Publications of the selected author
1

Title:
Radzenie sobie ze stresem a jakość życia studentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie jako przyszłych uczestników rynku pracy
Source:
Wiedza, gospodarka, społeczeństwo : społeczno-gospodarcze uwarunkowania rozwoju współczesnych organizacji / red. nauk. Janusz NESTERAK, Bernard ZIĘBICKI - Toruń: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Dom Organizatora, 2020, s. 233-245 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7285-961-7 ; 978-83-7285-962-4
Access mode:
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168351748
chapter in monograph
See main document
2

Author:
Marek Motyka , Beata Szpak
Title:
Psychological Support in Serious Gynecological Surgeries and the Patient's Need for Medication in Postoperative Period = Wsparcie psychologiczne w poważnych zabiegach ginekologicznych a zapotrzebowanie na leki w okresie pooperacyjnym
Source:
Sztuka Leczenia = Art of Healing. - t. 35, nr 1 (2020) , s. 19-25. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
2019 list:
20.00 pkt
Nr:
2168352768
article
3

Title:
Sztuka Leczenia = Art of Healing
Number:
t. 35, nr 1
Redakcja:
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, 2020
Access mode:
Nr:
2168352776
journal / series editorial
4

Title:
Przywiązanie organizacyjne a poziom zaspokojenia potrzeb psychospołecznych pracowników = Organizational Commitment and Level of Satisfaction of Employees' Psychosocial Needs
Source:
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy = Social Inequalities and Economic Growth. - z. nr 4 (64) (2020) , s. 194-208. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Research program:
Publikacja została sfinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego
2019 list:
40.00 pkt
Nr:
2168352482
article
5

Author:
Title:
Od redakcji = From the Editor
Source:
Sztuka Leczenia = Art of Healing2020. - t. 35, nr 1, s. 5-6
Access mode:
Nr:
2168352778
preface / summary
6

Author:
Małgorzata Dziubak , Marek Motyka
Title:
Postrzeganie zawodu pielęgniarki przez studentki pielęgniarstwa w okresie kształcenia na studiach licencjackich = Perception of the Nursing Profession by Nursing Students in the Course of Education at Undergraduate Nursing Studies
Source:
Pielęgniarstwo Polskie. - nr 2 (2019) , s. 185-191. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168339719
article
7

Author:
Małgorzata Dziubak , Marek Motyka ,
Title:
Zmiany poczucia koherencji w toku studiów pielęgniarskich = Changes in the Sense of Coherence in the Course of Nursing Studies
Source:
Problemy Pielęgniarstwa. - T. 26, nr 2 (2018) , s. 109-115. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 5.00 pkt
Nr:
2168329877
article
8

Author:
Marek Motyka , Joanna Surmacka , Maciej Rogala
Title:
Poziom empatii u studentów rozpoczynających studia pielęgniarskie jako ważna umiejętność w komunikacji terapeutycznej = An Empathy Level in Students Starting Nursing Studies as a Valid Skill of Therapeutic Communication
Source:
Problemy Pielęgniarstwa. - T. 25, nr 2 (2017) , s. 103-107. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 5.00 pkt
Nr:
2168323653
article
9

Author:
Robert Błaszczak , Iwona Dominiak , Karol Grabowski , Bogusław Habrat , Justyna Holka-Pokorska , Michał Jarkiewicz , Ireneusz Kaflik , Błażej Kmieciak , Małgorzata Maj , Monika Michalak , Andrzej Mielecki , Marek Motyka , Jan Łazowski , Katarzyna Sadowska , Anna Sieradzka , Dominik Strzelecki , Katarzyna Szaulińska , Monika Talarowska , Bohdan Wasilewski
Title:
Certyfikowany Partner Centrum Zdrowia Publicznego
Publisher address:
Sopot: Prometriq Akademia Zarządzania, 2017
Physical description:
365 s.: il.; 24 cm
Notes:
Autor rozdziału: Trening Balinta jako narzędzie doskonalenia kontaktu terapeutycznego, s. 237-252., Bibliogr. przy rozdz.
ISBN:
978-83-937087-1-0
Nr:
2168323689
book
10

Title:
Kultura zaangażowania organizacyjnego a potrzeby psychospołeczne pracowników = The Culture of Organisational Involvement and the Psychosocial Needs of Employees
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 8 (944) (2015) , s. 69-77. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Research program:
Artykuł powstał w ramach realizacji tematu badawczego finansowanego ze środków przyznanych Wydziałowi Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego.
Ministerial journal list:
b 11.00 pkt
Nr:
2168302229
article
11

Title:
Kształtowanie kultury zaangażowania organizacyjnego a rozpoznawanie rzeczywistych potrzeb pracowników
Source:
Psychospołeczne aspekty zaangażowania organizacyjnego / kier. tematu: Małgorzata ADAMSKA-CHUDZIŃSKA2014, s. 48-54 - Bibliogr.
Signature:
NP-1483/Magazyn
Nr:
2168295549
chapter in unpublished scientific work
See main document
12

Author:
Marek Motyka , Małgorzata Dziubak , Patrycja Jędrusik
Title:
Poczucie koherencji a jakość życia pacjentek leczonych z powodu raka piersi = The Sense of Coherence and the Quality of Life of Patients Treated for Breast Cancer
Source:
Przegląd Lekarski. - T. 71, nr 5 (2014) , s. 270-273. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2168332201
article
13

Author:
Title:
Postawa "Ja jestem OK - Ty jesteś OK" jako warunek skutecznej pomocy psychologicznej = The "I'm Ok, You'e Ok" Approach as the Condition of Efficient Psychological Support
Source:
Prakseologia. - nr 153 (2012) , s. 215-226. - Summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
c 10.00 pkt
Nr:
2168248100
article
14

Title:
Podmiotowość człowieka w organizacji
Redakcja:
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2012
Physical description:
162 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-595-6
Nr:
2168246530
15

Title:
Dylematy kształcenia nauczycieli przedmiotów zawodowych z perspektywy 50 lat istnienia Studium Pedagogicznego Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Redakcja:
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2012
Physical description:
56 s.; 24 cm
Notes:
Materiały z konferencji, która odbyła się 24 kwietnia 2010 r., Bibliogr. przy wybranych art.
ISBN:
978-83-7252-566-6
Nr:
2168237162
16

Title:
Wymiar zaufanie-kontrola jako dwubiegunowy czynnik efektywności organizacji = The Trust-Control Dimension as a Bipolar Factor of Organizational Effectiveness
Source:
Psychologia Ekonomiczna. - nr 2 (2012) , s. 38-53. - Summ., streszcz.
Nr:
2168293405
article
17

Title:
Charakterystyka zachowań zdrowotnych studentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Health-related Behaviour among University Students
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 870 (2011) , s. 35-51. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168221184
article
18

Author:
Marek Motyka , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Title:
Komunikacja terapeutyczna w opiece ogólnomedycznej
Edition:
Wyd. 2.
Publisher address:
Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2011
Physical description:
161, [1] s.: il.; 24 cm
Series:
(Nauki o Zdrowiu)
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-233-3128-5
Nr:
2168341185
book
19

Title:
Poczucie koherencji a podejmowanie zachowań prozdrowotnych przez studentów UEK w Krakowie = Sense of Coherence and Health-Related Behavior in University Students
Source:
Wybrane determinanty pielęgniarstwa. Cz. 2 / red. Zofia Sienkiewicz, Wiesław Fidecki, Grażyna Wójcik - Warszawa: Oficyna Wydawnicza Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, 2010, s. 74-84. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7637-132-0 ; 978-83-7637-140-5
Nr:
2166123635
chapter in monograph
20

Title:
Profilaktyka się opłaca - relacja z badań nad stylem życia studentów UEK
Source:
Kurier UEK. - nr 4 (36) (2010) , s. 16-17
Opracowanie:
Access mode:
Nr:
2168346488
unreviewed article
21

Conference:
Zdrowie XXI wieku a promocja zdrowia, Warszawa, Polska, od 2009-05-07 do 2009-05-08
Title:
Pozycja zdrowia w systemie wartości studentów UEK w Krakowie
Source:
Zdrowie XXI wieku a promocja zdrowia : konferencja naukowa, Warszawa 7-8 maja 2009 roku. Cz. 1 / [red. Bolesław Samoliński, Janusz Ślusarczyk] - [Warszawa]: Warszawski Uniwersytet Medyczny, 2009, s. 92-100 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7637-064-4
Nr:
2166124151
chapter in conference materials
22

Conference:
Zdrowie XXI wieku a promocja zdrowia, Warszawa, Polska, od 2009-05-07 do 2009-05-08
Title:
Wybrane cechy stylu życia studentów UEK w Krakowie
Source:
Zdrowie XXI wieku a promocja zdrowia : konferencja naukowa, Warszawa 7-8 maja 2009 roku. Cz. 1 / [red. Bolesław Samoliński, Janusz Ślusarczyk] - [Warszawa]: Warszawski Uniwersytet Medyczny, 2009, s. 75-91 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7637-064-4
Nr:
2166123720
chapter in conference materials
23

Author:
Title:
Doskonalenie umiejętności interpersonalnych przyszłych nauczycieli zawodu
Source:
Edukacja Ekonomistów i Menedżerów : Problemy, Innowacje, Projekty = Education of Economists and Managers : Problems, Innovations, Projects. - nr 2 (2005) , s. 45-51 - Bibliogr.
Nr:
2166122864
article
Unpublished documents:
1

Title:
Czynniki warunkujące skuteczność kształcenia w szkole wyższej na przykładzie Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2013
Physical description:
84 k.: il.; 30 cm
Research program:
041/W-KPiD/01/2013/S/3041
Signature:
NP-1364/Magazyn
Nr:
2168288467
unpublished scientific work
2

Title:
Podmiotowość człowieka w organizacji
Redakcja:
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2011
Physical description:
134 s.; 30 cm
Notes:
Bibliogr. przy rozdz.
Research program:
151/KPiD/1/2011/S/630
Signature:
NP-1338/Magazyn
Nr:
2168261506
unpublished scientific work
3

Title:
Poczucie koherencji i system wartości a styl życia studentów UEK w Krakowie. [Etap 2]
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2009
Physical description:
91 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
Research program:
61/KPiD/1/2009/S/525
Signature:
NP-1221/[2]/Magazyn
Nr:
2168161263
unpublished scientific work
4

Title:
Poczucie koherencji i system wartości a styl życia studentów UEK w Krakowie. [Etap 1]
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2008
Physical description:
47 s.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Research program:
55/KPiD/1/2008/S/471
Signature:
NP-1221/[1]/Magazyn
Nr:
2166233916
unpublished scientific work
1
Radzenie sobie ze stresem a jakość życia studentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie jako przyszłych uczestników rynku pracy / Joanna KRZYŻAK, Marek MOTYKA // W: Wiedza, gospodarka, społeczeństwo : społeczno-gospodarcze uwarunkowania rozwoju współczesnych organizacji / red. nauk. Janusz NESTERAK, Bernard ZIĘBICKI. - Toruń: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Dom Organizatora, 2020. - S. 233-245. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7285-961-7 ; 978-83-7285-962-4. - Pełny tekst: https://cmq.uek.krakow.pl/wp-content/uploads/2022/04/02-2020_WGS_Spoleczno-gospodarcze_final_15.12.2020.pdf
2
Psychological Support in Serious Gynecological Surgeries and the Patient's Need for Medication in Postoperative Period = Wsparcie psychologiczne w poważnych zabiegach ginekologicznych a zapotrzebowanie na leki w okresie pooperacyjnym / Marek MOTYKA, Beata Szpak // Sztuka Leczenia = Art of Healing / red. nacz. Marek MOTYKA. - t. 35, nr 1 (2020), s. 19-25. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.sztukaleczenia.pl/sztukaleczenia/uploads/2020/07/Strony-od-SL-1-2020-7.pdf. - ISSN 1234-7175
3
Sztuka Leczenia / red. nacz. Marek MOTYKA. - Kraków : Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, 2020. - t. 35, nr 1. - Pełny tekst: https://www.sztukaleczenia.pl/pl/archiwum/. - ISSN 1234-7175
4
Przywiązanie organizacyjne a poziom zaspokojenia potrzeb psychospołecznych pracowników = Organizational Commitment and Level of Satisfaction of Employees' Psychosocial Needs / Marek MOTYKA, Joanna KRZYŻAK // Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy = Social Inequalities and Economic Growth. - z. nr 4 (64) (2020), s. 194-208. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.ur.edu.pl/storage/file/core_files/2021/1/5/0d4ad8cb0c21a914b372a1d9a08c46c1/13.pdf. - ISSN 1898-5084
5
Od redakcji = From the Editor / Marek MOTYKA // Sztuka Leczenia = Art of Healing / red. nacz. Marek MOTYKA. - t. 35, nr 1 (2020), s. 5-6. - Pełny tekst: http://www.sztukaleczenia.pl/sztukaleczenia/uploads/2020/06/Strony-od-SL-1-2020-5-1.pdf
6
Postrzeganie zawodu pielęgniarki przez studentki pielęgniarstwa w okresie kształcenia na studiach licencjackich = Perception of the Nursing Profession by Nursing Students in the Course of Education at Undergraduate Nursing Studies / Małgorzata Dziubak, Marek MOTYKA // Pielęgniarstwo Polskie. - nr 2 (2019), s. 185-191. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.pielegniarstwo.ump.edu.pl/uploads/2019/2/2_72_2019.pdf. - ISSN 0860-8466
7
Zmiany poczucia koherencji w toku studiów pielęgniarskich = Changes in the Sense of Coherence in the Course of Nursing Studies / Małgorzata Dziubak, Marek MOTYKA // Problemy Pielęgniarstwa. - T. 26, nr 2 (2018), s. 109-115. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.termedia.pl/Czasopismo/-134/pdf-33929-10?filename=Zmiany%20poczucia.pdf. - ISSN 1233-9989
8
Poziom empatii u studentów rozpoczynających studia pielęgniarskie jako ważna umiejętność w komunikacji terapeutycznej = An Empathy Level in Students Starting Nursing Studies as a Valid Skill of Therapeutic Communication / Marek MOTYKA, Joanna Surmacka, Maciej Rogala // Problemy Pielęgniarstwa. - T. 25, nr 2 (2017), s. 103-107. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://journals.viamedica.pl/problemy_pielegniarstwa/article/view/PP.2017.0016/41199. - ISSN 1233-9989
9
Certyfikowany Partner Centrum Zdrowia Publicznego / Robert Błaszczak, Iwona Dominiak, Karol Grabowski, Bogusław Habrat, Justyna Holka-Pokorska, Michał Jarkiewicz, Ireneusz Kaflik, Błażej Kmieciak, Małgorzata Maj, Monika Michalak, Andrzej Mielecki, Marek MOTYKA, Jan Łazowski, Katarzyna Sadowska, Anna Sieradzka, Dominik Strzelecki, Katarzyna Szaulińska, Monika Talarowska, Bohdan Wasilewski. - Sopot: Prometriq Akademia Zarządzania, 2017. - 365 s. : il. ; 24 cm. - Autor rozdziału: Trening Balinta jako narzędzie doskonalenia kontaktu terapeutycznego, s. 237-252. - Bibliogr. przy rozdz. - ISBN 978-83-937087-1-0
10
Kultura zaangażowania organizacyjnego a potrzeby psychospołeczne pracowników = The Culture of Organisational Involvement and the Psychosocial Needs of Employees / Joanna KRZYŻAK, Marek MOTYKA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 8 (944) (2015), s. 69-77. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/897. - ISSN 1898-6447
11
Kształtowanie kultury zaangażowania organizacyjnego a rozpoznawanie rzeczywistych potrzeb pracowników / Joanna KRZYŻAK, Marek MOTYKA // W: Psychospołeczne aspekty zaangażowania organizacyjnego / kier. tematu: Małgorzata ADAMSKA-CHUDZIŃSKA. - (2014), s. 48-54. - Bibliogr.
12
Poczucie koherencji a jakość życia pacjentek leczonych z powodu raka piersi = The Sense of Coherence and the Quality of Life of Patients Treated for Breast Cancer / Marek MOTYKA, Małgorzata Dziubak, Patrycja Jędrusik // Przegląd Lekarski. - T. 71, nr 5 (2014), s. 270-273. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.wple.net/plek/numery_2014/numer-5-2014/270-273.pdf. - ISSN 0033-2240
13
Postawa "Ja jestem OK - Ty jesteś OK" jako warunek skutecznej pomocy psychologicznej = The "I'm Ok, You'e Ok" Approach as the Condition of Efficient Psychological Support / Marek MOTYKA // Prakseologia. - nr 153 (2012), s. 215-226. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0079-4872
14
Podmiotowość człowieka w organizacji / red. Marek MOTYKA, Justyna PAWLAK. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2012. - 162 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-595-6
15
Dylematy kształcenia nauczycieli przedmiotów zawodowych z perspektywy 50 lat istnienia Studium Pedagogicznego Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Marek MOTYKA]. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2012. - 56 s. ; 24 cm. - Materiały z konferencji, która odbyła się 24 kwietnia 2010 r. - Bibliogr. przy wybranych art. - ISBN 978-83-7252-566-6
16
Wymiar zaufanie-kontrola jako dwubiegunowy czynnik efektywności organizacji = The Trust-Control Dimension as a Bipolar Factor of Organizational Effectiveness // Psychologia Ekonomiczna. - nr 2 (2012), s. 38-53. - Summ., streszcz. - Pełny tekst: http://psychologia-ekonomiczna.com.pl/article/download/19/18. - ISSN 2084-137X
17
Charakterystyka zachowań zdrowotnych studentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Health-related Behaviour among University Students / Marek MOTYKA, Justyna PAWLAK, Mariusz MAKOWSKI, Małgorzata HETKA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management / [red. nauk. Jerzy KORNAŚ]. - nr 870 (2011), s. 35-51. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/171190421. - ISSN 1898-6447
18
Komunikacja terapeutyczna w opiece ogólnomedycznej / Marek Motyka. - Wyd. 2. - Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2011. - 161, [1] s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - (Nauki o Zdrowiu). - ISBN 978-83-233-3128-5
19
Poczucie koherencji a podejmowanie zachowań prozdrowotnych przez studentów UEK w Krakowie = Sense of Coherence and Health-Related Behavior in University Students / MOTYKA Marek, PAWLAK Justyna, MAKOWSKI Mariusz // W: Wybrane determinanty pielęgniarstwa. Cz. 2 / red. Zofia Sienkiewicz, Wiesław Fidecki, Grażyna Wójcik. - Warszawa: Oficyna Wydawnicza Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, 2010. - S. 74-84. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7637-132-0 ; 978-83-7637-140-5
20
Profilaktyka się opłaca - relacja z badań nad stylem życia studentów UEK / M. MOTYKA, M. MAKOWSKI (oprac.) // Kurier UEK / [red. Małgorzata STRAKOWSKA-SZCZUREK, Łukasz SALWAROWSKI]. - nr 4 (36) (2010), s. 16-17. - Pełny tekst: http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_maj_web/9. - ISSN 1689-7757
21
Pozycja zdrowia w systemie wartości studentów UEK w Krakowie / WĘGRZECKA Maria, KRZYŻAK Joanna, MOTYKA Marek // W: Zdrowie XXI wieku a promocja zdrowia : konferencja naukowa, Warszawa 7-8 maja 2009 roku. Cz. 1 / [red. Bolesław Samoliński, Janusz Ślusarczyk]. - [Warszawa]: Warszawski Uniwersytet Medyczny, 2009. - S. 92-100. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7637-064-4
22
Wybrane cechy stylu życia studentów UEK w Krakowie / MOTYKA M., MAKOWSKI M., HETKA M. // W: Zdrowie XXI wieku a promocja zdrowia : konferencja naukowa, Warszawa 7-8 maja 2009 roku. Cz. 1 / [red. Bolesław Samoliński, Janusz Ślusarczyk]. - [Warszawa]: Warszawski Uniwersytet Medyczny, 2009. - S. 75-91. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7637-064-4
23
Doskonalenie umiejętności interpersonalnych przyszłych nauczycieli zawodu / Marek MOTYKA // Edukacja Ekonomistów i Menedżerów : Problemy, Innowacje, Projekty = Education of Economists and Managers : Problems, Innovations, Projects. - nr 2 (2005), s. 45-51. - Bibliogr. - ISSN 1734-087X
24
Czynniki warunkujące skuteczność kształcenia w szkole wyższej na przykładzie Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / Małgorzata WYPYCH, Lech GÓRNIAK, Mariusz MAKOWSKI, Marek MOTYKA, Małgorzata ADAMSKA-CHUDZIŃSKA, Joanna KRZYŻAK, Justyna PAWLAK, Marian BURSZTYN, Alicja SZCZYGIEŁ. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2013. - 84 k. : il. ; 30 cm
25
Podmiotowość człowieka w organizacji / red. Marek MOTYKA, Justyna PAWLAK. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2011. - 134 s. ; 30 cm. - Bibliogr. przy rozdz.
26
Poczucie koherencji i system wartości a styl życia studentów UEK w Krakowie. [Etap 2] / zespół autorów: Marek MOTYKA, Justyna PAWLAK, Maria WĘGRZECKA, Mariusz MAKOWSKI, Joanna KRZYŻAK. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2009. - 91 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr.
27
Poczucie koherencji i system wartości a styl życia studentów UEK w Krakowie. [Etap 1] / zespół autorów: Marek MOTYKA, Maria WĘGRZECKA, Mariusz MAKOWSKI, Joanna KRZYŻAK, Małgorzata HETKA. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2008. - 47 s. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
1
Krzyżak J., Motyka M., (2020), Radzenie sobie ze stresem a jakość życia studentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie jako przyszłych uczestników rynku pracy. [W:] NESTERAK J., ZIĘBICKI B. (red.), Wiedza, gospodarka, społeczeństwo : społeczno-gospodarcze uwarunkowania rozwoju współczesnych organizacji, Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Dom Organizatora, s. 233-245.
2
Motyka M., Szpak B., (2020), Psychological Support in Serious Gynecological Surgeries and the Patient's Need for Medication in Postoperative Period, "Sztuka Leczenia", t. 35, nr 1, s. 19-25; http://www.sztukaleczenia.pl/sztukaleczenia/uploads/2020/07/Strony-od-SL-1-2020-7.pdf
3
Sztuka Leczenia / red. nacz. Marek MOTYKA Kraków : Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, 2020. - t. 35, nr 1. - . - 1234-7175
4
Motyka M., Krzyżak J., (2020), Przywiązanie organizacyjne a poziom zaspokojenia potrzeb psychospołecznych pracowników, "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy", z. nr 4 (64), s. 194-208; https://www.ur.edu.pl/storage/file/core_files/2021/1/5/0d4ad8cb0c21a914b372a1d9a08c46c1/13.pdf
5
Motyka M., (2020), Od redakcji. [W:] MOTYKA M. (red.), Sztuka Leczenia, s. 5-6.
6
Dziubak M., Motyka M., (2019), Postrzeganie zawodu pielęgniarki przez studentki pielęgniarstwa w okresie kształcenia na studiach licencjackich, "Pielęgniarstwo Polskie", nr 2, s. 185-191; http://www.pielegniarstwo.ump.edu.pl/uploads/2019/2/2_72_2019.pdf
7
Dziubak M., Motyka M., (2018), Zmiany poczucia koherencji w toku studiów pielęgniarskich, "Problemy Pielęgniarstwa", T. 26, nr 2, s. 109-115; https://www.termedia.pl/Czasopismo/-134/pdf-33929-10?filename=Zmiany%20poczucia.pdf
8
Motyka M., Surmacka J., Rogala M., (2017), Poziom empatii u studentów rozpoczynających studia pielęgniarskie jako ważna umiejętność w komunikacji terapeutycznej, "Problemy Pielęgniarstwa", T. 25, nr 2, s. 103-107; https://journals.viamedica.pl/problemy_pielegniarstwa/article/view/PP.2017.0016/41199
9
Błaszczak R., Dominiak I., Grabowski K., Habrat B., Holka-Pokorska J., Jarkiewicz M., Kaflik I., Kmieciak B., Maj M., Michalak M., Mielecki A., Motyka M., Łazowski J., Sadowska K., Sieradzka A., Strzelecki D., Szaulińska K., Talarowska M., Wasilewski B., (2017), Certyfikowany Partner Centrum Zdrowia Publicznego, Sopot : Prometriq Akademia Zarządzania, 365 s.
10
Krzyżak J., Motyka M., (2015), Kultura zaangażowania organizacyjnego a potrzeby psychospołeczne pracowników, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 8 (944), s. 69-77; https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/897
11
Krzyżak J., Motyka M., (2014), Kształtowanie kultury zaangażowania organizacyjnego a rozpoznawanie rzeczywistych potrzeb pracowników. [W:] Adamska-Chudzińska M. (kierownik tematu), Psychospołeczne aspekty zaangażowania organizacyjnego, s. 48-54.
12
Motyka M., Dziubak M., Jędrusik P., (2014), Poczucie koherencji a jakość życia pacjentek leczonych z powodu raka piersi, "Przegląd Lekarski", T. 71, nr 5, s. 270-273; http://www.wple.net/plek/numery_2014/numer-5-2014/270-273.pdf
13
Motyka M., (2012), Postawa "Ja jestem OK - Ty jesteś OK" jako warunek skutecznej pomocy psychologicznej, "Prakseologia", nr 153, s. 215-226.
14
Motyka M., Pawlak J. (red.), (2012), Podmiotowość człowieka w organizacji, Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 162 s.
15
Motyka M. (red.), (2012), Dylematy kształcenia nauczycieli przedmiotów zawodowych z perspektywy 50 lat istnienia Studium Pedagogicznego Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 56 s.
16
Górniak L., Motyka M., (2012), Wymiar zaufanie-kontrola jako dwubiegunowy czynnik efektywności organizacji, "Psychologia Ekonomiczna", nr 2, s. 38-53; http://psychologia-ekonomiczna.com.pl/article/download/19/18
17
Motyka M., Pawlak J., Makowski M., Hetka M., (2011), Charakterystyka zachowań zdrowotnych studentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 870, s. 35-51; https://bazekon.uek.krakow.pl/171190421
18
Motyka M., (2011), Komunikacja terapeutyczna w opiece ogólnomedycznej, Wyd. 2.Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 161, [1] s.
19
Motyka M., Pawlak J., Makowski M., (2010), Poczucie koherencji a podejmowanie zachowań prozdrowotnych przez studentów UEK w Krakowie. [W:] Sienkiewicz Z., Fidecki W., Wójcik G. (red.), Wybrane determinanty pielęgniarstwa. Cz. 2, Warszawa : Oficyna Wydawnicza Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, s. 74-84.
20
Profilaktyka się opłaca - relacja z badań nad stylem życia studentów UEK, oprac. M. Motykaoprac. M. Makowski, (2010) "Kurier UEK", nr 4 (36), s. 16-17; http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_maj_web/9
21
Węgrzecka M., Krzyżak J., Motyka M., (2009), Pozycja zdrowia w systemie wartości studentów UEK w Krakowie. [W:] Samoliński B., Ślusarczyk J. (red.), Zdrowie XXI wieku a promocja zdrowia : konferencja naukowa, Warszawa 7-8 maja 2009 roku. Cz. 1, [Warszawa] : Warszawski Uniwersytet Medyczny, s. 92-100.
22
Motyka M., Makowski M., Hetka M., (2009), Wybrane cechy stylu życia studentów UEK w Krakowie. [W:] Samoliński B., Ślusarczyk J. (red.), Zdrowie XXI wieku a promocja zdrowia : konferencja naukowa, Warszawa 7-8 maja 2009 roku. Cz. 1, [Warszawa] : Warszawski Uniwersytet Medyczny, s. 75-91.
23
Motyka M., (2005), Doskonalenie umiejętności interpersonalnych przyszłych nauczycieli zawodu, "Edukacja Ekonomistów i Menedżerów : Problemy, Innowacje, Projekty", nr 2, s. 45-51.
24
Wypych M., Górniak L., Makowski M., Motyka M., Adamska-Chudzińska M., Krzyżak J., Pawlak J., Bursztyn M., Szczygieł A., (2013), Czynniki warunkujące skuteczność kształcenia w szkole wyższej na przykładzie Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 84 k.
25
Motyka M., Pawlak J. (red.), (2011), Podmiotowość człowieka w organizacji, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 134 s.
26
Motyka M., Pawlak J., Węgrzecka M., Makowski M., Krzyżak J., (2009), Poczucie koherencji i system wartości a styl życia studentów UEK w Krakowie. [Etap 2], Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 91 s.
27
Motyka M., Węgrzecka M., Makowski M., Krzyżak J., Hetka M., (2008), Poczucie koherencji i system wartości a styl życia studentów UEK w Krakowie. [Etap 1], Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 47 s.
1
@inbook{UEK:2168351748,
author = "Joanna Krzyżak and Marek Motyka",
title = "Radzenie sobie ze stresem a jakość życia studentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie jako przyszłych uczestników rynku pracy",
booktitle = "Wiedza, gospodarka, społeczeństwo : społeczno-gospodarcze uwarunkowania rozwoju współczesnych organizacji",
pages = "233-245",
adress = "Toruń",
publisher = "Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Dom Organizatora",
year = "2020",
url = {https://cmq.uek.krakow.pl/wp-content/uploads/2022/04/02-2020_WGS_Spoleczno-gospodarcze_final_15.12.2020.pdf},
isbn = "978-83-7285-961-7 ; 978-83-7285-962-4",
}
2
@article{UEK:2168352768,
author = "Marek Motyka and Beata Szpak",
title = "Psychological Support in Serious Gynecological Surgeries and the Patient's Need for Medication in Postoperative Period",
journal = "Sztuka Leczenia",
number = "t. 35, 1",
pages = "19-25",
year = "2020",
doi = {http://dx.doi.org/10.34938/3e44-cr51},
url = {http://www.sztukaleczenia.pl/sztukaleczenia/uploads/2020/07/Strony-od-SL-1-2020-7.pdf},
}
3
@misc{UEK:2168352776,
title = "Sztuka Leczenia",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum",
year = "2020",
url = {https://www.sztukaleczenia.pl/pl/archiwum/},
}
4
@article{UEK:2168352482,
author = "Marek Motyka and Joanna Krzyżak",
title = "Przywiązanie organizacyjne a poziom zaspokojenia potrzeb psychospołecznych pracowników",
journal = "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy",
number = "z. 4 (64)",
pages = "194-208",
year = "2020",
doi = {http://dx.doi.org/10.15584/nsawg.2020.4.13},
url = {https://www.ur.edu.pl/storage/file/core_files/2021/1/5/0d4ad8cb0c21a914b372a1d9a08c46c1/13.pdf},
}
5
@misc{UEK:2168352778,
author = "Marek Motyka",
title = "Od redakcji",
booktitle = "Sztuka Leczenia",
number = "t. 35, 1",
pages = "5-6",
year = "2020",
url = {http://www.sztukaleczenia.pl/sztukaleczenia/uploads/2020/06/Strony-od-SL-1-2020-5-1.pdf},
}
6
@article{UEK:2168339719,
author = "Małgorzata Dziubak and Marek Motyka",
title = "Postrzeganie zawodu pielęgniarki przez studentki pielęgniarstwa w okresie kształcenia na studiach licencjackich",
journal = "Pielęgniarstwo Polskie",
number = "2",
pages = "185-191",
year = "2019",
doi = {http://dx.doi.org/10.20883/pielpol.2019.25},
url = {http://www.pielegniarstwo.ump.edu.pl/uploads/2019/2/2_72_2019.pdf},
}
7
@article{UEK:2168329877,
author = "Małgorzata Dziubak and Marek Motyka and ",
title = "Zmiany poczucia koherencji w toku studiów pielęgniarskich",
journal = "Problemy Pielęgniarstwa",
number = "T. 26, 2",
pages = "109-115",
year = "2018",
doi = {http://dx.doi.org/10.5114/ppiel.2018.78867},
url = {https://www.termedia.pl/Czasopismo/-134/pdf-33929-10?filename=Zmiany%20poczucia.pdf},
}
8
@article{UEK:2168323653,
author = "Marek Motyka and Joanna Surmacka and Maciej Rogala",
title = "Poziom empatii u studentów rozpoczynających studia pielęgniarskie jako ważna umiejętność w komunikacji terapeutycznej",
journal = "Problemy Pielęgniarstwa",
number = "T. 25, 2",
pages = "103-107",
year = "2017",
doi = {http://dx.doi.org/10.5603/PP.2017.0016},
url = {https://journals.viamedica.pl/problemy_pielegniarstwa/article/view/PP.2017.0016/41199},
}
9
@book{UEK:2168323689,
author = "Robert Błaszczak and Iwona Dominiak and Karol Grabowski and Bogusław Habrat and Justyna Holka-Pokorska and Michał Jarkiewicz and Ireneusz Kaflik and Błażej Kmieciak and Małgorzata Maj and Monika Michalak and Andrzej Mielecki and Marek Motyka and Jan Łazowski and Katarzyna Sadowska and Anna Sieradzka and Dominik Strzelecki and Katarzyna Szaulińska and Monika Talarowska and Bohdan Wasilewski",
title = "Certyfikowany Partner Centrum Zdrowia Publicznego",
adress = "Sopot",
publisher = "Prometriq Akademia Zarządzania",
year = "2017",
isbn = "978-83-937087-1-0",
}
10
@article{UEK:2168302229,
author = "Joanna Krzyżak and Marek Motyka",
title = "Kultura zaangażowania organizacyjnego a potrzeby psychospołeczne pracowników",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "8 (944)",
pages = "69-77",
year = "2015",
doi = {http://dx.doi.org/10.15678/ZNUEK.2015.0944.0806},
url = {https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/897},
}
11
@unpublished{UEK:2168295549,
author = "Joanna Krzyżak and Marek Motyka",
title = "Kształtowanie kultury zaangażowania organizacyjnego a rozpoznawanie rzeczywistych potrzeb pracowników",
booktitle = "Psychospołeczne aspekty zaangażowania organizacyjnego",
pages = "48-54",
year = "2014",
}
12
@article{UEK:2168332201,
author = "Marek Motyka and Małgorzata Dziubak and Patrycja Jędrusik",
title = "Poczucie koherencji a jakość życia pacjentek leczonych z powodu raka piersi",
journal = "Przegląd Lekarski",
number = "T. 71, 5",
pages = "270-273",
year = "2014",
url = {http://www.wple.net/plek/numery_2014/numer-5-2014/270-273.pdf},
}
13
@article{UEK:2168248100,
author = "Marek Motyka",
title = "Postawa Ja jestem OK - Ty jesteś OK jako warunek skutecznej pomocy psychologicznej",
journal = "Prakseologia",
number = "153",
pages = "215-226",
year = "2012",
}
14
@book{UEK:2168246530,
title = "Podmiotowość człowieka w organizacji",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2012",
isbn = "978-83-7252-595-6",
}
15
@book{UEK:2168237162,
title = "Dylematy kształcenia nauczycieli przedmiotów zawodowych z perspektywy 50 lat istnienia Studium Pedagogicznego Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2012",
isbn = "978-83-7252-566-6",
}
16
@article{UEK:2168293405,
author = "Lech Górniak and Marek Motyka",
title = "Wymiar zaufanie-kontrola jako dwubiegunowy czynnik efektywności organizacji",
journal = "Psychologia Ekonomiczna",
number = "2",
pages = "38-53",
year = "2012",
doi = {http://dx.doi.org/10.14659/PJOEP.2012.02.03},
url = {http://psychologia-ekonomiczna.com.pl/article/download/19/18},
}
17
@article{UEK:2168221184,
author = "Marek Motyka and Justyna Pawlak and Mariusz Makowski and Małgorzata Hetka",
title = "Charakterystyka zachowań zdrowotnych studentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "870",
pages = "35-51",
year = "2011",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/171190421},
}
18
@book{UEK:2168341185,
author = "Marek Motyka and and and and and and and and and and and and and and and and and and ",
title = "Komunikacja terapeutyczna w opiece ogólnomedycznej",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego",
year = "2011",
edition = "Wyd. 2.",
issn = "",
isbn = "978-83-233-3128-5",
}
19
@inbook{UEK:2166123635,
author = "Marek Motyka and Justyna Pawlak and Mariusz Makowski",
title = "Poczucie koherencji a podejmowanie zachowań prozdrowotnych przez studentów UEK w Krakowie",
booktitle = "Wybrane determinanty pielęgniarstwa. Cz. 2",
pages = "74-84",
adress = "Warszawa",
publisher = "Oficyna Wydawnicza Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego",
year = "2010",
isbn = "978-83-7637-132-0 ; 978-83-7637-140-5",
}
20
@article{UEK:2168346488,
title = "Profilaktyka się opłaca - relacja z badań nad stylem życia studentów UEK",
journal = "Kurier UEK",
number = "4 (36)",
pages = "16-17",
year = "2010",
url = {http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_maj_web/9},
}
21
@inbook{UEK:2166124151,
author = "Maria Węgrzecka and Joanna Krzyżak and Marek Motyka",
title = "Pozycja zdrowia w systemie wartości studentów UEK w Krakowie",
booktitle = "Zdrowie XXI wieku a promocja zdrowia : konferencja naukowa, Warszawa 7-8 maja 2009 roku. Cz. 1",
pages = "92-100",
adress = "Warszawa",
publisher = "Warszawski Uniwersytet Medyczny",
year = "2009",
isbn = "978-83-7637-064-4",
}
22
@inbook{UEK:2166123720,
author = "M. Motyka and M. Makowski and M. Hetka",
title = "Wybrane cechy stylu życia studentów UEK w Krakowie",
booktitle = "Zdrowie XXI wieku a promocja zdrowia : konferencja naukowa, Warszawa 7-8 maja 2009 roku. Cz. 1",
pages = "75-91",
adress = "Warszawa",
publisher = "Warszawski Uniwersytet Medyczny",
year = "2009",
isbn = "978-83-7637-064-4",
}
23
@article{UEK:2166122864,
author = "Marek Motyka",
title = "Doskonalenie umiejętności interpersonalnych przyszłych nauczycieli zawodu",
journal = "Edukacja Ekonomistów i Menedżerów : Problemy, Innowacje, Projekty",
number = "2",
pages = "45-51",
year = "2005",
}
24
@unpublished{UEK:2168288467,
author = "Małgorzata Wypych and Lech Górniak and Mariusz Makowski and Marek Motyka and Małgorzata Adamska-Chudzińska and Joanna Krzyżak and Justyna Pawlak and Marian Bursztyn and Alicja Szczygieł",
title = "Czynniki warunkujące skuteczność kształcenia w szkole wyższej na przykładzie Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2013",
}
25
@unpublished{UEK:2168261506,
title = "Podmiotowość człowieka w organizacji",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2011",
}
26
@unpublished{UEK:2168161263,
author = "Marek Motyka and Justyna Pawlak and Maria Węgrzecka and Mariusz Makowski and Joanna Krzyżak",
title = "Poczucie koherencji i system wartości a styl życia studentów UEK w Krakowie. [Etap 2]",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2009",
}
27
@unpublished{UEK:2166233916,
author = "Marek Motyka and Maria Węgrzecka and Mariusz Makowski and Joanna Krzyżak and Małgorzata Hetka",
title = "Poczucie koherencji i system wartości a styl życia studentów UEK w Krakowie. [Etap 1]",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2008",
}
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID