Publications of the selected author
1

Title:
Fostering Sustainable Entrepreneurship by Business Strategies : an Explorative Approach in the Bioeconomy
Source:
Business Strategy and the Environment. - vol. 31, iss. 1 (2022) , s. 251-267. - Summ. - Bibliogr.
Research program:
This project was financed by the Polish Ministry of Education and Science within the "Regional Initiative of Excellence" Programme for 2019-2022, project no. 021/RID/2018/19 (total financing: PLN 11,897,131.40).
2019 list:
140.00 pkt
:
:
Nr:
2168357620
article
2

Title:
Modele oceny dojrzałości organizacji projektowej
Source:
Wybrane aspekty zarządzania jakością / red. Mariusz GIEMZA - Kraków: MG Publikacje, 2021, s. 43-51. - Streszcz. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-954179-3-1
Nr:
2168358066
chapter in monograph
See main document
3

Title:
Impact of Eco-labelling on the Implementation of Sustainable Production and Consumption
Source:
Environmental Impact Assessment Review. - vol. 86 (2021) , s. 1-13 - Bibliogr.
Research program:
The Project has been financed by the Ministry of Science and Higher Education within "Regional Initiative of Excellence" Programme for 2019-2022. Project no. 021/RID/2018/19. This publication has been financed by the subsidy granted to Cracow University of Economics, Poland
2019 list:
140.00 pkt
:
:
Nr:
2168350864
article
4

Author:
Anna Prusak , Konrad Kułakowski , Jacek Szybowski
Title:
Analiza porównawcza badania ryzyka technologicznego w projektach badawczo-rozwojowych przedsiębiorstw
Source:
Modelowanie preferencji a ryzyko '19-'20 / red. nauk. Tadeusz Trzaskalik, Krzysztof S. Targiel - Katowice: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 2020, s. 152-170 - Bibliogr.
Series:
(Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach)
Research program:
Badania były wspierane przez Narodowe Centrum Nauki w ramach projektu 2017/25/B/HS4/01617.
ISBN:
978-83-7875-646-0 ; 978-83-7875-647-7
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168351178
chapter in monograph
5

Author:
Jacek Szybowski , Konrad Kułakowski , Anna Prusak
Title:
New Inconsistency Indicators for Incomplete Pairwise Comparisons Matrices
Source:
Mathematical Social Sciences. - vol. 108 (2020) , s. 138-145. - Summ. - Bibliogr.
Research program:
The research is supported by The National Science Centre, Poland, project no. 2017/25/B/HS4/01617 and by the Polish Ministry of Science and Higher Education (task no. 11.11.420.004).
2019 list:
70.00 pkt
:
:
Nr:
2168347686
article
6

Title:
Certyfikacja kierownika projektu według wytycznych i standardów IPMA
Source:
Wybrane aspekty zarządzania jakością / red. Mariusz GIEMZA - Kraków: MG Publikacje, 2019, s. 89-94. - Streszcz. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-954179-0-0
Nr:
2168335385
chapter in monograph
See main document
7

Conference:
13th International Quality Conference Quality Festival 2019, Kragujevac, Serbia, od 2019-05-29 do 2019-06-01
Title:
Food Risk Analysis
Source:
Proceedings on Engineering Sciences. - vol. 1, no. 2 (2019) , s. 261-272. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168336679
article
8

Conference:
13th International Quality Conference Quality Festival 2019, Kragujevac, Serbia, od 2019-05-29 do 2019-06-01
Title:
Academic Entrepreneurship and the EU Funds in Poland 2014-2020
Source:
Proceedings on Engineering Sciences. - vol. 1, no. 2 (2019) , s. 901-910. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168336681
article
9

Title:
Identification of Problems Arising during Manual Handling of Food Packaging by Older Consumers in Poland
Source:
Packaging Technology and Science. - vol. 32, iss. 12 (2019) , s. 607-617. - Summ. - Bibliogr.
Research program:
The study was funded under the research grant number UMO-2014/13/B/HS4/00482 by the National Science Centre, Poland
2019 list:
70.00 pkt
:
:
Nr:
2168340415
article
10

Conference:
13th International Quality Conference Quality Festival 2019, Kragujevac, Serbia, od 2019-05-29 do 2019-06-01
Title:
Ethics and Trust While Food Safety Crisis
Source:
Proceedings on Engineering Sciences. - vol. 1, no. 2 (2019) , s. 257-260. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168336677
article
11

Author:
Konrad Kułakowski , Jacek Szybowski , Anna Prusak
Title:
Towards Quantification of Incompleteness in the Pairwise Comparisons Methods
Source:
International Journal of Approximate Reasoning. - vol. 115 (2019) , s. 221-234. - Summ. - Bibliogr.
Research program:
The research was supported by the National Science Centre, Poland, as a part of the project no. 2017/25/B/HS4/01617 and by the Polish Ministry of Science and Higher Education, AGH contract no. 16.16.420.054
2019 list:
140.00 pkt
:
:
Nr:
2168341303
article
12

Author:
Conference:
XV Sesja Naukowa z cyklu Wyzwania zarządzania jakością, Kraków, Polska, od 2018-04-25 do 2018-04-27
Title:
Jakość danych a spójność osądów w metodzie AHP/ANP
Source:
XV Sesja Naukowa z cyklu : Wyzwania Zarządzania Jakością : materiały konferencyjne - Kraków: Polskie Towarzystwo Towaroznawcze, 2018, s. 35. - Dostępne tylko streszczenie
Research program:
Treści zaprezentowane w ramach artykułu powstały w ramach grantu nr 2017/25/B/HS4/01617 finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki
ISBN:
978-83-949535-6-0
Nr:
2168324323
varia
13

Author:
Title:
Jakość danych a spójność osądów w metodzie AHP/ANP
Source:
Wybrane aspekty zarządzania jakością / red. Mariusz GIEMZA - Kraków: Polskie Towarzystwo Towaroznawcze, 2018, s. 146-151 - Bibliogr.
Research program:
Treści zaprezentowane w ramach artykułu powstały w ramach grantu nr 2017/25/B/HS4/01617 finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki
ISBN:
978-83-949535-7-7
Nr:
2168324303
chapter in monograph
See main document
14

Author:
Title:
Miejsce nauki we współczesnych przedsiębiorstwach
Source:
Fons. - 2 (9) (2018) , s. 111-121 - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
c 1.00 pkt
Nr:
2168327227
article
15

Author:
Anna Prusak , Sabina Rokita , Mariusz Giemza
Title:
Innowacje i ryzyko w projektach współfinansowanych ze środków unijnych
Source:
Fons. - 3-4 (7) (2017) , s. 121-138
Access mode:
Ministerial journal list:
c 1.00 pkt
Nr:
2168351116
article
16

Author:
Title:
Formy współpracy i kompetencje zespołu B+R w projektach realizowanych przez przedsiębiorstwa = Forms of Cooperation and Personnel Competencies in R&D Projects in Enterprises
Source:
Zarządzanie jakością w perspektywie organizacyjno-społecznej / red. nauk. Tadeusz SIKORA - Kraków: Wydawnictwo Naukowe PTTŻ, 2017, s. 309-318. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Research program:
Publikacja powstała przy wykorzystaniu środków przyznanych Wydziałowi Towaroznawstwa Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie na utrzymanie potencjału badawczego
ISBN:
978-83-942362-7-4
Access mode:
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168314999
chapter in monograph
See main document
17

Author:
Conference:
2nd International Conference on Quality of Life, Kragujevac, Serbia, od 2017-06-08 do 2017-06-10
Title:
Development of New Technologies in the Context of the EU Funded Projects in Poland [dokument elektroniczny]
Source:
2. International Conference on Quality of Life / ed. Slavko Arsovski, Danijela Tadić, Miladin Stefanović - Kragujevac: Faculty of Engineering, Center for Quality, University of Kragujevac, 2017, s. 407-415. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-86-6335-043-4
Access mode:
Nr:
2168334179
chapter in conference materials
18

Author:
Title:
Projekty unijne w sektorze przedsiębiorstw w Polsce - badania przemysłowe i prace rozwojowe w teorii i praktyce = The EU Projects in Enterprises in Poland - Industrial Research and Experimental Development in Theory and Practice
Source:
Zarządzanie jakością w perspektywie organizacyjno-społecznej / red. nauk. Tadeusz SIKORA - Kraków: Wydawnictwo Naukowe PTTŻ, 2017, s. 319-335. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Research program:
Publikacja powstała przy wykorzystaniu środków przyznanych Wydziałowi Towaroznawstwa Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie na utrzymanie potencjału badawczego
ISBN:
978-83-942362-7-4
Access mode:
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168315005
chapter in monograph
See main document
19

Author:
Anna Prusak , Małgorzata Schlegel-Zawadzka
Title:
Consumer Perceptions of Peanuts and Peanut Allergy : the EuroPrevall Results of Focus Groups in Poland
Source:
Public Health : Open Journal. - vol. 2, iss. 1 (2017) , s. 11-20. - Summ. - Bibliogr.
Research program:
This research is supported by the EU through the EuroPrevall project (FOOD-CT-2005-514000) and Polish Ministry of Science and Higher Education
Nr:
2168315561
article
20

Author:
Anna Prusak , Sabina Rokita
Title:
Projekty badawczo-rozwojowe dofinansowywane ze środków unijnych w księgach rachunkowych - wybrane problemy = Research and Development Projects Co-financed from EU Funds in Accounting Books - Selected Problems
Source:
Przedsiębiorczość i Zarządzanie = Entrepreneurship and Management. - t. 18, z. 12, cz. 3 (2017) , s. 169-186. - Tytuł numeru: Prawne aspekty prowadzenia ksiąg rachunkowych - Bibliogr.
Access mode:
Full text
CC-BY-SA
Ministerial journal list:
b 14.00 pkt
Nr:
2168329819
article
21

Author:
Title:
Niespójność osądów w analitycznym procesie hierarchicznym = Inconsistency of Judgments in the Analytic Hierarchy Process
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2017
Physical description:
220 s.: il.; 24 cm
Series:
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie ; nr 249)
Notes:
Summ., Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-740-0
Level I:
120.00 pkt
Nr:
2168327737
monograph
22

Title:
Zachowania konsumentów na rynku soków i ich wybrane uwarunkowania = Consumer Behaviours in the Market for Juices and the Selected Determinants Thereof = Povedenie potrebitelej na rynke sokov i ih izbrannye obuslovlennosti
Source:
Handel Wewnętrzny. - nr 2 (2017) , s. 28-44. - Streszcz., summ., rez. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 12.00 pkt
Nr:
2168315091
article
23

Conference:
2nd International Conference on Quality of Life, Kragujevac, Serbia, od 2017-06-08 do 2017-06-10
Title:
Food Quality and Safety as Important Aspects of Quality of Life [dokument elektroniczny]
Source:
2. International Conference on Quality of Life / ed. Slavko Arsovski, Danijela Tadić, Miladin Stefanović - Kragujevac: Faculty of Engineering, Center for Quality, University of Kragujevac, 2017, s. 287-292. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-86-6335-043-4
Access mode:
Nr:
2168323737
chapter in conference materials
24

Author:
Sabina Rokita , Anna Prusak
Title:
Rola monitoringu i kontroli finansów w projektach unijnych realizowanych przez przedsiębiorstwa = The Role of Monitoring and Finance control in the EU Funded Projects Realized by Enterprises
Source:
Przedsiębiorczość i Zarządzanie = Entrepreneurship and Management. - t. 18, z. 12, cz. 3 (2017) , s. 137-156. - Tytuł numeru: Prawne aspekty prowadzenia ksiąg rachunkowych - Bibliogr.
Access mode:
Full text
CC-BY-SA
Ministerial journal list:
b 14.00 pkt
Nr:
2168329821
article
25

Conference:
2nd International Conference on Quality of Life, Kragujevac, Serbia, od 2017-06-08 do 2017-06-10
Title:
The Application of the Analytic Hierarchy Process in Assessing the Quality of Life [dokument elektroniczny]
Source:
2. International Conference on Quality of Life / ed. Slavko Arsovski, Danijela Tadić, Miladin Stefanović - Kragujevac: Faculty of Engineering, Center for Quality, University of Kragujevac, 2017, s. 113-119. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-86-6335-043-4
Access mode:
Nr:
2168323735
chapter in conference materials
26

Title:
Metodyka badawcza
Source:
Jakość z punktu widzenia konsumenta i organizacji : rynek soków, nektarów i napojów / red. Tadeusz SIKORA - Kraków: Wydawnictwo Naukowe "Akapit", 2016, s. 71-75
ISBN:
978-83-63663-70-4
Nr:
2168309015
chapter in monograph
See main document
27

Author:
Radoslaw Śpiewak , Małgorzata Schlegel-Zawadzka , Anna Prusak
Title:
An Integrated Approach to Management of Food Allergy - Recommendations for Consumers and Professionals
Source:
Public Health : Open Journal. - vol. 1, iss. 1 (2016) , s. 16-23. - summ., [odczyt: 14.04.2016] - Bibliogr.
Nr:
2168304969
article
28

Author:
Małgorzata Baran , Jacek Strojny , Anna Prusak
Title:
Orientacja projektowa jako element współczesnego modelu zarządzania uczelnią = Project Orientation as Part of a Modern Model of University Management
Source:
Przedsiębiorczość i Zarządzanie. - t. 17, z. 2, cz. 1 (2016) , s. 77-89. - Tytuł numeru: Wykorzystanie zarządzania projektami w sektorze publicznym - Bibliogr.
Access mode:
Full text
CC-BY-SA
Ministerial journal list:
b 14.00 pkt
Nr:
2168313285
article
29

Author:
Małgorzata Schlegel-Zawadzka , Anna Prusak
Title:
The Importance of Open Access Journals in the Area of Public Health
Source:
Public Health : Open Journal2016. - vol. 1, iss. 1, s. e2-e3. - [odczyt: 14.04.2016] - Bibliogr.
Nr:
2168304971
preface / summary
30

Author:
Jacek Strojny , Anna Prusak , Piotr Stefanów
Title:
Możliwości wykorzystania metody AHP w analizie preferencji w administracji publicznej - przegląd badań własnych
Source:
Analiza i wspomaganie decyzji w praktyce gospodarczej - Katowice: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 2016, s. 124-140 - Bibliogr.
Series:
(Informatyka w Badaniach Operacyjnych)
ISBN:
978-83-7875-294-3
Nr:
2168317619
chapter in monograph
31

Author:
Title:
Budowa i analiza modelu hierarchicznego służącego do eksperckiej oceny kryteriów wpływających na jakość wyrobu
Source:
Jakość z punktu widzenia konsumenta i organizacji : rynek soków, nektarów i napojów / red. Tadeusz SIKORA - Kraków: Wydawnictwo Naukowe "Akapit", 2016, s. 139-142
ISBN:
978-83-63663-70-4
Nr:
2168309023
chapter in monograph
See main document
32

Author:
Jacek Strojny , Małgorzata Baran , Anna Prusak
Title:
Model zarządzania projektami w instytucjach administracji publicznej = Model of Project Management in the Institutions of Public Administration
Source:
Przedsiębiorczość i Zarządzanie. - t. 17, z. 2, cz. 1 (2016) , s. 23-42. - Tytuł numeru: Wykorzystanie zarządzania projektami w sektorze publicznym - Bibliogr.
Access mode:
Full text
CC-BY-SA
Ministerial journal list:
b 14.00 pkt
Nr:
2168313283
article
33

Author:
Anna Prusak , Piotr Stefanów , Jacek Strojny , Monica Garcia-Melon
Title:
The Influence of the Form of the 9-Point Scale in the AHP Method on the Consistency of Judgments = Wpływ formy 9-punktowej skali w metodzie AHP na spójność osądów
Source:
Modern Management Review. - vol. 21, nr 23 (3) (2016) , s. 97-113. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 11.00 pkt
Nr:
2168314229
article
34

Author:
Anna Prusak , Małgorzata Schlegel-Zawadzka
Title:
Badanie wpływu uwarunkowań rodzinnych i wczesnego żywienia na występowanie alergii pokarmowych w Polsce - wyniki badań ankietowych projektu EuroPrevall = Studying the Impact of Family Conditionings and Early Nutrition on the Prevalence of Food Allergies in Poland - the Questionnaire Survey Results under EuroPrevall Project
Source:
Przedsiębiorczość i Zarządzanie = Entrepreneurship and Management. - t. 17, z. 12, cz. 3 (2016) , s. 111-129. - Tytuł numeru: Ekonomiczne, medyczne i prawne aspekty zdrowia publicznego - Bibliogr.
Access mode:
Full text
CC-BY-SA
Ministerial journal list:
b 14.00 pkt
Nr:
2168318871
article
35

Author:
Title:
Zastosowanie metody analitycznego procesu hierarchicznego (AHP) do oceny kryteriów wpływających na jakość wyrobu
Source:
Jakość z punktu widzenia konsumenta i organizacji : rynek soków, nektarów i napojów / red. Tadeusz SIKORA - Kraków: Wydawnictwo Naukowe "Akapit", 2016, s. 39-48
ISBN:
978-83-63663-70-4
Nr:
2168309011
chapter in monograph
See main document
36

Title:
Żywność genetycznie zmodyfikowana (żywność GM) - analiza publikacji w Gazecie Wyborczej w latach 1995 ÷ 2012 = Genetically Modified Food (GM Food) - Analysis of Publications in Gazeta Wyborcza in 1995 - 2012
Source:
Żywność : nauka - technologia - jakość = Food : Science - Technology - Quality. - R. 22, nr 5 (102) (2015) , s. 198-212. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 13.00 pkt
Nr:
2168299433
article
See main document
37

Author:
Title:
Socio-Economic Aspects of GMO - a Review of Risk and Benefits
Source:
Interdisciplinary Approach to Quality / ed. by Paweł NOWICKI and Tadeusz SIKORA - Kraków: Wydawnictwo Naukowe PTTŻ, 2015, s. 143-154. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-942362-5-0
Nr:
2168293869
chapter in monograph
See main document
38

Author:
Anna Prusak , Przemysław Sulich
Title:
The Role of Trust in R&D Projects
Source:
Contact : International Business Voice. - nr 20(115) (2015) - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168304961
unreviewed article
39

Author:
Annabelle Boulay , Vyara Gancheva , Julie Houghton , Anna Strada , Beatriz Sora , Roser Sala , Gene Rowe
Title:
Peanut Exposure During Pregnancy, Breastfeeding and Complementary Feeding : Perceptions of Practices in Four Countries
Source:
International Journal of Consumer Studies. - vol. 39, iss. 1 (2015) , s. 51-59. - Pełny tekst dostępny w Wiley Online Library - Bibliogr.
Ministerial journal list:
a 20.00 pkt
:
:
Nr:
2168297939
article
40

Author:
Anna Prusak , Jacek Strojny , Piotr Stefanów , Katarzyna Machaj
Title:
The AHP-Based Assessment of Public Services with Respect to Different Groups of Customers of Polish Local Government
Source:
Chinese Business Review. - vol. 14, no. 11 (2015) , s. 547-560. - Summ. - Bibliogr.
Research program:
The research presented in this paper was funded from the Grant of the National Science Center based on decision No. DEC-2011/01/D/HS4/04006
Nr:
2168304957
article
41

Author:
Jacek Strojny , Anna Prusak , Monica Garcia-Melon
Title:
The AHP Implementation in Strategic Management Process - a Case Study of Decision Making in Polish Local Administration = Implementacja AHP do procesu zarządzania strategicznego - case study procesów decyzyjnych w polskiej administracji lokalnej
Source:
Humanities and Social Sciences. - vol. 20 (XX), nr 22 (4) (2015) , s. 169-181. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 14.00 pkt
Nr:
2168308999
article
42

Author:
Anna Prusak , Jacek Strojny , Małgorzata Baran
Title:
Projekty badawcze w biznesie - analiza ryzyka na przykładzie planowania projektów współfinansowanych ze środków unijnych = Research Projects in Business; Risk Analysis Illustrated with an Example of Planning the Projects Co-financed by the European Union
Source:
Przedsiębiorczość i Zarządzanie. - t. 16, z. 12, cz. 2 (2015) , s. 93-108. - Tytuł numeru: Wybrane problemy zarządcze, rachunkowe i podatkowe w sektorze MSP - Bibliogr.
Access mode:
Full text
CC-BY-SA
Ministerial journal list:
b 14.00 pkt
Nr:
2168307451
article
43

Author:
Title:
Nauka i biznes idą w parze
Source:
4metal.pl : portal branży metalowej. - 17 kwietnia (2015) . - [odczyt: 14.04.2016]. - Dostępny w World Wide Web
Access mode:
Nr:
2168304963
unreviewed article
44

Author:
Anna Prusak , Jacek Strojny , Piotr Stefanów
Title:
Zastosowanie metody AHP w badaniu satysfakcji klienta urzędu administracji publicznej = The Application of the AHP to Measure Satisfaction of the Customer of Public Administration Office
Source:
Wybrane aspekty zarządzania jakością usług = Selected Aspects of Service Quality Management / red. Joanna DZIADKOWIEC i Tadeusz SIKORA - Kraków: Wydawnictwo Naukowe PTTŻ, 2015, s. 145-155. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-942362-3-6
Nr:
2168293945
chapter in monograph
See main document
45

Author:
Jacek Strojny , Anna Prusak
Title:
Zarządzanie usługami publicznymi w administracji lokalnej - koncepcja i wybrane wyniki badań = Management of Public Services in Local Administration - Concept and Chosen Research Effects
Source:
Wybrane aspekty zarządzania jakością usług = Selected Aspects of Service Quality Management / red. Joanna DZIADKOWIEC i Tadeusz SIKORA - Kraków: Wydawnictwo Naukowe PTTŻ, 2015, s. 187-198. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-942362-3-6
Nr:
2168293955
chapter in monograph
See main document
46

Author:
Anna Prusak , Piotr Kafel , Piotr Stefanów , Jacek Strojny , Monica Garcia-Melon
Title:
The Application of the AHP Risk-Benefit Assessment in Certification of Organic Farming = Zastosowanie analizy risk-benefit AHP w certyfikacji rolnictwa ekologicznego
Source:
Modern Management Review. - vol. 20, nr 22 (4) (2015) , s. 137-159. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Research program:
Badania zaprezentowane w artykule zostały sfinansowane ze środków Narodowego Centrum Nauki przyznanych na podstawie decyzji nr DEC-2011/01/D/HS4/04006
Ministerial journal list:
b 11.00 pkt
Nr:
2168308563
article
47

Author:
Title:
Zastosowanie metody analitycznego procesu hierarchicznego (AHP) w analizie czynników sukcesu współpracy badawczej jednostek naukowych i przedsiębiorstw = Applying the Analytic Hierarchy Process (AHP) in the Analysis of the Success Factors of Research Cooperation between Research units and Enterprises
Source:
Przedsiębiorczość i Zarządzanie. - t. 16, z. 12, cz. 2 (2015) , s. 109-129. - Tytuł numeru: Wybrane problemy zarządcze, rachunkowe i podatkowe w sektorze MSP - Bibliogr.
Access mode:
Full text
CC-BY-SA
Ministerial journal list:
b 14.00 pkt
Nr:
2168307495
article
48

Author:
Jacek Strojny , Anna Prusak
Title:
Programowanie rozwoju przedsiębiorczości przez samorząd terytorialny = Entrepreneurship Development Programming by Local and Regional Government
Source:
Przedsiębiorczość - Edukacja = Entrepreneurship - Education. - vol. 11 (2015) , s. 50-63. - Tytuł numeru: Rola przedsiębiorczości w rozwoju społeczno-gospodarczym układów przestrzennych - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 8.00 pkt
Nr:
2168297423
article
49

Author:
Ewa Błaszczyk , Beata Piórecka , Paweł Jagielski , Anna Prusak , Małgorzata Schlegel-Zawadzka
Title:
The Relationship between the Consumption of Functional Beverages and the Use of other Stimulants by High School Students in Poland
Source:
Medicina Internacia Revuo. - vol. 26, nr 4 (105) (2015) , s. 208-213. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 8.00 pkt
Nr:
2168304955
article
50

Author:
Anna M. Prusak , Małgorzata Schlegel-Zawadzka , Annabelle Boulay , Gene Rowe
Title:
Characteristics of the Peanut Chain in Europe - Implications for Peanut Allergy = Charakterystyka łańcucha żywnościowego orzeszków ziemnych w Europie - powiązanie z występowaniem alergii na orzeszki ziemne
Source:
Acta Scientiarum Polonorum. Technologia Alimentaria. - nr 13(3) (2014) , s. 321-333. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 10.00 pkt
:
:
Nr:
2168297931
article
51

Author:
Anna Prusak , Jacek Strojny , Piotr Stefanow
Title:
Analityczny proces hierarchiczny (AHP) na skróty - kluczowe pojęcia i literatura = Analityc Hierarchy Process (AHP) for Shortcut - Key Concepts and Literature
Source:
Humanities and Social Sciences. - vol. 19, nr 4 (21) (2014) , s. 179-192. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 8.00 pkt
Nr:
2168295847
article
52

Author:
Anna Prusak , Piotr Stefanów
Title:
AHP - analityczny proces hierarchiczny : budowa i analiza modeli decyzyjnych krok po kroku
Publisher address:
Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2014
Physical description:
280 s.: il.; 24 cm
Series:
(Zarządzanie)
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-255-6072-0
Nr:
2168283219
monograph
53

Author:
Anna Prusak , Gene Rowe , Jacek Strojny
Title:
Is GMO "Sustainable"? A Review of the Environmental Risks of GM Plants in Comparison with Conventional and Organic Crops = Czy GMO jest "zrównoważone"? Przegląd efektów oddziaływania na środowisko roślin GMO w porównaniu z efektami upraw konwencjonalnych oraz ekologicznych
Source:
Modern Management Review. - vol. 19, nr 21 (4) (2014) , s. 187-200. - Summ., streszcz.
Ministerial journal list:
b 8.00 pkt
Nr:
2168295835
article
54

Author:
Jacek Strojny , Anna Prusak , Danuta Kostrzewa , Bożena Klimczak
Title:
Analiza preferencji wyboru studiów jako przykład przedsiębiorczego działania uczelni na regionalnym rynku edukacyjnym = The Analysis of Preferences in Field of Studies Choice as an Example of Entrepreneurial Competition on the Regional Educational Market
Source:
Przedsiębiorczość i Zarządzanie. - t. 15, z. 10, cz. 2 (2014) , s. 139-153. - Tytuł numeru: Finansowe i organizacyjne aspekty kooperacji nauki i lokalnej przedsiębiorczości. Cz. 2 - Bibliogr.
Access mode:
Full text
CC-BY-SA
Ministerial journal list:
b 8.00 pkt
Nr:
2168295843
article
55

Author:
Anna Prusak , Piotr Stefanów , Magdalena Gardian
Title:
Graficzna forma kwestionariusza w badaniach AHP/ANP = Graphic Form of Questionnaire in AHP/ANP Research
Source:
Modern Management Review. - vol. 18, nr 20 (4) (2013) , s. 171-189. - Summ., streszcz.
Ministerial journal list:
b 8.00 pkt
Nr:
2168296585
article
56

Conference:
57th European Organization for Quality Congress (EOQ Congress 2013), Tallinn, Estonia, od 2013-06-17 do 2013-06-20
Title:
Ethics and Trust in Quality Assurance
Source:
Quality Renaissance - Co-creating a Viable Future - Estonia: Estonian Association for Quality, 2013, s. 1-8. - [odczyt: 05.11.2013] - Bibliogr.. - Dostępny w World Wide Web
Access mode:
Nr:
2168263670
chapter in conference materials
57

Author:
Conference:
57th European Organization for Quality Congress (EOQ Congress 2013), Tallinn, Estonia, od 2013-06-17 do 2013-06-20
Title:
Application of the AHP in Evaluation and Selection of Suppliers
Source:
Quality Renaissance - Co-creating a Viable Future - Estonia: Estonian Association for Quality, 2013. - [odczyt: 04.11.2013] - Bibliogr.. - Dostępny w World Wide Web
Access mode:
Nr:
2168263656
chapter in conference materials
58

Author:
Małgorzata Schlegel-Zawadzka , Anna Prusak , Tadeusz Sikora
Conference:
57th European Organization for Quality Congress (EOQ Congress 2013), Tallinn, Estonia, od 2013-06-17 do 2013-06-20
Title:
Food and Nutritional Globalization vs. Trends of Protection of Traditional Food Products in Poland
Source:
Quality Renaissance - Co-creating a Viable Future - Estonia: Estonian Association for Quality, 2013, s. 1-8. - [odczyt: 05.11.2013] - Bibliogr.. - Dostępny w World Wide Web
Access mode:
Nr:
2168263668
chapter in conference materials
59

Title:
Wykorzystanie metody Analitycznego Procesu Hierarchicznego (AHP) w procesie certyfikacji wyrobów
Source:
ABC Jakości = Quality Review. - nr 3-4 (75-76) (2013) , s. 48-53 - Bibliogr.
Nr:
2168288445
article
60

Author:
Magdalena Niewczas , Anna Prusak , Piotr Stefanów
Title:
Dobór metod i kryteriów oceny dostawców jako element zapewniania jakości
Source:
Wybrane aspekty zarządzania jakością / red. Marek SALERNO-KOCHAN - Kraków: Wydawnictwo Naukowe PTTŻ, 2013, s. 252-259 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-935421-2-3
Nr:
2168271644
chapter in monograph
See main document
61

Author:
Anna Prusak , Małgorzata Schlegel-Zawadzka
Title:
Food Health Quality of Genetically Modified Crops - Review of Risks and Benefits
Source:
Military Pharmacy and Medicine. - Vol. 6, nr 2 (2013) , s. 13-18. - Summ. - Bibliogr.. - Dostępna również on-line
Access mode:
Nr:
2168294751
article
62

Author:
Title:
Wokół badań i rozwoju
Source:
B+R=Przyszłość : e-biuletyn2012. - nr 1, sierpień. - [odczyt: 14.04.2016]
Access mode:
Nr:
2168304965
voice in discussion / interview
63

Author:
Richard Rose
Title:
Gdy wszystkie inne warunki nie są równoważne : o kontekście czerpania wzorców z polityki innych krajów = When All Other Conditions Are Not Equal: the Context for Drawing Lessons
Source:
Analiza ekonomiczna w polityce publicznej / red. Aleksander SURDEJ - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2012, s. 211-235 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7383-579-5
Nr:
2168234614
chapter in monograph
See main document
64

Title:
Badanie wiarygodności i skuteczności skali porównań Saaty'ego w metodach AHP i ANP = Reliability and Effectiveness of the Saaty's Pairwise Comparison Scale in AHP and ANP Methods
Source:
Przedsiębiorcze aspekty rozwoju organizacji i biznesu / red. Andrzej Chodyński - Kraków: Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM : na zlec. Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, 2011, s. 271-298. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7571-145-5
Nr:
2168230300
chapter in monograph
65

Author:
Anna Prusak , Piotr Stefanów
Title:
Badania nad właściwościami operacyjnymi metody AHP
Source:
Folia Oeconomica Cracoviensia. - vol. 52 (2011) , s. 87-104. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Full text
CC-BY-NC-ND
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2168226601
article
66

Author:
Anna Strada , George Chryssochoidis , Athanasios Krystallis
Title:
Public Trust in Institutions and Information Sources Regarding Risk Management and Communication : towards Integrating Extant Knowledge
Source:
Journal of Risk Research. - vol. 12, no. 2 (2009) , s. 137-185. - Pełny tekst dostępny w EBSCOhost - Bibliogr.. - Dostępny w World Wide Web
Ministerial journal list:
a 24.00 pkt
:
:
Nr:
53032
article
67

Title:
Effective Risk Communication at the Food Market
Source:
4th International Conference on the Quality and Safety in Food Production Chain : Wrocław 24-25 September 2009 / chair: Tadeusz Trziszka - Wrocław: Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, 2009, s. 213. - Dostępne tylko streszczenie
ISBN:
978-83-60574-65-2
Nr:
2168279719
varia
68

Author:
Title:
Effective Risk Communication at the Food Market
Source:
New Concepts in Food Evaluation / ed. by Tadeusz Trziszka and Maciej Oziembłowski - Wrocław: Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, 2009, s. 349-357 - Bibliogr.
Series:
(Monografie - Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu ; 74)
ISBN:
978-83-60574-68-3
Nr:
2168271078
chapter in monograph
69

Author:
Anna Strada , Beatriz Sora , Annabelle Boulay , Roser Sala , Julie Houghton , Vyara Gancheva , Malzorgata Schlegel-Zawadzka , Gene Rowe
Title:
A Characterization of Peanut Consumption in Four Countries : Results from Focus Groups and Their Implications for Peanut Allergy Prevalence
Source:
International Journal of Consumer Studies. - vol. 33, iss. 6 (2009) , s. 676-683. - Pełny tekst dostępny w EBSCOhost - Bibliogr.. - Dostępny w World Wide Web
Nr:
53027
article
70

Author:
A. Boulay , J. Houghton , V. Gancheva , Y. Sterk , A. Strada , M. Schlegel-Zawadzka , B. Sora , R. Sala , R. Ree van , G. Rowe
Title:
A EuroPrevall Review of Factors Affecting Incidence of Peanut Allergy : Priorities for Research and Policy
Source:
Allergy. - vol. 63, iss. 7 (2008) , s. 797-809. - Summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
a 24.00 pkt
Nr:
2168297855
article
71

Author:
J. Houghton , G. Rowe , L.J. Frewer , E. Kleef van , G. Chryssochoidis , O. Kehagia , S. Korzen-Bohr , J. Lassen , U. Pfenning , A. Strada
Title:
The Quality of Food Risk Management in Europe : Perspectives and Priorities
Source:
Food Policy. - vol. 33, iss. 1 (2008) , s. 13-26. - Summ.. - Dostępny w ScienceDirect
Ministerial journal list:
a 20.00 pkt
:
:
Nr:
2168297847
article
72

Title:
New Food Product Development (NFPD as a Competitive Advantage
Source:
The Food Industry in Europe / ed. Tadeusz SIKORA, Anna Strada - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2006, s. 15-25 - Bibliogr.
ISBN:
83-922067-7-0
Nr:
2167710859
chapter in monograph
See main document
73

Author:
Anna Strada , Tadeusz Sikora , Wiktor Adamus
Title:
Czynniki kształtujące poziom świadomości konsumentów w zakresie bezpieczeństwa żywności
Source:
Handel Wewnętrzny. - nr specjalny (czerwiec) (2006) , s. 427-432
Nr:
2168271212
article
74

Title:
Preface
Source:
The Food Industry in Europe / ed. Tadeusz SIKORA, Anna Strada - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2006, s. 5-6
ISBN:
83-922067-7-0
Nr:
2168279615
preface / summary
See main document
75

Title:
The Food Industry in Europe : Tradition and Innovation : Erasmus Intensive Programme in Agri-business Management with Emphasis in Food Industry Enterprises
Redaktor:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2006
Physical description:
300 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr. przy tekstach
ISBN:
83-922067-7-0
Nr:
2167711692
monograph
See related chapters
76

Author:
A. Strada , G. Morkis , J. Trafiałek , D. Kołożyn-Krajewska
Title:
Safety and Quality Assurance and Management Systems : Level of Implementation in Food Enterprises in Poland
Source:
The Food Industry in Europe / ed. Petros Soldatos, Stelios Rozakis - Athens: Agricultural University, 2005, s. 97-114 - Bibliogr.
ISBN:
960-85847-9-5
Nr:
2168264110
chapter in monograph
77

Title:
Safety and Quality Assurance and Management Systems in Food Industry : an Overview
Source:
The Food Industry in Europe / ed. Petros Soldatos, Stelios Rozakis - Athens: Agricultural University, 2005, s. 85-95 - Bibliogr.
ISBN:
960-85847-9-5
Nr:
2167713689
chapter in monograph
1
Fostering Sustainable Entrepreneurship by Business Strategies : an Explorative Approach in the Bioeconomy / Maria URBANIEC, Mariusz SOŁTYSIK, Anna PRUSAK, Konrad Kułakowski, Magdalena WOJNAROWSKA // Business Strategy and the Environment. - vol. 31, iss. 1 (2022), s. 251-267. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0964-4733
2
Modele oceny dojrzałości organizacji projektowej / Mariusz GIEMZA, Anna PRUSAK // W: Wybrane aspekty zarządzania jakością / red. Mariusz GIEMZA. - Kraków: MG Publikacje, 2021. - S. 43-51. - Streszcz. - Bibliogr. - ISBN 978-83-954179-3-1
3
Impact of Eco-labelling on the Implementation of Sustainable Production and Consumption / Magdalena WOJNAROWSKA, Mariusz SOŁTYSIK, Anna PRUSAK // Environmental Impact Assessment Review. - vol. 86 (2021), s. 1-13. - Bibliogr. - ISSN 0195-9255
4
Analiza porównawcza badania ryzyka technologicznego w projektach badawczo-rozwojowych przedsiębiorstw / Anna PRUSAK, Konrad Kułakowski, Jacek Szybowski // W: Modelowanie preferencji a ryzyko '19-'20 / red. nauk. Tadeusz Trzaskalik, Krzysztof S. Targiel. - Katowice: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 2020. - (Prace Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach). - S. 152-170. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7875-646-0 ; 978-83-7875-647-7
5
New Inconsistency Indicators for Incomplete Pairwise Comparisons Matrices / Jacek Szybowski, Konrad Kułakowski, Anna PRUSAK // Mathematical Social Sciences. - vol. 108 (2020), s. 138-145. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S016548962030055X. - ISSN 0165-4896
6
Certyfikacja kierownika projektu według wytycznych i standardów IPMA / Anna PRUSAK, Mariusz GIEMZA // W: Wybrane aspekty zarządzania jakością / red. Mariusz GIEMZA. - Kraków: MG Publikacje, 2019. - S. 89-94. - Streszcz. - Bibliogr. - ISBN 978-83-954179-0-0
7
Food Risk Analysis / Magdalena NIEWCZAS-DOBROWOLSKA, Tadeusz SIKORA, Anna PRUSAK // Proceedings on Engineering Sciences. - vol. 1, no. 2 (2019), s. 261-272. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://pesjournal.net/journal/v1-n2/23.pdf. - ISSN 2620-2832
8
Academic Entrepreneurship and the EU Funds in Poland 2014-2020 / Anna PRUSAK, Tadeusz SIKORA, Magdalena NIEWCZAS-DOBROWOLSKA // Proceedings on Engineering Sciences. - vol. 1, no. 2 (2019), s. 901-910. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://pesjournal.net/journal/v1-n2/95.pdf. - ISSN 2620-2832
9
Identification of Problems Arising during Manual Handling of Food Packaging by Older Consumers in Poland / Jarosław ŚWIDA, Michał HALAGARDA, Anna PRUSAK, Stanisław POPEK // Packaging Technology and Science. - vol. 32, iss. 12 (2019), s. 607-617. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/pts.2478. - ISSN 0894-3214
10
Ethics and Trust While Food Safety Crisis / Magdalena NIEWCZAS-DOBROWOLSKA, Tadeusz SIKORA, Anna PRUSAK // Proceedings on Engineering Sciences. - vol. 1, no. 2 (2019), s. 257-260. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://pesjournal.net/journal/v1-n2/22.pdf. - ISSN 2620-2832
11
Towards Quantification of Incompleteness in the Pairwise Comparisons Methods / Konrad Kułakowski, Jacek Szybowski, Anna PRUSAK // International Journal of Approximate Reasoning. - vol. 115 (2019), s. 221-234. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0888-613X
12
Jakość danych a spójność osądów w metodzie AHP/ANP / Anna PRUSAK // W: XV Sesja Naukowa z cyklu : Wyzwania Zarządzania Jakością : materiały konferencyjne. - Kraków : Polskie Towarzystwo Towaroznawcze, 2018. - S. 35. - Dostępne tylko streszczenie. - ISBN 978-83-949535-6-0
13
Jakość danych a spójność osądów w metodzie AHP/ANP / Anna PRUSAK // W: Wybrane aspekty zarządzania jakością / red. Mariusz GIEMZA. - Kraków: Polskie Towarzystwo Towaroznawcze, 2018. - S. 146-151. - Bibliogr. - ISBN 978-83-949535-7-7
14
Miejsce nauki we współczesnych przedsiębiorstwach / Anna PRUSAK // Fons. - 2 (9) (2018), s. 111-121. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://docplayer.pl/125669120-Issn-wersja-elektroniczna-issn-wersja-drukowana-naklad-220-egzemplarzy.html. - ISSN 2544-4336
15
Innowacje i ryzyko w projektach współfinansowanych ze środków unijnych / Anna PRUSAK, Sabina Rokita, Mariusz GIEMZA // Fons. - 3-4 (7) (2017), s. 121-138. - Pełny tekst: http://fontes.wsiz.pl/wp-content/uploads/2015/11/FONS_2017-3_4_7.pdf. - ISSN 2544-4336
16
Formy współpracy i kompetencje zespołu B+R w projektach realizowanych przez przedsiębiorstwa = Forms of Cooperation and Personnel Competencies in R&D Projects in Enterprises / Anna PRUSAK // W: Zarządzanie jakością w perspektywie organizacyjno-społecznej / red. nauk. Tadeusz SIKORA. - Kraków: Wydawnictwo Naukowe PTTŻ, 2017. - S. 309-318. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-942362-7-4. - Pełny tekst: https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/bitstream/handle/item/43055/Konferencja_KZJ UEK 2017.pdf
17
Development of New Technologies in the Context of the EU Funded Projects in Poland / Anna PRUSAK // W: 2. International Conference on Quality of Life [Dokument elektroniczny] / ed. Slavko Arsovski, Danijela Tadić, Miladin Stefanović. - Kragujevac: Faculty of Engineering, Center for Quality, University of Kragujevac, 2017. - S. 407-415. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-86-6335-043-4. - Pełny tekst: http://cqm.rs/2017/cd1/pdf/papers/focus_1/56.pdf
18
Projekty unijne w sektorze przedsiębiorstw w Polsce - badania przemysłowe i prace rozwojowe w teorii i praktyce = The EU Projects in Enterprises in Poland - Industrial Research and Experimental Development in Theory and Practice / Anna PRUSAK // W: Zarządzanie jakością w perspektywie organizacyjno-społecznej / red. nauk. Tadeusz SIKORA. - Kraków: Wydawnictwo Naukowe PTTŻ, 2017. - S. 319-335. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-942362-7-4. - Pełny tekst: https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/bitstream/handle/item/43055/Konferencja_KZJ UEK 2017.pdf
19
Consumer Perceptions of Peanuts and Peanut Allergy : the EuroPrevall Results of Focus Groups in Poland / Anna PRUSAK, Małgorzata Schlegel-Zawadzka // Public Health : Open Journal [on-line]. - vol. 2, iss. 1 (2017), s. 11-20. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.openventio.org/Volume2-Issue1/Consumer-Perceptions-of-Peanuts-and-Peanut-Allergy-The-EuroPrevall-Results-of-Focus-Groups-in-Poland-PHOJ-2-115.pdf
20
Projekty badawczo-rozwojowe dofinansowywane ze środków unijnych w księgach rachunkowych - wybrane problemy = Research and Development Projects Co-financed from EU Funds in Accounting Books - Selected Problems / Anna PRUSAK, Sabina Rokita // Przedsiębiorczość i Zarządzanie = Entrepreneurship and Management. - t. 18, z. 12, cz. 3 (2017), s. 169-186. - Summ.. - Tytuł numeru: Prawne aspekty prowadzenia ksiąg rachunkowych. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://piz.san.edu.pl/docs/e-XVIII-12-3.pdf. - ISSN 1733-2486
21
Niespójność osądów w analitycznym procesie hierarchicznym = Inconsistency of Judgments in the Analytic Hierarchy Process / Anna PRUSAK. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2017. - 220 s. : il. ; 24 cm. - Summ. - Bibliogr. - (Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie, ISSN 1899-0428 ; nr 249). - ISBN 978-83-7252-740-0
22
Zachowania konsumentów na rynku soków i ich wybrane uwarunkowania = Consumer Behaviours in the Market for Juices and the Selected Determinants Thereof = Povedenie potrebitelej na rynke sokov i ih izbrannye obuslovlennosti / Urszula BALON, Joanna M. DZIADKOWIEC, Piotr KAFEL, Paweł NOWICKI, Anna PRUSAK, Tadeusz SIKORA // Handel Wewnętrzny. - nr 2 (2017), s. 28-44. - Streszcz., summ., rez. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/gospodarka/171472244. - ISSN 0438-5403
23
Food Quality and Safety as Important Aspects of Quality of Life / Magdalena NIEWCZAS-DOBROWOLSKA, Tadeusz SIKORA, Anna PRUSAK // W: 2. International Conference on Quality of Life [Dokument elektroniczny] / ed. Slavko Arsovski, Danijela Tadić, Miladin Stefanović. - Kragujevac: Faculty of Engineering, Center for Quality, University of Kragujevac, 2017. - S. 287-292. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-86-6335-043-4. - Pełny tekst: http://cqm.rs/2017/cd1/pdf/papers/focus_1/41.pdf
24
Rola monitoringu i kontroli finansów w projektach unijnych realizowanych przez przedsiębiorstwa = The Role of Monitoring and Finance control in the EU Funded Projects Realized by Enterprises / Sabina Rokita, Anna PRUSAK // Przedsiębiorczość i Zarządzanie = Entrepreneurship and Management. - t. 18, z. 12, cz. 3 (2017), s. 137-156. - Summ.. - Tytuł numeru: Prawne aspekty prowadzenia ksiąg rachunkowych. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://piz.san.edu.pl/docs/e-XVIII-12-3.pdf. - ISSN 1733-2486
25
The Application of the Analytic Hierarchy Process in Assessing the Quality of Life / Anna PRUSAK, Tadeusz SIKORA, Magdalena NIEWCZAS-DOBROWOLSKA // W: 2. International Conference on Quality of Life [Dokument elektroniczny] / ed. Slavko Arsovski, Danijela Tadić, Miladin Stefanović. - Kragujevac: Faculty of Engineering, Center for Quality, University of Kragujevac, 2017. - S. 113-119. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-86-6335-043-4. - Pełny tekst: http://cqm.rs/2017/cd1/pdf/papers/focus_1/16.pdf
26
Metodyka badawcza / Urszula BALON, Joanna M. DZIADKOWIEC, Piotr KAFEL, Paweł NOWICKI, Anna PRUSAK // W: Jakość z punktu widzenia konsumenta i organizacji : rynek soków, nektarów i napojów / red. Tadeusz SIKORA. - Kraków: Wydawnictwo Naukowe "Akapit", 2016. - S. 71-75. - ISBN 978-83-63663-70-4
27
An Integrated Approach to Management of Food Allergy - Recommendations for Consumers and Professionals / Radoslaw Śpiewak, Małgorzata Schlegel-Zawadzka, Anna PRUSAK // Public Health : Open Journal [on-line]. - vol. 1, iss. 1 (2016), s. 16-23. - summ., [odczyt: 14.04.2016]. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://openventio.org/Volume1-Issue1/An-Integrated-Approach-to-Management-of-Food-Allergy-Recommendations-for-Consumers-and-Professionals-PHOJ-1-105.pdf
28
Orientacja projektowa jako element współczesnego modelu zarządzania uczelnią = Project Orientation as Part of a Modern Model of University Management / Małgorzata Baran, Jacek Strojny, Anna PRUSAK // Przedsiębiorczość i Zarządzanie. - t. 17, z. 2, cz. 1 (2016), s. 77-89. - Summ.. - Tytuł numeru: Wykorzystanie zarządzania projektami w sektorze publicznym. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://piz.san.edu.pl/docs/e-XVII-2-1.pdf. - ISSN 1733-2486
29
The Importance of Open Access Journals in the Area of Public Health / Małgorzata Schlegel-Zawadzka, Anna PRUSAK // Public Health : Open Journal [on-line]. - vol. 1, iss. 1 (2016), s. e2-e3. - [odczyt: 14.04.2016]. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://openventio.org/wp-content/uploads/2017/10/The-Importance-of-Open-Access-Journals-in-the-Area-of-Public-Health-PHOJ-1-e002.pdf
30
Możliwości wykorzystania metody AHP w analizie preferencji w administracji publicznej - przegląd badań własnych / Jacek Strojny, Anna PRUSAK, Piotr Stefanów // W: Analiza i wspomaganie decyzji w praktyce gospodarczej. - Katowice: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 2016. - (Prace Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Informatyka w Badaniach Operacyjnych). - S. 124-140. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7875-294-3
31
Budowa i analiza modelu hierarchicznego służącego do eksperckiej oceny kryteriów wpływających na jakość wyrobu / Anna PRUSAK // W: Jakość z punktu widzenia konsumenta i organizacji : rynek soków, nektarów i napojów / red. Tadeusz SIKORA. - Kraków: Wydawnictwo Naukowe "Akapit", 2016. - S. 139-142. - ISBN 978-83-63663-70-4
32
Model zarządzania projektami w instytucjach administracji publicznej = Model of Project Management in the Institutions of Public Administration / Jacek Strojny, Małgorzata Baran, Anna PRUSAK // Przedsiębiorczość i Zarządzanie. - t. 17, z. 2, cz. 1 (2016), s. 23-42. - Summ.. - Tytuł numeru: Wykorzystanie zarządzania projektami w sektorze publicznym. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://piz.san.edu.pl/docs/e-XVII-2-1.pdf. - ISSN 1733-2486
33
The Influence of the Form of the 9-Point Scale in the AHP Method on the Consistency of Judgments = Wpływ formy 9-punktowej skali w metodzie AHP na spójność osądów / Anna PRUSAK, Piotr Stefanów, Jacek Strojny, Monica Garcia-Melon // Modern Management Review. - vol. 21, nr 23 (3) (2016), s. 97-113. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://doi.prz.edu.pl/pl/pdf/zim/243. - ISSN 2300-6366
34
Badanie wpływu uwarunkowań rodzinnych i wczesnego żywienia na występowanie alergii pokarmowych w Polsce - wyniki badań ankietowych projektu EuroPrevall = Studying the Impact of Family Conditionings and Early Nutrition on the Prevalence of Food Allergies in Poland - the Questionnaire Survey Results under EuroPrevall Project / Anna PRUSAK, Małgorzata Schlegel-Zawadzka // Przedsiębiorczość i Zarządzanie = Entrepreneurship and Management. - t. 17, z. 12, cz. 3 (2016), s. 111-129. - Summ.. - Tytuł numeru: Ekonomiczne, medyczne i prawne aspekty zdrowia publicznego. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://piz.san.edu.pl/docs/e-XVII-12-3.pdf. - ISSN 1733-2486
35
Zastosowanie metody analitycznego procesu hierarchicznego (AHP) do oceny kryteriów wpływających na jakość wyrobu / Anna PRUSAK // W: Jakość z punktu widzenia konsumenta i organizacji : rynek soków, nektarów i napojów / red. Tadeusz SIKORA. - Kraków: Wydawnictwo Naukowe "Akapit", 2016. - S. 39-48. - ISBN 978-83-63663-70-4
36
Żywność genetycznie zmodyfikowana (żywność GM) - analiza publikacji w Gazecie Wyborczej w latach 1995 ÷ 2012 = Genetically Modified Food (GM Food) - Analysis of Publications in Gazeta Wyborcza in 1995 - 2012 / Anna PRUSAK, Magdalena Szumiło-Kulczycka, Tadeusz SIKORA // Żywność : nauka - technologia - jakość = Food : Science - Technology - Quality. - R. 22, nr 5 (102) (2015), s. 198-212. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.pttz.org/zyw/wyd/czas/2015,%205(102)/16_Prusak.pdf. - ISSN 2451-0769
37
Socio-Economic Aspects of GMO - a Review of Risk and Benefits / Anna PRUSAK // W: Interdisciplinary Approach to Quality / ed. by Paweł NOWICKI and Tadeusz SIKORA. - Kraków: Wydawnictwo Naukowe PTTŻ, 2015. - S. 143-154. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-942362-5-0
38
The Role of Trust in R&D Projects / Anna PRUSAK, Przemysław Sulich // Contact : International Business Voice [on-line]. - nr 20(115) (2015)1 ekran. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://contact.bpcc.org.pl/Issue20/views/innovation/RoleOfTrust.aspx. - ISSN 1425-1779
39
Peanut Exposure During Pregnancy, Breastfeeding and Complementary Feeding : Perceptions of Practices in Four Countries / Annabelle Boula, Vyara Gancheva, Julie Houghton, Anna STRADA, Beatriz Sora, Roser Sala, Gene Rowe // International Journal of Consumer Studies. - vol. 39, iss. 1 (2015), s. 51-59. - Summ.. - Pełny tekst dostępny w Wiley Online Library. - Bibliogr. - ISSN 1470-6423
40
The AHP-Based Assessment of Public Services with Respect to Different Groups of Customers of Polish Local Government / Anna PRUSAK, Jacek Strojny, Piotr Stefanów, Katarzyna Machaj // Chinese Business Review. - vol. 14, no. 11 (2015), s. 547-560. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.davidpublisher.org/Public/uploads/Contribute/56aab64ff3e09.pdf. - ISSN 1537-1506
41
The AHP Implementation in Strategic Management Process - a Case Study of Decision Making in Polish Local Administration = Implementacja AHP do procesu zarządzania strategicznego - case study procesów decyzyjnych w polskiej administracji lokalnej / Jacek Strojny, Anna PRUSAK, Monica Garcia-Melon // Humanities and Social Sciences. - vol. 20 (XX), nr 22 (4) (2015), s. 169-181. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://oficyna.portal.prz.edu.pl/download/I2dmeC9vZmljeW5hL3BsL2RlZmF1bHRfb3Bpc3kvMTg3LzEvMQ/hss-2015-04-pw-01.pdf. - ISSN 2300-5327
42
Projekty badawcze w biznesie - analiza ryzyka na przykładzie planowania projektów współfinansowanych ze środków unijnych = Research Projects in Business; Risk Analysis Illustrated with an Example of Planning the Projects Co-financed by the European Union / Anna PRUSAK, Jacek Strojny, Małgorzata Baran // Przedsiębiorczość i Zarządzanie. - t. 16, z. 12, cz. 2 (2015), s. 93-108. - Summ.. - Tytuł numeru: Wybrane problemy zarządcze, rachunkowe i podatkowe w sektorze MSP. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://piz.san.edu.pl/docs/e-XVI-12-2.pdf. - ISSN 1733-2486
43
Nauka i biznes idą w parze / Anna PRUSAK // 4metal.pl : portal branży metalowej [on-line]. - 17 kwietnia (2015)[1 ekran]. - Streszcz.. - [odczyt: 14.04.2016]. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://www.4metal.pl/?a=3&id=23668
44
Zastosowanie metody AHP w badaniu satysfakcji klienta urzędu administracji publicznej = The Application of the AHP to Measure Satisfaction of the Customer of Public Administration Office / Anna PRUSAK, Jacek Strojny, Piotr Stefanów // W: Wybrane aspekty zarządzania jakością usług = Selected Aspects of Service Quality Management / red. Joanna DZIADKOWIEC i Tadeusz SIKORA. - Kraków: Wydawnictwo Naukowe PTTŻ, 2015. - S. 145-155. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-942362-3-6
45
Zarządzanie usługami publicznymi w administracji lokalnej - koncepcja i wybrane wyniki badań = Management of Public Services in Local Administration - Concept and Chosen Research Effects / Jacek Strojny, Anna PRUSAK // W: Wybrane aspekty zarządzania jakością usług = Selected Aspects of Service Quality Management / red. Joanna DZIADKOWIEC i Tadeusz SIKORA. - Kraków: Wydawnictwo Naukowe PTTŻ, 2015. - S. 187-198. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-942362-3-6
46
The Application of the AHP Risk-Benefit Assessment in Certification of Organic Farming = Zastosowanie analizy risk-benefit AHP w certyfikacji rolnictwa ekologicznego / Anna PRUSAK, Piotr KAFEL, Piotr Stefanów, Jacek Strojny, Monica Garcia-Melon // Modern Management Review. - vol. 20, nr 22 (4) (2015), s. 137-159. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://doi.prz.edu.pl/pl/pdf/zim/212. - ISSN 2300-6366
47
Zastosowanie metody analitycznego procesu hierarchicznego (AHP) w analizie czynników sukcesu współpracy badawczej jednostek naukowych i przedsiębiorstw = Applying the Analytic Hierarchy Process (AHP) in the Analysis of the Success Factors of Research Cooperation between Research units and Enterprises / Anna PRUSAK // Przedsiębiorczość i Zarządzanie. - t. 16, z. 12, cz. 2 (2015), s. 109-129. - Summ.. - Tytuł numeru: Wybrane problemy zarządcze, rachunkowe i podatkowe w sektorze MSP. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://piz.san.edu.pl/docs/e-XVI-12-2.pdf. - ISSN 1733-2486
48
Programowanie rozwoju przedsiębiorczości przez samorząd terytorialny = Entrepreneurship Development Programming by Local and Regional Government / Jacek Strojny, Anna PRUSAK // Przedsiębiorczość - Edukacja = Entrepreneurship - Education. - vol. 11 (2015), s. 50-63. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Rola przedsiębiorczości w rozwoju społeczno-gospodarczym układów przestrzennych. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://p-e.up.krakow.pl/article/view/2731/2408. - ISSN 2083-3296
49
The Relationship between the Consumption of Functional Beverages and the Use of other Stimulants by High School Students in Poland / Ewa Błaszczyk, Beata Piórecka, Paweł Jagielski, Anna PRUSAK, Małgorzata Schlegel-Zawadzka // Medicina Internacia Revuo. - vol. 26, nr 4 (105) (2015), s. 208-213. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://interrev.com/wp-content/uploads/2016/03/MIR-Decembro-2015-208-213.pdf. - ISSN 0465-5435
50
Characteristics of the Peanut Chain in Europe - Implications for Peanut Allergy = Charakterystyka łańcucha żywnościowego orzeszków ziemnych w Europie - powiązanie z występowaniem alergii na orzeszki ziemne / Anna M. PRUSAK, Małgorzata Schlegel-Zawadzka, Annabelle Boulay, Gene Rowe // Acta Scientiarum Polonorum. Technologia Alimentaria. - nr 13(3) (2014), s. 321-333. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.food.actapol.net/pub/10_3_2014.pdf. - ISSN 1644-0730
51
Analityczny proces hierarchiczny (AHP) na skróty - kluczowe pojęcia i literatura = Analityc Hierarchy Process (AHP) for Shortcut - Key Concepts and Literature / Anna PRUSAK, Jacek Strojny, Piotr Stefanow // Humanities and Social Sciences. - vol. 19, nr 4 (21) (2014), s. 179-192. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.oficyna.portal.prz.edu.pl/download/I2dmeC9vZmljeW5hL3BsL2RlZmF1bHRfb3Bpc3kvMTYzLzEvMQ/hss-04-2014-pw-01.pdf. - ISSN 2300-5327
52
AHP - analityczny proces hierarchiczny : budowa i analiza modeli decyzyjnych krok po kroku / Anna PRUSAK, Piotr Stefanów. - Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2014. - 280 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - (Zarządzanie). - ISBN 978-83-255-6072-0
53
Is GMO "Sustainable"? A Review of the Environmental Risks of GM Plants in Comparison with Conventional and Organic Crops = Czy GMO jest "zrównoważone"? Przegląd efektów oddziaływania na środowisko roślin GMO w porównaniu z efektami upraw konwencjonalnych oraz ekologicznych / Anna PRUSAK, Gene Rowe, Jacek Strojny // Modern Management Review. - vol. 19, nr 21 (4) (2014), s. 187-200. - Summ., streszcz. - Pełny tekst: http://doi.prz.edu.pl/pl/pdf/zim/148. - ISSN 2300-6366
54
Analiza preferencji wyboru studiów jako przykład przedsiębiorczego działania uczelni na regionalnym rynku edukacyjnym = The Analysis of Preferences in Field of Studies Choice as an Example of Entrepreneurial Competition on the Regional Educational Market / Jacek Strojny, Anna PRUSAK, Danuta Kostrzewa, Bożena Klimczak // Przedsiębiorczość i Zarządzanie. - t. 15, z. 10, cz. 2 (2014), s. 139-153. - Summ.. - Tytuł numeru: Finansowe i organizacyjne aspekty kooperacji nauki i lokalnej przedsiębiorczości. Cz. 2. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://piz.san.edu.pl/docs/e-XV-10-2.pdf. - ISSN 1733-2486
55
Graficzna forma kwestionariusza w badaniach AHP/ANP = Graphic Form of Questionnaire in AHP/ANP Research / Anna PRUSAK, Piotr Stefanów, Magdalena Gardian // Modern Management Review. - vol. 18, nr 20 (4) (2013), s. 171-189. - Summ., streszcz. - Pełny tekst: http://doi.prz.edu.pl/pl/pdf/zim/83. - ISSN 2300-6366
56
Ethics and Trust in Quality Assurance / T. SIKORA, M. Niewczas, A. PRUSAK // W: Quality Renaissance - Co-creating a Viable Future [on-line]. - Dane tekstowe (plik pdf). - Estonia: Estonian Association for Quality, 2013. - S. 1-8. - Summ.. - [odczyt: 05.11.2013]. - Bibliogr. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://eaq.ee/quality2013/sites/www.quality2013.eu/files/webform/full-papers/Sikora%20Niewczas%20Prusak.pdf
57
Application of the AHP in Evaluation and Selection of Suppliers / A. PRUSAK, P. Stefanów, M. Niewczas, T. SIKORA // W: Quality Renaissance - Co-creating a Viable Future [on-line]. - Dane tekstowe (plik pdf). - Estonia: Estonian Association for Quality, 2013. - 1-9. - Summ.. - [odczyt: 04.11.2013]. - Bibliogr. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://eaq.ee/quality2013/sites/www.quality2013.eu/files/webform/full-papers/Prusak%20Stefan%C3%B3w%20Niewczas%20Sikora.pdf
58
Food and Nutritional Globalization vs. Trends of Protection of Traditional Food Products in Poland / M. Schlegel-Zawadzka, A. PRUSAK, T. SIKORA // W: Quality Renaissance - Co-creating a Viable Future [on-line]. - Dane tekstowe (plik pdf). - Estonia: Estonian Association for Quality, 2013. - S. 1-8. - Summ.. - [odczyt: 05.11.2013]. - Bibliogr. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://eaq.ee/quality2013/sites/www.quality2013.eu/files/webform/full-papers/Schlegel-Zawadzka,%20Prusak,%20Sikora.pdf
59
Wykorzystanie metody Analitycznego Procesu Hierarchicznego (AHP) w procesie certyfikacji wyrobów / Anna PRUSAK, Piotr KAFEL // ABC Jakości = Quality Review. - nr 3-4 (75-76) (2013), s. 48-53. - Bibliogr. - ISSN 1234-7248
60
Dobór metod i kryteriów oceny dostawców jako element zapewniania jakości / Magdalena Niewczas, Anna PRUSAK, Piotr Stefanów // W: Wybrane aspekty zarządzania jakością / red. Marek SALERNO-KOCHAN. - Kraków: Wydawnictwo Naukowe PTTŻ, 2013. - S. 252-259. - Bibliogr. - ISBN 978-83-935421-2-3
61
Food Health Quality of Genetically Modified Crops - Review of Risks and Benefits / Anna PRUSAK, Małgorzata Schlegel-Zawadzka // Military Pharmacy and Medicine. - Vol. 6, nr 2 (2013), s. 13-18. - Summ. - Bibliogr. - Dostępna również on-line. - Pełny tekst: http://mil-pharm-med.pl/2013/2-6/3.pdf. - ISSN 2084-5987
62
Wokół badań i rozwoju / Anna PRUSAK // B+R=Przyszłość : e-biuletyn [on-line]. - nr 1, sierpień (2012)10-13. - [odczyt: 14.04.2016]. - Pełny tekst: http://www.badaniairozwoj.eu/images/ebiuletyn/e-biuletyn_BiR_1.pdf
63
Gdy wszystkie inne warunki nie są równoważne : o kontekście czerpania wzorców z polityki innych krajów = When All Other Conditions Are Not Equal: the Context for Drawing Lessons / Richard Rose, tł. Anna STRADA-PRUSAK // W: Analiza ekonomiczna w polityce publicznej / red. Aleksander SURDEJ. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2012. - S. 211-235. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7383-579-5
64
Badanie wiarygodności i skuteczności skali porównań Saaty'ego w metodach AHP i ANP = Reliability and Effectiveness of the Saaty's Pairwise Comparison Scale in AHP and ANP Methods / Piotr Stefanów, Anna PRUSAK // W: Przedsiębiorcze aspekty rozwoju organizacji i biznesu / red. Andrzej Chodyński. - Kraków: Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM : na zlec. Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, 2011. - S. 271-298. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7571-145-5
65
Badania nad właściwościami operacyjnymi metody AHP / Anna PRUSAK, Piotr Stefanów // Folia Oeconomica Cracoviensia. - vol. 52 (2011), s. 87-104. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://foc.czasopisma.pan.pl/dlibra/publication/101910/edition/87925/content. - ISSN 0071-674X
66
Public Trust in Institutions and Information Sources Regarding Risk Management and Communication : towards Integrating Extant Knowledge / George Chryssochoidis, Anna STRADA, Athanasios Krystallis // Journal of Risk Research. - vol. 12, no. 2 (2009), s. 137-185. - Summ.. - Pełny tekst dostępny w EBSCOhost. - Bibliogr. - Dostępny w World Wide Web. - ISSN 1366-9877
67
Effective Risk Communication at the Food Market / Tadeusz SIKORA, Anna STRADA // W: 4th International Conference on the Quality and Safety in Food Production Chain : Wrocław 24-25 September 2009 / chair: Tadeusz Trziszka. - Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego, 2009. - S. 213. - Dostępne tylko streszczenie. - ISBN 978-83-60574-65-2
68
Effective Risk Communication at the Food Market / S. STRADA, T. SIKORA // W: New Concepts in Food Evaluation : Nutraceuticals - Analyses - Consumer / ed. by Tadeusz Trziszka and Maciej Oziembłowski. - Wrocław: Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, 2009. - (Monografie, ISSN 2083-5531 ; 74). - S. 349-357. - Bibliogr. - ISBN 978-83-60574-68-3
69
A Characterization of Peanut Consumption in Four Countries : Results from Focus Groups and Their Implications for Peanut Allergy Prevalence / Beatriz Sora, Annabelle Boulay, Roser Sala, Julie Houghton, Vyara Gancheva, Anna STRADA, Malzorgata Schlegel-Zawadzka, Gene Rowe // International Journal of Consumer Studies. - vol. 33, iss. 6 (2009), s. 676-683. - Summ.. - Pełny tekst dostępny w EBSCOhost. - Bibliogr. - Dostępny w World Wide Web. - ISSN 1470-6423
70
A EuroPrevall Review of Factors Affecting Incidence of Peanut Allergy : Priorities for Research and Policy / A. Boulay, J. Houghton, V. Gancheva, Y. Sterk, A. Strada, M. Schlegel-Zawadzka, B. Sora, R. Sala, R. van Ree, G. Rowe // Allergy. - vol. 63, iss. 7 (2008), s. 797-809. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1398-9995.2008.01776.x/epdf. - ISSN 0105-4538
71
The Quality of Food Risk Management in Europe : Perspectives and Priorities / J.R. Houghton, G. Rowe, L.J. Frewer, E. Van Kleef, G. Chryssochoidis, O. Kehagia, S. Korzen-Bohr, J. Lassen, U. Pfenning, A. Strada // Food Policy. - vol. 33, iss. 1 (2008), s. 13-26. - Summ. - Dostępny w ScienceDirect. - ISSN 0306-9192
72
New Food Product Development (NFPD as a Competitive Advantage / Anna STRADA, Stanisław POPEK, Tadeusz SIKORA // W: The Food Industry in Europe : Tradition and Innovation : Erasmus Intensive Programme in Agri-business Management with Emphasis in Food Industry Enterprises / ed. Tadeusz SIKORA, Anna Strada. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2006. - S. 15-25. - Bibliogr. - ISBN 83-922067-7-0
73
Czynniki kształtujące poziom świadomości konsumentów w zakresie bezpieczeństwa żywności / Anna Strada, Tadeusz SIKORA, Wiktor Adamus // Handel Wewnętrzny. - nr specjalny (czerwiec) (2006), s. 427-432. - ISSN 0438-5403
74
Preface / Tadeusz SIKORA, Anna STRADA // W: The Food Industry in Europe : Tradition and Innovation : Erasmus Intensive Programme in Agri-business Management with Emphasis in Food Industry Enterprises / ed. Tadeusz SIKORA, Anna Strada. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2006. - S. 5-6. - ISBN 83-922067-7-0
75
The Food Industry in Europe : Tradition and Innovation : Erasmus Intensive Programme in Agri-business Management with Emphasis in Food Industry Enterprises / ed. Tadeusz SIKORA, Anna Strada. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2006. - 300 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. przy tekstach. - ISBN 83-922067-7-0
76
Safety and Quality Assurance and Management Systems : Level of Implementation in Food Enterprises in Poland / A. Strada, G. Morkis, J. Trafiałek, D. Kołożyn-Krajewska // W: The Food Industry in Europe : Erasmus Intensive Programme in Agri-Business Management with Emphasis in Food Industry Enterprises / ed. Petros Soldatos, Stelios Rozakis. - Athens: Agricultural University, 2005. - S. 97-114. - Bibliogr. - ISBN 960-85847-9-5
77
Safety and Quality Assurance and Management Systems in Food Industry : an Overview / T. SIKORA, A. Strada // W: The Food Industry in Europe : Erasmus Intensive Programme in Agri-Business Management with Emphasis in Food Industry Enterprises / ed. Petros Soldatos, Stelios Rozakis. - Athens: Agricultural University, 2005. - S. 85-95. - Bibliogr. - ISBN 960-85847-9-5
1
Urbaniec M., Sołtysik M., Prusak A., Kułakowski K., Wojnarowska M., (2022), Fostering Sustainable Entrepreneurship by Business Strategies : an Explorative Approach in the Bioeconomy, "Business Strategy and the Environment", vol. 31, iss. 1, s. 251-267.
2
Giemza M., Prusak A., (2021), Modele oceny dojrzałości organizacji projektowej. [W:] GIEMZA M. (red.), Wybrane aspekty zarządzania jakością, Kraków : MG Publikacje, s. 43-51.
3
Wojnarowska M., Sołtysik M., Prusak A., (2021), Impact of Eco-labelling on the Implementation of Sustainable Production and Consumption, "Environmental Impact Assessment Review", vol. 86, s. 1-13.
4
Prusak A., Kułakowski K., Szybowski J., (2020), Analiza porównawcza badania ryzyka technologicznego w projektach badawczo-rozwojowych przedsiębiorstw. [W:] Trzaskalik T., Targiel (red.), Modelowanie preferencji a ryzyko '19-'20, Katowice : Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, s. 152-170.
5
Szybowski J., Kułakowski K., Prusak A., (2020), New Inconsistency Indicators for Incomplete Pairwise Comparisons Matrices, "Mathematical Social Sciences", vol. 108, s. 138-145; https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S016548962030055X
6
Prusak A., Giemza M., (2019), Certyfikacja kierownika projektu według wytycznych i standardów IPMA. [W:] GIEMZA M. (red.), Wybrane aspekty zarządzania jakością, Kraków : MG Publikacje, s. 89-94.
7
Niewczas-Dobrowolska M., Sikora T., Prusak A., (2019), Food Risk Analysis, "Proceedings on Engineering Sciences", vol. 1, no. 2, s. 261-272; http://pesjournal.net/journal/v1-n2/23.pdf
8
Prusak A., Sikora T., Niewczas-Dobrowolska M., (2019), Academic Entrepreneurship and the EU Funds in Poland 2014-2020, "Proceedings on Engineering Sciences", vol. 1, no. 2, s. 901-910; http://pesjournal.net/journal/v1-n2/95.pdf
9
Świda J., Halagarda M., Prusak A., Popek S., (2019), Identification of Problems Arising during Manual Handling of Food Packaging by Older Consumers in Poland, "Packaging Technology and Science", vol. 32, iss. 12, s. 607-617; https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/pts.2478
10
Niewczas-Dobrowolska M., Sikora T., Prusak A., (2019), Ethics and Trust While Food Safety Crisis, "Proceedings on Engineering Sciences", vol. 1, no. 2, s. 257-260; http://pesjournal.net/journal/v1-n2/22.pdf
11
Kułakowski K., Szybowski J., Prusak A., (2019), Towards Quantification of Incompleteness in the Pairwise Comparisons Methods, "International Journal of Approximate Reasoning", vol. 115, s. 221-234.
12
Prusak A., (2018), Jakość danych a spójność osądów w metodzie AHP/ANP. [W:] XV Sesja Naukowa z cyklu : Wyzwania Zarządzania Jakością : materiały konferencyjne, Kraków : Polskie Towarzystwo Towaroznawcze, s. 35.
13
Prusak A., (2018), Jakość danych a spójność osądów w metodzie AHP/ANP. [W:] GIEMZA M. (red.), Wybrane aspekty zarządzania jakością, Kraków : Polskie Towarzystwo Towaroznawcze, s. 146-151.
14
Prusak A., (2018), Miejsce nauki we współczesnych przedsiębiorstwach, "Fons", 2 (9), s. 111-121; http://docplayer.pl/125669120-Issn-wersja-elektroniczna-issn-wersja-drukowana-naklad-220-egzemplarzy.html
15
Prusak A., Rokita S., Giemza M., (2017), Innowacje i ryzyko w projektach współfinansowanych ze środków unijnych, "Fons", 3-4 (7), s. 121-138; http://fontes.wsiz.pl/wp-content/uploads/2015/11/FONS_2017-3_4_7.pdf
16
Prusak A., (2017), Formy współpracy i kompetencje zespołu B+R w projektach realizowanych przez przedsiębiorstwa. [W:] SIKORA T. (red.), Zarządzanie jakością w perspektywie organizacyjno-społecznej, Kraków : Wydawnictwo Naukowe PTTŻ, s. 309-318.
17
Prusak A., (2017), Development of New Technologies in the Context of the EU Funded Projects in Poland. [W:] Arsovski S., Tadić D., Stefanović M. (red.), 2. International Conference on Quality of Life [Dokument elektroniczny], Kragujevac : Faculty of Engineering, Center for Quality, University of Kragujevac, s. 407-415.
18
Prusak A., (2017), Projekty unijne w sektorze przedsiębiorstw w Polsce - badania przemysłowe i prace rozwojowe w teorii i praktyce. [W:] SIKORA T. (red.), Zarządzanie jakością w perspektywie organizacyjno-społecznej, Kraków : Wydawnictwo Naukowe PTTŻ, s. 319-335.
19
Prusak A., Schlegel-Zawadzka M., (2017), Consumer Perceptions of Peanuts and Peanut Allergy : the EuroPrevall Results of Focus Groups in Poland, "Public Health : Open Journal" [on-line], vol. 2, iss. 1, s. 11-20; http://www.openventio.org/Volume2-Issue1/Consumer-Perceptions-of-Peanuts-and-Peanut-Allergy-The-EuroPrevall-Results-of-Focus-Groups-in-Poland-PHOJ-2-115.pdf
20
Prusak A., Rokita S., (2017), Projekty badawczo-rozwojowe dofinansowywane ze środków unijnych w księgach rachunkowych - wybrane problemy, "Przedsiębiorczość i Zarządzanie", t. 18, z. 12, cz. 3, s. 169-186; http://piz.san.edu.pl/docs/e-XVIII-12-3.pdf
21
Prusak A., (2017), Niespójność osądów w analitycznym procesie hierarchicznym, (Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie, nr 249), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 220 s.
22
Balon U., Dziadkowiec J., Kafel P., Nowicki P., Prusak A., Sikora T., (2017), Zachowania konsumentów na rynku soków i ich wybrane uwarunkowania, "Handel Wewnętrzny", nr 2, s. 28-44; https://bazekon.uek.krakow.pl/gospodarka/171472244
23
Niewczas-Dobrowolska M., Sikora T., Prusak A., (2017), Food Quality and Safety as Important Aspects of Quality of Life. [W:] Arsovski S., Tadić D., Stefanović M. (red.), 2. International Conference on Quality of Life [Dokument elektroniczny], Kragujevac : Faculty of Engineering, Center for Quality, University of Kragujevac, s. 287-292.
24
Rokita S., Prusak A., (2017), Rola monitoringu i kontroli finansów w projektach unijnych realizowanych przez przedsiębiorstwa, "Przedsiębiorczość i Zarządzanie", t. 18, z. 12, cz. 3, s. 137-156; http://piz.san.edu.pl/docs/e-XVIII-12-3.pdf
25
Prusak A., Sikora T., Niewczas-Dobrowolska M., (2017), The Application of the Analytic Hierarchy Process in Assessing the Quality of Life. [W:] Arsovski S., Tadić D., Stefanović M. (red.), 2. International Conference on Quality of Life [Dokument elektroniczny], Kragujevac : Faculty of Engineering, Center for Quality, University of Kragujevac, s. 113-119.
26
Balon U., Dziadkowiec J., Kafel P., Nowicki P., Prusak A., (2016), Metodyka badawcza. [W:] Sikora T. (red.), Jakość z punktu widzenia konsumenta i organizacji : rynek soków, nektarów i napojów, Kraków : Wydawnictwo Naukowe "Akapit", s. 71-75.
27
Śpiewak R., Schlegel-Zawadzka M., Prusak A., (2016), An Integrated Approach to Management of Food Allergy - Recommendations for Consumers and Professionals, "Public Health : Open Journal" [on-line], vol. 1, iss. 1, s. 16-23; https://openventio.org/Volume1-Issue1/An-Integrated-Approach-to-Management-of-Food-Allergy-Recommendations-for-Consumers-and-Professionals-PHOJ-1-105.pdf
28
Baran M., Strojny J., Prusak A., (2016), Orientacja projektowa jako element współczesnego modelu zarządzania uczelnią, "Przedsiębiorczość i Zarządzanie", t. 17, z. 2, cz. 1, s. 77-89; http://piz.san.edu.pl/docs/e-XVII-2-1.pdf
29
Schlegel-Zawadzka M., Prusak A., (2016), The Importance of Open Access Journals in the Area of Public Health. [W:] Public Health : Open Journal [on-line], s. e2-e3.
30
Strojny J., Prusak A., Stefanów P., (2016), Możliwości wykorzystania metody AHP w analizie preferencji w administracji publicznej - przegląd badań własnych. [W:] Analiza i wspomaganie decyzji w praktyce gospodarczej, Katowice : Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, s. 124-140.
31
Prusak A., (2016), Budowa i analiza modelu hierarchicznego służącego do eksperckiej oceny kryteriów wpływających na jakość wyrobu. [W:] Sikora T. (red.), Jakość z punktu widzenia konsumenta i organizacji : rynek soków, nektarów i napojów, Kraków : Wydawnictwo Naukowe "Akapit", s. 139-142.
32
Strojny J., Baran M., Prusak A., (2016), Model zarządzania projektami w instytucjach administracji publicznej, "Przedsiębiorczość i Zarządzanie", t. 17, z. 2, cz. 1, s. 23-42; http://piz.san.edu.pl/docs/e-XVII-2-1.pdf
33
Prusak A., Stefanów P., Strojny J., Garcia-Melon M., (2016), The Influence of the Form of the 9-Point Scale in the AHP Method on the Consistency of Judgments, "Modern Management Review", vol. 21, nr 23 (3), s. 97-113; http://doi.prz.edu.pl/pl/pdf/zim/243
34
Prusak A., Schlegel-Zawadzka M., (2016), Badanie wpływu uwarunkowań rodzinnych i wczesnego żywienia na występowanie alergii pokarmowych w Polsce - wyniki badań ankietowych projektu EuroPrevall, "Przedsiębiorczość i Zarządzanie", t. 17, z. 12, cz. 3, s. 111-129; http://piz.san.edu.pl/docs/e-XVII-12-3.pdf
35
Prusak A., (2016), Zastosowanie metody analitycznego procesu hierarchicznego (AHP) do oceny kryteriów wpływających na jakość wyrobu. [W:] Sikora T. (red.), Jakość z punktu widzenia konsumenta i organizacji : rynek soków, nektarów i napojów, Kraków : Wydawnictwo Naukowe "Akapit", s. 39-48.
36
Prusak A., Szumiło-Kulczycka M., Sikora T., (2015), Żywność genetycznie zmodyfikowana (żywność GM) - analiza publikacji w Gazecie Wyborczej w latach 1995 ÷ 2012, "Żywność : nauka - technologia - jakość", R. 22, nr 5 (102), s. 198-212; http://www.pttz.org/zyw/wyd/czas/2015,%205(102)/16_Prusak.pdf
37
Prusak A., (2015), Socio-Economic Aspects of GMO - a Review of Risk and Benefits. [W:] Nowicki P., Sikora T. (red.), Interdisciplinary Approach to Quality, Kraków : Wydawnictwo Naukowe PTTŻ, s. 143-154.
38
Prusak A., Sulich P., (2015), The Role of Trust in R&D Projects, "Contact : International Business Voice" [on-line], nr 20(115); http://contact.bpcc.org.pl/Issue20/views/innovation/RoleOfTrust.aspx
39
Boulay A., Gancheva V., Houghton J., Strada A., Sora B., Sala R., Rowe G., (2015), Peanut Exposure During Pregnancy, Breastfeeding and Complementary Feeding : Perceptions of Practices in Four Countries, "International Journal of Consumer Studies", vol. 39, iss. 1, s. 51-59.
40
Prusak A., Strojny J., Stefanów P., Machaj K., (2015), The AHP-Based Assessment of Public Services with Respect to Different Groups of Customers of Polish Local Government, "Chinese Business Review", vol. 14, no. 11, s. 547-560; http://www.davidpublisher.org/Public/uploads/Contribute/56aab64ff3e09.pdf
41
Strojny J., Prusak A., Garcia-Melon M., (2015), The AHP Implementation in Strategic Management Process - a Case Study of Decision Making in Polish Local Administration, "Humanities and Social Sciences", vol. 20 (XX), nr 22 (4), s. 169-181; http://oficyna.portal.prz.edu.pl/download/I2dmeC9vZmljeW5hL3BsL2RlZmF1bHRfb3Bpc3kvMTg3LzEvMQ/hss-2015-04-pw-01.pdf
42
Prusak A., Strojny J., Baran M., (2015), Projekty badawcze w biznesie - analiza ryzyka na przykładzie planowania projektów współfinansowanych ze środków unijnych, "Przedsiębiorczość i Zarządzanie", t. 16, z. 12, cz. 2, s. 93-108; http://piz.san.edu.pl/docs/e-XVI-12-2.pdf
43
Prusak A., (2015), Nauka i biznes idą w parze, "4metal.pl : portal branży metalowej" [on-line], 17 kwietnia; http://www.4metal.pl/?a=3&id=23668
44
Prusak A., Strojny J., Stefanów P., (2015), Zastosowanie metody AHP w badaniu satysfakcji klienta urzędu administracji publicznej. [W:] Dziadkowiec J., Sikora T. (red.), Wybrane aspekty zarządzania jakością usług, Kraków : Wydawnictwo Naukowe PTTŻ, s. 145-155.
45
Strojny J., Prusak A., (2015), Zarządzanie usługami publicznymi w administracji lokalnej - koncepcja i wybrane wyniki badań. [W:] Dziadkowiec J., Sikora T. (red.), Wybrane aspekty zarządzania jakością usług, Kraków : Wydawnictwo Naukowe PTTŻ, s. 187-198.
46
Prusak A., Kafel P., Stefanów P., Strojny J., Garcia-Melon M., (2015), The Application of the AHP Risk-Benefit Assessment in Certification of Organic Farming, "Modern Management Review", vol. 20, nr 22 (4), s. 137-159; http://doi.prz.edu.pl/pl/pdf/zim/212
47
Prusak A., (2015), Zastosowanie metody analitycznego procesu hierarchicznego (AHP) w analizie czynników sukcesu współpracy badawczej jednostek naukowych i przedsiębiorstw, "Przedsiębiorczość i Zarządzanie", t. 16, z. 12, cz. 2, s. 109-129; http://piz.san.edu.pl/docs/e-XVI-12-2.pdf
48
Strojny J., Prusak A., (2015), Programowanie rozwoju przedsiębiorczości przez samorząd terytorialny, "Przedsiębiorczość - Edukacja", vol. 11, s. 50-63; http://p-e.up.krakow.pl/article/view/2731/2408
49
Błaszczyk E., Piórecka B., Jagielski P., Prusak A., Schlegel-Zawadzka M., (2015), The Relationship between the Consumption of Functional Beverages and the Use of other Stimulants by High School Students in Poland, "Medicina Internacia Revuo", vol. 26, nr 4 (105), s. 208-213; http://interrev.com/wp-content/uploads/2016/03/MIR-Decembro-2015-208-213.pdf
50
Prusak A., Schlegel-Zawadzka M., Boulay A., Rowe G., (2014), Characteristics of the Peanut Chain in Europe - Implications for Peanut Allergy, "Acta Scientiarum Polonorum. Technologia Alimentaria", nr 13(3), s. 321-333; http://www.food.actapol.net/pub/10_3_2014.pdf
51
Prusak A., Strojny J., Stefanow P., (2014), Analityczny proces hierarchiczny (AHP) na skróty - kluczowe pojęcia i literatura, "Humanities and Social Sciences", vol. 19, nr 4 (21), s. 179-192; http://www.oficyna.portal.prz.edu.pl/download/I2dmeC9vZmljeW5hL3BsL2RlZmF1bHRfb3Bpc3kvMTYzLzEvMQ/hss-04-2014-pw-01.pdf
52
Prusak A., Stefanów P., (2014), AHP - analityczny proces hierarchiczny: budowa i analiza modeli decyzyjnych krok po kroku, Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 280 s.
53
Prusak A., Rowe G., Strojny J., (2014), Is GMO "Sustainable"? A Review of the Environmental Risks of GM Plants in Comparison with Conventional and Organic Crops, "Modern Management Review", vol. 19, nr 21 (4), s. 187-200; http://doi.prz.edu.pl/pl/pdf/zim/148
54
Strojny J., Prusak A., Kostrzewa D., Klimczak B., (2014), Analiza preferencji wyboru studiów jako przykład przedsiębiorczego działania uczelni na regionalnym rynku edukacyjnym, "Przedsiębiorczość i Zarządzanie", t. 15, z. 10, cz. 2, s. 139-153; http://piz.san.edu.pl/docs/e-XV-10-2.pdf
55
Prusak A., Stefanów P., Gardian M., (2013), Graficzna forma kwestionariusza w badaniach AHP/ANP, "Modern Management Review", vol. 18, nr 20 (4), s. 171-189; http://doi.prz.edu.pl/pl/pdf/zim/83
56
Sikora T., Niewczas M., Prusak A., (2013), Ethics and Trust in Quality Assurance. [W:] Quality Renaissance - Co-creating a Viable Future [on-line], Estonia : Estonian Association for Quality, s. 1-8.
57
Prusak A., Stefanów P., Niewczas M., Sikora T., (2013), Application of the AHP in Evaluation and Selection of Suppliers. [W:] Quality Renaissance - Co-creating a Viable Future [on-line], Estonia : Estonian Association for Quality
58
Schlegel-Zawadzka M., Prusak A., Sikora T., (2013), Food and Nutritional Globalization vs. Trends of Protection of Traditional Food Products in Poland. [W:] Quality Renaissance - Co-creating a Viable Future [on-line], Estonia : Estonian Association for Quality, s. 1-8.
59
Prusak A., Kafel P., (2013), Wykorzystanie metody Analitycznego Procesu Hierarchicznego (AHP) w procesie certyfikacji wyrobów, "ABC Jakości", nr 3-4 (75-76), s. 48-53.
60
Niewczas M., Prusak A., Stefanów P., (2013), Dobór metod i kryteriów oceny dostawców jako element zapewniania jakości. [W:] Salerno-Kochan M. (red.), Wybrane aspekty zarządzania jakością, Kraków : Wydawnictwo Naukowe PTTŻ, s. 252-259.
61
Prusak A., Schlegel-Zawadzka M., (2013), Food Health Quality of Genetically Modified Crops - Review of Risks and Benefits, "Military Pharmacy and Medicine", Vol. 6, nr 2, s. 13-18; http://mil-pharm-med.pl/2013/2-6/3.pdf
62
Prusak A., (2012), Wokół badań i rozwoju, "B+R=Przyszłość : e-biuletyn" [on-line], nr 1, sierpień; http://www.badaniairozwoj.eu/images/ebiuletyn/e-biuletyn_BiR_1.pdf
63
Rose R., (2012), Gdy wszystkie inne warunki nie są równoważne : o kontekście czerpania wzorców z polityki innych krajów. [W:] Surdej A. (red.), Analiza ekonomiczna w polityce publicznej, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, s. 211-235.
64
Stefanów P., Prusak A., (2011), Badanie wiarygodności i skuteczności skali porównań Saaty'ego w metodach AHP i ANP. [W:] Chodyński A. (red.), Przedsiębiorcze aspekty rozwoju organizacji i biznesu, Kraków : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM : na zlec. Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, s. 271-298.
65
Prusak A., Stefanów P., (2011), Badania nad właściwościami operacyjnymi metody AHP, "Folia Oeconomica Cracoviensia", vol. 52, s. 87-104; https://foc.czasopisma.pan.pl/dlibra/publication/101910/edition/87925/content
66
Strada A., Chryssochoidis G., Krystallis A., (2009), Public Trust in Institutions and Information Sources Regarding Risk Management and Communication : towards Integrating Extant Knowledge, "Journal of Risk Research", vol. 12, no. 2, s. 137-185.
67
Sikora T., Strada A., (2009), Effective Risk Communication at the Food Market. [W:] Trziszka (red.), 4th International Conference on the Quality and Safety in Food Production Chain : Wrocław 24-25 September 2009, Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego, s. 213.
68
Strada A., Sikora T., (2009), Effective Risk Communication at the Food Market. [W:] Trziszka T., Oziembłowski M. (red.), New Concepts in Food Evaluation: Nutraceuticals - Analyses - Consumer (Monografie - Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu; 74), Wrocław : Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, s. 349-357.
69
Strada A., Sora B., Boulay A., Sala R., Houghton J., Gancheva V., Schlegel-Zawadzka M., Rowe G., (2009), A Characterization of Peanut Consumption in Four Countries : Results from Focus Groups and Their Implications for Peanut Allergy Prevalence, "International Journal of Consumer Studies", vol. 33, iss. 6, s. 676-683.
70
Boulay A., Houghton J., Gancheva V., Sterk Y., Strada A., Schlegel-Zawadzka M., Sora B., Sala R., Ree van R., Rowe G., (2008), A EuroPrevall Review of Factors Affecting Incidence of Peanut Allergy : Priorities for Research and Policy, "Allergy", vol. 63, iss. 7, s. 797-809; http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1398-9995.2008.01776.x/epdf
71
Houghton J., Rowe G., Frewer L., Kleef van E., Chryssochoidis G., Kehagia O., Korzen-Bohr S., Lassen J., Pfenning U., Strada A., (2008), The Quality of Food Risk Management in Europe : Perspectives and Priorities, "Food Policy", vol. 33, iss. 1, s. 13-26.
72
Strada A., Popek S., Sikora T., (2006), New Food Product Development (NFPD as a Competitive Advantage. [W:] Sikora T., Strada A. (red.), The Food Industry in Europe: Tradition and Innovation : Erasmus Intensive Programme in Agri-business Management with Emphasis in Food Industry Enterprises, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 15-25.
73
Strada A., Sikora T., Adamus W., (2006), Czynniki kształtujące poziom świadomości konsumentów w zakresie bezpieczeństwa żywności, "Handel Wewnętrzny", nr specjalny (czerwiec), s. 427-432.
74
Sikora T., Strada A., (2006), Preface. [W:] Sikora T., Strada A. (red.), The Food Industry in Europe: Tradition and Innovation : Erasmus Intensive Programme in Agri-business Management with Emphasis in Food Industry Enterprises, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 5-6.
75
Sikora T., Strada A. (red.), (2006), The Food Industry in Europe: Tradition and Innovation: Erasmus Intensive Programme in Agri-business Management with Emphasis in Food Industry Enterprises, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 300 s.
76
Strada A., Morkis G., Trafiałek J., Kołożyn-Krajewska D., (2005), Safety and Quality Assurance and Management Systems : Level of Implementation in Food Enterprises in Poland. [W:] Soldatos P., Rozakis S. (red.), The Food Industry in Europe: Erasmus Intensive Programme in Agri-Business Management with Emphasis in Food Industry Enterprises, Athens : Agricultural University, s. 97-114.
77
Sikora T., Strada A., (2005), Safety and Quality Assurance and Management Systems in Food Industry : an Overview. [W:] Soldatos P., Rozakis S. (red.), The Food Industry in Europe: Erasmus Intensive Programme in Agri-Business Management with Emphasis in Food Industry Enterprises, Athens : Agricultural University, s. 85-95.
1
@article{UEK:2168357620,
author = "Maria Urbaniec and Mariusz Sołtysik and Anna Prusak and Konrad Kułakowski and Magdalena Wojnarowska",
title = "Fostering Sustainable Entrepreneurship by Business Strategies : an Explorative Approach in the Bioeconomy",
journal = "Business Strategy and the Environment",
number = "vol. 31, iss. 1",
pages = "251-267",
year = "2022",
doi = {http://dx.doi.org/10.1002/bse.2885},
url = {},
}
2
@inbook{UEK:2168358066,
author = "Mariusz Giemza and Anna Prusak",
title = "Modele oceny dojrzałości organizacji projektowej",
booktitle = "Wybrane aspekty zarządzania jakością",
pages = "43-51",
adress = "Kraków",
publisher = "MG Publikacje",
year = "2021",
isbn = "978-83-954179-3-1",
}
3
@article{UEK:2168350864,
author = "Magdalena Wojnarowska and Mariusz Sołtysik and Anna Prusak",
title = "Impact of Eco-labelling on the Implementation of Sustainable Production and Consumption",
journal = "Environmental Impact Assessment Review",
number = "vol. 86",
pages = "1-13",
year = "2021",
doi = {http://dx.doi.org/10.1016/j.eiar.2020.106505},
url = {},
}
4
@inbook{UEK:2168351178,
author = "Anna Prusak and Konrad Kułakowski and Jacek Szybowski",
title = "Analiza porównawcza badania ryzyka technologicznego w projektach badawczo-rozwojowych przedsiębiorstw",
booktitle = "Modelowanie preferencji a ryzyko '19-'20",
pages = "152-170",
adress = "Katowice",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach",
year = "2020",
issn = "",
isbn = "978-83-7875-646-0 ; 978-83-7875-647-7",
}
5
@article{UEK:2168347686,
author = "Jacek Szybowski and Konrad Kułakowski and Anna Prusak",
title = "New Inconsistency Indicators for Incomplete Pairwise Comparisons Matrices",
journal = "Mathematical Social Sciences",
number = "vol. 108",
pages = "138-145",
year = "2020",
doi = {http://dx.doi.org/10.1016/j.mathsocsci.2020.05.002},
url = {https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S016548962030055X},
}
6
@inbook{UEK:2168335385,
author = "Anna Prusak and Mariusz Giemza",
title = "Certyfikacja kierownika projektu według wytycznych i standardów IPMA",
booktitle = "Wybrane aspekty zarządzania jakością",
pages = "89-94",
adress = "Kraków",
publisher = "MG Publikacje",
year = "2019",
isbn = "978-83-954179-0-0",
}
7
@article{UEK:2168336679,
author = "Magdalena Niewczas-Dobrowolska and Tadeusz Sikora and Anna Prusak",
title = "Food Risk Analysis",
journal = "Proceedings on Engineering Sciences",
number = "vol. 1, no. 2",
pages = "261-272",
year = "2019",
doi = {http://dx.doi.org/10.24874/PES01.02.023},
url = {http://pesjournal.net/journal/v1-n2/23.pdf},
}
8
@article{UEK:2168336681,
author = "Anna Prusak and Tadeusz Sikora and Magdalena Niewczas-Dobrowolska",
title = "Academic Entrepreneurship and the EU Funds in Poland 2014-2020",
journal = "Proceedings on Engineering Sciences",
number = "vol. 1, no. 2",
pages = "901-910",
year = "2019",
doi = {http://dx.doi.org/10.24874/PES01.02.095},
url = {http://pesjournal.net/journal/v1-n2/95.pdf},
}
9
@article{UEK:2168340415,
author = "Jarosław Świda and Michał Halagarda and Anna Prusak and Stanisław Popek",
title = "Identification of Problems Arising during Manual Handling of Food Packaging by Older Consumers in Poland",
journal = "Packaging Technology and Science",
number = "vol. 32, iss. 12",
pages = "607-617",
year = "2019",
doi = {http://dx.doi.org/10.1002/pts.2478},
url = {https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/pts.2478},
}
10
@article{UEK:2168336677,
author = "Magdalena Niewczas-Dobrowolska and Tadeusz Sikora and Anna Prusak",
title = "Ethics and Trust While Food Safety Crisis",
journal = "Proceedings on Engineering Sciences",
number = "vol. 1, no. 2",
pages = "257-260",
year = "2019",
doi = {http://dx.doi.org/10.24874/PES01.02.022},
url = {http://pesjournal.net/journal/v1-n2/22.pdf},
}
11
@article{UEK:2168341303,
author = "Konrad Kułakowski and Jacek Szybowski and Anna Prusak",
title = "Towards Quantification of Incompleteness in the Pairwise Comparisons Methods",
journal = "International Journal of Approximate Reasoning",
number = "vol. 115",
pages = "221-234",
year = "2019",
doi = {http://dx.doi.org/10.1016/j.ijar.2019.10.002},
url = {},
}
12
@misc{UEK:2168324323,
author = "Anna Prusak",
title = "Jakość danych a spójność osądów w metodzie AHP/ANP",
booktitle = "XV Sesja Naukowa z cyklu : Wyzwania Zarządzania Jakością : materiały konferencyjne",
pages = "35",
adress = "Kraków",
publisher = "Polskie Towarzystwo Towaroznawcze",
year = "2018",
isbn = "978-83-949535-6-0",
}
13
@inbook{UEK:2168324303,
author = "Anna Prusak",
title = "Jakość danych a spójność osądów w metodzie AHP/ANP",
booktitle = "Wybrane aspekty zarządzania jakością",
pages = "146-151",
adress = "Kraków",
publisher = "Polskie Towarzystwo Towaroznawcze",
year = "2018",
isbn = "978-83-949535-7-7",
}
14
@article{UEK:2168327227,
author = "Anna Prusak",
title = "Miejsce nauki we współczesnych przedsiębiorstwach",
journal = "Fons",
number = "2 (9)",
pages = "111-121",
year = "2018",
url = {http://docplayer.pl/125669120-Issn-wersja-elektroniczna-issn-wersja-drukowana-naklad-220-egzemplarzy.html},
}
15
@article{UEK:2168351116,
author = "Anna Prusak and Sabina Rokita and Mariusz Giemza",
title = "Innowacje i ryzyko w projektach współfinansowanych ze środków unijnych",
journal = "Fons",
number = "3-4 (7)",
pages = "121-138",
year = "2017",
url = {http://fontes.wsiz.pl/wp-content/uploads/2015/11/FONS_2017-3_4_7.pdf},
}
16
@inbook{UEK:2168314999,
author = "Anna Prusak",
title = "Formy współpracy i kompetencje zespołu B+R w projektach realizowanych przez przedsiębiorstwa",
booktitle = "Zarządzanie jakością w perspektywie organizacyjno-społecznej",
pages = "309-318",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PTTŻ",
year = "2017",
url = {https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/bitstream/handle/item/43055/Konferencja_KZJ UEK 2017.pdf},
isbn = "978-83-942362-7-4",
}
17
@inbook{UEK:2168334179,
author = "Anna Prusak",
title = "Development of New Technologies in the Context of the EU Funded Projects in Poland",
booktitle = "2. International Conference on Quality of Life",
pages = "407-415",
adress = "Kragujevac",
publisher = "Faculty of Engineering, Center for Quality, University of Kragujevac",
year = "2017",
url = {http://cqm.rs/2017/cd1/pdf/papers/focus_1/56.pdf},
isbn = "978-86-6335-043-4",
}
18
@inbook{UEK:2168315005,
author = "Anna Prusak",
title = "Projekty unijne w sektorze przedsiębiorstw w Polsce - badania przemysłowe i prace rozwojowe w teorii i praktyce",
booktitle = "Zarządzanie jakością w perspektywie organizacyjno-społecznej",
pages = "319-335",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PTTŻ",
year = "2017",
url = {https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/bitstream/handle/item/43055/Konferencja_KZJ UEK 2017.pdf},
isbn = "978-83-942362-7-4",
}
19
@article{UEK:2168315561,
author = "Anna Prusak and Małgorzata Schlegel-Zawadzka",
title = "Consumer Perceptions of Peanuts and Peanut Allergy : the EuroPrevall Results of Focus Groups in Poland",
journal = "Public Health : Open Journal",
number = "vol. 2, iss. 1",
pages = "11-20",
year = "2017",
doi = {http://dx.doi.org/10.17140/PHOJ-2-115},
url = {http://www.openventio.org/Volume2-Issue1/Consumer-Perceptions-of-Peanuts-and-Peanut-Allergy-The-EuroPrevall-Results-of-Focus-Groups-in-Poland-PHOJ-2-115.pdf},
}
20
@article{UEK:2168329819,
author = "Anna Prusak and Sabina Rokita",
title = "Projekty badawczo-rozwojowe dofinansowywane ze środków unijnych w księgach rachunkowych - wybrane problemy",
journal = "Przedsiębiorczość i Zarządzanie",
number = "t. 18, z. 12, cz. 3",
pages = "169-186",
year = "2017",
url = {http://piz.san.edu.pl/docs/e-XVIII-12-3.pdf},
}
21
@book{UEK:2168327737,
author = "Anna Prusak",
title = "Niespójność osądów w analitycznym procesie hierarchicznym",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2017",
issn = "1899-0428",
isbn = "978-83-7252-740-0",
}
22
@article{UEK:2168315091,
author = "Urszula Balon and Joanna M. Dziadkowiec and Piotr Kafel and Paweł Nowicki and Anna M. Prusak and Tadeusz Sikora",
title = "Zachowania konsumentów na rynku soków i ich wybrane uwarunkowania",
journal = "Handel Wewnętrzny",
number = "2",
pages = "28-44",
year = "2017",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/gospodarka/171472244},
}
23
@inbook{UEK:2168323737,
author = "Magdalena Niewczas-Dobrowolska and Tadeusz Sikora and Anna Prusak",
title = "Food Quality and Safety as Important Aspects of Quality of Life",
booktitle = "2. International Conference on Quality of Life",
pages = "287-292",
adress = "Kragujevac",
publisher = "Faculty of Engineering, Center for Quality, University of Kragujevac",
year = "2017",
url = {http://cqm.rs/2017/cd1/pdf/papers/focus_1/41.pdf},
isbn = "978-86-6335-043-4",
}
24
@article{UEK:2168329821,
author = "Sabina Rokita and Anna Prusak",
title = "Rola monitoringu i kontroli finansów w projektach unijnych realizowanych przez przedsiębiorstwa",
journal = "Przedsiębiorczość i Zarządzanie",
number = "t. 18, z. 12, cz. 3",
pages = "137-156",
year = "2017",
url = {http://piz.san.edu.pl/docs/e-XVIII-12-3.pdf},
}
25
@inbook{UEK:2168323735,
author = "Anna Prusak and Tadeusz Sikora and Magdalena Niewczas-Dobrowolska",
title = "The Application of the Analytic Hierarchy Process in Assessing the Quality of Life",
booktitle = "2. International Conference on Quality of Life",
pages = "113-119",
adress = "Kragujevac",
publisher = "Faculty of Engineering, Center for Quality, University of Kragujevac",
year = "2017",
url = {http://cqm.rs/2017/cd1/pdf/papers/focus_1/16.pdf},
isbn = "978-86-6335-043-4",
}
26
@inbook{UEK:2168309015,
author = "Urszula Balon and Joanna M. Dziadkowiec and Piotr Kafel and Paweł Nowicki and Anna Prusak",
title = "Metodyka badawcza",
booktitle = "Jakość z punktu widzenia konsumenta i organizacji : rynek soków, nektarów i napojów",
pages = "71-75",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe Akapit",
year = "2016",
isbn = "978-83-63663-70-4",
}
27
@article{UEK:2168304969,
author = "Radoslaw Śpiewak and Małgorzata Schlegel-Zawadzka and Anna Prusak",
title = "An Integrated Approach to Management of Food Allergy - Recommendations for Consumers and Professionals",
journal = "Public Health : Open Journal",
number = "vol. 1, iss. 1",
pages = "16-23",
year = "2016",
doi = {http://dx.doi.org/10.17140 /PHOJ-1-105},
url = {https://openventio.org/Volume1-Issue1/An-Integrated-Approach-to-Management-of-Food-Allergy-Recommendations-for-Consumers-and-Professionals-PHOJ-1-105.pdf},
}
28
@article{UEK:2168313285,
author = "Małgorzata Baran and Jacek Strojny and Anna Prusak",
title = "Orientacja projektowa jako element współczesnego modelu zarządzania uczelnią",
journal = "Przedsiębiorczość i Zarządzanie",
number = "t. 17, z. 2, cz. 1",
pages = "77-89",
adress = "",
year = "2016",
url = {http://piz.san.edu.pl/docs/e-XVII-2-1.pdf},
}
29
@misc{UEK:2168304971,
author = "Małgorzata Schlegel-Zawadzka and Anna Prusak",
title = "The Importance of Open Access Journals in the Area of Public Health",
booktitle = "Public Health : Open Journal",
number = "vol. 1, iss. 1",
pages = "e2-e3",
year = "2016",
doi = {http://dx.doi.org/10.17140 /PHOJ-1-e002},
url = {https://openventio.org/wp-content/uploads/2017/10/The-Importance-of-Open-Access-Journals-in-the-Area-of-Public-Health-PHOJ-1-e002.pdf},
}
30
@inbook{UEK:2168317619,
author = "Jacek Strojny and Anna Prusak and Piotr Stefanów",
title = "Możliwości wykorzystania metody AHP w analizie preferencji w administracji publicznej - przegląd badań własnych",
booktitle = "Analiza i wspomaganie decyzji w praktyce gospodarczej",
pages = "124-140",
adress = "Katowice",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach",
year = "2016",
issn = "",
isbn = "978-83-7875-294-3",
}
31
@inbook{UEK:2168309023,
author = "Anna Prusak",
title = "Budowa i analiza modelu hierarchicznego służącego do eksperckiej oceny kryteriów wpływających na jakość wyrobu",
booktitle = "Jakość z punktu widzenia konsumenta i organizacji : rynek soków, nektarów i napojów",
pages = "139-142",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe Akapit",
year = "2016",
isbn = "978-83-63663-70-4",
}
32
@article{UEK:2168313283,
author = "Jacek Strojny and Małgorzata Baran and Anna Prusak",
title = "Model zarządzania projektami w instytucjach administracji publicznej",
journal = "Przedsiębiorczość i Zarządzanie",
number = "t. 17, z. 2, cz. 1",
pages = "23-42",
adress = "",
year = "2016",
url = {http://piz.san.edu.pl/docs/e-XVII-2-1.pdf},
}
33
@article{UEK:2168314229,
author = "Anna Prusak and Piotr Stefanów and Jacek Strojny and Monica Garcia-Melon",
title = "The Influence of the Form of the 9-Point Scale in the AHP Method on the Consistency of Judgments",
journal = "Modern Management Review",
number = "vol. 21, 23 (3)",
pages = "97-113",
year = "2016",
doi = {http://dx.doi.org/10.7862/rz.2016.mmr.30},
url = {http://doi.prz.edu.pl/pl/pdf/zim/243},
}
34
@article{UEK:2168318871,
author = "Anna Prusak and Małgorzata Schlegel-Zawadzka",
title = "Badanie wpływu uwarunkowań rodzinnych i wczesnego żywienia na występowanie alergii pokarmowych w Polsce - wyniki badań ankietowych projektu EuroPrevall",
journal = "Przedsiębiorczość i Zarządzanie",
number = "t. 17, z. 12, cz. 3",
pages = "111-129",
year = "2016",
url = {http://piz.san.edu.pl/docs/e-XVII-12-3.pdf},
}
35
@inbook{UEK:2168309011,
author = "Anna Prusak",
title = "Zastosowanie metody analitycznego procesu hierarchicznego (AHP) do oceny kryteriów wpływających na jakość wyrobu",
booktitle = "Jakość z punktu widzenia konsumenta i organizacji : rynek soków, nektarów i napojów",
pages = "39-48",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe Akapit",
year = "2016",
isbn = "978-83-63663-70-4",
}
36
@article{UEK:2168299433,
author = "Anna Prusak and Magdalena Szumiło-Kulczycka and Tadeusz Sikora",
title = "Żywność genetycznie zmodyfikowana (żywność GM) - analiza publikacji w Gazecie Wyborczej w latach 1995 ÷ 2012",
journal = "Żywność : nauka - technologia - jakość",
number = "R. 22, 5 (102)",
pages = "198-212",
year = "2015",
doi = {http://dx.doi.org/10.15193/zntj/2015/102/082},
url = {http://www.pttz.org/zyw/wyd/czas/2015,%205(102)/16_Prusak.pdf},
}
37
@inbook{UEK:2168293869,
author = "Anna Prusak",
title = "Socio-Economic Aspects of GMO - a Review of Risk and Benefits",
booktitle = "Interdisciplinary Approach to Quality",
pages = "143-154",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PTTŻ",
year = "2015",
isbn = "978-83-942362-5-0",
}
38
@article{UEK:2168304961,
author = "Anna Prusak and Przemysław Sulich",
title = "The Role of Trust in R&D Projects",
journal = "Contact : International Business Voice",
number = "20(115)",
pages = "",
year = "2015",
url = {http://contact.bpcc.org.pl/Issue20/views/innovation/RoleOfTrust.aspx},
}
39
@article{UEK:2168297939,
author = "Annabelle Boulay and Vyara Gancheva and Julie Houghton and Anna Strada and Beatriz Sora and Roser Sala and Gene Rowe",
title = "Peanut Exposure During Pregnancy, Breastfeeding and Complementary Feeding : Perceptions of Practices in Four Countries",
journal = "International Journal of Consumer Studies",
number = "vol. 39, iss. 1",
pages = "51-59",
year = "2015",
doi = {http://dx.doi.org/10.1111/ijcs.12151},
url = {},
}
40
@article{UEK:2168304957,
author = "Anna Prusak and Jacek Strojny and Piotr Stefanów and Katarzyna Machaj",
title = "The AHP-Based Assessment of Public Services with Respect to Different Groups of Customers of Polish Local Government",
journal = "Chinese Business Review",
number = "vol. 14, no. 11",
pages = "547-560",
year = "2015",
doi = {http://dx.doi.org/10.17265/1537-1506/2015.11.004},
url = {http://www.davidpublisher.org/Public/uploads/Contribute/56aab64ff3e09.pdf},
}
41
@article{UEK:2168308999,
author = "Jacek Strojny and Anna Prusak and Monica Garcia-Melon",
title = "The AHP Implementation in Strategic Management Process - a Case Study of Decision Making in Polish Local Administration",
journal = "Humanities and Social Sciences",
number = "vol. 20 (XX), 22 (4)",
pages = "169-181",
year = "2015",
doi = {http://dx.doi.org/10.7862/rz.2015.hss.55},
url = {http://oficyna.portal.prz.edu.pl/download/I2dmeC9vZmljeW5hL3BsL2RlZmF1bHRfb3Bpc3kvMTg3LzEvMQ/hss-2015-04-pw-01.pdf},
}
42
@article{UEK:2168307451,
author = "Anna Prusak and Jacek Strojny and Małgorzata Baran",
title = "Projekty badawcze w biznesie - analiza ryzyka na przykładzie planowania projektów współfinansowanych ze środków unijnych",
journal = "Przedsiębiorczość i Zarządzanie",
number = "t. 16, z. 12, cz. 2",
pages = "93-108",
adress = "",
year = "2015",
url = {http://piz.san.edu.pl/docs/e-XVI-12-2.pdf},
}
43
@article{UEK:2168304963,
author = "Anna Prusak",
title = "Nauka i biznes idą w parze",
journal = "4metal.pl : portal branży metalowej",
number = "17 kwietnia",
pages = "",
year = "2015",
url = {http://www.4metal.pl/?a=3&id=23668},
}
44
@inbook{UEK:2168293945,
author = "Anna Prusak and Jacek Strojny and Piotr Stefanów",
title = "Zastosowanie metody AHP w badaniu satysfakcji klienta urzędu administracji publicznej",
booktitle = "Wybrane aspekty zarządzania jakością usług",
pages = "145-155",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PTTŻ",
year = "2015",
isbn = "978-83-942362-3-6",
}
45
@inbook{UEK:2168293955,
author = "Jacek Strojny and Anna Prusak",
title = "Zarządzanie usługami publicznymi w administracji lokalnej - koncepcja i wybrane wyniki badań",
booktitle = "Wybrane aspekty zarządzania jakością usług",
pages = "187-198",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PTTŻ",
year = "2015",
isbn = "978-83-942362-3-6",
}
46
@article{UEK:2168308563,
author = "Anna Prusak and Piotr Kafel and Piotr Stefanów and Jacek Strojny and Monica Garcia-Melon",
title = "The Application of the AHP Risk-Benefit Assessment in Certification of Organic Farming",
journal = "Modern Management Review",
number = "vol. 20, 22 (4)",
pages = "137-159",
year = "2015",
doi = {http://dx.doi.org/10.7862/rz.2015.mmr.60},
url = {http://doi.prz.edu.pl/pl/pdf/zim/212},
}
47
@article{UEK:2168307495,
author = "Anna Prusak",
title = "Zastosowanie metody analitycznego procesu hierarchicznego (AHP) w analizie czynników sukcesu współpracy badawczej jednostek naukowych i przedsiębiorstw",
journal = "Przedsiębiorczość i Zarządzanie",
number = "t. 16, z. 12, cz. 2",
pages = "109-129",
adress = "",
year = "2015",
url = {http://piz.san.edu.pl/docs/e-XVI-12-2.pdf},
}
48
@article{UEK:2168297423,
author = "Jacek Strojny and Anna Prusak",
title = "Programowanie rozwoju przedsiębiorczości przez samorząd terytorialny",
journal = "Przedsiębiorczość - Edukacja",
number = "vol. 11",
pages = "50-63",
adress = "",
year = "2015",
doi = {http://dx.doi.org/10.24917/20833296.11.4},
url = {http://p-e.up.krakow.pl/article/view/2731/2408},
}
49
@article{UEK:2168304955,
author = "Ewa Błaszczyk and Beata Piórecka and Paweł Jagielski and Anna Prusak and Małgorzata Schlegel-Zawadzka",
title = "The Relationship between the Consumption of Functional Beverages and the Use of other Stimulants by High School Students in Poland",
journal = "Medicina Internacia Revuo",
number = "vol. 26, 4 (105)",
pages = "208-213",
year = "2015",
url = {http://interrev.com/wp-content/uploads/2016/03/MIR-Decembro-2015-208-213.pdf},
}
50
@article{UEK:2168297931,
author = "Anna M. Prusak and Małgorzata Schlegel-Zawadzka and Annabelle Boulay and Gene Rowe",
title = "Characteristics of the Peanut Chain in Europe - Implications for Peanut Allergy",
journal = "Acta Scientiarum Polonorum. Technologia Alimentaria",
number = "13(3)",
pages = "321-333",
year = "2014",
url = {http://www.food.actapol.net/pub/10_3_2014.pdf},
}
51
@article{UEK:2168295847,
author = "Anna Prusak and Jacek Strojny and Piotr Stefanow",
title = "Analityczny proces hierarchiczny (AHP) na skróty - kluczowe pojęcia i literatura",
journal = "Humanities and Social Sciences",
number = "vol. 19, 4 (21)",
pages = "179-192",
year = "2014",
doi = {http://dx.doi.org/10.7862/rz.2014.hss.66},
url = {http://www.oficyna.portal.prz.edu.pl/download/I2dmeC9vZmljeW5hL3BsL2RlZmF1bHRfb3Bpc3kvMTYzLzEvMQ/hss-04-2014-pw-01.pdf},
}
52
@book{UEK:2168283219,
author = "Anna Prusak and Piotr Stefanów",
title = "AHP - analityczny proces hierarchiczny : budowa i analiza modeli decyzyjnych krok po kroku",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2014",
issn = "",
isbn = "978-83-255-6072-0",
}
53
@article{UEK:2168295835,
author = "Anna Prusak and Gene Rowe and Jacek Strojny",
title = "Is GMO Sustainable? A Review of the Environmental Risks of GM Plants in Comparison with Conventional and Organic Crops",
journal = "Modern Management Review",
number = "vol. 19, 21 (4)",
pages = "187-200",
year = "2014",
doi = {http://dx.doi.org/10.7862/rz.2014.mmr.55},
url = {http://doi.prz.edu.pl/pl/pdf/zim/148},
}
54
@article{UEK:2168295843,
author = "Jacek Strojny and Anna Prusak and Danuta Kostrzewa and Bożena Klimczak",
title = "Analiza preferencji wyboru studiów jako przykład przedsiębiorczego działania uczelni na regionalnym rynku edukacyjnym",
journal = "Przedsiębiorczość i Zarządzanie",
number = "t. 15, z. 10, cz. 2",
pages = "139-153",
adress = "",
year = "2014",
url = {http://piz.san.edu.pl/docs/e-XV-10-2.pdf},
}
55
@article{UEK:2168296585,
author = "Anna Prusak and Piotr Stefanów and Magdalena Gardian",
title = "Graficzna forma kwestionariusza w badaniach AHP/ANP",
journal = "Modern Management Review",
number = "vol. 18, 20 (4)",
pages = "171-189",
year = "2013",
doi = {http://dx.doi.org/10.7862/rz.2013.mmr.53},
url = {http://doi.prz.edu.pl/pl/pdf/zim/83},
}
56
@inbook{UEK:2168263670,
author = "Tadeusz Sikora and Magdalena Niewczas and Anna Prusak",
title = "Ethics and Trust in Quality Assurance",
booktitle = "Quality Renaissance - Co-creating a Viable Future",
pages = "1-8",
adress = "Estonia",
publisher = "Estonian Association for Quality",
year = "2013",
url = {http://eaq.ee/quality2013/sites/www.quality2013.eu/files/webform/full-papers/Sikora%20Niewczas%20Prusak.pdf},
}
57
@inbook{UEK:2168263656,
author = "Anna Prusak and Piotr Stefanów and Magdalena Niewczas and Tadeusz Sikora",
title = "Application of the AHP in Evaluation and Selection of Suppliers",
booktitle = "Quality Renaissance - Co-creating a Viable Future",
pages = "",
adress = "Estonia",
publisher = "Estonian Association for Quality",
year = "2013",
url = {http://eaq.ee/quality2013/sites/www.quality2013.eu/files/webform/full-papers/Prusak%20Stefan%C3%B3w%20Niewczas%20Sikora.pdf},
}
58
@inbook{UEK:2168263668,
author = "Małgorzata Schlegel-Zawadzka and Anna Prusak and Tadeusz Sikora",
title = "Food and Nutritional Globalization vs. Trends of Protection of Traditional Food Products in Poland",
booktitle = "Quality Renaissance - Co-creating a Viable Future",
pages = "1-8",
adress = "Estonia",
publisher = "Estonian Association for Quality",
year = "2013",
url = {http://eaq.ee/quality2013/sites/www.quality2013.eu/files/webform/full-papers/Schlegel-Zawadzka,%20Prusak,%20Sikora.pdf},
}
59
@article{UEK:2168288445,
author = "Anna Prusak and Piotr Kafel",
title = "Wykorzystanie metody Analitycznego Procesu Hierarchicznego (AHP) w procesie certyfikacji wyrobów",
journal = "ABC Jakości",
number = "3-4 (75-76)",
pages = "48-53",
year = "2013",
}
60
@inbook{UEK:2168271644,
author = "Magdalena Niewczas and Anna Prusak and Piotr Stefanów",
title = "Dobór metod i kryteriów oceny dostawców jako element zapewniania jakości",
booktitle = "Wybrane aspekty zarządzania jakością",
pages = "252-259",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PTTŻ",
year = "2013",
isbn = "978-83-935421-2-3",
}
61
@article{UEK:2168294751,
author = "Anna Prusak and Małgorzata Schlegel-Zawadzka",
title = "Food Health Quality of Genetically Modified Crops - Review of Risks and Benefits",
journal = "Military Pharmacy and Medicine",
number = "Vol. 6, 2",
pages = "13-18",
year = "2013",
url = {http://mil-pharm-med.pl/2013/2-6/3.pdf},
}
62
@misc{UEK:2168304965,
author = "Anna Prusak",
title = "Wokół badań i rozwoju",
booktitle = "B+R=Przyszłość : e-biuletyn",
number = "1, sierpień",
pages = "",
year = "2012",
url = {http://www.badaniairozwoj.eu/images/ebiuletyn/e-biuletyn_BiR_1.pdf},
}
63
@inbook{UEK:2168234614,
author = "Richard Rose",
title = "Gdy wszystkie inne warunki nie są równoważne : o kontekście czerpania wzorców z polityki innych krajów",
booktitle = "Analiza ekonomiczna w polityce publicznej",
pages = "211-235",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe Scholar",
year = "2012",
isbn = "978-83-7383-579-5",
}
64
@inbook{UEK:2168230300,
author = "Piotr Stefanów and Anna Prusak",
title = "Badanie wiarygodności i skuteczności skali porównań Saaty'ego w metodach AHP i ANP",
booktitle = "Przedsiębiorcze aspekty rozwoju organizacji i biznesu",
pages = "271-298",
adress = "Kraków",
publisher = "Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM : na zlec. Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego",
year = "2011",
isbn = "978-83-7571-145-5",
}
65
@article{UEK:2168226601,
author = "Anna Prusak and Piotr Stefanów",
title = "Badania nad właściwościami operacyjnymi metody AHP",
journal = "Folia Oeconomica Cracoviensia",
number = "vol. 52",
pages = "87-104",
year = "2011",
url = {https://foc.czasopisma.pan.pl/dlibra/publication/101910/edition/87925/content},
}
66
@article{UEK:53032,
author = "Anna Strada and George Chryssochoidis and Athanasios Krystallis",
title = "Public Trust in Institutions and Information Sources Regarding Risk Management and Communication : towards Integrating Extant Knowledge",
journal = "Journal of Risk Research",
number = "vol. 12, no. 2",
pages = "137-185",
year = "2009",
doi = {http://dx.doi.org/10.1080/13669870802637000},
url = {},
}
67
@misc{UEK:2168279719,
author = "Tadeusz Sikora and Anna Strada",
title = "Effective Risk Communication at the Food Market",
booktitle = "4th International Conference on the Quality and Safety in Food Production Chain : Wrocław 24-25 September 2009",
pages = "213",
adress = "Wrocław",
publisher = "Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu",
year = "2009",
isbn = "978-83-60574-65-2",
}
68
@inbook{UEK:2168271078,
author = "A. Strada and T. Sikora",
title = "Effective Risk Communication at the Food Market",
booktitle = "New Concepts in Food Evaluation",
pages = "349-357",
adress = "Wrocław",
publisher = "Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu",
year = "2009",
issn = "2083-5531",
isbn = "978-83-60574-68-3",
}
69
@article{UEK:53027,
author = "Anna Strada and Beatriz Sora and Annabelle Boulay and Roser Sala and Julie Houghton and Vyara Gancheva and Malzorgata Schlegel-Zawadzka and Gene Rowe",
title = "A Characterization of Peanut Consumption in Four Countries : Results from Focus Groups and Their Implications for Peanut Allergy Prevalence",
journal = "International Journal of Consumer Studies",
number = "vol. 33, iss. 6",
pages = "676-683",
year = "2009",
doi = {http://dx.doi.org/10.1111/j.1470-6431.2009.00810.x},
url = {},
}
70
@article{UEK:2168297855,
author = "A. Boulay and J. Houghton and V. Gancheva and Y. Sterk and A. Strada and M. Schlegel-Zawadzka and B. Sora and R. Sala and R. Ree van and G. Rowe",
title = "A EuroPrevall Review of Factors Affecting Incidence of Peanut Allergy : Priorities for Research and Policy",
journal = "Allergy",
number = "vol. 63, iss. 7",
pages = "797-809",
year = "2008",
doi = {http://dx.doi.org/10.1111/j.1398-9995.2008.01776.x},
url = {http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1398-9995.2008.01776.x/epdf},
}
71
@article{UEK:2168297847,
author = "J. Houghton and G. Rowe and L.J. Frewer and E. Kleef van and G. Chryssochoidis and O. Kehagia and S. Korzen-Bohr and J. Lassen and U. Pfenning and A. Strada",
title = "The Quality of Food Risk Management in Europe : Perspectives and Priorities",
journal = "Food Policy",
number = "vol. 33, iss. 1",
pages = "13-26",
year = "2008",
doi = {http://dx.doi.org/10.1016/j.foodpol.2007.05.001},
url = {},
}
72
@inbook{UEK:2167710859,
author = "Anna Strada and Stanisław Popek and Tadeusz Sikora",
title = "New Food Product Development (NFPD as a Competitive Advantage",
booktitle = "The Food Industry in Europe",
pages = "15-25",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2006",
isbn = "83-922067-7-0",
}
73
@article{UEK:2168271212,
author = "Anna Strada and Tadeusz Sikora and Wiktor Adamus",
title = "Czynniki kształtujące poziom świadomości konsumentów w zakresie bezpieczeństwa żywności",
journal = "Handel Wewnętrzny",
number = "specjalny (czerwiec)",
pages = "427-432",
year = "2006",
}
74
@misc{UEK:2168279615,
author = "Tadeusz Sikora and Anna Strada",
title = "Preface",
booktitle = "The Food Industry in Europe",
pages = "5-6",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2006",
isbn = "83-922067-7-0",
}
75
@book{UEK:2167711692,
title = "The Food Industry in Europe : Tradition and Innovation : Erasmus Intensive Programme in Agri-business Management with Emphasis in Food Industry Enterprises",
editor = Sikora Tadeusz,
editor = Strada Anna,
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2006",
isbn = "83-922067-7-0",
}
76
@inbook{UEK:2168264110,
author = "A. Strada and G. Morkis and J. Trafiałek and D. Kołożyn-Krajewska",
title = "Safety and Quality Assurance and Management Systems : Level of Implementation in Food Enterprises in Poland",
booktitle = "The Food Industry in Europe",
pages = "97-114",
adress = "Athens",
publisher = "Agricultural University",
year = "2005",
isbn = "960-85847-9-5",
}
77
@inbook{UEK:2167713689,
author = "Tadeusz Sikora and Anna Strada",
title = "Safety and Quality Assurance and Management Systems in Food Industry : an Overview",
booktitle = "The Food Industry in Europe",
pages = "85-95",
adress = "Athens",
publisher = "Agricultural University",
year = "2005",
isbn = "960-85847-9-5",
}
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID