Publications of the selected author

1

Title:
Rzetelność przekazu obrazowego w pracy fotoreporterskiej - uwarunkowania, szanse, zagrożenia = Reliability of Image Communication in Photojournalism - Determinants, Opportunities, Threats
Source:
Zaufanie do mediów - między brakiem a naiwnością / red. Michał Drożdż - Toruń: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej "Biblos", 2019, s. 127-145. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Series:
(Etyka Mediów ; 16)
ISBN:
978-83-7793-648-1
Nr:
2168335507
chapter in monograph
2

Author:
Mariusz Makowski , Iwona Sitnik-Korneck
Title:
Wzór a zmianę
Source:
Biznes Trendy Małopolska2018. - nr 9, s. 20-25
Access mode:
Nr:
2168333163
voice in discussion / interview
3

Title:
Filmy w sieci i ich psychologiczny potencjał edukacyjny = Net Movies and Their Psychological and Educational Potential
Source:
Na tropach psychologii w filmie. Cz. 1, Film w edukacji i profilaktyce / red. nauk. Agnieszka Skorupa, Michał Brol, Patrycja Paczyńska-Jasińska - Warszawa: Difin, 2018, s. 81-96. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-8085-565-6
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168335503
chapter in monograph
4

Title:
Zaangażowanie w pracę w perspektywie psychologii pozytywnej = Job Involvement and Positive Psychology
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 12 (972) (2017) , s. 85-98. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 11.00 pkt
Nr:
2168323941
article
5

Title:
Małgorzata Kozubek, "Filmoterapia", Wydawnictwo słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2016, ss. 342
Source:
Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia de Cultura. - 9 (2) (2017) , s. 197-201. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 8.00 pkt
Nr:
2168325049
review
6

Title:
Product placement jako podwójna imitacja : refleksje nad przeobrażeniami reklamy = Product Placement as a Double Imitation : Reflections on the Transformations of Advertising
Source:
Etyczność w mediach : między pogardą a szacunkiem / red. Michał Drożdż, Klaudia Cymanow-Sosin - Toruń: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej "Biblos", 2017, s. 345-358. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Series:
(Etyka Mediów ; 15)
ISBN:
978-83-7793-569-9
Nr:
2168335501
chapter in monograph
7

Title:
Zaangażowanie pracowników w organizacji : koncepcje zaangażowania i kontrowersje dotyczące tego pojęcia = Organisational Commitment : the Concepts of Commitment and Some Definitional Controversies
Source:
Człowiek i jego podmiotowość a współczesna organizacja - wybrane zagadnienia / red. Kazimierz Jaremczuk - Rzeszów: WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa ; Podkarpackie Stowarzyszenie Organizacji i Zarządzania, 2017, s. 159-173. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Research program:
Artykuł powstał dzięki finansowaniu przyznanemu Wydziałowi Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie ze środków przeznaczonych na podtrzymanie potencjału badawczego.
ISBN:
978-83-946119-5-8 ; 978-83-946119-6-5
Nr:
2168323751
chapter in monograph
8

Title:
Poprzez fotografię do drugiego człowieka : czytanie obrazów jako forma empatii
Source:
Obojętność i wrażliwość w życiu publicznym / red. nauk. Joanna Mysona Byrska, Jakub Synowiec - Kraków: Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, 2017, s. 287-300. - Summ. - Bibliogr.
Series:
(Etyka i Życie Publiczne ; t. 9)
ISBN:
978-83-7438-657-9 ; 978-83-7438-658-6
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168335497
chapter in monograph
9

Title:
Filmoterapia i fototerapia - filmy i zdjęcia jako narzędzia w procesie terapeutycznym : możliwości i limitacje terapeutycznych oddziaływań dzieła filmowego = Film Therapy and Photo Therapy - Films and Photographs as Tools in the Therapy Process : Possibilities and Limitations of Therapeutic Influence of a Film
Source:
Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia de Cultura. - 9 (2) (2017) , s. 94-105. - Tytuł numeru: Film w działaniu - Bibliogr.
Research program:
Artykuł powstał przy finansowaniu przyznanym Wydziałowi Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie ze środków przeznaczonych na podtrzymanie potencjału badawczego.
Ministerial journal list:
b 8.00 pkt
Nr:
2168325047
article
10

Title:
Social scientists : trudny dialog naukowców z dziennikarzami : raport badawczy z materiałów Telewizji Kraków 2013-2014 = Social Scientists : a Difficult Dialogue of Scientists with Journalists : Research Report on Materials of Krakow Television from 2013 to 2014
Source:
Komunikowanie o nauce / red. Edyta Żyrek-Horodyska, Magdalena Hodalska - Kraków: Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, 2016, s. 167-179. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-233-4099-7 ; 978-83-233-9423-5
Nr:
2168314617
chapter in monograph
11

Title:
Fotografia cyfrowa jako źródło poznania = Digital Photography as a Cognition Tool
Source:
Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia de Cultura. - 8 (2) (2016) , s. 37-48. - Tytuł numeru: Cyfrowa humanistyka - Bibliogr.
Access mode:
Full text
CC-BY
Ministerial journal list:
b 8.00 pkt
Nr:
2168314619
article
12

Title:
Determinanty przedsiębiorczości w opinii nauczycieli i przedsiębiorców : konkluzje i praktyczne wskazania z programu Perspective = Determinants of Entrepreneurship in the Perspective of Teachers and Entrepreneurs : Conclusions and Practical Guidelines from Perspective Program
Source:
Przedsiębiorczość - Edukacja = Entrepreneurship - Education. - vol. 12 (2016) , s. 378-390. - Tytuł numeru: Przedsiębiorczość jako czynnik rozwoju układów lokalnych - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 8.00 pkt
Nr:
2168308983
article
13

Title:
Od autoterapii z użyciem zdjęć do fototerapii : przegląd stosowanych metod i technik
Source:
Człowiek i medium : terapia - rozwój - (auto)narracja / red. nauk. Agnieszka Ogonowska - Kraków: Wydawnictwo Edukacyjne, 2016, s. 17-32 - Bibliogr.
Series:
(Kultura i Społeczeństwo)
ISBN:
978-83-63590-76-5
Nr:
2168314615
chapter in monograph
14

Title:
"PERSPECTIVES - Experiences Entrepreneurial Spirit Challenge in School Education"
Source:
Kurier UEK / [red. Piotr CZARNIECKI]. - nr [1] 7(68) (2016) , s. 16-19. - Dostępny w World Wide Web
Access mode:
Nr:
2168343814
unreviewed article
See main document
15

Title:
Psychologia haseł dostępu : bezpieczeństwo, wygoda, prywatność = Psychology of Passwords : Safety, Comfort, Privacy
Source:
Prywatność w mediach - towar czy wartość / red. Michał Drożdż - Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej Biblos, 2016, s. 169-185. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Series:
(Etyka Mediów ; 12)
ISBN:
978-83-7793-383-1
Nr:
2168314609
chapter in monograph
16

Title:
Fotoanaliza w dobie kultury obrazowej - od slow-life do slow-perception
Source:
Pedagogika kultury popularnej - teorie, metody i obszary badań / red. nauk. Witold Jakubowski - Kraków: Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2016, s. 271-283 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-8095-102-0
Nr:
2168314611
chapter in monograph
17

Title:
Oszustwa metodą "na wnuczka" - przestępcza plaga trapiąca seniorów : obraz zjawiska oraz kampanii społecznej "Nie znasz, nie otwieraj" = "Mock Grandson" Frauds - Criminal Scourge Afflicting Old People : Outline of the Phenomenon and Picture of Social Campaign "If You Don't Know, do not Open"
Source:
Komunikowanie o bezpieczeństwie : medialny obraz zagrożeń / red. Weronika Świerczyńska-Głownia, Teresa Sławińska, Magdalena Hodalska - Kraków: Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, 2016, s. 131-147. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-233-4088-1 ; 978-83-233-9411-2
Nr:
2168314613
chapter in monograph
18

Title:
From the Entrepreneurial Teacher to Entrepreneurial Graduate : Conclusions from Perspective Project Devoted to Creating New Curricula for Teachers
Source:
Management of Entrepreneurship in a Knowledge Based Economy : the Issue of Knowledge and Intellectual Capital Management / sci. eds. Marek MAKOWIEC, Tomasz KUSIO - Cracow: Department of Organizational Behaviour, Cracow University of Economics, 2015, s. 135-148. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-941580-6-4 ; 978-83-941580-7-1
Access mode:
Nr:
2168299553
chapter in monograph
See main document
19

Title:
Agresja społeczna w sieci jako wyraz potrzeby porównań społecznych : atrakcyjność publicznego pręgierza
Source:
Nienawiść w życiu publicznym : sfera społeczna / red. nauk. Joanna Mysona Byrska, Jakub Synowiec - Kraków: Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, 2015, s. 11-29. - Summ. - Bibliogr.
Series:
(Etyka i Życie Publiczne ; t. 8)
ISBN:
978-83-7438-488-9 ; 978-83-7438-489-6
Access mode:
Nr:
2168304793
chapter in monograph
20

Title:
Ekspert w mediach czy "ekspert" - interakcja między specjalistą, dziennikarzem i odbiorcą = An Expert in the Media or "Expert" - the Interaction between the Specialist, Journalist and Recipient
Source:
Zeszyty Prasoznawcze. - R. 58, nr 1 (2015) , s. 114-126. - Tytuł numeru: Mediatyzacja życia - zjawisko i konteksty - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 14.00 pkt
Nr:
2168304797
article
21

Title:
Przedsiębiorcza szkoła - kolejny etap projektu Perspective : spotkanie w Aveiro, Portugalia
Source:
Kurier UEK / [red. Piotr CZARNIECKI]. - nr 2 (63) (2015) , s. 16-17. - Dostępny także w wersji on-line
Access mode:
Nr:
2168291577
unreviewed article
See main document
22

Title:
Zaangażowanie społeczne czy imitacja żurnalistyki? O dziennikarstwie obywatelskim = The Social Commitment or the Imitation of Journalism? About the Citizen Journalism
Source:
Media w dialogu - mury czy mosty / red. Michał Dróżdż - Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej Biblos, 2015, s. 47-61. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7793-287-2
Nr:
2168304795
chapter in monograph
23

Title:
Czym skorupka za młodu : jak kształtować postawę przedsiębiorczości
Source:
Kurier UEK / [red. Piotr CZARNIECKI]. - nr 1 (58) (2014) , s. 24. - Dostępny w World Wide Web
Access mode:
Nr:
2168275275
unreviewed article
See main document
24

Title:
Expedio, divino et curto : rola specjalisty w telewizyjnych programach informacyjnych = "Expedio, Divino et Curto" : the Role of the Specialist in Television News Programs
Source:
Mądrość mediów : meandry wiedzy i głupoty / red. Michał Drożdż - Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej Biblos, 2014, s. 295-313. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Series:
(Etyka Mediów ; 8)
ISBN:
978-83-7793-285-8
Nr:
2168295405
chapter in monograph
25

Title:
Trzy odsłony zaangażowania w działalności medialnej : dziennikarstwo obywatelskie, współpraca medialna ekspertów i kampania społeczna dziennikarzy
Source:
Psychospołeczne aspekty zaangażowania organizacyjnego / kier. tematu: Małgorzata ADAMSKA-CHUDZIŃSKA2014, s. 87-98 - Bibliogr.
Signature:
NP-1483/Magazyn
Nr:
2168295557
chapter in unpublished scientific work
See main document
26

Title:
Ewolucja roli specjalisty w mediach : od paternalistycznego eksperta w TV do komunikatywnego everymana w sieci = An Evolution of the Role of a Media Specialist : From a Paternalism Expert on TV to a Communicative Network Everyman
Source:
Człowiek, technologia, media : konteksty kulturowe i psychologiczne / red. nauk. Agnieszka Ogonowska, Grzegorz Ptaszeka - Kraków: Impuls, 2014, s. 145-160. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7850-686-7
Nr:
2168295409
chapter in monograph
27

Title:
Zaufanie do siebie samego w ujęciu Nathaniela Brandena oraz w perspektywie faz rozwojowych w koncepcji Erika Eriksona
Source:
Zaufanie w życiu publicznym / red. nauk. Władysław Zuziak, Joanna Mysona Byrska - Kraków: Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, 2014, s. 69-84 - Bibliogr.
Series:
(Etyka i Życie Publiczne ; t. 6)
ISBN:
978-83-7438-398-1
Nr:
2168295149
chapter in monograph
28

Title:
Chciwość jako dysfunkcyjny psychologicznie sposób wypierania, zakłamywania i wypaczania potrzeb
Source:
Chciwość w życiu publicznym / red. nauk. Władysław Zuziak, Joanna Mysona Byrska - Kraków: Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, 2013, s. 99-116 - Bibliogr.
Series:
(Etyka i Życie Publiczne ; t. 5)
ISBN:
978-83-7438-381-3
Nr:
2168295139
chapter in monograph
29

Title:
Edukacja psychologiczna w serialu HBO Bez tajemnic : przez rozrywkę do poznania = Psychological Education in TV HBO Drama Bez tajemnic (in Treatment): from Entertainment to Acquaintance
Source:
Współczesna psychologia mediów : nowe problemy i perspektywy badawcze / red. nauk. Agnieszka Ogonowska i Grzegorz Ptaszek - Kraków: Impuls, 2013, s. 71-88. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7850-500-6
Nr:
2168293275
chapter in monograph
30

Title:
Dawid przeciw Goliatowi : społeczna kampania przeciw paleniu kontra lobby palenia tytoniu = David against Goliath : Social Campaign agains[t] Smoking versus Tobacco Smoking Lobby
Source:
Dobro w mediach / red. Andrzej Baczyński, Michał Drożdż - Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej Biblos, 2012, s. 247-261. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Series:
(Etyka Mediów ; 3)
ISBN:
978-83-7793-049-6
Nr:
2168295393
chapter in monograph
31

Title:
Od manipulacji i instrumentalno-przedmiotowego podejścia w relacjach zawodowych do kierowania sobą
Source:
Podmiotowość człowieka w organizacji / red. Marek MOTYKA, Justyna PAWLAK - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2012, s. 59-78
ISBN:
978-83-7252-595-6
Nr:
2168246550
chapter in monograph
See main document
32

Title:
O imitowaniu : reklama i media : każdy w cudzych butach = About Imitation : Media and Advertising : each in Somebody else's Shoes
Source:
Odpowiedzialność w mediach - od przypadku do celu / red. Andrzej Baczyński, Michał Drożdż - Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej Biblos, 2012, s. 297-313. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Series:
(Etyka Mediów ; 4)
ISBN:
978-83-7793-046-5
Nr:
2168295407
chapter in monograph
33

Title:
Narcystyczna osobowość naszych czasów : wyjątkowi wśród zwyczajnych
Source:
Równość w życiu publicznym / red. nauk. Władysław Zuziak, Joanna Mysona Byrska - Kraków: Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, 2012, s. 45-67
Series:
(Etyka i Życie Publiczne ; t. 4)
ISBN:
978-83-7438-327-1
Nr:
2168293511
chapter in monograph
34

Title:
Od manipulacji i instrumentalno-przedmiotowego podejścia w relacjach zawodowych do samoprzywództwa
Source:
Podmiotowość człowieka w organizacji / red. Marek MOTYKA, Justyna PAWLAK2011, s. 94-116 - Bibliogr.
Signature:
NP-1338/Magazyn
Nr:
2168261582
chapter in unpublished scientific work
See main document
35

Title:
Autentyczność osoby w ujęciu Carla Rogersa : rzadki i ryzykowny luksus w stosunkach społecznych czy konieczność dla wznoszenia relacji interpersonalnych na wyższy, egzystencjalny poziom?
Source:
Autentyczność w życiu publicznym / red. nauk. Władysław Zuziak, Joanna Mysona Byrska - Kraków: Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, 2011, s. 33-47
Series:
(Etyka i Życie Publiczne ; t. 3)
ISBN:
978-83-7438-287-8
Nr:
2168295153
chapter in monograph
36

Title:
Charakterystyka zachowań zdrowotnych studentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Health-related Behaviour among University Students
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management / [red. nauk. Jerzy KORNAŚ]. - nr 870 (2011) , s. 35-51. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168221184
article
See main document
37

Title:
Czy jesteśmy naprawdę u siebie?
Source:
Kurier UEK / [red. Małgorzata STRAKOWSKA-SZCZUREK, Łukasz SALWAROWSKI]. - nr 1 (40) (2011) , s. 48-49. - Dostępny w World Wide Web
Access mode:
Nr:
2168275113
unreviewed article
See main document
38

Title:
Poza dychotomią prawdy i fałszu w reklamie
Source:
Prawda w mediach : między ideałem a iluzją? / red. Michał Drożdż - Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej Biblos, 2010, s. 243-256
Series:
(Etyka Mediów ; 1)
ISBN:
978-83-733285-1-8
Nr:
2166133761
chapter in monograph
39

Title:
Możliwości i ograniczenia wypowiedzi za pośrednictwem fotografii w mediach drukowanych
Source:
Wolność w mediach : między poprawnością a odpowiedzialnością / red. Michał Drożdż - Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej Biblos, 2010, s. 133-144
Series:
(Etyka Mediów ; 2)
ISBN:
978-83-733286-1-7
Nr:
2166133507
chapter in monograph
40

Title:
Profilaktyka się opłaca - relacja z badań nad stylem życia studentów UEK
Source:
Kurier UEK / [red. Małgorzata STRAKOWSKA-SZCZUREK, Łukasz SALWAROWSKI]. - nr 4 (36) (2010) , s. 16-17. - Dostępny w World Wide Web
Opracował:
Access mode:
Nr:
2168346488
unreviewed article
See main document
41

Title:
Poczucie koherencji a podejmowanie zachowań prozdrowotnych przez studentów UEK w Krakowie = Sense of Coherence and Health-Related Behavior in University Students
Source:
Wybrane determinanty pielęgniarstwa. Cz. 2 / red. Zofia Sienkiewicz, Wiesław Fidecki, Grażyna Wójcik - Warszawa: Oficyna Wydawnicza Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, 2010, s. 74-84. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7637-132-0 ; 978-83-7637-140-5
Nr:
2166123635
chapter in monograph
42

Title:
Tabloidyzacja mediów : dlaczego konsumenci mediów godzą się na przedmiotowe traktowanie bohaterów wydarzeń?: próba analizy psychologicznej
Source:
Wolność w mediach : między poprawnością a odpowiedzialnością / red. Michał Drożdż - Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej Biblos, 2010, s. 201-209
Series:
(Etyka Mediów ; 2)
ISBN:
978-83-733286-1-7
Nr:
2166132951
chapter in monograph
43

Title:
You Must Be Having Great Fun
Source:
Kurier UEK / [red. Małgorzata STRAKOWSKA-SZCZUREK]. - nr 4 (29) (2009) , s. 32-33. - Dostępny w World Wide Web
Access mode:
Nr:
2168274879
unreviewed article
See main document
44

Conference:
Zdrowie XXI wieku a promocja zdrowia, Warszawa, Polska, od 2009-05-07 do 2009-05-08
Title:
Wybrane cechy stylu życia studentów UEK w Krakowie
Source:
Zdrowie XXI wieku a promocja zdrowia : konferencja naukowa, Warszawa 7-8 maja 2009 roku. Cz. 1 / [red. Bolesław Samoliński, Janusz Ślusarczyk] - [Warszawa]: Warszawski Uniwersytet Medyczny, 2009, s. 75-91 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7637-064-4
Nr:
2166123720
chapter in conference materials
45

Title:
Jeden obraz za tysiąc słów; pośród nich kilka kłamstw ...
Source:
Kłamstwo w życiu publicznym / red. nauk. Władysław Zuziak, Joanna Mysona Byrska ; Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie. Wydział Filozoficzny. Katedra Etyki - Kraków: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II, 2009, s. 161-175
Series:
(Etyka i Życie Publiczne ; t. 2)
ISBN:
978-83-7438-243-4
Nr:
2166133905
chapter in monograph
46

Conference:
XI Międzynarodowa Konferencja PTU, Warszawa, Polska, od 2009-05-11 do 2009-05-13
Title:
E-learning listkiem figowym ubóstwa edukacji akademickiej?
Source:
Uniwersalista wobec wyzwań, dylematów i aporii współczesności : materiały XI Międzynarodowej Konferencji PTU, Warszawa, 11-13 maja 2009 / [red. Andrzej Góralski] - Warszawa: Wydawnictwo Polskiego Towarzystwa Uniwersalizmu, 2009, s. nlb - Bibliogr.
Nr:
2166372439
chapter in conference materials
47

Title:
Opodatkowanie dochodów uzyskiwanych za granicą : ujęcie praktyczne
Publisher address:
Warszawa: Difin, 2008
Physical description:
148 s.; 23 cm
ISBN:
978-83-7251-886-6
Nr:
2168218408
monograph
48

Title:
Wpływanie na postawy przy użyciu stymulacji podprogowej : raport z badań własnych nad wpływem subliminalnym przy użyciu techniki wideo
Source:
Sztuka perswazji : socjologiczne, psychologiczne i lingwistyczne aspekty komunikowania perswazyjnego / red. Rafał Garpiel, Katarzyna Leszczyńska - Kraków: Nomos, 2004, s. 247-258
ISBN:
83-88508-69-5
Nr:
2168295415
chapter in monograph
49

Title:
W niewoli mass mediów
Source:
Człowiek i psychologia / oprac. i red. Justyna Rybakiewicz - Bielsko-Biała: Park, 2004, s. 449-462 - Bibliogr.
ISBN:
83-7266-223-1
Nr:
2168295411
chapter in book
50

Author:
Lech Górniak , Tomasz Mikołajczyk , Mariusz Makowski
Title:
Przypisywanie odpowiedzialności : badania reakcji społecznej na atak 11 września 2001 roku = Attribution of Responsibility - Study of a Social Reaction on an Attack of 11th September 2001
Source:
Prakseologia. - nr 142 (2002) , s. 67-81. - Summ.
Nr:
2168339199
article
Unpublished documents:
1

Title:
Czynniki warunkujące skuteczność kształcenia w szkole wyższej na przykładzie Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2013
Physical description:
84 k.: il.; 30 cm
Research program:
041/W-KPiD/01/2013/S/3041
Signature:
NP-1364/Magazyn
Nr:
2168288467
unpublished scientific work
2

Title:
Poczucie koherencji i system wartości a styl życia studentów UEK w Krakowie. [Etap 2]
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2009
Physical description:
91 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
Research program:
61/KPiD/1/2009/S/525
Signature:
NP-1221/[2]/Magazyn
Nr:
2168161263
unpublished scientific work
3

Title:
Poczucie koherencji i system wartości a styl życia studentów UEK w Krakowie. [Etap 1]
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2008
Physical description:
47 s.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Research program:
55/KPiD/1/2008/S/471
Signature:
NP-1221/[1]/Magazyn
Nr:
2166233916
unpublished scientific work
1
Rzetelność przekazu obrazowego w pracy fotoreporterskiej - uwarunkowania, szanse, zagrożenia = Reliability of Image Communication in Photojournalism - Determinants, Opportunities, Threats / Mariusz MAKOWSKI // W: Zaufanie do mediów - między brakiem a naiwnością / red. Michał Drożdż. - Toruń : Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej "Biblos", 2019. - (Etyka Mediów ; 16). - S. 127-145. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7793-648-1
2
Wzór a zmianę / Mariusz MAKOWSKI ; rozm. Iwona Sitnik-Kornecka // Biznes Trendy Małopolska. - nr 9 (2018), s. 20-25. - Pełny tekst: https://www.marr.pl/btm/btm9/
3
Filmy w sieci i ich psychologiczny potencjał edukacyjny = Net Movies and Their Psychological and Educational Potential / Mariusz MAKOWSKI // W: Na tropach psychologii w filmie. Cz. 1, Film w edukacji i profilaktyce / red. nauk. Agnieszka Skorupa, Michał Brol, Patrycja Paczyńska-Jasińska. - Warszawa : Difin, 2018. - S. 81-96. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISBN 978-83-8085-565-6
4
Zaangażowanie w pracę w perspektywie psychologii pozytywnej = Job Involvement and Positive Psychology / Mariusz MAKOWSKI // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 12 (972) (2017), s. 85-98. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/1417/1073. - ISSN 1898-6447
5
Małgorzata Kozubek, "Filmoterapia", Wydawnictwo słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2016, ss. 342 / Mariusz MAKOWSKI // Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia de Cultura. - 9 (2) (2017), s. 197-201. - Rec. pracy: Kozubek Małgorzata, "Filmoterapia", Wydawnictwo słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2016, ss. 342. - Pełny tekst: http://studiadecultura.up.krakow.pl/article/download/4104/3846. - ISSN 2083-7275
6
Product placement jako podwójna imitacja : refleksje nad przeobrażeniami reklamy = Product Placement as a Double Imitation : Reflections on the Transformations of Advertising / Mariusz MAKOWSKI // W: Etyczność w mediach : między pogardą a szacunkiem / red. Michał Drożdż, Klaudia Cymanow-Sosin. - Toruń : Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej "Biblos", 2017. - (Etyka Mediów ; 15). - S. 345-358. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7793-569-9
7
Zaangażowanie pracowników w organizacji : koncepcje zaangażowania i kontrowersje dotyczące tego pojęcia = Organisational Commitment : the Concepts of Commitment and Some Definitional Controversies / Mariusz MAKOWSKI // W: Człowiek i jego podmiotowość a współczesna organizacja - wybrane zagadnienia / red. Kazimierz Jaremczuk. - Rzeszów : WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa ; Podkarpackie Stowarzyszenie Organizacji i Zarządzania, 2017. - S. 159-173. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-946119-5-8 ; 978-83-946119-6-5
8
Poprzez fotografię do drugiego człowieka : czytanie obrazów jako forma empatii / Mariusz MAKOWSKI // W: Obojętność i wrażliwość w życiu publicznym / red. nauk. Joanna Mysona Byrska, Jakub Synowiec. - Kraków : Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, 2017. - (Etyka i Życie Publiczne ; t. 9). - S. 287-300. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7438-657-9 ; 978-83-7438-658-6
9
Filmoterapia i fototerapia - filmy i zdjęcia jako narzędzia w procesie terapeutycznym : możliwości i limitacje terapeutycznych oddziaływań dzieła filmowego = Film Therapy and Photo Therapy - Films and Photographs as Tools in the Therapy Process : Possibilities and Limitations of Therapeutic Influence of a Film / Mariusz MAKOWSKI // Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia de Cultura. - 9 (2) (2017), s. 94-105. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Film w działaniu. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://studiadecultura.up.krakow.pl/article/download/4080/3823. - ISSN 2083-7275
10
Social scientists : trudny dialog naukowców z dziennikarzami : raport badawczy z materiałów Telewizji Kraków 2013-2014 = Social Scientists : a Difficult Dialogue of Scientists with Journalists : Research Report on Materials of Krakow Television from 2013 to 2014 / Mariusz MAKOWSKI // W: Komunikowanie o nauce / red. Edyta Żyrek-Horodyska, Magdalena Hodalska. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2016. - S. 167-179. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-233-4099-7 ; 978-83-233-9423-5
11
Fotografia cyfrowa jako źródło poznania = Digital Photography as a Cognition Tool / Mariusz MAKOWSKI // Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia de Cultura. - 8 (2) (2016), s. 37-48. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Cyfrowa humanistyka. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://studiadecultura.up.krakow.pl/article/download/3353/3053. - ISSN 2083-7275
12
Determinanty przedsiębiorczości w opinii nauczycieli i przedsiębiorców : konkluzje i praktyczne wskazania z programu Perspective = Determinants of Entrepreneurship in the Perspective of Teachers and Entrepreneurs : Conclusions and Practical Guidelines from Perspective Program / Mariusz MAKOWSKI // Przedsiębiorczość - Edukacja = Entrepreneurship - Education. - vol. 12 (2016), s. 378-390. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Przedsiębiorczość jako czynnik rozwoju układów lokalnych. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://p-e.up.krakow.pl/article/view/3168/2791. - ISSN 2083-3296
13
Od autoterapii z użyciem zdjęć do fototerapii : przegląd stosowanych metod i technik / Mariusz MAKOWSKI // W: Człowiek i medium : terapia - rozwój - (auto)narracja / red. nauk. Agnieszka Ogonowska. - Kraków : Wydawnictwo Edukacyjne, 2016. - (Kultura i Społeczeństwo - Wydawnictwo Edukacyjne). - S. 17-32. - Bibliogr. - ISBN 978-83-63590-76-5
14
"PERSPECTIVES - Experiences Entrepreneurial Spirit Challenge in School Education" / Mariusz MAKOWSKI, Tomasz KUSIO, Marek MAKOWIEC // Kurier UEK / [red. Piotr CZARNIECKI]. - nr [1] 7(68) (2016), s. 16-19. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_7_68_marzec_16. - ISSN 1689-7757
15
Psychologia haseł dostępu : bezpieczeństwo, wygoda, prywatność = Psychology of Passwords : Safety, Comfort, Privacy / Mariusz MAKOWSKI // W: Prywatność w mediach - towar czy wartość / red. Michał Drożdż. - Tarnów : Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej Biblos, 2016. - (Etyka Mediów ; 12). - S. 169-185. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7793-383-1
16
Fotoanaliza w dobie kultury obrazowej - od slow-life do slow-perception / Mariusz MAKOWSKI // W: Pedagogika kultury popularnej - teorie, metody i obszary badań / red. nauk. Witold Jakubowski. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2016. - S. 271-283. - Bibliogr. - ISBN 978-83-8095-102-0
17
Oszustwa metodą "na wnuczka" - przestępcza plaga trapiąca seniorów : obraz zjawiska oraz kampanii społecznej "Nie znasz, nie otwieraj" = "Mock Grandson" Frauds - Criminal Scourge Afflicting Old People : Outline of the Phenomenon and Picture of Social Campaign "If You Don't Know, do not Open" / Mariusz MAKOWSKI // W: Komunikowanie o bezpieczeństwie : medialny obraz zagrożeń / red. Weronika Świerczyńska-Głownia, Teresa Sławińska, Magdalena Hodalska. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2016. - S. 131-147. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-233-4088-1 ; 978-83-233-9411-2
18
From the Entrepreneurial Teacher to Entrepreneurial Graduate : Conclusions from Perspective Project Devoted to Creating New Curricula for Teachers / Mariusz MAKOWSKI // W: Management of Entrepreneurship in a Knowledge Based Economy : the Issue of Knowledge and Intellectual Capital Management / sci. eds. Marek MAKOWIEC, Tomasz KUSIO. - Cracow : Department of Organizational Behaviour, Cracow University of Economics, 2015. - S. 135-148. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-941580-6-4 ; 978-83-941580-7-1. - Pełny tekst: http://janek.uek.krakow.pl/~kzzo/MM2.pdf
19
Agresja społeczna w sieci jako wyraz potrzeby porównań społecznych : atrakcyjność publicznego pręgierza / Mariusz MAKOWSKI // W: Nienawiść w życiu publicznym : sfera społeczna / red. nauk. Joanna Mysona Byrska, Jakub Synowiec. - Kraków : Uniwersytet Papieski Jana Pawła II. Wydawnictwo Naukowe, 2015. - (Etyka i Życie Publiczne ; t. 8). - S. 11-29. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7438-488-9 ; 978-83-7438-489-6
20
Ekspert w mediach czy "ekspert" - interakcja między specjalistą, dziennikarzem i odbiorcą = An Expert in the Media or "Expert" - the Interaction between the Specialist, Journalist and Recipient / Mariusz MAKOWSKI // Zeszyty Prasoznawcze. - R. 58, nr 1 (2015), s. 114-126. - Summ.. - Tytuł numeru: Mediatyzacja życia - zjawisko i konteksty. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.ejournals.eu/Zeszyty-Prasoznawcze/2015/1-(221)/art/4835/. - ISSN 0555-0025
21
Przedsiębiorcza szkoła - kolejny etap projektu Perspective : spotkanie w Aveiro, Portugalia / Marek MAKOWIEC, Mariusz MAKOWSKI, Tomasz KUSIO // Kurier UEK / [red. Piotr CZARNIECKI]. - nr 2 (63) (2015), s. 16-17. - Dostępny także w wersji on-line. - Pełny tekst: http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_02_63_2015_na_stron___pop_po. - ISSN 1689-7757
22
Zaangażowanie społeczne czy imitacja żurnalistyki? O dziennikarstwie obywatelskim = The Social Commitment or the Imitation of Journalism? About the Citizen Journalism / Mariusz MAKOWSKI // W: Media w dialogu - mury czy mosty / red. Michał Dróżdż. - Tarnów : Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej Biblos, 2015. - S. 47-61. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7793-287-2
23
Czym skorupka za młodu : jak kształtować postawę przedsiębiorczości / Mariusz MAKOWSKI // Kurier UEK / [red. Piotr CZARNIECKI]. - nr 1 (58) (2014), s. 24. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_01_2014_small. - ISSN 1689-7757
24
Expedio, divino et curto : rola specjalisty w telewizyjnych programach informacyjnych = "Expedio, Divino et Curto" : the Role of the Specialist in Television News Programs / Mariusz MAKOWSKI // W: Mądrość mediów : meandry wiedzy i głupoty / red. Michał Drożdż. - Tarnów : Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej Biblos, 2014. - (Etyka Mediów ; 8). - S. 295-313. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7793-285-8
25
Trzy odsłony zaangażowania w działalności medialnej : dziennikarstwo obywatelskie, współpraca medialna ekspertów i kampania społeczna dziennikarzy / Mariusz MAKOWSKI // W: Psychospołeczne aspekty zaangażowania organizacyjnego / kier. tematu: Małgorzata ADAMSKA-CHUDZIŃSKA. - (2014), s. 87-98. - Bibliogr.
26
Ewolucja roli specjalisty w mediach : od paternalistycznego eksperta w TV do komunikatywnego everymana w sieci = An Evolution of the Role of a Media Specialist : From a Paternalism Expert on TV to a Communicative Network Everyman / Mariusz MAKOWSKI // W: Człowiek, technologia, media : konteksty kulturowe i psychologiczne / red. nauk. Agnieszka Ogonowska, Grzegorz Ptaszeka. - Kraków : Impuls, 2014. - S. 145-160. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7850-686-7
27
Zaufanie do siebie samego w ujęciu Nathaniela Brandena oraz w perspektywie faz rozwojowych w koncepcji Erika Eriksona / Mariusz MAKOWSKI // W: Zaufanie w życiu publicznym / red. nauk. Władysław Zuziak, Joanna Mysona Byrska. - Kraków : Uniwersytet Papieski Jana Pawła II. Wydawnictwo Naukowe, 2014. - (Etyka i Życie Publiczne ; t. 6). - S. 69-84. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7438-398-1
28
Chciwość jako dysfunkcyjny psychologicznie sposób wypierania, zakłamywania i wypaczania potrzeb / Mariusz MAKOWSKI // W: Chciwość w życiu publicznym / red. nauk. Władysław Zuziak, Joanna Mysona Byrska. - Kraków : Uniwersytet Papieski Jana Pawła II. Wydawnictwo Naukowe, 2013. - (Etyka i Życie Publiczne ; t. 5). - S. 99-116. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7438-381-3
29
Edukacja psychologiczna w serialu HBO Bez tajemnic : przez rozrywkę do poznania = Psychological Education in TV HBO Drama Bez tajemnic (in Treatment): from Entertainment to Acquaintance / Mariusz MAKOWSKI // W: Współczesna psychologia mediów : nowe problemy i perspektywy badawcze / red. nauk. Agnieszka Ogonowska i Grzegorz Ptaszek. - Kraków : Impuls, 2013. - S. 71-88. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7850-500-6
30
Dawid przeciw Goliatowi : społeczna kampania przeciw paleniu kontra lobby palenia tytoniu = David against Goliath : Social Campaign agains[t] Smoking versus Tobacco Smoking Lobby / Mariusz MAKOWSKI // W: Dobro w mediach : z cienia do światła / red. Andrzej Baczyński, Michał Drożdż. - Tarnów : Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej Biblos, 2012. - (Etyka Mediów ; 3). - S. 247-261. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7793-049-6
31
Od manipulacji i instrumentalno-przedmiotowego podejścia w relacjach zawodowych do kierowania sobą / Mariusz MAKOWSKI // W: Podmiotowość człowieka w organizacji / red. Marek MOTYKA, Justyna PAWLAK. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2012. - S. 59-78. - ISBN 978-83-7252-595-6
32
O imitowaniu : reklama i media : każdy w cudzych butach = About Imitation : Media and Advertising : each in Somebody else's Shoes / Mariusz MAKOWSKI // W: Odpowiedzialność w mediach - od przypadku do celu / red. Andrzej Baczyński, Michał Drożdż. - Tarnów : Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej Biblos, 2012. - (Etyka Mediów ; 4). - S. 297-313. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7793-046-5
33
Narcystyczna osobowość naszych czasów : wyjątkowi wśród zwyczajnych / Mariusz MAKOWSKI // W: Równość w życiu publicznym / red. nauk. Władysław Zuziak, Joanna Mysona Byrska. - Kraków : Uniwersytet Papieski Jana Pawła II. Wydawnictwo Naukowe, 2012. - (Etyka i Życie Publiczne ; t. 4). - S. 45-67. - ISBN 978-83-7438-327-1
34
Od manipulacji i instrumentalno-przedmiotowego podejścia w relacjach zawodowych do samoprzywództwa / Mariusz MAKOWSKI // W: Podmiotowość człowieka w organizacji / red. Marek MOTYKA, Justyna PAWLAK. - (2011), s. 94-116. - Bibliogr.
35
Autentyczność osoby w ujęciu Carla Rogersa : rzadki i ryzykowny luksus w stosunkach społecznych czy konieczność dla wznoszenia relacji interpersonalnych na wyższy, egzystencjalny poziom? / Mariusz MAKOWSKI // W: Autentyczność w życiu publicznym / red. nauk. Władysław Zuziak, Joanna Mysona Byrska. - Kraków : Uniwersytet Papieski Jana Pawła II. Wydawnictwo Naukowe, 2011. - (Etyka i Życie Publiczne ; t. 3). - S. 33-47. - ISBN 978-83-7438-287-8
36
Charakterystyka zachowań zdrowotnych studentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Health-related Behaviour among University Students / Marek MOTYKA, Justyna PAWLAK, Mariusz MAKOWSKI, Małgorzata HETKA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management / [red. nauk. Jerzy KORNAŚ]. - nr 870 (2011), s. 35-51. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1898-6447
37
Czy jesteśmy naprawdę u siebie? / Mariusz MAKOWSKI // Kurier UEK / [red. Małgorzata STRAKOWSKA-SZCZUREK, Łukasz SALWAROWSKI]. - nr 1 (40) (2011), s. 48-49. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://issuu.com/uek_krakow/docs/01_2011_kurier_uek-www. - ISSN 1689-7757
38
Poza dychotomią prawdy i fałszu w reklamie / Mariusz MAKOWSKI // W: Prawda w mediach : między ideałem a iluzją? / red. Michał Drożdż. - Tarnów : Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej Biblos, 2010. - (Etyka Mediów ; 1). - S. 243-256. - ISBN 978-83-733285-1-8
39
Możliwości i ograniczenia wypowiedzi za pośrednictwem fotografii w mediach drukowanych / Mariusz MAKOWSKI // W: Wolność w mediach : między poprawnością a odpowiedzialnością / red. Michał Drożdż. - Tarnów : Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej Biblos, 2010. - (Etyka Mediów ; 2). - S. 133-144. - ISBN 978-83-733286-1-7
40
Profilaktyka się opłaca - relacja z badań nad stylem życia studentów UEK / M. MOTYKA, M. MAKOWSKI (oprac.) // Kurier UEK / [red. Małgorzata STRAKOWSKA-SZCZUREK, Łukasz SALWAROWSKI]. - nr 4 (36) (2010), s. 16-17. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_maj_web/9. - ISSN 1689-7757
41
Poczucie koherencji a podejmowanie zachowań prozdrowotnych przez studentów UEK w Krakowie = Sense of Coherence and Health-Related Behavior in University Students / MOTYKA Marek, PAWLAK Justyna, MAKOWSKI Mariusz // W: Wybrane determinanty pielęgniarstwa. Cz. 2 / red. Zofia Sienkiewicz, Wiesław Fidecki, Grażyna Wójcik. - Warszawa : Oficyna Wydawnicza Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, 2010. - S. 74-84. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7637-132-0 ; 978-83-7637-140-5
42
Tabloidyzacja mediów : dlaczego konsumenci mediów godzą się na przedmiotowe traktowanie bohaterów wydarzeń?: próba analizy psychologicznej / Mariusz MAKOWSKI // W: Wolność w mediach : między poprawnością a odpowiedzialnością / red. Michał Drożdż. - Tarnów : Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej Biblos, 2010. - (Etyka Mediów ; 2). - S. 201-209. - ISBN 978-83-733286-1-7
43
You Must Be Having Great Fun / Mariusz MAKOWSKI // Kurier UEK / [red. Małgorzata STRAKOWSKA-SZCZUREK]. - nr 4 (29) (2009), s. 32-33. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_04_spread. - ISSN 1689-7757
44
Wybrane cechy stylu życia studentów UEK w Krakowie / MOTYKA M., MAKOWSKI M., HETKA M. // W: Zdrowie XXI wieku a promocja zdrowia : konferencja naukowa, Warszawa 7-8 maja 2009 roku. Cz. 1 / [red. Bolesław Samoliński, Janusz Ślusarczyk]. - [Warszawa] : Warszawski Uniwersytet Medyczny, 2009. - S. 75-91. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7637-064-4
45
Jeden obraz za tysiąc słów; pośród nich kilka kłamstw ... / Mariusz MAKOWSKI // W: Kłamstwo w życiu publicznym / red. nauk. Władysław Zuziak, Joanna Mysona Byrska ; Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie. Wydział Filozoficzny. Katedra Etyki. - Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II, 2009. - (Etyka i Życie Publiczne ; t. 2). - S. 161-175. - ISBN 978-83-7438-243-4
46
E-learning listkiem figowym ubóstwa edukacji akademickiej? / Mariusz MAKOWSKI // W: Uniwersalista wobec wyzwań, dylematów i aporii współczesności : materiały XI Międzynarodowej Konferencji PTU, Warszawa, 11-13 maja 2009 / [red. Andrzej Góralski]. - Warszawa : Wydawnictwo Polskiego Towarzystwa Uniwersalizmu, 2009. - S. nlb. - Bibliogr.
47
Opodatkowanie dochodów uzyskiwanych za granicą : ujęcie praktyczne / Mariusz MAKOWSKI. - Warszawa : Centrum Doradztwa i Informacji Difin, 2008. - 148 s. ; 23 cm. - ISBN 978-83-7251-886-6
48
Wpływanie na postawy przy użyciu stymulacji podprogowej : raport z badań własnych nad wpływem subliminalnym przy użyciu techniki wideo / Mariusz Makowski // W: Sztuka perswazji : socjologiczne, psychologiczne i lingwistyczne aspekty komunikowania perswazyjnego / red. Rafał Garpiel, Katarzyna Leszczyńska. - Kraków : Nomos, 2004. - S. 247-258. - ISBN 83-88508-69-5
49
W niewoli mass mediów / Mariusz Makowski // W: Człowiek i psychologia / oprac. i red. Justyna Rybakiewicz. - Bielsko-Biała : Park, 2004. - S. 449-462. - Bibliogr. - ISBN 83-7266-223-1
50
Przypisywanie odpowiedzialności : badania reakcji społecznej na atak 11 września 2001 roku = Attribution of Responsibility - Study of a Social Reaction on an Attack of 11th September 2001 / Lech Górniak, Tomasz Mikołajczyk, Mariusz Makowski // Prakseologia. - nr 142 (2002), s. 67-81. - Summ. - ISSN 0079-4872
51
Czynniki warunkujące skuteczność kształcenia w szkole wyższej na przykładzie Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / Małgorzata WYPYCH, Lech GÓRNIAK, Mariusz MAKOWSKI, Marek MOTYKA, Małgorzata ADAMSKA-CHUDZIŃSKA, Joanna KRZYŻAK, Justyna PAWLAK, Marian BURSZTYN, Alicja SZCZYGIEŁ. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 2013. - 84 k. : il. ; 30 cm
52
Poczucie koherencji i system wartości a styl życia studentów UEK w Krakowie. [Etap 2] / zespół autorów: Marek MOTYKA, Justyna PAWLAK, Maria WĘGRZECKA, Mariusz MAKOWSKI, Joanna KRZYŻAK. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 2009. - 91 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr.
53
Poczucie koherencji i system wartości a styl życia studentów UEK w Krakowie. [Etap 1] / zespół autorów: Marek MOTYKA, Maria WĘGRZECKA, Mariusz MAKOWSKI, Joanna KRZYŻAK, Małgorzata HETKA. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 2008. - 47 s. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
1
Makowski M., (2019), Rzetelność przekazu obrazowego w pracy fotoreporterskiej - uwarunkowania, szanse, zagrożenia. [W:] Drożdż M. (red.), Zaufanie do mediów - między brakiem a naiwnością, Toruń : Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej "Biblos", s. 127-145.
2
Makowski M., Sitnik-Korneck I., (2018), Wzór a zmianę, "Biznes Trendy Małopolska", nr 9, s. 20-25; https://www.marr.pl/btm/btm9/
3
Makowski M., (2018), Filmy w sieci i ich psychologiczny potencjał edukacyjny. [W:] Skorupa A., Brol M., Paczyńska-Jasińska P. (red.), Na tropach psychologii w filmie. Cz. 1, Film w edukacji i profilaktyce, Warszawa : Difin, s. 81-96.
4
Makowski M., (2017), Zaangażowanie w pracę w perspektywie psychologii pozytywnej, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 12 (972), s. 85-98; https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/1417/1073
5
Makowski M., (2017), Małgorzata Kozubek, "Filmoterapia", Wydawnictwo słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2016, ss. 342, "Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia de Cultura", 9 (2), s. 197-201; http://studiadecultura.up.krakow.pl/article/download/4104/3846
6
Makowski M., (2017), Product placement jako podwójna imitacja : refleksje nad przeobrażeniami reklamy. [W:] Drożdż M., Cymanow-Sosin K. (red.), Etyczność w mediach : między pogardą a szacunkiem, Toruń : Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej "Biblos", s. 345-358.
7
Makowski M., (2017), Zaangażowanie pracowników w organizacji : koncepcje zaangażowania i kontrowersje dotyczące tego pojęcia. [W:] Jaremczuk K. (red.), Człowiek i jego podmiotowość a współczesna organizacja - wybrane zagadnienia, Rzeszów : WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa : Podkarpackie Stowarzyszenie Organizacji i Zarządzania, s. 159-173.
8
Makowski M., (2017), Poprzez fotografię do drugiego człowieka : czytanie obrazów jako forma empatii. [W:] Mysona Byrska J., Synowiec J. (red.), Obojętność i wrażliwość w życiu publicznym, Kraków : Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, s. 287-300.
9
Makowski M., (2017), Filmoterapia i fototerapia - filmy i zdjęcia jako narzędzia w procesie terapeutycznym : możliwości i limitacje terapeutycznych oddziaływań dzieła filmowego, "Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia de Cultura", 9 (2), s. 94-105; http://studiadecultura.up.krakow.pl/article/download/4080/3823
10
Makowski M., (2016), Social scientists : trudny dialog naukowców z dziennikarzami : raport badawczy z materiałów Telewizji Kraków 2013-2014. [W:] Żyrek-Horodyska E., Hodalska M. (red.), Komunikowanie o nauce, Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, s. 167-179.
11
Makowski M., (2016), Fotografia cyfrowa jako źródło poznania, "Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia de Cultura", 8 (2), s. 37-48; http://studiadecultura.up.krakow.pl/article/download/3353/3053
12
Makowski M., (2016), Determinanty przedsiębiorczości w opinii nauczycieli i przedsiębiorców : konkluzje i praktyczne wskazania z programu Perspective, "Przedsiębiorczość - Edukacja", vol. 12, s. 378-390; http://p-e.up.krakow.pl/article/view/3168/2791
13
Makowski M., (2016), Od autoterapii z użyciem zdjęć do fototerapii : przegląd stosowanych metod i technik. [W:] Ogonowska A. (red.), Człowiek i medium : terapia - rozwój - (auto)narracja, Kraków : Wydawnictwo Edukacyjne, s. 17-32.
14
Makowski M., Kusio T., Makowiec M., (2016), "PERSPECTIVES - Experiences Entrepreneurial Spirit Challenge in School Education", "Kurier UEK", nr [1] 7(68), s. 16-19; https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_7_68_marzec_16
15
Makowski M., (2016), Psychologia haseł dostępu : bezpieczeństwo, wygoda, prywatność. [W:] Drożdż M. (red.), Prywatność w mediach - towar czy wartość, Tarnów : Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej Biblos, s. 169-185.
16
Makowski M., (2016), Fotoanaliza w dobie kultury obrazowej - od slow-life do slow-perception. [W:] Jakubowski W. (red.), Pedagogika kultury popularnej - teorie, metody i obszary badań, Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", s. 271-283.
17
Makowski M., (2016), Oszustwa metodą "na wnuczka" - przestępcza plaga trapiąca seniorów : obraz zjawiska oraz kampanii społecznej "Nie znasz, nie otwieraj". [W:] Świerczyńska-Głownia W., Sławińska T., Hodalska M. (red.), Komunikowanie o bezpieczeństwie : medialny obraz zagrożeń, Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, s. 131-147.
18
Makowski M., (2015), From the Entrepreneurial Teacher to Entrepreneurial Graduate : Conclusions from Perspective Project Devoted to Creating New Curricula for Teachers. [W:] Makowiec M., Kusio T. (red.), Management of Entrepreneurship in a Knowledge Based Economy : the Issue of Knowledge and Intellectual Capital Management, Cracow : Department of Organizational Behaviour, Cracow University of Economics, s. 135-148.
19
Makowski M., (2015), Agresja społeczna w sieci jako wyraz potrzeby porównań społecznych : atrakcyjność publicznego pręgierza. [W:] Mysona Byrska J., Synowiec J. (red.), Nienawiść w życiu publicznym : sfera społeczna, Kraków : Uniwersytet Papieski Jana Pawła II. Wydawnictwo Naukowe, s. 11-29.
20
Makowski M., (2015), Ekspert w mediach czy "ekspert" - interakcja między specjalistą, dziennikarzem i odbiorcą, "Zeszyty Prasoznawcze", R. 58, nr 1, s. 114-126; https://www.ejournals.eu/Zeszyty-Prasoznawcze/2015/1-(221)/art/4835/
21
Makowiec M., Makowski M., Kusio T., (2015), Przedsiębiorcza szkoła - kolejny etap projektu Perspective : spotkanie w Aveiro, Portugalia, "Kurier UEK", nr 2 (63), s. 16-17; http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_02_63_2015_na_stron___pop_po
22
Makowski M., (2015), Zaangażowanie społeczne czy imitacja żurnalistyki? O dziennikarstwie obywatelskim. [W:] Dróżdż M. (red.), Media w dialogu - mury czy mosty, Tarnów : Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej Biblos, s. 47-61.
23
Makowski M., (2014), Czym skorupka za młodu : jak kształtować postawę przedsiębiorczości, "Kurier UEK", nr 1 (58), s. 24; http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_01_2014_small
24
Makowski M., (2014), Expedio, divino et curto : rola specjalisty w telewizyjnych programach informacyjnych. [W:] Drożdż M. (red.), Mądrość mediów : meandry wiedzy i głupoty, Tarnów : Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej Biblos, s. 295-313.
25
Makowski M., (2014), Trzy odsłony zaangażowania w działalności medialnej : dziennikarstwo obywatelskie, współpraca medialna ekspertów i kampania społeczna dziennikarzy. [W:] Adamska-Chudzińska M. (kierownik tematu), Psychospołeczne aspekty zaangażowania organizacyjnego, s. 87-98.
26
Makowski M., (2014), Ewolucja roli specjalisty w mediach : od paternalistycznego eksperta w TV do komunikatywnego everymana w sieci. [W:] Ogonowska A., Ptaszeka G. (red.), Człowiek, technologia, media : konteksty kulturowe i psychologiczne, Kraków : Impuls, s. 145-160.
27
Makowski M., (2014), Zaufanie do siebie samego w ujęciu Nathaniela Brandena oraz w perspektywie faz rozwojowych w koncepcji Erika Eriksona. [W:] Zuziak W., Mysona Byrska J. (red.), Zaufanie w życiu publicznym, Kraków : Uniwersytet Papieski Jana Pawła II. Wydawnictwo Naukowe, s. 69-84.
28
Makowski M., (2013), Chciwość jako dysfunkcyjny psychologicznie sposób wypierania, zakłamywania i wypaczania potrzeb. [W:] Zuziak W., Mysona Byrska J. (red.), Chciwość w życiu publicznym, Kraków : Uniwersytet Papieski Jana Pawła II. Wydawnictwo Naukowe, s. 99-116.
29
Makowski M., (2013), Edukacja psychologiczna w serialu HBO Bez tajemnic : przez rozrywkę do poznania. [W:] Ogonowska A., Ptaszek G. (red.), Współczesna psychologia mediów : nowe problemy i perspektywy badawcze, Kraków : Impuls, s. 71-88.
30
Makowski M., (2012), Dawid przeciw Goliatowi : społeczna kampania przeciw paleniu kontra lobby palenia tytoniu. [W:] Baczyński A., Drożdż M. (red.), Dobro w mediach: z cienia do światła, Tarnów : Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej Biblos, s. 247-261.
31
Makowski M., (2012), Od manipulacji i instrumentalno-przedmiotowego podejścia w relacjach zawodowych do kierowania sobą. [W:] Motyka M., Pawlak J. (red.), Podmiotowość człowieka w organizacji, Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 59-78.
32
Makowski M., (2012), O imitowaniu : reklama i media : każdy w cudzych butach. [W:] Baczyński A., Drożdż M. (red.), Odpowiedzialność w mediach - od przypadku do celu, Tarnów : Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej Biblos, s. 297-313.
33
Makowski M., (2012), Narcystyczna osobowość naszych czasów : wyjątkowi wśród zwyczajnych. [W:] Zuziak W., Mysona Byrska J. (red.), Równość w życiu publicznym, Kraków : Uniwersytet Papieski Jana Pawła II. Wydawnictwo Naukowe, s. 45-67.
34
Makowski M., (2011), Od manipulacji i instrumentalno-przedmiotowego podejścia w relacjach zawodowych do samoprzywództwa. [W:] Motyka M., Pawlak J. (kierownik tematu), Podmiotowość człowieka w organizacji, s. 94-116.
35
Makowski M., (2011), Autentyczność osoby w ujęciu Carla Rogersa : rzadki i ryzykowny luksus w stosunkach społecznych czy konieczność dla wznoszenia relacji interpersonalnych na wyższy, egzystencjalny poziom?. [W:] Zuziak W., Mysona Byrska J. (red.), Autentyczność w życiu publicznym, Kraków : Uniwersytet Papieski Jana Pawła II. Wydawnictwo Naukowe, s. 33-47.
36
Motyka M., Pawlak J., Makowski M., Hetka M., (2011), Charakterystyka zachowań zdrowotnych studentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 870, s. 35-51; https://bazekon.uek.krakow.pl/171190421
37
Makowski M., (2011), Czy jesteśmy naprawdę u siebie?, "Kurier UEK", nr 1 (40), s. 48-49; http://issuu.com/uek_krakow/docs/01_2011_kurier_uek-www
38
Makowski M., (2010), Poza dychotomią prawdy i fałszu w reklamie. [W:] Drożdż M. (red.), Prawda w mediach : między ideałem a iluzją?, Tarnów : Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej Biblos, s. 243-256.
39
Makowski M., (2010), Możliwości i ograniczenia wypowiedzi za pośrednictwem fotografii w mediach drukowanych. [W:] Drożdż M. (red.), Wolność w mediach : między poprawnością a odpowiedzialnością, Tarnów : Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej Biblos, s. 133-144.
40
Profilaktyka się opłaca - relacja z badań nad stylem życia studentów UEK, oprac. M. Motykaoprac. M. Makowski, (2010) "Kurier UEK", nr 4 (36), s. 16-17., nr 4 (36), s. 16-17; http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_maj_web/9
41
Motyka M., Pawlak J., Makowski M., (2010), Poczucie koherencji a podejmowanie zachowań prozdrowotnych przez studentów UEK w Krakowie. [W:] Sienkiewicz Z., Fidecki W., Wójcik G. (red.), Wybrane determinanty pielęgniarstwa. Cz. 2, Warszawa : Oficyna Wydawnicza Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, s. 74-84.
42
Makowski M., (2010), Tabloidyzacja mediów : dlaczego konsumenci mediów godzą się na przedmiotowe traktowanie bohaterów wydarzeń?: próba analizy psychologicznej. [W:] Drożdż M. (red.), Wolność w mediach : między poprawnością a odpowiedzialnością, Tarnów : Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej Biblos, s. 201-209.
43
Makowski M., (2009), You Must Be Having Great Fun, "Kurier UEK", nr 4 (29), s. 32-33; http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_04_spread
44
Motyka M., Makowski M., Hetka M., (2009), Wybrane cechy stylu życia studentów UEK w Krakowie. [W:] Samoliński B., Ślusarczyk J. (red.), Zdrowie XXI wieku a promocja zdrowia : konferencja naukowa, Warszawa 7-8 maja 2009 roku. Cz. 1, [Warszawa] : Warszawski Uniwersytet Medyczny, s. 75-91.
45
Makowski M., (2009), Jeden obraz za tysiąc słów; pośród nich kilka kłamstw .... [W:] Zuziak W., Mysona Byrska J., Jana Pawła II w Krakowie. Wydział Filozoficzny. Katedra Etyki (red.), Kłamstwo w życiu publicznym, Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II, s. 161-175.
46
Makowski M., (2009), E-learning listkiem figowym ubóstwa edukacji akademickiej?. [W:] Góralski A. (red.), Uniwersalista wobec wyzwań, dylematów i aporii współczesności : materiały XI Międzynarodowej Konferencji PTU, Warszawa, 11-13 maja 2009, Warszawa : Wydawnictwo Polskiego Towarzystwa Uniwersalizmu, s. nlb.
47
Makowski M., (2008), Opodatkowanie dochodów uzyskiwanych za granicą: ujęcie praktyczne, Warszawa : Centrum Doradztwa i Informacji Difin, 148 s.
48
Makowski M., (2004), Wpływanie na postawy przy użyciu stymulacji podprogowej : raport z badań własnych nad wpływem subliminalnym przy użyciu techniki wideo. [W:] Garpiel R., Leszczyńska K. (red.), Sztuka perswazji : socjologiczne, psychologiczne i lingwistyczne aspekty komunikowania perswazyjnego, Kraków : Nomos, s. 247-258.
49
Makowski M., (2004), W niewoli mass mediów. [W:] op., Rybakiewicz J. (red.), Człowiek i psychologia, Bielsko-Biała : Park, s. 449-462.
50
Górniak L., Mikołajczyk T., Makowski M., (2002), Przypisywanie odpowiedzialności : badania reakcji społecznej na atak 11 września 2001 roku, "Prakseologia", nr 142, s. 67-81.
51
Wypych M., Górniak L., Makowski M., Motyka M., Adamska-Chudzińska M., Krzyżak J., Pawlak J., Bursztyn M., Szczygieł A., (2013), Czynniki warunkujące skuteczność kształcenia w szkole wyższej na przykładzie Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 84 k.
52
Motyka M., Pawlak J., Węgrzecka M., Makowski M., Krzyżak J., (2009), Poczucie koherencji i system wartości a styl życia studentów UEK w Krakowie. [Etap 2], Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 91 s.
53
Motyka M., Węgrzecka M., Makowski M., Krzyżak J., Hetka M., (2008), Poczucie koherencji i system wartości a styl życia studentów UEK w Krakowie. [Etap 1], Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 47 s.
1
@inbook{UEK:2168335507,
author = "Mariusz Makowski",
title = "Rzetelność przekazu obrazowego w pracy fotoreporterskiej - uwarunkowania, szanse, zagrożenia",
booktitle = "Zaufanie do mediów - między brakiem a naiwnością",
pages = "127-145",
adress = "Toruń",
publisher = "Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej Biblos",
year = "2019",
issn = "",
isbn = "978-83-7793-648-1",
}
2
@misc{UEK:2168333163,
author = "Mariusz Makowski and Iwona Sitnik-Korneck",
title = "Wzór a zmianę",
booktitle = "Biznes Trendy Małopolska",
number = "9",
pages = "20-25",
year = "2018",
url = {https://www.marr.pl/btm/btm9/},
}
3
@inbook{UEK:2168335503,
author = "Mariusz Makowski",
title = "Filmy w sieci i ich psychologiczny potencjał edukacyjny",
booktitle = "Na tropach psychologii w filmie. Cz. 1, Film w edukacji i profilaktyce",
pages = "81-96",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2018",
isbn = "978-83-8085-565-6",
}
4
@article{UEK:2168323941,
author = "Mariusz Makowski",
title = "Zaangażowanie w pracę w perspektywie psychologii pozytywnej",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "12 (972)",
pages = "85-98",
year = "2017",
doi = {http://dx.doi.org/10.15678/ZNUEK.2017.0972.1206},
url = {https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/1417/1073},
}
5
@article{UEK:2168325049,
author = "Mariusz Makowski",
title = "Małgorzata Kozubek, Filmoterapia, Wydawnictwo słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2016, ss. 342",
journal = "Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia de Cultura",
number = "9 (2)",
pages = "197-201",
year = "2017",
doi = {http://dx.doi.org/10.24917/20837275.9.2.16},
url = {http://studiadecultura.up.krakow.pl/article/download/4104/3846},
}
6
@inbook{UEK:2168335501,
author = "Mariusz Makowski",
title = "Product placement jako podwójna imitacja : refleksje nad przeobrażeniami reklamy",
booktitle = "Etyczność w mediach : między pogardą a szacunkiem",
pages = "345-358",
adress = "Toruń",
publisher = "Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej Biblos",
year = "2017",
issn = "",
isbn = "978-83-7793-569-9",
}
7
@inbook{UEK:2168323751,
author = "Mariusz Makowski",
title = "Zaangażowanie pracowników w organizacji : koncepcje zaangażowania i kontrowersje dotyczące tego pojęcia",
booktitle = "Człowiek i jego podmiotowość a współczesna organizacja - wybrane zagadnienia",
pages = "159-173",
adress = "Rzeszów",
publisher = "WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa ; Podkarpackie Stowarzyszenie Organizacji i Zarządzania",
year = "2017",
isbn = "978-83-946119-5-8 ; 978-83-946119-6-5",
}
8
@inbook{UEK:2168335497,
author = "Mariusz Makowski",
title = "Poprzez fotografię do drugiego człowieka : czytanie obrazów jako forma empatii",
booktitle = "Obojętność i wrażliwość w życiu publicznym",
pages = "287-300",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie",
year = "2017",
issn = "",
isbn = "978-83-7438-657-9 ; 978-83-7438-658-6",
}
9
@article{UEK:2168325047,
author = "Mariusz Makowski",
title = "Filmoterapia i fototerapia - filmy i zdjęcia jako narzędzia w procesie terapeutycznym : możliwości i limitacje terapeutycznych oddziaływań dzieła filmowego",
journal = "Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia de Cultura",
number = "9 (2)",
pages = "94-105",
year = "2017",
doi = {http://dx.doi.org/10.24917/20837275.9.2.7},
url = {http://studiadecultura.up.krakow.pl/article/download/4080/3823},
}
10
@inbook{UEK:2168314617,
author = "Mariusz Makowski",
title = "Social scientists : trudny dialog naukowców z dziennikarzami : raport badawczy z materiałów Telewizji Kraków 2013-2014",
booktitle = "Komunikowanie o nauce",
pages = "167-179",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Jagielloński w Krakowie",
year = "2016",
isbn = "978-83-233-4099-7 ; 978-83-233-9423-5",
}
11
@article{UEK:2168314619,
author = "Mariusz Makowski",
title = "Fotografia cyfrowa jako źródło poznania",
journal = "Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia de Cultura",
number = "8 (2)",
pages = "37-48",
year = "2016",
url = {http://studiadecultura.up.krakow.pl/article/download/3353/3053},
}
12
@article{UEK:2168308983,
author = "Mariusz Makowski",
title = "Determinanty przedsiębiorczości w opinii nauczycieli i przedsiębiorców : konkluzje i praktyczne wskazania z programu Perspective",
journal = "Przedsiębiorczość - Edukacja",
number = "vol. 12",
pages = "378-390",
adress = "",
year = "2016",
url = {http://p-e.up.krakow.pl/article/view/3168/2791},
}
13
@inbook{UEK:2168314615,
author = "Mariusz Makowski",
title = "Od autoterapii z użyciem zdjęć do fototerapii : przegląd stosowanych metod i technik",
booktitle = "Człowiek i medium : terapia - rozwój - (auto)narracja",
pages = "17-32",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Edukacyjne",
year = "2016",
issn = "",
isbn = "978-83-63590-76-5",
}
14
@article{UEK:2168343814,
author = "Mariusz Makowski and Tomasz Kusio and Marek Makowiec",
title = "PERSPECTIVES - Experiences Entrepreneurial Spirit Challenge in School Education",
journal = "Kurier UEK",
number = "[1] 7(68)",
pages = "16-19",
year = "2016",
url = {https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_7_68_marzec_16},
}
15
@inbook{UEK:2168314609,
author = "Mariusz Makowski",
title = "Psychologia haseł dostępu : bezpieczeństwo, wygoda, prywatność",
booktitle = "Prywatność w mediach - towar czy wartość",
pages = "169-185",
adress = "Tarnów",
publisher = "Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej Biblos",
year = "2016",
issn = "",
isbn = "978-83-7793-383-1",
}
16
@inbook{UEK:2168314611,
author = "Mariusz Makowski",
title = "Fotoanaliza w dobie kultury obrazowej - od slow-life do slow-perception",
booktitle = "Pedagogika kultury popularnej - teorie, metody i obszary badań",
pages = "271-283",
adress = "Kraków",
publisher = "Oficyna Wydawnicza Impuls",
year = "2016",
isbn = "978-83-8095-102-0",
}
17
@inbook{UEK:2168314613,
author = "Mariusz Makowski",
title = "Oszustwa metodą na wnuczka - przestępcza plaga trapiąca seniorów : obraz zjawiska oraz kampanii społecznej Nie znasz, nie otwieraj",
booktitle = "Komunikowanie o bezpieczeństwie : medialny obraz zagrożeń",
pages = "131-147",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Jagielloński w Krakowie",
year = "2016",
isbn = "978-83-233-4088-1 ; 978-83-233-9411-2",
}
18
@inbook{UEK:2168299553,
author = "Mariusz Makowski",
title = "From the Entrepreneurial Teacher to Entrepreneurial Graduate : Conclusions from Perspective Project Devoted to Creating New Curricula for Teachers",
booktitle = "Management of Entrepreneurship in a Knowledge Based Economy : the Issue of Knowledge and Intellectual Capital Management",
pages = "135-148",
adress = "Cracow",
publisher = "Department of Organizational Behaviour, Cracow University of Economics",
year = "2015",
url = {http://janek.uek.krakow.pl/~kzzo/MM2.pdf},
isbn = "978-83-941580-6-4 ; 978-83-941580-7-1",
}
19
@inbook{UEK:2168304793,
author = "Mariusz Makowski",
title = "Agresja społeczna w sieci jako wyraz potrzeby porównań społecznych : atrakcyjność publicznego pręgierza",
booktitle = "Nienawiść w życiu publicznym : sfera społeczna",
pages = "11-29",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie",
year = "2015",
url = {},
issn = "",
isbn = "978-83-7438-488-9 ; 978-83-7438-489-6",
}
20
@article{UEK:2168304797,
author = "Mariusz Makowski",
title = "Ekspert w mediach czy ekspert - interakcja między specjalistą, dziennikarzem i odbiorcą",
journal = "Zeszyty Prasoznawcze",
number = "R. 58, 1",
pages = "114-126",
year = "2015",
doi = {http://dx.doi.org/10.4467/2299-6362PZ.15.009.3147},
url = {https://www.ejournals.eu/Zeszyty-Prasoznawcze/2015/1-(221)/art/4835/},
}
21
@article{UEK:2168291577,
author = "Marek Makowiec and Mariusz Makowski and Tomasz Kusio",
title = "Przedsiębiorcza szkoła - kolejny etap projektu Perspective : spotkanie w Aveiro, Portugalia",
journal = "Kurier UEK",
number = "2 (63)",
pages = "16-17",
year = "2015",
url = {http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_02_63_2015_na_stron___pop_po},
}
22
@inbook{UEK:2168304795,
author = "Mariusz Makowski",
title = "Zaangażowanie społeczne czy imitacja żurnalistyki? O dziennikarstwie obywatelskim",
booktitle = "Media w dialogu - mury czy mosty",
pages = "47-61",
adress = "Tarnów",
publisher = "Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej Biblos",
year = "2015",
isbn = "978-83-7793-287-2",
}
23
@article{UEK:2168275275,
author = "Mariusz Makowski",
title = "Czym skorupka za młodu : jak kształtować postawę przedsiębiorczości",
journal = "Kurier UEK",
number = "1 (58)",
pages = "24",
year = "2014",
url = {http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_01_2014_small},
}
24
@inbook{UEK:2168295405,
author = "Mariusz Makowski",
title = "Expedio, divino et curto : rola specjalisty w telewizyjnych programach informacyjnych",
booktitle = "Mądrość mediów : meandry wiedzy i głupoty",
pages = "295-313",
adress = "Tarnów",
publisher = "Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej Biblos",
year = "2014",
issn = "",
isbn = "978-83-7793-285-8",
}
25
@unpublished{UEK:2168295557,
author = "Mariusz Makowski",
title = "Trzy odsłony zaangażowania w działalności medialnej : dziennikarstwo obywatelskie, współpraca medialna ekspertów i kampania społeczna dziennikarzy",
booktitle = "Psychospołeczne aspekty zaangażowania organizacyjnego",
pages = "87-98",
year = "2014",
}
26
@inbook{UEK:2168295409,
author = "Mariusz Makowski",
title = "Ewolucja roli specjalisty w mediach : od paternalistycznego eksperta w TV do komunikatywnego everymana w sieci",
booktitle = "Człowiek, technologia, media : konteksty kulturowe i psychologiczne",
pages = "145-160",
adress = "Kraków",
publisher = "Impuls",
year = "2014",
isbn = "978-83-7850-686-7",
}
27
@inbook{UEK:2168295149,
author = "Mariusz Makowski",
title = "Zaufanie do siebie samego w ujęciu Nathaniela Brandena oraz w perspektywie faz rozwojowych w koncepcji Erika Eriksona",
booktitle = "Zaufanie w życiu publicznym",
pages = "69-84",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie",
year = "2014",
issn = "",
isbn = "978-83-7438-398-1",
}
28
@inbook{UEK:2168295139,
author = "Mariusz Makowski",
title = "Chciwość jako dysfunkcyjny psychologicznie sposób wypierania, zakłamywania i wypaczania potrzeb",
booktitle = "Chciwość w życiu publicznym",
pages = "99-116",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie",
year = "2013",
issn = "",
isbn = "978-83-7438-381-3",
}
29
@inbook{UEK:2168293275,
author = "Mariusz Makowski",
title = "Edukacja psychologiczna w serialu HBO Bez tajemnic : przez rozrywkę do poznania",
booktitle = "Współczesna psychologia mediów : nowe problemy i perspektywy badawcze",
pages = "71-88",
adress = "Kraków",
publisher = "Impuls",
year = "2013",
isbn = "978-83-7850-500-6",
}
30
@inbook{UEK:2168295393,
author = "Mariusz Makowski",
title = "Dawid przeciw Goliatowi : społeczna kampania przeciw paleniu kontra lobby palenia tytoniu",
booktitle = "Dobro w mediach",
pages = "247-261",
adress = "Tarnów",
publisher = "Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej Biblos",
year = "2012",
issn = "",
isbn = "978-83-7793-049-6",
}
31
@inbook{UEK:2168246550,
author = "Mariusz Makowski",
title = "Od manipulacji i instrumentalno-przedmiotowego podejścia w relacjach zawodowych do kierowania sobą",
booktitle = "Podmiotowość człowieka w organizacji",
pages = "59-78",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2012",
isbn = "978-83-7252-595-6",
}
32
@inbook{UEK:2168295407,
author = "Mariusz Makowski",
title = "O imitowaniu : reklama i media : każdy w cudzych butach",
booktitle = "Odpowiedzialność w mediach - od przypadku do celu",
pages = "297-313",
adress = "Tarnów",
publisher = "Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej Biblos",
year = "2012",
issn = "",
isbn = "978-83-7793-046-5",
}
33
@inbook{UEK:2168293511,
author = "Mariusz Makowski",
title = "Narcystyczna osobowość naszych czasów : wyjątkowi wśród zwyczajnych",
booktitle = "Równość w życiu publicznym",
pages = "45-67",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie",
year = "2012",
issn = "",
isbn = "978-83-7438-327-1",
}
34
@unpublished{UEK:2168261582,
author = "Mariusz Makowski",
title = "Od manipulacji i instrumentalno-przedmiotowego podejścia w relacjach zawodowych do samoprzywództwa",
booktitle = "Podmiotowość człowieka w organizacji",
pages = "94-116",
year = "2011",
}
35
@inbook{UEK:2168295153,
author = "Mariusz Makowski",
title = "Autentyczność osoby w ujęciu Carla Rogersa : rzadki i ryzykowny luksus w stosunkach społecznych czy konieczność dla wznoszenia relacji interpersonalnych na wyższy, egzystencjalny poziom?",
booktitle = "Autentyczność w życiu publicznym",
pages = "33-47",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie",
year = "2011",
issn = "",
isbn = "978-83-7438-287-8",
}
36
@article{UEK:2168221184,
author = "Marek Motyka and Justyna Pawlak and Mariusz Makowski and Małgorzata Hetka",
title = "Charakterystyka zachowań zdrowotnych studentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "870",
pages = "35-51",
year = "2011",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/171190421},
}
37
@article{UEK:2168275113,
author = "Mariusz Makowski",
title = "Czy jesteśmy naprawdę u siebie?",
journal = "Kurier UEK",
number = "1 (40)",
pages = "48-49",
year = "2011",
url = {http://issuu.com/uek_krakow/docs/01_2011_kurier_uek-www},
}
38
@inbook{UEK:2166133761,
author = "Mariusz Makowski",
title = "Poza dychotomią prawdy i fałszu w reklamie",
booktitle = "Prawda w mediach : między ideałem a iluzją?",
pages = "243-256",
adress = "Tarnów",
publisher = "Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej Biblos",
year = "2010",
issn = "",
isbn = "978-83-733285-1-8",
}
39
@inbook{UEK:2166133507,
author = "Mariusz Makowski",
title = "Możliwości i ograniczenia wypowiedzi za pośrednictwem fotografii w mediach drukowanych",
booktitle = "Wolność w mediach : między poprawnością a odpowiedzialnością",
pages = "133-144",
adress = "Tarnów",
publisher = "Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej Biblos",
year = "2010",
issn = "",
isbn = "978-83-733286-1-7",
}
40
@article{UEK:2168346488,
title = "Profilaktyka się opłaca - relacja z badań nad stylem życia studentów UEK",
journal = "Kurier UEK",
number = "4 (36)",
pages = "16-17",
year = "2010",
url = {http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_maj_web/9},
}
41
@inbook{UEK:2166123635,
author = "Marek Motyka and Justyna Pawlak and Mariusz Makowski",
title = "Poczucie koherencji a podejmowanie zachowań prozdrowotnych przez studentów UEK w Krakowie",
booktitle = "Wybrane determinanty pielęgniarstwa. Cz. 2",
pages = "74-84",
adress = "Warszawa",
publisher = "Oficyna Wydawnicza Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego",
year = "2010",
isbn = "978-83-7637-132-0 ; 978-83-7637-140-5",
}
42
@inbook{UEK:2166132951,
author = "Mariusz Makowski",
title = "Tabloidyzacja mediów : dlaczego konsumenci mediów godzą się na przedmiotowe traktowanie bohaterów wydarzeń?: próba analizy psychologicznej",
booktitle = "Wolność w mediach : między poprawnością a odpowiedzialnością",
pages = "201-209",
adress = "Tarnów",
publisher = "Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej Biblos",
year = "2010",
issn = "",
isbn = "978-83-733286-1-7",
}
43
@article{UEK:2168274879,
author = "Mariusz Makowski",
title = "You Must Be Having Great Fun",
journal = "Kurier UEK",
number = "4 (29)",
pages = "32-33",
year = "2009",
url = {http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_04_spread},
}
44
@inbook{UEK:2166123720,
author = "M. Motyka and M. Makowski and M. Hetka",
title = "Wybrane cechy stylu życia studentów UEK w Krakowie",
booktitle = "Zdrowie XXI wieku a promocja zdrowia : konferencja naukowa, Warszawa 7-8 maja 2009 roku. Cz. 1",
pages = "75-91",
adress = "Warszawa",
publisher = "Warszawski Uniwersytet Medyczny",
year = "2009",
isbn = "978-83-7637-064-4",
}
45
@inbook{UEK:2166133905,
author = "Mariusz Makowski",
title = "Jeden obraz za tysiąc słów; pośród nich kilka kłamstw ...",
booktitle = "Kłamstwo w życiu publicznym",
pages = "161-175",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II",
year = "2009",
issn = "",
isbn = "978-83-7438-243-4",
}
46
@inbook{UEK:2166372439,
author = "Mariusz Makowski",
title = "E-learning listkiem figowym ubóstwa edukacji akademickiej?",
booktitle = "Uniwersalista wobec wyzwań, dylematów i aporii współczesności : materiały XI Międzynarodowej Konferencji PTU, Warszawa, 11-13 maja 2009",
pages = "nlb",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Polskiego Towarzystwa Uniwersalizmu",
year = "2009",
}
47
@book{UEK:2168218408,
author = "Mariusz Makowski",
title = "Opodatkowanie dochodów uzyskiwanych za granicą : ujęcie praktyczne",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2008",
isbn = "978-83-7251-886-6",
}
48
@inbook{UEK:2168295415,
author = "Mariusz Makowski",
title = "Wpływanie na postawy przy użyciu stymulacji podprogowej : raport z badań własnych nad wpływem subliminalnym przy użyciu techniki wideo",
booktitle = "Sztuka perswazji : socjologiczne, psychologiczne i lingwistyczne aspekty komunikowania perswazyjnego",
pages = "247-258",
adress = "Kraków",
publisher = "Nomos",
year = "2004",
isbn = "83-88508-69-5",
}
49
@inbook{UEK:2168295411,
author = "Mariusz Makowski",
title = "W niewoli mass mediów",
booktitle = "Człowiek i psychologia",
pages = "449-462",
adress = "Bielsko-Biała",
publisher = "Park",
year = "2004",
isbn = "83-7266-223-1",
}
50
@article{UEK:2168339199,
author = "Lech Górniak and Tomasz Mikołajczyk and Mariusz Makowski",
title = "Przypisywanie odpowiedzialności : badania reakcji społecznej na atak 11 września 2001 roku",
journal = "Prakseologia",
number = "142",
pages = "67-81",
year = "2002",
}
51
@unpublished{UEK:2168288467,
author = "Małgorzata Wypych and Lech Górniak and Mariusz Makowski and Marek Motyka and Małgorzata Adamska-Chudzińska and Joanna Krzyżak and Justyna Pawlak and Marian Bursztyn and Alicja Szczygieł",
title = "Czynniki warunkujące skuteczność kształcenia w szkole wyższej na przykładzie Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2013",
}
52
@unpublished{UEK:2168161263,
author = "Marek Motyka and Justyna Pawlak and Maria Węgrzecka and Mariusz Makowski and Joanna Krzyżak",
title = "Poczucie koherencji i system wartości a styl życia studentów UEK w Krakowie. [Etap 2]",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2009",
}
53
@unpublished{UEK:2166233916,
author = "Marek Motyka and Maria Węgrzecka and Mariusz Makowski and Joanna Krzyżak and Małgorzata Hetka",
title = "Poczucie koherencji i system wartości a styl życia studentów UEK w Krakowie. [Etap 1]",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2008",
}