Publications of the selected author
1

Author:
Agnieszka Małkowska , Mateusz Tomal , Małgorzata Uhruska , Justyna Pawlak , Gunther Maier , Alina Nichiforeanu
Title:
The Impact of Job Satisfaction on Valuers' Attitudes Towards Professional Ethics
Source:
International Journal of Strategic Property Management. - vol. 25, iss. 6 (2021) , s. 497-513. - Summ. - Bibliogr.
Research program:
This work was supported by the subsidy granted to Cracow University of Economics
2019 list:
70.00 pkt
Index in Scopus:
Yes
Index in Web of Science:
Yes
Nr:
2168359544
article
2

Author:
Title:
Work, life czy balans? Łączenie życia zawodowego i prywatnego przed oraz w czasie pandemii = Work, Life or Balance? Reconciling Work and Private Life Before and During a Pandemic
Source:
Narzędzia i rozwiązania wykorzystywane w kreowaniu sukcesu organizacji w warunkach gospodarki cyfrowej / red. Piotr Walentynowicz, Wojciech Machel - Gdańsk: Uniwersytet Gdański, 2021, s. 143-160. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Research program:
Publikacja została sfinansowana ze środków przyznanych Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego
ISBN:
978-83-8206-216-8
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168356952
chapter in monograph
3

Author:
Conference:
38th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), Sewilla, Hiszpania, od 2021-11-23 do 2021-11-24
Title:
WLB and Job Satisfaction Changes During the Covid-19 Pandemic
Source:
Innovation Management and Sustainable Economic Development in the Era of Global Pandemic : Proceedings of the 38th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), 23-24 November 2021, Seville, Spain / red. Khalid S. Soliman - King of Prussia, PA: International Business Information Management Association, 2021, s. 1159-1171. - Summ. - Bibliogr.
Series:
(Proceedings of the International Business Information Management Association Conference ; 38)
Research program:
The publication was financed from the subvention granted to Cracow University of Economics
ISBN:
978-0-9998551-7-1
2019 list (Conference):
70.00 pkt
Nr:
2168359918
chapter in conference materials
4

Author:
Title:
Does Teal Suit Everyone? Psychosocial Factors Affecting Work Attractiveness in an Organisation with a Horizontal Structure = Czy turkus pasuje każdemu? Psychospołeczne czynniki wpływające na atrakcyjność pracy w organizacji o strukturze horyzontalnej
Source:
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy = Social Inequalities and Economic Growth. - z. nr 2 (62) (2020) , s. 228-244. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Research program:
The publication was financed from the funds granted to the College of Management Sciences and Quality of the Cracow University of Economics as part of a grant to maintain research potential.
2019 list:
40.00 pkt
Nr:
2168349482
article
5

Author:
Title:
Międzybranżowe warsztaty dla studentów jako sposób rozwijania kompetencji miękkich potrzebnych w pracy zawodowej
Source:
Architektura na styku kultur : nowa przestrzeń 2018 = Architecture at the Interface between Cultures : New Space 2018 / red. Beata Gibała-Kapecka, Tomasz Kapecki - Kraków: Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie, 2018, s. 58-74. - Streszcz. - Bibliogr.
Research program:
Publikacja została sfinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego.
ISBN:
978-83-65570-00-0
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168330021
chapter in monograph
6

Author:
Title:
Kształtowanie umiejętności pracy w zróżnicowanym zespole jako wyzwanie dla współczesnej edukacji wyższej = Developing the Ability to Work in a Diverse Team as a Challenge for Higher Education
Source:
Horyzonty Wychowania = Horizons of Education. - vol. 17, nr 43 (2018) , s. 131-141. - Tytuł numeru: Kształtowanie postaw przedsiębiorczych - Bibliogr.
Research program:
Publikacja sfinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego.
Ministerial journal list:
b 13.00 pkt
Nr:
2168330701
article
7

Title:
Znaczenie poczucia wpływuna organizację w kształtowaniu zaangażowania pracowników = Employee Influence and Commitment to Their Organisations
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 12 (972) (2017) , s. 69-83. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Research program:
Artykuł powstał w wyniku realizacji projektu badawczego finansowanego ze środków przyznanych Wydziałowi Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego
Ministerial journal list:
b 11.00 pkt
Nr:
2168323939
article
8

Author:
Title:
Psychospołeczne czynniki determinujące kreowanie kapitału ludzkiego poprzez zarządzanie różnorodnością = Psychosocial Factors Determining the Creation of Human Capital through Diversity Management
Source:
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy = Social Inequalities and Economic Growth. - z. nr 3 (51) (2017) , s. 62-72. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Research program:
Publikacja została sfinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego
Ministerial journal list:
b 10.00 pkt
Nr:
2168319279
article
9

Author:
Conference:
1st Business & Entrepreneurial Economics (BEE) Conference, Plitvice Lakes, Chorwacja, od 2016-05-18 do 2016-05-20
Title:
Age Management as a Challenge for Contemporary Managers [dokument elektroniczny]
Source:
BEE Conference : Proceedings. - 2016 (2016) , s. 211-220. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168325017
article
10

Author:
Title:
Zarządzanie wiekiem jako sposób przeciwdziałania nierównościom społeczno-ekonomicznym oraz konfliktom międzypokoleniowym w przedsiębiorstwie = Age Management as a Way of Counteracting Social and Economical Inequalities and Inter-Generation Conflicts in Enterprises
Source:
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy. - z. nr 2 (46) (2016) , s. 408-418. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Research program:
Publikacja została sfinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego
Ministerial journal list:
b 10.00 pkt
Nr:
2168307713
article
11

Author:
Title:
Psychospołeczne wyzwania i szanse związane z pracą w zróżnicowanym zespole
Source:
Etyczne przestrzenie publiczne : nowa przestrzeń = Ethical Public Spaces : New Space / red. Beata Gibała-Kapecka, Tomasz Kapecki - Kraków: Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie, 2016, s. 70-77. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7242-915-5
Nr:
2168323983
chapter in monograph
12

Author:
Title:
Psychological Determinants of Creating Flexible Organizational Culture
Source:
Knowledge, Economy, Society : Reorientation of Paradigms and Concepts of Management in the Contemporary Economy / red. Bogusz MIKUŁA, Tomasz ROJEK - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2015, s. 75-81 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-65173-30-0 ; 978-83-65173-31-7
Access mode:
Nr:
2168303745
chapter in monograph
See main document
13

Author:
Title:
Podmiotowość i partycypacja pracowników a zaangażowanie i odpowiedzialność w zespole w sytuacji zmiany = The Influence of Subjectivity and Employee Participation on Team Involvement and Responsibility during Times of Change
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 8 (944) (2015) , s. 57-67. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Research program:
Artykuł powstał w ramach realizacji tematu badawczego finansowanego ze środków przyznanych Wydziałowi Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego.
Ministerial journal list:
b 11.00 pkt
Nr:
2168302225
article
14

Author:
Title:
Wybrane psychologiczne determinanty przedsiębiorczości absolwentów w świetle koincydencji teorii rozwoju = Psychological Determinants of Entrepreneurship in the Context of Coincidence Theory of Development
Source:
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy. - z. nr 2 (42) (2015) , s. 399-408. - Tytuł numeru: Człowiek, ekonomia, system w modernizacji dla zintegrowanego rozwoju - Bibliogr.
Access mode:
Full text
CC-BY-SA
Ministerial journal list:
b 10.00 pkt
Nr:
2168297285
article
15

Author:
Title:
Budowanie odpowiedzialności i integralności zespołu przez zwiększanie partycypacji pracowników w celach i zadaniach organizacji = Strengthening of Responsibility and Integrity of a Team through Participation
Source:
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy. - z. nr 2 (38) (2014) , s. 298-307. - Tytuł numeru: W kierunku zintegrowanego rozwoju - Bibliogr.
Access mode:
Full text
CC-BY-SA
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168282879
article
16

Author:
Title:
Wzmacnianie poczucia podmiotowości studentów jako czynnik sprzyjający kształtowaniu postaw przedsiębiorczych = Strengthening Students' Sense of Agency as the Factor Favouring the Development of Entrepreneurial Attitudes
Source:
Horyzonty Wychowania = Horizons of Education. - vol. 13, nr 28 (2014) , s. 157-169. - Tytuł numeru: Przedsiębiorczy uniwersytet - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168286807
article
17

Author:
Title:
Rozwój zawodowy a współczesne wyzwania na rynku pracy = Professional Development and Challenges of the Contemporary Labour Market
Source:
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy. - z. nr 3 (39) (2014) , s. 262-272. - Tytuł numeru: W kierunku zintegrowanego rozwoju - Bibliogr.
Access mode:
Full text
CC-BY-SA
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168286283
article
18

Author:
Title:
Wpływ zwiększenia poczucia podmiotowości i partycypacji pracowników na zaangażowanie i podejmowanie odpowiedzialności w zespole
Source:
Psychospołeczne aspekty zaangażowania organizacyjnego / kier. tematu: Małgorzata ADAMSKA-CHUDZIŃSKA, s. 37-47 - Bibliogr.
Signature:
NP-1483/Magazyn
Nr:
2168295547
chapter in unpublished scientific work
See main document
19

Author:
Title:
Participative Management as a Subjective Approach to Employees
Source:
Knowledge, Economy, Society : Challenges of the Contemporary Management / red. Anna MALINA, Renata OCZKOWSKA, Tomasz ROJEK - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2013, s. 575-586 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-82-2
Nr:
2168274771
chapter in monograph
See main document
20

Author:
Title:
Kryzys kontraktu psychologicznego między pracownikiem a organizacją jako wynik kryzysu finansów publicznych na przykładzie pracowników oświaty = Psychological Contract Crisis between Employees and Organizations due to Public Finances Crisis
Source:
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy. - z. nr 31 (2013) , s. 383-391. - Tytuł numeru: Kryzys finansów publicznych - przyczyny, implikacje, perspektywy spójności społeczno-ekonomicznej - Bibliogr.
Access mode:
Full text
CC-BY-SA
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168272604
article
21

Author:
Title:
The Psychological Determinants of Talent Management
Source:
Knowledge, Economy, Society : Transfer of Knowledge in the Contemporary Economy / red. Paweł LULA, Bogusz MIKUŁA, Andrzej JAKI - Kraków: Foundation of the Cracow University of Economics, 2012, s. 345-358 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-02-0
Nr:
2168243666
chapter in monograph
See main document
22

Author:
Title:
Rozwój zawodowy a autokreacja
Source:
Podmiotowość człowieka w organizacji / red. Marek MOTYKA, Justyna PAWLAK - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2012, s. 95-110
ISBN:
978-83-7252-595-6
Nr:
2168246902
chapter in monograph
See main document
23

Author:
Title:
Wybrane psychologiczne uwarunkowania efektywnego korzystania z e-zajęć przez studentów
Source:
E-learning - narzędzia i praktyka / red. Marcin Dąbrowski, Maria Zając - Warszawa: Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych, 2012, s. 144-150. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-63127-06-0
Access mode:
Nr:
2168292937
chapter in monograph
24

Title:
Podmiotowość człowieka w organizacji
Redakcja:
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2012
Physical description:
162 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-595-6
Nr:
2168246530
See related chapters
25

Author:
Title:
Rozwój zawodowy a autokreacja
Source:
Podmiotowość człowieka w organizacji / red. Marek MOTYKA, Justyna PAWLAK, s. 55-73 - Bibliogr.
Signature:
NP-1338/Magazyn
Nr:
2168261578
chapter in unpublished scientific work
See main document
26

Author:
Title:
Self-knowledge Management as a Challenge for Effective Managers
Source:
Knowledge, Economy, Society : Challenges of the Contemporary World / red. Renata OCZKOWSKA & Bogusz MIKUŁA - Kraków: Foundation of the Cracow University of Economics, 2011, s. 607-621 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-36-5
Nr:
2168228260
chapter in monograph
See main document
27

Title:
Charakterystyka zachowań zdrowotnych studentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Health-related Behaviour among University Students
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 870 (2011) , s. 35-51. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168221184
article
28

Title:
Poczucie koherencji a podejmowanie zachowań prozdrowotnych przez studentów UEK w Krakowie = Sense of Coherence and Health-Related Behavior in University Students
Source:
Wybrane determinanty pielęgniarstwa. Cz. 2 / red. Zofia Sienkiewicz, Wiesław Fidecki, Grażyna Wójcik - Warszawa: Oficyna Wydawnicza Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, 2010, s. 74-84. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7637-132-0 ; 978-83-7637-140-5
Nr:
2166123635
chapter in monograph
29

Author:
Title:
Autokreacja : psychologiczna analiza zjawiska i jego znaczenie dla rozwoju człowieka = Autocreation : Psychological Analysis of the Phenomenon and its Significance for Personal Development
Publisher address:
Kraków: Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna "Ignatianum"; Wydawnictwo WAM, 2009
Physical description:
169, [2] s.; 21 cm
Series:
(Studia z Psychologii)
Notes:
Summ., Bibliogr.
ISBN:
978-83-7614-048-3 ; 978-83-7505-428-6
Nr:
2166032733
monograph
30

Author:
Title:
Obraz księdza wśród młodzieży akademickiej = Image of a Priest Among Students
Source:
Edukacja. Teologia i Dialog = Education. Theology and Dialogue. - T. 5 (2008) , s. 77-94. - Summ.
Nr:
2166032954
article
Unpublished documents:
1

Title:
Czynniki warunkujące skuteczność kształcenia w szkole wyższej na przykładzie Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2013
Physical description:
84 k.: il.; 30 cm
Research program:
041/W-KPiD/01/2013/S/3041
Signature:
NP-1364/Magazyn
Nr:
2168288467
unpublished scientific work
2

Title:
Podmiotowość człowieka w organizacji
Redakcja:
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2011
Physical description:
134 s.; 30 cm
Notes:
Bibliogr. przy rozdz.
Research program:
151/KPiD/1/2011/S/630
Signature:
NP-1338/Magazyn
Nr:
2168261506
unpublished scientific work
See related chapters
3

Title:
Poczucie koherencji i system wartości a styl życia studentów UEK w Krakowie. [Etap 2]
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2009
Physical description:
91 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
Research program:
61/KPiD/1/2009/S/525
Signature:
NP-1221/[2]/Magazyn
Nr:
2168161263
unpublished scientific work
1
The Impact of Job Satisfaction on Valuers' Attitudes Towards Professional Ethics / Agnieszka MAŁKOWSKA, Mateusz TOMAL, Małgorzata UHRUSKA, Justyna PAWLAK, Gunther Maier, Alina Nichiforeanu // International Journal of Strategic Property Management. - vol. 25, iss. 6 (2021), s. 497-513. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://journals.vgtu.lt/index.php/IJSPM/article/view/15768/10785. - ISSN 1648-715X
2
Work, life czy balans? Łączenie życia zawodowego i prywatnego przed oraz w czasie pandemii = Work, Life or Balance? Reconciling Work and Private Life Before and During a Pandemic / Justyna PAWLAK // W: Narzędzia i rozwiązania wykorzystywane w kreowaniu sukcesu organizacji w warunkach gospodarki cyfrowej / red. nauk. Piotr Walentynowicz, Wojciech Machel. - Gdańsk: Uniwersytet Gdański, 2021. - S. 143-160. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-8206-216-8
3
WLB and Job Satisfaction Changes During the Covid-19 Pandemic / Justyna PAWLAK // W: Innovation Management and Sustainable Economic Development in the Era of Global Pandemic : Proceedings of the 38th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), 23-24 November 2021, Seville, Spain / ed. Khalid S. Soliman. - King of Prussia, PA: International Business Information Management Association, 2021. - (Proceedings of the International Business Information Management Association Conference, ISSN 2767-9640 ; 38). - S. 1159-1171. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-0-9998551-7-1. - Pełny tekst: https://u.pcloud.link/publink/show?code=kZwFVlXZ9ukPs6dRGP8dOX1cGNDWtQIrVnBk#folder=11305804991&tpl=publicfoldergrid ; Spis treści: https://ibima.org/accepted-paper/wlb-and-job-satisfaction-changes-during-the-covid-19-pandemic/Wstęp:
4
Does Teal Suit Everyone? Psychosocial Factors Affecting Work Attractiveness in an Organisation with a Horizontal Structure = Czy turkus pasuje każdemu? Psychospołeczne czynniki wpływające na atrakcyjność pracy w organizacji o strukturze horyzontalnej / Justyna PAWLAK // Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy = Social Inequalities and Economic Growth. - z. nr 2 (62) (2020), s. 228-244. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.ur.edu.pl/storage/file/core_files/2020/7/24/28d7748ab255e7cf90cbbd6d1afce54b/15.pdf. - ISSN 1898-5084
5
Międzybranżowe warsztaty dla studentów jako sposób rozwijania kompetencji miękkich potrzebnych w pracy zawodowej / Justyna PAWLAK // W: Architektura na styku kultur : nowa przestrzeń 2018 = Architecture at the Interface between Cultures : New Space 2018 / red. nauk. Beata Gibała-Kapecka, Tomasz Kapecki. - Kraków: Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie, 2018. - S. 58-74. - Streszcz. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65570-00-0
6
Kształtowanie umiejętności pracy w zróżnicowanym zespole jako wyzwanie dla współczesnej edukacji wyższej = Developing the Ability to Work in a Diverse Team as a Challenge for Higher Education / Justyna PAWLAK // Horyzonty Wychowania = Horizons of Education / red. Wit Pasierbek, Bożena PERA. - vol. 17, nr 43 (2018), s. 131-141. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Kształtowanie postaw przedsiębiorczych. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://horyzonty.ignatianum.edu.pl/index.php/HW/article/view/1542/1580. - ISSN 1643-9171
7
Znaczenie poczucia wpływuna organizację w kształtowaniu zaangażowania pracowników = Employee Influence and Commitment to Their Organisations / Małgorzata ADAMSKA-CHUDZIŃSKA, Justyna PAWLAK // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 12 (972) (2017), s. 69-83. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/1416/1072. - ISSN 1898-6447
8
Psychospołeczne czynniki determinujące kreowanie kapitału ludzkiego poprzez zarządzanie różnorodnością = Psychosocial Factors Determining the Creation of Human Capital through Diversity Management / Justyna PAWLAK // Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy = Social Inequalities and Economic Growth / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - z. nr 3 (51) (2017), s. 62-72. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/2987. - ISSN 1898-5084
9
Age Management as a Challenge for Contemporary Managers / Justyna PAWLAK // BEE Conference : Proceedings [Dokument elektroniczny]. - 2016 (2016), s. 211-220. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 2459-5187
10
Zarządzanie wiekiem jako sposób przeciwdziałania nierównościom społeczno-ekonomicznym oraz konfliktom międzypokoleniowym w przedsiębiorstwie = Age Management as a Way of Counteracting Social and Economical Inequalities and Inter-Generation Conflicts in Enterprises / Justyna PAWLAK // Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - z. nr 2 (46) (2016), s. 408-418. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/1713. - ISSN 1898-5084
11
Psychospołeczne wyzwania i szanse związane z pracą w zróżnicowanym zespole / Justyna PAWLAK // W: Etyczne przestrzenie publiczne : nowa przestrzeń = Ethical Public Spaces : New Space / red. nauk. Beata Gibała-Kapecka, Tomasz Kapecki. - Kraków: Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie, 2016. - S. 70-77. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7242-915-5
12
Psychological Determinants of Creating Flexible Organizational Culture / Justyna PAWLAK // W: Knowledge, Economy, Society : Reorientation of Paradigms and Concepts of Management in the Contemporary Economy / ed. by Bogusz MIKUŁA, Tomasz ROJEK. - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2015. - S. 75-81. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65173-30-0 ; 978-83-65173-31-7. - Pełny tekst: https://cmq.uek.krakow.pl/wp-content/uploads/2022/04/Book-II-2015.pdf
13
Podmiotowość i partycypacja pracowników a zaangażowanie i odpowiedzialność w zespole w sytuacji zmiany = The Influence of Subjectivity and Employee Participation on Team Involvement and Responsibility during Times of Change / Justyna PAWLAK // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 8 (944) (2015), s. 57-67. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/896. - ISSN 1898-6447
14
Wybrane psychologiczne determinanty przedsiębiorczości absolwentów w świetle koincydencji teorii rozwoju = Psychological Determinants of Entrepreneurship in the Context of Coincidence Theory of Development / Justyna PAWLAK // Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - z. nr 2 (42) (2015), s. 399-408. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Człowiek, ekonomia, system w modernizacji dla zintegrowanego rozwoju. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.ur.edu.pl/storage/file/core_files/2015/10/1/3f304eb16c18e1ee94fe1c33e11ad52b/28%20Pawlak%20J..pdf. - ISSN 1898-5084
15
Budowanie odpowiedzialności i integralności zespołu przez zwiększanie partycypacji pracowników w celach i zadaniach organizacji = Strengthening of Responsibility and Integrity of a Team through Participation / Justyna PAWLAK // Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - z. nr 2 (38) (2014), s. 298-307. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: W kierunku zintegrowanego rozwoju. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.ur.edu.pl/storage/file/core_files/2014/7/25/9145f4dc3b5ed79786ff2aa8ad90b35f/22%20Pawlak%20J..pdf. - ISSN 1898-5084
16
Wzmacnianie poczucia podmiotowości studentów jako czynnik sprzyjający kształtowaniu postaw przedsiębiorczych = Strengthening Students' Sense of Agency as the Factor Favouring the Development of Entrepreneurial Attitudes / Justyna PAWLAK // Horyzonty Wychowania = Horizons of Education / red. Krzysztof WACH. - vol. 13, nr 28 (2014), s. 157-169. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Przedsiębiorczy uniwersytet. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://horyzonty.ignatianum.edu.pl/index.php/HW/article/view/29/23. - ISSN 1643-9171
17
Rozwój zawodowy a współczesne wyzwania na rynku pracy = Professional Development and Challenges of the Contemporary Labour Market / Justyna PAWLAK // Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - z. nr 3 (39) (2014), s. 262-272. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: W kierunku zintegrowanego rozwoju. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.ur.edu.pl/storage/file/core_files/2014/11/13/33ac2c8463d36b5c7662657975aef2dd/18%20Pawlak%20J..pdf. - ISSN 1898-5084
18
Wpływ zwiększenia poczucia podmiotowości i partycypacji pracowników na zaangażowanie i podejmowanie odpowiedzialności w zespole / Justyna PAWLAK // W: Psychospołeczne aspekty zaangażowania organizacyjnego / kier. tematu: Małgorzata ADAMSKA-CHUDZIŃSKA. - (2014), s. 37-47. - Bibliogr.
19
Participative Management as a Subjective Approach to Employees / Justyna PAWLAK // W: Knowledge, Economy, Society : Challenges of the Contemporary Management / ed. by Anna MALINA, Renata OCZKOWSKA, Tomasz ROJEK. - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2013. - S. 575-586. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62511-82-2
20
Kryzys kontraktu psychologicznego między pracownikiem a organizacją jako wynik kryzysu finansów publicznych na przykładzie pracowników oświaty = Psychological Contract Crisis between Employees and Organizations due to Public Finances Crisis / Justyna PAWLAK // Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - z. nr 31 (2013), s. 383-391. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Kryzys finansów publicznych - przyczyny, implikacje, perspektywy spójności społeczno-ekonomicznej. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.ur.edu.pl/storage/file/core_files/2013/9/27/f23e2ee7250f9e696df712a53d1aca71/32.pdf. - ISSN 1898-5084
21
The Psychological Determinants of Talent Management / Justyna PAWLAK // W: Knowledge, Economy, Society : Transfer of Knowledge in the Contemporary Economy / ed. by Paweł LULA, Bogusz MIKUŁA, Andrzej JAKI. - Kraków: Foundation of the Cracow University of Economics, 2012. - S. 345-358. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62511-02-0
22
Rozwój zawodowy a autokreacja / Justyna PAWLAK // W: Podmiotowość człowieka w organizacji / red. Marek MOTYKA, Justyna PAWLAK. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2012. - S. 95-110. - ISBN 978-83-7252-595-6
23
Wybrane psychologiczne uwarunkowania efektywnego korzystania z e-zajęć przez studentów / Justyna PAWLAK // W: E-learning - narzędzia i praktyka / red. nauk. Marcin Dąbrowski, Maria Zając. - Warszawa: Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych, 2012. - S. 144-150. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-63127-06-0. - Pełny tekst: http://e-edukacja.fundacja.edu.pl/osma/E-learning_narzedzia_i_praktyka.pdf
24
Podmiotowość człowieka w organizacji / red. Marek MOTYKA, Justyna PAWLAK. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2012. - 162 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-595-6
25
Rozwój zawodowy a autokreacja / Justyna PAWLAK // W: Podmiotowość człowieka w organizacji / red. Marek MOTYKA, Justyna PAWLAK. - (2011), s. 55-73. - Bibliogr.
26
Self-knowledge Management as a Challenge for Effective Managers / Justyna PAWLAK // W: Knowledge, Economy, Society : Challenges of the Contemporary World / ed. by Renata OCZKOWSKA & Bogusz MIKUŁA. - Kraków: Foundation of the Cracow University of Economics, 2011. - S. 607-621. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62511-36-5
27
Charakterystyka zachowań zdrowotnych studentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Health-related Behaviour among University Students / Marek MOTYKA, Justyna PAWLAK, Mariusz MAKOWSKI, Małgorzata HETKA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management / [red. nauk. Jerzy KORNAŚ]. - nr 870 (2011), s. 35-51. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/171190421. - ISSN 1898-6447
28
Poczucie koherencji a podejmowanie zachowań prozdrowotnych przez studentów UEK w Krakowie = Sense of Coherence and Health-Related Behavior in University Students / MOTYKA Marek, PAWLAK Justyna, MAKOWSKI Mariusz // W: Wybrane determinanty pielęgniarstwa. Cz. 2 / red. Zofia Sienkiewicz, Wiesław Fidecki, Grażyna Wójcik. - Warszawa: Oficyna Wydawnicza Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, 2010. - S. 74-84. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7637-132-0 ; 978-83-7637-140-5
29
Autokreacja : psychologiczna analiza zjawiska i jego znaczenie dla rozwoju człowieka = Autocreation : Psychological Analysis of the Phenomenon and its Significance for Personal Development / Justyna PAWLAK. - Kraków: Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna "Ignatianum"; Wydawnictwo WAM, 2009. - 169, [2] s. ; 21 cm. - Summ. - Bibliogr. - (Studia z Psychologii). - ISBN 978-83-7614-048-3 ; 978-83-7505-428-6
30
Obraz księdza wśród młodzieży akademickiej = Image of a Priest Among Students / Justyna Pawlak // Edukacja. Teologia i Dialog = Education. Theology and Dialogue. - T. 5 (2008), s. 77-94. - Summ. - ISSN 1732-4807
31
Czynniki warunkujące skuteczność kształcenia w szkole wyższej na przykładzie Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / Małgorzata WYPYCH, Lech GÓRNIAK, Mariusz MAKOWSKI, Marek MOTYKA, Małgorzata ADAMSKA-CHUDZIŃSKA, Joanna KRZYŻAK, Justyna PAWLAK, Marian BURSZTYN, Alicja SZCZYGIEŁ. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2013. - 84 k. : il. ; 30 cm
32
Podmiotowość człowieka w organizacji / red. Marek MOTYKA, Justyna PAWLAK. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2011. - 134 s. ; 30 cm. - Bibliogr. przy rozdz.
33
Poczucie koherencji i system wartości a styl życia studentów UEK w Krakowie. [Etap 2] / zespół autorów: Marek MOTYKA, Justyna PAWLAK, Maria WĘGRZECKA, Mariusz MAKOWSKI, Joanna KRZYŻAK. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2009. - 91 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr.
1
Małkowska A., Tomal M., Uhruska M., Pawlak J., Maier G., Nichiforeanu A., (2021), The Impact of Job Satisfaction on Valuers' Attitudes Towards Professional Ethics, "International Journal of Strategic Property Management", vol. 25, iss. 6, s. 497-513; https://journals.vgtu.lt/index.php/IJSPM/article/view/15768/10785
2
Pawlak J., (2021), Work, life czy balans? Łączenie życia zawodowego i prywatnego przed oraz w czasie pandemii. [W:] Walentynowicz P., Machel W. (red.), Narzędzia i rozwiązania wykorzystywane w kreowaniu sukcesu organizacji w warunkach gospodarki cyfrowej, Gdańsk : Uniwersytet Gdański, s. 143-160.
3
Pawlak J., (2021), WLB and Job Satisfaction Changes During the Covid-19 Pandemic. [W:] Soliman (red.), Innovation Management and Sustainable Economic Development in the Era of Global Pandemic : Proceedings of the 38th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), 23-24 November 2021, Seville, Spain (Proceedings of the International Business Information Management Association Conference; 38), King of Prussia, PA : International Business Information Management Association, s. 1159-1171.
4
Pawlak J., (2020), Does Teal Suit Everyone? Psychosocial Factors Affecting Work Attractiveness in an Organisation with a Horizontal Structure, "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy", z. nr 2 (62), s. 228-244; https://www.ur.edu.pl/storage/file/core_files/2020/7/24/28d7748ab255e7cf90cbbd6d1afce54b/15.pdf
5
Pawlak J., (2018), Międzybranżowe warsztaty dla studentów jako sposób rozwijania kompetencji miękkich potrzebnych w pracy zawodowej. [W:] Gibała-Kapecka B., Kapecki T. (red.), Architektura na styku kultur : nowa przestrzeń 2018, Kraków : Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie, s. 58-74.
6
Pawlak J., (2018), Kształtowanie umiejętności pracy w zróżnicowanym zespole jako wyzwanie dla współczesnej edukacji wyższej, "Horyzonty Wychowania", vol. 17, nr 43, s. 131-141; https://horyzonty.ignatianum.edu.pl/index.php/HW/article/view/1542/1580
7
Adamska-Chudzińska M., Pawlak J., (2017), Znaczenie poczucia wpływuna organizację w kształtowaniu zaangażowania pracowników, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 12 (972), s. 69-83; https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/1416/1072
8
Pawlak J., (2017), Psychospołeczne czynniki determinujące kreowanie kapitału ludzkiego poprzez zarządzanie różnorodnością, "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy", z. nr 3 (51), s. 62-72; https://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/2987
9
Pawlak J., (2016), Age Management as a Challenge for Contemporary Managers, "BEE Conference : Proceedings" [Dokument elektroniczny], 2016, s. 211-220.
10
Pawlak J., (2016), Zarządzanie wiekiem jako sposób przeciwdziałania nierównościom społeczno-ekonomicznym oraz konfliktom międzypokoleniowym w przedsiębiorstwie, "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy", z. nr 2 (46), s. 408-418; https://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/1713
11
Pawlak J., (2016), Psychospołeczne wyzwania i szanse związane z pracą w zróżnicowanym zespole. [W:] Gibała-Kapecka B., Kapecki T. (red.), Etyczne przestrzenie publiczne : nowa przestrzeń, Kraków : Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie, s. 70-77.
12
Pawlak J., (2015), Psychological Determinants of Creating Flexible Organizational Culture. [W:] MIKUŁA B., ROJEK T. (red.), Knowledge, Economy, Society : Reorientation of Paradigms and Concepts of Management in the Contemporary Economy, Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, s. 75-81.
13
Pawlak J., (2015), Podmiotowość i partycypacja pracowników a zaangażowanie i odpowiedzialność w zespole w sytuacji zmiany, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 8 (944), s. 57-67; https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/896
14
Pawlak J., (2015), Wybrane psychologiczne determinanty przedsiębiorczości absolwentów w świetle koincydencji teorii rozwoju, "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy", z. nr 2 (42), s. 399-408; https://www.ur.edu.pl/storage/file/core_files/2015/10/1/3f304eb16c18e1ee94fe1c33e11ad52b/28%20Pawlak%20J..pdf
15
Pawlak J., (2014), Budowanie odpowiedzialności i integralności zespołu przez zwiększanie partycypacji pracowników w celach i zadaniach organizacji, "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy", z. nr 2 (38), s. 298-307; https://www.ur.edu.pl/storage/file/core_files/2014/7/25/9145f4dc3b5ed79786ff2aa8ad90b35f/22%20Pawlak%20J..pdf
16
Pawlak J., (2014), Wzmacnianie poczucia podmiotowości studentów jako czynnik sprzyjający kształtowaniu postaw przedsiębiorczych, "Horyzonty Wychowania", vol. 13, nr 28, s. 157-169; https://horyzonty.ignatianum.edu.pl/index.php/HW/article/view/29/23
17
Pawlak J., (2014), Rozwój zawodowy a współczesne wyzwania na rynku pracy, "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy", z. nr 3 (39), s. 262-272; https://www.ur.edu.pl/storage/file/core_files/2014/11/13/33ac2c8463d36b5c7662657975aef2dd/18%20Pawlak%20J..pdf
18
Pawlak J., (2014), Wpływ zwiększenia poczucia podmiotowości i partycypacji pracowników na zaangażowanie i podejmowanie odpowiedzialności w zespole. [W:] Adamska-Chudzińska M. (kierownik tematu), Psychospołeczne aspekty zaangażowania organizacyjnego, s. 37-47.
19
Pawlak J., (2013), Participative Management as a Subjective Approach to Employees. [W:] Malina A., Oczkowska R., Rojek T. (red.), Knowledge, Economy, Society : Challenges of the Contemporary Management, Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, s. 575-586.
20
Pawlak J., (2013), Kryzys kontraktu psychologicznego między pracownikiem a organizacją jako wynik kryzysu finansów publicznych na przykładzie pracowników oświaty, "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy", z. nr 31, s. 383-391; https://www.ur.edu.pl/storage/file/core_files/2013/9/27/f23e2ee7250f9e696df712a53d1aca71/32.pdf
21
Pawlak J., (2012), The Psychological Determinants of Talent Management. [W:] Lula P., Mikuła B., Jaki A. (red.), Knowledge, Economy, Society : Transfer of Knowledge in the Contemporary Economy, Kraków : Foundation of the Cracow University of Economics, s. 345-358.
22
Pawlak J., (2012), Rozwój zawodowy a autokreacja. [W:] Motyka M., Pawlak J. (red.), Podmiotowość człowieka w organizacji, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 95-110.
23
Pawlak J., (2012), Wybrane psychologiczne uwarunkowania efektywnego korzystania z e-zajęć przez studentów. [W:] Dąbrowski M., Zając M. (red.), E-learning - narzędzia i praktyka, Warszawa : Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych, s. 144-150.
24
Motyka M., Pawlak J. (red.), (2012), Podmiotowość człowieka w organizacji, Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 162 s.
25
Pawlak J., (2011), Rozwój zawodowy a autokreacja. [W:] Motyka M., Pawlak J. (kierownik tematu), Podmiotowość człowieka w organizacji, s. 55-73.
26
Pawlak J., (2011), Self-knowledge Management as a Challenge for Effective Managers. [W:] Oczkowska R., Mikuła B. (red.), Knowledge, Economy, Society : Challenges of the Contemporary World, Kraków : Foundation of the Cracow University of Economics, s. 607-621.
27
Motyka M., Pawlak J., Makowski M., Hetka M., (2011), Charakterystyka zachowań zdrowotnych studentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 870, s. 35-51; https://bazekon.uek.krakow.pl/171190421
28
Motyka M., Pawlak J., Makowski M., (2010), Poczucie koherencji a podejmowanie zachowań prozdrowotnych przez studentów UEK w Krakowie. [W:] Sienkiewicz Z., Fidecki W., Wójcik G. (red.), Wybrane determinanty pielęgniarstwa. Cz. 2, Warszawa : Oficyna Wydawnicza Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, s. 74-84.
29
Pawlak J., (2009), Autokreacja: psychologiczna analiza zjawiska i jego znaczenie dla rozwoju człowieka, Kraków : Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna "Ignatianum" : Wydawnictwo WAM, 169, [2] s.
30
Pawlak J., (2008), Obraz księdza wśród młodzieży akademickiej, "Edukacja. Teologia i Dialog", T. 5, s. 77-94.
31
Wypych M., Górniak L., Makowski M., Motyka M., Adamska-Chudzińska M., Krzyżak J., Pawlak J., Bursztyn M., Szczygieł A., (2013), Czynniki warunkujące skuteczność kształcenia w szkole wyższej na przykładzie Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 84 k.
32
Motyka M., Pawlak J. (red.), (2011), Podmiotowość człowieka w organizacji, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 134 s.
33
Motyka M., Pawlak J., Węgrzecka M., Makowski M., Krzyżak J., (2009), Poczucie koherencji i system wartości a styl życia studentów UEK w Krakowie. [Etap 2], Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 91 s.
1
@article{UEK:2168359544,
author = "Agnieszka Małkowska and Mateusz Tomal and Małgorzata Uhruska and Justyna Pawlak and Gunther Maier and Alina Nichiforeanu",
title = "The Impact of Job Satisfaction on Valuers' Attitudes Towards Professional Ethics",
journal = "International Journal of Strategic Property Management",
number = "vol. 25, iss. 6",
pages = "497-513",
year = "2021",
doi = {http://dx.doi.org/10.3846/ijspm.2021.15768},
url = {https://journals.vgtu.lt/index.php/IJSPM/article/view/15768/10785},
}
2
@inbook{UEK:2168356952,
author = "Justyna Pawlak",
title = "Work, life czy balans? Łączenie życia zawodowego i prywatnego przed oraz w czasie pandemii",
booktitle = "Narzędzia i rozwiązania wykorzystywane w kreowaniu sukcesu organizacji w warunkach gospodarki cyfrowej",
pages = "143-160",
adress = "Gdańsk",
publisher = "Uniwersytet Gdański",
year = "2021",
isbn = "978-83-8206-216-8",
}
3
@inbook{UEK:2168359918,
author = "Justyna Pawlak",
title = "WLB and Job Satisfaction Changes During the Covid-19 Pandemic",
booktitle = "Innovation Management and Sustainable Economic Development in the Era of Global Pandemic : Proceedings of the 38th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), 23-24 November 2021, Seville, Spain",
pages = "1159-1171",
adress = "King of Prussia, PA",
publisher = "International Business Information Management Association",
year = "2021",
url = {https://u.pcloud.link/publink/show?code=kZwFVlXZ9ukPs6dRGP8dOX1cGNDWtQIrVnBk#folder=11305804991&tpl=publicfoldergrid},
issn = "2767-9640",
isbn = "978-0-9998551-7-1",
}
4
@article{UEK:2168349482,
author = "Justyna Pawlak",
title = "Does Teal Suit Everyone? Psychosocial Factors Affecting Work Attractiveness in an Organisation with a Horizontal Structure",
journal = "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy",
number = "z. 2 (62)",
pages = "228-244",
year = "2020",
doi = {http://dx.doi.org/10.15584/nsawg.2020.2.15},
url = {https://www.ur.edu.pl/storage/file/core_files/2020/7/24/28d7748ab255e7cf90cbbd6d1afce54b/15.pdf},
}
5
@inbook{UEK:2168330021,
author = "Justyna Pawlak",
title = "Międzybranżowe warsztaty dla studentów jako sposób rozwijania kompetencji miękkich potrzebnych w pracy zawodowej",
booktitle = "Architektura na styku kultur : nowa przestrzeń 2018",
pages = "58-74",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie",
year = "2018",
isbn = "978-83-65570-00-0",
}
6
@article{UEK:2168330701,
author = "Justyna Pawlak and ",
title = "Kształtowanie umiejętności pracy w zróżnicowanym zespole jako wyzwanie dla współczesnej edukacji wyższej",
journal = "Horyzonty Wychowania",
number = "vol. 17, 43",
pages = "131-141",
year = "2018",
doi = {http://dx.doi.org/10.17399/HW.2018.174311},
url = {https://horyzonty.ignatianum.edu.pl/index.php/HW/article/view/1542/1580},
}
7
@article{UEK:2168323939,
author = "Małgorzata Adamska-Chudzińska and Justyna Pawlak",
title = "Znaczenie poczucia wpływuna organizację w kształtowaniu zaangażowania pracowników",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "12 (972)",
pages = "69-83",
year = "2017",
doi = {http://dx.doi.org/10.15678/ZNUEK.2017.0972.1205},
url = {https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/1416/1072},
}
8
@article{UEK:2168319279,
author = "Justyna Pawlak",
title = "Psychospołeczne czynniki determinujące kreowanie kapitału ludzkiego poprzez zarządzanie różnorodnością",
journal = "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy",
number = "z. 3 (51)",
pages = "62-72",
year = "2017",
doi = {http://dx.doi.org/10.15584/nsawg.2017.3.5},
url = {https://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/2987},
}
9
@article{UEK:2168325017,
author = "Justyna Pawlak",
title = "Age Management as a Challenge for Contemporary Managers",
journal = "BEE Conference : Proceedings",
number = "2016",
pages = "211-220",
year = "2016",
}
10
@article{UEK:2168307713,
author = "Justyna Pawlak",
title = "Zarządzanie wiekiem jako sposób przeciwdziałania nierównościom społeczno-ekonomicznym oraz konfliktom międzypokoleniowym w przedsiębiorstwie",
journal = "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy",
number = "z. 2 (46)",
pages = "408-418",
year = "2016",
doi = {http://dx.doi.org/10.15584/nsawg.2016.2.25},
url = {https://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/1713},
}
11
@inbook{UEK:2168323983,
author = "Justyna Pawlak",
title = "Psychospołeczne wyzwania i szanse związane z pracą w zróżnicowanym zespole",
booktitle = "Etyczne przestrzenie publiczne : nowa przestrzeń",
pages = "70-77",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie",
year = "2016",
isbn = "978-83-7242-915-5",
}
12
@inbook{UEK:2168303745,
author = "Justyna Pawlak",
title = "Psychological Determinants of Creating Flexible Organizational Culture",
booktitle = "Knowledge, Economy, Society : Reorientation of Paradigms and Concepts of Management in the Contemporary Economy",
pages = "75-81",
adress = "Cracow",
publisher = "Foundation of the Cracow University of Economics",
year = "2015",
url = {https://cmq.uek.krakow.pl/wp-content/uploads/2022/04/Book-II-2015.pdf},
isbn = "978-83-65173-30-0 ; 978-83-65173-31-7",
}
13
@article{UEK:2168302225,
author = "Justyna Pawlak",
title = "Podmiotowość i partycypacja pracowników a zaangażowanie i odpowiedzialność w zespole w sytuacji zmiany",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "8 (944)",
pages = "57-67",
year = "2015",
doi = {http://dx.doi.org/10.15678/ZNUEK.2015.0944.0805},
url = {https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/896},
}
14
@article{UEK:2168297285,
author = "Justyna Pawlak",
title = "Wybrane psychologiczne determinanty przedsiębiorczości absolwentów w świetle koincydencji teorii rozwoju",
journal = "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy",
number = "z. 2 (42)",
pages = "399-408",
adress = "",
year = "2015",
url = {https://www.ur.edu.pl/storage/file/core_files/2015/10/1/3f304eb16c18e1ee94fe1c33e11ad52b/28%20Pawlak%20J..pdf},
}
15
@article{UEK:2168282879,
author = "Justyna Pawlak",
title = "Budowanie odpowiedzialności i integralności zespołu przez zwiększanie partycypacji pracowników w celach i zadaniach organizacji",
journal = "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy",
number = "z. 2 (38)",
pages = "298-307",
adress = "",
year = "2014",
url = {https://www.ur.edu.pl/storage/file/core_files/2014/7/25/9145f4dc3b5ed79786ff2aa8ad90b35f/22%20Pawlak%20J..pdf},
}
16
@article{UEK:2168286807,
author = "Justyna Pawlak",
title = "Wzmacnianie poczucia podmiotowości studentów jako czynnik sprzyjający kształtowaniu postaw przedsiębiorczych",
journal = "Horyzonty Wychowania",
number = "vol. 13, 28",
pages = "157-169",
adress = "",
year = "2014",
url = {https://horyzonty.ignatianum.edu.pl/index.php/HW/article/view/29/23},
}
17
@article{UEK:2168286283,
author = "Justyna Pawlak",
title = "Rozwój zawodowy a współczesne wyzwania na rynku pracy",
journal = "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy",
number = "z. 3 (39)",
pages = "262-272",
adress = "",
year = "2014",
url = {https://www.ur.edu.pl/storage/file/core_files/2014/11/13/33ac2c8463d36b5c7662657975aef2dd/18%20Pawlak%20J..pdf},
}
18
@unpublished{UEK:2168295547,
author = "Justyna Pawlak",
title = "Wpływ zwiększenia poczucia podmiotowości i partycypacji pracowników na zaangażowanie i podejmowanie odpowiedzialności w zespole",
booktitle = "Psychospołeczne aspekty zaangażowania organizacyjnego",
pages = "37-47",
year = "2014",
}
19
@inbook{UEK:2168274771,
author = "Justyna Pawlak",
title = "Participative Management as a Subjective Approach to Employees",
booktitle = "Knowledge, Economy, Society : Challenges of the Contemporary Management",
pages = "575-586",
adress = "Cracow",
publisher = "Foundation of the Cracow University of Economics",
year = "2013",
isbn = "978-83-62511-82-2",
}
20
@article{UEK:2168272604,
author = "Justyna Pawlak",
title = "Kryzys kontraktu psychologicznego między pracownikiem a organizacją jako wynik kryzysu finansów publicznych na przykładzie pracowników oświaty",
journal = "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy",
number = "z. 31",
pages = "383-391",
adress = "",
year = "2013",
url = {https://www.ur.edu.pl/storage/file/core_files/2013/9/27/f23e2ee7250f9e696df712a53d1aca71/32.pdf},
}
21
@inbook{UEK:2168243666,
author = "Justyna Pawlak",
title = "The Psychological Determinants of Talent Management",
booktitle = "Knowledge, Economy, Society : Transfer of Knowledge in the Contemporary Economy",
pages = "345-358",
adress = "Kraków",
publisher = "Foundation of the Cracow University of Economics",
year = "2012",
isbn = "978-83-62511-02-0",
}
22
@inbook{UEK:2168246902,
author = "Justyna Pawlak",
title = "Rozwój zawodowy a autokreacja",
booktitle = "Podmiotowość człowieka w organizacji",
pages = "95-110",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2012",
isbn = "978-83-7252-595-6",
}
23
@inbook{UEK:2168292937,
author = "Justyna Pawlak",
title = "Wybrane psychologiczne uwarunkowania efektywnego korzystania z e-zajęć przez studentów",
booktitle = "E-learning - narzędzia i praktyka",
pages = "144-150",
adress = "Warszawa",
publisher = "Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych",
year = "2012",
url = {http://e-edukacja.fundacja.edu.pl/osma/E-learning_narzedzia_i_praktyka.pdf},
isbn = "978-83-63127-06-0",
}
24
@book{UEK:2168246530,
title = "Podmiotowość człowieka w organizacji",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2012",
isbn = "978-83-7252-595-6",
}
25
@unpublished{UEK:2168261578,
author = "Justyna Pawlak",
title = "Rozwój zawodowy a autokreacja",
booktitle = "Podmiotowość człowieka w organizacji",
pages = "55-73",
year = "2011",
}
26
@inbook{UEK:2168228260,
author = "Justyna Pawlak",
title = "Self-knowledge Management as a Challenge for Effective Managers",
booktitle = "Knowledge, Economy, Society : Challenges of the Contemporary World",
pages = "607-621",
adress = "Kraków",
publisher = "Foundation of the Cracow University of Economics",
year = "2011",
isbn = "978-83-62511-36-5",
}
27
@article{UEK:2168221184,
author = "Marek Motyka and Justyna Pawlak and Mariusz Makowski and Małgorzata Hetka",
title = "Charakterystyka zachowań zdrowotnych studentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "870",
pages = "35-51",
year = "2011",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/171190421},
}
28
@inbook{UEK:2166123635,
author = "Marek Motyka and Justyna Pawlak and Mariusz Makowski",
title = "Poczucie koherencji a podejmowanie zachowań prozdrowotnych przez studentów UEK w Krakowie",
booktitle = "Wybrane determinanty pielęgniarstwa. Cz. 2",
pages = "74-84",
adress = "Warszawa",
publisher = "Oficyna Wydawnicza Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego",
year = "2010",
isbn = "978-83-7637-132-0 ; 978-83-7637-140-5",
}
29
@book{UEK:2166032733,
author = "Justyna Pawlak",
title = "Autokreacja : psychologiczna analiza zjawiska i jego znaczenie dla rozwoju człowieka",
adress = "Kraków",
publisher = "Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna Ignatianum; Wydawnictwo WAM",
year = "2009",
issn = "",
isbn = "978-83-7614-048-3 ; 978-83-7505-428-6",
}
30
@article{UEK:2166032954,
author = "Justyna Pawlak",
title = "Obraz księdza wśród młodzieży akademickiej",
journal = "Edukacja. Teologia i Dialog",
number = "T. 5",
pages = "77-94",
year = "2008",
}
31
@unpublished{UEK:2168288467,
author = "Małgorzata Wypych and Lech Górniak and Mariusz Makowski and Marek Motyka and Małgorzata Adamska-Chudzińska and Joanna Krzyżak and Justyna Pawlak and Marian Bursztyn and Alicja Szczygieł",
title = "Czynniki warunkujące skuteczność kształcenia w szkole wyższej na przykładzie Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2013",
}
32
@unpublished{UEK:2168261506,
title = "Podmiotowość człowieka w organizacji",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2011",
}
33
@unpublished{UEK:2168161263,
author = "Marek Motyka and Justyna Pawlak and Maria Węgrzecka and Mariusz Makowski and Joanna Krzyżak",
title = "Poczucie koherencji i system wartości a styl życia studentów UEK w Krakowie. [Etap 2]",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2009",
}
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID