Publications of the selected author
1

Title:
Changes in the Nature of Teamwork and Team Management Forced by COVID-19 = Zmiany w charakterze pracy zespołowej i zarządzania zespołem wymuszone przez COVID-19
Source:
Organizacja i Kierowanie = Organization and Management. - nr 1 (190) (2022) , s. 159-176. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Access mode:
2019 list:
40.00 pkt
Nr:
2168365402
article
2

Title:
Znowu razem, czyli X Konferencja Polskich Profesorów Zarządzania Nauki zarządzania - Nowe Horyzonty, 11-15 września 2021 r., Lizbona
Source:
Przegląd Organizacji. - nr 9 (980), s. 52-56
Nr:
2168360458
varia
3

Author:
Title:
Identyfikacja problemów w zakresie zarządzania transportem publicznym w koncepcji smart city : perspektywa użytkowników = Identification of Problems in the Field of Urban Public Transport Management in the Smart City Concept : Users' Perspective
Source:
Przegląd Organizacji. - nr 5 (976) (2021) , s. 28-39. - Summ. - Bibliogr.
Research program:
Artykuł sfinansowany z badań: "Społeczno-gospodarcze konsekwencje czwartej rewolucji przemysłowej". Projekt finansowany w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą "Regionalna Inicjatywa Doskonałości" w latach 2019-2022 nr projektu: 021/RID/2018/19.
2019 list:
40.00 pkt
Nr:
2168357752
article
4

Author:
Title:
Owoce współpracy polsko-mołdawskiej oraz UEK-ASEM
Source:
Kurier UEK. - nr 3 (89) (2021) , s. 24-27
Access mode:
Nr:
2168360124
unreviewed article
5

Title:
Sustainable Mobility and the Smart City : a Vision of the City of the Future : the Case Study of Cracow (Poland)
Source:
Energies. - vol. 14, iss. 23, art. no. 7936 (2021) , s. 1-25. - Tytuł numeru: Strategic Management and Process Management in Energy Sector - Bibliogr.
Research program:
The research has been carried out as part of a research initiative financed by the Ministry of Science and Higher Education within "Regional Initiative of Excellence" Program for 2019-2022. Project no.: 021/RID/2018/19. Total financing: 11, 897, 131,40 PLN.
2019 list:
140.00 pkt
Index in Scopus:
Yes
Index in Web of Science:
Yes
Nr:
2168359826
article
6

Conference:
38th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), Sewilla, Hiszpania, od 2021-11-23 do 2021-11-24
Title:
Involving Digital Natives in Universities' Extracurricular Offer and Social Activities
Source:
Innovation Management and Sustainable Economic Development in the Era of Global Pandemic : Proceedings of the 38th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), 23-24 November 2021, Seville, Spain / red. Khalid S. Soliman - King of Prussia, PA: International Business Information Management Association, 2021, s. 5351-5357. - Summ. - Bibliogr.
Series:
(Proceedings of the International Business Information Management Association Conference ; 38)
Research program:
This research was funded by Cracow University of Economics within the POTENCJAŁ grant. Project no.: 9/ZZN/2021/POT. Total financing: 40 470,61 PLN
ISBN:
978-0-9998551-7-1
2019 list (Conference):
70.00 pkt
Nr:
2168359808
chapter in conference materials
7

Title:
Znowu razem, czyli X Konferencja Polskich Profesorów Zarządzania: "Nauki zarządzania - Nowe Horyzonty" wrzesień 2021, Lizbona
Source:
Kurier UEK. - nr 3 (89) (2021) , s. 46-51
Access mode:
Nr:
2168360206
unreviewed article
8

Author:
Angelika Paterak , Agnieszka Żak
Title:
Pożegnanie absolwentów kierunku Logistyka Miedzynarodowa
Source:
Kurier UEK. - nr 2 (84), s. 42-45
Access mode:
Nr:
2168347838
varia
9

Title:
Społeczne zaangażowanie biznesu (Corporate Community Involvement) - perspektywa międzykulturowa i międzypokoleniowa = Corporate Community Involvement - Intercultural and Intergenerational Perspective
Source:
Wyzwania społeczne i technologiczne a nowe trendy w zarządzaniu współczesnymi organizacjami / red. Maciej Urbaniak, Albert Tomaszewski - Warszawa: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, 2020, s. 153-172. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-8030-374-4
Access mode:
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168351276
chapter in monograph
10

Title:
Kodeks etyki jako czynnik kształtujący tożsamość przedsiębiorstwa
Source:
Wiedza, gospodarka, społeczeństwo : społeczno-gospodarcze uwarunkowania rozwoju współczesnych organizacji / red. Janusz NESTERAK, Bernard ZIĘBICKI - Toruń: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Dom Organizatora, 2020, s. 61-80 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7285-961-7 ; 978-83-7285-962-4
Access mode:
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168351728
chapter in monograph
See main document
11

Author:
Title:
Pożegnanie absolwentów 2019 kierunku Logistyka Międzynarodowa
Source:
Kurier UEK. - nr 2 (81), s. 30-31
Access mode:
Nr:
2168342811
varia
12

Author:
Monika Sady , Agnieszka Żak , Karolina Rzepka
Title:
The Role of Universities in Sustainability-Oriented Competencies Development : Insights from an Empirical Study on Polish Universities
Source:
Administrative Sciences. - vol. 9, iss. 3, art. no. 62 (2019) , s. 1-20. - Tytuł numeru: Sustainable Entrepreneurship: Theory, Research and Practical Applications - Bibliogr.
2019 list:
40.00 pkt
Index in Scopus:
Yes
Index in Web of Science:
Yes
Nr:
2168340655
article
13

Title:
Systems for Reporting Irregularities in Enterprises
Source:
Knowledge, Economy, Society : Challenges for Contemporary Economies - Global, Regional, Network and Organizational Perspective / red. Jacek KOPEĆ, Bogusz MIKUŁA - Toruń: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Dom Organizatora, 2019, s. 269-279 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7285-891-7 ; 978-83-7285-897-9
Access mode:
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168342675
chapter in monograph
See main document
14

Author:
Title:
[Wspomnienie]
Source:
In memoriam Profesora Janusza Teczke 1949-2018 / red. Piotr BUŁA, Halina ŁYSZCZARZ, Agnieszka ŻAK - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2018, s. 166-167
ISBN:
978-83-65907-33-2
Nr:
2168331189
varia
See main document
15

Title:
Whistleblowing jako narzędzie wykorzystywane do wykrywania nieprawidłowości organizacyjnych = Whistleblowing as a Tool Used to Detect Organizational Irregularities
Source:
Proaktywność i podejmowanie ryzyka w procesie rozwoju organizacji / red. Katarzyna Bratnicka-Myśliwiec, Anna Dyląg, Bartłomiej J. Gabryś - Kraków: Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, 2018, s. 119-135. - Summ. - Bibliogr.
Series:
(Biznes i Zarządzanie)
ISBN:
978-83-233-4468-1
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168328477
chapter in monograph
16

Title:
In memoriam Profesora Janusza Teczke 1949-2018
Redakcja:
Publisher address:
Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2018
Physical description:
227 s.: il.; 24 cm
ISBN:
978-83-65907-33-2
Nr:
2168331093
See related chapters
17

Title:
Strategia adaptacji społecznej odpowiedzialności biznesu w okresie społeczno-gospodarczej destabilizacji
Redakcja:
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2017
Physical description:
157 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
Research program:
Publikacja powstała w ramach Projektu nr 2011/03/B/HS4/01972 finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki w ramach konkursu OPUS 2
ISBN:
978-83-947815-2-1
Access mode:
Level I:
120.00 pkt
Nr:
2168323155
monograph
18

Title:
Inwestycje prorozwojowe gmin w kontekście koncepcji odpowiedzialnego inwestowania = Pro-development Investments of Municipalities and the Concept of Socially Responsible Investment
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 6 (966) (2017) , s. 105-122. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 11.00 pkt
Nr:
2168321435
article
19

Title:
Reporting Sustainable Development in the TSL Industry
Source:
Management in the Time of Networks, Cross-cultural Activities and Flexible Organizations / red. Janusz TECZKE, Piotr BUŁA - Cracow: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2017, s. 247-266. - Summ. - Bibliogr.
Research program:
Project carried out under statutory research in the Department of International Management, Cracow University of Economics 073/WE-KZM/01/2017/S/7073.
ISBN:
978-83-947815-1-4
Access mode:
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168316863
chapter in monograph
See main document
20

Author:
Title:
Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw wobec srebrnych interesariuszy = Corporate Social Responsibility Towards Silver Stakeholders [dokument elektroniczny]
Source:
Marketing i Rynek. - nr 11 (2017) , s. 779-790. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Access mode:
Full text
CC-BY
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168321177
article
21

Author:
Title:
"Management in the Time of Networks, Cross-cultural Activities and Flexible Organizations" : VII Konferencja Polskich Profesorów Zarządzania, Budapeszt, wrzesień 2017
Source:
Kurier UEK. - nr 4 (74) (2017) , s. 19-23
Access mode:
Nr:
2168343728
unreviewed article
22

Title:
Dyfuzja wspólnych działań w kierunku idei społecznej odpowiedzialności biznesu - CSR 3.0+
Source:
Wyzwania współczesnego zarządzania strategicznego / red. Agnieszka Sopińska, Piotr Wachowiak - Warszawa: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, 2017, s. 405-425 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-8030-150-4
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168314603
chapter in monograph
23

Author:
Title:
Pożegnanie absolwentów
Source:
Kurier UEK. - nr 4 (74), s. 36-37
Access mode:
Nr:
2168344118
varia
24

Title:
Dilemmas of Creating Social Responsibility Programs for the Y Generation
Source:
State, Society and Business - Development of Contemporary Management / red. Janusz TECZKE - Cracow ; Saint Petersburg: Cracow University of Economics, 2016, s. 241-265. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-937642-7-3
Access mode:
Nr:
2168308775
chapter in monograph
See main document
25

Author:
Title:
Studenci na mecie
Source:
Kurier UEK. - nr 3 (70), s. 30-31
Access mode:
Nr:
2168343555
varia
26

Author:
Title:
Environmentally Friendly Solutions in Courier Companies : Selected Aspects
Source:
Challenges for Contemporary Management / red. Natalia V. Trifonova, Janusz TECZKE, Piotr BUŁA - Cracow ; Saint Petersburg: Cracow University of Economics, 2016, s. 247-262. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-937642-8-0
Nr:
2168312849
chapter in monograph
See main document
27

Title:
Seminaria habilitacyjne w Katedrze Zarządzania Miedzynarodowego
Source:
Kurier UEK. - nr [1] 7(68), s. 22-23
Access mode:
Nr:
2168343820
varia
28

Title:
Management Science during Destabilization : Global Perspective. Vol. 6
Redakcja:
Chachibaia Tengiz
Publisher address:
Cracow - Tbilisi: Cracow University of Economics, 2015
Physical description:
251 s.: il.; 24 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. ang. przy rozdz., Bibliogr. przy rozdz.
ISBN:
978-83-937642-4-2 ; 978-9941-0-7786-9
Nr:
2168296447
See related chapters
29

Author:
Title:
Triple Bottom Line Concept in Theory and Practice = Koncepcja potrójnej linii przewodniej w teorii i w praktyce
Source:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 387 (2015) , s. 251-264. - Tytuł numeru: Social Responsibility of Organizations Directions of Changes - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 10.00 pkt
Nr:
2168296425
article
30

Author:
Title:
The Theory of Crossvergence between Foreign Branches of Corporations
Source:
Management Science during Destabilization : Global Perspective. Vol. 6 / red. Tengiz Chachibaia, Halina ŁYSZCZARZ, Agnieszka ŻAK - Cracow - Tbilisi: Cracow University of Economics, 2015, s. 69-80. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-937642-4-2 ; 978-9941-0-7786-9
Nr:
2168296451
chapter in monograph
See main document
31

Author:
Title:
Employer with a Human Face - Good Practices in HRM
Source:
Management Science in Transition Period in Moldova and Poland : Responsible Use of Resources / red. Şişcan Zorina, Halina ŁYSZCZARZ, Krzysztof MACHACZKA - Cracow, Chişinău: International Management Fundation, Cracow University of Economics, 2014, s. 167-180. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-937642-1-1 ; 978-9975-75-701-0
Nr:
2168285255
chapter in monograph
See main document
32

Author:
Title:
Tworzenie wartości przedsiębiorstwa
Source:
Etyka przywództwa : ujęcie interdyscyplinarne / red. Iwona Kuraszko - Warszawa: Difin SA, 2014, s. 200-214 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7930-289-5
Nr:
2168285443
chapter in monograph
33

Title:
Strategia adaptacji społecznej odpowiedzialności biznesu w okresie społeczno-gospodarczej destabilizacji
Kierownictwo:
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014
Physical description:
191 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
Research program:
Projekt nr 2011/03/B/HS4/01972 finansowany przez Narodowe Centrum Nauki w ramach konkursu OPUS 2.
Access mode:
Nr:
2168321327
report
34

Author:
Conference:
Management in the time of destabilization. German and Polish experience, Kraków, Polska, od 2014-12-05 do 2014-12-06
Title:
Stakeholders' Capital in Theory and Practice
Source:
Managing Disruption and Destabilisation / red. Thomas Baaken, Janusz TECZKE - Cracow: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014, s. 367-378. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-937642-3-5 ; 978-3-938137-49-9
Nr:
2168286613
chapter in conference materials
See main document
35

Author:
Title:
Pożegnanie absolwentów 2013
Source:
Kurier UEK. - nr 4 (56), s. 10
Access mode:
Nr:
2168280081
varia
36

Author:
Title:
Responsible Water Consumption
Source:
Management Science in Transition Period in South Africa and Poland / red. Janusz TECZKE, Nic Terblanche - Cracow, Stellenbosch: International Management Fundation, Cracow University of Economics, 2013, s. 391-403. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-937642-0-4
Nr:
2168263080
chapter in monograph
See main document
37

Author:
Title:
Role of Education in Development of the Concept of Sustainable Consumption
Source:
Management Sciences in Kazakhstan and in Poland at the Beginning of the 21st Century : Perspectives for Development and Cooperation / scien. ed.: Piotr BUŁA, Janusz CZEKAJ, Halina ŁYSZCZARZ, Bakyt U. Syzdykbayeva - Cracow - Astana: Cracow School of Business, Cracow University of Economics, 2012, s. 155-169. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-932796-1-6 ; 978-601-7364-80-9
Nr:
2168247258
chapter in monograph
See main document
38

Author:
Title:
Uroczystość pożegnania absolwentów specjalności Zarządzanie Międzynarodowe i Logistyka Międzynarodowa, prowadzonych przez Katedrę Zarządzania Międzynarodowego
Source:
Kurier UEK. - nr 6 (51) (2012) , s. 10
Access mode:
Nr:
2168275167
unreviewed article
39

Title:
Consumer Social Responsibility
Source:
Contemporary Management Challenges in the Transition Period : the Perspective of Poland and Spain / Sc. eds Piotr BUŁA, Halina ŁYSZCZARZ, Antonio Mihi Remírez, Janusz TECZKE - Cracow - Granada: Cracow School of Business, Cracow University of Economics, 2011, s. 545-561. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-927903-7-2
Nr:
2168222510
chapter in conference materials
See main document
40

Title:
The Systems Approach to CSR
Source:
Zarządzanie międzynarodowe oraz podnoszenie efektywności przedsiębiorstw w świetle transformacji społeczno-gospodarczej w okresie spowolnienia gospodarczego / kier. projektu Janusz TECZKE, s. 69-77. - Summ. - Bibliogr.
Signature:
NP-1258/Magazyn
Nr:
2168271634
chapter in unpublished scientific work
See main document
41

Title:
Consumer Social Responsibility
Source:
Zarządzanie międzynarodowe oraz podnoszenie efektywności przedsiębiorstw w świetle transformacji społeczno-gospodarczej w okresie spowolnienia gospodarczego / kier. projektu Janusz TECZKE, s. 55-68. - Summ. - Bibliogr.
Signature:
NP-1258/Magazyn
Nr:
2168271632
chapter in unpublished scientific work
See main document
42

Author:
Title:
Konwergencja technologii w firmie = Convergence of Technology in the Company
Source:
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa = Economics and Organization of Enterprise. - nr 12 (2010) , s. 12-22. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168234932
article
43

Author:
Title:
Wpływ procesu konwergencji technologii na działalność firm
Source:
Zarządzanie międzynarodowe w świetle transformacji społeczno-gospodarczych / kierownik projektu: Janusz TECZKE, s. 93-105. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Signature:
NP-757/Magazyn
Nr:
2168284427
chapter in unpublished scientific work
See main document
1
Changes in the Nature of Teamwork and Team Management Forced by COVID-19 = Zmiany w charakterze pracy zespołowej i zarządzania zespołem wymuszone przez COVID-19 / Piotr BUŁA, Anna Klecha, Agnieszka ŻAK // Organizacja i Kierowanie = Organization and Management. - nr 1 (190) (2022), s. 159-176. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://ssl-kolegia.sgh.waw.pl/pl/KZiF/czasopisma/oik/numery/Documents/2022_1_190/piotr-bula-anna-klecha-agnieszka-zak-changes-in-the-nature-of-teamwork.pdf. - ISSN 0137-5466
2
Znowu razem, czyli X Konferencja Polskich Profesorów Zarządzania Nauki zarządzania - Nowe Horyzonty, 11-15 września 2021 r., Lizbona / Piotr BUŁA, Agnieszka ŻAK // Przegląd Organizacji. - nr 9 (980) (2021), s. 52-56. - ISSN 0137-7221
3
Identyfikacja problemów w zakresie zarządzania transportem publicznym w koncepcji smart city : perspektywa użytkowników = Identification of Problems in the Field of Urban Public Transport Management in the Smart City Concept : Users' Perspective / Edyta BIELIŃSKA-DUSZA, Agnieszka ŻAK, Robert Pluta // Przegląd Organizacji. - nr 5 (976) (2021), s. 28-39. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://przegladorganizacji.pl/plik/6166d78ec4243/po.2021.05.04.pdf. - ISSN 0137-7221
4
Owoce współpracy polsko-mołdawskiej oraz UEK-ASEM / Agnieszka ŻAK // Kurier UEK. - nr 3 (89) (2021), s. 24-27. - Pełny tekst: https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_jesie_2021/24. - ISSN 1689-7757
5
Sustainable Mobility and the Smart City : a Vision of the City of the Future : the Case Study of Cracow (Poland) / Edyta BIELIŃSKA-DUSZA, Monika HAMERSKA, Agnieszka ŻAK // Energies. - vol. 14, iss. 23 (2021), s. 1-25. - Summ.. - Tytuł numeru: Strategic Management and Process Management in Energy Sector. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.mdpi.com/1996-1073/14/23/7936. - ISSN 1996-1073
6
Involving Digital Natives in Universities' Extracurricular Offer and Social Activities / Monika SADY, Agnieszka ŻAK // W: Innovation Management and Sustainable Economic Development in the Era of Global Pandemic : Proceedings of the 38th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), 23-24 November 2021, Seville, Spain / red. Khalid S. Soliman . - King of Prussia, PA: International Business Information Management Association, 2021. - (Proceedings of the International Business Information Management Association Conference, ISSN 2767-9640 ; 38). - S. 5351-5357. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-0-9998551-7-1. - Pełny tekst: https://u.pcloud.link/publink/show?code=kZwFVlXZ9ukPs6dRGP8dOX1cGNDWtQIrVnBk#folder=11305804991&tpl=publicfoldergrid ; Spis treści: https://ibima.org/accepted-paper/involving-digital-natives-in-universities-extracurricular-offer-and-social-activities/Wstęp:
7
Znowu razem, czyli X Konferencja Polskich Profesorów Zarządzania: "Nauki zarządzania - Nowe Horyzonty" wrzesień 2021, Lizbona / Piotr BUŁA, Agnieszka ŻAK // Kurier UEK. - nr 3 (89) (2021), s. 46-51. - Pełny tekst: https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_jesie_2021/46. - ISSN 1689-7757
8
Pożegnanie absolwentów kierunku Logistyka Miedzynarodowa / Angelika Paterak, Agnieszka ŻAK // Kurier UEK. - nr 2 (84) (2020), s. 42-45. - Pełny tekst: https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_95-lat_uek/42. - ISSN 1689-7757
9
Społeczne zaangażowanie biznesu (Corporate Community Involvement) - perspektywa międzykulturowa i międzypokoleniowa = Corporate Community Involvement - Intercultural and Intergenerational Perspective / Agnieszka ŻAK, Piotr BUŁA // W: Wyzwania społeczne i technologiczne a nowe trendy w zarządzaniu współczesnymi organizacjami / red. nauk. Maciej Urbaniak, Albert Tomaszewski. - Warszawa: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, 2020. - S. 153-172. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-8030-374-4. - Pełny tekst: http://slz.sgh.waw.pl/wp-content/uploads/2020/11/011_II_04.pdf
10
Kodeks etyki jako czynnik kształtujący tożsamość przedsiębiorstwa / Edyta BIELIŃSKA-DUSZA, Dorota DZIEDZIC, Agnieszka ŻAK // W: Wiedza, gospodarka, społeczeństwo : społeczno-gospodarcze uwarunkowania rozwoju współczesnych organizacji / red. nauk. Janusz NESTERAK, Bernard ZIĘBICKI. - Toruń: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Dom Organizatora, 2020. - S. 61-80. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7285-961-7 ; 978-83-7285-962-4. - Pełny tekst: https://cmq.uek.krakow.pl/wp-content/uploads/2022/04/02-2020_WGS_Spoleczno-gospodarcze_final_15.12.2020.pdf
11
Pożegnanie absolwentów 2019 kierunku Logistyka Międzynarodowa / Agnieszka ŻAK // Kurier UEK. - nr 2 (81) (2019), s. 30-31. - Pełny tekst: https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_80_issu/30
12
The Role of Universities in Sustainability-Oriented Competencies Development : Insights from an Empirical Study on Polish Universities / Monika SADY, Agnieszka ŻAK, Karolina Rzepka // Administrative Sciences. - vol. 9, iss. 3 (2019), s. 1-20. - Summ.. - Tytuł numeru: Sustainable Entrepreneurship: Theory, Research and Practical Applications. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.mdpi.com/2076-3387/9/3/62
13
Systems for Reporting Irregularities in Enterprises / Dorota DZIEDZIC, Agnieszka ŻAK // W: Knowledge, Economy, Society : Challenges for Contemporary Economies - Global, Regional, Network and Organizational Perspective / ed. by Jacek KOPEĆ, Bogusz MIKUŁA. - Toruń: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Dom Organizatora, 2019. - S. 269-279. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7285-891-7 ; 978-83-7285-897-9. - Pełny tekst: https://cfm.uek.krakow.pl/media/files/a4/96/KES%20-%20Challenges%20for%20contemporary%20economies.pdf
14
[Wspomnienie] / Agnieszka ŻAK // W: In memoriam Profesora Janusza Teczke 1949-2018 / red. Piotr BUŁA, Halina ŁYSZCZARZ, Agnieszka ŻAK. - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2018. - S. 166-167. - ISBN 978-83-65907-33-2
15
Whistleblowing jako narzędzie wykorzystywane do wykrywania nieprawidłowości organizacyjnych = Whistleblowing as a Tool Used to Detect Organizational Irregularities / Edyta BIELIŃSKA-DUSZA, Agnieszka ŻAK // W: Proaktywność i podejmowanie ryzyka w procesie rozwoju organizacji / red. Katarzyna Bratnicka-Myśliwiec, Anna Dyląg, Bartłomiej J. Gabryś. - Kraków: Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, 2018. - (Biznes i Zarządzanie). - S. 119-135. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-233-4468-1
16
In memoriam Profesora Janusza Teczke 1949-2018 / red. Piotr BUŁA, Halina ŁYSZCZARZ, Agnieszka ŻAK. - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2018. - 227 s. : il. ; 24 cm. - ISBN 978-83-65907-33-2
17
Strategia adaptacji społecznej odpowiedzialności biznesu w okresie społeczno-gospodarczej destabilizacji / Janusz TECZKE, Piotr BUŁA, Halina ŁYSZCZARZ, Krzysztof MACHACZKA, Agnieszka ŻAK, Dominika GUJA, Monika SADY, Piotr SEDLAK ; [red. Janusz TECZKE, Piotr BUŁA]. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2017. - 157 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-947815-2-1. - Pełny tekst: https://katzm-new.uek.krakow.pl/wp-content/uploads/2021/05/014.pdf
18
Inwestycje prorozwojowe gmin w kontekście koncepcji odpowiedzialnego inwestowania = Pro-development Investments of Municipalities and the Concept of Socially Responsible Investment / Agnieszka MAŁKOWSKA, Małgorzata UHRUSKA, Agnieszka ŻAK // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 6 (966) (2017), s. 105-122. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/download/1407/1004. - ISSN 1898-6447
19
Reporting Sustainable Development in the TSL Industry / Monika SADY, Agnieszka ŻAK // W: Management in the Time of Networks, Cross-cultural Activities and Flexible Organizations / sci. eds. Janusz TECZKE, Piotr BUŁA. - Cracow: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2017. - S. 247-266. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-947815-1-4. - Pełny tekst: https://katzm-new.uek.krakow.pl/wp-content/uploads/2021/05/012.pdf
20
Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw wobec srebrnych interesariuszy = Corporate Social Responsibility Towards Silver Stakeholders / Agnieszka ŻAK // Marketing i Rynek [Dokument elektroniczny]. - nr 11 (2017), s. 779-790. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.pwe.com.pl/files/1276809751/file/MiR_11_2017_CD.pdf. - ISSN 1231-7853
21
"Management in the Time of Networks, Cross-cultural Activities and Flexible Organizations" : VII Konferencja Polskich Profesorów Zarządzania, Budapeszt, wrzesień 2017 / Agnieszka ŻAK // Kurier UEK. - nr 4 (74) (2017), s. 19-23. - Pełny tekst: https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_74/19. - ISSN 1689-7757
22
Dyfuzja wspólnych działań w kierunku idei społecznej odpowiedzialności biznesu - CSR 3.0+ / Piotr BUŁA, Agnieszka ŻAK // W: Wyzwania współczesnego zarządzania strategicznego / red. nauk. Agnieszka Sopińska, Piotr Wachowiak. - Warszawa: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, 2017. - S. 405-425. - Bibliogr. - ISBN 978-83-8030-150-4
23
Pożegnanie absolwentów / Agnieszka ŻAK // Kurier UEK. - nr 4 (74) (2017), s. 36-37. - Pełny tekst: https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_74/36. - ISSN 1689-7757
24
Dilemmas of Creating Social Responsibility Programs for the Y Generation / Agnieszka ŻAK, Monika SADY // W: State, Society and Business - Development of Contemporary Management / sci. ed. Janusz TECZKE. - Cracow ; Saint Petersburg: Cracow University of Economics, 2016. - S. 241-265. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-937642-7-3. - Pełny tekst: https://katzm-new.uek.krakow.pl/wp-content/uploads/2021/05/008.pdf
25
Studenci na mecie / Agnieszka ŻAK // Kurier UEK. - nr 3 (70) (2016), s. 30-31. - Pełny tekst: https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_grudzie___2016_druk_pop_/30. - ISSN 1689-7757
26
Environmentally Friendly Solutions in Courier Companies : Selected Aspects / Agnieszka ŻAK // W: Challenges for Contemporary Management / sci. eds. Natalia V. Trifonova, Janusz TECZKE, Piotr BUŁA. - Cracow ; Saint Petersburg: Cracow University of Economics, 2016. - S. 247-262. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-937642-8-0
27
Seminaria habilitacyjne w Katedrze Zarządzania Miedzynarodowego / Monika SADY, Agnieszka ŻAK // Kurier UEK / [red. Piotr CZARNIECKI]. - nr [1] 7(68) (2016), s. 22-23. - Pełny tekst: https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_7_68_marzec_16. - ISSN 1689-7757
28
Management Science during Destabilization : Global Perspective. Vol. 6 / sci. eds. Tengiz Chachibaia, Halina ŁYSZCZARZ, Agnieszka ŻAK. - Cracow - Tbilisi : Cracow University of Economics, 2015. - 251 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. ang. przy rozdz. - Bibliogr. przy rozdz. - ISBN 978-83-937642-4-2 ; 978-9941-0-7786-9
29
Triple Bottom Line Concept in Theory and Practice = Koncepcja potrójnej linii przewodniej w teorii i w praktyce / Agnieszka ŻAK // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 387 (2015), s. 251-264. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Social Responsibility of Organizations Directions of Changes. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.dbc.wroc.pl/publication/32171. - ISSN 1899-3192
30
The Theory of Crossvergence between Foreign Branches of Corporations / Agnieszka ŻAK // W: Management Science during Destabilization : Global Perspective. Vol. 6 / sci. eds. Tengiz Chachibaia, Halina ŁYSZCZARZ, Agnieszka ŻAK. - Cracow - Tbilisi: Cracow University of Economics, 2015. - S. 69-80. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-937642-4-2 ; 978-9941-0-7786-9
31
Employer with a Human Face - Good Practices in HRM / Agnieszka ŻAK // W: Management Science in Transition Period in Moldova and Poland : Responsible Use of Resources / scient. eds. Şişcan Zorina, Halina ŁYSZCZARZ, Krzysztof MACHACZKA. - Cracow, Chişinău: International Management Fundation, Cracow University of Economics, 2014. - S. 167-180. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-937642-1-1 ; 978-9975-75-701-0
32
Tworzenie wartości przedsiębiorstwa / Agnieszka ŻAK // W: Etyka przywództwa : ujęcie interdyscyplinarne / red. nauk. Iwona Kuraszko. - Warszawa: Difin SA, 2014. - S. 200-214. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7930-289-5
33
Strategia adaptacji społecznej odpowiedzialności biznesu w okresie społeczno-gospodarczej destabilizacji / Janusz TECZKE - kierownik projektu, Piotr BUŁA, Halina ŁYSZCZARZ, Krzysztof MACHACZKA, Agnieszka ŻAK, Dominika GUJA, Monika SADY, Piotr SEDLAK. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, [2014]. - 191 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://katzm.uek.krakow.pl/uploaded/ck/files/Raport%20NCN%202015%20Katedra%20Zarz%C4%85dzania%20Mi%C4%99dzynarodowego.pdf
34
Stakeholders' Capital in Theory and Practice / Agnieszka ŻAK // W: Managing Disruption and Destabilisation / sci. ed. Thomas Baaken, Janusz TECZKE. - Cracow: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014. - S. 367-378. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-937642-3-5 ; 978-3-938137-49-9
35
Pożegnanie absolwentów 2013 / Agnieszka ŻAK // Kurier UEK / [red. Piotr CZARNIECKI]. - nr 4 (56) (2013), s. 10. - Pełny tekst: http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_56_druk. - ISSN 1689-7757
36
Responsible Water Consumption / Agnieszka ŻAK // W: Management Science in Transition Period in South Africa and Poland / scient. eds. Janusz TECZKE, Nic Terblanche. - Cracow, Stellenbosch: International Management Fundation, Cracow University of Economics, 2013. - S. 391-403. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-937642-0-4
37
Role of Education in Development of the Concept of Sustainable Consumption / Agnieszka ŻAK // W: Management Sciences in Kazakhstan and in Poland at the Beginning of the 21st Century : Perspectives for Development and Cooperation / scien. ed.: Piotr BUŁA, Janusz CZEKAJ, Halina ŁYSZCZARZ, Bakyt U. Syzdykbayeva. - Cracow - Astana: Cracow School of Business, Cracow University of Economics, 2012. - S. 155-169. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-932796-1-6 ; 978-601-7364-80-9
38
Uroczystość pożegnania absolwentów specjalności Zarządzanie Międzynarodowe i Logistyka Międzynarodowa, prowadzonych przez Katedrę Zarządzania Międzynarodowego / Agnieszka ŻAK // Kurier UEK / [red. Piotr CZARNIECKI]. - nr 6 (51) (2012), s. 10. - Pełny tekst: http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek-www_10_2012. - ISSN 1689-7757
39
Consumer Social Responsibility / Agnieszka ŻAK, Dominika GUJA // W: Contemporary Management Challenges in the Transition Period : the Perspective of Poland and Spain / Sc. eds Piotr BUŁA, Halina ŁYSZCZARZ, Antonio Mihi Remírez, Janusz TECZKE. - Cracow - Granada: Cracow School of Business, Cracow University of Economics, 2011. - S. 545-561. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-927903-7-2
40
The Systems Approach to CSR / Dominika SALWA, Agnieszka ŻAK // W: Zarządzanie międzynarodowe oraz podnoszenie efektywności przedsiębiorstw w świetle transformacji społeczno-gospodarczej w okresie spowolnienia gospodarczego / kier. projektu Janusz TECZKE. - (2011), s. 69-77. - Summ. - Bibliogr.
41
Consumer Social Responsibility / Agnieszka ŻAK, Dominika GUJA // W: Zarządzanie międzynarodowe oraz podnoszenie efektywności przedsiębiorstw w świetle transformacji społeczno-gospodarczej w okresie spowolnienia gospodarczego / kier. projektu Janusz TECZKE. - (2011), s. 55-68. - Summ. - Bibliogr.
42
Konwergencja technologii w firmie = Convergence of Technology in the Company / Agnieszka ŻAK // Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa = Economics and Organization of Enterprise. - nr 12 (2010), s. 12-22. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISSN 0860-6846
43
Wpływ procesu konwergencji technologii na działalność firm / Agnieszka ŻAK // W: Zarządzanie międzynarodowe w świetle transformacji społeczno-gospodarczych / kierownik projektu: Janusz TECZKE. - (2010), s. 93-105. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
1
Buła P., Klecha A., Żak A., (2022), Changes in the Nature of Teamwork and Team Management Forced by COVID-19, "Organizacja i Kierowanie", nr 1 (190), s. 159-176; https://ssl-kolegia.sgh.waw.pl/pl/KZiF/czasopisma/oik/numery/Documents/2022_1_190/piotr-bula-anna-klecha-agnieszka-zak-changes-in-the-nature-of-teamwork.pdf
2
Buła P., Żak A., (2021), Znowu razem, czyli X Konferencja Polskich Profesorów Zarządzania Nauki zarządzania - Nowe Horyzonty, 11-15 września 2021 r., Lizbona, "Przegląd Organizacji", nr 9 (980), s. 52-56.
3
Bielińska-Dusza E., Żak A., Pluta R., (2021), Identyfikacja problemów w zakresie zarządzania transportem publicznym w koncepcji smart city : perspektywa użytkowników, "Przegląd Organizacji", nr 5 (976), s. 28-39; https://przegladorganizacji.pl/plik/6166d78ec4243/po.2021.05.04.pdf
4
Żak A., (2021), Owoce współpracy polsko-mołdawskiej oraz UEK-ASEM, "Kurier UEK", nr 3 (89), s. 24-27; https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_jesie_2021/24
5
Bielińska-Dusza E., Hamerska M., Żak A., (2021), Sustainable Mobility and the Smart City : a Vision of the City of the Future : the Case Study of Cracow (Poland), "Energies", vol. 14, iss. 23, s. 1-25; https://www.mdpi.com/1996-1073/14/23/7936
6
Sady M., Żak A., (2021), Involving Digital Natives in Universities' Extracurricular Offer and Social Activities. [W:] Soliman (red.), Innovation Management and Sustainable Economic Development in the Era of Global Pandemic : Proceedings of the 38th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), 23-24 November 2021, Seville, Spain (Proceedings of the International Business Information Management Association Conference; 38), King of Prussia, PA : International Business Information Management Association, s. 5351-5357.
7
Buła P., Żak A., (2021), Znowu razem, czyli X Konferencja Polskich Profesorów Zarządzania: "Nauki zarządzania - Nowe Horyzonty" wrzesień 2021, Lizbona, "Kurier UEK", nr 3 (89), s. 46-51; https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_jesie_2021/46
8
Paterak A., Żak A., (2020), Pożegnanie absolwentów kierunku Logistyka Miedzynarodowa, "Kurier UEK", nr 2 (84), s. 42-45; https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_95-lat_uek/42
9
Żak A., Buła P., (2020), Społeczne zaangażowanie biznesu (Corporate Community Involvement) - perspektywa międzykulturowa i międzypokoleniowa. [W:] Urbaniak M., Tomaszewski A. (red.), Wyzwania społeczne i technologiczne a nowe trendy w zarządzaniu współczesnymi organizacjami, Warszawa : Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, s. 153-172.
10
Bielińska-Dusza E., Dziedzic D., Żak A., (2020), Kodeks etyki jako czynnik kształtujący tożsamość przedsiębiorstwa. [W:] NESTERAK J., ZIĘBICKI B. (red.), Wiedza, gospodarka, społeczeństwo : społeczno-gospodarcze uwarunkowania rozwoju współczesnych organizacji, Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Dom Organizatora, s. 61-80.
11
Żak A., (2019), Pożegnanie absolwentów 2019 kierunku Logistyka Międzynarodowa, "Kurier UEK", nr 2 (81), s. 30-31; https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_80_issu/30
12
Sady M., Żak A., Rzepka K., (2019), The Role of Universities in Sustainability-Oriented Competencies Development : Insights from an Empirical Study on Polish Universities, "Administrative Sciences", vol. 9, iss. 3, s. 1-20; https://www.mdpi.com/2076-3387/9/3/62
13
Dziedzic D., Żak A., (2019), Systems for Reporting Irregularities in Enterprises. [W:] KOPEĆ J., MIKUŁA B. (red.), Knowledge, Economy, Society : Challenges for Contemporary Economies - Global, Regional, Network and Organizational Perspective, Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Dom Organizatora, s. 269-279.
14
Żak A., (2018), [Wspomnienie]. [W:] Buła P., Łyszczarz H., Żak A. (red.), In memoriam Profesora Janusza Teczke 1949-2018, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 166-167.
15
Bielińska-Dusza E., Żak A., (2018), Whistleblowing jako narzędzie wykorzystywane do wykrywania nieprawidłowości organizacyjnych. [W:] Bratnicka-Myśliwiec K., Dyląg A., Gabryś (red.), Proaktywność i podejmowanie ryzyka w procesie rozwoju organizacji, Kraków : Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, s. 119-135.
16
Buła P., Łyszczarz H., Żak A. (red.), (2018), In memoriam Profesora Janusza Teczke 1949-2018, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 227 s.
17
Teczke J., Buła P., Łyszczarz H., Machaczka K., Żak A., Guja D., Sady M., Sedlak P., (2017), Strategia adaptacji społecznej odpowiedzialności biznesu w okresie społeczno-gospodarczej destabilizacji, Teczke J. (red.), Buła P. (red.), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 157 s.
18
Małkowska A., Uhruska M., Żak A., (2017), Inwestycje prorozwojowe gmin w kontekście koncepcji odpowiedzialnego inwestowania, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 6 (966), s. 105-122; https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/download/1407/1004
19
Sady M., Żak A., (2017), Reporting Sustainable Development in the TSL Industry. [W:] TECZKE J., BUŁA P. (red.), Management in the Time of Networks, Cross-cultural Activities and Flexible Organizations, Cracow : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 247-266.
20
Żak A., (2017), Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw wobec srebrnych interesariuszy, "Marketing i Rynek" [Dokument elektroniczny], nr 11, s. 779-790; https://www.pwe.com.pl/files/1276809751/file/MiR_11_2017_CD.pdf
21
Żak A., (2017), "Management in the Time of Networks, Cross-cultural Activities and Flexible Organizations" : VII Konferencja Polskich Profesorów Zarządzania, Budapeszt, wrzesień 2017, "Kurier UEK", nr 4 (74), s. 19-23; https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_74/19
22
Buła P., Żak A., (2017), Dyfuzja wspólnych działań w kierunku idei społecznej odpowiedzialności biznesu - CSR 3.0+. [W:] Sopińska A., Wachowiak P. (red.), Wyzwania współczesnego zarządzania strategicznego, Warszawa : Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, s. 405-425.
23
Żak A., (2017), Pożegnanie absolwentów, "Kurier UEK", nr 4 (74), s. 36-37; https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_74/36
24
Żak A., Sady M., (2016), Dilemmas of Creating Social Responsibility Programs for the Y Generation. [W:] TECZKE J. (red.), State, Society and Business - Development of Contemporary Management, Cracow ; Saint Petersburg : Cracow University of Economics, s. 241-265.
25
Żak A., (2016), Studenci na mecie, "Kurier UEK", nr 3 (70), s. 30-31; https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_grudzie___2016_druk_pop_/30
26
Żak A., (2016), Environmentally Friendly Solutions in Courier Companies : Selected Aspects. [W:] Trifonova N., Teczke J., Buła P. (red.), Challenges for Contemporary Management, Cracow ; Saint Petersburg : Cracow University of Economics, s. 247-262.
27
Sady M., Żak A., (2016), Seminaria habilitacyjne w Katedrze Zarządzania Miedzynarodowego, "Kurier UEK", nr [1] 7(68), s. 22-23; https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_7_68_marzec_16
28
Chachibaia T., Łyszczarz H., Żak A. (red.), (2015), Management Science during Destabilization: Global Perspective. Vol. 6, Cracow - Tbilisi : Cracow University of Economics, 251 s.
29
Żak A., (2015), Triple Bottom Line Concept in Theory and Practice, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 387, s. 251-264; https://www.dbc.wroc.pl/publication/32171
30
Żak A., (2015), The Theory of Crossvergence between Foreign Branches of Corporations. [W:] Chachibaia T., Łyszczarz H., Żak A. (red.), Management Science during Destabilization : Global Perspective. Vol. 6, Cracow - Tbilisi : Cracow University of Economics, s. 69-80.
31
Żak A., (2014), Employer with a Human Face - Good Practices in HRM. [W:] Zorina Ş., Łyszczarz H., Machaczka K. (red.), Management Science in Transition Period in Moldova and Poland : Responsible Use of Resources, Cracow, Chişinău : International Management Fundation, Cracow University of Economics, s. 167-180.
32
Żak A., (2014), Tworzenie wartości przedsiębiorstwa. [W:] Kuraszko I. (red.), Etyka przywództwa : ujęcie interdyscyplinarne, Warszawa : Difin SA, s. 200-214.
33
Teczke J., Buła P., Łyszczarz H., Machaczka K., Żak A., Guja D., Sady M., Sedlak P., (2014), Strategia adaptacji społecznej odpowiedzialności biznesu w okresie społeczno-gospodarczej destabilizacji, Teczke J. (kier. zesp.), Kraków : Katedra Zarządzania Międzynarodowego. Uniwersytet Ekonomiczny, 191 s.
34
Żak A., (2014), Stakeholders' Capital in Theory and Practice. [W:] Baaken T., Teczke J. (red.), Managing Disruption and Destabilisation, Cracow : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 367-378.
35
Żak A., (2013), Pożegnanie absolwentów 2013, "Kurier UEK", nr 4 (56), s. 10; http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_56_druk
36
Żak A., (2013), Responsible Water Consumption. [W:] Teczke J., Terblanche N. (red.), Management Science in Transition Period in South Africa and Poland, Cracow, Stellenbosch : International Management Fundation, Cracow University of Economics, s. 391-403.
37
Żak A., (2012), Role of Education in Development of the Concept of Sustainable Consumption. [W:] Buła P., Czekaj J., Łyszczarz H., Syzdykbayeva B. (red.), Management Sciences in Kazakhstan and in Poland at the Beginning of the 21st Century : Perspectives for Development and Cooperation, Cracow - Astana : Cracow School of Business, Cracow University of Economics, s. 155-169.
38
Żak A., (2012), Uroczystość pożegnania absolwentów specjalności Zarządzanie Międzynarodowe i Logistyka Międzynarodowa, prowadzonych przez Katedrę Zarządzania Międzynarodowego, "Kurier UEK", nr 6 (51), s. 10; http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek-www_10_2012
39
Żak A., Guja D., (2011), Consumer Social Responsibility. [W:] Buła P., Łyszczarz H., Remírez A., Teczke J. (red.), Contemporary Management Challenges in the Transition Period : the Perspective of Poland and Spain, Cracow - Granada : Cracow School of Business, Cracow University of Economics, s. 545-561.
40
Salwa D., Żak A., (2011), The Systems Approach to CSR. [W:] Teczke J. (kierownik tematu), Zarządzanie międzynarodowe oraz podnoszenie efektywności przedsiębiorstw w świetle transformacji społeczno-gospodarczej w okresie spowolnienia gospodarczego, s. 69-77.
41
Żak A., Guja D., (2011), Consumer Social Responsibility. [W:] Teczke J. (kierownik tematu), Zarządzanie międzynarodowe oraz podnoszenie efektywności przedsiębiorstw w świetle transformacji społeczno-gospodarczej w okresie spowolnienia gospodarczego, s. 55-68.
42
Żak A., (2010), Konwergencja technologii w firmie, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa", nr 12, s. 12-22.
43
Żak A., (2010), Wpływ procesu konwergencji technologii na działalność firm. [W:] Teczke J. (kierownik tematu), Zarządzanie międzynarodowe w świetle transformacji społeczno-gospodarczych, s. 93-105.
1
@article{UEK:2168365402,
author = "Piotr Buła and Anna Klecha and Agnieszka Żak",
title = "Changes in the Nature of Teamwork and Team Management Forced by COVID-19",
journal = "Organizacja i Kierowanie",
number = "1 (190)",
pages = "159-176",
year = "2022",
url = {https://ssl-kolegia.sgh.waw.pl/pl/KZiF/czasopisma/oik/numery/Documents/2022_1_190/piotr-bula-anna-klecha-agnieszka-zak-changes-in-the-nature-of-teamwork.pdf},
}
2
@misc{UEK:2168360458,
author = "Piotr Buła and Agnieszka Żak",
title = "Znowu razem, czyli X Konferencja Polskich Profesorów Zarządzania Nauki zarządzania - Nowe Horyzonty, 11-15 września 2021 r., Lizbona",
booktitle = "Przegląd Organizacji",
number = "9 (980)",
pages = "52-56",
year = "2021",
}
3
@article{UEK:2168357752,
author = "Edyta Bielińska-Dusza and Agnieszka Żak and Robert Pluta",
title = "Identyfikacja problemów w zakresie zarządzania transportem publicznym w koncepcji smart city : perspektywa użytkowników",
journal = "Przegląd Organizacji",
number = "5 (976)",
pages = "28-39",
year = "2021",
doi = {http://dx.doi.org/10.33141/po.2021.5.04},
url = {https://przegladorganizacji.pl/plik/6166d78ec4243/po.2021.05.04.pdf},
}
4
@article{UEK:2168360124,
author = "Agnieszka Żak",
title = "Owoce współpracy polsko-mołdawskiej oraz UEK-ASEM",
journal = "Kurier UEK",
number = "3 (89)",
pages = "24-27",
year = "2021",
url = {https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_jesie_2021/24},
}
5
@article{UEK:2168359826,
author = "Edyta Bielińska-Dusza and Monika Hamerska and Agnieszka Żak",
title = "Sustainable Mobility and the Smart City : a Vision of the City of the Future : the Case Study of Cracow (Poland)",
journal = "Energies",
number = "vol. 14, iss. 23",
pages = "1-25",
year = "2021",
doi = {http://dx.doi.org/10.3390/en14237936},
url = {https://www.mdpi.com/1996-1073/14/23/7936},
}
6
@inbook{UEK:2168359808,
author = "Monika Sady and Agnieszka Żak",
title = "Involving Digital Natives in Universities' Extracurricular Offer and Social Activities",
booktitle = "Innovation Management and Sustainable Economic Development in the Era of Global Pandemic : Proceedings of the 38th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), 23-24 November 2021, Seville, Spain",
pages = "5351-5357",
adress = "King of Prussia, PA",
publisher = "International Business Information Management Association",
year = "2021",
url = {https://u.pcloud.link/publink/show?code=kZwFVlXZ9ukPs6dRGP8dOX1cGNDWtQIrVnBk#folder=11305804991&tpl=publicfoldergrid},
issn = "2767-9640",
isbn = "978-0-9998551-7-1",
}
7
@article{UEK:2168360206,
author = "Piotr Buła and Agnieszka Żak",
title = "Znowu razem, czyli X Konferencja Polskich Profesorów Zarządzania: Nauki zarządzania - Nowe Horyzonty wrzesień 2021, Lizbona",
journal = "Kurier UEK",
number = "3 (89)",
pages = "46-51",
year = "2021",
url = {https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_jesie_2021/46},
}
8
@misc{UEK:2168347838,
author = "Angelika Paterak and Agnieszka Żak",
title = "Pożegnanie absolwentów kierunku Logistyka Miedzynarodowa",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "2 (84)",
pages = "42-45",
year = "2020",
url = {https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_95-lat_uek/42},
}
9
@inbook{UEK:2168351276,
author = "Agnieszka Żak and Piotr Buła",
title = "Społeczne zaangażowanie biznesu (Corporate Community Involvement) - perspektywa międzykulturowa i międzypokoleniowa",
booktitle = "Wyzwania społeczne i technologiczne a nowe trendy w zarządzaniu współczesnymi organizacjami",
pages = "153-172",
adress = "Warszawa",
publisher = "Szkoła Główna Handlowa w Warszawie",
year = "2020",
url = {http://slz.sgh.waw.pl/wp-content/uploads/2020/11/011_II_04.pdf},
isbn = "978-83-8030-374-4",
}
10
@inbook{UEK:2168351728,
author = "Edyta Bielińska-Dusza and Dorota Dziedzic and Agnieszka Żak",
title = "Kodeks etyki jako czynnik kształtujący tożsamość przedsiębiorstwa",
booktitle = "Wiedza, gospodarka, społeczeństwo : społeczno-gospodarcze uwarunkowania rozwoju współczesnych organizacji",
pages = "61-80",
adress = "Toruń",
publisher = "Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Dom Organizatora",
year = "2020",
url = {https://cmq.uek.krakow.pl/wp-content/uploads/2022/04/02-2020_WGS_Spoleczno-gospodarcze_final_15.12.2020.pdf},
isbn = "978-83-7285-961-7 ; 978-83-7285-962-4",
}
11
@misc{UEK:2168342811,
author = "Agnieszka Żak",
title = "Pożegnanie absolwentów 2019 kierunku Logistyka Międzynarodowa",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "2 (81)",
pages = "30-31",
year = "2019",
url = {https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_80_issu/30},
}
12
@article{UEK:2168340655,
author = "Monika Sady and Agnieszka Żak and Karolina Rzepka",
title = "The Role of Universities in Sustainability-Oriented Competencies Development : Insights from an Empirical Study on Polish Universities",
journal = "Administrative Sciences",
number = "vol. 9, iss. 3",
pages = "1-20",
year = "2019",
doi = {http://dx.doi.org/10.3390/admsci9030062},
url = {https://www.mdpi.com/2076-3387/9/3/62},
}
13
@inbook{UEK:2168342675,
author = "Dorota Dziedzic and Agnieszka Żak",
title = "Systems for Reporting Irregularities in Enterprises",
booktitle = "Knowledge, Economy, Society : Challenges for Contemporary Economies - Global, Regional, Network and Organizational Perspective",
pages = "269-279",
adress = "Toruń",
publisher = "Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Dom Organizatora",
year = "2019",
url = {https://cfm.uek.krakow.pl/media/files/a4/96/KES%20-%20Challenges%20for%20contemporary%20economies.pdf},
isbn = "978-83-7285-891-7 ; 978-83-7285-897-9",
}
14
@misc{UEK:2168331189,
author = "Agnieszka Żak",
title = "[Wspomnienie]",
booktitle = "In memoriam Profesora Janusza Teczke 1949-2018",
pages = "166-167",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2018",
isbn = "978-83-65907-33-2",
}
15
@inbook{UEK:2168328477,
author = "Edyta Bielińska-Dusza and Agnieszka Żak",
title = "Whistleblowing jako narzędzie wykorzystywane do wykrywania nieprawidłowości organizacyjnych",
booktitle = "Proaktywność i podejmowanie ryzyka w procesie rozwoju organizacji",
pages = "119-135",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Jagielloński w Krakowie",
year = "2018",
issn = "",
isbn = "978-83-233-4468-1",
}
16
@book{UEK:2168331093,
title = "In memoriam Profesora Janusza Teczke 1949-2018",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2018",
isbn = "978-83-65907-33-2",
}
17
@book{UEK:2168323155,
author = "Janusz Teczke and Piotr Buła and Halina Łyszczarz and Krzysztof Machaczka and Agnieszka Żak and Dominika Guja and Monika Sady and Piotr Sedlak",
title = "Strategia adaptacji społecznej odpowiedzialności biznesu w okresie społeczno-gospodarczej destabilizacji",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2017",
url = {https://katzm-new.uek.krakow.pl/wp-content/uploads/2021/05/014.pdf},
isbn = "978-83-947815-2-1",
}
18
@article{UEK:2168321435,
author = "Agnieszka Małkowska and Małgorzata Uhruska and Agnieszka Żak",
title = "Inwestycje prorozwojowe gmin w kontekście koncepcji odpowiedzialnego inwestowania",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "6 (966)",
pages = "105-122",
year = "2017",
doi = {http://dx.doi.org/10.15678/ZNUEK.2017.0966.0607},
url = {https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/download/1407/1004},
}
19
@inbook{UEK:2168316863,
author = "Monika Sady and Agnieszka Żak",
title = "Reporting Sustainable Development in the TSL Industry",
booktitle = "Management in the Time of Networks, Cross-cultural Activities and Flexible Organizations",
pages = "247-266",
adress = "Cracow",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2017",
url = {https://katzm-new.uek.krakow.pl/wp-content/uploads/2021/05/012.pdf},
isbn = "978-83-947815-1-4",
}
20
@article{UEK:2168321177,
author = "Agnieszka Żak",
title = "Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw wobec srebrnych interesariuszy",
journal = "Marketing i Rynek",
number = "11",
pages = "779-790",
year = "2017",
url = {https://www.pwe.com.pl/files/1276809751/file/MiR_11_2017_CD.pdf},
}
21
@article{UEK:2168343728,
author = "Agnieszka Żak",
title = "Management in the Time of Networks, Cross-cultural Activities and Flexible Organizations : VII Konferencja Polskich Profesorów Zarządzania, Budapeszt, wrzesień 2017",
journal = "Kurier UEK",
number = "4 (74)",
pages = "19-23",
year = "2017",
url = {https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_74/19},
}
22
@inbook{UEK:2168314603,
author = "Piotr Buła and Agnieszka Żak",
title = "Dyfuzja wspólnych działań w kierunku idei społecznej odpowiedzialności biznesu - CSR 3.0+",
booktitle = "Wyzwania współczesnego zarządzania strategicznego",
pages = "405-425",
adress = "Warszawa",
publisher = "Szkoła Główna Handlowa w Warszawie",
year = "2017",
isbn = "978-83-8030-150-4",
}
23
@misc{UEK:2168344118,
author = "Agnieszka Żak",
title = "Pożegnanie absolwentów",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "4 (74)",
pages = "36-37",
year = "2017",
url = {https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_74/36},
}
24
@inbook{UEK:2168308775,
author = "Agnieszka Żak and Monika Sady",
title = "Dilemmas of Creating Social Responsibility Programs for the Y Generation",
booktitle = "State, Society and Business - Development of Contemporary Management",
pages = "241-265",
adress = "Cracow ; Saint Petersburg",
publisher = "Cracow University of Economics",
year = "2016",
url = {https://katzm-new.uek.krakow.pl/wp-content/uploads/2021/05/008.pdf},
isbn = "978-83-937642-7-3",
}
25
@misc{UEK:2168343555,
author = "Agnieszka Żak",
title = "Studenci na mecie",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "3 (70)",
pages = "30-31",
year = "2016",
url = {https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_grudzie___2016_druk_pop_/30},
}
26
@inbook{UEK:2168312849,
author = "Agnieszka Żak",
title = "Environmentally Friendly Solutions in Courier Companies : Selected Aspects",
booktitle = "Challenges for Contemporary Management",
pages = "247-262",
adress = "Cracow ; Saint Petersburg",
publisher = "Cracow University of Economics",
year = "2016",
isbn = "978-83-937642-8-0",
}
27
@misc{UEK:2168343820,
author = "Monika Sady and Agnieszka Żak",
title = "Seminaria habilitacyjne w Katedrze Zarządzania Miedzynarodowego",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "[1] 7(68)",
pages = "22-23",
year = "2016",
url = {https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_7_68_marzec_16},
}
28
@book{UEK:2168296447,
title = "Management Science during Destabilization : Global Perspective. Vol. 6",
adress = "Cracow - Tbilisi",
publisher = "Cracow University of Economics",
year = "2015",
isbn = "978-83-937642-4-2 ; 978-9941-0-7786-9",
}
29
@article{UEK:2168296425,
author = "Agnieszka Żak",
title = "Triple Bottom Line Concept in Theory and Practice",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "387",
pages = "251-264",
adress = "",
year = "2015",
doi = {http://dx.doi.org/10.15611/pn.2015.387.21},
url = {https://www.dbc.wroc.pl/publication/32171},
}
30
@inbook{UEK:2168296451,
author = "Agnieszka Żak",
title = "The Theory of Crossvergence between Foreign Branches of Corporations",
booktitle = "Management Science during Destabilization : Global Perspective. Vol. 6",
pages = "69-80",
adress = "Cracow - Tbilisi",
publisher = "Cracow University of Economics",
year = "2015",
isbn = "978-83-937642-4-2 ; 978-9941-0-7786-9",
}
31
@inbook{UEK:2168285255,
author = "Agnieszka Żak",
title = "Employer with a Human Face - Good Practices in HRM",
booktitle = "Management Science in Transition Period in Moldova and Poland : Responsible Use of Resources",
pages = "167-180",
adress = "Cracow, Chişinău",
publisher = "International Management Fundation, Cracow University of Economics",
year = "2014",
isbn = "978-83-937642-1-1 ; 978-9975-75-701-0",
}
32
@inbook{UEK:2168285443,
author = "Agnieszka Żak",
title = "Tworzenie wartości przedsiębiorstwa",
booktitle = "Etyka przywództwa : ujęcie interdyscyplinarne",
pages = "200-214",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin SA",
year = "2014",
isbn = "978-83-7930-289-5",
}
33
@misc{UEK:2168321327,
author = "Janusz Teczke and Piotr Buła and Halina Łyszczarz and Krzysztof Machaczka and Agnieszka Żak and Dominika Guja and Monika Sady and Piotr Sedlak",
title = "Strategia adaptacji społecznej odpowiedzialności biznesu w okresie społeczno-gospodarczej destabilizacji",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2014",
url = {http://katzm.uek.krakow.pl/uploaded/ck/files/Raport%20NCN%202015%20Katedra%20Zarz%C4%85dzania%20Mi%C4%99dzynarodowego.pdf},
}
34
@inbook{UEK:2168286613,
author = "Agnieszka Żak",
title = "Stakeholders' Capital in Theory and Practice",
booktitle = "Managing Disruption and Destabilisation",
pages = "367-378",
adress = "Cracow",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2014",
isbn = "978-83-937642-3-5 ; 978-3-938137-49-9",
}
35
@misc{UEK:2168280081,
author = "Agnieszka Żak",
title = "Pożegnanie absolwentów 2013",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "4 (56)",
pages = "10",
year = "2013",
url = {http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_56_druk},
}
36
@inbook{UEK:2168263080,
author = "Agnieszka Żak",
title = "Responsible Water Consumption",
booktitle = "Management Science in Transition Period in South Africa and Poland",
pages = "391-403",
adress = "Cracow, Stellenbosch",
publisher = "International Management Fundation, Cracow University of Economics",
year = "2013",
isbn = "978-83-937642-0-4",
}
37
@inbook{UEK:2168247258,
author = "Agnieszka Żak",
title = "Role of Education in Development of the Concept of Sustainable Consumption",
booktitle = "Management Sciences in Kazakhstan and in Poland at the Beginning of the 21st Century : Perspectives for Development and Cooperation",
pages = "155-169",
adress = "Cracow - Astana",
publisher = "Cracow School of Business, Cracow University of Economics",
year = "2012",
isbn = "978-83-932796-1-6 ; 978-601-7364-80-9",
}
38
@article{UEK:2168275167,
author = "Agnieszka Żak",
title = "Uroczystość pożegnania absolwentów specjalności Zarządzanie Międzynarodowe i Logistyka Międzynarodowa, prowadzonych przez Katedrę Zarządzania Międzynarodowego",
journal = "Kurier UEK",
number = "6 (51)",
pages = "10",
year = "2012",
url = {http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek-www_10_2012},
}
39
@inbook{UEK:2168222510,
author = "Agnieszka Żak and Dominika Guja",
title = "Consumer Social Responsibility",
booktitle = "Contemporary Management Challenges in the Transition Period : the Perspective of Poland and Spain",
pages = "545-561",
adress = "Cracow - Granada",
publisher = "Cracow School of Business, Cracow University of Economics",
year = "2011",
isbn = "978-83-927903-7-2",
}
40
@unpublished{UEK:2168271634,
author = "Dominika Salwa and Agnieszka Żak",
title = "The Systems Approach to CSR",
booktitle = "Zarządzanie międzynarodowe oraz podnoszenie efektywności przedsiębiorstw w świetle transformacji społeczno-gospodarczej w okresie spowolnienia gospodarczego",
pages = "69-77",
year = "2011",
}
41
@unpublished{UEK:2168271632,
author = "Agnieszka Żak and Dominika Guja",
title = "Consumer Social Responsibility",
booktitle = "Zarządzanie międzynarodowe oraz podnoszenie efektywności przedsiębiorstw w świetle transformacji społeczno-gospodarczej w okresie spowolnienia gospodarczego",
pages = "55-68",
year = "2011",
}
42
@article{UEK:2168234932,
author = "Agnieszka Żak",
title = "Konwergencja technologii w firmie",
journal = "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa",
number = "12",
pages = "12-22",
year = "2010",
}
43
@unpublished{UEK:2168284427,
author = "Agnieszka Żak",
title = "Wpływ procesu konwergencji technologii na działalność firm",
booktitle = "Zarządzanie międzynarodowe w świetle transformacji społeczno-gospodarczych",
pages = "93-105",
year = "2010",
}
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID