Publications of the selected author

1

Conference:
Ogólnopolska konferencja naukowa nt. "Gospodarka Polski po 15 latach transformacji", Kraków, Polska, od 2004-09-20 do 2004-09-22
Title:
Determinanty trudności finansowych przedsiębiorstw i ich upadłości = Factors Leading to Corporate Financial Difficulties and Insolvency
Source:
Gospodarka Polski po 15 latach transformacji / red. Zofia DACH, Artur POLLOK - Kraków: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2005, s. 323-339. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-922045-4-9
Nr:
2166202143
chapter in conference materials
See main document
2

Title:
Możliwości zastosowania polskich modeli dyskryminacyjnych w sygnalizowaniu sytuacji kryzysowych przedsiębiorstw
Source:
Nauki finansowe wobec współczesnych problemów gospodarki polskiej : materiały konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Bankowości, Katedrę Finansów, Katedrę Finansów Przedsiębiorstw, Katedrę Rynku Kapitałowego oraz Katedrę Ubezpieczeń Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Zakopane, 13-15 IX 2004 r.). T. 2, Finanse przedsiębiorstw / red. Zbigniew DRESLER - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2004, s. 215-221
ISBN:
83-7252-227-8
Nr:
2166361653
chapter in conference materials
See main document
3

Title:
Wykorzystanie szeregów czasowych miernika syntetycznego we wczesnym rozpoznawaniu zagrożenia kryzysem w przedsiębiorstwie
Source:
Finanse, bankowość i ubezpieczenia wobec wyzwań współczesności. T. 2, Finanse przedsiębiorstw, finanse publiczne i podatki / red. Krystyna Znaniecka - Katowice: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, 2002, s. 253-266
Series:
(Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego)
ISBN:
83-7246-127-9
Nr:
2168281511
chapter in conference materials
4

Title:
Likwidacja i upadłość polskich przedsiębiorstw w okresie 1990-1999
Source:
Finanse, banki i ubezpieczenia w Polsce u progu XXI wieku : materiały konferencyjne, Poznań, 14-17 września 2000 roku. T. 5, Finanse przedsiębiorstw - Poznań: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2000, s. 294-306 - Bibliogr.
ISBN:
83-88222-37-6
Nr:
2168280267
chapter in conference materials
1
Determinanty trudności finansowych przedsiębiorstw i ich upadłości = Factors Leading to Corporate Financial Difficulties and Insolvency / Joanna RUTKOWSKA // W: Gospodarka Polski po 15 latach transformacji / red. Zofia DACH, Artur POLLOK. - Kraków : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2005. - S. 323-339. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 83-922045-4-9
2
Możliwości zastosowania polskich modeli dyskryminacyjnych w sygnalizowaniu sytuacji kryzysowych przedsiębiorstw / Joanna RUTKOWSKA // W: Nauki finansowe wobec współczesnych problemów gospodarki polskiej : materiały konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Bankowości, Katedrę Finansów, Katedrę Finansów Przedsiębiorstw, Katedrę Rynku Kapitałowego oraz Katedrę Ubezpieczeń Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Zakopane, 13-15 IX 2004 r.). T. 2, Finanse przedsiębiorstw / red. Zbigniew DRESLER. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2004. - S. 215-221. - ISBN 83-7252-227-8
3
Wykorzystanie szeregów czasowych miernika syntetycznego we wczesnym rozpoznawaniu zagrożenia kryzysem w przedsiębiorstwie / Joanna RUTKOWSKA // W: Finanse, bankowość i ubezpieczenia wobec wyzwań współczesności. T. 2, Finanse przedsiębiorstw, finanse publiczne i podatki / red. Krystyna Znaniecka. - Katowice : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, 2002. - (Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego). - S. 253-266. - ISBN 83-7246-127-9
4
Likwidacja i upadłość polskich przedsiębiorstw w okresie 1990-1999 / Joanna RUTKOWSKA // W: Finanse, banki i ubezpieczenia w Polsce u progu XXI wieku : materiały konferencyjne, Poznań, 14-17 września 2000 roku. T. 5, Finanse przedsiębiorstw. - Poznań : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2000. - S. 294-306. - Bibliogr. - ISBN 83-88222-37-6
1
Rutkowska J., (2005), Determinanty trudności finansowych przedsiębiorstw i ich upadłości. [W:] Dach Z., Pollok A. (red.), Gospodarka Polski po 15 latach transformacji, Kraków : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, s. 323-339.
2
Rutkowska J., (2004), Możliwości zastosowania polskich modeli dyskryminacyjnych w sygnalizowaniu sytuacji kryzysowych przedsiębiorstw. [W:] Dresler Z. (red.), Nauki finansowe wobec współczesnych problemów gospodarki polskiej : materiały konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Bankowości, Katedrę Finansów, Katedrę Finansów Przedsiębiorstw, Katedrę Rynku Kapitałowego oraz Katedrę Ubezpieczeń Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Zakopane, 13-15 IX 2004 r.), T. 2, Finanse przedsiębiorstw, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 215-221.
3
Rutkowska J., (2002), Wykorzystanie szeregów czasowych miernika syntetycznego we wczesnym rozpoznawaniu zagrożenia kryzysem w przedsiębiorstwie. [W:] Znaniecka K. (red.), Finanse, bankowość i ubezpieczenia wobec wyzwań współczesności, T. 2, Finanse przedsiębiorstw, finanse publiczne i podatki, Katowice : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, s. 253-266.
4
Rutkowska J., (2000), Likwidacja i upadłość polskich przedsiębiorstw w okresie 1990-1999. [W:] Finanse, banki i ubezpieczenia w Polsce u progu XXI wieku : materiały konferencyjne, Poznań, 14-17 września 2000 roku, T. 5, Finanse przedsiębiorstw, Poznań : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 294-306.
1
@inbook{UEK:2166202143,
author = "Rutkowska Joanna",
title = "Determinanty trudności finansowych przedsiębiorstw i ich upadłości",
booktitle = "Gospodarka Polski po 15 latach transformacji",
pages = "323-339",
adress = "Kraków",
publisher = "Polskie Towarzystwo Ekonomiczne",
year = "2005",
isbn = "83-922045-4-9",
}
2
@inbook{UEK:2166361653,
author = "Rutkowska Joanna",
title = "Możliwości zastosowania polskich modeli dyskryminacyjnych w sygnalizowaniu sytuacji kryzysowych przedsiębiorstw",
booktitle = "Nauki finansowe wobec współczesnych problemów gospodarki polskiej : materiały konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Bankowości, Katedrę Finansów, Katedrę Finansów Przedsiębiorstw, Katedrę Rynku Kapitałowego oraz Katedrę Ubezpieczeń Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Zakopane, 13-15 IX 2004 r.). T. 2, Finanse przedsiębiorstw",
pages = "215-221",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2004",
isbn = "83-7252-227-8",
}
3
@inbook{UEK:2168281511,
author = "Rutkowska Joanna",
title = "Wykorzystanie szeregów czasowych miernika syntetycznego we wczesnym rozpoznawaniu zagrożenia kryzysem w przedsiębiorstwie",
booktitle = "Finanse, bankowość i ubezpieczenia wobec wyzwań współczesności. T. 2, Finanse przedsiębiorstw, finanse publiczne i podatki",
pages = "253-266",
adress = "Katowice",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego",
year = "2002",
issn = "",
isbn = "83-7246-127-9",
}
4
@inbook{UEK:2168280267,
author = "Rutkowska Joanna",
title = "Likwidacja i upadłość polskich przedsiębiorstw w okresie 1990-1999",
booktitle = "Finanse, banki i ubezpieczenia w Polsce u progu XXI wieku : materiały konferencyjne, Poznań, 14-17 września 2000 roku. T. 5, Finanse przedsiębiorstw",
pages = "294-306",
adress = "Poznań",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2000",
isbn = "83-88222-37-6",
}