu prywatyzacji w Polsce
Source:
Dylematy związane z transformacją systemu gospodarczego w Polsce / red. Zofia DACH - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1991, s. 7-26
Nr:
2168271090
chapter in monograph
See main document
39

Author:
Title:
Proces wzrostu gospodarczego
Source:
Ekonomia polityczna : wybrane zagadnienia : skrypt dla kierunku Towaroznawstwa / red. Zofia DACH - Kraków: Akad. Ekonomiczna, 1990, s. 127-151
Nr:
2168255776
chapter in academic script
See main document
40

Author:
Title:
Niektóre aspekty prywatyzacji : istota i historia problemu a rozwiązania polskie
Source:
Kierunki przekształceń własnościowych w gospodarce : aspekt teoretyczno-praktyczny / red. Ryszard BOROWIECKI - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1990, s. 69-82 - Bibliogr.
Nr:
2168256264
chapter in monograph
See main document
41

Author:
Title:
Przebieg procesu transformacji
Source:
Procesy dostosowawcze w fazie transformacji własności : przypadek Polski : (temat badawczy) / kier. nauk. Adam RYBARSKI1990, s. 1[28]-30[57]
Signature:
NP-19/Magazyn
Nr:
2168267476
chapter in unpublished scientific work
See main document
42

Author:
Title:
Równowaga rynkowa i procesy inflacyjne
Source:
Ekonomia polityczna : wybrane zagadnienia : skrypt dla kierunku Towaroznawstwa / red. Zofia DACH - Kraków: Akad. Ekonomiczna, 1990, s. 151-161
Nr:
2168255778
chapter in academic script
See main document
43

Author:
Title:
Ogólna charakterystyka ekonomii politycznej
Source:
Ekonomia polityczna : wybrane zagadnienia : skrypt dla kierunku Towaroznawstwa / red. Zofia DACH - Kraków: Akad. Ekonomiczna, 1990, s. 9-21
Nr:
2168255718
chapter in academic script
See main document
44

Author:
Title:
Historia i znaczenie I Zjazdu Prawników i Ekonomistów Polskich = History and Importance of the First Congress of Polish Economists
Source:
Problemy Ekonomiczne. - R. 27, nr 1/88 (1988) , s. 23-33. - Summ., rez.
Nr:
2168224432
article
45

Author:
Al-Falahi Safa Abdulrdha
Title:
Petroleum Sector as a Source of Economy Development Financing
Promotor:
Publisher address:
Kraków: , 1988
Physical description:
271 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/407
Nr:
2168308959
doctoral dissertation
46

Author:
Conference:
Konferencja Naukowa nt. "Centrum jako podmiot władzy i systemu regulacji gospodarczej", Kraków, Polska, od 1985-03-07 do 1985-03-09
Title:
Dwa sposoby patrzenia na zakres ingerencji Centrum w życie gospodarcze : (wprowadzenie do dyskusji)
Source:
Centrum jako podmiot władzy i systemu regulacji gospodarczej : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Instytut Ekonomii Politycznej i Katedrę Nauk Politycznych AE w Krakowie w dniach 7-9 marca 1985 r. / [materiały zebrał i przygot. do publ. Stanisław LIS] - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1987, s. 158-166
Nr:
2168332233
chapter in conference materials
See main document
47

Title:
Społeczno-ekonomiczne i polityczne uwarunkowania oraz następstwa reformy gospodarczej : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Instytut Ekonomii Politycznej oraz przez Katedrę Nauk Politycznych w dniach 1-2 marca 1984 r.
Redaktor:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1986
Physical description:
375: il.; 23 cm
Nr:
2168265292
conference materials
48

Author:
Pach Janina
Title:
Ocena polskiej polityki zakupu licencji w latach siedemdziesiątych
Promotor:
Publisher address:
Kraków: , 1986
Physical description:
220 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/498
Nr:
2168309975
doctoral dissertation
49

Title:
Energochłonność wzrostu gospodarczego Polski w latach 1950-1980
Promotor:
Publisher address:
Kraków: , 1985
Physical description:
254 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/819
Nr:
2168312953
doctoral dissertation
50

Author:
Title:
Po zjeździe Oddziału PTE w Krakowie = After the Conference of the Cracow Branch of the Polish Economic Society in Cracow
Source:
Problemy Ekonomiczne. - R. 24, nr 3/85 (1985) , s. 6-11
Nr:
2168231748
article
51

Title:
Determinanty zmiany pozycji w międzynarodowym podziale pracy w warunkach wzrostu gospodarczego (na przykładzie Polski)
Promotor:
Publisher address:
Kraków: , 1983
Physical description:
V, 220 k., [11] k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/803
Nr:
2168312969
doctoral dissertation
52

Author:
Mohamed Mahdi Saleh
Title:
Agriculture as a Factor in the Economic Developmetn of Iraq
Promotor:
Publisher address:
Kraków: , 1983
Physical description:
140 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/465
Nr:
2168309819
doctoral dissertation
53

Title:
Kwalifikacje zawodowe jako czynnik wzrostu dochodu narodowego Polski
Promotor:
Publisher address:
Kraków: , 1982
Physical description:
[3], VII, 170 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/884
Nr:
2168246152
doctoral dissertation
54

Author:
Title:
Political Economy of Socialism, Genesis and Scope
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie : Selected Papers / [red. nauk. Aleksander ZELIAŚ]. - nr 152 (1982) , s. 29-37
Note another doc.:
Dostępne również w języku rosyjskim: Rybarski A., (1982), Političeskaâ ekonomiâ socializma, genezis i predmiet, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie : Izbrannye Raboty", nr 152, s. 33-41.
Nr:
2168266688
article
See main document
55

Author:
Title:
Stopień realizacji zasady podziału według potrzeb w Polsce
Promotor:
Publisher address:
Kraków: , 1981
Physical description:
VII, 240 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/853
Nr:
2168313245
doctoral dissertation
56

Title:
Mechanizmy zmienności tempa wzrostu gospodarczego krajów RWPG w latach 1950-1978
Promotor:
Publisher address:
Kraków: , 1981
Physical description:
XI, 229 k. + 230-446, [32] k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/851
Nr:
2168313231
doctoral dissertation
57

Title:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Number:
nr 145
Redaktor:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1981
Physical description:
145 s.: il.; 24 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. ang. i ros. przy art.,
Nr:
2168234310
journal / series editorial
58

Author:
Title:
Prawo Greshama-Kopernika = The Grasham-Copernicus Law
Source:
Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie1981. - T. 23/1, styczeń-czerwiec 1979, s. 13. - Autor nie dostarczył streszczenia
Nr:
2168333263
varia
59

Author:
Title:
Wpływ polityki kredytowej Polski w latach siedemdziesiątych na aktualną sytuację gospodarczą = The Influence of te Credit Policy in the Seventies upon the Current Economic Situation
Source:
Problemy Ekonomiczne. - R. 20, nr 3/81 (1981) , s. 53-61
Nr:
2168230488
article
60

Author:
Title:
Rola okresu eksploatacji produkcyjnych środków trwałych w kształtowaniu dynamiki wzrostu dochodu narodowego w Polsce w latach 1961-1977
Promotor:
Publisher address:
Kraków: , 1980
Physical description:
[4], IX, 274 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/236
Nr:
2168265332
doctoral dissertation
61

Author:
Title:
Projekt reformy monetarnej J. L. Decjusza = The Draft J. L. Decjusz's Monetary Reform
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Czesława ŻUŁAWSKA]. - nr 115 (1979) , s. 97-109. - Summ., rez.
Nr:
2168251032
article
See main document
62

Author:
Title:
Bariery wzrostu gospodarczego a handel zagraniczny krajów rozwijających się
Promotor:
Publisher address:
Kraków: , 1979
Physical description:
VII k., 231 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/237
Nr:
2168305851
doctoral dissertation
63

Title:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Number:
nr 95
Redaktor:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1978
Physical description:
148 s.: il.; 24 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. ang. i ros. przy art.,
Nr:
2168249858
journal / series editorial
64

Title:
Tendencje i czynniki zmian kapitałochłonności w Polsce w latach 1950-1976
Promotor:
Publisher address:
Kraków: , 1978
Physical description:
225 k.: il.; 30 cm + Aneks: [22] k.
Notes:
Bibliogr.
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/141 (aneks)
Nr:
2168305427
doctoral dissertation
65

Title:
Usługi jako element socjalistycznego modelu konsumpcji
Promotor:
Publisher address:
Kraków: , 1978
Physical description:
183 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/137
Nr:
2168305331
doctoral dissertation
66

Author:
Title:
Miejsce krajów RWPG w gospodarce światowej
Source:
Problemy Ekonomiczne. - nr 2/66 (R. 17) (1978) , s. 34-45
Nr:
2168220026
article
67

Title:
Ekonomiczne problemy jakości : materiały na sympozjum
Redaktor:
Publisher address:
Kraków: [s.n.], 1977
Physical description:
176 s.; 21 cm
Notes:
Bibliogr. przy niektórych ref.
Nr:
2168252372
conference materials
See related chapters
68

Author:
Title:
Cena jako czynnik stymulujący jakość wyrobów = Price as a Stimulating Factor of Goods Quality
Source:
Problemy Ekonomiczne. - R. 16, nr 3/63 (1977) , s. 32-44
Nr:
2168228086
article
69

Author:
Ziąber Paweł
Title:
Kierunki zmian mechanizmu funkcjonowania gospodarki socjalistycznej (na przykładzie wybranych krajów)
Promotor:
Publisher address:
Kraków: , 1977
Physical description:
VII k., 208 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/219
Nr:
2168306155
doctoral dissertation
70

Author:
Title:
Wartość użytkowa i jakość a cena
Source:
Ekonomiczne problemy jakości / red. nauk. Adam RYBARSKI - Kraków: [s.n.], 1977, s. 117-136
Nr:
2168252398
chapter in conference materials
See main document
71

Title:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Number:
nr 76
Redaktor:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1976
Physical description:
144 s.: il.; 24 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. ang. i ros. przy art.,
Nr:
2168249668
journal / series editorial
72

Author:
Title:
Potencjał gospodarczy a rozwój handlu zagranicznego Polski, Czechosłowacji i Węgier = The Economic Potecial and the Development of Foreign Trade in Poland, Czechoslovakia and Hungary
Source:
Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie1976. - T. 19/1, styczeń-czerwiec 1975, s. 42. - Autor nie dostarczył streszczenia
Nr:
2168333137
varia
73

Title:
Niektóre elementy funkcjonowania miernika produkcji dodanej
Source:
Dostosowanie systemu zarządzania do warunków zewnętrznych organizacji przemysłowych i budowlanych : materiały konferencyjne / red. nauk. Bronisław BYRSKI, Kazimierz GÓRKA - Kraków: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne; Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1976, s. 35-51 - Bibliogr.
Nr:
2168252880
chapter in conference materials
See main document
74

Title:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Number:
nr 80
Redaktor:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1976
Physical description:
144 s.: il.; 24 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. ang. i ros. przy art.,
Nr:
2168250770
journal / series editorial
75

Title:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Number:
nr 85
Redaktor:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1976
Physical description:
221 s.: il.; 24 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. ang. i ros. przy art.,
Nr:
2168239694
journal / series editorial
76

Title:
Katedry, instytuty i zakłady Uczelni
Source:
Akademia Ekonomiczna w Krakowie w ubiegłym półwieczu / [red. Stefan BOLLAND, Zbigniew ŻABIŃSKI] - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1975, s. 43-110
Opracował:
Nr:
2168242590
chapter in monograph
See main document
77

Title:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Number:
nr 67
Redaktor:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1975
Physical description:
152 s.; 24 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. ang. i ros. przy art.,
Nr:
2168255536
journal / series editorial
78

Title:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Number:
nr 75
Redaktor:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1975
Physical description:
199 s.: il.; 24 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. ang. i ros. przy art.,
Nr:
2168250560
journal / series editorial
79

Author:
Title:
Reforma monetarna Justa Ludwika Decjusza = Justus Ludwik Decjusz's Monetary Reform
Source:
Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie1975. - T. 18/1, styczeń-czerwiec 1974, s. 11-12. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168333119
varia
80

Author:
Title:
Akademia Ekonomiczna w Krakowie : (w półwiecze działalności 1925-1975) = The Academy of Economy in Cracow : (Half a Century of its Activity 1925-1975)
Source:
Problemy Ekonomiczne / [red. nacz. Antoni FAJFEREK]. - R. 14, nr 3/55 (1975) , s. 38-52 - Bibliogr.
Nr:
2168226747
article
See main document
81

Author:
Title:
Mikołaja Kopernika poglądy na pieniądz = Copernicus' Views on Money
Source:
Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie1974. - T. 17/1, styczeń-czerwiec 1973, s. 2. - Autor nie dostarczył streszczenia
Nr:
2168333033
varia
82

Author:
Title:
Światowy Kongres Ekonomistów
Source:
Problemy Ekonomiczne / [red. nacz. Antoni FAJFEREK]. - R. 13, nr 4/52 (1974) , s. 78-82
Nr:
2168225154
article
See main document
83

Title:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie
Number:
nr 72
Redaktor:
Publisher address:
Kraków: Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 1974
Physical description:
96 s.: il.; 24 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. ang. i ros. przy art.,
Nr:
2168249612
journal / series editorial
84

Author:
Title:
Kierunki zmian systemu funkcjonowania gospodarki w Polsce
Source:
Nowy system zarządzania przemysłem w teorii i praktyce / [red. nauk. Bronisław BYRSKI, Kazimierz GÓRKA] - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1974, s. 21-33
Nr:
2168282453
chapter in conference materials
See main document
85

Author:
Rybarski Adam , Skiba Jan
Title:
Wojewódzki Zjazd Ekonomistów 14-15 listopada 1970 w Krakowie
Source:
Problemy Ekonomiczne / [red. nacz. Władysław BIEDA]1971. - R. 10, nr 1/37, s. 87-90
Nr:
2168223954
varia
See main document
86

Author:
Title:
Ekonomiczne kryteria wyrobu techniki produkcji w krajach gospodarczo słabo rozwiniętych = Economic criteria of the selection of the technique of production in economically underdeveloped countries
Source:
Folia Oeconomica Cracoviensia. - vol. 6 (1968) , s. 31-58. - Summ., rez.
Nr:
2168276513
article
87

Author:
Title:
Wybór techniki produkcji a wzrost gospodarczy w socjalizmie
Publisher address:
Kraków: , 1965
Physical description:
194 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/189
Nr:
2168305253
doctoral dissertation
Unpublished documents:
1

Title:
Procesy dostosowawcze w fazie transformacji własności : przypadek Polski : (temat badawczy)
Kierownik tematu:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1990
Physical description:
[185] k.: il.; 30 cm
Signature:
NP-19/Magazyn
Nr:
2168267466
unpublished scientific work
See related chapters
1
Zeszyt Naukowy Instytutu Ekonomicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu / red. nauk. Adam RYBARSKI. - Nowy Sącz : PWSZ, 2006. - 21. - 172 s. : il. ; 25 cm. - Streszcz. w jęz. pol. i ang. przy art. - Bibliogr. przy art.
2
Rynek pracy a polityka gospodarcza w Polsce = Labor Market and Economic Policy in Poland / Adam RYBARSKI // Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie / red. Jan Siekierski. - nr 8 (2005), s. 9-27. - Summ.
3
Meandry życia Profesora Edwarda Łukawera / Adam RYBARSKI // W: Dylematy wyboru modelu rozwoju gospodarczego Polski : księga jubileuszowa dla uczczenia 85. urodzin i 55-lecia pracy naukowej profesora Edwarda Łukawera / [red. nauk. Stanisław LIS]. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2005. - S. 9-18. - ISBN 83-7252-269-3
4
Systemy gospodarcze a własność / Adam RYBARSKI // W: Wprowadzenie do ekonomii / red. Zofia DACH. - Wyd. 6 popr. i uzup. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 2004. - S. 97-116. - ISBN 83-7252-237-5
5
Ogólna charakterystyka ekonomii / Adam RYBARSKI // W: Wprowadzenie do ekonomii / red. Zofia DACH. - Wyd. 6 popr. i uzup. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 2004. - S. 7-21. - ISBN 83-7252-237-5
6
Aspekty metodologiczne ekonomii / Adam RYBARSKI // W: Wprowadzenie do ekonomii / red. Zofia DACH. - Wyd. 6 popr. i uzup. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 2004. - S. 22-33. - ISBN 83-7252-237-5
7
Aspekty metodologiczne ekonomii / Adam RYBARSKI // W: Wprowadzenie do ekonomii / red. Zofia DACH. - Wyd. 5. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2001. - S. 21-32. - ISBN 83-7252-095-X
8
Ogólna charakterystyka ekonomii / Adam RYBARSKI // W: Wprowadzenie do ekonomii / red. Zofia DACH. - Wyd. 5. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2001. - S. 7-20. - ISBN 83-7252-095-X
9
Systemy gospodarcze a własność / Adam RYBARSKI // W: Wprowadzenie do ekonomii / red. Zofia DACH. - Wyd. 5. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2001. - S. 95-114. - ISBN 83-7252-095-X
10
Systemy gospodarcze a własność / Adam RYBARSKI // W: Wprowadzenie do ekonomii / red. Zofia DACH. - Wyd. 4 popr. i uzup. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1999. - S. 95-114. - ISBN 83-7252-026-7
11
Ogólna charakterystyka ekonomii / Adam RYBARSKI // W: Wprowadzenie do ekonomii / red. Zofia DACH. - Wyd. 4 popr. i uzup. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1999. - S. 7-20. - ISBN 83-7252-026-7
12
Aspekty metodologiczne ekonomii / Adam RYBARSKI // W: Wprowadzenie do ekonomii / red. Zofia DACH. - Wyd. 4 popr. i rozsz. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1999. - S. 21-32. - ISBN 83-7252-026-7
13
Proces makroekonomicznej stabilizacji wewnętrznej w krajach CEFTA = The Process of Macroeconomic Internal Stabilisation in CEFTA Countries / Adam RYBARSKI // W: Problemy transformacji systemowej krajów Europy Środkowo-Wschodniej = Problems of Transformation in Central and Eastern Europe / red. Stanisław LIS. - Tarnów : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej, 1998. - S. 93-116. - Summ. - ISBN 83-909445-0-2
14
Determinanty rozwoju myśli ekonomicznej. Przypadek Polski = Determinants of the Development of the Polish Economic Thought. The Case of Poland / Adam RYBARSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zofia DACH]. - nr 515 (1998), s. 81-88. - Summ. - ISSN 0208-7944
15
Ogólna charakterystyka ekonomii / Adam RYBARSKI // W: Wprowadzenie do ekonomii / red. Zofia DACH. - Wyd. 3 popr. i uzup. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1997. - S. 7-18. - ISBN 83-87239-27-5
16
Aspekty metodologiczne ekonomii / Adam RYBARSKI // W: Wprowadzenie do ekonomii / red. Zofia DACH. - Wyd. 3 popr. i rozsz. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1997. - S. 19-29. - ISBN 83-87239-27-5
17
Systemy gospodarcze a własność / Adam RYBARSKI // W: Wprowadzenie do ekonomii / red. Zofia DACH. - Wyd. 3 popr. i uzup. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1997. - S. 94-111. - ISBN 83-87239-27-5
18
Proces makroekonomicznej stabilizacji wewnętrznej w krajach CEFTA / Adam RYBARSKI // W: Dylematy transformacji systemu gospodarczego krajów Europy Środkowo-Wschodniej / kierownik tematu: Stanisław LIS. - (1996), s. 1-31
19
Szkoła krakowska w ekonomii i jej losy / Adam RYBARSKI // W: Funkcjonowanie gospodarki samorządowej w okresie przemian ustrojowych : materiały konferencyjne z okazji jubileuszu 75-lecia Towarzystwa Ekonomicznego w Krakowie / red. nauk. Kazimierz GÓRKA. - Kraków : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 1996. - S. 30-38
20
Przebieg procesu stabilizacji gospodarczej w Polsce / Adam RYBARSKI // W: Transformacja gospodarki polskiej : doświadczenia i wyzwania / red. Stanisław LIS. - Kraków : Wydawnictwo i Drukarnia "Secjesja", 1996. - (Prace Komisji Nauk Ekonomicznych - Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie, ISSN 0079-3353 ; nr 22). - S. 37-59. - ISBN 83-86077-913
21
Przebieg procesu przemian własnościowych / Adam RYBARSKI // W: Transformacja systemu ekonomicznego w Polsce = Transformation of Economic System in Poland / red. Stanisław LIS. - Kraków : Wydawnictwo i Drukarnia "Secesja", 1994. - (Prace Komisji Nauk Ekonomicznych - Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie, ISSN 0079-3353 ; nr 18). - S. 99-118. - ISBN 83-86077-55-7
22
Historia i przedmiot ekonomii : pomocnicze materiały dydaktyczne / Adam RYBARSKI. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1993. - 26, [1] s. ; 24 cm. - Bibliogr.
23
Systemy gospodarcze a własność / Adam RYBARSKI // W: Wprowadzenie do ekonomii / red. Zofia DACH. - Wyd. 2 popr. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1993. - S. 93-104
24
Analiza ekonomiczno-finansowa Zakładu Rolnego w Woli Batorskiej wraz z projektem restrukturyzacji i prywatyzacji / Adam RYBARSKI, Janusz RAGANIEWICZ. - Kraków : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 1993. - 89 k. : il. ; 30 cm
25
Aspekty metodologiczne ekonomii / Adam RYBARSKI // W: Wprowadzenie do ekonomii / red. Zofia DACH. - Wyd. 2 popr. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1993. - S. 19-30
26
Zarys historii zorganizowanego ruchu ekonomistów w Krakowie 1867-1993 / A. KOWALSKI, A. LITYŃSKA, J. RAGANIEWICZ, A. RYBARSKI, B. SZOPA. - Kraków : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 1993. - 137 s. ; 24 cm. - Bibliogr.
27
Ogólna charakterystyka ekonomii / Adam RYBARSKI // W: Wprowadzenie do ekonomii / red. Zofia DACH. - Wyd. 2 popr. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1993. - S. 6-18
28
Korzyści finansowania wzrostu gospodarczego kredytami zewnętrznymi = Advantages of Financing the Economic Growth by Borrowed Funds / Adam RYBARSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stanisław LIS]. - nr 402 (1993), s. 19-34. - Summ. - ISSN 0208-7944
29
Wprowadzenie do metodologii ekonomii : pomocnicze materiały dydaktyczne / Adam RYBARSKI. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1992. - 25, [1] s ; 24 cm. - Bibliogr.
30
Ogólna charakterystyka ekonomii / Adam RYBARSKI // W: Wprowadzenie do ekonomii / red. Zofia DACH. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1992. - S. 6-18
31
Aspekty metodologiczne ekonomii / Adam RYBARSKI // W: Wprowadzenie do ekonomii / red. Zofia DACH. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1992. - S. 19-30
32
Systemy gospodarcze a własność / Adam RYBARSKI // W: Wprowadzenie do ekonomii / red. Zofia DACH. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1992. - S. 93-103
33
Kierunki prywatyzacji w Polsce / Adam RYBARSKI // W: Polityka stabilizacyjna i przekształceń systemowych : bariery, antyrecesyjne przedsięwzięcia / red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK. - Kraków : Wydaw. Akademii Ekonomicznej, 1991. - S. 43-51
34
Niektóre aspekty prywatyzacji : istota i historia problemu a rozwiązania polskie / Adam RYBARSKI // W: Kierunki przekształceń własnościowych w gospodarce : aspekt teoretyczno-praktyczny / red. Ryszard BOROWIECKI. - Wyd. 2. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1991. - S. 69-82. - Bibliogr.
35
Edward Łukawer - w 70-lecie urodzin / Adam RYBARSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stanisław WACŁAWOWICZ]. - nr 346 (1991), s. 7-18. - ISSN 0208-7944
36
Normatywne i pozytywne aspekty w ekonomii = Normative and Positive Aspects in the Economy / Adam RYBARSKI // Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. - T. 33/1, styczeń-czerwiec 1989 (1991), s. 48-49. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0079-354X
37
Przebieg procesu prywatyzacji w Polsce / Adam RYBARSKI // W: Przebieg procesu transformacji własności w Polsce / kier. Zofia DACH. - (1991), s. 1-31
38
Przebieg procesu prywatyzacji w Polsce / Adam RYBARSKI // W: Dylematy związane z transformacją systemu gospodarczego w Polsce / red. Zofia DACH. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1991. - S. 7-26
39
Proces wzrostu gospodarczego / Adam RYBARSKI // W: Ekonomia polityczna : wybrane zagadnienia : skrypt dla kierunku Towaroznawstwa / red. Zofia DACH. - Kraków : Akad. Ekonomiczna, 1990. - S. 127-151
40
Niektóre aspekty prywatyzacji : istota i historia problemu a rozwiązania polskie / Adam RYBARSKI // W: Kierunki przekształceń własnościowych w gospodarce : aspekt teoretyczno-praktyczny / red. Ryszard BOROWIECKI. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1990. - S. 69-82. - Bibliogr.
41
Przebieg procesu transformacji / Adam RYBARSKI // W: Procesy dostosowawcze w fazie transformacji własności : przypadek Polski : (temat badawczy) / kier. nauk. Adam RYBARSKI. - (1990), s. 1[28]-30[57]
42
Równowaga rynkowa i procesy inflacyjne / Adam RYBARSKI // W: Ekonomia polityczna : wybrane zagadnienia : skrypt dla kierunku Towaroznawstwa / red. Zofia DACH. - Kraków : Akad. Ekonomiczna, 1990. - S. 151-161
43
Ogólna charakterystyka ekonomii politycznej / Adam RYBARSKI // W: Ekonomia polityczna : wybrane zagadnienia : skrypt dla kierunku Towaroznawstwa / red. Zofia DACH. - Kraków : Akad. Ekonomiczna, 1990. - S. 9-21
44
Historia i znaczenie I Zjazdu Prawników i Ekonomistów Polskich = History and Importance of the First Congress of Polish Economists / Adam RYBARSKI // Problemy Ekonomiczne. - R. 27, nr 1/88 (1988), s. 23-33. - Summ., rez. - ISSN 0079-578X
45
Petroleum Sector as a Source of Economy Development Financing : the Case of Iraq / Safa Abdulrdha al-Falahi ; Promotor: Adam RYBARSKI. - Kraków, 1988. - 271 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
46
Dwa sposoby patrzenia na zakres ingerencji Centrum w życie gospodarcze : (wprowadzenie do dyskusji) / Adam RYBARSKI // W: Centrum jako podmiot władzy i systemu regulacji gospodarczej : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Instytut Ekonomii Politycznej i Katedrę Nauk Politycznych AE w Krakowie w dniach 7-9 marca 1985 r. / [materiały zebrał i przygot. do publ. Stanisław LIS]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1987. - S. 158-166
47
Społeczno-ekonomiczne i polityczne uwarunkowania oraz następstwa reformy gospodarczej : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Instytut Ekonomii Politycznej oraz przez Katedrę Nauk Politycznych w dniach 1-2 marca 1984 r. / [oprac. i red. nauk. Adam RYBARSKI]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1986. - 375 : il. ; 23 cm
48
Ocena polskiej polityki zakupu licencji w latach siedemdziesiątych / Janina Pach ; Promotor: Adam RYBARSKI. - Kraków, 1986. - 220 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
49
Energochłonność wzrostu gospodarczego Polski w latach 1950-1980 / Janina SZCZEPANIAK ; Promotor: Adam RYBARSKI. - Kraków, 1985. - 254 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
50
Po zjeździe Oddziału PTE w Krakowie = After the Conference of the Cracow Branch of the Polish Economic Society in Cracow / Adam RYBARSKI // Problemy Ekonomiczne. - R. 24, nr 3/85 (1985), s. 6-11. - ISSN 0079-578X
51
Determinanty zmiany pozycji w międzynarodowym podziale pracy w warunkach wzrostu gospodarczego (na przykładzie Polski) / Janusz GRABOWSKI ; Promotor: Adam RYBARSKI. - Kraków, 1983. - V, 220 k., [11] k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
52
Agriculture as a Factor in the Economic Developmetn of Iraq / Mahdi Saleh Mohamed ; Promotor: Adam RYBARSKI. - Kraków, 1983. - 140 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
53
Kwalifikacje zawodowe jako czynnik wzrostu dochodu narodowego Polski / Janusz RAGANIEWICZ ; Promotor: Adam RYBARSKI. - Kraków, 1982. - [3], VII, 170 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
54
Political Economy of Socialism, Genesis and Scope / Adam RYBARSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie : Selected Papers / [red. nauk. Aleksander ZELIAŚ]. - nr 152 (1982), s. 29-37. - ISSN 0208-7944
55
Stopień realizacji zasady podziału według potrzeb w Polsce / Bogumiła SZOPA ; Promotor: Adam RYBARSKI. - Kraków, 1981. - VII, 240 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
56
Mechanizmy zmienności tempa wzrostu gospodarczego krajów RWPG w latach 1950-1978 / Michał Gabriel WOŹNIAK ; Promotor: Adam RYBARSKI. - Kraków, 1981. - XI, 229 k. + 230-446, [32] k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
57
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam RYBARSKI]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1981. - nr 145. - 145 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. ang. i ros. przy art. - ISSN 0208-7944
58
Prawo Greshama-Kopernika = The Grasham-Copernicus Law / Adam RYBARSKI // Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. - T. 23/1, styczeń-czerwiec 1979 (1981), s. 13. - Autor nie dostarczył streszczenia. - ISSN 0079-354X
59
Wpływ polityki kredytowej Polski w latach siedemdziesiątych na aktualną sytuację gospodarczą = The Influence of te Credit Policy in the Seventies upon the Current Economic Situation / Adam RYBARSKI // Problemy Ekonomiczne. - R. 20, nr 3/81 (1981), s. 53-61. - ISSN 0079-578X
60
Rola okresu eksploatacji produkcyjnych środków trwałych w kształtowaniu dynamiki wzrostu dochodu narodowego w Polsce w latach 1961-1977 / Andrzej SZOPA ; Promotor: Adam RYBARSKI. - Kraków, 1980. - [4], IX, 274 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
61
Projekt reformy monetarnej J. L. Decjusza = The Draft J. L. Decjusz's Monetary Reform / Adam RYBARSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Czesława ŻUŁAWSKA]. - nr 115 (1979), s. 97-109. - Summ., rez. - ISSN 0208-7944
62
Bariery wzrostu gospodarczego a handel zagraniczny krajów rozwijających się / Ryszard TOMZA ; Promotor: Adam RYBARSKI. - Kraków, 1979. - VII k., 231 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
63
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam RYBARSKI]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1978. - nr 95. - 148 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. ang. i ros. przy art. - ISSN 0208-7944
64
Tendencje i czynniki zmian kapitałochłonności w Polsce w latach 1950-1976 / Elżbieta MACIEJOWSKA ; Promotor: Adam RYBARSKI. - Kraków, 1978. - 225 k. : il. ; 30 cm + Aneks: [22] k. - Bibliogr.
65
Usługi jako element socjalistycznego modelu konsumpcji / Aleksander KOWALSKI ; Promotor: Adam RYBARSKI. - Kraków, 1978. - 183 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
66
Miejsce krajów RWPG w gospodarce światowej / Adam RYBARSKI // Problemy Ekonomiczne. - nr 2/66 (R. 17) (1978), s. 34-45. - ISSN 0079-578X
67
Ekonomiczne problemy jakości : materiały na sympozjum / red. nauk. Adam RYBARSKI. - Kraków : [s.n.], 1977. - 176 s. ; 21 cm. - Bibliogr. przy niektórych ref.
68
Cena jako czynnik stymulujący jakość wyrobów = Price as a Stimulating Factor of Goods Quality / Adam RYBARSKI // Problemy Ekonomiczne. - R. 16, nr 3/63 (1977), s. 32-44. - ISSN 0079-578X
69
Kierunki zmian mechanizmu funkcjonowania gospodarki socjalistycznej (na przykładzie wybranych krajów) / Paweł Ziąber ; Promotor: Adam RYBARSKI. - Kraków, 1977. - VII k., 208 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
70
Wartość użytkowa i jakość a cena / Adam RYBARSKI // W: Ekonomiczne problemy jakości : materiały na sympozjum / red. nauk. Adam RYBARSKI. - Kraków : [s.n.], 1977. - S. 117-136
71
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam RYBARSKI]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1976. - nr 76. - 144 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. ang. i ros. przy art. - ISSN 0208-7944
72
Potencjał gospodarczy a rozwój handlu zagranicznego Polski, Czechosłowacji i Węgier = The Economic Potecial and the Development of Foreign Trade in Poland, Czechoslovakia and Hungary / Adam RYBARSKI // Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. - T. 19/1, styczeń-czerwiec 1975 (1976), s. 42. - Autor nie dostarczył streszczenia. - ISSN 0079-354X
73
Niektóre elementy funkcjonowania miernika produkcji dodanej / Jan Knapik, Adam RYBARSKI // W: Dostosowanie systemu zarządzania do warunków zewnętrznych organizacji przemysłowych i budowlanych : materiały konferencyjne / red. nauk. Bronisław BYRSKI, Kazimierz GÓRKA. - Kraków : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne; Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1976. - S. 35-51. - Bibliogr.
74
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam RYBARSKI]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1976. - nr 80. - 144 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. ang. i ros. przy art. - ISSN 0208-7944
75
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam RYBARSKI]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, [1976]. - nr 85. - 221 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. ang. i ros. przy art. - ISSN 0208-7944
76
Katedry, instytuty i zakłady Uczelni / oprac. Adam RYBARSKI, Stanisław WACŁAWOWICZ, Stefan BOLLAND, Emil LUCHTER, Jerzy TRZCIENIECKI, Zbigniew MISISZEK, Elżbieta BURZYMOWA, Kazimierz ZAJĄC, Adam WĘGRZECKI, Zofia MOSKAL, Mieczysław MIKULSKI, Jan MAŁECKI, Zbigniew ŻABIŃSKI, Mieczysław MYSONA, Jerzy BRZOZOŃ, Maria WĘGRZECKA, Bronisław DZIERŻYŃSKI, Aleksander ZELIAŚ, Zofia RYBSKA // W: Akademia Ekonomiczna w Krakowie w ubiegłym półwieczu / [red. Stefan BOLLAND, Zbigniew ŻABIŃSKI]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1975. - S. 43-110
77
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam RYBARSKI]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1975. - nr 67. - 152 s. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. ang. i ros. przy art. - ISSN 0208-7944
78
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam RYBARSKI]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1975. - nr 75. - 199 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. ang. i ros. przy art. - ISSN 0208-7944
79
Reforma monetarna Justa Ludwika Decjusza = Justus Ludwik Decjusz's Monetary Reform / Adam RYBARSKI // Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. - T. 18/1, styczeń-czerwiec 1974 (1975), s. 11-12. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0079-354X
80
Akademia Ekonomiczna w Krakowie : (w półwiecze działalności 1925-1975) = The Academy of Economy in Cracow : (Half a Century of its Activity 1925-1975) / Adam RYBARSKI // Problemy Ekonomiczne / [red. nacz. Antoni FAJFEREK]. - R. 14, nr 3/55 (1975), s. 38-52. - Bibliogr. - ISSN 0079-578X
81
Mikołaja Kopernika poglądy na pieniądz = Copernicus' Views on Money / Adam RYBARSKI // Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. - T. 17/1, styczeń-czerwiec 1973 (1974), s. 2. - Autor nie dostarczył streszczenia. - ISSN 0079-354X
82
Światowy Kongres Ekonomistów / Adam RYBARSKI // Problemy Ekonomiczne / [red. nacz. Antoni FAJFEREK]. - R. 13, nr 4/52 (1974), s. 78-82. - ISSN 0079-578X
83
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam RYBARSKI]. - Kraków : Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 1974. - nr 72. - 96 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. ang. i ros. przy art. - ISSN 0075-5125
84
Kierunki zmian systemu funkcjonowania gospodarki w Polsce / Adam RYBARSKI // W: Nowy system zarządzania przemysłem w teorii i praktyce / [red. nauk. Bronisław BYRSKI, Kazimierz GÓRKA]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1974. - S. 21-33
85
Wojewódzki Zjazd Ekonomistów 14-15 listopada 1970 w Krakowie / Adam RYBARSKI, Jan Skiba // Problemy Ekonomiczne / [red. nacz. Władysław BIEDA]. - R. 10, nr 1/37 (1971), s. 87-90. - ISSN 0079-578X
86
Ekonomiczne kryteria wyrobu techniki produkcji w krajach gospodarczo słabo rozwiniętych = Economic criteria of the selection of the technique of production in economically underdeveloped countries / Adam RYBARSKI // Folia Oeconomica Cracoviensia. - vol. 6 (1968), s. 31-58. - Summ., rez. - ISSN 0071-674X
87
Wybór techniki produkcji a wzrost gospodarczy w socjalizmie / Adam RYBARSKI ; Promotor: Władysław BIEDA. - Kraków, 1965. - 194 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
88
Procesy dostosowawcze w fazie transformacji własności : przypadek Polski : (temat badawczy) / kier. nauk. Adam RYBARSKI. - Kraków : Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1990. - [185] k. : il. ; 30 cm
1
Zeszyt Naukowy Instytutu Ekonomicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu / red. nauk. Adam RYBARSKI Nowy Sącz : PWSZ, 2006. - 21. - 172 s.: il.; 25 cm. - Bibliogr. przy art.
2
Rybarski A., (2005), Rynek pracy a polityka gospodarcza w Polsce. [W:] Siekierski J. (red.), Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie, s. 9-27.
3
Rybarski A., (2005), Meandry życia Profesora Edwarda Łukawera. [W:] Lis S. (red.), Dylematy wyboru modelu rozwoju gospodarczego Polski : księga jubileuszowa dla uczczenia 85. urodzin i 55-lecia pracy naukowej profesora Edwarda Łukawera, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 9-18.
4
Rybarski A., (2004), Systemy gospodarcze a własność. [W:] Dach Z. (red.), Wprowadzenie do ekonomii, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, s. 97-116.
5
Rybarski A., (2004), Ogólna charakterystyka ekonomii. [W:] Dach Z. (red.), Wprowadzenie do ekonomii, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, s. 7-21.
6
Rybarski A., (2004), Aspekty metodologiczne ekonomii. [W:] Dach Z. (red.), Wprowadzenie do ekonomii, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, s. 22-33.
7
Rybarski A., (2001), Aspekty metodologiczne ekonomii. [W:] Dach Z. (red.), Wprowadzenie do ekonomii, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 21-32.
8
Rybarski A., (2001), Ogólna charakterystyka ekonomii. [W:] Dach Z. (red.), Wprowadzenie do ekonomii, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 7-20.
9
Rybarski A., (2001), Systemy gospodarcze a własność. [W:] Dach Z. (red.), Wprowadzenie do ekonomii, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 95-114.
10
Rybarski A., (1999), Systemy gospodarcze a własność. [W:] Dach Z. (red.), Wprowadzenie do ekonomii, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 95-114.
11
Rybarski A., (1999), Ogólna charakterystyka ekonomii. [W:] Dach Z. (red.), Wprowadzenie do ekonomii, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 7-20.
12
Rybarski A., (1999), Aspekty metodologiczne ekonomii. [W:] Dach Z. (red.), Wprowadzenie do ekonomii, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 21-32.
13
Rybarski A., (1998), Proces makroekonomicznej stabilizacji wewnętrznej w krajach CEFTA. [W:] Lis S. (red.), Problemy transformacji systemowej krajów Europy Środkowo-Wschodniej, Tarnów : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej, s. 93-116.
14
Rybarski A., (1998), Determinanty rozwoju myśli ekonomicznej. Przypadek Polski, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 515, s. 81-88.
15
Rybarski A., (1997), Ogólna charakterystyka ekonomii. [W:] Dach Z. (red.), Wprowadzenie do ekonomii, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 7-18.
16
Rybarski A., (1997), Aspekty metodologiczne ekonomii. [W:] Dach Z. (red.), Wprowadzenie do ekonomii, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 19-29.
17
Rybarski A., (1997), Systemy gospodarcze a własność. [W:] Dach Z. (red.), Wprowadzenie do ekonomii, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 94-111.
18
Rybarski A., (1996), Proces makroekonomicznej stabilizacji wewnętrznej w krajach CEFTA. [W:] Lis S. (kierownik tematu), Dylematy transformacji systemu gospodarczego krajów Europy Środkowo-Wschodniej, s. 1-31.
19
Rybarski A., (1996), Szkoła krakowska w ekonomii i jej losy. [W:] Górka K. (red.), Funkcjonowanie gospodarki samorządowej w okresie przemian ustrojowych : materiały konferencyjne z okazji jubileuszu 75-lecia Towarzystwa Ekonomicznego w Krakowie, Kraków : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, s. 30-38.
20
Rybarski A., (1996), Przebieg procesu stabilizacji gospodarczej w Polsce. [W:] Lis S. (red.), Transformacja gospodarki polskiej : doświadczenia i wyzwania (Prace Komisji Nauk Ekonomicznych PAN. Oddział w Krakowie; nr 22), Kraków : Wydawnictwo i Drukarnia "Secjesja", s. 37-59.
21
Rybarski A., (1994), Przebieg procesu przemian własnościowych. [W:] Lis S. (red.), Transformacja systemu ekonomicznego w Polsce (Prace Komisji Nauk Ekonomicznych PAN. Oddział w Krakowie; nr 18), Kraków : Wydawnictwo i Drukarnia "Secesja", s. 99-118.
22
Rybarski A., (1993), Historia i przedmiot ekonomii: pomocnicze materiały dydaktyczne, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 26, [1] s.
23
Rybarski A., (1993), Systemy gospodarcze a własność. [W:] Dach Z. (red.), Wprowadzenie do ekonomii, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 93-104.
24
Rybarski A., Raganiewicz J., (1993), Analiza ekonomiczno-finansowa Zakładu Rolnego w Woli Batorskiej wraz z projektem restrukturyzacji i prywatyzacji, Kraków : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 89 k.
25
Rybarski A., (1993), Aspekty metodologiczne ekonomii. [W:] Dach Z. (red.), Wprowadzenie do ekonomii, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 19-30.
26
Kowalski A., Lityńska A., Raganiewicz J., Rybarski A., Szopa B., (1993), Zarys historii zorganizowanego ruchu ekonomistów w Krakowie 1867-1993, Kraków : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 137 s.
27
Rybarski A., (1993), Ogólna charakterystyka ekonomii. [W:] Dach Z. (red.), Wprowadzenie do ekonomii, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 6-18.
28
Rybarski A., (1993), Korzyści finansowania wzrostu gospodarczego kredytami zewnętrznymi, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 402, s. 19-34.
29
Rybarski A., (1992), Wprowadzenie do metodologii ekonomii: pomocnicze materiały dydaktyczne, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 25, [1] s
30
Rybarski A., (1992), Ogólna charakterystyka ekonomii. [W:] Dach Z. (red.), Wprowadzenie do ekonomii, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 6-18.
31
Rybarski A., (1992), Aspekty metodologiczne ekonomii. [W:] Dach Z. (red.), Wprowadzenie do ekonomii, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 19-30.
32
Rybarski A., (1992), Systemy gospodarcze a własność. [W:] Dach Z. (red.), Wprowadzenie do ekonomii, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 93-103.
33
Rybarski A., (1991), Kierunki prywatyzacji w Polsce. [W:] Woźniak M. (red.), Polityka stabilizacyjna i przekształceń systemowych : bariery, antyrecesyjne przedsięwzięcia, Kraków : Wydaw. Akademii Ekonomicznej, s. 43-51.
34
Rybarski A., (1991), Niektóre aspekty prywatyzacji : istota i historia problemu a rozwiązania polskie. [W:] Borowiecki R. (red.), Kierunki przekształceń własnościowych w gospodarce : aspekt teoretyczno-praktyczny, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 69-82.
35
Rybarski A., (1991), Edward Łukawer - w 70-lecie urodzin, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 346, s. 7-18.
36
Rybarski A., (1991), Normatywne i pozytywne aspekty w ekonomii, "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych", T. 33/1, styczeń-czerwiec 1989, s. 48-49.
37
Rybarski A., (1991), Przebieg procesu prywatyzacji w Polsce. [W:] Dach Z. (kierownik tematu), Przebieg procesu transformacji własności w Polsce, s. 1-31.
38
Rybarski A., (1991), Przebieg procesu prywatyzacji w Polsce. [W:] Dach Z. (red.), Dylematy związane z transformacją systemu gospodarczego w Polsce, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 7-26.
39
Rybarski A., (1990), Proces wzrostu gospodarczego. [W:] Dach Z. (red.), Ekonomia polityczna : wybrane zagadnienia : skrypt dla kierunku Towaroznawstwa, Kraków : Akad. Ekonomiczna, s. 127-151.
40
Rybarski A., (1990), Niektóre aspekty prywatyzacji : istota i historia problemu a rozwiązania polskie. [W:] Borowiecki R. (red.), Kierunki przekształceń własnościowych w gospodarce : aspekt teoretyczno-praktyczny, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 69-82.
41
Rybarski A., (1990), Przebieg procesu transformacji. [W:] Rybarski A. (kierownik tematu), Procesy dostosowawcze w fazie transformacji własności : przypadek Polski : (temat badawczy), s. 1[28]-30[57].
42
Rybarski A., (1990), Równowaga rynkowa i procesy inflacyjne. [W:] Dach Z. (red.), Ekonomia polityczna : wybrane zagadnienia : skrypt dla kierunku Towaroznawstwa, Kraków : Akad. Ekonomiczna, s. 151-161.
43
Rybarski A., (1990), Ogólna charakterystyka ekonomii politycznej. [W:] Dach Z. (red.), Ekonomia polityczna : wybrane zagadnienia : skrypt dla kierunku Towaroznawstwa, Kraków : Akad. Ekonomiczna, s. 9-21.
44
Rybarski A., (1988), Historia i znaczenie I Zjazdu Prawników i Ekonomistów Polskich, "Problemy Ekonomiczne", R. 27, nr 1/88, s. 23-33.
45
Al-Falahi S., (1988), Petroleum Sector as a Source of Economy Development Financing: the Case of Iraq, Prom. Rybarski A., Kraków : , 271 k.
46
Rybarski A., (1987), Dwa sposoby patrzenia na zakres ingerencji Centrum w życie gospodarcze : (wprowadzenie do dyskusji). [W:] Lis S. (red.), Centrum jako podmiot władzy i systemu regulacji gospodarczej : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Instytut Ekonomii Politycznej i Katedrę Nauk Politycznych AE w Krakowie w dniach 7-9 marca 1985 r, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 158-166.
47
Rybarski A. (red.), (1986), Społeczno-ekonomiczne i polityczne uwarunkowania oraz następstwa reformy gospodarczej: materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Instytut Ekonomii Politycznej oraz przez Katedrę Nauk Politycznych w dniach 1-2 marca 1984 r., Kraków : Akademia Ekonomiczna, 375
48
Pach J., (1986), Ocena polskiej polityki zakupu licencji w latach siedemdziesiątych, Prom. Rybarski A., Kraków : , 220 k.
49
Szczepaniak J., (1985), Energochłonność wzrostu gospodarczego Polski w latach 1950-1980, Prom. Rybarski A., Kraków : , 254 k.
50
Rybarski A., (1985), Po zjeździe Oddziału PTE w Krakowie, "Problemy Ekonomiczne", R. 24, nr 3/85, s. 6-11.
51
Grabowski J., (1983), Determinanty zmiany pozycji w międzynarodowym podziale pracy w warunkach wzrostu gospodarczego (na przykładzie Polski), Prom. Rybarski A., Kraków : , V, 220 k., [11] k.
52
Mohamed M., (1983), Agriculture as a Factor in the Economic Developmetn of Iraq, Prom. Rybarski A., Kraków : , 140 k.
53
Raganiewicz J., (1982), Kwalifikacje zawodowe jako czynnik wzrostu dochodu narodowego Polski, Prom. Rybarski A., Kraków : , [3], VII, 170 k.
54
Rybarski A., (1982), Political Economy of Socialism, Genesis and Scope, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie : Selected Papers", nr 152, s. 29-37.
55
Szopa B., (1981), Stopień realizacji zasady podziału według potrzeb w Polsce, Prom. Rybarski A., Kraków : , VII, 240 k.
56
Woźniak M., (1981), Mechanizmy zmienności tempa wzrostu gospodarczego krajów RWPG w latach 1950-1978, Prom. Rybarski A., Kraków : , XI, 229 k. + 230-446, [32] k.
57
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam RYBARSKI] Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1981. - nr 145. - 145 s.: il.; 24 cm. - 0208-7944
58
Rybarski A., (1981), Prawo Greshama-Kopernika, "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych", T. 23/1, styczeń-czerwiec 1979, s. 13.
59
Rybarski A., (1981), Wpływ polityki kredytowej Polski w latach siedemdziesiątych na aktualną sytuację gospodarczą, "Problemy Ekonomiczne", R. 20, nr 3/81, s. 53-61.
60
Szopa A., (1980), Rola okresu eksploatacji produkcyjnych środków trwałych w kształtowaniu dynamiki wzrostu dochodu narodowego w Polsce w latach 1961-1977, Prom. Rybarski A., Kraków : , [4], IX, 274 k.
61
Rybarski A., (1979), Projekt reformy monetarnej J. L. Decjusza, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 115, s. 97-109.
62
Tomza R., (1979), Bariery wzrostu gospodarczego a handel zagraniczny krajów rozwijających się, Prom. Rybarski A., Kraków : , VII k., 231 k.
63
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam RYBARSKI] Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1978. - nr 95. - 148 s.: il.; 24 cm. - 0208-7944
64
Maciejowska E., (1978), Tendencje i czynniki zmian kapitałochłonności w Polsce w latach 1950-1976, Prom. Rybarski A., Kraków : , 225 k.
65
Kowalski A., (1978), Usługi jako element socjalistycznego modelu konsumpcji, Prom. Rybarski A., Kraków : , 183 k.
66
Rybarski A., (1978), Miejsce krajów RWPG w gospodarce światowej, "Problemy Ekonomiczne", nr 2/66 (R. 17), s. 34-45.
67
Rybarski A. (red.), (1977), Ekonomiczne problemy jakości: materiały na sympozjum, Kraków : [s.n.], 176 s.
68
Rybarski A., (1977), Cena jako czynnik stymulujący jakość wyrobów, "Problemy Ekonomiczne", R. 16, nr 3/63, s. 32-44.
69
Ziąber P., (1977), Kierunki zmian mechanizmu funkcjonowania gospodarki socjalistycznej (na przykładzie wybranych krajów), Prom. Rybarski A., Kraków : , VII k., 208 k.
70
Rybarski A., (1977), Wartość użytkowa i jakość a cena. [W:] Rybarski A. (red.), Ekonomiczne problemy jakości: materiały na sympozjum, Kraków : [s.n.], s. 117-136.
71
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam RYBARSKI] Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1976. - nr 76. - 144 s.: il.; 24 cm. - 0208-7944
72
Rybarski A., (1976), Potencjał gospodarczy a rozwój handlu zagranicznego Polski, Czechosłowacji i Węgier, "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych", T. 19/1, styczeń-czerwiec 1975, s. 42.
73
Knapik J., Rybarski A., (1976), Niektóre elementy funkcjonowania miernika produkcji dodanej. [W:] Byrski B., Górka K. (red.), Dostosowanie systemu zarządzania do warunków zewnętrznych organizacji przemysłowych i budowlanych : materiały konferencyjne, Kraków : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne : Akademia Ekonomiczna w Krakowie, s. 35-51.
74
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam RYBARSKI] Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1976. - nr 80. - 144 s.: il.; 24 cm. - 0208-7944
75
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam RYBARSKI] Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1976. - nr 85. - 221 s.: il.; 24 cm. - 0208-7944
76
(1975), Katedry, instytuty i zakłady Uczelni. [W:] Bolland S., Żabiński Z. (red.), Akademia Ekonomiczna w Krakowie w ubiegłym półwieczu, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 43-110.
77
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam RYBARSKI] Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1975. - nr 67. - 152 s.; 24 cm. - 0208-7944
78
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam RYBARSKI] Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1975. - nr 75. - 199 s.: il.; 24 cm. - 0208-7944
79
Rybarski A., (1975), Reforma monetarna Justa Ludwika Decjusza, "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych", T. 18/1, styczeń-czerwiec 1974, s. 11-12.
80
Rybarski A., (1975), Akademia Ekonomiczna w Krakowie (w półwiecze działalności 1925-1975), "Problemy Ekonomiczne", R. 14, nr 3/55, s. 38-52.
81
Rybarski A., (1974), Mikołaja Kopernika poglądy na pieniądz, "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych", T. 17/1, styczeń-czerwiec 1973, s. 2.
82
Rybarski A., (1974), Światowy Kongres Ekonomistów, "Problemy Ekonomiczne", R. 13, nr 4/52, s. 78-82.
83
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam RYBARSKI] Kraków : Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 1974. - nr 72. - 96 s.: il.; 24 cm. - 0075-5125
84
Rybarski A., (1974), Kierunki zmian systemu funkcjonowania gospodarki w Polsce. [W:] Byrski B., Górka K. (red.), Nowy system zarządzania przemysłem w teorii i praktyce, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 21-33.
85
Rybarski A., Skiba J., (1971), Wojewódzki Zjazd Ekonomistów 14-15 listopada 1970 w Krakowie, "Problemy Ekonomiczne", R. 10, nr 1/37, s. 87-90.
86
Rybarski A., (1968), Ekonomiczne kryteria wyrobu techniki produkcji w krajach gospodarczo słabo rozwiniętych, "Folia Oeconomica Cracoviensia", vol. 6, s. 31-58.
87
Rybarski A., (1965), Wybór techniki produkcji a wzrost gospodarczy w socjalizmie, Prom. Bieda W., Kraków : , 194 k.
88
Procesy dostosowawcze w fazie transformacji własności: przypadek Polski: (temat badawczy), (1990), Rybarski A. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna w Krakowie, [185] k.
1
@misc{UEK:2168225516,
title = "Zeszyt Naukowy Instytutu Ekonomicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu",
editor = Rybarski Adam,
adress = "Nowy Sącz",
publisher = "PWSZ",
year = "2006",
}
2
@inbook{UEK:2168220750,
author = "Rybarski Adam",
title = "Rynek pracy a polityka gospodarcza w Polsce",
booktitle = "Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie",
number = "8",
pages = "9-27",
year = "2005",
}
3
@inbook{UEK:2166500323,
author = "Rybarski Adam",
title = "Meandry życia Profesora Edwarda Łukawera",
booktitle = "Dylematy wyboru modelu rozwoju gospodarczego Polski : księga jubileuszowa dla uczczenia 85. urodzin i 55-lecia pracy naukowej profesora Edwarda Łukawera",
pages = "9-18",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2005",
isbn = "83-7252-269-3",
}
4
@inbook{UEK:2168222980,
author = "Rybarski Adam",
title = "Systemy gospodarcze a własność",
booktitle = "Wprowadzenie do ekonomii",
pages = "97-116",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
year = "2004",
edition = "Wyd. 6 popr. i uzup.",
isbn = "83-7252-237-5",
}
5
@inbook{UEK:2168222968,
author = "Rybarski Adam",
title = "Ogólna charakterystyka ekonomii",
booktitle = "Wprowadzenie do ekonomii",
pages = "7-21",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
year = "2004",
edition = "Wyd. 6 popr. i uzup.",
isbn = "83-7252-237-5",
}
6
@inbook{UEK:2168222970,
author = "Rybarski Adam",
title = "Aspekty metodologiczne ekonomii",
booktitle = "Wprowadzenie do ekonomii",
pages = "22-33",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
year = "2004",
edition = "Wyd. 6 popr. i uzup.",
isbn = "83-7252-237-5",
}
7
@inbook{UEK:2168260426,
author = "Rybarski Adam",
title = "Aspekty metodologiczne ekonomii",
booktitle = "Wprowadzenie do ekonomii",
pages = "21-32",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2001",
edition = "Wyd. 5",
isbn = "83-7252-095-X",
}
8
@inbook{UEK:2168260424,
author = "Rybarski Adam",
title = "Ogólna charakterystyka ekonomii",
booktitle = "Wprowadzenie do ekonomii",
pages = "7-20",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2001",
edition = "Wyd. 5",
isbn = "83-7252-095-X",
}
9
@inbook{UEK:2168260438,
author = "Rybarski Adam",
title = "Systemy gospodarcze a własność",
booktitle = "Wprowadzenie do ekonomii",
pages = "95-114",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2001",
edition = "Wyd. 5",
isbn = "83-7252-095-X",
}
10
@inbook{UEK:2168260420,
author = "Rybarski Adam",
title = "Systemy gospodarcze a własność",
booktitle = "Wprowadzenie do ekonomii",
pages = "95-114",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "1999",
edition = "Wyd. 4 popr. i uzup.",
isbn = "83-7252-026-7",
}
11
@inbook{UEK:2168260244,
author = "Rybarski Adam",
title = "Ogólna charakterystyka ekonomii",
booktitle = "Wprowadzenie do ekonomii",
pages = "7-20",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "1999",
edition = "Wyd. 4 popr. i uzup.",
isbn = "83-7252-026-7",
}
12
@inbook{UEK:2168260408,
author = "Rybarski Adam",
title = "Aspekty metodologiczne ekonomii",
booktitle = "Wprowadzenie do ekonomii",
pages = "21-32",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "1999",
edition = "Wyd. 4 popr. i rozsz.",
isbn = "83-7252-026-7",
}
13
@inbook{UEK:2168252178,
author = "Rybarski Adam",
title = "Proces makroekonomicznej stabilizacji wewnętrznej w krajach CEFTA",
booktitle = "Problemy transformacji systemowej krajów Europy Środkowo-Wschodniej",
pages = "93-116",
adress = "Tarnów",
publisher = "Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej",
year = "1998",
isbn = "83-909445-0-2",
}
14
@article{UEK:2168251688,
author = "Rybarski Adam",
title = "Determinanty rozwoju myśli ekonomicznej. Przypadek Polski",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "515",
pages = "81-88",
year = "1998",
}
15
@inbook{UEK:2168257742,
author = "Rybarski Adam",
title = "Ogólna charakterystyka ekonomii",
booktitle = "Wprowadzenie do ekonomii",
pages = "7-18",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "1997",
edition = "Wyd. 3 popr. i uzup.",
isbn = "83-87239-27-5",
}
16
@inbook{UEK:2168257748,
author = "Rybarski Adam",
title = "Aspekty metodologiczne ekonomii",
booktitle = "Wprowadzenie do ekonomii",
pages = "19-29",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "1997",
edition = "Wyd. 3 popr. i rozsz.",
isbn = "83-87239-27-5",
}
17
@inbook{UEK:2168257758,
author = "Rybarski Adam",
title = "Systemy gospodarcze a własność",
booktitle = "Wprowadzenie do ekonomii",
pages = "94-111",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "1997",
edition = "Wyd. 3 popr. i uzup.",
isbn = "83-87239-27-5",
}
18
@unpublished{UEK:2168276565,
author = "Rybarski Adam",
title = "Proces makroekonomicznej stabilizacji wewnętrznej w krajach CEFTA",
booktitle = "Dylematy transformacji systemu gospodarczego krajów Europy Środkowo-Wschodniej",
pages = "1-31",
year = "1996",
}
19
@inbook{UEK:2168249180,
author = "Rybarski Adam",
title = "Szkoła krakowska w ekonomii i jej losy",
booktitle = "Funkcjonowanie gospodarki samorządowej w okresie przemian ustrojowych : materiały konferencyjne z okazji jubileuszu 75-lecia Towarzystwa Ekonomicznego w Krakowie",
pages = "30-38",
adress = "Kraków",
publisher = "Polskie Towarzystwo Ekonomiczne",
year = "1996",
}
20
@inbook{UEK:2168226166,
author = "Rybarski Adam",
title = "Przebieg procesu stabilizacji gospodarczej w Polsce",
booktitle = "Transformacja gospodarki polskiej : doświadczenia i wyzwania",
pages = "37-59",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo i Drukarnia Secjesja",
year = "1996",
issn = "0079-3353",
isbn = "83-86077-913",
}
21
@inbook{UEK:2168238570,
author = "Rybarski Adam",
title = "Przebieg procesu przemian własnościowych",
booktitle = "Transformacja systemu ekonomicznego w Polsce",
pages = "99-118",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo i Drukarnia Secesja",
year = "1994",
issn = "0079-3353",
isbn = "83-86077-55-7",
}
22
@book{UEK:2168339431,
author = "Rybarski Adam",
title = "Historia i przedmiot ekonomii : pomocnicze materiały dydaktyczne",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1993",
}
23
@inbook{UEK:2168257726,
author = "Rybarski Adam",
title = "Systemy gospodarcze a własność",
booktitle = "Wprowadzenie do ekonomii",
pages = "93-104",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1993",
edition = "Wyd. 2 popr.",
}
24
@misc{UEK:2168254196,
author = "Rybarski Adam and Raganiewicz Janusz",
title = "Analiza ekonomiczno-finansowa Zakładu Rolnego w Woli Batorskiej wraz z projektem restrukturyzacji i prywatyzacji",
adress = "Kraków",
publisher = "Polskie Towarzystwo Ekonomiczne",
year = "1993",
}
25
@inbook{UEK:2168257716,
author = "Rybarski Adam",
title = "Aspekty metodologiczne ekonomii",
booktitle = "Wprowadzenie do ekonomii",
pages = "19-30",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1993",
edition = "Wyd. 2 popr.",
}
26
@book{UEK:2168244190,
author = "Kowalski Aleksander and Lityńska Aleksandra and Raganiewicz Janusz and Rybarski Adam and Szopa Bogumiła",
title = "Zarys historii zorganizowanego ruchu ekonomistów w Krakowie 1867-1993",
adress = "Kraków",
publisher = "Polskie Towarzystwo Ekonomiczne",
year = "1993",
}
27
@inbook{UEK:2168257712,
author = "Rybarski Adam",
title = "Ogólna charakterystyka ekonomii",
booktitle = "Wprowadzenie do ekonomii",
pages = "6-18",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1993",
edition = "Wyd. 2 popr.",
}
28
@article{UEK:2168231614,
author = "Rybarski Adam",
title = "Korzyści finansowania wzrostu gospodarczego kredytami zewnętrznymi",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "402",
pages = "19-34",
year = "1993",
}
29
@book{UEK:2168290679,
author = "Rybarski Adam",
title = "Wprowadzenie do metodologii ekonomii : pomocnicze materiały dydaktyczne",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1992",
}
30
@inbook{UEK:2168257686,
author = "Rybarski Adam",
title = "Ogólna charakterystyka ekonomii",
booktitle = "Wprowadzenie do ekonomii",
pages = "6-18",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1992",
}
31
@inbook{UEK:2168257694,
author = "Rybarski Adam",
title = "Aspekty metodologiczne ekonomii",
booktitle = "Wprowadzenie do ekonomii",
pages = "19-30",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1992",
}
32
@inbook{UEK:2168257708,
author = "Rybarski Adam",
title = "Systemy gospodarcze a własność",
booktitle = "Wprowadzenie do ekonomii",
pages = "93-103",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1992",
}
33
@inbook{UEK:2168251840,
author = "Rybarski Adam",
title = "Kierunki prywatyzacji w Polsce",
booktitle = "Polityka stabilizacyjna i przekształceń systemowych : bariery, antyrecesyjne przedsięwzięcia",
pages = "43-51",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydaw. Akademii Ekonomicznej",
year = "1991",
}
34
@inbook{UEK:2168256304,
author = "Rybarski Adam",
title = "Niektóre aspekty prywatyzacji : istota i historia problemu a rozwiązania polskie",
booktitle = "Kierunki przekształceń własnościowych w gospodarce : aspekt teoretyczno-praktyczny",
pages = "69-82",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1991",
edition = "Wyd. 2",
}
35
@misc{UEK:2168273294,
author = "Rybarski Adam",
title = "Edward Łukawer - w 70-lecie urodzin",
booktitle = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "346",
pages = "7-18",
year = "1991",
}
36
@misc{UEK:2168275919,
author = "Rybarski Adam",
title = "Normatywne i pozytywne aspekty w ekonomii",
booktitle = "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych",
number = "T. 33/1, styczeń-czerwiec 1989",
pages = "48-49",
year = "1991",
}
37
@unpublished{UEK:2168271282,
author = "Rybarski Adam",
title = "Przebieg procesu prywatyzacji w Polsce",
booktitle = "Przebieg procesu transformacji własności w Polsce",
pages = "1-31",
year = "1991",
}
38
@inbook{UEK:2168271090,
author = "Rybarski Adam",
title = "Przebieg procesu prywatyzacji w Polsce",
booktitle = "Dylematy związane z transformacją systemu gospodarczego w Polsce",
pages = "7-26",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1991",
}
39
@inbook{UEK:2168255776,
author = "Rybarski Adam",
title = "Proces wzrostu gospodarczego",
booktitle = "Ekonomia polityczna : wybrane zagadnienia : skrypt dla kierunku Towaroznawstwa",
pages = "127-151",
adress = "Kraków",
publisher = "Akad. Ekonomiczna",
year = "1990",
}
40
@inbook{UEK:2168256264,
author = "Rybarski Adam",
title = "Niektóre aspekty prywatyzacji : istota i historia problemu a rozwiązania polskie",
booktitle = "Kierunki przekształceń własnościowych w gospodarce : aspekt teoretyczno-praktyczny",
pages = "69-82",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1990",
}
41
@unpublished{UEK:2168267476,
author = "Rybarski Adam",
title = "Przebieg procesu transformacji",
booktitle = "Procesy dostosowawcze w fazie transformacji własności : przypadek Polski : (temat badawczy)",
pages = "1[28]-30[57]",
year = "1990",
}
42
@inbook{UEK:2168255778,
author = "Rybarski Adam",
title = "Równowaga rynkowa i procesy inflacyjne",
booktitle = "Ekonomia polityczna : wybrane zagadnienia : skrypt dla kierunku Towaroznawstwa",
pages = "151-161",
adress = "Kraków",
publisher = "Akad. Ekonomiczna",
year = "1990",
}
43
@inbook{UEK:2168255718,
author = "Rybarski Adam",
title = "Ogólna charakterystyka ekonomii politycznej",
booktitle = "Ekonomia polityczna : wybrane zagadnienia : skrypt dla kierunku Towaroznawstwa",
pages = "9-21",
adress = "Kraków",
publisher = "Akad. Ekonomiczna",
year = "1990",
}
44
@article{UEK:2168224432,
author = "Rybarski Adam",
title = "Historia i znaczenie I Zjazdu Prawników i Ekonomistów Polskich",
journal = "Problemy Ekonomiczne",
number = "R. 27, 1/88",
pages = "23-33",
year = "1988",
}
45
@unpublished{UEK:2168308959,
author = "Al-Falahi Safa Abdulrdha",
title = "Petroleum Sector as a Source of Economy Development Financing",
adress = "Kraków",
year = "1988",
}
46
@inbook{UEK:2168332233,
author = "Rybarski Adam",
title = "Dwa sposoby patrzenia na zakres ingerencji Centrum w życie gospodarcze : (wprowadzenie do dyskusji)",
booktitle = "Centrum jako podmiot władzy i systemu regulacji gospodarczej : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Instytut Ekonomii Politycznej i Katedrę Nauk Politycznych AE w Krakowie w dniach 7-9 marca 1985 r.",
pages = "158-166",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1987",
}
47
@book{UEK:2168265292,
title = "Społeczno-ekonomiczne i polityczne uwarunkowania oraz następstwa reformy gospodarczej : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Instytut Ekonomii Politycznej oraz przez Katedrę Nauk Politycznych w dniach 1-2 marca 1984 r.",
editor = Rybarski Adam,
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1986",
}
48
@unpublished{UEK:2168309975,
author = "Pach Janina",
title = "Ocena polskiej polityki zakupu licencji w latach siedemdziesiątych",
adress = "Kraków",
year = "1986",
}
49
@unpublished{UEK:2168312953,
author = "Szczepaniak Janina",
title = "Energochłonność wzrostu gospodarczego Polski w latach 1950-1980",
adress = "Kraków",
year = "1985",
}
50
@article{UEK:2168231748,
author = "Rybarski Adam",
title = "Po zjeździe Oddziału PTE w Krakowie",
journal = "Problemy Ekonomiczne",
number = "R. 24, 3/85",
pages = "6-11",
year = "1985",
}
51
@unpublished{UEK:2168312969,
author = "Grabowski Janusz",
title = "Determinanty zmiany pozycji w międzynarodowym podziale pracy w warunkach wzrostu gospodarczego (na przykładzie Polski)",
adress = "Kraków",
year = "1983",
}
52
@unpublished{UEK:2168309819,
author = "Mohamed Mahdi Saleh",
title = "Agriculture as a Factor in the Economic Developmetn of Iraq",
adress = "Kraków",
year = "1983",
}
53
@unpublished{UEK:2168246152,
author = "Raganiewicz Janusz",
title = "Kwalifikacje zawodowe jako czynnik wzrostu dochodu narodowego Polski",
adress = "Kraków",
year = "1982",
}
54
@article{UEK:2168266688,
author = "Rybarski Adam",
title = "Political Economy of Socialism, Genesis and Scope",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie : Selected Papers",
number = "152",
pages = "29-37",
year = "1982",
}
55
@unpublished{UEK:2168313245,
author = "Szopa Bogumiła",
title = "Stopień realizacji zasady podziału według potrzeb w Polsce",
adress = "Kraków",
year = "1981",
}
56
@unpublished{UEK:2168313231,
author = "Woźniak Michał Gabriel",
title = "Mechanizmy zmienności tempa wzrostu gospodarczego krajów RWPG w latach 1950-1978",
adress = "Kraków",
year = "1981",
}
57
@misc{UEK:2168234310,
title = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
editor = Rybarski Adam,
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1981",
}
58
@misc{UEK:2168333263,
author = "Rybarski Adam",
title = "Prawo Greshama-Kopernika",
booktitle = "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych",
number = "T. 23/1, styczeń-czerwiec 1979",
pages = "13",
year = "1981",
}
59
@article{UEK:2168230488,
author = "Rybarski Adam",
title = "Wpływ polityki kredytowej Polski w latach siedemdziesiątych na aktualną sytuację gospodarczą",
journal = "Problemy Ekonomiczne",
number = "R. 20, 3/81",
pages = "53-61",
year = "1981",
}
60
@unpublished{UEK:2168265332,
author = "Szopa Andrzej",
title = "Rola okresu eksploatacji produkcyjnych środków trwałych w kształtowaniu dynamiki wzrostu dochodu narodowego w Polsce w latach 1961-1977",
adress = "Kraków",
year = "1980",
}
61
@article{UEK:2168251032,
author = "Rybarski Adam",
title = "Projekt reformy monetarnej J. L. Decjusza",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "115",
pages = "97-109",
year = "1979",
}
62
@unpublished{UEK:2168305851,
author = "Tomza Ryszard",
title = "Bariery wzrostu gospodarczego a handel zagraniczny krajów rozwijających się",
adress = "Kraków",
year = "1979",
}
63
@misc{UEK:2168249858,
title = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
editor = Rybarski Adam,
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1978",
}
64
@unpublished{UEK:2168305427,
author = "Maciejowska Elżbieta",
title = "Tendencje i czynniki zmian kapitałochłonności w Polsce w latach 1950-1976",
adress = "Kraków",
year = "1978",
}
65
@unpublished{UEK:2168305331,
author = "Kowalski Aleksander",
title = "Usługi jako element socjalistycznego modelu konsumpcji",
adress = "Kraków",
year = "1978",
}
66
@article{UEK:2168220026,
author = "Rybarski Adam",
title = "Miejsce krajów RWPG w gospodarce światowej",
journal = "Problemy Ekonomiczne",
number = "2/66 (R. 17)",
pages = "34-45",
year = "1978",
}
67
@book{UEK:2168252372,
title = "Ekonomiczne problemy jakości : materiały na sympozjum",
editor = Rybarski Adam,
adress = "Kraków",
publisher = "s.n.",
year = "1977",
}
68
@article{UEK:2168228086,
author = "Rybarski Adam",
title = "Cena jako czynnik stymulujący jakość wyrobów",
journal = "Problemy Ekonomiczne",
number = "R. 16, 3/63",
pages = "32-44",
year = "1977",
}
69
@unpublished{UEK:2168306155,
author = "Ziąber Paweł",
title = "Kierunki zmian mechanizmu funkcjonowania gospodarki socjalistycznej (na przykładzie wybranych krajów)",
adress = "Kraków",
year = "1977",
}
70
@inbook{UEK:2168252398,
author = "Rybarski Adam",
title = "Wartość użytkowa i jakość a cena",
booktitle = "Ekonomiczne problemy jakości",
pages = "117-136",
adress = "Kraków",
publisher = "s.n.",
year = "1977",
}
71
@misc{UEK:2168249668,
title = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
editor = Rybarski Adam,
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1976",
}
72
@misc{UEK:2168333137,
author = "Rybarski Adam",
title = "Potencjał gospodarczy a rozwój handlu zagranicznego Polski, Czechosłowacji i Węgier",
booktitle = "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych",
number = "T. 19/1, styczeń-czerwiec 1975",
pages = "42",
year = "1976",
}
73
@inbook{UEK:2168252880,
author = "Knapik Jan and Rybarski Adam",
title = "Niektóre elementy funkcjonowania miernika produkcji dodanej",
booktitle = "Dostosowanie systemu zarządzania do warunków zewnętrznych organizacji przemysłowych i budowlanych : materiały konferencyjne",
pages = "35-51",
adress = "Kraków",
publisher = "Polskie Towarzystwo Ekonomiczne; Akademia Ekonomiczna w Krakowie",
year = "1976",
}
74
@misc{UEK:2168250770,
title = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
editor = Rybarski Adam,
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1976",
}
75
@misc{UEK:2168239694,
title = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
editor = Rybarski Adam,
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1976",
}
76
@inbook{UEK:2168242590,
title = "Katedry, instytuty i zakłady Uczelni",
booktitle = "Akademia Ekonomiczna w Krakowie w ubiegłym półwieczu",
pages = "43-110",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1975",
}
77
@misc{UEK:2168255536,
title = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
editor = Rybarski Adam,
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1975",
}
78
@misc{UEK:2168250560,
title = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
editor = Rybarski Adam,
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1975",
}
79
@misc{UEK:2168333119,
author = "Rybarski Adam",
title = "Reforma monetarna Justa Ludwika Decjusza",
booktitle = "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych",
number = "T. 18/1, styczeń-czerwiec 1974",
pages = "11-12",
year = "1975",
}
80
@article{UEK:2168226747,
author = "Rybarski Adam",
title = "Akademia Ekonomiczna w Krakowie : (w półwiecze działalności 1925-1975)",
journal = "Problemy Ekonomiczne",
number = "R. 14, 3/55",
pages = "38-52",
year = "1975",
}
81
@misc{UEK:2168333033,
author = "Rybarski Adam",
title = "Mikołaja Kopernika poglądy na pieniądz",
booktitle = "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych",
number = "T. 17/1, styczeń-czerwiec 1973",
pages = "2",
year = "1974",
}
82
@article{UEK:2168225154,
author = "Rybarski Adam",
title = "Światowy Kongres Ekonomistów",
journal = "Problemy Ekonomiczne",
number = "R. 13, 4/52",
pages = "78-82",
year = "1974",
}
83
@misc{UEK:2168249612,
title = "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie",
editor = Rybarski Adam,
adress = "Kraków",
publisher = "Wyższa Szkoła Ekonomiczna",
year = "1974",
}
84
@inbook{UEK:2168282453,
author = "Rybarski Adam",
title = "Kierunki zmian systemu funkcjonowania gospodarki w Polsce",
booktitle = "Nowy system zarządzania przemysłem w teorii i praktyce",
pages = "21-33",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1974",
}
85
@misc{UEK:2168223954,
author = "Rybarski Adam and Skiba Jan",
title = "Wojewódzki Zjazd Ekonomistów 14-15 listopada 1970 w Krakowie",
booktitle = "Problemy Ekonomiczne",
number = "R. 10, 1/37",
pages = "87-90",
year = "1971",
}
86
@article{UEK:2168276513,
author = "Rybarski Adam",
title = "Ekonomiczne kryteria wyrobu techniki produkcji w krajach gospodarczo słabo rozwiniętych",
journal = "Folia Oeconomica Cracoviensia",
number = "vol. 6",
pages = "31-58",
year = "1968",
}
87
@unpublished{UEK:2168305253,
author = "Rybarski Adam",
title = "Wybór techniki produkcji a wzrost gospodarczy w socjalizmie",
adress = "Kraków",
year = "1965",
}
88
@unpublished{UEK:2168267466,
title = "Procesy dostosowawcze w fazie transformacji własności : przypadek Polski : (temat badawczy)",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna w Krakowie",
year = "1990",
}