Publications of the selected author
1

Author:
Agnieszka Telega , Ivan Telega , Agnieszka Bieda
Title:
Measuring Walkability with GIS - Methods Overview and New Approach Proposal
Source:
Sustainability. - vol. 13, iss. 4, art. no. 1883 (2021) , s. 1-17. - Tytuł numeru: The Quality of Urban Areas: New Measuring Tools and Methods, Impact on Quality of Life and Costs of Bad Design - Bibliogr.
Research program:
This work was prepared within the scope of the research funds from Cracow University of Economics (Potencjał nr 5/EEN/2020/POT) and the AGH University of Science and Technology in Kraków.
2019 list:
100.00 pkt
Index in Scopus:
Yes
Nr:
2168353092
article
2

Title:
Dynamics of Natural Capital in Neoclassical Growth Model
Source:
International Journal of Sustainable Economy. - Vol. 12, no. 1 (2020) , s. 1-24. - Summ. - Bibliogr.
Research program:
The research presented in this paper was supported by the funds granted to the Cracow University of Economics, within the framework of the subsidy for the maintenance of research potential.
2019 list:
20.00 pkt
Index in Scopus:
Yes
Nr:
2168348148
article
3

Title:
Driving Factors of Material Consumption in European Countries - Spatial Panel Data Analysis
Source:
Journal of Environmental Economics and Policy. - Vol. 9, iss. 3 (2020) , s. 269-280. - Summ. - Bibliogr.
2019 list:
20.00 pkt
Index in Web of Science:
Yes
Nr:
2168338637
article
4

Author:
Title:
Ecosystem Services in Competing Land Use Model with Infrastructure Effect
Source:
Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics (CEJEME). - vol. 11, nr 2 (2019) , s. 73-92. - Summ. - Bibliogr.
2019 list:
70.00 pkt
Index in Scopus:
Yes
Index in Web of Science:
Yes
Nr:
2168336933
article
5

Title:
Natural Capital in Economic Models = Kapitał naturalny w modelach ekonomicznych
Source:
Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - t. 65, z. 3 (2018) , s. 253-270. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Research program:
Publication was financed from the funds granted to the Faculty of Finance and Law at Cracow University of Economics, within the framework of the subsidy for the maintenance of research potential
Ministerial journal list:
b 14.00 pkt
Nr:
2168329181
article
6

Author:
Title:
Czynniki zapotrzebowania materiałowego w krajach UE w latach 2000-2015 = Factors of Material Consumption in EU Countries in 2000-2015
Source:
Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - vol. 65, z. 1 (2018) , s. 101-116. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 14.00 pkt
Nr:
2168329499
article
7

Title:
Natural Capital Changes in Poland - Integrating Spatial and Economic Approach = Zmiany w zasobach kapitału naturalnego Polski - ujęcie przestrzenno-ekonomiczne
Source:
Economic and Environmental Studies. - vol. 17, no. 4(44) (2017) , s. 907-922. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 13.00 pkt
Nr:
2168322209
article
8

Author:
Title:
Kapitał naturalny w modelach wzrostu gospodarczego = Natural Capital in Growth Models
Source:
Matematyka i informatyka na usługach ekonomii : wybrane współczesne problemy wzrostu gospodarczego i informatyki ekonomicznej / red. Witold Jurek - Poznań: Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, 2016, s. 138-148. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7417-895-2
Nr:
2168305299
chapter in monograph
9

Author:
Ivan Telega , Maciej Malaczewski
Title:
Wzrost gospodarczy, zasoby naturalne oraz środowisko w świetle schumpeterowskiej teorii wzrostu = Economic Growth, Natural Resources and Environment in The Perspective of Schumpeterian Growth Model
Source:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 452 (2016) , s. 74-90. - Tytuł numeru: Rozwój trwały i zrównoważony - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 10.00 pkt
Nr:
2168312493
article
10

Author:
Conference:
IX Kongres Ekonomistów Polskich "Ekonomia dla przyszłości. Odkrywać naturę i przyczyny zjawisk gospodarczych", Warszawa, Polska, od 2013-11-28 do 2013-11-29
Title:
Wskaźnik zużycia kapitału naturalnego - zarys problemu = The Natural Capital Consumption Indicator : an Outline
Source:
Determinanty rozwoju Polski : rynek pracy i demografia / red. Eugeniusz Kwiatkowski, Barbara Liberda - Warszawa: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2015, s. 423-435. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-88700-80-4
Nr:
2168292739
chapter in conference materials
11

Author:
Title:
Kapitał naturalny a proces ekologizacji gospodarki
Source:
Ekologizacja gospodarki / red. Małgorzata KOŻUCH - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2015, s. 31-47 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-65173-14-0 ; 978-83-65173-15-7
Nr:
2168297843
chapter in monograph
See main document
12

Author:
Title:
Kapitał naturalny w koncepcji rozwoju trwałego
Publisher address:
Kraków: , 2014
Physical description:
168 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Access mode:
Signature:
eDr-289
Nr:
2168289995
doctoral dissertation
13

Author:
Title:
Analiza kształtowania się wielkości kosztów środowiskowych w Polsce w latach 2005-2013
Source:
Identyfikacja kosztów środowiskowych w gospodarce narodowej w świetle nowych wymogów Eurostatu : raport z badań / kier. Piotr P. MAŁECKI, s. 54-66
Signature:
NP-1458/Magazyn
Nr:
2168303643
chapter in unpublished scientific work
See main document
14

Author:
Title:
Syntetyczny miernik zużycia kapitału naturalnego
Source:
Kierunki rozwoju oraz nowe instrumenty polityki przemysłowej i ekologicznej : raport z badań / kier.: Józefa FAMIELEC ; red. nauk.: Małgorzata KOŻUCH, Piotr P. MAŁECKI, s. 241-253
Signature:
NP-1265/Magazyn
Nr:
2168289647
chapter in unpublished scientific work
See main document
15

Author:
Conference:
IX Kongres Ekonomistów Polskich "Ekonomia dla przyszłości. Odkrywać naturę i przyczyny zjawisk gospodarczych", Warszawa, Polska, od 2013-11-28 do 2013-11-29
Title:
Wskaźnik zużycia kapitału naturalnego - zarys problemu [dokument elektroniczny]
Source:
Ekonomia dla przyszłości : odkrywać naturę i przyczyny zjawisk gospodarczych : referaty nadesłane - Warszawa: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2013, s. 1-10. - W wersji drukowanej dostępne tylko streszcz. w języku polskim - Bibliogr.
ISBN:
978-83-88700-71-2
Access mode:
Nr:
2168278627
chapter in conference materials
16

Title:
Rozwój teorii monopoli naturalnych, ich systematyka oraz testy potwierdzające występowanie
Source:
Regulacje cen usług świadczonych w warunkach monopoli naturalnych - Polska na tle rozwiązań innych krajów europejskich / red. Krzysztof BERBEKA, s. 6-24
Signature:
NP-1379/Magazyn
Nr:
2168306223
chapter in unpublished scientific work
See main document
17

Author:
Title:
Trwałość w modelu wzrostu Solowa : analiza krytyczna = Sustainable Growth in the Solow Model : a Critical Analysis
Source:
Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego (PTE). - nr 12 (2012) , s. 21-33. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 2.00 pkt
Nr:
2168239520
article
18

Author:
Title:
Zmiany struktury nakładów na ochronę środowiska jako narzędzie racjonalizacji polityki ekologicznej
Source:
Ekonomia przemysłowa w warunkach kryzysu finansowego / red. Piotr P. MAŁECKI - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2012, s. 111-123 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-12-9
Nr:
2168252746
chapter in monograph
See main document
19

Author:
Title:
Próby międzynarodowych porównań cen energii elektrycznej i cen usług wod-kan w kontekście form dystrybucji tych usług
Source:
Regulacje cen usług świadczonych w warunkach monopoli naturalnych - Polska na tle rozwiązań innych krajów europejskich / red. Krzysztof BERBEKA, s. 59-67
Signature:
NP-1379/Magazyn
Nr:
2168273584
chapter in unpublished scientific work
See main document
20

Author:
Title:
Sustainability of Human Development : Assessment on the Basis of Selected Indicators = Trwałość rozwoju społecznego: ocena na podstawie wybranych wskaźników
Source:
Ekonomia i Środowisko = Economics and Environment : Journal of the European Association of Environmental and Resource Economists - Polish Division. - nr 2 (42) (2012) , s. 223-231. - Streszcz.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 5.00 pkt
Index in Scopus:
Yes
Index in Web of Science:
Yes
Nr:
2168290067
article
21

Title:
Polityka ekologiczna w warunkach kryzysu finansowego
Source:
Ekonomia przemysłowa w warunkach kryzysu finansowego / red. Józefa FAMIELEC, Piotr P. MAŁECKI , s. 91-106 - Bibliogr.
Signature:
NP-1203/Magazyn
Nr:
2168260586
chapter in unpublished scientific work
See main document
22

Author:
Title:
Rozwój zrównoważony regionów Polski - próba oceny = Sustainable Development of Polish Regions - an Attempt to Assess
Source:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 225 (2011) , s. 77-92. - Tytuł numeru: Kształtowanie zrównoważonego rozwoju w reakcji na kryzys globalny - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168237110
article
23

Author:
Title:
Emisyjność PKB w Polsce w zakresie zanieczyszczeń powietrza w latach 1995-2008
Source:
Ekologiczne uwarunkowania rozwoju gospodarki oraz przedsiębiorstw : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Kazimierzowi Górce / [red. nauk. Józefa FAMIELEC] - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2011, s. 321-334
ISBN:
978-83-7252-528-4
Nr:
2168218892
chapter in monograph
See main document
24

Author:
Title:
Kształtowanie polityki ekologicznej Ukrainy = The Formation of Ukraine's Environmental Policy
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. - nr 860 (2011) , s. 109-124. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168227460
article
25

Author:
Title:
Emisyjność PKB w Polsce w zakresie zanieczyszczeń powietrza w latach 1995-2008
Source:
Polityka przemysłowa oraz ekologiczna w warunkach osłabienia wzrostu gospodarczego / red. Józefa FAMIELEC, s. 63-76 - Bibliogr.
Research program:
43/KPPiE/3/2010/S/556
Signature:
NP-955/Magazyn
Nr:
2168326267
chapter in unpublished scientific work
See main document
26

Author:
Conference:
IX Konferencja Organizacje komercyjne i niekomercyjne wobec wzmożonej konkurencji oraz wzrastających wymagań konsumentów, Lipnica Górna, Polska, od 2010-06-21 do 2010-06-22
Title:
Szanse oraz zagrożenia stosowania podatków ekologicznych w praktyce gospodarczej = Opportunities and Risks of Environmental Taxes Application
Source:
Organizacje komercyjne i niekomercyjne wobec wzmożonej konkurencji oraz wzrastających wymagań konsumentów / red. Adam NALEPKA, Anna Ujwary-Gil - Nowy Sącz: Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University, cop. 2010, s. 333-344. - Summ. - Bibliogr.
Series:
(Organizacje Komercyjne i Niekomercyjne wobec Wzmożonej Konkurencji i Wzrastających Wymagań Konsumentów ; vol. 9)
ISBN:
978-83-88421-65-5
Access mode:
Nr:
2168277789
chapter in conference materials
See main document
27

Author:
Title:
Kapitał naturalny jako czynnik rozwoju trwałego = Natural Capital as a Factor of Sustainable Development
Source:
Rozwój polityki ekologicznej w Unii Europejskiej i w Polsce / red. Józefa FAMIELEC, Małgorzata KOŻUCH - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2010, s. 131-150. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-15-0
Nr:
2165762141
chapter in monograph
See main document
28

Author:
Title:
Ocena zrównoważonego rozwoju na przykładzie województwa lubelskiego : próba metody = Assessment o Sustainable Development on the Example of the Lubelskie Voivodeship : Test of a Method
Source:
Ekonomia i Środowisko = Economics and Environment : Journal of the European Association of Environmental and Resource Economists - Polish Division. - nr 1 (35) (2009) , s. 96-110. - Summ.
Ministerial journal list:
b 4.00 pkt
Index in Scopus:
Yes
Index in Web of Science:
Yes
Nr:
2168288615
article
29

Conference:
VIII Konferencja Organizacje komercyjne i niekomercyjne wobec wzmożonej konkurencji oraz wzrastających wymagań konsumentów, Czorsztyn, Polska, od 2009-06-22 do 2009-06-23
Title:
Inwestycje jako czynnik kształtowania ładu przestrzennego na przykładzie miasta Zamościa = Investments as a Factor Influencing on the Spatial Order on the Example of City of Zamość
Source:
Organizacje komercyjne i niekomercyjne wobec wzmożonej konkurencji oraz wzrastających wymagań konsumentów / red. Adam NALEPKA, Anna Ujwary-Gil - Nowy Sącz: Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University, cop. 2009, s. 147-159. - Summ. - Bibliogr.
Series:
(Organizacje Komercyjne i Niekomercyjne wobec Wzmożonej Konkurencji i Wzrastających Wymagań Konsumentów ; vol. 8)
ISBN:
978-83-88421-62-4
Access mode:
Nr:
2168247040
chapter in conference materials
See main document
1
Measuring Walkability with GIS - Methods Overview and New Approach Proposal / Agnieszka TELEGA, Ivan TELEGA, Agnieszka Bieda // Sustainability. - vol. 13, iss. 4 (2021), s. 1-17. - Summ.. - Tytuł numeru: The Quality of Urban Areas: New Measuring Tools and Methods, Impact on Quality of Life and Costs of Bad Design. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.mdpi.com/2071-1050/13/4/1883/htm. - ISSN 2071-1050
2
Dynamics of Natural Capital in Neoclassical Growth Model / Marta KORNAFEL, Ivan TELEGA // International Journal of Sustainable Economy. - Vol. 12, no. 1 (2020), s. 1-24. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1756-5804
3
Driving Factors of Material Consumption in European Countries - Spatial Panel Data Analysis / Ivan TELEGA, Agnieszka TELEGA // Journal of Environmental Economics and Policy. - Vol. 9, iss. 3 (2020), s. 269-280. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 2160-6544
4
Ecosystem Services in Competing Land Use Model with Infrastructure Effect / Ivan TELEGA // Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics (CEJEME) / eds. Jacek OSIEWALSKI, Aleksander Welfe. - vol. 11, nr 2 (2019), s. 73-92. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://journals.pan.pl/dlibra/publication/129772/edition/113277/content. - ISSN 2080-0886
5
Natural Capital in Economic Models = Kapitał naturalny w modelach ekonomicznych / Marta KORNAFEL, Ivan TELEGA // Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - t. 65, z. 3 (2018), s. 253-270. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://keii.ue.wroc.pl/przeglad/Rok_2018/Zeszyt_3/PS_2018_65_3_253-270.pdf. - ISSN 0033-2372
6
Czynniki zapotrzebowania materiałowego w krajach UE w latach 2000-2015 = Factors of Material Consumption in EU Countries in 2000-2015 / Ivan TELEGA // Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - vol. 65, z. 1 (2018), s. 101-116. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://ps.stat.gov.pl/PS/2018/1/PS_01_2018__09_Ivan%20TELEGA%20%E2%80%93%20Czynniki%20zapotrzebowania%20materia%C5%82owego%20w%20krajach%20UE%20w%20latach%202000%E2%80%932015.pdf. - ISSN 0033-2372
7
Natural Capital Changes in Poland - Integrating Spatial and Economic Approach = Zmiany w zasobach kapitału naturalnego Polski - ujęcie przestrzenno-ekonomiczne / Ivan TELEGA, Agnieszka TELEGA // Economic and Environmental Studies. - vol. 17, no. 4(44) (2017), s. 907-922. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://czasopisma.uni.opole.pl/index.php/ees/article/view/2741/2203. - ISSN 1642-2597
8
Kapitał naturalny w modelach wzrostu gospodarczego = Natural Capital in Growth Models / Ivan TELEGA // W: Matematyka i informatyka na usługach ekonomii : wybrane współczesne problemy wzrostu gospodarczego i informatyki ekonomicznej / red. nauk. Witold Jurek. - Poznań: Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, 2016. - S. 138-148. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7417-895-2
9
Wzrost gospodarczy, zasoby naturalne oraz środowisko w świetle schumpeterowskiej teorii wzrostu = Economic Growth, Natural Resources and Environment in The Perspective of Schumpeterian Growth Model / Ivan TELAGA, Maciej Malaczewski // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 452 (2016), s. 74-90. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Rozwój trwały i zrównoważony. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://direct.dbc.wroc.pl/Content/36106/Telega_Wzrost_Gospodarczy_Zasoby_Naturalne_Oraz_Srodowisko_2016.pdf. - ISSN 1899-3192
10
Wskaźnik zużycia kapitału naturalnego - zarys problemu = The Natural Capital Consumption Indicator : an Outline / Ivan TELEGA // W: Determinanty rozwoju Polski : rynek pracy i demografia / red. nauk. Eugeniusz Kwiatkowski, Barbara Liberda. - Warszawa: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2015. - S. 423-435. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-88700-80-4
11
Kapitał naturalny a proces ekologizacji gospodarki / Ivan TELEGA // W: Ekologizacja gospodarki / red. nauk. Małgorzata KOŻUCH. - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2015. - S. 31-47. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65173-14-0 ; 978-83-65173-15-7
12
Kapitał naturalny w koncepcji rozwoju trwałego / Ivan TELEGA ; Promotor: Krzysztof BERBEKA. - Kraków, 2014. - 168 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazybg.uek.krakow.pl/cyfrowa/kolekcje/publikacja/1200003001
13
Analiza kształtowania się wielkości kosztów środowiskowych w Polsce w latach 2005-2013 / Ivan TELEGA // W: Identyfikacja kosztów środowiskowych w gospodarce narodowej w świetle nowych wymogów Eurostatu : raport z badań / kier. Piotr P. MAŁECKI. - (2014), s. 54-66
14
Syntetyczny miernik zużycia kapitału naturalnego / Ivan TELEGA // W: Kierunki rozwoju oraz nowe instrumenty polityki przemysłowej i ekologicznej : raport z badań / kier.: Józefa FAMIELEC ; red. nauk.: Małgorzata KOŻUCH, Piotr P. MAŁECKI. - (2013), s. 241-253
15
Wskaźnik zużycia kapitału naturalnego - zarys problemu / Ivan TELEGA // W: Ekonomia dla przyszłości : odkrywać naturę i przyczyny zjawisk gospodarczych : referaty nadesłane [Dokument elektroniczny]. - Warszawa: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2013. - S. 1-10. - Streszcz., summ.. - W wersji drukowanej dostępne tylko streszcz. w języku polskim. - Bibliogr. - ISBN 978-83-88700-71-2. - Pełny tekst: http://www.pte.pl/kongres/referaty/Telega%20Ivan/Telega%20Ivan%20-%20WSKA%C5%B9NIK%20ZU%C5%BBYCIA%20KAPITALU%20NATURALNEGO%20%E2%80%93%20ZARYS%20PROBLEMU.pdf
16
Rozwój teorii monopoli naturalnych, ich systematyka oraz testy potwierdzające występowanie / Ivan TELEGA, Ksymena ROSIEK // W: Regulacje cen usług świadczonych w warunkach monopoli naturalnych - Polska na tle rozwiązań innych krajów europejskich / red. Krzysztof BERBEKA. - (2012), s. 6-24
17
Trwałość w modelu wzrostu Solowa : analiza krytyczna = Sustainable Growth in the Solow Model : a Critical Analysis / Ivan TELEGA // Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego (PTE) / red. nauk. Stanisław OWSIAK. - nr 12 (2012), s. 21-33. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.krakow.pte.pl/pliki/zn-pte-nr-12/zn-12telega.pdf. - ISSN 1644-8979
18
Zmiany struktury nakładów na ochronę środowiska jako narzędzie racjonalizacji polityki ekologicznej / Ivan TELEGA // W: Ekonomia przemysłowa w warunkach kryzysu finansowego / red. nauk. Piotr P. MAŁECKI. - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2012. - S. 111-123. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62511-12-9
19
Próby międzynarodowych porównań cen energii elektrycznej i cen usług wod-kan w kontekście form dystrybucji tych usług / Ivan TELEGA // W: Regulacje cen usług świadczonych w warunkach monopoli naturalnych - Polska na tle rozwiązań innych krajów europejskich / red. Krzysztof BERBEKA. - (2012), s. 59-67
20
Sustainability of Human Development : Assessment on the Basis of Selected Indicators = Trwałość rozwoju społecznego: ocena na podstawie wybranych wskaźników / Ivan TELEGA // Ekonomia i Środowisko = Economics and Environment : Journal of the European Association of Environmental and Resource Economists - Polish Division. - nr 2 (42) (2012), s. 223-231. - Streszcz. - Pełny tekst: https://ekonomiaisrodowisko.pl/journal/issue/view/5/5. - ISSN 0867-8898
21
Polityka ekologiczna w warunkach kryzysu finansowego / Piotr P. MAŁECKI, Ivan TELEGA // W: Ekonomia przemysłowa w warunkach kryzysu finansowego / red. nauk. Józefa FAMIELEC, Piotr P. MAŁECKI. - (2011), s. 91-106. - Bibliogr.
22
Rozwój zrównoważony regionów Polski - próba oceny = Sustainable Development of Polish Regions - an Attempt to Assess / Ivan TELEGA // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 225 (2011), s. 77-92. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Kształtowanie zrównoważonego rozwoju w reakcji na kryzys globalny. - Bibliogr. - ISSN 1899-3192
23
Emisyjność PKB w Polsce w zakresie zanieczyszczeń powietrza w latach 1995-2008 / Ivan TELEGA // W: Ekologiczne uwarunkowania rozwoju gospodarki oraz przedsiębiorstw : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Kazimierzowi Górce / [red. nauk. Józefa FAMIELEC]. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2011. - S. 321-334. - ISBN 978-83-7252-528-4
24
Kształtowanie polityki ekologicznej Ukrainy = The Formation of Ukraine's Environmental Policy / Ivan TELEGA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Kazimierz GÓRKA]. - nr 860 (2011), s. 109-124. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/171198385. - ISSN 1898-6447
25
Emisyjność PKB w Polsce w zakresie zanieczyszczeń powietrza w latach 1995-2008 / Ivan TELEGA // W: Polityka przemysłowa oraz ekologiczna w warunkach osłabienia wzrostu gospodarczego / red. Józefa FAMIELEC. - (2010), s. 63-76. - Bibliogr.
26
Szanse oraz zagrożenia stosowania podatków ekologicznych w praktyce gospodarczej = Opportunities and Risks of Environmental Taxes Application / Ivan TELEGA // W: Organizacje komercyjne i niekomercyjne wobec wzmożonej konkurencji oraz wzrastających wymagań konsumentów / red. Adam NALEPKA, Anna Ujwary-Gil. - Nowy Sącz: Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University, cop. 2010. - (Organizacje Komercyjne i Niekomercyjne wobec Wzmożonej Konkurencji i Wzrastających Wymagań Konsumentów, ISSN 2543-5396 ; vol. 9). - S. 333-344. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-88421-65-5. - Pełny tekst: http://otworzksiazke.ceon.pl/images/ksiazki/organizacje_komercyjne_i_niekomercyjne_2010/organizacje_komercyjne_i_niekomercyjne_2010.pdf
27
Kapitał naturalny jako czynnik rozwoju trwałego = Natural Capital as a Factor of Sustainable Development / Ivan TELEGA // W: Rozwój polityki ekologicznej w Unii Europejskiej i w Polsce / red. nauk. Józefa FAMIELEC, Małgorzata KOŻUCH. - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2010. - S. 131-150. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62511-15-0
28
Ocena zrównoważonego rozwoju na przykładzie województwa lubelskiego : próba metody = Assessment o Sustainable Development on the Example of the Lubelskie Voivodeship : Test of a Method / Ivan Telega // Ekonomia i Środowisko = Economics and Environment : Journal of the European Association of Environmental and Resource Economists - Polish Division. - nr 1 (35) (2009), s. 96-110. - Summ. - ISSN 0867-8898
29
Inwestycje jako czynnik kształtowania ładu przestrzennego na przykładzie miasta Zamościa = Investments as a Factor Influencing on the Spatial Order on the Example of City of Zamość / Agnieszka TELEGA, Ivan Telega // W: Organizacje komercyjne i niekomercyjne wobec wzmożonej konkurencji oraz wzrastających wymagań konsumentów / red. Adam NALEPKA, Anna Ujwary-Gil. - Nowy Sącz: Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University, cop. 2009. - (Organizacje Komercyjne i Niekomercyjne wobec Wzmożonej Konkurencji i Wzrastających Wymagań Konsumentów, ISSN 2543-5396 ; vol. 8). - S. 147-159. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-88421-62-4. - Pełny tekst: http://konferencja.jemi.edu.pl/files/monografie/monografia_vol8.pdf
1
Telega A., Telega I., Bieda A., (2021), Measuring Walkability with GIS - Methods Overview and New Approach Proposal, "Sustainability", vol. 13, iss. 4, s. 1-17; https://www.mdpi.com/2071-1050/13/4/1883/htm
2
Kornafel M., Telega I., (2020), Dynamics of Natural Capital in Neoclassical Growth Model, "International Journal of Sustainable Economy", Vol. 12, no. 1, s. 1-24.
3
Telega I., Telega A., (2020), Driving Factors of Material Consumption in European Countries - Spatial Panel Data Analysis, "Journal of Environmental Economics and Policy", Vol. 9, iss. 3, s. 269-280.
4
Telega I., (2019), Ecosystem Services in Competing Land Use Model with Infrastructure Effect, "Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics (CEJEME)", vol. 11, nr 2, s. 73-92; http://journals.pan.pl/dlibra/publication/129772/edition/113277/content
5
Kornafel M., Telega I., (2018), Natural Capital in Economic Models, "Przegląd Statystyczny", t. 65, z. 3, s. 253-270; http://keii.ue.wroc.pl/przeglad/Rok_2018/Zeszyt_3/PS_2018_65_3_253-270.pdf
6
Telega I., (2018), Czynniki zapotrzebowania materiałowego w krajach UE w latach 2000-2015, "Przegląd Statystyczny", vol. 65, z. 1, s. 101-116; https://ps.stat.gov.pl/PS/2018/1/PS_01_2018__09_Ivan%20TELEGA%20%E2%80%93%20Czynniki%20zapotrzebowania%20materia%C5%82owego%20w%20krajach%20UE%20w%20latach%202000%E2%80%932015.pdf
7
Telega I., Telega A., (2017), Natural Capital Changes in Poland - Integrating Spatial and Economic Approach, "Economic and Environmental Studies", vol. 17, no. 4(44), s. 907-922; https://czasopisma.uni.opole.pl/index.php/ees/article/view/2741/2203
8
Telega I., (2016), Kapitał naturalny w modelach wzrostu gospodarczego. [W:] Jurek W. (red.), Matematyka i informatyka na usługach ekonomii : wybrane współczesne problemy wzrostu gospodarczego i informatyki ekonomicznej, Poznań : Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, s. 138-148.
9
Telega I., Malaczewski M., (2016), Wzrost gospodarczy, zasoby naturalne oraz środowisko w świetle schumpeterowskiej teorii wzrostu, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 452, s. 74-90; http://direct.dbc.wroc.pl/Content/36106/Telega_Wzrost_Gospodarczy_Zasoby_Naturalne_Oraz_Srodowisko_2016.pdf
10
Telega I., (2015), Wskaźnik zużycia kapitału naturalnego - zarys problemu. [W:] Kwiatkowski E., Liberda B. (red.), Determinanty rozwoju Polski : rynek pracy i demografia, Warszawa : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, s. 423-435.
11
Telega I., (2015), Kapitał naturalny a proces ekologizacji gospodarki. [W:] Kożuch M. (red.), Ekologizacja gospodarki, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 31-47.
12
Telega I., (2014), Kapitał naturalny w koncepcji rozwoju trwałego, Prom. Berbeka K., Kraków : , 168 k.
13
Telega I., (2014), Analiza kształtowania się wielkości kosztów środowiskowych w Polsce w latach 2005-2013. [W:] Małecki P. (kierownik tematu), Identyfikacja kosztów środowiskowych w gospodarce narodowej w świetle nowych wymogów Eurostatu : raport z badań, s. 54-66.
14
Telega I., (2013), Syntetyczny miernik zużycia kapitału naturalnego. [W:] Famielec J., Kożuch M., Małecki P. (kierownik tematu), Kierunki rozwoju oraz nowe instrumenty polityki przemysłowej i ekologicznej : raport z badań, s. 241-253.
15
Telega I., (2013), Wskaźnik zużycia kapitału naturalnego - zarys problemu. [W:] Ekonomia dla przyszłości : odkrywać naturę i przyczyny zjawisk gospodarczych : referaty nadesłane [Dokument elektroniczny], Warszawa : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, s. 1-10.
16
Telega I., Rosiek K., (2012), Rozwój teorii monopoli naturalnych, ich systematyka oraz testy potwierdzające występowanie. [W:] Berbeka K. (kierownik tematu), Regulacje cen usług świadczonych w warunkach monopoli naturalnych - Polska na tle rozwiązań innych krajów europejskich, s. 6-24.
17
Telega I., (2012), Trwałość w modelu wzrostu Solowa : analiza krytyczna, "Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego (PTE)", nr 12, s. 21-33; http://www.krakow.pte.pl/pliki/zn-pte-nr-12/zn-12telega.pdf
18
Telega I., (2012), Zmiany struktury nakładów na ochronę środowiska jako narzędzie racjonalizacji polityki ekologicznej. [W:] Małecki P. (red.), Ekonomia przemysłowa w warunkach kryzysu finansowego, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 111-123.
19
Telega I., (2012), Próby międzynarodowych porównań cen energii elektrycznej i cen usług wod-kan w kontekście form dystrybucji tych usług. [W:] Berbeka K. (kierownik tematu), Regulacje cen usług świadczonych w warunkach monopoli naturalnych - Polska na tle rozwiązań innych krajów europejskich, s. 59-67.
20
Telega I., (2012), Sustainability of Human Development : Assessment on the Basis of Selected Indicators, "Ekonomia i Środowisko", nr 2 (42), s. 223-231; https://ekonomiaisrodowisko.pl/journal/issue/view/5/5
21
Małecki P., Telega I., (2011), Polityka ekologiczna w warunkach kryzysu finansowego. [W:] Famielec J., Małecki P. (kierownik tematu), Ekonomia przemysłowa w warunkach kryzysu finansowego, s. 91-106.
22
Telega I., (2011), Rozwój zrównoważony regionów Polski - próba oceny, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 225, s. 77-92.
23
Telega I., (2011), Emisyjność PKB w Polsce w zakresie zanieczyszczeń powietrza w latach 1995-2008. [W:] Famielec J. (red.), Ekologiczne uwarunkowania rozwoju gospodarki oraz przedsiębiorstw : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Kazimierzowi Górce, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 321-334.
24
Telega I., (2011), Kształtowanie polityki ekologicznej Ukrainy, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 860, s. 109-124; https://bazekon.uek.krakow.pl/171198385
25
Telega I., (2010), Emisyjność PKB w Polsce w zakresie zanieczyszczeń powietrza w latach 1995-2008. [W:] Famielec J. (kierownik tematu), Polityka przemysłowa oraz ekologiczna w warunkach osłabienia wzrostu gospodarczego, s. 63-76.
26
Telega I., (2010), Szanse oraz zagrożenia stosowania podatków ekologicznych w praktyce gospodarczej. [W:] Nalepka A., Ujwary-Gil A. (red.), Organizacje komercyjne i niekomercyjne wobec wzmożonej konkurencji oraz wzrastających wymagań konsumentów (Organizacje Komercyjne i Niekomercyjne wobec Wzmożonej Konkurencji i Wzrastających Wymagań Konsumentów; vol. 9), Nowy Sącz : Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University, s. 333-344.
27
Telega I., (2010), Kapitał naturalny jako czynnik rozwoju trwałego. [W:] Famielec J., Kożuch M. (red.), Rozwój polityki ekologicznej w Unii Europejskiej i w Polsce, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, s. 131-150.
28
Telega I., (2009), Ocena zrównoważonego rozwoju na przykładzie województwa lubelskiego : próba metody, "Ekonomia i Środowisko", nr 1 (35), s. 96-110.
29
Telega A., Telega I., (2009), Inwestycje jako czynnik kształtowania ładu przestrzennego na przykładzie miasta Zamościa. [W:] NALEPKA A., Ujwary-Gil A. (red.), Organizacje komercyjne i niekomercyjne wobec wzmożonej konkurencji oraz wzrastających wymagań konsumentów (Organizacje Komercyjne i Niekomercyjne wobec Wzmożonej Konkurencji i Wzrastających Wymagań Konsumentów; vol. 8), Nowy Sącz : Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University, s. 147-159.
1
@article{UEK:2168353092,
author = "Agnieszka Telega and Ivan Telega and Agnieszka Bieda",
title = "Measuring Walkability with GIS - Methods Overview and New Approach Proposal",
journal = "Sustainability",
number = "vol. 13, iss. 4",
pages = "1-17",
year = "2021",
doi = {http://dx.doi.org/10.3390/su13041883},
url = {https://www.mdpi.com/2071-1050/13/4/1883/htm},
}
2
@article{UEK:2168348148,
author = "Marta Kornafel and Ivan Telega",
title = "Dynamics of Natural Capital in Neoclassical Growth Model",
journal = "International Journal of Sustainable Economy",
number = "Vol. 12, no. 1",
pages = "1-24",
year = "2020",
doi = {http://dx.doi.org/10.1504/IJSE.2020.107862},
url = {},
}
3
@article{UEK:2168338637,
author = "Ivan Telega and Agnieszka Telega",
title = "Driving Factors of Material Consumption in European Countries - Spatial Panel Data Analysis",
journal = "Journal of Environmental Economics and Policy",
number = "Vol. 9, iss. 3",
pages = "269-280",
year = "2020",
doi = {http://dx.doi.org/10.1080/21606544.2019.1675186},
url = {},
}
4
@article{UEK:2168336933,
author = "Ivan Telega",
title = "Ecosystem Services in Competing Land Use Model with Infrastructure Effect",
journal = "Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics (CEJEME)",
number = "vol. 11, 2",
pages = "73-92",
year = "2019",
doi = {http://dx.doi.org/10.24425/cejeme.2019.129772},
url = {http://journals.pan.pl/dlibra/publication/129772/edition/113277/content},
}
5
@article{UEK:2168329181,
author = "Marta Kornafel and Ivan Telega",
title = "Natural Capital in Economic Models",
journal = "Przegląd Statystyczny",
number = "t. 65, z. 3",
pages = "253-270",
year = "2018",
doi = {http://dx.doi.org/10.5604/01.3001.0014.0538},
url = {http://keii.ue.wroc.pl/przeglad/Rok_2018/Zeszyt_3/PS_2018_65_3_253-270.pdf},
}
6
@article{UEK:2168329499,
author = "Ivan Telega",
title = "Czynniki zapotrzebowania materiałowego w krajach UE w latach 2000-2015",
journal = "Przegląd Statystyczny",
number = "vol. 65, z. 1",
pages = "101-116",
year = "2018",
doi = {http://dx.doi.org/10.5604/01.3001.0014.0529},
url = {https://ps.stat.gov.pl/PS/2018/1/PS_01_2018__09_Ivan%20TELEGA%20%E2%80%93%20Czynniki%20zapotrzebowania%20materia%C5%82owego%20w%20krajach%20UE%20w%20latach%202000%E2%80%932015.pdf},
}
7
@article{UEK:2168322209,
author = "Ivan Telega and Agnieszka Telega",
title = "Natural Capital Changes in Poland - Integrating Spatial and Economic Approach",
journal = "Economic and Environmental Studies",
number = "vol. 17, no. 4(44)",
pages = "907-922",
year = "2017",
doi = {http://dx.doi.org/10.25167/ees.2017.44.17},
url = {https://czasopisma.uni.opole.pl/index.php/ees/article/view/2741/2203},
}
8
@inbook{UEK:2168305299,
author = "Ivan Telega",
title = "Kapitał naturalny w modelach wzrostu gospodarczego",
booktitle = "Matematyka i informatyka na usługach ekonomii : wybrane współczesne problemy wzrostu gospodarczego i informatyki ekonomicznej",
pages = "138-148",
adress = "Poznań",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu",
year = "2016",
isbn = "978-83-7417-895-2",
}
9
@article{UEK:2168312493,
author = "Ivan Telega and Maciej Malaczewski",
title = "Wzrost gospodarczy, zasoby naturalne oraz środowisko w świetle schumpeterowskiej teorii wzrostu",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "452",
pages = "74-90",
year = "2016",
doi = {http://dx.doi.org/10.15611/pn.2016.452.07},
url = {http://direct.dbc.wroc.pl/Content/36106/Telega_Wzrost_Gospodarczy_Zasoby_Naturalne_Oraz_Srodowisko_2016.pdf},
}
10
@inbook{UEK:2168292739,
author = "Ivan Telega",
title = "Wskaźnik zużycia kapitału naturalnego - zarys problemu",
booktitle = "Determinanty rozwoju Polski : rynek pracy i demografia",
pages = "423-435",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polskie Towarzystwo Ekonomiczne",
year = "2015",
isbn = "978-83-88700-80-4",
}
11
@inbook{UEK:2168297843,
author = "Ivan Telega",
title = "Kapitał naturalny a proces ekologizacji gospodarki",
booktitle = "Ekologizacja gospodarki",
pages = "31-47",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2015",
isbn = "978-83-65173-14-0 ; 978-83-65173-15-7",
}
12
@unpublished{UEK:2168289995,
author = "Ivan Telega",
title = "Kapitał naturalny w koncepcji rozwoju trwałego",
adress = "Kraków",
year = "2014",
url = {https://bazybg.uek.krakow.pl/cyfrowa/kolekcje/publikacja/1200003001},
}
13
@unpublished{UEK:2168303643,
author = "Ivan Telega",
title = "Analiza kształtowania się wielkości kosztów środowiskowych w Polsce w latach 2005-2013",
booktitle = "Identyfikacja kosztów środowiskowych w gospodarce narodowej w świetle nowych wymogów Eurostatu : raport z badań",
pages = "54-66",
year = "2014",
}
14
@unpublished{UEK:2168289647,
author = "Ivan Telega",
title = "Syntetyczny miernik zużycia kapitału naturalnego",
booktitle = "Kierunki rozwoju oraz nowe instrumenty polityki przemysłowej i ekologicznej : raport z badań",
pages = "241-253",
year = "2013",
}
15
@inbook{UEK:2168278627,
author = "Ivan Telega",
title = "Wskaźnik zużycia kapitału naturalnego - zarys problemu",
booktitle = "Ekonomia dla przyszłości : odkrywać naturę i przyczyny zjawisk gospodarczych : referaty nadesłane",
pages = "1-10",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polskie Towarzystwo Ekonomiczne",
year = "2013",
url = {http://www.pte.pl/kongres/referaty/Telega%20Ivan/Telega%20Ivan%20-%20WSKA%C5%B9NIK%20ZU%C5%BBYCIA%20KAPITALU%20NATURALNEGO%20%E2%80%93%20ZARYS%20PROBLEMU.pdf},
isbn = "978-83-88700-71-2",
}
16
@unpublished{UEK:2168306223,
author = "Ivan Telega and Ksymena Rosiek",
title = "Rozwój teorii monopoli naturalnych, ich systematyka oraz testy potwierdzające występowanie",
booktitle = "Regulacje cen usług świadczonych w warunkach monopoli naturalnych - Polska na tle rozwiązań innych krajów europejskich",
pages = "6-24",
year = "2012",
}
17
@article{UEK:2168239520,
author = "Ivan Telega",
title = "Trwałość w modelu wzrostu Solowa : analiza krytyczna",
journal = "Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego (PTE)",
number = "12",
pages = "21-33",
year = "2012",
url = {http://www.krakow.pte.pl/pliki/zn-pte-nr-12/zn-12telega.pdf},
}
18
@inbook{UEK:2168252746,
author = "Ivan Telega",
title = "Zmiany struktury nakładów na ochronę środowiska jako narzędzie racjonalizacji polityki ekologicznej",
booktitle = "Ekonomia przemysłowa w warunkach kryzysu finansowego",
pages = "111-123",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2012",
isbn = "978-83-62511-12-9",
}
19
@unpublished{UEK:2168273584,
author = "Ivan Telega",
title = "Próby międzynarodowych porównań cen energii elektrycznej i cen usług wod-kan w kontekście form dystrybucji tych usług",
booktitle = "Regulacje cen usług świadczonych w warunkach monopoli naturalnych - Polska na tle rozwiązań innych krajów europejskich",
pages = "59-67",
year = "2012",
}
20
@article{UEK:2168290067,
author = "Ivan Telega",
title = "Sustainability of Human Development : Assessment on the Basis of Selected Indicators",
journal = "Ekonomia i Środowisko",
number = "2 (42)",
pages = "223-231",
year = "2012",
url = {https://ekonomiaisrodowisko.pl/journal/issue/view/5/5},
}
21
@unpublished{UEK:2168260586,
author = "Piotr P. Małecki and Ivan Telega",
title = "Polityka ekologiczna w warunkach kryzysu finansowego",
booktitle = "Ekonomia przemysłowa w warunkach kryzysu finansowego",
pages = "91-106",
year = "2011",
}
22
@article{UEK:2168237110,
author = "Ivan Telega",
title = "Rozwój zrównoważony regionów Polski - próba oceny",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "225",
pages = "77-92",
adress = "",
year = "2011",
}
23
@inbook{UEK:2168218892,
author = "Ivan Telega",
title = "Emisyjność PKB w Polsce w zakresie zanieczyszczeń powietrza w latach 1995-2008",
booktitle = "Ekologiczne uwarunkowania rozwoju gospodarki oraz przedsiębiorstw : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Kazimierzowi Górce",
pages = "321-334",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2011",
isbn = "978-83-7252-528-4",
}
24
@article{UEK:2168227460,
author = "Ivan Telega",
title = "Kształtowanie polityki ekologicznej Ukrainy",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "860",
pages = "109-124",
year = "2011",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/171198385},
}
25
@unpublished{UEK:2168326267,
author = "Ivan Telega",
title = "Emisyjność PKB w Polsce w zakresie zanieczyszczeń powietrza w latach 1995-2008",
booktitle = "Polityka przemysłowa oraz ekologiczna w warunkach osłabienia wzrostu gospodarczego",
pages = "63-76",
year = "2010",
}
26
@inbook{UEK:2168277789,
author = "Ivan Telega",
title = "Szanse oraz zagrożenia stosowania podatków ekologicznych w praktyce gospodarczej",
booktitle = "Organizacje komercyjne i niekomercyjne wobec wzmożonej konkurencji oraz wzrastających wymagań konsumentów",
pages = "333-344",
adress = "Nowy Sącz",
publisher = "Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University",
year = "2010",
url = {http://otworzksiazke.ceon.pl/images/ksiazki/organizacje_komercyjne_i_niekomercyjne_2010/organizacje_komercyjne_i_niekomercyjne_2010.pdf},
issn = "2543-5396",
isbn = "978-83-88421-65-5",
}
27
@inbook{UEK:2165762141,
author = "Ivan Telega",
title = "Kapitał naturalny jako czynnik rozwoju trwałego",
booktitle = "Rozwój polityki ekologicznej w Unii Europejskiej i w Polsce",
pages = "131-150",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
year = "2010",
isbn = "978-83-62511-15-0",
}
28
@article{UEK:2168288615,
author = "Ivan Telega",
title = "Ocena zrównoważonego rozwoju na przykładzie województwa lubelskiego : próba metody",
journal = "Ekonomia i Środowisko",
number = "1 (35)",
pages = "96-110",
year = "2009",
}
29
@inbook{UEK:2168247040,
author = "Agnieszka Telega and Ivan Telega",
title = "Inwestycje jako czynnik kształtowania ładu przestrzennego na przykładzie miasta Zamościa",
booktitle = "Organizacje komercyjne i niekomercyjne wobec wzmożonej konkurencji oraz wzrastających wymagań konsumentów",
pages = "147-159",
adress = "Nowy Sącz",
publisher = "Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University",
year = "2009",
url = {http://konferencja.jemi.edu.pl/files/monografie/monografia_vol8.pdf},
issn = "2543-5396",
isbn = "978-83-88421-62-4",
}
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID